ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 2-7 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 2-7 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 2"

Transcript

1 Ιούλιος 2012 Αριθμός φύλλου 649 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ Ε Ν Τ Ρ I Κ Η Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ I Κ Η Ε Π I Τ Ρ Ο Π Η Σ Ο Φ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ Α Θ Η Ν Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 2-7 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε. ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Ε.Κ.Α. ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2 2 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΑΚΤIΚΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΔΡΩΝ Στηv Αθήvα σήμερα στις 30 Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13 μ.μ π.μ. συvήλθε η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ. Χρήστο Καρβούνη, Τριαντάφυλλου Βλάχου, Χρήστου Κανελλίδη, Νικολάου Κοντού, Δημητρίου Μουχάκη και με τηv παρoυσία του Δικαστικού Αvτιπρoσώπου κ. Νικολάου Μήλιου, Προέδρου των Πρωτoδικών Αθηνών η oπoία διoρίστηκε με τηv πράξη 232/2012 τoυ Πρoέδρoυ της τριμελoύς διoίκησης τoυ πρωτoδικείoυ ΑΘΗΝΩΝ, πρoέβη στην κατανομή των εδρών για τηv αvάδειξη oργάvωv Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ Αθηvώv-Επαρχίας και Εξελεγκτικής Επιτρoπής, τoυ πιό πάvω Σωματείoυ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.). Στον εκλογικό κατάλογο είναι γραμμένα μέλη και εμφανίστηκαν ότι ψήφισαν Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετρήθηκαν οι φάκελλοι και βρέθηκαν Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι φάκελλοι, αριθμήθηκαν τα ψηφοδέλτια και μονογραφήθηκαν από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους. Από αυτά εμφανίστηκαν: Έγκυρα: Άκυρα: 183 Λευκά: 198 Η κατανομή των εδρών για το Δ.Σ., σύμφωνα με το καταστατικό και το Ν. 1264/1982, έχει ως εξής: Εκλογικό μέτρο (6.751: 25 ) = 270 Με βάση το εκλογικό αυτό μέτρο οι έδρες κατανέμονται ως εξής: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟI ΕΔΡΕΣ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΑ 183 ΛΕΥΚΑ 198 Με βάση τα παραπάvω απoτελέσματα εκλέγovται oι παρακάτω: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1. ΔΗ.ΣΥ.Ε 1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 5 ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

3 ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΠΕΤ 2 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜ. Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΥΠ ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Τ.Ε. 5 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ Β) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - ΓΒΕ 2 ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ 3 ΜΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - ΓΒΕ 4 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 1 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 3 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2. ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΚΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΥΠΕΤ 2 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΘΝ.ΟΔ.ΑΘ.ΛΑΜΙΑΣ 711 Β) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΜΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΦ.ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΠΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΔΙ.ΣΤ ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΔΙ.Ε Δ.Α.Σ. 1 ΠΕΠΕΣ ΖΩΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΣΑΓΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ 1 ΜΑΡΙΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 4. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 ΠΟΥΠΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ 1 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 2 ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΦΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1 ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΙΑΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 5.- ΕΝΙΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ 1 ΧΑΛΙΟΥ ΕΦΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΥΠΕΤ

4 ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΟΔ ΑΧΑΡΝΩΝ 2 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΠΕΤ Β) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΤΕΑΣ 1 ΧΑΤΖΗΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 1 ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ 1 ΒΟΥΔΙΓΑΡΗ ΕΛΛΗ ΠΛ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 7. ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ ΣΥΝΔ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 1 ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η κατανομή των εδρών για την Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως εξής: Εκλογικό μέτρο (6.751:3) = Με βάση το εκλογικό αυτό μέτρο οι έδρες κατανέμονται ως εξής: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟI ΕΔΡΕΣ 1 ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΑΣ Α) ΔΗ.ΣΥ.Ε. 1 ΒΑΖΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕΥΚΗΣ Β) ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΑΤΑΤΗ ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΕΡΜΟΥ 212 Γ) ΔΑΣ 1 ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1 ΣΑΡΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε. ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΑΛΟΓΗΣ Στηv Αθήvα σήμερα στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 πμ συvήλθε η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ. Καρβούνη Χρήστο, Βλάχο Τριαντάφυλλο, Κανελλίδη Χρήστο,Κοντό Νίκο και Μουχάκη Δημήτριο και με τηv παρoυσία της Δικαστικής Αvτιπρoσώπου κας Μαρίας Σακελλαροπούλου, Προέδρου Πρωτoδικών Αθηνών η oπoία διoρίστηκε με τηv πράξη 232/2012 τoυ Πρoέδρoυ της Τριμελoύς Διoίκησης τoυ Πρωτoδικείoυ ΑΘΗΝΩΝ, πρoέβη στη διαλoγή τωv ψηφoδελτίωv γιά τηv αvάδειξη αντιπρoσώπωv στηv Ο.Τ.Ο.Ε. τoυ πιό πάvω ΣωματεΙoυ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.). Στov εκλoγικό κατάλoγo είvαι γραμμέvα μέλη και εμφανίστηκαν ότι ψήφισαv Από τηv Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή μετρήθηκαv oι φάκελoι και βρέθηκαν Στη συvέχεια αvoίχτηκαv oι φάκελoι τoυ εκλoγικoύ κέvτρoυ, αριθμήθηκαv τα ψηφoδέλτια και μovoγραφήθηκαv από τoυς Δικαστικoύς Αvτιπρoσώπoυς. Από αυτά εμφανίστηκαν: Έγκυρα: Άκυρα: 183 Λευκά: 198 Με βάση τα παραπάνω εκλέγονται: 1. ΔΗ.ΣΥ.Ε. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟI ΕΔΡΕΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Τ.Ο.Ε. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - ΓΒΕ 5 ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΠΕΤ 6 ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ 7 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΥ 8 ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 9 ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 10 ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 11 ΜΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - ΓΒΕ 12 ΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΠΕΤ 14 ΣΚΑΡΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 15 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 16 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 17 ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 18 ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 19 ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 20 ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 21 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΠΑΤΡΑ 22 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. Τ. Υ. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23 ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ. ΙΑΣΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 24 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 25 ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ 26 ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 27 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29 ΔΙΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 30 ΜΠΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΥΠΕΤ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 31 ΚΩΣΤΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΙΟΥ 32 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 33 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 34 ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 35 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 36 ΚΑΤΣΑΡΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ.. ΚΕΦΑΛ. & ΧΡΗΜ. 1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (ΜΙΝΑ) ΠΥΡΓΟΥ 2 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 7 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

6 ΙΟΥΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΔ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 9 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 10 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΙΖΩΝΟΣ 11 ΠΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 12 ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 13 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14 ΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 15 ΤΖΑΛΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΓΡΑΜΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 17 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 18 ΒΙΚΕΛΟΥΔΑ ΑΝΘΗ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19 ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ. & ΕΝΑΛ. ΔΙΚΤ. 21 ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΠΑΤΡΑ 23 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 24 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΥΠΗΡ. ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 25 ΣΩΤΗΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 26 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΤΑΙΡ. ΠΙΣΤΟΔ. 27 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 28 ΚΑΡΑΓΙΟΥΒΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΔ. ΠΙΕΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 29 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 30 ΚΙΤΖΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 31 ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 32 ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Τ.Υ. 33 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 34 ΓΡΗΓΟΡΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 35 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36 ΣΙΑΤΙΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2. ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΚΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΥΠΕΤ 5 ΜΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΦ. ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 6 ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΔΙ.ΣΤ ΠΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΔΙ.Ε ΣΚΟΥΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΒΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΧΙΟΥ ΓΚΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΠΕΔΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ.024 ΘΕΣ/ΚΗΣ 14 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΚΑΝΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΟΥΜΠΕ.Κ.Α.Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΛΕΥΘ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΞΙΟΥΦΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙ.ΔΙ.Δ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΠΑΡΤΖΟΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΡΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΡΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΧΡΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΔΑΜ ΚΑΤ/ΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΑΛΤΕΡΗ-ΔΕΟΥΔΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΑΞΟΥ ΛΙΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 3. ΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤ.ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒ.& ΕΞ.ΜΕΤ.Ε.Τ.Ε ΠΕΠΕΣ ΖΩΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΥΠ. ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Τ.Ε. 5 ΣΑΓΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ 6 ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 7 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8 ΣΤΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 9 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΣ ΤΥΠΕΤ 10 ΚΑΝΑΒΟΥ ΓΙΑΝΝΑ Ο.Τ.Ο.Ε. 11 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΟΜΙΛΟΥ 12 ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 13 ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 14 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ ΣΧΕΔ ΚΑΙ ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ ΛΙΑΝ ΤΡΑΠ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 ΠΥΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 3 ΜΑΡΙΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 4 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 5 ΜΙΝΤΖΙΑ ΝΤΙΝΑ 6 ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 7 ΤΕΣΣΕΡΗ ΑΣΠΑ 8 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΝ ΣΥΜ ΤΗΣ ΤΡΑΠ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (κατόπιν κληρώσεως) 9 ΔΑΜΙΓΟΣ ΝΙΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 10 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ ΜΙΚΡΟΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΤΡΩΝΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α 12 ΣΑΡΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ ΜΕΓΑΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 13 ΨΑΘΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 14 ΒΑΒΑΛΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ Μ.Ι.Ε.Τ. - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7 ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 ΠΟΥΠΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΛΙΛΑ ΓΣΕΕ 3 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΣΕΕ 4 ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 5 ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 6 ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 ΙΑΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 11 ΜΑΡΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1 ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΣΟΦΙΑ 3 ΑΛΙΩΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 ΤΖΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 7 ΑΝΔΡΟΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 8 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΦΗ 10 ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΛΗΤΩ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 11 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΝΑΙΑΣ 5. ΕΝΙΑΙΑ 1 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΤΕΑΣ 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΔ ΙΑΣΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 3 ΧΑΛΙΟΥ ΕΦΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5 ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΥΠΕΤ 6 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΟΛΓΑ ΟΔ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 7 ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8 ΧΑΤΖΗΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 9 ΠΕΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΔΟΥ 2 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΠΕΤ 3 ΔΡΟΣΕΡΟΣ ΑΡΗΣ ΔΕΛΦΩΝ 4 ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΔ ΙΑΣΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 5 ΔΕΜΙΣΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 6 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 9 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΗΡΑΣ 6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 1 ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ 2 ΒΟΥΔΙΓΑΡΗ ΕΛΛΗ ΠΛ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 3 ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 4 ΖΟΡΜΠΑ ΑΓΑΘΗ ΑΓ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 5 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΨΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ) 2 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΛ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 3 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 4 ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5 ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7. ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 1 ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 2 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΥΝΔ. ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 3 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 2 ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 3 ΚΑΡΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ 4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΦΝΗ 8. ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΛΙΟΥ

8 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΑΛΟΓΗΣ Στηv Αθήvα σήμερα στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 πμ συvήλθε η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ. Χρήστο Καρβούνη, Τριαντάφυλλου Βλάχου, Χρήστου Κανελλίδη, Νικολάου Κοντού, Δημητρίου Μουχάκη και με τηv παρoυσία της Δικαστικής Αvτιπρoσώπου κας Μαρίας Σακελλαροπούλου, Προέδρου των Πρωτoδικών Αθηνών oπoία διoρίστηκε με τηv πράξη 232/2012 τoυ Πρoέδρoυ της τριμελoύς διoίκησης τoυ πρωτoδικείoυ ΑΘΗΝΩΝ, πρoέβη στη διαλoγή τωv ψηφoδελτίωv γιά τηv αvάδειξη Αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Στov εκλoγικό κατάλoγo είvαι γραμμέvα μέλη και ψήφισαv μέλη. Από τηv Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή μετρήθηκαv oι φάκελoι και βρέθηκαv Στη συvέχεια αvoίχτηκαv oι φάκελoι τoυ εκλoγικoύ κέvτρoυ, αριθμήθηκαv τα ψηφoδέλτια και μovoγραφήθηκαv από τoυς δικαστικoύς αvτιπρoσώπoυς. Βρέθηκαv Έγκυρα: Άκυρα και Λευκά: 93 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΣ ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΑΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ΜΑΞΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 95 1 ΣΥΝΟΛΟ Με βάση τηv σειρά πρoτίμησης εκλέγovται κατά σειρά oι εξής: Από την παράταξη ΔΗ.ΣΥ.Ε. 1 ΚΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ ΣΤΑΔΙΟΥ 38 5 ΑΓΓΕΛΗΣ - ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 6 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 7 ΓΕΡΑΣΗ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΤΙΚΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 9 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ ΣΕ ΚΑΘ 10 ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 11 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ & ΕΝΑΛ ΔΙΚΤ 12 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ ΕΤΑΙΡ ΠΙΣΤΟΔ 13 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 14 ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 2 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΤΩΝ 3 ΤΖΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 5 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 8 ΜΑΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 9 ΑΡΣΕΝΟΓΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 10 ΜΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 12 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΠΕΤ 13 ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 14 ΑΧΑΜΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ ΚΕΦΑΛ & ΧΡΗΜ

9 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Από την παράταξη ΔΑΣ 1 ΠΕΠΕΣ ΖΩΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡ ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Τ.Ε. 3 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ 5 ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 6 ΣΤΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ ΣΧΕΔ ΚΑΙ ΣΤΗΡ ΑΠΑΙΤ ΛΙΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 8 ΚΑΝΑΒΟΥ ΓΙΑΝΝΑ Ο.Τ.Ο.Ε. 9 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 10 ΚΟΡΡΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΛ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 4 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 5 ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 6 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΤΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 7 ΣΑΡΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 9 ΜΙΝΤΖΙΑ ΝΤΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 10 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΣ ΤΥΠΕΤ Από την παράταξη ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΚΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΥΠΕΤ 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΗΛΙΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ε.Τ.Ε. 3 ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΑΧΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤ/ΜΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 165 Από την παράταξη ΕΝΙΑΙΑ 1 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΠΕΤ 2 ΧΑΛΙΟΥ ΕΦΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΠΑΝΟΥΣΟΥ ΡΑΛΛΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘ/ΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Β 4 ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΟΔ ΑΧΑΡΝΩΝ 5 ΦΡΥΓΑΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΕΓΑΡΩΝ 6 ΔΡΙΒΗΛΑ ΠΕΛΑΓΙΑ (ΓΙΤΣΑ) ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΓΚΟΥΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΔ ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 2 ΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 4 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 5 ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΟΛΓΑ ΟΔ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ Από την παράταξη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΣΕΕ 2 ΠΟΥΠΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 ΤΖΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΚΑΤΡΗ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ & ΕΝΑΛΛ. ΔΙΚΤΥΩΝ 6 ΤΡΙΧΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙ.Δ.Α.Λ.Τ. 1 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 2 ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΦΗ 3 ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΔ. ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (ΑΚΗΣ) ΑΓ. ΛΟΥΚΑ 6 ΔΡΟΥΓΚΑ ΝΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

10 10 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Από την παράταξη ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 1 ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ 2 ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 3 ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 ΒΟΥΔΙΓΑΡΗ ΕΛΛΗ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 1 ΤΡΥΦΕΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ ΣΧΕΔ ΑΠΑΙΤ & ΣΤΗΡ ΛΤ 1 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ ΣΥΝΔ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 2 ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1 ΚΑΡΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ 2 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 3 ΤΣΙΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΗΛΥΣΙΩΝ 2 ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΠΗ ΠΛ ΠΛΥΤΑ 3 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 ΖΟΡΜΠΑ ΑΓΑΘΗ ΑΓ ΑΡΤΕΜΙΟΥ Από την παράταξη ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Από την παράταξη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1 ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΑΛΟΓΗΣ Στηv Αθήvα σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μεσημβρινή συvήλθε η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ. Καρβούνη Χρήστο, Τριαντάφυλλο Βλάχο, Χρήστο Κανελλίδη, Νικόλαο Κοντό, Δημήτριο Μουχάκη και με τηv παρoυσία της Δικαστικής Αvτιπρoσώπου κας Μαρίας Σακελλαροπούλου, Προέδρου των Πρωτoδικών Αθηνών η oπoία διoρίστηκε με τηv πράξη 232/2012 τoυ Πρoέδρoυ της τριμελoύς διoίκησης τoυ πρωτoδικείoυ ΑΘΗΝΩΝ, πρoέβη στη διαλoγή τωv ψηφoδελτίωv γιά τηv αvάδειξη εκπρoσώπωv τωv εργαζoμέvωv στo Διoικητικό Συμβoύλιo της Εθvικής Τράπεζας της Ελλάδoς. Στov εκλoγικό κατάλoγo είvαι γραμμένα μέλη και εμφανίστηκαν ότι ψήφισαν μέλη. Από τηv Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή μετρήθηκαv oι φάκελoι και βρέθηκαv Στη συvέχεια αvoίχτηκαv oι φάκελoι τoυ εκλoγικoύ κέvτρoυ αριθμήθηκαv τα ψηφoδέλτια και μovoγραφήθηκαv από τoυς Δικαστικoύς Αvτιπρoσώπoυς. Βρέθηκαv Έγκυρα: Άκυρα: 226 Λευκά: 383 Πήραv κατά συvδυασμό ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1,385 1 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΣΥΤΑΤΕ 1, ΔΑΣ 1, ΕΝΙΑΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ΜΑΞΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Τις 2 έδρες έλαβαν: ΔΗ.ΣΥ.Ε.: 1 ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ: 1 με βάση τα παραπάvω απoτελέσματα εκλέγovται oι παρακάτω:

11 ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε. 1 ΚΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 1 ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΠΕΤ ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΚΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1 ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΠΕΤ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΑΛΟΓΗΣ Στηv Αθήvα σήμερα στις 21/5/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. συvήλθε η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ. Χρήστο Καρβούνη, Τριαντάφυλλου Βλάχου, Χρήστου Κανελλίδη, Νικολάου Κοντού, Δημητρίου Μουχάκη και με τηv παρoυσία του Δικαστικού Αvτιπρoσώπου κ. Μήλιου Νικόλαου, Προέδρου των Πρωτoδικών Αθηνών ο oπoίος διoρίστηκε με τηv πράξη 232/2012 τoυ Πρoέδρoυ της τριμελoύς διoίκησης τoυ πρωτoδικείoυ ΑΘΗΝΩΝ, πρoέβη στη διαλoγή τωv ψηφoδελτίωv γιά τηv αvάδειξη εκπρoσώπωv στο Δ.Σ. του Ταμείου Αυτασφαλείας τoυ πιό πάvω Σωματείoυ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.). Στov εκλoγικό κατάλoγo είvαι γραμμέvα μέλη και εμφανίστηκαν ότι ψήφισαν Από τηv Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή μετρήθηκαv oι φάκελoι και βρέθηκαν Στη συvέχεια αvoίχτηκαv oι φάκελoι τoυ εκλoγικoύ κέvτρoυ, αριθμήθηκαv τα ψηφoδέλτια και μovoγραφήθηκαv από τoυς Δικαστικoύς Αvτιπρoσώπoυς. Από αυτά εμφανίστηκαν: Έγκυρα: Άκυρα: 213 Λευκά: 339 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟI ΕΔΡΕΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΣΥΤΑΤΕ ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΙΑΙΑ 843 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 474 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 462 ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 178 Με βάση τηv σειρά πρoτίμησης εκλέγovται κατά σειρά oι εξής: Εκλέγονται: ΔΗ.ΣΥ.Ε. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΣΥΤΑΤΕ : ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : ΒΟΥΡΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΑΣ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ : ΠΕΠΕΣ ΖΩΗΣ : ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ : ΣΑΓΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ : ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12 12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ ΤΗΣ 2-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΕΤΕ) Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, που εξελέγη στις 2 Μαρτίου 2012, για τη διοργάνωση και διενέργεια των Εκλογών με σκοπό την ανάδειξη (Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ, Εξελεγκτικής επιτροπής ΣΥΕΤΕ, Αντιπροσώπων ΣΥΕΤΕ στην ΟΤΟΕ, Αντιπροσώπων στα Εργατικά Κέντρα, Εκπροσώπων στο ΔΣ ΕΤΕ και Εκπροσώπων στο ΔΣ του Ταμείου Αυτασφαλείας) ολοκλήρωσε και φέτος με επιτυχία το έργο της και σας ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Οι Εκλογές είναι μια διαδικασία σπουδαιότατη, στα πλαίσια της βαθιάς δημοκρατικής παράδοσης που διακρίνει την ιστορία του ΣΥΕΤΕ. Και φέτος, οι Εκλογές διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία, χάρη στην άψογη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Η Εφορευτική Επιτροπή επέδειξε πνεύμα ομοψυχίας, δουλεύοντας αποτελεσματικά και συντονισμένα. Οι Διευθυντές των μονάδων που είχαν οριστεί σαν εκλογικά κέντρα, τα μέλη των Τ.Ε.Ε., το προσωπικό του ΣΥΕ- ΤΕ και οι επικεφαλής των παρατάξεων, όλοι συνεργάστηκαν άψογα και ευσυνείδητα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας. Φέτος, λόγω της μεγάλης κρίσης που διέρχεται όλο το οικονομικό σύστημα στην Ελλάδα, καταβλήθηκε μια τεράστια προσπάθεια μείωσης του κόστους των εκλογών, ώστε να επιβαρυνθεί κατά το ελάχιστο δυνατό ο ΣΥΕΤΕ με τα έξοδα αυτής της διαδικασίας. Έτσι, επιτεύχθηκε μείωση του κόστους κατά 30% σε σχέση με το κόστος των εκλογών του 2009 και 45% σε σχέση με το μέσο όρο κόστους των εκλογών κατά την τελευταία εικοσαετία, χωρίς όμως να διαπραγματευτούμε σε κανένα σημείο την ορθότητα και την ποιότητα της διαδικασίας. Προσωπικά, σαν Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους με εμπιστεύτηκαν για δεύτερη φορά στη διεκπεραίωση αυτής της σημαντικής και δύσκολης διαδικασίας και κυρίως, όσους βοήθησαν σε αυτή. Κι αυτό γιατί οι φετινοί συμμετέχοντες εργάστηκαν με έντονη την αίσθηση της συλλογικότητας και τη συνείδηση πως αυτή η διαδικασία μας αφορά όλους ανεξαιρέτως, σαν εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας και σαν μέλη του ΣΥΕΤΕ. Ευχαριστώ ξανά όλους όσους εργάστηκαν ή συνεισέφεραν. Συγχαίρω θερμά όλους τους εκλεγμένους και τους εύχομαι καλή δύναμη για το έργο τους. Μετά Τιμής Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Χρήστος Καρβούνης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 8-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 8-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Απρίλιος 2015 Αριθμός φύλλου 654 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 - ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 8-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ Α Ν Α Κ Ο I Ν Ω Σ Η Νo 4 ΑΘΗΝΑ, 12.3.2012 Η Κ.Ε.Ε. oρίζει ως εκλoγικά τμήματα για τις εκλoγές πoυ πρoκήρυξε από τις 2 έως και

Διαβάστε περισσότερα

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

4o ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 1)Κορίνθου, Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Δελτίο βαθμολογίας Κανονικής Περιόδου για το Θερινό εξάμηνο του 2008 Διδάσκοντες: ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ., ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β., ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ Α Ν Α Κ Ο I Ν Ω Σ Η Νo 5 ΑΘΗΝΑ, 20.11.2014 Η Κ.Ε.Ε. oρίζει ως εκλoγικά τμήματα για τις εκλoγές πoυ πρoκήρυξε από τις 8 έως και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ 4 ΩΣ 14 ΜΑΡΤΗ 2016 ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΕΙ 2010. Εκπαιδευτ. Πολιτικών Δομικών Έργων ΑΣΠΕΤΕ. Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΕΙ 2010. Εκπαιδευτ. Πολιτικών Δομικών Έργων ΑΣΠΕΤΕ. Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΕΙ 2010 Τζίβα Δέσποινα Αγγελίδης Αλέξανδρος Αλαγκιόζογλου Κλειώ Αναγνωστάκης Ευάγγελος Βασιλάκου Στεφανία Βασιλοπούλου Ελένη Γαζούλης Νικόλαος Γεωργίου Παρασκευή Γιαννακόπουλος Γιάννης Εκπαιδευτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : «Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και εφαρμογή πενθημέρου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : «Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και εφαρμογή πενθημέρου» Τρίκαλα 20.06.2008 Αρ. Πρωτ.:2033 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ : «Αναλυτικά αποτελέσματα εκλογών του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων και εφαρμογή πενθημέρου» Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αρχαιρεσίες του Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 513 513.02 * Χαρίκλεια Καρακώστα 14.01.2017 1030-1330 4 3Α Β211 Κρίστης Σεργίδης Χρυσάνθη Δημητρίου 514 514.02 * Χριστίνα Παπαδημητρίου 07.01.2017 1030-1330 4 3Α Β205 Έφη Κυπριανίδου Δάφνη Καϊτελίδου 611

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ)

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΡΣΙ ΝΥΣΤΕΡΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΝΟΒΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΖΕΛ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΔΑΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Α/ Α ΑΔΑ: ΒΟΝΧ4691ΩΓ-ΨΨ0 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 Τ ΣΥΝΤΞΕΩΝ ΙΚ ΕΤΜ / ΣΦΛΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. Τοπικό Υποκ/μα γ. ναργύρων Μπίμπιζα 18 131 22 - Ίλιον Τοπ. Υποκ/μα γ. ναργύρων Τοπ. Υποκ/μα Άνω Λιοσίων- Καματερού Τοπ. Υποκ/μα χαρνών Τοπ. Υποκ/μα Ιλίου Τοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 137 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 186 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝ. ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 2. ΜΠΑΡΟΥΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΒΑΣ 14 23 3. ΒΟΖΕΝΤΣΟΥΚ ΡΟΥΣΛΑΝ ΝΑΞΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΙΟ 5 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (0,5 ) ) 2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΡΙΟ 2,5 ΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΗ.Κ.Ι. Ι.Σ.Α ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΧΗΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)»

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΧΗΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 2015

ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 2015 ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 2015 ΔΜΤ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 1 ΜΠΑΛΙ ΜΠΡΙΣΕΛΝΤΑ ΦΟΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 2 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΟ ΑΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 3 ΖΑΧΑΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ ΓΝΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΙΑ ΘΩΜΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 3 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 4 ΒΟΥΛΙΣΤΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 5 ΒΟΥΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΙΣ Α. φροντιστήρια ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ φροντιστήρια ΠΡΙΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ α/α Ονοματεπώνυμο Μόρια Σχέδιο Σχολείο Σχολή Σειρά ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 18.937 ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 18.835 13ο ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚ ΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.Α.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΑΟ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Λεωφ. Συγγρού 80-88 117 43 Αθήνα τηλ. & fαx: e-mail:syllogos.patt@gmail.com. http:syllogospatt.wordpress.com -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 8ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 7 8 9 0 7 8 9 0 ΑΛΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΕΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 000 α X X ΑΘΗΝΑ ΓΚΟΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ 0000 α X X ΑΘΗΝΑ ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα: «Οριστικοποίηση εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Λάρισα, 10 Ιουνίου 2014 Αριθ. Πρωτ. -3456- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

111 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ETCETERA-4BIKES 0:51:23 118 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΛΑΡΙΣΑ Π.Γ.Σ. 0:55:43

111 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ETCETERA-4BIKES 0:51:23 118 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΛΑΡΙΣΑ Π.Γ.Σ. 0:55:43 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΠΟΛΗ ΟΜΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ 111 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ETCETERA-4BIKES 0:51:23 118 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΛΑΡΙΣΑ Π.Γ.Σ. 0:55:43 104 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΘΗΝΑ ΑΙΟΛΟΣ 0:56:00 101

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 1 CREEN ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ του Raymond 2 HAMΖAJ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Dhori 3 ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΝΑΗ του Αποστόλου 4 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του Γεωργίου 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Απριλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:14587 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Δάνης Παναγιώτης 2103401010 2106980529 secoff@sdoe.gr Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. - Δ1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Πιτιακούδης Δημήτριος 2103401033

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη

Α/Α Υποψήφιοι Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά την σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη 1) ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του Παναγιώτη ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Νικολάου 2 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ του Αρτίν 3 ΑΙΓΙΝΙΤΗ-ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου 4 ΑΝΝΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Σε σύνολο 80 επιτυχόντων μαθητών 65 μαθητές πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ (80%).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 201 Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΠΟΛΎ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΓΙΑ Έδρα Υπηρεσίας: ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ,30/05/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :150 Ειδικότητα : ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΕΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΦΡΑΦΟ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14034917 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ 14034959 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 14034918 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14034961 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2015»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2015» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ 2015» Η Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ συγχαίρουν όλους τους μαθητές και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ως προς τον τίτλο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 1-1η οριζόντια

Σελίδα 1 από 1-1η οριζόντια ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ αλλαγή Πορείας για τον Πόρο που όλοι ονειρευόμαστε ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΡΒΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές ΕΛΜΕ - ΟΛΜΕ 2013 Ψηφοδέλτια που έχουν κατατεθεί Μέχρι 10/06/2013

Εκλογές ΕΛΜΕ - ΟΛΜΕ 2013 Ψηφοδέλτια που έχουν κατατεθεί Μέχρι 10/06/2013 Εκλογές ΕΛΜΕ - ΟΛΜΕ 2013 Ψηφοδέλτια που έχουν κατατεθεί Μέχρι 10/06/2013 ΕΛΜΕ Μαγνησίας 2013 ΑΝ ΑΝ 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ 1 ΑΙΤΗΣΗΣ 1172 286 ΜΑΪΚΙΔΟΥ- ΠΟΥΤΡΙΝΟ ΔΑΦΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΙΤΗΣΗΣ 1074 306 ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 3 ΑΙΤΗΣΗΣ 1047 331 ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υποψήφιος Δήμαρχος)

ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υποψήφιος Δήμαρχος) ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υποψήφιος Δήμαρχος) ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. ΑΡΦΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΕΝΟΤΗΤΑ» ΑΝΕΞΑΡΤΗΤH ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Α. Για τη Διοικούσα Επιτροπή

1. «ΕΝΟΤΗΤΑ» ΑΝΕΞΑΡΤΗΤH ΚΙΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Α. Για τη Διοικούσα Επιτροπή Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΧΜ4465ΦΘΕ-8ΙΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:33658 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 17561 2 ) ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη 13934 3 ) ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου 6756 4 ) ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου 4268 5

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14040200 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 14040201 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 14040188 ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ ΦΟΥΦΛΙΑΑΝΝΑ ΣΑΜΙΡ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14040202

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ (2016) ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ (2016) ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΥΣΠΕ (2016) ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ : 1051 ΨΗΦΙΣΑΝ : 967 ΑΠΟΧΗ : 7,99% ΕΓΚΥΡΑ : 929 ΑΚΥΡΑ : 38 ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΜΟ ΨΗΦΟΙ (%) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

(Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 15:00

(Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 15:00 (Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕΡΑ ΩΡΑ 1 Ακονίδης Πρόδρομος ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 2 Βαγγέλη Μαρία ΤΡΙΤΗ 15/09/2015 3 Βασιλάκη Μαριάννα ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα