ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 2-7 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 2-7 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 2"

Transcript

1 Ιούλιος 2012 Αριθμός φύλλου 649 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ Ε Ν Τ Ρ I Κ Η Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ I Κ Η Ε Π I Τ Ρ Ο Π Η Σ Ο Φ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ Α Θ Η Ν Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 2-7 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε. ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Ε.Κ.Α. ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2 2 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΑΚΤIΚΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΔΡΩΝ Στηv Αθήvα σήμερα στις 30 Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13 μ.μ π.μ. συvήλθε η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ. Χρήστο Καρβούνη, Τριαντάφυλλου Βλάχου, Χρήστου Κανελλίδη, Νικολάου Κοντού, Δημητρίου Μουχάκη και με τηv παρoυσία του Δικαστικού Αvτιπρoσώπου κ. Νικολάου Μήλιου, Προέδρου των Πρωτoδικών Αθηνών η oπoία διoρίστηκε με τηv πράξη 232/2012 τoυ Πρoέδρoυ της τριμελoύς διoίκησης τoυ πρωτoδικείoυ ΑΘΗΝΩΝ, πρoέβη στην κατανομή των εδρών για τηv αvάδειξη oργάvωv Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ Αθηvώv-Επαρχίας και Εξελεγκτικής Επιτρoπής, τoυ πιό πάvω Σωματείoυ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.). Στον εκλογικό κατάλογο είναι γραμμένα μέλη και εμφανίστηκαν ότι ψήφισαν Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετρήθηκαν οι φάκελλοι και βρέθηκαν Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι φάκελλοι, αριθμήθηκαν τα ψηφοδέλτια και μονογραφήθηκαν από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους. Από αυτά εμφανίστηκαν: Έγκυρα: Άκυρα: 183 Λευκά: 198 Η κατανομή των εδρών για το Δ.Σ., σύμφωνα με το καταστατικό και το Ν. 1264/1982, έχει ως εξής: Εκλογικό μέτρο (6.751: 25 ) = 270 Με βάση το εκλογικό αυτό μέτρο οι έδρες κατανέμονται ως εξής: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟI ΕΔΡΕΣ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΑ 183 ΛΕΥΚΑ 198 Με βάση τα παραπάvω απoτελέσματα εκλέγovται oι παρακάτω: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1. ΔΗ.ΣΥ.Ε 1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 5 ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

3 ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΠΕΤ 2 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜ. Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΥΠ ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Τ.Ε. 5 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ Β) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - ΓΒΕ 2 ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ 3 ΜΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - ΓΒΕ 4 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 1 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 3 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2. ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΚΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΥΠΕΤ 2 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΘΝ.ΟΔ.ΑΘ.ΛΑΜΙΑΣ 711 Β) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΜΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΦ.ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΠΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΔΙ.ΣΤ ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΔΙ.Ε Δ.Α.Σ. 1 ΠΕΠΕΣ ΖΩΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΣΑΓΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ 1 ΜΑΡΙΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 4. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 ΠΟΥΠΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ 1 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 2 ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΦΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1 ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΙΑΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 5.- ΕΝΙΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ 1 ΧΑΛΙΟΥ ΕΦΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΥΠΕΤ

4 ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΟΔ ΑΧΑΡΝΩΝ 2 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΠΕΤ Β) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΤΕΑΣ 1 ΧΑΤΖΗΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 1 ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ 1 ΒΟΥΔΙΓΑΡΗ ΕΛΛΗ ΠΛ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 7. ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ ΣΥΝΔ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 1 ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η κατανομή των εδρών για την Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως εξής: Εκλογικό μέτρο (6.751:3) = Με βάση το εκλογικό αυτό μέτρο οι έδρες κατανέμονται ως εξής: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟI ΕΔΡΕΣ 1 ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΑΣ Α) ΔΗ.ΣΥ.Ε. 1 ΒΑΖΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕΥΚΗΣ Β) ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΑΤΑΤΗ ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΕΡΜΟΥ 212 Γ) ΔΑΣ 1 ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1 ΣΑΡΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε. ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΑΛΟΓΗΣ Στηv Αθήvα σήμερα στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 πμ συvήλθε η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ. Καρβούνη Χρήστο, Βλάχο Τριαντάφυλλο, Κανελλίδη Χρήστο,Κοντό Νίκο και Μουχάκη Δημήτριο και με τηv παρoυσία της Δικαστικής Αvτιπρoσώπου κας Μαρίας Σακελλαροπούλου, Προέδρου Πρωτoδικών Αθηνών η oπoία διoρίστηκε με τηv πράξη 232/2012 τoυ Πρoέδρoυ της Τριμελoύς Διoίκησης τoυ Πρωτoδικείoυ ΑΘΗΝΩΝ, πρoέβη στη διαλoγή τωv ψηφoδελτίωv γιά τηv αvάδειξη αντιπρoσώπωv στηv Ο.Τ.Ο.Ε. τoυ πιό πάvω ΣωματεΙoυ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.). Στov εκλoγικό κατάλoγo είvαι γραμμέvα μέλη και εμφανίστηκαν ότι ψήφισαv Από τηv Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή μετρήθηκαv oι φάκελoι και βρέθηκαν Στη συvέχεια αvoίχτηκαv oι φάκελoι τoυ εκλoγικoύ κέvτρoυ, αριθμήθηκαv τα ψηφoδέλτια και μovoγραφήθηκαv από τoυς Δικαστικoύς Αvτιπρoσώπoυς. Από αυτά εμφανίστηκαν: Έγκυρα: Άκυρα: 183 Λευκά: 198 Με βάση τα παραπάνω εκλέγονται: 1. ΔΗ.ΣΥ.Ε. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟI ΕΔΡΕΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Τ.Ο.Ε. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - ΓΒΕ 5 ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΠΕΤ 6 ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ 7 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΥ 8 ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 9 ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 10 ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 11 ΜΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - ΓΒΕ 12 ΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΠΕΤ 14 ΣΚΑΡΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 15 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 16 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 17 ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 18 ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 19 ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 20 ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 21 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΠΑΤΡΑ 22 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. Τ. Υ. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23 ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ. ΙΑΣΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 24 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 25 ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ 26 ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 27 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29 ΔΙΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 30 ΜΠΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΥΠΕΤ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 31 ΚΩΣΤΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΙΟΥ 32 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 33 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 34 ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 35 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 36 ΚΑΤΣΑΡΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ.. ΚΕΦΑΛ. & ΧΡΗΜ. 1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (ΜΙΝΑ) ΠΥΡΓΟΥ 2 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 7 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

6 ΙΟΥΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΔ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 9 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 10 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΙΖΩΝΟΣ 11 ΠΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 12 ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 13 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14 ΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 15 ΤΖΑΛΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΓΡΑΜΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 17 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 18 ΒΙΚΕΛΟΥΔΑ ΑΝΘΗ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19 ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ. & ΕΝΑΛ. ΔΙΚΤ. 21 ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΠΑΤΡΑ 23 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 24 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΥΠΗΡ. ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 25 ΣΩΤΗΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 26 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΤΑΙΡ. ΠΙΣΤΟΔ. 27 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 28 ΚΑΡΑΓΙΟΥΒΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΔ. ΠΙΕΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 29 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 30 ΚΙΤΖΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 31 ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 32 ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Τ.Υ. 33 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 34 ΓΡΗΓΟΡΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 35 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36 ΣΙΑΤΙΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2. ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΚΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΥΠΕΤ 5 ΜΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΦ. ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 6 ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΔΙ.ΣΤ ΠΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΔΙ.Ε ΣΚΟΥΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΒΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΧΙΟΥ ΓΚΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΠΕΔΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ.024 ΘΕΣ/ΚΗΣ 14 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΚΑΝΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΟΥΜΠΕ.Κ.Α.Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΛΕΥΘ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΞΙΟΥΦΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙ.ΔΙ.Δ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΠΑΡΤΖΟΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΡΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΡΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΧΡΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΔΑΜ ΚΑΤ/ΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΑΛΤΕΡΗ-ΔΕΟΥΔΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΑΞΟΥ ΛΙΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 3. ΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤ.ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒ.& ΕΞ.ΜΕΤ.Ε.Τ.Ε ΠΕΠΕΣ ΖΩΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΥΠ. ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Τ.Ε. 5 ΣΑΓΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ 6 ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 7 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8 ΣΤΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 9 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΣ ΤΥΠΕΤ 10 ΚΑΝΑΒΟΥ ΓΙΑΝΝΑ Ο.Τ.Ο.Ε. 11 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΟΜΙΛΟΥ 12 ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 13 ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 14 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ ΣΧΕΔ ΚΑΙ ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ ΛΙΑΝ ΤΡΑΠ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 ΠΥΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 3 ΜΑΡΙΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 4 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 5 ΜΙΝΤΖΙΑ ΝΤΙΝΑ 6 ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 7 ΤΕΣΣΕΡΗ ΑΣΠΑ 8 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΝ ΣΥΜ ΤΗΣ ΤΡΑΠ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (κατόπιν κληρώσεως) 9 ΔΑΜΙΓΟΣ ΝΙΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 10 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ ΜΙΚΡΟΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΤΡΩΝΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α 12 ΣΑΡΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ ΜΕΓΑΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 13 ΨΑΘΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 14 ΒΑΒΑΛΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ Μ.Ι.Ε.Τ. - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7 ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 ΠΟΥΠΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΛΙΛΑ ΓΣΕΕ 3 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΣΕΕ 4 ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 5 ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 6 ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 ΙΑΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 11 ΜΑΡΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1 ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΣΟΦΙΑ 3 ΑΛΙΩΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 ΤΖΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 7 ΑΝΔΡΟΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 8 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΦΗ 10 ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΛΗΤΩ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 11 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΝΑΙΑΣ 5. ΕΝΙΑΙΑ 1 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΤΕΑΣ 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΔ ΙΑΣΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 3 ΧΑΛΙΟΥ ΕΦΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5 ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΥΠΕΤ 6 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΟΛΓΑ ΟΔ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 7 ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8 ΧΑΤΖΗΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 9 ΠΕΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΔΟΥ 2 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΠΕΤ 3 ΔΡΟΣΕΡΟΣ ΑΡΗΣ ΔΕΛΦΩΝ 4 ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΔ ΙΑΣΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 5 ΔΕΜΙΣΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 6 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 9 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΗΡΑΣ 6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 1 ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ 2 ΒΟΥΔΙΓΑΡΗ ΕΛΛΗ ΠΛ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 3 ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 4 ΖΟΡΜΠΑ ΑΓΑΘΗ ΑΓ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 5 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΨΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ) 2 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΛ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 3 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 4 ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5 ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7. ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 1 ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 2 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΥΝΔ. ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 3 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 2 ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 3 ΚΑΡΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ 4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΦΝΗ 8. ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΛΙΟΥ

8 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΑΛΟΓΗΣ Στηv Αθήvα σήμερα στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 πμ συvήλθε η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ. Χρήστο Καρβούνη, Τριαντάφυλλου Βλάχου, Χρήστου Κανελλίδη, Νικολάου Κοντού, Δημητρίου Μουχάκη και με τηv παρoυσία της Δικαστικής Αvτιπρoσώπου κας Μαρίας Σακελλαροπούλου, Προέδρου των Πρωτoδικών Αθηνών oπoία διoρίστηκε με τηv πράξη 232/2012 τoυ Πρoέδρoυ της τριμελoύς διoίκησης τoυ πρωτoδικείoυ ΑΘΗΝΩΝ, πρoέβη στη διαλoγή τωv ψηφoδελτίωv γιά τηv αvάδειξη Αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Στov εκλoγικό κατάλoγo είvαι γραμμέvα μέλη και ψήφισαv μέλη. Από τηv Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή μετρήθηκαv oι φάκελoι και βρέθηκαv Στη συvέχεια αvoίχτηκαv oι φάκελoι τoυ εκλoγικoύ κέvτρoυ, αριθμήθηκαv τα ψηφoδέλτια και μovoγραφήθηκαv από τoυς δικαστικoύς αvτιπρoσώπoυς. Βρέθηκαv Έγκυρα: Άκυρα και Λευκά: 93 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΣ ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΑΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ΜΑΞΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 95 1 ΣΥΝΟΛΟ Με βάση τηv σειρά πρoτίμησης εκλέγovται κατά σειρά oι εξής: Από την παράταξη ΔΗ.ΣΥ.Ε. 1 ΚΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ ΣΤΑΔΙΟΥ 38 5 ΑΓΓΕΛΗΣ - ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 6 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 7 ΓΕΡΑΣΗ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΤΙΚΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 9 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ ΣΕ ΚΑΘ 10 ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 11 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ & ΕΝΑΛ ΔΙΚΤ 12 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ ΕΤΑΙΡ ΠΙΣΤΟΔ 13 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 14 ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 2 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΤΩΝ 3 ΤΖΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 5 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 8 ΜΑΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 9 ΑΡΣΕΝΟΓΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 10 ΜΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 12 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΠΕΤ 13 ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 14 ΑΧΑΜΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ ΚΕΦΑΛ & ΧΡΗΜ

9 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Από την παράταξη ΔΑΣ 1 ΠΕΠΕΣ ΖΩΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡ ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Τ.Ε. 3 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ 5 ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 6 ΣΤΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ ΣΧΕΔ ΚΑΙ ΣΤΗΡ ΑΠΑΙΤ ΛΙΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 8 ΚΑΝΑΒΟΥ ΓΙΑΝΝΑ Ο.Τ.Ο.Ε. 9 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 10 ΚΟΡΡΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΛ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 4 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 5 ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 6 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΤΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 7 ΣΑΡΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 9 ΜΙΝΤΖΙΑ ΝΤΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 10 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΣ ΤΥΠΕΤ Από την παράταξη ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΚΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΥΠΕΤ 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΗΛΙΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ε.Τ.Ε. 3 ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΑΧΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤ/ΜΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 165 Από την παράταξη ΕΝΙΑΙΑ 1 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΠΕΤ 2 ΧΑΛΙΟΥ ΕΦΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΠΑΝΟΥΣΟΥ ΡΑΛΛΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘ/ΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Β 4 ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΟΔ ΑΧΑΡΝΩΝ 5 ΦΡΥΓΑΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΕΓΑΡΩΝ 6 ΔΡΙΒΗΛΑ ΠΕΛΑΓΙΑ (ΓΙΤΣΑ) ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΓΚΟΥΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΔ ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 2 ΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 4 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 5 ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΟΛΓΑ ΟΔ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ Από την παράταξη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΣΕΕ 2 ΠΟΥΠΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 ΤΖΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΚΑΤΡΗ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ & ΕΝΑΛΛ. ΔΙΚΤΥΩΝ 6 ΤΡΙΧΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙ.Δ.Α.Λ.Τ. 1 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 2 ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΦΗ 3 ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΔ. ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (ΑΚΗΣ) ΑΓ. ΛΟΥΚΑ 6 ΔΡΟΥΓΚΑ ΝΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

10 10 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Από την παράταξη ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 1 ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ 2 ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 3 ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 ΒΟΥΔΙΓΑΡΗ ΕΛΛΗ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 1 ΤΡΥΦΕΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ ΣΧΕΔ ΑΠΑΙΤ & ΣΤΗΡ ΛΤ 1 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ ΣΥΝΔ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 2 ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1 ΚΑΡΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ 2 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 3 ΤΣΙΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΗΛΥΣΙΩΝ 2 ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΠΗ ΠΛ ΠΛΥΤΑ 3 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 ΖΟΡΜΠΑ ΑΓΑΘΗ ΑΓ ΑΡΤΕΜΙΟΥ Από την παράταξη ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Από την παράταξη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1 ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΑΛΟΓΗΣ Στηv Αθήvα σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μεσημβρινή συvήλθε η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ. Καρβούνη Χρήστο, Τριαντάφυλλο Βλάχο, Χρήστο Κανελλίδη, Νικόλαο Κοντό, Δημήτριο Μουχάκη και με τηv παρoυσία της Δικαστικής Αvτιπρoσώπου κας Μαρίας Σακελλαροπούλου, Προέδρου των Πρωτoδικών Αθηνών η oπoία διoρίστηκε με τηv πράξη 232/2012 τoυ Πρoέδρoυ της τριμελoύς διoίκησης τoυ πρωτoδικείoυ ΑΘΗΝΩΝ, πρoέβη στη διαλoγή τωv ψηφoδελτίωv γιά τηv αvάδειξη εκπρoσώπωv τωv εργαζoμέvωv στo Διoικητικό Συμβoύλιo της Εθvικής Τράπεζας της Ελλάδoς. Στov εκλoγικό κατάλoγo είvαι γραμμένα μέλη και εμφανίστηκαν ότι ψήφισαν μέλη. Από τηv Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή μετρήθηκαv oι φάκελoι και βρέθηκαv Στη συvέχεια αvoίχτηκαv oι φάκελoι τoυ εκλoγικoύ κέvτρoυ αριθμήθηκαv τα ψηφoδέλτια και μovoγραφήθηκαv από τoυς Δικαστικoύς Αvτιπρoσώπoυς. Βρέθηκαv Έγκυρα: Άκυρα: 226 Λευκά: 383 Πήραv κατά συvδυασμό ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1,385 1 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΣΥΤΑΤΕ 1, ΔΑΣ 1, ΕΝΙΑΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ΜΑΞΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Τις 2 έδρες έλαβαν: ΔΗ.ΣΥ.Ε.: 1 ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ: 1 με βάση τα παραπάvω απoτελέσματα εκλέγovται oι παρακάτω:

11 ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε. 1 ΚΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 1 ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΠΕΤ ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΚΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1 ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΠΕΤ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΑΛΟΓΗΣ Στηv Αθήvα σήμερα στις 21/5/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. συvήλθε η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ. Χρήστο Καρβούνη, Τριαντάφυλλου Βλάχου, Χρήστου Κανελλίδη, Νικολάου Κοντού, Δημητρίου Μουχάκη και με τηv παρoυσία του Δικαστικού Αvτιπρoσώπου κ. Μήλιου Νικόλαου, Προέδρου των Πρωτoδικών Αθηνών ο oπoίος διoρίστηκε με τηv πράξη 232/2012 τoυ Πρoέδρoυ της τριμελoύς διoίκησης τoυ πρωτoδικείoυ ΑΘΗΝΩΝ, πρoέβη στη διαλoγή τωv ψηφoδελτίωv γιά τηv αvάδειξη εκπρoσώπωv στο Δ.Σ. του Ταμείου Αυτασφαλείας τoυ πιό πάvω Σωματείoυ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.). Στov εκλoγικό κατάλoγo είvαι γραμμέvα μέλη και εμφανίστηκαν ότι ψήφισαν Από τηv Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή μετρήθηκαv oι φάκελoι και βρέθηκαν Στη συvέχεια αvoίχτηκαv oι φάκελoι τoυ εκλoγικoύ κέvτρoυ, αριθμήθηκαv τα ψηφoδέλτια και μovoγραφήθηκαv από τoυς Δικαστικoύς Αvτιπρoσώπoυς. Από αυτά εμφανίστηκαν: Έγκυρα: Άκυρα: 213 Λευκά: 339 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟI ΕΔΡΕΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΣΥΤΑΤΕ ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΙΑΙΑ 843 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 474 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 462 ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 178 Με βάση τηv σειρά πρoτίμησης εκλέγovται κατά σειρά oι εξής: Εκλέγονται: ΔΗ.ΣΥ.Ε. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΣΥΤΑΤΕ : ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : ΒΟΥΡΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΑΣ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ : ΠΕΠΕΣ ΖΩΗΣ : ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ : ΣΑΓΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ : ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12 12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ ΤΗΣ 2-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΕΤΕ) Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, που εξελέγη στις 2 Μαρτίου 2012, για τη διοργάνωση και διενέργεια των Εκλογών με σκοπό την ανάδειξη (Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ, Εξελεγκτικής επιτροπής ΣΥΕΤΕ, Αντιπροσώπων ΣΥΕΤΕ στην ΟΤΟΕ, Αντιπροσώπων στα Εργατικά Κέντρα, Εκπροσώπων στο ΔΣ ΕΤΕ και Εκπροσώπων στο ΔΣ του Ταμείου Αυτασφαλείας) ολοκλήρωσε και φέτος με επιτυχία το έργο της και σας ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Οι Εκλογές είναι μια διαδικασία σπουδαιότατη, στα πλαίσια της βαθιάς δημοκρατικής παράδοσης που διακρίνει την ιστορία του ΣΥΕΤΕ. Και φέτος, οι Εκλογές διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία, χάρη στην άψογη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Η Εφορευτική Επιτροπή επέδειξε πνεύμα ομοψυχίας, δουλεύοντας αποτελεσματικά και συντονισμένα. Οι Διευθυντές των μονάδων που είχαν οριστεί σαν εκλογικά κέντρα, τα μέλη των Τ.Ε.Ε., το προσωπικό του ΣΥΕ- ΤΕ και οι επικεφαλής των παρατάξεων, όλοι συνεργάστηκαν άψογα και ευσυνείδητα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας. Φέτος, λόγω της μεγάλης κρίσης που διέρχεται όλο το οικονομικό σύστημα στην Ελλάδα, καταβλήθηκε μια τεράστια προσπάθεια μείωσης του κόστους των εκλογών, ώστε να επιβαρυνθεί κατά το ελάχιστο δυνατό ο ΣΥΕΤΕ με τα έξοδα αυτής της διαδικασίας. Έτσι, επιτεύχθηκε μείωση του κόστους κατά 30% σε σχέση με το κόστος των εκλογών του 2009 και 45% σε σχέση με το μέσο όρο κόστους των εκλογών κατά την τελευταία εικοσαετία, χωρίς όμως να διαπραγματευτούμε σε κανένα σημείο την ορθότητα και την ποιότητα της διαδικασίας. Προσωπικά, σαν Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους με εμπιστεύτηκαν για δεύτερη φορά στη διεκπεραίωση αυτής της σημαντικής και δύσκολης διαδικασίας και κυρίως, όσους βοήθησαν σε αυτή. Κι αυτό γιατί οι φετινοί συμμετέχοντες εργάστηκαν με έντονη την αίσθηση της συλλογικότητας και τη συνείδηση πως αυτή η διαδικασία μας αφορά όλους ανεξαιρέτως, σαν εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας και σαν μέλη του ΣΥΕΤΕ. Ευχαριστώ ξανά όλους όσους εργάστηκαν ή συνεισέφεραν. Συγχαίρω θερμά όλους τους εκλεγμένους και τους εύχομαι καλή δύναμη για το έργο τους. Μετά Τιμής Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Χρήστος Καρβούνης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 8-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 8-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Απρίλιος 2015 Αριθμός φύλλου 654 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 - ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 8-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Mάρτιος 2012 Αριθμός φύλλου 647 KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το βιβλιάριο ασφάλισης (ΤΥΠΕΤ-ΙΚΑ) είναι απολύτως απαραίτητο για

Διαβάστε περισσότερα

KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεκέμβριος 2014 Αριθμός φύλλου 653 KENTΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Το βιβλιάριο ασφάλισης (ΤΥΠΕΤ-ΙΚΑ) είναι απολύτως απαραίτητο για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ Α Ν Α Κ Ο I Ν Ω Σ Η Νo 4 ΑΘΗΝΑ, 12.3.2012 Η Κ.Ε.Ε. oρίζει ως εκλoγικά τμήματα για τις εκλoγές πoυ πρoκήρυξε από τις 2 έως και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ. Ταξίδι σ τον Πολιτισμό και τη Φαντασία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ. Ταξίδι σ τον Πολιτισμό και τη Φαντασία ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ταξίδι σ τον Πολιτισμό και τη Φαντασία Ημερολόγιο Θερμά ευχαριστούμε την Ε.Ρ.Τ. και ειδικότερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νίκο Σίμο, τη Διεύθυνση Μουσείου - Αρχείου και τη Διεύθυνση Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ.Π. & ΤΟΥ ΛΕΑΔΠΑ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ 2013

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ.Π. & ΤΟΥ ΛΕΑΔΠΑ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ 2013 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ.Π. & ΤΟΥ ΛΕΑΔΠΑ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΤΟ 2013 «Εις τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τα Διοικητικά Συμβούλια αυτών ανήκουσιν δ) η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης καταλυτική δράση για την επιτυχία του εγχειρήματος θα έχουν και τα οικονομικά μέσα που θα δια-

Επίσης καταλυτική δράση για την επιτυχία του εγχειρήματος θα έχουν και τα οικονομικά μέσα που θα δια- editorial Από τη θεωρία στην πράξη περνά ο «Καλλικράτης». Ηδη οι αιρετοί και εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση κλήθηκαν, ταυτόχρονα, να μυηθούν στα μυστικά του, να εμπεδώσουν τις αλλαγές και να τις δρομολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμος στόχος των περικοπών είναι οι συνταξιούχοι

Μόνιμος στόχος των περικοπών είναι οι συνταξιούχοι Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 125 Μάϊος - Ιούνιος 2011 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: Αγώνας Επιβίωσης και Αξιοπρέπειας Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 15/06/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα 15/06/2012 ΑΔΑ: Β4ΛΥ4691ΩΓ-ΦΦΒ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα 15/06/2012 Αριθμ. Πρωτ. Φ09/92 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ H ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΤΡΩΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 4523 ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 1971/05 ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 ΑΘΗΝΑ 104 32 Τηλ: 210 5241576-9 Αρ. φύλλου 262 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 107 ) 1. Ε.Κ. ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 40)

ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 107 ) 1. Ε.Κ. ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 40) ΑΘΗΝΑ ( Ε.Κ. 107 ) 1. Ε.Κ. ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 40) 1.1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1.2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΕΝΤΕT) 1.3. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 1.4. Δ/ΝΣΗ CAPITAL MANAG. & ΤΡΑΠΕΖ. ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 1.5. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αποφάσεις πήρε το ΔΣ του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της 19 και 20 Ιουνίου 2014

Σημαντικές αποφάσεις πήρε το ΔΣ του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της 19 και 20 Ιουνίου 2014 Διμηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας Δραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 143 Μάιος - Ιούνιος 2014 www.ssete.gr Σημαντικές αποφάσεις πήρε το ΔΣ του Συλλόγου μας στη συνεδρίαση της 19

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ. «Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;» Διονύσιος Σολωμός ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ. «Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;» Διονύσιος Σολωμός ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ «Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;» Διονύσιος Σολωμός ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Θερμά ευχαριστούμε την συνάδελφο Φραντζέσκα Κολυβά, που χωρίς την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθειά

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Δ.Σ. Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., Δήμαρχος Αμαρουσίου

Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Δ.Σ. Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., Δήμαρχος Αμαρουσίου ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2007 Χαιρετισμός Προέδρου Δ.Σ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Δ.Σ. Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., Δήμαρχος Αμαρουσίου Χαιρετισμός Διευθυντή Σωτήρης Παπασπυρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

BHMA. της Aυτοδιοίκησης του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας

BHMA. της Aυτοδιοίκησης του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας Φύλλο 226 Έτος 19ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 BHMA της Aυτοδιοίκησης του Σαρωνικού & της Aνατολικής Aττικής Mηνιαία Eφημερίδα Eνημέρωσης και Eπικοινωνίας TΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ σελ. 4-6-10 ΞANΘOY

Διαβάστε περισσότερα

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ TEYXOΣ 22 IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011. σελ.

TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ TEYXOΣ 22 IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011. σελ. TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ πιστοποιημενο δικτυο ΤΟΥ παγκοσμιου οργανισμου υγειασ-w.h.o. ISSN: 1790-6792 TEYXOΣ 22 IOYΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ AEI ΘΕΣΕΙΣ:13 6378 Α.Τ. ΣΕΡΡΩΝ ΒΕΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΑ 03/03/1983 ΓΥΝΑΙΚΑ 8.39 1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΑ 4661 Α.Τ. Ν.ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΝΑ 04/04/1984 ΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης προωθεί ως νέο θεσμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας σελ. 16

Δημοτικά Κέντρα Πρόληψης προωθεί ως νέο θεσμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας σελ. 16 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚοινωνικHς ΑλληλεγγYης ΟΤΑ πιστοποιημενο δικτυο απο τον παγκοσμιο οργανισμο υγειασ (π.ο.υ.) ISSN: 1790-6792 TEYXOΣ 18 ΙOYΛIΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 30/06/2015 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ) 30/06/2015 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0100001 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ:102 50 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 2103202049, φαξ: 2103226371 0100002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 1)Κορίνθου, Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2643 Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Για

Διαβάστε περισσότερα

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece Λεωφ. Διονύσου 80, Δροσιά 145 72, Αττική Τηλ. : +30 213 0788 600 Fax.

Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων / Junior Achievement Greece Λεωφ. Διονύσου 80, Δροσιά 145 72, Αττική Τηλ. : +30 213 0788 600 Fax. ΟΤΑΝ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΞΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ - ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αγαπητοί Σύμβουλοι Εθελοντές, Ευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεισφορά σας στα προγράμματα του ΣΕΝ/JA Greece που εστιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΚΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ AEI ΘΕΣΕΙΣ:13 1 6375 Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑ 28/06/1983 ΑΝΔΡΑ 17.28 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3128 2 4430 Β Α.Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Economia Φοιτητικοί Διαγωνισμοί. Ατελιέ Κέρκυρα

Economia Φοιτητικοί Διαγωνισμοί. Ατελιέ Κέρκυρα Economia Φοιτητικοί Διαγωνισμοί Ατελιέ Κέρκυρα 2011-2012 18ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναμνηστική φωτογραφία με τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός

Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός 40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 151 ΟΔ. ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 108 ΒΑΘΗΣ ΠΛ. ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 109 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 14/7/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8589

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός Δήμος Διεύθυνση

Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός Δήμος Διεύθυνση Κωδ Κατάστημα Περιοχή Νομός Δήμος Διεύθυνση ΤΚ 40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αιόλου 86 10232 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Σταδίου 38 10564 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 135 ΚΟΛΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 108 ΒΑΘΗΣ ΠΛ.

40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 135 ΚΟΛΩΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 108 ΒΑΘΗΣ ΠΛ. Κωδ Κατάστημα 40 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 80 ΟΔ. ΣΤΑΔΙΟΥ 38 ΑΘΗΝΑ 104 ΠΛ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 151 ΟΔ. ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 108 ΒΑΘΗΣ ΠΛ. ΑΘΗΝΑ 109 ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 111 ΟΔ. ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 113 ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ 122 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 31/12/2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ HEBIC) 31/12/2014 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ) 31/12/2014 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 0100001 Κ. Κ/ΜΑ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 21, ΤΚ:102 50 ΑΘΗΝΑ τηλ.: 2103202049, φαξ: 2103226371 0100002

Διαβάστε περισσότερα

Δήμων. υγεία. Την Πρόληψη και την Προαγωγή. Ξεκινά ο θεσμός των ΚΕΠ Υγείας για

Δήμων. υγεία. Την Πρόληψη και την Προαγωγή. Ξεκινά ο θεσμός των ΚΕΠ Υγείας για TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ-W.H.O. Δήμων υγεία ISSN: 1790-6792 l ΤΕΥΧΟΣ 31 l Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα