ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 2-7 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 2-7 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ 2 0 1 2"

Transcript

1 Ιούλιος 2012 Αριθμός φύλλου 649 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ Ε Ν Τ Ρ I Κ Η Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ I Κ Η Ε Π I Τ Ρ Ο Π Η Σ Ο Φ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ Α Θ Η Ν Α ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 2-7 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε. ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Ε.Κ.Α. ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2 2 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.) ΠΡΑΚΤIΚΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΔΡΩΝ Στηv Αθήvα σήμερα στις 30 Απριλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13 μ.μ π.μ. συvήλθε η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ. Χρήστο Καρβούνη, Τριαντάφυλλου Βλάχου, Χρήστου Κανελλίδη, Νικολάου Κοντού, Δημητρίου Μουχάκη και με τηv παρoυσία του Δικαστικού Αvτιπρoσώπου κ. Νικολάου Μήλιου, Προέδρου των Πρωτoδικών Αθηνών η oπoία διoρίστηκε με τηv πράξη 232/2012 τoυ Πρoέδρoυ της τριμελoύς διoίκησης τoυ πρωτoδικείoυ ΑΘΗΝΩΝ, πρoέβη στην κατανομή των εδρών για τηv αvάδειξη oργάvωv Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ Αθηvώv-Επαρχίας και Εξελεγκτικής Επιτρoπής, τoυ πιό πάvω Σωματείoυ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.). Στον εκλογικό κατάλογο είναι γραμμένα μέλη και εμφανίστηκαν ότι ψήφισαν Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετρήθηκαν οι φάκελλοι και βρέθηκαν Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι φάκελλοι, αριθμήθηκαν τα ψηφοδέλτια και μονογραφήθηκαν από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους. Από αυτά εμφανίστηκαν: Έγκυρα: Άκυρα: 183 Λευκά: 198 Η κατανομή των εδρών για το Δ.Σ., σύμφωνα με το καταστατικό και το Ν. 1264/1982, έχει ως εξής: Εκλογικό μέτρο (6.751: 25 ) = 270 Με βάση το εκλογικό αυτό μέτρο οι έδρες κατανέμονται ως εξής: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟI ΕΔΡΕΣ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΚΥΡΑ 183 ΛΕΥΚΑ 198 Με βάση τα παραπάvω απoτελέσματα εκλέγovται oι παρακάτω: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1. ΔΗ.ΣΥ.Ε 1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 5 ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

3 ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΠΕΤ 2 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜ. Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΥΠ ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Τ.Ε. 5 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ Β) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - ΓΒΕ 2 ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ 3 ΜΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - ΓΒΕ 4 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 1 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 2 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 3 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΙΖΩΝΟΣ 2. ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΚΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΥΠΕΤ 2 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΘΝ.ΟΔ.ΑΘ.ΛΑΜΙΑΣ 711 Β) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΜΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΦ.ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΠΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΔΙ.ΣΤ ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΔΙ.Ε Δ.Α.Σ. 1 ΠΕΠΕΣ ΖΩΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΣΑΓΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ 1 ΜΑΡΙΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 4. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 ΠΟΥΠΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ 1 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 2 ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΦΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1 ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ΙΑΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 5.- ΕΝΙΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ 1 ΧΑΛΙΟΥ ΕΦΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΥΠΕΤ

4 ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΟΔ ΑΧΑΡΝΩΝ 2 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΠΕΤ Β) ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΕΠΑΡΧΙΑΣ 1 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΤΕΑΣ 1 ΧΑΤΖΗΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 1 ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ 1 ΒΟΥΔΙΓΑΡΗ ΕΛΛΗ ΠΛ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 7. ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ ΣΥΝΔ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 1 ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η κατανομή των εδρών για την Εξελεγκτική Επιτροπή έχει ως εξής: Εκλογικό μέτρο (6.751:3) = Με βάση το εκλογικό αυτό μέτρο οι έδρες κατανέμονται ως εξής: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟI ΕΔΡΕΣ 1 ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΑΣ Α) ΔΗ.ΣΥ.Ε. 1 ΒΑΖΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕΥΚΗΣ Β) ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΑΤΑΤΗ ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΕΡΜΟΥ 212 Γ) ΔΑΣ 1 ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 1 ΣΑΡΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο.Τ.Ο.Ε. ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΑΛΟΓΗΣ Στηv Αθήvα σήμερα στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 πμ συvήλθε η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ. Καρβούνη Χρήστο, Βλάχο Τριαντάφυλλο, Κανελλίδη Χρήστο,Κοντό Νίκο και Μουχάκη Δημήτριο και με τηv παρoυσία της Δικαστικής Αvτιπρoσώπου κας Μαρίας Σακελλαροπούλου, Προέδρου Πρωτoδικών Αθηνών η oπoία διoρίστηκε με τηv πράξη 232/2012 τoυ Πρoέδρoυ της Τριμελoύς Διoίκησης τoυ Πρωτoδικείoυ ΑΘΗΝΩΝ, πρoέβη στη διαλoγή τωv ψηφoδελτίωv γιά τηv αvάδειξη αντιπρoσώπωv στηv Ο.Τ.Ο.Ε. τoυ πιό πάvω ΣωματεΙoυ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.). Στov εκλoγικό κατάλoγo είvαι γραμμέvα μέλη και εμφανίστηκαν ότι ψήφισαv Από τηv Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή μετρήθηκαv oι φάκελoι και βρέθηκαν Στη συvέχεια αvoίχτηκαv oι φάκελoι τoυ εκλoγικoύ κέvτρoυ, αριθμήθηκαv τα ψηφoδέλτια και μovoγραφήθηκαv από τoυς Δικαστικoύς Αvτιπρoσώπoυς. Από αυτά εμφανίστηκαν: Έγκυρα: Άκυρα: 183 Λευκά: 198 Με βάση τα παραπάνω εκλέγονται: 1. ΔΗ.ΣΥ.Ε. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟI ΕΔΡΕΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΔΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Τ.Ο.Ε. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 4 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - ΓΒΕ 5 ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΠΕΤ 6 ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ Ε.Κ. ΣΕΡΡΩΝ 7 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΥ 8 ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 9 ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 10 ΔΑΜΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 11 ΜΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. - ΓΒΕ 12 ΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΠΕΤ 14 ΣΚΑΡΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 15 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 16 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΠΗΣ 17 ΣΤΕΦΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 18 ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 19 ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 20 ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 21 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΠΑΤΡΑ 22 ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. Τ. Υ. - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23 ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ. ΙΑΣΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 24 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 25 ΝΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ 26 ΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 27 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 28 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 29 ΔΙΓΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 30 ΜΠΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΥΠΕΤ - ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 31 ΚΩΣΤΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΙΟΥ 32 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 33 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 34 ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ 35 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 36 ΚΑΤΣΑΡΟΥΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ.. ΚΕΦΑΛ. & ΧΡΗΜ. 1 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (ΜΙΝΑ) ΠΥΡΓΟΥ 2 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΔ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 6 ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 7 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

6 ΙΟΥΛΙΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΔ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 9 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 10 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΔ. ΜΑΙΖΩΝΟΣ 11 ΠΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ 12 ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 13 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ. & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14 ΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 15 ΤΖΑΛΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΦ. ΓΡΑΜΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 17 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 18 ΒΙΚΕΛΟΥΔΑ ΑΝΘΗ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19 ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ. & ΕΝΑΛ. ΔΙΚΤ. 21 ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ. ΜΙΚΡΟΜ. ΕΠΙΧ. - ΠΑΤΡΑ 23 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 24 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΥΠΗΡ. ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 25 ΣΩΤΗΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 26 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΕΤΑΙΡ. ΠΙΣΤΟΔ. 27 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΩΦ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ 28 ΚΑΡΑΓΙΟΥΒΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΔ. ΠΙΕΡΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 29 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 30 ΚΙΤΖΙΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 31 ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΔ. ΕΡΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 32 ΓΕΡΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ.Τ.Υ. 33 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 34 ΓΡΗΓΟΡΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 35 ΤΟΠΑΛΤΖΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΔ. ΦΡ. ΡΟΥΖΒΕΛΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 36 ΣΙΑΤΙΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 2. ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΚΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΥΠΕΤ 5 ΜΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΦ. ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 6 ΚΑΡΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΔΙ.ΣΤ ΠΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙ.ΔΙ.Ε ΣΚΟΥΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΒΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΧΙΟΥ ΓΚΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ ΜΠΕΔΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ.024 ΘΕΣ/ΚΗΣ 14 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΚΑΝΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΟΥΜΠΕ.Κ.Α.Σ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΛΕΥΘ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΞΙΟΥΦΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙ.ΔΙ.Δ ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΠΑΡΤΖΟΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΡΤΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΡΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΧΡΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΟΔ.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΔΑΜ ΚΑΤ/ΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΑΛΤΕΡΗ-ΔΕΟΥΔΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΤ/ΜΑ ΝΑΞΟΥ ΛΙΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 3. ΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤ.ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒ.& ΕΞ.ΜΕΤ.Ε.Τ.Ε ΠΕΠΕΣ ΖΩΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΥΠ. ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Τ.Ε. 5 ΣΑΓΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ 6 ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 7 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 8 ΣΤΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 9 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΣ ΤΥΠΕΤ 10 ΚΑΝΑΒΟΥ ΓΙΑΝΝΑ Ο.Τ.Ο.Ε. 11 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΟΜΙΛΟΥ 12 ΠΕΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 13 ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 14 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ ΣΧΕΔ ΚΑΙ ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ ΛΙΑΝ ΤΡΑΠ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 ΠΥΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 3 ΜΑΡΙΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 4 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 5 ΜΙΝΤΖΙΑ ΝΤΙΝΑ 6 ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 7 ΤΕΣΣΕΡΗ ΑΣΠΑ 8 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΝ ΣΥΜ ΤΗΣ ΤΡΑΠ & ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (κατόπιν κληρώσεως) 9 ΔΑΜΙΓΟΣ ΝΙΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 10 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ ΜΙΚΡΟΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΤΡΩΝΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α 12 ΣΑΡΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ ΜΕΓΑΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 13 ΨΑΘΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 14 ΒΑΒΑΛΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ Μ.Ι.Ε.Τ. - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7 ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 ΠΟΥΠΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΛΙΛΑ ΓΣΕΕ 3 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΣΕΕ 4 ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 5 ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 6 ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 10 ΙΑΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 11 ΜΑΡΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1 ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2 ΚΟΥΤΟΥΠΑ ΣΟΦΙΑ 3 ΑΛΙΩΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 5 ΤΖΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 7 ΑΝΔΡΟΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 8 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 9 ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΦΗ 10 ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΛΗΤΩ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΜΕ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 11 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΝΑΙΑΣ 5. ΕΝΙΑΙΑ 1 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΙΤΕΑΣ 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΔ ΙΑΣΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 3 ΧΑΛΙΟΥ ΕΦΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 5 ΓΙΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΥΠΕΤ 6 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΟΛΓΑ ΟΔ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 7 ΒΟΥΡΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 8 ΧΑΤΖΗΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 9 ΠΕΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΔΟΥ 2 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΠΕΤ 3 ΔΡΟΣΕΡΟΣ ΑΡΗΣ ΔΕΛΦΩΝ 4 ΧΑΡΙΣΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΔ ΙΑΣΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ 5 ΔΕΜΙΣΑΡΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 6 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 9 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 10 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΗΡΑΣ 6. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 1 ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ 2 ΒΟΥΔΙΓΑΡΗ ΕΛΛΗ ΠΛ. 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 3 ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 4 ΖΟΡΜΠΑ ΑΓΑΘΗ ΑΓ ΑΡΤΕΜΙΟΥ 5 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1 ΨΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ) 2 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΛ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 3 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ 4 ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 5 ΚΟΥΡΤΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 7. ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 1 ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 2 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΣΥΝΔ. ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 3 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 2 ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 3 ΚΑΡΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ 4 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΦΝΗ 8. ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΛΙΟΥ

8 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΑΛΟΓΗΣ Στηv Αθήvα σήμερα στις 29 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 πμ συvήλθε η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ. Χρήστο Καρβούνη, Τριαντάφυλλου Βλάχου, Χρήστου Κανελλίδη, Νικολάου Κοντού, Δημητρίου Μουχάκη και με τηv παρoυσία της Δικαστικής Αvτιπρoσώπου κας Μαρίας Σακελλαροπούλου, Προέδρου των Πρωτoδικών Αθηνών oπoία διoρίστηκε με τηv πράξη 232/2012 τoυ Πρoέδρoυ της τριμελoύς διoίκησης τoυ πρωτoδικείoυ ΑΘΗΝΩΝ, πρoέβη στη διαλoγή τωv ψηφoδελτίωv γιά τηv αvάδειξη Αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Στov εκλoγικό κατάλoγo είvαι γραμμέvα μέλη και ψήφισαv μέλη. Από τηv Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή μετρήθηκαv oι φάκελoι και βρέθηκαv Στη συvέχεια αvoίχτηκαv oι φάκελoι τoυ εκλoγικoύ κέvτρoυ, αριθμήθηκαv τα ψηφoδέλτια και μovoγραφήθηκαv από τoυς δικαστικoύς αvτιπρoσώπoυς. Βρέθηκαv Έγκυρα: Άκυρα και Λευκά: 93 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΣ ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΑΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ΜΑΞΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 95 1 ΣΥΝΟΛΟ Με βάση τηv σειρά πρoτίμησης εκλέγovται κατά σειρά oι εξής: Από την παράταξη ΔΗ.ΣΥ.Ε. 1 ΚΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΔ ΣΤΑΔΙΟΥ 38 5 ΑΓΓΕΛΗΣ - ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 6 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 7 ΓΕΡΑΣΗ ΕΛΕΝΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΙΤΙΚΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 9 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΙΤ ΣΕ ΚΑΘ 10 ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 11 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛ/ΚΩΝ ΕΡΓ & ΕΝΑΛ ΔΙΚΤ 12 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ ΕΤΑΙΡ ΠΙΣΤΟΔ 13 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 14 ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 2 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΤΩΝ 3 ΤΖΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ 5 ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 8 ΜΑΝΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 9 ΑΡΣΕΝΟΓΛΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 10 ΜΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 12 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΥΠΕΤ 13 ΑΛΑΜΠΑΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 14 ΑΧΑΜΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΥΠ ΚΕΦΑΛ & ΧΡΗΜ

9 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Από την παράταξη ΔΑΣ 1 ΠΕΠΕΣ ΖΩΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 2 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡ ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.Τ.Ε. 3 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 4 ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΗΣ 5 ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 6 ΣΤΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ ΣΧΕΔ ΚΑΙ ΣΤΗΡ ΑΠΑΙΤ ΛΙΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 8 ΚΑΝΑΒΟΥ ΓΙΑΝΝΑ Ο.Τ.Ο.Ε. 9 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 10 ΚΟΡΡΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΛ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 4 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΗΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤ & ΥΠΟΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 5 ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ 6 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΤΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 7 ΣΑΡΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΟΔ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 9 ΜΙΝΤΖΙΑ ΝΤΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 10 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΣ ΤΥΠΕΤ Από την παράταξη ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΚΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 2 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΥΜΙΟΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΥΠΕΤ 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΛΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΗΛΙΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ε.Τ.Ε. 3 ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΩΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΑΧΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΤ/ΜΑ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 165 Από την παράταξη ΕΝΙΑΙΑ 1 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΠΕΤ 2 ΧΑΛΙΟΥ ΕΦΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΠΑΝΟΥΣΟΥ ΡΑΛΛΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΘ/ΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Β 4 ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΟΔ ΑΧΑΡΝΩΝ 5 ΦΡΥΓΑΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΕΓΑΡΩΝ 6 ΔΡΙΒΗΛΑ ΠΕΛΑΓΙΑ (ΓΙΤΣΑ) ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1 ΓΚΟΥΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΟΔ ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 2 ΛΟΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3 ΚΑΡΑΧΑΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 4 ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 5 ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 6 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΟΛΓΑ ΟΔ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ Από την παράταξη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 1 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΣΕΕ 2 ΠΟΥΠΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 3 ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4 ΤΖΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΚΑΤΡΗ ΜΑΡΙΑ Δ/ΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ & ΕΝΑΛΛ. ΔΙΚΤΥΩΝ 6 ΤΡΙΧΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙ.Δ.Α.Λ.Τ. 1 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥ 2 ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΦΗ 3 ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΔ. ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ (ΑΚΗΣ) ΑΓ. ΛΟΥΚΑ 6 ΔΡΟΥΓΚΑ ΝΙΝΑ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

10 10 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Από την παράταξη ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 1 ΞΙΦΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΝΟΣ 2 ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 3 ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 4 ΒΟΥΔΙΓΑΡΗ ΕΛΛΗ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 1 ΤΡΥΦΕΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ ΣΧΕΔ ΑΠΑΙΤ & ΣΤΗΡ ΛΤ 1 ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ ΣΥΝΔ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 2 ΚΑΡΔΑΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1 ΚΑΡΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ 2 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ 3 ΤΣΙΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΗΛΥΣΙΩΝ 2 ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΠΗ ΠΛ ΠΛΥΤΑ 3 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4 ΖΟΡΜΠΑ ΑΓΑΘΗ ΑΓ ΑΡΤΕΜΙΟΥ Από την παράταξη ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Από την παράταξη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1 ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΑΛΟΓΗΣ Στηv Αθήvα σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μεσημβρινή συvήλθε η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ. Καρβούνη Χρήστο, Τριαντάφυλλο Βλάχο, Χρήστο Κανελλίδη, Νικόλαο Κοντό, Δημήτριο Μουχάκη και με τηv παρoυσία της Δικαστικής Αvτιπρoσώπου κας Μαρίας Σακελλαροπούλου, Προέδρου των Πρωτoδικών Αθηνών η oπoία διoρίστηκε με τηv πράξη 232/2012 τoυ Πρoέδρoυ της τριμελoύς διoίκησης τoυ πρωτoδικείoυ ΑΘΗΝΩΝ, πρoέβη στη διαλoγή τωv ψηφoδελτίωv γιά τηv αvάδειξη εκπρoσώπωv τωv εργαζoμέvωv στo Διoικητικό Συμβoύλιo της Εθvικής Τράπεζας της Ελλάδoς. Στov εκλoγικό κατάλoγo είvαι γραμμένα μέλη και εμφανίστηκαν ότι ψήφισαν μέλη. Από τηv Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή μετρήθηκαv oι φάκελoι και βρέθηκαv Στη συvέχεια αvoίχτηκαv oι φάκελoι τoυ εκλoγικoύ κέvτρoυ αριθμήθηκαv τα ψηφoδέλτια και μovoγραφήθηκαv από τoυς Δικαστικoύς Αvτιπρoσώπoυς. Βρέθηκαv Έγκυρα: Άκυρα: 226 Λευκά: 383 Πήραv κατά συvδυασμό ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1,385 1 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΣΥΤΑΤΕ 1, ΔΑΣ 1, ΕΝΙΑΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε ΜΑΞΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Τις 2 έδρες έλαβαν: ΔΗ.ΣΥ.Ε.: 1 ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ: 1 με βάση τα παραπάvω απoτελέσματα εκλέγovται oι παρακάτω:

11 ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε. 1 ΚΟΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ο.Τ.Ο.Ε. 1 ΚΗΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΠΕΤ ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΑΚΗΣ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 1 ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΥΠΕΤ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΑΛΟΓΗΣ Στηv Αθήvα σήμερα στις 21/5/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα μ.μ. συvήλθε η Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ. Χρήστο Καρβούνη, Τριαντάφυλλου Βλάχου, Χρήστου Κανελλίδη, Νικολάου Κοντού, Δημητρίου Μουχάκη και με τηv παρoυσία του Δικαστικού Αvτιπρoσώπου κ. Μήλιου Νικόλαου, Προέδρου των Πρωτoδικών Αθηνών ο oπoίος διoρίστηκε με τηv πράξη 232/2012 τoυ Πρoέδρoυ της τριμελoύς διoίκησης τoυ πρωτoδικείoυ ΑΘΗΝΩΝ, πρoέβη στη διαλoγή τωv ψηφoδελτίωv γιά τηv αvάδειξη εκπρoσώπωv στο Δ.Σ. του Ταμείου Αυτασφαλείας τoυ πιό πάvω Σωματείoυ (Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.). Στov εκλoγικό κατάλoγo είvαι γραμμέvα μέλη και εμφανίστηκαν ότι ψήφισαν Από τηv Κεvτρική Εφoρευτική Επιτρoπή μετρήθηκαv oι φάκελoι και βρέθηκαν Στη συvέχεια αvoίχτηκαv oι φάκελoι τoυ εκλoγικoύ κέvτρoυ, αριθμήθηκαv τα ψηφoδέλτια και μovoγραφήθηκαv από τoυς Δικαστικoύς Αvτιπρoσώπoυς. Από αυτά εμφανίστηκαν: Έγκυρα: Άκυρα: 213 Λευκά: 339 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΨΗΦΟI ΕΔΡΕΣ ΔΗ.ΣΥ.Ε ΔΑΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΣΥΤΑΤΕ ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΝΙΑΙΑ 843 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 474 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ 462 ΜΑΧΙΜΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 178 Με βάση τηv σειρά πρoτίμησης εκλέγovται κατά σειρά oι εξής: Εκλέγονται: ΔΗ.ΣΥ.Ε. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΣΥΤΑΤΕ : ΑΝΕΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ : ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ : ΒΟΥΡΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΑΣ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΑΚΕ Ε.Τ.Ε. ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ : ΠΕΠΕΣ ΖΩΗΣ : ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ : ΣΑΓΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ : ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12 12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ ΤΗΣ 2-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΕΤΕ) Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, που εξελέγη στις 2 Μαρτίου 2012, για τη διοργάνωση και διενέργεια των Εκλογών με σκοπό την ανάδειξη (Δ.Σ. ΣΥΕΤΕ, Εξελεγκτικής επιτροπής ΣΥΕΤΕ, Αντιπροσώπων ΣΥΕΤΕ στην ΟΤΟΕ, Αντιπροσώπων στα Εργατικά Κέντρα, Εκπροσώπων στο ΔΣ ΕΤΕ και Εκπροσώπων στο ΔΣ του Ταμείου Αυτασφαλείας) ολοκλήρωσε και φέτος με επιτυχία το έργο της και σας ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Οι Εκλογές είναι μια διαδικασία σπουδαιότατη, στα πλαίσια της βαθιάς δημοκρατικής παράδοσης που διακρίνει την ιστορία του ΣΥΕΤΕ. Και φέτος, οι Εκλογές διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία, χάρη στην άψογη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Η Εφορευτική Επιτροπή επέδειξε πνεύμα ομοψυχίας, δουλεύοντας αποτελεσματικά και συντονισμένα. Οι Διευθυντές των μονάδων που είχαν οριστεί σαν εκλογικά κέντρα, τα μέλη των Τ.Ε.Ε., το προσωπικό του ΣΥΕ- ΤΕ και οι επικεφαλής των παρατάξεων, όλοι συνεργάστηκαν άψογα και ευσυνείδητα για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία της εκλογικής διαδικασίας. Φέτος, λόγω της μεγάλης κρίσης που διέρχεται όλο το οικονομικό σύστημα στην Ελλάδα, καταβλήθηκε μια τεράστια προσπάθεια μείωσης του κόστους των εκλογών, ώστε να επιβαρυνθεί κατά το ελάχιστο δυνατό ο ΣΥΕΤΕ με τα έξοδα αυτής της διαδικασίας. Έτσι, επιτεύχθηκε μείωση του κόστους κατά 30% σε σχέση με το κόστος των εκλογών του 2009 και 45% σε σχέση με το μέσο όρο κόστους των εκλογών κατά την τελευταία εικοσαετία, χωρίς όμως να διαπραγματευτούμε σε κανένα σημείο την ορθότητα και την ποιότητα της διαδικασίας. Προσωπικά, σαν Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε. θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους με εμπιστεύτηκαν για δεύτερη φορά στη διεκπεραίωση αυτής της σημαντικής και δύσκολης διαδικασίας και κυρίως, όσους βοήθησαν σε αυτή. Κι αυτό γιατί οι φετινοί συμμετέχοντες εργάστηκαν με έντονη την αίσθηση της συλλογικότητας και τη συνείδηση πως αυτή η διαδικασία μας αφορά όλους ανεξαιρέτως, σαν εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας και σαν μέλη του ΣΥΕΤΕ. Ευχαριστώ ξανά όλους όσους εργάστηκαν ή συνεισέφεραν. Συγχαίρω θερμά όλους τους εκλεγμένους και τους εύχομαι καλή δύναμη για το έργο τους. Μετά Τιμής Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Χρήστος Καρβούνης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 8-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 8-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Απρίλιος 2015 Αριθμός φύλλου 654 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 - ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛOΓΩΝ 8-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ Α Ν Α Κ Ο I Ν Ω Σ Η Νo 4 ΑΘΗΝΑ, 12.3.2012 Η Κ.Ε.Ε. oρίζει ως εκλoγικά τμήματα για τις εκλoγές πoυ πρoκήρυξε από τις 2 έως και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 1)Κορίνθου, Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΕΙ 2010. Εκπαιδευτ. Πολιτικών Δομικών Έργων ΑΣΠΕΤΕ. Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΕΙ 2010. Εκπαιδευτ. Πολιτικών Δομικών Έργων ΑΣΠΕΤΕ. Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΕΙ 2010 Τζίβα Δέσποινα Αγγελίδης Αλέξανδρος Αλαγκιόζογλου Κλειώ Αναγνωστάκης Ευάγγελος Βασιλάκου Στεφανία Βασιλοπούλου Ελένη Γαζούλης Νικόλαος Γεωργίου Παρασκευή Γιαννακόπουλος Γιάννης Εκπαιδευτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 2. ΜΠΑΡΟΥΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΒΑΣ 14 23 3. ΒΟΖΕΝΤΣΟΥΚ ΡΟΥΣΛΑΝ ΝΑΞΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ της 11 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝ ΕΚΑΜΕΛΕΣ ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Ειρηνοδίκες ως εξής: Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών 1)Νίκαιας, Σπυριδούλα Τσίγκα του Αποστόλου, 2)Λαµίας, Αθανασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Δάνης Παναγιώτης 2103401010 2106980529 secoff@sdoe.gr Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. - Δ1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Πιτιακούδης Δημήτριος 2103401033

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΙΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΝΟΜΟΣ/ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & ΣΥΓΓΡΟΥ 196,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΣΟΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Σε σύνολο 80 επιτυχόντων μαθητών 65 μαθητές πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ (80%).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 49536 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές και Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές και Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ» Αθήνα, 26 / 10 / 2013 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τηλ.: 210 6871706-708 Fax:210 6871769 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 E-mail: president@eopyy.gov.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Σταθμών Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου στις Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 2012 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΡΕΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1 η ΥΠΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΝΑ ΛΑΪΚΟ ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» ΓΝΑ ΚΑΤ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΗ ΧΡ. ΦΩΤ. ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ Φ. ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΛΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 1998 1 47'34''99 Λυκουργιώτης Μιχάλης ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1997 2 50'30''23

ΕΠΙΔΟΣΗ ΧΡ. ΦΩΤ. ΧΡ. ΧΕΙΡΟΣ Φ. ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΛΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 1998 1 47'34''99 Λυκουργιώτης Μιχάλης ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1997 2 50'30''23 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 10000 μ. ΒΑΔΗΝ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΛΤΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 1998 1 47'34''99 Λυκουργιώτης Μιχάλης ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1997 2 50'30''23 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1999 3 53'18''19 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 400

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13:00 15:00 1 Γεώργιος Τσούρνος 2 Νίκος Χοτζεμπέκογλου 3 Χάρης Σωτηρόπουλος 4 Ανδρέας Σακελλαρόπουλος 5 Τιμολέων Μανωλόπουλος 6 Αναστάσιος Μπουρδουβάλης 7 Δημήτρης Δερέκης 8 Γεώργιος Χατζηπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Αθήνα, 29/9/ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/9/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 8440 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των άλλων οργάνων της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ καθώς και Αντιπροσώπων της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών- Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τύπου Υπουργού. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία.

Γραφείο Τύπου Υπουργού. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία. Γραφείο Τύπου Υπουργού Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέµα: Ανακοίνωση των νέων διοικήσεων σε νοσοκοµεία. Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ GR000102 ΑΘΗΝΩΝ 12 ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ GR000131 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΔΑΦΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 5-0-204 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 23 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΖΕΛΕΠΗ ΆΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΕΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΗΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΚΩΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101213 ΚΠΑ2 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 14/2014/000000055597 201201 ΚΠΑ2 ΚΑΒΑΛΑΣ 201201101892 301205 ΚΠΑ2 ΝΕΑΠΟΛΗΣ 14//000000007666 101205 ΚΠΑ2 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 101205102790 502201

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014 Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος Pierce College Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2014

ΑΣΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ 2014 Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος Pierce College Σάββατο, 18 Ιανουάριος 2014 50μ Ελεύθερο Μαθητών ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - 00:25:68 2008 1 ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα 00:25.90 2 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Αθηνών Κολλέγιο Ψυχικού 00:26.25 3 ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εράσμειος Ελληνογερμανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: Περιφέρεια : ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ : θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2014-2015

Επιτυχόντες 2014-2015 Επιτυχόντες 2014-2015 1 ΨΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2 ΣΚΑΝ ΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 3 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 ΑΡΤΖΟΥΧΑΛΤΖΗ ΜΠΕΤΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα