Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3"

Transcript

1 7. ΑΠΟΦΑΣΗ 99/35/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9 ης Δεκεμβρίου 1998 για τις διαδικασίες εφαρμογής της οδηγίας 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμού. (ΕΕL , ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την οδηγία 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1995, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμού 1, και ιδίως τα άρθρα της 3, 7 και 10, Εκτιμώντας: ότι, για τη διευκόλυνση της συλλογής εναρμονισμένων στατιστικών στοιχείων, θα πρέπει να αποφασιστούν οι ορισμοί που ισχύουν για τα χαρακτηριστικά συλλογής στοιχείων ότι, για τη διευκόλυνση της συλλογής στοιχείων, είναι αναγκαίο να οριστούν οι διαδικασίες διαβίβασης για τα απαιτούμενα στοιχεία ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, ενδείκνυται να χορηγηθούν οι αναγκαίες παρεκλίσεις στα κράτη μέλη οι οποίες θα τους επιτρέψουν να προσαρμόσουν τα εθνικά τους στατιστικά συστήματα στις απαιτήσεις της οδηγίας 95/57/ΕΚ ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος που έχει συσταθεί με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Οι ορισμοί που ισχύουν για τα χαρακτηριστικά της συλλογής στοιχείων και οι προσαρμογές στην κατάταξη κατά γεωγραφικές ζώνες, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 της οδηγίας 95/57/ΕΚ, καθορίζονται στο παράρτημα Ι. Άρθρο 2 Οι αναλυτικοί κανόνες για τις διαδικασίες διαβίβασης στοιχείων, και οι προσαρμογές στην κατάταξη κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 της οδηγίας 95/57/ΕΚ, καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Άρθρο 3 Οι παρεκκλίσεις που χορηγούνται στα κράτη μέλη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 95/57/ΕΚ, καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Άρθρο 4 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οι ορισμοί που πρέπει να εφαρμόζονται για τα χαρακτηριστικά της συλλογής στοιχείων 1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ) Τουριστικά καταλύματα 1. ΕΕ L 291 της , σ. 32.

2 Κάθε εγκατάσταση η οποία διατίθεται τακτικά ή περιστασιακά για τη διανυκτέρευση τουριστών. Τα είδη τουριστικών καταλυμάτων είναι τα ακόλουθα: i) Συλλογικά τουριστικά καταλύματα Ξενοδοχεία Παρόμοια καταλύματα Άλλα συλλογικά καταλύματα Παραθεριστικές κατοικίες Τουριστικοί χώροι κατασκήνωσης Μαρίνες Άλλα συλλογικά καταλύματα π.δ.κ.α. Ειδικευμένα καταλύματα Κέντρα υγείας Κάμπινγκ εργασίας και διακοπών Δημόσια μέσα μεταφοράς Συνεδριακά κέντρα ii) Ιδιωτικά τουριστικά καταλύματα Ενοικιαζόμενα καταλύματα Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε σπίτια οικογενειών Κατοικίες ενοικιαζόμενες από ιδιώτες ή μεσιτικά γραφεία Άλλα ιδιωτικά καταλύματα Ιδιόκτητες κατοικίες Καταλύματα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς ή φίλους Άλλα ιδιωτικά καταλύματα π.δ.κ.α. Στους ορισμούς των καταλυμάτων όπως περιγράφονται στο παρόν παράρτημα συμπεριλαμβάνονται αναφορές στη NACE Αναθ. 1 και τη CPA. Η CPA είναι συνεπής με την NACE αλλά πιο αναλυτική. Η αντιστοιχία μεταξύ των ορισμών του τουρισμού και της ταξινόμησης NACE είναι σχεδόν πλήρης, εκτός από μια μικρή ασυμφωνία όσον αφορά τα "ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα". Πράγματι, σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις της NACE και της CPA, ορισμένα παρόμοια καταλύματα, και συγκεκριμένα τα "καταλύματα σε πανδοχεία και αγροικίες και οι συναφείς υπηρεσίες που παρέχονται από ενοικιαζόμενα δωμάτια και πανσιόν" περιλαμβάνονται στις "Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος π.δ.κ.α." (NACE 55.23). Ωστόσο, τα περισσότερα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα καλύπτονται από τη NACE και 55.12, δεδομένου ότι οι επεξηγηματικές σημειώσεις αναφέρουν σαφώς ότι οι ομάδες αυτές περιλαμβάνουν "ξενοδοχεία, μοτέλ και ξενοδοχεία σε αυτοκινητοδρόμους και παρόμοια καταλύματα" Συνολικά τουριστικά καταλύματα Κατάλυμα που παρέχει στον ταξιδιώτη διανυκτέρευση σε δωμάτιο ή κάποια άλλη μονάδα αλλά ο αριθμός των θέσεων που προσφέρει πρέπει να είναι μεγαλύτερος από ένα ορισμένο ελάχιστο όριο για τις ομάδες ατόμων που υπερβαίνουν μια απλή οικογενειακή μονάδα και όλα τα μέρη του καταλύματος πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κοινής εμπορικής διαχείρισης ακόμη και αν δεν υπάρχει κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Τα ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα τυποποιούνται με βάση τη διαμόρφωση σε δωμάτια, ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο με την υπαγωγή σε κοινή διαχείριση με την παροχή ορισμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών στα δωμάτια, την καθημερινή τακτοποίηση των κρεβατιών και τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων υγιεινής την ομαδοποίηση σε κλάσεις και κατηγορίες σύμφωνα με τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που παρέχονται και το γεγονός ότι δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των ειδικευμένων καταλυμάτων.

3 Ξενοδοχεία Περιλαμβάνονται ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, μοτέλ, ξενοδοχεία στους αυτοκινητοδρόμους, παραθαλάσσια ξενοδοχεία, λέσχες διαμονής και παρόμοια καταλύματα που παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της καθημερινής τακτοποίησης των κρεβατιών και του καθαρισμού των δωματίων και των εγκαταστάσεων υγιεινής. [Ισούται με την ομάδα 55.1 της NACE, ξενοδοχεία, (όπου αναφέρονται τα ξενοδοχεία με εγκαταστάσεις συνεδριάσεων). Αυτή η ομάδα της NACE που υποδιαιρείται περαιτέρω στις 55.11, ξενοδοχεία και μοτέλ με εστιατόριο και ξενοδοχεία και μοτέλ χωρίς εστιατόριο. Ισοδύναμα με αυτά είναι οι ομάδες και της CPA]. Παρόμοια καταλύματα Περιλαμβάνονται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και οι πανσιόν, οι τουριστικές κατοικίες και παρόμοια καταλύματα που είναι διαμορφωμένα σε δωμάτια και παρέχουν περιορισμένες ξενοδοχειακές υπηρεσίες συμπεριλαμβανόμενης της ημερήσιας τακτοποίησης των κρεβατιών και του καθαρισμού των δωματίων και των εγκαταστάσεων υγιεινής. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει επίσης τα πανδοχεία, τα καταλύματα που παρέχουν διανυκτέρευση και πρωινό, καθώς και τα καταλύματα σε αγροικίες. [Περιλαμβάνονται στην ομάδα της NACE "Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος π.δ.κ.α." (που περιλαμβάνει όλα τα άλλα καταλύματα εκτός από τα ξενοδοχεία, τους χώρους κατασκήνωσης και τους ξενώνες νεότητας). Στην ομάδα 55.2 αναφέρονται ξεχωριστά τα πανδοχεία που ενοικιάζουν δωμάτια και οι αγροικίες. Περιλαμβάνονται στην ομάδα της CPA "υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένου καταλύματος μικρής χρονικής διάρκειας" όπου περιλαμβάνονται τα ιδιωτικά καταλύματα που ενοικιάζονται για μικρή χρονική διάρκεια". Άλλα συλλογικά καταλύματα και ειδικευμένα καταλύματα Οποιοδήποτε κατάλυμα που προορίζεται για τουρίστες, το οποίο μπορεί και να μην έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που υπόκειται σε κοινή διαχείριση, που παρέχει τις ελάχιστες κοινές υπηρεσίες (μη συμπεριλαμβανομένης της καθημερινής τακτοποίησης των κρεβατιών) που δεν είναι απαραίτητα διαμορφωμένο σε δωμάτια αλλά, ίσως σε μονάδες τύπου διαμερίσματος, κάμπινγκ ή συλλογικούς ξενώνες και συχνά επιδίδεται σε ορισμένες δραστηριότητες εκτός από την παροχή καταλύματος, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η κοινωνική πρόνοια ή οι μεταφορές. Παραθεριστικές κατοικίες Περιλαμβάνονται οι συλλογικές εγκαταστάσεις με κοινή διαχείριση, όπως συγκροτήματα σπιτιών ή μπανγκαλόους που είναι διαμορφωμένα ως κατοικίες και παρέχουν περιορισμένες ξενοδοχειακές υπηρεσίες (όπου δεν περιλαμβάνεται η καθημερινή τακτοποίηση των κρεβατιών και ο καθαρισμός). [Περιλαμβάνονται στην ομάδα της NACE "Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος π.δ.κ.α." που περιλαμβάνει όλες τις άλλες εγκαταστάσεις εκτός από τα ξενοδοχεία, τους χώρους κατασκήνωσης και τους ξενώνες νεότητας. Περιλαμβάνουν το κύριο μέρος της ομάδας της CPA "Υπηρεσίες κέντρων διακοπών και κατοικιών διακοπών"]. Τα χωριά διακοπών που παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες θα πρέπει, σύμφωνα με τους ορισμούς, να συμπεριλαμβάνονται στα ξενοδοχεία και αν δεν είναι συνήθως διαμορφωμένα σε δωμάτια. Μόνο οι εγκαταστάσεις που δεν παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή. Τουριστικοί χώροι και κατασκήνωσης Περιλαμβάνονται συλλογικές εγκαταστάσεις σε περιορισμένους χώρους για αντίσκηνα,

4 ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, ρυμούλκες και αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Όλα έχουν κοινή διαχείριση και παρέχουν ορισμένες τουριστικές υπηρεσίες (καταστήματα, πληροφορίες, ψυχαγωγικές δραστηριότητες). [Ισοδυναμεί με την ομάδα της NACE "Χώροι κατασκήνωσης", περιλαμβανομένων και των χώρων για την εγκατάσταση τροχόσπιτων. Ισοδυναμεί με την ομάδα της CPA]. Οι χώροι κατασκήνωσης ενοικιάζουν θέσεις για αντίσκηνα, ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και παρόμοια μέσα για τη διανυκτέρευση επισκεπτών που επιθυμούν να μείνουν σε μια "οποιαδήποτε" θέση για μία νύκτα, λίγες ημέρες ή εβδομάδες, καθώς και σε άτομα που επιθυμούν να ενοικιάσουν μια "σταθερή" θέση για μια τουριστική περίοδο ή ένα έτος. Οι μισθωμένες σταθερές θέσεις για μακροχρόνια ενοικίαση (διάστημα περισσότερο του έτους) μπορούν να θεωρηθούν ως ιδιωτικά καταλύματα. Μαρίνες Πρόκειται για λιμάνια όπου οι ιδιοκτήτες σκαφών μπορούν να ενοικιάσουν μια θέση αγκυροβόλησης στο νερό ή μια θέση στην ξηρά για μια τουριστική περίοδο ή για ένα έτος και για λιμάνια για διερχόμενα σκάφη όπου οι ναυτικοί πληρώνουν τέλη αγκυροβολίου ανά διανυκτέρευση. Αυτοί οι δύο τύποι μπορούν να συνδυάζονται. Παρέχονται τουλάχιστον ορισμένες εγκαταστάσεις υγιεινής. Τις μαρίνες μπορούν να εκμεταλλεύονται ναυταθλητικές λέσχες, επιχειρήσεις ή δημόσιες αρχές. [Περιλαμβάνονται στον ομάδα της NACE "Άλλες δραστηριότητες βοηθητικές των υδάτινων μεταφορών ή στην ομάδα "Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος π.δ.κ.α." ή στην "Άλλες δραστηριότητες". Περιλαμβάνονται στην ομάδα της CPA "Υπηρεσίες λειτουργίας λιμένων και πλωτών οδών" (εξαιρούμενης της διακίνησης φορτίων) ή ενδεχομένως στην "Άλλες υπηρεσίες παροχής καταλύματος μικρής χρονικής διάρκειας π.δ.κ.α.." ή στην "Υπηρεσίες διανυκτέρευσης σε βαγόνια και υπηρεσίες διανυκτέρευσης σε άλλα μέσα μεταφορών" ή στην "Λοιπές υπηρεσίες σχετικές με αθλητικές εκδηλώσεις π.δ.κ.α."]. Άλλα συλλογικά καταλύματα π.δ.κ.α. Περιλαμβάνονται οι ξενώνες νεότητας, οι τουριστικοί κοιτώνες, οι εξοχικές κατοικίες για ηλικιωμένους, τα καταλύματα διακοπών για υπαλλήλους και εργάτες, οι φοιτητικές εστίες και οι σχολικοί κοιτώνες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις που έχουν κοινή διαχείριση, παρουσιάζουν κοινωνικό ενδιαφέρον και συχνά επιδοτούνται. [Περιλαμβάνουν την ομάδα της NACE "Ξενώνες νεότητας και ορεινά καταφύγια" και μέρος της "Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος π.δ.κ.α.", που περιλαμβάνει όλες τις άλλες εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία, χώρους κατασκήνωσης και ξενώνες νεότητας. Περιλαμβάνουν την ομάδα της CPA "Υπηρεσίες ξενώνων νεότητας και ορεινών καταφυγίων" και μέρος της "Λοιπές υπηρεσίες παροχής καταλύματος μικρής χρονικής διάρκειας π.δ.κ.α."]. Κέντρα υγείας Περιλαμβάνουν ιδρύματα που ασχολούνται με θεραπείες και με τη μέριμνα της υγείας και παρέχουν κατάλυμα, όπως τα κέντρα ιαματικών λουτρών, τα σανατόρια, τα ορεινά σανατόρια, τα αναρρωτήρια, τα εξοχικά κέντρα υγείας και άλλα παρόμοια κέντρα. [Περιλαμβάνονται στην ομάδα της NACE "Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος π.δ.κ.α." (όπου περιλαμβάνονται οι άλλες εγκαταστάσεις εκτός από τα ξενοδοχεία, τους χώρους κατασκήνωσης και τους ξενώνες νεότητας) ή στην "Άλλες δραστηριότητες σχετικές με την αθρώπινη υγεία". περιλαμβάνονται στην ομάδα της CPA "Λοιπές υπηρεσίες καταλυμάτων μικρής χρονικής διάρκειας π.δ.κ.α." ή ενδεχομένως στην "Εγκαταστάσεις υπηρεσιών υγείας με διαμονή εκτός από νοσοκομείο υπηρεσίας"]. Τα κέντρα υγείας που παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες θα πρέπει, σύμφωνα με τους ορισμούς,

5 να συμπεριλαμβάνονται στα ξενοδοχεία. Μόνο οι εγκαταστάσεις που δεν παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή. Κάμπινγκ εργασίας και διακοπών Περιλαμβάνονται τα κάμπινγκ που παρέχουν κατάλυμα για δραστηριότητες διακοπών, όπως τα κάμπινγκ για γεωργική, αρχαιολογική και οικολογική εργασία, τα κάμπινγκ διακοπών, οι κατασκηνώσεις προσκόπων, τα ορεινά καταφύγια, τα εξοχικά περίπτερα και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις. [Περιλαμβάνονται στην ομάδα της NACE "Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος π.δ.κ.α." που περιλαμβάνονται όλες οι άλλες εγκαταστάσεις εκτός από τα ξενοδοχεία, τους χώρους κατασκήνωσης και τους ξενώνες νεότητας. Περιλαμβάνουν την ομάδα της CPA "Υπηρεσίες παιδικών κατασκηνώσεων διακοπών" και μέρος της "Υπηρεσίες κέντρων διακοπών και καταλυμάτων για διακοπές"]. Στην ομάδα αυτή μπορούν να περιλαμβάνονται επίσης οι παιδικές κατασκηνώσεις, τα καταλύματα σε σχολές ιστιοπλοΐας και ιππασίας και άλλα αθλητικά κέντρα (που δεν παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες). Δημόσια μέσα μεταφοράς Περιλαμβάνονται τα καταλύματα με εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης, που συνδυάζονται με δημόσια μέσα μεταφοράς και που δεν διαχωρίζονται από αυτά όσον αφορά το εισιτήριο. Αφορά κυρίως τρένα, πλοία και σκάφη. [Περιλαμβάνονται στην ομάδα της NACE "Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος π.δ.κ.α." που περιλαμβάνει όλες τις άλλες εγκαταστάσεις εκτός από τα ξενοδοχεία, τους χώρους κατασκήνωσης και τους ξενώνες νεότητας. Ισούται σχεδόν με την ομάδα της CPA "Υπηρεσίες διανυκτέρευσης σε βαγόνια και υπηρεσίες διανυκτέρευσης σε άλλα μέσα μεταφοράς"]. Τα δημόσια μέσα μεταφοράς είναι μια αρκετά μοναδική ομάδα όσον αφορά τα καταλύματα, γιατί δεν συνδέονται άμεσα με μια τοποθεσία (το ξενοδοχείο σε ένα πλοίο που παραμένει στο ίδιο μέρος χωρίς να ταξιδεύει ταξινομείται ως ξενοδοχείο). Τα άτομα που διανυκτερεύουν σε κρουαζιερόπλοια είναι ημερήσιοι επισκέπτες στη χώρα υποδοχής αλλά τουρίστες εξερχόμενοι από τη χώρα προέλευσης. Συνεδριακά κέντρα Περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που παρέχουν κατάλυμα και ειδικεύονται στις εγκαταστάσεις για συνέδρια, διασκέψεις, διδασκαλία μαθημάτων, επαγγελματική εκπαίδευση, διαλογισμό, θρησκευτικές δραστηριότητες ή σχολές για νέους. Το κατάλυμα με διανυκτέρευση διατίθεται γενικά, μόνο στους συμμετέχοντες στις ειδικές δραστηριότητες που διοργανώνονται στην, ή από, την επιχείρηση. [Περιλαμβάνονται στην ομάδα της NACE "Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος π.δ.κ.α." που περιλαμβάνει όλες τις άλλες εγκαταστάσεις εκτός από τα ξενοδοχεία, τους χώρους κατασκήνωσης και τους ξενώνες νεότητας. Περιλαμβάνεται στην ομάδα της CPA "Λοιπές υπηρεσίες παροχής καταλύματος μικρής χρονικής διάρκειας π.δ.κ.α."]. Τα συνεδριακά κέντρα που παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες θα πρέπει, σύμφωνα με τους ορισμούς (και τη NACE), να συμπεριλαμβάνονται στα ξενοδοχεία. Μόνο οι εγκαταστάσεις που δεν παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ομάδα αυτή. Οι σπουδαστές στην εκπαίδευση πλήρους απασχόλησης δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στους ενοίκους των συνεδριακών κέντρων. Αντιμετώπιση των συνδυασμών τύπων καταλυμάτων σε μια εγκατάσταση Στην πραγματικότητα συναντάμε συχνά περισσότερους από έναν τύπο καταλύματος σε μια εγκατάσταση. Πιθανές λύσεις του προβλήματος αυτού είναι:

6 i) να διαχωριστεί η εγκατάσταση σε δύο (ή περισσότερες εγκαταστάσεις). Αυτή είναι η καλύτερη λύση αν η εγκατάσταση έχει τη δυνατότητα (και είναι πρόθυμη) να το κάνει ii) να αγνοηθεί ο δεύτερος τύπος καταλύματος αν η δυναμικότητα είναι μικρότερη από το καθορισμένο κατώτατο όριο της χώρας iii) να γίνει ταξινόμηση ανάλογα με τον κύριο τύπο. Ο κύριος τύπος μπορεί να καθοριστεί από τη δυναμικότητα (το πιο συνηθισμένο) ή από τη χρήση της δυναμικότητας (ή άλλο κριτήριο) Ιδιωτικά τουριστικά καταλύματα Είναι οι υπόλοιπες μορφές τουριστικών καταλυμάτων που δεν εντάσσονται στον ορισμό της "επιχείρησης". Τα ιδιωτικά τουριστικά καταλύματα παρέχουν, έναντι ενοικίου ή δωρεάν, περιορισμένο αριθμό θέσεων. Κάθε μονάδα καταλύματος (δωμάτιο, κατοικία) είναι ανεξάρτητη και σ' αυτή διαμένουν τουρίστες συνήθως με την εβδομάδα ή το Σαββατοκύριακο, το δεκαπενθήμερο ή το μήνα, ή οι ιδιοκτήτες της ως δεύτερη κατοικία ή κατοικία διακοπών. Ενοικιαζόμενα καταλύματα Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε σπίτια οικογενειών Τα καταλύματα που καλύπτονται από την υποομάδα αυτή διαφέρουν από τις πανσιόν κατά το ότι ο τουρίστας διαμένει με την οικογένεια η οποία συνήθως κατοικεί στο σπίτι και πληρώνει ενοίκιο. [Περιλαμβάνονται στην ομάδα της NACE "Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος π.δ.κ.α." που περιλαμβάνει επίσης όλες τις εγκαταστάσεις εκτός από ξενοδοχεία, χώρους κατασκήνωσης και ξενώνες νεότητας. Περιλαμβάνονται στην ομάδα της CPA "Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων καταλυμάτων μικρής χρονικής διάρκειας" που περιλαμβάνει επίσης ξενώνες, πανσιόν και καταλύματα που παρέχουν διανυκτέρευση και πρωινό]. Τα μόνιμα (για περισσότερο από ένα έτος) ενοικιασμένα δωμάτια δεν ανήκουν στην ομάδα αυτή. Κατοικίες που νοικιάζονται από ιδιώτες ή μεσιτικά γραφεία Περιλαμβάνονται διαμερίσματα, σπίτια, σαλέ και άλλες κατοικίες που ενοικιάζονται ή διατίθενται έναντι χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ως πλήρεις μονάδες μεταξύ νοικοκυριών, σε προσωρινή βάση, ως τουριστικά καταλύματα. [Περιλαμβάνονται στην ομάδα της NACE "Άλλες επιχειρήσεις παροχής καταλύματος π.δ.κ.α." που περιλαμβάνει επίσης όλες τις εγκαταστάσεις εκτός από ξενοδοχεία, χώρους κατασκήνωσης και ξενώνες νεότητας. Περιλαμβάνονται στην ομάδα της CPA "Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων καταλυμάτων μικρής χρονικής διάρκειας" που περιλαμβάνει επίσης ξενώνες, πανσιόν και καταλύματα που παρέχουν διανυκτέρευση και πρωινό]. Άλλα ιδιωτικά καταλύματα Ιδιόκτητες κατοικίες Περιλαμβάνουν δεύτερες κατοικίες διαμερίσματα, βίλες, σπίτια, σαλέ κ.λπ. που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του τουριστικού ταξιδιού από επισκέπτες που είναι μέλη του νοικοκυριού του ιδιοκτήτη. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει επίσης τις κατοικίες που αποτελούν αντικείμενο σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης (time - sharing). [Περιλαμβάνουν μέρος της ομάδας της NACE "Εκμίσθωση ιδιόκτητων ακινήτων. περιλαμβάνουν μέρος της ομάδας της CPA "Υπηρεσίες ενοικίασης ή εκμίσθωσης που αφορούν ιδιόκτητα ακίνητα"]. Οι μόνιμα ενοικιασμένες δεύτερες κατοικίες, σπίτια, βίλες, περίπτερα, θέσεις σε χώρους κατασκήνωσης και θέσεις αγκυροβολίας σε λιμένες σκαφών αναψυχής μπορούν να θεωρηθούν παρόμοια με τις ιδιόκτητες κατοικίες και ταξινομούνται στην ομάδα αυτή.

7 Καταλύματα που διατίθενται δωρεάν από συγγενείς και φίλους Τα καταλύματα της ομάδας αυτής αφορούν τουρίστες στους οποίους οι συγγενείς ή φίλοι επιτρέπουν να χρησιμοποιούν το σύνολο ή μέρος της κατοικίας τους δωρεάν. (Δεν υπάρχει αντίστοιχο στη NACE ή στη CPA). Άλλα ιδιωτικά καταλύματα π.δ.κ.α. Η ομάδα αυτή που δεν εντάσσεται πλήρως στην κύρια ομάδα των ιδιωτικών τουριστικών καταλυμάτων, περιλαμβάνει άλλους τύπους καταλυμάτων όπως αντίσκηνα σε μη οργανωμένους χώρους κατασκήνωσης και σκάφη σε μη επίσημες θέσεις αγκυροβολίας. [Περιλαμβάνει μικρό μέρος της ομάδας της NACE "Υπηρεσίες ενοικίασης άλλων χερσαίων μεταφορικών μέσων". Περιλαμβάνει μέρος της ομάδας της CPA "Υπηρεσίες ενοικίασης ή μίσθωσης μοτοσικλετών, ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων και αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και μικρά μέρη της λοιπής ενοικίασης ή εκμίσθωσης οχημάτων ή εξοπλισμού μεταφορών"]. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει όλα τα ιδιωτικά καταλύματα που δεν εντάσσονται στις προηγούμενες ομάδες. Η μόνη απαίτηση είναι να κοιμάται πραγματικά, ή να προσπαθεί να κοιμηθεί, ένα άτομο κατά τη διάρκεια της νύχτας σε κάποιο μέρος. Περιλαμβάνεται ακόμη και ο ύπνος σε ένα αυτοκίνητο, κατά τη διάρκεια της νύκτας, ή σε υπνόσακο στο ύπαιθρο ή σε σιδηροδρομικό σταθμό ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Δυναμικότητα των συλλογικών τουριστικών καταλυμάτων: τοπικές μονάδες στην εθνική επικράτεια Αριθμός εγκαταστάσεων Η τοπική μονάδα αντιστοιχεί σε μία επιχείρηση ή ένα τμήμα της που βρίσκεται σε καθορισμένη γεωγραφική θέση. Σ' αυτό τον τόπο ή απ' αυτό τον τόπο που ασκούνται οι οικονομικές δραστηριότητες στα πλαίσια των οποίων, εκτός εξαιρέσεων, ένα ή περισσότερα άτομα εργάζονται (ενδεχομένως με καθεστώς μερικής απασχόλησης) για λογαριασμό μιας και της αυτής επιχείρησης. Η εγκατάσταση παροχής καταλύματος συμφωνεί με τον ορισμό της τοπικής μονάδας ως μονάδα παραγωγής. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν η παροχή καταλύματος σε τουρίστες είναι η κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι εγκαταστάσεις ταξινομούνται στον τομέα των καταλυμάτων αν η δυναμικότητά τους υπερβαίνει το εθνικό ελάχιστο όριο, ακόμη και αν το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών προέρχεται από υπηρεσίες εστιατορίων ή άλλες υπηρεσίες. Αριθμός υπνοδωματίων Ένα υπνοδωμάτιο είναι μια μονάδα που αποτελείται από ένα δωμάτιο ή ομάδες δωματίων που αποτελούν ένα αδιαίρετο ενοικιαζόμενο σύνολο σε κάποιο κατάλυμα ή κατοικία. Τα δωμάτια μπορεί να είναι μονόκλινα, δίκλινα ή πολύκλινα, ανάλογα με το αν είναι εξοπλισμένα, επί συνεχούς βάσεως, για τη διανυκτέρευση ενός, δύο ή περισσοτέρων ατόμων (είναι χρήσιμο να γίνεται η αντίστοιχη ταξινόμηση των δωματίων). Ο αριθμός των υφισταμένων δωματίων είναι ο αριθμός των δωματίων τα οποία διαθέτει συνήθως η εγκατάσταση για τη στέγαση φιλοξενουμένων (τουριστών που διανυκτερεύουν), εξαιρουμένων των δωματίων που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους της εγκατάστασης. Αν ένα δωμάτιο χρησιμοποιείται ως μόνιμη κατοικία (ή για περισσότερο από ένα έτος) δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Τα μπάνια και οι τουαλέτες δεν θεωρούνται δωμάτια. Τα διαμερίσματα αποτελούν ειδικό τύπο δωματίου. Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα δωμάτια και περιλαμβάνουν κουζίνα, μπάνιο και τουαλέτα. Τα διαμερίσματα μπορεί να διατίθενται με ξενοδοχειακές υπηρεσίες (σε ξενοδοχεία διαμερισμάτων) ή χωρίς ξενοδοχειακές υπηρεσίες. Οι οικισμοί, τα αγροτικά σπίτια, οι καλύβες, τα σαλέ, τα μπανγκαλόου και οι βίλες μπορούν να

8 αντιμετωπίζονται ως υπνοδωμάτια και διαμερίσματα, δηλαδή να ενοικιάζονται ως απλή μονάδα. Αριθμός των θέσεων κλινών Ο αριθμός των θέσεων κλινών σε ένα ίδρυμα ή μια κατοικία καθορίζεται από τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να διανυκτερεύσουν σε κρεβάτια τα οποία βρίσκονται στην εγκατάσταση (κατοικία) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν επιπλέον κρεβάτια που μπορούν να τοποθετούνται μετά από αίτημα του πελάτη. Ο όρος "θέση κλίνης" σημαίνει ένα μονό κρεβάτι, ενώ τα διπλά κρεβάτια υπολογίζονται ως δύο θέσεις κλίνης. Η μονάδα αυτή χρησιμεύει για τη μέτρηση της δυναμικότητας οποιουδήποτε τύπου καταλύματος. Μια θέση κλίνης αντιστοιχεί επίσης σε μια θέση αντίσκηνου σε κατασκήνωση ή σε ένα αγκυροβολημένο σκάφος, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει ένα άτομο. Μία θέση αντίσκηνου ισούται με τέσσερις θέσεις κλινών αν δεν είναι γνωστός ο πραγματικός αριθμός θέσεων κλινών Δυναμικότητα σε συλλογικά καταλύματα: εγχώριος και εισερχόμενος τουρισμός Αφίξεις μόνιμων και μη μόνιμων κατοίκων Η άφιξη (αναχώρηση) ορίζεται ως ένα άτομο που αφικνείται σε (αναχωρεί από) ένα συλλογικό κατάλυμα ή ένα ιδιωτικό τουριστικό κατάλυμα και πραγματοποιεί τις σχετικές διατυπώσεις άφιξης (αναχώρησης). Από στατιστικής πλευράς δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά αν υπολογίζονται οι αναχωρήσεις αντί για τις αφίξεις. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας μετρώνται και τα παιδιά μαζί με τους μεγάλους, ακόμη και στην περίπτωση που οι διανυκτερεύσεις των παιδιών είναι δωρεάν. Οι αφίξεις καταγράφονται κατά χώρα διαμονής του επισκέπτη και κατά μήνα. Αν είναι δυνατόν θα πρέπει να εξαιρούνται οι αφίξεις ατόμων που δεν είναι τουρίστες (π.χ. πρόσφυγες). Οι αφίξεις ημερήσιων επισκεπτών που περνούν λίγες ώρες μόνο της ημέρας (δεν υπάρχει διανυκτέρευση και η ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης είναι η ίδια) στην εγκατάσταση εξαιρούνται από τις στατιστικές καταλυμάτων. Διανυκτερεύσεις κατά μόνιμους και μη μόνιμους κατοίκους Διανυκτέρευση είναι κάθε νύκτα που περνά ένας επισκέπτης (κοιμάται ή παραμένει) ή καταγράφεται (χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία) σ' ένα συλλογικό κατάλυμα ή σ' ένα ιδιωτικό τουριστικό κατάλυμα. Οι διανυκτερεύσεις υπολογίζονται κατά χώρα διαμονής του επισκέπτη και κατά μήνα. Συνήθως η ημερομηνία άφιξης είναι διαφορετική από την ημερομηνία αναχώρησης, αλλά τα άτομα που αφικνούνται μετά τα μεσάνυκτα και αναχωρούν την ίδια ημέρα περιλαμβάνονται στις διανυκτερεύσεις. Ένα άτομο δεν θα πρέπει να καταγράφεται σε δύο διαφορετικά καταλύματα ταυτόχρονα. Οι διανυκτερεύσεις μη τουριστών (π.χ. προσφύγων) θα πρέπει να εξαιρούνται, αν είναι δυνατόν. Χώρα διαμονής Ένα άτομο θεωρείται μόνιμος κάτοικος μιας χώρας (τόπου) αν το άτομο αυτό: α) διαμένει για το μεγαλύτερο μέρος του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων δώδεκα μηνών σ' αυτή τη χώρα (τον τόπο) ή β) διέμενε σ' αυτή τη χώρα (τόπο) για μικρότερη χρονική περίοδο και προτίθεται να επιστρέψει μέσα σε δώδεκα μήνες για να διαμείνει σ' αυτή τη χώρα (τόπο). Οι διεθνείς τουρίστες θα πρέπει να ταξινομούνται ανάλογα με τη χώρα διαμονής τους και όχι σύμφωνα με την υπηκοότητά τους. Από την άποψη του τουρισμού, οποιοδήποτε άτομο το οποίο μετακινείται σε άλλη χώρα (τόπο) και προτίθεται να παραμείνει εκεί για περισσότερο από ένα έτος ταυτίζεται με τους άλλους κατοίκους αυτής της χώρας (τόπου). Οι πολίτες που διαμένουν στο

9 εξωτερικό και οι οποίοι επιστρέφουν στη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι για προσωρινή επίσκεψη περιλαμβάνονται στους επισκέπτες μη μόνιμους κατοίκους. Η υπηκοότητα αναγράφεται στο διαβατήριο του ατόμου (ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτότητας), ενώ η χώρα διαμονής πρέπει να καθορίζεται με σχετική ερώτηση ή να τεκμαίρεται π.χ. από τη διεύθυνση κατοικίας του. Καθαρό ποσοστό πληρότητας των θέσεων κλινών Το καθαρό ποσοστό πληρότητας των θέσεων κλινών σε ένα μήνα λαμβάνεται διαιρώντας τις συνολικές διανυκτερεύσεις με το γινόμενο των προσφερομένων θέσεων κλινών επί τον αριθμό των ημερών όταν οι θέσεις κλινών διατίθενται πράγματι προς χρήση (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εποχιακές ή άλλες προσωρινές παύσεις λειτουργίας για λόγους διακόσμησης, λόγω εντολής της αστυνομίας κ.λ.π.) και την ίδια ομάδα εγκαταστάσεων, πολλαπλασιάζοντας το πηλίκο επί 100 για να εκφραστεί το αποτέλεσμα ως εκατοστιαίο ποσοστό. Τύπος NORP = (P/Gd) x 100 όπου Ρ είναι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων που καταγράφονται κατά τη διάρκεια του μήνα (έτος) και Gd είναι ο αριθμός των κλινοημερών που είναι πραγματικά διαθέσιμες κατά τη διάρκεια του μήνα (έτους). Τα ποσοστά υπολογίζονται κατά μήνα με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Ακαθάριστο ποσοστό πληρότητας των θέσεων κλινών Το ακαθάριστο ποσοστό πληρότητας των θέσεων κλινών σε ένα μήνα λαμβάνεται διαιρώντας τις συνολικές διανυκτερεύσεις με το πηλίκο των προσφερομένων βάσεων κλινών επί τον αριθμό των ημερών στον αντίστοιχο μήνα (που αναφέρεται μερικές φορές ως κλινοδιανυκτερεύσεις) για την ίδια ομάδα εγκαταστάσεων, πολλαπλασιάζοντας το πηλίκο επί 100 για να εκφραστεί το αποτέλεσμα ως εκατοστιαίο ποσοστό. Τύπος Gorb = (P/Gp) x 100 όπου Gp είναι ο αριθμός δυνητικών κλινοημερών ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τουρισμός 2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ Οι δραστηριότητες ατόμων που ταξιδεύουν και παραμένουν σε ένα μέρος διαφορετικό από το σύνηθες περιβάλλον τους για διάστημα όχι μεγαλύτερο από ένα συνεχόμενο έτος για ψυχαγωγία, επαγγελματικούς και άλλους λόγους. Ο τουρισμός είναι υποσύνολο των ταξιδιών, όπου τα ταξίδια νοούνται με την ευρεία έννοια που σημαίνει μετακίνηση από έναν τόπο σε άλλον. Ο τουρισμός καλύπτει την παγκόσμια αγορά ταξιδιών στο γενικό πλαίσιο της κινητικότητας του πληθυσμού και την παροχή υπηρεσιών σε επισκέπτες. Τουρισμός σημαίνει την πράξη του ταξιδιού σε τόπο διαφορετικό από το σύνηθες περιβάλλον ενός ατόμου για οποιοδήποτε σκοπό. Ορισμένοι ακούσιοι σκοποί ταξιδιού εξαιρούνται συμβατικά: εξαιρούνται οι ακούσιες διαμονές σε νοσοκομείο και άλλες ιατρικές εγκαταστάσεις που παρέχουν κλινική/ιατρική περίθαλψη, η οποία γίνεται με εντολή γιατρού. Άλλες ακούσιες διαμονές που εξαιρούνται περιλαμβάνουν τη φυλάκιση και τη στρατιωτική θητεία (θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι άδειες από τα αντίστοιχα ιδρύματα μπορούν κατά κανόνα να συμπεριλαμβάνονται στον τουρισμό). Σε σχέση με μια δεδομένη χώρα, διακρίνονται τρεις μορφές τουρισμού: Ορισμοί: i) Ο εγχώριος τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των κατοίκων μιας δεδομένης χώρας που ταξιδεύουν και διαμένουν σε τόπους στο εσωτερικό της χώρας αλλά έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους ii) Ο εισερχόμενος τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες μη μονίμων κατοίκων μιας δεδομένης χώρας που ταξιδεύουν και διαμένουν σε τόπους στο εσωτερικό της χώρας αλλά έξω από το

10 σύνηθες περιβάλλον τους iii) Ο εξερχόμενος τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες μονίμων κατοίκων μιας δεδομένης χώρας που ταξιδεύουν και διαμένουν σε τόπους στο εξωτερικό της χώρας και έξω από το σύνηθες περιβάλλον τους. Παρόμοιοι ορισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες περιοχές περιφέρειες ή ομάδες χωρών αντικαθιστώντας τη "χώρα" με την περιοχή αναφοράς. Οι τρεις βασικές μορφές τουρισμού μπορούν να συνδυαστούν με τρεις τρόπους έτσι ώστε να προκύψουν οι ακόλουθες κατηγορίες τουρισμού: i) εσωτερικός τουρισμός που περιλαμβάνει τον "εγχώριο τουρισμό" και τον "εισερχόμενο" τουρισμό ii) εθνικός τουρισμός που περιλαμβάνει τον "εγχώριο τουρισμό" και τον "εξερχόμενο" τουρισμό iii) διεθνής τουρισμός που περιλαμβάνει τον "εισερχόμενο" τουρισμό και τον "εξερχόμενο" τουρισμό. Ταξιδιώτης Οποιοδήποτε άτομο που ταξιδεύει σε δύο ή περισσότερες χώρες ή ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους τόπους στο εσωτερικό της χώρας διαμονής του. Επισκέπτης Οποιοδήποτε άτομο που ταξιδεύει σε έναν τόπο έξω από το σύνηθες περιβάλλον του για διάστημα μικρότερο από δώδεκα μήνες και για το οποίο ο κύριος σκοπός του ταξιδιού δεν είναι η άσκηση δραστηριότητας αμοιβόμενης από το εσωτερικό του τόπου επίσκεψης. Οι επισκέπτες (εγχώριοι/διεθνείς) περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Τουρίστας Επισκέπτες που διαμένουν μια τουλάχιστον νύκτα σε συλλογικό ή ιδιωτικό κατάλυμα στον τόπο/χώρα επίσκεψης και (Ημερήσιος) επισκέπτης με επιστροφή αυθημερόν Επισκέπτες που δεν διανυκτερεύουν σε ένα συλλογικό κατάλυμα στον τόπο/χώρα επίσκεψης. Τα τρία θεμελιώδη κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να διακρίνονται οι επισκέπτες από τους λοιπούς ταξιδιώτες είναι ως εξής: i) το ταξίδι θα πρέπει να είναι προς ένα τόπο διαφορετικό από το σύνηθες περιβάλλον, πράγμα που οδηγεί σε εξαίρεση των τοπικών μεταφορών μικρών αποστάσεων και των καθημερινών μετακινήσεων προς και από την εργασία, δηλαδή των λίγο έως πολύ τακτικών διαδρομών μεταξύ του τόπου εργασίας/σπουδών και του τόπου διαμονής ii) η διαμονή στον τόπο επίσκεψης δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από δώδεκα μήνες, χρονικό όριο μετά το οποίο ο επισκέπτης γίνεται μόνιμος κάτοικος του τόπου αυτού (από στατιστική άποψη) iii) ο κύριος σκοπός της επίσκεψης δεν θα πρέπει να είναι η άσκηση δραστηριότητας αμειβόμενης από το εσωτερικό του τόπου επίσκεψης πράγμα που οδηγεί σε εξαίρεση των μεταναστευτικών μετακινήσεων με σκοπό την εργασία. Οι ακόλουθες κατηγορίες ταξιδιωτών δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις αφίξεις και αναχωρήσεις διεθνών επισκεπτών: i) άτομα που εισέρχονται ή εξέρχονται από μια χώρα ως μετανάστες, περιλαμβανόμενων των μελών της οικογενείας τους που τους συνοδεύουν ή έρχονται αργότερα ii) άτομα γνωστά ως μεθοριακοί εργαζόμενοι που κατοικούν κοντά στα σύνορα μιας χώρας και εργάζονται σε άλλη iii) διπλωμάτες, υπάλληλοι προξενείων και μέλη των ενόπλων δυνάμεων όταν ταξιδεύουν από τη

11 χώρα καταγωγής τους στη χώρα αποστολής ή αντιστρόφως, περιλαμβανόμενων των μελών της οικογενείας τους και του αμειβομένου προσωπικού του νοικοκυριού που τους συνοδεύουν ή έρχονται αργότερα iv) άτομα που ταξιδεύουν ως πρόσφυγες ή νομάδες v) διερχόμενα άτομα που δεν εισέρχονται επίσημα στη χώρα από τον έλεγχο διαβατηρίων, όπως αεροπορικοί επιβάτες τράνζιτ που παραμένουν για μια σύντομη περίοδο σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σταθμού επιβατών του αεροδρομίου ή επιβάτες πλοίων στους οποίους δεν επιτρέπεται η αποβίβαση. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επιβάτες που μεταφέρονται απευθείας μεταξύ αεροδρομίων ή μεταξύ άλλων σταθμών επιβατών. Οι λοιποί ταξιδιώτες που διέρχονται από μια χώρα ταξινομούνται ως επισκέπτες. Οι ακόλουθες κατηγορίες επισκεπτών δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις αφίξεις και αναχωρήσεις εγχωρίων επισκεπτών: i) μόνιμοι κάτοικοι που ταξιδεύουν σε άλλο τόπο στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί ii) άτομα που ταξιδεύουν σε άλλο τόπο στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό να ασκήσουν μια δραστηριότητα που θα αμείβεται από το εσωτερικό του τόπου επίσκεψης iii) άτομα που ταξιδεύουν για προσωρινή εργασία σε μονάδες στο εσωτερικό της χώρας iv) άτομα που ταξιδεύουν τακτικά ή συχνά μεταξύ γειτονικών τοποθεσιών για εργασία ή σπουδές v) νομάδες και άτομα χωρίς μόνιμη κατοικία vi) μέλη των ενόπλων δυνάμεων που συμμετέχουν σε ασκήσεις. Το τμήμα Γ του παραρτήματος της οδηγίας ασχολείται μόνο με τους τουρίστες και τα ταξίδια με διανυκτέρευση. Επομένως, εξαιρούνται οι ημερήσιοι επισκέπτες και τα ταξίδια με επιστροφή αυθημερόν. Οι κρουαζιέρες μπορούν να ξεχωρίζονται ήδη από την αρχή της έρευνας (ανάλογα με την έρευνα) καθώς και τα ταξίδια με διανυκτέρευση σε μια ή περισσότερες τοποθεσίες. Σύνηθες περιβάλλον Το σύνηθες περιβάλλον ενός ατόμου αποτελείται από την περιοχή που γειτνιάζει άμεσα με το σπίτι του και τον τόπο στον οποίο εργάζεται ή σπουδάζει καθώς και σε άλλους τόπους τους οποίους επισκέπτεται συχνά. Η έννοια του συνήθους περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις, τη γειτνίαση και τη συχνότητα. Οι τοποθεσίες που βρίσκονται κοντά στον τόπο διαμονής ενός ατόμου αποτελούν μέρος του συνήθους περιβάλλοντός του ακόμη και αν δεν τις επισκέπτεται συχνά. Οι τοποθεσίες που τις επισκέπτεται συχνά (= μια φορά την εβδομάδα ή πιο συχνά κατά μέσο όρο), σε τακτική βάση, αποτελούν μέρος του συνήθους περιβάλλοντος ενός ατόμου, ακόμη και αν βρίσκονται σε σημαντική απόσταση (ή σε άλλη χώρα) από τον τόπο κατοικίας. Υπάρχει μόνο ένα σύνηθες περιβάλλον για ένα άτομο και η έννοια εφαρμόζεται τόσο στον εγχώριο όσο και στο διεθνή τουρισμό. Τα άτομα που εργάζονται σε μεταφορικά μέσα (οδηγοί φορτηγών, προσωπικό σιδηροδρόμων, κυβερνήτες αεροσκαφών και αεροσυνοδοί κ.λπ.), οι πλανόδιοι εμπορικοί αντιπρόσωποι και οι πράκτορες πωλήσεων περιλαμβάνονται στον τουρισμό ως ταξιδιώτες για επαγγελματικούς λόγους, εκτός αν τα ταξίδια τους και ιδιαίτερα τα εγχώρια, συνίστανται σε συχνές διαδρομές, οπότε μπορούν να εξαιρεθούν βάσει του κριτηρίου του συνήθους περιβάλλοντος. Σκοπός του ταξιδιού Υπάρχει μόνο ένας κύριος σκοπός ενός ταξιδιού, ελλείψει του οποίου το ταξίδι δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Η οδηγία διακρίνει δύο κύριους λόγους ταξιδιού: i) επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς ii) διακοπές, ανάπαυση ή αναψυχή. Οι διακοπές λόγω "επισκέψεων σε συγγενείς και φίλους" θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ομάδα ii).

12 Τόπος/χώρα καταγωγής Είναι ο τόπος/χώρα απ' όπου αρχίζει το ταξίδι. Συνήθως ταυτίζεται με τον τόπο και τη χώρα διαμονής. Το ταξίδι μπορεί να αρχίζει από τον τόπο εργασίας ή σπουδών. Αυτό δεν αφορά τον τουρισμό δεδομένου ότι ο τόπος κατοικίας μπορεί πάντα να θεωρείται ως αρχή. Όταν κάποια άτομα διαμένουν, κατά τη διάρκεια της περιόδου έρευνας, σε άλλο τόπο από το συνήθη τόπο κατοικίας τους 9 π.χ. μετανάστες μικρής διάρκειας και εποχιακοί εργαζόμενοι), ο τόπος αυτός θα πρέπει να θεωρείται ως αρχή. Για τα ημερήσια ταξίδια ο τόπος εκκίνησης μπορεί να είναι η δεύτερη κανονική κατοικία του ατόμου αν και είναι χρήσιμο να διακρίνονται από τα ταξίδια που ξεκινούν από την πρώτη κατοικία ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Όγκος τουρισμού Αριθμός τουριστών (άτομα που κάνουν τουρισμό) Επισκέπτες που διαμένουν μία τουλάχιστον νύκτα σε συλλογική ή ιδιωτικό κατάλυμα στον τόπο/χώρα επίσκεψης. Αριθμός τουριστικών ταξιδιών Ταξίδια τουριστών, δηλαδή ταξίδια με διανυκτέρευση. Αφορά εξερχόμενα ταξίδια με παγκόσμια γεωγραφική κατάταξη ο προορισμός μπορεί να νοείται με διάφορους τρόπους. Μπορεί να είναι: i) ο τόπος τον οποίο ο επισκέπτης θεωρεί τον πιο σημαντικό τόπο επίσκεψης (κίνητρο προορισμού) ii) ο τόπος που ο επισκέπτης περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου (χρονικός προορισμός) iii) ο πιο απομακρυσμένος τόπος επίσκεψης (προορισμός απόστασης). Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε όλους αυτούς τους προορισμούς καθώς και τους λιγότερο σημαντικούς προορισμούς κατά τη διέλευση. Ο κύριος προορισμός (τόπος/χώρα) θα πρέπει να διαχωρίζεται από τους λοιπούς προορισμούς. Ο κύριος προορισμός σχετίζεται με τον κύριο σκοπό του ταξιδιού και επομένως ο κύριος προορισμός θα πρέπει να ορίζεται ως i) ο τόπος τον οποίο ο επισκέπτης θεωρεί ως κύριο προορισμό. Αν ο ερωτώμενος δυσκολεύεται να αποφασίσει ποιος είναι αυτός (π.χ. σε μια περιήγηση, ο κύριος προορισμός μπορεί να προσδιορίζεται δευτερευόντως ως ii) ο τόπος όπου γίνονται οι περισσότερες διανυκτερεύσεις ή, αν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι τόποι, iii) ο πιο απομακρυσμένος τόπος. Αριθμός τουριστικών ταξιδιών (κατά μήνα αναχώρησης) Ταξίδια τουριστών, δηλαδή ταξίδια με διανυκτέρευση, που καταγράφονται κατά μήνα αναχώρησης. Η ημέρα της εβδομάδας και η εποχή προκύπτουν από την ημερομηνία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν γίνεται ερώτηση σχετικά με την ημερομηνία αναχώρησης, η διαφορά δεν δίνει απαραίτητα τη διάρκεια του ταξιδιού. Θα πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην περιλαμβάνονται τα ταξίδια με επιστροφή αυθημερόν οι ημερομηνίες μπορεί να είναι διαφορετικές αλλά το ταξίδι μπορεί να μην περιλαμβάνει διανυκτέρευση. Επομένως, θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή ερώτηση για τον αριθμό διανυκτερεύσεων (διάρκεια της διαμονής). Αριθμός τουριστικών διανυκτερεύσεων Τουριστική νύκτα (ή διανυκτέρευση) είναι κάθε νύκτα που περνά ένας επισκέπτης (κοιμάται ή παραμένει) ή καταγράφεται (χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία) σ' ένα συλλογικό

13 κατάλυμα ή σ' ένα ιδιωτικό τουριστικό κατάλυμα. Συνιστάται να καταγράφονται όλες οι χώρες διανυκτέρευσης κατά τη διάρκεια των ταξιδιών. Οι διανυκτερεύσεις σε πλοία ή σε τρένα που κινούνται από τη μια χώρα στην άλλη περιλαμβάνονται στις εξερχόμενες διανυκτερεύσεις αλλά δεν πραγματοποιούνται σε καμία συγκεκριμένη χώρα. Συνιστάται να συμπεριλαμβάνονται αυτές στην κατηγορία "κρουαζιέρες" ή "δεν προσδιορίζεται". Αν οι διανυκτερεύσεις πραγματοποιούνται σε πλοίο, όταν το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι, οι επιβάτες μπορεί να έχουν ή να μην έχουν επίσημα το δικαίωμα να εισέλθουν στη χώρα. Αν οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν στη χώρα, οι διανυκτερεύσεις μπορούν κατ' αρχήν να καταγράφονται για λογαριασμό της χώρας αυτής, ως διανυκτερεύσεις σε ειδικευμένο κατάλυμα (δημόσιο μέσο μεταφοράς), αλλά και σ' αυτήν την περίπτωση συνιστάται η κατηγορία " κρουαζιέρες" Χαρακτηριστικά των ταξιδίων Τα χαρακτηριστικά ταξιδιού ζητούνται για κάθε ταξίδι ξεχωριστά. Το κάθε ταξίδι έχει έναν κύριο σκοπό αλλά μπορεί να περιλαμβάνει και δευτερεύοντα κίνητρα, διάφορες επισκέψεις με διαφορετικούς ενδεχομένως σκοπούς και διάφορες δραστηριότητες. Διάρκεια παραμονής Η διάρκεια παραμονής για ταξίδια με διανυκτέρευση ορίζεται ως διανυκτερεύσεις. Θα πρέπει να ερωτάται ο πραγματικός αριθμός διανυκτερεύσεων γιατί δεν μπορεί να υπολογισθεί βάσει των ημερομηνιών αναχώρησης και επιστροφής. Οργάνωση της παραμονής Η οδηγία ορίζει τα ακόλουθα είδη οργάνωσης της παραμονής: i) άμεση κράτηση μέσω επιχείρησης μεταφορών/καταλυμάτων ii) χρήση ταξιδιωτικού πρακτορείου, επιχείρησης οργανωμένων περιηγήσεων: πακέτα περιηγήσεων Πακέτα περιηγήσεων Τα πακέτα περιηγήσεων είναι συνδυασμός ταξιδιωτικών υπηρεσιών, που έχουν οργανωθεί από πριν και περιλαμβάνουν τουλάχιστον μεταφορές και κατάλυμα, ή ένα από τα δύο, και κάποια άλλη ουσιαστική τουριστική υπηρεσία. Το κατάλυμα σε μέσο μεταφοράς, σε συνδυασμό μόνο με μεταφορά, δεν αποτελεί πακέτο περιήγησης. Τα πακέτα περιηγήσεων μπορεί να καλύπτουν ή όχι το πρόγευμα, τη διαδρομή από το αεροδρόμιο ως το κατάλυμα, την ξενάγηση, κ.λπ. Κύριος τρόπος μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε Ο κύριος τρόπος μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε είναι το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε για το μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού. Τα είδη μεταφοράς περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Αεροπορική Περιλαμβάνει: Τακτικές πτήσεις (CPA ): πρώτη θέση, επιχειρηματική θέση, οικονομική θέση και APEX/SUPERPEX θέση μη τακτικές πτήσεις: περιλαμβάνονται οι πτήσεις αεροταξί (CPA ) άλλες αεροπορικές μεταφορές μίσθωση αεροσκαφών (CPA , CPA ) άλλη (κατά ένα μέρος CPA , CPAA ).

14 Θαλάσσια (πλωτή) Περιλαμβάνει: πορθμείο σε εσωτερικές πλωτές οδούς (CPA ) πορθμείο στη θάλασσα ή ακτοπλοΐα (CPA ) κρουαζιέρα ή άλλη μεταφορά επιβατών (θαλάσσιο ταξί, εκδρομή, ξενάγηση) σε εσωτερικές πλωτές οδούς και στη θάλασσα και σε ακτοπλοΐα (CPA ) άλλες πλωτές μεταφορές, μίσθωση σκαφών (CPA , CPA , CPA ), σκάφος αναψυχής όπου περιλαμβάνονται τα κωπήλατα και άλλα σκάφη (κατά ένα μέρος CPA , CPA ) Χερσαία Σιδηρόδρομος Περιλαμβάνει: τρένο υψηλής ταχύτητας, άλλους υπεραστικούς σιδηροδρόμους (CPA , CPA ), αστικούς σιδηροδρόμους, υπόγειο (CPA ). Πούλμαν, λεωφορείο (της γραμμής περιηγήσεων) Περιλαμβάνει: υπεραστικά λεωφορεία της γραμμής (CPA ) και αστικά και προαστικά λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ (CPA , CPA ), μη προγραμματισμένα δρομολόγια, μίσθωση λεωφορείων, περιήγηση και ξεναγήσεις (CPA , CPA και κατά ένα μέρος CPA ). Ιδιωτικά και ενοικιαζόμενα οχήματα Περιλαμβάνει: ιδιωτικά οχήματα, ποδήλατο (κατά ένα μέρος CPA ), μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα (κατά ένα μέρος CPA ), επιβατηγό αυτοκίνητο (εξαιρουμένων των ταξί και των νοικιασμένων αυτοκινήτων) (περιλαμβανομένων των αυτοκινήτων που ανήκουν σε φίλους ή συγγενείς), ημιφορτηγό, φορτηγό (κατά ένα μέρος CPA , ) ενοικιαζόμενα οχήματα: νοικιασμένο αυτοκίνητο (εξαιρουμένων των λεωφορείων) (κατά ένα μέρος CPA ), ταξί (CPA , CPA ), άλλο νοικιασμένο όχημα. Άλλα Περιλαμβάνει: Πεζοπορία, ζωήλατα οχήματα και ίππευση (CPA και κατά ένα μέρος CPA ), οχήματα σε καλώδια, τελεφερίκ και μεταφορές με σκι-λιφτ (CPA ), άλλα (CPA , CPA ). Κύριο είδος καταλύματος που χρησιμοποιείται για τουρισμό Το κύριο μέσο καταλύματος που χρησιμοποιείται είναι το είδος καταλύματος όπου γίνονται οι περισσότερες διανυκτερεύσεις. Για τον ορισμό των ειδών τουριστικών καταλυμάτων, βλέπε Στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των τουριστών Αριθμός τουριστών κατά φύλο Η οδηγία απαιτεί μόνο τον αριθμό των επισκεπτών με διανυκτέρευση κατά φύλο, αλλά γενικά το φύλο μπορεί να συνδέεται με οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ενός ταξιδιού που πραγματοποιεί ο επισκέπτης. Αριθμός τουριστών κατά ηλικία. Θα πρέπει να καταγράφεται η πραγματική ηλικία ή το έτος γέννησης. Αν είναι δυνατό, είναι προτιμότερο να καταγράφονται οι ηλικίες όλων των μελών του τουριστικού ταξιδιού.

15 Στοιχεία για τις τουριστικές δαπάνες Δαπάνες (εθνικό νόμισμα) για τουριστικά ταξίδια Η συνολική καταναλωτική δαπάνη που πραγματοποιείται από έναν επισκέπτη ή για λογαριασμό ενός επισκέπτη για το ταξίδι και την παραμονή στον προορισμό του και κατά τη διάρκεια αυτού. Οι δαπάνες είναι ένα από τα χαρακτηριστικά ενός ταξιδιού αλλά μπορεί να σωρεύεται επίσης σε ατομικό επίπεδο και επίπεδο χώρας. Διαιρώντας τις δαπάνες με τη διάρκεια του ταξιδιού, μπορεί να υπολογισθεί η μέση καθημερινή δαπάνη. Οι τουριστικές δαπάνες περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία στοιχείων, που καλύπτουν το φάσμα από την αγορά καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που συνδέονται οργανικά με το ταξίδι και την παραμονή ως την αγορά μικρών διαρκών αγαθών για προσωπική χρήση, ενθυμίων και δώρων για τα μέλη της οικογένειας και τους φίλους. Οι ακόλουθες δαπάνες και αγορές θα πρέπει να εξαιρούνται από τις τουριστικές δαπάνες (μπορεί πάντως να γίνεται σχετική ερώτηση στις έρευνες για άλλους σκοπούς): i) αγορές για εμπορικούς σκοπούς, δηλαδή μεταπώληση, που γίνονται από οποιεσδήποτε κατηγορίες επισκεπτών και οι αγορές που γίνονται από επισκέπτες σε επιχειρηματικά ταξίδια για λογαριασμό του εργοδότη τους ii) κεφαλαιουχικές επενδύσεις ή συναλλαγές που πραγματοποιούν οι επισκέπτες, όπως γη, κατοικία, ακίνητη περιουσία, έργα τέχνης και άλλες σημαντικές αγορές (όπως αυτοκίνητα τροχόσπιτα, σκάφη, δεύτερες κατοικίες) ακόμη και αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά για σκοπούς τουριστικών ταξιδιών iii) Μετρητά που δίνονται σε συγγενείς ή φίλους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν πληρωμή τουριστικών αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και δωρεές σε ιδρύματα. Τα είδη δαπανών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Ταξίδια, διακοπές και πακέτα περιηγήσεων Περιλαμβάνονται: κατάλυμα (με διατροφή αν περιλαμβάνεται, μπορεί επίσης να γίνεται διαχωρισμός πλήρους διατροφής/ημιδιατροφής) μεταφορές ασφάλιση άλλα (τοπικές μετακινήσεις, ξεναγήσεις, ειδικά τέλη, ψυχαγωγία κ.λπ.) Κατάλυμα (με διατροφή αν περιλαμβάνεται στην τιμή του καταλύματος, μπορεί επίσης να γίνεται διαχωρισμός πλήρους διατροφής/ημιδιατροφής) Τρόφιμα και ποτά (που μπορούν να ξεχωριστούν από το κατάλυμα: σε εστιατόρια, καφενεία, μπαρ, μίνι μπαρ, κ.λπ. περιλαμβάνονται τα τρόφιμα από καταστήματα λιανικού εμπορίου) Περιλαμβάνονται: ποτά, γεύματα, πρόχειρο φαγητό. Μεταφορές Περιλαμβάνει: ναύλα: προς τον προορισμό και επιστροφή με συγκοινωνίες και ταξί χρήση οχήματος: κόστος βενζίνης ή πετρελαίου (που χρησιμοποιήθηκε πραγματικά για το ταξίδι ή εκτίμηση), τέλη στάθμευσης, άλλα (π.χ. ενοικίαση οχήματος) Ψυχαγωγία, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες Περιλαμβάνονται: ξεναγήσεις αθλητικές δραστηριότητες (ενοικίαση εξοπλισμού και εγκαταστάσεων)

16 πολιτιστικές δραστηριότητες (τέλη εισόδου, περιλαμβανομένων των προπωληθέντων εισιτηρίων) αξιοθέατα και άλλοι τύποι ψυχαγωγίας (εισιτήρια κ.λπ.) Αγορές Περιλαμβάνονται: αγορές πριν από το ταξίδι για αγορά ειδών που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αγορές για είδη που μεταφέρει ο επισκέπτης κατά την επιστροφή (περιλαμβάνονται τρόφιμα και ποτά, δώρα και ενθύμια, ενδύματα, παπούτσια, άλλα) αγορές για είδη που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της διαμονής (περιλαμβάνονται τρόφιμα και ποτά) Άλλες δαπάνες Περιλαμβάνονται: έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια ή συνεδριάσεις (τέλη εγγραφής, δαπάνες για φωτοτυπίες, προγράμματα και υλικά: ετήσια συνδρομή που καταβάλλεται στο σχετικό οργανισμό) ασφάλιση τηλεφωνήματα άλλα (π.χ. ταχυδρομικά έξοδα, επεξεργασία φωτογραφικών φιλμ, προμήθειες αλλαγής συναλλάγματος κ.λπ.). Σύμφωνα με την οδηγία ζητούνται πληροφορίες σχετικά με τις συνολικές δαπάνες για τουριστικά ταξίδια εκ των οποίων δαπάνες για "ταξίδια, διακοπές και πακέτα περιηγήσεων". ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες διαβίβασης στοιχείων 1. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ: τοπικές μονάδες στην εθνική επικράτεια Γίνεται διάκριση μεταξύ των στοιχείων που ζητούνται ρητώς από την οδηγία (υποχρεωτικά) και των άλλων στοιχείων τα οποία υποβάλλονται σε εθελοντική βάση. Όλα τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται σε εθελοντική βάση αναγράφονται με πλάγια στοιχεία. Οι κωδικοί που αφορούν τον αριθμό μεταβλητής περιγράφονται στο παράρτημα της οδηγίας. Αριθμοί Α.1.1. και Α.1.2.: Αριθμός εγκαταστάσεων, υπνοδωματίων, θέσεων κλινών Περιφέρειες (NUTS III) Πίνακας 1 Μεταβλητή: αριθμός εγκαταστάσεων Συχνότητα: ετήσια Άλλα συλλογικά καταλύματα τουριστικοί χώροι κατασκήνωσης κατοικίες διακοπών άλλα συλλογικά καταλύματα π.δ.κ.α. Πίνακας 2 Μεταβλητή: αριθμός υπνοδωματίων - Συχνότητα: ετήσια Περιφέρειες (NUTS III)

17 Πίνακας 3 Μεταβλητή: αριθμός θέσεων κλινών - Συχνότητα: ετήσια Περιφέρειες (NUTS III) Άλλα συλλογικά καταλύματα τουριστικοί χώροι κατασκήνωσης κατοικίες διακοπών άλλα συλλογικά καταλύματα π.δ.κ.α. 2. ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ: εγχώριος και εισερχόμενος τουρισμός Αριθμοί Β.1.1. και Β.1.2.: Αφίξεις και διανυκτερεύσεις μονίμων και μη μονίμων κατοίκων Πίνακας 4 Μεταβλητή: αφίξεις μονίμων κατοίκων - Συχνότητα: ετήσια Περιφέρειες (NUTS II) Περιφέρειες (NUTS II) Περιφέρειες (NUTS II) Άλλα συλλογικά καταλύματα τουριστικοί χώροι κατασκήνωσης κατοικίες διακοπών άλλα συλλογικά καταλύματα π.δ.κ.α. Πίνακας 5 Μεταβλητή: διανυκτερεύσεις μονίμων κατοίκων - Συχνότητα: ετήσια Άλλα συλλογικά καταλύματα τουριστικοί χώροι κατασκήνωσης κατοικίες διακοπών άλλα συλλογικά καταλύματα π.δ.κ.α. Πίνακας 6 Μεταβλητή: αφίξεις μη μονίμων κατοίκων - Συχνότητα: ετήσια Άλλα συλλογικά καταλύματα τουριστικοί χώροι κατασκήνωσης κατοικίες διακοπών άλλα συλλογικά καταλύματα π.δ.κ.α. Πίνακας 7 Μεταβλητή: διανυκτερεύσεις μη μονίμων κατοίκων - Συχνότητα: ετήσια Περιφέρειες (NUTS II) Άλλα συλλογικά καταλύματα τουριστικοί χώροι κατασκήνωσης κατοικίες διακοπών άλλα συλλογικά καταλύματα π.δ.κ.α. Αριθμός Β.1.3: Αφίξεις και διανυκτερεύσεις μη μονίμων κατοίκων κατά χώρα διαμονής

18 Πίνακες Τ8, Τ Τ8.12 Μεταβλητή: αφίξεις μη μονίμων κατοίκων Συχνότητα: ετήσια, κατανομή κατά μήνα Γεωγραφικές ζώνες 2 Άλλα συλλογικά καταλύματα Πίνακες Τ9, Τ Τ9.12 Μεταβλητή: διανυκτερεύσεις μη μονίμων κατοίκων Συχνότητα: ετήσια, κατανομή κατά μήνα Γεωγραφικές ζώνες 3 Άλλα συλλογικά καταλύματα Αριθμός Β.2: Μηνιαίες αφίξεις και διανυκτερεύσεις μονίμων και μη μονίμων κατοίκων Πίνακας 10 Μεταβλητή: αφίξεις μονίμων κατοίκων Συχνότητα: μηνιαία Άλλα συλλογικά καταλύματα Πίνακας 11 Μεταβλητή: διανυκτερεύσεις μονίμων κατοίκων Συχνότητα: μηνιαία Άλλα συλλογικά καταλύματα Πίνακας 12 Μεταβλητή: αφίξεις μη μονίμων κατοίκων Συχνότητα: μηνιαία Άλλα συλλογικά καταλύματα Πίνακας 13 Μεταβλητή: διανυκτερεύσεις μη μονίμων κατοίκων Συχνότητα: μηνιαία Άλλα συλλογικά καταλύματα Πίνακας Η κατανομή ορίζεται στο παράρτημα της οδηγίας. 3. Η κατανομή ορίζεται στο παράρτημα της οδηγίας.

19 Μεταβλητή: ακαθάριστο ποσοστό πληρότητας των θέσεων κλινών - Συχνότητα: μηνιαία Εθνικό επίπεδο Εθνικό επίπεδο Πίνακας 15 Μεταβλητή: καθαρό ποσοστό πληρότητας των θέσεων κλινών Συχνότητα: μηνιαία 3. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ: ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (εξαιρουμένων των ημερήσιων ταξιδιών) Αριθμός Γ.1.1.1: Αριθμός τουριστών (σε σχέση με Γ και Γ.1.3.2) Φύλο άρρεν θήλυ Ηλικία 4 Φύλο άρρεν θήλυ Πίνακας 16 Μεταβλητή: αριθμός τουριστών (άτομα που κάνουν τουρισμό) Συχνότητα: ετήσια μόνο εγχώριος τουρισμός μόνο εξερχόμενος τουρισμός και εγχώριος και εξερχόμενος τουρισμός Εκ των οποίων επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς μόνο εγχώριος τουρισμός μόνο εξερχόμενος τουρισμός και εγχώριος και εξερχόμενος τουρισμός Πίνακας 17 Μεταβλητή: αριθμός τουριστών Συχνότητα: τριμηνιαία μόνο εγχώριος τουρισμός μόνο εξερχόμενος τουρισμός και εγχώριος και εξερχόμενος τουρισμός Όλα τα είδη διακοπών μόνο εγχώριος τουρισμός μόνο εξερχόμενος τουρισμός και εγχώριος και εξερχόμενος τουρισμός Εκ των οποίων επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς μόνο εγχώριος τουρισμός μόνο εξερχόμενος τουρισμός και εγχώριος και εξερχόμενος τουρισμός Επιχειρηματικά ταξίδια μόνο εγχώριος τουρισμός μόνο εξερχόμενος τουρισμός και εγχώριος και εξερχόμενος τουρισμός 4. Η κατανομή ορίζεται στο παράρτημα της οδηγίας

20 Αριθμός Γ.1.1.2: Αριθμός τουριστικών ταξιδιών Κατά ημερολογιακό έτος Διάρκεια παραμονής 5 Οργάνωση του ταξιδιού 5 Κύριος τρόπος μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε 5 Κύριο είδος καταλύματος που χρησιμοποιήθηκε 5 Φύλο άρρεν θήλυ Ηλικία 5 Πίνακας 18 Μεταβλητή: αριθμός ταξιδιών Συχνότητα: ετήσια Διακοπές 4 ή περισσοτέρων διανυκτερεύσεων Εκ των οποίων επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς Κατά ημερολογιακό μήνα Διάρκεια παραμονής από 1 έως 3 νύκτες 4 ή περισσότερες συνεχόμενες νύκτες Κύριο είδος καταλύματος που χρησιμοποιήθηκε ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα άλλα συλλογικά καταλύματα ειδικευμένα καταλύματα ιδιωτικά τουριστικά καταλύματα Φύλο άρρεν θήλυ Πίνακας 19 Μεταβλητή: αριθμός ταξιδιών Συχνότητα: τριμηνιαία Διακοπές 4 ή περισσοτέρων διανυκτερεύσεων Όλα τα είδη διακοπών Εκ των οποίων επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς Επιχειρηματικά ταξίδια εγχώριος τουρισμός εξερχόμενος τουρισμός Αριθμός Γ.1.1.4: Αριθμός διανυκτερεύσεων Πίνακας 20 Μεταβλητή: αριθμός διανυκτερεύσεων Συχνότητα: ετήσια 5. Η κατανομή ορίζεται στο παράρτημα της οδηγίας.

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ)

1. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ) ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το γλωσσάριο που ακολουθεί περιέχει ορισµούς σχετικά µε τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τοµέα του τουρισµού και αποτελεί δηµοσίευση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς 08.09.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ Η ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ. Πέτρου Ράλλη 221 18451 Νίκαια Τηλ :2104250072-4 Fax 2104250078 www.nikaiatravel.gr info@nikaiatravel.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ. Πέτρου Ράλλη 221 18451 Νίκαια Τηλ :2104250072-4 Fax 2104250078 www.nikaiatravel.gr info@nikaiatravel. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΕΣ ( 16/12/1-9/1/2015 ) ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 20 30 205 260 350 205 *SUP BOUTIQUE 260 365 205 METROPARK *

Διαβάστε περισσότερα

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου 74100 Ρέθυμνο http://www.history-archaeology.uoc.gr Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Τ.Θ. 119

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2 ο ΙΕΚ Πειραιά Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κ. Τσαγκαράκης 06/10/2009 Τουριστικό Μάρκετινγκ 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Τουρισμός; Τι είναι Τουρίστας; Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ενοικιάσεις Τουριστικών Λεωφορείων. Εθνάρχου Μακαρίου 8, Αφάντου Τ.Κ. 85103 Ρόδος

Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ενοικιάσεις Τουριστικών Λεωφορείων. Εθνάρχου Μακαρίου 8, Αφάντου Τ.Κ. 85103 Ρόδος Γραφείο Γενικού Τουρισμού Ενοικιάσεις Τουριστικών Λεωφορείων Εθνάρχου Μακαρίου 8, Αφάντου Τ.Κ. 85103 Ρόδος Τηλέφωνο: 2241052035 36 Fax: 2241052037 Email: kbtravel@otenet.gr, www.kbtravel.gr ΡΟΔΟΣ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Το γλωσσάριο που ακολουθεί είναι µετάφραση από την έκδοση στα αγγλικά του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (UNWTO) µε τίτλο International Recommendations for Tourism

Διαβάστε περισσότερα

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής βάσει του Π. Δ. 339/1996 και σύμφωνους με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4233, 5/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 44, 20.2.2008, σ.11. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Γ Ι Α Τ Η Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Κ Λ Ι Ν Ω Ν Σ Ε Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Α ΠΡΟΣ Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Την Επιτροπή διενέργειας ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αναχώρηση με πλοίο και επιστροφή με αεροπλάνο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αναχώρηση με πλοίο και επιστροφή με αεροπλάνο) TOURIST GUIDES OF CRETE ΜΗ.Τ.Ε. 1039 Ε 6061 01849 01 Ανδρεαδάκη, 13-15 Ηράκλειο Κρήτη Τ.Κ. 71201 e-mail: touristguidesofcrete@gmail.com web site: www.travelcrete.gr Tel: +30 2810 342222 Fax: +30 2810 342212

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ. Τουριστικές Υποδομές Καταγραφή Προβλημάτων. Επιτροπή Παρακολούθησης Θεμάτων Τουρισμού. της Κ.Ε.Ε.Ε.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ. Τουριστικές Υποδομές Καταγραφή Προβλημάτων. Επιτροπή Παρακολούθησης Θεμάτων Τουρισμού. της Κ.Ε.Ε.Ε. Επιτροπή Παρακολούθησης Θεμάτων Τουρισμού της Κ.Ε.Ε.Ε. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ Τουριστικές Υποδομές Καταγραφή Προβλημάτων ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΛΕΦ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-7 Δεκεμβρίου 2014 GREECE Οργάνωση Με την αιγίδα Υποστηρικτής επικοινωνίας Με τη στήριξη των Τηλ.: 210 61.41.164, 61.41.223 Fax: 210 80.24.267 e-mail: info@leaderexpo.gr www.leaderexpo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕCOANALYSIS. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕCOANALYSIS Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Σωκράτους 33, ΜΟΣΧΑΤΟ, Τηλ : 210-9484880, e-mail: ecoinfo@otenet.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

- Επιταγές αξίας 100 / ζευγάρι για εκδρομές στο Ντουμπάι διοργάνωσης SIGMA TRAVEL.

- Επιταγές αξίας 100 / ζευγάρι για εκδρομές στο Ντουμπάι διοργάνωσης SIGMA TRAVEL. Λεοφόρος Ηρακειδων, RHODESLAND +30 22410 71222 Φαξ:+30 22410 96697 e-mail :sigmatravel @gmail.com www. Sigma-travel.gr Kεντρικό κατάστημα : εμπορικό κέντρο Tηλ:+30 22410 90049, ΠΡΟΣ YΠΟΨΗ ΘΕΜΑ :ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδρομή των μαθητών ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5 ου ΓΕΛ 2015

Εκδρομή των μαθητών ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5 ου ΓΕΛ 2015 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2015: Εκδρομή των μαθητών ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5 ου ΓΕΛ 2015 1 η ΕΠΙΛΟΓΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 η ΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/02/2015 Αναχώρηση από το λιμάνι του Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001

Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001 Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001 1 φορά το χρόνο 32,8 2 φορές το χρόνο 22,0 3 φορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. AKS Porto Heli AKS Hinitsa Bay Nautica Bay

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. AKS Porto Heli AKS Hinitsa Bay Nautica Bay Αγαπητοί Συνεργάτες, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στα πλαίσια της διοργάνωσης του «9 ου Θερινού Σχολείου» της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1.

Αριθμ. 436/15.1.2010 ------------------------------------------------------------------------------------- HTML clipboard. Αριθμ. 436/15.1. Αριθμ. 436/15.1.2010 Καθορισμός ελαχίστων τιμών των ενοικιαζομένων δωματίων, ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων καθώς και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών και επαύλεων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.

ΠΡΟΣ : ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΘΗΝΑ 14-06-2010 ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 989 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛ.210-6422418, ΦΑΞ.210-6429725. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 7, Τ.Κ. 11528 ΙΛΙΣΙΑ. Email

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών που εργάζονται, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Τουριστικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

SMILIES PROJECT. Small Mediterranean Insular Light Industries Enhancement and Support 1G-MED08-454. Ενηµέρωση Πιλοτικών Έργων για το Πρόγραµµα

SMILIES PROJECT. Small Mediterranean Insular Light Industries Enhancement and Support 1G-MED08-454. Ενηµέρωση Πιλοτικών Έργων για το Πρόγραµµα SMILIES PROJECT Small Mediterranean Insular Light Industries Enhancement and Support 1G-MED08-454 Ενηµέρωση Πιλοτικών Έργων για το Πρόγραµµα "Εναλλακτικός Τουρισµός" Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 9.1 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο 9.1 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο Ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι μία σύνθετη οικονομική μονάδα (δηλαδή πολλές εκμεταλλεύσεις κάτω από την ίδια στέγη) που προσφέρει στέγη, τροφή, υπηρεσίες (αθλητικές δραστηριότητες, πλυντήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΑ/ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΝΚΟΝΑ & αντίστροφα ΝΑΥΛΟΙ 2013 σε Ευρώ/ανά επιβάτη/ανά όχημα

ΠΑΤΡΑ/ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΝΚΟΝΑ & αντίστροφα ΝΑΥΛΟΙ 2013 σε Ευρώ/ανά επιβάτη/ανά όχημα ΠΑΤΡΑ/ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΑΝΚΟΝΑ & αντίστροφα ΝΑΥΛΟΙ 2013 σε Ευρώ/ανά επιβάτη/ανά όχημα ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΣΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ Απλή μετάβαση Επιστροφή* Απλή μετάβαση Επιστροφή* Απλή μετάβαση Επιστροφή*

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία

Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2006: Ως επισκέπτης στη Γερμανία Ως επισκέπτης σε μια ξένη χώρα μπορεί να αισθάνεστε ανασφάλεια επειδή δεν γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και μπορεί να φοβόσαστε ότι ίσως κάποιος σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 503037 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30

ΑΔΑ: ΒΕΖΚ4691Ω3-2Χ3. Εγκύκλιος: 30 Αθήνα, 5/06/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ3/60/932165 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Γ ΗΛΙΚΙΑΣ 2012-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Γ ΗΛΙΚΙΑΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Π. Γκόλφη ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Γλώσσα και Γλωσσική Διδασκαλία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης».

«Γλώσσα και Γλωσσική Διδασκαλία στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης». Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2009 Αριθμ. Πρωτ. 1780 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : 23 Ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι το 23 ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή αποστέλλονται μετά από αίτημα από pga@navigator-consulting.com.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς η κόπωση είναι βασική αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΑ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ-ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΝΗΣΑ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ -- ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΛΙΝΕΣ 5 ΗΜΕΡΕΣ 655 935 75 550 720 60 550 720 60 5 09-13/0/2015 10-1/0/2015 15-19/0/2015 INNPERA * 525 675 55 AVANTGARDE * 525 675 55 METROPARK * 525 675 55 525

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 503036 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών και Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς βρίσκεται η νέα διεθνής έκθεση του τουρισμού Greek Tourism Expo 2014 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Προτείνεται όπως τα άρθρα 1,2 του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής: Σύσταση - επωνυμία διακριτικός τίτλος ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενική Εισαγωγή. 9. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή.. 21. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Εισαγωγή..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Γενική Εισαγωγή. 9. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή.. 21. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Εισαγωγή.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή. 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή.. 21 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Εισαγωγή.. 25 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γενικά 27 1.1.1.1. Έγκριση καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

DUBAI ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ & ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

DUBAI ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΠΑΣΧΑ & ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΠΑΣΧΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 22/04 29/04 480 580 560 605 690 ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΧΡΕΙΝ 19:40-23:50 ΜΠΑΧΡΕΙΝ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ 01:55-04:05 (+1) 22, 29/04 ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΧΡΕΙΝ 14:55-19:05 ΜΠΑΧΡΕΙΝ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ 20:10-22:25 ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΜΠΑΧΡΕΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012

Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012 ή εναλλακτικά 04/04/2012 08/04/2012 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: 28/03/2012-01/04/2012

Διαβάστε περισσότερα

KΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2014

KΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2014 KΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2014 Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το υπό αναφορά Πρόγραμμα έχει σαν στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Αναγνώριση Χειριστών Πρωτεύοντες Χειριστές Πελάτης Διαχειριστής Δευτερεύοντες Χειριστές Γραφείο Ενοικίασης Αυτοκινήτων Ξενοδοχειακός Πράκτορας Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505363 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών και Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα των Παραθεριστικών Διακοπών των συνταξιούχων του ΕΤΑΑ - ΤΑΝ έτους 2015 για ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ( Α'.Β' & Γ'κατηγορίας) & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ (4 & 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ) Ο Τομέας Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ενδεικτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαλδίβες 8 ημέρες από 815 Οργανωμένα Ατομικά Ταξίδια με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων Ενδεικτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα 1η - 2η μέρα: Αθήνα - Μαλδίβες Αναχώρηση απο το αεροδρόμιο Αθηνών,και ολονύκτια πτήση,με

Διαβάστε περισσότερα

Ποια πρόσθετα βιβλία του Κ.Β.Σ. καταργεί ο Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) :

Ποια πρόσθετα βιβλία του Κ.Β.Σ. καταργεί ο Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) : Ποια πρόσθετα βιβλία του Κ.Β.Σ. καταργεί ο Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) : Παρατίθενται όλα τα πρόσθετα βιβλία του ΚΒΣ με σημειώσεις για την τύχη τους. Με κόκκινα γράμματα, είναι οι προϊσχύουσες διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2.8. Τα τουριστικάαγαθ^^

2.8. Τα τουριστικάαγαθ^^ 2.8. Τα τουριστικάαγαθ^^ Η ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή επιθυμιών των μελών μιας σύγχρονης κοινωνίας προϋποθέτει την παραγωγή όσο το δυνατό περισσότερων τουριστικών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ

Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Γενικές Πληροφορίες για το ΦΠΑ Ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, δηλαδή σε κάθε παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία, από υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό

Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό Εκτίμηση της Κατανομής του Εισοδήματος από Εισερχόμενο Τουρισμό, ως προς το μέρος που παραμένει στη χώρα και σε αυτό που επανεξάγεται στο εξωτερικό ΜΕΛΕΤΗ του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών

Διαβάστε περισσότερα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα

Karystos Beach Front - Εύβοια. οικολογικό συγκρότημα Karystos Beach Front - Εύβοια οικολογικό συγκρότημα Περιγραφή συγκροτήματος Συγκρότημα τεσσάρων οικολογικών και βιοκλιματικών εξοχικών κατοικιών σε οργανωμένο παραθεριστικό οικισμό, με άμεση πρόσβαση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΠΑΤΡΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ. 28/3-1/4 και 4/4-8/4 ΟΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΠΑΤΡΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ. 28/3-1/4 και 4/4-8/4 ΟΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΠΑΤΡΑ-ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 28/3-1/4 και 4/4-8/4 ΟΠΟΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΑΙ 1 η ημέρα ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Συγκέντρωση ώρα 19.30 στο λιμάνι του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών. (Government Category List)

Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών. (Government Category List) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Πρότυπα ιαλειτουργικότητας» Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών (Government Category List) Έκδοση 2.00 Μάιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2014: Εκδροµή των µαθητών της Γ Λυκείου του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2014: Εκδροµή των µαθητών της Γ Λυκείου του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2014: Εκδροµή των µαθητών της Γ Λυκείου του ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 η ΕΠΙΛΟΓΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 η ημέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23/02 Συγκέντρωση στο

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011 Στυλιανό Φανουράκη ΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ A.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7292365-6 Fax: 210 7290942 e-mail: thesis@thesissa.com http: www.thesissa.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Θεσμικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------

% Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Εισόδημα Συνολικός Φόρος 0-10.000 0 ------ 10.000 ------ 10.001-15.000 20 1.000 15.000 1.000 15.001-20.000 25 1.250 20.000

Διαβάστε περισσότερα

6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015

6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015 Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει 6 ήμερη ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ στη ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (- Πίζα Λούκα- Σαν Τζιμινιάνο) 1-6 Απριλίου 2015 Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο τρίκλινο δωμάτιο: ΣΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών.

Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 1 Εισαγωγή (4 περίοδοι) : Να δίνει την έννοια του τουρισµού. Να γνωρίζει τις κατηγορίες των τουριστών. 2 Ιστορική εξέλιξη του τουρισµού (5 περίοδοι) Να γνωρίζει την ιστορική εξέλιξη του τουρισµού. Να αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!...

Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Χαρά μας να σας παρέχουμε φιλοξενία!!!... Λίγα λόγια για τον Νέο Μαρμαρά Ο Νέος Μαρμαράς ιδρύθηκε το 1922 από πρόσφυγες που προέρχονταν από το νησί του Μαρμαρά της Προποντίδας. Ο επισκέπτης μπορεί να χαρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Γενικές Πληροφορίες 1. Η δημιουργία, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Στοιχεία Εκπροσώπου. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΡΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Κ. ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αριθ. Δελτ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης σφραγισμένων προσφορών για την εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών στην Πράγα

Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης σφραγισμένων προσφορών για την εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών στην Πράγα Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης σφραγισμένων προσφορών για την εκπαιδευτική μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών στην Πράγα Στη Ρόδο και στο γραφείο του Διευθυντή του 6 ου Γυμνασίου Ρόδου, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισµού στη Ρόδο βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:Τράπεζα της Ελλάδος - ιεύθυνση Στατιστικής & Quantos S.A. Η Έρευνα Συνόρων για την Εκτίµηση του Ταξιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

«απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή. µελών Κ.Α.Π.Η.»

«απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή. µελών Κ.Α.Π.Η.» ΜΕΛΕΤΗ «Δαπάνες διαμονής σε ξενοδοχείο Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 152 32 Τηλέφωνο: 210 6848380, Fax : 210 6833387 «απάνες διαµονής σε ξενοδοχείο για αναψυχή µελών Κ.Α.Π.Η.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Ενοικίαση για διακοπές Bozburun "Trandil-Gulet"

Ενοικίαση για διακοπές Bozburun Trandil-Gulet Bozburun Ιστιοφόρο 53' (16 μέτρα), κοινόχρηστη είσοδος, έτοιμο προς απόπλου Περιβάλλον : φυσικό, χαρακτηριστικό Χωρητικότητα : 8 άτομα Δωμάτιο(-α) : 3 Bozburun - Επαρχία Μούγλα (Muğla Province) - Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 16/09/2012 ΚΡΗΤΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, ΠΛΑΚΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 16/09/2012 ΚΡΗΤΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, ΠΛΑΚΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 14 16/09/2012 ΚΡΗΤΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ, ΠΛΑΚΑ) ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Με ΑΝΕΚ/SUPERFAST Πλοίο: Olympic Champion 13/09 Πειραιάς Ηράκλειο 21.30 06.00 16/09 Ηράκλειο Πειραιάς 21.30

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 1 η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντάκης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και με απευθείας πτήση αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση για μια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

Μαυρίκιος. Πακέτα διακοπών 5 διανυκτερεύσεων τιμές κατ άτομο. Νέος τιμοκατάλογος Ιούλιος 2014

Μαυρίκιος. Πακέτα διακοπών 5 διανυκτερεύσεων τιμές κατ άτομο. Νέος τιμοκατάλογος Ιούλιος 2014 Μαυρίκιος 2014 Νέος τιμοκατάλογος Ιούλιος 2014 ΒΟΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΑ Πρωινό Πλήρης διατροφή Σημειώσεις/προσφορές LE MAURICIA 4* 1150 1240 1215 1315 1260 1350 1325 1425 One gift voucher at boutique LE CANONNIER

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1 η Οκτωβρίου 2015

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1 η Οκτωβρίου 2015 Αθήνα, 12/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ ΠΟΛ.: 1224 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1η ημέρα Συγκέντρωση στο λιμάνι, του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ τακτοποίηση στις καμπίνες αναχώρηση.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1η ημέρα Συγκέντρωση στο λιμάνι, του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ τακτοποίηση στις καμπίνες αναχώρηση. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΤΕΩΡΑ -Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΒΟΛΟΣ -ΠΗΛΙΟ -ΑΘΗΝΑ 27/2-3/3 ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1η ημέρα Συγκέντρωση στο λιμάνι, του Ηρακλείου επιβίβαση στο πλοίο των ΜΙΝΩΙΚΩΝ τακτοποίηση στις καμπίνες αναχώρηση.

Διαβάστε περισσότερα