Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Spis treści. Usuwanie starych urządzeń. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem"

Transcript

1 Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος Kullanım ve Montaj Talimatı Cam seramik ocak yüzeyi QA2

2 PL PL... 2 HU CZ GR TR Usuwanie materiałów opakowaniowych Opakowania służące do transportu urządzenia należy usuwać w miarę możliwości zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Zwrot materiałów opakowaniowych do obiegu materiałowego oszczędza surowce i zmniejsza powstawanie odpadów. Usuwanie starych urządzeń Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Płytę kuchenną należy używać wyłącznie do przygotowywania potraw w gospodarstwie domowym. Urządzenia wolno używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i wyłącznie pod nadzorem. Tu znajdą Państwo... Przeczytajcie Państwo dokładnie informacje znajdujące się w tym zeszycie, zanim zaczniecie używać niniejszą płytę kuchenną. Znajdziecie tu Państwo ważne wskazówki związane zpaństwa bezpieczeństwem, z użytkowaniem, utrzymaniem i konserwacją urządzenia, aby mogli się Państwo z niego jak najdłużej cieszyć. W razie wystąpienia usterki, przejrzyjcie Państwo najpierw rozdział Co robić w razie problemów?. Niewielkie zakłócenia mogą Państwo często usunąć samodzielnie i zaoszczędzić poprzez to niepotrzebne koszty serwisu. Należy starannie przechowywać niniejszą instrukcję. Dla informacji i bezpieczeństwa proszę przekazać instrukcję obsługi i montażu jej nowym właścicielom. Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Dotyczące podłączenia i funkcjonowania... 3 Dotyczące płyty kuchennej ogólnie... 3 Dotyczące powierzchni do grilowania... 3 Dotyczące osób... 3 Opis urządzenia... 4 Obsługa za pomocą przycisków sensorowych... 4 Obsługa... 5 Ograniczenie czasu użytkowania... 5 Pozostałe funkcje... 5 Wskazówki dotyczące oszczędzania energii... 5 Poziomy grzania... 5 Grilowanie na powierzchni płyty grzewczej... 5 Uruchomienie przycisków... 6 Włączenie płyty kuchennej i strefy grzejnej... 6 Wyłączenie strefy grzejnej... 6 Wyłączenie płyty kuchennej... 6 Włączenie drugiego obwodu (w przypadku występowania)... 7 Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci (w przypadku występowania)... 7 Automatyczne wyłączanie (Timer) (w przypadku występowania)... 8 Minutnik (zegar do gotowania jajek) (w przypadku występowania)... 8 Funkcja STOP (w przypadku występowania)... 9 Zablokowanie (w przypadku występowania)... 9 Funkcja szybkiego zagotowania Funkcja podtrzymywania ciepła (w przypadku występowania) Czyszczenie i konserwacja Ceramiczna płyta kuchenna Specjalne zanieczyszczenia Powierzchnia do grilowania Używanie skrobaka do czyszczenia Co robić w razie problemów? Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa dla montera mebli kuchennych Montaż Przyłączenie elektryczne Uruchomienie Dane techniczne

3 Wskazówki bezpieczeństwa PL Wskazówki bezpieczeństwa Dotyczące podłączenia i funkcjonowania Urządzenia są budowane według odnośnych regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Podłączenie do sieci, konserwację i naprawę urządzeń może przeprowadzać jedynie autoryzowany specjalista według obowiązujących regulacji dotyczących bezpieczeństwa. Prace wykonywane nieodpowiednio narażają Państwa bezpieczeństwo. Dotyczące płyty kuchennej ogólnie Nie należy stawiać na włączone strefy grzejne pustych garnków i patelni. Proszę unikać gotowania pustych garnków, ponieważ może to spowodować niebezpieczeństwo przegrzania się garnków! Ostrożnie podczas używania specjalnych garnków do gotowania mleka. W garnkach tych może niepostrzeżenie wygotować się woda! Może to doprowadzić do uszkodzenia zarówno garnka, jak i kuchenki. Producent nie bierze odpowiedzialności za tego rodzaju uszkodzenia! Tłuszcze i oleje rozgrzane do zbyt wysokiej temperatury mogą się łatwo zapalić: potrawy zawierające tłuszcze i oleje należy przygotowywać tylko pod nadzorem. Palących się tłuszczy i olejów nie należy nigdy gasić wodą! Należy nałożyć pokrywkę i wyłączyć strefę grzejną. Powierzchnia ze szkła ceramicznego jest bardzo odporna. Mimo tego należy unikać upuszczania twardych przedmiotów na powierzchnię ze szkła ceramicznego. Punktowe obciążenie udarowe może spowodować pęknięcie powierzchni płyty kuchennej. W razie pęknięcia, odprysków, rys, lub innych uszkodzeń powierzchni ceramicznej, istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie natychmiast wyłączyć. Należy niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomić serwis obsługi klienta. Jeśli nie można wyłączyć płyty kuchennej w wyniku popsucia się sterowania sensorowego, należy niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomić serwis obsługi klienta. Uwaga podczas prac z urządzeniami gospodarstwa domowego! Przewody tych urządzeń nie mogą mieć styczności z gorącymi strefami grzejnymi. Płyty ze szkła ceramicznego nie można używać jako miejsca do odkładania przedmiotów! Nie należy kłaść na strefy grzejne folii aluminiowej lub tworzyw sztucznych. Należy trzymać z daleka od gorącej strefy grzejnej wszystko, co mogłoby się stopić, na przykład: tworzywa sztuczne, folia, w szczególności cukier i potrawy zawierające duże ilości cukru. Cukier należy natychmiast jeszcze w gorącym stanie podważyć z powierzchni płyty kuchennej specjalnym skrobakiem z żyletką, aby w ten sposób uniknąć uszkodzeń. Nie należy wkładać tuż pod płytę grzejną żadnych łatwopalnych przedmiotów lub przedmiotów łatwo odkształcających się. W żadnym wypadku nie wolno podgrzewać zamkniętych puszek konserwowych lub opakowań wielowarstwowych na strefach grzejnych. Dopływ energii może spowodować ich pęknięcie! Przyciski sensorowe należy utrzymywać w czystości, ponieważ zanieczyszczenia na urządzeniu mogą zostać rozpoznane jako dotknięcie palcem. Nigdy nie wolno kłaść żadnych przedmiotów (garnki, ściereczki itp.) na przyciski sensorowe! Jeżeli garnki wykipią i przyciski sensorowe zostaną objęte przez płyn, radzimy nacisnąć na przycisk wyłącz. Gorące garnki i patelnie nie mogą przykrywać przycisków sensorowych. W takim przypadku urządzenie wyłączy się automatycznie. Nigdy nie wolno przyrządzać płonących potraw bezpośrednio pod wyciągiem kuchennym tłuszcz znajdujący się w filtrze może ulec zapaleniu! Unikać powtórnego przypalenia zanieczyszczeń. Dotyczące powierzchni do grilowania W czasie użytkowania grila należy postępować z zachowaniem szczególnej uwagi. Poprzez nagrzewanie grzejnika płyta grzewcza i potrawy przyrządzane na grilu są bardzo gorące. Dlatego należy używać rękawice kuchenne i szczypce do grilowania! Z nakłutych potraw przyrządzanych na grilu np. z kiełbasek może pryskać gorący tłuszcz. Aby uniknąć niebezpieczeństwa poparzenia skóry a w sczczególności poparzenia oczu, należy używać szczypce do grilowania. Należy cały czas obserwować przebieg grilowania. Małe dzieci należy trzymać z daleka od grila. Do czyszczenia powierzchni grila nie należy w żadnym wypadku używać środków czyszczących, które zawierają silikon! Proszę przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia i konserwacji. Zwracamy uwagę na to, że rysy powstałe wskutek nieodpowiedniego czyszczenia lub poprzez krojenie nożem na powierzchni grila/płyty kuchennej, nie mają żadnego negatywnego wpływu na funkcjonowanie urządzenia. Pogarszają one jedynie wygląd płyty kuchennej. Dotyczące osób Urządzenie to nie powinno być stosowane przez osoby (łącznie z dziećmi) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, bądź przez osoby nie posiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej wskazówki dotyczące sposobu korzystania z urządzenia. Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Uwaga: Podczas gotowania powierzchnia stref grzejnych jest zawsze bardzo gorąca. Dlatego małe dzieci należy trzymać w bezpiecznej odległości od urządzenia. 3

4 Opis urządzenia PL Opis urządzenia Panel obsługi Touch-Control Obsługa za pomocą przycisków sensorowych Obsługa płyty ze szkła ceramicznego odbywa się za pomocą przycisków sensorowych Touch Control. Przyciski sensorowe funkcjonują w następujący sposób: czubkiem palca należy krótko dotknąć symbol na powierzchni płyty ceramicznej. Każde prawidłowe uruchomienie zostanie potwierdzone krótkim sygnałem dźwiękowym. W dalszej części niniejszej instrukcji obsługi pojęcie przycisk sensorowy Touch Control zostanie uproszczone do przycisk. Przycisk włącz/wyłącz (1) Za pomocą tego przycisku zostaje włączona/wyłączona cała płyta kuchenna. Przycisk ten jest tak jakby głównym włącznikiem. Przycisk wyboru strefy grzejnej; np. przednia (2) Poprzez uruchomienie jednego z dostępnych przycisków wyboru strefy grzejnej zostanie wybrana jedna strefa grzejna, dla której można następnie za pomocą przycisku plus lub przycisku minus ustawić poziom gotowania. Powierzchnia do grilowania Przycisk plus / przycisk minus (5) Za pomocą tych przycisków możliwe jest nastawienie mocy gotowania, automycznego wyłączenia i czasomierza. Przycisk minus zmniejsza nastawione wartości, przycisk plus zwiększa je. Nastawione wartości mogą zostać skasowane poprzez równoczesne naciśnięcie obydwóch przycisków. Wskaźnik poziomów gotowania (3) Wskaźnik poziomów gotowania pokazuje wybrany poziom gotowania lub: H... Ciepło pozostałe A...Automatyka przyspieszenia początkowego gotowania STOP... Funkcja stop... Funkcja podgrzewania W momencie zaświecenia się lampki oznaczającej gotowość (4) do pracy, można wybrać strefę grzejną. Wzór może odbiegać od ilustracji 1. Przycisk włącz/wyłącz 2. Przycisk wyboru strefy grzejnej 3. Wskaźnik poziomów grzania 4. Kontrolka gotowości 5. Przycisk plus (zwiększanie) / przycisk minus (zmniejszanie) 6. Przycisk blokady z lampką kontrolną 7. Przycisk STOP 8. Przycisk włączenia obwodu 9. Lampka kontrolna (włączenie obwodu) 10. Przycisk wyboru timera 11. Wyświetlacz timera 12. Lampka kontrolna wskazująca daną strefę grzejną na płycie ceramicznej Przycisk włączenia obwodu (8) Dla podłączenia kolejnych obwodów grzejnych. Przycisk wyboru Timera (10) Dla zaprogramowania automatycznego wyłączania lub czasomierza. Przycisk STOP (7) (w przypadku występowania) Proces gotowania może zostać w każdej chwili przerwany za pomocą funkcji STOP. Przycisk blokujący (6) (w przypadku występowania) Za pomocą przycisku blokującego można zablokować pozostałe przyciski. 4

5 Obsługa PL Obsługa Ograniczenie czasu użytkowania Płyta kuchenna posiada automatyczne ograniczenie czasu użytkowania. Możliwość długotrwałego czasu użytkowania każdej strefy grzejnej uzależniona jest od wybranego poziomu gotowania (patrz: tabelka). Warunkiem jest jednak, że w czasie użytkowania nie zostaną zmienione ustawienia strefy grzejnej. Jeżeli ograniczenie czasu użytkowania zacznie działać, zabrzmi krótki sygnał dźwiękowy i na wskaźniku pojawi się literka H. Ustawiony stopień gotowania Pozostałe funkcje W przypadku dłuższego lub jednoczesnego naciśnięcia na jeden lub więcej przycisków (np. poprzez omyłkowe postawienie garnka na przyciskach sensorowych) nie nastąpi wyłączenie płyty. Symbol miga i brzmi czasowo ograniczony sygnał dźwiękowy. Po paru sekundach płyta zostanie odłączona. Z przycisków sensorowych należy usunąć wszystkie przedmioty. Aby skasować symbol należy przycisnąć ten sam przycisk lub wyłączyć płytę kuchenną a następnie włączyć ją. Wskazówki dotyczące oszczędzania energii Poniżej znajdą Państwo ważne wskazówki, jak obchodzić się z nową płytą kuchenna w sposób wydajny i jak oszczędzać energię. Średnica dna garnka powinna być taka sama jak średnica strefy grzejnej. Przy zakupie garnków należy uważać na to, że producent często podaje górną średnicę garnka. Jest ona często większa niż średnica dna garnka. Szybkowary pozwalają oszczędzać czas i energię dzięki zamkniętemu pomieszczeniu do gotowania i wysokiemu ciśnieniu. Dzięki krótkiemu czasowi gotowania zachowane zostają witaminy. Należy zawsze uważać na to, aby w szybkowarze znajdowała się odpowiednia ilość płynu, ponieważ przy gotującym się na pusto garnku, może zostać uszkodzona zarówno strefa grzejna, jak i garnek wskutek przegrzania. Garnki należy przykrywać w miarę możliwości zawsze pasującą pokrywką. Do każdej ilości potraw należy używać właściwego garnka. Duży i niepełny garnek zużywa dużo energii. Wskaźnik ciepła pozostałego Ograniczenie czasu użytkowania (godzinach) ,5 1,5 1,5 1,5 Płyta ceramiczna wyposażona jest we wskaźnik ciepła pozostałego H. Dopóki litera H świeci się po wyłączeniu, można jeszcze używać pozostałe ciepło do topienia i utrzymywania potraw w stanie ciepłym. Po wygaśnięciu litery H strefa grzejna może być jeszcze gorąca. Istnieje możliwość poparzenia! Poziomy grzania Moc grzewcza stref grzejnych może zostać nastawiona na wiele poziomów. W tabeli znajdą Państwo przykłady zastosowania poszczególnych poziomów grzania Stopień Nadaje się do gotowania Poziom grila Zestawienie, wykorzystanie ciepła pozostałego Funkcja podtrzymywania ciepła Gotowanie małych ilości (najniższa moc) Dalsze gotowanie Dalsze gotowanie większych ilości, dalsze smażenie większych kawałków Smażenie, przygotowywanie zasmażki Smażenie Podgotowywanie, podsmażanie, smażenie (najwyższa moc) Nadadaje się do Wyłączenie Funkcja podtrzymywania ciepła Utrzymywanie potraw w stanie ciepłym Słabe grilowanie Mocne grilowanie Grilowanie na powierzchni płyty grzewczej Kuchenka ze szkła ceramicznego nadaje się do grilowania bezpośrednio na gorącej płycie grzewczej. Potrawy przyrządzane na grilu, takie jak steki czy kiełbaski należy położyć na gorącą płytę grzewczą. Przed pierwszym grilowaniem potraw na powierzchni płyty grzewczej, należy ją oczyścić wilgotną ściereczką i odrobiną płynu do naczyń. Następnie powierzchnię należy wytrzeć do sucha ściereczką nie pozostawiającą strzępów. Proszę nie używać do grilowania oliwy. Przypalone resztki po oliwie usuwają się bardzo trudno. Bezpośrednio przed grilowaniem należy nagrzać gril przez ok. 5 minut na poziomie 9. Potrawy przeznaczone do grilowania należy położyć bezpośrednio na płytę ceramiczną. Proszę nie używać żadnej folii aluminiowej lub tym podobnym. Potrawy z grila należy grilować z każdej strony na stopniu 9 aż do momentu, gdy nie będą przywierać do powierzchni grila. W ten sposób mięso pozostanie soczyste. Wówczas można ewentualnie przykręcić moc (np. na stopień 6) i grilować do końca. Grube kawałki mięsa i kiełbasę należy często obracać. Powierzchni do grilowania nie należy natłuszczać olejem. Chude mięso można posmarować olejem. Podczas grilowania bardzo tłustych potraw nyleży ostrożnie zbierać wydobywający się z nich tłuszcz za pomocą miękkiego papieru kuchennego. W przypadku mięsa marynowanego należy usunąć wcześniej niepotrzebny tłuszcz i grube przyprawy (takie jak cebula, liście laurowe, tymianek). Proszę mieć na uwadze, że duże ilości mięsa wymagają dłuższego czasu grilowania niż małe ilości. Polecamy dlatego grilowanie kolejno małych ilości potraw. Po każdym grilowaniu należy usunąć pozostałe resztki potraw za pomocą specjalnego skrobaka. 5

6 Obsługa PL Uruchomienie przycisków W przypadku opisywanego sterowania wymagane jest uruchomienie danego przycisku (przycisku wyboru), a następnie uruchomienie kolejnego przycisku. Kolejny przycisk musi zostać naciśnięty w przeciągu 10 sekund, w innym wypadku wszelkie ustawienia znikną. Na przyciski plus i minus można naciskać pojedynczo lub trzymać na nich palec bez odrywania. przycisk wyboru strefy grzejnej punkt gotowości Włączenie płyty kuchennej i strefy grzejnej 1. Przycisk włącz/wyłącz należy uruchamiać tak długo, aż wskaźnik poziomów gotowania zacznie wskazywać 0. Punkty gotowości migają. Sterowanie jest gotowe do użytku. 2. Następnie nacisnąć przycisk wyboru strefy grzejnej (np. przednia) (jeżeli jest na wyposażeniu). Punkt gotowości wybranej strefy grzejnej świeci się. 3. Za pomocą przycisku plus lub przycisku minus należy wybrać dowolny stopień gotowania. Naciskając na przycisk plus włączony zostanie poziom gotowania 1, naciskając na przycisk minus włączony zostanie poziom gotowania Na strefę grzejną należy postawić garnek z metalu. Aby móc jednocześnie gotować na pozostałych strefach grzejnych, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 4. Wyłączenie strefy grzejnej 5. Stopień gotowości wybranej strefy grzejnej musi się świecić. W tym celu należy ewentualnie uruchomić przycisk wyboru strefy grzejnej, (np. przednia) (jeżeli jest na wyposażeniu). 6. a) Naciskać na przycisk minus do momentu pojawienia się na wskaźniku stopnia gotowania 0 lub b) nacisnąć jeden raz jednocześnie na przycisk minus i przycisk plus. Strefa grzejna zostanie natychmiastowo wyłączona z każdego poziomu gotowania, lub c) przycisnąć przycisk włącz/wyłącz. Cała płyta kuchenna zostanie wyłączona (wszystkie strefy grzejne zostaną wyłączone). Wyłączenie płyty kuchennej 7. Należy uruchomić przycisk włącz/wyłącz. Płyta kuchenna zostanie całkowicie wyłączona, niezależnie od wcześniejszych ustawień. 6

7 Obsługa PL Włączenie drugiego obwodu występowania) (w przypadku (Tylko strefy grzejne z wieloma obwodami grzewczymi) Drugi obwód danej strefy grzejnej można włączyć wyłącznie pod warunkiem włączenia danej strefy grzejnej. 1. Należy wybrać pożądany poziom grzania Naciskając na przycisku włączania obwodu włączyć drugi obwód grzewczy. Zapali się lampka kontrolna drugiego obwodu. 3. Ponowne naciśnięcie przycisku włączania obwodu powoduje wyłączenie zewnętrznego obwodu. Lampka kontrolna drugiego obwodu zgaśnie. Informacja Wraz z wyłączeniem strefy grzejnej następuje automatyczne wyłączenie załączonych ręcznie obwodów grzewczych. Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci (w przypadku występowania) Zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci pozwala uniemożliwić pożądane lub niepożądane włączenie płyty kuchennej przez dzieci. W tym celu zablokowane zostaje całe sterowanie. Włączenie zabezpieczenia przed dziećmi 1. Uruchomić przycisk włącz/wyłącz w celu włączenia płyty kuchennej. 2. Zaraz po tym neleży jednocześnie przycisnąć przycisk plus i przycisk minus. 3. Następnie przycisnąć przycisk plus w celu aktywowania zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci. Na wskaźnikach stopni gotowania pojawi się litera L dla Child-Lock; całe sterowanie jest zablokowane i płyta kuchenna wyłączy się samoczynnie. Wyłączenie zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci 4. Należy uruchomić przycisk włącz/wyłącz. 5. Zaraz po tym neleży jednocześnie przycisnąć przycisk plus i przycisk minus. 6. Następnie przycisnąć przycisk minus w celu wyłączenia zabezpieczenia przed włączeniem przez dzieci. Litera L zgaśnie. Wskazówka W razie awarii prądu włączone zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci zostanie zniesione (dezaktywowane). 7

8 Obsługa PL Lampka kontrolna Timera Punkt gotowości dla automatycznego wyłączenia Automatyczne wyłączanie (Timer) (w przypadku występowania) Dzięki automatycznemu wyłączaniu każda włączona strefa grzejna zostanie automatycznie wyłączona po upływie nastawionego czasu. Możliwe jest nastawienie czasu gotowania od 1 do 99 minut. 1. Włączyć płytę kuchenną. Włączyć jedną lub więcej stref grzejnych i wybrać dany poziom gotowania. 2. Uruchomić przycisk nastawiający Timer. Punkt gotowości automatycznego wyłączania świeci się. Należy ponownie nacisnąć na przycisk nastawiający Timer do momentu, gdy lampka kontrolna Timera dla wybranej płytki grzewczej zacznie migać. Ważne: lampki kontrolne Timera będą migać jedynie w przypadku, gdy strefy grzejne zostały wcześniej włączone (stopień gotowania jest większy niż 0). 3. Zaraz po tym należy za pomocą przycisku plus lub przycisku minus ustawić czas gotowania od 1 do 99 minut. W przypadku przycisku plus dane wskazywane są począwszy od 01, w przypadku przycisku minus od 99. Poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku plus i minus skasowane zostanie wcześniejsze ustawienie (00). 4. Aby zaprogramować funkcję automatycznego wyłączenia dla kolejnych stref grzejnych należy tak długo naciskać na przycisk nastawiający Timer, aż lampka kontrolna Timera danej strefy grzejnej zacznie migać. Następnie należy ustawić odpowiedni czas gotowania za pomocą przycisku plus lub przycisku minus. 5. Po upływie nastawionego czasu, strefa grzejna zostanie automatycznie wyłączona. Zabrzmi też ograniczony czasowo sygnał dźwiękowy, który można przerwać naciskając na dowolny przycisk (z wyjątkiem przycisku włącz/wyłącz). Wskazówki Aby móc sprawdzić, ile nastawionego czasu upłynęło (automatyczne wyłączanie) należy naciskać na przycisk nastawiający Timer do momentu, gdy lampka kontrolna Timera wybranej strefy grzejnej zacznie migać. Nastawione dane mogą zostać wówczas odczytane lub zmienione. Przedwczesne skasowanie nastawionej funkcji automatycznego wyłączania: wybrać daną strefę grzejną (lampka kontrolna Timera miga) i nacisnąć jeden raz jednocześnie na przycisk plus i minus. Minutnik (zegar do gotowania jajek) (w przypadku występowania) 1. Włączyć płytę kuchenną. 2. Nacisnąć przycisk wyboru timera. Następnie nastawić czas gotowania w minutach naciskając na przycisk plus lub przycisk minus. 3. Po upływie nastawionego czasu, zabrzmi ograniczony czasowo sygnał dźwiękowy, który można przerwać naciskając na dowolny przycisk. 8 Wskazówka: Minutnik można używac również wtedy, gdy płyta ceramiczna nie jest używana do gotowania. Aby zmienić ustawienie, należy włączyć płytę kuchenną za pomocą przycisku włącz/wyłącz.

9 Obsługa PL Funkcja STOP (w przypadku występowania) Proces gotowania może zostać przerwany na krótko za pomocą funkcji STOP, np. gdy dzwoni dzwonek. Aby móc kontynuować gotowanie na tych samych poziomach grzania, należy wyłączyć funkcję STOP. Jeśli został nastawiony timer, to zostanie on na krótko wstrzymany, po czym nadal będzie mógł pracować. Ze względów bezpieczeństwa funkcja ta dostępna jest jedynie przez 10 minut. Po tym czasie płyta kuchenna zostanie wyłączona. 1. Garnki kuchenne stoją na strefach grzejnych i odpowiednie stopnie gotowania są nastawione. 2. Uruchomić przycisk STOP. W miejsce wybranych stopni gotowania zapalają się jedna po drugiej litery S-T-O-P. 3. Przerwanie procesu gotowania zostanie zakończone poprzez naciśnięcie przycisku STOP i następnie przez naciśnięcie innego dowolnego przycisku (z wyjątkiem przycisku włącz/wyłącz). Naciśnięcie drugiego przycisku musi nastąpić w przeciągu 10 sekund, w innym wypadku płyta kuchenna zostanie wyłączona. Zablokowanie (w przypadku występowania) Dzięki blokadzie możliwe jest zablokowanie obsługi przycisków i ustawień danego poziomu. W tym przypadku czynny jest jedynie przycisk wyłącz w celu wyłączenia całej płyty kuchennej. Włączenie blokady (podczas gotowania): 1. Przycisk blokady nacisnąć w celu aktywowania funkcji. Lampka kontrolna nad przyciskiem blokady świeci się. Obsługa płyty jest zablokowana. Wyłączenie blokady 2. Przycisk blokady nacisnąć w celu wyłączenia funkcji. Lampka kontrolna nad przyciskiem blokady zgaśnie. Wskazówki Włączona blokada pozostanie aktywna nawet po wyłączeniu płyty kuchennej. Aby móc ponownie gotować, musi ono najpierw zostać wyłączone! W razie awarii prądu włączona blokada zostanie zniesiona (dezaktywowana). 9

10 Obsługa PL Ustawiona Stopień gotowania Przyspieszenie początkowego gotowania Czas (Min:Sek) 01:00 03:00 04:48 06:30 08:30 02:30 03:30 04:30 - : - Funkcja szybkiego zagotowania W trybie zagotowywania automatycznego podgrzewanie rozpoczyna się od poziomu 9. Po określonym czasie stopień gotowania zostaje automatycznie zmniejszony i ustawiony na jednym z niższych poziomów (od 1 do 8). Podczas użytkowania funkcji przyspieszenia początkowego gotowania musi zostać wybrany poziom gotowania, na którym gotowanie potrawy będzie kontynuowane po zakończeniu przyspieszenia początkowego gotowania. Funkcja przyspieszenia początkowego gotowania nadaje się do gotowania potraw, które stawia się do gotowania w stanie zimnym, które można podgrzać przy użyciu dużej mocy i których nie musi się później stale obserwować po powrocie do gotowania na niższym stopniu (np. gotowanie mięsa na zupę). 1. Należy włączyć daną strefę grzejną. Kontrolka gotowości wybranej strefy grzejnej musi się świecić. W tym celu należy ewentualnie nacisnąć przycisk wyboru strefy grzejnej (np. przednia) (jeżeli jest na wyposażeniu). 2. Ustawić poziom gotowania 9. Powtórne naciśnięcie na przycisk plus aktywuje funkcję przyspieszenia początkowego gotowania. Wskaźnik poziomów grzania wskazuje na przemian A i Następnie za pomocą przycisku minus należy wybrać odpowiedni niższy stopień gotowania od 1 do 8. Litera A i wybrany stopień gotowania migają na przemian. 4. Funkcja szybkiego zagotowania przebiega zgodnie z zaprogramowanymi wartościami. Po upływie określonego czasu (patrz tabelka) gotowanie będzie kontynuowane zgodnie z wybranym ustawieniem na niższym poziomie grzania dla dalszego gotowania. Informacje W trakcie używania funkcji przyspieszenia początkowego gotowania możliwe jest zwiększenie stopnia dalszego gotowania za pomocą przycisku plus. Naciśnięcie przycisku minus powoduje wyłączenie tej funkcji. Jeżeli po aktywowaniu funkcji szybkiego zagotowania zostanie wybrany poziom grzania 9 i nie zostanie wybrany żaden niższy poziom grzania dla dalszego gotowania, to po 10 sekundach funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona i poziom grzania pozostanie na trzymać Funkcja podtrzymywania ciepła występowania) (w przypadku Dzięki funkcji podtrzymywania ciepła możliwe jest utrzymywanie gotowych już potraw w stanie ciepłym na danej strefie grzejnej. Strefa grzejna pracuje na niskiej mocy. 1. Naczynie do gotowania postawione zostało na odpowiednią strefę grzejną i stopień gotowania (np. 3) został wybrany. Punkt gotowości wybranej strefy grzejnej musi się świecić. W tym celu należy ewentualnie uruchomić przycisk wyboru strefy grzejnej, (np. przednia) (jeżeli jest na wyposażeniu). 2. Przytrzymać przycisk minus, w celu zredukowania poziomu gotowania (... 3, 2, 1, ). Gdy pojawi się należy przestać naciskać, funkcja podtrzymywania ciepła jest włączona. 3. W celu wyłączenia tej funkcji, należy jeden raz przycisnąć przycisk minus (0). Funkcja podtrzymywania ciepła dostępna jest przez 120 minut. Po upływie tego czasu płyta kuchenna zostanie wyłączona.

11 Czyszczenie i konserwacja PL Czyszczenie i konserwacja Przed czyszczeniem płyty kuchennej należy wyłączyć ją z prądu i zostawić, aby wystygła. Płyty ceramicznej w żadnym wypadku nie należy czyścić przy pomocy urządzenia do czyszczenia parą wodną lub innego urządzenia tego typu! Podczas czyszczenia należy pamiętać, aby tylko lekko przetrzeć przycisk włącz/wyłącz. W ten sposób można uniknąć nieopatrznego włączenia płyty! Ceramiczna płyta kuchenna Ważne! Nie wolno stosować środków o agresywnym działaniu, jak np. szorstkie środki czyszczące, rysujące środki do czyszczenia garnków, środki do usuwania rdzy, plam, itd. Czyszczenie po użyciu 1. Należy czyścić całą płytę wówczas, gdy jest ona zabrudzona najlepiej po każdym użyciu. Do czyszczenia powinno używać się wilgotnej ściereczki i niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Następnie płytę kuchenną należy wypolerować do sucha czystą ściereczką tak, aby na powierzchni płyty nie pozostały żadne ślady po płynie do mycia naczyń. Pielęgnacja cotygodniowa 2. Raz w tygodniu należy czyścić i pielęgnować całą płytę kuchenną przy pomocy dostępnych w sprzedaży środków do czyszczenia powierzchni ze szkła ceramicznego. Proszę stosować się do wskazówek danego producenta. Środki czyszczące wytwarzają po ich nałożeniu film ochronny, który tworzy powłokę wodoodporną i przeciwdziałającą zabrudzeniom. Wszystkie zanieczyszczenia pozostają na powierzchni tej powłoki, dzięki czemu można je bardzo łatwo usunąć. Następnie powierzchnię należy wypolerować do sucha czystą ściereczką. Na powierzchni płyty nie mogą pozostać żadne ślady po środkach czyszczących, ponieważ podczas nagrzewania ich działanie staje się agresywne i mogą one tym samym zmienić powierzchnię. Specjalne zanieczyszczenia Silne zanieczyszczenia i plamy (plamy osadowe, plamy o perłowym połysku) dają się najlepiej usunąć w momencie, gdy płyta jest jeszcze ciepła w dotyku. Do tego celu proszę używać dostępnych w sprzedaży środków do czyszczenia i postępować według wskazówek zawartych w punkcie 2. Potrawy, które wykipiały należy najpierw zmiękczyć mokrą ściereczką i następnie usunąć pozostałe zanieczyszczenia za pomocą specjalnego skrobaka do płyt kuchennych ze szkła ceramicznego. Na koniec należy oczyścić powierzchnię, postępując według wskazówek zawartych w punkcie 2. Ziarenka piasku, które ewentualnie mogą spaść na płytę kuchenną podczas obierania ziemniaków lub mycia sałaty, mogą porysować powierzchnię przy przesuwaniu garnków. Dlatego należy zwracać uwagę na to, by na płycie nie pozostawiać ziarenek piasku. Przebarwienia płyty kuchennej nie mają wpływu na funkcjonowanie i stabilność szkła ceramicznego. W tym przypadku nie chodzi o uszkodzenie płyty kuchennej, lecz o nieusunięte, a tym samym przypalone resztki potraw. Błyszczące się miejsca powstają na wskutek zarysowań od dna garnków, szczególnie jeśli używane są naczynia do gotowania z dnem aluminiowym lub poprzez nieodpowiednie środki czyszczące. Miejsca te z trudem dają się usunąć za pomocą dostępnych na rynku środków czyszczących. Czyszczenie należy ewentualnie powtórzyć wielokrotnie. Używanie agresywnych środków do czyszczenia oraz naczyń z dnem rysującym powierzchnię, prowadzi do zdzierania się oznaczeń stref grzejnych i powstawania na ich miejscu ciemnych plam. Powierzchnia do grilowania Najpierw przy pomocy skrobaka do czyszczenia z gorącej strefy do grilowania usuwamy wszystkie resztki potraw i tłuste plamy. Najprościej można to wykonać przesuwając zanieczyszczenia zaraz po grilowaniu ze strefy gorącej na zimną. Po ochłodzeniu się sprzętu w prosty sposób można usunąć te zabrudzenia. Następnie, gdy strefa do grilowania będzie zimna, należy ją wilgotną szmatką oczyścić z tłuszczu i wytrzeć do sucha czystym ręcznikiem lub ręcznikiem papierowym. Polecamy Państwu natarcie powierzchni do grilowania połówką cytryny lub sokiem z cytryny. Lekkie zanieczyszczenia białkowe np. po mięsie, zostaną w ten sposób usunięte i powierzchnia do grilowania będzie się znowu błyszczeć. Zabrudzenia trudne do usunięcia Jeżeli po tym czyszczeniu na powierzchni płyty kuchennej nadal pozostały trudne do usunięcia zabrudzenia, można usunąć je za pomocą odpowiednich środków czyszczących, przeznaczonych do tego typu powierzchni. Środek czyszczący należy rozcierać za pomocą miękkiego papieru kuchennego na całej powierzchni do grilowania do momentu, gdy zabrudzenia całkowicie znikną. Bezpośrednio po tym całą powierzchnię do grilowania należy kilkakrotnie przetrzeć wilgotną szmatką a następnie suchą. Nie wolno używać środków czyszczących zawierających silikon. Pozostawiają one na powierzchni do grilowania film ochronny, który podczas kolejnego grilowania mógłby przeniknąć do grilowanych potraw. Proszę zwrócić uwagę na wskazówki producentów pod tym względem. Przypalony cukier i stopione tworzywa sztuczne należy usunąć jeszcze w gorącym stanie za pomocą skrobaka do szkła. Na koniec należy oczyścić powierzchnię, postępując według wskazówek zawartych w punkcie 2. Używanie skrobaka do czyszczenia Uwaga, niebezpieczeństwo pocięcia! Żyletka skrobaka do czyszczenia jast bardzo ostra. Skrobak należy przyłożyć poziomo do powierzchni i usuwać zaschnięte zanieczyszczenia. Nie należy skrobać kątem skrobaka. 11

12 Co robić w razie problemów? PL Co robić w razie problemów? Amatorskie naprawy i reparacje urządzenia są niebezpieczne, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem lub zwarcia. Aby uniknąć szkód na zdrowiu i szkód w sprzęcie, należy ich zaniechać. Dlatego wszelkiego rodzaju prace należy pozostawić do wykonania specjaliście np. serwisowi technicznemu obsługi klienta. Prosimy mieć na uwadze Jeżeli dojdzie do awarii Państwa sprzętu, prosimy, aby na podstawie niniejszej instrukcji obsługi sprawdzić, czy nie mogą Państwo sami usunąć przyczyn awarii. Poniżej znajdą Państwo wskazówki dotyczące usuwania zakłóceń Bezpieczniki wysadzane są wielokrotnie? Proszę wezwać serwis techniczny obsługi klienta lub elektryka! Płyty kuchennej nie można włączyć? Czy bezpiecznik instalacji gospodarstw domowego (skrzynka z bezpiecznikiem) jest wysadzony? Czy kabel podłączony jest do prądu? Płyta kuchenna nie daje się włączyć? Czy przyciski dotykowe są zablokowane, tzn. się lampka kontrolna nad przyciskiem blokady? czy świeci Płyta kuchenna względnie strefa grzejna wyłączyła się nagle. Czy uruchomiony został przez przypadek przycisk włącz/ wyłącz? Czy przyciski sensorowe przykryte są po części wilgotną ściereczką, metalowym przedmiotem albo zalane płynem? Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy. Po paru sekundach płyta zostanie odłączona. Z przycisków sensorowych należy usunąć wszystkie przedmioty. Czy włączyła się funkcja automatycznego wyłączania, czyli dany stopień gotowania użytkowany został bez zmiany przez określony czas. Patrz rozdział Ograniczenie czasu użytkowania. Czy wyświetlany jest kod błędu Fx, po tym jak została włożona wtyczka i nastąpiła regulacja? F1: Zbyt duża jasność otoczenia (np.: z powodu słońca, oświetlenia) F2: Silnie pulsujące światło (świetlówka) F3: Przycisk przykryty jasnym przedmiotem F4: Duża zmienność jasności otoczenia Pomoc w przypadku wszystkich kodów błędów: Zmniejszyć natężenie oświetlenia w otoczeniu, usunąć przedmioty z przycisków dotykowych. Wyłączenie kuchenki jest niemożliwe. Element elektroniczny jest zepsuty. Wyłączyć bezpiecznik i wezwać dział obsługi klienta. Płyta grzewcza nie nagrzewa się. Usterka płyty grzewczej. Należy wezwać dział obsługi klienta. Wewnętrzny obwód danej strefy grzejnej wieloobwodowej jest uszkodzony. W żadnym wypadku nie wolno używać funkcjonującego jeszcze zewnętrznego obwodu. Wezwać dział obsługi klienta. Czy zabezpieczenie przed dziećmi jest włączone, tzn. czy wyświetlany jest symbol L? Z płyty kuchennej dochodzą dźwięki (np. terkot, chrupanie), lub podczas włączania powierzchni do gotowania słychać brzęczenie. Dźwięki te są uwarunkowane technicznie i nie mają wpływu na jakość i funkcjonowanie urządzenia. Czy przyciski sensorowe przykryte są po części wilgotną ściereczką, metalowym przedmiotem albo zalane płynem? Proszę je usunąć. Symbol świeci się i brzmi czasowo ograniczony długi sygnał dźwiękowy. Nastąpuje ciągłe uruchomienie przycisków sensorowych, spowodowane przez wykipiałe resztki potraw, naczynia kuchenne lub inne przedmioty. Rada: powierzchnię należy wyczyścić lub usunąć dany przedmiot. Aby skasować symbol należy przycisnąć ten sam przycisk lub wyłączyć płytę kuchenną a następnie włączyć ją. Wskaźnik-LED dla stopni gotowania lub wskaźnik ciepła pozostałego H nie świecą się lub świecą się częściowo. Wskaźnik- LED jest uszkodzony. Należy wezwać dział obsługi klienta. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia, gdyż system ostrzegania przed wysoką temperaturą nie funkcjonuje. Płyta kuchenna ma rysy lub pęknięcia? W razie pęknięcia, odprysków, rys, lub innych uszkodzeń powierzchni ceramicznej, istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie natychmiast wyłączyć. Należy niezwłocznie wyłączyć bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomić serwis obsługi klienta. 12

13 Instrukcja montażu Instrukcja montażu Wskazówki bezpieczeństwa dla montera mebli kuchennych Forniry, kleje lub okładziny z tworzywa sztucznego mebli graniczących z płytą kuchenną muszą być odporne na działanie temperatur (>75 C). Jeżeli forniry i okładziny nie są wystarczająco odporne na działanie temperatury, mogą się odkształcić. Przy montażu płyty należy pamiętać o dostatecznym zabezpieczeniu jej przed dotykiem. Używanie ściennych listew wykończeniowych z masywnego drewna na płycie roboczej z tyłu płyty grzewczej jest dozwolone wówczas, gdy zachowane zostają odstępy minimalne, zgodne ze szkicami montażu. Należy zachować minimalne odstępy wcięć pod nieckę w części tylnej zgodnie ze szkicami montażu. W razie montażu kuchenki obok wysokiej szafy należy dotrzymać odstępu bezpieczeństwa minimalnie 40 mm. Boczną powierzchnię wysokiej szafy należy obłożyć tworzywem odpornym na działanie temperatury. Ze względu na wymagania roboczo - techniczne odległość powinna wynosić minimalnie 300 mm. Odstęp pomiędzy płytą grzewczą a okapem musi być przynajmniej tak duży, jak zostało podane w instrukcji montażu okapu. Materiały opakowaniowe (folie plastikowe, styropian, gwoździe, itp.) muszą zostać usunięte z zasięgu dzieci, ponieważ części te stanowią źródło potencjalnych niebezpieczeństw. Niewielkie części mogą zostać połknięte, a folie mogą być przyczyną uduszenia. Montaż PL Ważne wskazówki Jeżeli płyta kuchenna znajduje się nad częściami mebli (ściany boczne, szuflady), należy wbudować dno pośrednie, a jego odległość od dolnej strony płyty grzewczej musi wynosić co najmniej 20 mm, ażeby nie doszło do zetknięcia z innymi częściami. Dno pośrednie można usunąć jedynie za pomocą odpowiednich narzędzi. Należy pamiętać, aby ze względu na niebezpieczeństwo powstania ognia bezpośrednio obok lub nad płytą roboczą, nie kłaść lub nie umieszczać żadnych przedmiotów niebezpiecznych w styczności z ogniem, łatwopalnych lub odkształcających się pod wpływem ciepła. Uszczelnienie kuchenki Przed montażem należy szczelnie nałożyć załączoną uszczelkę płyty grzewczej. Należy uważać, aby do szczeliny między krawędzią płyty grzewczej a deską kuchenną, albo przez szczelinę między deską kuchenną a ścianą nie dostała się do niżej znajdujących się urządzeń elektrycznych żadna ciecz. Przy wbudowaniu płyty kuchennej do nierównej płyty roboczej np. z powłoką ceramiczną lub podobnej (kafelki itd.), należy usunąć znajdującą się ewentualnie na płycie kuchennej uszczelkę i uszczelnić przestrzeń pomiędzy powierzchnią do gotowania a płytą roboczą za pomocą plastycznych materiałów uszczelniających (kit). Płyty kuchennej nie wolno pod żadnym względem uszczelniać sylikonem! Przy późniejszym rozbiorze płyty kuchennej nie jest wówczas możliwe uniknięcie zniszczeń. Wycięcie otworu w desce kuchennej Wcięcie w desce kuchennej należy możliwie dokładnie wyciąć dobrą prostą piłą lub wyfrezować frezarką górnowrzecionową i uszczelnić przycięte powierzchnie lakierem wytrzymałym na podwyższoną temperaturę i wilgoć. Wycinanie otworu w desce kuchennej musi przebiegać zgodnie z przedstawionym rysunkiem. Tylna ściana powinna zostać w miarę możliwości otwarta. Powierzchnia płyty ceramicznej musi leżeć koniecznie prosto i zwięźle. Zbytnie napięcie może spowodować złamanie się płyty ceramicznej. Uszczelnienie płyty kuchennej należy sprawdzić pod względem perfekcyjnego dopasowania i kompletnej powłoki. Płyta ceramiczna przymocowana zostaje za pomocą klipsów lub nakładek. 13

14 Instrukcja montażu PL Klips Klips należy wbić w podanych odległościach do wcięcia w desce kuchennej. Poprzez poziome wbicie nie jest konieczne centrowanie wysokościowe. Ważne: poziome wbicie klipsa musi zostać wykonane zwięźle na płycie roboczej (unikać niebezpieczeństwa złamania). Zgodnie z rysunkiem należy przyłożyć płytę kuchenną po lewej stronie (a), ustawić (b) i zaklipsować (c). Dla zabezpieczenia klipsa mogą zostać użyte śruby. Ważne: W razie krzywego założenia lub napięcia istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia płyty ze szkła ceramicznego podczas montażu! Minimalna odległość od sąsiednich ścian Rozmiary wycinanego otworu Rozmiary zewnętrzne płyty grzewczej Przeprowadzenie kabla przez tylną ścianę Wysokość zabudowy Nakładka Nałożyć płytę kuchenną i ustawić. Od dołu nałożyć nakładki ze śrubami na przeznaczone do tego celu miejsca, ustawić i mocno przykręcić. Śruby należy przykręcać tylko przy pomocy śrubokrętu ręcznego, nie używać śrubokrętu akumulatorowego. Należy uważać na właściwe położenie nakładek w przypadku cienkich płyt kuchennych. Ważne: W razie krzywego założenia lub napięcia istnieje niebezpieczeństwo pęknięcia płyty ze szkła ceramicznego podczas montażu! Minimalna odległość od sąsiednich ścian Rozmiary wycinanego otworu Rozmiary zewnętrzne płyty grzewczej Przeprowadzenie kabla przez tylną ścianę Wysokość zabudowy 14

15 Instrukcja montażu PL 15

16 Instrukcja montażu Przyłączenie elektryczne Podłączenie do sieci elektrycznej może zostać przeprowadzone jedynie przez autoryzowanego specjalistę! Przepisy prawne i warunki podłączenia ustalone przez lokalne przedsiębiorstwo zaopatrujące w prąd muszą zostać w pełni zachowane. Przy podłączaniu urządzenia należy zadbać o przygotowanie instalacji umożliwiającej odłączanie urządzenia od sieci (wyłączającej wszystkie bieguny) z conajmniej 3 mm przerwą kontaktową za pomocą styku ujścia szerokościowego. Za urządzenia nadające się do tego celu uchodzą kontakt-ls, bezpieczniki i styczniki. Przy podłączeniu i raparacji należy oddzielić prąd od urządzenia za pomocą jednej z tych instalacji. Przewód ochronny musi być tak obliczony, żeby mógł być on obciążony dopiero po żyłach kabla połączeniowego w przypadku, gdy zawiedzie odciążenie rozciągające. Nadmierna długość kabla musi zostać wyciągnięta z obszaru zabudowy poniżej urządzenia. Należy upewnić się, czy napięcie w sieci elektrycznej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce identyfikacyjnej. Płyta kuchenna wyposażona została w zakładzie w odporny na temparaturę kabel przyłączeniowy. Jako przewód podłączeniowy należy użyć przewód co najmniej typu H05 RR-F. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa,w razie uszkodzenia kabla przyłączeniowego, musi on zostać wymieniony przez producenta lub jego dział serwisowy lub też osobę o podobnych kwalifikacjach. Przy montażu należy pamiętać o dostatecznym zabezpieczeniu przed dotykiem. Uwaga: Złe podłączenie może prowadzić do zniszczenia elektroniki. Dane elektryczne Napięcie prądu: V~, Hz Napięcie komponentów: V Uruchomienie PL Po wbudowaniu płyty i po nałożeniu naprężenia zasilającego (podłączenie do sieci), następuje na początku samoczynny test sterowania i pojawia się informacja serwisowa dla obsługi klienta. Ważne: Podczas przyłączania do sieci na przyciskach sensorów touch control nie mogą znajdować się żadne przedmioty! 5 s Gąbką i wodą z płynem do naczyń należy przetrzeć któtko powierzchnię płyty kuchennej a następnie wytrzeć do sucha. Ważne Na wskutek kontroli jakości płyty grzewczej przeprowadzanej w trakcie produkcji, na dysku (memory) może być zapisana pewna informacja. W związku z tym po przyłączeniu do sieci elektrycznej na wskaźniku stopni gotowania może pojawić się literka H, która będzie się palić nie dłużej niz 60 minut. Nie ma to żadnego znaczenia dla użytkownika. 16

17 Instrukcja montażu PL Dane techniczne Wymiary Płyta kuchenna wysokość/ szerokość/ głębokość mm 40 x 294 x 519 Strefy grzejne z tyłu z przodu Ø cm (kw) Ø cm (kw) 18 (1,8) 14 (1,2) Płyta kuchenna, ogólnie kw 3,0 Wymiary Płyta kuchenna wysokość/ szerokość/ głębokość mm 40 x 294 x 519 Strefy grzejne z tyłu z przodu Ø cm (kw) Ø cm (kw) 18/12 (1,7) 14 (1,2) Płyta kuchenna, ogólnie kw 2,9 Wymiary Płyta kuchenna wysokość/ szerokość/ głębokość mm 40 x 294 x 519 Strefy grzejne Ø cm kw 18,5 x 30,5 1,4 Płyta kuchenna, ogólnie kw 1,4 17

18 HU A csomagolás újrahasznosítása A szállító csomagolást lehetőleg természetvédelmi szempontok szerint hasznosítsa újra. A csomagolóanyagok visszavezetése az anyagi körforgásba nyersanyagokat takarít és csökkenti a keletkező hulladék mennyiségét. Öreg készülékek újrahasznosítása A terméken vagy a csomagoláson található jelkép azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető normális háztartási hulladékként, hanem azt egy elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. A termék korrekt ártalmatlanításával hozzájárul a környezet és embertársai egészségének védelméhez. Helytelen ártalmatlanítás veszélyezteti a környezetet és az egészséget. Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzatával, a hulladékszállítójával vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta. Rendeltetésszerű használat A főzőtér csak ételek háztartásban történő elkészítésére használandó. Nem szabad más célra igénybe venni és csak felügyelet mellett szabad használni. Itt találja... Kérjük olvassa át alaposan az információkat ebben a füzetben, mielőtt a főzőterét üzembe helyezi. Fontos utalásokat talál itt az Ön biztonságára, a készülék használatára, kezelésére és karbantartására vonatkozóan, hogy sokáig öröme legyen a készülékében. Ha valamikor üzemzavar lépne fel, kérjük nézzen utána először a Mit tenni problémák esetén fejezetben. Kisebb üzemzavarokat gyakran Ön saját maga el tud hárítani és azáltal fölösleges szervízköltségeket tud megtakarítani. Gondosan őrizze meg ezt az útmutatást. Kérjük adja tovább ezt a használati és szerelési utasítást az új tulajdonosoknak tájékoztatás és biztonság végett. Tartalomjegyzék Biztonsági utasítások Bekötésre és működésre Általában a főzőtérre A grill-főzőtérre Személyekre A készülék leírása Kezelés szenzor-gombok által Kezelés Üzemidő-korlátozás Egyéb funkciók Energiatakarékossági tippek Főzőfokozatok Grillezés a grill-főzőtéren Gombkezelés Főzőteret és főzősávot bekapcsolni Főzősávot kikapcsolni Főzőteret kikapcsolni Két körös hozzákapcsolás (ha van) Gyerekzár (amennyiben van ilyen) Kikapcsoló automatika (Timer) (ha van) Konyhai jelzőóra (tojásfőzéshez) (ha van) Stop funkció (amennyiben van ilyen) Lezárás (amennyiben van ilyen) Előfőzési automatika Melegen tartásra szolgáló funkció (amennyiben van ilyen) Tisztítás és ápolás Üvegkerámia-főzőtér Különleges szennyeződések Grill-főzőtér Tisztításra való kaparóeszköz használata Mi a teendő problémáknál? Beszerelési útmutatás Biztonsági utasítások a konyhabútor-szerelő számára Beépítés Elektromos bekötés Üzembe helyezés Műszaki adatok

19 Biztonsági utasítások HU Biztonsági utasítások Bekötésre és működésre A készülékek az ide vonatkozó biztonsági előírások szerint vannak gyártva. A készülékek hálózati bekötését, karbantartását és javítását csak arra jogosított szakember végezheti az érvényben levő biztonsági előírásoknak megfelelően. Szakszerűtlenül végzett munkák veszélyeztetik az Ön biztonságát. Általában a főzőtérre Fazekakat és serpenyőket ne állítson üresen bekapcsolt főzősávokra. Kerülje el a fazekak üresre forrását, mivel annál a fazekak túlhevülésének a veszélye áll fenn! Kettős falú főzőedények használatánál elővigyázatosan kell eljárni. A kettős falú főzőedényekből észrevétlenül kifogyhat a víz! Ennek következményeképpen a főzőedény és a főzőtér is megsérülhet. Erre semmi szavatosság nincs átvéve! Túlhevített zsírok és olajok saját maguk meggyulladhatnak. Zsír- és olajtartalmú ételeket csak felügyelet mellett főzni. Meggyulladt zsírokat és olajokat sohasem vízzel oltani! Fedelet rátenni, főzősávot kikapcsolni. Az üvegkerámia-felület nagyon ellenállóképes. Mégis kerülje el, hogy az üvegkerámia-felületre kemény tárgyak essenek. Egy pontba összpontosuló ütések általi megterhelés a főzőtér eltöréséhez vezethet. Az üvegkerámián levő töréseknél, hasadásoknál, repedéseknél, vagy más sérüléseknél villamosáram-ütés veszélye áll fenn. A készüléket azonnal üzemen kívül helyezni. A háztartási biztosítékot azonnal kikapcsolni és a vevőszolgálatot hívni. Ha a főzőteret a szenzoros vezérmű hibája esetén nem lehetne kikapcsolni, a háztartási biztosítékot azonnal kikapcsolni és a vevőszolgálatot hívni. Háztartási eszközökkel végzett munkánál elővigyázatosnak lenni! Hálózati csatlakozó vezetékeknek nem szabad érintkezésbe kerülniük a forró főzősávokkal. Az üvegkerámia-főzőteret nem szabad lerakóhely-felületnek használni. Alufóliát illetve műanyagot a főzősávokra nem tenni. A forró főzősávtól mindent távol tartani, ami olvadni kezdhet, pl. műanyagokat, fóliát, különösen cukrot és cukortartalmú ételeket. Cukrot sérülések elkerülése végett az üvegkerámiafőzőtérről azonnal forró állapotban speciális üvegkaparóval mind eltávolítani. Ne helyezzen tűzveszélyes, könnyen gyúlékony vagy hő hatására alakjukat változtató tárgyakat közvetlenül a főzőtér alá. Zárt konzervdobozokat és kötött rétegű csomagolásokat főzősávokon sohasem hevíteni. Energia hozzávezetése által ezek szétpattanhatnak! Az érzékelő gombokat tisztán tartani, mivel szennyeződések a készülék által ujjérintésként lehetnének felismerve. Tárgyakat (fazekakat, konyharuhát stb.) sohasem a szenzor-gombokra helyezni! Ha fazekak a szenzor-gombok felületén túlra kiforrnak, tanácsoljuk a kikapcsoló gombot működtetni. Forró fazekaknak és serpenyőknek nem szabad a szenzorgombokat letakarniuk. Ebben az esetben a készülék automatikusan kikapcsolódik. Soha ne flambírozzon páraelszívó alatt ennek során a filterben lévő zsír tüzet foghat! Kerülni szennyeződések ismételten történő besülését. A grill-főzőtérre Grillezésnél különös elővigyázattal kell eljárni. A fűtőtest nagy hőmérséklete következtében a főzőzóna és a grillezett élelmiszer is felforrósodik. Használjon ezért fogókesztyűt és grillező fogót! Ha a grillezett élelmiszerbe, mint pl. kolbászba beleszúr, forró zsiradék fröccsenhet ki belőle. Használjon grillező fogót, hogy a fröccsenő zsiradék ne égethesse meg a bőrét és különösen a szemét. Állandóan kövesse figyelemmel a grillezés folyamatát. Kisgyerekeket okvetlenül távol tartani. Semmi esetre sem használjon szilikontartalmú ápolószereket a grillfelület ápolására! Vegye figyelembe a tisztítási és ápolási utasításokat. Utalunk arra, hogy a grill- / főzőfelületen szakszerűtlen tisztítás vagy késekkel történő vágás által keletkezett karcolások nincsenek semmilyen negatív hatással a készülék működésére. Csupán a kinézését befolyásolják hátrányosan. Személyekre Ez a készülék nincs arra szánva, hogy korlátozott fizikai, érzéki, vagy szellemi képességű személyek által (gyerekeket is beleértve), vagy tapasztalat és / vagy tudás hiányában legyen használva, kivéve azokat az eseteket, amikor biztonságukért felelős személy felügyelete alatt vannak, vagy utasításokat kaptak tőle arra vonatkozóan, hogy hogyan kell használni a készüléket. Gyerekekre fel kellene ügyelni annak biztosítása végett, hogy ne játsszanak a készülékkel. Figyelem: A melegítő- és főzőhelyek felületei üzemeltetés közben felforrósodnak. Ebből az okból a kisgyermekeket mindenképpen távoltartani. 19

20 A készülék leírása HU A készülék leírása Touch-control kezelősáv Kezelés szenzor-gombok által Az üvegkerámia-főzőtér kezelése touch-control szenzor-gombok által történik. A szenzor-gombok a következőképpen működnek: ujjheggyel egy jelképet az üvegkerámia-felületen röviden megérinteni. Minden korrekt működésbe hozás jelzőhang által van visszaigazolva. A touch-control szenzor-gomb a következőkben mint gomb van megnevezve. Be-/kikapcsoló gomb (1) Ezzel a gombbal az egész főzőtér van be- és kikapcsolva. Ez a gomb úgyszólván a főkapcsoló. Főzőzóna-kiválasztó gomb; pl. elöl (2) A főzősáv kiválasztásához rendelkezésre álló gombok egyikének működésbe hozásával ki van választva egy főzősáv, amely számára utána a plusz gomb vagy mínusz gomb használatával be lehet állítani egy főzőfokozatot. Grill-főzőlap Plusz-gomb / Mínusz-gomb (5) Ezekkel a gombokkal történik a főzőfokozat, a kikapcsolási automatika és a konyhai jelzőóra beállítása. A kijelző-értéket a mínusz-gomb által lehet csökkenteni, a plusz-gomb által növelni. A kijelző-értéket törölni lehet mindkét gomb egyidejű lenyomása által. Főzőfokozat-kijelző (3) A főzőfokozat-kijelző a választott főzőfokozatot mutatja, vagy: H... maradékhőt A... előfőzési automatikát STOP... Stop-funkciót... melegen tartásra szolgáló funkciót Ha a készenléti pont (4) világít, be lehet állítani a főzősávot. A dekoráció az ábráktól eltérhet. 1. Be-/kikapcsoló gomb 2. Főzőzóna-kiválasztó gomb 3. Főzőfokozat-kijelző 4. Készenlét-pont 5. Plusz gomb (növelés) / mínusz gomb (csökkentés) 6. Reteszelés gomb kontroll lámpával 7. STOP gomb 8. Kör hozzákapcsolási gomb 9. Ellenőrző lámpa (kör hozzákapcsolás) 10. Timer kiválasztó gomb 11. Timer-kijelzés 12. Ellenőrző lámpa a főzőzóna üvegkerámia-főzőlapon levő helyzetének a hozzárendeléséhez Fűtőkör hozzákapcsoló gomb (8) További fűtőkörök hozzákapcsolására. Időmérő kiválasztó gomb (10) (amennyiben van ilyen) A kikapcsolási automatika vagy a konyhai jelzőóra programozásához. Stop gomb (7) (amennyiben van ilyen) A STOP-funkcióval a főzést rövid időre félbe lehet szakítani. Lezáró gomb (6) (amennyiben van ilyen) A lezáró gombbal le lehet zárni a gombokat. 20

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Tu znajdą Państwo... Usuwanie materiałów opakowaniowych. Usuwanie starych urządzeń. Spis treści. Stosowanie zgodne z przeznaczeniem Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия

Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect. Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия Αισθητήρας Kinect SENSOR Kinect Сенсор Kinect Εγχειρίδιο & Εγγύηση Podręcznik i gwarancja Руководство и гарантия 1 Ελληνικά 19 Polski 36 Русский Ελληνικά Προειδοποίηση Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PL CS. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 PL CS Polski, 15 Česky, 29 TR Türkçe, 57 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 71083 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 PL Polski,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents RPG 826 D Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 CZ Česky,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. User Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating User Guide TP9000 Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMD 922 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 HU Magyar,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç

INSTRUCTIONS. W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents FMD 723 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 PL Polski,13 BG,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TP9000. Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer. Installation Guide. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electronic Programmable Room Thermostat plus Domestic Hot Water Timer Danfoss Heating Installation Guide For a large print version of these instructions please call Marketing

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B1 I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz teraz dwukrotnie tekst - wywiad. Poniżej znajdziesz 10 pytań dotyczących

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-550-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING

ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ OVN BRUGSANVISNING ENTOIXIZOMENOI ΦOYPNOI O HΓIEΣ XPHΣHΣ EL PL OVN BRUGSANVISNING DA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ τα προϊ ντα µας. Για την καλ τερη δυνατή απ δοση του φο ρνου σας, σας προτείνουµε

Διαβάστε περισσότερα

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA GRECKIEGO NA POZIOMIE B2 - skrót I. TEST PIERWSZY. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU. (20 PKT. PYTANIA 1-10) Usłyszysz za chwilę krótki tekst informację na pewien temat. Zapoznaj się

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2

Οδηγίες χρήσης. Ευρετήριο LFF 8M121 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ. Δελτίο προϊόντος, 2 Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ EL Ελληνικά, 1 RO Românã, 43 LFF 8M121 PL CS Polski, 15 Česky, 29 Ευρετήριο Δελτίο προϊόντος, 2 Προφυλάξεις και συμβουλές, 3 Γενική ασφάλεια Διάθεση Εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. EN EN PL GR Contents English,1 CZ Polski,13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling

Διαβάστε περισσότερα

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE

ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE EL PL DA ENTOIXIZOMENOΣ HΛEKTPONIKOΣ ΦOYPNOΣ O HΓIEΣ XPHΣHΣ PIEKARNIKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA OBS UGI BUILT IN ELECTRONIC OVEN INSTRUCTIONS FOR USE ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ευχαριστο µε που επιλέξατε ένα απ

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for installation and use

Instructions for installation and use Instructions for installation and use WASHING MACHINE Contents EN EN English,1 PL Polski,13 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies Technical

Διαβάστε περισσότερα

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης

OFFICEJET PRO 8600. Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης OFFICEJET PRO 8600 Podręcznik czynności wstępnych Guía de instalación inicial Guia de primeiros passos Οδηγός έναρξης Copyright Information 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition

Διαβάστε περισσότερα

KD-R841BT / KD-R741BT

KD-R841BT / KD-R741BT POLSKI ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R841BT / KD-R741BT RADIOODTWARZACZ CD PODRĘCZNIK OBSŁUGI ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem

Διαβάστε περισσότερα

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci

HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci HP all-in-one Podręcznik obsługi sieci Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL3.290 D VL3.360 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl gr, pl... 4200 1026

Διαβάστε περισσότερα

Digital HD Video Camera Recorder

Digital HD Video Camera Recorder 4-531-077-21(1) Digital HD Video Camera Recorder Οδηγός Χρήσης Instrukcja obsługi Návod k použití A kamera használati útmutatója GR PL CZ HU Ανατρέξτε επίσης και στο: Przydać się mogą również informacje

Διαβάστε περισσότερα

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI STYLING GUIDE STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI revolution STYLER ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ AUTOMATYCZNA PROSTOWNICA OBROTOWA NOWEJ GENERACJI

Διαβάστε περισσότερα

WSP 221/222. Gaggenau Οδηγíες χρήσεω Instrukcja obsługi Правила пользования Kullanma kιlavuzu

WSP 221/222. Gaggenau Οδηγíες χρήσεω Instrukcja obsługi Правила пользования Kullanma kιlavuzu Gaggenau Οδηγíες χρήσεω Instrukcja obsługi Правила пользования Kullanma kιlavuzu WSP 221/222 Συρτάρι θέρμανσης Szuflada utrzymująca ciepło Шкаф для подогрева посуды Isıtma çekmecesi Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA

(Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA 23.2.2008 C 50/13 V (Ogłoszenia) PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 61/07 (ex NN 71/07) Pomoc państwa dla Olympic Airways Services i Olympic

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA 31.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 235/3 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 16/10 (ex NN 22/10)

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-670-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας. Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί

ΠΡΟΣΟΧΗ. Περιεχόμενα. Πληροφορίες ασφαλείας. Αν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορεί Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Συντήρηση... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Τηλεχειριστήριο... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση - Συνδέσεις USB... 8 Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark

TP4 / TP5. Electronic Programmable Room Thermostat. User & Installation Instructions. Certification Mark TP4 / TP5 Electronic Programmable Room Thermostat Certification Mark User & Installation Instructions INDEX GB ES Installation Instructions 3-7 User Instructions 8-23 Instrucciones de instalación 4-28

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator

Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator EL Οδηγίες Χρήσης 2 HU Használati útmutató 16 RO Manual de utilizare 30 Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB36101WA ZRB36101XA Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια _ 2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49

Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 VL 2.120 D VL 2.160 D VL 2.210 D Βιβλίο Χρήσης Για τον ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης Καυστήρες πετρελαίου... 2-25 Instrukcja obsługi Dla instalatora specjalisty Palniki olejowe... 26-49 gr pl ru, es...

Διαβάστε περισσότερα

HC 260 C. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Izvirna navodila za uporabo...29 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας...

HC 260 C. Originál használati utasítás...3 Oryginalna instrukcja obsługi...15 Izvirna navodila za uporabo...29 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας... HC 260 C SLO Originál használati utasítás.............3 Oryginalna instrukcja obsługi...........15 Izvirna navodila za uporabo............29 Πρωτότυπο οδηγιών λειτουργίας........41 115 171 7299 / 4809-3.0

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY

www.eluxshop.hu EL HU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 TŰZHELY EKG51150OW EL HU ΚΟΥΖΊΝΑ TŰZHELY ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 30 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 5 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ...8

Διαβάστε περισσότερα

SCT71800S1. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató

SCT71800S1. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató SCT71800S1 EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 2 26 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................. 3 ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ.................................................

Διαβάστε περισσότερα

ISTRUZIONI D USO (Libretto originale) INSTRUKCJA OBSŁUGI (Instrukcja oryginalna) KULLANMA TALİMATI (Orjinal talimat)

ISTRUZIONI D USO (Libretto originale) INSTRUKCJA OBSŁUGI (Instrukcja oryginalna) KULLANMA TALİMATI (Orjinal talimat) IT PL TR EL RU ISTRUZIONI D USO (Libretto originale) INSTRUKCJA OBSŁUGI (Instrukcja oryginalna) KULLANMA TALİMATI (Orjinal talimat) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Αρχικό φύλλο οδηγιών) Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth VoIP System HBV-100

Bluetooth VoIP System HBV-100 Bluetooth VoIP System HBV-100 Ελληνικά Magyar Polski Türkçe Bluetooth VoIP System HBV-100 2 Οδηγός Χρήστη Használati útmutató Instrukcja obsługi Kullanma Kõlavuzu FCC statement This device complies with

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-865-674-41 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Instrukcje Obsługi Návod k obsluze Οδηγίες Λειτουργίας Kullanım kılavuzu GB PL CZ GR TR For installation and connections, see the supplied

Διαβάστε περισσότερα

Power Meter User Manual

Power Meter User Manual Power Meter User Manual Statement of Compliance: SRAM LLC. Model#: 0808 FCC ID: C9O-MERC1 IC: 10161A-MERC1 Model#: 0815 FCC ID: C9O-MTB1 IC: 10161A-MTB1 This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset HBH-IV835

Bluetooth Headset HBH-IV835 Bluetooth Headset HBH-IV835 Wersja polska Ελληνικά Türkçe Magyar Bluetooth Headset HBH-IV835 2 Instrukcja obsługi Οδηγός Χρήστη Kullanõm Kõlavuzu Kezelési útmutató FCC statement This device complies with

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija. Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K

Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija. Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K EL HU LV LT Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Lietošanas instrukcija Naudojimo instrukcija Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna Skalbyklė ZWG 7120K 2 19 35 51 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας Περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

347056V. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató

347056V. www.markabolt.hu EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 47056V EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató 2 5 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ. 2.. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. 2.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ........................................ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

Podręcznik użytkownika miernika mocy

Podręcznik użytkownika miernika mocy Podręcznik użytkownika miernika mocy 95-6118-008-100 Rev A Copyright SRAM LLC, 2013 Oświadczenie o zgodności dla Federalnej Komisji ds. Komunikacji (Federal Communications Commission FCC) i Ministerstwa

Διαβάστε περισσότερα

Stress in the workplace legal situation, prevention and activities of trade unions

Stress in the workplace legal situation, prevention and activities of trade unions pl en pl gr lt Stress in the workplace legal situation, prevention and activities of trade unions Stres w miejscu pracy stan prawny, przeciwdziałanie oraz działania związków zawodowych Το στρες στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45

EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45 EDH3498RDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 45 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series

1 USB 802.11. Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ. HP Photosmart C4380 All-in-One series Comience aquí Comece aqui Początek Ξεκινήστε εδώ 1 USB 802.11 Usuarios del cable USB : No conecte el cable USB hasta la Sección A2. Usuarios de red (802.11) inalámbrica : siga las instrucciones de esta

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu HC452400EB НҰСҚАУЛАРЫ

www.markabolt.hu HC452400EB НҰСҚАУЛАРЫ HC452400EB EL HU IT KK ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ INDUKCIÓS TŰZHELYLAP PIANO COTTURA A INDUZIONE ИНДУКЦИЯЛЫҚ ПЕШ ҮСТІ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ISTRUZIONI PER L USO ҚОЛДАНУ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАРЫ 2 22 41 60 2

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100

Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Car Speakerphone HCB-100 2 Instrukcja obsługi Használati útmutató Οδηγός Χρήστη Kullanõm Kõlavuzu FCC statement This device

Διαβάστε περισσότερα

RCD150 RADIO CD PORTABLE RCD150 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT RCD150 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RCD150 RADIO CD PORTÁTIL RCD150 RÁDIO CD PORTÁTIL RCD150

RCD150 RADIO CD PORTABLE RCD150 TRAGBARES CD-RADIOGERÄT RCD150 PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RCD150 RADIO CD PORTÁTIL RCD150 RÁDIO CD PORTÁTIL RCD150 FR EN DE PL ES PT IT GR RADIO CD PORTABLE RADIO CD PORTABLE TRAGBARES CD-RADIOGERÄT PRZENOŚNY RADIOODTWARZACZ CD RADIO CD PORTÁTIL RÁDIO CD PORTÁTIL RADIO CD PORTATILE ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth Headset HBH-610a

Bluetooth Headset HBH-610a Bluetooth Headset HBH-610a Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Headset HBH-610a Instrukcja obsługi Kezelési útmutató Οδηγός Χρήστη Kullanım Kılavuzu FCC statement This device complies with part

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο ρούχων Mosógép Maşină de spălat rufe

Πλυντήριο ρούχων Mosógép Maşină de spălat rufe EL HU RO Οδηγίες Χρήσης 2 Használati útmutató 20 Manual de utilizare 38 Πλυντήριο ρούχων Mosógép Maşină de spălat rufe ZWY 61004WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 3

Διαβάστε περισσότερα

POMOC PAŃSTWA CYPR. Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

POMOC PAŃSTWA CYPR. Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 16.4.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 117/125 POMOC PAŃSTWA CYPR Pomoc państwa SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Pomoc na restrukturyzację dla Cyprus Airways (Public) Ltd oraz SA. 38225 (2014/C)

Διαβάστε περισσότερα

Get well acquainted with your remote control and you will find it much easier to navigate through the various menu options.

Get well acquainted with your remote control and you will find it much easier to navigate through the various menu options. Remote control unit Get well acquainted with your remote control and you will find it much easier to navigate through the various menu options. Programming of remote control unit The receiver remote unit

Διαβάστε περισσότερα

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA C 357/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2010 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI KOMISJA EUROPEJSKA POMOC PAŃSTWA GRECJA Pomoc państwa C 27/10 (ex NN 6/09)

Διαβάστε περισσότερα

¼ VESZÉLY *V5628-711-00* ARGUS 220 Advanced. Az ARGUS használata riasztórendszerekkel. Az Ön biztonsága érdekében. A felszerelési hely kiválasztása

¼ VESZÉLY *V5628-711-00* ARGUS 220 Advanced. Az ARGUS használata riasztórendszerekkel. Az Ön biztonsága érdekében. A felszerelési hely kiválasztása Schneider-lectric V5-7-/ hu ro pl el RUS dvanced asználati utasítás ikkszám MT5-39 Tartozékok *V5-7-* vízszintesen, függőlegesen és tengelyirányban állítható érzékelőfejnek köszönhetően az érzékelési terület

Διαβάστε περισσότερα

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu . Android Box Q4 4K www.evolveo.eu Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO AndroidBox Q4 4K české společnosti EVOLVEO. Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti. Připojte Váš nový

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth TM Car Speakerphone HCB-120. Wersja polska Magyar Ελληνικά. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Bluetooth TM Car Speakerphone HCB-120. Wersja polska Magyar Ελληνικά. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Bluetooth TM Car Speakerphone HCB-120 Wersja polska Magyar Ελληνικά Türkçe Bluetooth Car Speakerphone HCB-120 2 Instrukcja obsługi Használati útmutató Οδηγός χρήστη Kullanma kõlavuzu Sony Ericsson HCB-120

Διαβάστε περισσότερα

Widelec zawieszenia. Instrukcja użytkownika

Widelec zawieszenia. Instrukcja użytkownika Widelec zawieszenia Instrukcja użytkownika Polska Instrukcja użytkownika widelca zawieszenia INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 1. Widelec zawieszenia (widelec) firmy RockShox musi być prawidłowo zamontowany

Διαβάστε περισσότερα

G r a n M a e s t r i a

G r a n M a e s t r i a G r a n M a e s t r i a B Y N E S P R E S S O * *ma machine x 1 3 2 x 1 x 1 x 1 4 6 7 10 1 8 9 11 12 5 max Gran Maestria B/C/D520 220-240V 50/60Hz

Διαβάστε περισσότερα

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer

Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer 4-567-504-12(1) Osobisty system audio Sistem audio personal Προσωπικό ηχοσύστημα Osobní audio systém Személyi audiorendszer Przewodnik Ghid de referinţă Οδηγός αναφοράς Referenční příručka Felhasználói

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones

www.markabolt.hu FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones FAVORIT 78420 VI0P EL Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató ES Manual de instrucciones 2 19 36 2 www.aeg.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ.............................................

Διαβάστε περισσότερα

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 Válassza ki a helyes megoldást! 1. Το χταπόδι... που παρήγγειλα δεν ήταν καλά.... A. ψητό... ψητό B. ψηµένο... ψηµένο C. ψητό... ψηµένο D. ψηµένο... ψητό

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSAL TV TNT SAT BOX DVD AUX ADSL TDT / DTT 6EN 1 EVOLUTION 5. Compatible avec la majorité des marques OPTION LEARNING. ZAP 6 learning MET228 SUBT

UNIVERSAL TV TNT SAT BOX DVD AUX ADSL TDT / DTT 6EN 1 EVOLUTION 5. Compatible avec la majorité des marques OPTION LEARNING. ZAP 6 learning MET228 SUBT UNIVERSAL Compatible avec la majorité des marques 495398 6EN 1 OPTION LEARNING SUBT EPG AUDIO ZAP 6 learning INFO TV TNT TDT / DTT SAT BOX ADSL DVD AUX MET228 EVOLUTION 5 FR TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE 6

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE

www.markabolt.hu EDH3686GDE RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE EDH3686GDE EL ΣΤΕΓΝΩΤΉΡΙΟ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RO USCĂTOR DE RUFE MANUAL DE UTILIZARE 2 21 39 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN A HU KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN Felhasználói és szerelői kézikönyv RU ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ НАСТЕННЫЙ КОТЕЛ Инструкция по эксплуатации для пользователей и монтажников RO CENTRALĂ TERMICĂ MURALĂ CU CONDENSARE,

Διαβάστε περισσότερα

Semi-hermetic Reciprocating Compressors. Półhermetyczne sprężarki tłokowe Συµπιεστές KP-100-4 PL GR. R134a R404A R507A R407C R22.

Semi-hermetic Reciprocating Compressors. Półhermetyczne sprężarki tłokowe Συµπιεστές KP-100-4 PL GR. R134a R404A R507A R407C R22. Semi-hermetic Reciprocating s ółhermetyczne sprężarki tłokowe Hµιερµητκοί Εµβολοφόροι Συµπιεστές K-00- L GR R3a RA R7A R7C R Version Hz Semi-hermetic Reciprocating s ółhermetyczne sprężarki tłokowe Ηµιερµητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT Bushido T1980 Operating computer Komputer Bushido 4 Cyklocomputer Bushido 14 Υπολογιστής Bushido 24 Computador Bushido 34 2 3 Główne funkcje Pierwsze uruchomienie Menu obsługi oraz wprowadzanie tekstu

Διαβάστε περισσότερα

grey black and white photobook June 2010 #7

grey black and white photobook June 2010 #7 grey a black and white photobook June 2010 #7 grey Σχεδιασμός /Design: Κωνσταντίνος Ανδρώνης [www.c-andronis.gr] www.greymagazine.gr info@greymagazine.gr Τα πνευματικά δικαιώματα των φωτογραφίων ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN HU KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN Felhasználói és szerelői kézikönyv RU RO EL ES НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ С КОНДЕНСАЦИЕЙ Руководство по эксплуатации, предназначенное для пользователя и для монтажника CENTRALĂ

Διαβάστε περισσότερα

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN

KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN A hu KONDENZÁCIÓS FALI GÁZKAZÁN Felhasználói és szerelői kézikönyv ru НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ Руководство по установке и эксплуатации ro CENTRALĂ TERMICĂ MURALĂ CU CONDENSARE, PE GAZ Manual

Διαβάστε περισσότερα

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT i-vortex Operating i-vortex computer Komputer i-vortex Cyklocomputer i-vortex Υπολογιστής i-vortex Computador i-vortex 2 3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Urządzenie działające samodzielne lub po podłączeniu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ Ionen-Haartrockner ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ Ionizáló hajszárító IONSKI SUŠILNIK LAS Bedienung und Garantie Χειρισμός και εγγύηση Kezelés és garancia Upravljanje in garancija GT-HDi-02, 06/2010 INHALTSANGABE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1683) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ

Η ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1683) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1683) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ Αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι, Σήµερα θα σας παρουσιάσω µερικές ενδιαφέρουσες θέσεις για την αναµέτρηση δύο κόσµων, δύο διαφορετικών και

Διαβάστε περισσότερα

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky DSR 57M19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 10 Product Data, 11 Installation, 14-15 Description of the appliance,

Διαβάστε περισσότερα

BIZOTTSÁG A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK. (Vélemények)

BIZOTTSÁG A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK. (Vélemények) 2008.2.23. C 50/13 V (Vélemények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS GÖRÖGORSZÁG Állami támogatás C 61/07 (ex NN 71/07) Állami támogatás az Olympic Airways

Διαβάστε περισσότερα

KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD

KD-R322/KD-R321 CD RECEIVER / RADIOODTWARZACZ CD / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ CD W przypadku NIEPRAWID OWEJ pracy radioodtwarzacza Wyzeruj jego pami ç Patrz Zerowanie pami ci urzàdzenia Затруднения при эксплуатации? Пожалуйста, перезагрузите Ваше устройство Для получения информации

Διαβάστε περισσότερα

www.markabolt.hu FAVORIT 60760

www.markabolt.hu FAVORIT 60760 FAVORIT 60760 Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép 2 Περιεχόμενα Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας. Για να εξασφαλίσετε την άψογη και συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Polski Instrukcja użytkownika kół firmy Zipp Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i konserwacji kół. Aby zapewnić prawidłowe działanie kół

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en

DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen IT Istruzioni di montaggio e d'uso ES

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

User manual GC9500 GC9200

User manual GC9500 GC9200 User manual GC9500 GC9200 1 IMPORTANT: Perform descaling regularly for great steam and prolonged life. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να αφαιρείτε τακτικά τα άλατα, ώστε να εξασφαλίσετε πλούσιο ατμό και να παρατείνετε τη

Διαβάστε περισσότερα

ÁLLAMI TÁMOGATÁS GÖRÖGORSZÁG

ÁLLAMI TÁMOGATÁS GÖRÖGORSZÁG C 192/2 ÁLLAMI TÁMOGATÁS GÖRÖGORSZÁG Állami támogatás C 11/2004 (ex NN 4/03) Olympic Airways Szerkezetátalakítás és privatizáció Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikke (2) bekezdésének

Διαβάστε περισσότερα

Условия за околната среда

Условия за околната среда EL ES PT PL BG Благодаря Ви, за избора на перална машина Candy. Ние сме уверени, че ще ви служи вярно, ден след ден, в безопасното пране на вашите дрехи, дори на най-деликатните. Можете да регистрирате

Διαβάστε περισσότερα

Owner s manual Bedienungsanleitung Podręcznik użytkownika. Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο Οδηγιών

Owner s manual Bedienungsanleitung Podręcznik użytkownika. Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο Οδηγιών AM PM WTD 2900 Owner s manual Bedienungsanleitung Podręcznik użytkownika Kullanım Kılavuzu Εγχειρίδιο Οδηγιών E....p 2 D....p 11 PL....p 21 HB....p 31 TK....p 41 GR....p 51 English ELECTRONIC WATER TIMER

Διαβάστε περισσότερα

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 24.9.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 275/7 INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Aktualizacja wykazu przejść granicznych, o których mowa w art. 2 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu

Διαβάστε περισσότερα

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek 95-3015-000-100 Rev D SRAM LLC, 2013 Gwarancja SRAM LLC Zakres ograniczonej gwarancji Jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie, firma SRAM gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowych

Διαβάστε περισσότερα

NYELVI JELENSÉGEK 1. - KEZDŐKNEK

NYELVI JELENSÉGEK 1. - KEZDŐKNEK NYELVI JELENSÉGEK 1. - KEZDŐKNEK Menjünk egy kicsit gyorsan! Πάμε λίγο γρήγορα! A πάω az egyetlen olyan ige, amely többes szám első személyben (πάμε) felszólítást is kifejezhet. Menjünk gyorsabban, mert

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη σχολικού έτους στο χωριό Μπελογιάννης Ελληνικά μνημεία στο P m n Συνέντευξη με τον Σοφοκλή Νικάκη

Έναρξη σχολικού έτους στο χωριό Μπελογιάννης Ελληνικά μνημεία στο P m n Συνέντευξη με τον Σοφοκλή Νικάκη ΕΤΟΣ: 18 ο Εκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας ELLINIZMOSZ MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 750 FT 3 Έναρξη σχολικού έτους στο χωριό Μπελογιάννης Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ÁLLAMI TÁMOGATÁS CIPRUS C

ÁLLAMI TÁMOGATÁS CIPRUS C C 113/2 ÁLLAMI TÁMOGATÁS CIPRUS C 10/2006 (ex N 555/2005) sz. állami támogatás Ciprus Airways Szerkezetátalakítási terv Felhívás észrevételek benyújtására az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése értelmében

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Ούγ ρο Πρέσβη στην Αθήνα. Έδρα Νεοελ ών Σπο ών

Συνέντευξη με τον Ούγ ρο Πρέσβη στην Αθήνα. Έδρα Νεοελ ών Σπο ών ΕΤΟΣ: 17 ο Εκδοση της Αυτοδιοίκησης Ελλήνων Ουγγαρίας ELLINIZMOSZ MAGYARORSZÁGI GÖRÖGÖK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KIADVÁNYA ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 750 FT 3 Συνέντευξη με τον Ούγ ρο Πρέσβη στην Αθήνα Γιά νης Βαρβέρης

Διαβάστε περισσότερα

KERN HFM Έκδοση 1.1 09/2010 GR

KERN HFM Έκδοση 1.1 09/2010 GR KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Τηλ.: +49-[0]7433-9933-0 Φαξ: +49-[0]7433-9933-149 www.kern-sohn.com Οδηγίες χρήσεως Ηλεκτρονικός ζυγός με γάντζο Ημερολόγιο Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

00011374bda 08.09.2005 15:38 Uhr Seite 2 00011374-09.05

00011374bda 08.09.2005 15:38 Uhr Seite 2 00011374-09.05 00011374bda 08.09.2005 15:38 Uhr Seite 2 00011374-09.05 00011374bda 08.09.2005 15:38 Uhr Seite 3 00011374 TV-/Radio-Karte, analog 00011374bda 08.09.2005 15:38 Uhr Seite 2 l Kurzanleitung für analoge TV-

Διαβάστε περισσότερα

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. ÚJGÖRÖG NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Διαβάστε περισσότερα

WKŁADY / КАМИННЫЕ ТОПКИ / XXX

WKŁADY / КАМИННЫЕ ТОПКИ / XXX WKŁADY / КАМИННЫЕ ТОПКИ / XXX CONTENT spis treści / Содержание / Περιεχόμενα Stored heat from our Heat Memory System!...2 Akumulowane ciepło w naszym Heat Memory System (system pamięci ciepła)! Система

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

BISTECCHIERA BISTECCHIERA GRILL GRELHADOR GRILLSÜTŐ ΨΗΣΤΙΕΡΑ ŽAR TYPE M0201. www. imetec.com

BISTECCHIERA BISTECCHIERA GRILL GRELHADOR GRILLSÜTŐ ΨΗΣΤΙΕΡΑ ŽAR TYPE M0201. www. imetec.com MI001443 Istruzioni per l uso Operating instructions Instruções para o uso Használati utasítás Οδηγίες χρήσης Navodila za uporabo IT pagina 1 EN page 7 PT página 13 HU oldal 19 EL σελίδα 25 SL stran 31

Διαβάστε περισσότερα