ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ"

Transcript

1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1

2 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ Γενικά Κίνδυνοι σε συσκευές και περιουσιακά στοιχεία Κίνδυνοι στα άτοµα Ηλεκτροπληξία - Ορισµός Κατηγορίες Ηλεκτρικών ατυχηµάτων Ηλεκτροπληξία πότε µπορεί να συµβεί: Μέσα προκλησης ηλεκτροπληξίας Επίδραση του ρεύµατος στον ανθρώπινο οργανισµό Ενέργειες σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Γενικά, κανονισµοί Μέθοδοι προστασίας Ανάλυση των µέσων προστασίας Σφάλµατα φάσης-γης στο δίκτυο Συνθήκες ουδετέρωσης η Συνθήκη ουδετέρωσης η Συνθήκη ουδετέρωσης η Συνθήκη ουδετέρωσης η Συνθήκη ουδετέρωσης η Συνθήκη ουδετέρωσης Ισοδυναµικές συνδέσεις Προστασία µε διακόπτες διαφυγής τάσης ( Τ) Προστασία µε διακόπτες διαφυγής έντασης ( Ε) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 2

3 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΤΥΠΑ Για να υπάρχει µία αναφορά στις κατασκευές, έχουν γίνει πρότυπα που προσδιορίζουν υλικά, τρόπους χαρακτηρισµού τους, τους ελέγχους κ.λ.π. Παράδειγµα είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ για την κατασκευή καλωδίων χαµηλής τάσης από PVC. Η χρησιµοποίηση ενός προτύπου δεν είναι συχνά άµεσα θεσµοθετηµένη και υποχρεωτική αλλά συνιστάται η εφαρµογή της. Μπορεί δηλαδή κανείς να αποκλίνει, εφ όσον υπάρχει κάτι το τεχνικά ισοδύναµο ή καλύτερο. Πέραν τούτου υπάρχουν και οι κανονισµοί που προσδιορίζουν τους τρόπους λειτουργίας και κυρίως ασφάλειας των εγκαταστάσεων, όπου η τήρηση τους επιβάλλεται από την πολιτεία, όπως π.χ. ο Kανονισµός Eσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) που αναφέρεται στις γειώσεις προστασίας. Κατά την επιλογή των υλικών και του τρόπου εγκατάστασης πρέπει να ληφθούν υπ όψη ορισµένοι κανονισµοί ή πρότυπα καλής λειτουργίας. Έτσι ο µελετητής κινείται µέσα σε ορισµένα πλαίσια. Αυτά είναι νόµοι, υπουργικές αποφάσεις, καθώς και ελληνικά, ευρωπαϊκά ή άλλα εθνικά πρότυπα. Οι διάφοροι κανονισµοί ή πρότυπα υπάρχουν στην βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ και µπορούν να αγοραστούν από εκεί. Για τις εγκαταστάσεις χαµηλής τάσης (ΧΤ) υπάρχουν οι εξής κανονισµοί ή πρότυπα: - Κανονισµοί Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.). Αυτοί καθορίζουν γενικά τον τρόπο εγκατάστασης, την προστασία και τη χρήση των υλικών ανάλογα µε την κατηγορία του χώρου που γίνεται η εγκατάσταση. Οι Κ.Ε.Η.Ε. είναι δεσµευτικοί στην Ελλάδα. Σε πολλά τους σηµεία όµως δεν είναι ενηµερωµένοι, σύµφωνα µε την εξέλιξη της τεχνικής, ιδιαίτερα όσον αφορά σε καλώδια, χρόνους, ρεύµατα και αποκρίσεις των οργάνων προστασίας. - VDE 100 ή DIN Αυτοί είναι γερµανικοί κανονισµοί εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που ενηµερώνονται συνεχώς και εναρµονίζονται µε άλλους, π.χ. τους ευρωπαϊκούς κανονισµούς. - CENELEC (Comite Euereopeen de Normalisation Electrotechnique), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικών Κανονισµών. Στην CENELEC ανήκει και η Ελλάδα. Για τα υλικά αυτά και τις συσκευές ΧΤ υπάρχουν πρότυπα (δηλαδή προδιαγραφές και δοκιµές) µεταξύ των οποίων είναι και οι εξής: - ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισµός Τυποποιήσεων), - VDE (κυρίως για εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικά στοιχεία και δοκιµές), - DIN Deutsche Industrie Normen, - BS British Standards, - NF Γαλλικά Πρότυπα, - OVE Αυστριακά πρότυπα. 2 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ 2.1 Γενικά Μεγάλος είναι ο αριθµός των ηλεκτρικών κινδύνων. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να συµβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απειλούν τις συσκευές, τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά προπάντων τους ανθρώπους. Οι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν µε συσκευές και περιουσιακά στοιχεία σχετίζονται µε εκρήξεις και πυρκαγιές, ενώ η κίνδυνοι για το προσωπικό σχετίζονται µε την ηλεκτροπληξία. Πιο κάτω θα ασχοληθούµε κυρίως µε τον τελευταίο κίνδυνο, τα ρεύµατα δια του σώµατος. Αυτός είναι και ο κίνδυνος που εµφανίζεται πιο συχνά και αποτελεί τη βάση για τα µέτρα προστασίας κατά της ηλεκτροπληξίας. Οι κανονισµοί και η κατασκευή των εγκαταστάσεων και συσκευών επηρεάζονται στο µεγαλύτερο µέρος τους από τη θεώρηση του παραπάνω κινδύνου της ηλεκτροπληξίας. 2.2 Κίνδυνοι σε συσκευές και περιουσιακά στοιχεία Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που αφορούν στις συσκευές είναι: - Καταπόνηση από δυνάµεις σε βραχυκυκλώµατα. - Οι εκρήξεις σε ατµόσφαιρα εκρηκτικών µιγµάτων λόγω σπινθήρων, π.χ. σε περιβάλλον µε ατµούς βενζίνης. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 3

4 - Η πυρκαγιά που προκαλείται από ηλεκτρικό τόξο σε βραχυκυκλώµατα ή και στην οµαλή λειτουργία. - Η πυρκαγιά λόγω κατεστραµµένης µόνωσης. Πυρκαγιά προκαλείται π.χ. όταν δεν µπορεί να απαχθεί επαρκώς η θερµότητα Joule από απώλειες λόγω υψηλού ρεύµατος ή λόγω διάσπασης σε υψηλή τάση. - Η πυρκαγιά ή έκρηξη λόγω υπερυψωµένης θερµοκρασίας λειτουργίας (λαµπτήρες, φούρνοι). - Η ηλεκτροχηµική διάβρωση στο συνεχές ρεύµα. 2.3 Κίνδυνοι στα άτοµα Οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που αφορούν στα άτοµα είναι δύο: - Εγκαύµατα στο σώµα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου. Αυτό εµφανίζεται συνήθως σε ατυχήµατα µε εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης. - Επικίνδυνα ρεύµατα που ρέουν µέσα από το ανθρώπινο σώµα. Αυτά µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες, ακόµα και το θάνατο Ηλεκτροπληξία - Ορισµός Ηλεκτροπληξία είναι η διαρροή ηλεκτρικού ρεύµατος µέσα από το σώµα και συµβαίνει όταν αυτό γίνεται µέρος ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος µε τάση ικανή να προκαλέσει ροή του ρεύµατος Κατηγορίες Ηλεκτρικών ατυχηµάτων Μπορούµε να κατατάξουµε τα ηλεκτρικά ατυχήµατα σε τρεις (3) κατηγορίες: 1. Ηλεκτρικά ατυχήµατα λόγω άµεσης επίδρασης του ηλεκτρικού ρεύµατος στο ανθρώπινο σώµα. 2. Έµµεση επαφή και πρόκληση εγκαυµάτων εξαιτίας µεγάλης ελκυόµενης θερµικής ενέργειας από ηλεκτρικό τόξο. 3. ευτερεύοντα ατυχήµατα από ασθενή συνήθως ηλεκτρικά ρεύµατα που µπορούν να προκαλέσουν π.χ. πτώση ή ολίσθηση λόγω πανικού. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 1 τα ατυχήµατα από ηλεκτροπληξία κατέχουν περίοπτη θέση στην κατάταξη των θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων. Τύπος ατυχήµατος (αιτία) Θανατηφόρα ατυχήµατα Ποσοστό (%) Πτώσεις ,2 Ηλεκτροπληξία ,2 Μηχανήµατα ,8 Παθολογικά αίτια 70 9,4 Τροχαία 45 6,0 Εκρήξεις 39 5,2 Λοιπά 22 2,9 Εισπνοή αερίων 16 2,1 Σύνολο ,0 Πίνακας 1. Θανατηφόρα εργατικά ατυχήµατα σύµφωνα µε τον τύπο του ατυχήµατος για τα χρόνια Ηλεκτροπληξία πότε µπορεί να συµβεί: Παρά το γεγονός ότι η τάση καθορίζει πότε η αντίσταση του ανθρώπινου σώµατος θα υπερκερασθεί, ο βασικός συντελεστής που προκαλεί ζηµία, είναι η ποσότητα του ρεύµατος που θα µας διαπεράσει. Για να συµβεί το ηλεκτρικό ατύχηµα, δεν είναι απαραίτητη η επαφή (άµεση ή έµµεση) µε ηλεκτρισµένο σώµα ή κάποιο δίκτυο. Σε κάποιες περιπτώσεις αρκεί η προσέγγιση του ανθρώπινου σώµατος σε ένα ισχυρό ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι δυνατό να βρεθεί έξω από τα δίκτυα µεταφοράς, διανοµής ή τα κυκλώµατα εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συσκευών. Αυτό µπορεί να είναι αποτέλεσµα σοβαρής φθοράς ή βλάβης, προσκρούσεων, πτώσεων στοιχείων, καταπονήσεων από κραδασµούς ή υπερφορτίσεις, νερό ή υψηλή υγρασία, κονιορτούς, πολύ υψηλές θερµοκρασίες, άστοχες πράξεις ή ελλιπή συντήρηση. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 4

5 2.3.4 Μέσα προκλησης ηλεκτροπληξίας Η ηλεκτροπληξία µπορεί να προκληθεί µε τους παρακάτω τρόπους: Επαφή µε το ενεργοποιηµένο αγωγό (ακροδέκτη). Επαφή µε φθαρµένο (λόγω φυσιολογικής φθοράς µόνωσης του ή χτυπηµένο) καλώδιο που είναι ενεργοποιηµένο. Επαφή µε ηλεκτρικό µηχανισµό που έχει βλάβη µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία βραχυκυκλώµατος. Εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισµού Επαφή µε ενεργοποιηµένο αγωγό Η επαφή µε ενεργοποιηµένους αγωγούς αποτελεί σοβαρή αιτία ηλεκτροπληξίας. Αναλυτικότερα ατυχήµατα µπορεί να προκληθούν από επαφή µε: o o o o o o ρευµατολήπτες εναέριες γραµµές µεταφοράς ρεύµατος µέσα σε βιοµηχανικούς χώρους. ηλεκτρικά οχήµατα. µονάδες µετασχηµατιστών υψηλής τάσης. ηλεκτρικό σύστηµα που έχει αποµονωθεί για επισκευή ή συντήρηση και τίθεται σε λειτουργία κατά λάθος από µη αρµόδιο άτοµο. πυκνωτή σε απενεργοποιηµένο σύστηµα, όταν αυτός δεν έχει γειωθεί Επαφή µε ενεργοποιηµένο, φθαρµένο (λόγω φυσιολογικής φθοράς) καλώδιο Τα φθαρµένα καλώδια αποτελούν συχνή αιτία ατυχηµάτων. Οι παράγοντες που προκαλούν τη φθορά της µόνωσης των καλωδίων είναι: Υπερθέρµανση - Η ροή ρεύµατος πάντα ανεβάζει τη θερµοκρασία και ακόµη σε συµβατές θερµοκρασίες δηµιουργείται σταδιακή φθορά και αποσύνθεση ορισµένων πολυµερών. Υγρασία περιβάλλοντος - Η υγρασία δηµιουργεί διαδρόµους για το ρεύµα και η προκαλούµενη φθορά εξαρτάται από την απορροφητικότητα και την υφή (πορώδη) του υλικού της µόνωσης. Οξείδωση - Η παρουσία οξυγόνου, όζοντος και άλλων οξειδωτικών στην ατµόσφαιρα δηµιουργούν αδυνάτισµα της µόνωσης κυρίως σε περιοχές που λειτουργούν περιστρεφόµενα ηλεκτρικά µηχανήµατα (ρότορες, γεννήτριες). Ακτινοβολία - Η υπεριώδης ακτινοβολία καθώς και η ραδιενέργεια επηρεάζουν την ικανότητα των µονωτικών και κυρίως των πολυµερισµένων πλαστικών. Επίσης η ηλιακή ακτινοβολία επιδρά στα πολυµερή, στα βυνιλικά, στο φυσικό και συνθετικό λάστιχο µε την παραγωγή υδροχλωρίου που ενεργοποιείται σε υδροχλωρικό οξύ και φθείρει τις µονώσεις. Χηµικά - Η µη συµβατότητα των µονωτικών µε οξέα, λιπαντικά άλατα και µερικά άλλα ενεργά υλικά, µπορεί να τα διασπάσει χηµικά. Υψηλές τάσεις - Οι υψηλές τάσεις µπορεί να δηµιουργήσουν σπινθήρες ή το φαινόµενο της κορώνας δηµιουργώντας τρύπες στα µονωτικά υλικά και αδυνατίζοντας την αντίστασή τους. Μηχανικές φθορές - Η τοποθέτηση και χρήση ρευµατοληπτών (φις) ή ρευµατοδοτών (πρίζες), είναι ο πλέον κοινός λόγος µηχανικής φθοράς µονωτικού, εκτός αν γίνεται µε προσοχή. Βιολογικοί παράγοντες - Μερικά µονωτικά είναι θρεπτικά για ζώντες οργανισµούς, όπως αρουραίοι, άλλα τρωκτικά, έντοµα που τρώνε οργανικά υλικά µονώσεων κόβοντας ή αδυνατίζοντάς τα. Τριψίµατα, σπασίµατα, κοψίµατα, τσακίσµατα, του καλωδίου είναι οι συνηθέστερες αιτίες φθοράς (του καλύµµατος) της µόνωσης Επαφή µε ηλεκτρικό µηχανισµό - ηµιουργία βραχυκυκλώµατος Τα βραχυκυκλώµατα αποτελούν συνηθισµένη αιτία ατυχηµάτων. Μπορούν δε να προκληθούν από: Επαφή µε κοµµένη γραµµή παροχής ρεύµατος. Επαφή µε φορητά εργαλεία που έχει φθαρεί η εσωτερική τους καλωδίωση ή δε φέρουν γείωση Εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισµού Τα στατικά φορτία υπό συνθήκες µπορούν να προκαλέσουν ατυχήµατα. Σχετικές περιπτώσεις συναντώνται σε: Φυσικά φαινόµενα, όπως ο κεραυνός, όπου έχουµε µία φυσική εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισµού πολύ υψηλής τάσης και έντασης ηλεκτρικού ρεύµατος. Ο κεραυνός ακολουθεί τη διαδροµή µε την µικρότερη αντίσταση προς τη γη. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 5

6 Βιοµηχανίες τύπου και χάρτου, στα σηµεία τριβής πιεστικών κυλίνδρων µε το διερχόµενο χαρτί ή τα εύκαµπτα υλικά συσκευασίας, όπου και παράγεται στατικός ηλεκτρισµός. Εργασίες καθαρισµού δεξαµενοπλοίων όπου η εξάτµιση βενζίνης από πάτο της δεξαµενής, όταν συνδυαστεί µε ψεκασµό νερού και δηµιουργία σταγονιδίων πάνω στα τοιχώµατα της δεξαµενής δηµιουργεί στατικό ηλεκτρικό φορτίο που προκαλεί σπινθήρα µε οποιοδήποτε «αγείωτο» αντικείµενο που πλησιάζει το έδαφος-γείωση Επίδραση του ρεύµατος στον ανθρώπινο οργανισµό Επειδή το θέµα αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής και επηρεάζει σηµαντικά την κατασκευή των συσκευών και γενικά την οικονοµία, έχουν γίνει αρκετές µελέτες από την οµάδα εργασίας της διεθνούς ηλεκτροτεχνικής ένωσης TC 64. Έτσι, τα αποτελέσµατα ή πορίσµατα που θα αναφερθούν πιο κάτω είναι διεθνώς αποδεκτά. Η σοβαρότητα των βλαβών που προκαλούνται στο ανθρώπινο σώµα από το ηλεκτρικό ρεύµα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: - ένταση του ρεύµατος, - χρονική διάρκεια του ρεύµατος, - δρόµος του ρεύµατος δια του σώµατος, - συχνότητα ή µορφή του ρεύµατος, δηλαδή εναλλασσόµενο, συνεχές κρουστικό ρεύµα, - τη δεδοµένη κατάσταση του οργανισµού (εξασθενηµένος, φαγωµένος, υδρωµένος) - την υγρασία του χώρου - την επιφάνεια επαφής και εξόδου του ρεύµατος Υποκειµενικοί παράγοντες συµπροσδιορίζουν το αποτέλεσµα µιας ηλεκτροπληξίας. Έτσι, τα αποτελέσµατα όλων των ερευνών υπόκεινται σε µεγάλες στατιστικές διακυµάνσεις. Ο Πίνακας 2 δίνει γενικά για διάφορα ρεύµατα τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Η πιο επικίνδυνη για τη ζωή ζηµία είναι η µαρµαρυγή (Ventricular Fibrillation, Herzkammer-Flimmern). Οι καρδιακοί παλµοί γίνονται από περιοδικοί άρρυθµοι. Η πιθανότητα θανάτου είναι µεγάλη, γιατί η καρδιά δεν είναι σε θέση να κυκλοφορήσει το αίµα. Οι συνέπειες είναι, µεταξύ άλλων µία µειωµένη οξυγόνωση του εγκεφάλου. Η τελευταία µπορεί να οδηγήσει σε µερικά λεπτά σε θάνατο ή σε µία µόνιµη αδυναµία µέρους του εγκεφάλου. Έχουν, δηλαδή, επιζήσει άτοµα από την ηλεκτροπληξία αλλά µε συµπτώµατα µερικής παράλυσης, λόγω βλάβης του εγκεφάλου. Σε υψηλές τάσεις προκαλούνται θανατηφόρα ατυχήµατα και από εγκαύµατα, που προέρχονται από την υψηλή θερµοκρασία του ηλεκτρικού τόξου. Ρεύµα 50 Hz (ενεργός 0,5 10 0,5 εώς εώς εώς 3000 >3000 τιµή σε ma) Τάση επαφής (V) που εώς εώς εώς >3000 προκαλεί το ρεύµα 3000 Όριο αίσθησης Όριο αδυναµίας να ελευθερωθεί το χέρι. Ασφυξία Σύσπαση µυών Πόνος Μαρµαρυγή, µε περιόδους κανονικής λειτουργίας Θανατηφόρα, επικίνδυνη µαρµαρυγή Θανατηφόρα, επικίνδυνα εγκαύµατα Αυτή η σκιαγράφηση σηµαίνει ότι η αντίδραση µπορεί να επέλθει σε πολύ δυσµενείς συνθήκες. Αυτή η σκιαγράφηση σηµαίνει αντίδραση σε συνηθισµένες συνθήκες. Πίνακας 2. Επίδραση του ρεύµατος στον οργανισµό κατά τη δηµοσίευση IEC 479. Η καταπόνηση εκτείνεται σε χρόνους τάξης µεγέθους του 1 sec. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 6

7 Η ηλεκτρική αντίσταση του ανθρώπινου σώµατος Η ένταση του ρεύµατος που διαπερνά το ανθρώπινο σώµα (όταν η τάση είναι σταθερή), εξαρτάται από την αντίσταση του σώµατος. Εξίσου σηµαντικές όµως είναι και οι αντιστάσεις επαφής, δηλ. της επαφής του σώµατος µε τον αγωγό και της επαφής µε την γη. Για την ηλεκτρική αντίσταση του ανθρώπινου σώµατος ισχύουν οι εξής συνεπαγωγές: Μικρή Αντίσταση µεγάλη ροή Η/Ρ Μεγάλος Κίνδυνος θανατηφόρο ατύχηµα. Μεγάλη Αντίσταση µικρή ροή Η/Ρ Μικρός Κίνδυνος ηλεκτρικό ατύχηµα. Η σύνθετη αντίσταση του ανθρώπινου σώµατος είναι κυρίως ωµική µε ελάχιστη χωρητικότητα. Η τιµή της εξαρτάται από τα εξής: - ύναµη και επιφάνεια επαφής του σώµατος µε τον αγωγό (µειώνουν την αντίσταση). - ρόµος του ρεύµατος δια του σώµατος. - Τάση επαφής. Η αντίσταση είναι µη γραµµική και µειώνεται µε την αύξηση της τάσης. - Σωµατική διάπλαση. - Κατάσταση της επιδερµίδας. Το πάχος της επιδερµίδας και η υγρασία παίζουν ένα ρόλο. Υψηλές αντιστάσεις έχουµε όταν το δέρµα είναι χοντρό, ξηρό και η επιφάνεια επαφής είναι µικρή. Χαµηλές τιµές προκύπτουν όταν το δέρµα είναι λεπτό, υγρό και η επιφάνεια επαφής µεγάλη. Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται η αντίσταση του ανθρωπίνου σώµατος R ref από το ένα χέρι στα δύο πόδια για διάφορες τάσεις. Σχήµα 1 Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τις αντιστάσεις του ανθρωπίνου σώµατος για διάφορους δρόµους ρεύµατος αναλογικά µε την αντίσταση στη διαδροµή «Ένα χέρι ύο πόδια». Γενικά ισχύει ότι: R = F 1 R ref Όπου: R = αντίσταση για µια διαδροµή F 1 = σχετική αντίσταση ως προς τη διαδροµή «Ένα χέρι ύο πόδια» R ref = σχετική αντίσταση ως προς τη διαδροµή «Ένα χέρι ύο πόδια» ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 7

8 ρόµος Σχετική αντίσταση F 1 ρόµος Σχετική αντίσταση F 1 Ένα χέρι δύο πόδια = R ref 1 Ένα χέρι - πλάτη 0,67 ύο χέρια - δύο πόδια 0,67 ύο χέρια - πλάτη 0,33 Αριστερό (δεξιό) χέριαριστερό 1,33 Ένα χέρι - στήθος 0,60 (δεξιό) πόδι ύο χέρια - ένα πόδι (1,0) ύο χέρια - στήθος 0,31 Αριστερό ή δεξιό χέριοπίσθια 0,4 Χέρι-Χέρι 1,33 ύο χέρια - οπίσθια (0,4) Πίνακας 3. Αντίσταση του ανθρώπινου σώµατος για διάφορους δρόµους του ρεύµατος ηλεκτροπληξίας κατά IEC Ο δε Πίνακας 4 δίνει προσεγγιστικές τιµές της αντίστασης του ανθρωπίνου σώµατος για διάφορες διαδροµές. ΙΑ ΡΟΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ χέρι χέρι 1000 Ω πόδι πόδι 1000 Ω χέρι πόδι 750 Ω χέρια πόδια 500 Ω χέρι στήθος 450 Ω χέρια στήθος 230 Ω χέρι γλουτός 550 Ω χέρια γλουτός 300 Ω Πίνακας 4. Προσεγγιστικές τιµές της αντίστασης του ανθρωπίνου σώµατος για διάφορες διαδροµές Συντελεστής ρεύµατος - καρδιάς Η επίδραση του ρεύµατος στο σώµα εξαρτάται από το ρεύµα που διαρρέει την καρδιά. Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περίπτωση είναι όταν το ρεύµα περνά από το αριστερό χέρι στα δύο πόδια. Αυτό λέγεται ρεύµα αναφοράς I ref. Ένα ρεύµα I µε έναν άλλο δρόµο θα προκαλέσει το ίδιο αποτέλεσµα µε ένα ρεύµα αναφοράς I ref = F 2 I όπου το F 2 είναι ένας παράγοντας 0,4 1,5 και δίνεται στον Πίνακα 5. Βλέπουµε ότι, η χειρότερη περίπτωση είναι όταν το ρεύµα περνά από το αριστερό χέρι στο στήθος. Αντίθετα, τα ρεύµατα από το δεξί χέρι προς την πλάτη είναι τα πιο επικίνδυνα. ρόµος Συντελεστής F 2 ρόµος Συντελεστής F 2 Αριστερό χέρι - ένα ή δύο πόδια και δύο χέρια - δύο 1,0 Αριστερό χέρι - πλάτη 0,7 πόδια Χέρι χέρι 0,4 εξί χέρι - στήθος 1,3 εξί χέρι - ένα ή δύο πόδια 0,8 Αριστερό χέρι - στήθος 1,5 εξί χέρι - πλάτη 0,3 Οπίσθια - δύο χέρια ή ένα χέρι 0,7 δεξί ή αριστερό Πίνακας 5. Συντελεστής ρεύµατος καρδιάς F Επίδραση του εναλλασσόµενου ρεύµατος Στο διάγραµµα ρεύµατος και χρόνου του Σχήµατος 2 παρουσιάζονται τέσσερις (4) περιοχές επιδράσεων του ρεύµατος στον οργανισµό. Βλέπουµε ότι κάτω από 0,5 ma δε γίνεται αντιληπτό το ρεύµα (περιοχή 1), όσο µεγάλος και να είναι ο χρόνος. Στην περιοχή 2 το ρεύµα γίνεται µεν αντιληπτό αλλά δεν προκαλεί συνήθως φυσιοπαθολογικές ζηµιές. Στην περιοχή 3 υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας αλλά όχι µαρµαρυγής. Ο παθών µπορεί να µην είναι σε θέση να απελευθερωθεί από τον ηλεκτροφόρο αγωγό. Η περιοχή 4 είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, γιατί προκαλείται µαρµαρυγή µε διάφορες πιθανότητες που δίνονται από τις καµπύλες c 1, c 2, c 3. Η καµπύλη b που χωρίζει τις περιοχές 2 και 3 µπορεί να θεωρηθεί σαν όριο κινδύνου και έχει την εξίσωση: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 8

9 I ac = I t όπου I ac = ενεργός τιµή σε ma, I 1 = ενεργός τιµή του οριακού ρεύµατος απελευθέρωσης (=10 ma), t = χρόνος σε δευτερόλεπτα Σχήµα 2 Αυτά ισχύουν για άτοµα οποιασδήποτε ηλικίας και βάρους και για ρεύµα που περνά από το αριστερό χέρι προς τα πόδια, δηλαδή για το ρεύµα αναφοράς. Η παρατεταµένη επαφή µε το εναλλασόµενο ρεύµα (κάποια δευτερόλεπτα) µπορεί να έχει τα ακόλουθα αποτελέσµατα: έως 0,5 ma Το ρεύµα συνήθως δε γίνεται αντιληπτό. Αυτές οι ελαφρές εντάσεις δεν είναι θανατηφόρες. Μπορούν όµως, στην επαφή, να προκαλέσουν µια κίνηση φόβου. Από 0,5mA έως 10 ma Το χέρι αποκτά µια ελαφρά ακαµψία και αισθανόµαστε µούδιασµα που µε αργό ρυθµό εκτείνεται από τον καρπό έως τον αγκώνα. Αν η επαφή συνεχιστεί αισθανόµαστε κράµπα στο χέρι, που φθάνει σε όλο το βραχίονα καθώς αυξάνει η ένταση του ρεύµατος. Αυτές οι κράµπες µπορεί να είναι τόσο δυνατές ώστε να είναι αδύνατο να τραβήξουµε το χέρι µας από τον αγωγό. από 10 ma 25 ma Οι γυναίκες δεν µπορούν πλέον να αποσπάσουν τα µέλη τους από τον αγωγό, ενώ οι άνδρες αισθάνονται µερική απώλεια µυϊκού ελέγχου και έντονο πόνο. ε µπορούν πλέον να αποσπάσουν τα µέλη τους από τον αγωγό. από 25 ma 45 ma Οι µύες συσπώνται δυνατά και επώδυνα. Όταν αυτή η µυϊκή σύσπαση φθάσει ως τους µύες του θώρακα, τότε εµποδίζεται η αναπνοή, πράγµα που µπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, από ασφυξία. Στις περιπτώσεις το µόνο µέσο διάσωσης του θύµατος είναι η τεχνητή αναπνοή. από 45 ma 200mA ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 9

10 Πρόκληση εγκαυµάτων (καταστροφή ιστών, νεύρων, µυών) που επουλώνονται µε εξαιρετικά αργούς ρυθµούς. Πιθανή καρδιακή ανακοπή, σταµάτηµα της κυκλοφορίας του αίµατος. Πάνω από 200 ma Θανατηφόρο ακαριαία, µε σταµάτηµα της καρδιάς και κάψιµο βασικών οργάνων. Πάνω από 1 Α Απελευθερώνεται µεγάλη ποσότητα θερµότητας που κάνει να πήξουν οι πρωτεΐνες του αίµατος και βοηθάει την παραγωγή µυοσφαιρίνης, µίας χρωστικής των µυών που για τα νεφρά αποτελεί ισχυρό δηλητήριο. Το θύµα µπορεί να υποκύψει εξ αιτίας αυτού του δηλητηρίου ακόµη και µετά από µέρες, κατά τις οποίες έδειχνε ότι πάει καλύτερα Επίδραση του συνεχούς ρεύµατος Υπάρχουν 4 περιοχές (ζώνες) επίδρασης του συνεχούς ρεύµατος στον άνθρωπο, σύµφωνα µε το Σχήµα 3. Αυτές ισχύουν ανεξάρτητα από την ηλικία και το βάρος. Το συνεχές ρεύµα γίνεται αντιληπτό σε ένταση άνω των 2 ma. Στη ζώνη 2, άνω των 2 ma, το ρεύµα προκαλεί συστολή των µυών, όχι όµως οργανική βλάβη, µόνο αν αυτό µεταβληθεί απότοµα, δηλαδή κατά την επαφή ή κατά τη διακοπή της επαφής. Στη ζώνη 3 είναι πιθανές καρδιακές διαταραχές. Λόγω έλλειψης δεδοµένων τα όρια µεταξύ των περιοχών 2 και 3 είναι ασαφή. Στη ζώνη 4, δηλαδή άνω των ma υπάρχει κίνδυνος µαρµαρυγής. Σύγκριση των Σχηµάτων 2 και 3 οδηγεί στο συµπέρασµα ότι, το συνεχές ρεύµα είναι πιο ακίνδυνο απ' ότι ένα εναλλασσόµενο ρεύµα, µε τιµή µεγίστου ίση µε αυτή του συνεχούς. Σχήµα Επίδραση της συχνότητας του ρεύµατος Η επίδραση το ρεύµατος στον άνθρωπο γίνεται πιο ακίνδυνη καθώς αυξάνεται η συχνότητα από 50 Hz σε υψηλότερες συχνότητες. Φαίνεται ότι η περιοχή γύρω από τα 50 Hz είναι η πιο επικίνδυνη. ηλαδή στο συνεχές και σε υψηλότερες συχνότητες η δράση του ρεύµατος είναι πιο ακίνδυνη. Για συχνότητες διαφορετικές των 50 Hz ισχύει το Σχήµα 2 των επιδράσεων του εναλλασσόµενου ρεύµατος, αλλά µε αλλαγµένη κλίµακα. Για να βρούµε την τιµή ενός υψίσυχνου ρεύµατος, I eq, που προκαλεί το ίδιο αποτέλεσµα όπως το ρεύµα των 50 Hz, πρέπει να πολλαπλασιάσουµε το ρεύµα I των 50 Hz (Σχ. 2) µε συντελεστές που δίνονται στο Σχήµα 4. I eq = I κ 1 ή I eq = I κ 2 ή I eq = I κ 3 Το κ 1 ισχύει για την καµπύλη α, το κ 2 για b, το κ 3 για c 1, c 2, c 3 στο Σχήµα 2. Για 1000 Hz, π.χ., δεν υπάρχει καµιά αντίδραση (καµπύλη α) για 0,5x2,1 = 1,02 ma. Το όριο µαρµαρυγής (καµπύλη c 1 ) είναι για καταπόνηση 5 δευτερολέπτων 40 x 15,3 = 612 ma. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 10

11 Σχήµα Ασφαλής τάση επαφής σε περιπτώσεις σφαλµάτων Από πειράµατα διαπιστώθηκε, σύµφωνα και µε τη δηµοσίευση IEC ότι µέχρι τις πιο κάτω τάσεις δεν υπήρξαν σοβαρά ατυχήµατα. U AC = 50 V ενεργός τιµή, 50 Hz, U DC = 120 V συνεχής τάση. Αυτές οι τιµές ισχύουν για άπειρο χρόνο επαφής. Επιτρέπεται δε να ισχύουν µόνο σε περίπτωση σφάλµατος, δηλαδή δεν πρέπει να σχεδιάζει κανείς συσκευές όπου υπό κανονική λειτουργία τάσεις 50 V Ε.Ρ. ή 120 V Σ.Ρ. εφαρµόζονται συνεχώς στο ανθρώπινο σώµα. Για υψηλότερες τάσεις οι χρόνοι επαφής είναι περιορισµένοι. Πρέπει εδώ να παρατηρηθεί ότι, τάσεις επαφής µεγαλύτερες των 50 V, π.χ. 110 V, µπορούν κάλλιστα να εµφανιστούν σε µεταλλικά περιβλήµατα ουδετερουµένων συσκευών κατά τη διάρκεια σφαλµάτων. Οι κανονισµοί ΚΕΗΕ επιτρέπουν µέγιστους χρόνους απόζευξης 5 sec, σε στέρεο σφάλµα ως προς γη, σε ουδετερωµένα συστήµατα. Αντίθετα, οι κανονισµοί VDE 100/410 επιτρέπουν 5 sec γενικά, ειδικά όµως µόνο 0,2 sec σε κυκλώµατα πριζών µέχρι 35 A και φορητές συσκευές. ηλαδή, εκεί που εγκυµονούν συχνά µεγάλοι κίνδυνοι, οι κανονισµοί VDE επιτρέπουν 0,2 sec. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι, οι τάσεις επαφής σε σφάλµατα περιορίζονται συνήθως ακόµα και σε δυσµενείς περιπτώσεις στα 110 V, που αντιστοιχούν σε διάρκεια 0,2 sec Επίδραση φορτισµένων πυκνωτών, βραχυχρόνιες επιδράσεις Επαφή ανθρώπου µε φορτισµένους πυκνωτές που έχουν γειωθεί στο ένα τους άκρο, µπορεί να προκαλέσει την εκκένωσή τους µέσω του σώµατος προς τη γη. Τέτοιοι πυκνωτές µπορεί να είναι µέσα σε συσκευές, π.χ. τηλεόραση, σε συστήµατα αντιστάθµισης, σε εργαστήρια υψηλών τάσεων ή σε ηλεκτρικούς φράκτες. Το ρεύµα εκκένωσης µπορεί εδώ να είναι υψηλό αλλά είναι βραχυχρόνιο. Σύµφωνα µε το πρότυπο VDE 0.11/410 και τη δηµοσίευση IEC 348, σαν κριτήριο επικινδυνότητας πρέπει να θεωρηθεί η αποθηκευµένη ενέργεια στον πυκνωτή : ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 11

12 W = 2 1 x CU 2 Η µέγιστη επιτρεπόµενη ενέργεια είναι: W max = Joule Αυτή η ενέργεια αντιστοιχεί, π.χ. σε πυκνωτές 50 Hz, ισχύος 110 var όταν αυτοί είναι φορτισµένοι στη µέγιστη τους τάση, οποιαδήποτε και αν είναι η ονοµαστική τάση του δικτύου Ενέργειες σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας Η αντιµετώπιση µιας ηλεκτροπληξίας απαιτεί ψυχραιµία και συντονισµό. Οι ενέργειες σε βήµατα που πρέπει να ακολουθηθούν είναι: 1. ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΙΑΚΟΠΤΗ. 2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕ ΤΟΝ ΠΑΘΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ. 3. ΚΑΝΕ ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΜΑΣΑΖ ΚΑΡ ΙΑΣ 4. ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (166) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (100) 5. ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΙΑΣΩΣΕΩΣ (ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ) ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΗΜ. ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ. Προληπτικά 1. ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΚΟΠΤΗΣ 2. ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕ ΑΠΟ ΜΝΗΜΗΣ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. 3. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ; 150, ΑΜΕΣΗ ΡΑΣΗ; ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ 6. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ; ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΡΙΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΟΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΤΑΣΗ Κανόνες ασφάλειας για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας Παρακάτω δίνονται ορισµένοι βασικοί κανόνες ασφάλειας για την προστασία από ηλεκτροπληξία. Τονίζεται ότι οι απλοί κανόνες πρέπει να εφαρµόζονται πιστά για την προστασία της δικής σας ζωής. εν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έµπειροι τεχνίτες έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία γιατί αγνόησαν κάποιο βασικό κανόνα. Ο κυριότερος κανόνας προσωπικής ασφάλειας είναι να σκέφτεστε πρώτα πριν κάνετε κάτι. Συνηθίστε να µελετάτε το πρόβληµα προσεκτικά, τις ενέργειες που θα κάνετε, τη χρήση εργαλείων οργάνων µηχανών που απαιτούνται πριν ενεργήσετε. Μην αφήνετε τον εαυτό σας να αφαιρείται από την εργασία που κάνετε και µην ενοχλείτε άσκοπα τους συναδέλφους που δουλεύουν δίπλα σε σας. Χώρος όπου υπάρχει ηλεκτρισµός και κινούµενα µέρη µηχανών δεν είναι κατάλληλοι για αστεία. Βεβαιωθείτε για την κατάσταση των συσκευών που χρησιµοποιείτε και τους κινδύνους που µπορεί να εµφανιστούν ΠΡΙΝ ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΕΣ. Πολλά άτοµα έχασαν τη ζωή τους από όπλα που υποτίθεται ότι ήταν άδεια ή από ηλεκτρικά κυκλώµατα που υποτίθεται ότι ήταν νεκρά. ΠΟΤΕ µην εµπιστεύεστε τη ζωή σας αποκλειστικά σε συσκευές όπως αυτόµατοι, ασφάλειες, ρελέ θερµικά κλπ. Συσκευές σαν αυτές είναι µηχανικά συστήµατα και υπάρχει πάντα πιθανότητα να µην ενεργοποιηθούν. ΠΟΤΕ µη διακόπτετε τη γείωση µιας συσκευής. Η συσκευή θα γίνει επικίνδυνη για τη ζωή σας. Να εργάζεστε πάντοτε µε τάξη. Μια µάζα καλωδίων µε πολλές συνδέσεις, εργαλεία πεταµένα δεξιά και αριστερά οδηγούν σε επιπόλαια σκέψη, ενέργειες χωρίς προηγούµενη µελέτη τους και γενικά σε ατυχήµατα. Κάντε τις συνδέσεις σας χρησιµοποιώντας κατάλληλα, από άποψη µήκους, καλώδια, αποφύγετε να έχετε γυµνούς συνδέσµους, υπό τάση. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 12

13 ΠΟΤΕ µη δουλεύετε σε υγρά πατώµατα όταν έρχεστε σε επαφή µε ηλεκτρικά κυκλώµατα. ΠΟΤΕ µη δουλεύετε µόνοι σας. Πάντα να υπάρχει κάποιο άλλο άτοµο δίπλα σας να διακόψει την παροχή αν χρειαστεί. Αποφεύγετε να πιάνετε κυκλώµατα µε τα δύο σας χέρια. Το ρεύµα όταν διέρχεται από το ένα χέρι στο άλλο, διασχίζει την καρδιά σας, γεγονός που κάνει πιο επικίνδυνο ένα σοκ. ΜΗ ΜΙΛΑΤΕ όταν δουλεύετε σε κύκλωµα υπό τάση ή µην απευθύνετε το λόγο σε συνάδελφό σας που εργάζεται υπό τάση. Για το λίγο χρόνο που τα κυκλώµατά σας είναι υπό τάση και κάνετε µετρήσεις, απαιτείται η µέγιστη συγκέντρωση και προσοχή. Αποφύγετε τις απότοµες κινήσεις, σπρωξίµατα κλπ. στους χώρους του εργαστηρίου. Κάποιος µπορεί από σπρώξιµο να αγγίξει κάποια σύνδεση και να δεχτεί σοκ. 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ 3.1 Γενικά, κανονισµοί Η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από τη δοµή του δικτύου. Έτσι, π.χ., οι τρόποι προστασίας είναι διαφορετικοί στο δηµόσιο δίκτυο, που τροφοδοτεί καταναλωτές ΧΤ απ ότι σε δίκτυο ΧΤ σε ένα εργοστάσιο µε υγρό περιβάλλον. Παρακάτω θα αναφερθούµε κυρίως στην προστασία σε δίκτυα, όπως το δηµόσιο δίκτυο και τα βιοµηχανικά δίκτυα ΧΤ µε γειωµένο ουδέτερο, ΤΝ δίκτυα (Terre-Neutral). ες σχήµα 5. Η δοµή του δικτύου διανοµής ΧΤ της ΕΗ είναι η αφετηρία για τον προσδιορισµό των τρόπων και µέσων προστασίας κατά της ηλεκτροπληξίας σε εγκαταστάσεις καταναλωτών (Σχήµα 6). Το δίκτυο ΧΤ τροφοδοτείται συνήθως από µετασχηµατιστές συνδεσµολογίας Dyn ή Yzn, µε αγείωτη τη µέση τάση και γειωµένο ουδέτερο στην ΧΤ. Από τον ΜΣ ξεκινούν µία ή περισσότερες ασφαλισµένες γραµµές και διακλαδίζονται ακτινικά στους καταναλωτές. Τα δίκτυα διανοµής ΧΤ στην Ελλάδα είναι ακτινικά. Ηλεκτροπληξία µπορεί να επέλθει µε άµεση ή έµµεση επαφή του ανθρώπου µε ένα κύκλωµα. Άµεση επαφή έχουµε όταν ακουµπήσει κανείς ηλεκτροφόρο αγωγό. Έµµεση επαφή έχουµε, όπως δείχνει το Σχήµα 7, όταν λόγω καταστροφής της µόνωσης µεταλλικά, αγείωτα µέρη τεθούν υπό τάση, οπότε η επαφή µε αυτά µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μία άλλη περίπτωση ηλεκτροπληξίας, µε έµµεση επαφή, µπορεί να προκύψει όταν, µετά από σφάλµα σε εγκατάσταση, τα ρεύµατα που ρέουν στη γη προκαλούν µεγάλες πτώσεις τάσης στο έδαφος. Έτσι, ένα άτοµο που πατάει στο έδαφος υποβάλλεται σε µία τάση µεταξύ των δύο ποδιών του, την βηµατική τάση, που µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. ιακρίνουµε τρεις (3) τάσεις σε σφάλµατα: Τάση σφάλµατος U F, είναι η τάση του µεταλλικού περιβλήµατος µιάς συσκευής ως προς το σηµείο δυναµικού, δηλαδή το δυναµικό σε άπειρο βάρος στη γη ή άπειρη απόσταση από την εγκατάσταση, π.χ. 100 m. Τάση επαφής, U B, είναι η τάση που εφαρµόζεται στο ανθρώπινο σώµα, δηλαδή είναι µέρος της τάσης σφάλµατος, U F (Σχέδιο 7). Βηµατική τάση, U S, είναι ή τάση που εφαρµόζεται µεταξύ των ποδιών ενός ανθρώπου για ένα βήµα ενός µέτρου, στη διεύθυνση µέγιστης µεταβολής δυναµικού. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 13

14 Σχήµα 5 Σχέδιο 6 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 14

15 Σχήµα Μέθοδοι προστασίας Το άρθρο 8 των Κανονισµών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) προσδιορίζει τα πιο κάτω: α) Μία εγκατάσταση θεωρείται ασφαλής για ανθρώπους, όταν η τάση λειτουργίας δεν υπερβαίνει τα 50 V στο συνεχές ή εναλλασσόµενο ρεύµα (ενεργός τιµή). Για τάση λειτουργίας πάνω από 50 V, πρέπει να αποκλείεται η τυχαία επαφή µε τα υπό τάση µέρη και, επιπρόσθετα, να ικανοποιείται µία τουλάχιστον από τις πιο κάτω συνθήκες: β) Το ρεύµα δια µέσου του ανθρώπινου σώµατος στην περίπτωση ατυχήµατος να µην υπερβαίνει τα 0,5 ma (ενεργός τιµή). Αυτό όταν πρόκειται για συνεχές και εναλλασσόµενο ρεύµα µέχρι 60 Hz. γ) Η τάση επαφής να µην υπερβαίνει τα 50 V. δ) Τάση επαφής πάνω από 50 V να µη µπορεί να διατηρηθεί για χρόνους µεγαλύτερους των 5 sec, π.χ. η τάση των 220V. Τα µέτρα προστασίας που ικανοποιούν τις πιο πάνω συνθήκες είναι γενικά, κατά το άρθρο 10 των ΚΕΗΕ, τα πιο κάτω: - χαµηλή τάση λειτουργίας (<50 V), υποβιβασµένη τάση, - διπλή µόνωση, - περίφραξη ή περίβληµα στα κυκλώµατα, - εγκατάσταση σε µονωµένο δάπεδο, - γαλβανική αποµόνωση, - ουδετέρωση, - γείωση µέσω διακόπτη διαφυγής τάσης, - χρήση διακόπτη διαφυγής ρεύµατος. Μπορεί να γίνει συνδυασµός των παραπάνω σε ορισµένες περιπτώσεις. Η επιλογή της µεθόδου προστασίας στις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γίνεται από το διανοµέα ηλεκτρικής ενέργειας, τη ΕΗ, εκτός αν οι ΚΕΗΕ απαιτούν µία συγκεκριµένη µέθοδο Ανάλυση των µέσων προστασίας Χαµηλή τάση λειτουργίας Χαµηλή ή υποβιβασµένη ονοµαστική τάση λειτουργίας (<50 VE.P.,120 V Σ.Ρ.) χρησιµοποιείται σε τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, κυκλώµατα ελέγχου, ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, µετασχηµατιστές ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 15

16 συγκολλήσεων και αλλού. Για λόγους ασφαλείας µπορεί η τάση να είναι π.χ. 24 V σε ηλεκτρονικά µουσικά όργανα. Παράδειγµα υποβιβασµένης τάσης αποτελούν οι διακόπτες που ελέγχουν το κύκλωµα χρήσης 220 V λειτουργούν µε υποβιβασµένη τάση 24 V. Αυτό, επειδή οι διακόπτες είναι σε χώρους υγρούς, π.χ. σε κήπο. Σε κήπους γίνεται χρήση 24 ή 48 V. Άλλο παράδειγµα υποβιβασµένης τάσης είναι το δευτερεύον των µετασχηµατιστών ηλεκτροσυγκόλλησης. Σηµαντικό σε εγκαταστάσεις µε τάση που έχει υποβιβαστεί είναι, ότι οι µετασχηµατιστές που παρέχουν την πιο πάνω τάση πρέπει να µην έχουν καµία σύνδεση µεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος και να αποκλείεται διαρροή τάσης από το πρωτεύον στο δευτερεύον. Αυτό πρέπει να γίνει µε ενίσχυση της µόνωσης. Η αντοχή της µόνωσης πρέπει να είναι διπλάσια της κανονικής. Έχουν καθιερωθεί οι πιο κάτω µέγιστες εναλλασσόµενες τάσεις λειτουργίας (IEC 364, VDE 100): 6 V: Για ιατρικές συσκευές που έρχονται σ επαφή µε το σώµα. 12V: Για συσκευές µπάνιου. 24V: Για παιχνίδια. Υπάρχουν συνθήκες που πρέπει να πληρούν κυκλώµατα υποβιβασµένης τάσης (IEC364, 479). Οι πιο βασικές είναι: Για τάσεις 25 V-50 V E.P. και 60 V-120 V Σ.Ρ. πρέπει να υπάρχουν καλύµµατα ή µονώσεις που να µονώνουν τα 50 V, έτσι ώστε να αποφεύγεται η τυχαία επαφή µε το σώµα ιπλή µόνωση Η διπλή µόνωση σαν µέθοδος προστασίας εφαρµόζεται σε µεγάλη έκταση σε οικιακές συσκευές και ηλεκτρικά εργαλεία. Η διπλή µόνωση πρέπει να αντέχει τουλάχιστον σε διπλάσια τάση δοκιµής από ότι η απλή µόνωση λειτουργίας. ηλαδή για συσκευές των 380/220 V, όπου π.χ. η τάση δοκιµής είναι τα 2000 V συνήθως, για διπλή µόνωση πρέπει να ζητηθούν 4000 V σαν τάση δοκιµής οποιουδήποτε σηµείου του κυκλώµατος ως προς τη γη. Η διπλή µόνωση εξασφαλίζεται συνήθως µε δύο τρόπους (Σχήµα 8): - Με πρόσθετο στρώµα µόνωσης. - Με ενίσχυση του πάχους της µόνωσης. Σχήµα 8 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 16

17 Προστασία µε περίβληµα ή περίφραξη ή απόσταση To υπό προστασία µέρος του κυκλώµατος περιφράζεται έτσι ώστε να µην µπορεί κανείς απλώνοντας το χέρι του, να έλθει σε επαφή µε τα υπό τάση στοιχεία (Σχέδιο 9). Τέτοιες περιφράξεις µπορεί να είναι κάγκελα ή µπάρες που εµποδίζουν τη µη ηθεληµένη, δηλαδή τυχαία πρόσβαση, π.χ. σε µία απόσταση 1,25 m από τα κυκλώµατα. Θεωρούνται ασφαλή περιβλήµατα εκείνα, που δεν µπορεί κανείς να αγγίξει τα υπό τάση µέρη. ηλαδή εκείνα που δεν επιτρέπουν επαφή µε το δάκτυλο ή είσοδο σωµάτων µε διάµετρο µεγαλύτερη των 12 mm. Σχήµα Εγκατάσταση σε µονωµένο χώρο Προστασία µπορεί να εξασφαλιστεί τοποθετώντας τις συσκευές σε δάπεδο µε µόνωση άνω των 50 kω για εναλλασσόµενες τάσεις µέχρι 500 V ή 100 kω για άνω των 500 V. Πρέπει να αποκλείεται η ταυτόχρονη επαφή µε τα χέρια των µεταλλικών κελυφών των συσκευών και τοίχων. ηλαδή, αν οι συσκευές είναι κοντά στους τοίχους πρέπει και αυτοί να µονωθούν εν µέρει (Σχήµα 10) Επίσης, αν οι συσκευές µε µεταλλικά κελύφη είναι κοντά η µία στην άλλη, πρέπει να συνδεθούν τα κελύφη τους µε ισοδυναµική σύνδεση, έτσι ώστε να αποκλείεται διαφορά δυναµικού σε δύο κελύφη που µπορεί να πιάσει ένας άνθρωπος ταυτόχρονα (Σχήµα 10). ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 17

18 Σχήµα Ηλεκτρική, γαλβανική αποµόνωση Το κύκλωµα υπό προστασία τροφοδοτείται µέσω µετασχηµατιστή αποµόνωσης (µονοφασικό ή τριφασικό), δες Σχήµα 11. Εφαρµογές αυτού γίνονται σε εργοτάξια ή σε µικρές προσωρινές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις υπαίθριες (κήπους). Το δευτερεύον του µετασχηµατιστή αποµόνωσης δεν πρέπει να έχει σύνδεση ούτε µε το πρωτεύον ούτε µε τη γη. ηλαδή, στο δευτερεύον δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή από έναν αγωγό προς τη γη. Το τελευταίο σηµαίνει ότι πρέπει να έχουµε έναν απλό έλεγχο της µόνωσης της εγκατάστασης. Σε µία εκτεταµένη εγκατάσταση µε πολλούς καταναλωτές αυτό δεν είναι εύκολο. Έτσι προτείνεται, σε περίπτωση που το περιβάλλον είναι επικίνδυνο, π.χ. εργοτάξια, η ηλεκτρική αποµόνωση να περιορίζεται σε ένα µόνο καταναλωτή. Σε περίπτωση µίας διαρροής προς άνθρωπο, το κύκλωµα κλείνει µέσω των χωρητικοτήτων του κυκλώµατος και των γραµµών. Έτσι για πολύ µεγάλα µήκη τροφοδοσίας το ρεύµα δια του ανθρωπίνου σώµατος µπορεί να φθάσει σε επικίνδυνα όρια. Γι αυτό δεν επιτρέπεται η έκταση του κυκλώµατος να είναι οποιαδήποτε. Για 380V επιτρέπονται 260 m, ενώ για 220 V επιτρέπονται 454 m. Οι µετασχηµατιστές πρέπει να έχουν ιδιαίτερα ισχυρή µόνωση µεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος. Αυτοί πληρούν τους κανονισµούς VDE 0550/Teil 3 και έχουν για 220/380 V τάσεις δοκιµής 4 kv εώς 5 kv. Σε αντιδιαστολή µε αυτά, σε µετασχηµατιστές γενικής χρήσης έχουµε τάσεις δοκιµής 2,5 kv έως 3,5 kv. Η ισχύς των ΜΣ αποµόνωσης είναι περιορισµένη στα 4 kva για µονοφασικούς 220 V και 10 kva για τριφασικούς µετασχηµατιστές. Σχήµα 11 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 18

19 Η ουδετέρωση µε αγωγή προστασίας H ουδετέρωση χαρακτηρίζεται και σαν ουδετερογείωση. Αυτή είναι η σύνδεση των µεταλλικών µερών των συσκευών µε αγωγό γείωσης (λέγεται και αγωγός προστασίας), που συνδέεται µε τον ουδέτερο στον πίνακα της παροχής. Ο ουδέτερος συνδέεται όµως και µε ηλεκτρόδιο γείωσης στο σηµείο της παροχέτευσης πριν από τον µετρητή. Ο τρόπος αυτός της προστασίας είναι εξ ίσου αποτελεσµατικός όπως η άµεση γείωση, αλλά απαιτεί µικρότερη αντίσταση γείωσης. Είναι ο τρόπος που προδιαγράφει η ΕΗ για καταναλωτές ΧΤ (Σχήµατα 12,13). Σε ουδετερωµένες εγκαταστάσεις έχουµε, για µονοφασικές τροφοδοτήσεις τρεις αγωγούς (Φάση, Ουδέτερο, Αγωγό Γείωσης ) και για τριφασικές πέντε αγωγούς (3 Φάσεις, Ουδέτερο, Αγωγό Γείωσης). Η ουδετέρωση πρέπει κατά δυνατότητα να οδηγεί σε µειωµένες τάσεις επαφής, σε όλες τις περιπτώσεις των σφαλµάτων. ιακρίνουµε σφάλµατα µεταξύ φάσης και γειωµένων περιβληµάτων και µεταξύ φάσης και γης (Σχήµατα 14 α,β,γ). Αν δεν µπορεί να περιοριστεί στα 50V η τάση, τότε πρέπει οπωσδήποτε να διακόπτεται η τάση σε χρόνο 5 sec. Περιοδικές τάσεις σφαλµάτων 110V δεν είναι σπάνιες σε ουδετερωµένα δίκτυα. Η ουδετέρωση είναι η κατά κανόνα µέθοδος προστασίας σε καταναλωτές του δηµοσίου δικτύου ΧΤ. Για να εφαρµοστεί όµως κατά το άρθρο 19 του ΚΕΗΕ πρέπει να πληρούνται πέντε συνθήκες, που θ αναπτυχθούν σε επόµενη παράγραφο. Για να γίνουν όµως σαφείς οι συνθήκες, θεωρήθηκε σκόπιµο να γίνει η πιο κάτω ανάλυση των σφαλµάτων σε ουδετερωµένα δίκτυα σε δύο περιπτώσεις: Σχήµα 12 Σχήµα 13 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 19

20 Σχήµα 14 Σφάλµατα µεταξύ φάσης και µεταλλικών περιβληµάτων Αν η αντίσταση σφάλµατος είναι αρκετά µεγαλύτερη από την αντίσταση των αγωγών, π.χ.>500ω, τότε τέτοια σφάλµατα δεν είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε υψηλές τάσεις επαφής ( Σχέδιο 14α). Αν όµως δεν αποζευχθούν έγκαιρα τέτοια σφάλµατα, µπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Μικρά ρεύµατα σφάλµατος δεν ενεργοποιούν ασφάλειες αλλά όµως µπορούν να ενεργοποιήσουν διακόπτες διαφυγής έντασης, όπως θα δούµε, και έτσι να διακοπεί η τροφοδοσία στο κύκλωµα του σφάλµατος. Ας εξετάσουµε τώρα, µε βάση το Σχήµα 14β, σφάλµατα µε αµελητέα αντίσταση σφάλµατος, π.χ. ένα τέλειο βραχυκύκλωµα µεταξύ φάσης και γειωµένου αντικειµένου στο δίκτυο. Χάρην απλότητας παίρνουµε ένα µόνο καταναλωτή. Αν υποθέσουµε ίσες διατοµές ουδέτερων και φάσης, τότε δηµιουργείται κατά µήκος του ουδέτερου η πτώση τάσης U, που είναι ίση µε: 1 U = 220V = 110V 2 Αυτή η τάση δεν επηρεάζεται από τις αντιστάσεις γείωσης, γιατί αυτές είναι πολύ µεγαλύτερες από τις αντιστάσεις των αγωγών. Είναι γνωστό ότι σε ένα κύκλωµα οι µικρές αντιστάσεις κυριαρχούν στον προσδιορισµό της κατανοµής τάσης. Η τάση σφάλµατος είναι προφανώς η τάση µεταξύ αγωγών PE και της άπειρης γης, δηλαδή: Uf RB2 = 110V, RB1 + RB2 όπου, R B1, R B2, είναι οι αντιστάσεις γείωσης του ουδετέρου του µετασχηµατιστή και του καταναλωτή. Για R B2 = R B1, η τάση επαφής είναι U F = 55V, για R B2 = 0,5 R B1, είναι U F = 37V για R B2 << R B1 είναι U F 0 V και για R B2 >> R B1, είναι U F 110 V. Για περισσότερους καταναλωτές οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές. Βλέπουµε όµως, ότι σε στερεά βραχυκυκλώµατα πρέπει να αποζεύγεται η εγκατάσταση γρήγορα. Επίσης, µία µικρή αντίσταση γείωσης στους καταναλωτές βοηθά στο να κρατήσουµε χαµηλές τάσεις επαφής. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 20

21 3.3 Σφάλµατα φάσης-γης στο δίκτυο Σε σφάλµατα φάσης-γης, σύµφωνα µε το Σχήµα 14γ, το ρεύµα να µπαίνει στη γη στη θέση σφάλµατος, όπου και ρέει µέσω της αντίστασης γείωσης R F. Το ρεύµα ρέει δια µέσου όλων των παραλλήλων γειώσεων R B1, R B2,.. R B. Ο ουδέτερος αγωγός έχει παντού το ίδιο δυναµικό ως προς την άπειρη γη. Το δυναµικό αυτό είναι ίσο µε την τάση σφάλµατος όπως ακολουθεί: Uf RB = 220V, RB + RF όπου R B -1 = R B1-1 + P B -1 + R B , R B είναι η συνισταµένη αντίσταση όλων των αντιστάσεων γείωσης του ουδέτερου. Για U F 50V προκύπτει: R F 3,4 R B. H τελευταία σχέση ικανοποιείται κατά τους ΚΕΗΕ για R B = 10Ω. 3.4 Συνθήκες ουδετέρωσης η Συνθήκη ουδετέρωσης Για στερεό (ιδανικό) βραχυκύκλωµα µεταξύ φάσης και ουδέτερου, πρέπει τα µέσα προστασίας (ασφάλειες ή αυτόµατοι) να διακόπτουν γενικά το κύκλωµα σε 5 sec. Αυτό θεωρείται ότι ισχύει, όταν το ρεύµα του βραχυκυκλώµατος είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του ονοµαστικού ρεύµατος της αµέσως προτεταγµένης ασφάλειας. Ειδικά για τις πιο κάτω περιπτώσεις ο χρόνος απόζευξης δεν είναι 5 sec αλλά 0,2 sec - Κυκλώµατα µε πρίζες κάτω των 35A - Κυκλώµατα µε συσκευές χειρός. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι το ισχύον ΚΕΗΕ δεν εµπεριέχει το χρόνο 0,2 sec. Αυτός ο κατά 25 φορές µειωµένος χρόνος είναι απαραίτητος στις πιο πάνω περιπτώσεις, γιατί υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Προσοχή: Ένας έλεγχος του ρεύµατος βραχυκύκλωσης µπορεί να δείξει ότι σε πολύ µακριές γραµµές τροφοδότησης αυτό µπορεί να µην ισχύει πάντα, οπότε πρέπει να αυξηθούν οι διατοµές των αγωγών η Συνθήκη ουδετέρωσης Πρέπει να εξασφαλίζεται η συνέχεια του ουδετέρου. Η ελάχιστη διατοµή του είναι ίση µε αυτή των φάσεων, για 16 mm 2 διατοµής φάσεων. Για µεγαλύτερες διατοµές ο ουδέτερος έχει το ήµισυ της διατοµής των φάσεων αλλά τουλάχιστον 16mm 2, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα ιατοµή φάσεων (Αp) Α p 16mm 2 16 < A p 35mm 2 A p > 35 mm 2 ιατοµή Ουδέτερου (Α Ν ) A N = A p A N = 16 mm 2 A N = 0,5 A p Πίνακας. ιατοµή ουδέτερου σύµφωνα µε το άρθρο 19 των ΚΕΗΕ Η σηµασία της συνέχειας του ουδετέρου προκύπτει από το Σχήµα 15. Εάν διακοπεί ο ουδέτερος µετά το σηµείο Ν, δηλαδή κατά τη διαδροµή του αγωγού προστασίας, τότε δεν υφίσταται κίνδυνος. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 21

22 Σχήµα 15 Συνεπώς πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχεια του ουδέτερου στο δίκτυο. Στο δηµόσιο δίκτυο η ΕΗ θεωρείται ότι εξασφαλίζει τη συνέχεια και όχι ο καταναλωτής. Σε βιοµηχανικά δίκτυα ή µεγάλες εγκαταστάσεις µπορεί να εξασφαλιστεί η συνέχεια του ουδέτερου όταν έχει διατοµή πάνω από 10 mm η Συνθήκη ουδετέρωσης Αυτή η συνθήκη θα αναφερθεί εδώ όπως εφαρµόζεται κατά τους ΚΕΗΕ. Ο ουδέτερος γειώνεται όπως ακολουθεί: α) Ο ουδέτερος κόµβος του ΜΣ, ΜΤ/ΧΤ, γειώνεται. Εκεί συνδέονται (εφ όσον υπάρχουν) τα µεταλλικά περιβλήµατα των καλωδίων αναχώρησης ΧΤ. β) Σε εναέρια δίκτυα υπάρχουν γειώσεις στα τέρµατα των κυρίων κορµών και των διακλαδώσεων, τουλάχιστον κάθε 200 m. Πρέπει να γίνουν πρόσθετες γειώσεις και µάλιστα οµοιόµορφα κατανεµηµένες, για να επιτευχθεί χαµηλή αντίσταση γείωσης, όταν αυτό απαιτείται (δες 4 η συνθήκη ουδετέρωσης, πιο κάτω). γ) Σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα γειώνεται ο ουδέτερος σε κάθε παροχέτευση πριν από τα όργανα προστασίας της παροχέτευσης. Η γειώση πρέπει να είναι από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα ονοµαστικής διαµέτρου τουλάχιστον µιάς ίντσας (εσωτερική διάµετρος) και µήκος 2,5 m. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το µεταλλικό δίκτυο ύδρευσης, εφ όσον έχει ίση ή µικρότερη αντίσταση από τον πιο πάνω σωληνα-γειωτή. Αν δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν κύρια γείωση το δίκτυο ύδρευσης λόγω της µεγάλης του αντίστασης, τότε πρέπει να χρησιµοποιείται ηλεκτρόδιο γείωσης και να γίνει σύνδεση µε την ύδρευση. Η γείωση στο µετρητή γίνεται µε αγωγό 16 mm 2. Πρέπει να επιδιώκεται χαµηλή αντίσταση γείωσης στην παροχή της οικοδοµής για να υπάρχει µία αποτελεσµατική προστασία. Με θεµελιακές γειώσεις µπορούν εύκολα να επιτευχθούν χαµηλές αντιστάσεις γείωσης. Με τον αγωγό γείωσης συνιστάται να συνδέονται όλα τα µεταλλικά αντικείµενα, µπανιέρα, σωλήνες, µεταλλικά δάπεδα. Μιλάµε για ισοδυναµικές σνδέσεις. Ο ουδέτερος γειώνεται αµέσως πριν το µετρητή και όχι µέσα στις εγκαταστάσεις του καταναλωτή, διότι η ΕΗ θεωρείται ότι εξασφαλίζει καλύτερα τη συνέχεια του ουδέτερου από ότι ο καταναλωτής. Η συνέχεια του ουδετέρου είναι απολύτως αναγκαία, όπως δείχνει και το σχήµα 15. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 22

23 η Συνθήκη ουδετέρωσης Η συνολική αντίσταση γείωσης του ουδετέρου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δέκα Ohm(10Ω). Εδώ προσµετρώνται όλες οι παράλληλες γειώσεις στο δίκτυο και στις παροχετεύσεις των καταναλωτών. Αν η αντίσταση είναι µεν µικρότερη των 10Ω αλλά µεγαλύτερη του ενός Ohm (1Ω), τότε πρέπει η γείωση του ουδέτερου του ΜΣ και η γείωση των µεταλλικών µερών του υποσταθµού να είναι ανεξάρτητες, δηλ. όχι συνδεδεµένες (Σχήµα 16). Εξαίρεση αποτελούν οι εναέριοι σταθµοί διανοµής της ΕΗ, όπου το όριο αυτό είναι δύο Ohm (2Ω). Σχήµα 16 Αν κατασκευάζεται ανεξάρτητη γείωση των µεταλλικών µερών της µέσης τάσης σε ΥΣ, αυτή πρέπει να έχει αντίσταση µικρότερη των 40 Ω. Σε υποσταθµούς µε υπόγεια καλώδια µεταλλικού µανδύα είναι επιτρεπτή η σύνδεση των δύο γειώσεων, αν το συνολικό µήκος των καλωδίων είναι πάνω από 1200 m. Καλώδια που οδεύουν στο ίδιο χαντάκι υπολογίζονται σαν ένα. Οι γειώσεις του ουδετέρου και του υποσταθµού θεωρούνται ανεξάρτητες όταν το πεδίο ροής της µιάς µηδενίζεται στη θέση της άλλης. Αυτό είναι περίπου δεδοµένο όταν η απόσταση των γειωτών είναι 8 φορές µεγαλύτερη από την µεγαλύτερη διάσταση των γειωτών. Π.χ. για σωλήνες κατακόρυφους σε 2,5 m βάθος, µια απόσταση 25 m εξασφαλίζει ανεξαρτησία των γειώσεων. Επειδή δύο γειώσεις και ιδιαίτερα η ανεξαρτησία τους, είναι προβληµατικές, πρέπει να επιδιώκεται µια κοινή χαµηλή γείωση του ΥΣ και του ουδέτερου ΜΣ. Σε καλώδια ΧΤ µε µεταλλικό µανδύα ο ουδέτερος συνδέεται µε το µανδύα και στα δύο άκρα του καλωδίου, δηλαδή στην αναχώρηση των καλωδίων και στην άφιξη στον πίνακα διανοµής και γειώνεται. Η συνθήκη του 1Ω προκύπτει από την ανάγκη προστασίας σε σφάλµατα υπερπήδησης στην ΜΤ, π.χ. υπερπήδηση σε µονωτήρα διέλευσης ΜΣ ή σε ακροκεφαλή καλωδίου, όπως αυτό εξετάζεται στο κεφάλαιο περί εγκαταστάσεων µέσης τάσης η Συνθήκη ουδετέρωσης Ποτέ ο ουδέτερος δεν πρέπει να αποζεύγεται µόνος. Ο ουδέτερος, κατά κανόνα, δεν πρέπει να περιέχει ασφάλειες ή διακόπτες. Πρέπει επίσης να εξασφαλισθούν η συνέχεια του και η µηχανική του αντοχή. Αυτό, προφανώς, δεν ισχύει στη σύνδεση ρευµατοδότη ρευµατολήπτη (πρίζα φις). ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 23

24 Σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν σε εκρηκτικό περιβάλλον, επιτρέπεται µόνο η ταυτόχρονη διακοπή όλων των φάσεων και ουδετέρου (ΡΕ). Ο αγωγός προστασίας ποτέ δεν αποζεύγεται ή ασφαλίζεται Ισοδυναµικές συνδέσεις Σε περιπτώσεις σφαλµάτων µόνωσης καλωδίων, µπορεί σε ένα κοντινό µεταλλικό αντικείµενο - π.χ. σε µία σωλήνωση κοντά στο καλώδιο - να επαχθεί µία τάση ως προς τη γη λόγω διαρροής. Έτσι, µπορούν να δηµιουργηθούν επικίνδυνες τάσεις επαφής µεταξύ δύο µεταλλικών αντικειµένων (Σχήµα 17). Γενικά, δύο µεταλλικοί σωλήνες ή εκτεταµένες µεταλλικές κατασκευές που µπορεί να πιάσει κανείς ταυτόχρονα, πρέπει να είναι συνδεδεµένες ισοδυναµικά µε αγωγό διατοµής 6 mm 2 τουλάχιστον. Η ανάγκη ισοδυναµικής σύνδεσης είναι ιδιαίτερα επιτακτική σε υγρούς χώρους, π.χ. στο µαγειρείο, στο µπάνιο και σε εργοστάσια. Συνιστάται να γίνεται και ισοδυναµική σύνδεση στις παροχές των καταναλωτών, σε «ζυγό γειώσεως». Εκεί συνδέονται ισοδυναµικά οι σωληνώσεις της θέρµανσης, του νερού, του φωταερίου µαζί µε τη γείωση του ουδέτερου. Οι ισοδυναµικές συνδέσεις γίνονται µε αγωγό διατοµής τουλάχιστον 6 mm 2. Η ακριβής διατοµή µπορεί να προσδιορισθεί µε βάση το ρεύµα βραχυκύκλωσης και τη διάρκειά του, όπως αυτό αναλύεται στο κεφάλαιο 6 περί προσδιορισµού αγωγών και καλωδίων. Η µέγιστη τιµή είναι 25 mm 2, έτσι όπως προκύπτει από υπολογισµούς. Μπορεί επίσης να τεθεί ίση µε το 50% του αγωγού προστασίας. Η διατοµή Α του χάλκινου αγωγού υπολογίζεται µε µεθόδους του κεφαλαίου 6 ως εξής: Α = I 2 t 144 mm 2 όπου Ι: το µέγιστο ρεύµα βραχυκυκλώµατος φάσης - ουδέτερου στο σηµείο της συσκευής σε Ampere, t: ο χρόνος σε (sec) απόζευξης του οργάνου προστασίας για το ρεύµα Ι. Αν Α είναι µικρότερο του 6 mm 2, λαµβάνονται 6 mm 2. Σχήµα 17 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 24

25 Στα µαγειρεία και στα µπάνια ενώνονται οι σωληνώσεις µε τα µεταλλικά αντικείµενα, όπως µπανιέρα ή θερµοσίφωνο. Μπορεί και εκεί να γίνει ισοδυναµική σύνδεση µε τον αγωγό προστασίας, όπως στην παροχή. Ιδιαίτερα σε εργοστάσια, σε κολυµβητήρια και σε αγροτικές εγκαταστάσεις µε µεταλλικές κατασκευές, πρέπει να εφαρµοστεί ισοδυναµική σύνδεση (Σχήµα 18). Σχήµα Προστασία µε διακόπτες διαφυγής τάσης ( Τ) Ο διακόπτης διαφυγής τάσης παρακολουθεί την τάση ως προς γη των µεταλλικών περιβληµάτων όπου είναι συνδεδεµένος και αν αυτή υπερβεί τα 50 V τότε αποσυνδέει το κύκλωµα σε όλους τους πόλους (φάσεις και ουδέτερο, αν υπάρχει (Σχήµα 19). Το γειωµένο άκρο του Τ συνδέεται µε ιδιαίτερο ηλεκτρόδιο γείωσης, που δεν πρέπει να είναι συνδεδεµένο µε τη γείωση του ουδέτερου του ΜΣ. Επίσης, οι δύο γειώσεις δεν πρέπει να αλληλοεπηρεάζονται. Γι' αυτό απαιτείται µεταξύ τους µία απόσταση 20 m περίπου. Για τη γείωση αρκεί ένας γειωτής ράβδου µε διάµετρο 12,5 mm και µήκος 1,5 m ή µία πλάκα µε διαστάσεις 0,5x0,5 m 2 ή µία ταινία µε 10 m µήκος. Η ταινία ή η πλάκα βρίσκονται σε βάθος 1,0 m. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 25

26 Σχήµα 19 Ο χρόνος αποσύνδεσης της τάσης των 50 V πρέπει να είναι κατά τους ΚΕΗΕ µερικά δέκατα του δευτερολέπτου. Κατά VDE 100 και 0663 ισχύει : - Για τάση σφάλµατος 25 V και αντίσταση γείωσης 200 Ω, ο χρόνος απόζευξης είναι το πολύ 0,2 sec. - Για τάση σφάλµατος 50 V και αντίσταση γείωσης 500 Ω, ο χρόνος απόζευξης είναι 0,2 sec περίπου. Επιτρέπεται η χρήση του Τ σε συνδυασµό µε ουδετέρωση ή άµεση γείωση. Η χρήση του Τ σαν γενική (κύρια) µέθοδος προστασίας επιτρέπεται µόνο (αν συµφωνεί η ΕΗ) σε περιοχές που δεν εφαρµόζεται η ουδετέρωση και µάλιστα όταν η άµεση γείωση είναι δαπανηρή Προστασία µε διακόπτες διαφυγής έντασης ( Ε) Ο διακόπτης διαφυγής έντασης παρακολουθεί το ρεύµα διαρροής ως προς τη γη (Σχήµα 20). Αν αυτό υπερβεί µία τιµή, συνήθως 30 ma, τότε αποζεύγει το κύκλωµα σε όλους τους πόλους, δηλ. στις φάσεις και στον ουδέτερο, σε 0,2 sec περίπου. Το Σχήµα 20 δείχνει µία τριφασική εγκατάσταση µε Ε και άµεση γείωση. Ο Ε έχει σαν βασικό του στοιχείο έναν αθροιστικό µετασχηµατιστή ρεύµατος τύπου δακτυλίου. Στο πρωτεύον περνούν τα ρεύµατα των φάσεων Ι 3, Ι 2,Ι 3, και του ουδέτερου Ι Ν. Στο δευτερεύον περνά ένα ρεύµα ανάλογο του αλγεβρικού αθροίσµατος των τεσσάρων ρευµάτων. Αν δεν υπάρχει διαρροή, τότε το άθροισµα των ρευµάτων είναι µηδέν, γιατί το ρεύµα των τριών φάσεων επιστρέφει µέσω του ουδετέρου. Το δευτερεύον του ΜΣ έντασης δεν έχει ρεύµα. Ι 1 +Ι 2 +Ι 3 -Ι Ν =0 Αν υπάρχει σφάλµα ως προς γη, το άθροισµα των ρευµάτων των φάσεων και του ουδέτερου είναι ίσο µε το ρεύµα σφάλµατος Ι F. Ι 1 +Ι 2 +Ι 3 -Ι Ν =Ι F Ο Ε επιτρέπεται να µπαίνει σαν γενικό (κύριο) µέσο προστασίας σε δίκτυα µε άµεση γείωση, όπου η απαιτούµενη µικρή αντίσταση γείωσης δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Αυτό εφ όσον το επιτρέψει η ΕΗ. Επιτρέπεται να µπαίνει σε δίκτυα µε γενική προστασία την ουδετέρωση. Μπαίνει όπως δείχνει το Σχήµα 21, µετά τις ασφάλειες του πίνακα διανοµής. Προστατεύει δηλαδή όλη την εγκατάσταση. Οι Ε που προσφέρονται στο εµπόριο είναι ρυθµισµένοι για απόζευξη ρευµάτων σφάλµατος: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 26

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική ασφάλεια. Το ηλεκτρικό ρεύµα

Ηλεκτρική ασφάλεια. Το ηλεκτρικό ρεύµα Ηλεκτρική ασφάλεια Λορέντζο Ραντίν, Βιοµηχανικός Υγιειονολόγος, Κέντρο Υγείας-Υγιεινής της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ Το ηλεκτρικό ρεύµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ. Φωτεινή Γ. Πετκάκη. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ. Φωτεινή Γ. Πετκάκη. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ Φωτεινή Γ. Πετκάκη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Θεσσαλονίκη 2001 Περιεχόµενα ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ: ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΛΗΨΗ...3 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ...4 2 Ο ΚΙΝ ΥΝΟΣ...4 2.1 Το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση)

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Παρουσίαση: Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) και ΤΤ (άµεση γείωση) Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82 Μέτρα και ασφάλειας στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ Γιώργος Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύµα εκτός από την τεράστια συνεισφορά στην ανθρώπινη πρόοδο δεν παύει να εγκυµονεί πάντοτε µεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Σ. ΜΑΝΕΣΗ Β. ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ. ΡΑΦΑΗΛΙ ΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ε. Πυργιώτη Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Μέτρα κατά της ηλεκτροπληξίας Αποφυγή της άμεσης επαφής με: Ισχυρή μόνωση Φράγματα ή περιβλήματα Εμπόδια Χωροθέτηση σε απρόσιτη θέση Χώρους με αγώγιμο δάπεδο Χώρους με ισοδυναμικές συνδέσεις Αγείωτα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιλαµβάνει όλα τα µέτρα µε τα οποία διαπιστώνεται ότι η ολόκληρη η εγκατάσταση που ελέγχεται, πληροί τις απαιτήσεις. Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18. Σύντοµες οδηγίες χρήσης MS 18 1 ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 18 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές

Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μετρήσεις και δοκιμές ΤΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οι απαιτούμενες δοκιμές και μετρήσεις τηςνέαςυδε Είναι τα μέτρα με τα οποία αποδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ,

Αντικείμενο. Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, Αντικείμενο Περιγραφή: της κατασκευαστικής δομής των ΜΣ που χρησιμοποιούνται σε υποσταθμούς ΜΤ, των παραγόντων που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των ΜΣ, των τρόπων προστασίας ΜΣ υποσταθμών ΜΤ. Διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΜΗΒΕ: «ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ» Κεντρικό Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Συνδιοργανωτής της Εκδήλωσης Εισηγήσεις ΔΕΗ: 1. «Συνεργασία γειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384

Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Πως εξασφαλίζεται η προστασία ατόµων µε τοελοτhd 384 Εισηγητής: ρ. Νικόλαος Κόκκινος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Περιεχόµενα παρουσίασης Σύντοµο ιστορικόελεμκοαβεεκαιησυµβολή της ανάπτυξη ΕΛΟΤ HD 384 ΚΕΗΕ Θεµελιακή

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ -1- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 50 χρόνια τεχνολογία Lutz Ο Οίκος Lutz Γερµανίας ειδικεύεται στην ασφάλεια των εργαζοµένων, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος αφού µε την χρήση των ειδικών αντλιών για

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Αθήνα, 15.11.05

Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Αθήνα, 15.11.05 Ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων - Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 Αθήνα, 15.11.05 Η ασφάλεια στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Κ. Τσανάκας Καθηγητής Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας MainTech Υπηρεσίες Κατασκευής και Συντήρησης Φωτοβολταϊκά έργα Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ A/A ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE

Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ : ΑΣΚΗΣΗ 3 η Τίτλος Άσκησης : ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ WHEATSTONE Σκοπός Η κατανόηση της λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Ιστορική αναδρομή Το ελληνικό δίκτυο 1 Ηλεκτρική εγκατάσταση είναι το σύνολο των αγωγών και συσκευών που χρειάζονται για την μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Ύλη Μαθήµατος Τρόπος Βαθµολογίας Εισαγωγή στο Εργαστήριο / Ύλη Εργαστηρίου ρ. Αθανάσιος. Παναγόπουλος Λέκτορας ΕΜΠ 1 Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών, ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα

Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα Θερμική Συμπεριφορά Γραμμών Κορμού Διανομής Μέσης Τάσης κατά το Βραχυκύκλωμα στον Αέρα Δυναμική και Θερμική Καταπόνηση Εγκαταστάσεων Γεώργιος Α. Βίλλιας1, Αθανάσιος Χ. Μέρμιγκας, Ελευθερία X. Πυργιώτη3,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr 1. ANTIKEIMENO ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Βασίλης Λουκίδης Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός Τμηματάρχης Υ&Α της Εργασίας, ΕΟΑΕ Υ&Α της Εργασίας στα Τ.Ε. Κομοτηνή, 21 Νοεμβίιου 2008 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com

Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED. ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Αυτόνομα Ηλιακά Φωτιστικά Δρόμου - Κήπου Σειρά LED ΝΑΝΟΔΟΜΗ, Ασκληπιού 109, 11472 Αθήνα, Τηλ. 2103629581 email: info@nanodomi.com Διαμόρφωση ηλιακού φωτιστικού δρόμου Ένα αυτόνομο ηλιακό φωτιστικό αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Αποφυγή διανομής μονοφασικών παροχών με 3φασικό (πενταπολικό) καλώδιο.

Αποφυγή διανομής μονοφασικών παροχών με 3φασικό (πενταπολικό) καλώδιο. Τεχνική Ανάλυση 27 Απριλίου 2015 Ενημερωτικό Νο7 Αποφυγή διανομής μονοφασικών παροχών με 3φασικό (πενταπολικό) καλώδιο. Σύνταξη : Σταμάτης Καραγιάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ., s.karagiannis@horos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά)

Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Προστασία έναντι υπερτάσεων (αντικεραυνικά) Agenda Επιλογή της βέλτιστης αντικεραυνικής προστασίας. Εγκατάσταση αντικεραυνικών. Επιλογή της βέλτιστης προστασίας για το αντικεραυνικό. Κανόνες εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά

Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά Αντίσταση μόνωσης (R iso ) φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που δεν είναι απομονωμένες γαλβανικά με τα SUNNY MINI CENTRAL 9000TL/10000TL/11000TL Περιεχόμενα Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με μετατροπείς χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. 1 ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ρ. Γεώργιος Μπαµόπουλος, Χηµικός Μηχανικός, ιευθυντής Εργαστηρίων ΕΛΟΤ Ηµερίδα ΥΠΑΝ: «Ασφαλής ιάθεση Ηλεκτρικών Χριστουγεννιάτικων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ Α/Α Περιγραφή Σύµβολο 1 Φωτιστικό σώµα στεγανό. Γενικό σύµβολο. 2 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα. 3 Φωτιστικό σώµα µε δυο ανεξάρτητα κυκλώµατα από τα οποία το ένα ανάγκης. 4 Φωτιστικό σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα