ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 &

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: & 2. Επαγγελµατική απασχόληση Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης Θέση: Κύριος Ερευνητής (Β Βαθµίδας) 3. Επιστηµονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα Τα επιστηµονικά και ερευνητικά µου ενδιαφέροντα εστιάζονται σε: εφαρµογές Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στη µελέτη και διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων, εκτίµηση φυσικών κινδύνων (πληµµύρες, δασικές πυρκαϊές, κατολισθήσεις), µελέτες ποιότητας υδάτων, οικοσυστηµάτων, χρήσης/κάλυψης γης, περιβαλλοντικών επιπτώσεων µελέτη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µε την ανάπτυξη τεχνικών τηλεπισκόπησης από δορυφορικά δεδοµένα ανάπτυξη τεχνικών ατµοσφαιρικών διορθώσεων δορυφορικών δεδοµένων µελέτη παραµέτρων του ατµοσφαιρικού ηλεκτρισµού. 1

2 4. Σπουδές 4.1 Μεταπτυχιακές σπουδές Νοέµβριος 1998 ιδακτορικό ίπλωµα στις Φυσικές Επιστήµες, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών. Βαθµός «Άριστα». Τίτλος διατριβής: «Μελέτη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης µεγάλων πόλεων µε τη βοήθεια δορυφορικών παρατηρήσεων: ανάπτυξη αλγόριθµου ατµοσφαιρικής διόρθωσης δορυφορικών εικόνων σε αστικές περιοχές». εκέµβριος 1994 Master of Science in «Remote Sensing, Image Processing and Applications», Department of Applied Physics and Electronic & Mechanical Engineering, University of Dundee, U.K.. Τίτλος MSc Thesis: «Thermal and Chemical Structure of the Tropo- Stratosphere over the South-Eastern Mediterranean region as derived from Satellite Observations». 4.2 Πανεπιστηµιακές σπουδές Ιούνιος 1993 Πτυχίο Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Γεωλογίας. Βαθµός «Λίαν Καλώς». Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Μελέτη της Ηµερήσιας και Ετήσιας Πορείας της Πυκνότητας του Ατµοσφαιρικού Ηλεκτρικού Ρεύµατος Αγωγής για οποιαδήποτε Καιρική Κατάσταση στην Αθήνα». 4.3 Θερινά σχολεία 43 rd Scottish Universities Summer School in Physics: «The Determination of Geophysical Parameters from Space», University of Dundee, UK, 15/8/1994 3/9/1994. NATO Advanced Study Institute (ASI): «Solar Ultraviolet Radiation Modeling, Measurements & Effects», Kassandra Palace Hotel, Χαλκιδική, 2/10/ /10/

3 4.4 Σεµινάρια Seminar on ERS SAR and other Complementary Spaceborne Sensors for Land Use and Land Cover Applications. ESRIN, ESA, November 17-20, 1998, Frascati, Italy. ιεθνές Συµπόσιο Training and Education in the Energy Field. ιοργανώθηκε στα πλαίσια του Προγράµµατος SAVE από το Κέντρο Ενεργειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΝΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία µε τη 17η Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αθήνα, 22 Μαΐου ιηµερίδα : Όζον και Ηλιακή Υπεριώδης Ακτινοβολία στην περιοχή της Μεσογείου Επιπτώσεις στην Ανθρώπινη Υγεία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, ερµατολογική Κλινική- Φωτοβιολογικό Τµήµα. Αθήνα, 9-10 Απριλίου Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης: Εξοικονόµηση Ενέργειας στη Βιοµηχανία Τροφίµων. ιοργάνωση: Κέντρο Ενεργειακής Εκπαίδευσης (ΚΕΝΕ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών µε την συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταµείου, 1993 (διάρκεια 400 ώρες). 5. Υποτροφίες για σπουδές Υποτροφία για µεταπτυχιακές σπουδές από το Πρόγραµµα Υποτροφιών ERASMUS ( ). Υποτροφία για συµµετοχή στο NATO Advanced Study Institute (ASI) Summer School που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο του Dundee, 15/8/1994 3/9/1994, από το Πρόγραµµα Υποτροφιών της Επιστηµονικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ. Young Scientist s Travel Award για συµµετοχή στο 20 th General Assembly of the European Geophysical Society, που πραγµατοποιήθηκε στo Αµβούργο, Γερµανία, 3-7 Απριλίου Υποτροφία για συµµετοχή στο NATO Advanced Study Institute (ASI) που πραγµατοποιήθηκε στις 2/10/ /10/1995 στη Χαλκιδική, από το Πρόγραµµα Υποτροφιών της Επιστηµονικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ. Scientist s Award για συµµετοχή στο 10 th International Conference on Atmospheric Electricity, June , Osaka, Japan, από την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου. 3

4 6. Ερευνητικές δραστηριότητες Spatio-temporal land cover/use changes and NDVI changes (agricultural and forest) according to rainfall for assessing changes due to climate change Ερευνητικό Πρόγραµµα λήψης δορυφορικών δεδοµένων Landsat από European Space Agency (ESA Category-1 Proposal C1P.14557). ιάρκεια έργου: Ιούλιος 2013-Ιούλιος Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου. Στόχος του προγράµµατος είναι η διερεύνηση της κλιµατικής αλλαγής στην κλίµακα της λεκάνης απορροής των ποταµών Αχέροντα και Λούρου. Η προτεινόµενη ανάλυση εστιάζεται στη χρήση µιας σειράς δεικτών βλάστησης για την παροχή σηµαντικών πληροφοριών όσον αφορά την παραγωγικότητα και την κατάσταση της βλάστησης, η οποία αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο ευαίσθητα συστατικά τοπίου για υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Έµφαση δίνεται στις χωροχρονικά δυναµικές µορφές των αλλαγών χρήσης/κάλυψης γης για την περίοδο µε τη χρήση δορυφορικών δεδοµένων Landsat-TM. Συνδυασµένη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και υδραυλικής προσοµοίωσης µε σκοπό την εκτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας σε φαινόµενα πληµµύρας σε επίπεδο λεκάνης απορροής στην Κύπρο (SATFLOOD) Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου, στα πλαίσια της «έσµης Προγραµµάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία », Πρόγραµµα ««Προσέλκυση Ερευνητών Εξωτερικού». ιάρκεια 15/11/ /02/2014. Project Coordinator: Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου για το ΕΑΑ. Σκοπός του έργου είναι η χαρτογράφηση της µεταβολής της αστικής ανάπτυξης µε τη βοήθεια τεχνικών δορυφορικής τηλεπισκόπησης από δορυφόρους µεγάλης διακριτικής ικανότητας, καθώς και η διερεύνηση της χαρτογράφησης καταγεγραµµένων πληµµυρικών φαινοµένων από δορυφορικές εικόνες radar. Παράλληλα, θα γίνει χρήση γεωλογικών δεδοµένων, κτηµατολογικών και πολεοδοµικών χαρτών, διαγραµµάτων και αεροφωτογραφιών και αναλύσεις ακραίων φαινοµένων βροχόπτωσης, σε συνδυασµό µε επιτόπιες µετρήσεις και αποτυπώσεις για καταχώρηση όλων των δεδοµένων σε ένα Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Μέσα από αυτή τη διεπιστηµονική προσέγγιση, θα γίνει εκτίµηση τόσο στην υφιστάµενη κατάσταση µιας προεπιλεγµένης περιοχής, αλλά 4

5 ταυτόχρονα θα πραγµατοποιηθούν προσοµοιώσεις και υδραυλικές αναλύσεις για µελλοντικούς κινδύνους πληµµύρων και εκτίµηση των δυνητικών ζηµιών. Integrated use of remote sensing and Lidar techniques for the study of air pollution and the optical properties of the atmosphere in Cyprus (ΠΕΝΕΚ/0311/05) Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου, στα πλαίσια της «έσµης Προγραµµάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία », Πρόγραµµα ««Πρόγραµµα Νέοι Ερευνητές Κύπρου - ΠΕΝΕΚ». ιάρκεια 02/05/ /05/2014. Project Coordinator: Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου για το ΕΑΑ. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωµένου εργαλείου/αλγόριθµου ατµοσφαιρικής διόρθωσης δεδοµένων τηλεπισκόπησης που θα βασίζεται στη παρακολούθηση των επιπέδων της σωµατιδιακής ρύπανσης. Για το σκοπό αυτό θα δηµιουργηθεί κατάλληλη βάση δεδοµένων που θα ενσωµατώνει τις οπτικές ιδιότητες των αερολυµάτων από επίγειες µετρήσεις (PM) και δεδοµένα τηλεπισκόπησης (AOT), καθώς και την εποχιακή µεταβολή του οριακού στρώµατος ανάλογα µε τις επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες. ιαχείριση και παρακολούθηση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων στην Κύπρο µε τη χρήση της δορυφορικής τηλεπισκόπηση (ΠΕΝΕΚ/0609/60/ SATCOAST) Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου, στα πλαίσια της «έσµης Προγραµµάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία », Πρόγραµµα ««Πρόγραµµα Νέοι Ερευνητές Κύπρου - ΠΕΝΕΚ». ιάρκεια 02/05/ /05/2014. Project Coordinator: Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου για το ΕΑΑ. Στόχος του έργου είναι η παρακολούθηση των παράκτιων υδάτων µε έµφαση στις περιοχές όπου υπάρχουν µονάδες αφαλάτωσης, λιµάνια ή άλλες σηµειακές πηγές ρύπανσης µε τη βοήθεια Τεχνικών ορυφορικής Τηλεπισκόπησης. Παράλληλα θα πραγµατοποιηθεί επίγειος σχεδιασµός δικτύου σταθµών δειγµατοληψίας στις περιοχές αυτές από όπου και θα λαµβάνονται υδατικά δείγµατα µε σκοπό την συσχέτιση ορισµένων παραµέτρων (π.χ., θερµοκρασία, θολερότητα, αιωρούµενο σωµατιδιακό υλικό, χλωροφύλλη-α) µε δορυφορικά και επίγεια µέσα. 5

6 ΞΕΝΙΟΣ: Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στην Τουριστική ΑνάπτυΞη Ευαίσθητων Περιοχών της Ελλάδας. Πιλοτική Εφαρµογή: ΜεσσηΝία ΠερΙοχές Ολοκληρωµένης ΤουριστικήΣ Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) Έργο Χρηµατοδοτούµενο από Επιχειρησιακά Προγράµµατα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα» και Περιφερειών σε Μετάβαση, Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) ράση Εθνικής Εµβέλειας «Συνεργασία», Πράξη Ι «Συνεργατικά Έργα Μικρής και Μεσαίας Κλίµακας», E&T Θεµατικός Τοµέας Προτεραιότητας: 3.1. ιάρκεια έργου: 14/12/ /12/2013. Μέλος της ερευνητικής οµάδας του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ. Σκοπός του έργου είναι η µελέτη, όχι απλά των φαινοµένων εκείνων που πιθανόν να επηρεάσουν στο µέλλον τον τουρισµό, αλλά κυρίως η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των διαφόρων φαινοµένων που άµεσα ή έµµεσα το ένα προκαλεί το άλλο ή µεγεθύνει ή επιταχύνει την εξέλιξή του, µε άλλα λόγια η συνέργεια µεταξύ των φαινοµένων και η σχέση τους µε την κλιµατική αλλαγή. Αποτέλεσµα της µελέτης θα είναι η εκτίµηση της εξέλιξης του κλίµατος στην περιοχή, µε υπολογισµό µιας σειράς κλιµατικών και άλλων δεικτών, και προτάσεις για οµαλή προσαρµογή των τουριστικών εγκαταστάσεων στην κλιµατική αλλαγή, σε έναν ορίζοντα ορισµένων δεκαετιών. Συνεισφορά στη διαχρονική µελέτη του δείκτη βλάστησης NDVΙ από δορυφορικά δεδοµένα (AVHRR/MODIS). Air pollution monitoring from Space in Cyprus (AIRSPACE) Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου, στα πλαίσια της «έσµης Προγραµµάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία », Πρόγραµµα «Αειφόρος Ανάπτυξη». ιάρκεια 01/12/ /01/2013. Project Coordinator: Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου για το ΕΑΑ. Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη µιας νέας µεθοδολογίας για τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα µέσω συνδυασµένης χρήσης επίγειων µετρήσεων ατµοσφαιρικής ρύπανσης (PM 10 ), δορυφορικών µετρήσεων, ηλιακών φωτόµετρων και Lidar. Στόχο του έργου αποτελεί η σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο πρόγνωση τόσο της ποιότητας του αέρα (συγκεντρώσεις PM 10 ) και του καιρού για 72 ώρες. 6

7 Επίπτωση της κλιµατικής αλλαγής στις συνιστώσες του υδρολογικού κύκλου Έργο χρηµατοδοτούµενο από τo πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ». ιάρκεια έργου: Σεπτέµβριος 2010 εκέµβριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου για το ΕΑΑ. Στόχο του έργου αποτελεί η διερεύνηση των αλλαγών της εξατµισοδιαπνοής υπό την επίδραση των διαχρονικά παρατηρούµενων αλλαγών στη θερµοκρασία, την ακτινοβολία, τη νεφοκάλυψη και τις συγκεντρώσεις των αερολυµάτων και η δυνατότητα παραµετροποίησης τους µε τη χρησιµοποίηση τόσο συµβατικών απλών ή πιο σύνθετων επίγειων µετρήσεων όσο και απλών µοντέλων που θα αναπτυχθούν και θα στηρίζονται στη δορυφορική τεχνολογία. Μελέτη του φαινοµένου της αστικής θερµικής νησίδας στην Κύπρο (URBAN HEAT) Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου, στα πλαίσια της «έσµης Προγραµµάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία 2008», Πρόγραµµα «Θεµατικές ράσεις», ράση «Αστικό και οµηµένο Περιβάλλον», Πρόγραµµα «Αειφόρος Ανάπτυξη». ιάρκεια 01/12/ /02/2012. Project Coordinator: Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου. Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου για το ΕΑΑ. Σκοπός του έργου ήταν η καταγραφή, χαρτογράφηση και παρακολούθησης του φαινοµένου της αστικής θερµικής νησίδας µε τη χρήση δορυφορικών εικόνων, επίγειων µετρήσεων και η αποτύπωση των αποτελεσµάτων σε ένα κατάλληλα διαµορφωµένο σύστηµα για την διάχυση των αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων του Έργου. Σύστηµα παρακολούθησης αεροσωµατιδιακής ρύπανσης σε σχεδόν-πραγµατικό χρόνο (AERAS) Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου, στα πλαίσια της «έσµης Προγραµµάτων», Πρόγραµµα «Θεµατικές ράσεις», ράση «Αειφορία». ιάρκεια 14/11/ /02/2009. Project Coordinator: Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου. Επιστηµονικός Υπεύθυνος έργου για το ΕΑΑ. Σκοπός του προτεινόµενου έργου ήταν ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός συστήµατος για τη χωρική αποτύπωση και την πρόβλεψη της χρονικής εξέλιξης της αεροσωµατιδιακής ρύπανσης που προέρχεται από τη µεταφορά σκόνης από την έρηµο Σαχάρα στη ΝΑ Μεσόγειο και δευτερευόντως από ανθρωπογενείς πηγές. Το προτεινόµενο έργο υλοποιήθηκαν: (α) η ανάπτυξη ενός συστήµατος αποτύπωσης της αεροσωµατιδιακής 7

8 ρύπανσης σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν οι δορυφορικές παρατηρήσεις σε συνδυασµό µε µετεωρολογικά δεδοµένα και επίγειες µετρήσεις και (β) η δηµιουργία στατιστικών µοντέλων πρόγνωσης επεισοδίων ρύπανσης, από τη συνδυασµένη στατιστική ανάλυση µετεωρολογικών δεδοµένων, δορυφορικών εικόνων και επίγειων µετρήσεων. Μελέτη Βελτίωσης Επικαιροποίησης του Αιολικού Χάρτη της Ελλάδας Έργο Χρηµατοδοτούµενο από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (ΕΤΠΑ Ελληνικό ηµόσιο). ιάρκεια έργου: 11/08/ /10/2008. Μέλος της ερευνητικής οµάδας του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ. Το έργο αφορά στην εγκατάσταση δικτύου σταθµών µέτρησης του αιολικού δυναµικού της χώρας µε σκοπό την επικαιροποίηση του υφιστάµενου αιολικού χάρτη µε συνδυασµένη χρήση των νέων µετρήσεων και υφισταµένων µακροχρόνιων ανεµολογικών δεδοµένων για την αξιολόγηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των επενδυτικών προτάσεων για υλοποίηση αιολικών πάρκων. Πλέον των παραπάνω µετρήσεων, χρησιµοποιήθηκε η βάση δεδοµένων CORINE2000 για τον υπολογισµό του δείκτη τραχύτητα εδάφους στην περιοχή του Ελλαδικού χώρου, ως δεδοµένα εισόδου στα µοντέλα του ΚΑΠΕ. VILLE EMISSIONS ZERO (VILLEMIZERO) Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από το πρόγραµµα INTERREG III B MEDOCC. ιάρκεια έργου: 10// /2008. Μέλος της ερευνητικής οµάδας του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ. Στόχος του έργου ήταν η έρευνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέµατα που αφορούσαν την ποιότητα ζωής, λόγω της επιδείνωσης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, κυρίως από το κυκλοφοριακό. Το πρόγραµµα σκοπό είχε την ενηµέρωση των κατοίκων, µέσω σεµιναρίων και δηµιουργίας έντυπου υλικού και τη λήψη πρωτοποριακών µέτρων, µε σκοπό τη βελτίωση του κυκλοφοριακού φόρτου σε επιλεγµένες περιοχές, για τη βελτίωση της ατµοσφαιρικής ποιότητας. Αξιολόγηση Φωτοχηµικών Μοντέλων των Αιωρούµενων Σωµατιδίων και του Όζοντος στο Λεκανοπέδιο Αθηνών µε χρήση αισθητήρων DOAS και τεχνικής LIDAR και συσχέτισή τους µε δείκτες υγείας Έργο Χρηµατοδοτούµενο από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας στα πλαίσια 8

9 της πρόκλησης «Scientific and Technological cooperation between RTD Organisations in Greece and RTD Organisations in U.S.A., Canada, Australia, New Zealand, Japan, South Korea, Taiwan, Malaisia and Singapore». ιάρκεια έργου: 23/11/ /03/2008. Μέλος της ερευνητικής οµάδας του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ. Ο κύριος στόχος του προγράµµατος ήταν να αξιολογηθούν υπάρχοντα µοντέλα πρόγνωσης (φωτοχηµικά και αερολυµάτων) για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (ΕΠΑ), µέσω σύγκρισης αποτελεσµάτων των µοντέλων µε επίγειες µετρήσεις όζοντος και συγκεντρώσεων PM 10, από κοινού µε διαστηµικές παρατηρήσεις αερολυµάτων. Οι τελευταίες αναφέρονται στο οπτικό βάθος αερολύµατος (AOD). Αυτή η αξιολόγηση θα βοηθούσε στη βελτίωση της ακρίβειας των προγνωστικών µοντέλων έτσι ώστε να µπορούν να εφαρµοστούν στην ακριβέστερη πρόβλεψη των επιπέδων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και να βοηθήσουν τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λήψη αποφάσεων να αναπτύξουν τις αποδοτικές στρατηγικές ελέγχου των εκποµπών ώστε να βελτιωθεί η ατµοσφαιρική ποιότητα στην ΕΠΑ. Το Ι ΕΤ-ΕΑΑ ήταν υπεύθυνο για το πακέτο εργασίας WP3 "εκτίµηση συγκέντρωσης αερολυµάτων από δορυφορικά δεδοµένα". Πιο συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε συλλογή, επιλογή, απόκτηση και επεξεργασία των δορυφορικών δεδοµένων παρατηρήσεων προκειµένου να εκτιµηθεί το οπτικό βάθος αερολύµατος (AOD) στο οριακό στρώµα (PBL) υπεράνω της ΕΠΑ και σε διάφορες χωρικές κλίµακες. Ακολούθησε σύγκριση µε επίγειες µετρήσεις, καθώς και µε µοντέλα για την εκτίµηση της αξιοπιστία τους. Use of ENVISAT data for validating aerosol retrievals by High Spatial Resolution Satellites in support of the ICAROS-NET IST Project Ερευνητικό Πρόγραµµα λήψης δορυφορικών δεδοµένων ENVISAT (ΑO-GR1495) από τoν Ευρωπαϊκό Οργανισµό ιαστήµατος (European Space Agency). ιάρκεια έργου: Ιούνιος 2003-Ιούνιος Μέλος της ερευνητικής οµάδας του έργου για το Ι ΕΤ/ΕΑΑ. Στόχος του προγράµµατος ήταν η εξέταση των δεδοµένων ENVISAT για τη µελέτη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη χαµηλότερη τροπόσφαιρα και στα πλαίσια του προγράµµατος ICAROS-ΝΕΤ. Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι δυνατότητες που παρέχουν τα δεδοµένα ENVISAT από τους αισθητήρες µε χαµηλή χωρική ανάλυση (δηλ. SCAMACHY, GOMOS) και τους αισθητήρες µε µέτρια και µέτρια προς υψηλή χωρική ανάλυση (δηλ. MERIS, AATSR) για την εξέταση της ισχύς των πρόσφατα αναπτυγµένων αλγορίθµων για την ανάκτηση του οπτικού πάχους αερολύµατος (AOT) από τους 9

10 αισθητήρες υψηλής χωρικής ανάλυσης (π.χ., Landsat ETM+, SPOT HRVIR). Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν (χάρτες ΑΟΤ) συγκρίθηκαν µε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα από το δίκτυο ICAROS, καθώς και µε τα διαθέσιµα δεδοµένα ατµοσφαιρικής ρύπανσης από το δίκτυο επίγειων µετρήσεων, και µε δεδοµένα από τη χρησιµοποίηση των ηλιακών φωτόµετρων. Use of Earth Observation for Sustainable Development in Skiathos Island, Greece Ερευνητικό Πρόγραµµα λήψης δορυφορικών δεδοµένων ASTER (ΑΡ-304) από το Earth Remote Sensing Data Analysis Center (ASTER ARO Office, Japan). ιάρκεια έργου: Ιούνιος 2003-Ιούνιος Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου. Στόχος του προγράµµατος ήταν η συνδυασµένη χρήση δορυφορικών δεδοµένων Landsat, αεροφωτογραφιών, δεδοµένων πεδίου (π.χ. δασικοί χάρτες), µαζί µε τα νέα δορυφορικά δεδοµένα ASTER για την καταγραφή των διαχρονικών αλλαγών χρήσης/κάλυψης γης, που απαιτούνται σε µελέτες βιώσιµης ανάπτυξης, στην περιοχή της νήσου Σκιάθος. Εφαρµόστηκαν σύγχρονες τεχνικές τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών τεχνικών συστηµάτων πληροφοριών (GIS) για τη χαρτογράφηση των αλλαγών χρήσης /κάλυψης γης. Τα αποτελέσµατα του έργου ενίσχυσαν περαιτέρω τη γνώση µας σχετικά µε τη χρήση των νέων δεδοµένων ASTER για την κάλυψη εδάφους, τη χαρτογράφηση των αλλαγών στις χρήσεις γης και της δασικής έκτασης, τη χαρτογράφηση των δέντρων και την αναπροσαρµογή χαρτών για τη γενική εξέταση της ικανότητας λήψεων αποφάσεων για τη βιώσιµη ανάπτυξη στην Σκιάθο. Air Pollution Modelling for Support to Policy on Health, Environment and Risk Management in Europe (APMoSPHERE). Έργο χρηµατοδοτούµενο στα πλαίσια του Global Monitoring for Environment and Security (GMES), 5 th Research Framework Programme of the European Union, DG- Environment (EVK2-CT ). ιάρκεια έργου: 01/11/ /08/2005. Μέλος της ερευνητικής οµάδας του έργου για το Ι ΕΤ/ΕΑΑ. Κύριος σκοπός του προγράµµατος ήταν η παραγωγή σύγχρονων χαρτών χωρικής κατανοµής της αεροσωµατιδιακής ρύπανσης από δορυφορικά δεδοµένα µε µεγάλη ακρίβειας και υψηλή ανάλυση, καθώς και η χρήση µοντέλων διασποράς της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Η οµάδας εργασίας του Ι ΕΤ/ΙΕΠΒΑ είχε ως στόχο την 10

11 υλοποίηση τεχνικών τηλεπισκόπησης για την παραγωγή των χαρτών αεροσωµατιδιακής ρύπανσης από δορυφορικά δεδοµένα Landsat και SPOT. IKAROS-NET: Integrated Computational Assessment of Urban Air Quality Via Remote Observation Systems Network. Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση DG Information Society (IST ). ιάρκεια έργου: 1/09/ /08/2004. Project Coordinator: JRC. Μέλος της ερευνητικής οµάδας του έργου για το Ι ΕΤ/ΕΑΑ. Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός δικτυωµένου υπολογιστικού περιβάλλοντος που θα αφοµοιώνει περιβαλλοντικά δεδοµένα από δορυφορικές παρατηρήσεις, αναλυτικές επιτόπιες µετρήσεις και µοντέλα µεταφοράς ρύπανσης για τη βέλτιστη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το έργο εφαρµόστηκε πιλοτικά σε τρεις περιοχές της Ε.Ε. (Αθήνα-Ελλάδα, Μιλάνο-Ιταλία, Μόναχο-Γερµανία) και µία χώρας υπό ένταξη (Βουδαπέστη-Ουγγαρία). Η ερευνητική οµάδα του Ι ΕΤ/ΕΑΑ είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή των τεχνικών της τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών για την παραγωγή χαρτών κατανοµής της ατµοσφαιρικής ρύπανσης για τις πιλοτικές περιοχές. Για το σκοπό αυτό θα χρησιµοποιηθούν δορυφορικά δεδοµένα διαφορετικής χωρικής και χρονικής ανάλυσης, όπως οι εικόνες από τους δέκτες NOAA, Landsat, SPOT, IRS, IKONOS, κτλ.. Συµπληρωµατική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μερικής Εκτροπής του Ποταµού Αχελώου στη Θεσσαλία Έργο χρηµατοδοτούµενο από τo ΥΠΕΧΩ Ε (ΕΥ Ε Αχελώου). ιάρκεια έργου: Σεπτέµβριος 2000 εκέµβριος Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου για την εταιρία GEOMET Ltd. Αντικείµενο της Μελέτης ήταν η παραγωγή πρόσφατων ορθοφωτοχαρτών, ως κατάλληλων υποβάθρων για τον εντοπισµό, οριοθέτηση και σύγκριση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος (βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα, τύποι φυσικών ενδιαιτηµάτων), στην περιοχή των έργων µερικής εκτροπής του ποταµού Αχελώου στη Θεσσαλία και συγκεκριµένα στον άξονα που ορίζουν τα φράγµατα, οι ταµιευτήρες και οι σήραγγες Μεσοχώρας, Συκιάς και Αυλακίου. Στην µελέτη αυτή αναπτύχθηκαν µεθοδολογίες και τεχνικές για τη χαρτογράφηση φυσικών ενδιαιτηµάτων, την καταγραφή των αλλαγών στις χρήσεις γης, καθώς και την επίδραση από την κατασκευή των φραγµάτων στους οικισµών, τους 11

12 αρχαιολογικούς χώρους και τις καλλιέργειες στα πλαίσια της ΜΠΕ, µε τη συνδυασµένη χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης. SISMOSAT: Regular Update of Seismic Hazard Maps Through Thermal Space Observations Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Environment & Climate (ENV4-CT ). ιάρκεια 1/12/ /05/2000. Project Coordinator: Infocarto S.A. (SPAIN). Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου για την εταιρία GEOMET Ltd. Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη ενός προ-επιχειρησιακού συστήµατος από πληροφορίες που προέρχονται από τα συστήµατα παρατήρησης της Γης για τη βελτίωση της διαδικασίας επεξεργασίας των σεισµικών χαρτών και της µελλοντικής χρήσης τους, δοκιµάζοντας την αποτελεσµατικότητα και το κόστος παραγωγής τους για µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο σε µία πραγµατική επιχειρησιακή βάση. Στα πλαίσια του έργου εφαρµόστηκαν τεχνικές τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών για την παραγωγή θεµατικών χαρτών κατανοµής της θερµοκρασίας της επιφάνειας της ξηράς και της θάλασσας από δορυφορικές εικόνες NOAA-14 AVHRR, καθώς και ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης για τον εντοπισµό θερµοκρασιακών ανωµαλιών που πιθανόν να συνδέονται µε γεωλογικά φαινόµενα που οδηγούν στη γένεση σεισµών. GENESIS: Generic Network for Satellite Interactive Systems Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα TEN-TELECOM (TEN FS), DG XIII (1/1/ /12/2000). Coordinator: Mr. F. Barbavara, Telespazio S.p.A., Rome, Italy. Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου για την εταιρία Ολοκληρωµένα Συστήµατα Πληροφορικής Α.Ε. (IIS S.A.). Στόχος του προγράµµατος ήταν η ανάπτυξη ενός συστήµατος µετάδοσης εκπαιδευτικών προγραµµάτων µέσω δορυφορικής σύνδεσης. Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού, δηµιουργήθηκε ένα εκπαιδευτικού περιεχοµένου CD-ROM, µε τίτλο «Remote Sensing and Geographical Information Systems». Το CD-ROM είναι εµπλουτισµένο µε video, animations και πολλά γραφικά σε µορφή MPEG2. ASTERISMOS: Application of Space Technology to Environmental Aspects of Surface Mining - A Surface Mining Decision Support System Έργο συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα DG XII & DG JRC (ENV4-12

13 CT96-373). ιάρκεια έργου: 1/4/ /3/2000. Project Coordinator: Ολοκληρωµένα Συστήµατα Πληροφορικής Α.Ε (IIS S.A). Μέλος της ερευνητικής οµάδας του έργου για την εταιρία IIS S.A. Το έργο αυτό εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο η δορυφορική τηλεπισκόπηση µπορεί να προσφέρει αποτελεσµατική και οικονοµικά εφικτή βοήθεια στον σχεδιασµό των έργων αποκατάστασης των µεταλλείων µε την ανάπτυξη ενός συστήµατος λήψης αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος από τις διαταράξεις που υφίσταται λόγω των εξορύξεων των µεταλλείων. Η εταιρία IIS S.A. ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση του Έργου, για την εφαρµογή τεχνικών τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών για την περιοχή µελέτης της Ελλάδας (το µεταλλείο της LARCO στην Εύβοια), καθώς και την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος του προγράµµατος. Συγκεκριµένα, επεξεργάστηκαν δορυφορικές εικόνες για τη χαρτογράφηση των χρήσεων γης και τη διαχρονική παρατήρησης των αλλαγών κάλυψης γης λόγω των εργασιών εξόρυξης στην περιοχή του µεταλλείου, και των εργασιών αποκατάστασης της περιοχής µε σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων για τη δηµιουργία ενός συστήµατος λήψης αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος λόγω των εξορύξεων των µεταλλείων. ΛΕΞΙΣ: Λεξικολογική και Ορολογική Υποδοµή - Από τα εδοµένα στο Σύστηµα Έργο χρηµατοδοτούµενο από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα Πλαίσια του ΕΠΕΤ ΙΙ (98 ΓΤ- 14), ράση Γλωσσική Τεχνολογία. Ανάδοχος του έργου είναι το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ), Συντονιστής ο Καθ. Γ. Καραγιάννης. ιάρκεια έργου: 1/10/ /5/2001. Μέλος της ερευνητικής οµάδας του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ. Ο κύριος σκοπός και οι βασικές δραστηριότητες που ανέλαβε το ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ ήταν κύρια στον τρίτο άξονα που αναφέρονται στη θεµατική ενότητα 2.1 του προγράµµατος Ανάπτυξη επιστηµονικής /τεχνικής ορολογίας µέσω συλλογής εντάσεως όρων, και αφορά τη συλλογή επιστηµονικών και τεχνικών κειµένων και όρων οι οποίοι απαντούν στα κείµενα αυτά και την οργάνωσή της σε δύο βάσεις δεδοµένων (ορολογικών και κειµενικών δεδοµένων). Ο τοµέας ενδιαφέροντος ήταν η επιστηµονική ενότητα της Μετεωρολογίας, της Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας. Τελικό παραδοτέο ήταν η δηµιουργία της δίγλωσσου (Ελληνικό-Αγγλικό) λεξικού Μετεωρολογίας, Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας σε µορφή CD-ROM. 13

14 Ανάπτυξη Πρότυπου Αλγόριθµου-Μοντέλου Ατµοσφαιρικής ιόρθωσης της ιαδιδόµενης Ηλεκτροµαγνητικής Ακτινοβολίας προς Εφαρµογή στην Ανάλυση ορυφορικών Εικόνων και Παρατηρήσεων σε Αστικές Περιοχές Έργο χρηµατοδοτούµενο από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και την εταιρία Γεωθερµική Ελλάδος στα πλαίσια του Προγράµµατος Υποτροφιών Προσανατολισµένης Έρευνας (ΥΠΕΡ). ιάρκεια έργου: 01/09/ /08/1998. Υπεύθυνος φορέας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών. Κύριος ερευνητής του προγράµµατος στο Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Στο έργο αυτό τονίστηκε η ανάγκη της ατµοσφαιρικής διόρθωσης των δορυφορικών εικόνων αστικών περιοχών, µε έµφαση στην περιοχή των Αθηνών. Εξετάστηκε η επίδραση της ατµόσφαιρας σε µία σειρά από δορυφορικές εικόνες διαφορετικών χρονικών περιόδων. Εκτός των δορυφορικών δεδοµένων χρησιµοποιήθηκαν και οι µετρήσεις του επίγειου δικτύου µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩ Ε), καθώς και τα αντίστοιχα µετεωρολογικά δεδοµένα. Αναπτύχθηκαν τεχνικές ανάλυσης της τηλεπισκόπησης για την αποτύπωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης του λεκανοπεδίου της Αττικής µε τη χρήση δορυφορικών εικόνων Landsat-5 TM. Πραγµατοποιήθηκε συσχέτιση των αποτελεσµάτων µε τις µετρήσεις του επίγειου δικτύου µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Το τελικό προϊόν ήταν η ανάπτυξη ενός πρότυπου αλγόριθµου-µοντέλου ατµοσφαιρικής διόρθωσης της διαδιδόµενης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας προς εφαρµογή στην ανάλυση δορυφορικών εικόνων και παρατηρήσεων αστικών περιοχών. Εκτίµηση της Επίδρασης των Εκποµπών CO 2 και των άλλων αέριων του Θερµοκηπίου στις Κλιµατικές Αλλαγές Έργο χρηµατοδοτούµενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, ιεύθυνση ΕΑΡΘ, βάσει του 2 ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΠΠΕΡ). ιάρκεια έργου: 27/03/ /09/1996. Υπεύθυνος φορέας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών. Μέλος της ερευνητικής οµάδας του Τµήµατος Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 14

15 Σκοπός του έργου ήταν η εκτίµηση των επιπτώσεων του φαινοµένου του θερµοκηπίου στις κλιµατικές συνθήκες της Ελλάδας µε τη γνώση των παραµέτρων εκείνων που συναρτώνται άµεσα ή έµµεσα από το κλίµα. Στο έργο αυτό προτάθηκε ένα µεικτό σύστηµα παρακολούθησης των επιπτώσεων στο κλίµα που περιλαµβάνει τις υπάρχουσες µετρούµενες παραµέτρους καθώς και άλλες συµπληρωµατικού χαρακτήρα. Τονίστηκε η ανάγκη χρήσης του εργαστηρίου βαθµονόµησης και αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό δίκτυο αποτύπωσης, µεταφοράς και επεξεργασίας των δεδοµένων. Εκσυγχρονισµός, Βελτιστοποίηση Χωροθέτησης και Επέκταση του Επίγειου ικτύου Παρακολούθησης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης στο Λεκανοπέδιο Αττικής ( ίκτυο ΕΑΡΘ-ΥΠΕΧΩ Ε) µε την Εφαρµογή Νέας Μεθόδου Ανάλυσης ορυφορικών Εικόνων Υψηλής Χωρικής ιακριτικής Ικανότητας (Υ..Ι.) Έργο χρηµατοδοτούµενο από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 11 η Γενική ιεύθυνση, Περιβάλλον, Πυρηνική Ασφάλεια, Προστασία των Πολιτών στα πλαίσια του Ερευνητικού Κοινοτικού Προγράµµατος LIFE ιάρκεια έργου: 01/01/ /06/1996. Υπεύθυνος φορέας: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών. Μέλος της ερευνητικής οµάδας του Τµήµατος Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σκοπός του έργου ήταν ο εκσυγχρονισµός, βελτιστοποίηση χωροθέτησης και επέκταση του επίγειου δικτύου παρακολούθησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο λεκανοπέδιο Αττικής (δίκτυο ΕΑΡΘ-ΥΠΕΧΩ Ε) µε την εφαρµογή νέας µεθόδου ανάλυσης δορυφορικών εικόνων Υψηλής Χωρικής ιακριτικής Ικανότητας (Υ..Ι.). Η ερευνητική οµάδα του ΕΚΠΑ ήταν υπεύθυνη για την εφαρµογή των τεχνικών της τηλεπισκόπησης και των GIS για τη παραγωγή χαρτών κατανοµής της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στη περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής και την αξιοποίηση σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τα αντίστοιχα που προκύπτουν από τις επιτόπιες µετρήσεις καθώς και από µοντέλα διασποράς ρύπων. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν δορυφορικά δεδοµένα υψηλής χωρικής ανάλυσης, όπως οι εικόνες από τους δέκτες Landsat και SPOT. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής οδήγησαν στη βελτίωση της ψηφιακής ανάλυσης και µελέτης των δορυφορικών εικόνων για την παραγωγή χαρτών αποτύπωσης της αεροσωµατιδιακής ρύπανσης σε δεδοµένες χρονικές περιόδους και στην εξαγωγή χρήσιµων πληροφοριών σχετικά µε την κατάσταση του δικτύου παρακολούθησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης του ΥΠΕΧΩ Ε στο λεκανοπέδιο της Αττικής και την περίπτωση επέκτασής του. 15

16 7. Εκπαιδευτικό έργο 7.1 Προπτυχιακά µαθήµατα Οκτώβριος 2008 Ιούλιος 2010 Οκτώβριος 2004 Ιούλιος 2008 Οκτώβριος 2003 Φεβρουάριος 2004 Σεπτέµβριος 1996 Ιανουάριος 1997 Επιστηµονικός Συνεργάτης στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τµήµα Τοπογραφίας, ΤΕΙ Αθηνών. ιδασκαλία του µαθήµατος και εργαστηριακών ασκήσεων: «Τηλεπισκόπηση». Επιστηµονικός Συνεργάτης στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τµήµα Τοπογραφίας, ΤΕΙ Αθηνών. ιδασκαλία του µαθήµατος και εργαστηριακών ασκήσεων: «Φωτοερµηνεία Τηλεπισκόπηση». Επίκουρος Καθηγητής (Π.. 407/80) στο Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πάτρας. ιδασκαλία του µαθήµατος: «Χαρτογράφηση Τηλεπισκόπηση». Σηµειώσεις µαθήµατος: «Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση». Συµµετοχή στη διδασκαλία των προπτυχιακών Εργαστηριακών Μαθηµάτων «Φυσική της Ατµόσφαιρας». Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Συµµετοχή στην επίβλεψη διδακτορικών διατριβών Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής στη διδακτορική διατριβή της Αικατερίνης Κωστάρα, µε θέµα: «Οικολογική αξιολόγηση των λεκανών απορροής υδάτινων οικοσυστηµάτων της υτικής Ελλάδας µε χρήση τεχνικών Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών», µε επιβλέπουσα την Επικ. Καθ. Ε. Παπαστεργιάδου. Η διδακτορική διατριβή εκπονείται στο Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής στη διδακτορική διατριβή του Νικόλαου Ρουκουνάκη, µε θέµα: «Υπολογισµός τροποσφαιρικού θορύβου GPS σε σύνθετη τοπογραφία, µε τη χρήση µετεωρολογικού µοντέλου υψηλής ανάλυσης», µε επιβλέπουσα τον Αναπλ. Καθ. Α. Αργυρίου. Η διδακτορική διατριβή εκπονείται στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου Πατρών. 16

17 Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής στη διδακτορική διατριβή της Χριστιάνας Παπούτσα µε θέµα: «ιαχείριση και παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων σε µεγάλα φράγµατα και παράκτιες περιοχές στην Κύπρο µε τη χρήση της δορυφορικής τηλεπισκόπησης», µε επιβλέποντα τον Αν. Καθ.. Χατζηµιτσή. Η διδακτορική διατριβή εκπονείται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής στη διδακτορική διατριβή της Γιαννούλας Κιτσαρά µε θέµα: «Επίπτωση της κλιµατικής αλλαγής στις συνιστώσες του υδρολογικού κύκλου», µε επιβλέποντα την Επικ. Καθ. Γ. Παπαϊωάννου. Η διδακτορική διατριβή εκπονείται στο Τµήµα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής στη διδακτορική διατριβή του Κυριάκου Θεµιστοκλέους µε θέµα: «Improving atmospheric correction methods for aerosol optical thickness retrieval supported by in-situ observations and GIS analysis», µε επιβλέποντα τον Αν. Καθ.. Χατζηµιτσή. Η διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Επιβλέπων στη διδακτορική διατριβή του Clive Farquhar µε θέµα: «Use of Earth Observation for sustainable development in Skiathos Island, Greece», σε συνεργασία µε τον Prof. C. Clayton. Η διδακτορική διατριβή εκπονήθηκε στο Department of Civil and Environmental Engineering, University of Southampton, UK. Μέλος της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διδακτορικής διατριβής του κ. Παρώνη ηµητρίου µε επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Ι. Χατζόπουλο, µε τίτλο «Μέτρηση του οπτικού βάθους των αιωρούµενων σωµατιδίων στη Μεσόγειο µε αλγορίθµους τηλεπισκόπησης ενός καναλιού από εικόνες METEOSAT-MVIRI & NOAA-AVHRR», που εκπονήθηκε στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Περιβάλλοντος. Συµµετοχή στην επίβλεψη πτυχιακών εργασιών Επιβλέπων στην πτυχιακή εργασία του Κων/νου Κουφόπουλου, φοιτητή του Τµήµατος Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας (2009). Τίτλος εργασίας: «Μελέτη της ποιότητας των υδάτων µε τη χρήση δορυφορικών εικόνων ENVISAT MERIS» Επιβλέπων στην πτυχιακή εργασία του Κων/νου Παύλου, φοιτητή του Τµήµατος Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας (2009). Τίτλος εργασίας: ««Παρακολούθηση των αλλαγών 17

18 χρήσεων γης στην Κύπρο από δορυφορικές εικόνες LANDSAT-5 TM» Μέλος της εξεταστικής επιτροπής στην πτυχιακή εργασία της Αικατερίνης Μαυραγάνη, φοιτήτριας του Τµήµατος Τοπογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας (2008). Τίτλος εργασίας: «ορυφορικές Απεικονίσεις και Φωτογραµµετρικές Εφαρµογές τους». Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Βιβλίου Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού βιβλίου µε µορφή πολυµέσων µε τίτλο Remote Sensing and Geographical Information Systems, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος GENESIS. Το ηλεκτρονικό βιβλίο παρουσιάζει τις βασικές αρχές της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, και των εφαρµογών τους στο περιβάλλον (δασικές πυρκαϊές, πληµµύρες, πετρελαιοκηλίδες, κτλ.), µέσα από µία σειρά µαθηµάτων εµπλουτισµένων κατάλληλα µε εικόνες, ήχο και video, ενώ έχουν ενσωµατωθεί και µία σειρά από ασκήσεις για την καλύτερη εµπέδωση του υλικού. Το ηλεκτρονικό βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο σε φοιτητές όσο και σε επαγγελµατίες (π.χ. γεωλόγους, τοπογράφους, µηχανικούς, φυσικούς, γεωπόνους, δασολόγους) που χρειάζονται ενηµέρωση για τις δυνατότητες και τις εφαρµογές της Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών που καλύπτουν ένα µεγάλο εύρος περιβαλλοντικών εφαρµογών (γεωλογία, ηφαίστεια, δασικές πυρκαγιές, πετρελαιοκηλίδες, πληµµύρες, µετεωρολογία). Το ηλεκτρονικό βιβλίο αξιολογήθηκε από την Dr. Victoria Thorne, εκδότρια του έγκυρου περιοδικού (Newsletter) της Remote Sensing Society (UK). 8. Προϋπηρεσία Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης, Αθήνα (07/04/2010 σήµερα). Θέση: Κύριος Ερευνητής (Β Βαθµίδας) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης, Αθήνα (13/04/ /04/2010). Θέση: Εντεταλµένος Ερευνητής (Γ Βαθµίδας) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο ιαστηµικών Εφαρµογών & Τηλεπισκόπησης, Αθήνα (01/02/ /04/2006). Θέση: Ειδικός Τεχνικός Επιστήµονας 18

19 Ειδικότητα: ΠΕ Γεωλόγος Περιβάλλοντος. Αντικείµενο Απασχόλησης: Χρήση τεχνικών της τηλεπισκόπησης, φωτοερµηνείας και των γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών (GIS) σε περιβαλλοντικές εφαρµογές, µελέτες διαχείρισης περιβαλλοντικών πόρων, βιώσιµης ανάπτυξης, εκτίµησης φυσικών κινδύνων (πληµµύρες, δασικές πυρκαϊές), χρήσεων/κάλυψης γης, µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Μελέτη παραµέτρων του ατµοσφαιρικού ηλεκτρισµού. Συµµετοχή στην υποβολή και εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων. GEOMET Ltd., Τµήµα Τηλεπισκόπησης, Αθήνα (17/01/ /01/2001). Θέση: Υπεύθυνος του Τµήµατος Τηλεπισκόπησης και των ερευνητικών προγραµµάτων. Αντικείµενο απασχόλησης: Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος SISMOSAT (ENV4-CT ), Επιστηµονικός Υπεύθυνος για την εκτέλεση του έργου «Παραγωγή ορθοεικόνων από δορυφορικά δεδοµένα Landsat-5 TM και παραγωγή ορθοφωτοχαρτών κλίµακας 1: για την Ηπειρωτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη» (Ο.Κ.Χ.Ε., Ιούνιος 2000). Επιστηµονικός Υπεύθυνος για την εκτέλεση της έργου: «Συµπληρωµατική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτροπής Αχελώου προς Θεσσαλία» (ΥΠΕΧΩ Ε-ΕΥ Ε ΑΧΕΛΩΟΥ / 2001), καθώς και σε γενικότερα θέµατα και εφαρµογές τηλεπισκόπησης, φωτοερµηνείας και συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) στο περιβάλλον. Ολοκληρωµένα Συστήµατα Πληροφορικής Α.Ε. (IIS S.A.), Τµήµα Γεωπληροφορικής και Περιβαλλοντικών Μελετών, Αθήνα (01/10/ ) Θέση: Project Manager Αντικείµενο απασχόλησης: Υπεύθυνος ερευνητικών προγραµµάτων και ερευνητής ειδικός σε θέµατα τηλεπισκόπησης, φωτοερµηνείας και γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών σε εφαρµογές περιβάλλοντος. Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου GENESIS και του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού βιβλίου µε µορφή πολυµέσων Remote Sensing and Geographical Information Systems και µέλος της ερευνητικής οµάδας Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ASTERISMOS. Μέλος της ερευνητικής οµάδας του Τµήµατος Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στα ερευνητικά προγράµµατα ( ). 19

20 9. Προσκεκληµένος οµιλητής Ηµερίδα: «Εφαρµογές της ορυφορικής Τηλεπισκόπησης στην Κύπρο», 19 Ιουλίου 2001, Πάφος, Κύπρος. Θέµα οµιλίας: «Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση ορυφορικά Συστήµατα Εφαρµογές Τηλεπισκόπησης και GIS στο Περιβάλλον». ιοργανωτής: Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου (Επαρχιακό Τµήµα Πάφου). Προσκεκληµένος οµιλητής στην 5 η ιηµερίδα Επιχειρηµατικότητας, που θα διεξήχθη στις 5-6 εκεµβρίου 2006 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Επιχειρηµατικότητας µε τίτλο: «Ενθάρρυνση Επιχειρηµατικών Πρωτοβουλιών». Τίτλος οµιλίας: «Η εξέλιξη της ορυφορικής Τηλεπισκόπησης: Προοπτικές και Τάσεις». Οµιλητής στo Συνέδριο «Εκτίµηση και Αντιµετώπιση Φυσικών Κινδύνων» που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης σε συνεργασία µε την Έδρα της UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στις Νοεµβρίου Τίτλος οµιλίας: «Εφαρµογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης για την Παρατήρηση Περιβαλλοντικών Κινδύνων (Επεισόδια Ρύπανσης, Πυρκαγιές, Πληµµύρες, Ξηρασία)». Οµιλητής στην Ηµερίδα «Κλιµατικές Αλλαγές και ηµόσια Υγεία» που διοργάνωσε η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας και η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστηµόνων (Παράρτηµα Πάτρας) στην Πάτρα στις 8 εκεµβρίου Τίτλος οµιλίας: «Κλιµατική Αλλαγή - Που βρισκόµαστε;». Οµιλητής στην εκδήλωση απονοµής βραβείων του ιαγωνισµού συγγραφής ερευνητικής εργασίας για την Επιστήµη της Μετεωρολογίας µε θέµα: «Μελέτη µιας Μετεωρολογικής Παραµέτρου ή Φαινοµένου», που διοργάνωσαν ο Μετεωρολογικός Σύνδεσµος Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού στη Λευκωσία, Κύπρο, στις 30 Απριλίου Τίτλος οµιλίας: «Τηλεπισκόπηση και Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον». 10. Μέλος επιτροπών συνεδρίων Προεδρεύων (Chairperson) στην συνεδρία G2: Fair Weather Electricity II στο 12 th International Conference on Atmospheric Electricity (ICAE 2003), που πραγµατοποιήθηκε στη Γαλλία 9-13 Ιουνίου

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 9 O COMECAP 2008, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 O COMECAP 2008, PROCEEDINGS, THESSALONIKI, GREECE ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜODIS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (RS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 Θεματικά αντικείμενα -Design and Implementation of scaled experiments and field measurements (Indoor and Outdoor areas) -Chemical Transport Modelling

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΓΕΩΔΕΣΙΑ Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Παγοκάλυψη El-Nino

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης

Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Ανάπτυξη συστήματος με τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και διαστημικών εικόνων για ενημέρωση των γεωργών σε θέματα άρδευσης Σκεύη Πέρδικου Frederick Research Centre Το έργο είναι χρηματοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝVIRONMENTAL MANAGEMENT WITH THE USE OF REMOTE SENSING

ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝVIRONMENTAL MANAGEMENT WITH THE USE OF REMOTE SENSING ΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Ν. Χρυσουλάκης*, Α. Ανδρίτσος*, Ν. Αδακτύλου*, Κ. Καρτάλης*, Μ. Πετράκης** *Τοµέας Εφαρµογών Φυσικής, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα

Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα Έδρα UNESCO για τις Φυσικές Καταστροφές στη γεώσφαιρα, την υδρόσφαιρα και την ατμόσφαιρα Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) Επικεφαλής: Καθηγητής κ. Χρήστος Σ. Zerefos, Πρόεδρος του ΝΟΑ Αθήνα, Ιούνιος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1a: Εισαγωγή. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1a: Εισαγωγή. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 1a: Εισαγωγή Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Η Επιστήμη του Διαστήματος έχει συνδεθεί με αποστολές και παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1

Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 Ιωάννης Γήτας 1,2 Μαρία Τομπουλίδου 1 Δημήτρης Σταυρακούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Ομάδες εργασιών Φορείς Υλοποίησης Ιωάννης Γήτας Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Joint Programming Initiatives Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού

Joint Programming Initiatives Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης ραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους Κλάδους της Μηχανικής Joint Programming Initiatives Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού Λεωνίδας Αντωνίου Προϊστάµενος Τοµέα Ίδρυµα Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς

Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πρόγραμμα Σπουδών για τους Πολιτικούς Μηχανικούς Πίνακας Α: ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο ΠΤΥΧΙΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές γνώσεις και Δεξιότητες Ι

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στοχοθεσία ΙΕΠΒΑ ΕΑΑ για την 2ετία

Στοχοθεσία ΙΕΠΒΑ ΕΑΑ για την 2ετία Στοχοθεσία ΙΕΠΒΑ ΕΑΑ για την 2ετία 2015-2016 Θεματικοί άξονες: 1. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 2. Ενέργεια Περιβάλλον Ομάδα Ατμοσφαιρικής Έρευνας Εμπλεκόμενο προσωπικό: 1. Δρ Χάρης Καμπεζίδης 2. Δρ Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

10ο COMECAP 2010, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ -- 10th COMECAP 2010, CONFERENCE PROCEEDINGS

10ο COMECAP 2010, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ -- 10th COMECAP 2010, CONFERENCE PROCEEDINGS ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΝΙΣΑΝΤΖΗ, Κ. ΘΕΜΙΣΤOKΛΕΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

AEROVIS SITE MAP. Αρχική Σελίδα Photo gallery Σύντομη Περιγραφή του Έργου 2 επιλεγμένα κείμενα ή νέα. FOOTER. Θα γράφει:

AEROVIS SITE MAP. Αρχική Σελίδα Photo gallery Σύντομη Περιγραφή του Έργου 2 επιλεγμένα κείμενα ή νέα. FOOTER. Θα γράφει: AEROVIS SITE MAP Αρχική Σελίδα Photo gallery Σύντομη Περιγραφή του Έργου 2 επιλεγμένα κείμενα ή νέα FOOTER. Θα γράφει: Επιπτώσεις των μητροπολιτικών κέντρων στην περιφερειακή ατμοσφαιρική ρύπανση και το

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Η Γεωπληροφορική αφορά γενικά πληροφορικής στις επιστήµες της γης. στις εφαρµογές της Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και σε µέσα ικανά να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΣΠ Σύνδεση χωρικών δεδομένων με περιγραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 7: Δορυφορικά Συστήματα. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Προγράµµατα

Ερευνητικά Προγράµµατα Εµπειρίες από τη Συµµετοχή σε Ερευνητικά Προγράµµατα ιόφαντος Γλ. Χατζηµιτσής Μάριος Τζουβάρας Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Ερευνητικά προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ. : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : Μαζαράκης ΟΝΟΜΑ : Νικόλαος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 20.07.1974 ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 5766859 697 80 52 622 E-MAIL : nikosmazarakis@yahoo.gr, info@meteomarine.gr Επαγγελματική Σελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών

Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις. Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Βιώσιμες κατασκευές Βιώσιμες πόλεις Κων/νος Καρτάλης Αν. Καθηγητής Παν. Αθηνών Σημαντικός αριθμός πόλεων χαρακτηρίζεται από μετρήσιμη (αστική) κλιματική μεταβολή. Ειδικά στην Αθήνα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Ευάγγελος 2. Επώνυμο: Ματζίρης 3. Ημερομηνία Γέννησης: 21/4/1965 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με πέντε παιδιά Τίτλοι σπουδών: 1. Βασικός τίτλος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ LAYMAN S. και Διαχείριση Σωματιδίων(PM 3 ) Παρακολούθηση, Μοντελοποίηση

ΕΚΘΕΣΗ LAYMAN S. και Διαχείριση Σωματιδίων(PM 3 ) Παρακολούθηση, Μοντελοποίηση LIFE+ 09 PROJECT ENV/CY000252 ΕΚΘΕΣΗ LAYMAN S Παρακολούθηση, Μοντελοποίηση και Διαχείριση Σωματιδίων(PM 3 ) Αναλυτική κατανομή πηγών Επιχειρησιακή μοντελοποίηση πραγματικού χρόνου Σχεδιασμός διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ».

Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Μονιµοποίηση κ. Nόβα ηµήτριου, Καθηγητή Εφαρµογών του Τµήµατος, µε ειδικότητα στα Μαθηµατικά και εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγ». Ηµεροµηνία σύγκλησης Συνέλευσης Τµήµατος για συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές ρ. Ε. Χάρου Πρόγραµµα υπολογιστικής ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ http://www.iit.demokritos.gr/neural Περιβαλλοντικά προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σηφάκις, Χ. Κοντοές, Χ. Ιωσηφίδης, Ι. Κεραµιτσόγλου. Iνστιτούτο. ιαστηµικών Εφαρµογών & Τηλεπισκόπησης

Ν. Σηφάκις, Χ. Κοντοές, Χ. Ιωσηφίδης, Ι. Κεραµιτσόγλου. Iνστιτούτο. ιαστηµικών Εφαρµογών & Τηλεπισκόπησης Τηλεπισκόπηση Εξελίξεις και Εφαρµογές ΣΑΤΜ-ΕΜΠ,, 22-2323 Φεβρουαρίου 2007 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γωνιανάκης Διεύθυνση: Ελευθέρνης 71, Ηράκλειο 71303, Κρήτη Τηλέφωνο: 2811-752327, 6946902781 Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LIDAR ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LIDAR ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LIDAR ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ Α.ΜΑΤΣΑΣ 1, Δ.ΧΑΤΖΗΜΙΤΣΗΣ 1, Κ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 1 KAI Α. ΡΕΤΑΛΗΣ 2 1 Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Γεωπληροφορικής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εκπαίδευση Γεωπληροφορικής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Εκπαίδευση Γεωπληροφορικής στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Χαροκόπειο Πανεπ./ Τμ. Γεωγραφίας Η επιστήμη των Γεωγραφικών πληροφοριών ή γεωπληροφορική είναι μια νέα σχετικά επιστήμη η

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατική προτεραιότητα ιάστηµα

Θεµατική προτεραιότητα ιάστηµα FP7 - ιάστηµα Απολογισµός πρώτης πρόσκλησης Ιδιαιτερότητες δεύτερης πρόσκλησης Ιωάννης Α. αγκλής 1 Θεµατική προτεραιότητα ιάστηµα Στόχος της η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής ιαστηµική Πολιτικής 2 Θεµατική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ

Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ Οι βάσεις των ΣΓΠ, όσον αφορά το πληροφορικό τους τµήµα, τέθηκαν τις δεκαετίες 1950-1960 µετηνανάπτυξη λογισµικών και τεχνικών αυτοµατοποιηµένης χαρτογραφίας. Το εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή. Global Change / Climate Change

Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή. Global Change / Climate Change Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή Global Change / Climate Change Ένα θέμα που καίει... Περιβάλλον και Ανάπτυξη, 2004-2005 Περιβάλλον και Ανάπτυξη, 2004-2005 Τι είναι Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή ; Η αργή και σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Remote Sensing ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Remote Sensing Ορισµός Η Τηλεπισκόπηση ή Τηλεανίχνευση (Remote Sensing) είναι το επιστηµονικό τεχνολογικό πεδίο που ασχολείται µετην απόκτηση πληροφοριών από απόσταση, για αντικείµενα περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ Ερευνητικοί Τοµείς Οι ερευνητικές µου δραστηριότητες ανήκουν στον χώρο της Φυσικής Περιβάλλοντος και της Ενέργειας. Συγκεκριµένα, εντοπίζονται στους ακόλουθους τέσσερις τοµείς : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία των Αϊβαλιώτης Κων/νος (ΑΕΜ 902) Τσουρέκας Κων/νος (ΑΕΜ 559)

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΙΩΑΝΝΙΝΑ,, 20-3-2007 2007 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύµβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Οπυρήναςτου7 ου ΠΠ 2/3 συνολικού προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών

On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών On-line υπηρεσίες και προϊόντα τηλεπισκόπησης PREFER για την υποστήριξη της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών Γ. Λεβεντάκης 1, G. Laneve 2, Λ. Γεωργακλής 1 και Δ. Διαγουρτάς 3 1 Kέντρο Μελετών Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΖΜΑΣΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ» ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ Ζ/Τ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Υγρότοποι και η Πρωτοβουλία MedWet για τους Μεσογειακούς Υγρoτόπους

Ελληνικοί Υγρότοποι και η Πρωτοβουλία MedWet για τους Μεσογειακούς Υγρoτόπους Ελληνικοί Υγρότοποι και η Πρωτοβουλία MedWet για τους Ελένη Φυτώκα Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Περίπου 400 υγρότοποι Απογραφή 1996, ΕΚΒΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ υναµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. Π. Θ. 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κελεσίδης Αλέξανδρος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ : ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΕΛΕΣΙ ΗΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΙΤΣΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝ. : 1972 ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. : ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΥΟ ΠΑΙ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Σταυρούλα Επώνυμο Γαλανοπούλου Οικογ. κατάσταση Έγγαμη, με ένα παιδί e-mail gs@teilam.gr Τηλ. +30 22370 25063 Φαξ +30 22370 24035 B. ΣΠΟΥΔΕΣ Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

α/α Φορέα Επωνυμία / Τμήμα του Φορέα Συντομογραφία Είδος του Φορέα Σύντομη Περιγραφή και Λογότυπο του Φορέα

α/α Φορέα Επωνυμία / Τμήμα του Φορέα Συντομογραφία Είδος του Φορέα Σύντομη Περιγραφή και Λογότυπο του Φορέα α/α Φορέα Επωνυμία / Τμήμα του Φορέα Συντομογραφία Είδος του Φορέα 1 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Εργαστήριο Ψηφιακών Υπηρεσιών Υγείας, Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) ΠΑΠΕΙ Πανεπιστήμιο Σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Περίγραμμα Ταυτότητα Προγράμματος Δομή Προγράμματος Προϋπολογισμός Κανόνες συμμετοχής Αξιολόγηση Participant Portal και χρήσιμα έγγραφα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα i adapt

Το πρόγραμμα i adapt Ένα πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Το πρόγραμμα i adapt Πιλοτικό πρόγραμμα νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Μαρία Μιμίκου Ημερίδα: «i adapt

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό

Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό http://147.102.110.60/geohopper/ Γεωπληροφορική ΓΕΩΤΟΠΟΣ : Μια Βάση Γεωγνώσης για τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό. εληκαράογλου και Λ. Τσούλος ΣΑΤΜ, ΕΜΠ Επετειακό Συμπόσιο ΕΜΠ Συνεδρία Ι, 1.3: Το ΕΜΠ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ANALYSIS OF AIR QUALITY MEASUREMENTS IN VOLOS, GREECE

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ANALYSIS OF AIR QUALITY MEASUREMENTS IN VOLOS, GREECE ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Καλαµπόκας Π.. 1, Σιδερής Γ. 2, Χριστόλης Μ.Ν. 2, Μαρκάτος Ν.Χ. 2 1 Ακαδηµία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατµοσφαίρας και Κλιµατολογίας 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση;

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2.

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

National RIS3 Entrepreneurial Discovery Process State of Play, July 2016

National RIS3 Entrepreneurial Discovery Process State of Play, July 2016 MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRES MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS National RIS3 Entrepreneurial Discovery Process State of Play, July 2016 GENERAL SECRETARIAT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι. Γ. Μπάρτζης bartzis@uowm.gr Η ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα στην διατήρηση ζωής στον πλανήτη. Υφίσταται την πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu

www.cost.esf.org European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα COST Ευκαιρίες Συµµετοχής στον Κλάδο της Μηχανικής Κωνσταντίνα Μακρή Επιστηµονικός Λειτουργός Εκπρόσωπος της Κύπρου στην Επιτροπή Ανώτερων Λειτουργών του Προγράµµατος COST Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

ASPROFOS ENGINEERING S.A. ASPROFOS ENGINEERING S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Γιώτη Ευαγγελία 1 - Χουρμουζιάδης Δημήτρης 2 1 Γεωγράφος Ειδικός Γεωπληροφορικής, MSc 2 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα