Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις: Βιβλία:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις: Βιβλία:"

Transcript

1 Η Σωτηρία Σταυρακοπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στον Τοµέα ΜΝΕΣ του Τµήµατος Φιλολογίας του ΑΠΘ. Οι επιστηµονικές της εργασίες αναφέρονται στην πρώιµη νεοελληνική δηµώδη, καθώς και στη μεταπολεμική και νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Η διδακτορική της διατριβή, µε τίτλο Στοιχεία Ποιητικής στη «Χρονογραφία του Ψευδοδωρόθεου», υποστηρίχτηκε στον Τοµέα ΜΝΕΣ του Τµήµατος Φιλολογίας του ΑΠΘ το Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις: Βιβλία: Περικλής Σφυρίδης, Παραφυάδες ΙΙ. Κείµενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες , εισαγωγή-ανθολόγηση-επιµέλεια Σωτηρία Σταυρακοπούλου, Αθήνα, Καστανιώτης, 2008 (Μονογραφία). Περικλής Σφυρίδης. Ο πεζογράφος και η κριτική για το έργο του, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2011 (Μονογραφία). Επ αφορµή. Μελετήµατα για τη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, «Ιανός», 2011 (Συναγωγή µελετηµάτων). Ο έπαινος των γυναικών (έκδοση), επιμ. Σ. Σταυρακοπούλου, Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ., Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [ Ιδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], Περικλής Σφυρίδης. Τα ερωτικά διηγήματα, εισαγωγή-επιμέλεια Σ. Σταυρακοπούλου, Θεσσαλονίκη, Ιανός, Περικλής Σφυρίδης. Ζωοφιλικά. Μια μαρτυρία και δώδεκα διηγήματα, εισαγωγήεπιμέλεια Σ. Σταυρακοπούλου, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Περικλής Σφυρίδης. Παραφυάδες ΙΙΙ. Κείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες , εισαγωγή-επιλογή κειμένων-επιμέλεια Σ. Σταυρακοπούλου, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Η γερμανική κατοχή σε πεζογράφους της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Μαλλιάρης- Παιδεία, Άρθρα, µελετήµατα «Η διαµόρφωση της ανδρικής ταυτότητας στα διηγήµατα του Τάσου Καλούτσα», στον τόµο Σωκράτης/Έρασµος. Κινητικότητα διδασκόντων Εκπαιδευτικό υλικό, τ. 1-2, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 2003, τ. 2, σσ «Η επιβίωση του Μπερτόλδου στο µεταπολεµικό θέατρο: Γ. Σκούρτης, Κοµµέντια ή οι πανουργίες του Μπερτόλδου», στον τόµο Μνήµη Άλκη Αγγέλου. Τα άφθονα σχήµατα του παρελθόντος. Ζητήσεις της πολιτισµικής ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Πρακτικά Ι Επιστηµονικής Συνάντησης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 3-6 Οκτωβρίου 2002), Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004, σσ «Στέφανος Σαχλίκης: Ανάµεσα στην Ανατολή και τη Δύση», στο: Μ. Μορφακίδης (επιµ.), Φιλόπατρις. Αφιέρωµα στον Αλέξη Eudald Sola. Tomo en Honor a Alexis-Eudald Sola, Granada, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas- Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, 2004, σσ «Οι Ιστορίες των γαλάζιων ωρών του Ιωάννη Αγγέλου. Μερικές παρατηρήσεις», Κονδυλοφόρος 3 (2004) «Ο Ψυχάρης του Κριαρά», στο: Γ. Φαρίνου-Μαλαµατάρη (επιµ.), Ο Ψυχάρης 1

2 και η εποχή του. Ζητήµατα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισµού. ΙΑ Επιστηµονική Συνάντηση του Τοµέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Τµήµατος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Οκτώβ. 2004), Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 2005, σσ «Μια αδιερεύνητη πηγή του Επαίνου γυναικών», Ελληνικά 56.2 (2006) «Η εισαγωγή του ποδοσφαίρου στη λογοτεχνία µας», Μικροφιλολογικά 22 (φθινόπωρο 2007) «Εξέταση µιας ενδεχόµενης επίδρασης του ροµαντισµού στη Φόνισσα του Παπαδιαµάντη», στο: Κ.Α.Δηµάδης (επιµ.), Ο ελληνικός κόσµος ανάµεσα στην εποχή του Διαφωτισµού και στον εικοστό αιώνα. Πρακτικά του Γ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) (Βουκουρέστι, 2-4 Ιουνίου 2006), τ. 1-3, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2007, τ. 1, σσ «Η παρουσία του καζαντζακικού Ζορµπά στη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία», στον τόµο Ο κοσµοπολιτισµός του Νίκου Καζαντζάκη. Πρακτικά διεπιστηµονικής Ηµερίδας (Δηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, 5 Νοεµ. 2007), Θεσσαλονίκη, έκδοση Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραµµατολογίας του Τµήµατος Γαλλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ και του περ. Διακείµενα, 2008, σσ Αντί (4 Ιαν. 2008) «Ελληνικός σατιρικός διδακτισµός και δυτική ερωτογραφία: τρεις ποιητές του µεταίχµιου (14ος-15ος αι.)», Ελληνικά 58.1 (2008) «Ερµηνευτικές διερευνήσεις στον Απόκοπο του Μπεργαδή: Μια προσέγγιση µε τον Πουλολόγο», Ελληνικά 58.2 (2008) «Η παρουσία της Ελένης στο ανώνυµο κρητικό ποίηµα Παλαιά και Νέα Διαθήκη (τέλη 15ου-αρχές 16ου αι.)», Ελληνικά 61.1 (2011) «Παρατηρήσεις στο κείµενο του Σπανού», στο Γ.Κ.Μαυροµάτης-Ν. Αγιώτης (επιµ.), Πρώιµη νεοελληνική δηµώδης γραµµατεία. Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi (29 Σεπτ.-2 Οκτωβ. 2005), Ηράκλειο, Βικελαία Δηµοτική Βιβλιοθήκη, 2012, σσ «Εισαγωγή στην πρώιµη νεοελληνική δηµώδη λογοτεχνία (από τις απαρχές ώς το 1453)», στον τόµο Νεοελληνική Φιλολογία από τις απαρχές ώς τον 18ο αι. Οψεις της Νεοελληνικής Γραµµατείας (από τις απαρχές ώς την ίδρυση του ελληνικού κράτους). Εγχειρίδιο µελέτης, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, 2005, σσ «Κρητική Αναγέννηση», στον τόµο Νεοελληνική Φιλολογία από τις απαρχές ώς τον 18ο αι. Οψεις της Νεοελληνικής Γραµµατείας (από τις απαρχές ώς την ίδρυση του ελληνικού κράτους). Εγχειρίδιο µελέτης, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, 2005, σσ Νεοελληνική Φιλολογία από τις απαρχές ώς τον 18ο αι. Οψεις της Νεοελληνικής Γραµµατείας (από τις απαρχές ώς την ίδρυση του ελληνικού κράτους). Ανθολόγιο κειµένων, Πάτρα, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, 2005, σσ «Η λογοτεχνική παραγωγή µετά το 1974», στον τόµο Νέα Εγκυκλοπαιδεία. Ελλάδα, Ιστορία και πολιτισµός, Θεσσαλονίκη, Μαλλιάρης-Παιδεία, 2006, τ. 35, σσ «Άλκης Αγγέλου ( ). Βιογραφικό σηµείωµα», Αντί 737 (2001) «Μια συγκριτική προσέγγιση: Ch. Wolf, Ένα πρότυπο παιδικής ηλικίας, Ν. Μπακόλας, Η µεγάλη πλατεία, Π. Σφυρίδης, Ψυχή µπλε και κόκκινη», 2

3 Πόρφυρας (Κέρκυρας) (αφιέρωµα στην Christa Wolf) 131 (Απρίλ. Ιούν. 2009) «Η κριτική και οι κριτικοί του Τραµ. Περικλής Σφυρίδης», στον τόµο Π. Σφυρίδης-Σ.Σταυρακοπούλου (επιµ.), Η κριτική και οι κριτικοί της Θεσσαλονίκης στον 20ό αι.. Πρακτικά Συνεδρίου (Δηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, Οκτωβ. 2008), Θεσσαλονίκη, Δήµος Θεσσαλονίκης- Αντιδηµαρχία Πολιτισµού, 2009, σσ «Αµαρτία και αγιότητα στο µυθιστόρηµα Σέργιος και Βάκχος του Καραγάτση», στον τόµο Ο Καραγάτσης της αµαρτίας και της αγιοσύνης. Πρακτικά διεπιστηµονικής Ηµερίδας (Δηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, 17 Οκτωβ. 2008) [Διακειµενικά, 10], Θεσσαλονίκη, Εργαστήριο Συγκριτικής Γραµµατολογίας-Δήµος Θεσσαλονίκης, 2009, σσ «Φαντασιακό και ποιητική ρητορική στα βυζαντινά δηµώδη ερωτικά µυθιστορήµατα», Επιστηµονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής της Θεσσαλονίκης 11 ( ), Θεσσαλονίκη 2009, σσ «Η πεζογραφία του Μανόλη Ξεξάκη», στο Σ. Σταυρακοπούλου (επιµ.), Ο ποιητής και πεζογράφος Μανόλης Ξεξάκης [Σειρά λογοτεχνικών Εκδόσεων, 2], Θεσσαλονίκη, Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο, 2009, σσ «Η σκιά του Πεντζίκη στις Παρασκιές του Κοχλία», στον τόµο Η νεοτερικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία και η κριτική του 19ου και του 20 ού αι.. Πρακτικά της ΙΒ Επιστηµονικής Συνάντησης του Τοµέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, αφιερωµένης στη µνήµη της Σοφίας Σκοπετέα (Θεσσαλονίκη, Μαρτίου 2009), επιµ. Ν. Δεληγιαννάκη, Θεσσαλονίκη 2010, σσ «Δύο εκδοχές βιωµατικής πεζογραφίας: Τα δύο φορέµατα του Αλέξανδρου Κοσµατόπουλου και Η απέραντη γαλήνη του Γιώργου Παραλή του Περικλή Σφυρίδη», Δίοδος (Δράµας) 2 (Ιούλ. 2010) «Το ταξίδι στη νεότερη διηγηµατογραφία µας», Δίοδος (Δράµας) 3 (Δεκ. 2010) 5-22 Διακείµενα, στη διαδικτυακή διεύθυνση esg.frl.auth.gr, ISSN: , σσ «Η ελληνική επαρχία στο πεζογραφικό έργο του Βασίλη Τσιαµπούση», στο: Σ. Σταυρακοπούλου (επιµ.), Ο πεζογράφος Βασίλης Τσιαµπούσης [Σειρά λογοτεχνικών Εκδόσεων, 9], Θεσσαλονίκη, Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο, 2010, σσ «Το διήγηµα στη µεταπολεµική µας πεζογραφία. Γενική επισκόπηση», στο: Σ. Σταυρακοπούλου (επιµ.), Το νεοελληνικό διήγηµα από το 1830 ώς σήµερα [Σειρά λογοτεχνικών Εκδόσεων, 10], Θεσσαλονίκη, Βαφοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο, 2010, σσ «Η Θεσσαλονίκη στο πεζογραφικό έργο των: Ν. Γ. Πεντζίκη, Γ. Ιωάννου και Αλ. Ναρ», Η Παρέµβαση (Κοζάνης) 156 (Μάρτ.-Μάϊος 2011) διαδικτυακή δηµοσίευση: htpp//www.eens-congress-eu. Ταυτότητες στον ελληνικό κόσµο (από το 1204 έως σήµερα). Πρακτικά Δ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010), Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, 2011, τ. 1, σσ «Ένα, ακόµη, ψευδώνυµο του Άλκη Αγγέλου», Μικροφιλολογικά 30 (φθινόπωρο 2011) «Όψεις του λαϊκού µας πολιτισµού στον λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό Κύκλο της Διαγωνίου», στο: Σ. Σταυρακοπούλου, Επ αφορµή, Θεσσαλονίκη, «Ιανός», 2011, σσ και στον τόμο Γ. Βοζίκας (επιμ.), Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, με θέμα Λαϊκός Πολιτισμός και 3

4 Έντεχνος Λόγος. Ποίηση-Πεζογραφία-Θέατρο (Αθήνα, 8-12/12/2010), τ. 1-3, Αθήνα, Ακαδημία Αθηνών, 2013, τ. 2, σσ «Μια ανάµνηση του 18ου αι. σε διήγηµα του Περικλή Σφυρίδη», στο: Σ. Σταυρακοπούλου, Επ αφορµή, Θεσσαλονίκη, «Ιανός», 2011, σσ «Το πρότυπο του άντρα στα διηγήµατα του Τάσου Καλούτσα», στο: Σ. Σταυρακοπούλου, Επ αφορµή, Θεσσαλονίκη, «Ιανός», 2011, σσ «Ο Χριστιανόπουλος, η λαϊκή µας παράδοση και ο Καραγκιόζης», Εντευκτήριο 95 (αφιέρωµα στον Ντίνο Χριστιανόπουλο) (Οκτώβ.-Δεκ. 2011) «Επίγονοι του Βιζυηνού στη νεότερη µεταπολεµική πεζογραφία µας», στον τόµο Το εύρος του έργου του Γεωργίου Βιζυηνού. Παλαιότερες αναγνώσεις και νέες προσεγγίσεις. Πρακτικά Διηµερίδας εις µνήµην Κυριακής Μαµώνη (Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Μαΐου 2009), Αθήνα, Σοκόλη- Κουλεδάκης, 2012, σσ «Από την εµπειρία της διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: σκέψεις και προτάσεις εφαρµογής στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση», Δίοδος 4 (Σεπτ. 2012) «Οι πρόσφυγες σε κείμενα πεζογράφων της Θεσσαλονίκης με προσφυγική καταγωγή», στον τόμο Θεσσαλονίκη. Πρωτεύουσα των προσφύγων. Οι πρόσφυγες στην πόλη από το 1912 μέχρι σήμερα. Πρακτικά Συνεδρίου Ιστορικού αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου Καλαμαριάς (23-25 Νοεμβρίου 2012), Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης, 2013, σσ «Δύο σημειώματα για τη δημώδη λογοτεχνία/γραμματεία: 1. Διακονιάρης 2. Οι λόγιοι πρόλογοι των Προδρομικών», Ελληνικά 62 (2012) «Τρία ανέκδοτα σημειώματα για την πρώτη συλλογή διηγημάτων Η αφίσα του Περικλή Σφυρίδη», Μικροφιλολογικά 34 (φθινόπ. 2013) «Τομές και ρήξεις στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης», ανηρτημένο στο τμήμα: Δημοσιεύσεις/Πρακτικά συνεδρίων ΕΕΝΣ/ Ε Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών/Οι ανακοινώσεις του Ε Συνεδρίου της ΕΕΝΣ, «Το ποίημα-δώρο. Σκέψεις γύρω από τη διδακτική δημώδη ποίηση», Ελληνικά 63 ( ) «Προεκτάσεις, εμβαθύνσεις, αντιρρήσεις και διευκρινίσεις γύρω από τη διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση», στον τόμο Η νεοελληνική λογοτεχνία σήμερα. Κοινωνία και Εκπαίδευση. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου (ΕΚΠΑ, Νοεμβρίου 2013), Αθήνα 2015 (ISBN: ). Βιβλιοκρισίες Επιλογή «Michaela Prinzinger, Mythen, Metaphern und Metamorphosen. Weibliche Parodie in der zeitgenossischen griechischen Literatur [Ergebnisse der Frauenforschung, 45], Stuttgart-Weimar, Metzler 1997», Ελληνικά (2000) «Ιωαννίκιος Καρτάνος, Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη (Βενετία 1536), φιλολογική επιµ. Ελένη Κακουλίδη-Πάνου, Γλωσσικό επίµετρο Ελένη Καραντζόλα, Θεσσαλονίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2000», Ελληνικά (2002) «Στέφανος Κακλαµάνης, Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Γιάννης Μαυροµάτης (επιµ.), Ενθύµησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές 4

5 Εκδόσεις Κρήτης-Βικελαία Δηµοτική Βιβλιοθήκη, 2000», Ελληνικά 53.2 (2003) «W. G. Brokkaar (επιµ.), «The Oracles of the Most Wise Emperor Leo and the Tale of the True Emperor (Amstelodamensis Graecus VI E 8), Αµστερνταµ 2002», Ελληνικά 54.2 (2004) «Maria Mavroudi, A Byzantine Book on Dream Interpretation. The Oneirocriticon of Achmet and its Arabic Sources, Leiden-Boston-Koln, Brill, 2002», Ελληνικά 55.1 (2005) «Wim F. Bakker-Arnold F. van Gemert, Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ηµών Ιησού Χριστού, ποιηθείς παρά του ευγενεστάτου άρχοντος κυρού Μαρίνου του Φαλιέρου. Κριτική έκδοση, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2002», Ελληνικά 56.1(2006) «P. Vejleskov, Apokopos (Synoptic edition with an introduction, commentary and Index verborum) [Neograeca Medii Aevi IX], Koln, Romiosini, 2005», Ελληνικά 58.1 (2008) «Βερναρδάκειος Μαγικός Κώδικας. Εισάγωγον της Μαγείας της πάλαι ποτέ», έκδοση Μ. Παπαθωµόπουλος, σχόλια Μ. Βαρβούνης [Πραγµατείαι της Ακαδηµίας Αθηνών, τ. 61], Αθήναι, Γραφείον Δηµοσιευµάτων της Ακαδηµίας Αθηνών, 2006», Ελληνικά 59.1 (2009) «Π.Α.Αγαπητός, Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάµνης. Κριτική έκδοση της διασκευής α [Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, 9], Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 2006», Ελληνικά 60.1 (2010) «Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάµνης. The Vatican Version. Κριτική έκδοση µε εισαγωγή, σχόλια και γλωσσάριο Τ. Λεντάρη [Βυζαντινή και Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, 10], Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 2007», Ελληνικά 60.1 (2010) «Διονυσία Γιαλαµά, Ελληνίδες µάγισσες στη Βενετία, 16ος-18ος αι., Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2009», Ελληνικά 61.1 (2011) «Εξορκισµοί του ιεροµόναχου Βενέδικτου Τζανκαρόλου (1627). Editio Princeps, εισαγωγή-κείµενοσχόλια Μ. Παπαθωµόπουλος-Μ. Βαρβούνης, Αθήνα, Εκδόσεις Αλήθεια, 2008», Ελληνικά 61.1 (2011) «Π. Γούτας, Διεισδύσεις στα βιβλία των άλλων. Μελέτες και βιβλιοκρισίες ( ), Θεσσαλονίκη, Νησίδες, 2011», Δίοδος 5 (Φεβρ. 2013) «Προσεγγίσεις Ημερίδες. Στρογγυλά τραπέζια. Αφιέρωμα στα 100 χρόνια ελεύθερου βίου της Θεσσαλονίκης και τα 50 χρόνια της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2012», Παρέμβαση (φθιν. 2013) «Π. Σφυρίδης, Το πάρτι και άλλα διηγήματα, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2011», Νέα Εστία 174, τχ 1860 (Δεκ. 2013) «Λ. Κούσουλας, Χρ. Μηλιώνης, Κ. Μπαλάσκας, Γ. Δ. Παγανός, Γ. Παπακωστούλα- Γιανναρά, Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Διετείς Διακοπαί. Ένα χρονικό. Διδασκαλείον Μέσης Εκπαιδεύσεως , επιμ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2014», Νέα Ευθύνη 28 (Μάρτ.-Απρ. 2015) Πεζογραφία (Συλλογές διηγηµάτων, Μυθιστορήµατα): Τα ζούµπερα, Θεσσαλονίκη, Μαστορίδης, 1979 (Διηγήµατα). Δεύτερη έκδοση, εµπλουτισµένη µε δέκα επιπλέον κείµενα: Αθήνα, «Ερµής», Η χορδοφάσα και ο κύκλος, Αθήνα, «Ερµής», 1982 (Διηγήµατα). Η λαπαροτοµή, Αθήνα, Λιβάνης, 1983 (Διηγήµατα). Αλµα, Αθήνα, «Ερµής», 1989 (Μυθιστόρηµα). Οι Δεξιώσεις, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2001 (Μυθιστόρηµα). 5

6 Η µεθυσµένη γυναίκα, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2005 (Μυθιστόρηµα). Σπάνιες αλήθειες, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2008 (Μυθιστόρηµα). Αχ, Ελλάδα, σ αγαπώ, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2012 (Μυθιστόρηµα). 6

1983 (Beiträge sur klassischen Philologie 141, 150), Anzeiger für die Altertumswissenschaft XL.1/2, 21-26. 1988a W.F. Bakker - A.F.

1983 (Beiträge sur klassischen Philologie 141, 150), Anzeiger für die Altertumswissenschaft XL.1/2, 21-26. 1988a W.F. Bakker - A.F. 1 Δηµοσιεύµατα 1972a A.F. van Gemert, An Eleventh-Century Manuscript of Symeon Metaphrastes, Quaerendo II.1, 79-80. 1972b A.F. van Gemert, Ένα αγιολογικό χειρόγραφο της πανεπιστηµιακής βιβλιοθήκης του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. της Κατερίνας Κωστίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ. της Κατερίνας Κωστίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ της Κατερίνας Κωστίου ΠΑΤΡΑ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3 2 I. Σπουδές-Ακαδημαϊκοί τίτλοι. ΙΙ. Ακαδημαϊκή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τους τόμους Με άξονα το φως, Η διαμόρφωση και η

Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τους τόμους Με άξονα το φως, Η διαμόρφωση και η ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΥ Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν τους τόμους Με άξονα το φως, Η διαμόρφωση και η κρυστάλλωση της ποιητικής του Οδυσσέα Ελύτη (Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατερίνα Κωστίου αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ A. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ A. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΤΑΚΗΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΚΑΓΙΑΛΗΣ Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης, 451 10 Ιωάννινα Τηλ: 0030-26510-05189 email: kagialis@cc.uoi.gr http://uoi.academia.edu/takiskayalis ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA KAI ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ YΠOMNHMA ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑ 2011 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Σπουδές Επιστηµονική κατάρτιση 3 Β. Ακαδηµαϊκές θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγγέλα Καστρινάκη Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ

Αγγέλα Καστρινάκη Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Αγγέλα Καστρινάκη Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ ΡΕΘΥΜΝΟ Σεπτέμβριος 2014 1 Βιογραφικό σημείωμα Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1961. Τελείωσα το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά II. Σπουδές ΙΙΙ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα IV. Διδακτική και συναφής επαγγελματική εμπειρία V. Διοικητική εμπειρία VI. Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος (επιβλέπων) Καθηγήτρια Σόνια Ιλίνσκαγια Επίκουρος καθηγήτρια Γεωργία Λαδογιάννη

Καθηγητής Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος (επιβλέπων) Καθηγήτρια Σόνια Ιλίνσκαγια Επίκουρος καθηγήτρια Γεωργία Λαδογιάννη Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο Μητρώνυμο Τόπος γέννησης Ημερομηνία γέννησης Τόπος κατοικίας Τηλ. επικοινωνίας Οικογενειακή κατάσταση Χρήστος Δανιήλ Δημήτριος Ξανθούλα Εμμανουήλ Παπάς Σερρών 2 Νοεμβρίου 1969 Επανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ (Αθήνα 1953) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 1976

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ. 1959-1966 - Κολέγιο Ανατόλια, Θεσσαλονίκη, Απολυτήριο Λυκείου (λίαν καλώς)

ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ. 1959-1966 - Κολέγιο Ανατόλια, Θεσσαλονίκη, Απολυτήριο Λυκείου (λίαν καλώς) ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ Ονοματεπώνυμο : Μάρθα Καρπόζηλου Ημερομηνία Γέννησης : 13 Φεβρουαρίου 1948 Τόπος Γέννησης : Θεσσαλονίκη Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Θέση : Καθηγήτρια Γνωστικό Αντικείμενο : Νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ν. ΑΚΡΙΣΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ ΥΛΨΡΙΝΑ 2014 1 ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΑ-ΠΟΤΔΕ 1954 Έτος γέννησης 1972 Απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου 1978 Πτυχίο Υιλοσοφικής χολής/σμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών πουδών/νεότερο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Για τον Ανδρέα Κάλβο («Εις Αγαρηνούς») ΒΑΛΕΤΑΣ, Γ., Επίτοµη Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Πέτρος Ράνος, Αθήνα, 1966, σσ. 83-84. ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσολογικές βάσεις της σύγχρονης ποιητικής (διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός). Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής (διδάσκων:

Γλωσσολογικές βάσεις της σύγχρονης ποιητικής (διδάσκων: Αλέξης Καλοκαιρινός). Προβλήματα ορολογίας και μεθόδου της νεοελληνικής μετρικής (διδάσκων: Υίλιππος Παππάς Βασ. Κωνσταντίνου 19 15122 Μαρούσι Σηλ.: 210 7240559, 6942268397 e-mail: pappasphilippos@yahoo.gr ύντομο Βιογραφικό ημείωμα 2.7.1979 Γέννηση στην Αθήνα. 1997 Αποφοίτηση από το Λύκειο «Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» 1 ΣΑΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ Δημοσιεύσεις Αυτοτελείς μελέτες, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και

Διαβάστε περισσότερα

Τοµές και ρήξεις στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης. Σωτηρία Σταυρακοπούλου

Τοµές και ρήξεις στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης. Σωτηρία Σταυρακοπούλου Τοµές και ρήξεις στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης Σωτηρία Σταυρακοπούλου Θέλω πρώτα να αποσαφηνίσω τον τίτλο της εισήγησής µου. Όταν µιλώ για «Λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης», δεν αναφέροµαι σε µια επαρχιακή

Διαβάστε περισσότερα

LITERATURE ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ LITERATUR

LITERATURE ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ LITERATUR LITERATURE ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ LITERATUR last up date: 20 th October 2014 32 new entries Note also the Category Series Beachten Sie auch die Rubrik Serien ADAMANTIOU/Αδαμαντίου, Αδαμάντιος Ι., Τα Χρονικά του Μορέως.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση

Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Τομέας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμήμα Φιλολογίας EΚΠΑ Επιστημονικό συνέδριο Η Νεοελληνική Λογοτεχνία σήμερα Κοινωνία και Εκπαίδευση Πέμπτη 28 Νοεμβρίου - Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013 Αίθουσα «Αντώνης Τρίτσης»

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Curriculum Vitae. Επώνυμο: Ζάρρα Όνομα: Ιλιάνα

Ι.Curriculum Vitae. Επώνυμο: Ζάρρα Όνομα: Ιλιάνα Επώνυμο: Ζάρρα Όνομα: Ιλιάνα Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος& Νέων Τεχνολογιών Αγίου Ιωάννη Ρηγανά 30100 Αγρίνιο Τηλέφωνα: 26410 91706 26410 91709 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΠΟΙΗΣΗ Για τον ιονύσιο Σολωµό («Ο Κρητικός») ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ., Η ποίηση στη ζωή µας, εκδ. Εστία, Αθήνα χ.χ. FURST L. R., Ροµαντισµός, µτφρ. Ι. Ράλλη - Κ. Χατζηδήµου, εκδ. Ερµής, Αθήνα 2 1988.

Διαβάστε περισσότερα

Άννα Ταµπάκη. Α. Σκιαγράφηση των πεδίων της έρευνας 1

Άννα Ταµπάκη. Α. Σκιαγράφηση των πεδίων της έρευνας 1 Στρογγυλό Τραπέζι «Πολιτισµικές διαµεσολαβήσεις και διαµόρφωση του εθνικού χαρακτήρα στον περιοδικό τύπο του 19 ου αιώνα». Εισαγωγή Παρουσίαση των στόχων της έρευνας και των πρώτων πορισµάτων της Α. Σκιαγράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, Δρ.

Νικόλαος ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, Δρ. Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Όνομα / Επώνυμο Νικόλαος ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, Δρ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΑΚΡΙΤΩΝ 31-35, Καλογρέζα 14234, Αθήνα - Ελλάδα Τηλέφωνο +30 210 6993503 +30 2810 235961

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών. Τµήµα Θεατρικών Σπουδών. Πανεπιστηµιούπολη Πατρών

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών. Τµήµα Θεατρικών Σπουδών. Πανεπιστηµιούπολη Πατρών BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Βαθµίδα Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Πατρών Στοιχεία Ε ικοινωνίας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Μακεδονικές Ημέρες (1932-1939, 1952-1953): η διαμόρφωση του νεωτερικού λόγου στην πρωτεύουσα του βορρά και οι μεσοπολεμικές πνευματικές αναζητήσεις

Μακεδονικές Ημέρες (1932-1939, 1952-1953): η διαμόρφωση του νεωτερικού λόγου στην πρωτεύουσα του βορρά και οι μεσοπολεμικές πνευματικές αναζητήσεις - 1 - Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Τίτλος: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στη γλώσσα και τα κείμενα» Κατεύθυνση: Nεοελληνική Φιλολογία Δ Ι Π

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γιώργος Ζωγραφίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προσωπικά στοιχεία Τρέχουσα θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Φιλοσοφίας Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισµοί του πανεπιστηµιακού θεσµού και το συµβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Βενετία Αποστολίδου

Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισµοί του πανεπιστηµιακού θεσµού και το συµβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας. Βενετία Αποστολίδου Γεώργιος Ζώρας και Λίνος Πολίτης: Οι περιορισµοί του πανεπιστηµιακού θεσµού και το συµβολικό κεφάλαιο της Νεοελληνικής Φιλολογίας Βενετία Αποστολίδου Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται σε µια ευρύτερη έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Έκθεση: «Ο αιώνας της Θεσσαλονίκης. Μνήμη και Ιστορία» Κατάλογος βιβλίων

Θεματική Έκθεση: «Ο αιώνας της Θεσσαλονίκης. Μνήμη και Ιστορία» Κατάλογος βιβλίων Θεματική Έκθεση: «Ο αιώνας της Θεσσαλονίκης. Μνήμη και Ιστορία» Κατάλογος βιβλίων A/A ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΟΛΗ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΜ.ΕΚΔ. ΘΕΜΑ Στα γήπεδα η πόλη αναστενάζει. 16 κείμενα Επιμέλεια: Γιώργος ΙΑΝΟΣ 1999

Διαβάστε περισσότερα

Ασυνέχειες και ρήξεις; Οι ασυγχρονίες του ομόχρονου στην κρητική λογοτεχνία (14 ος - 16 ος αι.) Τάσος Α. Καπλάνης

Ασυνέχειες και ρήξεις; Οι ασυγχρονίες του ομόχρονου στην κρητική λογοτεχνία (14 ος - 16 ος αι.) Τάσος Α. Καπλάνης Ασυνέχειες και ρήξεις; Οι ασυγχρονίες του ομόχρονου στην κρητική λογοτεχνία (14 ος - 16 ος αι.) Τάσος Α. Καπλάνης Στο αμερικάνικο περιοδικό Journal for Εarly Modern Cultural Studies [στο εξής: JEMCS] διεξήχθη

Διαβάστε περισσότερα