ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 53/2015 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αιθουσών - Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στ ο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τη 21η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθαν σε δημόσια συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την 1074/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων με αποδεικτικό δημοσίευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87 Α / ) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. Από τα (33) τριάντα τρία μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα κατωτέρω είκοσι οκτώ (28) μέλη, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2. ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 3. ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4. ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 9. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 10. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 11. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 12. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 13. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14. ΜΠΕΝΗ ΕΛΕΝΗ 15. ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 16. ΚΑΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 17. ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18. ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19. ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20. ΜΑΛΑKΟΖΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ 21. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 23. ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24. ΝΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26. ΜΠΟΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/ Α / ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»,εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες. ΑΠΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΑΜΠΑΤΖΙΑ ΟΛΓΑ 2. ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 3. ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 4. ΤΡΑΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 5. ΚΕΡΑΜΙΔΑ - ΚΑΛΚΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΑ Δ.Κ. Ελευθερούπολης,, Τ.Κ. Αντιφιλίππων, Τ.Κ. Αυλής, Τ.Κ. Ελευθερών, Τ.Κ. Μελισσοκομείου, Τ.Κ. Μεσορόπης, Τ.Κ. Παλαιοχωρίου, Τ.Κ. Πλατανοτόπου, Τ.Κ. Χρυσοκάστρου Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη. Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτικός Υπάλληλος, που ασκεί καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα του Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών. Σελ 1

2 Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 18:40 o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ημίωρη καθυστέρηση λόγω της παρουσίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ.κ. Χρυσοστόμου για την κοπή της βασιλόπιτας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πριονίδης Χρήστος αποχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μπενή Ελένη, Στάμος Γεώργιος και Νέζας Αθανάσιος αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 44 ο θέμα της ημερησίας διατάξεως ανέφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: Ο Δήμος Παγγαίου στοχεύοντας στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την καλλιέργεια και την ψυχαγωγία των δημοτών, στηρίζει τις πολιτιστικές δραστηριότητες των διαφόρων τοπικών συλλόγων, φορέων και σχολείων, ενώ παράλληλα υλοποιεί και ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες, μέσα στα πλαίσια ευρύτερων πολιτιστικών εκδηλώσεων - θεσμών του δήμου, αλλά και ανεξαρτήτως αυτών, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις πολιτιστικές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του Δήμου Παγγαίου περιλαμβάνουν επιλεγμένες θεατρικές παραστάσεις, προβολές, συναυλίες, παρουσιάσεις, εικαστικές εκθέσεις, εκδηλώσεις με θέμα την παράδοση, διαλέξεις επιστημόνων και ανθρώπων του πνεύματος και ημερίδες με ποικίλα αντικείμενα. Επιπλέον, σε καθημερινή βάση τα πολιτιστικά Κέντρα μας φιλοξενούν εκδηλώσεις διαφόρων ειδών. Δεδομένης : της αύξησης των αιτήσεων παραχώρησης χρήσης των πολιτιστικών κέντρων, της φθοράς που υφίστανται αυτά από την επαναλαμβανόμενη χρήση και της ανάγκης αποκατάστασης ή αντικατάστασης συμπλήρωσης απαραίτητου για την καλύτερη λειτουργία τους εξοπλισμού, θεωρείται αναγκαία πλέον η ύπαρξη καταστατικού λειτουργίας ειδικά σε ότι αφορά την παραχώρηση των χώρων σε τοπικούς και μη φορείς και ο καθορισμός αποζημίωσης χρήσης χώρων για την παραχώρηση προς τρίτους. Με βάση τις ανωτέρω θέσεις, θέτω ενώπιον σας σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Πολιτιστικών Κέντρων Δήμου Παγγαίου προκειμένου να προβούμε στη ψήφισή του. ή Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Αιθουσών - Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Επί του σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας Αιθουσών - Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπόνος Θεόδωρος έκανε ορισμένες παρατηρήσεις και επισημάνσεις τις οποίες το Σώμα αποδέχθηκε. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μελέτησε το προταθέν σχέδιο κανονισμού Λειτουργίας Αιθουσών - Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου, τις διατάξεις της παρ.1 περιπ. δ3 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) καθώς και τις όμοιες του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Αιθουσών - Πολιτιστικών Κέντρων Ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1.α3 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 [Δ.Κ.Κ.], όπως αυτός συμπληρώθηκε μετά τις προτάσεις των δημοτικών συμβούλων και έχει ως ακολούθως: Σελ 2

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις που παραχωρούνται προς χρήση Άρθρο 2. Είδη εκδηλώσεων που δύνανται να φιλοξενηθούν οροι χρησης σκοποί Άρθρο 3. Σε ποιούς γίνεται η παραχώρηση των χώρων Άρθρο 4. Διαδικασία διάθεσης Άρθρο 5. Κωλύματα Διάθεσης Άρθρο 6. Υπογραφή Αίτησης Άρθρο 7. Ανάκληση Αιτήματος Ματαίωση παραχώρησης Άρθρο 8. Οικονομικοί όροι παραχώρησης Άρθρο 9. Δωρεάν παραχωρήσεις Άρθρο 10. Όροι χρήσης - Περιορισμοί Απαγορεύσεις Ευθύνες Άρθρο 11. Τελικές διατάξεις Παράρτημα - Κατάλογος αποζημίωσης χρήσης χώρου Έντυπα Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις που παραχωρούνται προς χρήση - περιγραφή Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, της χρήσης των χώρων: 1) Αμφιθεάτρου Φρίξου Παπαχρηστίδη στην Ελευθερούπολη., οδός Φρίξου Παπαχρηστίδη αριθμός 137 2) Αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων ΟΡΦΕΑΣ» στην Νικήσιανη. 3) Πολιτιστικού Κέντρου Αντιφιλίππων, 4) Πολιτιστικού Κέντρου Αμισιανών 5) Πολιτιστικού Κέντρου Κοκκινοχώματος και 6) Πολιτιστικού Κέντρου Ν. Συράκου. Σελ 3

4 Άρθρο 2. Είδη εκδηλώσεων που δύνανται να φιλοξενούν Οι αίθουσες διατίθενται για ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, παρουσιάσεις βιβλίων, πολιτιστικά εργαστήρια, συναυλίες, προβολές, μουσικές, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις και κάθε είδους πρωτοβουλίες που συνάδουν με τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Τα είδη των εκδηλώσεων που δύνανται να φιλοξενηθούν στις πολιτιστικές εγκαταστάσεις του Δήμου Παγγαίου σε κάθε περίπτωση θα πρέπει απαραίτητα να χαρακτηρίζονται από ποιότητα, σοβαρότητα και υψηλό πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο έτσι ώστε να διασφαλίζονται οι σκοποί για τους οποίους αυτά υφίστανται. Η παραπάνω απαρρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική. Άρθρο 3. Σε ποιους γίνεται η παραχώρηση των χώρων Σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, φορείς του Δημοσίου, ΟΤΑ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Δημόσιες Επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, πνευματικά Ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς, επιμελητήρια, σωματεία, συλλόγους, πολιτιστικές ομάδες, κομματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Όλα τα ανωτέρω πρόσωπα θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι κείμενες εθνικές και διεθνείς διατάξεις για τη λειτουργία τους. Άρθρο 4. Διαδικασία διάθεσης Με την υποβολή ενυπόγραφου εντύπου - «ΑΙΤΗΣΗΣ» για χρήση των χώρων, που παραδίδεται στα γραφεία του Δήμου Παγγαίου στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή μέσω FAX. Το αίτημα για την παραχώρηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται σε εξάρτηση α) με το είδος της εκδήλωσης, β) την διαθεσιμότητα του χώρου και γ) την δυνατότητα διάθεσης του απαραίτητου προσωπικού. Αίτημα που υποβάλλεται από τυχόν οφειλέτη γίνεται δεκτό μόνο μετά την εξόφληση της οφειλής. Αίτημα που περιέχει όρους ή περιορισμούς δεν γίνεται δεκτό. Η απόρριψη του αιτήματος για οποιοδήποτε λόγο δεν δημιουργεί αξίωση κατά του Δήμου Παγγαίου. Άρθρο 5. Κωλύματα Διάθεσης: Σελ 4

5 1. Όταν ο Δήμος Παγγαίου ή οποιοδήποτε Ν.Π του Δήμου χρειάζεται τις ως άνω εγκαταστάσεις για δικές τους εκδηλώσεις ή για τη διεξαγωγή δημοτικών προγραμμάτων. 2. Όταν έχουν διατεθεί σε άλλον που το ζήτησε νωρίτερα. 3. Όταν το αντικείμενο της εκδήλωσης είναι αντίθετο με το κοινό αίσθημα ή μπορεί να προκαλέσει ταραχές. 4. Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του παρόντος. Άρθρο 6. ΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόμενοι (φορείς, φυσικά πρόσωπα κλπ.) πρέπει να υποβάλλουν αίτηση τρεις εβδομάδες πριν τη διενέργεια της εκδήλωσης και να αναφέρουν το σκοπό, τη διάρκεια και την ημερομηνία της εκδήλωσης. (Αίτηση διάθεσης αίθουσας). Το αίτημα για την παραχώρηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογημένα από τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η αιτιολογημένη απόρριψη αιτήσεως παραχώρησης για οποιονδήποτε λόγο από τους αναφερόμενους στον παρόντα κανονισμό δεν δημιουργεί αξίωση κατά του Δήμου Άρθρο 7. Ανάκληση Αιτήματος Ματαίωση: Η ανάκληση γίνεται με έγγραφη δήλωση του ενδιαφερόμενου με δυνατότητα επιστροφής του προκαταβληθέντος ποσού το αργότερο έως δέκα (10) εργάσιμες ήμερες πριν την οριζόμενη ημερομηνία. Άρθρο 8. Οικονομικοί όροι διάθεσης και χρήσης Η διάθεση του χώρου γίνεται έναντι ενός συμβολικού ποσού το οποίο έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα αφού θα διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των απαραίτητων λειτουργικών εξόδων. Το ποσό αυτό θα διαμορφώνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Παγγαίου, ανάλογα με την/τις ημέρα/ες και την ώρα της εκδήλωσης. Για συλλόγους και κρατικούς φορείς προβλέπεται έκπτωση 30%. Ο Δήμος για την είσπραξη αυτού του ποσού εκδίδει Γραμμάτιο Είσπραξης χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση. Μετά την έγκριση του αιτήματος ο ενδιαφερόμενος καλείται να υπογράψει την σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων του παρόντος μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών καταβάλλοντας το συμφωνηθέν ποσό όπως αυτό ορίζεται εκάστοτε ολόκληρο, κατά την υπογραφή της ως άνω δηλώσεως. Αν εντός του δεκαημέρου από την έγκριση του αιτήματος δεν υπογραφεί η υπεύθυνη δήλωση τεκμαίρεται ανάκληση του Σελ 5

6 αιτήματος και είναι δυνατή η διάθεση της αίθουσα σε άλλον. Κάθε μονομερής από την πλευρά του αιτούντος ακύρωση του αιτήματος χρήσης που θα γίνει εντός του τελευταίου δεκαημέρου πριν την εκδήλωση δεν δημιουργεί στο Δήμο καμιά υποχρέωση επιστροφής του καταβληθέντος ποσού το οποίο παρακρατείται ολόκληρο. Κατ εξαίρεση στην τελευταία περίπτωση (ματαίωση το τελευταίο δεκαήμερο) το ποσό επιστρέφεται όταν η ματαίωση οφείλεται σε λόγους ανώτερης βίας. Οι ανεξόφλητες οφειλές προς το Δήμο επιβαρύνονται με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας (πλέονφπα23%) από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προκαταβάλει εξ ολόκληρου το συμφωνηθέν ποσό από την ενυπόγραφη αποδοχή των ορών παραχώρησης έως και την ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης, με την έκδοση απόδειξης είσπραξης. Άρθρο 9. Δωρεάν παραχωρήσεις : Στο πλαίσιο των σκοπών της κοινωνικής και πολιτιστικής προσφοράς του Δήμου προβλέπεται η δωρεάν παραχώρηση πολιτιστικών εγκαταστάσεων σε σχολεία του Δήμου, τοπικούς συλλόγους, τοπικά σωματεία και φορείς του Δημοσίου, Σε κάθε περίπτωση και δεδομένου του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων παραχώρησης καθώς και των φορέων που εντάσσονται στο παρόν άρθρο, επιβάλλεται δωρεάν ετήσιος περιορισμός έως και τέσσερις (4) παραχωρήσεις ανά φορέα. Η δωρεάν παραχώρηση πέραν της ημέρας εκδήλωσης δεν μπορεί να περιλαμβάνει πάνω της μιας πρόβας πλην αν πρόκειται για μουσικοθεατρικές παραστάσεις οπότε περιλαμβάνει και μέχρι τρεις (3) πρόβες.. Η δυνατότητα εξαίρεσης ως προς τον αριθμό των παραχωρήσεων και των δικαιούχων αυτών απαιτεί αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου. Άρθρο 10. Όροι χρήσης - Περιορισμοί Απαγορεύσεις Ευθύνες-Υποχρεώσεις: 1.Όροι χρήσης α)η παράδοση παραλαβή της αίθουσας κα του εξοπλισμού της γίνεται με την υπογραφή πρωτοκόλλου μετά την οποία ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της αίθουσας και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά αυτών. Σελ 6

7 β)ευθύς μετά την λήξη της εκδήλωσης ο χώρος και ο εξοπλισμός παραδίδονται στον εντεταλμένο υπάλληλο ή αντιδήμαρχο πάλι με πρωτόκολλο στο οποίο αναγράφονται οι τυχόν απώλειες ή φθορές. γ)αντικείμενα και κάθε είδους υλικά που έχει προσκομίσει στην αίθουσα ο οργανωτής της εκδήλωσης επιτρέπεται να παρακρατηθούν από τον Δήμο εφόσον δεν έχουν εξοφληθεί οι προς αυτόν υποχρεώσεις του οργανωτή. δ)το κάπνισμα και η κατανάλωση ποτών και τροφών απαγορεύεται σε ολόκληρο το χώρο των αιθουσών. Η διοργάνωση μικρών δεξιώσεων με μπουφέ κλπ. είναι εφικτή με την προϋπόθεση ότι οι χρήστες θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την εν γένει τακτοποίηση του χώρου με το πέρας της εκδήλωσης. Κακή χρήση του χώρου μπορεί να συνεπάγεται μελλοντικά την απώλεια της δυνατότητας χρήσης της αίθουσας. ε)ο αντιδήμαρχος δικαιούται οποτεδήποτε να ελέγχει την τήρηση των συμφωνηθέντων. 2. Περιορισμοί : Οι χώροι δεν παραχωρούνται για εξυπηρέτηση σκοπών, που έρχονται σε αντίθεση ή δεν συνάδουν με τους στόχους τη φιλοσοφία και τους σκοπούς της λειτουργίας τους.. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, εφόσον επιθυμούν να κάνουν χρήση και των οπτικοακουστικών μέσων που διαθέτουν οι αίθουσες, να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του εντεταλμένου υπαλλήλου άλλως απαγορεύεται σε αυτούς η οποιαδήποτε χρήση τους. Ο Δήμος Παγγαίου δια των εντεταλμένων οργάνων του δικαιούται να ελέγχει οποτεδήποτε την τήρηση των συμφωνηθέντων. 3. Απαγορεύεται: α) Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί, β) Η μεταβολή της διαρρύθμισης των χώρων, γ) Η χρήση για λόγους διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην ΑΙΤΗΣΗ, δ) Η υπέρβαση του συμφωνηθέντος ωραρίου χρήσης. ε) Η επικόλληση αφισών ή αυτοκόλλητων και η ανάρτηση ή στερέωση αντικειμένων με καρφιά σε οποιονδήποτε χώρο. στ) Η τοποθέτηση διαφημίσεων, η) Η κατανάλωση φαγητού και ποτού εντός των κλειστών αμφιθεάτρων. θ) Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους. Σελ 7

8 4. Ευθύνες Υποχρεώσεις: α)οι χρήστες των χώρων είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά που προκλήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης. β)σε περίπτωση που υπάρχει εισιτήριο ή γενικά χρέωση εισόδου, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εκδόσει τα εκ του νόμου προβλεπόμενα παραστατικά και να επιμεληθεί τον αριθμό των θέσεων προς πώληση. γ)ο Δήμος Παγγαίου δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή ελλείψεις των χώρων που παραχωρεί προς χρήση, ούτε για απώλειες, βλάβες ή φθορές υλικών που εισάγονται στους χώρους πραγματοποίησης της εκδήλωσης. ε)οι χρήστες των χώρων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως θα προκληθεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεών τους στους χώρους που τους παραχωρούνται. Ο Δήμος δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση δε που θα θεωρηθεί τυχόν υπόλογος έναντι τρίτων, οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν κάθε ζημιά της (υλική ή ηθική) από τον λόγο αυτό. στ)για αποκατάσταση απωλειών ή φθορών σε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου θα εισπράττεται αποζημίωση. ζ)στους παραβάτες των απαγορεύσεων ή των όρων του παρόντος, θα αφαιρείται το δικαίωμα συνέχισης της εκδήλωσης, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη του Δήμου για τις ζημιές τους από τη διακοπή αυτή. η)οι ανεξόφλητες χρηματικές ή άλλες οφειλές προς το Δήμο επιβαρύνονται με νόμιμο τόκο κατά μήνα από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. θ)οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υπογράψουν σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αποδέχονται στο σύνολό τους τον παρόντα κανονισμό, καθώς και την ευθύνη αποκατάστασης των ζημιών σε περίπτωση φθορών. Σε κάθε αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται το/τα άτομα τα οποία θα είναι υπεύθυνα και θα συνεργάζονται με τον υπεύθυνο του Δήμου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Σε περίπτωση διοργάνωσης εκδηλώσεων (εκθέσεις κλπ.) μεγάλης χρονικής διάρκειας είναι απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου του φορέα σε καθημερινή βάση. Η μη τήρηση εκ μέρους τρίτων του κανονισμού λειτουργίας δίνει το δικαίωμα στον υπεύθυνο αντιδήμαρχο να μη διαθέτει την αίθουσα στους συγκεκριμένους φορείς, υπηρεσίες κλπ. στο μέλλον. Σελ 8

9 Άρθρο 11. Τελικές διατάξεις: 1. Ο Δήμος Παγγαίου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τον Κανονισμό, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και μέσα από την ιστοσελίδα του τους ενδιαφερόμενους. Οι μεταβολές είναι δεσμευτικές εφόσον γνωστοποιηθούν έγκαιρα. 2. Από την ενυπόγραφη αποδοχή των όρων παραχώρησης τεκμαίρεται ανεπιφύλακτη αποδοχή του Κανονισμού από τον ενδιαφερόμενο, που είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτόν, καθώς και τις υποδείξεις του εντεταλμένου υπαλλήλου του Δήμου. 3. Θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον Κανονισμό επιλύονται από τον αντιδήμαρχο πολιτισμού. 4. Παράβαση οιουδήποτε όρου του παρόντος Κανονισμού συνεπάγεται ανάκληση της διάθεσης των χώρων. 5. Για τις διαφορές μεταξύ Δήμου και κάθε τρίτου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Καβάλας. Σελ 9

10 Ακολουθούν έντυπα: 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ή ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΘΕΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: E - MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: ΩΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ (ΗΜΕΡΕΣ) ΠΡΟΒΕΣ ΗΜΕΡΑ - ΩΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ: 1. Αμφιθέατρο Φρίξου Παπαχρηστίδη - Ελευθερούπολη 2. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «ΟΡΦΕΑΣ» - Νικήσιανη 3. Πολιτιστικό Κέντρο - Αμισιανά 3. Πολιτιστικό Κέντρο - Αντιφίλιπποι 5. Πολιτιστικό Κέντρο Κοκκινόχωμα 6. Πολιτιστικό Κέντρο Ν. Συράκο Ελευθερούπολη,. Ο/Η ΑΙΤ Σελ 10

11 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Ι. ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΦΡΙΞΟΥ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Α. Αμφιθέατρο - υποστηρικτικοί χώροι- ηχητικός εξοπλισμός ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΧ. (ΔΕΥΤ- ΠΑΡΑΣΚ) ΗΜΕΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 80,00 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΒΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΑ 10,00 / ΩΡΑ 15,00 / ΩΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ (+ 20%) Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 23% ΙΙ Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Νικήσιανης- Αμισιανών Αντιφιλίππων-Κοκκινοχώματος-Ν. Συράκου. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ Α. Αμφιθέατρο - υποστηρικτικοί χώροι- ηχητικός εξοπλισμός-καθαριότητα χώρου. ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΧ. (ΔΕΥΤ- ΠΑΡΑΣΚ) ΗΜΕΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 40,00 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΒΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΑ 10,00 / ΩΡΑ 15,00 / ΩΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ και ΚΥΡΙΑΚΗ (+ 20%) Οι τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 23% Σελ 11

12 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Τον Δήμο Παγγαίου Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι έχουμε λάβει γνώση του Κανονισμού Διάθεσης που διέπει τον αιτούμενο από εμάς προς χρήση χώρο :. ιδιοκτησίας του Δήμου Παγγαίου καθώς και του σχετικού παραρτήματος, αποδεχόμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους του παραπάνω Κανονισμού και αποδεχόμαστε την πλήρη αποκατάσταση ενδεχόμενων φθορών στους χώρους που θα χρησιμοποιήσουμε. Ημερομηνία: Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) Σελ 12

13 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 53/2015 Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ (Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ) ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ελευθερούπολη, 27 Ιανουαρίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σελ 13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις που παραχωρούνται προς χρήση Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:1660/26-7-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... Σελ. 4 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 228/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 12/12-08-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ έτος 2013 HELEXPO PALACE - Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ κατά την παραχώρηση χρήσης του σε Οργανωτές Εκθέσεων, Συνεδρίων και Εκδηλώσεων ΟΡΟΛΟΓΙΑ HELEXPO: Ελληνικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας

Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δ.Κ.Β.Β. είναι εναρμονισμένος με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Αρ. 83064/ΙΖ αρ. φύλλου 1173/20

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ηµεροµηνία για την καταχώριση των στοιχείων και του προφίλ της εταιρίας στον κατάλογο εκθετών µέχρι 01.03.2011. Αριθμός.

Καταληκτική ηµεροµηνία για την καταχώριση των στοιχείων και του προφίλ της εταιρίας στον κατάλογο εκθετών µέχρι 01.03.2011. Αριθμός. 05-08 ΜΑÚΟΥ 2011 ΑΡ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΕΡΙΠ./ STAND ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Συμπληρώνεται από τον οργανωτή ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ www.helexpo.gr Καταληκτική ηµεροµηνία για την καταχώριση των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/2014 Θέμα: Εισήγηση για έκδοση κανονισμού λειτουργίας μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου»

2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης του κολυµβητηρίου» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθ. 1/2015 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» Αριθ. απόφασης Περίληψη 2/2015 «ιακήρυξη όρων συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)»

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Δέσποινα Ματατάνα, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Δελφών Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 21 ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της 39ης/ 20.12.2013 συνεδρίασης ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ --------- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 26/2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 25/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τμήμα: Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 41/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Έγκριση σύμβασης χορηγίας μεταξύ Cyta

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος.

Στη συνεδρίαση μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αντωνακάκης Γεώργιος και Παπαδάκης Ευάγγελος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. απόφασης: 31/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 4/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444 Ηµ/νία: 25/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.25 12:14:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 66ΣΦ465ΦΘ3-74Μ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/46144/25390/1444

Διαβάστε περισσότερα