Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΟΣ: Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 7 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ ΦΑΞ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΤΙΜΟΥ ΦΛΕΣΣΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝ «ΣΗΜΑΙΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ. Κυριακή, 29 Ιουλίου 2007 ΠΡΟΣ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΗΜΑΙΑ» Νικηταρά 3, Καλαμάτα, Διευθυντής : Πανάγος Γ. Δημόπουλος Κύριε Διευθυντά, Με μεγάλη λύπη και αγανάκτηση διαβάσαμε το άρθρο της εφημερίδος σας με θέμα «Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνών» της 10 Ιουνίου Ο εν λόγω ιερωμένος, αντί να συγκεντρωθεί στα εκκλησιαστικά του καθήκοντα, προσπαθεί να σπιλώσει την μνήμη ΤΟΥ ΑΛΥΓΙΣΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΗΡΩΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ!!!, χρησιμοποιώντας αναλήθειες και μύθους που σίγουρα δεν είναι ιστορία. Προσπαθούν να μονοπωλήσουν τη φήμη του ήρωα της Ιστορικής οικογένειας των Φλεσσαίων του Παπαφλέσσα και να τον αποκληρώσουν από την οικογένειά του, την οικογένεια των Φλεσσαίων. Ο Σύλλογός μας έχει στη διάθεσή του αρκετά ιστορικά χειρόγραφα, πάνω από 1600, πολλά εκ των οποίων δεν έχουν ιδεί το φως της δημοσιότητας. Αυτά αποδεικνύουν ότι στην Πολιανή Μεσσηνίας υπήρχαν δύο μεγάλες οικογένειες, οι Φλεσσαίοι και οι Δικαίοι. Δεν υπάρχει καμία βεντέτα όπως ο εν λόγω ιερέας ισχυρίζεται, και ποτέ οι Φλεσσαίοι δεν πήραν κανένα παρατσούκλι από τους Δικαίους. Είναι η οικογένεια του Γεωργίου Φλέσσα , πατριάρχη της οικογένειας των Φλεσαίων, και η οικογένεια του Χριστόδουλου Δικαίου 1720-;. Εμείς δεν βρήκαμε κανένα στοιχείο που να πιστοποιεί ότι οι δύο ανωτέρω αναφερόμενοι πατριάρχες έχουν μεταξύ τους συγγένεια. Εάν η οικογένεια των Δικαίων έχει τέτοια στοιχεία πολύ θα θέλαμε να τα δημοσιοποιήσει. Το Φλέσσας παρουσιάζεται σε ιστορικά έγγραφα διεθνώς από το 1350 μ.χ. και δεν έχει καμία σχέση με τους Δικαίους. Ο Παπαφλέσσας έδωσε το όνομα Γρηγόριος Δίκαιος όταν ορκίστηκε στην Φιλική Εταιρεία, διότι ήταν στη λίστα των θανατοποινιτών από τους Τούρκους και μ αυτό το όνομα έγινε Υπουργός των Εσωτερικών. Ο Νικήτας και ο Ιωάννης Φλέσσας ποτέ δεν υπήρξαν Δικαίοι αλλά μπερδεύονται τεχνηέντως με τους αντίστοιχους Νικήτα και Ιωάννη Δικαίο. Το ομόλογο του 1779 πιστοποιεί ότι το Φλέσσας προ-υπήρχε ως επώνυμο στην Πολιανή προ του Παπαφλέσσα. Το επώνυμο «Φλέσσας» προήλθε από το Φλ(ε)ιάσιο πεδίο και το 1823 υπήρχε χωριό Φλέσσα στην επαρχία του Αργους. Ο Αρχιεπίσκοπος Λεονταρίου Γερμανός πιστοποιεί το 1803 ότι το επώνυμο Φλέσσας προ-υπήρχε στην Πολιανή από πάλε ποτέ και ότι ο Νικήτας Φλέσσας ήταν γνήσιος απόγονος αυτής της οικογένειας. ΤΕΥΧΟΣ 70Ν ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Σελίδα 1 από 1

2 Οι πρόγονοί μας Φλεσσαίοι έχουν καταγράψει και έχουμε στα αρχεία του Συλλόγου μας τα γενεαλογικό δένδρο της Ιστορικής οικογένειας και δεν φαίνεται πουθενά συγγένεια με την Οικογένεια των Δικαίων. Τέλος η λαϊκή μούσα, η ιστορία και ο Ελληνικός λαός γνωρίζει το Γρηγόριο Δίκαιο ως Παπαφλέσσα και όχι ως Παπα-Δικαίο. Σας αποστέλλουμε συνημμένως μερικά έγγραφα και δημοσιεύσεις που αποδεικνύουν τα όσα ισχυριζόμαστε, με την ελπίδα ότι η έγκριτη εφημερίδα σας θα τα δημοσιεύσει σε εύθετο χρόνο. Καλούμε δε τους κ.κ. Δικαίους να δεχθούν να γίνει επιστημονική έρευνα του DNA δια να αποδειχθεί, μια για πάντα, εάν πράγματι υπάρχει συγγένεια, όπως αυτοί ισχυρίζονται, μεταξύ των δύο οικογενειών. Μετά τιμής Τίμος Φλέσσας Πρόεδρος Εφημερίς «ΣΗΜΑΙΑ» Γραφεία Ανθίμου Γαζή 7 Τηλ (Λογιστήριον ) ΑΧ. ΚΑΙ Κ. ΚΥΡΟΥ (Διεύθυνσις), Εσπέρα Πέμπτης 24 Νοεμβρίου 1932 Άρθρο τού ΑΝΑΔΡΟΜΑΡΗ ΜΙΑ ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Δεν είνε δυνατόν να λησμονήση κανείς τον εύθυτενή και εύσωμον άνδρα, με βλέμα έξακοντίζον το προγονικόν του πύρ καί συγχρόνως καλοκάγαθον, άδιάλλακτον δε θεματοφύλακα της Ιδεολογίας του Αγώνος καί των αρχών της Ιεράς Μεγάλης Ιδέας: τον πολιτευτήν Κωνσταντίνον Φλέσσαν. ( ) "Ότι ήτο όμως καί Ιστοριογράφος, πολύ ολίγοι θα το γνωρίζουν καί ως τοιούτον θα τον παρουσιάσω σήμερον καί χάριν κυρίως της Ιδιορρυθμίας, πού χαρακτηρίζει το έργον του, αλλά καί δια το Παπαφλεσσέϊκον θάρρος της απεριφράστου καί άνυποκρίτου εμφανίσεως της γνώμης του. Το έργον του επιγράφεται: «Ιστόρία του Ιερού Αγώνος κατά τής Τουρκίας καί της Αυστριακής Αύτοκρατορίας». Ό αείμνηστος συγγραφεύς είχε περισυλλέξει εύλαβώς καί επίσημα έγγραφα καί έπιστολάς, αλλά καί άποθησαυρίσει πληροφορίας καί παραδόσεις από ζώντας ακόμη κατά τους χρόνους του 'Αγωνιστάς, έσκόπευε δε, άρχίζων οπό τα Όρλωφικά τα του Ρήγα, τα Φιλικά καί τα Ύψηλαντικά» να άφηγηθή τα του Αγώνος, τα των χρόνων του Καποδιστρίου καί της Βασιλείας του "Οθωνος μέχρι της έξώσεώς του, εις τόμους τρείς. Ατυχώς μόνον τέσσαρα τυπογραφικά φύλλα κατώρθωσε να δημοσιεύση, της λοιπής εργασίας του άποκειμένης άνεκδότου καί ασυμπλήρωτου παρά τη οικογενεία του. Δεν θα έξάρω ενταύθα τάς αξιολόγους συμβολάς εις το ιστορικόν του Εθνους πορελθόν, ούτε θά παιρουσιάσω τό αιματοπότιστον αληθώςκαί πολύκλαδον δένδρον τής οικογενείας των Φλεσσέων, την οποίαν λαμπρύνουν η- ρωικοί άνδρες καί κορυφώνει ό Παπαφλέσσας. Σχετικά εφόδια παρέχουν προς τούτο και τό εκδοθέν τμήμα του έργου του Κ. Φλέσσα καί το άφιερωμένον είς τον βίον του Παπαφλέσσα (Γρηγορίου Δικαίου Φλέσσα) τεύχος του Φωτάκου (Φωτίου Χρυσανθοπούλου), αλλά καί πλείστα άλλα δημοσιεύματα εν οίς καί ημέτερα Δεν είνε βεβαίως ανάγκη να ύπομνήσω τα εναντίον του έξεργερθέντος Ελληνισμού Αυστριακά τερατουργήματα. Καί άν δέν προηγείτο ή μιαιοφονία τού Ρήγα, θά ήτο αρκετή η παρ αυτών κάθειρξις τού πατριωτικού αρχηγού τού Αγώνος, Υψηλάντη. Πάντες οι ιστορικοί παρακολουθούν μετ αποτροπιασμού τήν, ανθελληνικήν, αρχομένου τού Αγώνος, δράσιν τών Ευρωπαϊκών Κρατών καταληφθέντων υπό ιεράς αγανακτήσεως από τών πρότων ενεργειών τής ώς διακλαδώσεως τού Καρβοναρισμού χαρακτειρισθείσης Φιλικής Εταιρίας. Καί τά μέν λοιπά Κράτη μετεπείσθησαν διά τής επιδράσεως τών ευρητέρας αντιλήψεως πολιτικών ανδρών καί τής εξεργέσεως των λαών, αλλ ή Αυστρία έχουσα υποχειρίους διαφόρους φυλάς καί κυβερνώσα δεσπωτικώς, έθεώρει έπικίνδυνον κάθε έξέγερσιν», άφού άλλως καί το Κρατικόν όνομά της έδήλου, ότι πρόκειται περί διαδόχου του Βυζαντινού Κράτους εν τη Άνατολή. Δεν έμεινε δε ως εκ τούτου βυσσοδομία καί δυσφήμησις την οποίαν να μη χαλκεύση, καί εξευτελισμοί καί επιθέσεις τάς όποιας να μη επιτέλεση κατά των έπαναστατών, μέχρις αυτών των εν τώ λιμένι Σπετσών βιαιοπραγιών του Ύπερέχει όμως, ή κατά της Νάξου έπίθεσις ολοκλήρου του Αύστριακού στόλου τον ΤΕΥΧΟΣ 70Ν ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Σελίδα 2 από 2

3 Αύγουστον του Καί ή επακολουθήσασα απόβασις στρατού καί ή κατοχή της νήσου επί τινας ήμέρας οπότε ο πληθυσμός της υπέστη τα πάνδεινα, Γνωρίζετε δε από ποίους αποτελείτο τότε ό πληθυσμός αυτός της Νάξου; Από αόπλους Ναξίους, καί από πλήθος αμάχων προσφύγων καί γυναικόπαιδων, εκ της Πελοποννήσου, της Κάσου καί της Κρήτης. Έπέδραμον δε με την πρόφασιν, ότι θά τιμωρήσουν τους προσβαλόντας την σημαίαν των πειρατάς. Ευτυχώς περιεσώθη λεπτομερής περιγραφή της κατοχής ταύτης. Ένώ λοιπόν όλοι οί ίστορικοί αναγράφουν τα τοιαύτα κατορθώματα Κράτους κυβερνωμένου από κοινόν έγκληματίαν, τα οποία έφεραν είς άπόγνωσιν τους αγωνισμένους "Έλληνας βλέποντας, ότι πολεμούνται καί από χριστιανικόν "Εθνος, μόνος ο Κωνσταντίνος Φλέσσας έγραψεν «Ιστορίαν τού Αγώνος τών Ελλήνων κατά Τούρκων καί Αυστριακών. Έπιθυμούμεν να τελειώσωμεν σήμερον με τάς έξής πληροφορίας: Ότι ή πρώτη σύγκρουσης τού Παπαφλέσσα μέ τους Τούρκους, πού έκτοτε δεν έπαυσαν να τον καταδιώκουν, οφείλεται είς μίαν σάτυραν την οποίαν έγραψε κατά τών Τούρκων, μαθητής ων εν Δημητσάνη Οτι έπεσκέφθη το 1815 τάς Αθήνας ούτος καί παρέμεινεν ημέρας τρείς, όπως σχετισθή μετά των Ιθυνόντων τα τής Φιλόμουσου Εταιρείας. Άλλ' ύπήρχεν είς τάς Αθήνας καί κάποια έκκλησία, ή Βυζαντινή Σ ωτ ή ρ α το ΰ Δ ι κ α ί ο υ, κατά τα περί το Μοναστηράκι θρησκευτικά κέντρα.ή οικογενειακή Παράδοσις των Φλεσσαίων την θεωρεί ώς κτητορικήν της πολυσχιδούς, περιπετειώδους και πολυπλάγκτου οικογενείας των. Τούτο ίσως έχει ανάγκην κάποιας έπιρρώσεως, αφού τό έκκλησιαστικόν αξίωμα Δικαίος κατέστη καί έπώνυμον, όπως καί το Λογοθέτης κοί τόσα άλλα. Εν τούτοις, ή παράδοσις τοιαύτης οικογενείας αποτελεί ένδειξιν άξίαν προσοχής. Γνωστή είνε ή έπίθεσις πού έγινεν εναντίον του Παπαφλέσσα, ως συντελέσαντος εις τήν πρόωρον εναρξιν του Αγώνος, κυριολεκτικώς δημιουργήσαντος την έναρξιν ταύτην. Υπό των επισήμων έθεωρήθη παράκαιρος δια τους αναπτυχθέντας εις τα Απομνημονεύματα του Γερμανού, ιδίως, λόγους. Καί ήτο αληθώς παράκαιρος. "Άλλο ζήτημα είνε τώρα, αν καί μέχρι της σήμερον δέν θα εξηκολούθει να θεωρήται παράκαιρος. Ο Βύρων, όταν συνήντησεν είς τάς Αθήνας, νεαρόν τότε όντα, τον στρατηγόν των 'Αθηναίων Νικόλαον Σαρρήν, φέρεται ότι του είπε: Ή λογική δεν χρησιμεύει πάντοτε. Λογικώτερον πράγμα από τήν δειλίαν δέν υπάρχει... ΑΝΑΔΡΟΜΑΡΗΣ Σημείωση. Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου Φλέσσας γεννήθηκε στο Γαρδίκι Μεσσηνίας το Φοίτησε, όπως φαίνεται στο μαθητολόγιο του Β. Γυμνασίου Τριπόλεως υπ' αυξ. αριθμόν 256, της Δ9 τάξεως του σχολικού έτους , «επιτήδευμα πατρός Στρατιωτικός έχων ως πατρίδα διαμονή την Πολιανή Άμφειας, Καλαμών. Δικαιώματα Δρ. 0 και ημερομηνία εγγραφής 7 Σεπτεμβρίου 1860». Σπούδασε νομικά, κατά δε τον χρόνο των σπουδών του έγινε αρχηγός τμήματος της Πανεπιστημιακής φάλαγγας. (Μητρώον Βουλευτών, Βουλή των Ελλήνων) Βουλευτής Καλαμών στην Ε' Περίοδο 29 Ιαν έως 26 Απριλίου 1874 Βουλευτής Καλαμών στην Η' Περίοδο 23 Σεπτ έως 22 Οκτ Βουλευτής Καλαμών στην Θ' Περίοδο 20 Δεκ. 1881έως 11 Φεβρ Βουλευτής Καλαμών στην Ι' Περίοδο 7 Απριλίου 1885 έως 6 Νοεμβ Βουλευτής Καλαμών στην ΙΑ' Περίοδο 4 Ιανουαρίου 1887 έως 17 Αυγούστου 1890 Βουλευτής Καλαμών στην ΙΓ' Περίοδο 3 Μαΐου 1892 έως 20 Φεβρ Πέθανε το Είναι γιος του Γιάγκου Νικήτα Φλέσσα ( ). Τα χειρόγραφά του βρέθηκαν και είναι στα οικογενειακά αρχεία του Συλλόγου μας. Σε όλες τις περιγραφές του, ο Κωνσταντίνος Φλέσσας καλεί το όνομα τού Παπαφλέσσα ως Γρηγόριος Δίκαιος Φλέσσας, γιος από δεύτερη γυναίκα του Δημητρίου Γ. Φλέσσα από την Πολιανήν Καλαμών. Αναφέρει δε ότι το όνομα Δίκαιος το έδωσε ο ίδιος όταν το 1816 έφθασε στην Κωνσταντινούπολη και συνάντησε τον Μητροπολίτην των Δέρκων Γρηγόριο. Όταν αυτός τον ερώτησε από πού κατάγεται, ο Παπαφλέσσας φοβούμενος τούς Τούρκους, διότι ήταν στην λίστα των θανατοποινιτών και τους δεσποτάδες της Πύλης, τού απάντησε ότι λέγεται Γρηγόριος Δίκαιος, ότι είναι ένας ιεροκήρυκας από την Κόρινθο και ότι ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να επισκεφθεί τον αδελφό του Ηλίαν (Δημητρίου Φλέσσα). ΤΕΥΧΟΣ 70Ν ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Σελίδα 3 από 3

4 Με τ όνομα αυτό εμυήθει στην Φιλική Εταιρία και ενεγράφη στα μητρώα της με τον αριθμό 5 και τον κωδικό Αρμόδιος. Ο Παπαφλέσσας όταν γεννήθηκε πήρε το όνομα Γεώργιος στην μνήμη του παππού του Γεωργίου Φλέσσα που σκοτώθηκε στα Ορλωφικά από τους Τούρκους το Το όνομα Γρηγόριος το έλαβε όταν χειροτονήθηκε ιερομόναχος μετά την αποφοίτησή του από την φημισμένη σχολή της Δημητσάνας. Γρηγόριος Φλέσσας παπάς Παπαφλέσσας. Από το 1816 έφερε τ ονομα Δίκαιος και με αυτό υπέγραφε όλα τα έγγραφα του Υπουργείου των Εσωτερικών. Βλέπε Υπογραφή κατωτέρω. Η τελευταία υπογραφή του Παπαφλέσσα προτού θυσιαστεί στο Μανιάκι στις 20 Μαϊου 1825 ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ Εκ του χειρογράφου και ανέκδοτου βιβλίου του Κωνσταντίνου Ιωάννου Φλέσσα, "Η Ιστορία του Ελληνικού Εθνους", Σελίς 20, «Γεώργιος Δημητρίου Φλέσσας Πάππος του Παπαφλέσσα γεννηθείς εν τή κωμοπόλει Πολιανή τής Μεσσηνίας τώ Κατά την επανάστασην του Ορλώφ έδραμεν επικεφαλής 150 Μεσσηνίων πρός υπεράσπησιν των εν Μεσσήνη των Καλαμών ευρισκομένων μαχητών υπό τον Ιωάννην Σκυλογιάννην, συγγενούς του Π. Γερακάρη, του διακριθέντος επί Μοροζίνη*. Παραμείναντες έξω των φρουρίων της Πύλου μετά τον απόπλουν (την 5ην Ιουλίου 1770) εκ Κορώνης του Ρωσσικού στόλου, έσπευσαν εις Νησίον της Μεσσήνης, εν τή οχυρά οικία τού Χαντζή Γεωργίου, του καλουμένου Πληγούρη, επολιορκήθησαν υπό των αίφνης κατελθόντων εκ Τριπόλεως Τούρκων καί εφωνεύθησαν άπαντες μεταδοθέντος του πυρός εις την οικίαν του Πληγούρη». *Μοροζίνης Φραντζέσκος ( ) Βενετός ναύαρχος και δόγης, γνωστός από το βομβαρδισμό του Παρθενώνα και των Προπυλαίων (1687) κατά τη διάρκεια πολιορκίας των οχυρωμένων στην Ακρόπολη Τούρκων. Ο Ελληνικός λαός, ύστερα απο τήν έπανάσταση τού 'Ορλώφ (1770) καί τον ήρωϊκο θάνατο τού Γεωργίου Φλέσσα, παππού τού Παπαφλέσσα, συνέθεσε το δημοτικό τραγούδι: Λεβέντες παλικάρια από τήν Πολιανή μέ τ' ησιμόαρματά τους πάνε γιά το Νησί. Περνόντας τήν Συρόκα καί τήν Βελανιδιά Εύρίσκουν ένα γέρο μέ 4 παιδια. Γειά σου χαρά σου γέρο Καλώς τα τά παιδια, καλώς τον καπετάνιο μέ τα κλεφτόπουλα. Σήκω να πάμε γέρο νά πάμε στό Νησί για Τούρκικα κεφάλια έλα κοντά καί σύ. Πώς νάρθω Καπετάνιε πού είμ' ανύμπορος, μα πάρε τα παιδιά μου κι' ας μείνω μοναχός. Πρόσεχε Καπετάνιε στό δρόμο πού θα βγής, είναι γιομάτος Τούρκους κι' αδίκως θά χαθής. Φλέσσα Γιώργη μέ λένε καί λόγια δέν ακώ. Τούς Τούρκους θα κτυπήσω το αίμα τους θα πιώ... ΤΕΥΧΟΣ 70Ν ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Σελίδα 4 από 4

5 '0 ίστορικός Τρ. Ε. Εύαγγελίδης γράφει μεταξύ αλλων στή Μεγαλη 'Ελλην. 'Εγκυκλοπαιδεία τού "ΠΥΡΣΟΥ" τομ. ΚΔ σελ. 62: «Φλέσσας». "Όνομα παλαιάς, έπιφανούς καί πολυαρίθμου οικογενείας τής Πελοποννήσου, αρρήκτως συνδεδεμένον προς τούς αγώνας τής έλευθερίας τού έλληνικού έθνους. Οίκογένεια φύσει ανυπότακτος καί ατίθασος, κατοικούσα είς τήν ορεινήν κωμόπολιν Πολιανήν τής έπαρχίας Λεονταρίου καί είτα Καλαμών, οϋδέποτε ήθέλησε να έλθει είς έπικοινωνίαν μετα τών Τούρκων, καί τούτου ένεκα ύπέστη τόσους διωγμούς, ώστε πολλά μέλη αυτής να τραπώσι προς τά δύσβατα καί απόκρημνα τής έπαρχίας όρη, διαφιλονικούντα τήν ήγεμονίαν αύτών προς τον κατοκτητήν. Κατά τας συγκρούσεις προς τούς Τούρκους πολλά μέλη τής οίκογενείος έφονεύθησαν, τούτο δε έγένετο αφορμή ώστε να ληφθή η απόφασις προς μετανάστευσιν, τήν οποίαν δέν ήσπάσθη το σύνολον τής οίκογενείας. Οί αποφασίσαντες ανεχώρησαν δι' 'Αθήνας, όπου διέμειναν έπί έτη καί έκτισαν τον ιερόν ναόν τον έπωνομασθέντα " `0 Σωτήρ τού Δ ι κ α ί ου" όστις παρεχωρήθη ώς παρεκκλήσιον είς τήν ρωσικήν πρεσβείαν μέχρις ανακαινίσεως τού ναού τού 'Aγiou Νικοδήμου, οπότε έμεινεν ώς ένοριακός ναός έν τή συνοικία Πλάκας. 'Ακολουθήσαντες το τότε ρεύμα τού έκπατρισμού, μετέβησαν είς τήν 'Ιταλίαν καί έκεϊθεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν. Μετα πολλών έτών διαμονήν είς τα μέρη ταύτα απεφάσισαν νά έπιστρέψουν είς τήν πατρίδα των, καί προς τούτο έλαβον (τώ 1670), μέσω τού τότε πατριάρχου Παϊσiou καί τού μεγάλου διερμηνέως παρά τή 'Υψηλή Πύλη Π. Νικοσίου, γράμματα συστατικά από τόν μέγαν βεζύρην Μεχμέτ Κιουπρουλή πρός τόν πασάν τής Κορίνθου. Οϋτως έγένοντο δεκτοί παρά τώ Πασά τής Κορίνθου, όστις, τή παρακλήσει τού τότε αρχηγού τής οίκοyενείας, παρεχώρησεν είς αύτούς τό παρά το "Αργος καί είς το Φλ(ε)ιάσιον πεδίον κείμενον παλαιόν φρούριον τής Φλ(ε)ιασίας. Δέν είναι έξηκριβωμένον πότε ή οίκογένεια έπέστρεψεν εϊς τήν Πολιανήν τής Μεσσηνίας, γνωστόν όμως είναι οτι ό ώς αρχηγός αϋτής φερόμενος Γεώργιος Φλέσσας έγεννήθη τώ 1716 έν Πολιανή. Το έπώνυμον Φλέσσας έλαβεν ο κλάδος αυτός έκ τού Φλ(ε)ιασίου πεδίου, όπου κατοίκησε, '0 Γεώργιος Φλέσσας ο Φλ(ε)ιάσιος κατά παραφθοράν έγένετο Φλέσιας καί είτα Φλέσσας. "Εκτοτε παρέμεινε το έπώνυμον τούτο είς τήν οίκογένειαν καί τούς απογόνους τού Γεωργίου Φλέσσα, οϊτινες καί εϊς χρήμα καί είς αίμα προσήνεγκον πολλα ύπέρ τής έλευθερίας τής 'Ελλαδος" Υπήρχε χωριό «Φλέσσα» στην επαρχία Άργους το Στα αρχεία Ελληνικής Παλιγγενεσείας τόμος 2 σελ 365 διαβάζουμε «Είτα ανεγνώσθη αναφορά δημογερόντων της επαρχίας Αργους δια τα χωρία Ομερμπάκα, Αρειαν, Γκερμπέσι και Κούρτα και Φλέσσα, τα οποία ζητούσι δια να τα ενώσωσι μετά της επαρχίας Άργους, και παρακαλούσιν αύτη η αμφισβήτησίς των να διαλυθή. Σκέψεως γενομένης, ενεκρίθη να σταλή προς το Υπουργείον των Εσωτερικών δια να εξετάση την υπόθεσιν και κατά τον νόμον και κατά την συνήθειαν και ν αναφέρη προς την Διοίκησιν.» Ο α Γραμματεύς Ιω. Σκανδαλίδης 24 Ιουλίου 1823 Εδώ επιβεβαιώνεται η προέλευση του ονόματος «Φλέσσα» από τον Αργοναύτη Φλ(ε)ία και το Φλ(ε)ιάσιο πεδίο. Το όνομα αρχικά ήταν Φλέσιας, μετά έγινε Φλέσσας και Φλέσσιας. Τα επίθετα αυτά τα συναντούμε και σήμερα ανά την υφήλιο. ΟΙ ΦΛΕΣΣΑΙΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ Το όνομα Φλέσσας βρέθηκε στη Μικρά Ασία γύρω στο 1100 μ.χ., στη Βενετία Ιταλίας, και στην Πρωσία απ όπου ξεχώρισε, από τους μεσαιωνικούς χρόνους, ως ένα από τα ξακουστά επώνυμα οικογενειών της περιοχής, όπως: Η οικογένεια του Herman Flessen (1433 -;). Από το Herspuk Πρωσίας, ένας ιερέας από το Klamand-Velten. Η οικογένεια του Flossmeister Jacob Flessa (Φλέσσα) και του γιου του Ηans, έζησαν περίπου το 1540 στο Flossbόchlein της πόλης Kulmbacri. Ο Hans είχε 12 παιδιά και δι αυτών το όνομα Flessa (Φλέσσα) διαδόθηκε στις μεγαλύτερες περιοχές της Πρωσίας. Ο αγρότης Marthes Flessa (Φλέσσα) ( ) άνηκε σε αυτήν την μεγάλη οικογένεια. Οι οικογένειες του πρεσβυτέρου Nikolaus Flessaus (Φλεσσας), Monchbergensis ( ) και του Nikolaus Flessaus, του νεώτερου, ένας ιεροκήρυκας από το Altere, Πρωσίας είναι οι πατριάρχες μιας μεγάλης οικογένειας Flessa (Φλέσσα). ΤΕΥΧΟΣ 70Ν ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Σελίδα 5 από 5

6 Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι γραφείς κατέγραψαν συχνά τα ονόματα απλά δυνάμει του ήχου του και επομένως, υπάρχουν παραλλαγές στο όνομα Φλέσσας (π.χ., Fliess, Φλέσσας, Φλέσσα, Φλέσια, Φλέσσιας, Φλέσιας, Phlessas, Φλεσσιόπουλος, Πλέσσας, Παπαφλέσσας, Fliessen, Flieshen, Fless, Flessias,Flesia, Flessas, Flessa, Plessas, Flessen, Flesser, Flessak και Flassus). Καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων, πολλοί άνθρωποι μετανάστευσαν σε άλλα μέρη της Γερμανίας και επίσης στη Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Η μετανάστευση στο νέο κόσμο άρχισε περίπου 1650 και συνεχίστηκε μετά από τον πόλεμο, όταν αποβλήθηκαν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι από τις ανατολικές περιοχές από τις Πολωνικές ή Ρωσικές κυβερνήσεις. Μέλη των Πρώσων και Ελλήνων μεταναστών εγκατεστάθησαν στην Πενσυλβάνια, το Τέξας, τη Νέα Υόρκη, το Ιλλινόις, την Καλιφόρνια, και το Οχάιο. Στον Καναδά, Πρώσοι και Έλληνες μετανάστες πήγαν στο Οντάριο και τα Prairies. Οι άποικοι με το επώνυμο Φλέσσας περιλαμβάνουν τους κατοίκους που ταξίδεψαν στο νέο κόσμο και εγκατεστάθησαν κατά μήκος της Ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδάς κατά τον 18 ον και 19 ον αιώνα.. Υπάρχει σήμερα η τράπεζα του Φλέσσα (The Flessa bank) στην Γερμανία και διεθνώς κατοχυρωμένο το Οικόσημο των Φλεσσαίων. Καπετάν Νικήτας Φλέσσας (Συστατική επιστολή του Αεχιεπισκόπου Λεονταρίου Γερμανού) Η ταπεινότης ημών δια του παρόντος συστατικού γράμματος δηλοποιεί και τοις πάσι διαβεβαιούται ότι ο το παρών μας επιφέρων Καπετάν Νικήτας Φλέσσας υπάρχει εκ της υμετέρας επαρχίας της πάλαι ποτέ ονομαζομένης Χριστιανουπόλεως τά νύν δε επιλεγομένης Λεονταρίου, και εκ της κωμοπόλεως Πολιανής. Ερευνησάμενοι δι ακριβούς περί αυτού και της γενεαλογίας αυτού επληροφορήθημεν ότι αυτός και οι πρόγονοί του ήσαν ανέκαθεν εκ των επισημοτάτων και περιφανών της επαρχίας Λεονταρίου, οίτινες και πατρίδος αυτών προστατεύσαντες τοις συμπολίταις πάντα επωφελώς ανεδείχθησαν, αλλά και αυτός ήδη μιμητής των προγόνων αυτού ανεφάνη. Δια το παρόν ημέτερον συστατικόν Γράμμα απεδώκαμεν αυτώ υπογεγραμμένον και εσφραγισμένον παρ ημών, εις πίστωσιν της αληθείας, συνεπιβεβαιούντων και των της πόλεως ταύτης ημετέρων κληρικών και προκριτωτέρων προεστών και δημογερόντων της πόλεως Λεονταρίου Απριλίου 27, Λεοντάρι Ο Αρχιεπίσκοπος Λεονταρίου Γερμανός Σεραφείμ καθηγούμενος της Υπεραγίας Θεοτόκου Μπούρα. Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος μαρτυρώ, Πέτρος Σολομών προεστός Λεονταρίου μαρτυρώ, Νικήτας Καραηλιόπουλος μαρτυρώ, Βενέδικτος καθηγούμενος της Μονής του Αγίου Νικολάου Χοντάλου. Αναστάσιος Ηλιόπουλος μάρτυς.- ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΟΦΦΙΚΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Σελίς 340 (1) Canon 19 In Trullo : PG, 137, 580 A. Voir a ce sujet l'usage que fait Jean Chilas de cette citation contre les Arsenites (fin xm e siecle) ; J. DARROUZES, Documents inedils ΤΕΥΧΟΣ 70Ν ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Σελίδα 6 από 6

7 d'ecclesiologie byzantine, Paris, 1966, p. 388, 15. Il est evident que la prescription n'aurait aucun sens, si les didascales formaient exclusivement une hierarchie d'enseignement public. Le terme Δικαίω est considere comme synonyme de εκ προσώπου, que la glose juridique interprete βηκάριος : DUCANGE, Glossarium, Πατριαρχικά Οφφίκια (Αξιώματα) δίνονταν στον κλήρο και σε λαϊκούς μετά από το 351 μ.χ. Το Οφφίκιο του Δικαίου κατά τον Canon 19 In Trullo : PG, 137, 580 δηλώνει αντιπρόσωπο (εκ προσώπου) του Πατριάρχη. Με αυτό το αξίωμα ο Παπαφλέσσας χειροτονήθηκε Αρχιμανδρίτης για να μπορεί να ενεργεί άνευ εμποδίων στις Παραδουνάβιες επαρχίες για την έναρξη της Επαναστάσεως μαζί με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Το σημερινό αξίωμα του Δικαίου δίδεται μόνο στο Άγιο όρος. ΦΛΕΣΣΑΙΟΙ ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ Η ηρωική οικογένεια των Φλεσσαίων προσέφερε στον αγώνα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος από το 1770 και εντεύθεν πολλούς ήρωες και ανεκτίμητες υπηρεσίες. 1. Τον παππού του Παπαφλέσσα τον Γεώρη τον Φλέσσα που τον έσφαξαν οι Τούρκοι στα Ορλωφικά το Τον Δημήτριο Δ. Φλέσσα πατέρα του Παπαφλέσσα που εφονεύθει εις συμπλοκή με τούς Τούρκους στη Σπάρτη το Τον Παναγιώτη Δ. Φλέσσαν ο οποίος εφονεύθει υπό των Κολοκοτρωναίων στην Αμφεια το Τον Ηλία Δ. Φλέσσαν που τραυματίστηκε κατά την άλωση της Τριπόλεως το 1821 και μετά τρίς ημέρες απεβίωσε. 5. Τον Αθανάσιο Δ. Φλέσσαν πού έπεσε στη μάχη της Θουρίας το Τον Νικόλαο Δ. Φλέσσα που εφονεύθη εις τας κατά του Ιμπραήμ μάχας εν Μεσσηνία το Τον Ιωάννη Δ. Φλέσσα. Στον υπέρ αιωνόβιο πλάτανο τού `Αγίου Φλώρου, κατά την εισβολή τού 'Ιμπραήμ πασά στη Μεσσηνία (1825), οι "Άραβες κρέμασαν και έκαψαν ζωντανό το Γιάννη Δ. Φλέσσα, αδερφό τού μπουρλοτιέρη των ψυχών... πού είχε πιαστή αιχμάλωτος έπειτα από μάχη στα "`Ελληνικά" - περιοχή μεταξύ "Άνθειας και Πηδήματος". 8. Τον Γρηγόριον Δίκαιο ή Παπαφλέσσα που εθυσιάστει, για να ενώσει τους διχασμένους Έλληνες, στις 20 Μαΐου 1825 στο Μανιάκι. 9. Τον Δημήτριο Ηλιού Φλέσσα, ανεψιό του Παπαφλέσσα, που έπεσε μαζί με τον θείο, Άγιο Αρχιμανδρίτη Φλέσσα και τον γιό του Γεώργιο Φλέσσα, στο Μανιάκι στις 20 Μαΐου Σύνολο 10 Φλεσσαίοι σκοτώθηκαν κατά την επανάσταση των Ελήνων εναντίον των Τούρκων.. ΤΟ ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και σε διάφορα αρχεία υπάρχει πλήθος εγγράφων αναφερόμενα στους Ιωάννη και Νικήτα. Η οικογένεια των Δικαίων τεχνηέντως δεν ξεχωρίζουν αυτούς τους αγωνιστές διότι θέλουν να πιστέψει ο κόσμος ότι όλοι ήταν Δικαίοι και ότι μετά από έριδα άλλαξαν τ όνομά τους και πήραν το παρατσούκλι «Φλέσσα» Για να βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους. Υπήρχαν: 1. Ιωάννης Νικήτα Φλέσσας Ιωάννης Δικαίος από την Καστανίτσα, ; Την γυναίκα του την λέγανε Μετάξω και επολέμισε στο Άργος, Δερβενάκια και αλλού. 3. Νικήτας Δημητρίου Φλέσσας Αρχιστράτηγος 4. Νικήτας Παναγιώτη Δικαίος ο και Τσενεντές αποκαλούμενος. Παντρεύτηκε την Μαρία Κολοκοτρώνη το Αυτό είναι λοιπόν το μπέρδεμα που όλοι νομίζουν ότι υπήρχε μόνο ένας Ιωάννης και ένας Νικήτας. Από τα έγγραφα φαίνεται ξεκάθαρα ποιός είναι ποιός διότι στις αναφορές τους αναφέρουν και τόπο και ημερομηνίες. Τα Υπουργεία όμως Πολέμου και Εσωτερικών, άλλοτε επίτηδες και άλλοτε κατά λάθος τους έχουν μπερδέψει με αδικίες στον έναν ή στον άλλον, όπως ο Ιωάννης που έψαχνε για την προαγωγή του και δεν την εύρισκε διότι την είχαν δώσει στον άλλο Γιάννη. ΤΕΥΧΟΣ 70Ν ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Σελίδα 7 από 7

8 ΤΟ «ΦΛΕΣΣΙΑΣ ΥΠΗΡΧΕ ΩΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΑΝΗ ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΙΑ. Παραθέτουμε το έγγραφο, τηρώντας αυστηρά την ορθογραφίαν του πρωτοτύπου. 1797: σεπτεβριου: την σιμερον φανερονο κε ομόλογο εγο ο παναγηωτης φλεσηας με την γηνεκα μου τιν αναστασούλα πως εζτη μας εφανι καλά με καλην μας γνομη κε προερεση κε πουλάμε της μουριεσμας στης καραζοκαρηες ρηζες τεσσερες με το χοραφη κε το λουριδι απο του πάτερα της. το επουλησαμε του Χριστου κουρουληα δια γρόσια ενια κε μισό, νουμερον γρο 9 : 20 : να ηνε ηδιος κε καθοληκος νικοκηρις ο ανοθεν αγοραστής με τους κληρονομουστου κε εγο ο παναγηοτης με τους κληρονομουσμου να ημε ξένος κε αποξενος. κε δια το βεβεον τις αλιθιαςεδοσα τιν ομολογηα μου ης στα χέρια του κε βεβεονο ηδιοχηρο σμου. γράφο κε τους σηναβλακαρεους τονα μέρος ο πουλος βασιλόπουλος το αλο ο ανοθεν αγοραστής το αλο μέρος ο γιανακος του νηαρχου. παναγιοτης φλεσηας με τη γυνεκα μου βεβεονο. γηοργακης καρδάρας μαρτηρο. πουλος γιοργανας μαρτηρο. μακάριος έγραψα κε μαρτηρο. αλεξατρης τζηακλης μαρτηρο. ν Ανω αριστερά και πλαγίως αναγράφεται: τερβισιαγας αντρουσιανος μαρτιρο. πραημις καροχοτζιοπουλος μαρτιρο. Εγώ πλήρωσα την συνδρομή μου. ΕΣΕΙΣ; Τιμή Συνδρομής 25 Ιδιοκτήτης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ Ο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, ΤΗΛ ΦΑΞ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ Αριθ. Τεύχους 7 Εκδότης Διευθυντής Τίμος Φλέσσας Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 70Ν ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Σελίδα 8 από 8

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης

Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Επώνυμο Όνομα Κομνηνός Αφεντούλιεφ/Αφεντούλης Μιχαήλ Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1984. Σφραγίδα Σφραγίδα Μιχαήλ Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα

Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες. Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Έρευνα-επιλογή:Μ. Λόος Μετάφραση: Μ. Σκόµπα Επιµέλεια: Β. Καντζάρα Cleopatra (Κλεοπάτρα) 69 30 π.χ. Αίγυπτος Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.x και βασίλεψε στην

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου

Περπατώντας τις εποχές του Βυζαντίου Στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων (με τον Κ. Βέτση), Γνώση, Αθήνα 19893, Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 20064 (έκδοση αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη) Αρχαιολογία Ένα ταξίδι στο παρελθόν, οδηγός για παιδιά, Κέδρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Η ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΑΝ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΡΟΝΗΣΗ, ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες

11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες 11. Γυναίκες πολεµίστριες και ηρωίδες Συλλογή-επιλογή:Μ. ΛΟΟΣ Μετάφραση: Μ. ΣΚΟΜΠΑ Επιµέλεια: Β. ΚΑΝΤΖΑΡΑ Κλεοπάτρα 69 30 π.χ. Αίγυπτος -Βασίλισσα Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε το 69 π.χ. Βασίλεψε στην Αίγυπτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού

Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού 19 Ιανουαρίου 2006 Ομιλία του Δρ. Nordhoff Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος πολιτισμού Εγκαίνια της έκθεσης «Τα μάρμαρα του Παρθενώνα» στην αίθουσα Schwanenhalle του Δημαρχείου της Φραγκφούρτης. Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

>ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ >ΚΡΗΣΦΥΓΕΤΟ ΕΟΚΑ 1955-59 ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΕΡΑ ΚΡΗΣΦΎΓΕΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΗΣΕ Ο ΗΡΟΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΖΕΝΤΙΟΥ TOΝ ΚΑΙΡΟ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.Α, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ Μ ΚΑΡΔΙΑ ΧΩΡΙΟΥ, ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης

ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης 28 ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ (1918-2009) Ό θάνατος τής Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγαπημένης μας Γιαννούλας, σφραγίζει μέ διακριτικότητα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Χωρίς ποτέ να διεκδικήσει ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυµο Χατζηπέτρος Όνοµα Χριστόδουλος Προσωνυµία Βλάχµπεης - Χατζή Πασάς

Επώνυµο Χατζηπέτρος Όνοµα Χριστόδουλος Προσωνυµία Βλάχµπεης - Χατζή Πασάς Επώνυµο Χατζηπέτρος Όνοµα Χριστόδουλος Προσωνυµία Βλάχµπεης - Χατζή Πασάς Υπογραφή Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Ιδιότητα Πρόκριτος, έµπορος, Φιλικός, στρατιωτικός Τόπος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογένειας: Εμμανουήλ Τσαλίκη + Μαρίας Θεολόγου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογένειας: Εμμανουήλ Τσαλίκη + Μαρίας Θεολόγου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογένειας: Εμμανουήλ Τσαλίκη + Μαρίας Θεολόγου (Όπως τα κατέθεσε προφορικά η κ. Ιωάννα Τσαλίκη, εγγονή του Εμμανουήλ Τσαλίκη, τον Αύγουστο του 2011) Οικογενειακή φωτογραφία στη Λέρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο.

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο. Ομιλία του προέδρου της ΕΣΜΑ, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπου Μπούρα στην παρουσίαση της απόδοσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου 1979-1987. Μουσείο Ακρόπολης, 10.04.2013. Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 48 Ο ΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Αυτός ο μύλος ευρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από τον μύλο του ΛΑΓΟΥ και απέχει από αυτόν 300 περίπου μέτρα, βορειότερα.σύμφωνα με την βιβλιογραφία και την τοπική παράδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ ΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ ΚΕ Β Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ µετατίθεστε στο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Δούκας (Ζώτος ή Ζώτογλου)

Δούκας (Ζώτος ή Ζώτογλου) Επώνυµο Όνοµα Υπογραφή Δούκας (Ζώτος ή Ζώτογλου) Αδάµ Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Εθνικών Κτηµάτων [1833-1869], Σειρά #001- Πολιτικές Προικοδοτήσεις και προικίσεις-στρατιωτικές και ναυτικές προικοδοτήσεις-εκποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΠΡΟΣ: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ 2 o Πίνακα Αποδεκτών Τηλ.: 2131501706 Fax: 2103457749 Φ.437/ 1 /26937 ΚΟΙΝ.: Σ. 9438 Αθήνα, 4 Νοε 2013 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Στρατευσίμων Κλάσης 2017 (Γεννηθέντων το

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη των Βασιλικών. Μανιάκι, Πυλίας Χρόνος 20 Μαΐου 1825 Ελληνικές δυνάµεις γενικός διοικητής: Παπαφλέσσας σώµα Βοϊδή Μαυροµιχάλη σώµα Δηµήτρη Φλέσσα

Μάχη των Βασιλικών. Μανιάκι, Πυλίας Χρόνος 20 Μαΐου 1825 Ελληνικές δυνάµεις γενικός διοικητής: Παπαφλέσσας σώµα Βοϊδή Μαυροµιχάλη σώµα Δηµήτρη Φλέσσα Μάχη των Βασιλικών Τόπος Μανιάκι, Πυλίας Χρόνος 20 Μαΐου 1825 Ελληνικές δυνάµεις γενικός διοικητής: Παπαφλέσσας σώµα Βοϊδή Μαυροµιχάλη σώµα Δηµήτρη Φλέσσα Αιγυπτιακές δυνάµεις 8.000 άνδρες [πεζικό - ιππικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6

ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ. Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΡΟΥΠΕΛ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αριστείδου Τάξη: Γ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ.. Τι είναι το Ρούπελ; Το Ρούπελ είναι οχυρό και πρόκειται για το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης τοποθεσίας κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Χρυσολόγου

Επιθεώρηση Χρυσολόγου ΕΘΝΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Επιθεώρηση Χρυσολόγου Τεύχος 30 ο Iούλιος Σεπτέμβριος 2014 0.01 Πριν λίγους μήνες ο Mπαϊρακτάρης Γιώργος Προήχθη σε unit manager. Mας παραθέτει τις Απόψεις του για το επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΤΡΙ Α

Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΤΡΙ Α Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΤΡΙ Α Περιεχόµενα Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ... 1 ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΤΡΙ Α... 3 Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ Ο Παπαϊωακείµ Πεσµατζόγλου στις «Αναµνήσεις» του αναφέρεται εκτενώς στα όσα διαδραµατίσθηκαν µε τον ξεριζωµό των

Διαβάστε περισσότερα

International Art Academy

International Art Academy International Art Academy 1 ος Παγκόσμιος Διαγωνισμός Ποίησης «Μανώλης Αλυγιζάκης» Η International Art Academy διοργανώνει τον 1 ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης «Μανώλης Αλυγιζάκης». ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΕΚΔΟΣΗ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Συντροφιά με την Κιθάρα ΑΘΗΝΑ 2011 Έκδοση: c Πνευματικό

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου. 1ο ΕΚ Ευόσμου. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου. 1ο ΕΚ Ευόσμου. Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 2ο ΕΠΑΛ Ευόσμου 1ο ΕΚ Ευόσμου Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Μάρτιος 2015 Η Ελλάς ευγνωμονούσα Θ. Βρυζάκης (1858) Το γραφείο του Πρωθυπουργού Το πρώτο μισό του 19ου αιώνα η Ευρωπη γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική

Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική Στιγμιότυπο από την τελετή θεμελίωσης του νέου κτιρίου πολιτιστικών δραστηριοτήτων Χ.Α.Ν.Θ. Ασβεστοχωρίου, το οποίο ανοικοδομείται με σημαντική χορηγία της Φ.Α.Α.Θ. και αναμένεται να αποδοθεί προς χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι,

Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Κύριε Βουλευτή, Κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Δήμαρχε, Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Όπως πολλοί Βρετανοί της γενιάς μου, μεγάλωσα σε μια οικογένεια και πήγα σε ένα σχολείο όπου η μνήμη και η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Βίκινγκς Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς Οι Βίκινγκς ζούσαν στους βόρειους λαούς της Ευρώπης: στη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Δανία και την Ισλανδία. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, εμφανίστηκαν ως εξερευνητές, πειρατές,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ RUN GREECE 10.000 μ., 5000 μ., 1000 μ. & ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 21.100 μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ RUN GREECE 10.000 μ., 5000 μ., 1000 μ. & ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 21.100 μ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 36, 52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΗΛ. 24670 23555 FAX: 24670 23746 e-mail: segas-dm@otenet.gr Πληροφορίες: Ανανιάδη Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου. Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή [φ.1] Αμμόχωστος, Κύπρος Φ10.3

Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου. Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή [φ.1] Αμμόχωστος, Κύπρος Φ10.3 Α' Γυμνάσιο Αρρένων Αμμοχώστου Αβραμίδης, Β. Δ., Εταιρία Ελλήνων Δημοσιολόγων Αγγέλογλου, Γιώργος, Διευθυντής της Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC Αγγλο-Ελληνικός Σύνδεσμος Πειραιώς Βενέζης, Ηλίας 13/1/67 επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Σύντοµο Ιστορικό Του Αµβροσίου Καρατζά Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αυλώνας είναι χτισµένος στο κέντρο του χωριού, πλαισιωµένος από τον αιωνόβιο πλάτανο και δεσπόζει

Διαβάστε περισσότερα

16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015. Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη. Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End. Συγγρού Ι07. sgt.gr

16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015. Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη. Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End. Συγγρού Ι07. sgt.gr Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη 16 Νοεμβρίου 2014-26 Απριλίου 2015 Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End Συγγρού Ι07 sgt.gr Θέατρο - Έφηβοι στη Στέγη Γεωργία Μαυραγάνη & Ομάδα Happy End Όχι αθώος πια 16 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε40/9-17.1.2005. ΘΕΜΑ : "Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005".

Ε40/9-17.1.2005. ΘΕΜΑ : Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ Ε40/9-17.1.2005 ΘΕΜΑ : "Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2005 έως 31/12/2005". Σας κοινοποιούµε αναλυτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!!

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΝΑ Α ΡΑΝΕΙ!! 1 ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΚΑΝ ΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΕΛΛΗΝΑ ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΥ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ! ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή.

Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Εργαστήρι 3: Οι νόμοι στην πορεία της ζωής μας Ιστοριογραμμή. Η ιστοριογραμμή (ή γραμμή του χρόνου) αποτελεί εργαλείο καταγραφής γεγονότων σε χρονολογική σειρά, πολύ χρήσιμο για το μάθημα της Ιστορίας.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος

Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόλογος Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος Αγαπητοί συνάδελφοι, Με χαρά σας προσκαλούμε στις 3 προγραμματισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη ÔÝ íç Να γιατί...η λαϊκή τέχνη Εν αρχή το σύνθημά μας είναι ένα: η λαϊκή τέχνη είναι επανάσταση. Και είναι επανάσταση διότι είναι αρχέτυπο λειτουργίας μιας πολιτικά ευνομούμενης κοινωνίας. Η τέχνη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007

Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007 Καταληκτικές ηµεροµηνίες υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών ηλώσεων (Α.Π..) περιόδων απασχόλησης από 1/1/2007 έως 31/12/2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ Γ.Ε.: Ε40/14/18-1-2007 Σας κοινοποιούµε αναλυτικούς πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜηχανισμΟς ΑντικυθΗρων

ΜηχανισμΟς ΑντικυθΗρων Με δυο λόγια Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής εκπληκτικής τεχνολογίας. Κατασκευάστηκε πριν από 2000 χρόνια και χρησιμοποιείτο για τον ακριβή υπολογισμό της θέσης του Ηλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική

Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Κωνσταντινίδης Τάξη: Γ 5 Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου Διδάσκουσα: Σελιώτη Χ Χριστοδούλου Βασιλική 1 Δευτερότοκος γιος του Κωνσταντή και της Αιμιλίας Δούκα. Γεννήθηκε στις 6

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το Τμήμα Ψυχολογίας,

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Το Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Τμήμα Ψυχολογίας, το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής Ψυχολογίας, το Κέντρο Μελέτης της Οικογένειας και το Κέντρο Ανάπτυξης της

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Κωνσταντίνου Λοΐζου

Μαρτυρία Κωνσταντίνου Λοΐζου 132 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ (1955-1959) Μαρτυρία Κωνσταντίνου Λοΐζου ΟΝΟΜΑ: Κωνσταντίνος Λοΐζου (σύζυγος Ελενίτσας Σεραφείµ) ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 Μαρτίου 1921 ΗΜΕΡΟΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚΑ: ΨΕΥ ΩΝΥΜΟ: ΠΕΡΙΟΧΗ/ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα