INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 5. No.1. (Spring 2014/1 Άνοιξη) ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ JOZSEF-GYÖRGY FEKETE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 5. No.1. (Spring 2014/1 Άνοιξη) ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ JOZSEF-GYÖRGY FEKETE"

Transcript

1 INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 5. No.1. (Spring 2014/1 Άνοιξη) ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ JOZSEF-GYÖRGY FEKETE (Περίληψη) Στόχος του παρόντος δοκιµίου είναι να παρουσιάσει τον λαό των Ροµά 1 και τη θέση του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς αυτοί αποτελούν την ευρύτερη και περισσότερο ετερογενή µειονότητα της περιοχής. Εστιάζουµε σε πρώην Γιουγκοσλαβικές χώρες, την Αλβανία, τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία. Η Ουγγαρία δεν εντάσσεται οργανικά στις χώρες που µελετάµε, ωστόσο για ευκολότερη σύγκριση συµπεριλάβαµε στην ανάλυση και τα δεδοµένα των Ούγγρων Τσιγγάνων. Οι Ροµά δεν είναι µια οµογενής κοινότητα, καθώς διαφέρουν µεταξύ τους ως προς τη θρησκεία, τη γλώσσα και το ιστορικό τους υπόβαθρο. Ορισµένες οµάδες που είναι προσκείµενες στους Τσιγγάνους επιθυµούν τη διαφοροποίησή τους από τους Ροµά. Στο εσωτερικό των κοινοτήτων των Ροµά παρατηρείται το φαινόµενο της «προτιµώµενης ταυτότητας», που σηµαίνει ότι αυτοί δεν αυτοπροσδιορίζονται ως Ροµά προς αποφυγή προκαταλήψεων, καθώς και λόγω της (γλωσσικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής) αφοµοίωσης και της «κοινωνικής προόδου» (ιδιαίτερα όσον αφορά στα µορφωµένα κοινωνικά στρώµατα). Οι κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες ολοένα και αυξάνονται τόσο µεταξύ των Ροµά και του υπολοίπου πληθυσµού, όσο και στο εσωτερικό του πληθυσµού των Ροµά. Σε κάθε µία από τις χώρες υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στα ή και κάτω από το όριο της φτώχειας. Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, είναι πολύ πιο έντονη και δραστική µεταξύ των Ροµά.* Το δοκίµιο αυτό σκοπεύει ακόµα να φωτίσει τη σηµερινή κατάσταση των Ροµά που κατοικούν στην περιοχή των Βαλκανίων. Για να επιτύχουµε τον στόχο µας κρίναµε σκόπιµο να παρουσιάσουµε την ιστορία των Ροµά σε κάθε χώρα ξεχωριστά. ιενεργήσαµε µια ενδελεχή ανάλυση της ουγγρικής και ξένης βιβλιογραφίας, έτσι ώστε να κατανοήσουµε όσο το δυνατόν καλύτερα προηγούµενες µελέτες ερευνητών που διαµένουν στις χώρες µε τις οποίες ασχολούµαστε. Βάσει κυρίως της έρευνας του UNDP για τους Ροµά το 2011, συγκρίναµε τον πληθυσµό των Ροµά κάθε χώρας. Επ αυτού συζητάµε τα αίτια των διαφοροποιήσεων σε ποικίλα στατιστικά δεδοµένα, αποκαλύπτουµε τις ανοµοιότητες των δεδοµένων της αγοράς εργασίας, της χρήσης της γλώσσας, των συνθηκών διαβίωσης και του µορφωτικού επιπέδου, όπως αυτές παρατηρούνται σε κάθε µία από τις χώρες που µελετάµε. Λέξεις-Κλειδιά: Τσιγγάνοι, Ροµά, κοινότητα των Ροµά, Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Ευρώπη, έρευνα του UNDP, συγκριτική ανάλυση οµή του δοκιµίου Προοίµιο Σχηµατική επισκόπηση της ιστορίας των Ροµά, οι Τσιγγάνοι στα εξεταζόµενα κράτη Σύντοµη εισαγωγή για τις κοινότητες των Ροµά σε κάθε κράτος Συγκριτική ανάλυση της κατάστασης των Ροµά, βασισµένη ως επί το πλείστον στη σχετική έρευνα του UNDP του Συµπέρασµα * Ο συγγραφέας: József-György Fekete, φοιτητής διδακτορικού, University of Debrecen, Department of Human Geography and Regional Development Planning. Βραβεύτηκε µε την Υποτροφία Lykeon του South-East European Foundation το Χρησιµοποιούµε τους όρους Ροµά και Τσιγγάνοι εναλλάξ στη µελέτη αυτή, ως συνώνυµα, αφού δεν υπάρχει διεθνής σύµβαση για τον κατάλληλο όρο.

2 2 József-György Fekete 2014/1 Προοίµιο Όταν µελετούµε την κατάσταση του λαού των Ροµά στα Βαλκάνια, δεν υπάρχει χώρα που να µην αποτελεί κέντρο ενδιαφέροντος για κάποιον λόγο. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι η πιο εθνικά και θρησκευτικά ετερογενής περιοχή της Ευρώπης. Σηµαντικό ποσοστό ορισµένων εθνικών οµάδων δεν διαµένουν εντός των ορίων µιας χώρας, αλλά µε ελάχιστες εξαιρέσεις ζουν διασκορπισµένες σε τέσσερις µε πέντε διαφορετικές χώρες. Η διαφορετική ιστορία, εθνικότητα και θρησκεία καθόρισαν τις πολιτικές αξίες και συµπεριφορά των κρατών µε πολύ ιδιαίτερο τρόπο, που µπορεί και σήµερα να παρατηρηθεί σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγµα στον προσανατολισµό και τις διαφοροποιήσεις εντός της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. (Illés, 2002:46). Αυτός ο κατακερµατισµός επηρεάζει εξίσου την κατάσταση του πληθυσµού των Ροµά στην περιοχή. Σχήµα 1. Ο αριθµός και η κατανοµή των Ροµά (Τσιγγάνων) στην Ευρώπη. Πηγή: Kocsis-Bottlik in Földgömb (2012) Οι Ροµά είναι ανοικτοί στο (κοινωνικό) τους περιβάλλον, τόσο θρησκευτικά όσο και γλωσσικά. Κατά συνέπεια, ούτε η θρησκεία, ούτε η γλώσσα αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες για τη διαµόρφωση της ταυτότητάς τους (σε αντίθεση προς άλλες εθνικές οµάδες στα Βαλκάνια). Ζουν σε διασπορά, ενώ οι εθνότητες στις οποίες ανήκουν είναι δύσκολο να καθοριστούν, αφού διακρίνονται από µια αυξανόµενη ποικιλοµορφία. Το κοινωνικοοικονοµικό τους πλαίσιο διαφέρει συνήθως από άλλες εθνικές οµάδες στην Ευρώπη: κατά κύριο λόγο, ο βασικός παράγοντας οµαδοποίησής τους είναι η κοινωνική και περιφερειακή γεωγραφική τους κατάσταση. Συγκεντρώνονται δύσκολα, ενώ δεν µπόρεσαν να συγκεντρωθούν καθόλου κατά τις διαδικασίες της ευρωπαϊκής εθνικοποίησης (Bottlik, 2012). Βάσει των ληξιαρχικών δεδοµένων των χωρών, σχεδόν 4 εκατοµµύρια Ροµά διαµένουν στην περιοχή, ενώ έρευνα της Παγκόσµιας Τράπεζας δείχνει πως ο αριθµός αυτός ανέρχεται στα 15 εκατοµµύρια Ροµά, 2 ωστόσο άλλες πηγές δίνουν διαφορετικούς αριθµούς και µεγέθη. Τσιγγάνοι υπάρχουν σε κάθε χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά οι πληθυσµοί διαφοροποιούνται πολύ ως προς τους αριθµούς τους. Οι περισσότεροι Ροµά µένουν στη Ρουµανία και τη Βουλγαρία, όµως αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες Τσιγγάνοι ζουν επίσης στη Σερβία και την ΠΓ Μ. Τρία τέταρτα του παγκόσµιου πληθυσµού των Ροµά εντοπίζονται στις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της Ευρώπης, όπως και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αποτελούν 2 Συνολικά στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

3 International Relations Quarterly 3 σηµαντικό ποσοστό στον συνολικό πληθυσµό σε Βουλγαρία, ΠΓ Μ και Ρουµανία, ένα 9-11%. Σε απόλυτες τιµές, η Ρουµανία έχει τη µεγαλύτερη κοινότητα Ροµά, µε τον πληθυσµό αυτής να υπολογίζεται µεταξύ 1,5 και 2 εκατοµµυρίων ή ακόµα παραπάνω (M. Császár, 2009). Λόγω της διαφορετικής θρησκείας, γλώσσας και ιστορικού υποβάθρου, κάποιες εθνικές οµάδες που είναι προσκείµενες στους Τσιγγάνους θέλουν να διαφοροποιηθούν από τους Ροµά. Στο εσωτερικό των κοινοτήτων των Ροµά παρατηρείται το φαινόµενο της «προτιµώµενης ταυτότητας», που σηµαίνει ότι αυτοί δεν αυτοπροσδιορίζονται ως Ροµά προς αποφυγή προκαταλήψεων, καθώς και λόγω της (γλωσσικής, θρησκευτικής, πολιτιστικής) αφοµοίωσης και της «κοινωνικής προόδου» (ιδιαίτερα όσον αφορά στα µορφωµένα κοινωνικά στρώµατα). Ένα καλό παράδειγµα του φαινοµένου αυτού παρουσιάζεται σε µια έρευνα, στη διάρκεια της οποίας τρία αδέλφια από την ΠΓ Μ αυτοπροσδιορίζονται µε διαφορετική εθνικότητα: Ροµά, Αλβανοί και Αιγύπτιοι των Βαλκανίων (Marushiakova et. al., 2001). Τα ληξιαρχικά δεδοµένα ανά τους αιώνες δεν µπορούν να µας αποκαλύψουν τον ακριβή αριθµό τους. Τα ληξιαρχεία των κρατών της πρώην Γιουγκοσλαβίας τους κατατάσσουν ως Αλβανούς, Γιουγκοσλάβους, Μουσουλµάνους, «άλλης εθνικότητας», ή «άγνωστης εθνικότητας». Η πλειοψηφία των Ροµά µένουν ακόµα σε αγροτικές, περιφερειακές περιοχές, αν και ο αριθµός των Ροµά που πλέον ζει στις πόλεις, στις φτωχότερες συνοικίες, αυξάνεται. Το φαινόµενο αυτό ωστόσο ενισχύει την ίδια διαδικασία ανταλλαγής πληθυσµών που παρατηρείται στις αγροτικές περιοχές. Στη διάρκεια του σοσιαλισµού οι περισσότεροι από αυτούς παραιτήθηκαν του νοµαδικού τους τρόπου ζωής και των παραδοσιακών τους τεχνών. υστυχώς, η πλειονότητα των Ροµά είναι άνεργοι και εξαρτώνται από άλλες ενισχύσεις, κρατικές και τοπικές επιχορηγήσεις. Οι κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες ολοένα και αυξάνονται τόσο µεταξύ των Ροµά και του υπολοίπου πληθυσµού, όσο και στο εσωτερικό του πληθυσµού των Ροµά. Σε κάθε µία από τις χώρες υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στα ή και κάτω από τα όρια της φτώχειας. Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, είναι πολύ πιο έντονη και δραστική µεταξύ των Ροµά. Για τον λόγο αυτό παρατηρείται θετική συσχέτιση µεταξύ της υπανάπτυξης και οπισθοδρόµησης µιας δεδοµένης περιοχής, πόλης, γειτονιάς, και του ποσοστού του τοπικού πληθυσµού των Ροµά επί του συνολικού πληθυσµού. Η Ουγγαρία δεν εντάσσεται οργανικά στις χώρες που µελετάµε, ωστόσο για ευκολότερη σύγκριση συµπεριλάβαµε στην ανάλυση και τα δεδοµένα των Ούγγρων Τσιγγάνων. Υλικό και µέθοδοι Σκοπός της µελέτης µου είναι να φωτίσω τη σηµερινή κατάσταση των Ροµά που ζουν στα Βαλκάνια. Κατά την άποψή µου, είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τις κυριότερες ιστορικές στιγµές των Ροµά σε κάθε χώρα, µαζί µε την κατάστασή τους σήµερα, αφού κάποια ιστορικά γεγονότα καθορίζουν ακόµα την κατάσταση των κοινοτήτων των Ροµά και τη στάση τους έναντι της πλειοψηφίας. Για αυτόν τον σκοπό, διενέργησα µια ενδελεχή ανάλυση της ουγγρικής και ξένης βιβλιογραφίας. Ανέλυσα γεωγραφικές, ιστορικές, οικονοµικές και κοινωνικές µελέτες. Προσπαθήσαµε να κατανοήσουµε όσο το δυνατόν καλύτερα το έργο ερευνητών που διαµένουν στις εξεταζόµενες χώρες. Κατά την παρουσίαση των γενικών χαρακτηριστικών των εξεταζόµενων κρατών, βασίστηκα στα στατιστικά δεδοµένα του CIA World Factbook, του ΝΤ και της Υπηρεσίας Στατιστικής του Κοσσόβου. Για να ερευνήσουµε τον ακριβή αριθµό και κατανοµή των Ροµά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχουµε στη διάθεση µας διάφορες στατιστικές. Για τον λόγο αυτό, εκτός των επισήµων στατιστικών (ληξιαρχικών) δεδοµένων των εξεταζόµενων κρατών, έλαβα επίσης υπόψη µου τους υπολογισµούς ερευνητών και ερευνητικών κέντρων. Μετά την αξιολόγηση των δεδοµένων, παρουσίασα τις «πιο ευρέως αποδεκτές» στατιστικές, που χρησιµοποιούνται τακτικότερα. Λόγω της υποκειµενικής µου κρίσης, τα δεδοµένα αυτά πλησιάζουν στο ανώτατο όριο των υπολογισµών. Η συγκριτική ανάλυση βασίζεται κυρίως στην έρευνα του UNDP για τους Ροµά του Η έρευνα αυτή περιλάµβανε συνεντεύξεις µε πάνω από νοικοκυριά, είτε Ροµά είτε ατόµων που ζουν µέσα ή κοντά σε κοινότητες Ροµά σε 12 χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η έρευνα συνέλλεξε βασικά κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα των νοικοκυριών, καθώς και ατοµικά των µελών κάθε νοικοκυριού και επίσης αισθητηριακά δεδοµένα ορισµένων ενηλίκων µελών. Το Κόσσοβο δεν συµπεριλήφθηκε στην έρευνα. Τα στοιχεία στο σύνολό τους είναι διαθέσιµα για όλους σε αρχεία MS Excel και SPSS (ο σύνδεσµος παρέχεται παρακάτω στη µελέτη). Κατά την αξιολόγηση των δεδοµένων, έλαβα υπόψη µου µόνο τα δεδοµένα των εξεταζόµενων κρατών. Λόγω των πηγαίων αρχείων, οι υπολογισµοί και η δηµιουργία διαγραµµάτων έγιναν µε λογισµικό MS Excel και SPSS. Χάρη στην έρευνα του UNDP του 2004 που δηµοσιεύθηκε το 2005 µπόρεσα να διενεργήσω µια συγκριτική ανάλυση χρονοσειρών. Ο χάρτης στο Σχήµα 15 δηµιουργήθηκε µε λογισµικό QGIS (Quantum GIS).

4 4 József-György Fekete 2014/1 Η συγκριτική ανάλυση απασχολείται επίσης µε δεδοµένα της αγοράς εργασίας, τη χρήση της γλώσσας, τις συνθήκες διαβίωσης και το µορφωτικό επίπεδο. Καθώς η έρευνα του UNDP εξετάζει µικρές περιοχές ως δείγµατα, τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις στατιστικές δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα ολοκληρωµένα την κατάσταση των Ροµά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά κατά την άποψή µου θα µπορούσαµε να κατανοήσουµε τις πραγµατικές συνθήκες µε ικανοποιητική προσέγγιση. Η ιστορία και οι ονοµασίες των Ροµά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Η αβεβαιότητα σχετικά µε την προέλευση των Τσιγγάνων φαίνεται από την πληθώρα των ονοµασιών που υπάρχουν για αυτήν την εθνική οµάδα, αποτέλεσµα της πολιτισµικής διαφοροποίησης των Ροµά ορισµένες εθνικές οµάδες Τσιγγάνων ηθεληµένα διαφοροποιήθηκαν µεταξύ τους, λόγω διαφόρων ιστορικών, 3 θρησκευτικών κτλ. συγκρούσεων (π.χ. η αντιπαλότητα των οµάδων Romungro και Beás στην Ουγγαρία) βλ. Σχήµα 2. Οι αγγλόφωνες χώρες αποκαλούν τους Ροµά Gypsies, επειδή πίστευαν ότι οι Ροµά προέρχονταν από την Αίγυπτο (Egyyptus). 4 Σε πολλές χώρες, οι Τσιγγάνοι ονοµατίζονταν βάσει της χώρας από την οποία είχαν µεταναστεύσει: οι Ολλανδοί τους φώναζαν unger (Ούγγρους), οι Σουηδοί τους λένε tatern (Τατάρους), ενώ οι Φιλανδοί τους αποκαλούν mustalainen. (Μαύρους). Οι Τσιγγάνοι αυτοαποκαλούνται Roma, που σηµαίνει άντρας, σύζυγος. Από την αλλαγή του καθεστώτος, η βιβλιογραφία αναφέρεται στην εθνική αυτή οµάδα συχνά ως «µειονότητα των Ροµά» και «λαό των Ροµά». Ωστόσο, οι έρευνες και τα στατιστικά δεδοµένα για τη µειονότητα των Ροµά στην Ουγγαρία χρησιµοποιούν σχεδόν αποκλειστικά τον όρο «Τσιγγάνοι». (Hablicsek, 2007:7). Συµπέρασµα Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ασχολούνται µε το θέµα των Ροµά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε καθηµερινή βάση, είµαι της γνώµης ότι το ζήτηµα δεν αντιµετωπίζεται µε τη δέουσα προσοχή. Τόσο εθνικά όσο και διεθνή προγράµµατα τρέχουν παράλληλα, ενώ συχνά διαφέρουν ριζικά µεταξύ τους. Οι κεντρικές οργανώσεις σε κάθε χώρα προσπαθούν να λύσουν το ζήτηµα, αλλά στις χώρες εκείνες που υποφέρουν από κοινωνικοοικονοµική κρίση, από τη στιγµή που η λύση απαιτεί µεγάλες οικονοµικές δεσµεύσεις, η επιτυχία του εκάστοτε προγράµµατος (ενσωµάτωσης) είναι αµφίβολη. Οι απόπειρες µετανάστευσης των Ευρωπαίων Ροµά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έληξαν άδοξα. Στο κοντινό µέλλον, µεγάλες οµάδες δεν θα είναι δυνατόν να µεταναστεύσουν στα πλουσιότερα κράτη της Ευρώπης ή του κόσµου. Συνεπώς, είµαστε υποχρεωµένοι να ζούµε µαζί στην κοινή πατρίδα και πρέπει να βρούµε (και να σχεδιάσουµε µαζί) µια αποδεκτή κατάσταση συνύπαρξης (Süli-Zakar, 2013). Γενικότερα θα µπορούσε επίσης να ειπωθεί ότι υπάρχει κάποια «κοινωνική απόσταση» µεταξύ των Ροµά και των µη-ροµά, που φαίνεται από το γεγονός ότι, παρόλο που ανέχονται η µια πλευρά την άλλη στη καθηµερινή ζωή, οι γάµοι µεταξύ Ροµά και µη-ροµα είναι πολύ σπάνιοι, αφού οι γονείς και των δύο πλευρών θα µπορούσαν να διαφωνήσουν, για παράδειγµα από τους γονείς ενός άντρα Ροµά και µιας γυναίκας µη-ροµά. Είναι πολύ σηµαντικό και χρήσιµο για τους Ροµά ότι ποικίλα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΜΚΟ στηρίζουν τους απόρους Ροµά. Προσπαθούν να αλλάξουν τα πράγµατα προς το καλύτερο µε παροχή µόρφωσης και οικονοµικής υποστήριξης. Όµως, όσο οι Ροµά δεν αναλαµβάνουν µόνοι τους να βρουν λύση... 3 Παρά το γεγονός ότι οι Ροµά ζουν στην Ευρώπη εδώ και πολλούς αιώνες, µέχρι πρόσφατα κανείς δεν µπορούσε να πει µε σιγουριά ποιοι ακριβώς είναι οι Ροµά, από πού ήρθαν, και πόσοι ήταν αρχικά. Η ιστορία των Ροµά χαρακτηρίζεται συχνά από µυστήριο, το οποίο δηµιουργούσαν συνήθως οι ίδιοι οι Ροµά (Mitrović, 2001). Ορισµένες εθνικές οµάδες Τσιγγάνων χωρίστηκαν λίγο πριν φτάσουν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από τότε, από πολιτισµικής άποψης, αυτές συχνά ενώνονταν µε άλλες εθνικές οµάδες µε τις οποίες γειτόνευαν, έτσι δεν έµεινε κάποιος µοναδικός «µύθος των Ροµά» που να είναι κοινός για όλους τους Ροµά. 4 Τους προηγούµενους αιώνες, οι Ροµά ονοµάστηκαν Αιγύπτιοι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (από εκεί οδηγούµαστε και στην ονοµασία Γύφτος). Ωστόσο, εξετάζοντας τη γλώσσα των Τσιγγάνων και την προέλευση ορισµένων λέξεων, µπορεί να ειπωθέι ότι οι πρόγονοι των Ροµά ουδέποτε βρέθηκαν στην Αίγυπτο την περίοδο των µεταναστεύσεων, αφού στη γλώσσα των Ροµά δεν εντοπίζονται λέξεις αραβικής προέλευσης. Από την άλλη, η θέση τους είναι πολύ διαφορετική στο Κόσσοβο και την ΠΓ Μ, όπου µια εθνική οµάδα που αποκαλείται Αιγύπτιοι των Βαλκανίων οργανώνουν µια µειονότητα de jure (βλ. το κεφάλαιο εισαγωγής στους Ροµά ανά χώρα).

5 International Relations Quarterly 5 στα προβλήµατα, δεν µπορεί να υπάρχει πραγµατική βελτίωση στο ζήτηµα των Ροµά, απλώς θεραπεία συµπτωµάτων. Τουλάχιστον η εκπαίδευση επιπέδου δηµοτικού πρέπει να είναι διαθέσιµη στη γλώσσα των Ροµά 5 για τα παιδιά των Ροµά, αλλά αυτά χρειάζεται από την άλλη να διδαχθούν την επίσηµη γλώσσα του κράτους όσο γίνεται ταχύτερα, ώστε να έχουν την ευκαιρία να ενσωµατωθούν στην κοινωνία. Μετάφραση από Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου DKE Επικοινωνία: dke[at]southeast-europe.org * Σηµείωση: Σεβαστοί ερευνητές, αν κάνετε µια αναφορά σε αυτό το τµήµα ή απόσπασµα του άρθρου, παρακαλούµε στείλτε µας ένα στο dke[at]southest-europe.org για να µας το δηλώσετε. Παρακαλούµε αναφερθείτε στο άρθρο ως εξής: József-György Fekete: Οι κοινότητες των Ροµά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. (Μετάφραση από Αγγελική Νεβσεχιρλίογλου) International Relations Quarterly, Τόµος 5. Νο.1 (Άνοιξη 2014/1) σελ. 35. Σας ευχαριστούµε για την συνεργασία σας. Αρχισυντάκτης. 5 Επειδή οι µητέρες Ροµά και γενικότερα οι γυναίκες Ροµά υπερεκπροσωπούνται στα ποσοστά ανεργίας, µεγάλο ποσοστό παιδιών Ροµά δεν λαµβάνουν προσχολική εκπαίδευση, - διότι οι γονείς συχνά πιστεύουν ότι είναι καλύτερα το παιδί να µένει στο σπίτι µε τη µητέρα του έτσι δεν µαθαίνουν τη γλώσσα που χρησιµοποιείται στην προσχολική εκπαίδευση και αποµακρύνονται από τους άλλους ήδη από τον πρώτο χρόνο του δηµοτικού.

ΕΘΝΟΤΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ LAJOS ARDAY

ΕΘΝΟΤΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ LAJOS ARDAY INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Τόµος 1. Νο.2 (Καλοκαίρι 2010/2) ΕΘΝΟΤΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ LAJOS ARDAY Η παρατηρούµενη περιοχή είναι µεταβατική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα

ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Έδρα: Τρίπολη ΕΡΓΟ: Μελέτη του Εθελοντισµού στην Ελλάδα Ανάδοχος Mindwell A.E. Λ. Συγγρού 377, Π. Φάληρο 1 ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΕΡΓΟΥ Η Υφιστάµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τµήµα µεταναστευτικής πολιτικής

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Τµήµα µεταναστευτικής πολιτικής ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τµήµα µεταναστευτικής πολιτικής Τίτλος εργασίας: Στοιχεία πολιτισµικού κεφαλαίου που επηρεάζουν την απασχόληση των µεταναστών στο ήµο Μυτιλήνης Όνοµα σπουδάστριας: Σάββα

Διαβάστε περισσότερα

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης

i.) Οι επιπτώσεις για τη χώρα προέλευσης 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φαινόμενο της μετανάστευσης απασχολεί για πάρα πολλές δεκαετίες την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια είναι τα άτομα εκείνα που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, να φύγουν από τη χώρα τους και να αναζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Ιούλιος Παναγιώτης Μυλωνάς Επιβλέπων: Δρ. Αλίνα Χυζ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά. Φεβρουάριος 2015

Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά. Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 ΕΥ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΟ Α.Ε. - Οµάδα Υποστήριξης ράσεων Ειδικών Οµάδων Πληθυσµού Φεβρουάριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MERI Ελίζαβεθ Μεσθεναίου & Κορίνα Αντωνιάδου, Ερευνητική Οµάδα ΣEΞTANT, Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας, Αθήνα 1. Στόχοι του Προγράµµατος MERI... 1 2. Η ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 -ΣΧΕ ΙΟ-

Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 -ΣΧΕ ΙΟ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο ράσης για την Ένταξη των Ροµά Φεβρουάριος 2015 -- ΕΥ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΜΟ Α.Ε. - Οµάδα Υποστήριξης ράσεων Ειδικών Οµάδων Πληθυσµού Φεβρουάριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ caritas europa ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Μία μελέτη για τις επιπτώσεις της κρίσης και της λιτότητας στους λαούς, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες ΕΛΛΑΔΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο.

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Εισαγωγή Josef Huber, Επικεφαλής του προγράμματος Pestalozzi Το περιεχόμενο και η καθημερινή πραγματικότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ -ΣΧΕΔΙΟ- ΕΔΑ Ιονίων Νήσων ΜΟΔ Α.Ε. Ομάδα Υποστήριξης Δράσεων Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού 1 Πίνακας περιεχομένων Παράρτημα - Πίνακες..88

Διαβάστε περισσότερα

1 European Commission (2003) The Social Situation in the European Union 2003. Report, Luxembourg: European Communities.

1 European Commission (2003) The Social Situation in the European Union 2003. Report, Luxembourg: European Communities. Κογκίδου. (2003). Προετοιµαζόµαστε για να Ζήσουµε σε µια Πολυπολιτισµική Κοινωνία; Στα: Πρακτικά του ιαπολιτισµική Εκπαίδευση -Η Εικόνα του ``Άλλου'' στη Σχολική και Ευρύτερη Ελληνική Κοινωνία, σσ 52-68.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Martin Baldwin-Edwards ± Συνδιευθυντής, Παρατηρητήριο Μετανάστευσης στη Μεσόγειο UEHR, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πτυχιακή Εργασία «Η διερεύνηση της πρόσβασης στην Υγεία των Τσιγγάνων γυναικών του καταυλισμού της

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Τρικάλων

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Τρικάλων Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Τρικάλων Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών Οι θεματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ: Πρωτοπόροι της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης;

Κείµενο Πολιτικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Μετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ: Πρωτοπόροι της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης; Κείµενο Πολιτικής All citizens now : Κινητικότητα εντός της ΕΕ και πολιτική συµµετοχή Βρετανών, Γερµανών, Πολωνών και Ρουµάνων στη υτική και Νότια Ευρώπη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετανάστες από άλλες χώρες της ΕΕ: Πρωτοπόροι

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία, Κοινωνική Ένταξη και Μετανάστευση στην Κύπρο

Θρησκεία, Κοινωνική Ένταξη και Μετανάστευση στην Κύπρο Θρησκεία, Κοινωνική Ένταξη και Μετανάστευση στην Κύπρο Eκθεση για το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Έρευνα για τον ρόλο της θρησκείας σε ομάδες μειονότητας και ομάδες πλειονότητας στην κυπριακή κοινωνία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή Ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάτπυξη στην Ειδική Αγωγή είναι ένας ανεξάρτητος και αυτοδιοικούµενος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κογκίδου. (2004). ηµογραφικές Εξελίξεις και Μεταβολές της Οικογενειακής Οργάνωσης στην Ελλάδα. Στο Θ. Καράβατος (Επιµ). Εντός και Εκτός και επί της Ψυχιατρικής, σσ 47-77. Θεσσαλονίκη: University Studio

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - 2013-1-GB2-LEO05-10789 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε.

Αύγουστος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε. ΕΡΓΟ FINALLY: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αύγουστος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε. 1 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΛΛΑ Α

Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΛΛΑ Α Ο Ευρωπαϊκός ιαπολιτισµικός Χώρος Εργασίας ΕΛΛΑ Α ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Λεπτοµερής ανάλυση της ιαπολιτισµικής Κατάστασης στην Ελλάδα και των Περιπτωσιολογικών Μελετών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ MERI Mapping existing research and identifying knowledge gaps concerning the situation of older women in Europe ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Στόχοι του Προγράµµατος MERI Μία θεαµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βαθµός ικανοποίησης των παράνοµων µεταναστών από τις παρεχόµενες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ Ιούλιος 2014 -ΣΧΕΔΙΟ-

Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ Ιούλιος 2014 -ΣΧΕΔΙΟ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ Ιούλιος 2014 -- ΕΔΑ Πελοποννήσου ΜΟΔ Α.Ε. Ομάδα Υποστήριξης Δράσεων Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού Ιούλιος 2014 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα