ΕΡΙΕ ΟΜΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΜ ΛΟΚΗ ΤΟΥ Ρ ΟΝΤ ΕΝΕΡ Ο ΟΙΗΣΗΣ ΙΜΟ ΕΤ ΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΡΩΜ ΤΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΙΕ ΟΜΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΜ ΛΟΚΗ ΤΟΥ Ρ ΟΝΤ ΕΝΕΡ Ο ΟΙΗΣΗΣ ΙΜΟ ΕΤ ΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΡΩΜ ΤΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΡΙΕ ΟΜΕΝ ΕΜ ΛΟΚΗ ΤΟΥ Ρ ΟΝΤ ΕΝΕΡ Ο ΟΙΗΣΗΣ ΙΜΟ ΕΤ ΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΡΩΜ ΤΩΣΗ Η ΛΕ ΤΙΝΗ ΩΣ ΔΙ ΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΕ ΤΟΜ ΜΕ Σ Κ ΡΩΔΗ ΔΙ ΗΤΗ Κ Ι ΝΤΙΣΤ ΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΥΣ ΕΤΙΣΗ ΥΣ ΡΚΙ Σ ΜΕ ΤΟ Υ Ρ ΕΙ ΣΥΣ ΕΤΙΣΗ ΤΗΣ Σ Ι Ο ΡΕΝΕΙ Σ Κ Ι ΤΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕ ΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΤΩΝ Σ ΕΝΩΝ Η Ο Ι 1 Ο ΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΗΜΕΙ Σ ΚΟΣΜΙ ΗΜΕΡ ΝΕ ΡΟΥ 1

2 1 Σ Κ 2 1 Ο Σ Κ ΣΗΜ ΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 20 Σ 2015 Ο Σ ΕΕΚ Κ

3 ΕΜ ΛΟΚΗ ΤΟΥ Ρ ΟΝΤ ΕΝΕΡ Ο ΟΙΗΣΗΣ ΙΜΟ ΕΤ ΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΗΡΩΜ ΤΩΣΗ Κ πό Μ ι 1, π λ Μ ί 2 1 Π υχι ύχ μ μ Ι ικώ Ε γ ίω, ΕΙ Αθ,2 μικό, PhD, MSc ά Η ϊ [1] LDL HDL ΐ Η HDL Ap A I LDL Η Η [2] LDL MCP 1 Η MCP 1 [3] ϊ ϊ [4] [5] [6] [7] [8] Η [9] Η Η [10] Η [11] άγ γ 1966 Barbar Zvaifler 1970 Benveniste 1971 Siraganian Olser 1972 Benveniste Hens n C chrane 3

4 [12] Ό PAF PAF [13] Η PAF G ΐ Η G ΐ ϊ ϊ C [14] O PAF de n v rem deling de n v 1 sn 3 C A 1 2 PAF DTT PAF Η rem deling PAF Η PAF PAF C A Η PAF PAF [15] Η PAF PAF AH sn 2 2 HDL LDL ϊ LDL [16] Ε A A AH ά Η PAF vw O vw [17] PAF LDL [18] PAF AH [19] Η LPC ΐ C [20] Η PAF AH PAF AH [21] G994àT [22] 379V ϊ [23] [19] Η γ 1 V Mallika ''Ather scler sis Path physi l gy and the le vel isk Fact rs A Clinic bi chemical Perspec ve '' Angiology er Mar n F Br dde Beate ehrel ''High density lip pr teins platelets and the path genesis ather scler sis '' CEPP Falk ''Path genesis Ather scler sis '' JAAC 8s C7 C12 4

5 4 G Guyt n F lemp ''Devel pment the lipid rich c re in human ather scler sis '' Pubmed T D Li le d D Trev r Benne Mar n ''Ap pt c cell death in ather scler sis '' Current opinion in lipidology Ale p ul s P aggi ''Calci ca n in ather scler sis '' Nature Reviews Cardiology P M ren Purush thaman M Sir l A P Levy V Fuster '' e vasculari a n in human ather scler sis '' Circula on Z S Galis hatri ''Matri Metall pr teinases in Vascular em deling and ther genesis '' Circula on research Marutsuka Hatakeyama A Yamashita Y Asada ather scler sis '' Pubmed '' le thr mb genic act rs in the devel pment 10 L Mart rell Mar ne G n le C dr gue M Gen le O Calvayrac L Badim n ''Thr mbin and pr tease ac vated recept rs PA s in ather thr mb sis '' Thrombosis and Haemostasis S P Mars S Mehta A Frutkin A H use McCrary ulkarni '' L adip nec n levels are ass ciated ith ather genic dyslipidemia and lipid rich pla ue in n ndiabe c c r nary arteries '' Pubmed S s uena i H P Ba an '' le Platelet Ac va ng Fact r in Cell Death Signaling in the C rnea A evie '' Molecular neurobiology ''Platelet ac va ng act r '' Κ δι λ γικ γ ώμ L Liu S H Xia '' le platelet ac va ng act r in path genesis acute pancrea s '' World journal of gastroenterology G M ntrucchi G All a G Gamussi '' le platelet ac va ng act r in cardi vascular path physi l gy'' APS M P e e W A Buurman G amsay W M Greve ''Mul ple rgan ailure Springer e Y rk 2000 ISB P Grant ''Diabetes mellitus as a pr thr mb c c ndi n '' Journal of internal medicine D C Ts ukat s ''C pper Cataly ed O ida n Mediates PAF F rma n in Human LDL Subspecies '' Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology A Th ms n Danesh ''Lip pr tein ass ciated ph sph lipase A2 and risk c r nary disease str ke and m rtality c llab ra ve analysis 32 pr spec ve studies '' The Lancet T Matsum t T bayashi amata '' le lys ph spha dylch line LPC in ather scler sis '' Pubmed (30): Unn T akamura H anek T Uchiyama Yamam t Sugatani M Mi a S akamura ''Plasma platelet ac va ng act r acetylhydr lase de ciency is ass ciated ith ather scler c cclusive disease in apan '' Journal of vascular surgery

6 22 Unn T Saka uchi T akamura Yamam t Su atani M Mi a nn H ''A single nucle de p lym rphism in the plasma PAF acetylhydr lase gene and risk ather scler sis in apanese pa ents ith peripheral artery cclusive disease '' Pubmed P Y Liu Y H Li W L Wu T H Cha L M Tsai L Lin G Y Shi H Chen '' Platelet ac va ng act r acetylhydr lase A379V e n 11 gene p lym rphism is an independent and unc nal risk act r r premature my cardial in arc n '' Pubmed

7 Η ΛΕ ΤΙΝΗ ΩΣ ΔΙ ΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΕ ΤΟΜ ΜΕ Σ Κ ΡΩΔΗ ΔΙ ΗΤΗ Κ Ι ΝΤΙΣΤ ΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ Μ ι Αλί Αμπδελ χμ, εχ λόγ Ι ικώ Ε γ ίω, ΕΙ Αθ, Μ ί π λ, μικό, MSc Κλι ικ μεί, PhD Βι χ μεί 1 7 M rales A 2004 I II 2 Oda G kulakrishnan Maghb li Ζ Baban Η Silha 2003 Η 7

8 8 Ι ΛΙΟ Ρ Ί 1 M Huerta Adip nectin and leptin p tential t ls in the di erential diagn sis pediatric diabetes? 2006 Sep [PubMed] http ncbi nlm nih g v pubmed A M rales C Wasser all T Brusk C Carter D Schat Silverstein T llis and M Atkins n Adip nectin and leptin c ncentrati ns may aid in discriminating disease rms in children and ad lescents ith type 1 and type 2diabetes 2004Aug http ncbi nlm nih g v pubmed Oda S Imamura T Fujita Y Uchida Inagaki H aki a a Hayaka a A Su uki Takeda Y H rika a and M It h The rati leptin t adip nectin can be used as an inde insulin resistance 2008 Feb http ncbi nlm nih g v pubmed G kulakrishnan V Aravindhan A Amutha S Abhijit H anjani Anjana Unnikrishnan P Miranda arayan and V M han Serum adip nectin helps t di erentiate type 1 and type 2 diabetes am ng y ung AsianIndians 2013Aug http ncbi nlm nih g v pubmed Z Maghb li A H ssein M ahmani Sha aei B Larijani elati nship bet een leptin c ncentrati n and insulin resistance 2007 Dec [PubMed] http ncbi nlm nih g v pubmed Baban asar and I Al ara i Fasting Gluc se t Leptin ati as a e Diagn stic Marker in Patients ith Diabetes Mellitus Oman Medical urnal 2010Oct [PubMed] http ncbi nlm nih g v pmc articles PMC Η http ngda gr innet UsersFiles ngda d cuments Xr nika 2010_2 08_Sarigianni pd 8 Silha M rsek Skrha P Sucharda B y mba and L Murphy Plasma resistin adip nectin and leptin levels in lean and bese subjects c rrelati ns ithinsulinresistance 2003Oct http ncbi nlm nih g v pubmed

9 ΣΥΣ ΕΤΙΣΗ ΥΣ ΡΚΙ Σ ΜΕ ΤΟ Π Γεω γί 1, π λ Μ ί 2 1. Π υχι ύχ μ μ Ι ικώ Ε γ ίω, ΕΙ Αθ,2. μικό, PhD, MSc Y eur peptide Y PY GAD2 PY PY2 PY2 Y PY GAD2 4 PY stress PY 5 Y Y % ΐ PFG ϊ Y PY 2 Y PY PY PY LH AC VTA PY PY VTA AC PY AC LH VTA PY 1 9

10 Η POMC C Y C LA cp cp 6 Η Y PY POMC m A C LA cp FF Lean FF PF FF 10 FF FF Ω FF FF PY POMC POMC POMC C POMC PY 3 PY La s n Western Ontari ΐ PY ΐ Ω ΐ ΐ ΐ

11 Ρ Φ 1 Pandit Luijendijk M Vanderschuren L Fleur S Adan Limbic substrates the e ects neur peptide Y n intake and m tivati n r palatable d Obesity Silver Spring 2014 Feb 6 d i by cha M Fernandes P L tu B Manhães A Barradas P Ten ri F Undernutriti n during early li e alters neur peptide Y distributi n al ng the arcuate paraventricular path ay eur science 2014 an Diané A Pierce W ussell Heth C Vine D ichard D Pr ct r S D n regulati n hyp thalamic pr pi melan c rtin POMC e pressi n a ter eaning is ass ciated ith hyperphagia induced besity in C rats vere pressing neur peptide Y Br utr 2014 Mar d i S pub 2013 Oct 7 4 ensha D Batterham Peptide YY A p tential therapy r besity Curr Drug Targets Dube MG arla SP arla PS L abundance PY in the hyp thalamus can pr duce hyperphagia and besity Peptides ussell Graham S ichards n M Cardi vascular disease in the C LA cp rat M l Cell Bi chem 1998 v rashes M Shah B da S L ell B apid versus delayed stimulati n eeding by the end gen usly released Ag P neur n mediat rs GABA PY and Ag P Cell Metab 2013 Oct d i j cmet Beck B eur peptide Y in n rmal eating and in genetic and dietary induced besity Phil s Trans S c L nd B Bi l Sci Diané A Pierce W ussell Heth C Vine D ichard D Pr ct r S D n regulati n hyp thalamic pr pi melan c rtin POMC e pressi n a ter eaning is ass ciated ith hyperphagia induced besity in C rats vere pressing neur peptide Y Br utr 2014 Mar d i S pub 2013 Oct 7 10 Hsieh Y Chen P Yu C Lia u D The neur peptide Y Y1 recept r kn ckd n m dulates activat r pr tein 1 inv lved eeding behavi r in amphetamine treated rats M l Brain 2013 v d i

12 Υ Ρ ΕΙ ΣΥΣ ΕΤΙΣΗ ΤΗΣ Σ Ι Ο ΡΕΝΕΙ Σ Κ Ι ΤΗΣ ΟΜΟΚΥΣΤΕ ΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΤΩΝ Σ ΕΝΩΝ Η Ο Ι Γεώ γι Μπ κ ύλι, εχ λόγ Ι ικώ Ε γ ίω, ΕΙ Αθ, Μ ί π λ μικό, MSc. Κλι ικ μεί, Ph.D Βι χ μεί. ψ ΐ Ε γ γ ΐ [1 2] ΐ [3 4] ΐ ϊ [5 6] [7 8 9] 1960 [10 11] Σ χ Ah d A M ust t (201 ) [12] 6 ( ) ΐ ( ) Φ FOLH1 (γ) ΐ 12

13 ( ) ( ) ΐ ( ) ( y S K t 201 ) [13] ΐ 10 ICD 10 ( ) ΐ ( ) (γ) ( ) A sh t (201 ) [14] 1379 ΐ DSM IV S d s v c t (201 ) [15] ( ) ΐ ( ) Φ (γ) T H K & S W M (2011) [16] ΐ 2 Φ H M u t (2010) [17] ΐ Ο / Μ Τ ό Λά Υγ Μά (p) Ο ΐ 16 1µm l L 10 9µm l L p = ό Οξύ 4 2 g L 8 2 g L p < ( M t 200 ) [18] ΐ ΐ ύ / Μ Τ ό Λά Υγ Μά (p) Ά 12 26µm l L µm l L 1 p = µm l L µm l L 1 p <

14 J s ph L v t (200 ) [19] Φ ϊ ΐ S G dy t (200 ) [20] 12 ϋ γ Ad Wys s & Iw Kł sz ws (201 ) [21] 48 ΐ BMI HDL Μ Τ / ύ Ά ό Λά (p) 17 0µm l L 12 1µm l L p = Υγ Μά 16 0µm l L 11 2µm l L Σύ 16 5µm l L 11 6µm l L p < ΐ ύ / Μ Τ Υγ Μά ό Λά (p) Ά 17 0µm l L 16 0µm l L p = µm l L 11 2µm l L p = 0 6 Σύ 14 5µm l L 13 6µm l L p = 0 48 (Δ Κό t 2010) [22] ΐ MTHF COMT (J s ph L v t 2005) [23] ΐ ΐ CSF V s C t (1 ) [24] Ku u H t (1 ) [24] ΐ MTHF Σ ζ Σ ά Μ Σ όχ 14

15 ϊ Ό ΐ ϊ Η ϊ ϊ Η ϊ Η Φ Ό γ Δι χέ Σχιζ φ έ ει, h p kantart is s ri s gr html s i reneia html Michel Hersen Deb rah C Beidel 2011 Adult Psychopathology and Diagnosis, hn Wiley & S ns ISB l gical c nsidera ns Η Ομ κυ εΐ ω π γ κι δύ υ κ δι γγει κώ ό ω κ ι θ μβώ εω, Υπε μ κυ εϊ ιμί, ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΜΟΚΥΣ ΕΪΝΗΣ, ΦΥΛΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΒΙ ΑΜΙΝΗΣ Β 12 Σ ΟΝ ΟΡΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-15 ΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣ Ε ΙΣΗ ΟΥΣ ΜΕ Η ΔΙΑ ΡΟΦΗ, Θ Θ Η μ ί μ κυ εϊ εγκυμ ύ, Η Η Η &

16 Σχιζ φ έ ει κ ι ί Ηλικί Η Ί Συγκ ι ικ μελέ π ϊκ μ φ Σχιζ φ έ ει π ώιμ κ ι όψιμ έ ξ, Σχιζ φ έ ει με έ ξ π ιδικ λικί : χ κ ι ικ κ ι ιδι ι ε ό ε, P llin W Card n PV r ety SS 1961 E ects of amino acid feedings in schi ophrenic pa ents treated with ipronia id, Science Spir H Schimke Welch P 1965 Schi ophrenia in a pa ent with a defect in methionine metabolism, The urnal nerv us and mental disease M usta a A A He edi D H issa A M Frydecka D Misiak B 2014 Homocysteine levels in schi ophrenia and a ec ve disorders focus on cogni on, Fr n ers in Behavi ral eur science d i nbeh arayan S Verman A a mani S Ananthanarayanan P H Adithan C 2014 Plasma homocysteine levels in depression and schi ophrenia in South ndian Tamilian popula on, Indian urnal Psychiatry d i Akira ishi Shusuke umata Atsushi Tajima Mak t in shita umik ikuchi Shinji Shim dera Masahit T m take a utaka Ohi y ta Hashim t Issei Im t Masat shi Takeda Tetsur Ohm ri 2014 Meta-analyses of Blood Homocysteine Levels for Gender and Gene c Associa on Studies of the MTH R C677T Polymorphism in Schi ophrenia, Schi phrenia Bulle n Advance Access d i schbul sbt Saida Fisek vic a ja Serdarevic Amra Memic ai Serdarevic Sabina Sahbeg vic Abdulah ucukalic 2013 Correla on between serum concentra ons of homocysteine, folate and vitamin B12 in pa ents with schi ophrenia, urnal Health Sciences Tae H im Se k W M n 2011 Serum Homocysteine and olate Levels in orean Schi ophrenic Pa ents, Psychiatry Inves ga n d i pi Mabr uk H D uki W Mechri A Y unes M Ome ine A B uslama A Gaha L ajjar MF 2010 Hyperhomocystéinémie et schi ophrénie : étude cas témoin, L' ncéphale d i j encep Yin Ying Ma Chi Chung Shek Ma C W ng a Chee Yip ger M g Desm nd G H guyen Ting eung P n 2009 Homocysteine level in schi ophrenia pa ents, Australian and e Zealand urnal Psychiatry V lume 43 Issue 8 pp d i seph Levine Ziva Stahl Ben Ami Sela Vladimir uderman Oleg Shumaic Ivgeny Babushkin Yamima Osher Yuly Bersudsky H Belmaker 2006 Homocysteine-Reducing Strategies mprove Symptoms in Chronic Schi ophrenic Pa ents with Hyperhomocysteinemia, Bi l gical Psychiatry V lume 60 Issue 3 pp d i j bi psych Sim n Gilb dy Sarah Le is Tracy Ligh t 2006 Μethylenetetrahydrofolate Reductase ( MTH R ) Gene c Polymorphisms and Psychiatric Disorders: A HuGE Review, American urnal pidemi l gy d i aje k j Adam Wys kinski I na ł s e ska 2013 Homocysteine Levels in Pa ents with Schi ophrenia on Clo apine Monotherapy, eur chemical esearch d i s Φ Θ 2010 Κλι ικ ί, βι χ μικ ί κ ι γε ε ικ ί υ ελε έ γ ω ικ δυ λει υ γί χιζ φ έ ει, Ί 23 Levine G Agam B A Sela D L Garver F T rrey H Belmaker 2005 CS homocysteine is not elevated in schi ophrenia, urnal eural Transmissi n V lume 112 Issue 2 pp d i s Chris na B lander G uaille Té d r B glieri 2007 Homocysteine: Related Vitamins and Neuropsychiatric Disorders, Springer Science & Business Media ISB p

17 12 Μ ΡΤΙΟΥ 2015 ΚΟΣΜΙ ΗΜΕΡ ΝΕ ΡΟΥ Σύ Υγ γ ό - έω Π κευ ι Μικ βι λ γικ ύ Ε γ ί υ ζ εί υ, Ν κ μεί υ Πει ι -Γε ικ Γ μμ έ υ Π λι ι ικ ύ Συλλόγ υ ω Λι ύμ Αιγ λεω -Γε ικ Γ μμ έ υ Π ελλ ί υ Αθλ ικ ύ Συλλόγ υ, Με μ χευμέ ω ΔΡΟΜΕΑΣ -Λ π ι Νεφ ικ ύ Μ χεύμ - Αθλ ι μ δ Με μ χευμέ ω κ ι Ιδ υ ικό Μέλ πό Η Η Φ Μ χ ύ γ ό Η Ν ύ ό Ν Νό ( ΝΝ) ό Ν ά γ γ ό 17

18 Η Η ϊ ϊ ϊ Η 50% 90% Η Η Η 2% 10% ϊ 17% Η Ο γ ξ ά γ 18

19 γ ύ ύ G R Ο ξ ά Σ ά ψ ύ ύ ά ά ϊ Η 40% 19

20 άγ ά ύξ ύ ά ξ ό ϊ 20

21 Τ ά ύ γ ά ό ό ό ό γγ ά ύ 60% Η Τ ό ό ψ ύ ό ό 100% 21

22 Υ ά χ ό ό γ ά Ό ϊ ) Η ά ϊ Η ϊ ϊ ) Η ό χ ύ Ο ό ζ ύ ύ ά ύ ό γ ύ ό ό ό ό ζ ά άγ ά 22

23 Η Θ Η ` Ρ Ο Ν ζίμ ικμέ (Nâ ım Hikmet, Θε λ ίκ 15 Ι υ ί υ 1902 Μό χ 2 Ι υ ί υ 1963) ύ κ π ι κ ι δ μ υ γό, έ γ υ π ί υ με φ κ ε π λλέ γλώ ε. Υπ ξε μέλ υ Κ μμ υ ι ικ ύ Κόμμ υ κί. Πέθ ε Μό χ πό κ δι κ π β λ ε λικί 61 ε ώ. Α κ ι π ώ υ π ι μ γ φ κ με π δ ι κό μέ, ικμέ δι κ π μ κ ύ θ κε πό πλ ί ι υ μέ υ κ ι μ ι κ λ ξί κ ι χι ε ζ εί έ μ φ γι π ι μ υ. Κ δι κει ω π ώ ω χ ό ω δι μ υ Σ βιε ικ Έ ω, ζ υ έφ ε π κ ύφωμ. Π ίμ ε ελεύθε ίχ, π ί ί ι ζε κ ι με πλ ύ ι φω λ γί υ κικ γλώ. Επ ε κε κυ ίω πό Βλ ιμί Μ γι κόφ κι. http thessal nikiartsandculture gr 23

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας

Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότητας του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του Παραρτήματος Καρδίτσας, του ΤΕΙ Λάρισας o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ομάδα Προβολής και Δημοσιότης του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων ( O P D. T E T R O ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΑΝΘΗ Χ. ΔΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. για εξέλιξη στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας

ΚΛΕΑΝΘΗ Χ. ΔΗΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. για εξέλιξη στη βαθμίδα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας ΚΛΕΑΝΘΗ Χ. ΔΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ MSc, PhD EΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ THΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ντούπης MD, PhD

Ιωάννης Ντούπης MD, PhD Ιωάννης Ντούπης MD, PhD Βιογραφικό Σημείωμα Γενικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Ιωάννης Ντούπης Διεύθυνση Εργασίας: Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, Αρεως 36 Π Φάληρο, Ιατρείο : Θεσσαλονίκης 3, 18453 Νίκαια Ναυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη του πολυμορφισμού Ile 49 Ser του γονιδίου της αντιμυλλεριανικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπόμνημα. Σταδιοδρομίας

Υπόμνημα. Σταδιοδρομίας Υπόμνημα Σταδιοδρομίας Θεόφιλος Μ. Κωλέττης Ιατρός καρδιολόγος Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ονοματεπώνυμο: Θεόφιλος Κωλέττης του Μιλτιάδη Ημερομηνία γεννήσεως: 5 Μαρτίου 96 Τόπος γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της αγωνιστικής προσπάθειας στο λιπιδαιμικό προφίλ αθλητών της ποδοσφαίρισης και του χόκεϊ επί χόρτου

Η επίδραση της αγωνιστικής προσπάθειας στο λιπιδαιμικό προφίλ αθλητών της ποδοσφαίρισης και του χόκεϊ επί χόρτου Τόμος KA', τεύχος 11, Νοέμβριος 2008 545 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Τόμος KA', Τεύχος 11, Σελ. 545-555 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ISSN 1792-4944 Τόμος 5 Τεύχος 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Volume 5 No 1 JANUARY-MARCH 2014 ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ Αθηροσκλήρωσησ Τόμος 5 Τεύχος 1 IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 2013

Διαβάστε περισσότερα

Co-enzyme Q10 Update Report

Co-enzyme Q10 Update Report Co-enzyme Q10 Update Report Επαναστατικές Επιστημονικές Εξελίξεις Καθυστερώντας τη Διαδικασία της Γήρανσης Ανοσία σε σοβαρές ασθένειες Θεραπεία Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον Εξαιρετικά Οφέλη για την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

ISSN: 2241-7389. (Northern Greece Society of Atherosclerosis)

ISSN: 2241-7389. (Northern Greece Society of Atherosclerosis) - - ISSN: 2241-7389 (Northern Greece Society of Atherosclerosis) 2014 5 18 Περιεχόμενα Περιοδικό ΑΘΗΡΟλογία (ATHIROlogia) Ιδιοκτησία Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος (Northern Greece Society of

Διαβάστε περισσότερα

Αι τιολο γί α και πα θο γέ νεια της συ στη ματι κής σκλη ρο δερ μίας

Αι τιολο γί α και πα θο γέ νεια της συ στη ματι κής σκλη ρο δερ μίας Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):35-54 Αι τιολο γί α και πα θο γέ νεια της συ στη ματι κής σκλη ρο δερ μίας κ.θ. Τεμποσ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η προ ο δευ τι κή συ στη μα τι κή σκλή ρυν ση (ή συ στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος Σ. Συντώσης, PhD

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος Σ. Συντώσης, PhD ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάμπρος Σ. Συντώσης, PhD Καθηγητής Διατροφής - Διαιτολογίας Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα Καθηγητής Διατροφής και Μεταβολισμού Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138

Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138 O R I G I N A L P A P E R Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Hellenic Journal of Atherosclerosis 5(2):131 138 Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 5(2):131 138 Effect of nebivolol or nebivolol/ hydrochlorothiazide

Διαβάστε περισσότερα

PSYCHIATRIKI CONTENTS. Editorial. Research articles. Special articles. Quarterly journal published by the Hellenic Psychiatric Association

PSYCHIATRIKI CONTENTS. Editorial. Research articles. Special articles. Quarterly journal published by the Hellenic Psychiatric Association PSYCHIATRIKI Quarterly journal published by the Hellenic Psychiatric Association CONTENTS Editorial Global mental health N. Bouras... 293 Research articles Association of serum BDNF and val66met polymorphism

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της διατροφής στη φλεγμονή. Έμφαση στο μεταβολικό σύνδρομο

Τα αποτελέσματα της διατροφής στη φλεγμονή. Έμφαση στο μεταβολικό σύνδρομο Τα αποτελέσματα της διατροφής στη φλεγμονή Έμφαση στο μεταβολικό σύνδρομο The Effects of Diet on Inflammation - Emphasis on the Metabolic Syndrome Dario Giugliano, Antonio Ceriello, Katherine Esposito

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης διαβήτης και ψυχοπαθολογία

Σακχαρώδης διαβήτης και ψυχοπαθολογία Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Σακχαρώδης διαβήτης και ψυχοπαθολογία Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), σύμφωνα με τα δεδομένα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ

ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ. Αθηροσκλήρωσησ ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ ISSN 1792-4944 Τόμος 2 Τεύχος 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Volume 2 No 2 APRIL-JUNE 2011 ΕΛΛΗΝ ΚΗ ΕΠ ΘΕΩΡΗΣΗ Αθηροσκλήρωσησ Τόμος 2 Τεύχος 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Νικοτινικό

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπνική άπνοια και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

Υπνική άπνοια και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Υπνική άπνοια και σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ PSYCHIATRIKI

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ PSYCHIATRIKI Περιοδικό Ψυχιατρική ιονυσίου Αιγινήτου 17, 3ος όροφος, 115 28 Αθήνα Τηλ.: 210-77 58 410 Fax: 210-77 58 405 e-mail: editor@psych.gr The Journal Psychiatriki 17, Dionisiou Eginitou str., 3rd floor, 115

Διαβάστε περισσότερα

ISSN: 2241-7389. (Northern Greece Society of Atherosclerosis)

ISSN: 2241-7389. (Northern Greece Society of Atherosclerosis) - - ISSN: 2241-7389 (Northern Greece Society of Atherosclerosis) 2013 4 17 Περιεχόμενα Περιοδικό ΑΘΗΡΟλογία (ATHIROlogia) Ιδιοκτησία Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος (Northern Greece Society of

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση Μεσογειακή διατροφή, ω-3 λιπαρά και δευτερογενής πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων

Aνασκόπηση Μεσογειακή διατροφή, ω-3 λιπαρά και δευτερογενής πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων Ελληνικη επιθεωρηση διαιτολογιασ-διατροφησ 2011, 2(2), 83 94 Aνασκόπηση Μεσογειακή διατροφή, ω-3 λιπαρά και δευτερογενής πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων Π. Ντετοπούλου Τμήμα Διατροφής, ΓΝΑ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο,

Διαβάστε περισσότερα

The impact of statin therapy on arterial stiffness. Επίδραση των στατινών στην αρτηριακή σκληρία Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

The impact of statin therapy on arterial stiffness. Επίδραση των στατινών στην αρτηριακή σκληρία Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(3):158 163 Επίδραση των στατινών στην αρτηριακή σκληρία Ευ. Μήτσιου, 1 Β. Κώτσης, 2 Α. Καραγιάννης, 1 Β.Γ. Άθυρος 1 1 Β Προπαιδευτική Παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας

Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Δελτ Α' Παιδιατρ Κλιν Πανεπ Αθηνών 54, 2007 41 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Διερεύνηση τoυ Mεταβολικού Συνδρόμου στην παιδική και εφηβική ηλικία: η παχυσαρκία ως κυριότερος αιτιολογικός παράγοντας Π. Περβανίδου 1 Χ. Κανακά-Gantenbein

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολική οξέωση από τη χορήγηση NaCl και παρεντερικής διατροφής Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί

Μεταβολική οξέωση από τη χορήγηση NaCl και παρεντερικής διατροφής Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11053992 REVIEW Μεταβολική οξέωση από τη χορήγηση NaCl και παρεντερικής διατροφής Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση ψωρίασης με συστηματικά νοσήματα: Τι νεότερο;

Σχέση ψωρίασης με συστηματικά νοσήματα: Τι νεότερο; Ανασκόπηση Σχέση ψωρίασης με συστηματικά νοσήματα: Τι νεότερο; Παναγάκης Π. Σουρά Ε. Πετρίδης Α. Επιμελητής Α Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νοσημάτων Α. Συγγρός Ειδικευόμενη, Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Postprandial lipemia in children. Μεταγευματική λιπαιμία στα παιδιά Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η

Postprandial lipemia in children. Μεταγευματική λιπαιμία στα παιδιά Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η Ελληνική Επιθεώρηση Αθηροσκλήρωσης 4(3):180 186 R E V I E W Hellenic Journal of Atherosclerosis 4(3):180 186 Μεταγευματική λιπαιμία στα παιδιά Σ. Σπύρου, 1 Μ. Κάππου, 2 Α. Δεστούνης,

Διαβάστε περισσότερα

Private Practice-Office 9 Papadiamantopoulou Street, Athens, 1 st floor, Tel : 00302107213580 Fax : 00302107213581 Email : mvenet@teiath.

Private Practice-Office 9 Papadiamantopoulou Street, Athens, 1 st floor, Tel : 00302107213580 Fax : 00302107213581 Email : mvenet@teiath. MS VENETIKOU, MD (Athens), DipEndo (Lond), PhD (Lond) Dr (Med) Athens University Medical School, Professor in Pathophysiology and Nosology (Medicine), Endocrinologist Home Adress : 88, Agias Varvaras Street,

Διαβάστε περισσότερα

MERCK NOVARTIS MEDTRONIC

MERCK NOVARTIS MEDTRONIC Τροφοφάρµακα (Nutraceuticals): Mια νέα εναλλακτική διαχείριση της δυσλιπιδιµίας στη συνδυασµένη θεραπευτική αγωγή... MERCK NOVARTIS MEDTRONIC Συχνότητα θανάτων από Καρδιαγγειακή Νόσο Άνδρες Γυναίκες (%)

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου ηπατοκυτταρικού καρκίνου

Παράγοντες κινδύνου ηπατοκυτταρικού καρκίνου ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(3):336-344 Παράγοντες κινδύνου ηπατοκυτταρικού καρκίνου Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (HKK) αποτελεί την τρίτη αιτία θνησιμότητας από καρκίνο και την κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης

Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης : 105-115, 2013 Ανασκόπηση Σύνδρομο άπνοιας του ύπνου και σακχαρώδης διαβήτης Α. Νικοπούλου Περίληψη O Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) τύπου 2 είναι μια χρόνια νόσος που παρουσιάζει ραγδαία αύξηση τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα