Μια πρόσφατη μεγάλη εξατομικευμένη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια πρόσφατη μεγάλη εξατομικευμένη"

Transcript

1 ΠαγκOσμια ΩΡΛ νeα Mονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα: διαφορετικά κλινικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά Laterality of acute otitis media: different clinical and microbiologic characteristics Βέργος Ιωάννης, ΩΡΛ Λάρισα McCormick David, Chandler Stephanie, Chonmaitree Tasnee. Pediatric Infectious Disease Journal 2007 July; 26(7): Μια πρόσφατη μεγάλη εξατομικευμένη μεταανάλυση δεδομένων ασθενών έδειξε ότι τα παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών με αμφοτερόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα βρίσκονταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο επίμονων συμπτωμάτων χωρίς θεραπεία με αντιβιοτικό, σε σύγκριση με παιδιά με μονόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα. Προηγηθείσες μελέτες έχουν δείξει μια τάση των παιδιών με αμφοτερόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα να μολύνονται με παθογόνα βακτηρίδια, ιδίως με τον Haemophilus influenzae. Συγκρινόμενα τα παιδιά με μονόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα με τα παιδιά που είχαν αμφοτερόπλευρη μέση ωτίτιδα, είναι πιθανότερο τα τελευταία να έχουν βακτηρίδια στο υγρό του μέσου ωτός και σοβαρότερη φλεγμονή στο τύμπανο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση γιατί τα παιδιά με αμφοτερόπλευρη οξεία μέση ωτίτιδα είναι πιθανότερο να υποφέρουν από επίμονα συμπτώματα, αν δεν τους χορηγηθεί αντιβιοτικό. Γι αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το μονόπλευρο ή το αμφοτερόπλευρο της οξείας μέσης ωτίτιδας, όταν συζητούνται οι θεραπευτικές επιλογές της. A large individual patient data meta-analysis recently showed that children aged less than 2 years with bilateral, as compared with unilateral, acute otitis media (AOM) were at higher risk for persistent symptoms without antibiotic treatment. Prior studies have shown a propensity for children with bilateral AOM to be infected with bacterial pathogens, specifically Haemophilus influenzae. Compared with children who have unilateral AOM, children with bilateral AOM are more likely to have bacteria in the MEF and have more severe inflammation of the tympanic membrane. This may help explain why children with bilateral AOM are more likely to experience persistent symptoms without antibiotic treatment. Laterality of AOM should be considered when discussing treatment options with parents. (Ο όρος Laterality περιφραστικά εδώ σημαίνει την επιλογή της εκδήλωσης της οξείας μέσης ωτίτιδας στο ένα ή σε αμφότερα τα ώτα. Γίνονται ευπρόσδεκτες προτάσεις από τους αναγνώστες για την εξεύρεση της κατάλληλης μονολεκτικής απόδοσης το όρου laterality στα Ελληνικά). Τραυματισμός της χορδής του τυμπάνου: χειρουργικά ευρήματα και μετεγχειρητικά συμπτώματα Παρασκευάς Χρυσάφης, ΩΡΛ Δράμα Philip Michael, Vivek Raut MS. Otolaryngology - Head and Neck Surgery 2007 June; 136(6): Σε μια προοπτική μελέτη των Michael et al (2007), που διήρκεσε πάνω από 2 έτη, επί 140 επεμβάσεων του μέσου ωτός αναλύθηκαν οι διαταραχές της γεύσης. Οι επεμβάσεις υποδιαιρέθηκαν σε μυριγγοπλαστική/τυμπανοπλαστική (56 περιπτώσεις), μαστοειδεκτομή (64 περιπτώσεις) και τυμπανοτομία (20 περιπτώσεις). Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί εάν τα χειρουργικά ευρήματα του τραυματισμού του νεύρου της χορδής του τυμπάνου σχετίζονται με τα μετεγχειρητικά συμπτώματα. Βρέθηκε ότι εικοσιένα ασθενείς (15%) ανέφεραν διαταραχή της γεύσης. Αλλαγμένη γεύση ήταν η συχνότερη (15,71%), απώλεια της γεύσης ανέφερε το 29% (n= 6). Τα συμπτώματα παρατηρήθηκαν κατά κύριο λόγο στην ομάδα της τυμπανοτομίας (45%). Η διάταση της χορδής του τυμπάνου είχε σχέση με περισσότερα συμπτώματα από την εκτομή του νεύρου. Αποκατάσταση επήλθε πλήρως στο 76% (n=16) των συμπτωματικών περιπτώσεων μετά παρέλευση 12 μηνών. Γι αυτό το λόγο οι ασθενείς που υφίστανται επέμβαση στο μέσον ους θα πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για την πιθανότητα βλάβης της χορδής του τυμπάνου και των συμπτωμάτων που μπορεί να προκληθούν ανεξαρτήτως του τύπου της βλάβης του νεύρου. Η μελέτη αυτή τονίζει την υψηλή συχνότητα των μετεγχειρητικών αλλαγών στη γεύση μετά από επέμβαση στο μέσον ους, ιδιαίτερα σε αυτιά που δεν πάσχουν και το ότι η εκτομή της χορδής του τυμπάνου προκαλεί λιγότερα συμπτώματα από τη διάταση του νεύρου. Chorda tympani injury: operative findings and postoperative symptoms A prospective study was conducted over 2 years on 140 middle ear operations analyzing taste disturbances. The operations were subdivided into myringoplasty/ tympanoplasty (56 cases), mastoidectomy (64 cases), and tympanotomy (20 cases). The aim of this study was to assess whether operative findings of chorda tympani nerve (CTN) trauma correlate with postoperative symptoms. Ιt was found that twenty-one (15%) patients reported taste disturbance. Altered taste was most reported (n= 15,71%) with loss of taste reported by 29% (n= 6). Symptoms were most observed in the tympanotomy group (45%). Stretching of the CTN was associated with more symptoms than nerve transection. Recovery was complete in 76% (n=16) of the symptomatic cases by 12 months. For this reason, patients who undergo middle ear surgery should be thoroughly counseled with respect to CTN injury and symptoms regardless of the type of damage to the nerve. This study highlights the high incidence of postoperative alterations in taste after middle ear surgery, especially in non-diseased ears and that CTN transection results in fewer symptoms than CTN stretching.

2 H έμμεση λαρυγγοσκόπηση φθορισμού στη διάγνωση των προκαρκινικών και καρκινικών βλαβών Arens C, Reußner D, Woenkhaus J, Leunig A, Betz C, Glanz H. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2007 June; 264(6): (6). Κώστας Αποστολόπουλος, ΩΡΛ Καλαμάτα Η έμμεση ενδοσκόπηση φθορισμού του λάρυγγος έχει αποδειχτεί ότι διευκολύνει την ανίχνευση και αφορισμό της προκαρκινικής και καρκινικής βλάβης. H μέθοδος είναι εύκολη στο χειρισμό και μπορεί να εφαρμοστεί στο εξωτερικό ιατρείο. Έτσι, η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου και των προδρομικών βλαβών του απλοποιείται. Oι Arens C. et al (2007) συνέκριναν την έμμεση λαρυγγοσκόπηση αυτοφθορισμού με τη λαρυγγοσκόπηση πρόκλησης φθορισμού με 5-Aminolevulinic Acid-Induced Protoporphyrin IX (5-ALA-induced PPIX fluorescence laryngoscopy) με μια προκαταρκτική μελέτη 56 ασθενών ύποπτων για προκαρκινικές ή καρκινικές βλάβες που ερευνήθηκαν πρωταρχικά με την έμμεση λαρυγγοσκόπηση αυτοφθορισμού. Σε ένα δεύτερο στάδιο εφαρμόστηκε τοπικά στο λάρυγγα με εισπνοή 5-ALA-NaCl (0,6%) και επαναλήφθηκε η λαρυγγοσκόπηση έμμεσου φθορισμού 2 ώρες μετά την εφαρμογή. Ο αυτοφθορισμός, καθώς και ο φθορισμός που παρήχθη με 5-ALA προκλήθηκε με φιλτραρισμένο φως ( nm) λαμπτήρα ξένου βραχέος τόξου και επεξεργασμένου με ένα σύστημα κάμερας CCD (D-light-AF System, Storz, Tuttlingen, Germany). Καταγράφηκαν εικόνες που ελήφθησαν με λευκό φως και φθορισμό και αμέσως καθορίστηκαν για διάγνωση και τελικά συγκρίθηκαν με τα παθολογοϊστολογικά ευρήματα. Ο απαρατήρητος λαρυγγικός βλεννογόνος παρουσίασε έναν τυπικό πράσινο φθορισμό στην ενδοσκόπηση αυτοφθορισμού, που μετατράπηκε σε γαλάζιο με την 5-ALA λαρυγγοσκόπηση. Οι προκαρκινικές και οι καρκινικές βλάβες επέδειξαν μια απώλεια του αυτοφθορισμού κατά την ενδοσκόπηση αυτοφθορισμού, ενώ με τη λαρυγγοσκόπηση 5-ALA παρατηρήθηκε αυξημένος φθορισμός πρωτοπορφυρίνης ΙΧ. Και οι δυο απεικονιστικές τεχνικές ήταν κατάλληλες για τη διάκριση μεταξύ των καλοήθων από τις προκαρκινικές ή καρκινικές βλάβες. Αντίθετα, ο φθορισμός PPIX αναγνωρίστηκε εύκολα σε φωνητικές χορδές με ουλές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνητών, αμφότερες αυτές οι μη επεμβατικές τεχνικές απεικόνισης είναι χρήσιμες στην έγκαιρη διάγνωση του λαρυγγικού καρκίνου. Επιπλέον, ο αυτοφθορισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα χωρίς εφαρμογή φαρμάκου και πιθανές παρενέργειες. Ο φθορισμός με 5-ALA φαίνεται να είναι καταλληλότερος για τη διαγνωστική εξέταση των βλαβών του βλεννογόνου στις υποτροπιάζουσες προκαρκινικές και καρκινικές βλάβες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Indirect fluorescence laryngoscopy in the diagnosis of precancerous and cancerous laryngeal lesions Indirect fluorescence endoscopy of the larynx has proven to facilitate the detection and delineation of precancerous and cancerous lesion. The method is easy to handle and can be performed on an outpatient basis. Early diagnosis of laryngeal cancer and its precursor lesions is simplified. Arens C. et al (2007) compared indirect autofluorescence laryngoscopy to 5-Aminolevulinic Acid-Induced Protoporphyrin IX Fluorescence in a prospective study, where 56 patients with suspected precancerous or cancerous lesions were primarily investigated by indirect autofluorescence laryngoscopy. In a second step, 5-ALA-NaCl (0,6%) was topically applied to the larynx by inhalation and indirect fluorescence laryngoscopy repeated 2 h after application. Autofluorescence as well as 5-ALA-induced fluorescence was induced by filtered light ( nm) of a xenon short arc lamp and processed by a CCD camera system (D-light-AF System, Storz, Tuttlingen, Germany). White-light and fluorescence images were digitally recorded, immediately assessed for diagnosis and finally compared to pathohistological findings. Inconspicuous laryngeal mucosa presented a typical green fluorescence signal in autofluorescence endoscopy, which turned blue during 5-ALA-laryngoscopy. Precancerous and cancerous lesions displayed a loss of autofluorescence in autofluorescence endoscopy whereas increased protoporphyrin IX fluorescence could be observed in 5-ALA laryngoscopy. Both imaging techniques were suitable to distinguish benign from precancerous or cancerous lesions. In contrast PPIX fluorescence was easily recognized in scarred vocal folds. According to our results, both non-invasive fluorescence imaging techniques are useful in the early diagnosis of laryngeal cancer. Moreover autofluorescence can be used immediately without drug application and possible side effects. 5-ALA-induced fluorescence seems to be more suited for diagnostic examination of mucosal lesions in recurrent precancerous and cancerous lesions after surgery. Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας σε ασθενείς με ετήσια ρινίτιδα H υπογλώσσια ανοσοθεραπεία έχει μια αποδεδειγμένη κλινική αποτελεσματικότητα, παρά το γεγονός ότι έχουν πραγματοποιηθεί λίγες μακροχρόνιες μελέτες σε ασθενείς με ολοετήσια ρινίτιδα. Οι Tahamiler et al (2007) αξιολόγησαν τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας σε εκατόν τριαντα επτά ασθενείς με αλλεργίες στα ακάρεα της σκόνης του σπιτιού. Οι ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με ειδική για τα ακάρεα της σκόνης του σπιτιού υπογλώσσια ανοσοθεραπεία επί 2-3 έτη και παρατηρήθηκαν για άλλα 3 έτη μετά τη διακοπή της θεραπείας. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: στην ομάδα Α (67 ασθενείς) που πήραν ενεργό θεραπεία για 2 έτη και στη συνέχεια επί ένα έτος εικονικό φάρμακο και στην ομάδα Β (70 ασθενείς) που πήραν ανοσοθεραπεία επί 3 έτη. Η επιτυχία της θεραπείας αξιολογήθηκε με την καταμέτρηση των συμπτωμάτων, τα αποτελέσματα των ενδοεπιδερμικών δοκιμασιών Αριστείδης νυγμού και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών πρόκλησης. Χατζόγλου, ΩΡΛ Κοζάνη Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της Tahamiler Rauf, Saritzali Gkioukxel, Canakcioglu Salih. μελέτης, βρέθηκε μεγαλύτερη βελτίωση με Allergy Laryngoscope 2007 June; 117(6): την υπογλώσσια ανοσοθεραπεία των τριών ετών σε σύγκριση με την υπογλώσσια ανοσοθεραπεία των 2 ετών, βλέποντας τα συγκριτικά αποτελέσματα συνολικά των 6 ετών. Συμπερασματικά: Τα 3 έτη υπογλώσσιας ανοσοθεραπείας είναι αποτελεσματική θεραπεία σε ασθενείς με ολοετήσια αλλεργική ρινίτιδα που χρειάζονται ανοσοθεραπεία και δεν αποδέχονται την υποδόρια οδό χορήγησης αλλεργιογόνων.

3 Long-term efficacy of sublingual immunotherapy in patients with perennial rhinitis Sublingual immunotherapy has a documented clinical efficacy, but only a few long-term studies have been performed in people with perennial rhinitis. Tahamiler et al (2007) evaluated the long-term efficacy of sublingual immunotherapy in one hundred thirty-seven patients with allergies to house dust mites. The patients were treated with sublingual house dust-mite-specific immunotherapy for 2 or 3 years and were also observed for 3 years after discontinuation of the treatment. The patients were divided into 2 groups: group A (67 patients) received active treatment for 2 years and then 1 year for placebo and group B (70 patients) received active treatment for 3 years. The success of the treatment was evaluated with the symptom score, skin prick test results and the nasal allergen challenge score. According to this study results, it was found a greater improvement in the 3 years of sublingual immunotherapy compared with the 2 years of sublingual immunotherapy when they looked at the comparative results of the total 6 years. It was concluded that 3 years of sublingual immunotherapy is efficient treatment for patients with perennial allergic rhinitis who require immunotherapy and do not accept the subcutaneous route of allergen administration. Παροδικές συσχετίσεις μεταξύ κρυολογημάτων, ιών του ανώτερου αναπνευστικού που ανιχνεύτηκαν με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης και της μέσης ωτίτιδας σε μικρά παιδιά, που παρακολουθήθηκαν μετά από μια τυπικά ψυχρή εποχή Αθανάσιος Ελευθεράκης ειδικευόμενος ΩΡΛ, Χαλκίδα Birgit Winther, Cuneyt M. Alper, Ellen M. Mandel, William J. Doyle, J. Owen Hendley. Pediatrics 2007 Jun; 119(6): Η μέση ωτίτιδα είναι μια συχνή επιπλοκή των ιογενών λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού και οι αναφορές συνύπαρξης αυτών των νόσων αυξάνουν με την ευαισθησία των δοκιμασιών και την πυκνότητα των δειγμάτων. Οι Winther et al (2007) ερεύνησαν ένα σύνολo 60 παιδιών από 24 οικογένειες, τα οποία παρακολουθήθηκαν από τον Οκτώβριο του 2003 μέχρι τον Απρίλιο του 2004, με την καθημερινή καταγραφή από τους γονείς τους των σημείων της νόσου, εβδομαδιαία εξέταση των αυτιών με πνευματικό ωτοσκόπιο και περιοδικό έλεγχο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης των ρινικών εκκριμάτων που συλλέγονταν για κοινούς ιούς. Οι ερευνητές καθόρισαν τη συχνότητα των επιπλοκών της μέσης ωτίτιδας σε μικρά παιδιά, όταν προσκομίστηκαν για νόσους που έμοιαζαν με κρυολόγημα και της ταυτόχρονης αποκάλυψης ιού από το ρινοφάρυγγα. Η νόσος που μοιάζει με κρυολόγημα δεν αποτελούσε την προϋπόθεση για την ανίχνευση ιών στη μύτη και το ρινοφάρυγγα με τη δοκιμασία αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης. Η ανίχνευση ιού με τη δοκιμασία αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης και ενώ απουσιάζει μια νόσος που μοιάζει με κρυολόγημα, σχετίζεται με επιπλοκές σε μερικά άτομα. Σ αυτόν τον πληθυσμό των παιδιών που εξετάστηκαν, η συχνότητα της επιπλοκής της μέσης ωτίτιδας στη νόσο που έμοιαζε με κρυολόγημα ανήλθε στο 33%. Temporal relationships between colds, upper respiratory viruses detected by polymerase chain reaction and otitis media in young children followed through a typical cold season Otitis media is a frequent complication of a viral upper respiratory tract infection and the reported co-incidence of those diseases increases with assay sensitivity and sampling density. Winther et al (2007) investigated a total of 60 children from 24 families who followed from October 2003 through April 30, 2004, by daily parental recording of illness signs, weekly pneumatic otoscopic examinations and periodic polymerase chain reaction assay of collected nasal fluids for common viruses. They determined the incidence of otitis-media complications in young children when referenced to cold-like illnesses and to concurrent virus recovery from the nasopharynx. A cold-like illness was not a prerequisite for polymerase chain reaction detection of viruses in the nose and nasopharynx of young children. Viral detection by polymerase chain reaction in the absence of a cold-like illness is associated with complications in some subjects. Otitis media is a complication of viral infection both with and without concurrent cold-like illnesses, thus downwardly biasing coincidence estimates that use cold-based illnesses as the denominator. In this population, the otitis-media complication rate for a cold-like illness was 33%.

4 Περιορισμένη παρωτιδεκτομή: Ο ρόλος της εξωκαψικής εκτομής στα παρωτιδικά νεοπλάσματα Γεώργιος Αναστασόπουλος, Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Νοσοκομείου Metropolitan, Μοσχάτο, Πειραιάς Smith Sarah L, Komisar Arnold. Laryngoscope 2007 July; 117(7): EIΣΑΓΩΓΗ: Οι χειρουργικές τεχνικές για την αφαίρεση των νεοπλασμάτων της παρωτίδας έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο των ετών βάσει της σημασίας των σχέσεων του αδένα με το προσωπικό νεύρο, την ιστολογική συμπεριφορά των παρωτιδικών όγκων και της συχνότητας υποτροπής από τις ειδικές τεχνικές. Η παρωτιδεκτομή με εκτομή του προσωπικού νεύρου έχει γίνει η επέμβαση επιλογής στην αφαίρεση των παρωτιδικών νεοπλασμάτων, λόγω της μικρής συχνότητας υποτροπής. Παρά τούτο, αυτές οι πλέον περιεκτικές εκτομές μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές μετεγχειρητικές επιπλοκές, μερικές από τις οποίες κοσμητικά είναι ανυπόφορες. Γι αυτό οι Smith και Komisar (2007) προτείνουν ότι μια πιο περιορισμένη εκτομή οδηγεί σε παρόμοια χαμηλή συχνότητα υποτροπής, αλλά με μικρότερο κίνδυνο επιπλοκών. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Αναδρομική ανασκόπηση των κλινικών αποτελεσμάτων και παθολογοανατομικής 27 ασθενών που υπέστησαν εξωκαψική εκτομή για παρωτιδικά νεοπλάσματα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι όγκοι είχαν εντοπιστεί στον επιπολής λοβό της παρωτίδας και το μέγεθος των μαζών κυμαινόταν από 4,0 έως 1,0 cm (μέσος όρος 2,4 cm) σε διάμετρο. Η παθολογοανατομική των όγκων της παρωτίδας συνίστατο από 11 πλειομορφικά αδενώματα, έξι όγκους του Warthin, έξι καλοήθεις επιθηλιακές κύστεις, μια σαρκοειδική βλάβη, δύο λεμφοειδικές υπερπλασίες και ένα σάρκωμα του Kaposi. Δεν υπήρξαν περιπτώσεις ρήξης της κάψας. Δεν υπήρξε παροδική ή μόνιμη παράλυση του προσωπικού και καμιά περίπτωση συνδρόμου Frei. Ένας ασθενής ανέπτυξε σιαλοκήλη, η οποία αναρροφήθηκε και διαλύθηκε μετά από 3 μήνες. Δεν υπήρχαν υποτροπές με μετεγχειρητική παρακολούθηση μεταξύ των 5 μηνών και 6 ετών (μέσος όρος 41 μήνες). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Συνιστάται η εξωκαψική εκτομή για τα καλοήθη παρωτιδικά νεοπλάσματα, εξ αιτίας των αποδεκτών συχνοτήτων υποτροπής με περιορισμένες επιπλοκές σε σύγκριση με την επιπολής παρωτιδεκτομή. Limited parotidectomy: the role of extracapsular dissection in parotid gland neoplasms INTRODUCTION: Surgical techniques for parotid gland neoplasm removal have been shaped over the years by the importance of the gland s relationship with the facial nerve, histologic behavior of parotid tumors, and recurrence rates from specific techniques. Parotidectomy with facial nerve dissection has become the procedure of choice in removal of parotid gland neoplasms because of the resulting low recurrence rate. However, these more comprehensive dissections can cause significant postoperative complications, some cosmetically devastating. For that reason Smith and Komisar (2007) propose that a more limited dissection yields a similar low recurrence rate but with less risk of complications. METHODS: A retrospective review of the clinical outcomes and pathology of 27 patients who underwent extracapsular dissection for parotid gland neoplasms. RESULTS: All tumors were located in the superficial lobe of the parotid gland and size of the masses ranged from 4,0 to 1,0 cm (mean 2,4 cm) in diameter. Pathology of the parotid tumors consisted of 11 pleomorphic adenomas, six Warthin s tumors, six benign epithelial cysts, one sarcoid lesion, two lymphoid hyperplasia, and one Kaposi s sarcoma. There were no cases of capsular rupture. There was no temporary or permanent facial paralysis and no incidence of Frey s syndrome. One patient developed a sialocele, which was aspirated and resolved after 3 months. There were no recurrences with follow-up times between 5 months and 6 years (mean 41 mo). CONCLUSION: Τhey suggest extracapsular dissection for benign parotid neoplasms because of the acceptable recurrence rates with limited complications as compared to superficial parotidectomy. Ρινικό σπρέι φουορικής φλουτικασόνης: μια ευχέρεια επιλογής μονοθεραπείας για τα συμπτώματα της εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας Νίκος Γιαννακόπουλος, ΩΡΛ Κομοτηνή Kaiser HB, Naclerio RM, Given J, Toler TN, Ellsworth A, Philpot EE. J Allergy Clin Immunol 2007 Jun; 119(6): Epub 2007 Apr 5. Η φουορική φλουτικασόνη (εμπορική ονομασία USAN) είναι ένα νέο, ενισχυμένης χημικής συγγένειας γλυκοκορτικοστεροειδές, που χορηγείται με μία μοναδική εκ του πλαγίου ενεργοποιούμενη συσκευή για την αντιμετώπιση της εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας (ΕΑΡ). Οι Kaiser et al (2007) εκτίμησαν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του ρινικού σπρέι φουορικής φλουτικασόνης, με μια δόση την ημέρα, χορηγώντας 110 microg σε ασθενείς άνω των 12 ετών με φθινοπωρινή ΕΑΡ. Χρησιμοποίησαν 299 ασθενείς, που πήραν φουορική φλουτικασόνη ή εικονικό φάρμακο επί δύο εβδομάδες με διπλή-τυφλή, τυχαιοποιημένη σε παράλληλες ομάδες, μελέτη. Οι ασθενείς εκτίμησαν τα ρινικά και οφθαλμικά συμπτώματά τους, χρησιμοποιώντας βαθμίδα κατηγοριών τεσσάρων σημείων. Η αποτελεσματικότητα αξιολογήθηκε με βάση τη μέση αλλαγή από τη βασική γραμμή των αντανακλαστικών και στιγμιαίων συνολικών ρινικών συ-

5 μπτωμάτων και των αντανακλαστικών συνολικών οφθαλμικών συμπτωμάτων. Η φουορική φλουτικασόνη παρήγαγε σημαντικά μεγαλύτερες βελτιώσεις από το εικονικό φάρμακο στα ημερήσια αντανακλαστικά συνολικά ρινικά συμπτώματα (-1,473, P<,001, πρωταρχικό τελικό σημείο), στα πρωινά, προ της δόσης, στιγμιαία συνολικά ρινικά συμπτώματα (-1,375, P<,001), στα ημερήσια αντανακλαστικά συνολικά οφθαλμικά συμπτώματα (-0,600, P=,004) και στην αξιολογημένη από τον ασθενή συνολική απόκριση στη θεραπεία (P<,001). Η έναρξη του θεραπευτικού αποτελέσματος συνέβη μετά από 8 ώρες από τη λήψη της αρχικής δόσης. Η φουορική φλουτικασόνη ήταν καλά ανεκτή. Συμπερασματικά, η φουορική φλοτικασόνη σε δόση 110 microg μια φορά την ημέρα ήταν αποτελεσματική και καλά ανεκτή για τη θεραπεία των ρινικών συμπτωμάτων της ΕΑΡ σε ασθενείς άνω των 12 ετών. Η θεραπεία προκάλεσε σημαντικές βελτιώσεις στα οφθαλμικά συμπτώματα. Η φουορική φλουτικασόνη ήταν ταχείας δράσεως, όπως φάνηκε από τη μέσα σε 8 ώρες έναρξη της δράσης της και παρείχε έλεγχο των συμπτωμάτων όλο το εικοσιτετράωρο. Fluticasone furoate nasal spray: a single treatment option for the symptoms of seasonal allergic rhinitis Fluticasone furoate (USAN-approved name) is a novel, enhancedaffinity glucocorticoid administered in a unique side-actuated device for the management of seasonal allergic rhinitis (SAR). Kaiser et al (2007) evaluated the efficacy and safety of once-daily fluticasone furoate nasal spray, 110 microg, in patients aged 12 years or older with fall SAR. Patients (n= 299) received fluticasone furoate or placebo for 2 weeks in this double-blind, parallel-group randomized study. Patients evaluated nasal and ocular symptoms using a 4-point categoric scale. Efficacy was assessed on the basis of the mean change from baseline in reflective and instantaneous total nasal symptom scores and reflective total ocular symptom scores. Fluticasone furoate produced significantly greater improvements than placebo in daily reflective total nasal symptom score (-1,473, P<,001, primary end point), morning predose instantaneous total nasal symptom score (-1,375, P<,001), daily reflective total ocular symptom score (-0,600, P=,004) and patient-rated overall response to therapy (P<,001). The onset of therapeutic effect occurred at 8 hours after initial administration. Fluticasone furoate was well tolerated. Conclusively, fluticasone furoate, 110 microg once daily, was effective and well tolerated for the treatment of nasal symptoms of SAR in patients aged 12 years and older. Treatment also produced significant improvements in ocular symptoms. Fluticasone furoate was fast acting, as indicated by an 8-hour onset of action and provided 24-hour symptom control. Τακρόλιμους: μια νέα θεραπευτική δυνατότητα της χρόνιας ανθεκτικής εξωτερικής ωτίτιδας Ιωάννης Σούλης, ΩΡΛ Ζάκυνθος Caffier PP, Harth W, Mayelzadeh B, Haupt H, Sedlmaier B. Laryngoscope 2007 Jun; 117(6): ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕ- ΘΟΔΟΙ: Σε 53 ασθενείς ηλικίας 5 έως 83 ετών τοποθετήθηκε μέσα στον έξω ακουστικό πόρο κάθε 2η και 3η ημέρα ένα ωτικό τολύπιο με 0,1% αλοιφή τακρόλιμους (Protopic). Το τολύπιο αλλάχθηκε συνολικά τρεις φορές. Η προ-, ενδο- και μετα-θεραπευτική κατάσταση των κλινικών παραμέτρων της ωταλγίας, οιδήματος, ωτόρροιας, ερυθήματος, κνησμού και απολέπισης βαθμολογήθηκαν με ένα σύστημα έξι σημείων. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας εκτιμήθηκε βάσει της παρακολούθησης σε μεσοδιάστημα τριών μηνών καταγράφηκε και τεκμηριώθηκε φωτοραφικά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα βραχύχρονα αποτελέσματα έδειξαν μια καθαρή βελτίωση στο 85% των ασθενών και σημαντικούς περιορισμούς των επιπέδων σοβαρότητας για όλες τις κλινικές παραμέτρους που ερευνήθηκαν (Ρ<,001). Όσον αφορά στα μακροχρόνια αποτελέσματα, ένας κύκλος θεραπείας οδήγησε σε πλήρη επούλωση στο 46% των ασθενών κατά τη διάρκεια μιας παρακολούθησης από 10 έως 22 μήνες. Από τους ασθενείς, το 54% είχε υποτροπή επεισοδίων εξωτερικής ωτίτιδας με σημαντικά εκτεταμένα χρονικά μεσοδιαστήματα ελεύθερα συμπτωμάτων. Η επανεφαρμογή θεραπείας με τακρόλιμους ανακούφισε την υποτροπιάζουσα πορεία της νόσου και περιόρισε σημαντικά τον αριθμό των επεισοδίων της εξωτερικής ωτίτιδας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης δε διαπιστώθηκαν σχετικές παρενέργειες, εκτός από ένα τοπικό αίσθημα θερμότητας, συμπτωματικό αίσθημα καύσου και κνησμού του δέρματος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η τοπική εφαρμογή αλοιφής 0,1% τακρόλιμους στον έξω ακουστικό πόρο φαίνεται να είναι μια αποτελεσματική και καλά ανεκτή νέα θεραπευτική δυνατότητα στη χωρίς κορτικοστεροειδή θεραπεία της χρόνιας ανθεκτικής εξωτερικής ωτίτιδας. Tacrolimus: a new option in therapy-resistant chronic external otitis OBJECTIVE: To evaluate the efficacy of the novel topical immune modulator tacrolimus in chronic uninfectious otherwise therapy-resistant external otitis (EO). STUDY DESIGN: Prospective clinical study. PATIENTS AND METHODS: There were 53 patients aged 5 to 83 years. An ear wick containing 0,1% tacrolimus ointment (Protopic) was inserted into the external auditory canal every 2nd to 3rd day. Altogether, the wick was changed three times. The pre-, intra- and posttherapeutic state of the clinical parameters otalgia, edema, otorrhea, erythema, pruritus and desquamation was rated by means of a 6-point score system. Treatment efficiency was evaluated on the basis of follow-up investigations at 3-month intervals, a standardized findings sheet and photograph documentation. RESULTS: The short-term results showed a clear improvement in 85% of the patients and significant reductions of the severity levels for all clinical parameters investigated (P<,001). Concerning the long-term results, a onetime treatment cycle led to complete healing 10

6 in 46% of the patients throughout a followup of 10 to 22 months. Of the patients, 54% had recurrent EO events with significantly extended mean symptomfree intervals. Reapplied tacrolimus treatment patterns attenuated the relapsing course of disease and significantly reduced the number of EO episodes. Within the observation period, no relevant side effects were observed, except for a local feeling of heat, occasional skin burning, and itching. CONCLUSIONS: The topical application of 0,1% tacrolimus ointment in the outer ear canal appears to be an effective and well-tolerated new option in corticosteroid-free treatment of chronic therapy-resistant EO. Πώς να περιοριστεί η διαθερμία στην αμυγδαλεκτομή Κωνσταντίνος Μπαλώμας, ΩΡΛ Κόρινθος Barr Gerald. European Archives of Oto-Rhino- Laryngology 2007 June; 264(6): (5). Καθώς η χρησιμοποίηση της αφαίρεσης των αμυγδαλών με τη χρήση διαθερμίας αυξάνει, υπάρχει αβεβαιότητα, όσον αφορά στη σχέση της με τη μετεγχειρητική αιμορραγία. Παρά τούτο υπάρχει κάποια απόδειξη που δείχνει ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιείται η διαθερμία τόσο αυξάνει ο κίνδυνος της μετεγχειρητικής αιμορραγίας. Ο συγγραφέας Gerald Barr περιέγραψε την τεχνική της εκτομής των αγγείων και της αμυγδαλεκτομής με διαθερμία, καθώς και τα αποτελέσματά τους σε 335 συνεχόμενες περιπτώσεις. Συζητά τα αποτελέσματα της αμυγδαλεκτομής με διπολική διαθερμία και τα συγκρίνει με αυτά της μικροδιπολικής διαθερμίας, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της αμυγδαλεκτομής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο συγγραφέας συμπεραίνει ότι η εκτομή των αγγείων και αμυγδαλεκτομή με διπολική διαθερμία έχει το προσόν της ψυχρής αποκόλλησης ενώ περιορίζει τη διαθερμία στο ελάχιστο. Η εφαρμογή διπολικής διαθερμίας σε ασθενείς με αμυγδαλεκτομή που έγινε με κλασσικό τρόπο συνοδεύεται από εντονότερο πόνο σε σύγκριση με αμυγδαλεκτομές που έγιναν με τον κλασσικό τρόπο και χωρίς τη χρήση διπολικής διαθερμίας. How to reduce diathermy in tonsillectomy: description of technique and analysis of results As the use of electrodissection in tonsillectomy increases, uncertainty remains concerning any association with postoperative haemorrhage. However, there is some evidence to suggest that the more diathermy is used the risk of postoperative haemorrhage increases. The author Gerald Barr described the technique of vessel dissection and diathermy tonsillectomy (VDDT) and the results of 335 consecutive cases are presented. The results are discussed in relation to bipolar diathermy tonsillectomy and microbipolar diathermy tonsillectomy and also the U.K. National Prospective Tonsillectomy Audit. It is concluded that VDDT has the advantages of cold dissection while reducing diathermy to a minimum. 11

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες

Βουβωνοκήλες. ιαμαντής Θεόδωρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες 1 Βουβωνοκήλες Βουβωνοκήλες Λοξή Βουβωνοκήλη 2 Βουβωνοκήλες Ευθεία Βουβωνοκήλη Χειρουργικές Τεχνικές Ανοικτές πρόσθιες τεχνικές (Bassini, McVay, Shouldice) Ανοικτές οπίσθιες τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου και τρόποι αντιμετώπισης του Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Ειρήνη Αδάμου Λεμεσός 2014 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας

Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιµετώπιση της µέσης ωτίτιδας Νίκος Α. Καρανταγλής Παιδίατρος Επιστηµονικός Συνεργάτης Γ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. 1 Ως Μέση Ωτίτιδα ορίζεται η φλεγµονή του µέσου ωτός

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή

Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή Πανθηλωμάτωση ουροδόχου κύστεως Πολλαπλές TUR η ριζική κυστεκτομή ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MD,MSc,FEBU ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β, ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α.Ο.Ν.Α Θεωρίες προέλευσης της πολλαπλότητας των όγκων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ

Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΤΥΙΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ Μάριος Βασιλείου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου

Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Τα δεδομένα που αφορούν στον καρκίνο είναι το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του ελέγχου του καρκίνου Πέτρος Καρακίτσος Καθηγητής Κυτταρολογίας Διευθυντής Εργαστηρίου Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ

ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ ΜΕΣΗ ΩΤΙΤΙΣ Η συχνότερη αιτία επίσκεψης των παιδιών στον ιατρό είναι η μέση ωτίτις. Περίπου το 1/3 των παιδιών ηλικίας από 1-5 ετών, παρουσιάζουν παραπάνω από τρεις προσβολές μέσης ωτίτιδας το χρόνο. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμοί φαρμάκων στην Ουρολογία

Συνδυασμοί φαρμάκων στην Ουρολογία ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ I Συνδυασμοί φαρμάκων στην Ουρολογία Άλλοι συνδυασμοί Γιαννίτσας Κώστας Πορταριά 20/03/14 Σύγκρουση συμφερόντων (ΕΟΦ 14660/25.02.2011) 2004-2006: Ιατρός Κλινικής Έρευνας, Φαρμασέρβ-Λίλλυ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Αλλεργία και άσθμα; Αν πάσχετε από αυτές τις παθήσεις, θα υποφέρετε για όλη σας τη ζωή ; ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ. Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Multidisciplinary Foot Clinic

Multidisciplinary Foot Clinic Multidisciplinary Foot Clinic With ever-increasing numbers of people needing diabetic foot care, I hope that all diabetic foot clinic will receive the support they deserve and require. Anything less will

Διαβάστε περισσότερα

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη

Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Σοβαρό άσθμα-λύσεις για το παρόν Μη φαρμακευτική προσέγγιση- Επεμβατικές θεραπείες Πασχάλης Στειρόπουλος MD, PhD, FCCP ΓΝΘ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη Δομή Σοβαρό άσθμα: ορισμός, προβληματισμοί Ρόλος των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας

Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας Innovating in Uncertain Times Επιστημονική Ημερίδα ΕΕΦΑΜ 27Νοεμβρίου Νοεμβρίου, 2010 Βασίλης Τριαντόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος, BIΟΑXIS Healthcare Ltd London UK Νέες στρατηγικές προσέγγισης των επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει;

Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Αμυγδαλεκτομή στο Παιδί: Έχει κάτι αλλάξει; Φαρυγγικός λεμφικός ιστός: Φαρυγγική και Παρίσθμιες Αμυγδαλές Φαρυγγική A. Καδίτης Ειδική Μονάδα Παιδιατρικής Πνευμονολογίας Εργαστήριο Διαταραχών Αναπνοής στον

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη.

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή, για την παρακολούθηση του μαθήματος του καρκίνου του προστάτη. Καρκίνος του προστάτη Επιδημιολογία: Αποτελεί τον συχνότερα διαγνωσμένο καρκίνο στον άνδρα. 186.320

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη starion αμυγδαλεκτομής με αμυγδαλεκτομή με τη χρήση διπολικής διαθερμίας

Συγκριτική μελέτη starion αμυγδαλεκτομής με αμυγδαλεκτομή με τη χρήση διπολικής διαθερμίας 000-000_LAXANAS-5 2/10/2008 16:22 ÂÏ 117 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ORIGINAL ARTICLES Β. Λαχανάς 1 Σ. Παπουλιάκος 2 Γ. Καρατζιάς 2 Μ. Χόρτη 1 Η. Ακριτίδου 2 Γ. Παπαγιάννης 1 Β. Σάνδρης 2 Θ. Καφφές 1 1. Ωτορινολαρυγγολογική

Διαβάστε περισσότερα

Parotid gland Surgery: A two years audit in a Tertiary Hospital.

Parotid gland Surgery: A two years audit in a Tertiary Hospital. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 44, April - June - July 2011, pages 22-27 ORIGINAL ARTICLE Parotid gland Surgery: A two years audit in a Tertiary Hospital. Χειρουργική της παρωτίδας:

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΔΡΑΓΑΝΑΣ Τ.Κ. 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Δ/ντής: Kαθηγητής Β. Δανιηλίδης DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Η χειρουργική αντιμετώπιση της βαρηκοϊας σήμερα, Ε.Φερεκύδης. καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η χειρουργική αντιμετώπιση της βαρηκοϊας σήμερα, Ε.Φερεκύδης. καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Η χειρουργική αντιμετώπιση της βαρηκοϊας σήμερα, Ε.Φερεκύδης καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι γνωστό ότι η ελαττωματική ακοή είναι σήμερα μια από τις κοινές αναπηρίες. Ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΩΝ ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ Ραφαέλλα Ζάττα Λεμεσός 2014 i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπνική άπνοια : η άποψη του ωτορινολαρυγγολόγου. Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αν. καθηγητής Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Υπνική άπνοια : η άποψη του ωτορινολαρυγγολόγου. Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αν. καθηγητής Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Υπνική άπνοια : η άποψη του ωτορινολαρυγγολόγου Λεωνίδας Μανωλόπουλος Αν. καθηγητής Α ΩΡΛ Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Μελέτη ύπνου Ορισμόςαποφρακτικήςυπνικής άπνοιας RDI>5 RDI

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΚΑΡΚΙΝΟΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΚΑΡΚΙΝΟΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S The "Annual Report to the Nation on the Status of Cancer,, 1975-2001*"

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ Ραφαέλλα Χαραλάμπους Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ. Τι είναι οι ρινικές κόγχες;

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ. Τι είναι οι ρινικές κόγχες; ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ Τι είναι οι ρινικές κόγχες; Οι Ρινικές κόγχες είναι οστικές δομές μέσα στη μύτη σας που καλύπτονται από τους βλεννογόνους. Ενεργούν ως θερμαντικά σώματα στη μύτη σας, υγραίνουν,

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθεια και μύθοι για τα φυτικά σκευάσματα για τον προστάτη. Γιαννίτσας Κώστας ΑΓΡΙΑ 01/06/2014

Αλήθεια και μύθοι για τα φυτικά σκευάσματα για τον προστάτη. Γιαννίτσας Κώστας ΑΓΡΙΑ 01/06/2014 Αλήθεια και μύθοι για τα φυτικά σκευάσματα για τον προστάτη Γιαννίτσας Κώστας ΑΓΡΙΑ 01/06/2014 Σύγκρουση συμφερόντων (ΕΟΦ 14660/25.02.2011) 2004-2006: Ιατρός Κλινικής Έρευνας, Φαρμασέρβ-Λίλλυ 2006-2007:

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ Ιωάννα Τζουλάκη Κώστας Τσιλίδης Ιωαννίδης: κεφάλαιο 2 Guyatt: κεφάλαιο 18 ΕΠΙςΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστήμη (θεωρία) Πράξη (φροντίδα υγείας) Γνωστικό μέρος Αιτιό-γνωση Διά-γνωση Πρό-γνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ.

ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Β. Δρόσου-Αγακίδου Καθηγ. Νεογνολογίας Α Νεογνολογική Κλινική Α.Π.Θ. Φάσμα εκδηλώσεων συγγενών λοιμώξεων Μακροχρόνιες συνέπειες ενδοκρινοπάθειες ΠΡΟΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Γεωργία Γ. Πίτσιου,, MD, PhD Πνευμονολόγος Εντατικολόγος Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ Ανταγωνιστές

Διαβάστε περισσότερα

Αν κάποιος πάσχει από τη νόσο του Addison δεν πρέπει να κατέβει για πρόεδρος, αλλά εγώ δεν πάσχω John F. Kennedy, 1959 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΤΟ 1952 ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΓΑΣΤΡΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΥΨΗΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Νικολέτα Στόγια, Μάριος Φερφέλης, Γ.Ν. Αθηνών, "ΕΛΠΙΣ", Β Χειρουργική Κλινική Εισαγωγή Παρά την σημαντικότατη μείωση της γαστρικής χειρουργικής την τελευταία 20ετία, λόγω της ευρείας χρήσης των νεότερων

Διαβάστε περισσότερα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα παράκαμψη κατά Roux-en-Y 1 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 2 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, 3 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 4Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 5 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια)

Αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) Αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) Υπερτροφικές (διογκωμένες) αμυγδαλές Οι αμυγδαλές και οι αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) είναι μέρος του λεμφικού συστήματος και πιστεύεται ότι παίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις: Ανώτερου Αναπνευστικού. Χρώση Gram

Λοιμώξεις: Ανώτερου Αναπνευστικού. Χρώση Gram Εργαστήριο Μικροβιολογίας Λοιμώξεις: Ανώτερου Αναπνευστικού. Χρώση Gram Ιωάννης Ρούτσιας, MD, PhD Επικουρος καθηγητης Μικροβιολογίας/Ανοσολογίας Αμυντικοί μηχανισμοί TORTORA FUNKE του αναπνευστικού CASE

Διαβάστε περισσότερα

This conclusion should however be confirmed by larger studies. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου Τόμος 33 - Τεύχος 1

This conclusion should however be confirmed by larger studies. Ελληνική Ωτορινολαρυγγολογία Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου Τόμος 33 - Τεύχος 1 Τσίλης Ν Κορρές Γ Παπαδημητρίου Ν Κόμις Α Γεωργαντάς Η Μαραγκουδάκης Π Β Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθήνας, Αττικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθήνας. Διευθυντής Καθ. Δ. Κανδηλώρος Σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Βλάχτσης MD, MSc, PHD Επιμελητής ΩΡΛ κλινική Νοσ. Παπανικολάου

Κωνσταντίνος Βλάχτσης MD, MSc, PHD Επιμελητής ΩΡΛ κλινική Νοσ. Παπανικολάου ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ HPV (+) ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΤΡΑΧΗΛΟΥ Κωνσταντίνος Βλάχτσης MD, MSc, PHD Επιμελητής ΩΡΛ κλινική Νοσ. Παπανικολάου ΔΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ Χριστοφόρου Ανδρέας Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

1 O Διεθνές σεμινάριο

1 O Διεθνές σεμινάριο Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ Κλινικη ΑΠΘ 1 O Διεθνές σεμινάριο παθήσεων σιελογόνων αδένων Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 4-5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Ca Προστάτη. Μοριακοί δείκτες και στρατηγική χειρισμού των ασθενών με νόσο χαμηλού κινδύνου ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ.

Ca Προστάτη. Μοριακοί δείκτες και στρατηγική χειρισμού των ασθενών με νόσο χαμηλού κινδύνου ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Ca Προστάτη Μοριακοί δείκτες και στρατηγική χειρισμού των ασθενών με νόσο χαμηλού κινδύνου ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. Ca Προστάτη Ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στους άνδρες 1 στους

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος στελέχους: Διαδερμική ή χειρουργική αντιμετώπιση Λ. Κ. Μιχάλης Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2008 Από πού αντλούνται οι γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ. Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία.

ΣΚΟΠΟΣ. Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία. ΣΚΟΠΟΣ Να δημιουργηθούν πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αλλεργία στο γάλα κατάλληλες για την πρωτοβάθμια περίθαλψη στη Μ. Βρετανία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ανασκοπήθηκαν όλες οι υπάρχουσες κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11

TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 1. ANALYSIS OF RESPONDENTS IN THE PROJECT...10 2. CATEGORY OF EVENT...11 COLLECTION OF STATISTICAL DATA FOR CONFERENCES AND INCENTIVES Conducted for the CYPRUS TOURISM ORGANIZATION (January - December 2010) December, 2011 1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS...2 A. METHODOLOGY...3

Διαβάστε περισσότερα

Parental expectations after tonsillectomy focused on disease-specific quality of life utilizing a modified PedsQL questionnaire.

Parental expectations after tonsillectomy focused on disease-specific quality of life utilizing a modified PedsQL questionnaire. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 5, October - November - December 212, pages 12-16 ORIGINAL REVIEW ARITCLE Parental expectations after tonsillectomy focused on disease-specific quality

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Διάλεξη 4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ- ΠΤΕΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Σιελογόνων Αδένων και της Ελληνική Εταιρείας ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και Ρογχοπαθειών σας προσκαλούμε με ιδιαίτερη τιμή και χαρά στις

Διαβάστε περισσότερα

mastihatherapy caps Καθαρή Μαστίχα σε σκόνη

mastihatherapy caps Καθαρή Μαστίχα σε σκόνη mastihatherapy caps Καθαρή Μαστίχα σε σκόνη 350mg/κάψουλα ΗΜόνηΦυσική &Πιστοποιημένη Μαστίχα ΣύμφωναμετουςκορυφαίουςΑμερικανούς ΕθνοφαρμακολόγουςPaulCox&MichaelBalick,ότανοιλαοί ζουνεδώκαιπολλέςδεκαετίεςσεπεριοχέςπουηχλωρίδα

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά

Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα. ά ς ό ς.. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Σεξουαλική δραστηριότητα ά ς ό ς. ής ί ς ή ή ά ώ ά ής ί ς ά Ιούνιος 2011 Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική δυσλειτουργία έ ς ή ς έ. ό. ί ς ός ί ς ί ά Μεταβολικό Σύνδροµο και Στυτική

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση του μαστοειδικού υποπεριοστικού αποστήματος στα παιδιά Surgical management of mastoid subperiostal abcess in children

Χειρουργική αντιμετώπιση του μαστοειδικού υποπεριοστικού αποστήματος στα παιδιά Surgical management of mastoid subperiostal abcess in children Ψαρομμάτης Ι Βουδούρης Χ Γιαννακόπουλος Π Θεοδώρου Ε Τσακανίκος Μ Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού, Αθήνα Χειρουργική αντιμετώπιση του μαστοειδικού υποπεριοστικού αποστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

WiFi & Satcom FORUM 2009

WiFi & Satcom FORUM 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Φίλιππος

Διαβάστε περισσότερα

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.

HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων. Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. HPV εµβολιασµός εναντίον κονδυλωµάτων Α.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Η σηµασία των κονδυλωµάτων ως πρόβληµα υγείας Επίπτωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Μάιος 2007 Τ. Παναγιωτόπουλος Τομέας υγείας του παιδιού Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας «Όλα τα προγράμματα screening προκαλούν βλάβη, ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα