Parental Control iprotectu

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.myparents.gr 801-11-57100 Parental Control iprotectu"

Transcript

1 Parental Control iprotectu Copyright 2009

2 Περιεχόµενα Εφαρµογή iprotectyou... 3 Συµβατότητα... 3 Εγκατάσταση... 4 Αρχικές Ρυθµίσεις... 5 iprotectyou Control Panel... 8 Ενότητα Main (Εικόνα 9)... 8 Ενότητα Dictionaries (Εικόνα 18) Ενότητα Advanced (Εικόνα 26) Ενότητα Log files (Εικόνα 27) Επίλογος Σελίδα 2

3 Εφαρµογή iprotectyou Ο παρακάτω οδηγός αναφέρεται στην εφαρµογή iprotectyou. Η συγκεκριµένη εφαρµογή παρέχεται δωρεάν από τον Ιστότοπο και στην ουσία αποτελεί µια από τις πιο ολοκληρωµένες λύσεις προστασίας Παιδιών τα οποία έρχονται σε επαφή µε τους Υπολογιστές και το ιαδίκτυο. Συµβατότητα Η εφαρµογή iprotectyou είναι συµβατή µε όλες τις σύγχρονες εκδόσεις του λειτουργικού συστήµατος Microsoft Windows (Windows 98/Me/2000/XP/Vista), ανεξαρτήτως έκδοσης Service Pack ή κύριας γλώσσας. Πραγµατοποιεί αυτόµατα όλες τις κεντρικές ρυθµίσεις που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία της, ενώ τις επαναφέρει αυτόµατα στην αρχική τους κατάσταση µετά την απεγκατάστασή της. Η iprotectyou είναι επίσης συµβατή µε όλες τις µοντέρνες εφαρµογές οι οποίες τρέχουν στα προαναφερθέντα Λειτουργικά Συστήµατα και οι οποίες θα πρέπει να υφίστανται γονικό έλεγχο από αυτήν. Παραδείγµατα τέτοιων εφαρµογών είναι οι Internet Explorer, Mozilla Firefox, MSN Live Messenger, Skype κτλ. εν απαιτείται, λοιπόν, καµία απολύτως αλλαγή στις ρυθµίσεις τους µετά την εγκατάστασή της iprotectyou, µε µοναδική εξαίρεση τον Internet Explorer 7. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να επισκεφθούµε Tools (Εργαλεία) > Internet Options (Ρυθµίσεις) > Security [Tab] (Ασφάλεια [Καρτέλα]) και να απενεργοποιήσουµε την επιλογή Enable Protected Mode (Εικόνα 1). Εικόνα 1 Αµέσως µετά επανεκκινούµε τον Internet Explorer ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές µας και ο Internet Explorer είναι έτοιµος προς χρήση Σελίδα 3

4 Εγκατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πριν την έναρξη της διαδικασίας εγκατάστασης θα πρέπει να απενεργοποιήσουµε προσωρινά κάθε εφαρµογή Anti-Virus, Anti-Spyware, Firewall ή Registry Monitor (πχ SpyBot, WinPatrol κτλ). Μετά το πέρας της εγκατάστασης θα πρέπει να µην παραλείψουµε να τα ξαναενεργοποιήσουµε. Σε περίπτωση που µετά την ενεργοποίησή τους συνεχίζουν να εντοπίζουν το εκτελέσιµο ip.exe (εκτελέσιµο αρχείο της εφαρµογής iprotectyou) ως Εχθρικό (Malicious), θα πρέπει να αγνοηθούν τα τυχόν αναδυόµενα µηνύµατα και να γίνουν οι κατάλληλες, κατά περίπτωση, ρυθµίσεις ώστε να αποχαρακτηριστεί η συγκεκριµένη εφαρµογή και να µην παρεµποδίζεται η οµαλή της λειτουργία. Καταρχήν, συνδεόµαστε στο λειτουργικό σύστηµα Windows και µεταφορτώνουµε το αρχείο ipfree.exe από τον προαναφερθέν ιστότοπο. Ξεκινούµε την εγκατάσταση απλά κάνοντας διπλό-κλικ πάνω στο αρχείο αυτό και συνεχίζουµε τα βήµατα της εγκατάστασης πιέζοντας Επόµενο ( Next ). Όταν αυτό µας ζητηθεί, αποδεχόµαστε τους όρους χρήσης της συγκεκριµένης εφαρµογής (Εικόνα 2) και συνεχίζουµε την εγκατάσταση. Εικόνα 2 Λίγο πριν αυτή ολοκληρωθεί, θα ζητηθεί ο ορισµός του φακέλου στον οποίο επιθυµούµε να εγκατασταθεί η συγκεκριµένη εφαρµογή (Εικόνα 3). Εδώ θα πρέπει να ΜΗΝ πραγµατοποιήσουµε καµία αλλαγή αλλά να αποδεχτούµε την προτεινόµενη από την εγκατάσταση επιλογή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η εφαρµογή µας ενδέχεται να αποτύχει να εκκινήσει αυτόµατα όταν ανοίγουµε τον υπολογιστή, πράγµα που την καθιστά άχρηστη Σελίδα 4

5 Εικόνα 3 Πιέζοντας, τέλος, το κουµπί Επόµενο ( Next ) πραγµατοποιείται η εγκατάσταση και αυτόµατα µεταβαίνουµε στην τελευταία οθόνη της διαδικασίας (Εικόνα 4), όπου και πιέζουµε το κουµπί Finish ( Ολοκλήρωση ), αφού σιγουρευτούµε ότι η επιλογή Open iprotectyou Control Panel είναι ενεργοποιηµένη. Εικόνα 4 Αρχικές Ρυθµίσεις Με σκοπό την πραγµατοποίηση των απαιτούµενων βασικών ρυθµίσεων λειτουργίας της συγκεκριµένης εφαρµογής, ακολουθούµε τον αυτοµατοποιηµένο οδηγό που εκτελείται αµέσως µετά την ολοκλήρωση Σελίδα 5

6 εγκατάστασης της εφαρµογής. Αρχικά, εµφανίζεται µια οθόνη (Εικόνα 5) η οποία µας επιτρέπει να επιλέξουµε την έκδοση της παρούσας εφαρµογής την οποία επιθυµούµε να χρησιµοποιήσουµε. Εµείς θα πρέπει να πιέσουµε την επιλογή Free basic version, έτσι ώστε να απολαύσουµε τις παροχές της εφαρµογής χωρίς περιορισµούς και πρόσθετες χρεώσεις. Πριν από αυτό, όµως, θα πρέπει να ξεµαρκάρουµε την επιλογή Show this dialog next time, ώστε να αποφύγουµε να απαντάµε συνεχώς στην ίδια ερώτηση κάθε φορά που χρησιµοποιούµε την παρούσα εφαρµογή. Εικόνα 5 Αµέσως µετά, εµφανίζεται στην οθόνη ένα παράθυρο επιλογών (Εικόνα 6). Εικόνα 6 Αυτό που αρχικά θα πρέπει να γίνει είναι να οριστεί ένας µυστικός κωδικός ασφαλείας. Μόνο ο Χρήστης- Γονέας θα πρέπει να έχει πρόσβαση τόσο στις επιλογές ρύθµισης της συγκεκριµένης εφαρµογής όσο και στα συλλεγµένα από αυτή δεδοµένα. Για να αποκλείσουµε, λοιπόν, τυχόν πρόσβαση σε οποιαδήποτε οθόνη αυτής από το Παιδί, θα πρέπει να θέσουµε έναν µυστικό κωδικό ο οποίος θα επιτρέπει κάτι τέτοιο µόνο στον Γονέα (δηλαδή στον γνώστη του συγκεκριµένου κωδικού). Η εισαγωγή του (Εικόνα 7) θα απαιτείται κάθε φορά που κάποιος προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο γραφικό περιβάλλον της παρούσας εφαρµογής, κάνοντας διπλό-κλικ στο tray-icon (εικονίδιο δίπλα στην ώρα) Σελίδα 6

7 Εικόνα 7 Για να ορίσουµε, λοιπόν, τον συγκεκριµένο κωδικό αρκεί να πιέσουµε την επιλογή Change του παραθύρου της Εικόνας 6. Αµέσως εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο (Εικόνα 8) το οποίο επιταχύνει την συγκεκριµένη διαδικασία. Εισάγουµε τον επιθυµητό κωδικό στα πεδία New Password και Confirm Password, ενώ στην συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουµε µία ερώτηση από το drop-down menu Security Question: - select a question to answer - και να εισάγουµε στο πεδίο που βρίσκεται ακριβώς από κάτω την επιθυµητή απάντηση. Έτσι ακόµα και σε περίπτωση που ξεχάσουµε τον κωδικό, αυτός µπορεί εύκολα να ανακτηθεί και να αποκτηθεί εκ νέου πρόσβαση στις ρυθµίσεις της συγκεκριµένης εφαρµογής. Πατώντας το πλήκτρο OK, τέλος, τα στοιχεία αποθηκεύονται και, αφού ενηµερωθούµε σχετικά, το συγκεκριµένο παράθυρο εξαφανίζεται. Εικόνα 8 Πριν, όµως, ολοκληρώσουµε την παρούσα ενότητα, ας περιγράψουµε καθεµία από τις υπόλοιπες επιλογές όπου µας προσφέρει η οθόνη της Εικόνας 6: Disable iprotectyou: Απενεργοποίηση κάθε λειτουργικότητας της συγκεκριµένης εφαρµογής. Disable Internet: Εµποδισµός πρόσβασης του υποκείµενου υπολογιστή στο ιαδίκτυο. Η απαγόρευση ισχύει τόσο για τους Φυλλοµετρητές Ιστοσελίδων όσο και για κάθε άλλη εφαρµογή η οποία χρησιµοποιεί το δίκτυο (πχ. Games, , MSN, Skype, κτλ) Block web pages with inappropriate content according to built-in database and specified categories: Μπλοκάρισµα πρόσβασης σε Ιστοσελίδες των οποίων το περιεχόµενο θεωρείται απαγορευµένο. Το τι θεωρείται απαγορευµένο και τι όχι θα δούµε πως καθορίζεται σε επόµενα βήµατα Σελίδα 7

8 Block news groups with inappropriate content according to built-in database and specified categories: Μπλοκάρισµα πρόσβασης σε Οµάδες Ενηµέρωσης των οποίων το αντικείµενο θεωρείται απαγορευµένο. Το τι θεωρείται απαγορευµένο και τι όχι θα δούµε πως καθορίζεται σε επόµενα βήµατα. Block Web pages, s, chat sessions and instant messages with inappropriate words: Μπλοκάρισµα πρόσβασης σε Ιστοσελίδες, µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και συνδιαλέξεις µέσω MSN ή chats, όταν εντοπιστεί χρήση µιας ή περισσοτέρων απαγορευµένων λέξεων. Το ποια λέξη θεωρείται απαγορευµένη και ποια όχι θα δούµε πως καθορίζεται σε επόµενα βήµατα. Filter Advertisements: ιαγραφή διαφηµίσεων, έτσι ώστε να µην εµφανίζονται στους Φυλλοµετρητές Ιστοσελίδων. Η επιλογή των κατάλληλων φίλτρων περιγράφεται σε επόµενα βήµατα. Αφού, λοιπόν, ενεργοποιήσουµε τις επιλογές της εφαρµογής τις οποίες εµείς θεωρούµε αναγκαίες (προτεινόµενες επιλογές βλ. Εικόνα 6), σιγουρευόµαστε ότι η επιλογή Show this dialog Next Time είναι απενεργοποιηµένη και πιέζουµε το πλήκτρο Control Panel. iprotectyou Control Panel Αφού ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της εφαρµογής και πραγµατοποιήθηκαν οι βασικότερες αρχικές ρυθµίσεις, ήρθε η ώρα να πραγµατοποιήσουµε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις ώστε να φέρουµε την εφαρµογή όσο πιο κοντά στις ανάγκες µας. Ενότητα Main (Εικόνα 9) Η πρώτη ενότητα ρυθµίσεων παρέχει το περιβάλλον τροποποίησης των βασικών παραµέτρων λειτουργίας της συγκεκριµένης εφαρµογής και διαχωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες: Settings: Βασικές ρυθµίσεις, ρυθµίσεις ασφαλείας, ρυθµίσεις διατήρησης ιστορικών Categories: Ορισµός φίλτρων ιστοσελίδων, ορισµός περιεχοµένων απαγορευµένων κατηγοριών Timeline: Χρονοπρογραµµατισµός επιτρεπόµενης πρόσβασης στο ιαδίκτυο Applications: ιαχείριση δικαιωµάτων πρόσβασης εφαρµογών στο ιαδίκτυο Σελίδα 8

9 Εικόνα 9 Υποενότητα Settings Η οθόνη που αντιστοιχεί στην παρούσα υποενότητα (Εικόνα 10), παρέχει τις εξής ευκολίες: Password: Αλλαγή Μυστικού Κωδικού πρόσβασης Disable iprotectyou: Απενεργοποίηση κάθε λειτουργικότητας της συγκεκριµένης εφαρµογής Disable Internet: Εµποδισµός πρόσβασης του υποκείµενου υπολογιστή στο ιαδίκτυο. Η απαγόρευση ισχύει τόσο για τους Φυλλοµετρητές Ιστοσελίδων όσο και για κάθε άλλη εφαρµογή η οποία χρησιµοποιεί το δίκτυο (πχ. games, , MSN, Skype, κτλ) Quick Start: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση εµφάνισης Οθόνης Συνοπτικών Ρυθµίσεων πριν την εµφάνιση του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) της εφαρµογής Save content in: Ορισµός Μονοπατιού Αποθήκευσης Ιστορικών Deny using IP addresses in URL: Απαγόρευση εισαγωγής ιευθύνσεων IP στις Μπάρες ιευθύνσεων (Address Bars) των Φυλλοµετρητών ιαδικτύου. Μόνο πλήρη Ονόµατα Ιστοσελίδων µπορούν να Εισαχθούν στα Σηµεία αυτά Check URLs: Κατηγοριοποίηση των επισκεπτόµενων Ιστοσελίδων σύµφωνα µε προκαθορισµένα από την εφαρµογή κριτήρια και απαγόρευση πρόσβασης σε όσες εµπίπτουν σε κατηγορίες απαγορευµένες από τον Γονέα Check News groups: Κατηγοριοποίηση των επισκεπτόµενων Οµάδων Ενηµέρωσης σύµφωνα µε προκαθορισµένα από την εφαρµογή κριτήρια και απαγόρευση πρόσβασης σε όσα εµπίπτουν σε κατηγορίες απαγορευµένες από τον Γονέα Log Files (KB max): Ορισµός µέγιστου µεγέθους αρχείων Ιστορικών Χρήσης της εφαρµογής Σελίδα 9

10 Υποενότητα Categories Η οθόνη που αντιστοιχεί στην παρούσα ενότητα επιτρέπει στον Γονέα να αποφασίσει σχετικά µε το ποιες κατηγορίες ιαδικτυακού περιεχοµένου θεωρεί αυτός βλαβερές για το Παιδί του. Μπορεί, λοιπόν, να ενεργοποιήσει τα αντίστοιχα checkboxes έτσι ώστε να επιβάλει στο Παιδί του την επιθυµητή πολιτική πρόσβασης σε Ιστοσελίδες. Άλλη µια επιλογή που παρέχεται από την συγκεκριµένη οθόνη είναι και ο ορισµός της αυστηρότητας που θέλει να επιδείξει ο Γονέας απέναντι στην ύπαρξη συγκεκριµένων λέξεων στο εσωτερικό Ιστοσελίδων ή Αρχείων Κειµένου. Υπάρχουν, λοιπόν, τέσσερις κατηγορίες λέξεων στην βάση δεδοµένων της εφαρµογής iprotectyou : Dubious: Λέξεις οι οποίες δεν θεωρούνται από µόνες τους προσβλητικές, αλλά η χρήση τους συχνά παραπέµπει σε περιεχόµενο ακατάλληλο για ανηλίκους Vulgar meaning: Λέξεις οι οποίες δεν θεωρούνται από µόνες τους πολύ προσβλητικές, αλλά σε συνδυασµό µε άλλες µπορούν να αποκτήσουν απαγορευτική σηµασία για ένα ανήλικο Moderate level: Λέξεις η ύπαρξη των οποίων καθιστά το προς έκθεση περιεχόµενο κατά κάποιο τρόπο ακατάλληλο για ανηλίκους. Θα ήταν προτιµότερο να µην εκτίθεται σε τέτοιο περιεχόµενο ένα ανήλικο παιδί Εικόνα 11 Strong level: Λέξεις οι οποίες καθιστούν το προς έκθεση περιεχόµενο άκρως ακατάλληλο για ανηλίκους. Τα παιδιά θα πρέπει µε κάθε τρόπο να µη εκτίθενται σε τέτοιου είδους περιεχόµενο Υποενότητα Timeline Η παρούσα υποενότητα ρυθµίσεων επιτρέπει στον Γονέα να καθορίσει το πότε επιτρέπει στο Παιδί του να χρησιµοποιεί το ιαδίκτυο και πότε όχι Σελίδα 10

11 Πιο συγκεκριµένα, στην Καρτέλα Permitted Time (Εικόνα 12), αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή User can work on Internet only at these times, ο Γονέας µπορεί να ορίσει το ποιες ώρες κάθε ηµέρας µόνο θα επιτρέπεται η πρόσβαση του Παιδιού στο ιαδίκτυο. Όταν µιλάµε για αποκλεισµό πρόσβασης στο ιαδίκτυο, δεν εννοούµε µόνο ότι εµποδίζονται οι Φυλλοµετρητές από το να εµφανίζουν οποιαδήποτε Ιστοσελίδα, αλλά ότι καµία εφαρµογή, συµπεριλαµβανοµένων των MSN, Skype, Video Games κτλ, δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή µε αυτό. Το κουµπί Add new χρησιµοποιείται για να εισάγουµε µια προκαθορισµένη περίοδο κατά την οποία θα επιτρέπεται η πρόσβαση στο ιαδίκτυο, ενώ µόλις το πιέσουµε αναδύεται το µικρότερο εκ των δυο παραθύρων της Εικόνας 12, στο οποίο µπορούµε να επιλέξουµε την Ηµέρα της Εβδοµάδας (Weekday) καθώς και το χρονικό διάστηµα, Από: (From:) Μέχρι: (To:), της επιτρεπόµενης πρόσβασης. Πιέζοντας, δε, το πλήκτρο OK, ο νέος κανόνας αποθηκεύεται και ταυτόχρονα εµφανίζεται στον αντίστοιχο Grid Πίνακα. Τέλος, οι αποθηκευµένοι κανόνες µπορούν να τροποποιηθούν και να διαγραφούν, απλά επιλέγοντας µια καταχώρηση από τον Grid Πίνακα και στη συνέχεια πιέζοντας τα πλήκτρα Edit και Delete Selected, αντίστοιχα. Εικόνα 12 Στην Καρτέλα Blocked Time (Εικόνα 13), τώρα, αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή User cannot work on Internet at these times, ο Γονέας µπορεί να ορίσει το ποιες ώρες κάθε ηµέρας δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση του Παιδιού στο ιαδίκτυο. Όταν µιλάµε για απαγόρευση πρόσβασης στο ιαδίκτυο, δεν εννοούµε µόνο ότι εµποδίζονται οι Φυλλοµετρητές από το να εµφανίζουν οποιαδήποτε Ιστοσελίδα, αλλά ότι καµία εφαρµογή, συµπεριλαµβανοµένων των MSN, Skype, Video Games κτλ, δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή µε αυτό. Το κουµπί Add new χρησιµοποιείται για να εισάγουµε µια προκαθορισµένη περίοδο κατά την οποία θα απαγορεύεται η πρόσβαση στο ιαδίκτυο, ενώ µόλις το πιέσουµε αναδύεται το µικρότερο εκ των δυο παραθύρων της Εικόνας 13, στο οποίο µπορούµε να επιλέξουµε την Ηµέρα της Εβδοµάδας (Weekday) καθώς και το χρονικό διάστηµα, Από: (From:) Μέχρι: (To:), απαγορευµένης πρόσβασης. Πιέζοντας, δε, το πλήκτρο OK, ο νέος κανόνας αποθηκεύεται και ταυτόχρονα εµφανίζεται στον αντίστοιχο Grid Πίνακα. Τέλος, οι αποθηκευµένοι κανόνες µπορούν είτε να τροποποιηθούν είτε να διαγραφούν, απλά επιλέγοντας µία καταχώρηση του Grid Πίνακα και στη συνέχεια πιέζοντας τα πλήκτρα Edit και Delete Selected, αντίστοιχα Σελίδα 11

12 Υποενότητα Applications Εικόνα 13 Οι οθόνες οι οποίες αντιστοιχούν στην παρούσα υποενότητα επιτρέπουν στον Γονέα να καθορίσει το σε ποιες εφαρµογές θα επιτρέπεται η πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Για παράδειγµα, αν ένας Γονέας θεωρεί ότι το Παιδί δεν επιτρέπεται να µιλάει µε άλλα άτοµα µέσω του ιαδικτύου, αρκεί να εντοπίσει όλες εκείνες τις εφαρµογές τις οποίες χρησιµοποιεί το Παιδί του (πχ Skype, MSN Messenger, Google Talk κτλ) και να τους αποκλείσει την πρόσβαση. Πιο συγκεκριµένα, στην Καρτέλα Trusted Applications (Εικόνα 14), αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Do not control or log these applications, ο Γονέας µπορεί να υποδείξει στην iprotectyou το ποιες εφαρµογές εµπιστεύεται σε τέτοιο βαθµό ώστε να µην επιθυµεί καν την άσκηση ελέγχου πάνω στο περιεχόµενο το οποίο διακινούν. Στην κατηγορία αυτή, συνήθως προστίθενται εφαρµογές των οποίων η οµαλή λειτουργία παρεµποδίζεται από την παρούσα εφαρµογή, ενώ ο Γονέας εκτιµά ότι δεν αποτελούν µε κανένα τρόπο απειλή για τον Παιδί τους. Επίσης, εδώ προστίθενται εκτελέσιµα αρχεία του ίδιου του λειτουργικού των οποίων η λειτουργία δεν θα πρέπει µε κανένα τρόπο να εµποδιστεί. Το αντίθετο θα έβαζε σε κίνδυνο την σταθερότητα του Υπολογιστή και πιθανόν να τον οδηγούσε στην κατάρρευση Σελίδα 12

13 Εικόνα 14 Στην Καρτέλα Permitted Applications (Εικόνα 15), τώρα, αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Only these applications can access the Internet, ο Γονέας µπορεί να υποδείξει στην iprotectyou το σε ποιες µόνο εφαρµογές θα επιτρέπεται η πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Για παράδειγµα, µπορεί ένας Γονέας να επιθυµεί την πρόσβαση στο ιαδίκτυο αποκλειστικά µίας εφαρµογής εκπαίδευσης του Παιδιού του, και καµίας άλλης. Αρκεί, λοιπόν, να εντοπιστεί την συγκεκριµένη εφαρµογή και να την εισάγει στην παραπάνω λίστα. Στην Καρτέλα Blocked Applications (Εικόνα 16), τέλος, αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Prevent these applications from accessing the Internet, ο Γονέας µπορεί να υποδείξει τις εφαρµογές στις οποίες θα πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Μπορεί, για παράδειγµα, ένας Γονέας να µην επιθυµεί την πρόσβαση στο ιαδίκτυο µίας εφαρµογής Μεταφορτώσεως Παράνοµου Υλικού, όπως Τραγουδιών ή/και Ταινιών. Αρκεί, λοιπόν, να εντοπίσει τις συγκεκριµένες εφαρµογές και να τις εισάγει στην παραπάνω λίστα. Εικόνα Σελίδα 13

14 Εικόνα 16 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για να εισαχθεί µια επιθυµητή εφαρµογή στην αντίστοιχη λίστα, ο Γονέας αρκεί να πιέσει το πλήκτρο Add new και, χρησιµοποιώντας το αναδυόµενο παράθυρο της Εικόνας 17, να εντοπίσει το επιθυµητό εκτελέσιµο αρχείο. Αφού πιεστεί το πλήκτρο Άνοιγµα / Open, η επιλογή αποθηκεύεται και ταυτόχρονα εµφανίζεται στον αντίστοιχο Grid Πίνακα. Οι αποθηκευµένες στις ανωτέρω λίστες επιλογές µπορούν ακόµα να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν, απλά επιλέγοντας την επιθυµητή καταχώρηση από τον αντίστοιχο Grid Πίνακα και πιέζοντας τα πλήκτρα Edit και Delete Selected, αντιστοίχως. Ενότητα Dictionaries (Εικόνα 18) Εικόνα 17 Η δεύτερη αυτή ενότητα παρέχει την δυνατότητα καθορισµού των κριτηρίων βάσει των οποίων κατηγοριοποιείται το εµφανιζόµενο περιεχόµενο σε επιτρεπτό / ηθικό / θεµιτό ή απαγορευµένο / ανήθικο / αθέµιτο. Και αυτή η ενότητα διαχωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες: Σελίδα 14

15 Εικόνα 18 Web Sites: Ορισµός ιαπιστευµένων / Επιτρεπόµενων / Απαγορευµένων Ιστοσελίδων, Απαγορευτικά Πρότυπα Inappropriate Words: Ορισµός Απαγορευµένων Λέξεων περιεχόµενων σε Αρχεία News Groups: Επιτρεπτές Λίστες Ενηµέρωσης, Απαγορευµένες Λίστες Ενηµέρωσης Blocked Ads: Πολιτική απόκρυψης ανεπιθύµητων διαδικτυακών διαφηµίσεων Υποενότητα Web Sites Οι οθόνες οι οποίες αντιστοιχούν στην παρούσα υποενότητα επιτρέπουν στον Γονέα να καθορίσει το σε ποιες Ιστοσελίδες θα επιτρέπεται να έχει πρόσβαση το Παιδί και σε ποιες όχι. Αν, για παράδειγµα, ένας Γονέας θεωρεί ότι το Παιδί του δεν επιτρέπεται να επισκέπτεται σελίδες Κοινωνικής ικτύωσης (Hi5, MySpace, Facebook), αρκεί να συγκεντρώσει τις διευθύνσεις αυτών και να τους αποκλείσει την πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Πιο συγκεκριµένα, στην Καρτέλα Trusted Sites (Εικόνα 19), αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Do not block these sites, ο Γονέας µπορεί να υποδείξει στην iprotectyou το ποιες Ιστοσελίδες εµπιστεύεται σε τέτοιο βαθµό ώστε να µην επιθυµεί καν την άσκηση ελέγχου πάνω στο περιεχόµενο στο οποίο εκθέτουν το Παιδί τους. Στην κατηγορία αυτή συνήθως προστίθενται Ιστοσελίδες για τις οποίες ο Γονέας εκτιµά ότι δεν αποτελούν µε κανένα τρόπο απειλή για τον Παιδί τους Σελίδα 15

16 Εικόνα 19 Στην Καρτέλα Permitted Sites (Εικόνα 20), τώρα, αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Only these sites are visible, ο Γονέας µπορεί να υποδείξει στην iprotectyou το σε ποιες µόνο Ιστοσελίδες θα επιτρέπεται η πρόσβαση του Παιδιού. Για παράδειγµα, µπορεί ένας Γονέας να επιθυµεί την πρόσβαση του Παιδιού του αποκλειστικά σε µία οµάδα εκπαιδευτικών Ιστοσελίδων, και σε καµία άλλη. Αρκεί, λοιπόν, να εντοπίσει τις διευθύνσεις των συγκεκριµένων Ιστοσελίδων και να τις εισάγει στην λίστα. Εικόνα Σελίδα 16

17 Στην Καρτέλα Blocked Sites (Εικόνα 21), τέλος, αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Block these sites, ο Γονέας µπορεί να υποδείξει στην iprotectyou το σε ποιες Ιστοσελίδες θα πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση του Παιδιού του (αυτό δεν σηµαίνει ότι παύει ο έλεγχος και ο αποκλεισµός των υπολοίπων Ιστοσελίδων οι οποίες κατατάσσονται από την εφαρµογή ως απαγορευµένες). Μπορεί, λοιπόν, ένας Γονέας να µην επιθυµεί την πρόσβαση του Παιδιού του σε Ιστοσελίδες Κοινωνικής ικτύωσης. Για να επιτύχει κάτι τέτοιο αρκεί µόνον να συγκεντρώσει τις διευθύνσεις των συγκεκριµένων Ιστοσελίδων (πχ κτλ) και να τις εισάγει στην λίστα. Πριν, όµως, αναλύσουµε και της τελευταία Καρτέλα της παρούσας υποενότητας, θα πρέπει να διευκρινίσουµε το πως µπορεί να εισαχθεί µια επιθυµητή Ιστοσελίδα στην αντίστοιχη λίστα. Ο Γονέας, λοιπόν, αρκεί να πιέσει το πλήκτρο Add new και, χρησιµοποιώντας το αναδυόµενο παράθυρο που παρουσιάζεται και στην Εικόνα 21, να εισάγει την διεύθυνση της Ιστοσελίδας στο κατάλληλο πεδίο. Αφού πιεστεί το πλήκτρο OΚ, η καταχώρηση αποθηκεύεται και ταυτόχρονα εµφανίζεται στον αντίστοιχο Grid Πίνακα. Οι αποθηκευµένες στις ανωτέρω λίστες επιλογές µπορούν και να τροποποιηθούν και να διαγραφούν, απλά επιλέγοντας την επιθυµητή καταχώρηση από τον αντίστοιχο Grip Πίνακα και πιέζοντας τα πλήκτρα Edit και Delete Selected, αντιστοίχως. Εικόνα 21 Στην τελευταία, τώρα, Καρτέλα Patterns (Εικόνα 22), αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Block these sites, ο Γονέας µπορεί να διαχειριστεί τις λέξεις βάσει των οποίων πραγµατοποιείται η κατηγοριοποίηση του περιεχοµένου της εκάστοτε Ιστοσελίδας Σελίδα 17

18 Εικόνα 22 ίπλα σε κάθε απαγορευµένη λέξη, δε, εµφανίζεται και η κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η εκάστοτε Ιστοσελίδα που τυχαίνει να την περιέχει. Ο Γονέας, βέβαια, εκτός από το να πληροφορηθεί σχετικά µε τις λέξεις αυτές µπορεί να εισάγει και δικές του τις οποίες θεωρεί απαγορευµένες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αρκεί να πιέσει το πλήκτρο Add new και, χρησιµοποιώντας το αναδυόµενο παράθυρο της Εικόνας 23, να εισάγει την επιθυµητή λέξη, συνοδευόµενη από την κατηγορία η οποία βέλτιστα την χαρακτηρίζει (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! εν υποστηρίζονται ελληνικοί χαρακτήρες). Αφού πιεστεί το πλήκτρο OΚ, η καταχώρηση αποθηκεύεται και ταυτόχρονα εµφανίζεται στον Grid Πίνακα. Οι αποθηκευµένες στην ανωτέρω λίστα λέξεις µπορούν να τροποποιηθούν και να διαγραφούν, απλά επιλέγοντας την επιθυµητή καταχώρηση από τον Grid Πίνακα και πιέζοντας τα πλήκτρα Edit και Delete Selected, αντιστοίχως. Εικόνα Σελίδα 18

19 Υποενότητα Inappropriate Words Εικόνα 24 Η οθόνη που αντιστοιχεί στην παρούσα υποενότητα επιτρέπει στον Γονέα να καθορίσει το ποια αρχεία κείµενου δεν θα επιτρέπεται να είναι προσβάσιµα και αναγνώσιµα από το Παιδί του. Πιο συγκεκριµένα,µέσω της καρτέλας Inappropriate Words (Εικόνα 24), και αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Block documents if they contain these words, δίδεται στον Γονέα η δυνατότητα διαχείρισης των λέξεων βάσει των οποίων πραγµατοποιείται η κατηγοριοποίηση και ο αποκλεισµός του εκάστοτε αρχείου κειµένου. ίπλα σε κάθε απαγορευµένη λέξη, δε, εµφανίζεται και ο βαθµός σχετικότητας αυτής µε περιεχόµενο ακατάλληλο για ανηλίκους. Ο Γονέας εκτός από το να πληροφορηθεί σχετικά µε τις συγκεκριµένες λέξεις, µπορεί να εισάγει και δικές του τις οποίες θεωρεί απαγορευµένες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αρκεί να πιέσει το πλήκτρο Add new και, χρησιµοποιώντας το αναδυόµενο παράθυρο της εικόνας 25, να εισάγει την επιθυµητή λέξη συνοδευόµενη από την κατηγορία η οποία βέλτιστα την χαρακτηρίζει (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! εν υποστηρίζονται ελληνικοί χαρακτήρες). Αφού πιεστεί το πλήκτρο OΚ, η καταχώρηση αποθηκεύεται και ταυτόχρονα εµφανίζεται στον Grid Πίνακα. Οι αποθηκευµένες στην ανωτέρω λίστα λέξεις µπορούν να τροποποιηθούν και να διαγραφούν, απλά επιλέγοντας την επιθυµητή καταχώρηση από τον Grid Πίνακα και πιέζοντας τα πλήκτρα Edit και Delete Selected, αντιστοίχως. Εικόνα Σελίδα 19

20 Υποενότητα News Groups Οι οθόνες οι οποίες αντιστοιχούν στην παρούσα υποενότητα επιτρέπουν στον Γονέα να καθορίσει το σε ποιες Οµάδες Ενηµέρωσης θα επιτρέπεται να έχει πρόσβαση το Παιδί του και σε ποιες όχι. εδοµένου, όµως, ότι η συγκεκριµένη µέθοδος ενηµέρωσης έχει πάψει πια να χρησιµοποιείται ευρέως στο ιαδίκτυο, καθώς έχει µε τα χρόνια αντικατασταθεί από πιο µοντέρνες τεχνολογίες, η αναλυτική περιγραφή των παρεχόµενων δυνατοτήτων κρίνεται σκόπιµο να παραληφθεί. Αν, παρ' όλα αυτά, κάποιος επιθυµεί το φιλτράρισµα και αυτής της κατηγορίας περιεχοµένου µπορεί εύκολα, παρατηρώντας όσα έχουµε παρουσιάσει ως τώρα, να πραγµατοποιήσει τις κατάλληλες ρυθµίσεις. Υποενότητα Blocked Ads Οι οθόνες οι οποίες αντιστοιχούν στην παρούσα υποενότητα επιτρέπουν στον Γονέα να παραµετροποιήσει έτσι το σύστηµά του ώστε να µπλοκάρεται η εµφάνιση διαφηµίσεων κατά την πλοήγηση του Παιδιού του στο ιαδίκτυο. υστυχώς, όµως, οι µέθοδοι ελέγχου που χρησιµοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή πολλές φορές ενέχουν κινδύνους για την ορθή εµφάνιση των µοντέρνων Ιστοσελίδων, κυρίως λόγω των πολυσύνθετων τεχνολογιών πάνω στις οποίες αυτές στηρίζονται. Για να µην επηρεαστεί, λοιπόν, η ορθή λειτουργία του υποκείµενου συστήµατος θα πρέπει να αποφευχθεί η τροποποίηση οποιασδήποτε ρύθµισης αντιστοιχεί στην παρούσα υποενότητα. Κρίνεται έτσι σκόπιµο το να παραληφθεί η περαιτέρω ανάλυσή της. Ενότητα Advanced (Εικόνα 26) Η τρίτη αυτή ενότητα παρέχει την δυνατότητα καθορισµού εξειδικευµένων παραµέτρων οι οποίες απευθύνονται σε προχωρηµένους χρήστες και στην ουσία αφορούν την συνδεσιµότητα του παρόντος υπολογιστικού συστήµατος µε άλλα συστήµατα, είτε του τοπικού δικτύου είτε του ιαδικτύου: Εικόνα Σελίδα 20

21 Outgoing: Λίστα Υπολογιστικών Συστηµάτων µε τα οποία επιτρέπεται τυχόν Σύνδεση Ingoing: Λίστα Υπολογιστικών Συστηµάτων τα οποία επιτρέπεται να συνδεθούν µε το παρόν Σύστηµα Ports: ιαχείριση Θυρών Πρόσβασης του παρόντος Συστήµατος Οι οθόνες οι οποίες αντιστοιχούν στην παρούσα ενότητα επιτρέπουν στον Γονέα να παραµετροποιήσει έτσι το σύστηµά του ώστε να εµποδίζεται η συνδεσιµότητά του µε συγκεκριµένες δικτυακές µηχανές ή να επιτρέπεται µόνο µε συγκεκριµένες και προκαθορισµένες µηχανές. Η συγκεκριµένες ευκολίες, όµως, είναι ένα πολύ µικρό υποσύνολο αυτών των οποίων προσφέρονται σήµερα από εξειδικευµένες και ισχυρότατες εφαρµογές, τα Firewalls. Στην περίπτωση, λοιπόν, όπου ένας Γονέας επιθυµεί την πραγµατοποίηση τέτοιου είδους ρυθµίσεων στο υποκείµενο υπολογιστικό σύστηµα, θα τον προτρέπαµε να προτιµήσει µία εκ των έτοιµων λύσεων Firewall που κυκλοφορούν στο ιαδίκτυο. Μια τέτοια εφαρµογή θεωρείται µακράν ισχυρότερη από την παρούσα για τέτοιου είδους προχωρηµένες ρυθµίσεις, ενώ είναι σε θέση να προσφέρει περισσότερες και πιο ισχυρές επιλογές στον τελικό χρήστη. Κρίνεται έτσι σκόπιµο το να παραληφθεί η περαιτέρω ανάλυση της συγκεκριµένης ενότητας και προτρέπουµε τον προχωρηµένο χρήστη να προτιµήσει ένα πιο ισχυρό πρόγραµµα ώστε να πραγµατοποιήσει τις τέτοιου είδους εξειδικευµένες ρυθµίσεις. Ενότητα Log files (Εικόνα 27) Εικόνα 27 Η τέταρτη και τελευταία ενότητα παρέχει την δυνατότητα διαχείρισης των Αρχείων Ιστορικού τα οποία δηµιουργούνται κατά την χρήση του εκάστοτε Υπολογιστικού Συστήµατος σύµφωνα µε τις υποδείξεις του γονέα. Οι δυνατότητες εδώ περιορίζονται στην ανάγνωση των απαιτούµενων πληροφοριών, στην εξωτερική τους αποθήκευση καθώς και στην διαγραφή τους. Warnings: Ιστορικό Προειδοποιήσεων Σελίδα 21

22 Activity: Ιστορικό Χρόνου / ιάρκειας / Ποσότητας ανταλλασσόµενων δεδοµένων από την εκάστοτε Εφαρµογή Details: Στατιστικά Στοιχεία αναλωθέντων ιαδικτυακών Πόρων Blocked Ads: Ιστορικό Εµποδισµένων ιαφηµιστικών Μηνυµάτων Υποενότητα Warnings Η οθόνη που αντιστοιχεί στην παρούσα υποενότητα (Εικόνα 28) επιτρέπει στον Γονέα να πληροφορηθεί σχετικά µε όλες τις προειδοποιήσεις οι οποίες εµφανίστηκαν στο Παιδί του κατά την διάρκεια χρήσης του Υπολογιστή. Μαζί µε την ώρα εµφάνισης (Time) της εκάστοτε προειδοποίησης, παρατίθεται το µονοπάτι του εκτελέσιµου αρχείου το οποία την πυροδότησε, το όνοµα του χρήστη (User) ο οποίος εργαζόταν εκείνη την ώρα στον υπολογιστή, το όνοµα του προαναφερθέντος εκτελέσιµου, ο λόγος πυροδότησης της προειδοποίησης καθώς και το µήνυµα το οποίο τυπώθηκε στην οθόνη. Ο Γονέας, επίσης, µπορεί χρησιµοποιώντας την λίστα µε όνοµα Filter να επιλέξει το ποια οµάδα προειδοποιήσεων επιθυµεί να τυπώνεται στον αντίστοιχο Grid Πίνακα, έτσι ώστε να µην χάνεται στο πλήθος των καταχωρήσεων και να εντοπίζει γρηγορότερα αυτό που θέλει. Οι καταχωρήσεις του Grid Πίνακα της Εικόνας 28 δύνανται είτε να Ανανεωθούν ή να Αποθηκευθούν σε Εξωτερικό Αρχείο ή να ιαγραφούν απλά πιέζοντας τα πλήκτρα Refresh, Export και Clear αντίστοιχα. Υποενότητα Activity Εικόνα 28 Η οθόνη που αντιστοιχεί στην παρούσα υποενότητα (Εικόνα 29) επιτρέπει στον Γονέα να πληροφορηθεί σχετικά µε την δραστηριότητα των εφαρµογών οι οποίες εκτελέστηκαν στο εκάστοτε Υπολογιστικό Σύστηµα κατά το διάστηµα χρήσης του από το Παιδί του. Πιο συγκεκριµένα, ο Γονέας µπορεί να δει το πότε το Παιδί του ξεκίνησε µια συγκεκριµένη εφαρµογή, για πόση ώρα την χρησιµοποίησε καθώς και την ποσότητα των δεδοµένων την οποία αυτή αντάλλαξε µέσω του ιαδικτύου. Παράλληλα, ο Γονέας µπορεί Σελίδα 22

23 να δει το πλήρες µονοπάτι και όνοµα της εκάστοτε εφαρµογής ώστε να την ελέγξει και, αν επιθυµεί, να τις απαγορεύσει την εκτέλεση ακολουθώντας βήµατα τα οποία έχουµε ήδη περιγράψει σε προηγούµενες ενότητες. Οι καταχωρήσεις του Grid Πίνακα της Εικόνας 29 δύνανται είτε να Ανανεωθούν ή να Αποθηκευθούν σε Εξωτερικό Αρχείο ή να ιαγραφούν απλά πιέζοντας τα πλήκτρα Refresh, Export και Clear αντίστοιχα. Εικόνα 29 Υποενότητα Details Η οθόνη που αντιστοιχεί στην παρούσα υποενότητα (Εικόνα 30) επιτρέπει στον Γονέα να πληροφορηθεί σχετικά µε την ιαδικτυακή κίνηση η οποία παρατηρήθηκε στο εκάστοτε Υπολογιστικό Σύστηµα κατά το διάστηµα χρήσης του από το Παιδί. Πιο συγκεκριµένα, ο Γονέας µπορεί να δει ποιος χρήστης επισκέφθηκε πχ µια Ιστοσελίδα, για πόση ώρα παρέµεινε σε αυτήν, καθώς και µια σύντοµη περιγραφή αυτής. Ο Γονέας, επίσης, µπορεί χρησιµοποιώντας την λίστα µε όνοµα Filter να επιλέξει το ποια οµάδα κίνησης επιθυµεί να τυπώνεται στον αντίστοιχο Grid Πίνακα, έτσι ώστε να µην χάνεται στο πλήθος των καταχωρήσεων και να εντοπίζει γρηγορότερα αυτό που θέλει. Οι καταχωρήσεις του Grid Πίνακα της Εικόνας 30 δύνανται είτε να Ανανεωθούν ή να Αποθηκευθούν σε Εξωτερικό Αρχείο ή να ιαγραφούν απλά πιέζοντας τα πλήκτρα Refresh, Export και Clear αντίστοιχα Σελίδα 23

24 Εικόνα 30 Υποενότητα Blocked Ads Για τον ίδιο λόγο όπου δεν αναλύσαµε περαιτέρω τις οθόνες που αντιστοιχούσαν στην συγκεκριµένη υποενότητα ρυθµίσεων σε προηγούµενες σελίδες του παρόντος εγχειριδίου, και εδώ θα αποφύγουµε να αναλύσουµε περισσότερο την συγκεκριµένη επιλογή. Επίλογος Κάθε φορά που η εφαρµογή iprotectyou θα εντοπίζει ότι το περιεχόµενο στο οποίο εκτίθεται ένας χρήστης είναι ακατάλληλο, θα εµφανίζεται στην οθόνη ένα από τα παρακάτω γραφικά (Εικόνα 31) Σελίδα 24

25 Εικόνα 31 Ταυτόχρονα, η σύνδεση της εφαρµογής η οποία πυροδότησε την εκάστοτε προειδοποίηση µε το ιαδίκτυο θα αποκλείεται ώστε ο χρήστης να προστατευθεί. Για να εξαφανιστεί το εκάστοτε παράθυρο προειδοποίησης αρκεί να πιεστεί το πλήκτρο (x) στο πάνω δεξιά µέρος αυτού Σελίδα 25

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης

Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης Περιεχόμενα 1. Πρόλογος 1 2. Οδηγίες πριν την Εγκατάσταση 2 2.1 Απενεργοποίηση λογισμικού προστασίας 3 2.2 Επιταχυντής σύνδεσης στο διαδίκτυο 3 3. Σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις

1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις Οδηγός για τον Mozilla Firefox 3.5 για χρήστες Microsoft Windows 1. Εγκατάσταση και πρώτες ρυθμίσεις 1.1.Λήψη και Εγκατάσταση του Firefox 1.1.1.Εγκατάσταση σε συστήματα Windows Σημείωση: Εάν κάνετε αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης Καλώς ήρθατε στο MELCloud για γρήγορο και εύκολο έλεγχο και επιτήρηση των συστημάτων Mitsubishi Electric μέσω φορητής συσκευής Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Ιστοτόπου για το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και ικτύων Υπολογιστών µε χρήση συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου

ηµιουργία Ιστοτόπου για το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και ικτύων Υπολογιστών µε χρήση συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής ηµιουργία Ιστοτόπου για το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και ικτύων Υπολογιστών µε χρήση συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Οδηγός χρήσης Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Πνευµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

User Manual. JAZLER RadioStar One

User Manual. JAZLER RadioStar One JAZLER RadioStar One User Manual 1 Σε αυτό το εγχειρίδιο υπάρχουν οι βασικές οδηγίες του Jazler RadioStar One. Η Jazler Software δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλήψεις που θα παρουσιαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Πτυχιακή εργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων. Πτυχιακή εργασία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Kατασκευή ιστοχώρου για ένα σχολείο µε χρήση του συστήµατος διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων

Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων 1 Προχωρηµένα θέµατα λειτουργικού συστήµατος MS Windows...1 1.1 Αλλάζοντας την εµφάνιση των Windows XP... 1 1.1.1 Αλλάζοντας την γενική εµφάνιση των Windows XP... 2 1.1.2 Αλλάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP

Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Α.2. Στοιχεία χρήσης του Λειτουργικού Συστήµατος Windows XP Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...1 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

GroupSinani Software. ThinAir. Wired and Wireless Internet Access Billing and Management Software. User s Manual

GroupSinani Software. ThinAir. Wired and Wireless Internet Access Billing and Management Software. User s Manual GroupSinani Software ThinAir Wired and Wireless Internet Access Billing and Management Software User s Manual GroupSinani Software ThinAir Wired and Wireless Internet Access Billing and Management Software

Διαβάστε περισσότερα

Seagate Manager. Οδηγός χρήσης. Για χρήση με τη μονάδα δίσκου FreeAgent TM. Οδηγός χρήσης Seagate Manager για χρήση με τη μονάδα δίσκου FreeAgent 1

Seagate Manager. Οδηγός χρήσης. Για χρήση με τη μονάδα δίσκου FreeAgent TM. Οδηγός χρήσης Seagate Manager για χρήση με τη μονάδα δίσκου FreeAgent 1 Seagate Manager Οδηγός χρήσης Για χρήση με τη μονάδα δίσκου FreeAgent TM Οδηγός χρήσης Seagate Manager για χρήση με τη μονάδα δίσκου FreeAgent 1 Οδηγός χρήσης Seagate Manager για χρήση µε τη µονάδα δίσκου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων ABBYY FineReader Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης 2002 ABBYY Software House Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να µεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) windows XP

Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) windows XP Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πληροφορικής Εργαστήριο «Εισαγωγή στην Πληροφορική Τ3» Χειµερινό Εξάµηνο 2010-2011 Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) windows XP [1] Συγγραφική οµάδα 1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICDL ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Πληροφορία και επικοινωνία. με τη χρήση των: Mozilla Firefox & Thunderbird

ICDL ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Πληροφορία και επικοινωνία. με τη χρήση των: Mozilla Firefox & Thunderbird ICDL ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Πληροφορία και επικοινωνία με τη χρήση των: Mozilla Firefox & Thunderbird 1 Κατάλογος περιεχομένων 1η ενότητα: Το Διαδίκτυο...6 7.1.1 Έννοιες/ Όροι...6 7.1.1.1 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/

ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Υακίνθου 15, Αθήνα 113 64 Τηλ. 210.86.61.159 e-mail: info@keystone.gr Web: http://www.keystone.gr/ ΑΘΗΝΑ 2007 Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 Βασικοί Ορισµοί και Συµβάσεις για Αρχάριους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ. Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Κωδ. 6000 - ΕΚΔΟΣΗ 1 η / Μάρτιος 2014 Σελίδα 2 Πίνακας περιεχομένων Α. Εισαγωγή... 3 Τι είναι η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και πώς διεξάγεται... 3 Τι είναι η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση - Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service Πίνακας Περιεχοµένων

Computing and Information Systems Service Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων Περιεχόµενα Σελίδα 1 Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows Η/Υ Σελίδα 3 Windows 2000 Σελίδα 7 ιαχείριση Αρχείων Σελίδα 13 Microsoft Word 2000 Σελίδα 21 Ανάγνωση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγος Χρήσης (Manual) Εκπαιδευομένου

Οδηγος Χρήσης (Manual) Εκπαιδευομένου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα 1 : Προετοιμασία για την διάσκεψη σας..σελ. Ενότητα 2 : Είσοδος στον λογαριασμό και logging in..σελ. Ενότητα 3 : Οθόνη Επιλογών για τον Guest.σελ. Ενότητα 4: Παράθυρα βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισαγωγή Στους ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ρ. Π. εµέστιχας, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Γ. Ευθύµογλου, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Σ. Ρετάλης, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισαγωγή Στους ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ρ. Π. εµέστιχας, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Γ. Ευθύµογλου, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Σ. Ρετάλης, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: PASSWORD CRACKING Θεοδωράκης ηµήτρης (AM: 1574) epp1574@epp.teiher.gr

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα