Parental Control iprotectu

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.myparents.gr 801-11-57100 Parental Control iprotectu"

Transcript

1 Parental Control iprotectu Copyright 2009

2 Περιεχόµενα Εφαρµογή iprotectyou... 3 Συµβατότητα... 3 Εγκατάσταση... 4 Αρχικές Ρυθµίσεις... 5 iprotectyou Control Panel... 8 Ενότητα Main (Εικόνα 9)... 8 Ενότητα Dictionaries (Εικόνα 18) Ενότητα Advanced (Εικόνα 26) Ενότητα Log files (Εικόνα 27) Επίλογος Σελίδα 2

3 Εφαρµογή iprotectyou Ο παρακάτω οδηγός αναφέρεται στην εφαρµογή iprotectyou. Η συγκεκριµένη εφαρµογή παρέχεται δωρεάν από τον Ιστότοπο και στην ουσία αποτελεί µια από τις πιο ολοκληρωµένες λύσεις προστασίας Παιδιών τα οποία έρχονται σε επαφή µε τους Υπολογιστές και το ιαδίκτυο. Συµβατότητα Η εφαρµογή iprotectyou είναι συµβατή µε όλες τις σύγχρονες εκδόσεις του λειτουργικού συστήµατος Microsoft Windows (Windows 98/Me/2000/XP/Vista), ανεξαρτήτως έκδοσης Service Pack ή κύριας γλώσσας. Πραγµατοποιεί αυτόµατα όλες τις κεντρικές ρυθµίσεις που απαιτούνται για την οµαλή λειτουργία της, ενώ τις επαναφέρει αυτόµατα στην αρχική τους κατάσταση µετά την απεγκατάστασή της. Η iprotectyou είναι επίσης συµβατή µε όλες τις µοντέρνες εφαρµογές οι οποίες τρέχουν στα προαναφερθέντα Λειτουργικά Συστήµατα και οι οποίες θα πρέπει να υφίστανται γονικό έλεγχο από αυτήν. Παραδείγµατα τέτοιων εφαρµογών είναι οι Internet Explorer, Mozilla Firefox, MSN Live Messenger, Skype κτλ. εν απαιτείται, λοιπόν, καµία απολύτως αλλαγή στις ρυθµίσεις τους µετά την εγκατάστασή της iprotectyou, µε µοναδική εξαίρεση τον Internet Explorer 7. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να επισκεφθούµε Tools (Εργαλεία) > Internet Options (Ρυθµίσεις) > Security [Tab] (Ασφάλεια [Καρτέλα]) και να απενεργοποιήσουµε την επιλογή Enable Protected Mode (Εικόνα 1). Εικόνα 1 Αµέσως µετά επανεκκινούµε τον Internet Explorer ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές µας και ο Internet Explorer είναι έτοιµος προς χρήση Σελίδα 3

4 Εγκατάσταση ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πριν την έναρξη της διαδικασίας εγκατάστασης θα πρέπει να απενεργοποιήσουµε προσωρινά κάθε εφαρµογή Anti-Virus, Anti-Spyware, Firewall ή Registry Monitor (πχ SpyBot, WinPatrol κτλ). Μετά το πέρας της εγκατάστασης θα πρέπει να µην παραλείψουµε να τα ξαναενεργοποιήσουµε. Σε περίπτωση που µετά την ενεργοποίησή τους συνεχίζουν να εντοπίζουν το εκτελέσιµο ip.exe (εκτελέσιµο αρχείο της εφαρµογής iprotectyou) ως Εχθρικό (Malicious), θα πρέπει να αγνοηθούν τα τυχόν αναδυόµενα µηνύµατα και να γίνουν οι κατάλληλες, κατά περίπτωση, ρυθµίσεις ώστε να αποχαρακτηριστεί η συγκεκριµένη εφαρµογή και να µην παρεµποδίζεται η οµαλή της λειτουργία. Καταρχήν, συνδεόµαστε στο λειτουργικό σύστηµα Windows και µεταφορτώνουµε το αρχείο ipfree.exe από τον προαναφερθέν ιστότοπο. Ξεκινούµε την εγκατάσταση απλά κάνοντας διπλό-κλικ πάνω στο αρχείο αυτό και συνεχίζουµε τα βήµατα της εγκατάστασης πιέζοντας Επόµενο ( Next ). Όταν αυτό µας ζητηθεί, αποδεχόµαστε τους όρους χρήσης της συγκεκριµένης εφαρµογής (Εικόνα 2) και συνεχίζουµε την εγκατάσταση. Εικόνα 2 Λίγο πριν αυτή ολοκληρωθεί, θα ζητηθεί ο ορισµός του φακέλου στον οποίο επιθυµούµε να εγκατασταθεί η συγκεκριµένη εφαρµογή (Εικόνα 3). Εδώ θα πρέπει να ΜΗΝ πραγµατοποιήσουµε καµία αλλαγή αλλά να αποδεχτούµε την προτεινόµενη από την εγκατάσταση επιλογή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η εφαρµογή µας ενδέχεται να αποτύχει να εκκινήσει αυτόµατα όταν ανοίγουµε τον υπολογιστή, πράγµα που την καθιστά άχρηστη Σελίδα 4

5 Εικόνα 3 Πιέζοντας, τέλος, το κουµπί Επόµενο ( Next ) πραγµατοποιείται η εγκατάσταση και αυτόµατα µεταβαίνουµε στην τελευταία οθόνη της διαδικασίας (Εικόνα 4), όπου και πιέζουµε το κουµπί Finish ( Ολοκλήρωση ), αφού σιγουρευτούµε ότι η επιλογή Open iprotectyou Control Panel είναι ενεργοποιηµένη. Εικόνα 4 Αρχικές Ρυθµίσεις Με σκοπό την πραγµατοποίηση των απαιτούµενων βασικών ρυθµίσεων λειτουργίας της συγκεκριµένης εφαρµογής, ακολουθούµε τον αυτοµατοποιηµένο οδηγό που εκτελείται αµέσως µετά την ολοκλήρωση Σελίδα 5

6 εγκατάστασης της εφαρµογής. Αρχικά, εµφανίζεται µια οθόνη (Εικόνα 5) η οποία µας επιτρέπει να επιλέξουµε την έκδοση της παρούσας εφαρµογής την οποία επιθυµούµε να χρησιµοποιήσουµε. Εµείς θα πρέπει να πιέσουµε την επιλογή Free basic version, έτσι ώστε να απολαύσουµε τις παροχές της εφαρµογής χωρίς περιορισµούς και πρόσθετες χρεώσεις. Πριν από αυτό, όµως, θα πρέπει να ξεµαρκάρουµε την επιλογή Show this dialog next time, ώστε να αποφύγουµε να απαντάµε συνεχώς στην ίδια ερώτηση κάθε φορά που χρησιµοποιούµε την παρούσα εφαρµογή. Εικόνα 5 Αµέσως µετά, εµφανίζεται στην οθόνη ένα παράθυρο επιλογών (Εικόνα 6). Εικόνα 6 Αυτό που αρχικά θα πρέπει να γίνει είναι να οριστεί ένας µυστικός κωδικός ασφαλείας. Μόνο ο Χρήστης- Γονέας θα πρέπει να έχει πρόσβαση τόσο στις επιλογές ρύθµισης της συγκεκριµένης εφαρµογής όσο και στα συλλεγµένα από αυτή δεδοµένα. Για να αποκλείσουµε, λοιπόν, τυχόν πρόσβαση σε οποιαδήποτε οθόνη αυτής από το Παιδί, θα πρέπει να θέσουµε έναν µυστικό κωδικό ο οποίος θα επιτρέπει κάτι τέτοιο µόνο στον Γονέα (δηλαδή στον γνώστη του συγκεκριµένου κωδικού). Η εισαγωγή του (Εικόνα 7) θα απαιτείται κάθε φορά που κάποιος προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στο γραφικό περιβάλλον της παρούσας εφαρµογής, κάνοντας διπλό-κλικ στο tray-icon (εικονίδιο δίπλα στην ώρα) Σελίδα 6

7 Εικόνα 7 Για να ορίσουµε, λοιπόν, τον συγκεκριµένο κωδικό αρκεί να πιέσουµε την επιλογή Change του παραθύρου της Εικόνας 6. Αµέσως εµφανίζεται ένα νέο παράθυρο (Εικόνα 8) το οποίο επιταχύνει την συγκεκριµένη διαδικασία. Εισάγουµε τον επιθυµητό κωδικό στα πεδία New Password και Confirm Password, ενώ στην συνέχεια θα πρέπει να επιλέξουµε µία ερώτηση από το drop-down menu Security Question: - select a question to answer - και να εισάγουµε στο πεδίο που βρίσκεται ακριβώς από κάτω την επιθυµητή απάντηση. Έτσι ακόµα και σε περίπτωση που ξεχάσουµε τον κωδικό, αυτός µπορεί εύκολα να ανακτηθεί και να αποκτηθεί εκ νέου πρόσβαση στις ρυθµίσεις της συγκεκριµένης εφαρµογής. Πατώντας το πλήκτρο OK, τέλος, τα στοιχεία αποθηκεύονται και, αφού ενηµερωθούµε σχετικά, το συγκεκριµένο παράθυρο εξαφανίζεται. Εικόνα 8 Πριν, όµως, ολοκληρώσουµε την παρούσα ενότητα, ας περιγράψουµε καθεµία από τις υπόλοιπες επιλογές όπου µας προσφέρει η οθόνη της Εικόνας 6: Disable iprotectyou: Απενεργοποίηση κάθε λειτουργικότητας της συγκεκριµένης εφαρµογής. Disable Internet: Εµποδισµός πρόσβασης του υποκείµενου υπολογιστή στο ιαδίκτυο. Η απαγόρευση ισχύει τόσο για τους Φυλλοµετρητές Ιστοσελίδων όσο και για κάθε άλλη εφαρµογή η οποία χρησιµοποιεί το δίκτυο (πχ. Games, , MSN, Skype, κτλ) Block web pages with inappropriate content according to built-in database and specified categories: Μπλοκάρισµα πρόσβασης σε Ιστοσελίδες των οποίων το περιεχόµενο θεωρείται απαγορευµένο. Το τι θεωρείται απαγορευµένο και τι όχι θα δούµε πως καθορίζεται σε επόµενα βήµατα Σελίδα 7

8 Block news groups with inappropriate content according to built-in database and specified categories: Μπλοκάρισµα πρόσβασης σε Οµάδες Ενηµέρωσης των οποίων το αντικείµενο θεωρείται απαγορευµένο. Το τι θεωρείται απαγορευµένο και τι όχι θα δούµε πως καθορίζεται σε επόµενα βήµατα. Block Web pages, s, chat sessions and instant messages with inappropriate words: Μπλοκάρισµα πρόσβασης σε Ιστοσελίδες, µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και συνδιαλέξεις µέσω MSN ή chats, όταν εντοπιστεί χρήση µιας ή περισσοτέρων απαγορευµένων λέξεων. Το ποια λέξη θεωρείται απαγορευµένη και ποια όχι θα δούµε πως καθορίζεται σε επόµενα βήµατα. Filter Advertisements: ιαγραφή διαφηµίσεων, έτσι ώστε να µην εµφανίζονται στους Φυλλοµετρητές Ιστοσελίδων. Η επιλογή των κατάλληλων φίλτρων περιγράφεται σε επόµενα βήµατα. Αφού, λοιπόν, ενεργοποιήσουµε τις επιλογές της εφαρµογής τις οποίες εµείς θεωρούµε αναγκαίες (προτεινόµενες επιλογές βλ. Εικόνα 6), σιγουρευόµαστε ότι η επιλογή Show this dialog Next Time είναι απενεργοποιηµένη και πιέζουµε το πλήκτρο Control Panel. iprotectyou Control Panel Αφού ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της εφαρµογής και πραγµατοποιήθηκαν οι βασικότερες αρχικές ρυθµίσεις, ήρθε η ώρα να πραγµατοποιήσουµε τις απαιτούµενες ρυθµίσεις ώστε να φέρουµε την εφαρµογή όσο πιο κοντά στις ανάγκες µας. Ενότητα Main (Εικόνα 9) Η πρώτη ενότητα ρυθµίσεων παρέχει το περιβάλλον τροποποίησης των βασικών παραµέτρων λειτουργίας της συγκεκριµένης εφαρµογής και διαχωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες: Settings: Βασικές ρυθµίσεις, ρυθµίσεις ασφαλείας, ρυθµίσεις διατήρησης ιστορικών Categories: Ορισµός φίλτρων ιστοσελίδων, ορισµός περιεχοµένων απαγορευµένων κατηγοριών Timeline: Χρονοπρογραµµατισµός επιτρεπόµενης πρόσβασης στο ιαδίκτυο Applications: ιαχείριση δικαιωµάτων πρόσβασης εφαρµογών στο ιαδίκτυο Σελίδα 8

9 Εικόνα 9 Υποενότητα Settings Η οθόνη που αντιστοιχεί στην παρούσα υποενότητα (Εικόνα 10), παρέχει τις εξής ευκολίες: Password: Αλλαγή Μυστικού Κωδικού πρόσβασης Disable iprotectyou: Απενεργοποίηση κάθε λειτουργικότητας της συγκεκριµένης εφαρµογής Disable Internet: Εµποδισµός πρόσβασης του υποκείµενου υπολογιστή στο ιαδίκτυο. Η απαγόρευση ισχύει τόσο για τους Φυλλοµετρητές Ιστοσελίδων όσο και για κάθε άλλη εφαρµογή η οποία χρησιµοποιεί το δίκτυο (πχ. games, , MSN, Skype, κτλ) Quick Start: Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση εµφάνισης Οθόνης Συνοπτικών Ρυθµίσεων πριν την εµφάνιση του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) της εφαρµογής Save content in: Ορισµός Μονοπατιού Αποθήκευσης Ιστορικών Deny using IP addresses in URL: Απαγόρευση εισαγωγής ιευθύνσεων IP στις Μπάρες ιευθύνσεων (Address Bars) των Φυλλοµετρητών ιαδικτύου. Μόνο πλήρη Ονόµατα Ιστοσελίδων µπορούν να Εισαχθούν στα Σηµεία αυτά Check URLs: Κατηγοριοποίηση των επισκεπτόµενων Ιστοσελίδων σύµφωνα µε προκαθορισµένα από την εφαρµογή κριτήρια και απαγόρευση πρόσβασης σε όσες εµπίπτουν σε κατηγορίες απαγορευµένες από τον Γονέα Check News groups: Κατηγοριοποίηση των επισκεπτόµενων Οµάδων Ενηµέρωσης σύµφωνα µε προκαθορισµένα από την εφαρµογή κριτήρια και απαγόρευση πρόσβασης σε όσα εµπίπτουν σε κατηγορίες απαγορευµένες από τον Γονέα Log Files (KB max): Ορισµός µέγιστου µεγέθους αρχείων Ιστορικών Χρήσης της εφαρµογής Σελίδα 9

10 Υποενότητα Categories Η οθόνη που αντιστοιχεί στην παρούσα ενότητα επιτρέπει στον Γονέα να αποφασίσει σχετικά µε το ποιες κατηγορίες ιαδικτυακού περιεχοµένου θεωρεί αυτός βλαβερές για το Παιδί του. Μπορεί, λοιπόν, να ενεργοποιήσει τα αντίστοιχα checkboxes έτσι ώστε να επιβάλει στο Παιδί του την επιθυµητή πολιτική πρόσβασης σε Ιστοσελίδες. Άλλη µια επιλογή που παρέχεται από την συγκεκριµένη οθόνη είναι και ο ορισµός της αυστηρότητας που θέλει να επιδείξει ο Γονέας απέναντι στην ύπαρξη συγκεκριµένων λέξεων στο εσωτερικό Ιστοσελίδων ή Αρχείων Κειµένου. Υπάρχουν, λοιπόν, τέσσερις κατηγορίες λέξεων στην βάση δεδοµένων της εφαρµογής iprotectyou : Dubious: Λέξεις οι οποίες δεν θεωρούνται από µόνες τους προσβλητικές, αλλά η χρήση τους συχνά παραπέµπει σε περιεχόµενο ακατάλληλο για ανηλίκους Vulgar meaning: Λέξεις οι οποίες δεν θεωρούνται από µόνες τους πολύ προσβλητικές, αλλά σε συνδυασµό µε άλλες µπορούν να αποκτήσουν απαγορευτική σηµασία για ένα ανήλικο Moderate level: Λέξεις η ύπαρξη των οποίων καθιστά το προς έκθεση περιεχόµενο κατά κάποιο τρόπο ακατάλληλο για ανηλίκους. Θα ήταν προτιµότερο να µην εκτίθεται σε τέτοιο περιεχόµενο ένα ανήλικο παιδί Εικόνα 11 Strong level: Λέξεις οι οποίες καθιστούν το προς έκθεση περιεχόµενο άκρως ακατάλληλο για ανηλίκους. Τα παιδιά θα πρέπει µε κάθε τρόπο να µη εκτίθενται σε τέτοιου είδους περιεχόµενο Υποενότητα Timeline Η παρούσα υποενότητα ρυθµίσεων επιτρέπει στον Γονέα να καθορίσει το πότε επιτρέπει στο Παιδί του να χρησιµοποιεί το ιαδίκτυο και πότε όχι Σελίδα 10

11 Πιο συγκεκριµένα, στην Καρτέλα Permitted Time (Εικόνα 12), αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή User can work on Internet only at these times, ο Γονέας µπορεί να ορίσει το ποιες ώρες κάθε ηµέρας µόνο θα επιτρέπεται η πρόσβαση του Παιδιού στο ιαδίκτυο. Όταν µιλάµε για αποκλεισµό πρόσβασης στο ιαδίκτυο, δεν εννοούµε µόνο ότι εµποδίζονται οι Φυλλοµετρητές από το να εµφανίζουν οποιαδήποτε Ιστοσελίδα, αλλά ότι καµία εφαρµογή, συµπεριλαµβανοµένων των MSN, Skype, Video Games κτλ, δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή µε αυτό. Το κουµπί Add new χρησιµοποιείται για να εισάγουµε µια προκαθορισµένη περίοδο κατά την οποία θα επιτρέπεται η πρόσβαση στο ιαδίκτυο, ενώ µόλις το πιέσουµε αναδύεται το µικρότερο εκ των δυο παραθύρων της Εικόνας 12, στο οποίο µπορούµε να επιλέξουµε την Ηµέρα της Εβδοµάδας (Weekday) καθώς και το χρονικό διάστηµα, Από: (From:) Μέχρι: (To:), της επιτρεπόµενης πρόσβασης. Πιέζοντας, δε, το πλήκτρο OK, ο νέος κανόνας αποθηκεύεται και ταυτόχρονα εµφανίζεται στον αντίστοιχο Grid Πίνακα. Τέλος, οι αποθηκευµένοι κανόνες µπορούν να τροποποιηθούν και να διαγραφούν, απλά επιλέγοντας µια καταχώρηση από τον Grid Πίνακα και στη συνέχεια πιέζοντας τα πλήκτρα Edit και Delete Selected, αντίστοιχα. Εικόνα 12 Στην Καρτέλα Blocked Time (Εικόνα 13), τώρα, αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή User cannot work on Internet at these times, ο Γονέας µπορεί να ορίσει το ποιες ώρες κάθε ηµέρας δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση του Παιδιού στο ιαδίκτυο. Όταν µιλάµε για απαγόρευση πρόσβασης στο ιαδίκτυο, δεν εννοούµε µόνο ότι εµποδίζονται οι Φυλλοµετρητές από το να εµφανίζουν οποιαδήποτε Ιστοσελίδα, αλλά ότι καµία εφαρµογή, συµπεριλαµβανοµένων των MSN, Skype, Video Games κτλ, δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή µε αυτό. Το κουµπί Add new χρησιµοποιείται για να εισάγουµε µια προκαθορισµένη περίοδο κατά την οποία θα απαγορεύεται η πρόσβαση στο ιαδίκτυο, ενώ µόλις το πιέσουµε αναδύεται το µικρότερο εκ των δυο παραθύρων της Εικόνας 13, στο οποίο µπορούµε να επιλέξουµε την Ηµέρα της Εβδοµάδας (Weekday) καθώς και το χρονικό διάστηµα, Από: (From:) Μέχρι: (To:), απαγορευµένης πρόσβασης. Πιέζοντας, δε, το πλήκτρο OK, ο νέος κανόνας αποθηκεύεται και ταυτόχρονα εµφανίζεται στον αντίστοιχο Grid Πίνακα. Τέλος, οι αποθηκευµένοι κανόνες µπορούν είτε να τροποποιηθούν είτε να διαγραφούν, απλά επιλέγοντας µία καταχώρηση του Grid Πίνακα και στη συνέχεια πιέζοντας τα πλήκτρα Edit και Delete Selected, αντίστοιχα Σελίδα 11

12 Υποενότητα Applications Εικόνα 13 Οι οθόνες οι οποίες αντιστοιχούν στην παρούσα υποενότητα επιτρέπουν στον Γονέα να καθορίσει το σε ποιες εφαρµογές θα επιτρέπεται η πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Για παράδειγµα, αν ένας Γονέας θεωρεί ότι το Παιδί δεν επιτρέπεται να µιλάει µε άλλα άτοµα µέσω του ιαδικτύου, αρκεί να εντοπίσει όλες εκείνες τις εφαρµογές τις οποίες χρησιµοποιεί το Παιδί του (πχ Skype, MSN Messenger, Google Talk κτλ) και να τους αποκλείσει την πρόσβαση. Πιο συγκεκριµένα, στην Καρτέλα Trusted Applications (Εικόνα 14), αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Do not control or log these applications, ο Γονέας µπορεί να υποδείξει στην iprotectyou το ποιες εφαρµογές εµπιστεύεται σε τέτοιο βαθµό ώστε να µην επιθυµεί καν την άσκηση ελέγχου πάνω στο περιεχόµενο το οποίο διακινούν. Στην κατηγορία αυτή, συνήθως προστίθενται εφαρµογές των οποίων η οµαλή λειτουργία παρεµποδίζεται από την παρούσα εφαρµογή, ενώ ο Γονέας εκτιµά ότι δεν αποτελούν µε κανένα τρόπο απειλή για τον Παιδί τους. Επίσης, εδώ προστίθενται εκτελέσιµα αρχεία του ίδιου του λειτουργικού των οποίων η λειτουργία δεν θα πρέπει µε κανένα τρόπο να εµποδιστεί. Το αντίθετο θα έβαζε σε κίνδυνο την σταθερότητα του Υπολογιστή και πιθανόν να τον οδηγούσε στην κατάρρευση Σελίδα 12

13 Εικόνα 14 Στην Καρτέλα Permitted Applications (Εικόνα 15), τώρα, αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Only these applications can access the Internet, ο Γονέας µπορεί να υποδείξει στην iprotectyou το σε ποιες µόνο εφαρµογές θα επιτρέπεται η πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Για παράδειγµα, µπορεί ένας Γονέας να επιθυµεί την πρόσβαση στο ιαδίκτυο αποκλειστικά µίας εφαρµογής εκπαίδευσης του Παιδιού του, και καµίας άλλης. Αρκεί, λοιπόν, να εντοπιστεί την συγκεκριµένη εφαρµογή και να την εισάγει στην παραπάνω λίστα. Στην Καρτέλα Blocked Applications (Εικόνα 16), τέλος, αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Prevent these applications from accessing the Internet, ο Γονέας µπορεί να υποδείξει τις εφαρµογές στις οποίες θα πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Μπορεί, για παράδειγµα, ένας Γονέας να µην επιθυµεί την πρόσβαση στο ιαδίκτυο µίας εφαρµογής Μεταφορτώσεως Παράνοµου Υλικού, όπως Τραγουδιών ή/και Ταινιών. Αρκεί, λοιπόν, να εντοπίσει τις συγκεκριµένες εφαρµογές και να τις εισάγει στην παραπάνω λίστα. Εικόνα Σελίδα 13

14 Εικόνα 16 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι για να εισαχθεί µια επιθυµητή εφαρµογή στην αντίστοιχη λίστα, ο Γονέας αρκεί να πιέσει το πλήκτρο Add new και, χρησιµοποιώντας το αναδυόµενο παράθυρο της Εικόνας 17, να εντοπίσει το επιθυµητό εκτελέσιµο αρχείο. Αφού πιεστεί το πλήκτρο Άνοιγµα / Open, η επιλογή αποθηκεύεται και ταυτόχρονα εµφανίζεται στον αντίστοιχο Grid Πίνακα. Οι αποθηκευµένες στις ανωτέρω λίστες επιλογές µπορούν ακόµα να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν, απλά επιλέγοντας την επιθυµητή καταχώρηση από τον αντίστοιχο Grid Πίνακα και πιέζοντας τα πλήκτρα Edit και Delete Selected, αντιστοίχως. Ενότητα Dictionaries (Εικόνα 18) Εικόνα 17 Η δεύτερη αυτή ενότητα παρέχει την δυνατότητα καθορισµού των κριτηρίων βάσει των οποίων κατηγοριοποιείται το εµφανιζόµενο περιεχόµενο σε επιτρεπτό / ηθικό / θεµιτό ή απαγορευµένο / ανήθικο / αθέµιτο. Και αυτή η ενότητα διαχωρίζεται σε τέσσερις υποενότητες: Σελίδα 14

15 Εικόνα 18 Web Sites: Ορισµός ιαπιστευµένων / Επιτρεπόµενων / Απαγορευµένων Ιστοσελίδων, Απαγορευτικά Πρότυπα Inappropriate Words: Ορισµός Απαγορευµένων Λέξεων περιεχόµενων σε Αρχεία News Groups: Επιτρεπτές Λίστες Ενηµέρωσης, Απαγορευµένες Λίστες Ενηµέρωσης Blocked Ads: Πολιτική απόκρυψης ανεπιθύµητων διαδικτυακών διαφηµίσεων Υποενότητα Web Sites Οι οθόνες οι οποίες αντιστοιχούν στην παρούσα υποενότητα επιτρέπουν στον Γονέα να καθορίσει το σε ποιες Ιστοσελίδες θα επιτρέπεται να έχει πρόσβαση το Παιδί και σε ποιες όχι. Αν, για παράδειγµα, ένας Γονέας θεωρεί ότι το Παιδί του δεν επιτρέπεται να επισκέπτεται σελίδες Κοινωνικής ικτύωσης (Hi5, MySpace, Facebook), αρκεί να συγκεντρώσει τις διευθύνσεις αυτών και να τους αποκλείσει την πρόσβαση στο ιαδίκτυο. Πιο συγκεκριµένα, στην Καρτέλα Trusted Sites (Εικόνα 19), αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Do not block these sites, ο Γονέας µπορεί να υποδείξει στην iprotectyou το ποιες Ιστοσελίδες εµπιστεύεται σε τέτοιο βαθµό ώστε να µην επιθυµεί καν την άσκηση ελέγχου πάνω στο περιεχόµενο στο οποίο εκθέτουν το Παιδί τους. Στην κατηγορία αυτή συνήθως προστίθενται Ιστοσελίδες για τις οποίες ο Γονέας εκτιµά ότι δεν αποτελούν µε κανένα τρόπο απειλή για τον Παιδί τους Σελίδα 15

16 Εικόνα 19 Στην Καρτέλα Permitted Sites (Εικόνα 20), τώρα, αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Only these sites are visible, ο Γονέας µπορεί να υποδείξει στην iprotectyou το σε ποιες µόνο Ιστοσελίδες θα επιτρέπεται η πρόσβαση του Παιδιού. Για παράδειγµα, µπορεί ένας Γονέας να επιθυµεί την πρόσβαση του Παιδιού του αποκλειστικά σε µία οµάδα εκπαιδευτικών Ιστοσελίδων, και σε καµία άλλη. Αρκεί, λοιπόν, να εντοπίσει τις διευθύνσεις των συγκεκριµένων Ιστοσελίδων και να τις εισάγει στην λίστα. Εικόνα Σελίδα 16

17 Στην Καρτέλα Blocked Sites (Εικόνα 21), τέλος, αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Block these sites, ο Γονέας µπορεί να υποδείξει στην iprotectyou το σε ποιες Ιστοσελίδες θα πρέπει να απαγορεύεται η πρόσβαση του Παιδιού του (αυτό δεν σηµαίνει ότι παύει ο έλεγχος και ο αποκλεισµός των υπολοίπων Ιστοσελίδων οι οποίες κατατάσσονται από την εφαρµογή ως απαγορευµένες). Μπορεί, λοιπόν, ένας Γονέας να µην επιθυµεί την πρόσβαση του Παιδιού του σε Ιστοσελίδες Κοινωνικής ικτύωσης. Για να επιτύχει κάτι τέτοιο αρκεί µόνον να συγκεντρώσει τις διευθύνσεις των συγκεκριµένων Ιστοσελίδων (πχ κτλ) και να τις εισάγει στην λίστα. Πριν, όµως, αναλύσουµε και της τελευταία Καρτέλα της παρούσας υποενότητας, θα πρέπει να διευκρινίσουµε το πως µπορεί να εισαχθεί µια επιθυµητή Ιστοσελίδα στην αντίστοιχη λίστα. Ο Γονέας, λοιπόν, αρκεί να πιέσει το πλήκτρο Add new και, χρησιµοποιώντας το αναδυόµενο παράθυρο που παρουσιάζεται και στην Εικόνα 21, να εισάγει την διεύθυνση της Ιστοσελίδας στο κατάλληλο πεδίο. Αφού πιεστεί το πλήκτρο OΚ, η καταχώρηση αποθηκεύεται και ταυτόχρονα εµφανίζεται στον αντίστοιχο Grid Πίνακα. Οι αποθηκευµένες στις ανωτέρω λίστες επιλογές µπορούν και να τροποποιηθούν και να διαγραφούν, απλά επιλέγοντας την επιθυµητή καταχώρηση από τον αντίστοιχο Grip Πίνακα και πιέζοντας τα πλήκτρα Edit και Delete Selected, αντιστοίχως. Εικόνα 21 Στην τελευταία, τώρα, Καρτέλα Patterns (Εικόνα 22), αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Block these sites, ο Γονέας µπορεί να διαχειριστεί τις λέξεις βάσει των οποίων πραγµατοποιείται η κατηγοριοποίηση του περιεχοµένου της εκάστοτε Ιστοσελίδας Σελίδα 17

18 Εικόνα 22 ίπλα σε κάθε απαγορευµένη λέξη, δε, εµφανίζεται και η κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η εκάστοτε Ιστοσελίδα που τυχαίνει να την περιέχει. Ο Γονέας, βέβαια, εκτός από το να πληροφορηθεί σχετικά µε τις λέξεις αυτές µπορεί να εισάγει και δικές του τις οποίες θεωρεί απαγορευµένες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αρκεί να πιέσει το πλήκτρο Add new και, χρησιµοποιώντας το αναδυόµενο παράθυρο της Εικόνας 23, να εισάγει την επιθυµητή λέξη, συνοδευόµενη από την κατηγορία η οποία βέλτιστα την χαρακτηρίζει (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! εν υποστηρίζονται ελληνικοί χαρακτήρες). Αφού πιεστεί το πλήκτρο OΚ, η καταχώρηση αποθηκεύεται και ταυτόχρονα εµφανίζεται στον Grid Πίνακα. Οι αποθηκευµένες στην ανωτέρω λίστα λέξεις µπορούν να τροποποιηθούν και να διαγραφούν, απλά επιλέγοντας την επιθυµητή καταχώρηση από τον Grid Πίνακα και πιέζοντας τα πλήκτρα Edit και Delete Selected, αντιστοίχως. Εικόνα Σελίδα 18

19 Υποενότητα Inappropriate Words Εικόνα 24 Η οθόνη που αντιστοιχεί στην παρούσα υποενότητα επιτρέπει στον Γονέα να καθορίσει το ποια αρχεία κείµενου δεν θα επιτρέπεται να είναι προσβάσιµα και αναγνώσιµα από το Παιδί του. Πιο συγκεκριµένα,µέσω της καρτέλας Inappropriate Words (Εικόνα 24), και αφού ενεργοποιηθεί η επιλογή Block documents if they contain these words, δίδεται στον Γονέα η δυνατότητα διαχείρισης των λέξεων βάσει των οποίων πραγµατοποιείται η κατηγοριοποίηση και ο αποκλεισµός του εκάστοτε αρχείου κειµένου. ίπλα σε κάθε απαγορευµένη λέξη, δε, εµφανίζεται και ο βαθµός σχετικότητας αυτής µε περιεχόµενο ακατάλληλο για ανηλίκους. Ο Γονέας εκτός από το να πληροφορηθεί σχετικά µε τις συγκεκριµένες λέξεις, µπορεί να εισάγει και δικές του τις οποίες θεωρεί απαγορευµένες. Προς αυτήν την κατεύθυνση, αρκεί να πιέσει το πλήκτρο Add new και, χρησιµοποιώντας το αναδυόµενο παράθυρο της εικόνας 25, να εισάγει την επιθυµητή λέξη συνοδευόµενη από την κατηγορία η οποία βέλτιστα την χαρακτηρίζει (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! εν υποστηρίζονται ελληνικοί χαρακτήρες). Αφού πιεστεί το πλήκτρο OΚ, η καταχώρηση αποθηκεύεται και ταυτόχρονα εµφανίζεται στον Grid Πίνακα. Οι αποθηκευµένες στην ανωτέρω λίστα λέξεις µπορούν να τροποποιηθούν και να διαγραφούν, απλά επιλέγοντας την επιθυµητή καταχώρηση από τον Grid Πίνακα και πιέζοντας τα πλήκτρα Edit και Delete Selected, αντιστοίχως. Εικόνα Σελίδα 19

20 Υποενότητα News Groups Οι οθόνες οι οποίες αντιστοιχούν στην παρούσα υποενότητα επιτρέπουν στον Γονέα να καθορίσει το σε ποιες Οµάδες Ενηµέρωσης θα επιτρέπεται να έχει πρόσβαση το Παιδί του και σε ποιες όχι. εδοµένου, όµως, ότι η συγκεκριµένη µέθοδος ενηµέρωσης έχει πάψει πια να χρησιµοποιείται ευρέως στο ιαδίκτυο, καθώς έχει µε τα χρόνια αντικατασταθεί από πιο µοντέρνες τεχνολογίες, η αναλυτική περιγραφή των παρεχόµενων δυνατοτήτων κρίνεται σκόπιµο να παραληφθεί. Αν, παρ' όλα αυτά, κάποιος επιθυµεί το φιλτράρισµα και αυτής της κατηγορίας περιεχοµένου µπορεί εύκολα, παρατηρώντας όσα έχουµε παρουσιάσει ως τώρα, να πραγµατοποιήσει τις κατάλληλες ρυθµίσεις. Υποενότητα Blocked Ads Οι οθόνες οι οποίες αντιστοιχούν στην παρούσα υποενότητα επιτρέπουν στον Γονέα να παραµετροποιήσει έτσι το σύστηµά του ώστε να µπλοκάρεται η εµφάνιση διαφηµίσεων κατά την πλοήγηση του Παιδιού του στο ιαδίκτυο. υστυχώς, όµως, οι µέθοδοι ελέγχου που χρησιµοποιούνται προς την κατεύθυνση αυτή πολλές φορές ενέχουν κινδύνους για την ορθή εµφάνιση των µοντέρνων Ιστοσελίδων, κυρίως λόγω των πολυσύνθετων τεχνολογιών πάνω στις οποίες αυτές στηρίζονται. Για να µην επηρεαστεί, λοιπόν, η ορθή λειτουργία του υποκείµενου συστήµατος θα πρέπει να αποφευχθεί η τροποποίηση οποιασδήποτε ρύθµισης αντιστοιχεί στην παρούσα υποενότητα. Κρίνεται έτσι σκόπιµο το να παραληφθεί η περαιτέρω ανάλυσή της. Ενότητα Advanced (Εικόνα 26) Η τρίτη αυτή ενότητα παρέχει την δυνατότητα καθορισµού εξειδικευµένων παραµέτρων οι οποίες απευθύνονται σε προχωρηµένους χρήστες και στην ουσία αφορούν την συνδεσιµότητα του παρόντος υπολογιστικού συστήµατος µε άλλα συστήµατα, είτε του τοπικού δικτύου είτε του ιαδικτύου: Εικόνα Σελίδα 20

21 Outgoing: Λίστα Υπολογιστικών Συστηµάτων µε τα οποία επιτρέπεται τυχόν Σύνδεση Ingoing: Λίστα Υπολογιστικών Συστηµάτων τα οποία επιτρέπεται να συνδεθούν µε το παρόν Σύστηµα Ports: ιαχείριση Θυρών Πρόσβασης του παρόντος Συστήµατος Οι οθόνες οι οποίες αντιστοιχούν στην παρούσα ενότητα επιτρέπουν στον Γονέα να παραµετροποιήσει έτσι το σύστηµά του ώστε να εµποδίζεται η συνδεσιµότητά του µε συγκεκριµένες δικτυακές µηχανές ή να επιτρέπεται µόνο µε συγκεκριµένες και προκαθορισµένες µηχανές. Η συγκεκριµένες ευκολίες, όµως, είναι ένα πολύ µικρό υποσύνολο αυτών των οποίων προσφέρονται σήµερα από εξειδικευµένες και ισχυρότατες εφαρµογές, τα Firewalls. Στην περίπτωση, λοιπόν, όπου ένας Γονέας επιθυµεί την πραγµατοποίηση τέτοιου είδους ρυθµίσεων στο υποκείµενο υπολογιστικό σύστηµα, θα τον προτρέπαµε να προτιµήσει µία εκ των έτοιµων λύσεων Firewall που κυκλοφορούν στο ιαδίκτυο. Μια τέτοια εφαρµογή θεωρείται µακράν ισχυρότερη από την παρούσα για τέτοιου είδους προχωρηµένες ρυθµίσεις, ενώ είναι σε θέση να προσφέρει περισσότερες και πιο ισχυρές επιλογές στον τελικό χρήστη. Κρίνεται έτσι σκόπιµο το να παραληφθεί η περαιτέρω ανάλυση της συγκεκριµένης ενότητας και προτρέπουµε τον προχωρηµένο χρήστη να προτιµήσει ένα πιο ισχυρό πρόγραµµα ώστε να πραγµατοποιήσει τις τέτοιου είδους εξειδικευµένες ρυθµίσεις. Ενότητα Log files (Εικόνα 27) Εικόνα 27 Η τέταρτη και τελευταία ενότητα παρέχει την δυνατότητα διαχείρισης των Αρχείων Ιστορικού τα οποία δηµιουργούνται κατά την χρήση του εκάστοτε Υπολογιστικού Συστήµατος σύµφωνα µε τις υποδείξεις του γονέα. Οι δυνατότητες εδώ περιορίζονται στην ανάγνωση των απαιτούµενων πληροφοριών, στην εξωτερική τους αποθήκευση καθώς και στην διαγραφή τους. Warnings: Ιστορικό Προειδοποιήσεων Σελίδα 21

22 Activity: Ιστορικό Χρόνου / ιάρκειας / Ποσότητας ανταλλασσόµενων δεδοµένων από την εκάστοτε Εφαρµογή Details: Στατιστικά Στοιχεία αναλωθέντων ιαδικτυακών Πόρων Blocked Ads: Ιστορικό Εµποδισµένων ιαφηµιστικών Μηνυµάτων Υποενότητα Warnings Η οθόνη που αντιστοιχεί στην παρούσα υποενότητα (Εικόνα 28) επιτρέπει στον Γονέα να πληροφορηθεί σχετικά µε όλες τις προειδοποιήσεις οι οποίες εµφανίστηκαν στο Παιδί του κατά την διάρκεια χρήσης του Υπολογιστή. Μαζί µε την ώρα εµφάνισης (Time) της εκάστοτε προειδοποίησης, παρατίθεται το µονοπάτι του εκτελέσιµου αρχείου το οποία την πυροδότησε, το όνοµα του χρήστη (User) ο οποίος εργαζόταν εκείνη την ώρα στον υπολογιστή, το όνοµα του προαναφερθέντος εκτελέσιµου, ο λόγος πυροδότησης της προειδοποίησης καθώς και το µήνυµα το οποίο τυπώθηκε στην οθόνη. Ο Γονέας, επίσης, µπορεί χρησιµοποιώντας την λίστα µε όνοµα Filter να επιλέξει το ποια οµάδα προειδοποιήσεων επιθυµεί να τυπώνεται στον αντίστοιχο Grid Πίνακα, έτσι ώστε να µην χάνεται στο πλήθος των καταχωρήσεων και να εντοπίζει γρηγορότερα αυτό που θέλει. Οι καταχωρήσεις του Grid Πίνακα της Εικόνας 28 δύνανται είτε να Ανανεωθούν ή να Αποθηκευθούν σε Εξωτερικό Αρχείο ή να ιαγραφούν απλά πιέζοντας τα πλήκτρα Refresh, Export και Clear αντίστοιχα. Υποενότητα Activity Εικόνα 28 Η οθόνη που αντιστοιχεί στην παρούσα υποενότητα (Εικόνα 29) επιτρέπει στον Γονέα να πληροφορηθεί σχετικά µε την δραστηριότητα των εφαρµογών οι οποίες εκτελέστηκαν στο εκάστοτε Υπολογιστικό Σύστηµα κατά το διάστηµα χρήσης του από το Παιδί του. Πιο συγκεκριµένα, ο Γονέας µπορεί να δει το πότε το Παιδί του ξεκίνησε µια συγκεκριµένη εφαρµογή, για πόση ώρα την χρησιµοποίησε καθώς και την ποσότητα των δεδοµένων την οποία αυτή αντάλλαξε µέσω του ιαδικτύου. Παράλληλα, ο Γονέας µπορεί Σελίδα 22

23 να δει το πλήρες µονοπάτι και όνοµα της εκάστοτε εφαρµογής ώστε να την ελέγξει και, αν επιθυµεί, να τις απαγορεύσει την εκτέλεση ακολουθώντας βήµατα τα οποία έχουµε ήδη περιγράψει σε προηγούµενες ενότητες. Οι καταχωρήσεις του Grid Πίνακα της Εικόνας 29 δύνανται είτε να Ανανεωθούν ή να Αποθηκευθούν σε Εξωτερικό Αρχείο ή να ιαγραφούν απλά πιέζοντας τα πλήκτρα Refresh, Export και Clear αντίστοιχα. Εικόνα 29 Υποενότητα Details Η οθόνη που αντιστοιχεί στην παρούσα υποενότητα (Εικόνα 30) επιτρέπει στον Γονέα να πληροφορηθεί σχετικά µε την ιαδικτυακή κίνηση η οποία παρατηρήθηκε στο εκάστοτε Υπολογιστικό Σύστηµα κατά το διάστηµα χρήσης του από το Παιδί. Πιο συγκεκριµένα, ο Γονέας µπορεί να δει ποιος χρήστης επισκέφθηκε πχ µια Ιστοσελίδα, για πόση ώρα παρέµεινε σε αυτήν, καθώς και µια σύντοµη περιγραφή αυτής. Ο Γονέας, επίσης, µπορεί χρησιµοποιώντας την λίστα µε όνοµα Filter να επιλέξει το ποια οµάδα κίνησης επιθυµεί να τυπώνεται στον αντίστοιχο Grid Πίνακα, έτσι ώστε να µην χάνεται στο πλήθος των καταχωρήσεων και να εντοπίζει γρηγορότερα αυτό που θέλει. Οι καταχωρήσεις του Grid Πίνακα της Εικόνας 30 δύνανται είτε να Ανανεωθούν ή να Αποθηκευθούν σε Εξωτερικό Αρχείο ή να ιαγραφούν απλά πιέζοντας τα πλήκτρα Refresh, Export και Clear αντίστοιχα Σελίδα 23

24 Εικόνα 30 Υποενότητα Blocked Ads Για τον ίδιο λόγο όπου δεν αναλύσαµε περαιτέρω τις οθόνες που αντιστοιχούσαν στην συγκεκριµένη υποενότητα ρυθµίσεων σε προηγούµενες σελίδες του παρόντος εγχειριδίου, και εδώ θα αποφύγουµε να αναλύσουµε περισσότερο την συγκεκριµένη επιλογή. Επίλογος Κάθε φορά που η εφαρµογή iprotectyou θα εντοπίζει ότι το περιεχόµενο στο οποίο εκτίθεται ένας χρήστης είναι ακατάλληλο, θα εµφανίζεται στην οθόνη ένα από τα παρακάτω γραφικά (Εικόνα 31) Σελίδα 24

25 Εικόνα 31 Ταυτόχρονα, η σύνδεση της εφαρµογής η οποία πυροδότησε την εκάστοτε προειδοποίηση µε το ιαδίκτυο θα αποκλείεται ώστε ο χρήστης να προστατευθεί. Για να εξαφανιστεί το εκάστοτε παράθυρο προειδοποίησης αρκεί να πιεστεί το πλήκτρο (x) στο πάνω δεξιά µέρος αυτού Σελίδα 25

Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8

Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8 Δραστηριότητα : Προστασία προσωπικών δεδομένων στο ΛΣ Windows 8 Επίπεδο: L1- Εύκολη Διάρκεια: 5 λεπτά Σύντομη Περιγραφή Όταν πλοηγούμαστε στον Ιστό, ο φυλλομετρητής (Browser) αποθηκεύει πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory

RMCLab. Remote Monitored and Controlled Laboratory RMCLab Remote Monitored and Controlled Laboratory Help with Microsoft Windows XP and Norton Internet Security Firewalls Ακολούθως δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την σωστή διαχείριση του Firewall των Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

του Φυλ ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. TALENT

του Φυλ ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. TALENT Δυνατοτητες Ασφαλους Πλοη ηγησης του Φυλ λλομετρητη ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ AMPLUS Α.Ε. ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. TALENT Internet Explorer Ο Internet Explorer υπάρχει εγκατεστημένος

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Οδηγός ενεργοποίησης, χρήσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Οδηγός ενεργοποίησης, χρήσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός ενεργοποίησης, χρήσης και διαμόρφωσης της υπηρεσίας φωνοκιβωτίου ΥΠΣ ΕΔ/58 Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης: 06 Αυγούστου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Οδηγίες για Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Περιεχόμενα Έκδοση πιστοποιητικού... σελ. 2 Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. σελ. 5 Εγκατάσταση στο λογαριασμό αλληλογραφίας..σελ. 10 Έκδοση πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ DIAL-UP ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINDOWS XP ιαδικασία δικτύωσης PC µέσω modem Στις επόµενες παραγράφους περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθήσετε προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Inbroker Plus Έκδοση : 1.3 26/05/2010 Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Σκοπός... 2 1.2 Σύνοψη...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2012 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...1 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

AOL INSTANT MESSENGER

AOL INSTANT MESSENGER AOL INSTANT MESSENGER 1 Γενική περιγραφή A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το πρόγραµµα AOL Instant Messenger,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CISCO JABBER ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΣ-ΕΔ/76 31/07/2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1

Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) σελ. 1 Σύνδεση στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου µέσω modem (dial-up πρόσβαση) Περιεχόµενα Εισαγωγή...2 Ελάχιστος εξοπλισµός...2 ΜΕΡΟΣ Α : ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΑ WINDOWS 98...3 1. ΕΛΕΓΧΟΣ MODEM...3 1.α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση SSL στο ελληνικό Outlook Express 6

Ενεργοποίηση SSL στο ελληνικό Outlook Express 6 Ενεργοποίηση SSL στο ελληνικό Outlook Express 6 Προκειμένου η επικοινωνία του υπολογιστή σας με τον εξυπηρετητή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας να είναι ασφαλής (κρυπτογραφημένη), χρειάζεται να κάνετε μια επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Εκκαθάριση cache του browser για τα Windows

Εκκαθάριση cache του browser για τα Windows Εκκαθάριση cache του browser για τα Windows Microsoft Internet Explorer 9.0 ανοιχτεί) ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Gear στη σωστή γραμμή. 3. Κάντε κλικ στο Επιλογές Internet και επιλέξτε την καρτέλα Γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Οδηγός Εγκατάστασης. Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Οδηγός Εγκατάστασης Ευίτα Φωτεινέα, Ελένη Ευθυμίου Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά»

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows Λήψη αρχείου εγκατάστασης, Οδηγίες Εγκατάστασης, Αλλαγή ΡΙΝ, Ειδικές Ρυθμίσεις για Firefox Λήψη αρχείου εγκατάστασης Για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό Οδηγίες για το BBB Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας meeting.sch.gr που θα διεξαγονται μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή ZWCAD 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αξιόπιστη λύση CAD για Σχεδίαση 2D & 3D! Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ZWCAD! Ο οδηγός αυτός περιγράφει την διαδικασία σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server

PRISMA WIN APPLICATION SERVER. ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server PRISMA WIN APPLICATION SERVER ιαχείριση υπηρεσιών στοιχείων (COM+) Οδηγός διαχείρισης δικαιωµάτων πρόσβασης & εκκίνησης PRISMA Win Application Server Πέντε βασικά βήµατα για τη ρύθµιση δικαιωµάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Chem-PA 2006. Χημεία Λυκείου. Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού

Chem-PA 2006. Χημεία Λυκείου. Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού Chem-PA 2006 Χημεία Λυκείου Oδηγός εγκατάστασης & χρήσης του λογισμικού Οδηγός εγκατάστασης του λογισμικού Προϋποθέσεις Για τη σωστή λειτουργία του Chem-PA 2006 θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. ΥΠ.ΕΣ. Δ.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ-ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ» ΔΙ.ΔΗ.Λ. v.1.3 Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Είσοδος στην εφαρμογή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης

Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης Safe internet for schools: Οδηγός Χρήσης Περιεχόμενα 1. Πρόλογος 1 2. Οδηγίες πριν την Εγκατάσταση 2 2.1 Απενεργοποίηση λογισμικού προστασίας 3 2.2 Επιταχυντής σύνδεσης στο διαδίκτυο 3 3. Σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας

1. Τρόποι πρόσβασης στο Email σας Email Account: student: Αντικαθίσταται µε το username κάθε φοιτητή. department: Ανάλογα µε το τµήµα στο οποίο ανήκει κάθε φοιτητής αντικαθιστά την παραπάνω λέξη µε την αντίστοιχη του τµήµατός του. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ

Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπριτζ Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ Σελίδα 1 / 8 Πίνακας περιεχομένων 1. Γενικά...3 2. Ρυθμίσεις για προχωρημένους...3 α.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto...

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. Budget III Web Camera... 2. 4. Τεχνική Υποστήριξη από την Crypto... Budget III Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. Budget III Web Camera... 2 3.1. Εγκατάσταση της Budget

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρηστών VPN Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οδηγός χρηστών VPN Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός χρηστών VPN Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 Σεπτεμβρίου 2006 (έκδοση 1.0) (καινούργιες εκδόσεις του «Οδηγού καινούργιων χρηστών» τοποθετούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο http://www.cs.ucy.ac.cy/computing)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Για τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως συνεδρία θα χρειαστείτε: έναν προσωπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, [βέλτιστη επιλογή: σύγχρονος Η/Υ με Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 -

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING - 2 - - 2 - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ E-LEARNING Περιεχόµενα Εγκατάσταση λογισµικού Οθόνη καλωσορίσµατος στην εγκατάσταση...4 Πληροφορίες ιδρύµατος και λογισµικού...5 ηµιουργία συντόµευσης στο µενού έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2014

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2014 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2014 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...7 Computer Security...8 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...9 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ

Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς θα συνδεθείτε σε έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) του Frederick, πώς να καταχωρίσετε το όνοµα χρήστη και τον προσωπικό σας κωδικό και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή

Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Εγχειρίδιο εκπαιδευτή Καλώς ήλθατε στο Ηλεκτρονικό Περιβάλλον Μάθησης http://elearning.kekdiastasi.edu.gr/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή... 3 2. Τι είναι η Πλατφόρµα Τηλεκατάρτισης... 4 3. Απαραίτητος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤO ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ WINDOWS Το ασύρματο δίκτυο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου CUTedu ασφαλίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2

1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2. 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2. 3. CMe2+ Series II Web Camera... 2 CMe2+ Series II Web Camera Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η V e r s i o n 1. 0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 2. Απαιτήσεις συστήματος... 2 3. CMe2+ Series II Web Camera...

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οδηγός Χρήσης Εργαστηρίων Η/Υ Προπτυχιακών Φοιτητών και Βασικές Υπηρεσίες που Παρέχονται από την Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σάμου Υπηρεσία Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Windows XP/Vista/7/8

Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Windows XP/Vista/7/8 Διαδικασία εγκατάστασης και ρύθμισης AUA-VPN για Windows XP/Vista/7/8 Κατεβάζουμε το πρόγραμμα openvpn-setup.exe στον υπολογιστή με τον browser της επιλογής μας (Internet Explorer, Firefox, Chrome κα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1. Εγκατάσταση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Η εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού (που αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό e-mail σας) πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

by Neus... 2. Αρχίζοντας-Γενικές ρυθμίσεις... 3. Σάρωση ολόκληρου του υπολογιστή... 4. Σάρωση συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων...

by Neus... 2. Αρχίζοντας-Γενικές ρυθμίσεις... 3. Σάρωση ολόκληρου του υπολογιστή... 4. Σάρωση συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων... by Neus... Περιεχόμενα: 1. Εγκατάσταση... 2. Αρχίζοντας-Γενικές ρυθμίσεις... 3. Σάρωση ολόκληρου του υπολογιστή... 4. Σάρωση συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων... 5. Χειροκίνητη σάρωση αρχείων ή φακέλων...

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις Internet Explorer για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ. Έκδοση 1.0

Ρυθμίσεις Internet Explorer για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ. Έκδοση 1.0 Ρυθμίσεις Internet Explorer για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ (WEB BROWSER) 3 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET 1) Συνδέουμε το καταγραφικό και τον Η/Υ με το ίδιο ADSL Router. 2) Έπειτα θα πρέπει να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει το Router. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών Δημοσίου Υπαλλήλου Έκδοση 1.0 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Δημοσίων Υπαλλήλων σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS XP

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS XP ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DIALUP NETWORKING ΣΕ MICROSOFT WINDOWS XP Ο Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet

ADB P.RG A4201G. 2play Internet & Σταθερή 1play Internet ADB P.RG A4201G 2play Internet & Σταθερή 1play Internet Καλώς όρισες στη Cyta! Ευχαριστούμε που επέλεξες τις υπηρεσίες μας. Ακολούθησε τον οδηγό βήμα-βήμα και σύντομα θα νιώσεις την ελευθερία της επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Γιώργος Μαρκοµανώλης Περιεχόµενα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ FIREBIRD ΣΕ WINDOWS XP...2 ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου Webmail Outlook Express Ρυθµίσεις για την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Ver 1.1 21-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον Τάσο Βασιλόπουλο 2310-877-822) A. ιαχείριση ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος.

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος. Πρόσβαση μέσω webdav Πριν χρησιμοποιήσουμε το webdav θα πρέπει να κάνουμε login στο Pithos ώστε να αντιγράψουμε τα Credentials που απαιτούνται για την συνέχεια. Αυτό γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Mobile Broadband

Vodafone Mobile Broadband Βήµα Βήµα Εγκατάσταση λογισµικού Vodafone Mobile Broadband έκδοση 10.2 Ιούλιος 2011 Σηµαντική σηµείωση Προσοχή! Οι νεότεροι εξοπλισµοί (USB modem) περιλαµβάνουν την εφαρµογή 10.x (στηνσύντοµηέκδοση- lite

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Web Ecopoint ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικά... 2 ηµιουργία Λογαριασµού... 2 Αίτηση Συλλογής... 4 Επιβεβαίωση Συλλογής... 5 Τελευταίες Αιτήσεις... 6 Ανάκτηση κωδικού πρόσβασης... 7

Διαβάστε περισσότερα

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0 FAQ Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρµας κατά την διαδικασία nline αξιολόγησης υποψηφίων της OTEplus Έκδοση 1.0 Αθήνα, εκέµβριος 2013 1 FAQ - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα