ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις επιτελούν σημαντικό και απαραίτητο λειτουργικό ρόλο και ο σχεδιασμός τους οφείλει να προσβλέπει στην εξυπηρέτηση τόσο της λειτουργίας, όσο και της αισθητικής του κτιρίου. Παρουσίαση: APΓYPHΣ KAΛTΣIOΣ, πολιτικός μηχ., MSc. Ο σχεδιασμός των χώρων, που προορίζονται για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ε- ντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου και πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τo σύνολο των παραμέτρων, που καθορίζουν την αρχιτεκτονική ταυτότητα και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που ε- ξασφαλίζουν τη λειτουργία του κτιρίου. Ο κτιριακός τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας και κατ επέκταση στην προστασία του περιβάλλοντος. Η ενσωμάτωση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στο σχεδιασμό των κτιρίων είναι σήμερα σημαντικότερος από ποτέ άλλοτε. Οι απαιτήσεις των σύγχρονων κτιρίων για υψηλή ενεργειακή απόδοση επηρεάζουν σημαντικά το σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων και των Η/Μ εγκαταστάσεων, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες κλιματισμού και παροχής ηλεκτρισμού. Τα συστήματα που διατίθενται ποικίλλουν ως προς τη μορφή, το χειρισμό, τον τρόπο εγκατάστασης και τις απαιτήσεις τους σε χώρο. Η χωροθέτηση των Η/Μ εγκαταστάσεων λαμβάνεται υπόψη από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού ενός κτιρίου, ιδιαίτερα όσον αφορά στα συστήματα κλιματισμού, η κατακόρυφη ανάπτυξη των οποίων πραγματοποιείται με τη χρήση α- γωγών που καταλαμβάνουν το % - % της συνολικής επιφάνειας του ορόφου. Πέρα από την εξασφάλιση του απαραίτητου χώρου, στο σχεδιασμό των Η/Μ εγκαταστάσεων συνυπολογίζονται επιπλέον παράγοντες όπως η προσβασιμότητα, η πυροπροστασία, η ηχομόνωση και ο περιορισμός του μήκους των αγωγών 57

2 Ιδιαίτερα σε χώρους εργασίας, οι οδεύσεις συνδυάζονται συχνά με συστήματα ξηρής δόμησης, μεταθετά ή κινητά διαχωριστικά και ελαφρές κατασκευές, προσδίδοντας ευελιξία στη διαρρύθμιση των χώρων. Σχηματική παράσταση των οδεύσεων Η/Μ εγκατάστασης. 3 (α, β) Η χρήση των ανυψωμένων δαπέδων, καθώς και των διακένων των ψευδοροφών για τις οριζόντιες οδεύσεις των αγωγών είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις περιορίζεται από το χαμηλό ελεύθερο ύψος. 4 Τα κανάλια όδευσης των κατακόρυφων τμημάτων διαμορφώνονται σε κοινόχρηστους χώρους και αναπτύσσονται σε συνεχείς γραμμές. και των καλωδιώσεων με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του κόστους εγκατάστασης. Οδεύσεις αγωγών Παράλληλα με τη διαμόρφωση χώρων για την ε- γκατάσταση των κεντρικών Η/Μ μονάδων, στο σχεδιασμό ενός κτιρίου προβλέπεται ο τρόπος διέλευσης των κεντρικών αγωγών των δικτύων ε- ξυπηρέτησης (αεραγωγών, σωληνώσεων, καλωδιώσεων κτλ.) στους εσωτερικούς χώρους. Οι διάδρομοι διέλευσης πρέπει να είναι επισκέψιμοι και να μην προκαλείται όχληση κατά τη λειτουργία ή την επιθεώρηση και επισκευή τους. Τα κανάλια όδευσης των κατακόρυφων τμημάτων διαμορφώνονται σε κοινόχρηστους χώρους και αναπτύσσονται σε συνεχείς γραμμές. Το μέγεθός τους οφείλει να είναι επαρκές, ώστε να μπορεί να δεχθεί πρόσθετες εγκαταστάσεις. Ανάλογα με το μέγεθος, τις λειτουργικές ανάγκες ενός κτιρίου και τις απαιτήσεις των κανονισμών, δημιουργούνται ένας ή περισσότεροι πυρήνες κατακόρυφων οδεύσεων, οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται στο εσωτερικό του κτιρίου ή να εφάπτονται μ αυτό και να είναι κεντρικοί, γωνιακοί ή διεσπαρμένοι. Κατά τη χωροθέτηση των πυρήνων λαμβάνεται υπόψη και η στατική λειτουργία του κτιρίου, η οποία επηρεάζεται σημαντικά. Το ποσοστό της κάτοψης, που καταλαμβάνει το συνολικό εμβαδό των πυρήνων, ποικίλλει από 7% σε ολιγώροφα κτίρια κατοικίας έως 38% σε σύγχρονους πύργους με επαγγελματικούς χώρους. Σε κτίρια με σχετικά περιορισμένο ύψος και μεγάλο εμβαδό ορόφων, καθώς και σε κτίρια με συγκεκριμένες ζώνες διαφορετικών λειτουργιών στην κάτοψη, διαμορφώνονται κατά κανόνα διεσπαρμένοι πυρήνες. Για τις οριζόντιες οδεύσεις των δικτύων στους εσωτερικούς χώρους των ορόφων χρησιμοποιούνται οι οροφές και τα δάπεδα. Ιδιαίτερα σε χώρους εργασίας, οι οδεύσεις συνδυάζονται συχνά με συστήματα ξηρής δόμησης, μεταθετά ή κινητά διαχωριστικά και ελαφρές κατασκευές, προσδίδοντας ευελιξία στη διαρρύθμιση των χώρων. Ο σχεδιασμός των οριζόντιων οδεύσεων συνιστάται να γίνεται σε συνδυασμό με το σχεδιασμό των φερόντων στοιχείων και των εσωτερικών χωρισμάτων, καθώς επηρεάζει τόσο το 58 ΤΕΥΧΟΣ 04/0

3 3α καθαρό ύψος των ορόφων, όσο και το είδος των τελειωμάτων οροφής και δαπέδου. Οι κύριοι τύποι οριζόντιας διανομής των Η/Μ ε- γκαταστάσεων είναι: Μέσω του διακένου ψευδοροφής, Μέσω του διακένου ανυψωμένου δαπέδου, Μέσω του εσωτερικού της φέρουσας πλάκας, Μέσω ενός κεντρικού παραλληλόγραμμου χώρου στην οροφή. Η χρήση των διακένων της ψευδοροφής ή του ανυψωμένου δαπέδου εξυπηρετεί πολλές περιπτώσεις ανακαινίσεων, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις περιορίζεται από το χαμηλό ελεύθερο ύψος. Η διανομή στο εσωτερικό της φέρουσας πλάκας επιλέγεται σε περιπτώσεις που η πλάκα είναι κυψελωτή, από χυτό ή προκατασκευασμένο σκυρόδεμα ή από χάλυβα. Τέλος, η συγκέντρωση των εγκαταστάσεων σε κεντρικό παραλληλόγραμμο χώρο της οροφής γίνεται κατά κανόνα επάνω από κεντρικούς διαδρόμους, στους οποίους το «κατέβασμα» της οροφής είναι ευκολότερα αποδεκτό και δεν επηρεάζονται οι υ- πόλοιποι χώροι. Αυτή η επιλογή εξυπηρετεί κυρίως χώρους γραφείων και ξενοδοχεία. Συστήματα κλιματισμού Ανάλογα με το βαθμό επεξεργασίας του αέρα, τα συστήματα κλιματισμού διακρίνονται σε: συστήματα αερισμού - εξαερισμού, τα ο- ποία εξασφαλίζουν μόνο την ανανέωση του αέρα, συστήματα μερικού κλιματισμού, στα ο- ποία ο αέρας καθαρίζεται και θερμαίνεται, συστήματα πλήρους κλιματισμού, τα οποία εξασφαλίζουν τη διατήρηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε προκαθορισμένα ό- ρια και περιλαμβάνουν διατάξεις για τον καθαρισμό, τη θέρμανση, την ψύξη, την ύγρανση, την αφύγρανση και την ανανέωση του αέρα. Στα συστήματα αέρα ο κλιματιζόμενος αέρας διοχετεύεται από την κεντρική μονάδα κλιματισμού στους εσωτερικούς χώρους διά μέσου ε- νός δικτύου αεραγωγών. Στα συστήματα νερού ο έλεγχος των συνθηκών του αέρα γίνεται μέσω τερματικών συσκευών (fan coils), εγκατεστημένων στους χώρους του κτιρίου. Η ψύξη του νερού πραγματοποιείται σε ψυκτικές μονάδες, ενώ η θέρμανση του αέρα σε λέβητες. Σ αυτά τα συστήματα ο αέρας του χώρου ανανεώνεται μέσω της χρήσης κατάλληλων εξαεριστήρων. Τα μεικτά συστήματα αέρα - νερού απαιτούν ε- γκαταστάσεις ενός δικτύου αεραγωγών και ενός δικτύου σωληνώσεων νερού. Επίσης, ως προς τη λειτουργία τους, τα συστήματα κλιματισμού διακρίνονται σε απαγωγής, προσαγωγής και απαγωγής, ανάμειξης και μετατόπισης. Στα συστήματα απαγωγής η κεντρική μονάδα εξασφαλίζει την απαγωγή του αέρα από το εσωτερικό του κτιρίου μέσω κατάλληλων στομίων, που τοποθετούνται στο επίπεδο της οροφής. Η εισαγωγή του αέρα πραγματοποιείται με φυσικό τρόπο, μέσω των ανοιγμάτων του κελύφους. Τυπικές εφαρμογές του συστήματος απαντώνται σε χώρους υγιεινής, κουζίνες και κατοικίες. Στα συστήματα προσαγωγής και απαγωγής η εισαγωγή και η εξαγωγή του αέρα πραγματοποιούνται με μηχανικό τρόπο. Ο εισερχόμενος αέρας μπορεί να υποστεί επεξεργασία φιλτραρίσματος και θέρμανσης. Τα σημεία εισόδου και ε- ξόδου του αέρα, τα οποία αποτελούν μέρος της εσωτερικής διαμόρφωσης, μπορεί να ενσωματωθούν σε δάπεδα, τοίχους ή οροφές. Τυπικές εφαρμογές του συστήματος απαντώνται σε κτίρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα και κτίρια ειδικών χρήσεων. Τα συστήματα ανάμειξης εξασφαλίζουν την ανάμειξη του επεξεργασμένου εισαγόμενου αέρα με τον υφιστάμενο. Η λειτουργία τους 3β 4 Ο σχεδιασμός των οριζόντιων οδεύσεων συνιστάται να γίνεται σε συνδυασμό με το σχεδιασμό των φερόντων στοιχείων και των εσωτερικών χωρισμάτων, καθώς επηρεάζει τόσο το καθαρό ύψος των ορόφων, όσο και το είδος των τελειωμάτων οροφής και δαπέδου. 59

4 Η κυκλοφορία του αέρα σε διαφορετικά συστήματα κλιματισμού. Οι εξωτερικές μονάδες κλιματισμού τοποθετούνται στο δώμα των κτιρίων. 3 Διατάξεις διαφορετικών συστημάτων ψύξης. α. Σύστημα απαγωγής β. Σύστημα προσαγωγής και απαγωγής γ. Σύστημα ανάμειξης δ. Σύστημα χαμηλής μετατόπισης ε. Σύστημα υψηλής μετατόπισης στηρίζεται στην τοποθέτηση στροβίλων διάχυσης και μονάδων επαγωγής στο ύψος της ο- ροφής ή στην τοποθέτηση επίτοιχων ακροφυσίων μεγάλης ακτίνας σε μεγάλο ύψος, τα ο- ποία προκαλούν την αύξηση της ταχύτητας του εισερχόμενου αέρα για την προώθησή του στο εσωτερικό των χώρων. Εφαρμόζονται κυρίως σε κτίρια γραφείων, εστιατόρια και χώρους συνάθροισης κοινού. Τα συστήματα χαμηλής μετατόπισης εξασφαλίζουν την εισαγωγή επεξεργασμένου αέρα χαμηλής ταχύτητας στο επίπεδο του δαπέδου. Η εξαγωγή του αέρα πραγματοποιείται μέσω α- νοιγμάτων σε μεγάλο ύψος. Η εφαρμογή αυτών των συστημάτων πραγματοποιείται κυρίως σε αμφιθέατρα, χώρους συσκέψεων και γραφεία. Ε- ναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύστημα υψηλής μετατόπισης, στο οποίο ο αέρας εισάγεται με υψηλή ταχύτητα στο επίπεδο της οροφής. Η τοποθέτηση σχαρών στο επίπεδο του δαπέδου επιτυγχάνει την απαγωγή του απορριπτόμενου αέρα. Συνιστάται για χώρους συνάθροισης κοινού, όπως θέατρα, και για χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής, όπως εργαστήρια. Κεντρική μονάδα κλιματισμού Η χωροθέτηση της κεντρικής μονάδας κλιματισμού εξαρτάται από το είδος του συστήματος και τις ιδιαίτερες λειτουργικές του απαιτήσεις, καθώς και από τη θέση του κτιρίου στο αστικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, τα σημεία εισόδου και εξόδου του αέρα πρέπει να επιλέγονται σε 60 ΤΕΥΧΟΣ 04/0

5 όψεις του κτιρίου, στις οποίες οι επικρατούντες άνεμοι δημιουργούν αρνητική πίεση και όπου δεν υπάρχουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως στην περίπτωση των πολυσύχναστων λεωφόρων. Επίσης τα σημεία εισόδου και εξόδου συνιστάται να βρίσκονται σε διαφορετικές όψεις του κτιρίου, κατά προτίμηση αντικριστές, για την αποφυγή επανεισαγωγής του αποβαλλόμενου αέρα μέσω της δημιουργίας κλειστού κυκλώματος. Οι διαστάσεις των χώρων τοποθέτησης των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων οφείλουν να είναι επαρκείς, ώστε να επιτρέπουν την αντικατάσταση των στοιχείων. Στα συστήματα απαγωγής απαιτούνται κατακόρυφοι αγωγοί μικρότερου μεγέθους σε σχέση με τα άλλα συστήματα κλιματισμού. Ωστόσο, λόγω της αδυναμίας επεξεργασίας του εισερχόμενου αέρα, η θέση των ανοιγμάτων του κελύφους ενδέχεται να έχει αρνητική επίδραση στη διαμόρφωση συνθηκών άνεσης. Τα συστήματα προσαγωγής και απαγωγής με ξεχωριστές μονάδες για την εισαγωγή και την εξαγωγή του αέρα απαιτούν μικρότερους α- γωγούς, σε σύγκριση με τα συστήματα που διαθέτουν μια μονάδα εισαγωγής και εξαγωγής. Η μια εκ των δύο μονάδων εγκαθίσταται στο υπόγειο, ενώ η δεύτερη στο δώμα του κτιρίου. Η διάμετρος των αγωγών μειώνεται, όσο μειώνεται η ποσότητα του μεταφερόμενου αέρα. Συνεπώς, οι αγωγοί με τις μεγαλύτερες διατομές βρίσκονται κοντά στις κεντρικές μονάδες. Τα συστήματα προσαγωγής και απαγωγής με μια κεντρική μονάδα επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση ως προς την ανάκτηση θερμότητας. Η τοποθέτηση της κεντρικής μονάδας μπορεί να γίνει στο υπόγειο, στο δώμα ή σε ενδιάμεσο όροφο. Όταν η είσοδος του αέρα πραγματοποιείται στο επίπεδο του εδάφους, η κεντρική μονάδα τοποθετείται στο υπόγειο. Ωστόσο, η διαδικασία εγκατάστασης της μονάδας είναι πιο περίπλοκη και δαπανηρή σε σχέση με την εγκατάστασή της στο δώμα. Σε πολυώροφα κτίρια ε- πιλέγεται συχνά η εγκατάσταση της μονάδας σε ενδιάμεσο όροφο με γνώμονα τη μείωση των α- ποστάσεων που πρέπει να διανύουν οι κατακόρυφοι αγωγοί προς τους υπερκείμενους και υποκείμενους ορόφους. Λεβητοστάσιο Ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς της θερμότητας στους εσωτερικούς χώρους, η θέρμανση των κτιρίων πραγματοποιείται κατά κανόνα με την εγκατάσταση μιας κεντρικής μονάδας και του απαραίτητου δικτύου σωληνώσεων. Ο ιδανικός χώρος για την τοποθέτηση της μονάδας είναι το υπόγειο του κτιρίου, όταν η τροφοδότησή της γίνεται με καύσιμη ύλη. Η χρήση λεβήτων συνοδεύεται από την κατασκευή καμινάδας, η οποία εκτείνεται καθ όλο το ύψος του κτιρίου. Επίσης στο χώρο απαιτείται η παροχή νερού. Ο χώρος του λεβητοστασίου οφείλει να παρέχει οδό διαφυγής, να βρίσκεται κατά το δυνατόν στο κέντρο του κτιρίου, να επιτρέπει την τοποθέτηση καπνοδόχου και ανάπτυξης κατάλληλης διάταξης σωληνώσεων διανομής και να εξασφαλίζει επαρκή αερισμό. Στο δάπεδο του λεβητοστασίου πρέπει να προβλέπεται αποχέτευση μέσω σιφονιού μεγάλου βάθους για την παραλαβή των υδάτων σε περίπτωση βλάβης ή επισκευών. Οι διαστάσεις του λεβητοστασίου προκύπτουν με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς. Το μέγεθός του πρέπει να είναι τόσο, ώστε να μπορεί εύκολα να συντηρηθεί ή να επισκευαστούν τυχόν μελλοντικές βλάβες μέσα σ αυτό. Οι τοίχοι, τα υ- ποστυλώματα, οι δοκοί, το δάπεδο και η οροφή του λεβητοστασίου πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά. Οι πόρτες του λεβητοστασίου πρέπει να ανοίγουν προς τη διεύθυνση εξόδου και να κλείνουν αυτόματα με ειδικό μηχανισμό. Πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που δρουν ανασταλτικά σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η θέση του ηλεκτρικού πίνακα του λεβητοστασίου συνιστάται να βρίσκεται μακριά από το λέβητα. Επίσης πρέπει να προβλέπεται ο επαρκής φωτισμός του χώρου με ηλεκτρικούς λαμπτήρες, ρευματοδότες για τα εργαλεία καθαρισμού και επισκευών, καθώς και ρευματοδότες χαμηλής τάσης για τη σύνδεση με φορητούς λαμπτήρες. Τέλος, συνιστάται η εγκατάσταση συστήματος αυτόματης πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Επίσης στα λεβητοστάσια πρέπει να προβλέπονται δύο πυροσβεστήρες 6 kg (ένας ξηρής σκόνης και ένας διοξειδίου του άνθρακα). Το λεβητοστάσιο μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή στο δώμα σε ειδικές περιπτώσεις, κυρίως όταν γίνεται χρήση αντλιών θερμότητας. Αυτά τα συστήματα αποσπούν θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον και απαιτούν ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης του αέρα. Η κατάλληλη ηχομόνωση αυτών των συστημάτων κρίνεται απαραίτητη. Όσον αφορά στις σωληνώσεις, η αύξηση του μήκους τους συνεπάγεται αύξηση των απωλειών θερμότητας. Χωροθέτηση συστημάτων ψύξης Η απαίτηση για την ψύξη των κτιρίων αποτελεί κυρίως συνέπεια των αυξημένων θερμικών φορτίων που προκύπτουν από τον τεχνικό εξοπλισμό και της αυξημένης ηλιακής ενέργειας που α- πορροφάται μέσω των μεγάλων υαλοστασίων. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί και οι απαιτήσεις των χρηστών για ιδανικές συνθήκες άνεσης στους ε- σωτερικούς χώρους. Τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την α- ποβολή της περίσσειας θερμότητας ποικίλλουν και διακρίνονται σε παθητικά και ενεργητικά. Τα παθητικά συστήματα περιλαμβάνουν τη σκίαση και τον κατάλληλο αερισμό. Τα ενεργητικά συστήματα περιλαμβάνουν τις ψυχρές οροφές, τις θερμοδυναμικές πλάκες, θερμομεταδοτικά στοιχεία οροφής, μονάδες επαγωγής, κλιματιστικά 3 α. Ψυχρές οροφές β. Θερμοδυναμικές πλάκες γ. Θερμομεταδοτικά στοιχεία οροφής δ. Μονάδες επαγωγής ε. Κλιματιστικά απευθείας εκτόνωσης στ. Συστήματα πλήρους κλιματισμού Ο χώρος του λεβητοστασίου οφείλει να παρέχει οδό διαφυγής, να βρίσκεται κατά το δυνατό στο κέντρο του κτιρίου, να επιτρέπει την τοποθέτηση καπνοδόχου και ανάπτυξης κατάλληλης διάταξης σωληνώσεων διανομής και να εξασφαλίζει επαρκή αερισμό. 6

6 Εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ενός κτιρίου. Ο κενός χώρος της ψευδοροφής ενδείκνυται για την όδευση των εγκαταστάσεων κλιματισμού και των καλωδίων. 3 Για την πυροπροστασία του αγωγού εξαερισμού της ψευδοροφής χρησιμοποιούνται πλάκες από κατάλληλα υλικά. 4 Η χρήση πυράντοχων πετασμάτων για τη διαμόρφωση των ψευδοροφών αποτρέπει τη μετάδοση της πυρκαγιάς μεταξύ του διακένου της οροφής και του δωματίου και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αποχέτευση Ψύξη Θέρμανση Κλιματισμός Ηλεκτρολογικά Σύστημα καταιονισμού Τηλεπικοινωνίες απευθείας εκτόνωσης και συστήματα πλήρους κλιματισμού. Οι ψυχρές οροφές ποικίλλουν ως προς το σχεδιασμό τους και τον τρόπο ενσωμάτωσής τους στην αρχιτεκτονική των εσωτερικών χώρων. Εγκαθίστανται στις οροφές και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές ως προς την άμεση απομάκρυνση της θερμότητας. Εφαρμόζονται κυρίως σε κτίρια γραφείων και σε χώρους συσκέψεων. Οι θερμοδυναμικές πλάκες διαθέτουν σωληνώσεις ενσωματωμένες στις πλάκες. Εφαρμόζονται κυρίως σε κτίρια γραφείων και σε σχολεία. Οι μονάδες επαγωγής χαρακτηρίζονται από υ- ψηλή απόδοση και έχουν τις δυνατότητες ανεξάρτητου ελέγχου για κάθε χώρο και ενσωμάτωσης φωτιστικών στοιχείων. Τα κλιματιστικά απευθείας εκτόνωσης λειτουργούν αυτόνομα, χρησιμοποιώντας ψυκτικό μέσο. Τοποθετούνται σε υψηλές θέσεις στους τοίχους, σε σημεία στα οποία απαιτείται η απομάκρυνση της θερμότητας. Διακρίνονται σε μονάδες ενός τεμαχίου ή διμερείς. Συχνά κατασκευάζονται συστήματα με μια εξωτερική μονάδα ή συστοιχίες μονάδων και η κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου γίνεται σε πολλές εσωτερικές μονάδες. Κατά την εγκατάσταση μιας ψυκτικής μονάδας λαμβάνονται υπόψη διάφορες παράμετροι, ό- πως το μεγάλο βάρος της και ο θόρυβος που παράγει, καθώς και ο τρόπος αποβολής της παραγόμενης θερμότητας. Εάν η θερμότητα αποβάλλεται στο έδαφος ή σε υπόγεια νερά, η ψυκτική μονάδα τοποθετείται σε υπόγειο χώρο. Εάν η θερμότητα αποδίδεται στο περιβάλλον απαιτούνται μεγαλύτερες επιφάνειες ανταλλαγής θερμότητας και χρησιμοποιούνται ψυκτικοί πύργοι, οι οποίοι τοποθετούνται συνήθως στο δώμα, καθώς απαιτούν μεγάλες ποσότητες αέρα. Κατά την εγκατάσταση των ψυκτικών μονάδων πρέπει να αφήνονται κατάλληλα ανοίγματα, τόσο για την αρχική τοποθέτηση, όσο και για τη συντήρηση και τη μελλοντική τους αντικατάσταση. Οι ψυκτικοί πύργοι μπορεί να τοποθετηθούν στο έδαφος, σε απόσταση τουλάχιστον 30 m α- πό το κτίριο, ή στο δώμα, σε απόσταση από φεγγίτες και στόμια αερισμού και με πρόβλεψη για τη μόνωση του θορύβου. Μεταξύ πύργου και στηθαίων ή άλλων κατασκευών πρέπει να αφήνεται απόσταση 3-5 m, ενώ μεταξύ γειτονικών πύργων πρέπει να αφήνεται απόσταση τουλάχιστον ίση με τη διάμετρό τους. Πυροπροστασία Η απαίτηση για την προστασία ενός κτιρίου έναντι πυρκαγιάς οδηγεί σε μια σειρά πυροπροστατευτικών κατασκευών και εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, οι οποίες προστίθενται στις υπόλοιπες Η/Μ εγκαταστάσεις του. Η δομική πυροπροστασία ενός κτιρίου προβλέπει την κατασκευή πυροφραγμών στα σημεία διόδου καλωδίων και σωληνώσεων από χώρο σε χώρο ή κατά μήκος των οδεύσεών τους, σε θέσεις αλλαγής διεύθυνσης καλωδιώσεων ή αναχωρήσεων διακλαδώσεων και στις εισόδους καλωδίων σε πίνακες, συσκευές, μηχανήματα κτλ. Σε αγωγούς, χωρίσματα και ψευδοροφές, όπου φιλοξενούνται οδεύσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα πυράντοχα πετάσματα. Συνήθως χρησιμοποιούνται πετάσματα από δύο διαμορφωμένα ελάσματα και πετροβάμβακα στο μεταξύ τους διάκενο ή ειδικές γυψοσανίδες με πυράντοχο πυρήνα με βάση τη γύψο και τον περλίτη. Τα αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, τα οποία συμπληρώνουν τα χειροκίνητα μέσα κατάσβεσης, αποτελούν τμήμα του ε- ξοπλισμού ενεργητικής πυροπροστασίας των χώρων ενός κτιρίου. Τα συστήματα πυρανίχνευσης αποτελούνται από τον πίνακα, τους αισθητήρες και τα μέσα αναγγελίας. Ανάλογα με το μέγεθος της κτιριακής εγκατάστασης, μπορεί να εγκατασταθεί ένας κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης και διάφοροι τοπικοί. Το κτίριο χωρίζεται σε ζώνες που επιτηρούνται από τους αισθητήρες (ανιχνευτές καπνού και θερμότητας), οι ο- ποίοι ενημερώνουν τους πίνακες και ακολούθως ενεργοποιούνται τα μέσα αναγγελίας (κομβία, φωτεινοί επαναλήπτες και σειρήνες). Τα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης στοχεύουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς με τη χρήση κατάλληλου μέσου (νερού, αφρού, ξηρής σκόνης κτλ.). Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος γίνεται κατόπιν ειδικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε κτιρίου. Τα συστήματα καταιονισμού, η εφαρμογή των ο- ποίων είναι εκτενέστερη, αποτελούνται από ένα σύνολο κατακόρυφων και οριζόντιων σωληνώσεων κατάλληλων διαμέτρων, οι οποίες τροφοδοτούνται από μια πηγή νερού. Οι σωληνώσεις είναι κατά κανόνα κατασκευασμένες από χάλυβα, συνθετικό υλικό ή χαλκό. Οι κατακόρυφες σωληνώσεις εξασφαλίζουν τη μεταφορά νερού μεταξύ των ορόφων, ενώ οι οριζόντιες τοποθετούνται στην οροφή των χώρων και διαθέτουν προσαρμοσμένα ακροφύσια εκτόξευσης σε προκαθορισμένα διαστήματα. Τα διαστήματα στα οποία τοποθετούνται τα ακροφύσια, καθώς και οι επιφάνειες κάλυψης του χώρου ανά ακροφύσιο καθορίζονται σε συνάρτηση με το βαθμό επικινδυνότητας. Η τροφοδότηση του συστήματος με νερό κατάλληλης πίεσης εξασφαλίζεται με την εγκατάσταση δεξαμενής και αυτόματου αντλητικού συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει συνήθως μια ηλεκτροκίνητη, μια αυτόματη πετρελαιοκίνητη και μια βοηθητική ηλεκτροκίνητη αντλία. 6 ΤΕΥΧΟΣ 04/0

7 3 Ηλεκτρολογικές & τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις Οι συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνιών έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τα σύγχρονα κτίρια. Οι ηλεκτρολογικές και οι τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από την κεντρική σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο και από τις γραμμές που διανέμονται στις επί μέρους ζώνες. Οι γραμμές των καλωδίων των δύο εγκαταστάσεων πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους. Οι κύριοι μετασχηματιστές τοποθετούνται σε κλειστό ή υπαίθριο υποσταθμό σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ.Ε.Η. και με βάση τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι μετρητές, ο πίνακας διανομής και τα άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα εγκαθίστανται σε ιδιαίτερο χώρο, ο οποίος καθορίζεται από την ηλεκτρολογική μελέτη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις εξαρτώνται α- πό τις ανάγκες ενός κτιρίου σε ηλεκτρισμό, οι ο- ποίες ποικίλλουν σε συνδυασμό με τη χρήση και το μέγεθός του και μπορούν να εκτιμηθούν σε πρώιμο στάδιο. Η κατανάλωση ρεύματος μπορεί να κατανεμηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες: Συσκευές συνδεόμενες σε ρευματοδότες (καφετιέρες, υπολογιστές, ηλεκτρικές σκούπες κτλ.), στους οποίους αναλογεί μικρό ποσοστό της κατανάλωσης σε κτίρια μεγάλου μεγέθους. Συστήματα φωτισμού, τα οποία καταναλώνουν μεγάλο ποσοστό του συνολικού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανελκυστήρες και ιμάντες μεταφοράς. Μεγάλες συσκευές επαγγελματικών κουζινών. Κινητήρες συσκευών, όπως μονάδων κλιματισμού, οι οποίοι καταναλώνουν μεγάλα ηλεκτρικά φορτία. Ανάλογα με τις απαιτήσεις των χώρων, αποφασίζεται ο αριθμός και οι θέσεις των ρευματοδοτών. Ιδιαίτερα κατά το σχεδιασμό επαγγελματικών χώρων ακολουθούνται συγκεκριμένα πρότυπα σε σχέση με τις θέσεις εργασίας και το είδος των συσκευών, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Διακρίνονται τέσσερα συστήματα διαχείρισης καλωδιώσεων των ηλεκτρολογικών και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων: Με παροχές στη θέση της χρήσης Πρόκειται για τυποποιημένο σύστημα που ε- φαρμόζεται κατά κανόνα σε κατοικίες. Οι διακόπτες πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος 0 cm και οι ρευματοδότες σε ύψος μεταξύ 40 και 0 cm. Τα ηλεκτρικά καλώδια αναπτύσσονται σε οριζόντια ή κατακόρυφη διεύθυνση μέσα σε εύκαμπτους σωλήνες. Οι γραμμές που τρέχουν οριζόντια εντός των τοίχων πρέπει να βρίσκονται σε ύψος μεταξύ 0 και 50 cm. Συστήματα οροφής Οι καλωδιώσεις τοποθετούνται στο διάκενο ψευδοροφών ή σε ελεύθερες οδεύσεις σε χώρους χωρίς ψευδοροφή. Εξασφαλίζουν υ- ψηλό βαθμό ευελιξίας ως προς την τοποθέτηση των στοιχείων και ως προς την προσπελασιμότητα των αγωγών. Τα εξαρτήματα ό- δευσης διατίθενται σε ποικιλία μορφών (σχάρες, κανάλια κτλ.). Ενδοδαπέδια συστήματα Εφαρμόζονται στον κενό χώρο των ανυψωμένων δαπέδων και συνδυάζονται με παροχές ενσωματωμένες στα στοιχεία του δαπέδου. Προσφέρουν επισκεψιμότητα και ασφάλεια στα δίκτυα. Περιμετρικά συστήματα Οι οδεύσεις τοποθετούνται κατά μήκος των τοίχων. Σε αντίθεση με την κλασική τοποθέτηση εντός των τοίχων, σ' αυτά τα συστήματαοι καλωδιώσεις παραμένουν επισκέψιμες 4 Κατά την εγκατάσταση μιας ψυκτικής μονάδας λαμβάνονται υπόψη διάφορες παράμετροι, όπως το μεγάλο βάρος της και ο θόρυβος που παράγει, καθώς και ο τρόπος αποβολής της παραγόμενης θερμότητας. 63

8 Η επιλογή του συστήματος καταιονισμού εξαρτάται από την επικινδυνότητα του χώρου, τη μέση θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τον επιθυμητό χρόνο απόκρισης και τις απαιτήσεις αισθητικής Δεξαμενή νερού.. Αντλία νερού. 3. Βαλβίδα ξηρού συναγερμού. 4. Βαλβίδα υγρού συναγερμού. 5. Σύστημα σωληνώσεων ξηρού καταιονισμού (άνω στόχευση καταιονιτήρων, εμφανείς σωληνώσεις). 6. Σύστημα σωληνώσεων υγρού καταιονισμού (κάτω στόχευση καταιονιτήρων, μη εμφανείς σωληνώσεις). 7. Δεξαμενή συμπιεσμένου αέρα / νερού. 8. Γραμμή ελέγχου αντλίας. 9. Γραμμή τροφοδότησης πυροσβεστικής. 0. Αντλία τροφοδότησης δεξαμενής.. Συμπιεστής.. Σειρήνες. 3. Πίνακας ελέγχου συστήματος συναγερμού. 4. Διακόπτης πίεσης. 5. Διακόπτης πίεσης για την ενεργοποίηση της αντλίας. 6. Ηλεκτρολογικός πίνακας. και επεκτάσιμες. Ενδείκνυνται για χώρους γραφείων, αίθουσες συσκέψεων και διδασκαλίας, καθώς και σε περιπτώσεις ανακαινίσεων. Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις Οι τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε δίκτυα πληροφορικής, τα οποία εξασφαλίζουν τη μεταφορά φωνής, δεδομένων και εικόνας και σε δίκτυα επιτήρησης, ελέγχου και ρύθμισης του εξοπλισμού λειτουργίας του κτιρίου. Κατά τη διαχείριση των δικτύων επικοινωνίας λαμβάνεται υπόψη η εξασφάλιση ευελιξίας στο χώρο, η υψηλής απόδοσης καλωδίωση και η αισθητική. Μεταξύ των καινοτομιών που εξασφαλίζουν αυτούς τους στόχους διακρίνονται η τυποποίηση των συνδέσεων, η εφαρμογή ενδοδαπέδιων συστημάτων μεγάλης χωρητικότητας, ο συνδυασμός των συστημάτων με στοιχεία της ε- πίπλωσης και η ολοένα αυξανόμενη χρήση αγωγών οπτικών ινών έναντι χαλκού. Οι οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται ευρέως σε δίκτυα επικοινωνιών, καθώς επιτρέπουν τη μετάδοση σε μεγαλύτερες αποστάσεις και ταχύτητες σε σχέση με το χαλκό. Επίσης τα σήματα ταξιδεύουν με λιγότερες απώλειες και δεν επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Σε σύγχρονα κτίρια με αυξημένες απαιτήσεις σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών πραγματοποιείται συχνά η εφαρμογή δομημένης καλωδίωσης, η οποία εξασφαλίζει την ομοιόμορφη καλωδίωση και ε- γκατάσταση ενός ανεξάρτητου δικτύου, επιτρέποντας την απρόσκοπτη σύνδεση ποικίλων ε- φαρμογών, όσον αφορά στο είδος και στους κατασκευαστές τους. Με άλλα λόγια, η εγκατά- 64 ΤΕΥΧΟΣ 04/0 σταση της καλωδίωσης λαμβάνει χώρα μια φορά και κατόπιν προσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν για την υποστήριξη νέων στοιχείων. Τα δίκτυα δομημένης καλωδίωσης χωρίζονται σε υποσύστημα κεντρικής διασύνδεσης, υποσυστήματα κατακόρυφης και οριζόντιας καλωδίωσης και υποσύστημα απολήξεων. Η διαμόρφωση των δικτύων ακολουθεί προδιαγραφές που καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις. Σύμφωνα μ αυτές, ένα σύστημα οφείλει να διαθέτει συγκεκριμένα μέρη, όπως εγκατάσταση εισόδου, δωμάτιο εξοπλισμού, καλωδίωση ραχοκοκαλιάς, τηλεπικοινωνιακό θάλαμο κ.ά. Οι αρχικές επιλογές που γίνονται κατά τη σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος δομημένης καλωδίωσης περιλαμβάνουν τους τύπους των καλωδίων. Οι τύποι που χρησιμοποιούνται διακρίνονται σε αθωράκιστο ή θωρακισμένο σύστροφο ζεύγος και σε πολύτροπες και μονότροπες οπτικές ίνες. Στις σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης του ε- ξοπλισμού ενός κτιρίου περιλαμβάνεται η ε- γκατάσταση συστημάτων διαχείρισης κτιρίων (BMS). Πρόκειται για συστήματα που ε- λέγχουν και επιτηρούν το μηχανολογικό και η- λεκτρικό εξοπλισμό (συστήματα κλιματισμού, φωτισμού, ασφάλειας κτλ.) μέσω ενός προγράμματος λογισμικού. Μ αυτό τον τρόπο ε- λέγχουν τη διατήρηση και μεταβολή της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της συγκέντρωσης CΟ και του φωτισμού σε επιθυμητά επίπεδα. Τα συστήματα BMS, τα οποία παραδίδονται ως πλήρως ενσωματωμένα συστήματα και ε- φαρμόζονται κυρίως σε ευμεγέθη κτίρια, αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την ορθή διαχείριση των ενεργειακών απαιτήσεων. g ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Hausladen - Tichelmann, Interiors construction manual, Birkhauser Basel, Munich, 00. A. Laing, F. Duffy, P. Jaunzens, S. Willis, New environments for working, E & FN Spon, London, 000. Marilyn Zelinsky, New workplaces for new workstyles, McGraw-Hill, 997. E. Neufert, Οικοδομική & αρχιτεκτονική σύνθεση, Μ. Γκιούρδας, Αθήνα, 996. G. Nelson, The architecture of building services, London, 995. ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ''ΚΤΙΡΙΟ'' Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στα κτίρια: Έλεγχος - αυτοματισμοί. Τεύχος 07, σελ. 49. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στα κτίρια: Κίνδυνοι, μέθοδοι & μέτρα προστασίας. Τεύχος 4, σελ. 4. Δίκτυα επικοινωνίας στα σύγχρονα κτίρια γραφείων. Τεύχος 55, σελ. 45. Πυροπροστασία: Δομική πυροπροστασία. Υλικά και σχεδιασμός. Τεύχος 5/00, σελ. 4. ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Υ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 0 Επιλογές δομικών υλικών ή επισκεφθείτε το

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Καθορισμός θέσης ηλεκτροβάνας Χρήση υποχρεωτικά (τοποθετημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Σ ΚΑ ΑΑ Λ ΑΤΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΟΙ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ Α1 Τοίχοι πλήρωσης εξωτερικοί χαµηλή Χ Χ Χ µεσαία Μ Μ Μ Ν Α1.1 Θέσεις ρωγµών χαµηλή Μ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1.

2.1.3. Γενικά απαιτούνται δύο εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής με τις αντίστοιχες εξόδους κινδύνου, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ.1. Άρθρο 7 [Όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360 τ. Α )] Εκπαιδευτήρια 1.Γενικά. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα φροντιστήρια,

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣ ΤΑΣΤΑΣ ΕΓΚΑΤ ΓΙΚΕΣ Ε ΝΟΛΟΓ ΜΗΧΑΝ ΚΤΡΟΜ

ΣΕΙΣ ΤΑΣΤΑΣ ΕΓΚΑΤ ΓΙΚΕΣ Ε ΝΟΛΟΓ ΜΗΧΑΝ ΚΤΡΟΜ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2Τ1 Τ121 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΚΑΔ ΚΑΔ.ΕΤΟΣ 012 ΤΟΣ 2011-201 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤ ΤΑΣΤΑΣ ΣΕΙΣ ΓΙΚΕΣ Ε ΝΟΛΟΓ ΜΗΧΑΝ ΚΤΡΟΜ ΗΛΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Ερευνών (Ψυκτικών ιατάξεων Κλιµατισµού & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ιευθυντής: Καθ. Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το αντικείμενο του αναδόχου είναι η συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ Εργοδότης : ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Τοποθεσία : Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οδός Τηλεμάχου αρ. 39 & Ναπολέοντος αρ. 34 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Πόλεις που καταναλώνουν 30% λιγότερη ενέργεια; Ασφαλώς 2 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων 3 4 ABB Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29

Περιεχόμενα. Εισαγωγή - ορισμός... 29 Είδη καυστήρων... 29 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ...29 Περιεχόμενα 1 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ...15 Εισαγωγή... 15 Πλαστικές δεξαμενές... 15 Μεταλλικές δεξαμενές... 16 Πάχος χαλυβδόφυλλου (λαμαρίνας)... 17 Σωλήνες δεξαμενής... 17 Σωλήνας παροχής πετρελαίου... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

Δομική Τέχνη. Η κατασκευή. 3 ο μάθημα: Δίκτυα και εξυπηρετήσεις

Δομική Τέχνη. Η κατασκευή. 3 ο μάθημα: Δίκτυα και εξυπηρετήσεις Δομική Τέχνη Η κατασκευή 3 ο μάθημα: Δίκτυα και εξυπηρετήσεις Δίκτυα εξυπηρέτησης Τα δίκτυα εξυπηρέτησης αφορούν στην παροχή και αποχέτευση του τεχνικού εξοπλισμού και των συστημάτων λειτουργίας των κτιρίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό;

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ. Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Τους δάνεισα το περιβάλλον που θα ζήσω. Θα μου το επιστρέψουν καθαρό; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ Προστατέψτε το περιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας

Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας Αφυγραντήρες με ανάκτηση θερμότητας ECOdry CN REC Αφυγραντήρες για συστήματα θέρμανσης Dehumidifiers ECOdry CN REC_Visual_1.1 Αφυγραντήρες ECOdry CN REC Πεδίο εφαρμογής: Αφύγρανση Εναλλαγή θερμότητας με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΑΦΗΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΤΥΚ) Καθορισµός Θέσης Ηλεκτροβάνας σε σχέση µε την εσωτερική εγκατάσταση αερίου όπου υπάρχει λεβητοστάσιο. 1 Στις

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:... ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:... ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:... (απο...) Με την παρούσα σας δηλώνω οτι το προσφερόμενο για εκμίσθωση ακίνητό μου της εν θέματι προσφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΑ.Σ. ΧΑΝΙΩΝ «ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΕΔΕΥΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5-5-2009 Περιεχόμενα Πρόλογος Κεφ.01 Θέρμανση δαπέδου Κεφ.02 Θερμική Θαλπωρή Κεφ.03 Ψύξη Κεφ.04 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικός Λέβητας SAV

Επαγωγικός Λέβητας SAV Επαγωγικός Λέβητας SAV Τι είναι η επαγωγική θέρμανση ; Η επαγωγική θέρμανση είναι μία διαδικασία θέρμανσης ενός ηλεκτρικά αγώγιμου υλικού (συνήθως μετάλλου) με τη χρήση της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 03 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 1.1. Γενικά...3 1.2. Κανονισμοί...3 1.3. Τεχνικά βοηθήματα...3

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - πρόληψη και ελαχιστοποίηση κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς - περιορισμό της έντασης και των δυνατοτήτων μετάδοσής της - ύπαρξη δρόμων διαφυγής - περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

---------------- ------------------------------ -----------------------

---------------- ------------------------------ ----------------------- ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

10 th maintenance FORUM

10 th maintenance FORUM 10 th maintenance FORUM εταιρίας τηλεπικοινωνιών. Η εμπειρία του ΟΤΕ. Ιωάννης Κουκουσέλης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού Η/Μ Υποδομών Υποδιεύθυνση Υλοποίησης Η/Μ & Ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Άρθρο 1 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Ο κανονισµός αυτός αφορά στην κατανοµή ανά ιδιοκτησία των δαπανών κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που περιλαµβάνουν περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / 1988. εισαγωγικά

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / 1988. εισαγωγικά εισαγωγικά Συνοπτική παρουσίαση κυριότερων σημείων των Γενικών Διατάξεων του ΠΔ 71/1988 και των Ειδικών Διατάξεων για κατοικίες, καταστήματα, γραφεία και ξενοδοχεία > 50 min Συζήτηση > 10 min Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / 1988. εισαγωγικά

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Π.Δ. 71 / 1988. εισαγωγικά εισαγωγικά Συνοπτική παρουσίαση κυριότερων σημείων των Γενικών Διατάξεων του ΠΔ 71/1988 και των Ειδικών Διατάξεων για κατοικίες και καταστήματα > 45 min Συζήτηση > 15 min Παρασκευή Παπασωτηρίου, αρχιτέκτονας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ERGON ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ERGON ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ WWW.ERGON.COM.GR ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΨΥΞΗ ERGON ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μodus Ευ Ζην: ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ APOLYTON : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ Θ κρύβεται;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός M.Sc.

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Γενικέςαπαιτήσεις λειτουργικότητα προστασία του κτιρίου από δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα Ενεργειακή αποδοτικότητα Hannes Lütz Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Οι πελάτες ενός ξενοδοχείου θέλουν να απολαµβάνουν τις ανέσεις. Στο κάτω-κάτω, πληρώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 18.05.2015 Α.Π.: Δ.β./271/143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Γενικές Εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ.» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Τακτ.Προϋπ. ΚΑ0863 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.800,00 ΕΥΡΩ /νση Τεχνικών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά: εργασίες αναδιαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος Διευθύνων Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος SPECTRUM SPECTRUM Α.Τ.Ε.Ε. Α.Τ.Ε.Ε. Γιατί Έξυπνο Σπίτι; Μέγιστηδυνατήεξοικονόμησηενέργειας-

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 4-10-2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., MEng. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Μια επιλογή για εσάς. Μια ανάσα για το περιβάλλον. Ένα ονειρεμένο σπίτι.

Μια επιλογή για εσάς. Μια ανάσα για το περιβάλλον. Ένα ονειρεμένο σπίτι. Η νέα αντίληψη στην κατασκευή κατοικίας Μια επιλογή για εσάς. Μια ανάσα για το περιβάλλον. Ένα ονειρεμένο σπίτι. 2ο χλμ. Καλό Νερό- Καλαμάτα 245 00 Τηλ. & Fax: 27610 72512 κιν.: 6946.681221 www.metallika-spitia.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SMART TECHNICAL L.T.D

SMART TECHNICAL L.T.D ΜΕΛΕΤΗ Γενικά Η μελέτη αυτή αφορά κατοικίες τριών διαφορετικών μεγεθών: 65m 2, 90m 2 και 120m 2. Όλες οι κατοικίες θεωρούνται ότι είναι στον ίδιο όροφο, σε πολυκατοικία, με τουλάχιστον τις 2 πλευρές εκτεθειμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού

Ενεργειακή απόδοση. μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα αερισμού και κλιματισμού μέσα από νέες προδιαγραφές σχεδιασμού με βάση το ΕΝ 13779 για συστήματα Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Το νέο πρότυπο ΕΝ 13779 (2) για συστήματα αποτελεί μία από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα