ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 19.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 20.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 19.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 20.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος"

Transcript

1 ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:11/ Αριθ. Απόφασης:155 / Στη Ρόδο σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Ευστάθιου Κουσουρνά, μετά από τη με αριθ. πρωτ.2/25799/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Εμμανουήλ Γλυνού, η οποία δημοσιεύθηκε, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους Δημοτικούς Συμβούλους με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. ΓΛΥΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ 19.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 20.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος Αντιδήμαρχος 3.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος 4. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 21.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιδήμαρχος 22.ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος 23.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 24.ΚΟΥΚΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 25.ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- Αντιδήμαρχος 7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 26.ΣΥΚΟΦΥΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 8. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27.ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ 9.ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ- 28. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Αντιδήμαρχος 10.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 29.ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 30.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ 11. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 31.ΚΑΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ 12. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 32.ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 14.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 15.ΠΕΤΡΩΝΙΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1

2 16.ΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 17.ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ-ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ 18.ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) 2. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 3. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- 11. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιδήμαρχος (δικ/νη) (δικ/νος) 4. ΚΙΝΔΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ -Αντιδήμαρχος 12.ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ (δικ/νος) (δικ/νος) 5. ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (δικ/νος) 13.ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 14. ΛΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) Αντιδήμαρχος(δικ/νος) 7. ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΗΛΙΑΣ (δικ/νος) 15. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ(δικ/νος) 8. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- 16. ΚΟΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ (δικ/νη) Αντιδήμαρχος (δικ/νος) 9.Χ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ 17. ΜΠΑΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (δικ/νος) (δικ/νη). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα δύο (32), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. Στη Συνεδρίαση παρίσταται και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Γιαννακός Κωνσταντίνος. Επίσης στο θέμα αυτό παρίσταται ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου κ. Καλοπήτας Ανδρέας, με δικαίωμα ψήφου. Θ Ε Μ Α 3.1: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Αφάντου Ρόδου. Ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Χριστοδούλου εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, η οποία έχει ως εξής: Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων <Αφάντου Ρόδου> και έχει αποσταλεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο για γνωμοδότηση σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4.1 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α με αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ / (Φ.Ε.Κ. 1225/Β/ )., «γνωμοδοτεί το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο είναι επί πλέον αρμόδιο να θέτει στη διάθεση του κοινού, όποτε του ζητούνται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου της Σ.Μ.Π.Ε., η οποία του διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή.» Όπως αναλύεται στο κείμενο της μελέτης: 2

3 Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) εκπονείται στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) «Αφάντου Ρόδου», το οποίο έχει περιέλθει στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) Ο αντικειμενικός στόχος της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ είναι η προώθηση της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης με την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων. Η εφαρμογή της Οδηγίας στα κράτη μέλη επιβάλλει την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), η οποία καθορίζει, περιγράφει και εκτιμά τις σημαντικές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις από την εφαρμογή ενός σχεδίου ή προγράμματος στη βιοποικιλότητα, τον πληθυσμό, την υγεία των ανθρώπων, την πανίδα και χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα, τους κλιματικούς παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, την πολιτιστική κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς, το τοπίο, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των παραγόντων. Η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) είναι ένα σημαντικό μέσο για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και την υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας ότι οι πιθανές σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις προσδιορίζονται, περιγράφονται, αξιολογούνται και λαμβάνονται υπόψη κατά την διάρκεια της λήψης αποφάσεων. Με το κεφάλαιο Β του Νόμου 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4092/2012 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/2012) και ισχύει σήμερα,ρυθμίζεται η διαδικασία πολεοδομικής ωρίμανσης των δημοσίων ακινήτων. Στόχος του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) Αφάντου Ρόδου είναι ο καθορισμός του χωρικού προορισμού των προς αξιοποίηση ακινήτων με την υπαγωγή τους στις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης : α. τουρισμού - αναψυχής, όπου επιτρέπονται οι ακόλουθες ειδικές χρήσεις : 1. Τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά καταλύματα κ.λπ.) 2. Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, υδροθεραπευτήρια κ.λπ.) 3. Τουριστικοί λιμένες, όπως μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικώνσκαφών 4. Κατοικία 5. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών 6. Καζίνα 7. Κοινωνική πρόνοια 8. Αθλητικές εγκαταστάσεις 9. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 10. Θρησκευτικοί χώροι 11. Περίθαλψη 3

4 12. Χώροι συνάθροισης κοινού 13. Εστίαση 14. Αναψυκτήρια 15. Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής 16. Στάθμευση (κτίρια γήπεδα) 17. Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων 18. Ελικοδρόμιο 19. Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό προορισμό του ακινήτου β. παραθεριστικό-τουριστικό χωριό, όπου επιτρέπονται οι ακόλουθες ειδικές χρήσεις : 1. Παραθεριστική κατοικία 2. Τουριστικοί λιμένες (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών) 3. Περίθαλψη 4. Ξενοδοχεία 5. Εγκαταστάσεις γκολφ 6. Αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα, γυμναστήρια, κλπ) 7. Κέντρα αναζωογόνησης (spa) 8. Εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής 9. Εμπορικά καταστήματα 10. Χώροι συνάθροισης κοινού (οι υπό στοιχεία 3, 8, 9, 10 χρήσεις επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της χρήσης παραθεριστικής κατοικίας) Στοιχεία περιοχής μελέτης όπως περιγράφονται στη ΣΜΠΕ Το εν λόγω Ακίνητο περιήλθε στο ΤΑΙΠΕΔ με την 202/ απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Φ.Ε.Κ. 656/Β/ ). Τα ακίνητα «Γκολφ Αφάντου» και «Νότιο Αφάντου» βρίσκονται κατά μήκος της αμμώδους παραλίας Αφάντου Ρόδου, ανήκουν στη Δημοτική Ενότητα Αφάντου και το βόρειο τμήμα του «Γκολφ Αφάντου» ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας. Συνιστούν δύο διακεκριμένες περιοχές : Η περιοχή με την επωνυμία «Γκολφ Αφάντου» επιφάνειας τ.μ. που εκτείνεται κατά μήκος του βορειότερου τμήματος της παραλίας Αφάντου, από το λόφο τος Ερημοκάστρου μέχρι και τον Πέρα Ποταμό (Πελεμόνης), σε τμήμα του οποίου επιφάνειας 450 περίπου στρ. λειτουργεί από το 1973 γήπεδο γκόλφ 18 οπών, σχεδιασμένο από τον διεθνούς φήμης Donald Harradine. Το γήπεδο αυτό ήταν κυριότητας του ΕΟΤ πριν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕΔ. Διατρέχοντα ρέματα διαχωρίζουν την 4

5 δομήσιμη επιφάνεια του σε επτά διακεκριμένα γήπεδα, που σημειώνονται με τα στοιχεία Γ1 μέχρι Γ7 στο σχέδιο 1 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, που συνοδεύει την παρούσα μελέτη. Την περιοχή με την επωνυμία «Νότιο Αφάντου», που την συνιστούν τα ακόλουθα τρία επί μέρους γήπεδα συνολικής επιφάνειας τμ: - Το γήπεδο Γ8 επιφάνειας τ.μ. αμέσως νοτιότερα του ρέματος Πέρα Ποταμός που αποτελεί υπόλοιπο της κτηματομερίδας ΚΜ.2677 του Κτηματολογίου Ρόδου. (σχέδιο 1 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) - Το γήπεδο Γ9 επιφάνειας τ.μ., νοτιότερα του προηγούμενου στο οποίο είναι οι εγκαταστάσεις της πρώην Φωνής της Αμερικής και αποτελείται από τις κτηματομερίδες ΚΜ.2931, ΚΜ.2922Α, ΚΜ.2900Α, ΚΜ 2884Α, ΚΜ.2868, ΚΜ.2851 και ΚΜ.2867Α. - Το γήπεδο Γ10 επιφάνειας τ.μ., υπόλοιπο της κτηματομερίδες ΚΜ.2931 που αποχωρίστηκε μετά τον καθορισμό αιγιαλού-παραλίας και τις κτηματομερίδες ΚΜ.3346Α και ΚΜ.3341Α. Μικρό τμήμα, υπόλοιπο της ΚΜ.2931, επιφάνειας τ.μ., απομονώνεται λόγω παρεμβολής πωληθέντων τμημάτων της και δεν υπολογίζεται στα παραπάνω τρία προς αξιοποίηση γήπεδα. Πέραν των ανωτέρω περιοχών, στα ακίνητα συμπεριλαμβάνεται και η παραλία της περιοχής «Γκολφ Αφάντου», που έχει χαρακτηρισθεί, ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα (Τ.Δ.Κ.) και καλύπτει το χώρο από την οριογραμμή του αιγιαλού μέχρι το πλησιέστερο προς τη θάλασσα όριο των κτηματομερίδων. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό στις Ειδικές μορφές Τουρισμού προβλέπει: (Ε.1.1) Γκολφ Είναι μια μορφή τουρισμού που η ζήτησή της αυξάνει διεθνώς και επιπλέον δεν έχει εποχικό χαρακτήρα. Για την ανάπτυξή του δίδονται οι παρακάτω κατευθύνσεις : δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ στις ευρύτερες περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλος, Ιωάννινα, στις νήσους Κρήτη, Κέρκυρα, Ρόδο και Ζάκυνθο, στους Νομούς Ηλείας, Μεσσηνίας και Χαλκιδικής καθώς και ως τμήμα σύνθετων ολοκληρωμένων 5

6 τουριστικών επενδύσεων με την προϋπόθεση εξασφάλισης των απαιτούμενων υδατικών πόρων της εγκατάστασης ύστερα από την ικανοποίηση υδρευτικών, αρδευτικών και οικολογικών αναγκών της περιοχής που επηρεάζεται ή τη χρήση ανακυκλωμένου νερού από αξιοποίηση των λυμάτων μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία ή από αφαλάτωση. Στην κατεύθυνση αυτή είναι επιθυμητή η χρήση ειδών της τοπικής αυτοφυούς χλωρίδας με μικρές απαιτήσεις σε υδατικούς πόρους σε συνδυασμό με κατάλληλες τεχνικές άρδευσης και ο περιορισμός της δημιουργίας τεχνητών λιμνών αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων γηπέδων golf. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η λήψη μέτρων ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και η διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των υδάτινων πόρων, από κινδύνους εξάντλησης και ρύπανσης. Θετική για τη χωροθέτηση γηπέδων γκολφ θεωρείται η ύπαρξη άλλων ή η συνδυασμένη ανάπτυξη στην ίδια περιοχή δύο ή περισσοτέρων γηπέδων γκολφ. ΧΩΡΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο καθορισμός της Μικτής Χρήσης του άρθρου 11 παρ. Β5 του Ν.3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4092/2012 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/2012) και ισχύει σήμερα, συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες γενικές κατηγορίες χρήσης γης : «Παραθεριστικό Τουριστικό Χωριό». Η χρήση αυτή μπορεί να καθορισθεί στο σύνολο ή σε κατατμήσιμο τμήμα των Γηπέδων Γ1-Γ10,, το ποσοστό όμως της συνολική επιφάνειας των χώρων με την χρήση αυτή εκτιμάται σε 50% - 75% της συνολικής οικοδομήσιμης έκτασης του ακινήτου, στην οποία δεν συνυπολογίζεται η επιφάνεια που καταλαμβάνει το γκολφ. Στα τμήματα γης που καλύπτει η εν λόγω χρήση επιτρέπεται η πολεοδόμηση τους, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω στο κεφάλαιο Δ.4.3 (Όροι και περιορισμοί δόμησης) 1. Ο συντελεστής δόμησης σε κάθε ένα οικοδομήσιμο χώρο εντός των Γηπέδων Γ1-Γ10 με την χρήση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,4. 2. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι θα πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικής έκτασης σε κάθε ένα γήπεδο ή τμήμα αυτού που θα πολεοδομηθεί. Ποσοστό 25% τουλάχιστον των κοινόχρηστων χώρων θα διατεθεί για χαμηλό ή υψηλό πράσινο και εμπλουτισμό του χλωριδικού ισοζυγίου. Στις περιοχές που θα 6

7 πολεοδομηθούν δεν επιβάλλεται εισφορά σε γη. 3. Ο καθορισμός των τ.μ. ως ελάχιστη επιφάνεια δημιουργίας αρτίων οικοπέδων. 4. Ισχύουν οι διατάξεις της κάθετης ιδιοκτησίας αλλά δεν επιτρέπεται η αποκλειστική χρήση οικοπέδου σε τμήματα μικρότερα των 500 τ.μ. 5. Ορίζεται μέγιστο ποσοστό κάλυψης εκάστου οικοπέδου 50% 6. Το μέγιστο ύψος ορίζεται στα 7,50 μ. 7. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή πιλοτής «Τουρισμός-Αναψυχή». Η χρήση αυτή καλύπτει όλη την υπόλοιπη έκταση του Ακινήτου Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης να καθορισθεί 0,2. Ο συντελεστής δόμησης εφαρμόζεται στο οικοδομήσιμο τμήμα εκάστου γηπέδου. Για την εφαρμογή του παρόντος, τα Γήπεδα Γ1-Γ10 ή κατατμήσιμα τμήματα αυτών, που θα έχουν την χρήση αυτή νοούνται ως ενιαίο σύνολο. Εφόσον δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης εντός ενός γηπέδου, μπορεί να μεταφέρεται σε άλλα γήπεδα, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης κάλυψης τους. 2. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης για κάθε ένα γήπεδο ξεχωριστά προτείνεται σε 50% 3. Το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων προτείνεται κατά το άρθρο 15 του νέου ΓΟΚ 10,75 μ. για συντελεστή δόμησης μέχρι 0,4 4. Δεν επιτρέπονται μόνιμες κατασκευές εντός της παραλίας και του αιγιαλού, πλην των περιπτώσεων έργων κατασκευής των επιτρεπόμενων λιμενικών έργων 5. Η ελάχιστη απόσταση κτιρίων από την γραμμή αιγιαλού ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. Ε3 της ΚΥΑ 24208/2009 (Φ.Ε.Κ. 1138/Β/2009) για το χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, ήτοι βάσει του τύπου: Απόσταση = 50+(10-Υ)Χ5 όπου Υ = ύψος εδάφους από τη θάλασσα. 6. Τα κτίρια τουριστικών εγκαταστάσεων μπορεί να εφάπτονται της οριογραμμής της παραλίας, εφόσον τηρείται η παραπάνω ελαχίστη απόσταση από τον αιγιαλό. 3. Η επιλογή των τμημάτων στα οποία θα καθορισθούν χωρικά οι παραπάνω γενικές κατηγορίες χρήσεων θα γίνει από τον επενδυτή που θα αναδειχθεί από τον σχετικό διαγωνισμό, και θα αποτυπώνεται στα στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ του ακινήτου διαμορφώνεται σε τετραγωνικά μέτρα Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ του ακινήτου διαμορφώνεται σε τ.μ. (ΠΕΡΙΟΧΗ "ΓΚΟΛΦ ΑΦΑΝΤΟΥ" τ.μ. ΠΕΡΙΟΧΗ "ΝΟΤΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ" τ.μ.) ΤΟ 7

8 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ σε τ.μ. Εναλλακτικές δυνατότητες Στην μελέτη εξετάζονται τρις εναλλακτικές λύσεις 1 Μηδενική λύση 2 Εναλλακτική λύση 1 Ισχύον σήμερα θεσμικό καθεστώς ανάπτυξης της Περιοχής Γκολφ Αφάντου 3 Εναλλακτική λύση 2 ΕΣΧΑΔΑ α. τουρισμού αναψυχής β. παραθεριστικό τουριστικό χωριό, Στην εναλλακτική λύση 2 εξετάζονται τρία σενάρια ανάπτυξης «Στα εν λόγω σενάρια, το μερίδιο της χρήσης τουρισμού-αναψυχής λαμβάνεται κατά σειρά, 75%, 50%, 25% και 0% (οριακό σενάριο με μόνη χρήση τουρισμού-αναψυχής το γήπεδο του γκολφ), με το υπόλοιπο να καταλαμβάνεται από την χρήση παραθεριστικό - τουριστικό χωριό.» Από την σύγκριση εναλλακτικών λύσεων και την ανά παράμετρο περιβάλλοντος έλεγχο των επιπτώσεων, παρουσιάζει, ως βέλτιστη λύση, την επιλογή της εναλλακτικής λύσης 2, η οποία εκτιμάται, ότι μπορεί υπό όρους, να αποτελέσει τη λύση με τις πιθανόν θετικότερες επιπτώσεις στους τομείς του περιβάλλοντος. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Στο τεύχος της ΣΜΠΕ και στο τεύχος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ είναι προφανής η προσπάθεια απόδειξης της ΛΥΣΗΣ 2 ως βέλτιστης. Παράδειγμα: Ο μικτός συντελεστής Δόμησης (ΣΜΠΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) υπολογίζεται επί του συνόλου των εκτάσεων (σύνολο ακινήτου-των προς αξιοποίηση) στο οποίο συμπεριλαμβάνονται π.χ. Αρχαιολογικός χώρος Ζώνη Α, οι εκτάσεις του Γκόλφ, ρέματα, παραλίες κλπ. Και έτσι πέφτει στο 0.09 για το ΕΣΧΑΔΑ. Ο μέσος συντελεστής των προτεινομένων επεκτάσεων του υπό σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αφάντου υπολογίζεται σε 0.2 (άρα μεγαλύτερος) επί των συνολικών επεκτάσεων Ανατολικά και Δυτικά της Εθνικής Οδού και συμπεριλαμβάνει και τις περιοχές υποχρεωτικής επέκτασης του οικισμού, δυτικά της εθνικής, περιοχές πρώτης κατοικίας. Μια οποιαδήποτε σύγκριση θα έπρεπε να γίνει σε χωρικά «ενιαίο» χώρο όπως: Ανατολικά της εθνικής οδού και από Τραγανού εώς τον Λουτάνη Ποταμό, και οι αδόμητοι χώροι να επηρεάζουν και τις δύο περιπτώσεις ή με την ίδια λογική για τις επεκτάσεις να ληφθούν υπόψη το σύνολο των Γαιών Αφάντου. Επίσης στην σύγκριση μεταξύ ΕΣΧΑΔΑ και ΓΠΣ δεν λαμβάνεται υπόψη το εύρος χρόνου εντός του οποίου θα αποτυπωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον (άμεσα για το ΕΣΧΑΔΑ και σε βάθος εικοσαετίας για το ΓΠΣ) και οι δυνατότητες διορθωτικών παρεμβάσεων χωρίς την πάραυτα εξάντληση των δυνατοτήτων της περιοχής 2) Ο Νόμος 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4092/2012 (Φ.Ε.Κ. 220/Α/2012) και ισχύει σήμερα απαγορεύει την εισφορά σε γή και χρήμα όπως καθορίζουν οι πολεοδομικές διατάξεις για τα συνήθη ακίνητα. ΟΙ παρακάτω προτάσεις περιλαμβάνονται και στις εισηγήσεις προς το 8

9 Περιφερειακό Συμβούλιο. 3) Πρέπει να αποσαφηνισθούν τα αναφερόμενα στο κείμενο της μελέτης «Διεθνώς, η τουριστική κατοικία αφορά σε αυτοτελή επιπλωμένη κατοικία, εντός λειτουργούντος τουριστικού συγκροτήματος υψηλών προδιαγραφών και προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι ιδιόκτητες επιπλωμένων κατοικιών συνυπάρχουν, στον ευρύτερο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος και στους κοινόχρηστους χώρους αυτού, με αντίστοιχες επιπλωμένες κατοικίες του συγκροτήματος που μισθώνονται ημερησίως από τον διαχειριστή της τουριστικής επιχείρησης.» Τι σημαίνει ιδιοκτήτες? θα πώλούνται οι κατοικίες??? 4) Το Επικρατέστερο Σενάριο όπου το μερίδιο της χρήσης τουρισμού-αναψυχής λαμβάνεται στο 25% με το υπόλοιπο 75% να καταλαμβάνεται από την χρήση παραθεριστικό - τουριστικό χωριό, είναι το χειρότερο αειφορικά αναπτυξιακό. Οι παρακάτω προτάσεις περιλαμβάνονται και στις εισηγήσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Να αφαιρεθεί από την όλη διαδικασία το ακίνητο επιφάνειας τ.μ. που βρίσκεται εντός της Ζώνης Α του Αρχαιολογικού Χώρου του Ερημόκαστρου όπου Απαγορεύεται παντελώς η δόμηση. Η πολιτεία απαλλοτριώνει ιδιωτικές εκτάσεις που βρίσκονται στις Ζώνες Α των αρχαιολογικών χώρων υπέρ της διατήρησης, της έρευνας και υπέρ της κοινής χρήσης. Σε αυτήν την περίπτωση που είναι ήδη ιδιοκτήτης δεν θα έπρεπε να τις εκχωρεί σε ιδιώτες. Να αποσαφηνισθεί από το ίδιο το Ειδικό Σχέδιο η επιλογή των τμημάτων στα οποία θα καθορισθούν χωρικά οι χρήσεις «Παραθεριστικό Τουριστικό Χωριό» και «Τουρισμός- Αναψυχή» και όχι από τον κάθε Επενδυτή Καθώς επίσης να αποσαφηνισθεί και να προσδιοριστεί ποσοτικά και χωρικά η αναγκαία επέκταση του Γκόλφ για τον εκσυγχρονισμό του Να διατηρηθούν άλλες Δύο ελεύθερες εγκάρσιες προσβάσεις προς στην παραλία, εκτός των δύο προσβάσεων από την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου, μέσω των υφιστάμενων κόμβων Καλλιθέας (ισόπεδος σηματοδοτούμενος) και Αφάντου (ανισόπεδος) που προβλέπονται από την μελέτη μεταξύ Τραγανού και ποταμού Πελέμονη Αυτή του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου Γκολφ Αφάντου και αυτή της ασφαλτοστρωμένης οδού Νότια του ποταμού Πλατύρεμα που διασχίζει την έκταση του γηπέδου Γ6 και οδηγεί στην θάλασσα, με βελτίωση των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών από τον επενδυτή. Να παραχωρηθούν στον Δήμο της Ρόδου τμήματα του ακινήτου για να δημιουργηθούν ελεύθεροι χώροι στάθμευσης 9

10 για τους Λουόμενους στις κατάλληλες θέσεις σχετικές με τις εγκάρσιες προσβάσεις και να χωροθετηθούν. Οι εκτάσεις προς παραχώρηση εκτιμώνται συνολικά στα 50 (πενήντα) Στρέμματα που αποτελούν το 3% της συνολικής έκτασης. Να εξασφάλιση η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβασης του κοινού στην παραλία καθ όλο το μήκος της με διατήρηση του υφιστάμενου δρόμου και μετατροπή του σε Πεζόδρομο - Ποδηλατόδρομο ενταγμένο σε ένα ευρύτερο δίκτυο πεζοδρόμων ποδηλατοδρόμων και «ήπιων μέσων μεταφοράς», δημιουργία διαδρομής κατά μήκος της παραλίας δημόσιου Μέσου Μαζικής Μεταφοράς με πυκνές στάσεις και συχνή δρομολόγηση για τη σύνδεση των χώρων προσπέλασης- στάθμευσης των οχημάτων. Οι παραπάνω διαμορφώσεις να μήν γίνουν εις βάρος του Αιγιαλού. Να αφαιρεθεί από τα δομήσιμα το τμήμα μεταξύ Αιγιαλού και Παραλιακού δρόμου κατά μήκος της έκτασης του Γκόλφ, τ.μ. Να ταυτισθεί Δηλαδή η γραμμή Αιγιαλού με το ανατολικό όριο του υφιστάμενου δρόμου Να μην ισχύει η ρύθμιση της μεταφοράς συντελεστή μεταξύ τμημάτων των ακινήτων (αυξάνει ουσιαστικά τους συντελεστές δόμησης) Να αφαιρεθεί από την χρήση «Τουρισμός - Αναψυχή» η δυνατότητα ίδρυσης ΚΑΖΙΝΟΥ Να καθορισθεί η ζώνη αιγιαλού ως Ζώνης Ανάπλασης Παραλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου ετσι ώστε αυτή να αποτελέσει τόπο αναφοράς και προορισμού επισκεπτών όχι μόνον εποχιακά και οχι μόνο για κολύμβηση. Να αποσαφηνιστούν και να οριοθετηθούν σαφώς οι περιοχές εφαρμογής του προτιμησιακού δικαιώματος χρήσης αιγιαλού παραλίας Να αναφερθεί ρητά ότι «Η ελάχιστη απόσταση κτιρίων από την γραμμή αιγιαλού ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. Ε3 της ΚΥΑ 24208/2009 (Φ.Ε.Κ. 1138/Β/2009) για το χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, ήτοι βάσει του τύπου: Απόσταση = 50+(10-Υ)Χ5 όπου Υ = ύψος» και ισχύει για το σύνολο των κτισμάτων της επένδυσης και για όλα τα σενάρια, καθώς επίσης και η εφαρμογή της νομοθεσίας περί απαγόρευσης περιφράξεων στα 500 μέτρα από την θάλασσα. Να αποφευχθεί η δημιουργία λιμενικών έργων διότι τόσο η μορφολογία του τοπίου όσο και τα ακτομηχανικά χαρακτηριστικά δεν το επιτρέπουν. Κατ εξαίρεση μπορούν να κατασκευαστούν «ελαφριές» προβλήτες επιβίβασης- αποβίβασης και παραμονής. Να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η δυνατότητα αξιοποίησης επανάχρησης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων πλησίον του γκολφ και ιδιαίτερα του κολυμβητηρίου ολυμπιακών διαστάσεων. Μια τέτοια προοπτική θα προσδώσει προστιθέμενη αξία τόσο στην ίδια την επένδυση όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Να προβλεφθούν ρητά οι απαραίτητες ρυθμίσεις στα λεγόμενα «συνοδά έργα», δηλαδή τα έργα διασύνδεσης της περιοχής με τις υφιστάμενες υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια, ηλεκτροφωτισμός, συμπληρωματικά οδικά δίκτυα ή αναβάθμιση των υφιστάμενων, διάφορες διασυνδέσεις κλπ). Το δημόσιο (με τη 10

11 στενή του έννοια και όχι ο Δήμος) πρέπει να αναλάβει τις οικονομικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν. Μια σημαντική ρύθμιση που πρέπει να γίνει είναι η δημιουργία παράπλευρων οδών εξυπηρέτησης κατά μήκος της Εθνικής Οδού, τουλάχιστο από την πρώτη είσοδο του οικισμού Αφάντου και την αντίστοιχη του γκολφ, μέχρι τον πέρα ποταμό. Άλλως η όλη περιοχή θα είναι απροσπέλαστη ακυρώνοντας στην ουσία τον προορισμό της περιοχής και επομένως της ίδιας της επένδυσης. Πρέπει να γίνει επομένως ρητή αναφορά στο ΕΣΧΑΔΑ και στη μετέπειτα μελέτη χωροθέτησης και να αναληφθεί ρητά η δέσμευση αυτή. Να παραμείνει στον Δήμο Ρόδου Τμήμα του Γηπέδου Γ7 επιφάνειας τ.μ. το οποίο παραχωρήθηκε κατά χρήση για 20 χρόνια στον Δήμο Αφάντου, με σύμβαση χρησιδανείου, στην οποία περιλαμβάνεται επίσης έκταση τ.μ. του ΤΔΚ παραλίας. Μέσα στο Γήπεδο Γ7 ο Δήμος Αφάντου έχει εγκαταστήσει αθλητικές χρήσεις σε δύο περιφραγμένους χώρους για γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 και δύο τερέν τένις, καθώς και υπαίθρια παιδική χαρά. Το Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα δηλαδή η ζώνη παραλίας κατά τον κτηματολογικό κανονισμό είναι δημοσίου ενδιαφέροντος, άνευ κτηματολογικής μερίδας και τέτοιο πρέπει να παραμείνει. Η ρυθμίσεις που θα προβλέπονται σ αυτό πρέπει να αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολό τους και με όρους δημοσίου, δηλαδή απρόσκοπτα και άνευ τιμήματος. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεπικουρούν και οι παρατηρήσεις της Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ. Τα ως άνω πρέπει ρητά να αναφερθούν στο ΕΣΧΑΔΑ Να προστεθούν προδιαγραφές- κατευθύνσεις για πρότυπα κατοικιών που θα συντίθενται από λιγότερο δομημένο χώρο και στοιχεία κατασκευής με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον που συνάδουν με το κλίμα της περιοχής και την βιοκληματική Αρχιτεκτονική. Κατά τα λοιπά να ισχύσουν οι ορθές βελτιωτικές παρεμβάσεις της Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ όπως παρακάτω αναφέρονται 1. Η οργάνωση της χρήσης «Παραθεριστικό Τουριστικό Χωριό» και γενικά ηδόμηση της έκτασης του Δημοσίου Ακινήτου Αφάντου, θα γίνει με «παρεμβολή»των απαιτούμενων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και επί πλέον με: - έμφαση στην ανάδειξη των ρεμάτων και εξασφάλιση ικανού πλάτους κοινόχρηστων παραρεμάτιων ζωνών και, - τη δημιουργία «ήπιων» εγκαταστάσεων αθλητισμού και αναψυχής στις εκτάσεις του Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος (ΤΔΚ),ή ακόμη και με τηναναβάθμιση υφισταμένων ή τη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, προσβάσιμων και από το κοινό. 2. Η οργάνωση της χρήσης «Τουρισμός Αναψυχή» θα βασίζεται σε σταθερότυπα εγκαταστάσεων «Επιλεκτικού Τουρισμού», με στόχο τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας ανάπτυξης και κατ επέκταση μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και της δημογραφικής εξέλιξης του νησιού. 3. Εφαρμογή στη φάση εκπόνησης της Πολεοδομικής Μελέτης του αρθρ. 12 του Ν.3986/2011, δικτύου «ήπιων μέσων μεταφοράς», σε 11

12 συνδυασμό και με δίκτυο πεζόδρομων ποδηλατοδρόμων, που θα διευκολύνουν μεταξύ άλλων- την πρόσβαση λουομένων κατά μήκος της ακτής, χωρίς τη χρήση ΙΧΕ οχημάτων. 4. Οι τυχόν λιμενικές εγκαταστάσεις θα γίνουν μετά από ειδική μελέτη κυματισμού και επιπτώσεων στη θαλάσσια δυναμική και θα περιοριστούν στο απολύτως αναγκαίο, για την εξυπηρέτηση της πελατείας των μονάδων, σε κλίμακα και είδος και εντός των ορίων που ορίζονται από το αρθρ.14α παραγρ.1 του Ν.3986/2011, όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.4092/ Πρόβλεψη κατασκευής συλλεκτήρων όμβριων με σκοπό την επανάχρηση τους για άρδευση. Να επιλεγεί η πρόταση που αποδεδειγμένα δεν εξαντλεί άμεσα και ολοκληρωτικά στην παρούσα φάση τον συγκεκριμένο πόρο. Στο σημείο αυτό ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. κ. Ιάκωβος Γρύλλης, θέτει υπόψη του Σώματος παρατηρήσεις του Τ.Ε.Ε. για το θέμα, που έχουν ως εξής: Το ΤΕΕ τμ. Δωδεκανήσου, από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την επιλογή του επενδυτή για την περιοχή «Γκολφ Αφάντου Ρόδου», παρακολουθεί το θέμα με ιδιαίτερη προσοχή. Όπως γίνεται κατανοητό η κλίμακα της συγκεκριμένης επένδυσης είναι τέτοια που η υλοποίηση της θα είναι καθοριστική στην αναπτυξιακή πορεία του νησιού της Ρόδου. Ως εκ τούτου, ο φορέας μας με τη θεσμική του ιδιότητα του «συμβούλου της πολιτείας» καταθέτει τις προτάσεις του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Γκολφ Αφάντου, με στόχο τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την ορθολογική ανάπτυξη του νησιού. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Ενώ υπάρχει στη ΣΜΠΕ αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, υπάρχει σε αρκετά σημεία ασάφεια και αοριστία, τόσο στις προτεινόμενες χρήσεις για την επένδυση όσο και στις προτάσεις που πρέπει να θεσμοθετηθούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση της επένδυσης. Ενδεικτικό παράδειγμα : στον πίνακα με την συνοπτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με τα ύδατα αναφέρεται «Το ΕΣΧΑΔΑ Αφάντου Ρόδου θα επιφέρει αυξημένες ανάγκες σε υδάτινους πόρους αλλά οι επιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη λήψη μέτρων προστασίας από την υδάτινη ρύπανση, τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων και την ορθολογική διαχείριση τους» (σελ. 109). 12

13 2. Υπάρχει έντονη προσπάθεια να εμφανιστεί ότι αποτελεί επένδυση ήπιας κλίμακας, πράγμα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στην προσπάθεια αυτή εμφανίζεται ως επιχείρημα ο χαμηλός υποτίθεται συντελεστής δόμησης 0,09 πράγμα πλασματικό γιατί προσμετρούνται μεγάλες αδόμητες επιφάνειες (Αδόμητη Αρχαιολογική Ζώνη, δασικές εκτάσεις,παραλία, το γήπεδο του Γκολφ κ.τ.λ.). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την μελέτη η συνολική έκταση είναι m 2 και η δομήσιμη επιφάνεια είναι m 2. Η συνολική δόμηση που προκύπτει από το ακίνητο υλοποιείται μόλις στο 44,9% της συνολικής έκτασης. Άρα, αν κάνουμε λοιπόν αναγωγή τι συντελεστής υλοποιείται στα m 2 προκύπτει ότι στην πραγματικότητα ο συντελεστής είναι 0,2. Επιπρόσθετα, στις δομούμενες επιφάνειες περιλαμβάνονται (σελ. 68) τμήμα (Β3) m 2 που αφορά αμμώδη έκταση μεταξύ αιγιαλού και παραλιακού δρόμου και τμήμα (Β4) m 2 που αφορά δρόμο που προφανώς δεν μπορούν υπολογιστούν. Ακόμη από τις οριοθετήσεις των ρεμάτων της περιοχής Λουτάνης, Πελέμονη, Πλατή και Ψαλιδόκαμπος θα προκύψουν τμήματα παράπλευρα των ποταμών που δεν θα είναι δομήσιμα. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι η πραγματικά δομήσιμη επιφάνεια είναι μικρότερη από αυτή που αναφέρεται. 3. Ενώ οι αρχικοί σχεδιασμοί προέβλεπαν μία τουριστική επένδυση υψηλού επιπέδου με ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα προσέλκυε επισκέπτες υψηλής οικονομικής στάθμης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να εξελιχθεί σε καθαρή επένδυση real-estate. 4. Δεν αποσαφηνίζονται κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην επένδυση, όπως : ποιος θα κληθεί να πληρώσει το κόστος κατασκευής για σημαντικά έργα υποδομής, τι σχεδιασμός υπάρχει για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κατοικιών του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού (θα πρόκειται για μακρόχρονη μίσθωση, πώληση ή τι?) κλπ 5. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του διαγωνισμού είχε καταληκτική προθεσμία της υποβολής των προσφορών την 22 Απριλίου 2013, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει η έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ έως τότε. Θα έχουμε λοιπόν υποβολή προσφορών χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα διέπουν την υλοποίηση της επένδυσης, με ότι αυτό συνεπάγεται. Το ΤΕΕ έχει τοποθετηθεί διεξοδικά επί του θέματος με αναλυτική επιστολή του. 13

14 ΥΔΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗ Η ΣΜΠΕ αναφέρει (σελ. 82) «ότι η περιοχή εξυπηρετείται από ιδιωτικές γεωτρήσεις για την άρδευση του Γκολφ. Με κατάλληλη συντήρηση και βελτίωση της απόδοσης τους μπορεί να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης ενός αναβαθμισμένου γηπέδου γκολφ». Ενώ σε άλλο σημείο (σελ. 181) αναφέρει ότι κατά μέσο όρο καταναλώνει ετησίως περίπου m 3 νερό. Ο ισχυρισμός ότι με μικρό αριθμό «ιδιωτικών γεωτρήσεων» θα καλυφθούν οι ανάγκες της άρδευσης χωρίς να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα υφαλμύρωσης είναι εξωπραγματικός. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των απαιτήσεων του γκολφ παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία: Οι ετήσιες Αρδευτικές απαιτήσεις της Ρόδου ανέρχονται σε m 3 και οι ετήσιες Υδρευτικές ανάγκες ε m 3 (ΠΗΓΗ: Μελέτη Υπουργείου Ανάπτυξης ΔΕΥΑΡ). Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι κάποιες από τις γεωτρήσεις που μνημονεύονται βρίσκονται «εκτός» παραχωρούμενης έκτασης και θα πρέπει να διερευνηθεί και η νομιμότητα λειτουργίας τους. Πρόταση: Η ορθολογική πολιτική διαχείρισης του υδατικού αποθέματος του νησιού επιβάλει την απαγόρευση της χρήσης του νερού του δικτύου της ΔΕΥΑΡ αλλά και των γεωτρήσεων για την άρδευση του γηπέδου του Γκολφ ούτως ώστε να προστατευθεί το νησί στο απώτερο μέλλον σε περιόδους παρατεταμένης ανομβρίας. Οι ανάγκες για άρδευση θα μπορούν να καλυφθούν δεσμευτικά με εναλλακτικές πηγές άρδευσης (μέσω φραγμάτων σε ρέματα, ανακύκλωση επεξεργασμένων λυμάτων, αφαλάτωση) όπως αναφέρεται και στη σελ. 181 της ΣΜΠΕ. ΛΥΜΑΤΑ Όπως προβλέπεται στην ΣΜΠΕ, θεωρείται δεδομένο ότι η διάθεση των λυμάτων θα γίνεται μέσω της σύνδεσης του δικτύου αποχέτευσης στον αγωγό αποχέτευσης Αρχαγγέλου Βόδι (ο οποίος πρόκειται να κατασκευαστεί στο μέλλον) και την επεξεργασία τους στον Βιολογικό στο Βόδι χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη ότι δεν είναι δεδομένη η κατασκευή του αγωγού Αρχαγγέλου Βόδι. Πρόταση: Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη χωροθέτησης της έκτασης για τη δημιουργία Βιολογικού καθαρισμού εντός της εκτάσεως της επένδυσης ως εναλλακτική λύση για τον χώρο αυτό σε περίπτωση που τελικά δεν 14

15 κατασκευαστεί ο αγωγός Αρχάγγελος Βόδι. Το κόστος κατασκευής και συντήρησης θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια ότι επιβαρύνει τον επενδυτή. ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Είναι σημαντικό να τονιστεί η διαφορά μεταξύ της τουριστικής κατοικίας και της παραθεριστικής κατοικίας ή απλής κατοικίας. Η τουριστική κατοικία σύμφωνα με την τουριστική νομοθεσία εξυπηρετείται από τον ξενοδόχο του συγκροτήματος στο μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων της λειτουργίας της, ενώ η παραθεριστική κατοικία είναι κατοικία όπως τις άλλες και την εξυπηρέτησή της (κοινωφελή απορρίμματα κλπ) την αναλαμβάνει ο Δήμος ή το κράτος αναλόγως. Πρόταση : Το σύνολο του κόστους για τα κοινωφελή δίκτυα που θα αφορούν το σύνολο της επένδυσης θα πρέπει να βαρύνει τον επενδυτή. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Σύμφωνα με την περιγραφή των γηπέδων (σελ. 64), το γήπεδο Γ1 έχει επιφάνεια m 2 το οποίο έχει οριοθετηθεί ως αρχαιολογικός χώρος με Ζώνες Α και Β ως εξής: Ζώνη Α με εμβαδό m 2 που είναι αδόμητα και απόλυτης προστασίας και Ζώνη Β με επιφάνεια m 2 όπου επιτρέπεται η δόμηση υπό όρους. Στη ζώνη Α (σελ 177) περιλαμβάνονται ο οχυρωμένος με τείχος ελληνιστικών χρόνων λόφος του Ερημοκάστρου, σπηλιά που βρέθηκαν απολιθώματα οστών νάνων ελεφάντων και αρχαία νεκρόπολη θαλαμοειδών και λακκοειδών τάφων. Προκαλεί ερωτήματα βάσει ποιού νομοθετικού πλαισίου και ποιας λογικής παραχωρείται ένας αρχαιολογικός χώρος απόλυτης προστασίας σε ιδιώτη. Να θυμίσουμε ότι: ο Νόμος 3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» αναφέρει: Άρθρο 7, παρ. 1: τα αρχαία ακίνητα μνημεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα και νομή και είναι πράγματα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας. Άρθρο 18, παρ. 3: Τα ακίνητα μνημεία που βρίσκονται μέσα σε ακίνητα ιδιοκτησίας ΟΤΑ, άλλων ΝΠΔΔ, εκκλησιαστικών νομικών προσώπων διατηρούνται και προστατεύονται με ευθύνη της Υπηρεσίας χωρίς το Δημόσιο να υποχρεούται σε απαλλοτρίωση. 15

16 ο Νόμος 3986/2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » αναφέρει: Άρθρο 11, παρ. Α3: Η αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων στα οποία περιλαμβάνονται χώροι που προστατεύονται από την κείμενη περιβαλλοντική και αρχαιολογική νομοθεσία, λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους, όπως είναι ιδίως ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικοί τόποι, φυσικά πάρκα και περιοχές οικοανάπτυξης, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις των νόμων 998/1979, 1650/1986 και 3028/2002, όπως ισχύουν. Πρόταση: Η ζώνη Α του γηπέδου Γ1 να μην περιληφθεί στις εκτάσεις που θα δοθούν για την υλοποίηση της επένδυσης. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ Δεν είναι λογικό σε εκτός σχεδίου περιοχές να έχουμε ευνοϊκότερους όρους δόμησης και να μιλάμε για ήπια παρέμβαση, τουλάχιστον στο τμήμα της παραθεριστικής κατοικίας. Πιο συγκεκριμένα, στο σχέδιο πόλης Ρόδου και ειδικότερα στην περιοχή Ροδίνι (τομέας Π1) οι όροι δόμησης είναι: Αρτιότητα: 1000 m 2 Συντελεστής δόμησης: 0,4 Μέγιστη κάλυψη: 30% Μέγιστο ύψος: 7,50 μ. Αριθμός ορόφων: 2 Από την άλλη η πρόταση του ΕΣΧΑΔΑ (εδάφιο Δ.4.3 Όροι και περιορισμοί δόμησης, Δ Περιοχές στις οποίες θα καθορισθεί η χρήση «Παραθεριστικό -Τουριστικό Χωριό»,σελ 89 & 90) ενδεικτικά αναφέρει: Αρτιότητα 1000 m 2 Συντελεστής δόμησης 0,4 Μέγιστη κάλυψη 50% Μέγιστο ύψος 7,50 μ. Το προτεινόμενο από το σχέδιο ΕΣΧΑΔΑ ελάχιστο μέγεθος οικοπέδου 1000 m2 να γίνει δεσμευτικό. (εδάφιο Δ.3.4, σελ 75, τελευταία παράγραφος). Να αυξηθεί το όριο αποκλειστικής χρήσης για κάθετη ιδιοκτησία από 500 μ2 σε 1000 m2. (εδάφιο Δ.4.3 Όροι και περιορισμοί δόμησης, Δ Περιοχές στις οποίες θα καθορισθεί η χρήση «Παραθεριστικό -Τουριστικό Χωριό», 4, σελ 16

17 90) Ο συντελεστής δόμησης να είναι 0,2 αντί του 0,4 και η μέγιστη κάλυψη 20% αντί 50%. Να μην επιτρέπονται κτίρια κάτω από το όριο του παραλιακού δρόμου για οποιαδήποτε χρήση (εδάφιο Δ.4.3 Όροι και περιορισμοί δόμησης, Δ Περιοχές στις οποίες θα καθορισθεί η χρήση «Τουρισμός-Αναψυχή», 5, σελ 89) και να μην επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης από το ένα γήπεδο σε άλλο 1. Στους υπολογισμούς χωρητικότητας της ακτής (εδάφιο Δ.3.6) η μελέτη θεωρεί ότι τα πρώτα 30 μ της παραλίας διατίθενται για τους λουόμενους, ενώ στην πρόταση ΕΣΧΑΔΑ (στο εδάφιο Δ.4.2 Ειδικότερες χρήσεις γης, σελ 88 στην 3), αναφέρεται ότι η επέκταση της έκτασης του γηπέδου γκολφ μπορεί να γίνει στην παραλία, δηλαδή εις βάρος του χώρου για τους λουόμενους. Στη μελέτη γίνεται η πρόταση να μετατραπεί το γήπεδο Γκολφ σε 27 οπών που θα το κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό στο χώρο των χρηστών διεθνώς, δηλαδή 750 στρ, χωρίς να αφαιρούνται τα 200 επιπλέον στρέμματα από την δομήσιμη επιφάνεια και χωρίς να προσδιορίζεται η χωροθέτηση της επέκτασης. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΙΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Σε πίνακα που περιλαμβάνει τα σενάρια μίξης χρήσεων (σελ. 73) υπάρχουν 4 εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης της επένδυσης με βάση την προτεινόμενη δόμηση. Για τον τουρισμό αναψυχή υπάρχει το 75%, το 50%, το 25% και το 0% και αντίστοιχα για χρήση Παραθεριστικού Τουριστικού χωριού το 25%, το 50%, το 75% και το 100%. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δυνητικά υπάρχει η δυνατότητα το σύνολο της επένδυσης να αφορά τη δημιουργία ΜΟΝΟ ενός παραθεριστικού χωριού. Όλες οι μέχρι σήμερα αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών βάσει των οποίων προωθήθηκε το Αφάντου στο ΤΑΙΠΕΔ, στοχεύουν σε ειδικό υψηλού επιπέδου τουρισμό με πυρήνα το γκολφ (δηλαδή τουριστικού τύπου αναψυχή) και την ξενοδοχειακή εξυπηρέτησή του συμπεριλαμβανόμενης και ειδικής για την επιλεγόμενη τουριστική αναψυχή (γκολφ κλπ.) υψηλών προδιαγραφών τουριστικής κατοικίας. Όλοι οι προγραμματισμοί (ΠΠΧΣΑΑ, ΕΠ Τουρισμού) μιλούν για υψηλό Τουρισμό όχι για «Παραθεριστική» στη Ρόδο. 17

18 Δηλαδή σε πραγματικές εθνικής περιφερειακής τοπικής (νησί Ρόδου) αναπτυξιακές παρεμβάσεις και όχι στην υποβαθμισμένη αναπτυξιακά παρέμβαση της «παραθεριστικής κατοικίας». Πρόταση: Με βάση όλα τα παραπάνω, το μοναδικό σενάριο που μπορεί να παραμείνει είναι ότι η χρήση για το Παραθεριστικό Τουριστικό χωριό δεν θα υπερβαίνει το 25%. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να χωροθετηθεί μόνο στα γήπεδα Γ8, Γ9, Γ10 (Νότιο Αφάντου) και με όρους δόμησης που διασφαλίζουν την ποιότητα της επένδυσης. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ Η ΣΜΠΕ αναφέρει (Σελ. 81) ότι «διασφαλίζονται οι άμεσες προσβάσεις από την Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, μέσω των υφιστάμενων κόμβων Καλλιθέας (ισόπεδος σηματοδοτούμενος) και Αφάντου (ανισόπεδο)» ενώ για τον ισόπεδο κόμβο Γκολφ Αφάντου θα «είναι ελεγχόμενη». Ομοίως «ελεγχόμενη» θα είναι στον παραλιακό δρόμο εντός του Γκολφ. Η προσβασιμότητα στις ακτές είναι προβληματική με δύο μόνο κάθετους οδούς, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους m., και αυτή με «ελεγχόμενο» τον παραλιακό δρόμο. Πρακτικά ένα μεγάλο τμήμα της παραλίας δεν θα είναι προσβάσιμο. Πρόταση: Τόσο η είσοδος από το Γκολφ, όσο και ο παραλιακός δρόμος (ανεξάρτητα από πιθανή μετατροπή σε ήπιας κυκλοφορίας) θα πρέπει να είναι προσβάσιμες στο κοινό. Η απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού στην παραλία θα πρέπει να διατυπωθεί με σαφήνεια. ΠΑΡΚΙΝΓΚ Να διασφαλιστεί η πρόβλεψη ελεύθερων χώρων στάθμευσης για τους λουόμενους σε σημεία που καταλήγουν οι κάθετοι οδικοί άξονες. Να υπάρξει σαφής διατύπωση ότι για τους χώρους αυτούς δεν θα μπορεί να υπάρξει η δυνατότητα επιβολής «τελών ή εισιτηρίου». ΕΝΕΡΓΕΙΑ Λόγω της οριακής κάλυψης των ενεργειακών αναγκών του νησιού από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις από τη ΔΕΗ θα πρέπει ο σχεδιασμός της επένδυσης να γίνει με τις λιγότερο δυνατές ενεργειακές απαιτήσεις. Στο σημείο αυτό τοποθετούνται επί του θέματος, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Στάθης Κουσουρνάς, οι επικεφαλής των παρατάξεων κ.κ. Γεώργιος Χατζημάρκος, Καλετός Πότσος και Δημήτριος Γάκης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου κ. Καλοπήτας 18

19 Ανδρέας καθώς και ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. κ. Ιάκωβος Γρύλλης. Οι τοποθετήσεις των ανωτέρω, περιγράφονται αναλυτικά στο πρακτικό της Συνεδρίασης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κ.Ταρασλιάς, Α. Χατζηνικήτα, Αικ.Κασιώτη, Φ.Ζαννετίδης, Η.Ζωγραφίδης, Μ.Κουκιάς και Μ. Συκόφυλλος, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου κ. Ανδρέας Καλοπήτας, ψήφισε «υπέρ» Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, την πρόταση του Τ.Ε.Ε. τμήμα Δωδ/σου, την πρόταση του επικεφαλής της παράταξης «Η ΡΟΔΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ» κ. Γ. Χατζημάρκου για το ποσοστό 15% στις κατοικίες, μετά διαλογική συζήτηση που περιγράφεται αναλυτικά στο Πρακτικό της Συνεδρίασης, Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία Μειψηφούντων των μελών των παρατάξεων «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» και «ΡΟΔΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» κ.κ. Καλετού Πότσου και Δημητρίου Γάκη αντίστοιχα, οι οποίοι ψήφισαν «κατά» (Η αιτιολόγηση της ψήφου αυτών, περιγράφεται στις τοποθετήσεις τους στο πρακτικό της συνεδρίασης) 1. Ως προς τον Χωρικό Προορισμό του Ακινήτου (επενδυτική ταυτότητα) να επιλεγεί το σενάριο «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗ» 85% ΚΑΙ «ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ» 15% 2. Να αποσαφηνισθεί από το ίδιο το Ειδικό Σχέδιο η επιλογή των τμημάτων στα οποία θα καθορισθούν χωρικά οι χρήσεις «Παραθεριστικό Τουριστικό Χωριό» και «Τουρισμός- Αναψυχή» και όχι από τον κάθε Επενδυτή 3. Να περιγραφούν σαφώς οι αναγκαίες εκτάσεις ποσοτικά και χωρικά για την επέκταση του Γκόλφ ώστε να εκσυγχρονιστεί και να μετατραπεί σε Γήπεδο 21 οπών. 4. Ως προς την διαχείριση των λυμάτων Να προβλεφθεί η κατασκευή και λειτουργία σταθμού Βιολογικού Καθαρισμού από και με ευθύνη του Επενδυτή 5. Ως προς την διαχείριση των υδάτων. Να προβλεφθεί ότι η άρδευση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του επενδυτή, ενδεικτικά από συλλογή βρόχινου νερού σε κατάλληλες δεξαμενές ή από την επανάχρηση των νερών του Βιολογικού Καθαρισμού κ.λ.π. 19

20 6. Οι τυχόν λιμενικές εγκαταστάσεις θα γίνουν μετά από ειδική μελέτη κυματισμού και επιπτώσεων στη θαλάσσια δυναμική για την εξυπηρέτηση της πελατείας των μονάδων, όπως ορίζεται στο αρθρ.14α παραγρ.1 του Ν.3986/2011, όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.4092/ Να εξασφαλιστεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβασης του κοινού στην παραλία καθ όλο το μήκος της με διατήρηση του υφιστάμενου δρόμου και μετατροπή του σε Πεζόδρομο - Ποδηλατόδρομο ενταγμένο σε ένα ευρύτερο δίκτυο πεζοδρόμων ποδηλατοδρόμων και «ήπιων μέσων μεταφοράς», δημιουργία διαδρομής κατά μήκος της παραλίας δημόσιου Μέσου Μαζικής Μεταφοράς με πυκνές στάσεις και συχνή δρομολόγηση για τη σύνδεση των χώρων προσπέλασης- στάθμευσης των οχημάτων. Οι παραπάνω διαμορφώσεις να μήν γίνουν εις βάρος του Αιγιαλού. 8. Να διατηρηθούν άλλες Δύο ελεύθερες εγκάρσιες προσβάσεις προς στην παραλία, εκτός των δύο προσβάσεων από την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου, μέσω των υφιστάμενων κόμβων Καλλιθέας (ισόπεδος σηματοδοτούμενος) και Αφάντου (ανισόπεδος) που προβλέπονται από την μελέτη μεταξύ Τραγανού και ποταμού Πελέμονη Αυτή του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου Γκολφ Αφάντου και αυτή της ασφαλτοστρωμένης οδού Νότια του ποταμού Πλατύρεμα που διασχίζει την έκταση Τουριστικού Δημόσιου κτήματος και οδηγεί στην θάλασσα, με βελτίωση των γεωμετρικών του χαρακτηριστικών από τον επενδυτή. 9. Να παραχωρηθούν στον Δήμο της Ρόδου τμήματα του ακινήτου για να δημιουργηθούν ελεύθεροι χώροι στάθμευσης για τους Λουόμενους στις κατάλληλες θέσεις σχετικές με τις εγκάρσιες προσβάσεις και να χωροθετηθούν. Οι εκτάσεις προς παραχώρηση εκτιμώνται συνολικά στα 50 (πενήντα) Στρέμματα που αποτελούν το 3% της συνολικής έκτασης. 10. Να αφαιρεθεί από τα δομήσιμα το τμήμα μεταξύ Αιγιαλού και Παραλιακού δρόμου κατά μήκος της έκτασης του Γκόλφ. Να ταυτισθεί Δηλαδή η γραμμή Αιγιαλού με το ανατολικό όριο του υφιστάμενου δρόμου. 11. Να μην ισχύει η ρύθμιση της μεταφοράς συντελεστή μεταξύ τμημάτων των ακινήτων (αυξάνει ουσιαστικά τους συντελεστές δόμησης) 12. Να καθορισθεί η ζώνη αιγιαλού ως Ζώνης Ανάπλασης Παραλίας σε συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου ετσι ώστε αυτή να αποτελέσει τόπο αναφοράς και προορισμού επισκεπτών όχι μόνον εποχιακά και οχι μόνο για κολύμβηση. 13. Να αποσαφηνιστούν και να οριοθετηθούν σαφώς οι περιοχές εφαρμογής του προτιμησιακού δικαιώματος χρήσης αιγιαλού παραλίας 20

21 14. Να αναφερθεί ρητά ότι «Η ελάχιστη απόσταση κτιρίων από την γραμμή αιγιαλού ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. Ε3 της ΚΥΑ 24208/2009 (Φ.Ε.Κ. 1138/Β/2009) για το χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, ήτοι βάσει του τύπου: Απόσταση = 50+(10-Υ)Χ5 όπου Υ = ύψος» και ισχύει για το σύνολο των κτισμάτων της επένδυσης και για όλα τα σενάρια, καθώς επίσης και η εφαρμογή της νομοθεσίας περί απαγόρευσης περιφράξεων στα 500 μέτρα από την θάλασσα 15. Να εξετασθεί κατά προτεραιότητα η δυνατότητα αξιοποίησης επανάχρησης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων πλησίον του γκολφ και ιδιαίτερα του κολυμβητηρίου ολυμπιακών διαστάσεων. Μια τέτοια προοπτική θα προσδώσει προστιθέμενη αξία τόσο στην ίδια την επένδυση όσο και στην ευρύτερη περιοχή. 16. Να προβλεφθούν ρητά οι απαραίτητες ρυθμίσεις στα λεγόμενα «συνοδά έργα», δηλαδή τα έργα διασύνδεσης της περιοχής με τις υφιστάμενες υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια, ηλεκτροφωτισμός, συμπληρωματικά οδικά δίκτυα ή αναβάθμιση των υφιστάμενων, διάφορες διασυνδέσεις κλπ). Το δημόσιο (με τη στενή του έννοια και όχι ο Δήμος) πρέπει να αναλάβει τις οικονομικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν. Μια σημαντική ρύθμιση που πρέπει να γίνει είναι η δημιουργία παράπλευρων οδών εξυπηρέτησης κατά μήκος της Εθνικής Οδού, τουλάχιστο από την πρώτη είσοδο του οικισμού Αφάντου και την αντίστοιχη του γκολφ, μέχρι τον πέρα ποταμό. Άλλως η όλη περιοχή θα είναι απροσπέλαστη, ακυρώνοντας στην ουσία τον προορισμό της περιοχής και επομένως της ίδιας της επένδυσης. Πρέπει να γίνει επομένως ρητή αναφορά στο ΕΣΧΑΔΑ και στη μετέπειτα μελέτη χωροθέτησης και να αναληφθεί ρητά η δέσμευση αυτή. 17. Να παραμείνει στον Δήμο Ρόδου Τμήμα του Γηπέδου Γ7 επιφάνειας τ.μ., το οποίο παραχωρήθηκε κατά χρήση για 20 χρόνια στον Τέως Δήμο Αφάντου, με σύμβαση χρησιδανείου, στην οποία περιλαμβάνεται επίσης έκταση τ.μ. του ΤΔΚ παραλίας. Μέσα στο Γήπεδο Γ7 ο Δήμος Αφάντου έχει εγκαταστήσει αθλητικές χρήσεις σε δύο περιφραγμένους χώρους για γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 και δύο τερέν τένις, καθώς και υπαίθρια παιδική χαρά. Το Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα δηλαδή η ζώνη παραλίας κατά τον κτηματολογικό κανονισμό είναι δημοσίου ενδιαφέροντος, άνευ κτηματολογικής μερίδας και τέτοιο πρέπει να παραμείνει. Η ρυθμίσεις που θα προβλέπονται σ αυτό πρέπει να αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών στο σύνολό τους και με όρους δημοσίου, δηλαδή απρόσκοπτα και άνευ τιμήματος. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεπικουρούν και οι παρατηρήσεις της Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ. Τα ως άνω πρέπει ρητά να αναφερθούν στο ΕΣΧΑΔΑ 18. Να προστεθούν προδιαγραφές- κατευθύνσεις για πρότυπα κατοικιών που θα συντίθενται από λιγότερο δομημένο χώρο και στοιχεία κατασκευής με λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον που συνάδουν με το κλίμα της περιοχής και την βιοκληματική Αρχιτεκτονική. 21

22 Κατά τα λοιπά να ισχύσουν οι ορθές βελτιωτικές παρεμβάσεις της Γ.Γ. του ΥΠΕΚΑ όπως παρακάτω αναφέρονται 1. Η οργάνωση της χρήσης «Παραθεριστικό Τουριστικό Χωριό» και γενικά ηδόμηση της έκτασης του Δημοσίου Ακινήτου Αφάντου, θα γίνει με «παρεμβολή»των απαιτούμενων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και επί πλέον με: - έμφαση στην ανάδειξη των ρεμάτων και εξασφάλιση ικανού πλάτους κοινόχρηστων παραρεμάτιων ζωνών και, - τη δημιουργία «ήπιων» εγκαταστάσεων αθλητισμού και αναψυχής στις εκτάσεις του Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος (ΤΔΚ),ή ακόμη και με τηναναβάθμιση υφισταμένων ή τη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, προσβάσιμων και από το κοινό. 2.Η οργάνωση της χρήσης «Τουρισμός Αναψυχή» θα βασίζεται σε σταθερότυπα εγκαταστάσεων «Επιλεκτικού Τουρισμού», με στόχο τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας ανάπτυξης και κατ επέκταση μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και της δημογραφικής εξέλιξης του νησιού. 3.Εφαρμογή στη φάση εκπόνησης της Πολεοδομικής Μελέτης του αρθρ. 12 του Ν.3986/2011, δικτύου «ήπιων μέσων μεταφοράς», σε συνδυασμό και με δίκτυο πεζόδρομων ποδηλατοδρόμων, που θα διευκολύνουν μεταξύ άλλων- την πρόσβαση λουομένων κατά μήκος της ακτής, χωρίς τη χρήση ΙΧΕ οχημάτων. 4.Οι τυχόν λιμενικές εγκαταστάσεις θα γίνουν μετά από ειδική μελέτη κυματισμού και επιπτώσεων στη θαλάσσια δυναμική και θα περιοριστούν στο απολύτως αναγκαίο, για την εξυπηρέτηση της πελατείας των μονάδων, σε κλίμακα και είδος και εντός των ορίων που ορίζονται από το αρθρ.14α παραγρ.1 του Ν.3986/2011, όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.4092/ Πρόβλεψη κατασκευής συλλεκτήρων όμβριων με σκοπό την επανάχρηση τους για άρδευση. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Σ. ΓΛΥΝΟΣ 22

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-204 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/4-7-204 Αριθ. Απόφασης: 448/4-7-204 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β43ΔΩ1Ρ-2Η2 Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 843/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 601/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 212 /19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 215/19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ. Απόφασης: 205/2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης:430/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 322/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 322/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 322/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 46/24-1-2014

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 46/24-1-2014 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 46/24-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 8/24-1-2014

Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 8/24-1-2014 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 8/24-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-1-214 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-1-214 Αριθ.Απόφασης:39/24-1-214 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-3-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 9/30-3-2011 Αριθ. Απόφασης: 183 /30-3-2011 Στη Ρόδο σήμερα 30-3 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 35/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 887/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 887/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩ1Ρ-ΦΕ7 Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 35/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης:446/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 581/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΧ4Ω1Ρ-Θ27 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 324Α/17-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9-8-2012 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου από την Συνεδρίαση της 8 ης Αυγούστου 2012. Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.φασης: 52/24-1-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-2-202 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 202 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΡ-ΒΟΥ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 875/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 875/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 875/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 35/ Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-1-013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 35/17-1-013 Αριθ. Απόφασης: 888(Α)/17-1-013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού:24/17-10-2012Αριθ.Απόφασης:662/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ.Απόφασης: 266 /2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 403/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 309/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 309/ ΑΔΑ: ΒΕΝ8Ω1Ρ-ΥΩ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 309/17-5-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 876/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 876/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 876/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης:42/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ. Απόφασης: 88/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 393/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4- Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4- Αριθ. Απόφασης: 213 /19-4- Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - ημέρα Tρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013

Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 80/27-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 347 /

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 347 / ΑΔΑ: ΒΕΖΩΡ-ΦΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -6-0 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/-6-0 Αριθ. Απόφασης: 7 /-6-0 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-4-2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/19-4-2011 Αριθ. Απόφασης: 225/19-4-2011 Στη Ρόδο σήμερα 19-4 - 2011

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 333/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 333/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 333/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ

Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Τουριστικές Επενδύσεις: Ξεκλειδώνοντας τη Δυναμική Δημόσια Ακίνητα και Προσέλκυση Τουριστικών Επενδύσεων μέσω των ΕΣΧΑΔΑ Ζωή Χριστοδουλοπούλου, Project Manager 2015 - Νέο Ρεκόρ για τον Ελληνικό Τουρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-7-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:16/24-7-2012 Αριθ.Απόφασης: 486/24-7-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 76 /4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 300/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/ Αριθ. Απόφασης: 300/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 300/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 1-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/1-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 174/1-4-2013

Της από 1-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/1-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 174/1-4-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 3/-4-203 Αριθ. Απόφασης: 74/-4-203 Στη Ρόδο σήμερα -4-203

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 605 /20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 605 /20-9-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 605 /20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 390/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 390/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 390/12-6-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 208/

Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 208/ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ. Απόφασης: 208/2-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρακτικού: 11/6-06-2014 Αριθ.Απόφασης: 380 /6-6-2014

Αριθ.Πρακτικού: 11/6-06-2014 Αριθ.Απόφασης: 380 /6-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 6-06-2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 11/6-06-2014 Αριθ.Απόφασης: 380 /6-6-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης:820 /2016

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/ Αριθ. Απόφασης:820 /2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/26-10-2016 Αριθ. Απόφασης:820 /2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012 Αριθ. Απόφασης:671

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 335/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 335/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 335/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 593/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 593/20-9-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 593/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) «ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Σ.Μ.Π.Ε.) Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον Α.Ε. Μελετητής: GEOPLAN

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 618 /20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 618 /20-9-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 618 /20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 854/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 854/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 854/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ. Απόφασης: 141/4-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης:716/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Π Α Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από -04-04 Τακτικής υνεδρίασης του ηµοτικού υµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/-04-04 Αριθ. Απόφασης: /-4-04 τη Ρόδο σήµερα -04-04 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης: 460/9-7-2013

Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης: 460/9-7-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης: 460/9-7-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 437 /

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 437 / ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ41Ω1Ρ-47Α Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 437

Διαβάστε περισσότερα

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 26/10/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/26-10-2016 Αριθ. Απόφασης:818/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 738/24-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 874/17-12-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 874/17-12-2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 874/17-12-2013 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013

Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 12-6-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 18/12-6-2013 Αριθ. Απόφασης: 404 /12-6-2013 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης:461 /9-7-2013

Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης:461 /9-7-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 9-7-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 21/9-7-2013 Αριθ. Απόφασης:461 /9-7-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 18/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ.

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 2/19-2-2016 Αριθ. Απόφασης: 84/2016 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 75/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 7/ Αριθ. Απόφασης: 75/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/27-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 75/27-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-08-2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 14/11-8-2014 Αριθ. Απόφασης: 505/11-8-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Αναπτυξιακό Συνέδριο ΤΕΕ/ΤΚΜ 2016 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγικός Σχεδιασμός Οδικός Χάρτης για την Χωροθέτηση και Θεσμική Έγκριση μιας Επένδυσης Δούμας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ.Απόφασης: 193/2-4-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 574/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ <ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΜΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Αφάντου Ρόδου (ΤΑΙΠΕΔ) Φορέας Ακινήτου: ΤΑΙΠΕΔ Τεχνικός Σύμβουλος: Δέκαθλον ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Της από 15/7/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 534 /2016

Της από 15/7/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/ Αριθ. Απόφασης: 534 /2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15/7/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/15-7-2016 Αριθ. Απόφασης: 534 /2016 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα