Νομικό Καθεστώς που διέπει την Περιοχή στην οποία έγιναν οι πιο πάνω επεμβάσεις NATURA 2000 Παραλιακή Ζώνη Οικολογικής Προστασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νομικό Καθεστώς που διέπει την Περιοχή στην οποία έγιναν οι πιο πάνω επεμβάσεις NATURA 2000 Παραλιακή Ζώνη Οικολογικής Προστασίας"

Transcript

1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ταχ. Θυρίδα Λευκωσία Τηλ Επίτροπο Διοίκησης Era House Διαγόρου Λευκωσία Λευκωσία 22 Νοεμβρίου 2012 Καταστροφή σημαντικού βιότοπου για την αναπαραγωγή της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα Kαρέττα στην περιοχή Λίμνης, μέσα στην περιοχή του Δικτύου NATURA 2000 Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: Ιστορικό Στις 6 Σεπτεμβρίου 2012, εκσκαφείς ισοπέδωσαν και εκχέρσωσαν μεγάλη παραλιακή έκταση του δάσους ακακίας στην περιοχή Λίμνης κοντά στο παλιό μεταλλείο της Λίμνης στην Πόλη Χρυσοχούς στην Επαρχία Πάφου (εικόνες 1, 2, 3). Το δάσος αυτό βρίσκεται εντός της περιοχής Natura «Πόλις Γiαλιά» (Πόλις - Γιαλιά - CY ). Tο δάσος αυτό, που είναι σε κρατική γη, προστάτευε πλήρως την παραλία ωοτοκίας της χελώνας Καρέττα Καρέττα από την φωτορύπανση. Η καταστροφή του δάσους, σαν φυσικό φράγμα για την φωτορύπανση, έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου 2012, από το ίδιο το Τμήμα Δασών, κατόπιν σχετικής γραπτής αίτησης της Εταιρίας Cyprus Limni Resorts and Golfcourses Plc προς τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών (Εικόνες 4 και 5). Στις 7 Σεπτεμβρίου ακολούθησε επιτόπου επίσκεψη του Υπουργού ΓΦΠ&Π. Σχετικό είναι το άρθρο του Φιλελεύθερου στις 8 Σεπτεμβρίου που μιλά αφ εαυτού (επισυνάπτεται). Αμέσως μετά την επίσκεψη του Υπουργού, η Εταιρία (Cyprus Limni Resorts and Golfcourses Plc) προέβηκε η ίδια σε διάφορες ενέργειες στην περιοχή, περιλαμβανομένης και της περιοχής Natura. Οι νέες ενέργειες αυτές περιλάμβαναν ισοπέδωση και εκχέρσωση (εκτός των πεύκων και ευκαλύπτων) της όλης περιοχής δυτικά της αποβάθρας, βασικά από τον κύριο δρόμο Πόλης-Γιαλιάς, μέχρι τη θάλασσα, σημαντικό μέρος της οποίας βρίσκεται εντός της περιοχής Natura (εικόνες 7 και 8). Συγκεκριμένα περιλάμβανε εκτάσεις δασικής γης δυτικά των κτηρίων της αποβάθρας, την παραλία και τους αμμόλοφους. Παράλληλα έγινε μεταφορά μεγάλου όγκου ξένων χωμάτων και άπλωμα τους σχεδόν μέχρι την θάλασσα.. Στις 19 Σεπτεμβρίου ακολούθησε επιτόπου επίσκεψη Λειτουργών των αρμόδιων Κυβερνητικών Τμημάτων κλπ με ήδη ισοπεδωμένη και εκχερσωμένη την εν λόγω περιοχή, τόσο δυτικά όσο και ανατολικά της αποβάθρας 1

2 Νομικό Καθεστώς που διέπει την Περιοχή στην οποία έγιναν οι πιο πάνω επεμβάσεις 1. Προστατευόμενη σαν περιοχή NATURA 2000 (Πόλις Γιαλιά) με κύριο σκοπό την προστασία των χελώνων κατά την φωλεοποίηση τους, κατά την επώαση των αυγών και κατά την κάθοδο των μικρών χελώνων προς την θάλασσα μετά την εκκόλαψη τους (Νόμος για τη Προστασία και Διαχείριση της Φύσης και της Άγριας Ζωής. [Ν. Αρ. 153(Ι)/2003], και ο Τροποποιητικός Ν. [Αρ. 131(Ι)2006]).Υπεύθυνο είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος. 2. Προστατευόμενη περιοχή σαν Παραλιακή Ζώνη Οικολογικής Προστασίας βάσει της Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δήλωση Πολιτικής Πόλης Χρυσοχούς). Υπεύθυνο είναι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως. 3. Μέσα στην Ζώνη Προστασίας της Παραλίας (Νόμος για την Προστασία της Παραλίας). Υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών( ο Έπαρχος Πάφου, στην περίπτωση αυτή). 4. Δασική γη (Δάσος Μαυραλή) (Ο περί Δασών Νόμος. Υπεύθυνο είναι το Τμήμα Δασών. 5. Υπεύθυνο για τις θαλάσσιες χελώνες και την προστασία τους είναι το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, στα πλαίσια του Περί Αλιείας Νόμου και Κανονισμών. Ο Νόμος αυτός έχει πρόνοια και για την κήρυξη και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών για τις χελώνες, όπως έγινε για την περιοχή Λάρας/Τοξεύτρας. Για την περιοχή Πόλις- Γιαλιάς (που περιλαμβάνει και την περιοχή Λίμνης) ο Νόμος αυτός δεν έχει ακόμα πρόνοιες στο στάδιο αυτό για διαχείριση της σαν οικότοπος. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα προστασίας των χελωνών του ΤΑΘΕ καλύπτει όλες τις παραλίες της περιοχής. Κύριες διεθνείς Συμβάσεις που διέπουν την προστασία των θαλάσσιων χελώνων που η Κύπρος έχει επικυρώσει. Σύμβαση της Βέρνης (Επικυρώθηκε 1988) Σύμβαση CMS UNEP (Convention on Migratory Species - Επικυρώθηκε 2001) Barcelona Convention (R 1979) Amendments (Acc. 2001) - SPA Protocol (R ) - Protocol on Specially Protected Areas and Biological Diversity (R ) Όσο αφορά τις περιοχές NATURA 2000, (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη Διατήρηση των Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας) από τη στιγμή που μια περιοχή (στη περίπτωση αυτή η περιοχή «Πόλις Γiαλιά» CY ), Τόπος Κοινοτικής Σημασίας SCI, περιλαμβάνεται στο κατάλογο των περιοχών αυτών το Κράτος Μέλος έχει ευθύνη βάσει της Οδηγίας 92/43/EEC όπως: Article 4 of the Convention says: As soon as a site is placed on the list referred to in the third subparagraph of paragraph 2 (of this Article) it shall be subject to Article 6 (2), (3) and (4)). 2

3 Article 6 (2). Member States shall take appropriate steps to avoid, in the special areas of conservation, the deterioration of natural habitats and the habitats of species as well as disturbance of the species for which the areas have been designated, in so far as such disturbance could be significant in relation to the objectives of this Directive. (3). Any plan or project not directly connected with or necessary to the management of the site but likely to have a significant effect thereon, either individually or in combination with other plans or projects, shall be subject to appropriate assessment of its implications for the site in view of the site's conservation objectives. In the light of the conclusions of the assessment of the implications for the site and subject to the provisions of paragraph 4, the competent national authorities shall agree to the plan or project only after having ascertained that it will not adversely affect the integrity of the site concerned and, if appropriate, after having obtained the opinion of the general public. (4). If, in spite of a negative assessment of the implications for the site and in the absence of alternative solutions, a plan or project must nevertheless be carried out for imperative reasons of overriding public interest, including those of a social or economic nature, the Member State shall take all compensatory measures necessary to ensure that the overall coherence of Natura 2000 is protected. It shall inform the Commission of the compensatory measures adopted. Where the site concerned hosts a priority natural habitat type and/or a priority species, the only considerations which may be raised are those relating to human health or public safety, to beneficial consequences of primary importance for the environment or, further to an opinion from the Commission, to other imperative reasons of overriding public interest. Οι Καρέττα- Καρέττα (Caretta caretta) και η Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas) είναι είδη προτεραιότητας της Οδηγίας για τους Οικότοπους και βρίσκονται στο: ΑΝΝΕΧ ΙΙ - ANIMAL AND PLANT SPECIES OF COMMUNITY INTEREST WHOSE CONSERVATION REQUIRES THE DESIGNATION OF SPECIAL AREAS OF CONSERVATION Βρίσκονται επίσης στο: ANNEX IV - ANIMAL AND PLANT SPECIES OF COMMUNITY INTEREST IN NEED OF STRICT PROTECTION Οι επεμβάσεις στη περιοχή είναι φανερό, από διάφορες μελέτες που έγιναν, ότι έγιναν σαν ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ, με τις παρεμφερείς του αναπτύξεις( μέρος του οποίου σχεδιάστηκε να εφάπτεται και μερικώς να είναι εντός της περιοχής Natura καθώς και εντός των ορίων της ζώνης προστασίας της παραλίας και της παραλιακής ζώνης οικολογικής προστασίας. Αυτό φαίνεται και από σχετικές ιστοσελίδες και χάρτες. Η μια είναι του σχεδιαστή του γηπέδου γκολφ της Λίμνης.(Εικόνες 11Α, 11Β και 12) Με βάση τον Νόμο για την Φύση, για έργο που προγραμματίζεται να γίνει εντός ή πλησίον περιοχής Natura, που αφορά είδος προτεραιότητας της ΕΕ, θα πρέπει να προηγηθεί Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και κατά συνέπεια να εκτιμηθούν εάν οι επιπτώσεις του έργου θα επηρεάσουν σημαντικά και μακροχρόνια το υπό προστασία είδος και την ακεραιότητα της υπό προστασία περιοχής ( that it 3

4 will not adversely affect the integrity of the site... ). Επίσης οι πρόνοιες της Οδηγίας πιο πάνω για είδη και οικότοπους προτεραιότητας αναφέρουν ότι: Where the site concerned hosts a priority natural habitat type and/or a priority species, the only considerations which may be raised are those relating to human health or public safety, to beneficial consequences of primary importance for the environment or, further to an opinion from the Commission, to other imperative reasons of overriding public interest. Σημειώνεται ότι η περιοχή Natura της Πόλης Γιαλιάς είναι μια στενή λωρίδα κατά μήκος της θάλασσας το πλάτος της οποίας κυμαίνεται κυρίως γύρω στα 100 μέτρα ενώ κάποια μέρη της να είναι πιο στενά (γύρω στα 60 μέτρα) και με ένα μικρό μέρος της, στη περιοχή Λίμνης, όπου παρατηρείται η πιο πυκνή φωλεοποίηση της Καρέττα Καρέττα στο Κόλπο Χρυσοχούς, να φτάνει τα 200 μ. (Εικόνες 6, 9, 10). Η σημασία του δάσους για την απομόνωση της παραλίας από την φωτορύπανση (αλλά και σαν φραγμός στη πρόσβαση οχημάτων στην παραλία και μείωση της οδήγησης πάνω στη ίδια την παραλία) ήταν πολύ καλά γνωστή σε όλους που ασχολήθηκαν με την προστασία και διαχείριση της περιοχής. Το όλο θέμα της φωτορύπανσης στη περιοχή και της πλήρους προστασίας των αμμόλοφων έχει, μεταξύ άλλων, μελετηθεί σε βάθος στα πλαίσια της μελέτης που έγινε για το Διαχειριστικό Σχέδιο της περιοχής Πόλις-Γιαλιά, το οποίο σημειωτέο εκπονήθηκε από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που είχαν προσληφθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Το Διαχειριστικό Σχέδιο ολοκληρώθηκε το Ακολούθησε δημόσια παρουσίαση του προς όλους τους ενδιαφερόμενους στο Δήμο Πόλις, στις Σε συνέχεια και με βάση τα πιο πάνω, το θέμα είχε επίσης συζητηθεί στις διάφορες συσκέψεις της Επιστημονικής Επιτροπής για τη Φύση στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Συζητήθηκε η πρόταση του Τμήματος Περιβάλλοντος για την Γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής για το θέμα της διαχείρισης της περιοχής με σκοπό την ετοιμασία Διατάγματος που θα υπέγραφε ο Υπουργός Γ.Φ.Π &Π. Η τελική σύσκεψη έγινε στις ) Σχετικά είναι τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-4 που επισυνάπτονται. 4

5 Η Οικολογική Κίνηση που υποβάλλει το παράπονο είναι μη κυβερνητική οργάνωση εγγεγραμμένη ως σωματείο βάση του περί Σωματείων νόμου του 1972 και έχει αριθμό εγγραφής 837. Σας ζητούμε όπως ερευνήσετε στις καταγγελλόμενες υποθέσεις, την παραβίαση νομοθεσιών και την περίπτωση παραβίασης των αρχών της χρηστής διοίκησης από: το Τμήμα Δασών το Τμήμα Περιβάλλοντος το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών όπως και από οποιανδήποτε άλλη σχετική Αρχή. Με εκτίμηση για την Οικολογική Κίνηση Κύπρου, Γιάγκος Κτωρίδης Γενικός Γραμματέας Άγγελος Παπαγεωργίου Μέλος Συντονιστικής Επιτροπής 5

6 ΕΙΚΟΝΕΣ Εικόνα 1 Εικόνα 2 6

7 Εικόνα 3 Εικόνα 4 7

8 Εικόνα 5 Google map της περιοχής Λίμνης με τις περιοχές εκχέρσωσης του προστατευτικού (για την φωτορύπανση) δάσους ακακίας Αποβάθρα Εικόνα 6 Όρια περιοχής Natura στην αναφερόμενη περιοχή. (Διαγραμμισμένη περιοχή με πράσινο, χερσαία και θαλάσσια) 8

9 Εικόνα 7 Εκχέρσωση και επιχωμάτωση στην παραλιακή ζώνη Εικόνα 8 Καταστροφή αμμόλοφων στην παραλιακή ζώνη 9

10 Εικόνα 9 Μικρές χελώνες κατευθύνονται προς την θάλασσα μετά την εκκόλαψη τους στην παραλία της Λίμνης Εικόνα 10 Φωλιές χελώνας στη παραλία της Λίμνης 10

11 Εικόνα 11Α Σχέδιο περιοχής ανάπτυξης του παραλιακού γηπέδου γκολφ στη Λίμνη (Jack Nicklaus' Limni Links makes the most of the coastal countryside) Εικόνα 11Β Γενικό Σχέδιο της περιοχής ανάπτυξης των γηπέδων γκολφ στη Λίμνη 11

12 Εικόνα 12 Η κοκκινισμένη περιοχή είναι η περιοχή δημιουργίας του γηπέδου γκολφ και των συναφών αναπτύξεων. Limni Golf Resort - Limni Golf Resort million sq/m - 750m Shorefront Gary Player/Jack Nicklaus 36 Hole PGA Golf Courses in Polis Cyprus 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Η σημασία της παράκτιας περιοχής Λίμνης για τις χελώνες Ο Κόλπος Χρυσοχούς είναι ο πιο σημαντικός οικότοπος αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα-Καρέττα (Caretta caretta) στην Κύπρο. Η χελώνα αυτή είναι προστατευόμενο είδος, και είδος προτεραιότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραλία της «Λίμνης» παρουσιάζει την πιο πυκνή φωλεοποίηση σε ολόκληρο τον Κόλπο, με σχεδόν διπλάσια πυκνότητα φωλιών από οποιανδήποτε άλλη παραλία του Κόλπου. Η παράκτια περιοχή της Λίμνης αποτελεί σημαντικό μέρος της ευρύτερης προστατευόμενης περιοχής του Κόλπου που έχει ήδη περιληφθεί στο δίκτυο Φύση Η εν λόγω περιοχή έχει επίσης κηρυχθεί σαν Παραλιακή Ζώνη Οικολογικής Προστασίας βάσει του περί Πολεοδομίας Νόμου (Δήλωση Πολιτικής Πόλης Χρυσοχούς) Εν όψη της σημασίας της παράκτιας περιοχής της Λίμνης για τη προστασία της χελώνας Καρέττα-Καρέττα και του γεγονότος ότι η περιοχή περιλαμβάνεται στη περιοχή Natura 2000 όπως και στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας και την Παραλιακή Ζώνη Οικολογικής Προστασίας, η οποιαδήποτε διαχείριση της και οποιονδήποτε προτεινόμενο έργο σε αυτή, ή πλησίον της, θα πρέπει να ακολουθούν τις πρόνοιες των σχετικών νόμων και ειδικά της Οδηγίας για τους Οικότοπους Η οποιαδήποτε επέμβαση στην παράκτια περιοχή της Λίμνης εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους υποβάθμισης της και αλλοίωσης των παραμέτρων που την καθιστούν πολύ σημαντική παραλία φωλεοποίησης της Καρέττα-Καρέττα Τέλος, εάν χρειαστεί να αναληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια για τη περαιτέρω προστασία του βιότοπου, αυτή θα πρέπει ληφθεί στα πλαίσια του διαχείρισης της περιοχής από τα αρμόδια Τμήματα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Για το πρόγραμμα προστασίας των χελώνων επισυνάπτεται σχετικό φυλλάδιο του ΤΑΘΕ. Το πρόγραμμα, που είναι κυβερνητικό, άρχισε το 1978 από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Πρόταση του Τμήματος Περιβάλλοντος - Γνωμοδότηση Επιστημονικής Επιτροπής, για την περιοχή του Δικτύου Natura 2000 «CY Πόλις-Γιαλιά», βάσει του άρθρου 15 του περί Προστασίας της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου (Αρ.153(Ι)/2003). Αποστάληκε στα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής για τη Συνεδρίαση της «Η Επιστημονική Επιτροπή εκδίδει την παρούσα Γνωμοδότηση με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των παραδοσιακών γεωργικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη των κοινοτήτων και την παράλληλη ανάπτυξη συμβατών οικονομικών δραστηριοτήτων. Η «Ειδική Ζώνη Διατήρησης» αποτελεί την περιοχή του Δικτύου Natura 2000 «Πόλις-Γιαλιά», όπως αυτή έχει οριοθετηθεί κατά τις διαδικασίες πρότασης και ένταξης περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Δίκτυο. Πανίδα Caretta caretta Οι χελώνες Caretta caretta μεταναστεύουν σε εύκρατες περιοχές και φωλιάζουν σε γεωγραφικά πλάτη μεταξύ βόρεια και νότια του Ισημερινού. Στη Μεσόγειο, η ωοτοκία διαρκεί από τα τέλη Μαΐου μέχρι τις αρχές Αυγούστου σε αμμώδεις παραλίες χαμηλής δυναμικότητας. Κατά την περίοδο αναπαραγωγής, οι χελώνες χρησιμοποιούν τη θαλάσσια περιοχή για το ζευγάρωμα και την επώαση αυγών. Οι παραλίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στον κύκλο ζωής των χελωνών καθώς αποτελούν το σημείο που χρησιμοποιούν οι θηλυκές χελώνες για ωοτοκία. Η ποιότητα του περιβάλλοντος επώασης και ωοτοκίας είναι σημαντική σε ότι αφορά την εξασφάλιση καλής οξυγόνωσης των αυγών και κατά συνέπεια της σωστής ανάπτυξης των εμβρύων. Μετά το πέρας της περιόδου ωοτοκίας, οι χελώνες Caretta caretta μεταναστεύουν σε άλλες περιοχές βόσκησης και διαχείμασης. Η διατήρηση των χελωνών εξαρτάται από την κατάσταση, τόσο της παραλίας φωλεοποίησης, όσο και από την κατάσταση του οικοτόπου της ποσειδώνιας. Σημαντική οικολογική απαίτηση του είδους Caretta caretta αποτελεί και η αποφυγή της φωτορύπανσης.» 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Από την Μελέτη για το Διαχειριστικό Σχέδιο Πόλης - Γιαλιάς Θαλάσσιες χελώνες Γενικά στοιχεία βιολογίας -οικολογίας θαλάσσιων χελωνών Παρουσίαση επεξεργασία στοιχείων πεδίου για τις θαλάσσιες χελώνες Εκτίμηση φωτορύπανσης Οι πηγές φωτορύπανσης στην παραλία φωλεοποίησης επιδρούν αρνητικά τόσο στους νεοσσούς όσο και στις ενήλικες θαλάσσιες χελώνες. Η επίδραση του φωτισμού στις ενήλικες θαλάσσιες χελώνες έχει ως αποτέλεσμα να τις αποτρέπουν να εμφανιστούν στην παραλία φωλεοποίησης και μειώνουν τις δραστηριότητες φωλεοποίησης, ενώ στην περίπτωση των νεοσσών έχει ως αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό τους όταν ανέρχονται στην επιφάνεια και κατευθύνονται προς τη θάλασσα. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικός ο προσδιορισμός των επιπέδων φωτισμού κατά μήκος των 10Km της παραλίας φωλεοποίησης. Η μελέτη της φωτορύπανσης επιτεύχθηκε εντός δύο ημερών κατά τις βραδινές ώρες και χωρίζοντας την παραλία σε δύο τμήματα των 5Km. Όπως αναφέραμε οι εργασίες έγιναν τις βραδινές ώρες ώστε να καταγραφούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες οι πηγές φωτός. Τα επίπεδα φωτορύπανσης εκτιμήθηκαν οπτικά και έτσι προέκυψαν οι εξής κατηγορίες: 1=καθόλουφωτισμός 2=πολύ χαμηλός φωτισμός (>100m από την παραλία) 3=χαμηλός φωτισμός (>100m από την παραλία, συμπεριλαμβανομένου του φωτισμού του δρόμου) 4=μέτριος φωτισμός (εντός των 100m απόστασης από την παραλία) 5=υψηλά επίπεδα φωτισμού (εντός των 50m απόστασης από την παραλία) Όλες οι πληροφορίες που έχουν καταγραφεί με το σύστημα GPS επεξεργάστηκαν με το πρόγραμμα ArcMap Vers Τα επίπεδα της φωτορύπανσης της παραλίας κυμαίνεται από το επίπεδο 0,που αντιστοιχεί σε καμία ορατότητα του φωτός και στο επίπεδο 5 που αντιστοιχεί σε υψηλά επίπεδα φωτορύπανσης από φωτισμό αυτοκινήτων, του δρόμου, των εστιατορίων και των καφετεριών, καθώς και από τα σπίτια. Χρησιμοποιώντας το σύστημα GIS καταγράφηκαν όλες οι κατηγορίες των επιπέδων φωτορύπανσης σε σχέση με την τοποθέτηση των φωλιών. Έγινε αποτίμηση της εξάπλωσης των φωλιών σε σχέση με τα επίπεδα φωτορύπανσης για: Ολόκληρη την παραλία φωλεοποίησης των 10Km Το τμήμα των 5Km της παραλίας Γιαλιά 15

16 Το τμήμα των 5Km της παραλίας των τμημάτων Natura, Πόλις, Λίμνη και Αργάκα Πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή αποτίμηση επεξεργασία των δύο τμημάτων της παραλίας, γιατί η παραλία της Γιαλιάς βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον δρόμο και μπροστά από αναπτυξιακές δραστηριότητες, ενώ το άλλο τμήμα βρίσκεται σε απόσταση 300m από τον κεντρικό δρόμο, με μικρή ανάπτυξη πίσω από την παραλία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργασιών πεδίου, στο 62% των 10Km παραλίας παρατηρήθηκαν χαμηλά επίπεδα φωτός (πίνακας ). Στο 12,5% παρατηρήθηκαν μέτρια έως υψηλά επίπεδα φωτορύπανσης και ιδιαίτερα στο τμήμα της Γιαλιάς όπου παρουσιάζεται ανάπτυξη μπροστά στην παραλία. Η ανάλυση της εξάπλωσης των φωλιών έδειξε ότι το 72% των φωλιών εμφανίζεται σε περιοχές παραλίας με χαμηλά επίπεδα φωτός. Στην παραλία της Γιαλίας το 40% των φωλιών εμφανίζεται σε θέσεις με χαμηλά επίπεδα φωτός και στην παραλία από Natura έως Αργάκα το 93% των φωλιών παρατηρείται επίσης σε θέσεις με χαμηλά επίπεδα φωτός. Στο τμήμα της Γιαλιάς, το 45% των φωλιών παρατηρείται σε περιοχές με χαμηλά επίπεδα φωτός. Σε αυτά τα τμήματα παρατηρείται κυρίως φωτισμός του δρόμου. Τα χαμηλά επίπεδα φωτισμού του δρόμου έχουν αμελητέες επιπτώσεις στις δραστηριότητες των ενηλίκων ατόμων, ωστόσο αυτού του είδους ο φωτισμός δημιουργεί έντονο πρόβλημα στους νεοσσούς που ανέρχονται στην επιφάνεια με αποτέλεσμα τα υψηλά επίπεδα αποπροσανατολισμού τους. Σύμφωνα με τις εργασίες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρατηρήθηκε ότι τα φώτα των αυτοκινήτων κατευθύνονται προς διάφορα τμήματα της παραλίας με αποτέλεσμα να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην προσπάθεια φωλεοποίησης, σε αντίθεση με την περιοχή των τμημάτων από Natura έως Αργάκα, όπου η παραλία βρίσκεται σε απόσταση 300m από τον δρόμο και παρουσιάζεται υψηλή βλάστηση. Ένα ποσοστό 17% των φωλιών εμφανίζεται σε περιοχές με μέτρια έως υψηλή φωτορύπανση κυρίως μπροστά σε εγκαταστάσεις εστιατορίων, καφετεριών και ιδιωτικών κατοικιών. Το 63% των φωλιών στην περιοχή της Γιαλιάς εμφανίζεται σε τμήματα παραλίας όπου η φωτορύπανση δεν έχει καμία επίπτωση στην εμφάνιση των νεοσσών καθώς και στην επιβίωση τους μέχρι να φτάσουν στη θάλασσα. Με τον έλεγχο του φωτισμού σε αυτό το τμήμα των 5Km παραλίας, θα επιτευχθεί αύξηση των δραστηριοτήτων φωλεοποίησης και μείωση του αποπροσανατολισμού των νεοσσών. Στο τμήμα Natura Αργάκα, τα επίπεδα βλάστησης κυμαίνονται από χαμηλά έως μέτρια και η φωτορύπανση περιορίζεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα κατά μήκος των 5Km της ακτογραμμής. Το 93% των φωλιών εμφανίζεται σε τμήματα που παρουσιάζουν καμία έως χαμηλή φωτορύπανση (1-3) και με ύψη βλάστησης χαμηλά έως μέτρια (Πίνακας ). Το 54% των φωλιών ενδεχομένως να απειλούνται από τις ιδιωτικές κατοικίες και τις τουριστικές εγκαταστάσεις και εξαιτίας των χαμηλών επιπέδων βλάστησης, προκαλώντας αποπροσανατολισμό των νεοσσών. 16

17 Πίνακας : Ο αριθμός των φωλιών που καταγράφηκαν σε σχέση με τα επίπεδα φωτορύπανσης Συνολικό τμήμα % (n = 308) Γιαλιά % (n = 115) Natura-Αργάκα % (n = 192) 1 (καθόλου) 23,5 9, (Πολύ χαμηλό) 49,5 28, (χαμηλό) 20, (μέτριο) 1 3,5 0 5 (ψηλό) 5,5 13,5 0,5 17

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην Κρήτη κατά το 2013

Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην Κρήτη κατά το 2013 ΑΡΧΕΛΩΝ - Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Η προστασία της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στην Κρήτη κατά το 2013 Συνοπτική έκθεση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συντάκτες: Ρεγγίνα Στεφανάτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CY3000008 ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ CY3000008 ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 14 ο χιλ. Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας 57001 Θέρμη Τηλ. : 2310 473 320, Fax: 2310 471 795 E-mail: ekby@ekby.gr ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ: «CY3000008 ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΒΑΪ ΘΕΡΜΗ 2002 Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Υπουργείου Γεωργίας-Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κρυσταλλία Ευαγγελάτου Περιβαλλοντολόγος ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Χαιρετισμός Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας Προτεινόμενη βιβλιογραφική αναφορά: Δημαλέξης, Α., Καστρίτης, Θ., Μανωλόπουλος, Α., Κορμπέτη, Μ., Φριτς, Γ., Saravia Mullin, V., Ξηρουχάκης, Σ. & Μπούσμπουρας Δ. (2010) Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της περιφέρειας Ηπείρου

ιαχείριση οικολογικά ευαίσθητων περιοχών της περιφέρειας Ηπείρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ιαχείριση οικολογικά ευαίσθητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». Επιβλέπουσα: Διδασκάλου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE13/NAT/ /CY/000176

LIFE13/NAT/ /CY/000176 Συνεργαζόμενοι φορείς Παραδοτέο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΣΙΗΣ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ» Deliverable: Management Plan for the Natura 20000 site Periochi Koshis Pallourokampos Action

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας

Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Σχέδιο νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας Λαμβάνοντας υπόψη, 1 Άρθρο 1 Σκοπός 2 Άρθρο 2 Ορισμοί 3 Άρθρο 3 Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 4 Άρθρο 4 ιαχείριση προστατευόμενων περιοχών 11

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «CY4000002 ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «CY4000002 ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» 14 ο χιλ. Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας 57001 Θέρμη Τηλ. : 2310 473 320, Fax: 2310 471 795 E-mail: ekby@ekby.gr ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ: «CY4000002 ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 55 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η θέσπιση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200>

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. <ΣΑΜΠΑΡΙΖΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΒΚ 123-199 - 200> ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Σ.Χ.Α..Α. Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: ημόσια Έκταση της περιοχής Ερμιόνης, Ν. Αργολίδος, που αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΗ 2000 «ΣΤΕΝΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ GR 2140001 (SCI)» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Έκθεση Προόδου Καλύπτει τις δράσεις του προγράμματος από 01/09/2010 μέχρι 31/07/2011 Ημερομηνία υποβολής της έκθεσης 01/09/2011 Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη επίδρασης θηρευτών στα αναπαραγόμενα παρυδάτια στη Λίμνη Ορόκλινης

Μελέτη επίδρασης θηρευτών στα αναπαραγόμενα παρυδάτια στη Λίμνη Ορόκλινης Μελέτη επίδρασης θηρευτών στα αναπαραγόμενα παρυδάτια στη Λίμνη Ορόκλινης Νικόλαος Κασίνης, Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας Αύγουστος 2014 Μελέτη επίδρασης θηρευτών στα αναπαραγόμενα παρυδάτια στη Λίμνη Ορόκλινης

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό. Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015

Περιοδικό. Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015 Περιοδικό Α Β Ο Κ Ε Τ Α Τεύχη 3-4 /Ιανουάριος 2015 ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Φορέας Διαχείρισ ης ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Καταγραφή και Παρακολούθηση των τύπων οικότοπων και των ειδών χλωρίδας

Διαβάστε περισσότερα

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠερΔικ 3/2010 (ΕΤΟΣ 14ο) 439 Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΙΑΣ, ΔΝ, Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΑΙ ΔΙΧΩΣ ΚΥΜ ΑΓΡΙΩΠΟ. ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΛΙΜΝΗ Σ ΑΓΑΠΩ»

«ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΑΙ ΔΙΧΩΣ ΚΥΜ ΑΓΡΙΩΠΟ. ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΛΙΜΝΗ Σ ΑΓΑΠΩ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΑΙ ΔΙΧΩΣ ΚΥΜ ΑΓΡΙΩΠΟ. ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΛΙΜΝΗ Σ ΑΓΑΠΩ» ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ «Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ Έτος 2013

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ Έτος 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ Έτος 2013 Γενικές πληροφορίες Κεφαλονιά Η Κεφαλονιά είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος νησί του Ιονίου. Βρίσκεται στη μέση του Ιονίου Πελάγους στη Δυτική Ελλάδα, μεταξύ των παραλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ Σύμβουλοι Διαχείρισης Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων Συντονισμός Μελέτης Άννα Γκατζέλια Βιολόγος DEA Οικολογίας Συντονισμός Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ Ε.Μ.Π. - ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα