ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΡΘΡΟ 1 A. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Οι πιο κάτω όµιλοι 1. Όµιλος Γκολφ Τσάδας (γνωστός και ως Τσάδα Γκολφ Κλαµπ) 2. Όµιλος Γκολφ Παλάιπαφος (γνωστός και ως Σίκρετ Βάλεϋ Γκολφ Κλαµπ) 3. Όµιλος Γκολφ Λευκωσίας (γνωστός και ως Nικοσία Γκολφ Κλαµπ), Ίδρυσαν την Κυπριακή Οµοσπονδία Γκολφ. Η επωνυµία της Οµοσπονδίας µεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα ως CYPRUS GOLF FEDERATION. B. ΕΔΡΑ Έδρα της Κυπριακής Οµοσπονδίας Κύπρου ορίζεται η Λευκωσία. Γ. ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η οµοσπονδία εκπροσωπεί το άθληµα διεθνώς, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς της οικείας διεθνούς οµοσπονδίας και της Διεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ). Η οµοσπονδία είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Γκολφ. Μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οµοσπονδία δύναται να επιδιώξει να καταστεί µέλος και άλλων Διεθνών Οµοσπονδιών, οµοειδών σκοπών, να εγγράφεται ή να αποχωρεί από αυτές Δ. ΣΧΕΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΕΛΩΝ Απαγορεύεται ρητά στη οµοσπονδία να επεµβαίνει, µε οποιονδήποτε τρόπο, στην διοικητική και οικονοµική αυτονοµία των σωµατείων µελών της ή να εκχωρεί τα κάθε είδους δικαιώµατά της υπέρ οποιουδήποτε άλλου σωµατείου νοουµένου ότι αναφορικά µε διοικητικά θέµατα, τα σωµατεία- µέλη τηρούν τα συµφέροντα της Οµοσπονδίας και του Ευρωπαϊκού Συνδέσµου Γκολφ καθώς και τους κανόνες και κανονισµούς των. Δεν θεωρείται επέµβαση σε περίπτωση όπου η Οµοσπονδία ζητήσει από ένα σωµατείο να τηρήσει τα πιο πάνω. Ιούνιος 2012 Σελίδα 1 από 19

2 ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (α) Το Καταστατικό είναι γραµµένο στην ελληνική γλώσσα, αλλά και µε µετάφραση στην αγγλική. Για σκοπούς ερµηνείας, το ελληνική κείµενο θεωρείται το επίσηµο κείµενο. (β) Το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας είναι η µόνη αρχή αρµόδια για την ερµηνεία του παρόντος Καταστατικού και οποιεσδήποτε αποφάσεις του Συµβουλίου αναφορικά µε την ερµηνεία του Καταστατικού είναι τελεσίδικες και δεσµευτικές για όλα τα µέλη εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΙ Οι σκοποί για τους οποίους ιδρύεται η Κυπριακή Οµοσπονδία Γκολφ είναι οι εξής: (α) Ο συντονισµός όλων των κυπριακών Σωµατείων, Συνδέσµων και Εταιρειών που καλλιεργούν το άθληµα του γκολφ, (β) Η οργάνωση, διοίκηση, κατεύθυνση, διάδοση και ανάπτυξη του αθλήµατος του γκολφ (γ) Η έγκριση και εποπτεία διεθνών και άλλων εκδηλώσεων γκολφ που τελούνται στην Κύπρο (δ) Η εκπροσώπηση της Κύπρου στο εξωτερικό και η συµµετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις και συνέδρια γκολφ (ε) Η επιλογή εκπροσώπων για συµµετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις και πρωταθλήµατα στο εξωτερικό (ζ) Η υποστήριξη διεθνούς οµάδας ή οποιασδήποτε άλλης οµάδας σε επίσηµους διεθνείς αγώνες γκολφ (η) Η οργάνωση για τα µέλη πρωταθληµάτων, τουρνουά και άλλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που σχετίζονται µε το γκολφ (θ) Η διασφάλιση ότι το γκολφ παίζεται σύµφωνα µε τους "Κανόνες του Γκολφ" όπως αυτοί καθορίζονται από το Royal and Ancient Golf Club of St Andrews (R&A) και η εφαρµογή των Κανόνων Ερασιτεχνισµού όπως αυτοί καθορίζονται από το R&A. (ι) Η διοργάνωση συνεδρίων, επιµορφωτικών σεµιναρίων και εκπαιδευτικών διαλέξεων και µαθηµάτων σε σχέση µε το γκολφ, και η µετάκληση ειδικών από το εξωτερικό για το σκοπό αυτό. Η προώθηση των δραστηριοτήτων της Οµοσπονδίας σε διεθνή συνέδρια, επιµορφωτικά σεµινάρια και εκπαιδευτικές διαλέξεις και µαθήµατα που σχετίζονται µε το γκολφ τα οποία οργανώνονται από το R&A ή οποιοδήποτε άλλο διεθνές σώµα το οποίο προωθεί το γκολφ (κ) H απόκτηση ιδιόκτητων αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίες επιτρέπουν την άσκηση το αθλήµατος µε τρόπο ο οποίος συνάδει µε τα διεθνή πρότυπα και τους κανονισµούς του R&A. Ιούνιος 2012 Σελίδα 2 από 19

3 (λ) Η συνεργασία µε επίσηµους αθλητικούς φορείς στην Κύπρο και µε οποιουσδήποτε άλλους νοµικούς φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό µε σκοπό την προώθηση και επίτευξη των υποχρεώσεων αυτών. (µ) Η οµοσπονδία έχει ως σκοπό την ανάπτυξη του φίλαθλου πνεύµατος και του «ευ αγωνίζεσθε», την προσέλκυση της νεολαίας στον αθλητισµό, και γενικότερα την κοινωνική και πολιτική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας µάσα από το άθληµα, καθώς και την ανάπτυξη της φιλίας και την συναδέλφωση µεταξύ των λαών για την εδραίωση της Παγκόσµιας Ειρήνης. Προωθεί και λαµβάνει µέτρα για την πάταξη και των εξοστρακισµό της βίας από τους αθλητικούς χώρους και της λήψης διεγερτικών ουσιών από αθλούµενους ή της χρήσης κάθε µέσου σωµατικής ή νευρικής διέγερσης, που είναι ενδεχόµενο να επιφέρει τεχνική µεταβολή της φυσικής αγωνιστικής ικανότητας των αθλουµένων. (ν) Η οµοσπονδία λειτουργεί µε σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισµού της Κύπρου. Αθλητισµός είναι ο σκοπός της οµοσπονδίας. (ξ) Για τους σκοπούς αυτούς συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς και ιδιαίτερα µε το αρµόδιο για θέµατα αθλητισµού Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, τον ΚΟΑ, την Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή κ.α. (ο) Η οµοσπονδία υποβάλλει στους αρµόδιους φορείς εισηγήσεις, συµπεράσµατα, παρατηρήσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη, διάδοση και καλλιέργεια του γκολφ, θεωρώντας καθήκον της τη θετική και ουσιαστική συµβολή στον αθλητικό σχεδιασµό της Κύπρου. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Α. Η Οµοσπονδία είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός και οι πόροι του προέρχονται από: (α) Τις ετήσιες συνδροµές των µελών (β) Συνδροµές του Κυπριακού Οργανισµού Αθλητισµού (ΚΟΑ) (γ) Έκτακτες εισφορές ή επιδοτήσεις από άτοµα, οργανισµούς, εµπορικούς οίκους, και άλλα οργανωµένα σύνολα ή άλλες νόµιµες πηγές στην Κύπρο ή το εξωτερικό (δ) Εκδηλώσεις που οργανώνει η Οµοσπονδία (ε) Δωρεές µελών ή ξένων προς την Οµοσπονδία προσώπων ή οργανωµένων συνόλων (ζ) Δικαιώµατα συµµετοχής σε διοργανώσεις της Οµοσπονδίας. Β. Οικονοµική και τεχνική βοήθεια ΚΟΑ (α) Η οµοσπονδία καταρτίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο στον ΚΟΑ τον εγκεκριµένο Προϋπολογισµό της καθώς και έκθεση της αθλητικής δραστηριότητας των τµηµάτων της ως και κάθε άλλα ευλόγως ζητούµενα στοιχεία, για να µελετηθούν και να καθαρισθεί το ύψος της εκάστοτε επιχορήγησης από τον ΚΟΑ. Ιούνιος 2012 Σελίδα 3 από 19

4 (β) Η οµοσπονδία διαθέτει την οικονοµική και τεχνική βοήθεια του ΚΟΑ αποκλειστικά για τον σκοπό που της χορηγήθηκε. Απαγορεύεται διάθεση της οικονοµικής και τεχνικής βοήθειας του ΚΟΑ για αλλότριο σκοπό. (γ) Η οµοσπονδία αναγνωρίζει την εξουσία του ΚΟΑ για έλεγχο και παρακολούθηση της διάθεσης των χορηγούµενων σ αυτήν οικονοµικών και τεχνικών ενισχύσεων και παρέχει στον ΚΟΑ κάθε ζητούµενο στοιχείο για πραγµατικό και πλήρη έλεγχο. (δ) (i) Η οµοσπονδία υποβάλλει στον ΚΟΑ απολογισµό για τα ποσά µε τα οποία επιχορηγήθηκε. (ii) Για κάθε έργο ή δραστηριότητα της που χρηµατοδοτήθηκε από τον ΚΟΑ υποβάλλει, µε την ολοκλήρωση του έργου, πλήρη απολογισµό. (iii) Η οµοσπονδία στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους καταρτίζει ισολογισµό και λογαριασµό κερδοζηµιών και αν της ζητηθεί τον υποβάλλει στον ΚΟΑ δεόντως εξελεγµένο. ΑΡΘΡΟ 5 ΜΕΛΗ Η Οµοσπονδία αποτελείται από Πλήρη Μέλη και Εταιρικά Μέλη. Πλήρη Μέλη µε δικαίωµα ψήφου είναι τα Κυπριακά Σωµατεία Γκολφ, τα οποία συστάθηκαν στη Δηµοκρατία σύµφωνα µε τον Περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµο και είναι αναγνωρισµένα από τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού (ΚΟΑ). Εταιρικά Μέλη χωρίς δικαίωµα ψήφου και εκπροσώπησης είναι σώµατα ή οργανισµοί, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό, των οποίων οι σκοποί περιλαµβάνουν την προώθηση του γκολφ στην Κύπρο. ΑΡΘΡΟ 6 ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Γίνονται αποδεκτές αιτήσεις υποψηφίων ως πλήρη µέλη προς την Κυπριακή Οµοσπονδία Γκολφ, νοουµένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω όροι: (α) Το υποψήφιο µέλος είναι αναγνωρισµένο ως Αθλητικό Σωµατείο, Εταιρεία ή Σύνδεσµος από τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού (ΚΟΑ) και, όπου αυτό απαιτείται, είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο Σωµατείων ή Εταιρειών στο Υπουργείο Εσωτερικών. (β) Το υποψήφιο µέλος οργανώνει τουλάχιστο δυο αγώνες ετησίως. (γ) Το υποψήφιο µέλος καταβάλλει συνδροµή όπως η Οµοσπονδία ήθελε από καιρό σε καιρό επιβάλει. Ιούνιος 2012 Σελίδα 4 από 19

5 Γίνονται αποδεκτές αιτήσεις υποψηφίων ως εταιρικά µέλη προς την Κυπριακή Οµοσπονδία Γκολφ, νοουµένου ότι πληρούνται οι πιο κάτω όροι: (α) Το υποψήφιο µέλος οργανώνει τουλάχιστο δυο αγώνες ετησίως. (β) Το υποψήφιο µέλος καταβάλλει συνδροµή όπως η Οµοσπονδία ήθελε από καιρό σε καιρό επιβάλει. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ Οι γραπτές αιτήσεις για συµµετοχή ως πλήρη µέλη από ενδιαφερόµενα Σωµατεία, Εταιρείες ή Συνδέσµους πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω έγγραφα: (α) Πιστοποιητικό της νόµιµης αναγνώρισης του (β) Αντίγραφο του Καταστατικού και Εσωτερικών Κανονισµών του (γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τηρεί µητρώο µε τα ονόµατα, τις διευθύνσεις και αριθµούς επαφής των µελών του. Οι γραπτές αιτήσεις για συµµετοχή ως εταιρικά µέλη πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω έγγραφα: (α) Όπου απαιτείται, επίσηµο αντίγραφο του Καταστατικού του (β) Αντίγραφο του Καταστατικού ή/ και Εσωτερικών Κανονισµών του (γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι τηρεί µητρώο µε τα ονόµατα, τις διευθύνσεις και αριθµούς επαφής των µελών του. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ Κάθε πλήρες µέλος της Οµοσπονδίας έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: (α) Να συµµετέχει στο Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, (β) Να απευθύνεται στο Διοικητικό Συµβούλιο, (γ) Να εκπροσωπεί την Οµοσπονδία σε διεθνές επίπεδο σε διοργανώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό µε συµµετοχή στην Εθνική Οµάδα, µε µέλη τα οποία είναι πολίτες κρατών της ΕΕ, νοουµένου ότι τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται από το Συµβούλιο µε σχετικούς κανονισµούς. (δ) Να εγγράφει θέµατα προς συζήτηση στην ετήσια ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Οµοσπονδίας, τηρουµένων των διατάξεων του Καταστατικού (ε) Να παύσει να είναι µέλος της Οµοσπονδίας, κατόπιν απόφασης της πλειοψηφίας 2/3 των µελών σε Γενική Συνέλευση, νοουµένου ότι το Ιούνιος 2012 Σελίδα 5 από 19

6 µέλος έχει πρώτα εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις του προς την Οµοσπονδία, (ζ) Να ζητεί και να λαµβάνει οικονοµική βοήθεια από την Οµοσπονδία µε βάση συγκεκριµένου προϋπολογισµού που υποβάλλεται στην Οµοσπονδία και νοουµένου ότι η Οµοσπονδία έχει την οικονοµική ευχέρεια να παρέχει τέτοια βοήθεια. Κάθε Εταιρικό µέλος της Οµοσπονδίας έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα: (α) Να απευθύνεται στο Διοικητικό Συµβούλιο (β) Να εκπροσωπεί την Οµοσπονδία σε διεθνές επίπεδο σε διοργανώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό µε συµµετοχή στην Εθνική Οµάδα, µε µέλη τα οποία είναι πολίτες κρατών της ΕΕ, νοουµένου ότι τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται από το Συµβούλιο µε σχετικούς κανονισµούς. (γ) Να εγγράφει θέµατα προς συζήτηση στην ετήσια ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Οµοσπονδίας, τηρουµένων των διατάξεων του Καταστατικού (δ) Να παύσει να είναι µέλος της Οµοσπονδίας, κατόπιν απόφασης της πλειοψηφίας 2/3 των µελών σε Γενική Συνέλευση, νοουµένου ότι το µέλος έχει πρώτα εκπληρώσει όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις του προς την Οµοσπονδία, (ε) Να ζητεί και να λαµβάνει οικονοµική βοήθεια από την Οµοσπονδία µε βάση συγκεκριµένου προϋπολογισµού που υποβάλλεται στην Οµοσπονδία και νοουµένου ότι η Οµοσπονδία έχει την οικονοµική ευχέρεια να παρέχει τέτοια βοήθεια. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Κάθε πλήρες µέλος της Οµοσπονδίας έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: (α) Να τηρεί τις διατάξεις του Καταστατικού της Οµοσπονδίας, τους σχετικούς νόµους, και τους Κανόνες και Κανονισµούς του R & A. (β) Να προωθεί το άθληµα του γκολφ και να συνεργάζεται µε το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας (γ) Να συµµορφώνεται προς τους κανόνες που θεσπίζει και τις αποφάσεις που λαµβάνει το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας (δ) Να οργανώνει πρωταθλήµατα και άλλες ειδικές εκδηλώσεις (ε) Να συµµετέχει στο Παγκύπριο Πρωτάθληµα και άλλες διοργανώσεις της Οµοσπονδίας και σε άλλες Παγκύπριες διοργανώσεις που οργανώνονται από την Οµοσπονδία ή υπό την αιγίδα της (ζ) Να διατηρεί µητρώο των ονοµάτων, διευθύνσεων, ηλεκτρονικών διευθύνσεων και χάντικαπ όλων των µελών του (η) να υποβάλλει στο Συµβούλιο της Οµοσπονδίας το πρόγραµµα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Σωµατείου, Εταιρείας ή Συνδέσµου του για την επόµενη χρονιά, για έγκριση και συµπερίληψη Ιούνιος 2012 Σελίδα 6 από 19

7 στο γενικό πρόγραµµα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Οµοσπονδίας (θ) Να υποβάλλει στο Συµβούλιο της Οµοσπονδίας απολογισµό όλων των δραστηριοτήτων των µελών για την προηγούµενη χρονιά για συµπερίληψη της στον ετήσιο απολογισµό της Οµοσπονδίας (ι) Να διεξάγει τις δραστηριότητες του εντός των πλαισίων και κατευθυντήριων γραµµών που καθορίζονται από τις Γενικές Συνελεύσεις και το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, µε σκοπό την προώθηση του αθλήµατος (κ) Να καταβάλλει στην Οµοσπονδία συνδροµές όπως καθορίζοντα από καιρό σε καιρό από το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας (βλ. Άρθρο 13) (λ) Να συντάσσει Καταστατικό το οποίο να διέπει τη λειτουργία του µε τρόπο ο οποίος δεν αντίκειται στο πνεύµα του παρόντος Καταστατικού (µ) Να υποβάλλει αντίγραφο του Καταστατικού του στο Συµβούλιο της Οµοσπονδίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εγγραφής του στην Οµοσπονδία κατόπιν προηγούµενης έγκρισης του από Γενική Συνέλευση του εν λόγω Σωµατείου, Εταιρείας ή Συνδέσµου (ν) Να υποβάλλει προς έγκριση από το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας τυχόν τροποποίηση του Καταστατικού του εν λόγω Σωµατείου, Εταιρείας ή Συνδέσµου κατόπιν έγκρισης από Γενική Συνέλευση του εν λόγω Σωµατείου, Εταιρείας ή Συνδέσµου Κάθε εταιρικό µέλος της Οµοσπονδίας έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: (α) Να τηρεί τις διατάξεις του Καταστατικού της Οµοσπονδίας, τους σχετικούς νόµους, και τους Κανόνες και Κανονισµούς του R & A. (β) Να προωθεί το άθληµα του γκολφ και να συνεργάζεται µε το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας (γ) Να συµµορφώνεται προς τους κανόνες που θεσπίζει και τις αποφάσεις που λαµβάνει το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας (δ) Να συµµετέχει στο Παγκύπριο Πρωτάθληµα και άλλες διοργανώσεις της Οµοσπονδίας και σε άλλες Παγκύπριες διοργανώσεις που οργανώνονται από την Οµοσπονδία ή υπό την αιγίδα της (ε) Να διατηρεί µητρώο των ονοµάτων, διευθύνσεων, ηλεκτρονικών διευθύνσεων και χάντικαπ όλων των µελών του (ζ) να υποβάλλει στο Συµβούλιο της Οµοσπονδίας το πρόγραµµα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Σωµατείου, Εταιρείας ή Συνδέσµου του για την επόµενη χρονιά, για έγκριση και συµπερίληψη στο γενικό πρόγραµµα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Οµοσπονδίας και να διασφαλίζει, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό, ότι οι ηµεροµηνίες των κύριων διοργανώσεων τους δεν συγκρούονται µε τις ηµεροµηνίες άλλων κύριων εκδηλώσεων που οργανώνονται από την Οµοσπονδία και άλλα µέλη της σωµατεία, εταιρείες και σύνδεσµοι. (η) Να υποβάλλει στο Συµβούλιο της Οµοσπονδίας απολογισµό όλων των δραστηριοτήτων των µελών για την προηγούµενη χρονιά για συµπερίληψη της στον ετήσιο απολογισµό της Οµοσπονδίας (θ) Να διεξάγει τις δραστηριότητες του εντός των πλαισίων και κατευθυντήριων γραµµών που καθορίζονται από τις Γενικές Ιούνιος 2012 Σελίδα 7 από 19

8 Συνελεύσεις και το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, µε σκοπό την προώθηση του αθλήµατος (ι) Να καταβάλλει στην Οµοσπονδία συνδροµές όπως καθορίζοντα από καιρό σε καιρό από το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας (βλ. Άρθρο 13) (κ) Να συντάσσει Καταστατικό το οποίο να διέπει τη λειτουργία του µε τρόπο ο οποίος δεν αντίκειται στο πνεύµα του παρόντος Καταστατικού (λ) Να υποβάλλει αντίγραφο του Καταστατικού του στο Συµβούλιο της Οµοσπονδίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εγγραφής του στην Οµοσπονδία κατόπιν προηγούµενης έγκρισης του από Γενική Συνέλευση του εν λόγω Σωµατείου, Εταιρείας ή Συνδέσµου (µ) Να υποβάλλει προς έγκριση από το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας τυχόν τροποποίηση του Καταστατικού του εν λόγω Σωµατείου, Εταιρείας ή Συνδέσµου κατόπιν έγκρισης από Γενική Συνέλευση του εν λόγω Σωµατείου, Εταιρείας ή Συνδέσµου ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Κάθε Μέλος δικαιούται να παραιτηθεί της ιδιότητας του ως Μέλους της Οµοσπονδίας κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Σωµατείου, Εταιρείας ή Συνδέσµου Μέλους και σχετικής γραπτής γνωστοποίησης της απόφασης του στο Γραµµατέα της Οµοσπονδίας. ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ Διαγράφονται εκείνα τα µέλη τα οποία: (α) Δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς την Οµοσπονδία και δεν έχουν καταβάλει τις συνδροµές τους έξι (6) µήνες µετά την αποστολή της σχετικής ειδοποίησης (β) Δεν τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και δεν συµµορφώνονται µε τις αποφάσεις και κανονισµούς της Κυπριακής Οµοσπονδίας Γκολφ. (γ) Διατηρούν µέλη των οποίων η συµπεριφορά δεν ανταποκρίνεται προς το σκοπό, το χαρακτήρα και το καλό όνοµα της Οµοσπονδίας και του αθλήµατος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέλος δύναται να υποβάλει ένσταση κατά της διαγραφής του στη Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας εντός 14 ηµερών από τέτοια ειδοποίηση διαγραφής, διαφορετικά η απόφαση είναι τελεσίδικη. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής της ένστασης και αποφασίζει τελεσίδικα επί αυτής. Ιούνιος 2012 Σελίδα 8 από 19

9 ΑΡΘΡΟ 12 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Τα Μέλη της Οµοσπονδίας χάνουν όλα τα δικαιώµατα και τα προνόµια τους που απορρέουν από την ιδιότητα τους ως µελών κατά την ηµεροµηνία όπου παύουν να είναι µέλη. ΑΡΘΡΟ 13 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Η ετήσια συνδροµή για τα Πλήρη Μέλη και Εταιρικά Μέλη της Οµοσπονδίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας και αυξοµειώνεται από καιρό σε καιρό ανάλογα µε τις ανάγκες της Οµοσπονδίας. Η ετήσια συνδροµή για τα µέλη της Οµοσπονδίας καθορίζεται εκ των προτέρων κατά το µήνα Οκτώβριο για το επόµενο έτος και κοινοποιείται έγκαιρα στα Μέλη. ΑΡΘΡΟ 14 ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Τα όργανα λήψεως αποφάσεων της Οµοσπονδίας είναι το Διοικητικό Συµβούλιο και η Γενική Συνέλευση. ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α. Η διοίκηση και διαχείριση της Κυπριακής Οµοσπονδίας Γκολφ ανατίθεται εξ ολοκλήρου στο Διοικητικό Συµβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα µέλη: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα, Ταµία και τρία (3) µέλη. Επιπλέον, µετέχουν και δυο (2) πλήρη µέλη από κάθε πλήρες σωµατείο-µέλος. Β. (α) Εάν ένα µέλος του Συµβουλίου απουσιάσει αδικαιολόγητα για πέραν των τριών (3) συνεχόµενων συνεδριών, το Συµβούλιο έχει την εξουσία να το παύσει και να το αντικαταστήσει χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Επιπλέον, το Συµβούλιο έχει την εξουσία να παύσει οποιοδήποτε µέλος µε πλειοψηφία 2/3 της ολοµέλειας του Συµβουλίου. (β) Η ιδιότητα του µέλους Διοικητικού Συµβουλίου της οµοσπονδίας είναι τιµητική και άµισθη. Ιούνιος 2012 Σελίδα 9 από 19

10 (γ) Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συµβάσεις εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έργου, προµηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συµβάσεις µε οικονοµικό αντάλλαγµα µε µέλη του Δ.Σ., µε τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους, ή µε νοµικά πρόσωπα στα οποία µετέχουν τα προαναφερόµενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Εξαιρούνται από αυτή τη διάταξη Μέλη του ΔΣ από τα οποία έχει ζητηθεί από το ΔΣ να αναλάβουν εκτελεστικό ρόλο ή προσωρινή αποστολή και η απόφαση αυτή καταγράφεται δεόντως στα Πρακτικά της Συνεδρίας κατά την οποία ελήφθη τέτοια απόφαση. Εξαιρούνται επίσης συµβάσεις οι οποίες κατακυρώνονται κατόπιν ανοικτού διαγωνισµού και συνοµολογούνται από την Οµοσπονδία για την παροχή χορηγιών προς όφελος της Οµοσπονδίας, και καθώς και προσφορές που υποβάλλονται από σωµατεία τα οποία εκπροσωπούνται στο ΔΣ για τη διοργάνωση πρωταθληµάτων στα γήπεδα τους µε την υποστήριξη της ΚΟΓ.. (δ) Επιτρέπονται προσωρινές ταµειακές διευκολύνσεις προς την οµοσπονδία, από µέλη του Δ.Σ., για την αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών. (ε) Στα µέλη του Δ.Σ., όταν µετακινούνται εκτός του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας προς την οµοσπονδία, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαµονής και διατροφής (στ) 1. Το Δ.Σ. της οµοσπονδίας έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να έρχεται σε επαφή µε ξένες οµοσπονδίες 2. Δεν επιτρέπεται αθλητική συνάντηση των µελών της οµοσπονδίας µε ξένα σωµατεία ή οµοσπονδίες χωρίς την γραπτή άδεια της οµοσπονδίας ΑΡΘΡΟ 16 ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής. ΑΡΘΡΟ 17 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (α) Το Συµβούλιο καθορίζει την πολιτική της Κυπριακής Οµοσπονδίας Γκολφ σε διάφορα θέµατα τα οποία εµπίπτουν στις αρµοδιότητες της Οµοσπονδίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καταστατικού. Ιούνιος 2012 Σελίδα 10 από 19

11 (β) Είναι υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού. (γ) Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Οµοσπονδίας. (δ) Είναι υπεύθυνο για την έγκριση ή απόρριψη αίτησης εγγραφής στην Οµοσπονδία. (ε) Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά και έκτακτα όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή γραπτού αιτήµατος τεσσάρων µελών του Συµβουλίου. (ζ) Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστο τέσσερα µέλη. (η) Οι αποφάσεις του Συµβουλίου λαµβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων της συνεδρίας έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. (θ) Η ψηφοφορία γίνεται µε ανάταση χειρών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται µόνο σε περίπτωση προσωπικών θεµάτων ή όταν αυτό ζητηθεί από την πλειοψηφία. (ι) Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να διορίζει Ειδικές Επιτροπές δια µέσω των οποίων να προωθούνται και να επιτυγχάνονται οι σκοποί της Οµοσπονδίας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ψήφισµα του τους όρους των Ειδικών Επιτροπών και τη διάρκεια της θητείας των. Σε περίπτωση όπου το Συµβούλιο διορίσει τέτοια επιτροπή, η επιτροπή θα πρέπει να δίνει αναφορά στο Συµβούλιο τουλάχιστο δυο (2) φορές το χρόνο ή όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Επιπλέον, το Συµβούλιο έχει την εξουσία να επιλέγει πρόσωπο ή πρόσωπα µη µέλη του Συµβουλίου και να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες των για οποιοδήποτε ειδικό σκοπό. (κ) Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να διορίζει Ειδικές Επιτροπές, Υποεπιτροπές ή Οµάδες Εργασίας, δια µέσω των οποίων να προωθούνται και να επιτυγχάνονται οι σκοποί της Οµοσπονδίας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ψήφισµα του τους όρους των Ειδικών Επιτροπών, Υποεπιτροπών ή Οµάδων Εργασίας και τη διάρκεια της θητείας των. (λ) Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει την εξουσία για τη θέσπιση εσωτερικών κανονισµών για την οµαλή λειτουργία της Οµοσπονδίας. (µ) Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι η αρµόδια αρχή για τη θέσπιση των Πειθαρχικών Κανόνων της Οµοσπονδίας. (ν) Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι η αρµόδια αρχή για τη θέσπιση των κανονισµών πρωταθληµάτων, ειδικών διοργανώσεων και άλλων διαγωνισµών που οργανώνονται από την Οµοσπονδία. 1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ: (α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας είναι ο επίσηµος εκπρόσωπος του Συµβουλίου και της Οµοσπονδίας. (β) Ο Πρόεδρος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συµβουλίου ή των Υποεπιτροπών της Οµοσπονδίας ή διορίζει άλλο µέλος του Συµβουλίου για να προεδρεύει κατά την απουσία του. Εάν οι συνθήκες εµποδίζουν τον πρόεδρο να ενεργεί µε αυτό τον τρόπο, τον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος. Ιούνιος 2012 Σελίδα 11 από 19

12 (γ) Ορίζει τις συνεδρίες του Συµβουλίου, τις οποίες συγκαλεί µέσω του Γραµµατέα. (δ) Καθορίζει την ηµερήσια διάταξη όλων των συνεδριών του Συµβουλίου την οποία κοινοποιεί στα µέλη του Συµβουλίου µέσω του Γραµµατέα. (ε) Κατόπιν απαίτησης τεσσάρων µελών του Συµβουλίου, συγκαλεί µέσω του Γραµµατέα έκτακτη συνεδρίαση του Συµβουλίου εντός χρονικού πλαισίου το οποίο δε θα υπερβαίνει τις επτά (7) ηµέρες. (ζ) Υποβάλλει στο Συµβούλιο προς έγκριση τις βασικές κατευθυντήριες γραµµές του σχεδίου δράσης της Οµοσπονδίας. (η) Συνυπογράφει µε το Γραµµατέα όλα τα επίσηµα έγγραφα της Οµοσπονδίας τα οποία απευθύνονται σε αρχές, οργανωµένα σύνολα ή άτοµα. (θ) Συνυπογράφει µε το Γραµµατέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συµβουλίου. (ι) Εξουσιοδοτεί τον Ταµία να προβαίνει σε πληρωµές οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Συµβούλιο. (κ) Λογοδοτεί στην Ετήσια ή την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας. (λ) Έχει τη νικώσα ψήφο σε περιπτώσεις ισοψηφίες σε συνεδρίες του Συµβουλίου. (µ) Προεδρεύει κατά την Ετήσια και τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Οµοσπονδίας. (ν) Έχει το δικαίωµα να διαπραγµατεύεται οποιεσδήποτε συµφωνίες µε τρίτους για θέµατα που αφορούν την Οµοσπονδία, νοουµένου ότι θα ενηµερώνει το Συµβούλιο ανάλογα και θα θέτει υπό την έγκριση του οποιαδήποτε συµφωνία προτού αυτή υπογραφεί. 2 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ: (α) Ο Αντιπρόεδρος βοηθά τον πρόεδρο στην άσκηση των καθηκόντων του, όπως καθορίζονται στο παρόν, και τον αναπληρώνει κατά την απουσία του. (β) Εκτελεί ειδικές αποστολές όπως του αναθέτει ο Πρόεδρος ή το Συµβούλιο. 3 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (α) Ο Γραµµατέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του βιβλίου πρακτικών των συνεδριάσεων του Συµβουλίου, του πιστοποιητικού εγγραφής της Οµοσπονδίας και γενικά των αρχείων της Οµοσπονδίας. (β) Τηρεί τα πρακτικά σε συνεδριάσεις του Συµβουλίου, τα οποία συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας. (γ) Τηρεί τα πρακτικά στην ετήσια και τις έκτακτες γενικές συνελεύσεις της Οµοσπονδίας, τα οποία συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας. (δ) Τηρεί φάκελο ανακοινώσεων, ο οποίος περιλαµβάνει όλες τις ανακοινώσεις που εκδίδονται από την Οµοσπονδία. (ε) Τηρεί αρχείο όλης της αλληλογραφίας. (ζ) Μεριµνά για την ασφαλή και ταχεία κοινοποίηση όλων των εγκυκλίων και ανακοινώσεων της Οµοσπονδίας. Ιούνιος 2012 Σελίδα 12 από 19

13 (η) Παραλαµβάνει και διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία της Οµοσπονδίας. (θ) Συγκαλεί τις συνεδρίες του Συµβουλίου κατόπιν οδηγιών του Προέδρου (ι) Κοινοποιεί στα µέλη του Συµβουλίου την ηµερήσια διάταξη των συνεδριών του Συµβουλίου κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Οµοσπονδίας. 4 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ (α) Τηρεί τα λογιστικά βιβλία της Οµοσπονδίας (β) Εκτελεί όλες τις πληρωµές που έχουν εγκριθεί από το Συµβούλιο και για τις οποίες έχει εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο, και φυλάει τις σχετικές αποδείξεις σε αποδείξεις σε αρχείο. (γ) Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των χρηµάτων της Οµοσπονδίας. (δ) Κατόπιν απόφασης του Συµβουλίου ανοίγει λογαριασµό στο όνοµα της Οµοσπονδίας σε τράπεζες ή/ και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα και συνυπογράφει, µε τον Πρόεδρο ή τους άλλους υπογράφοντες όπως ήθελε καθορίσει το Συµβούλιο, τις επιταγές που εκδίδονται για πληρωµές ή/ και άλλες πράξεις που αφορούν την Οµοσπονδία, έναντι σχετικών αποδείξεων. (ε) Έχει υποχρέωση να καταθέτει σε τράπεζα ή/ και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα εντός µιας εβδοµάδας οποιοδήποτε ποσό άνω των πενήντα λιρών (ΛΚ 50) που βρίσκεται στην κατοχή του. (ζ) Εισπράττει όλα τα οφειλόµενα προς την Οµοσπονδία ποσά και όλες τις χρηµατικές δωρεές και εισφορές προς την Οµοσπονδία και εκδίδει τις σχετικές αποδείξεις. (η) Συνεργάζεται µε τον Πρόεδρο για την ετοιµασία των τακτικών και έκτακτων προϋπολογισµών της Οµοσπονδίας, τους οποίους υποβάλλει στο Συµβούλιο για έγκριση. (θ) Υποβάλλει στο Συµβούλιο κάθε εξάµηνο, ή σε οποιοδήποτε άλλο χρόνο, όπως ήθελε αποφασίσει το Συµβούλιο, έκθεση για την οικονοµική κατάσταση της Οµοσπονδίας. (ι) Παρέχει στο Συµβούλιο πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση της Οµοσπονδίας όποτε του ζητηθεί ή κατά την παραίτηση του. Δίνει ακριβή λογαριασµό για όλες τις εισπράξεις και πληρωµές που έχουν γίνει προς ή από αυτόν, για το υπόλοιπο των λογαριασµών και άλλων στοιχείων ενεργητικού της Οµοσπονδίας που περιήλθαν υπό την ευθύνη του κατά την ηµέρα του διορισµού του. (κ) Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για θέµατα που αφορούν τα οικονοµικά της Οµοσπονδίας. (λ) Ετοιµάζει σε συνεργασία µε τον Πρόεδρο τον ετήσιο προϋπολογισµό που υποβάλλεται στον ΚΟΑ. (µ) Βοηθά το Μέλος του Συµβουλίου µε ευθύνη για Διοργανώσεις για την προετοιµασία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνει η Οµοσπονδία. (ν) Τηρεί ξεχωριστό αρχείο για κάθε δωρεά η οποία δίνεται για συγκεκριµένη δραστηριότητα. Ιούνιος 2012 Σελίδα 13 από 19

14 5 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Βοηθούν τα πιο πάνω µέλη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και αναλαµβάνουν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τους ανατεθούν από το Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 18 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο προέκυψε από τα ιδρυτικά Σωµατεία και Συνδέσµους που αναγράφονται στο Άρθρο 1. Μετέπειτα: (α) Η Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας εκλέγει τα µέλη του Συµβουλίου που θα αριθµούν επτά (7). Κάθε υποψήφιος υποβάλει την υποψηφιότητα του γραπτώς στο γραµµατέα τουλάχιστο επτά (7) ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κατάλογος όλων των υποψηφίων αναρτάται στην έδρα της Οµοσπονδίας τρεις ηµέρες πριν από τις αρχαιρεσίες. (β) Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται µε µυστική ψηφοφορία. Κάθε πλήρες µέλος δικαιούται να ψηφίζει µέχρι, αλλά όχι περισσότερους από, επτά υποψηφίους. (γ) Το ψηφοδέλτιο πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα ονόµατα των υποψηφίων για το Συµβούλιο σε ξεχωριστές στήλες µε πρώτο το επώνυµο και µετά το όνοµα του υποψηφίου. (δ) Ένα ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο όταν: 1) Περιλαµβάνει όλα τα ονόµατα των υποψηφίων 2) Φέρει τη σφραγίδα και είναι µονογραφηµένο από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής (βλ Άρθρο 21) 3) Φέρει το σύµβολο "χ" στο τετράγωνο στα δεξιά του ονόµατος τουλάχιστο ενός από τους υποψήφιους. (ε) Ένα ψηφοδέλτιο είναι άκυρο όταν: 1) Ψηφίζονται περισσότεροι από επτά (7) υποψήφιοι 2) Περιλαµβάνει πληροφορίες που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του ψηφοφόρου 3) Περιλαµβάνει στοιχεία που καθιστούν δύσκολη τη διαπίστωση της επιθυµίας του ψηφοφόρου 4) Περιλαµβάνει σύµβολα άλλα από "χ" στο τετράγωνο στα δεξιά του ονόµατος του υποψήφιου. (ζ) Οι επτά (7) υποψήφιοι οι οποίοι θα λάβουν τις περισσότερες έγκυρες ψήφους ανακηρύσσονται εκλεγέντα µέλη του Συµβουλίου (η) Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατός ο καθορισµός των επτά (7) εκλεγέντων µελών του Συµβουλίου επειδή ισοψήφησαν δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι, η εκλογή επαναλαµβάνεται µε υποψήφια µόνο τα άτοµα που ισοψήφησαν στην πρώτη εκλογή. Ο Προεδρεύων της πρώτης εκλογής προεδρεύει και της δεύτερης. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται µέχρι της τελικής εκλογής των επτά (7) προσώπων που θα απαρτίζουν το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας. Ιούνιος 2012 Σελίδα 14 από 19

15 (θ) Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δυο ή περισσότερων υποψηφίων και νοουµένου ότι ένας οι περισσότεροι υποψήφιοι αποφασίζουν να αποσύρουν την υποψηφιότητα τους µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων και το πράττουν µε γραπτή δήλωση προς τον Προεδρεύοντα της εκλογής, το πρόσωπο το οποίο δεν απέσυρε την υποψηφιότητα του ανακηρύσσεται ως εκλεγέν. (ι) Σε περίπτωση όπου υπάρχουν µόνο επτά υποψήφιοι για το Συµβούλιο, όλοι οι υποψήφιοι εκλέγονται αυτόµατα χωρίς ψηφοφορία. (κ) Το υπόλοιπο Συµβούλιο απαρτίζεται από άτοµα τα οποία ανήκουν στα σωµατεία πλήρη µέλη της Οµοσπονδία, στους συνδέσµους και τις εταιρείες. Κάθε σωµατείο πλήρες µέλος, εταιρεία ή σύνδεσµος διορίζει µέχρι δυο από τα µέλη του επιπρόσθετα προς τα επτά εκλεγέντα µέλη ως µέλη του Συµβουλίου της Οµοσπονδίας για τριετή θητεία. (λ) Το Συµβούλιο καταρτίζεται σε σώµα µετά τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης η οποία εξέλεξε το Συµβούλιο. Στην πρώτη του συνεδρία η οποία συγκαλείται αµέσως µετά τη Γενική Συνέλευση, το Συµβούλιο εκλέγει τους αξιωµατούχους του Συµβουλίου, δηλαδή, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραµµατέα και Ταµία. ΑΡΘΡΟ 19 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (α) Κενωθείσες θέσεις στο Συµβούλιο λόγω του θανάτου, της παραίτησης ή διαγραφής ενός µέλους του Συµβουλίου πληρούνται από τους νόµιµα εκλεγέντες επιλαχόντες, ή όπου δεν υπάρχουν επιλαχόντες, µε απόφαση του Συµβουλίου της Οµοσπονδίας. (β) Η θητεία των µελών λήγει µαζί µε τη λήξη της θητείας του Συµβουλίου. (γ) Σε περιπτώσεις όπου ο αριθµός εκλεγέντων µελών του Συµβουλίου είναι µικρότερος από τέσσερα (4), προκηρύσσονται εκλογές για νέο Συµβούλιο. ΑΡΘΡΟ 20 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Μέλη της Γενικής Συνέλευσης είναι: (α) Όλα τα µέλη του εκάστοτε Διοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας. (β) Εκπρόσωποι των Μελών Σωµατείων, Εταιρειών και Συνδέσµων της Οµοσπονδίας τα οποία έχουν τακτοποιήσει όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις του προς την Οµοσπονδία. Τα µέλη Σωµατεία, Εταιρείες και Σύνδεσµοι εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση µε ένα µόνο αντιπρόσωπο το καθένα. Ο αντιπρόσωπος επιλέγεται από το Συµβούλιο του ίδιου του Μέλους και δικαιούται µια ψήφο στη Γενική Συνέλευση. Αν το Συµβούλιο ενός Σωµατείου, Εταιρεία ή Συνδέσµου αποφασίσει να διορίσει αναπληρωτή αντιπρόσωπο, µπορεί να το πράξει. Κάθε αναπληρωτής αντιπρόσωπος εκπροσωπεί µόνο ένα Σωµατείο Μέλος, Εταιρεία ή Σύνδεσµο. Ιούνιος 2012 Σελίδα 15 από 19

16 (γ) Η ετήσια Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας συγκαλείται από το Συµβούλιο, εντός έξι (6) µηνών από την αρχή έκαστου έτους, µε ειδοποίηση στον πίνακα ανακοινώσεων της Οµοσπονδίας και στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των µελών σωµατείων τουλάχιστο τρεις εβδοµάδες πριν από την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης. (δ) Η ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαµβάνει τα πιο κάτω: 1) Τη λογοδοσία του Προέδρου 2) Την έκθεση του Ταµία αναφορικά µε τα οικονοµικά της Οµοσπονδίας 3) Την κατάθεση της έκθεσης των ελεγκτών 4) Συζήτηση και έγκριση του περιεχοµένου της λογοδοσίας του Προέδρου και των εκθέσεων του Ταµία και των ελεγκτών. 5) Διορισµός των ελεγκτών και έγκριση της αµοιβής των για τα έτη µέχρι τις επόµενες αρχαιρεσίες. 6) Συζήτηση οποιωνδήποτε άλλων θεµάτων τα οποία µπορεί να συζητηθούν σε Ετήσια Γενική Συνέλευση. (ε) Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις εκτός από την Ετήσια Γενική Συνέλευση θεωρούνται Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Τέτοιες Συνελεύσεις συγκαλούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας ή κατόπιν γραπτού αιτήµατος προς το Συµβούλιο από τουλάχιστο 1/3 των µελών της Οµοσπονδίας, µε την ίδια διαδικασία όπως στην περίπτωση ετήσιων γενικών συνελεύσεων, και εντός δυο εβδοµάδων. (ζ) Οι Γενικές Συνελεύσεις θεωρούνται ότι βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 50% συν ένα µέλη της Γενικής Συνέλευσης. (η) Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση αναβάλλεται για µισή ώρα και αν δεν υπάρχει απαρτία στην εξ αναβολής συνέλευση, τα παρόντα µέλη αποτελούν απαρτία. (θ) Σε περίπτωση όπου µέλος επιθυµεί να συµπεριλάβει θέµα στην ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, πρέπει να υποβάλλει γραπτώς το αίτηµα του στο Γραµµατέα της οµοσπονδίας τουλάχιστο επτά ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. (ι) Η ψηφοφορία είναι ανοικτή µε απλή πλειοψηφία. Ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας έχει τη νικώσα ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας. ΑΡΘΡΟ 21 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ (α) Η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία µέλη. (β) Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται δια βοής κατόπιν σχετικής πρότασης µέλους της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Εποπτεύει την εκλογή του Συµβουλίου (δ) Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, ο οποίος επιλέγεται ανάµεσα στα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ετοιµάζει και υπογράφει τα σφραγισµένα ψηφοδέλτια πριν διανεµηθούν ανάµεσα στους ψηφοφόρους. (ε) Τα καθήκοντα της Εφορευτικής Επιτροπής αρχίζουν αµέσως µετά την εκλογή της και τερµατίζονται µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων των Ιούνιος 2012 Σελίδα 16 από 19

17 εκλογών και την ανακήρυξη του νέου Διοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας. (ζ) Φέρει την ευθύνη για την οµαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογών και την καταµέτρηση των ψήφων. (η) Μετά την καταµέτρηση των ψήφων, ετοιµάζει πρακτικό µε τον αριθµό των ατόµων που ψήφισαν, τον αριθµό έγκυρων, άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων, και τον αριθµό ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και καταχωρείται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ Το οικονοµικό έτος της Οµοσπονδίας αρχίζει την 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεµβρίου του ίδιου έτους. ΑΡΘΡΟ 23 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (α) Η Καταστατική Γενική Συνέλευση, δηλ. Συνέλευση η οποία αποφασίζει για τροποποιήσεις του Καταστατικού της Οµοσπονδίας, συγκαλείται από το Συµβούλιο κατόπιν απόφασης για τροποποιήσεις η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία όλων των µελών του Συµβουλίου. (β) Τροποποιήσεις οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος Καταστατικού γίνονται µόνο µε πλειοψηφία 2/3 των µελών των παρόντων µελών της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Σε περιπτώσεις όπου η Καταστατική Συνέλευση συµπίπτει µε την Ετήσια Γενική Συνέλευση, της Συνέλευσης προεδρεύει το ίδιο πρόσωπο το οποίο προεδρεύει της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. (δ) Αναφορικά µε αλλαγή του σκοπού της Οµοσπονδίας, εφαρµόζεται η διάταξη του σχετικού άρθρου του Περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου του (ε) Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού τίθεται σε ισχύ αµέσως µετά τη λήξη της Συνέλευσης. ΑΡΘΡΟ 24 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ο Πρόεδρος ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του εκπροσωπεί την Οµοσπονδία ενώπιον δικαστηρίου ή/ και ενώπιον δικαστικών, διοικητικών και άλλων κυβερνητικών ή άλλων αρχών. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το Συµβούλιο µπορεί να διορίζει γραπτώς ένα ή περισσότερα από τα µέλη του για να εκπροσωπήσουν την Οµοσπονδία. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου Ιούνιος 2012 Σελίδα 17 από 19

18 ενδεχοµένως απαιτείται η παρουσία εµπειρογνωµόνων, το Συµβούλιο µπορεί να διορίζει για το σκοπό αυτό, οποιαδήποτε από τα µέλη της ή/ και τρίτους οι οποίοι δεν είναι µέλη του Συµβουλίου. ΑΡΘΡΟ 25 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Η Οµοσπονδία διαλύεται µε απόφαση της ολοµέλειας της Γενικής Συνέλευσης. Αφού εξοφληθούν όλες οι οικονοµικές υποχρεώσεις της Οµοσπονδίας, το υπόλοιπο της περιουσίας της που αποµένει στο ταµείο της Οµοσπονδίας, αν υπάρχει, περιέρχεται στην Κυπριακή Ολυµπιακή Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 26 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Το παρόν Καταστατικό τίθεται σε ισχύ αµέσως µετά την έγκριση του από το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο του. ΑΡΘΡΟ 27 ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Το Συµβούλιο της Οµοσπονδίας είναι εξουσιοδοτηµένο να εγγράψει την Οµοσπονδία ως Σωµατείο και να προβεί σε όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η Οµοσπονδία αναγνωριστεί ως αθλητικό σωµατείο από τον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού (ΚΟΑ) ΑΡΘΡΟ 28 Οι διατάξεις του περί Σωµατείων και Ιδρυµάτων Νόµου του 1972, και κάθε τροποποίηση αυτού, συµπληρώνουν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. ΑΡΘΡΟ 29 ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ A. 1) Επίτιµα µέλη µπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα, που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες προάγουσες τους σκοπούς της οµοσπονδίας και το γκολφ εν γένει, και ανακηρύσσονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων µε δικαίωµα ψήφου µελών, µετά από προηγούµενη Ιούνιος 2012 Σελίδα 18 από 19

19 πρόταση α) του Διοικητικού Συµβουλίου ή β) του ενός τρίτου (1/3) των µε δικαίωµα ψήφου µελών της οµοσπονδίας. 2) Ο αριθµός των επίτιµων µελών δεν µπορεί να υπερβεί το ένα τρίτο (1/3) των εκλεγµένων µελών. 3) Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται, ούτε υποχρεούνται σε εγγραφή και καταβολή συνδροµής. B. 1) Η ιδιότητα του Επίτιµου Προέδρου της οµοσπονδίας παύει µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, λόγω αµετάκλητης καταδίκης του για πληµµέληµα ή κακούργηµα προβλεπόµενο σαν κώλυµα απόκτησης ιδιότητας µέλους σωµατείου από την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία, ή γενικά αν στερηθεί τη φίλαθλη ιδιότητα του. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης του παύει αυτοδικαίως η ιδιότητα του Επίτιµου Προέδρου της οµοσπονδίας. 2) Ο επίτιµος πρόεδρος της οµοσπονδίας µπορεί να συµµετέχει µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου κατά τις συνεδριάσεις αυτού, καθώς και στις Γενικές Συνελεύσεις της οµοσπονδίας µε δικαίωµα να εκφέρει τη γνώµη του, αλλά χωρίς δικαίωµα ψήφου. Ιούνιος 2012 Σελίδα 19 από 19

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η επωνυµία του Ιδρύµατος είναι: «Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου/Cyprus Third Age Observatory» Η έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό

Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό (ΚΥ.Σ.Ο.) Καταστατικό Χοιροκοιτία 9 Ιουνίου 2013 Η (ΚΥ.Σ.Ο.) τροποποιεί εξολοκλήρου το καταστατικό της όπως πιο κάτω: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΕΔΡΑ ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Φ.ΕΝ.Ι.Λ) -1- Άρθρο 1ο Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ- ΣΦΡΑΓΙ Α α) Ιδρύεται στη Λευκωσία Φοιτητική Ένωση µε την επωνυµία «Φοιτητική Ένωση Intercollege Λευκωσίας ( Φ.ΕΝ.Ι.Λ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.)

KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) KATAΣTATIKO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) APΘPO 1 - EΠΩNYMIA 1.1 Ο Σύνδεσμος φέρει την επωνυμία Σύνδεσμος Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου (Σ.Ο.ΚΑ.Κ.) ονομαζόμενος πιο κάτω Σ.Ο.ΚΑ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ)

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) 1.2.5 Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) της 12ης Φεβρουαρίου 2004. (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4315, 27/1/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 1(I)/2012 ΟΙ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1988 ΜΕΧΡΙ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 214 του 1988 131 του 1991 154(Ι) του 2003 217(Ι) του 2004 249(Ι) του 2004

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ίδρυση Επωνυµία. 1. Καθιδρύεται ίδρυµα µε την επωνυµία Ι ΡΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (που πιο κάτω θα αναφέρεται ως το Ι ΡΥΜΑ), το οποίο αποτελεί νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) 1. Ο τίτλος του άρθρου 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11 ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 199 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-2 Fax: 22990 49617, Website: www.hef.gr Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΟΙ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΑ 1-8 B. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΑΡΘΡΑ 9-18 Γ. ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 34(ΙΠ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3739 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Νοέμβριος 2006 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ KANONIΣΜΟΙ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΩΝ (Π.Α.Χ) ΟΡΑΜΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. ΟΡΑΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Λειτουργία της Παγκύπριας Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1926 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 1 Άρθρο 1 : Επωνυμία Νομική μορφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα