ΙΕΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης του ΕΚΕΙΙ γνα την παροχή υπηρεσιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης του ΕΚΕΙΙ γνα την παροχή υπηρεσιών"

Transcript

1 ΙΕΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Χ «-hit Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης του ΕΚΕΙΙ γνα την παροχή υπηρεσιών Ϋ Συμβο^ευ^ικής και V Εξατομικευμένου Επαγγελματικού Προάανατολισμ ΐ>ίστοϊιλαι&ιο τόΐϊ στρατηγικού σχεδίου αναπτυςηςΐτου \* (^^) Ι / Α <r Αθήνα < ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Η ««ΕΥΡΠΠΑΙΚΟ KDNDNIKD TAMEID Ι Εκπαίδευσης κατ Αρχικής.,;,,. : Λ,^-,Λ;., ΕΥΡΟΠΑΤΚα ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ^ ^ ^ Επαγγελματικής Κατάρτισης

2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : \ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ^Υ\ ΠΑΗΘΥΣΜύϊ^ΤρΡ ΟΠΟΙΟ ΑΜΥθΥΝΟΝΤΑΙ QLABAZEIL ΤΟΥ ΕΠΑΒψΜ/ΙΑΤΙΚΟΥ '\JlPOZAkATOAIEMOY Ι.? ; -. :- ^ ;:: ΕΛΛΑΔΑ^ Ανάπηιζη πανιού. Ανάτττνζη για όλους. ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού.. Χαρακτηριστικά, Ποσοτικός Προσδιορισμός Πληθυσμού Στόχου... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση... Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.. Ειδική Αγωγή - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση... Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση... Σχολική διαρροή. Χαρακτηριστικά και Ποσοτικός Προσδιορισμός των Ωφελούμενων Δομών & Φορέων που Παρέχουν Υπηρεσίες ΣΥΕΠ Η αποτίμηση της εφαρμογής του θεσμού και η ανάγκη εκ νέου στόχευσης Η οργάνωση του θεσμού με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις Ποιες πρέπει είναι οι προτεραιότητες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής / Επαγγελματικού Προσανατολισμού

4 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Περιγραφή πληθυσυού ωωελούυενων από TIC δράσεις Επαννελυατικού Προσανατολισυου.. Χαρακτηριστικά, Ποσοτικός Προσδιορισμός Πληθυσμού Στόχου Στο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ γίνεται η περιγραφή των ωφελούμενων από τις δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και τα ποσοτικά στοιχεία κάθε πληθυσμού στόχου. Για την παρουσίαση αυτών των στοιχείων έχουν ληφθεί υπόψη:. Η αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε επίπεδο σχολικών μονάδων του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας. Στη μελέτη αυτή γίνεται η απεικόνιση της ισχύουσας εκπαιδευτικής πραγματικότητας στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα στοιχεία αφορούν τα σχολικά έτη - και αφορούν σύνολο των σχολικών ιδρυμάτων που λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος - στην Ελλάδα.. Η ιστοσελίδα: [ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ] του ΥΠΕΠΘ, στην οποία παρουσιάζονται ποσοτικά δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθώς και συγκρίσιμα στοιχεία αναφορικά με τη συμμετοχή των φοιτούντων μαθητών και σπουδαστών και την ολοκλήρωση των σπουδών τους στους διάφορους κύκλους (επίπεδα) εκπαίδευσης. Στην ιστοσελίδα περιέχονται δεδομένα για μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές (ενεργούς και αποφοιτήσαντες), εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό που αφορούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου να Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας-ΚΕΕ. (). Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων (Β εκδ.). (Β. Κουλαϊδής, Επιμ.) Αθήνα: ΚΕΕ. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

5 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού συλλεχθούν τα ανωτέρω δεδομένα διενεργείται (σ.σ. κατά δήλωση του ΥΠΕΠΘ στη σελίδα) ετήσια πανελλαδική απογραφή - έρευνα από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών, Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών του ΥΠΕΠΘ. Το Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών συνεργάζεται στενά με τον ΟΟΣΑ, την EUROSTAT, την UNESCO, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (επίσημη εθνική αρχή για την παροχή στατιστικής πληροφόρησης) και λοιπούς φορείς προκειμένου να εξασφαλίζει την διεθνή συγκρισιμότητα των στοιχείων, καθώς και τη συνεχή εναρμόνιση, ανάπτυξη και βελτίωση των στατιστικών εννοιών, προτύπων, ορισμών, μεθοδολογιών και ταξινομήσεων. Τα συλλεγόμενα δεδομένα επιτρέπουν τον υπολογισμό δεικτών ως προς την εισροή, την επεξεργασία και το προϊόν του συστήματος εκπαίδευσης της χώρας μας. Περισσότερα στοιχεία παρέχονται από: το ΥΠΕΠΘ: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών, Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών. Η παρούσα μελέτη λαμβάνει υπόψη, κυρίως, στην ανάλυση των στοιχείων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση την ολοκληρωμένη μελέτη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, καθώς και τα στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία που αφορούν στην εκπαίδευση. Στο τέλος παρουσίασης κάθε μίας από τις ως άνω βαθμίδες (πρωτοβάθμια: νηπιαγωγείο και δημοτικό και δευτεροβάθμια: γυμνάσιο, γενικό λύκειο, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ) παρατίθενται και τα στοιχεία από το ΥΠΕΠΘ/ Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών, Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών αν και δεν διαφοροποιούν τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από την πρώτη πηγή. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

6 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η Επαγγελματική Συμβουλευτική γενικότερα, μπορούν να αποτελέσουν ουσιώδη μοχλό αφ' ενός για την άρση των σημερινών εμποδίων στην ανάδειξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και για την καταπολέμηση της ανεργίας αφ' ετέρου. όρος Επαγγελματικός Προσανατολισμός παρανοείται πολλές φορές, εξ' αιτία του ουσιαστικού «προσανατολισμός», ως να περιέγραφε μια διαδικασία πληροφόρησης κατευθυντικού χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται περιοριστικά. Αντίθετα, ο όρος αναφέρεται σε μια σύνθετη διαδικασία, που αποσκοπεί στον εντοπισμό και την ανάδειξη των ιδιαίτερων δυνατοτήτων που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος συμπεριλαμβάνει δε και την καλλιέργεια σε αυτόν της αυτοπεποίθησης που χρειάζεται, ώστε να τις αξιοποιήσει κατάλληλα, προς όφελος του εαυτού του και της κοινωνίας. Περισσότερο ακριβείς θεωρούνται σήμερα οι συνώνυμοι όροι: Επαγγελματική Συμβουλευτική - Προσανατολισμός. Είτε με τη μία ορολογία είτε με την άλλη, αυτό που νοείται στα πλαίσια της παρούσης, είναι η συμβουλευτική διαδικασία, κατά την οποία, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του ενδιαφερόμενου (ή των ενδιαφερόμενων, για τις περιπτώσεις ομαδικής συμβουλευτικής), παράλληλα με την πολυδιάστατη πραγματικότητα της αγοράς εργασίας, αυτός υποβοηθείται συστηματικά, από ειδικευμένους Συμβούλους, να λαμβάνει ορθολογικές αποφάσεις σχετικά με την καλύτερη εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία και να κινητοποιείται αποτελεσματικά για την εφαρμογή τους. Η Επαγγελματική Ορισμένοι θεωρούν ότι ο όρος σταδιοδρομία περιορίζεται στην είσοδο του ατόμου σε κάποιο επάγγελμα και στην εξέλιξη σ' αυτό και δεν περιλαμβάνει τη φάση της επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου που προηγείται της επιλογής επαγγέλματος. Στην Ελλάδα δεν έχει εδραιωθεί ακόμη η ορολογία για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, περισσότερο δόκιμος για τη διαδικασία θεωρείται ο όρος Επαγγελματική Συμβουλευτική και για τους συμβούλους που ασχολούνται με το Θεσμό, Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Χρησιμοποιούνται όμως και οι όροι Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Συμβουλευτική-Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι (βλ. και Nathan & Hill, ). Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

7 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Συμβουλευτική - Προσανατολισμός αποσκοπεί να βοηθά τα άτομα, να συμβάλλει στην αυτογνωσία τους, να τα ωθεί να αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη του εαυτού τους ως προς όλες του τις παραμέτρους. Μέσα από τη διαδικασία αυτή τους παρέχει τα μέσα και τις τεχνικές για να διαχειριστούν τον εαυτό τους με τον καλύτερο τρόπο, να βελτιώσουν τη σχέση τους με τον εργασιακό χώρο με ευεργετικά αποτελέσματα για την προσωπική τους ισορροπία και για την καλή λειτουργία του κοινωνικού συνόλου. Πιο αναλυτικά, αποστολή της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής είναι: Να βοηθά τα άτομα να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητες και τις αδυναμίες και να καταλήξουν στην οριστικοποίηση ενός συστήματος αξιών, στο ξεκαθάρισμα των απαιτήσεων τους από τη ζωή, στην αποσαφήνιση των ενδιαφερόντων και των φιλοδοξιών τους, προϋποθέσεις απαραίτητες για μια ορθή επαγγελματική επιλογή. Να διευκολύνει τα άτομα, κάθε ηλικίας, να γνωρίσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται σε κάθε περίοδο της ζωής τους, οπότε και καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για την επιλογή σπουδών ή επαγγέλματος ή για την αλλαγή των κατευθύνσεων, τις οποίες έχουν ήδη επιλέξει. Να καταστήσει τα άτομα ικανά να λαμβάνουν αποφάσεις για το μέλλον τους έχοντας πλήρη συναίσθηση των συνεπειών που αυτές συνεπάγονται, τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Να συμβάλει στη μείωση της σχολικής αποτυχίας και στον περιορισμό της σχολικής διαρροής, μέσα από την διεύρυνση των εκπαιδευτικών οριζόντων των μαθητών και την υποβοήθηση τους να επιλέξουν σχολικές ή ακαδημαϊκές κατευθύνσεις που ανταποκρίνονται στις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Να συντελέσει στην αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού που διαθέτει η χώρα και στην αρμονική κατανομή του στους διάφορους τομείς της Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

8 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού παραγωγικής δραστηριότητας, προλαμβάνοντας φαινόμενα υπερπροσφοράς ή έλλειψης εργατικού δυναμικού σε διάφορους τομείς της αγοράς εργασίας. Να αυξήσει την ικανοποίηση από την εργασία μέσω της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες και προσδοκίες των εργαζομένων, κατάσταση που συντελεί στην αυτοπραγμάτωση τους. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία που μπορεί να επαναλαμβάνεται σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας του σύγχρονου ανθρώπου. Η «Δια Βίου Επαγγελματική Συμβουλευτική» συναντάται τακτικά σε άλλες χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνιστάται ως καλή πρακτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ανεργίας. Οι ταχύτατες μεταβολές που συντελούνται στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τις πρωτόγνωρες δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης που διατίθενται στο σύγχρονο ευρωπαίο πολίτη, καθιστούν αναγκαία και εφικτή την επανεξέταση της πορείας του καθενός, ώστε να είναι σε θέση να προάγει διαρκώς τον εαυτό του και να διασφαλίζει την απασχολησιμότητά του, παράλληλα με την επαγγελματική του ικανοποίηση. Κατά την παρουσίαση των δεδομένων για τον πληθυσμό στόχο των ωφελούμενων από δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, που έπεται, επιχειρείται να αναδειχθεί η δυναμική του θεσμού, ώστε να εντοπιστούν οι παράγοντες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και διάδοση του, ώστε να υπερκερασθούν με τις άμεσες, πρακτικές παρεμβάσεις που προτείνονται. Για το λόγο αυτό, σε αυτήν τη μελέτη, γίνεται προσπάθεια να διευρυνθεί ο πληθυσμός στόχος και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο θεσμός δεν απευθύνεται μόνο στην κατηγορία του πληθυσμού: μαθητές δευτεροβάθμιας και εξυπηρετούμενη μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

9 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατάρτισης, αλλά θα πρέπει να εξυπηρετεί εξίσου τα άτομα που ανήκουν σε μαθητές μικρότερων ηλικιών (πρωτοβάθμια εκπαίδευση), στις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες και γενικά σε κάθε πρόσωπο ή ομάδα, ανεξαρτήτως περιορισμών (ηλικιακών ή ειδικών) εφ' όσον αυτά τα πρόσωπα και αυτές οι ομάδες διατυπώνουν, με αίτημα τους, την ανάγκη του για στήριξη σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης. Η παροχή αυτής της συνδρομής θα πρέπει να γίνεται με δομές σύγχρονων προδιαγραφών, ασφαλείς, που παρέχουν πρόσβαση για όλους και με στελέχη κατάλληλα επιλεγμένα, εκπαιδευμένα και εξοπλισμένα, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν εξατομικευμένα οποιονδήποτε πολίτη θέλει να έχει τις υπηρεσίες τους. Το ίδιο περιεχόμενο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επομένως, απαιτεί την διατύπωση των αρχών που το διέπουν κάθε φορά, καθώς και τον διαρκή επαναπροσδιορισμό και εμπλουτισμό του. Υπό το πρίσμα αυτό, οι γενικές κατευθυντήριες αρχές της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορούν να στηριχθούν σε δύο βασικούς άξονες: ) Σύνδεση με την ενεργό κοινωνική και οικονομική ζωή. Βασική κατεύθυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού πρέπει να αποτελεί η προσπάθεια τροφοδότησης των νέων εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας με σύνθετα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εφόδια και η συμβολή στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, ικανής να ανταποκριθεί στις αυξημένες και ευμετάβλητες απαιτήσεις της ενεργού κοινωνικής ζωής και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Απαιτείται λοιπόν ο ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός σύνδεσης των παραγωγικών αναγκών και του μεταβαλλόμενου κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου με την ενσυνείδητη ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των νέων, ούτως ώστε να διαμορφωθεί ένα σύστημα τροφοδότησης της αγοράς εργασίας, που με την μέγιστη το δυνατόν απρόσκοπτη ροή θα λειτουργεί αποτελεσματικά. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

10 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ) Ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των νέων σχεδιασμός των υπηρεσιών της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού βάσει μιας σύνθετης, πολυκριτηριακής ανάπτυξης της προσωπικότητας των εφήβων και εν γένει των νέων αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχούς λειτουργίας του συστήματος της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ικανοποίησης των απαιτήσεων του πρώτου άξονα. και Η εφηβική και μετεφηβική ηλικία αποτελεί έναν ιδιαιτέρως ευαίσθητο ψυχολογικά ευμετάβλητο δέκτη των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, συνάμα δε το πομπό κοινωνικών αιτημάτων, αλλαγών και βελτιώσεων. Η οργανωμένη παρέμβαση για τη διαμόρφωση συνθηκών ισορροπίας σε αυτήν την ηλικία δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα (όσο ευρύ και σύνθετο και αν είναι) σώμα γνώσεων και πληροφοριών, αλλά πρέπει να εκτείνεται σε όλο το φάσμα της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των νέων. Υπ' αυτήν την έννοια, οι υπηρεσίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού πρέπει να σχεδιάζονται στη λογική της ενθάρρυνσης κάθε νέου για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, τα «χαρίσματα» της οποίας συνοπτικά μπορούν να περιγραφούν ως εξής: Αυτογνωσία Αυτοεκτίμηση Αυτοπεποίθηση Ανάπτυξη δημιουργικού, φιλέρευνου και πρωτόβουλου πνεύματος Πνεύμα συνεργασίας, συλλογικότητας και κοινωνικής ευαισθησίας Ανάπτυξη πολύπλευρων ενδιαφερόντων Διαμόρφωση ενός αυτόνομου τρόπου σκέψης, που αφενός σέβεται την συσσωρευμένη γνώση, εμπειρία και παράδοση, αφετέρου πειραματίζεται και καινοτομεί. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

11 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Θα έλεγε κανείς ότι το ιδεατό πρότυπο μιας τέτοιας προσωπικής ανάπτυξης θα ήταν η σύζευξη δραστηριοτήτων στη λογική αφενός του δημιουργικού ερασιτεχνικού παιχνιδιού και αφετέρου της ενσυνείδητης επαγγελματικής υπευθυνότητας. Θεωρούμε ότι μια τέτοια κατεύθυνση πρέπει να εμπνεύσει, κινητοποιήσει και εμποτίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού όσο και αν επείγει η πρακτική αντιμετώπιση υπαρκτών και μεγάλων προβλημάτων, για τα οποία ένα πλαίσιο προτάσεων ακολουθεί. Οι χρήστες των υπηρεσιών της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού δεν υπερβαίνουν σήμερα το % του γενικού πληθυσμού στόχου (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-.. μαθητές) και το % του πληθυσμού στόχου της β' βάθμιας εκπαίδευσης σε ετήσια βάση, δεδομένου του γεγονότος ότι κατά μέσο όρο στα ΚΕΣΥΠ εξυπηρετούνται κάθε χρόνο σε προγράμματα εξατομικευμένης παρέμβασης κατά μέσο όρο άτομα από την β' βάθμια εκπαίδευση, ενώ ο πληθυσμός στόχος, όπως έχει αναφερθεί καλύπτει και το σύνολο των μαθητών της α' βάθμιας εκπαίδευσης. Προβάλλει λοιπόν επιτακτική η διεύρυνση προς μεγαλύτερα στρώματα του πληθυσμού, καθώς και άλλες ηλικιακές κατηγορίες. Ειδικότερα, τίθεται ως στόχος ο θεσμός να επεκταθεί σταδιακά και να καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου του πληθυσμού στόχου, που περιλαμβάνει τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο (σε όλες τις ηλικίες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και του λύκειο και να συνεχίζει σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και στην κατάρτιση. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να αναπροσαρμοσθεί το περιεχόμενο των υπηρεσιών της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη λογική της πληροφόρησης περί των αλληλοσυμπληρούμενων κοινωνικών ρόλων πέρα από τις πιθανές ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Πηγή: «Μελέτη-Αττοτύπωση Δομών και Δράσεων Φορέων Ε.Π.» Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

12 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανασχεδιασμός επομένως των υπηρεσιών της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, υπό το πρίσμα των σύγχρονων αντιλήψεων για τη δια βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας που οφείλει να έχει εξατομικευμένο χαρακτήρα, θα πρέπει να επικεντρώσει την προοπτική του σε πολλούς διαφορετικούς άξονες, ώστε να επιτευχθεί σημαντική διεύρυνση και επέκταση του δυνητικού αριθμού αποδεκτών των υπηρεσιών. Η επίτευξη του στόχου αυτού συναρτάται με μία δέσμη μέτρων, αλληλοσυμπληρούμενων μεταξύ τους, όπως: εξορθολογισμός και επέκταση του δικτύου πρωτοβάθμιας παροχής σχετικών υπηρεσιών Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα σχολεία μπορεί να είναι περισσότερο χρήσιμος εφόσον επιτύχει να συνδέσει την παρεχόμενη γνώση στα παραδοσιακά μαθήματα με τις εφαρμογές της στις ανθρώπινες δραστηριότητες στον χώρο της εργασίας. Με τον τρόπο αυτό οι νέοι άνθρωποι από μικρή ηλικία θα αποκτήσουν συναίσθηση της χρησιμότητας των γνώσεων που τους παρέχονται, τις οποίες πολλές φορές θεωρούν άχρηστες και περιττές επειδή δεν μπορούν διδάσκονται ποτέ σε τι μπορεί να είναι χρήσιμες. να φανταστούν και δεν Η τρέχουσα αντίληψη παγκοσμίως για την εισαγωγή του θεσμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρεται στην όσμωση των αρχών και των σκοπών της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής με το τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Από μικρή ηλικία οι μαθητές χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας, της καλής επικοινωνίας, της ορθολογικής διαχείρισης χρόνου και πόρων, τα οφέλη της δια βίου μάθησης. Κρίσιμης σημασίας είναι όλες εκείνες οι διαδικασίες που οδηγούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, διαδικασίες που εντείνονται και καθίστανται πιο καθοριστικές κατά την παιδική ηλικία. Η ικανότητα ενός ατόμου να κάνει τις κατάλληλες επιλογές στον επαγγελματικό τομέα δεν εντάσσεται παρά στη γενικότερη δυναμική που έχει διαμορφώσει αναφορικά με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ακόμη ευρύτερα στη θεώρηση του Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

13 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ως ολότητα η οποία αναπτύσσεται και εξελίσσεται παράλληλα σε πολλούς τομείς. Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία που είναι χρήσιμο να λαμβάνει χώρα όχι μόνο στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλλά πρωταρχικά και κατά βάση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη μορφή της καλλιέργειας της επαγγελματικής ανάπτυξης η οποία πραγματοποιείται παράλληλα και σε συνάρτηση με κάθε άλλη μορφή ανάπτυξης (κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική κ.ά.). Είναι βέβαιο ότι στις ηλικίες αυτές δε θα ήταν σκόπιμη μια παρέμβαση που θα σχετίζεται με παροχή πληροφοριών ή με οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική καθοδήγηση ή συμβουλευτική. Άλλωστε, εν γένει η εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο στόχο έχει, πέρα από τη μετάδοση των στοιχειωδών γνώσεων, τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και την προαγωγή της νοητικής ανάπτυξης των παιδιών, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια ομαλή και υγιή ατομική εξέλιξη. Αποτελεσματική θα ήταν επομένως η επανεξέταση του περιεχομένου και των μεθόδων εκπαίδευσης, αλλά και η ανάλογη κατάρτιση των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς την αξία και τη χρησιμότητα της εργασίας, τη σημασία της ικανοποίησης μέσα από αυτή και την αντιμετώπιση της ως μέσο προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας. Μέσα από την καθημερινή διδασκαλία ο παιδαγωγός καλείται να κινητοποιεί τους μαθητές του πνευματικά και ψυχικά ώστε αργότερα και σε όλη την πορεία της ζωής τους να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις στον επαγγελματικό, αλλά και σε κάθε άλλο τομέα, που να εναρμονίζονται με την προσωπικότητα, τις αξίες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα τους. Προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην πρωτοβάθμια, αλλά και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι η κατάλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας των παιδιών μέσα από ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

14 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Μια πρώτη προσέγγιση αφορά στην ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων των μαθητών, οι οποίες βοηθούν στην ομαλή κοινωνική τους ένταξη και αποτελούν χρήσιμα εφόδια για οποιαδήποτε καθημερινή πρακτική. Τέτοιες δεξιότητες όπως η προσαρμογή, η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, η κριτική σκέψη, η αυτονομία, μπορούν να καλλιεργηθούν μέσα από την ανάθεση ομαδικών εργασιών μέσα στην τάξη, την επιβράβευση ομαδικών δραστηριοτήτων και της επίδειξης πνεύματος συνεργασίας και αλληλεξάρτησης. Άλλες δράσεις και παρεμβάσεις θα μπορούσαν να εντάσσονται σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης γενικών αλλά και ειδικότερα επαγγελματικών αξιών στους μαθητές. Τέτοιες δράσεις μπορούν να εκτείνονται από τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος ως τις εξωσχολικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες εκτός μαθημάτων και από τη γνωριμία με τον εαυτό (αυτογνωσία) μέχρι τη γνωριμία με το περιβάλλον σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Η υπάρχουσα δομή των αναλυτικών προγραμμάτων όλων των γνωστικών αντικειμένων τα οποία διδάσκονται στην πρωτοβάθμια κα στη δευτεροβάθμια (γενική και επαγγελματική) εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα, με τις προβλεπόμενες διαθεματικές προεκτάσεις και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, να υλοποιηθούν (και με τη μέθοδο των σχεδίων εργασίας - project) δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού με στόχο την καλλιέργεια της επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών και μαθητριών όλων των βαθμίδων στην εκπαίδευση. Μπορεί να γίνει σαφές στους νεαρούς μαθητές και στις νεαρές μαθήτριες, ότι παραγωγικό αποτέλεσμα δε φέρνουν μόνο οι γνωστές από το σχολείο μέθοδοι της απομνημόνευσης, της γραφής και της ανάγνωσης αλλά κανείς μπορεί να εργάζεται και να μαθαίνει με ποικίλους τρόπους όπως είναι η ομαδική συζήτηση με ανταλλαγή ιδεών και επιχειρημάτων, οι κατασκευές, τα πειράματα, ζωγραφική κ.ά. Η ποικιλία δραστηριοτήτων αναδεικνύει τα ταλέντα των παιδιών όπως και τους διαφορετικούς τύπους έκφρασης και δημιουργικότητας. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

15 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ανάλογα, η αξία της εργασίας θα μπορούσε να προωθηθεί εντός του σχολικού προγράμματος με την ενεργοποίηση της δράσης των παιδιών (μέσα και από τις σχολικές δραστηριότητες: προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής, Πολιτιστικά: στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) με σκοπό το κοινό όφελος. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να μεταδώσει στους μαθητές τη σημασία και την αναγκαιότητα της προσφοράς στην ομάδα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τα περισσότερα παιδιά είναι πιθανό να ενεργοποιηθούν αλλά και αν κάποιοι μαθητές απέχουν από τη διαδικασία αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση ή για περαιτέρω πρωτοβουλίες προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Προς την επίτευξη του στόχου της εδραίωσης ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιών μπορούν να συμβάλλουν και δραστηριότητες, όπως η σύνταξη κειμένων από τους μαθητές σχετικών με την εργασία και τις επαγγελματικές επιλογές, όπως και η επεξεργασία και η ανάλυση στην τάξη κειμένων της λογοτεχνίας και της ποίησης, μορφών τέχνης μέσω των οποίων κατεξοχήν επιτυγχάνεται η νοητική ανάπτυξη, η κριτική σκέψη και η εδραίωση αξιών και αντιλήψεων. Κρίσιμη είναι η επιλογή, καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης από τους εκπαιδευτικούς των κατάλληλων κειμένων. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να κινείται και προς την κατεύθυνση των δραστηριοτήτων εκτός του πλαισίου των μαθημάτων. Είναι σαφές, ότι ο νηπιαγωγός ή ο δάσκαλος λειτουργεί πρωταρχικά και κατά βάση ως παιδαγωγός. Ο ρόλος του είναι, παράλληλα με την οικογένεια, να λειτουργεί ως μοχλός προσωπικής ανάπτυξης για τα παιδιά αλλά και ως παράγοντας σύνδεσης τους με ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό σύστημα. Εξίσου σημαντική είναι η γνωριμία των μαθητών με το κοινωνικό περιβάλλον και τις διάφορες όψεις και λειτουργίες του, όπως και η καθοδήγηση τους στην αναζήτηση και την αξιοποίηση των πληροφοριών. Η Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

16 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού γνώση αποτελεί πλέον το νέο συντελεστή σημαίνουσας σημασίας που εμπλέκεται σε κάθε είδους παραγωγική διαδικασία και εξέλιξη. Κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι σε θέση να γίνει κοινωνός της γνώσης ώστε να διαθέτει και να διαχειρίζεται ίσες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους. Αναγκαία είναι πλέον η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπως και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές χρειάζονται τα εφόδια ώστε να διαχειρίζονται την γνώση και την πληροφορία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους αποτελεσματικά. Με το ίδιο σκεπτικό, εξίσου αναγκαία κρίνεται η ευαισθητοποίηση των μαθητών, από την παιδική ακόμη ηλικία, αναφορικά με το ζήτημα της δια βίου εκπαίδευσης. Οφείλεται πλέον η γνώση, να παρουσιάζεται στους μαθητές όχι ως πάγια και αδιαμφισβήτητη, αλλά ως αναπροσαρμογή ή μετεξέλιξη παλαιότερης γνώσης η οποία επανεξετάζεται και επαναπροσδιορίζεται συνεχώς. Αδιαμφισβήτητα σημαντικό όσο και σύνθετο στην προσέγγιση του είναι όμως και το ζήτημα της ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης, της αυτογνωσίας και της αυτοαντίληψης των μαθητών. Στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία «ευτυχισμένων» ατόμων, τα οποία γνωρίζοντας τον εαυτό τους θα είναι σε θέση να προχωρήσουν σε τέτοιες επιλογές, που θα τους εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ικανοτήτων τους όσο και την εκπλήρωση των αληθινών αναγκών τους. Οι βάσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού τίθενται σταδιακά και με πολλή προσπάθεια μέσα από κάθε σχολική δραστηριότητα, κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την αντιμετώπιση του δασκάλου ή του νηπιαγωγού απέναντι στους μαθητές. Ιδιαίτερα η ανατροφοδότηση που παρέχει ο εκπαιδευτικός προς το κάθε παιδί θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση, αλλά παράλληλα να σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση απέναντι σε κάθε μαθητή η οποία θα γίνεται ο «καθρέφτης» της μοναδικότητας και της ιδιαιτερότητας του. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να επιδιώκει είναι ο Προσανατολισμός, Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός, των μαθητών σε σχέση με τον κόσμο που τους περιβάλλει έτσι ώστε να είναι σε Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

17 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού θέση, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τους, να δρομολογούν το μέλλον τους προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα υλοποιούμενα προγράμματα (σχολικές δραστηριότητες / καινοτόμα προγράμματα) που σκοπό έχουν να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του γενικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Πολλά από αυτά σχετίζονται άμεσα (προγράμματα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΣΕΠ) ή έμμεσα με την Επαγγελματική Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

18 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πίνακας Α. Κατανομή προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ανά είδος προγράμματος και βαθμίδα εκπαίδευσης (-) [πηγή: (ΚΕΕ,, σ. )] Είδος προγράμματος Αριθμός και ποσοστό (%) προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στα σχολεία Σύνολο Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Ενιαία Λύκεια TEE Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Αγωγή υγείας,,,,,, Αγωγή καταναλωτή,,,,,, Αγωγή σταδιοδρομίας,,,,,, Περιβαλλοντική εκπαίδευση,,,,,, Κυκλοφοριακή Αγωγή,,,,,, Αθλητικές δραστηριότητες,,,,,, Πολιτιστικές δραστηριότητες,,,,,, Αισθητική Αγωγή,,,,,, Άλλη δραστηριότητα,,,,,, Σύνολο,,,,,, Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

19 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ -ι D ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ D ΔΗΜΟΤΙΚΑ D ΓΥΜΝΑΣΙΑ D ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ TEE Από το ως άνω γράφημα και τον πίνακα Α καθίσταται εμφανές πως θέματα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, μόνο ως «ψήγματα» υπάρχουν στην πρωτοβάθμια και την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κάτι που οδηγεί σε στρέβλωση αν βλέπουμε την Επαγγελματική Συμβουλευτική ως εξελικτική διαδικασία. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

20 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Συνολικά στοιχεία σχολικών δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων γενικής αγωγής: μαθητές-εκπαιδευτικοί / (ανά) βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά περιφέρεια Πίνακας. Δημόσιες Σχολικές Μονάδες - μαθητές - εκπαιδευτικοί που αποτυπώθηκαν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και περιφέρεια (-) πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ανατ. Μακεδο- ΔΗΜΟΤΙΚΑ Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΑ Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ TEE Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ νίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία ΘεσσαΚ\α Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

21 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πίνακας. Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες - μαθητές - εκπαιδευτικοί που αποτυπώθηκαν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και περιφέρεια (-) πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ανατ. Μακεδο- ΔΗΜΟΤΙΚΑ Σ.Μ. ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Σ.Μ. ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Σ.Μ. ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΑ Σ.Μ. ΔΙΔ/ΝΤΕΣ νίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία ΘεσσαΚ\α Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

22 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πίνακας. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ πηγή: Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο Α' βάθμιας ΓΥΜΝΑΣΙΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΚΕΙΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ TEE Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο Β' βάθμιας ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ?? Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

23 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα οι άμεσα ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι (δυνητικά): μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:. [νηπιαγωγείο & δημοτικό σχολείο] μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:. [γυμνάσια, γενικά λύκεια, επαγγελματικά λύκεια, επαγγελματικές σχολές] Επίσης οι έμμεσα ωφελούμενοι από την εφαρμογή δράσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (επιμόρφωση - αναβάθμιση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων - βελτίωση και ενίσχυση δεξιοτήτων και παιδαγωγικής επάρκειας) εκπαιδευτικοί είναι:. εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης [νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων]. ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [γυμνασίων, γενικών λυκείων, επαγγελματικών λυκείων, επαγγελματικών σχολών]. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ fb ISttBt ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ D ΓΥΜΝΑΣΙΑ D ΛΥΚΕΙΑ TEE \Ν\\\\\\^ χ % κ % ν Φ W\\ \ % Srf 'Γ Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

24 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Η ' hj. _ f I Jflflb. ι ΜΑΘΗΤΕΣ Η ι ι ι ι ι \ \. ν% \ \ \ %. \ %. \ κ \ %. %. %*\\\^\\\\\^V \%\, ^\Λ % Χ % % \ Χ \ ^ *>. <w -*, % ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ D ΓΥΜΝΑΣΑ D Λ Υ ΚΕΑ TEE % Φ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ \ ^ «kiteifefc % % \ % \ VW^\\N\V\ \ \ % "Q % ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΑΓΩΓΕΑ D ΓΥΜΝΑΣΑ D Λ Υ ΚΕΑ TEE Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

25 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αναλυτικότερα τα στοιχεία ανά βαθμίδα εκπαίδευσης στη γενική αγωγή παρουσιάζονται στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν.... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πίνακας. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Δημόσια και Ιδιωτική (πρωινά και ολοήμερα) πηγή: Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ Βάσει των στοιχείων του πίνακα οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι., με τους μαθητές του νηπιαγωγείου να φτάνουν τους. και του δημοτικού τους., ενώ η αναλογία μαθητών-διδασκόντων για το νηπιαγωγείο είναι : και για το δημοτικό :. Μέσα από την διάχυση στοιχείων Ε.Π. στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθητών νηπιαγωγείου και δημοτικού, αλλά και τα προγράμματα επιχειρηματικότητας που προβλέπεται να αναπτυχθούν στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στόχος είναι λάβει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού το σύνολο των μαθητών της α' βάθμιας, είτε μέσα από πληροφόρηση στα πλαίσια των μαθημάτων, είτε μέσα από συμμετοχή τους σε προγράμματα - κυρίως οι μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού, δηλαδή περίπου.. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

26 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Α. Νηπιαγωγεία (συμπεριλαμβάνονται τα κλασικά τμήματα και τα ολοήμερα τμήματα): Πίνακας. Δημόσια Νηπιαγωγεία ανά περιφέρεια (-) πηγή: Αριθμός και ποσοστό (%) νηπιαγωγείων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Σ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ,,,,,,,,,,,,, Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

27 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού - FT _ Σ.Μ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ _ ΓΡ _ J η Π U J ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι % % \ % % \ % % % \ % % * *=fl _ / Ο" % % Of % % Σ.Μ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ D Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης D Αττικής D Κε ν τ. Μακεδονία D Δυτ.Μακεδονία Θεσσαλία D Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ.Ελλάδα Πελοπόννησος % % D Βόρειο Αιγαίο Π Νότιο Αιγαίο Π Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

28 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ττ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΙ ^ - Ι ΜΪΜ ϊ α V Ό. Λ ^Λ %. % % ^ *% \ ^ \ % % ^ % %* % ^ ^Λ Φ- > ^ \ %>α.? "V <ξ> - % Χ % ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ-ΔΙΔ/ΝΤΕΣ / ^ «F.άΡ Ι ι ι ι π Φ Α> &> J? J? & ^, ά» /$> > ΛΟ & & ^ sr,ψ Λ? ΛΡ -rp A<y Λ jy" v<r - ^ Θ «^. «\θ * ' w<p ι ι ι ι * ' ι ' ' ^ *%/,/* yy **ν ντ ^ <#~ <& * ^ & & Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

29 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Β. Δημοτικά Σχολεία: Πίνακας. Δημόσια Δημοτικά σχολεία ανά περιφέρεια (-) πηγή: Αριθμός και ποσοστό (%) δημοτικών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ν % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ,,,,,,,,,,,,, Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του πίνακα και διαφαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολικών μονάδων βρίσκεται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, %, % και % αντίστοιχα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός αυτό, ώστε να διοργανωθεί αντίστοιχα μεγαλύτερος αριθμός προγραμμάτων Ε.Π. στις περιφέρειες αυτές. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

30 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΔΗΜΟΤΙΚΑ Σ.Μ. Λ - Μ V Λ % \ % \ \ % % % \ % \ χ <ξ> '<? '* <* "^-^ «-^ \ *Γ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Σ.Μ. D Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής D Κεντ.Μακεδονία % D Δυτ.Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά D Δυτ.Ελλάδα % % % % Πελοπόννησος D Βόρειο Αιγαίο D Νότιο Αιγαίο D Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

31 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - \ ΓΊ /~λ ΓΊ \&\m&w\m % \ \ % % \ % % % % Χ % ^ %, 'Ο?σ^'% -ο ^ % ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ft R flflldluafil % % \ % % % % % % % χ \ % V. Γ % \ Τ Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

32 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται επικαιροποιημένα (έως το ) στοιχεία που αφορούν στις Σχολικές Μονάδες, του Μαθητές, τα Τμήματα και τους Διδάσκοντες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά νομό [πηγή: ΥΠΕΠΘ/ Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών, Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών]. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

33 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Α/Α ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΖ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣ/ΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΗΝΑΣ Α.ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ... ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ , ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ.... ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ ΤΜΗΜΑΤΑ.... Α ΔΗΜΟΣ ΝΗΠΙΑ Α ΔΙΔ/ΝΤΕΣ..... Σελίδα Ι.Ε.Π.Α.Σ.

34 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού... Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πίνακας. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση-Δημόσια & Ιδιωτική (ημερήσια & νυκτερινά) πηγή: Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΚΕΙΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ TEE Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ Βάσει των στοιχείων του πίνακα οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι., με τους μαθητές του γυμνασίου να φτάνουν τους., του λυκείου τους. και των TEE τους, ενώ η αναλογία μαθητών-διδασκόντων για το γυμνάσιο είναι :, για το λύκειο : και για τα TEE :. Μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων Ε.Π στα ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ, ΓΡΑΣΥ, αλλά και τα προγράμματα επιχειρηματικότητας που προβλέπεται να αναπτυχθούν στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στόχος είναι λάβει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού το σύνολο των μαθητών της β' βάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή περίπου.. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

35 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Γυμνάσια: Πίνακας. Γυμνάσια ανά περιφέρεια (-) πηγή: Αριθμός και ποσοστό (%) γυμνασίων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Σ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ,,,,,,,,,,,,,, Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

36 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΓΥΜΝΑΣΙΑ Σ.Μ. ^ Χ Ι - βι β NV^^NSS^SS^S Τί& τ^,'% %λ % % % \ * % \ \ ^ b r -ο ΓΥΜΝΑΣΙΑ Σ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής D Κεντ. Μακεδονία D Δυτ.Μακεδονία Θεσσαλία D Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ.Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

37 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Θ$Θ α Π\ Θ m ^ ν* % ^ ο- ^ $u %, *ϊ ic / ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΙΔ/ΝΤΕΣ - / / / / IR U U R Μ VI ο Jg I g β ΰ g g DΙ ν \Λ -χ %% VVV\% \ % ν > Λ ^ % ^ % χ % Α Όχ ~Λ, 'Ό ^, ^ Ό ί %, "V % % % Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

38 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠ.Ε.Π.Θ ΔΙ.Π.Ε.Ε. [ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΗΜΑ Γ ΝΟΜΟΙ Α/Α ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔίΝΗΣΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕ: ΔΙΔ/ΝΤΕΣ Ι - Ι Ι ΙΣΧΟΛΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗ! ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΤΜΗΜΑΤ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ι Ι Ε Ι Ι ο Ι ι ι Ι ι ι ι ι Γ Ι C Ι :-. Ι Β ΙΟΙ Ι Ι Ι Ι = Ι ΣΥΝΟΛΟ Ι βί Ι ΑΘΗΝΑΣ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ι Ι Ι ΣΥΝΟΛΟΑΤ/ΚΗΣ Ι ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Ι Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

39 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενιαία λύκεια: Πίνακας. Ενιαία Λύκεια ανά περιφέρεια (-) πηγή: Αριθμός και ποσοστό (%) λυκείων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Σ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ,,,,,,,,,,,,, Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

40 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού \ Λ ΛΥΚΕΙΑ Σ.Μ. J ί α\ - Λ Π\ ΘΜ& Λχ \ % % % \ % % % % Χ % \ % % <Γ ΛΥΚΕΙΑ Σ.Μ. % % % % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής D Κεντ.Μακεδονία Π Δυτ.Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά D Δυτ.Ελλάδα Πελοπόννησος Π Βόρειο Αιγαίο D Νότιο Αιγαίο D Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

41 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΛΥΚΕΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - Α /ΖΙ Λ α\ UssD π\ ΘΘ Ό % Κ % % \ '% % % % \ % \ χ \ Γ <ν»^ χ νννν Χ * > '% Λ α\ ο\ ΛΥΚΕΙΑ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ WfcffsMFtt \ \\\\ \s.\\\ss χ ν- * & «\ \ χ. \ * Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

42 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού.Π.Ε.Ε. ΙΗΜΑΓ ΙΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ - ~ ΝΟΜΟΙ Α/Α δ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝ. ΛΥΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ S ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΕΝ.ΛΥΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕ ΤΜΗΜΑ - ΜΑΘΗΤΕ ΔΙΔ/ΝΤΕ C C C ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ. ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ C Β ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤ/ΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

43 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού TEE : Πίνακας. TEE [ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ] ανά περιφέρεια (-) πηγή: Αριθμός και ποσοστό (%) TEE ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Σ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ,,,,,,,,,,,,, Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του πίνακα, και διαφαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολικών μονάδων βρίσκεται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός αυτό, ώστε να διοργανωθεί αντίστοιχα μεγαλύτερος αριθμός προγραμμάτων Ε.Π. στην β'βάθμια εκπαίδευση στις περιφέρειες αυτές. Τα στοιχεία του - ονομάζουν τα σχολεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης TEE, με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου (Ν. /) τα TEE ονομάστηκαν ΕΠΑΛ [επαγγελματικά λύκεια] και ΕΠΑΣ [επαγγελματικές σχολές]. Στα γραφήματα όπου TEE εννοούνται τα ΕΠΑΛ&ΕΠΑΣ. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

44 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΤΕΕΣ.Μ. ft ^ - Τ Ή Π\ Ο ο Id Ι ^ \. %. ^ <&. Λ \% \ % ^ % ^. %%. %. tl < ^ k % \* \;\>Λ \ν\ λ \ Ό % '** ^ ^ % \ \ %< Τ" % % 'V ν ν ^ ΤΕΕΣ.Μ. % % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής D Κεντ.Μακεδονία D Δυτ.Μακεδονία Θεσσαλία D Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

45 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού TEE ΜΑΘΗΤΕΣ J* / - - /R -' Ι_κ -, Π J Us _ ^ ^x Φ, ^Οχ % \ v *. % X X ^ a a J g U e D / y G u <, %j <%" % fe <* \ ' * * r % % ΤΕΕΔΙΔ/ΝΤΕΣ ffl <^ ^. ^ ^ * % "& T-<P. it m J % *> C Q~ <^ A % ^ *«. E>. r ^ % Ή ^ \ \ * % w - ^ * V '%, \, r * <% Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

46 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΛΙ.Π.Ε.Ε. ΙΔΗΜΟΕΙΑ Τ.Ε.Ε. - ΤΜΗΜΑ Γ ΝΟΜΟΙ Α/Α ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔ,'ΝΗΣΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΟΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ! ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Τ.Ε.Ε. ΣΧΟΛΕΙί ε ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕ: ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ Τ.Ε.Ε. ΣΧΟΛΕΙ Ι Ι ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕ: ΔΙΔ/ΝΤΕ: ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε.Ε. ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤ^ΜΑΘΗΤΕίΔΙΔίΝΤΕΣ S ΣΥΝΟΛΟ Ι ΑΘΗΝΑΣ ΑΝ.ΑΓΠΚΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ' ΣΎΝΟΛΟ ΑΤ/ΚΗΣ ] ΣΎΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

47 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού TEE- ΕΠΑΛ Πίνακας. ΕΠΑΛ ανά περιφέρεια (-) πηγή: Αριθμός και ποσοστό (%) TEE ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Σ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ,,,,,,,,,,,,, Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

48 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΠΑΛΣ.Μ. - Π EJg Ph Ρ\ α π\ π\ ft \ \ \ ^ * ί> '* * ^ * % % % \ % % % ^ % ν % \\\ %\ Ι Ι ΕΠΑΛΣ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής D Κεντ.Μακεδονία D Δυτ.Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά D Δυτ.Ελλάδα Πελοπόννησος D Βόρειο Αιγαίο D Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

49 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ι H / ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΣ \)\)Β ggflflggtlfl -St-_ ^ 'fc. <L Λ ^ c>, <L ^ <&_ fc Φ>. ^ \XxVVX%VVV>. ^ ν ν % ν ν «*Λ ~ Γ ^ χ νι %, * \ % ^ \ ^ ^ Χ. Γ*. Θ^ UI ΕΠΑΛ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΡΠ- Ι m α Λχ \ \ % % \ % % % \ % \ ^ > Θ ^- \ "«Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

50 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠ.Ε.Π.Θ ΔΙ.Π.Ε.Ε. ΙΔΗΜΟΣΙΑ Ε.Π.Α.Λ - ΤΜΗΜΑ Γ' Ι ΝΟΜΟΙ Α/Α ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ε.Π.Α.Λ. ΣΧΟΛΕΙΑ Ι ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕ! ΔΙΔ/ΝΤΕΣ I ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ Ε.Π.Α.Λ. ΣΧΟΛΕΙ Ι ι ι ι ι Ι ι ι ι ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕ: ΔΙΔ/ΝΤΕ: :? ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.Α.Λ. ΣΧΟΛΕΙΑ θ ΙΟ ΙΟ β Γ C Β \~ ΙΟ Ε Ι ι Ε Q β ι" Ι i f ΤΜΗΜΑΤΑ ' ' ' ' Ι y ΜΑΘΗΤΕΣ ΙΔΙΔ'ΝΤΕΣ " ΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Ι ' ' ;; ΑΘΗΝΑΣ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ι ΣΥΝΟΛΟ ΑΤ/ΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Ι Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

51 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πίνακας. ΕΠΑΣ ανά περιφέρεια (-) πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός και ποσοστό (%) TEE Σ.Μ. %,,,,,,,,,,,,, Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

52 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού AL ΕΠΑΣ Σ.Μ. α Ο π\ π\ \ \ \ \ Θ * \ Χ % Λ Χ % \ % <& ν- % χ ο- % \ % \ \ Γ % ΕΠΑΣ Σ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής D Κεντ.Μακεδονία D Δυτ.Μακεδονία Θεσσαλία D Ήπειρος Ιόνια Νησιά D Δυτ.Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο D Νότιο Αιγαίο G Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

53 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ι ΕΠΑΣ n / ΜΑΘΗΤΕΣ g L!L) ggflflggtlfl \\\\\\\\\v. -St-_ ^ 'fc. <L Λ ^ c>, <L ^ <&_ fc Φ>. ^ V % ν ν «*Λ ~ Γ \ '^ ^ TcP %, ^ χ \"i %, ^ ν * \ % ** Ή, ΕΠΑΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ m a I Λχ Λ \ % % \ % % % % \ % ^ V VsN^WVvV X % \ *r * * s-% * Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

54 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠ.Ε.Π.Θ ΔΙ.Π.Ε,Ε. ΙΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΑΣ - ΤΜΗΜΑ Γ Ι Α/Α ΝΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑ! ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ Ι Ι Ι Ι ι ι Ι Ι Ι ι Ι ι Ι ι ι ι ι ι ι ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΗΜ ΞΡΗΣΙΕΣ ΕΠΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Ι '"' Ι? Ι Ι Ι ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΑΘΗΝΑΣ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ] ΣΥΝΟΛΟ ΑΤ/ΚΗΣ Ι ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

55 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Στοιχεία Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Πίνακας. Ποσοστιαία κατανομή μαθητών και σπουδαστών, ανά κατηγορία εκπαιδευτικού ιδρύματος (δημόσιο ή ιδιωτικό) Επίπεδο εκπαίδευσης Σύνολο Προσχολική εκπαίδευση Δημοτικό Γυμνάσιο Ενιαίο Λύκειο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο ΙΕ Κ, Ανώτερη σχολή Ποσοστό μαθητών, σπουδαστών σε: Δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα,,,,,,, Ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα,,,,,,, Από το πίνακα, προκύπτει ότι : Το,% των μαθητών, σπουδαστών φοιτά σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το,% των μαθητών προσχολικής εκπαίδευσης φοιτά σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο. Το,% των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο. Το,% των μαθητών γυμνασίου φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο. Το,% των μαθητών ενιαίου λυκείου φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο. Το,% των μαθητών τεχνικού επαγγελματικού λυκείου φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο. Το,% των σπουδαστών ΙΕΚ ή ανώτερων σχολών φοιτά σε ιδιωτική σχολή. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

56 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού.. Ειδική Αγωγή - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Στο πλαίσιο της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, εκτός των γενικών σχολείων, λειτουργούν εκπαιδευτικές μονάδες για την αντιμετώπιση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και μαθητριών (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης στα γενικά σχολεία για μαθητές και μαθήτριες με αναπηρίες ή και ειδικές ανάγκες και τάξεις υποδοχής ή / και φροντιστηριακά τμήματα για μαθητές και μαθήτριες αλλοδαπούς και παλιννοστούντες). Αναλυτικά τα στοιχεία για τις ως άνω μονάδες παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες και γραφήματα. Πίνακας. Τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ( - ) [πηγή: (ΚΕΕ,,] Βαθμίδα εκπαίδευσης Σύνολο σχολείων Σχολεία με τάξεις υποδοχής Τάξεις υποδοχής Σχολεία με φροντιστηριακά τμήματα Φροντιστηριακά τμήματα Ν % Ν % Ν % Ν % Δημοτικά,,,, Γυμνάσια,,,, Λύκεια,,,, Σύνολο,,,, Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. Πηγή δεδομένων: Πηγή δεδομένων: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΠΘ 2004, 2005 και 2006 Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΩΝ 5 ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ/ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ "ΒΑΘΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ" ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Ενημερωτικό για τις βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Σας κοινοποιώ τις Βάσεις των Γενικών Μεταθέσεων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2015 προς ενημέρωση των συναδέλφων 2015 προς ενημέρωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς

Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς Β. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους Εκπαιδευτικούς ΕΚ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 10,6 Αιτωλ/νίας 2,5 Ανατ. Αττική 3,5 Ανατ. Θεσ/νίκη 6,1 Αργολίδα 1,0 Αρκαδίας 3,0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2015 2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 205-206 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο: ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης &4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ -26 ΙΟΥΛΙΟΥ 205 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής:

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Άκυρες Σε επεξεργασία Αρχική υποβολή Υπαγωγή Οριστική υπαγωγή Αυθαιρέτων Δηλώσεις Ν.4178/2013 141 191059 47094

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2015 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ. Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ. Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς ΙΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ Α. Πίνακες που σχετίζονται με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου για τους γονείς Γ1. Διεύθυνση Περιφέρειας Α Αθήνας 12,9 Αιτωλ/νίας 1,3 Ανατ. Αττική 2,9 Ανατ. Θεσ/νίκη 5,1 Αργολίδα 1,3 Αρκαδίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 1 Κατά το μήνα Οκτώβριο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Αυγούστου 3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 3 Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 3, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Πρόγραμμα «Χαρτογράφηση Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής» Πράξη 1.1.4.α Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.4 Υπεύθυνη Δράσης: Σουζάνα Παντελιάδου Βόλος, 30/3/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ Αρ.Ε.Τ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΌ - ΕΩΣ 1ο Α - ΒΛ 2ο ΒΝ - ΔΗ 3ο ΔΙ - ΚΑΛΙ 4ο ΚΑΛΛ - ΚΑΤΣΑ 5ο ΚΑΤΣΙ - ΚΟΥΣ 6ο ΚΟΥΤ - ΜΑΚΡΗ 7ο ΜΑΚΡΟ - ΜΠΑΜ 8ο ΜΠΑΝ - Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 2016

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 2016 Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 216 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα