ΙΕΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης του ΕΚΕΙΙ γνα την παροχή υπηρεσιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης του ΕΚΕΙΙ γνα την παροχή υπηρεσιών"

Transcript

1 ΙΕΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Χ «-hit Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης του ΕΚΕΙΙ γνα την παροχή υπηρεσιών Ϋ Συμβο^ευ^ικής και V Εξατομικευμένου Επαγγελματικού Προάανατολισμ ΐ>ίστοϊιλαι&ιο τόΐϊ στρατηγικού σχεδίου αναπτυςηςΐτου \* (^^) Ι / Α <r Αθήνα < ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Η ««ΕΥΡΠΠΑΙΚΟ KDNDNIKD TAMEID Ι Εκπαίδευσης κατ Αρχικής.,;,,. : Λ,^-,Λ;., ΕΥΡΟΠΑΤΚα ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ^ ^ ^ Επαγγελματικής Κατάρτισης

2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ : \ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ^Υ\ ΠΑΗΘΥΣΜύϊ^ΤρΡ ΟΠΟΙΟ ΑΜΥθΥΝΟΝΤΑΙ QLABAZEIL ΤΟΥ ΕΠΑΒψΜ/ΙΑΤΙΚΟΥ '\JlPOZAkATOAIEMOY Ι.? ; -. :- ^ ;:: ΕΛΛΑΔΑ^ Ανάπηιζη πανιού. Ανάτττνζη για όλους. ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού.. Χαρακτηριστικά, Ποσοτικός Προσδιορισμός Πληθυσμού Στόχου... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση... Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.. Ειδική Αγωγή - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση... Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση... Σχολική διαρροή. Χαρακτηριστικά και Ποσοτικός Προσδιορισμός των Ωφελούμενων Δομών & Φορέων που Παρέχουν Υπηρεσίες ΣΥΕΠ Η αποτίμηση της εφαρμογής του θεσμού και η ανάγκη εκ νέου στόχευσης Η οργάνωση του θεσμού με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις Ποιες πρέπει είναι οι προτεραιότητες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής / Επαγγελματικού Προσανατολισμού

4 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Περιγραφή πληθυσυού ωωελούυενων από TIC δράσεις Επαννελυατικού Προσανατολισυου.. Χαρακτηριστικά, Ποσοτικός Προσδιορισμός Πληθυσμού Στόχου Στο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ γίνεται η περιγραφή των ωφελούμενων από τις δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά και τα ποσοτικά στοιχεία κάθε πληθυσμού στόχου. Για την παρουσίαση αυτών των στοιχείων έχουν ληφθεί υπόψη:. Η αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε επίπεδο σχολικών μονάδων του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας. Στη μελέτη αυτή γίνεται η απεικόνιση της ισχύουσας εκπαιδευτικής πραγματικότητας στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα στοιχεία αφορούν τα σχολικά έτη - και αφορούν σύνολο των σχολικών ιδρυμάτων που λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος - στην Ελλάδα.. Η ιστοσελίδα: [ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ] του ΥΠΕΠΘ, στην οποία παρουσιάζονται ποσοτικά δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθώς και συγκρίσιμα στοιχεία αναφορικά με τη συμμετοχή των φοιτούντων μαθητών και σπουδαστών και την ολοκλήρωση των σπουδών τους στους διάφορους κύκλους (επίπεδα) εκπαίδευσης. Στην ιστοσελίδα περιέχονται δεδομένα για μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές (ενεργούς και αποφοιτήσαντες), εκπαιδευτικούς και λοιπό προσωπικό που αφορούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου να Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας-ΚΕΕ. (). Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων (Β εκδ.). (Β. Κουλαϊδής, Επιμ.) Αθήνα: ΚΕΕ. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

5 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού συλλεχθούν τα ανωτέρω δεδομένα διενεργείται (σ.σ. κατά δήλωση του ΥΠΕΠΘ στη σελίδα) ετήσια πανελλαδική απογραφή - έρευνα από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών, Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών του ΥΠΕΠΘ. Το Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών συνεργάζεται στενά με τον ΟΟΣΑ, την EUROSTAT, την UNESCO, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (επίσημη εθνική αρχή για την παροχή στατιστικής πληροφόρησης) και λοιπούς φορείς προκειμένου να εξασφαλίζει την διεθνή συγκρισιμότητα των στοιχείων, καθώς και τη συνεχή εναρμόνιση, ανάπτυξη και βελτίωση των στατιστικών εννοιών, προτύπων, ορισμών, μεθοδολογιών και ταξινομήσεων. Τα συλλεγόμενα δεδομένα επιτρέπουν τον υπολογισμό δεικτών ως προς την εισροή, την επεξεργασία και το προϊόν του συστήματος εκπαίδευσης της χώρας μας. Περισσότερα στοιχεία παρέχονται από: το ΥΠΕΠΘ: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών, Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών. Η παρούσα μελέτη λαμβάνει υπόψη, κυρίως, στην ανάλυση των στοιχείων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση την ολοκληρωμένη μελέτη του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, καθώς και τα στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία που αφορούν στην εκπαίδευση. Στο τέλος παρουσίασης κάθε μίας από τις ως άνω βαθμίδες (πρωτοβάθμια: νηπιαγωγείο και δημοτικό και δευτεροβάθμια: γυμνάσιο, γενικό λύκειο, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ) παρατίθενται και τα στοιχεία από το ΥΠΕΠΘ/ Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών, Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών αν και δεν διαφοροποιούν τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από την πρώτη πηγή. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

6 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η Επαγγελματική Συμβουλευτική γενικότερα, μπορούν να αποτελέσουν ουσιώδη μοχλό αφ' ενός για την άρση των σημερινών εμποδίων στην ανάδειξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και για την καταπολέμηση της ανεργίας αφ' ετέρου. όρος Επαγγελματικός Προσανατολισμός παρανοείται πολλές φορές, εξ' αιτία του ουσιαστικού «προσανατολισμός», ως να περιέγραφε μια διαδικασία πληροφόρησης κατευθυντικού χαρακτήρα. Δεν θα πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται περιοριστικά. Αντίθετα, ο όρος αναφέρεται σε μια σύνθετη διαδικασία, που αποσκοπεί στον εντοπισμό και την ανάδειξη των ιδιαίτερων δυνατοτήτων που διαθέτει ο κάθε άνθρωπος συμπεριλαμβάνει δε και την καλλιέργεια σε αυτόν της αυτοπεποίθησης που χρειάζεται, ώστε να τις αξιοποιήσει κατάλληλα, προς όφελος του εαυτού του και της κοινωνίας. Περισσότερο ακριβείς θεωρούνται σήμερα οι συνώνυμοι όροι: Επαγγελματική Συμβουλευτική - Προσανατολισμός. Είτε με τη μία ορολογία είτε με την άλλη, αυτό που νοείται στα πλαίσια της παρούσης, είναι η συμβουλευτική διαδικασία, κατά την οποία, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του ενδιαφερόμενου (ή των ενδιαφερόμενων, για τις περιπτώσεις ομαδικής συμβουλευτικής), παράλληλα με την πολυδιάστατη πραγματικότητα της αγοράς εργασίας, αυτός υποβοηθείται συστηματικά, από ειδικευμένους Συμβούλους, να λαμβάνει ορθολογικές αποφάσεις σχετικά με την καλύτερη εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία και να κινητοποιείται αποτελεσματικά για την εφαρμογή τους. Η Επαγγελματική Ορισμένοι θεωρούν ότι ο όρος σταδιοδρομία περιορίζεται στην είσοδο του ατόμου σε κάποιο επάγγελμα και στην εξέλιξη σ' αυτό και δεν περιλαμβάνει τη φάση της επαγγελματικής ανάπτυξης του ατόμου που προηγείται της επιλογής επαγγέλματος. Στην Ελλάδα δεν έχει εδραιωθεί ακόμη η ορολογία για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, περισσότερο δόκιμος για τη διαδικασία θεωρείται ο όρος Επαγγελματική Συμβουλευτική και για τους συμβούλους που ασχολούνται με το Θεσμό, Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Χρησιμοποιούνται όμως και οι όροι Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, Συμβουλευτική-Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι (βλ. και Nathan & Hill, ). Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

7 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Συμβουλευτική - Προσανατολισμός αποσκοπεί να βοηθά τα άτομα, να συμβάλλει στην αυτογνωσία τους, να τα ωθεί να αποκτήσουν καλύτερη αντίληψη του εαυτού τους ως προς όλες του τις παραμέτρους. Μέσα από τη διαδικασία αυτή τους παρέχει τα μέσα και τις τεχνικές για να διαχειριστούν τον εαυτό τους με τον καλύτερο τρόπο, να βελτιώσουν τη σχέση τους με τον εργασιακό χώρο με ευεργετικά αποτελέσματα για την προσωπική τους ισορροπία και για την καλή λειτουργία του κοινωνικού συνόλου. Πιο αναλυτικά, αποστολή της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής είναι: Να βοηθά τα άτομα να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να συνειδητοποιήσουν τις ικανότητες και τις αδυναμίες και να καταλήξουν στην οριστικοποίηση ενός συστήματος αξιών, στο ξεκαθάρισμα των απαιτήσεων τους από τη ζωή, στην αποσαφήνιση των ενδιαφερόντων και των φιλοδοξιών τους, προϋποθέσεις απαραίτητες για μια ορθή επαγγελματική επιλογή. Να διευκολύνει τα άτομα, κάθε ηλικίας, να γνωρίσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται σε κάθε περίοδο της ζωής τους, οπότε και καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για την επιλογή σπουδών ή επαγγέλματος ή για την αλλαγή των κατευθύνσεων, τις οποίες έχουν ήδη επιλέξει. Να καταστήσει τα άτομα ικανά να λαμβάνουν αποφάσεις για το μέλλον τους έχοντας πλήρη συναίσθηση των συνεπειών που αυτές συνεπάγονται, τόσο για τον εαυτό τους, όσο και για το κοινωνικό σύνολο. Να συμβάλει στη μείωση της σχολικής αποτυχίας και στον περιορισμό της σχολικής διαρροής, μέσα από την διεύρυνση των εκπαιδευτικών οριζόντων των μαθητών και την υποβοήθηση τους να επιλέξουν σχολικές ή ακαδημαϊκές κατευθύνσεις που ανταποκρίνονται στις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Να συντελέσει στην αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού που διαθέτει η χώρα και στην αρμονική κατανομή του στους διάφορους τομείς της Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

8 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού παραγωγικής δραστηριότητας, προλαμβάνοντας φαινόμενα υπερπροσφοράς ή έλλειψης εργατικού δυναμικού σε διάφορους τομείς της αγοράς εργασίας. Να αυξήσει την ικανοποίηση από την εργασία μέσω της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, που ανταποκρίνεται στις επιθυμίες και προσδοκίες των εργαζομένων, κατάσταση που συντελεί στην αυτοπραγμάτωση τους. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία που μπορεί να επαναλαμβάνεται σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας του σύγχρονου ανθρώπου. Η «Δια Βίου Επαγγελματική Συμβουλευτική» συναντάται τακτικά σε άλλες χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνιστάται ως καλή πρακτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ανεργίας. Οι ταχύτατες μεταβολές που συντελούνται στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τις πρωτόγνωρες δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης που διατίθενται στο σύγχρονο ευρωπαίο πολίτη, καθιστούν αναγκαία και εφικτή την επανεξέταση της πορείας του καθενός, ώστε να είναι σε θέση να προάγει διαρκώς τον εαυτό του και να διασφαλίζει την απασχολησιμότητά του, παράλληλα με την επαγγελματική του ικανοποίηση. Κατά την παρουσίαση των δεδομένων για τον πληθυσμό στόχο των ωφελούμενων από δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, που έπεται, επιχειρείται να αναδειχθεί η δυναμική του θεσμού, ώστε να εντοπιστούν οι παράγοντες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και διάδοση του, ώστε να υπερκερασθούν με τις άμεσες, πρακτικές παρεμβάσεις που προτείνονται. Για το λόγο αυτό, σε αυτήν τη μελέτη, γίνεται προσπάθεια να διευρυνθεί ο πληθυσμός στόχος και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο θεσμός δεν απευθύνεται μόνο στην κατηγορία του πληθυσμού: μαθητές δευτεροβάθμιας και εξυπηρετούμενη μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

9 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατάρτισης, αλλά θα πρέπει να εξυπηρετεί εξίσου τα άτομα που ανήκουν σε μαθητές μικρότερων ηλικιών (πρωτοβάθμια εκπαίδευση), στις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες και γενικά σε κάθε πρόσωπο ή ομάδα, ανεξαρτήτως περιορισμών (ηλικιακών ή ειδικών) εφ' όσον αυτά τα πρόσωπα και αυτές οι ομάδες διατυπώνουν, με αίτημα τους, την ανάγκη του για στήριξη σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης. Η παροχή αυτής της συνδρομής θα πρέπει να γίνεται με δομές σύγχρονων προδιαγραφών, ασφαλείς, που παρέχουν πρόσβαση για όλους και με στελέχη κατάλληλα επιλεγμένα, εκπαιδευμένα και εξοπλισμένα, ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν εξατομικευμένα οποιονδήποτε πολίτη θέλει να έχει τις υπηρεσίες τους. Το ίδιο περιεχόμενο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, επομένως, απαιτεί την διατύπωση των αρχών που το διέπουν κάθε φορά, καθώς και τον διαρκή επαναπροσδιορισμό και εμπλουτισμό του. Υπό το πρίσμα αυτό, οι γενικές κατευθυντήριες αρχές της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορούν να στηριχθούν σε δύο βασικούς άξονες: ) Σύνδεση με την ενεργό κοινωνική και οικονομική ζωή. Βασική κατεύθυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού πρέπει να αποτελεί η προσπάθεια τροφοδότησης των νέων εφηβικής και μετεφηβικής ηλικίας με σύνθετα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εφόδια και η συμβολή στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, ικανής να ανταποκριθεί στις αυξημένες και ευμετάβλητες απαιτήσεις της ενεργού κοινωνικής ζωής και της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Απαιτείται λοιπόν ο ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός σύνδεσης των παραγωγικών αναγκών και του μεταβαλλόμενου κοινωνικο-οικονομικού πλαισίου με την ενσυνείδητη ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των νέων, ούτως ώστε να διαμορφωθεί ένα σύστημα τροφοδότησης της αγοράς εργασίας, που με την μέγιστη το δυνατόν απρόσκοπτη ροή θα λειτουργεί αποτελεσματικά. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

10 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ) Ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των νέων σχεδιασμός των υπηρεσιών της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού βάσει μιας σύνθετης, πολυκριτηριακής ανάπτυξης της προσωπικότητας των εφήβων και εν γένει των νέων αποτελεί βασική προϋπόθεση επιτυχούς λειτουργίας του συστήματος της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ικανοποίησης των απαιτήσεων του πρώτου άξονα. και Η εφηβική και μετεφηβική ηλικία αποτελεί έναν ιδιαιτέρως ευαίσθητο ψυχολογικά ευμετάβλητο δέκτη των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, συνάμα δε το πομπό κοινωνικών αιτημάτων, αλλαγών και βελτιώσεων. Η οργανωμένη παρέμβαση για τη διαμόρφωση συνθηκών ισορροπίας σε αυτήν την ηλικία δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα (όσο ευρύ και σύνθετο και αν είναι) σώμα γνώσεων και πληροφοριών, αλλά πρέπει να εκτείνεται σε όλο το φάσμα της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των νέων. Υπ' αυτήν την έννοια, οι υπηρεσίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού πρέπει να σχεδιάζονται στη λογική της ενθάρρυνσης κάθε νέου για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, τα «χαρίσματα» της οποίας συνοπτικά μπορούν να περιγραφούν ως εξής: Αυτογνωσία Αυτοεκτίμηση Αυτοπεποίθηση Ανάπτυξη δημιουργικού, φιλέρευνου και πρωτόβουλου πνεύματος Πνεύμα συνεργασίας, συλλογικότητας και κοινωνικής ευαισθησίας Ανάπτυξη πολύπλευρων ενδιαφερόντων Διαμόρφωση ενός αυτόνομου τρόπου σκέψης, που αφενός σέβεται την συσσωρευμένη γνώση, εμπειρία και παράδοση, αφετέρου πειραματίζεται και καινοτομεί. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

11 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Θα έλεγε κανείς ότι το ιδεατό πρότυπο μιας τέτοιας προσωπικής ανάπτυξης θα ήταν η σύζευξη δραστηριοτήτων στη λογική αφενός του δημιουργικού ερασιτεχνικού παιχνιδιού και αφετέρου της ενσυνείδητης επαγγελματικής υπευθυνότητας. Θεωρούμε ότι μια τέτοια κατεύθυνση πρέπει να εμπνεύσει, κινητοποιήσει και εμποτίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού όσο και αν επείγει η πρακτική αντιμετώπιση υπαρκτών και μεγάλων προβλημάτων, για τα οποία ένα πλαίσιο προτάσεων ακολουθεί. Οι χρήστες των υπηρεσιών της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού δεν υπερβαίνουν σήμερα το % του γενικού πληθυσμού στόχου (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-.. μαθητές) και το % του πληθυσμού στόχου της β' βάθμιας εκπαίδευσης σε ετήσια βάση, δεδομένου του γεγονότος ότι κατά μέσο όρο στα ΚΕΣΥΠ εξυπηρετούνται κάθε χρόνο σε προγράμματα εξατομικευμένης παρέμβασης κατά μέσο όρο άτομα από την β' βάθμια εκπαίδευση, ενώ ο πληθυσμός στόχος, όπως έχει αναφερθεί καλύπτει και το σύνολο των μαθητών της α' βάθμιας εκπαίδευσης. Προβάλλει λοιπόν επιτακτική η διεύρυνση προς μεγαλύτερα στρώματα του πληθυσμού, καθώς και άλλες ηλικιακές κατηγορίες. Ειδικότερα, τίθεται ως στόχος ο θεσμός να επεκταθεί σταδιακά και να καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου του πληθυσμού στόχου, που περιλαμβάνει τα παιδιά που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο (σε όλες τις ηλικίες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) και του λύκειο και να συνεχίζει σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και στην κατάρτιση. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να αναπροσαρμοσθεί το περιεχόμενο των υπηρεσιών της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη λογική της πληροφόρησης περί των αλληλοσυμπληρούμενων κοινωνικών ρόλων πέρα από τις πιθανές ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Πηγή: «Μελέτη-Αττοτύπωση Δομών και Δράσεων Φορέων Ε.Π.» Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

12 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανασχεδιασμός επομένως των υπηρεσιών της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, υπό το πρίσμα των σύγχρονων αντιλήψεων για τη δια βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας που οφείλει να έχει εξατομικευμένο χαρακτήρα, θα πρέπει να επικεντρώσει την προοπτική του σε πολλούς διαφορετικούς άξονες, ώστε να επιτευχθεί σημαντική διεύρυνση και επέκταση του δυνητικού αριθμού αποδεκτών των υπηρεσιών. Η επίτευξη του στόχου αυτού συναρτάται με μία δέσμη μέτρων, αλληλοσυμπληρούμενων μεταξύ τους, όπως: εξορθολογισμός και επέκταση του δικτύου πρωτοβάθμιας παροχής σχετικών υπηρεσιών Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός στα σχολεία μπορεί να είναι περισσότερο χρήσιμος εφόσον επιτύχει να συνδέσει την παρεχόμενη γνώση στα παραδοσιακά μαθήματα με τις εφαρμογές της στις ανθρώπινες δραστηριότητες στον χώρο της εργασίας. Με τον τρόπο αυτό οι νέοι άνθρωποι από μικρή ηλικία θα αποκτήσουν συναίσθηση της χρησιμότητας των γνώσεων που τους παρέχονται, τις οποίες πολλές φορές θεωρούν άχρηστες και περιττές επειδή δεν μπορούν διδάσκονται ποτέ σε τι μπορεί να είναι χρήσιμες. να φανταστούν και δεν Η τρέχουσα αντίληψη παγκοσμίως για την εισαγωγή του θεσμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρεται στην όσμωση των αρχών και των σκοπών της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής με το τρέχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Από μικρή ηλικία οι μαθητές χρειάζεται να συνειδητοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της ομαδικής εργασίας, της καλής επικοινωνίας, της ορθολογικής διαχείρισης χρόνου και πόρων, τα οφέλη της δια βίου μάθησης. Κρίσιμης σημασίας είναι όλες εκείνες οι διαδικασίες που οδηγούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου, διαδικασίες που εντείνονται και καθίστανται πιο καθοριστικές κατά την παιδική ηλικία. Η ικανότητα ενός ατόμου να κάνει τις κατάλληλες επιλογές στον επαγγελματικό τομέα δεν εντάσσεται παρά στη γενικότερη δυναμική που έχει διαμορφώσει αναφορικά με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ακόμη ευρύτερα στη θεώρηση του Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

13 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ως ολότητα η οποία αναπτύσσεται και εξελίσσεται παράλληλα σε πολλούς τομείς. Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια διαδικασία που είναι χρήσιμο να λαμβάνει χώρα όχι μόνο στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλλά πρωταρχικά και κατά βάση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη μορφή της καλλιέργειας της επαγγελματικής ανάπτυξης η οποία πραγματοποιείται παράλληλα και σε συνάρτηση με κάθε άλλη μορφή ανάπτυξης (κοινωνική, συναισθηματική, γνωστική κ.ά.). Είναι βέβαιο ότι στις ηλικίες αυτές δε θα ήταν σκόπιμη μια παρέμβαση που θα σχετίζεται με παροχή πληροφοριών ή με οποιασδήποτε μορφής επαγγελματική καθοδήγηση ή συμβουλευτική. Άλλωστε, εν γένει η εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο στόχο έχει, πέρα από τη μετάδοση των στοιχειωδών γνώσεων, τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και την προαγωγή της νοητικής ανάπτυξης των παιδιών, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια ομαλή και υγιή ατομική εξέλιξη. Αποτελεσματική θα ήταν επομένως η επανεξέταση του περιεχομένου και των μεθόδων εκπαίδευσης, αλλά και η ανάλογη κατάρτιση των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς την αξία και τη χρησιμότητα της εργασίας, τη σημασία της ικανοποίησης μέσα από αυτή και την αντιμετώπιση της ως μέσο προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας. Μέσα από την καθημερινή διδασκαλία ο παιδαγωγός καλείται να κινητοποιεί τους μαθητές του πνευματικά και ψυχικά ώστε αργότερα και σε όλη την πορεία της ζωής τους να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις στον επαγγελματικό, αλλά και σε κάθε άλλο τομέα, που να εναρμονίζονται με την προσωπικότητα, τις αξίες, τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα τους. Προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην πρωτοβάθμια, αλλά και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι η κατάλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας των παιδιών μέσα από ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

14 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Μια πρώτη προσέγγιση αφορά στην ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων των μαθητών, οι οποίες βοηθούν στην ομαλή κοινωνική τους ένταξη και αποτελούν χρήσιμα εφόδια για οποιαδήποτε καθημερινή πρακτική. Τέτοιες δεξιότητες όπως η προσαρμογή, η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, η κριτική σκέψη, η αυτονομία, μπορούν να καλλιεργηθούν μέσα από την ανάθεση ομαδικών εργασιών μέσα στην τάξη, την επιβράβευση ομαδικών δραστηριοτήτων και της επίδειξης πνεύματος συνεργασίας και αλληλεξάρτησης. Άλλες δράσεις και παρεμβάσεις θα μπορούσαν να εντάσσονται σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης γενικών αλλά και ειδικότερα επαγγελματικών αξιών στους μαθητές. Τέτοιες δράσεις μπορούν να εκτείνονται από τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος ως τις εξωσχολικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες εκτός μαθημάτων και από τη γνωριμία με τον εαυτό (αυτογνωσία) μέχρι τη γνωριμία με το περιβάλλον σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Η υπάρχουσα δομή των αναλυτικών προγραμμάτων όλων των γνωστικών αντικειμένων τα οποία διδάσκονται στην πρωτοβάθμια κα στη δευτεροβάθμια (γενική και επαγγελματική) εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα, με τις προβλεπόμενες διαθεματικές προεκτάσεις και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, να υλοποιηθούν (και με τη μέθοδο των σχεδίων εργασίας - project) δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού με στόχο την καλλιέργεια της επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών και μαθητριών όλων των βαθμίδων στην εκπαίδευση. Μπορεί να γίνει σαφές στους νεαρούς μαθητές και στις νεαρές μαθήτριες, ότι παραγωγικό αποτέλεσμα δε φέρνουν μόνο οι γνωστές από το σχολείο μέθοδοι της απομνημόνευσης, της γραφής και της ανάγνωσης αλλά κανείς μπορεί να εργάζεται και να μαθαίνει με ποικίλους τρόπους όπως είναι η ομαδική συζήτηση με ανταλλαγή ιδεών και επιχειρημάτων, οι κατασκευές, τα πειράματα, ζωγραφική κ.ά. Η ποικιλία δραστηριοτήτων αναδεικνύει τα ταλέντα των παιδιών όπως και τους διαφορετικούς τύπους έκφρασης και δημιουργικότητας. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

15 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ανάλογα, η αξία της εργασίας θα μπορούσε να προωθηθεί εντός του σχολικού προγράμματος με την ενεργοποίηση της δράσης των παιδιών (μέσα και από τις σχολικές δραστηριότητες: προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής, Πολιτιστικά: στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) με σκοπό το κοινό όφελος. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να μεταδώσει στους μαθητές τη σημασία και την αναγκαιότητα της προσφοράς στην ομάδα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τα περισσότερα παιδιά είναι πιθανό να ενεργοποιηθούν αλλά και αν κάποιοι μαθητές απέχουν από τη διαδικασία αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση ή για περαιτέρω πρωτοβουλίες προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Προς την επίτευξη του στόχου της εδραίωσης ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιών μπορούν να συμβάλλουν και δραστηριότητες, όπως η σύνταξη κειμένων από τους μαθητές σχετικών με την εργασία και τις επαγγελματικές επιλογές, όπως και η επεξεργασία και η ανάλυση στην τάξη κειμένων της λογοτεχνίας και της ποίησης, μορφών τέχνης μέσω των οποίων κατεξοχήν επιτυγχάνεται η νοητική ανάπτυξη, η κριτική σκέψη και η εδραίωση αξιών και αντιλήψεων. Κρίσιμη είναι η επιλογή, καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης από τους εκπαιδευτικούς των κατάλληλων κειμένων. Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών μέσα στα πλαίσια ενός προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να κινείται και προς την κατεύθυνση των δραστηριοτήτων εκτός του πλαισίου των μαθημάτων. Είναι σαφές, ότι ο νηπιαγωγός ή ο δάσκαλος λειτουργεί πρωταρχικά και κατά βάση ως παιδαγωγός. Ο ρόλος του είναι, παράλληλα με την οικογένεια, να λειτουργεί ως μοχλός προσωπικής ανάπτυξης για τα παιδιά αλλά και ως παράγοντας σύνδεσης τους με ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό σύστημα. Εξίσου σημαντική είναι η γνωριμία των μαθητών με το κοινωνικό περιβάλλον και τις διάφορες όψεις και λειτουργίες του, όπως και η καθοδήγηση τους στην αναζήτηση και την αξιοποίηση των πληροφοριών. Η Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

16 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού γνώση αποτελεί πλέον το νέο συντελεστή σημαίνουσας σημασίας που εμπλέκεται σε κάθε είδους παραγωγική διαδικασία και εξέλιξη. Κάθε πολίτης θα πρέπει να είναι σε θέση να γίνει κοινωνός της γνώσης ώστε να διαθέτει και να διαχειρίζεται ίσες ευκαιρίες με τους υπόλοιπους. Αναγκαία είναι πλέον η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπως και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές χρειάζονται τα εφόδια ώστε να διαχειρίζονται την γνώση και την πληροφορία σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους αποτελεσματικά. Με το ίδιο σκεπτικό, εξίσου αναγκαία κρίνεται η ευαισθητοποίηση των μαθητών, από την παιδική ακόμη ηλικία, αναφορικά με το ζήτημα της δια βίου εκπαίδευσης. Οφείλεται πλέον η γνώση, να παρουσιάζεται στους μαθητές όχι ως πάγια και αδιαμφισβήτητη, αλλά ως αναπροσαρμογή ή μετεξέλιξη παλαιότερης γνώσης η οποία επανεξετάζεται και επαναπροσδιορίζεται συνεχώς. Αδιαμφισβήτητα σημαντικό όσο και σύνθετο στην προσέγγιση του είναι όμως και το ζήτημα της ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης, της αυτογνωσίας και της αυτοαντίληψης των μαθητών. Στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία «ευτυχισμένων» ατόμων, τα οποία γνωρίζοντας τον εαυτό τους θα είναι σε θέση να προχωρήσουν σε τέτοιες επιλογές, που θα τους εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ικανοτήτων τους όσο και την εκπλήρωση των αληθινών αναγκών τους. Οι βάσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού τίθενται σταδιακά και με πολλή προσπάθεια μέσα από κάθε σχολική δραστηριότητα, κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την αντιμετώπιση του δασκάλου ή του νηπιαγωγού απέναντι στους μαθητές. Ιδιαίτερα η ανατροφοδότηση που παρέχει ο εκπαιδευτικός προς το κάθε παιδί θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση, αλλά παράλληλα να σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση απέναντι σε κάθε μαθητή η οποία θα γίνεται ο «καθρέφτης» της μοναδικότητας και της ιδιαιτερότητας του. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να επιδιώκει είναι ο Προσανατολισμός, Εκπαιδευτικός και Επαγγελματικός, των μαθητών σε σχέση με τον κόσμο που τους περιβάλλει έτσι ώστε να είναι σε Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

17 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού θέση, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τους, να δρομολογούν το μέλλον τους προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα υλοποιούμενα προγράμματα (σχολικές δραστηριότητες / καινοτόμα προγράμματα) που σκοπό έχουν να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του γενικού εκπαιδευτικού προγράμματος. Πολλά από αυτά σχετίζονται άμεσα (προγράμματα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού - ΣΕΠ) ή έμμεσα με την Επαγγελματική Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

18 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πίνακας Α. Κατανομή προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ανά είδος προγράμματος και βαθμίδα εκπαίδευσης (-) [πηγή: (ΚΕΕ,, σ. )] Είδος προγράμματος Αριθμός και ποσοστό (%) προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν στα σχολεία Σύνολο Νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια Ενιαία Λύκεια TEE Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Ν % Αγωγή υγείας,,,,,, Αγωγή καταναλωτή,,,,,, Αγωγή σταδιοδρομίας,,,,,, Περιβαλλοντική εκπαίδευση,,,,,, Κυκλοφοριακή Αγωγή,,,,,, Αθλητικές δραστηριότητες,,,,,, Πολιτιστικές δραστηριότητες,,,,,, Αισθητική Αγωγή,,,,,, Άλλη δραστηριότητα,,,,,, Σύνολο,,,,,, Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

19 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ -ι D ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ D ΔΗΜΟΤΙΚΑ D ΓΥΜΝΑΣΙΑ D ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ TEE Από το ως άνω γράφημα και τον πίνακα Α καθίσταται εμφανές πως θέματα Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού, μόνο ως «ψήγματα» υπάρχουν στην πρωτοβάθμια και την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κάτι που οδηγεί σε στρέβλωση αν βλέπουμε την Επαγγελματική Συμβουλευτική ως εξελικτική διαδικασία. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

20 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Συνολικά στοιχεία σχολικών δημόσιων και ιδιωτικών μονάδων γενικής αγωγής: μαθητές-εκπαιδευτικοί / (ανά) βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά περιφέρεια Πίνακας. Δημόσιες Σχολικές Μονάδες - μαθητές - εκπαιδευτικοί που αποτυπώθηκαν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και περιφέρεια (-) πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ανατ. Μακεδο- ΔΗΜΟΤΙΚΑ Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΑ Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ TEE Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ νίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία ΘεσσαΚ\α Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

21 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πίνακας. Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες - μαθητές - εκπαιδευτικοί που αποτυπώθηκαν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και περιφέρεια (-) πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ανατ. Μακεδο- ΔΗΜΟΤΙΚΑ Σ.Μ. ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Σ.Μ. ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Σ.Μ. ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΑ Σ.Μ. ΔΙΔ/ΝΤΕΣ νίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία ΘεσσαΚ\α Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

22 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πίνακας. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΗ πηγή: Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο Α' βάθμιας ΓΥΜΝΑΣΙΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ ΛΥΚΕΙΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ TEE Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ Σύνολο Β' βάθμιας ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ?? Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

23 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα οι άμεσα ωφελούμενοι από τις υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι (δυνητικά): μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης:. [νηπιαγωγείο & δημοτικό σχολείο] μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:. [γυμνάσια, γενικά λύκεια, επαγγελματικά λύκεια, επαγγελματικές σχολές] Επίσης οι έμμεσα ωφελούμενοι από την εφαρμογή δράσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (επιμόρφωση - αναβάθμιση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων - βελτίωση και ενίσχυση δεξιοτήτων και παιδαγωγικής επάρκειας) εκπαιδευτικοί είναι:. εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης [νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων]. ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [γυμνασίων, γενικών λυκείων, επαγγελματικών λυκείων, επαγγελματικών σχολών]. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ fb ISttBt ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ D ΓΥΜΝΑΣΙΑ D ΛΥΚΕΙΑ TEE \Ν\\\\\\^ χ % κ % ν Φ W\\ \ % Srf 'Γ Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

24 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Η ' hj. _ f I Jflflb. ι ΜΑΘΗΤΕΣ Η ι ι ι ι ι \ \. ν% \ \ \ %. \ %. \ κ \ %. %. %*\\\^\\\\\^V \%\, ^\Λ % Χ % % \ Χ \ ^ *>. <w -*, % ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ D ΓΥΜΝΑΣΑ D Λ Υ ΚΕΑ TEE % Φ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ \ \ ^ «kiteifefc % % \ % \ VW^\\N\V\ \ \ % "Q % ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΗΠΑΓΩΓΕΑ D ΓΥΜΝΑΣΑ D Λ Υ ΚΕΑ TEE Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

25 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αναλυτικότερα τα στοιχεία ανά βαθμίδα εκπαίδευσης στη γενική αγωγή παρουσιάζονται στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν.... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πίνακας. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση - Δημόσια και Ιδιωτική (πρωινά και ολοήμερα) πηγή: Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ Βάσει των στοιχείων του πίνακα οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι., με τους μαθητές του νηπιαγωγείου να φτάνουν τους. και του δημοτικού τους., ενώ η αναλογία μαθητών-διδασκόντων για το νηπιαγωγείο είναι : και για το δημοτικό :. Μέσα από την διάχυση στοιχείων Ε.Π. στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθητών νηπιαγωγείου και δημοτικού, αλλά και τα προγράμματα επιχειρηματικότητας που προβλέπεται να αναπτυχθούν στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στόχος είναι λάβει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού το σύνολο των μαθητών της α' βάθμιας, είτε μέσα από πληροφόρηση στα πλαίσια των μαθημάτων, είτε μέσα από συμμετοχή τους σε προγράμματα - κυρίως οι μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων του δημοτικού, δηλαδή περίπου.. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

26 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Α. Νηπιαγωγεία (συμπεριλαμβάνονται τα κλασικά τμήματα και τα ολοήμερα τμήματα): Πίνακας. Δημόσια Νηπιαγωγεία ανά περιφέρεια (-) πηγή: Αριθμός και ποσοστό (%) νηπιαγωγείων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Σ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ,,,,,,,,,,,,, Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

27 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού - FT _ Σ.Μ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ _ ΓΡ _ J η Π U J ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι % % \ % % \ % % % \ % % * *=fl _ / Ο" % % Of % % Σ.Μ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ D Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης D Αττικής D Κε ν τ. Μακεδονία D Δυτ.Μακεδονία Θεσσαλία D Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ.Ελλάδα Πελοπόννησος % % D Βόρειο Αιγαίο Π Νότιο Αιγαίο Π Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

28 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ττ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΙ ^ - Ι ΜΪΜ ϊ α V Ό. Λ ^Λ %. % % ^ *% \ ^ \ % % ^ % %* % ^ ^Λ Φ- > ^ \ %>α.? "V <ξ> - % Χ % ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ-ΔΙΔ/ΝΤΕΣ / ^ «F.άΡ Ι ι ι ι π Φ Α> &> J? J? & ^, ά» /$> > ΛΟ & & ^ sr,ψ Λ? ΛΡ -rp A<y Λ jy" v<r - ^ Θ «^. «\θ * ' w<p ι ι ι ι * ' ι ' ' ^ *%/,/* yy **ν ντ ^ <#~ <& * ^ & & Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

29 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Β. Δημοτικά Σχολεία: Πίνακας. Δημόσια Δημοτικά σχολεία ανά περιφέρεια (-) πηγή: Αριθμός και ποσοστό (%) δημοτικών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ν % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ,,,,,,,,,,,,, Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του πίνακα και διαφαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολικών μονάδων βρίσκεται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, %, % και % αντίστοιχα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός αυτό, ώστε να διοργανωθεί αντίστοιχα μεγαλύτερος αριθμός προγραμμάτων Ε.Π. στις περιφέρειες αυτές. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

30 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΔΗΜΟΤΙΚΑ Σ.Μ. Λ - Μ V Λ % \ % \ \ % % % \ % \ χ <ξ> '<? '* <* "^-^ «-^ \ *Γ ΔΗΜΟΤΙΚΑ Σ.Μ. D Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής D Κεντ.Μακεδονία % D Δυτ.Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά D Δυτ.Ελλάδα % % % % Πελοπόννησος D Βόρειο Αιγαίο D Νότιο Αιγαίο D Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

31 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - \ ΓΊ /~λ ΓΊ \&\m&w\m % \ \ % % \ % % % % Χ % ^ %, 'Ο?σ^'% -ο ^ % ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ft R flflldluafil % % \ % % % % % % % χ \ % V. Γ % \ Τ Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

32 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται επικαιροποιημένα (έως το ) στοιχεία που αφορούν στις Σχολικές Μονάδες, του Μαθητές, τα Τμήματα και τους Διδάσκοντες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά νομό [πηγή: ΥΠΕΠΘ/ Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών, Τμήμα Στατιστικής και Επιχειρησιακών Ερευνών]. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

33 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Α/Α ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΖ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣ/ΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΗΝΑΣ Α.ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ... ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ , ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ.... ΝΗΠΙΑΓΩΓΕ ΤΜΗΜΑΤΑ.... Α ΔΗΜΟΣ ΝΗΠΙΑ Α ΔΙΔ/ΝΤΕΣ..... Σελίδα Ι.Ε.Π.Α.Σ.

34 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού... Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πίνακας. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση-Δημόσια & Ιδιωτική (ημερήσια & νυκτερινά) πηγή: Σ.Μ. ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΚΕΙΑ Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ TEE Δημόσια Ιδιωτικά ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ Βάσει των στοιχείων του πίνακα οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι., με τους μαθητές του γυμνασίου να φτάνουν τους., του λυκείου τους. και των TEE τους, ενώ η αναλογία μαθητών-διδασκόντων για το γυμνάσιο είναι :, για το λύκειο : και για τα TEE :. Μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων Ε.Π στα ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΕΠ, ΓΡΑΣΥ, αλλά και τα προγράμματα επιχειρηματικότητας που προβλέπεται να αναπτυχθούν στα πλαίσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στόχος είναι λάβει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού το σύνολο των μαθητών της β' βάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή περίπου.. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

35 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Γυμνάσια: Πίνακας. Γυμνάσια ανά περιφέρεια (-) πηγή: Αριθμός και ποσοστό (%) γυμνασίων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Σ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ,,,,,,,,,,,,,, Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

36 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΓΥΜΝΑΣΙΑ Σ.Μ. ^ Χ Ι - βι β NV^^NSS^SS^S Τί& τ^,'% %λ % % % \ * % \ \ ^ b r -ο ΓΥΜΝΑΣΙΑ Σ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής D Κεντ. Μακεδονία D Δυτ.Μακεδονία Θεσσαλία D Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ.Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

37 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Θ$Θ α Π\ Θ m ^ ν* % ^ ο- ^ $u %, *ϊ ic / ΓΥΜΝΑΣΙΑΔΙΔ/ΝΤΕΣ - / / / / IR U U R Μ VI ο Jg I g β ΰ g g DΙ ν \Λ -χ %% VVV\% \ % ν > Λ ^ % ^ % χ % Α Όχ ~Λ, 'Ό ^, ^ Ό ί %, "V % % % Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

38 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠ.Ε.Π.Θ ΔΙ.Π.Ε.Ε. [ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΗΜΑ Γ ΝΟΜΟΙ Α/Α ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔίΝΗΣΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕ: ΔΙΔ/ΝΤΕΣ Ι - Ι Ι ΙΣΧΟΛΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗ! ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΙΤΜΗΜΑΤ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ι Ι Ε Ι Ι ο Ι ι ι Ι ι ι ι ι Γ Ι C Ι :-. Ι Β ΙΟΙ Ι Ι Ι Ι = Ι ΣΥΝΟΛΟ Ι βί Ι ΑΘΗΝΑΣ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ι Ι Ι ΣΥΝΟΛΟΑΤ/ΚΗΣ Ι ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Ι Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

39 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ενιαία λύκεια: Πίνακας. Ενιαία Λύκεια ανά περιφέρεια (-) πηγή: Αριθμός και ποσοστό (%) λυκείων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Σ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ,,,,,,,,,,,,, Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

40 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού \ Λ ΛΥΚΕΙΑ Σ.Μ. J ί α\ - Λ Π\ ΘΜ& Λχ \ % % % \ % % % % Χ % \ % % <Γ ΛΥΚΕΙΑ Σ.Μ. % % % % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής D Κεντ.Μακεδονία Π Δυτ.Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά D Δυτ.Ελλάδα Πελοπόννησος Π Βόρειο Αιγαίο D Νότιο Αιγαίο D Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

41 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΛΥΚΕΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ - Α /ΖΙ Λ α\ UssD π\ ΘΘ Ό % Κ % % \ '% % % % \ % \ χ \ Γ <ν»^ χ νννν Χ * > '% Λ α\ ο\ ΛΥΚΕΙΑ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ WfcffsMFtt \ \\\\ \s.\\\ss χ ν- * & «\ \ χ. \ * Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

42 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού.Π.Ε.Ε. ΙΗΜΑΓ ΙΔΗΜΟΣΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ - ~ ΝΟΜΟΙ Α/Α δ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΝ. ΛΥΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ S ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ ΕΝ.ΛΥΚΕΙΑ ΣΧΟΛΕ ΤΜΗΜΑ - ΜΑΘΗΤΕ ΔΙΔ/ΝΤΕ C C C ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ. ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ C Β ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤ/ΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

43 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού TEE : Πίνακας. TEE [ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ] ανά περιφέρεια (-) πηγή: Αριθμός και ποσοστό (%) TEE ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Σ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ,,,,,,,,,,,,, Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του πίνακα, και διαφαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολικών μονάδων βρίσκεται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός αυτό, ώστε να διοργανωθεί αντίστοιχα μεγαλύτερος αριθμός προγραμμάτων Ε.Π. στην β'βάθμια εκπαίδευση στις περιφέρειες αυτές. Τα στοιχεία του - ονομάζουν τα σχολεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης TEE, με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου (Ν. /) τα TEE ονομάστηκαν ΕΠΑΛ [επαγγελματικά λύκεια] και ΕΠΑΣ [επαγγελματικές σχολές]. Στα γραφήματα όπου TEE εννοούνται τα ΕΠΑΛ&ΕΠΑΣ. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

44 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΤΕΕΣ.Μ. ft ^ - Τ Ή Π\ Ο ο Id Ι ^ \. %. ^ <&. Λ \% \ % ^ % ^. %%. %. tl < ^ k % \* \;\>Λ \ν\ λ \ Ό % '** ^ ^ % \ \ %< Τ" % % 'V ν ν ^ ΤΕΕΣ.Μ. % % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής D Κεντ.Μακεδονία D Δυτ.Μακεδονία Θεσσαλία D Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

45 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού TEE ΜΑΘΗΤΕΣ J* / - - /R -' Ι_κ -, Π J Us _ ^ ^x Φ, ^Οχ % \ v *. % X X ^ a a J g U e D / y G u <, %j <%" % fe <* \ ' * * r % % ΤΕΕΔΙΔ/ΝΤΕΣ ffl <^ ^. ^ ^ * % "& T-<P. it m J % *> C Q~ <^ A % ^ *«. E>. r ^ % Ή ^ \ \ * % w - ^ * V '%, \, r * <% Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

46 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΛΙ.Π.Ε.Ε. ΙΔΗΜΟΕΙΑ Τ.Ε.Ε. - ΤΜΗΜΑ Γ ΝΟΜΟΙ Α/Α ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔ,'ΝΗΣΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΟΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ! ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Τ.Ε.Ε. ΣΧΟΛΕΙί ε ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕ: ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ Τ.Ε.Ε. ΣΧΟΛΕΙ Ι Ι ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕ: ΔΙΔ/ΝΤΕ: ΣΥΝΟΛΟ Τ.Ε.Ε. ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤ^ΜΑΘΗΤΕίΔΙΔίΝΤΕΣ S ΣΥΝΟΛΟ Ι ΑΘΗΝΑΣ ΑΝ.ΑΓΠΚΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ' ΣΎΝΟΛΟ ΑΤ/ΚΗΣ ] ΣΎΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

47 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού TEE- ΕΠΑΛ Πίνακας. ΕΠΑΛ ανά περιφέρεια (-) πηγή: Αριθμός και ποσοστό (%) TEE ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Σ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ,,,,,,,,,,,,, Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

48 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΠΑΛΣ.Μ. - Π EJg Ph Ρ\ α π\ π\ ft \ \ \ ^ * ί> '* * ^ * % % % \ % % % ^ % ν % \\\ %\ Ι Ι ΕΠΑΛΣ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής D Κεντ.Μακεδονία D Δυτ.Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά D Δυτ.Ελλάδα Πελοπόννησος D Βόρειο Αιγαίο D Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

49 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ι H / ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΕΣ \)\)Β ggflflggtlfl -St-_ ^ 'fc. <L Λ ^ c>, <L ^ <&_ fc Φ>. ^ \XxVVX%VVV>. ^ ν ν % ν ν «*Λ ~ Γ ^ χ νι %, * \ % ^ \ ^ ^ Χ. Γ*. Θ^ UI ΕΠΑΛ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΡΠ- Ι m α Λχ \ \ % % \ % % % \ % \ ^ > Θ ^- \ "«Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

50 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠ.Ε.Π.Θ ΔΙ.Π.Ε.Ε. ΙΔΗΜΟΣΙΑ Ε.Π.Α.Λ - ΤΜΗΜΑ Γ' Ι ΝΟΜΟΙ Α/Α ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ε.Π.Α.Λ. ΣΧΟΛΕΙΑ Ι ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕ! ΔΙΔ/ΝΤΕΣ I ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ Ε.Π.Α.Λ. ΣΧΟΛΕΙ Ι ι ι ι ι Ι ι ι ι ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕ: ΔΙΔ/ΝΤΕ: :? ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.Α.Λ. ΣΧΟΛΕΙΑ θ ΙΟ ΙΟ β Γ C Β \~ ΙΟ Ε Ι ι Ε Q β ι" Ι i f ΤΜΗΜΑΤΑ ' ' ' ' Ι y ΜΑΘΗΤΕΣ ΙΔΙΔ'ΝΤΕΣ " ΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Ι ' ' ;; ΑΘΗΝΑΣ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ι ΣΥΝΟΛΟ ΑΤ/ΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Ι Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

51 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Πίνακας. ΕΠΑΣ ανά περιφέρεια (-) πηγή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής Κεντ. Μακεδονία Δυτ. Μακεδονία Θεσσαλία Ήπειρος Ιόνια Νησιά Δυτ. Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός και ποσοστό (%) TEE Σ.Μ. %,,,,,,,,,,,,, Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

52 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού AL ΕΠΑΣ Σ.Μ. α Ο π\ π\ \ \ \ \ Θ * \ Χ % Λ Χ % \ % <& ν- % χ ο- % \ % \ \ Γ % ΕΠΑΣ Σ.Μ. % Ανατ. Μακεδονίας& Θράκης Αττικής D Κεντ.Μακεδονία D Δυτ.Μακεδονία Θεσσαλία D Ήπειρος Ιόνια Νησιά D Δυτ.Ελλάδα Πελοπόννησος Βόρειο Αιγαίο D Νότιο Αιγαίο G Κρήτη Στερεά Ελλάδα Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

53 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ι ΕΠΑΣ n / ΜΑΘΗΤΕΣ g L!L) ggflflggtlfl \\\\\\\\\v. -St-_ ^ 'fc. <L Λ ^ c>, <L ^ <&_ fc Φ>. ^ V % ν ν «*Λ ~ Γ \ '^ ^ TcP %, ^ χ \"i %, ^ ν * \ % ** Ή, ΕΠΑΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ m a I Λχ Λ \ % % \ % % % % \ % ^ V VsN^WVvV X % \ *r * * s-% * Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

54 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΥΠ.Ε.Π.Θ ΔΙ.Π.Ε,Ε. ΙΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΑΣ - ΤΜΗΜΑ Γ Ι Α/Α ΝΟΜΟΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΕΒΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΩΚΙΔΑ! ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ Ι Ι Ι Ι ι ι Ι Ι Ι ι Ι ι Ι ι ι ι ι ι ι ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΗΜ ΞΡΗΣΙΕΣ ΕΠΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Ι '"' Ι? Ι Ι Ι ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΔ/ΝΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Ι ΑΘΗΝΑΣ ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ] ΣΥΝΟΛΟ ΑΤ/ΚΗΣ Ι ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

55 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού Στοιχεία Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Πίνακας. Ποσοστιαία κατανομή μαθητών και σπουδαστών, ανά κατηγορία εκπαιδευτικού ιδρύματος (δημόσιο ή ιδιωτικό) Επίπεδο εκπαίδευσης Σύνολο Προσχολική εκπαίδευση Δημοτικό Γυμνάσιο Ενιαίο Λύκειο Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο ΙΕ Κ, Ανώτερη σχολή Ποσοστό μαθητών, σπουδαστών σε: Δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα,,,,,,, Ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα,,,,,,, Από το πίνακα, προκύπτει ότι : Το,% των μαθητών, σπουδαστών φοιτά σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το,% των μαθητών προσχολικής εκπαίδευσης φοιτά σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό ή νηπιαγωγείο. Το,% των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο. Το,% των μαθητών γυμνασίου φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο. Το,% των μαθητών ενιαίου λυκείου φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο. Το,% των μαθητών τεχνικού επαγγελματικού λυκείου φοιτά σε ιδιωτικό σχολείο. Το,% των σπουδαστών ΙΕΚ ή ανώτερων σχολών φοιτά σε ιδιωτική σχολή. Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

56 . Περιγραφή πληθυσμού ωφελούμενων από τις δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού.. Ειδική Αγωγή - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Στο πλαίσιο της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, εκτός των γενικών σχολείων, λειτουργούν εκπαιδευτικές μονάδες για την αντιμετώπιση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών και μαθητριών (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης στα γενικά σχολεία για μαθητές και μαθήτριες με αναπηρίες ή και ειδικές ανάγκες και τάξεις υποδοχής ή / και φροντιστηριακά τμήματα για μαθητές και μαθήτριες αλλοδαπούς και παλιννοστούντες). Αναλυτικά τα στοιχεία για τις ως άνω μονάδες παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες και γραφήματα. Πίνακας. Τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης ( - ) [πηγή: (ΚΕΕ,,] Βαθμίδα εκπαίδευσης Σύνολο σχολείων Σχολεία με τάξεις υποδοχής Τάξεις υποδοχής Σχολεία με φροντιστηριακά τμήματα Φροντιστηριακά τμήματα Ν % Ν % Ν % Ν % Δημοτικά,,,, Γυμνάσια,,,, Λύκεια,,,, Σύνολο,,,, Ι.Ε.Π.Α.Σ. Σελίδα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Σε τι μπορεί να βοηθήσει η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Τι είναι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Αναρωτήθηκες ποτέ αν έχει ενδιαφέρον να ασχοληθείς επαγγελματικά με τις τέχνες; Αν θα ήθελες να γίνεις έμπορος ή δικηγόρος; Αν είσαι αρκετά υπομονετικός να δουλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» Πρόγραμμα «Χαρτογράφηση Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής» Πράξη 1.1.4.α Μέτρο 1.1 Ενέργεια 1.1.4 Υπεύθυνη Δράσης: Σουζάνα Παντελιάδου Βόλος, 30/3/2004

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, 20 Μαΐου 2013 1 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ E.K.A.B. Το Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συστάθηκε ως ΝΠ το 1985 (Ν.1579/85) και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21.07.2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ 34157 Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ. 14305 Ταχ. Κώδικας : 115 23 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-6496000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ª» Ä Æ ª ËĹà º ËÆ Äù Á Ä Ã¹

ª» Ä Æ ª ËĹà º ËÆ Äù Á Ä Ã¹ ª» Ä Æ ª ËĹà º ËÆ Äù Á Ä Ã¹ 1 Στο επίκεντρο των δράσεων μας η κοινωνία! Να προσφέρεις είναι πιο σημαντικό από το να σου προσφέρουν. Να είσαι ευγνώμων για όσους σε εμπιστεύονται και να επιβραβεύεις αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data)

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data) Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ Χρήστης Υλικό (Hardware) εδοµένα (data) Λογισµικό (Software) ιαδικασίες ιαχείρισης (Management Procedures) Υπολογιστικό σύστηµα 1 Ελλείψεις εδοµένων Εξειδικευµένου προσωπικού Ψηφιοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων

ΘΕΜΑ : Οδηγός εφαρμογής περιφερειακών επιμορφωτικών σεμιναρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1α Πληροφορίες : Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (23ΣΕ45372) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση CE Λίγο πολύ όλοι µας έχουµε ακούσει για το σήµα CE ή έχουµε δει την αναγραφή του πάνω σε διάφορα προϊόντα, κυρίως σε ηλεκτρικές συσκευές ή παιχνίδια. Τα αρχικά CE αποτελούν συντοµογραφία της γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω των ερευνητικών εργασιών (project) στο Λύκειο.

Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω των ερευνητικών εργασιών (project) στο Λύκειο. Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσω των ερευνητικών εργασιών (project) στο Λύκειο. Δέσποινα Στύλα Φιλόλογος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Υποψήφια Διδάκτωρ στο ΠΤΠΕ Θεσσαλίας dstyla@uth.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα & Προτάσεις

Συμπεράσματα & Προτάσεις ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΟΜΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Συμπεράσματα & Προτάσεις Β Παραδοτέο Περιεχόμενα Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΟΡΙΣΜΟΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ...4 1) ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας

Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Κατανάλωση ενέργειας: «σπάταλοι» και «νοικοκύρηδες» νομοί της Ελλάδας Εκτίμηση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των ελληνικών νομών από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τομέα το 2010 Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες: X. Ζερβού Τηλ: 210 32 57 501 e-mail : chzervou@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά

Αρμόδια Υπηρεσία. Γενικά - Αρμόδια Υπηρεσία - Γενικά - Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου - Διαδικασία - Διάρκεια εκδόσεως Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) - Διάρκεια ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) χωρίς ελλείψεις ή με δευτερεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα