Παράγκες και αυθαίρετα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράγκες και αυθαίρετα"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1596 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ôïò 6ï ôçë.: ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Παραιτήσεις σε Νοµικά Πρόσωπα και µελέτες για τη ΒΕΠΕ Σε τακτική και έκτακτη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου Óåë. 3-4 Στο ηµοτικό Συµβούλιο της Ελευσίνας Επί τάπητος το ενδεχόµενο µείωσης του ποσού από το φόρο των πετρελαιοειδών Óåë. 3 Παράγκες και αυθαίρετα στις παρυφές του Ασπροπύργου Τσιγγάνοι αγόρασαν 15 οικόπεδα σε αγνώστου ταυτότητας έκταση Óåë. 2-8 Στο παρά πέντε προσλήψεις συµβασιούχων στους ΟΤΑ Πράσινο φως από εγκύκλιο µέχρι 30 ηµέρες πριν τις δηµοτικές εκλογές Óåë. 9 - Τέλος στις δηµοσκοπήσεις του ΠΑΣΟΚ «Αγκάθι» οι υποψηφιότητες στην Περιφέρεια Αττικής Óåë. 2-6 ÓÐÏÑ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΗΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Κεφαλαιοποίηση 800 εκατ. ευρώ θυγατρικών του Τιτάνα στην Αίγυπτο νέοι σπουδαστές στα ΙΕΚ του Ο.Α.Ε... Αιτήσεις στην Ελευσίνα από τις 6 Σεπτέµβρη Óåë. 6 Óåë. 8 Óåë ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW. THRIASSIO.GR

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ Πέµπτη 02/09/2010 Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις µεσηµεριανές και απογευµατινές ώρες Άνεµοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 µε 4 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 22 έως 31 βαθµούς κελσίου. Παράγκες και αυθαίρετα στις παρυφές του Ασπροπύργου Τσιγγάνοι αγόρασαν 15 οικόπεδα σε αγνώστου ταυτότητας έκταση - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Ησυνταγή είναι παλιά και η οµάδα των τσιγγάνων φαίνεται ότι την ξέρει καλά. Όταν τα πράγµατα ζορίζουν κάπου και η διαµονή τους γίνεται προβληµατική, φεύγουν ή τους φεύγουν και µεταφέρονται αλλού. Το έργο το έχουµε ξαναδεί και τώρα παίζεται η επανάληψη. Σ αυτήν, προσφάτως ένας µεγάλος αριθµός τους αποµακρύνθηκε από τη θέση Σκάρπα, όπου είχαν διαµορφώσει καταυλισµό, καταπατώντας όµως ξένες ιδιοκτησίες. Όπως ανέφερε ο δήµος Ασπροπύργου σε πρόσφατη ανακοίνωσή του µε αφορµή την απο- µάκρυνσή τους, η φυγή τους ήταν αποτέλεσµα µηνύσεων των ιδιοκτητών γης, που εκκρεµούσαν σε βάρος τους και τα χρονικά περιθώρια είχαν στενέψει τόσο που δεν υπήρχε άλλη λύση. εν πέρασαν, όµως µερικές ηµέρες και οι αιωνίως περιπλανώµενοι τσιγγάνοι βρήκαν άλλο µέρος για να εγκατασταθούν. Πρόκειται για τη θέση Σοφό στις παρυφές της πόλης σε µια περιοχή όπου κάποιοι από αυτούς έχουν αγοράσει, σύµφωνα µε το δήµαρχο της πόλης κ. Ν. Μελετίου, οικόπεδα. Μέρος όµως, αν όχι ολόκληρη η εν λόγω περιοχή είναι χαρακτηρισµένη δασική και εγείρεται το ερώτηµα κατά πόσο αυτό νοµιµοποιεί τις αγοραπωλησίες οικοπέδων αγροτεµαχίων κι αν επισυνάπτονται στα συµβόλαια που Ανοικοδόµηση στη θέση Σοφό έχουν υπογραφεί οι σχετικές πράξεις χαρακτηρισµού από το ασαρχείο. Αυτό µένει να αποσαφηνιστεί από το ίδιο το ασαρχείο Αιγάλεω. Στο µεταξύ και µέχρι να γίνει αυτό, η αυθαίρετη οικοδόµηση έχει ήδη ξεκινήσει στη θέση Σοφό, αφού ήδη χθες τσιγγάνοι τοποθετούσαν µόνοι τους τσιµεντόλιθους, προκειµένου να α- ναγείρουν το σπίτι τους χωρίς να ακολουθούν καµία νό- µιµη διαδικασία. Ν. Μελετίου: «Αυτό που ενδιαφέρει τη δηµοτική αρχή είναι να µη γίνουν καταπατητές των γύρω κτηµάτων και να σεβαστούν τους κανόνες της υγιεινής διαβίωσης» Ο δήµαρχος Ασπροπύργου κ. Ν. Μελετίου σε επικοινωνία που είχαµε µαζί του για το θέµα δήλωσε: «Στη Σκάρπα υπήρχαν περισσότερα από παραπήγµατα και στη θέση Σοφό έχουν µεταφερθεί τσιγγάνοι που αναλογούν σε περίπου 50. Κι αυτοί όµως είναι πάρα πολλοί, διότι σύµφωνα µε τις πληροφορίες µου, τα οικοπεδάκια που έχουν πωληθεί εκεί είναι 15 µε προ οπτική να πωληθούν κι άλλα 15 µε 20. Στην ουσία δηλαδή εκεί θα µεταφερθούν γύρω στις 35 παράγκες. ιοµήδης, Ευτύχιος, Ησύχιος, Ιουλιανός, Ιωάννης, Λεωνίδης, Μάµας ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. - Τέλος στις δηµοσκοπήσεις του ΠΑΣΟΚ «Αγκάθι» οι υποψηφιότητες στην Περιφέρεια Αττικής ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8 Τις τελευταίες δηµοσκοπήσεις για τους εν δυνάµει υποψηφίους στις αυτοδιοικητικές εκλογές παρέλαβε χθες, Τετάρτη, η Ιπποκράτους, προκειµένου να οριστικοποιήσει τα ονόµατα για τις περιφέρειες και τους δήµους της χώρας. Επίσηµες ανακοινώσεις θα γίνουν την Κυριακή, µε τη λήξη του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ενώ σήµερα Πέµπτη πραγµατοποιείται το Πολιτικό Συµβούλιο, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού. Για το κυβερνών κόµµα πέντε είναι τα «αγκάθια», αφού άλυτος γρίφος παραµένουν οι υποψηφιότητες για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και για τους δή- µους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Σύµφωνα µε πληροφορίες, στην Περιφέρεια Αττικής, οι δηµοσκοπήσεις είναι εκείνες που θα δώσουν την απάντηση. Οι µετρήσεις που περιλάµβαναν πολλά ονόµατα (Τίνα Μπιρµπίλη, Παύλο Γερουλάνο, Εύη Χριστοφιλοπούλου, Κώστα Σκανδαλίδη, Γιάννη Σγουρό, Γιάννη Μίχα κ.ά) παραλήφθηκαν, αλλά τη λύση στο πρόβληµα θα δώσει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Οι εισηγήσεις που δέχεται ο κ. Παπανδρέου, λόγω και της άρνησης των µελών του Υπουργικού Συµβουλίου να είναι υποψήφια, είναι να επιλεγεί ως υποψήφιος περιφερειάρχης ένας εκ των Γιάννη Σγουρού και Σταύρου Μπένου. Συνεδρίαση σήµερα για το Πολιτικό Συµβούλιο του ΠΑΣΟΚ Στο µεταξύ, µε πλούσια ατζέντα συνεδριάζει σήµερα το πρωί στα γραφεία της Ιπποκράτους το Πολιτικό Συµβούλιο του ΠΑΣΟΚ, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου του Κινήµατος κ. Γ. Α. Παπανδρέου, στο πλαίσιο της προετοιµασίας της 9ης Συνόδου του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο Γραµµατέας του Εθνικού Συµβουλίου του κόµµατος Σωκράτης Ξυνίδης θα εισηγηθεί το πολιτικό πλαίσιο για τη συνεδρίαση του Σώµατος στις εργασίες που πραγµατοποιούνται από την ερχόµενη Παρασκευή, 3 Σεπτέµβρη έως και την Κυριακή, 5 Σεπτέµβρη στο Κλειστό Γυµναστήριο του Φαλήρου. Επιπλέον, το πολιτικό πλαίσιο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε συνδυασµό µε την εφαρµογή του «Καλλικράτη», θα εισηγηθούν ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης και ο κ. Ξυνίδης. Ο πρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ και βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Ηλίας Μόσιαλος θα ενηµερώσει για την πρόοδο και τα αποτελέσµατα της λειτουργίας των δύο επιτροπών ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

3 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 - Στο ηµοτικό Συµβούλιο της Ελευσίνας Επί τάπητος το ενδεχόµενο µείωσης του ποσού από το φόρο πετρελαιοειδών Εξακολουθεί να µην υπάρχει επίσηµη ενηµέρωση για το τι µέλλει γενέσθαι για το σοβαρό αυτό ζήτηµα που προέκυψε στα µέσα καλοκαιριού Το θέµα του ενδεχόµενου της µείωσης του ποσού- δόσηςπου αντιστοιχεί στο ήµο της Ελευσίνας αλλά και της καθυστέρησης στην απόδοσή του, από το φόρο πετρελαιοειδών έθεσε στην προχθεσινή συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου της Ελευσίνας ο ανεξάρτητος ηµοτικός Σύµβουλος Χρήστος Χρηστάκης. Αφορµή στάθηκαν ερωτήσεις βουλευτών της Περιφέρειας Αττικής για το θέµα, όπως είπε ο κ. Χρηστάκης που παράλληλα ζήτησε ενηµέρωση από το ήµαρχο. Ακόµη ο κ. Χρηστάκης, ζήτησε να ληφθεί πλήρης ενηµέρωση από το Υπουργείο Οικονοµικών για το ύψος του συγκεκριµένου ποσού µε βάση τα κριτήρια. Απαντώντας ο δήµαρχος της πόλης Γιώργος Αµπατζόγλου, σηµείωσε ότι µετά από ενηµερωτικό έγγραφο για το σύνολο του ποσού όπου γινόταν εκτίµηση ότι ο ήµος θα έπρεπε να κινηθεί στα περσινά επίπεδα. «Αυτό δηµιούργησε υπόνοια για περικοπές, χωρίς όµως να υπάρχει κάποια επίσηµη ενηµέρωση. Πρόκειται για υπόνοια», τόνισε στη συνέχεια ο ήµαρχος Ελευσίνας. Πάντως σηµειώνουµε πως την ερώτηση κατέθεσαν οι τέσσερις ανεξάρτητοι βουλευτές Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός. Πιο συγκεκριµένα οι τέσσερις βουλευτές, ζήτησαν ενηµέρωση για την αξία των πετρελαιοειδών στο τρέχον έ- τος που θα υπολογιστεί η ειδική εισφορά, αλλά και για το χρόνο που θα καταβληθεί το υπόλοιπο του ποσού που α- ναλογεί στους ήµους. Επιπλέον, επισηµαίνεται από τους τέσσερις βουλευτές ότι η εισφορά αποδίδεται στους συγκεκριµένους ή- µους- όπου λειτουργούν διυλιστήρια, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αυτή η λειτουργία προκαλεί. Επίσης, οι τέσσερις ανεξάρτητοι βουλευτές επεσήµαναν στην ερώτησή τους, ότι η πρώτη δόση που θα ει σπραχθεί από τους ήµους το 2010, θα είναι µειωµένη κατά 50% σε σχέση µε αυτή του 2009 και δυσανάλογη της διαρκούς αύξησης που υφίσταται η τιµή των πετρελαιοειδών τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο µέχρι σήµερα ακόµη δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για επίσηµη και συγκεκριµένη απάντηση για το σοβαρό αυτό ενδεχόµενο που µπορεί να στοιχίσει σηµαντικό ποσό για τους δήµου στους οποίους λειτουργούν µονάδες διυλιστηρίων. Σηµειώνεται δε, ότι µε τα ποσά από το τέλος πετρελαιοειδών που αποδίδονται στους ήµους χρηµατοδοτούνται περιβαλλοντικές δράσεις, αλλά και έργα και µια ενδεχόµενη µείωση, γίνεται αντιληπτό ότι µπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην υλοποίηση τέτοιων δράσεων καθώς το ενδεχόµενο µείωσης µπορεί να φτάνει περίπου στο 50% των περσινών ποσών που έλαβαν οι ήµοι Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας. Π. Μαραγκός ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ÆÅÖÕÑÉ Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 Åëåõóßíá Μερκουριάδης Παν. Χατζηδάκη & Παγκάλου Ôçë Áóðñüðõñãïò Καµατερός Γεώργιος - Περικλέους Μάνδρα Ιγνατιάδου Ειρήνη - Γκλιάτη íù Ëéüóéá - Æåöýñé Χ. Παπασπυρόπουλος - Φυλής Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Παραιτήσεις σε Νοµικά Πρόσωπα και µελέτες για τη ΒΕΠΕ Σε τακτική και έκτακτη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου Με δύο διαδοχικές συνεδριάσεις ξεκινάει η νέα σαιζόν µετά τις καλοκαιρινές διακοπές για το ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου. Η τακτική και προγραµµατισµένη συνεδρίαση έχει οριστεί για σήµερα στις Πέµπτη στις και η δεύτερη και έκτακτη για τις 22:00 το βράδυ της ίδιας ηµέρας. Στην πρώτη θα συζητηθούν, µεταξύ άλλων µελέτες για το ΓΠΣ σε κάποιες συνοικίες του Ασπροπύργου και θα γίνουν δεκτές οι παραιτήσεις του Προέδρου Β ΚΑΠΗ και του Αντιπροέδρου ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών. Στη δεύτερη το Σώµα θα κληθεί να ψηφίσει την ορθή επανάληψη προγενέστερων αποφάσεων για τη ΒΕΠΕ. Αναλυτικά τα θέµατα των συνεδριάσεων έχουν ως εξής:τακτική συνεδρίαση ΘΕΜΑ 1ον : Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης του Έργου: «Συντήρηση Επισκευή ηµοτικού ικτύου Ηλεκτροφωτισµού» προ πολογισµού ευρώ συµπερ. Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση Μελέτης ολοκλήρωσης πράξεων εφαρµογής του εγκεκριµένου σχεδίου στην πολεοδοµική ενότητα Π.Ε. 7 και τµήµα της πολεοδοµικής ενότητας Π.Ε. 5 του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου. Ασ/γου (περιοχ. ΡΟΥΠΑΚΙ και περ. ΓΕΙΤΟΝΙΑ 1 και ΓΕΙΤΟΝΙΑ 2 ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ- ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ. Ασ/γου). ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής ιαγωνισµού για την απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης της µελέτης : «Κτηµατογραφική αποτύπωση - αναθεώρηση εγκεκρι- µένου σχεδίου -ανασύνταξη πράξης ε- φαρµογής στην περιοχή ΦΟΥΣΑ του. Ασ/γου κατά µήκος της Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ». ΘΕΜΑ 4ον: Έγκριση πίστωσης ποσού 254,61 ευρώ συµπερ. ΦΠΑ 23% για εξόφληση τιµ. Εκδοτικής ΚΡΙΚΟΣ Μ. ΕΠΕ ΘΕΜΑ 5ον: Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Β. ΚΑΠΗ κου Ντούρου Θεόδωρου. ΘΕΜΑ 6ον: Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ήµου Ασπροπύργου κου Γ. Τριβέλλα. ΘΕΜΑ 7ον: Αναµόρφωση Προ πολογισµού Ασ/γου ΘΕΜΑ 8ον: Έγκριση πίστωσης ποσού 359,37συµπ.ΦΠΑ 21% για εξόφληση τιµολ.εφηµ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΘΕΜΑ 9ον: Έγκριση πίστωσης ποσού 615 ευρώ συµπ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου Μετά την Κυριακή οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ Την Παρασκευή η απόφαση για την υποψηφιότητα του Αλέκου Αλαβάνου στην Περιφέρεια Αττικής Οπρώην πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Α. Αλαβάνος θα ανακοινώσει αύριο Παρασκευή την απόφασή του αν θα είναι υποψήφιος ή όχι για την Περιφέρεια Αττικής. Κατά τη συνάντησή του µε την επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που αποτελούσαν οι κύριοι Γ. Μπανιάς, Γ. Θεωνάς, Ν. Βούτσης και. Τσακνιάς ο κ. Αλαβάνος είπε ότι θα περιµένει την συνεδρίαση της Γραµµατείας του ΣΥΡΙΖΑ που έχει προγραµµατιστεί για την Πέµπτη (σήµερα) και την εποµένη θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Σύµφωνα µε πληροφορίες ο κ. Αλαβάνος πιθανότατα θα θέσει υποψηφιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Κάποιες πηγές ωστόσο αναφέρουν ότι ο ΣΥΝ εξακολουθεί να αντιµετωπίζει αρνητικά πιθανή υποψηφιότητα του Αλέκου Αλαβάνου στην Περιφέρεια Αττικής, ωστόσο υπογραµµίζουν ότι υπάρχει η διάθεση για κοινή δράση και συνεργασία µε τον πρώην πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ σε άλλους τοµείς, που προς το παρόν δεν προσδιορίζονται. Παράλληλα, εντατικές συζητήσεις µε επίκεντρο την συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και την εκλογική τακτική βρίσκονται σε εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ και, σύµφωνα µε πληροφορίες, αποφάσεις για υποψηφίους δεν πρόκειται να ανακοινωθούν τουλάχιστον µέχρι την Κυριακή. Όσον αφορά την υποψηφιότητα του εργατολόγου Αλέξη Μητρόπουλου στην Περιφέρεια Αττικής, πηγές του ΣΥΝ τονίζουν ότι παρα- µένει στο τραπέζι. Νεότερα θα υπάρξουν από τη σηµερινή συνεδρίαση της Γραµµατείας του ΣΥΡΙΖΑ, αν και πηγές του ΣΥΝ τονίζουν ότι σε κάθε περίπτωση δεν αναµένονται αποφάσεις µέχρι το τέλος της εβδοµάδας, γιατί πέραν των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα αναµένουν και την ανακοίνωση των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ. Στη Γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα θα συζητηθεί και η εµφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΕΘ, στην οποία στελέχη του Συνασπισµού αποδίδουν ι- διαίτερη βαρύτητα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να συνεδριάσει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΝ στις 10 Σεπτεµβρίου στην Θεσσαλονίκη. Άξονες για πράσινο τοπικό και περιφερειακό πρόγραµµα - ίνουν στη δηµοσιότητα οι Οικολόγοι Πράσινοι Τη βασική φιλοσοφία των προτάσεών τους για τα τοπικά και περιφερειακά προγράµµατα, παρουσιάζουν οι Οικολόγοι Πράσινοι. Οι "Προγραµµατικοί Άξονες Πράσινου Τοπικού και Περιφερειακού Προγράµµατος" συζητήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν στο τελευταίο συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων. Σε σχετική τους ανακοίνωση αναφέρουν: «Φιλοδοξία της προσπάθειας είναι να προβάλουµε την πράσινη αντίληψη για την αυτοδιοίκηση, να βοηθήσουµε τον προγραµµατικό διάλογο στις δηµοτικές και περιφερειακές κινήσεις και να οριοθετήσουµε το πλαίσιο των συνεργασιών µας στη αυτοδιοίκηση. Κεντρική θέση στους Προγραµµατικούς Άξονες έχει η τοπική διάσταση της οικονοµίας και η προώθηση µορφών εναλλακτικής κοινωνικής οικονοµίας, προσανατολισµένων τόσο στη συµφιλίωση της οικονοµίας µε το περιβάλλον όσο και στον περιορισµό των κοινωνικών ανισοτήτων. Υπάρχουν επίσης κεφάλαια για την κοινωνική πολιτική, την παιδεία, την υγεία, αλλά και για µια αυτοδιοίκηση µε δηµοκρατία, διαφάνεια και συµµετοχή. Άλλες ενότητες αφορούν τις µετακινήσεις και το κυκλοφοριακό, το περπάτηµα και το ποδήλατο, την πολιτική για το νερό, την ενέργεια και το κλίµα, την αγροτική παραγωγή και τα τρόφιµα, τη διαχείριση των απορριµµάτων, το αστικό και περιαστικό πράσινο, την ανάσχεση της διάχυσης των πόλεων στην ύπαιθρο. "Η τοπική και περιφερειακή κλίµακα είναι εξαιρετικά σηµαντική για τη φιλοσοφία του πράσινου κινήµατος", δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Γιάννης Παρασκευόπουλος. "Εξίσου σηµαντικός, όµως, είναι και ο συντονισµός σε κοινούς στόχους. Για τους Οικολόγους Πράσινους, λοιπόν, το στοίχηµα είναι να συνδεθεί η συνολική πράσινη αντίληψη, όπως εκφράζεται στους Προγραµµατικούς Άξονες, µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε δήµου και περιφέρειας". Ολόκληρο το κείµενο των Προγραµµατικών Αξόνων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα όπου είναι ελεύθερα διαθέσιµο». συνέχεια από σελ. 3 ΦΠΑ 23% για εξόφληση τιµολ. εφηµ. ΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΜΑ 10ον: Έγκριση πίστωσης ποσού ευρώ συµπ. ΦΠΑ 21% για εξόφληση τιµολ. εφηµ. ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΘΕΜΑ 11ον: ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Έκτακτη συνεδρίασηθεμα 1ον : Ορθή επανάληψη της υπ' αρ. 174/2010 προγενέστερης απόφασης.σ. περί "Έγκρισης συµµετοχής του ήµου στην ηµιουργία Βιοµηχανικής Επιχειρηµατικής περιοχής νοτίως της Λ. Νάτο της κτηµατικής περιφέρειας του ήµου Ασπροπύργου " ΘΕΜΑ 12ον: Ορθή επανάληψη της υπ' αρ. 374/2010 προγενέστερης απόφασης.σ. περί "Έγκρισης της Οικονο- µοτεχνικής Μελέτης, Βιοµηχανικής Επιχειρηµατικής περιοχής νοτίως της Λ. Νάτο της κτηµατικής περιφέρειας του ήµου Ασπροπύργου". ΘΕΜΑ 13ον: ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Οµόφωνη απόφαση για τον εθνικό δρυµό Πάρνηθας Για ανάκληση νοµοθετικής ρύθµισης που αφορά το καζίνο Πάρνηθας Το πρόβληµα που έχει προκληθεί µε τις οικοδοµικές άδειες στις περιοχές που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3139/2003 για το καζίνο της Πάρνηθας, συζητήθηκε στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Ανατολικής Αττικής. Ενηµερώνοντας το Νοµαρχιακό Συµβούλιο ο νοµάρχης Λεωνίδας Κουρής και ο αρµόδιος αντινοµάρχης Χ. αµάσκος αναφέρθηκαν στις ενέργειες της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας Αχαρνών µετά τη µεγάλη φωτιά της 28ης Ιουνίου 2007 προκειµένου να µην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση στην Πάρνηθα. Συγκεκριµένα µε έγγραφό της στις 31 Ιουλίου 2007 απεύθυνε ερώτηµα προς το ασαρχείο Πάρνηθας για το αν µπορεί να συνεχίζει να εξετάζει οικοδοµικές άδειες στις περιοχές που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3139/2003 για το Καζίνο Πάρνηθας. Μετά τη γνωστοποίηση του ασαρχείου Πάρνηθας, µε το από 27 Αυγούστου 2007 απαντητικό του έγγραφο, ότι οι εκτάσεις στις περιοχές Μαυροβούνι και Σανατόριο της Πάρνηθας που εµπίπτουν στο ανωτέρω άρθρο 3 του Ν 3139/2003, βρίσκονται σε νόµιµη αλλαγή χρήσης και δεν κηρύχτηκαν α- ναδασωτέες ύστερα από τη µεγάλη πυρκαγιά του Ιουνίου 2007, η Πολεοδοµική Υπηρεσία Αχαρνών προχώρησε στην έγκριση της υπ αριθµ. 732/09 πολεοδοµικής άδειας για την «κατασκευή µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων». Ήδη µετά από διαταγή αναστολής του Ε ιοικητικού Εφετείου Αθηνών διακόπηκαν από την Πολεοδοµική Υπηρεσία Αχαρνών οι οικοδοµικές εργασίες που εκτελούντο. Στη συνέχεια πήραν τον λόγο πολλοί νοµαρχιακοί σύµβουλοι που αναφέρθηκαν στην ανάγκη προστασίας του εναπο- µείναντος τµήµατος του Εθνικού ρυµού Πάρνηθας και τόνισαν την σηµασία που έχει η προστασία του δασικού πλούτου για το περιβάλλον και το κλίµα της Αττικής. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Ανατολικής Αττικής, µετά από πρόταση του Νο- µάρχη Λ. Κουρή, αποφάσισε οµόφωνα να ζητήσει την ανάκληση της νοµοθετικής ρύθµισης µε την οποία, βάσει του άρθρου 3 του Ν.3139/2003, οι συγκεκριµένες εκτάσεις άλλαξαν χρήση και στη συνέχεια δεν κηρύχτηκαν αναδασωτέες µετά τη µεγάλη πυρκαγιά της Πάρνηθας τον Ιούνιο Αύξηση του ορίου των απευθείας αναθέσεων και των πρόχειρων διαγωνισµών Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου Κατά 25% αυξάνεται το όριο για τις απευθείας αναθέσεις αλλά και τους πρόχειρους διαγωνισµούς για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήµους και νοµαρχίες). Αυτό προβλέπεται µε απόφαση του υπουργού Οικονο- µικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις 11/8 (ΦΕΚ Β 1.291/ ), δηλαδή, 20 ηµέρες πριν ξεκινήσει και επίσηµα η προεκλογική περίοδος. Σύµφωνα µε την απόφαση για τις απευθείας αναθέσεις το όριο ανέρχεται πλέον από τις στις ευρώ, ενώ για τους πρόχειρους διαγωνισµούς, το «πλαφόν» ο- ρίζεται από τις στις ευρώ. Το αιτιολογικό είναι ότι από το 2001 που ορίσθηκαν τα σχετικά ποσά το ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 62%.

5 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 Κατάµεστη κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ήταν η αίθρια αίθουσα του θερινού Κινηµατογράφου «Άστρον» στις καλοκαιρινές προβολές των ταινιών στο δήµο Μάνδρας. Το θερινό πρόγραµµα ταινιών α προβολής ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου και διήρκησε έως τα τέλη Αυγούστου. ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Ραντεβού... τον χειµώνα στη Μάνδρα για τους σινεφίλ Πλήθος κόσµου παρακολούθησε τις προβολές του θερινού κινηµατογράφου Είναι πρώτη χρονιά που ο δήµος επιχείρησε να κάνει και χειµερινό και θερινό τµήµα προβολών.. και το εγχείρηµα είχε απόλυτη επιτυχία! Η ψυχαγωγική αυτή πρωτοβουλία του δήµου (που πραγµατοποιείται µέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης) έχει επιβραβευτεί από τους πολίτες όλης της υτικής Αττικής. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς των διοργανωτών, άλλοι κινηµατογραφόφιλοι, κάτοικοι και επισκέπτες από ό- µορους δήµους, παρακολουθήσαν 27 συνολικά προβολές του θερινού προγράµµατος (τρεις για κάθε ταινία α προβολής). Στόχος της δράσης αυτής, είναι όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ψυχαγωγία και επιµόρφωση που προσφέρει η 7η τέχνη και µάλιστα δωρεάν. Το ραντεβού όλων των κινηµατογραφόφιλων α- νανεώνεται για τον Οκτώβρη στο νέο πρόγραµµα προβολών ταινιών που θα πραγµατοποιείται στην αίθουσα του ηµοτικού Θεάτρου Μάνδρας «Μελίνα Μερκούρη». Κλειστό για 15 ηµέρες τµήµα της οδού Φυλής στον Ασπρόπυργο Για ανακατασκευή του οδοστρώµατος, υποδοµές δικτύων και ράµπες για τα ΑµεΑ Ο ήµος Ασπροπύργου, ανακοινώνει ότι, από την Πέµπτη, 2 Σεπτεµβρίου ως την Κυριακή 19 του µήνα, λόγω εκτέλεσης σειράς έργων, θα παραµείνει κλειστό, για τα οχήµατα, το τµήµα της οδού Φυλής, από τη συµβολή της µε τη ηµητρίου Λιάκου, µέχρι τη διασταύρωσή της µε την Παπαφλέσσα. Συγκεκριµένα, σε συνέχεια των έργων ανάπλασης του ιστορικού κέντρου του Ασπροπύργου, στην ενότητα γύρω από το Ρολόι της πόλης, στη Φυλής, θα ανακατασκευασθεί το οδόστρωµα, θα διαµορφωθούν νέες υποδοµές δικτύων και θα κατασκευασθούν ράµπες ασφαλούς κυκλοφορίας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ο ήµος Ασπροπύργου ζητά την κατανόηση των καταστηµαταρχών και των κατοίκων στο τµήµα της οδού και στην ευρύτερη περιοχή όπου θα εξελιχθούν τα έργα. Η όχληση θα είναι προσωρινή, αλλά το τελικό αποτέλεσµα θα αναβαθµίσει αισθητικά και λειτουργικά ένα απ τα πιο πολυσύχναστα σηµεία στο κέντρο του Ασπροπύργου. ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Οικονοµικά προβλήµατα στη λειτουργία της Νοµαρχίας υτικής Αττικής Επισηµαίνει ο Παντελής Ασπραδάκης και απαντάει το Υπουργείο Οικονοµικών Σύµφωνα µε καταγγελίες, το τελευταίο διάστηµα έχουν προκύψει µεγάλα προβλή- µατα στη µισθοδοσία αλλά και στη γενικότερη λειτουργία της Νοµαρχίας υτικής Αττικής λόγω των συνεχών απαιτήσεων από πλευράς της Υπηρεσίας Εντελλο- µένων υτικής Αττικής σε µια σειρά από τοµείς. Ο Παντελής Ασπραδάκης, βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αττικής, κατέθεσε ε- ρώτηση σχετικά µε τις συνεχείς απορρίψεις δαπανών που δηµιουργούν µεγάλα προβλήµατα στη λειτουργία της Νοµαρχίας υτικής Αττικής στο α- ρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών. Αναφερόµενος στα προβλήµατα που προκύπτουν αναφέρει τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα των απλήρωτων συµβασιούχων έργου και της µη έγκρισης κονδυλίων για τα καύσιµα των οχηµάτων: «Σηµαντικότερες είναι οι ε- πιπτώσεις που αφορούν τους συµβασιούχους έργου της Νοµαρχίας υτικής Αττικής οι οποίοι έχουν να πληρωθούν τους τελευταίους πέντε µήνες καθώς η Υπηρεσία Εντελλο- µένων α- ποφάσισε να διακόψει ξαφνικά τη µισθοδοσία τους. Ταυτόχρονα προκύπτουν και άλλα ζητήµατα ιδιαίτερα σηµαντικά, καθώς η υπηρεσία Εντελλοµένων αρνείται να πληρώσει τα καύσιµα των οχηµάτων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης υτικής Αττικής τα οποία είναι καθηλωµένα και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια περίοδο που είναι τουριστική, αλλά το κυριότερο µέσα στην αντιπυρική περίοδο, κάτι που δηµιουργεί πολλαπλά προβλήµατα και µπορεί να έχει ιδιαίτερα δυσάρεστες επιπτώσεις για το περιβάλλον και τους πολίτες». Στη σχετική απάντηση ο Υφυπουργός Οικονοµικών αναφέρει ότι για τους συµβασιούχους µίσθωσης έργου έτους 2009 ότι οι συµβάσεις κρίθηκαν ως µη νόµιµες, από την 15η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου στον απολογισµό της Νοµαρχίας υτικής Αττικής έτους Επιπλέον, για την προµήθεια καυσίµων οχηµάτων της Νοµαρχίας υτικής Αττικής διαπιστώθηκε διάσταση απόψεων µε την Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου και εν τέλει δόθηκαν οδηγίες για την πληρωµή της.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 Κεφαλαιοποίηση 800 εκατ. ευρώ θυγατρικών του Τιτάνα στην Αίγυπτο Ενοποιήθηκαν οι δύο παραγωγικές επιχειρήσεις του οµίλου της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ στην Αίγυπτο και η ενωµένη πλέον εταιρεία καταγράφει κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 800 εκατ. ευρώ στο χρηµατιστήριο της αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εκπρόσωπος του ελληνικού οµίλου, η ενωµένη εταιρεία φέρει την ο- νοµασία Alexandria Prtland Cement Company (APCC) και αποτελεί προ όν συγχώνευσης της προαναφερθείσας επιχείρησης µε την έτερη θυγατρική, Beni Suef Cement Company, η οποία έπαυσε να υφίσταται. Η έδρα της είναι στο Κάιρο και οι µονάδες παραγωγής τσιµέντου έξω από αυτό και στην Αλεξάνδρεια. Η κεφαλαιοποίηση της APCC, στην οποία τις επόµενες ηµέρες θα αποκτήσει µερίδιο περί το 16% η International Finance Corporation (IFC), ε- πενδυτικός βραχίονας της World Bank, σηµείωσε στο τοπικό χρηµατιστήριο µεγάλη άνοδο, προσεγγίζοντας τα 800 εκατ. ευρώ. Μετά την εν λόγω µεταβίβαση µετοχών το µερίδιο του Τιτάνα θα περιορισθεί σε περίπου 80%, δεδο- µένου ότι ποσοστό 3%-4% των µετοχών της APCC ανήκει σε διάφορους επενδυτές. Σηµειωτέον ότι η αξία της ενωµένης εταιρείας είχε προσδιορισθεί στο πρόσφατο παρελθόν, ό- ταν ο Τιτάνας και η IFC κατέληξαν σε συµφωνία για µετοχική συνεργασία, σε περίπου 650 εκατ. ε- υρώ. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά στη Λίµνη Κουµουνδούρου Φωτιά ξέσπασε χθες το πρωί στον περιφερειακό Αιγάλεω, στη λίµνη Κουµουνδούρου. Η πυρκαγιά, που έκαψε ξερά χόρτα, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Στο σηµείο παρέµειναν για αρκετή ώρα 13 πυροσβέστες µε 4 οχήµατα, προκειµένου να προλάβουν τυχόν αναζωπύρωση. Συνήγορος του Πολίτη για παύση υπαλλήλου από θέση ευθύνης στα ΕΛΤΑ Λόγω άδειας µητρότητας και ανατροφής τέκνου Υπάλληλος των ΕΛΤΑ κατήγγειλε στον Συνήγορο του Πολίτη ότι ενώ βρισκόταν σε άδεια ανατροφής τέκνου, την ο- ποία έλαβε σε συνέχεια της άδειας µητρότητας, απαλλάχθηκε, χωρίς να ενηµερωθεί, από τα καθήκοντα της προ σταµένης, που ασκούσε έως τότε, µε µισθολογικό επακόλουθο τη στέρηση του σχετικού επιδόµατος θέσης ευθύνης. Όπως αναφέρει η αρχή, τα ΕΛΤΑ βασίστηκαν σε διάταξη της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας , σύµφωνα µε την οποία υπάλληλος σε θέση ευθύνης, που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο πάνω από τρεις µήνες από τα καθήκοντά του, κατά τη διάρκεια του έτους, δύναται να αντικατασταθεί και η θέση του επαναπροκηρύσσεται. Ωστόσο, η ανεξάρτητη αρχή σηµειώνει ότι η νοµοθεσία (ν.3488/2006) απαγορεύει οποιαδήποτε άµεση, ή έµµεση, διάκριση λόγω φύλου ως προς την επαγγελµατική εξέλιξη του εργαζοµένου στον ιδιωτικό, δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Προβλέπει, επίσης, ότι η εργαζόµενη που έχει λάβει άδεια µητρότητας δικαιούται, µετά το πέρας της άδειας αυτής, να επιστρέψει στη θέση εργασίας της ή σε ισοδύναµη θέση, µε τους ίδιους επαγγελµατικούς όρους και συνθήκες. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι η υπάλληλος υπέστη δυσµενή διακριτική µεταχείριση, λόγω λήψης ά- δειας µητρότητας και συνεχόµενης γονικής άδειας, στο πλαίσιο της ευχέρειας που της παρέχει η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) στα ΕΛΤΑ. Η αρχή επισηµαίνει ότι «η επίµαχη διάταξη της ΕΣΣΕ παραβιάζει διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, διότι εισάγει έµµεση διάκριση λόγω φύλου». Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να αποκαταστήσει την καταγγέλλουσα αναδροµικά στα καθήκοντα της προ σταµένης, τόσο υπηρεσιακά, όσο ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2 για την κοινωνική πολιτική και την ανάπτυξη. Ακόµη, για την πορεία του κυβερνητικού έργου θα ενηµερώσουν οι υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµικών και Οικονοµίας κ.κ. Γ. Ραγκούσης, Γ. Παπακωνσταντίνου και Λ. Κατσέλη, αντίστοιχα. Πρόγραµµα Συνόδου του Εθνικού Συµβουλίου Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Α. Παπανδρέου, στις 3, 4 και 5 Σεπτεµβρίου, θα πραγµατοποιηθεί και η 9η Σύνοδος του Εθνικού Συµβουλίου και η Πανελλήνια Σύσκεψη Στελεχών, στο Κλειστό Γυµναστήριο Φαλήρου (Γήπεδο Τάε-Κβο-Ντο). Ακολουθεί το πλήρες πρόγραµµα: Παρασκευή 3 Σεπτεµβρίου :00 ιαπιστεύσεις - δήλωση συµµετοχής στα εργαστήρια 18:00 Πρόταση και Εκλογή Προεδρείου 18:05 Εισαγωγική παρέµβαση Γραµ- µατέα του Ε. Σ. Σωκράτη Ξυνίδη. 18:20 Οµιλία Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Α. Παπανδρέου. 19:00 Οργανωτικά από το Προεδρείο Σάββατο 4 Σεπτεµβρίου :30-14:00 Λειτουργία εργαστηρίων ιάλειµµα Συνάντηση εθελοντών διαδικτύου Σύνοψη και ενοποίηση α- ποτελεσµάτων λειτουργίας εργαστηρίων Κυριακή 5 Σεπτεµβρίου 2010 Εθνικό Συµβούλιο 10:00 Εισήγηση Πολιτικού Συµβουλίου από τον Γραµµατέα Ε.Σ., Σωκράτη Ξυνίδη 10:30 Παρουσίαση υποψηφίων 10:45 Εισήγηση Προέδρου της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, Θανάση Τσούρα 11:00 Τοποθετήσεις µελών Εθνικού Συµβουλίου 15:00 ευτερολογία - σύνοψη αποτελεσµάτων από Γραµµατέα Ε.Σ., Σωκράτη Ξυνίδη 15:30 Έγκριση πολιτικού πλαισίου Έγκριση υποψηφιοτήτων Παράρτηµα Εργαστήρια Πολιτικής: Σκοπός των Εργαστηρίων είναι να αποτελέσουν βήµα έκφρασης και συµµετοχής του Κινήµατος στη διαµόρφωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης και των πολιτικών που επεξεργάζεται, µε στόχο την ανάδειξη πρακτικών λύσεων και καινοτόµων ιδεών που θα αξιοποιηθούν άµεσα στο πλαίσιο του κυβερνητικού έργου. Ζητούµενο της διαδικασίας αυτής είναι ένας ανοιχτός, συµµετοχικός και µισθολογικά, ως η απόφαση αυτή να µην είχε εκδοθεί ποτέ, να τροποποιήσει την επίµαχη διάταξη της ΕΣΣΕ ε- ξαιρώντας ρητά τους εργαζόµενους που κάνουν χρήση α- δειών µητρότητας και γονικών αδειών, να µεριµνήσει ώστε κατά τη ρύθµιση θεµάτων προσωπικού να µην παραβιάζονται οι διατάξεις του ν. 3488/2006 περί ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις. Τα ΕΛΤΑ ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτηµα του Συνηγόρου του Πολίτη, ενηµερώνοντας ότι έχουν προβεί σε µισθολογική αποκατάσταση της αναφερόµενης µε την αναδροµική καταβολή σε αυτήν του επιδόµατος θέσης ε- υθύνης για το χρονικό διάστηµα της απουσίας της από τη θέση της προ σταµένης, λόγω άσκησης του δικαιώµατος για άδεια ανατροφής τέκνου. Επιπλέον, έχουν δροµολογήσει την αναδιατύπωση της επίµαχης διάταξης της ΕΣΣΕ, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ενώ παράλληλα εξετάζουν τη δυνατότητα, µετά τη θεσµοθέτηση της νέας διάταξης της ΕΣΣΕ, να αναζητήσει η αναφερόµενη, καθώς και όσοι υπάλληλοι έχουν τυχόν υποστεί την ίδια διάκριση, αναδροµικά την αναγνώριση της προ πηρεσίας τους στη θέση ευθύνης, για όλο το διάστηµα για το οποίο τελούσαν σε άδεια µητρότητας ή και γονική άδεια. διάλογος, όπου θα διασφαλίζεται η δηµοκρατική ανταλλαγή απόψεων και η δηµιουργική σύζευξη εναλλακτικών προσεγγίσεων και προτάσεων. Οργάνωση Εργαστηρίων - 1 Συντονιστής ανά εργαστήριο - ο- ρίζεται ο καθ' ύλην αρµόδιος Γραµµατέας Τοµέα του ΠΑΣΟΚ (κάνει εισαγωγική τοποθέτηση - 5 λεπτά -συντονίζει τη συζήτηση και παρουσιάζει τα συµπεράσµατα στην ολοµέλεια) οµιλητές (η κάθε παρέµβαση δεν θα υπερβαίνει τα 20 λεπτά - ενθαρρύνεται η χρήση πολυµέσων) παρεµβαίνοντες (η κάθε παρέµβαση δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά) - Aκολουθεί συζήτηση και δευτερολογίες Οι Τίτλοι των Εργαστηρίων 1. Παιδεία και Μεταρρυθµίσεις 2. Κοινωνικό ίχτυ Προστασίας 3. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αναβάθµιση του ΕΣΥ 4. Βιώσιµη Ανάπτυξη 5. Καινοτοµία στη ηµόσια ιοίκηση/ Συµµετοχή στην Αλλαγή.

7 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 ΜΟΝΙΜΗ ΠΛΗΓΗ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Οι επιπτώσεις από τη χωµατερή είναι πολύ σοβαρές και µε κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων, γιατί ρυπαίνει το υπέδαφος, το έδαφος και την ατµόσφαιρα. είγµατα του υπεδάφους που συλλέχθηκαν ακόµα και σε απόσταση 15 χλµ δυτικά της Χωµατερής δείχνουν, ότι τα αποστραγγίσµατα των σκουπιδιών ε- ξαπλώνονται µε εντυπωσιακό τρόπο. Από την Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο ως τις παρυφές της Φυλής και των Αχαρνών, όλες οι µετρήσεις σε βάθος 20, 50, 70 ακόµα και 100 µέτρων ανιχνεύουν βαρέα µέταλλα, όπως κάδµιο, αρσενικό, κυάνιο, µόλυβδο και ψευδάργυρο, που προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισµό. Το υπέδαφος µιας ολόκληρης περιοχής θεωρείται πλήρως κατεστραµµένο. Σε όλη αυτή την έκταση δεν µπορεί να γίνει καµία γεώτρηση και όσο πιο κοντινές στη Χωµατερή είναι οι περιοχές, έχουν ανιχνευθεί ρύποι και στην επιφάνεια του εδάφους που σηµαίνει ό- τι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για καλλιέργειες. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στη θάλασσα του Σαρωνικού, γιατί εντοπίστηκαν τοξικά και βαρέα µέταλλα λίγα µέτρα κάτω από τον πυθµένα στη θαλάσσια περιοχή του Ασπροπύργου. Αν αυτά ανέβουν προς τα πάνω λόγω της διαπερατότητας του υπεδάφους [είναι µαλακός ο βυθός] και εκβάλουν στον πυθµένα, τότε ο κόλπος ουσιαστικά θα νεκρωθεί. Ίδια και χειρότερη είναι η κατάσταση στην Ατµόσφαιρα όπου η Χωµατερή µαζί µε τις Βιοµηχανίες εκπέµπουν ανά έτος 35,3 κιλά Αρσενικό [ιδιαίτερα τοξικό αέριο],321 κιλά Υδράργυρο, 916 κιλά Μόλυβδο,49,3 τόνους Βενζόλιο[από τα διυλιστήρια], 1 κιλό Κλοφέν, 23,4 κιλά Κάδµιο και 49,1 κιλά Αµµωνία. Επίσης η Χωµατερή εκπέµπει 3 εκατοµµύρια τόνους διοξείδιο του άνθρακα το έτος. Επιπλέον η Χωµατερή όταν πληρωθεί το κύτταρο, όπως συνέβηκε στη δική µας, δεν µπορεί να συλλέγει το βιοαέριο το οποίο εκπέµπεται στην ατµόσφαιρα. Ακόµα από τις αυταναφλέξεις [λόγω της ζύµωσης] εκλύονται διοξίνες, όπως συνέβη το φετινό Αύγουστο. Η διαχείριση των απορριµµάτων ήταν εγκληµατική για τρείς σοβαρούς λόγους. 1] Ο µεγάλος όγκος των σκουπιδιών, το ύψος των ο- ποίων ξεπερνά τα 135 µέτρα επιδεινώνει το πρόβληµα της υπόγειας ρύπανσης λόγω του βάρους. 2] Τα σκουπίδια δεν διαχωρίζονταν, από τρόφιµα µέχρι νοσοκο- µειακά απόβλητα, από µπαταρίες έως ηλεκτρονικές συσκευές όλα κατέληγαν στον ίδιο χώρο. Τα υλικά παρουσιάζουν ιδιόµορφες φυσικοµηχανικές ιδιότητες, άλλο υλικό λιώνει, άλλο θάβεται, άλλο σκουριάζει. Αυτές οι ιδιότητες διευκολύνουν την παραγωγή των υγρών τα οποία περνούν στο υπέδαφος και 3] Ο χρόνος ζωής µιας Χωµατερής είναι 20 χρόνια, η δική µας έχει περάσει τα 40 χρόνια και συνεχίζει Οι κυβερνήσεις της Ν.. και του ΠΑΣΟΚ συνέχισαν να την διατηρούν, ακολουθώντας µία πολιτική που µεγάλωνε το πρόβληµα αντί να το λύνει. Η σηµερινή ηµοτική Αρχή αγνοεί το πρόβληµα, φαίνεται ο δήµαρχος κ. Μελετίου έχει άλλα πράγµατα να ασχοληθεί και όχι µε ζητήµατα που αφορούν την υγεία των κατοίκων και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Ούτε µία απλή διαµαρτυρία στις κυβερνήσεις για τη Χωµατερή, αδύναµος να διεκδικήσει την αποµάκρυνσή της, ανίκανος να ενηµερώσει και να κινητοποιήσει τους δηµότες. Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ θα συνεχίσει να ενηµερώνει τους δηµότες και να φέρνει το ζήτηµα της Χωµατερής στην επικαιρότητα µέχρι να λυθεί το πρόβληµα. Καλεί τους δηµότες να ενεργοποιηθούν και να διεκδικήσουν την οριστική αποµάκρυνση της Χωµατερής. Ο Ασπρόπυργος ΑΞΙΖΕΙ ένα καλύτερο µέλλον. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Επικεφαλής της Ανθρώπινης Πόλης Μείωση φορολογικών συντελεστών ζητά το Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο Την ανάγκη επιτάχυνσης της µείωσης των φορολογικών συντελεστών στα νοµικά πρόσωπα σηµειώνει το Ελληνοα- µερικανικό Επιµελητήριο σε παρατηρήσεις του σχετικά µε τα φορολογικά και αναπτυξιακά θέµατα ενώ σε σχετικό σηµείωµα χαρακτηρίζεται ως τιµωρία για την επιχειρηµατική πρωτοβουλία και συγκε- ΓΙΑ ΤΗΝ κριµένα για την επανεπένδυση των κεφαλαίων αποτελεί η φορολογική διάκριση των κερδών µεταξύ διανεµοµένων και διακρατουµένων. Στο υπόµνηµα που παρέδωσε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του επιµελητηρίου, κ. Γιάννος Γραµµατίδης, προτείνει τα ακόλουθα: - Την επιτάχυνση µείωσης των φορολογικών συντελεστών στα νοµικά πρόσωπα (ΑΕ,ΕΠΕ και αλλοδαπά υποκαταστήµατα) από 24% στο 20%. Παράλληλα, και στο µέτρο που δεν υπάρχει επικάλυψη µε τις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόµου, διακεκριµένο ποσοστό εκ των κερδών που επανεπενδύεται από την επιχείρηση, να απαλλάσσεται πλήρως της φορολογίας. - Σε σχέση µε την διάκριση κερδών σε διανεµόµενα και διακρατούµενα (24% έναντι 40%) πού αποτελεί «τιµωρία» των κεφαλαίων που αναλαµβάνονται για επανεπένδυση, πυροδοτεί αντίθεση µε το σύγχρονο πνεύµα της ακώλυτης και ανέξοδης κίνησης των κεφαλαίων και συνεπώς ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ καταλήγει να είναι µη ελκυστική για τους επενδυτές, θα πρέπει άµεσα η ψαλίδα αυτή των συντελεστών φορολόγησης (24% - 40%), να κλείσει. Αλλιως, όπως διαφαίνεται, οι επιχειρήσεις θα οδηγούν τα κεφάλαιά τους σε Χώρες µε ελκυστικά ανταγωνιστική Φορολογία, όπως για παράδειγµα σε γειτονικές Χώρες, αντί να τα στρέψουν σε εγχώριες επενδυτικές δραστηριότητες. Αυτονόητο είναι ότι µε την προτεινόµενη ρύθµιση ο µερισµατούχος - φυσικό πρόσωπο, θα φορολογείται για το εισόδηµα αυτό µε τις γενικές διατάξεις (Κλίµακα), εκπίπτοντας την παρακράτηση 20% στο όνοµα του Νοµικού Προσώπου).- Να δοθούν στοχευµένα κίνητρα, για την είσπραξη των οφειλοµένων εργοδοτικών εισφορών υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων. Μέρος της παραοικονοµίας των 70 δισ. ευρώ (30% ΑΕΠ) περίπου αποτελεί και η εισφοροδιαφυγή, όπου µόνο για το ΙΚΑ το συσσωρευµένο χρέος από ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις είναι της τάξης των 8 δισ. ευρώ. ηλαδή το 30% των εσόδων κάθε χρόνο «χάνεται». Συγκεκριµένα ζήτησε να θεσπισθούν ειδικές ρυθµίσεις, στο πρότυπο των φορολογικών περαιώσεων, µε ειδικά γενναία κίνητρα για Εργοδότες και Ασφαλιζόµενους και θεσµοθετηµένες χρηµατοοικονοµικές διευκολύνσεις, µε στόχο την άµεση είσπραξη των οφειλόµενων εργοδοτικών εισφορών, υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων. Εξελίξεις στη µεταβίβαση των µετοχών των ναυπηγείων Σκαραµαγκά Σήµερα το τελικό κείµενο Εν όψει σηµαντικών εξελίξεων που αφορούν στο µέλλον των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά και τις συµβάσεις των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού, φαίνεται πως βρισκόµαστε, ύστερα από τη προχθεσινή κρίσιµη συνάντηση που είχε στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος µε εκπροσώπους της ThyssenKrupp Marine Systems και της Abu Dhabi Mar και τις µαραθώνιες διαπραγµατεύσεις που συνεχίστηκαν µέχρι αργά το βράδυ µε τη συµµετοχή των νοµικών συµβούλων των εµπλεκόµενων πλευρών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, κατά τις προχθεσινές συσκέψεις επιλύθηκαν µια σειρά από εκκρεµή θέµατα και δόθηκαν οδηγίες στους νοµικούς συµβούλους για τη διαµόρφωση του τελικού κειµένου της συµφωνίας, το οποίο θα ολοκληρωθεί σήµερα Πέµπτη και θα υποβληθεί στην ελληνική Κυβέρνηση, προκειµένου να ακολουθηθούν οι, κατά το Σύνταγµα, προβλεπόµενες διαδικασίες, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου Στην ανακοίνωση επισηµαίνεται ότι το κείµενο της οριστικής και αναλυτικής σύµβασης κινείται απολύτως µέσα στις προβλέψεις του Frame A- greement της 18ης Μαρτίου Εξάλλου, ένα βασικό πρόβληµα που έπρεπε να αντιµετωπιστεί ήταν το ζήτηµα των παράνοµων κρατικών ενισχύσεων παλαιότερων εποχών προς τα Ελληνικά Ναυπηγεία, που είχε οδηγήσει την Ευρωπα κή Επιτροπή στην κίνηση της διαδικασίας παραποµπής της Ελλάδας στο ικαστήριο της ΕΕ (ζήτηµα το οποίο επιλύθηκε µετά από σειρά διαβουλεύσεων στις αρχές Αυγούστου). Άλλωστε, η Ευρωπα κή Επιτροπή έδωσε την έγκριση για την πώληση του 75% των µετοχών στην Abu Dhabi Mar, ενώ το υπόλοιπο 25% παραµένει στη ThyssenKrupp Marine Systems. Ειδικότερα, η Επιτροπή αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι µετά την ε- ξέταση της προτεινόµενης συγχώνευσης, κατέληξε στο συµπέρασµα ό- τι η πράξη αυτή δεν θα δηµιουργήσει εµπόδια στον ανταγωνισµό στον Ευρωπα κό Οικονοµικό Χώρο. Σύµφωνα µε γερµανικά δηµοσιεύµατα, η ThyssenKrupp πιέζει και απειλεί µε πτώχευση αν δεν ληφθούν σύντο- µα αποφάσεις, γεγονός που εγκυµονεί µεγάλους κινδύνους, αφ' ενός να χάσουν την εργασία τους εκατοντάδες εργαζόµενοι και αφετέρου στη συνέχιση των εξοπλιστικών προγραµµάτων των Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού. Υπενθυµίζεται ότι η συµφωνία µεταβίβασης του 75% των µετοχών των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά στην Abu Dhabi Mar είχε κλείσει από τον περασµένο Μάρτιο µε τη σύµφωνη γνώµη του ελληνικού Υπουργείου Άµυνας. Όπως ανέφερε προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, µετά από τη σχετική σύσκεψη στο Πεντάγωνο, «στόχος µας είναι η υπογραφή µιας συµφωνίας που µετά τον έλεγχό της από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα κυρωθεί µε ευρεία συναίνεση από τη Βουλή προκειµένου να τεθεί σε ισχύ» και πρόσθεσε ότι «βασικό µέληµα της Κυβέρνησης είναι η τήρηση όλων των κανόνων νοµιµότητας και διαφάνειας και η υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος, του συµφέροντος του Πολεµικού Ναυτικού και του συµφέροντος της ελληνικής ναυπηγικής βιοµηχανίας». Επίσης, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας τόνισε ότι «υπάρχει µια ενιαία α- ταλάντευτη κυβερνητική γραµµή στο όνοµα της οποίας το Υπουργείο χειρίζεται τα θέµατα αυτά, στο πλαίσιο των σαφών αποφάσεων του ΚΥΣΕΑ και της ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων σε άµεση συνεννόηση µε τον Πρωθυπουργό και τα συναρµόδια Υπουργεία». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ατό- µων µε Αναπηρία, του ήµου Ασπροπύργου, Κωνσταντίνος Χονδρογιάννης, σας προσκαλούν στα εγκαίνια των Γραφείων του Συλλόγου, και του Ενηµερωτικού Κέντρου των Ατόµων µε Αναπηρία, που θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή 3 Σεπτεµβρίου 2010, στις 7.30µ.µ., στο δηµοτικό κτιριακό συγκρότηµα της οδού Φυλής (στάση Σχολείο), πλησίον του Εµπορικού Κέντρου West Plaza Ασπροπύργου. Με εξαιρετική τιµή, Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Α.Μ.Ε.Α. ήµου Ασπροπύργου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΝ ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου νέοι σπουδαστές στα ΙΕΚ του Ο.Α.Ε... Αιτήσεις στην Ελευσίνα από τις 6 Σεπτέµβρη Από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού υναµικού ανακοινώθηκε ότι κατά το Χειµερινό εξάµηνο του σχολικού έτους εγκρίθηκε η εισαγωγή 4160 νέων σπουδαστών και σπουδαστριών σε 32 ΙΕΚ του Οργανισµού, προκειµένου να καταρτισθούν σε 36 σύγχρονες ειδικότητες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΙΕΚ προτίµησής τους από έως και να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑ.Σ ή ΕΠΑ.Λ., ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.η έ- ναρξη των µαθηµάτων ορίζεται στις Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ και στις Γραµµατείες των παρακάτω ΙΕΚ: 1.ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΛΑΠΟΥΤΑ 11, ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Λ.ΑΡΓΟΥΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ -ΤΥΡΙΝΘΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΣΩΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΒΟΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 64 - ΒΟΛΟΣ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 15 - ΑΘΗΝΑ, ΡΑΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Συνέχεια από σελ. 2 Τώρα αν ένας που έχει αγοράσει εκεί ένα οικόπεδο τοποθετήσει µέσα δύο καλύβες δεν το ξέρω. Από τη στιγ- µή, πάντως που βρήκαν τρόπο να αγοράσουν αυτά τα αγροτεµάχια, ο δήµος δε µπορεί να παρέµβει στο ι- διοκτησιακό κοµµάτι. Αυτό που ενδιαφέρει τη δηµοτική αρχή, όµως είναι να µη γίνουν καταπατητές των γύρω κτηµάτων αφενός και αφετέρου να σεβαστούν και τους κανόνες της υγιεινής διαβίωσης. Παράλληλα εµείς µε βάση καταγγελίες που έχουµε, παρεµβαίνουµε κάθε τόσο µαζί µε την αστυνοµία για να επιληφθούµε επί των παραβάσεων του ΓΟΚ (Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού). υστυχώς το αυθαίρετο βασιλεύει στην περιοχή, αλλά ακόµη δεν έχει έρθει αυτή η αρµοδιότητα σ εµάς ούτως ώστε να κινήσουµε τις απαραίτητες διαδικασίες. Ωστόσο, έχουµε ήδη κάνει καταγγελία στην πολεοδοµία και αυτή θα καταγράψει τις παραβάσεις. Τα πρόστιµα θα είναι τόσο δυσβάσταχτα, που όσοι παρανοµούν θ αναγκαστούν να φύγουν. Άλλωστε και η συγκεκριµένη τοποθεσία δεν έχει οικιστικό µέλλον». «Αυτά τα 15 συµβόλαια που έχουν γίνει, δε µπορεί να µην έχουν ακολουθήσει τη νόµιµη διαδικασία» Σε ό,τι αφορά τον χαρακτηρισµό της έκτασης και το ενδεχόµενο αυτή να είναι δασική, ο κ. Μελετίου ανέφερε: «Αυτά έχουν κοπεί οικόπεδα ή τη δεκαετία του 60 ή του 70. Από κει και πέρα, το κάθε νέο συµβόλαιο που συνάφθηκε οπωσδήποτε προ ποθέτει και βεβαίωση του α 8.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, , ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΥΚΩΝ 112-Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ , ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΟΦΥΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑ Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3ο χλµ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 6 - ΑΛΙΜΟΣ , ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ, ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΕΡΜΑ Ο ΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΡΑ & ΤΑΤΟ ΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 11ο χλµ. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ , ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝ ΡΑ, ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ, ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10, ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σαρχείου. Αυτά τα 15 συµβόλαια που έχουν γίνει, δε µπορεί να µην έχουν ακολουθήσει τη νόµιµη διαδικασία. εν υπάρχει συµβολαιογράφος που να τολµήσει να κάνει κάποιο συµβόλαιο χωρίς τη διαβεβαίωση του ασα 23.ΞΑΝΘΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 2, , ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΑΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ - ΡΙΟ , ΠΤΟΛΕΜΑ ΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΡΙ, ΠΥΡΓΟΥ 4ο ΧΙΛ.ΛΕΩΦ.ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ ΡΕΝΤΗ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ & ΚΗΦΙΣΟΥ, ΡΟ ΟΥ Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ , ΣΕΡΡΩΝ 6ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.Ο ΟΥ ΣΕΡΡΩΝ-ΘΕΣ/ΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3ο χλµ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73, Κατάλοιπα από τον καταυλισµό στη Σκάρπα ρχείου, διότι κινδυνεύει να του αφαιρέσουν την άδεια. Απ την άλλη, για όσα προβλέπεται να πωληθούν, έχω στείλει έγγραφο στο ασαρχείο προ 10ηµέρου να ερευνήσει κατά πόσο αυτές οι µεταγραφές είναι σωστές και έχουν την άδειά του. Ενδεχοµένως ένα µέρος της έκτασης να µην είναι δασικό». Αγνώστου χρόνου και προελεύσεως η επίλυση του προβλήµατος Στήνονται οι παράγκες η µία πίσω από την άλλη στις παρυφές της πόλης Το ερώτηµα είναι: αν τελικά αυτό είναι δασικό, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να διαφυλαχθεί; Και επιπλέον, στην περίπτωση των αυθαιρέτων, η πολεοδοµία θα κινήσει τις νοµότυπες διαδικασίες; Κι όλα αυτά για τη µεµονωµένη περίπτωση στη θέση Σοφό, που όµως παρά την εξέλιξη που µπορεί να έχει, δεν έχει τη δύναµη ούτε να επιλύσει ούτε να οξύνει σε βαθµό που δεν είναι ήδη αρκετός το πρόβληµα των τσιγγάνων στην Ελλάδα. ια της παρεµπόδισης των περιπλανήσεων και εγκαταστάσεων, δε θα αντιµετωπιστεί ο βραχνάς, που κάποιοι συνειδητά διαιωνίζουν για να εξυπηρετήσουν δικά τους συµφέροντα. Και κάτω από αυτό το πρίσµα, οι δυσκολίες µε τη συγκεκριµένη οµάδα, θα είναι εδώ κι εµείς θα περιοριζόµαστε να τις εντοπίζουµε. Γ. Κρυστάλλη

9 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 Αιχµές για το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. - Άδικες και αβάσιµες τις χαρακτηρίζει ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Άδικα και αβάσιµα θεωρεί ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), κ. Μιχαήλ Χάλαρης, όσα καταλογίζονται τόσο στο προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. όσο και σε εκείνο της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε αφορµή άρθρο, που δηµοσιεύτηκε σε εφηµερίδα και το οποίο αναφέρεται τόσο στην επιλογή του χρόνου, που διενεργούνται οι έ- λεγχοι από τους Επιθεωρητές Εργασίας, ώστε να ε- πωφελούνται από τις πρόσθετες αµοιβές, που συνεπάγεται η παροχή υπερωριακής, νυχτερινής ή εργασίας, κατά τις Κυριακές και αργίες, όσο και στην υστέρηση εκτέλεσης των καθηκόντων τους. "Σύµφωνα µε τον Ιδρυτικό νόµο του Σ.ΕΠ.Ε., οι Επιθεωρητές δύναται να βρίσκονται σε διατεταγµένη υπηρεσία είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ηµέρες την εβδοµάδα, σε κάθε τόπο και χρόνο, πέραν του θεσµοθετηµένου τυπικού ωραρίου. Για το λόγο αυτό, ο νοµοθέτης χορηγεί στους Επιθεωρητές επιπλέον χρηµατικό ποσό. Στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία που η χώρα µας αντιµετωπίζει βαθιά οικονοµική κρίση, επισηµαίνεται ότι το επιπλέον χρηµατικό ποσό, που προβλέπει ο νοµοθέτης, έχει µειωθεί κατά 28,5%, σε σχέση µε το 2009, ενώ ο όγκος εργασίας έχει αυξηθεί δραστικά", υπογραµµίζει ο κ. Μ. Χάλαρης. "Όσον αφορά τη διενέργεια ή όχι επαρκή αριθµού ελέγχων από τους Επιθεωρητές, αποστοµωτική απάντηση δίνουν οι ίδιοι οι αριθµοί. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον απολογισµό δράσης του Σ.ΕΠ.Ε., για το α εξάµηνο του 2010, που δηµοσιεύτηκε στις 19/07/2010, το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας έχει υπερβεί τη στοχοθεσία, όπως αυτή διαµορφώθηκε στη σχετική συνεδρίαση του Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε), κατά 6,9%, όσον αφορά την Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, και κατά 3,4% όσον αφορά την Τεχνική και Υγειονοµική Επιθεώρηση Εργασίας. Συνολικά, οι έλεγχοι έχουν παρουσιάσει µια αύξηση της τάξης του 8,47%, όσον αφορά την Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, και της τάξης του 5,19%, όσον αφορά την Τεχνική Επιθεώρησης Εργασίας, παρά την αντίστοιχη µείωση του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε., σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2009". "Έχοντας πλήρως κατανοήσει το µέγεθος της ευθύνης του έργου µας στον έλεγχο της αγοράς εργασίας, πρόθεση όλων στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας είναι να αποτελέσουµε το "αντίδοτο" στη σκληρή εργασιακή πραγµατικότητα, διασφαλίζοντας τις καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόµενους", κατέληξε ο κ. Μ. Χάλαρης. ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Στο παρά πέντε προσλήψεις συµβασιούχων στους ΟΤΑ Πράσινο φως από εγκύκλιο µέχρι 30 ηµέρες πριν τις δηµοτικές εκλογές Το δικαίωµα προσλήψεων συµβασιούχων κατ εξαίρεση µέχρι 30 ηµέρες πριν από τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές, δίνει η εγκύκλιος που εξέδωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος και µε την οποία ικανοποιεί σχετικό αίτηµα των δηµάρχων, προκειµένου να καλυφτούν οι πολλές ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν στους ΟΤΑ. Η εγκύκλιος αναφέρει ότι «σύµφωνα µε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 17 του ν. 3870/2010, κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, για τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε σχέση µίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ και τα νοµικά πρόσωπα αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/94, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους. Προστίθεται δε ότι «εποµένως, οι ΟΤΑ και τα νοµικά τους πρόσωπα απαγορεύεται να προσλαµβάνουν προσωπικό µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε σχέση µίσθωσης έργου κατά το χρονικό διάστηµα των τριάντα ηµερών πριν από τη διενέργεια των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ. Κ , Ζεφύρι Τηλέφωνο: /801 Τηλεοµοιότυπο (Fax): Ηλ. Ταχυδροµείο: ov.gr Ζεφύρι,. 31/08/2010 Αρ. πρωτ. :14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2010για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Aθλητικός Οργανισµός ήµου Ζεφυρίου Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/ Την υπ' αριθ. ΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336/ εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, αναφορικά µε το «Προγραµµατισµός Προσλήψεων Έκτακτου προσωπικού και σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου έτους 2010». 3.Την υπ αριθ. οικ.18963/ έγκριση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ. 4.Την υπ αριθ. 1η/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ζεφυρίου, όπως επικυρώθηκε µε την 71η/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 5.Την αρ. πρωτ. 4038/ εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττι κής. 6.Την αριθ. πρωτ. 12/ βεβαίωση του Αθλητικού Οργανισµού ήµου Ζεφυρίου για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στο προ πολογισµό του ΑΟ Ζ, έτους Ανακοινώνει Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά έναν (1) γυµναστή για την κάλυψη αναγκών του Αθλητικού Οργανισµού ήµου Ζεφυρίου, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων- Βασικών δεξιοτήτων αθληµάτων στα µέλη του ΑΟ Ζ» συνολικής διάρκειας έως 12 µηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα πρέπει, ειδικότερα να ασχοληθεί µε την Εξοικείωση και ενασχόληση µελών του ΑΟ Ζ, που στην πλειοψηφία τους είναι παιδιά, µε τον αθλητισµό και τις βασικές δεξιότητες σε αθλήµατα συγκεκριµένα : α) κύκλος εκπαιδευτικών προγραµµάτων εκµάθησης βασικών δεξιοτήτων στα αθλή- µατα : Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Ποδοσφαίριση κλπ από µέλη του ΑΟ Ζ τα οποία θα εκπαιδευτούν στα πιο πάνω αθλήµατα καθώς και την οργάνωσή τους σε Οµάδα σε περίπτωση συµµετοχής τους σε τοπικούς αγώνες κλπ. β) Κύκλος εκπαιδευτικών προγραµµάτων εκµάθησης βασικών δεξιοτήτων στα αθλήµατα στίβου: ρόµος, ρήψεις, ακόντιο, σφαίρα, άλµατα κλπ., Κολύµβησης, Ελληνορωµα κής Πάλης κλπ. Ο ασχολούµενος γυµναστής θα πρέπει να κατέχει: α) Πτυχίο ή δίπλωµα Επσιτήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Κ.Φ.Α ΠΕ, µε ειδίκευση κατά προτίµηση στην Πετοσφαίριση, ή Προγραµµάτων Σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια Άσκησης επαγγέλµατος. Επιπρόσθετα προσόνταεκπαίδευσης ή ενασχόλησης µε το αντικείµενο θα ληφθούν υπόψη. Η αίτηση θα συνοδεύεται από : - Βιογραφικό σηµείω- µα (νόµιµα δικ/κά για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό) - Επικυρωµένες φωτοτυπίες πτυχίων - Επικυρωµένο αντίγραφο ταυτότητας - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης - Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα παραπάνω στοιχεία (αίτηση- βιογραφικό κλπ) είναι αληθή, στην υπεύθυνη δήλωση επίσης θα αναγράφεται και το αν είναι άνεργος-η. ή που αλλού εργάζεται ή αν θα εργάζεται ταυτόχρονα µε την πρόσληψη του-της, στο ΑΟ Ζ. Το ανωτέρω έργο θα παραδοθεί και αντίστοιχα θα παραληφθεί τµηµατικά κατά την διάρκεια της σύµβασης από τον ανάδοχο. Η χρηµατική αποζηµίωση για την σύµβαση θα ανέλθει στο ποσό των συνολική µικτή αµοιβή, που θα δοθεί σε δόσεις µε ελτίο παροχής Υπηρεσιών, ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του Νοµικού Προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο του Αθλητικού Οργανισµού ήµου Ζεφυρίου (Ταχ. ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Τ.Κ ) την εποµένη της τελευταίας ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της προκήρυξης σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα και για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών. Ο Πρόεδρος του ΑΟ Ζ Σωτήριος Τσουκαλάς

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1592 Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Απαξίωση

Διαβάστε περισσότερα

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1590 Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο»

Ώρα πολεοδόµησης για Στρίφι και «Μπλόκο» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1558 Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αυτόνοµο ψηφοδέλτιο και Γ. Αµπατζόγλου Αποφάσισε η Π. Κ. του ΣΥΝ Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα;

έχουν στοχεύσει την Ελευσίνα; ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1555 Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κραυγή

Διαβάστε περισσότερα

Το σήριαλ Επικίνδυνα απόβλητα

Το σήριαλ Επικίνδυνα απόβλητα ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1570 Τρίτη 13 Ιουλίου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας για τα έργα που δεν έγιναν σε περιοχές τσιγγάνων στο Στρίφι. Απέκτησε ο.

ÈÑÉÁÓÉÏ. Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας για τα έργα που δεν έγιναν σε περιοχές τσιγγάνων στο Στρίφι. Απέκτησε ο. ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2054 Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ύο νέους χώρους Απέκτησε ο ήµος Ελευσίνας Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2271 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2271 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2271 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «Είµαστε υποχρεωµένοι να διεκδικούµε και να αγωνιζόµαστε για όσα δικαιούµαστε»

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Γκρέµισαν βενζινάδικο στο Μενίδι για να αρπάξουν το χρηµατοκιβώτιο Ένοπλη ληστεία

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2108 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2108 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ενισχύονται φέτος οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους παιδικούς σταθµούς Άνω Λιοσίων Μηνιαίες ενηµερωτικές συναντήσεις µε ψυχολόγο στο πλαίσιο της λειτουργίας Σχολών Γονέων Óåë. 3-4 www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1784 ευτέρα 6 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνελήφθη 23χρονος διαρρήκτης στη Μάνδρα - Μαζί µε συνεργούς του που αναζητούνται, είχαν «γδύσει»

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος Σε έκτακτη σηµερινή συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 3-4. - Σε άνοδο και Ν, Χρυσή Αυγή, ΗΜ.ΑΡ. Παράθυρο για επιµήκυνση του Μνηµονίου από τις Βρυξέλλες

Óåë. 3-4. - Σε άνοδο και Ν, Χρυσή Αυγή, ΗΜ.ΑΡ. Παράθυρο για επιµήκυνση του Μνηµονίου από τις Βρυξέλλες ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ιχάζουν τα οικονοµικά στο ήµο Ασπροπύργου Με αφορµή την εφαρµογή απόφασης του ΥΠΕΣ για αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τρίτους HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ &

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 7. «πόλεµο των σκουπιδιών»

Σåë. 7. «πόλεµο των σκουπιδιών» www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1747 Τρίτη 12 Απριλίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ανακύκλωση µε όρους µαφίας ύο ακόµη νεκροί στον «πόλεµο των σκουπιδιών» Συνεδριάζει σήµερα το Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1917 Tετάρτη 28 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2286 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2286 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2286 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΟΑΕ : «Ανοίγει»

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1928 Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στα διοικητικά δικαστήρια για το ασυµβίβαστο Επανήλθε το θέµα για δηµοτικό σύµβουλο

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σύνταξη 4 µήνες µετά τη λήξη της εφεδρείας Στις εξαιρέσεις και οι ηµόσιες Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1781 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1781 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1781 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αναστολή πλειστηριασµών για ένα ακόµα έτος, ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ Γιάννης Ραγκούσης: «εν υφίσταται θέµα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΟΤΑ: Εγκρίθηκε η

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας στις 20.30 Ψηφίζει Τεχνικό Πρόγραµµα για

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2297 ευτέρα 5 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2297 ευτέρα 5 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2297 ευτέρα 5 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 5 ηµοτικό Συµβούλιο... υψηλών θερµοκρασιών στο ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας Στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2-4 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2083 Tετάρτη 12 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέο διήµερο «λουκέτο» στους ήµους από σήµερα Νίκος Μελετίου: «Αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2097 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2097 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2097 Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Ζοφερή

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 2-9. Η κυκλοφοριακή µελέτη για την εκτός σχεδίου περιοχή ΦΑΚΑ και η κατασκευή αιθουσών στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

Σåë. 2-9. Η κυκλοφοριακή µελέτη για την εκτός σχεδίου περιοχή ΦΑΚΑ και η κατασκευή αιθουσών στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1770 Τρίτη 17 Μαίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1925 ευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ ωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. καταγγελίες που αφορούν το. Αγορά Εργασίας» ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ

ÈÑÉÁÓÉÏ. καταγγελίες που αφορούν το. Αγορά Εργασίας» ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Ο ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 5 Από 8 έως 12 Ιουλίου 2013 - Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο στη ηµοτική Ενότητα Νέας Περάµου Σåë. 7 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2275 Πέµπτη 4 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ορατός ο κίνδυνος στάσης πληρωµών από Σεπτέµβρη, εκτιµούν ΚΕ Ε και ΠΟΕ-ΟΤΑ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2295 Πέµπτη 1 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2295 Πέµπτη 1 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2-5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2295 Πέµπτη 1 Αυγούστου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Από 392 έως 1400 ευρώ, και επίσηµα, το κόστος σύνδεσης µε την αποχέτευση στην Ελευσίνα

Διαβάστε περισσότερα