Παράγκες και αυθαίρετα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράγκες και αυθαίρετα"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1596 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ôïò 6ï ôçë.: ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Παραιτήσεις σε Νοµικά Πρόσωπα και µελέτες για τη ΒΕΠΕ Σε τακτική και έκτακτη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου Óåë. 3-4 Στο ηµοτικό Συµβούλιο της Ελευσίνας Επί τάπητος το ενδεχόµενο µείωσης του ποσού από το φόρο των πετρελαιοειδών Óåë. 3 Παράγκες και αυθαίρετα στις παρυφές του Ασπροπύργου Τσιγγάνοι αγόρασαν 15 οικόπεδα σε αγνώστου ταυτότητας έκταση Óåë. 2-8 Στο παρά πέντε προσλήψεις συµβασιούχων στους ΟΤΑ Πράσινο φως από εγκύκλιο µέχρι 30 ηµέρες πριν τις δηµοτικές εκλογές Óåë. 9 - Τέλος στις δηµοσκοπήσεις του ΠΑΣΟΚ «Αγκάθι» οι υποψηφιότητες στην Περιφέρεια Αττικής Óåë. 2-6 ÓÐÏÑ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΗΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Κεφαλαιοποίηση 800 εκατ. ευρώ θυγατρικών του Τιτάνα στην Αίγυπτο νέοι σπουδαστές στα ΙΕΚ του Ο.Α.Ε... Αιτήσεις στην Ελευσίνα από τις 6 Σεπτέµβρη Óåë. 6 Óåë. 8 Óåë ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW. THRIASSIO.GR

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ ÁôôéêÞ Πέµπτη 02/09/2010 Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις µεσηµεριανές και απογευµατινές ώρες Άνεµοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 µε 4 µποφόρ. Θερµοκρασία: Από 22 έως 31 βαθµούς κελσίου. Παράγκες και αυθαίρετα στις παρυφές του Ασπροπύργου Τσιγγάνοι αγόρασαν 15 οικόπεδα σε αγνώστου ταυτότητας έκταση - Ñ Ç Ó ÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÍÏÌÁÑ ÉÁ ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Ησυνταγή είναι παλιά και η οµάδα των τσιγγάνων φαίνεται ότι την ξέρει καλά. Όταν τα πράγµατα ζορίζουν κάπου και η διαµονή τους γίνεται προβληµατική, φεύγουν ή τους φεύγουν και µεταφέρονται αλλού. Το έργο το έχουµε ξαναδεί και τώρα παίζεται η επανάληψη. Σ αυτήν, προσφάτως ένας µεγάλος αριθµός τους αποµακρύνθηκε από τη θέση Σκάρπα, όπου είχαν διαµορφώσει καταυλισµό, καταπατώντας όµως ξένες ιδιοκτησίες. Όπως ανέφερε ο δήµος Ασπροπύργου σε πρόσφατη ανακοίνωσή του µε αφορµή την απο- µάκρυνσή τους, η φυγή τους ήταν αποτέλεσµα µηνύσεων των ιδιοκτητών γης, που εκκρεµούσαν σε βάρος τους και τα χρονικά περιθώρια είχαν στενέψει τόσο που δεν υπήρχε άλλη λύση. εν πέρασαν, όµως µερικές ηµέρες και οι αιωνίως περιπλανώµενοι τσιγγάνοι βρήκαν άλλο µέρος για να εγκατασταθούν. Πρόκειται για τη θέση Σοφό στις παρυφές της πόλης σε µια περιοχή όπου κάποιοι από αυτούς έχουν αγοράσει, σύµφωνα µε το δήµαρχο της πόλης κ. Ν. Μελετίου, οικόπεδα. Μέρος όµως, αν όχι ολόκληρη η εν λόγω περιοχή είναι χαρακτηρισµένη δασική και εγείρεται το ερώτηµα κατά πόσο αυτό νοµιµοποιεί τις αγοραπωλησίες οικοπέδων αγροτεµαχίων κι αν επισυνάπτονται στα συµβόλαια που Ανοικοδόµηση στη θέση Σοφό έχουν υπογραφεί οι σχετικές πράξεις χαρακτηρισµού από το ασαρχείο. Αυτό µένει να αποσαφηνιστεί από το ίδιο το ασαρχείο Αιγάλεω. Στο µεταξύ και µέχρι να γίνει αυτό, η αυθαίρετη οικοδόµηση έχει ήδη ξεκινήσει στη θέση Σοφό, αφού ήδη χθες τσιγγάνοι τοποθετούσαν µόνοι τους τσιµεντόλιθους, προκειµένου να α- ναγείρουν το σπίτι τους χωρίς να ακολουθούν καµία νό- µιµη διαδικασία. Ν. Μελετίου: «Αυτό που ενδιαφέρει τη δηµοτική αρχή είναι να µη γίνουν καταπατητές των γύρω κτηµάτων και να σεβαστούν τους κανόνες της υγιεινής διαβίωσης» Ο δήµαρχος Ασπροπύργου κ. Ν. Μελετίου σε επικοινωνία που είχαµε µαζί του για το θέµα δήλωσε: «Στη Σκάρπα υπήρχαν περισσότερα από παραπήγµατα και στη θέση Σοφό έχουν µεταφερθεί τσιγγάνοι που αναλογούν σε περίπου 50. Κι αυτοί όµως είναι πάρα πολλοί, διότι σύµφωνα µε τις πληροφορίες µου, τα οικοπεδάκια που έχουν πωληθεί εκεί είναι 15 µε προ οπτική να πωληθούν κι άλλα 15 µε 20. Στην ουσία δηλαδή εκεί θα µεταφερθούν γύρω στις 35 παράγκες. ιοµήδης, Ευτύχιος, Ησύχιος, Ιουλιανός, Ιωάννης, Λεωνίδης, Μάµας ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá -Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò Íôßíïò Ñïýóóçò, ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò :20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Èåñìïðõëþí & Óôñ. ÌáêñõãéÜííç, Áóðñüðõñãïò. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. - Τέλος στις δηµοσκοπήσεις του ΠΑΣΟΚ «Αγκάθι» οι υποψηφιότητες στην Περιφέρεια Αττικής ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 8 Τις τελευταίες δηµοσκοπήσεις για τους εν δυνάµει υποψηφίους στις αυτοδιοικητικές εκλογές παρέλαβε χθες, Τετάρτη, η Ιπποκράτους, προκειµένου να οριστικοποιήσει τα ονόµατα για τις περιφέρειες και τους δήµους της χώρας. Επίσηµες ανακοινώσεις θα γίνουν την Κυριακή, µε τη λήξη του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ενώ σήµερα Πέµπτη πραγµατοποιείται το Πολιτικό Συµβούλιο, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού. Για το κυβερνών κόµµα πέντε είναι τα «αγκάθια», αφού άλυτος γρίφος παραµένουν οι υποψηφιότητες για τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και για τους δή- µους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Σύµφωνα µε πληροφορίες, στην Περιφέρεια Αττικής, οι δηµοσκοπήσεις είναι εκείνες που θα δώσουν την απάντηση. Οι µετρήσεις που περιλάµβαναν πολλά ονόµατα (Τίνα Μπιρµπίλη, Παύλο Γερουλάνο, Εύη Χριστοφιλοπούλου, Κώστα Σκανδαλίδη, Γιάννη Σγουρό, Γιάννη Μίχα κ.ά) παραλήφθηκαν, αλλά τη λύση στο πρόβληµα θα δώσει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Οι εισηγήσεις που δέχεται ο κ. Παπανδρέου, λόγω και της άρνησης των µελών του Υπουργικού Συµβουλίου να είναι υποψήφια, είναι να επιλεγεί ως υποψήφιος περιφερειάρχης ένας εκ των Γιάννη Σγουρού και Σταύρου Μπένου. Συνεδρίαση σήµερα για το Πολιτικό Συµβούλιο του ΠΑΣΟΚ Στο µεταξύ, µε πλούσια ατζέντα συνεδριάζει σήµερα το πρωί στα γραφεία της Ιπποκράτους το Πολιτικό Συµβούλιο του ΠΑΣΟΚ, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού και προέδρου του Κινήµατος κ. Γ. Α. Παπανδρέου, στο πλαίσιο της προετοιµασίας της 9ης Συνόδου του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ο Γραµµατέας του Εθνικού Συµβουλίου του κόµµατος Σωκράτης Ξυνίδης θα εισηγηθεί το πολιτικό πλαίσιο για τη συνεδρίαση του Σώµατος στις εργασίες που πραγµατοποιούνται από την ερχόµενη Παρασκευή, 3 Σεπτέµβρη έως και την Κυριακή, 5 Σεπτέµβρη στο Κλειστό Γυµναστήριο του Φαλήρου. Επιπλέον, το πολιτικό πλαίσιο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε συνδυασµό µε την εφαρµογή του «Καλλικράτη», θα εισηγηθούν ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης και ο κ. Ξυνίδης. Ο πρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ και βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Ηλίας Μόσιαλος θα ενηµερώσει για την πρόοδο και τα αποτελέσµατα της λειτουργίας των δύο επιτροπών ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

3 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-3 - Στο ηµοτικό Συµβούλιο της Ελευσίνας Επί τάπητος το ενδεχόµενο µείωσης του ποσού από το φόρο πετρελαιοειδών Εξακολουθεί να µην υπάρχει επίσηµη ενηµέρωση για το τι µέλλει γενέσθαι για το σοβαρό αυτό ζήτηµα που προέκυψε στα µέσα καλοκαιριού Το θέµα του ενδεχόµενου της µείωσης του ποσού- δόσηςπου αντιστοιχεί στο ήµο της Ελευσίνας αλλά και της καθυστέρησης στην απόδοσή του, από το φόρο πετρελαιοειδών έθεσε στην προχθεσινή συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου της Ελευσίνας ο ανεξάρτητος ηµοτικός Σύµβουλος Χρήστος Χρηστάκης. Αφορµή στάθηκαν ερωτήσεις βουλευτών της Περιφέρειας Αττικής για το θέµα, όπως είπε ο κ. Χρηστάκης που παράλληλα ζήτησε ενηµέρωση από το ήµαρχο. Ακόµη ο κ. Χρηστάκης, ζήτησε να ληφθεί πλήρης ενηµέρωση από το Υπουργείο Οικονοµικών για το ύψος του συγκεκριµένου ποσού µε βάση τα κριτήρια. Απαντώντας ο δήµαρχος της πόλης Γιώργος Αµπατζόγλου, σηµείωσε ότι µετά από ενηµερωτικό έγγραφο για το σύνολο του ποσού όπου γινόταν εκτίµηση ότι ο ήµος θα έπρεπε να κινηθεί στα περσινά επίπεδα. «Αυτό δηµιούργησε υπόνοια για περικοπές, χωρίς όµως να υπάρχει κάποια επίσηµη ενηµέρωση. Πρόκειται για υπόνοια», τόνισε στη συνέχεια ο ήµαρχος Ελευσίνας. Πάντως σηµειώνουµε πως την ερώτηση κατέθεσαν οι τέσσερις ανεξάρτητοι βουλευτές Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός. Πιο συγκεκριµένα οι τέσσερις βουλευτές, ζήτησαν ενηµέρωση για την αξία των πετρελαιοειδών στο τρέχον έ- τος που θα υπολογιστεί η ειδική εισφορά, αλλά και για το χρόνο που θα καταβληθεί το υπόλοιπο του ποσού που α- ναλογεί στους ήµους. Επιπλέον, επισηµαίνεται από τους τέσσερις βουλευτές ότι η εισφορά αποδίδεται στους συγκεκριµένους ή- µους- όπου λειτουργούν διυλιστήρια, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αυτή η λειτουργία προκαλεί. Επίσης, οι τέσσερις ανεξάρτητοι βουλευτές επεσήµαναν στην ερώτησή τους, ότι η πρώτη δόση που θα ει σπραχθεί από τους ήµους το 2010, θα είναι µειωµένη κατά 50% σε σχέση µε αυτή του 2009 και δυσανάλογη της διαρκούς αύξησης που υφίσταται η τιµή των πετρελαιοειδών τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο µέχρι σήµερα ακόµη δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για επίσηµη και συγκεκριµένη απάντηση για το σοβαρό αυτό ενδεχόµενο που µπορεί να στοιχίσει σηµαντικό ποσό για τους δήµου στους οποίους λειτουργούν µονάδες διυλιστηρίων. Σηµειώνεται δε, ότι µε τα ποσά από το τέλος πετρελαιοειδών που αποδίδονται στους ήµους χρηµατοδοτούνται περιβαλλοντικές δράσεις, αλλά και έργα και µια ενδεχόµενη µείωση, γίνεται αντιληπτό ότι µπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην υλοποίηση τέτοιων δράσεων καθώς το ενδεχόµενο µείωσης µπορεί να φτάνει περίπου στο 50% των περσινών ποσών που έλαβαν οι ήµοι Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας. Π. Μαραγκός ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÍÄÑÁ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÁÍÙ ËÉÏÓÉÁ -Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ÆÅÖÕÑÉ Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 Åëåõóßíá Μερκουριάδης Παν. Χατζηδάκη & Παγκάλου Ôçë Áóðñüðõñãïò Καµατερός Γεώργιος - Περικλέους Μάνδρα Ιγνατιάδου Ειρήνη - Γκλιάτη íù Ëéüóéá - Æåöýñé Χ. Παπασπυρόπουλος - Φυλής Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá Παραιτήσεις σε Νοµικά Πρόσωπα και µελέτες για τη ΒΕΠΕ Σε τακτική και έκτακτη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου Με δύο διαδοχικές συνεδριάσεις ξεκινάει η νέα σαιζόν µετά τις καλοκαιρινές διακοπές για το ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου. Η τακτική και προγραµµατισµένη συνεδρίαση έχει οριστεί για σήµερα στις Πέµπτη στις και η δεύτερη και έκτακτη για τις 22:00 το βράδυ της ίδιας ηµέρας. Στην πρώτη θα συζητηθούν, µεταξύ άλλων µελέτες για το ΓΠΣ σε κάποιες συνοικίες του Ασπροπύργου και θα γίνουν δεκτές οι παραιτήσεις του Προέδρου Β ΚΑΠΗ και του Αντιπροέδρου ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών. Στη δεύτερη το Σώµα θα κληθεί να ψηφίσει την ορθή επανάληψη προγενέστερων αποφάσεων για τη ΒΕΠΕ. Αναλυτικά τα θέµατα των συνεδριάσεων έχουν ως εξής:τακτική συνεδρίαση ΘΕΜΑ 1ον : Έγκριση Τρόπου Εκτέλεσης του Έργου: «Συντήρηση Επισκευή ηµοτικού ικτύου Ηλεκτροφωτισµού» προ πολογισµού ευρώ συµπερ. Φ.Π.Α. ΘΕΜΑ 2ον: Έγκριση Μελέτης ολοκλήρωσης πράξεων εφαρµογής του εγκεκριµένου σχεδίου στην πολεοδοµική ενότητα Π.Ε. 7 και τµήµα της πολεοδοµικής ενότητας Π.Ε. 5 του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου. Ασ/γου (περιοχ. ΡΟΥΠΑΚΙ και περ. ΓΕΙΤΟΝΙΑ 1 και ΓΕΙΤΟΝΙΑ 2 ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ- ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΩΝ. Ασ/γου). ΘΕΜΑ 3ον: Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής ιαγωνισµού για την απευθείας ανάθεση µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση προκήρυξης της µελέτης : «Κτηµατογραφική αποτύπωση - αναθεώρηση εγκεκρι- µένου σχεδίου -ανασύνταξη πράξης ε- φαρµογής στην περιοχή ΦΟΥΣΑ του. Ασ/γου κατά µήκος της Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ». ΘΕΜΑ 4ον: Έγκριση πίστωσης ποσού 254,61 ευρώ συµπερ. ΦΠΑ 23% για εξόφληση τιµ. Εκδοτικής ΚΡΙΚΟΣ Μ. ΕΠΕ ΘΕΜΑ 5ον: Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Β. ΚΑΠΗ κου Ντούρου Θεόδωρου. ΘΕΜΑ 6ον: Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών ήµου Ασπροπύργου κου Γ. Τριβέλλα. ΘΕΜΑ 7ον: Αναµόρφωση Προ πολογισµού Ασ/γου ΘΕΜΑ 8ον: Έγκριση πίστωσης ποσού 359,37συµπ.ΦΠΑ 21% για εξόφληση τιµολ.εφηµ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΘΕΜΑ 9ον: Έγκριση πίστωσης ποσού 615 ευρώ συµπ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

4 4 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου Μετά την Κυριακή οι υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ Την Παρασκευή η απόφαση για την υποψηφιότητα του Αλέκου Αλαβάνου στην Περιφέρεια Αττικής Οπρώην πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Α. Αλαβάνος θα ανακοινώσει αύριο Παρασκευή την απόφασή του αν θα είναι υποψήφιος ή όχι για την Περιφέρεια Αττικής. Κατά τη συνάντησή του µε την επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που αποτελούσαν οι κύριοι Γ. Μπανιάς, Γ. Θεωνάς, Ν. Βούτσης και. Τσακνιάς ο κ. Αλαβάνος είπε ότι θα περιµένει την συνεδρίαση της Γραµµατείας του ΣΥΡΙΖΑ που έχει προγραµµατιστεί για την Πέµπτη (σήµερα) και την εποµένη θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Σύµφωνα µε πληροφορίες ο κ. Αλαβάνος πιθανότατα θα θέσει υποψηφιότητα για την Περιφέρεια Αττικής. Κάποιες πηγές ωστόσο αναφέρουν ότι ο ΣΥΝ εξακολουθεί να αντιµετωπίζει αρνητικά πιθανή υποψηφιότητα του Αλέκου Αλαβάνου στην Περιφέρεια Αττικής, ωστόσο υπογραµµίζουν ότι υπάρχει η διάθεση για κοινή δράση και συνεργασία µε τον πρώην πρόεδρο της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ σε άλλους τοµείς, που προς το παρόν δεν προσδιορίζονται. Παράλληλα, εντατικές συζητήσεις µε επίκεντρο την συγκρότηση των ψηφοδελτίων για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και την εκλογική τακτική βρίσκονται σε εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ και, σύµφωνα µε πληροφορίες, αποφάσεις για υποψηφίους δεν πρόκειται να ανακοινωθούν τουλάχιστον µέχρι την Κυριακή. Όσον αφορά την υποψηφιότητα του εργατολόγου Αλέξη Μητρόπουλου στην Περιφέρεια Αττικής, πηγές του ΣΥΝ τονίζουν ότι παρα- µένει στο τραπέζι. Νεότερα θα υπάρξουν από τη σηµερινή συνεδρίαση της Γραµµατείας του ΣΥΡΙΖΑ, αν και πηγές του ΣΥΝ τονίζουν ότι σε κάθε περίπτωση δεν αναµένονται αποφάσεις µέχρι το τέλος της εβδοµάδας, γιατί πέραν των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα αναµένουν και την ανακοίνωση των υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ. Στη Γραµµατεία του ΣΥΡΙΖΑ σήµερα θα συζητηθεί και η εµφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΕΘ, στην οποία στελέχη του Συνασπισµού αποδίδουν ι- διαίτερη βαρύτητα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να συνεδριάσει η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΝ στις 10 Σεπτεµβρίου στην Θεσσαλονίκη. Άξονες για πράσινο τοπικό και περιφερειακό πρόγραµµα - ίνουν στη δηµοσιότητα οι Οικολόγοι Πράσινοι Τη βασική φιλοσοφία των προτάσεών τους για τα τοπικά και περιφερειακά προγράµµατα, παρουσιάζουν οι Οικολόγοι Πράσινοι. Οι "Προγραµµατικοί Άξονες Πράσινου Τοπικού και Περιφερειακού Προγράµµατος" συζητήθηκαν και οριστικοποιήθηκαν στο τελευταίο συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων. Σε σχετική τους ανακοίνωση αναφέρουν: «Φιλοδοξία της προσπάθειας είναι να προβάλουµε την πράσινη αντίληψη για την αυτοδιοίκηση, να βοηθήσουµε τον προγραµµατικό διάλογο στις δηµοτικές και περιφερειακές κινήσεις και να οριοθετήσουµε το πλαίσιο των συνεργασιών µας στη αυτοδιοίκηση. Κεντρική θέση στους Προγραµµατικούς Άξονες έχει η τοπική διάσταση της οικονοµίας και η προώθηση µορφών εναλλακτικής κοινωνικής οικονοµίας, προσανατολισµένων τόσο στη συµφιλίωση της οικονοµίας µε το περιβάλλον όσο και στον περιορισµό των κοινωνικών ανισοτήτων. Υπάρχουν επίσης κεφάλαια για την κοινωνική πολιτική, την παιδεία, την υγεία, αλλά και για µια αυτοδιοίκηση µε δηµοκρατία, διαφάνεια και συµµετοχή. Άλλες ενότητες αφορούν τις µετακινήσεις και το κυκλοφοριακό, το περπάτηµα και το ποδήλατο, την πολιτική για το νερό, την ενέργεια και το κλίµα, την αγροτική παραγωγή και τα τρόφιµα, τη διαχείριση των απορριµµάτων, το αστικό και περιαστικό πράσινο, την ανάσχεση της διάχυσης των πόλεων στην ύπαιθρο. "Η τοπική και περιφερειακή κλίµακα είναι εξαιρετικά σηµαντική για τη φιλοσοφία του πράσινου κινήµατος", δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Γιάννης Παρασκευόπουλος. "Εξίσου σηµαντικός, όµως, είναι και ο συντονισµός σε κοινούς στόχους. Για τους Οικολόγους Πράσινους, λοιπόν, το στοίχηµα είναι να συνδεθεί η συνολική πράσινη αντίληψη, όπως εκφράζεται στους Προγραµµατικούς Άξονες, µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε δήµου και περιφέρειας". Ολόκληρο το κείµενο των Προγραµµατικών Αξόνων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα όπου είναι ελεύθερα διαθέσιµο». συνέχεια από σελ. 3 ΦΠΑ 23% για εξόφληση τιµολ. εφηµ. ΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΕΜΑ 10ον: Έγκριση πίστωσης ποσού ευρώ συµπ. ΦΠΑ 21% για εξόφληση τιµολ. εφηµ. ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΘΕΜΑ 11ον: ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Έκτακτη συνεδρίασηθεμα 1ον : Ορθή επανάληψη της υπ' αρ. 174/2010 προγενέστερης απόφασης.σ. περί "Έγκρισης συµµετοχής του ήµου στην ηµιουργία Βιοµηχανικής Επιχειρηµατικής περιοχής νοτίως της Λ. Νάτο της κτηµατικής περιφέρειας του ήµου Ασπροπύργου " ΘΕΜΑ 12ον: Ορθή επανάληψη της υπ' αρ. 374/2010 προγενέστερης απόφασης.σ. περί "Έγκρισης της Οικονο- µοτεχνικής Μελέτης, Βιοµηχανικής Επιχειρηµατικής περιοχής νοτίως της Λ. Νάτο της κτηµατικής περιφέρειας του ήµου Ασπροπύργου". ΘΕΜΑ 13ον: ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Οµόφωνη απόφαση για τον εθνικό δρυµό Πάρνηθας Για ανάκληση νοµοθετικής ρύθµισης που αφορά το καζίνο Πάρνηθας Το πρόβληµα που έχει προκληθεί µε τις οικοδοµικές άδειες στις περιοχές που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3139/2003 για το καζίνο της Πάρνηθας, συζητήθηκε στο Νοµαρχιακό Συµβούλιο Ανατολικής Αττικής. Ενηµερώνοντας το Νοµαρχιακό Συµβούλιο ο νοµάρχης Λεωνίδας Κουρής και ο αρµόδιος αντινοµάρχης Χ. αµάσκος αναφέρθηκαν στις ενέργειες της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας Αχαρνών µετά τη µεγάλη φωτιά της 28ης Ιουνίου 2007 προκειµένου να µην επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση στην Πάρνηθα. Συγκεκριµένα µε έγγραφό της στις 31 Ιουλίου 2007 απεύθυνε ερώτηµα προς το ασαρχείο Πάρνηθας για το αν µπορεί να συνεχίζει να εξετάζει οικοδοµικές άδειες στις περιοχές που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3139/2003 για το Καζίνο Πάρνηθας. Μετά τη γνωστοποίηση του ασαρχείου Πάρνηθας, µε το από 27 Αυγούστου 2007 απαντητικό του έγγραφο, ότι οι εκτάσεις στις περιοχές Μαυροβούνι και Σανατόριο της Πάρνηθας που εµπίπτουν στο ανωτέρω άρθρο 3 του Ν 3139/2003, βρίσκονται σε νόµιµη αλλαγή χρήσης και δεν κηρύχτηκαν α- ναδασωτέες ύστερα από τη µεγάλη πυρκαγιά του Ιουνίου 2007, η Πολεοδοµική Υπηρεσία Αχαρνών προχώρησε στην έγκριση της υπ αριθµ. 732/09 πολεοδοµικής άδειας για την «κατασκευή µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων». Ήδη µετά από διαταγή αναστολής του Ε ιοικητικού Εφετείου Αθηνών διακόπηκαν από την Πολεοδοµική Υπηρεσία Αχαρνών οι οικοδοµικές εργασίες που εκτελούντο. Στη συνέχεια πήραν τον λόγο πολλοί νοµαρχιακοί σύµβουλοι που αναφέρθηκαν στην ανάγκη προστασίας του εναπο- µείναντος τµήµατος του Εθνικού ρυµού Πάρνηθας και τόνισαν την σηµασία που έχει η προστασία του δασικού πλούτου για το περιβάλλον και το κλίµα της Αττικής. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Ανατολικής Αττικής, µετά από πρόταση του Νο- µάρχη Λ. Κουρή, αποφάσισε οµόφωνα να ζητήσει την ανάκληση της νοµοθετικής ρύθµισης µε την οποία, βάσει του άρθρου 3 του Ν.3139/2003, οι συγκεκριµένες εκτάσεις άλλαξαν χρήση και στη συνέχεια δεν κηρύχτηκαν αναδασωτέες µετά τη µεγάλη πυρκαγιά της Πάρνηθας τον Ιούνιο Αύξηση του ορίου των απευθείας αναθέσεων και των πρόχειρων διαγωνισµών Με απόφαση του υπουργού Οικονοµικών Γ. Παπακωνσταντίνου Κατά 25% αυξάνεται το όριο για τις απευθείας αναθέσεις αλλά και τους πρόχειρους διαγωνισµούς για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήµους και νοµαρχίες). Αυτό προβλέπεται µε απόφαση του υπουργού Οικονο- µικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις 11/8 (ΦΕΚ Β 1.291/ ), δηλαδή, 20 ηµέρες πριν ξεκινήσει και επίσηµα η προεκλογική περίοδος. Σύµφωνα µε την απόφαση για τις απευθείας αναθέσεις το όριο ανέρχεται πλέον από τις στις ευρώ, ενώ για τους πρόχειρους διαγωνισµούς, το «πλαφόν» ο- ρίζεται από τις στις ευρώ. Το αιτιολογικό είναι ότι από το 2001 που ορίσθηκαν τα σχετικά ποσά το ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 62%.

5 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 Κατάµεστη κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ήταν η αίθρια αίθουσα του θερινού Κινηµατογράφου «Άστρον» στις καλοκαιρινές προβολές των ταινιών στο δήµο Μάνδρας. Το θερινό πρόγραµµα ταινιών α προβολής ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου και διήρκησε έως τα τέλη Αυγούστου. ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Ραντεβού... τον χειµώνα στη Μάνδρα για τους σινεφίλ Πλήθος κόσµου παρακολούθησε τις προβολές του θερινού κινηµατογράφου Είναι πρώτη χρονιά που ο δήµος επιχείρησε να κάνει και χειµερινό και θερινό τµήµα προβολών.. και το εγχείρηµα είχε απόλυτη επιτυχία! Η ψυχαγωγική αυτή πρωτοβουλία του δήµου (που πραγµατοποιείται µέσω της Κοινωφελούς Επιχείρησης) έχει επιβραβευτεί από τους πολίτες όλης της υτικής Αττικής. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς των διοργανωτών, άλλοι κινηµατογραφόφιλοι, κάτοικοι και επισκέπτες από ό- µορους δήµους, παρακολουθήσαν 27 συνολικά προβολές του θερινού προγράµµατος (τρεις για κάθε ταινία α προβολής). Στόχος της δράσης αυτής, είναι όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ψυχαγωγία και επιµόρφωση που προσφέρει η 7η τέχνη και µάλιστα δωρεάν. Το ραντεβού όλων των κινηµατογραφόφιλων α- νανεώνεται για τον Οκτώβρη στο νέο πρόγραµµα προβολών ταινιών που θα πραγµατοποιείται στην αίθουσα του ηµοτικού Θεάτρου Μάνδρας «Μελίνα Μερκούρη». Κλειστό για 15 ηµέρες τµήµα της οδού Φυλής στον Ασπρόπυργο Για ανακατασκευή του οδοστρώµατος, υποδοµές δικτύων και ράµπες για τα ΑµεΑ Ο ήµος Ασπροπύργου, ανακοινώνει ότι, από την Πέµπτη, 2 Σεπτεµβρίου ως την Κυριακή 19 του µήνα, λόγω εκτέλεσης σειράς έργων, θα παραµείνει κλειστό, για τα οχήµατα, το τµήµα της οδού Φυλής, από τη συµβολή της µε τη ηµητρίου Λιάκου, µέχρι τη διασταύρωσή της µε την Παπαφλέσσα. Συγκεκριµένα, σε συνέχεια των έργων ανάπλασης του ιστορικού κέντρου του Ασπροπύργου, στην ενότητα γύρω από το Ρολόι της πόλης, στη Φυλής, θα ανακατασκευασθεί το οδόστρωµα, θα διαµορφωθούν νέες υποδοµές δικτύων και θα κατασκευασθούν ράµπες ασφαλούς κυκλοφορίας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ο ήµος Ασπροπύργου ζητά την κατανόηση των καταστηµαταρχών και των κατοίκων στο τµήµα της οδού και στην ευρύτερη περιοχή όπου θα εξελιχθούν τα έργα. Η όχληση θα είναι προσωρινή, αλλά το τελικό αποτέλεσµα θα αναβαθµίσει αισθητικά και λειτουργικά ένα απ τα πιο πολυσύχναστα σηµεία στο κέντρο του Ασπροπύργου. ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Οικονοµικά προβλήµατα στη λειτουργία της Νοµαρχίας υτικής Αττικής Επισηµαίνει ο Παντελής Ασπραδάκης και απαντάει το Υπουργείο Οικονοµικών Σύµφωνα µε καταγγελίες, το τελευταίο διάστηµα έχουν προκύψει µεγάλα προβλή- µατα στη µισθοδοσία αλλά και στη γενικότερη λειτουργία της Νοµαρχίας υτικής Αττικής λόγω των συνεχών απαιτήσεων από πλευράς της Υπηρεσίας Εντελλο- µένων υτικής Αττικής σε µια σειρά από τοµείς. Ο Παντελής Ασπραδάκης, βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αττικής, κατέθεσε ε- ρώτηση σχετικά µε τις συνεχείς απορρίψεις δαπανών που δηµιουργούν µεγάλα προβλήµατα στη λειτουργία της Νοµαρχίας υτικής Αττικής στο α- ρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών. Αναφερόµενος στα προβλήµατα που προκύπτουν αναφέρει τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα των απλήρωτων συµβασιούχων έργου και της µη έγκρισης κονδυλίων για τα καύσιµα των οχηµάτων: «Σηµαντικότερες είναι οι ε- πιπτώσεις που αφορούν τους συµβασιούχους έργου της Νοµαρχίας υτικής Αττικής οι οποίοι έχουν να πληρωθούν τους τελευταίους πέντε µήνες καθώς η Υπηρεσία Εντελλο- µένων α- ποφάσισε να διακόψει ξαφνικά τη µισθοδοσία τους. Ταυτόχρονα προκύπτουν και άλλα ζητήµατα ιδιαίτερα σηµαντικά, καθώς η υπηρεσία Εντελλοµένων αρνείται να πληρώσει τα καύσιµα των οχηµάτων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης υτικής Αττικής τα οποία είναι καθηλωµένα και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια περίοδο που είναι τουριστική, αλλά το κυριότερο µέσα στην αντιπυρική περίοδο, κάτι που δηµιουργεί πολλαπλά προβλήµατα και µπορεί να έχει ιδιαίτερα δυσάρεστες επιπτώσεις για το περιβάλλον και τους πολίτες». Στη σχετική απάντηση ο Υφυπουργός Οικονοµικών αναφέρει ότι για τους συµβασιούχους µίσθωσης έργου έτους 2009 ότι οι συµβάσεις κρίθηκαν ως µη νόµιµες, από την 15η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά τη διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου στον απολογισµό της Νοµαρχίας υτικής Αττικής έτους Επιπλέον, για την προµήθεια καυσίµων οχηµάτων της Νοµαρχίας υτικής Αττικής διαπιστώθηκε διάσταση απόψεων µε την Υπηρεσία ηµοσιονοµικού Ελέγχου και εν τέλει δόθηκαν οδηγίες για την πληρωµή της.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 Κεφαλαιοποίηση 800 εκατ. ευρώ θυγατρικών του Τιτάνα στην Αίγυπτο Ενοποιήθηκαν οι δύο παραγωγικές επιχειρήσεις του οµίλου της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ στην Αίγυπτο και η ενωµένη πλέον εταιρεία καταγράφει κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 800 εκατ. ευρώ στο χρηµατιστήριο της αιγυπτιακής πρωτεύουσας. Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εκπρόσωπος του ελληνικού οµίλου, η ενωµένη εταιρεία φέρει την ο- νοµασία Alexandria Prtland Cement Company (APCC) και αποτελεί προ όν συγχώνευσης της προαναφερθείσας επιχείρησης µε την έτερη θυγατρική, Beni Suef Cement Company, η οποία έπαυσε να υφίσταται. Η έδρα της είναι στο Κάιρο και οι µονάδες παραγωγής τσιµέντου έξω από αυτό και στην Αλεξάνδρεια. Η κεφαλαιοποίηση της APCC, στην οποία τις επόµενες ηµέρες θα αποκτήσει µερίδιο περί το 16% η International Finance Corporation (IFC), ε- πενδυτικός βραχίονας της World Bank, σηµείωσε στο τοπικό χρηµατιστήριο µεγάλη άνοδο, προσεγγίζοντας τα 800 εκατ. ευρώ. Μετά την εν λόγω µεταβίβαση µετοχών το µερίδιο του Τιτάνα θα περιορισθεί σε περίπου 80%, δεδο- µένου ότι ποσοστό 3%-4% των µετοχών της APCC ανήκει σε διάφορους επενδυτές. Σηµειωτέον ότι η αξία της ενωµένης εταιρείας είχε προσδιορισθεί στο πρόσφατο παρελθόν, ό- ταν ο Τιτάνας και η IFC κατέληξαν σε συµφωνία για µετοχική συνεργασία, σε περίπου 650 εκατ. ε- υρώ. Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά στη Λίµνη Κουµουνδούρου Φωτιά ξέσπασε χθες το πρωί στον περιφερειακό Αιγάλεω, στη λίµνη Κουµουνδούρου. Η πυρκαγιά, που έκαψε ξερά χόρτα, τέθηκε γρήγορα από έλεγχο. Στο σηµείο παρέµειναν για αρκετή ώρα 13 πυροσβέστες µε 4 οχήµατα, προκειµένου να προλάβουν τυχόν αναζωπύρωση. Συνήγορος του Πολίτη για παύση υπαλλήλου από θέση ευθύνης στα ΕΛΤΑ Λόγω άδειας µητρότητας και ανατροφής τέκνου Υπάλληλος των ΕΛΤΑ κατήγγειλε στον Συνήγορο του Πολίτη ότι ενώ βρισκόταν σε άδεια ανατροφής τέκνου, την ο- ποία έλαβε σε συνέχεια της άδειας µητρότητας, απαλλάχθηκε, χωρίς να ενηµερωθεί, από τα καθήκοντα της προ σταµένης, που ασκούσε έως τότε, µε µισθολογικό επακόλουθο τη στέρηση του σχετικού επιδόµατος θέσης ευθύνης. Όπως αναφέρει η αρχή, τα ΕΛΤΑ βασίστηκαν σε διάταξη της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας , σύµφωνα µε την οποία υπάλληλος σε θέση ευθύνης, που απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο πάνω από τρεις µήνες από τα καθήκοντά του, κατά τη διάρκεια του έτους, δύναται να αντικατασταθεί και η θέση του επαναπροκηρύσσεται. Ωστόσο, η ανεξάρτητη αρχή σηµειώνει ότι η νοµοθεσία (ν.3488/2006) απαγορεύει οποιαδήποτε άµεση, ή έµµεση, διάκριση λόγω φύλου ως προς την επαγγελµατική εξέλιξη του εργαζοµένου στον ιδιωτικό, δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Προβλέπει, επίσης, ότι η εργαζόµενη που έχει λάβει άδεια µητρότητας δικαιούται, µετά το πέρας της άδειας αυτής, να επιστρέψει στη θέση εργασίας της ή σε ισοδύναµη θέση, µε τους ίδιους επαγγελµατικούς όρους και συνθήκες. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι η υπάλληλος υπέστη δυσµενή διακριτική µεταχείριση, λόγω λήψης ά- δειας µητρότητας και συνεχόµενης γονικής άδειας, στο πλαίσιο της ευχέρειας που της παρέχει η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) στα ΕΛΤΑ. Η αρχή επισηµαίνει ότι «η επίµαχη διάταξη της ΕΣΣΕ παραβιάζει διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, διότι εισάγει έµµεση διάκριση λόγω φύλου». Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να αποκαταστήσει την καταγγέλλουσα αναδροµικά στα καθήκοντα της προ σταµένης, τόσο υπηρεσιακά, όσο ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2 για την κοινωνική πολιτική και την ανάπτυξη. Ακόµη, για την πορεία του κυβερνητικού έργου θα ενηµερώσουν οι υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµικών και Οικονοµίας κ.κ. Γ. Ραγκούσης, Γ. Παπακωνσταντίνου και Λ. Κατσέλη, αντίστοιχα. Πρόγραµµα Συνόδου του Εθνικού Συµβουλίου Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Α. Παπανδρέου, στις 3, 4 και 5 Σεπτεµβρίου, θα πραγµατοποιηθεί και η 9η Σύνοδος του Εθνικού Συµβουλίου και η Πανελλήνια Σύσκεψη Στελεχών, στο Κλειστό Γυµναστήριο Φαλήρου (Γήπεδο Τάε-Κβο-Ντο). Ακολουθεί το πλήρες πρόγραµµα: Παρασκευή 3 Σεπτεµβρίου :00 ιαπιστεύσεις - δήλωση συµµετοχής στα εργαστήρια 18:00 Πρόταση και Εκλογή Προεδρείου 18:05 Εισαγωγική παρέµβαση Γραµ- µατέα του Ε. Σ. Σωκράτη Ξυνίδη. 18:20 Οµιλία Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Α. Παπανδρέου. 19:00 Οργανωτικά από το Προεδρείο Σάββατο 4 Σεπτεµβρίου :30-14:00 Λειτουργία εργαστηρίων ιάλειµµα Συνάντηση εθελοντών διαδικτύου Σύνοψη και ενοποίηση α- ποτελεσµάτων λειτουργίας εργαστηρίων Κυριακή 5 Σεπτεµβρίου 2010 Εθνικό Συµβούλιο 10:00 Εισήγηση Πολιτικού Συµβουλίου από τον Γραµµατέα Ε.Σ., Σωκράτη Ξυνίδη 10:30 Παρουσίαση υποψηφίων 10:45 Εισήγηση Προέδρου της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων, Θανάση Τσούρα 11:00 Τοποθετήσεις µελών Εθνικού Συµβουλίου 15:00 ευτερολογία - σύνοψη αποτελεσµάτων από Γραµµατέα Ε.Σ., Σωκράτη Ξυνίδη 15:30 Έγκριση πολιτικού πλαισίου Έγκριση υποψηφιοτήτων Παράρτηµα Εργαστήρια Πολιτικής: Σκοπός των Εργαστηρίων είναι να αποτελέσουν βήµα έκφρασης και συµµετοχής του Κινήµατος στη διαµόρφωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης και των πολιτικών που επεξεργάζεται, µε στόχο την ανάδειξη πρακτικών λύσεων και καινοτόµων ιδεών που θα αξιοποιηθούν άµεσα στο πλαίσιο του κυβερνητικού έργου. Ζητούµενο της διαδικασίας αυτής είναι ένας ανοιχτός, συµµετοχικός και µισθολογικά, ως η απόφαση αυτή να µην είχε εκδοθεί ποτέ, να τροποποιήσει την επίµαχη διάταξη της ΕΣΣΕ ε- ξαιρώντας ρητά τους εργαζόµενους που κάνουν χρήση α- δειών µητρότητας και γονικών αδειών, να µεριµνήσει ώστε κατά τη ρύθµιση θεµάτων προσωπικού να µην παραβιάζονται οι διατάξεις του ν. 3488/2006 περί ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις. Τα ΕΛΤΑ ανταποκρίθηκαν θετικά στο αίτηµα του Συνηγόρου του Πολίτη, ενηµερώνοντας ότι έχουν προβεί σε µισθολογική αποκατάσταση της αναφερόµενης µε την αναδροµική καταβολή σε αυτήν του επιδόµατος θέσης ε- υθύνης για το χρονικό διάστηµα της απουσίας της από τη θέση της προ σταµένης, λόγω άσκησης του δικαιώµατος για άδεια ανατροφής τέκνου. Επιπλέον, έχουν δροµολογήσει την αναδιατύπωση της επίµαχης διάταξης της ΕΣΣΕ, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ενώ παράλληλα εξετάζουν τη δυνατότητα, µετά τη θεσµοθέτηση της νέας διάταξης της ΕΣΣΕ, να αναζητήσει η αναφερόµενη, καθώς και όσοι υπάλληλοι έχουν τυχόν υποστεί την ίδια διάκριση, αναδροµικά την αναγνώριση της προ πηρεσίας τους στη θέση ευθύνης, για όλο το διάστηµα για το οποίο τελούσαν σε άδεια µητρότητας ή και γονική άδεια. διάλογος, όπου θα διασφαλίζεται η δηµοκρατική ανταλλαγή απόψεων και η δηµιουργική σύζευξη εναλλακτικών προσεγγίσεων και προτάσεων. Οργάνωση Εργαστηρίων - 1 Συντονιστής ανά εργαστήριο - ο- ρίζεται ο καθ' ύλην αρµόδιος Γραµµατέας Τοµέα του ΠΑΣΟΚ (κάνει εισαγωγική τοποθέτηση - 5 λεπτά -συντονίζει τη συζήτηση και παρουσιάζει τα συµπεράσµατα στην ολοµέλεια) οµιλητές (η κάθε παρέµβαση δεν θα υπερβαίνει τα 20 λεπτά - ενθαρρύνεται η χρήση πολυµέσων) παρεµβαίνοντες (η κάθε παρέµβαση δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά) - Aκολουθεί συζήτηση και δευτερολογίες Οι Τίτλοι των Εργαστηρίων 1. Παιδεία και Μεταρρυθµίσεις 2. Κοινωνικό ίχτυ Προστασίας 3. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αναβάθµιση του ΕΣΥ 4. Βιώσιµη Ανάπτυξη 5. Καινοτοµία στη ηµόσια ιοίκηση/ Συµµετοχή στην Αλλαγή.

7 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ÈÑÉÁÓÉÏ-7 ΜΟΝΙΜΗ ΠΛΗΓΗ Η ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Οι επιπτώσεις από τη χωµατερή είναι πολύ σοβαρές και µε κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων, γιατί ρυπαίνει το υπέδαφος, το έδαφος και την ατµόσφαιρα. είγµατα του υπεδάφους που συλλέχθηκαν ακόµα και σε απόσταση 15 χλµ δυτικά της Χωµατερής δείχνουν, ότι τα αποστραγγίσµατα των σκουπιδιών ε- ξαπλώνονται µε εντυπωσιακό τρόπο. Από την Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο ως τις παρυφές της Φυλής και των Αχαρνών, όλες οι µετρήσεις σε βάθος 20, 50, 70 ακόµα και 100 µέτρων ανιχνεύουν βαρέα µέταλλα, όπως κάδµιο, αρσενικό, κυάνιο, µόλυβδο και ψευδάργυρο, που προκαλούν ανεπανόρθωτες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισµό. Το υπέδαφος µιας ολόκληρης περιοχής θεωρείται πλήρως κατεστραµµένο. Σε όλη αυτή την έκταση δεν µπορεί να γίνει καµία γεώτρηση και όσο πιο κοντινές στη Χωµατερή είναι οι περιοχές, έχουν ανιχνευθεί ρύποι και στην επιφάνεια του εδάφους που σηµαίνει ό- τι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για καλλιέργειες. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στη θάλασσα του Σαρωνικού, γιατί εντοπίστηκαν τοξικά και βαρέα µέταλλα λίγα µέτρα κάτω από τον πυθµένα στη θαλάσσια περιοχή του Ασπροπύργου. Αν αυτά ανέβουν προς τα πάνω λόγω της διαπερατότητας του υπεδάφους [είναι µαλακός ο βυθός] και εκβάλουν στον πυθµένα, τότε ο κόλπος ουσιαστικά θα νεκρωθεί. Ίδια και χειρότερη είναι η κατάσταση στην Ατµόσφαιρα όπου η Χωµατερή µαζί µε τις Βιοµηχανίες εκπέµπουν ανά έτος 35,3 κιλά Αρσενικό [ιδιαίτερα τοξικό αέριο],321 κιλά Υδράργυρο, 916 κιλά Μόλυβδο,49,3 τόνους Βενζόλιο[από τα διυλιστήρια], 1 κιλό Κλοφέν, 23,4 κιλά Κάδµιο και 49,1 κιλά Αµµωνία. Επίσης η Χωµατερή εκπέµπει 3 εκατοµµύρια τόνους διοξείδιο του άνθρακα το έτος. Επιπλέον η Χωµατερή όταν πληρωθεί το κύτταρο, όπως συνέβηκε στη δική µας, δεν µπορεί να συλλέγει το βιοαέριο το οποίο εκπέµπεται στην ατµόσφαιρα. Ακόµα από τις αυταναφλέξεις [λόγω της ζύµωσης] εκλύονται διοξίνες, όπως συνέβη το φετινό Αύγουστο. Η διαχείριση των απορριµµάτων ήταν εγκληµατική για τρείς σοβαρούς λόγους. 1] Ο µεγάλος όγκος των σκουπιδιών, το ύψος των ο- ποίων ξεπερνά τα 135 µέτρα επιδεινώνει το πρόβληµα της υπόγειας ρύπανσης λόγω του βάρους. 2] Τα σκουπίδια δεν διαχωρίζονταν, από τρόφιµα µέχρι νοσοκο- µειακά απόβλητα, από µπαταρίες έως ηλεκτρονικές συσκευές όλα κατέληγαν στον ίδιο χώρο. Τα υλικά παρουσιάζουν ιδιόµορφες φυσικοµηχανικές ιδιότητες, άλλο υλικό λιώνει, άλλο θάβεται, άλλο σκουριάζει. Αυτές οι ιδιότητες διευκολύνουν την παραγωγή των υγρών τα οποία περνούν στο υπέδαφος και 3] Ο χρόνος ζωής µιας Χωµατερής είναι 20 χρόνια, η δική µας έχει περάσει τα 40 χρόνια και συνεχίζει Οι κυβερνήσεις της Ν.. και του ΠΑΣΟΚ συνέχισαν να την διατηρούν, ακολουθώντας µία πολιτική που µεγάλωνε το πρόβληµα αντί να το λύνει. Η σηµερινή ηµοτική Αρχή αγνοεί το πρόβληµα, φαίνεται ο δήµαρχος κ. Μελετίου έχει άλλα πράγµατα να ασχοληθεί και όχι µε ζητήµατα που αφορούν την υγεία των κατοίκων και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Ούτε µία απλή διαµαρτυρία στις κυβερνήσεις για τη Χωµατερή, αδύναµος να διεκδικήσει την αποµάκρυνσή της, ανίκανος να ενηµερώσει και να κινητοποιήσει τους δηµότες. Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ θα συνεχίσει να ενηµερώνει τους δηµότες και να φέρνει το ζήτηµα της Χωµατερής στην επικαιρότητα µέχρι να λυθεί το πρόβληµα. Καλεί τους δηµότες να ενεργοποιηθούν και να διεκδικήσουν την οριστική αποµάκρυνση της Χωµατερής. Ο Ασπρόπυργος ΑΞΙΖΕΙ ένα καλύτερο µέλλον. ΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Επικεφαλής της Ανθρώπινης Πόλης Μείωση φορολογικών συντελεστών ζητά το Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο Την ανάγκη επιτάχυνσης της µείωσης των φορολογικών συντελεστών στα νοµικά πρόσωπα σηµειώνει το Ελληνοα- µερικανικό Επιµελητήριο σε παρατηρήσεις του σχετικά µε τα φορολογικά και αναπτυξιακά θέµατα ενώ σε σχετικό σηµείωµα χαρακτηρίζεται ως τιµωρία για την επιχειρηµατική πρωτοβουλία και συγκε- ΓΙΑ ΤΗΝ κριµένα για την επανεπένδυση των κεφαλαίων αποτελεί η φορολογική διάκριση των κερδών µεταξύ διανεµοµένων και διακρατουµένων. Στο υπόµνηµα που παρέδωσε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του επιµελητηρίου, κ. Γιάννος Γραµµατίδης, προτείνει τα ακόλουθα: - Την επιτάχυνση µείωσης των φορολογικών συντελεστών στα νοµικά πρόσωπα (ΑΕ,ΕΠΕ και αλλοδαπά υποκαταστήµατα) από 24% στο 20%. Παράλληλα, και στο µέτρο που δεν υπάρχει επικάλυψη µε τις διατάξεις του νέου Αναπτυξιακού Νόµου, διακεκριµένο ποσοστό εκ των κερδών που επανεπενδύεται από την επιχείρηση, να απαλλάσσεται πλήρως της φορολογίας. - Σε σχέση µε την διάκριση κερδών σε διανεµόµενα και διακρατούµενα (24% έναντι 40%) πού αποτελεί «τιµωρία» των κεφαλαίων που αναλαµβάνονται για επανεπένδυση, πυροδοτεί αντίθεση µε το σύγχρονο πνεύµα της ακώλυτης και ανέξοδης κίνησης των κεφαλαίων και συνεπώς ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ καταλήγει να είναι µη ελκυστική για τους επενδυτές, θα πρέπει άµεσα η ψαλίδα αυτή των συντελεστών φορολόγησης (24% - 40%), να κλείσει. Αλλιως, όπως διαφαίνεται, οι επιχειρήσεις θα οδηγούν τα κεφάλαιά τους σε Χώρες µε ελκυστικά ανταγωνιστική Φορολογία, όπως για παράδειγµα σε γειτονικές Χώρες, αντί να τα στρέψουν σε εγχώριες επενδυτικές δραστηριότητες. Αυτονόητο είναι ότι µε την προτεινόµενη ρύθµιση ο µερισµατούχος - φυσικό πρόσωπο, θα φορολογείται για το εισόδηµα αυτό µε τις γενικές διατάξεις (Κλίµακα), εκπίπτοντας την παρακράτηση 20% στο όνοµα του Νοµικού Προσώπου).- Να δοθούν στοχευµένα κίνητρα, για την είσπραξη των οφειλοµένων εργοδοτικών εισφορών υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων. Μέρος της παραοικονοµίας των 70 δισ. ευρώ (30% ΑΕΠ) περίπου αποτελεί και η εισφοροδιαφυγή, όπου µόνο για το ΙΚΑ το συσσωρευµένο χρέος από ιδιωτικές και δηµόσιες επιχειρήσεις είναι της τάξης των 8 δισ. ευρώ. ηλαδή το 30% των εσόδων κάθε χρόνο «χάνεται». Συγκεκριµένα ζήτησε να θεσπισθούν ειδικές ρυθµίσεις, στο πρότυπο των φορολογικών περαιώσεων, µε ειδικά γενναία κίνητρα για Εργοδότες και Ασφαλιζόµενους και θεσµοθετηµένες χρηµατοοικονοµικές διευκολύνσεις, µε στόχο την άµεση είσπραξη των οφειλόµενων εργοδοτικών εισφορών, υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων. Εξελίξεις στη µεταβίβαση των µετοχών των ναυπηγείων Σκαραµαγκά Σήµερα το τελικό κείµενο Εν όψει σηµαντικών εξελίξεων που αφορούν στο µέλλον των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά και τις συµβάσεις των υποβρυχίων του Πολεµικού Ναυτικού, φαίνεται πως βρισκόµαστε, ύστερα από τη προχθεσινή κρίσιµη συνάντηση που είχε στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος µε εκπροσώπους της ThyssenKrupp Marine Systems και της Abu Dhabi Mar και τις µαραθώνιες διαπραγµατεύσεις που συνεχίστηκαν µέχρι αργά το βράδυ µε τη συµµετοχή των νοµικών συµβούλων των εµπλεκόµενων πλευρών. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, κατά τις προχθεσινές συσκέψεις επιλύθηκαν µια σειρά από εκκρεµή θέµατα και δόθηκαν οδηγίες στους νοµικούς συµβούλους για τη διαµόρφωση του τελικού κειµένου της συµφωνίας, το οποίο θα ολοκληρωθεί σήµερα Πέµπτη και θα υποβληθεί στην ελληνική Κυβέρνηση, προκειµένου να ακολουθηθούν οι, κατά το Σύνταγµα, προβλεπόµενες διαδικασίες, οι οποίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου Στην ανακοίνωση επισηµαίνεται ότι το κείµενο της οριστικής και αναλυτικής σύµβασης κινείται απολύτως µέσα στις προβλέψεις του Frame A- greement της 18ης Μαρτίου Εξάλλου, ένα βασικό πρόβληµα που έπρεπε να αντιµετωπιστεί ήταν το ζήτηµα των παράνοµων κρατικών ενισχύσεων παλαιότερων εποχών προς τα Ελληνικά Ναυπηγεία, που είχε οδηγήσει την Ευρωπα κή Επιτροπή στην κίνηση της διαδικασίας παραποµπής της Ελλάδας στο ικαστήριο της ΕΕ (ζήτηµα το οποίο επιλύθηκε µετά από σειρά διαβουλεύσεων στις αρχές Αυγούστου). Άλλωστε, η Ευρωπα κή Επιτροπή έδωσε την έγκριση για την πώληση του 75% των µετοχών στην Abu Dhabi Mar, ενώ το υπόλοιπο 25% παραµένει στη ThyssenKrupp Marine Systems. Ειδικότερα, η Επιτροπή αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι µετά την ε- ξέταση της προτεινόµενης συγχώνευσης, κατέληξε στο συµπέρασµα ό- τι η πράξη αυτή δεν θα δηµιουργήσει εµπόδια στον ανταγωνισµό στον Ευρωπα κό Οικονοµικό Χώρο. Σύµφωνα µε γερµανικά δηµοσιεύµατα, η ThyssenKrupp πιέζει και απειλεί µε πτώχευση αν δεν ληφθούν σύντο- µα αποφάσεις, γεγονός που εγκυµονεί µεγάλους κινδύνους, αφ' ενός να χάσουν την εργασία τους εκατοντάδες εργαζόµενοι και αφετέρου στη συνέχιση των εξοπλιστικών προγραµµάτων των Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού. Υπενθυµίζεται ότι η συµφωνία µεταβίβασης του 75% των µετοχών των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά στην Abu Dhabi Mar είχε κλείσει από τον περασµένο Μάρτιο µε τη σύµφωνη γνώµη του ελληνικού Υπουργείου Άµυνας. Όπως ανέφερε προχθές ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας, µετά από τη σχετική σύσκεψη στο Πεντάγωνο, «στόχος µας είναι η υπογραφή µιας συµφωνίας που µετά τον έλεγχό της από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα κυρωθεί µε ευρεία συναίνεση από τη Βουλή προκειµένου να τεθεί σε ισχύ» και πρόσθεσε ότι «βασικό µέληµα της Κυβέρνησης είναι η τήρηση όλων των κανόνων νοµιµότητας και διαφάνειας και η υπεράσπιση του δηµοσίου συµφέροντος, του συµφέροντος του Πολεµικού Ναυτικού και του συµφέροντος της ελληνικής ναυπηγικής βιοµηχανίας». Επίσης, ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας τόνισε ότι «υπάρχει µια ενιαία α- ταλάντευτη κυβερνητική γραµµή στο όνοµα της οποίας το Υπουργείο χειρίζεται τα θέµατα αυτά, στο πλαίσιο των σαφών αποφάσεων του ΚΥΣΕΑ και της ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων σε άµεση συνεννόηση µε τον Πρωθυπουργό και τα συναρµόδια Υπουργεία». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλαος Μελετίου και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ατό- µων µε Αναπηρία, του ήµου Ασπροπύργου, Κωνσταντίνος Χονδρογιάννης, σας προσκαλούν στα εγκαίνια των Γραφείων του Συλλόγου, και του Ενηµερωτικού Κέντρου των Ατόµων µε Αναπηρία, που θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή 3 Σεπτεµβρίου 2010, στις 7.30µ.µ., στο δηµοτικό κτιριακό συγκρότηµα της οδού Φυλής (στάση Σχολείο), πλησίον του Εµπορικού Κέντρου West Plaza Ασπροπύργου. Με εξαιρετική τιµή, Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Α.Μ.Ε.Α. ήµου Ασπροπύργου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΝ ΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου νέοι σπουδαστές στα ΙΕΚ του Ο.Α.Ε... Αιτήσεις στην Ελευσίνα από τις 6 Σεπτέµβρη Από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού υναµικού ανακοινώθηκε ότι κατά το Χειµερινό εξάµηνο του σχολικού έτους εγκρίθηκε η εισαγωγή 4160 νέων σπουδαστών και σπουδαστριών σε 32 ΙΕΚ του Οργανισµού, προκειµένου να καταρτισθούν σε 36 σύγχρονες ειδικότητες. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΙΕΚ προτίµησής τους από έως και να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑ.Σ ή ΕΠΑ.Λ., ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.η έ- ναρξη των µαθηµάτων ορίζεται στις Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕ και στις Γραµµατείες των παρακάτω ΙΕΚ: 1.ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΛΑΠΟΥΤΑ 11, ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ Λ.ΑΡΓΟΥΣ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ -ΤΥΡΙΝΘΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΣΩΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΒΟΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 64 - ΒΟΛΟΣ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Λ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 15 - ΑΘΗΝΑ, ΡΑΜΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, Συνέχεια από σελ. 2 Τώρα αν ένας που έχει αγοράσει εκεί ένα οικόπεδο τοποθετήσει µέσα δύο καλύβες δεν το ξέρω. Από τη στιγ- µή, πάντως που βρήκαν τρόπο να αγοράσουν αυτά τα αγροτεµάχια, ο δήµος δε µπορεί να παρέµβει στο ι- διοκτησιακό κοµµάτι. Αυτό που ενδιαφέρει τη δηµοτική αρχή, όµως είναι να µη γίνουν καταπατητές των γύρω κτηµάτων αφενός και αφετέρου να σεβαστούν και τους κανόνες της υγιεινής διαβίωσης. Παράλληλα εµείς µε βάση καταγγελίες που έχουµε, παρεµβαίνουµε κάθε τόσο µαζί µε την αστυνοµία για να επιληφθούµε επί των παραβάσεων του ΓΟΚ (Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού). υστυχώς το αυθαίρετο βασιλεύει στην περιοχή, αλλά ακόµη δεν έχει έρθει αυτή η αρµοδιότητα σ εµάς ούτως ώστε να κινήσουµε τις απαραίτητες διαδικασίες. Ωστόσο, έχουµε ήδη κάνει καταγγελία στην πολεοδοµία και αυτή θα καταγράψει τις παραβάσεις. Τα πρόστιµα θα είναι τόσο δυσβάσταχτα, που όσοι παρανοµούν θ αναγκαστούν να φύγουν. Άλλωστε και η συγκεκριµένη τοποθεσία δεν έχει οικιστικό µέλλον». «Αυτά τα 15 συµβόλαια που έχουν γίνει, δε µπορεί να µην έχουν ακολουθήσει τη νόµιµη διαδικασία» Σε ό,τι αφορά τον χαρακτηρισµό της έκτασης και το ενδεχόµενο αυτή να είναι δασική, ο κ. Μελετίου ανέφερε: «Αυτά έχουν κοπεί οικόπεδα ή τη δεκαετία του 60 ή του 70. Από κει και πέρα, το κάθε νέο συµβόλαιο που συνάφθηκε οπωσδήποτε προ ποθέτει και βεβαίωση του α 8.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΜΑΝ ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, , ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΥΚΩΝ 112-Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ , ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΟΦΥΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑ Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3ο χλµ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 6 - ΑΛΙΜΟΣ , ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ, ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΕΡΜΑ Ο ΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΡΑ & ΤΑΤΟ ΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 11ο χλµ. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ , ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΧΙΛΙΑ ΕΝ ΡΑ, ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ, ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10, ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σαρχείου. Αυτά τα 15 συµβόλαια που έχουν γίνει, δε µπορεί να µην έχουν ακολουθήσει τη νόµιµη διαδικασία. εν υπάρχει συµβολαιογράφος που να τολµήσει να κάνει κάποιο συµβόλαιο χωρίς τη διαβεβαίωση του ασα 23.ΞΑΝΘΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 2, , ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΑΤΡΑΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ - ΡΙΟ , ΠΤΟΛΕΜΑ ΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΡΙ, ΠΥΡΓΟΥ 4ο ΧΙΛ.ΛΕΩΦ.ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ ΡΕΝΤΗ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ & ΚΗΦΙΣΟΥ, ΡΟ ΟΥ Θ.ΣΟΦΟΥΛΗ , ΣΕΡΡΩΝ 6ο ΧΙΛ. ΕΘΝ.Ο ΟΥ ΣΕΡΡΩΝ-ΘΕΣ/ΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3ο χλµ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΝΙΚΗΣ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73, Κατάλοιπα από τον καταυλισµό στη Σκάρπα ρχείου, διότι κινδυνεύει να του αφαιρέσουν την άδεια. Απ την άλλη, για όσα προβλέπεται να πωληθούν, έχω στείλει έγγραφο στο ασαρχείο προ 10ηµέρου να ερευνήσει κατά πόσο αυτές οι µεταγραφές είναι σωστές και έχουν την άδειά του. Ενδεχοµένως ένα µέρος της έκτασης να µην είναι δασικό». Αγνώστου χρόνου και προελεύσεως η επίλυση του προβλήµατος Στήνονται οι παράγκες η µία πίσω από την άλλη στις παρυφές της πόλης Το ερώτηµα είναι: αν τελικά αυτό είναι δασικό, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να διαφυλαχθεί; Και επιπλέον, στην περίπτωση των αυθαιρέτων, η πολεοδοµία θα κινήσει τις νοµότυπες διαδικασίες; Κι όλα αυτά για τη µεµονωµένη περίπτωση στη θέση Σοφό, που όµως παρά την εξέλιξη που µπορεί να έχει, δεν έχει τη δύναµη ούτε να επιλύσει ούτε να οξύνει σε βαθµό που δεν είναι ήδη αρκετός το πρόβληµα των τσιγγάνων στην Ελλάδα. ια της παρεµπόδισης των περιπλανήσεων και εγκαταστάσεων, δε θα αντιµετωπιστεί ο βραχνάς, που κάποιοι συνειδητά διαιωνίζουν για να εξυπηρετήσουν δικά τους συµφέροντα. Και κάτω από αυτό το πρίσµα, οι δυσκολίες µε τη συγκεκριµένη οµάδα, θα είναι εδώ κι εµείς θα περιοριζόµαστε να τις εντοπίζουµε. Γ. Κρυστάλλη

9 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 Αιχµές για το προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. - Άδικες και αβάσιµες τις χαρακτηρίζει ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Άδικα και αβάσιµα θεωρεί ο Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), κ. Μιχαήλ Χάλαρης, όσα καταλογίζονται τόσο στο προσωπικό του Σ.ΕΠ.Ε. όσο και σε εκείνο της κεντρικής υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε αφορµή άρθρο, που δηµοσιεύτηκε σε εφηµερίδα και το οποίο αναφέρεται τόσο στην επιλογή του χρόνου, που διενεργούνται οι έ- λεγχοι από τους Επιθεωρητές Εργασίας, ώστε να ε- πωφελούνται από τις πρόσθετες αµοιβές, που συνεπάγεται η παροχή υπερωριακής, νυχτερινής ή εργασίας, κατά τις Κυριακές και αργίες, όσο και στην υστέρηση εκτέλεσης των καθηκόντων τους. "Σύµφωνα µε τον Ιδρυτικό νόµο του Σ.ΕΠ.Ε., οι Επιθεωρητές δύναται να βρίσκονται σε διατεταγµένη υπηρεσία είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ηµέρες την εβδοµάδα, σε κάθε τόπο και χρόνο, πέραν του θεσµοθετηµένου τυπικού ωραρίου. Για το λόγο αυτό, ο νοµοθέτης χορηγεί στους Επιθεωρητές επιπλέον χρηµατικό ποσό. Στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία που η χώρα µας αντιµετωπίζει βαθιά οικονοµική κρίση, επισηµαίνεται ότι το επιπλέον χρηµατικό ποσό, που προβλέπει ο νοµοθέτης, έχει µειωθεί κατά 28,5%, σε σχέση µε το 2009, ενώ ο όγκος εργασίας έχει αυξηθεί δραστικά", υπογραµµίζει ο κ. Μ. Χάλαρης. "Όσον αφορά τη διενέργεια ή όχι επαρκή αριθµού ελέγχων από τους Επιθεωρητές, αποστοµωτική απάντηση δίνουν οι ίδιοι οι αριθµοί. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον απολογισµό δράσης του Σ.ΕΠ.Ε., για το α εξάµηνο του 2010, που δηµοσιεύτηκε στις 19/07/2010, το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας έχει υπερβεί τη στοχοθεσία, όπως αυτή διαµορφώθηκε στη σχετική συνεδρίαση του Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε), κατά 6,9%, όσον αφορά την Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, και κατά 3,4% όσον αφορά την Τεχνική και Υγειονοµική Επιθεώρηση Εργασίας. Συνολικά, οι έλεγχοι έχουν παρουσιάσει µια αύξηση της τάξης του 8,47%, όσον αφορά την Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας, και της τάξης του 5,19%, όσον αφορά την Τεχνική Επιθεώρησης Εργασίας, παρά την αντίστοιχη µείωση του προσωπικού του Σ.ΕΠ.Ε., σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2009". "Έχοντας πλήρως κατανοήσει το µέγεθος της ευθύνης του έργου µας στον έλεγχο της αγοράς εργασίας, πρόθεση όλων στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας είναι να αποτελέσουµε το "αντίδοτο" στη σκληρή εργασιακή πραγµατικότητα, διασφαλίζοντας τις καλύτερες συνθήκες για τους εργαζόµενους", κατέληξε ο κ. Μ. Χάλαρης. ÈÑÉÁÓÉÏ-9 Στο παρά πέντε προσλήψεις συµβασιούχων στους ΟΤΑ Πράσινο φως από εγκύκλιο µέχρι 30 ηµέρες πριν τις δηµοτικές εκλογές Το δικαίωµα προσλήψεων συµβασιούχων κατ εξαίρεση µέχρι 30 ηµέρες πριν από τις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές, δίνει η εγκύκλιος που εξέδωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιώργος Ντόλιος και µε την οποία ικανοποιεί σχετικό αίτηµα των δηµάρχων, προκειµένου να καλυφτούν οι πολλές ελλείψεις προσωπικού που υπάρχουν στους ΟΤΑ. Η εγκύκλιος αναφέρει ότι «σύµφωνα µε τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 17 του ν. 3870/2010, κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, για τις προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε σχέση µίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ και τα νοµικά πρόσωπα αυτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/94, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους. Προστίθεται δε ότι «εποµένως, οι ΟΤΑ και τα νοµικά τους πρόσωπα απαγορεύεται να προσλαµβάνουν προσωπικό µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και µε σχέση µίσθωσης έργου κατά το χρονικό διάστηµα των τριάντα ηµερών πριν από τη διενέργεια των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ. Κ , Ζεφύρι Τηλέφωνο: /801 Τηλεοµοιότυπο (Fax): Ηλ. Ταχυδροµείο: ov.gr Ζεφύρι,. 31/08/2010 Αρ. πρωτ. :14 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2010για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο Aθλητικός Οργανισµός ήµου Ζεφυρίου Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/ Την υπ' αριθ. ΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336/ εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, αναφορικά µε το «Προγραµµατισµός Προσλήψεων Έκτακτου προσωπικού και σύναψης συµβάσεων µίσθωσης έργου έτους 2010». 3.Την υπ αριθ. οικ.18963/ έγκριση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου, ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ. 4.Την υπ αριθ. 1η/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ζεφυρίου, όπως επικυρώθηκε µε την 71η/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 5.Την αρ. πρωτ. 4038/ εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττι κής. 6.Την αριθ. πρωτ. 12/ βεβαίωση του Αθλητικού Οργανισµού ήµου Ζεφυρίου για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στο προ πολογισµό του ΑΟ Ζ, έτους Ανακοινώνει Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά έναν (1) γυµναστή για την κάλυψη αναγκών του Αθλητικού Οργανισµού ήµου Ζεφυρίου, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Κύκλο Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων- Βασικών δεξιοτήτων αθληµάτων στα µέλη του ΑΟ Ζ» συνολικής διάρκειας έως 12 µηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα πρέπει, ειδικότερα να ασχοληθεί µε την Εξοικείωση και ενασχόληση µελών του ΑΟ Ζ, που στην πλειοψηφία τους είναι παιδιά, µε τον αθλητισµό και τις βασικές δεξιότητες σε αθλήµατα συγκεκριµένα : α) κύκλος εκπαιδευτικών προγραµµάτων εκµάθησης βασικών δεξιοτήτων στα αθλή- µατα : Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Ποδοσφαίριση κλπ από µέλη του ΑΟ Ζ τα οποία θα εκπαιδευτούν στα πιο πάνω αθλήµατα καθώς και την οργάνωσή τους σε Οµάδα σε περίπτωση συµµετοχής τους σε τοπικούς αγώνες κλπ. β) Κύκλος εκπαιδευτικών προγραµµάτων εκµάθησης βασικών δεξιοτήτων στα αθλήµατα στίβου: ρόµος, ρήψεις, ακόντιο, σφαίρα, άλµατα κλπ., Κολύµβησης, Ελληνορωµα κής Πάλης κλπ. Ο ασχολούµενος γυµναστής θα πρέπει να κατέχει: α) Πτυχίο ή δίπλωµα Επσιτήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Κ.Φ.Α ΠΕ, µε ειδίκευση κατά προτίµηση στην Πετοσφαίριση, ή Προγραµµάτων Σπουδών της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια Άσκησης επαγγέλµατος. Επιπρόσθετα προσόνταεκπαίδευσης ή ενασχόλησης µε το αντικείµενο θα ληφθούν υπόψη. Η αίτηση θα συνοδεύεται από : - Βιογραφικό σηµείω- µα (νόµιµα δικ/κά για όσα αναφέρονται στο βιογραφικό) - Επικυρωµένες φωτοτυπίες πτυχίων - Επικυρωµένο αντίγραφο ταυτότητας - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης - Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι τα παραπάνω στοιχεία (αίτηση- βιογραφικό κλπ) είναι αληθή, στην υπεύθυνη δήλωση επίσης θα αναγράφεται και το αν είναι άνεργος-η. ή που αλλού εργάζεται ή αν θα εργάζεται ταυτόχρονα µε την πρόσληψη του-της, στο ΑΟ Ζ. Το ανωτέρω έργο θα παραδοθεί και αντίστοιχα θα παραληφθεί τµηµατικά κατά την διάρκεια της σύµβασης από τον ανάδοχο. Η χρηµατική αποζηµίωση για την σύµβαση θα ανέλθει στο ποσό των συνολική µικτή αµοιβή, που θα δοθεί σε δόσεις µε ελτίο παροχής Υπηρεσιών, ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα του Νοµικού Προσώπου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο του Αθλητικού Οργανισµού ήµου Ζεφυρίου (Ταχ. ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Τ.Κ ) την εποµένη της τελευταίας ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της προκήρυξης σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα και για χρονικό διάστηµα δέκα ηµερών. Ο Πρόεδρος του ΑΟ Ζ Σωτήριος Τσουκαλάς

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Τέθηκαν σε κυκλοφορία απο χθές τα εισιτήρια του αγώνα της Κυριακής µε την Παναχαική οι φίλαθλοι της οµάδας θα µπορούν να τα προµηθευτούν, από τα γραφεία της ΠΑΕ. Το ρόστερ για τη χρονιά Επίσης προς την αποφυγή οποιαδήποτε σύγχυσης η ΠΑΕ Βύζας Μεγάρων θέλει να ενηµερώσει τα ΜΜΕ και τον κόσµο, σχετικά µε τους ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν και α- ποχώρησαν τη φετινή χρονιά.ήρθαν: ήµου από Αιγάλεω, Κυριακίδης από Φρέναρο 2000 Κύπρο, Λυκούρης από Νέα Ιωνία, Μουστάκης από Νέα Ιωνία, Μπαγδάτογλου από Ευκλείδη, Μπελεγρίνης από Ασπρόπυργος, Μωυσίδης από Ν κη Βόλου, Νταντάµης από Νίκη Πολυγύρου, Παγώνης από Αστέρα Μαγούλας, Ροβίδης από Αλικαρνασσό, Σταµατέας από τους Νέους της ΑΕΚ, Γεωργασκόπουλος από Φωστήρα, Βάσος από Νέα Ιωνία. Έφυγαν: ιαµάντης, Ιντζόγλου, Χωραβάτης, Αντονόπουλος, Παπαευθυµίου, Μιχελής, Κολιάκης, Καφαντάρης, Λισγάρας, Μαρής, Τζανετάκος, Λάγιος, Στρατάκης, Τσατσαρώνης (δανεικός στη άφνη Ερυθρών). Καλή συνέχεια στον ΙντζόγλουΠαράλληλα, η ΠΑΕ Βύζας Μεγάρων εύχεται στο Λευτέρη Ιντζόγλου καλή συνέχεια στην καριέρα του. Ο πρώην ποδοσφαιριστής µας ανακοινώθηκε επίσηµα από την ΑΕΚ και εµείς του ευχόµαστε να καταφέρει να καταξιωθεί σε µια µεγάλη οµάδα όπως είναι η ΑΕΚ. Ο Λευτέρης αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση για τους υπόλοιπους νεαρούς ποδοσφαιριστές της οµάδας µας, οι οποίοι µέσα από τη σκληρή δουλειά έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε υψηλότερο επίπεδο. ΑΚΛΟΝΗΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Ο ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Παρέµεινε τελικά στο τιµόνι του Ασπροπύργου ο Γιώργος Χριστοφιλόπουλος.Στη γενική συνέλευση που έγινε στο Πνευµατικό Κέντρο ο πρόεδρος του Ασπροπύργου αφού α- ΜΙΧΑΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ναφέρθηκε στο σηµαντικό έργο που έχει επιτελέσει στην οµάδα µε κορυφαία πράξη ην άνοδο στη Γ Εθνική, τόνισε ότι για να έχει ο σύλλογος καλή πορεία χρειάζεται τη βοήθεια όλων. Ο κ Χριστοφιλόπουλος τόνισε ότι µέρος των µετοχών θα δοθεί προς πώληση στο φίλαθλο κοινό του Ασπρούργου και ζήτησε τη βοήθεια όλων των πρώην παραγόντων της οµάδας. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΤΜΑΤΖΙ Η ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΠΑΙ Ι ΤΗΣ ΕΞΕ ΡΑΣ Εκκίνηση µε ντέρµπι Γ' Εθνικής στο Κύπελλο Ελλάδας την Κυριακή µε τον Βύζαντα να περιµένει στα Μέγαρα την Παναχα κή. Οι δύο οµάδες την σεζόν που ολοκληρώθηκε έδωσαν τη δική τους µάχη για την άνοδο χωρίς τελικά στο φινάλε να µπορέσουν να χαµογελάσουν. Αυτή τη φορά κοντράρονται στο θεσµό των εκπλήξεων και είναι σίγουρο ότι και οι δύο θέλουν ξεκίνηµα µε το δεξί. Η στήλη ζήτησε τη γνώµη του Παναγιώτη Ατµατζίδη για το συγκεκριµένο µατς µε τον ποδοσφαιριστή του Βύζαντα να παραδέχεται ότι οι Πατρινοί είναι πιο µπροστά σε θέµα... προετοιµασίας αλλά και να δηλώνει ότι η οµάδα του θα τα δώσει όλα και µε τη σηµαντική βοήθεια του κόσµου θα προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση. Ο έµπειρος επιθετικός αναφέρθηκε ακόµα στους εφετινούς στόχους αλλά και στον νέο προπονητή. Μουράτ Σεροπιάν. Μιλώντας αρχικά για το ντέρµπι Κυπέλλου µε την Παναχα κή ο Παναγιώτης Ατµατζίδης τόνισε: Πρέπει να παραδεχθούµε ότι η Παναχα κή είναι πιο µπροστά από εµάς αναφορικά µε την προετοιµασία. Είναι δεδοµένο όµως ότι θα γίνει ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και από τους δύο. Εµείς από την πλευρά µας θα κάνουµε ότι περνάει από το χέρι µας για να πάρουµε την πρόκριση. Όπως είπα θα παίξει σηµαντικό ρόλο το θέµα της προετοιµασίας αλλά και εµείς θα έχουµε και την συµπαράσταση των φιλάθλων µας που πάντα µας δίνουν δύναµη. Αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στη δύναµη, το πάθος και τη θέληση. Αναφορικά µε τους Πατρινούς αλλά και τους στόχους του Βύζαντα την εφετινή χρονιά ο Έλληνας επιθετικός υπογράµµισε Η Παναχα κή έχει ενισχυθεί σηµαντικά εφέτος και είναι πιο έτοιµη από εµάς. εν σηµαίνει ότι ότι δεν µπορούµε να την αποκλείσουµε. Θα µπούµε στο γήπεδο και γι' αυτό θα παλέψουµε. εν έχουµε να φοβηθούµε τίποτα. Θέλω να υποσχεθώ στον κόσµο ότι θα δώσουµε τα πάντα για να υλοποιήσουµε τους στόχους µας. Οι στόχοι της οµάδας είναι και εφέτος πρωταγωνιστικοί. Τέλος ο Ατµατζίδης σε ερώτηση για τα χαρακτηριστικά του νέου τεχνικού, Μουράτ Σεροπιάν είπε στην στήλη Είναι πολύ εργατικός προπονητής. ουλεύει πολύ µαζί µας. Είναι φιλόδοξος και γι' αυτόν είναι ένα σηµαν ΦΙΛΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΞΗΡΑΣ Φιλικό παιχνίδι µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα διεξαχθεί σήµερα στην Ελευσίνα. Αντίπαλοι θα είναι ο Πανελευσινιακός και η οµάδα ποδοσφαίρου του Στρατού Ξηράς. Το παιχνίδι θα γίνει στο "Γ.Ρουµελιώτης" και θα αρχίσει στις 5.30 το απόγευµα και από τον Πανελευσινιακό θα αγωνισθούν ως επι το πλείστον παίκτες που δεν έπαιξαν χθές στο Χιλιοµόδι. ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΤΗΣ ' ΕΘΝΙΚΗΣΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑ ΑΣ Η τελική δοµή των δέκα οµίλων τησ Έθνικής επικυρώθηκε και επίσηµα απο την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Αλλαγές επι των αρχικών προθέσεων της τριµελούς Επιτροπής Πρωταθλήµατος δεν σηµειώθηκαν,καθώς ουδεµίαενωση µεταφέρθηκε σε άλλον όµιλο. Ετσι, συνολικά τέσσερις όµιλοι αποτελούνται απο 17 οµάδες(1ος, 2ος, 6ος,7ος),τρεις όµιλοι συντίθενται απο 14 σωµατεία(4ος,5ος,8ος,)και 18άρης(3ος όµιλος), ένας 16άρης(9ος),και ένας 13άρης(10ος). Το Σάββατο 4 Σεπτεµβρίου και ώρα 12 θα διεξαχθεί η κλήρωση των οµίλων 5,6,7,8 στο Γκόλφ της Γλυφάδας και την εποµένη και ίδια ώρα στη Βέροια θα κληρώσει για τέσσερις οµίλους. τικό βήµα στην καριέρα του που ήρθε στον Βύζαντα. Έχουµε µία πάρα πολύ καλή συνεργασία. ***Οι φίλαθλοι του Βύζαντα περιµένουν πολλά απο τον επιθετικό παίκτη της οµάδας τους που µαζί µε τον Οκουε και τον Παγώνη θα είναι τα φ- ονικά τρίδυµα στην επίθεση και τρό- µος για κάθε τερµατοφύλακα και αµυντικό. ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Ο ΜΟΝΓΚΑ Για σήµερα τελικά κλήθηκε στο συµβούλιο του Πανελευσινιακού ο Βραζιλιάνος Μόνγκα. Η παρουσία του επιθετικού παίκτη στο συµβούλιο µετατέθηκε για εκείνη τη µέρα λόγω των υποχρέωσεων της οµάδας. Ως γνωστόν κλήθηκε σε απολογία λόγω διένεξης που είχε µε τον γενικό αρχηγό Στέλιο Κοντολαι- µάκη. Το συµβούλιο θα γίνει µετά τον αγώνα του Πανελευσινιακού µε την οµάδα του Στρατού Ξηράς.

11 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Γνωστοποιήθηκε από τους ιθύνοντες τον Θρασύβουλο ότι το φιλικό παιχνίδι του Σαββάτου µε αντίπαλο την ΑΕΚ θα διεξαχθεί κεκλεισµένων των θυρών για τους φιλάθλους. Το συγκεκριµένο µατς αποτελεί αναµφίβολα το πιο δυνατό τεστ των «πρασίνων» στη διάρκεια της θερινής προετοιµασίας και παράλληλα αναµένεται να είναι η πρόβα «τζενεράλε» ενόψει των επίσηµων υποχρεώσεων της φετινής περιόδου. ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ Αναµφισβήτητα, η χρονιά που µας πέρασε, άφησε ανεξίτιλα στην µνήµη όλων των Μεγαριτών µεγάλη πικρία από το τρόπο µε τον οποίο απώλεσε ο Βύζας την επάνοδο του µετά απο αρκετά χρόνια στη Β' εθνική. Μας προσέφερε όµως, και αµέτρητες στιγµές χαράς σαν φιλάθλους, βλέποντας την οµάδα µας κάθε κυριακή να συνεχίζε να γράφει την δικιά της ιστορία, σε όλα τα γήπεδα της επικράτειας όπου και αγωνίσθηκε. Η νέα σεζόν ξεκινάει µε σαφώς χαµηλοµένους τους τόνους σε σχέσι µε πέρυσι, όµως κανείς δεν µπορεί να προδικάσει τίποτα από τώρα. Ένα είναι το µόνο σίγουρο..ότι ο κόσµος του ΒΥΖΑΝΤΑ θα είναι και πάλι πρωταγωνιστής! ~ΚΑΛΕΣΜΑ~ Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για την νέα περίοδο ξεκινούν µε την 1η φάση του κυπέλλου Ελλάδας, µε τον αγώνα: ΒΥΖΑΣ-ΠΑΝΑΧΑ ΚΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΩΡΑ:15.45 ΣΤΟ ΗΜ.ΓΗΠΕ Ο ΜΕΓΑΡΩΝ Σάν να µη πέρασε µια µέρα λοιπόν από τις µεγάλες µάχες που έδιναν οι δύο οµάδες για την διεκδίκηση της ανόδου την περυσινή χρονιά, τώρα η κληρωτίδα τους έφερε αντίπαλους για το θεσµό του κυπέλλου. Η δυναµική της αντιπάλου Παναχα κής είναι γνώριµη σε όλους, γι αυτό το γήπεδο αναµένεται να είναι σέ ένα ακόµα ντέρµπι των δύο οµάδων κατάµεστο! ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΩΣΟΥΝ ΣΤΙΣ 27/9 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΕΧΟΥΝ Η Η ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 17,18,19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ(ΜΥΚΟΝΟ) ΟΠΟΥ Α ΩΣΟΥΝ ΦΙΛΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥΣ. ΑΦΙΕΡΩΜΑ:ΤΟ ΠΑΡΕ ΩΣΕ ΣΤΗΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ Πλούσιο ήταν και φέτος το µεταγραφικό «νταραβέρι» Οι 16 µονοµάχοι της Super League, φρόντισαν µέχρι και την τελευταία στιγµή να ενισχύσουν τα ρόστερ τους, ο καθένας αναλόγως των µπάτζετ που ήταν διατεθειµένη να δαπανήσει. Ηχηρά ονόµατα αλλά και περισσότερο πρακτικές λύσεις, «κλοπές» και εκπλήξεις. Από όλα είχε ο µπαχτσές Η στήλη σας παρουσιάζει αναλυτικά αυτούς που ήλθαν αλλά και όσους απήλθαν: ΑΕΚ Ήρθαν: Αργυρίου, έλλας, Έντερ, Λυµπερόπουλος, Ματεντζίδης, Ντατόµο, Ντιόπ, Πατσατζόγλου, Νασούτι Έφυγαν: Άλβες, Αλεξόπουλος, Άρτσε, Γιαχάγια, Ιορντάκε, Κουτρουµάνος, Μα στόροβιτς, Μαντούκα, Ματεντζίδης, Νέµεθ, Παυλής, Ρίκκα, Ταχτσίδης, Χέρσι, Χουανφράν ΑΡΗΣ Ήρθαν: Βελλίδης, Καζναφέρης, Λαζαρίδης, Μενδρινός, Μίτσελ, Οριόλ, Παπαζαχαρίας, Ρουίς, Τόχα, Τσέζαρεκ, Τσεσνάουσκις, Χουάνµα Έφυγαν: Αράνο, Γκαρσία, Γραικός, Κάµπορα, Λαµπριάκος, Μεριέµ, Μπατιόν, Νασούτι, Ντέιλι, Ορτίθ, Ρόβας, Τζόνσον, Φερνάντες, Φρασέρι ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ήρθαν: Αράς, Ιβάνοφ, Κερ, Κρις, Μάρτινς, Ορόθκο, Πιπίνης, Πουλίδο, Ριµκεβίτσιους, Ροµπέρτο, Ρούµπιλ, Σκόνδρας, Στεφανάκος, Τσαµπούρης, Φορτούνης, Φρανκού Έφυγαν: Αµπάρης, Βίλτσες, Έντερ, Καούνος, Καρντόσο, Λαζαρίδης, Μαρσελάο, Νταµόντε, Ρόκας, Τσέζαρεκ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Ήρθαν: Καµαρά, Σαµπού Έφυγαν: Βάσι, Καλαντζής, Κόρµπος, Μασάρα, Μπλένχιο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Ήρθαν: Αλεξόπουλος, Ολίσε, Χαντί Έφυγαν: Γελαδάρης, Γ.Κοιλιάρας, Κορδονούρης, Μπαλάφας, Ογκουνσότο, Πόζα, Τσεσνάουσκις ΗΡΑΚΛΗΣ Ήρθαν: Αλετσένβου, Αραµπατζής, Ελευθερόπουλος, Ζαβαρίζε, Κανακούδης, Κρέιτσι, Κυριαζής, Λίµα, Ντάνι, Πέντσας, Ροµάν, Σίσιτς, Σολτάνι, Στόικος, Στσοτ, Χοσέ- µι Έφυγαν: Βέρα, Γιαννούλης, Γιάντσης, Επστάιν, Ιωαννίδης, Κοβαλέφσκι, Κονέ, Μαρκές, Μάρτος, Παπαζαχαρίας, Περπερίδης, Πιλότο, Ριµόλντι, Φερνάντεζ ΚΑΒΑΛΑ Ήρθαν: Αυλωνίτης, Βαγέχο, Βουτσίτσεβιτς, εληζήσης, Καρντόσο, Λίµα, Μωησίδης, Ναζλίδης, Σκλιοπίδης, Σόκοτα, Τόµασιτς, Τρίψας Έφυγαν: Γκβοζντένοβιτς, Ιτάνζ, Κάλατς, Λάκης, Μουρ, Ντοµπρασίνοβιτς, Ορούµα, Παβίσεβιτς, Πόποβιτς, Ρινκόν, Σµολάρεκ, Σόσιν, Ψωµάς, Σκλιοπίδης ΚΕΡΚΥΡΑ Ήρθαν: Γιάντσης, Επστάιν, Καλαντζής, Κωνσταντόπουλος, Μα στόροβιτς, Μακρής, Μίχος, Περνία, Στολτίδης, Χαµπλ Έφυγαν: Βιτουλαδίτης, Γιαννιτσανάκης, Γκουστάβο, Κολοτούρος, Λουρένσο, Μάτος, Μπερνς, Μυρίλας, Πελαγίας, Ρεπερνέ ΛΑΡΙΣΑ Ήρθαν: Αµπάρης, Γκέρεµι, Κανόµπιο, Κουζέν, Μακίνουα, Ρέντζας, Ταυλαρίδης, Ταλ, Φαλλάγας Έφυγαν: Ααράµπ, Ζέσους, Κυριακίδης, Μελίσσης, Ντέλσον, Ραντοσάβλιεβιτς, Σέρεµετ, Φλάβιο SKODA ΞΑΝΘΗ Ήρθαν: Αλτιπαρµακόφσκι, Αντεφέµι, Βρονταράς, Γκλέισον, Καθάριος, Κατόνγκο, Μπόατενγκ, Στιούαρτ Έφυγαν: Αλ Σα φί, Άλφα, Ζίεντσουκ, Κόλµπας, Κουκιέλκα, Λιαπάκης, Λουτσιάνο, Μάριτς, Μπαξεβανίδης, Ριζογιάννης, Παπαδηµητρίου, Στίνγκα, Τζιωρτζόπουλος, Τσικίνιο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ Ήρθαν: Γιακούποβιτς, Γκότοβος, Ζέρης, Κάστρο, Μαρτίν, Μπρέσκα, Ρίκκα, Ρόκα, Ρόκας, Σανκαρέ, Σέλεζι, Σκάρος, Τοµάς, Φραντζιπάνε Έφυγαν: Αµπράµοβιτς, Αρβανίτης, Κηπουρός, Κόρµπος, Κοτίτσας, Λιαπάκης, Μάρτινς, Σιαλµάς, Φούφουλας ΟΣΦΠ Ήρθαν: Ιµπαγάσα, Επστάιν, Μέγιερι, Μιραλάς, Μοντέστο, Νέµεθ, Ουρτάδο, Πάντελιτς, Παπάζογλου, Ριέρα, Ρόµενταλ, Σουµπίνιο, Φουστέρ, Χολέµπας Έφυγαν: Επστάιν, Ζεβλάκοφ, Κατσικογιάννης, Κόβατς, Λεντέσµα, Λεονάρντο, Λουά Λούα, Μαρέσκα, Νικλητσιώτης, Ντάρµπισιρ, Ντιόγκο, Ντοµί, Πάντος, Παναγόπουλος, Κ. Παπαδόπουλος, Παπάζογλου, Σουµπίνιο, Στολτίδης, Σο λέδης ΠΑΝΑΘΗΝΑ ΚΟΣ Ήρθαν: Γκαρσία, Γκοβού, Ιωαννίδης, Μπουµσόνγκ, Πλεσίς, Φερνάντεζ Έφυγαν: Γκάµπριελ, άρλας, Μάντζιος, Μελίσσης, Μουν, Μόρις, Ρουκάβινα, Σαλπιγγίδης, Κλέιτον, Μπιάρσµιρ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Ήρθαν: Βαζ Τε, Βαρό, Μάχο, Παναγόπουλος, Πούπο, Ρίσκαρντ, Σκούρτης, Χίκα Έφυγαν: Ανδριόλας, Εστογιανόφ, Νικολάου, Σκούφαλης, Τζαβέλλας ΠΑΝΣΕΡΡΑ ΚΟΣ Ήρθαν: Αλβαρέζ, Άµο, Βλασόπουλος, Αµπουµπακάρι, Βρούτσινα, Μαβενέ, Μουσικάκης, Μπέλιτς, Μπρίτες, Νόβοτα, Νταλέ, Παντελιάδης, Ράντµαν, Σαββίδης, Σουµπίνιο Έφυγαν: Αθανασιάδης, Βαλσαµάκης, Γεωργίου, Ζαπρόπουλος, Καλί, Κοτταράς, Κωνσταντινίδης, Μιχαήλ, Παγώνης, Ρούτσης, Τράκις ΠΑΟΚ Ήρθαν: Γιακουµής, Ζουέλα, Μπουσα ντί, Σαλπιγγίδης, Σακελλαρίου, Ελ Ζαρ Έφυγαν: Αµπουµπακάρι, Αραµπατζής, Βερόν, Εντίνιο, Μουν, Σορλέν.

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς Κ ό σ µ ο ς 43χρονος έκρυβε τη σορό της θείας του στον καταψύκτη Ένας 43χρονος Σικελός συνελήφθη από την αστυνοµία της Κατάνης µε την κατηγορία ότι έκρυβε επί ένα χρόνο τη σορό της θείας του στον καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή της. Την καταγγελία έκαναν περίοικοι, οι οποίοι για αρκετό καιρό δεν έβλεπαν την 95χρονη γυναίκα να κυκλοφορεί στη γειτονιά. Στην προανάκριση, ο συλληφθείς -το όνοµα του οποίου δεν δηµοσιοποιήθηκε- δήλωσε ότι είχε σοκαριστεί από τον θάνατο της θείας του και δεν ήξερε από ποιον να ζητήσει βοήθεια. Είπε ακόµη ότι σίγουρα υπάρχει διαθήκη, αλλά δεν κατάφερε να τη βρει. Επιπλέον, ισχυρίσθηκε ότι είχε αγοράσει τον καταψύκτη λίγες ηµέρες πριν το µοιραίο συµβάν, αλλά όχι επειδή είχε στο µυαλό του το συγκεκριµένο σχέδιο. Τα ιταλικά µέσα ενηµέρωσης σηµειώνουν ότι η σύνταξη της θείας, την οποία ο ανιψιός εισέπραττε µε παλιά εξουσιοδότηση, πρέπει να ξεπερνούσε τα ευρώ, δεδο- µένου ότι επρόκειτο για χήρα στρατηγού. Το ιταλικό υπουργείο Οικονοµικών, πάντως, έχει ξεκινήσει εκτεταµένους ελέγχους, έχοντας εντοπίσει ως τώρα χιλιάδες περιπτώσεις παράνοµης καταβολής συντάξεων. Πρόκειται για περιπτώσεις παρόµοιες µε εκείνη της Κατάνης. Συγγενείς δεν δηλώνουν τον θάνατο των δικαιούχων για να εισπράττουν κάθε µήνα τα χρήµατα από τις συντάξεις τους. Το Ισραήλ δηλώνει πρόθυµο να παραχωρήσει τµήµατα της Ιερουσαλήµ στο πλαίσιο ειρηνευτικής συµφωνίας µε τους Παλαιστινίους Το Ισραήλ είναι έτοιµο να παραχωρήσει τµήµατα της Ιερουσαλήµ στο πλαίσιο ειρηνευτικής συµφωνίας µε τους Παλαιστινίους, δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Άµυνας Εχούντ Μπαράκ σε µία σπάνια αναφορά στην ανάγκη διαίρεσης προς όφελος της ειρήνης που έρχεται εν όψει της επανάληψης των απευθείας διαπραγµατεύσεων στην Ουάσινγκτον.Ο Εχούντ Μπαράκ αναφέρει ότι η ανατολική Ιερουσαλήµ θα ανήκει στους Παλαιστινίους. Μια διαίρεση της Ιερουσαλήµ -το καθεστώς της οποίας βρίσκεται στην «καρδιά» της διαµάχης- θα περιλαµβάνει ένα «ειδικό καθεστώς» για τη διαχείριση των πιο ιερών τόπων, υπογραµµίζει σε συνέντευξή του στην ισραηλινή ε- φηµερίδα Haaretz. Ο iσραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαµιν Νετανιάχου έχει δηµόσια αντιταχθεί σε µια διαίρεση της Ιερουσαλήµ και συγκεκριµένα στην παραχώρηση του ανατολικού, αραβικού τοµέα της πόλης, τον οποίο το Ισραήλ κατέλαβε στον Πόλεµο των Έξι Ηµερών το 1967 και προσάρτησε στο έδαφός του. Ωστόσο, η σπάνια αναφορά του Εχούντ Μπαράκ στην ανάγκη διαίρεσης της Ιερουσαλήµ, υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου ίσως προτίθεται να παραχωρήσει µέρη της πόλης προκειµένου να επιτευχθεί ειρηνευτική συµφωνία. «Η δυτική Ιερουσαλήµ και 12 εβρα κές γειτονιές όπου δια- µένουν άνθρωποι θα είναι δικά µας. Οι αραβικές γειτονιές στις οποίες ζουν σχεδόν Παλαιστίνιοι ζουν θα είναι δικές τους» λέει ο αρχηγός του Εργατικού Κόµµατος, ο οποίος συνέβαλε σηµαντικά προκειµένου να διεξαχθεί η υπό τις ΗΠΑ συνάντηση κορυφής µεταξύ Νετανιάχου και Αµπάς. «Θα οριστεί ένα ειδικό καθεστώς µαζί µε συµφωνίες για την Παλιά Πόλη, το Όρος των Ελαιώνων και την Πόλη του αυίδ» αναφέρει ο Μπαράκ. Στην Παλιά Πόλη βρίσκεται το Τέµενος Αλ Ακσά, που αποτελεί τον τρίτο ιερό χώρο του Ισλάµ. Το τέµενος συνορεύει µε το υτικό Τείχος (Τείχος των ακρύων όπως ονοµάζεται από τους εβραίους) ιερό τόπο του ιουδα σµού. Η εφηµερίδα Haaretz σηµειώνει ότι αυτή τη φορά ο Εχούντ Μπαράκ είναι ασυνήθιστα αισιόδοξος για τις προοπτικές επιτυχούς έκβασης της διαπραγµάτευσης. Ο Ισραηλινός υπουργός Άµυνας και πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν γνωρίζει εάν έχει αποδώσει καρπούς η προσπάθειά του να πείσει τον υπερσυντηρητικό Νετανιάχου να διαβεί τον Ρουβίκωνα, λέγοντάς του ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ίσως και γι' αυτό επέλεξε να κάνει αναµφίβολα αξιοσηµείωτες δηλώσεις στη Haaretz, γράφει η ισραηλινή ε- φηµερίδα. Κατέρρευσε οκταώροφο κτίριο στη Ρωσία Ένα οκταώροφο κτίριο που ανακατασκευαζόταν κατέρρευσε στο κέντρο της Αγίας Πετρούπολης, στη βορειοδυτική Ρωσία. Οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι υπάρχουν θύµατα, δήλωσε αξιωµατούχος της τοπικής πτέρυγας του υπουργείου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων. «Τα δοκάρια κατέρρευσαν από τον πρώτο ως τον όγδοο όροφο του κτιρίου. Στο εσωτερικό µπορεί να βρίσκονται άνθρωποι» δήλωσε η Τατιάνα Σκορογκονιούκ, εκπρόσωπος της τοπικής πτέρυγας του υπουργείου. Ήδη στην περιοχή έχουν µεταβεί συνεργεία διάσωσης. Στο κτίριο υπήρχαν γραφεία και καταστήµατα, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό εάν αυτά ήταν κλειστά λόγω των εργασιών. Σχέδιο εξοικονόµησης 80 δισ. ευρώ από τη γερµανική κυβέρνηση Η γερµανική κυβέρνηση υιοθέτησε, εχθές, ένα σχέδιο ε- ξοικονόµησης 80 δισεκατοµµυρίων ευρώ ως το 2014, µε στόχο τη βελτίωση της δηµοσιονοµικής κατάστασης, η ο- ποία έχει επιδεινωθεί εξαιτίας της κρίσης. Το σχέδιο που υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο προβλέπει περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, για παράδειγµα στην αποζηµίωση των ανέργων µακράς διάρκειας και στα επιδόµατα που καταβάλλονται στους γονείς µικρών παιδιών, µειώσεις στον αµυντικό προ πολογισµό, καθώς και την εισαγωγή ενός φόρου στα αεροπορικά εισιτήρια των πτήσεων που ξεκινούν από τη Γερµανία. Ο φόρος αυτός θα είναι 8 ευρώ για τις πτήσεις µικρών α- ποστάσεων, κυρίως εντός της Ευρώπης, 25 ευρώ για προορισµούς µεσαίων αποστάσεων, περιλαµβανοµένης της Μέσης Ανατολής, και 45 ευρώ για τα δροµολόγια µεγάλων αποστάσεων. Ο φόρος, η οποίος αναµένεται ότι θα αποφέρει ένα δισεκατοµµύριο ευρώ ετησίως, θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου Οι αεροπορικές εταιρείες και τα αεροδρόµια έχουν διαµαρτυρηθεί έντονα για την επιβολή του διαβεβαιώνοντας ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά τους. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στη Γερµανία θα συµµετάσχουν επίσης στο σχέδιο οικονοµιών της γερµανικής κυβέρνησης µέσω της αύξησης του οικολογικού φόρου και µιας µεταρρύθµισης της νοµοθεσίας για τις πτωχεύσεις. Η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ είχε παρουσιάσει το πρόγραµµα λιτότητας στις αρχές Ιουνίου και είχε επικριθεί έντονα στη Γερµανία και το εξωτερικό για τις αρνητικές επιπτώσεις του στην οικονοµική ανάκαµψη. Όµως, «αυτή η συζήτηση σταµάτησε», διαβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Οικονοµικών, Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, προσθέτοντας ότι η ανάκαµψη των δηµόσιων οικονοµικών είναι "απαραίτητη προ πόθεση για µια διαρκή οικονοµική ανάπτυξη». ΓΑΜΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΑΜΙΑΝΙ ΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΙ ΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΘΕΝΑ ΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΙΟΥΜΠΟΒ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΙΓΚΑΙ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΖΥΛ ΟΡΝΤΑ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 115 τ.µ. ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΓΚΑΡΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (18.6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN PRIMERA (µοντέλο 1997) 1600 κυβικών µε 116 χλιµ. σε άριστη κατάσταση µε καινούρια λάστιχα (15.7) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Μονοκατοικία στην Ελευσίνα 100 τµ, αυτόνοµη,µε αυλή επι της οδού Αγησιλάου 2 και Τριπτολέµου γωνία. Πληροφορίες : και

13 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á Å ë ë Ü ä á ÈÑÉÁÓÉÏ-13 Βαρίδι οι δαπάνες υγείας του ΙΚΑ, σύµφωνα µε τον υφυπουργό Εργασίας ιαβεβαιώσεις ότι δεν θα ληφθούν νέα µέτρα στο ασφαλιστικό, έδωσε ο υφυπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουµάνης, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν προβλήµατα µε την καταβολή των εισφορών. Επίσης, τονίζει, ότι πρέπει να υπάρξει επειγόντως µείωση των δαπανών υγείας, κυρίως σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ, ενώ παραδέχθηκε ότι υπάρχει καθυστέρηση πληρωµής των οφειλών του ΙΚΑ σε νοσοκοµεία και κλινικές, αποτέλεσµα στο οποίο οδήγησε, όπως εξήγησε ο υφυπουργός, η έκρηξη των δαπανών αυτών. «Όχι δεν θα χρειαστούν νέα µέτρα. Αυτά τα οποία βιώνουµε σήµερα ως µια πραγµατικότητα στα ασφαλιστικά ταµεία, είναι κάτι το οποίο είναι ελεγχόµενο, δεν είναι κάτι που µας έχει ξεφύγει ως φαινόµενο ή ως κατάσταση, απλά προσπαθούµε να εντείνουµε τις προσπάθειες για την καταβολή των εισφορών», τόνισε ο υφυπουργός. εύτερος στόχος «για να ισορροπήσει οικονοµικά το σύστηµα, είναι να περιορίσουµε και την σπατάλη που γίνεται στους κλάδους Υγείας, κάτι που το έχουµε καταφέρει, όσον αφορά το φάρµακο, θα το καταφέρουµε και στις υπόλοιπες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν µε υλικά και γενικά προµήθειες υπηρεσιών Υγείας από τον ε- υρύτερο ηµόσιο τοµέα, αλλά και από τον Ιδιωτικό τοµέα προς τα ταµεία, για να µπορέσουν τα ταµεία να αποκτήσουν ξανά την δυνατότητα αυτοχρηµατοδότησης των δαπανών που καλούνται κάθε χρόνο να πληρώσουν», πρόσθεσε ο κ. Κουτρουµάνης. Μεγάλο πονοκέφαλο αποτελούν κυρίως οι δαπάνες υγείας του ΙΚΑ, ανέφερε ο υφυπουργός. «Εάν δει κανένας τα στοιχεία του, θα διαπιστώσει ότι το έλλειµµα όλο, προέρχεται από την τεράστια αύξηση των δαπανών Υγείας. Βεβαίως, δεν σηµαίνει αυτό ότι πρέπει να γίνει στάση πληρωµών, υπάρχει µια καθυστέρηση πληρωµής των οφειλών του ΙΚΑ και προς τις κλινικές και προς τα νοσοκοµεία, αλλά πρέπει να πούµε ότι σε αυτό το αποτέλεσµα καταλήξαµε από την στιγµή που και η φαρµακευτική περίθαλψη και η περίθαλψη η υγειονοµική είχαν τεράστια αύξηση τα τελευταία 6-7 χρόνια». Σηµαντικές αλλαγές στα δηµόσια έργα Σαρωτικές αλλαγές στον τοµέα παραγωγής δηµοσίων έργων, µελετά το Υπουργείο Υποδοµών, µε στόχο την αντιµετώπιση των σηµειούµενων καθυστερήσεων, αλλά και την αναβάθµιση του τελικού παραγόµενου έργου. Συλλήψεις για απαγωγή καθηγητή στο Ρέθυµνο Σε πέντε νέες συλλήψεις προχώρησε η Αστυνοµία Ρεθύµνου, µε την κατηγορία της συναυτουργίας και συνεργίας στην απαγωγή του 50χρονου καθηγητή Πανεπιστηµίου στο Manchester. Συγκεκριµένα, πρόκειται για δύο Ελληνίδες, ηλικίας 32 και 60 ετών και τρεις Έλληνες, ηλικίας 37, 41 και 43 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι, όπως προέκυψε από την προανάκριση, συµµετείχαν στην προετοιµασία και εκτέλεση της απαγωγής. Οι συλληφθέντες, όλοι τους κάτοικοι Ηρακλείου, µε τη δικογραφία που σχηµατίζεται σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πληµµελειοδικών Λασιθίου. Την απαγωγή αποφάσισε, σχεδίασε και πραγµατοποίησε ο αδερφός της 20χρονης φοιτήτριας Αγγελικής Σταυρουλάκη από την Ασή Γωνιά Χανίων, η οποία εξαφανίσθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2010, διότι εκτιµούσε ότι ο 50χρονος καθηγητής γνώριζε που βρίσκεται η Αγγελική, λόγω της φιλικής σχέσης που διατηρούσε µαζί της. Εξαγορά της ΜΕΒΓΑΛ από τη ΕΛΤΑ Η Vivartia Συµµετοχών ΑΕ ανακοίνωσε την υπογραφή προσυµφώνου εξαγοράς µε την οικογένεια Παπαδάκη - Χατζηθεοδώρου που ελέγχει το 43% της ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, η οποία σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη συµφωνία της Vivartia µε την οικογένεια της Μαίρης Χατζάκου της επιτρέπει, υπό την αίρεση της έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, την απόκτηση µέσω της 100% θυγατρικής της ΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ, ποσοστού τουλάχιστον 57,8% της ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά προβλέπεται να γίνει σε δύο φάσεις: (α) αµέσως µετά την ολοκλήρωση των εγκρίσεων της τροποποίησης του άρθρου 8 του καταστατικού της ΜΕΒΓΑΛ AE που αφορά στη µεταβίβαση των µετοχών της, η ΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ θα αποκτήσει οριστικά το 14,8% της ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ έναντι τιµήµατος περίπου 19,6 ε- κατ. ευρώ από την οικογένεια Μαίρης Χατζάκου, η οποία θα διατηρήσει ποσοστό 13,6% περίπου µε δικαίωµα προαίρεσης για πώλησή του στη Vivartia Συµµετοχών ΑΕ και (β) υπό την προ πόθεση της λήψης της απαραίτητης έγκρισης της αρµόδιας αρχής ανταγωνισµού θα αποκτήσει ποσοστό 43% από την οικογένεια Παπαδάκη-Χατζηθεοδώρου έναντι τιµήµατος 57 εκατ. ευρώ. Η συµφωνία µε την οικογένεια Παπαδάκη-Χατζηθεοδώρου προβλέπει ότι µε δεδοµένη την πρόθεση συγχώνευσης των εταιρειών ΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ και ΜΕΒΓΑΛ AE µετά την ολοκλήρωσή της, η οικογένεια Παπαδάκη-Χατζηθεοδώρου θα έχει δικαίωµα µειοψηφικής συµµετοχής στο νέο εταιρικό σχήµα. H ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των γαλακτοκοµικών από το 1950 και σήµερα αποτελεί την πρώτη γαλακτοβιοµηχανία στη Βόρειο Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών της το 2009 ανήλθε σε 184 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων περίπου σε 11 εκατ. ευρώ. Σύλληψη ειδικού φρουρού για κλοπή και διάθεση προ όντων εγκλήµατος Ειδικός φρουρός που υπηρετεί στην Γενική Αστυνοµική ιεύθυνση Αττικής συνελήφθη χθες από την υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων µαζί µε 43χρονο ιδιώτη, κατηγορούµενοι για κλοπή και διάθεση προ όντων εγκλήµατος από κοινού.οπως ανακοινώθηκε από την Αστυνοµία η υπόθεση αποκαλύφθηκε µετά την καταγγελία ιδιώτη, στις 2 Ιουνίου, σύµφωνα µε την οποία είχαν διαρρήξει το ΙΧ αυτοκίνητο του αδελφού του από το οποίο έκλεψαν µεταξύ άλλων και έναν ακριβό και δυσεύρετο φορητό υπολογιστή. Την καταγγελία έκανε στο Τµήµα Ασφαλείας Ακρόπολης, όπου προσήλθε και πάλι χθες το µεσηµέρι και ανέφερε ότι είχε δει να πωλείται ο συγκεκριµένος υπολογιστής σε αγγελία γνωστής ηλεκτρονικής ιστοσελίδας πώλησης αντικειµένων στο ιαδίκτυο. Ο ιδιώτης έκλεισε ραντεβού µε τους πωλητές και εµφανίστηκαν ο ειδικός φρουρός, 31 ετών ως πωλητής και ο 43χρονος συνεργός του ως ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παραπέµπεται σε δίκη ο δήµαρχος Σοχού Στο Τριµελές Εφετείο Θεσσαλονίκης παραπέµπεται να δικαστεί ο δή- µαρχος Σοχού, Θεοφάνης Παπάς, διότι διοργάνωσε εκδροµή για τα παιδιά του δήµου, χωρίς να διαθέτει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου. Σύµφωνα µε βούλευµα του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών Θεσσαλονίκης, επρόκειτο για εκδροµή που έγινε πέρσι τον Ιούλιο µε το λεωφορείο του δήµου προς τη θαλάσσια περιοχή του Σταυρού, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Παιδί και θάλασσα 2009». Κλιµάκιο της τουριστικής αστυνοµίας προέβη σε έλεγχο του λεωφορείου, που µετέφερε 42 παιδιά και διαπίστωσε ότι ο δήµος δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας τουριστικού γραφείου, που θεωρείται απαραίτητη για τη διοργάνωση εκδροµών. Μαζί µε το δήµαρχο παραπέµφθηκε να δικαστεί και ο οδηγός του λεωφορείου. Υ γ ε ί α Υ γ ε ί α Υ γ ε ί α Υ γ ε ί α Οι µισοί Έλληνες µαθητές τρώνε άσχηµα, αλλά κάνουν αρκετή σωµατική άσκηση, σύµφωνα µε έρευνα καρδιολόγων Σχεδόν οι µισοί µαθητές και µαθήτριες στην Ελλάδα έχουν χαµηλής ποιότητας διατροφή, αλλά ασκούνται σε ικανοποιητικό βαθµό. Πάντως, µόνο το 6% ακολουθούν την παραδοσιακή υγιεινή µεσογειακή διατροφή, σε συνδυασµό µε έντονη σω- µατική άσκηση, όπως διαπίστωσε έρευνα της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστηµίου Αθηνών. Η µελέτη, που δηµοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ευρωπα κής Εταιρίας Καρδιολογίας στη Στοκχόλµη, καθοδηγήθηκε από τον επίκουρο καθηγητή καρδιολογίας Κώστα Τσιούφη, πραγµατοποιήθηκε στη Λεόντειο Σχολή και συµπεριέλαβε περίπου 500 µαθητές (60% αγόρια και 40% κορίτσια) ηλικίας ετών. Οι µαθητές κλήθηκαν να περιγράψουν τη διατροφή τους κατά το περασµένο έτος και ταξινοµήθηκαν σε κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό που ακολουθούσαν την µεσογειακή δίαιτα. Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα (ποσοστό 42%) βρέθηκαν να ακολουθούν πολύ χαµηλής ποιότητας διατροφικές συνήθειες και µόνο 6% είχαν µια συνεπή ποιοτική µεσογει ακή διατροφή. Παράλληλα, η έρευνα κατέγραψε το επίπεδο της σωµατικής άσκησης των µαθητών, ανάλογα µε τη συχνότητα άσκησης µέσα στην εβδοµάδα, τη διάρκεια κάθε δραστηριότητας και την έντασή της. Το συµπέρασµα ήταν ότι µόνο το 7% των αγοριών και των κοριτσιών είχαν πολύ χαµηλό επίπεδο σωµατικής άσκησης, ενώ η µεγάλη πλειονότητα (93%) ασκούνταν από µέτριο µέχρι έντονο βαθµό. Κατά µέσο όρο, βρέθηκε ότι οι µαθητές, στη διάρκεια της εβδοµάδας, αφιέρωναν πέντε ώρες σε αθλητικές δραστηριότητες (διάφορα σπορ) κι άλλες τρεις ώρες σε συναφείς σωµατικές δραστηριότητες. Οι µαθητές που ήσαν πιο "πιστοί" στη µεσογειακή διατροφή ε µφανίζονταν, παράλληλα, να έχουν και πιο έντονη φυσική δραστηριότητα. Εξάλλου, µε βάση τις απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια, διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές παρακολουθούσαν τηλεόραση ή έπαιζαν βιντεοπαιγνίδια δύο ώρες την ηµέρα κατά µέσο όρο. Οι µαθητές µε µεγαλύτερη του µέσου όρου ποιότητα διατροφής βρέθηκαν να δαπανούν σηµαντικά λιγότερη ώρα µπροστά στην τηλεόραση και να αφιερώνουν περισσότερη ώρα για διάβασµα, σε σχέση µε όσους έκαναν κακή διατροφή. Η έρευνα έγινε µε στόχο να προσδιοριστούν οι κατάλληλες παρεµβάσεις στη νεολαία, ώστε να µειωθούν οι κίνδυνοι για µακροπρόθεσµη καρδιαγγειακή νόσο. Ο δρ.τσιαχρής, ένας από τους βασικούς ερευνητές, δήλωσε ότι, σύµφωνα µε τη µελέτη, θα µπορούσαν να προωθηθούν δράσεις που θα ενισχύουν παράλληλα τόσο την υγιεινή διατροφή όσο και την έντονη σωµατική δραστηριότητα µεταξύ των µαθητών.

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα δευτέρου ορόφου 60 τ.µ τριάρι, µε υπόγειο πάρκινγκ, θυροτηλεόραση, αυτόνοµη θέρµανση, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 25. Τηλ. επικοινωνίας (26.8) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο επαγγελµατικός χώρος (γραφεία κλπ.) 90 τ.µ. Καρα σκάκη 34α (έναντι Τεχνικού Λυκε ιου) Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (25.08.) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο νεόδµητο οροφοδιαµέρισµα 4ου ορόφου 90 τ.µ. µε 2 κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, κουζίνα,µπάνιο, wc, τζάκι, ηλιακό, αποθήκη στο υπόγειο και θέση στάθµευσης, αυτόνοµη θέρµανση, στην οδό Καποδιστρίου & Αγ. Μαρίνης (έναντι 1ου Γυµνασίου). Τηλ ώρες από 4-8 µ.µ. (4.8) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο πολυτελής επαγγελµατικός χώρος για γραφε ίο-ιατρείο κ.λπ. 68 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, στον α όροφο, τιµή 350 ευρώ, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 8 (Νοτιοδυτικός Περιφερειακός) άνωθεν της ταβέρνας Ασπρόπυργος. Τηλ (4.8) Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα ήµητρος 101 διαµέρισµα α ορόφου πολυτελούς κατασκευής 100 τ.µ. µε 3 υπνοδωµάτια, ουτρό,κουζίνα, αποθήκη στο υπόγειο, θέση πάρκινγκ, αυτόνοµ θέρµανση. Τηλ (15.7) Ενοικιάζεται στην Ελευσίναδιαµέρισµα β ορόφου 5ετίας 100 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, boiler, τέντες, 2 air condition, wc, µπάνιο, τζάκιθωρακισµένη πόρτα, πολυτελούς κατασκευής. Τιµή 650 ευρώ (κλειστ ό πάρκινγκ και αποθηκευτικός χώρος) (1.9) Ενοικιάζονται στη Γκορυτσά Ασπροπύργου 5 µονοκατοικίες και γκαρσονιέρες διαφόρων τ.µ. Πληροφορίες στο και κα έσποινα (12.7) Ενοικιάζεται στο κέντρο Ασπροπύργου επαγγελµατικός χώρος 150 τ.µ. ύψους 5,20 µ. µε πατάρι 2wc και βιοµηχανικό ρεύµα. Τηλ , (12.7) Ενοικιάζεται κατάστηµα 85 τ. µ.. ισόγειο µε άδεια συνάθροισης κοινού επί της ΠΕΟΑΘ εντός Μάνδρας, ενοίκιο λογικό τηλ. επικοινωνίας (29.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στη Μάνδρα 85 τ.µ. ανεξάρτητη είσοδο, θέση πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, τι- µή λογική. Τη , (22.6) Ενοικιάζεται µονοκατοικία 100 τ.µ. στην Ελευσίνα Αγησιλάου και Τριπτολέµου γωνία. ιαθέτει µεγάλη αυλή και αποθηκευτικό χώρο, σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλέφωνο επικοινωνίας: & (10.6) Ενοικιάζεται διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο (δίπλα στο 1ο Γυµνάσιο) οδός Καποδιστρίου, 4ου ορόφου ρετιρέ µε 2 κρεβ., ηλιακό, υπόγειο πάρκινγκ. Τηλ (8.6) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο,διαµέρισµα τετάρτου ορόφου 60 τ.µ διαθέτει γκαράζ, ηλιακό και αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνο επικοινωνίας (2.6) Ενοικιάζονται γεώτρηση µε άφθονο νερό και 50 στρεµ. χωράφια στο δήµο Πλαταιών και γεώτρηση µε άφθονο νερό και 100 στρέµµατα χωράφια. Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο πλησίον του Εµπορικού Κέντρου διαµέρισµα 54 τ.µ. νεόδµητο του 2009 ενός δωµατίου, επιπλωµένο µε γκαράζ, αυτόνοµη αποθήκη, ηλιακό τριπλής ε νέργειας, τριπλή θωρακισµένη πόρτα, κήπο µε γκαζον, µπόιλερ, τζάκι, πολλά extra. Eνδιαφέροµαι για ιατρούς νοσηλευτές, καθηγητές, σπουδαστές, δηµοσίους υπαλλήλους. Ενοικιάζεται στην τιµή των 450 ευρώ (όµορφο περιβάλλον). Τηλ (31.5) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα πρώτου ορόφου 70 τ.µ. οδός Κολοκοτρώνη 2. Τηλέφωνο επικοινωνίας (27.5) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου, γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών µέτρων επιπλωµένη. Τιµή 280 ευρώ τηλ: , (11.5) Ενοικιάζεται γωνιακό κτίριο στην Ελευσίνα120 τ.µ. µε αυλή πρασίνου 100 τ.µ. σε απόσταση 50 µέτρων από τη θάλασσα. Οδός Μιαούλη 1 και Κανελλοπούλου 23. Επίσης διατίθεται ε- ξοπλισµός εστιατορίου. Τηλέφωνα επικοινωνίας (11.5) Ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τετραγωνικών τετραγωνικών µέτρων περίπου επι της οδού Γεωργίου Παύλου και Παγκάλου γωνία (πλακόστρωτο) στην Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: (30.4) Ενοικιάζεται 1ος όροφος µονοκατοικίας στην Αγία Σωτήρα Μάνδρας, 95 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, Τηλ ( 29.4) ÐÙËÇÓÅÉÓ Πωλείται αυτοκινούµενη Καντίνα σε άριστη κατάσταση, τηλεφωνο επικοινωνίας: /07 ΠΩΛΕΙΤΑΙ Βιοτεχνικός χώρος 514 τετραγωνικών µέτρων µε ά- δεια λειτουργίας και πατάρια 300 τετραγωνικών µέτρων, εντός σχεδίου πόλεως (Γενική Κατοικία). Τηλ και (22.7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καφε-µπαρ (πρώην Πλάτωνας) στην Ελευσίνα µε 30χρονη συνεχή λειτουργία. Τηλέφωνα επικοινωνίας: & (15.6) Πωλείται Οικόπεδο, 1200 τ.µ άρτιο οικοδοµήσιµο, στην περιοχή Σκούρτα ερβενοχωρίων. Τιµή ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας (10/6) Ðùëïýíôáé στον Ασπρόπυργο θέση Άγιος Λουκάς 2 αγροτε- µάχια τ.µ. και 400 τ.µ.. Τηλ (1.6) Πωλείται αυτοκινούµενη καντίνα σε άριστη κατάσταση. Πληροφορίες στο (27.5) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Αγ. Τριάδα: πωλείται αγροτεµάχιο τ.µ ολόκληρο ή τµηµατικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ðùëåßôáé διαµέρισµα 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο στην οδό Αγ. Σοφίας και Θρασυβούλου. Τηλ (21.5) Πωλείται οικόπεδο (εκτός σχεδίου) 396 τ.µ. στους Αγίους Θεοδώρους, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και στη θάλασσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας , τιµή ευρώ. (3.5) ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ελληνίδα µητέρα µη καπνίστρια πεπειραµένη µε συστάσεις, α- ναλαµβάνει υπεύθυνα φύλαξη και φροντίδα παιδιών. Πρω νό απογευµατινό ή βραδυνό. Τηλέφωνο επικοινωνίας ( 25.8) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Φιλόλογος µε εξαετή εµπειρία παραδίδει µαθήµατα δηµοτικούγυµνασίου-λυκείου. Παρέχονται σηµειώσεις και φωτοτυπίες. Τι- µές λογικές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (1.9) Πτυχιούχος του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα για το µάθηµα Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας. Τηλ (27.8) Κάτοχος Proficiency µε πολυετή εµπειρία παραδίδει µαθήµατα αγγλικών σε όλα τα επίπεδα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: και Πτυχιούχος µαθηµατικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα τηλ. ε- πικοινωνίας Παραδίδονται µαθήµατα σε παιδιά δηµοτικού. Τιµές χαµηλές. Τηλέφωνο επικοινωνίας (25.8) Ôå íéêü Ãñáöåßá ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ÌÁÑÉÁ ÄÉÁÌÁÍÔÇ ÊÕÑÉÁÊÏÓ ËÁÔÁÓ ÕËÉÊÁ ÏÉÊÏÄÏÌÙÍ ÔéìÝò ëïãéêýò Ôçë.: Êéí.: ÔÏÐÏÃÑÁÖÉÊÅÓ ÅÖÁÑÌÏÃÅÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ Ð. ÐÇËÉ ÏÓ 28çò Ïêôùâñßïõ 5-7 2ïò üñïöïò - Íßêáéá ÔÇË: ÊÉÍ

15 Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010 ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ-ÉÁÔÑÅÉÁ ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá: Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá 4 ΗΛΙΑΣ Ν. ΑΤΑΛΛΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Τ. Ιατρός Νοσοκοµείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ιατρός Τ.Μ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (πρω νό ωράριο) Συµβάσεις µε ταµεία ηµοσίου, Τ.Υ..Κ., ΝΑΤ, ιπλώµατα Οδηγών. Ωράριο ιατρείου: κάθε µέρα (κατόπιν ραντεβού) εκτός Πέµπτης Σ/κ 6:00 8:30 µ.µ. Τηλ. : , Κιν gmail Nέα διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 16β Ασπρόπυργος 3.5 ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ ÌÅ ÁÊÔÉÍÅÓ LASER 4.9 ÐÁÍÔÁÆÇ ÅÕÇ ØÕ ÏËÏÃÏÓ Áðüöïéôïò ÖéëïóïöéêÞò Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÁÔÏÌÉÊÇ - ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 23, Áóðñüðõñãïò (1ïò üñïöïò) Ôçë Êéí ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë:

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 2 Σεπτεµβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Πληρ. Αθανασόπουλος Νέλσων Ταχ..νση : Πλ.Οικ. Νικολίτσα Ταχ. Κώδ. : 300-08 ΘΕΡΜΟ Τηλέφωνο : 2644360100 F. A. X. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδ:. 11743 Τηλέφ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 25-01-2017 Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ.17407

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ελευθερολακώνων Γύθειο, Τ.Κ. 23200 Πληροφορίες : Κολλιάκου Μπέττυ Τηλ.: 2733360303 Fax. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 13/1-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 163/2015 ΘΕΜΑ : Ανάκληση της αριθ. 108/2015 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-01-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11955 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ Θεσσαλονίκη 23-8-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 23696 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οχι ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου Μάλεμε

Οχι ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου Μάλεμε ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ: Οχι ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου Μάλεμε Δημοσιεύθηκε στις: 27-06-2013 10:09:41 Την έντονη αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Μάλεμε εκφράζει με ψήφισμά του το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2Αυγούστου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2Αυγούστου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2Αυγούστου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ.:15538/4778 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟ ΒΗΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑ 21-07-2016 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 5743 ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Γ. Γεννηµατά 1, Φαρκαδόνα, 42031 Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Χ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 11/25-5-2011 πρακτικό Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 158/2011 Περί αγοράς οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άρµατος. Σήµερα, στις 25 του µήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Σελίδα 1 από 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Λαµία ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Λαµία ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Λαµία 20-12-2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεδρίασε στις 20 εκεµβρίου το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας : ενηµέρωση για την µη απόδοση των ΚΑΠ από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ Χαλκίδα 07/12/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ Χαλκίδα 07/12/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αρ. πρωτ. 2458 Χαλκίδα 07/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΪΝΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ -ΧΑΛΚΙΔΑ (34100) τηλ.:2221061285-86, FAX:61287

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου 2015».

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά το δημοψήφισμα της 5 ης Ιουλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3870/2010 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: /

Αθήνα, 28/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Αρ. Πρωτ: / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ

ΝΕΑ ΗΜΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ 3/10: ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑ ΙΟΥ Πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Γυµνασίου Λιβαδίου, παρουσία του Νοµάρχη Λάρισας κ. Λουκά Κατσαρού, πλήθους κόσµου και µαθητών. Παρευρέθηκαν επίσης η Έπαρχος Ελασσόνας

Διαβάστε περισσότερα

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού

Δ11. Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού Δ11 Προκήρυξη προσλήψεων προσωπικού 113 Λογότυπο & στοιχεία φορέα υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. ΔΗΜΟΥ.. Διεύθυνση: Τηλ:. Fax:. E- mail: /../ Αρ.Πρωτ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 4 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθ. Απoφ.: 90 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)» Στο Πικέρµι σήµερα την 24/7/2003 στα γραφεία του Ν.Π.Ι.. µε

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 40600 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Χανιά 14/05/2012 Αριθµ. Απόφ.:209 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας Αντωνοπούλου 66 Βόλος, T.K. 382 21 Τηλέφωνα: 24210)20483 (Κάθε Δευτέρα 19:00-21:00) 6936)584278 Fax: 24210)20483 e-mail: elme.mag@gmail.com Δευτέρα, 29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Τηλ: 2310556202/727210 Email: dekpam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 378 Πρωτ : 7333 Αριθµ. ιεκπ : 5346 Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Του στόχου 1 του υποέργου 1 της πράξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 7/0/207 Α.Π.:2/327 ιεύθυνση: Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού Ταχ. /νση: Νέα Αγορά, γραφείο 45, Ρόδος 8500 Πληροφορίες: Κυπριώτης Σ. ηµήτρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Π.) «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» 8 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Επικαιρότητα

Αθήνα Επικαιρότητα Επικαιρότητα Αθήνα 8-11-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)- Τμήματα Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννα Ζεϊµπέκη Τηλ.: 2310 798790 e-mail: dir.lri@nagref.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σίνδος, ευτέρα, 23 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014 ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 2014 ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ-Εισαγωγή H Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου) 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 16/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/

784 - Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 169/ Φυσικός φάκελος 3157/101261/ Πρόσκληση : 4708/155641/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ Πολλά και από πολλούς, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Λαµία 14-03-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής Στη Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016

Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/ Αριθμός Απόφασης: 339/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Απόσπασμα Πρακτικού Ν ο 14/24-05-2016 Αριθμός Απόφασης: 339/2016 Στο Ηράκλειο σήμερα Τρίτη 24 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέµα: Προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX:

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11 /05 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 20360/2248 Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα