Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια"

Transcript

1 Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

2 252 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης αποτελεσμάτων χρήσης και των κεφαλαίων των εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ για το Η ανάλυση που ακολουθεί πραγματοποιείται για καθεμία από τις 13 περιφέρειες τις χώρας. Η κατανομή των εμπορικών εταιρειών παρουσιάζεται στον Πίνακα Β1. Το 61,9% των εταιρειών έχουν έδρα την περιφέρεια Αττικής και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 13,2% και η Κρήτη με 4,5%. Πίνακας Β1 Οι ελληνικές εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ: 2010 Κατανομή ανά περιφέρεια Περιφέρεια Αριθμός εταιρειών Ποσοστά % Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 185 2,2 Κεντρική Μακεδονία ,2 Δυτική Μακεδονία 69 0,8 Ήπειρος 128 1,5 Θεσσαλία 258 3,1 Ιόνια Νησιά 119 1,4 Δυτική Ελλάδα 277 3,3 Στερεά Ελλάδα 171 2,1 Αττική ,9 Πελοπόννησος 190 2,3 Βόρειο Αιγαίο 82 1,0 Νότιο Αιγαίο 211 2,5 Κρήτη 371 4,5 Σύνολο xώρας ,0 Πηγή: ICAP DATABAΝΚ

3 Β.1. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης είχαν έδρα 185 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 και αποτελούσαν το 2,2% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών αυτών των νομικών μορφών. Το ενεργητικό τους ήταν το 1,2% των συνολικών κεφαλαίων και οι πωλήσεις τους το 0,9% του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι πωλήσεις το 2010 μειώθηκαν κατά 10,4% και διαμορφώθηκαν σε 614,2 εκατ. Τα μεικτά κέρδη ήταν και αυτά μειωμένα, αλλά μόνο κατά 3,4%. Η ταχύτερη μείωση των πωλήσεων σε σχέση με αυτήν των μεικτών κερδών είχε ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί το ποσοστό μεικτού κέρδους σε 19,8%. Τα λειτουργικά κέρδη εμφάνισαν μικρή μόνο άνοδο, κατά 2,3%, ωστόσο τα καθαρά κέρδη ήταν μειωμένα κατά 10,6% λόγω επιδείνωσης του μη λειτουργικού αποτελέσματος. Το ποσοστό καθαρού κέρδους παρέμεινε αμετάβλητο, σε 0,7%. Ωστόσο ο δείκτης της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, επηρεασμένος από τα αυξημένα ίδια κεφάλαια κατά το 2010, εμφάνισε μικρή μείωση και διαμορφώθηκε σε 2,2%. Τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκαν κατά 8,4% και έφθασαν τα 719,9 εκατ. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε στάσιμη σε 0,9:1. Το πάγιο ενεργητικό διευρύνθηκε κατά 2,9%, ενώ το κυκλοφορούν και τα ρευστά διαθέσιμα κατέγραψαν μείωση. Η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων μειώθηκε, σε 135 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 140 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων της περιφέρειας διευρύνθηκαν κατά 8,7%, ενώ αντίθετα οι υποχρεώσεις εμφανίζουν σημαντική μείωση, κατά 13,6%, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης να περιοριστεί σε 72,2%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις μεσομακροπρόθεσμες αυξήθηκε ελαφρά, σε 3,8:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς τις συνολικές υποχώρησε και διαμορφώθηκε σε 48,2% έναντι 50,1% κατά το Όλοι οι δείκτες ρευστότητας παρουσίασαν μείωση το Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β1 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,5% Πάγιο ενεργητικό 28,5% Κυκλοφορούν ενεργητικό 64,0% 253

4 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β2 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,9 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,7 Διαθέσιμα ,9 Σύνολο ενεργητικού ,4 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,6 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,4 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,4 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων 185-2,6 Πίνακας Β3 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 0,9:1 1,3:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 135 ημ. 140 ημ. 90 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 140 ημ. 132 ημ. 76 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 72,2% 76,6% 76,4% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,8:1 3,4:1 3,3:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 48,2% 50,1% 46,5% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,25 1,26 1,23 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,70 0,75 0,70 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,15 0,18 0,15 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 19,8% 18,4% 14,2% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,7% 0,7% 0,3% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 2,2% 2,7% 1,6% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,4% 2,5% 2,7% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -10,4% -34,2% 50,3% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -8,4% -2,8% 22,8% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων 2,9% -11,1% 22,1% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -3,4% -14,8% 25,5% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -10,6% 65,6% -84,8% -112,6% -18,1% -31,8% 254

5 Β.2. Κεντρική Μακεδονία Στην Κεντρική Μακεδονία είχαν το 2010 την έδρα τους ΑΕ και ΕΠΕ, που αντιπροσωπεύουν το 13,2% του συνόλου των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας. Το ενεργητικό τους κάλυψε μερίδιο 9,6% του συνόλου και οι πωλήσεις τους το 8,5%. Ο κύκλος εργασιών τους εμφάνισε πτώση κατά 11,8%, και διαμορφώθηκε σε 6.033,2 εκατ. Πτώση κατά 13,5% σημείωσαν και τα μεικτά κέρδη, με αποτέλεσμα την οριακή μείωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 20,2%. Το 2010 καταγράφηκαν μεγάλες μειώσεις των λειτουργικών κερδών, κατά 69,3%, με συνέπεια την αναστροφή του καθαρού αποτελέσματος από κέρδη ύψους 110,4 εκατ. σε μικρές ζημίες ( 0,5 εκατ.). Οι εξελίξεις αυτές διαμόρφωσαν τους δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους αλλά και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σε (οριακά) αρνητικά επίπεδα το Το συνολικό ενεργητικό των εταιρειών ήταν 5.633,9 εκατ. το 2010, μειωμένο κατά 5,4%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητά του διατηρήθηκε σταθερή σε 1,1:1. Τα πάγια διευρύνθηκαν κατά 5%, ενώ το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 8,3%. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 123 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων ανήλθε σε 102 ημέρες από 98 ημέρες το Οι υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν κατά 6,9%, ενώ τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν μόνο κατά 1,7%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί η δανειακή επιβάρυνση στο 70,8%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκε σε 5,2:1, ενώ οριακή μείωση, σε 46,9%, παρουσίασε και το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων προς το συνολικό χρέος. Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας επιδεινώθηκαν το τελευταίο έτος, ενώ η χρηματική ρευστότητα παρέμεινε αμετάβλητη. Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β2 Κεντρική Μακεδονία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 6,0% Πάγιο ενεργητικό 28,9% Κυκλοφορούν ενεργητικό 65,0% 255

6 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β4 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,0 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,3 Διαθέσιμα ,1 Σύνολο ενεργητικού ,4 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,7 Υποχρεώσεις ,9 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,8 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,5 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,3 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,5 Αριθμός επιχειρήσεων ,4 Πίνακας Β5 Κεντρική Μακεδονία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,1:1 1,2:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 123 ημ. 128 ημ. 124 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 102 ημ. 98 ημ. 88 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 70,8% 71,9% 73,0% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 5,2:1 5,3:1 5,6:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,9% 47,0% 45,9% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,20 1,22 1,21 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,73 0,78 0,77 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,12 0,12 0,11 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 20,2% 20,6% 20,8% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,01% 1,6% 2,3% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -0,03% 6,6% 10,3% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,8% 3,8% 5,2% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -11,8% -7,7% 5,3% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -5,4% -2,7% 11,7% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων 5,0% 2,4% 13,6% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -13,5% -8,8% 8,7% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -100,5% -35,1% -22,6% -112,6% -18,1% -31,8% 256

7 Β.3. Δυτική Μακεδονία Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είχαν την έδρα τους 69 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ το 2010, ποσοστό 0,8% του συνόλου. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών στα μεγέθη του εγχώριου εμπορίου ήταν πολύ χαμηλή, αφού τόσο το ενεργητικό όσο και οι πωλήσεις τους κάλυπταν μόλις το 0,4% των αντίστοιχων συνολικών μεγεθών. Ο κύκλος εργασιών τους διαμορφώθηκε σε 260,4 εκατ., παρουσιάζοντας πτώση 30,2%, η οποία συνοδεύτηκε από ακόμα μεγαλύτερη πτώση, κατά 33,2%, των μεικτών κερδών, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να συρρικνωθεί σε 13,7%. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος υπήρξε αναστροφή από κέρδη σε ζημίες, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε οριακά θετικό, εξαιτίας και μόνο της διαμόρφωσης των μη λειτουργικών αποτελεσμάτων. Οι εξελίξεις αυτές σχεδόν εκμηδένισαν το ποσοστό καθαρού κέρδους, που διαμορφώθηκε σε μόλις 0,01%, ενώ και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ήταν οριακή (0,1%). Το συνολικό ενεργητικό κατά το 2010 έφθασε τα 227,2 εκατ., μειωμένο σε σχέση με το 2009 κατά 17,6%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των κεφαλαίων περιορίστηκε σε 1,1:1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού κατέγραψαν πτώση, η οποία ήταν εντονότερη στο κυκλοφορούν. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων ελαττώθηκε σε 86 ημέρες, ενώ η διατήρηση αποθεμάτων αυξήθηκε σε 114 ημέρες έναντι 86 ημερών που ήταν το Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν κατά 3,3%, οι υποχρεώσεις όμως κατέγραψαν πτώση 21,9%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να ελαττωθεί και να διαμορφωθεί σε 73,3%. Ο λόγος της βραχυπρόθεσμης προς τη μεσομακροπρόθεσμη επιβάρυνση διαμορφώθηκε σε 2,7:1 έναντι 3,6:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους μειώθηκε σε 41,5%. Όσον αφορά τους δείκτες ρευστότητας, η γενική και η χρηματική ρευστότητα σημείωσαν άνοδο και διαμορφώθηκαν σε 1,37 και 0,15 αντίστοιχα, ενώ η άμεση ρευστότητα μειώθηκε σε 0,66. Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β3 Δυτική Μακεδονία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,0% Πάγιο ενεργητικό 27,0% Κυκλοφορούν ενεργητικό 64,9% 257

8 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β6 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,3 Διαθέσιμα ,6 Σύνολο ενεργητικού ,6 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,9 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,8 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) 32-98,5 Αριθμός επιχειρήσεων 69-14,8 Πίνακας Β7 Δυτική Μακεδονία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,4:1 1,3:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 86 ημ. 93 ημ. 79 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 114 ημ. 86 ημ. 98 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 73,3% 77,2% 78,3% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 2,7:1 3,6:1 3,4:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 41,5% 45,0% 45,7% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,37 1,26 1,21 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,66 0,71 0,62 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,15 0,14 0,14 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 13,7% 14,3% 16,5% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,01% 0,6% 1,4% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 0,1% 3,4% 8,4% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,8% 3,0% 4,6% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -30,2% 12,7% 2,2% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -17,6% 11,7% 0,2% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων -6,6% -0,2% 12,2% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -33,2% -1,9% 10,9% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -98,5% -53,2% -22,7% -112,6% -18,1% -31,8% 258

9 Β.4. Ήπειρος Στην περιφέρεια Ηπείρου είχαν το 2010 έδρα 128 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, που αποτελούσαν το 1,5% των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας. Το ενεργητικό των εταιρειών καθώς και οι πωλήσεις τους κάλυπταν το 0,7% τόσο του συνολικού ενεργητικού όσο και των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους υποχώρησε κατά 6,0% και έφθασε τα 505,7 εκατ., τα δε μεικτά κέρδη υπέστησαν ανάλογη μείωση. Οι προαναφερθείσες μειώσεις ήταν ικανές να γείρουν αποφασιστικά την πλάστιγγα και να μετατρέψουν τον κλάδο σε ζημιογόνο, τόσο στο επίπεδο του λειτουργικού όσο και του καθαρού αποτελέσματος. Το ποσοστό μεικτού κέρδους παρέμεινε αμετάβλητο, σε 15,7%, ενώ οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους αλλά και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε (οριακά) αρνητικά επίπεδα το Το σύνολο του ενεργητικού έφθασε τα 399,4 εκατ., μειωμένο κατά 1,0% σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε σταθερή (1,3:1). Το πάγιο ενεργητικό διευρύνθηκε κατά 5,6%, ενώ το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 3,1%. Η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων παρουσιάζει μικρή αύξηση, κυμαινόμενη σε 81 ημέρες, ενώ η διάρκεια του μέσου χρόνου είσπραξης απαιτήσεων περιορίστηκε σε 77 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 8,0%, σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις που ελαττώθηκαν κατά 4,1%. Συνεπώς η δανειακή επιβάρυνση μειώθηκε σε 72,0%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρέμεινε σταθερός και ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 3,7:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους περιορίστηκε σε 42,3%. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας δεν μεταβλήθηκε, ενώ οι δείκτες άμεσης και χρηματικής ρευστότητας ήταν μειωμένοι σε σύγκριση με το Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β4 Ήπειρος (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,8% Πάγιο ενεργητικό 33,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 57,6% 259

10 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β8 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,5 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,0 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,0 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,0 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,0 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων 128-0,8 Πίνακας Β9 Ήπειρος Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,3:1 1,3:1 1,4:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 77 ημ. 81 ημ. 79 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 81 ημ. 79 ημ. 69 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 72,0% 74,3% 75,1% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,7:1 3,7:1 4,2:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 42,3% 43,5% 42,9% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,17 1,17 1,16 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,63 0,67 0,69 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,17 0,18 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 15,7% 15,7% 15,6% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,01% 1,4% 1,7% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -0,1% 7,1% 9,5% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,0% 3,8% 4,7% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -6,0% -4,0% 13,8% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -1,0% 2,3% 16,5% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων 5,6% 9,3% 16,3% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -6,0% -3,4% 10,8% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -101,0% -21,4% -12,2% -112,6% -18,1% -31,8% 260

11 Β.5. Θεσσαλία Η περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν η έδρα 258 εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010, με τις επιχειρήσεις αυτές να καλύπτουν το 3,1% του συνόλου. Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 1,6% των συνολικών κεφαλαίων και οι πωλήσεις τους αντιστοιχούσαν στο 1,2% των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους ήταν μειωμένος κατά 11,2% και περιορίστηκε σε 870,0 εκατ. Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό, 9,5%, με αποτέλεσμα την ελαφρά αύξηση του ποσοστού μεικτού κέρδους, σε 17,6%. Τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν δραματική επιδείνωση, αφού κατέγραψαν πτώση 97,6%, με συνέπεια τελικά τη μετατροπή του κλάδου σε ζημιογόνο το Συνεπώς οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων κατέστησαν αρνητικοί. Το ενεργητικό των εταιρειών της περιφέρειας διαμορφώθηκε σε 928,6 εκατ., μειωμένο κατά 2,8% σε σχέση με το Η ταχύτερη πτώση των πωλήσεων σε σχέση με του ενεργητικού συντέλεσαν ώστε η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων να ελαττωθεί σε 0,9:1. Τα πάγια αυξήθηκαν κατά 2,3%, εν αντιθέσει με το κυκλοφορούν, το οποίο μειώθηκε κατά 3,9%. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων εμφάνισε οριακή αύξηση (123 ημέρες), ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων περιορίστηκε σε 101 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 4,3%, ενώ οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν κατά 5,7%. Ως αποτέλεσμα, η δανειακή επιβάρυνση σημείωσε πτώση και διαμορφώθηκε σε 68,9%. Ο λόγος του βραχυπρόθεσμου προς το μεσομακροπρόθεσμο χρέος μειώθηκε σε 3,1:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος περιορίστηκε σε 56,8%. Η χρηματική και η άμεση ρευστότητα επιδεινώθηκαν, ενώ η γενική παρέμεινε αμετάβλητη. Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β5 Θεσσαλία (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 4,9% Πάγιο ενεργητικό 38,3% Κυκλοφορούν ενεργητικό 56,8% 261

12 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β10 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,3 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,9 Σύνολο ενεργητικού ,8 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,7 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,5 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,2 Αριθμός επιχειρήσεων 258-2,3 Πηγή: ΙCAP DATABANΚ Πίνακας Β11 Θεσσαλία Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 1,0:1 1,1:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 123 ημ. 121 ημ. 119 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 101 ημ. 103 ημ. 96 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 68,9% 71,0% 74,1% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,1:1 3,2:1 4,5:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 56,8% 58,1% 54,8% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,18 1,18 1,15 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,70 0,74 0,70 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,10 0,12 0,12 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,6% 17,3% 18,2% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,05% 0,8% 2,0% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -0,1% 2,9% 8,4% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,0% 2,9% 4,5% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -11,2% -12,4% 10,2% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -2,8% -7,7% 13,0% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων 2,3% 11,9% 15,1% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -9,5% -16,8% 12,3% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -105,2% -64,1% 11,7% -112,6% -18,1% -31,8% 262

13 Β.6. Ιόνια Νησιά Το 2010 στην περιφέρεια των Ιονίων Νήσων είχαν έδρα 119 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, το 1,4% του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων αυτής της νομικής μορφής. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 0,5% του συνολικού και οι πωλήσεις τους επίσης στο 0,5% του συνολικού κύκλου εργασιών. Το 2010 ο κύκλος εργασιών των εταιρειών της περιφέρειας ήταν μειωμένος κατά 9,9%, σε 327,8 εκατ., ενώ με ελαφρά χαμηλότερο ρυθμό, κατά 8,7%, μειώθηκαν τα μεικτά κέρδη, με αποτέλεσμα την (οριακή) βελτίωση του ποσοστού μεικτού κέρδους, σε 17,2%. Τα λειτουργικά κέρδη κατέγραψαν πτώση κατά 57,9%, η δε επιδείνωση του λειτουργικού αποτελέσματος ήταν αρκετή για να ανατρέψει το πρότερο κερδοφόρο αποτέλεσμα σε (οριακά) ζημιογόνο το Ως εκ τούτου οι δείκτες του ποσοστού καθαρού κέρδους και της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα. Τα συνολικά κεφάλαια έπειτα από μικρή μείωση (-1,5%) διαμορφώθηκαν σε 309,2 εκατ. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού μειώθηκε και πάλι σε 1,1:1. Τα πάγια περιορίστηκαν κατά 1,3%, ενώ το κυκλοφορούν ήταν ελάχιστα αυξημένο το Τόσο η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων όσο και ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων αυξήθηκαν και διαμορφώθηκαν σε 95 και 88 ημέρες αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 4,9%, ενώ οι υποχρεώσεις εμφάνισαν οριακή αύξηση, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να επεκταθεί σε 68,8%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκε αισθητά σε 4,4:1, ενώ ελαφρά αυξημένο ήταν το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο σύνολο του χρέους (40,8%). Τέλος, η άμεση ρευστότητα παρέμεινε αμετάβλητη, η γενική ρευστότητα αυξήθηκε σε 1,20, ενώ η χρηματική ελαττώθηκε σε 1,15. Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β6 Ιόνια Nησιά (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 8,0% Πάγιο ενεργητικό 32,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 59,4% 263

14 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β12 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,3 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,3 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,9 Υποχρεώσεις ,2 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,9 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,7 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,9 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,8 Αριθμός επιχειρήσεων 119-2,5 Πίνακας Β13 Ιόνια Νησιά Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,2:1 1,3:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 88 ημ. 80 ημ. 75 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 95 ημ. 88 ημ. 85 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 68,8% 67,7% 69,1% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,4:1 5,4:1 6,8:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 40,8% 39,2% 39,6% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,20 1,18 1,11 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,61 0,61 0,58 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,15 0,17 0,13 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,2% 17,0% 15,8% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,3% 1,1% 0,9% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -0,9% 3,8% 3,7% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,4% 3,2% 3,5% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -9,9% -6,8% -5,2% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -1,5% 5,7% -8,1% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων -1,3% 3,5% -0,1% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -8,7% 0,1% -8,0% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -121,8% 14,3% -61,3% -112,6% -18,1% -31,8% 264

15 Β.7. Δυτική Ελλάδα Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχαν την έδρα τους 277 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ το 2010, το 3,3% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών της χώρας. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 1,5% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους στο 1,2% των συνολικών πωλήσεων. Οι πωλήσεις κατέγραψαν απότομη πτώση (-20,2%) και διαμορφώθηκαν σε 826,1 εκατ. Ο ρυθμός μείωσης των μεικτών κερδών ωστόσο ήταν ελαφρά χαμηλότερος, με αποτέλεσμα τη μικρή βελτίωση του ποσοστού μεικτού κέρδους, σε 19,3%. Περαιτέρω, τα λειτουργικά και τα καθαρά κέρδη εμφάνισαν δραστικότατη μείωση, κατά 91,8% και 85,6% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα σχεδόν να εκμηδενιστεί το ποσοστό καθαρού κέρδους, το οποίο διαμορφώθηκε σε 0,3%. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων συνέχισε να επιδεινώνεται και διαμορφώθηκε σε μόλις 1,0%. Το ενεργητικό των εταιρειών περιορίστηκε αισθητά, κατά 6,0%, και έφτασε τα 879,7 εκατ. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων συνέχισε να κινείται πτωτικά και διαμορφώθηκε σε 0,9:1. Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού κατέγραψαν μείωση το 2010, με εντονότερη εκείνη των ρευστών διαθεσίμων. Η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων και η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων αυξήθηκαν αισθητά, σε 108 και σε 118 ημέρες αντίστοιχα. Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν κατά 2,3%, ενώ το συνολικό χρέος συρρικνώθηκε κατά 7,7%, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανειακής επιβάρυνσης να μειωθεί σε 67,5%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρέμεινε πρακτικά σταθερός και διαμορφώθηκε σε 4,0:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων υποχώρησε στο 46,0%. Η γενική ρευστότητα αυξήθηκε, ενώ οι δείκτες της άμεσης και της χρηματικής ρευστότητας επιδεινώθηκαν το Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β7 Δυτική Ελλάδα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 5,7% Πάγιο ενεργητικό 31,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 62,6% 265

16 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β14 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,6 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,5 Διαθέσιμα ,9 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,7 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,2 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,8 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων 277-2,5 Πίνακας Β15 Δυτική Ελλάδα Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 0,9:1 1,1:1 1,2:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 118 ημ. 105 ημ. 110 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 108 ημ. 93 ημ. 84 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 67,5% 68,7% 70,2% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,0:1 4,1:1 5,4:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 46,0% 47,0% 47,4% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,27 1,26 1,21 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,70 0,73 0,73 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,14 0,16 0,14 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 19,3% 19,1% 18,7% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,3% 1,8% 2,2% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 1,0% 6,5% 8,5% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,3% 4,0% 4,9% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -20,2% -6,1% 11,0% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -6,0% -0,9% 18,7% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων -2,6% 7,5% 33,1% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -19,2% -4,3% 15,5% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -85,6% -21,1% -13,8% -112,6% -18,1% -31,8% 266

17 Β.8. Στερεά Ελλάδα Στην περιφέρεια είχαν το 2010 έδρα 171 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ, το 2,1% του συνόλου της χώρας. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 1,0% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους στο 0,8% των συνολικών πωλήσεων. Επισημαίνεται ότι ο ενοποιημένος ισολογισμός της περιφέρειας επηρεάζεται αισθητά από την απουσία από το δείγμα εταιρείας με σημαντικές ζημίες (λόγω καθυστέρησης δημοσίευσης ισολογισμού). Εάν υπολογίζονταν τα αντίστοιχα μεγέθη της για το 2009, τότε αντί για βελτίωση της κερδοφορίας θα προέκυπτε επιδείνωση τόσο του λειτουργικού όσο και του καθαρού αποτελέσματος. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών αυτών κατέγραψε πτώση 15,0% και έφτασε σε 585,3 εκατ. Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν με αισθητά χαμηλότερο ρυθμό, κατά 9,9%, ως εκ τούτου το ποσοστό μεικτού κέρδους σημείωσε μικρή βελτίωση, σε 17,3%. Το 2010 τόσο τα λειτουργικά όσο και τα καθαρά κέρδη εμφανίζουν μεγάλες ποσοστιαίες αυξήσεις, κατά 128,6% και 26,3% αντίστοιχα, παρ όλα αυτά ως απόλυτα μεγέθη κυμάνθηκαν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Δεδομένων των παραπάνω εξελίξεων, ο δείκτης του ποσοστού καθαρού κέρδους παρέμεινε θετικός, κυμαινόμενος όμως σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα (0,6%). Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, παρά τη μικρή βελτίωση του δείκτη, παρέμεινε ιδιαίτερα χαμηλή (1,9%). Τα κεφάλαια των εταιρειών της περιφέρειας συρρικνώθηκαν κατά 7,9% και το σύνολο ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 609,1 εκατ. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των συνολικών κεφαλαίων παρέμεινε αμετάβλητη (1,0:1). Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού μειώθηκαν το Τα πάγια και το κυκλοφορούν ενεργητικό περιορίστηκαν κατά 6,2% και 8,1% αντίστοιχα. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων καθώς και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκαν σε 123 και 104 ημέρες αντίστοιχα. Τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν κατά 4,9%, όμως ο ρυθμός μείωσης των υποχρεώσεων ήταν εντονότερος, κατά 9,2%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να μειωθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα, σε 70,1%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διευρύνθηκε σε 3,5:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων μειώθηκε αισθητά, σε 47,3%. Τέλος, όλοι οι δείκτες ρευστότητας κατέγραψαν μείωση το Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β8 Στερεά Ελλάδα (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 6,3% Πάγιο ενεργητικό 34,0% Κυκλοφορούν ενεργητικό 59,7% 267

18 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β16 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,2 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,4 Σύνολο ενεργητικού ,9 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,9 Υποχρεώσεις ,2 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,0 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,9 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,6 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων 171-2,3 Πίνακας Β17 Στερεά Ελλάδα Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,0:1 1,0:1 1,2:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 123 ημ. 117 ημ. 107 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 104 ημ. 96 ημ. 89 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 70,1% 71,1% 73,0% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,5:1 2,9:1 3,8:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 47,3% 51,7% 50,6% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,21 1,26 1,22 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,71 0,77 0,71 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,12 0,13 0,11 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 17,3% 16,3% 17,2% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,6% 0,4% 2,3% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 1,9% 1,4% 9,9% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,3% 2,5% 5,0% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -15,0% -5,1% 7,5% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -7,9% 7,2% 15,0% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων -6,2% 21,1% 33,3% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -9,9% -10,3% 5,0% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών 26,3% -83,9% -24,2% -112,6% -18,1% -31,8% 268

19 Β.9. Αττική Ο αριθμός των εμπορικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ που είχαν έδρα στην περιφέρεια Αττικής το 2010 ανήλθε σε 5.141, αποτελώντας το 61,9% του συνόλου, γεγονός ενδεικτικό της υψηλής γεωγραφικής συγκέντρωσης της εμπορικής δραστηριότητας. Το ενεργητικό τους κάλυπτε το 78,9% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους το 81,2% των συνολικών πωλήσεων. Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης ήταν οδυνηρές για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας αυτής, αφού ο κύκλος εργασιών ήταν πτωτικός, η κερδοφορία ανατράπηκε και τα συνολικά κεφάλαια μειώθηκαν αισθητά. Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις έφθασαν τα ,6 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 9,7%, τα δε μεικτά κέρδη κατέγραψαν πτώση 15,8%. Η ταχύτερη μείωση των μεικτών κερδών σε σύγκριση με εκείνη του κύκλου εργασιών είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να μειωθεί σε 20,7%. Η λειτουργική κερδοφορία υπέστη δραστική μείωση, κατά 86,8%, γεγονός που επέδρασε καθοριστικά και οδήγησε στην εντυπωσιακή αναστροφή του αποτελέσματος από κέρδη υψηλότερα των 1,4 δισ. το σε ζημίες ύψους 239,5 εκατ. το Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως συνέπεια οι δείκτες τόσο του ποσοστού καθαρού κέρδους όσο και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων να διαμορφωθούν σε αρνητικά επίπεδα, ενώ εντυπωσιακή ήταν η επιδείνωση του δεύτερου δείκτη, ο οποίος απώλεσε σχεδόν 14,5 ποσοστιαίες μονάδες μόνο το τελευταίο έτος. Τα συνολικά κεφάλαια περιορίστηκαν σε ,6 εκατ., μειωμένα κατά 6,4%, σε σχέση με το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού επιβραδύνθηκε σε 1,2:1. Το πάγιο ενεργητικό διευρύνθηκε κατά 2,5%, ενώ αντίθετα το κυκλοφορούν μειώθηκε κατά 9,1%. Η μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων περιορίστηκε σε 69 ημέρες, και η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων από 115 ημέρες το 2009 σε 101 ημέρες το Τα ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις συρρικνώθηκαν, κατά 9,4% και 5,4% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να διευρυνθεί σε 76,5%. Ο λόγος των βραχυπρόθεσμων προς τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις επεκτάθηκε σε 4,0:1, ενώ αυξήθηκε αισθητά το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος, σε 45,7%. Η γενική και η άμεση ρευστότητα παρουσίασαν μείωση, ενώ η χρηματική ρευστότητα βελτιώθηκε το Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β 1. Όπως προέκυψε στην αντίστοιχη περσινή ανάλυση. Διάγραµµα Β9 Αττική (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 6,7% Πάγιο ενεργητικό 31,1% Κυκλοφορούν ενεργητικό 62,1% 269

20 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β18 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,5 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,9 Σύνολο ενεργητικού ,4 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,4 Υποχρεώσεις ,4 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,7 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,8 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,3 Αριθμός επιχειρήσεων ,8 Πίνακας Β19 Αττική Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,2:1 1,3:1 1,4:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 101 ημ. 115 ημ. 105 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 69 ημ. 72 ημ. 64 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 76,5% 75,7% 76,1% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,0:1 3,5:1 3,7:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 45,7% 42,7% 44,2% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,12 1,21 1,21 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,72 0,83 0,79 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,16 0,13 0,11 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 20,7% 22,1% 20,8% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους -0,4% 2,3% 2,4% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων -2,2% 12,2% 14,3% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 1,2% 4,6% 5,5% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -9,7% -10,8% 4,8% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -6,4% -1,7% 8,0% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων 2,5% 2,2% 16,0% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -15,8% -4,9% 3,2% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -116,3% -14,7% -32,9% -112,6% -18,1% -31,8% 270

21 Β.10. Πελοπόννησος Στην περιφέρεια Πελοποννήσου είχαν έδρα 190 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ το 2010, ποσοστό 2,3% του συνόλου των ΑΕ και ΕΠΕ του εμπορίου. Το ενεργητικό τους αντιστοιχούσε στο 0,9% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις επίσης στο 0,9% των συνολικών πωλήσεων. Ο κύκλος εργασιών τους κατέγραψε πτώση (-15,1%) και διαμορφώθηκε σε 627,0 εκατ., τα δε μεικτά κέρδη τους εμφάνισαν αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να παραμείνει αμετάβλητο, σε 14,1%. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν δραστικά, κατά 49,7%, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την απότομη πτώση, κατά 45,8%, των καθαρών κερδών. Η επιδείνωση της κερδοφορίας επέφερε τη μείωση του ποσοστού καθαρού κέρδους σε 0,9%, καθώς και τη συρρίκνωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων, που διαμορφώθηκε σε 3,7% (έναντι αντίστοιχου δείκτη 7,7% το 2009). Το 2010 η εξέλιξη των συνολικών κεφαλαίων των εταιρειών της περιφέρειας ήταν και πάλι φθίνουσα. Το ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 502,7 εκατ., σημειώνοντας μείωση 3,5%. Η ταχύτερη μείωση του κύκλου εργασιών είχε ως αποτέλεσμα η κυκλοφοριακή ταχύτητα των κεφαλαίων να μειωθεί σε σχέση με το 2009 σε 1,2:1. Τα πάγια διευρύνθηκαν κατά 5,3%, ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό ελαττώθηκε κατά 7,0%. Ο μέσος χρόνος είσπραξης απαιτήσεων επεκτάθηκε σε 98 ημέρες, ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων παρέμεινε σταθερή σε 74 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 12,3%, ενώ οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν κατά 9,1%. Ως αποτέλεσμα, η δανειακή επιβάρυνση μειώθηκε σημαντικά σε 69,5%. Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς τις μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκε, ενώ και το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος εμφάνισε ελαφρά αύξηση και ανήλθε σε 37,5%. Όλοι οι δείκτες ρευστότητας κατέγραψαν άνοδο. Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β10 Πελοπόννησος (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,5% Πάγιο ενεργητικό 32,6% Κυκλοφορούν ενεργητικό 59,9% 271

22 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β20 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,3 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,0 Διαθέσιμα ,0 Σύνολο ενεργητικού ,5 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,3 Υποχρεώσεις ,1 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,1 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,7 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,8 Αριθμός επιχειρήσεων 190 0,0 Πίνακας Β21 Πελοπόννησος Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,2:1 1,4:1 1,5:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 98 ημ. 93 ημ. 92 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 74 ημ. 74 ημ. 69 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 69,5% 73,8% 78,0% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,2:1 4,9:1 5,5:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 37,5% 36,9% 44,5% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,20 1,14 1,09 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,74 0,72 0,68 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,14 0,13 0,11 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 14,1% 14,1% 13,6% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,9% 1,4% 1,0% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 3,7% 7,7% 6,7% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,8% 3,7% 3,9% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -15,1% -14,6% -0,3% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -3,5% -10,9% 4,0% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων 5,3% -5,0% 17,8% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -15,2% -11,7% 4,6% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -45,8% 22,2% -38,0% -112,6% -18,1% -31,8% 272

23 Β.11. Βόρειο Αιγαίο Στην περιφέρεια είχαν το 2010 την έδρα τους 82 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ, ποσοστό 1,0% του συνόλου. Το ενεργητικό τους κάλυψε το 0,3% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις τους επίσης το 0,3% των συνολικών πωλήσεων του εμπορίου. Ο κύκλος εργασιών των εταιρειών της συγκεκριμένης περιφέρειας υποχώρησε κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 225,7 εκατ. Τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν αλλά με αρκετά χαμηλότερο ρυθμό, 4,2%, με συνέπεια το ποσοστό μεικτού κέρδους να βελτιωθεί σε 18,9% το Τόσο τα λειτουργικά όσο και τα καθαρά κέρδη εμφάνισαν σημαντική πτώση, κατά 71,0% και 71,6% αντίστοιχα, με αποτέλεσμα το ποσοστό καθαρού κέρδους να περιοριστεί στο 0,5%. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε δραστικά, από 5,3 το 2009 σε 1,4% το Τα συνολικά κεφάλαια των εταιρειών της περιφέρειας ανήλθαν το 2010 σε 199,4 εκατ., διευρυμένα κατά 4,0%. Η μείωση των πωλήσεων σε συνδυασμό με την άνοδο του ενεργητικού είχαν ως αποτέλεσμα η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού να μειωθεί σε 1,1:1. Το πάγιο ενεργητικό διευρύνθηκε κατά 4,3% και το κυκλοφορούν κατά 3,7%. Τόσο η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων όσο και η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων αυξήθηκαν ανερχόμενες σε 87 ημέρες η καθεμία. Τα ίδια κεφάλαια των εταιρειών διευρύνθηκαν κατά 4,8% και οι υποχρεώσεις κατά 3,6%. Τούτο οδήγησε σε μικρή μείωση της δανειακής επιβάρυνσης, σε 63,3% το Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκε σε 3,5:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος αυξήθηκε σε 48,2%. Η γενική και η χρηματική ρευστότητα αυξήθηκαν, ενώ η άμεση μειώθηκε. Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β11 Βόρειο Αιγαίο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 9,9% Πάγιο ενεργητικό 31,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 58,4% 273

24 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β22 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,3 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,7 Διαθέσιμα ,5 Σύνολο ενεργητικού ,0 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,8 Υποχρεώσεις ,6 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,6 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,2 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,0 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,6 Αριθμός επιχειρήσεων 82-4,7 Πίνακας Β23 Βόρειο Αιγαίο Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,3:1 1,1:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 87 ημ. 83 ημ. 124 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 87 ημ. 82 ημ. 97 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 63,3% 63,6% 67,3% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,5:1 3,6:1 4,7:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 48,2% 46,3% 45,4% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,39 1,37 1,30 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,75 0,79 0,82 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,21 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 18,9% 18,1% 22,0% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,5% 1,5% 1,4% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 1,4% 5,3% 4,4% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,5% 3,6% 3,9% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -8,6% 12,3% -7,7% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού 4,0% -8,0% 12,3% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων 4,3% 3,5% 15,0% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -4,2% -7,7% 0,0% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -71,6% 23,0% -54,6% -112,6% -18,1% -31,8% 274

25 Β.12. Νότιο Αιγαίο Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είχαν έδρα 211 εμπορικές εταιρείες ΑΕ και ΕΠΕ το 2010, το 2,5% του συνόλου. Το ενεργητικό τους καλύπτει το 1,1% του συνολικού ενεργητικού και ο κύκλος εργασιών τους το 1,5% των συνολικών πωλήσεων των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ της χώρας. Επισημαίνεται ότι ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των εταιρειών της περιφέρειας αυτής επηρεάζεται σημαντικά από μία συγκεκριμένη εταιρεία. Εάν η επιχείρηση αυτή εξαιρεθεί, τότε αντί αύξησης θα προέκυπτε μικρή μείωση (-3%) στις συνολικές πωλήσεις. Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.043,9 εκατ., αυξημένες κατά 4,3% έναντι του Αντίθετα, τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν κατά 10,1%, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του ποσοστού μεικτού κέρδους σε 10,3%. Τα λειτουργικά κέρδη για το 2010 παρουσίασαν πτώση κατά 47,0%, ωστόσο τα καθαρά υποχώρησαν μόνο κατά 13,7% λόγω βελτίωσης του μη λειτουργικού αποτελέσματος. Το ποσοστό καθαρού κέρδους περιορίστηκε σε 1,1% και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σε 6,1%, έναντι αντίστοιχης 7,5% το Τα συνολικά κεφάλαια ανήλθαν σε 652,2 εκατ., διευρυμένα κατά 4,6% το Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητη (1,6:1). Το πάγιο ενεργητικό αυξήθηκε κατά 4,5% και το κυκλοφορούν κατά 6,9%. Η μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων παρέμεινε σταθερή (78 ημέρες), ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης των αποθεμάτων μειώθηκε αισθητά και διαμορφώθηκε στις 44 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια και οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 5,4% και 4,3% αντίστοιχα. Συνεπώς η δανειακή επιβάρυνση σημείωσε μικρή μείωση, σε 71,3%. Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν μεταβλήθηκε, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων περιορίστηκε σε 48,8%. Ο δείκτης γενικής ρευστότητας εμφάνισε οριακή άνοδο, ενώ η άμεση και η χρηματική ρευστότητα υποχώρησαν το Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β12 Νότιο Αιγαίο (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 7,8% Πάγιο ενεργητικό 34,4% Κυκλοφορούν ενεργητικό 57,7% 275

26 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β24 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,5 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,9 Διαθέσιμα ,3 Σύνολο ενεργητικού ,6 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,4 Υποχρεώσεις ,3 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,3 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,1 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,0 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,7 Αριθμός επιχειρήσεων 211-4,1 Πίνακας Β25 Νότιο Αιγαίο Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,6:1 1,6:1 1,7:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 78 ημ. 78 ημ. 74 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 44 ημ. 50 ημ. 45 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 71,3% 71,5% 72,2% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 4,4:1 4,5:1 5,1:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 48,8% 49,2% 45,9% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,13 1,12 1,11 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,73 0,74 0,69 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,14 0,16 0,13 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 10,3% 12,0% 12,4% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους 1,1% 1,3% 1,6% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 6,1% 7,5% 9,9% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 4,2% 4,4% 5,4% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων 4,3% -5,9% 17,1% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού 4,6% -2,0% 21,0% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων 4,5% 2,5% 23,8% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -10,1% -9,0% 14,8% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -13,7% -23,9% -6,8% -112,6% -18,1% -31,8% 276

27 Β.13. Κρήτη Το 2010 στην περιφέρεια Κρήτης δραστηριοποιούνταν 371 εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ, που αντιστοιχούσαν στο 4,5% του συνόλου των εμπορικών εταιρειών της χώρας. Το ενεργητικό τους αντιστοιχεί στο 2,2% του συνολικού ενεργητικού και οι πωλήσεις στο 2,0% του συνολικού κύκλου εργασιών. Οι πωλήσεις κατέγραψαν πτώση 15,5% και διαμορφώθηκαν σε 1.457,3 εκατ. Ωστόσο τα μεικτά κέρδη μειώθηκαν με πολύ βραδύτερο ρυθμό, 2,8%, με αποτέλεσμα το ποσοστό μεικτού κέρδους να βελτιωθεί σε 19,5%. Τόσο τα λειτουργικά όσο και τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν δραματικά, κατά 61,5% και 66,0% αντίστοιχα. Το ποσοστό καθαρού κέρδους σχεδόν εκμηδενίστηκε και διαμορφώθηκε σε 0,2%. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ήταν επίσης δραστικά μειωμένη (0,8%). Το ενεργητικό των εταιρειών περιορίστηκε σε 1.296,7 εκατ., σημειώνοντας πτώση σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 16,1%. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού παρέμεινε στάσιμη (1,1:1). Τόσο τα καθαρά πάγια όσο και το κυκλοφορούν μειώθηκαν κατά 8,7% και 22,1% αντίστοιχα. Η μέση διάρκεια είσπραξης διαμορφώθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα (86 ημέρες), ενώ η μέση διάρκεια διατήρησης αποθεμάτων επεκτάθηκε σε 89 ημέρες. Τα ίδια κεφάλαια ήταν μειωμένα κατά 5%, ενώ οι υποχρεώσεις μειώθηκαν με υψηλότερο ρυθμό, κατά 19,4%, με αποτέλεσμα η δανειακή επιβάρυνση να μειωθεί σημαντικά, σε 74,5%. Ο λόγος βραχυπρόθεσμων προς μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε σε 3,5:1, ενώ το μερίδιο των τραπεζικών υποχρεώσεων στο συνολικό χρέος περιορίστηκε σε 45,1%. Η γενική και η χρηματική ρευστότητα παρουσίασαν μικρή αύξηση, ενώ αντίθετα στην άμεση παρατηρήθηκε και πάλι μείωση. Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα Β Διάγραµµα Β13 Κρήτη (διάρθρωση ενεργητικού=100%) Διαθέσιµα 6,4% Πάγιο ενεργητικό 35,7% Κυκλοφορούν ενεργητικό 57,9% 277

28 2011 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Πίνακας Β26 Ενοποιημένος ισολογισμός ('000 ) Ενεργητικό /2009 %Δ Πάγιο ενεργητικό ,7 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,1 Διαθέσιμα ,8 Σύνολο ενεργητικού ,1 Παθητικό Ίδια κεφάλαια ,0 Υποχρεώσεις ,4 Αποτελέσματα χρήσης Κύκλος εργασιών ,5 Μεικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη ή ζημίες) ,8 Λειτουργικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) ,5 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων (κέρδη ή ζημίες) ,0 Αριθμός επιχειρήσεων 371-5,4 Πίνακας Β27 Κρήτη Δείκτες δραστηριότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 1,1:1 1,1:1 1,2:1 1,2:1 1,3:1 1,4:1 Είσπραξη απαιτήσεων 86 ημ. 108 ημ. 115 ημ. 102 ημ. 115 ημ. 106 ημ. Διατήρηση αποθεμάτων 89 ημ. 85 ημ. 73 ημ. 74 ημ. 76 ημ. 67 ημ. Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων Περιφέρεια Σύνολο χώρας Δανειακή επιβάρυνση 74,5% 77,5% 80,3% 75,3% 75,0% 75,7% Βραχυπρόθεσμη επιβάρυνση 3,5:1 3,9:1 4,4:1 4,1:1 3,7:1 3,9:1 Τραπεζική επιβάρυνση 45,1% 49,0% 48,7% 45,9% 43,7% 44,8% Δείκτες ρευστότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Γενική ρευστότητα 1,11 1,09 1,07 1,14 1,21 1,21 Άμεση ρευστότητα 0,57 0,62 0,64 0,72 0,81 0,78 Χρηματική ρευστότητα 0,12 0,08 0,07 0,15 0,13 0,11 Δείκτες αποδοτικότητας Περιφέρεια Σύνολο χώρας Ποσοστό μεικτού κέρδους 19,5% 17,0% 16,5% 20,2% 21,4% 20,3% Ποσοστό καθαρού κέρδους 0,2% 0,5% 1,2% -0,3% 2,1% 2,3% Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 0,8% 2,3% 7,4% -1,4% 10,6% 13,0% Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων 2,6% 3,2% 4,5% 1,4% 4,4% 5,4% Δείκτες μεγέθυνσης Περιφέρεια Σύνολο χώρας Μεταβολή πωλήσεων -15,5% -13,2% 4,1% -10,2% -10,5% 5,4% Μεταβολή ενεργητικού -16,1% -8,3% 14,5% -6,3% -1,9% 9,0% Μεταβολή παγίων -8,7% 0,8% 29,3% 2,2% 2,5% 16,5% Μεταβολή μεικτών κερδών -2,8% -10,8% 8,0% -15,1% -5,6% 4,2% Μεταβολή καθαρών κερδών -66,0% -67,7% -33,1% -112,6% -18,1% -31,8% 278

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015

Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3 Tα οικονοµικά αποτελέσµατα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηµατοδότηση των εµπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2015 3.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται και αναλύονται τα οικονομικά αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2012 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2010 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014

Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2014 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2011 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013

3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3 Η γενική εικόνα του ελληνικού εμπορίου: Tα οικονομικά αποτελέσματα, η κεφαλαιουχική διάρθρωση και η χρηματοδότηση των εμπορικών ΑΕ και ΕΠΕ το 2013 3.1. Εισαγωγή Γενική εικόνα Στο Μέρος αυτό παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 Δελτίο Τύπου ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 14.223 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν » Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Θετικά τα αποτελέσματα των Ισολογισμών που έκλεισαν 30.6.2015» Αναμφισβήτητα οι εξελίξεις στην Ελλάδα το 2015 ήταν καταιγιστικές, ιδιαίτερα στο οικονομικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2012/2011 Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της οποίας ξεπέρασε τις πλέον απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». Το ποσοστό ανεργίας στο Β τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 27,1%,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΕΜΠΟΡΙΟ Ο τοµέας του Εµπορίου αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας στην χώρα, όπως αναδεικνύεται από τα βασικά οικονοµικά µεγέθη που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δημοσιευθεί Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2009 Θέμα: Ζημιογόνα μία στις τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2012 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.3 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων Ιούλιος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των Ομόρρυθμων Εταιρειών (ΟΕ), Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) και Ατομικών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο - Κατά το Β Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.539.085 άτομα και των ανέργων σε 1.280.101. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Β τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο 2015 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΡΑΚΗ 54.069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΡΑΚΗ 52.544

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΣΕΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2010 Το κεφάλαιο αυτό στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις

4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4 Αποτελέσματα της δειγματοληπτικής έρευνας του ΙΝΕΜΥ για τις εμπορικές επιχειρήσεις 4.1. Εισαγωγή Οικονομικός απολογισμός των ΟΕ-ΕΕ και ΑτΕ του ελληνικού εμπορίου το 2013 Το Μέρος αυτό στηρίζεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010

ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ /2010 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.021 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 2011/2010 Οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία το 2011 επιδεινώθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία. Η ύφεση επεκτάθηκε το 2011 και το ΑΕΠ κατέγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο 2014 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2014 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.483.716 άτομα και των ανέργων σε 1.342.299. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο - Κατά το Δ Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.641.682 άτομα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές

Η αγορά το % εώς -10% Πωλήσεις. Κερδοφορία Ζημιές Η αγορά το 2013 Πωλήσεις -4% εώς -10% Κερδοφορία Ζημιές Το Πλαίσιο το 2013 Πωλήσεις - 1,4% Κερδοφορία +39% Το 2013 κάναμε 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Turbo-X τηλεόραση Χτίσαμε τη γκάμα του Τurbo-X στις τηλεοράσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 337.100 41.958

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μάρτιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2. Ισχύοντα στοιχεία για τον ο κύκλο υποβολής προτάσεων (4/0/2009- /0/2009). Προϋπολογισμός Για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων, το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EXELIXIS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και δ.τίτλο EXELIXIS HO-RE-CA. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο - Κατά το B Τρίμηνο του ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.702.613 άτομα και των Ανέργων σε 1.112.075. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του B τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 306.084

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και νομό

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και νομό Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά περιφέρεια και νομό Περίοδος: 2011 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 1 Σκοπός της μελέτης: -Πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε ΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΔΗΜ.ΑΘ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23604/06/Β/91/18 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 01.01.2014 ΕΩΣ 31.12.2014 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET02: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το ύψος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ανά Περιφέρεια και Νομό και εκφράζει το μέγεθος της αγοράς, η οποία δυνητικά ενοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Η νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό λιανεμπόριο Μάιος 2015 Δρ Πέτρος Δασόπουλος, Ph.D.,MRSC, MBAM DASO BUSINESS PERFORMANCE CEO/Business Strategist Αλλάζει ο χάρτης των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μελέτη για το Εμπόριο Μάιος 215 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Κα Ρένα Δούρου Περιφερειάρχη Αττικής Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Γιώργο Παυλίδη Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κα Χριστιάνα Καλογήρου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Απόστολο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7

EBITDA. Πωλήσεις. Κέρδη προ φόρων. Κέρδη μετά από φόρους 14,3 23,5 17,1 14,8 10,9 13,3 8,4 9,9 19,4 10,3 13,1 8,9 5,1 6,4 5,7 5,8 4,7 2,6 8,0 7,6 6,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.6.214 45 4 35 3 25 2 15 39 358 312 Πωλήσεις 287 283 132 143 25 2 15 1 14,8 EBITDA 23,5 17,1 1,9 13,3 8,4 9,9 1 5 5 29 21 211 212 (*) 213 6M 213 6M 214 29 21 211 212 (*) 213 6M

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011

Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Βελτιωμένη η λειτουργική απόδοση και στο Α Τρίμηνο του 2011 Οι πρωτοβουλίες μείωσης των εξόδων επιφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 2 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8ο ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο ισολογισμός και η Κ.Α.Χ. της εταιρίας ΑΛΦΑ Α.Ε. στο τέλος των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ».

Η χρήση που έληξε την 31/12/2005 είναι η όγδοη που λειτούργησε η «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ». ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «LOGISTICS SERVICES HELLAS Α.Ε. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης Κυριάκος Εμμ. Ρερρές Διονύσιος Π. Χιόνης 1 Εξελίξειςστηδιεθνήτουριστική αγορά Το 2010 οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 7% (UNWTO) Τις καλύτερες επιδόσεις τις πέτυχε η Μέση Ανατολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΑΠΑ) ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET13: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ () ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη σύνθεση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά Νομό/Περιφέρεια και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΈΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ TΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ INFOGROUP ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. AΡ. Μ.Α.Ε. 17458/01/Β/88/387 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2012-31.12.2012 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011»

«ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» «ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3908/2011, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011» ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ Με το ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Επιχειρηµατικότητας των Νέων ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.5 Μικροοικονομικά Δεδομένα Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων (3η έκδοση) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα