ΗΜΗΤΡΗΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 15ΟΣ 17ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΗΤΡΗΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 15ΟΣ 17ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ"

Transcript

1 ΗΜΗΤΡΗΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 15ΟΣ 17ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

2 TO ΑΙΓΑΙΟ ΠEΛAΓOΣ

3 τα νησια του αιγαιου την ΕΠοΧη τησ μεταβασησ απο τη Λατινικη Στην οθωμανικη κυριαρχια 15οΣ 17οΣ αιωνασ Στη μακραιωνη διαδρομη τῶν νησιῶν τοῦ αἰγαίου, ἡ ζωὴ τῶν κατοίκων τους σφραγίστηκε ἀπὸ μιὰ σταθερὴ παράμετρο, τὴ γεωγραφία, καὶ ἀπὸ μιὰ δεύτερη παράμετρο, μεταβαλλόμενη, τὸ πολιτικὸ καὶ διοικητικὸ καθεστὼς τῆς περιοχῆς, τὸ ὁποῖο καθορίστηκε ἀπὸ τοὺς ἑκάστοτε κυρίαρχους. Ὁ διαρκὴς ἀγώνας τοῦ ἀνθρώπου νὰ δαμάσει τὴ γεωγραφία ἀποτυπώνεται μὲ ἐναργὴ τρόπο στὰ νησιὰ τοῦ αἰγαίου. Πέρα ἀπὸ τὰ γενικὰ γνωρίσματα τῆς νησιωτικότητας, τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ κάθε νησιοῦ ὅπως τὸ γεωφυσικὸ ἀνάγλυφο, τὸ μέγεθος ἢ ἡ ἀπόσταση ἀπὸ τὶς γειτονικὲς ἠπειρωτικὲς ἀκτὲς ἀποτέλεσαν σταθερὲς ζωῆς ποὺ ἐπηρέασαν καθοριστικὰ τὴν οἰκιστικὴ συγκρότηση, τὴν κοινωνικὴ διάρθρωση καὶ τὸ οἰκονομικὸ πλαίσιο λειτουργίας κάθε νησιωτικῆς κοινωνίας. Ἀπὸ τὸν 12ο αἰώνα, τὰ νησιὰ τοῦ αἰγαίου βρίσκονται μὲ διάφορους τρόπους στὸν ἀστερισμὸ τῆς ποικιλώνυμης λατινικῆς κυριαρχίας. 1 τὸν 14ο αἰώνα διαμορφώνονται ὅμως κάποιες διακριτὲς ζῶνες ἐπιρροῆς. οἱ κυκλάδες, οἱ Βόρειες Σποράδες καὶ τὰ νησιὰ τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ βρίσκονται ὑπὸ τοὺς κατὰ τόπους λατίνους ἡγεμόνες, ζοῦν ὅμως σὲ καθεστὼς βενετικῆς προστασίας τὰ δωδεκάνησα, μετὰ τὴν κατάληψη τῆς ρόδου τὸ 19, βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν Ἰωαννιτῶν Ἱπποτῶν στὸ βορειοανατολικὸ αἰγαῖο οἱ Γενοβέζοι, μὲ κέντρο τὴ Χίο, ἔχουν ἑδραιώσει τὴν παρουσία τους. Ὁ 15ος αἰώνας ἀλλάζει τὴ φυσιογνωμία τοῦ αἰγαίου. Εἶναι ὁ αἰώνας τῆς ὁρμητικῆς ὀθωμανικῆς ἐξάπλωσης, ἡ ὁποία θὰ ὁλοκληρωθεῖ στὰ μέσα του ἑπόμενου, καθιστώντας τὰ νησιὰ τμῆμα τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ Θάσος, ἡ Σαμοθράκη, ἡ Λῆμνος, ἡ Ἴμβρος μεταξὺ 145 καὶ 146, ἡ Λέσβος τὸ 1462, ἡ Εὔβοια τὸ 147, 2 ἡ ρόδος τὸ 1522, οἱ κυκλάδες καὶ οἱ Σποράδες τὸ , ἡ Χίος τὸ 1566, τὸ σύνολο τῶν νησιῶν τοῦ αἰγαίου τελικὰ καταλαμβάνονται, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο, ἀπὸ τὰ ἐπελαύνοντα ὀθωμανικὰ στρατεύματα καὶ ἐντάσσονται σταδιακὰ στὸ ὀθωμανικὸ διοικητικὸ σύστημα. Ἡ ὀθωμανικὴ κατάκτηση ἦρθε νὰ προσδώσει τὸ δικό της χρῶμα σὲ μιὰ περιοχὴ ὅπου εἶχαν ἤδη ἀναμειχθεῖ διαφορετικοὶ πολιτισμοὶ καὶ διαφορετικὲς παραδόσεις. Ἡ ἑλληνικὴ καὶ χριστιανικὴ παράδοση τοῦ Βυζαντίου εἶχε ἐμβολιαστεῖ γιὰ περισσότερο ἀπὸ τρεῖς αἰῶνες μὲ τὸν εὐρωπαϊκὸ μεσαιωνικὸ πολιτισμό: τοὺς θεσμούς, τὶς συνήθειες, τὶς πρακτικὲς ποὺ ἔφερε ἡ λατινικὴ κυριαρχία καὶ κατόπιν ἡ ἰσχυρὴ βενετικὴ παρουσία. Ἡ ἰσχὺς τῆς παράδοσης αὐτῆς ἀποτυπώνεται βέβαια στὰ ὑλικά της κατάλοιπα: στὴν οἰκιστικὴ συγκρότηση, στὶς φρουριακὲς ἐγκαταστάσεις, στὰ μεμονωμένα οἰκοδομήματα, στὰ οἰκόσημα ἢ στὰ ἐπώνυμα τῶν μεγάλων οἰκογενειῶν, ποὺ ἐντοπίζονται καὶ σήμερα στὰ νησιὰ τοῦ αἰγαίου. Παράλληλα ὅμως διασώζεται καὶ στὰ γραπτὰ τεκμήρια, τόσο στὰ λιγοστὰ ποὺ χρονολογοῦνται πρὶν ἀπὸ τὸν 17ο αἰώνα ὅσο καὶ στὰ πολλαπλάσια μεταγενέστερα, στὰ ὁποῖα τὸ ἴχνος της εἶναι ἐμφανές. καταρχάς, ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη νοταριακῶν ἐγγράφων στὰ νησιὰ τοῦ αἰγαίου ἀποτελεῖ ζωντανὴ ἀπόδειξη τῆς παράδοσης αὐτῆς, τῶν θεσμῶν, τοῦ ἐθιμικοῦ δικαίου καὶ τῶν συνηθειῶν ποὺ εἶχε διαμορφώσει. οἱ γαιοκτητικὲς σχέσεις καὶ τὰ ἔθιμα ποὺ ἀποκαλύπτονται στὰ νοταριακὰ ἔγγραφα τοῦ 16ου καὶ τοῦ 17ου αἰώνα, σὲ νησιὰ ὅπως ἡ νάξος καὶ ἡ Ἄνδρος, συνιστοῦν μερικὰ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 1

4 TO ΑΙΓΑΙΟ ΠEΛAΓOΣ ἀπὸ τὰ πιὸ ἁπτά, στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, ὑπολείμματα ἑνὸς φεουδαλικοῦ παρελθόντος ποὺ διατηροῦσε τότε ἀκόμη μιά, ἀχνὴ ἔστω, λάμψη. Γιὰ παράδειγμα, οἱ «ἀφεντότοποι», οἱ ρυθμίσεις στὶς συμβάσεις καλλιέργειας καὶ ἡ καταβολὴ τέλους στὸν κάτοχο τῆς γῆς ἀπὸ τοὺς καλλιεργητὲς εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ «ἐνεργὰ» κατάλοιπα ποὺ ἀπαντοῦν στὶς πηγὲς τοῦ 16ου καὶ τοῦ 17ου αἰώνα. 4 Ἀλλὰ καὶ τὸ λεκτικὸ τῶν τεκμηρίων αὐτῶν, ποὺ σὲ ὁλόκληρο τὸν 17ο αἰώνα σὲ μικρότερο ὅμως βαθμὸ καὶ κατόπιν, μέχρι τὴ δημιουργία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους βρίθει ἀπὸ λέξεις καὶ ὅρους βενετικῆς προέλευσης ποὺ ἀφοροῦν ὅλο τὸ φάσμα τῆς καθημερινότητας, καταδεικνύει μιὰ ἐπίδραση μὲ βάθος καὶ διάρκεια πάνω στοὺς ἀνθρώπους καὶ στὴ γλώσσα τους. τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ βαπτιστικὰ καὶ οἰκογενειακὰ ὀνόματα ποὺ μᾶς διασώζουν φορολογικὰ κατάστιχα ποὺ χρονολογοῦνται κυρίως ἀπὸ τὸν 17ο αἰώνα, ἀποδίδουν ὅμως προυπάρχουσες πληθυσμικὲς μετακινήσεις καὶ καταδεικνύουν, πέρα ἀπὸ τὴν διανησιωτικὴ κινητικότητα, τὴν ἐγκατάσταση στὰ νησιὰ οἰκογενειῶν λατινικῆς προέλευσης, ποὺ υἱοθέτησαν ὅμως τὴν ἑλληνοφωνία καὶ σταδιακὰ στράφηκαν στὸ ὀρθόδοξο θρησκευτικὸ δόγμα. 5 Ὁ νησιωτικὸς λοιπὸν κόσμος τοῦ αἰγαίου ἀλλὰ καὶ ἀρκετὲς παράκτιες πόλεις τοῦ ἠπειρωτικοῦ κορμοῦ ἦταν ἕνας κόσμος «δυτικότροπος» καὶ «δυτικόστροφος» λειτουργοῦσε μὲ θεσμοὺς ποὺ ἔφεραν τὴ σφραγίδα τῆς δυτικοευρωπαϊκῆς παράδοσης καὶ ἦταν στραμμένος πρὸς τὴ δύση, μὲ τὴν ὁποία προνομιακὰ ἐπικοινωνοῦσε καὶ συναλλασσόταν. μετὰ τὴν ὀθωμανικὴ κατάκτηση, ὁ κόσμος αὐτὸς ἐντάχθηκε ἐκεῖ ποὺ ὅριζε ἡ γεωγραφική του θέση, προσαρμόστηκε ἐν μέρει στὶς νέες συνθῆκες καὶ δέχτηκε ἐπιδράσεις ἀπὸ τὸν καινούριο κυρίαρχο. Προέκυψε λοιπὸν ἕνα ἀμάλγαμα, ὄψεις τοῦ ὁποίου εἶναι ὁρατὲς στὴ δομὴ καὶ τὴ συγκρότηση τῶν οἰκισμῶν, στὴν ἀρχιτεκτονική, στὴν τέχνη, στὴ γλώσσα, ἀλλὰ καὶ στὰ γραπτὰ τεκμήρια ποὺ ἐπιτρέπουν νὰ ἀνιχνευτοῦν οἱ νοοτροπίες καὶ οἱ συμπεριφορὲς τῶν ἀνθρώπων. Ἡ γεωγραφία ἐδῶ διαδραματίζει καὶ πάλι καίριο ρόλο. Ἔτσι, οἱ ὅροι ἐπιβολῆς τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας διαφέρουν ἀνάμεσα στὰ μεγάλα καὶ τὰ μικρὰ νησιά. Στὰ πρῶτα ἐγκαθίσταται μουσουλμανικὸς πληθυσμός, ποὺ σὲ σχέση μὲ τὸν συνολικὸ πληθυσμὸ κάθε νησιοῦ ἀποτελεῖ μειονότητα καὶ εἶναι συγκεντρωμένος στὶς ὀχυρωμένες πόλεις. 6 οἱ πόλεις τῆς ρόδου, τῆς Χίου ἢ τῆς μυτιλήνης δὲν ἀποκλίνουν ἀπὸ τὸν κανόνα ποὺ διαμορφώνεται στὸν ὑπόλοιπο ἑλληνικὸ χῶρο καὶ θέλει τὶς πόλεις νὰ εἶναι ὀθωμανικές, καὶ νὰ πολιορκοῦνται ἀπὸ τὸν χριστιανικὸ καὶ ἑλληνικὸ πληθυσμό, ὁ ὁποῖος σιγὰ σιγά, ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰώνα, θὰ ἀρχίσει μὲ ἐπιτυχία νὰ τὶς ἐκπορθεῖ. 7 Σημαντικὲς διαφορὲς ὑπάρχουν ἐπίσης ἀνάμεσα στὰ νησιὰ ποὺ εἶναι στραμμένα, σχεδὸν προσκολλημένα, στὰ παράλια τῆς μικρασιατικῆς ἀκτῆς, καὶ σὲ ἐκεῖνα ποὺ βρίσκονται πιὸ μακριά, πρὸς τὸ κέντρο τοῦ αἰγαίου. Στὰ τελευταῖα, ἡ ἱκανὴ ἀπόσταση ἀπὸ περιοχὲς μὲ συμπαγὴ μουσουλμανικὸ πληθυσμὸ καὶ ἡ ἀδυναμία ἐπαρκοῦς ἐλέγχου ἀπὸ τὴν κεντρικὴ ὀθωμανικὴ διοίκηση ἀπέτρεψαν τὴν ἐγκατάσταση τούρκων. Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικὸ ὅτι ἀκόμη καὶ στὶς περιπτώσεις τῶν πιὸ μεγάλων νησιῶν τῶν κυκλάδων, ὅπως ἡ νάξος ἢ ἡ Ἄνδρος, ὅπου φαίνεται ὅτι ἀρχικά, μετὰ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση, ὑπῆρξε κάποια μερικὴ ἐγκατάσταση μουσουλμάνων, αὐτὴ δὲν εὐδοκίμησε. Σύντομα ἀναγκάστηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὸν τόπο, διότι τὸ ἐχθρικὸ περιβάλλον ποὺ δημιουργοῦσε ἡ παρουσία χριστιανῶν πειρατῶν καὶ οἱ συνεχεῖς κίνδυνοι ποὺ συνεπάγονταν γιὰ τοὺς ἴδιους κατέστησαν τὴ διαμονή τους δυσχερή. 8 Ἡ ὀθωμανικὴ κατάκτηση ἔλαβε ὑπόψη της τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῆς νησιωτικότητας. αὐτὸ ἀποτυπώνεται στὶς κανονιστικὲς ρυθμίσεις (κανουναμέδες) ποὺ ἐκδόθηκαν μετὰ τὴν κατάκτηση καὶ ἀφοροῦσαν τὴ λειτουργία τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν. 9 διαφαίνεται ὅμως καὶ ἀπὸ τὶς ad hoc ρυθμίσεις ποὺ ἐφαρμόστηκαν τὸν πρῶτο καιρὸ τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας καὶ λειτούργησαν ὡς μεταβατικὸ στάδιο στὴ νέα κατάσταση. Σὲ κάποιες περιπτώσεις, οἱ νέοι 2

5 κυρίαρχοι κατέστησαν τοὺς παλαιοὺς ἡγεμόνες ποὺ εἶχαν ὑποταχθεῖ στὴν ἐπικυριαρχία τους φόρου ὑποτελεῖς. οἱ Γατελοῦζοι στὸ βορειοανατολικὸ αἰγαῖο στὰ μέσα του 15ου αἰώνα ὁ δημήτριος Παλαιολόγος, στὸν ὁποῖον ἀναγνωρίζεται ἔναντι καταβολῆς χρηματικοῦ φόρου ἡ αὐθεντία τῆς Λήμνου, τῆς Ἴμβρου, τῆς Σαμοθράκης καὶ τῆς Θάσου τὸ 146 τὸ καθεστὼς ποὺ ἐφαρμόστηκε στὸ δουκάτο τοῦ αἰγαίου μετὰ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση, ἀρχικὰ μὲ τοὺς κρίσπι καὶ ἀπὸ τὸ 1566 μὲ τὸν ἰσπανοεβραῖο Ἰωσὴφ νάζη, συνιστοῦν ἀκριβῶς δείγματα αὐτῆς τῆς φάσης προσαρμογῆς. 1 μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ μπεηλερμπεηλικίου τῶν νήσων τῆς Ἄσπρης Θάλασσας τὸ ὑπὸ τὸν καπουδὰν πασά, τὰ νησιὰ τοῦ αἰγαίου καὶ κάποιες ἀπὸ τὶς γειτονικὲς ἠπειρωτικὲς ἀκτὲς ὑπήχθησαν ὑπὸ κοινὴ διοικητικὴ κεφαλή, ἡ ὁποία κάλυπτε τὸ σύνολο τῆς περιοχῆς. 11 Ἡ σταδιακὴ ὑπαγωγὴ τῶν νησιῶν στὴν τυπικὴ πυραμιδικὴ διαίρεση τῶν σαντζακίων σαντζάκια μυτιλήνης, Λήμνου, ρόδου, Χίου, μικρῶν νήσων τοῦ αἰγαίου ἐνέταξε τὴν περιοχὴ στὸ καθιερωμένο πλαίσιο τῆς ὀθωμανικῆς διοίκησης, ἐπιτρέποντας ὅμως καὶ κατὰ τόπους ἰδιαιτερότητες, ποὺ ἀπηχοῦσαν τὶς ἱστορικὲς τύχες κάθε τόπου καὶ σχετίζονταν μὲ τὴ φορολογικὴ κυρίως ὑπαγωγὴ ἐπιμέρους νήσων. 12 μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀρχίζει νὰ κτίζεται ἕνας ἑνιαῖος νησιωτικὸς χῶρος, κάτι νέο γιὰ μιὰ περιοχὴ ποὺ τὴν ἐποχὴ τῆς Λατινοκρατίας κύριο χαρακτηριστικό της ὑπῆρξε ἡ κατάτμηση καὶ ἡ ἀνὰ νησὶ κυριαρχία, συχνὰ ἀντιμαχόμενων, ἡγεμονικῶν οἴκων. τὸ κοινὸ αὐτὸ πολιτικὸ/ διοικητικὸ πλαίσιο δὲν ἐξάλειψε βέβαια τὶς διαφορὲς ἀπὸ νησὶ σὲ νησί. καὶ ἐδῶ τὸ μέγεθος ἐξακολουθοῦσε νὰ διαδραματίζει καθοριστικὸ ρόλο, ἀφοῦ ἡ κοινωνικὴ διάρθρωση καὶ οἱ συνθῆκες ζωῆς στὶς πόλεις/διοικητικὰ κέντρα τῆς Χίου ἢ τῆς ρόδου πόρρω ἀπεῖχαν ἀπὸ τὶς συνθῆκες διαβίωσης στὰ μικρὰ νησιὰ τῶν κυκλάδων ἢ τῶν δωδεκανήσων. Ἰδιαιτερότητες δημιουργοῦνται καὶ ἀπὸ τοὺς ὅρους τῆς κατάκτησης. Στὶς κυκλάδες, γιὰ παράδειγμα, τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας παρέμεναν σὲ ἕνα καθεστὼς ἀμφισημίας, καθὼς πρόσωπα ἀπὸ τὶς παλαιότερες ἐλὶτ ἀνέλαβαν καίριες διοικητικὲς θέσεις, σύμφωνα μὲ μιὰ πρακτικὴ ποὺ δὲν ἦταν ξένη στὴν ὀθωμανικὴ ἐξουσία. 1 Ἡ θέση τους ὅμως ὑπῆρξε ἰδιότυπη, καθώς, μὲ βάση τὰ μπεράτια ποὺ τοὺς δόθηκαν, φαίνεται ὅτι διατήρησαν μιὰ μορφὴ ἀνεξαρτησίας ποὺ ἀφοροῦσε τὴν ἄσκηση πολιτικῆς, δικαστικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἐξουσίας ἐπὶ τῶν κατοίκων τῶν νησιῶν, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ περιοριζόταν ἡ ἰσχὺς τῶν ἁρμόδιων ὀθωμανῶν ἀξιωματούχων σὲ σειρὰ ζητήματα, μὲ ἄμεσες καὶ μακροπρόθεσμες ἐπιπτώσεις στὴν καθημερινότητα. οἱ ἐσωτερικὲς μεταβολὲς ποὺ ὑφίστατο ὁ ὀθωμανικὸς κρατικὸς σχηματισμὸς εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ἐφαρμοστοῦν οὐσιαστικὰ ποτὲ στὶς κυκλάδες βασικὰ συστατικὰ στοιχεῖα τῆς δομῆς του, ὅπως τὸ τιμαριωτικὸ σύστημα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, καινοφανεῖς γιὰ τὴν ἐποχή τους πρακτικές, ὅπως ἡ καταβολὴ τοῦ φόρου σὲ χρῆμα καὶ τὸ σύστημα ἐκμίσθωσης τῶν φόρων κατ ἀποκοπήν, τέθηκαν σὲ ἰσχὺ ἐνωρίς, ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς εἰσδοχῆς τους στὴν ὀθωμανικὴ δημοσιονομικὴ πολιτική. 14 ταυτόχρονα, μὲ τὶς ἀλλαγὲς αὐτὲς στὴ λειτουργία τῆς ὀθωμανικῆς διοίκησης, ἡ ἀναγνώριση τοῦ νησιωτικοῦ χαρακτήρα τῶν κυκλάδων καὶ ἡ ἀνάγκη παροχῆς ἀπὸ τοὺς κατοίκους ὑπηρεσιῶν ποὺ σχετίζονταν μὲ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ θαλάσσιου χώρου καὶ τὴ φύλαξη τῶν νησιῶν πιθανότατα συνέβαλαν στὴ χορήγηση ὁρισμένων φορολογικῶν ἀπαλλαγῶν, ποὺ δὲν ἀφοροῦσαν τόσο τὴν ἀγροτικὴ παραγωγὴ ὅσο διάφορες ἔκτακτες ἐπιβαρύνσεις, τέλη καὶ φόρους κληρονομιᾶς. οἱ ρυθμίσεις αὐτές, ποὺ στὴν ἑλληνικὴ ἱστοριογραφία καθιερώθηκε νὰ ὀνομάζονται «προνόμια», δὲν ἀποτελοῦσαν κάτι ἐξαιρετικὸ ἀλλὰ ἐντάσσονταν στὴ συνήθη πρακτικὴ τῆς παραχώρησης εἰδικοῦ καθεστῶτος στοὺς κατοίκους περιοχῶν ποὺ εἶχαν ἐπιφορτιστεῖ μὲ μιὰ εἰδικὴ ὑπηρεσία ἢ ἐργασία. ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

6 TO ΑΙΓΑΙΟ ΠEΛAΓOΣ Ἀπὸ τὰ μέσα λοιπὸν τοῦ 16ου αἰώνα τὸ αἰγαῖο μετατράπηκε σχεδὸν σὲ ὀθωμανικὴ λίμνη, μὲ μοναδικὸ βενετικὸ νησιωτικὸ προπύργιο τὴν τῆνο, ποὺ παρέμεινε στὴν κατοχὴ τῆς Γαληνοτάτης μέχρι τὸ μιὰ λίμνη ὅμως ποὺ δὲν ἦταν πάντοτε γαλήνια. οἱ ἐπαναλαμβανόμενοι βενετοτουρκικοὶ πόλεμοι μέχρι τὰ τέλη τοῦ 17ου αἰώνα, οἱ ἀνταγωνισμοὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν ναυτικῶν/ ἐμπορικῶν δυνάμεων ποὺ διέρχονταν μὲ τὰ πλοῖα τους ἀπὸ τὸ αἰγαῖο καὶ διακινοῦσαν τὰ ἐμπορεύματά τους ἀπὸ καὶ πρὸς τὴν Ἀνατολή, ὅπως βέβαια καὶ τὸ πλῆθος τῶν νομιμοποιημένων κουρσάρων καὶ ἐκτὸς νόμιμων πλαισίων πειρατῶν ποὺ δροῦσαν στὰ νερά του, ὅλα αὐτὰ ἐπιβεβαιώνουν τὸ χαρακτηρισμὸ «Archipelagus turbatus» ποὺ προσφυῶς τοῦ ἀποδόθηκε. 15 οἱ χριστιανοὶ πειρατὲς ποὺ ναυλοχοῦσαν στὰ αἰγαιοπελαγίτικα νησιὰ καὶ παραμόνευαν στὰ θαλάσσια περάσματα διατηροῦσαν σχέσεις μὲ τοὺς καθολικοὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς ὀρθόδοξους κατοίκους. Λειτούργησαν ἀποτρεπτικὰ γιὰ τὴ μόνιμη ἐγκατάσταση τούρκων στὴν περιοχή, ταυτοχρόνως ὅμως ἀποτέλεσαν παράγοντα ἀνασφάλειας καὶ φόβου γιὰ τοὺς χριστιανοὺς κατοίκους. τὴν ἐποχὴ τῆς λατινικῆς κυριαρχίας δημιουργοῦνται στὸ αἰγαῖο φρουριακοὶ οἰκισμοί, ποὺ εἶναι προσαρμοσμένοι στὴ γενικότερη στρατηγικὴ τῶν φράγκων κυρίαρχων καὶ κατόπιν τῶν Βενετῶν γιὰ τὰ νησιὰ ἐκεῖνα ποὺ πέρασαν ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους. 16 Ἡ στρατηγικὴ αὐτὴ προέβλεπε τὴ δημιουργία ἰσχυρῶν φρουριακῶν ἐγκαταστάσεων σὲ φυσικὲς ὀχυρὲς θέσεις, ἢ σὲ κατάλληλα παράκτια σημεῖα, ποὺ ἐπέτρεπαν κατὰ κύριο λόγο τὴν ἐπιτήρηση τοῦ θαλάσσιου χώρου, ἐνῶ παράλληλα ἐξασφάλιζαν συνήθως ὀπτικὸ ἔλεγχο στὴ νησιωτικὴ ἐνδοχώρα. οἱ οἰκισμοὶ αὐτοῦ τοῦ τύπου φαίνεται ὅτι κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς λατινικῆς κυριαρχίας λειτούργησαν καὶ ὡς παρατηρητήρια/σταθμοὶ στὴ θαλάσσια περιοχὴ τοῦ αἰγαίου, σχηματίζοντας ἕνα δίκτυο ἐπικοινωνίας. 17 οἱ φρουριακοὶ αὐτοὶ οἰκισμοὶ ἀποτελοῦσαν παράλληλα χώρους συγκέντρωσης τῶν ἰσχυρῶν οἰκογενειῶν, ποὺ κατὰ κανόνα στὰ χρόνια τῆς λατινικῆς κυριαρχίας ἦταν κάτοχοι φεουδαλικῶν δικαιωμάτων καὶ σχετικὰ μεγάλων γιὰ τὰ δεδομένα τῶν νησιῶν ἐκτάσεων γῆς. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ κύρος καὶ τὴν προστασία ποὺ παρεῖχαν οἱ οἰκισμοὶ αὐτοί, ἔγιναν γρήγορα κέντρα ζωῆς κάθε νησιοῦ. Στὰ μικρότερα νησιὰ μετατράπηκαν στοὺς μοναδικοὺς οἰκιστικοὺς πυρῆνες, μὲ πυκνὴ ἕως ἀσφυκτικὴ δόμηση. Στὰ νησιὰ αὐτὰ ἡ ὕπαιθρος ἀρκέστηκε νὰ φιλοξενεῖ διάσπαρτα κτίσματα ἀγροτικοῦ κατὰ κανόνα χαρακτήρα, τὰ ὁποῖα δὲν ἀποτελοῦσαν τόπο μόνιμης διαμονῆς, ἀλλὰ ἦταν ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἐποχικῶν ἀγροτικῶν καὶ κτηνοτροφικῶν ἀπασχολήσεων τῶν κατοίκων. Γενικότερα, ὁ τύπος τοῦ ὀχυροῦ οἰκισμοῦ ποὺ εἶχε ἐπιβληθεῖ στὴ διάρκεια τῆς λατινικῆς κυριαρχίας δὲν εἶχε συνέχεια στοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολούθησαν, γιατὶ, ὅταν ἑδραιώθηκε πλέον ἡ ὀθωμανικὴ κυριαρχία, δὲν εἶχε νόημα ὕπαρξης ἕνα δίκτυο ὀχυρῶν οἰκισμῶν στὸ ἐσωτερικὸ τῆς αὐτοκρατορίας. Ἁπτὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ὑποβάθμιση καὶ παραμέληση τῶν ὀχυρώσεων αὐτοῦ του τύπου, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει κατὰ κανόνα καὶ τὴν ἐγκατάλειψη τῆς θέσης τοῦ ἀρχικοῦ οἰκιστικοῦ πυρήνα, ποὺ διατηρήθηκε καὶ ἐπεκτάθηκε ἀνάλογα καὶ μὲ τὴ γεωμορφολογία τῆς συγκεκριμένης περιοχῆς περιμετρικὰ ἢ ἀκτινωτὰ γύρω ἀπὸ αὐτόν. 18 Περιπτώσεις ὅπως αὐτὴ τοῦ μπούργου τῆς τήνου ἢ τοῦ κάστρου τῆς Σκιάθου, ὅπου ἐγκαταλείφθηκαν οἱ οἰκισμοὶ καὶ ἐποικίστηκαν ἄλλες θέσεις, εἶναι μᾶλλον ἐξαιρέσεις. Ἀντίθετα, κάστρα ποὺ ἀξιοποιοῦσαν τὶς ὀχυρώσεις τῆς λατινικῆς περιόδου λειτούργησαν ἐκεῖ ὅπου ἦταν ἀπαραίτητα, σὲ νησιὰ δηλαδὴ ὅπως ἡ Χίος, ἡ Λέσβος, ἡ Λῆμνος, ἡ ρόδος ἢ ἡ κώς, ποὺ εἶχαν μουσουλμανικὸ πληθυσμό, ὁ ὁποῖος καὶ ζοῦσε ἐντὸς των ἀπαγορευμένων γιὰ τοὺς χριστιανοὺς τειχῶν. οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους συνεχίστηκε ἡ κατοίκηση στὶς θέσεις τῶν παλαιῶν ὀχυρωμένων οἰκισμῶν σχετίζονται, νομίζω, μὲ τὴ στρατηγική, προνομιοῦχο θέση ποὺ εἶχε ἐπιλεγεῖ 4

7 γιὰ τὸν ἀρχικὸ ὀχυρὸ πυρήνα, ἀλλὰ καὶ μὲ ἕναν ἄλλο παράγοντα. Στὰ νησιὰ καὶ στὰ μικρότερα ἀκόμη οἱ κεντρικοὶ οἰκιστικοὶ πυρῆνες εἶχαν χαρακτήρα πόλης. Ἡ Χώρα ἦταν ἡ πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ γύρω ἀπὸ τὴν ὁποία ἦταν διαρθρωμένη ἡ ζωὴ τῶν κατοίκων. Σὲ συνδυασμὸ λοιπὸν μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ νησιωτικὲς κοινωνίες ἦταν ὑποχρεωμένες, ἀκριβῶς ἀπὸ τὴ φύση τῆς «νησιωτικότητάς» τους, νὰ συγκεντρώνουν στὴν ἔκταση τοῦ νησιοῦ σὲ μικρογραφία ὅλες τὶς λειτουργίες ποὺ θὰ εἶχε μιὰ εὐρύτερη γεωγραφικὴ περιφέρεια τοῦ ἠπειρωτικοῦ χώρου, ἡ Χώρα ἀποτελοῦσε κομβικὸ σημεῖο γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ νησιοῦ. καίριος ἐπίσης ἦταν ὁ ρόλος ποὺ διαδραμάτισαν στὸ αἰγαῖο τὰ θρησκευτικὰ τάγματα καὶ τὰ μοναστήρια. Ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρά, οἱ Ἰωαννίτες Ἱππότες κυριάρχησαν μέχρι τὸ 1522 στὴ ρόδο, ἔχοντας ἰσχυρὰ ἐρείσματα καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν δωδεκανήσων. Παράλληλα, ὅμως, νησιὰ ὅπως ἡ Πάτμος, ἡ τῆλος, ἡ Σύμη, ἡ Ἀμοργός, ἡ Σέριφος, ἡ Σκύρος, ἡ Χίος καὶ ἡ Σάμος φιλοξένησαν ἰσχυρὰ ὀρθόδοξα μοναστήρια, ποὺ σφράγισαν μὲ τὴν παρουσία τους καὶ τὸ κύρος τους τὶς τοπικὲς κοινωνίες καὶ ἀναδείχτηκαν σὲ σημεῖα ἀναφορᾶς καὶ κέντρα ἐλέγχου μὲ μεγάλη οἰκονομικὴ καὶ συμβολικὴ ἰσχύ, ἐνῶ μέσο τῶν μετοχίων τους ἀνέπτυξαν ἕνα ἰσχυρὸ δίκτυο σχέσεων, συναλλαγῶν καὶ πολυσχιδῶν δραστηριοτήτων μὲ εὐρύτατη γεωγραφικὴ διασπορά. 19 δυστυχῶς οἱ διαθέσιμες μαρτυρίες δὲν ἐπιτρέπουν νὰ σχηματιστεῖ μιὰ ἀξιόπιστη εἰκόνα γιὰ τὸν πληθυσμὸ τῶν νησιῶν μέχρι τὰ τέλη τοῦ 17ου αἰώνα. 2 Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ κάτοικοι ζοῦσαν σὲ συνθῆκες ἀνασφάλειας καὶ τὰ νησιὰ εἶχαν ἐνδεχομένως περιορισμένο πληθυσμό, ὡστόσο δὲν ἐρημώθηκαν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς μάλιστα τοῦ 17ου αἰώνα τὰ περισσότερα ἐμφανίζουν πληθυσμικὴ ἀνάπτυξη. Ἡ ἐκδοχὴ τῆς ἐρήμωσης τῶν νησιῶν, ποὺ βασίστηκε στὴν ἀπουσία μαρτυριῶν, σὲ πρόσκαιρες ἐντυπώσεις ταξιδιωτῶν ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπισφαλεῖς διηγήσεις περὶ μαζικῆς φυγῆς, σφαγῆς ἢ ἐξανδραποδισμοῦ τοῦ πληθυσμοῦ μετὰ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση, τόσο τῶν μεγαλύτερων νησιῶν τοῦ βορειανατολικοῦ αἰγαίου καὶ τῆς ρόδου ὅσο καὶ τῶν κυκλάδων, ἐλέγχεται ὡς ἀνακριβής. 21 οἱ ὀθωμανικὲς μάλιστα πηγὲς καὶ κυρίως τὰ φορολογικὰ κατάστιχα ποὺ ἔχουν ἐντοπιστεῖ καὶ μελετηθεῖ τὰ τελευταῖα ἰδίως χρόνια ἀπὸ νησιὰ τοῦ βορειοανατολικοῦ αἰγαίου, ὅπως ἡ Λῆμνος, ἡ Θάσος, ἡ Χίος, ἡ Λέσβος ἢ ἡ Σάμος, καταδεικνύουν τὴν παρουσία ἱκανοῦ πληθυσμοῦ κατὰ τὸν ὕστερο 15ο καὶ τὸν 16ο αἰώνα. 22 Ἡ ἴδια ἐκτίμηση προκύπτει καὶ ἀπὸ τὴ μεταγενέστερη ὀθωμανικὴ «ἀπογραφὴ» τοῦ 167, ἡ ὁποία ἐπισφραγίζει οὐσιαστικὰ τὴν ὀθωμανικὴ κυριαρχία στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ποὺ σηματοδότησε ἡ πτώση τοῦ Χάνδακα τὸ Στὰ νησιά, ἀκόμη καὶ στὰ μικρότερα, ἔχουμε ἴχνη λειτουργίας ὀργανωμένων κοινωνιῶν μὲ θεσμούς, ὄργανα διαχείρισης καὶ μηχανισμοὺς ἐλέγχου. 24 οἱ κοινότητες τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν λειτούργησαν ὡς δίαυλοι ἐπαφῆς μὲ τὴν ὀθωμανικὴ ἐξουσία, διαχειρίστηκαν τὴν κατανομὴ τῆς τοπικῆς φορολογικῆς ὀφειλῆς πρὸς τὴν κεντρικὴ διοίκηση, παράλληλα ὅμως ἀνέπτυξαν καὶ ἕνα σύστημα κανόνων δικαίου, παρέμβασης καὶ τακτοποίησης τῶν τοπικῶν πραγμάτων ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν ἐκπαίδευση, τὴ δημόσια ὑγεία, τὴν ἀσφάλεια τῶν κατοίκων. Σωζόμενα τεκμήρια ἀπὸ κάποια νησιὰ (ὅπως τὴ μύκονο, τὴ νάξο καὶ τὴ Σύρο), ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰώνα, ἀποδεικνύουν τὴν ὕπαρξη διαδικασιῶν ἐκλογῆς τῶν ἐπιτρόπων τῶν νησιωτικῶν κοινῶν, μὲ ἀναφορὲς στὰ καθήκοντα, τὶς ὑποχρεώσεις, τὶς ἁρμοδιότητες καὶ τὶς ἀπολαβές τους στὸ πλαίσιο τῆς ὀθωμανικῆς πραγματικότητας. οἱ πηγὲς τῆς ἐποχῆς δὲν παρέχουν ἱκανοποιητικὰ δεδομένα γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τῶν νησιῶν. Ἡ γεωργία καὶ ἡ κτηνοτροφία ἀποτελοῦσαν τὶς βασικὲς δραστηριότητες τῶν κατοίκων, ποὺ κάλυπταν καὶ τὸ κύριο βάρος τῆς φορολογικῆς ὑποχρέωσης. οἱ μαρτυρίες περιηγητῶν ποὺ διέρχονται τὸν 16ο αἰώνα ἀπὸ νησιὰ ὅπως ἡ Χίος, ἡ Λέσβος, ἡ ρόδος ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 5

8 ἢ ἡ Λῆμνος κάνουν λόγο γιὰ καλὰ καλλιεργημένους τόπους μὲ ἀμπέλια, ἐλιές, δημητριακά, καρποφόρα δένδρα καὶ πλούσιους κήπους μὲ λαχανικὰ καὶ ὄσπρια. 25 Ἐξίσου σημαντικὴ ἦταν καὶ ἡ κτηνοτροφία, ἰδίως τῶν προβάτων, ποὺ ἀντιπροσώπευε ἕνα διόλου εὐκαταφρόνητο τμῆμα τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς. 26 Στὰ μικρὰ νησιὰ τῶν κυκλάδων καὶ τῶν δωδεκανήσων, παρότι τὸ τεκμηριωτικὸ ὑλικὸ γιὰ τὶς ἐποχὲς αὐτὲς εἶναι λιγοστό, φαίνεται ὅτι σταθερὸ χαρακτηριστικὸ ὕπηρξε ἡ πενία. Ἡ ἀγροτικὴ καὶ ἡ κτηνοτροφικὴ παραγωγή, ὅπως καὶ ἡ ἀναιμικὴ ἁλιευτικὴ δραστηριότητα, δὲν φαίνεται νὰ ἐπαρκοῦσαν γιὰ τὴ δημιουργία χρηματικῶν πλεονασμάτων. οἱ μαρτυρίες τῶν περιηγητῶν γιὰ τὴν κατάσταση τῶν κατοίκων, τὶς συνθῆκες διαβίωσης στοὺς νησιωτικοὺς οἰκισμούς, τὸ μέγεθος καὶ τὸν ἐξοπλισμὸ τῶν σπιτιῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐνδείξεις ἀπὸ τὰ νοταριακὰ ἔγγραφα συγκλίνουν στὴν ἐκτίμηση ὅτι ἡ πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ ζοῦσε σὲ συνθῆκες φτώχειας. Παρ ὅλα αὐτά, ὁ νησιωτικὸς κόσμος τοῦ αἰγαίου διατήρησε τὴν ἐπικοινωνία τόσο μεταξὺ τῶν νησιῶν ὅσο καὶ μὲ τὸν εὐρύτερο ἑλληνικὸ καὶ μεσογειακὸ κόσμο. 27 τὰ ἐμπορικὰ καὶ τὰ πολεμικὰ πλοῖα ποὺ διέρχονταν ἢ παρέμεναν στὰ νερά του ἀποτέλεσαν καλοὺς ἀγωγοὺς ἐπικοινωνίας. Ἡ πειρατικὴ μάλιστα δράση ποὺ ἄνθησε τὰ χρόνια αὐτὰ στὴν περιοχή, καθὼς ζυμώθηκε γιὰ χρόνια μὲ τὴ ζωὴ τῶν νησιωτῶν, δημιούργησε γύρω της ἕνα πλέγμα οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων ποὺ σχετίζονταν μὲ τὶς πειρατικὲς λεῖες, ἐνῶ παράλληλα βοήθησε στὴν ἐξοικείωση μὲ τὸν κόσμο τῆς θάλασσας καὶ τῶν ὅπλων. Ἡ ναυτιλία καὶ τὸ διαμετακομιστικὸ ἐμπόριο, ποὺ ἔκαναν δυναμικὰ τὴν ἐμφάνισή τους στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 18ου αἰώνα, μετέβαλαν τὸ τοπίο, χάρισαν πλοῦτο σὲ ἀρκετὰ νησιὰ καὶ σηματοδότησαν μιὰ νέα ἐποχὴ αἴγλης στὸν νησιωτικὸ κόσμο τοῦ αἰγαίου. δημητρησ δημητροπουλοσ TO ΑΙΓΑΙΟ ΠEΛAΓOΣ 6

9 Σ η μ Ε ι ω Σ Ε ι Σ 1. Ἀπὸ τὶς πρόσφατες μελέτες, σημειώνουμε ἐνδεικτικά: Elisabeth Malamut, Les îles de l Empire byzantin: VIIIe XIIe siècles, 2 τόμοι, Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, Παρίσι 1988 (γιὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο) P. Lock, Οἱ Φράγκοι στὸ Αἰγαῖο , μτφρ. Γ. κουσουνέλος, Ἀθήνα [1998] Ζαχ. τσιρπανλής, Ἡ Ρόδος καὶ οἱ Νότιες Σποράδες στὰ χρόνια τῶν Ἰωαννιτῶν Ἱπποτῶν (14ος 16ος αἰ.), ρόδος 1991 B. J. Slot/D. Haag, «The Frankish Archipelago», Byzantinische Forschungen 16 (1991) , ὅπου καὶ συγκεντρώνεται ἡ παλαιότερη βιβλιογραφία. 2. Ἡ Εὔβοια ἀνήκει βέβαια τυπικὰ στὸν νησιωτικὸ χῶρο τοῦ αἰγαίου, οὐσιαστικὰ ὅμως μὲ ἐξαίρεση τὴν ἀποκομμένη ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο νησὶ περιοχὴ τῆς καρυστίας συνάπτεται μὲ τὶς ἀπέναντι ἠπειρωτικὲς ἀκτές. Γιὰ τὴ δημογραφικὴ καὶ οἰκονομικὴ εἰκόνα τοῦ νησιοῦ κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς ὀθωμανικῆς περιόδου, βλ. Evangelia Balta, L Eubée à la fin du XVe siècle. Économie et population. Les régistres de l année 1474, Ἀθήνα 198, καὶ τῆς ἴδιας «Rural and urban population in the sancak of Euripos in the early 16th century», Ἀρχεῖον Εὐβοϊκῶν Μελετῶν 29 ( ) Γιὰ τὴ διοικητικὴ διαίρεση τοῦ αἰγαίου ὑπὸ τοὺς διαδοχικοὺς κυριάρχους τῆς περιοχῆς κάνει λόγο διεξοδικὰ ὁ Λεωνίδας καλλιβρετάκης στὴν ἀνέκδοτη μελέτη του «Ζητήματα διοικητικῆς ἱστορίας τῶν νήσων τοῦ αἰγαίου (1ος 19ος αἰ.)». 4. Γιὰ τὶς φεουδαλικὲς ἐπιβιώσεις σὲ νησιὰ τῶν κυκλάδων, βλ. ἐνδεικτικὰ δ. Πολέμης, Οἰ ἀφεντότοποι τῆς Ἄνδρου. Συμβολὴ εἰς τὴν ἔρευναν τῶν καταλοίπων τῶν φεουδαλικῶν θεσμῶν εἰς τὰς νήσους κατὰ τὸν 16ο αἰώνα, Ἄνδρος 1995 Aglaia Kasdagli, Land and Marriage Settlements in the Aegean: A Case Study of Seventeenth-century Naxos, Βενετία 1999, σ Βλ. σχετικὰ Σπ. ι. Ἀσδαχὰς/ αἰκατερίνη ασδραχᾶ, «Βαπτιστικὰ καὶ οἰκογενειακὰ ὀνόματα σὲ μία νησιωτικὴ κοινωνία: Πάτμος, ια ιθ αἰ.», Οἰκονομία καὶ νοοτροπίες, Ἀθήνα 1988, σ Σπ. I. Ἀσδραχάς, «νησιωτικὲς κοινότητες: οἱ φορολογικὲς λειτουργίες (ιι)», Τὰ Ἱστορικὰ 9 (1988) κ. κόμης, Νησιωτικά, Ἰωάννινα 24, σ Γιὰ τὰ σχετικὰ δεδομένα ποὺ ἀφοροῦν τὴ Λέσβο, τὴ Λῆμνο, τὴ Χίο, τὴν κὼ καὶ τὴ ρόδο, βλ. δ. δημητρόπουλος, Μαρτυρίες γιὰ τὸν πληθυσμὸ τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, 15ος ἀρχὲς 19ου αἰώνα, τετράδια Ἐργασίας 27, κνε/ ΕιΕ, Ἀθήνα 24, σ , , , 9 11, Γιὰ τὸ θέμα, βλ. Β. Παναγιωτόπουλος, «Ὁ οἰκονομικὸς χῶρος τῶν Ἑλλήνων στὰ χρόνια τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας», στὸν τόμο Πληθυσμοὶ καὶ οἰκισμοὶ τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου, τετράδια Ἐργασίας 18, κνε/ ΕιΕ, Ἀθήνα 2, σ. 29 1, Βλ. Ἀντ. Φλ. κατσουρός, «οἱ τοῦρκοι τῆς νάξου», Ἐπετηρὶς τῆς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν 9 ( ) Eleftheria Zei, «Paros dans l Archipel grec, XVIIe XVIIe siècles. Les multiples visages de l insularité», διδακτορικὴ διατριβὴ, Παρίσι 22, σ Ἠλίας κολοβός, «οἱ μουσουλμάνοι τῆς Ἄνδρου κατὰ τὴν ὀθωμανικὴ περίοδο», Εὔανδρος. Τόμος εἰς μνήμην Δημητρίου Ι. Πολέμη, Ἄνδρος 29, σ Γιὰ τοὺς κανουναμέδες, βλ. J. Alexander, Toward a History of Post-Byzantine Greece: The Ottoman Kanunnnames for the Greek Lands circa 1500 circa 1600, Ἀθήνα 1985 G. Veinstein, «Le législateur ottoman face à l insularité. L enseignement des Kânûnnâme», N. Vatin/ G. Veinstein (ἐπιμ.), Insularités ottomanes, Παρίσι Γιὰ τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴ μία κυριαρχία στὴν ἄλλη, βλ. Ph. Argenti, Chius Vincta or the Occupation of Chios by the Turks (1566) and their Administration of the Island ( ), κέμπριτζ 1941 Ζ. τσιρπανλής, Στὴ Ρόδο τοῦ 16ου 17ου αἰώνα. Ἀπὸ τοὺς Ἰωαννίτες Ἱππότες στοὺς Ὀθωμανοὺς Τούρκους, ρόδος 22 Elizabeth Zachariadou, «Changing masters in the Aegean», J. Chrysostomides/ C. Dendrinos/ J. Harris (ἐπιμ.), The Greek Islands and the Sea. Proceedings of the First International Colloquium Held at The Hellenic Institute, Royal Holloway, University of London, September 2001, Λονδίνο 24, σ Βλ. Idris Bostan «The establishment of the province of Cezayir-i Bahr-i Sefid», Elizabeth Zachariadou (ἐπιμ.), The Kapudan Pasha, his Office and his Domain, ρέθυμνο 22, σ Γιὰ τὴν ὀθωμανικὴ διοικητικὴ διαίρεση τῶν νησιῶν, βλ. Elizabeth Zachariadou, «The sandjak of Naxos in 1641», Christa Fragner/ Klaus Schwarz (ἐπιμ.), Festgabe an Josef Matuz. Osmanistik Turkologie Diplomatik, Βερολίνο 1992, σ El. Kolovos, «Insularity and island society in the Ottoman context: The case of the Aegean island of Andros (sixteenth to eighteenth centuries)», Turcica 9 (27) Βλ. N. Vatin, «Îles grecques. L insertion des îles de l Égée dans l Empire ottoman à la fin du XVIe siècle», N. Vatin/ G. Veinstein (ἐπιμ.), Insularités ottomanes, σ Ἠλ. κολοβός, «ραγιάδες καὶ Φράγκοι στὴν Πύλη τοῦ Σουλτάνου: Ἡ κοινωνία τῆς Ἄνδρου τὸ 1564 καὶ ἡ ὀθωμανικὴ κεντρικὴ διοίκηση», Ἄγκυρα 2 (24) Γιὰ τὸ θέμα, βλ. ἀναλυτικὰ Ἠλίας κολοβός, «Ἡ νησιωτικὴ κοινωνία τῆς Ἄνδρου στὸ ὀθωμανικὸ πλαίσιο. Πρώτη προσέγγιση μὲ βάση τὰ ὀθωμανικὰ ἔγγραφα τῆς ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 7

10 TO ΑΙΓΑΙΟ ΠEΛAΓOΣ καϊρείου Βιβλιοθήκης ( )», Ἀνδριακὰ Χρονικὰ 9 (Ἄνδρος 1996) Ὁ B. J. Slot, στὴ μελέτη του Archipelagus turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane c , τ. 1, κωνσταντινούπολη 1982, δίνει μιὰ συνθετικὴ περιγραφὴ ὅσων διαδραματίστηκαν στὸ αἰγαῖο τὰ χρόνια αὐτά. 16. Γιὰ τὰ κάστρα αὐτά, καὶ ἰδιαίτερα τῶν κυκλάδων, βλ. ἐνδεικτικά: Jean-Christian Poutiers, «Première esquisse d une étude du κάστρο des Cyclades au XVème siècle», Byzantinische Forschungen 11 (1987) Ἀθηνᾶ-Χριστίνα Λούπου-ρόκου, Αἰγαῖο. Κάστρα καὶ καστέλλια, Ἀθήνα 1999 μάρω Φίλιππα-Ἀποστόλου, Μικροὶ ὀχυρωμένοι οἰκισμοὶ τοῦ Αἰγαίου. Στὰ ἴχνη τῆς ἱστορικῆς τους ταυτότητας, Ἀθήνα Σχετικὰ μὲ τὰ δίκτυα ἐπικοινωνιῶν ποὺ συγκροτοῦσαν οἱ νησιωτικοὶ οἰκισμοί, βλ. ν. μπελαβίλας, Λιμάνια καὶ οἰκισμοὶ στὸ Ἀρχιπέλαγος τῆς πειρατείας 15ος 19ος αἰ., Ἀθήνα 1997, κυρίως σ Γιὰ μιὰ συνοπτικὴ περιδιάβαση στοὺς τύπους κατοίκησης ποὺ ἀπαντοῦν στὸ αἰγαῖο, βλ. Ε. Kolodny, «Les types d habitat contemporains et leur évolution dans les îles mineures de l Égée», Les Cyclades (Matériaux pour une étude de géographie historique), Παρίσι 198, σ Γιὰ τὴ δραστηριότητα ὁρισμένων ἀπὸ τὶς μονὲς αὐτές, βλ. ἐνδεικτικά: Εὐτυχία Λιάτα, Ἡ Σέριφος κατὰ τὴν Τουρκοκρατία (17ος 19ος αἰ.), Ἀθήνα 1987 Χ. κουτελάκης, Ἅγιος Παντελεήμονας Τήλου, τῆλος 1995 Στ. μουζάκης, Ὁ μοναχισμὸς στὸ ΝΑ Αἰγαῖο κατὰ τὸ 16ο 18ο αἰώνα. Οἱ σχέσεις τῶν μοναστηριῶν Ἀμοργοῦ Πάτμου, Ἀθήνα 1997 Εὐδοκία Ὀλυμπίτου, «Ἡ ὀργάνωση τοῦ χώρου στὸ νησὶ τῆς Πάτμου (16ος 19ος αἰώνας)», διδακτορικὴ διατριβή, Ἀθήνα οἱ μαρτυρίες αὐτὲς εἶναι συγκεντρωμένες στὸ δ. δημητρόπουλος, Μαρτυρίες γιὰ τὸν πληθυσμὸ τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, σ. 171 κ.ἑ. 21. Ἡ ἄποψη αὐτή, τὴν ὁποία ἐξέφρασε πρῶτος ὁ F. W. Hasluk («Depopulation in the Aegean islands and the Turkish conquest», The Annual of the British School at Athens 17 [ ] ), ἔγινε ἔνθερμα ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴ μεταγενέστερη βιβλιογραφία. τὰ τελευταῖα χρόνια, νεότερες ἔρευνες καὶ παράλληλα ἡ μελέτη ὀθωμανικῶν καταστίχων ἔδειξαν ὅτι τὸ ἔδαφος στὸ ὁποῖο στηριζόταν ἦταν σαθρό. Γιὰ τὴν ἀνασκευὴ τῶν ἀπόψεων τοῦ ηasluk, βλ. B. J. Slot, Archipelagus turbatus, σ Βλ. ἐπίσης δ. δημητρόπουλος, Μαρτυρίες, σ Ἀπὸ τὶς πρόσφατες μελέτες, βλ. ἐνδεικτικά: Evangelia Balta, «Recensements ottomans de Patmos (XVe XVIIe s.», Mélanges Halil Sahillioglu, τ. 2, Ζαγκουὰν (τυνησία) 1997, σ Nicoara Beldiceanu, «Structures socio-économiques à Lemnos à la fin du XVe siècle», Turcica 15 (198) δ. ν. καρύδης/μ. Kiel, Μυτιλήνης ἀστυγραφία καὶ Λέσβου χωρογραφία (15ος 19ος αἰ.), Ἀθήνα [2] Σοφία Λαΐου, Ἡ Σάμος κατὰ τὴν ὀθωμανικὴ περίοδο. Πτυχὲς τοῦ κοινωνικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ βίου, 16ος-18ος αἰ., Θεσσαλονίκη 22 H. Lowry, Fifteenth-century Ottoman Realities: Christian Peasant Life on the Aegean Island of Limnos, κωνσταντινούπολη Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν B. J. Slot, ποὺ ἔχει ἀναφερθεῖ ἀναλυτικὰ στὴν ἀπογραφὴ τοῦ 167 στὸ ἔργο του Archipelagus turbatus καθὼς καὶ στὸ ἄρθρο του «Ἡ Ἄνδρος στὰ 167», Ἀνδριακὰ Χρονικὰ 21 (199) , ἡ ἴδια ἀπογραφὴ ἔχει ἀξιοποιηθεῖ καὶ σὲ ἄλλες μελέτες ὅπως: Εὐαγγελία μπαλτᾶ/ μαρία Σπηλιωτοπούλου, «Ἔγγεια ἰδιοκτησία καὶ φορολογικὴ ἀπαίτηση στὴ Σαντορίνη τὸν 17ο αἰώνα», Μνήμων 18 (1996) Εὐαγγελία μπαλτᾶ, «Ἡ ὀθωμανικὴ ἀπογραφὴ τῆς Σίφνου τὸ 167», Πρακτικὰ τοῦ Β Διεθνοῦς Σιφναϊκοῦ Συμποσίου, τ. Β, Ἀθήνα 25, El. Kolovos, «Beyond classical Ottoman defterology: A preliminary assessment of the Tahrir registers of 167/ 71 concerning Crete and the Aegean islands», στὸ The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and Economic History. Studies in honor of John C. Alexander, κωνσταντινούπολη 28, σ Γιὰ τὴ λειτουργία τῶν νησιωτικῶν κοινοτήτων, βλ. Σπ. ι. Ἀσδραχάς, «νησιωτικὲς κοινότητες: οἱ φορολογικὲς λειτουργίες», Τὰ Ἱστορικὰ 8 (1988) 6, καὶ 9 (1988) Σχετικὲς μαρτυρίες συγκεντρώνονται στὸ Ioli Vingopoulou, Le monde grec vu par les voyageurs du XVIe siècle, Ἀθήνα 24, σ. 1 17, Στὴν περίπτωση τῆς Λήμνου, γιὰ τὴν ὁποία διαθέτουμε σχετικὰ ποσοτικὰ στοιχεῖα χάρη σὲ ἕνα ὀθωμανικὸ κατάστιχο τοῦ 149, φαίνεται ὅτι ἀντιπροσώπευε περίπου τὸ 4% τῶν συνολικῶν φορολογικῶν προσόδων βλ. H. Lowry, Fifteen-century Ottoman Realities, σ , ἰδίως τὰ δίκτυα ἐπικοινωνίας τοῦ νησιωτικοῦ κόσμου ἀναδεικνύονται σὲ μελέτες τοῦ Σπ. ι. Ἀσδραχᾶ: «τὸ ἑλληνικὸ Ἀρχιπέλαγος. μία διάσπαρτη πόλη», Χάρτες καὶ χαρτογράφοι τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, Ἀθήνα 1985, σ «τὰ νησιά», Οἰκονομία καὶ νοοτροπίες, Ἀθήνα 1988, σ «Ὁ ἑλληνικὸς νησιωτισμός», ἐπιλεγόμενα στὸ Γ. τόλιας, Τὰ νησολόγια. Ἡ μοναξιὰ καὶ ἡ συντροφιὰ τῶν νησιῶν, Ἀθήνα 22, σ

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση

Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση Βόρειος Ἤπειρος, Γῆ Ἑλληνική! Ἕνας ΑΙΩΝΑΣ Ἀγῶνες γιὰ Ἐλευθερία καὶ Δικαίωση 17η Φεβρουαρίου 1914, Ἡ ἡμέρα Ἀνακηρύξεως τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, ἀποτελεῖ κορυφαῖο ὁρόσημο στὴν πολυκύμαντη ἱστορικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ

Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ ENTYPO TETSIS FIN:Layout 1 6/4/09 12:59 PM Page 1 Π. Τ Ε Τ Σ Η Σ Χ Α Λ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ-3 ΙΟΥλΙΟΥ 2009 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13, ΠλΑΚΑ, ΑΘΗΝΑ ENTYPO TETSIS FIN:Layout

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ)

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΤΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ(Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑ- ΤΑΣΚΟΠΟΥ) Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο στὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» (28-2-13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ. ΑΥΤΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΟΙΟΙ ΒΡΙΣΚΟΝ- ΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΖΟΖΕΦ Ρ. ΣΤΡΕΓΕΡ ΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ἡ σημασία τοῦ κράτους Σήμερα θεωροῦμε τὸ κράτος σὰν κάτι δεδομένο. Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὶς ἀξιώσεις του,

Διαβάστε περισσότερα

τετράδια εργασίας 18

τετράδια εργασίας 18 ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ τετράδια εργασίας 18 Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Δημήτρης Δημητρόπουλος, Μιχάλης Κοκολάκης, Ευδοκία Ολυμπίτου ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Πειρατεία στο Αιγαίο

Πειρατεία στο Αιγαίο Αμπούτης Αντώνιος,, 2005, Πολιτιστική Περίληψη : Χρονολόγηση 13ος αιώνας - 1821 Γεωγραφικός Εντοπισμός Αρχιπέλαγος του Αιγαίου 1. Η φύση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πειρατείας στη θάλασσα του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος

Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Κωνσταντίνος Καραμανλής Ομιλία αποδοχής του Βραβείου Καρλομάγνος Ομιλία στην σχετική τελετή στο δημαρχείο του Άαχεν, στις 4.5.1978, καταδεικνύουσα τους ευρωπαϊκούς οραματισμούς του Κύριε Δήμαρχε, Σᾶς ἐκφράζω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1. Προς. Τσιμισκή 29. 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ. Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης με τα νησιά του Βορείου Αιγαίου Εταιρία Ερευνών-Δημοσκοπήσεων Τσιμισκή 3 54625 Θεσσαλονίκη ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ: No 1 Προς ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) Τσιμισκή 29 54626 Θεσσαλονίκη ΕΡΕΥΝΑ Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ

ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ Κατασκευάστηκε τὸν γ αἰ. π.χ. στὴν Κάτω Ἰταλία. Εἶναι ἀνώτερης τεχνολογίας τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων καὶ ἐφάμιλλο τῶν γραναζιῶν τῆς σύγχρονης Μηχανολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 13 Ο 18 Ο ΑΙΩΝΑ

Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 13 Ο 18 Ο ΑΙΩΝΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΕΝΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 13 Ο 18 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΣΧΕΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΑΙΩΝΑ Εἰρήνη Ἀρτέμη Τὸ χρονικὸ διάστημα 1201-1204 γίνεται ἡ Δ Σταυροφορία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ B Μέρος Στὸ προηγούμενο, πρῶτο μέρος τοῦ ἄρθρου, παρουσιάσθηκαν τὰ προηγηθέντα τῶν Βαλκανικῶν Πολέμων κύρια γεγονότα, ἡ στρατιωτικὴ προπαρασκευὴ ἐν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη : Χρονολόγηση 15ος - 20ός αιώνας. Γεωγραφικός Εντοπισμός IΔΡΥΜA ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. 1. Εισαγωγή

Περίληψη : Χρονολόγηση 15ος - 20ός αιώνας. Γεωγραφικός Εντοπισμός IΔΡΥΜA ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. 1. Εισαγωγή Περίληψη : Χρονολόγηση 15ος - 20ός αιώνας Γεωγραφικός Εντοπισμός Αρχιπέλαγος του Αιγαίου 1. Εισαγωγή Ο ιστορικός που θα επιχειρήσει να ασχοληθεί με τη μελέτη των πληθυσμών σε παλαιότερες περιόδους θα έρθει

Διαβάστε περισσότερα

«Ἐθνικισμὸς σημαίνει θεοποίηση τῆς Πατρίδας καὶ τοῦ Κράτους» Αἴτημα πνευματικῆς καταδίκης τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ-Νεοναζισμοῦ*

«Ἐθνικισμὸς σημαίνει θεοποίηση τῆς Πατρίδας καὶ τοῦ Κράτους» Αἴτημα πνευματικῆς καταδίκης τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ-Νεοναζισμοῦ* «Ἐθνικισμὸς σημαίνει θεοποίηση τῆς Πατρίδας καὶ τοῦ Κράτους» Αἴτημα πνευματικῆς καταδίκης τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ-Νεοναζισμοῦ* «Ἐθνικισμὸς εἶναι ἐπικίνδυνη μορφὴ εἰδωλολατρίας»... Ο κάθε ἄνθρωπος, ἀνεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Η Σύρος είναι νησί των Κυκλάδων. Πρωτεύουσά της είναι η Ερμούπολη, η οποία είναι πρωτεύουσα της Περιφέριας Νότιου Αιγαίου αλλά και του πρώην Νομού Κυκλάδων. Η Σύρος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία. Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ ΜΠΑΣΤΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Οἱ ἀφανεῖς συνέπειες τῆς κρατικῆς παρέμβασης στὴν πολιτικὴ οἰκονομία Μετάφραση: Θάνος Σαμαρτζῆς Ι. Τὸ σπασμένο τζάμι. Ἤσασταν μήπως παρόντες τότε

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 85 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΠυρΟΣ βρυωνησ Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν νὰ ὀργανώσει τρία ξεχωριστὰ συνέδρια σχετικὰ μὲ τὴν (τὶς) ἡμερομηνία (ες) καὶ τὴν (τὶς) προέλευση (εις) τῶν σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΡΓΙΝΟΥΣΩΝ Αὔγουστος 406

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΡΓΙΝΟΥΣΩΝ Αὔγουστος 406 14 - Πελοποννησιακὸς Πόλεμος - Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΡΓΙΝΟΥΣΩΝ Αὔγουστος 406 Ο ἱ Ἀργινοῦσες εἶναι δύο μικρὰ νησάκια στὰ παράλια της Μικρᾶς Ἀσίας ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Λέσβο. Ἐκεῖ, στὴν εὐρύτερη ἀνατολικὴ μεριὰ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1 Να

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΝ Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀξιότιμοι κύριοι Καθηγητές, Κυρίες καὶ κύριοι, Γίνεται συχνὰ σήμερα λόγος γιὰ αὐτὸ ποὺ ὀνομάζεται «κρίση τοῦ γάμου», «κρίση τῆς οἰκογένειας».

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ

η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ 171 η ἀκτινοβολιἀ τῶν ἑλληνικῶν δικἀιικῶν ιδἑῶν κἀι θἑσμῶν στο ἑὐρῶπἀϊκο στἑρἑῶμἀ μἀριἀνοὐ δ. κἀρἀση Ἕνας ἀπὸ τοὺς λάτρεις τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ὁ Nietzsche, λέει στὴν Γέννηση τῆς τραγωδίας

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ

Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ ΟΙ ΕΣΦΑΓΜΕΝΟΙ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ ἀρνίου Κείµενα: Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ὑµηττοῦ ανιὴλ Στοιχειοθεσία, ιακόσµησις, Ἐπιµέλεια Ἐκδόσεως: Ἀδελφότης Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου

Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Ὁ σκοῦφος τοῦ Προέδρου Οἱ παλιοὶ φίλοι τὰ λεγαν, ὅπως κάθε βράδυ σχεδὸν ἀπ τὰ φοιτητικά τους χρόνια, καὶ τώρα στὴ σύνταξη, δὲν ἄλλαξαν τὶς συνήθειές τους, ἀλλὰ τὶς τελευταῖες μέρες ἦταν πιὸ ἀνήσυχοι πολλὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Προβλήµατα Γεωγραφίας και ηµογραφίας στη νεώτερη Eλλάδα», Tετράδια Eργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 11 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 62617/2308 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ

ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ἔτος 1 ο Νοέμβριος 2011 Τεῦχος 2 ο Η ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΟΣωκράτης πίστευε, ἀκράδαντα, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐκ φύσεως καλός, τὴν πεποίθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα