ΗΜΗΤΡΗΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 15ΟΣ 17ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΗΤΡΗΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 15ΟΣ 17ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ"

Transcript

1 ΗΜΗΤΡΗΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 15ΟΣ 17ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ

2 TO ΑΙΓΑΙΟ ΠEΛAΓOΣ

3 τα νησια του αιγαιου την ΕΠοΧη τησ μεταβασησ απο τη Λατινικη Στην οθωμανικη κυριαρχια 15οΣ 17οΣ αιωνασ Στη μακραιωνη διαδρομη τῶν νησιῶν τοῦ αἰγαίου, ἡ ζωὴ τῶν κατοίκων τους σφραγίστηκε ἀπὸ μιὰ σταθερὴ παράμετρο, τὴ γεωγραφία, καὶ ἀπὸ μιὰ δεύτερη παράμετρο, μεταβαλλόμενη, τὸ πολιτικὸ καὶ διοικητικὸ καθεστὼς τῆς περιοχῆς, τὸ ὁποῖο καθορίστηκε ἀπὸ τοὺς ἑκάστοτε κυρίαρχους. Ὁ διαρκὴς ἀγώνας τοῦ ἀνθρώπου νὰ δαμάσει τὴ γεωγραφία ἀποτυπώνεται μὲ ἐναργὴ τρόπο στὰ νησιὰ τοῦ αἰγαίου. Πέρα ἀπὸ τὰ γενικὰ γνωρίσματα τῆς νησιωτικότητας, τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ κάθε νησιοῦ ὅπως τὸ γεωφυσικὸ ἀνάγλυφο, τὸ μέγεθος ἢ ἡ ἀπόσταση ἀπὸ τὶς γειτονικὲς ἠπειρωτικὲς ἀκτὲς ἀποτέλεσαν σταθερὲς ζωῆς ποὺ ἐπηρέασαν καθοριστικὰ τὴν οἰκιστικὴ συγκρότηση, τὴν κοινωνικὴ διάρθρωση καὶ τὸ οἰκονομικὸ πλαίσιο λειτουργίας κάθε νησιωτικῆς κοινωνίας. Ἀπὸ τὸν 12ο αἰώνα, τὰ νησιὰ τοῦ αἰγαίου βρίσκονται μὲ διάφορους τρόπους στὸν ἀστερισμὸ τῆς ποικιλώνυμης λατινικῆς κυριαρχίας. 1 τὸν 14ο αἰώνα διαμορφώνονται ὅμως κάποιες διακριτὲς ζῶνες ἐπιρροῆς. οἱ κυκλάδες, οἱ Βόρειες Σποράδες καὶ τὰ νησιὰ τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ βρίσκονται ὑπὸ τοὺς κατὰ τόπους λατίνους ἡγεμόνες, ζοῦν ὅμως σὲ καθεστὼς βενετικῆς προστασίας τὰ δωδεκάνησα, μετὰ τὴν κατάληψη τῆς ρόδου τὸ 19, βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν Ἰωαννιτῶν Ἱπποτῶν στὸ βορειοανατολικὸ αἰγαῖο οἱ Γενοβέζοι, μὲ κέντρο τὴ Χίο, ἔχουν ἑδραιώσει τὴν παρουσία τους. Ὁ 15ος αἰώνας ἀλλάζει τὴ φυσιογνωμία τοῦ αἰγαίου. Εἶναι ὁ αἰώνας τῆς ὁρμητικῆς ὀθωμανικῆς ἐξάπλωσης, ἡ ὁποία θὰ ὁλοκληρωθεῖ στὰ μέσα του ἑπόμενου, καθιστώντας τὰ νησιὰ τμῆμα τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Ἡ Θάσος, ἡ Σαμοθράκη, ἡ Λῆμνος, ἡ Ἴμβρος μεταξὺ 145 καὶ 146, ἡ Λέσβος τὸ 1462, ἡ Εὔβοια τὸ 147, 2 ἡ ρόδος τὸ 1522, οἱ κυκλάδες καὶ οἱ Σποράδες τὸ , ἡ Χίος τὸ 1566, τὸ σύνολο τῶν νησιῶν τοῦ αἰγαίου τελικὰ καταλαμβάνονται, τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο, ἀπὸ τὰ ἐπελαύνοντα ὀθωμανικὰ στρατεύματα καὶ ἐντάσσονται σταδιακὰ στὸ ὀθωμανικὸ διοικητικὸ σύστημα. Ἡ ὀθωμανικὴ κατάκτηση ἦρθε νὰ προσδώσει τὸ δικό της χρῶμα σὲ μιὰ περιοχὴ ὅπου εἶχαν ἤδη ἀναμειχθεῖ διαφορετικοὶ πολιτισμοὶ καὶ διαφορετικὲς παραδόσεις. Ἡ ἑλληνικὴ καὶ χριστιανικὴ παράδοση τοῦ Βυζαντίου εἶχε ἐμβολιαστεῖ γιὰ περισσότερο ἀπὸ τρεῖς αἰῶνες μὲ τὸν εὐρωπαϊκὸ μεσαιωνικὸ πολιτισμό: τοὺς θεσμούς, τὶς συνήθειες, τὶς πρακτικὲς ποὺ ἔφερε ἡ λατινικὴ κυριαρχία καὶ κατόπιν ἡ ἰσχυρὴ βενετικὴ παρουσία. Ἡ ἰσχὺς τῆς παράδοσης αὐτῆς ἀποτυπώνεται βέβαια στὰ ὑλικά της κατάλοιπα: στὴν οἰκιστικὴ συγκρότηση, στὶς φρουριακὲς ἐγκαταστάσεις, στὰ μεμονωμένα οἰκοδομήματα, στὰ οἰκόσημα ἢ στὰ ἐπώνυμα τῶν μεγάλων οἰκογενειῶν, ποὺ ἐντοπίζονται καὶ σήμερα στὰ νησιὰ τοῦ αἰγαίου. Παράλληλα ὅμως διασώζεται καὶ στὰ γραπτὰ τεκμήρια, τόσο στὰ λιγοστὰ ποὺ χρονολογοῦνται πρὶν ἀπὸ τὸν 17ο αἰώνα ὅσο καὶ στὰ πολλαπλάσια μεταγενέστερα, στὰ ὁποῖα τὸ ἴχνος της εἶναι ἐμφανές. καταρχάς, ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξη νοταριακῶν ἐγγράφων στὰ νησιὰ τοῦ αἰγαίου ἀποτελεῖ ζωντανὴ ἀπόδειξη τῆς παράδοσης αὐτῆς, τῶν θεσμῶν, τοῦ ἐθιμικοῦ δικαίου καὶ τῶν συνηθειῶν ποὺ εἶχε διαμορφώσει. οἱ γαιοκτητικὲς σχέσεις καὶ τὰ ἔθιμα ποὺ ἀποκαλύπτονται στὰ νοταριακὰ ἔγγραφα τοῦ 16ου καὶ τοῦ 17ου αἰώνα, σὲ νησιὰ ὅπως ἡ νάξος καὶ ἡ Ἄνδρος, συνιστοῦν μερικὰ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 1

4 TO ΑΙΓΑΙΟ ΠEΛAΓOΣ ἀπὸ τὰ πιὸ ἁπτά, στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, ὑπολείμματα ἑνὸς φεουδαλικοῦ παρελθόντος ποὺ διατηροῦσε τότε ἀκόμη μιά, ἀχνὴ ἔστω, λάμψη. Γιὰ παράδειγμα, οἱ «ἀφεντότοποι», οἱ ρυθμίσεις στὶς συμβάσεις καλλιέργειας καὶ ἡ καταβολὴ τέλους στὸν κάτοχο τῆς γῆς ἀπὸ τοὺς καλλιεργητὲς εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ «ἐνεργὰ» κατάλοιπα ποὺ ἀπαντοῦν στὶς πηγὲς τοῦ 16ου καὶ τοῦ 17ου αἰώνα. 4 Ἀλλὰ καὶ τὸ λεκτικὸ τῶν τεκμηρίων αὐτῶν, ποὺ σὲ ὁλόκληρο τὸν 17ο αἰώνα σὲ μικρότερο ὅμως βαθμὸ καὶ κατόπιν, μέχρι τὴ δημιουργία τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους βρίθει ἀπὸ λέξεις καὶ ὅρους βενετικῆς προέλευσης ποὺ ἀφοροῦν ὅλο τὸ φάσμα τῆς καθημερινότητας, καταδεικνύει μιὰ ἐπίδραση μὲ βάθος καὶ διάρκεια πάνω στοὺς ἀνθρώπους καὶ στὴ γλώσσα τους. τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὰ βαπτιστικὰ καὶ οἰκογενειακὰ ὀνόματα ποὺ μᾶς διασώζουν φορολογικὰ κατάστιχα ποὺ χρονολογοῦνται κυρίως ἀπὸ τὸν 17ο αἰώνα, ἀποδίδουν ὅμως προυπάρχουσες πληθυσμικὲς μετακινήσεις καὶ καταδεικνύουν, πέρα ἀπὸ τὴν διανησιωτικὴ κινητικότητα, τὴν ἐγκατάσταση στὰ νησιὰ οἰκογενειῶν λατινικῆς προέλευσης, ποὺ υἱοθέτησαν ὅμως τὴν ἑλληνοφωνία καὶ σταδιακὰ στράφηκαν στὸ ὀρθόδοξο θρησκευτικὸ δόγμα. 5 Ὁ νησιωτικὸς λοιπὸν κόσμος τοῦ αἰγαίου ἀλλὰ καὶ ἀρκετὲς παράκτιες πόλεις τοῦ ἠπειρωτικοῦ κορμοῦ ἦταν ἕνας κόσμος «δυτικότροπος» καὶ «δυτικόστροφος» λειτουργοῦσε μὲ θεσμοὺς ποὺ ἔφεραν τὴ σφραγίδα τῆς δυτικοευρωπαϊκῆς παράδοσης καὶ ἦταν στραμμένος πρὸς τὴ δύση, μὲ τὴν ὁποία προνομιακὰ ἐπικοινωνοῦσε καὶ συναλλασσόταν. μετὰ τὴν ὀθωμανικὴ κατάκτηση, ὁ κόσμος αὐτὸς ἐντάχθηκε ἐκεῖ ποὺ ὅριζε ἡ γεωγραφική του θέση, προσαρμόστηκε ἐν μέρει στὶς νέες συνθῆκες καὶ δέχτηκε ἐπιδράσεις ἀπὸ τὸν καινούριο κυρίαρχο. Προέκυψε λοιπὸν ἕνα ἀμάλγαμα, ὄψεις τοῦ ὁποίου εἶναι ὁρατὲς στὴ δομὴ καὶ τὴ συγκρότηση τῶν οἰκισμῶν, στὴν ἀρχιτεκτονική, στὴν τέχνη, στὴ γλώσσα, ἀλλὰ καὶ στὰ γραπτὰ τεκμήρια ποὺ ἐπιτρέπουν νὰ ἀνιχνευτοῦν οἱ νοοτροπίες καὶ οἱ συμπεριφορὲς τῶν ἀνθρώπων. Ἡ γεωγραφία ἐδῶ διαδραματίζει καὶ πάλι καίριο ρόλο. Ἔτσι, οἱ ὅροι ἐπιβολῆς τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας διαφέρουν ἀνάμεσα στὰ μεγάλα καὶ τὰ μικρὰ νησιά. Στὰ πρῶτα ἐγκαθίσταται μουσουλμανικὸς πληθυσμός, ποὺ σὲ σχέση μὲ τὸν συνολικὸ πληθυσμὸ κάθε νησιοῦ ἀποτελεῖ μειονότητα καὶ εἶναι συγκεντρωμένος στὶς ὀχυρωμένες πόλεις. 6 οἱ πόλεις τῆς ρόδου, τῆς Χίου ἢ τῆς μυτιλήνης δὲν ἀποκλίνουν ἀπὸ τὸν κανόνα ποὺ διαμορφώνεται στὸν ὑπόλοιπο ἑλληνικὸ χῶρο καὶ θέλει τὶς πόλεις νὰ εἶναι ὀθωμανικές, καὶ νὰ πολιορκοῦνται ἀπὸ τὸν χριστιανικὸ καὶ ἑλληνικὸ πληθυσμό, ὁ ὁποῖος σιγὰ σιγά, ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰώνα, θὰ ἀρχίσει μὲ ἐπιτυχία νὰ τὶς ἐκπορθεῖ. 7 Σημαντικὲς διαφορὲς ὑπάρχουν ἐπίσης ἀνάμεσα στὰ νησιὰ ποὺ εἶναι στραμμένα, σχεδὸν προσκολλημένα, στὰ παράλια τῆς μικρασιατικῆς ἀκτῆς, καὶ σὲ ἐκεῖνα ποὺ βρίσκονται πιὸ μακριά, πρὸς τὸ κέντρο τοῦ αἰγαίου. Στὰ τελευταῖα, ἡ ἱκανὴ ἀπόσταση ἀπὸ περιοχὲς μὲ συμπαγὴ μουσουλμανικὸ πληθυσμὸ καὶ ἡ ἀδυναμία ἐπαρκοῦς ἐλέγχου ἀπὸ τὴν κεντρικὴ ὀθωμανικὴ διοίκηση ἀπέτρεψαν τὴν ἐγκατάσταση τούρκων. Εἶναι μάλιστα χαρακτηριστικὸ ὅτι ἀκόμη καὶ στὶς περιπτώσεις τῶν πιὸ μεγάλων νησιῶν τῶν κυκλάδων, ὅπως ἡ νάξος ἢ ἡ Ἄνδρος, ὅπου φαίνεται ὅτι ἀρχικά, μετὰ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση, ὑπῆρξε κάποια μερικὴ ἐγκατάσταση μουσουλμάνων, αὐτὴ δὲν εὐδοκίμησε. Σύντομα ἀναγκάστηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὸν τόπο, διότι τὸ ἐχθρικὸ περιβάλλον ποὺ δημιουργοῦσε ἡ παρουσία χριστιανῶν πειρατῶν καὶ οἱ συνεχεῖς κίνδυνοι ποὺ συνεπάγονταν γιὰ τοὺς ἴδιους κατέστησαν τὴ διαμονή τους δυσχερή. 8 Ἡ ὀθωμανικὴ κατάκτηση ἔλαβε ὑπόψη της τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῆς νησιωτικότητας. αὐτὸ ἀποτυπώνεται στὶς κανονιστικὲς ρυθμίσεις (κανουναμέδες) ποὺ ἐκδόθηκαν μετὰ τὴν κατάκτηση καὶ ἀφοροῦσαν τὴ λειτουργία τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν. 9 διαφαίνεται ὅμως καὶ ἀπὸ τὶς ad hoc ρυθμίσεις ποὺ ἐφαρμόστηκαν τὸν πρῶτο καιρὸ τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας καὶ λειτούργησαν ὡς μεταβατικὸ στάδιο στὴ νέα κατάσταση. Σὲ κάποιες περιπτώσεις, οἱ νέοι 2

5 κυρίαρχοι κατέστησαν τοὺς παλαιοὺς ἡγεμόνες ποὺ εἶχαν ὑποταχθεῖ στὴν ἐπικυριαρχία τους φόρου ὑποτελεῖς. οἱ Γατελοῦζοι στὸ βορειοανατολικὸ αἰγαῖο στὰ μέσα του 15ου αἰώνα ὁ δημήτριος Παλαιολόγος, στὸν ὁποῖον ἀναγνωρίζεται ἔναντι καταβολῆς χρηματικοῦ φόρου ἡ αὐθεντία τῆς Λήμνου, τῆς Ἴμβρου, τῆς Σαμοθράκης καὶ τῆς Θάσου τὸ 146 τὸ καθεστὼς ποὺ ἐφαρμόστηκε στὸ δουκάτο τοῦ αἰγαίου μετὰ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση, ἀρχικὰ μὲ τοὺς κρίσπι καὶ ἀπὸ τὸ 1566 μὲ τὸν ἰσπανοεβραῖο Ἰωσὴφ νάζη, συνιστοῦν ἀκριβῶς δείγματα αὐτῆς τῆς φάσης προσαρμογῆς. 1 μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ μπεηλερμπεηλικίου τῶν νήσων τῆς Ἄσπρης Θάλασσας τὸ ὑπὸ τὸν καπουδὰν πασά, τὰ νησιὰ τοῦ αἰγαίου καὶ κάποιες ἀπὸ τὶς γειτονικὲς ἠπειρωτικὲς ἀκτὲς ὑπήχθησαν ὑπὸ κοινὴ διοικητικὴ κεφαλή, ἡ ὁποία κάλυπτε τὸ σύνολο τῆς περιοχῆς. 11 Ἡ σταδιακὴ ὑπαγωγὴ τῶν νησιῶν στὴν τυπικὴ πυραμιδικὴ διαίρεση τῶν σαντζακίων σαντζάκια μυτιλήνης, Λήμνου, ρόδου, Χίου, μικρῶν νήσων τοῦ αἰγαίου ἐνέταξε τὴν περιοχὴ στὸ καθιερωμένο πλαίσιο τῆς ὀθωμανικῆς διοίκησης, ἐπιτρέποντας ὅμως καὶ κατὰ τόπους ἰδιαιτερότητες, ποὺ ἀπηχοῦσαν τὶς ἱστορικὲς τύχες κάθε τόπου καὶ σχετίζονταν μὲ τὴ φορολογικὴ κυρίως ὑπαγωγὴ ἐπιμέρους νήσων. 12 μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀρχίζει νὰ κτίζεται ἕνας ἑνιαῖος νησιωτικὸς χῶρος, κάτι νέο γιὰ μιὰ περιοχὴ ποὺ τὴν ἐποχὴ τῆς Λατινοκρατίας κύριο χαρακτηριστικό της ὑπῆρξε ἡ κατάτμηση καὶ ἡ ἀνὰ νησὶ κυριαρχία, συχνὰ ἀντιμαχόμενων, ἡγεμονικῶν οἴκων. τὸ κοινὸ αὐτὸ πολιτικὸ/ διοικητικὸ πλαίσιο δὲν ἐξάλειψε βέβαια τὶς διαφορὲς ἀπὸ νησὶ σὲ νησί. καὶ ἐδῶ τὸ μέγεθος ἐξακολουθοῦσε νὰ διαδραματίζει καθοριστικὸ ρόλο, ἀφοῦ ἡ κοινωνικὴ διάρθρωση καὶ οἱ συνθῆκες ζωῆς στὶς πόλεις/διοικητικὰ κέντρα τῆς Χίου ἢ τῆς ρόδου πόρρω ἀπεῖχαν ἀπὸ τὶς συνθῆκες διαβίωσης στὰ μικρὰ νησιὰ τῶν κυκλάδων ἢ τῶν δωδεκανήσων. Ἰδιαιτερότητες δημιουργοῦνται καὶ ἀπὸ τοὺς ὅρους τῆς κατάκτησης. Στὶς κυκλάδες, γιὰ παράδειγμα, τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας παρέμεναν σὲ ἕνα καθεστὼς ἀμφισημίας, καθὼς πρόσωπα ἀπὸ τὶς παλαιότερες ἐλὶτ ἀνέλαβαν καίριες διοικητικὲς θέσεις, σύμφωνα μὲ μιὰ πρακτικὴ ποὺ δὲν ἦταν ξένη στὴν ὀθωμανικὴ ἐξουσία. 1 Ἡ θέση τους ὅμως ὑπῆρξε ἰδιότυπη, καθώς, μὲ βάση τὰ μπεράτια ποὺ τοὺς δόθηκαν, φαίνεται ὅτι διατήρησαν μιὰ μορφὴ ἀνεξαρτησίας ποὺ ἀφοροῦσε τὴν ἄσκηση πολιτικῆς, δικαστικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἐξουσίας ἐπὶ τῶν κατοίκων τῶν νησιῶν, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ περιοριζόταν ἡ ἰσχὺς τῶν ἁρμόδιων ὀθωμανῶν ἀξιωματούχων σὲ σειρὰ ζητήματα, μὲ ἄμεσες καὶ μακροπρόθεσμες ἐπιπτώσεις στὴν καθημερινότητα. οἱ ἐσωτερικὲς μεταβολὲς ποὺ ὑφίστατο ὁ ὀθωμανικὸς κρατικὸς σχηματισμὸς εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ἐφαρμοστοῦν οὐσιαστικὰ ποτὲ στὶς κυκλάδες βασικὰ συστατικὰ στοιχεῖα τῆς δομῆς του, ὅπως τὸ τιμαριωτικὸ σύστημα. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, καινοφανεῖς γιὰ τὴν ἐποχή τους πρακτικές, ὅπως ἡ καταβολὴ τοῦ φόρου σὲ χρῆμα καὶ τὸ σύστημα ἐκμίσθωσης τῶν φόρων κατ ἀποκοπήν, τέθηκαν σὲ ἰσχὺ ἐνωρίς, ἀπὸ τὶς ἀπαρχὲς εἰσδοχῆς τους στὴν ὀθωμανικὴ δημοσιονομικὴ πολιτική. 14 ταυτόχρονα, μὲ τὶς ἀλλαγὲς αὐτὲς στὴ λειτουργία τῆς ὀθωμανικῆς διοίκησης, ἡ ἀναγνώριση τοῦ νησιωτικοῦ χαρακτήρα τῶν κυκλάδων καὶ ἡ ἀνάγκη παροχῆς ἀπὸ τοὺς κατοίκους ὑπηρεσιῶν ποὺ σχετίζονταν μὲ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ θαλάσσιου χώρου καὶ τὴ φύλαξη τῶν νησιῶν πιθανότατα συνέβαλαν στὴ χορήγηση ὁρισμένων φορολογικῶν ἀπαλλαγῶν, ποὺ δὲν ἀφοροῦσαν τόσο τὴν ἀγροτικὴ παραγωγὴ ὅσο διάφορες ἔκτακτες ἐπιβαρύνσεις, τέλη καὶ φόρους κληρονομιᾶς. οἱ ρυθμίσεις αὐτές, ποὺ στὴν ἑλληνικὴ ἱστοριογραφία καθιερώθηκε νὰ ὀνομάζονται «προνόμια», δὲν ἀποτελοῦσαν κάτι ἐξαιρετικὸ ἀλλὰ ἐντάσσονταν στὴ συνήθη πρακτικὴ τῆς παραχώρησης εἰδικοῦ καθεστῶτος στοὺς κατοίκους περιοχῶν ποὺ εἶχαν ἐπιφορτιστεῖ μὲ μιὰ εἰδικὴ ὑπηρεσία ἢ ἐργασία. ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

6 TO ΑΙΓΑΙΟ ΠEΛAΓOΣ Ἀπὸ τὰ μέσα λοιπὸν τοῦ 16ου αἰώνα τὸ αἰγαῖο μετατράπηκε σχεδὸν σὲ ὀθωμανικὴ λίμνη, μὲ μοναδικὸ βενετικὸ νησιωτικὸ προπύργιο τὴν τῆνο, ποὺ παρέμεινε στὴν κατοχὴ τῆς Γαληνοτάτης μέχρι τὸ μιὰ λίμνη ὅμως ποὺ δὲν ἦταν πάντοτε γαλήνια. οἱ ἐπαναλαμβανόμενοι βενετοτουρκικοὶ πόλεμοι μέχρι τὰ τέλη τοῦ 17ου αἰώνα, οἱ ἀνταγωνισμοὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν ναυτικῶν/ ἐμπορικῶν δυνάμεων ποὺ διέρχονταν μὲ τὰ πλοῖα τους ἀπὸ τὸ αἰγαῖο καὶ διακινοῦσαν τὰ ἐμπορεύματά τους ἀπὸ καὶ πρὸς τὴν Ἀνατολή, ὅπως βέβαια καὶ τὸ πλῆθος τῶν νομιμοποιημένων κουρσάρων καὶ ἐκτὸς νόμιμων πλαισίων πειρατῶν ποὺ δροῦσαν στὰ νερά του, ὅλα αὐτὰ ἐπιβεβαιώνουν τὸ χαρακτηρισμὸ «Archipelagus turbatus» ποὺ προσφυῶς τοῦ ἀποδόθηκε. 15 οἱ χριστιανοὶ πειρατὲς ποὺ ναυλοχοῦσαν στὰ αἰγαιοπελαγίτικα νησιὰ καὶ παραμόνευαν στὰ θαλάσσια περάσματα διατηροῦσαν σχέσεις μὲ τοὺς καθολικοὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς ὀρθόδοξους κατοίκους. Λειτούργησαν ἀποτρεπτικὰ γιὰ τὴ μόνιμη ἐγκατάσταση τούρκων στὴν περιοχή, ταυτοχρόνως ὅμως ἀποτέλεσαν παράγοντα ἀνασφάλειας καὶ φόβου γιὰ τοὺς χριστιανοὺς κατοίκους. τὴν ἐποχὴ τῆς λατινικῆς κυριαρχίας δημιουργοῦνται στὸ αἰγαῖο φρουριακοὶ οἰκισμοί, ποὺ εἶναι προσαρμοσμένοι στὴ γενικότερη στρατηγικὴ τῶν φράγκων κυρίαρχων καὶ κατόπιν τῶν Βενετῶν γιὰ τὰ νησιὰ ἐκεῖνα ποὺ πέρασαν ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους. 16 Ἡ στρατηγικὴ αὐτὴ προέβλεπε τὴ δημιουργία ἰσχυρῶν φρουριακῶν ἐγκαταστάσεων σὲ φυσικὲς ὀχυρὲς θέσεις, ἢ σὲ κατάλληλα παράκτια σημεῖα, ποὺ ἐπέτρεπαν κατὰ κύριο λόγο τὴν ἐπιτήρηση τοῦ θαλάσσιου χώρου, ἐνῶ παράλληλα ἐξασφάλιζαν συνήθως ὀπτικὸ ἔλεγχο στὴ νησιωτικὴ ἐνδοχώρα. οἱ οἰκισμοὶ αὐτοῦ τοῦ τύπου φαίνεται ὅτι κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς λατινικῆς κυριαρχίας λειτούργησαν καὶ ὡς παρατηρητήρια/σταθμοὶ στὴ θαλάσσια περιοχὴ τοῦ αἰγαίου, σχηματίζοντας ἕνα δίκτυο ἐπικοινωνίας. 17 οἱ φρουριακοὶ αὐτοὶ οἰκισμοὶ ἀποτελοῦσαν παράλληλα χώρους συγκέντρωσης τῶν ἰσχυρῶν οἰκογενειῶν, ποὺ κατὰ κανόνα στὰ χρόνια τῆς λατινικῆς κυριαρχίας ἦταν κάτοχοι φεουδαλικῶν δικαιωμάτων καὶ σχετικὰ μεγάλων γιὰ τὰ δεδομένα τῶν νησιῶν ἐκτάσεων γῆς. Σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ κύρος καὶ τὴν προστασία ποὺ παρεῖχαν οἱ οἰκισμοὶ αὐτοί, ἔγιναν γρήγορα κέντρα ζωῆς κάθε νησιοῦ. Στὰ μικρότερα νησιὰ μετατράπηκαν στοὺς μοναδικοὺς οἰκιστικοὺς πυρῆνες, μὲ πυκνὴ ἕως ἀσφυκτικὴ δόμηση. Στὰ νησιὰ αὐτὰ ἡ ὕπαιθρος ἀρκέστηκε νὰ φιλοξενεῖ διάσπαρτα κτίσματα ἀγροτικοῦ κατὰ κανόνα χαρακτήρα, τὰ ὁποῖα δὲν ἀποτελοῦσαν τόπο μόνιμης διαμονῆς, ἀλλὰ ἦταν ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν ἐποχικῶν ἀγροτικῶν καὶ κτηνοτροφικῶν ἀπασχολήσεων τῶν κατοίκων. Γενικότερα, ὁ τύπος τοῦ ὀχυροῦ οἰκισμοῦ ποὺ εἶχε ἐπιβληθεῖ στὴ διάρκεια τῆς λατινικῆς κυριαρχίας δὲν εἶχε συνέχεια στοὺς αἰῶνες ποὺ ἀκολούθησαν, γιατὶ, ὅταν ἑδραιώθηκε πλέον ἡ ὀθωμανικὴ κυριαρχία, δὲν εἶχε νόημα ὕπαρξης ἕνα δίκτυο ὀχυρῶν οἰκισμῶν στὸ ἐσωτερικὸ τῆς αὐτοκρατορίας. Ἁπτὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ ὑποβάθμιση καὶ παραμέληση τῶν ὀχυρώσεων αὐτοῦ του τύπου, χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει κατὰ κανόνα καὶ τὴν ἐγκατάλειψη τῆς θέσης τοῦ ἀρχικοῦ οἰκιστικοῦ πυρήνα, ποὺ διατηρήθηκε καὶ ἐπεκτάθηκε ἀνάλογα καὶ μὲ τὴ γεωμορφολογία τῆς συγκεκριμένης περιοχῆς περιμετρικὰ ἢ ἀκτινωτὰ γύρω ἀπὸ αὐτόν. 18 Περιπτώσεις ὅπως αὐτὴ τοῦ μπούργου τῆς τήνου ἢ τοῦ κάστρου τῆς Σκιάθου, ὅπου ἐγκαταλείφθηκαν οἱ οἰκισμοὶ καὶ ἐποικίστηκαν ἄλλες θέσεις, εἶναι μᾶλλον ἐξαιρέσεις. Ἀντίθετα, κάστρα ποὺ ἀξιοποιοῦσαν τὶς ὀχυρώσεις τῆς λατινικῆς περιόδου λειτούργησαν ἐκεῖ ὅπου ἦταν ἀπαραίτητα, σὲ νησιὰ δηλαδὴ ὅπως ἡ Χίος, ἡ Λέσβος, ἡ Λῆμνος, ἡ ρόδος ἢ ἡ κώς, ποὺ εἶχαν μουσουλμανικὸ πληθυσμό, ὁ ὁποῖος καὶ ζοῦσε ἐντὸς των ἀπαγορευμένων γιὰ τοὺς χριστιανοὺς τειχῶν. οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους συνεχίστηκε ἡ κατοίκηση στὶς θέσεις τῶν παλαιῶν ὀχυρωμένων οἰκισμῶν σχετίζονται, νομίζω, μὲ τὴ στρατηγική, προνομιοῦχο θέση ποὺ εἶχε ἐπιλεγεῖ 4

7 γιὰ τὸν ἀρχικὸ ὀχυρὸ πυρήνα, ἀλλὰ καὶ μὲ ἕναν ἄλλο παράγοντα. Στὰ νησιὰ καὶ στὰ μικρότερα ἀκόμη οἱ κεντρικοὶ οἰκιστικοὶ πυρῆνες εἶχαν χαρακτήρα πόλης. Ἡ Χώρα ἦταν ἡ πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ γύρω ἀπὸ τὴν ὁποία ἦταν διαρθρωμένη ἡ ζωὴ τῶν κατοίκων. Σὲ συνδυασμὸ λοιπὸν μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ νησιωτικὲς κοινωνίες ἦταν ὑποχρεωμένες, ἀκριβῶς ἀπὸ τὴ φύση τῆς «νησιωτικότητάς» τους, νὰ συγκεντρώνουν στὴν ἔκταση τοῦ νησιοῦ σὲ μικρογραφία ὅλες τὶς λειτουργίες ποὺ θὰ εἶχε μιὰ εὐρύτερη γεωγραφικὴ περιφέρεια τοῦ ἠπειρωτικοῦ χώρου, ἡ Χώρα ἀποτελοῦσε κομβικὸ σημεῖο γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ νησιοῦ. καίριος ἐπίσης ἦταν ὁ ρόλος ποὺ διαδραμάτισαν στὸ αἰγαῖο τὰ θρησκευτικὰ τάγματα καὶ τὰ μοναστήρια. Ἀπὸ τὴ μιὰ πλευρά, οἱ Ἰωαννίτες Ἱππότες κυριάρχησαν μέχρι τὸ 1522 στὴ ρόδο, ἔχοντας ἰσχυρὰ ἐρείσματα καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῶν δωδεκανήσων. Παράλληλα, ὅμως, νησιὰ ὅπως ἡ Πάτμος, ἡ τῆλος, ἡ Σύμη, ἡ Ἀμοργός, ἡ Σέριφος, ἡ Σκύρος, ἡ Χίος καὶ ἡ Σάμος φιλοξένησαν ἰσχυρὰ ὀρθόδοξα μοναστήρια, ποὺ σφράγισαν μὲ τὴν παρουσία τους καὶ τὸ κύρος τους τὶς τοπικὲς κοινωνίες καὶ ἀναδείχτηκαν σὲ σημεῖα ἀναφορᾶς καὶ κέντρα ἐλέγχου μὲ μεγάλη οἰκονομικὴ καὶ συμβολικὴ ἰσχύ, ἐνῶ μέσο τῶν μετοχίων τους ἀνέπτυξαν ἕνα ἰσχυρὸ δίκτυο σχέσεων, συναλλαγῶν καὶ πολυσχιδῶν δραστηριοτήτων μὲ εὐρύτατη γεωγραφικὴ διασπορά. 19 δυστυχῶς οἱ διαθέσιμες μαρτυρίες δὲν ἐπιτρέπουν νὰ σχηματιστεῖ μιὰ ἀξιόπιστη εἰκόνα γιὰ τὸν πληθυσμὸ τῶν νησιῶν μέχρι τὰ τέλη τοῦ 17ου αἰώνα. 2 Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ κάτοικοι ζοῦσαν σὲ συνθῆκες ἀνασφάλειας καὶ τὰ νησιὰ εἶχαν ἐνδεχομένως περιορισμένο πληθυσμό, ὡστόσο δὲν ἐρημώθηκαν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς μάλιστα τοῦ 17ου αἰώνα τὰ περισσότερα ἐμφανίζουν πληθυσμικὴ ἀνάπτυξη. Ἡ ἐκδοχὴ τῆς ἐρήμωσης τῶν νησιῶν, ποὺ βασίστηκε στὴν ἀπουσία μαρτυριῶν, σὲ πρόσκαιρες ἐντυπώσεις ταξιδιωτῶν ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπισφαλεῖς διηγήσεις περὶ μαζικῆς φυγῆς, σφαγῆς ἢ ἐξανδραποδισμοῦ τοῦ πληθυσμοῦ μετὰ τὴν τουρκικὴ κατάκτηση, τόσο τῶν μεγαλύτερων νησιῶν τοῦ βορειανατολικοῦ αἰγαίου καὶ τῆς ρόδου ὅσο καὶ τῶν κυκλάδων, ἐλέγχεται ὡς ἀνακριβής. 21 οἱ ὀθωμανικὲς μάλιστα πηγὲς καὶ κυρίως τὰ φορολογικὰ κατάστιχα ποὺ ἔχουν ἐντοπιστεῖ καὶ μελετηθεῖ τὰ τελευταῖα ἰδίως χρόνια ἀπὸ νησιὰ τοῦ βορειοανατολικοῦ αἰγαίου, ὅπως ἡ Λῆμνος, ἡ Θάσος, ἡ Χίος, ἡ Λέσβος ἢ ἡ Σάμος, καταδεικνύουν τὴν παρουσία ἱκανοῦ πληθυσμοῦ κατὰ τὸν ὕστερο 15ο καὶ τὸν 16ο αἰώνα. 22 Ἡ ἴδια ἐκτίμηση προκύπτει καὶ ἀπὸ τὴ μεταγενέστερη ὀθωμανικὴ «ἀπογραφὴ» τοῦ 167, ἡ ὁποία ἐπισφραγίζει οὐσιαστικὰ τὴν ὀθωμανικὴ κυριαρχία στὴν εὐρύτερη περιοχὴ ποὺ σηματοδότησε ἡ πτώση τοῦ Χάνδακα τὸ Στὰ νησιά, ἀκόμη καὶ στὰ μικρότερα, ἔχουμε ἴχνη λειτουργίας ὀργανωμένων κοινωνιῶν μὲ θεσμούς, ὄργανα διαχείρισης καὶ μηχανισμοὺς ἐλέγχου. 24 οἱ κοινότητες τῶν χριστιανικῶν ἀρχῶν λειτούργησαν ὡς δίαυλοι ἐπαφῆς μὲ τὴν ὀθωμανικὴ ἐξουσία, διαχειρίστηκαν τὴν κατανομὴ τῆς τοπικῆς φορολογικῆς ὀφειλῆς πρὸς τὴν κεντρικὴ διοίκηση, παράλληλα ὅμως ἀνέπτυξαν καὶ ἕνα σύστημα κανόνων δικαίου, παρέμβασης καὶ τακτοποίησης τῶν τοπικῶν πραγμάτων ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν ἐκπαίδευση, τὴ δημόσια ὑγεία, τὴν ἀσφάλεια τῶν κατοίκων. Σωζόμενα τεκμήρια ἀπὸ κάποια νησιὰ (ὅπως τὴ μύκονο, τὴ νάξο καὶ τὴ Σύρο), ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 17ου αἰώνα, ἀποδεικνύουν τὴν ὕπαρξη διαδικασιῶν ἐκλογῆς τῶν ἐπιτρόπων τῶν νησιωτικῶν κοινῶν, μὲ ἀναφορὲς στὰ καθήκοντα, τὶς ὑποχρεώσεις, τὶς ἁρμοδιότητες καὶ τὶς ἀπολαβές τους στὸ πλαίσιο τῆς ὀθωμανικῆς πραγματικότητας. οἱ πηγὲς τῆς ἐποχῆς δὲν παρέχουν ἱκανοποιητικὰ δεδομένα γιὰ τὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τῶν νησιῶν. Ἡ γεωργία καὶ ἡ κτηνοτροφία ἀποτελοῦσαν τὶς βασικὲς δραστηριότητες τῶν κατοίκων, ποὺ κάλυπταν καὶ τὸ κύριο βάρος τῆς φορολογικῆς ὑποχρέωσης. οἱ μαρτυρίες περιηγητῶν ποὺ διέρχονται τὸν 16ο αἰώνα ἀπὸ νησιὰ ὅπως ἡ Χίος, ἡ Λέσβος, ἡ ρόδος ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 5

8 ἢ ἡ Λῆμνος κάνουν λόγο γιὰ καλὰ καλλιεργημένους τόπους μὲ ἀμπέλια, ἐλιές, δημητριακά, καρποφόρα δένδρα καὶ πλούσιους κήπους μὲ λαχανικὰ καὶ ὄσπρια. 25 Ἐξίσου σημαντικὴ ἦταν καὶ ἡ κτηνοτροφία, ἰδίως τῶν προβάτων, ποὺ ἀντιπροσώπευε ἕνα διόλου εὐκαταφρόνητο τμῆμα τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς. 26 Στὰ μικρὰ νησιὰ τῶν κυκλάδων καὶ τῶν δωδεκανήσων, παρότι τὸ τεκμηριωτικὸ ὑλικὸ γιὰ τὶς ἐποχὲς αὐτὲς εἶναι λιγοστό, φαίνεται ὅτι σταθερὸ χαρακτηριστικὸ ὕπηρξε ἡ πενία. Ἡ ἀγροτικὴ καὶ ἡ κτηνοτροφικὴ παραγωγή, ὅπως καὶ ἡ ἀναιμικὴ ἁλιευτικὴ δραστηριότητα, δὲν φαίνεται νὰ ἐπαρκοῦσαν γιὰ τὴ δημιουργία χρηματικῶν πλεονασμάτων. οἱ μαρτυρίες τῶν περιηγητῶν γιὰ τὴν κατάσταση τῶν κατοίκων, τὶς συνθῆκες διαβίωσης στοὺς νησιωτικοὺς οἰκισμούς, τὸ μέγεθος καὶ τὸν ἐξοπλισμὸ τῶν σπιτιῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐνδείξεις ἀπὸ τὰ νοταριακὰ ἔγγραφα συγκλίνουν στὴν ἐκτίμηση ὅτι ἡ πλειονότητα τοῦ πληθυσμοῦ ζοῦσε σὲ συνθῆκες φτώχειας. Παρ ὅλα αὐτά, ὁ νησιωτικὸς κόσμος τοῦ αἰγαίου διατήρησε τὴν ἐπικοινωνία τόσο μεταξὺ τῶν νησιῶν ὅσο καὶ μὲ τὸν εὐρύτερο ἑλληνικὸ καὶ μεσογειακὸ κόσμο. 27 τὰ ἐμπορικὰ καὶ τὰ πολεμικὰ πλοῖα ποὺ διέρχονταν ἢ παρέμεναν στὰ νερά του ἀποτέλεσαν καλοὺς ἀγωγοὺς ἐπικοινωνίας. Ἡ πειρατικὴ μάλιστα δράση ποὺ ἄνθησε τὰ χρόνια αὐτὰ στὴν περιοχή, καθὼς ζυμώθηκε γιὰ χρόνια μὲ τὴ ζωὴ τῶν νησιωτῶν, δημιούργησε γύρω της ἕνα πλέγμα οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων ποὺ σχετίζονταν μὲ τὶς πειρατικὲς λεῖες, ἐνῶ παράλληλα βοήθησε στὴν ἐξοικείωση μὲ τὸν κόσμο τῆς θάλασσας καὶ τῶν ὅπλων. Ἡ ναυτιλία καὶ τὸ διαμετακομιστικὸ ἐμπόριο, ποὺ ἔκαναν δυναμικὰ τὴν ἐμφάνισή τους στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 18ου αἰώνα, μετέβαλαν τὸ τοπίο, χάρισαν πλοῦτο σὲ ἀρκετὰ νησιὰ καὶ σηματοδότησαν μιὰ νέα ἐποχὴ αἴγλης στὸν νησιωτικὸ κόσμο τοῦ αἰγαίου. δημητρησ δημητροπουλοσ TO ΑΙΓΑΙΟ ΠEΛAΓOΣ 6

9 Σ η μ Ε ι ω Σ Ε ι Σ 1. Ἀπὸ τὶς πρόσφατες μελέτες, σημειώνουμε ἐνδεικτικά: Elisabeth Malamut, Les îles de l Empire byzantin: VIIIe XIIe siècles, 2 τόμοι, Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, Παρίσι 1988 (γιὰ τὴ βυζαντινὴ περίοδο) P. Lock, Οἱ Φράγκοι στὸ Αἰγαῖο , μτφρ. Γ. κουσουνέλος, Ἀθήνα [1998] Ζαχ. τσιρπανλής, Ἡ Ρόδος καὶ οἱ Νότιες Σποράδες στὰ χρόνια τῶν Ἰωαννιτῶν Ἱπποτῶν (14ος 16ος αἰ.), ρόδος 1991 B. J. Slot/D. Haag, «The Frankish Archipelago», Byzantinische Forschungen 16 (1991) , ὅπου καὶ συγκεντρώνεται ἡ παλαιότερη βιβλιογραφία. 2. Ἡ Εὔβοια ἀνήκει βέβαια τυπικὰ στὸν νησιωτικὸ χῶρο τοῦ αἰγαίου, οὐσιαστικὰ ὅμως μὲ ἐξαίρεση τὴν ἀποκομμένη ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο νησὶ περιοχὴ τῆς καρυστίας συνάπτεται μὲ τὶς ἀπέναντι ἠπειρωτικὲς ἀκτές. Γιὰ τὴ δημογραφικὴ καὶ οἰκονομικὴ εἰκόνα τοῦ νησιοῦ κατὰ τὴν ἔναρξη τῆς ὀθωμανικῆς περιόδου, βλ. Evangelia Balta, L Eubée à la fin du XVe siècle. Économie et population. Les régistres de l année 1474, Ἀθήνα 198, καὶ τῆς ἴδιας «Rural and urban population in the sancak of Euripos in the early 16th century», Ἀρχεῖον Εὐβοϊκῶν Μελετῶν 29 ( ) Γιὰ τὴ διοικητικὴ διαίρεση τοῦ αἰγαίου ὑπὸ τοὺς διαδοχικοὺς κυριάρχους τῆς περιοχῆς κάνει λόγο διεξοδικὰ ὁ Λεωνίδας καλλιβρετάκης στὴν ἀνέκδοτη μελέτη του «Ζητήματα διοικητικῆς ἱστορίας τῶν νήσων τοῦ αἰγαίου (1ος 19ος αἰ.)». 4. Γιὰ τὶς φεουδαλικὲς ἐπιβιώσεις σὲ νησιὰ τῶν κυκλάδων, βλ. ἐνδεικτικὰ δ. Πολέμης, Οἰ ἀφεντότοποι τῆς Ἄνδρου. Συμβολὴ εἰς τὴν ἔρευναν τῶν καταλοίπων τῶν φεουδαλικῶν θεσμῶν εἰς τὰς νήσους κατὰ τὸν 16ο αἰώνα, Ἄνδρος 1995 Aglaia Kasdagli, Land and Marriage Settlements in the Aegean: A Case Study of Seventeenth-century Naxos, Βενετία 1999, σ Βλ. σχετικὰ Σπ. ι. Ἀσδαχὰς/ αἰκατερίνη ασδραχᾶ, «Βαπτιστικὰ καὶ οἰκογενειακὰ ὀνόματα σὲ μία νησιωτικὴ κοινωνία: Πάτμος, ια ιθ αἰ.», Οἰκονομία καὶ νοοτροπίες, Ἀθήνα 1988, σ Σπ. I. Ἀσδραχάς, «νησιωτικὲς κοινότητες: οἱ φορολογικὲς λειτουργίες (ιι)», Τὰ Ἱστορικὰ 9 (1988) κ. κόμης, Νησιωτικά, Ἰωάννινα 24, σ Γιὰ τὰ σχετικὰ δεδομένα ποὺ ἀφοροῦν τὴ Λέσβο, τὴ Λῆμνο, τὴ Χίο, τὴν κὼ καὶ τὴ ρόδο, βλ. δ. δημητρόπουλος, Μαρτυρίες γιὰ τὸν πληθυσμὸ τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, 15ος ἀρχὲς 19ου αἰώνα, τετράδια Ἐργασίας 27, κνε/ ΕιΕ, Ἀθήνα 24, σ , , , 9 11, Γιὰ τὸ θέμα, βλ. Β. Παναγιωτόπουλος, «Ὁ οἰκονομικὸς χῶρος τῶν Ἑλλήνων στὰ χρόνια τῆς ὀθωμανικῆς κυριαρχίας», στὸν τόμο Πληθυσμοὶ καὶ οἰκισμοὶ τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου, τετράδια Ἐργασίας 18, κνε/ ΕιΕ, Ἀθήνα 2, σ. 29 1, Βλ. Ἀντ. Φλ. κατσουρός, «οἱ τοῦρκοι τῆς νάξου», Ἐπετηρὶς τῆς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν 9 ( ) Eleftheria Zei, «Paros dans l Archipel grec, XVIIe XVIIe siècles. Les multiples visages de l insularité», διδακτορικὴ διατριβὴ, Παρίσι 22, σ Ἠλίας κολοβός, «οἱ μουσουλμάνοι τῆς Ἄνδρου κατὰ τὴν ὀθωμανικὴ περίοδο», Εὔανδρος. Τόμος εἰς μνήμην Δημητρίου Ι. Πολέμη, Ἄνδρος 29, σ Γιὰ τοὺς κανουναμέδες, βλ. J. Alexander, Toward a History of Post-Byzantine Greece: The Ottoman Kanunnnames for the Greek Lands circa 1500 circa 1600, Ἀθήνα 1985 G. Veinstein, «Le législateur ottoman face à l insularité. L enseignement des Kânûnnâme», N. Vatin/ G. Veinstein (ἐπιμ.), Insularités ottomanes, Παρίσι Γιὰ τὸ πέρασμα ἀπὸ τὴ μία κυριαρχία στὴν ἄλλη, βλ. Ph. Argenti, Chius Vincta or the Occupation of Chios by the Turks (1566) and their Administration of the Island ( ), κέμπριτζ 1941 Ζ. τσιρπανλής, Στὴ Ρόδο τοῦ 16ου 17ου αἰώνα. Ἀπὸ τοὺς Ἰωαννίτες Ἱππότες στοὺς Ὀθωμανοὺς Τούρκους, ρόδος 22 Elizabeth Zachariadou, «Changing masters in the Aegean», J. Chrysostomides/ C. Dendrinos/ J. Harris (ἐπιμ.), The Greek Islands and the Sea. Proceedings of the First International Colloquium Held at The Hellenic Institute, Royal Holloway, University of London, September 2001, Λονδίνο 24, σ Βλ. Idris Bostan «The establishment of the province of Cezayir-i Bahr-i Sefid», Elizabeth Zachariadou (ἐπιμ.), The Kapudan Pasha, his Office and his Domain, ρέθυμνο 22, σ Γιὰ τὴν ὀθωμανικὴ διοικητικὴ διαίρεση τῶν νησιῶν, βλ. Elizabeth Zachariadou, «The sandjak of Naxos in 1641», Christa Fragner/ Klaus Schwarz (ἐπιμ.), Festgabe an Josef Matuz. Osmanistik Turkologie Diplomatik, Βερολίνο 1992, σ El. Kolovos, «Insularity and island society in the Ottoman context: The case of the Aegean island of Andros (sixteenth to eighteenth centuries)», Turcica 9 (27) Βλ. N. Vatin, «Îles grecques. L insertion des îles de l Égée dans l Empire ottoman à la fin du XVIe siècle», N. Vatin/ G. Veinstein (ἐπιμ.), Insularités ottomanes, σ Ἠλ. κολοβός, «ραγιάδες καὶ Φράγκοι στὴν Πύλη τοῦ Σουλτάνου: Ἡ κοινωνία τῆς Ἄνδρου τὸ 1564 καὶ ἡ ὀθωμανικὴ κεντρικὴ διοίκηση», Ἄγκυρα 2 (24) Γιὰ τὸ θέμα, βλ. ἀναλυτικὰ Ἠλίας κολοβός, «Ἡ νησιωτικὴ κοινωνία τῆς Ἄνδρου στὸ ὀθωμανικὸ πλαίσιο. Πρώτη προσέγγιση μὲ βάση τὰ ὀθωμανικὰ ἔγγραφα τῆς ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 7

10 TO ΑΙΓΑΙΟ ΠEΛAΓOΣ καϊρείου Βιβλιοθήκης ( )», Ἀνδριακὰ Χρονικὰ 9 (Ἄνδρος 1996) Ὁ B. J. Slot, στὴ μελέτη του Archipelagus turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane c , τ. 1, κωνσταντινούπολη 1982, δίνει μιὰ συνθετικὴ περιγραφὴ ὅσων διαδραματίστηκαν στὸ αἰγαῖο τὰ χρόνια αὐτά. 16. Γιὰ τὰ κάστρα αὐτά, καὶ ἰδιαίτερα τῶν κυκλάδων, βλ. ἐνδεικτικά: Jean-Christian Poutiers, «Première esquisse d une étude du κάστρο des Cyclades au XVème siècle», Byzantinische Forschungen 11 (1987) Ἀθηνᾶ-Χριστίνα Λούπου-ρόκου, Αἰγαῖο. Κάστρα καὶ καστέλλια, Ἀθήνα 1999 μάρω Φίλιππα-Ἀποστόλου, Μικροὶ ὀχυρωμένοι οἰκισμοὶ τοῦ Αἰγαίου. Στὰ ἴχνη τῆς ἱστορικῆς τους ταυτότητας, Ἀθήνα Σχετικὰ μὲ τὰ δίκτυα ἐπικοινωνιῶν ποὺ συγκροτοῦσαν οἱ νησιωτικοὶ οἰκισμοί, βλ. ν. μπελαβίλας, Λιμάνια καὶ οἰκισμοὶ στὸ Ἀρχιπέλαγος τῆς πειρατείας 15ος 19ος αἰ., Ἀθήνα 1997, κυρίως σ Γιὰ μιὰ συνοπτικὴ περιδιάβαση στοὺς τύπους κατοίκησης ποὺ ἀπαντοῦν στὸ αἰγαῖο, βλ. Ε. Kolodny, «Les types d habitat contemporains et leur évolution dans les îles mineures de l Égée», Les Cyclades (Matériaux pour une étude de géographie historique), Παρίσι 198, σ Γιὰ τὴ δραστηριότητα ὁρισμένων ἀπὸ τὶς μονὲς αὐτές, βλ. ἐνδεικτικά: Εὐτυχία Λιάτα, Ἡ Σέριφος κατὰ τὴν Τουρκοκρατία (17ος 19ος αἰ.), Ἀθήνα 1987 Χ. κουτελάκης, Ἅγιος Παντελεήμονας Τήλου, τῆλος 1995 Στ. μουζάκης, Ὁ μοναχισμὸς στὸ ΝΑ Αἰγαῖο κατὰ τὸ 16ο 18ο αἰώνα. Οἱ σχέσεις τῶν μοναστηριῶν Ἀμοργοῦ Πάτμου, Ἀθήνα 1997 Εὐδοκία Ὀλυμπίτου, «Ἡ ὀργάνωση τοῦ χώρου στὸ νησὶ τῆς Πάτμου (16ος 19ος αἰώνας)», διδακτορικὴ διατριβή, Ἀθήνα οἱ μαρτυρίες αὐτὲς εἶναι συγκεντρωμένες στὸ δ. δημητρόπουλος, Μαρτυρίες γιὰ τὸν πληθυσμὸ τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, σ. 171 κ.ἑ. 21. Ἡ ἄποψη αὐτή, τὴν ὁποία ἐξέφρασε πρῶτος ὁ F. W. Hasluk («Depopulation in the Aegean islands and the Turkish conquest», The Annual of the British School at Athens 17 [ ] ), ἔγινε ἔνθερμα ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴ μεταγενέστερη βιβλιογραφία. τὰ τελευταῖα χρόνια, νεότερες ἔρευνες καὶ παράλληλα ἡ μελέτη ὀθωμανικῶν καταστίχων ἔδειξαν ὅτι τὸ ἔδαφος στὸ ὁποῖο στηριζόταν ἦταν σαθρό. Γιὰ τὴν ἀνασκευὴ τῶν ἀπόψεων τοῦ ηasluk, βλ. B. J. Slot, Archipelagus turbatus, σ Βλ. ἐπίσης δ. δημητρόπουλος, Μαρτυρίες, σ Ἀπὸ τὶς πρόσφατες μελέτες, βλ. ἐνδεικτικά: Evangelia Balta, «Recensements ottomans de Patmos (XVe XVIIe s.», Mélanges Halil Sahillioglu, τ. 2, Ζαγκουὰν (τυνησία) 1997, σ Nicoara Beldiceanu, «Structures socio-économiques à Lemnos à la fin du XVe siècle», Turcica 15 (198) δ. ν. καρύδης/μ. Kiel, Μυτιλήνης ἀστυγραφία καὶ Λέσβου χωρογραφία (15ος 19ος αἰ.), Ἀθήνα [2] Σοφία Λαΐου, Ἡ Σάμος κατὰ τὴν ὀθωμανικὴ περίοδο. Πτυχὲς τοῦ κοινωνικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ βίου, 16ος-18ος αἰ., Θεσσαλονίκη 22 H. Lowry, Fifteenth-century Ottoman Realities: Christian Peasant Life on the Aegean Island of Limnos, κωνσταντινούπολη Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν B. J. Slot, ποὺ ἔχει ἀναφερθεῖ ἀναλυτικὰ στὴν ἀπογραφὴ τοῦ 167 στὸ ἔργο του Archipelagus turbatus καθὼς καὶ στὸ ἄρθρο του «Ἡ Ἄνδρος στὰ 167», Ἀνδριακὰ Χρονικὰ 21 (199) , ἡ ἴδια ἀπογραφὴ ἔχει ἀξιοποιηθεῖ καὶ σὲ ἄλλες μελέτες ὅπως: Εὐαγγελία μπαλτᾶ/ μαρία Σπηλιωτοπούλου, «Ἔγγεια ἰδιοκτησία καὶ φορολογικὴ ἀπαίτηση στὴ Σαντορίνη τὸν 17ο αἰώνα», Μνήμων 18 (1996) Εὐαγγελία μπαλτᾶ, «Ἡ ὀθωμανικὴ ἀπογραφὴ τῆς Σίφνου τὸ 167», Πρακτικὰ τοῦ Β Διεθνοῦς Σιφναϊκοῦ Συμποσίου, τ. Β, Ἀθήνα 25, El. Kolovos, «Beyond classical Ottoman defterology: A preliminary assessment of the Tahrir registers of 167/ 71 concerning Crete and the Aegean islands», στὸ The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and Economic History. Studies in honor of John C. Alexander, κωνσταντινούπολη 28, σ Γιὰ τὴ λειτουργία τῶν νησιωτικῶν κοινοτήτων, βλ. Σπ. ι. Ἀσδραχάς, «νησιωτικὲς κοινότητες: οἱ φορολογικὲς λειτουργίες», Τὰ Ἱστορικὰ 8 (1988) 6, καὶ 9 (1988) Σχετικὲς μαρτυρίες συγκεντρώνονται στὸ Ioli Vingopoulou, Le monde grec vu par les voyageurs du XVIe siècle, Ἀθήνα 24, σ. 1 17, Στὴν περίπτωση τῆς Λήμνου, γιὰ τὴν ὁποία διαθέτουμε σχετικὰ ποσοτικὰ στοιχεῖα χάρη σὲ ἕνα ὀθωμανικὸ κατάστιχο τοῦ 149, φαίνεται ὅτι ἀντιπροσώπευε περίπου τὸ 4% τῶν συνολικῶν φορολογικῶν προσόδων βλ. H. Lowry, Fifteen-century Ottoman Realities, σ , ἰδίως τὰ δίκτυα ἐπικοινωνίας τοῦ νησιωτικοῦ κόσμου ἀναδεικνύονται σὲ μελέτες τοῦ Σπ. ι. Ἀσδραχᾶ: «τὸ ἑλληνικὸ Ἀρχιπέλαγος. μία διάσπαρτη πόλη», Χάρτες καὶ χαρτογράφοι τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, Ἀθήνα 1985, σ «τὰ νησιά», Οἰκονομία καὶ νοοτροπίες, Ἀθήνα 1988, σ «Ὁ ἑλληνικὸς νησιωτισμός», ἐπιλεγόμενα στὸ Γ. τόλιας, Τὰ νησολόγια. Ἡ μοναξιὰ καὶ ἡ συντροφιὰ τῶν νησιῶν, Ἀθήνα 22, σ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός

Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ἀνδρἐας Ἀπ. Σόλιας Κοινωνικός Λειτουργός Γιὰ τὴν Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ΒΙΟ ΨΥΧΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ. Κατὰ συνέπεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Βιβλιοκρισίες ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 264 Βιβλιοκρισίες ας σε μία από τις κυριότερες εξουσίες της, τη φιλανθρωπία, και τη σύγκρουση πόλης και Εκκλησίας με όχημα τη φιλανθρωπία, την περίθαλψη κυρίως: η Εκκλησία την έβλεπε ως μέσο μιας ωμής

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, 15ος-20ός αι. Επιλογή δηµοσιεύσεων συνεργατών του προγράµµατος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Προβλήµατα Γεωγραφίας και ηµογραφίας στη νεώτερη Eλλάδα», Tετράδια Eργασίας ΚΝΕ/ΕΙΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό.

Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης Οἱ ἑλληνικοὶ σύλλογοι στὴ Ρουμανία κατὰ τὸν 19 ο αἰώνα. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς ἀνάπτυξης τοῦ συλλογικοῦ φαινομένου στὸν παροικιακὸ ἑλληνισμό. Κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ ἔρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία

Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία Διωγμοὶ χριστιανῶν ὑπηκόων τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας (1912-1918), πρὸ τοῦ μεγάλου διωγμοῦ τοῦ 1922 τοῦ Γιώργου Λεκάκη Συγγραφέως - Λαογράφου www.lekakis.com Tὴν περίοδο 1876-1916 ἔγινε μία μεγάλη καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΠΝ ΤΟΥ ΚΝΕ Κατάλογος Έκθεσης: Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του Νέου Ελληνισμού (1499-1999) Επιμέλεια Κ.Σπ. Στάικος, Τ.Ε. Σκλαβενίτης Βουλή των Ελλήνων, Αθήνα 2000, 4ο, ιστ'+503

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος

Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 15 ος -20ός αι. Επιλογή δημοσιεύσεων συνεργατών του προγράμματος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, «Aπό το Nαύπλιο στην Tριπολιτσά: H σημασία της μεταφοράς μιας περιφερειακής πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια

Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Κυκλάδες Δωδεκάνησα Βόρειο Αιγαίο Σποράδες Αργοσαρωνικός Παράλια (Ελληνικά) Εύβοια Κρήτη Μικρασιατικά Παράλια Η λέξη 'κως' προέρχεται από την λέξη 'κοίον = πρόβατό πληθυσμός 34.280 κατοίκους, τρίτο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825.

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Γιάννης Δάλλας καὶ Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2011 ISBN 978-960-9527-09-5 ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 Εὐχαριστίες ὀφείλονται: Στὴν καθ. κ. Σ. Καλοπίση, γιὰ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της καὶ

ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 Εὐχαριστίες ὀφείλονται: Στὴν καθ. κ. Σ. Καλοπίση, γιὰ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της καὶ Ἕρση Μπρούσκαρη Συμβολὴ στὴν ἱστορία καὶ τὴν ἀρχαιολογία τῆς Κῶ κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴ περίοδο: ἡ βασιλικὴ τοῦ πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ στὴν Καρδάμαινα. Ἀθήνα, Νοέμβριος 2011 1 ΓΕΝΙΚΑ 1 Ἡ παλαιοχριστιανικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 7 (2007) ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 7 (2007) ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 7 (2007) ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ: ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ. ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΧΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων.

ΘΕΜΑ: Πληρότητα φακέλων υποβολής αιτημάτων στα Σ.Α. χωρικής αρμοδιότητας Α.Δ.Α. Λειτουργία Συμβουλίων. ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2013 Πειραιάς, 6 Φεβρουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 6684/897 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ

ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ 362 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 28 (2011) ΕΝΑ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΨΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΣΤΗ ΛΕΙΨΙΑ εἶχε ζήσει καὶ δράσει ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800), σημαντικὸς ὀρθόδοξος κληρικὸς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΪΛΑΚΗΣ ΒΡΑΝΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ (1912-1935) ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύμβουλος Καθηγητὴς: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΓΚΟΡΣΚ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ*

ΖΑΓΚΟΡΣΚ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ* ΖΑΓΚΟΡΣΚ, Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ* Τ Ο ΖΑΓΚΟΡΣΚ εἶναι μία βιομηχανικὴ κωμόπολη 111.000 κατοίκων περίπου, σὲ ἀπόσταση 70 χιλιομέτρων βορειοανατολικὰ τῆς Μόσχας. Πρὶν ἀπὸ τὴν Ὀκτωβριανὴ Ἐπανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 63 #67 63 5;68 1 7 226: Κάτω Γατζέα 38500Βόλος! "#$ "%&' ( )%+ "(,-./ 5;81?9;23; 5@ A: 0 1 234 B94?C ;9 NTEX93 ;N @TEX93 D 156 E 789 G 1 G9 5;813;1H

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρόκληση. Ἀλβανῶν ἐξτρεμιστῶν στὴν Κορυτσᾶ. «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σ.Φ.Ε.Β.Α.

Νέα πρόκληση. Ἀλβανῶν ἐξτρεμιστῶν στὴν Κορυτσᾶ. «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σ.Φ.Ε.Β.Α. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 17 (97), ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - OKΤΩΒΡΙΟΣ 2010 «ΜΑΚΑΡΙ...» Τὸν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ πρωθυπουργὸς κ. Γ.Α. Παπανδρέου βρέθηκε στὴν Θεσσαλονίκη, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως. Στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Καθηγητὴς Ἀνδρέας Ἀθηναῖος University of Pennsylvania Lindback Award (1987) Villanova University ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ* ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 21 10 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τροποποίηση δρομολογίων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΟΤ - 1 Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ

ΣΕΙΡΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΟΤ - 1 Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΚΟΤ - 1 Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου Λευκωσία 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ...3 Β. Ο ΤΟΠΟΣ...5 Γ. ΤΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ!

Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ! Ὁ ναζισμὸς φύλο δὲν κοιτᾶ! Οἱ γυναῖκες ναζὶ ἦσαν ἐξ ἴσου βάρβαρες μὲ τοὺς ἄνδρες ναζί Τοῦ Γιώργου Λεκάκη www.lekakis.com T ὰ Ὁλοκαυτώματα τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου ἔχουν γενικῶς περάσει στὴν Ἱστορία ὡς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μνήμη Εύης Ολυμπίτου Συμπόσιο «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.» Κέρκυρα 24-26 Μαΐου 2012 ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΝΗΣΙ 5***** 4**** 3*** 2** 1* Μονάδες 5 10 1 16 AΣTYΠAΛAIA Δωμάτια 109 109 17 235 Κλίνες 221 209 29 459 Μονάδες 1 5 31 37 ΚΑΛΥΜΝΟΣ Δωμάτια 10 187 622 819 Κλίνες 20 351 1.176 1.547 Μονάδες 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Ἀφιέρωμα 1η Διεθνὴς Ἔκθεση Βιβλίου Ἀμμοχώστου Παραλίμνι, 31 Ὀκτωβρίου-7 Νοεμβρίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ

Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 22 (102), ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΡΜΒΡΙΟΣ 2011 ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΡΕΛΛΑΘΗ ; Τελευταῖα, οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ φαίνεται πὼς ἔχουν τρελλαθῆ. Γιατὶ πῶς ἀλλοιῶς νὰ χαρακτηρίσῃ κανεὶς τὴν ἀπόφαση τῆς Πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

c/s Salamis Filoxenia Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί

c/s Salamis Filoxenia Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί Πρόγραμμα κρουαζιέρων Καλοκαίρι 2015 Α/Α Ημερομηνίες Ημέρες Διάρκεια Προορισμοί ΙΟΥΝΙΟΣ 1 12-14/06/15 Παρασκευή με Κυριακή 2-ήμερη (2 νύκτες / 3 μέρες) Λίβανος 2 14-19/06/15 Κυριακή με Παρασκευή 5-ήμερη

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ 267 268 Βιβλιοκρισίες Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι δρόμοι 269 Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Παράλληλοι Δρόμοι, Δεμιρδέσι Προσοτσάνη Ἡ παιδεία σὲ δύο ἑλληνικὲς κοινότητες στὰ ὕστερα

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Μ Ε Γ Α Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 2013 ΣΕΙΡΑ: ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΝΑΜΑΤΑ 7 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ... 6 Α. Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. Ἀπὸ τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑ στὴν τιμητικὴ γιὰ μένα πρόσκληση τοῦ καθηγητῆ Στέφανου Κακλαμάνη, νὰ μιλήσω γιὰ τὸ μεγάλο ἔργο τοῦ ἀγαπητοῦ συναδέλφου Θεοχάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ Αὐτὸ δέχεται ἡ ἐπιστήμη, τὸ ἴδιο πίστευαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ αὐτὸ πιστεύουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας Προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα, Βιβλία Φυλλάδια, τ. Β, 1819-1832 269

Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα, Βιβλία Φυλλάδια, τ. Β, 1819-1832 269 Ἑλληνικὴ Βιβλιογραφία τοῦ 19ου αἰώνα, Βιβλία Φυλλάδια, τ. Β, 1819-1832 269 ἀσφαλειῶν, μὲ κύριο θέμα τὶς ἀτομικὲς καὶ πολιτικὲς ἐλευθερίες καὶ τὰ μέσα διασφάλισής τους ἀπὸ τὶς «μηχανουργίες» τῶν κάθε λογῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 29 Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΩΔ. 4470 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 92 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΙΜΗ 0,07 Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, δίνουμε λίγους στίχους ἀπὸ τὴν Α πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1 ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ μέχρι τὸ 1912 ἀρχιμ. Νικηφόρου Μανάδη, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἑορδαίας Εἰσήγησι στὴν διημερίδα τοῦ Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ γιὰ τὰ 100χρονα τῆς ἀπελευθερώσεως. Ἡ εἰσήγησί

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης

Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Περιφερειακά Αεροδρόμια Αξιοποίηση μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης Ιωάννης Εμίρης, Διευθύνων Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ 4 Οκτωβρίου 2012 Παρεπόμενα Οφέλη Βασικοί Στόχοι Στόχοι Αξιοποίησης Μεγιστοποίηση της Αξίας Συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς

θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς Ο ΛειτΟυρΓικΟΣ ΛΟΓΟΣ τησ ΟρΘΟδΟξΟυ εκκλησιασ Σημερα τῆνος, 9-2 Σεπτεμβρίου 20 ὀργάνωση εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως εἰσήγηση Γρ. Θ. ΣταΘη ΟμΟτιμΟυ καθηγητου ΠανεΠιΣτημιΟυ αθηνων θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ )

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ( 20 ος ΑΙΩΝΑΣ ) Πρόλογος/Εισαγωγή στο νέο βιβλίο του κ. Κώστα Παπαγεωργίου Ἡ βυζαντινή ἁγιογραφία στήν Κύπρο συνεχίζεται καί κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας (1570-1878).

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 18% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 78% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Μάρτιος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 11% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 85% Φεβρουάριος 2014 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Κύριε Πρόεδρε τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα