ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Για την «Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας διαχείρησης κινητών πραγμάτων για την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό των δημοσίων υπηρεσιακών μονάδων αρμοδιότητας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» 1

2 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΑ 3 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Παραλαβή ειδών από Προμηθευτές Εκτέλεση Παραγγελιών Ετήσια Απογραφή Διαχείριση Αποθεμάτων Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Εκτέλεση Παραγγελιών Παραλαβή από εγκαταστάσεις Προμηθευτών ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 16 3 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 16 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ 17 5 ΑΜΟΙΒΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 17 6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 18 7 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ 18 8 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 19 9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 20 2

3 1. ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων αποτελεί η περιγραφή των όρων συνεργασίας μεταξύ της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. και του Αναδόχου, στον οποίο θα ανατεθεί το έργο: «Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας διαχείρισης κινητών πραγμάτων για την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό των δημοσίων υπηρεσιακών μονάδων αρμοδιότητας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (Διακήρυξη 1/Α/2014). Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί από Εθνικούς πόρους (Π.Δ.Ε.) και από το Δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.). 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., στο πλαίσιο του καταστατικού της σκοπού για την εφαρμογή της Πολιτικής του Κράτους που αφορά στον εξοπλισμό των δημοσίων κτιρίων και την κάλυψη των σχετικών αναγκών σε εξοπλισμό των διαφόρων υπηρεσιακών μονάδων αρμοδιότητας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., επιθυμεί να αναθέσει σε Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (3 rd Party Logistics Provider) την ολοκληρωμένη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας των εξοπλιστικών ειδών που προμηθεύεται από τους διαγωνισμούς που διενεργεί, η οποία περιλαμβάνει όλο το φάσμα ενεργειών που απαιτούνται από την παραλαβή από τους προμηθευτές έως και την παράδοση αυτών στις διάφορες υπηρεσιακές μονάδες αρμοδιότητάς της, σε διάφορες περιοχές της χώρας. 2.2 ΟΡΙΣΜΟΙ Παραγγελία: είναι το Δελτίο Παραγγελίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., που αφορά στη συλλογή και μεταφορά Ειδών από τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου προς Σχολείο ή Υπηρεσία της Δημόσιας Εκπ/σης ή σε άλλα δημόσια κτίρια ή σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσιακή μονάδα αρμοδιότητας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Σημείο Παράδοσης: ορίζεται ως ένα Σχολείο ή Υπηρεσία της Δημόσιας Εκπαίδευσης ή δημόσιο κτίριο ή δημόσια υπηρεσιακή μονάδα αρμοδιότητας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (σε περίπτωση συστέγασης πολλαπλών σχολείων στην ίδια ακριβώς ταχυδρομική διεύθυνση, κάθε σχολείο λογίζεται ως διαφορετικό Σημείο Παράδοσης). Ανωτέρα Βία: ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία δεν μπορεί να εκτελεστεί το μεταφορικό έργο της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. λόγω: κυβερνητικής εντολής, ακραίων καιρικών φαινομένων, καταστροφής των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, κατάληψης των σχολείων, και οποιαδήποτε άλλη αποδεδειγμένη έκτακτη κατάσταση προκαλεί καθυστέρηση στη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας και δεν οφείλεται σε παράλειψη ή ενέργεια του αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών να γνωστοποιεί εγγράφως στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας και να δικαιολογεί εγγράφως τους εξωγενείς αντικειμενικούς λόγους της μη εκτέλεσης των υπηρεσιών, καθώς και την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης. 2.3 ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα τρέχοντα είδη που αναφέρονται στον Πίνακα που ακολουθεί, ενώ ανάλογα με τις ανάγκες του εξοπλιστικού προγράμματος της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., μπορεί να 3

4 προστεθούν και νέα είδη εξοπλισμού. Τα διακινούμενα είδη, είναι σε ποσοστό 50% παλετοποιημένα, και μπορούν να αποθηκευτούν σε ράφια παλέτας, και κατά 50% «ελεύθερα» και απαιτούν αποθήκευση σε ελεύθερη στοίβαξη (πάτωμα). Εκτιμάται, πως το μέσο ετήσιο απόθεμα θα κυμανθεί στα κυβικά μέτρα. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 Ξύλινες Βιβλιοθήκες Νηπ/γείου Πτυσ. 42 Μεταλλικές Έδρες Διδασκαλίας 2 Ξύλινες Βιβλιοθήκες Νηπ/γείου Σταθερές 43 Μεταλλικά Σχεδιαστήρια 3 Χαρτοθήκες Ξύλινες Νηπ. (12 συρταριών) 44 Kαθίσματα Σχεδιαστηρίων 4 Έδρα Νηπιαγωγείου με κάθισμα 45 Μεταλλικά Καθίσματα περιστρεφόμενα 5 Ξύλινα Θρανία Νηπ. (σετ: θρανίο και 4 καθίσματα) 46 Κάθισμα Ταπετσαρίας Γραφείου 6 Ξύλινο Κάθισμα Νηπιαγωγείου 47 Μεταλλικά Καθίσματα Πτυσσόμενα 7 Ξύλινα Παγκάκια Νηπιαγωγείου 48 Καθίσματα ταπ. επισκέπτου 8 Κρεμάστρα Νηπ. (3) τεμ. 49 Θρανίο Δημ. Σχολ. Γυμν. Λυκ. 9 Πλαστικές Χάνδρες 50 Κάθισμα Τραπ/νίου Δημοτικού Σχ. ή Γ-Λ. 10 Ελληνική Σημαία 51 Μετ. Κρεμάστρες (καλόγηροι) 11 Ξύλινο Παιδαγωγικό Υλικό (Κατασκευές) 52 Χαρτοστάτες 12 Σύνθετες Παιδαγωγικές Κατασκευές 53 Πάγκος Τεχνολογίας ή φυσικής 13 Αυτοκίνητα & Παρελκόμενα 54 Μεγαφωνικές Συσκευές 14 Ξύλινο Παιδ. Υλικό (Συνδ. Διαφ. Κατ.) 55 Φωτοαντιγραφικά Διάφορα 15 Κασετίνα Διαφόρων Σχημάτων (Μωσαϊκό) 56 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 16 Ξύλινο Παιδαγωγικό Υλικό (σύνθεση πόλης) 57 LAPTOP 17 Κλάσματα Σχημάτων 58 Τηλεπικοινωνιακά Μέσα (FAX) 18 Παιχνίδι Συσχετισμού & Εξέλιξης 59 DVD 19 Παιχνίδι Μαθηματικής Σκέψης 60 Δέκτες Τηλεοράσεως Έγχρωμοι 20 Καβαλέτο Ζωγραφικής Νηπιαγωγείου 61 Βιντεοπροβολείς 21 Κουκλoθέατρο Πλήρες (σετ) 62 Ράδιο-cd 22 Αριθμητήριο σκάλα 63 Χάρτες διδασκαλίας διάφοροι 23 Μουσικά Όργανα Νηπιαγωγείου διάφορα 64 Πετόσφαιρες 24 Μπακάλικο 65 Καλαθόσφαιρες 25 Γράμματα και Αριθμοί εκ Πλαστικής Ύλης 66 Χειρόσφαιρες 26 Ανταλλακτικό Πινακίδας Τραπ/νίου 67 Σφαίρες ποδοσφαίρου 27 Αντ/κτικά Έδρας Καθίσματος Τραπ/νίου 68 Στρώματα γυμναστικής ΔΣ-Γυμν. 28 Αντ/κτικά Πλάτης Καθίσματος Τραπ/νίου 69 Στρώματα γυμναστικής aerobic 29 Πίνακες διδασκαλίας 70 Στρώματα Ν/Γ αναδιπλούμενα 30 Πίνακες τρίπτυχοι 71 Πολύζυγα 31 Πίνακες Μαγνητικοί Παραστατικοί 72 Τράπεζες αντισφαίρισης 32 Πίνακας μαρκαδόρων 73 Πλινθία & βατήρες αλμάτων 33 Μεταλλικές Αρχειοθήκες 74 Ιστοί και δίχτυα πετοσφαίρισης 34 Ξύλινες Αρχειοθήκες 75 Εστίες και δίχτυα ποδοσφ. 5Χ5 (ζεύγος) 35 Μεταλλικές Βιβλιοθήκες 76 Αμαξίδια ΑΜΕΑ 36 Ξύλινες Βιβλιοθήκες 77 Θρανία ΑΜΕΑ 37 Μεταλλικά Γραφεία Σχήματος Π 78 Κάθισμα ΑΜΕΑ 38 Μεταλλικά Γραφεία Σχήματος ½ Π 79 Ορθοστάτη ΑΜΕΑ 39 Γραφεία Ξύλινα (σετ συναρμολογούμενο) 80 Περιπατητήρας ΑΜΕΑ (εμπρ.) 40 Γραφείο Η/Υ 81 Περιπατητήρας ΑΜΕΑ (οπισθ.) 41 Τραπέζι εστίασης πτυσσόμενο 82 Μπαστούνια τετράποδα Επισημαίνεται, ότι τα είδη καθορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή, ανεξάρτητα αν περιέχονται στον ανωτέρω ενδεικτικό κατάλογο ειδών. 4

5 2.4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Για τις ανάγκες του παρόντος έργου, ορίζονται οι ακόλουθες 14 Γεωγραφικές Περιοχές: 1. ΑΤΤΙΚΗ - ΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ, όπου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες περιοχές: Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και οι περιοχές Ζεφύρι, Καματερό, Άνω Λιόσια, Φυλή, Ασπρόπυργος, Αχαρναί, Θρακομακεδόνες, Κρυονέρι, Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, Δροσιά, Σταμάτα, Διόνυσος, Ροδόπολη, Πικέρμι, Παλλήνη, Παιανία, Γέρακας, Ανθούσα, Γλυκά Νερά, Κορωπί, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη. Εξαιρούνται της Αστικής Ζώνης οι περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Πειραιώς: Ύδρα, Πόρος, Αίγινα, Σπέτσες, Μέθανα, Τροιζηνία, Κύθηρα, Σαλαμίνα, Αγκίστρι. 2. ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ Δυτική Ζώνη: περιλαμβάνονται οι περιοχές: Οινόη, Ερυθρές, Βίλια, Μέγαρα, Νέα Πέραμος, Μάνδρα, Ελευσίνα, Μαγούλα. Βόρεια Ζώνη: περιλαμβάνονται οι περιοχές: Μαραθώνας, Αφίδναι, Γραμματικό, Βαρνάβας, Καπανδρίτι, Πολυδένδρι, Μαλακάσα, Αυλώνας, Συκάμινο, Ωρωπός, Σκάλα Ωρωπού, Μαρκόπουλο Ωρωπού και Κάλαμος. Ανατολική Ζώνη: περιλαμβάνονται οι περιοχές: Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Άρτέμιδα και Σπάτα. Νότια Ζώνη: περιλαμβάνονται οι περιοχές: Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Καλύβια Θωρικού, Κουβαράς, Κερατέα, Σαρωνίδα, Ανάβυσσος, Παλαιά Φώκαια, Άγιος Κωνσταντίνος και Λαυρεωτική. Νησιά Αργοσαρωνικού: Ύδρα, Πόρος, Αίγινα, Σπέτσες, Σαλαμίνα, Αγκίστρι. 3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε): Κορινθίας, Αργολίδας. (Συμπεριλαμβάνονται τα Μέθανα και η Τροιζηνία). 4. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (Π.Ε.): Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας, Ηλείας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας. (Συμπεριλαμβάνονται η Π.Ε. Λευκάδας και τα Κύθηρα). 5. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ (Π.Ε.): Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Εύβοιας. (Συμπεριλαμβάνεται η Σκύρος). 6. ΘΕΣΣΑΛΙΑ (Π.Ε.): Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας. (Συμπεριλαμβάνονται οι Σποράδες νήσοι). 7. ΗΠΕΙΡΟΣ (Π.Ε.): Ιωαννίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας. 8. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Π.Ε.): Καστοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης, Γρεβενών, Πιερίας Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Καβάλας. (Συμπεριλαμβάνεται η Θάσος). 9. ΘΡΑΚΗ (Π.Ε.): Ξάνθης, Έβρου, Ροδόπης. (Συμπεριλαμβάνεται η Σαμοθράκη). 10.ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε.): Λέσβου, Χίου, Σάμου. 11.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ (Π.Ε.): Δωδεκανήσου. 12.ΚΥΚΛΑΔΕΣ (Π.Ε.): Κυκλάδων. 13.ΕΠΤΑΝΗΣΑ (Π.Ε.): Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Ζακύνθου, Κερκύρας. (Δεν συμπεριλαμβάνεται η Π.Ε. Λευκάδας). 14.ΚΡΗΤΗ (Π.Ε.): Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου. 5

6 Εικόνα 1: Χάρτης Ζωνών Γεωγραφικής Περιοχής Αττικής (Η Δυτική Περιαστική Ζώνη & η Περιαστική Ζώνη Νησιών Αργοσαρωνικού, δεν εμφανίζονται στο χάρτη, παρά μόνο τα όριά τους). 6

7 2.5 ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Παραλαβή ειδών από Προμηθευτές Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. φροντίζει για τη διενέργεια Διαγωνισμών και την προμήθεια των απαιτούμενων εξοπλιστικών ειδών. Οι Προμηθευτές θα παραδίδουν τα υπό προμήθεια είδη μετά από ειδοποίηση της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να ζητηθεί από τον Ανάδοχο η διάθεση οχήματος για παραλαβή ειδών από τις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή. Κατά την παραλαβή των ειδών στις εγκαταστάσεις του, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να διαθέτει επαρκές προσωπικό και τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να εκτελέσει, αποκλειστικά με δική του ευθύνη, τις ακόλουθες εργασίες: Εκφόρτωση Ποσοτική καταμέτρηση Μακροσκοπικός ποιοτικός έλεγχος Ταυτοποίηση Σήμανση ειδών Τακτοποίηση ειδών στην Αποθήκη (Απαγορεύεται ρητά η αποθήκευση των Ειδών σε εξωτερικούς χώρους ή container). Άμεσα και σύμφωνα με τα χρονικά όρια που ορίζει ο Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) θα γίνεται καταχώρηση της Εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ελέγχει τα προς αποθήκευση εμπορεύματα, κατά την παραλαβή τους, ποσοτικά και ποιοτικά ως προς τα εμφανή εξωτερικά ελαττώματα που τυχόν θα έχουν σε σχέση με τη συσκευασία, σύμφωνα με τις σχετικές γραπτές οδηγίες εργασίας που θα του παρέχει η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Τυχόν κατεστραμμένα προϊόντα, κιβώτια ή παλέτες ή τυχόν διαφορές σε ποσότητες, θα επισημαίνονται κατά την παραλαβή και θα γνωστοποιούνται στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. εγγράφως μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα, ώστε να διασφαλίζεται η πιστότητα των προς αποθήκευση προϊόντων. Σε διαφορετική περίπτωση το κόστος προμήθειας αυτών θα βαρύνει τον Ανάδοχο. Προσωρινή Παραλαβή Ειδών Επιτροπές Παραλαβής Για την παραλαβή όλων των Ειδών, η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. απαιτείται να συγκροτήσει Επιτροπή Παραλαβής για τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και την Οριστική Παραλαβή τους. Τα Είδη θα παραλαμβάνονται «προσωρινά» από τον Ανάδοχο και θα παραμένουν αφενός σε διακριτό χώρο με την ένδειξη «είδη προς έλεγχο» στην Αποθήκη, αφετέρου στο πληροφοριακό σύστημα θα χαρακτηρίζονται με κατάσταση «Προσωρινή Παραλαβή» και δεν θα επιτρέπεται η διάθεσή τους, μέχρι την οριστική παραλαβή τους. Ενδεχομένως, σε αυτή τη φάση να απαιτηθεί και η αποστολή δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο, της οποίας τα έξοδα θα βαρύνουν τον Προμηθευτή της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 7

8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιτρέψει στα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. την πρόσβαση στο χώρο, για τη διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων. Μετά το γραπτό πόρισμα της Επιτροπής (Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής), τα είδη μεταφέρονται στον κυρίως χώρο αποθήκευσης, καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα ως «Διαθέσιμα» και είναι ελεύθερα προς διάθεση Εκτέλεση Παραγγελιών Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. θα αποστέλλει καθημερινά τις παραγγελίες της προς τον Ανάδοχο, μέσω WEB πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Αναδόχου. Οι παραγγελίες θα είναι ανά σημείο παράδοσης (Σχολείο ή Υπηρεσία) και γενικά, χωρίς αυτό να αποτελεί δέσμευση, θα αφορούν την ίδια Γεωγραφική Περιοχή. Ο Ανάδοχος θα βεβαιώνει άμεσα και εγγράφως την λήψη των παραγγελιών με τις όποιες παρατηρήσεις. Οι παραγγελίες θα μεταβιβάζονται στον Ανάδοχο το αργότερο μέχρι τις 13:00 μμ κάθε ημέρας, διαφορετικά θα παραδίδονται την επόμενη του συμφωνηθέντος χρόνου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επικοινωνήσει με τους παραλήπτες, πριν την παράδοση των ειδών, ώστε να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα εξουσιοδοτημένου για την παραλαβή ατόμου κατόχου της Σφραγίδας του Σχολείου/οργανισμού, την ημέρα και ώρα που έχει κανονιστεί η παράδοση. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση από τις εγκαταστάσεις του, τη μεταφορά, την εκφόρτωση και τακτοποίηση των ειδών στον τόπο παράδοσης (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Σχολεία, άλλα κτίρια, κ.τ.λ.) στο σημείο που θα του υποδειχθεί από τον υπεύθυνο παραλήπτη, σε στεγασμένους χώρους προαυλίου ισογείου. Η παράδοση των ειδών θα βεβαιώνεται με υποβολή στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ενός εκ των αντιγράφων των Δελτίων Αποστολής που θα έχουν υπογράψει και σφραγίσει με την σφραγίδα του σχολείου/οργανισμού και θα έχουν συμπληρώσει την ημερομηνία παραλαβής, οι αρμόδιοι παραλήπτες. Ένα αντίγραφο του Δελτίου Αποστολής παραμένει στον παραλήπτη. Απαγορεύεται επί ποινή έκπτωσης, η παράδοση ειδών σε μη αρμόδιους όπως και η παράδοση ειδών σε άλλο χώρο ή σχολείο ή άλλο δημόσιο κτίριο από εκείνο του αρχικού προορισμού. Στο Δελτίο Αποστολής που θα υπογράψει ο παραλήπτης πρέπει να αναγράφεται ότι έγινε η παραλαβή του είδους χωρίς φθορά και τοποθετήθηκε αυτό στους στεγασμένους χώρους του προαυλίου - ισογείου του κτιρίου που υπέδειξε ο αρμόδιος παραλήπτης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη διακίνηση και παράδοση των ειδών σε καλή κατάσταση, ευθυνόμενος πλήρως και για όλες τις πράξεις ή παραλείψεις των υπ αυτού προσλαμβανομένων υπεργολάβων ή των μετ αυτού συνεργαζόμενων πρακτορείων. Οποιαδήποτε φθορά, μερική ή ολική, αναφερθεί από τους παραλήπτες των ειδών θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς των μεταφερόμενων ειδών ο Ανάδοχος οφείλει να τα αντικαταστήσει, διαφορετικά θα περικόπτεται από την αμοιβή του η αξία τους είδους, προσαυξανόμενη κατά 25% για εξοπλιστικά είδη και κατά 40% για εποπτικά μέσα διδασκαλίας και αθλητικά είδη και σε περίπτωση που η υπολοιπόμενη αμοιβή δεν επαρκεί θα καταπίπτει κατά το 8

9 ελλείπον μέρος η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Σημειώνονται τα ακόλουθα: Η μεταφορά ειδών σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας πρέπει να διενεργείται μέσα στα συμβατικά χρονικά περιθώρια. Κάθε αποστολή ειδών θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής. Διακίνηση ειδών χωρίς τα νόμιμα παραστατικά μεταφοράς απαγορεύεται και πέραν των όποιων κυρώσεων του Κ.Φ.Α.Σ. καταδεικνύει αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου. Σε περίπτωση που αποσταλούν προς εκτέλεση περισσότερες της μίας παραγγελίες που αφορούν τον ίδιο παραλήπτη, ο Ανάδοχος 3PL υποχρεούται να εκδώσει ισάριθμα Δελτία Αποστολής που θα αντιστοιχούν και θα ικανοποιούν μία προς μία τις παραγγελίες. Απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η ακύρωση Δελτίου Αποστολής (Δ.Α.) που έχει ήδη αποσταλεί στην Kτιριακές Υποδομές ΑΕ, σε εκτέλεση παραγγελίας προς ενημέρωση των αρχείων του συστήματος SEN και το οποίο (Δ.Α.) ο μεταφορέας δεν εκτέλεσε, παρ όλο που το εξέδωσε. Στην εξαιρετική περίπτωση που αυτό (η ακύρωση) συμβεί, ο Ανάδοχος πρέπει οπωσδήποτε και πριν την έκδοση νέου Δελτίου Αποστολής (Δ.Α.), να επικοινωνήσει τηλεφωνικά και με με την εταιρία, διαβιβάζοντας όλα τα απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξειδικευμένες διορθωτικές κινήσεις από τον διαχειριστή του συστήματος. Τα αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιηθούν για τις μεταφορές πρέπει να διαθέτουν προστατευτικά καλύμματα (π.χ. μουσαμάς) για την ασφαλή μεταφορά των ειδών. Κατά την ώρα της εκφόρτωσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών. Απαγορεύεται η εκφόρτωση σε ώρα διαλλείματος. Στην περίπτωση κατά την οποία, κατά την άφιξη των ειδών, παρά τη σχετική διαβεβαίωση από τους αρμόδιους, το δικαιούχο σχολείο δεν λειτουργεί, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ.περίοδος διακοπών) ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα είδη στον τόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Εκπαίδευσης), κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Υπηρεσία της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., θα πρέπει δε με την φροντίδα της Αστυνομικής Αρχής, να ειδοποιείται ο αρμόδιος Διευθυντής του Σχολείου και εάν απουσιάζει αυτός, ο αντικαταστάτης του, ή κάποιο μέλος της σχολικής επιτροπής ή προκειμένου για χωριό, ο Πρόεδρος του Τοπικού Διαμερίσματος ή ο επιστάτης, όταν κανείς άλλος αρμόδιος του σχολείου δεν βρεθεί Ετήσια Απογραφή Η ετήσια απογραφή διενεργείται από Επιτροπή που ορίζεται από την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. κατά τη διενέργεια της ετήσιας απογραφής, παρέχοντάς της τον απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό για τον έλεγχο των αποθηκευμένων ειδών Διαχείριση Αποθεμάτων Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την ορθή και ασφαλή φύλαξη του αποθέματος. Οφείλει να διενεργεί τακτικά ελέγχους στο χώρο των Αποθηκών και εφόσον εντοπίζει είδη με αλλοιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, να τα αποσύρει από το ενεργό απόθεμα, τόσο στο Σύστημά του, χαρακτηρίζοντάς τα ως απόθεμα «προς έλεγχο» όσο και «φυσικά», μεταφέροντάς τα σε διακριτό χώρο της Αποθήκης. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου και απόφαση για την καταλληλότητα ή μη των υλικών, με σκοπό είτε τη 9

10 διάθεσή τους είτε το χαρακτηρισμό τους ως «ακατάλληλα» και τη μελλοντική καταστροφή τους. Στην τελευταία περίπτωση, τα ακατάλληλα είδη μεταφέρονται σε διακριτό χώρο της Αποθήκης, ενώ χαρακτηρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα ως ακατάλληλα και απαγορεύεται η διάθεσή τους Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (BARCODE) Όλα τα αποθηκευόμενα/διακινούμενα είδη θα διαθέτουν ετικέτα γραμμωτού κώδικα (barcode). Για τα είδη που ήδη διαθέτουν γραμμωτό κώδικα (barcode) από τον κατασκευαστή τους (π.χ. ηλεκτρονικά, εποπτικά, κλπ) θα χρησιμοποιείται ο κωδικός του κατασκευαστή και αν πρόκειται για είδος που αποτελείται από περισσότερα του ενός διακριτά μέρη συσκευασίες, ο κωδικός του κατασκευαστή θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τους δείκτες εφαρμογής, που αναφέρονται αμέσως παρακάτω. Για τα είδη που αποδίδει η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ως κωδικό barcode (π.χ. θρανία, πίνακες, έδρες, γραφεία, κοκ), χρησιμοποιείται η κωδικοποίηση GS1-128 και οι δείκτες εφαρμογής (application identifiers) (8006), (01) και (10). Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιείται ο 13ψήφιος GTIN κωδικός, που αποτελεί μέρος του συνολικού κωδικού barcode. Η έννοια κάθε δείκτη φαίνεται στον κάθε πίνακα που ακολουθεί. Ο δείκτης (01) σημαίνει ότι ακολουθεί απλός GTIN 13ψήφιος κωδικός, ο δείκτης (10) σημαίνει ότι ακολουθεί κωδικός παρτίδας και ο δείκτης (8006) σημαίνει ότι το είδος αποτελείται από περισσότερες της μιας διακριτές συσκευασίες. Περισσότερα για την κωδικοποίηση και τους δείκτες εφαρμογής barcode στον παρακάτω σύνδεσμο: upport/-gs1 GTIN-13 GTIN 13 Format of the Element String GS1-8 Prefix or GS1 Company Prefix Item reference Check N 1 N 2 N 3 N 4 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 12 N Digit 13 Global A Trade Item Number (GTIN) p p li 8 c 0 a 0 t 6 i o Application n Identifier I d e n t i f Format of the Element String Relative Number of the Component Within the Assembly Total Number of Components in the Assembly N1 N2 N3... N11 N13 N14 N15 N16 N17 N18 Format of the Element String Batch or Lot Number 1 0 X1 variable length X20 Παράδειγμα ήδη χρησιμοποιούμενου κωδικού barcode για είδος αποτελούμενο από τρία διακριτά μέρη συσκευασίες, που αφορά την πρώτη από τις 3 συσκευασίες και την πρώτη παρτίδα του είδους: (8006) (10)0001 i Βασικός e στόχος της χρήσης barcode είναι η βοήθεια στην αποτελεσματική διαχείριση της αποθήκης r 10

11 και κυρίως των ειδών που αποτελούνται από περισσότερα του ενός διακριτά μέρη συσκευασίες ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει την τεχνική δυνατότητα να ελέγχει και την εγκυρότητα και την ακεραιότητα των παραγγελιών που του αποστέλλονται προς εκτέλεση. Η εγκυρότητα αφορά στην ορθότητα των στοιχείων που περιλαμβάνει η παραγγελία, όπως ο κωδικός του σχολείου και οι κωδικοί των ειδών. Η ακεραιότητα αφορά στην πληρότητα των ειδών που χαρακτηρίζονται «κιτ», που αποτελούνται από περισσότερα του ενός διακριτά μέρη συσκευασίες το καθένα. Το σύστημα του αναδόχου θα πρέπει να «απορρίπτει» μη έγκυρες και ελλιπείς παραγγελίες και φυσικά να μην τις εκτελεί και να τις επιστρέφει ως λανθασμένες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης να έχει έτοιμο και ελεγμένο για τη σωστή του λειτουργία το «σύστημα» ανταλλαγής δεδομένων, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Η γραμμογράφηση των αρχείων που θα ανταλλάσσονται μεταξύ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και αναδόχου είναι η ακόλουθη: ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΠΟ SEN Ι. Γραμμογράφηση αρχείου Ο Delimiter που χρησιμοποιείται είναι το Ελληνικό ερωτηματικό (;). Το αρχείο περιλαμβάνει γραμμές δύο διαφορετικών τύπων-γραμμογράφησης: Header και Detail. Γραμμή Header Περιγραφή Στοιχείου Σχόλια Μέγιστο Μέγεθος 1 Τύπος Γραμμής Identifier του τύπου της γραμμής. 0 (μηδέν) 1 =Header - Υποχρεωτικό 2 Αριθμός Παραγγελίας Αριθμός παραγγελίας όπως ορίζεται στο σύστημα 50 (ERP). Είναι μοναδικός - Υποχρεωτικό 3 Ημερομηνία εκτέλεσης παραγγελίας Η ημερομηνία πρέπει να έχει το format DD/MM/YYYY μοναδικός - Υποχρεωτικό 4 Κωδικός παραλήπτη όπως ορίζεται στο σύστημα (ERP)- Υποχρεωτικό 20 5 Επωνυμία παραλήπτη Υποχρεωτικό Α.Φ.Μ. παραλήπτη Υποχρεωτικό 30 7 Κωδικός Δ.Ο.Υ παραλήπτη Υποχρεωτικό 10 8 Διεύθυνση Παραλήπτη Υποχρεωτικό 90 Γραμμή Detail Περιγραφή Στοιχείου Σχόλια Μέγιστο Μέγεθος 1 Τύπος Γραμμής Identifier του τύπου της γραμμής. 1 =Detail - 1 Υποχρεωτικό 2 Κωδικός Είδους Υποχρεωτικό 50 3 Κωδικός Είδους KIT Υποχρεωτικό 50 4 Ποσότητα Υποχρεωτικό Ακέραιος 5 Κωδικός παραλήπτη όπως ορίζεται στο σύστημα (ERP)- Υποχρεωτικό 20 ΙΙ. Παράδειγμα Γραμμογράφησης αρχείου Παράδειγμα γραμμής Header 0;8899;23/03/2014;189;Singularlogic; ;1159;Al; Αλέκου Παναγούλη & Σινιόσογλου 1;Ν.Ιωνία;11146;

12 Παράδειγμα γραμμής Detail 1;ΗΛΥΠΟ000; 10;ΗΛΥΠΟ001 1;ΗΛΥΠΟ000; 10;ΗΛΥΠΟ002 1;;30;ΘΡΑΣ01 ΙΙΙ. Κανόνες Στο αρχείο των παραγγελιών πρέπει οι γραμμές να έχουν την παρακάτω διάταξη: Header παραγγελίας 1 Detail παραγγελίας 1 Detail παραγγελίας 1 Header παραγγελίας 2 Detail παραγγελίας 2 Detail παραγγελίας 2 Detail παραγγελίας 2 Detail παραγγελίας 2 Κοκ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ SEN IV. Γραμμογράφηση αρχείου Ο Delimiter που χρησιμοποιείται είναι το Ελληνικό ερωτηματικό (;). Το αρχείο περιλαμβάνει γραμμές δύο διαφορετικών τύπων-γραμμογράφησης: Header και Detail. Η επιλογή εξαγωγής των δελτίων από την 3PL εταιρεία γίνεται με επιλογή ημερομηνιακού διαστήματος. Στα παραστατικά δεν συμπεριλαμβάνονται τα ακυρωμένα και τα ακυρωτικά. Γραμμή Header Περιγραφή Στοιχείου Σχόλια Μέγιστο Μέγεθος 1 Τύπος Γραμμής Identifier του τύπου της γραμμής. 0 (μηδέν) 1 =Header - Υποχρεωτικό 2 Αριθμός Παραγγελίας Αριθμός παραγγελίας όπως ορίζεται στο σύστημα 50 (ERP). Είναι μοναδικός - Υποχρεωτικό 3 Ημερομηνία έκδοσης Δελτίου Αποστολής Η ημερομηνία πρέπει να έχει το format DD/MM/YYYY μοναδικός - Υποχρεωτικό 4 Αριθμός Δελτίου Αποστολής Όπως έχει εκδοθεί από την αποθήκη - 50 Υποχρεωτικό 5 Κωδικός παραλήπτη όπως ορίζεται στο σύστημα (ERP)- Υποχρεωτικό 20 Γραμμή Detail Περιγραφή Στοιχείου Σχόλια Μέγιστο Μέγεθος 1 Τύπος Γραμμής Identifier του τύπου της γραμμής. 1 =Detail - 1 Υποχρεωτικό 2 Κωδικός Είδους Υποχρεωτικό 30 3 Κωδικός Είδους KIT Υποχρεωτικό 30 4 Ποσότητα Υποχρεωτικό Ακέραιος V. Παράδειγμα Γραμμογράφησης αρχείου Παράδειγμα γραμμής Header 0;393;24/07/2013;178;ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ;ΑΝΕΥ;15167; 12

13 Παράδειγμα γραμμής Detail 1;ΗΛΥΠΟ000; ΗΛΥΠΟ001; 10,000000; 1;ΗΛΥΠΟ000; ΗΛΥΠΟ002;10,000000; 1;;ΘΡΑΣΛ820;20,000000; 1;;ΚΑΘΡΛ480;100,000000; VI. Κανόνες Στο αρχείο των Δελτίων Αποστολής πρέπει οι γραμμές να έχουν την παρακάτω διάταξη: Header ΔΑ 1 Detail ΔΑ 1 Detail ΔΑ 1 Header ΔΑ 2 Detail ΔΑ 2 Detail ΔΑ 2 Detail ΔΑ 2 Detail ΔΑ 2 Κοκ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προβαίνει σε μονομερή ακύρωση παραγγελίας ή μη εκτέλεση ή και ακύρωση δελτίου αποστολής. Αν για σοβαρό λόγο χρειάζεται να ακυρωθεί εκδοθέν δελτίο αποστολής, τότε αυτό θα πρέπει να γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Yπηρεσία. Έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, ο Ανάδοχος θα αποστέλλει στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών πίνακα excel, όπου θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλα τα δελτία αποστολής που εκτέλεσε τον παρελθόντα μήνα μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, ταξινομημένα ανά περιφέρεια και με υποσύνολα και τελικά σύνολα πλήθους δελτίων αποστολής και μεταφερθέντος όγκου. π.χ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ Α/Α ΑΡΙΘ. Δ.Α. ΚΩΔ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟ Δ.Α. σελ.1/n ΣΥΝΟΛ. ΟΓΚΟΣ Δ.Α ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 2.6 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Εκτέλεση Παραγγελιών Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει εμπρόθεσμα όλα τα είδη, στους τόπους που προσδιορίζονται στα Δελτία Παραγγελίας, τα οποία θα εκδίδει τμηματικά η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., ανάλογα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες και το βαθμό του επείγοντος. Η παράδοση των υλικών πρέπει να πραγματοποιείται το αργότερο στους ακόλουθους συμβατικούς χρόνους από τη λήψη της σχετικής εντολής (Δελτίο Παραγγελίας): 1) Γεωγραφική Περιοχή Αττικής (Αστική Περιαστική): σε 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες 2) Νομός Θεσσαλονίκης: σε 7 (επτά) εργάσιμες ημέρες 3) Υπόλοιπες Γεωγραφικές Περιοχές και Περιφερειακές Ενότητες: σε 12 (δώδεκα) εργάσιμες ημέρες Για Δελτία Παραγγελιών τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ο χρόνος μεταφοράς συμπτύσσεται στις 3 (τρείς) εργάσιμες ημέρες για τη Γεωγραφική Περιοχή Αττικής (Αστική Περιαστική) και στις 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες για τις υπόλοιπες Γεωγραφικές Περιοχές Ο συνολικός όγκος μεταφοράς των ειδών που μπορεί να χαρακτηριστούν ως επείγοντα καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται έως το 20% του συνολικού όγκου μεταφοράς Παραλαβή από εγκαταστάσεις Προμηθευτών Στην περίπτωση που απαιτηθεί από τον Ανάδοχο διάθεση οχήματος για παραλαβή Ειδών από τις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, η σχετική εντολή θα πρέπει να εκτελείται εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών. Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω χρονικά περιθώρια εφαρμόζονται για Εντολές (παράδοσης ή παραλαβής) οι οποίες έχουν αποσταλεί στον Ανάδοχο έως την ώρα 13:00 της ημέρας, ειδάλλως ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της εντολής ξεκινά να μετρά από την επόμενη. 2.7 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ Η μονάδα χρέωσης όλων των προσφερόμενων από τον Ανάδοχο Υπηρεσιών, είναι το κυβικό μέτρο (m3), σύμφωνα με αμοιβαία αποδεκτό Πίνακα Ογκομέτρησης Υλικών. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο, θα γίνει από κοινού με την ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ογκομέτρηση των διακινούμενων Ειδών και καταγραφή των αποτελεσμάτων σε κοινά υπογεγραμμένη κατάσταση (Πίνακας Ογκομέτρησης Υλικών). Σε περίπτωση νέων Ειδών, θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία. Τα συμφωνημένα αποτελέσματα της ογκομέτρησης θα καταχωρηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα του Αναδόχου, για τους σκοπούς της Τιμολόγησης Υπηρεσιών. Οι κατηγορίες χρέωσης για την παροχή των ως άνω περιγραφηθείσων υπηρεσιών είναι: α. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Οι σχετικές με τη Διαχείριση Αποθήκης τιμολογούμενες υπηρεσίες, είναι οι ακόλουθες: Τιμολογούμενη Υπηρεσία Μονάδα Μέτρησης Εκφόρτωση - Παραλαβή ανά m3 Αποθήκευση ανά m3 και ανά ημέρα Picking - Φόρτωμα ανά m3 Στις ανωτέρω τιμές του Αναδόχου, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και: τυχόν απαιτήσεις παλετοποίησης κατά την εκφόρτωση, η επικοινωνία με τον παραλήπτη προ της Παράδοσης, η διευκόλυνση της Ετήσιας Απογραφής. 14

15 β. ΔΙΑΝΟΜΗ Οι τιμές χρέωσης μεταφοράς ορίζονται χωριστά για κάθε Γεωγραφική Περιοχή, όπως προσδιορίζονται στη σχετική παράγραφο 2.4 της παρούσας και είναι ενιαίες για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) και τους προορισμούς που περιλαμβάνονται σε μια Γεωγραφική Περιοχή. Στις προσφερόμενες τιμές διανομής περιλαμβάνονται εκτός των άλλων: Η δαπάνη της έμφορτης διαδρομής, ανεξαρτήτως αν απαιτείται μεταφόρτωση ή όχι. Εκφόρτωση και τακτοποίηση των υλικών στο σημείο προορισμού (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Σχολεία, άλλο δημόσιο κτίριο κ.τ.λ.), στο σημείο που θα υποδειχθεί σε στεγασμένους χώρους προαυλίου ισογείου. Τα τέλη διοδίων, η δαπάνη μεταφοράς με πορθμείο, όπως και κάθε τυχόν επιβάρυνση που προέρχεται από τη διαδικασία φόρτωσης, μεταφοράς και παράδοσης όπως και κάθε σχετική εργασία για την παράδοσή τους. Τιμολογούμενη Υπηρεσία Μονάδα Μέτρησης ΔΙΑΝΟΜΗ ανά Γεωγραφική Περιοχή 1. ΑΤΤΙΚΗ - ΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ανά m3 2. ΑΤΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ανά m3 3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ανά m3 4. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ & ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ανά m3 5. ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ανά m3 6. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ανά m3 7. ΗΠΕΙΡΟΣ ανά m3 8. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ανά m3 9. ΘΡΑΚΗ ανά m3 10. ΝΗΣΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ανά m3 11. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ανά m3 12. ΚΥΚΛΑΔΕΣ ανά m3 13. ΕΠΤΑΝΗΣΑ ανά m3 14. ΚΡΗΤΗ ανά m3 Παρατηρήσεις Η παραλαβή από εγκαταστάσεις του Προμηθευτή, θα χρεώνεται με την αντίστοιχη τιμή Διανομής της Γεωγραφικής Περιοχής. Στους πίνακες του Παραρτήματος Ι που επισυνάπτεται στη Διακήρυξη, καταγράφονται οι Τύποι χρεώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι αντίστοιχοι συντελεστές στάθμισης, για την Οικονομική Αξιολόγηση. Ενδεικτικά, χωρίς αυτό να αποτελεί δέσμευση για τη μελλοντική λειτουργία, αναφέρεται ότι το μεταφορικό έργο που υλοποιήθηκε το έτος 2009, αφορούσε στην διανομή m 3 υλικών σε παραδόσεις. Ο αριθμός και ο όγκος των ειδών που διακινήθηκαν το 2013 ανέρχεται περίπου σε τεμάχια και 8.000m 3 αντίστοιχα, μέσω 596 δελτίων αποστολής προς αντίστοιχες σχολικές μονάδες. 15

16 2.8 ΡΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ Οι εντολές θα αποστέλλονται μέσω της WEB εφαρμογής στον Ανάδοχο καθημερινά, έως τις 13:00 κάθε ημέρας. Εντολές που γνωστοποιούνται αργότερα, θεωρείται πως ελήφθησαν την επόμενη εργάσιμη. Μέσω της WEB πρόσβασης, η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. θα ενημερώνεται για όλα τα εκδοθέντα από τον Ανάδοχο παραστατικά (εισαγωγές αποστολές κ.λπ.). Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. μπορεί να ζητά αναφορές από το Πληροφοριακό Σύστημα του Αναδόχου, όπως ενδεικτικά κατάσταση αποθέματος, αριθμός παραγγελιών ανά εβδομάδα/μήνα, αριθμός παραγγελιών σε συνδυασμό με όγκο ανά γεωγραφική περιοχή και συνδυασμός όλων των αναφορών. 2.9 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως την υποχρέωση να απασχολεί το κατάλληλο ανά ειδικότητα προσωπικό και να τηρεί τα οριζόμενα από την εργατική νομοθεσία σε σχέση ιδίως με τις αμοιβές και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και την κοινωνική τους ασφάλιση. Ρητώς διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν εργατικό ατύχημα του προσωπικού που απασχολεί για τη φόρτωση, τη μεταφορά και εκφόρτωση των ειδών που θα μεταφέρει. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλους τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων αποθήκευσης και ως εκ τούτου των αποθηκευόμενων ειδών. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για διανομή εντός του δακτυλίου της Αθήνας, θα πρέπει να έχουν δυνατότητα κίνησης σε αυτόν τόσο από πλευράς ωφέλιμου βάρους όσο και από πλευράς ρύπων με βάση τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση κατά τη φόρτωση του επιτρεπόμενου βάρους μεταφερόμενων προϊόντων, αναλόγως του χρησιμοποιούμενου μεταφορικού μέσου. Φόρτωση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου παρέχει στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και επιφέρει κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 3. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού πραγματοποιείται από το αρμόδιο όργανο της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. το οποίο είναι το Δ.Σ., σε έναν Μειοδότη, σύμφωνα με τις τιμές που προσφέρθηκαν. Ο Μειοδότης είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι μέρες από την κοινοποίηση της έγγραφης ανακοίνωσης της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για κατακύρωση σε αυτόν του αποτελέσματος του διαγωνισμού, να προσέλθει στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα οριζόμενα στο άρθρο 20 της προκήρυξης καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Με τον Ανάδοχο θα συναφθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο για τη μεταφορά και την αποθήκευση, το οποίο θα είναι αξίας τριών εκατομμυρίων ΕΥΡΩ ( ), αναγνωρισμένης Ασφαλιστικής Εταιρείας και θα καλύπτει τους κινδύνους που προέρχονται από σύγκρουση, εκτροχίαση, ανατροπή, 16

17 καθίζηση οδών, πυρκαγιά, κλοπή, απώλεια, θραύση, ράγισμα, ξέσματα ή άλλες φθορές, όπως και όλους τους κινδύνους της θάλασσας απαραίτητα χωρίς περιοριστικό χρόνο. Το ποσόν του θα καλύπτει ανελλιπώς ολόκληρο το χρόνο ισχύος της Σύμβασης και των τυχόν παρατάσεών της, ανεξαρτήτως εξαντλήσεως μέρους ή όλου από τυχόν ατύχημα. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εκκαθάριση και του τελικού λογαριασμού. 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της Σύμβασης με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ακόμη μηνών, κοινοποιούμενη στον Ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την εκπνοή των 36 μηνών. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, άλλο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης. 5. ΑΜΟΙΒΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Σε διάστημα 15 ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού μηνός, ο Ανάδοχος θα εκδίδει σχετικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για το σύνολο των υπηρεσιών του μηνός αυτού που έληξε. Μαζί με το Τιμολόγιο, θα υποβάλει στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.: - Για την εκφόρτωση παραλαβή Αναλυτική κατάσταση με το πλήθος των ειδών και τα αντίστοιχα cm3 που εισήχθησαν στην αποθήκη, συνοδευόμενη από τα αντίγραφα των Δελτίων εισαγωγής και τα σχετικά αντίγραφα των Δ.Α. του προμηθευτή. - Για την αποθήκευση Αναλυτική κατάσταση με το πλήθος των ειδών και τα αντίστοιχα cm3 ανά ημέρα αποθήκευσης, καθώς και την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής και εξαγωγής. - Για τα Picking Φόρτωση και Διανομή Αναλυτική κατάσταση με το πλήθος των ειδών και τα αντίστοιχα cm3 που φορτώθηκαν, ομαδοποιημένα ανά γεωγραφική περιοχή και συνοδευόμενη από τα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα Δ.Α., μαζί με τα αντίγραφα των σχετικών Δελτίων Παραγγελίας. Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει ή τροποποιήσει μονομερώς τα ως άνω σχετικά έντυπα με τα αιτούμενα στοιχεία κατά την υπογραφή της Σύμβασης. Ο σχετικός λογαριασμός που δεν θα πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, θα επιστρέφεται σαν απαράδεκτος. Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα καταβάλλεται από τις σχετικές πιστώσεις των Δημοσίων Επενδύσεων με συγχρηματοδότηση από το Δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετά την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών. Ο έλεγχος δικαιολογητικών και του σχετικού λογαριασμού θα διενεργείται 17

18 από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή του, η τυχόν άπρακτη πάροδος της άνω προθεσμίας, δεν καθιστά αυτοδικαίως εγκεκριμένο τον υποβληθέντα λογαριασμό. Κάθε παραποίηση Δελτίου Αποστολής συνεπάγεται εκτός από τις σοβαρές ποινικές κυρώσεις και τη μη πληρωμή του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στη μεταφορά των καταχωρημένων στο παραποιημένο Δελτίο Αποστολής ειδών. Στις περιπτώσεις που οι προβλεπόμενοι διακινούμενοι όγκοι κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης μεταφοράς διαφοροποιηθούν με οποιαδήποτε αυξομείωση, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, πέραν της αξίας της αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, καμίας ειδικής αποζημίωσης. 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Υποψήφιος, στον οποίο θα ανατεθούν οι υπηρεσίες, είναι υποχρεωμένος, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση ίση με το 10% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, με χρόνο ισχύος μέχρις της επιστροφής της στην Τράπεζα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την εκκαθάριση και του τελικού λογαριασμού. 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ 7.1. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τη μεταφορά μέσα στην τασσόμενη συμβατική προθεσμία από την παραλαβή της σχετικής εντολής (Δελτίο Παραγγελίας), τότε θα επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις: 7.1.α. Επιβολή ποινικής ρήτρας ίσης με το ήμισυ του κόστους φόρτωσης και μεταφοράς του όγκου του κάθε δελτίου παραγγελίας στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και ανά εργάσιμη ημέρα για τις πρώτες πέντε εργάσιμες ημέρες καθυστέρησης μετά το συμβατικό χρόνο. Στην περίπτωση κατά την οποία το κόστος φόρτωσης και μεταφοράς είναι μικρότερο από 200, τότε η ποινική ρήτρα ανά εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης είναι β. Επιβολή ποινικής ρήτρας ίσης με το διπλάσιο του κόστους φόρτωσης και μεταφοράς του όγκου του κάθε δελτίου παραγγελίας στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και ανά εργάσιμη ημέρα για τις επόμενες δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες καθυστέρησης. Στην περίπτωση κατά την οποία το κόστος φόρτωσης και μεταφοράς είναι μικρότερο από 100, τότε η ποινική ρήτρα ανά εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης επιπλέον των αρχικών δεκαπέντε εργάσιμων ημερών καθυστέρησης είναι γ. Για καθυστέρηση πέραν των ανωτέρω είκοσι (20) εργασίμων ημερών ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 7.1.δ. Για τα δελτία που έχουν χαρακτηρισθεί επείγοντα, επιβολή ποινικής ρήτρας ίσης με το κόστος φόρτωσης και μεταφοράς του όγκου του κάθε δελτίου παραγγελίας στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και ανά εργάσιμη ημέρα για τις πρώτες πέντε εργάσιμες ημέρες καθυστέρησης μετά τον συμβατικό χρόνο. Στην περίπτωση κατά την οποία το κόστος φόρτωσης και μεταφοράς είναι μικρότερο από 100, τότε η ποινική ρήτρα ανά εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης είναι ε. Για τα δελτία που έχουν χαρακτηρισθεί επείγοντα, επιβολή ποινικής ρήτρας ίσης με το τετραπλάσιο του κόστους φόρτωσης και μεταφοράς του όγκου του κάθε δελτίου παραγγελίας στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και ανά εργάσιμη ημέρα για τις επόμενες πέντε εργάσιμες 18

19 ημέρες καθυστέρησης. Στην περίπτωση κατά την οποία το κόστος φόρτωσης και μεταφοράς είναι μικρότερο από 100, τότε η ποινική ρήτρα ανά εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης επιπλέον των αρχικών πέντε εργάσιμων ημερών καθυστέρησης είναι στ. Για τα δελτία που έχουν χαρακτηρισθεί επείγοντα, για καθυστέρηση πέραν των ανωτέρω δέκα (10) εργασίμων ημερών ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 7.1.ζ. Επιβολή ποινικής ρήτρας 50 ανά δελτίο παραγγελίας και ανά εργάσιμη ημέρα για τις πρώτες πέντε εργάσιμες ημέρες καθυστέρησης στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν έχει βεβαιώσει εγγράφως τη λήψη των παραγγελιών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ με τις όποιες παρατηρήσεις του, όπως ορίζεται στο άρθρο Εκτέλεση Παραγγελιών. 7.1.η. Επιβολή ποινικής ρήτρας 100 ανά δελτίο παραγγελίας και ανά εργάσιμη ημέρα για τις δεκαπέντε επόμενες εργάσιμες ημέρες καθυστέρησης στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν έχει βεβαιώσει εγγράφως τη λήψη των παραγγελιών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ με τις όποιες παρατηρήσεις του, όπως ορίζεται στο άρθρο Εκτέλεση Παραγγελιών. 7.1.θ. Επιβολή ποινικής ρήτρας ίση με το ήμισυ του κόστους αποθήκευσης της αναδόχου εταιρείας του τρέχοντος μήνα, σε περίπτωση μη εναρμόνισης του πληροφοριακού συστήματος του αναδόχου με τις προδιαγραφές της Διακήρυξης και της Συγγραφής Υποχρεώσεων και τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτής, μετά από χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 7.1.ι. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης για εκάστη εκ των με αριθμό μέχρι υποπαραγράφων και την παράγραφο 2.8 της Συγγραφής Υποχρεώσεων, μετά παρέλευση των προαναφερθέντων τριάντα (30) ημερών, επιβάλλεται αντίστοιχη ποινική ρήτρα 100 /ημέρα για κάθε μία από αυτές Άρνηση από τον ανάδοχο εκτέλεσης των παρεχομένων υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο, αποτελεί λόγο έκπτωσής του. 8. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οποιαδήποτε γραπτή γνωστοποίηση ή επικοινωνία, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί, θα θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε προσηκόντως, εφόσον παραδόθηκε στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος δια χειρός ή με συστημένη επιστολή ή στάλθηκε με απλή επιστολή ή τηλεομοιοτυπία (και επιβεβαιώθηκε η παραλαβή της) σε οποιαδήποτε πρόσωπα, διευθύνσεις ή αριθμούς τηλεομοιοτυπίας που το ένα συμβαλλόμενο μέρος θα υποδείξει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος με γραπτή δήλωση. 9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταβολή συμπλήρωση της σύμβασης που θα υπογραφεί θα γίνεται με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών. 10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχει δικαίωμα να λύσει τη Σύμβαση που θα υπογραφεί οποτεδήποτε και χωρίς την επίκληση σπουδαίου λόγου, με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα την Σύμβαση που θα υπογραφεί χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση, σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος: 19

20 α. διαπράξει κάποιο αδίκημα ή επιδεικνύει αμέλεια κατά την εκτέλεση των εργασιών του, ή β. παραβιάσει οποιονδήποτε άλλο όρο της προκήρυξης ή της σύμβασης που θα υπογραφεί και δεν έχει αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης. Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, σε περίπτωση που η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. παραβιάσει οιονδήποτε όρο της προκήρυξης ή της Σύμβασης που θα υπογραφεί και δεν έχει αποκαταστήσει την εν λόγω παράβαση μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή της σχετικής γραπτής ειδοποίησης από τον Ανάδοχο, με την οποία επαπειλείται ρητώς η καταγγελία. Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι αυτήν τη Σύμβαση χωρίς την τήρηση προθεσμίας με απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τον Ανάδοχο εάν, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος: (α) πτωχεύσει, (β) τεθεί υπό εκκαθάριση, ή (γ) τεθεί υπό το καθεστώς διαχείρισης των πιστωτών του. Σε περίπτωση καταγγελίας ή λύσης της σύμβασης που θα υπογραφεί χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, τούτος δικαιούται να λάβει την αμοιβή του, για τις μέχρι της ημερομηνίας ισχύος της καταγγελίας παρασχεθείσες υπηρεσίες του, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης. 11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία περί την ερμηνεία ή εφαρμογή της προκήρυξης ή της σύμβασης που θα υπογραφεί, που δεν μπορεί να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος του ενός συμβαλλομένου μέρους από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Ρητά συμφωνείται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ότι η προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια δεν θα αναστέλλει την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς αμφότερα τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεχίσουν με καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώματα τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους με βάση τη Σύμβαση καθ όλη τη διάρκεια της επίλυσης της διαφοράς. 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση καθώς και οι σχέσεις μεταξύ των μερών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, μη ισχύουσας οποιασδήποτε δήλωσης για το αντίθετο που περιέχεται σε οποιοδήποτε έγγραφο ή έχει υπογραφεί οπουδήποτε. 13. ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ Η Προκήρυξη και τα Παραρτήματά της, καθώς και η παρούσα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης και δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη. Η Παρούσα εγκρίθηκε με την με αριθμ. ΘΕΜΑ 2/ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/ απόφαση του Δ.Σ. της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. 20

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας διαχείρισης κινητών πραγμάτων για την κάλυψη αναγκών σε εξοπλισμό των δημοσίων υπηρεσιακών μονάδων αρμοδιότητας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΟΣΚ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.

Συγγραφή Υποχρεώσεων Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΟΣΚ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι τροποποιήσεις προέρχονται απο δικές σας αποκλειστικά παρατηρήσεις και επισημάνσεις.

Όλες οι τροποποιήσεις προέρχονται απο δικές σας αποκλειστικά παρατηρήσεις και επισημάνσεις. Αθήνα 28 Μαρτίου 2014 MEMO Αγαπητοί συνεργάτες, Παραθέτουμε αλλαγές - απλοποιήσεις στις διαδικασίες και το underwriting που θα βοηθήσουν στην ομαλότερη προσκτιση παραγωγης. Όλες οι τροποποιήσεις προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1977 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111967/Δ2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευ τικών Δ.Ε. στην Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV001555601 2013-07-25

13SYMV001555601 2013-07-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: - 12821 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 13SYMV001555601 2013-07-25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Σήμερα την 15 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α.

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 με Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 52.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας 1 Φ1 Εκπαιδευτική Νομοθεσία Δ2/4728/14-01-2013 Απόφαση Υπ. Παιδείας Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης Αποφασίζουμε Α. Εντάσσουμε αυτοδίκαια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 642 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής:

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Άκυρες Σε επεξεργασία Αρχική υποβολή Υπαγωγή Οριστική υπαγωγή Αυθαιρέτων Δηλώσεις Ν.4178/2013 141 191059 47094

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 & Ν. 4178/2013 σε Αριθμούς και Διαγράμματα

Οι Ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 & Ν. 4178/2013 σε Αριθμούς και Διαγράμματα Οι Ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4014/2011 & Ν. 4178/2013 σε Αριθμούς και Διαγράμματα Δρ. Ν. Παναγιωτόπουλος 1 Εισαγωγή Ο Ν. 4178/2013 συμπληρώνει 24 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του και έχει ενσωματωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)».

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ CPV 44114100-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.827,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4ΑΛ3Κ-6Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ε) Προκειμένου η επιχείρηση, η εκμετάλλευση, ή ο φορέας να αποδείξει ότι απασχολεί

ε) Προκειμένου η επιχείρηση, η εκμετάλλευση, ή ο φορέας να αποδείξει ότι απασχολεί ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. 200270/9 Απριλίου 2005 ΦΕΚ 503 τεύχος Β, 14 Απριλίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμός oικ. 200270 Καθορισμός της ειδικής έντυπης δήλωσης και των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους σε προσλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ & ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΕΩΖ»

«ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ & ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΕΩΖ» ΔΠΑ 2014-2020 Δπιχειπηζιακό Ππόγπαμμα «Ανάπηυξη Ανθπώπινου Γυναμικού, Δκπαίδευζη και Για Βίου Κάθηζη» (ΔΠ ΑΛΑΓΔΓΒΚ) 2014-2020 13 Πεπιθεπειακά Δπιχειπηζιακά Ππογπάμμαηα (ΠΔΠ) 2014 2020 ΓΡΑΖ «ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο 17-10-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2017 έως Οκτώβριος 2017.

Τα προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης θα υλοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2017 έως Οκτώβριος 2017. ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα Αθήνα, 19.05.2017 Ταχ. Κώδικας: 111 45 Αρ. Πρωτ.: 19603 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14248/27.04.2012 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Στην... σήμερα την 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 20 / 4/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 7857 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΚΩΝ> με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

(Ηλεκτρονική αποστολή) Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Αθανάσιος Γκαγιωγιάκης

(Ηλεκτρονική αποστολή) Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Αθανάσιος Γκαγιωγιάκης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01-06-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. πρωτ. 1469/60184 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ηλεκτρονική αποστολή)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 2108202805 802 829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15085 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 5/2017. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 5/2017. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 18/01/2017 Αρ. Μελέτης: 5/2017 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 59.970,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την./../2016 μεταξύ: Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΑΦΜ 997889618,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα κατά το έτος 2014 - Συγκεντρωτικά στοιχεία Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα 2003

Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα 2003 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση Μέρος Β, Αναλυτικά στοιχεία Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Προτερ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ NUTS 3 GR241 Τεύχη όρων & προδιαγραφών για την ΑΡΙΘΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ 169/ 10-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.180,00 ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα