9 xρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9 xρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε"

Transcript

1 9 xρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε

2 Περιεχόμενα 3 Χαιρετισμός Προέδρου 4 Ποιo είναι το Σύστημα 8 Πώς δραστηριοποιείται το Σύστημα 10 Πού πηγαίνουν τα υλικά του μπλε κάδου 12 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ο Βασικός Εταίρος του Συστήματος 14 Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις: Η δύναμη του Συστήματος 16 Τα αποτελέσματα του Τα 9 χρόνια της ΕΕΑΑ σε αριθμούς 23 Aποτελέσματα ανά περιοχή 26 Ενημερωτικές Δράσεις H Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), συμπληρώνοντας 9 χρόνια λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης-ΑΝΑΚΥ- ΚΛΩΣΗ (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), παρουσιάζει μια συνεχώς αυξανόμενη δυναμική. Στην πολύχρονη πορεία της απέκτησε ολοένα και περισσότερους συμμάχους παραμένοντας πιστή στο στόχο της για ανάπτυξη της ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας, μέσω του Μπλε Κάδου. Στρατηγικοί σύμμαχοι της Ε.Ε.Α.Α., όλα αυτά τα χρόνια, είναι οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις της βιομηχανίας και του εμπορίου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι 241 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που εμπιστεύονται το σύστημα των μπλε κάδων για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών των δημοτών τους αλλά κυρίως οι 8 εκατομμύρια κάτοικοι των συνεργαζόμενων Δήμων, που αντιστοιχούν στο 75% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά με τη συμμετοχή τους στην ανακύκλωση συσκευασιών στον Μπλε Κάδο. To 2011 υπήρξε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, τόσο σε κοινωνικo-οικονομικό, όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση επέφερε σημαντική μείωση της κατανάλωσης αγαθών και κατά συνέπεια σημαντική μείωση των συνολικών ποσοτήτων των αποβλήτων συσκευασίας. Παράλληλα οδήγησε στην αυξανόμενη δράση των ρακοσυλλεκτών και του φαινομένου μαζικής αφαίρεσης ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους. Παρ όλα αυτά, η ανακύκλωση των συσκευασιών μέσω του Μπλε Κάδου κατάφερε να αντισταθεί στις σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και να συνεχίσει την παραγωγική της πορεία. Παρά τη δυσμενή οικονομική και κοινωνική συγκυρία, η Ε.Ε.Α.Α., μέσω των έργων της, ανακύκλωσε το 2011 περίπου 194 χιλ. τόνους συσκευασίας από δημοτικά απόβλητα, ποσότητα ανάλογη αυτής του Μαζί με το χαρτί των εντύπων και τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ΕΕΑΑ (π.χ. πιστοποίηση Βιομηχανικών & Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας ΒΕΑΣ), το 2011 ανακυκλώθηκαν περίπου 480 χιλ. τόνοι υλικών. Σήμερα λειτουργούν 27 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών σε όλη τη χώρα. Εκεί κατευθύνονται τα 370 οχήματα συλλογής που έχουν δοθεί στους ΟΤΑ και μεταφέρουν το υλικό από σχεδόν μπλε κάδους που έχουν παραχωρηθεί από την Ε.Ε.Α.Α. Επιβεβαιώνεται λοιπόν, για μια ακόμη χρονιά, ότι τα έργα του μπλε κάδου αποτελούν την κύρια πηγή αύξησης της ανακύκλωσης για το άμεσο μέλλον και κατά συνέπεια το βασικό παράγοντα επίτευξης των εθνικών στόχων για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στην Ελλάδα. Στις σελίδες που ακολουθούν αποτυπώνεται το συνολικό έργο που έχει αναπτύξει η Ε.Ε.Α.Α. κατά την 9ετή λειτουργία της, ενώ παρουσιάζονται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τη δράση και την ανάπτυξη του Συστήματος. Ελπίζουμε η συγκεκριμένη απολογιστική έκθεση να σας καταστήσει κοινωνούς στο έργο και τις δράσεις της Ε.Ε.Α.Α. και να σας μεταδώσει το όραμά μας για την αδιάλειπτη ανάπτυξη της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στην Ελλάδα. Καλή ανάγνωση. Χαιρετισμός προέδρου 3 Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΕΑΑ, Λουκάς Κόμης Πρόεδρος

3 Ποιο είναι το Σύστημα Ο Σκοπός 5 Όπως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας και οι όροι λειτουργίας του ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και σύμφωνα με το εκάστοτε επιχειρηματικό σχέδιο, σκοπός της Ε.Ε.Α.Α. είναι: Η εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης των συμβεβλημένων με αυτήν διαχειριστών συσκευασίας. Το Nομικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τον Αύγουστο του 2001 ψηφίστηκε ο νόμος 2939/01 περί «Συσκευασιών και Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων», ο οποίος ουσιαστικά καθιστά υποχρεωτική την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών στη χώρα μας και εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα με την ευρωπαϊκή οδηγία 94/62. Το 2004 εκδόθηκε νέα κοινοτική οδηγία (04/12) η οποία αναθεώρησε τους στόχους τής 94/62. Οι νέοι στόχοι ενσωματώθηκαν στο εθνικό νομικό πλαίσιο, με την ΚΥΑ 9268/469. Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα μας και παράγουν ή εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια διαθέτουν στην εγχώρια αγορά, υποχρεούνται πλέον να συλλέγουν και να ανακυκλώνουν τις συσκευασίες των προϊόντων τους, δηλαδή να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Παράλληλα, νομικά υπόχρεοι είναι και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Ο νόμος καθορίζει τις βασικές αρχές συνεργασίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους υπόχρεους διαχειριστές συσκευασίας. Η Εταιρεία και το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης το Δεκέμβριο του 2011, ήταν μια πρωτοβουλία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων. Ακολουθώντας την ευρωπαϊκή πρακτική, οι επιχειρήσεις αυτές προχώρησαν στην ίδρυση της Ε.Ε.Α.Α., με βασικό στόχο την αποτελεσματικότερη αυτοδιαχείριση των οικονομικών τους πόρων, που βάσει νόμου και ως υπόχρεοι διαχειριστές, υποχρεούνται να διαθέτουν για την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων τους. Η Ε.Ε.Α.Α., ανταποκρινόμενη στις διατάξεις του νόμου 2939/01 και προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις των διαχειριστών συσκευασίας με αποτελεσματικό και οικονομικά εφικτό τρόπο, έχει αναπτύξει και υλοποιεί στη χώρα μας το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ANAKYΚΛΩΣΗ (ΣΣΕΔ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), θέτοντας σε εφαρμογή το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Με την απόφαση / , το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ενέκρινε την ανανέωση λειτουργίας του Συστήματος για τη β εξαετία: Η προώθηση της αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασίας στη χώρα μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

4 Μέτοχοι 7 Αρχές Λειτουργίας Η συμβατική συμμετοχή και εξυπηρέτηση των υπόχρεων διαχειριστών συσκευασίας γίνεται με τους ίδιους όρους, ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι μέτοχοι. Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο είναι ανοικτή για οποιονδήποτε υπόχρεο διαχειριστή διατυπώσει σχετικό αίτημα, με τους όρους που ισχύουν με τους ήδη μετόχους. Στόχος της Ε.Ε.Α.Α. δεν είναι η επίτευξη θετικού οικονομικού αποτελέσματος, αλλά η βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που διατίθενται για την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας. Ακριβώς για αυτό το λόγο, oι μετοχές της Ε.Ε.Α.Α. δε διανέμουν μέρισμα. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το τυχόν θετικό ετήσιο λογιστικό διαθέσιμο μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό με σκοπό να διατεθεί για τους σκοπούς της Ε.Ε.Α.Α. στις επόμενες χρήσεις. Στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος συμμετέχει κατά 35%: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Από την ελληνική βιομηχανία και το εμπόριο συμμετέχουν οι ακόλουθες επιχειρήσεις: ARTENIUS HELLAS SA Coca - Cola 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.E. COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) AEBE CROWN HELLAS CAN AE FRIESLANDCAMPINA HELLAS SA ION AE NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ PEPSICO HBH ABE VIVARTIA ABEE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS AE ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΒΑΛ ΑΕ ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ ΦΑΓΕ ΑΕ ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟΔ. ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ Ευρωπαϊκές Συνεργασίες Η Ε.Ε.Α.Α., από την αρχή της λειτουργίας της, υπήρξε μέλος της PRO EUROPE (Packaging Recovery Organization Europe), ενός ευρωπαϊκού συλλογικού οργανισμού που διαχειρίζεται το πανευρωπαϊκό σήμα Ανακύκλωσης, γνωστό ως «green dot πράσινο σήμα». Το «πράσινο σήμα» Το «πράσινο σήμα», που πλέον υπάρχει στις περισσότερες συσκευασίες των προϊόντων που κυκλοφορούν στη χώρα μας, δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευασία έχει εισφέρει χρηματικά στο ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ε.Ε.Α.Α. έχοντας υπογράψει σύμβαση με την PRO-EUROPE, έχει την αποκλειστική άδεια χρήσης του σήματος για τη χώρα μας το οποίο και παραχωρεί στους συμβαλλόμενους διαχειριστές (εταιρείες-μέλη Συστήματος). PR EUR PE O ρόλος της PRO EUROPE είναι πολύ σημαντικός, καθώς παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες σε θέματα αξιοποίησης αποβλήτων συσκευασίας, αλλά και να μεταφέρουν και να διαπραγματεύονται τις κοινές θέσεις των Συστημάτων σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη διαχείριση των απορριπτόμενων συσκευασιών στα ευρωπαϊκά φόρα και το κοινοβούλιο. Η πρωταγωνιστική παρουσία της Ε.Ε.Α.Α. σε ουσιαστικές συλλογικές πρωτοβουλίες, όπως η PRO-EUROPE, συμβάλλει στη μέγιστη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας στον κλάδο της Ανακύκλωσης και την ουσιαστική διαμόρφωση των τάσεων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. e.org Στόχος Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αποσκοπεί στο να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Κ.Υ.Α. 9268/469/2007. Συγκεκριμένα, οι εθνικοί στόχοι είναι: 60 % κατά βάρος (κ.β.) αξιοποίηση του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας από το οποίο τουλάχιστον 55 % κ.β. ανακύκλωση Επιπλέον, προβλέπονται τα ακόλουθα ποσοστά ανακύκλωσης ανά υλικό: 60% κ.β. γυαλί 60% κ.β. χαρτί και χαρτόνι 50% κ.β. μέταλλα Οι δραστηριότητες του Συστήματος που στοχεύουν στην αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας από τα δημοτικά απόβλητα αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τους ΟΤΑ, όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο. 22,5% κ.β. πλαστικά 15 % κ.β. ξύλο H E.E.A.A. αντιμετωπίζει όλα τα υλικά συσκευασίας που διατίθενται στην αγορά, με αντικειμενικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια που βασίζονται στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της.

5 Πώς δραστηριοποιείται το Σύστημα κάδων ανακύκλωσης, στους οποίους καλούνται οι κάτοικοι των δήμων να εναποθέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά (απόβλητα συσκευασίας από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο). Οι ποσότητες που συλλέγονται μεταφέρονται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (), όπου τα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται και προωθούνται προς ανακύκλωση. Η Ε.Ε.Α.Α. επενδύει σημαντικά στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα, ούτως ώστε να εξυπηρετεί μελλοντικά το σύνολο του πληθυσμού της χώρας. Σε ειδικές συνθήκες, τα έργα ανακύκλωσης χρησιμοποιούν ευέλικτες μεθόδους συλλογής σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, όπως π.χ. η δημιουργία δύο ρευμάτων συλλογής σε νησιά (χάρτινες-λοιπές συσκευασίες) ή 3 ρευμάτων (χάρτινες, γυάλινες, λοιπές συσκευασίες). Ειδικές Δράσεις: Αποτελoύν τη δεύτερη ομάδα δράσης που στοχεύει στην ανακύκλωση των συσκευασιών από τα δημοτικά απόβλητα. Οι Ειδικές Δράσεις στοχεύουν στη συλλογή και την ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας (κυρίως γυάλινων φιαλών) από μεγάλους παραγωγούς και γενικώς από σημεία και περιοχές επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπου καταναλώνονται προϊόντα σε γυάλινη συσκευασία (π.χ. κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, μπαρ, καφετέριες, κέτεριν, εστιατόρια, κλπ.). Σκοπός των ειδικών δράσεων είναι να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν πιο καθαρά και αμιγή ρεύματα αποβλήτων συσκευασίας στο σημείο παραγωγής τους, που χωρίς την παρέμβαση του Συστήματος θα κατέληγαν στα κοινά απορρίμματα. Με αυτή τη δραστηριότητα επιχειρείται μια αποδοτική συνεργασία μεταξύ της Ε.Ε.Α.Α. και των επαγγελματιών, που ενισχύει παράλληλα την υπεύθυνη, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης. 9 Τομείς δραστηριοτήτων Τα υλικά που αποτελούν το στόχο του Συστήματος, δηλαδή τα απόβλητα συσκευασίας, μπορεί να προέρχονται από πολλές πηγές και να ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές μετά τη χρήση τους και τη μετατροπή τους σε απορρίμματα. Η Ε.Ε.Α.Α., αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή πρακτική, έχει αναπτύξει ευέλικτες δράσεις μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο ορθολογική προώθηση της ανακύκλωσης και την αποτελεσματικότερη χρήση των οικονομικών πόρων που συλλέγονται από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Οι δραστηριότητες αυτές σχηματικά μπορούν να διακριθούν σε 3 μεγάλες κατηγορίες: Έργα μπλε κάδων/δημοτικών Αποβλήτων: Είναι η κύρια δραστηριότητα του Συστήματος και αποτελεί βασικό εφόδιο για την επίτευξη των εθνικών στόχων, αφού από τα έργα του μπλε κάδου προέρχεται σχεδόν το σύνολο της ανακύκλωσης της χώρας μας που επιτυγχάνεται σήμερα και αφορά στο πιο σημαντικό και δύσκολο τμήμα των στερεών αποβλήτων: τα δημοτικά απορρίμματα. Τα έργα του Μπλε Κάδου απευθύνονται στο γενικό κοινό, δηλαδή σε όλους τους κατοίκους της χώρας και αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως άλλωστε προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Στα έργα αυτά αναπτύσσεται το δίκτυο των μπλε Λοιπές Δραστηριότητες: Ο τομέας των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων εστιάζει στην καταγραφή και την προώθηση (μέσω οικονομικών κινήτρων προς τις εταιρείες που συλλέγουν και εμπορεύονται τα υλικά) της ανακύκλωσης που επιτυγχάνεται στον τομέα της βιομηχανίας και του εμπορίου (π.χ. από αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης, αποθήκες, παραγωγικές μονάδες, κλπ.). Σκοπός του Συστήματος είναι να δώσει κίνητρα επέκτασης της δραστηριότητας αυτής σε περιοχές ή υλικά που δεν παρουσιάζουν άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον για τους ιδιώτες ανακυκλωτές. Επίσης, το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει τη συμμετοχή και άλλων μεθόδων αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασίας για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο η Ε.Ε.Α.Α. έχει εντάξει δραστηριότητες (πχ. ενεργειακή αξιοποίηση, χρήση εναλλακτικού καυσίμου) και αναπτύσσει συνεργασίες σε αυτό το πεδίο με δημοτικούς και άλλους φορείς.

6 Πού πηγαίνουν τα Υλικά Οδηγίες για τη σωστή συμμετοχή 11 του Μπλε Κάδου Ηπιο διαδεδομένη πανελλαδικά δράση του Συστήματος είναι η ανακύκλωση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας από τους μπλε κάδους. Τα έργα του μπλε κάδου περιλαμβάνουν τέσσερα στάδια: διαλογή στην πηγή, αποκομιδή, διαχωρισμός και τέλος, συμπίεση-δεματοποίηση και μεταφορά στον τελικό αποδέκτη προς αξιοποίηση. Διαλογή στην πηγή: Στα έργα αυτά καλούνται οι κάτοικοι να εναποθέσουν τις συσκευασίες στους μπλε κάδους που παρέχει η Ε.Ε.Α.Α. στους συνεργαζόμενους Δήμους για να τους τοποθετήσουν στις γειτονιές. Η χρήση αποκλειστικά ενός κάδου ανακύκλωσης διευκολύνει, τόσο τη χωροθέτηση στις γειτονιές, όσο και την ίδια τη συμμετοχή των κατοίκων (καθώς απαιτείται μόνο ένα ρεύμα ανακύκλωσης στο σπίτι). Να σημειωθεί ότι το Σύστημα χρησιμοποιεί και άλλες μεθόδους συλλογής που προσαρμόζονται καλύτερα σε ειδικές τοπικές συνθήκες, όπως π.χ. στα νησιά. Αποκομιδή: Με ειδικά οχήματα συλλογής που τους έχει παραχωρήσει η Ε.Ε.Α.Α., τα συλλεγόμενα υλικά μεταφέρονται από τους συνεργαζόμενους Δήμους στα Κέντρα Διαλογής, όπου διαχωρίζονται και προωθούνται στις σχετικές βιομηχανίες ανά κατηγορία υλικού. Διαχωρισμός στα Κέντρα Διαλογής: Το περιεχόμενο των μπλε κάδων μεταφέρεται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών () τα οποία λειτουργούν με δαπάνες της Ε.Ε.Α.Α. Πολλά από αυτά έχουν κατασκευαστεί από την ίδια και λειτουργούν με ευθύνη της, ενώ άλλα λειτουργούν στο πλαίσιο του Συστήματος, καθώς η Ε.Ε.Α.Α. έχει εξασφαλίσει συμβατικά τις υπηρεσίες τους. Εκεί, πραγματοποιείται η διαλογή των υλικών συσκευασίας και ο διαχωρισμός τους σε: χαρτί-χαρτόνι συσκευασίας, χάρτινες συσκευασίες υγρών, χαρτί εντύπων, πλαστικές συσκευασίες (PET, HDPE), πλαστικό φιλμ, λοιπά πλαστικά (PP/PS), γυάλινες φιάλες και δοχεία, συσκευασίες από αλουμίνιο και λευκοσίδηρο, κ.λπ. Οι συσκευασίες που μπαίνουν στον μπλε κάδο είναι οι παρακάτω: Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες, κ.ά. Συσκευασίες από χαρτί και χαρτοκιβώτια, π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, χυμούς, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες, κ.ά. Συσκευασίες από γυαλί, π.χ. μπουκάλια και βαζάκια από χυμούς, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, τρόφιμα, κ.ά. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό, κ.ά. Συσκευασίες από πλαστικό, π.χ. μπουκάλια και δοχεία από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, φίλμ περιτυλίγματος, οδοντόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες, κ.ά. Συμπίεση-δεματοποίησημεταφορά στον τελικό αποδέκτη: Σε αυτό το στάδιο, τα υλικά συσκευασίας συμπιέζονται (με εξαίρεση το γυαλί), δεματοποιούνται και προωθούνται σε αντίστοιχες βιομηχανίες για την περαιτέρω αξιοποίησή τους και την παραγωγή νέων προϊόντων. Τι γίνονται οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες χάρτινη συσκευασία γυάλινη συσκευασία αλουμινένια συσκευασία λευκοσιδηρά συσκευασία πλαστική συσκευασία χαρτοκιβώτιο νέο μπουκάλι νέo κουτάκι αλουμινίου νέα κουτάκια ή προϊόντα χάλυβα σακούλες, βαρέλια ή ακόμα και νήμα για μπουφάν φλις 1. Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα υλικά 2. Αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα 3. Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια 4. Ρίχνουμε τις συσκευασίες χύμα μέσα στους κάδους και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες Δεν πετάμε ΠΟΤΕ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους Ανακύκλωσης

7 Ο Βασικός Εταίρος του Συστήματος Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 4 στους 5 δήμους συμμετέχουν! 13 Επένδυση Οι δαπάνες επένδυσης που περιλαμβάνουν το σύνολο των αποθηκευτικών μέσων (π.χ. κάδοι), των οχημάτων συλλογής, των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των απαιτούμενων, χρηματοδοτούνται από το Σύστημα. Αν η συνεργασία προβλέπει την κατασκευή νέου, οι δήμοι παρέχουν τη χρήση κατάλληλου χώρου. Συλλογή Με δική τους ευθύνη, οι δήμοι πραγματοποιούν τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και την παραλαβή του υπολείμματος της διαλογής που τους αναλογεί από τα. Τρόποι συνεργασίας Η Ε.Ε.Α.Α. και οι ΟΤΑ (ή οι αρμόδιοι δημοτικοί φορείς) συνυπογράφουν συμβάσεις συνεργασίας, σύμφωνα με το νόμο 2939/01, για τη χρηματοδότηση του επιπλέον κόστους που προκύπτει από την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας στη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι αρμόδιες αρχές έχουν εγκρίνει δύο τρόπους συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με το Σύστημα. Α τρόπος συνεργασίας Το Σύστημα αναλαμβάνει την επένδυση και τις δαπάνες λειτουργίας των έργων και οι δήμοι τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Εξοπλισμός Συλλογής: Εγκατάσταση : Λειτουργία συλλογής: Λειτουργία διαλογής: Ενημέρωση - Προβολή: Σύστημα Σύστημα Δήμοι Σύστημα Σύστημα Διαλογή-Ενημέρωση Οι δαπάνες λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής, καθώς και των δράσεων ενημέρωσης των κατοίκων, καλύπτονται από το Σύστημα. Β τρόπος συνεργασίας Πρόκειται για έργα ανακύκλωσης και αξιοποίησης υλικών συσκευασίας που έχουν σχεδιαστεί από τους δήμους, οι οποίοι και τα λειτουργούν χρηματοδοτούμενοι από το Σύστημα, κατά τις προβλέψεις του νόμου 2939/01. Η χρηματοδότηση είναι ανάλογη με τις ποσότητες των ανακτώμενων υλικών που πιστοποιημένα παραδίδονται προς αξιοποίηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

8 Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις: οι διαχειριστές συσκευασίας που έχουν ήδη συμβληθεί με την ΕΕΑΑ λόγω του αριθμού και του μεγέθους τους, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της νομικής υποχρέωσης δηλαδή των αποβλήτων συσκευασίας που υπάρχουν στη χώρα μας. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι οικονομικοί πόροι του Συστήματος προέρχονται αποκλειστικά από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των υπογεγραμμένων Συμβάσεων από την ίδρυση του Συστήματος ως το τέλος του Η δύναμη του Συστήματος Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, το σύνολο των εταιρειών που είχαν υπογράψει τη Σύμβαση Συνεργασίας με το Σύστημα ήταν Ο σχετικός κατάλογος έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές. Στο Διάγραμμα 2 απεικονίζεται το μέγεθος της εισφοράς των Συμβεβλημένων ανά κατηγορία (εμπορικοί κλάδοι). Η πλειονότητα (62%) των εισφορών προέρχεται από επιχειρήσεις που δραστηριοπούνται στον κλάδο τροφίμων και ποτών. Αλκοολούχα και μη Ποτά 26% Διάγραμμα 2 Ποσοστιαία εισφορά των συμβεβλημένων ανά κατηγορία Τρόφιμα 36% Ένδυση - Υπόδηση - Παιχνίδια - Εκδόσεις 2% Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές - Ανταλλακτικά Οχημάτων & Μηχανημάτων 7% Χημικά - Δομικά Υλικά 12% Καλλυντικά - Φάρμακα - Είδη Προχωπικής Υγιεινής - Απορρυπαντικά - Ιατρικός Εξοπλισμός 17% Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δηλωθείσες ποσότητες των συμβεβλημένων, ανά υλικό συσκευασίας: 15 Διάγραμμα 1 Eξέλιξη αριθμού Συμβάσεων Δηλώσεις Ποσοτήτων χρησιμοποιουμενων για συσκευασιεσ 2011 (1703 μέλη στις 31/12/2011) ΥΛΙΚΟ Βάρος (χιλιάδες τόνοι) Χαρτί Χαρτόνι Χάρτινη Συσκευασία Υγρών 15 Πλαστικά 112 Αλουμίνιο 18 Σίδηρος 29 Γυαλί Ξύλο Λοιπά 2 ΣΥΝΟΛΟ Επίδραση οικονομικής ύφεσης H σύγκριση των δηλώσεων υλικών συσκευασίας, με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα συμβεβλημένων επιχειρήσεων, μεταξύ των ετών 2008 και 2011 επιβεβαιώνει σωρευτική μείωση των αποβλήτων συσκευασίας στη χώρα μας, σε ποσοστό 19%, μείωση που οφείλεται κυρίως στην οικονομική ύφεση.

9 Τα αποτελέσματα του 2011 H κύρια δραστηριότητα του Σ.Σ.Ε.Δ Ανακύκλωση, που αποτελεί και τη βασική συνεισφορά του Συστήματος στην εναλλακτική διαχείριση της χώρας στοχεύει στην ανάπτυξη της μαζικής ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας από τα δημοτικά απόβλητα. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν, όχι μόνο τα έργα του μπλε κάδου αλλά και ευέλικτα έργα που σκοπό έχουν την ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών συσκευασίας από τα δημοτικά απορρίμματα, (π.χ. τη συλλογή γυαλιού από επαγγελματικούς χώρους, τα πολλαπλά ρεύματα αποβλήτων συσκευασίας - νησιά, τη συλλογή πόρτα πόρτα με χρήση σάκου, κ.λπ.). Για συντομία, το σύνολο των έργων αυτών θα αναφέρεται ως έργα μπλε κάδου/ δημοτικών αποβλήτων. ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ / ΕΡΓΑ ΔΗΜ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο πίνακας δεξιά παρουσιάζει συνοπτικά την εξέλιξη της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Συστήματος και τους βασικούς δείκτες των ετών Τα έτη με μια ματιά Δείκτης Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι (σωρευτικά σύνολα, εκ.) (1) 6,6 7,6 8,1 8,1 Ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης (%) 61% 70% 74% 75% 17 Οι συνολικές ποσότητες που ανακυκλώθηκαν το 2011 από τις κύριες δραστηριότητες της Ε.Ε.Α.Α., δηλαδή τα έργα μπλε κάδου/ δημοτικών αποβλήτων είναι οι ακόλουθες: 194 χιλιάδες τόνοι αποβλήτων συσκευασίας, παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές σε σύγκριση με το χιλ. τόνοι χαρτιού εντύπων (εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια, βιβλία, κλπ.) ανακτήθηκαν επιπλέον των αποβλήτων συσκευασίας, αν και οι αντίστοιχοι παραγωγοί δε συμμετείχαν στο κόστος διαχείρισης του συγκεκριμένου υλικού, εξαιτίας της έλλειψης νομικού πλαισίου. Εύλογα η οικονομική κρίση επηρέασε και την ανακύκλωση. Οι βασικές επιπτώσεις της κρίσης εστιάστηκαν στα ακόλουθα: Μείωση της κατανάλωσης προϊόντων και συνεπώς των αποβλήτων συσκευασίας που διετέθησαν στην εγχώρια αγορά, φαινόμενο που από μόνο του μπορεί να αιτιολογήσει μείωση αποτελεσμάτων. Σημαντική αύξηση των φαινομένων αφαίρεσης υλικών από τους μπλε κάδους από γυρολόγους και ρακοσυλλέκτες. Για παράδειγμα, η κατά κεφαλήν ανάκτηση του χαρτονιού (υλικό κατεξοχήν στόχος των γυρολόγων) από τον μπλε κάδο μειώθηκε κατά 15% σε σχέση με το Δυσμενής επίδραση στους δημοτικούς μηχανισμούς συλλογής των απορριμμάτων και ανακύκλωσης των ΟΤΑ, με αποτέλεσμα την κατά τόπους μείωση των δρομολογίων συλλογής. Μείωση του κατά κεφαλήν δείκτη ανάκτησης αποβλήτων συσκευασίας κατά περίπου 11%, αντιστρέφοντας μια αυξητική πορεία επί σειρά ετών. Παρόλα αυτά, κυρίως μέσω των ειδικών δράσεων, αυξήθηκαν κατά 68% οι ποσότητες γυαλιού που ανακυκλώθηκαν το 2011, αύξηση που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επέκταση του δικτύου για τη συλλογή γυάλινων φιαλών από επαγγελματικούς χώρους (86% αύξηση των σημείων συλλογής). Συμβεβλημένοι Δήμοι (σωρευτικά σύνολα) (2) (σωρευτικά σύνολα) Παραδοθέντες Κάδοι (σωρευτικά σύνολα, χιλ.) (3) Παραδοθέντα Οχήματα συλλογής (σωρευτικά σύνολα) Τσάντες που έχουν διανεμηθεί (σωρευτικά σύνολα σε εκ.) ,7 2,1 2,3 2,6 Θέσεις εργασίας (σωρευτικά σύνολα) (4) (1) Περιλαμβάνονται οι ΟΤΑ ή οι φορείς διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων με τους οποίους έχει υπογραφεί σύμβαση συνεργασίας. (2) Το 2011 ο αριθμός αναφέρεται σε ΟΤΑ μετά τον Καλλικράτη. (3) Η συνεχιζόμενη απογραφή των κάδων δείχνει ότι το υφιστάμενο δίκτυο σήμερα περιλαμβάνει περίπου 108 χιλιάδες ενεργούς μπλε κάδους (4) Περιλαμβάνει τις άμεσες θέσεις εργασίας στη συλλογή και τη διαλογή Τα βασικά χαρακτηριστικά μεγέθη των έργων μπλε κάδου στο τέλος του 2011 έχουν ως εξής: 75% του συνολικού πληθυσμού της χώρας καλύπτουν τα έργα μπλε κάδου. 22 νησιά έχουν αναπτύξει έργα ανακύκλωσης και εξυπηρετούν περίπου 350 χιλ. μόνιμους κατοίκους και σημαντικό αριθμό επισκεπτών. 273 δρομολόγια συλλογής των υλικών του μπλε κάδου, κατά μέσο όρο, εκτελούνταν κάθε ημέρα από τους συνεργαζόμενους δήμους. 27 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών λειτουργούν πανελλαδικά στο πλαίσιο των έργων του μπλε κάδου.

10 19 eiδικεσ δρασεισ / Συλλογή γυαλιού από επαγγελματικούς χώρους Πηγή Ποσότητες υλικών που αξιοποιήθηκαν ανά δραστηριότητα του Συστήματος Ποσότητες 2011 (χιλ. τόνοι) ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ 162 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ 32 ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ / ΔΗΜ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Σύνολο) 194 ΒΕΑΣ / Ανάκτηση από ΕΜΑΚ (ΕΣΔΚΝΑ) - Πιστοποίηση και χρηματοδότηση από Ε.Ε.Α.Α. 204 * ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 398 Τα έργα των Ειδικών Δράσεων οργανώθηκαν μετά τη διαπίστωση ότι σημαντικές ποσότητες γυάλινων φιαλών απορρίπτονται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους (όπως π.χ. ξενοδοχεία, κτήματα/εταιρίες τροφοδοσίας, αίθουσες δεξιώσεων/εκδηλώσεων, μπαρ, εστιατόρια, κ.λπ.), από όπου μπορούν να ανακτηθούν σε μεγάλο ποσοστό καθαρότητας. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην αύξηση της συλλογής από τους επαγγελματικούς αυτούς χώρους. Η συλλογή (και διαλογή όπου χρειάζεται) σε όλες αυτές τις δραστηριότητες γίνεται με ευθύνη και δαπάνες της Ε.Ε.Α.Α. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για το 2011 ήταν κατά κύριο λόγο μεταλλικοί κωδωνόσχημοι κάδοι των 2,5m 3 με ειδική σήμανση για γυαλί, καθώς και κάδοι εσωτερικής χρήσης, χωρητικότητας lt. Μέχρι το τέλος του 2011, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα νέα σημεία (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κ.λπ.) των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ρόδου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κέρκυρας, Χαλκιδικής και Μυκόνου. Χαρτί Εντύπων (Μπλε Κάδοι) 80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 478 (*) Λόγω εκκρεμότητας της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων από τον ΕΣΔΚΝΑ περιλαμβάνεται πρόβλεψη τόνων.

11 21 Συμπεράσματα: * Σημαντικές ποσότητες γυάλινων φιαλών απορρίπτονται από επιχειρήσεις επαγγελματικών χώρων. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ * Η προσπάθεια του Συστήματος θα ενισχυθεί το 2012, αρχικά στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες τουριστικές περιοχές, όπως η Ρόδος, η Κρήτη, η Χαλκιδική, η Κέρκυρα, η Μύκονος και η Σαντορίνη. Αποτελέσματα Ειδικών Δράσεων 2011 Ποσότητες ΥΛΙΚΟ 2010 (tn) 2011 (tn) Διαφορά (%) ΓΥΑΛΙ % Εκτός από τα έργα μπλε κάδου και τα άλλα έργα που σχετίζονται με τα δημοτικά απορρίμματα, όπως η συλλογή γυαλιού, η Ε.Ε.Α.Α. αναπτύσσει και δραστηριότητες στα Βιομηχανικά & Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ). Αυτές αφορούν ιδιωτική, κατά κανόνα προϋπάρχουσα πιστοποιούμενη ανακύκλωση (π.χ. χαρτοκιβώτια), με εξαίρεση -σε μεγάλο βαθμό- τα απόβλητα συσκευασίας από πλαστικό, όπου η συγκεκριμένη δράση προωθεί την ανακύκλωση σε «άγονα» μέχρι σήμερα υλικά. Συνολικά από τα ΒΕΑΣ (χάρτινες, πλαστικές μεταλλικές και ξύλινες συσκευασίες), το 2011 πιστοποιήθηκε ανακύκλωση περίπου 189 χιλιάδων τόνων αποβλήτων συσκευασίας. Συναθροίζοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Α.Α., οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας (ΑΣ) που αξιοποιήθηκαν με τη συμβολή του Σ.Σ.Ε.Δ. Aνακύκλωση, ανήλθαν το 2011 σε περίπου 398 χιλ. τόνους. Αριθμός Σημείων ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Resortξενοδοχεία Catering-αιθ. δεξιώσεων/ εκδηλώσεων Café-barεστιατόρια Διαφορά % % % ΣΥΝΟΛΟ %

12 Συμμετοχή Επιχειρήσεων Αριθμός Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων Συμμετοχή Ο.Τ.Α. ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης Κάλυψη Πληθυσμού Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι (εκ.) ,4 Τα 9 χρόνια της Ε.Ε.Α.Α. σε αριθμούς % ,5 23% 4,3 40% 56% 6,1 61% 70% 74% 75% ,6 7,6 8,1 8,1 Ποσότητες που Αξιοποιήθηκαν από τα Έργα Μπλε Κάδου/Δημοτικά απόβλητα Χιλ. τόνοι ΣΗΜ.: Τα αποτελέσματα των ετών 2008, 2009, 2010 και 2011 περιλαμβάνουν ποσότητες από λοιπές δημοτικές πηγές. Φυλής Aποτελέσματα μπλε καδου ανά γεωγραφική περιοχή Οι συντονισμένες και μεθοδευμένες ενέργειες που ακολουθεί η Ε.Ε.Α.Α. έχουν συμβάλει ώστε σήμερα οι περισσότεροι κάτοικοι στην Ελλάδα να έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης, κυρίως μέσα από τη χρήση των μπλε κάδων. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ουσιαστικής και εποικοδομητικής συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις επιχειρήσεις που εισάγουν ή παράγουν προϊόντα συσκευασίας στην ελληνική αγορά. Στα πολυσυλλεκτικά δημοτικά προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, κάποια εξυπηρετούν όμορους νομούς. Αποτελέσματα 2011 Πληθυσμός (εκ. κάτοικοι) 1,4 Κάδοι (χιλ. κάδοι) 19 Οχημάτα 44 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 28 Ελευσίνας Ασπροπύργου Σίνδου Ιωνίας ΣΗΜ.: Tα αποτελέσματα αυτά αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιών (κυρίως χαρτιού εντύπων), μόνο από τα και όχι από το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Α.Α.. ΑΤΤΙΚΗ Καλλιθέας Θέρμης Κορωπίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταγαράδων Αποτελέσματα 2011 Πληθυσμός (εκ. κάτοικοι) 3,3 Κάδοι (χιλ. κάδοι) 51 Οχημάτα 164 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι)

13 μακεδονια-θρακη nhσιωτικη χωρα Κοζάνης Σερρών Αλεξανδρούπολης Αποτελέσματα 2011 Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι) 669 Κάδοι (χιλ. κάδοι) 9 Οχήματα 21 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 15 Το Σύστημα έχει αναπτυχθεί πλέον και στη νησιωτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα: Νησιά Αργοσαρωνικού: Αίγινα *, Πόρος *, Σαλαμίνα * Κυκλάδες: Άνδρος, Αμοργός, Κέα *, Πάρος, Νάξος, Σίφνος, Μύκονος, Σύρος, Σαντορίνη, Αντίπαρος Αποτελέσματα Κατερίνης Ιωαννίνων Αποτελέσματα 2011 ηπειροσ-θεσσαλια-στερεα Λάρισας Βόλου Δωδεκάνησα: Κως, Λειψοί Επτάνησα: Ζάκυνθος *, Κύθηρα, Κεφαλονιά *, Λευκάδα * Σκύρος *, Σάμος, Σαμοθράκη * * Τα νησιά αυτά εξυπηρετούνται από άλλα και τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα έργα. Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι) 117 Κάδοι (χιλ. κάδοι) 3 Οχήματα 11 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 8 Πληθυσμός (εκ. κάτοικοι) 1,2 κερκυρα Κάδοι (χιλ. κάδοι) 19 Αποτελέσματα 2011 Οχημάτα 46 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 37 Δυτ. Θεσσαλίας (Καρδίτσα) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Λαμίας Σχηματαρίου Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι) 103 Κάδοι (χιλ. κάδοι) 2 Οχήματα 5 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 5 KΔΑΥ Κέρκυρας Πάτρας Κορίνθου Τρίπολης Αποτελέσματα 2011 Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι) 854 KΔΑΥ Χανίων ΚΡΗΤΗ Αποτελέσματα 2011 Καλαμάτας Κάδοι (χιλ. κάδοι) 12 Οχήματα 41 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 21 Ηρακλείου Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι) 534 Κάδοι (χιλ. κάδοι) 11 Οχήματα 36 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 19

14 27 Ενημερωτικές Δράσεις Οπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2011, η Ε.Ε.Α.Α. ανέπτυξε δράσεις και εκπόνησε ειδικά επικοινωνιακά προγράμματα με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους πολίτες να συμμετέχουν, υποδεικνύοντας παράλληλα το σωστό τρόπο συμμετοχής στην Ανακύκλωση Συσκευασιών. Τα προγράμματα επικοινωνίας και προβολής αποτυπώνονται αριθμητικά ως ακολούθως: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Α. ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (2011) 223 χιλ. Ενημερωτικά πακέτα διανεμήθηκαν πόρταπόρτα 630 Tηλεοπτικά κοινωνικά μηνύματα 75 Καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά 33 Εκδηλώσεις για παιδιά Προωθητικές ενέργειες σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα παιχνιδιών, καλλυντικών, εστιατόρια, μπαρ, καφέ, παραλίες, κ.λπ. 18 χιλ. Μαθητές ενημερώθηκαν από παρουσιάσεις σε σχολεία 2,7 χιλ. Μαθητές επισκέφτηκαν τα 50 Stands με ενημερωτικό υλικό τοποθετήθηκαν στην Αττική 29 χιλ. Μέλη στο facebook group, στην fan page, αλλά και στο προσωπικό προφίλ της Ανακύκλωσης Συσκευασιών 189 Δημοσιεύματα από Δελτία Τύπου της Ε.Ε.Α.Α. 535 Δημοσιεύματα με αναφορά στην Ε.Ε.Α.Α. ή και τον μπλε κάδο 19 Αρθρα για την Ε.Ε.Α.Α Απαντήσεις σε ερωτήματα κοινού μέσω της ιστοσελίδας και της σελίδας στο facebook Καμπάνιες Έντυπη καμπάνια σε ένθετα εφημερίδων και ειδικά αφιερώματα σε περιοδικά Καμπάνια Internet με banners και textlinks σε ενημερωτικά sites και portals μεγάλης επισκεψιμότητας Καμπάνια κινητών μέσων με ντύσιμο της πίσω όψης 15 λεωφορείων στην Αττική. Ενέργειες για παιδιά Ψυχαγωγικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, όπως το Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης. Το 2011 υλοποιήθηκαν 33 εκδηλώσεις Λούνα Παρκ σε διάφορους δήμους της Αττικής και της περιφέρειας, οι οποίες έτυχαν θερμής ανταπόκρισης από τους δημότες και την τοπική κοινωνία. Εφαρμογή του προγράμματος «Ανακύκλωση στο σχολείο Αλλάζοντας συμπεριφορές». Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ και περιλάμβανε ανάπτυξη προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών στο χώρο του σχολείου με την τοποθέτηση μπλε κάδου 360 λίτρων, καθώς και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Το 2011 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 586 παρουσιάσεις, σε μαθητές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Προωθητικές ενέργειες Διανομή ενημερωτικού πακέτου σε όλα τα νοικοκυριά των νέων περιοχών όπου αναπτύσσεται το έργο της ανακύκλωσης που περιλαμβάνει: την καθιερωμένη τσάντα ανακύκλωσης, το ειδικό έντυπο με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση συσκευασιών και μια επιστολή του Δημάρχου προς τους δημότες. Το 2011 διανεμήθηκαν τέτοια ενημερωτικά πακέτα. Διανομή ενημερωτικού υλικού στο προσωπικό συμβεβλημένων εταιριών με την Ε.Ε.Α.Α. ενώ παράλληλα σε κάποιες από αυτές οργανώθηκαν και ειδικές ημερίδες με σεμινάρια ανακύκλωσης.

15 29 Συνεργασίες Τοποθέτηση μόνιμων σταντς, με φυλλάδια που περιέχουν χρήσιμες συμβουλές, σε κεντρικά σημεία των Δήμων της Αττικής, καθώς και σε χώρους κινηματογράφων και χώρους υποδοχής εταιριών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις-συνέδρια Σε συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τη χριστουγεννιάτικη και την πασχαλινή περίοδο, όπου σημειώνεται αύξηση της χρήσης συσκευασιών, αλλά και για τον εορτασμό της Ημέρας Περιβάλλοντος. Σε συνεργασία με μεγάλη αλυσίδα καλλυντικών και παιχνιδιών για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Σε συνεργασία με γνωστή εμπορική εταιρεία και γνωστής αλυσίδας s/m με τοποθέτηση ειδικών μπλε κάδων εντός 38 καταστημάτων s/m όπου οι καταναλωτές είχαν την ευκαιρία να ανακυκλώσουν τις άδειες συσκευασίες των προϊόντων της εμπορικής εταιρείας και ταυτόχρονα να ενημερωθούν για την ορθή χρήση του μπλε κάδου. Σε εμπορικά καταστήματα του εμπορικού κέντρου της Θεσ/νίκης, με αφορμή την πρόσφατη ένταξη των Δ.Δ. Α, Δ, και Τριανδρίας, ώστε να ενημερωθούν οι καταστηματάρχες για την ορθή χρήση του μπλε κάδου. Σε καταστήματα μαζικής εστίασης (εστιατόρια, μπαρ, καφέ) στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Σε πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής. Σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συλλογής γυαλιού, η Ε.Ε.Α.Α. δημιούργησε ένα ειδικό δίγλωσσο ενημερωτικό έντυπο για τους πελάτες. στον 29ο Κλασικό Μαραθώνιο, οργανώνοντας την μετέπειτα περισυλλογή και αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Φεστιβάλ «Σύμμαχος για τον Πλανήτη», με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών για μια υπεύθυνη στάση απέναντι στην Κοινωνία και το Περιβάλλον στα Φεστιβάλ των Special Olympics στον 33ο αγώνα δρόμου στο Άλσος Ψυχικού στον καθαρισμό των δασών Γορίτσας, Σέιχ Σου και Νυμφαίας, σε συνεργασία με τους δήμους Βόλου, Κομοτηνής και Πευκών αντίστοιχα στην Εβδομάδα Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Δ. Αθηναίων (πλατεία Κοτζιά) σε εκδηλώσεις Δήμων για το Περιβάλλον (όπως π.χ. Μαλακάσας, Αγ. Παρασκευής, Αγ. Δημητρίου, Φιλοθέης κλπ), σε πολιτιστικά δρώμενα και συναυλίες κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού σε ειδικά συνέδρια με σταντ και ενημερωτικό υλικό (π.χ. CSR CONFERENCE, Energy Conference, Συμπόσιο Πλαστικά & περιβάλλον)

16 Παρακολουθείστε όλη τη διαδικασία της Ανακύκλωσης στο εταιρικό βίντεο της Ε.Ε.Α.Α. στο 31 Σημαντικό μέλημά μας στην Ε.Ε.Α.Α. είναι να εφαρμόζουμε το επιχειρησιακό μας σχέδιο σε συνάρτηση με τις ανάγκες των μελών μας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των υπόλοιπων συνεργατών μας, αλλά κυρίως των δημοτών που στηρίζουν με τη συμμετοχή τους το Σύστημά μας. Ελπίζουμε ότι διαβάσατε με ενδιαφέρον τον απολογισμό της 9ετούς δράσης μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε σχόλιο ή διευκρίνιση. Αννίτα Σιμοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Marketing και Επικοινωνίας Διεύθυνση: Χειμάρρας 5, Μαρούσι, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ.: Fax:

17 Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) Χειμάρρας 5, Μαρούσι, Τ.Κ Tηλ.: Fax: ανακυκλωμένο χαρτί υψηλής ποιότητας

Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας.

Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Αχιλλέας Γκούγκος Μηχανικός ΕΕΑΑ Hμερίδα για τη διαχείριση αποβλήτων Φεβρουάριος 2014 ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Οκτ. 1992: 1993 2001: Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

8 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε...

8 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε... 8 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε... 2 3 Περιεχόμενα 3 14 Χαιρετισμός Προέδρου Συμβεβλημένες επιχειρήσεις: Η δύναμη του Συστήματος 4Ποιo είναι το Σύστημα 8Πώς δραστηριοποιείται το Σύστημα 10 Πού πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

6 Χρόνια Ε.Ε.Α.Α. και συνεχίζουμε...

6 Χρόνια Ε.Ε.Α.Α. και συνεχίζουμε... 6 Χρόνια Ε.Ε.Α.Α. και συνεχίζουμε... Περιεχόμενα 3 Χαιρετισμός Προέδρου 4Ποιό είναι το Σύστημα 6Πώς δραστηριοποιείται το Σύστημα 8Πού πηγαίνουν τα υλικά του μπλε κάδου 10 Τα ωφέλη από την Ανακύκλωση 12

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ. 10 χρόνια ΕΕΑΑ. χρόνια Ε.Ε.Α.Α. ΧΡΟΝΙΑ ΕΕΑΑ. & το γιορτάζουμε ανακυκλώνοντας!

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ. 10 χρόνια ΕΕΑΑ. χρόνια Ε.Ε.Α.Α. ΧΡΟΝΙΑ ΕΕΑΑ. & το γιορτάζουμε ανακυκλώνοντας! ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΕΑΑ & το γιορτάζουμε ανακυκλώνοντας! 10 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. 4 Περιεχόμενα 10 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. Χαιρετισμός προέδρου Χαιρετισμός Προέδρου 5 Ποιo είναι το Σύστημα 6 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

15 Σεπτεμβρίου - 15 Οκτωβρίου

15 Σεπτεμβρίου - 15 Οκτωβρίου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΚΤΩΝ 2012 15 Σεπτεμβρίου - 15 Οκτωβρίου Καθαρίζουμε τις παραλίες μας, καταγράφουμε τα σκουπίδια και τα ανακυκλώνουμε! ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαμάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαμάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας Απολογιστικά στοιχεία έτους 2006 Το 2006 έγινε επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης στους Δήμους Παλαμά, Μουζακίου, Σοφάδων, Πύλης, Φαρκαδώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ. Τα 15 λάθη της ανακύκλωσης

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ. Τα 15 λάθη της ανακύκλωσης ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ Τα 15 λάθη της ανακύκλωσης Σπασμένα γυαλιά Οι γυάλινες συσκευασίες ανακυκλώνονται, αλλά τα σπασμένα γυαλιά όχι. Ο λόγος είναι ότι, καθώς η διαλογή στα κέντρα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1970: Η AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ εφαρμόζει σύστημα ανακύκλωσης χαρτονένιων κιβωτίων συσκευασίας με ειδικές πρέσες ΑΒ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 1992: Η AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ εφαρμόζει

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα»

Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 1 Συλλογή απορριµµάτων µε το σύστηµα «πόρτα-πόρτα» 2 Κάδοι για τη συλλογή των απορριµµάτων Οι κάδοι που µοιράστηκαν στα πρώτα πιλοτικά σπίτια είναι τέσσερις µεγάλοι κάδοι χωρητικότητας 120 λίτρων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

To Πρόβλημα. Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα

To Πρόβλημα. Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα To Πρόβλημα Κάθε Κύπριος παράγει περίπου: 2 κιλά σκουπίδια / ημέρα Tι σημαίνει «Ανακύκλωση»? Ανακύκλωση είναι η διαδικασία της παρασκευής νέων αγαθών από ένα προϊόν που έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Γενικά στοιχεία. Αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο διακριτικός τίτλος της, τα ΦΕΚ σύστασης και τροποποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 214 Το 214 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ανακύκλωση πετυχαίνουμε:

Κάνοντας ανακύκλωση πετυχαίνουμε: ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ Παραθέτουμε τα αποτελέσματα της ερευνητικής εργασίας της κ ας Αθανασιάδου Δέσποινας Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 213 Το 213 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουµε πόσο σηµαντική είναι η ανακύκλωση των υλικών, αν θέλουµε να διατηρήσουµε το περιβάλλον µας καθαρό. Κάθε ένας από εµάς µεµονωµένα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας ΕλληνικήΕταιρείαΑξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Τα σκουπίδια μας... Αυξάνονται χρόνομετοχρόνο!

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΠ Αθήνα, 08/03/10

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά.

Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες κ.ά. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό κ.ά. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Η Αακύκλωση σήμερα αποτελεί σηματική προτεραιότητα για το περιβάλλο και το μέλλο μας. Δε είαι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά ατίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμέης κοιωίας που συμβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb ΟΞΕΩΣ & Ni-Cd 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ To ΣΥ.ΔΕ ΔΕ.ΣΥΣ. ιδρύθηκε την 14/3/2004 (ΦΕΚ( 2431/23.3.2004) με σκοπό την οργάνωση συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Προσυνεδριακή Εκδήλωση HELECO Πάτρα 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον.

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθετηση για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΑΑ

Τοποθετηση για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΑΑ Ικαρία, 15 Μαΐου 2013 Τοποθετηση για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕΑΑ Κύριε Δήμαρχε / Κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του Δ.Σ Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλά ακούγονται για το θέμα της ανακύκλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή

Το Εχγειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Το Εγχειρίδιο του Καλού Ανακυκλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έστω και καθυστερημένα, η Κύπρος μπαίνει στον παγκόσμιο χάρτη των χωρών που θέτουν ως πρωταρχικό περιβαλλοντικό στόχο την ανακύκλωση κάθε μορφής αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ.

Διάθεση αστικών αποβλήτων αποβλήτων στην στην ΕΕ % 30 XYT XY A Αποτέφρ φ ωση Ανακύ κ κλω κ ση λω & Κομποστ. Η Aνακύκλωση ύ λ Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα. Παρόν και προοπτικές Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Δρ ος Χημικού Μηχανικού Ecotec 2010 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2011 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ (ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 211 Το 211 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της διαλογής στην πηγή και διαχειρίστηκε με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr Η διαλογή στην πηγή οργανικών αποβλήτων, παράγοντας ορθολογικής προσέγγισης της καθημερινότητας: τα αποτελέσματα του έργου LIFE+ Athens Biowaste. LIFE10 ENV/GR/605 Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων Βιώσιμες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων ΕΠ.ΑΝ.Α. Α.Ε. Επεξεργασία Ανάκτηση Αποβλήτων Α.Ε. Α.Ε. Corporate Waste & Recycling Conference, Conference, 26.06.2012, Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το πιλοτικό σύστημα ISWM-TINOS (FAQ)

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για το πιλοτικό σύστημα ISWM-TINOS (FAQ) vic Deliverable 7-1:Minutes of the kick-off meeting of the project ISWM-TINOS ISWM-TINOS: Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010

Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Αλλαγές στη συλλογή των υλικών από το 2010 Σάκης Θεοδοσίου Εμπορικός Διευθυντής Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd Το μόνο αδειοδοτημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΝΕΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αρφανάκου Αναστασία Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομική βάση / Legal basis Νόμος 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΟΑΝ Αθήνα, 25 Μαρτίου 2014 1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα

Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Ανακύκλωση στην Ελλάδα Νομοθεσία και Προγράμματα Αδαμάντιου Σκορδίλη Πρόεδρος ΕΠΕΔ-Προιστάμενος Προιστάμενος ΓΕΔΣΑΠ Εκτίμηση Παραγωγής Απορ/μάτων στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 tn x 10 3 3.000 2.000 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση;

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Ανακύκλωση : είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα που ενώ μοιάζουν με άχρηστα και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν σημαντικό μέρος της αξίας τους Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου:

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: Συμπληρώνω ερωτηματολόγιο και συλλέγω χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των συμμαθητών μου απέναντι στο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ!

ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. υγγραφή άρθρου. Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ! ΓΤΜΝΑΙΟ ΤΧΨΝΑ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΥΟΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ υγγραφή άρθρου Τα σκουπίδια έχουνε ζωή, το σκέφτηκες αυτό; Ανακύκλωσε ΤΩΡΑ! Ση δημοσιογραφική ομάδα αποτελούν οι: Κτωρή Κωνσταντίνα (14 ετών) Μιχαήλ Φριστιάνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Πιλοτικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ανάφης και Χάλκης Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.

Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Αρ. Πρωτ.: 428 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2015 Προς: Περιφέρεια Αττικής Θέμα: Παρατηρήσεις επί του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Μεταλλικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Ελευσίνα 13/1/2015 ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός 1ου Μαθήματος

Οδηγός 1ου Μαθήματος Οδηγός 1ου Μαθήματος Στόχος του 1 ου μαθήματος Το 1 ο μάθημα αφορά τη διδακτική ενότητα: «Εισαγωγή στην ανακύκλωση συσκευασιών». Στόχος του 1 ου μαθήματος είναι ο/ η εκπαιδευτικός να εισάγει για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κάτια Λαζαρίδη Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΑΝ Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Εισήγηση στην Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας: Ανακύκλωση συσκευασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τα οφέλη με την ανακύκλωση δεν είναι μόνο άμεσα οικονομικά, είναι κυρίως περιβαλλοντικά. Με την ανακύκλωση ωστόσο πετυχαίνουμε: Να επαναχρησιμοποιήσουμε πρώτη ύλη από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ. στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Η εναλλακτική διαχείριση απορριµµ µµάτων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ http://www.ntua.gr/perivallontiki_omada

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΗ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου

Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου Πρόταση ΤΠΚ Δωδεκανήσου Ο.Π για τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων Ν. Ρόδου 1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) Με τον όρο Αστικά Στερεά Απόβλητα εννοούμε τα οικιακά απόβλητα και όσα λόγω της φύσης ή σύνθεσης,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα.

Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα. 2 Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2015 Προϊόντα Γεύσεις Υπηρεσίες Πολιτισμός ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έλεγχος πλευρών της λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ΣΣΕΔ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Θέμα: Έλεγχος πλευρών της λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών ΣΣΕΔ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Προς τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης Αθήνα, 14 Ιουνίου 2013 α.π. ΕΟΑΝ 1045/14.6.2013 υπόψη: κ. Ι. Αγαπητίδη, προέδρου του Δ.Σ. των μελών του Δ.Σ. Θέμα: Έλεγχος πλευρών της λειτουργίας του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Η Ανακύκλωση Αποβλήτων στην Ελλάδα. Δρα Αδαμάντιου Δ. Σκορδίλη Γεν. Δ/ντή Ε.Ο.ΑΝ. ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ. ΑΘΗΝΑ 2012 Παραγωγή Αποβλήτων στην ΕΕ Οικιακά 241 εκατ τον. Βιομηχανικά 427» Κατασκευές 510» Ενέργεια - Δραστ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Ανακύκλωση Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Θέμα: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Στόχοι ομάδας: -Ανεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «PAY AS YOU THROW» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Νατάσσα Νηστικάκη Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, PhD Οκτώβριος 2013 Σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» To «Pay As You Throw»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 1. Για τη διαδικασία Το νομοσχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ: Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014 Χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του ΕΟΑΝ, ο οποίος και νομοθετικά,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Δήμος Καλαμαριάς Διεύθυνση Καθαριότητας-Ανακύκλωσης Γραφείο Μελετών, Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Καλαμαριά, Φεβρουάριος 2015 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ 500.000.000.000 $ 100.000 επιχειρήσεις 5.000.000 εργαζόμενοι 96.000.000.000 $ Αμερική 70.000.000.000 $ Ιαπωνία 25.000.000.000 $ Γερμανία 25 30 κιλά ετησίως κατά κεφαλή παγκόσμια κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελκυστικοί και λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης μας. Μια πρόταση με άποψη Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

Ελκυστικοί και λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης μας. Μια πρόταση με άποψη Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Ελκυστικοί και λειτουργικοί κάδοι απορριμμάτων στους δρόμους της πόλης μας Μια πρόταση με άποψη Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 Με τη συγκέντρωση του πληθυσμού στις πόλεις και την τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων Στατιστικά στοιχεία διαχείρισης 2004-2007 Ροή μεταχειρισμένων ελαστικών ΣΥΛΛΟΓΗ Σημεία συλλογής ΜΕΤΑΦΟΡΑ Logistic Operator

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Τοπικό σχέδιο Δήμου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Παππάς Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος & Καθαριότητας 1 ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Pb - Οξέως, Ni-Cd «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» Τ.Ε.Ε.. 25/06/2008 ΑΘΗΝΑ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΗΛΕΣ & ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

17 Ιουλίου 2014 Novotel Athens. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ το 2014. Η κατάσταση σήμερα, τα προβλήματα, οι προτάσεις, οι λύσεις

17 Ιουλίου 2014 Novotel Athens. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ το 2014. Η κατάσταση σήμερα, τα προβλήματα, οι προτάσεις, οι λύσεις 17 Ιουλίου 2014 Novotel Athens Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ το 2014 Η κατάσταση σήμερα, τα προβλήματα, οι προτάσεις, οι λύσεις Νομοθετική Εναρμόνιση της Ελλάδας Ν. 2939/2001 Π.Δ. 109/2004 Π.Δ. 115/2004 Π.Δ. 116/2004 Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ» ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Όροι και Ορισμοί Β. Σκοπός Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης Γ. Προδιαγραφές Γ.1. Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν.Δ/ντή ΕΟΑΝ

Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων. Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν.Δ/ντή ΕΟΑΝ Εναλλακτική Διαχείριση Απορριμμάτων Αδαμάντιου Σκορδίλη Γεν.Δ/ντή ΕΟΑΝ ΙΕΡΑΡΧΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Κάθε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προιόντα,υλικά η ουσίες που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών- Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών- Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών- Τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων Αναπλ. Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης 1 Ολική σύνθεση απορριμμάτων στην Ελλάδα 2 3 Σύνθεση οικιακών απορριμάτων Aristotle (%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣE ΠΥΡΓΟ & ΠΑΝΟΡΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣE ΠΥΡΓΟ & ΠΑΝΟΡΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣE ΠΥΡΓΟ & ΠΑΝΟΡΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ Δ. Μαλαμής 1, K. Μουστάκας 1, Αν. Βιδάλης 2 και Μ. Λοϊζίδου 1 1 Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης &

Διαβάστε περισσότερα