9 xρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "9 xρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε"

Transcript

1 9 xρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε

2 Περιεχόμενα 3 Χαιρετισμός Προέδρου 4 Ποιo είναι το Σύστημα 8 Πώς δραστηριοποιείται το Σύστημα 10 Πού πηγαίνουν τα υλικά του μπλε κάδου 12 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ο Βασικός Εταίρος του Συστήματος 14 Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις: Η δύναμη του Συστήματος 16 Τα αποτελέσματα του Τα 9 χρόνια της ΕΕΑΑ σε αριθμούς 23 Aποτελέσματα ανά περιοχή 26 Ενημερωτικές Δράσεις H Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), συμπληρώνοντας 9 χρόνια λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης-ΑΝΑΚΥ- ΚΛΩΣΗ (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), παρουσιάζει μια συνεχώς αυξανόμενη δυναμική. Στην πολύχρονη πορεία της απέκτησε ολοένα και περισσότερους συμμάχους παραμένοντας πιστή στο στόχο της για ανάπτυξη της ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας, μέσω του Μπλε Κάδου. Στρατηγικοί σύμμαχοι της Ε.Ε.Α.Α., όλα αυτά τα χρόνια, είναι οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις της βιομηχανίας και του εμπορίου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι 241 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που εμπιστεύονται το σύστημα των μπλε κάδων για την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών των δημοτών τους αλλά κυρίως οι 8 εκατομμύρια κάτοικοι των συνεργαζόμενων Δήμων, που αντιστοιχούν στο 75% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά με τη συμμετοχή τους στην ανακύκλωση συσκευασιών στον Μπλε Κάδο. To 2011 υπήρξε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, τόσο σε κοινωνικo-οικονομικό, όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση επέφερε σημαντική μείωση της κατανάλωσης αγαθών και κατά συνέπεια σημαντική μείωση των συνολικών ποσοτήτων των αποβλήτων συσκευασίας. Παράλληλα οδήγησε στην αυξανόμενη δράση των ρακοσυλλεκτών και του φαινομένου μαζικής αφαίρεσης ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλε κάδους. Παρ όλα αυτά, η ανακύκλωση των συσκευασιών μέσω του Μπλε Κάδου κατάφερε να αντισταθεί στις σοβαρές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και να συνεχίσει την παραγωγική της πορεία. Παρά τη δυσμενή οικονομική και κοινωνική συγκυρία, η Ε.Ε.Α.Α., μέσω των έργων της, ανακύκλωσε το 2011 περίπου 194 χιλ. τόνους συσκευασίας από δημοτικά απόβλητα, ποσότητα ανάλογη αυτής του Μαζί με το χαρτί των εντύπων και τις υπόλοιπες δραστηριότητες της ΕΕΑΑ (π.χ. πιστοποίηση Βιομηχανικών & Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας ΒΕΑΣ), το 2011 ανακυκλώθηκαν περίπου 480 χιλ. τόνοι υλικών. Σήμερα λειτουργούν 27 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών σε όλη τη χώρα. Εκεί κατευθύνονται τα 370 οχήματα συλλογής που έχουν δοθεί στους ΟΤΑ και μεταφέρουν το υλικό από σχεδόν μπλε κάδους που έχουν παραχωρηθεί από την Ε.Ε.Α.Α. Επιβεβαιώνεται λοιπόν, για μια ακόμη χρονιά, ότι τα έργα του μπλε κάδου αποτελούν την κύρια πηγή αύξησης της ανακύκλωσης για το άμεσο μέλλον και κατά συνέπεια το βασικό παράγοντα επίτευξης των εθνικών στόχων για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στην Ελλάδα. Στις σελίδες που ακολουθούν αποτυπώνεται το συνολικό έργο που έχει αναπτύξει η Ε.Ε.Α.Α. κατά την 9ετή λειτουργία της, ενώ παρουσιάζονται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τη δράση και την ανάπτυξη του Συστήματος. Ελπίζουμε η συγκεκριμένη απολογιστική έκθεση να σας καταστήσει κοινωνούς στο έργο και τις δράσεις της Ε.Ε.Α.Α. και να σας μεταδώσει το όραμά μας για την αδιάλειπτη ανάπτυξη της Ανακύκλωσης Συσκευασιών στην Ελλάδα. Καλή ανάγνωση. Χαιρετισμός προέδρου 3 Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΕΑΑ, Λουκάς Κόμης Πρόεδρος

3 Ποιο είναι το Σύστημα Ο Σκοπός 5 Όπως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας και οι όροι λειτουργίας του ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και σύμφωνα με το εκάστοτε επιχειρηματικό σχέδιο, σκοπός της Ε.Ε.Α.Α. είναι: Η εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης των συμβεβλημένων με αυτήν διαχειριστών συσκευασίας. Το Nομικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τον Αύγουστο του 2001 ψηφίστηκε ο νόμος 2939/01 περί «Συσκευασιών και Εναλλακτικής Διαχείρισης των Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων», ο οποίος ουσιαστικά καθιστά υποχρεωτική την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών στη χώρα μας και εναρμονίζει την εθνική νομοθεσία με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα με την ευρωπαϊκή οδηγία 94/62. Το 2004 εκδόθηκε νέα κοινοτική οδηγία (04/12) η οποία αναθεώρησε τους στόχους τής 94/62. Οι νέοι στόχοι ενσωματώθηκαν στο εθνικό νομικό πλαίσιο, με την ΚΥΑ 9268/469. Όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα μας και παράγουν ή εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια διαθέτουν στην εγχώρια αγορά, υποχρεούνται πλέον να συλλέγουν και να ανακυκλώνουν τις συσκευασίες των προϊόντων τους, δηλαδή να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Παράλληλα, νομικά υπόχρεοι είναι και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την ανακύκλωση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας. Ο νόμος καθορίζει τις βασικές αρχές συνεργασίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους υπόχρεους διαχειριστές συσκευασίας. Η Εταιρεία και το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης το Δεκέμβριο του 2011, ήταν μια πρωτοβουλία ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή συσκευασιών και την εμπορία συσκευασμένων προϊόντων. Ακολουθώντας την ευρωπαϊκή πρακτική, οι επιχειρήσεις αυτές προχώρησαν στην ίδρυση της Ε.Ε.Α.Α., με βασικό στόχο την αποτελεσματικότερη αυτοδιαχείριση των οικονομικών τους πόρων, που βάσει νόμου και ως υπόχρεοι διαχειριστές, υποχρεούνται να διαθέτουν για την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας των προϊόντων τους. Η Ε.Ε.Α.Α., ανταποκρινόμενη στις διατάξεις του νόμου 2939/01 και προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις των διαχειριστών συσκευασίας με αποτελεσματικό και οικονομικά εφικτό τρόπο, έχει αναπτύξει και υλοποιεί στη χώρα μας το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ANAKYΚΛΩΣΗ (ΣΣΕΔ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), θέτοντας σε εφαρμογή το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές. Με την απόφαση / , το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ενέκρινε την ανανέωση λειτουργίας του Συστήματος για τη β εξαετία: Η προώθηση της αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασίας στη χώρα μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

4 Μέτοχοι 7 Αρχές Λειτουργίας Η συμβατική συμμετοχή και εξυπηρέτηση των υπόχρεων διαχειριστών συσκευασίας γίνεται με τους ίδιους όρους, ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι μέτοχοι. Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο είναι ανοικτή για οποιονδήποτε υπόχρεο διαχειριστή διατυπώσει σχετικό αίτημα, με τους όρους που ισχύουν με τους ήδη μετόχους. Στόχος της Ε.Ε.Α.Α. δεν είναι η επίτευξη θετικού οικονομικού αποτελέσματος, αλλά η βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που διατίθενται για την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας. Ακριβώς για αυτό το λόγο, oι μετοχές της Ε.Ε.Α.Α. δε διανέμουν μέρισμα. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το τυχόν θετικό ετήσιο λογιστικό διαθέσιμο μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό με σκοπό να διατεθεί για τους σκοπούς της Ε.Ε.Α.Α. στις επόμενες χρήσεις. Στο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος συμμετέχει κατά 35%: Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Από την ελληνική βιομηχανία και το εμπόριο συμμετέχουν οι ακόλουθες επιχειρήσεις: ARTENIUS HELLAS SA Coca - Cola 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.E. COLGATE PALMOLIVE (HELLAS) AEBE CROWN HELLAS CAN AE FRIESLANDCAMPINA HELLAS SA ION AE NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ PEPSICO HBH ABE VIVARTIA ABEE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS AE ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΒΑΛ ΑΕ ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΤΕΤΡΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΙΟΥΛΑ ΑΕ ΦΑΓΕ ΑΕ ΨΥΓΕΙΑ ΘΕΟΔ. ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ Ευρωπαϊκές Συνεργασίες Η Ε.Ε.Α.Α., από την αρχή της λειτουργίας της, υπήρξε μέλος της PRO EUROPE (Packaging Recovery Organization Europe), ενός ευρωπαϊκού συλλογικού οργανισμού που διαχειρίζεται το πανευρωπαϊκό σήμα Ανακύκλωσης, γνωστό ως «green dot πράσινο σήμα». Το «πράσινο σήμα» Το «πράσινο σήμα», που πλέον υπάρχει στις περισσότερες συσκευασίες των προϊόντων που κυκλοφορούν στη χώρα μας, δηλώνει ότι η συγκεκριμένη συσκευασία έχει εισφέρει χρηματικά στο ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ε.Ε.Α.Α. έχοντας υπογράψει σύμβαση με την PRO-EUROPE, έχει την αποκλειστική άδεια χρήσης του σήματος για τη χώρα μας το οποίο και παραχωρεί στους συμβαλλόμενους διαχειριστές (εταιρείες-μέλη Συστήματος). PR EUR PE O ρόλος της PRO EUROPE είναι πολύ σημαντικός, καθώς παρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες σε θέματα αξιοποίησης αποβλήτων συσκευασίας, αλλά και να μεταφέρουν και να διαπραγματεύονται τις κοινές θέσεις των Συστημάτων σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τη διαχείριση των απορριπτόμενων συσκευασιών στα ευρωπαϊκά φόρα και το κοινοβούλιο. Η πρωταγωνιστική παρουσία της Ε.Ε.Α.Α. σε ουσιαστικές συλλογικές πρωτοβουλίες, όπως η PRO-EUROPE, συμβάλλει στη μέγιστη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας στον κλάδο της Ανακύκλωσης και την ουσιαστική διαμόρφωση των τάσεων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. e.org Στόχος Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αποσκοπεί στο να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Κ.Υ.Α. 9268/469/2007. Συγκεκριμένα, οι εθνικοί στόχοι είναι: 60 % κατά βάρος (κ.β.) αξιοποίηση του συνόλου των απορριμμάτων συσκευασίας από το οποίο τουλάχιστον 55 % κ.β. ανακύκλωση Επιπλέον, προβλέπονται τα ακόλουθα ποσοστά ανακύκλωσης ανά υλικό: 60% κ.β. γυαλί 60% κ.β. χαρτί και χαρτόνι 50% κ.β. μέταλλα Οι δραστηριότητες του Συστήματος που στοχεύουν στην αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας από τα δημοτικά απόβλητα αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τους ΟΤΑ, όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο. 22,5% κ.β. πλαστικά 15 % κ.β. ξύλο H E.E.A.A. αντιμετωπίζει όλα τα υλικά συσκευασίας που διατίθενται στην αγορά, με αντικειμενικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια που βασίζονται στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της.

5 Πώς δραστηριοποιείται το Σύστημα κάδων ανακύκλωσης, στους οποίους καλούνται οι κάτοικοι των δήμων να εναποθέσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά (απόβλητα συσκευασίας από χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο). Οι ποσότητες που συλλέγονται μεταφέρονται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (), όπου τα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται και προωθούνται προς ανακύκλωση. Η Ε.Ε.Α.Α. επενδύει σημαντικά στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα, ούτως ώστε να εξυπηρετεί μελλοντικά το σύνολο του πληθυσμού της χώρας. Σε ειδικές συνθήκες, τα έργα ανακύκλωσης χρησιμοποιούν ευέλικτες μεθόδους συλλογής σε συνεργασία με τους ΟΤΑ, όπως π.χ. η δημιουργία δύο ρευμάτων συλλογής σε νησιά (χάρτινες-λοιπές συσκευασίες) ή 3 ρευμάτων (χάρτινες, γυάλινες, λοιπές συσκευασίες). Ειδικές Δράσεις: Αποτελoύν τη δεύτερη ομάδα δράσης που στοχεύει στην ανακύκλωση των συσκευασιών από τα δημοτικά απόβλητα. Οι Ειδικές Δράσεις στοχεύουν στη συλλογή και την ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας (κυρίως γυάλινων φιαλών) από μεγάλους παραγωγούς και γενικώς από σημεία και περιοχές επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπου καταναλώνονται προϊόντα σε γυάλινη συσκευασία (π.χ. κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, μπαρ, καφετέριες, κέτεριν, εστιατόρια, κλπ.). Σκοπός των ειδικών δράσεων είναι να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν πιο καθαρά και αμιγή ρεύματα αποβλήτων συσκευασίας στο σημείο παραγωγής τους, που χωρίς την παρέμβαση του Συστήματος θα κατέληγαν στα κοινά απορρίμματα. Με αυτή τη δραστηριότητα επιχειρείται μια αποδοτική συνεργασία μεταξύ της Ε.Ε.Α.Α. και των επαγγελματιών, που ενισχύει παράλληλα την υπεύθυνη, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης. 9 Τομείς δραστηριοτήτων Τα υλικά που αποτελούν το στόχο του Συστήματος, δηλαδή τα απόβλητα συσκευασίας, μπορεί να προέρχονται από πολλές πηγές και να ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές μετά τη χρήση τους και τη μετατροπή τους σε απορρίμματα. Η Ε.Ε.Α.Α., αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή πρακτική, έχει αναπτύξει ευέλικτες δράσεις μέσα στο ισχύον νομικό πλαίσιο με σκοπό την όσο το δυνατόν πιο ορθολογική προώθηση της ανακύκλωσης και την αποτελεσματικότερη χρήση των οικονομικών πόρων που συλλέγονται από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Οι δραστηριότητες αυτές σχηματικά μπορούν να διακριθούν σε 3 μεγάλες κατηγορίες: Έργα μπλε κάδων/δημοτικών Αποβλήτων: Είναι η κύρια δραστηριότητα του Συστήματος και αποτελεί βασικό εφόδιο για την επίτευξη των εθνικών στόχων, αφού από τα έργα του μπλε κάδου προέρχεται σχεδόν το σύνολο της ανακύκλωσης της χώρας μας που επιτυγχάνεται σήμερα και αφορά στο πιο σημαντικό και δύσκολο τμήμα των στερεών αποβλήτων: τα δημοτικά απορρίμματα. Τα έργα του Μπλε Κάδου απευθύνονται στο γενικό κοινό, δηλαδή σε όλους τους κατοίκους της χώρας και αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως άλλωστε προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Στα έργα αυτά αναπτύσσεται το δίκτυο των μπλε Λοιπές Δραστηριότητες: Ο τομέας των Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων εστιάζει στην καταγραφή και την προώθηση (μέσω οικονομικών κινήτρων προς τις εταιρείες που συλλέγουν και εμπορεύονται τα υλικά) της ανακύκλωσης που επιτυγχάνεται στον τομέα της βιομηχανίας και του εμπορίου (π.χ. από αλυσίδες καταστημάτων λιανικής πώλησης, αποθήκες, παραγωγικές μονάδες, κλπ.). Σκοπός του Συστήματος είναι να δώσει κίνητρα επέκτασης της δραστηριότητας αυτής σε περιοχές ή υλικά που δεν παρουσιάζουν άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον για τους ιδιώτες ανακυκλωτές. Επίσης, το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει τη συμμετοχή και άλλων μεθόδων αξιοποίησης των αποβλήτων συσκευασίας για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο η Ε.Ε.Α.Α. έχει εντάξει δραστηριότητες (πχ. ενεργειακή αξιοποίηση, χρήση εναλλακτικού καυσίμου) και αναπτύσσει συνεργασίες σε αυτό το πεδίο με δημοτικούς και άλλους φορείς.

6 Πού πηγαίνουν τα Υλικά Οδηγίες για τη σωστή συμμετοχή 11 του Μπλε Κάδου Ηπιο διαδεδομένη πανελλαδικά δράση του Συστήματος είναι η ανακύκλωση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας από τους μπλε κάδους. Τα έργα του μπλε κάδου περιλαμβάνουν τέσσερα στάδια: διαλογή στην πηγή, αποκομιδή, διαχωρισμός και τέλος, συμπίεση-δεματοποίηση και μεταφορά στον τελικό αποδέκτη προς αξιοποίηση. Διαλογή στην πηγή: Στα έργα αυτά καλούνται οι κάτοικοι να εναποθέσουν τις συσκευασίες στους μπλε κάδους που παρέχει η Ε.Ε.Α.Α. στους συνεργαζόμενους Δήμους για να τους τοποθετήσουν στις γειτονιές. Η χρήση αποκλειστικά ενός κάδου ανακύκλωσης διευκολύνει, τόσο τη χωροθέτηση στις γειτονιές, όσο και την ίδια τη συμμετοχή των κατοίκων (καθώς απαιτείται μόνο ένα ρεύμα ανακύκλωσης στο σπίτι). Να σημειωθεί ότι το Σύστημα χρησιμοποιεί και άλλες μεθόδους συλλογής που προσαρμόζονται καλύτερα σε ειδικές τοπικές συνθήκες, όπως π.χ. στα νησιά. Αποκομιδή: Με ειδικά οχήματα συλλογής που τους έχει παραχωρήσει η Ε.Ε.Α.Α., τα συλλεγόμενα υλικά μεταφέρονται από τους συνεργαζόμενους Δήμους στα Κέντρα Διαλογής, όπου διαχωρίζονται και προωθούνται στις σχετικές βιομηχανίες ανά κατηγορία υλικού. Διαχωρισμός στα Κέντρα Διαλογής: Το περιεχόμενο των μπλε κάδων μεταφέρεται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών () τα οποία λειτουργούν με δαπάνες της Ε.Ε.Α.Α. Πολλά από αυτά έχουν κατασκευαστεί από την ίδια και λειτουργούν με ευθύνη της, ενώ άλλα λειτουργούν στο πλαίσιο του Συστήματος, καθώς η Ε.Ε.Α.Α. έχει εξασφαλίσει συμβατικά τις υπηρεσίες τους. Εκεί, πραγματοποιείται η διαλογή των υλικών συσκευασίας και ο διαχωρισμός τους σε: χαρτί-χαρτόνι συσκευασίας, χάρτινες συσκευασίες υγρών, χαρτί εντύπων, πλαστικές συσκευασίες (PET, HDPE), πλαστικό φιλμ, λοιπά πλαστικά (PP/PS), γυάλινες φιάλες και δοχεία, συσκευασίες από αλουμίνιο και λευκοσίδηρο, κ.λπ. Οι συσκευασίες που μπαίνουν στον μπλε κάδο είναι οι παρακάτω: Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυκτικά, μπίρες, κ.ά. Συσκευασίες από χαρτί και χαρτοκιβώτια, π.χ. από ηλεκτρικές συσκευές, γάλα, χυμούς, δημητριακά, πίτσα, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες, κ.ά. Συσκευασίες από γυαλί, π.χ. μπουκάλια και βαζάκια από χυμούς, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, τρόφιμα, κ.ά. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από γάλα εβαπορέ, τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό, κ.ά. Συσκευασίες από πλαστικό, π.χ. μπουκάλια και δοχεία από νερό, αναψυκτικά, γιαούρτι, βούτυρο, λάδι, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, φίλμ περιτυλίγματος, οδοντόκρεμες, αποσμητικά, πλαστικές σακούλες, κ.ά. Συμπίεση-δεματοποίησημεταφορά στον τελικό αποδέκτη: Σε αυτό το στάδιο, τα υλικά συσκευασίας συμπιέζονται (με εξαίρεση το γυαλί), δεματοποιούνται και προωθούνται σε αντίστοιχες βιομηχανίες για την περαιτέρω αξιοποίησή τους και την παραγωγή νέων προϊόντων. Τι γίνονται οι ανακυκλώσιμες συσκευασίες χάρτινη συσκευασία γυάλινη συσκευασία αλουμινένια συσκευασία λευκοσιδηρά συσκευασία πλαστική συσκευασία χαρτοκιβώτιο νέο μπουκάλι νέo κουτάκι αλουμινίου νέα κουτάκια ή προϊόντα χάλυβα σακούλες, βαρέλια ή ακόμα και νήμα για μπουφάν φλις 1. Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα υλικά 2. Αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα 3. Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια 4. Ρίχνουμε τις συσκευασίες χύμα μέσα στους κάδους και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες Δεν πετάμε ΠΟΤΕ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους Ανακύκλωσης

7 Ο Βασικός Εταίρος του Συστήματος Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 4 στους 5 δήμους συμμετέχουν! 13 Επένδυση Οι δαπάνες επένδυσης που περιλαμβάνουν το σύνολο των αποθηκευτικών μέσων (π.χ. κάδοι), των οχημάτων συλλογής, των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των απαιτούμενων, χρηματοδοτούνται από το Σύστημα. Αν η συνεργασία προβλέπει την κατασκευή νέου, οι δήμοι παρέχουν τη χρήση κατάλληλου χώρου. Συλλογή Με δική τους ευθύνη, οι δήμοι πραγματοποιούν τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και την παραλαβή του υπολείμματος της διαλογής που τους αναλογεί από τα. Τρόποι συνεργασίας Η Ε.Ε.Α.Α. και οι ΟΤΑ (ή οι αρμόδιοι δημοτικοί φορείς) συνυπογράφουν συμβάσεις συνεργασίας, σύμφωνα με το νόμο 2939/01, για τη χρηματοδότηση του επιπλέον κόστους που προκύπτει από την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας στη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι αρμόδιες αρχές έχουν εγκρίνει δύο τρόπους συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με το Σύστημα. Α τρόπος συνεργασίας Το Σύστημα αναλαμβάνει την επένδυση και τις δαπάνες λειτουργίας των έργων και οι δήμοι τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Εξοπλισμός Συλλογής: Εγκατάσταση : Λειτουργία συλλογής: Λειτουργία διαλογής: Ενημέρωση - Προβολή: Σύστημα Σύστημα Δήμοι Σύστημα Σύστημα Διαλογή-Ενημέρωση Οι δαπάνες λειτουργίας των Κέντρων Διαλογής, καθώς και των δράσεων ενημέρωσης των κατοίκων, καλύπτονται από το Σύστημα. Β τρόπος συνεργασίας Πρόκειται για έργα ανακύκλωσης και αξιοποίησης υλικών συσκευασίας που έχουν σχεδιαστεί από τους δήμους, οι οποίοι και τα λειτουργούν χρηματοδοτούμενοι από το Σύστημα, κατά τις προβλέψεις του νόμου 2939/01. Η χρηματοδότηση είναι ανάλογη με τις ποσότητες των ανακτώμενων υλικών που πιστοποιημένα παραδίδονται προς αξιοποίηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.

8 Συμβεβλημένες Επιχειρήσεις: οι διαχειριστές συσκευασίας που έχουν ήδη συμβληθεί με την ΕΕΑΑ λόγω του αριθμού και του μεγέθους τους, καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της νομικής υποχρέωσης δηλαδή των αποβλήτων συσκευασίας που υπάρχουν στη χώρα μας. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι οικονομικοί πόροι του Συστήματος προέρχονται αποκλειστικά από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των υπογεγραμμένων Συμβάσεων από την ίδρυση του Συστήματος ως το τέλος του Η δύναμη του Συστήματος Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, το σύνολο των εταιρειών που είχαν υπογράψει τη Σύμβαση Συνεργασίας με το Σύστημα ήταν Ο σχετικός κατάλογος έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές. Στο Διάγραμμα 2 απεικονίζεται το μέγεθος της εισφοράς των Συμβεβλημένων ανά κατηγορία (εμπορικοί κλάδοι). Η πλειονότητα (62%) των εισφορών προέρχεται από επιχειρήσεις που δραστηριοπούνται στον κλάδο τροφίμων και ποτών. Αλκοολούχα και μη Ποτά 26% Διάγραμμα 2 Ποσοστιαία εισφορά των συμβεβλημένων ανά κατηγορία Τρόφιμα 36% Ένδυση - Υπόδηση - Παιχνίδια - Εκδόσεις 2% Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές - Ανταλλακτικά Οχημάτων & Μηχανημάτων 7% Χημικά - Δομικά Υλικά 12% Καλλυντικά - Φάρμακα - Είδη Προχωπικής Υγιεινής - Απορρυπαντικά - Ιατρικός Εξοπλισμός 17% Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δηλωθείσες ποσότητες των συμβεβλημένων, ανά υλικό συσκευασίας: 15 Διάγραμμα 1 Eξέλιξη αριθμού Συμβάσεων Δηλώσεις Ποσοτήτων χρησιμοποιουμενων για συσκευασιεσ 2011 (1703 μέλη στις 31/12/2011) ΥΛΙΚΟ Βάρος (χιλιάδες τόνοι) Χαρτί Χαρτόνι Χάρτινη Συσκευασία Υγρών 15 Πλαστικά 112 Αλουμίνιο 18 Σίδηρος 29 Γυαλί Ξύλο Λοιπά 2 ΣΥΝΟΛΟ Επίδραση οικονομικής ύφεσης H σύγκριση των δηλώσεων υλικών συσκευασίας, με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα συμβεβλημένων επιχειρήσεων, μεταξύ των ετών 2008 και 2011 επιβεβαιώνει σωρευτική μείωση των αποβλήτων συσκευασίας στη χώρα μας, σε ποσοστό 19%, μείωση που οφείλεται κυρίως στην οικονομική ύφεση.

9 Τα αποτελέσματα του 2011 H κύρια δραστηριότητα του Σ.Σ.Ε.Δ Ανακύκλωση, που αποτελεί και τη βασική συνεισφορά του Συστήματος στην εναλλακτική διαχείριση της χώρας στοχεύει στην ανάπτυξη της μαζικής ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας από τα δημοτικά απόβλητα. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν, όχι μόνο τα έργα του μπλε κάδου αλλά και ευέλικτα έργα που σκοπό έχουν την ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών συσκευασίας από τα δημοτικά απορρίμματα, (π.χ. τη συλλογή γυαλιού από επαγγελματικούς χώρους, τα πολλαπλά ρεύματα αποβλήτων συσκευασίας - νησιά, τη συλλογή πόρτα πόρτα με χρήση σάκου, κ.λπ.). Για συντομία, το σύνολο των έργων αυτών θα αναφέρεται ως έργα μπλε κάδου/ δημοτικών αποβλήτων. ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ / ΕΡΓΑ ΔΗΜ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο πίνακας δεξιά παρουσιάζει συνοπτικά την εξέλιξη της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του Συστήματος και τους βασικούς δείκτες των ετών Τα έτη με μια ματιά Δείκτης Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι (σωρευτικά σύνολα, εκ.) (1) 6,6 7,6 8,1 8,1 Ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης (%) 61% 70% 74% 75% 17 Οι συνολικές ποσότητες που ανακυκλώθηκαν το 2011 από τις κύριες δραστηριότητες της Ε.Ε.Α.Α., δηλαδή τα έργα μπλε κάδου/ δημοτικών αποβλήτων είναι οι ακόλουθες: 194 χιλιάδες τόνοι αποβλήτων συσκευασίας, παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές σε σύγκριση με το χιλ. τόνοι χαρτιού εντύπων (εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια, βιβλία, κλπ.) ανακτήθηκαν επιπλέον των αποβλήτων συσκευασίας, αν και οι αντίστοιχοι παραγωγοί δε συμμετείχαν στο κόστος διαχείρισης του συγκεκριμένου υλικού, εξαιτίας της έλλειψης νομικού πλαισίου. Εύλογα η οικονομική κρίση επηρέασε και την ανακύκλωση. Οι βασικές επιπτώσεις της κρίσης εστιάστηκαν στα ακόλουθα: Μείωση της κατανάλωσης προϊόντων και συνεπώς των αποβλήτων συσκευασίας που διετέθησαν στην εγχώρια αγορά, φαινόμενο που από μόνο του μπορεί να αιτιολογήσει μείωση αποτελεσμάτων. Σημαντική αύξηση των φαινομένων αφαίρεσης υλικών από τους μπλε κάδους από γυρολόγους και ρακοσυλλέκτες. Για παράδειγμα, η κατά κεφαλήν ανάκτηση του χαρτονιού (υλικό κατεξοχήν στόχος των γυρολόγων) από τον μπλε κάδο μειώθηκε κατά 15% σε σχέση με το Δυσμενής επίδραση στους δημοτικούς μηχανισμούς συλλογής των απορριμμάτων και ανακύκλωσης των ΟΤΑ, με αποτέλεσμα την κατά τόπους μείωση των δρομολογίων συλλογής. Μείωση του κατά κεφαλήν δείκτη ανάκτησης αποβλήτων συσκευασίας κατά περίπου 11%, αντιστρέφοντας μια αυξητική πορεία επί σειρά ετών. Παρόλα αυτά, κυρίως μέσω των ειδικών δράσεων, αυξήθηκαν κατά 68% οι ποσότητες γυαλιού που ανακυκλώθηκαν το 2011, αύξηση που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επέκταση του δικτύου για τη συλλογή γυάλινων φιαλών από επαγγελματικούς χώρους (86% αύξηση των σημείων συλλογής). Συμβεβλημένοι Δήμοι (σωρευτικά σύνολα) (2) (σωρευτικά σύνολα) Παραδοθέντες Κάδοι (σωρευτικά σύνολα, χιλ.) (3) Παραδοθέντα Οχήματα συλλογής (σωρευτικά σύνολα) Τσάντες που έχουν διανεμηθεί (σωρευτικά σύνολα σε εκ.) ,7 2,1 2,3 2,6 Θέσεις εργασίας (σωρευτικά σύνολα) (4) (1) Περιλαμβάνονται οι ΟΤΑ ή οι φορείς διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων με τους οποίους έχει υπογραφεί σύμβαση συνεργασίας. (2) Το 2011 ο αριθμός αναφέρεται σε ΟΤΑ μετά τον Καλλικράτη. (3) Η συνεχιζόμενη απογραφή των κάδων δείχνει ότι το υφιστάμενο δίκτυο σήμερα περιλαμβάνει περίπου 108 χιλιάδες ενεργούς μπλε κάδους (4) Περιλαμβάνει τις άμεσες θέσεις εργασίας στη συλλογή και τη διαλογή Τα βασικά χαρακτηριστικά μεγέθη των έργων μπλε κάδου στο τέλος του 2011 έχουν ως εξής: 75% του συνολικού πληθυσμού της χώρας καλύπτουν τα έργα μπλε κάδου. 22 νησιά έχουν αναπτύξει έργα ανακύκλωσης και εξυπηρετούν περίπου 350 χιλ. μόνιμους κατοίκους και σημαντικό αριθμό επισκεπτών. 273 δρομολόγια συλλογής των υλικών του μπλε κάδου, κατά μέσο όρο, εκτελούνταν κάθε ημέρα από τους συνεργαζόμενους δήμους. 27 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών λειτουργούν πανελλαδικά στο πλαίσιο των έργων του μπλε κάδου.

10 19 eiδικεσ δρασεισ / Συλλογή γυαλιού από επαγγελματικούς χώρους Πηγή Ποσότητες υλικών που αξιοποιήθηκαν ανά δραστηριότητα του Συστήματος Ποσότητες 2011 (χιλ. τόνοι) ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ 162 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ 32 ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ / ΔΗΜ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Σύνολο) 194 ΒΕΑΣ / Ανάκτηση από ΕΜΑΚ (ΕΣΔΚΝΑ) - Πιστοποίηση και χρηματοδότηση από Ε.Ε.Α.Α. 204 * ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 398 Τα έργα των Ειδικών Δράσεων οργανώθηκαν μετά τη διαπίστωση ότι σημαντικές ποσότητες γυάλινων φιαλών απορρίπτονται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους (όπως π.χ. ξενοδοχεία, κτήματα/εταιρίες τροφοδοσίας, αίθουσες δεξιώσεων/εκδηλώσεων, μπαρ, εστιατόρια, κ.λπ.), από όπου μπορούν να ανακτηθούν σε μεγάλο ποσοστό καθαρότητας. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην αύξηση της συλλογής από τους επαγγελματικούς αυτούς χώρους. Η συλλογή (και διαλογή όπου χρειάζεται) σε όλες αυτές τις δραστηριότητες γίνεται με ευθύνη και δαπάνες της Ε.Ε.Α.Α. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε για το 2011 ήταν κατά κύριο λόγο μεταλλικοί κωδωνόσχημοι κάδοι των 2,5m 3 με ειδική σήμανση για γυαλί, καθώς και κάδοι εσωτερικής χρήσης, χωρητικότητας lt. Μέχρι το τέλος του 2011, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα νέα σημεία (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κ.λπ.) των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ρόδου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κέρκυρας, Χαλκιδικής και Μυκόνου. Χαρτί Εντύπων (Μπλε Κάδοι) 80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 478 (*) Λόγω εκκρεμότητας της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων από τον ΕΣΔΚΝΑ περιλαμβάνεται πρόβλεψη τόνων.

11 21 Συμπεράσματα: * Σημαντικές ποσότητες γυάλινων φιαλών απορρίπτονται από επιχειρήσεις επαγγελματικών χώρων. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ * Η προσπάθεια του Συστήματος θα ενισχυθεί το 2012, αρχικά στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες τουριστικές περιοχές, όπως η Ρόδος, η Κρήτη, η Χαλκιδική, η Κέρκυρα, η Μύκονος και η Σαντορίνη. Αποτελέσματα Ειδικών Δράσεων 2011 Ποσότητες ΥΛΙΚΟ 2010 (tn) 2011 (tn) Διαφορά (%) ΓΥΑΛΙ % Εκτός από τα έργα μπλε κάδου και τα άλλα έργα που σχετίζονται με τα δημοτικά απορρίμματα, όπως η συλλογή γυαλιού, η Ε.Ε.Α.Α. αναπτύσσει και δραστηριότητες στα Βιομηχανικά & Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ). Αυτές αφορούν ιδιωτική, κατά κανόνα προϋπάρχουσα πιστοποιούμενη ανακύκλωση (π.χ. χαρτοκιβώτια), με εξαίρεση -σε μεγάλο βαθμό- τα απόβλητα συσκευασίας από πλαστικό, όπου η συγκεκριμένη δράση προωθεί την ανακύκλωση σε «άγονα» μέχρι σήμερα υλικά. Συνολικά από τα ΒΕΑΣ (χάρτινες, πλαστικές μεταλλικές και ξύλινες συσκευασίες), το 2011 πιστοποιήθηκε ανακύκλωση περίπου 189 χιλιάδων τόνων αποβλήτων συσκευασίας. Συναθροίζοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Α.Α., οι ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας (ΑΣ) που αξιοποιήθηκαν με τη συμβολή του Σ.Σ.Ε.Δ. Aνακύκλωση, ανήλθαν το 2011 σε περίπου 398 χιλ. τόνους. Αριθμός Σημείων ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Resortξενοδοχεία Catering-αιθ. δεξιώσεων/ εκδηλώσεων Café-barεστιατόρια Διαφορά % % % ΣΥΝΟΛΟ %

12 Συμμετοχή Επιχειρήσεων Αριθμός Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων Συμμετοχή Ο.Τ.Α. ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης Κάλυψη Πληθυσμού Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι (εκ.) ,4 Τα 9 χρόνια της Ε.Ε.Α.Α. σε αριθμούς % ,5 23% 4,3 40% 56% 6,1 61% 70% 74% 75% ,6 7,6 8,1 8,1 Ποσότητες που Αξιοποιήθηκαν από τα Έργα Μπλε Κάδου/Δημοτικά απόβλητα Χιλ. τόνοι ΣΗΜ.: Τα αποτελέσματα των ετών 2008, 2009, 2010 και 2011 περιλαμβάνουν ποσότητες από λοιπές δημοτικές πηγές. Φυλής Aποτελέσματα μπλε καδου ανά γεωγραφική περιοχή Οι συντονισμένες και μεθοδευμένες ενέργειες που ακολουθεί η Ε.Ε.Α.Α. έχουν συμβάλει ώστε σήμερα οι περισσότεροι κάτοικοι στην Ελλάδα να έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης, κυρίως μέσα από τη χρήση των μπλε κάδων. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ουσιαστικής και εποικοδομητικής συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις επιχειρήσεις που εισάγουν ή παράγουν προϊόντα συσκευασίας στην ελληνική αγορά. Στα πολυσυλλεκτικά δημοτικά προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, κάποια εξυπηρετούν όμορους νομούς. Αποτελέσματα 2011 Πληθυσμός (εκ. κάτοικοι) 1,4 Κάδοι (χιλ. κάδοι) 19 Οχημάτα 44 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 28 Ελευσίνας Ασπροπύργου Σίνδου Ιωνίας ΣΗΜ.: Tα αποτελέσματα αυτά αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιών (κυρίως χαρτιού εντύπων), μόνο από τα και όχι από το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Α.Α.. ΑΤΤΙΚΗ Καλλιθέας Θέρμης Κορωπίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταγαράδων Αποτελέσματα 2011 Πληθυσμός (εκ. κάτοικοι) 3,3 Κάδοι (χιλ. κάδοι) 51 Οχημάτα 164 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι)

13 μακεδονια-θρακη nhσιωτικη χωρα Κοζάνης Σερρών Αλεξανδρούπολης Αποτελέσματα 2011 Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι) 669 Κάδοι (χιλ. κάδοι) 9 Οχήματα 21 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 15 Το Σύστημα έχει αναπτυχθεί πλέον και στη νησιωτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα: Νησιά Αργοσαρωνικού: Αίγινα *, Πόρος *, Σαλαμίνα * Κυκλάδες: Άνδρος, Αμοργός, Κέα *, Πάρος, Νάξος, Σίφνος, Μύκονος, Σύρος, Σαντορίνη, Αντίπαρος Αποτελέσματα Κατερίνης Ιωαννίνων Αποτελέσματα 2011 ηπειροσ-θεσσαλια-στερεα Λάρισας Βόλου Δωδεκάνησα: Κως, Λειψοί Επτάνησα: Ζάκυνθος *, Κύθηρα, Κεφαλονιά *, Λευκάδα * Σκύρος *, Σάμος, Σαμοθράκη * * Τα νησιά αυτά εξυπηρετούνται από άλλα και τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα έργα. Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι) 117 Κάδοι (χιλ. κάδοι) 3 Οχήματα 11 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 8 Πληθυσμός (εκ. κάτοικοι) 1,2 κερκυρα Κάδοι (χιλ. κάδοι) 19 Αποτελέσματα 2011 Οχημάτα 46 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 37 Δυτ. Θεσσαλίας (Καρδίτσα) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Λαμίας Σχηματαρίου Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι) 103 Κάδοι (χιλ. κάδοι) 2 Οχήματα 5 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 5 KΔΑΥ Κέρκυρας Πάτρας Κορίνθου Τρίπολης Αποτελέσματα 2011 Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι) 854 KΔΑΥ Χανίων ΚΡΗΤΗ Αποτελέσματα 2011 Καλαμάτας Κάδοι (χιλ. κάδοι) 12 Οχήματα 41 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 21 Ηρακλείου Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι) 534 Κάδοι (χιλ. κάδοι) 11 Οχήματα 36 Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 19

14 27 Ενημερωτικές Δράσεις Οπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2011, η Ε.Ε.Α.Α. ανέπτυξε δράσεις και εκπόνησε ειδικά επικοινωνιακά προγράμματα με στόχο να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους πολίτες να συμμετέχουν, υποδεικνύοντας παράλληλα το σωστό τρόπο συμμετοχής στην Ανακύκλωση Συσκευασιών. Τα προγράμματα επικοινωνίας και προβολής αποτυπώνονται αριθμητικά ως ακολούθως: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Α.Α. ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (2011) 223 χιλ. Ενημερωτικά πακέτα διανεμήθηκαν πόρταπόρτα 630 Tηλεοπτικά κοινωνικά μηνύματα 75 Καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά 33 Εκδηλώσεις για παιδιά Προωθητικές ενέργειες σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα παιχνιδιών, καλλυντικών, εστιατόρια, μπαρ, καφέ, παραλίες, κ.λπ. 18 χιλ. Μαθητές ενημερώθηκαν από παρουσιάσεις σε σχολεία 2,7 χιλ. Μαθητές επισκέφτηκαν τα 50 Stands με ενημερωτικό υλικό τοποθετήθηκαν στην Αττική 29 χιλ. Μέλη στο facebook group, στην fan page, αλλά και στο προσωπικό προφίλ της Ανακύκλωσης Συσκευασιών 189 Δημοσιεύματα από Δελτία Τύπου της Ε.Ε.Α.Α. 535 Δημοσιεύματα με αναφορά στην Ε.Ε.Α.Α. ή και τον μπλε κάδο 19 Αρθρα για την Ε.Ε.Α.Α Απαντήσεις σε ερωτήματα κοινού μέσω της ιστοσελίδας και της σελίδας στο facebook Καμπάνιες Έντυπη καμπάνια σε ένθετα εφημερίδων και ειδικά αφιερώματα σε περιοδικά Καμπάνια Internet με banners και textlinks σε ενημερωτικά sites και portals μεγάλης επισκεψιμότητας Καμπάνια κινητών μέσων με ντύσιμο της πίσω όψης 15 λεωφορείων στην Αττική. Ενέργειες για παιδιά Ψυχαγωγικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, όπως το Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης. Το 2011 υλοποιήθηκαν 33 εκδηλώσεις Λούνα Παρκ σε διάφορους δήμους της Αττικής και της περιφέρειας, οι οποίες έτυχαν θερμής ανταπόκρισης από τους δημότες και την τοπική κοινωνία. Εφαρμογή του προγράμματος «Ανακύκλωση στο σχολείο Αλλάζοντας συμπεριφορές». Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ και περιλάμβανε ανάπτυξη προγράμματος ανακύκλωσης συσκευασιών στο χώρο του σχολείου με την τοποθέτηση μπλε κάδου 360 λίτρων, καθώς και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών. Το 2011 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 586 παρουσιάσεις, σε μαθητές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Προωθητικές ενέργειες Διανομή ενημερωτικού πακέτου σε όλα τα νοικοκυριά των νέων περιοχών όπου αναπτύσσεται το έργο της ανακύκλωσης που περιλαμβάνει: την καθιερωμένη τσάντα ανακύκλωσης, το ειδικό έντυπο με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση συσκευασιών και μια επιστολή του Δημάρχου προς τους δημότες. Το 2011 διανεμήθηκαν τέτοια ενημερωτικά πακέτα. Διανομή ενημερωτικού υλικού στο προσωπικό συμβεβλημένων εταιριών με την Ε.Ε.Α.Α. ενώ παράλληλα σε κάποιες από αυτές οργανώθηκαν και ειδικές ημερίδες με σεμινάρια ανακύκλωσης.

15 29 Συνεργασίες Τοποθέτηση μόνιμων σταντς, με φυλλάδια που περιέχουν χρήσιμες συμβουλές, σε κεντρικά σημεία των Δήμων της Αττικής, καθώς και σε χώρους κινηματογράφων και χώρους υποδοχής εταιριών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις-συνέδρια Σε συνεργασία με μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για τη χριστουγεννιάτικη και την πασχαλινή περίοδο, όπου σημειώνεται αύξηση της χρήσης συσκευασιών, αλλά και για τον εορτασμό της Ημέρας Περιβάλλοντος. Σε συνεργασία με μεγάλη αλυσίδα καλλυντικών και παιχνιδιών για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο. Σε συνεργασία με γνωστή εμπορική εταιρεία και γνωστής αλυσίδας s/m με τοποθέτηση ειδικών μπλε κάδων εντός 38 καταστημάτων s/m όπου οι καταναλωτές είχαν την ευκαιρία να ανακυκλώσουν τις άδειες συσκευασίες των προϊόντων της εμπορικής εταιρείας και ταυτόχρονα να ενημερωθούν για την ορθή χρήση του μπλε κάδου. Σε εμπορικά καταστήματα του εμπορικού κέντρου της Θεσ/νίκης, με αφορμή την πρόσφατη ένταξη των Δ.Δ. Α, Δ, και Τριανδρίας, ώστε να ενημερωθούν οι καταστηματάρχες για την ορθή χρήση του μπλε κάδου. Σε καταστήματα μαζικής εστίασης (εστιατόρια, μπαρ, καφέ) στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Σε πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής. Σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συλλογής γυαλιού, η Ε.Ε.Α.Α. δημιούργησε ένα ειδικό δίγλωσσο ενημερωτικό έντυπο για τους πελάτες. στον 29ο Κλασικό Μαραθώνιο, οργανώνοντας την μετέπειτα περισυλλογή και αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Φεστιβάλ «Σύμμαχος για τον Πλανήτη», με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών για μια υπεύθυνη στάση απέναντι στην Κοινωνία και το Περιβάλλον στα Φεστιβάλ των Special Olympics στον 33ο αγώνα δρόμου στο Άλσος Ψυχικού στον καθαρισμό των δασών Γορίτσας, Σέιχ Σου και Νυμφαίας, σε συνεργασία με τους δήμους Βόλου, Κομοτηνής και Πευκών αντίστοιχα στην Εβδομάδα Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Δ. Αθηναίων (πλατεία Κοτζιά) σε εκδηλώσεις Δήμων για το Περιβάλλον (όπως π.χ. Μαλακάσας, Αγ. Παρασκευής, Αγ. Δημητρίου, Φιλοθέης κλπ), σε πολιτιστικά δρώμενα και συναυλίες κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού σε ειδικά συνέδρια με σταντ και ενημερωτικό υλικό (π.χ. CSR CONFERENCE, Energy Conference, Συμπόσιο Πλαστικά & περιβάλλον)

16 Παρακολουθείστε όλη τη διαδικασία της Ανακύκλωσης στο εταιρικό βίντεο της Ε.Ε.Α.Α. στο 31 Σημαντικό μέλημά μας στην Ε.Ε.Α.Α. είναι να εφαρμόζουμε το επιχειρησιακό μας σχέδιο σε συνάρτηση με τις ανάγκες των μελών μας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των υπόλοιπων συνεργατών μας, αλλά κυρίως των δημοτών που στηρίζουν με τη συμμετοχή τους το Σύστημά μας. Ελπίζουμε ότι διαβάσατε με ενδιαφέρον τον απολογισμό της 9ετούς δράσης μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε σχόλιο ή διευκρίνιση. Αννίτα Σιμοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Marketing και Επικοινωνίας Διεύθυνση: Χειμάρρας 5, Μαρούσι, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ.: Fax:

17 Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) Χειμάρρας 5, Μαρούσι, Τ.Κ Tηλ.: Fax: ανακυκλωμένο χαρτί υψηλής ποιότητας

8 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε...

8 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε... 8 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. & συνεχίζουμε... 2 3 Περιεχόμενα 3 14 Χαιρετισμός Προέδρου Συμβεβλημένες επιχειρήσεις: Η δύναμη του Συστήματος 4Ποιo είναι το Σύστημα 8Πώς δραστηριοποιείται το Σύστημα 10 Πού πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ. 10 χρόνια ΕΕΑΑ. χρόνια Ε.Ε.Α.Α. ΧΡΟΝΙΑ ΕΕΑΑ. & το γιορτάζουμε ανακυκλώνοντας!

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ. 10 χρόνια ΕΕΑΑ. χρόνια Ε.Ε.Α.Α. ΧΡΟΝΙΑ ΕΕΑΑ. & το γιορτάζουμε ανακυκλώνοντας! ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΕΑΑ & το γιορτάζουμε ανακυκλώνοντας! 10 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. 4 Περιεχόμενα 10 χρόνια Ε.Ε.Α.Α. Χαιρετισμός προέδρου Χαιρετισμός Προέδρου 5 Ποιo είναι το Σύστημα 6 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

6 Χρόνια Ε.Ε.Α.Α. και συνεχίζουμε...

6 Χρόνια Ε.Ε.Α.Α. και συνεχίζουμε... 6 Χρόνια Ε.Ε.Α.Α. και συνεχίζουμε... Περιεχόμενα 3 Χαιρετισμός Προέδρου 4Ποιό είναι το Σύστημα 6Πώς δραστηριοποιείται το Σύστημα 8Πού πηγαίνουν τα υλικά του μπλε κάδου 10 Τα ωφέλη από την Ανακύκλωση 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Νοέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 4 1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ σελ. 5 1.1 Νομικό πλαίσιο 1.2 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας.

Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας. Αχιλλέας Γκούγκος Μηχανικός ΕΕΑΑ Hμερίδα για τη διαχείριση αποβλήτων Φεβρουάριος 2014 ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ Ιστορικό Οκτ. 1992: 1993 2001: Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ! ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ TEI KΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2016 1 Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ (2004-2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Ιούλιος 2014 [1] Πρόλογος Μια βιώσιμη πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αλλά και τη διατήρηση των φυσικών πόρων απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος μας μέσα στο 2009 ήταν να αναβαθμίσουμε την επικοινωνία μας με τους συνεργάτες μας και ευρύτερα με το κοινό.

Στόχος μας μέσα στο 2009 ήταν να αναβαθμίσουμε την επικοινωνία μας με τους συνεργάτες μας και ευρύτερα με το κοινό. ΣΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛ ΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010 Μήνυμα του Προέδρου Νέα Μορφή Επικοινωνίας Αγαπητοί Συνεργάτες, Όταν δημιουργήσαμε αυτό τον Οργανισμό πριν από 4 χρόνια μαζί με τους συνεργάτες μου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. - Mήνυμα Προέδρου 5. - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7

Περιεχόμενα. - Mήνυμα Προέδρου 5. - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ετήσιαέκθεση2010 Περιεχόμενα - Mήνυμα Προέδρου 5 - Μήνυμα Γενικού Διεθυντή 7 - Σημαντική επιτυχία - για πρώτη φορά κάλυψη των στόχων 9 ανάκτησης και ανακύκλωσης των συσκευασιών - Οι

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-9963-0-9165-2

ISBN: 978-9963-0-9165-2 1 Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης: Αραβέλλα Ζαχαρίου, Κώστας Καδής και Σάκης Θεοδοσίου Συγγραφή εκπαιδευτικών προτάσεων: Γεωργία Δημητρίου και Γιώργος Σαββίδης Σχεδιασμός υλικού: Appios Communication Ltd

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής -1- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

8. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2011 ΚΑΜΠΑΝΙΑ...

8. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2011 ΚΑΜΠΑΝΙΑ... ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2012 Αθήνα 3 ος 2012 Σελ. 2/60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές Πληροφορίες... 3 1.1 Ίδρυση... 3 1.2 Εδρα και διεύθυνση Συστήματος... 7 1.3 Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές και Ευχαριστίες 41,500 TONOI ΤΕΥΧΟΣ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011. Μήνυμα Προέδρου

Ευχές και Ευχαριστίες 41,500 TONOI ΤΕΥΧΟΣ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011. Μήνυμα Προέδρου ΤΕΥΧΟΣ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Μήνυμα Προέδρου Αγαπητοί Συνεργάτες, Κλείνουμε το 2010 με μια πολύ σημαντική για την Green Dot Κύπρου και τις εταιρείες που εκπροσωπεί, εξέλιξη. Για πρώτη φορά το 2010, οι επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου 5. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7. Οι Δράσεις μας το 2014 8. Που στοχεύουμε το 2015 12. Σημαντικές Εξελίξεις 14

Μήνυμα Προέδρου 5. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7. Οι Δράσεις μας το 2014 8. Που στοχεύουμε το 2015 12. Σημαντικές Εξελίξεις 14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ετήσιαέκθεση2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Προέδρου 5 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7 Οι Δράσεις μας το 2014 8 Που στοχεύουμε το 2015 12 Σημαντικές Εξελίξεις 14 Αποτελέσματα Ανακύκλωσης vs Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ...

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 7 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ... 8 1 ΓΕΝΙΚΑ... 9 1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 9 1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που τίθενται στην Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα