ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟ» 2012

2 Χάρτης Σαλαμίνας και Τροιζηνίας 1

3 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Μεθοδολογία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΗΓΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Περιγραφή και Ιστορικά στοιχεία της περιοχής παρέμβασης Πληθυσμός Οικονομική Δραστηριότητα στην περιοχή παρέμβασης Οικονομική Δραστηριότητα και εξέλιξη της Ανεργίας στην περιοχή παρέμβασης Περιγραφή της Οικονομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή που εντάσσονται Ειδικές Ομάδες Στόχου: Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και Άτομα με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) Μακροχρόνια Άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμΕΑ) Προτεινόμενη Επιχειρηματική Ιδέα Κοινωνικής Οικονομίας για την περιοχή Παρέμβασης Βασικός στόχος της δράσης: Επιμέρους Προτεινόμενες Δραστηριότητες Κοινωνικής Επιχείρησης Παράδειγμα Υπόδειγμα παρέμβασης κοινωνικής επιχείρησης: Ποιο θα είναι το αντικείμενο της Κοινωνικής Επιχείρησης Βασικό πλαίσιο προγραμματισμού στο οποίο εντάσσεται η προτεινόμενη δράση :

4 1. Εισαγωγή Μεθοδολογία Στο πλαίσιο υποβολής της πρότασης εκπονήθηκε ειδική μελέτη ανάλυση της τοπικής αγοράς στην οποία θα εφαρμοστούν οι δράσεις και στην οποία προβλέπεται να δημιουργηθεί η επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας. Βασικός σκοπός η ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων αλλά και των προοπτικών της περιοχής παρέμβασης, η διερεύνηση των προοπτικών υλοποίησης της ιδέας ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής οικονομίας, η ανάλυση της ομάδας στόχου και η αναζήτηση συνεργειών με άλλα έργα και δράσεις που υλοποιήθηκαν στην περιοχή παρέμβασης. 1.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η μελέτη ακολουθεί το μοντέλο της ποιοτικής έρευνας με εφαρμογή της στρατηγικής του «τριγωνισμού», δηλαδή την χρήση τριών διαφορετικών μεθόδων που συμπληρώνουν η μία την άλλη, αναδεικνύοντας διαφορετικές όψεις των προβλημάτων της περιοχής παρέμβασης και των αναγκών της ομάδας στόχου. Παράλληλα ο τριγωνισμός εξασφαλίζει εγκυρότητα, αντικειμενικότητα και διασταύρωση των στοιχείων και των συμπερασμάτων αφού εφαρμόζονται τρεις διαφορετικές μέθοδοι που ελέγχουν η κάθε μια από τη δική της σκοπιά την ορθότητα των πορισμάτων. Πιο συγκεκριμένα οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: (α) Ανάλυση Δευτερογενών Πηγών: Αναζητήθηκαν μελέτες που αφορούν την περιοχή παρέμβασης, καλές πρακτικές που αφορούν την εφαρμογή καλών πρακτικών ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής οικονομίας, δημογραφικά στοιχεία, έρευνες για την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή και ειδικά για το είδος και το εύρος της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Επίσης συγκεντρώθηκε οπτικοακουστικό υλικό από συνεντεύξεις και δημοσιογραφικά αφιερώματα για την περιοχή παρέμβασης που ήταν διαθέσιμα στο διαδίκτυο και σε ιστοσελίδες. 3

5 Παράλληλα διερευνήθηκε η ύπαρξη βιβλιογραφίας για την περιοχή παρέμβασης καθώς και αναζητήθηκαν έρευνες που θα μπορούσαν να έχουν υλοποιηθεί από Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς για την περιοχή παρέμβασης. Η συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πηγών και στοιχείων ήταν το πρώτο βήμα, ώστε η ομάδα που εκπονούσε τη μελέτη να έχει μια εικόνα και γνώση της περιοχής παρέμβασης και να μπορεί εκ των προτέρων να γνωρίζει το εάν υπάρχουν οι δυνατότητες, οι υποδομές και οι προοπτικές να υλοποιηθεί η προτεινόμενη δράση κοινωνικής οικονομίας. (β) Παρατήρηση: Η δεύτερη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε ήταν η παρατήρηση. Η ομάδα εκπόνησης της μελέτης επισκέφθηκε την περιοχή παρέμβασης για να έχει μια εικόνα των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής μέσω της επιτόπιας παρατήρησης. Έγινε επίσκεψη σημείων συγκέντρωσης της ομάδας στόχου, υπηρεσιών ανεύρεσης εργασίας, επιχειρήσεων που έχουν κλείσει, σημείων στα οποία τα δευτερογενή στοιχεία αναδεικνύουν ελλείψεις στις υποδομές αλλά και χώρους που εν δυνάμει θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης της κοινωνικής επιχείρησης. Η παρατήρηση έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστώσει η ομάδα μελέτης την ορθότητα των παρατηρήσεων των μελετών και των ερευνών σχετικά με τα προβλήματα της περιοχής παρέμβασης, ενώ παράλληλα επειδή οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης εξαπλώνονται ραγδαία να αποτιμηθεί εάν τα διαθέσιμα στοιχεία καλύπτουν την τρέχουσα εικόνα. (γ) Επιλεγμένες συνεντεύξεις: Η τρίτη τεχνική βασίστηκε στην πραγματοποίηση μικρού αριθμού συνεντεύξεων με στελέχη που εργάζονται στο Δήμο της περιοχής παρέμβασης, με ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη της ομάδας στόχου αλλά και με μέλη της ομάδας στόχου. Οι συνεντεύξεις αυτές, τηλεφωνικές ως επί το πλείστον, συνέβαλαν στο να διασταυρωθούν τα στοιχεία της ανάλυσης των δευτερογενών πηγών και της επιτόπιας παρατήρησης με την εμπειρία των ανθρώπων που εργάζονται στην περιοχή με την ομάδα στόχο αλλά και των ανθρώπων που αποτελούν μέρος της ομάδας στόχου και ουσιαστικά μπορούν να επιβεβαιώσουν το εάν η ιδέα εφαρμογής της δράσης κοινωνικής οικονομίας είναι εφικτή. 4

6 1.2 ΠΗΓΕΣ Αξιοποιήθηκαν στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, των επιμελητηρίων, της Νομαρχίας Περιφέρειας, μελέτες και έρευνες που έχουν εκπονηθεί για την περιοχή, οπτικοακουστικό υλικό συνεντεύξεων, φωτογραφικό υλικό (χάρτες, επιχειρήσεις, υποδομές). 1.3 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 1. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία πέραν της απογραφής του 2001, αξιοποιήθηκαν στοιχεία από προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2011 που έχουν δημοσιευθεί από την ΕΣΥΕ και έγιναν οι σχετικές αναγωγές. Ειδικότερα για το ποσοστό ανεργίας για το 2011 λήφθηκε υπόψη το ποσοστό ανεργίας του γ τριμήνου του 2011 σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο και έγινε αναγωγή στην περιοχή παρέμβασης. 2. Επειδή πλέον στην περιοχή παρέμβασης έχει εφαρμοστεί ο νόμος του Καλλικράτη, η ομάδα εκπόνησης της μελέτης απέφυγε τη σύγκριση που γινόταν στο παρελθόν, των στοιχείων της περιοχής παρέμβασης με τα στοιχεία του ΠΣΠ (Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης), γιατί θεωρείται ξεπερασμένο λόγο της αλλαγής οπτικής μέσω της συνένωσης δήμων και της ανάδειξης της έννοιας της περιφέρειας. 3. Στην επεξεργασία των στοιχείων για το Δήμο Τροιζηνίας, για την περίοδο βάσης του 2001 αθροίστηκαν τα στοιχεία που αφορούσαν το Δήμο Τροιζήνας και το Δήμο Μεθάνων, που σύμφωνα με τον νόμο Καλλικράτη συνενώθηκαν σε ένα Δήμο το2010, στον Δήμο Τροιζηνίας. 5

7 2. Περιγραφή και Ιστορικά στοιχεία της περιοχής παρέμβασης Η Σαλαμίνα είναι το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού και το πιο κοντινό στις ακτές της Αττικής. Απέχει ανατολικά από το πέραμα, 1200 μέτρα και βορειοδυτικά από τις ακτές της Μεγαρίδας, 500 μέτρα. Έχει έκταση 93,5 τ. χλμ., μήκος ακτών περίπου 100 χλμ. και πληθυσμό Διοικητικά ανήκει στον Νομο Αττικής διαμέρισμα Πειραιά. Θρησκευτικά, μαζί με τα Μέγαρα ανήκουν στην Μητρόπολη Μεγάρων - Σαλαμίνος. Πατρίδα του ομηρικού Αίαντα και του μεγάλου τραγικού Ευριπίδη, τόπος διαμονής και δημιουργίας του ποιητή Άγγελου Σικελιανού και φιλοξενίας του Γεωργίου Καραϊσκάκη, η Σαλαμίνα είναι ευρύτερα γνωστή στην παγκόσμια ιστορία για τη μεγαλύτερη Ναυμαχία των αιώνων, που έγινε στο στενό της το 480 π.χ., από την έκβαση της οποίας, με νίκη των Ελλήνων, διασώθηκε και αναπτύχθηκε ο ελληνικός πολιτισμός και διαδόθηκε στη Δύση και στον κόσμο. Σύμφωνα με τη μυθολογία, το όνομα Σαλαμίνα δόθηκε στο νησί από τον Κυχρέα, για να τιμήσει τη μητέρα του Σαλαμίνα που ήταν αδελφή της Αίγινας και μια από τις 50 κόρες του ποτάμιου θεού Ασωπού. Κατά την αρχαιότητα η Σαλαμίνα ήταν γνωστή με τα ονόματα Πιτυούσα (από το δένδρο πίτυς: πεύκος), Σκιράς (από τον ήρωα Σκίρο) και Κυχρεία (από τον Κυχρέα). Το νησί είναι επίσης γνωστό ήδη από την αρχαιότητα και με την ονομασία Κούλουρη, που προέρχεται από το ακρωτήριο «Κόλουρις άκρα» (σήμερα Πούντα), στο οποίο ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη και το λιμάνι του 4ου αιώνα. π.χ. Αποτελεί έναν από τους παλαιότερους και πλέον σημαντικούς νησιωτικούς δήμους, ο οποίος συνδέεται και αλληλεπιδρά άμεσα με την περιοχή του Πειραιά Ο Δήμος Τροιζηνίας είναι δήμος της Περιφέρειας Αττικής που συστάθηκε το 2011 σε εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Τροιζήνος και Μεθάνων. Αντιστοιχεί στην παλαιότερη ομώνυμη επαρχία, εάν αφαιρεθεί το νησί του Πόρου που αποτελεί ξεχωριστό δήμο. Η μικρή Χερσόνησος των Μεθάνων βρίσκεται στα ανατολικά της Πελοποννήσου και στα νοτιοδυτικά του Πειραιά, ανάμεσα στη συστάδα των νησιών του Αργοσαρωνικού. 6

8 Η σημαντική γεωγραφική θέση των Μεθάνων, στο πέρασμα των θαλάσσιων δρόμων από την Αττική προς την Πελοπόννησο, συνέβαλε και στην διαμόρφωση της ιστορικής διαδρομής του τόπου, που ξεκινά από την εποχή του λίθου. Τα Μέθανα κατοικούνται συνεχώς από τα προϊστορικά χρόνια. Εκτός της πολυσήμαντης ιστορίας τους, από τα αρχαία χρόνια είχαν αποκτήσει μεγάλη φήμη και λόγο των ιαματικών πηγών τους. Ακόμη και σήμερα θεωρούνται μια από τις σημαντικότερες λουτροπόλεις της Ελλάδας. Κυρίαρχο στοιχείο στη γεωλογική σύσταση του εδάφους των Μεθάνων, αποτελεί το ηφαίστειο. Η έκρηξή του, τοποθετείται χρονικά γύρω στο 276 με 239 π.χ. 3. Πληθυσμός Οικονομική Δραστηριότητα στην περιοχή παρέμβασης Η Σαλαμίνα είναι το νησί με το μεγαλύτερο πληθυσμό στον Αργοσαρωνικό. Την δεκαετία παρουσίασε σημαντική αύξηση του πληθυσμού της, από κατοίκους το 2001 σε το (Βλέπε προσωρινά στοιχεία απογραφής του 2011 της ΕΣΥΕ). Από αυτούς, είναι άντρες και είναι γυναίκες. Εξαιρετικής σημασίας η πυκνότητα του πληθυσμού: Στη Σαλαμίνα κατοικούν 407,9 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σχεδόν τριπλάσιοι από την Αίγινα και τις Σπέτσες, όμως ευτυχώς πολύ πιο αραιά από το γειτονικό Πέραμα όπου ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο κατοικούν περίπου 1718 κάτοικοι. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ % ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ % ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ,9% ,4% ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ Αντίθετη είναι η εικόνα που δίνουν τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το Δήμο Τροιζηνίας. Η απογραφή του 2011 έδειξε ότι η Τροιζηνία (μαζί με τα Μέθανα) έχουν πληθυσμό της τάξεως των κατοίκων, μειωμένο κατά πολύ αφού το 2001 και οι δύο Δήμοι μαζί είχαν πληθυσμό κατοίκους (με κάθε επιφύλαξη για τα σωστά 7

9 δεδομένα λόγω της συνένωσης των περιοχών). Η μείωση του πληθυσμού τη δεκαετία αγγίζει το 16,5%. Από τους κατοίκους της περιοχής, είναι οι άντρες και οι γυναίκες. Η πυκνότητα του πληθυσμού ανέρχεται σε 29,7 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, δηλαδή περίπου όσο και στην Ύδρα αλλά και της Επιδαύρου και της Ερμιονίδας. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ& ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΣ ,1% ,84% ΓΥΝΑΙΚΕΣ ,9% ,16% ΣΥΝΟΛΟ % 7, % ΠΗΓΗ: ΕΣΥΕ Η κατανομή του πληθυσμού δεικνύει μια ισορροπία μεταξύ ανδρικού και γυναικείου πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Σαλαμίνας το 50,1% του πληθυσμού είναι άνδρες και το 49,9% γυναίκες ενώ στο Δήμο Τροιζηνίας το 50,84% είναι άνδρες και το 49,16% γυναίκες, δηλαδή η αναλογία είναι σχεδόν 1:1. Ο πληθυσμός και των δύο περιοχών παρέμβασης έχει γηρασμένη φυσιογνωμία: Το 52% των κατοίκων της Σαλαμίνος και το 53,2% των κατοίκων της Τροιζηνίας είναι πάνω από 45 ετών. Και στις δύο περιοχές κατοικεί ένας σημαντικός αριθμός αλλοδαπών που φτάνει το 15% του συνολικού πληθυσμού. Το μορφωτικό επίπεδο και των δύο περιοχών δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, πρέπει όμως να γίνει σαφές ότι παρατηρείται σημαντική βελτίωση τα τελευταία δέκα χρόνια. Το ποσοστό του πληθυσμού που δήλωσε αγράμματο ή απόφοιτο δημοτικού ήταν το % για τη Σαλαμίνα (έναντι 50,1% το 2001) και 55% στο Δήμο Τροιζηνίας (από 64% το 2001). Οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέχουν ένα μικρό κομμάτι του συνολικού πληθυσμού των δύο περιοχών παρέμβασης (10 και 5 % αντίστοιχα). Τα χαμηλά αυτά ποσοστά είναι απόρροια του γεγονότος ότι τα περισσότερα επαγγέλματα δεν απαιτούν εξειδικευμένες πανεπιστημιακού τύπου γνώσεις. Το 32% των κατοίκων της 8

10 Σαλαμίνας και το62% της Τροιζηνίας ασχολούνται με τη Γεωργία, την Κτηνοτροφία και την Αλιεία, καθώς και με τεχνικά επαγγέλματα που συνδέονται με τη ναυπηγοεπισκευή. 9

11 ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΥΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ % ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ * * Άνδρες Γυναίκες Συνολο Άνδρες Γυναίκες Συνολο Άνδρες Γυναίκε ς Σύνολο Άνδρες Γυναίκε ς Αγράμματοι 13,8 21,2 17, , , , Απόφοιτοι Δημοτικού 28, , ,2 39,1 41, Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας 47,6 36,6 42, ,5 28,1 31, Εκπαίδευσης Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας 10 5,2 7,6 11 7, ,8 4, Εκπαίδευσης Σύνολο ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ % Επιστήμονες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, διευθυντικά και Διοικητικά Στελέχη Υπάλληλοι Γραφείου, Έμποροι, Πωλητές Τεχνίτες, Εργάτες, Χειριστές, Αγρότες, Κτηνοτρόφοι,Αλιείς ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ * * , , , ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΥΕ 10

12 3.1 Οικονομική Δραστηριότητα και εξέλιξη της Ανεργίας στην περιοχή παρέμβασης Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη υποενότητα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού απασχολείται σε επαγγέλματα τα οποία δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες. Κομβικό σημείο στην κατανόηση της ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή είναι το γεγονός ότι ενυπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί κλάδοι της οικονομίας, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί να δοθεί ένας χαρακτηρισμός (π.χ αγροτική περιοχή). Και οι δύο περιοχές είναι τουριστικές και αποτελούν κοντινό προορισμό για ολιγοήμερες αποδράσεις, και στην κατεύθυνση αυτή έχουν αναπτύξει σημαντικές υποδομές για την υποδοχή τουρισμού. Το 22% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Σαλαμίνας και το 18% του πληθυσμού της Τροιζηνίας απασχολείται σε ξενοδοχεία, στο εμπόριο και την εστίαση. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η περιοχή των Μεθάνων διαθέτει λουτρόπολη που την καθιστά δημοφιλή τόπο ιαματικού τουρισμού. Αντίστοιχα στη Σαλαμίνα το 37% του πληθυσμού ασχολείται στον τομέα των υπηρεσιών. Αυτό δικαιολογείται εκτός των άλλων από το γεγονός ότι στη Σαλαμίνα είναι εγκατεστημένος ο μεγάλος ναύσταθμος του πολεμικού ναυτικού στον οποίο εργάζεται μεγάλος αριθμός πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι αρκετοί κάτοικοι της Σαλαμίνας εργάζονται εκτός του νησιού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της Αθήνας και του Πειραιά. Οι κάτοικοι αυτοί καθημερινά ταξιδεύουν από Σαλαμίνα προς Πειραιά και αντίστροφα, τονώνοντας των κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών στον οποίο απασχολείται το 10% περίπου του πληθυσμού. Στο Δήμο Τροιζηνίας ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στη Γεωργία, την Κτηνοτροφία και την Αλιεία (το 45% του πληθυσμού το 2011). 11

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ * * ΓΕΩΡΓΙΑ / ΑΛΙΕΙΑ/ ΟΡΥΧΕΙΑ 4,6 5 49,6 45 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 11,5 9 4,2 3,5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 0,7 2 0,2 1,5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 9,2 6 7,6 5 ΕΜΠΟΡΙΟ/ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ/ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 18, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 9,7 10 6,5 5 ΤΡΑΠΕΖΕΣ/ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1,4 2 0,8 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 33, Δεν δήλωσαν οικονομική δραστηριότητα και Νέοι 10,7 7 4,1 4 ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΥΕ 12

14 Στις ιδιαιτερότητες της περιοχής παρέμβασης είναι το πρόβλημα συλλογής των ομβρίων υδάτων ειδικά σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων όπου δημιουργούνται πλημμύρες και σημαντικές καταστροφές καθώς και η δυσκολία πρόσβασης και σύνδεσης με το Δήμο Τροιζηνίας. Λύση στα ανωτέρω προβλήματα αναμένεται να δώσει η υλοποίηση δύο μεγάλων έργων που προκήρυξε η Αντιπεριφέρεια Νήσων: Συγκεκριμένα, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε θετικά για τα εξής έργα: 1. «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές Σαλαμίνας και Παλουκίων», έργο προϋπολογισμού ευρώ. 2. «Βελτίωση επαρχιακής οδού Δρυόπης (κόμβος Καλλονής) - Γαλατά», έργο προϋπολογισμού ευρώ. Η προώθηση αυτών των δύο μεγάλων έργων αποτελεί αποφασιστική και ουσιαστική συμβολή της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων στην ανάπτυξη της Σαλαμίνας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της Τροιζηνίας, του Πόρου και της Ύδρας με καλύτερη προσβασιμότητα και ασφαλέστερη μετακίνηση των χιλιάδων πολιτών. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίστηκε επίσης, η υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΕΠΕΡΡΑΑ, για το έργο επαναχρησιμοποίησης των νερών της Ψυτάλλειας, για αστικές, περιαστικές και βιομηχανικές χρήσεις με την ταυτόχρονη υποστήριξη περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, γεγονός που θα στηρίξει αποφασιστικά την ανάπτυξη του ευρύτερου Πειραιά και της Σαλαμίνας. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Κατσικάρη, «.η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ένταξης τριών μεγάλων έργων ζωής για τα νησιά μας, όπως είναι η κατασκευή των συλλεκτήρων ομβρίων για όλη τη Σαλαμίνα, η βελτίωση του δρόμου Δρυόπης - Γαλατά, αλλά και της επαναχρησιμοποίησης του νερού της Ψυτάλλειας, είναι μια πολυσήμαντη απόφαση που δείχνει ότι η Περιφέρεια Αττικής κινείται με έργα και πράξεις για να αλλάξει τα δεδομένα υπέρ των πολιτών. Με την κατασκευή του έργου των ομβρίων στη Σαλαμίνα, το νησί θα πάψει να πνίγεται με την πρώτη νεροποντή, όπως συμβαίνει δεκαετίες τώρα. Με την συνέχιση των έργων στην επαρχιακή οδό Δρυόπης - Γαλατά, εξασφαλίζουμε καλύτερες και πιο ασφαλείς 13

15 συνθήκες μετάβασης στην Τροιζηνία, τον Πόρο και την Ύδρα, που σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη μελέτη του δρόμου Γαλατά - Μετόχι, δημιουργεί την από στεριά αναγκαία προσβασιμότητα που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη όλης της περιοχής.με τα έργα υποδομών που θα εξασφαλίσουν την επαναχρησιμοποίηση του νερού της Ψυτάλλειας, δίνεται απάντηση στα μεγάλα προβλήματα του περιβάλλοντος, με την άρδευση πάρκων, την ανάπτυξη του πρασίνου που τόσο μας λείπει και την αναζωογόνηση υγροτοπικών συστημάτων. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από το 2008 και μετά παρατηρούνται έντονες οι συνέπειες της κρίσης στις περιοχές παρέμβασης. Η αποβιομηχάνιση και η κρίση στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη της Σαλαμίνας και του Περάματος έχει οδηγήσει στην ανεργία ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού το οποίο είναι είτε ανειδίκευτο είτε έχει τεχνικά προσόντα. Κλείνουν αρκετές επιχειρήσεις στο χώρο της μεταποίησης και της ναυπηγοεπισκευής ενώ έχει περιοριστεί ο τουρισμός, ο οποίος αποτελούσε συμπληρωματική δραστηριότητα για μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού των περιοχών παρέμβασης. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι το μέγεθος της ανεργίας και η ειδικότερη διάρθρωση της σε ότι αφορά, την συμμετοχή στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, εξελίχθηκε ραγδαία την τελευταία δεκαετία. Τα πιο σημαντικά συμπεράσματα όπως αποτυπώνονται στους πίνακες 7 και 8 είναι τα εξής: Το ποσοστό ανεργίας στην περιοχή, (ως Ποσοστό στον συνολικό ενεργό οικονομικά πληθυσμό), την δεκαετία μεταβλήθηκε στην Τροιζηνία κατά σχεδόν οκτώ ποσοστιαίες μονάδες. (από 5% το 2001 σε 13,4% το 2011) και κατά είκοσι ποσοστιαίες μονάδες στη Σαλαμίνα ( από 13% το 2001 σε 32,3% το 2011), Το ποσοστό συμμετοχής του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είναι πολύ χαμηλό και χαμηλότερο από το σύνολο της χώρας. Το 65% του πληθυσμού στο Δήμο Σαλαμίνας και το 59% στο Δήμο Τροιζηνίας είναι μη οικονομικά ενεργός, (δηλαδή ούτε εργάζεται ούτε αναζητά εργασία). Το ποσοστό ανεργίας είναι πολύ υψηλό για όλες τις κατηγορίες πληθυσμού και κατά πολύ υψηλότερο από το σύνολο της χώρας. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για το 14

16 Δεκέμβριο του 2011 ο δείκτης ανεργίας σε πανελλαδικό επίπεδο διαμορφώθηκε στο 21% έναντι 21,5 της περιφέρειας Αττικής και 29,8 του Δήμου περάματος. Το ποσοστό ανεργίας για τον γυναικείο πληθυσμό στο Δήμο Σαλαμίνας είναι ιδιαίτερα υψηλό και αγγίζει το 40%, όταν πανελλαδικά διαμορφώνεται στο 25,3%. 15

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ - ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός Απασχολούμενοι Άνεργοι Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός % Ανέργων Ανδρών στο συνολ, ενεργό ανδρ. % Ανέργων Γυναικών στο συνολ, ενεργό γυναικ. πληθυσμό πληθυσμό Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο (%) ,2 26, ,5% 40,3% ,8% 18,5% 2001 (%) 71,7 28, ,5 26, ,7 40,3 100 ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΥΕ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 16

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ - ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Οικονομικά ενεργός Πληθυσμός Απασχολούμενοι Άνεργοι Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός % Ανέργων Ανδρών στο συνολ, ενεργό ανδρ. % Ανέργων Γυναικών στο συνολ, ενεργό γυναικ. πληθυσμό πληθυσμό Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο (%) ,8 33, , % 10% ,11% 6,9% 2001 (%) 67,7 32, ,3 31, ,5 44,5 100 ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΥΕ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 17

19 ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Δήμος Σαλαμίνας Περιφέρεια Αττικής Σύνολο Επικράτειας * Άνδρες 10,8 28,45 16,5 17,7 Γυναίκες 18,5 40, ,3 Σύνολο 13 32,3 21,5 21 ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ -Εκτιμήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Δήμος Τροιζηνίας Περιφέρεια Αττικής Σύνολο Επικράτειας * Άνδρες 4, ,5 17,7 Γυναίκες 6, ,3 Σύνολο 5 13,4 21,5 21 ΠΗΓΗ: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ -Εκτιμήσεις 4. Περιγραφή της Οικονομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή που εντάσσονται Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία των επιμελητηρίων του Πειραιά, στην περιοχή παρέμβασης, μέχρι το τέλος του 2011 δραστηριοποιούνταν περίπου επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν εργαζομένους. Από αυτές οι ήταν εγγεγραμμένες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά, οι στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και οι στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. 18

20 Η συντριπτική πλειοψηφία των ανωτέρω σ ένα ποσοστό που αγγίζει το 95 % ανήκει στην κατηγορία των επονομαζόμενων Μικρομεσαίων και αποτελούν τη βασική πηγή απασχόλησης της περιοχής και της δημιουργίας εισοδημάτων. Σε ένα ποσοστό περίπου 65% πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (κάτω των 10 ατόμων). Κατανομή Επιχειρήσεων στη Νομαρχία Πειραιά Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, σε διάφορους κλάδους όπως στα τρόφιμα, στην ένδυση υπόδηση, στην κατασκευή επίπλων και ειδών επίπλωσης, πλαστικών ελαστικών προϊόντων, στη μεταλλουργία, στα καύσιμα, σε εκδόσεις εκτυπώσεις, στην κατασκευή μηχανών, συσκευών, στη ναυτιλία, στις μεταφορές επικοινωνίες κλπ. Από αυτές τις επιχειρήσεις, σ ένα ποσοστό που αγγίζει το 94 % δραστηριοποιούνται στους χερσαίους δήμους της Νομαρχίας Πειραιά, δηλαδή στον Πειραιά, στον Κορυδαλλό, στο Κερατσίνι, στη Νίκαια, στο Πέραμα, στον Ρέντη, στη Δραπετσώνα και στη Σαλαμίνα. Συμπεριλαμβάνουμε τη Σαλαμίνα λόγω της εγγύτητάς της με το κλεινόν άστυ. Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων ανά δήμο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 19

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κυριαρχούν οι κλάδοι των τροφίμων, της ένδυσης-υπόδησης και των προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά. ΝΙΚΑΙΑ Κυρίαρχη είναι η παρουσία των κλάδων τροφίμων, ένδυσης-υπόδησης, επίπλων και κατασκευών μεταφορικών μέσων, που στην προκειμένη περίπτωση συνδέεται με τα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων που κυριαρχούν στην περιοχή ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Κυρίαρχοι μεταποιητικοί κλάδοι είναι τα τρόφιμα η ένδυση υπόδηση, οι βιοτεχνίες προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά και η ναυπηγοεπισκευή. ΠΕΡΑΜΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ Κυριαρχία του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου. Κυριαρχούν οι μονάδες επίπλων, οι χημικές βιοτεχνίες - αποθήκες, οι βιομηχανίες τελικών προϊόντων από μέταλλο και οι βιομηχανίες κατασκευής ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών. ΠΕΙΡΑΙΑΣ Είναι εγκατεστημένες ορισμένες σημαντικές, μεγάλες βιομηχανίες, Αλλά και αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολλών κλάδων. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Έχουν εκλείψει πλέον οι μικρομεσαίες του κλάδου των χημικών προϊόντων (λόγω του κλεισίματος του εργοστασίου Λιπασμάτων), παραμένουν λίγες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατασκευής προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά, ενώ σημαντική είναι και η παρουσία μονάδων που συνδέονται 20

22 με τον κλάδο της ναυπηγοεπισκευαστικής. Η κρίση στην ευρύτερη περιοχή αποτυπώνεται στα ακόλουθα στοιχεία : από την μέχρι την σύμφωνα με τα στοιχεία των επιμελητηρίων (διαγραφές εγγραφές από τα μητρώα τους) για κάθε μία επιχείρηση που άνοιγε έκλειναν περίπου δύο. Συγκεκριμένα από την έως την σύμφωνα με επίσημα στοιχεία άνοιξαν περίπου επιχειρήσεις και έκλεισαν Η περιοχή παρέμβασης δηλαδή προσμετρά μείον επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι το νούμερο αυτό είναι ενδεικτικό, ως ένα σημείο της κατάστασης που επικρατεί, καθώς αρκετές είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες δεν προχωρούν στη διαγραφή τους από τα μητρώα των Επιμελητηρίων, για διάφορους λόγους. Οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν από το κλείσιμο αυτών των επιχειρήσεων εκτιμάται ότι ανέρχονται σε Την ίδια στιγμή σύμφωνα με στοιχεία των Επιμελητηρίων της περιοχής, μια στις τρεις επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, προχωρά σε περικοπές προσωπικού. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι στην περιοχή παρέμβασης ο δείκτης της ανεργίας να εκτινάσσεται σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από τον εθνικό μέσο όρο της χώρας, αγγίζοντας κατά μέσο όρο το 25 %. 21

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πηγή: Εθνικό παρατηρητήριο του ΕΟΜΜΕΧ για τις για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις Σε ότι αφορά τη συγκριτική πορεία των παραγωγικών κλάδων των ΜΜΕ μελών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά από το 1990 έως το 2010, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, δείχνει κλάδους να έχουν υποστεί δραματική συρρίκνωση: ΠΙΝΑΚΑΣ 12:ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΜΜΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΜΜΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΩΔ ΕΣΥΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ,68% ΠΟΤΑ % ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ,62% ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ -ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ,66% ΞΥΛΟΥ ,79% 22

24 ΕΠΙΠΛΑ - ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ,65% ΧΑΡΤΟΥ ,43% ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ ,59% ΔΕΡΜΑΤΟΣ - ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ,60% ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ,82% ΧΗΜΙΚΕΣ ,29% ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ % ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ,17% ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ,12% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ,53% ΜΗΧΑΝΕΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ,45% ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ,51% ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ,23% ΛΟΙΠΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ,80% ΣΥΝΟΛΟ ,63% Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης και των έκτακτων οικονομικών μέτρων μακροικονομικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί για την αποκατάσταση των χρόνιων ανισορροπιών και στρεβλώσεων της ελληνικής οικονομίας, που ελήφθησαν λόγω του μηχανισμού στήριξης στον οποίο κατέφυγε η Ελλάδα, έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στα στοιχεία των επιχειρήσεων και στην περιοχή παρέμβασης, με επιπτώσεις στην μείωση της ρευστότητας, των πωλήσεων και των κερδών, κυρίως όμως στην προοπτική της απασχόλησης. Ενώ εκτιμάται ότι ο μηχανισμός θα ωφελήσει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη, επιφέρει αναπόφευκτα πρόσθετο κόστος σε όρους εισοδήματος, απασχόλησης και πληθωρισμού για την περίοδο

25 Σύμφωνα με μελέτη της ICAP που έγινε για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στους δήμους Κορυδαλλού, Νίκαιας, Περάματος και Κερατσινίου-Δραπετσώνας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης λόγω της αδυναμίας τους να πληρώσουν υποχρεώσεις προς τράπεζες και προμηθευτές. Βάσει της μελέτης, η αγορά συνολικά αναμένεται να χάσει μέχρι το 2012 πάνω από 30 δισ. Ευρώ. Σύμφωνα με υπολογισμούς της ΕΣΕΕ, ζήτημα βιωσιμότητας αναμένεται να ανακύψει στους προαναφερθέντες δήμους για περίπου μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για θέσεις εργασίας. Ανάλογη εκτίμηση ισχύει και για τα κέρδη των επιχειρήσεων όπου το 73,9% εκτιμά ότι θα είναι μειωμένα. Για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων (70%) η ρευστότητα τους μειώθηκε. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2010 ήταν μόλις 43%. Σχεδόν οι μισές εμπορικές επιχειρήσεις δεν έχουν τραπεζικές υποχρεώσεις. Οι 9 στις 10 των ΟΕ ΕΕ και ατομικών επιχειρήσεων, δεν προβλέπουν για το 2012 ότι θα κάνουν επενδύσεις. Επιπλέον, ο δείκτης προβλεπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων είναι αρνητικός σε σύγκριση με άλλες χρονιές. Όσον αφορά στην απασχόληση, περίπου 5 στις 10 επιχειρήσεις προβλέπουν ότι θα διατηρήσουν την απασχόληση τους το Η αναλογία αυτή τείνει να μειώνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος της επιχείρησης. Αναφορικά με τις προβλέψεις των επιχειρήσεων για αύξηση της απασχόλησης η πρόβλεψη για το 2012 είναι ότι οι 9 στους 10 δεν σχεδιάζουν να αυξήσουν την απασχόληση τους. Οι δήμοι Περάματος, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Κορυδαλλού,Νίκαια, Σαλαμίνας, Τροιζηνίας διέρχονται σήμερα μια οξεία και πολυδιάστατη κοινωνικο-οικονομική κρίση, τη μεγαλύτερη των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και έχουν χαθεί πολλές θέσεις εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η πτώση της δραστηριότητας του κατ' εξοχήν ευαίσθητου όσο και συναλλαγματοφόρου κλάδου της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας ξεπερνά το 70%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική απασχόληση και την εθνική μας 24

26 οικονομία. Η αποβιομηχάνιση, η απομάκρυνση του χονδρεμπορίου, η μεταφορά των ναυτιλιακών γραφείων σε άλλες περιοχές, είναι κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν την πτωτική πορεία της οικονομικής ζωής της πόλης. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το παραεμπόριο, την ανεργία σε σημαντικούς κλάδους κ.α., οδηγούν την τοπική οικονομία σε αδιέξοδο και σταδιακό μαρασμό. Ειδικά για τους προαναφερθέντες δήμους, η κορύφωση της ύφεσης σχετίζεται άμεσα με τη μεγάλη κρίση που πλήττει τους κλάδους της κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (ΚΑΔ 30 και οι επεκτάσεις του) και της επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (ΚΑΔ 33 και οι επεκτάσεις του). Οι κλάδοι αυτοί αποτελούν τους πλέον σημαντικούς οικονομικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι απασχολούν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό εργατικού δυναμικού, ενώ σχετίζονται άμεσα με την ναυτιλία. Οι κλάδοι αυτοί περιλαμβάνουν μεγάλες μονάδες (όπως τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ναυπηγεία Ελευσίνας, Ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου) και μεγάλο αριθμό μικρότερων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως έδρα της δραστηριότητάς τους τις περιοχές παρέμβασης (Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, ΒΙ.ΠΑ. - Βιομηχανικό Πάρκο- Σχιστού, Κερατσίνι, Δραπετσώνα). Παράλληλα, περίπου επιχειρήσεις εφοδιασμού πλοίων, ναυτικών πρακτόρων και διαφόρων ειδών παραναυτιλιακών υπηρεσιών λειτουργούν συμπληρωματικά στον κλάδο και όπως είναι ευνόητο πλήττονται και αυτοί. Οι κλάδοι αυτοί αποτελούν τη βασική παραγωγική δραστηριότητα, στην οποία στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, της οποίας συνιστά το κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα. ΟΙ τομείς αυτοί αποτελούν τη «σύνθεση» πολλών επιμέρους κλάδων (π.χ. η Ναυπηγοεπισκευή και μόνο αποτελείται από 60 στο σύνολο τους επιμέρους κλάδους ήτοι ναυπηγεία, αμμοβολιστήρια, μηχανουργεία, σωληνουργεία, ηλεκτρολογεία, ελασματουργεία, χυτήρια κ.λ.π. που σχετίζονται άμεσα και έμμεσα με τις ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες). 25

27 Αναφορικά με το Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής για τους κύριους βιομηχανικούς κλάδους* παρατηρούμε στους δήμους της περιοχής παρέμβασης εν γένει μία έντονη ύφεση κυρίως για τα έτη 2009, 2010, Ιδιαιτέρως έντονη χαρακτηρίζεται η ύφεση τα τελευταία δύο έτη (έως τον Αύγουστο του 2011) για τους ΚΑΔ: 26, 28 και κυρίως στον 30 και 33. * ΚΑΔ: 24: Παραγωγή βασικών μετάλλων 25: Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 26: Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 27: Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 28: Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. 29: Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 30: Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 33: Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 5. Ειδικές Ομάδες Στόχου: Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και Άτομα με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) Οι ωφελούμενοι στις περιοχές παρέμβασης θα ανήκουν σε δύο κατηγορίες: 1. Στην κατηγορία των Μακροχρόνια Ανέργων άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα 2. Στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) 26

28 5.1 Μακροχρόνια Άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι, στη συγκεκριμένη κατηγορία (άνω των 45 ετών) νοούνται τα άτομα που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών. Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ. Επίσης, δυνητικοί ωφελούμενοι/ες μπορεί να είναι οι εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας. Η ανεργία, όπως αυτή παρατηρείται στις αναπτυγμένες δυτικές κοινωνίες, εκδηλώνεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες, είτε αφορά τη βραχυχρόνια, είτε κυρίως τη μακροχρόνια ανεργία, δεδομένου ότι οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες μεταβάλλονται ταχύτατα και η ανθρώπινη ανάπτυξη διέρχεται ιδιαίτερα συχνά από περιόδους έντονων οικονομικών και κοινωνικο-πολιτισμικών κρίσεων, όπως συμβαίνει με την παρούσα διεθνή κρίση χρέους. Η αδυναμία του κοινωνικού συστήματος να προσφέρει εργασία σε ομάδες και άτομα και άτομα του πληθυσμού, καθιστά την ανεργία (ιδίως την μακροχρόνια) ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Η μη εξασφάλιση ενός επαρκούς εισοδήματος, το οποίο δεν καλύπτεται βέβαια από τα τυχόν επιδόματα, έχει ως συνακόλουθη συνέπεια την οξύτατη υποβάθμιση της ποιότητας της διατροφής, της κατοικίας, του τρόπου ζωής και γενικότερα της ποιότητας ζωής του ανέργου. Στο πλαίσιο αυτό, η ανεργία ωθεί τα άτομα σε αντικοινωνικές συμπεριφορές, σε φαινόμενα ανομίας και κοινωνικής παθογένειας, σε ψυχικές διαταραχές, κλπ. Γενικότερα η ανεργία μειώνει την κοινωνική βελτίωση της ζωής, παθητικοποιεί το άτομο κοινωνικά, καλλιεργεί το ατομικό συμφέρον και τον ατομικισμό. Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία αφορούν συνήθως εκδηλώσεις συμπτωμάτων νεύρωσης, άγχους, ψυχοσωματικών νοσημάτων, αυτοκτονιών, αλκοολισμού, εγκληματικότητας, κ.α. Ειδικότερα, η μακροχρόνια ανεργία οδηγεί στην απώλεια της βιοψυχοκοινωνικής υγείας και ευεξίας, στην κοινωνική απομόνωση και τους ανέργους σε καταστάσεις κοινωνικο-οικονομικού αποκλεισμού. 27

29 Το πρόβλημα της ανεργίας και δη της μακροχρόνιας στην περιοχή παρέμβασης γίνεται ολοένα και εντονότερο αναλογιζόμενοι τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για την μακροχρόνια ανεργία. Τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2001 και οι εκτιμήσεις για το 2011 συνηγορούν στο ότι ένα κομμάτι του μη ενεργού οικονομικά πληθυσμού αποτελεί πηγή μακροχρόνιας ανεργίας στην περιοχή παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα το 25% του μη ενεργού οικονομικά πληθυσμού, περίπου άτομα ανήκει στην παραγωγική ηλικιακή ομάδα Η ομάδα αυτή δεν εργάζεται και δεν αναζητά εργασία. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ένα σημαντικό τμήμα αυτής της ομάδας ανήκε στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό και μετακινήθηκε στον μη οικονομικά ενεργό πληθυσμό λόγω αδυναμίας εύρεσης εργασίας, απογοήτευσης και παραγκωνσιμού. 5.2 Άτομα με Αναπηρίες (ΑμΕΑ) Τα άτομα που πάσχουν από σωματικές, αισθητήριες, νοητικές και διανοητικές διαταραχές αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 12% του πληθυσμού των Ευρωπαϊκών χωρών και στην Ελλάδα ο αριθμός τους ανέρχεται σε άτομα (9,3% του πληθυσμού), σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat. Τα τελευταία 20 χρόνια θεσπίστηκαν σημαντικά μέτρα αποκατάστασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ένταξής τους στην κοινωνική ζωή. Παρόλα αυτά ο επαγγελματικός και ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα. Η ανεργία, όπως εκτιμήθηκε από το Σύμβουλο Αξιολόγησης του Ε.Π. Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας, για τα άτομα με σοβαρά εμπόδια είναι 64% για τους άνδρες και 88% για τις γυναίκες. Η πλειοψηφία των ατόμων με ειδικές ανάγκες παραμένει χωρίς κατάλληλη για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας επαγγελματική κατάρτιση και η δυνατότητα ένταξής τους στην αγορά εργασίας είναι πολύ περιορισμένη, ενώ η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει υποτυπώδη μορφή. 28

30 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Πριν την ανάλυση της επαγγελματικής κατάστασης των ατόμων με αναπηρία θα πρέπει πρώτα να εξεταστούν τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, για τη χρονική περιίοδο , εκτιμήθηκε ότι τα άτομα με αναπηρία ανέρχονταν περίπου στο 12% του πληθυσμού. Στην Ισπανία, το ποσοστό ήταν πολύ μεγαλύτερο (15%), ενώ στη Γαλλία, Πορτογαλία Ελλάδα ήταν χαμηλότερο (~10%). Οι διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα σε άτομα με αναπηρία και μηανάπηρους στα κράτη μέλη της Ε.Ε. εντοπίστηκαν σε χαρακτηριστικά όπως είναι, το φύλο, ηλικία, εκπαίδευση και τύπος αναπηρίας. Ηλικία Η αναπηρία φαίνεται να χαρακτηρίζει περισσότερο τα άτομα μέσης και μεγάλης ηλικίας, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία της Eurostat. Σε όλες τις χώρες για τις οποίες υπήρξαν δεδομένα, το 35-45% του πληθυσμού με αναπηρία είναι άνω των 65 ετών, με εξαίρεση τη Γερμανία (45%) και την Ισπανία (55%). Το 45-65% του πληθυσμού με αναπηρία είναι σε εργάσιμη ηλικία, ενώ περίπου 3% είναι κάτω των 20 ετών. Το πρώτο χαρακτηριστικό ανάλυσης είναι η ηλικιακή διασπορά των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων χωρίς αναπηρία. Υπάρχουν διαφορές ως προς την εργασιακή ηλικία ανάμεσα σε άτομα με αναπηρία και μη. Η σύγκριση δείχνει ότι στις περισσότερες χώρες τα άτομα με αναπηρία είναι μεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση με τους μη-ανάπηρους. Ειδικότερα κι σύμφωνα με τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι οι μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες αποτελούνται από περισσότερους μη-ανάπηρους σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία. Η διαφορά σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία είναι 5 με 15 ποσοστιαίες μονάδες. Στην κατηγορία ετών, η διαφορά ανεβαίνει στις 10 με 15 μονάδες, ενώ στην κατηγορία ετών εμφανίζεται ότι υπάρχουν περισσότεροι ανάπηροι σε σχέση με μη-ανάπηρους. Η συγκεκριμένη έρευνα αλλά και η βιβλιογραφία προτείνει τουλάχιστον δύο τύπους ερμηνειών για το κοινό μοντέλο που παρουσιάζεται στην δομή της ηλικίας. Η πρώτη αφορά βιολογικούς λόγους (μείωση της κατάστασης υγείας σε 29

31 σχέση με την ηλικία, αύξηση γεννητικών ανωμαλιών ή λειτουργικές ανωμαλίες), ενώ η δεύτερη αναφέρεται σε παράγοντες γενεαλογικούς (ομάδες μικρότερης ηλικίας αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες υγείας και εργασίας στα πρώτα χρόνια της εργασιακής ζωής και καλύτερες συνθήκες υγείας και αποκατάστασης από ότι τα άτομα παλαιότερων γενεών (DG Employment and Social Affairs, 2001). Η ακαταλληλότητα για εργασία συνδέεται συχνά με την ηλικία. Αυτό αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην αναζήτηση εργασίας από άτομα με αναπηρία, καθώς στις μεγαλύτερες ηλικίες η πιθανότητα της αναπηρίας αυξάνεται δραματικά (Martin et al., 1988). Πολλοί εργοδότες αρνούνται να προσλάβουν άτομα με αναπηρία που είναι πάνω από μια ορισμένη ηλικία. Αν και η διάκριση σε σχέση με την ηλικία είναι πρόβλημα και για τους ενήλικες μη-ανάπηρους που αναζητούν εργασία, ωστόσο έχει δυσμενέστερες συνέπειες για τα άτομα με αναπηρία της ίδιας ηλικίας. Φύλο Ένα άλλο δημογραφικό χαρακτηριστικό είναι το φύλο. Στην περίπτωση της Δανίας και της Ολλανδίας υπάρχουν σημαντικά λιγότεροι άνδρες ανάπηροι από ότι γυναίκες, ενώ στη Γαλλία, Ελλάδα και Ισπανία βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός ανδρών σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Για τις χώρες που βρέθηκαν σημαντικές διαφορές οι ερμηνείες αναφέρονται στο γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές στη συμμετοχή των ατόμων στα εργασιακά πρότυπα, δεδομένου ότι ατυχήματα ή ασθένειες που οδηγούν σε αναπηρία συχνά συνδέονται με την εργασία. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ όψιν το συνολικά χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, φαίνεται ότι η διάκριση αυτή είναι λιγότερο σημαντική από ότι ανάμεσα στους άνδρες (European Disability Forum, 2001). Κατ επέκταση η διαφορά στην εργασιακή συμμετοχή ανάμεσα στα δύο φύλα αποτελεί μερική εξήγηση για αυτές τις διαφορές που επισημαίνονται. Για τις χώρες όπου η αναπηρία βρέθηκε να είναι υψηλότερη στις γυναίκες, πρέπει να ληφθούν και άλλοι παράγοντες υπ όψιν (DG Employment and Social Affairs, 2001). Εκπαίδευση 30

32 Πολλές έρευνες έχουν αναδείξει ότι η εκπαίδευση επηρεάζει σημαντικά την κοινωνική και εργασιακή ζωή του ατόμου. Το σχολείο αποτελεί το πρώτο στάδιο κοινωνικοποίησης έξω από την οικογένεια. Η πρόσβαση των ΑμΕΑ στο σχολείο και η συνέχιση των σπουδών τους είναι συχνά δύσκολη με αποτέλεσμα να επηρεάζει στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το 9% των ατόμων που έχουν σοβαρή αναπηρία και το 14% αυτών που είναι εκπαιδεύσιμοι φτάνουν να φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με το 18% των μη - ανάπηρων (Μελέτη για την κατάσταση της απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες που βιώνουν απλές ή πολλαπλές διακρίσεις και ανισότητες, τόμος Α ). Εστιάζοντας περισσότερο στις σοβαρές αναπηρίες, υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. σχετικά με την εκπαιδευτική τους επιτυχία στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ειδικότερα, στη Γαλλία και τη Φινλανδία, τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες έχουν περισσότερες ευκαιρίες να ολοκληρώσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ ακολουθούν η Ισπανία, Αυστρία και Ιταλία (European Disability Forum, 2001). Οι εξηγήσεις που αφορούν στο επίπεδο εκπαίδευσης και στην αναπηρία αναδεικνύουν ότι η μεγαλύτερη ηλικία των ατόμων με αναπηρία μπορεί να ερμηνεύσει το σχετικά χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, δεδομένου ότι οι παλαιότερες γενεές έχουν χαμηλότερο εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Επίσης υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την εκπαίδευση, όπως είναι ο τύπος της αναπηρίας και ο τρόπος που επηρεάζει την απόκτηση εκπαιδευτικών προσόντων. Για παράδειγμα, άτομα με συγκεκριμένες αναπηρίες (μαθησιακές δυσκολίες, ψυχικές ασθένειες) έχουν χαμηλότερα προσόντα από ότι οι μη-ανάπηροι (DG Employment and Social Affairs, 2001). Τύπος αναπηρίας Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι ορισμοί αλλά και οι κατηγορίες αναπηρίας ποικίλουν από χώρα σε χώρα. Επιπλέον πολλά ΑμΕΑ έχουν συνδυασμό τύπων αναπηρίας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κατηγοριοποίησή τους. Η αδυναμία σύγκρισης της τυπολογίας της αναπηρίας στις χώρες της Ε.Ε. μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί από την μειονεκτικότερη θέση των ψυχικά ασθενών στην αγορά εργασίας, σε σχέση με την κατηγορία αυτών με κινητικές αναπηρίες. Επίσης, πολιτισμικές διαφορές 31

33 φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς μικρότερης σοβαρότητας αναπηρίες που έχουν ένα ψυχικό υπόβαθρο μπορεί σε μια χώρα να χαρακτηριστούν ως αναπηρία, ενώ σε άλλες μπορεί να έχουν μια πιο φυσιολογική αντιμετώπιση ερμηνευτικά (DG Employment and Social Affairs, 2001). Χαρακτηριστικά της επαγγελματικής κατάστασης Τα ΑμΕΑ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ανεργίας ή της επαγγελματικής αδράνειας, ενώ υψηλό ποσοστό των εργαζομένων ατόμων με αναπηρία ανήκει στους χαμηλόμισθους. Η συμμετοχή στην απασχόληση είναι σημαντική, όχι μόνο για την απόκτηση ενός αξιοπρεπούς εισοδήματος, αλλά και για την ενεργή συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα. Ωστόσο το υψηλό ποσοστό (42%) των ανενεργών ατόμων με αναπηρία αποτελεί παράδειγμα του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται. Τα ποσοστά ανεργίας των ΑμΕΑ είναι υψηλότερα σε σχέση με άλλες ομάδες του γενικού πληθυσμού. Τα ποσοστά ανεργίας είναι διπλάσια από αυτά του γενικού πληθυσμού (11% με 6% αντίστοιχα). Η πιθανότητα για μακροχρόνια ανεργία είναι επίσης μεγαλύτερη. Περίπου 43% των ΑμΕΑ είναι άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο. Σε ότι αφορά το συνολικότερο πληθυσμό των αναπήρων υπάρχει μεγαλύτερη ανεργία στις γυναίκες (36%) από ότι στους άνδρες (25%). Η αναλογία των ΑμΕΑ στην εργασία, στα μέλη της Ε.Ε. είναι σημαντικά χαμηλότερη από ότι στο γενικό πληθυσμό, ενώ η αυξητική τάση της ανεργίας είναι μεγαλύτερη σε χώρες που έχουν υψηλούς δείκτες ανεργίας γενικότερα. Στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. τα ΑμΕΑ αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια και για να βρουν δουλειά αλλά και για να τη διατηρήσουν. Ένα άτομο που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία (16-64) έχει πιθανότητα της τάξης του 66% να βρει εργασία ή να αναπτύξει μια επιχείρηση. Για ένα άτομο με μέτρια αναπηρία, η πιθανότητα είναι 47%, ενώ με σοβαρή αναπηρία η πιθανότητα μειώνεται στο 25%. Σε χώρες όπως, η Φινλανδία, Γαλλία, Αυστρία, που έχουν επιτύχει υψηλά ποσοστά απασχόλησης του πληθυσμού τους, κατάφεραν να διατηρήσουν σε υψηλά ποσοστά την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία (Μελέτη για την κατάσταση της απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες που 32

34 βιώνουν απλές ή πολλαπλές διακρίσεις και ανισότητες, τόμος Α ). Αντίθετα σε χώρες όπως η Ελλάδα και Ισπανία, όπου υπάρχουν χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην απασχόληση, παρέχονται περιορισμένες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας (European Disability Forum, 2001). Αυτό αποδεικνύει ότι οι πολιτικές είναι αναποτελεσματικές στο να αυξήσουν τα επίπεδα απασχόλησης των ΑμΕΑ. Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπ όψιν ότι ανάμεσα στους λόγους της ανεργίας είναι η έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης, μαζί με τη προκατάληψη των εργοδοτών και η έλλειψη προσαρμογής του χώρου εργασίας. Στοιχεία που αφορούν τον τύπο της απασχόλησης των ΑμΕΑ συνήθως χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (αυτό-απασχολούμενοι, μισθωτοί, και εργαζόμενοι σε προστατευμένους χώρους). Στις περισσότερες χώρες (Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία και Σουηδία) η κατανομή ανάμεσα στα ΑμΕΑ που είναι είτε μισθωτοί, είτε αυτό-απασχολούμενοι είναι ίδια με αυτή των μη-ανάπηρων. Σε τρεις χώρες (Αυστρία, Δανία και Ισπανία) βρέθηκαν περισσότεροι ανάπηροι να είναι αυτό-απασχολούμενοι σε σχέση με τους μη-ανάπηρους (Μελέτη για την κατάσταση της απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες που βιώνουν απλές ή πολλαπλές διακρίσεις και ανισότητες, τόμος Α ). Ελληνικά γενικά στοιχεία Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat, τα ΑμΕΑ αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 12% του πληθυσμού των ευρωπαϊκών χωρών. Στην Ελλάδα με δεδομένη την έλλειψη συστηματικών ερευνών για την καταγραφή των ΑμΕΑ, ο αριθμός τους δεν είναι δυνατό να υπολογισθεί με ακρίβεια, ωστόσο εκτιμάται ότι πλησιάζει το ένα εκατομμύριο άτομα περίπου, με την κατηγορία των κινητικά αναπήρων να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο. Όσον αφορά στην ηλικία, το μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει στην κατηγορία μεταξύ ετών, δηλαδή στην πλέον παραγωγική περίοδο τόσο σε σχέση με την εργασία, όσο και με την προσωπική τους εξέλιξη και πρόοδο. Όσον αφορά στην εκπαίδευση, η συντριπτική πλειοψηφία των αναπήρων είναι απόφοιτοι δημοτικού, χωρίς επαγγελματική κατάρτιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Το ποσοστό αποφοίτων 33

35 μέσης εκπαίδευσης είναι χαμηλό, ενώ σπάνια συναντώνται απόφοιτοι ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα άτομα με αναπηρία πλήττονται ιδιαίτερα από ανισότητες και διακρίσεις στην αγορά εργασίας, εμφανίζοντας ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Πίνακας 13: Υπαγωγές ατόμων με αναπηρία ανά πρόγραμμα, Έτος Νέες Θέσεις Εργασίας Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Σύνολο Σύνολο Ο πίνακας 13 αποτυπώνει ποσοτικά τα άτομα με αναπηρία που απέκτησαν εργασία, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως υπάλληλοι. Στον παραπάνω αριθμό των ωφελούμενων ατόμων, θα πρέπει να προστεθεί και ο αριθμός αυτών που παρακολούθησαν μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης, ο οποίος για το διάστημα ανέρχονταν σε 586 άτομα (Μελέτη για την κατάσταση της απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες που βιώνουν απλές ή πολλαπλές διακρίσεις και ανισότητες, τόμος Α ). 34

36 6. Προτεινόμενη Επιχειρηματική Ιδέα Κοινωνικής Οικονομίας για την περιοχή Παρέμβασης Α.Σ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 6.1 Βασικός στόχος της δράσης: Ο βασικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης με αντικείμενο εργασιών την προστασία του περιβάλλοντος και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ειδικότερα η Κοιν.Σ.Επ θα δραστηριοποιείται ενδεικτικά στους ακόλουθους τομείς: Δημιουργία και συντήρηση Χώρων Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου Καθαρισμός, Φύλαξη και Πυροπροστασία Χώρων Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου Οργάνωση Προγραμμάτων Ανακύκλωσης Οργάνωση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης 6.2 Επιμέρους Προτεινόμενες Δραστηριότητες Κοινωνικής Επιχείρησης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Βασικό αντικείμενο δράσης η εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων για την ανακύκλωση και την ανάκτηση προϊόντων και υλικών. Οι συμμετέχοντες από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες απασχολούνται στις εξής δράσεις: (α) Συλλέγουν υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και θα κατέληγαν ως απορρίμματα. (β) Επεξεργάζονται αυτά τα υλικά και δημιουργούν προϊόντα τα οποία πωλούνται σε εξειδικευμένα καταστήματα (γ) Μετά από μικρή επεξεργασία προωθούν τα υλικά σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη. 35

37 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βασικό αντικείμενο δράσης της συγκεκριμένης επιχείρησης η προστασία και αποκατάσταση φυσικού περιβάλλοντος (χερσαίου και θαλάσσιου) από την επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα. Οι δραστηριότητές περιλαμβάνουν: 1. Δενδροφυτεύσεις/αναδασώσεις σε συνεργασία με εταιρείες, ιδιώτες, δήμους και άλλους φορείς 2. Υιοθεσία αναδασωτέων περιοχών 3. Καθαρισμός Ακτών 6.3 Παράδειγμα Υπόδειγμα παρέμβασης κοινωνικής επιχείρησης: Ένας από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους της χώρας, αυτός της Ψήφτας, βρίσκεται στον μυχό του κόλπου της Επιδαύρου στην επαρχία Τροιζηνίας. Άγνωστη ενδεχομένως στους πολλούς, η Ψήφτα ανήκει στον υγροτοπικό τύπο των «παράκτιων υγροτόπων», οι οποίοι είναι πλέον από τους πιο απειλούμενους τόσο στον ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ρηχή λιμνοθάλασσα με πλούσιους καλαμιώνες και βάλτους, σε μια περιοχή που περιλαμβάνει ημιορεινά φαράγγια με ρέματα και πυκνή βλάστηση. Για την σπάνια ομορφιά της έχει κηρυχθεί όπως και ολόκληρη η περιοχή ως «εξαίρετου φυσικού κάλλους» από το ΥΠΠΟ (ΦΕΚ 849/Β/79). Συνήθως το χειμώνα πλημμυρίζει, ενώ το καλοκαίρι η υδατική επιφάνεια κατεβαίνει, δημιουργώντας αλίπεδα και χαμηλή αλοφυτική βλάστηση. Λόγω της γεωγραφικής του θέσης και σε συνάρτηση με το γεγονός πως είναι ένας από τους λιγοστούς υγροτόπους της νότιας Ελλάδας, ο υδροβιότοπος της Ψήφτας έχει τεράστια σημασία για τα μεταναστευτικά πουλιά, σαν σταθμός ξεκούρασης και ανεφοδιασμού. Ιδιαίτερα την άνοιξη, όπου τα μεταναστευτικά πουλιά καταφθάνουν εξαντλημένα από την πτήση τους πάνω από την άγονη έρημο και τη Μεσόγειο θάλασσα, η ύπαρξη ενός 36

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης

Περιεχόµενα. Νίκος Ε. Ντερµανάκης Σ τ α τ ι σ τ ι κ ό ε λ τ ί ο 1 Ο Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 0 4 Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε επιλεγµένους κλάδους στην Ελλάδα Νίκος Ε. Ντερµανάκης Περιεχόµενα Το εύρος της «γυάλινης οροφής» σε οµάδες κλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Αστική εξάπλωση, χωροκοινωνική διάρθρωση του αστικού χώρου

Αστική εξάπλωση, χωροκοινωνική διάρθρωση του αστικού χώρου Χωρικές και δομικές επιπτώσεις των σεισμών στην πόλη. Η περίπτωση της Αθήνας Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Καλυψώ Τίγκα, Ι. Π. Σαγιάς ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014

Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της Manpower για το Δ Τρίμηνο 2014 ManpowerGroup Μεσογείων 2-4 115 27 Αθήνα T: 210 69 27 400 F: 210 32.48.644 www.manpowergroup.gr Media Contact: Μαριάννα Κολλητήρη T: 210 69 31 235 mkollitiri@manpowergroup.gr Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ανακυκλω-ΖΩ www.anakyklozo.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Δίκτυο τοπικών φορέων για την δημιουργία απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ επαγγέλματα με ζήτηση στο μέλλον είναι τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΒ επαγγέλματα με ζήτηση στο μέλλον είναι τα ακόλουθα: Τουρισμός: Υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει 220.000 θέσεις εργασίας την επόμενη δεκαετία. Παρά το αρνητικό στοιχείο της εποχικότητας υπάρχουν σημαντικές προοπτικές σε επαγγέλματα όπως : Υπεύθυνος οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνιών, συνέβαλλε και η γυναικεία εργασία κάτω βέβαια από διάφορες μορφές ανισοτιμίας. Σταδιακά όμως, μέσω των γυναικείων συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής Αθήνα 1/5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΥΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/7/2014 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΕ / ΓΣΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τη δραστική μείωση του εισοδήματος και της καταναλωτικής δύναμης των μισθωτών σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΔΙΑΥΛΟΣ Απασχόλησης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΔΙΑΥΛΟΣ Απασχόλησης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Σελίδα1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/12/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 364 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στην πράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Τους δυνητικά ωφελούμενους που είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Τους δυνητικά ωφελούμενους που είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία στην ΕΥΒΟΙΑ» (κωδικός Ο.Π.Σ. 430031, ΣΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σελ. 03 «Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Ι Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ε Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Διεύθυνση: Αργυροπούλου 3-72100 Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Τηλέφωνο:2841091110, Fax: 28410 91120 Ε-mail: anoiktoiorizontes@anlas.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13 Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας; Σταύρος Ιωαννίδης Ιωάννης Γιωτόπουλος Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Ιουλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Ιούνιος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια

Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια Χαιρετισμός της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων κ.βάσως Κόλλια «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εκδήλωση της Δομής Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίζεται η αύξηση κατά 2,3 στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά 4,7 στην πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας

Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Η ελληνική αγορά εργασίας στα χρόνια της κρίσης: ανεργία, απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας Δημήτριος Μπάκας** και Ευαγγελία Παπαπέτρου*, ** 27 Νοεμβρίου 2012 Παρουσίαση στην Ημερίδα της Τράπεζας

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα