Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή"

Transcript

1 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Σελίδα 1 από 133

2 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή Οδηγίες για τη δηµιουργία Βιογραφικού Σηµειώµατος σε Ηλεκρονική Μορφή Δίδεται η δυνατότητα να κατατίθεται το βιογραφικό σηµείωµα στη γραµµατεία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε ηλεκτρονική µορφή (αρχείο *.pdf ή *.doc και *.xls) συνοδευόµενο από ενυπόγραφη δήλωση ανάγνωσης και αποδοχής του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού αρχείου (Σελίδα 2) και ένα αντίγραφο σε έντυπη µορφή. Η ηλεκτρονική κατάθεση περιλαµβάνει ένα αρχείο κειµένου τύπου *.pdf ή *.doc και ένα δευτερο αρχείο δεδοµένων τύπου *.xls, Το µέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης του αρχείου θα πρέπει να είναι CD-Rom (προτεινόµενο) ή DVD-Rom, ή δισκέτα 1.4. Το αρχείο κειµένου θα πρέπει να είναι διαµορφωµένο από επεξεργαστή κειµένου τύπου Microsoft Word (Έκδοση 97 ή/και µεταγενέστερη) ή από το λογισµικό ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων Adobe Acrobat (Έκδοση 4 ή/και µεταγενέστερη). Το αρχείο δεδοµένων παρέχεται από τη Γραµµατεία και πρέπει συµπληρώνεται. Ο τίτλος των αρχείων θα πρέπει να είναι σε ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες και να περιλαµβάνει το επώνυµο και το όνοµα του υποβάλλοντα, π.χ.παπαδοπουλοσ ΧΡΗΣΤΟΣ.doc Το κείµενο που θα περιλαµβάνεται στο αρχείο κειµένου θα πρέπει να έχει τη δοµή διαµόρφωσης, όπως αυτή παρουσιάζεται στις σελίδες Η γλώσσα κειµένου θα πρέπει να είναι η Ελληνική και η µορφοποίηση κειµένου θα πρέπει να περιλαµβάνει τα κάτωθι: Γραµµατοσειρά: Times New Roman, Μέγεθος Γραµµάτων: 12, Διάστηµα µεταξύ προτάσεων: 1.5 Η αρίθµηση των σελίδων θα πρέπει να ξεκινά από την πρώτη σελίδα. Για τη προσθήκη εικόνων στο κείµενο θα πρέπει αυτές να έχουν µορφή αρχείου φωτογραφίας (π.χ. *.jpg) και να είναι αποτέλεσµα ηλεκτρονικού σχεδιασµού, ηλεκτρονικής σάρωσης ή ψηφιακής φωτογράφησης. Για παράδειγµα, θα πρέπει στο βιογραφικό σηµείωµα να υπάρχει αντίγραφο (ηλεκτρονική σάρωση) από την πρώτη σελίδα κάθε δηµοσιευµένης µελέτης σε ελληνικό ή ξενόγλωσσο περιοδικό. Θα πρέπει να συµπληρώνεται και το αρχείο Excel (δίδεται από τη Γραµµατεία) και να κατατίθεται µαζί µε το αρχείο *.pdf, *.doc. Λίστα Ελέγχου πριν από τη κατάθεση ü -*Αρχείο doc ή pdf και αρχείο xls σε κατάλληλο µέσο αποθήκευσης [CD-Rom (προτεινόµενο) ή DVD-Rom, ή δισκέτα 1.4 ] ü Όνοµα αρχείων µε κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες ü Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη δήλωση ανάγνωσης και αποδοχής του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού αρχείου Σελίδα 2 από 133

3 Δήλωση Ανάγνωσης και Αποδοχής του Περιεχοµένου των Ηλεκτρονικών Αρχείων Με το παρόν έγγραφο βεβαιώνω ότι έχω προσεκτικά αναγνώσει το περιεχόµενο των ηλεκτρονικών αρχείων µε τίτλο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ_ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΠΑ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 και και δηλώνω ότι αναγνωρίζω το περιεχόµενο αυτών ως το επίσηµο βιογραφικό µου σηµείωµα µέχρι την / /. Με τη παρούσα δήλωση αναλαµβάνω την ευθύνη για το αληθές του περιεχοµένου των αρχείων και δηλώνω ότι θα προσκοµίσω µέσα σε έυλογο χρονικό διάστηµα (48 ώρες) σε έγγραφη µορφή οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο µου ζητηθεί από τη γραµµατεία για την επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής µορφής του βιογραφικού µου. Η δηλούσα Υπογραφή: Ηµεροµηνία: / / Ονοµατεπώνυµο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ Σελίδα 3 από 133

4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCST(UK) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Για Εκλογή Στη Βαθµίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ µε γνωστικό αντικείµενο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία υποβολής: 13 / 6 / 2014 Σελίδα 4 από 133

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 13 Εγκύκλιες Σπουδές...13 Προπτυχιακή Εκπαίδευση...13 Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση...13 Τίτλοι Σπουδών - Ειδικότητες...14 Μετεκπαίδευση στο ΕΡξωτερικό...15 Κύρια Μετεκπαιδευτικά Προγράµµατα Σεµινάρια...16 Ξένες Γλώσσες ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...18 Προπτυχιακή Εκπαίδευση...18 Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μεταπτυχιακά Προγράµµατα...18 Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών ΚΛΙΝΙΚΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 5 από 133

6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Ευαγγελία Χαρµανδάρη Ηµεροµηνία γέννησης: 26 Μαΐου 1964 Τόπος γέννησης: Σέρρες, Νοµός Σερρών Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση οικίας: Αιµιλίας Δάφνη 21, Νέο Ψυχικό Αθήνα ΤΚ: Τηλέφωνα οικίας: Διεύθυνση εργασίας: Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισµού και Διαβήτη Α Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών Νοσοκοµείο Παίδων Η Αγία Σοφία Θηβών και Παπαδιαµαντοπούλου Αθήνα, ΤΚ: Τηλέφωνα εργασίας: και Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Σελίδα 6 από 133

7 Περιληπτικό Υπόµνηµα Έχω την τιµή να εργάζοµαι ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας στη Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισµού και Διαβήτη της Α Παιδιατρικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο Νοσοκοµείο Παίδων Η Αγία Σοφία. Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ως πρώτη του έτους το Ειδικεύθηκα στην Γενική Παιδιατρική στην Αγγλία και είµαι κάτοχος του πιστοποιητικού εκπαίδευσης Membership of Royal College of Physicians [MRCP(UK)] (1996). Στη συνέχεια εξειδικεύθηκα στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία στο Κέντρο Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισµού του Λονδίνου, στα Νοσοκοµεία The Middlesex Hospital, Great Ormond Street Hospital for Children, και University College Hospital. Στα Νοσοκοµεία αυτά πραγµατοποίησα την διδακτορική µου διατριβή στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία. Είµαι κάτοχος των πιστοποιητικών εκπαίδευσης Certificate of Completion of Specialist Training in General Pediatrics (CCST-General Pediatrics), και Certificate of Completion of Specialist Training in Pediatric Endocrinology (CCST-Pediatric Endocrinology), τα οποία απονεµήθηκαν από το Royal College of Pediatrics and Child Health, London, UK (2005). Επίσης, εργάστηκα ως Διευθύντρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας στα Νοσοκοµεία St. James' University Hospital and Leeds General Infirmary, Leeds, UK ( ). Οι ακαδηµαϊκές µου σπουδές περιλαµβάνουν Μάστερ Επιστηµών στην Κλινική Παιδιατρική και Διδακτορική Διατριβή στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία, τα οποία χορηγήθηκαν από το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου το 1998 και 2001 αντίστοιχα. Πραγµατοποίησα τις µεταδιδακτορικές µου σπουδές στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (National Institute of Child Health and Human Development) των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (National Institutes of Health) στις ΗΠΑ ( ). Επέστρεψα στην Ελλάδα µετά από 15 χρόνα παραµονής στην Αγγλία και στις ΗΠΑ, ως Ερευνήτρια στο Τµήµα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισµού, Κέντρο Κλινικής Έρευνας, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών (IIBEEA) ( ). Τον Ιούλιο του 2009 εκλέχθηκα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από τον Φεβρουάριο του 2011 είµαι διορισµένο µέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο Παιδιατρική - και εργάζοµαι στην Α Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο Νοσοκοµείο Παίδων Η Αγία Σοφία µε καθήκοντα κλινικά, ερευνητικά, διδακτικά και διοικητικά. Τα καθήκοντά µου περιλαµβάνουν την παρακολούθηση και Σελίδα 7 από 133

8 αντιµετώπιση παιδιατρικών ασθενών και εφήβων µε ενδοκρινολογικά προβλήµατα στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκοµείου (τρεις φορές την εβδοµάδα) καθώς και των νοσηλευοµένων σε άλλα Τµήµατα του Νοσοκοµείου ασθενών µε ενδοκρινολογικά προβλήµατα. Παράλληλα έχω αναλάβει την Διεύθυνση του Εργαστηρίου Ορµονικών Προσδιορισµών και Μοριακής Ενδοκρινολογίας του Χωρέµειου Ερευνητικού Εργαστηρίου, ενώ παραµένω Επιστηµονική Υπεύθυνη και Συνδιευθύντρια του Εργαστηρίου Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισµού στο Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών. Επίσης, είµαι Πρόεδρος της Επιτροπής έγκρισης χορήγησης Αυξητικής Ορµόνης του Νοσοκοµείου Παίδων Η Αγία Σοφία, και µέλος Ευρωπαΐκών Εταιρειών σχετικά µε την ασφάλεια χορήγησης Αυξητικής Ορµόνης σε παιδιά και εφήβους, καθώς και µε τον καθορισµό συναινετικών οδηγιών για την αντιµετώπιση ασθενών µε σύνθετα ενδοκρινολογικά προβλήµατα [Clinical Practice Committee, European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE)]. Συµµετέχω ενεργά στην επίβλεψη και διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής, Ειδικευοµένων Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών, καθώς και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών. Ως κύρια επιβλέπουσα, έχω ολοκληρώσει την επίβλεψη 2 Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 1 Διδακτορικού Φοιτητή, ενώ επιβλέπω 1 Προπτυχιακό Φοιτητή, 1 Μεταπτυχιακό Φοιτητή, 4 Διδακτορικούς Φοιτητές και 4 Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, οι οποίοι εκπονούν ακόµη τις ερευνητικές τους µελέτες. Συµµετείχα ως διδάσκουσα και ήµουν κύρια διοργανώτρια των Ευρωπαϊκών Μετεκπαιδευτικών Προγραµµάτων The New Inroads to Child Health (NICHe) Conference και ESPE Science School της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (ESPE, European Society for Pediatric Endocrinology) µε θέµα Stress Response and Child Health (Ηράκλειο, Κρήτη, 2012), και έχω οργανώσει µε επιτυχία Συνέδρια τόσο στο χώρο της Παιδιατρικής όσο και της Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας. Η ερευνητική µου δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως σε παθήσεις του άξονα υποθαλάµουυπόφυσης-επινεφριδίων, στα γλυκοκορτικοειδή και τους µοριακούς µηχανισµούς δράσης τους, καθώς και στην παχυσαρκία. Συµπεριλαµβάνει ερευνητικά προγράµµατα που αφορούν στην Κλινική Έρευνα, Μεταφραστική Έρευνα και Βασική Έρευνα στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία. Η Κλινική µου Έρευνα εστιάζεται κυρίως στην Συγγενή Υπερπλασία των Επινεφριδίων, την Επινεφριδιακή Ανεπάρκεια, τον Πρωτοπαθή Υπεραλδοστερονισµό, το σύνδροµο Cushing και την Παχυσαρκία. Η Βασική µου Έρευνα στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία εστιάζεται κυρίως στην Πρωτοπαθή Γενικευµένη Αντίσταση και Υπερευαισθησία στα Γλυκοκορτικοειδή, καθώς και στους µοριακούς µηχανισµούς δράσης των γλυκοκορτικοειδών. Η ερευνητική µου δουλειά οδήγησε σε 71 δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά του SCI, 7 δηµοσιεύσεις σε περιοδικά εκτός SCI, 1 βιβλίο, 39 ανασκοπήσεις σε ξενόγλωσσα βιβλία, και 105 Σελίδα 8 από 133

9 δηµοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Το σύνολο των δηµοσιεύσεων αυτών έχουν Συντελεστή Απήχησης (impact factor) 458 και έλαβαν 2166 Βιβλιογραφικές Αναφορές (scopus citations) (h index = 27). Το 2007 βραβεύτηκα µε το βραβείο Henning Andersen Prize της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (European Society for Pediatric Endocrinology). Ήµουν προσκεκληµένη οµιλήτρια σε 63 Συνέδρια της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Επίσης, συµµετέχω ενεργά στην υποβολή ερευνητικών προγραµµάτων για χρηµατοδότηση από την Ευρώπη ή/και την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ως Επιστηµονική Υπεύθυνη ερευνητικών προγραµµάτων, προσέλκυσα χρηµατοδότηση 1,088,000 Ευρώ, ενώ ως Επιστηµονική Συνυπεύθυνη προσέλκυσα χρηµατοδήτηση 655,000 Ευρώ. Τα τελευταία δύο χρόνια είµαι Επιστηµονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια του Προγράµµατος Ανάπτυξη Εθνικού Συστήµατος Πρόληψης και Αντιµετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία καθώς και Επιστηµονική Συνυπεύθυνη και Συντονίστρια του Προγράµµατος Μοριακοί Μηχανισµοί και Κλινικές Επιπτώσεις της Δράσης του Υποδοχέα των Γλυκοκορτικοειδών, τα οποία χρηµατοδοτούνται από τα ΕΣΠΑ. Σελίδα 9 από 133

10 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Τίτλος Θέσης: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας Διάρκεια: 2 Φεβρουαρίου 2011 Σήµερα (3 χρόνια και 10 µήνες, Πλήρης απασχόληση) Κατά την διάρκεια αυτή εργάζοµαι ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας στην Α Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών στο Νοσοκοµείο Παίδων Η Αγία Σοφία µε καθήκοντα κλινικά, ερευνητικά, διδακτικά και διοικητικά. Τα καθήκοντά µου περιλαµβάνουν την παρακολούθηση και αντιµετώπιση παιδιατρικών ασθενών και εφήβων µε ενδοκρινολογικά προβλήµατα στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκοµείου (τρεις φορές την εβδοµάδα) καθώς και των νοσηλευοµένων σε άλλα Τµήµατα του Νοσοκοµείου ασθενών µε ενδοκρινολογικά προβλήµατα. Παράλληλα έχω αναλάβει την Διεύθυνση του Εργαστηρίου Ορµονικών Προσδιορισµών και Μοριακής Ενδοκρινολογίας του Χωρέµειου Ερευνητικού Εργαστηρίου, ενώ παραµένω Επιστηµονική Υπεύθυνη και Συνδιευθύντρια του Εργαστηρίου Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισµού στο Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών. Επίσης, είµαι Πρόεδρος της Επιτροπής έγκρισης χορήγησης Αυξητικής Ορµόνης του Νοσοκοµείου Παίδων Η Αγία Σοφία, και µέλος Ευρωπαΐκών Εταιρειών σχετικά µε την ασφάλεια χορήγησης Αυξητικής Ορµόνης σε παιδιά και εφήβους, καθώς και µε τον καθορισµό συναινετικών οδηγιών για την αντιµετώπιση ασθενών µε σύνθετα ενδοκρινολογικά προβλήµατα [Clinical Practice Committee, European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE)]. Συµµετέχω ενεργά στο κλινικό έργο της Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισµού και Διαβήτη, σε ερευνητικά προγράµµατα των ανωτέρω Εργαστηρίων, στην επίβλεψη και διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής, Ειδικευοµένων Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, καθώς και στην υποβολή ερευνητικών προγραµµάτων για χρηµατοδότηση από την Ευρώπη ή/και την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ως κύρια επιβλέπουσα, έχω ολοκληρώσει την επίβλεψη 2 Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 1 Διδακτορικού Φοιτητή, ενώ επιβλέπω 1 Προπτυχιακό Φοιτητή, 1 Μεταπτυχιακό Φοιτητή, 4 Διδακτορικούς Φοιτητές και 4 Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, οι οποίοι εκπονούν ακόµη τις Σελίδα 10 από 133

11 ερευνητικές τους µελέτες. Συµµετείχα ως διδάσκουσα και ήµουν κύρια διοργανώτρια των Ευρωπαϊκών Μετεκπαιδευτικών Προγραµµάτων The New Inroads to Child Health (NICHe) Conference και ESPE Science School της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (ESPE, European Society for Pediatric Endocrinology) µε θέµα Stress Response and Child Health (Ηράκλειο, Κρήτη, 2012), και έχω οργανώσει µε επιτυχία Συνέδρια τόσο στο χώρο της Παιδιατρικής όσο και της Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας. Η ερευνητική µου δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως σε παθήσεις του άξονα υποθαλάµουυπόφυσης-επινεφριδίων, στα γλυκοκορτικοειδή και τους µοριακούς µηχανισµούς δράσης τους, καθώς και στην παχυσαρκία. Συµπεριλαµβάνει ερευνητικά προγράµµατα που αφορούν στην Κλινική Έρευνα, Μεταφραστική Έρευνα και Βασική Έρευνα στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία. Η Κλινική µου Έρευνα εστιάζεται κυρίως στην Συγγενή Υπερπλασία των Επινεφριδίων, την Επινεφριδιακή Ανεπάρκεια, τον Πρωτοπαθή Υπεραλδοστερονισµό, το σύνδροµο Cushing και την Παχυσαρκία. Η Βασική µου Έρευνα στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία εστιάζεται κυρίως στην Πρωτοπαθή Γενικευµένη Αντίσταση και Υπερευαισθησία στα Γλυκοκορτικοειδή, καθώς και στους µοριακούς µηχανισµούς δράσης των γλυκοκορτικοειδών. Από την εκλογή µου στη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή µέχρι σήµερα, η ερευνητική µου δουλειά οδήγησε σε 26 δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 32 ανασκοπήσεις σε ξενόγλωσσα βιβλία και 57 δηµοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Επίσης, ήµουν προσκεκληµένη οµιλήτρια σε 49 Συνέδρια της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Τέλος, κατά την διάρκεια της θητείας µου στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή συµµετείχα ενεργά στην υποβολή ερευνητικών προγραµµάτων για χρηµατοδότηση από την Ευρώπη ή/και την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ως Επιστηµονική Υπεύθυνη ερευνητικών προγραµµάτων, προσέλκυσα χρηµατοδότηση 1,088,000 Ευρώ, ενώ ως Επιστηµονική Συνυπεύθυνη προσέλκυσα χρηµατοδήτηση 655,000 Ευρώ. Τα τελευταία δύο χρόνια είµαι Επιστηµονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια του Προγράµµατος Ανάπτυξη Εθνικού Συστήµατος Πρόληψης και Αντιµετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία καθώς και Επιστηµονική Συνυπεύθυνη και Συντονίστρια του Προγράµµατος Μοριακοί Μηχανισµοί και Κλινικές Επιπτώσεις της Δράσης του Υποδοχέα των Γλυκοκορτικοειδών, τα οποία χρηµατοδοτούνται από τα ΕΣΠΑ. Σελίδα 11 από 133

12 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ Δεν προβλέπεται 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ, ΣΕΡΡΕΣ Τίτλος Θέσης: Αγροτικός Ιατρός Διάρκεια: Δεκεµβριος 1988 Ιουλιος 1990 (1 χρόνος και 7 µήνες, Πλήρης απασχόληση) Στήν διάρκεια αυτή εκπλήρωσα την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου µετά την αποφοίτησή µου απο την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Συµµετείχα σε 6 24-ωρες εφηµερίες τον µήνα. Σελίδα 12 από 133

13 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: : 3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Απολυτήριο Λυκείου, Βαθµός: 19.9, Άριστα. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: : ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πτυχίο Ιατρικής, Βαθµός 9.2, Άριστα. Αποφοίτησα ως 1 η του έτους και εκφώνησα τον Ορκο του Ιπποκράτη Κατά την διάρκεια της φοίτησής µου µου χορηγήθηκαν 6 υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 30 Δεκ Σήµερα: Νοµαρχία Σερρών 2 Μαρτίου 1992 Σήµερα: General Medical Council, United Kigdom ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Εκπαίδευση στην Γενική Παιδιατρική Νοσοκοµείο Λοιµωδών Νοσηµάτων Θεσσαλονίκης [Ιούλιος 1990 Ιούλιος 1992 (2 χρόνια, Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] Pontefract General Infirmary, Preston Royal Hospital, Hope Hospital, Withington Hospital and Alder Hey Children s Hospital, United Kingdom [Αύγουστος 1992 Αύγουστος 1995 (3 χρόνια, Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] Εκπαίδευση στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία London Centre for Paediatric Endocrinology and Metabolism, Great Ormond Street Hospital for Children, The Middlesex Hospital and University College Hospital, University College London, London, United Kingdom [1 Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου, 2000 καθώς και 6 Σεπτεµβρίου, Μαρτίου, 2006 (4 χρόνια και 9 µήνες, Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] Σελίδα 13 από 133

14 Μάστερ Επιστηµών στην Κλινική Παιδιατρική Σεπτ Σεπτ. 1998: University of London, London, UK Διδακτορική Διατριβή στην Σεπτ Νοεµβ. 2000: London Centre for Pαediatric Endocrinology and Metabolism University College London, University of London, London, UK Tίτλος Διατριβής: Congenital Adrenal Hyperplasia: The Influence of Puberty on Cortisol Pharmacokinetics Επιβλέποντες Καθηγητές: Professor Charles G. D. Brook, Professor Peter C. Hindmarsh Χορηγήθηκε: 31 Ιουλίου, 2001 Μεταδιδακτορικές Σπουδές στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία Δεκ Σεπτ. 2004: Pediatric and Reproductive Endocrinology Branch National Institute of Child Health and Human Development National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Π. Χρούσος ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Πτυχίο Ιατρικής Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χορηγήθηκε: 2 Νοεµβρίου, 1988 Membership of Royal College of Physicians [MRCP (UK)], Part I Royal College of Physicians, London, United Kingdom Χορηγήθηκε: 12 Ιουλίου, 1994 Membership of Royal College of Physicians [MRCP (UK)], Part II Royal College of Physicians, London, United Kingdom Χορηγήθηκε: 25 Ιουνίου, 1996 Σελίδα 14 από 133

15 Ειδικότητα Παιδιατρικής Α Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χορηγήθηκε: 21 Νοεµβρίου, 1996 Master of Science in Clinical Pediatrics University of London, London, United Kingdom Χορηγήθηκε: 1 Νοεµβρίου, 1998 Διδακτορικό Δίπλωµα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας London Centre for Pediatric Endocrinology University of London, London, United Kingdom Χορηγήθηκε: 31 Ιουλίου, 2001 Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της Εκπαίδευσης στην Γενική Παιδιατρική Certificate of Completion of Specialist Training in General Pediatrics Royal College of Paediatrics and Child Health, London, United Kingdom Χορηγήθηκε: 5 Σεπτεµβρίου, 2005 Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της Εξειδίκευσης στην Certificate of Completion of Specialist Training in Pediatric Endocrinology Royal College of Paediatrics and Child Health, London, United Kingdom Χορηγήθηκε: 5 Σεπτεµβρίου, 2005 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ Επιµελήτρια στην Γενική Παιδιατρική και Νεογνολογία Basildon Hospital, Basildon and Queen Elizabeth Hospital for Children, London, United Kingdom [1 Σεπτεµβρίου, Αυγούστου 1997 (2 χρόνια, Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] Σελίδα 15 από 133

16 Επιµελήτρια στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία London Centre for Paediatric Endocrinology and Metabolism Great Ormond Street Hospital for Children, The Middlesex Hospital and University College Hospital University College London, London, United Kingdom [1 Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου, 2000 και 6 Σεπτεµβρίου, Μαρτίου, 2006 (4 χρόνια και 9 µήνες, Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] Διευθύντρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας St. James s University Hospital and Leeds General Infirmary, Leeds, United Kingdom [24 Ιουλίου, Απριλίου, 2007 (9 µήνες Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] 2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ Διδακτορική Ερευνήτρια στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία London Centre for Paediatric Endocrinology and Metabolism Great Ormond Street Hospital for Children and The Middlesex Hospital University College London, London, United Kingdom [1 Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου 2000 (2 χρόνια και 3 µήνες, Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία Pediatric and Reproductive Endocrinology Branch National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health Bethesda, Maryland, USA [1 Δεκεµβρίου, Σεπτεµβρίου, 2004 και 5 Μαΐου, Ιουλίου, 2006 (4 χρόνια, Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1. European Society for Pediatric Endocrinology Summer School Brussels, Belgium, September 1997 (5 days) 2. Recombinant DNA Methodology, FAES Bio-Trac 2 Σελίδα 16 από 133

17 National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, Winter Session 2001 (3 months) 3. Expression, Detection and Purification of Recombinant Proteins in Prokaryotic and Eukaryotic Cells, FAES Bio-Trac 16 National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, Fall Session 2003 (3 months) 4. Genome Analysis, FAES Bio-Trac 11 National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, Winter Session 2004 (3 months) 5. Advanced Postgraduate Course on Growth and Growth Disorders Stockholm, Sweden, June 2005 (5 days) 6. 5th National PUMP Conference Insulin Pump Therapy in Practice London, United Kingdom, October 2006 (1 day) 7. Advanced Course in Pediatric Bone and Calcium Metabolism Birmingham, United Kingdom, March 2007 (2 days) 8. Medtronic Course ON Insulin Pump Therapy London, United Kingdom, April 2007 (1 day) 9. Advance life support courses Cardiopulmonary resuscitation London, United Kingdom, once yearly 10. Management Course for Consultants Imperial College, London, United Kingdom, 2006 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλική - Άριστα Σελίδα 17 από 133

18 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Υποβοηθός Ανατοµίας στο 2 ο έτος του Πανεπιστηµίου καθηµερινή διδασκαλία των φοιτητών και προετοιµασία τους για τις αντίστοιχες εξετάσεις. Τακτική Διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής µετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στην Γενική Παιδιατρική το 1995 και σε όλη την διάρκεια εργασίας σε Κλινικές Γενικής Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ήταν προκαθορισµένο από το οικείο Πανεπιστήµιο. Τακτική Διδασκαλία Φοιτητών Μοριακής Ενδοκρινολογίας και Μοριακής Βιολογίας κατά την διάρκεια της παραµονής µου στο National institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health (ΝΙΗ) ( ). Τακτική Διδασκαλία Φοιτητών Μοριακής Ενδοκρινολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας κατά την διάρκεια της εργασίας µου στο Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών (2007 Σήµερα). Τακτική Διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία κατά την διάρκεια της εργασίας µου στο Νοσοκοµείο Παίδων Η Αγία Σοφία σύµφωνα µε το προκαθορισµένο από την Κλινική µας εκπαιδευτικό πρόγραµµα (2009 Σήµερα). Διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής στο κατ επιλογήν µάθηµα Κλινική Ενδοκρινολογία Επιστηµονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια κ. Ε. Διαµάντη (2012 Σήµερα). Διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής στο κατ επιλογήν µάθηµα Παιδοψυχιατρικής Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής κ. Γ. Κολαΐτης (2013 Σήµερα). ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τακτική Διδασκαλία Ειδικευοµένων και Επιµελητών Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας δύο φορές την εβδοµάδα όλα τα χρόνια µετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στην Γενική Παιδιατρική το 1995, καθώς και συµµετοχή στην εκπαιδευτική προετοιµασία τους για τις εξετάσεις ειδικότητας. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ήταν προκαθορισµένο από το Royal College of Paediatrics and Child Health, United Kingdom, και το οικείο Πανεπιστήµιο. Διδασκαλία Ειδικευοµένων Γενικής Παιδιατρικής της Α Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς και των Α και Β Παιδιατρικών Κλινικών ΕΣΥ του Νοσοκοµείου Παίδων Η Αγία Σοφία (2009 Σήµερα). Σελίδα 18 από 133

19 Διδασκαλία Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής κ. Γ. Μαστοράκος ( Σήµερα). Διδασκαλία Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών Μοριακή και Εφαρµοσµένη Φυσιολογία Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Μ. Κουτσιλιέρης (2012 Σήµερα). Διδασκαλία Ειδικευοµένων Ενδοκρινολογίας Ενηλίκων κατά το 4 ο έτος της ειδικότητάς τους (2012 Σήµερα). Διδασκαλία στον ετήσιο Κύκλο Εντατικής Εκπαίδευσης στην Ενδοκρινολογία (2012 Σήµερα). Συµµετοχή ως διδάσκουσα και διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Μετεκπαιδευτικού Προγράµµατος µε θέµα Steroid Receptors της Ευρωπαϊκής Εταιρείας European Society for Clinical Investigation (Ηράκλειο, Κρήτη, 2011). Συµµετοχή ως διδάσκουσα και διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Μετεκπαιδευτικού Προγράµµατος µε θέµα The New Inroads to Child Health (NICHe) Conference της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (ESPE, European Society for Pediatric Endocrinology) (Ηράκλειο, Κρήτη, 2012). Συµµετοχή ως διδάσκουσα και διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Μετεκπαιδευτικού Προγράµµατος ESPE Science School της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (ESPE, European Society for Pediatric Endocrinology) µε θέµα Stress Response and Child Health (Ηράκλειο, Κρήτη, 2012). Συµµετοχή ως διδάσκουσα και διοργάνωση του Κλινικού Φροντιστηριακού Προγράµµατος µε θέµα Σύγχρονες προκλήσεις στην βρεφική και Παιδική Διατροφή (Costa Navarino, Μάιος 2014). ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Κύρια επιβλέπουσα 2 Μεταπτυχιακών Φοιτητών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την µεταπτυχιακή τους εκπαίδευση: Τερψιχόρη Φραγκούλη, BSc (BSc 2011, Τµήµα Βιολογίας ΕΚΠΑ): Σεπτέµβριος 2012 Σεπτέµβριος 2013 Ερευνητικό Θέµα: Διερεύνηση του ρόλου του µη κωδικοποιού RNA Gas5 σε διατροφικές διαταραχές Σελίδα 19 από 133

20 Παρούσα Θέση: Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Centre for Endocrinology, William Harvey Research Institute, Bart s and the London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, London, UK Ζωή Γαλατά, BSc (BSc 2007, Τµήµα Βιολογίας ΕΚΠΑ): Σεπτέµβριος 2008 Σεπτέµβριος 2009 Ερευνητικό Θέµα: Πρωτεωµική ανάλυση σε δείγµατα από πλάσµα παχύσαρκων και φυσιολογικού βάρους παιδιών Παρούσα Θέση: Διδακτορική Φοιτήτρια, Τµήµα Κυτταρικής Βιολογίας, Κέντρο Βασικής Έρευνας Ι, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών Κύρια επιβλέπουσα 1 Διδακτορικού Φοιτητή, οι οποίος ολοκλήρωσε το Διδακτορικό του: Νικόλας Νικολαΐδης, MD (MD 2007, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών): Ιανουάριος 2010 Σεπτέµβριος 2013 Ερευνητικό Θέµα: Κυτταρική βιολογία του σήµατος των γλυκοκορτικοειδών: In vitro µελέτες Παρούσα Θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τµήµα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισµού, Κέντρο Κλινικής Έρευνας, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών Κύρια επιβλέπουσα 4 Διδακτορικών Φοιτητών, οι οποίοι εκπονούν την Διδακτορική τους Διατριβή: Γεωργία Κολτσίδα, MD (MD 2006, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών): Ιανουάριος 2010 Σήµερα Ερευνητικό Θέµα: Ενδοκρινολογική και ψυχολογική αξιολόγηση των φορέων της ανεπάρκειας της 21-υδροξυλάσης: Διερεύνηση ύπαρξης σωµατικής και ψυχολογικής ευαισθησίας στο στρες. Ευαγγελία Κόλια, BSc, MSc (BSc 1979, University of Alberta, Καναδάς): Μάρτιος 2011 Σήµερα Ερευνητικό Θέµα: Παρεµβατική µελέτη σύγκρισης των αποτελεσµάτων υποθερµιδικής δίαιτας µε τη χορήγηση βιταµίνης D ή Ω-3 λιπαρών οξέων σε ασθενείς µε σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών (Σ.Π.Ω.) Ιωάννα Φαράκλα, MD (MD 2009, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Ιανουάριος 2012 Σήµερα Σελίδα 20 από 133

21 Ερευνητικό Θέµα: Διαιτητική παρέµβαση µε µέλι σε παχύσαρκα παιδιά στην Ελλάδα και διερεύνηση της επίδρασής του στις συγκεντρώσεις γλυκόζης και ινσουλίνης Χρήστος Γιαννιός, MD (MD 2007, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ): Σεπτέµβριος 2012 Σήµερα Ερευνητικό Θέµα: Η επίδραση της βιταµίνης D στην αντιµετώπιση των µεταβολικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους µε παχυσαρκία Κύρια επιβλέπουσα 4 Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, οι οποίοι εργάζονται σε Ερευνητικά Προγράµµατα, τα οποία επιβλέπω ως Επιστηµονική Υπεύθυνη: Αγαρίστη Λαµπροκωστοπούλου, BSc, PhD (PhD 2010, Karolinska Institutet, Σουηδία): Δεκέµβριος 2012 Σήµερα Ερευνητικό Θέµα: Διερεύνηση του in vivo ρόλου του Gas5 σε µοντέλα διαγονιδιακών ποντικών Έλλη Κυρατζή, BSc, MSc, PhD (PhD 2011, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Δεκέµβριος 2012 Σήµερα Ερευνητικό Θέµα: Διερεύνηση του in vivo ρόλου του hgrβ σε µοντέλα διαγονιδιακών ποντικών Ελένη Κόνιαρη, PhD (PhD 2009, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Σεπτέµβριος 2013 Σήµερα Ερευνητικό Θέµα: Διερεύνηση του ρόλου των µεταλλάξεων των γονιδίων KCNJ5, ATP1A1 και ATP2B3 στον Πρωτοπαθή Υπεραλδοστερονισµό Νικόλας Νικολαΐδης, MD, PhD (PhD 2013, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Σεπτέµβριος 2013 Σήµερα Ερευνητικό Θέµα: Διερεύνηση των γενωµικών δράσεων του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών Συµµετοχή στην τριµελή επιτροπή εκπαίδευσης 3 Διδακτορικών Φοιτητών. Σελίδα 21 από 133

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μανούσος Μ. Κωνσταντουλάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 Ιουνίου 1965 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Κάλβου 24, Π. Ψυχικό 15452 Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΥΠΡΟΥ 9, ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2014 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάνω Βάρος - Κερδίζω Ζωή

Χάνω Βάρος - Κερδίζω Ζωή ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Η ΑΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Λεμονιά Σκούρα Ημερομηνία γέννησης: 2/1/1969 Τόπος γέννησης : Θεσσαλονίκη Διεύθυνση κατοικίας: Κεραμοπούλου 11, 551 33, Θεσσαλονίκη Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων Οργάνωση Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία Πανελλήνια Ένωση Ενδοκρινολόγων Σε συνεργασία με: το Ενδοκρινολογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Μαιευτικής Γυναικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Βιοχημεία»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Βιοχημεία» ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Tριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου, της προσωπικότητας, της προσφοράς στην πρόοδο της επιστήμης, τη γνώμη για το βαθμό ανταπόκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Μ. ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Μ. ΚΟΣΜΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Μ. ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ-ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Ατομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλοι Σπουδών ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Πτυχίο Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με βαθμό: ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ (8) ΟΚΤΩ

Διαβάστε περισσότερα

Μία (1) θέση Ερευνητού Β ή Γ Βαθμίδας, στο Τμήμα Ανοσολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανοσοθεραπεία»

Μία (1) θέση Ερευνητού Β ή Γ Βαθμίδας, στο Τμήμα Ανοσολογίας, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανοσοθεραπεία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 07/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 2405 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ έχοντας υπ όψιν: 1. τις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,21/01/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτοκόλλου : 2129/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Φεβρουαρίου Καθηγητής Γεώργιος Π. Χρούσος. 10:00 11:00 Συνεδρία Ι Πρώιμη ήβη: Καινούργια δεδομένα

ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Φεβρουαρίου Καθηγητής Γεώργιος Π. Χρούσος. 10:00 11:00 Συνεδρία Ι Πρώιμη ήβη: Καινούργια δεδομένα 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 27-28 Φεβρουαρίου 2016 Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 09:00 09:45 Εγγραφές 09:45 10:00 Χαιρετισμοί Καθηγητής Γεώργιος Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ Τίτλος: Αρ. Θέσεων: Τόπος Εργασίας: Ειδικός Επιστήμονας (ΕΕ) Ογδόντα τρείς (83) θέσεις με ωριαία απασχόληση Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ζ. Μούσλεχ M. Μιχαλάκη Σ. Λιβαδάς Α. Θωμόπουλος Ν. Αγγελόπουλος Β. Βασιλείου Α. Κούρτης

ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ζ. Μούσλεχ M. Μιχαλάκη Σ. Λιβαδάς Α. Θωμόπουλος Ν. Αγγελόπουλος Β. Βασιλείου Α. Κούρτης Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Ειδ. Γραμματείς: ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ζ. Μούσλεχ M. Μιχαλάκη Σ. Λιβαδάς Α. Θωμόπουλος Ν. Αγγελόπουλος Β. Βασιλείου Α. Κούρτης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θ. Αλεξανδρίδης

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 Προσωπικά Στοιχεία Όνομα : Διονύσιος Επίθετο : Παρίδης Όνομα πατρός : Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης : Μάιος 3, 1971 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623

Βιογραφικό Σημείωμα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300, 6974076623 1 Βιογραφικό Σημείωμα ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Γερωνυμάκη 70, 713 07 Ηράκλειο Κρήτης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2810-228300,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Χαϊδοπούλου. Έγγαμη, μητέρα ενός αγοριού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κατερίνα Χαϊδοπούλου. Έγγαμη, μητέρα ενός αγοριού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Φύλο Κατερίνα Χαϊδοπούλου Γυναίκα Ημ/νία Γέννησης 09.06.1965 Υπηκοότητα Οικογενειακή κατάσταση Διεύθυνση Ελληνική Έγγαμη, μητέρα ενός αγοριού Δ Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Α. Φουρτούνας Ημερομηνία γέννησης: 14/08/1965 Τόπος γέννησης: Σουφλί Έβρου Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση οικίας: Εθνάρχου Μακαρίου 31, Νίκαια-Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΘΩΝ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ε.Κ.Π.Α ΑΘΗΝΑ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΘΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Δ. Ρούντας Ημερομηνία Γέννησης: 10/09/1967 Τόπος Γέννησης: Φωτεινό Τρικάλων Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος (Δύο Παιδιά) Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Τίτλος: Αρ. Θέσεων: Τόπος Εργασίας: Ειδικός Επιστήμονας (ΕΕ) Τέσσερις (4) θέσεις με ωριαία απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Οργανωτική Επιτροπή Α.Γ. Βαγενάκης, Ν.Α. Γεωργόπουλος, Κ.Β. Μάρκου

Η Οργανωτική Επιτροπή Α.Γ. Βαγενάκης, Ν.Α. Γεωργόπουλος, Κ.Β. Μάρκου Συνάδελφοι Σας καλούμε να συμμετάσχετε και φέτος στη Διημερίδα με τίτλο ΕΝΔΟΡΑΜΑ 2014 που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2015. Ως Οργανωτική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Πρόεδρο. και τα μέλη του.σ της Ελληνικής ερματολογικής και

Προς τον Πρόεδρο. και τα μέλη του.σ της Ελληνικής ερματολογικής και Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του.σ της Ελληνικής ερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αγαπητέ κ Πρόεδρε και κ Συνάδελφοι Παρακαλώ να έχω τις απόψεις σας (παράκληση το συντομότερο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Έχει κάνει τις ακόλουθες παρουσιάσεις στο αμφιθέατρο του Λαϊκού Νοσοκομείου:

Βιογραφικό σημείωμα Έχει κάνει τις ακόλουθες παρουσιάσεις στο αμφιθέατρο του Λαϊκού Νοσοκομείου: Η ιατρός Μαρία Μπαλογιάννη γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1977. Έλαβε το απολυτήριο λυκείου με «Άριστα» από το τρίτο Λύκειο Καρδίτσης το 1995 και το ίδιο έτος εισήχθη μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων στην Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕισαγωγικήΕπιστολή. Σάββατο 9 Nοεμβρίου 2013 Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

ΕισαγωγικήΕπιστολή. Σάββατο 9 Nοεμβρίου 2013 Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, Σάββατο 9 Nοεμβρίου 2013 Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο ΕισαγωγικήΕπιστολή Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, Η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας διοργανώνεται για 10 η φορά από τη Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Όνοµα: Πατρώνυµο: Ειδικότητα: Ηµερ/νια γενν.: Τόπος κατοικίας: Τόπος γέννησης: Εθνικότητα: Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: ΣΠΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ ή ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γεν. Γραµµατέας Ταµίας Ειδ. Γραµµατείς Γ. Μαστοράκος Φ. Καλδρυµίδης Ι.-Α. Βατάλας Α. Θωµόπουλος. Γ. Γουλής Μ. Μιχαλάκη Ζ. Μούσλεχ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφοιτος του ιστορικού Γυμνασίου Λυκείου Τσοτυλίου με βαθμό Άριστα (20/20) 1992

Απόφοιτος του ιστορικού Γυμνασίου Λυκείου Τσοτυλίου με βαθμό Άριστα (20/20) 1992 Προσωπικά Στοιχεία: Τόπος γέννησης: Τσοτύλι Κοζάνης Απόφοιτος του ιστορικού Γυμνασίου Λυκείου Τσοτυλίου με βαθμό Άριστα (20/20) 1992 Πτυχιακή Εκπαίδευση: Ιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 80 ΩΡΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 80 ΩΡΩΝ Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 80 ΩΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική.

Βιογραφικό σημείωμα Europass ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ. Προσωπικές πληροφορίες. 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) mpsarrakou@gmail.com. Ελληνική. Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΘΡΑΚΗΣ 19, 17121 N. ΑΘΗΝΑ, (Ν.ΣΜΥΡΝΗ, Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) 2109329890

Διαβάστε περισσότερα

Γ Παθολογική Κλινική

Γ Παθολογική Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τοµέας Παθολογίας Γ Παθολογική Κλινική Γ Παθολογική Κλινική ιευθυντής: Καθηγητής Μιχαήλ Σιών Εσωτερικός Κανονισµός Ακαδηµαϊκό Έτος 2010-2011 Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

1.4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος, 4 παιδιά

1.4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος, 4 παιδιά 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1. ΟΝΟΜΑ: Ιωάννης Φεζουλίδης. 1.2. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1952 1.3. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Πετρωτά / Έβρου 1.4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Παντρεμένος, 4 παιδιά 1.5. Διεύθυνση: Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2016 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης employ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΣΡΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή 26 Σεπτεµβρίου 2009,Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Επιστηµονική Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΑΓΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ - ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ από την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ 2 ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣ 2 ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ , ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ --- ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ι.Κ.Υ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες πώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 19, ΑΘΗΝΑ, 17121 Ν.ΣΜΥΡΝΗ Τηλέφωνο (-α) 2109329890, 6948595973 Διεύθυνση E-mail mpsarrakou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D.

Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Ιωσηφίνα Γιαννακίκου, M.D. Αναλυτικό Βιογραφικό σημέιωμα 04/06 - σήμερα Ιδιώτης αναισθησιολόγος Αθήνα, Ελλάδα. Εργασία 10/07 - σήμερα Αναισθησιολόγος/ εντατικολόγος (έμμισθη θέση) Johns Hopkins Hospital,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΦΑΡΕΣ Η. ΣΑΪΕΧ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ---------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax :Εσταυρωμένος -71004 : 1939 : Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γαβριήλ Δημητριάδης (28/07/1964)

Δρ Γαβριήλ Δημητριάδης (28/07/1964) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Γαβριήλ Δημητριάδης (28/07/1964) Εκπαιδευτικός στη Μέση Εκπαίδευση κλάδου ΠΕ04.02 Χημικός & (ΠΕ 17.12 Τεχνολόγος πετρελαίου και φυσικού αερίου). Βαθμός (Δ). Μ.Κ. (3). ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα.

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα. Σοφία Αυγητίδου Βιογραφικό σημείωμα Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, 53 100 Φλώρινα. Τηλ. 96796790

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Σάββατο 18 Μαΐου 2013 Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Σάββατο 18 Μαΐου 2013 Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο Σάββατο 18 Μαΐου 2013 Μαγγίνειο Αμφιθέατρο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, Ο θεσμός των Επιστημονικών Ημερίδων Ενδοκρινολογίας της Γυναίκας συνεχίζεται κι εφέτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ MΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016 ΔΠΘ/ΠΤΔΕ: Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αναγνωστής Παναγιώτης Όνομα πατρός: Γεώργιος Διεύθυνση-Τηλέφωνο: Σαρανταπόρου 10, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640 Τηλ. 2310868676-6945157239 E-mail: anagnwstis.pan@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΝΙΚΟΣ Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΣ Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ηράκλειο Φεβρουάριος 2015 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Ηγουμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνιες Ασθѳένειες και ΨѰυχολογική Υποστήριξη

Χρόνιες Ασθѳένειες και ΨѰυχολογική Υποστήριξη Βιωµατικό πρακτικό σεµινάριο: Χρόνιες Ασθѳένειες και ΨѰυχολογική Υποστήριξη 27 Νοεµβρίου 2010 - ΘѲεσσαλονίκη Προσκεκληµένη οµιλήτρια: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Δ ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο

2015-2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 η ΥΠΕ Αττικής, Γενικό Νοσοκομειο Αθηνών Ιπποκράτειο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2015-2016 Συντονιστής Διευθυντής: Ι.Ε. Καλλικάζαρος EBΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. ΕΠΩΝΥΜΟ:, ΟΝΟΜΑ:., ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:. -.. - 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Μια αποτίµηση του σεµιναρίου

Μια αποτίµηση του σεµιναρίου 4 ο ετήσιο σεμινάριο Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα Ενδοκρινολογίας 2006 Μια αποτίµηση του σεµιναρίου Η Ενδοκρινολογική Κλινική του «Ιπποκρατείου» Γενικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης οργάνωσε στο ξενοδοχείο «Macedonia

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -------------

Διαβάστε περισσότερα

«Σακχαρώδης Διαβήτης Κύηση» &

«Σακχαρώδης Διαβήτης Κύηση» & Μονάδα Ενδοκρινολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού «Αρεταίειον» Νοσοκομείο Τμήμα Ενδοκρινολογίας Διαβήτη και Μεταβολισμού Νοσοκομείο - Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» 11 η Ημερίδα Ενδοκρινολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με την Αναστασία Παπαδοπούλου (Δικηγόρος)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με την Αναστασία Παπαδοπούλου (Δικηγόρος) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Γεώργιος - Σπυρίδων Επώνυμο: Ανυφαντής Όνομα πατρός: Ματθαίος Όνομα μητρός: Ζωή Έτος γέννησης: 20-12-1974 Τόπος γέννησης: Αθήνα Αττικής Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με την

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ

8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη. Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ Βιωµατικό σεµινάριο: Δ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ 8 Μαϊου 2010 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Επιστηµονικά υπεύθυνη: Δ ρ. Εµµανουηλίδου Καλλιόπη MEd, MEd, MSc, Cert.Couns., PhD Επιστηµονική συνεργάτης Α.Π.Θ.! Δ ιοργάνωση: Χορηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Η κ. Αικατερίνη Σολωμού του Γρηγορίου γεννήθηκε στην Πάτρα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Η κ. Αικατερίνη Σολωμού του Γρηγορίου γεννήθηκε στην Πάτρα. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κ. Αικατερίνη Σολωμού του Γρηγορίου γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΙΤΛΟΙ Πτυχιούχος του Τμήματος Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Π ρ ο έ δ ρ ο υ

Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Π ρ ο έ δ ρ ο υ Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ό ς Π ρ ο έ δ ρ ο υ Αγαπητές και Aγαπητοί Συνάδελφοι, Τις τελευταίες δεκαετίες η συνεχής εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία και ευρύτατη

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά Νέας Πρυτανικής Αρχής Πανεπιστημίου Κρήτης

Βιογραφικά Νέας Πρυτανικής Αρχής Πανεπιστημίου Κρήτης Βιογραφικά Νέας Πρυτανικής Αρχής Πανεπιστημίου Κρήτης 1) Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας Οδυσσέας Ζώρας, καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας, Ιατρικής Σχολής, Διευθυντής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΕΠΙΤΡΟΠ Ε Σ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΕΠΙΤΡΟΠ Ε Σ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΕΠΙΤΡΟΠ Ε Σ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας: Ειδ. Γράμματείς: Γ. Μαστοράκος Ζ. Μούσλεχ Ι.-Α. Βατάλας Α. Θωμόπουλος Δ. Κιόρτσης Μ. Μιχαλάκη Ε. Διαμάντη

Διαβάστε περισσότερα

24-25 Ιανουαρίου 2014

24-25 Ιανουαρίου 2014 24-25 Ιανουαρίου 2014 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ: Οι πιο ενδιαφέρουσες δημοσιεύσεις του 2013 www.synedra.gr Οργανωτική Επιτροπή Α.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΡΕΛΛΑ ΗΜΕΡ.ΓΕΝΝΗΣΗΣ 13-09-68 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24 Ν. ΨΥΧΙΚΟ Τ.Κ 15451 ΤΗΛ. 210-6754855 6977610907 ΣΠΟΥΔΕΣ 1992 Πτυχίο ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 1996 Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γεν. Γραµµατέας Ταµίας Ειδ. Γραµµατείς Γ. Μαστοράκος Φ. Καλδρυµίδης Ι.-Α. Βατάλας Α. Θωµόπουλος. Γ. Γουλής Μ. Μιχαλάκη Ζ. Μούσλεχ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης:

Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης: 1 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Δανιήλ Δ. Παραμυθιώτης Ημερομηνία γέννησης: 30.06.1969 Τόπος γέννησης: Αθήνα Διεύθυνση κατοικίας: Λ. Τζαβέλα 2Δ, Πυλαία τ.κ. 55535, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310-555361,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ. Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ. Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ Σχολείο Κλινικής Ανοσολογίας ΝΑΥΠΛΙΟ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ 28 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 15.00 16.25 Εγγραφές 16.25 16.30 Έναρξη 16.30 18.30 ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2421083930, 6908664695, 6982501266 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : Λέκκα Στυλιανή Ημερομηνία γέννησης : 24/6/1976 Τόπος γέννησης : Οικογενειακή κατάσταση : Βόλος έγγαμη Τέκνα: 2 Διεύθυνση κατοικίας Αναγνωστοπούλου 30β, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Το καθιερωµένο ραντεβού µας του Σεπτεµβρίου, θα. πραγµατοποιηθεί φέτος στο Ξενοδοχείο Grand Serai. των Ιωαννίνων. Καινοτοµία στο Συνέδριό µας αυτό,

Το καθιερωµένο ραντεβού µας του Σεπτεµβρίου, θα. πραγµατοποιηθεί φέτος στο Ξενοδοχείο Grand Serai. των Ιωαννίνων. Καινοτοµία στο Συνέδριό µας αυτό, CMYK Χαιρετισµός Αγαπητοί συνάδελφοι, Το καθιερωµένο ραντεβού µας του Σεπτεµβρίου, θα πραγµατοποιηθεί φέτος στο Ξενοδοχείο Grand Serai των Ιωαννίνων. Καινοτοµία στο Συνέδριό µας αυτό, αποτελεί η συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

301 Ιατρικής Ιωαννίνων

301 Ιατρικής Ιωαννίνων 301 Ιατρικής Ιωαννίνων Σκοπός Αποστολή του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την εφαρμογή μεθόδων για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9916 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βαθμός Απολυτηρίου 13,7/10. Πτυχίο Βοηθών Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βαθμός Απολυτηρίου 13,7/10. Πτυχίο Βοηθών Βρεφοκόμων- Παιδοκόμων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης [ΓΚΕΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ] 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επίθετο: Γκέσου Όνομα: Αγγελική Όνομα Πατρός: Αναστάσιος Όνομα Μητρός: Σουλτάνα Διεύθυνση Κατοικίας: Αίμου 4 Κοζάνη Τηλέφωνο οικίας : 2461040847

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Aναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΠΓΝ Αττικόν Ρίμινι 1, Χαιδάρι Τηλ 2105831463 2105831553 e-mail: svasdek@med.uoa.gr 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γεν. Γραµµατέας Ταµίας Ειδ. Γραµµατείς Γ. Μαστοράκος Φ. Καλδρυµίδης Ι.-Α. Βατάλας Α. Θωµόπουλος. Γ. Γουλής Μ. Μιχαλάκη Ζ. Μούσλεχ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Συμπληρώνεται χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετα-πτυχιακά κλινικά μαθήματα/ασκήσεις με ευθύνη του

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίµηση Οι ιευθυντές της Α και Γ Παιδιατρικής Κλινικής Φ. Παπαχρήστου και Ι. Τσανάκας

Με εκτίµηση Οι ιευθυντές της Α και Γ Παιδιατρικής Κλινικής Φ. Παπαχρήστου και Ι. Τσανάκας 6 2012 2013 2012-2013 ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Συνεχιζόµενη Ιατρική Εκπαίδευση Μετεκπαιδευτικά Μαθήµατα Παιδιατρικών Κλινικών Περίοδος: Σεπτέµβριος 2012 - Ιούνιος 2013 Τόπος: Αµφιθέατρο «Π. Μεταξάς» Τρίτη 13:00-14:30

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα: Άννα Επώνυμο: Κονιδάκη Όνομα Πατρός: Γεώργιος Επαγγελματική Εμπειρία: Διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του Δημόσιου Τομέα, (χρόνια): 25+ Επαγγελματική πείρα: Από: 1988 Εώς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.09.2012 Αρ. πρωτ.: 6558 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα