Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή"

Transcript

1 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Σελίδα 1 από 133

2 Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Ιατρική Σχολή Οδηγίες για τη δηµιουργία Βιογραφικού Σηµειώµατος σε Ηλεκρονική Μορφή Δίδεται η δυνατότητα να κατατίθεται το βιογραφικό σηµείωµα στη γραµµατεία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε ηλεκτρονική µορφή (αρχείο *.pdf ή *.doc και *.xls) συνοδευόµενο από ενυπόγραφη δήλωση ανάγνωσης και αποδοχής του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού αρχείου (Σελίδα 2) και ένα αντίγραφο σε έντυπη µορφή. Η ηλεκτρονική κατάθεση περιλαµβάνει ένα αρχείο κειµένου τύπου *.pdf ή *.doc και ένα δευτερο αρχείο δεδοµένων τύπου *.xls, Το µέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης του αρχείου θα πρέπει να είναι CD-Rom (προτεινόµενο) ή DVD-Rom, ή δισκέτα 1.4. Το αρχείο κειµένου θα πρέπει να είναι διαµορφωµένο από επεξεργαστή κειµένου τύπου Microsoft Word (Έκδοση 97 ή/και µεταγενέστερη) ή από το λογισµικό ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων Adobe Acrobat (Έκδοση 4 ή/και µεταγενέστερη). Το αρχείο δεδοµένων παρέχεται από τη Γραµµατεία και πρέπει συµπληρώνεται. Ο τίτλος των αρχείων θα πρέπει να είναι σε ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες και να περιλαµβάνει το επώνυµο και το όνοµα του υποβάλλοντα, π.χ.παπαδοπουλοσ ΧΡΗΣΤΟΣ.doc Το κείµενο που θα περιλαµβάνεται στο αρχείο κειµένου θα πρέπει να έχει τη δοµή διαµόρφωσης, όπως αυτή παρουσιάζεται στις σελίδες Η γλώσσα κειµένου θα πρέπει να είναι η Ελληνική και η µορφοποίηση κειµένου θα πρέπει να περιλαµβάνει τα κάτωθι: Γραµµατοσειρά: Times New Roman, Μέγεθος Γραµµάτων: 12, Διάστηµα µεταξύ προτάσεων: 1.5 Η αρίθµηση των σελίδων θα πρέπει να ξεκινά από την πρώτη σελίδα. Για τη προσθήκη εικόνων στο κείµενο θα πρέπει αυτές να έχουν µορφή αρχείου φωτογραφίας (π.χ. *.jpg) και να είναι αποτέλεσµα ηλεκτρονικού σχεδιασµού, ηλεκτρονικής σάρωσης ή ψηφιακής φωτογράφησης. Για παράδειγµα, θα πρέπει στο βιογραφικό σηµείωµα να υπάρχει αντίγραφο (ηλεκτρονική σάρωση) από την πρώτη σελίδα κάθε δηµοσιευµένης µελέτης σε ελληνικό ή ξενόγλωσσο περιοδικό. Θα πρέπει να συµπληρώνεται και το αρχείο Excel (δίδεται από τη Γραµµατεία) και να κατατίθεται µαζί µε το αρχείο *.pdf, *.doc. Λίστα Ελέγχου πριν από τη κατάθεση ü -*Αρχείο doc ή pdf και αρχείο xls σε κατάλληλο µέσο αποθήκευσης [CD-Rom (προτεινόµενο) ή DVD-Rom, ή δισκέτα 1.4 ] ü Όνοµα αρχείων µε κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες ü Συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη δήλωση ανάγνωσης και αποδοχής του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού αρχείου Σελίδα 2 από 133

3 Δήλωση Ανάγνωσης και Αποδοχής του Περιεχοµένου των Ηλεκτρονικών Αρχείων Με το παρόν έγγραφο βεβαιώνω ότι έχω προσεκτικά αναγνώσει το περιεχόµενο των ηλεκτρονικών αρχείων µε τίτλο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ_ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΚΠΑ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 και και δηλώνω ότι αναγνωρίζω το περιεχόµενο αυτών ως το επίσηµο βιογραφικό µου σηµείωµα µέχρι την / /. Με τη παρούσα δήλωση αναλαµβάνω την ευθύνη για το αληθές του περιεχοµένου των αρχείων και δηλώνω ότι θα προσκοµίσω µέσα σε έυλογο χρονικό διάστηµα (48 ώρες) σε έγγραφη µορφή οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο µου ζητηθεί από τη γραµµατεία για την επιβεβαίωση της ηλεκτρονικής µορφής του βιογραφικού µου. Η δηλούσα Υπογραφή: Ηµεροµηνία: / / Ονοµατεπώνυµο: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ Σελίδα 3 από 133

4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗ MD, MSc, PhD, MRCP(UK), CCST(UK) ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Για Εκλογή Στη Βαθµίδα του ΚΑΘΗΓΗΤΗ µε γνωστικό αντικείµενο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία υποβολής: 13 / 6 / 2014 Σελίδα 4 από 133

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 13 Εγκύκλιες Σπουδές...13 Προπτυχιακή Εκπαίδευση...13 Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση...13 Τίτλοι Σπουδών - Ειδικότητες...14 Μετεκπαίδευση στο ΕΡξωτερικό...15 Κύρια Μετεκπαιδευτικά Προγράµµατα Σεµινάρια...16 Ξένες Γλώσσες ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...18 Προπτυχιακή Εκπαίδευση...18 Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση Μεταπτυχιακά Προγράµµατα...18 Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών ΚΛΙΝΙΚΟ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 5 από 133

6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Ευαγγελία Χαρµανδάρη Ηµεροµηνία γέννησης: 26 Μαΐου 1964 Τόπος γέννησης: Σέρρες, Νοµός Σερρών Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση οικίας: Αιµιλίας Δάφνη 21, Νέο Ψυχικό Αθήνα ΤΚ: Τηλέφωνα οικίας: Διεύθυνση εργασίας: Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισµού και Διαβήτη Α Παιδιατρική Κλινική Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών Νοσοκοµείο Παίδων Η Αγία Σοφία Θηβών και Παπαδιαµαντοπούλου Αθήνα, ΤΚ: Τηλέφωνα εργασίας: και Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Σελίδα 6 από 133

7 Περιληπτικό Υπόµνηµα Έχω την τιµή να εργάζοµαι ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας στη Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισµού και Διαβήτη της Α Παιδιατρικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο Νοσοκοµείο Παίδων Η Αγία Σοφία. Αποφοίτησα από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ως πρώτη του έτους το Ειδικεύθηκα στην Γενική Παιδιατρική στην Αγγλία και είµαι κάτοχος του πιστοποιητικού εκπαίδευσης Membership of Royal College of Physicians [MRCP(UK)] (1996). Στη συνέχεια εξειδικεύθηκα στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία στο Κέντρο Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισµού του Λονδίνου, στα Νοσοκοµεία The Middlesex Hospital, Great Ormond Street Hospital for Children, και University College Hospital. Στα Νοσοκοµεία αυτά πραγµατοποίησα την διδακτορική µου διατριβή στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία. Είµαι κάτοχος των πιστοποιητικών εκπαίδευσης Certificate of Completion of Specialist Training in General Pediatrics (CCST-General Pediatrics), και Certificate of Completion of Specialist Training in Pediatric Endocrinology (CCST-Pediatric Endocrinology), τα οποία απονεµήθηκαν από το Royal College of Pediatrics and Child Health, London, UK (2005). Επίσης, εργάστηκα ως Διευθύντρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας στα Νοσοκοµεία St. James' University Hospital and Leeds General Infirmary, Leeds, UK ( ). Οι ακαδηµαϊκές µου σπουδές περιλαµβάνουν Μάστερ Επιστηµών στην Κλινική Παιδιατρική και Διδακτορική Διατριβή στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία, τα οποία χορηγήθηκαν από το Πανεπιστήµιο του Λονδίνου το 1998 και 2001 αντίστοιχα. Πραγµατοποίησα τις µεταδιδακτορικές µου σπουδές στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (National Institute of Child Health and Human Development) των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας (National Institutes of Health) στις ΗΠΑ ( ). Επέστρεψα στην Ελλάδα µετά από 15 χρόνα παραµονής στην Αγγλία και στις ΗΠΑ, ως Ερευνήτρια στο Τµήµα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισµού, Κέντρο Κλινικής Έρευνας, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών (IIBEEA) ( ). Τον Ιούλιο του 2009 εκλέχθηκα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από τον Φεβρουάριο του 2011 είµαι διορισµένο µέλος ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, µε γνωστικό αντικείµενο Παιδιατρική - και εργάζοµαι στην Α Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο Νοσοκοµείο Παίδων Η Αγία Σοφία µε καθήκοντα κλινικά, ερευνητικά, διδακτικά και διοικητικά. Τα καθήκοντά µου περιλαµβάνουν την παρακολούθηση και Σελίδα 7 από 133

8 αντιµετώπιση παιδιατρικών ασθενών και εφήβων µε ενδοκρινολογικά προβλήµατα στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκοµείου (τρεις φορές την εβδοµάδα) καθώς και των νοσηλευοµένων σε άλλα Τµήµατα του Νοσοκοµείου ασθενών µε ενδοκρινολογικά προβλήµατα. Παράλληλα έχω αναλάβει την Διεύθυνση του Εργαστηρίου Ορµονικών Προσδιορισµών και Μοριακής Ενδοκρινολογίας του Χωρέµειου Ερευνητικού Εργαστηρίου, ενώ παραµένω Επιστηµονική Υπεύθυνη και Συνδιευθύντρια του Εργαστηρίου Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισµού στο Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών. Επίσης, είµαι Πρόεδρος της Επιτροπής έγκρισης χορήγησης Αυξητικής Ορµόνης του Νοσοκοµείου Παίδων Η Αγία Σοφία, και µέλος Ευρωπαΐκών Εταιρειών σχετικά µε την ασφάλεια χορήγησης Αυξητικής Ορµόνης σε παιδιά και εφήβους, καθώς και µε τον καθορισµό συναινετικών οδηγιών για την αντιµετώπιση ασθενών µε σύνθετα ενδοκρινολογικά προβλήµατα [Clinical Practice Committee, European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE)]. Συµµετέχω ενεργά στην επίβλεψη και διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής, Ειδικευοµένων Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών, καθώς και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών. Ως κύρια επιβλέπουσα, έχω ολοκληρώσει την επίβλεψη 2 Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 1 Διδακτορικού Φοιτητή, ενώ επιβλέπω 1 Προπτυχιακό Φοιτητή, 1 Μεταπτυχιακό Φοιτητή, 4 Διδακτορικούς Φοιτητές και 4 Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, οι οποίοι εκπονούν ακόµη τις ερευνητικές τους µελέτες. Συµµετείχα ως διδάσκουσα και ήµουν κύρια διοργανώτρια των Ευρωπαϊκών Μετεκπαιδευτικών Προγραµµάτων The New Inroads to Child Health (NICHe) Conference και ESPE Science School της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (ESPE, European Society for Pediatric Endocrinology) µε θέµα Stress Response and Child Health (Ηράκλειο, Κρήτη, 2012), και έχω οργανώσει µε επιτυχία Συνέδρια τόσο στο χώρο της Παιδιατρικής όσο και της Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας. Η ερευνητική µου δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως σε παθήσεις του άξονα υποθαλάµουυπόφυσης-επινεφριδίων, στα γλυκοκορτικοειδή και τους µοριακούς µηχανισµούς δράσης τους, καθώς και στην παχυσαρκία. Συµπεριλαµβάνει ερευνητικά προγράµµατα που αφορούν στην Κλινική Έρευνα, Μεταφραστική Έρευνα και Βασική Έρευνα στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία. Η Κλινική µου Έρευνα εστιάζεται κυρίως στην Συγγενή Υπερπλασία των Επινεφριδίων, την Επινεφριδιακή Ανεπάρκεια, τον Πρωτοπαθή Υπεραλδοστερονισµό, το σύνδροµο Cushing και την Παχυσαρκία. Η Βασική µου Έρευνα στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία εστιάζεται κυρίως στην Πρωτοπαθή Γενικευµένη Αντίσταση και Υπερευαισθησία στα Γλυκοκορτικοειδή, καθώς και στους µοριακούς µηχανισµούς δράσης των γλυκοκορτικοειδών. Η ερευνητική µου δουλειά οδήγησε σε 71 δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά του SCI, 7 δηµοσιεύσεις σε περιοδικά εκτός SCI, 1 βιβλίο, 39 ανασκοπήσεις σε ξενόγλωσσα βιβλία, και 105 Σελίδα 8 από 133

9 δηµοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Το σύνολο των δηµοσιεύσεων αυτών έχουν Συντελεστή Απήχησης (impact factor) 458 και έλαβαν 2166 Βιβλιογραφικές Αναφορές (scopus citations) (h index = 27). Το 2007 βραβεύτηκα µε το βραβείο Henning Andersen Prize της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας (European Society for Pediatric Endocrinology). Ήµουν προσκεκληµένη οµιλήτρια σε 63 Συνέδρια της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Επίσης, συµµετέχω ενεργά στην υποβολή ερευνητικών προγραµµάτων για χρηµατοδότηση από την Ευρώπη ή/και την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ως Επιστηµονική Υπεύθυνη ερευνητικών προγραµµάτων, προσέλκυσα χρηµατοδότηση 1,088,000 Ευρώ, ενώ ως Επιστηµονική Συνυπεύθυνη προσέλκυσα χρηµατοδήτηση 655,000 Ευρώ. Τα τελευταία δύο χρόνια είµαι Επιστηµονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια του Προγράµµατος Ανάπτυξη Εθνικού Συστήµατος Πρόληψης και Αντιµετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία καθώς και Επιστηµονική Συνυπεύθυνη και Συντονίστρια του Προγράµµατος Μοριακοί Μηχανισµοί και Κλινικές Επιπτώσεις της Δράσης του Υποδοχέα των Γλυκοκορτικοειδών, τα οποία χρηµατοδοτούνται από τα ΕΣΠΑ. Σελίδα 9 από 133

10 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗ Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Τίτλος Θέσης: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας Διάρκεια: 2 Φεβρουαρίου 2011 Σήµερα (3 χρόνια και 10 µήνες, Πλήρης απασχόληση) Κατά την διάρκεια αυτή εργάζοµαι ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας στην Α Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών στο Νοσοκοµείο Παίδων Η Αγία Σοφία µε καθήκοντα κλινικά, ερευνητικά, διδακτικά και διοικητικά. Τα καθήκοντά µου περιλαµβάνουν την παρακολούθηση και αντιµετώπιση παιδιατρικών ασθενών και εφήβων µε ενδοκρινολογικά προβλήµατα στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκοµείου (τρεις φορές την εβδοµάδα) καθώς και των νοσηλευοµένων σε άλλα Τµήµατα του Νοσοκοµείου ασθενών µε ενδοκρινολογικά προβλήµατα. Παράλληλα έχω αναλάβει την Διεύθυνση του Εργαστηρίου Ορµονικών Προσδιορισµών και Μοριακής Ενδοκρινολογίας του Χωρέµειου Ερευνητικού Εργαστηρίου, ενώ παραµένω Επιστηµονική Υπεύθυνη και Συνδιευθύντρια του Εργαστηρίου Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισµού στο Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών. Επίσης, είµαι Πρόεδρος της Επιτροπής έγκρισης χορήγησης Αυξητικής Ορµόνης του Νοσοκοµείου Παίδων Η Αγία Σοφία, και µέλος Ευρωπαΐκών Εταιρειών σχετικά µε την ασφάλεια χορήγησης Αυξητικής Ορµόνης σε παιδιά και εφήβους, καθώς και µε τον καθορισµό συναινετικών οδηγιών για την αντιµετώπιση ασθενών µε σύνθετα ενδοκρινολογικά προβλήµατα [Clinical Practice Committee, European Society for Pediatric Endocrinology (ESPE)]. Συµµετέχω ενεργά στο κλινικό έργο της Μονάδας Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισµού και Διαβήτη, σε ερευνητικά προγράµµατα των ανωτέρω Εργαστηρίων, στην επίβλεψη και διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής, Ειδικευοµένων Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, καθώς και στην υποβολή ερευνητικών προγραµµάτων για χρηµατοδότηση από την Ευρώπη ή/και την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ως κύρια επιβλέπουσα, έχω ολοκληρώσει την επίβλεψη 2 Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 1 Διδακτορικού Φοιτητή, ενώ επιβλέπω 1 Προπτυχιακό Φοιτητή, 1 Μεταπτυχιακό Φοιτητή, 4 Διδακτορικούς Φοιτητές και 4 Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, οι οποίοι εκπονούν ακόµη τις Σελίδα 10 από 133

11 ερευνητικές τους µελέτες. Συµµετείχα ως διδάσκουσα και ήµουν κύρια διοργανώτρια των Ευρωπαϊκών Μετεκπαιδευτικών Προγραµµάτων The New Inroads to Child Health (NICHe) Conference και ESPE Science School της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (ESPE, European Society for Pediatric Endocrinology) µε θέµα Stress Response and Child Health (Ηράκλειο, Κρήτη, 2012), και έχω οργανώσει µε επιτυχία Συνέδρια τόσο στο χώρο της Παιδιατρικής όσο και της Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας. Η ερευνητική µου δραστηριότητα επικεντρώνεται κυρίως σε παθήσεις του άξονα υποθαλάµουυπόφυσης-επινεφριδίων, στα γλυκοκορτικοειδή και τους µοριακούς µηχανισµούς δράσης τους, καθώς και στην παχυσαρκία. Συµπεριλαµβάνει ερευνητικά προγράµµατα που αφορούν στην Κλινική Έρευνα, Μεταφραστική Έρευνα και Βασική Έρευνα στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία. Η Κλινική µου Έρευνα εστιάζεται κυρίως στην Συγγενή Υπερπλασία των Επινεφριδίων, την Επινεφριδιακή Ανεπάρκεια, τον Πρωτοπαθή Υπεραλδοστερονισµό, το σύνδροµο Cushing και την Παχυσαρκία. Η Βασική µου Έρευνα στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία εστιάζεται κυρίως στην Πρωτοπαθή Γενικευµένη Αντίσταση και Υπερευαισθησία στα Γλυκοκορτικοειδή, καθώς και στους µοριακούς µηχανισµούς δράσης των γλυκοκορτικοειδών. Από την εκλογή µου στη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή µέχρι σήµερα, η ερευνητική µου δουλειά οδήγησε σε 26 δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 32 ανασκοπήσεις σε ξενόγλωσσα βιβλία και 57 δηµοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Επίσης, ήµουν προσκεκληµένη οµιλήτρια σε 49 Συνέδρια της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Τέλος, κατά την διάρκεια της θητείας µου στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή συµµετείχα ενεργά στην υποβολή ερευνητικών προγραµµάτων για χρηµατοδότηση από την Ευρώπη ή/και την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ως Επιστηµονική Υπεύθυνη ερευνητικών προγραµµάτων, προσέλκυσα χρηµατοδότηση 1,088,000 Ευρώ, ενώ ως Επιστηµονική Συνυπεύθυνη προσέλκυσα χρηµατοδήτηση 655,000 Ευρώ. Τα τελευταία δύο χρόνια είµαι Επιστηµονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια του Προγράµµατος Ανάπτυξη Εθνικού Συστήµατος Πρόληψης και Αντιµετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία καθώς και Επιστηµονική Συνυπεύθυνη και Συντονίστρια του Προγράµµατος Μοριακοί Μηχανισµοί και Κλινικές Επιπτώσεις της Δράσης του Υποδοχέα των Γλυκοκορτικοειδών, τα οποία χρηµατοδοτούνται από τα ΕΣΠΑ. Σελίδα 11 από 133

12 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ Δεν προβλέπεται 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ, ΣΕΡΡΕΣ Τίτλος Θέσης: Αγροτικός Ιατρός Διάρκεια: Δεκεµβριος 1988 Ιουλιος 1990 (1 χρόνος και 7 µήνες, Πλήρης απασχόληση) Στήν διάρκεια αυτή εκπλήρωσα την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου µετά την αποφοίτησή µου απο την Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Συµµετείχα σε 6 24-ωρες εφηµερίες τον µήνα. Σελίδα 12 από 133

13 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: : 3 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Απολυτήριο Λυκείου, Βαθµός: 19.9, Άριστα. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: : ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πτυχίο Ιατρικής, Βαθµός 9.2, Άριστα. Αποφοίτησα ως 1 η του έτους και εκφώνησα τον Ορκο του Ιπποκράτη Κατά την διάρκεια της φοίτησής µου µου χορηγήθηκαν 6 υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: 30 Δεκ Σήµερα: Νοµαρχία Σερρών 2 Μαρτίου 1992 Σήµερα: General Medical Council, United Kigdom ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Εκπαίδευση στην Γενική Παιδιατρική Νοσοκοµείο Λοιµωδών Νοσηµάτων Θεσσαλονίκης [Ιούλιος 1990 Ιούλιος 1992 (2 χρόνια, Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] Pontefract General Infirmary, Preston Royal Hospital, Hope Hospital, Withington Hospital and Alder Hey Children s Hospital, United Kingdom [Αύγουστος 1992 Αύγουστος 1995 (3 χρόνια, Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] Εκπαίδευση στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία London Centre for Paediatric Endocrinology and Metabolism, Great Ormond Street Hospital for Children, The Middlesex Hospital and University College Hospital, University College London, London, United Kingdom [1 Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου, 2000 καθώς και 6 Σεπτεµβρίου, Μαρτίου, 2006 (4 χρόνια και 9 µήνες, Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] Σελίδα 13 από 133

14 Μάστερ Επιστηµών στην Κλινική Παιδιατρική Σεπτ Σεπτ. 1998: University of London, London, UK Διδακτορική Διατριβή στην Σεπτ Νοεµβ. 2000: London Centre for Pαediatric Endocrinology and Metabolism University College London, University of London, London, UK Tίτλος Διατριβής: Congenital Adrenal Hyperplasia: The Influence of Puberty on Cortisol Pharmacokinetics Επιβλέποντες Καθηγητές: Professor Charles G. D. Brook, Professor Peter C. Hindmarsh Χορηγήθηκε: 31 Ιουλίου, 2001 Μεταδιδακτορικές Σπουδές στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία Δεκ Σεπτ. 2004: Pediatric and Reproductive Endocrinology Branch National Institute of Child Health and Human Development National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Π. Χρούσος ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Πτυχίο Ιατρικής Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χορηγήθηκε: 2 Νοεµβρίου, 1988 Membership of Royal College of Physicians [MRCP (UK)], Part I Royal College of Physicians, London, United Kingdom Χορηγήθηκε: 12 Ιουλίου, 1994 Membership of Royal College of Physicians [MRCP (UK)], Part II Royal College of Physicians, London, United Kingdom Χορηγήθηκε: 25 Ιουνίου, 1996 Σελίδα 14 από 133

15 Ειδικότητα Παιδιατρικής Α Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Χορηγήθηκε: 21 Νοεµβρίου, 1996 Master of Science in Clinical Pediatrics University of London, London, United Kingdom Χορηγήθηκε: 1 Νοεµβρίου, 1998 Διδακτορικό Δίπλωµα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας London Centre for Pediatric Endocrinology University of London, London, United Kingdom Χορηγήθηκε: 31 Ιουλίου, 2001 Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της Εκπαίδευσης στην Γενική Παιδιατρική Certificate of Completion of Specialist Training in General Pediatrics Royal College of Paediatrics and Child Health, London, United Kingdom Χορηγήθηκε: 5 Σεπτεµβρίου, 2005 Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης της Εξειδίκευσης στην Certificate of Completion of Specialist Training in Pediatric Endocrinology Royal College of Paediatrics and Child Health, London, United Kingdom Χορηγήθηκε: 5 Σεπτεµβρίου, 2005 ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ Επιµελήτρια στην Γενική Παιδιατρική και Νεογνολογία Basildon Hospital, Basildon and Queen Elizabeth Hospital for Children, London, United Kingdom [1 Σεπτεµβρίου, Αυγούστου 1997 (2 χρόνια, Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] Σελίδα 15 από 133

16 Επιµελήτρια στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία London Centre for Paediatric Endocrinology and Metabolism Great Ormond Street Hospital for Children, The Middlesex Hospital and University College Hospital University College London, London, United Kingdom [1 Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου, 2000 και 6 Σεπτεµβρίου, Μαρτίου, 2006 (4 χρόνια και 9 µήνες, Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] Διευθύντρια Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας St. James s University Hospital and Leeds General Infirmary, Leeds, United Kingdom [24 Ιουλίου, Απριλίου, 2007 (9 µήνες Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] 2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ Διδακτορική Ερευνήτρια στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία London Centre for Paediatric Endocrinology and Metabolism Great Ormond Street Hospital for Children and The Middlesex Hospital University College London, London, United Kingdom [1 Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου 2000 (2 χρόνια και 3 µήνες, Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στην Μοριακή Ενδοκρινολογία και Κυτταρική Βιολογία Pediatric and Reproductive Endocrinology Branch National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health Bethesda, Maryland, USA [1 Δεκεµβρίου, Σεπτεµβρίου, 2004 και 5 Μαΐου, Ιουλίου, 2006 (4 χρόνια, Πλήρης και έµµισθη απασχόληση)] ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1. European Society for Pediatric Endocrinology Summer School Brussels, Belgium, September 1997 (5 days) 2. Recombinant DNA Methodology, FAES Bio-Trac 2 Σελίδα 16 από 133

17 National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, Winter Session 2001 (3 months) 3. Expression, Detection and Purification of Recombinant Proteins in Prokaryotic and Eukaryotic Cells, FAES Bio-Trac 16 National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, Fall Session 2003 (3 months) 4. Genome Analysis, FAES Bio-Trac 11 National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, USA, Winter Session 2004 (3 months) 5. Advanced Postgraduate Course on Growth and Growth Disorders Stockholm, Sweden, June 2005 (5 days) 6. 5th National PUMP Conference Insulin Pump Therapy in Practice London, United Kingdom, October 2006 (1 day) 7. Advanced Course in Pediatric Bone and Calcium Metabolism Birmingham, United Kingdom, March 2007 (2 days) 8. Medtronic Course ON Insulin Pump Therapy London, United Kingdom, April 2007 (1 day) 9. Advance life support courses Cardiopulmonary resuscitation London, United Kingdom, once yearly 10. Management Course for Consultants Imperial College, London, United Kingdom, 2006 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλική - Άριστα Σελίδα 17 από 133

18 6. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Υποβοηθός Ανατοµίας στο 2 ο έτος του Πανεπιστηµίου καθηµερινή διδασκαλία των φοιτητών και προετοιµασία τους για τις αντίστοιχες εξετάσεις. Τακτική Διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής µετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στην Γενική Παιδιατρική το 1995 και σε όλη την διάρκεια εργασίας σε Κλινικές Γενικής Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ήταν προκαθορισµένο από το οικείο Πανεπιστήµιο. Τακτική Διδασκαλία Φοιτητών Μοριακής Ενδοκρινολογίας και Μοριακής Βιολογίας κατά την διάρκεια της παραµονής µου στο National institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health (ΝΙΗ) ( ). Τακτική Διδασκαλία Φοιτητών Μοριακής Ενδοκρινολογίας και Κυτταρικής Βιολογίας κατά την διάρκεια της εργασίας µου στο Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών (2007 Σήµερα). Τακτική Διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής στην Παιδιατρική και Εφηβική Ενδοκρινολογία κατά την διάρκεια της εργασίας µου στο Νοσοκοµείο Παίδων Η Αγία Σοφία σύµφωνα µε το προκαθορισµένο από την Κλινική µας εκπαιδευτικό πρόγραµµα (2009 Σήµερα). Διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής στο κατ επιλογήν µάθηµα Κλινική Ενδοκρινολογία Επιστηµονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια κ. Ε. Διαµάντη (2012 Σήµερα). Διδασκαλία Φοιτητών Ιατρικής στο κατ επιλογήν µάθηµα Παιδοψυχιατρικής Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής κ. Γ. Κολαΐτης (2013 Σήµερα). ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τακτική Διδασκαλία Ειδικευοµένων και Επιµελητών Παιδιατρικής και Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας δύο φορές την εβδοµάδα όλα τα χρόνια µετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στην Γενική Παιδιατρική το 1995, καθώς και συµµετοχή στην εκπαιδευτική προετοιµασία τους για τις εξετάσεις ειδικότητας. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα ήταν προκαθορισµένο από το Royal College of Paediatrics and Child Health, United Kingdom, και το οικείο Πανεπιστήµιο. Διδασκαλία Ειδικευοµένων Γενικής Παιδιατρικής της Α Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς και των Α και Β Παιδιατρικών Κλινικών ΕΣΥ του Νοσοκοµείου Παίδων Η Αγία Σοφία (2009 Σήµερα). Σελίδα 18 από 133

19 Διδασκαλία Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής κ. Γ. Μαστοράκος ( Σήµερα). Διδασκαλία Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών Μοριακή και Εφαρµοσµένη Φυσιολογία Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής κ. Μ. Κουτσιλιέρης (2012 Σήµερα). Διδασκαλία Ειδικευοµένων Ενδοκρινολογίας Ενηλίκων κατά το 4 ο έτος της ειδικότητάς τους (2012 Σήµερα). Διδασκαλία στον ετήσιο Κύκλο Εντατικής Εκπαίδευσης στην Ενδοκρινολογία (2012 Σήµερα). Συµµετοχή ως διδάσκουσα και διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Μετεκπαιδευτικού Προγράµµατος µε θέµα Steroid Receptors της Ευρωπαϊκής Εταιρείας European Society for Clinical Investigation (Ηράκλειο, Κρήτη, 2011). Συµµετοχή ως διδάσκουσα και διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Μετεκπαιδευτικού Προγράµµατος µε θέµα The New Inroads to Child Health (NICHe) Conference της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (ESPE, European Society for Pediatric Endocrinology) (Ηράκλειο, Κρήτη, 2012). Συµµετοχή ως διδάσκουσα και διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Μετεκπαιδευτικού Προγράµµατος ESPE Science School της Ευρωπαϊκής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας (ESPE, European Society for Pediatric Endocrinology) µε θέµα Stress Response and Child Health (Ηράκλειο, Κρήτη, 2012). Συµµετοχή ως διδάσκουσα και διοργάνωση του Κλινικού Φροντιστηριακού Προγράµµατος µε θέµα Σύγχρονες προκλήσεις στην βρεφική και Παιδική Διατροφή (Costa Navarino, Μάιος 2014). ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Κύρια επιβλέπουσα 2 Μεταπτυχιακών Φοιτητών, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την µεταπτυχιακή τους εκπαίδευση: Τερψιχόρη Φραγκούλη, BSc (BSc 2011, Τµήµα Βιολογίας ΕΚΠΑ): Σεπτέµβριος 2012 Σεπτέµβριος 2013 Ερευνητικό Θέµα: Διερεύνηση του ρόλου του µη κωδικοποιού RNA Gas5 σε διατροφικές διαταραχές Σελίδα 19 από 133

20 Παρούσα Θέση: Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Centre for Endocrinology, William Harvey Research Institute, Bart s and the London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, London, UK Ζωή Γαλατά, BSc (BSc 2007, Τµήµα Βιολογίας ΕΚΠΑ): Σεπτέµβριος 2008 Σεπτέµβριος 2009 Ερευνητικό Θέµα: Πρωτεωµική ανάλυση σε δείγµατα από πλάσµα παχύσαρκων και φυσιολογικού βάρους παιδιών Παρούσα Θέση: Διδακτορική Φοιτήτρια, Τµήµα Κυτταρικής Βιολογίας, Κέντρο Βασικής Έρευνας Ι, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών Κύρια επιβλέπουσα 1 Διδακτορικού Φοιτητή, οι οποίος ολοκλήρωσε το Διδακτορικό του: Νικόλας Νικολαΐδης, MD (MD 2007, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Πατρών): Ιανουάριος 2010 Σεπτέµβριος 2013 Ερευνητικό Θέµα: Κυτταρική βιολογία του σήµατος των γλυκοκορτικοειδών: In vitro µελέτες Παρούσα Θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τµήµα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισµού, Κέντρο Κλινικής Έρευνας, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών Κύρια επιβλέπουσα 4 Διδακτορικών Φοιτητών, οι οποίοι εκπονούν την Διδακτορική τους Διατριβή: Γεωργία Κολτσίδα, MD (MD 2006, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών): Ιανουάριος 2010 Σήµερα Ερευνητικό Θέµα: Ενδοκρινολογική και ψυχολογική αξιολόγηση των φορέων της ανεπάρκειας της 21-υδροξυλάσης: Διερεύνηση ύπαρξης σωµατικής και ψυχολογικής ευαισθησίας στο στρες. Ευαγγελία Κόλια, BSc, MSc (BSc 1979, University of Alberta, Καναδάς): Μάρτιος 2011 Σήµερα Ερευνητικό Θέµα: Παρεµβατική µελέτη σύγκρισης των αποτελεσµάτων υποθερµιδικής δίαιτας µε τη χορήγηση βιταµίνης D ή Ω-3 λιπαρών οξέων σε ασθενείς µε σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών (Σ.Π.Ω.) Ιωάννα Φαράκλα, MD (MD 2009, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Ιανουάριος 2012 Σήµερα Σελίδα 20 από 133

21 Ερευνητικό Θέµα: Διαιτητική παρέµβαση µε µέλι σε παχύσαρκα παιδιά στην Ελλάδα και διερεύνηση της επίδρασής του στις συγκεντρώσεις γλυκόζης και ινσουλίνης Χρήστος Γιαννιός, MD (MD 2007, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ): Σεπτέµβριος 2012 Σήµερα Ερευνητικό Θέµα: Η επίδραση της βιταµίνης D στην αντιµετώπιση των µεταβολικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους µε παχυσαρκία Κύρια επιβλέπουσα 4 Μεταδιδακτορικών Ερευνητών, οι οποίοι εργάζονται σε Ερευνητικά Προγράµµατα, τα οποία επιβλέπω ως Επιστηµονική Υπεύθυνη: Αγαρίστη Λαµπροκωστοπούλου, BSc, PhD (PhD 2010, Karolinska Institutet, Σουηδία): Δεκέµβριος 2012 Σήµερα Ερευνητικό Θέµα: Διερεύνηση του in vivo ρόλου του Gas5 σε µοντέλα διαγονιδιακών ποντικών Έλλη Κυρατζή, BSc, MSc, PhD (PhD 2011, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Δεκέµβριος 2012 Σήµερα Ερευνητικό Θέµα: Διερεύνηση του in vivo ρόλου του hgrβ σε µοντέλα διαγονιδιακών ποντικών Ελένη Κόνιαρη, PhD (PhD 2009, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Σεπτέµβριος 2013 Σήµερα Ερευνητικό Θέµα: Διερεύνηση του ρόλου των µεταλλάξεων των γονιδίων KCNJ5, ATP1A1 και ATP2B3 στον Πρωτοπαθή Υπεραλδοστερονισµό Νικόλας Νικολαΐδης, MD, PhD (PhD 2013, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ): Σεπτέµβριος 2013 Σήµερα Ερευνητικό Θέµα: Διερεύνηση των γενωµικών δράσεων του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών Συµµετοχή στην τριµελή επιτροπή εκπαίδευσης 3 Διδακτορικών Φοιτητών. Σελίδα 21 από 133

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2014-2015 Διεύθυνση: Γοργίου 6, 116 36 Αθήνα Τηλ: 210 9232347, 210 9222666, Fax: 210 9243137 www.doxiadis-unit.gr Η "Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week).

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελισάβετ Πατηράκη Κουρµπάνη KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ» Αθήνα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατοµικά στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Βραβεία ιακρίσεις 4 4. Επαγγελµατική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντονιστές: Κατερίνα Μανιαδάκη και Ευθύμιος Κάκουρος Συνολική διάρκεια: επτά μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 Πληροφορίες Επικοινωνίας Τμήμα Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της.

Η επιτροπή ευχαριστεί τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ Δρ. Ανδρέα Σερέτη για την συναντίληψη και την ενεργό στήριξη στο έργο της. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ Την Ίδρυση Επιστημονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επιστημών Υγείας του ΚΕΣΥ Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΩΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΩΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΩΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ George Vrionis, PhD, Professor of Pediatrics and Head of the Department of Early Childhood

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013. www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΟΠΑ 2012-2013 www.aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης Αντιπρύτανης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η Σχολή Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, τα οποία έχουν ως βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα