ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Αττική

2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασ. Σοφίας Αθήνα Τηλ. 01Π Το κείμενο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 1994 Εικονογράφηση: Anne Howison- Lionel Koechlin Ευχαριστούμε θερμά τις Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών για το φωτογραφικό υλικό που διέθεσαν. Εκδότης: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1994 ΕΚΑΧ - ΕΟΚ - ΕΚΑΕ, Βρυξέλλες- Λουξεμβούργο, 1994 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, για σκοπούς μη εμπορικούς, με αναφορά της πηγής. Printed in Greece

3 Η ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα μια δύναμη με πάνω από 340 εκατομμύρια κατοίκους που ανήκουν στα δώδεκα κράτη μέλη της. Παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία που οφείλεται στην ιστορία και στη γεωγραφία της και εκδηλώνεται στις περιφέρειές της, οι οποίες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της. Ωστόσο, όλες οι περιφέρειες δεν έχουν το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης και η εσωτερική συνοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Ι. Η ποικιλομορφία των περιφερειών, ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη. Οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρουν σημαντικά η μία από την άλλη. Υπάρχουν πλούσιες και φτωχές, μεγάλες και μικρές, βιομηχανικού ή αγροτικού χαρακτήρα. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε ορεινές περιοχές, σε παράκτιες περιφέρειες ή στις μεγάλες πεδιάδες, στις μεγάλες αστικές περιοχές ή σε περιοχές όπου γ ίνεται βιομηχανική μετατροπή δεν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους. Σε αυτές τις διαφορές οφείλεται το πλήθος των πολιτισμών και των εμπειριών, που είναι συνώνυμο του πλούτου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι διαφορές δεν είναι μόνο γεωγραφίκές, κοινωνιολογικές ή οικονομικές, είναι επίσης και θεσμικές. Οι περιφέρειες ανήκουν σε κράτη με δομές που ποικίλλουν όπως ομοσπονδίες και aποκεντρωμένες ή ενιαίες περιφέρειες. Έτσι προκύπτουν και οι διαφορές στην εξουσία και στις αρμοδιότητες από τη μία περιοχή στην άλλη, καθώς και η διαφορετική σημασία που έχουν για την Ευρώπη. Ορισμένες περιφέρειες έχουν πράγματι πλήρεις αρμοδιότητες σε διαφορετικούς τομείς όπως η εκπαίδευση, οι μεταφορές ή η γεωργία, ενώ άλλες παραμένουν πρώτα απ' όλα διοικητικές μονάδες. Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργάνων, ο φυσικός χώρος έκφρασης και συμμετοχής των πολιτών, αυτών των περιφερειακών οντοτήτων, ήταν μέχρι σήμερα κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλοί ευρωβουλευτές έχουν και ένα δεύτερο αξίωμα στη χώρα τους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους εκλογείς, πέραν του νομοθετικού έργου, να ταυτίζουν την εργασία του βουλευτή με μια δράση για την περιφέρειά του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε έτσι ένας από τους χώρους όπου αναπτύχθηκαν οι ιδέες σύμφωνα με τις οποίες η επιτυχία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εξαρτάται στενά από την ομοιογενή ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών. Αυτές οι περιφέρειες συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό στις διαβουλεύσεις που έγιναν πριν αρχίσει να ισχύει η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έτσι ορισμένες από τις ιδέες που εξέφρασαν περιλαμβάνονται σ' αυτή. Εδώ και λίγο καιρό, οι περιφέρειες συμμετέχουν απευθείας στις αποφάσεις όσον 1

4 αφορά τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Επιτροπής των Περιφερειών. Αυτό το όργανο που δημιουργήθηκε το 1994 είναι πράγματι, με τα 189 μέλη του, το αντιπροσωπευτικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης των δώδεκα κρατών μελών. Έχει συμβουλευτικό ρόλο στις μεγάλες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκφράζει την άποψη των περιφερειών για τα μεγάλα θέματα της μελλοντικής Ευρώπης. _ / Αλλά πέρα από τον πλούτο που αποτελεί για την Ευρώπη η ποικιλομορφία των περιφερειών και η ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση, μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι να μειώσει τις προφανείς διαφορές στο επίπεδο της ανάπτυξης. 11. Η εσωτερική συνοχή, μείζων στόχος της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. ~ συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αρχισε να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 1993, επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δόθηκε στην πολιτική της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Η πολιτική αυτή έχει ως στόχο να μετριάσει τις ανισότητες στην ανάπτυξη και να δώσει τη δυνατότητα στις περιφέρειες να επωφεληθούν καλύτερα από την ενιαία αγορά, και στη συνέχεια, μεσοπρόθεσμα, από το ενιαίο νόμισμα. Η επιτακτική ανάγκη για αλληλεγγύη εκφράζεται με την εφαρμογή φιλόδοξων περιφερειακών πολιτικών, που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις λιγότερο ευημερούσες περιφέρειες να καλύψουν την καθυστέρησή τους, να μετατρέψουν τις δραστηριότητές τους ή να διατηρήσουν τον τρόπο διαβίωσής τους. Αν συγκρίνουμε το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων των περιφερειών της Ευρώπης, θα δούμε ότι το επίπεδο των πλουσιότερων περιφερειών της Κοινότητας, του Αμβούργου και της Ιle-de-France, είναι τέσσερις φορές υψηλότερο από το επίπεδο των φτωχότερων περιφερειών, που βρίσκονται κυρίως σε τέσσερις χώρες, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία. Είναι σαφές ότι αν εξακολουθήσουν να υπάρχουν αυτές οι διαφορές, ο κίνδυνος για το μέλλον της Ένωσης θα είναι μεγάλος. Είναι επίσης σημαντικό να εξυψωθεί το β ιοτικό επίπεδο των φτωχότερων περιφερε ι ών ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοί τους να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα των πιο αναπτυγμένων περιφερειών. Δεν πρόκειται μόνο για ένα πρόβλημα αλληλεγγύης αλλά και για μια οικονομική αναγκαιότητα που αφορά το σύνολο της Ευρώπης. Γι' αυτό, ένα τμήμα του πλούτου ορ ι σμένων περιφερειών ανακατανέμεται, μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης, προς τις πιο μειονεκτικές περιφέρειες. Η συμμετοχή των περιφερειών στην οικοδόμηση της Ευρώπης αποτελεί βασικό παρόyοντα εππυχίας. Μ' αυτό τον τρόπο πλησιάζουμε τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντλεί, κυρlως, τη δύναμή της από την οικονομική, κοινωνική και πολπιστική παρόδοση των περιφερειών και τη συνοχή της από το σεβασμό αυτής της παρόδοσης. jacqυes Delors, Ομιλία στη Βουλή και στη Γερουσία της Βαυαρίας, Μ6vαχο,

5 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις περιφέρειες της Ελλάδας το 1991 Χώρα ΑΕΠ EUR Βέλγ ι ο Δανία 3. Γερμανία 4. Ελλάδα 5. Ι σπανία 6. Γαλλία 7. Ι ρλανδία 8. Ιταλία 9. Λουξεμβούργο 1 Ο. Ολλανδία 11. Πορτογαλία 12. Ηνωμένό Βασίλειο Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες 1. Αμβούργο (0) lle de France (F) Βρυξέλλες (Β) Βρέμη (0) Έσσ η (D) 149 Περιφέρεια ΕλλΑΔΑ Ανατολική Μακεδονία, Θράκη Κεντ:ρική Μακεδονία Δυτική Μ ακεδονία Ήπειρος Ιόνια Νησι ά Δυτική Ελλάδα Π ελοπόνν ησος Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα. Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη ΑΕΠ Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 1. Alentejo ( Ρ ) Βόρειο Αιγαίο Ήπ ειρος Guadelouρe (F) Centro (Ρ) 42 ΣΗ Μ.: 1. Το ΑΕΠ εκφράζεται ως ΠΑΔ (πρότυπο αγοραστικής δύναμης - κοινή μονάδα, που αντιπροσωπεύει τον ίδιο όγκο αγαθών και υπηρεσ ιών για κάθε χώρα), με κοινοτικό μέσο όρο = Τα νέα «Lande πι της Γερμανίας περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση των στοιχείων. ΠΗΓΗ: EUROSTAT Αυτή η δράση συγκεντρώνεται κατά προτεραιότητα σε τρεις άξονες που αντιστοιχούν σε τρεις σαφώς προσδιορισμένους τύπους περιφερειακών προβλημάτων: Προστασία των ευαίσθητων ή με μειωμένο πληθυσμό αγροτικών περιοχών, δηλαδή το 5% του κοινοτικού πληθυσμού. Ανάπτυξη των περιφερειών στις νότιες και δυτικές περιοχές της Κοινότητας (τα 2/3 της Ισπανίας, η Νότια Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Βόρεια Ιρλανδία, ορισμένες περιφέρειες της Γαλλίας) στις οποίες προστίθενται τα νέα γερμανικά Lf:ίnder. Αναδιάρθρωση των περιφερειών όπου παρατηρείται το φαινόμενο της βιομηχανικής παρακμής, οι οποίες συγκεντρώνουν περισσότερο από το 16% του κοινοτικού πληθυσμού. Οι ενισχύσεις που παρέχονται γιο την περιφερειακή ανάπτυξη στηρίζονται σε τρεις αρχές που εγγυώνται τη σωστή χρήση των κεφαλαίων: Η επικουρικότητα συνεπάγεται ότι οι ευθύνες πρέπει να ασκούνται στο επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά προς την πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, οι αναπτυξιακές ανάγκες στις οποίες προσαμόζονται τα προγράμματα που χρηματοδοτεί 3

6 η Κοινότητα, προσδιορίζονται από τα περίοδο ο προϋπολογισμός του κράτη μέλη και τις περιφέρειες. Ταμείου Συνοχής θα είναι 15,1 δισεκατομμύρια ECU. Η εταιρική σχέση σημαίνει ότι όλοι οι φορείς, εθνικο~ περιφερειακοί και τοπικοί Τα διαρθρωτικά ταμεία, από την πλευρά συμμετέχουν στην προετοιμασία και τους, αποτελούν τη σημαντικότερη αυνειστην εκτέλεση των προγραμμάτων και αφορά της Ένωσης στη μείωση των περιφροντίζουν για τη σωστή υλοποίησή φερειακών ανισοτήτων. Αντιπροσωπεύουν τους. περισσότερο από το 25% του προϋπολογισμού της και κατανέμονται σε τρεις ξε- Η προσθετικότητα προϋποθέτει ότι η ενί- χωριστούς τομείς, το 'Ευρωπαϊκό Κοινωνικό σχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστί- Ταμείο (ΕΚη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιθεται στις χρηματοδοτικές προσπάθειες φερειακής Ανάπτυξης (ΗΠΑ ) και το Ευρωτης τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά δεν τις παϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού αντικαθιστά, συμβάλλοντας με αυτόν τον και Εγγυήσεων (ΕΓτΠΕ). τρόπο στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Τα 2/3 περίπου των χρηματοδοτήσεων των Πάνω σε αυτές τις βάσεις, η Κοινότητα πα- διαρθρωτικών ταμείων αφιερώνονται στις ρεμβαίνει με δύο κύρια μέσα που είναι το περιφέρειες προτεραιότητας που υπάρχουν Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθρωτικά Ταμεία. σε όλα τα κράτη μέλη με εξαίρεση το Λουξεμβούργο και τη Δανία. Για την περίοδο Το Ταμείο Συνοχής, που εξειδικεύετα ι βα , ο προϋπολογισμός των διαρσικά στις υποδομές μεταφοράς και την προ- θρωτικών ταμείων θα είναι 141 δισεκατομστασί([] του περιβάλλοντος, πρέπει να βοη- μύρια ECU, που θα διατεθούν για διαφο θήσει τις τέσσερις φτωχότερες χώρες να ρετικές δράσεις όπως η επαγγελματική καπροσεγγίσουν τους εταίρους τους με μια τάρτιση, η προστασία του περιβάλλοντος, κίνηση οικονομικής σύγκλ ι σης. Αυτό απο- η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο τελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συ μ- αγροτικό περιβάλλον, η βελτίωση του επιμετάσχουν στην τελική φάση της Οικονο- πέδου των εξοπλισμών σε υποδομές ή ο μικής και Νομισματικής Ένωσης και στη δη- εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων και η μιουργία του ενιαίου νομίσματος. Κατά την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δη- μιουργούν θέσεις απασχόλησης. Έτσι η προσπάθεια αλληλεγγύης της Ένωσης προς τις φτωχότερες περιφέρειες ε ίνα ι σημαντική. Παρόλο που αντιπροσωπεύουν, το 1993 μόνο το 0,3% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος του συνόλου των κρατών μελών, οι πόροι των διαρθρω τικών ταμείων καθώς και τα άλλα μέσα παρέμβασης μπορούν να αποτελέσουν το 3% και μάλιστα το 4% του ΑΕΠ ορισμένων χωρών, συνεισφέροντας σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξή τους και στη βελτ ίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών τους. 4

7 νή συνεργασία μεταξύ εργαστηρίων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και μάλιστα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε τεχνολογικά προγράμματα για το μέλλον Περιφερειακές πολιτικές πριν απ' όλα στην υπηρεσία των πολιτών Η σημασία των περιφερειών για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση και η προσπάθεια για την περιφερειακή ανάπτυξη την οποία καταβάλλει η Ένωση, είναι αναγνωρισμένη και ιδιαίτερα σημαντική. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι η κοινοτική δράση θέλει να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών και να βοηθήσει στη βελτίωση της καθημερινής ζωής τους. Έτσι πολλά κοινοτικά προγράμματα αναφέρονται στις πιο διαφορετικές πλευρές των δραστηριοτήτων των πολιτών. Οι νέοι, μελλοντικοί πρωταγωνιστές της ζωής των περιφερειών πρέπει να έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα. Αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος ERA SMUS, που προσφέρει σε φοιτητές από διαφορετικ έ ς χώρες τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια άλλων ε υρωπαϊκών χωρών και να αποκτήσουν γνώσεις και ιδέες τις οποίες θα μπορ έ σουν αργότερα να αξιοποιήσουν στην πατρίδα τους. Το ίδιο ισχύει και με την εκμάθηση των γλωσσών της Ένωσης, χάρη στο πρόγραμμα LINGUA. Αλλά ο συνδυασμός ιδεών και τεχνογνωσίας εκφράζεται ακόμα πιο έντονα με τα προγράμματαπλαίσια έρευνας και ανάπτυξης, όπως το SPRINT, που δίνουν τη δυνατότητα για στε - Έχει επίσης σημασία οι πολίτες να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται στην εύλογη επιθυμία τους να ζουν και να εργάζονται στην περιφέρεια καταγωγής τους. Έτσι η δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων, τόσο στους υλικούς τομείς, όπως η υποδομή μεταφορών, όσο και στους άυλους τομείς της διαβίβασης των πληροφοριών, θα διευκολύνει μεσοπρόθεσμα την άρση της απομόνωσης των πιο απομακρυσμένων ή περιφερειακών περιοχών, και θα περιορίσει το φαινόμενο της εγκατάλειψής τους. Επίσης, στο ίδιο πνεύμα δίνεται προτεραιότητα από το πρόγραμμα LEADER στην παραμονή των αγροτών στις πλέον ευάλωτες αγροτικές περιοχές όπως είναι οι ορεινές περιοχές, αφού ληφθεί υπόψη ο προφανής ρόλος τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Η κοινοτική βοήθεια αποβλέπει επίσης στο να προωθήσει την πρόσβαση νέων κατηγοριών οικονομικών παραγόντων στην εργασία. Αυτή είναι ιδιαίτερα η περίπτωση του προγράμματος NOW που αποβλέπει στο να ανοίξει περισσότερο τον κόσμο της εργασίας στις γυναίκες, στις λιγότερο πλούσιες περιφέρειες της Ένωσης. Η συμμετοχή σ ' αυτές τις δράσεις θα επιτρέψει στους πολίτες όλων των περιφερειών της Ευρώπης, με τις ιδιαιτερότητές τους και το δικό τους πολιτισμό να γνωριστούν καλύτερα, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αμοιβαία κατανόηση και να προωθήσουν την ιδέα μιας ενωμένης και ισχυρής Ευρώπης με όλες τις ιδιαιτερότητές της. Για να είναι αποτελεσματική, ζωντανή και πιο δημοκρατική αυτή η Ευρώπη, θα πρέπει όχι μόνο να ενώσει τους λαούς και να συνδέσει τα κράτη-έθνη, αλλά και να βοηθήσει στη μεyαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών στην κοινοτική ζωή». jacques Delors, Παρέμβαση στην 73 Διεθνή Εμπορική Έκθεση της Λυών,

8 Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑfΚΗ ΕΝΩΣΗ Από τον πρώτο χρόνο ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (1981) οι περιφέρειες της χώρας επωφελήθηκαν από σημαντικές εισροές κοινοτικών πόρων, προερχόμενων κυρίως από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Ένας πολύ σημαντικός σταθμός, τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη, για τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπέρ των περιφερειών της χώρας, ήταν τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.), που ξεκίνησαν το 1986 και ολοκληρώθηκαν το Τα ΜΟΠ έθεσαν για πρώτη φορά το στόχο της υλοποίησης στην πράξη, μιας ολοκληρωμένης μεσοπρόθεσμης προσπάθειας για την ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας. Ορόσημο για την αναπτυξιακή προσπάθεια των περιφερειών της Ελλάδας αλλά και όλης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αποτέλεσε το έτος Τότε αποφασίστηκε η ριζική μεταρρύθμιση της λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων και η σταδιακή αύξηση μέχρι διπλασιασμού των πόρων τους την περίοδο Η μεταρρύθμιση επιπλέον προέβλεπε ότι την ευθύνη τόσο για τον προγραμματισμό, όσο και για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων και προγραμμάτων, που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μοιράζοντα ι αφενός οι εθνικές και περιφερειακές αρχές της χώρας και αφετέρου η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Με αυτόν τον γνώμονα συντάχθηκε, εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) , το οποίο καθόρισε τις προτεραιότητες ανάπτυξης της Ελλάδας και τα ποσά που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για το σκοπό αυτόν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Ο απολογισμός από την εφαρμογή του ΚΠΣ για την Ελλάδα και τις περιφέρειές της είναι αναμφισβήτητα θετικός. Έγινε δυνατή η απορρόφηση του συνόλου σχεδόν του ποσού που είχε διατεθεί για την Ελλάδα δηλαδή 7,2 δισ. ECU ή άνω των 8 δις ECU αν συνυπολογισθεί η συμμετοχή της Ελλάδας στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Επιτρέ- πεται λοιπόν κάθε αισιοδοξία, κα ι για την περαιτέρω αξιοποίηση των πόρων του 2ου ΚΠΣ συνολικού ύψους άνω των 19 δις ECU για την περίοδο Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης : Ένα μεγάλο βήμα μπροστά! Σήμερα, σχεδόν όλοι οι Έλληνες έχουν περάσει από κάποιον νέο δρόμο ή έχουν ήδη χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο νέο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Κοινοτικό Π λ αίσιο Στήριξης Τ α έργα του μετρό της Αθήνας, τα έργα στους οδικούς άξονες Αθήνας - Θεσσαλονίκης και Αθήνας - Κορίνθου, τα έργα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης και η αγορά τ ων νέων συρμών «lnter city>>, είναι τρία από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα μεγάλων έργων, που αποτελούν τμήμα του «Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης>> Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί ένας μεγάλος αριθμός επιπλέον έργων μικρότερου μεν μεγέθους, μεγάλης όμω ς σημασίας, τα Έργα του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας 6

9 οποία πραγματοποιούνται σε κάθε μία από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας. Δρόμοι, νοσοκομεία, σχολεία, aρδεύσεις, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, λιμάνια, αεροδρόμια συμπληρώνουν την αισιόδοξη εικόνα ανάπτυξης που προσδίδει το Κ.Π.Σ. στις περιφέρειες της Ελλάδας. Όμως, το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν εξαντλείται στα έργα υποδομής. Περιλαμβάνει ακόμη, τέσσερεις κύριους άξονες: Την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και των αγροτικών περιοχών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη του τουρισμού και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. Όσον αφορά τον γεωργικό τομέα, οι παρεμβάσεις του Κ.Π. Σ αφορούν κυρίως μέτρα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών καθώς και τοπικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, έρχονται δε να προστεθούν στις γνωστές εγγυημένες τιμές των προϊόντων και στις άλλες ενισχύσεις τις οποίες λαμβάνει ο Έλληνας αγρότης στα πλα ίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). Έτσι, με το Κ. Π.Σ υλοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός αρδευτικών έργων σ ' όλη τη χώρα, υλοποιήθηκαν τα προγράμματα «φυλλοξήρα> > στην Κρήτη και «βερίκκοκα» στην Πελοπόννησο, οι δράσεις ανασύστασης των ελαιώνων και προστασίας των δασών σε εθνική κλίμακα, καθώς και το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών. Εξάλλου, με το πρόγραμμα ''LEADER" δημιουργήθηκαν 26 συνολικά «ανώνυμες εταιρείες τοπικής ανάπτυξης» σε όλη τη χώρα, που δραστηριοποιήθηκαν για την προώθηση του αγροτουρισμού, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος. Για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ε πιχειρήσεων, δημιουργήθηκαν ή βελτιώ θηκαν βιομηχανικές ζώνες, χρηματοδοτήθηκε η επιδότηση επενδύσεων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 1892/90 και τέλος υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα «ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης>> του προσωπικού των επιχειρήσεων, το οποίο συνέβαλε σαφώς στη βελτίωση της aνταγωνιστικότητάς τους. Στον τομέα της αξιοποίησης των ανθρώπι νων πόρων, οι παρεμβάσεις που έγιναν τόσο για τη βελτίωση της υποδομής κατάρτισης και εκπαίδευσης αλλά και οι ίδιες οι ενέργειες κατάρτισης που έγιναν σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς (δημόσια διοίκηση, ενέργεια, μεταφορές, τράπεζες και ασφαλίσεις, τηλεπικοινωνίες, τουρισμός, κλπ. ) είναι πολυάριθμες και αφορούν δεκάδες χιλιάδες νέους, ανέργους, σπουδαστές και στελέχη επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα για την περίοδο διετέθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για ελληνικά προγράμματα 1,6 δι σ ECU. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι θετικές επιπτώσεις αυτής της συστηματικής προσπάθειας κατάρτισης δεν θα αργήσουν να φανούν, τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Η Πρόκληση του 2000 για την Ελλάδα: Τ ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) Συνέχεια και κορύφωση της κοινής προσπάθειας Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της χώρας και των περιφερειών της, που ξεκίνησε εδώ και δεκατρία χρόνια, θα αποτελέσει η αξιοποίηση των πόρων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ. ) και του Ταμείου Συνοχής (Τ.Σ.) Η διαδικασία κατάρτισης του 2ου Κ. Π.Σ. βρίσκεται σε εξέλιξη με βάση τις προτάσεις της Ελληνικής κυβέρνησης. Οι μεταφορές, ενέργε,ια, τηλεπικοινωνίες, περιβάλλον και καθώς και η ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας είναι οι κυριότεροι από τους τομείς στους οποίους θα δοθεί έμφαση στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας μέχρι το 1999 με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ Α Υ10ΤΗΤ Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Η περιφέρεια Θεσσαλίας κατέχει στρατηγική θέση πάνω στο βασικό αναπτυξιακό άξονα της χώρας. Είναι η πέμπτη σε έκταση και η τρίτη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδας. Έχει συνολική επιφάνεια τετραγωνικά χιλιόμετρα (ποσοστό 10,6% της συνολικής έκτασης της χώρας) και πληθυ σμό κατοίκους (απογραφή 1991, ποσοστό 7,2% του συνόλου). Αποτελείται από τ έ σσε ρεις νομούς : Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Το έδαφός της είναι κατά 46% ορεινό, κατά 17% ημιορεινό και κα τά 37% πεδινό. Η περιφέρεια έχει να ε πιδε ί ξει θετικ έ ς πληθυσμιακές μεταβολές. Συγκεκριμένα, κατά τη δεκαετία , ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά 5,1 %. Σταθερή αύξηση, 0,5% ετησίως, εμφανίζει ο πληθυσμός της σε όλη την ε ικοσαετία Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 1989, το 40% του εργατικού δυναμικού της περιφ έ ρ ε ιας ( έναντι 48% το 1981), στο δευτερογενή το 20% (έναντι 24% το 1981). τέλος ο τριτογενής απασχολεί το 40% του εργατικού δυναμικού (έναντι 28% το 1981). Η συμβολή των τριών τομέων στο σχηματισμό του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος, το 1991, ήταν: 27% ο πρωτογενής, 30% ο δευτερογενής και 43% ο τριτογενής. Ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει δυναμισμό, έχε ι υψηλή παραγωγικότητα ανά απασχολούμενο ( μεγαλύτερη του μέσου όρου της χώρας) και συνιστά καθοριστικό παρ άγοντα στην ανάπτυξη της περιφέρειας. ρίζουν τη δυναμική ανάπτυξη του τριτογενή τομέα. ΑΝΑΠJΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Η σημερινή κατάσταση της Π ε ριφέρειας είναι άμεση συνάρτηση της αναπτυξιακής προσπάθειας που έγινε κατά την περίοδο και συγχρηματοδοτήθηκε κατά μεγάλο ποσοστό από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναπτυξιακή αυτή προσπάθεια ε ίχ ε τους εξής βασικούς στόχους : 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων 2. Βελτίωση των υποδομών και εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής 3. Αξιοποίηση του ε νδογε νούς δυναμικού 4. Αρμονική ανάπτυξη των εσωτερικών ζω νών και νησιών 1. Ενίσχυση τη~ ανταγωνιστικότητα~ των οικονομικών δραστηριοτήτων Στα πλαίσια αυτού του στόχου ενισχύθηκαν οι ανταγωνιστικές δραστηριότητες που ήδη υπήρχαν στην περιφέρεια και διευκολύνθηκε η εξέλιξή τους. Στον τομέα της γεωργίας-κτηνοτροφίας, υλοποιήθηκαν έργα τα οποία βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, διαφοροποίησαν εν μέρει την παραγωγή, και βελτ ί ωσαν το ζωικό κεφόλαιο. Φράγμα Σμοκόβου Κ α τά την 15-ετία , η μεταποίηση α ναπτύσσεται με ρυθμό διπλάσιο του μέσου ό ρου της χώρας (2,6% έναντι 1,3%). Ιδια ί τ ε ρη ανάπτυξη εμφανίζει ο δευτερογενής μ ε ταξύ των δύο αστικών πόλων της περιφ έ ρειας (Λάρισας και Βόλου). Η π ε ριφ έ ρ ε ια συγκ εντρώνει επίσης αξιόλογους τουριστικούς πόρους οι οποίοι στη- 8

11 Ειδικότερα, ανορύχθηκαν και αξιοποιήθηκαν γεωτρήσεις ώστε να μετατραπούν ξηρικές εκτάσεις σε αρδευόμενες, κατασκευάσθηκαν ή βελτιώθηκαν αρδευτικά δίκτυα (αρδευτικό έργο Σαριτσάνης) αναδιαρθρώθηκαν αρκετά στρέμματα καλλιεργειών εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερο εισόδημα στους παραγωγούς (π.χ. θερμοκήπια για ανθοκομία). Όσον αφορά την Βιομηχανία-Βιοτεχνία έγινε αναβάθμιση, ενίσχυση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση της παραγωγικότητας και διαχείρισης των κλάδων της, μέσω των ενισχύσεων που δόθηκαν για τη δημιουργία ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων (π.χ. ΕΒΕ ΤΑΜ, Μονάδα φίλτρου τεχνητού νεφρού στη Λάρισα). Στον τομέα του τουρισμού, εκτελέστηκαν έργα τα οποία συντέλεσαν και στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού καθώς και στην αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων της Θεσσαλίας (μαρίνα Σκύρου, εργασίες για την επαναλειτουργία του τραίνου του Πηλίου, εργασίες αποκατάστασης μνημείων στα Μετέωρα, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας κ.λπ.). 2. Βελτίωση των υποδομών και εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής Κατά την περίοδο δημιουργήθηκαν ή βελτιώθηκαν οι υποδομές οι οποίες ήταν αναγκαίες για την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Κατασκευάζεται το Φράγμα Σμοκόβου, έργο πολλαπλών χρήσεων, το οποίο σε συνδυασμό με τη Σήραγγα Λεονταρίου θα εξασφαλίσει νερό για άρδευση 230 χιλ. στρεμμάτων και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς επίσης και ύδρευση πόλεων και κοινοτήτων. Στο Νομό Τρικάλων εκτελείται το Υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας, με την ολοκλήρωση του οποίου προβλέπεται να παράγονται KWH ηλεκτρικής ε νέργειας, εξοικο νομώντας έτσι πολύτιμο συνάλλαγμα και μειώνοντας σημαντικά την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Προβλήτα κοντέινερ στο Λιμάνι του Βόλου Κατασκευάσθηκε η εναέρια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα μεταφοράς ενέργειας και βελτιώνοντας την αξιοπιστία ολόκληρου του εθνικού δικτύου. Έγιναν μεγάλα συγκοινωνιακά έργα τα οποία συντέλεσαν τόσο στην ασφάλεια και την γρήγορη εξυπηρέτηση, όσο και στα οικονομικά οφέλη του επιχειρηματκού και παραγωγικού κόσμου. Με τα έργα αυτά δίνεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια να έχει πιο εύκολη πρόσβαση προς τις άλλες περιοχές. Κατασκευάσθηκε ο δρόμος Τύρναβος - Ελασσόνα, τμήμα της νέας Εθνικής οδού Λάρισας - Κοζάνης, που θα συνδέσει την Θεσσαλία με την Δυτική Μακεδονία. Κατασκευάσθηκε προβλήτα κοντέινερ στο Λιμάνι του Βόλου, σημαντικότατο έργο λιμενικής υποδομής για την διακίνηση των ε μπορευμάτων, καθόσον το λιμάνι αυτό αποτελεί την «πόρτα» προς τη Μέση Ανατολή. Αναπτύχθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν τα ήδη υπάρχοντα νοσοκομεία (νέα πτέρυγα Νοσοκομείου Λάρισας) και δημιουργήθηκαν νέα θεραπευτήρια (Λάρισας και Καρδίτσας). Αξιοποιήθηκε πλήρως το έμψυχο δυναμικό ώστε να ανταποκρίνεται στις 9

12 διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες της Περιφέρειας. 'Αρχισε να κατασκευάζεται το σύγχρονο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Λάρισα, το οποίο σε συνδυασμό με την Ιατρική Σχολή θα αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στη Θεσσαλία. τέλος υλοποιήθηκαν αρκετά έργα ύδρευσης - αποχέτευσης - βιολογικού καθαρισμού τα οποία συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλίας και εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους. Σημαντικό έργο η αποχέτευση Λάρισας η οποία καλύπτει το 60% των αναγκών για αποχέτευση της πόλης. 3. Αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού Στον τομέα της εκπαίδευσης, ο οποίος αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα κτιριακής υποδομής, κατασκευάσθηκαν έργα τα οποία δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι και το μεγαλύτερο κεφάλαιο που διαθέτει η Περιφέρεια. Σημαντικό έργο στον τομέα αυτό, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ποίησης των δραστηριοτήτων. Ενθαρρύνθηκε η πολυμερής απασχόληση των παραγωγών με δευτερεύουσες δραστηριότητες, όπως ο αγροτουρισμός και η παραδοσιακή βιοτεχνία, οι οποίες συμπληρώνουν τα εισοδήματα. Στα πλαίσια του προγράμματος LEADER δημιουργήθηκαν στην Θεσσαλία δύο όμιλοι για ανάπτυξη αγροτικών περιοχών: Καλαμπάκας- Πύλης και Ελασσόνας (ΑΝΕΛ). Ενισχύθηκε η προστασία καθώς και η αξ ι ο ποίηση του δασικού πλούτου αυτών των περιοχών, ούτως ώστε τα δάση να αποτελέσουν, αφενός πόλο έλξης τουριστών και αφετέρου να συμπληρώσουν τα εισοδήματα των κατοίκων, μέσω της μεγαλύτερης παpαγωγής πρώτων υλών. Η βελτίωση των υποδομών βάσης (οδοποιία, αγροτική ηλεκτροδότηση, ύδρευση και αποχέτευση) αυτών των περιοχών επέτρεψε τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και την άνοδο του επιπέδου και των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων. Για την κατάρτιση και την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία στόχευαν στην κατάρτιση και επιμόρφωση ατόμων εργαζομένων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, καθώς και ανέργων. Για την περίοδο διατέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 24 εκατ. ECU περίπου για προγράμματα της Περιφέρειας στα οποία έλαβαν μέρος περίπου άτομα. 4. Αρμονική ανάπτυξη των εσωτερικών ζωνών και νηmών Για να επιτευχθεί η αρμονική ανάπτυξη των εσωτερικών ζωνών και νησιών εφαρμόσθηκε ένα σύνολο μέτρων που ταίριαζαν στην ιδιαίτερη κατάστασή τους και είχαν σαν στόχο να ενθαρρύνουν την καλύτερη χρησιμοποίηση του οικονομικού και ανθρώπινου δυναμικού των περιοχών και να αυξήσουν τα εισοδήματα μέσω της διαφορο- Ευνοήθηκε η κτηνοτροφία αυτών των ζωνών, μέσω της καταπολέμησης των ασθενειών που πλήττουν τα ζώα και των ενισχύσεων για τη διατήρηση και τη γενετική βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου. 10

13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ Α ΠΟΤΗΤ Α ΤΗΣ ΩΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δεύτερη σε έκταση περιφέρ ε ια της χώρας, έχει συνολική επιφάνεια τετραγωνlf<ά χιλιόμετρα (ποσοστό 11,8% της συνολικής έκτασης της χώρας). Ο πληθυσμός της, βάσει της απογραφής του 1991, ανέρχεται σε κατοίκους, που αντιστοιχεί στο 5,7% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας. Οι πέντε νομοί που απαρτίζουν την περιφέρεια είναι : Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Το 47% του εδάφους της είναι ορ ε ινό, το 32% ημιορ ε ινό και το 21 % πεδινό. Η π ε ριφ έ ρ ε ια, διαθέτει σημαντικά κοιτάσματα μ εταλλευμάτων (βωξίτης, σιδηρονικέλιο, μάρμαρα, χρωμίτης, λ ε υκόλιθος, δολομίτης). Είναι η τέταρτη πλουσιότερη σε μεταλλεύματα περιφέρεια της χώρας. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι το πλούσιο υδατικό δυναμικό. Την ε ικόνα αυτή συνθ έ τουν οι ποταμοί Μόρνος, Σπερχειός, Βοιωτικός Κηφισσός, οι λίμνες Μόρνου, Υλίκης, Παραλίμνης, οι κόλποι του Ευβοϊκού, Μαλιακού και Κορινθιακού, ένα μεγάλο μήκος ακτών και παραλιών και φυσικά οι τρεις ιαματικ έ ς πηγές : Αιδηψού, Καμμένων Βούρλων και γπάτης. Κατά τη δεκαετία ο πληθυσμός της περιφ έ ρειας αυξάνεται αλματωδώς. Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της, υπερβαίν ε ι τον εθνικό μέσο όρο κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες. 38,5% και 18%. Το συνολικό Α. Π. Π. ανά κάτοικο ε ίναι υψηλότερο του μέσου όρου της χώρας κατά ποσοστιαίες μονάδες. Η γειτνίαση της περιφέρειας μ ε την Αθήνα και το γεγονός ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων (Οινόφυτα, Θήβα, Λαμία, Χαλκ ί δα) εξηγεί την θεαματική ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα. Η ανάπτυξη του τουρισμού στη Στερ ε ά Ελλάδα είναι αρμονική και ισόρροπη προς τους άλλους τομείς. Η περιφέρεια παρουσιάζει αξιόλογες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, κατά μήκος των ακτών της Εύβοιας, της Φθιώτιδας, του Κορινθιακού κόλπου, καθώς και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού: χειμερινού (Παρνασσός, Γκιώνα), ιαματικού (Αιδηψός, Καμμένα Βούρλα, Υπάτη) και ιστορικού-πολιτιστικού (Δ ε λφοί, Ερ έ τρια, Θερμοπύλες). ΑΝΑΩΙΥΞΙΑΚΗ ΩΡΟΣΩΑΘΕΙΑ Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα που υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Στερ ε άς Ελλάδας με την συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο αποτελούν στο σύνολό τους μία, αναπτυξιακά, ολοκληρωμένη προσπάθεια. Χιο νο δρ ομικό κt ντρο Παρ vασοού Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η πρώτη ως προς το βαθμό εκβιομηχάνισης περιφέρεια της χώρας. Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή παραγωγικότητα (διπλάσια σχεδόν τού εθνικού μέσου όρου) και δημιουργεί το 48% του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος (Α.Π. Π. }, απασχολώντας το 31,5% του εργατικού δυναμικού της περιφέρειας. Ο τριτογ ε νής τομέας απασχολώντας το 30% του ε ργατικού δυναμικού συμμετέχει κατά 34% στο σχηματισμό του Α. Π. Π., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τον πρωτογενή είναι 11

14 Οι κυριότεροι στόχοι στους οποίους επικεντρώθηκε το Κοινοτικό ενδιαφέρον και η Κοινοτική συγχρηματοδότηση είναι: (στο μεγαλύτερο τμήμα) και την ολοκλήρωση και άλλων σημαντικών παρεμβάσεων που αφορούν την υποδομή του σιδηροδρομικού δικτύου. 1) Βελτίωση των υποδομών των εθνικών δικτύων και άρση της απομόνωσης των Με την βελτίωση των υποδομών μεταφομειονεκτικών περιοχών της περιφέρειας. ρών της Περιφέρειας επιτυγχάνεται όχι μό- 2) Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών νο η άρση της απομόνωσης των μειονεκτιπόρων. κών περιοχών της αλλά αξιοποιείται κατά 3) Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. τον καλύτερο τρόπο το συγκριτικό πλεο- 4) Βελτίωση του επιπέδου ζωής. νέκτημα της γεωγραφικής της θέσης ως 1. Βελτίωση των υποδομών των Εθνικών δικτύων και άρση της απομόνωσης των μειονεκτικών περιοχών της Περιφέρειας Στα πλαίσια του στόχου αυτού το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συγχρηματοδότησε έργα μεγάλης κλίμακας για την βελτίωση του δικτύου μεταφορών. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο τόσο στον κύριο άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης (ως επί το πλείστον στο νομό Βοιωτίας) όσο και στους άλλους εθνικούς οδικούς άξονες Λαμίας- Θερμοπυλών- Ιτέας- Ναυπάκτου, Λαμίας - Καρπενησίου, Λαμίας - Λάρισας (παλαιά Εθνική οδός), Αθήνας - Χαλκίδας (Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας), Αθήνας- Θήβας - Λειβαδιάς - Αράχωβας - Δελφών (παράκαμψη Λειβαδιάς). Παράλληλα επετεύχθη εκσυγχρονισμός των σιδηροδρομικών γραμμών που διέρχονται από την Περιφέρεια (Αθήνας - Θεσσαλονίκης και Αθήνας -Χαλκίδας) με την ύπαρξη διπλής γραμμής Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας προς τον υπόλοιπο εθνικό χώρο και την πρωτεύουσα της χώρας. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Νομού Ευρυτανίας με έμφαση σε έργα υποδομής στους τομείς οδοποιίας (σήραγγα Τυμφρηστού) υγείας (Νοσοκομείο Καρπενησίου) και τουρισμού (κλειστό κολυμβητήριο Καρπενησίου, χιονοδρομικό κέντρο Βελουχίου). 2. Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων Οι παρεμβάσεις για την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της Περιφέρειας εστιάσθηκαν: Στον πρωτογενή τομέα σε δράσεις όπως είναι ο εκσυγχρονισμός της άρδευσης (με την ολοκλήρωση και την λειτουργ ία αρκετών και σημαντικών αρδευτικών δικτύων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων που παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα), η αναδιάρθρωση καλλιεργειών (καπνά, ελιές, κλπ), η αγροτική οδοπο ι ία, η ηλεκτροδότηση των γεωργικών και κτηνοτροφι 'κών εκμεταλλεύσεων, η μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων και η γενικότερη ανάπτυξη της κτηνοτροφ ί ας, η ανάπτυξη του αγροτ ι κού τουρ ι σμού (αγροτοτουριστικό πρόγραμμα Ευρυτανίας), η ανάπτυξη της αλιε ί ας (αλιευτικά καταφύγια), η προστασία /αξιοποίηση και αναβάθμιση των δασών, η έρευνα/ αξιολόγηση του υδάτινου δυναμικού και η έρευνα του υπεδάφους. Στον δευτερογενή τομέα σε δράσεις που αναφέρονται στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και βιοτεχνίας μ ε την καθιέρωση 12

15 ειδικών κινήτρων. Το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάσθηκε κυρίως στους νομούς Βοιωτίας και Ευβοίας (βιομηχανικός άξονας Οινόφυτα- Σχηματάρι -Χαλκίδα) και αφορούσε τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής καθώς και την βελτίωση της παραγωγικότητας και των τεχνολογικών δυνατοτήτων των μεταποιητικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή. Επίσης χρηματοδοτήθηκαν αρκετά επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Στον τριτογενή τομέα σε δράσεις που αναφέρονται στην ανάπτυξη του τουρισμού όπως είναι η δημιουργία ζωνών αναψυχής σε παραθαλάσσιες περιοχές, η ανάδειξη και αξιοποίηση αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων (κάστρα και ναοί), η δημιουργία τουριστικών λιμένων (Σκύρος), καθώς και σε δράσεις που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας για την ανάπτυξη και διαφόρων άλλων μορφών τουρισμού όπως είναι ο Ιαματικός Τουρισμός (Ιαματικό Κέντρο Αιδηψού) και ο χειμερινός-ορεινός τουρισμός (εκσυγχρονισμός Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βελουχίου). 3. Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού Για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφ έ ρειας πραγματοποιήθηκαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μ ε την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμ ε ίου τα οποία συνέβαλαν στη βελτίωση των ειδικεύσεων του έ μψυχου παραγωγικού δυναμικού και των κοινωνικο-επαγγελματικών τάξεων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Σημαντικό μ έ ρος των πόρων διατέθηκε στα Προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για την επιμόρφωση των ανέργων που προήλθαν από τις προβληματικ έ ς μεταποιητικές επιχειρήσεις της Περιφ έ ρειας, οι οποίες αποτελούν αρκ ε τά μεγάλο αριθμό σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Αυτοκινητόδρομος Αθηνών- Λαμiας Εστιάσθηκε επίσης η χρηματοδότηση σε προγράμματα των επαγγελματικών επιμελητηρίων της περιοχής. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά την περίοδο χρηματοδότησε τα προγράμματα της Περιφέρειας με 24 ε κατ. ECU περίπου ενώ συμμετείχαν σε αυτά περίπου άτομα. 4. Βελτίωση επιπέδου ζωής Μεγάλο μέρος των έργων που αναφέρονται στην βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας αποσκοπούν στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτά κατασκευάσθηκαν Νοσοκομεία στην Αμφισσα, στη Λειβαδιά, στο Καρπενήσι (Νέα Πτέρυγα), ενώ ολοκληρώθηκαν αρκετά έργα Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών και αναβαθμίσθηκαν οι υπηρεσίες του I ΚΑ στην Περιφέρεια. Επίσης με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ολοκληρώθηκε η κατασκευή μεγάλου αριθμού Εκπαιδευτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα αστικά κέντρα και τις μειον ε κτικές π ε ριοχές της Περιφέρειας καθώς και η κατασκευή των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ. Ε. Ι. ) Λαμίας και Χαλκίδας. τέλος η βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με έμφαση τα αστικά κέντρα (Λαμία, Χαλκίδα, Λειβαδιά, Θήβα) καθώς και η εγκατάσταση βιολογικών καθαρισμών στις μεγάλες πόλεις και στο υς παραθαλάσσιους κυρίως οικισμούς αποτέλεσε σημαντικό πόλο εστίασης του Κοινοτικού ενδιαφέροντος και της Κοινοτικής συγχρηματοδότησης. 13

16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Α ΠΟΤΗΤ Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Η περιφέρεια Αττικής έχει έκταση τετραγωνικά χιλιόμετρα (ποσοστό 2,9% της συνολικής επιφάνειας της Ελλάδας) και συγκεντρώνε ι το 35% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (ο πληθυσμός της, βάσει της απογραφής 1991, ανέρχεται σε άτομα). Η περιφέρεια μπορεί να χωριστεί σε δύο γεωγραφικές περιοχές : στη Δυτική Αττική και στην Ανατολική Αττική. Περιλαμβάνει την ευρύτερη αστική περιοχή της Αθήνας, το υπόλοιπο ηπειρωτικό τμήμα, έ ξη μικρά νησιά και την επαρχία Τροιζηνίας. Το έδαφός της είναι ημιορεινό κατά 64%, πεδινό κατά 30% και ορεινό κατά 6%. Ο πληθυσμός της περιφέρειας, μετά τις αλματώδεις αυξήσεις που σημείωσε στις προηγούμενες δεκαετίες (35,9% μεταξύ και 20,4% μεταξύ ), κατά την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε κατά 4,5% (ποσοστό κατά τι μικρότερο του εθνικού μέσου όρου 5,4%). Η Αττική είναι καθαρά αστική περιφέρεια (το ποσοστό aστικοποίησης είναι 95%). Το 1,6% του εργατικού δυναμικού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, το 33,8% στο δευτερογενή και το 64,6% στον τριτογενή. Η συμβολή κάθε τομέα στο σχηματισμό του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος (Α.Π.Π. ) είναι αντίστοιχα : 2%, 28% και 70%. Στην Αττική είναι εγκατεστημένο το 55% του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και το 65% πτυχιούχων Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών. Το 40,8% των απασχολουμένων είναι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι γραφείου. Ακόμη, η περιφέρεια συγκεντρώνει το 35% του εργατικού δυναμικού και σε αυτήν εισπράττεται το 40% των εσόδων της χώρας. ΑΝΑΠJΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Τα προγράμματα που εκτελέσθηκαν τα τελευταία χρόνια από την Περιφέρεια Αττικής με την συγχρηματοδότηση των ΜΟΠ ή των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ανάπλαση Το υρκοβο υvίω v- Κτήμα Βείκου Ένωσης προσανατολίστηκαν στην επίλυση των κυριοτέρων προβλημάτων (περιβάλλον, ποιότητα ζωής, χωροταξία, ανεργία κ.λπ.) που παρουσιάζονται συχνά σε έντονο βαθμό, στην περιφέρεια. Οι κύριοι στόχοι των προγραμμάτων ήταν: 1. Η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 2. Η τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 3. Η επαγγελματική κατάρτιση και η καταπολέμηση της ανεργίας. 1. Βελτίωση Περιβάλλοντος και Ποιότητας {ωής Με στόχο την βελτίωση της κυκλοφορ ί ας και την μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων κατασκευάζονται σημαντικά έργα οδοποιίας κυριότερα των οποίων είναι η διαπλάτυνση των εθνικών οδών Αθηνών- Υλίκης και Αθηνι.ίJν - Κορίνθου καθώς και η περιφερειακή λεωφόρος Σταυρού - Ελευσίνας. Στα πλαίσια των έργων αυτών εντάχθηκαν και τρεις ανισόπεδοι κόμβοι στην περιοχή της πρωτεύουσας, οι κόμβοι Αχιλλέως - Κωνσταντινουπόλεως, Φυλής και Πειραιώς - Χαμοστέρνας καθώς και η Δυτική Περιφερειακή οδός του Αιγάλεω. Σημαντικότατο επίσης είναι και το έργο της κατασκευής του Μετρό της Αθήνας, η ολοκλήρωση του οποίου θα ανακουφίσει ιδιαίτερα την πρωτεύουσα από το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. 14

17 Επίσης εκτελούνται πολλά οδικά έργα σε δήμους και κοινότητες της Περιφέρειας (οδός Κερατέας - Λαυρίου, Βίλλια - Ψάθα - Αλεποχώρι κ.λπ.) Στον τομέα των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικού καθαρισμού το σημαντικότερο έργο είναι ο βιολογικός καθαρισμός στην Ψυττάλεια, που σε πλήρη λειτουργία θα λύσει το πρόβλημα της πρωτοβάθμιας επεξεργασίας των αποβλήτων της Αθήνας. Παρόμοια έργα βιολογικού καθαρισμού εκτελούνται και σε άλλους δήμους και κοινότητες όπως στο Λαύριο, Κερατέα κ.λπ. Έργα αποχέτευσης εκτελούνται σε πολλούς δήμους ή κοινότητες των νησιών του Αργοσαρωνικού (Αίγινα, Αγ. Μαρίνα, Πόρο, Ύδρα κ.λπ.) Παράλληλα έγιναν και σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της ύδρευσης στα νησιά του Αργοσαρωνικού και το Θριάσιο πεδίο καθώς και μεγάλος αριθμός γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας της Αθήνας. Εκτελέστηκαν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη μείωση των υλικών και ανθρώπινων ζημιών από τις θεομηνίες με κυρίαρχο έργο την κάλυψη του Κηφισού σε ένα κρίσιμο τμήμα συμβολής ρευμάτων και την αποπεράτωση των έργων συμβολής του. Για την βελτίωση των θαλάσσιων μεταφορών εκτελέσθηκαν έργα επέκτασης του λιμένα του Πειραιά και βελτίωσης του εξοπλισμού του κτιρίου του ΟΛΠ καθώς και λιμενικά έργα που στόχευαν στην τόνωση των Περιφερειακών Λιμένων (Ραφήνα, Λαύριο) για την αποσυμφόρηση του Πειραιά. Παράλληλα έγινε εκσυγχρονισμός των συστημάτων τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και κατασκευή πολλών αλιευτικών καταφυγίων. Για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του λεκανοπεδίου αλλά και της περιφέρειας γενικότερα έγιναν πολυάριθ- Βιολογικός Καθοριομ6ς Ψυπάλειας θμα έργα αναπλάσεων με στόχο την δημιουργία χώρων πρασίνου, αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών (π.χ. διαμόρφωση του κτήματος Βείκου στο Γαλάτσι). 2. Τόνωση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Χρηματοδοτήθηκαν έργα τόνωσης και βελτίωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια, όπως υποστήριξη έρευνας (ΠΙ, Δημόκριτος), υποδομή χρήσης φυσικού αερίου (ΔΕΦΑ), αερομεταφορές (ΥΠΑ, ΟΑ, Αεροπλοία), εκσυγχρονισμός υπηρεσιών (Δημοτικές Αγορές, ΙΚΑ, ΕΑΣ, ΗΛΠΑΠ, ΕΒΕΑ), εξοπλισμός (Πυροσβεστική Υπηρεσία), κλπ. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα βοήθησε στην εκπόνηση και χρηματοδότησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα στα πλαίσια του οποίου υλοποιούνται έργα όπως οι τηλεπικοινωνιακοί δακτύλιοι της Αθήνας και του Πειραιά. Επίσης μεγάλος αριθμός φορέων και εταιρειών συμμετέχουν με επιτυχία στα διάφορα προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας. Για παράδειγμα στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος ESPRIT της πληροφορικής εκτελέσθηκαν στην περιφέρεια Αττικής την περίοδο , 120 προγράμματα με συνολικό ύψος χρηματοδότησης 33 ε κατ. ECU. 15

18 3. Επαγγελματική κατάρτιση και καταπολέμηση της ανεργίας Στον σημαντικότατο αυτό τομέα έγιναν πολυάριθμα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε νέους, ανέργους ή στελέχη επιχειρήσεων. Τα σεμινάρια εκτελέσθηκαν από φορείς δημοσίου χαρακτήρα (ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΛΚΕ ΠΑ, ΚΑΠΕ, Δήμοι, Επιμελητήρια) αλλά και από ιδιώτες. Στα πλαίσια αυτά, εκτελείται πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, όπως και επιμόρφωσης Παράλληλα, με την βοήθεια των κοινοτικών προσφύγων και παλιννοστούντων Ελλήνων. προγραμμάτων ανταλλαγής νέων και φοιτητών πολλοί νέοι έλληνες μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή κάποια πρακτική εξάσκηση σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα κατά την περίοδο , περίπου έλληνες φοιτητές πραγματοποίησαν μέρος των σπουδών τους σε άλλο πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρηματική ενίσχυση από τα προγράμματα ERASMUS και LINGUA, ενώ κατά την ίδια περίοδο περίπου φοιτητές από χώρες της Ένωσης πραγματοποίησαν μέρος των σπουδών τους σε πανεπιστήμια της περιφέρειας Αττικής. Τέλος στον πολιτιστικό τομέα πραγματοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις με στόχο την συντήρηση και ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομ ι άς. Στα πλαίσια αυτά χρηματοδοτήθηκαν από την Κοινότητα τα έργα αναστήλωσης και προστασίας των μνημείων της Ακρόπολης και της Ραμνούντας, η συντήρηση και περίφραξη της Ρωμαϊκής Αγοράς, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, καθώς και η επισκευή και επέκταση του Βυζαντινού Μουσείου της Αθήνας. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηvώv 16

19 Χρήσιμες Διευθύνσεις Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα τ η λ.: οοο Fax : Γ ραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Βασιλίσσης Σοφίας 112Α, Αθήνα Τηλ.: Fax : Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Θεσσαλίας Καλλιθέας 7, Λάρισα Τηλ.: Fax : Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Υψηλάντου 1, Λαμία τ η λ.: Fax : Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αττικής Θήρας 60, Αθήνα Τηλ.: Fax : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Ακαδημίας 7, Αθήνα τ η λ.: Fax : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Λουδοβίκου 1, Πλ. Ρούσβελτ, Πειραιάς Τηλ.: Fax : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., Ξενίας 16, Αθήνα Τηλ.: Fax : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρατίνου 11, Αθήνα Τηλ.: Fax : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος Ελ. Βενιζέλου 4, Βόλος τ η λ.: Fax : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., Μαρίνου Αντύπα & Κούμα, Λάρισα Τηλ.: Fax :

20 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από περιφέρειες πλούσιες και φτωχές, μεγάλες και μικρές με βιομηχανικό ή αγροτικό χαρακτήρα. Βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η οικονομική και κοινωνική συνοχή, η μείωση δηλαδή των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της. Για την επίτευξη του στόχου αυτού διατέθηκαν την περίοδο στα πλαίσια του α' πακέτου Delors για την Ελλάδα και τις περιφέρειές της πόροι ύψους 8 δισ. ECU περίπου, για τη χρηματοδότηση μεγάλου αριθμού έργων υποδομής, προγραμμάτων κατάρτισης και δράσεων για την ενίσχυση της γεωργίας. Οι πόροι αυτοί σταδιακά aυξανόμενοι θα ανέλθουν για την περίοδο σε περισσότερα από 19 δισ. ECU. Το φυλλάδιο αυτό επιχειρεί να ενημερώσει για τα σημαντικότερα έργα, προγράμματα και δράσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Απικής και χρηματοδοτήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα Μ.Ο.Π., καθώς και από την πληθώρα των κοινοτικών προγραμμάτων όπως αυτά που αφορούν το περιβάλλον, τους νέους, την έρευνα και τεχνολογία και τα πολιτιστικά θέματα.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ * * * * * * * * * * * * ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ 'Ηπειρος Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασ. Σοφίας 2 106 74 Αθήνα Τηλ. 01Π251

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασ. Σοφίας 2 106 74 Αθήνα Τηλ. 01Π251 000

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο

Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο Πρόγραμμα Leader του ΕΠΑΛ 2007-2013 για Ν. Εύβοια & Σκύρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκηρύχτηκε το τοπικό πρόγραμμα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» και συγκεκριμένα για τις

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη --'.. f="~ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασ. Σοφίας 2 106 74 Αθήνα Τηλ. 01Π251 000 Το κείμενο ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία

Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Κοινοτικοί πόροι 35 δισ. ευρώ δίνουν ανάσα στην ελληνική οικονοµία Χρηµατοδοτήσεις: Ευνοϊκές οι προτάσεις της Κοµισιόν για τη διευκόλυνση της απορρόφησης των κονδυλίων της περιόδου 2007-2013, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 AΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Άξονες του Προγράμματος 103 5. ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.1. ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα INTERREG IIIA/ PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία αποτελείται από πέντε (5) Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------

---------------------------------- Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Π αράρτημα Ανατολικής Στερεάς ---------------------------------- Διδότου 26, 106 80 Αθήνα ΤΗΛ.: 210 3618118-3605579, FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης Η χώρα ήταν για περίπου 30 χρόνια εγκλωβισµένη σε µια πραγµατικότητα που

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3%

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 ψηφίστηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαίτερα περιβαλλοντικά γνωρίσματα και προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης

Ιδιαίτερα περιβαλλοντικά γνωρίσματα και προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης Εισηγητής ΤΕΕ/ΤΑΣ: κ. Μιχάλης Μαλάμος Α-Μ Ιδιότητα: Γραμματέας Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΑΣ Ιδιαίτερα περιβαλλοντικά γνωρίσματα και προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής ευθύνης του ΤΕΕ/ΤΑΣ Α. Εισαγωγή Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box)

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Μενού Πληροφόρηση ιοίκησης Βήµατα Πλοήγησης Γενικά Η επιλογή ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Η πλοήγηση στα κατώτερα επίπεδα ακολουθείται µε εναλλαγή των οθονών µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προγράµµατα και Έργα που Συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής για την Περίοδο 2007-2013 2013 έσπω Τοφαρίδου ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 16 Νοεµβρίου 2011 οµή της Παρουσίασης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ο Πρωτογενής Τομέας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Η οικονομική κρίση που βιώνουμε σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, τείνει να λάβει διαστάσεις εθνικής τραγωδίας. Τα κίνητρα που δίνονται και που θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα