ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Αττική

2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασ. Σοφίας Αθήνα Τηλ. 01Π Το κείμενο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 1994 Εικονογράφηση: Anne Howison- Lionel Koechlin Ευχαριστούμε θερμά τις Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών για το φωτογραφικό υλικό που διέθεσαν. Εκδότης: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1994 ΕΚΑΧ - ΕΟΚ - ΕΚΑΕ, Βρυξέλλες- Λουξεμβούργο, 1994 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, για σκοπούς μη εμπορικούς, με αναφορά της πηγής. Printed in Greece

3 Η ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σήμερα μια δύναμη με πάνω από 340 εκατομμύρια κατοίκους που ανήκουν στα δώδεκα κράτη μέλη της. Παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία που οφείλεται στην ιστορία και στη γεωγραφία της και εκδηλώνεται στις περιφέρειές της, οι οποίες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της. Ωστόσο, όλες οι περιφέρειες δεν έχουν το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης και η εσωτερική συνοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Ι. Η ποικιλομορφία των περιφερειών, ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη. Οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφέρουν σημαντικά η μία από την άλλη. Υπάρχουν πλούσιες και φτωχές, μεγάλες και μικρές, βιομηχανικού ή αγροτικού χαρακτήρα. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σε ορεινές περιοχές, σε παράκτιες περιφέρειες ή στις μεγάλες πεδιάδες, στις μεγάλες αστικές περιοχές ή σε περιοχές όπου γ ίνεται βιομηχανική μετατροπή δεν μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους. Σε αυτές τις διαφορές οφείλεται το πλήθος των πολιτισμών και των εμπειριών, που είναι συνώνυμο του πλούτου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά οι διαφορές δεν είναι μόνο γεωγραφίκές, κοινωνιολογικές ή οικονομικές, είναι επίσης και θεσμικές. Οι περιφέρειες ανήκουν σε κράτη με δομές που ποικίλλουν όπως ομοσπονδίες και aποκεντρωμένες ή ενιαίες περιφέρειες. Έτσι προκύπτουν και οι διαφορές στην εξουσία και στις αρμοδιότητες από τη μία περιοχή στην άλλη, καθώς και η διαφορετική σημασία που έχουν για την Ευρώπη. Ορισμένες περιφέρειες έχουν πράγματι πλήρεις αρμοδιότητες σε διαφορετικούς τομείς όπως η εκπαίδευση, οι μεταφορές ή η γεωργία, ενώ άλλες παραμένουν πρώτα απ' όλα διοικητικές μονάδες. Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οργάνων, ο φυσικός χώρος έκφρασης και συμμετοχής των πολιτών, αυτών των περιφερειακών οντοτήτων, ήταν μέχρι σήμερα κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλοί ευρωβουλευτές έχουν και ένα δεύτερο αξίωμα στη χώρα τους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους εκλογείς, πέραν του νομοθετικού έργου, να ταυτίζουν την εργασία του βουλευτή με μια δράση για την περιφέρειά του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε έτσι ένας από τους χώρους όπου αναπτύχθηκαν οι ιδέες σύμφωνα με τις οποίες η επιτυχία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εξαρτάται στενά από την ομοιογενή ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών. Αυτές οι περιφέρειες συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό στις διαβουλεύσεις που έγιναν πριν αρχίσει να ισχύει η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έτσι ορισμένες από τις ιδέες που εξέφρασαν περιλαμβάνονται σ' αυτή. Εδώ και λίγο καιρό, οι περιφέρειες συμμετέχουν απευθείας στις αποφάσεις όσον 1

4 αφορά τις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Επιτροπής των Περιφερειών. Αυτό το όργανο που δημιουργήθηκε το 1994 είναι πράγματι, με τα 189 μέλη του, το αντιπροσωπευτικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης των δώδεκα κρατών μελών. Έχει συμβουλευτικό ρόλο στις μεγάλες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκφράζει την άποψη των περιφερειών για τα μεγάλα θέματα της μελλοντικής Ευρώπης. _ / Αλλά πέρα από τον πλούτο που αποτελεί για την Ευρώπη η ποικιλομορφία των περιφερειών και η ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση, μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι να μειώσει τις προφανείς διαφορές στο επίπεδο της ανάπτυξης. 11. Η εσωτερική συνοχή, μείζων στόχος της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. ~ συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αρχισε να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 1993, επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δόθηκε στην πολιτική της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Η πολιτική αυτή έχει ως στόχο να μετριάσει τις ανισότητες στην ανάπτυξη και να δώσει τη δυνατότητα στις περιφέρειες να επωφεληθούν καλύτερα από την ενιαία αγορά, και στη συνέχεια, μεσοπρόθεσμα, από το ενιαίο νόμισμα. Η επιτακτική ανάγκη για αλληλεγγύη εκφράζεται με την εφαρμογή φιλόδοξων περιφερειακών πολιτικών, που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις λιγότερο ευημερούσες περιφέρειες να καλύψουν την καθυστέρησή τους, να μετατρέψουν τις δραστηριότητές τους ή να διατηρήσουν τον τρόπο διαβίωσής τους. Αν συγκρίνουμε το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων των περιφερειών της Ευρώπης, θα δούμε ότι το επίπεδο των πλουσιότερων περιφερειών της Κοινότητας, του Αμβούργου και της Ιle-de-France, είναι τέσσερις φορές υψηλότερο από το επίπεδο των φτωχότερων περιφερειών, που βρίσκονται κυρίως σε τέσσερις χώρες, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία. Είναι σαφές ότι αν εξακολουθήσουν να υπάρχουν αυτές οι διαφορές, ο κίνδυνος για το μέλλον της Ένωσης θα είναι μεγάλος. Είναι επίσης σημαντικό να εξυψωθεί το β ιοτικό επίπεδο των φτωχότερων περιφερε ι ών ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοί τους να έχουν πρόσβαση στα προϊόντα των πιο αναπτυγμένων περιφερειών. Δεν πρόκειται μόνο για ένα πρόβλημα αλληλεγγύης αλλά και για μια οικονομική αναγκαιότητα που αφορά το σύνολο της Ευρώπης. Γι' αυτό, ένα τμήμα του πλούτου ορ ι σμένων περιφερειών ανακατανέμεται, μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης, προς τις πιο μειονεκτικές περιφέρειες. Η συμμετοχή των περιφερειών στην οικοδόμηση της Ευρώπης αποτελεί βασικό παρόyοντα εππυχίας. Μ' αυτό τον τρόπο πλησιάζουμε τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντλεί, κυρlως, τη δύναμή της από την οικονομική, κοινωνική και πολπιστική παρόδοση των περιφερειών και τη συνοχή της από το σεβασμό αυτής της παρόδοσης. jacqυes Delors, Ομιλία στη Βουλή και στη Γερουσία της Βαυαρίας, Μ6vαχο,

5 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις περιφέρειες της Ελλάδας το 1991 Χώρα ΑΕΠ EUR Βέλγ ι ο Δανία 3. Γερμανία 4. Ελλάδα 5. Ι σπανία 6. Γαλλία 7. Ι ρλανδία 8. Ιταλία 9. Λουξεμβούργο 1 Ο. Ολλανδία 11. Πορτογαλία 12. Ηνωμένό Βασίλειο Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες 1. Αμβούργο (0) lle de France (F) Βρυξέλλες (Β) Βρέμη (0) Έσσ η (D) 149 Περιφέρεια ΕλλΑΔΑ Ανατολική Μακεδονία, Θράκη Κεντ:ρική Μακεδονία Δυτική Μ ακεδονία Ήπειρος Ιόνια Νησι ά Δυτική Ελλάδα Π ελοπόνν ησος Αττική Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα. Βόρειο Αιγαίο Νότιο Αιγαίο Κρήτη ΑΕΠ Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 1. Alentejo ( Ρ ) Βόρειο Αιγαίο Ήπ ειρος Guadelouρe (F) Centro (Ρ) 42 ΣΗ Μ.: 1. Το ΑΕΠ εκφράζεται ως ΠΑΔ (πρότυπο αγοραστικής δύναμης - κοινή μονάδα, που αντιπροσωπεύει τον ίδιο όγκο αγαθών και υπηρεσ ιών για κάθε χώρα), με κοινοτικό μέσο όρο = Τα νέα «Lande πι της Γερμανίας περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση των στοιχείων. ΠΗΓΗ: EUROSTAT Αυτή η δράση συγκεντρώνεται κατά προτεραιότητα σε τρεις άξονες που αντιστοιχούν σε τρεις σαφώς προσδιορισμένους τύπους περιφερειακών προβλημάτων: Προστασία των ευαίσθητων ή με μειωμένο πληθυσμό αγροτικών περιοχών, δηλαδή το 5% του κοινοτικού πληθυσμού. Ανάπτυξη των περιφερειών στις νότιες και δυτικές περιοχές της Κοινότητας (τα 2/3 της Ισπανίας, η Νότια Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Βόρεια Ιρλανδία, ορισμένες περιφέρειες της Γαλλίας) στις οποίες προστίθενται τα νέα γερμανικά Lf:ίnder. Αναδιάρθρωση των περιφερειών όπου παρατηρείται το φαινόμενο της βιομηχανικής παρακμής, οι οποίες συγκεντρώνουν περισσότερο από το 16% του κοινοτικού πληθυσμού. Οι ενισχύσεις που παρέχονται γιο την περιφερειακή ανάπτυξη στηρίζονται σε τρεις αρχές που εγγυώνται τη σωστή χρήση των κεφαλαίων: Η επικουρικότητα συνεπάγεται ότι οι ευθύνες πρέπει να ασκούνται στο επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά προς την πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, οι αναπτυξιακές ανάγκες στις οποίες προσαμόζονται τα προγράμματα που χρηματοδοτεί 3

6 η Κοινότητα, προσδιορίζονται από τα περίοδο ο προϋπολογισμός του κράτη μέλη και τις περιφέρειες. Ταμείου Συνοχής θα είναι 15,1 δισεκατομμύρια ECU. Η εταιρική σχέση σημαίνει ότι όλοι οι φορείς, εθνικο~ περιφερειακοί και τοπικοί Τα διαρθρωτικά ταμεία, από την πλευρά συμμετέχουν στην προετοιμασία και τους, αποτελούν τη σημαντικότερη αυνειστην εκτέλεση των προγραμμάτων και αφορά της Ένωσης στη μείωση των περιφροντίζουν για τη σωστή υλοποίησή φερειακών ανισοτήτων. Αντιπροσωπεύουν τους. περισσότερο από το 25% του προϋπολογισμού της και κατανέμονται σε τρεις ξε- Η προσθετικότητα προϋποθέτει ότι η ενί- χωριστούς τομείς, το 'Ευρωπαϊκό Κοινωνικό σχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστί- Ταμείο (ΕΚη, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιθεται στις χρηματοδοτικές προσπάθειες φερειακής Ανάπτυξης (ΗΠΑ ) και το Ευρωτης τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά δεν τις παϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού αντικαθιστά, συμβάλλοντας με αυτόν τον και Εγγυήσεων (ΕΓτΠΕ). τρόπο στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Τα 2/3 περίπου των χρηματοδοτήσεων των Πάνω σε αυτές τις βάσεις, η Κοινότητα πα- διαρθρωτικών ταμείων αφιερώνονται στις ρεμβαίνει με δύο κύρια μέσα που είναι το περιφέρειες προτεραιότητας που υπάρχουν Ταμείο Συνοχής και τα Διαρθρωτικά Ταμεία. σε όλα τα κράτη μέλη με εξαίρεση το Λουξεμβούργο και τη Δανία. Για την περίοδο Το Ταμείο Συνοχής, που εξειδικεύετα ι βα , ο προϋπολογισμός των διαρσικά στις υποδομές μεταφοράς και την προ- θρωτικών ταμείων θα είναι 141 δισεκατομστασί([] του περιβάλλοντος, πρέπει να βοη- μύρια ECU, που θα διατεθούν για διαφο θήσει τις τέσσερις φτωχότερες χώρες να ρετικές δράσεις όπως η επαγγελματική καπροσεγγίσουν τους εταίρους τους με μια τάρτιση, η προστασία του περιβάλλοντος, κίνηση οικονομικής σύγκλ ι σης. Αυτό απο- η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο τελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συ μ- αγροτικό περιβάλλον, η βελτίωση του επιμετάσχουν στην τελική φάση της Οικονο- πέδου των εξοπλισμών σε υποδομές ή ο μικής και Νομισματικής Ένωσης και στη δη- εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων και η μιουργία του ενιαίου νομίσματος. Κατά την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που δη- μιουργούν θέσεις απασχόλησης. Έτσι η προσπάθεια αλληλεγγύης της Ένωσης προς τις φτωχότερες περιφέρειες ε ίνα ι σημαντική. Παρόλο που αντιπροσωπεύουν, το 1993 μόνο το 0,3% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος του συνόλου των κρατών μελών, οι πόροι των διαρθρω τικών ταμείων καθώς και τα άλλα μέσα παρέμβασης μπορούν να αποτελέσουν το 3% και μάλιστα το 4% του ΑΕΠ ορισμένων χωρών, συνεισφέροντας σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξή τους και στη βελτ ίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών τους. 4

7 νή συνεργασία μεταξύ εργαστηρίων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και μάλιστα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε τεχνολογικά προγράμματα για το μέλλον Περιφερειακές πολιτικές πριν απ' όλα στην υπηρεσία των πολιτών Η σημασία των περιφερειών για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση και η προσπάθεια για την περιφερειακή ανάπτυξη την οποία καταβάλλει η Ένωση, είναι αναγνωρισμένη και ιδιαίτερα σημαντική. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι η κοινοτική δράση θέλει να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών και να βοηθήσει στη βελτίωση της καθημερινής ζωής τους. Έτσι πολλά κοινοτικά προγράμματα αναφέρονται στις πιο διαφορετικές πλευρές των δραστηριοτήτων των πολιτών. Οι νέοι, μελλοντικοί πρωταγωνιστές της ζωής των περιφερειών πρέπει να έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα. Αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος ERA SMUS, που προσφέρει σε φοιτητές από διαφορετικ έ ς χώρες τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια άλλων ε υρωπαϊκών χωρών και να αποκτήσουν γνώσεις και ιδέες τις οποίες θα μπορ έ σουν αργότερα να αξιοποιήσουν στην πατρίδα τους. Το ίδιο ισχύει και με την εκμάθηση των γλωσσών της Ένωσης, χάρη στο πρόγραμμα LINGUA. Αλλά ο συνδυασμός ιδεών και τεχνογνωσίας εκφράζεται ακόμα πιο έντονα με τα προγράμματαπλαίσια έρευνας και ανάπτυξης, όπως το SPRINT, που δίνουν τη δυνατότητα για στε - Έχει επίσης σημασία οι πολίτες να αισθάνονται ότι υποστηρίζονται στην εύλογη επιθυμία τους να ζουν και να εργάζονται στην περιφέρεια καταγωγής τους. Έτσι η δημιουργία διευρωπαϊκών δικτύων, τόσο στους υλικούς τομείς, όπως η υποδομή μεταφορών, όσο και στους άυλους τομείς της διαβίβασης των πληροφοριών, θα διευκολύνει μεσοπρόθεσμα την άρση της απομόνωσης των πιο απομακρυσμένων ή περιφερειακών περιοχών, και θα περιορίσει το φαινόμενο της εγκατάλειψής τους. Επίσης, στο ίδιο πνεύμα δίνεται προτεραιότητα από το πρόγραμμα LEADER στην παραμονή των αγροτών στις πλέον ευάλωτες αγροτικές περιοχές όπως είναι οι ορεινές περιοχές, αφού ληφθεί υπόψη ο προφανής ρόλος τους για την προστασία του περιβάλλοντος. Η κοινοτική βοήθεια αποβλέπει επίσης στο να προωθήσει την πρόσβαση νέων κατηγοριών οικονομικών παραγόντων στην εργασία. Αυτή είναι ιδιαίτερα η περίπτωση του προγράμματος NOW που αποβλέπει στο να ανοίξει περισσότερο τον κόσμο της εργασίας στις γυναίκες, στις λιγότερο πλούσιες περιφέρειες της Ένωσης. Η συμμετοχή σ ' αυτές τις δράσεις θα επιτρέψει στους πολίτες όλων των περιφερειών της Ευρώπης, με τις ιδιαιτερότητές τους και το δικό τους πολιτισμό να γνωριστούν καλύτερα, να αποκτήσουν μεγαλύτερη αμοιβαία κατανόηση και να προωθήσουν την ιδέα μιας ενωμένης και ισχυρής Ευρώπης με όλες τις ιδιαιτερότητές της. Για να είναι αποτελεσματική, ζωντανή και πιο δημοκρατική αυτή η Ευρώπη, θα πρέπει όχι μόνο να ενώσει τους λαούς και να συνδέσει τα κράτη-έθνη, αλλά και να βοηθήσει στη μεyαλύτερη συμμετοχή των περιφερειών στην κοινοτική ζωή». jacques Delors, Παρέμβαση στην 73 Διεθνή Εμπορική Έκθεση της Λυών,

8 Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑfΚΗ ΕΝΩΣΗ Από τον πρώτο χρόνο ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (1981) οι περιφέρειες της χώρας επωφελήθηκαν από σημαντικές εισροές κοινοτικών πόρων, προερχόμενων κυρίως από τα Διαρθρωτικά Ταμεία. Ένας πολύ σημαντικός σταθμός, τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη, για τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπέρ των περιφερειών της χώρας, ήταν τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.), που ξεκίνησαν το 1986 και ολοκληρώθηκαν το Τα ΜΟΠ έθεσαν για πρώτη φορά το στόχο της υλοποίησης στην πράξη, μιας ολοκληρωμένης μεσοπρόθεσμης προσπάθειας για την ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας. Ορόσημο για την αναπτυξιακή προσπάθεια των περιφερειών της Ελλάδας αλλά και όλης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αποτέλεσε το έτος Τότε αποφασίστηκε η ριζική μεταρρύθμιση της λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων και η σταδιακή αύξηση μέχρι διπλασιασμού των πόρων τους την περίοδο Η μεταρρύθμιση επιπλέον προέβλεπε ότι την ευθύνη τόσο για τον προγραμματισμό, όσο και για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων και προγραμμάτων, που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μοιράζοντα ι αφενός οι εθνικές και περιφερειακές αρχές της χώρας και αφετέρου η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Με αυτόν τον γνώμονα συντάχθηκε, εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) , το οποίο καθόρισε τις προτεραιότητες ανάπτυξης της Ελλάδας και τα ποσά που διέθεσε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα για το σκοπό αυτόν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Ο απολογισμός από την εφαρμογή του ΚΠΣ για την Ελλάδα και τις περιφέρειές της είναι αναμφισβήτητα θετικός. Έγινε δυνατή η απορρόφηση του συνόλου σχεδόν του ποσού που είχε διατεθεί για την Ελλάδα δηλαδή 7,2 δισ. ECU ή άνω των 8 δις ECU αν συνυπολογισθεί η συμμετοχή της Ελλάδας στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Επιτρέ- πεται λοιπόν κάθε αισιοδοξία, κα ι για την περαιτέρω αξιοποίηση των πόρων του 2ου ΚΠΣ συνολικού ύψους άνω των 19 δις ECU για την περίοδο Το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης : Ένα μεγάλο βήμα μπροστά! Σήμερα, σχεδόν όλοι οι Έλληνες έχουν περάσει από κάποιον νέο δρόμο ή έχουν ήδη χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο νέο έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Κοινοτικό Π λ αίσιο Στήριξης Τ α έργα του μετρό της Αθήνας, τα έργα στους οδικούς άξονες Αθήνας - Θεσσαλονίκης και Αθήνας - Κορίνθου, τα έργα εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης και η αγορά τ ων νέων συρμών «lnter city>>, είναι τρία από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα μεγάλων έργων, που αποτελούν τμήμα του «Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης>> Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί ένας μεγάλος αριθμός επιπλέον έργων μικρότερου μεν μεγέθους, μεγάλης όμω ς σημασίας, τα Έργα του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας 6

9 οποία πραγματοποιούνται σε κάθε μία από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας. Δρόμοι, νοσοκομεία, σχολεία, aρδεύσεις, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, λιμάνια, αεροδρόμια συμπληρώνουν την αισιόδοξη εικόνα ανάπτυξης που προσδίδει το Κ.Π.Σ. στις περιφέρειες της Ελλάδας. Όμως, το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν εξαντλείται στα έργα υποδομής. Περιλαμβάνει ακόμη, τέσσερεις κύριους άξονες: Την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και των αγροτικών περιοχών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη του τουρισμού και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων. Όσον αφορά τον γεωργικό τομέα, οι παρεμβάσεις του Κ.Π. Σ αφορούν κυρίως μέτρα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών καθώς και τοπικής ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, έρχονται δε να προστεθούν στις γνωστές εγγυημένες τιμές των προϊόντων και στις άλλες ενισχύσεις τις οποίες λαμβάνει ο Έλληνας αγρότης στα πλα ίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.). Έτσι, με το Κ. Π.Σ υλοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός αρδευτικών έργων σ ' όλη τη χώρα, υλοποιήθηκαν τα προγράμματα «φυλλοξήρα> > στην Κρήτη και «βερίκκοκα» στην Πελοπόννησο, οι δράσεις ανασύστασης των ελαιώνων και προστασίας των δασών σε εθνική κλίμακα, καθώς και το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών. Εξάλλου, με το πρόγραμμα ''LEADER" δημιουργήθηκαν 26 συνολικά «ανώνυμες εταιρείες τοπικής ανάπτυξης» σε όλη τη χώρα, που δραστηριοποιήθηκαν για την προώθηση του αγροτουρισμού, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος. Για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ε πιχειρήσεων, δημιουργήθηκαν ή βελτιώ θηκαν βιομηχανικές ζώνες, χρηματοδοτήθηκε η επιδότηση επενδύσεων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου 1892/90 και τέλος υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα «ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης>> του προσωπικού των επιχειρήσεων, το οποίο συνέβαλε σαφώς στη βελτίωση της aνταγωνιστικότητάς τους. Στον τομέα της αξιοποίησης των ανθρώπι νων πόρων, οι παρεμβάσεις που έγιναν τόσο για τη βελτίωση της υποδομής κατάρτισης και εκπαίδευσης αλλά και οι ίδιες οι ενέργειες κατάρτισης που έγιναν σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς (δημόσια διοίκηση, ενέργεια, μεταφορές, τράπεζες και ασφαλίσεις, τηλεπικοινωνίες, τουρισμός, κλπ. ) είναι πολυάριθμες και αφορούν δεκάδες χιλιάδες νέους, ανέργους, σπουδαστές και στελέχη επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα για την περίοδο διετέθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για ελληνικά προγράμματα 1,6 δι σ ECU. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι θετικές επιπτώσεις αυτής της συστηματικής προσπάθειας κατάρτισης δεν θα αργήσουν να φανούν, τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Η Πρόκληση του 2000 για την Ελλάδα: Τ ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.) Συνέχεια και κορύφωση της κοινής προσπάθειας Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της χώρας και των περιφερειών της, που ξεκίνησε εδώ και δεκατρία χρόνια, θα αποτελέσει η αξιοποίηση των πόρων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ. ) και του Ταμείου Συνοχής (Τ.Σ.) Η διαδικασία κατάρτισης του 2ου Κ. Π.Σ. βρίσκεται σε εξέλιξη με βάση τις προτάσεις της Ελληνικής κυβέρνησης. Οι μεταφορές, ενέργε,ια, τηλεπικοινωνίες, περιβάλλον και καθώς και η ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας είναι οι κυριότεροι από τους τομείς στους οποίους θα δοθεί έμφαση στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας μέχρι το 1999 με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7

10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τ Α Υ10ΤΗΤ Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Η περιφέρεια Θεσσαλίας κατέχει στρατηγική θέση πάνω στο βασικό αναπτυξιακό άξονα της χώρας. Είναι η πέμπτη σε έκταση και η τρίτη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδας. Έχει συνολική επιφάνεια τετραγωνικά χιλιόμετρα (ποσοστό 10,6% της συνολικής έκτασης της χώρας) και πληθυ σμό κατοίκους (απογραφή 1991, ποσοστό 7,2% του συνόλου). Αποτελείται από τ έ σσε ρεις νομούς : Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Το έδαφός της είναι κατά 46% ορεινό, κατά 17% ημιορεινό και κα τά 37% πεδινό. Η περιφέρεια έχει να ε πιδε ί ξει θετικ έ ς πληθυσμιακές μεταβολές. Συγκεκριμένα, κατά τη δεκαετία , ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά 5,1 %. Σταθερή αύξηση, 0,5% ετησίως, εμφανίζει ο πληθυσμός της σε όλη την ε ικοσαετία Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 1989, το 40% του εργατικού δυναμικού της περιφ έ ρ ε ιας ( έναντι 48% το 1981), στο δευτερογενή το 20% (έναντι 24% το 1981). τέλος ο τριτογενής απασχολεί το 40% του εργατικού δυναμικού (έναντι 28% το 1981). Η συμβολή των τριών τομέων στο σχηματισμό του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος, το 1991, ήταν: 27% ο πρωτογενής, 30% ο δευτερογενής και 43% ο τριτογενής. Ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει δυναμισμό, έχε ι υψηλή παραγωγικότητα ανά απασχολούμενο ( μεγαλύτερη του μέσου όρου της χώρας) και συνιστά καθοριστικό παρ άγοντα στην ανάπτυξη της περιφέρειας. ρίζουν τη δυναμική ανάπτυξη του τριτογενή τομέα. ΑΝΑΠJΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Η σημερινή κατάσταση της Π ε ριφέρειας είναι άμεση συνάρτηση της αναπτυξιακής προσπάθειας που έγινε κατά την περίοδο και συγχρηματοδοτήθηκε κατά μεγάλο ποσοστό από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναπτυξιακή αυτή προσπάθεια ε ίχ ε τους εξής βασικούς στόχους : 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων 2. Βελτίωση των υποδομών και εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής 3. Αξιοποίηση του ε νδογε νούς δυναμικού 4. Αρμονική ανάπτυξη των εσωτερικών ζω νών και νησιών 1. Ενίσχυση τη~ ανταγωνιστικότητα~ των οικονομικών δραστηριοτήτων Στα πλαίσια αυτού του στόχου ενισχύθηκαν οι ανταγωνιστικές δραστηριότητες που ήδη υπήρχαν στην περιφέρεια και διευκολύνθηκε η εξέλιξή τους. Στον τομέα της γεωργίας-κτηνοτροφίας, υλοποιήθηκαν έργα τα οποία βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, διαφοροποίησαν εν μέρει την παραγωγή, και βελτ ί ωσαν το ζωικό κεφόλαιο. Φράγμα Σμοκόβου Κ α τά την 15-ετία , η μεταποίηση α ναπτύσσεται με ρυθμό διπλάσιο του μέσου ό ρου της χώρας (2,6% έναντι 1,3%). Ιδια ί τ ε ρη ανάπτυξη εμφανίζει ο δευτερογενής μ ε ταξύ των δύο αστικών πόλων της περιφ έ ρειας (Λάρισας και Βόλου). Η π ε ριφ έ ρ ε ια συγκ εντρώνει επίσης αξιόλογους τουριστικούς πόρους οι οποίοι στη- 8

11 Ειδικότερα, ανορύχθηκαν και αξιοποιήθηκαν γεωτρήσεις ώστε να μετατραπούν ξηρικές εκτάσεις σε αρδευόμενες, κατασκευάσθηκαν ή βελτιώθηκαν αρδευτικά δίκτυα (αρδευτικό έργο Σαριτσάνης) αναδιαρθρώθηκαν αρκετά στρέμματα καλλιεργειών εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερο εισόδημα στους παραγωγούς (π.χ. θερμοκήπια για ανθοκομία). Όσον αφορά την Βιομηχανία-Βιοτεχνία έγινε αναβάθμιση, ενίσχυση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση της παραγωγικότητας και διαχείρισης των κλάδων της, μέσω των ενισχύσεων που δόθηκαν για τη δημιουργία ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων (π.χ. ΕΒΕ ΤΑΜ, Μονάδα φίλτρου τεχνητού νεφρού στη Λάρισα). Στον τομέα του τουρισμού, εκτελέστηκαν έργα τα οποία συντέλεσαν και στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού καθώς και στην αύξηση του εισοδήματος των κατοίκων της Θεσσαλίας (μαρίνα Σκύρου, εργασίες για την επαναλειτουργία του τραίνου του Πηλίου, εργασίες αποκατάστασης μνημείων στα Μετέωρα, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας κ.λπ.). 2. Βελτίωση των υποδομών και εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής Κατά την περίοδο δημιουργήθηκαν ή βελτιώθηκαν οι υποδομές οι οποίες ήταν αναγκαίες για την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Κατασκευάζεται το Φράγμα Σμοκόβου, έργο πολλαπλών χρήσεων, το οποίο σε συνδυασμό με τη Σήραγγα Λεονταρίου θα εξασφαλίσει νερό για άρδευση 230 χιλ. στρεμμάτων και τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς επίσης και ύδρευση πόλεων και κοινοτήτων. Στο Νομό Τρικάλων εκτελείται το Υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας, με την ολοκλήρωση του οποίου προβλέπεται να παράγονται KWH ηλεκτρικής ε νέργειας, εξοικο νομώντας έτσι πολύτιμο συνάλλαγμα και μειώνοντας σημαντικά την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Προβλήτα κοντέινερ στο Λιμάνι του Βόλου Κατασκευάσθηκε η εναέρια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα μεταφοράς ενέργειας και βελτιώνοντας την αξιοπιστία ολόκληρου του εθνικού δικτύου. Έγιναν μεγάλα συγκοινωνιακά έργα τα οποία συντέλεσαν τόσο στην ασφάλεια και την γρήγορη εξυπηρέτηση, όσο και στα οικονομικά οφέλη του επιχειρηματκού και παραγωγικού κόσμου. Με τα έργα αυτά δίνεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια να έχει πιο εύκολη πρόσβαση προς τις άλλες περιοχές. Κατασκευάσθηκε ο δρόμος Τύρναβος - Ελασσόνα, τμήμα της νέας Εθνικής οδού Λάρισας - Κοζάνης, που θα συνδέσει την Θεσσαλία με την Δυτική Μακεδονία. Κατασκευάσθηκε προβλήτα κοντέινερ στο Λιμάνι του Βόλου, σημαντικότατο έργο λιμενικής υποδομής για την διακίνηση των ε μπορευμάτων, καθόσον το λιμάνι αυτό αποτελεί την «πόρτα» προς τη Μέση Ανατολή. Αναπτύχθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν τα ήδη υπάρχοντα νοσοκομεία (νέα πτέρυγα Νοσοκομείου Λάρισας) και δημιουργήθηκαν νέα θεραπευτήρια (Λάρισας και Καρδίτσας). Αξιοποιήθηκε πλήρως το έμψυχο δυναμικό ώστε να ανταποκρίνεται στις 9

12 διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες της Περιφέρειας. 'Αρχισε να κατασκευάζεται το σύγχρονο Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Λάρισα, το οποίο σε συνδυασμό με την Ιατρική Σχολή θα αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στη Θεσσαλία. τέλος υλοποιήθηκαν αρκετά έργα ύδρευσης - αποχέτευσης - βιολογικού καθαρισμού τα οποία συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλίας και εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους. Σημαντικό έργο η αποχέτευση Λάρισας η οποία καλύπτει το 60% των αναγκών για αποχέτευση της πόλης. 3. Αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού Στον τομέα της εκπαίδευσης, ο οποίος αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα κτιριακής υποδομής, κατασκευάσθηκαν έργα τα οποία δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι και το μεγαλύτερο κεφάλαιο που διαθέτει η Περιφέρεια. Σημαντικό έργο στον τομέα αυτό, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ποίησης των δραστηριοτήτων. Ενθαρρύνθηκε η πολυμερής απασχόληση των παραγωγών με δευτερεύουσες δραστηριότητες, όπως ο αγροτουρισμός και η παραδοσιακή βιοτεχνία, οι οποίες συμπληρώνουν τα εισοδήματα. Στα πλαίσια του προγράμματος LEADER δημιουργήθηκαν στην Θεσσαλία δύο όμιλοι για ανάπτυξη αγροτικών περιοχών: Καλαμπάκας- Πύλης και Ελασσόνας (ΑΝΕΛ). Ενισχύθηκε η προστασία καθώς και η αξ ι ο ποίηση του δασικού πλούτου αυτών των περιοχών, ούτως ώστε τα δάση να αποτελέσουν, αφενός πόλο έλξης τουριστών και αφετέρου να συμπληρώσουν τα εισοδήματα των κατοίκων, μέσω της μεγαλύτερης παpαγωγής πρώτων υλών. Η βελτίωση των υποδομών βάσης (οδοποιία, αγροτική ηλεκτροδότηση, ύδρευση και αποχέτευση) αυτών των περιοχών επέτρεψε τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και την άνοδο του επιπέδου και των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων. Για την κατάρτιση και την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού υλοποιήθηκε μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία στόχευαν στην κατάρτιση και επιμόρφωση ατόμων εργαζομένων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, καθώς και ανέργων. Για την περίοδο διατέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 24 εκατ. ECU περίπου για προγράμματα της Περιφέρειας στα οποία έλαβαν μέρος περίπου άτομα. 4. Αρμονική ανάπτυξη των εσωτερικών ζωνών και νηmών Για να επιτευχθεί η αρμονική ανάπτυξη των εσωτερικών ζωνών και νησιών εφαρμόσθηκε ένα σύνολο μέτρων που ταίριαζαν στην ιδιαίτερη κατάστασή τους και είχαν σαν στόχο να ενθαρρύνουν την καλύτερη χρησιμοποίηση του οικονομικού και ανθρώπινου δυναμικού των περιοχών και να αυξήσουν τα εισοδήματα μέσω της διαφορο- Ευνοήθηκε η κτηνοτροφία αυτών των ζωνών, μέσω της καταπολέμησης των ασθενειών που πλήττουν τα ζώα και των ενισχύσεων για τη διατήρηση και τη γενετική βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου. 10

13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ Α ΠΟΤΗΤ Α ΤΗΣ ΩΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, δεύτερη σε έκταση περιφέρ ε ια της χώρας, έχει συνολική επιφάνεια τετραγωνlf<ά χιλιόμετρα (ποσοστό 11,8% της συνολικής έκτασης της χώρας). Ο πληθυσμός της, βάσει της απογραφής του 1991, ανέρχεται σε κατοίκους, που αντιστοιχεί στο 5,7% του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας. Οι πέντε νομοί που απαρτίζουν την περιφέρεια είναι : Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας. Το 47% του εδάφους της είναι ορ ε ινό, το 32% ημιορ ε ινό και το 21 % πεδινό. Η π ε ριφ έ ρ ε ια, διαθέτει σημαντικά κοιτάσματα μ εταλλευμάτων (βωξίτης, σιδηρονικέλιο, μάρμαρα, χρωμίτης, λ ε υκόλιθος, δολομίτης). Είναι η τέταρτη πλουσιότερη σε μεταλλεύματα περιφέρεια της χώρας. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι το πλούσιο υδατικό δυναμικό. Την ε ικόνα αυτή συνθ έ τουν οι ποταμοί Μόρνος, Σπερχειός, Βοιωτικός Κηφισσός, οι λίμνες Μόρνου, Υλίκης, Παραλίμνης, οι κόλποι του Ευβοϊκού, Μαλιακού και Κορινθιακού, ένα μεγάλο μήκος ακτών και παραλιών και φυσικά οι τρεις ιαματικ έ ς πηγές : Αιδηψού, Καμμένων Βούρλων και γπάτης. Κατά τη δεκαετία ο πληθυσμός της περιφ έ ρειας αυξάνεται αλματωδώς. Ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της, υπερβαίν ε ι τον εθνικό μέσο όρο κατά 2,3 ποσοστιαίες μονάδες. 38,5% και 18%. Το συνολικό Α. Π. Π. ανά κάτοικο ε ίναι υψηλότερο του μέσου όρου της χώρας κατά ποσοστιαίες μονάδες. Η γειτνίαση της περιφέρειας μ ε την Αθήνα και το γεγονός ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων (Οινόφυτα, Θήβα, Λαμία, Χαλκ ί δα) εξηγεί την θεαματική ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα. Η ανάπτυξη του τουρισμού στη Στερ ε ά Ελλάδα είναι αρμονική και ισόρροπη προς τους άλλους τομείς. Η περιφέρεια παρουσιάζει αξιόλογες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, κατά μήκος των ακτών της Εύβοιας, της Φθιώτιδας, του Κορινθιακού κόλπου, καθώς και στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού: χειμερινού (Παρνασσός, Γκιώνα), ιαματικού (Αιδηψός, Καμμένα Βούρλα, Υπάτη) και ιστορικού-πολιτιστικού (Δ ε λφοί, Ερ έ τρια, Θερμοπύλες). ΑΝΑΩΙΥΞΙΑΚΗ ΩΡΟΣΩΑΘΕΙΑ Τα Αναπτυξιακά Προγράμματα που υλοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Στερ ε άς Ελλάδας με την συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο αποτελούν στο σύνολό τους μία, αναπτυξιακά, ολοκληρωμένη προσπάθεια. Χιο νο δρ ομικό κt ντρο Παρ vασοού Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η πρώτη ως προς το βαθμό εκβιομηχάνισης περιφέρεια της χώρας. Ο δευτερογενής τομέας παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή παραγωγικότητα (διπλάσια σχεδόν τού εθνικού μέσου όρου) και δημιουργεί το 48% του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος (Α.Π. Π. }, απασχολώντας το 31,5% του εργατικού δυναμικού της περιφέρειας. Ο τριτογ ε νής τομέας απασχολώντας το 30% του ε ργατικού δυναμικού συμμετέχει κατά 34% στο σχηματισμό του Α. Π. Π., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τον πρωτογενή είναι 11

14 Οι κυριότεροι στόχοι στους οποίους επικεντρώθηκε το Κοινοτικό ενδιαφέρον και η Κοινοτική συγχρηματοδότηση είναι: (στο μεγαλύτερο τμήμα) και την ολοκλήρωση και άλλων σημαντικών παρεμβάσεων που αφορούν την υποδομή του σιδηροδρομικού δικτύου. 1) Βελτίωση των υποδομών των εθνικών δικτύων και άρση της απομόνωσης των Με την βελτίωση των υποδομών μεταφομειονεκτικών περιοχών της περιφέρειας. ρών της Περιφέρειας επιτυγχάνεται όχι μό- 2) Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών νο η άρση της απομόνωσης των μειονεκτιπόρων. κών περιοχών της αλλά αξιοποιείται κατά 3) Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. τον καλύτερο τρόπο το συγκριτικό πλεο- 4) Βελτίωση του επιπέδου ζωής. νέκτημα της γεωγραφικής της θέσης ως 1. Βελτίωση των υποδομών των Εθνικών δικτύων και άρση της απομόνωσης των μειονεκτικών περιοχών της Περιφέρειας Στα πλαίσια του στόχου αυτού το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συγχρηματοδότησε έργα μεγάλης κλίμακας για την βελτίωση του δικτύου μεταφορών. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο τόσο στον κύριο άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης (ως επί το πλείστον στο νομό Βοιωτίας) όσο και στους άλλους εθνικούς οδικούς άξονες Λαμίας- Θερμοπυλών- Ιτέας- Ναυπάκτου, Λαμίας - Καρπενησίου, Λαμίας - Λάρισας (παλαιά Εθνική οδός), Αθήνας - Χαλκίδας (Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας), Αθήνας- Θήβας - Λειβαδιάς - Αράχωβας - Δελφών (παράκαμψη Λειβαδιάς). Παράλληλα επετεύχθη εκσυγχρονισμός των σιδηροδρομικών γραμμών που διέρχονται από την Περιφέρεια (Αθήνας - Θεσσαλονίκης και Αθήνας -Χαλκίδας) με την ύπαρξη διπλής γραμμής Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας προς τον υπόλοιπο εθνικό χώρο και την πρωτεύουσα της χώρας. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Νομού Ευρυτανίας με έμφαση σε έργα υποδομής στους τομείς οδοποιίας (σήραγγα Τυμφρηστού) υγείας (Νοσοκομείο Καρπενησίου) και τουρισμού (κλειστό κολυμβητήριο Καρπενησίου, χιονοδρομικό κέντρο Βελουχίου). 2. Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων Οι παρεμβάσεις για την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της Περιφέρειας εστιάσθηκαν: Στον πρωτογενή τομέα σε δράσεις όπως είναι ο εκσυγχρονισμός της άρδευσης (με την ολοκλήρωση και την λειτουργ ία αρκετών και σημαντικών αρδευτικών δικτύων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων που παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα), η αναδιάρθρωση καλλιεργειών (καπνά, ελιές, κλπ), η αγροτική οδοπο ι ία, η ηλεκτροδότηση των γεωργικών και κτηνοτροφι 'κών εκμεταλλεύσεων, η μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων και η γενικότερη ανάπτυξη της κτηνοτροφ ί ας, η ανάπτυξη του αγροτ ι κού τουρ ι σμού (αγροτοτουριστικό πρόγραμμα Ευρυτανίας), η ανάπτυξη της αλιε ί ας (αλιευτικά καταφύγια), η προστασία /αξιοποίηση και αναβάθμιση των δασών, η έρευνα/ αξιολόγηση του υδάτινου δυναμικού και η έρευνα του υπεδάφους. Στον δευτερογενή τομέα σε δράσεις που αναφέρονται στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και βιοτεχνίας μ ε την καθιέρωση 12

15 ειδικών κινήτρων. Το επενδυτικό ενδιαφέρον εστιάσθηκε κυρίως στους νομούς Βοιωτίας και Ευβοίας (βιομηχανικός άξονας Οινόφυτα- Σχηματάρι -Χαλκίδα) και αφορούσε τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής καθώς και την βελτίωση της παραγωγικότητας και των τεχνολογικών δυνατοτήτων των μεταποιητικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή. Επίσης χρηματοδοτήθηκαν αρκετά επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας τους. Στον τριτογενή τομέα σε δράσεις που αναφέρονται στην ανάπτυξη του τουρισμού όπως είναι η δημιουργία ζωνών αναψυχής σε παραθαλάσσιες περιοχές, η ανάδειξη και αξιοποίηση αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων (κάστρα και ναοί), η δημιουργία τουριστικών λιμένων (Σκύρος), καθώς και σε δράσεις που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας για την ανάπτυξη και διαφόρων άλλων μορφών τουρισμού όπως είναι ο Ιαματικός Τουρισμός (Ιαματικό Κέντρο Αιδηψού) και ο χειμερινός-ορεινός τουρισμός (εκσυγχρονισμός Χιονοδρομικών Κέντρων Παρνασσού και Βελουχίου). 3. Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού Για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφ έ ρειας πραγματοποιήθηκαν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μ ε την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμ ε ίου τα οποία συνέβαλαν στη βελτίωση των ειδικεύσεων του έ μψυχου παραγωγικού δυναμικού και των κοινωνικο-επαγγελματικών τάξεων ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Σημαντικό μ έ ρος των πόρων διατέθηκε στα Προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για την επιμόρφωση των ανέργων που προήλθαν από τις προβληματικ έ ς μεταποιητικές επιχειρήσεις της Περιφ έ ρειας, οι οποίες αποτελούν αρκ ε τά μεγάλο αριθμό σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Αυτοκινητόδρομος Αθηνών- Λαμiας Εστιάσθηκε επίσης η χρηματοδότηση σε προγράμματα των επαγγελματικών επιμελητηρίων της περιοχής. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά την περίοδο χρηματοδότησε τα προγράμματα της Περιφέρειας με 24 ε κατ. ECU περίπου ενώ συμμετείχαν σε αυτά περίπου άτομα. 4. Βελτίωση επιπέδου ζωής Μεγάλο μέρος των έργων που αναφέρονται στην βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας αποσκοπούν στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτά κατασκευάσθηκαν Νοσοκομεία στην Αμφισσα, στη Λειβαδιά, στο Καρπενήσι (Νέα Πτέρυγα), ενώ ολοκληρώθηκαν αρκετά έργα Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών και αναβαθμίσθηκαν οι υπηρεσίες του I ΚΑ στην Περιφέρεια. Επίσης με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ολοκληρώθηκε η κατασκευή μεγάλου αριθμού Εκπαιδευτηρίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα αστικά κέντρα και τις μειον ε κτικές π ε ριοχές της Περιφέρειας καθώς και η κατασκευή των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ. Ε. Ι. ) Λαμίας και Χαλκίδας. τέλος η βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με έμφαση τα αστικά κέντρα (Λαμία, Χαλκίδα, Λειβαδιά, Θήβα) καθώς και η εγκατάσταση βιολογικών καθαρισμών στις μεγάλες πόλεις και στο υς παραθαλάσσιους κυρίως οικισμούς αποτέλεσε σημαντικό πόλο εστίασης του Κοινοτικού ενδιαφέροντος και της Κοινοτικής συγχρηματοδότησης. 13

16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ Α ΠΟΤΗΤ Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Η περιφέρεια Αττικής έχει έκταση τετραγωνικά χιλιόμετρα (ποσοστό 2,9% της συνολικής επιφάνειας της Ελλάδας) και συγκεντρώνε ι το 35% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (ο πληθυσμός της, βάσει της απογραφής 1991, ανέρχεται σε άτομα). Η περιφέρεια μπορεί να χωριστεί σε δύο γεωγραφικές περιοχές : στη Δυτική Αττική και στην Ανατολική Αττική. Περιλαμβάνει την ευρύτερη αστική περιοχή της Αθήνας, το υπόλοιπο ηπειρωτικό τμήμα, έ ξη μικρά νησιά και την επαρχία Τροιζηνίας. Το έδαφός της είναι ημιορεινό κατά 64%, πεδινό κατά 30% και ορεινό κατά 6%. Ο πληθυσμός της περιφέρειας, μετά τις αλματώδεις αυξήσεις που σημείωσε στις προηγούμενες δεκαετίες (35,9% μεταξύ και 20,4% μεταξύ ), κατά την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε κατά 4,5% (ποσοστό κατά τι μικρότερο του εθνικού μέσου όρου 5,4%). Η Αττική είναι καθαρά αστική περιφέρεια (το ποσοστό aστικοποίησης είναι 95%). Το 1,6% του εργατικού δυναμικού απασχολείται στον πρωτογενή τομέα, το 33,8% στο δευτερογενή και το 64,6% στον τριτογενή. Η συμβολή κάθε τομέα στο σχηματισμό του Ακαθάριστου Περιφερειακού Προϊόντος (Α.Π.Π. ) είναι αντίστοιχα : 2%, 28% και 70%. Στην Αττική είναι εγκατεστημένο το 55% του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και το 65% πτυχιούχων Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών. Το 40,8% των απασχολουμένων είναι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες, ανώτερα διοικητικά στελέχη και υπάλληλοι γραφείου. Ακόμη, η περιφέρεια συγκεντρώνει το 35% του εργατικού δυναμικού και σε αυτήν εισπράττεται το 40% των εσόδων της χώρας. ΑΝΑΠJΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Τα προγράμματα που εκτελέσθηκαν τα τελευταία χρόνια από την Περιφέρεια Αττικής με την συγχρηματοδότηση των ΜΟΠ ή των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ανάπλαση Το υρκοβο υvίω v- Κτήμα Βείκου Ένωσης προσανατολίστηκαν στην επίλυση των κυριοτέρων προβλημάτων (περιβάλλον, ποιότητα ζωής, χωροταξία, ανεργία κ.λπ.) που παρουσιάζονται συχνά σε έντονο βαθμό, στην περιφέρεια. Οι κύριοι στόχοι των προγραμμάτων ήταν: 1. Η βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 2. Η τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 3. Η επαγγελματική κατάρτιση και η καταπολέμηση της ανεργίας. 1. Βελτίωση Περιβάλλοντος και Ποιότητας {ωής Με στόχο την βελτίωση της κυκλοφορ ί ας και την μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων κατασκευάζονται σημαντικά έργα οδοποιίας κυριότερα των οποίων είναι η διαπλάτυνση των εθνικών οδών Αθηνών- Υλίκης και Αθηνι.ίJν - Κορίνθου καθώς και η περιφερειακή λεωφόρος Σταυρού - Ελευσίνας. Στα πλαίσια των έργων αυτών εντάχθηκαν και τρεις ανισόπεδοι κόμβοι στην περιοχή της πρωτεύουσας, οι κόμβοι Αχιλλέως - Κωνσταντινουπόλεως, Φυλής και Πειραιώς - Χαμοστέρνας καθώς και η Δυτική Περιφερειακή οδός του Αιγάλεω. Σημαντικότατο επίσης είναι και το έργο της κατασκευής του Μετρό της Αθήνας, η ολοκλήρωση του οποίου θα ανακουφίσει ιδιαίτερα την πρωτεύουσα από το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. 14

17 Επίσης εκτελούνται πολλά οδικά έργα σε δήμους και κοινότητες της Περιφέρειας (οδός Κερατέας - Λαυρίου, Βίλλια - Ψάθα - Αλεποχώρι κ.λπ.) Στον τομέα των έργων ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικού καθαρισμού το σημαντικότερο έργο είναι ο βιολογικός καθαρισμός στην Ψυττάλεια, που σε πλήρη λειτουργία θα λύσει το πρόβλημα της πρωτοβάθμιας επεξεργασίας των αποβλήτων της Αθήνας. Παρόμοια έργα βιολογικού καθαρισμού εκτελούνται και σε άλλους δήμους και κοινότητες όπως στο Λαύριο, Κερατέα κ.λπ. Έργα αποχέτευσης εκτελούνται σε πολλούς δήμους ή κοινότητες των νησιών του Αργοσαρωνικού (Αίγινα, Αγ. Μαρίνα, Πόρο, Ύδρα κ.λπ.) Παράλληλα έγιναν και σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της ύδρευσης στα νησιά του Αργοσαρωνικού και το Θριάσιο πεδίο καθώς και μεγάλος αριθμός γεωτρήσεων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας της Αθήνας. Εκτελέστηκαν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη μείωση των υλικών και ανθρώπινων ζημιών από τις θεομηνίες με κυρίαρχο έργο την κάλυψη του Κηφισού σε ένα κρίσιμο τμήμα συμβολής ρευμάτων και την αποπεράτωση των έργων συμβολής του. Για την βελτίωση των θαλάσσιων μεταφορών εκτελέσθηκαν έργα επέκτασης του λιμένα του Πειραιά και βελτίωσης του εξοπλισμού του κτιρίου του ΟΛΠ καθώς και λιμενικά έργα που στόχευαν στην τόνωση των Περιφερειακών Λιμένων (Ραφήνα, Λαύριο) για την αποσυμφόρηση του Πειραιά. Παράλληλα έγινε εκσυγχρονισμός των συστημάτων τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και κατασκευή πολλών αλιευτικών καταφυγίων. Για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του λεκανοπεδίου αλλά και της περιφέρειας γενικότερα έγιναν πολυάριθ- Βιολογικός Καθοριομ6ς Ψυπάλειας θμα έργα αναπλάσεων με στόχο την δημιουργία χώρων πρασίνου, αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών (π.χ. διαμόρφωση του κτήματος Βείκου στο Γαλάτσι). 2. Τόνωση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Χρηματοδοτήθηκαν έργα τόνωσης και βελτίωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια, όπως υποστήριξη έρευνας (ΠΙ, Δημόκριτος), υποδομή χρήσης φυσικού αερίου (ΔΕΦΑ), αερομεταφορές (ΥΠΑ, ΟΑ, Αεροπλοία), εκσυγχρονισμός υπηρεσιών (Δημοτικές Αγορές, ΙΚΑ, ΕΑΣ, ΗΛΠΑΠ, ΕΒΕΑ), εξοπλισμός (Πυροσβεστική Υπηρεσία), κλπ. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα βοήθησε στην εκπόνηση και χρηματοδότησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα στα πλαίσια του οποίου υλοποιούνται έργα όπως οι τηλεπικοινωνιακοί δακτύλιοι της Αθήνας και του Πειραιά. Επίσης μεγάλος αριθμός φορέων και εταιρειών συμμετέχουν με επιτυχία στα διάφορα προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας. Για παράδειγμα στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος ESPRIT της πληροφορικής εκτελέσθηκαν στην περιφέρεια Αττικής την περίοδο , 120 προγράμματα με συνολικό ύψος χρηματοδότησης 33 ε κατ. ECU. 15

18 3. Επαγγελματική κατάρτιση και καταπολέμηση της ανεργίας Στον σημαντικότατο αυτό τομέα έγιναν πολυάριθμα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε νέους, ανέργους ή στελέχη επιχειρήσεων. Τα σεμινάρια εκτελέσθηκαν από φορείς δημοσίου χαρακτήρα (ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΛΚΕ ΠΑ, ΚΑΠΕ, Δήμοι, Επιμελητήρια) αλλά και από ιδιώτες. Στα πλαίσια αυτά, εκτελείται πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, όπως και επιμόρφωσης Παράλληλα, με την βοήθεια των κοινοτικών προσφύγων και παλιννοστούντων Ελλήνων. προγραμμάτων ανταλλαγής νέων και φοιτητών πολλοί νέοι έλληνες μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή κάποια πρακτική εξάσκηση σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα κατά την περίοδο , περίπου έλληνες φοιτητές πραγματοποίησαν μέρος των σπουδών τους σε άλλο πανεπιστήμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρηματική ενίσχυση από τα προγράμματα ERASMUS και LINGUA, ενώ κατά την ίδια περίοδο περίπου φοιτητές από χώρες της Ένωσης πραγματοποίησαν μέρος των σπουδών τους σε πανεπιστήμια της περιφέρειας Αττικής. Τέλος στον πολιτιστικό τομέα πραγματοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις με στόχο την συντήρηση και ανάδειξη των ιστορικών μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομ ι άς. Στα πλαίσια αυτά χρηματοδοτήθηκαν από την Κοινότητα τα έργα αναστήλωσης και προστασίας των μνημείων της Ακρόπολης και της Ραμνούντας, η συντήρηση και περίφραξη της Ρωμαϊκής Αγοράς, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, καθώς και η επισκευή και επέκταση του Βυζαντινού Μουσείου της Αθήνας. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηvώv 16

19 Χρήσιμες Διευθύνσεις Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα τ η λ.: οοο Fax : Γ ραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα Βασιλίσσης Σοφίας 112Α, Αθήνα Τηλ.: Fax : Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Θεσσαλίας Καλλιθέας 7, Λάρισα Τηλ.: Fax : Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Υψηλάντου 1, Λαμία τ η λ.: Fax : Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αττικής Θήρας 60, Αθήνα Τηλ.: Fax : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Ακαδημίας 7, Αθήνα τ η λ.: Fax : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Λουδοβίκου 1, Πλ. Ρούσβελτ, Πειραιάς Τηλ.: Fax : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., Ξενίας 16, Αθήνα Τηλ.: Fax : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρατίνου 11, Αθήνα Τηλ.: Fax : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος Ελ. Βενιζέλου 4, Βόλος τ η λ.: Fax : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., Μαρίνου Αντύπα & Κούμα, Λάρισα Τηλ.: Fax :

20 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από περιφέρειες πλούσιες και φτωχές, μεγάλες και μικρές με βιομηχανικό ή αγροτικό χαρακτήρα. Βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η οικονομική και κοινωνική συνοχή, η μείωση δηλαδή των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της. Για την επίτευξη του στόχου αυτού διατέθηκαν την περίοδο στα πλαίσια του α' πακέτου Delors για την Ελλάδα και τις περιφέρειές της πόροι ύψους 8 δισ. ECU περίπου, για τη χρηματοδότηση μεγάλου αριθμού έργων υποδομής, προγραμμάτων κατάρτισης και δράσεων για την ενίσχυση της γεωργίας. Οι πόροι αυτοί σταδιακά aυξανόμενοι θα ανέλθουν για την περίοδο σε περισσότερα από 19 δισ. ECU. Το φυλλάδιο αυτό επιχειρεί να ενημερώσει για τα σημαντικότερα έργα, προγράμματα και δράσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Απικής και χρηματοδοτήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα Μ.Ο.Π., καθώς και από την πληθώρα των κοινοτικών προγραμμάτων όπως αυτά που αφορούν το περιβάλλον, τους νέους, την έρευνα και τεχνολογία και τα πολιτιστικά θέματα.

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ * * * * * * * * * * * * ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ 'Ηπειρος Ιόνια Νησιά Δυτική Ελλάδα Πελοπόννησος Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασ. Σοφίας 2 106 74 Αθήνα Τηλ. 01Π251

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Κεντρική Μακεδονία Δυτική Μακεδονία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασ. Σοφίας 2 106 74 Αθήνα Τηλ. 01Π251 000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013

Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 Αναπτυξιακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας για τη νέα Προγραμματική 2014-2020, Καμένα Βούρλα 23/04/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ομιλητής: Παντελής Κούκος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1029 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3,19 δις ευρώ, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ

1029 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3,19 δις ευρώ, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1029 νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3,19 δις ευρώ, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ Δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Επενδυτικές ευκαιρίες. Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 1 Περιεχόμενα 1. 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. 2. Ποσοστά ενίσχυσης 3. 3. Βασικοί όροι και καιπροϋποθέσεις 4. 4. Κριτήρια Αξιολόγησης 2 Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 10564 Αθήνα Τηλ. 3312253, 3310022 Fax: 3312033 Αθήνα, 5 εκεµβρίου 2001 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ιοίκηση του ΙΤΕΠ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δώσει στην

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Τρίτη 12 Μαρτίου 2012 «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Παρουσιάστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και Πρόεδρο του ΔΣ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» κ. Γιάννη Κουράκη και την

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικός Οδηγός ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007-2013

Ενηµερωτικός Οδηγός ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007-2013 Ενηµερωτικός Οδηγός ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2007-2013 Οι ιδέες µας, πράξη και ανάπτυξη Πολιτική Συνοχής της ΕΕ και Κύπρος Ταµεία και Προγράµµατα Μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης Η χώρα ήταν για περίπου 30 χρόνια εγκλωβισµένη σε µια πραγµατικότητα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθησης της απασχόλησης Ο κυρίαρχος στόχος μας για το 2012 Συγκεκριμένη στόχευση για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα