Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD"

Transcript

1 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

2 Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί που καταλαβαίνουν το δυαδικό αριθμητικό σύστημα και αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν Τα αριθμητικά συστήματα αναπτύχθηκαν για να εξυπηρετήσουν διαφορετικές ανάγκες απεικόνισης των αριθμών Τα πιο διαδεδομένα στον προγραμματισμό Η/Υ είναι Δυαδικό π.χ. ( ) 2 Οκταδικό π.χ. (47025) 8 Δεκαδικό π.χ. (13594) 10 Δεκαεξαδικό π.χ. (3ΑFB9) 16

3 Παράδειγμα Μετατροπής Μεταξύ Συστημάτων Αρίθμησης Από το δεκαδικό στο δυαδικό, δεκαεξαδικό 1) Διαιρούμε επανειλημμένα με την βάση του συστήματος που μας ενδιαφέρει (2 ή 16) 2) Σταματούμε τη διαδικασία όταν φτάσουμε σε 0 3) Καταγράφουμε τα υπόλοιπα με αντίστροφη σειρά εμφάνισης Από το δυαδικό, δεκαεξαδικό στο δεκαδικό x = x n n n b + xn 1 b x1b + x0b b: η βάση του συστήματος n: η θέση του ψηφίου x n : το ψηφίο στη θέση n ( ) 2 = 1*2 8 +0*2 7 +1*2 6 +1*2 5 +0*2 4 +1*2 3 +1*2 2 +1*2 1 +0*2 0 = =(366) 10 (16E) 16 = 1* * *16 0 = =(366) 10

4 Μετατροπή δεκαδικών ψηφίων από και προς το δυαδικό σύστημα Από το δεκαδικό στο δυαδικό Από το δυαδικό στο δεκαδικό (0.625) 10 = (0.101) 2 Επειδή x 2 = x 2 = x 2 = 1.0 (0.101) 2 =1*2-1 +0*2-2 +1*2-3 = =(0.625) 10 Σταματούμε τη διαδικασία όταν φτάσουμε σε.0 Παρατήρηση: Ένας αριθμός με πεπερασμένο πλήθος δεκαδικών ψηφίων στο δεκαδικό σύστημα, μπορεί να έχει άπειρο πλήθος δεκαδικών ψηφίων στο δυαδικό σύστημα. Για παράδειγμα: (0.1) 10 = ( ) x 2 = x 2 = x 2 = x 2 = x 2 = x 2 =

5 Παράδειγμα: ΑΡΙΘΜΟΙ 0-47 ΒΙΝ, DEC, HEX BIN DEC HEX BIN DEC HEX BIN DEC HEX A A A B B B C C C D D D E E E F F F

6 Βit - Byte Αναφερόμενοι στην ψηφιακή τεχνολογία ορίζουμε bit ή b (binary digit) - ένα δυαδικό ψηφίο (δηλ. 0 ή 1) - απεικόνιση της κατάστασης του ηλ. σήματος Byte ή Β (Βinary term) - είναι μια συνεχής ακολουθία από bits - έχει καθορισμένο μήκος (8 bits στα PC) - μονάδα μέτρησης όγκου δεδομένων Λέξεις (Words) - είναι μια ακολουθία από bytes την οποία ο επεξεργαστής μπορεί να χειριστεί σαν μονάδα - προκαθορισμένο μήκος κατά περίπτωση (4,8 Bytes)

7 Βασικά πολλαπλάσια του Byte KB (Kilobyte) = 2 10 Bytes = 1024 Bytes MB (Megabyte) = 2 20 Bytes = 1,048,576 Bytes GB (Gigabyte) = 2 30 Bytes = 1,073,741,824 Bytes TB (Terabyte) = 2 40 Bytes = 1,099,511,627,776 Bytes

8 Αναπαράσταση Μνήμης RAM Για 32bit σύστημα Διεύθυνση Δεδομένα Β FA B F FF FFFFFFFF D8 Κάθε διεύθυνση μνήμης αντιστοιχεί σε 1 Byte δεδομένων (Τα νούμερα εμφανίζονται στο δεκαεξαδικό σύστημα)

9 Βασικές Μαθηματικές Απεικονίσεις Αριθμών Έστω ο αριθμός Εκθετική ή Επιστημονική 5760 x 10 4 a x 10 b Κανονικοποιημένη Επιστημονική x 10 7 a x 10 b με 1<= a < 10 Μηχανικής x 10 6 a x 10 b με 1<= a < 1000 και το b να διαιρείται με το 3

10 Εσωτερική αναπαράσταση Αριθμών Η αποθήκευση γίνεται στο δυαδικό σύστημα Ακέραιοι (1,2,4,8 bytes) Θετικοί π.χ. (38) 10 =(100110) Αρνητικοί (Συμπλήρωμα ως προς 2) π.χ. (-38) 10 =( ) (1 Byte) (1 Byte) Κινητής υποδιαστολής (4,8,10 bytes) (IEEE 754 Standard) π.χ. (12.375) 10 = (-1) ( ) 2 (4 Bytes) Bit 8 Bits 23 Bits Πρόσημο (1=αρνητικό) Εκθέτης +127 (exponent) Δεκαδικό μέρος (mantissa)

11 Ειδικές Αριθμητικές Τιμές Inf (Άπειρο) π.χ. 4/ Bit 8 Bits 23 Bits NaN (Not a Number Απροσδιόριστος αριθμός) π.χ. 0/ Bit 8 Bits 23 Bits Παρατήρηση: Στο σύστημα ΙΕΕΕ 574 υπάρχουν δύο μηδέν (το +0 και το -0) Website:

12 Εσωτερική αναπαράσταση Χαρακτήρων Κάθε χαρακτήρας μετατρέπεται σε ακέραιο μη προσημασμένο αριθμό χρησιμοποιώντας κάποιο στάνταρντ κωδικοποίησης, όπως για παράδειγμα ASCII, Unicode, κτλ, και στη συνέχεια αυτός ο αριθμός αποθηκεύεται στην μνήμη (στο δυαδικό σύστημα) Πίνακας ASCII Στην κωδικοποίηση ASCII (American Standard Code for Information Interchange) κάθε χαρακτήρας αντιστοιχεί σε ένα Byte δεδομένων.

13 Γλώσσες Προγραμματισμού μέσο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή Έχουν αυστηρούς κανόνες Λεξιλόγιο (εντολές, τύπους,...) Σύνταξη Δομή Για την εκμάθησή τους και την υλοποίηση εφαρμογών είναι απαραίτητα Η Εξάσκηση Η Προσαρμογή του τρόπου σκέψης Η Φαντασία

14 Γενιές Γλωσσών Προγραμματισμού 1η Γενιά Γλώσσα Μηχανής 2η Γενιά Συμβολικές γλώσσες (Assembly) 3η Γενιά Γλώσσες υψηλού επιπέδου (C, Fortran, Pascal, Basic) 4η Γενιά Επικοινωνία με βάσεις δεδομένων, εξειδικευμένες γλώσσες (SQL, SPSS, Mathematica. Matlab) 5η Γενιά Γλώσσες Τεχνητής Νοημοσύνης (Prolog)

15 Παράδειγμα Γλώσσα Μηχανής - Αssembly H αριθμητική πράξη 2+3 σε Γλώσσα Μηχανής (για 32bit PC): Τα νούμερα συνήθως τα γράφουμε στο δεκαεξαδικό σύστημα για ευκολία στον χειρισμό τους: B BB C3 Το ίδιο πρόγραμμα σε Assembly MOV EAX,2 MOV EBX,3 ADD EAX,EBX

16 Τύποι Δεδομένων Βασικοί τύποι Παράγωγοι τύποι Αριθμητικοί Μη αριθμητικοί ακέραιοι μιγαδικοί λογικοί χαρακτήρες Ή αλφαριθμητικοί πραγματικοί

17 Μεταβλητές - Σταθερές Μεταβλητές Σταθερές Όνομα Τύπος Τιμή Ρητές Τύπος Τιμή Επώνυμες Όνομα Τύπος Τιμή

18 Τελεστές Τελεστές Αριθμητικοί Λογικοί Σχεσιακοί Αλφαριθμητικοί +, -, *, /, **.OR.,.AND., <, >, ==, // Οι τελεστές εκτελούνται με συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας

19 Εκφράσεις Εκφράσεις Αριθμητικές Λογικές Αλφαριθμητικές Συναρτήσεις

20 Έλεγχος ροής Έλεγχος ροής Εκτέλεση υπό συνθήκη Εκτέλεση κατ επανάληψη

21 Δομημένος Προγραμματισμός Είναι μία μεθοδολογία προγραμματισμού με στόχο την ευκολία στη συγγραφή του κώδικα την αποσφαλμάτωση του τη συντήρηση του προγράμματος Αποφεύγει την εντολή GOTO (κώδικας spaghetti) Κάνει εκτεταμένη χρήση υποπρογραμμάτων Στηρίζεται στο Θεώρημα του Δομημένου Προγράμματος (ή Θεώρημα Βöhm - Jacopini) (1966), κατά το οποίο κάθε αλγόριθμος μπορεί να διατυπωθεί χρησιμοποιώντας μόνον τρεις βασικές δομές ελέγχου Δομή ακολουθίας Δομή επιλογής Δομή επανάληψης

22 Ακρίβεια Ευστοχία πειραματικών μετρήσεων Ακρίβεια (precision ): πόσο κοντά είναι οι μετρήσεις μεταξύ τους (διασπορά). Ευστοχία (accuracy ): πόσο κοντά είναι οι μετρήσεις (ο μέσος όρους τους) στην πραγματική τιμή π.χ. Μεγάλη ευστοχία, μικρή ακρίβεια Μεγάλη ακρίβεια, μικρή ευστοχία

23 Σημαντικά Ψηφία Παρέχουν ένα μέτρο της ακρίβειας των πειραματικών μετρήσεων. Το πλήθος τους ισούται με όλα τα ακριβή ψηφία μιας μέτρησης συν ένα προσεγγιστικό ψηφίο. Όλα τα μη μηδενικά ψηφία είναι σημαντικά Μηδενικά ανάμεσα σε σημαντικά ψηφία είναι σημαντικά Όλα τα μηδενικά αριστερά από το πρώτο μη μηδενικό ψηφίο δεν είναι σημαντικά Όλα τα μηδενικά δεξιά από το τελευταίο σημαντικό ψηφίο είναι σημαντικά αν υπάρχει υποδιαστολή Στην επιστημονική απεικόνιση, οι δυνάμεις του 10 δεν είναι σημαντικές π.χ. Αριθμός Σημαντικά Ψηφία ? Τουλάχιστον x

24 Σημαντικά Ψηφία (συνέχεια) Στον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση το αποτέλεσμα περιλαμβάνει τόσα σημαντικά ψηφία όσα ο παράγοντας με την μικρότερη ακρίβεια π.χ x 0.43 = => 66 Στην πρόσθεση και την αφαίρεση το αποτέλεσμα γράφεται μέχρι τη δεκαδική θέση που δίνεται από τον αριθμό με την μικρότερη ακρίβεια π.χ = => = 3.2

25 Αριθμητικά Σφάλματα Σφάλματα Μοντελοποίησης Σφάλματα Μεθοδολογίας Σφάλματα Αποκοπής Σφάλματα Διακριτοποίησης Σφάλματα Δεδομένων Εισόδου (Μετρήσεων) Σφάλματα Στρογγυλοποίησης (Ακρίβειας) Machine Epsilon: O μικρότερος πραγματικός αριθμός ε για τον οποίο ισχύει 1+ε > 1. Χαρακτηρίζει την ακρίβεια ενός Η/Υ. Σε αριθμούς απλής ακρίβειας ε = 2-23 = x10-7 Ενέργειες που αυξάνουν τα σφάλματα στρογγυλοποίησης Πρόσθεση ή αφαίρεση δύο αριθμών που διαφέρουν πολύ σε μέγεθος Αφαίρεση δύο σχεδόν ίσων αριθμών Μεγάλος αριθμός πράξεων

26 Τρόποι Μέτρησης Αριθμητικών Σφαλμάτων Έστω x η πραγματική τιμή και x' η αριθμητική τιμή μιας ποσότητας, τότε ορίζουμε: Απόλυτο σφάλμα (Απόλυτο) Σχετικό σφάλμα Ποσοστιαίο σφάλμα ε = x x' α ε σ x x' x' = = 1 x x x ' ε π = 1 100% x Συνθήκη για να είναι ένα αποτέλεσμα σωστό σε τουλάχιστον n σημαντικά ψηφία ε π π.χ. για n=3 πρέπει ε π < 0.05% < 2 ( n )%

27 Προγραμματιστικά Λάθη Συντακτικά Λάθη Δεν επιτρέπουν την εκτέλεση του προγράμματος Λάθη Χρόνου Εκτέλεσης Διακόπτουν μη ομαλά τη λειτουργία του προγράμματος Λογικά Λάθη Δίνουν λανθασμένα αποτελέσματα

28 Αποσφαλμάτωση (Debugging) Εύρεση και επιδιόρθωση λαθών σε ένα πρόγραμμα. Ο όρος debugging, κατά μία ερμηνεία, αποδίδεται στην αφαίρεση ενός σκόρου (bug=έντομο) από τα ηλεκτρονικά κυκλώματα του υπολογιστή Mark II το Ο σκόρος εμπόδιζε τη σωστή λειτουργία του υπολογιστή. Για την αποσφαλμάτωση σύνθετων προγραμμάτων, χρησιμοποιούνται ειδικά προγράμματα που καλούνται debuggers και παρέχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης του προγράμματος εντολή προς εντολή με ταυτόχρονη παρουσίαση των αλλαγών στη μνήμη RAM του υπολογιστή.

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB Γιάννης Καλατζής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB ` ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΘΕΩΡΙΑ 2011 Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τις βασικές αρχές προγραμματισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρίς καμία προαπαιτούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2007-08 Εισαγωγή στους Υπολογιστές (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 1 Κεφάλαιο 1 Κατηγορίες Υπολογιστικών Συστηµάτων Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ και ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ: Ντελή Χασάν Μουσταφά Μουτλού ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας

Εισαγωγή στην Πληροφορική Υγείας Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας: Περιεχόμενο μαθήματος, Εισαγωγή, Βασικές έννοιες Διδάσκοντες: Πανίκος Μασούρας & Σωτήρης Αυγουστή Σχετικά με το μάθημα Διεξαγωγή μαθήματος: Θεωρία Εργαστήριο Θεωρία:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών / ΤΕΙ Λάρισας, Προγραμματισμός Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ( Γλώσσα Προγραμματισμού C ) Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΠ Πανεπιστημίου Πειραιά Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΠΑΣΠ Πανεπιστημίου Πειραιά Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι είναι οι τομείς της Πληροφορικής; Καθώς αυξάνεται σε πεδία και ευρύτητα η επιστήμη της πληροφορικής, αυξάνονται και οι κλάδοι στους οποίους υποδιαιρείται αλλά και εφαρμόζεται. Συνεπώς

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις Μαθήματος: Αρχιτεκτονική ΥπολογιστώνI 1 --ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-- Κεφάλαιο 1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα

Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα 2 κεφάλαιο Aριθμητικά συστήματα και κώδικες Tα ψηφιακά συστήματα είναι κατασκευασμένα από κυκλώματα τα οποία επεξεργάζονται δυαδικά ψηφία 0 και 1, όμως στην πράξη πολύ λίγα πραγματικά προβλήματα βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2. Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3. Το πρότυπο 754 της ΙΕΕΕ

1. Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2. Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3. Το πρότυπο 754 της ΙΕΕΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Γ Τσιατούχας Παράρτηµα Β ιάρθρωση 1 Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2 Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran

Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 3ο: Βασικά στοιχεία ενός προγράµµατος της γλώσσας Fortran 3.1 Μορφή Προγράµµατος Τα προγράµµατα Fortran γράφονται σε αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΕΙΘ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γεώργιος Σταλίδης, Καθηγητής Εφαρμογών Δεκέμβριος 2011 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Σύγχρονη τεχνολογία και ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Αριθμητική Υπολογιστών (Arithmetic for Computers)

Κεφάλαιο 3 Αριθμητική Υπολογιστών (Arithmetic for Computers) Κεφάλαιο 3 Αριθμητική Υπολογιστών (Arithmetic for Computers) 1 Αριθμοί και Υπολογιστές Μια λέξη μηχανής (computer word) αποτελείται από ένα αριθμό δυαδικών ψηφίων (bits) η λέξη αναπαρίσταται ως ένας δυαδικός

Διαβάστε περισσότερα