Συσχεδίαση Συστημάτων Υλικού Λογισμικού. Νικόλαος Βώρος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συσχεδίαση Συστημάτων Υλικού Λογισμικού. Νικόλαος Βώρος"

Transcript

1 Συσχεδίαση Συστημάτων Υλικού Λογισμικού Νικόλαος Βώρος

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή Πρακτικές σχεδίασης συστημάτων στη βιομηχανία Εννοιολογικό μοντέλο σχεδίασης συστημάτων Βασικές αρχές γλωσσών σχεδίασης συστημάτων Ανάλυση απόδοσης Επαναχρησιμοποίηση συστημάτων Παράδειγμα χρήσης του εννοιολογικού μοντέλου σχεδίασης συστημάτων

3 Νικόλαος Βώρος, Συσχεδίαση συστημάτων υλικού λογισμικού, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

4 Εισαγωγή Σήμερα, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις και προβλήματα στον αποδοτικό των σύγχρονων συστημάτων, εξαιτίας: Της γρήγορης εξέλιξης των χαρακτηριστικών των προϊόντων Περισσότερη λειτουργικότητα Μεγαλύτερη ποικιλία χαρακτηριστικών Η διαχείριση οικογενειών προϊόντων Απαίτηση για περισσότερο χρόνο για το σχεδιασμό νέων, πιο σύνθετων προϊόντων Πολυπληθείς σχεδιαστικές ομάδες Γρήγορη εξέλιξη των τεχνολογιών Συχνά απαιτούν προσαρμογή των χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών Η εμφάνιση νέων περιοχών ενδιαφέροντος Απαιτούν νέες αντιλήψεις σχεδίασης π.χ. Cyberphysical Systems Η μείωση του TTM (ame- to- market ) παρά την ολοένα αυξανόμενη Λειτουργικότητα Ποικιλία Πολυπλοκότητα Μειωμένο κόστος, σε μια αγορά όπου οι τιμές διαρκώς μειώνονται

5 Πρακτικές σχεδίασης συστημάτων στη βιομηχανία

6 Βασικά στάδια ενός βιομηχανικού περιβάλλοντος σχεδίασης Οι εταιρίες που σχεδιάζουν ενσωματωμένα συστήματα, διαθέτουν συνήθως δικές τους μεθόδους και πρακτικές και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες γλώσσες για το σχεδιασμό συστημάτων Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πρακτικές σχεδίασης αντανακλούν το τεχνολογικό υπόβαθρο και την εμπειρία της κάθε εταιρίας

7 Μη τυπικός προσδιορισμός απαιτήσεων Ο σχεδιασμός ενός ενσωματωμένου συστήματος περιέχει τόσο τη σχεδίαση υλικού όσο και τη σχεδίασης λογισμικού - Συνήθως ξεκινά με ένα σύνολο μη τυπικών απαιτήσεων, π.χ. ένα έγγραφο που περιγράφει τις βασικές απαιτήσεις του υπό ανάπτυξη συστήματος - Αυτές οι μη τυπικές περιγραφές, μετατρέπονται σε τυπικές στα επόμενα στάδια της διαδικασίας σχεδίασης

8 Τυπικές προδιαγραφές του συστήματος Οι τυπικές προδιαγραφές του συστήματος δημιουργούνται χρησιμοποιώντας κατάλληλες τυπικές γλώσσες σχεδίασης Βασίζονται στη μη τυπική περιγραφή του συστήματος Σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται συνδυασμένη χρήση πολλαπλών φορμαλισμών, ώστε να περιγράψουμε πιο αποδοτικά διαφορετικά τμήματα του ίδιου συστήματος Αυτό γίνεται επειδή: - ένας συγκεκριμένος φορμαλισμός μπορεί να περιγράψει πιο αποδοτικά συγκεκριμένα μέρη του συστήματος, ή επειδή - Υπάρχουν υλοποιημένα τμήματα του συστήματος τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν

9 Διερεύνηση αρχιτεκτονικής και επιμερισμός υλικού/λογισμικού Η διερεύνηση της αρχιτεκτονικής του συστήματος και ο επιμερισμός υλικού/λογισμικού βασίζονται συνήθως στην εμπειρία των σχεδιαστών Βασίζονται συνήθως σε μη τυπικές περιγραφές του συστήματος, π.χ. block diagrams Η τελική αρχιτεκτονική του συστήματος προκύπτει ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων κύκλων δοκιμών και σφαλμάτων (trial and error iteraaons ) Η χρήση μη τυπικών περιγραφών, συνήθως οφείλεται σε έλλειψη τυπικών περιγραφών ή σε κακή αφαίρεση (bad abstracfon) της περιγραφής του συστήματος (όχι αμιγώς λειτουργικές περιγραφές αλλά περιγραφές με πολλές λεπτομέρειες υλοποίησης)

10 Παράλληλη ανάπτυξη υλικού και λογισμικού Το επόμενο βήμα είναι η παράλληλη (και σχεδόν ανεξάρτητη) ανάπτυξη υλικού και λογισμικού Η απαιτούμενη αλληλεπίδραση μεταξύ της ομάδας σχεδίασης υλικού και της ομάδας σχεδίασης λογισμικού γίνεται μέσω μη τυπικών προδιαγραφών Τίποτα δεν εξασφαλίζει την έλλειψη παρανοήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες σχεδίασης Η ανάπτυξη του υλικού γίνεται με τη χρήση HDLs (Hardware Descripaon Languages) και εμπορικών εργαλείων σύνθεσης Η ανάπτυξη του λογισμικού γίνεται με τη χρήση κάποιας τυπικής γλώσσας, και στη συνέχεια μεταφράζεται είτε σε C είτε σε κάποια άλλη γλώσσα υλοποίησης λογισμικού

11 Παράλληλη ανάπτυξη υλικού και λογισμικού(2) Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιώντας - Αλγοριθμική προσομοίωση των τμημάτων του λογισμικού χρησιμοποιώντας compilers, assemblers κλπ - Η ανάπτυξη προγραμμάτων οδήγησης (driver development) και εξακρίβωση της λειτουργικότητάς τους ü Πραγματοποιείται συνήθως με χρήση instrucaon set simulators, οι οποίοι έχουν επεκταθεί με εικονικά μοντέλα υλικού. Στόχος της παράλληλης ανάπτυξης υλικού και λογισμικού είναι - Να παραχθεί λογισμικό το οποίο θα μπορεί να εκτελείται σε έναν συγκεκριμένο μικροεπεξεργαστή και - Το εξειδικευμένο υλικό του συστήματος να είναι διαθέσιμο ως SoC (System- on- a- Chip).

12 Ανάλυση της ροής σχεδίασης Ο ρόλος του αρχιτέκτονα σχεδίασης είναι κομβικός για τη διαδικασία σχεδίασης Απόκτηση τεχνογνωσίας σχεδίασης Τεχνογνωσία για το πως παράγονται υψηλής ποιότητας σχέδια του συστήματος με βάση τις ροές σχεδίασης που ακολουθούνται Παραδείγματα - Scripts - Tools - Δραστηριότητες σχεδίασης - Aνάμιξη των ίδιων ατόμων (με διαφορετικούς ρόλους) σε διαφορετικές δραστηριότητες

13 Επαναχρησιμοποίηση IP Η επαναχρησιμοποίηση IP (Intellectual property), συμβαίνει, αλλά δεν είναι εγγυημένη Η έννοια της επαναχρησιμοποίησης υπάρχει στους σχεδιαστές συστημάτων, αλλά σπάνια υπάρχει σε επίπεδο επιχείρησης - Συνεπώς οι ευκαιρίες για επαναχρησιμοποίηση δεν μπορούν να αξιολογηθούν σε επίπεδο εταιρίας, ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα IPs είναι τα αποτελέσματα παλαιότερων έργων ή προϊόντων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί χωρίς την προοπτικής της επαναχρησιμοποίησης Οι πολιτικές που καθορίζουν εάν ένα IP πρέπει να συμπεριληφθεί στην αποθήκη με τα IPs της εταιρίας δεν είναι πάντα προφανείς ή διαθέσιμες

14 Επαναχρησιμοποίηση IP (2) Τυπικά παραδείγματα IPs είναι τα ακόλουθα: Αλγόριθμοι DSP, ή πιο γενικά, προδιαγραφές λειτουργικών τμημάτων του συστήματος Υποσυστήματα με σαφώς ορισμένες διεπαφές Μικροελεγκτές DSPs Μνήμες, κλπ

15 Διεπαφές Κατά τη δομική ανάλυση (structured- analysis) και το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του, οι διεπαφές των συστατικών του είναι βαρύνουσας σημασίας Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αρκετά σφάλματα στις διεπαφές εντοπίζονται κατά τη φάση της ολοκλήρωσης του συστήματος (Plug & Pray J ) Η χρήση τεχνικών συν- εξομοίωσης υλικού λογισμικού συμβάλει σημαντικά στη μείωση του κόστους διόρθωσης των συγκεκριμένων σφαλμάτων Συνεπώς, οι διεπαφές πρέπει να είναι από τις πρώτες προτεραιότητες στη ροή σχεδίασης του συστήματος, πρέπει να είναι σαφείς και να προσδιορίζονται όσο το δυνατόν νωρίτερα

16 Επικύρωση του συστήματος Είναι σημαντικό να επικυρώνονται οι λειτουργίες των συστημάτων (system validaaon) όσο το δυνατόν νωρίτερα στη ροή σχεδίασης του συστήματος διότι Τα σφάλματα που προκύπτουν κατά την ολοκλήρωση του συστήματος ελαχιστοποιούνται Τα εννοιολογικά σφάλματα εντοπίζονται σχετικά νωρίς Τα εκτελέσιμα μοντέλα του συστήματος σε υψηλό επίπεδο επιτρέπουν να γίνει επικύρωση των λειτουργιών του συστήματος αρκετά νωρίς στη ροή σχεδίασης, δηλαδή πολύ πριν την έναρξη της υλοποίησης Τα συγκεκριμένα μοντέλα πρέπει να είναι εύκολα στο σχεδιασμό τους και να αναπτύσσονται γρήγορα

17 Παράλληλη Μηχανική Η ροή και η διαδικασία σχεδίασης είναι από- επάνω- προς- τα- κάτω (top- down) - Αλλά περιέχει σε μεγάλο βαθμό παράλληλη μηχανική (concurrent engineering) Το κλασικό παράδειγμα είναι η παράλληλη ανάπτυξη υλικού και λογισμικού Οι φάσεις της σχεδίασης του συστήματος και της αρχιτεκτονικής σχεδίασης εκτελούνται παράλληλα με τη φάση σχεδίασης υλικού και τη φάση σχεδίασης λογισμικού Σε αρκετές περιπτώσεις, ο σχεδιασμός υλικού μπορεί να ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα για παράδειγμα ο σχεδιασμός μιας πλατφόρμας ανάπτυξης

18 Επιμερισμός υλικού/λογισμικού Στην ανάλυση της ροής σχεδίασης, ο σχεδιασμός υλικού και ο σχεδιασμός λογισμικού είναι ξεχωριστές δραστηριότητες σχεδίασης και ανάπτυξης και συνήθως εκτελούνται από από διαφορετικές ομάδες Ωστόσο, κατά τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού του συστήματος και της αρχιτεκτονικής, ο επιμερισμός υλικού/λογισμικού δεν είναι μια σαφώς ορισμένη δραστηριότητα Ο ορισμός της λειτουργικής και της φυσικής αρχιτεκτονικής είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το σχεδιασμό του συστήματος Είναι ωστόσο ξεχωριστές η μια από την άλλη

19 Επιμερισμός υλικού/λογισμικού (2) Ο επιμερισμός υλικού/λογισμικού είναι μια μη τυπική και διαισθητική διαδικασία που εξαρτάται από τη σχεδιαστική κουλτούρα της ομάδας σχεδίασης και από το είδος του συστήματος που αναπτύσσεται Ο επιμερισμός υλικού/λογισμικού είναι περισσότερο προφανής στη διαδικασία σχεδίασης όταν αναφερόμαστε σε πλατφόρμες υλικού στις οποίες θα εκτελεστεί το λογισμικό του υπό ανάπτυξη Συνήθως ο επιμερισμός υλικού/λογισμικού δεν είναι επαρκώς λεπτομερής Κυρίως ενδιαφέρουν τα χαρακτηριστικά που θα οδηγήσουν στον ορισμό της πλατφόρμας ανάπτυξης και των επεξεργαστών που θα χρησιμοποιηθούν Ο ακριβής ορισμός των διεπαφών υλικού/λογισμικού μπορεί να θεωρηθεί ως ένα επιπλέον σχεδιαστικό βήμα, που μπορεί, εν μέρει, να θεωρηθεί τμήμα της διαδικασίας επιμερισμού υλικού/ λογισμικού Νικόλαος Βώρος, Συσχεδίαση συστημάτων υλικού λογισμικού, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

20 Έλεγχος και Αποσφαλμάτωση Ο σχεδιασμός- για- έλεγχο (design- for- test ) και ο σχεδιασμός- για- αποσφαλμάτωση (design- for- debug ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις φάσεις της σχεδίασης, μέχρι την υλοποίηση Ο έλεγχος και η αποσφαλμάτωση είναι ορθογώνιες με τις διάφορες σχεδιαστικές φάσεις Τόσο ο έλεγχος όσο και η αποσφαλμάτωση έχουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία σχεδίασης Αν και σε αρκετές περιπτώσεις δεν εκτιμάται σωστά η σημασία και η πολυπλοκότητά τους

21 Βελτιώσεις... Η αρχιτεκτονική του συστήματος (σε όλες τις παραλλαγές της) είναι η βασική περιοχή που χρειάζονται βελτιώσεις Τα συστήματα πρέπει να επικυρώνονται για την ορθότητα της λειτουργίας τους και την απόδοσή τους πολύ νωρίτερα απ ότι γίνεται σήμερα - Οι λύση βρίσκεται στις προδιαγραφές με δυνατότητα εκτέλεσης (executable specifica^ons) Η επαναχρησιμοποίηση πρέπει να γίνεται με σαφώς καθορισμένα κριτήρια, και σε επίπεδο εταιρίας (όχι σε επίπεδο ομάδας ή τμήματος) - Αυτό συνήθως απαιτεί οργανωτικές αλλαγές στην εταιρία και επενδύσεις σε υποδομές - Είναι επίσης σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα έκφρασης και αξιολόγησης της ποιότητας των σχεδίων που επαναχρησιμοποιούνται

22 Βελτιώσεις... (2) - Το εύρος των υποσυστημάτων που χρησιμοποιούνται πρέπει να αυξηθεί - Σήμερα επαναχρησιμοποιούνται μόνο υποσυστήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση - Θα υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος στην παραγωγικότητα της ομάδας σχεδίασης, σε σημαντική μείωση του ΤΤΜ, εάν η επαναχρησιμοποίηση εισαχθεί και στα πρώτα σχεδιαστικά στάδια Οι σύγχρονες γλώσσες σχεδιασμού είναι αρκετά εκφραστικές σε αρκετές περιπτώσεις όμως θέτουν περιορισμούς στο τι μπορεί να εκφραστεί και πως Θα πρέπει να οριστούν οδηγίες, συμβάσεις και υποσύνολα γλωσσών τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις διάφορες φάσεις της σχεδίασης

23 Παραδείγματα σχεδιασμού συστημάτων

24 Ψηφιακοί τηλεφωνικοί μεταγωγείς Οι περίπλοκοι μεταγωγείς είναι ιδιαίτερα αξιόπιστοι: διακοπή 30 δευτερολέπτων ανά χρόνο. Οι επιχειρήσεις, τα σπίτια εγκαθιστούν ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα (PBXs): χαρακτηριστικά γνωρίσματα εσωτερικού συστήματος επικοινωνιών διαχείριση των δαπανών μεγάλης απόστασης.

25 Συστήματα τηλεφωνικής μεταγωγής Αποκαθιστούν τις κλήσεις: μέσα στο μεταγωγέα, βρίσκουν άλλη τηλεφωνική γραμμή έξω από τη μεταγωγή, βρίσκουν διαδρομή σε άλλη γραμμή. Δρομολογούν δείγματα φωνής μεταξύ των τηλεφώνων. Μετρούν το χρόνο κλήσης για την τιμολόγηση. Παρέχουν πρόσβαση συντήρησης στο μεταγωγέα.

26 Τηλεφωνική ορολογία Γραμμή: ευδιάκριτη τηλεφωνική σύνδεση. Κάρτα γραμμής: PBX/ διεπαφή γραμμής συνδρομητή. Off- hook: ενεργό τηλέφωνο. On- hook: ανενεργό τηλέφωνο. Γραμμή κορμού: τηλεφωνικές γραμμές μεταξύ μεταγωγέων. POTS: παλιά τηλεφωνική υπηρεσία (αναλογική, όχι κάποια σπουδαία υπηρεσία).

27 Τηλεφωνική μεταγωγή ελεγχόμενη από υπολογιστή Ποσοστά δεδομένων φωνής: Δείγμα 8 bits (µ ή A law) 125 µs περίοδος (8 khz). Τα τηλέφωνα είναι συσκευές I/O. Ο δίαυλος του υπολογιστή είναι μεταγωγέας. CPU μνήμη κάρτα γραμμής κάρτα γραμμής

28 Σχηματισμός αριθμού Διπλός τόνος πολλαπλής συχνότητας (DTMF): οι τόνοι καθορίζουν τη σειρά, τη στήλη του πλήκτρου. Πρέπει να μείνει πατημένο για 0.1 δευτερόλεπτα * 0 #

29 Καταστάσεις κλήσεων Ληφθείσα κλήση Εισερχόμενη κλήση Ληφθέν κουδουνισμός γραμμή 1 Take off- hook On- hook Θέση κλήσης Take off- hook Off- hook Επιστρέφει on- hook Dial decoder ready Τόνος σχηματισμού Σχηματισμός αριθμού Κλήση Άλλο τηλέφωνο off- hook γραμμή 2 Θέση κουδουνισμού Ο αριθμός ολοκληρώθηκε

30 Μοντέλο PBX Οι κλήσεις είναι παράλληλες διεργασίες: Συντονισμός κλήσης, τιμολόγηση, κτλ. κλήση 1... κλήση n

31 Αρχιτεκτονική συστήματος Tigerswitch Πλατφόρμα PC Αλλάζει τις κλήσεις μέσω διαύλου ISA. Οι κάρτες γραμμής είναι παραδοσιακές συσκευές.

32 Εντοπισμός του DTMF Διεργασία λογισμικού στη CPU. Χρησιμοποιεί πολύ από τον χρόνο της CPU. Το αναλογικό φίλτρο στηρίζεται στις κάρτες γραμμής. Ακριβό στον όγκο. DSP σε ξεχωριστή κάρτα. Απαιτεί καινούρια σχεδίαση. CPU μνήμη Κάρτα γραμμής κάρτα DTMF Κάρτα γραμμής

33 Μεταγωγή Η διεργασία ανά κλήση είναι κακή εφαρμογή. Το περιεχόμενο αλλάζει ανά κλήση ανά 125 µs. Ξετυλίγει τις κλήσεις σε έναν βρόγχο. Κάθε επανάληψη βρόγχου είναι μια κλήση για ένα δείγμα. for (i=0; i<n_calls; i++) { /* from 1 to 2 */ data = read(call[i].line1); write(call[i].line2,data); /* from 2 to 1 */ data = read(call[i].line2); write(call[i].line1,data); }

34 Σχεδιασμός HP DesignJet Σχεδιάζει μέχρι 36 cm πλάτος σε 300 DPI. Συνδυάζει μία ποικιλία εργασιών: επικοινωνία υπηρεσιών γλωσσική ερμηνεία γραφικής παράστασης μετατροπή εικόνας σε οθόνη έλεγχος συσκευής.

35 Η δομή της διεργασίας HP- GL/2 PostScript πλέγμα εικονοστοιχείων μνήμη πλέγματος εικονοστοιχείων εκλεκτής σχεδιαστή

36 Εκτιμήσεις σχεδίασης Η χρησιμότητα της μνήμης είναι σημαντική. 36 cm X μέγεθος X 300 DPI X n bits/pixel είναι πολύ μνήμη. Απαιτεί έξυπνους αλγορίθμους για να ελαχιστοποιήσει τις απαιτήσεις μνήμης πλέγματος εικονοστοιχείων. Απαιτεί έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. Απαιτεί πολλές ταυτόχρονες λειτουργίες: να διαβάζει τα νέα δεδομένα, να δημιουργεί πλέγμα εικονοστοιχείων, να ελέγχει την κεφαλή της εκτύπωσης.

37 Αρχιτεκτονική υλικού του HP DesignJet i960ka adrs latch 1 MB ROM EEPROM διεργασία servo (8052) πρόσοψη διαδρομή RAM μηχανή βηματισμού έλεγχος κατάστασης ASIC μεταφορά πίνακα PC διεργασία υποστήριξης ASIC έλεγχος DRAM δίαυλος if 2 MB DRAM if RS- 422

38 Πρόωρες αρχιτεκτονικές αποφάσεις Επιλέγουμε τον Intel 80960KA ως κύριο επεξεργαστή. Καλή ανάλυση, έλεγχος μετατροπής εικόνας σε οθόνη, έλεγχος μηχανής εκτύπωσης. Δίαυλος πολλαπλών λειτουργιών που μειώνει το πλήθος των τερματικών. Εάν είναι απαραίτητο, θα μπορούσε να αναβαθμιστεί σε ώστε να υπολογίζει με αριθμητική κινητής υποδιαστολής. Χρησιμοποιούμε διαμορφωμένες I/O Δεν χρησιμοποιούμε δίσκο για τοπική αποθήκευση.

39 Περιεχόμενα συστήματος 2 MB RAM (SIMM για περισσότερες υποδοχές). Τρία ASICs: διεπαφή κατάστασης υποστήριξη επεξεργαστή μεταφορά. Η επεξεργασία Servo εκτελείται από τον μικροελεγκτή 8052.

40 Μετατροπή εικόνας σε οθόνη Η σχεδίαση παράγεται στις διαδρομές. Ξεχωρίζει τη μνήμη της διαδρομής. Τα pixels παράγονται σε γραμμές από τον κύριο επεξεργαστή. Τα pixels μετατρέπονται σε στήλες. Η διεπαφή κατάστασης ASIC μετασχηματίζει τη γραμμή σε στήλη.

41 Ροές δεδομένων παραγωγή διαδρομής i960ka ανάλυση και μετατροπή εικόνας σε οθόνη adrs latch 1 MB ROM EEPROM διεργασία servo (8052) πρόσοψη διαδρομή RAM σχέδιο μηχανή βηματισμού έλεγχος κατάστασης ASIC μεταφορά πίνακα PC διεργασία υποστήριξης ASIC έλεγχος DRAM δίαυλος if 2 MB DRAM if RS- 422

42 Λειτουργίες Ο επεξεργαστής Servo ελέγχει τη μηχανή βηματισμού. Ο επεξεργαστής μεταφορών πρέπει να γράψει, να διαβάσει τα σημάδια ευθυγράμμισης της διαδρομής. Η υποστήριξη των ASIC παρέχει πολλαπλές λειτουργίες: διακοπή και επικοινωνία. Ο ελεγκτής κινήσεως αποκωδικοποιεί τη θέση εκτύπωσης της μεταφοράς και του εγγράφου.

43 Διεπαφή διαδρομής του ASIC Διεπαφές στον δίαυλο i960, μνήμη διαδρομής, μεταφορά του ASIC. Η διεπαφή της διαδρομής διαβάζει τα pixels από τη διαδρομή σε προκαθορισμένη ακολουθία χρησιμοποιώντας γεννήτρια ακολουθίας διεύθυνσης. Πρέπει να υποστηρίξει την αμφίδρομη εκτύπωση δεδομένου ότι η κεφαλή τυπώνει και τους δύο τρόπους.

44 Μεταφορά του ASIC Διεπαφές στο δίαυλο του επεξεργαστή, διεπαφή της διαδρομής του ASIC, ελεγκτής servo. Διαβάζει τους καταχωρητές ελέγχου χρονισμού χρησιμοποιώντας τον δίαυλο της CPU. Οι καταχωρητές καθυστέρησης προσθέτουν τη διόρθωση για την ευθυγράμμιση των διαδρομών.

45 Διεργασία ανάπτυξης Ο αλγόριθμος μετατόπισης του pixel για τη διεπαφή της διαδρομής/ της μεταφοράς των ASIC ήταν αρχικά υλοποιημένος σε C. Κατασκευάζονται εξομοιωτές για τα ASIC για να επιτρέψουν την παράλληλη ανάπτυξη του λογισμικού και του υλικού του i960.

46 Περιβάλλον ανάπτυξης υλικού Το λογισμικό των σχεδιαστών θα μπορούσε να υλοποιηθεί στον τερματικό σταθμό του Unix ή την τελική πλατφόρμα. Διαφοροποιημένο I/O στα υποσυστήματα μηχανών εκτύπωσης. Η μηχανή εκτύπωσης μιμείται στον host με τη διεπαφή παραθύρου Χ παρουσιάζοντας την κατάσταση της διαδρομής. Χρησιμοποιεί εσωτερικό RTOS. Ο αναλυτής HP- GL/2 είναι κώδικας που επαναχρησιμοποιείται.

47 Περιβάλλον ανάπτυξης υλικού (2) Ξαναγράφει το μετατροπέα διανύσματος/ πλέγματος εικονοστοιχείων από τη γλώσσα assembly στη C στη θύρα στο i960. Η διεπαφή αναπτύσσεται στο PC, εξετάζεται από τους σχεδιαστές της διεπαφής του χρήστη και από το μάρκετινγκ. Το έγγραφο φόρτωσης σχεδιάζεται από τους μηχανικούς.

48 Προσωπικός ψηφιακός βοηθός PDA: φορητός, εξειδικευμένη συσκευή πληροφοριών. Χαρακτηριστικά: χαμηλότερο κόστος για τη λιανική αγορά φυσικά μικρό τροφοδοτούμενο από μπαταρία πλούσιο σε λογισμικό.

49 Apple Newton Το πρώτο μοντέρνο PDA. Αρχικά χρησιμοποιούσε τον ARM 610, πιο πρόσφατη έκδοση χρησιμοποιούσε τον StrongARM. Υποστηρίζει διεργασίες σε Runt ASIC: DMA, ρολόι σε πραγματικό χρόνο, διεπαφή video, ήχο, PCMCIA. Το λογισμικό είναι γραμμένο σε γλώσσα NewtonScript.

50 Αρχιτεκτονική υλικού Newton ARM 610 ROM RAM PCMCIA infrared Runt ASIC σειριακό I/F LCD A/D ομιλητής πίνακας

51 Αρχιτεκτονική υλικού Motorola Envoy PCMCIA 1 MB DRAM 4 MB flash Magicbus ήχος Astro system ASIC infrared παροχή ισχύς modem CPU A/D οθόνη αφής

52 Αλλαγές στη σχεδίαση... Οι σχεδιαστές τείνουν να προσθέτουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα στο σύστημα κατά τη διάρκεια της σχεδίασης. Αυξάνει την κατανάλωση ισχύος. Αλλάζει τη μηχανική σχεδίαση. Κάνει τη σχεδίαση του λογισμικού πιο σύνθετη.

53 Παροχή ισχύος του PDA Το σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί για να χειριστεί τη χαμηλή ισχύ της μπαταρίας. Η απότομη απώλεια ισχύος μπορεί να καταστρέψει πολλά δεδομένα στη RAM. Το Έξυπνο Σύστημα Μπαταρίας βάζει ηλεκτρονικά συστήματα στην μπαταρία για να καταμετρήσει την απόδοσή της.

54 InfoPad Brodersen et al: Προηγμένη δικτυωμένη συσκευή πληροφοριών πολυμέσων. Το σύστημα εκτελεί πολλές λειτουργίες στα απομακρυσμένα συστήματα για να αυξήσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χρησιμοποιεί εξειδικευμένες μονάδες υλικού για να μειώσει την κατανάλωση ισχύος πέρα από την εφαρμογή λογισμικού.

55 Αρχιτεκτονική υλικού InfoPad Διεπαφή ασύρματου δικτύου κωδικοποιητής/ αποκωδικοποιητής ομιλίας οθόνη αποσυμπιεστής video πληκτρολόγιο/δείκτης ARM 60 άλλα I/O

56 Αποκωδικοποιητές και μετατροπείς τηλεοπτικού σήματος Διεπαφή μεταξύ καλωδιακής/ δορυφόρου και της τηλεόρασης: ψηφιακή τηλεόραση διεπαφή χρήστη μπορεί να περιλαμβάνει ετερόχρονο κανάλι για συναλλαγές, κτλ. Πολύ οικονομικά ευαίσθητη αγορά.

57 Αποκωδικοποιητής και μετατροπέας τηλεοπτικού σήματος σε σύστημα είσοδος ψηφιακής TV IR αποκωδικοποιητής και μετατροπέας τηλεοπτικού σήματος ετερόχρονο κανάλι

58 Υλικό της Philips fiber- to- curb box DRAM Διεπαφή δικτύου MPEG demux ήχος MPEG DRAM NVRAM MPEG video kbd IR κάρτα I/O PCMCIA Γραφικά CD- I DRAM NTSC

59 Λογισμικό του Fiber- to- curb box boot/monitor so ware προεπιλογή εφαρμογή Πυρήνας OS- 9 παραδοσιακή εφαρμογή Διαχειριστής I/O Drivers συσκευής Επίπεδο εφαρμογής Επίπεδο OS επεξεργαστής διεπαφής δικτύου MPEG2 demux διεπαφές audio/video γραφικά CD- I Επίπεδο υλικού

60 Σύστημα- σε- πυρίτιο Μπορεί να κατασκευάσει σημαντικά ενσωματωμένα συστήματα σε απλό chip: μία ή περισσότερες CPU υψηλής απόδοσης συσκευές I/O μνήμη Πλεονεκτήματα: υψηλότερη απόδοση και χαμηλότερη ισχύς χαμηλότερο κόστος

61 Ο νόμος του Moore 10 9 PC σε chip billion- transistor σύστημα- σε- πυρίτιο

62 Προκλήσεις σχεδίασης Σχεδίαση βασισμένη σε πυρίτιο: μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο για να σχεδιαστεί το σύστημα από το να υλοποιηθεί σε λογισμικό. Παραδοσιακές αρχιτεκτονικές: ετερογενείς, πολυεπεξεργαστές παραδοσιακά συστήματα μνήμης. Πιστοποίηση: μεγάλος χρόνος ανάδρασης Δεν μπορεί να εξετάσει άμεσα το εσωτερικό του συστήματος.

63 Σχεδιασμός Συστημάτων Μια μη τυπική προσέγγιση

64 Στόχος του σχεδιασμού συστημάτων Η ιδέα ενός νέου συστήματος γεννάται βάσει κάποιων αναγκών και ερεθισμάτων - Ευκαιρίες στην αγορά - Εμπνεύσεις - Ικανοποίηση υπαρχουσών αναγκών - Τεχνολογική πρόοδος Όλα τα παραπάνω συνθέτουν τις αρχικές προδιαγραφές του συστήματος ως σύνολο απαιτήσεων του χρήστη και της περιοχής ενδιαφέροντος (user and domain requirements) Το επόμενο στάδιο είναι η διαδοχική εκλέπτυνση των απαιτήσεων και η μετατροπή τους σε τεχνικές προδιαγραφές (technical requirements specifica^on)

65 Στόχος του σχεδιασμού συστημάτων (2) Εκλέπτυνση του σχεδιασμού συστήματος (SD- R : System Design Refinement) Επιμερισμός του σχεδιασμού συστήματος (SD- P: System Design Paraaoning) System Design SD-R SD-P System Design -Synthesis SD-S

66 Εκλέπτυνση του συστήματος (SD- R) Η εκλέπτυνση του συστήματος (SD- R), συνήθως γίνεται βάσει κάποιων αρχικών ιδεών: Τις σημασιολογικές έννοιες που είναι ήδη γνωστές στους σχεδιαστές Η εμπειρία από το σχεδιασμό προηγούμενων συστημάτων Η εκλέπτυνση συνήθως βασίζεται σε όρους που καθορίζουν το ρόλο επιμέρους τμημάτων του συστήματος: - fixed vs programmable, - hardware vs so ware - control vs processing Το αποτέλεσμα της σχεδιαστικής φάσης SD- R είναι μια λειτουργική αναπαράσταση του συστήματος

67 Επιμερισμός συστήματος (SD- P) Οι προδιαγραφές αντιστοιχίζονται σε αρχιτεκτονικές Οι λειτουργίες της αρχιτεκτονικής για υπολογισμούς και επικοινωνία μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας είτε αντικείμενα είτε λειτουργικά μπλοκ Αυτά μπορούν να αντιστοιχιστούν είτε σε υλικό είτε σε λογισμικό, οδηγώντας σε ένα σύνολο περιγραφών για την αρχιτεκτονική του συστήματος Νικόλαος Βώρος, Συσχεδίαση συστημάτων υλικού λογισμικού, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

68 Εννοιολογικό μοντέλο σχεδιασμού συστημάτων

69 Σύνοψη του SDCM Policy & Planning People & Technology SDCM Scope Customer Customer Oriented Product Creation Product Environment Enterprise Environment External Environment System Design Phases System Implementation Phases Το εννοιολογικό μοντέλο σχεδιασμού συστημάτων (SDCM System Design Conceptual Model) παρέχει μια ενιαία, συνολική θεώρηση του σχεδιασμού συστημάτων Συστήματα IP (System IP) που σχετίζονται με τη διαδικασία σχεδίασης μπορεί να είναι: - Τμήματα της διαδικασίας ανάπτυξης - Εμπειρία σε μεθόδους (ανάλυση, σύνθεση, κλπ) που εμπεριέχονται σε κανόνες και οδηγίες για τη σχεδίαση του συστήματος (πιθανότατα υλοποιημένα από εργαλεία και μοτίβα σχεδίασης - Εμπειρία σε στυλ σχεδίασης (μοντελοποίηση, επιβεβαίωση, κλπ) που εμπεριέχεται σε ελεγκτές (checkers) - Εμπειρία σε εργαλεία που εμπεριέχεται σε scripts που έχουν αναπτυχθεί System Under Design Artefacts System IP Repository

70 IP Συστημάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία σχεδίασης Αλγοριθμική γνώση Υποσυστήματα εφαρμογών Αρχιτεκτονικές (υλικού και/ή λογισμικού) συστημάτων Υποσυστήματα που ανήκουν με μια συγκεκριμένη, παγιωμένη (για την εταιρία) περιοχή ενδιαφέροντος, για τα οποία η πιθανότητα επαναχρησιμοποίησης είναι υψηλή IPs που έχουν αναπτυχθεί και συντηρούνται από τρίτους κατασκευαστές για λογαριασμό της εταιρίας (outsourcing)

71 Δομές του Εννοιολογικού Μοντέλου Το εννοιολογικό μοντέλο «συλλαμβάνει» το νόημα μιας περιοχής εφαρμογής όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από κάποιον, δηλαδή περιγράφει τη γνώση για μια περιοχή ενδιαφέροντος του πραγματικού κόσμου Ο πραγματικός κόσμος γίνεται αντιληπτός μέσω: - πραγμάτων (things), που συχνά αναφέρονται ως οντότητες (en^^es) - συσχετίσεων (associa^ons), που συχνά αναφέρονται ως σχέσεις (rela^onships) Ο κόσμος αποτελείται από πράγματα που έχουν ιδιότητες (proper^es) οι ιδιότητες υπάρχουν είτε τις γνωρίζουμε είτε όχι Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα ως μοντέλα πραγμάτων (models of things) Αυτά τα μοντέλα, ονομάζονται εννοιολογικά πράγματα (conceptual things) - Οι ιδιότητες ενός εννοιολογικού πράγματος ονομάζονται ιδιότητες (aƒributes)

72 Οντολογία Μια οντολογία είναι μια περιγραφή εννοιών (concepts ) και σχέσεων (rela^ons ) που υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή Το πλεονέκτημα μιας οντολογίας είναι ότι εξαλείφει προβλήματα που σχετίζονται με τα λεξιλόγια των φυσικών γλωσσών Υπάρχουν τρία είδη πληροφορίας (ή επίπεδα) σε μια οντολογία: - Το επίπεδο της ορολογίας (terminology level): Είναι το βασικό σύνολο εννοιών και σχέσεων που αποτελούν μια οντολογίας ü Ονομάζεται επίσης και επίπεδο ορισμού (defini^on layer) της οντολογίας Το επίπεδο ισχυρισμών (asser^on level): Είναι ένα σύνολο ισχυρισμών που αφορούν στις βασικές έννοιες και σχέσεις της οντολογίας ü Ονομάζεται επίσης και επίπεδο αξιωμάτων (axioms layer) της οντολογίας - Πραγματικό επίπεδο (pragma^c level): Περιέχει πραγματικές πληροφορίες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο από το προηγούμενα επίπεδα ü Ονομάζεται επίσης και επίπεδο εργαλειοθήκης (toolbox layer) της οντολογίας

73 Οντολογία (2) Οι βασικές ιδιότητες μιας οντολογίας είναι: - Διαμοιρασμός (sharing): Συμφωνία η οποία βασίζεται σην αποδοχή μια οντολογίας αναφορικά με την κοινή κατανόηση μιας δεδομένης ιδέας - Φιλτράρισμα (filtering): Μια συνδεδεμένη αφαίρεση μοντέλων που λαμβάνει υπόψη μόνο ένα μέρος της πραγματικότητας Η οντολογία ορίζει τι πρέπει να εξαχθεί από ένα σύστημα ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο του συστήματος

74 Οντολογία (3) Μία οντολογία είναι μια περιγραφή εννοιών και σχέσεων που υπάρχουν για έναν συγκεκριμένο τομέα Η βασική χρήση μιας οντολογίας είναι ότι διευκολύνει τον διαχωρισμό εννοιών Για ένα συγκεκριμένο σύστημα, μπορούμε να παρατηρήσουμε και να εργαστούμε με διαφορετικά μοντέλα του ίδιου συστήματος, κάθε ένα από τα οποία χαρακτηρίζεται από μια συγκεκριμένη οντολογία

75 Οντολογία (4) Ένα μοντέλο δημιουργείται για ένα συγκεκριμένο σκοπό, συνήθως για να κατανοήσουμε συγκεκριμένες έννοιες του υπό ανάπτυξη συστήματος Ο σκοπός πρέπει να ορίζεται ξεκάθαρα και να σχετίζεται με την οντολογία Μια οντολογία θεωρεί τα εξής συστατικά {σύστημα, οντολογία, μοντέλο} Ontology Based on View of Model System Image Of

76 Γλώσσες Περιγραφής Οντολογιών Υπάρχουν διάφορες γλώσσες οντολογιών για τη σχεδίαση των αντίστοιχων μοντέλων όπως η RDFS (DAML site), η DAMN+OIL (DAML site) και η OWL (W3C, 2005) η οποία εξάγεται από τις προηγούμενες δύο. Η OWL έχει σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων γλωσσών λόγω της αυξημένης της εκφραστικότητας. Η OWL είναι στενά συνδεδεμένη με το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (Resource Descripaon Framework RDF), το οποίο και χρησιμοποιείται από την κοινοπραξία του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web Consoraum) ως βάση του σημασιολογικού ιστού. Η OWL χρησιμοποιεί τη σύνταξη της RDF που στηρίζεται στην XML (RDF/XML).

77 Παράδειγµα περιγραφής οντολογίας µε OWL

78 Μοντέλο διαδικασίας σχεδιασμού συστήματος System design process model (SDPM) Functionality Properties and Constraints Architecture System IP and VC reuse Estimation Validation Technical Requirements and Conceptual Design Specification Refinement, Architecture and IP/VC Requirements Subsystem Design Architecture and IP/VC Acquisition/ Design Project Support & Management Infrastructure Component Design Architecture and IP/VC Qualification System Integration and Test System Specification and Modelling Language Architecture Language Design Command Language System Design Artefacts Set User/Domain Requirements Specification Technical Requirements Specification System/ Architecture Specification System/ Architecture Description a System/ Component Description System IP Repository Design Databases System Design System Implementation

79 Μοντέλο διαδικασίας σχεδιασμού συστήματος (2) Οι γενικές οπτικές γωνίες του σχεδιασμού συστημάτων και τα αντίστοιχα «δημιουργήματά» τους που αφορούν στο SDPM είναι: Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο εννοιολογικός σχεδιασμός, ως αποτέλεσμα της ανάλυσης απαιτήσεων Η εκλέπτυνση των προδιαγραφών, της αρχιτεκτονικής και των απαιτήσεων για IP/VC (Intellectual Property/Virtual Component), που καταλήγουν στον προσδιορισμό των προδιαγραφών της αρχιτεκτονικής του συστήματος Ο σχεδιασμός υποσυστημάτων, της αρχιτεκτονικής και της απόκτησης και/ή σχεδιασμού IP/VC που οδηγούν στην περιγραφή της αρχιτεκτονικής του υπό ανάπτυξη συστήματος (SUD - System Under Design )

80 Μοντέλο διαδικασίας σχεδιασμού συστήματος (3) Μέσω το SDPM, έχουμε τις ακόλουθες θεωρήσεις του υπό ανάπτυξη συστήματος (SUD System Under Design ) Λειτουργικότητα, η οποία εκλεπτύνεται και συσχετίζεται με τη συμπεριφορά του συστήματος Ιδιότητες και περιορισμοί, που είτε παραμένουν αμετάβλητες κατά η σχεδίαση είτε εκλεπτύνονται και συσχετίζονται με το σύστημα και το περιβάλλον του Αρχιτεκτονική, η οποία συμπεριλαμβάνει διαφορετικά είδη αρχιτεκτονικών που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκλέπτυνσης System IP και επαναχρησιμοποίηση VC, που αφορά στη χρήση υπάρχουσας γνώσης ή στην επαναχρησιμοποίηση συστατικών κατά την εκλέπτυνση και το σχεδιασμό του SUD Εκτίμηση, είναι μια τεχνική που αποσκοπεί στο να παρέχει εκτιμήσεις για τις συνέπειες των σχεδιαστικών αποφάσεων, και αφορά όλες τις φάσεις σχεδίασης του SUD Επικύρωση και επιβεβαίωση, είναι τεχνικές που αποσκοπούν στο να αποδείξουν ότι το σύστημα που σχεδιάζεται είναι το σωστό σύστημα και ότι παράγει το σωστό αποτέλεσμα (αφορούν επίσης όλες τις φάσεις σχεδίασης του SUD) Επικύρωση (Valida^on): Are we building the right system? Επιβεβαίωση (Verifica^on): Are we building the system right?

81 Βασικές αρχές γλωσσών Ανάλυσης Απαιτήσεων & Σχεδιασμού Συστημάτων

82 Εισαγωγή στις γλωσσών Ανάλυσης Απαιτήσεων & Σχεδιασμού Συστημάτων Το εννοιολογικό μοντέλο σχεδιασμού συστημάτων (SDCM) αναφέρεται στα αρχικά στάδια σχεδίασης του συστήματος. αλλά δεν αναφέρει συγκεκριμένες τεχνολογίες Θεωρεί το υπό σχεδίαση σύστημα (SUD - System Under Design) και τη διαδικασία σχεδίασης του συστήματος (SDP System Design Process) ως «μετά- μοντέλα» (meta- models) Οι προδιαγραφές ενός συστήματος και η γλώσσα σχεδίασης περιγράφουν το SUD σε όλα τα απαιτούμενα επίπεδα αφαίρεσης και αποσκοπούν: - στο μετασχηματισμό, - στην επικύρωση και - στην ανάλυση των εργασιών ενός συγκεκριμένου επίπεδου αφαίρεσης βάσει της διαδικασίας σχεδίασης που εφαρμόζεται

83 Βασικές έννοιες συστημάτων Παραλληλισμός και ταυτοχρονισμός (Parallelism & concurrency) αναφέρονται στον διαμοιρασμό λειτουργιών σε διαφορετικούς πόρους - Ο ταυτοχρονισμός είναι ένα τρόπος να υλοποιήσουμε τον παραλληλισμό και επιτυγχάνεται με την επικάλυψη ή την ταυτόχρονη εκτέλεση δύο ή περισσοτέρων νημάτων (threads) Ο παραλληλισμός μπορεί να εκφραστεί είτε με ροές ελέγχου (control flow) είτε με ροές δεδομένων (data flow) Ροές ελέγχου: αφορούν μοντέλα του συστήματος στα οποία καθορίζεται η ακολουθία εκτέλεσης των τμημάτων του συστήματος. Τα - CSPs (Communicaang Sequenaal Processes) και - FSMs (Finite State Machines) Είναι κλασικές προσεγγίσεις έκφρασης παραλληλισμού με βάση τις ροές ελέγχου Ροές δεδομένων: Η ροή εκτέλεσης των εντολών καθορίζεται από τις εξαρτήσεις των δεδομένων, οι οποίες εκφράζονται μέσω γράφων ροών δεδομένων (data flow graphs)

84 Βασικές έννοιες συστημάτων (2) Ιεραρχική ανάπτυξη: Επιτρέπει τον ιεραρχικό σχεδιασμό σύνθετων συστημάτων σύμφωνα με την οποία οι σχεδιαστές επιμερίζουν τη λειτουργικότητα σε υποσυστήματα, τα οποία είναι πιο εύκολο να σχεδιαστούν. Υπάρχουν δυο κατηγορίες ιεραρχικής ανάπτυξης: - η ιεραρχία συμπεριφοράς (behavioural hierarchy) και - η δομική ιεραρχία (structural hierarchy) Επικοινωνία: επιτρέπει στα υποσυστήματα να ανταλλάσσουν δεδομένα και πληροφορίες ελέγχου. Υπάρχουν δύο βασικά μοντέλα: - το πέρασμα μνημάτων (message passing) και - Η διαμοιραζόμενη μνήμη (shared memory) Συγχρονισμός: ορίζει τις αρχές της επικοινωνία ανάμεσα στα διάφορα υποσυστήματα. Υπάρχουν δύο τεχνικές: οι ουρές μηνυμάτων (message queues) και - το ραντεβού (rendezvous)

85 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης με βάση το υπολογιστικό τους μοντέλο Σύμφωνα με τον D. Gajski υπάρχουν 5 βασικές κατηγορίες γλωσσών: Α) Προσανατολισμένες σε καταστάσεις (state oriented) Β) Προσανατολισμένες σε ενέργειες (ac[vity oriented) Γ) Προσανατολισμένες στη δομή (structure oriented) Δ) Προσανατολισμένες στα δεδομένα (data- oriented), και Ε) Ετερογενείς (heterogeneous) Οι γλώσσες που ανήκουν στις κατηγορίες Α & Β επιτρέπουν την περιγραφή του συστήματος μέσω μηχανών καταστάσεων και μετασχηματισμών Οι γλώσσες της κατηγορίας της κατηγορίας Γ δίνουν έμφαση στη δομή του συστήματος Οι γλώσσες της κατηγορίας της κατηγορίας Δ δίνουν έμφαση στην περιγραφή των διαδικασιών του συστήματος που επεξεργάζονται την πληροφορία

86 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης με βάση το υπολογιστικό τους μοντέλο (2) Μια αντικειμενική ταξινόμηση των γλωσσών σχεδίασης είναι αυτή βάσει του υπολογιστικού του μοντέλου που υποστηρίζουν Η περιγραφή του συστήματος αντανακλά τη συντακτική δομή της γλώσσας που χρησιμοποιείται και όχι το υπολογιστικό μοντέλο της γλώσσας Το υπολογιστικό μοντέλο σχετίζεται με το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται το μοντέλο εκτέλεσης της γλώσσας Το υπολογιστικό μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ως ορθογώνιος συνδυασμός του μοντέλου επικοινωνίας (communica^on model) και του μοντέλου ελέγχου (control model)

87 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης με βάση το υπολογιστικό τους μοντέλο (3) Μια γλώσσα μπορεί να υποστηρίζει τα ακόλουθα μοντέλα επικοινωνίας: - σύγχρονο (ή απλού νήματος) και - κατανεμημένο όπου το μοντέλο επικοινωνίας μεταξύ των νημάτων θα πρέπει να είναι σαφώς ορισμένο Τα μοντέλα ελέγχου που μπορεί να υποστηρίζει μια γλώσσας είναι: - προσανατολισμένα σε ροές ελέγχου (control flow oriented) ή - προσανατολισμένα σε ροές δεδομένων (data flow oriented)

88 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης με βάση το υπολογιστικό τους μοντέλο (4) Τα περισσότερα εργαλεία συ- σχεδίασης χρησιμοποιούν επίσης εσωτερικές γλώσσες αναπαράστασης που διευκολύνουν την εκλέπτυνση των μοντέλων Τυπικές γλώσσες για την εσωτερική αναπαράσταση των μοντέλων είναι οι: - SDL (Specificaaon and Descripaon Language) - C - VHDL - JAVA Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες ενδιάμεσων αναπαραστάσεων προσανατολισμένες σε γλώσσες (language oriented) και προσανατολισμένες σε αρχιτεκτονική (architectural oriented)

89 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης με βάση το υπολογιστικό τους μοντέλο (5) Οι αναπαραστάσεις προσανατολισμένες σε γλώσσες βασίζονται σε: - Γράφους ροής δεδομένων (Data flow graphs DFG) - Γράφους ροής ελέγχου (Control Flow Graphs CFG) Οι αναπαραστάσεις προσανατολισμένες σε αρχιτεκτονική βασίζονται σε: - Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων (Finite State Machines FSMs) Οι αναπαραστάσεις προσανατολισμένες σε αρχιτεκτονική αναφέρονται κυρίως στην αρχιτεκτονική του συστήματος και όχι στην αρχική περιγραφή του: - FSM για δεδομένα (FSM for Data - FSMD) ή - FSM με συνεπεξεργαστές (FSM with Coprocessors - FSMC)

90 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης Οι γλώσσες σχεδίασης προέρχονται από την περιοχή του σχεδιασμού λογισμικού - Όπου το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ανάπτυξης και συντήρηση του λογισμικού οδήγησε το σχεδιαστές στο να δώσουν έμφαση στις προδιαγραφές και στην ανάλυση απαιτήσεων των συστημάτων Το ίδιο ισχύει και σήμερα στο σχεδιασμό συστημάτων, έτσι ώστε να χειριστούμε τη συνεχώς αυξανόμενη λειτουργικότητά και πολυπλοκότητά τους Το αποτέλεσμα είναι - Τελικά συστήματα υψηλότερης ποιότητας μέσω της διαδικασίας της «διαδοχικής εκλέπτυνσης (gradual refinement)» - Επιβεβαίωση του συστήματος στα αρχικά στάδια της σχεδίασης

91 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης (2) Γλώσσες Περιγραφής Αρχιτεκτονικής Οι γλώσσες περιγραφής αρχιτεκτονικής (ADLs - Architecture Descripaon Languages) είναι τυπικές γλώσσες (formal) που χρησιμοποιούνται για την αναπαράστασης της αρχιτεκτονικής του συστήματος Αρχιτεκτονικής σημαίνει: - τα συστατικά/υποσυστήματα που απαρτίζουν το υπό ανάπτυξη σύστημα - τις προδιαγραφές της συμπεριφοράς τους - Τα μοντέλα και τους μηχανισμούς της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης Μια ADL πρέπει να μοντελοποιεί ρητά τα συστατικά/ υποσυστήματα, τις διασυνδέσεις τους και τη διαμόρφωσή τους

92 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης (3) Γλώσσες Περιγραφής Αρχιτεκτονικής Παραδείγματα ADLs: - Η PMS (Processor, Memory, Switch από τους Bell & Newell) θεωρείται ως η πρώτη ADL - ACME, Aesop, C2, Darwin, MetaH, Rapide, SADL, UniCon, Weaves, and Wright, είναι επίσης μερικές από τις γλώσσες που εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία

93 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης (4) Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Τι γλώσσες προδιαγραφών της μηχανικής λογισμικού (so ware engineering specificaaon languages) ακολούθησαν οι Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (Hardware Specifica^on Languages) Παραδείγματα Γλωσσών Περιγραφής Υλικού: - CASSANDRE, DDL and CONLAN of the '60s and '70s - HardwareC - SpecCharts - SpecC Και οι πιο δημοφιλείς: - VHDL - Verilog Υπάρχουν επιπλέον γλώσσες αυτής της κατηγορίας που χρησιμοποιούνται σε πιο εξειδικευμένα εργαλεία (όπως DSP) όπως η SPW και η COSSAP.

94 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης (5) Γλώσσες Σχεδίασης Πρωτοκόλλων Υπάρχουν αρκετές γλώσσες που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και πρωτοκόλλων επικοινωνίας Οι γλώσσες αυτής της κατηγορίας βασίζονται στις επονομαζόμενες τυπικές περιγραφές του συστήματος (called formal system descrip^on) και περιλαμβάνουν: - FDT (Formal Descripaon Technique), - LOTOS (Logical Temporal Ordering Specificaaon- η οποία είναι OSI στάνταρντ) - Η LOTOS αποτελείται από δύο μέρη: την περιγραφή της συμπεριφοράς του συστήματος (behavioural part) η οποία βασίζεται σε άλγεβρα διαδικασιών (process algebra) και την περιγραφή των δεδομένων που γίνεται με αφηρημένους τύπους δεδομένων abstract data types)

95 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης (6) - SDL (Specificaaon and Descripaon Language): Χρησιμοποιεί Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων (FSMs - Finite State Machines) για την περιγραφή των λειτουργιών του συστήματος. Η περιγραφή του συστήματος, εκτός από τη δυναμική συμπεριφορά των επιμέρους τμημάτων του, περιλαμβάνει τον ορισμό του υπό ανάπτυξη συστήματος ως σύνολο καθώς και την επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους τμημάτων του. - ESTELLE: είναι μια τυπική διαδικασιακή (procedural) γλώσσα με χαρακτηριστικά όμοια με αυτά της PASCAL. Είναι περισσότερο γλώσσα προγραμματισμού παρά γλώσσα προδιαγραφών.

96 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης (7) Γλώσσες Προγραμματισμού Η πλειοψηφία των γλωσσών προγραμματισμού χρησιμοποιείται τόσο για την περιγραφή όσο και για το σχεδιασμό του συστήματος Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν η C,η C++ και η Java. Το βασικό τους μειονέκτημα είναι το ότι στερούνται της δυνατότητας περιγραφής του χρόνου και του παραλληλισμού. Η HardwareC είναι μια επέκταση των παραπάνω γλωσσών, η οποία καλύπτει τις προαναφερθείσες αδυναμίες τους Η SystemC βασίζεται στη C++ για τις περιγραφές του συστήματος σε όλα τα στάδια σχεδίασής του. Τα βασικά δομικά μπλοκ μιας περιγραφής σε SystemC είναι οι διαδικασίες: ü Μια διαδικασία είναι παρόμοια με μία συνάρτηση της a C/C++ που υλοποιεί συμπεριφορά ü Μια πλήρης περιγραφή του συστήματος αποτελείται από πολλές παράλληλες διαδικασίες ü Λόγω του ότι η SystemC βασίζεται σε επέκταση της C++ για παράλληλη επεξεργασία και περιγραφή υλικού, δεν ανήκει αποκλειστικά σε αυτή την κατηγορία

97 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης (8) Γλώσσες Αλληλεπίδρασης Μια μεγάλη κατηγορία γλωσσών σχεδίασης συστημάτων είναι αυτή που αφορά στις γλώσσες αλληλεπίδρασης (reacave languages), η οποίες περιγράφουν την αλληλεπίδραση του συστήματος με το περιβάλλον του σε πραγματικό χρόνο. Παραδείγματα γλωσσών αλληλεπίδρασης: ESTEREL: Υποστηρίζει παραλληλισμό και έχει τη δυνατότητα να περιγράψει το σύστημα με τυπικό τρόπο (formal) σε όλα τα σχεδιαστικά στάδια, από τις προδιαγραφές μέχρι την τελική υλοποίηση. Βασίζεται στην έννοια των σύγχρονων γεγονότων (synchronous event) LUSTRE: είναι μια γλώσσα ανάπτυξης και προγραμματισμού που βασίζεται σε αυτόματα (automata)

98 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης (9) SIGNAL: Διαφοροποιείται από τη LUSTRE στο ότι χρησιμοποιεί πολλαπλά ρολόγια στο ίδιο πρόγραμμα, κάτι το οποίο μπορεί να συνδυαστεί μέσω προσωρινών τελεστών (temporal operators) Statecharts: Είναι ένας γραφικός φορμαλισμός που χρησιμοποιείται για την περιγραφή αλληλεπιδραστικών συστημάτων. Βασίζεται στην έννοια της κατάστασης (state). Επεκτείνει τις παραδοσιακές μηχανές πεπερασμένων καταστάσεων (FSMs) προσθέτοντας: ü Ιεραρχία, ü Παραλληλισμό και ü επικοινωνία (βασίζεται στο broadcasang και στο σύγχρονο μοντέλο εκτέλεσης) Petri Nets: Αναπαριστούν το υπό ανάπτυξη σύστημα χρησιμοποιώντας διακριτά γεγονότα (discrete events)

99 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης (10) Γλώσσες Παράλληλου Προγραμματισμού Έχουν χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή συστημάτων υλικού λόγω των κοινών απαιτήσεων που υπάρχουν μεταξύ του σχεδιασμού συστημάτων υλικού και του παράλληλου προγραμματισμού Το βασικό του μειονέκτημα τους είναι η έλλειψη της έννοιας του χρόνου Η OCCAM και η Unity είναι δύο γλώσσες αυτής της κατηγορίας που έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο για προδιαγραφές όσο και για ανάπτυξη συστημάτων

100 Ταξινόμηση γλωσσών σχεδίασης (11) Γλώσσες Λειτουργικού Προγραμματισμού Οι γλώσσες λειτουργικού προγραμματισμού (funcaonal programming languages) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με αλγεβρικές αναπαραστάσεις (algebraic notaaons) για το σχεδιασμό συστημάτων υλικού. Παραδείγματα τέτοιων γλωσσών είναι οι: - Haskell - VDM - Z - B ü Η Β είναι μια τυπική γλώσσα (formal) η οποία χρησιμοποιείται για την τυπική περιγραφή του συστήματος ü Μοντελοποιεί τόσο το σύστημα όσο και το περιβάλλον του ü Παρέχει τη δυνατότητα μαθηματικά επιβεβαιωμένης εκλέπτυνσης του συστήματος (proven system refinement) για συστήματα υλικού/ λογισμικού

Μοντέλα. χαρακτηριστικά χωρίς να συνοδεύεται από λεπτοµέρειες.

Μοντέλα. χαρακτηριστικά χωρίς να συνοδεύεται από λεπτοµέρειες. Γλώσσες Περιγραφής Μοντέλα Ένα µοντέλο ενός κυκλώµατος είναι µία αναπαράσταση που παρουσιάζει χαρακτηριστικά χωρίς να συνοδεύεται από λεπτοµέρειες. Τα τυπικά µοντέλα έχουν καλά ορισµένη σύνταξη. Τα αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή Καρβούνης Ευάγγελος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου

Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φουκαράκη Χρυσούλα - ΓΕΛ Γαζίου Υπολογιστικά συστήματα σχεδιάστηκαν για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και βοηθούν στη συνολική πρόοδο της τεχνολογίας Φουκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 11-12 : Δομή και Λειτουργία της CPU Ευάγγελος Καρβούνης Παρασκευή, 22/01/2016 2 Οργάνωση της CPU Η CPU πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

7 η Θεµατική Ενότητα : Εισαγωγή στις Γλώσσες Περιγραφής Υλικού

7 η Θεµατική Ενότητα : Εισαγωγή στις Γλώσσες Περιγραφής Υλικού 7 η Θεµατική Ενότητα : Εισαγωγή στις Γλώσσες Περιγραφής Υλικού Εισαγωγή Η χειρονακτική σχεδίαση ενός ψηφιακού συστήµατος είναι εξαιρετικά δύσκολη και επιρρεπής σε λάθη Συστήµατα που ξεπερνούς τις µερικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε Ενότητα : Μελέτη και Σχεδίαση Σ.Α.Ε Με χρήση του MATLAB Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Η VHDL υποστηρίζει τους εξής τρείς βασικούς και διαφορετικούς τρόπους περιγραφής

Εισαγωγή Η VHDL υποστηρίζει τους εξής τρείς βασικούς και διαφορετικούς τρόπους περιγραφής VHDL Εισαγωγή Η VHDL υποστηρίζει τους εξής τρείς βασικούς και διαφορετικούς τρόπους περιγραφής Structural (Δομική) Dataflow (Ροής δεδομένων) Behavioral (Συμπεριφοράς) Η VDHL χρησιμοποιείται για την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... XI. Κεφάλαιο 1. Συστήματα Βασισμένα σε FPGA Κεφάλαιο 2. Τεχνολογία VLSI Εισαγωγή Βασικές Αρχές...

Περιεχόμενα. Πρόλογος... XI. Κεφάλαιο 1. Συστήματα Βασισμένα σε FPGA Κεφάλαιο 2. Τεχνολογία VLSI Εισαγωγή Βασικές Αρχές... Περιεχόμενα Πρόλογος... XI Κεφάλαιο 1. Συστήματα Βασισμένα σε FPGA... 1 1.1 Εισαγωγή... 1 1.2 Βασικές Αρχές... 1 1.2.1 Boolean Άλγεβρα... 1 1.2.2 Σχηματικά και Λογικά Σύμβολα... 6 1.3 Ψηφιακή Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Εισαγωγικές έννοιες για σχεδιασμό με τη VHDL Οργάνωση Παρουσίασης VHDL εισαγωγικές έννοιες Ροή και επίπεδα σχεδιασμού ψηφιακών κυκλωμάτων Μοντελοποίηση Καθυστερήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

i Throughput: Ο ρυθμός ολοκλήρωσης έργου σε συγκεκριμένο χρόνο

i Throughput: Ο ρυθμός ολοκλήρωσης έργου σε συγκεκριμένο χρόνο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 6-7 Απόδοση ΚΜΕ (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός

Συστήματα πολυμέσων. Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Συστήματα πολυμέσων Εισαγωγή Υλικό συστημάτων πολυμέσων Λογισμικό συστημάτων πολυμέσων Συστήματα πραγματικού χρόνου Χρονοπρογραμματισμός Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 03-1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

Εισαγωγή στα Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων Εισαγωγή στα Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας Π.Δ.407/80 Τμήμα Επιστήμη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Απόδοση ΚΜΕ. (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Απόδοση ΚΜΕ. (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2016-17 Απόδοση ΚΜΕ (Μέτρηση και τεχνικές βελτίωσης απόδοσης) http://mixstef.github.io/courses/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 3: Συστήματα πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 1 Γιατί Παράλληλος Προγραμματισμός;

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 1 Γιατί Παράλληλος Προγραμματισμός; Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 1 Γιατί Παράλληλος Προγραμματισμός; Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg Αρετή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT)

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Τι είναι Είσοδος και τι Έξοδος Με τον όρο Είσοδο (Input) αναφερόμαστε στη ροή δεδομένων προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), ενώ με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση επεξεργαστή (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Οργάνωση επεξεργαστή (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Οργάνωση επεξεργαστή (2 ο μέρος) ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Ταχύτητα εκτέλεσης Χρόνος εκτέλεσης = (αριθμός εντολών που εκτελούνται) Τί έχει σημασία: Χ (χρόνος εκτέλεσης εντολής) Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Κεφάλαιο 4: Αρχιτεκτονική των Embedded Μικροεπεξεργαστών Διδάσκων: Καθηγητής Οδυσσέας Κουφοπαύλου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Ενότητα 9 Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 9-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Σχεδιασμός επεξεργασίας Επεξεργασία κατά δεσμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Πρόλογος...21 μέρος A Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1.1 Το λογισμικό...25 1.1.1 Ο ρόλος και η σημασία του λογισμικού...26 1.1.2 Οικονομική σημασία του λογισμικού...28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος Ενότητα Α: Περιγραφή και Τεχνικά Χαρακτηριστικά της κάρτας TMS320C5505 ezdsp Όνομα Καθηγητή: Ραγκούση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam)

Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή - Computer aided design and manufacture (cad/cam) Περιεχόμενα κεφαλαίου 1.4 Εξέλιξη συστημάτων Cad σελ. 20 1.1 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4

Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4 H A R D W A R E Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4 Επεξεργαστής Σελίδα 4 Κύρια μνήμη Σελίδα 5 Κάρτα γραφικών Σελίδα 5 Οθόνη Σελίδα 6 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Behavioral & Mixed VHDL Architectures Finite State Machines in VHDL

Behavioral & Mixed VHDL Architectures Finite State Machines in VHDL ΗΜΥ211 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Behavioral & Mixed VHDL Architectures Finite State Machines in VHDL Διδάσκoντες: Δρ. Γιώργος Ζάγγουλοςκαι Δρ. Παναγιώτα Δημοσθένους Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1.1 Το Υπολογιστικό Σύστηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Από τον υπολογιστή των Αντικυθήρων µέχρι τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό Κατηγορίες µε βάση το µέγεθος και τη χρήση: Υπερυπολογιστές (supercomputers)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Καρβούνης Ευάγγελος Εισαγωγή Τεράστια ποικιλία προϊόντων ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 4 Σύνδεση Μικροεπεξεργαστών και Μικροελεγκτών ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Παρακάτω δίνονται μερικοί από τους ακροδέκτες που συναντάμε στην πλειοψηφία των μικροεπεξεργαστών. Φτιάξτε έναν πίνακα που να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam)

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στα συστήματα σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή computer aided design and manufacture (cad/cam) 1.1 Ορισμός σχεδιομελέτης και παραγωγής με χρήση υπολογιστή CAD (Computer

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ

2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ. Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ. Περίληψη. Ι. Προστασία Υλικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΛΣ 2. Σκοποί και Λειτουργίες των ΛΣ Λειτουργικά Συστήματα Η/Υ I. Προστασία του υλικού II. Επικοινωνία με τον χρήστη III. Διαχείριση, αξιοποίηση και έλεγχος πόρων IV. Ικανότητα και ευκολία εξέλιξης Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ. Ενότητα 1 η : Ανάπτυξη Λογισμικού & Προγραμματισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Προγραμματισμός Η/Υ. Ενότητα 1 η : Ανάπτυξη Λογισμικού & Προγραμματισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Προγραμματισμός Η/Υ Ενότητα 1 η : Ανάπτυξη Λογισμικού & Προγραμματισμός Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 1.2 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε τομείς Εθνικής Προτεραιότητας Παροχή υπηρεσιών τουριστικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μέσω πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα Κεφάλαιο 6: MPSoC Απόδοση, Μοντελοποίηση και Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Οδυσσέας Κουφοπαύλου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής

Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Μία μέθοδος προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων Εξελικτικής Υπολογιστικής Βασισμένο σε μια εργασία των Καζαρλή, Καλόμοιρου, Μαστοροκώστα, Μπαλουκτσή, Καλαϊτζή, Βαλαή, Πετρίδη Εισαγωγή Η Εξελικτική Υπολογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Συμβόλαιο Μαθήματος

Εισαγωγή Συμβόλαιο Μαθήματος ΗΜΥ 212 Οργάνωση Υπολογιστών και Μικροεπεξεγραστές Εαρινό Εξάμηνο 2007 Συμβόλαιο Μαθήματος 1 Γενικές Πληροφορίες Διαλέξεις: Διδάσκων: Βοηθός Μαθήματος: Δευτέρα και Πέμπτη, 16:30 18:00 μ.μ. Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Λειτουργικά Συστήματα. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Λειτουργικά Συστήματα Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Λειτουργικά Συστήματα», 2015-2016 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Ποιες γλώσσες αναφέρονται ως φυσικές και ποιες ως τεχνητές; Ως φυσικές γλώσσες αναφέρονται εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Δοκιμή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με χρήση του Inovys Personal Ocelot και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Τι εννοούμε με τον όρο υπολογιστικό σύστημα και τι με τον όρο μικροϋπολογιστικό σύστημα; Υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής του ΕΚΥ Θέση μνήμης Περιεχόμενα μνήμης Εντολή (assembly) 0 0001 000000000011 lda 3 1 0011 000000000100 ada

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases) Πληροφορική 2 Βάσεις Δεδομένων (Databases) 1 2 Επίπεδα αρχεία (flat files) Επίπεδο αρχείο είναι ένα αρχείο που αποτελείται από ένα σταθερό, μικρό αριθμό πεδίων. Οι εγγραφές του αρχείου μπορεί να μην ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία

Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Ταχύτητα, Απλότητα & Αξιοπιστία Αρχιτεκτονική Μηχανισμοί Αυτοελέγχου Συνδεσιμότητα Περιβάλλον Εργασίας Πληροφορίες Σχήματος Report Builder Import Manager Αρχιτεκτονική Real Time Multithreading Σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα 1: Εισαγωγή Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ.

Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. Αναλογικά & Ψηφιακά Κυκλώματα ιαφάνειες Μαθήματος ρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμ. 1 Εισαγωγή Αναλογικό σήμα (analog signal): συνεχής συνάρτηση στην οποία η ανεξάρτητη μεταβλητή και η εξαρτημένη μεταβλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους.

*Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. Ένας υπολογιστής είναι στην πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους. *Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε ονομάζονται συνολικά υλικό (hardware). * * υπερυπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Η λειτουργία του υπολογιστή Κατηγορίες Εντολών Μορφή Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 6.1 Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, τρία σημαντικά στάδια: 1. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. 2. Την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για:

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: Σελίδα 1 από 11 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: την επικοινωνία, µε τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα του υπολογιστικού συστήµατος. την παροχή τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστοιχία Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)

Συστοιχία Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) Συστοιχία Επιτόπια Προγραμματιζόμενων Πυλών Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) Οι προγραμματιζόμενες λογικές διατάξεις (PLDs Programmable Logic Devices) είναι ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα (ICs) που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 1: Υλικό Υπολογιστών (Hardware) 1.1: Το υπολογιστικό σύστημα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό (hardware); [σελ. 8] Τα φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε και να αγγίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα