Ο ΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

2 Το περιεχόµενο του Οδηγού Γεωργίας Ακριβείας είναι πνευµατική ιδιοκτησία της εταιρείας Παπαοικονόµου Αγροχηµικα ΑΒΕΕ. Απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικού υλικού ή δεδοµένων χωρίς τη γραπτή σύµφωνη γνώµη της εταιρείας. copyright 2003

3 Περιεχόµενα Ευρετήριο Εικόνων...5 Ευχαριστίες...6 Εισαγωγή...7 Παγκόσµιο Σύστηµα Καθορισµού Θέσης (Global Positioning System, GPS)...9 Ακρίβεια του GPS....9 Εγκατάσταση του έκτη GPS...9 Τεχνολογία του έκτη GPS...9 Ο Αριθµός και η Θέση των ορυφόρων...10 Επιλεκτική ιαθεσιµότητα (Selective Availability)...10 Λήψη του ορυφορικού Σήµατος...10 ιαφορική ιόρθωση (Differential Correction)...10 Σχέση Ακριβείας προς Κόστος...10 Ζώνες ιαχείρισης (Management Zones)...11 ηµιουργία Ζωνών ιαχείρισης...12 Η Εδαφική Ηλεκτρική Αγωγιµότητα (Soil Electrical Conductivity)...12 Χαρτογράφηση Εδάφους µε Βάση την Ηλεκτρική Αγωγιµότητα...13 Σύστηµα Χαρτογράφησης Εδαφών Veris...13 Συσχέτιση Ηλεκτρικής Αγωγιµότητας και Παραγωγής...14 Χαρτογράφηση Παραγωγής (Yield Mapping)...15 Αισθητήρες (Sensors)...15 Σιτηρά...16 Βαµβάκι...16 Ζαχαρότευτλα, Πατάτες, Τοµάτες...16 Προβλήµατα Εφαρµογής...16 Βαθµονόµηση των Μετρητών Παραγωγής...17 Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (Geographic Information System,GIS)...17 Τεχνολογία ιαφοροποιούµενης όσης (Variable Rate Technology, VRT)...19 Συµπεράσµατα...20 Βιβλιογραφία...21 Σηµειώσεις...22 Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ 3

4 4 Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ

5 Ευρετήριο Εικόνων Εικ. 1. Παραλλακτικότητα σε Αγρό µε Βαµβάκι...7 Εικ. 2. Η ιάταξη του GPS...9 Εικ. 4. Καλή θέση των δορυφόρων του GPS....9 Εικ. 3. Κακή θέση των δορυφόρων του GPS....9 Εικ. 5. Απόκλιση στο στίγµα από ανάκλαση του σήµατος GPS Εικ. 6. ιαφορική διόρθωση dgps...10 Εικ. 7. ηµιουργία Ζωνών ιαχείρισης από το Χάρτη της Εδαφικής Αγωγιµότητας Εικ. 8. Οι Ζώνες της Εδαφικής Αγωγιµότητας είναι Σταθερές στο Χρόνο Εικ. 9. Τα Λειτουργικά Τµήµατα του Veris Εικ. 10. Τα δύο Συστήµατα της Veris Technologies...13 Εικ. 11. Σύγκριση Εδαφικής Αγωγιµότητας και Παραγωγής σε Βαµβάκι στη Καρδίτσα Εικ. 12. Η Κονσόλα Ελέγχου CanLink 3000 της FarmScan...15 Εικ. 13. Ο Ρόλος του GIS στα Συστήµατα Γεωργίας Ακριβείας Εικ. 14. Χαρτογράφηση Παραγωγής σε Καλλιέργεια Βαµβακιού Εικ. 15. Ανάπτυξη της τεχνολογίας του SSToolbox σε πολυεπίπεδη εταιρική οργάνωση Εικ. 16. Εξοπλισµός Εφαρµογής ιαφοροποιούµενης όσης Υγρών, FarmScan...19 Εικ. 17. Εξοπλισµός Εφαρµογής ιαφοροποιούµενης όσης Στερεών, FarmScan Εικ. 18. Σύγκριση Παραγωγής και Ζωνών ιαχείρισης Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ

6 Ευχαριστίες Η εταιρεία Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ θα ήθελε να ευχαριστήσει τον καθηγητή κ. Θεοφάνη Γέµτο και τον κ. Θανάση Μαρκινό για τη συνεργασία τους και για τα δεδοµένα παραγωγής που µας διαθέσανε. Επίσης θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους όσους συνεργάστηκαν και συνεργάζονται µαζί µας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Γεωργίας Ακριβείας στην Ελλάδα. 6 Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ

7 Εισαγωγή Στο παρελθόν, οι γεωργοί εκτελούσαν τις καλλιεργητικές τους εργασίες χειρονακτικά και είχαν άµεση επαφή µε το έδαφος, την καλλιέργεια και τις διάφορες παραµέτρους που επηρέαζαν την παραγωγή τους. Έτσι, γνώριζαν, µε µεγαλύτερη ακρίβεια, τα τµήµατα στο χωράφι τους µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και είχαν τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τη διαχείριση του κάθε τµήµατος του αγρού τους, αλλά και να ρυθµίσουν ανάλογα τις εισροές του, όπως σπόρο, νερό, οργανική ουσία κλπ. Σε ένα βαθµό αυτή η στενότερη διαχείριση εξακολουθεί και παρατηρείται και σήµερα, ιδιαίτερα στις καλλιέργειες που συγκοµίζονται µε το χέρι, πολλές φορές ανάλογα µε το βαθµό ωρίµανσης τους, όπως π.χ. οι δενδρώδεις καλλιέργειες και η βιοµηχανική ντοµάτα. Με την ανάπτυξη και εξέλιξη των γεωργικών µηχανηµάτων, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να εκµεταλλεύονται µεγαλύτερες εκτάσεις ενώ όµως χάνουν την άµεση επαφή µε τον αγρό και εφαρµόζουν τις καλλιεργητικές εισροές τους σε δοσολογίες που αντιπροσωπεύουν µέσους όρους. Ακόµα και στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί γνωρίζουν κάποιες διαφοροποιήσεις στο έδαφος των αγρών τους, η τεχνολογία των µηχανηµάτων εφαρµογής των εισροών που χρησιµοποιούν δεν τους βοηθά στην διαφορετική αντιµετώπιση των τµηµάτων αυτών. Σήµερα, µε την βελτίωση των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας γενικότερα, είναι δυνατή η αντιµετώπιση της παραλλακτικότητας ενός αγρού (Εικ. 1). Η Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture, Precision Farming ή Site Specific Farming), είναι µια νέα προσέγγιση στη διαχείριση των αγρών και των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Ως στόχο έχει να αντιµετωπίσει την παραλλακτικότητα των παραµέτρων που επηρεάζουν την γεωργική παραγωγή, όπως ο τύπος του εδάφους, το ph, τα θρεπτικά στοιχεία, η οργανική ουσία, το νερό, η προσβολή από ζιζάνια, η στράγγιση κλπ. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον διαχωρισµό της έκτασης του αγρού σε µικρότερα οµοιογενή τµήµατα (ζώνες διαχείρισης, management zones) και η διαχείριση αυτών, σύµφωνα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Σκοπός είναι η εφαρµογή των καλλιεργητικών εισροών (π.χ. του λιπάσµατος ή της οργανικής ουσίας) µε διαφοροποιούµενη δόση, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των ζωνών που ορίστηκαν. Με την Γεωργία Ακριβείας επιτυγχάνεται η εφαρµογή της κατάλληλης εισροής, στο σηµείο που χρειάζεται, στην κατάλληλη δόση και σωστό χρόνο, µε την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Το αποτέλεσµα είναι η ακριβέστερη εφαρµογή των κανόνων της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, η µεγιστοποίηση της οικονοµικής απόδοσης της γεωργικής εκµετάλλευσης και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Θεµέλιο λίθο στην Γεωργία Ακριβείας αποτελεί το Παγκόσµιο Σύστηµα Καθορισµού Θέσης (Global Positioning System, GPS), ένα δίκτυο 24 δορυφόρων, που αναπτύχθηκε και χρησιµοποιήθηκε κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς. Με την βοήθεια του GPS κάθε σηµείο στην επιφάνεια της υδρογείου περιγράφεται µε µεγάλη ακρίβεια µε δύο νούµερα: το γεωγραφικό µήκος (longitude) και το γεωγραφικό πλάτος (latitude). Η µεγάλη του αξιοπιστία και η πρόσβαση σε αυτό από οποιονδήποτε, καθιστούν το GPS χρήσιµο σε πολλές εφαρµογές, όπως στην πλοήγηση αεροσκαφών, πλοίων κλπ. Η νέα αυτή τεχνολογία έχει σηµαντικές εφαρµογές και στην Γεωργία. Ένας δέκτης GPS µπορεί να τοποθετηθεί σε ένα γεωργικό µηχάνηµα και µε βάση το γεωγραφικό στίγµα να γίνει δυνατή η καταγραφή δεδοµένων, αλλά και η εφαρµογή εισροών, σε συγκεκριµένα και ελεγχόµενα σηµεία. Με το κατάλληλο λογισµικό εύκολα µπορούν να δηµιουργηθούν γεωστατιστικοί χάρτες διαφόρων παραµέτρων του αγρού, όπως της εδαφικής ηλεκτρικής αγωγιµότητας, της παραγωγής και των ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτής. Ενώ, µε έναν φορητό υπολογιστή ή µε έναν υπολογιστή παλάµης είναι δυνατή και η καταγραφή εντοπισµένων περιοριστικών παραγόντων της παραγωγής π.χ. νεροκρατήµατα ή προσβολές από εχθρούς και ασθένειες. Σκοπός είναι η συλλογή πληροφοριών υπό την µορφή χαρτών, που θα βοηθήσουν στην λήψη αποφάσεων για τον εντοπισµό της παραλλακτικότητας του αγρού και το διαχωρισµό του σε οµοιόµορφες ζώνες και στη συνέχεια, στην εντοπισµένη αντιµετώπιση των περιοριστικών Εικ. 1. Παραλλακτικότητα σε Αγρό µε Βαµβάκι. Η αεροφωτογραφία αυτού του αγρού βαµβακιού, 8 εβδοµάδες µετά την σπορά, δείχνει µεγάλη παραλλακτικότητα. ιακρίνονται περιοχές µε καλό (σκούρο πράσινο), µέτριο και κακό φύτρωµα (άσπρο). παραγόντων που αναγνωρίστηκαν στη κάθε ζώνη.. Ο διαχωρισµός της έκτασης ενός αγρού σε επιµέρους οµοιόµορφες ζώνες µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος που προσφέρει ευκολία, ταχύτητα και χαµηλό κόστος, είναι αυτός που έχει ως βάση την ηλεκτρική αγωγιµότητα του εδάφους. Η ηλεκτρική αγωγιµότητα είναι συνισταµένη πολλών παραγόντων, που επηρεάζουν και την παραγωγικότητα του εδάφους. Η Veris Technologies Αµερικής έχει αναπτύξει έναν ευέλικτο µηχανισµό χαρτογράφησης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας του εδάφους (soil electrical conductivity mapping system), µε το οποίο µπορεί να γίνουν µετρήσεις αγωγιµότητας σε όλη την έκταση ενός Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ 7

8 αγρού εύκολα και γρήγορα. Σαρώνοντας, µε τον µηχανισµό αυτόν, την επιφάνεια του εδάφους, γίνεται καταγραφή της ηλεκτρικής αγωγιµότητας σε δύο στρώµατα ταυτόχρονα: από τα 0 έως 30 εκατοστά βάθος και από τα 0 έως τα 90 εκατοστά βάθος. Παράλληλα, µε την βοήθεια του GPS, καταγράφεται και το στίγµα του µηχανήµατος και κάθε µέτρηση ηλεκτρικής αγωγιµότητας συνδέεται µε το γεωγραφικό στίγµα του σηµείου στο οποίο αναφέρεται. Κατόπιν, µε την ανάλυση κάποιων εδαφικών δειγµάτων από συγκεκριµένα σηµεία, µέσα από τις περιοχές µε οµοιόµορφη αγωγιµότητα, και την κατάλληλη στατιστική ανάλυση, δηµιουργείται ένας ψηφιακός χάρτης που απεικονίζει τον διαχωρισµό του εδάφους του αγρού σε οµοιογενείς περιοχές που µπορούν να οριστούν σαν ζώνες ενιαίας διαχείρισης. χαρτογράφηση της παραγωγής, µε αποτέλεσµα τον εντοπισµό των περιοριστικών παραγόντων της παραγωγής σε κάθε ζώνη και την εξάλειψή τους. Η Γεωργία Ακριβείας είναι ένα πολύτιµο εργαλείο που βοηθά τον παραγωγό στην βελτίωση της οικονοµικής απόδοσης της γεωργικής του εκµετάλλευσης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Θεσσαλονίκη, εκέµβριος 2002 Βασικό εργαλείο στην Γεωργία Ακριβείας είναι οι µετρητές παραγωγής (yield monitors). Πρόκειται για µηχανισµούς που τοποθετούνται στις µηχανές συγκοµιδής των γεωργικών προϊόντων (θεριζοαλωνιστικές, βαµβακοσυλλεκτικές, τευτλοεξαγωγείς κλπ), καταγράφουν την παραγωγή σε κάθε σηµείο του αγρού και την συνδέουν µε το γεωγραφικό στίγµα του σηµείου. Τέτοιοι µηχανισµοί έχουν αναπτυχθεί από την FARMSCAN Αυστραλίας για τις καλλιέργειες στις οποίες γίνεται µηχανική συγκοµιδή. Με την βοήθεια του GPS και του κατάλληλου λογισµικού, τα δεδοµένα αυτά µετατρέπονται σε ψηφιακό χάρτη παραγωγής. Η αντιστοίχηση των χαρτών παραγωγής µε χάρτες των άλλων παραµέτρων του αγρού οδηγεί στην εξαγωγή συµπερασµάτων για τους περιοριστικούς παράγοντες της παραγωγής σε κάθε ζώνη διαχείρισης. Αφού πραγµατοποιηθούν οι κατάλληλες ενέργειες για την διόρθωση των παραγόντων αυτών, ο χάρτης παραγωγής βοηθά και στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των διορθωτικών αυτών ενεργειών. Οι χάρτες πληροφοριών που συγκεντρώνονται, διαχειρίζονται και αναλύονται µε την βοήθεια του κατάλληλου λογισµικού, του SSToolbox, που είναι ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (Geographic Information System, GIS), της SST Development Group, inc. Αµερικής. Στο λογισµικό αυτό εισάγονται πληροφορίες σε πολλαπλά επίπεδα π.χ. χάρτες εδαφικής ηλεκτρικής αγωγιµότητας, χάρτες εδαφικών αναλύσεων, χάρτες παραγωγής κλπ. Με την επεξεργασία των χαρτογραφηµένων πληροφοριών εξάγονται συµπεράσµατα ως προς τους γεωγραφικά εντοπισµένους περιοριστικούς παράγοντες της παραγωγής. Οι πληροφορίες αυτές αξιοποιούνται µε την δηµιουργία περεταίρω χαρτών διαφοροποιηµένης εφαρµογής εισροών, που στόχο έχουν την διόρθωση ή εξάλειψη των περιοριστικών παραγόντων που εντοπίστηκαν στον αγρό. Η τεχνολογία που χρησιµοποιεί τους παραπάνω ψηφιακούς χάρτες για να διαφοροποιήσει την εφαρµογή εισροών, λέγεται Τεχνολογία Μεταβλητής όσης (Variable Rate Technology). Κατάλληλους µηχανισµούς έχει αναπτύξει η FARMSCAN Αυστραλίας, που τοποθετούνται στα µηχανήµατα εφαρµογής εισροών και διαφοροποιούν την δόση, µε βάση το γεωγραφικό στίγµα και τον ψηφιακό χάρτη εφαρµογής εισροών που έχει δηµιουργήσει ο χρήστης. H Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ συµβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της έννοιας και της τεχνολογίας της Γεωργίας Ακριβείας στην Ελλάδα. Η Γεωργία Ακριβείας εισάγει µια νέα φιλοσοφία και νέες µεθόδους στην διαχείριση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, που σαν στόχο έχει τη µετάβαση από την αντιµετώπιση ενός αγρού σαν ενιαία µονάδα στον διαχωρισµό του σε ζώνες διαχείρισης, στην διαφοροποιηµένη εφαρµογή εισροών, αλλά και στην 8 Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ

9 Παγκόσµιο Σύστηµα Καθορισµού Θέσης (Global Positioning System, GPS) Παγκόσµιο Σύστηµα Καθορισµού Θέσης (Global Positioning System, GPS) ονοµάζεται ο σχηµατισµός των 24 συνολικά δορυφόρων που αναπτύχθηκε από το Αµερικανικό Υπουργείο Αµύνης και χρησιµοποιείται για τον υπολογισµο του γωγραφικού στίγµατος οποιουδήποτε σηµείου πάνω στην επιφάνεια της γης (Εικ. 2). Οι δορυφόροι αυτοί βρίσκονται σε τροχιά σε ύψος είκοσι χιλιάδων χιλιοµέτρων από την επιφάνεια της γης, σε συγκεκριµένα, γνωστά σηµεία. Μικρές αποκλίσεις από τις τροχιές τους που παρατηρούνται, οφείλονται στις επιδράσεις βαρύτητας από τον Ήλιο και την Σελήνη. Κάθε δορυφόρος εκπέµπει ένα Εικ. 2. Η ιάταξη του GPS. Σχηµατική απεικόνιση των 24 δορυφόρων που αποτελούν το παγκόσµιο σύστηµα καθορισµού θέσης (GPS). κωδικοποιηµένο ηλεκτροµαγνητικό σήµα, το οποίο λαµβάνεται από τους δέκτες GPS και χρησιµοποιείται για τον ακριβή υπολογισµό της γεωγραφικής θέσης του δέκτη. Το σήµα που εκπέµπεται από τον κάθε δορυφόρο περιέχει πληροφορίες για την ταυτότητα του δορυφόρου και την ακριβή χρονική στιγµή που έγινε η εκποµπή. Οι δορυφόροι φέρουν ατοµικά ρολόγια υψηλής ακριβείας και είναι ουσιαστικά συγχρονισµένοι µεταξύ τους. Ακρίβεια του GPS. Η ακρίβεια του GPS εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: Την εγκατάστασή του. Την τεχνολογία του. Τον αριθµό των δορυφόρων από τους οποίους λαµβάνει σήµατα, καθώς και τις σχετικές θέσεις τους. Την επιλεκτική διαθεσιµότητα (Selective Availability). Τις παραµορφώσεις των δορυφορικών σηµάτων που οφείλονται στον καιρό, στις επιδράσεις των ανώτερων στρωµάτων της ατµόσφαιρας (τροπόσφαιρας, ιονόσφαιρας), καθώς και σε ανακλάσεις των δορυφορικών σηµάτων σε αντικείµενα της περιοχής, και τέλος Την διαφορική διόρθωση (Differential Correction). Εγκατάσταση του έκτη GPS Η κεραία του GPS πρέπει να τοποθετείται στο υψηλότερο σηµείο του γεωργικού µηχανήµατος, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής «οπτική επαφή» µε τους δορυφόρους. Η τοποθέτηση της κεραίας συνίσταται να γίνεται σε όσο γίνεται πιο ανοιχτές (χωρίς εµπόδια) επιφάνειες για να αποφεύγονται ανακλάσεις στις επιφάνειες του γεωργικού µηχανήµατος που µπορεί να προκαλέσουν παραµορφώσεις του σήµατος. Επίσης, παρεµβολές στα δορυφορικά σήµατα µπορεί να δηµιουργηθούν από τµήµατα του κινητήρα, όπως το ηλεκτρονικό σύστηµα ανάφλεξης και το δυναµό, καθώς και από ηλεκτροµαγνητικά πεδία ηλεκτρικών µοτέρ, ασυρµάτων και κινητών τηλεφώνων, όταν η κεραία βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτές τις πηγές ηλεκτροµαγνητικών πεδίων. Ωστόσο, τα προβλήµατα αυτά µπορούν να προληφθούν µε την σωστή εγκατάσταση της κεραίας και την σταθερή σύνδεση των καλωδίων. Ο δέκτης GPS λαµβάνει τα ηλεκτροµαγνητικά σήµατα των δορυφόρων και υπολογίζει την χρονική υστέρηση στο σήµα που δέχεται, την οποία και χρησιµοποιεί για να µετρήσει την απόστασή του από κάθε δορυφόρο. Όταν δέχεται σήµατα από τρεις δορυφόρους τουλάχιστον, ο δέκτης χρησιµοποιεί γεωµετρική ανάλυση για να καθορίσει την γεωγραφική του θέση (στίγµα) στην επιφάνεια της γης, που εκφράζεται σε γεωγραφικό µήκος (longitude) και γεωγραφικό πλάτος (latitude). Όταν λαµβάνει σήµατα και από τέταρτο δορυφόρο µπορεί να υπολογίσει και το υψόµετρο (altitude, elevation) της θέσης που βρίσκεται. Τo GPS αποτελεί το µέσο που βοηθά στον καθορισµό θέσης οπουδήποτε στην επιφάνεια της γης, αρκεί να υπάρχει «οπτική επαφή» µε τους δορυφόρους. Σε κλειστούς ή στεγασµένους χώρους ο δέκτης GPS αδυνατεί να καθορίσει το στίγµα του, καθώς δεν λαµβάνει τα δορυφορικά σήµατα. Το GPS βρίσκει εφαρµογή σε πολυάριθµους τοµείς, όπως η διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας, η πλοήγηση πλοίων κλπ., ενώ άριστες είναι οι προοπτικές εφαρµογής του και στην Γεωργία. Τεχνολογία του έκτη GPS Οι παλαιάς τεχνολογίας δέκτες GPS λαµβάνουν σήµατα από έναν δορυφόρο κάθε φορά. Όµως, υπάρχουν πλέον δέκτες πιο ακριβείς, που µπορούν να λάβουν σήµατα από 8 έως 12 δορυφόρους ταυτόχρονα και χρησιµοποιούν εξελιγµένα γεωµετρικά µοντέλα για τον καθορισµό της θέσης τους. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ο χρόνος επανάκτησης (reacquisition time), που είναι ο χρόνος που µεσολαβεί µέχρι ο δέκτης να επαναφέρει τις ενδείξεις, όταν για κάποιο λόγο (π.χ. ψηλά κτίρια) διακοπεί η επαφή του µε τους δορυφόρους. Αυτός ο χρόνος είναι σηµαντικά µικρότερος στους δέκτες που µπορούν να λαµβάνουν σήµατα από περισσότερους δορυφόρους ταυτόχρονα. Αξίζει να σηµειωθεί ακόµα η ύπαρξη του αντίστοιχου Ρωσικού συστήµατος, που ονοµάζεται Global Orbiting Navigation Satellite System (GLONASS) και αποτελείται από 15 δορυφόρους σε τροχιές ύψους 19 χιλιάδων χιλιοµέτρων περίπου. Επίσης και του Ευρωπαϊκού Global Navigation Satellite System (GNSS), που είναι προσπάθεια σύνδεσης και ολοκλήρωσης των δύο συστηµάτων, καθώς και άλλων επίγειων ή διαστηµικών σταθµών κλπ, µε στόχο την υποστήριξη κάθε είδους τεχνολογίας καθορισµού θέσης. Εικ. 4. Καλή θέση των δορυφόρων του GPS. Αύξηση της ακρίβειας του δέκτη GPS. Εικ. 3. Κακή θέση των δορυφόρων του GPS. Μεiωση της ακρίβειας του δέκτη GPS. Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ 9

10 Ο Αριθµός και η Θέση των ορυφόρων ιαφορική ιόρθωση (Differential Correction) Όταν ο δέκτης βρίσκεται στην βάση ορεινών όγκων ή ανάµεσα σε ψηλά κτίρια, έχει επαφή µε λίγους και συγκεντρωµένους δορυφόρους σε ένα µικρό τµήµα του ουρανού. Στην περίπτωση αυτή, υπεισέρχονται σφάλµατα στην γεωµετρική - αναλυτική µέθοδο που χρησιµοποιεί για τον καθορισµό της θέσης του (Εικ. 3). Το σφάλµα αυτό εξαλείφεται και η ακρίβεια αυξάνει όταν ο δέκτης έχει επαφή µε περισσότερους και διασκορπισµένους δορυφόρους σε µεγαλύτερο τµήµα του ουρανού (Εικ. 4). Επιλεκτική ιαθεσιµότητα (Selective Availability) Το Αµερικανικό Υπουργείο Αµύνης για να προστατέψει τα συµφέροντά του, εισήγαγε κατά το παρελθόν, σε τυχαίες χρονικές στιγµές, εσκεµµένο σφάλµα στο σήµα που εξέπεµπαν οι δορυφόροι, µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο την ακρίβεια και την αξιοπιστία του συστήµατος. Αυτή η υποβάθµιση της ακρίβειας του συστήµατος ονοµάζεται επιλεκτική διαθεσιµότητα (selective availability). Οι στρατιωτικοί δέκτες είναι εξοπλισµένοι µε ειδικό λογισµικό, που εξαλείφει την επίδραση αυτή. Από την 1η Μαΐου 2000, µε απόφαση του Αµερικανικού Υπουργείου Αµύνης, η κατάσταση της επιλεκτικής διαθεσιµότητας τέθηκε εκτός λειτουργίας και πλέον η ακρίβεια του συστήµατος παραµένει υψηλή χωρίς διακοπές. Λήψη του ορυφορικού Σήµατος Οι επιδράσεις του καιρού (τροπόσφαιρας) και των ανώτερων στρωµάτων της ατµόσφαιρας (φορτισµένα µόρια στην περιοχή της ιονόσφαιρας), προκαλούν παραµορφώσεις στο σήµα που λαµβάνει ο δέκτης και σφάλµατα στον καθορισµό της θέσης του. Παραµορφώσεις προκαλούνται ακόµα όταν ο δέκτης λαµβάνει σήµατα µετά από ανάκλασή τους π.χ. σε κτίρια (Εικ. 5). Η ιαφορική ιόρθωση είναι ένας τρόπος εξάλειψης του σφάλµατος που προκαλείται από τους διάφορους περιοριστικούς παράγοντες της ακρίβειας του δέκτη GPS που αναφέρθηκαν παραπάνω. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιείται ένας σταθερός επίγειος δέκτης και ταυτόχρονα ποµπός GPS (διαφορικός σταθµός), µε γνωστή θέση. Εφόσον και η θέση των δορυφόρων είναι επίσης γνωστή, είναι γνωστή και η απόσταση µεταξύ των δορυφόρων και του διαφορικού σταθµού. Ο σταθµός αυτός µετράει συνεχώς την επίδραση των παραγόντων που προκαλούν παραµορφώσεις στο σήµα των δορυφόρων µε τους οποίους έχει επαφή. Στην συνέχεια στέλνει σήµατα στον κινητό δέκτη GPS (που π.χ. µπορεί να βρίσκεται πάνω στο γεωργικό µηχάνηµα), ο οποίος λαµβάνοντας σήµατα από τον σταθερό δέκτη και από τους δορυφόρους ταυτόχρονα, διορθώνει την ένδειξή του (Εικ. 6). Η διαφορική διόρθωση παρέχεται σαν υπηρεσία από διάφορους κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, µε κάποια συνδροµή. Το GPS που χρησιµοποιεί την µέθοδο αυτή ονοµάζεται Differentially Corrected GPS ή DGPS και είναι ακριβέστερο του απλού. Σχέση Ακριβείας προς Κόστος Είναι σαφές ότι η ακρίβεια που παρέχει ένας δέκτης GPS εξαρτάται από την τεχνολογία του. Ένας οικονοµικός δέκτης, χωρίς διαφορική διόρθωση, αξίας 800, παρέχει ακρίβεια 3 έως 5 µέτρων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την καταγραφή επισηµάνσεων παρατηρήσεων στον αγρό. Ένας δέκτης µε DGPS, αξίας 6.000, παρέχει ακρίβεια ενός µέτρου και είναι προτιµότερο να χρησιµοποιείται, αντί του απλού, στην δηµιουργία χαρτών παραγωγής, στην εφαρµογή µεταβλητής δόσης εισροών και στον καθορισµό σηµείων δειγµατοληψίας εδάφους. Τέλος, ένας δέκτης διπλής DGPS διάταξης, αξίας επιτυγχάνει ακρίβεια ενός εκατοστού και προτιµάται στην πλοήγηση γεωργικών µηχανηµάτων ή άλλων εργασιών που απαιτούν µεγάλη ακρίβεια. Εικ. 5. Απόκλιση στο στίγµα από ανάκλαση του σήµατος GPS. Το σήµα 2 φτάνει στο δέκτη µετά από ανάκλαση σε κάποιο εµπόδιο και δηµιουργεί αποκλίσεις στις ενδείξεις του δέκτη. Ενώ το σήµα 1 φτλανει απ' ευθείας στο δέκτη και είναι το σωστό για τον υπολογισµό της θέσης του δέκτη. Οι δέκτες υψηλότερης τεχνολογίας έχουν αλγόριθµους που αφαιρούν τα σήµατα από ανάκλαση και διορθώνουν το λάθος αυτό. Εικ. 6. ιαφορική διόρθωση dgps. Μία µέθοδος βελτίωσης της ακρίβειας των ενδείξεων ενός δέκτη GPS είναι µε τη διαφορική διόρθωση. Ένας επίγειος σταθµός µετράει τις αποκλίσεις στις τροχιές των δορυφόρων που µπορεί να προέλθουν από δυνάµεις βαρύτητας (του ήλιου ή της σελήνης) που ασκούνται πάνω στους δορυφόρους και τις µεταβιβάζει στο δέκτη GPS ο οποίος και τις συνεκτιµά στον υπολογισµό του στίγµατος του. 10 Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ

11 Ζώνες ιαχείρισης (Management Zones) Ο στόχος της Γεωργίας Ακριβείας είναι ο εντοπισµός και η ταυτοποίηση της παραλλακτικότητας ενός αγρού και η διαχείριση της µε την εφαρµογή των καλλιεργητικών εισροών µε διαφοροποιούµενη δόση. Κατά συνέπεια, το πρώτο βήµα για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι ο εντοπισµός επιµέρους, µικρότερων, οµοιόµορφων τµηµάτων ενός αγρού που χρήζουν διαφορετικής, µεταξύ τους, διαχείρισης. Ως ζώνη διαχείρισης ορίζεται «ένα επιµέρους τµήµα ενός αγρού που χαρακτηρίζεται από έναν λειτουργικά οµοιογενή συνδυασµό ιδιοτήτων». Η χρήση των ζωνών διαχείρισης είναι ένας εύκολος τρόπος για την ταυτοποίηση, την ταξινόµηση και την χωροταξική κατανοµή της παραλλακτικότητας των χαρακτηριστικών ενός αγρού. Ένα απλό παράδειγµα ζώνης διαχείρισης και εφαρµογή εισροής µε µεταβλητή δόση που εφαρµόζεται σήµερα στην πράξη, είναι η χειροκίνητη διαφοροποίηση της δόσης εφαρµογής του λιπάσµατος από τον παραγωγό. Η την εντοπισµένη εφαρµογή κοπριάς ή άλλων εισροών. Ο παραγωγός το πραγµατοποιεί αυτό βασισµένος στην εµπειρία και την γνώση του, όσον αφορά την απόδοση της καλλιέργειας σε προηγούµενα χρόνια ή το είδος του εδάφους στη συγκεκριµένη περιοχή του αγρού. Σε ένα σύστηµα Γεωργίας Ακριβείας το τελικό στάδιο είναι ένας ψηφιακός χάρτης του αγρού που απεικονίζει τις ζώνες διαχείρισης, το είδος των εισροών και τις δόσεις που εφαρµόζονται. Η διαφοροποιηµένη διαχείριση των επιµέρους ζωνών του αγρού βελτιώνει το οικονοµικό αποτέλεσµα της γεωργικής εκµετάλλευσης, µε τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των περιοριστικών παραγόντων της παραγωγής, στην έκταση και την έντασή τους. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 αναπτύχθηκε µια µεθοδολογία για την δηµιουργία ζωνών διαχείρισης, που ως βάση είχε την δειγµατοληψία πλέγµατος (grid sampling). Κατά την µεθοδολογία αυτή, διαιρείται ο αγρός σε τµήµατα µε οριζόντιες και κάθετες γραµµές υπό την µορφή πλέγµατος και λαµβάνεται ένα δείγµα εδάφους από κάθε τοµή των γραµµών του πλέγµατος. Με την ανάλυση αυτών των δειγµάτων εντοπίζονται οι περιοχές του αγρού µε ενιαία χαρακτηριστικά οι οποίες αποτελούν και τις ζώνες διαχείρισης του συγκεκριµένου αγρού. Η δειγµατοληψία πλέγµατος έχει την δυνατότητα να εντοπίσει διαφορές στα επίπεδα των παραµέτρων που αναλύονται σε όλη την έκταση του αγρού, που είναι αδύνατο να καταγραφούν µε την ενιαία δειγµατοληψία (composite sampling). Ωστόσο, αυτή η µεθοδολογία έχει αρκετούς περιορισµούς: Οι περιοχές µεταξύ των σηµείων δειγµατοληψίας δεν χαρακτηρίζονται µε ακρίβεια. Οι στατιστικές µέθοδοι απαιτούν µεγάλο αριθµό δειγµάτων για την δηµιουργία ψηφιακών χαρτών ικανοποιητικής ακρίβειας. Η δειγµατοληψία είναι χρονοβόρα και έχει µεγάλο κόστος σε ανθρώπινο δυναµικό. Το κόστος της ανάλυσης των δειγµάτων είναι υψηλό. Εικ. 7. ηµιουργία Ζωνών ιαχείρισης από το Χάρτη της Εδαφικής Αγωγιµότητας. ύο γεωγραφικοί χάρτες που απεικονίζουν την αγωγιµότητα (δεξιά), όπως µετρήθηκε στο προφίλ 0-30 cm από το Veris 3100 και τις ζώνες διαχείρισης που προκείπτουν (αριστερά). Ο διαχωρισµός των ζωνών γίνεται εύκολα και µε χαµηλό κόστος όταν χρησιµοποιείται σαν βάση η ηλεκτρική αγωγιµότητα. Ο ακριβέστερος χαρακτηρισµός των εδαφικών παραµέτρων των ζωνών µπορεί να γίνει µε περιορισµένο σχετικά αριθµό εδαφοαναλύσεων (composite sampling) µέσα από τις ζώνες διαχείρισης. Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ 11

12 ηµιουργία Ζωνών ιαχείρισης Σε ένα ευέλικτο και ακριβές σύστηµα διαχωρισµού ζωνών διαχείρισης οι παράγοντες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, κατά την δηµιουργία των ζωνών, πρέπει να έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά: Σταθερότητα στον χρόνο. Ευκολία στην µέτρηση. Σχέση µε την παραγωγή. Χαµηλό κόστος. Στο σύστηµα Γεωργίας Ακριβείας που προτείνει η Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ, ο παράγοντας που λαµβάνεται υπόψη στην δηµιουργία ζωνών διαχείρισης, είναι η εδαφική ηλεκτρική αγωγιµότητα (EC). Η εδαφική EC συγκεντρώνει όλα τα επιθυµητά χαρακτηριστικά, σε συνδυασµό µε χαµηλό κόστος (Εικ. 7) και τη υψηλή ταχύτητα µε την οποία µπορούν να χαρτογραφηθούν πολλά στρέµµατα εδάφους. Η Εδαφική Ηλεκτρική Αγωγιµότητα (Soil Electrical Conductivity) Η ηλεκτρική αγωγιµότητα είναι µια φυσική ιδιότητα του εδάφους και ορίζεται ως η ευκολία µε την οποία το ηλεκτρικό ρεύµα διέρχεται από την µάζα του. Η αγωγή του ηλεκτρικού ρεύµατος γίνεται κυρίως µέσω των τριχοειδών διαστάσεων πόρων που σχηµατίζουν µεταξύ τους τα εδαφικά συσσωµατώµατα. Οι πόροι αυτοί περιέχουν νερό και ιόντα σε διάλυση (εδαφικό διάλυµα). Η ηλεκτρική αγωγιµότητα του εδάφους µετράται σε millisiemens/m και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες που έχουν επίδραση και στην παραγωγικότητά του (Lund, E.D., Christy, C.D., Drummond, P.E. 1999). Παράγοντες που επηρεάζουν την ηλεκτρική αγωγιµότητα του εδάφους είναι: H µηχανική σύσταση - Η άµµος έχει µικρή, η ιλύς µέση και η άργιλλος υψηλή αγωγιµότητα. Κατά συνέπεια τα αργιλλώδη εδάφη που έχουν πολλούς πόρους τριχοειδών διαστάσεων έχουν µεγαλύτερη ηλεκτρική αγωγιµότητα. Αντίθετα, τα αµµώδη εδάφη έχουν λίγους τέτοιους πόρους και µικρότερη ηλεκτρική αγωγιµότητα. Η µηχανική καταπόνηση - Η συµπίεση του εδάφους αυξάνει την ηλεκτρική αγωγιµότητα. Η περιεκτικότητα σε νερό - Η υγρασία αυξάνει την ηλεκτρική αγωγιµότητα του εδάφους. Η αλατότητα Η αύξηση της συγκέντρωσης αλάτων (ηλεκτρολύτες) στο έδαφος αυξάνει την ηλεκτρική αγωγιµότητα. Η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (cation exchange capacity, CEC) - Εδάφη που περιέχουν υψηλά ποσοστά µοντµοριλλονίτη, ιλλίτη και βερµικουλίτη έχουν µεγάλη ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και συγκρατούν πολλά κατιόντα. Η παρουσία αυτών των κατιόντων στο εδαφικό διάλυµα αυξάνει την ηλεκτρική αγωγιµότητα του εδάφους. Η οργανική ουσία - Η οργανική ουσία αυξάνει την ηλεκτρική αγωγιµότητα του εδάφους γιατί συγκρατεί πολλά ιόντα. Η θερµοκρασία του εδάφους - Κατά την µεταβολή της θερµοκρασίας σε τιµές άνω του µηδενός η ηλεκτρική αγωγιµότητα µεταβάλλεται ελάχιστα. Όταν η θερµοκρασία πέσει κάτω του µηδενός (συνθήκες παγετού), η ηλεκτρική αγωγιµότητα µειώνεται σηµαντικά. Η τιµή της ηλεκτρικής αγωγιµότητας σε ένα έδαφος δεν µεταβάλλεται σηµαντικά µε την πάροδο του χρόνου (Εικ. 8). Οι παράγοντες που µπορούν να επιφέρουν δραστικές αλλαγές στην τιµή της ηλεκτρικής αγωγιµότητας σε ένα έδαφος είναι: Η µεταφορά εδάφους από αλλού π.χ. µπάζωµα ή Εικ. 8. Οι Ζώνες της Εδαφικής Αγωγιµότητας είναι Σταθερές στο Χρόνο. Χαρτογράφηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας του ίδιου αγρού σε διαφορετικές χρονιές αλλά και µήνες. Η διακίµανση των σχετικών τιµών της ηλεκτρικής αγωγιµότητας είναι πολύ µικρή, ενώ τα όρια των ζωνών µε οµοιόµορφη EC, που εύκολα ξεχωρίζουν, παραµένουν σχετικά σταθερά. 12 Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ

13 ισοπέδωση. Το βαθύ όργωµα. Η χρήση αρδευτικού νερού επιβαρηµένου µε άλατα. Η προσθήκη υπερβολικής ποσότητας οργανικής ουσίας. Η προσθήκη µεγάλων ποσοτήτων εδαφοβελτιωτικών, π.χ. ασβέστη για διόρθωση του ph. Σε ένα σύστηµα Γεωργίας Ακριβείας, η µέτρηση της εδαφικής ηλεκτρικής αγωγιµότητας χρησιµοποιείται στον εντοπισµό οµοιογενών ζωνών διαχείρισης στο έδαφος του αγρού, που χαρακτηρίζονται σαφέστερα µε την ανάλυση εδαφικών δειγµάτων. Χαρτογράφηση Εδάφους µε Βάση την Ηλεκτρική Αγωγιµότητα στην εφαρµογή, απαιτεί συχνή βαθµονόµηση, είναι ευαίσθητη σε παρεµβολές µεταλλικών αντικειµένων και δίνει µετρήσεις που αφορούν σε ένα µόνο βάθος. Με την µέθοδο της επαφής (contact method), µετριέται η πτώση δυναµικού µεταξύ ηλεκτροδίων στο έδαφος (Εικ. 9). Ο τρόπος αυτός προσφέρει ευκολία, ταχύτητα και χαµηλό κόστος. Σύστηµα Χαρτογράφησης Εδαφών Veris Το σύστηµα χαρτογράφησης εδαφών (soil electrical conductivity mapping system) Veris της εταιρίας Veris Technologies Αµερικής (Εικ. 10), συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα της µέτρησης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας εδάφους µε την µέθοδο της επαφής και τις δυνατότητες που παρέχει το Παγκόσµιο Σύστηµα Μέθοδοι χαρτογράφησης εδαφών µε βάση την ηλεκτρική αγωγιµότητα του εδάφους, έχουν αναπτυχθεί και εφαρµόζονται από Γεωλόγους και Γεωφυσικούς εδώ και αρκετές δεκαετίες στον χαρακτηρισµό πετρωµάτων, στον εντοπισµό νερού, γεωθερµικών πεδίων και µεταλλευµάτων. Υπάρχουν δύο µέθοδοι µέτρησης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας του εδάφους: µε ηλεκτροµαγνητική επαγωγή και µε επαφή. Οι δύο τρόποι δίνουν παρόµοια αποτελέσµατα. Με την µέθοδο της ηλεκτροµαγνητικής επαγωγής (electromagnetic induction), µετριέται η επίδραση του εδάφους σε κάποιο ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. Η επίδραση αυτή σχετίζεται µε την εδαφική ηλεκτρική αγωγιµότητα. Η µέθοδος αυτή είναι δύσκολη Εικ. 9. Τα Λειτουργικά Τµήµατα του Veris Το µηχάνηµα χαρτογράφησης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας, Veris 3100, αποτελείται από τρία ζευγάρια δίσκων/ ηλεκτροδίων που έρχονται σε επαφή µε το έδαφος και από τηn κεντρική κονσόλα ελέγχου/καταγραφής. Ξεκινόντας από µέσα προς τα έξω, το εσωτερικό ζεύγος ηλεκτροδίων (1) έχει αρνητικό φορτίο, ενώ τα άλλα δύο ζεύγη (2 & 3) καταγράφουν το ηλεκτρικό πεδίο σε διαφορετικές αποστάσεις, και άρα την αγωγιµότητα σε διαφορετικά βάθη (0-30 cm & 0-90 cm, αντίστοιχα). Η κονσόλα ελέγχου βρίσκεται στηn καµπίνα του οδηγού και είναι µε τη σειρά της συνδεδεµένη και µε το GPS (σε κίτρινο κύκλο). Οι µετρήσεις που καταγράφονται είναι συνδεδεµένες µε το γεωγραφικό τους στίγµα και εκφράζονται σε ms/m εδάφους. Εικ. 10. Τα δύο Συστήµατα της Veris Technologies. Tο λογότυπο της εταιρείας Veris Technologies (στη κορυφή) και η σχηµατική απεικόνιση των δύο µοντέλων µηχανηµάτων χαρτογράφησης της ηλεκτρικής αγωγιµότητας (EC) του εδάφους, Veris 2000 XA και Veris 3100 (µέση και κάτω αντίστοιχα). Το Veris 3100 έχει τη δυνατότητα καταγραφής της EC σε δύο προφίλ ταυτόχρονα (0-30 cm & 0-90 cm), ενώ το Veris 2000 XA καταγράφει την EC σε ένα µόνο προφίλ κάθε φορά, ανάλογα µε τη ρύθµιση του, (0-60 cm ή 0-90 cm). Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ 13

14 Καθορισµού Θέσης (Global Positioning System, GPS). Με το σύστηµα αυτό µπορούν να χαρτογραφηθούν µεγάλες εκτάσεις εύκολα και γρήγορα. Ο µηχανισµός σύρεται στην επιφάνεια του εδάφους µε έναν αγροτικό ελκυστήρα ή ένα αυτοκίνητο και πραγµατοποιεί µετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιµότητας του εδάφους κάθε δευτερόλεπτο, ενώ µε την βοήθεια του GPS καταγράφει και την θέση του στον αγρό. ιαφοροποιώντας την ταχύτητα σάρωσης µεταβάλλεται ο αριθµός των µετρήσεων ανά επιφάνεια. και ότι η συσχέτιση αυτή δεν είναι γραµµική. Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στην Iowa (Lund et al., 1998), έδειξε ότι οι περιοχές του αγρού µε µέσες τιµές ηλεκτρικής αγωγιµότητας είναι εκείνες που δίνουν σταθερά µεγαλύτερη παραγωγή. Αντίστοιχα αποτελέσµατα έχουν δώσει µετρήσεις που γίναν στην Ελλάδα στην περιοχή της Καρδίτσας σε ένα αγροτεµάχιο 45 στρεµµάτων που καλλιεργήθηκε µε βαµβάκι (Εικ. 11). Το µοντέλο Veris 2000 ΧΑ καταγράφει την ηλεκτρική αγωγιµότητα µόνο σε ένα βάθος εδαφικού προφίλ (από 0 έως 60 εκατοστά ή από 0 έως 90 εκατοστά). Το µοντέλο Veris 3100 καταγράφει τις τιµές ηλεκτρικής αγωγιµότητας ταυτόχρονα στο επιφανειακό στρώµα του εδάφους (0 έως 30 εκατοστά), αλλά και στο υπέδαφος (0 έως 90 εκατοστά) (Εικ. 10). Στην συνέχεια, οι µετρήσεις τις ηλεκτρικής αγωγιµότητας σε συνδυασµό µε το γεωγραφικό στίγµα των σηµείων στα οποία αναφέρονται, µεταφέρονται µε µια δισκέτα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή όπου µε την βοήθεια του κατάλληλου λογισµικού µετατρέπονται σε ψηφιακό χάρτη. Συσχέτιση Ηλεκτρικής Αγωγιµότητας και Παραγωγής Η έρευνα µε αντικείµενο την σχέση που συνδέει την ηλεκτρική αγωγιµότητα του εδάφους και την παραγωγή παρουσιάζει ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Μελέτη που πραγµατοποιήθηκε στο Missouri (Kitchen et al., 1996), δείχνει ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ εδαφικής ηλεκτρικής αγωγιµότητας και παραγωγής Εικ. 11. Σύγκριση Εδαφικής Αγωγιµότητας και Παραγωγής σε Βαµβάκι στη Καρδίτσα. Οι δύο γεωγραφικοί χάρτες που αναφέρονται στο ίδιο αγροτεµάχιο (45 στρέµµατα) και απεικονίζουν την κανονικοποιηµένη παραγωγή (αριστερά) και την αγωγιµότητα (δεξιά) όπως µετρήθηκε µε το Veris 3100 στο προφίλ 0-30cm. ιαφαίνεται ένας συσχετισµός των περιοχών υψηλής παραγωγής µε τις περιοχές µέσης αγωγιµότητας. Στατιστική ανάλυση των δύο χαρτών έδωσε υψηλό σχετικά συντελεστή συσχετισµού (correlation coefficient) 0, Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ

15 Χαρτογράφηση Παραγωγής (Yield Mapping) Η ποσότητα του προϊόντος που συγκοµίζει ο παραγωγός δεν είναι η ίδια σε κάθε σηµείο του αγρού του. Κάποιοι από τους παράγοντες στους οποίους οφείλεται η διαφοροποίηση αυτή είναι οι εξής: Ανοµοιοµορφία του τύπου ή του ανάγλυφου του εδάφους. Υδατικό στρες σε ένα µέρος του αγρού. ιαφορετικές ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων. Χαµηλή διαθεσιµότητα των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους λόγω διαφοροποιήσεων του ph. ιαφορετική προσβολή από έντοµα, ασθένειες και ζιζάνια. Λάθη κατά την εφαρµογή των καλλιεργητικών εισροών, µε αποτέλεσµα κάποια σηµεία του αγρού να δέχονται διπλή δόση, και κάποια να µένουν ακάλυπτα. Σε ένα σύστηµα Γεωργίας Ακριβείας, η µέτρηση της παραλλακτικότητας της παραγωγής, συνδυάζεται µε τον εντοπισµό των περιοριστικών παραγόντων της, σε κάθε σηµείο του αγρού, και την προσπάθεια διόρθωσής τους. Η µέτρηση της παραγωγής (yield monitoring), αποτελεί έναν τρόπο για να εκτιµηθεί εάν υπάρχει αρκετή παραλλακτικότητα στον αγρό, ώστε να απαιτείται η διαφοροποιούµενη εφαρµογή εισροών. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της διαφοροποιούµενης εφαρµογής οποιασδήποτε εισροής. Κατά συνέπεια, οι µετρητές παραγωγής (yield monitors) αποτελούν βασικό εξοπλισµό στην Γεωργία Ακριβείας. Οι µετρητές παραγωγής (yield monitors) µπορούν να εγκατασταθούν στις µηχανές συγκοµιδής των γεωργικών προϊόντων και µετρούν την παραλλακτικότητα της παραγωγής που εµφανίζεται στον αγρό. Είναι µηχανισµοί που λαµβάνουν δεδοµένα από το Παγκόσµιο Σύστηµα Καθορισµού Θέσης (Global Positioning System, GPS) µέσω δεκτών GPS και συνδέουν την παραγωγή κάθε σηµείου του αγρού µε το στίγµα του. Με την βοήθεια του κατάλληλου λογισµικού διαµορφώνεται ένας ψηφιακός χάρτης παραγωγής του αγρού. Το σύστηµα µέτρησης παραγωγής (yield monitoring) που διαθέτει και υποστηρίζει, στην Ελληνική Αγορά, η Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ είναι της εταιρίας FARMSCAN Αυστραλίας, και αποτελείται από τα εξής επιµέρους τµήµατα: Κονσόλα ελέγχου (Canlink 3000, Εικ. 12) Κεραίες και δέκτης GPS/DGPS. Κάρτα δεδοµένων PCMCIA. (Εικ. 12) Πλήθος αισθητήρων (sensors) που χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση. Τα δεδοµένα καταγράφονται στην ηλεκτρονική κάρτα δεδοµένων (PCMCIA) και µεταφέρονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή για την ανάλυση, επεξεργασία και την δηµιουργία του χάρτη παραγωγής (yield mapping). Αισθητήρες (Sensors) Πρόκειται για µηχανισµούς που µπορούν να εγκατασταθούν στις µηχανές συγκοµιδής των γεωργικών προϊόντων και παρέχουν δεδοµένα στην κονσόλα ελέγχου. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αισθητήρων: Αισθητήρας µέτρησης παραγωγής - Είναι ο βασικότερος. Εγκαθίσταται σε συγκεκριµένα σηµεία των συγκοµιστικών µηχανών και µετράει την ροή της παραγωγής. Αισθητήρας µέτρησης υγρασίας Εγκαθίσταται και αυτός σε συγκεκριµένα σηµεία των µηχανών συγκοµιδής και µετράει το ποσοστό υγρασίας του συγκοµιζόµενου προϊόντος. Αισθητήρας µέτρησης της ταχύτητας Εγκαθίσταται στους τροχούς της µηχανής συγκοµιδής και µετράει την ταχύτητά της. Τελευταία έχουν αναπτυχθεί οι νεώτερης τεχνολογίας αισθητήρες που µετρούν την ταχύτητα της Εικ. 12. Η Κονσόλα Ελέγχου CanLink 3000 της FarmScan. Το Canlink 3000 µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την καταγραφή και χαρτογράφηση της παραγωγής είτε για την εφαρµογή εισροών µε διαφοροποιούµενη δόση µε µία απλή αλλαγή του λογισµικού του. Από αυτήν τη οθόνη ο γεωργός έχει την πλήρη επίβλεψη των δεδοµένων που καταγράφονται ή το πλήρη έλεγχο των εισροών που εφαρµόζονται. εξιά διακρίνεται η κάρτα PCMCIA, όπου αρχειοθετούνται τα δεδοµένα της χαρτογράφησης της παραγωγής και µετά µπορούν να µεταφερθούν στο GIS. Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ 15

16 µηχανής συγκοµιδής µε την βοήθεια λέιζερ. Ζυγαριές ακριβείας - Χρησιµοποιούνται για την βαθµονόµηση του συστήµατος. Οι κυριότερες καλλιέργειες στον Ελληνικό χώρο στις οποίες εφαρµόζεται µηχανική συγκοµιδή είναι τα σιτηρά, το βαµβάκι, τα ζαχαρότευτλα, οι πατάτες και η βιοµηχανική τοµάτα. Υπό ανάπτυξη βρίσκονται µηχανές συγκοµιδής και για άλλα προϊόντα. Είναι φυσικό οι πρώτοι µετρητές παραγωγής να έχουν αναπτυχθεί για αυτές τις καλλιέργειες που εφαρµόζεται µηχανική συγκοµιδή. Σιτηρά Οι πρώτοι µετρητές παραγωγής αναπτύχθηκαν για τα σιτηρά (καλαµπόκι, σιτάρι, ρύζι κλπ) και ανήκουν σε δύο κατηγορίες: α) µετρητές όγκου (volumetric yield monitors) και β) µετρητές µάζας (mass fl ow yield monitors). Οι µετρητές όγκου χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε αισθητήρες πυκνότητας για να εξάγουν δεδοµένα σε µάζα. Αναπτύχθηκαν πρώτοι και είναι απλούστεροι από τους µετρητές µάζας. Οι αισθητήρες µάζας χρησιµοποιούν βελτιωµένη τεχνολογία (ακτινοβολία, µέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς) για να µετρήσουν την µάζα του προϊόντος. Τελευταία έχουν αναπτυχθεί µετρητές πίεσης (impact monitors) που µετρούν την µηχανική πίεση που ασκεί η ροή του προϊόντος σε κάποιο σηµείο του σωλήνα µεταφοράς του προϊόντος. Βαµβάκι Το ενδιαφέρον για µετρητές παραγωγής για το βαµβάκι είναι µεγάλο διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα λόγω της µεγάλης σηµασίας του προϊόντος για την χώρα. Οι µετρητές που έχουν αναπτυχθεί από την FARMSCAN, χρησιµοποιούν οπτικούς αισθητήρες για την µέτρηση της µάζας του βαµβακιού, καθώς περνά µέσα από τους σωλήνες µεταφοράς του στην βαµβακοσυλλεκτική µηχανή. Ζαχαρότευτλα, Πατάτες, Τοµάτες Είναι µετρητές παραγωγής που ζυγίζουν την ποσότητα του προϊόντος, όταν κινείται πάνω σε κάποια ταινία µεταφοράς της µηχανής συγκοµιδής. Αυτού τυου τύπου οι µετρητές έχουν και τη µεγαλύτερη ακρίβεια µεταξύ όλων των τύποων µετρητών που έχουν αναπτυχθεί µέχρι τώρα. Προβλήµατα Εφαρµογής Ένα σηµαντικό σφάλµα που υπεισέρχεται, κατά την δηµιουργία του χάρτη παραγωγής, είναι η χρονική υστέρηση που υπάρχει, από την στιγµή που το προϊόν συγκοµίζεται από την µηχανή, µέχρι να φθάσει στο σηµείο της µηχανής όπου µετριέται. Η υστέρηση αυτή µπορεί να είναι της τάξης των 5 δευτερολέπτων και αντιστοιχεί σε κάποια απόσταση, ανάλογα µε την ταχύτητα της µηχανής συγκοµιδής. Ο αισθητήρας δηλαδή, καταγράφει την συγκοµισθείσα παραγωγή που αντιστοιχεί κάποια µέτρα πριν από το σηµείο που βρίσκεται. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται µε την Εικ. 13. Ο Ρόλος του GIS στα Συστήµατα Γεωργίας Ακριβείας. Το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (GIS) είναι το κέντρο σε ένα Σύστηµα Γεωργίας Ακριβείας. Με την βοήθειά του τα γεωγραφικά δεδοµένα αρχειοθετούνται, οργανώνονται και αναλύονται και καταλήγουν σε πληροφορίες που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στη λήψη και στην αξιολόγηση αποφάσεων. 16 Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ

17 ρύθµιση της κονσόλας ελέγχου, ώστε να συνδυάζει τα δεδοµένα της παραγωγής µε το γεωγραφικό στίγµα στο οποίο βρισκόταν η µηχανή συγκοµιδής 5 δευτερόλεπτα πριν από την στιγµή της µέτρησης. Βαθµονόµηση των Μετρητών Παραγωγής Ο σκοπός της µέτρησης της παραγωγής δεν είναι ο υπολογισµός της απόλυτης ποσότητος του προϊόντος που συγκοµίζεται από την µηχανή. Κάτι τέτοιο βέβαια, είναι δυνατόν να γίνει αλλά απαιτεί συχνές βαθµονοµήσεις (calibration). Σκοπός της µέτρησης παραγωγής, σε ένα σύστηµα Γεωργίας Ακριβείας, είναι η µέτρηση της παραλλακτικότητας (µέγεθος και τρόπος διακύµανσης) της παραγωγής στην έκταση του αγρού. Μετά τον σχηµατισµό του, ο ψηφιακός χάρτης παραγωγής, αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο που βοηθά στην εξεύρεση των εντοπισµένων περιοριστικών παραγόντων της παραγωγής. Το γεγονός αυτό αποτελεί το πρώτο βήµα για την προσπάθεια διόρθωσης των περιοριστικών αυτών παραγόντων. Κατά την µέτρηση του απόλυτου µεγέθους της παραγωγής, η συχνή βαθµονόµηση των µετρητών παραγωγής είναι απαραίτητη. Η βαθµονόµηση περιλαµβάνει σύγκριση της συνολικής ποσότητος που µετρήθηκε µε τον µετρητή παραγωγής και της ποσότητος που υπολογίζεται στην ζυγαριά. Πιο απλά, συγκοµίζεται µια έκταση µετρώντας την παραγωγή µε τον µετρητή και στην συνέχεια ζυγίζεται. Όταν παρατηρηθούν διαφορές µεγαλύτερες από ± 3% ρυθµίζεται ο µετρητής παραγωγής ανάλογα. Βαθµονόµηση πρέπει να γίνεται κάθε φορά που αλλάζει συµαντικά κάποιος παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει τις φυσικές ιδιότητες του συγκοµιζόµενου προϊόντος, π.χ. η ποικιλία της καλλιέργειας που συγκοµίζεται, η σχετική υγρασία του προϊόντος κλπ. Επίσης, είναι απαραίτητη όταν αλλάζει δραµατικά το επίπεδο διακύµανσης της παραγωγής (π.χ. µεταξύ πρώτου και δεύτερου χεριού στο βαµβάκι). Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (Geographic Information System,GIS) Σε ένα σύστηµα Γεωργία Ακριβείας οι διάφορες πληροφορίες που αφορούν στον αγρό, αντιπροσωπεύονται από αριθµούς οι οποίοι περιγράφουν µετρήσεις κάποιων παραµέτρων του (π.χ. εδαφοαναλύσεις), επιτόπιες παρατηρήσεις (όπως π.χ. εντοπισµένα νεροκρατήµατα), εφαρµογή κάποιας εισροής µε διαφοροποιούµενη δόση κλπ. Οι πληροφορίες αυτές, µε την βοήθεια του GPS, συνοδεύονται µε το γεωγραφικό στίγµα των αντίστοιχων σηµείων του αγρού όπου αναφέρονται. Κατά την δηµιουργία ψηφιακών χαρτών µεγάλης ακρίβειας, ο όγκος των πληροφοριών είναι τεράστιος, έτσι ώστε η χρήση κάποιου λογισµικού για την επεξεργασία τους, είναι απαραίτητη. Το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (Geographic Information System, GIS) είναι ένα λογισµικό µε την βοήθεια του οποίου οι πληροφορίες οργανώνονται, αναλύονται και επεξεργάζονται (Εικ. 13). Οι πληροφορίες σε ένα GIS απεικονίζονται πάντοτε ως ψηφιακοί χάρτες του υπό εξέταση αγρού, γιατί όλες οι πληροφορίες είναι προσδιορισµένες στον χώρο µε την βοήθεια του GPS. Πρόσθετα εργαλεία όπως στατιστικές αναλύσεις, προσοµοιώσεις και άλλες αναλυτικές µέθοδοι, χρησιµοποιούνται από το GIS και βοηθούν στην εξαγωγή συµπερασµάτων και στην λήψη αποφάσεων (Westervelt, 2000). Πέρα από την χαρτογράφηση, οι βάσεις δεδοµένων που συνδέονται µε το GIS και τα εργαλεία του για τον χειρισµό τους, καθιστούν το GIS πολύτιµο εργαλείο σε ένα σύστηµα Γεωργίας Ακριβείας. Ας πάρουµε για παράδειγµα έναν αγρό, στον νοµό Καρδίτσας όπου το 2002 καλλιεργήθηκε βαµβάκι και έγινε χαρτογράφηση της παραγωγής µε το Canlink 3000CYM. Η µέτρηση παραγωγής, µετά την επεξεργασία των δεδοµένων στο GIS SSToolbox 3.4, δείχνει ότι οι τιµές της κανονικοποιηµένης παραγωγής στον αγρό παρουσιάζουν διακύµανση από 3,0% έως και 186,0% επί του µέσου όρου παραγωγής (Εικ. 14). Η συλλογή του βαµβακιού απο την οποία προήλθε και ο χάρτης της εικόνας 15 έγινε το Σεπτέµβριο του 2002 µε µέση παραγωγή, περίπου, 400 κιλά ανά στρέµµα. Με όµοιο τρόπο εισάγονται πληροφορίες στο GIS που αφορούν την µεταβολή διαφόρων παραµέτρων που αφορούν στον αγρό π.χ. την ηλεκτρική αγωγιµότητα, περιεκτικότητα κάποιου θρεπτικού στοιχείου. Είναι δυνατόν επίσης να εισάγουµε παρατηρήσεις (π.χ. προσβολή από κάποιο έντοµο) ή άλλες πληροφορίες όπως έναν χάρτη των σηµείων δειγµατοληψίας εδάφους. Με την συστηµατική συλλογή δεδοµένων δηµιουργείται ένας αριθµός χαρτών, που απεικονίζουν την µεταβολή διαφόρων παραµέτρων του αγρού ή της καλλιέργειας. Η ανάλυση των παραπάνω δεδοµένων οδηγεί στην εξεύρεση των εντοπισµένων περιοριστικών παραγόντων της παραγωγής και στην προσπάθεια διόρθωσής τους. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε π.χ. µια εφαρµογή λιπάσµατος µε µεταβλητή δόση. Το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών που διαθέτει και υποστηρίζει στην Ελληνική αγορά η Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ, είναι της SST Development Group, Inc Αµερικής, µια εταιρία που ειδικεύεται αποκλειστικά στην παραγωγή λογισµικού (software) για την Γεωργία Ακριβείας. Τα προϊόντα της είναι τα SSToolbox, SSToolboxLite, SSToolkit, SST Stratus και FieldRover II τα οποία βρίσκονται σε συνεχή ανάπτυξη, και εξέλιξη. Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ 17

18 Εικ. 14. Χαρτογράφηση Παραγωγής σε Καλλιέργεια Βαµβακιού. Στον παραπάνω χάρτη απεικονίζεται η κανονικοποιηµένη παραγωγή βαµβακιού (κανονικοποιηµένες τιµές = [σηµειακές τιµές παραγωγής / µ.ο. παραγωγής τεµαχίου] x 100). Με την αναλύση αυτή εύκολα βρίσκει κανείς τις περιοχές του αγρού που παράγουν πάνω από το µέσο όρο και τις περιοχές που υποπαράγουν. Από τα συνολικά 43 στρέµµατα του αγρού τα 19, περίπου, παράγουν κάτω από το µ.ο. και τα 24 παράγουν περισσότερο. Το SSToolkit είναι το οικονοµικότερο πακέτο, που επιτρέπει την δηµιουργία κάποιων τύπων ψηφιακών χαρτών και στην συνέχεια την εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά την διαχείριση των αγρών. Το SSToolboxLite έχει όλες τις λειτουργίες του SSToolkit, µε περισσότερες δυνατότητες στην δηµιουργία χαρτών και κάποιες δυνατότητες στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων. Το SSToolbox έχει όλες τις λειτουργίες των δύο προηγούµενων, µε µεγαλύτερες δυνατότητες στην συγκέντρωση, οργάνωση, χειρισµό, ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών που αφορούν τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Μπορεί, δε, να αναπτυχθεί και σε όλο το φάσµα µία οργάνωσης και να καλύψει όλες τις εργασίες που αφορούν τον αγρό (Εικ. 15). Το SST Stratus είναι λογισµικό που βοηθά στην καταγραφή πληροφοριών όσον αφορά το ιστορικό της καλλιέργειας (π.χ. Εικ. 15. Ανάπτυξη της τεχνολογίας του SSToolbox σε πολυεπίπεδη εταιρική οργάνωση. Το SSToolbox µπορεί να αναπτυχθεί σε πολλά επίπεδα µέσα σε ένα οργανισµό. Ένας διακοµιστής (Server) κάνει τη κεντρική διαχείριση των δεδοµένων, ενώ η διοίκηση και το τεχνικό τµήµα µπορούν να έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση στα ίδια δεδοµένα εκτελόντας διαφορετικές εργασίες (π.χ. επίβλεψης ή τεχνικής ανάλυσης). Από τα δεδοµένα αυτά τροφοδοτούνται και τεχνικοί που έχουν άµεση επαφή µε τον αγρό. Πληροφορίες µεταφέρονται στον αγρό αλλά και καταγράφονται για τον αγρό και µεταφέρονται στο κεντρικό σύστηµα. Καταγραφή (on site) στον αγρό γίνονται µέσω του SST Stratus σε υπολογιστή παλάµης και σε δεύτερο χρόνο µεταφέρονται πίσω στο κεντρικό σύστηµα για επεξεργασία. προσβολές από εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια), καθώς και των διάφορων επεµβάσεων (ψεκασµοί, καλλιεργητικές εργασίες, αρδεύσεις κλπ) που πραγµατοποιούνται σε αυτήν. Συνεργάζεται µε τα SSToolboxLite, SSToolkit και SSToolbox και αποτελεί την βάση δεδοµένων και το µέσο καταγραφής στοιχείων που αφορούν την διαχείριση του αγρού και της καλλιέργειας. Εγκαθίσταται σε υπολογιστές παλάµης (π.χ. Compak ipaq), καθιστόντας δυνατή την καταγραφή δεδοµένων, ενώ ο χρήστης βρίσκεται στον αγρό., που µπορεί να αφορούν το σύνολο ή ένα τµήµα του αγρού. Το FieldRover ΙΙ εγκαταστηµένο επίσης µόνο σε φορητό υπολογιστή ή υπολογιστή παλάµης, χρησιµοποιείται στην δηµιουργία του περιγράµµατος του αγρού (field boundary), απαραίτητου στην δηµιουργία ψηφιακού χάρτη οποιασδήποτε παραµέτρου του αγρού. Ακόµα, είναι χρήσιµο εργαλείο για την καταγραφή οποιουδήποτε 18 Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ

19 εντοπισµένου παράγοντα που επηρεάζει την καλλιέργεια π.χ. προσβολή από ζιζάνια. Επίσης, µε την βοήθειά του, µπορεί να δηµιουργηθεί χάρτης των σηµείων δειγµατοληψίας του εδάφους. Τεχνολογία ιαφοροποιούµενης όσης (Variable Rate Technology, VRT) Η εφαρµογή εισροών µε διαφοροποιούµενη δόση αποτελεί το πιο σηµαντικό τµήµα της Γεωργία Ακριβείας. Μέσα από τη διαφοροποιούµενη εφαρµογή εισροών επιδιώκει ένα σύστηµα να βελτιώσει τις αποδόσεις και να µεγιστοποιήσει το κέρδος από µία εκµετάλευση. Εικ. 16. Εξοπλισµός Εφαρµογής ιαφοροποιούµενης όσης Υγρών, FarmScan. Το Canlink 3000 µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην εφαρµογή υγρών εισροών µε µεταβλήτη δόση. Το ψεκαστικό υγρό εφαρµόζεται µε βάση το χάρτη δόσεων που µεταφέρεται από το SSToolbox στο Canlink µε την κάρτα PCMCIA. Εικ. 17. Εξοπλισµός Εφαρµογής ιαφοροποιούµενης όσης Στερεών, FarmScan. Το Canlink 3000 µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην εφαρµογή στερεών εισροών µε µεταβλητή δόση (π.χ. κοκκώδες λίπασµα). Το σκέυασµα εφαρµόζεται µε βάση το χάρτη δόσεων που έχει δηµιουργηθεί από το χρήστη στο SSToolbox. Παράλληλα είναι δυνατή και η καταγραφή των ποσοτήτων που πραγµατικά εφαρµόστηκαν. Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ Μέχρι την δεκαετία του 90, η διαδικασίες για την ανάπτυξη χαρτών εφαρµογής εισροών µε µεταβλητή δόση βασίστηκαν στην δειγµατοληψία πλέγµατος (grid sampling). Έρευνες έδειξαν ότι η παραλλακτικότητα του εδάφους είναι αρκετά υψηλή, ώστε να απαιτείται πολύ µεγάλος αριθµός δειγµάτων για την διαµόρφωση χάρτη αποδεκτής ακρίβειας, όπου θα βασίζονταν οι αποφάσεις για την διαφοροποίηση των εισροών. Η αύξηση των σηµείων δειγµατοληψίας για την επίτευξη µεγαλύτερης ακρίβειας, έχει σαν αποτέλεσµα την γεωµετρική αύξηση του κόστους ανάλυσης. Σε ένα σύστηµα που βασίζεται στη διαχείριση της παραλλακτικότητας µέσα από τη χαρτογραφηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας το κόστος µειώνεται σηµαντικά. Για παράδειγµα, το κόστος για να χαρακτηριστεί επαρκώς ο αγρός στην εικόνα 7 µε δειγµατοληψία πλέγµατος θα ήταν απαγορευτικό, αφού η παραλλακτικότητα του συγκεκριµένου αγρού (παρότι είναι µόλις 45 στρέµµατα) είναι πολύ υψηλή. Σε αντίθεση η χαρτογράφηση της εδαφικής EC έχει χαµηλό κόστος και κάνει τη εφαρµογή διαφοροποιούµενης δόσης εισροών εφικτή και κοστολογικά βιώσιµη. Από τη σύγκριση των ζωνών διαχείρισης που προκείπτουν από το χάρτη της εδαφικής ηλεκτρικής αγωγιµότητας µε το χάρτη της παραγωγής (Εικ. 18) γρήγορα βγαίνει το συµπέρασµα ότι κάποιες ζώνες απαιτούν διαφορετική διαχείριση από κάποιες άλλες. Η διόρθωση των παραγόντων που περιορίζουν τη παραγώγη στις ζώνες 3 και 4, ενώ αυτό δε συµβαίνει στις ζώνες 1 και 2, είναι ίσως το πρώτο βήµα στη προσπάθεια αύξησης των αποδόσεων αυτού του αγρού. Ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος για να γίνει αυτό µε ένα πέρασµα µε το µηχάνηµα εφαρµογής κάποιας εισροής (υγρή ή στερεή) είναι µέσα από τη τεχνολογία διαφοροποιούµενης δόσης. Το σύστηµα VRT που διαθέτει και υποστηρίζει στην Ελληνική αγορά η Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ είναι της FARMSCAN Αυστραλίας. Με το σύστηµα αυτό επιχειρείται η διόρθωση των εντοπισµένων παραγόντων που περιορίζουν τη παραγωγή. Περιλαµβάνει τον εξοπλισµό που επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της δόσης κάθε καλλιεργητικής εισροής και αποτελείται από τα εξής µέρη: Κονσόλα ελέγχου. Πρόκειται για την ίδια κονσόλα (Canlink 3000, Εικ.12) µε αυτή της µέτρησης παραγωγής, στη οποία γίνεται µία απλή αλλαγή του λογισµικού της έτσι ώστε να διαχειριστεί τη µεταβλητή δοσοµέτρηση. Το γεγονός ότι χρησιµοποιείται η ίδια κονσόλα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί συµβάλει στην µείωση του κόστους επένδυσης από τον χρήστη. Κάρτα δεδοµένων PCMCIA. Είναι η ηλεκτρονική κάρτα µε την οποία µεταφέρονται οι πληροφορίες για την εφαρµογή µε µεταβλητή δόση, από το κεντρικό GIS στην κονσόλα ελέγχου της FARMSCAN. Μηχανισµούς που προσαρµόζονται στα µηχανήµατα εφαρµογής των καλλιεργητικών εισροών είτε αυτές είναι σε υγρή (Εικ. 16), είτε σε στερεή (Εικ. 17) µορφή. Οι 19

20 µηχανισµοί αυτοί αυξοµειώνουν την δόση, σύµφωνα µε τις εντολές που δέχονται από την κονσόλα ελέγχου. Πρόκειται για αντλίες και µοτέρ µεταβλητής ταχύτητας περιστροφής, βαλβίδες µε µεταβλητό άνοιγµα και κλείσιµο. Με την βοήθεια της τεχνολογίας διαφοροποιούµενης δόσης επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση των καλλιεργητικών εισροών, γιατί εφαρµόζεται η κατάλληλη δόση για την βελτίωση, ποσοτική ή ποιοτική, της παραγωγής, και δεν εφαρµόζεται υπερβολική δόση προϊόντος στα σηµεία όπου αυτό δεν αξιοποιείται. Τα οφέλη είναι πολλαπλά για τον παραγωγό, αφού επιτυγχάνει αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του, µε την βελτίωση της παραγωγής, µε ταυτόχρονη µείωση των εισροών ή την καλύτερη κατανοµή τους στον αγρό. Τα οφέλη είναι προφανή και για το περιβάλλον, γιατί µειώνεται δραστικά η πιθανότητα έκπλυσης ή επιφανειακής απορροής των επιπλέον ποσοτήτων των εισροών που δεν χρησιµοποιούνται από την καλλιέργεια. Έτσι, µειώνεται η µόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, των ποταµών, των λιµνών και της θάλασσας από υπολείµµατα λιπασµάτων ή άλλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Συµπεράσµατα Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών είναι απαραίτητη στις εποχές µε προβλήµατα οικονοµικότητας και ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων. Άλλωστε, οι µεγαλύτερες αλλαγές στην Γεωργία συνέβησαν στις κρίσιµες στιγµές, όταν οι παραγωγοί χρησιµοποίησαν την νέα τεχνολογία για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους είτε αυξάνοντας την απόδοση των καλλιεργειών τους είτε µειώνοντας το κόστος παραγωγής τους. Τα τελευταία χρόνια οι τιµές των εισροών αυξάνονται, ενώ οι πραγµατικές τιµές των γεωργικών προϊόντων µένουν σταθερές ή µειώνονται λόγω του διεθνούς ανταγωνισµού. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια τον περιορισµό του καθαρού εισοδήµατος ανά καλλιεργίσιµο στρέµµα. Το κόστος παραγωγής, ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος, είναι το γινόµενο του συνολικού κόστους παραγωγής προς την συνολική παραγωγή: Κόστος παραγωγής ανά µονάδα = Συνολικό κόστος / Συνολική παραγωγή Κέρδος υπάρχει όταν η τιµή του προϊόντος είναι µεγαλύτερη από το κόστος παραγωγής ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος: Κέρδος = τιµή προϊόντος κόστος παραγωγής Εικ. 18. Σύγκριση Παραγωγής και Ζωνών ιαχείρισης. Σύγκριση του χάρτη παραγωγής ενός αγρού που καλλιεργήθηκε µε βαµβάκι το 2001 και του χάρτη µε τις ζώνες διαχείρισης όπως αυτές ορίστηκαν από τη χαρτογράφηση της ηλεκτρικής του αγωγιµότητας (βλέπε Εικ. 7). Οι υψηλές τιµές παραγωγής φαίνεται να εντοπίζονται στις ζώνες 1 και 2. Με αυτή τη προσέγγιση ο χρήστης του συστήµατος µπορεί να εντοπίσει τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη παραγωγή (οι οποίοι συνδέονται µε τις ζώνες 1 & 2) και να τους διαχειριστεί ανάλογα (π.χ. µε τη διαφοροποίηση της δόσης κάποιων εισροών). Ο άµεσος στόχος είναι η ανόρθωση των επιπέδων παραγωγής και στις υπόλοιπές ζώνες. 20 Παπαοικονόµου Αγροχηµικά ΑΒΕΕ

Σκοπό είχε να εφαρμόσει το νέο τρόπο διαχείρισης στις συνθήκες της χώρας μας και να μελετήσει τα αποτελέσματα

Σκοπό είχε να εφαρμόσει το νέο τρόπο διαχείρισης στις συνθήκες της χώρας μας και να μελετήσει τα αποτελέσματα Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας στη Θεσσαλία Αθανάσιος Μαρκινός Λάρισα, 19/6/2015 Γεωργία Ακριβείας Πρώτη εφαρμογή στη χώρα μας στη Μυρίνη του Δήμου Καρδίτσας το 2001 Σκοπό είχε να εφαρμόσει το νέο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008

Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 Θέµα: Εφαρµογές Παγκόσµιου ορυφορικού Συστήµατος Εντοπισµού Θέσης (GPS) Καρπούζας Ηρακλής Μάρτιος 2008 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΜΗΜ.Α ΑΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ na^m, & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ flepiihudntqi r,i' Πρωτοκ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Φνία a ο-ο j ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία

Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία Σταµάτης Σταµατιάδης Κέντρο Γαία του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Εργαστήριο Εδαφικής Οικολογίας & Βιοτεχνολογίας Περιεχόµενα Ησηµασία της ποικιλοµορφίας του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ Α. Μαρκινός 1, Θ. Γέµτος 1, Λ. Τούλιος 2,. Πατέρας 2, Γ. Ζέρβα 2 και Μ. Παπαοικονόµου 3 1 : Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ

5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΑΖΕΣ 5.1 Καταστατική Εξίσωση, συντελεστές σ t, και σ θ Η πυκνότητα του νερού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κίνηση των θαλασσίων µαζών και την κατακόρυφη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Επιιστηµονιική Υποστήριιξη Νέων Αγροτών Καιινοτόµες µέθοδοιι καλλιιέργειιας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Τι σηµαίνει; Τι σηµαίνει και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας: Εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα. Ομιλητής: Λιάκος Βασίλειος

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας: Εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα. Ομιλητής: Λιάκος Βασίλειος Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας: Εμπειρίες από εφαρμογές στην Ελλάδα Ομιλητής: Λιάκος Βασίλειος Φανάρι Καρδίτσας 2013 Ερωτήματα Τι είναι γεωργία ακριβείας; Τι χρειαζόμαστε για να εφαρμόσουμε γεωργία ακριβείας;

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση συστημάτων γεωργίας ακριβείας στην γεωργία. Ομιλιτής: Λιάκος Βασίλειος

Χρήση συστημάτων γεωργίας ακριβείας στην γεωργία. Ομιλιτής: Λιάκος Βασίλειος Χρήση συστημάτων γεωργίας ακριβείας στην γεωργία Ομιλιτής: Λιάκος Βασίλειος ΛΑΡΙΣΑ 2012 Τι είναι γεωργία ακριβείας; 1 η Εργασία ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ FUZZY CLUSTERING ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έρευνα για την αλατότητα του νερού

Θέμα: Έρευνα για την αλατότητα του νερού Τίτλος: Έρευνα για την αλατότητα του νερού Θέμα: Έρευνα για την αλατότητα του νερού Χρόνος: 90 λεπτά (2 μαθήματα) Ηλικία: μαθητές 14 15 χρονών Διαφοροποίηση: Οι χαρισματικοί μαθητές καλούνται να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΕΩΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΕΩΣ Page: 1 Αθήνα Απρίλιος 2016 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΕΩΣ Στόχος της έρευνας Στόχος της έρευνας είναι διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής Και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Εοναστήριο Γεωργικής Μηγανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής Και Αγροτικού Περιβάλλοντος. Εοναστήριο Γεωργικής Μηγανολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗ}' ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ δ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥρ^ΑΜΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"0' **">* Ημερομηνία ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ i - '3-- L Ο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής Και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση GPS σε. πολυμέσων

Χρήση GPS σε. πολυμέσων Χρήση GPS σε εφαρμογές πολυμέσων Σωφρονιάδη Ειρήνη ΓΤΠ 61 2012 Τί είναι το Global Positioning System ; Το GPS είναι το παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης. Είναι ένα δίκτυο δορυφόρων σε τροχιά που μεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι παραγωγοί «πιέζονται» Υψηλό κόστος παραγωγής Υλικά Ενέργεια Εργασία ανεισμός Περιβαλλοντικοί περιορισμοί Πιστοποιήσεις GLOBALGAP,.. Τεκμηρίωση υσμε

Οι παραγωγοί «πιέζονται» Υψηλό κόστος παραγωγής Υλικά Ενέργεια Εργασία ανεισμός Περιβαλλοντικοί περιορισμοί Πιστοποιήσεις GLOBALGAP,.. Τεκμηρίωση υσμε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εξελίξεις και τάσεις τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και αυτοματισμού στη γεωργική παραγωγή Σταύρος Γ. Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλατότητα του εδάφους στις αγροτικές περιοχές

Αλατότητα του εδάφους στις αγροτικές περιοχές Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Yδρογεωλογική Λεκάνη Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος Αλατότητα του εδάφους στις αγροτικές περιοχές Στέλιος Ταμβακίδης, Γεωπόνος MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ. Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Δρ. Γιάννης Ασημακόπουλος Πρώην Καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ. Με την κλασσική έννοια, ως λίπασμα ορίζεται κάθε ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές

Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές Γεωργικός Πειραµατικός Σχεδιασµός: Πρακτικές Συµβουλές Επιστηµονική Επιµέλεια ρ. Γεώργιος Μενεξές Τοµέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Εργαστήριο Γεωργίας Viola adorata Η Γεωργία Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή

Συστήµατα DAQ. 6.1 Εισαγωγή 6 Συστήµατα DAQ 6.1 Εισαγωγή Με τον όρο Acquisition (Απόκτηση) περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο µεγέθη όπως η πίεση, η θερµοκρασία, το ρεύµα µετατρέπονται σε ψηφιακά δεδοµένα και απεικονίζονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 1 Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι μια σημαντική ασχολία για τους μηχανικούς παραγωγής γιατί είναι, συνήθως,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χειμερινό εξάμηνο Κ. Ποϊραζίδης Μ. Γραμματικάκη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χειμερινό εξάμηνο Κ. Ποϊραζίδης Μ. Γραμματικάκη Διαχείριση Άγριας Πανίδας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 Κ. Ποϊραζίδης Μ. Γραμματικάκη Διαχείριση Άγριας Πανίδας Ενότητα 4: ΡΑΔΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΧΡΗΣΗ/ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΟΤΟΠΟΥ Ραδιοπαρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project) GPS. «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή.

Ερευνητική Εργασία (Project) GPS. «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή. GPS «Το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού θέσης στη καθημερινή μας ζωή. Ποιες είναι οι εφαρμογές και η χρησιμότητα του GPS στη περιοχή του κέντρου της Αθήνας;» ΟΜΑΔΑ 1 η : ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (Δ1) ΓΟΥΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας Σπύρος Φουντάς Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πιλοτικές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας Σπύρος Φουντάς Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πιλοτικές εφαρμογές γεωργίας ακριβείας Σπύρος Φουντάς Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας HydroSense, 5 η Δεκεμβρίου, ΓΠΑ, Αθήνα Γεωργία ακριβείας στην Ελλάδα Υιοθέτηση πολύ μικρή όχι μόνο στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΑΡΔΕΥΣΗ 3 ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 29- Μαρτίου - 2011 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία) ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της περιοχής λειτουργίας και της τάσης εργασίας του απαριθµητή Geiger-Müller

Εύρεση της περιοχής λειτουργίας και της τάσης εργασίας του απαριθµητή Geiger-Müller AΣΚΗΣΗ 1 Εύρεση της περιοχής λειτουργίας και της τάσης εργασίας του απαριθµητή Geiger-Müller 1. Εισαγωγή Ο ανιχνευτής Geiger-Müller, που είναι ένα από τα πιο γνωστά όργανα µέτρησης ιονίζουσας ακτινοβολίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ(192/03) ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΠΑΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκη 2012 Ο ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία

) η οποία απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα και ένα ποσοστό σε αμμωνιακά ιόντα (NH + ). Αυτή η διαδικασία Ιδιότητες και αποτελέσματα UTEC 46 = Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Η Ουρία είναι ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα αζωτούχα λιπάσματα, συνδυάζοντας τις υψηλές λιπαντικές μονάδες και την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ HydroSense 2010-2012

LIFE+ HydroSense 2010-2012 LIFE+ HydroSense 2010-2012 Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο αγρού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ακριβείας: το μελλοντικό σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων

Γεωργία Ακριβείας: το μελλοντικό σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων Γεωργία Ακριβείας: το μελλοντικό σύστημα παραγωγής αγροτικών προϊόντων Πρόγραμμα HYDROSENSE Μια ερευνητική προσπάθεια στον ελληνικό χώρο Δρ Ελευθέριος Ευαγγέλου, Εδαφολόγος Δρ Χρίστος Τσαντήλας, Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝaCl ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ (Zea mays L.)

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝaCl ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ (Zea mays L.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝaCl ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ (Zea mays L.) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΔΟΥΝΑΒΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Το καλαμπόκι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 1.1 Γενικά Πριν από την εκμηχάνιση της γεωργίας και την αύξηση του μεγέθους των αγροκτημάτων, ο γεωργός γνώριζε το χωράφι του, καθώς το περπατούσε διαρκώς

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού

Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού Στ. Σταματιάδης Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ HEPOS ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS Μάστορης ηµήτριος* M.Sc. ΑΤΜ, Προϊστάµενος Τµήµατος Γεωδαιτικών εδοµένων Μητροπούλου Ελένη ΑΤΜ, Operator του HEPOS

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης

Σεμινάριο εξειδίκευσης λογισμικού συμβουλευτικής λίπανσης ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

I.2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΚΑ. I.2.a Εισαγωγή

I.2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΚΑ. I.2.a Εισαγωγή I.2. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΚΑ I.2.a Εισαγωγή Οι αεροσήραγγες (wind tunnels) εμφανίστηκαν στα τέλη του 19 ου αιώνα και έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς το 1903 από τους αδελφούς Wright. Η χρήση τους εξαπλώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά

Ε ΑΦΟΣ. Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά Ε ΑΦΟΣ Έδαφος: ανόργανα οργανικά συστατικά ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Έδαφος Το έδαφος σχηµατίζεται από τα προϊόντα της αποσάθρωσης των πετρωµάτων του υποβάθρου (µητρικό πέτρωµα) ή των πετρωµάτων τω γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης

Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισμού Θέσης Στρίγκος Θεόδωρος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο el01222@mail.ntua.gr Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας ΘΑΛΗΣ «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας» Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας Γιουβανίδης Ευστράτιος Γεωπόνος Ερευνητής Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΘ Σκοπός Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΤΟΜΑΤΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS

7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7. To GPS και άλλα συστήµατα GNSS 7.1 GPS και άλλα συστήµατα προσδιορισµού θέσης GNSS Παράλληλα µε το GPS η πρώην Σοβιετική Ένωση προχώρησε στη δηµιουργία ενός παρόµοιου συστήµατος προσδιορισµού θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης Ενότητα: Ο Δορυφορικός Ανιχνευτής Στίγµατος (GPS) Γεώργιος Σκιάνης Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Σελίδα 2 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ... 4 2. Ο ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 2 ο : ορυφόρος και δορυφορική διαστηµική πλατφόρµα

Μάθηµα 2 ο : ορυφόρος και δορυφορική διαστηµική πλατφόρµα Μάθηµα 2 ο : ορυφόρος και δορυφορική διαστηµική πλατφόρµα Στόχοι: Στο τέλος αυτού του µαθήµατος ο σπουδαστής θα γνωρίζει: Τη δοµή ενός τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου καθώς και το έργο που επιτελεί Την οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS

Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS Το Παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα εντοπισμού θέσης Global Positioning System, GPS Konstantinos Lakakis, Associate Professor Faculty of Engineering, School of Civil Engineering, A.U.Th. Το GPS (Global Positioning

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς.

Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. Μ2 Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς. 1 Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στη μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας σε ένα τόπο. Αυτή η μέτρηση επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Επικοινωνίες δεδομένων»

«Επικοινωνίες δεδομένων» Εργασία στο μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» με θέμα «Επικοινωνίες δεδομένων» Αθήνα, Φεβρουάριος 2011 Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των Τηλεπικοινωνιών Χρονολογική απεικόνιση της εξέλιξης των

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών

ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών ΨΗΦΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ: λογισμικό «ολοκληρωμένων» διαχειριστικών ζωνών (DIGITAL PRECISION AGRICULTURE: a software for establishing Integrated Management Zones) 5 Δεκ. 2012-Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Παπαδοπούλου Σοφιάννα. Περίληψη

ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ. Παπαδοπούλου Σοφιάννα. Περίληψη ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ Παπαδοπούλου Σοφιάννα Περίληψη Οι δορυφόροι είναι ουράνια σώματα τα οποία μπορεί να μεταφέρουν είτε μια εικόνα ή οτιδήποτε άλλο. Το παρακάτω κείμενο έχει γραφτεί για να εξηγήσει σε τι περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Εικόνα: Μητέρα και κόρη απολαμβάνουν την επίδραση της ηλεκτρικής φόρτισης των σωμάτων τους. Κάθε μια ξεχωριστή τρίχα των μαλλιών τους φορτίζεται και προκύπτει μια απωθητική δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2014 AgroStrat Αειφόρες Στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθµισµένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγµα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού Οι εταίροι του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 6. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 1 ΑΡΧΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΜΤΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΣΠΥΡΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΜΤΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. ΣΠΥΡΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΜΤΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γεωργία Ακριβείας Γεωργία Ακριβείας Συγγραφή Σπύρος Φούντας Θεοφάνης Γέμτος

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο της άσκησης

Περιεχόμενο της άσκησης Προαπαιτούμενες γνώσεις Επαφή p- Στάθμη Fermi Χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης Ορθή και ανάστροφη πόλωση Περιεχόμενο της άσκησης Οι επαφές p- παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον επειδή βρίσκουν εφαρμογή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη ΌΡΑΣΗ Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη Τι ονομάζουμε όραση; Ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια Αντικείμενο αντίληψης είναι το φως Θεωρείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 9.1 ΓΕΝΙΚΑ Το µέγιστο τµήµα των γνώσεών µας που απαιτούνται για την κατανόηση της µορφολογίας και συµπεριφοράς των φυσικών υδατορευµάτων οφείλεται στις µακροχρόνιες παρατηρήσεις -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑ^ΪΧΓ ΡΥΘΜΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑ^ΪΧΓ ΡΥΘΜΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΙΠΑΝΣΗ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑ^ΪΧΓ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩ! ητ1 & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωιοκ. 4~ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας.

τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Μελέτητης τηςσυγκαλλιέργειαςβίκου κριθήςως ωςπροςταποσοτικάκαιποιοτικά χαρακτηριστικάτης τηςχλωροµάζας. Ι. Χατζηγεωργίου 1, Κ. Τσιµπούκας 2 και Γ. Ζέρβας 1 1 Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και ιατροφής,

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο.

Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. Κίνηση σε Ηλεκτρικό Πεδίο. 3.01. Έργο κατά την μετακίνηση φορτίου. Στις κορυφές Β και Γ ενόςισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α= 2cm, βρίσκονται ακλόνητα δύο σηµειακά ηλεκτρικά φορτία q 1 =2µC και q 2 αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ο νόμος του Gauss Εικόνα: Σε μια επιτραπέζια μπάλα πλάσματος, οι χρωματιστές γραμμές που βγαίνουν από τη σφαίρα αποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου. Με το νόμο του Gauss,

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοση θεματικών δεδομένων

Απόδοση θεματικών δεδομένων Απόδοση θεματικών δεδομένων Ποιοτικές διαφοροποιήσεις Σημειακά Γραμμικά Επιφανειακά Ποσοτικές διαφοροποιήσεις Ειδικές θεματικές απεικονίσεις Δασυμετρική Ισαριθμική Πλάγιες όψεις Χαρτόγραμμα Χάρτης κουκίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ενότητα 6 η : ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Διδάσκων: Δ. ΣΑΒΒΑΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Το ριζικό σύστημα αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα Συστήματα Ψεκασμού Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα σύστημα συνεχούς ψεκασμού βενζίνης, στο οποίο η ποσότητα της βενζίνης που ψεκάζεται βρίσκεται σε άμεση σχέση με την ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ Δρ. Βασίλειος Σαμαράς Γεωπόνος-Εδαφολόγος Πρώην Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ/ΙΧΤΕΛ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο πραγματικός κόσμος είναι ένας αναλογικός κόσμος. Όλα τα μεγέθη παίρνουν τιμές με άπειρη ακρίβεια. Π.χ. το ηλεκτρικό σήμα τάσης όπου κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 475 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑΚΑ ΦΟΡΤΙΑ Μαστρογιάννης Αθανάσιος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ο νόμος του Gauss Εικόνα: Σε μια επιτραπέζια μπάλα πλάσματος, οι χρωματιστές γραμμές που βγαίνουν από τη σφαίρα αποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου. Με το νόμο του Gauss,

Διαβάστε περισσότερα

Τα βρίσκουμε σε: Αεροδρόμια Λιμάνια, μαρίνες Μετεωρολογικές υπηρεσίες Στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις

Τα βρίσκουμε σε: Αεροδρόμια Λιμάνια, μαρίνες Μετεωρολογικές υπηρεσίες Στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις Τι είναι το radar Με απλά λόγια το radar είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που μας επιτρέπει να «βλέπουμε» τον γύρω μας χώρο στο σκοτάδι ή σε ομίχλη. Στην πραγματικότητα, είναι ένας πομποδέκτης ηλεκτρομαγνητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ΚΛΙΜΑ ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κλίµα Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώση του κλίµατος που επικρατεί σε κάθε περιοχή, για τη ζωή του ανθρώπου και τις καλλιέργειες. Εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΘΡΈΨΗ - ΛΊΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Η πατάτα είναι καλλιέργεια πολύ απαιτητική ως προς τις εδαφικές συνθήκες ανάπτυξης. Ευδοκιμεί σε εδάφη βαθιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1 ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Η ενότητα εργασίας απέβλεπε στην δημιουργία ενός πλήρως αξιολογημένου και λειτουργικού συστήματος προσδιορισμού του υδατικού μετώπου. Ως γνωστό οι αισθητήρες υδατικού μετώπου παρεμβαλλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα