BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 2.1 «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Μεθόδων Παρακολούθησης Ακτών- (OPTIMAL)» N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 2.1 «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Μεθόδων Παρακολούθησης Ακτών- (OPTIMAL)» N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ."

Transcript

1 BEACHMED-e: Υποπρόγραμμα 2.1 «Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Μεθόδων Παρακολούθησης Ακτών- (OPTIMAL)» Ερευνητές: Γεωργουλάς Α., Ξειδάκης Γ.,Κωτσοβίνος N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ.

2 1.0 Εισαγωγή Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Συνολικό μήκος ακτών: 420 km Ακτές Διάβρωση Εναπόθεσ η Ισορροπία Ηπειρωτικ ές 180 km (65%) 60 km (20%) 40 km (15%) Νήσος Θάσος 65 km (80%) 7,5 km (10%) 7,5km (10%) Νήσος Σαμοθράκ η 50 km (83%) 5 km (8,5%) 5 km (8,5%) Πιλοτικές Περιοχές Μελέτης: Περιοχή 1- Μήκος Ακτών: 50km Περιοχή 2- Μήκος Ακτών: 40km Σύνολο: 90 km

3 2.0 Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Ορισμοί, Επιλογή μεθοδολογίας παρακολούθησης. Βιβλιογραφική ανασκόπηση στην διεθνή κυρίως βιβλιογραφία εργασιών που σχετίζονται με την παρακολούθηση της εξέλιξης της ακτογραμμής. Βασικοί Ορισμοί -π.χ. Ακτογραμμή, Παραλία, Αιγιαλός κ.τ.λ. είκτες Ακτογραμμής -π.χ. HWL (High-Water Line) ιαθέσιμες Πηγές εδομένων: -Παλιές Επίγειες Φωτογραφίες -Παλιοί Παράκτιοι Χάρτες και Πίνακες -Αεροφωτογραφίες -Παραδοσιακές Τοπογραφικές Μετρήσεις σε Παραλίες -Τοπογραφικές Μετρήσεις D-GPS -Τηλεπισκόπηση -Αισθητήρες Μικροκυμάτων (Radar Technology) -Εικόνες από Βιντεοσκόπηση (Web Cameras, Argus) -Πολυφασματικές/Υπερφασματικές Εικόνες (Satellite Images) -Τεχνολογία Εναέριας Φωτοανίχνευσης και Εντοπισμού (LIDAR)

4 3.0 Προβλήματα επισκόπησης των ακτών στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Α.Μ.Θ.) εδομένα ακτογραμμής προηγούμενων ετών. -Σποραδικός μακροσκοπικός κυρίως έλεγχος διάβρωσης και της εναπόθεσης στα προηγούμενα έτη από το.π.θ.,(παραδοσιακές μέθοδοι τοπογραφίας). -Λίγες διαθέσιμες αεροφωτογραφίες, ορισμένων μόνο ετών, από διάφορες άλλες μελέτες για μερικά τμήματα της υπό μελέτη περιοχής. - εν υπάρχει προηγούμενη συμμετοχή της περιφέρειας Α.Μ.Θ. σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκό ή εθνικό ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με τη διάβρωση των ακτών. Παρακολούθηση ακτογραμμής με ιαδικτυακές Κάμερες (Web Cameras) -O Πολεοδομικός κανονισμός της χώρας δεν επιτρέπει την δόμηση κοντά στην ακτογραμμή. Επομένως δεν υπάρχουν ασφαλή μέρη τοποθέτησης των καμερών κοντά στην ακτογραμμή. -Μεγάλη και λεπτομερή χρονική κάλυψη αλλά υψηλό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης και σχετικά μικρή χωρική κάλυψη (Περίπου 1000μ ακτής για κάθε σταθμό μέτρησης με κάμερες). Ερευνητές: Γεωργουλάς Α., Α., Ξειδάκης Κωτσοβίνος Γ.,Κωτσοβίνος N.,, Ξειδάκης N.,, Δελημάνη Γ., Γ, Δελημάνη Π.,Σκιάς Π., Σ., Πετρίδης Δ. Δ.

5 ΔΑΣΟΧΩΡΙ

6 ΔΑΣΟΧΩΡΙ ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ

7 ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

10 ΜΑΡΩΝΕΙΑ 2006

11 ΜΥΡΩΔΑΤΟ 2007

12

13 ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

14 ΑΒΔΗΡΑ (2008)

15 ΑΒΔΗΡΑ 20

16 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΙΑΝΗΣ ΔΕΚ 2007

17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2002

18 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΟΛΥΒΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ ΠΡΙΝ 50 ΧΡΟΝΙΑ

19 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ

20 4.0 Επιλογή και γενική περιγραφή εφαρμοζόμενης μεθόδου για την παρακολούθηση της εξέλιξης της ακτογραμμής στην περιφέρεια Α.Μ.Θ. Κατάλληλη Μέθοδος Παρακολούθησης της Εξέλιξης της ακτογραμμής για την περιφέρεια Α.Μ.Θ.: Bήμα Α - Ορθο-διόρθωση και επεξεργασία υπαρχόντων παλαιών αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (έτος 1945) και εξαγωγή της παλαιάς ακτογραμμής. Βήμα Β - Αγορά, ορθο-διόρθωση και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων αρχείου Quick Bird (QB) για την εξαγωγή της παλιάς ακτογραμμής από το έτος 2002 ( χωρική ανάλυση στα 0.6). Bήμα Γ - Χρήση μετρήσεων D-GPS υψηλής ακρίβειας για την εξαγωγή της ακτογραμμής του έτους (Πολύ υψηλή ακρίβεια μετρήσεων). Βήμα - Σύγκριση εξαγόμενων ακτογραμμών προκειμένου να προκύψουν ποιοτικά και ποσοτικά για τον προσδιορισμό της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εξέλιξης της ακτογραμμής (Short & Long term shoreline evolution). Bήμα E - Μετρήσεις πεδίου σε επιλεγμένα σταθερά σημεία ελέγχου κατά μήκος της ακτογραμμής ανά τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να εξεταστεί η δυναμική εξέλιξη της ακτογραμμής εποχιακά. Bήμα Z- Κοκομετρική ανάλυση δειγμάτων κατά μήκος της ακτογραμμής. Ερευνητές: Γεωργουλάς Α., Ξειδάκης Γ.,Κωτσοβίνος N.,, Δελημάνη Π.,Σκιάς Σ., Πετρίδης Δ.

21 Bήμα Α Περιοχή οκιμής Υπόβαθρο Αεροφωτογραφία και GCP s

22 Bήμα Α Επιφανειακή Ανάλυση Ψηφιακή Εξαγωγή Ακτογραμμής Έλεγχος

23 Bήμα B Σχηματικό Πολύγωνο & ορυφορικές Εικόνες Αρχείου QB ιαδικασία Ορθοαναγωγής (LPS 8.7- Leica Photogrammetry Suite)

24 Bήμα B Έλεγχος Ακρίβειας Ορθο-διόρθωσης (ArcMap) Περιοχής οκιμής (Τελική εικόνα QB) -Ακρίβεια Ορθο-αναγωγής ~2 Pixel =1.2 m -Σύστημα Συντεταγμένων: ΕΓΣΑ 87

25 Bήμα B Υπέρυθρο Κανάλι Εικόνας (Infrared Band) Κατηγοριοποίηση εικονο-κυττάρων (pixel classification) -ArcMap, (Natural Breaks ή Jenks Classification). - χρωματικά πιο αισθητός ο διαχωρισμός της στεριάς από την θάλασσα. -Σύστημα Συντεταγμένων: ΕΓΣΑ 87

26 Bήμα B Ψηφιακή Εξαγωγή Ακτογραμμής - Αυτόματα σχεδιαζόμενη κόκκινη γραμμή (ακτογραμμή). -Συνολικά Εξαγόμενη Ακτογραμμή (Περιοχή οκιμής)

27 Bήμα B Αυτόματα σχεδιαζόμενη ακτογραμμή πάνω στο αποτέλεσμα κατηγοριοποίησης. Περιοχή οκιμής

28 Bήμα B Έλεγχος Ακρίβειας Εξαγωγής Αυτόματα σχεδιαζόμενη ακτογραμμή πάνω στην παγχρωματική εικόνα. -Νερό-Τσιμέντο (Περιοχή λιμανιού). Ακρίβεια εξαγωγής της ακτογραμμής~2 pixel = 1.2 m -Νερό-Βράχος (Έργα προστασίας ακτής)

29 Bήμα Γ Τοπογραφικές Μετρήσεις D-GPS -Στατικός δέκτης GPS τοποθετημένος σε γνωστό σημείο αναφοράς της ΓΥΣ (Static receiver). -Κινούμενος δέκτης GPS για εξαγωγή ακτογραμμής (Rover receiver).

30 Bήμα Γ Ψηφιακή εξαγωγή ακτογραμμής από μετρήσεις

31 Bήμα Δ Βραχυπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη Εξέλιξη Ακτογραμμής (Περιοχή οκιμής) -Ακρονέρι ( ) -Κεραμωτή ( )

32 Bήμα E Θέση σταθερών σημείων ελέγχου για εποχιακές μετρήσεις πεδίου (Περιοχή οκιμής) -Ακρονέρι -Κεραμωτή

33 Bήμα E Εγκατάσταση σταθερών σημείων ελέγχου για εποχιακές μετρήσεις πεδίου (Περιοχή οκιμής)

34 Bήμα E Εποχιακές Μετρήσεις της θέσης της ακτογραμμής (HWL) σε προκαθορισμένες σταθερές διευθύνσεις από τα εγκατεστημένα σημεία ελέγχου.

35

36 Bήμα E Πίνακας μετρήσεων για την περιοχή του Ακρονερίου. Measuring Dates/ Points L1 (m)-18/10/2006 L2 (m)-8/5/2007 L3 (m)-11/7/2007 L4 (m)-1/10/2007 S (m) A ,5 40,5 0 Α , , Α ,4 23, Α ,7 19, Α5 31,5 43, Α , , A ,5 33,3 27, Α , ,5 2924

37 Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ1 L5-L1(m)*** L4-L1(m)*** L3-L1(m)*** L2-L1(m)*** Measuring Dates/Points **** Πίνακας Διαφορών Μετρήσεων από την πρώτη μέτρηση.

38 Bήμα E ιάγραμμα Εποχιακής ιακύμανσης της Ακτογραμμής (Ημερομηνία Αρχικής Μέτρησης: 18/10/06)

39 Bήμα E ιαγράμματα εποχιακής διακύμανσης της ακτογραμμής σε σημεία έντονης διάβρωσης και εναπόθεσης για την περιοχή του Ακρονερίου. "A1" 60 Απόσταση της HWL από το σημείο σε σταθερή διεύθυνση (μ) Οκτ-06 Νοε-06 Δεκ-06 Ιαν-07 Φεβ-07 Μαρ-07 Απρ-07 Μαϊ-07 Ιουν-07 Ιουλ-07 Αυγ-07 Σεπ-07 Οκτ-07

40 Bήμα E ιαγράμματα εποχιακής διακύμανσης της ακτογραμμής σε σημεία έντονης διάβρωσης και εναπόθεσης για την περιοχή του Ακρονερίου. "A2" 70 Απόσταση της HWL από το σημείο σε σταθερή διεύθυνση (μ) Οκτ-06 Νοε-06 Δεκ-06 Ιαν-07 Φεβ-07 Μαρ-07 Απρ-07 Μαϊ-07 Ιουν-07 Ιουλ-07 Αυγ-07 Σεπ-07 Οκτ-07

41 Bήμα Z Κοκομετρική ανάλυση δειγμάτων άμμου από διάφορα σημεία κοντά στα σταθερά σημεία ελέγχου (περιοχή δοκιμής). -Ακρονέρι -Κεραμωτή

42 5.0 Κόστος εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας για την παρακολούθηση της εξέλιξης της ακτογραμμής στην περιφέρεια Α.Μ.Θ. Applications Shoreline Length (km) Cost ( ) for 5km/year Cost ( ) for km/year Orthorectified Satellite Images D-GPS Measurements (one working day/season) Post Possessing TOTAL Επομένως, από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνεται ότι το μέσο κόστος της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας παρακολούθησης ανέρχεται περίπου στα 1000 /km για κάθε χρόνο. Στο Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνετε η απόκτηση ορθο-διορθωμένων δορυφορικών εικόνων συνολικού εμβαδού 25 km² καθώς και 4 εκστρατείες τοπογραφικών μετρήσεων πεδίου με D-GPS.

43 6.0 Συμπεράσματα από την εφαρμογή της μεθόδου στην Περιοχή οκιμής -Ξεκάθαρα, η υιοθετημένη μεθοδολογία, κρίνεται η πιο κατάλληλη για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. -Παρέχει μεγάλη χωρική και χρονική κάλυψη με σχετικά χαμηλό κόστος. -Τέλος, η εν λόγω μέθοδος είναι εύκολη στην εφαρμογή και παρέχει δεδομένα υψηλής ακρίβειας.

44 7.0 Τελικά αποτελέσματα εφαρμογής της μεθοδολογίας σε ολόκληρη την πιλοτική περιοχή μελέτης. Bήμα Α Ορθοαναγωγή Αεροφωτογραφιών Γ.Υ.Σ. στο ορθο-διορθωμένο υπόβαθρο. Ανάλυση Εικόνων και Ψηφιακή Εξαγωγή Ακτογραμμής.

45 Bήμα Β Ορθοαναγωγή :Quick Bird & Ikonos ορυφορικών Εικόνων. Ανάλυση και Ψηφιακή Εξαγωγή Ακτογραμμής.

46 Bήμα Γ Τοπογραφικές Μετρήσεις D-GPS

47 Bήμα Δ Σημεία Έντονης Αλλαγής

48 Bήμα Δ Ισορροπία αλλαγής Ακρονέρι-Άβδηρα ( ) Ερευνητές: Γεωργουλάς Α., Κωτσοβίνος N., Ξειδάκης Γ., Δελημάνη Π., Πετρίδης Δ.

49 Bήμα Δ Ισορροπία αλλαγής Ακρονέρι- ασοχώρι ( )

50 Bήμα Δ COMPARISON OF SEDIMENT BALANCE IN THE BEACHES CLOSE TO RIVER NESTOS MOUTH (FROM AKRONERI TO DASOXORI, ABOUT 25 km) BEFORE AND AFTER THE CONSTRUCTION OF DAMS AREA (m 2 ) OF SEDIMENT CHANGE ( ACCRETION or EROSION ) Total Evolution Area Accretion Erosion % Accretion % Erosion Ratio of erosion area /accretion area AFTER THE CONSTRUCTION OF DAMS: BEFORE THE CONSTRUCTION OF DAMS : Ισορροπία Αλλαγής της Ακτογραμμής- Περιοχή έλτα Ποταμού Νέστου

51 Bήμα Ε Shoreline Seasonal Fluctuation (In. Measurement 18/10/07) Lfinal-Linitial (m) /5/ /7/2007 1/10/ /1/2008 4/3/ S-Distance (m) Shoreline Seasonal Fluctuation (Initial Measurement 19/10/06) 10 5 Ακρονέρι-Εποχιακή ιακύμανση Lfinal-Linitial (m) S-Distance (m) 8/5/ /7/2007 1/10/ /1/2008 4/3/2008 Shoreline Seasonal Fluctuation (Initial Measurement 03/10/06) Lfinal-Linitial (m) S-Distance (m) 9/5/2007 2/10/ /1/2008 5/3/2008 Κεραμωτή -Εποχιακή ιακύμανση ασοχώρι -Εποχιακή ιακύμανση

52 Bήμα E Πίνακας ιαφορών Μετρήσεων από την πρώτη μέτρηση (Περιοχή Ακρονερίου). Measuring Dates/ Points L2-L1(m) L3-L1(m) L4-L1(m) A ,5-8,5 Α2 13,2 17-3,7 Α3 1,4-1,7-4 Α4 4-6,3-5,5 Α5 12,1 10,5-5,5 Α6 7,1 6-0,7 A7 12,5 9,3 3,5 Α8 12,4 6-1,5

53 Bήμα E ιάγραμμα Εποχιακής ιακύμανσης της Ακτογραμμής (Ημερομηνία Αρχικής Μέτρησης: 18/10/06),Περιοχή Ακρονερίου.

54 Bήμα Ε Σταθερά σημεία ελέγχου εποχιακής διακύμανσης ( ΑΣΟΧΩΡΙ)

55 Bήμα Ε Shoreline Seasonal Fluctuation (In. Measurement 18/10/07) Lfinal-Linitial (m) /5/ /7/2007 1/10/ /1/2008 4/3/2008 Ακρονέρι - Εποχιακή ιακύμανση S-Distance (m)

56 Bήμα Ε Shoreline Seasonal Fluctuation (Initial Measurement 03/10/06) Lfinal-Linitial (m) /5/2007 2/10/ /1/2008 5/3/2008 ασοχώρι - Εποχιακή ιακύμανση S-Distance (m)

57 Bήμα Ε Shoreline Seasonal Fluctuation (Initial Measurement 19/10/06) Lfinal-Linitial (m) /5/ /7/2007 1/10/ /1/2008 4/3/2008 Κεραμωτή - Εποχιακή ιακύμανση S-Distance (m)

58 ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ

59 Bήμα Ε Σημείο Ελέγχου "Δ1" 180 Απόσταση σημείου Δ 1 από HWL (μ ) Οκτ-06 Δεκ-06 Φεβ-07 Απρ-07 Ιουν-07 Αυγ-07 Οκτ-07 Δεκ-07 Φεβ-08 Χρονική Εξέλιξη Σημείου Έντονης Μεταβολής ( 1- ασοχώρι)

60 ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ

61 Bήμα Ε Σημειο Ελέγχου "A1" 80 Απόσταση Σημειου Α1 από HWL (μ) Οκτ-06 Δεκ-06 Φεβ-07 Απρ-07 Ιουν-07 Αυγ-07 Οκτ-07 Δεκ-07 Φεβ-08 Χρονική Εξέλιξη Σημείου Έντονης Μεταβολής (Α1-Ακρονέρι)

62 Bήμα Ζ Κοκομετρικές Καμπύλες

63 7.0 Συμπεράσματα και Προτάσεις -Οι διαδικασίες της διάβρωσης και εναπόθεσης είναι αρκετά ευρείες και έντονες στην περιφέρεια της Α.Μ.Θ. -Περισσότερο από 50% των συνολικών ακτών βρίσκονται υπό διάβρωση ή εναπόθεση με ρυθμούς της τάξης των 30 m/year. -Ιδιαίτερες μεταβολές της ακτογραμμής κοντά στα δέλτα των ποταμών Νέστου και Έβρου. -Τα αποτελέσματα της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο για την παρακολούθηση της εξέλιξη της ακτογραμμής καθώς και για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προστασία των ακτών στην περιφέρεια Α.Μ.Θ.

«Δημιουργία 3D city model με λήψη LiDAR & ψηφιακών αεροφωτογραφιών στην περιοχή Καλοχωρίου, στα πλαίσια του έργου INDES-MUSA, www.indes-musa.gr».

«Δημιουργία 3D city model με λήψη LiDAR & ψηφιακών αεροφωτογραφιών στην περιοχή Καλοχωρίου, στα πλαίσια του έργου INDES-MUSA, www.indes-musa.gr». «Δημιουργία 3D city model με λήψη LiDAR & ψηφιακών αεροφωτογραφιών στην περιοχή Καλοχωρίου, στα πλαίσια του έργου INDES-MUSA, www.indes-musa.gr». Μπέττυ Χαραλαμποπούλου *1, Χαράλαμπος Μάνεσης 1, Κωσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή Τηλεπισκόπησης στην καταγραφή της κατανάλωσης του αρδευτικού νερού στον Κάµπο του Ν. Χανίων Ανθούλα Γκιούρου Μηχανικός Ορυκτών Πόρων GEOMET Ltd. Φανερωµένης 4, 152 31 Χολαργός 210 6748540/547,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: «Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡEΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SOCRATES ΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡEΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SOCRATES ΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 1 ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡEΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ SOCRATES ΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Δήμος ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1, Χαράλαμπος ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1, 2, Μάρω ΚΑΣΩΛΗ 1 1. Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική αναφορά:

Βιβλιογραφική αναφορά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚ ΚΠΑΙΔΕΥΤ ΤΙΚΟ ΙΔΡΥ ΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩ ΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν Ανάδειξη του Τεχνολλογικού Ιδρ ρύματος Ιο ονίων Νήσω ων ως Διεθννούς πόλου υ Εκπαίδευσης και Κα αινοτομίας Επίίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ (ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) Κουκόσια Ηλιάνα 1, Σταθάκης Δημήτρης 2 1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 1 Ο ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων

Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων Βάση Γεωγραφικών Δεδομένων της Νήσου Ρόδου για Διαχείριση Κινδύνων Κώστας ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ 1, Μιχαήλ ΒΑΪΤΗΣ 2, Παλαιολόγος ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 3, Γεώργιος ΤΑΤΑΡΗΣ 3, Όλγα ΡΕΤΣΙΛΙΔΟΥ 4, Ιωάννης ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 5 1 Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διπλωματική εργασία Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ 1. Δρ. Μαρία Μαρκάκη, Οικονομολόγος Μηχανολόγος 2. Σοφία Γ. Πανούση, Οικονομολόγος, 3. Δρ. Γιώργος Σώκλης, Οικονομολόγος 4. Δρ. Αγνή Χριστίδου, Νομικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2 Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΕΡΓΟ: «Λεπτομερής αποτύπωση κατακρημνισμάτων, εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα του Μόρνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. του Νεκταρίου Χρυσουλάκη

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. του Νεκταρίου Χρυσουλάκη ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Νεκταρίου Χρυσουλάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1. ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών

ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1. ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1 ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών ΠB1.1 Τεχνική Έκθεση Τόμος Ι: «Σύνθεση καλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License

Διατίθεται από το ΓΕΩΤΟΠΟΣ Intellectual Commons κάτω από την Creative Commons Attribution, Non-commercial, Share-alike 3.0 License ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ LOCATION BASED SERVICES ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέποντες:.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ HEPOS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ HEPOS ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Χαρτογραφία των ικτύων Χαρτογραφία µέσω ικτύων (Πρακτικά 9 ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας Χανιά 2-4 Νοεµβρίου 2006) ΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΚΤΥΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1. ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών

ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1. ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών ΥΠΟΕΡΓΟ B Δράση B1 ΕB1.1. Λήψη δορυφορικών εικόνων & αναγνώριση της σύνθεσης των καλλιεργειών ΠΒ1.2 Τεχνική Έκθεση - Τόμος ΙΙ: «Σύνθεση καλλιεργειών έτους 2010 στο Νομό Ροδόπης» DB1.2 Technical Report

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο:

LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: LIFE04/ENV/GR/000099 με τίτλο: Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των αρχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα