ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ Θεόδωρος Β. Γρίβας, Βασίλειος Κεχαγιάς Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά "Τζάνειο", Πειραιάς, Ελλάδα Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Δρ. Θεόδωρος Β. Γρίβας Περίληψη Μία συστηματική ανασκόπηση των κηδεμόνων που συνήθως χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη απουσιάζει από την βιβλιογραφία. Για αυτό ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η περιγραφή των ευρέως χρησιμοποιούμενων Ευρωπαϊκών κηδεμόνων. Αναφέρονται η ιστορία τους, το σχέδιο, οι ενδείξεις χρήσης, η εμβιομηχανική, τα αποτελέσματα, ενώ γίνεται και σύγκριση μεταξύ τους. Ο κηδεμόνας Cheneau χρησιμοποιείται στην Γαλλία και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν δύο παραλλαγές του κηδεμόνα Cheneau. Ο ένας είναι ο κηδεμόνας Rigo System Cheneau, που χρησιμοποιείται στην Ισπανία και ο άλλος είναι ο ScoliOlogiC "Cheneau light", που χρησιμοποιείται στην Γερμανία. Ο κηδεμόνας Lyonnaise χρησιμοποιείται στην Γαλλία και στην Ιταλία. Ο δυναμικός αντιστροφικός κηδεμόνας (Dynamic Derotating Brace - DDB) χρησιμοποιείται στην Ελλάδα. Ο κηδεμόνας TriaC χρησιμοποιείται στην Ολλανδία. Ο κηδεμόνας Sforzesco που βασίζεται στο μοντέλο SPoRT και ο βραχύς κηδεμόνας προοδευτικής δράσης (Progressive Action Short Brace - PASB) χρησιμοποιούνται στην Ιταλία. Νέος τύπος κηδεμόνα είναι ο θωρακοσφυïκός κηδεμόνας λορδωτικής παρέμβασης (Thoracolumbar Lordotic Intervention - TLI). Η διόρθωση των σπονδυλικών παραμορφώσεων επιτυγχάνεται με την χρήση της συντηρητικής θεραπείας με ενεργητικούς και παθητικούς μηχανισμούς ναρθηκοποίησης. Ο τρόπος λειτουργίας των σύγχρονων κηδεμόνων στηρίζεται σε διάφορες αρχές διόρθωσης, δηλαδή στην ενεργή ή παθητική έκταση με την βοήθεια ενός αυχενικού δακτυλιδιού, στην διόρθωση από πλάγια μαξιλάρια, στην πλάγια πίεση σύμφωνα με την αρχή των τριών σημείων, στην συμπίεση, στην κάμψη του κορμού προς την αντίθετη κατεύθυνση, στην ενεργή ναρθηκοποίηση και διόρθωση από πιέσεις που ασκούνται από ζώνες κατά την διάρκεια της κίνησης και από μεταλλικά ελάσματα. Πρόσφατα γίνεται προσπάθεια να αυξηθεί η γνώση μας στην εμβιομηχανική, στις θεραπευτικές αρχές και στην περιγραφή των αποτελεσμάτων των προαναφερθέντων κηδεμόνων. Η δημοσίευση μελετών που γίνονται αποδεκτές από έγκυρους κριτές, επιβάλλουν την χρήση των κριτηρίων SOSORT και SRS όσο αφορά την συντηρητική θεραπεία στους σκολιωτικούς ασθενείς με κηδεμόνες. Λέξεις κλειδιά: ευρωπαϊκοί κηδεμόνες σκολίωσης, κηδεμόνας Cheneau, κηδεμόνας Rigo System Cheneau, κηδεμόνας ScoliOlogiC "Cheneau light", 1

2 κηδεμόνας Lyonnaise, δυναμικός αντιστροφικός κηδεμόνας (Dynamic Derotating Brace - DDB), κηδεμόνας TriaC, κηδεμόνας Sforzesco, βραχύς κηδεμόνας προοδευτικής δράσης (Progressive Action Short Brace - PASB), θωρακοσφυïκός κηδεμόνας λορδωτικής παρέμβασης (Thoracolumbar Lordotic Intervention - TLI). Εισαγωγή Αρκετά δημοσιευμένα άρθρα προτείνουν ότι μία καμπύλη εξελισσόμενης ιδιοπαθούς σκολίωσης, η οποία δεν θεραπεύεται, μπορεί να έχει πτωχή πρόγνωση στην ενήλικη ζωή εμφανίζοντας ραχιαλγία, πνευμονικές επιπτώσεις, πνευμονική καρδιά, ψυχολογικές επιδράσεις ακόμη και θάνατο [1-6]. Η χρήση του κηδεμόνα αν και δεν τυγχάνει πλήρους αποδοχής αποτελεί την βάση της συντηρητικής θεραπείας της ιδιοπαθούς σκολίωσης για σχεδόν εξήντα χρόνια. Η πλειοψηφία των δημοσιεύσεων κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφέρεται σε κηδεμόνες, που χρησιμοποιούνται στην Βόρεια Αμερική [8], ενώ απουσιάζει η συστηματική αναφορά των κηδεμόνων που συνήθως χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη. Ο στόχος αυτής της εργασίας, που βασίζεται σε έγκυρα άρθρα ανασκόπησης, είναι η περιγραφή των κηδεμόνων που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Ευρώπη. Αναφέρονται η ιστορία τους, ο σχεδιασμός τους, οι ενδείξεις χρήσης, η εμβιομηχανική, τα αποτελέσματα, ενώ γίνεται και σύγκριση μεταξύ τους. Οι κηδεμόνες που θα περιγραφούν είναι οι εξής: ο κηδεμόνας Cheneau, οι δύο κηδεμόνες - παραλλαγές του Chenau ονομαζόμενοι ως Rigo System Cheneau και ScoliOlogic "Cheneau light", ο κηδεμόνας Lyonnaise, ο δυναμικός αντιστροφικός κηδεμόνας (Dynamic Derotating Brace - DDB), ο κηδεμόνας Triac, ο κηδεμόνας Sforzesco, ο βραχύς κηδεμόνας προοδευτικής δράσης (Progressive Action Short Brace - PASB) και ο θωρακοσφυïκός κηδεμόνας λορδωτικής παρέμβασης (Thoracolumbar Lordotic Intervention - TLI). Κηδεμόνας Cheneau Ο Dr Jacques Cheneau κατασκεύασε τον ομώνυμο κηδεμόνα την δεκαετία του Τα αποτελέσματα της χρήσης αυτού στον πρώτο ασθενή του τεκμηριώθηκαν και παρουσιάστηκαν επίσημα το 1972 στην Bratislava. Αρχικά ο κηδεμόνας ονομάστηκε επίσης ως Cheneau-Toulouse-Munster. Στις μέρες μας αυτός ο κηδεμόνας είναι πλήρως αποδεκτός και χρησιμοποιείται παγκοσμίως. Χρήσιμες πληροφορίες για τον κηδεμόνα Cheneau μπορεί να αναζητηθούν στην διαδικτυακή διεύθυνση Είναι ένας άκαμπτος κηδεμόνας, που επιφέρει τρισδιάστατη διόρθωση (Εικ 1). Οι μηχανισμοί διόρθωσης του κηδεμόνα Cheneau είναι παθητικοί και ενεργητικοί. Ειδικότερα οι παθητικοί μηχανισμοί είναι οι εξής: 1) η "μεταφορά" των ιστών από το κυρτό προς το κοίλο, που επιτυγχάνεται από το πολλαπλό σύστημα τριών σημείων που δρα σε τρισδιάστατο επίπεδο με τελικό στόχο την υπερδιόρθωση του κυρτώματος, 2) η επιμήκυνση, 3) η αντιστροφή του θώρακα και 4) η κάμψη. Οι ενεργητικοί μηχανισμοί είναι οι εξής: 1) η ανάπτυξη των σπονδύλων δρα ως επιδιορθωτικός παράγοντας, 2) οι ασύμμετρα καθοδηγούμενες αναπνευστικές κινήσεις του θωρακικού κλωβού, 3) η ανατομικότερη επανατοποθέτηση των 2

3 μυών του κορμού εξασφαλίζει την φυσιολογικότερή τους δράση και 4) η επίδραση έναντι της βαρύτητας [9,10]. Αυτός ο κηδεμόνας ανοίγει από μπροστά. Μετά από ορισμένες τροποποιήσεις που έγιναν από τον Dr Jacques Cheneau το 1996, αυτός ο κηδεμόνας χωρίζεται σε 54 ζώνες και προσφέρει μεγάλα ελεύθερα διαστήματα έναντι των πιέσεων που ασκούνται από την αντίθετη πλευρά. Ο ύβος πρέπει να πιέζεται στο 1/3 της επιφάνειας της κορυφής. Η αντίστοιχη περιοχή εκτόνωσης περιλαμβάνει τα 4/5 της επιφάνειας της κοίλης πλευράς του κυρτώματος. Κάθε ένα από τα υπόλοιπα δύο τμήματα υπό πίεση του συστήματος τριών σημείων πιέζει το 1/5 της επιφάνειας της κοίλης πλευράς. Αυτές είναι οι κορυφές των γειτονικών κυρτωμάτων. Η εκτόνωση απέναντι από τις τελευταίες πλευρές επιτρέπει κινήσεις και διόρθωση του κυρτώματος με έναν ενεργό τρόπο. Δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζεται οποιαδήποτε από τις τρεις εκτονούμενες περιοχές, δηλαδή το μεσαίο 4/5 της κοίλης πλευράς και το 1/3 άνω και κάτω της κορυφής. Όσο αφορά τα αποτελέσματα της εφαρμογής του κηδεμόνα Cheneau-Toulouse-Munster έχει βρεθεί ότι μειώνει την μετωπιαία μετατόπιση προς τα εμπρός, την μετωπιαία κλίση, την αξονική περιστροφή, ενώ αυξάνει την οβελιαία μετατόπιση προς τα εμπρός και την οβελιαία κλίση των σπονδύλων (τρισδιάστατη διόρθωση) [11], εξασφαλίζοντας μία μέση αρχική διόρθωση 41% (θωρακική, οσφυϊκή, διπλή) (n=52 ασθενείς) και μία μακροπρόθεσμη διόρθωση 14,2% θωρακική, 9,2% στα οσφυϊκά διπλά κυρτώματα (5,5% στην θωρακική και 5,6% στην οσφυϊκή μοίρα τους) [12]. Σε πρόσφατο άρθρο αναφέρεται ότι στο τέλος της θεραπείας υπήρξε βελτίωση της διόρθωσης της γωνίας Cobb περίπου 23% και μετά από πέντε χρόνια υπήρξε μία σταθεροποίηση περίπου 15% (p value<0,05). Επομένως μπορεί να υποστηριχθεί ότι η συντηρητική θεραπεία με την κηδεμόνα Cheneau δεν σταματάει μόνο την εξέλιξη, αλλά επίσης αναστρέφει το σκολιωτικό κύρτωμα [13]. Εικ. 1 Κηδεμόνας Cheneau Παραλλαγές του κηδεμόνα Cheneau Κηδεμόνας Rigo System Cheneau (RSCB) Αυτός ο κηδεμόνας παρουσιάσθηκε από τον Dr Manuel Rigo στο ινστιτούτο Elena Salva στην Βαρκελώνη της Ισπανίας στις αρχές της δεκαετίας του Η Γερμανο - Ισπανική συνεργασία για την παραγωγή 3

4 αυτού του κηδεμόνα και κατασκευαστικές πληροφορίες μπορεί να ανευρεθούν στην διαδικτυακή διεύθυνση Ο κηδεμόνας Rigo System Cheneau (RSCB) (Εικ. 2) βασίζεται στον κηδεμόνα Cheneau και μπορεί να δημιουργήσει τις απαιτούμενες συνδυαστικές δυνάμεις για να διορθωθεί η σκολίωση σε τρισδιάστατο επίπεδο. Το σχέδιο του κηδεμόνα βασίζεται στην ταξινόμηση των κυρτωμάτων της ιδιοπαθούς σκολίωσης, που θεραπεύονται με συντηρητική θεραπεία, όπως προτάθηκε από τον Dr Rigo [14]. Η ταξινόμηση στηρίζεται σε ακτινολογικά και κλινικά κριτήρια. Τα ακτινολογικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται διακρίνουν πέντε βασικούς τύπους κυρτωμάτων: 1) μη ισορροπημένο θωρακικό (ή πρότυπο τριών κυρτωμάτων), 2) αληθές διπλό (ή πρότυπο τεσσάρων κυρτωμάτων), 3) ισορροπημένο θωρακικό και ψευδές διπλό, 4) απλό οσφυϊκό και 5) απλό θωρακοσφυϊκό. Επιπρόσθετα με τα ακτινολογικά κριτήρια η ταξινόμηση κατά Rigo ενσωματώνει το πρότυπο των κυρτωμάτων σύμφωνα με την ορολογία του SRS, την ισορροπία/ανισορροπία στο μεταβατικό σημείο και την Ο4-5 αντίθετη κλίση. Οι αρχές της διόρθωσης των πέντε βασικών τύπων των κυρτωμάτων περιγράφονται επίσης και από τον Dr Rigo [14]. Εμβιομηχανικά ο RSCB προσφέρει τοπικά αντιστροφή. Ο θωρακικός κλωβός και η σπονδυλική στήλη αντιστρέφονται. Ο κηδεμόνας αντιστρέφει την θωρακική μοίρα έναντι της οσφυϊκής μοίρας με ένα μαξιλάρι αντιστροφικό στο άνω τμήμα της θωρακικής περιοχής [15]. Ο κηδεμόνας επίσης δημιουργεί φυσιολογική οβελιαία κατατομή. Αρχικές αναφορές στα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας αυτόν τον κηδεμόνα αναδεικνύει μία αρχική διόρθωση της γωνίας Cobb 31,1% και διόρθωση της γωνίας στρέψης 22,2%. Σε επανεξέταση μετά από 16,8 μήνες το 54% των κυρτωμάτων ήταν σταθερά, το 27% ήταν βελτιωμένα και το 19% χειροτέρεψαν [16]. Σε ασθενείς με μεγάλα θωρακικά κυρτώματα που θεραπεύτηκαν με ένα πρόσφατο μοντέλο RSCB (κηδεμόνας για σκολίωση τριών κυρτωμάτων με ανοιχτή λεκάνη) υπήρξε διόρθωση της γωνίας Cobb 76,7% και διόρθωση της αξονικής στροφής 55,9% [17]. Το τελευταίο μοντέλο είναι εύκολο να διορθωθεί σύμφωνα με τις αρχές και δεν μπορεί να συγκριθεί με την ομάδα ασθενών που χρησιμοποιούν το "Cheneau light", το οποίο επιπρόσθετα περιλαμβάνει πρότυπα διπλών κυρτωμάτων που διορθώνουν λιγότερο. Εικ.2 Κηδεμόνας Rigo System Cheneau Κηδεμόνας ScoliOlogiC "Cheneau light" 4

5 Ο κηδεμόνας (Εικ. 3) περιγράφηκε από τον Dr Hans - Rudolf Weiss. Η αίτηση για την ευρεσιτεχνία έγινε τον Απρίλιο του 2005 και οι πρώτοι κηδεμόνες κατασκευάστηκαν τον Μάιο του Χρήσιμες πληροφορίες για τον κηδεμόνα μπορεί να βρεθούν στην διαδικτυακή διεύθυνση [18]. Ο Dr Weiss και συνεργάτες το 2007 ανέφεραν 51% διόρθωση της γωνίας Cobb (η γωνία Cobb σε όλη την ομάδα των ασθενών μειώθηκε κατά μέσο όρο 16,4 μοίρες), 62% διόρθωση για το οσφυϊκό και θωρακοσφυϊκό κύρτωμα, 36% διόρθωση για την θωρακική σκολίωση και 50% διόρθωση για την κύρια καμπύλη σε διπλό κύρτωμα. Το διορθωτικό αποτέλεσμα συσχετίστηκε αρνητικά με την ηλικία (r=-0,24, p=0,014), αρνητικά με το στάδιο Risser (-0,29, p=0,0096) και αρνητικά με την γωνία Cobb πριν την θεραπεία (r=-0,43, p<0,0001) [18]. Από την εμπειρία που αποκτήθηκε από τον κηδεμόνα "Cheneau light" ένας νέος CAD/CAM κηδεμόνας σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε για περισσότερο από 100 φορές από τον Dr Weiss το 2009, ο οποίος ονομάστηκε ως κηδεμόνας Gensingen και περιγράφηκε στην 3 η έκδοση του "Best Practice" στην συντηρητική θεραπεία της σκολίωσης [19]. Υπάρχουν προσχέδια για την κατασκευή ενός RSC ή "Cheneau light" κηδεμόνα σύμφωνα με την συντηρητική θεραπεία της εφηβικής ιδιοπαθούς σκολίωσης ταξινόμησης από τον Dr M Rigo και Dr HR Weiss [15,20]. Εικ. 3 Κηδεμόνας ScoliOlogiC "Cheneau light" Κηδεμόνας Lyonnaise Ο κηδεμόνας Lyon δημιουργήθηκε από τον Pierre Stagnara το Οι Allegre και Lecante τον τροποποίησαν στην σημερινή του μορφή χρησιμοποιώντας ράβδους αλουμινίου και plexidur (υλικό υψηλής ακαμψίας) το Είναι ένας ρυθμιζόμενος άκαμπτος κηδεμόνας χωρίς περιλαίμιο (Εικ. 4). Οι ράβδοι του κηδεμόνα κατασκευάστηκαν από ακτινοδιαπερατή ντουραλουμίνη, το πρόσθιο τμήμα του και η άρθρωση από χάλυβα και το θερμό εύπλαστο πλαστικό από πολυμεθακρυλικό μεθύλιο. Η θεραπεία που προσφέρει ο κηδεμόνας Lyonnaise βασίζεται σε δύο κύριες αρχές. Αρχικά τοποθετείται ένας γυψεπίδεσμος για να διατείνει τους συνδέσμους πριν την εφαρμογή του κηδεμόνα Lyon και στην συνέχεια γίνεται εφαρμογή του ρυθμιζόμενου κηδεμόνα. Το προσχέδιο σχεδιάστηκε σύμφωνα με την κατάταξη τις ιδιοπαθούς σκολίωσης κατά Lenke και υπάρχουν 14 σχεδιαστικοί τύποι. Οι ενδείξεις αυτού του κηδεμόνα είναι τα σκολιωτικά παιδιά

6 χρονών. Δεν εφαρμόζεται νωρίτερα για την αποτροπή της σωληνοειδούς παραμόρφωσης του θώρακα. Τα αποτελέσματα δείχνουν έναν δείκτη αποτελεσματικότητας (αποτελέσματα από 1338 σκολιωτικά παιδιά που θεραπεύτηκαν στην Γαλλία και στην Ιταλία με βάση τα θεραπευτικά κριτήρια της SRS - SOSORT δύο χρόνια μετά την αφαίρεση του κηδεμόνα) 0,97 για το οσφυϊκό κύρτωμα, 0,88 για το θωρακοσφυϊκό κύρτωμα και 0,80 για το θωρακικό κύρτωμα. Η διόρθωση της γωνίας Cobb είναι για την θωρακική μοίρα (n=285 ασθενείς) 12%, για την διπλή (n=351 ασθενείς) 10% και 25% αντίστοιχα, για την θωρακοσφυϊκή (n=279 ασθενείς) 24% και για την οσφυϊκή (n=450 ασθενείς) 36%. Δεδομένα υπάρχουν επίσης για το αισθητικό αποτέλεσμα (ύβος σε χιλιοστά). Ο ύβος των πλευρών διορθώνεται καλύτερα από την γωνία Cobb, η οποία μειώνεται κατά 1/3 στην θωρακική μοίρα και περισσότερο από 50% στην οσφυϊκή μοίρα. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πάντα καλύτερο από το αντίστοιχο ακτινολογικό. Σε 1338 θεραπευθέντες σκολιωτικούς ασθενείς το 67,19% αυτών βελτιώθηκε, το 27,80% ήταν σταθερό και το 5% επιδεινώθηκε. Εικ. 4 Κηδεμόνας Lyonnaise Δυναμικός αντιστροφικός κηδεμόνας (Dynamic Derotating Brace - DDB) Αυτός ο κηδεμόνας προτάθηκε από τους ιατρούς του 5 ου ορθοπαιδικού τμήματος του νοσοκομείου Κ.Α.Τ. στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Η πρώτη επίσημη ανακοίνωση του δυναμικού αντιστροφικού κηδεμόνα (Dynamic Derotating Brace - DDB) έγινε στην 21 η κοινή συνάντηση των SRS και BBS το Είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο επικαλυμμένος με ένα μαλακό αφρώδες μαξιλάρι από πολυαιθυλένιο (Εικ. 5). Αυτός ο κηδεμόνας ανοίγει από πίσω [23]. Αυτός είναι ένας κηδεμόνας τύπου TLSO με αντιστροφικά ελάσματα, που δρουν ως αντιστροφικές συσκευές, διατηρώντας σταθερές τις διορθωτικές δυνάμεις στις περιοχές πιέσεως του κηδεμόνα, ενώ ταυτόχρονα παράγει κινήσεις σε αντίθετες κατευθύνσεις στα δύο πλευρικά ήμισυ του κηδεμόνα. Τα αντιστροφικά μεταλλικά ελάσματα συνδέονται στην πίσω πλευρά του κηδεμόνα, που αντιστοιχεί στο προεξέχον τμήμα του θώρακα (ύβος) ή στην οσφυϊκή περιοχή του ασθενούς. Αυτοί γίνονται ενεργοί όταν τα ελεύθερα άκρα τους τοποθετούνται κάτω από την αντίθετη πλευρά του κηδεμόνα και ο κηδεμόνας σφίγγεται από τους ιμάντες του [24]. Οι δυνάμεις που εφαρμόζονται από τα αντιστροφικά ελάσματα προστίθενται στις πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται από τον κηδεμόνα και αλλάζοντας την 6

7 πίσω γωνία των ελασμάτων μπορεί να τις διαφοροποιήσει. Τα δημοσιευμένα αποτελέσματα υποστηρίζουν μία συνολική αρχική διόρθωση της γωνίας Cobb 49,54% και μετά από δύο χρόνια μία διόρθωση του 44,10% [24,25]. Αναφέρεται επίσης ότι το 35,70% των κυρτωμάτων βελτιώθηκαν, το 46,42% ήταν σταθερά και το 7,83% επιδεινώθηκαν [26]. Όσο αφορά το αισθητικό αποτέλεσμα (γωνία κλίσης του κορμού - ΑΤΙ - ύβος), ο DDB βελτιώνει την αισθητική εμφάνιση της οπίσθιας επιφάνειας των παιδιών με ιδιοπαθή σκολίωση με δεξιά θωρακικά κυρτώματα [27]. Μελέτες σχετικά με την ποιότητα της ζωής μετά την συντηρητική θεραπεία της εφηβικής ιδιοπαθούς σκολίωσης χρησιμοποιώντας τον DDB με το ειδικό ερωτηματολόγιο (BrQ), το οποίο είναι ειδικό για την συντηρητική θεραπεία, έδειξε μία επίδραση στην σχολική δραστηριότητα και στην κοινωνική λειτουργικότητα, αλλά όχι στην γενική υγεία, στην σωματική και συναισθηματική λειτουργικότητα, στην ζωτικότητα, στον σωματικό πόνο, στην αυτοεκτίμηση και στην αισθητική [28-30]. Εικ. 5 Δυναμικός αντιστροφικός κηδεμόνας (DDB) Κηδεμόνας TriaC Αυτός ο κηδεμόνας παρουσιάσθηκε από τον Dr Albert Gerrit Veldhuizen στην Ολλανδία. Η ονομασία TriaC προέρχεται από τα τρία C των λέξεων Comfort-άνεση, Control-έλεγχος και Cosmesis-αισθητική. Ο κηδεμόνας TriaC έχει ένα εύκαμπτο στοιχείο, που συνδέει το θωρακικό με το οσφυϊκό τμήμα (Εικ. 6). Ο κηδεμόνας TriaC ασκεί ένα εγκάρσιο σύστημα δυνάμεων, το οποίο αποτελείται από μία πρόσθια προοδευτική δύναμη αντισταθμιζόμενη από μία οπίσθια δύναμη και ροπή και τελικά δρα στους σπονδύλους της σκολιωτικής σπονδυλικής στήλης. Στο μετωπιαίο επίπεδο το σύστημα δυνάμεων του κηδεμόνα TriaC είναι σε συμφωνία με το σύστημα δυνάμεων των κλασσικών κηδεμόνων. Όμως στο οβελιαίο επίπεδο το σύστημα δυνάμεων δρα μόνο στην θωρακική μοίρα. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει καθόλου πυελική κλίση και παρέχει ευελιξία, χωρίς να επιδρά στις διορθωτικές δυνάμεις κατά την διάρκεια της κίνησης του σώματος [31,32]. Οι εισηγητές προτείνουν ότι τα κριτήρια ένταξης των ασθενών σε αυτήν την θεραπεία είναι: ιδιοπαθή σκολίωση με γωνία Cobb μεταξύ 20 και 40 μοιρών σε σκελετικά ανώριμους σκολιωτικούς ασθενείς, με δείκτη Risser 0-1, πριν την εμμηναρχή, μετά την εμμηναρχή/1 χρόνο, σε κύρια θωρακική κορυφή μεταξύ του 7 ου και του 11 ου θωρακικού σπονδύλου και κύρια οσφυϊκή κορυφή μεταξύ του 2 ου και 5 ου οσφυϊκού σπονδύλου, σε εύκαμπτες σπονδυλικές στήλες όπως 7

8 αποδεικνύεται από την κατά 40% τουλάχιστον διόρθωση σε ακτινογραφίες με πλάγια κάμψη [33]. Κάποιες άλλες μελέτες προτείνουν ότι ο κηδεμόνας Triac TM αντιπροσωπεύει μία εναλλακτική λύση αποκλειστικά για την διόρθωση των οσφυϊκών κυρτωμάτων [34]. Μία αρχική διόρθωση του 22% αναφέρεται για τα αρχικά κυρτώματα εντός του κηδεμόνα και 35% για τα δευτερογενή κυρτώματα. Η βελτίωση διατηρήθηκε μετά την αφαίρεση του κηδεμόνα και με ένα μέσο χρόνο παρακολούθησης 1,6 χρόνια ήταν πάνω από το όριο του 20%. Στο 76% των ασθενών υπήρχε έλεγχος ή διόρθωση των κυρτωμάτων της ιδιοπαθούς σκολίωσης [33]. Θεωρείται ότι ο κηδεμόνας TriaC μεταβάλλει σημαντικά την προβλεπόμενη φυσική ιστορία της εφηβικής ιδιοπαθούς σκολίωσης [33]. Κηδεμόνας Sforzesco Εικ. 6 Κηδεμόνας TriaC Ο κηδεμόνας Sforzesco αναπτύχθηκε από τον Dr Stefano Negrini μαζί με τον πιστοποιημένο ορθωτιστή (Certified Prosthetist and Orthotist - CPO) Gianfranco Marchini το 2004 στο Μιλάνο της Ιταλίας, βασιζόμενο στο μοντέλο SPoRT (Symmetric - συμμετρικό, Patient - Oriented με γνώμονα τον ασθενή, Rigid - άκαμπτο, Three - Dimensional - τρισδιάστατο). Ο κηδεμόνας Sforzesco συνδυάζει χαρακτηριστικά του νάρθηκα Risser και των κηδεμόνων Lyon, Cheneau - Sibilla και Milwaukee (Εικ. 7). Η κύρια δράση του είναι να ωθεί την σκολίωση από την λεκάνη πάνω ώστε να εκτείνει, να αντιστρέφει και να αποκαθιστά το οβελιαίο επίπεδο (τρισδιάστατη δράση). Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να αναζητηθούν στην διαδικτυακή διεύθυνση Τα αποτελέσματα που έχουν δημοσιευθεί είναι καλύτερα από αυτά του κηδεμόνα Lyon [35] και παρόμοια με τον νάρθηκα Risser με λιγότερες παρενέργειες [36], κάνοντας έτσι τον κηδεμόνα Sforzesco σύμφωνα με τους συγγραφείς ένα εργαλείο για τα βαρύτερα περιστατικά [36,37]. Βασίζεται στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοχή διορθωτικών αρχών. 1. Αποτελεσματικότητα: α) ενεργός κηδεμόνας: ο ασθενής επιτρέπεται και ενθαρρύνεται να κινείται ελεύθερα, β) μηχανική αποτελεσματικότητα που επιτυγχάνεται μέσω ωθήσεων, εκτονώσεων, εμποδίων και οδηγών (το τελευταίο είναι ένα νέο πρότυπο που αναπτύχθηκε με αυτόν τον κηδεμόνα), γ) ευελιξία και αποτελεσματικότητα, δ) ομαδική δουλειά: MDs, CPOs, PTs, ασθενής και οικογένεια και ε) συμμόρφωση. 2. Αποδοχή: α) σχεδίαση του σώματος και ελάχιστα φανερό, β) μέγιστη ελευθερία στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, γ) ανάληψη ευθύνης και δ) γνωστική προσέγγιση συμπεριφοράς. Οι συγγραφείς αναφέρουν 8

9 αποτελέσματα σε διάφορες παραμέτρους (μοίρες της γωνίας Cobb και αισθητικό αποτέλεσμα) [38-42]. Εικ. 7 Κηδεμόνας Sforzesco Βραχύς κηδεμόνας προοδευτικής δράσης (Progressive Action Short Brace - PASB) Ο βραχύς κηδεμόνας προοδευτικής δράσης (Progressive Action Short Brace - PASB) χρησιμοποιείται από το 1976 για την θεραπεία της θωρακοσφυϊκής και οσφυϊκής ιδιοπαθούς σκολίωσης. Πρόκειται για έναν κατά παραγγελία τύπου θωρακο-οσφυïκο-ιερού κηδεμόνα πρωτότυπου σχεδιασμού, που επινοήθηκε από τον Dr Lorenzo Aulisa στην Ιταλία (Εικ. 8). Ο PASB ενδείκνυται μόνο για την θεραπεία των θωρακοσφυϊκών και οσφυϊκών κυρτωμάτων. Ο κηδεμόνας εξ αρχής έχει χαρακτηριστεί από το ότι μία "συνδεδεμένη" δυναμική της σπονδυλικής στήλης μπορεί να επιτύχει διόρθωση του κυρτώματος, αναστρέφοντας την μη φυσιολογική κατανομή φορτίσεων κατά την διάρκεια της ανάπτυξης. Η πρακτική εφαρμογή των εμβιομηχανικών ιδιοτήτων του PASB επιτυγχάνεται μέσω δύο λειτουργικών φάσεων. Η φάση του γύψινου επιδέσμου προηγείται της εφαρμογής του κηδεμόνα. Σε αυτό το στάδιο ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις για να διορθώσουν την παραμόρφωση, δηλαδή η επιμήκυνση, η πλάγια έκταση και η αντιστροφή. Το φινίρισμα του γύψινου κηδεμόνα σχηματίζει την πραγματική γεωμετρία του τελικού πλαστικού κηδεμόνα. Ανάλογα με το πόσο δύσκαμπτη είναι η καμπύλη εφαρμόζεται ένας ή κάποιες φορές δύο γύψινοι κηδεμόνες πριν από την παρασκευή του κατά παραγγελία κηδεμόνα από πολυπροπυλένιο της δεύτερης φάσης της θεραπείας [43,44]. O Aulisa και συνεργάτες το 2009 ανέφεραν τα θεραπευτικά αποτελέσματα στην γωνία Cobb και στην γωνία της στροφής Pedriole μετά από την αντιμετώπιση θωρακοσφυϊκών και οσφυϊκών κυρτωμάτων. Πριν την θεραπεία η μέση γωνία Cobb ήταν 29,30 μοίρες ± 5,16 SD και η αρχική ακραία περιστροφή 12,70 μοίρες ± 6,14 SD. Η μέση διόρθωση της γωνίας Cobb ήταν 14,67 ± 7,65 SD και αυτής της κορυφαίας στροφής ήταν 8,95 ± 5,82. Συνολική διόρθωση της καμπύλης σημειώθηκε στο 94% των ασθενών, ενώ σταθεροποίηση των κυρτωμάτων παρατηρήθηκε στο 6% των ασθενών [44]. 9

10 Εικ 8. Βραχύς κηδεμόνας προοδευτικής δράσης (PASB) Θωρακοσφυïκός κηδεμόνας λορδωτικής παρέμβασης (Thoracolumbar Lordotic Intervention - TLI) Ο θωρακοσφυïκός κηδεμόνας λορδωτικής παρέμβασης (Thoracolumbar Lordotic Intervention - TLI) αναπτύχθηκε στην αρχική του μορφή το 2002 από τον ορθοπαιδικό Dr Piet van Loon και τον ορθωτιστή Jan Munneke (Εικ. 9). Ο TLI βασίζεται στην υπόθεση ότι τόσο οι θωρακοσφυïκές κυφωτικές, όσο και οι σκολιωτικές σπονδυλικές παραμορφώσεις προέρχονται από μετατόπιση της θωρακοσφυïκής άρθρωσης από την φυσιολογική ιδανική θέση της στο κέντρο. Αυτή η μετατόπιση, η οποία περιγράφηκε από τον M Jansen το 1913, μπορεί να συμβεί σταδιακά κατά τα έτη πριν την περίοδο της έντονης ανάπτυξης εξαιτίας των καμπτικών καθιστικών στάσεων του σώματος. Οι στρεπτικές δυνάμεις από τις συνεχείς και ασύμμετρες δυνάμεις του διαφράγματος μπορούν να προκαλέσουν σκολίωση. Το σχέδιο του κηδεμόνα TLI είναι μία παρέμβαση τύπου Ponseti, που επανατοποθετεί την θωρακοσφυïκή άρθρωση στην ιδανική της θέση, προκειμένου να μειώσει τις διατμητικές και παραμορφωτικές δυνάμεις. Ο TLI βασίζεται στο μοντέλο της ισχυρής επανατοποθέτησης της θωρακοσφυïκής άρθρωσης στην ιδανική λορδωτική ευθυγραμμισμένη θέση. Ο κηδεμόνας TLI είναι απολύτως συμμετρικός. Ο TLI δεν πιέζει τα οστά της σπονδυλικής στήλης, του θώρακα ή της λεκάνης, αλλά έλκει την σπονδυλική στήλη προς τα εμπρός εφαρμόζοντας επιπλέον διάταση στους ραχιαίους μύες του κορμού, όπως όταν βραχύνεται μία χορδή. Ταυτόχρονα το στερνικό τμήμα του μπροστινού μέρους του κηδεμόνα λειτουργεί ως "αμόνι" για την προς τα εμπρός λορδωτική δύναμη και εμποδίζει την κάμψη. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι των κηδεμόνων TLI με διαφορετικές ενδείξεις: ένας άκαμπτος (επενδυμένος από αφρώδες υλικό [PE]) και ένας "μαλακότερος" από ύφασμα με εύκαμπτα παρασπονδυλικά λορδωτικά ελάσματα. Οι ενδείξεις χρήσης αυτού του κηδεμόνα είναι οι παρακάτω: για σκολίωση μοιρών με σοβαρή τάση (SLR-test) εφαρμόζεται ένας μαλακός κηδεμόνας, για σκολίωση μεγαλύτερη των 25 μοιρών πριν από το προβλεπόμενο τελευταίο έτος ανάπτυξης εφαρμόζεται ένας άκαμπτος κηδεμόνας, για κύφωση μεγαλύτερη των 45 μοιρών ή την θωρακοσφυïκή μοίρα Θ10-Ο2 μεγαλύτερη των 10 μοιρών (Scheuermann II) και σφικτούς ιγνυακούς τένοντες εφαρμόζεται ένας άκαμπτος κηδεμόνας, για κύφωση της θωρακοσφυïκής μοίρας Θ10-Ο2 μικρότερη των 10 μοιρών με σοβαρά προβλήματα τάσης (θετικό Laseque) εφαρμόζεται ένας μαλακός κηδεμόνας. Το 2008 δημοσιεύτηκε ότι η αρχή της ισχυρής λόρδωσης από ένα υπομόχλιο στην θωρακοσφυïκή μοίρα δείχνει μία στατιστικά σημαντική στιγμιαία μείωση ακτινολογικά της διπλής σκολίωσης και στις δύο καμπύλες σε μετωπιαίο επίπεδο. Όσο αφορά τα αποτελέσματα οι αρχικές ακτινογραφίες με τον κηδεμόνα δείχνουν μία σημαντική μείωση των γωνιών Cobb σε διαφορετικές καμπύλες σε κυφωτικές και σκολιωτικές ομάδες ασθενών (οβελιαία p<0,001, 10

11 κλίση της πυέλου p<0,001). Έναν χρόνο μετά την θεραπεία με αυτόν τον κηδεμόνα σε κυφωτικές και σκολιωτικές ομάδες ασθενών οι μετρήσεις των ακτινογραφιών, που έγιναν χωρίς την χρήση του κηδεμόνα, έδειξαν βελτίωση στις μετρήσεις σε οβελιαίο και μετωπιαίο επίπεδο. Η συμμόρφωση των ασθενών με τον κηδεμόνα TLI είναι πολύ καλή, επειδή είναι εύκολο να φορεθεί (ελευθερία κινήσεων με εξαίρεση την κάμψη), δεν είναι σχεδόν καθόλου εμφανής αφού στερείται υπερδομές κάτω από τον ώμο και η αυτόματη επερχόμενη έκταση της σπονδυλικής στήλης δημιουργεί κενό στον κηδεμόνα. Οι ασθενείς παρατηρούν και βιώνουν ορατή πρόοδο και ανταμείβονται, επειδή ο κηδεμόνας μπορεί να γίνει πιο διορθωτικός και μικρότερος σε μέγεθος σε διαδοχικές ιατρικές επισκέψεις. Τέλος η έγκαιρη ανίχνευση και έναρξη της θεραπείας μαζί με ειδικές ασκήσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή διόρθωση οποιασδήποτε παραμόρφωσης. Εικ. 9 Θωρακοσφυïκός κηδεμόνας λορδωτικής παρέμβασης (TLI) Συμπεράσματα Η θεραπεία της εφηβικής ιδιοπαθούς σκολίωσης στοχεύει να σταματήσει την επιδείνωση της παραμόρφωσης και να βελτιώσει την αισθητική εμφάνιση, την ισορροπία του κορμού και την ποιότητα της ζωής [45]. Πολλά ιατρικά κέντρα στην Ευρώπη προσφέρουν πλήρη θεραπεία, η οποία ξεκινά από την πρόληψη (school screening), την χρήση του κηδεμόνα με ή χωρίς την χρήση ασκήσεων και την χειρουργική αντιμετώπιση. Η μελέτη και η βελτίωση των κηδεμόνων θα βελτιώσει αναπόφευκτα τα αποτελέσματα με την χρήση αυτών. Σχετικά με την ανησυχία για την αποτελεσματικότητα της συντηρητικής θεραπείας με τους κηδεμόνες υπάρχει μεγάλη ποικιλία αποτελεσμάτων στην διεθνή βιβλιογραφία [46-50]. Τα φτωχά αποτελέσματα μπορούν να οφείλονται σε κακούς κηδεμόνες και αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί μέσω των ακτινογραφιών φορώντας τον κηδεμόνα, προκειμένου να εκτιμηθεί η διόρθωση. Τα φτωχά αποτελέσματα μπορούν επίσης να οφείλονται στην κακή διαχείριση του ασθενούς, παράγοντα που τελικά επηρεάζει την συμμόρφωση του ασθενούς. Η κακή διαχείριση δεν έχει ακόμη επαρκώς τονιστεί στην βιβλιογραφία παρά τον κρίσιμο ρόλο της στην αποτελεσματικότητα της οποιασδήποτε θεραπείας [51,52]. Τελικά η παρουσίαση όλων των σημαντικών σημείων (ιστορία, σχεδιασμός, ενδείξεις, εμβιομηχανική, αποτελέσματα και σύγκριση μεταξύ κηδεμόνων) των ευρέως χρησιμοποιούμενων Ευρωπαϊκών κηδεμόνων, θα δώσει την δυνατότητα να αναδείξει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, με τελικό στόχο όχι 11

12 μόνο να βελτιώσει τους κηδεμόνες, αλλά επίσης να προσφέρει μία καλύτερη συντηρητική θεραπεία στα σκολιωτικά παιδιά. Βιβλιογραφία [1] Danielsson AJ, Hasserius R, Ohlin A, Nachemson AL. A prospective study of brace treatment versus observation alone in adolescent idiopathic scoliosis: a follow-up mean of 16 years after maturity. Spine, 32 (2007), [2] Danielsson AJ, Romberg K, Nachemson AL. Spinal range of motion, muscle endurance, and back pain and function at least 20 years after fusion or brace treatment for adolescent idiopathic scoliosis: a case-control study. Spine, 31 (2006), [3] Rowe DE. The Scoliosis Research Society Brace Manual. Milwaukee, WI: Scoliosis Research Society; (1998), 1 9. [4] Weinstein SL, Dolan LA, Spratt KF, Peterson KK, Spoonamore MJ, Ponseti IV. Health and function of patients with untreated idiopathic scoliosis: a 50-year natural history study. JAMA, 289 (2003), [5] Weinstein SL, Ponseti IV. Curve progression in idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg Am. 65 (1983), [6] Weinstein SL, Zavala DC, Ponseti IV. Idiopathic scoliosis: longterm follow-up and prognosis in untreated patients. J Bone Joint Surg Am. 63 (1981), [7] Negrini S, Minozzi S, Bettany-Saltikov J, Zaina F, Chockalingam N, Grivas TB, Kotwicki T, Maruyama T, Romano M, Vasiliadis ES. Braces for idiopathic scoliosis in adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews (2009), Issue 1. [8] Schiller JR, Thakur NA, Eberson CP Brace Management in Adolescent Idiopathic Scoliosis. Clin Orthop Relat Res. (2009) May 30. [Epub ahead of print] PMID: [9] Kotwicki T, Cheneau J. Biomechanical action of a corrective brace on thoracic idiopathic scoliosis: Cheneau 2000 orthosis. Disabil Rehabil Assist Technol. 3(3), (2008), [10] Kotwicki T, Cheneau J. Passive and active mechanisms of correction of thoracic idiopathic scoliosis with a rigid brace. Stud Health Technol Inform. 135 (2008), [11] Périé D, Sales De Gauzy J, Sévely A, Hobatho MC. In vivo geometrical evaluation of Cheneau- Toulouse-Munster brace effect on scoliotic spine using MRI method. Clin Biomech (Bristol, Avon). 16(2) (2001), [12] Hopf C, Heine J. Long-term results of the conservative treatment of scoliosis using the Chêneau brace. Z Orthop Ihre Grenzgeb. 123(3) (1985), [13] Cinnella P. Muratore M. Testa E. Bondente P.G. The Treatment of adolescent idiopathic scoliosis with Cheneau brace: long term outcome. Oral Presentation at Lyon 2009 SOSORT Meeting. [14] Manuel D Rigo, Mónica Villagrasa and Dino Gallo (2010) A specific scoliosis classification correlating with brace treatment: description and reliability. Scoliosis (2010) 5:1 [15] Rigo M, Weiss HR 2008 The Chêneau concept of bracing-biomechanical aspects. Stud Health Technol Inform. 135 (2008), [16] Rigo et al 2002 (Retrospective results in immature idiopathic scoliotic patients treated with a Chêneau brace. Rigo M, Quera-Salvá G, Puigdevall N, Martínez M. Stud Health Technol Inform. 88 (2002), [17] Rigo M and Gallo D A new RSC brace design to treat single long thoracic scoliosis. Comparison of the in-brace correction in two groups treated with the new and the classical models. Oral Presentation at Lyon 2009 SOSORT Meeting. [18] Hans-Rudolf Weiss, Mario Werkmann and Carola Stephan Correction effects of the ScoliOlogiC Cheneau light" brace inpatients with scoliosis. Scoliosis (2007), 2:2 doi: / [19] Weiss HR: Best Practice in conservative scoliosis care. 3rd. edition, Pflaum, Munich, [20] Weiss HR, Rigo M. The chêneau concept of bracing--actual standards. Stud Health Technol Inform. 135 (2008), [21] de Mauroy JC, Lecante C, Barral F, Daureu D, Gualerzi S, Gagliano R. The Lyon brace. Disabil Rehabil Assist Technol. 3(3) (2008), [22] de Mauroy JC, Fender P, Tato B, Lusenti P, Ferracane G. Lyon brace. Stud Health Technol Inform. 135 (2008), [23] Antoniou D, Valavanis J, Zachariou C, Smyrnis P Dynamic Derotation Brace (DDB). A new aspect for the conservative treatment of Idiopathic Scoliosis (1986), Presentation in 21st common meeting of SRS and BSS. [24] Valavanis J, Bountis A, Zachariou C, Kokkonis D, Anagnostou D, Giahos D, Daskalakis E. Three- Dimensional Brace Treatment for Idiopathic Scoliosis. In: Three Dimensional Analysis of Spinal Deformities M D'Amico et al (Eds.) IOS Press, (1995),

13 [25] Andoniou D, Valavanis J et al: The effectiveness of our bracing system in the conservative treatment of idiopathic scoliosis. J Bone Joint Surg, 74-B. Suppl, I, (1992), 86. [26] Grivas TB, Vasiliadis E, Chatziargiropoulos T, Polyzois VD, Gatos K. The effect of a modified Boston brace with antirotatory blades on the progression of curves in idiopathic scoliosis: aetiologic implications. Pediatr Rehabil. 6(3-4) (2003), [27] Grivas TB, Vasiliadis ES. Cosmetic outcome after conservative treatment of idiopathic scoliosis with a dynamic derotation brace. Stud Health Technol Inform. 135 (2008), [28] Vasiliadis E, Grivas TB. Quality of life after conservative treatment of adolescent idiopathic scoliosis. Stud Health Technol Inform. 135 (2008), [29] Vasiliadis E, Grivas TB, Gkoltsiou K. Development and preliminary validation of Brace Questionnaire (BrQ): a new instrument for measuring quality of life of brace treated scoliotics. Scoliosis. (2006) May 20;1:7. [30] Vasiliadis E, Grivas TB, Savvidou O, Triantafyllopoulos G. The influence of brace on quality of life of adolescents with idiopathic scoliosis. Stud Health Technol Inform. 123 (2006), [31] Veldhuizen AG. Idiopathic Scoliosis. A Biomechanical and Functional Anatomical Study. Thesis, University of Groningen. Groningen, the Netherlands: (1985). [32] Veldhuizen AG, Cheung J, Bulthuis GJ, Nijenbanning G. A new orthotic device in the non-operative treatment of idiopathic scoliosis. Medical Engineering & Physics, 24 (2002), [33] Bulthuis GJ, Veldhuizen AG, Ζ Nijenbanning G. Clinical effect of continuous corrective force delivery in the non-operative treatment of idiopathic scoliosis: a prospective cohort study of the triacbrace Eur Spine J 17 (2008), [34] Zeh A, Planert M, Klimas S, Hein W, Wohlrab D The flexible Triac -Brace for conservative treatment of idiopathic scoliosis. An alternative treatment option? Acta Orthop. Belg, 74 (2008), [35] Negrini S, Marchini G. Efficacy of the symmetric, patient-oriented, rigid, three-dimensional, active (SPoRT) concept of bracing for scoliosis: a prospective study of the Sforzesco versus Lyon brace. Eura Medicophys. 43(2) (2007), [36] Negrini S, Atanasio S, Negrini F, Zaina F, Marchini G. The Sforzesco brace can replace cast in the correction of adolescent idiopathic scoliosis: A controlled prospective cohort study. Scoliosis. (2008) Oct 31;3:15. [37] Negrini S, Atanasio S, Fusco C and Zaina F. Efficacy of bracing in worst cases (over 45 ) endgrowth results of a retrospective case-series. Scoliosis (2009), 4(Suppl 2):O50 [38] Negrini S, Atanasio S, Fusco C and Zaina F. Efficacy of bracing immediately after the end of growth: final results of a retrospective case series. Scoliosis (2009), 4(Suppl 2):O49. [39] Negrini S, Atanasio S, Fusco C and Zaina F. Efficacy of conservative treatment of adolescent idiopathic scoliosis: endgrowth results respecting SRS and SOSORT criteria. Scoliosis, (2009), 4(Suppl 2):O48. [40] Negrini S, Atanasio S, Zaina F, Romano M, Parzini S, Negrini A. End-growth results of bracing and exercises for adolescent idiopathic scoliosis. Prospective worst-case analysis. Stud Health Technol Inform. 135 (2008), [41] Negrini S, Atanasio S, Fusco C, Zaina F. Effectiveness of complete conservative treatment for adolescent idiopathic scoliosis (bracing and exercises) based on SOSORT management criteria: results according to the SRS criteria for bracing studies - SOSORT Award 2009 Winner. Scoliosis. (2009) Sep 4;4:19. [42] Zaina F, Negrini S, Fusco C, Atanasio S. How to improve aesthetics in patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS): a SPoRT brace treatment according to SOSORT management criteria. Scoliosis. (2009) Sep 1;4:18. [43] Di Benedetto A, Vinciguerra A, Pennestri' E, Aulisa L: Biomechanics of Scoliosis Using a New Type of Brace. Proceedings of the 8th Canadian Congress of Applied Mechanics, Moncton, N.-B., Canada, 7-12 June, (1981), [44] Aulisa AG, Guzzanti V, Galli M, Perisano C, Falciglia F and Aulisa L. Treatment of thoraco-lumbar curves in adolescent females affected by idiopathic scoliosis with a progressive action short brace (PASB): assessment of results according to the SRS committee on bracing and nonoperative management standardization criteria Scoliosis, (2009), 4:21 doi: / [45] Negrini S, Grivas TB, Kotwicki T, Maruyama T, Rigo M, Weiss HR, the members of the Scientific society On Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT): Why do we treat adolescent idiopathic scoliosis? What we want to obtain and to avoid for our patients. SOSORT 2005 Consensus paper. Scoliosis, (2006), 1:4. [46] Rigo M, Reiter C, Weiss HR: Effect of conservative management on the prevalence of surgery in patients with adolescent idiopathic scoliosis. Pediatr Rehabil (2003), 6(3 4): [47] Maruyama T, Kitagawa T, Takeshita K, Mochizuki K, Nakamura K: Conservative treatment for adolescent idiopathic scoliosis: can it reduce the incidence of surgical treatment? Pediatr Rehabil 6(3 4), (2003), [48] Negrini S, Atanasio S, Zaina F, Romano M, Parzini S, Negrini A: Endgrowth results of bracing and exercises for adolescent idiopathic scoliosis. Prospective worst-case analysis. Stud Health Technol Inform 135 (2008),

14 [49] Weiss HR, Goodall D: The treatment of adolescent idiopathic scoliosis (AIS) according to present evidence. A systematic review. Eur J Phys Rehabil Med 44(2) (2008), [50] Dolan LA, Weinstein SL: Surgical rates after observation and bracing for adolescent idiopathic scoliosis: an evidencebased review. Spine, 32(19 Suppl) (2007), S91-S100. [51] Landauer F, Wimmer C, Behensky H: Estimating the final outcome of brace treatment for idiopathic thoracic scoliosis at 6- month follow-up. Pediatr Rehabil 6(3 4) (2003), [52] Negrini S, Grivas TB, Kotwicki T, Rigo M, Zaina F and the international Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT). Guidelines on "Standards of management of idiopathic scoliosis with corrective braces in everyday clinics and in clinical research": SOSORT Consensus Scoliosis (2009), 4:2 doi: /

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ Η ΜΕΘΟΔΟΣ SCHROTH ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist MSc, PT Συνήθης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΣΚΟΛΙΩΣΗ.ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 1 Νοσηλεύτρια-Φυσικοθεραπεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου",Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην 2Νοσηλεύτρια Τ.Ε. Γ.Ν.Άμφισσας, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Ανοικτού Πανεπιστημίου Ιταλίας

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ

Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικής µοίρας σπονδυλικής στήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσειςθωρακικής µοίραςσπονδυλικήςστήλης Ευδ. Μπίλλη Υπεύθυνη Μαθήµατος Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ Παθήσεις & παραµορφώσεις θωρακικήςµοίρας Σκολίωση Νόσο Scheuermann Αγκυλοποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Άσκηση και σκολίωση Επιβλέπων καθηγητής: Παπαβασιλείου Αθανάσιος Φοιτήτρια: Δήμτσα Ευθυμία ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΡΑΧΗ Αποτελεί τον μυοσκελετικό άξονα στήριξης του κορμού με κύριο οστικό στοιχείο τους σπονδύλους και την παράλληλη συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης

Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης Θεραπευτική αντιμετώπιση της παιδικής και εφηβικής σκολίωσης Γ. ΣΑΠΚΑΣ Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Οι παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης μπορούν να συμβούν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 4η Διάλεξη: «Κορμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου)

Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) Α Μέρος (από 2) Οστά του Κορμού (Σπονδυλική Στήλης, Θώρακα, Κρανίου) 01/35 Το Ερειστικό Σύστημα αποτελείται από: 1. Τα Οστά 2. Τις Αρθρώσεις 3. Τους Συνδέσμους 02/35 ΟΣΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ Σύνολο: 285 οστά

Διαβάστε περισσότερα

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου

5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. H άρθρωση του ώμου 5 ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ H άρθρωση του ώμου Μαθητής Μ. Γεώργιος Ανατομία ώμου Τα κύρια οστά του ώμου είναι το βραχιόνιο και η ωμοπλάτη.η αρθρική κοιλότητα προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ι ατρικές Ειδικότητες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ι ατρικές Ειδικότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ι ατρικές Ειδικότητες ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες μεθόδους θεραπείας, Χειρουργός Ορθοπεδικός

συνοδεύτηκαν από αντίστοιχες μεθόδους θεραπείας, Χειρουργός Ορθοπεδικός 1/10 Παγιώτς Β. Σαμέλς σχετικά με τα αιτία που οδγούσαν στν παραμόρφωσ τς σπονδυλικής στήλς. Οι θεωρίες αυτές συνοδεύτκαν από αντίστοιχες μεθόδους θεραπείας, Χειρουργός Ορθοπεδικός άλλες από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗ, ΚΥΦΩΣΗ, ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ 11 Ευθύµιος Σαµολαδάς Α. ΣΚΟΛΙΩΣΗ Η φυσιολογική σπονδυλική στήλη στο οβελιαίο επίπεδο εµφανίζει φυσιολογικά κυρτώµατα στην αυχενική θωρακική και οσφυϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μαλακάση 1, Κ. Σουλτάνης 2, Θ. Γρίβας 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΓΝΠ «Τζάνειο».

Α. Μαλακάση 1, Κ. Σουλτάνης 2, Θ. Γρίβας 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τμήμα Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, ΓΝΠ «Τζάνειο». 106 4. Προεγχειρητική Προετοιμασία για Χειρουργική Διόρθωση της Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης. Ανασκόπηση επ Ευκαιρία της Πρώτης Χειρουργηθείσας Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης στο Γ.Ν.Π. «Τζάνειο». Α. Μαλακάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005)

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (2005) Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι, Αρχίζουμε την ενδιαφέρουσα αυτή στρογγυλή τράπεζα που έχει θέμα της, την Χρόνια οσφυαλγία, ελπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια εφαρμογής κηδεμόνα δεν επηρεάζει τη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής των ασθενών με Ιδιοπαθή Εφηβική Σκολίωση

Η διάρκεια εφαρμογής κηδεμόνα δεν επηρεάζει τη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής των ασθενών με Ιδιοπαθή Εφηβική Σκολίωση 177 EEXOT Τόμος 64, (4): 177-181, 2013 Η διάρκεια εφαρμογής κηδεμόνα δεν επηρεάζει τη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής των ασθενών με Ιδιοπαθή Εφηβική Σκολίωση ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ. Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΤΡΑΥΜΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ & ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Ανδρέας Παναγόπουλος Λέκτορας Ορθοπαιδικής Πανεπιστήμιο Πατρών Ανατομία ΑΜΣΣ Ανατομία ΘΜΣΣ Ανατομία ΟΜΣΣ Ανατομία ΣΣ Η αρχική κάκωση ειναι καθοριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012

ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012 ΤΕΥΧΟΣ LX Οκτώβριος 2012 ΤΕΥΧΟΣ LX ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Υπευθ. Έκδοσης: Μαστρογιαννόπουλος Νικόλαος MSc Ε.Ε.ΔΙ.Π Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού e-περιοδική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση για ωδίνες τοκετού και τοκετό

Τοποθέτηση για ωδίνες τοκετού και τοκετό Τοποθέτηση για ωδίνες τοκετού και τοκετό Κάθισμα στην μπάλα ωδινών Η κίνηση εμπρός και πίσω κατά το κάθισμα στην μπάλα ωδίνων μειώνει τον πόνο, προάγει την χαλάρωση, ανοίγει την εγκάρσια και προσθιο οπίσθια

Διαβάστε περισσότερα

Η Άσκηση σαν Μέσο Αντιµετώπισης της Παιδικής και Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης: Πρακτικές Εφαρµογές

Η Άσκηση σαν Μέσο Αντιµετώπισης της Παιδικής και Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης: Πρακτικές Εφαρµογές Πρακτικών εφαρµογών Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 2 (2), 138 147 ηµοσιεύτηκε: 25 Σεπτεµβρίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (2), 138 147 Released: September

Διαβάστε περισσότερα

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη

Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Από το βιβλίο του Δρ. Πέτρου Α. Πουλμέντη Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη βιολογική μηχανική Κεφάλαιο 2 Εκβιομηχανική των οστών Οι διαφάνειες που ακολουθούν Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Για να περιγράψουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΚΑΤΩΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΣΤΑ (ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΙΕΡΟ) ΟΣΦΥΙΚΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ Μεγαλύτεροι σε μέγεθος και όγκο, με κοντούς και παχείς αυχένες, ευρύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΠΟΔΙ? ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΠΟΔΙΟΥ Υπάρχει λύση; Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑ ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΙΠΠΟΠΟΔΙΑ ΚΟΙΛΟΠΟΔΙΑ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΦΥΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Α1-Α7 ΑΜΣΣ Μοίρες της ΣΣ Θ1-Θ12 ΘΜΣΣ Ο1-Ο5 ΟΜΣΣ Κόκκυγας Ι1-Ι5 Ιερά μοίρα Υπερηχογράφημα κύησης: Σπονδυλική στήλη εμβρύου Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.24 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΙΣΧΙΟΥ - ΜΗΡΟΥ "COXA HIT" COXA HIT Μέγεθος S M L XL Περιφ. Ισχίων σε εκ. 80/90 90/100 100/110 110/120 Χρώμα Μαύρο Δεξιά - Αριστερή - Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Παρατηρήσεις : 1) Για όλα τα εμφυτεύματα της σπονδυλικής στήλης είναι απαραίτητη η διάθεση των κατάλληλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΝΩ ΠΕΡΑΤΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ 3. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Μηχανισμός κάκωσης Όταν το ισχίο είναι σε κάμψη 60 μοιρών η μεταφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 27-30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 VALIS RESORT, ΒΟΛΟΣ. Presentation Type Contact Person Aναρτημένες Ανακοινώσεις ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ P01 POSTER ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΥΡΑΙΑΣ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗΣ (CAUDAL REGRESSION SYNDROME) NΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Λευκωσία P02 POSTER

Διαβάστε περισσότερα

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 )

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 ) Α/Α Περιγραφή Σκορ (0-4) 1. Σήκωμα από κάθισμα 2. Όρθια στάση χωρίς στήριξη 3. Κάθισμα χωρίς στήριξη πλάτης 4. Κάθισμα από όρθια στάση 5. Μεταφορές 6. Όρθια στάση, χωρίς στήριξη, με μάτια κλειστά 7. Όρθια

Διαβάστε περισσότερα

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp)

Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 21 ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ) 2.9.1 Επιφάνεια για την στήριξη των χεριών για την διευκόλυνση των αναισθησιολόγων με τον αντίστοιχο συνδετικό σφιγκτήρα (clamp) 9906021

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΦΩΣΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Χριστάρα-Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO

Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO Ζώνη Ισχίου - Μηρού COXA HIT - Νάρθηκας Ισχίου POHO ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΙΣΧΙΟΥ - ΜΗΡΟΥ "COXA HIT" COXA HIT Μέγεθος S M L XL Περιφ. Ισχίων σε εκ. 80/90 90/100 100/110 110/120 Χρώμα Μαύρο Δεξιά - Αριστερή - Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ

1. ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Ο.Α.Ε.Ε Γενική Διεύθυνση Παροχών Δ/νση Παροχών Ασθενείας, Τμήμα: Νοσ. Εξων. Περίθαλψης Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ για την πλατυποδία, τη στροφή των ποδιών προς τα "μέσα", τα"στραβά γόνατα" και τα παιδικά παπούτσια Lynn T. Staheli, MD ΠΛΑΤΥΠΟΔΙΑ Οι γονείς ανησυχούν για την πλατυποδία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΟΣΦΥΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΙΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟY ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Μία από της σημαντικότερες παθήσεις που αλλοιώνουν την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου, στην ώριμη ηλικία, είναι και η σπονδυλική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης Αντιθρομβωτικής Αγωγής, 12 Απριλίου 2014 Η ΣΧΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων

B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων B Μέρος (από 2) Οστά των Ακρων 01/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ 02/25 ΑΝΩ ΑΚΡΑ Οστά της Ζώνης του Ώμου 1. Ωμοπλάτη (scapula) _Τριγωνικό οστό _Συνδέεται με την κλείδα με το ακρώμιο. 2. Κλείδα (clavicle) _Με το ένα άκρο της

Διαβάστε περισσότερα

όταν οι απλές ακτινογραφίες βάζουν την υπόνοια οστεοπόρωσης, τότε το άτοµο έχει χάσει το 30 % της οστικής του µάζας.

όταν οι απλές ακτινογραφίες βάζουν την υπόνοια οστεοπόρωσης, τότε το άτοµο έχει χάσει το 30 % της οστικής του µάζας. 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Εισαγωγή Η οστεοπόρωση είναι απ ότι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία όλων των χωρών µια ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΧΝΗ κατάσταση. Μία στις δύο γυναίκες 65 χρόνων έχει υποστεί τουλάχιστον ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΊΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Του Δρ. Κωνσταντίνου Δ. Στρατηγού Δ/ντού Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σκελετός της Πυέλου

Ο Σκελετός της Πυέλου Ο Σκελετός της Πυέλου E Johnson Αν. Καθηγήτρια Εργαστήριο Ανατοµίας Η Πύελος το κατώτερο σηµείο του κορµού προς τα κάτω συνέχεια της κοιλιάς η πυελική κοιλότητα = κατώτερο τµήµα της κοιλιακής χώρας εντοπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ 1, Η. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 2, Κ. ΜΙΧΑΣ 3, Β. ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1

Θ.Β. ΓΡΙΒΑΣ 1, Η. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 2, Κ. ΜΙΧΑΣ 3, Β. ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1 11 EEXOT Τόμος 64, (1): 11-16, 2013 Η επίδραση της ανάπτυξης στη συσχέτιση μεταξύ της παραμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης και της παραμόρφωσης του θωρακικού κλωβού: οι επιπτώσεις στην παθογένεια της ιδιοπαθούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων

Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Τ.Ε.Ι. Πατρας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Επανεκπαίδευση ορθοστάτησης με την βοήθεια εξωτερικών βοηθημάτων Μίχου Φωτεινή Μουστάκη Ελευθερία Δρ. Φουσεκης Κων/νος Καθηγητης Εφ. Φυσικοθεραπειας Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα

Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου. Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Αποκαθιστώντας την αυτοπεποίθηση του φυσικού σας χαμόγελου Αντικαθιστώντας χαμένα δόντια με εμφυτεύματα Τι είναι τα οδοντικά εμφυτεύματα; Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μικρές βίδες τιτανίου που εκτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός

Ανατομία ΑΜΣΣ. Α4 εκ των άνω Σώμα. Α1 άτλας. Εγκάρσιο τρήμα. Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα. Νωτιαίος μυελός Τραύμα της ΑΜΣΣ Ανατομία ΑΜΣΣ Α1 άτλας Εγκάρσιο τρήμα Α4 εκ των άνω Σώμα οδόντας Α2 άξονας Νωτιαίος μυελός Εγκάρσιο τρήμα σπονδυλική αρτ. & φλέβα Ινιακή ατλαντο - αξονική ένωση Gerlock AJ, Heller RM, Kaye

Διαβάστε περισσότερα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα

παράκαμψη κατά Roux-en-Y σε 4 ασθενείς με κρανιοφαρυγγίωμα παράκαμψη κατά Roux-en-Y 1 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 2 ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ», Αθήνα, 3 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 4Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris, 5 Hôpital Bichat-Claude Berard, Paris,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος

Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Πρόσθιο Κοιλιακό Τοίχωµα & Πύελος Ι. Γενικά Α. Η κοιλία είναι το τµήµα του κόρµου που βρίσκεται µεταξύ του θώρακα (διάφραγµα) προς τα πάνω και της πυέλου (είσοδο της µικρής πυέλου) προς τα κάτω. Η πύελος

Διαβάστε περισσότερα

Παγκύπριο Ορθοπαιδικό Συνέδριο

Παγκύπριο Ορθοπαιδικό Συνέδριο Λευκωσία Κύπρος 19 Παγκύπριο Ορθοπαιδικό Συνέδριο ο Με την συνεργασία του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών 31 Οκτωβρίου 1 & 2 Νοεμβρίου 2008 Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚAΡKINOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ 15 Μαρτίου 2014 Ιωάννης Χ. Γκιόζος Πνευµονολόγος MD,FCCP Επ.Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών Ογκολογική Μονάδα Γ ΠΠ ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νεαρός άνδρας 28 ετών προσήλθε στον αξονικό τομογράφο με πόνο στη ράχη η οποία εντείνεται κατά την ύπτια θέση. Επίσης αυτός ο πόνος είναι η αιτία να ξυπνάει από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Ανάλυση της Ανθρώπινης Κίνησης Εμβιομηχανική Κινησιολογία Κινηματική Κινητική Λειτουργική Ανατομική Γραμμική Γωνιακή Γραμμική Γωνιακή Θέση Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη δυστοκία ώμου αναφέρονται στον Πίνακα 1:

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τη δυστοκία ώμου αναφέρονται στον Πίνακα 1: 4. ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΩΜΟΥ Ορισμός: Δυστοκία ώμου ορίζεται η δυσκολία γέννησης των ώμων μετά τη γέννηση της κεφαλής, που απαιτεί πρόσθετους χειρισμούς για την απελευθέρωσή τους με συνήθη ήπια έλξη της κεφαλής. Συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne Ruhr-University Bochum Germany. 23-26 Ιουνίου 2011

Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne Ruhr-University Bochum Germany. 23-26 Ιουνίου 2011 Ο ρευµατολόγος και η χρήση του µαγνητικού συντονισµού στην πρώιµη διάγνωση των σπονδυλαρθιτίδων και στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας 23-26 Ιουνίου 2011 Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum

Διαβάστε περισσότερα

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου

Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου Παθήσεις του Τενοντίου Πετάλου του Ώµου ρ. Χρήστος Γιαννακόπουλος Ορθοπαιδικός Χειρουργός, ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο ΙΑΣΩ General Τι είναι το τενόντιο πέταλο του ώµου; Η άρθρωση του ώµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες

Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ρήξη του Τενοντίου Πετάλου του Ώμου: Γενικές Πληροφορίες Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του ώμου; Η άρθρωση του ώμου σχηματίζεται από την σύνδεση τριών οστών: του βραχιονίου, της ωμοπλάτης και της κλείδας.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν.

Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε Ασθενή με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού: Αποκατάσταση Κινητικότητας. Καρανίκας Απόστολος, Φυσικοθεραπευτής Γ.Ν. ΚΑΤ Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοβαρός ο Αντίχτυπος στη Ζωή του Ασθενή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15.30-16.15 Προσέλευση Εγγραφές ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 16.15 16.30 Έναρξη Συμποσίου Χαιρετισμοί Γελαλής Ιωάννης Καραχάλιος Θεόφιλος 16.30 17.40 Συνεδρία: «Κακώσεις Αυχενικής Μοίρας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012

Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Μαθήματα Ανατομίας 2011-2012 Θωρακικό τοίχωμα Κ. Αλπαντάκη Θώρακας Γενική επισκόπηση Σχετικοί όροι Θώρακας Θωρακικός κλωβός Θωρακικό τοίχωμα Θωρακική κοιλότητα Σχετικοί όροι Θώρακας Περιοχή του σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 9η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

3D N E W T O N. 3D Σύστημα ενδυνάμωσης & μυϊκής αποκατάστασης σπονδυλικής στήλης ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

3D N E W T O N. 3D Σύστημα ενδυνάμωσης & μυϊκής αποκατάστασης σπονδυλικής στήλης ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 3D N E W T O N 3D Σύστημα ενδυνάμωσης & μυϊκής αποκατάστασης ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Σταθεροποίηση Σπονδυλικών Μυών Σταθεροποιεί ταυτόχρονα τους εκ βαθέων και ανταγωνιστές μυς Αυτόχθων Ραχιαίος, Εγκάρσιος Κοιλιακός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Pilates. Joseph Hubertus Pilates (09/12/ 1883 09/10 1967)γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη κοντά στο Ντίσελντορφ(Mönchengladbach ) στη Γερμανία

Εισαγωγή στο Pilates. Joseph Hubertus Pilates (09/12/ 1883 09/10 1967)γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη κοντά στο Ντίσελντορφ(Mönchengladbach ) στη Γερμανία PILATES Εισαγωγή στο Pilates Joseph Hubertus Pilates (09/12/ 1883 09/10 1967)γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη κοντά στο Ντίσελντορφ(Mönchengladbach ) στη Γερμανία Ήταν ευαίσθητος στο άσθμα και τη ραχίτιδα,

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας

Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας Ακαδημία Σπονδυλοθεραπείας Κύκλος Σπουδών 1ου Έτους Πρόγραμμα Σεμιναρίων Ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 Τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές θα ανακοινώνονται στο site μας: spineworks.gr Πληροφορίες : Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού

Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Αρθρώσεις Είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών με τη συμμετοχή ενός μαλακότερου ιστού Ανάλογα με το είδος αυτού του ιστού και τον τρόπο συμμετοχής του, καθορίζεται η κινητικότητα των οστών που συνδέονται.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.

«ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν. «ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΣ» Ευστάθιος Χρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Β Πανεπιστημιακή ήορθοπαιδική ήκλινική Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο Ν.ΙΩΝΙΑΣ Εισαγωγή: γή Η συνηθέστερη των παθήσεων που προσβάλλει τους ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010

Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες Η σημασία της πρώιμης διάγνωσης Δαούσης Δημήτριος Λέκτορας Παθολογίας/Ρευματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Παμπελοννησιακό Ιατρικό Συνέδριο Πάτρα, 23 Οκτ. 2010 Σπονδυλαρθροπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού.

Άρθρωση του ισχίου Οι αρθρικές επιφάνειες που συντάσσουν την άρθρωση του ισχίου είναι η κοτύλη της λεκάνης και η κεφαλή του µηριαίου οστού. Οστά Η πυελική ζώνη αποτελείται από την συνένωση των ανώνυµων οστών (συνένωση του λαγόνιου, του ισχιακού και του ηβικού οστού) µε το ιερό οστό (σταθερή σύνδεση µε την ΣΣ). Το οστό είναι ένα µακρύ οστό

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιοπαθογένεια της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης: πρόκληση κατάθεσης. συμβολών για μια συζήτηση με βάση αποδείξεις και θεωρητικές προσεγγίσεις με

Αιτιοπαθογένεια της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης: πρόκληση κατάθεσης. συμβολών για μια συζήτηση με βάση αποδείξεις και θεωρητικές προσεγγίσεις με Αιτιοπαθογένεια της ιδιοπαθούς εφηβικής σκολίωσης: πρόκληση κατάθεσης συμβολών για μια συζήτηση με βάση αποδείξεις και θεωρητικές προσεγγίσεις με στόχο τελικό την πρόληψη ή τη αιτιολογική θεραπεία. R Geoffrey

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΥΡΙΧΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΚΝΩΣΣΟΥ 236 -ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΤΗΛ 2810 327988 6937 363 880 Η αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας

Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Χειρουργική Θεραπεία της Οστεοαρθρίτιδας Η οστεοαρθρίτιδα αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν: α) η καταστροφή του αρθρικού χόνδρου είναι ολοκληρωτική, β) όταν υπάρχουν σημαντικά συμπτώματα, όπως πόνος ή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο

Περιεχόμενα. Λεξιλόγιο Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ I: ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική Ανάλυση 2 Μηχανικές Ιδιότητες των Υλικών 3 Εμβιομηχανική των Οστών 4 Εμβιομηχανική των Σκελετικών Μυών 5 Εμβιομηχανική των Χόνδρων

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο. Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Η Παιδική Παχυσαρκία στην Κύπρο Σάββας Χρ Σάββα MD, PhD Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού Επιδημία Παχυσαρκίας Source: IASOWebsite 2013 Αν δεν πάρουμε σύντομα αποτελεσματικά μέτρα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου

Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου Οδηγίες Τοποθέτησης και Χρήσης του Λειτουργικού Μηροκνημικού Νάρθηκα Ακινητοποίησης του Γόνατος μετά από Αρθροσκοπική Συνδεσμοπλαστική του Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου του Γόνατος 1. Ο λειτουργικός μηροκνημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για τον αυχένα

Ασκήσεις για τον αυχένα Ασκήσεις για τον αυχένα Παπαδόπουλος Ανδρέας Ορθοπαιδικός Χειρουργός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη τραυματισμών είναι η ύπαρξη ισχυρών, ευέλικτων μυών και αρθρώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΡΟΚΟΤΥΛΙΑΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΣΤΟ ΙΣΧΙΟ. Η μηροκοτυλιαία πρόσκρουση αποτελεί, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας, το συχνότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ. Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Ευάγγελος Παντελής Επ. Καθ. Ιατρικής Φυσικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Αθηνών ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές ακτινοβολιών : Κεφάλαιο 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα