Αριθ. Τηλεφώνου: , FAX: ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ."

Transcript

1 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: , FAX: ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Οµάδα Υποέργου Παροχών Πατησίων 12 Αθήνα 2. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ιεύθυνση Πληροφορικής Τµήµα Παραγωγής και ιακίνησης Αναφορών Παπαδιαµαντοπούλου Αθήνα 3. Από ένα αντίτυπο σε κάθε Υπάλληλο των Τµηµάτων Απονοµών Συντάξεων ΘΕΜΑ: «Εφαρµογή της µε αριθ. 265/2009 Γνωµοδότησης της Ολοµέλειας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους για θέµατα που αφορούν τη συνταξιοδότηση των εργαζοµένων στην Ολυµπιακή Αεροπορία και τις Αεροπορικές Επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1759/88 και του Β.. 649/68, καθώς και µε τις κοινές διατάξεις της νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.» Σας κοινοποιούµε τη µε αριθ. 265/2009 Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (στην οποία παραπέµφθηκαν λόγω µείζονος σηµασίας ερωτήµατα της Υπηρεσίας µας, για θέµατα που αφορούν τη συνταξιοδότηση των εργαζοµένων στη Ολυµπιακή Αεροπορία Αεροπλοΐα και τις Αεροπορικές Επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1759/88 και του Β..649/68, καθώς και µε τις κοινές διατάξεις της νοµοθεσίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), η οποία έγινε δεκτή από το ιοικητή του Ιδρύµατος, και σας παρέχουµε τις ακόλουθες οδηγίες για την αντιµετώπιση των εκκρεµών περιπτώσεων και των περιπτώσεων που τυχόν θα παρουσιαστούν εφεξής.../..

2 2 Α. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Β.. 649/68 ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Το πρώτο ερώτηµα επί του οποίου έκρινε το Ν.Σ.Κ. διατυπώθηκε ως εξής: Ασφαλισµένος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο οποίος θεµελιώνει δικαίωµα µειωµένης συνταξιοδότησης σύµφωνα τις διατάξεις του Β.. 649/1968 (ειδικό καθεστώς εργαζοµένων σε αεροπορικές επιχειρήσεις) έχει δικαίωµα επιλογής των ευνοϊκότερων διατάξεων της κοινής νοµοθεσίας του Ιδρύµατος(όπως, π.χ., άρθρο 32 Ν. 2874/2000), προκειµένου να λάβει πλήρη σύνταξη αντί για µειωµένη που θα ελάµβανε µε το Β.. 649/1968; Η πλειοψηφία της Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ. τάχθηκε υπέρ της αρνητικής απάντησης επί του ερωτήµατος αυτού, για δύο λόγους: Αφενός, διότι έκρινε ότι µε τη διάταξη του Β.. 649/1968 δεν παρασχέθηκε στους υπαγόµενους στις ρυθµίσεις της ασφαλισµένους εκλεκτικό δικαίωµα εφαρµογής της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας της προτίµησής τους, αλλά ότι τίθεται θέµα εφαρµογής των κοινών διατάξεων (και µόνον αυτών) της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ΙΚΑ, αποκλειστικά και µόνο στις περιπτώσεις που δεν θεµελιώνεται το συνταξιοδοτικό λόγω γήρατος δικαίωµα, µε τις ειδικές διατάξεις του ως άνω Β.. Αφετέρου, διότι, επιπροσθέτως, ειδικά στην περίπτωση του άρθρου 32 του Ν. 2874/2000 για πλήρη συνταξιοδότηση σε ηλικία 55 ετών για άνδρες και γυναίκες, εκτός από τη γενική απαίτηση για τη συµπλήρωση ηµερών ασφάλισης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 7500 ηµερών ασφάλισης σύµφωνα µε τον Κ.Β.Α.Ε., στοιχείο που έχει αποκλεισθεί µε την απάντηση του Ν.Σ.Κ. στο δεύτερο ερώτηµα, δεδοµένου ότι µετά την έναρξη ισχύος του Β. 649/1968 έπαψαν να υφίστανται ειδικότητες του προσωπικού εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων υπαγόµενες στον Κ.Β.Α.Ε. Β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 1902/90, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3029/02, ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 2874/2000. Επίσης, τέθηκαν τα ακόλουθα ερωτήµατα στο Ν.Σ.Κ.: Εργαζόµενος σε αεροπορική επιχείρηση, απασχολούµενος σε ειδικότητα που υπάγεται στις διατάξεις του ΚΒΑΕ, αλλά δεν έχει τυπική ασφάλιση στα Βαρέα, επειδή δεν καταβάλλει την πρόσθετη εισφορά του Κανονισµού (3,6%), αλλά την πρόσθετη εισφορά των αεροπορικών επιχειρήσεων (6,82%), µπορεί να συνταξιοδοτηθεί µε τις διατάξεις των βαρέων (άρ. 27 παρ. 1 του Ν 1902/90, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του 3029/2002) ή εκείνες περί 35ετίας (άρθρο 32 του Ν. 2874/2000) και να λάβει επιπροσθέτως την προβλεπόµενη πριµοδότηση των βαρέων (άρθρο 22 παρ. 14 α του Ν. 1469/84, άρθρο 32 παρ. 8 του Ν. 1902/90, άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 825/1978) για τα χρονικά διαστήµατα που απασχολήθηκε µε ειδικότητα υπαγόµενη στον ΚΒΑΕ, χωρίς όµως την αντίστοιχη τυπική ασφάλιση στα Βαρέα;../..

3 3 Με αφορµή τα ερωτήµατα αυτά, το ΝΣΚ ερεύνησε: εάν µετά την έναρξη ισχύος του Β 649/1968 εξακολούθησε να ισχύει η ένταξη στον ΚΒΑΕ τριών ειδικοτήτων του απασχολούµενου σε αερολιµένες προσωπικού (πλην του τεχνικού προσωπικού) των αεροπορικών επιχειρήσεων και συγκεκριµένα: α) των υπαλλήλων πίστας, β) των εργατών φορτοεκφορτωτών, γ) των καθαριστών αεροσκαφών, και εάν υπήρξε, έστω συµψηφιστικά, καταβολή, εκτός της πρόσθετης εισφοράς µε την οποία βαρύνεται όλο εν γένει το προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων, και της ειδικής εισφοράς των βαρέων. Επί του ζητήµατος αυτού η Ολοµέλεια του ΝΣΚ γνωµοδότησε οµόφωνα ότι: Οι υπάλληλοι πίστας, οι εργάτες φορτοεκφορτωτές και οι καθαριστές αεροσκαφών εντάχθηκαν στον ΚΒΑΕ και άρα κατέβαλαν την ειδική εισφορά βαρέων µόνο κατά το χρονικό διάστηµα από έως και ( ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Β 649/1968), ενώ έκτοτε έπαψαν (θεωρούµενοι ως µη εντασσόµενοι στον ΚΒΑΕ) να καταβάλλουν την εν λόγω εισφορά, επειδή ακριβώς εντάχθηκαν στο ειδικό καθεστώς του Β αυτού καταβάλλοντας το επασφάλιστρο των αεροπορικών επιχειρήσεων, στο οποίο δεν εµπεριέχεται η ειδική εισφορά των Βαρέων. Συνεπώς, έγινε οµόφωνα δεκτό ότι, µετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω Β, δεν υπάρχει κατηγορία εργαζοµένων σε αεροπορική επιχείρηση που να υπάγεται στον ΚΒΑΕ και κατ επέκταση ότι δεν είναι επιτρεπτή αφ' ενός η συνταξιοδότηση του εν λόγω προσωπικού εδάφους των αεροπορικών επιχειρήσεων µε τις διατάξεις των Βαρέων ούτε και µε αυτές του άρθρου 32 του Ν. 2874/2000, εάν κατά την αποχώρησή του από την επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Β 649/68 και αφ' ετέρου η χορήγηση της προσαύξησης του άρθρου 32 παρ. 8 του Ν. 1902/90. Γ. ΟΙ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Α.Ε. ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΥΤΕ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ Ν. 1902/90. Το τελευταίο ερώτηµα που τέθηκε στο Ν.Σ.Κ. έχει ως εξής: Εργαζόµενοι στην Ολυµπιακή Αεροπορία και στην Ολυµπιακή Αεροπλοϊα, µε ή χωρίς ειδικότητα υπαγόµενη στον ΚΒΑΕ δικαιούνται και µετά την ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς του Ν. 1759/88 να συνταξιοδοτηθούν µε τις διατάξεις του Κανονισµού αυτού ή στην περίπτωση µη συνταξιοδότησης µε τις διατάξεις του ΚΒΑΕ, µπορούν να λάβουν την προσαύξηση (πριµοδότηση) των Βαρέων (άρθρο 32 παρ. 8 Ν. 1902/90); Το ΝΣΚ, απαντώντας αρνητικά στο ερώτηµα, δέχθηκε οµόφωνα µε τη Γνωµοδότησή του τα εξής: 1. Με τον Ν. 1759/88 καθιερώθηκε από νέο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους ιπτάµενους συνοδούς-φροντιστές και για το προσωπικό εδάφους της Ολυµπιακής Αεροπορίας και Ολυµπιακής Αεροπλοϊας, διαφορετικό και ευνοϊκότερο από τα Β 7/1965 και 649/1968, από τα οποία εξακολούθησε να διέπεται τόσο το λοιπό προσωπικό των δύο αυτών εταιρειών όσο και όλο το προσωπικό των άλλων εναέριων επιχειρήσεων.../..

4 4 Εποµένως, µέχρι τις ως προς τη συνταξιοδότηση και το δικαίωµα προσαύξησης της σύνταξης του καταλαµβανόµενου από τις διατάξεις του Β 649/1968 προσωπικού εδάφους της Ολυµπιακής Αεροπορίας και Ολυµπιακής Αεροπλοϊας ισχύουν οι παραδοχές του ΝΣΚ ότι δεν είναι επιτρεπτή αφενός η συνταξιοδότηση µε τις διατάξεις του ΚΒΑΕ και αφετέρου η χορήγηση της προσαύξησης του άρθρου 32 παρ. 8 του Ν. 1902/90, αφού από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του Β 649/1968 ( ) οι εντασσόµενοι στις διατάξεις του ιατάγµατος αυτού κατέβαλλαν το επασφάλιστρο των αεροπορικών επιχειρήσεων, στο οποίο δεν εµπεριέχεται η εισφορά του ΚΒΑΕ. 2. Κύριο γνώρισµα του συνταξιοδοτικού καθεστώτος του Ν. 1759/88 που ίσχυσε από για τους ιπτάµενους συνοδούς και φροντιστές καθώς και για το προσωπικό εδάφους της Ολυµπιακής Αεροπορίας και Ολυµπιακής Αεροπλοϊας, είναι ότι συνδυάζει την υποχρεωτική αποχώρηση από τις εν λόγω εταιρείες, µε την ταυτόχρονη συνταξιοδότηση, µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς, σε σχέση µε οποιοδήποτε άλλο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ όρους. Υπό το καθεστώς αυτό δεν εχώρησε οποιαδήποτε καταβολή της εισφοράς των Βαρέων, ώστε να τεθεί ζήτηµα ένταξης στον ΚΒΑΕ των υπαλλήλων πίστας, των εργατών φορτοεκφορτωτών και των καθαριστών αεροσκαφών. Επίσης, εκτός από το γεγονός ότι δεν υπήρξε καταβολή της εισφοράς (3,6%) των Βαρέων, η δυνατότητα χορήγησης προσαύξησης βαρέων αποκλείεται λόγω και της έλλειψης των προϋποθέσεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 1902/90, που είναι η αλλαγή της επαγγελµατικής ειδικότητας ή η εξαίρεση της απασχόλησης του προαναφερόµενου προσωπικού της Ολυµπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοϊας από τον ΚΒΑΕ. Εξάλλου, οι αποχωρούντες από τις εν λόγω εταιρείες οι οποίοι ανήκουν στο προσωπικό εδάφους, µπορούν να θεµελιώσουν δικαίωµα συνταξιοδότησης και µε χρόνο ασφάλισης που έχουν τυχόν πραγµατοποιήσει σε άλλο εργοδότη, άλλο ασφαλιστικό οργανισµό κύριας ασφάλισης καθώς και µε χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, χωρίς καταβολή εισφορών αναγνώρισης από τους ίδιους. Εκτός αυτού, εάν αποχωρήσουν χωρίς να δικαιούνται σύνταξη µε τις διατάξεις αυτές, µπορούν να συνταξιοδοτηθούν µε κοινές διατάξεις του ΙΚΑ πλην τριακονταπενταετίας, µε προσαυξηµένο το χρόνο ασφάλισής τους στις εταιρείες αυτές κατά 50%, αντίθετα µε όσα ισχύουν για το προσωπικό εδάφους των άλλων αεροπορικών επιχειρήσεων. 3. Υπό το ανωτέρω πλαίσιο, λοιπόν, το ΝΣΚ αποφάνθηκε οµόφωνα ότι οι ως άνω τρεις κατηγορίες εργαζοµένων στο προσωπικό εδάφους της Ολυµπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοϊας: δεν έχουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τις διατάξεις των Βαρέων (άρθρο 28 παρ. 5 εδ. β περ. α του ΑΝ. 1846/51, όπως ισχύει δεν έχουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2874/2000 (35ετία µε 7500 ηµέρες ασφάλισης στον ΚΒΑΕ), καθόσον αυτές προϋποθέτουν υπαγωγή των ασφαλισµένων στον Κανονισµό, η οποία όµως δεν υφίσταται στην προκειµένη περίπτωση δεν έχουν δικαίωµα στην προσαύξηση της παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 1902/90 ή της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 825/78 (πριµοδότηση Βαρέων), δεδοµένου ότι δεν υπήρξε καταβολή της ειδικής εισφοράς των Βαρέων (παρά µόνον της πρόσθετης εισφοράς που προβλεπόταν για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό εδάφους της Ολυµπιακής Αεροπορίας και Αεροπλοϊας).../..

5 5. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Κατόπιν των ανωτέρω, µετά την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 46 του Ν. 2676/99, θα πρέπει να προχωρήσετε άµεσα στην απόρριψη των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από εργαζόµενους σε αεροπορικές επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του Β.. 649/1968, από εργαζόµενους της Ολυµπιακής Αεροπορίας-Αεροπλοΐας Α.Ε. που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1759/88, καθώς επίσης και από εργαζόµενους που υπάγονται σε οποιοδήποτε άλλο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε για χορήγηση πριµοδότησης βαρέων του άρθρου 32 παρ. 8 του Ν.1902/90, είτε για συνταξιοδότηση µε τις διατάξεις των βαρέων ή τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 2874/2000, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ως άνω Γνωµοδότηση. Ευνόητο είναι λοιπόν ότι και οι εργαζόµενοι στην εταιρεία Olympic Catering (ως προς το χρόνο που διήνυσαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ µετά την υπαγωγή τους στο Ν. 2703/99, δηλαδή από και µετά), καθώς και το ιπτάµενο προσωπικό των διατάξεων του Β 7/1965 θα πρέπει να αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραδοχές του Ν.Σ.Κ. και, εποµένως, στερούνται του δικαιώµατος συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΒΑΕ, του άρθρου 32 του Ν. 2874/2000, καθώς και της πριµοδότησης του άρθρου 32 παρ. 8 του Ν. 1902/90. Σας εφιστούµε την προσοχή ότι σε κάθε Απόφαση ιευθυντή, µε την οποία θα απορρίπτεται η κρινόµενη αίτηση σύµφωνα µε τις παραδοχές του Ν.Σ.Κ., πρέπει να διατυπώνεται το αντίστοιχο σκεπτικό του Ν.Σ.Κ. που αφορά κάθε ξεχωριστή περίπτωση, ώστε η Απόφαση να είναι πλήρως αιτιολογηµένη. Συν.: Η µε αρ. 265/2009 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραφείο ιοικητή 2. Γραφείο Γεν. /ντή Ασφαλιστικών Υπηρεσιών 3. ιεύθυνση Παροχών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τµήµα Συντάξεων (10 αντίτυπα) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΥΜΠΛΗ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.»

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 2. 6. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.»

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 2. 6. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Μ. Σπυριδάκης ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/4-9-2007, Τ00/530/Α12/902/19-10-2007, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1//141/28-12-07 & Γ99/1/87/24-4-08

ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/4-9-2007, Τ00/530/Α12/902/19-10-2007, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1//141/28-12-07 & Γ99/1/87/24-4-08 Αθήνα, 29/7/2008 Αριθµ. Πρωτ. Τ00/530/7 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 29 / 5 / 2012. Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11

Αθήνα 29 / 5 / 2012. Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11 ΑΔΑ: Β4ΛΞ4691ΩΓ-8ΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 29 / 5 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο,

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο, 2012-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΟΡΙΑ_ειδικα ταµεια Αθήνα,. 11. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΑΔΑ: 4ΑΛΧ4691ΩΓ-7Δ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11/2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11/2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/ 295

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.)

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.) Αθήνα, 11/8/2008 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27.4.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27.4.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 27.4.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ31/1 Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215185 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/3/2011 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: Σ22/1 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 21 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α

ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 15.7. 2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ65/6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/1/2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ50/5 ΑΡ.:5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH: ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 Α Α: 4ΑΜΩΛ-Ψ5Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.9240/597 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Β

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11 /2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ : ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α «Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με την υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.)»

ΘΕΜΑ Α «Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με την υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.)» Αθήνα, 15/10/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ. Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 24 / 3 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/2 ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Μ.Πολυχρονοπούλου ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα