ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 7 13 Ιανουαρίου 2011 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε, στην Αθήνα, την κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του Ν.Δ. 1400/1973 του Ν.2439/1996 και του Ν.3883/2010: Ανακαλούμε, τα παρακάτω Προεδρικά Διατάγματα: Λόγω επανάκρισης του Αξιωματικού που αναφέρεται παρακάτω και εγγραφής του σε νέο και ευμενέστερο πίνακα κρίσης: Το από (ΦΕΚ 328/ τεύχος Γ ), μόνο σε ότι αυτό αφορά, την κύρωση πίνακα κρίσης, προακτέ ου κατ αρχαιότητα Επισμηναγού Ιπτάμενου Ανδρώνου Ισίδωρου του Ιωάννη (17544), έτους Το από (ΦΕΚ 329/ τεύχος Γ ), μόνο σε ότι αυτό αφορά, την κατ αρχαιότητα προαγωγή στο βαθμό του Αντισμήναρχου, του Επισμηναγού Ιπτάμενου Ανδρώνου Ισίδωρου του Ιωάννη (17544). Λόγω συμπληρωματικών κρίσεων της Αξιωματικού που αναφέρεται παρακάτω, κατόπιν διαγραφής δυσμενών στοιχείων και εγγραφής της σε νέους και ευμενέστε ρους πίνακες κρίσης: Το από , (ΦΕΚ 213/ τεύχος Γ ), μόνο σ ότι αυτό αφορά, την κύρωση πίνακα κρίσης προακτέ ας Ανθυπασπιστή Μονιμοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυρούλας του Ευάγ γελου (32992), έτους και την προαγωγή στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, της Ανθυπασπιστή Μονι μοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυρούλας του Ευάγγελου (32992). Το από , (ΦΕΚ 155/ τεύχος Γ ), μόνο σ ότι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσης προακτέας κατ αρχαιότητα, Ανθυποσμηναγού Μονιμοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυ ρούλας του Ευάγγελου (62944), έτους Το από , (ΦΕΚ 336/ τεύχος Γ ), μόνο σ ότι αυτό αφορά την κατ αρχαιότητα προαγωγή στο βαθμό του Υποσμηναγού, της Ανθυποσμηναγού Μονι μοποιημέ νης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυρούλας του Ευάγγελου (62944). Κυρώνονται, οι συμπληρωματικοί πίνακες κρίσης Αξι ωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν.3883/2010, που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων: Προακτέων κατ εκλογή Επισμηναγών Ελεγκτών Αε ράμυνας, έτους : (1) Άννινου Γεώργιου του Μιλτιάδη (17288) (2) Γαλέου Νικόλαου του Αθανάσιου (17289) (3) Οικονόμου Σπυρίδωνα του Δημήτριου (17290) (4) Σαραντόπουλου Γεώργιου του Σαράντου (17292) (5) Πατσαρίζη Ζήση του Δημήτριου (17201) (6) Πολύζου Κωνσταντίνου του Χρήστου (17236) (7) Τσακίρη Ιωάννη του Δημήτριου (17256) (8) Υπηρεσία Εδάφους Γκιργκίρη Θωμά του Κωνστα ντίνου (17736) (9) Υπηρεσία Εδάφους Δάβιου Κωνσταντίνου του Ιω άννη (17291) (10) Γεροβασίλη Βασίλειου του Νικόλαου (17673) (11) Μηλίτση Μιλτιάδη του Κωνσταντίνου (17674) (12) Κουσκούτη Γεώργιου του Χρήστου (17675) Προακτέων κατ εκλογή Επισμηναγών Οικονομικών, έτους : (1) Ανδριανοπούλου Αμαλίας του Νικόλαου (17739) (2) Πασχαλίδη Σταύρου του Μιχαήλ (17740) (3) Σταθόπουλου Βενετσάνου του Κωνσταντίνου (17741) (4) Δόντσιου Παρθένιου του Γεώργιου (18019) Προακτέων κατ εκλογή Επισμηναγών Εφοδιαστών, έτους : (1) Πικριδά Δημοσθένη του Μενέλαου (17885) (2) Χατζηαντωνίου Ιωάννη του Δημήτριου (17886) (3) Αλεξάνδρου Εμμανουήλ του Παναγιώτη (17887) (4) Γρούτσου Αθανάσιου του Σωτήριου (17889) (5) Χοχορέλου Αναστάσιου του Ιωάννη (17890) (6) Στερνά Αθανάσιου του Δημήτριου (17891) (7) Τάκογλου Αδαμάντιου του Γεώργιου (17892) (8) Κουλούρη Άγγελου του Πελοπίδα (17893) (9) Μιχόπουλου Δημήτριου του Κωνσταντίνου (17894) Προακτέων κατ εκλογή Επισμηναγών Διοικητικών, έτους : (1) Τριανταφυλλίδη Ιωάννη του Μιχαήλ (17600) (2) Παρίσση Άγγελου του Αλέξανδρου (17399) (3) Κουτρούλη Γεώργιου του Νικόλαου (18581) (4) Παράσχη Δημήτριου του Λάμπρου (18582) (5) Καρακύργιου Κωνσταντίνου του Χαράλαμπου (18583) (6) Μαρτίδη Πέτρου του Βασίλειου (18584) (7) Γιαννακόπουλου Σπήλιου του Νικόλαου (18585)

2 40 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (8) Κιτσάκη Δημήτριου του Νικόλαου (18586) (9) Λειβαδιτάκη Στυλιανού του Φραγκίσκου (18587) Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Επισμηναγού Διοικη τικού Γάνα Γεώργιου του Άγγελου (17620), έτους Προακτέων κατ εκλογή Επισμηναγών Τεχνικής Υπο στήριξης, έτους : (1) Μηχανικού Λέζου Γεώργιου του Αθανάσιου (19001) (2) Μηχανικού Βαρσαμάκη Αθανάσιου του Γεώργιου (19014) (3) Μηχανικού Καραγιάννη Δημήτριου του Ιωάννη (19228) (4) Μηχανικού Σωτηρόπουλου Ασημάκη του Βασίλειου (19233) (5) Μηχανικού Παπακωνσταντίνου Βασίλειου του Θωμά (19241) (6) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Ζούλη Κυριάκου του Βασίλειου (19254) (7) Ηλεκτρολόγου Σκορδάκη Παναγιώτη του Γεώργιου (19263) (8) Μηχανικού Πατσιούρα Χρήστου του Γεώργιου (19293) (9) Εφοδιαστή Χαραλάμπους Σταύρου του Χαράλα μπου (19294) (10) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κατσικάρη Κων σταντίνου του Γεώργιου (19300) (11) Οπλουργού Παπαντώνη Θωμά του Χαρίλαου (19303) (12) Εφοδιαστή Καρασταμάτη Γεώργιου του Σπυρί δωνα (19306) (13) Οπλουργού Τσουκαλά Ευθύμιου του Τηλέμαχου (19331) (14) Μηχανικού Μυλωνά Βασίλειου του Άγγελου (19346) Προακτέων κατ αρχαιότητα Επισμηναγών Τεχνικής Υποστήριξης, έτους : Οπλουργού Θεοδώρου Γεώργιου του Θεόδωρου (19008) Οπλουργού Πούλιου Νικόλαου του Κωνσταντίνου (19267) Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Ελεγκτών Αεράμυ νας, έτους : (1) Στάθη Ευάγγελου του Αναστάσιου (19529) (2) Οικονομάκη Νικόλαου του Κωνσταντίνου (19530) (3) Μανασσάκη Εμμανουήλ του Νικόλαου (19531) (4) Παπαχρήστου Νικόλαου του Δημήτριου (19532) (5) Κωνσταντάκη Γεώργιου του Πολυζώη (19428) (6) Κιπενή Νικόλαου του Ανάργυρου (19534) (7) Κουφόπουλου Κωνσταντίνου του Δημήτριου (19535) (8) Κελόγλου Αθανάσιου του Σπυρίδωνα (19536) (9) Σταύρου Χρήστου του Ιωάννη (19537) (10) Αυγερινού Κυριάκου του Χρυσόστομου (19538) (11) Μαρκή Μιχαήλ του Γεώργιου (19539) (12) Πανσεληνά Περικλή του Χαρίλαου (19540) (13) Καραγιαννίδη Ευάγγελου του Κωνσταντίνου (19542) (14) Παπανικολάου Ευάγγελου του Παναγιώτη (19544) (15) Πολύζου Απόστολου του Γεώργιου (19545) (16) Καπαματζιάν Βασίλειου του Μανούκ (19547) (17) Κήλη Νικόλαου του Περικλή (19548) (18) Ακριτίδη Χαρίτωνα του Κωνσταντίνου (19549) (19) Λαζαρίδη Θωμά του Μιχαήλ (19550) (20) Χαρισόπουλου Ζήση του Απόστολου (19551) (21) Τσαντηρίδη Ευστάθιου του Αναστάσιου (60098) (22) Μακρή Παντελή του Ανδρέα (19553) (23) Πελίτη Δημήτριου του Ιωάννη (19833) (24) Σμουδιάνη Κωνσταντίνου του Ιωάννη (19552) (25) Τσαρτσάλη Γεώργιου του Δημήτριου (19554) Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Οικονομικών, έτους : (1) Κωνσταντίνου Σταύρου του Δημήτριου (60103) (2) Κατσαβού Γεώργιου του Ιωάννη (19602) (3) Παπαδημητρίου Αχιλλέα του Κωνσταντίνου (19603) (4) Υφαντίδη Στυλιανού του Άγγελου (60104) (5) Τοζίδη Ιωάννη του Παναγιώτη (60474) (6) Μπρέκη Ιωάννη του Λάμπρου (60105) (7) Κασσάρα Γεώργιου του Πέτρου (60106) (8) Κωστόπουλου Λάζαρου του Κωνσταντίνου (60107) (9) Αλουμανή Κυριάκου του Μιχαήλ (60108) (10) Βλάχου Κωνσταντίνου του Κλέαρχου (60109) (11) Ζέχα Δημήτριου του Κωνσταντίνου (60110) (12) Αθανασόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη (60111) (13) Μέκκα Απόστολου του Ιωάννη (60112) (14) Λεώνη Κωνσταντίνου του Δημήτριου (60479) (15) Αργυρόπουλου Αργύριου του Θεόδωρου (60113) (16) Τυρογιάννη Νικόλαου του Θωμά (60301) Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Εφοδιαστών, έτους : (1) Χαλυβίδη Χρήστου του Ηλία (19562) (2) Μίχα Ευάγγελου του Ευστάθιου (19563) (3) Βασιλάκου Ευάγγελου του Βασίλειου (19564) (4) Κουκουγιάννη Δρόσου του Γεώργιου (19565) (5) Γεωργάρα Γεώργιου του Χαράλαμπου (19566) (6) Βαλσαμίδη Θεόδωρου του Κωνσταντίνου (19567) (7) Κλώνη Κυριάκου Αριστοτέλη του Κωνσταντίνου (19568) (8) Τζαμαλή Γεώργιου του Κωνσταντίνου (19569) (9) Κολίτση Ελευθέριου του Χρήστου (19571) (10) Θεοδωρίδη Ιωάννη του Γεώργιου (19572) (11) Ζυγούρη Χρήστου του Βασίλειου (19573) (12) Δοντάκη Απόστολου του Νικόλαου (19574) (13) Παππά Ιωάννη του Σπυρίδωνα (63487) (14) Μουτζουρέλλη Απόστολου του Ευστράτιου (60114) (15) Παναγή Δημήτριου του Ιωάννη (60115) (16) Σαραγά Ανδρέα του Προκόπιου (60116) (17) Φουστάνα Δημήτριου του Νικόλαου (60117) (18) Κοτζαμανώλη Βασίλειου του Δημήτριου (60118) (19) Ζώτου Γεώργιου του Χρήστου (60119) (20) Γιαβρούτα Χριστόφορου του Γεώργιου (60120) (21) Σταμπουλάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη (60121) (22) Ταγματζίδη Ιωάννη του Ανέστη (60122) (23) Μανωλόπουλου Χρήστου του Γεώργιου (60123) (24) Χαλκιά Δημήτριου του Κωνσταντίνου (60124) (25) Ξυπολιά Κωνσταντίνου Νικόλαου του Βασίλειου (60125) (26) Στασινόπουλου Βασίλειου του Εμμανουήλ (60126) (27) Γκαρτζονίκα Γεώργιου του Δημήτριου (60127) (28) Κωνσταντινίδη Θωμά του Χρήστου (60128) (29) Αντωνόπουλου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου (60129)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 41 (30) Σολωμίδη Κωνσταντίνου του Χρήστου (60130) (31) Υπηρεσία Εδάφους Ρηγόπουλου Σταύρου του Γε ώργιου (60131) Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Διοικητικών, έτους : (1) Άουαντ Θεόδωρου του Μιχαήλ Μωχάμ (19459) (2) Δήμου Αναστάσιου του Κωνσταντίνου (60057) (3) Κουτσοράκη Ηλία του Παντελή (64000) (4) Σανιδά Χρήστου του Σάββα (60497) (5) Αθανασόπουλου Γρηγόριου του Ανδρέα (60499) Προακτέου κατ αρχαιότητα Σμηναγού Διοικητικού Πυρομάλλη Διονύσιου του Νικολάου (60054), έτους Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Ιατρών, έτους : (1) Πλατνάρη Αντώνιου του Γεώργιου (60178) (2) Κυριακού Σοφίας του Παναγιώτη (60298) Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Οδοντίατρων, έτους : (1) Δούκα Χρήστου του Δημήτριου (19836) (2) Ζηκούλη Αλέξιου του Σταύρου (60299) (3) Λιβά Χρήστου του Νικόλαου (60300) Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Υπηρεσιών Υπο στήριξης, έτους : (1) Αμύνης Αεροδρομίων Γκίκα Γεώργιου του Πανα γιώτη (60355) (2) Αμύνης Αεροδρομίων Χατζητσομπάνη Παναγιώτη του Σάββα (60562) (3) Πληροφοριών Σιώπη Γεώργιου του Χρήστου (60528) (4) Οικονομικού Παπαευαγγέλου Ιωάννη του Ευάγγε λου (60558) Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Τεχνικής Υποστή ριξης, έτους : Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μαρκατά Νικόλαου του Κωνσταντίνου (60534) Μηχανικού Χαμαΐδή Ευάγγελου του Νικόλαου (60539) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Ελεγκτών Αε ράμυνας, έτους : (1) Τσεντίδη Ευθύμιου του Σταύρου (61957) (2) Κατσίμπρα Κωνσταντίνου του Δημήτριου (61958) (3) Σιώχου Μάϊκ του Κωνσταντίνου (61959) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Οικονομικών, έτους : (1) Ανδριοπούλου Γεωργίας του Αθανάσιου (63226) (2) Γερομιχαλού Ολυμπίας του Ιωάννη (62075) (3) Τσίρκα Κωνσταντίνου του Γεώργιου (62076) (4) Φιλώνη Αγγελικής του Θωμά (62077) (5) Κατσιαντώνη Αγορής του Σπύρου (62078) (6) Βοργιανίτη Αικατερίνης του Βασίλειου (62079) (7) Ζαχαριουδάκη Αντώνιου του Εμμανουήλ (62081) (8) Αδαμάκου Ευαγγελίας του Νικόλαου (63230) (9) Γκούρλα Μαρίας του Κωνσταντίνου (62082) (10) Τζίμα Ειρήνης του Άγγελου (63234) (11) Γεροκώστα Βασίλειου του Δημήτριου (62083) (12) Θεοτή Παναγιώτη του Σάββα (62084) (13) Βέργαδου Γεώργιου του Αθανάσιου (62085) (14) Ξάφη Παναγιώτη του Αθανάσιου (62086) (15) Κάββουρα Γεωργίας του Σωκράτη (62087) (16) Παπαδοπούλου Μαρίας του Χαρίλαου (62088) (17) Πικιού Χρήστου του Ιωάννη (62089) (18) Παγώνη Αικατερίνης του Αναστάσιου (61731) (19) Καρτσάκη Ειρήνης του Ζαχαρία (61732) (20) Μαγκουσοχατζάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη (61733) (21) Τάγκα Λάμπρου του Πέτρου (61734) (22) Κώνστα Αναστασίας του Σπυρίδωνα (61735) (23) Οικονόμου Ελένης του Γεώργιου (61736) (24) Παπαδόπουλου Σταμάτιου του Νικόλαου (61737) (25) Τσιώλη Γεώργιου του Αλέξανδρου (61738) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Εφοδιαστών, έτους : (1) Παρμάκη Ιωάννη του Αθανάσιου (61856) (2) Παπαδουλάκη Κωνσταντίνου του Νικόλαου (61887) (3) Ζήκα Ιωάννη του Σπυρίδωνα (61739) (4) Λόγγου Αικατερίνης του Νικόλαου (61740) (5) Αργύρη Ευμορφίας του Κυριάκου (61741) (6) Ζηζόπουλου Χρήστου του Αστέριου (61742) (7) Καραγιάννη Γεώργιου του Ιωάννη (61743) (8) Καπελιέρη Ευαγγελίας του Νικόλαου (61744) (9) Λελή Γεώργιου του Θεόδωρου (61745) (10) Μπαρλαγιάννη Ιωάννη του Στέργιου (61746) (11) Παπαδόπουλου Σταύρου του Ιωάννη (61747) (12) Σίσκου Παναγιώτη του Βασίλειου (61748) (13) Αρχιμανδρίτη Γεωργίας του Χρήστου (61749) (14) Τσέκαρη Αγόρως του Θεόφιλου (61750) (15) Ξενούλη Αριστείδη του Αθανάσιου (61751) (16) Γαμβρούλη Γιαννούλας του Γεώργιου (61752) (17) Λούκου Αλεξάνδρας του Κωνσταντίνου (61753) (18) Σαρτζετάκη Μαρίας του Ιωάννη (61778) (19) Αντωνίου Γρηγόριου του Στυλιανού (61779) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Διοικητικών, έτους : (1) Διαρεμέ Σταύρου του Νικόλαου (61862) (2) Παπαδογιάννη Ανδρέα του Γεώργιου (61900) (3) Χρυσοχοΐδου Ευσαΐας του Βασίλειου (61754) (4) Καρκάνη Ιουλίας του Γεώργιου (61755) (5) Πάντζου Ειρήνης του Ευστάθιου (61756) (6) Καζούκα Δημήτριου του Γεώργιου (61757) (7) Γουγά Αχιλλέα του Κοσμά (61758) (8) Πελιτάρη Ηλία του Παντελή (61759) (9) Τσίλπογλου Παναγιώτας του Γεώργιου (61760) (10) Φωτάκη Αγγελικής του Γεώργιου (61761) (11) Μουζά Δήμητρας του Μαργαρίτη (61762) (12) Σερκελίδη Δήμου του Χαράλαμπου (61763) (13) Μαστοράκη Ειρήνης του Γαβριήλ (61764) (14) Πολύζου Βάϊου του Χρήστου (61765) (15) Σκιαδά Θεανώς του Γεώργιου (61780) (16) Δεμερτζή Αθηνάς του Σταύρου (61781) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Μετεωρολόγων, έτους : (1) Δρή Ειρήνης του Εμμανουήλ (61766) (2) Καρδάση Ελένης του Ευάγγελου (61767) (3) Ανδρίτσου Νικόλαου του Ιωάννη Σεραφείμ (61769) (4) Ράλλη Μάριου του Χρήστου (61770) (5) Γερογιάννη Βασίλειου του Θωμά (61771) (6) Κωστόπουλου Θεοδόσιου του Αντώνιου (61772) (7) Καρδαρά Γεώργιου του Παράσχου (61773) (8) Χατζηαγγέλου Αναστασίας του Ιωάννη (61774) (9) Καρβέλη Χαράλαμπου του Αθανάσιου (61775) (10) Λογκάκη Ελένης του Νικόλαου (61776) (11) Τσαγκάρη Αικατερίνης του Ανδρέα (61782)

4 42 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Τεχνικής Υπο στήριξης, έτους : (1) Μηχανικού Γαρυφαλάκη Νικόλαου του Στυλιανού (61795) (2) Αεράμυνας Κακαμάκα Κωνσταντίνου του Στέφανου (61797) (3) Εφοδιαστή Μπιστολάκη Γεώργιου του Δημήτριου (61798) (4) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γκόνου Ιωάννη του Διονύσιου (61801) (5) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Νικηφόρου Εμμα νουήλ του Ευάγγελου (61802) (6) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γκόνου Παράσχου του Διονύσιου (61803) (7) Μηχανικού Καραχάλιου Ευστάθιου του Αντώνιου (61806) (8) Μηχανικού Σπυρόπουλου Ευστάθιου του Γεώργιου (61986) (9) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Τομαρά Ηλία του Σταύρου (61987) (10) Μηχανικού Τρύφωνος Δημήτριου του Παντελή (61989) (11) Μηχανικού Ζησόπουλου Ιωάννη του Ιωάννη (61995) (12) Οπλουργού Σταυρομήτρου Δημήτριου του Αλέ ξανδρου (61996) (13) Αεράμυνας Νταρά Δημήτριου του Ευάγγελου (61998) (14) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσιλιγιάννη Βα σίλειου του Αντώνιου (62001) (15) Ηλεκτρολόγου Ματσαντώνη Κωνσταντίνου του Χαράλαμπου (62005) (16) Εφοδιαστή Σωτηρόπουλου Δημήτριου του Ιωάννη (62010) (17) Μηχανικού Παντελεάκου Γεώργιου του Θωμά (62012) (18) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βραζιώτη Πανα γιώτη του Χαράλαμπου (62018) (19) Μηχανικού Γομάτου Ηλία του Αθανάσιου (62019) (20) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σαπούνη Ιωάννη του Σεραφείμ (62090) (21) Οπλουργού Βαϊδάκη Ιωάννη του Δημήτριου (62091) (22) Οπλουργού Λεμπέση Γεώργιου του Κωνσταντίνου (62092) (23) Μηχανικού Γκουντή Νικόλαου του Αθανάσιου (62101) (24) Μηχανικού Νταϊλάκη Δημήτριου του Στέργιου (62103) (25) Οπλουργού Χριστοφορίδη Κωνσταντίνου του Γε ώργιου (62112) (26) Μηχανικού Παπαστεφανάκη Δημήτριου του Γε ώργιου (62114) (27) Μηχανικού Καραμπατζιάκη Κυριάκου του Αντώ νιου (62115) (28) Μηχανικού Σειραδά Νικόλαου του Γεώργιου (62116) (29) Μηχανικού Φραγκάκη Γεώργιου του Ιωάννη (62120) (30) Εφοδιαστή Καρανάτσιου Κωνσταντίνου του Ιω άννη (62123) (31) Εφοδιαστή Παπαδάκη Δημήτριου του Ελευθέριου (62125) (32) Εφοδιαστή Χατζαντωνάκη Ιωάννη του Γεώργιου (62126) (33) Αεράμυνας Φωτόπουλου Δημήτριου του Ηλία (62128) (34) Οπλουργού Λιάτου Γεώργιου του Λάζαρου (62129) (35) Οπλουργού Μπερούκα Χρήστου του Θεόδωρου (62130) (36) Οπλουργού Χριστίδη Γεώργιου του Χρήστου (62131) (37) Οπλουργού Γαλάνη Κυριάκου του Δημήτριου (62136) (38) Μηχανικού Παπανικολάου Ανδρέα του Άγγελου (62138) (39) Εφοδιαστή Μαρούγκα Γεώργιου του Αθανάσιου (62141) (40) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κλέτσα Νικόλα ου του Σωτήριου (62142) (41) Μηχανικού Αθανασόπουλου Νικόλαου του Αθα νάσιου (62144) (42) Εφοδιαστή Τσιρίλα Σωτήριου του Δημήτριου (62145) (43) Μηχανικού Αλιζώτη Παναγιώτη του Σταύρου (62146) (44) Οπλουργού Μητρούσια Βάϊου του Κωνσταντίνου (62147) (45) Μηχανικού Φραντζή Αθανάσιου του Γεώργιου (62150) (46) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μπαχαράκη Ευ άγγελου του Άγγελου (62151) (47) Μηχανικού Γιαννόπουλου Σπυρίδωνα του Δημή τριου (62152) (48) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσεντίδη Γεώρ γιου του Διονύσιου (62153) (49) Οπλουργού Λαμπράκη Νικόλαου του Εμμανουήλ (62155) (50) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σερταρίδη Αυ ξέντιου του Ηλία (62156) (51) Εφοδιαστή Σκαρλή Βασίλειου του Αριστείδη (62160) (52) Μηχανικού Μαμουζέλου Ανάργυρου του Ιωάννη (62163) (53) Μηχανικού Αποστολίδη Στέφανου του Πέτρου (62168) (54) Ηλεκτρολόγου Κουτσούμπα Ευστάθιου του Κων σταντίνου (62171) (55) Εφοδιαστή Κοτσιφάκου Πέτρου του Γεώργιου (62175) (56) Εφοδιαστή Καραντζίκου Γεώργιου του Κωνστα ντίνου (62179) (57) Οπλουργού Μακρή Αναστάσιου του Μιχαήλ (62181) (58) Ηλεκτρολόγου Λέντα Ηλία του Σπυρίδωνα (62186) (59) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Αγγε λάκη Ιωάννη του Αριστόδημου (62189) (60) Μηχανικού Ρήγα Θεοφάνη του Νικόλαου (62190) (61) Εφοδιαστή Μούγιου Παντελεήμωνα του Ηλία (62193) (62) Εφοδιαστή Κουτσολέλου Χρήστου του Δημήτριου (62194) (63) Μηχανικού Πλώτα Παναγιώτη του Αθανάσιου (62196)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 43 (64) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μάττα Δημήτρι ου του Γεώργιου (62200) (65) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Στρατάκη Ιωάννη του Αδάμ (62203) (66) Μηχανικού Γκάντζιου Βάϊου του Απόστολου (62204) (67) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Θάνου Χρήστου του Κωνσταντίνου (62205) (68) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βενέτη Απόστο λου του Δημήτριου (62213) (69) Ηλεκτρολόγου Παππά Φίλιππου του Νικόλαου (62217) (70) Οπλουργού Πιπλάκη Γεώργιου του Μιχαήλ (62218) (71) Μηχανικού Φυσέκη Ευάγγελου του Γεώργιου (62221) (72) Αεράμυνας Ματάκια Κωνσταντίνου του Βασίλειου (62223) (73) Ηλεκτρολόγου Λιακόπουλου Δημήτριου του Γε ώργιου (62225) (74) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γιαννακόπουλου Χρήστου του Ανδρέα (62226) (75) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Ζελάτη Ευθύμιου του Ευστράτιου (62231) (76) Ηλεκτρολόγου Κοϊμτζίδη Κωνσταντίνου του Δη μήτριου (62234) (77) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Παπαγιαννόπου λου Δημήτριου του Πανα γιώτη (62242) (78) Μηχανικού Πατσούδη Αντώνιου του Ευάγγελου (62244) (79) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σαντή Χαράλα μπου του Νικόλαου (62249) (80) Yπηρεσία Εδάφους Μηχανικού Τσούβαλη Ιωάννη του Αθανάσιου (62273) (81) Yπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονι κών Θαλασσινού Παναγιώτη του Σταύρου (62102) (82) Yπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρο νικών Τράγκα Νικόλαου του Μιχαήλ (62478) (83) Μηχανικού Σιδέρη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου (62251) (84) Μηχανικού Κοντογιώργη Γεώργιου του Κωνστα ντίνου (62259) (85) Μηχανικού Γάτσιου Βάιου του Ευάγγελου (62260) (86) Μηχανικού Κουλούρη Θεόδωρου του Πολυχρόνη (62262) (87) Μηχανικού Κόπιτσα Λεωνίδα του Νικόλαου (62265) (88) Μηχανικού Σταματιάδη Δημήτριου του Σωτήριου (62280) (89) Μηχανικού Δούνια Ευστάθιου του Χρήστου (62283) (90) Μηχανικού Φάκα Δημήτριου του Αθανάσιου (62285) (91) Μηχανικού Μπιτζαράκη Ιωάννη του Ματθαίου (62289) (92) Μηχανικού Ψυχογιού Γεώργιου του Παντελή (62290) (93) Μηχανικού Γρεβενού Χρήστου του Δήμου (62292) (94) Μηχανικού Κάππου Δημήτριου του Αντώνιου (62295) (95) Μηχανικού Κρασσά Κωνσταντίνου του Δημήτριου (62296) (96) Μηχανικού Τσέλιου Γεώργιου του Κωνσταντίνου (62301) (97) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τζεδάκη Νικό λαου του Εμμανουήλ (62307) (98) Μηχανικού Ρούσσου Γεώργιου του Μαρίνου (62309) (99) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Λιανού Ιωάννη του Γεώργιου (62310) (100) Μηχανικού Σειραδάκη Γεώργιου του Ιωσήφ (62311) (101) Μηχανικού Λαμπράκη Παναγιώτη του Μιχαήλ (62312) (102) Μηχανικού Κυνηγαλάκη Ευάγγελου του Εμμα νουήλ (62313) (103) Μηχανικού Μαλαφάντη Κωνσταντίνου του Χρι στοφίλιππου (62314) (104) Μηχανικού Πατεράκη Ιωάννη του Νικόλαου (62316) (105) Μηχανικού Πετράτου Αντώνιου του Κωνσταντί νου (62317) (106) Μηχανικού Μπαχαδάκη Δημήτριου του Νικόλαου (62319) (107) Ηλεκτρολόγου Καρδιτσά Χρήστου του Γεώργιου (62321) (108) Μηχανικού Γιαννιά Χρήστου του Βασίλειου (62327) (109) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κοτσιφάκου Νικόλαου του Σταύρου (62331) (110) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σολομωνίδη Αντώνιου του Αλέξανδρου (62332) (111) Μηχανικού Ψυχογιού Κωνσταντίνου του Σωτήριου (62334) (112) Ηλεκτρολόγου Παπανδρέου Ηλία του Αριστοτέλη (62335) (113) Μηχανικού Ρήγα Δημήτριου του Γεώργιου (62336) (114) Εφοδιαστή Τρίγγου Ευάγγελου του Κωνσταντί νου (62476) (115) Μηχανικού Ράπτη Νικόλαου του Ιπποκράτη (62484) (116) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Οικονομίδη Δη μήτριου του Παναγιώτη (62488) (117) Μηχανικού Λογοθέτη Ηρακλή του Ηλία (62498) (118) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Πετρόπουλου Ηλία του Ιωάννη (62500) (119) Μηχανικού Χατζηαναγνώστου Ιωάννη του Από στολου (62503) (120) Μηχανικού Βαενά Δημήτριου του Ανδρέα (62512) (121) Μηχανικού Βασιλείου Νικόλαου του Ευστάθιου (62513) (122) Ηλεκτρολόγου Σκλήκα Παναγιώτη του Θεόδωρου (62517) (123) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Καραγιώργου Παναγιώτη του Θεόδωρου (62518) (124) Μηχανικού Τρικοίλη Εμμανουήλ του Ιωάννη (62519) (125) Μηχανικού Καραγιάννη Ανδριανού του Γεώργιου (62520) (126) Μηχανικού Κουλμανδά Γεώργιου του Παναγιώτη (62522)

6 44 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (127) Μηχανικού Παντελίδη Χαράλαμπου του Βασίλειου (62525) (128) Μηχανικού Χρυσού Μιχαήλ του Εμμανουήλ (62527) (129) Μηχανικού Κουρουπάκη Ιωάννη του Σταύρου (62529) (130) Μηχανικού Γαλανάκη Ιωάννη του Νικόλαου (62530) (131) Yπηρεσία Εδάφους Μηχανικού Κωνσταντινίδη Απόστολου του Παναγιώτη (62521) (132) Μηχανικού Πέττου Δημήτριου του Κωνσταντίνου (62540) (133) Μηχανικού Τσομπάνογλου Φώτιου του Νικόλαου (62542) (134) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σαμπατάκου Ιωάννη του Βασίλειου (62544) (135) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βυθούλκα Διο νύσιου του Ιωάννη (62546) (136) Μηχανικού Σολάκη Δημήτριου του Νικόλαου (62549) (137) Μηχανικού Διαμαντή Γεώργιου του Ανδρέα (62551) (138) Εφοδιαστή Σοφιολάκη Σπυρίδωνα του Νικόλαου (62554) (139) Εφοδιαστή Πυλαρινού Αναστάσιου του Διονύσιου (62555) (140) Ηλεκτρολόγου Παπαδημητρίου Αθανάσιου του Δημήτριου (62557) (141) Μηχανικού Καρυλάκη Γεώργιου του Αετού (62558) (142) Ηλεκτρολόγου Λουφαρδάκη Ευστράτιου του Σταύρου (62563) (143) Μηχανικού Τζιώτζιου Αθανάσιου του Θωμά (62564) (144) Yπηρεσία Εδάφους Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Μίνου Θεοφάνη του Ανδρέα (62568) (145) Μηχανικού Ασλάνη Ηλία του Παναγιώτη (62960) (146) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σακελλαράκη Δημήτριου του Χαράλαμπου (62962) (147) Μηχανικού Λομπαρδή Ευστάθιου του Αθανάσιου (62964) (148) Ηλεκτρολόγου Φωτόπουλου Γεράσιμου του Κων σταντίνου (62965) (149) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Πίτσιου Γεώρ γιου του Ευάγγελου (62966) (150) Μηχανικού Δεληολάνη Ευστάθιου του Νικόλαου (62967) (151) Ηλεκτρολόγου Λιανού Μιχαήλ του Γρηγόριου (62971) (152) Ηλεκτρολόγου Κατσικαβέλα Αλέξανδρου του Κωνσταντίνου (62973) (153) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Ροζή Φίλιππου του Νικόλαου (62974) (154) Ηλεκτρολόγου Παπαγεωργίου Νικόλαου του Γε ώργιου (62975) (155) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αλιακιόζογλου Πρόδρομου του Παναγιώτη (62976) (156) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Καπνού Παντελή του Γεώργιου (62977) (157) Μηχανικού Αγγελάκη Αθανάσιου του Νικόλαου (62985) (158) Ηλεκτρολόγου Βιδάκη Βασίλειου του Ιωάννη (62987) (159) Μηχανικού Ελένη Δημήτριου του Κωνσταντίνου (62988) (160) Οπλουργού Μαρούτσου Δημήτριου του Ιωάννη (62989) (161) Εφοδιαστή Βλαχόπουλου Απόστολου του Ευστά θιου (62991) (162) Εφοδιαστή Παρδάλη Εμμανουήλ του Νικόλαου (62992) (163) Εφοδιαστή Λεβέντη Δημήτριου του Χρήστου (62993) (164) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αναγνώστου Κωνσταντίνου του Ιωάννη (62995) (165) Ηλεκτρολόγου Βάρου Βασίλειου του Παναγιώτη (62996) (166) Μηχανικού Σαμαρά Κωνσταντίνου του Ιωάννη (63001) (167) Μηχανικού Παπαδόπουλου Νικόλαου του Χαρί τωνα (63002) (168) Εφοδιαστή Βελούδη Γεώργιου του Ιωάννη (63004) (169) Οπλουργού Μασούρου Χρήστου του Ιωάννη (63005) (170) Αεράμυνας Γιαννόπουλου Χρήστου του Ιωάννη (63006) (171) Οπλουργού Γκαλερίδη Φώτιου του Δημήτριου (63007) (172) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Εσε ρίδη Θεόδωρου του Νικόλαου (63011) (173) Εφοδιαστή Παυλάκου Αντώνιου του Νικόλαου (63013) (174) Ηλεκτρολόγου Χατζόπουλου Θεόδωρου του Ιω άννη (63016) (175) Εφοδιαστή Σπέντζα Ευστράτιου του Ιωάννη (63020) (176) Μηχανικού Σπυρόπουλου Χαράλαμπου του Κων σταντίνου (63022) (177) Μηχανικού Σάμιου Χαράλαμπου του Επαμεινώνδα (63023) (178) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Παπαβλασόπου λου Βασίλειου του Μιχαήλ (63026) (179) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μπλήτα Σερα φείμ του Δημήτριου (63028) (180) Οπλουργού Γαλανού Στέφανου του Νικόλαου (63029) (181) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Δεσύλλα Κων σταντίνου Παναγιώτη του Ιωάννη (63031) (182) Εφοδιαστή Γούλα Θωμά του Βασίλειου (63033) (183) Ηλεκτρολόγου Παρίση Αθανάσιου του Ανδρέα (63036) (184) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Βαλι ανάκη Βασίλειου του Λάμπρου (63037) (185) Μηχανικού Μαρτίνη Γεώργιου του Αργύριου (63042) (186) Εφοδιαστή Κυριακάκη Στυλιανού του Μιχαήλ (63043) (187) Μηχανικού Τσαρουχά Κωνσταντίνου του Σπύρου (63045) (188) Μηχανικού Μπιντέλα Απόστολου του Αναστάσιου (63046) (189) Μηχανικού Ευτυχίδη Σταύρου του Λάζαρου (63047) (190) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Θυμιανίδη Μι χαήλ του Αλέξανδρου (63049)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 45 (191) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σταγιάννη Πα ναγιώτη του Δημήτριου (63050) (192) Εφοδιαστή Τσούτη Προκόπιου του Κυριάκου (63051) (193) Μηχανικού Ψυλλάκη Ιωσήφ του Γεώργιου (63052) (194) Ηλεκτρολόγου Σταυρομήτρου Κωνσταντίνου του Χρήστου (63053) (195) Οπλουργού Στεφανίδη Παναγιώτη του Στέφανου (63055) (196) Αεράμυνας Χριστοδούλου Γεώργιου του Πανα γιώτη (63056) (197) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βουρναζίδη Φώ τιου του Γεώργιου (63057) (198) Αεράμυνας Αλεξίου Ηλία του Βασίλειου (63061) (199) Οπλουργού Φιλιούση Νικόλαου του Θεοφάνη (63062) (200) Μηχανικού Γρουντά Σπυρίδωνα του Ιωάννη (63063) (201) Μηχανικού Στεφάνου Νικόλαου του Σταμάτιου (63064) (202) Ηλεκτρολόγου Γατσουνιά Κωνσταντίνου του Αντώνιου (63065) (203) Αεράμυνας Διλμπέρη Δημήτριου του Φώτιου (63066) (204) Μηχανικού Γκουρνέλου Ανδρέα του Θεόδωρου (63070) (205) Ηλεκτρολόγου Καβαλιέρου Χαράλαμπου του Δημήτριου (63073) (206) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Χαμαϊδή Αχιλ λέα του Νικόλαου (63076) (207) Αεράμυνας Παπαδάκη Παντελή του Ματθαίου (63083) (208) Μηχανικού Ντούρμα Ιωάννη του Αναστάσιου (63086) (209) Μηχανικού Γκαϊδόγιαννη Νικόλαου του Αναστά σιου (63087) (210) Αεράμυνας Παθιάκη Εμμανουήλ του Σταύρου (63090) (211) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Νταλακίδη Βα σίλειου του Μόσχου (63091) (212) Μηχανικού Ρουσάκη Γεώργιου του Μιχαήλ (63092) (213) Ηλεκτρολόγου Ευαγγελάκου Ιωάννη του Πανα γιώτη (63095) (214) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γεωργιόπουλου Ευάγγελου του Χαράλα μπου (63097) (215) Μηχανικού Δουλγερίδη Χαράλαμπου του Ανδρέα (63098) (216) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Πασχαλίδη Λά ζαρου του Αναστάσιου (63102) (217) Εφοδιαστή Διαμαντόπουλου Μιχαήλ του Σωκράτη (63103) (218) Εφοδιαστή Βλάχου Βασίλειου του Κωνσταντίνου (63111) (219) Μηχανικού Ράπτη Αντώνη του Εμμανουήλ (63116) (220) Ηλεκτρολόγου Αγελάρη Αστέριου του Αντώνιου (63118) (221) Οπλουργού Παπαευθυμίου Γεώργιου του Ευάγ γελου (63122) (222) Εφοδιαστή Βασιλακόπουλου Νικόλαου του Αν δρέα (63123) (223) Μηχανικού Ρενιτάκη Βασίλειου του Παναγιώτη (63124) (224) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μιχαλιέρη Αθα νάσιου του Παναγιώτη (63127) (225) Αεράμυνας Κουμανδράκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ (63133) (226) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Θυμαρά Νεκτά ριου του Δημήτριου (63135) (227) Αεράμυνας Δούρου Βασίλειου του Μιχαήλ (63136) (228) Αεράμυνας Δεληγιάννη Γεώργιου του Κωνστα ντίνου (63140) (229) Εφοδιαστή Χαρίτου Δημήτριου του Νικόλαου (63141) (230) Μηχανικού Προυνιά Παναγιώτη του Κωνσταντί νου (63145) (231) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Στεφανάκη Μι χαήλ του Κωνσταντίνου (63146) (232) Μηχανικού Κατσαρού Γεώργιου του Μιχαήλ (63148) (233) Εφοδιαστή Κορδού Βασίλειου του Κωνσταντίνου (63149) (234) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσιλίκα Στέρ γιου του Γεώργιου (63150) (235) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Παρ τσανάκη Ευάγγελου του Αργύριου (63151) (236) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μπανάσιου Σω τήριου του Δημήτριου (63153) (237) Οπλουργού Μπέτση Ιωάννη του Χρήστου (63154) (238) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αγγου Πανα γιώτη του Γεώργιου (63155) (239) Αεράμυνας Μπακρατσά Γεώργιου του Στάμου (63159) (240) Οπλουργού Κωτούζα Θεοδόσιου του Σωτήριου (63161) (241) Αεράμυνας Πολύζου Αθανάσιου του Χαράλαμπου (63162) (242) Αεράμυνας Παναγιωτόπουλου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη (63164) (243) Οπλουργού Τσέλιου Νικόλαου του Παναγιώτη (63166) (244) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Γκου τούλα Εμμανουήλ του Χρή στου (63169) (245) Μηχανικού Λιαναρίδη Ευάγγελου του Διονύσιου (63170) (246) Μηχανικού Σακαντάρη Ευάγγελου του Αλέξαν δρου (63172) (247) Μηχανικού Τσουβαλάκη Νεκτάριου του Γεώργιου (63174) (248) Οπλουργού Μπακαγιάννη Ευάγγελου του Ιωάννη (63175) (249) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κατσούρου Σωτήριου του Θεόδωρου (63177) (250) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βασίλα Γαβριήλ του Ιωάννη (63180) (251) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Φάμελου Ηλία του Ιωάννη (63186) (252) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Μπαλή Ιωάννη του Στυλιανού (63187) (253) Υπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρο νικών Πλέσσα Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα (63208)

8 46 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (254) Υπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρο νικών Πρασσά Χρήστου του Κωνσταντίνου (63209) (255) Υπηρεσία Εδάφους Μηχανικού Μπλάνα Χαράλα μπου του Κωνσταντίνου (63210) (256) Υπηρεσία Εδάφους Αεράμυνας Αγγελούδη Γε ώργιου του Δημήτριου (63139) (257) Μηχανικού Σολωμού Χρήστου του Ευάγγελου (63188) (258) Μηχανικού Σιαπάκα Χρήστου του Κλεομένη (63193) (259) Μηχανικού Μπένου Σταμάτη του Νικόλαου (63195) (260) Μηχανικού Μπουντή Αθανάσιου του Ιωάννη (63196) (261) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Πράπ πα Ιωάννη του Κωνσταντί νου (63263) (262) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μαλανδράκη Χρήστου του Ιωάννη (63264) (263) Μηχανικού Αρσένη Γεώργιου του Δημήτριου (63267) (264) Μηχανικού Μανουσάκη Γεώργιου του Κυριάκου (63268) (265) Μηχανικού Λιναρδόπουλου Αθανάσιου του Δι ονύσιου (63269) (266) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Που λακίδα Θεόδωρου του Κων σταντίνου (63274) (267) Αεράμυνας Φράγκου Θεόφιλου του Δημήτριου (63276) (268) Μηχανικού Νατσίδη Πασχάλη του Ιωάννη (63279) (269) Μηχανικού Βελλή Νικόλαου του Παναγιώτη (63282) (270) Μηχανικού Βουλέλη Δημήτριου του Θεόδωρου (63283) (271) Μηχανικού Φώλια Κωνσταντίνου του Νικόλαου (63284) (272) Μηχανικού Τσακίρη Φίλιππου του Απόστολου (63285) (273) Ηλεκτρολόγου Μέτσιου Ηλία του Παναγιώτη (63286) (274) Εφοδιαστή Αθανασόπουλου Γεώργιου του Κων σταντίνου (63287) (275) Αεράμυνας Φαρόπουλου Ευάγγελου του Κυριά κου (63288) (276) Μηχανικού Θεοδώρου Ρίζου του Ταξιάρχη (63289) (277) Μηχανικού Πεππέ Ανδρέα του Απόστολου (63290) (278) Μηχανικού Τζήκα Ιωάννη του Γεώργιου (63291) (279) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Φασούλα Κων σταντίνου του Μαργαρίτη (63477) (280) Ηλεκτρολόγου Καρδάτου Παναγιώτη του Κων σταντίνου (63478) (281) Οπλουργού Αγγελόπουλου Γεώργιου του Αντώ νιου (63479) (282) Οπλουργού Ρετσινά Δημήτριου του Παναγιώτη (63482) (283) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μουρατίδη Πέ τρου του Προκόπιου (63484) (284) Μηχανικού Αργύρη Ιωάννη του Αντώνιου (63486) (285) Υπηρεσία Εδάφους Εφοδιαστή Δημητρίου Διο νύσιου του Νικόλαου (63488) (286) Οπλουργού Κρασαδάκη Γεώργιου του Στυλιανού (63500) (287) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τάκα Δημήτριου του Παναγιώτη (63501) (288) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Δρακάκη Μάρ κου του Γεώργιου (63502) (289) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Νασιούδη Ζήση του Δημήτριου (63504) (290) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γκελντή Γεώρ γιου του Δημήτριου (63505) (291) Οπλουργού Καπετάνου Ιωάννη του Δημήτριου (63509) (292) Εφοδιαστή Δαμουλάκη Στέφανου του Γεώργιου (63510) (293) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τζεδάκη Αντώ νιου του Εμμανουήλ (63511) (294) Αεράμυνας Δημητρόπουλου Άγγελου του Νικό λαου (63512) (295) Αεράμυνας Γκλάβανου Παναγιώτη του Αθανά σιου (63515) (296) Ηλεκτρολόγου Παπαβασιλείου Κωνσταντίνου του Βασίλειου (63519) (297) Οπλουργού Νάκου Χαράλαμπου του Παναγιώτη (63520) (298) Εφοδιαστή Κουτίβα Παναγιώτη του Στέλιου (63521) (299) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γορανίτη Πα ναγιώτη του Κωνσταντίνου (63522) (300) Ηλεκτρολόγου Κορδωνιά Σάββα του Κωνστα ντίνου (63524) (301) Μηχανικού Σκαρπέτη Βασίλειου του Γεώργιου (63525) (302) Αεράμυνας Παπαδάμη Δημήτριου του Αριστείδη (63527) (303) Μηχανικού Σουλτανά Γεώργιου του Κωνσταντί νου (63528) (304) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βασιλειάδη Στέφανου του Αναστάσιου (63529) (305) Μηχανικού Σωτηρίου Ηλία του Γεώργιου (63531) (306) Μηχανικού Κάβουρα Δημήτριου του Γεώργιου (63535) (307) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γκούμα Πανα γιώτη του Ευάγγελου (63536) (308) Μηχανικού Μαρκούση Αναστάσιου του Στυλιανού (63540) (309) Εφοδιαστή Παλαιολόγου Γεώργιου του Κωνστα ντίνου (63541) (310) Αεράμυνας Μητσικούδη Ιωάννη του Αναστάσιου (63543) (311) Μηχανικού Καλαμάκη Νικόλαου του Δημήτριου (63547) (312) Ηλεκτρολόγου Κουτσιαρή Δημήτριου του Κων σταντίνου (63548) (313) Εφοδιαστή Χριστοφίλη Νικόλαου του Γεώργιου (63549) (314) Μηχανικού Κοταρέλα Πέτρου του Νικόλαου (63550) (315) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αραχωβίτη Ευ στράτιου του Νικόλαου (63551) (316) Ηλεκτρολόγου Σταυρόπουλου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη (63553)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 47 (317) Μηχανικού Παπαγεωργίου Γεώργιου του Κων σταντίνου (63554) (318) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσορλίνη Δη μήτριου του Κυριάκου (63556) (319) Μηχανικού Γκούλη Βασίλειου του Ευάγγελου (63557) (320) Αεράμυνας Μελά Ιωάννη του Κυριάκου (63558) (321) Μηχανικού Χρήστου Ευάγγελου του Αθανάσιου (63562) (322) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μασούρα Αθα νάσιου του Βασίλειου (63565) (323) Ηλεκτρολόγου Κατσίρη Παναγιώτη του Κωνστα ντίνου (63567) (324) Αεράμυνας Σιδηρά Θεμιστοκλή του Λουκά (63569) (325) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κουκουβέλα Γεώργιου του Σταύρου (63570) (326) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Δανέζη Ποθη τού του Νικόλαου (63574) (327) Μηχανικού Κυρίτση Δημοσθένη του Αθανάσιου (63575) (328) Μηχανικού Δροσόπουλου Παναγιώτη του Νικό λαου (63577) (329) Μηχανικού Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου του Χαράλαμπου (63578) (330) Μηχανικού Παπαδόπουλου Ιωάννη του Δημή τριου (63580) (331) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Ιωαννίδη Γεώρ γιου του Εμμανουήλ (63582) (332) Εφοδιαστή Πιπεράκη Εμμανουήλ του Γεώργιου (63583) (333) Ηλεκτρολόγου Βλάχου Ιωάννη του Σωτήριου (63586) (334) Ηλεκτρολόγου Μαλλιαρού Γεώργιου του Κων σταντίνου (63588) (335) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου του Φράγκου (63589) (336) Αεράμυνας Καρπούζη Μαργαρίτη του Αντώνιου (63590) (337) Αεράμυνας Νικήτα Δημήτριου του Κανέλλου (63592) (338) Αεράμυνας Μαναρώλη Μιχαήλ του Χαρίτου (63594) (339) Μηχανικού Μανουσάκη Εμμανουήλ του Γεώργιου (63595) (340) Ηλεκτρολόγου Αναγνωστόπουλου Δημήτριου του Νικόλαου (63597) (341) Μηχανικού Καντάνιου Ιωάννη του Μιχαήλ (63601) (342) Μηχανικού Κωνσταντινίδη Αντώνιου του Στυλι ανού (63606) (343) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσίκα Ιωάννη του Οδυσσέα Κωνσταντίνου (63608) (344) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βλαχογιάννη Ευστάθιου του Ιωάννη (63609) (345) Εφοδιαστή Ζαφειρίου Ευάγγελου του Γιαννακού (63611) (346) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσατσαρώνη Χρήστου του Στυλιανού (63613) (347) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Λούπου Δημή τριου του Νικόλαου (63614) (348) Αεράμυνας Καλαϊτζή Νικόλαου του Δημήτριου (63616) (349) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σουργκούνη Ευστράτιου του Απόστολου (63618) (350) Οπλουργού Κρεμαστιώτη Βασίλειου του Δημή τριου (63620) (351) Εφοδιαστή Μάντη Νικόλαου του Χρήστου (63622) (352) Ηλεκτρολόγου Κανδανολέων Χρήστου του Αγη σίλαου (63623) (353) Μηχανικού Κόρακα Σταύρου του Κωνσταντίνου (63625) (354) Οπλουργού Κεραμιδάκη Δημήτριου του Χρήστου (63627) (355) Οπλουργού Τσιότσιου Ιωάννη του Γεώργιου (63628) (356) Μηχανικού Κολέζα Γεώργιου του Γεώργιου (63631) (357) Μηχανικού Ζαμπάρα Νικόλαου του Γεώργιου (63634) (358) Μηχανικού Κορκολή Σταύρου του Γεώργιου (63635) (359) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σπυρέλλη Πα ναγιώτη του Γεώργιου (63636) (360) Οπλουργού Μίχου Γεώργιου του Νικόλαου (63638) (361) Μηχανικού Λουμπαρδέα Ιωάννη του Παναγιώτη (63642) (362) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μώκου Ηλία του Ιωάννη (63647) (363) Μηχανικού Σιδηρόπουλου Αλέξανδρου του Θε όδωρου (63648) (364) Εφοδιαστή Καλογερόπουλου Λάμπρου του Αντώ νιου (63649) (365) Οπλουργού Μακαρώνα Κωνσταντίνου του Αρι στείδη (63651) (366) Μηχανικού Καρατάσιου Σπυρίδωνα του Κων σταντίνου (63653) (367) Οπλουργού Κρητσωτάκη Γεώργιου του Ορέστη (63654) (368) Μηχανικού Θεοδώρου Δημήτριου του Αθανάσιου (63656) (369) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κίτσου Ηλία του Λουκά (63657) (370) Αεράμυνας Κούρτη Κωνσταντίνου του Θωμά (63658) (371) Αεράμυνας Κασίδη Παναγιώτη του Σταύρου (63662) (372) Μηχανικού Γαϊτανίδη Νικόλαου του Συμεών (63665) (373) Οπλουργού Αντωνιάδη Αντώνιου του Μενέλαου (63667) (374) Μηχανικού Δαβίλλα Νικόλαου του Ηλία (63668) (375) Ηλεκτρολόγου Μαρτιμιανάκη Κωνσταντίνου του Μαρίνου (63672) (376) Ηλεκτρολόγου Παπαδημητρίου Χαράλαμπου του Ευστράτιου (63674) (377) Μηχανικού Χειλάκου Ηλία του Κωνσταντίνου (63675) (378) Μηχανικού Μπατζιάκα Χρήστου του Ευάγγελου (63678) (379) Μηχανικού Σμιγάδη Κωνσταντίνου του Παράσχου (63679) (380) Μηχανικού Σωτηρόπουλου Κωνσταντίνου του Ταξιάρχη (63680)

10 48 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (381) Μηχανικού Κασερίδη Γεώργιου του Αθανάσιου (63682) (382) Αεράμυνας Ψιλόλιγνου Θεόδωρου του Δημήτριου (63684) (383) Μηχανικού Κουρκούτα Χαράλαμπου του Γεώρ γιου (63685) (384) Οπλουργού Αβραμίδη Φίλιππου του Γεώργιου (63689) (385) Ηλεκτρολόγου Τομαρά Δημήτριου του Σταύρου (63690) (386) Οπλουργού Παπαγεωργίου Κωνσταντίνου του Δημήτριου (63691) (387) Οπλουργού Σουλάκη Βασίλειου του Γεώργιου (63692) (388) Μηχανικού Τούντα Αριστείδη του Νικόλαου (63696) (389) Αεράμυνας Τσουμαρέλη Νικόλαου του Αλέξαν δρου (63697) (390) Μηχανικού Τσινταβή Γεώργιου του Ηλία (63698) (391) Αεράμυνας Σαλαμανή Ηλία του Κομνηνού (63700) (392) Ηλεκτρολόγου Καμμά Σταύρου του Αντώνιου (63701) (393) Οπλουργού Μιχαηλίδη Παναγιώτη του Αθανά σιου (63702) (394) Μηχανικού Λιάσκου Νικόλαου του Χρήστου (63703) (395) Αεράμυνας Σταματόπουλου Δημήτριου του Γε ώργιου (63704) (396) Αεράμυνας Σπανούδη Δημήτριου του Χαρίλαου (63705) (397) Αεράμυνας Τσουρέλη Βασίλειου του Δημήτριου (63708) (398) Υπηρεσία Εδάφους Αεράμυνας Καντζιλιέρη Αρι στείδη του Νικόλαου (63726) (399) Υπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρο νικών Τσώνη Γεώργιου του Σωτήριου (63729) (400) Υπηρεσία Εδάφους Μηχανικού Τόρνου Νικόλαου του Σπυρίδωνα (63615) (401) Υπηρεσία Εδάφους Εφοδιαστή Αρταβάνη Σπυ ρίδωνα του Γεώργιου (63593) (402) Μηχανικού Τάσσου Αναστάσιου του Στυλιανού (63711) (403) Ηλεκτρολόγου Τογαντζή Δημήτριου του Ιωάννη (63714) (404) Μηχανικού Κολλινιάτη Δημήτριου του Αθανάσιου (63715) (405) Ηλεκτρολόγου Αστερίου Νικόλαου του Κωνστα ντίνου (63719) (406) Εφοδιαστή Γκριφίσια Ιωάννη του Παναγιώτη (63721) Προακτέων κατ αρχαιότητα Υποσμηναγών Τεχνικής Υποστήριξης, έτους : (1) Υπηρεσία Εδάφους Συντηρητή Αεροπορικών Εγκα ταστάσεων Παναγόπουλου Ευστάθιου του Παναγιώτη (61985) (2) Αεράμυνας Αϊβαλιώτη Παναγιώτη του Εμμανουήλ (61796) (3) Αεράμυνας Θερμιώτη Παναγιώτη του Ευστράτιου (62111) (4) Μηχανικού Κελεπούρη Βασίλειου του Ευάγγελου (62483) Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Υποσμηναγών Τεχνικής Υποστήριξης, έτους : Αεράμυνας Κατσίκη Νικόλαου του Κωνσταντίνου (61799) Οπλουργού Μπελιά Φώτιου του Δημήτριου (62169) Αεράμυνας Πεγλίδη Γεώργιου του Μιλτιάδη (62533) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Υπηρεσιών Υποστήριξης, έτους : (1) Διοικητικού Βασιλάκου Απόστολου του Παυσανία (61808) (2) Άμυνας Αεροδρομίων Χρήστου Ιορδάνη του Γε ώργιου (61809) (3) Άμυνας Αεροδρομίων Αλλοίμονου Δημήτριου του Παναγιώτη (61811) (4) Άμυνας Αεροδρομίων Αθανασίου Αλέξανδρου του Χαριζάνη (61813 ) (5) Διοικητικού Γιάντσιου Άγγελου του Χρήστου (61814) (6) Άμυνας Αεροδρομίων Χρυσαφίδη Ιγνάτιου του Δη μήτριου (61815) (7) Διοικητικού Ντάβαρη Ιωάννη του Νικόλαου (61816) (8) Άμυνας Αεροδρομίων Μπαλαούρα Βασίλειου του Δημήτριου (61817) (9) Οικονομικού Έγγελη Φίλιππου του Παναγιώτη (61818) (10) Διοικητικού Κούρτη Χαράλαμπου του Παντελή (61819) (11) Οικονομικού Βοζίκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (61821) (12) Διοικητικού Παρώνη Βασίλειου του Αλέξανδρου (61822) (13) Άμυνας Αεροδρομίων Βλάχου Ιωάννη του Γεώρ γιου (61823) (14) Άμυνας Αεροδρομίων Παπαβασιλείου Αναστάσιου του Κωνσταντίνου (61824) (15) Άμυνας Αεροδρομίων Πάντζαρη Κωνσταντίνου του Βασίλειου (61825) (16) Διοικητικού Νάστου Θεόδωρου του Νικόλαου (61827) (17) Οικονομικού Σταθόπουλου Νικόλαου του Άγγελου (61831) (18) Άμυνας Αεροδρομίων Κορωνιού Ματθαίου του Σωτήριου (61832) (19) Διοικητικού Ανδρουλάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ (61833) (20) Οικονομικού Μανώλη Χρήστου του Ιωάννη (62023) (21) Άμυνας Αεροδρομίων Κοκμοτού Παναγιώτη του Χαράλαμπου (62024) (22) Διοικητικού Ευθυμιάδη Αναστάσιου του Ιωάννη (62025) (23) Διοικητικού Δρυμούση Κυριάκου του Κωνσταντί νου (62027) (24) Οικονομικού Στυλιανάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ (62028) (25) Οικονομικού Λαουμτζίδη Στυλιανού του Κυριάκου (62029) (26) Άμυνας Αεροδρομίων Μπακαγιάννη Σωτήριου του Ιωάννη (62030) (27) Διοικητικού Θεοδοσίου Σωτήριου του Κωνστα ντίνου (62031) (28) Διοικητικού Τσιμόγιαννη Γεώργιου του Σεραφείμ (62032)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 49 (29) Άμυνας Αεροδρομίων Κοτσώνα Ευάγγελου του Γεώργιου (62036) (30) Διοικητικού Πετρίδη Αναστάσιου του Ιωάννη (62037) (31) Άμυνας Αεροδρομίων Καλλίνου Ευάγγελου του Γεδεών (62038) (32) Άμυνας Αεροδρομίων Γιαννούλα Ιωάννη του Παύ λου (62040) (33) Άμυνας Αεροδρομίων Αριστόπουλου Ανδρέα του Δημήτριου (62042) (34) Διοικητικού Διαννέλλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου (62043) (35) Οικονομικού Κωνσταντινίδη Αθανάσιου του Ιω άννη (62044) (36) Άμυνας Αεροδρομίων Αθανασόπουλου Δημήτριου του Παναγιώτη (62048) (37) Άμυνας Αεροδρομίων Καπέτα Ζαχαρία του Πέ τρου (62049) (38) Άμυνας Αεροδρομίων Ορφανού Νικόλαου του Παντελή (62050) (39) Άμυνας Αεροδρομίων Καραντάκη Νικήτα του Ιω άννη (62051) (40) Διοικητικού Παπανικολάου Χαράλαμπου του Ιω άννη (62054) (41) Yπηρεσία Εδάφους Διοικητικού Ζαχάκη Νικόλαου του Χαράλαμπου (62035) (42) Yπηρεσία Εδάφους Άμυνας Αεροδρομίων Δασκα λόπουλου Ιωάννη του Νικόλαου (62055) (43) Άμυνας Αεροδρομίων Ματινούδη Δημήτριου του Θεόδωρου (62267) (44) Άμυνας Αεροδρομίων Τζαλοκώστα Λάμπρου του Δημήτριου (62268) (45) Άμυνας Αεροδρομίων Τσέλιου Αθανάσιου του Απόστολου (62269) (46) Άμυνας Αεροδρομίων Ρίζου Χρήστου του Ιωάννη (62270) (47) Οικονομικού Ιωαννίδη Δημήτριου του Ιωάννη (62271) (48) Διοικητικού Αγγελόπουλου Σπυρίδωνα του Δη μήτριου (62272) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Μονιμοποιημέ νων Εθελοντριών του Ν.705/1977, έτους : (1) Νοσοκόμου Ζορμπά Ελένης του Γεώργιου (62863) (2) Νοσοκόμου Ζαγαλίκη Βασιλικής του Αναστάσιου (62866) (3) Υλικονόμου Σαββίδη Σοφίας του Αναστάσιου (62870) (4) Υλικονόμου Τζόρβα Καλλιόπης του Παναγιώτη (62879) (5) Υλικονόμου Ακρίβου Δήμητρα του Σωτήριου (62881) (6) Νοσοκόμου Αληγιάννη Ειρήνης του Αλέξανδρου (62884) (7) Νοσοκόμου Δελητσίδου Γεωργίας του Σάββα (62891) (8) Βοηθού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Μπάρμπα Θεοδώρας του Δημήτριου (62900) (9) Υλικονόμου Ζήκου Βασιλικής του Φιλόθεου (62901) (10) Νοσοκόμου Περδίου Αικατερίνης του Δημήτριου (62910) (11) Ταμιακού Ευσταθίου Μαρίας του Ηλία (62911) (12) Νοσοκόμου Δικαίου Φωτεινής του Χαράλαμπου (62913) (13) Νοσοκόμου Μαχαίρα Αθανασίας του Ιωάννη (62917) (14) Νοσοκόμου Γεωργακοπούλου Αικατερίνης του Ναπολέωντα (62921) (15) Νοσοκόμου Σπάλα Δήμητρας του Γεώργιου (62925) (16) Νοσοκόμου Αγλαμίση Γεωργίας του Παναγιώτη (62928) (17) Νοσοκόμου Δεπόλα Αικατερίνης του Αντώνιου (62937) (18) Νοσοκόμου Δανδάλου Σταυρούλας του Χρήστου (62940) Προακτέων κατ αρχαιότητα Υποσμηναγών Μονιμοποι ημένων Εθελοντριών του Ν 705/1977, έτους : Υλικονόμου Δημητριάδη Αλεξάνδρας του Σπυρίδωνα (62939) Υλικονόμου Βασσάλου Μαργαρίτας του Γεώργιου (63742) Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της Αντι σμήναρχου Νοσηλευτικής Θειακού Χρυσούλας του Βα σίλειου (15575), έτους Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Αντι σμήναρχου Υπηρεσία Εδάφους Υπηρεσιών Υποστήριξης Οικονομικού Σεΐτανίδη Σταύρου του Δημήτριου (18418), έτους Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Επι σμηναγού Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιών Ηλε κτρονικών Πετρόπουλου Γεώργιου του Κωνσταντίνου (19911), έτους Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Υπο σμηναγού Υπηρεσία Εδάφους Ιπτάμενου Χωριανόπου λου Αντώνιου του Γεώργιου (61841), έτους Προακτέου κατ εκλογή Υποσμηναγού και Σμηναγού Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρο λόγου Κατσουλώτου Νικόλαου του Σπυρίδωνα (62489), έτους Προακτέου κατ αρχαιότητα, Ανθυποσμηναγού Διοι κητικού Σμιγάδη Παράσχου Γρηγόριου του Παράσχου (65283), έτους Προακτέας κατ αρχαιότητα Ανθυποσμηναγού Μονι μοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Στρατολόγου Κυριάκου Στέλλας του Γεώργιου (66444), έτους Προακτέας κατ εκλογή Υποσμηναγού και Σμηναγού Μονιμοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Στρατο λόγου Κυριάκου Στέλλας του Γεώργιου (66444), έτους Προακτέας Ανθυπασπιστού Μονιμοποιημένης Εθελό ντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυρούλας του Ευάγγελου (32992), έτους Προακτέας κατ αρχαιότητα, Ανθυποσμηναγού Μονι μοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυρούλας του Ευάγγελου (62944), έτους Προακτέας κατ εκλογή Υποσμηναγού Μονιμοποιη μένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυρούλας του Ευάγγελου (62944), έτους Προακτέου κατ εκλογή Επισμηναγού Ιπτάμενου Αν δρώνου Ισίδωρου του Ιωάννη (17544), έτους Προακτέου κατ αρχαιότητα Σμηναγού Υπηρεσιών Υποστήριξης Διοικητικού Κριατσιώτη Θεοφάνη του Ιω άννη (61056), έτους

12 50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Προακτέου Μόνιμου εξ Εφεδρείας Σμήναρχου Ιπτά μενου Μυτιληνάκη Καρυοφύλλη Φαίδωνα του Λάμπρου (9208), έτους Προάγονται: Για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 16, 18 παρ.3 και 20 παρ. 4 του Ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν.3883/2010, οι παρακάτω Αξιωματικοί: Στο βαθμό του Σμήναρχου κατ εκλογή, ο Αντισμήναρ χος Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Γώγος Ιωάννης του Χρήστου (14933). Στο βαθμό του Αντισμήναρχου κατ εκλογή, οι παρα κάτω Επισμηναγοί: Μηχανικοί: Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Λουκάς Νικόλαος του Ηρακλή (17636) Αεροσκαφών Ζώης Αγγελος του Κωνσταντίνου (17637) Ελεγκτές Αεράμυνας, από : Άννινος Γεώργιος του Μιλτιάδη (17288) Γαλέος Νικόλαος του Αθανάσιου (17289) Οικονόμου Σπυρίδωνας του Δημήτριου (17290) Σαραντόπουλος Γεώργιος του Σαράντου (17292) Ελεγκτές Αεράμυνας: Πατσαρίζη Ζήση του Δημήτριου (17201) Πολύζο Κωνσταντίνο του Χρήστου (17236) Τσακίρη Ιωάννη του Δημήτριου (17256) Γεροβασίλη Βασίλειο του Νικόλαου (17673) Οικονομικοί, από : Ανδριανοπούλου Αμαλία του Νικόλαου (17739) Πασχαλίδης Σταύρος του Μιχαήλ (17740) Σταθόπουλος Βενετσάνος του Κωνσταντίνου (17741) Δόντσιος Παρθένιος του Γεώργιου (18019) Εφοδιαστές, από : Πικριδάς Δημοσθένης του Μενέλαου (17885) Χατζηαντωνίου Ιωάννης του Δημήτριου (17886) Αλεξάνδρου Εμμανουήλ του Παναγιώτη (17887) Γρούτσος Αθανάσιος του Σωτήριου (17889) Χοχορέλος Αναστάσιος του Ιωάννη (17890) Στερνάς Αθανάσιος του Δημήτριου (17891) Τάκογλου Αδαμάντιος του Γεώργιου (17892) Κουλούρης Άγγελος του Πελοπίδας (17893) Διοικητικοί, από : Τριανταφυλλίδης Ιωάννης του Μιχαήλ (17600), ο οποί ος εντάσσεται στην επετηρίδα Αντισμήναρχων Δοικη τικών μετά τον Ντίλη Ηλία του Μιχαήλ (17599). Παρίσσης Άγγελος του Αλέξανδρου (17399) Κουτρούλης Γεώργιος του Νικόλαου (18581) Παράσχης Δημήτριος του Λάμπρου (18582) Καρακύργιος Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου (18583) Μαρτίδης Πέτρος του Βασίλειου (18584), οι οποίοι εντάσσονται στην επετηρίδα Αντισμήναρχων Δοικητικών μετά τον Παπόγλου Χρήστο του Βασίλειου (17193). Τεχνικής Υποστήριξης, από : 1) Μηχανικός Λέζος Γεώργιος του Αθανάσιου (19001) 2) Μηχανικός Βαρσαμάκης Αθανάσιος του Γεώργιου (19014) 3) Μηχανικός Καραγιάννης Δημήτριος του Ιωάννη (19228) 4) Μηχανικός Σωτηρόπουλος Ασημάκης του Βασίλειου (19233) 5) Μηχανικός Παπακωνσταντίνου Βασίλειος του Θωμά (19241) 6) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Ζούλης Κυριάκος του Βασίλειου (19254) 7) Ηλεκτρολόγος Σκορδάκης Παναγιώτης του Γεώρ γιου (19263) 8) Μηχανικός Πατσιούρας Χρήστος του Γεώργιου (19293) 9) Εφοδιαστής Χαραλάμπους Σταύρος του Χαράλα μπου (19294) 10) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κατσικάρης Κων σταντίνος του Γεώργιου (19300) 11) Οπλουργός Παπαντώνης Θωμάς του Χαρίλαου (19303) 12) Εφοδιαστής Καρασταμάτης Γεώργιος του Σπυρί δωνα (19306) 13) Οπλουργός Τσουκαλάς Ευθύμιος του Τηλέμαχου (19331) 14) Μηχανικός Μυλωνάς Βασίλειος του Άγγελου (19346) Στο βαθμό του Αντισμήναρχου κατ αρχαιότητα, τους παρακάτω Επισμηναγούς Τεχνικής Υποστήριξης: Οπλουργός Θεοδώρου Γεώργιος του Θεόδωρου (19008), από Οπλουργός Πούλιος Νικόλαος του Κωνσταντίνου (19267), από , οι οποίοι εντάσσονται στην επε τηρίδα Αντισμήναρχων Τεχνικής Υποστήριξης, μετά τον Μυλωνά Βασίλειο του Άγγελου (19346). Στο βαθμό του Επισμηναγού κατ εκλογή, οι παρακάτω Σμηναγοί: Ελεγκτές Αεράμυνας, από : 1) Στάθης Ευάγγελος του Αναστάσιου (19529) 2) Οικονομάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου (19530) 3) Μανασσάκης Εμμανουήλ του Νικόλαου (19531) 4) Παπαχρήστος Νικόλαος του Δημήτριου (19532) 5) Κωνσταντάκης Γεώργιος του Πολυζώη (19428) 6) Κιπενής Νικόλαος του Ανάργυρου (19534) 7) Κουφόπουλος Κωνσταντίνος του Δημήτριου (19535) 8) Κελόγλου Αθανάσιος του Σπυρίδωνα (19536) 9) Σταύρου Χρήστος του Ιωάννη (19537) 10) Αυγερινός Κυριάκος του Χρυσόστομου (19538) 11) Μαρκής Μιχαήλ του Γεώργιου (19539) Ελεγκτές Αεράμυνας: Πανσεληνάς Περικλής του Χαρίλαου (19540) Καραγιαννίδης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (19542) Παπανικολάου Ευάγγελος του Παναγιώτη (19544) Πολύζος Απόστολος του Γεώργιου (19545) Οικονομικοί, από : 1) Κωνσταντίνου Σταύρος του Δημήτριου (60103) 2) Κατσαβός Γεώργιος του Ιωάννη (19602) 3) Παπαδημητρίου Αχιλλέας του Κωνσταντίνου (19603) 4) Υφαντίδης Στυλιανός του Άγγελου (60104) 5) Τοζίδης Ιωάννης του Παναγιώτη (60474) 6) Μπρέκης Ιωάννης του Λάμπρου (60105) 7) Κασσάρας Γεώργιος του Πέτρου (60106) 8) Κωστόπουλος Λάζαρος του Κωνσταντίνου (60107) 9) Αλουμανής Κυριάκος του Μιχαήλ (60108) 10) Βλάχος Κωνσταντίνος του Κλέαρχου (60109) Οικονομικοί, από : Ζέχας Δημήτριος του Κωνσταντίνου (60110)

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Μαρούσι, 31-7-2013 106520/ 2

ΑΔΑ: Μαρούσι, 31-7-2013 106520/ 2 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Μαρούσι, 04-04-2014 52598/ 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Μαρούσι, 04-04-2014 52598/ 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι -----

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1016 3 Ιουνίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 87080/Ε2 Επαναφορά εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης στις θέσεις που κατείχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ )

ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ ) Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 68 / 2012 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Π.Δ 26/2012 «Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. Ανακοινώνεται

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ. Ανακοινώνεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργοστόλι, 20/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 2249 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ανακοινώνεται Ότι: Με την αριθμ. 6999/1357/19-01-2015 προκήρυξη του Αντιπεριφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας) ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας) ΑΙΤΗΣΗ Των: 1. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΠΟΖΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑ του ΛΟΥΚΑ 3. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας:

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-09- 2011

Διαβάστε περισσότερα

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ - Σπάτα 21/5/2014 Αρ. πρωτ. : 17423 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.4255/2014 «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011 ΑΑΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 109 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 105,34 Γ Κυκλάδων (Δ.Ε.) ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΟΛΓΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 025 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,66 Β Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) ΑΓΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 006 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 85,08 Α Αχαιας (Δ.Ε.) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1379 31 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 (ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ) ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΚΩΔ.100) ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α/Α 1 ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.Λ. Πάτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. 2011 ΑΑΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 109 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 105,34 Γ Κυκλάδων (Δ.Ε.) ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΟΛΓΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 025 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,66 Β Αιτωλ/νίας (Δ.Ε.) ΑΓΑ ΑΡΙΣΤΕΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 006 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 85,08 Α Αχαιας (Δ.Ε.) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 ΜΑΡΟΥΣΙ, 07.09.2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ. : 4910 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 39, παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Ε.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- ---------

Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- --------- Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- --------- --------------- -------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλλήλων Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλλήλων Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 3 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. (οικ.) 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Πλ.Ελευθερίας 3 ΤΚ : 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΠ0-Λ. Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ: 60. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6974707 Fax: 210 6969708 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 4ΑΡΠ0-Λ. Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011 Αρ. Πρωτ: 60. Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6974707 Fax: 210 6969708 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 19:49:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1 500 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 7,96 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 40 2 6 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ 0 7,05 ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΜΜΕΤΑΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αριθ. Πρωτ. 399139(3794) ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αριθ. Πρωτ. 399139(3794) ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αριθ. Πρωτ. 399139(3794) ΗΜΑΘΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Αντιπεριφερειάρχης Πριφερειακής Ενότητας Ημαθίας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΗΣ

ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΗΣ 1 133 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΕ70 ΟΧΙ Β 154 56,9 Κέρκυρα 2 152 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΟΧΙ Β 174 56,533 Φθιώτιδα 3 226 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ70 ΟΧΙ Β 252 55,233 Καβάλας 4 205 ΑΓΓΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 1 590141 ΑΓΓΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΕ11 Δεν προσήλθε 2 594433 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 Δεν προσήλθε 3 205060 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ19 Δεν προσήλθε 4 602194

Διαβάστε περισσότερα