ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 7 13 Ιανουαρίου 2011 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε, στην Αθήνα, την κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατά τις κείμενες διατάξεις του Ν.Δ. 1400/1973 του Ν.2439/1996 και του Ν.3883/2010: Ανακαλούμε, τα παρακάτω Προεδρικά Διατάγματα: Λόγω επανάκρισης του Αξιωματικού που αναφέρεται παρακάτω και εγγραφής του σε νέο και ευμενέστερο πίνακα κρίσης: Το από (ΦΕΚ 328/ τεύχος Γ ), μόνο σε ότι αυτό αφορά, την κύρωση πίνακα κρίσης, προακτέ ου κατ αρχαιότητα Επισμηναγού Ιπτάμενου Ανδρώνου Ισίδωρου του Ιωάννη (17544), έτους Το από (ΦΕΚ 329/ τεύχος Γ ), μόνο σε ότι αυτό αφορά, την κατ αρχαιότητα προαγωγή στο βαθμό του Αντισμήναρχου, του Επισμηναγού Ιπτάμενου Ανδρώνου Ισίδωρου του Ιωάννη (17544). Λόγω συμπληρωματικών κρίσεων της Αξιωματικού που αναφέρεται παρακάτω, κατόπιν διαγραφής δυσμενών στοιχείων και εγγραφής της σε νέους και ευμενέστε ρους πίνακες κρίσης: Το από , (ΦΕΚ 213/ τεύχος Γ ), μόνο σ ότι αυτό αφορά, την κύρωση πίνακα κρίσης προακτέ ας Ανθυπασπιστή Μονιμοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυρούλας του Ευάγ γελου (32992), έτους και την προαγωγή στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, της Ανθυπασπιστή Μονι μοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυρούλας του Ευάγγελου (32992). Το από , (ΦΕΚ 155/ τεύχος Γ ), μόνο σ ότι αυτό αφορά την κύρωση πίνακα κρίσης προακτέας κατ αρχαιότητα, Ανθυποσμηναγού Μονιμοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυ ρούλας του Ευάγγελου (62944), έτους Το από , (ΦΕΚ 336/ τεύχος Γ ), μόνο σ ότι αυτό αφορά την κατ αρχαιότητα προαγωγή στο βαθμό του Υποσμηναγού, της Ανθυποσμηναγού Μονι μοποιημέ νης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυρούλας του Ευάγγελου (62944). Κυρώνονται, οι συμπληρωματικοί πίνακες κρίσης Αξι ωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του Ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν.3883/2010, που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων: Προακτέων κατ εκλογή Επισμηναγών Ελεγκτών Αε ράμυνας, έτους : (1) Άννινου Γεώργιου του Μιλτιάδη (17288) (2) Γαλέου Νικόλαου του Αθανάσιου (17289) (3) Οικονόμου Σπυρίδωνα του Δημήτριου (17290) (4) Σαραντόπουλου Γεώργιου του Σαράντου (17292) (5) Πατσαρίζη Ζήση του Δημήτριου (17201) (6) Πολύζου Κωνσταντίνου του Χρήστου (17236) (7) Τσακίρη Ιωάννη του Δημήτριου (17256) (8) Υπηρεσία Εδάφους Γκιργκίρη Θωμά του Κωνστα ντίνου (17736) (9) Υπηρεσία Εδάφους Δάβιου Κωνσταντίνου του Ιω άννη (17291) (10) Γεροβασίλη Βασίλειου του Νικόλαου (17673) (11) Μηλίτση Μιλτιάδη του Κωνσταντίνου (17674) (12) Κουσκούτη Γεώργιου του Χρήστου (17675) Προακτέων κατ εκλογή Επισμηναγών Οικονομικών, έτους : (1) Ανδριανοπούλου Αμαλίας του Νικόλαου (17739) (2) Πασχαλίδη Σταύρου του Μιχαήλ (17740) (3) Σταθόπουλου Βενετσάνου του Κωνσταντίνου (17741) (4) Δόντσιου Παρθένιου του Γεώργιου (18019) Προακτέων κατ εκλογή Επισμηναγών Εφοδιαστών, έτους : (1) Πικριδά Δημοσθένη του Μενέλαου (17885) (2) Χατζηαντωνίου Ιωάννη του Δημήτριου (17886) (3) Αλεξάνδρου Εμμανουήλ του Παναγιώτη (17887) (4) Γρούτσου Αθανάσιου του Σωτήριου (17889) (5) Χοχορέλου Αναστάσιου του Ιωάννη (17890) (6) Στερνά Αθανάσιου του Δημήτριου (17891) (7) Τάκογλου Αδαμάντιου του Γεώργιου (17892) (8) Κουλούρη Άγγελου του Πελοπίδα (17893) (9) Μιχόπουλου Δημήτριου του Κωνσταντίνου (17894) Προακτέων κατ εκλογή Επισμηναγών Διοικητικών, έτους : (1) Τριανταφυλλίδη Ιωάννη του Μιχαήλ (17600) (2) Παρίσση Άγγελου του Αλέξανδρου (17399) (3) Κουτρούλη Γεώργιου του Νικόλαου (18581) (4) Παράσχη Δημήτριου του Λάμπρου (18582) (5) Καρακύργιου Κωνσταντίνου του Χαράλαμπου (18583) (6) Μαρτίδη Πέτρου του Βασίλειου (18584) (7) Γιαννακόπουλου Σπήλιου του Νικόλαου (18585)

2 40 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (8) Κιτσάκη Δημήτριου του Νικόλαου (18586) (9) Λειβαδιτάκη Στυλιανού του Φραγκίσκου (18587) Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Επισμηναγού Διοικη τικού Γάνα Γεώργιου του Άγγελου (17620), έτους Προακτέων κατ εκλογή Επισμηναγών Τεχνικής Υπο στήριξης, έτους : (1) Μηχανικού Λέζου Γεώργιου του Αθανάσιου (19001) (2) Μηχανικού Βαρσαμάκη Αθανάσιου του Γεώργιου (19014) (3) Μηχανικού Καραγιάννη Δημήτριου του Ιωάννη (19228) (4) Μηχανικού Σωτηρόπουλου Ασημάκη του Βασίλειου (19233) (5) Μηχανικού Παπακωνσταντίνου Βασίλειου του Θωμά (19241) (6) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Ζούλη Κυριάκου του Βασίλειου (19254) (7) Ηλεκτρολόγου Σκορδάκη Παναγιώτη του Γεώργιου (19263) (8) Μηχανικού Πατσιούρα Χρήστου του Γεώργιου (19293) (9) Εφοδιαστή Χαραλάμπους Σταύρου του Χαράλα μπου (19294) (10) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κατσικάρη Κων σταντίνου του Γεώργιου (19300) (11) Οπλουργού Παπαντώνη Θωμά του Χαρίλαου (19303) (12) Εφοδιαστή Καρασταμάτη Γεώργιου του Σπυρί δωνα (19306) (13) Οπλουργού Τσουκαλά Ευθύμιου του Τηλέμαχου (19331) (14) Μηχανικού Μυλωνά Βασίλειου του Άγγελου (19346) Προακτέων κατ αρχαιότητα Επισμηναγών Τεχνικής Υποστήριξης, έτους : Οπλουργού Θεοδώρου Γεώργιου του Θεόδωρου (19008) Οπλουργού Πούλιου Νικόλαου του Κωνσταντίνου (19267) Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Ελεγκτών Αεράμυ νας, έτους : (1) Στάθη Ευάγγελου του Αναστάσιου (19529) (2) Οικονομάκη Νικόλαου του Κωνσταντίνου (19530) (3) Μανασσάκη Εμμανουήλ του Νικόλαου (19531) (4) Παπαχρήστου Νικόλαου του Δημήτριου (19532) (5) Κωνσταντάκη Γεώργιου του Πολυζώη (19428) (6) Κιπενή Νικόλαου του Ανάργυρου (19534) (7) Κουφόπουλου Κωνσταντίνου του Δημήτριου (19535) (8) Κελόγλου Αθανάσιου του Σπυρίδωνα (19536) (9) Σταύρου Χρήστου του Ιωάννη (19537) (10) Αυγερινού Κυριάκου του Χρυσόστομου (19538) (11) Μαρκή Μιχαήλ του Γεώργιου (19539) (12) Πανσεληνά Περικλή του Χαρίλαου (19540) (13) Καραγιαννίδη Ευάγγελου του Κωνσταντίνου (19542) (14) Παπανικολάου Ευάγγελου του Παναγιώτη (19544) (15) Πολύζου Απόστολου του Γεώργιου (19545) (16) Καπαματζιάν Βασίλειου του Μανούκ (19547) (17) Κήλη Νικόλαου του Περικλή (19548) (18) Ακριτίδη Χαρίτωνα του Κωνσταντίνου (19549) (19) Λαζαρίδη Θωμά του Μιχαήλ (19550) (20) Χαρισόπουλου Ζήση του Απόστολου (19551) (21) Τσαντηρίδη Ευστάθιου του Αναστάσιου (60098) (22) Μακρή Παντελή του Ανδρέα (19553) (23) Πελίτη Δημήτριου του Ιωάννη (19833) (24) Σμουδιάνη Κωνσταντίνου του Ιωάννη (19552) (25) Τσαρτσάλη Γεώργιου του Δημήτριου (19554) Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Οικονομικών, έτους : (1) Κωνσταντίνου Σταύρου του Δημήτριου (60103) (2) Κατσαβού Γεώργιου του Ιωάννη (19602) (3) Παπαδημητρίου Αχιλλέα του Κωνσταντίνου (19603) (4) Υφαντίδη Στυλιανού του Άγγελου (60104) (5) Τοζίδη Ιωάννη του Παναγιώτη (60474) (6) Μπρέκη Ιωάννη του Λάμπρου (60105) (7) Κασσάρα Γεώργιου του Πέτρου (60106) (8) Κωστόπουλου Λάζαρου του Κωνσταντίνου (60107) (9) Αλουμανή Κυριάκου του Μιχαήλ (60108) (10) Βλάχου Κωνσταντίνου του Κλέαρχου (60109) (11) Ζέχα Δημήτριου του Κωνσταντίνου (60110) (12) Αθανασόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη (60111) (13) Μέκκα Απόστολου του Ιωάννη (60112) (14) Λεώνη Κωνσταντίνου του Δημήτριου (60479) (15) Αργυρόπουλου Αργύριου του Θεόδωρου (60113) (16) Τυρογιάννη Νικόλαου του Θωμά (60301) Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Εφοδιαστών, έτους : (1) Χαλυβίδη Χρήστου του Ηλία (19562) (2) Μίχα Ευάγγελου του Ευστάθιου (19563) (3) Βασιλάκου Ευάγγελου του Βασίλειου (19564) (4) Κουκουγιάννη Δρόσου του Γεώργιου (19565) (5) Γεωργάρα Γεώργιου του Χαράλαμπου (19566) (6) Βαλσαμίδη Θεόδωρου του Κωνσταντίνου (19567) (7) Κλώνη Κυριάκου Αριστοτέλη του Κωνσταντίνου (19568) (8) Τζαμαλή Γεώργιου του Κωνσταντίνου (19569) (9) Κολίτση Ελευθέριου του Χρήστου (19571) (10) Θεοδωρίδη Ιωάννη του Γεώργιου (19572) (11) Ζυγούρη Χρήστου του Βασίλειου (19573) (12) Δοντάκη Απόστολου του Νικόλαου (19574) (13) Παππά Ιωάννη του Σπυρίδωνα (63487) (14) Μουτζουρέλλη Απόστολου του Ευστράτιου (60114) (15) Παναγή Δημήτριου του Ιωάννη (60115) (16) Σαραγά Ανδρέα του Προκόπιου (60116) (17) Φουστάνα Δημήτριου του Νικόλαου (60117) (18) Κοτζαμανώλη Βασίλειου του Δημήτριου (60118) (19) Ζώτου Γεώργιου του Χρήστου (60119) (20) Γιαβρούτα Χριστόφορου του Γεώργιου (60120) (21) Σταμπουλάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη (60121) (22) Ταγματζίδη Ιωάννη του Ανέστη (60122) (23) Μανωλόπουλου Χρήστου του Γεώργιου (60123) (24) Χαλκιά Δημήτριου του Κωνσταντίνου (60124) (25) Ξυπολιά Κωνσταντίνου Νικόλαου του Βασίλειου (60125) (26) Στασινόπουλου Βασίλειου του Εμμανουήλ (60126) (27) Γκαρτζονίκα Γεώργιου του Δημήτριου (60127) (28) Κωνσταντινίδη Θωμά του Χρήστου (60128) (29) Αντωνόπουλου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου (60129)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 41 (30) Σολωμίδη Κωνσταντίνου του Χρήστου (60130) (31) Υπηρεσία Εδάφους Ρηγόπουλου Σταύρου του Γε ώργιου (60131) Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Διοικητικών, έτους : (1) Άουαντ Θεόδωρου του Μιχαήλ Μωχάμ (19459) (2) Δήμου Αναστάσιου του Κωνσταντίνου (60057) (3) Κουτσοράκη Ηλία του Παντελή (64000) (4) Σανιδά Χρήστου του Σάββα (60497) (5) Αθανασόπουλου Γρηγόριου του Ανδρέα (60499) Προακτέου κατ αρχαιότητα Σμηναγού Διοικητικού Πυρομάλλη Διονύσιου του Νικολάου (60054), έτους Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Ιατρών, έτους : (1) Πλατνάρη Αντώνιου του Γεώργιου (60178) (2) Κυριακού Σοφίας του Παναγιώτη (60298) Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Οδοντίατρων, έτους : (1) Δούκα Χρήστου του Δημήτριου (19836) (2) Ζηκούλη Αλέξιου του Σταύρου (60299) (3) Λιβά Χρήστου του Νικόλαου (60300) Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Υπηρεσιών Υπο στήριξης, έτους : (1) Αμύνης Αεροδρομίων Γκίκα Γεώργιου του Πανα γιώτη (60355) (2) Αμύνης Αεροδρομίων Χατζητσομπάνη Παναγιώτη του Σάββα (60562) (3) Πληροφοριών Σιώπη Γεώργιου του Χρήστου (60528) (4) Οικονομικού Παπαευαγγέλου Ιωάννη του Ευάγγε λου (60558) Προακτέων κατ εκλογή Σμηναγών Τεχνικής Υποστή ριξης, έτους : Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μαρκατά Νικόλαου του Κωνσταντίνου (60534) Μηχανικού Χαμαΐδή Ευάγγελου του Νικόλαου (60539) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Ελεγκτών Αε ράμυνας, έτους : (1) Τσεντίδη Ευθύμιου του Σταύρου (61957) (2) Κατσίμπρα Κωνσταντίνου του Δημήτριου (61958) (3) Σιώχου Μάϊκ του Κωνσταντίνου (61959) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Οικονομικών, έτους : (1) Ανδριοπούλου Γεωργίας του Αθανάσιου (63226) (2) Γερομιχαλού Ολυμπίας του Ιωάννη (62075) (3) Τσίρκα Κωνσταντίνου του Γεώργιου (62076) (4) Φιλώνη Αγγελικής του Θωμά (62077) (5) Κατσιαντώνη Αγορής του Σπύρου (62078) (6) Βοργιανίτη Αικατερίνης του Βασίλειου (62079) (7) Ζαχαριουδάκη Αντώνιου του Εμμανουήλ (62081) (8) Αδαμάκου Ευαγγελίας του Νικόλαου (63230) (9) Γκούρλα Μαρίας του Κωνσταντίνου (62082) (10) Τζίμα Ειρήνης του Άγγελου (63234) (11) Γεροκώστα Βασίλειου του Δημήτριου (62083) (12) Θεοτή Παναγιώτη του Σάββα (62084) (13) Βέργαδου Γεώργιου του Αθανάσιου (62085) (14) Ξάφη Παναγιώτη του Αθανάσιου (62086) (15) Κάββουρα Γεωργίας του Σωκράτη (62087) (16) Παπαδοπούλου Μαρίας του Χαρίλαου (62088) (17) Πικιού Χρήστου του Ιωάννη (62089) (18) Παγώνη Αικατερίνης του Αναστάσιου (61731) (19) Καρτσάκη Ειρήνης του Ζαχαρία (61732) (20) Μαγκουσοχατζάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη (61733) (21) Τάγκα Λάμπρου του Πέτρου (61734) (22) Κώνστα Αναστασίας του Σπυρίδωνα (61735) (23) Οικονόμου Ελένης του Γεώργιου (61736) (24) Παπαδόπουλου Σταμάτιου του Νικόλαου (61737) (25) Τσιώλη Γεώργιου του Αλέξανδρου (61738) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Εφοδιαστών, έτους : (1) Παρμάκη Ιωάννη του Αθανάσιου (61856) (2) Παπαδουλάκη Κωνσταντίνου του Νικόλαου (61887) (3) Ζήκα Ιωάννη του Σπυρίδωνα (61739) (4) Λόγγου Αικατερίνης του Νικόλαου (61740) (5) Αργύρη Ευμορφίας του Κυριάκου (61741) (6) Ζηζόπουλου Χρήστου του Αστέριου (61742) (7) Καραγιάννη Γεώργιου του Ιωάννη (61743) (8) Καπελιέρη Ευαγγελίας του Νικόλαου (61744) (9) Λελή Γεώργιου του Θεόδωρου (61745) (10) Μπαρλαγιάννη Ιωάννη του Στέργιου (61746) (11) Παπαδόπουλου Σταύρου του Ιωάννη (61747) (12) Σίσκου Παναγιώτη του Βασίλειου (61748) (13) Αρχιμανδρίτη Γεωργίας του Χρήστου (61749) (14) Τσέκαρη Αγόρως του Θεόφιλου (61750) (15) Ξενούλη Αριστείδη του Αθανάσιου (61751) (16) Γαμβρούλη Γιαννούλας του Γεώργιου (61752) (17) Λούκου Αλεξάνδρας του Κωνσταντίνου (61753) (18) Σαρτζετάκη Μαρίας του Ιωάννη (61778) (19) Αντωνίου Γρηγόριου του Στυλιανού (61779) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Διοικητικών, έτους : (1) Διαρεμέ Σταύρου του Νικόλαου (61862) (2) Παπαδογιάννη Ανδρέα του Γεώργιου (61900) (3) Χρυσοχοΐδου Ευσαΐας του Βασίλειου (61754) (4) Καρκάνη Ιουλίας του Γεώργιου (61755) (5) Πάντζου Ειρήνης του Ευστάθιου (61756) (6) Καζούκα Δημήτριου του Γεώργιου (61757) (7) Γουγά Αχιλλέα του Κοσμά (61758) (8) Πελιτάρη Ηλία του Παντελή (61759) (9) Τσίλπογλου Παναγιώτας του Γεώργιου (61760) (10) Φωτάκη Αγγελικής του Γεώργιου (61761) (11) Μουζά Δήμητρας του Μαργαρίτη (61762) (12) Σερκελίδη Δήμου του Χαράλαμπου (61763) (13) Μαστοράκη Ειρήνης του Γαβριήλ (61764) (14) Πολύζου Βάϊου του Χρήστου (61765) (15) Σκιαδά Θεανώς του Γεώργιου (61780) (16) Δεμερτζή Αθηνάς του Σταύρου (61781) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Μετεωρολόγων, έτους : (1) Δρή Ειρήνης του Εμμανουήλ (61766) (2) Καρδάση Ελένης του Ευάγγελου (61767) (3) Ανδρίτσου Νικόλαου του Ιωάννη Σεραφείμ (61769) (4) Ράλλη Μάριου του Χρήστου (61770) (5) Γερογιάννη Βασίλειου του Θωμά (61771) (6) Κωστόπουλου Θεοδόσιου του Αντώνιου (61772) (7) Καρδαρά Γεώργιου του Παράσχου (61773) (8) Χατζηαγγέλου Αναστασίας του Ιωάννη (61774) (9) Καρβέλη Χαράλαμπου του Αθανάσιου (61775) (10) Λογκάκη Ελένης του Νικόλαου (61776) (11) Τσαγκάρη Αικατερίνης του Ανδρέα (61782)

4 42 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Τεχνικής Υπο στήριξης, έτους : (1) Μηχανικού Γαρυφαλάκη Νικόλαου του Στυλιανού (61795) (2) Αεράμυνας Κακαμάκα Κωνσταντίνου του Στέφανου (61797) (3) Εφοδιαστή Μπιστολάκη Γεώργιου του Δημήτριου (61798) (4) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γκόνου Ιωάννη του Διονύσιου (61801) (5) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Νικηφόρου Εμμα νουήλ του Ευάγγελου (61802) (6) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γκόνου Παράσχου του Διονύσιου (61803) (7) Μηχανικού Καραχάλιου Ευστάθιου του Αντώνιου (61806) (8) Μηχανικού Σπυρόπουλου Ευστάθιου του Γεώργιου (61986) (9) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Τομαρά Ηλία του Σταύρου (61987) (10) Μηχανικού Τρύφωνος Δημήτριου του Παντελή (61989) (11) Μηχανικού Ζησόπουλου Ιωάννη του Ιωάννη (61995) (12) Οπλουργού Σταυρομήτρου Δημήτριου του Αλέ ξανδρου (61996) (13) Αεράμυνας Νταρά Δημήτριου του Ευάγγελου (61998) (14) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσιλιγιάννη Βα σίλειου του Αντώνιου (62001) (15) Ηλεκτρολόγου Ματσαντώνη Κωνσταντίνου του Χαράλαμπου (62005) (16) Εφοδιαστή Σωτηρόπουλου Δημήτριου του Ιωάννη (62010) (17) Μηχανικού Παντελεάκου Γεώργιου του Θωμά (62012) (18) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βραζιώτη Πανα γιώτη του Χαράλαμπου (62018) (19) Μηχανικού Γομάτου Ηλία του Αθανάσιου (62019) (20) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σαπούνη Ιωάννη του Σεραφείμ (62090) (21) Οπλουργού Βαϊδάκη Ιωάννη του Δημήτριου (62091) (22) Οπλουργού Λεμπέση Γεώργιου του Κωνσταντίνου (62092) (23) Μηχανικού Γκουντή Νικόλαου του Αθανάσιου (62101) (24) Μηχανικού Νταϊλάκη Δημήτριου του Στέργιου (62103) (25) Οπλουργού Χριστοφορίδη Κωνσταντίνου του Γε ώργιου (62112) (26) Μηχανικού Παπαστεφανάκη Δημήτριου του Γε ώργιου (62114) (27) Μηχανικού Καραμπατζιάκη Κυριάκου του Αντώ νιου (62115) (28) Μηχανικού Σειραδά Νικόλαου του Γεώργιου (62116) (29) Μηχανικού Φραγκάκη Γεώργιου του Ιωάννη (62120) (30) Εφοδιαστή Καρανάτσιου Κωνσταντίνου του Ιω άννη (62123) (31) Εφοδιαστή Παπαδάκη Δημήτριου του Ελευθέριου (62125) (32) Εφοδιαστή Χατζαντωνάκη Ιωάννη του Γεώργιου (62126) (33) Αεράμυνας Φωτόπουλου Δημήτριου του Ηλία (62128) (34) Οπλουργού Λιάτου Γεώργιου του Λάζαρου (62129) (35) Οπλουργού Μπερούκα Χρήστου του Θεόδωρου (62130) (36) Οπλουργού Χριστίδη Γεώργιου του Χρήστου (62131) (37) Οπλουργού Γαλάνη Κυριάκου του Δημήτριου (62136) (38) Μηχανικού Παπανικολάου Ανδρέα του Άγγελου (62138) (39) Εφοδιαστή Μαρούγκα Γεώργιου του Αθανάσιου (62141) (40) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κλέτσα Νικόλα ου του Σωτήριου (62142) (41) Μηχανικού Αθανασόπουλου Νικόλαου του Αθα νάσιου (62144) (42) Εφοδιαστή Τσιρίλα Σωτήριου του Δημήτριου (62145) (43) Μηχανικού Αλιζώτη Παναγιώτη του Σταύρου (62146) (44) Οπλουργού Μητρούσια Βάϊου του Κωνσταντίνου (62147) (45) Μηχανικού Φραντζή Αθανάσιου του Γεώργιου (62150) (46) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μπαχαράκη Ευ άγγελου του Άγγελου (62151) (47) Μηχανικού Γιαννόπουλου Σπυρίδωνα του Δημή τριου (62152) (48) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσεντίδη Γεώρ γιου του Διονύσιου (62153) (49) Οπλουργού Λαμπράκη Νικόλαου του Εμμανουήλ (62155) (50) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σερταρίδη Αυ ξέντιου του Ηλία (62156) (51) Εφοδιαστή Σκαρλή Βασίλειου του Αριστείδη (62160) (52) Μηχανικού Μαμουζέλου Ανάργυρου του Ιωάννη (62163) (53) Μηχανικού Αποστολίδη Στέφανου του Πέτρου (62168) (54) Ηλεκτρολόγου Κουτσούμπα Ευστάθιου του Κων σταντίνου (62171) (55) Εφοδιαστή Κοτσιφάκου Πέτρου του Γεώργιου (62175) (56) Εφοδιαστή Καραντζίκου Γεώργιου του Κωνστα ντίνου (62179) (57) Οπλουργού Μακρή Αναστάσιου του Μιχαήλ (62181) (58) Ηλεκτρολόγου Λέντα Ηλία του Σπυρίδωνα (62186) (59) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Αγγε λάκη Ιωάννη του Αριστόδημου (62189) (60) Μηχανικού Ρήγα Θεοφάνη του Νικόλαου (62190) (61) Εφοδιαστή Μούγιου Παντελεήμωνα του Ηλία (62193) (62) Εφοδιαστή Κουτσολέλου Χρήστου του Δημήτριου (62194) (63) Μηχανικού Πλώτα Παναγιώτη του Αθανάσιου (62196)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 43 (64) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μάττα Δημήτρι ου του Γεώργιου (62200) (65) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Στρατάκη Ιωάννη του Αδάμ (62203) (66) Μηχανικού Γκάντζιου Βάϊου του Απόστολου (62204) (67) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Θάνου Χρήστου του Κωνσταντίνου (62205) (68) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βενέτη Απόστο λου του Δημήτριου (62213) (69) Ηλεκτρολόγου Παππά Φίλιππου του Νικόλαου (62217) (70) Οπλουργού Πιπλάκη Γεώργιου του Μιχαήλ (62218) (71) Μηχανικού Φυσέκη Ευάγγελου του Γεώργιου (62221) (72) Αεράμυνας Ματάκια Κωνσταντίνου του Βασίλειου (62223) (73) Ηλεκτρολόγου Λιακόπουλου Δημήτριου του Γε ώργιου (62225) (74) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γιαννακόπουλου Χρήστου του Ανδρέα (62226) (75) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Ζελάτη Ευθύμιου του Ευστράτιου (62231) (76) Ηλεκτρολόγου Κοϊμτζίδη Κωνσταντίνου του Δη μήτριου (62234) (77) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Παπαγιαννόπου λου Δημήτριου του Πανα γιώτη (62242) (78) Μηχανικού Πατσούδη Αντώνιου του Ευάγγελου (62244) (79) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σαντή Χαράλα μπου του Νικόλαου (62249) (80) Yπηρεσία Εδάφους Μηχανικού Τσούβαλη Ιωάννη του Αθανάσιου (62273) (81) Yπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονι κών Θαλασσινού Παναγιώτη του Σταύρου (62102) (82) Yπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρο νικών Τράγκα Νικόλαου του Μιχαήλ (62478) (83) Μηχανικού Σιδέρη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου (62251) (84) Μηχανικού Κοντογιώργη Γεώργιου του Κωνστα ντίνου (62259) (85) Μηχανικού Γάτσιου Βάιου του Ευάγγελου (62260) (86) Μηχανικού Κουλούρη Θεόδωρου του Πολυχρόνη (62262) (87) Μηχανικού Κόπιτσα Λεωνίδα του Νικόλαου (62265) (88) Μηχανικού Σταματιάδη Δημήτριου του Σωτήριου (62280) (89) Μηχανικού Δούνια Ευστάθιου του Χρήστου (62283) (90) Μηχανικού Φάκα Δημήτριου του Αθανάσιου (62285) (91) Μηχανικού Μπιτζαράκη Ιωάννη του Ματθαίου (62289) (92) Μηχανικού Ψυχογιού Γεώργιου του Παντελή (62290) (93) Μηχανικού Γρεβενού Χρήστου του Δήμου (62292) (94) Μηχανικού Κάππου Δημήτριου του Αντώνιου (62295) (95) Μηχανικού Κρασσά Κωνσταντίνου του Δημήτριου (62296) (96) Μηχανικού Τσέλιου Γεώργιου του Κωνσταντίνου (62301) (97) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τζεδάκη Νικό λαου του Εμμανουήλ (62307) (98) Μηχανικού Ρούσσου Γεώργιου του Μαρίνου (62309) (99) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Λιανού Ιωάννη του Γεώργιου (62310) (100) Μηχανικού Σειραδάκη Γεώργιου του Ιωσήφ (62311) (101) Μηχανικού Λαμπράκη Παναγιώτη του Μιχαήλ (62312) (102) Μηχανικού Κυνηγαλάκη Ευάγγελου του Εμμα νουήλ (62313) (103) Μηχανικού Μαλαφάντη Κωνσταντίνου του Χρι στοφίλιππου (62314) (104) Μηχανικού Πατεράκη Ιωάννη του Νικόλαου (62316) (105) Μηχανικού Πετράτου Αντώνιου του Κωνσταντί νου (62317) (106) Μηχανικού Μπαχαδάκη Δημήτριου του Νικόλαου (62319) (107) Ηλεκτρολόγου Καρδιτσά Χρήστου του Γεώργιου (62321) (108) Μηχανικού Γιαννιά Χρήστου του Βασίλειου (62327) (109) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κοτσιφάκου Νικόλαου του Σταύρου (62331) (110) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σολομωνίδη Αντώνιου του Αλέξανδρου (62332) (111) Μηχανικού Ψυχογιού Κωνσταντίνου του Σωτήριου (62334) (112) Ηλεκτρολόγου Παπανδρέου Ηλία του Αριστοτέλη (62335) (113) Μηχανικού Ρήγα Δημήτριου του Γεώργιου (62336) (114) Εφοδιαστή Τρίγγου Ευάγγελου του Κωνσταντί νου (62476) (115) Μηχανικού Ράπτη Νικόλαου του Ιπποκράτη (62484) (116) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Οικονομίδη Δη μήτριου του Παναγιώτη (62488) (117) Μηχανικού Λογοθέτη Ηρακλή του Ηλία (62498) (118) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Πετρόπουλου Ηλία του Ιωάννη (62500) (119) Μηχανικού Χατζηαναγνώστου Ιωάννη του Από στολου (62503) (120) Μηχανικού Βαενά Δημήτριου του Ανδρέα (62512) (121) Μηχανικού Βασιλείου Νικόλαου του Ευστάθιου (62513) (122) Ηλεκτρολόγου Σκλήκα Παναγιώτη του Θεόδωρου (62517) (123) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Καραγιώργου Παναγιώτη του Θεόδωρου (62518) (124) Μηχανικού Τρικοίλη Εμμανουήλ του Ιωάννη (62519) (125) Μηχανικού Καραγιάννη Ανδριανού του Γεώργιου (62520) (126) Μηχανικού Κουλμανδά Γεώργιου του Παναγιώτη (62522)

6 44 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (127) Μηχανικού Παντελίδη Χαράλαμπου του Βασίλειου (62525) (128) Μηχανικού Χρυσού Μιχαήλ του Εμμανουήλ (62527) (129) Μηχανικού Κουρουπάκη Ιωάννη του Σταύρου (62529) (130) Μηχανικού Γαλανάκη Ιωάννη του Νικόλαου (62530) (131) Yπηρεσία Εδάφους Μηχανικού Κωνσταντινίδη Απόστολου του Παναγιώτη (62521) (132) Μηχανικού Πέττου Δημήτριου του Κωνσταντίνου (62540) (133) Μηχανικού Τσομπάνογλου Φώτιου του Νικόλαου (62542) (134) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σαμπατάκου Ιωάννη του Βασίλειου (62544) (135) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βυθούλκα Διο νύσιου του Ιωάννη (62546) (136) Μηχανικού Σολάκη Δημήτριου του Νικόλαου (62549) (137) Μηχανικού Διαμαντή Γεώργιου του Ανδρέα (62551) (138) Εφοδιαστή Σοφιολάκη Σπυρίδωνα του Νικόλαου (62554) (139) Εφοδιαστή Πυλαρινού Αναστάσιου του Διονύσιου (62555) (140) Ηλεκτρολόγου Παπαδημητρίου Αθανάσιου του Δημήτριου (62557) (141) Μηχανικού Καρυλάκη Γεώργιου του Αετού (62558) (142) Ηλεκτρολόγου Λουφαρδάκη Ευστράτιου του Σταύρου (62563) (143) Μηχανικού Τζιώτζιου Αθανάσιου του Θωμά (62564) (144) Yπηρεσία Εδάφους Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Μίνου Θεοφάνη του Ανδρέα (62568) (145) Μηχανικού Ασλάνη Ηλία του Παναγιώτη (62960) (146) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σακελλαράκη Δημήτριου του Χαράλαμπου (62962) (147) Μηχανικού Λομπαρδή Ευστάθιου του Αθανάσιου (62964) (148) Ηλεκτρολόγου Φωτόπουλου Γεράσιμου του Κων σταντίνου (62965) (149) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Πίτσιου Γεώρ γιου του Ευάγγελου (62966) (150) Μηχανικού Δεληολάνη Ευστάθιου του Νικόλαου (62967) (151) Ηλεκτρολόγου Λιανού Μιχαήλ του Γρηγόριου (62971) (152) Ηλεκτρολόγου Κατσικαβέλα Αλέξανδρου του Κωνσταντίνου (62973) (153) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Ροζή Φίλιππου του Νικόλαου (62974) (154) Ηλεκτρολόγου Παπαγεωργίου Νικόλαου του Γε ώργιου (62975) (155) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αλιακιόζογλου Πρόδρομου του Παναγιώτη (62976) (156) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Καπνού Παντελή του Γεώργιου (62977) (157) Μηχανικού Αγγελάκη Αθανάσιου του Νικόλαου (62985) (158) Ηλεκτρολόγου Βιδάκη Βασίλειου του Ιωάννη (62987) (159) Μηχανικού Ελένη Δημήτριου του Κωνσταντίνου (62988) (160) Οπλουργού Μαρούτσου Δημήτριου του Ιωάννη (62989) (161) Εφοδιαστή Βλαχόπουλου Απόστολου του Ευστά θιου (62991) (162) Εφοδιαστή Παρδάλη Εμμανουήλ του Νικόλαου (62992) (163) Εφοδιαστή Λεβέντη Δημήτριου του Χρήστου (62993) (164) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αναγνώστου Κωνσταντίνου του Ιωάννη (62995) (165) Ηλεκτρολόγου Βάρου Βασίλειου του Παναγιώτη (62996) (166) Μηχανικού Σαμαρά Κωνσταντίνου του Ιωάννη (63001) (167) Μηχανικού Παπαδόπουλου Νικόλαου του Χαρί τωνα (63002) (168) Εφοδιαστή Βελούδη Γεώργιου του Ιωάννη (63004) (169) Οπλουργού Μασούρου Χρήστου του Ιωάννη (63005) (170) Αεράμυνας Γιαννόπουλου Χρήστου του Ιωάννη (63006) (171) Οπλουργού Γκαλερίδη Φώτιου του Δημήτριου (63007) (172) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Εσε ρίδη Θεόδωρου του Νικόλαου (63011) (173) Εφοδιαστή Παυλάκου Αντώνιου του Νικόλαου (63013) (174) Ηλεκτρολόγου Χατζόπουλου Θεόδωρου του Ιω άννη (63016) (175) Εφοδιαστή Σπέντζα Ευστράτιου του Ιωάννη (63020) (176) Μηχανικού Σπυρόπουλου Χαράλαμπου του Κων σταντίνου (63022) (177) Μηχανικού Σάμιου Χαράλαμπου του Επαμεινώνδα (63023) (178) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Παπαβλασόπου λου Βασίλειου του Μιχαήλ (63026) (179) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μπλήτα Σερα φείμ του Δημήτριου (63028) (180) Οπλουργού Γαλανού Στέφανου του Νικόλαου (63029) (181) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Δεσύλλα Κων σταντίνου Παναγιώτη του Ιωάννη (63031) (182) Εφοδιαστή Γούλα Θωμά του Βασίλειου (63033) (183) Ηλεκτρολόγου Παρίση Αθανάσιου του Ανδρέα (63036) (184) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Βαλι ανάκη Βασίλειου του Λάμπρου (63037) (185) Μηχανικού Μαρτίνη Γεώργιου του Αργύριου (63042) (186) Εφοδιαστή Κυριακάκη Στυλιανού του Μιχαήλ (63043) (187) Μηχανικού Τσαρουχά Κωνσταντίνου του Σπύρου (63045) (188) Μηχανικού Μπιντέλα Απόστολου του Αναστάσιου (63046) (189) Μηχανικού Ευτυχίδη Σταύρου του Λάζαρου (63047) (190) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Θυμιανίδη Μι χαήλ του Αλέξανδρου (63049)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 45 (191) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σταγιάννη Πα ναγιώτη του Δημήτριου (63050) (192) Εφοδιαστή Τσούτη Προκόπιου του Κυριάκου (63051) (193) Μηχανικού Ψυλλάκη Ιωσήφ του Γεώργιου (63052) (194) Ηλεκτρολόγου Σταυρομήτρου Κωνσταντίνου του Χρήστου (63053) (195) Οπλουργού Στεφανίδη Παναγιώτη του Στέφανου (63055) (196) Αεράμυνας Χριστοδούλου Γεώργιου του Πανα γιώτη (63056) (197) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βουρναζίδη Φώ τιου του Γεώργιου (63057) (198) Αεράμυνας Αλεξίου Ηλία του Βασίλειου (63061) (199) Οπλουργού Φιλιούση Νικόλαου του Θεοφάνη (63062) (200) Μηχανικού Γρουντά Σπυρίδωνα του Ιωάννη (63063) (201) Μηχανικού Στεφάνου Νικόλαου του Σταμάτιου (63064) (202) Ηλεκτρολόγου Γατσουνιά Κωνσταντίνου του Αντώνιου (63065) (203) Αεράμυνας Διλμπέρη Δημήτριου του Φώτιου (63066) (204) Μηχανικού Γκουρνέλου Ανδρέα του Θεόδωρου (63070) (205) Ηλεκτρολόγου Καβαλιέρου Χαράλαμπου του Δημήτριου (63073) (206) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Χαμαϊδή Αχιλ λέα του Νικόλαου (63076) (207) Αεράμυνας Παπαδάκη Παντελή του Ματθαίου (63083) (208) Μηχανικού Ντούρμα Ιωάννη του Αναστάσιου (63086) (209) Μηχανικού Γκαϊδόγιαννη Νικόλαου του Αναστά σιου (63087) (210) Αεράμυνας Παθιάκη Εμμανουήλ του Σταύρου (63090) (211) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Νταλακίδη Βα σίλειου του Μόσχου (63091) (212) Μηχανικού Ρουσάκη Γεώργιου του Μιχαήλ (63092) (213) Ηλεκτρολόγου Ευαγγελάκου Ιωάννη του Πανα γιώτη (63095) (214) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γεωργιόπουλου Ευάγγελου του Χαράλα μπου (63097) (215) Μηχανικού Δουλγερίδη Χαράλαμπου του Ανδρέα (63098) (216) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Πασχαλίδη Λά ζαρου του Αναστάσιου (63102) (217) Εφοδιαστή Διαμαντόπουλου Μιχαήλ του Σωκράτη (63103) (218) Εφοδιαστή Βλάχου Βασίλειου του Κωνσταντίνου (63111) (219) Μηχανικού Ράπτη Αντώνη του Εμμανουήλ (63116) (220) Ηλεκτρολόγου Αγελάρη Αστέριου του Αντώνιου (63118) (221) Οπλουργού Παπαευθυμίου Γεώργιου του Ευάγ γελου (63122) (222) Εφοδιαστή Βασιλακόπουλου Νικόλαου του Αν δρέα (63123) (223) Μηχανικού Ρενιτάκη Βασίλειου του Παναγιώτη (63124) (224) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μιχαλιέρη Αθα νάσιου του Παναγιώτη (63127) (225) Αεράμυνας Κουμανδράκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ (63133) (226) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Θυμαρά Νεκτά ριου του Δημήτριου (63135) (227) Αεράμυνας Δούρου Βασίλειου του Μιχαήλ (63136) (228) Αεράμυνας Δεληγιάννη Γεώργιου του Κωνστα ντίνου (63140) (229) Εφοδιαστή Χαρίτου Δημήτριου του Νικόλαου (63141) (230) Μηχανικού Προυνιά Παναγιώτη του Κωνσταντί νου (63145) (231) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Στεφανάκη Μι χαήλ του Κωνσταντίνου (63146) (232) Μηχανικού Κατσαρού Γεώργιου του Μιχαήλ (63148) (233) Εφοδιαστή Κορδού Βασίλειου του Κωνσταντίνου (63149) (234) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσιλίκα Στέρ γιου του Γεώργιου (63150) (235) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Παρ τσανάκη Ευάγγελου του Αργύριου (63151) (236) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μπανάσιου Σω τήριου του Δημήτριου (63153) (237) Οπλουργού Μπέτση Ιωάννη του Χρήστου (63154) (238) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αγγου Πανα γιώτη του Γεώργιου (63155) (239) Αεράμυνας Μπακρατσά Γεώργιου του Στάμου (63159) (240) Οπλουργού Κωτούζα Θεοδόσιου του Σωτήριου (63161) (241) Αεράμυνας Πολύζου Αθανάσιου του Χαράλαμπου (63162) (242) Αεράμυνας Παναγιωτόπουλου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη (63164) (243) Οπλουργού Τσέλιου Νικόλαου του Παναγιώτη (63166) (244) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Γκου τούλα Εμμανουήλ του Χρή στου (63169) (245) Μηχανικού Λιαναρίδη Ευάγγελου του Διονύσιου (63170) (246) Μηχανικού Σακαντάρη Ευάγγελου του Αλέξαν δρου (63172) (247) Μηχανικού Τσουβαλάκη Νεκτάριου του Γεώργιου (63174) (248) Οπλουργού Μπακαγιάννη Ευάγγελου του Ιωάννη (63175) (249) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κατσούρου Σωτήριου του Θεόδωρου (63177) (250) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βασίλα Γαβριήλ του Ιωάννη (63180) (251) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Φάμελου Ηλία του Ιωάννη (63186) (252) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Μπαλή Ιωάννη του Στυλιανού (63187) (253) Υπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρο νικών Πλέσσα Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα (63208)

8 46 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (254) Υπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρο νικών Πρασσά Χρήστου του Κωνσταντίνου (63209) (255) Υπηρεσία Εδάφους Μηχανικού Μπλάνα Χαράλα μπου του Κωνσταντίνου (63210) (256) Υπηρεσία Εδάφους Αεράμυνας Αγγελούδη Γε ώργιου του Δημήτριου (63139) (257) Μηχανικού Σολωμού Χρήστου του Ευάγγελου (63188) (258) Μηχανικού Σιαπάκα Χρήστου του Κλεομένη (63193) (259) Μηχανικού Μπένου Σταμάτη του Νικόλαου (63195) (260) Μηχανικού Μπουντή Αθανάσιου του Ιωάννη (63196) (261) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Πράπ πα Ιωάννη του Κωνσταντί νου (63263) (262) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μαλανδράκη Χρήστου του Ιωάννη (63264) (263) Μηχανικού Αρσένη Γεώργιου του Δημήτριου (63267) (264) Μηχανικού Μανουσάκη Γεώργιου του Κυριάκου (63268) (265) Μηχανικού Λιναρδόπουλου Αθανάσιου του Δι ονύσιου (63269) (266) Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Που λακίδα Θεόδωρου του Κων σταντίνου (63274) (267) Αεράμυνας Φράγκου Θεόφιλου του Δημήτριου (63276) (268) Μηχανικού Νατσίδη Πασχάλη του Ιωάννη (63279) (269) Μηχανικού Βελλή Νικόλαου του Παναγιώτη (63282) (270) Μηχανικού Βουλέλη Δημήτριου του Θεόδωρου (63283) (271) Μηχανικού Φώλια Κωνσταντίνου του Νικόλαου (63284) (272) Μηχανικού Τσακίρη Φίλιππου του Απόστολου (63285) (273) Ηλεκτρολόγου Μέτσιου Ηλία του Παναγιώτη (63286) (274) Εφοδιαστή Αθανασόπουλου Γεώργιου του Κων σταντίνου (63287) (275) Αεράμυνας Φαρόπουλου Ευάγγελου του Κυριά κου (63288) (276) Μηχανικού Θεοδώρου Ρίζου του Ταξιάρχη (63289) (277) Μηχανικού Πεππέ Ανδρέα του Απόστολου (63290) (278) Μηχανικού Τζήκα Ιωάννη του Γεώργιου (63291) (279) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Φασούλα Κων σταντίνου του Μαργαρίτη (63477) (280) Ηλεκτρολόγου Καρδάτου Παναγιώτη του Κων σταντίνου (63478) (281) Οπλουργού Αγγελόπουλου Γεώργιου του Αντώ νιου (63479) (282) Οπλουργού Ρετσινά Δημήτριου του Παναγιώτη (63482) (283) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μουρατίδη Πέ τρου του Προκόπιου (63484) (284) Μηχανικού Αργύρη Ιωάννη του Αντώνιου (63486) (285) Υπηρεσία Εδάφους Εφοδιαστή Δημητρίου Διο νύσιου του Νικόλαου (63488) (286) Οπλουργού Κρασαδάκη Γεώργιου του Στυλιανού (63500) (287) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τάκα Δημήτριου του Παναγιώτη (63501) (288) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Δρακάκη Μάρ κου του Γεώργιου (63502) (289) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Νασιούδη Ζήση του Δημήτριου (63504) (290) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γκελντή Γεώρ γιου του Δημήτριου (63505) (291) Οπλουργού Καπετάνου Ιωάννη του Δημήτριου (63509) (292) Εφοδιαστή Δαμουλάκη Στέφανου του Γεώργιου (63510) (293) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τζεδάκη Αντώ νιου του Εμμανουήλ (63511) (294) Αεράμυνας Δημητρόπουλου Άγγελου του Νικό λαου (63512) (295) Αεράμυνας Γκλάβανου Παναγιώτη του Αθανά σιου (63515) (296) Ηλεκτρολόγου Παπαβασιλείου Κωνσταντίνου του Βασίλειου (63519) (297) Οπλουργού Νάκου Χαράλαμπου του Παναγιώτη (63520) (298) Εφοδιαστή Κουτίβα Παναγιώτη του Στέλιου (63521) (299) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γορανίτη Πα ναγιώτη του Κωνσταντίνου (63522) (300) Ηλεκτρολόγου Κορδωνιά Σάββα του Κωνστα ντίνου (63524) (301) Μηχανικού Σκαρπέτη Βασίλειου του Γεώργιου (63525) (302) Αεράμυνας Παπαδάμη Δημήτριου του Αριστείδη (63527) (303) Μηχανικού Σουλτανά Γεώργιου του Κωνσταντί νου (63528) (304) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βασιλειάδη Στέφανου του Αναστάσιου (63529) (305) Μηχανικού Σωτηρίου Ηλία του Γεώργιου (63531) (306) Μηχανικού Κάβουρα Δημήτριου του Γεώργιου (63535) (307) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γκούμα Πανα γιώτη του Ευάγγελου (63536) (308) Μηχανικού Μαρκούση Αναστάσιου του Στυλιανού (63540) (309) Εφοδιαστή Παλαιολόγου Γεώργιου του Κωνστα ντίνου (63541) (310) Αεράμυνας Μητσικούδη Ιωάννη του Αναστάσιου (63543) (311) Μηχανικού Καλαμάκη Νικόλαου του Δημήτριου (63547) (312) Ηλεκτρολόγου Κουτσιαρή Δημήτριου του Κων σταντίνου (63548) (313) Εφοδιαστή Χριστοφίλη Νικόλαου του Γεώργιου (63549) (314) Μηχανικού Κοταρέλα Πέτρου του Νικόλαου (63550) (315) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αραχωβίτη Ευ στράτιου του Νικόλαου (63551) (316) Ηλεκτρολόγου Σταυρόπουλου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη (63553)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 47 (317) Μηχανικού Παπαγεωργίου Γεώργιου του Κων σταντίνου (63554) (318) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσορλίνη Δη μήτριου του Κυριάκου (63556) (319) Μηχανικού Γκούλη Βασίλειου του Ευάγγελου (63557) (320) Αεράμυνας Μελά Ιωάννη του Κυριάκου (63558) (321) Μηχανικού Χρήστου Ευάγγελου του Αθανάσιου (63562) (322) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μασούρα Αθα νάσιου του Βασίλειου (63565) (323) Ηλεκτρολόγου Κατσίρη Παναγιώτη του Κωνστα ντίνου (63567) (324) Αεράμυνας Σιδηρά Θεμιστοκλή του Λουκά (63569) (325) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κουκουβέλα Γεώργιου του Σταύρου (63570) (326) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Δανέζη Ποθη τού του Νικόλαου (63574) (327) Μηχανικού Κυρίτση Δημοσθένη του Αθανάσιου (63575) (328) Μηχανικού Δροσόπουλου Παναγιώτη του Νικό λαου (63577) (329) Μηχανικού Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου του Χαράλαμπου (63578) (330) Μηχανικού Παπαδόπουλου Ιωάννη του Δημή τριου (63580) (331) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Ιωαννίδη Γεώρ γιου του Εμμανουήλ (63582) (332) Εφοδιαστή Πιπεράκη Εμμανουήλ του Γεώργιου (63583) (333) Ηλεκτρολόγου Βλάχου Ιωάννη του Σωτήριου (63586) (334) Ηλεκτρολόγου Μαλλιαρού Γεώργιου του Κων σταντίνου (63588) (335) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τριανταφύλλου Κωνσταντίνου του Φράγκου (63589) (336) Αεράμυνας Καρπούζη Μαργαρίτη του Αντώνιου (63590) (337) Αεράμυνας Νικήτα Δημήτριου του Κανέλλου (63592) (338) Αεράμυνας Μαναρώλη Μιχαήλ του Χαρίτου (63594) (339) Μηχανικού Μανουσάκη Εμμανουήλ του Γεώργιου (63595) (340) Ηλεκτρολόγου Αναγνωστόπουλου Δημήτριου του Νικόλαου (63597) (341) Μηχανικού Καντάνιου Ιωάννη του Μιχαήλ (63601) (342) Μηχανικού Κωνσταντινίδη Αντώνιου του Στυλι ανού (63606) (343) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσίκα Ιωάννη του Οδυσσέα Κωνσταντίνου (63608) (344) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βλαχογιάννη Ευστάθιου του Ιωάννη (63609) (345) Εφοδιαστή Ζαφειρίου Ευάγγελου του Γιαννακού (63611) (346) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσατσαρώνη Χρήστου του Στυλιανού (63613) (347) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Λούπου Δημή τριου του Νικόλαου (63614) (348) Αεράμυνας Καλαϊτζή Νικόλαου του Δημήτριου (63616) (349) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σουργκούνη Ευστράτιου του Απόστολου (63618) (350) Οπλουργού Κρεμαστιώτη Βασίλειου του Δημή τριου (63620) (351) Εφοδιαστή Μάντη Νικόλαου του Χρήστου (63622) (352) Ηλεκτρολόγου Κανδανολέων Χρήστου του Αγη σίλαου (63623) (353) Μηχανικού Κόρακα Σταύρου του Κωνσταντίνου (63625) (354) Οπλουργού Κεραμιδάκη Δημήτριου του Χρήστου (63627) (355) Οπλουργού Τσιότσιου Ιωάννη του Γεώργιου (63628) (356) Μηχανικού Κολέζα Γεώργιου του Γεώργιου (63631) (357) Μηχανικού Ζαμπάρα Νικόλαου του Γεώργιου (63634) (358) Μηχανικού Κορκολή Σταύρου του Γεώργιου (63635) (359) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σπυρέλλη Πα ναγιώτη του Γεώργιου (63636) (360) Οπλουργού Μίχου Γεώργιου του Νικόλαου (63638) (361) Μηχανικού Λουμπαρδέα Ιωάννη του Παναγιώτη (63642) (362) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μώκου Ηλία του Ιωάννη (63647) (363) Μηχανικού Σιδηρόπουλου Αλέξανδρου του Θε όδωρου (63648) (364) Εφοδιαστή Καλογερόπουλου Λάμπρου του Αντώ νιου (63649) (365) Οπλουργού Μακαρώνα Κωνσταντίνου του Αρι στείδη (63651) (366) Μηχανικού Καρατάσιου Σπυρίδωνα του Κων σταντίνου (63653) (367) Οπλουργού Κρητσωτάκη Γεώργιου του Ορέστη (63654) (368) Μηχανικού Θεοδώρου Δημήτριου του Αθανάσιου (63656) (369) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κίτσου Ηλία του Λουκά (63657) (370) Αεράμυνας Κούρτη Κωνσταντίνου του Θωμά (63658) (371) Αεράμυνας Κασίδη Παναγιώτη του Σταύρου (63662) (372) Μηχανικού Γαϊτανίδη Νικόλαου του Συμεών (63665) (373) Οπλουργού Αντωνιάδη Αντώνιου του Μενέλαου (63667) (374) Μηχανικού Δαβίλλα Νικόλαου του Ηλία (63668) (375) Ηλεκτρολόγου Μαρτιμιανάκη Κωνσταντίνου του Μαρίνου (63672) (376) Ηλεκτρολόγου Παπαδημητρίου Χαράλαμπου του Ευστράτιου (63674) (377) Μηχανικού Χειλάκου Ηλία του Κωνσταντίνου (63675) (378) Μηχανικού Μπατζιάκα Χρήστου του Ευάγγελου (63678) (379) Μηχανικού Σμιγάδη Κωνσταντίνου του Παράσχου (63679) (380) Μηχανικού Σωτηρόπουλου Κωνσταντίνου του Ταξιάρχη (63680)

10 48 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (381) Μηχανικού Κασερίδη Γεώργιου του Αθανάσιου (63682) (382) Αεράμυνας Ψιλόλιγνου Θεόδωρου του Δημήτριου (63684) (383) Μηχανικού Κουρκούτα Χαράλαμπου του Γεώρ γιου (63685) (384) Οπλουργού Αβραμίδη Φίλιππου του Γεώργιου (63689) (385) Ηλεκτρολόγου Τομαρά Δημήτριου του Σταύρου (63690) (386) Οπλουργού Παπαγεωργίου Κωνσταντίνου του Δημήτριου (63691) (387) Οπλουργού Σουλάκη Βασίλειου του Γεώργιου (63692) (388) Μηχανικού Τούντα Αριστείδη του Νικόλαου (63696) (389) Αεράμυνας Τσουμαρέλη Νικόλαου του Αλέξαν δρου (63697) (390) Μηχανικού Τσινταβή Γεώργιου του Ηλία (63698) (391) Αεράμυνας Σαλαμανή Ηλία του Κομνηνού (63700) (392) Ηλεκτρολόγου Καμμά Σταύρου του Αντώνιου (63701) (393) Οπλουργού Μιχαηλίδη Παναγιώτη του Αθανά σιου (63702) (394) Μηχανικού Λιάσκου Νικόλαου του Χρήστου (63703) (395) Αεράμυνας Σταματόπουλου Δημήτριου του Γε ώργιου (63704) (396) Αεράμυνας Σπανούδη Δημήτριου του Χαρίλαου (63705) (397) Αεράμυνας Τσουρέλη Βασίλειου του Δημήτριου (63708) (398) Υπηρεσία Εδάφους Αεράμυνας Καντζιλιέρη Αρι στείδη του Νικόλαου (63726) (399) Υπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρο νικών Τσώνη Γεώργιου του Σωτήριου (63729) (400) Υπηρεσία Εδάφους Μηχανικού Τόρνου Νικόλαου του Σπυρίδωνα (63615) (401) Υπηρεσία Εδάφους Εφοδιαστή Αρταβάνη Σπυ ρίδωνα του Γεώργιου (63593) (402) Μηχανικού Τάσσου Αναστάσιου του Στυλιανού (63711) (403) Ηλεκτρολόγου Τογαντζή Δημήτριου του Ιωάννη (63714) (404) Μηχανικού Κολλινιάτη Δημήτριου του Αθανάσιου (63715) (405) Ηλεκτρολόγου Αστερίου Νικόλαου του Κωνστα ντίνου (63719) (406) Εφοδιαστή Γκριφίσια Ιωάννη του Παναγιώτη (63721) Προακτέων κατ αρχαιότητα Υποσμηναγών Τεχνικής Υποστήριξης, έτους : (1) Υπηρεσία Εδάφους Συντηρητή Αεροπορικών Εγκα ταστάσεων Παναγόπουλου Ευστάθιου του Παναγιώτη (61985) (2) Αεράμυνας Αϊβαλιώτη Παναγιώτη του Εμμανουήλ (61796) (3) Αεράμυνας Θερμιώτη Παναγιώτη του Ευστράτιου (62111) (4) Μηχανικού Κελεπούρη Βασίλειου του Ευάγγελου (62483) Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Υποσμηναγών Τεχνικής Υποστήριξης, έτους : Αεράμυνας Κατσίκη Νικόλαου του Κωνσταντίνου (61799) Οπλουργού Μπελιά Φώτιου του Δημήτριου (62169) Αεράμυνας Πεγλίδη Γεώργιου του Μιλτιάδη (62533) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Υπηρεσιών Υποστήριξης, έτους : (1) Διοικητικού Βασιλάκου Απόστολου του Παυσανία (61808) (2) Άμυνας Αεροδρομίων Χρήστου Ιορδάνη του Γε ώργιου (61809) (3) Άμυνας Αεροδρομίων Αλλοίμονου Δημήτριου του Παναγιώτη (61811) (4) Άμυνας Αεροδρομίων Αθανασίου Αλέξανδρου του Χαριζάνη (61813 ) (5) Διοικητικού Γιάντσιου Άγγελου του Χρήστου (61814) (6) Άμυνας Αεροδρομίων Χρυσαφίδη Ιγνάτιου του Δη μήτριου (61815) (7) Διοικητικού Ντάβαρη Ιωάννη του Νικόλαου (61816) (8) Άμυνας Αεροδρομίων Μπαλαούρα Βασίλειου του Δημήτριου (61817) (9) Οικονομικού Έγγελη Φίλιππου του Παναγιώτη (61818) (10) Διοικητικού Κούρτη Χαράλαμπου του Παντελή (61819) (11) Οικονομικού Βοζίκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου (61821) (12) Διοικητικού Παρώνη Βασίλειου του Αλέξανδρου (61822) (13) Άμυνας Αεροδρομίων Βλάχου Ιωάννη του Γεώρ γιου (61823) (14) Άμυνας Αεροδρομίων Παπαβασιλείου Αναστάσιου του Κωνσταντίνου (61824) (15) Άμυνας Αεροδρομίων Πάντζαρη Κωνσταντίνου του Βασίλειου (61825) (16) Διοικητικού Νάστου Θεόδωρου του Νικόλαου (61827) (17) Οικονομικού Σταθόπουλου Νικόλαου του Άγγελου (61831) (18) Άμυνας Αεροδρομίων Κορωνιού Ματθαίου του Σωτήριου (61832) (19) Διοικητικού Ανδρουλάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ (61833) (20) Οικονομικού Μανώλη Χρήστου του Ιωάννη (62023) (21) Άμυνας Αεροδρομίων Κοκμοτού Παναγιώτη του Χαράλαμπου (62024) (22) Διοικητικού Ευθυμιάδη Αναστάσιου του Ιωάννη (62025) (23) Διοικητικού Δρυμούση Κυριάκου του Κωνσταντί νου (62027) (24) Οικονομικού Στυλιανάκη Γεώργιου του Εμμανουήλ (62028) (25) Οικονομικού Λαουμτζίδη Στυλιανού του Κυριάκου (62029) (26) Άμυνας Αεροδρομίων Μπακαγιάννη Σωτήριου του Ιωάννη (62030) (27) Διοικητικού Θεοδοσίου Σωτήριου του Κωνστα ντίνου (62031) (28) Διοικητικού Τσιμόγιαννη Γεώργιου του Σεραφείμ (62032)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 49 (29) Άμυνας Αεροδρομίων Κοτσώνα Ευάγγελου του Γεώργιου (62036) (30) Διοικητικού Πετρίδη Αναστάσιου του Ιωάννη (62037) (31) Άμυνας Αεροδρομίων Καλλίνου Ευάγγελου του Γεδεών (62038) (32) Άμυνας Αεροδρομίων Γιαννούλα Ιωάννη του Παύ λου (62040) (33) Άμυνας Αεροδρομίων Αριστόπουλου Ανδρέα του Δημήτριου (62042) (34) Διοικητικού Διαννέλλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου (62043) (35) Οικονομικού Κωνσταντινίδη Αθανάσιου του Ιω άννη (62044) (36) Άμυνας Αεροδρομίων Αθανασόπουλου Δημήτριου του Παναγιώτη (62048) (37) Άμυνας Αεροδρομίων Καπέτα Ζαχαρία του Πέ τρου (62049) (38) Άμυνας Αεροδρομίων Ορφανού Νικόλαου του Παντελή (62050) (39) Άμυνας Αεροδρομίων Καραντάκη Νικήτα του Ιω άννη (62051) (40) Διοικητικού Παπανικολάου Χαράλαμπου του Ιω άννη (62054) (41) Yπηρεσία Εδάφους Διοικητικού Ζαχάκη Νικόλαου του Χαράλαμπου (62035) (42) Yπηρεσία Εδάφους Άμυνας Αεροδρομίων Δασκα λόπουλου Ιωάννη του Νικόλαου (62055) (43) Άμυνας Αεροδρομίων Ματινούδη Δημήτριου του Θεόδωρου (62267) (44) Άμυνας Αεροδρομίων Τζαλοκώστα Λάμπρου του Δημήτριου (62268) (45) Άμυνας Αεροδρομίων Τσέλιου Αθανάσιου του Απόστολου (62269) (46) Άμυνας Αεροδρομίων Ρίζου Χρήστου του Ιωάννη (62270) (47) Οικονομικού Ιωαννίδη Δημήτριου του Ιωάννη (62271) (48) Διοικητικού Αγγελόπουλου Σπυρίδωνα του Δη μήτριου (62272) Προακτέων κατ εκλογή Υποσμηναγών Μονιμοποιημέ νων Εθελοντριών του Ν.705/1977, έτους : (1) Νοσοκόμου Ζορμπά Ελένης του Γεώργιου (62863) (2) Νοσοκόμου Ζαγαλίκη Βασιλικής του Αναστάσιου (62866) (3) Υλικονόμου Σαββίδη Σοφίας του Αναστάσιου (62870) (4) Υλικονόμου Τζόρβα Καλλιόπης του Παναγιώτη (62879) (5) Υλικονόμου Ακρίβου Δήμητρα του Σωτήριου (62881) (6) Νοσοκόμου Αληγιάννη Ειρήνης του Αλέξανδρου (62884) (7) Νοσοκόμου Δελητσίδου Γεωργίας του Σάββα (62891) (8) Βοηθού Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Μπάρμπα Θεοδώρας του Δημήτριου (62900) (9) Υλικονόμου Ζήκου Βασιλικής του Φιλόθεου (62901) (10) Νοσοκόμου Περδίου Αικατερίνης του Δημήτριου (62910) (11) Ταμιακού Ευσταθίου Μαρίας του Ηλία (62911) (12) Νοσοκόμου Δικαίου Φωτεινής του Χαράλαμπου (62913) (13) Νοσοκόμου Μαχαίρα Αθανασίας του Ιωάννη (62917) (14) Νοσοκόμου Γεωργακοπούλου Αικατερίνης του Ναπολέωντα (62921) (15) Νοσοκόμου Σπάλα Δήμητρας του Γεώργιου (62925) (16) Νοσοκόμου Αγλαμίση Γεωργίας του Παναγιώτη (62928) (17) Νοσοκόμου Δεπόλα Αικατερίνης του Αντώνιου (62937) (18) Νοσοκόμου Δανδάλου Σταυρούλας του Χρήστου (62940) Προακτέων κατ αρχαιότητα Υποσμηναγών Μονιμοποι ημένων Εθελοντριών του Ν 705/1977, έτους : Υλικονόμου Δημητριάδη Αλεξάνδρας του Σπυρίδωνα (62939) Υλικονόμου Βασσάλου Μαργαρίτας του Γεώργιου (63742) Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της Αντι σμήναρχου Νοσηλευτικής Θειακού Χρυσούλας του Βα σίλειου (15575), έτους Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Αντι σμήναρχου Υπηρεσία Εδάφους Υπηρεσιών Υποστήριξης Οικονομικού Σεΐτανίδη Σταύρου του Δημήτριου (18418), έτους Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Επι σμηναγού Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιών Ηλε κτρονικών Πετρόπουλου Γεώργιου του Κωνσταντίνου (19911), έτους Ευδοκίμως τερματίσαντος τη σταδιοδρομία του Υπο σμηναγού Υπηρεσία Εδάφους Ιπτάμενου Χωριανόπου λου Αντώνιου του Γεώργιου (61841), έτους Προακτέου κατ εκλογή Υποσμηναγού και Σμηναγού Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρο λόγου Κατσουλώτου Νικόλαου του Σπυρίδωνα (62489), έτους Προακτέου κατ αρχαιότητα, Ανθυποσμηναγού Διοι κητικού Σμιγάδη Παράσχου Γρηγόριου του Παράσχου (65283), έτους Προακτέας κατ αρχαιότητα Ανθυποσμηναγού Μονι μοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Στρατολόγου Κυριάκου Στέλλας του Γεώργιου (66444), έτους Προακτέας κατ εκλογή Υποσμηναγού και Σμηναγού Μονιμοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Στρατο λόγου Κυριάκου Στέλλας του Γεώργιου (66444), έτους Προακτέας Ανθυπασπιστού Μονιμοποιημένης Εθελό ντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυρούλας του Ευάγγελου (32992), έτους Προακτέας κατ αρχαιότητα, Ανθυποσμηναγού Μονι μοποιημένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυρούλας του Ευάγγελου (62944), έτους Προακτέας κατ εκλογή Υποσμηναγού Μονιμοποιη μένης Εθελόντριας του Ν.705/1977, Νοσοκόμου Γούλα Σταυρούλας του Ευάγγελου (62944), έτους Προακτέου κατ εκλογή Επισμηναγού Ιπτάμενου Αν δρώνου Ισίδωρου του Ιωάννη (17544), έτους Προακτέου κατ αρχαιότητα Σμηναγού Υπηρεσιών Υποστήριξης Διοικητικού Κριατσιώτη Θεοφάνη του Ιω άννη (61056), έτους

12 50 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Προακτέου Μόνιμου εξ Εφεδρείας Σμήναρχου Ιπτά μενου Μυτιληνάκη Καρυοφύλλη Φαίδωνα του Λάμπρου (9208), έτους Προάγονται: Για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 16, 18 παρ.3 και 20 παρ. 4 του Ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν.3883/2010, οι παρακάτω Αξιωματικοί: Στο βαθμό του Σμήναρχου κατ εκλογή, ο Αντισμήναρ χος Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Γώγος Ιωάννης του Χρήστου (14933). Στο βαθμό του Αντισμήναρχου κατ εκλογή, οι παρα κάτω Επισμηναγοί: Μηχανικοί: Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Λουκάς Νικόλαος του Ηρακλή (17636) Αεροσκαφών Ζώης Αγγελος του Κωνσταντίνου (17637) Ελεγκτές Αεράμυνας, από : Άννινος Γεώργιος του Μιλτιάδη (17288) Γαλέος Νικόλαος του Αθανάσιου (17289) Οικονόμου Σπυρίδωνας του Δημήτριου (17290) Σαραντόπουλος Γεώργιος του Σαράντου (17292) Ελεγκτές Αεράμυνας: Πατσαρίζη Ζήση του Δημήτριου (17201) Πολύζο Κωνσταντίνο του Χρήστου (17236) Τσακίρη Ιωάννη του Δημήτριου (17256) Γεροβασίλη Βασίλειο του Νικόλαου (17673) Οικονομικοί, από : Ανδριανοπούλου Αμαλία του Νικόλαου (17739) Πασχαλίδης Σταύρος του Μιχαήλ (17740) Σταθόπουλος Βενετσάνος του Κωνσταντίνου (17741) Δόντσιος Παρθένιος του Γεώργιου (18019) Εφοδιαστές, από : Πικριδάς Δημοσθένης του Μενέλαου (17885) Χατζηαντωνίου Ιωάννης του Δημήτριου (17886) Αλεξάνδρου Εμμανουήλ του Παναγιώτη (17887) Γρούτσος Αθανάσιος του Σωτήριου (17889) Χοχορέλος Αναστάσιος του Ιωάννη (17890) Στερνάς Αθανάσιος του Δημήτριου (17891) Τάκογλου Αδαμάντιος του Γεώργιου (17892) Κουλούρης Άγγελος του Πελοπίδας (17893) Διοικητικοί, από : Τριανταφυλλίδης Ιωάννης του Μιχαήλ (17600), ο οποί ος εντάσσεται στην επετηρίδα Αντισμήναρχων Δοικη τικών μετά τον Ντίλη Ηλία του Μιχαήλ (17599). Παρίσσης Άγγελος του Αλέξανδρου (17399) Κουτρούλης Γεώργιος του Νικόλαου (18581) Παράσχης Δημήτριος του Λάμπρου (18582) Καρακύργιος Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου (18583) Μαρτίδης Πέτρος του Βασίλειου (18584), οι οποίοι εντάσσονται στην επετηρίδα Αντισμήναρχων Δοικητικών μετά τον Παπόγλου Χρήστο του Βασίλειου (17193). Τεχνικής Υποστήριξης, από : 1) Μηχανικός Λέζος Γεώργιος του Αθανάσιου (19001) 2) Μηχανικός Βαρσαμάκης Αθανάσιος του Γεώργιου (19014) 3) Μηχανικός Καραγιάννης Δημήτριος του Ιωάννη (19228) 4) Μηχανικός Σωτηρόπουλος Ασημάκης του Βασίλειου (19233) 5) Μηχανικός Παπακωνσταντίνου Βασίλειος του Θωμά (19241) 6) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Ζούλης Κυριάκος του Βασίλειου (19254) 7) Ηλεκτρολόγος Σκορδάκης Παναγιώτης του Γεώρ γιου (19263) 8) Μηχανικός Πατσιούρας Χρήστος του Γεώργιου (19293) 9) Εφοδιαστής Χαραλάμπους Σταύρος του Χαράλα μπου (19294) 10) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κατσικάρης Κων σταντίνος του Γεώργιου (19300) 11) Οπλουργός Παπαντώνης Θωμάς του Χαρίλαου (19303) 12) Εφοδιαστής Καρασταμάτης Γεώργιος του Σπυρί δωνα (19306) 13) Οπλουργός Τσουκαλάς Ευθύμιος του Τηλέμαχου (19331) 14) Μηχανικός Μυλωνάς Βασίλειος του Άγγελου (19346) Στο βαθμό του Αντισμήναρχου κατ αρχαιότητα, τους παρακάτω Επισμηναγούς Τεχνικής Υποστήριξης: Οπλουργός Θεοδώρου Γεώργιος του Θεόδωρου (19008), από Οπλουργός Πούλιος Νικόλαος του Κωνσταντίνου (19267), από , οι οποίοι εντάσσονται στην επε τηρίδα Αντισμήναρχων Τεχνικής Υποστήριξης, μετά τον Μυλωνά Βασίλειο του Άγγελου (19346). Στο βαθμό του Επισμηναγού κατ εκλογή, οι παρακάτω Σμηναγοί: Ελεγκτές Αεράμυνας, από : 1) Στάθης Ευάγγελος του Αναστάσιου (19529) 2) Οικονομάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου (19530) 3) Μανασσάκης Εμμανουήλ του Νικόλαου (19531) 4) Παπαχρήστος Νικόλαος του Δημήτριου (19532) 5) Κωνσταντάκης Γεώργιος του Πολυζώη (19428) 6) Κιπενής Νικόλαος του Ανάργυρου (19534) 7) Κουφόπουλος Κωνσταντίνος του Δημήτριου (19535) 8) Κελόγλου Αθανάσιος του Σπυρίδωνα (19536) 9) Σταύρου Χρήστος του Ιωάννη (19537) 10) Αυγερινός Κυριάκος του Χρυσόστομου (19538) 11) Μαρκής Μιχαήλ του Γεώργιου (19539) Ελεγκτές Αεράμυνας: Πανσεληνάς Περικλής του Χαρίλαου (19540) Καραγιαννίδης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου (19542) Παπανικολάου Ευάγγελος του Παναγιώτη (19544) Πολύζος Απόστολος του Γεώργιου (19545) Οικονομικοί, από : 1) Κωνσταντίνου Σταύρος του Δημήτριου (60103) 2) Κατσαβός Γεώργιος του Ιωάννη (19602) 3) Παπαδημητρίου Αχιλλέας του Κωνσταντίνου (19603) 4) Υφαντίδης Στυλιανός του Άγγελου (60104) 5) Τοζίδης Ιωάννης του Παναγιώτη (60474) 6) Μπρέκης Ιωάννης του Λάμπρου (60105) 7) Κασσάρας Γεώργιος του Πέτρου (60106) 8) Κωστόπουλος Λάζαρος του Κωνσταντίνου (60107) 9) Αλουμανής Κυριάκος του Μιχαήλ (60108) 10) Βλάχος Κωνσταντίνος του Κλέαρχου (60109) Οικονομικοί, από : Ζέχας Δημήτριος του Κωνσταντίνου (60110)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 51 Αθανασόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη (60111) Μέκκας Απόστολος του Ιωάννη (60112) Λεώνης Κωνσταντίνος του Δημήτριου (60479) Εφοδιαστές, από : 1) Χαλυβίδης Χρήστος του Ηλία (19562) 2) Μίχας Ευάγγελος του Ευστάθιου (19563) 3) Βασιλάκος Ευάγγελος του Βασίλειου (19564) 4) Κουκουγιάννης Δρόσος του Γεώργιου (19565) 5) Γεωργάρας Γεώργιος του Χαράλαμπου (19566) 6) Βαλσαμίδης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου (19567) 7) Κλώνης Κυριάκος Αριστοτέλης του Κωνσταντίνου (19568) 8) Τζαμαλής Γεώργιος του Κωνσταντίνου (19569) 9) Κολίτσης Ελευθέριος του Χρήστου (19571) 10) Θεοδωρίδης Ιωάννης του Γεώργιου (19572) 11) Ζυγούρης Χρήστος του Βασίλειου (19573) 12) Δοντάκης Απόστολος του Νικόλαου (19574) 13) Παππάς Ιωάννης του Σπυρίδωνα (63487) 14) Μουτζουρέλλης Απόστολος του Ευστράτιου (60114) 15) Παναγής Δημήτριος του Ιωάννη (60115) 16) Σαραγάς Ανδρέας του Προκόπιου (60116) 17) Φουστάνας Δημήτριος του Νικόλαου (60117) 18) Κοτζαμανώλης Βασίλειος του Δημήτριου (60118) 19) Ζώτος Γεώργιος του Χρήστου (60119) 20) Γιαβρούτας Χριστόφορος του Γεώργιου (60120) 21) Σταμπουλάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη (60121) 22) Ταγματζίδης Ιωάννης του Ανέστη (60122) 23) Μανωλόπουλος Χρήστος του Γεώργιου (60123) Εφοδιαστές, από : 1) Χαλκιάς Δημήτριος του Κωνσταντίνου (60124) 2) Ξυπολιάς Κωνσταντίνος Νικόλαος του Βασίλειου (60125) 3) Στασινόπουλος Βασίλειος του Εμμανουήλ (60126) 4) Γκαρτζονίκας Γεώργιος του Δημήτριου (60127) 5) Κωνσταντινίδης Θωμάς του Χρήστου (60128) 6) Αντωνόπουλος Σπυρίδωνας του Κωνσταντίνου (60129) 7) Σολωμίδης Κωνσταντίνος του Χρήστου (60130) Διοικητικοί, από : 1) Άουαντ Θεόδωρος του Μιχαήλ Μωχάμ (19459) 2) Δήμος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου (60057) 3) Κουτσοράκης Ηλίας του Παντελή (64000) 4) Σανιδάς Χρήστος του Σάββα (60497) 5) Αθανασόπουλος Γρηγόριος του Ανδρέα (60499) Οδοντίατρο Δούκα Χρήστο του Δημήτριου (19836), από Υπηρεσιών Υποστήριξης, από : 1) Αμύνης Αεροδρομίων Γκίκας Γεώργιος του Πανα γιώτη (60355) 2) Αμύνης Αεροδρομίων Χατζητσομπάνης Παναγιώτης του Σάββα (60562) 3) Πληροφοριών Σιώπης Γεώργιος του Χρήστου (60528) 4) Οικονομικός Παπαευαγγέλου Ιωάννης του Ευάγ γελου (60558) Στο βαθμό του Επισμηναγού κατ αρχαιότητα, ο Σμη ναγός Διοικητικός Πυρομάλλης Διονύσιος του Νικόλαου (60054), από Στο βαθμό του Σμηναγού κατ εκλογή, οι παρακάτω Υποσμηναγοί: Ελεγκτές Αεράμυνας: Καπνίδης Χρήστος του Γρηγόριου (61972) Κόλλιας Ανδρέας του Δημήτριου (61973) Καρνιωτάκης Στυλιανός του Εμμανουήλ (61521) Τσεντίδης Ευθύμιος του Σταύρου (61957) Οικονομικοί, από : (1) Ανδριοπούλου Γεωργία του Αθανάσιου (63226) (2) Γερομιχαλού Ολυμπία του Ιωάννη (62075) (3) Τσίρκας Κωνσταντίνος του Γεώργιου (62076) (4) Φιλώνη Αγγελική του Θωμά (62077) (5) Κατσιαντώνη Αγορή του Σπύρου (62078) (6) Βοργιανίτη Αικατερίνη του Βασίλειου (62079) (7) Ζαχαριουδάκης Αντώνιος του Εμμανουήλ (62081) (8) Αδαμάκου Ευαγγελία του Νικόλαου (63230) (9) Γκούρλα Μαρία του Κωνσταντίνου (62082) (10) Τζίμα Ειρήνη του Άγγελου (63234) (11) Γεροκώστας Βασίλειος του Δημήτριου (62083) (12) Θεοτής Παναγιώτης του Σάββα (62084) (13) Βέργαδος Γεώργιος του Αθανάσιου (62085) (14) Ξάφης Παναγιώτης του Αθανάσιου (62086) Οικονομικοί, από : (1) Κάββουρα Γεωργία του Σωκράτη (62087) (2) Παπαδοπούλου Μαρία του Χαρίλαου (62088) (3) Πικιός Χρήστος του Ιωάννη (62089) (4) Παγώνη Αικατερίνη του Αναστάσιου (61731) Εφοδιαστές, από : (1) Παρμάκης Ιωάννης του Αθανάσιου (61856) (2) Παπαδουλάκης Κωνσταντίνος του Νικόλαου (61887) (3) Ζήκας Ιωάννης του Σπυρίδωνα (61739) (4) Λόγγου Αικατερίνη του Νικόλαου (61740) (5) Αργύρη Ευμορφία του Κυριάκου (61741) (6) Ζηζόπουλος Χρήστος του Αστέριου (61742) (7) Καραγιάννης Γεώργιος του Ιωάννη (61743) (8) Καπελιέρη Ευαγγελία του Νικόλαου (61744) (9) Λελής Γεώργιος του Θεόδωρου (61745) (10) Μπαρλαγιάννης Ιωάννης του Στέργιου (61746) (11) Παπαδόπουλος Σταύρος του Ιωάννη (61747) (12) Σίσκος Παναγιώτης του Βασίλειου (61748) (13) Αρχιμανδρίτη Γεωργία του Χρήστου (61749) (14) Τσέκαρη Αγόρω του Θεόφιλου (61750) (15) Ξενούλης Αριστείδης του Αθανάσιου (61751) (16) Γαμβρούλη Γιαννούλα του Γεώργιου (61752) (17) Λούκου Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου (61753) (18) Σαρτζετάκη Μαρία του Ιωάννη (61778) (19) Αντωνίου Γρηγόριος του Στυλιανού (61779) Διοικητικοί, από : (1) Διαρεμές Σταύρος του Νικόλαου (61862) (2) Παπαδογιάννης Ανδρέας του Γεώργιου (61900) (3) Χρυσοχοΐδου Ευσαΐα του Βασίλειου (61754) (4) Καρκάνη Ιουλία του Γεώργιου (61755) (5) Πάντζου Ειρήνη του Ευστάθιου (61756) (6) Καζούκας Δημήτριος του Γεώργιου (61757) (7) Γουγάς Αχιλλέας του Κοσμά (61758) (8) Πελιτάρης Ηλίας του Παντελή (61759) (9) Τσίλπογλου Παναγιώτα του Γεώργιου (61760) Διοικητικοί, από : (1) Φωτάκη Αγγελική του Γεώργιου (61761) (2) Μουζά Δήμητρα του Μαργαρίτη (61762) (3) Σερκελίδης Δήμος του Χαράλαμπου (61763) (4) Μαστοράκη Ειρήνη του Γαβριήλ (61764) (5) Πολύζος Βάϊος του Χρήστου (61765) (6) Σκιαδά Θεανώ του Γεώργιου (61780) (7) Δεμερτζή Αθηνά του Σταύρου (61781) Μετεωρολόγοι, από :

14 52 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) (1) Δρή Ειρήνη του Εμμανουήλ (61766) (2) Καρδάση Ελένη του Ευάγγελου (61767) (3) Ανδρίτσος Νικόλαος του Ιωάννη Σεραφείμ (61769) (4) Ράλλης Μάριος του Χρήστου (61770) (5) Γερογιάννης Βασίλειος του Θωμά (61771) (6) Κωστόπουλος Θεοδόσιος του Αντώνιου (61772) (7) Καρδαράς Γεώργιος του Παράσχου (61773) (8) Χατζηαγγέλου Αναστασία του Ιωάννη (61774) (9) Καρβέλης Χαράλαμπος του Αθανάσιου (61775) (10) Λογκάκη Ελένη του Νικόλαου (61776) (11) Τσαγκάρη Αικατερίνη του Ανδρέα (61782) Ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέ σεων: Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.12, 16 και 20 του Ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν.3883/2010: Στο βαθμό του Αντισμήναρχου, κατ εκλογή, οι πα ρακάτω Επισμηναγοί Υπηρεσία Εδάφους Ελεγκτές Αε ράμυνας: Γκιργκίρης Θωμάς του Κωνσταντίνου (17736) Δάβιος Κωνσταντίνος του Ιωάννη (17291),οι οποίοι εντάσσονται στην επετηρίδα Αντισμήναρχων Ελεγκτών Αεράμυνας, μετά τον Τσακίρη Ιωάννη του Δημήτριου (17256) και πριν τον Γεροβασίλη Βασίλειο του Νικόλαου (17673). Στο βαθμό του Επισμηναγού κατ εκλογή, ο Σμηναγός Υπηρεσία Εδάφους Εφοδιαστής Ρηγόπουλος Σταύρος του Γεώργιου (60131), από Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 20 παρ.4δ του Ν 2439)1996, και το άρθρο 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Επισμηναγού, κατ εκλογή, οι παρακάτω Σμη ναγοί Τεχνικής Υποστήριξης, από : Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μαρκατάς Νικόλαος του Κωνσταντίνου (60534), ο οποίος εντάσσεται στην επετηρίδα Επισμηναγών Τεχνικής Υποστήριξης, μετά τον Μαζάκη Ματθαίο του Νικόλαου (60518). Μηχανικός Χαμαΐδής Ευάγγελος του Νικόλαου (80539), ο οποίος εντάσσεται στην επετηρίδα Επισμηναγών Τε χνικής Υποστήριξης, μετά τον Καραλάγα Χαράλαμπο του Δημήτριου (60575). Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 παρ. 18, 19, 20 και 20 παρ. 4γ του Ν.2439/1996, στο βαθμό του Αντισμήναρχου κατ εκλογή, ο Επισμηναγός Ιπτάμενος Ανδρώνος Ισίδωρος του Ιωάννη (17544), από που είχε αρχικά προαχθεί, ο οποίος εντάσσεται στην επετηρίδα Αντισμήναρχων Ιπτάμενων έτους 2010 μετά τον Αντωνόπουλο Νικόλαο του Διονύσιου (17542). Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 20 παρ. 4β του Ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Επισμηναγού, κατ εκλογή, ο Σμηναγός Υπηρεσιών Υποστήριξης Διοικητικός Κριατσιώτης Θεο φάνης του Ιωάννη (61056), από που δικαιούται να προαχθεί. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.12,16 και 20 παρ.4β του Ν.2439/1996 και το άρθρο 91 του Ν.3883/2010, στο βαθμό του Σμηναγού, κατ εκλογή, οι παρακάτω Υποσμηναγοί: Τεχνικής Υποστήριξης, από : 1) Μηχανικός Γαρυφαλάκης Νικόλαος του Στυλιανού (61795) 2) Αεράμυνας Κακαμάκας Κωνσταντίνος του Στέφα νου (61797) 3) Εφοδιαστής Μπιστολάκης Γεώργιος του Δημήτριου (61798) 4) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γκόνος Ιωάννης του Διονύσιου (61801) 5) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Νικηφόρος Εμμα νουήλ του Ευάγγελου (61802) 6) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γκόνος Παράσχος του Διονύσιου (61803) 7) Μηχανικός Καραχάλιος Ευστάθιος του Αντώνιου (61806) 8) Μηχανικός Σπυρόπουλος Ευστάθιος του Γεώργιου (61986) 9) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Τομαράς Ηλίας του Σταύρου (61987) 10) Μηχανικός Τρύφωνος Δημήτριος του Παντελή (61989) 11) Μηχανικός Ζησόπουλος Ιωάννης του Ιωάννη (61995) 12) Οπλουργός Σταυρομήτρος Δημήτριος του Αλέ ξανδρου (61996) 13) Αεράμυνας Νταράς Δημήτριος του Ευάγγελου (61998) 14) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσιλιγιάννης Βα σίλειος του Αντώνιου (62001) 15) Ηλεκτρολόγος Ματσαντώνης Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου (62005) 16) Εφοδιαστής Σωτηρόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη (62010) 17) Μηχανικός Παντελεάκος Γεώργιος του Θωμά (62012) 18) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βραζιώτης Πανα γιώτης του Χαράλαμπου (62018) 19) Μηχανικός Γομάτος Ηλίας του Αθανάσιου (62019) 20) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σαπούνης Ιωάν νης του Σεραφείμ (62090) 21) Οπλουργός Βαϊδάκης Ιωάννης του Δημήτριου (62091) 22) Οπλουργός Λεμπέσης Γεώργιος του Κωνσταντίνου (62092) 23) Μηχανικός Γκουντής Νικόλαος του Αθανάσιου (62101) 24) Μηχανικός Νταϊλάκης Δημήτριος του Στέργιου (62103) 25) Οπλουργός Χριστοφορίδης Κωνσταντίνος του Γεώργιου (62112) 26) Μηχανικός Παπαστεφανάκης Δημήτριος του Γε ώργιου (62114) 27) Μηχανικός Καραμπατζιάκης Κυριάκος του Αντώ νιου (62115) 28) Μηχανικός Σειραδάς Νικόλαος του Γεώργιου (62116) 29) Μηχανικός Φραγκάκης Γεώργιος του Ιωάννη (62120) 30) Εφοδιαστής Καρανάτσιος Κωνσταντίνος του Ιω άννη (62123) 31) Εφοδιαστής Παπαδάκης Δημήτριος του Ελευθέ ριου (62125) 32) Εφοδιαστής Χατζαντωνάκης Ιωάννης του Γεώρ γιου (62126) 33) Αεράμυνας Φωτόπουλος Δημήτριος του Ηλία (62128) 34) Οπλουργός Λιάτος Γεώργιος του Λάζαρου (62129)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 53 35) Οπλουργός Μπερούκας Χρήστος του Θεόδωρου (62130) 36) Οπλουργός Χριστίδης Γεώργιος του Χρήστου (62131) 37) Οπλουργός Γαλάνης Κυριάκος του Δημήτριου (62136) 38) Μηχανικός Παπανικολάου Ανδρέας του Άγγελου (62138) 39) Εφοδιαστής Μαρούγκας Γεώργιος του Αθανάσιου (62141) 40) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κλέτσας Νικό λαος του Σωτήριου (62142) 41) Μηχανικός Αθανασόπουλος Νικόλαος του Αθανά σιου (62144) 42) Εφοδιαστής Τσιρίλας Σωτήριος του Δημήτριου (62145) 43) Μηχανικός Αλιζώτης Παναγιώτης του Σταύρου (62146) 44) Οπλουργός Μητρούσιας Βάϊος του Κωνσταντίνου (62147) 45) Μηχανικός Φραντζής Αθανάσιος του Γεώργιου (62150) 46) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μπαχαράκης Ευ άγγελος του Άγγελου (62151) 47) Μηχανικός Γιαννόπουλος Σπυρίδωνας του Δημή τριου (62152) 48) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσεντίδης Γεώρ γιος του Διονύσιου (62153) 49) Οπλουργός Λαμπράκης Νικόλαος του Εμμανουήλ (62155) 50) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σερταρίδης Αυ ξέντιος του Ηλία (62156) 51) Εφοδιαστής Σκαρλής Βασίλειος του Αριστείδη (62160) 52) Μηχανικός Μαμουζέλος Ανάργυρος του Ιωάννη (62163) 53) Μηχανικός Αποστολίδης Στέφανος του Πέτρου (62168) 54) Ηλεκτρολόγος Κουτσούμπας Ευστάθιος του Κων σταντίνου (62171) 55) Εφοδιαστής Κοτσιφάκος Πέτρος του Γεώργιου (62175) 56) Εφοδιαστής Καραντζίκος Γεώργιος του Κωνστα ντίνου (62179) 57) Οπλουργός Μακρής Αναστάσιος του Μιχαήλ (62181) 58) Ηλεκτρολόγος Λέντας Ηλίας του Σπυρίδωνα (62186) 59) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Αγγε λάκης Ιωάννης του Αριστόδημου (62189) 60) Μηχανικός Ρήγας Θεοφάνης του Νικόλαου (62190) 61) Εφοδιαστής Μούγιος Παντελεήμωνας του Ηλία (62193) 62) Εφοδιαστής Κουτσολέλος Χρήστος του Δημήτριου (62194) 63) Μηχανικός Πλώτας Παναγιώτης του Αθανάσιου (62196) 64) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μάττας Δημή τριος του Γεώργιου (62200) 65) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Στρατάκης Ιωάν νης του Αδάμ (62203) 66) Μηχανικός Γκάντζιος Βάϊος του Απόστολου (62204) 67) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Θάνος Χρήστος του Κωνσταντίνου (62205) 68) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βενέτης Απόστο λος του Δημήτριου (62213) 69) Ηλεκτρολόγος Παππάς Φίλιππος του Νικόλαου (62217) 70) Οπλουργός Πιπλάκης Γεώργιος του Μιχαήλ (62218) 71) Μηχανικός Φυσέκης Ευάγγελος του Γεώργιου (62221) 72) Αεράμυνας Ματάκιας Κωνσταντίνος του Βασίλειου (62223) 73) Ηλεκτρολόγος Λιακόπουλος Δημήτριος του Γε ώργιου (62225) 74) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γιαννακόπουλος Χρήστος του Ανδρέα (62226) 75) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Ζελάτης Ευθύμιος του Ευστράτιου (62231) 76) Ηλεκτρολόγος Κοϊμτζίδης Κωνσταντίνος του Δη μήτριου (62234) 77) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Παπαγιαννόπου λος Δημήτριος του Παναγιώτη (62242) 78) Μηχανικός Πατσούδης Αντώνιος του Ευάγγελου (62244) 79) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σαντής Χαράλα μπος του Νικόλαου (62249) 80) Yπηρεσία Εδάφους Μηχανικός Τσούβαλης Ιωάννης του Αθανάσιου (62273) 81) Yπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονι κών Θαλασσινός Παναγιώτης του Σταύρου (62102) 82) Yπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονι κών Τράγκας Νικό λαος του Μιχαήλ (62478) 83) Μηχανικός Σιδέρης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου (62251) 84) Μηχανικός Κοντογιώργης Γεώργιος του Κωνστα ντίνου (62259) 85) Μηχανικός Γάτσιος Βάιος του Ευάγγελου (62260) 86) Μηχανικός Κουλούρη Θεόδωρο του Πολυχρόνη (62262) 87) Μηχανικός Κόπιτσας Λεωνίδας του Νικόλαου (62265) 88) Μηχανικός Σταματιάδης Δημήτριος του Σωτήριου (62280) 89) Μηχανικός Δούνιας Ευστάθιος του Χρήστου (62283) 90) Μηχανικός Φάκας Δημήτριος του Αθανάσιου (62285) 91) Μηχανικός Μπιτζαράκης Ιωάννης του Ματθαίου (62289) 92) Μηχανικός Ψυχογιός Γεώργιος του Παντελή (62290) 93) Μηχανικός Γρεβενός Χρήστος του Δήμου (62292) 94) Μηχανικός Κάππος Δημήτριος του Αντώνιου (62295) 95) Μηχανικός Κρασσάς Κωνσταντίνος του Δημήτριου (62296) 96) Μηχανικός Τσέλιος Γεώργιος του Κωνσταντίνου (62301) 97) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τζεδάκης Νικό λαος του Εμμανουήλ (62307)

16 54 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 98) Μηχανικός Ρούσσος Γεώργιος του Μαρίνου (62309) 99) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Λιανός Ιωάννης του Γεώργιου (62310) 100) Μηχανικός Σειραδάκης Γεώργιος του Ιωσήφ (62311) 101) Μηχανικός Λαμπράκης Παναγιώτης του Μιχαήλ (62312) 102) Μηχανικός Κυνηγαλάκης Ευάγγελος του Εμμα νουήλ (62313) 103) Μηχανικός Μαλαφάντης Κωνσταντίνος του Χρι στοφίλιππου (62314) 104) Μηχανικός Πατεράκης Ιωάννης του Νικόλαου (62316) 105) Μηχανικός Πετράτος Αντώνιος του Κωνσταντίνου (62317) 106) Μηχανικός Μπαχαδάκης Δημήτριος του Νικόλαου (62319) 107) Ηλεκτρολόγος Καρδιτσάς Χρήστος του Γεώργιου (62321) 108) Μηχανικός Γιαννιάς Χρήστος του Βασίλειου (62327) 109) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κοτσιφάκος Νι κόλαος του Σταύρου (62331) 110) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σολομωνίδης Αντώνιος του Αλέξανδρου (62332) 111) Μηχανικός Ψυχογιός Κωνσταντίνος του Σωτήριου (62334) 112) Ηλεκτρολόγος Παπανδρέου Ηλίας του Αριστοτέλη (62335) 113) Μηχανικός Ρήγας Δημήτριος του Γεώργιου (62336) 114) Εφοδιαστής Τρίγγος Ευάγγελος του Κωνσταντί νου (62476) 115) Μηχανικός Ράπτης Νικόλαος του Ιπποκράτη (62484) 116) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Οικονομίδης Δη μήτριος του Πα ναγιώτη (62488) 117) Μηχανικός Λογοθέτης Ηρακλής του Ηλία (62498) 118) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Πετρόπουλος Ηλίας του Ιωάννη (62500) 119) Μηχανικός Χατζηαναγνώστου Ιωάννης του Από στολου (62503) 120) Μηχανικός Βαενάς Δημήτριος του Ανδρέα (62512) 121) Μηχανικός Βασιλείου Νικόλαος του Ευστάθιου (62513) 122) Ηλεκτρολόγος Σκλήκας Παναγιώτης του Θεόδω ρου (62517) 123) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Καραγιώργος Παναγιώτης του Θεόδωρου (62518) 124) Μηχανικός Τρικοίλης Εμμανουήλ του Ιωάννη (62519) 125) Μηχανικός Καραγιάννης Ανδριανός του Γεώργιου (62520) 126) Μηχανικός Κουλμανδάς Γεώργιος του Παναγιώτη (62522) 127) Μηχανικός Παντελίδης Χαράλαμπος του Βασί λειου (62525) 128) Μηχανικός Χρυσός Μιχαήλ του Εμμανουήλ (62527) 129) Μηχανικός Κουρουπάκης Ιωάννης του Σταύρου (62529) 130) Μηχανικός Γαλανάκης Ιωάννης του Νικόλαου (62530) 131) Yπηρεσία Εδάφους Μηχανικός Κωνσταντινίδης Απόστολος του Παναγιώτη (62521) 132) Μηχανικός Πέττος Δημήτριος του Κωνσταντίνου (62540) 133) Μηχανικός Τσομπάνογλου Φώτιος του Νικόλαου (62542) 134) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σαμπατάκος Ιωάννης του Βασίλειου (62544) 135) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βυθούλκας Δι ονύσιος του Ιωάννη (62546) 136) Μηχανικός Σολάκης Δημήτριος του Νικόλαου (62549) 137) Μηχανικός Διαμαντής Γεώργιος του Ανδρέα (62551) 138) Εφοδιαστής Σοφιολάκης Σπυρίδωνας του Νικό λαου (62554) 139) Εφοδιαστής Πυλαρινός Αναστάσιος του Διονύ σιου (62555) 140) Ηλεκτρολόγος Παπαδημητρίου Αθανάσιος του Δημήτριου (62557) 141) Μηχανικός Καρυλάκης Γεώργιος του Αετού (62558) 142) Ηλεκτρολόγος Λουφαρδάκης Ευστράτιος του Σταύρου (62563) 143) Μηχανικός Τζιώτζιος Αθανάσιος του Θωμά (62564) 144) Yπηρεσία Εδάφους Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Μίνος Θεοφάνης του Ανδρέα (62568) 145) Μηχανικός Ασλάνης Ηλίας του Παναγιώτη (62960) 146) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σακελλαράκης Δημήτριος του Χαράλαμπου (62962) 147) Μηχανικός Λομπαρδής Ευστάθιος του Αθανάσιου (62964) 148) Ηλεκτρολόγος Φωτόπουλος Γεράσιμος του Κων σταντίνου (62965) 149) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Πίτσιος Γεώρ γιος του Ευάγγελου (62966) 150) Μηχανικός Δεληολάνης Ευστάθιος του Νικόλαου (62967) 151) Ηλεκτρολόγος Λιανός Μιχαήλ του Γρηγόριου (62971) 152) Ηλεκτρολόγος Κατσικαβέλας Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου (62973) 153) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Ροζής Φίλιππος του Νικόλαου (62974) 154) Ηλεκτρολόγος Παπαγεωργίου Νικόλαος του Γε ώργιου (62975) 155) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αλιακιόζογλου Πρόδρομος του Παναγιώτη (62976) 156) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Καπνός Παντε λής του Γεώργιου (62977) 157) Μηχανικός Αγγελάκης Αθανάσιος του Νικόλαου (62985) 158) Ηλεκτρολόγος Βιδάκης Βασίλειος του Ιωάννη (62987) 159) Μηχανικός Ελένης Δημήτριος του Κωνσταντίνου (62988) 160) Οπλουργός Μαρούτσος Δημήτριος του Ιωάννη (62989) * *

17 ΦΕΚ 7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ) Εφοδιαστής Βλαχόπουλος Απόστολος του Ευ στάθιου (62991) 162) Εφοδιαστής Παρδάλης Εμμανουήλ του Νικόλαου (62992) 163) Εφοδιαστής Λεβέντης Δημήτριος του Χρήστου (62993) 164) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αναγνώστου Κωνσταντίνος του Ιωάννη (62995) 165) Ηλεκτρολόγος Βάρος Βασίλειος του Παναγιώτη (62996) 166) Μηχανικός Σαμαράς Κωνσταντίνος του Ιωάννη (63001) 167) Μηχανικός Παπαδόπουλος Νικόλαος του Χαρί τωνα (63002) 168) Εφοδιαστής Βελούδης Γεώργιος του Ιωάννη (63004) 169) Οπλουργός Μασούρος Χρήστος του Ιωάννη (63005) 170) Αεράμυνας Γιαννόπουλος Χρήστος του Ιωάννη (63006) 171) Οπλουργός Γκαλερίδης Φώτιος του Δημήτριου (63007) 172) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Εσε ρίδης Θεόδωρος του Νικόλαου (63011) 173) Εφοδιαστής Παυλάκος Αντώνιος του Νικόλαου (63013) 174) Ηλεκτρολόγος Χατζόπουλος Θεόδωρος του Ιω άννη (63016) 175) Εφοδιαστής Σπέντζας Ευστράτιος του Ιωάννη (63020) 176) Μηχανικός Σπυρόπουλος Χαράλαμπος του Κων σταντίνου (63022) 177) Μηχανικός Σάμιος Χαράλαμπος του Επαμεινώνδα (63023) 178) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Παπαβλασόπου λος Βασίλειος του Μιχαήλ (63026) 179) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μπλήτας Σερα φείμ του Δημήτριου (63028) 180) Οπλουργός Γαλανός Στέφανος του Νικόλαου (63029) 181) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Δεσύλλας Κων σταντίνος Παναγιώτης του Ιωάννη (63031) 182) Εφοδιαστής Γούλας Θωμάς του Βασίλειου (63033) 183) Ηλεκτρολόγος Παρίσης Αθανάσιος του Ανδρέα (63036) 184) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Βαλι ανάκης Βασίλειος του Λάμπρου (63037) 185) Μηχανικός Μαρτίνης Γεώργιος του Αργύριου (63042) 186) Εφοδιαστής Κυριακάκης Στυλιανός του Μιχαήλ (63043) 187) Μηχανικός Τσαρουχάς Κωνσταντίνος του Σπύρου (63045) 188) Μηχανικός Μπιντέλας Απόστολος του Αναστά σιου (63046) 189) Μηχανικός Ευτυχίδης Σταύρος του Λάζαρου (63047) 190) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Θυμιανίδης Μι χαήλ του Αλέξανδρου (63049) 191) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σταγιάννης Πα ναγιώτης του Δημήτριου (63050) 192) Εφοδιαστής Τσούτης Προκόπιος του Κυριάκου (63051) 193) Μηχανικός Ψυλλάκης Ιωσήφ του Γεώργιου (63052) 194) Ηλεκτρολόγος Σταυρομήτρος Κωνσταντίνος του Χρήστου (63053) 195) Οπλουργός Στεφανίδης Παναγιώτης του Στέφα νου (63055) 196) Αεράμυνας Χριστοδούλου Γεώργιος του Πανα γιώτη (63056) 197) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βουρναζίδης Φώτιος του Γεώργιου (63057) 198) Αεράμυνας Αλεξίου Ηλίας του Βασίλειου (63061) 199) Οπλουργός Φιλιούσης Νικόλαος του Θεοφάνη (63062) 200) Μηχανικός Γρουντάς Σπυρίδωνας του Ιωάννη (63063) 201) Μηχανικός Στεφάνου Νικόλαος του Σταμάτιου (63064) 202) Ηλεκτρολόγος Γατσουνιάς Κωνσταντίνος του Αντώνιου (63065) 203) Αεράμυνας Διλμπέρης Δημήτριος του Φώτιου (63066) 204) Μηχανικός Γκουρνέλος Ανδρέας του Θεόδωρου (63070) 205) Ηλεκτρολόγος Καβαλιέρος Χαράλαμπος του Δη μήτριου (63073) 206) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Χαμαϊδής Αχιλ λέας του Νικόλαου (63076) 207) Αεράμυνας Παπαδάκης Παντελής του Ματθαίου (63083) 208) Μηχανικός Ντούρμας Ιωάννης του Αναστάσιου (63086) 209) Μηχανικός Γκαϊδόγιαννης Νικόλαος του Αναστά σιου (63087) 210) Αεράμυνας Παθιάκης Εμμανουήλ του Σταύρου (63090) 211) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Νταλακίδης Βα σίλειος του Μόσχου (63091) 212) Μηχανικός Ρουσάκης Γεώργιος του Μιχαήλ (63092) 213) Ηλεκτρολόγος Ευαγγελάκος Ιωάννης του Πανα γιώτη (63095) 214) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γεωργιόπουλος Ευάγγελος του Χαράλαμπου (63097) 215) Μηχανικός Δουλγερίδης Χαράλαμπος του Ανδρέα (63098) 216) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Πασχαλίδης Λά ζαρος του Αναστάσιου (63102) 217) Εφοδιαστής Διαμαντόπουλος Μιχαήλ του Σω κράτη (63103) 218) Εφοδιαστής Βλάχος Βασίλειος του Κωνσταντίνου (63111) 219) Μηχανικός Ράπτης Αντώνης του Εμμανουήλ (63116) 220) Ηλεκτρολόγος Αγελάρης Αστέριος του Αντώνιου (63118) 221) Οπλουργός Παπαευθυμίου Γεώργιος του Ευάγ γελου (63122) 222) Εφοδιαστής Βασιλακόπουλος Νικόλαος του Αν δρέα (63123) 223) Μηχανικός Ρενιτάκης Βασίλειος του Παναγιώτη (63124)

18 56 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 224) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μιχαλιέρης Αθα νάσιος του Παναγιώτη (63127) 225) Αεράμυνας Κουμανδράκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ (63133) 226) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Θυμαράς Νε κτάριος του Δημήτριου (63135) 227) Αεράμυνας Δούρος Βασίλειος του Μιχαήλ (63136) 228) Αεράμυνας Δεληγιάννης Γεώργιος του Κωνστα ντίνου (63140) 229) Εφοδιαστής Χαρίτος Δημήτριος του Νικόλαου (63141) 230) Μηχανικός Προυνιάς Παναγιώτης του Κωνστα ντίνου (63145) 231) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Στεφανάκης Μι χαήλ του Κωνσταντίνου (63146) 232) Μηχανικός Κατσαρός Γεώργιος του Μιχαήλ (63148) 233) Εφοδιαστής Κορδός Βασίλειος του Κωνσταντίνου (63149) 234) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσιλίκας Στέρ γιος του Γεώργιου (63150) 235) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Παρ τσανάκης Ευάγγελος του Αργύριου (63151) 236) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μπανάσιος Σω τήριος του Δημήτριου (63153) 237) Οπλουργός Μπέτσης Ιωάννης του Χρήστου (63154) 238) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Άγγος Παναγιώ της του Γεώργιου (63155) 239) Αεράμυνας Μπακρατσάς Γεώργιος του Στάμου (63159) 240) Οπλουργός Κωτούζας Θεοδόσιος του Σωτήριου (63161) 241) Αεράμυνας Πολύζος Αθανάσιος του Χαράλαμπου (63162) 242) Αεράμυνας Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (63164) 243) Οπλουργός Τσέλιος Νικόλαος του Παναγιώτη (63166) 244) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Γκου τούλας Εμμανουήλ του Χρήστου (63169) 245) Μηχανικός Λιαναρίδης Ευάγγελος του Διονύσιου (63170) 246) Μηχανικός Σακαντάρης Ευάγγελος του Αλέξαν δρου (63172) 247) Μηχανικός Τσουβαλάκης Νεκτάριος του Γεώργιου (63174) 248) Οπλουργός Μπακαγιάννης Ευάγγελος του Ιωάννη (63175) 249) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κατσούρος Σω τήριος του Θεόδωρου (63177) 250) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βασίλας Γαβριήλ του Ιωάννη (63180) 251) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Φάμελος Ηλίας του Ιωάννη (63186) 252) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Μπα λής Ιωάννης του Στυλιανού (63187) 253) Υπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονι κών Πλέσσας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα (63208) 254) Υπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονι κών Πρασσάς Χρήστος του Κωνσταντίνου (63209) 255) Υπηρεσία Εδάφους Μηχανικός Μπλάνας Χαρά λαμπος του Κωνσταντίνου (63210) 256) Υπηρεσία Εδάφους Αεράμυνας Αγγελούδης Γε ώργιος του Δημήτριου (63139) 257) Μηχανικός Σολωμός Χρήστος του Ευάγγελου (63188) 258) Μηχανικός Σιαπάκας Χρήστος του Κλεομένη (63193) 259) Μηχανικός Μπένος Σταμάτης του Νικόλαου (63195) 260) Μηχανικός Μπουντής Αθανάσιος του Ιωάννη (63196) 261) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Πράπ πας Ιωάννης του Κωνσταντίνου (63263) 262) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μαλανδράκης Χρήστος του Ι ωάννη (63264) 263) Μηχανικός Αρσένης Γεώργιος του Δημήτριου (63267) 264) Μηχανικός Μανουσάκης Γεώργιος του Κυριάκου (63268) 265) Μηχανικός Λιναρδόπουλος Αθανάσιος του Διο νύσιου (63269) 266) Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων Που λακίδας Θεόδωρος του Κωνσταντίνου (63274) 267) Αεράμυνας Φράγκος Θεόφιλος του Δημήτριου (63276) 268) Μηχανικός Νατσίδης Πασχάλης του Ιωάννη (63279) 269) Μηχανικός Βελλής Νικόλαος του Παναγιώτη (63282) 270) Μηχανικός Βουλέλης Δημήτριος του Θεόδωρου (63283) 271) Μηχανικός Φώλιας Κωνσταντίνος του Νικόλαου (63284) 272) Μηχανικός Τσακίρης Φίλιππος του Απόστολου (63285) 273) Ηλεκτρολόγος Μέτσιος Ηλίας του Παναγιώτη (63286) 274) Εφοδιαστής Αθανασόπουλος Γεώργιος του Κων σταντίνου (63287) 275) Αεράμυνας Φαρόπουλος Ευάγγελος του Κυριά κου (63288) 276) Μηχανικός Θεοδώρου Ρίζος του Ταξιάρχη (63289) 277) Μηχανικός Πεππές Ανδρέας του Απόστολου (63290) 278) Μηχανικός Τζήκας Ιωάννης του Γεώργιου (63291) Τεχνικής Υποστήριξης, από : 1) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Φασούλας Κων σταντίνος του Μαργαρίτη (63477) 2) Ηλεκτρολόγος Καρδάτος Παναγιώτης του Κωνστα ντίνου (63478) 3) Οπλουργός Αγγελόπουλος Γεώργιος του Αντώνιου (63479) 4) Οπλουργός Ρετσινάς Δημήτριος του Παναγιώτη (63482) 5) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μουρατίδης Πέ τρος του Προκόπιου (63484) 6) Μηχανικός Αργύρης Ιωάννης του Αντώνιου (63486) 7) Υπηρεσία Εδάφους Εφοδιαστής Δημητρίου Διονύ σιος του Νικόλαου (63488)

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 57 8) Οπλουργός Κρασαδάκης Γεώργιος του Στυλιανού (63500) 9) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τάκας Δημήτριος του Παναγιώτη (63501) 10) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Δρακάκης Μάρ κος του Γεώργιου (63502) 11) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Νασιούδης Ζήσης του Δημήτριου (63504) 12) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γκελντής Γεώρ γιος του Δημήτριου (63505) 13) Οπλουργός Καπετάνος Ιωάννης του Δημήτριου (63509) 14) Εφοδιαστής Δαμουλάκης Στέφανος του Γεώργιου (63510) 15) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τζεδάκης Αντώ νιος του Εμμανουήλ (63511) 16) Αεράμυνας Δημητρόπουλος Άγγελος του Νικόλαου (63512) 17) Αεράμυνας Γκλάβανος Παναγιώτης του Αθανάσιου (63515) 18) Ηλεκτρολόγος Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος του Βασίλειου (63519) 19) Οπλουργός Νάκος Χαράλαμπος του Παναγιώτη (63520) 20) Εφοδιαστής Κουτίβας Παναγιώτης του Στέλιου (63521) 21) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γορανίτης Πανα γιώτης του Κωνσταντίνου (63522) 22) Ηλεκτρολόγος Κορδωνιάς Σάββας του Κωνστα ντίνου (63524) 23) Μηχανικός Σκαρπέτης Βασίλειος του Γεώργιου (63525) 24) Αεράμυνας Παπαδάμης Δημήτριος του Αριστείδη (63527) 25) Μηχανικός Σουλτανάς Γεώργιος του Κωνσταντίνου (63528) 26) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βασιλειάδης Στέ φανος του Αναστάσιου (63529) 27) Μηχανικός Σωτηρίου Ηλίας του Γεώργιου (63531) 28) Μηχανικός Κάβουρας Δημήτριος του Γεώργιου (63535) 29) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Γκούμας Πανα γιώτης του Ευάγγελου (63536) 30) Μηχανικός Μαρκούσης Αναστάσιος του Στυλιανού (63540) 31) Εφοδιαστής Παλαιολόγος Γεώργιος του Κωνστα ντίνου (63541) 32) Αεράμυνας Μητσικούδης Ιωάννης του Αναστάσιου (63543) 33) Μηχανικός Καλαμάκης Νικόλαος του Δημήτριου (63547) 34) Ηλεκτρολόγος Κουτσιαρής Δημήτριος του Κων σταντίνου (63548) 35) Εφοδιαστής Χριστοφίλης Νικόλαος του Γεώργιου (63549) 36) Μηχανικός Κοταρέλας Πέτρος του Νικόλαου (63550) 37) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αραχωβίτης Ευ στράτιος του Νικόλαου (63551) 38) Ηλεκτρολόγος Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (63553) 39) Μηχανικός Παπαγεωργίου Γεώργιος του Κωνστα ντίνου (63554) 40) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσορλίνης Δη μήτριος του Κυριάκου (63556) 41) Μηχανικός Γκούλης Βασίλειος του Ευάγγελου (63557) 42) Αεράμυνας Μελάς Ιωάννης του Κυριάκου (63558) 43) Μηχανικός Χρήστου Ευάγγελος του Αθανάσιου (63562) 44) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μασούρας Αθα νάσιος του Βασίλειου (63565) 45) Ηλεκτρολόγος Κατσίρης Παναγιώτης του Κων σταντίνου (63567) 46) Αεράμυνας Σιδηράς Θεμιστοκλής του Λουκά (63569) 47) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κουκουβέλας Γεώργιος του Σταύρου (63570) 48) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Δανέζης Ποθητός του Νικόλαου (63574) 49) Μηχανικός Κυρίτσης Δημοσθένης του Αθανάσιου (63575) 50) Μηχανικός Δροσόπουλος Παναγιώτης του Νικό λαου (63577) 51) Μηχανικός Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος του Χα ράλαμπου (63578) 52) Μηχανικός Παπαδόπουλος Ιωάννης του Δημήτριου (63580) 53) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Ιωαννίδης Γεώρ γιος του Εμμανουήλ (63582) 54) Εφοδιαστής Πιπεράκης Εμμανουήλ του Γεώργιου (63583) 55) Ηλεκτρολόγος Βλάχος Ιωάννης του Σωτήριου (63586) 56) Ηλεκτρολόγος Μαλλιαρός Γεώργιος του Κωνστα ντίνου (63588) 57) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τριανταφύλλου Κωνσταντίνος του Φράγκου (63589) 58) Αεράμυνας Καρπούζης Μαργαρίτης του Αντώνιου (63590) 59) Αεράμυνας Νικήτας Δημήτριος του Κανέλλου (63592) 60) Αεράμυνας Μαναρώλης Μιχαήλ του Χαρίτου (63594) 61) Μηχανικός Μανουσάκης Εμμανουήλ του Γεώργιου (63595) 62) Ηλεκτρολόγος Αναγνωστόπουλο Δημήτριος του Νικόλαου (63597) 63) Μηχανικός Καντάνιος Ιωάννης του Μιχαήλ (63601) 64) Μηχανικός Κωνσταντινίδης Αντώνιος του Στυλι ανού (63606) 65) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσίκας Ιωάννης του Οδυσσέα Κωνσταντίνου (63608) 66) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Βλαχογιάννης Ευστάθιος του Ιωάννη (63609) 67) Εφοδιαστής Ζαφειρίου Ευάγγελος του Γιαννακού (63611) 68) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Τσατσαρώνης Χρήστος του Στυλιανού (63613) 69) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Λούπος Δημήτρι ος του Νικόλαου (63614) 70) Αεράμυνας Καλαϊτζής Νικόλαος του Δημήτριου (63616) 71) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σουργκούνης Ευ στράτιος του Απόστολου (63618)

20 58 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 72) Οπλουργός Κρεμαστιώτης Βασίλειος του Δημή τριου (63620) 73) Εφοδιαστής Μάντης Νικόλαος του Χρήστου (63622) 74) Ηλεκτρολόγος Κανδανολέων Χρήστος του Αγη σίλαου (63623) 75) Μηχανικός Κόρακας Σταύρος του Κωνσταντίνου (63625) 76) Οπλουργός Κεραμιδάκης Δημήτριος του Χρήστου (63627) 77) Οπλουργός Τσιότσιος Ιωάννης του Γεώργιου (63628) 78) Μηχανικός Κολέζας Γεώργιος του Γεώργιου (63631) 79) Μηχανικός Ζαμπάρας Νικόλαος του Γεώργιου (63634) 80) Μηχανικός Κορκολής Σταύρος του Γεώργιου (63635) 81) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Σπυρέλλης Πα ναγιώτης του Γεώργιου (63636) 82) Οπλουργός Μίχος Γεώργιος του Νικόλαου (63638) 83) Μηχανικός Λουμπαρδέας Ιωάννης του Παναγιώτη (63642) 84) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Μώκος Ηλίας του Ιωάννη (63647) 85) Μηχανικός Σιδηρόπουλος Αλέξανδρος του Θεό δωρου (63648) 86) Εφοδιαστής Καλογερόπουλος Λάμπρος του Αντώ νιου (63649) 87) Οπλουργός Μακαρώνας Κωνσταντίνος του Αρι στείδη (63651) 88) Μηχανικός Καρατάσιος Σπυρίδωνας του Κωνστα ντίνου (63653) 89) Οπλουργός Κρητσωτάκης Γεώργιος του Ορέστη (63654) 90) Μηχανικός Θεοδώρου Δημήτριος του Αθανάσιου (63656) 91) Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Κίτσος Ηλίας του Λουκά (63657) 92) Αεράμυνας Κούρτης Κωνσταντίνος του Θωμά (63658) 93) Αεράμυνας Κασίδης Παναγιώτης του Σταύρου (63662) 94) Μηχανικός Γαϊτανίδης Νικόλαος του Συμεών (63665) 95) Οπλουργός Αντωνιάδης Αντώνιος του Μενέλαου (63667) 96) Μηχανικός Δαβίλλας Νικόλαος του Ηλία (63668) 97) Ηλεκτρολόγος Μαρτιμιανάκης Κωνσταντίνος του Μαρίνου (63672) 98) Ηλεκτρολόγος Παπαδημητρίου Χαράλαμπος του Ευστράτιου (63674) 99) Μηχανικός Χειλάκος Ηλίας του Κωνσταντίνου (63675) 100) Μηχανικός Μπατζιάκας Χρήστος του Ευάγγελου (63678) 101) Μηχανικός Σμιγάδης Κωνσταντίνος του Παράσχου (63679) 102) Μηχανικός Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος του Ταξιάρχη (63680) 103) Μηχανικός Κασερίδης Γεώργιος του Αθανάσιου (63682) 104) Αεράμυνας Ψιλόλιγνος Θεόδωρος του Δημήτριου (63684) 105) Μηχανικός Κουρκούτας Χαράλαμπος του Γεώρ γιου (63685) 106) Οπλουργός Αβραμίδης Φίλιππος του Γεώργιου (63689) 107) Ηλεκτρολόγος Τομαράς Δημήτριος του Σταύρου (63690) 108) Οπλουργός Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος του Δημήτριου (63691) 109) Οπλουργός Σουλάκης Βασίλειος του Γεώργιου (63692) 110) Μηχανικός Τούντας Αριστείδης του Νικόλαου (63696) 111) Αεράμυνας Τσουμαρέλης Νικόλαος του Αλέξαν δρου (63697) 112) Μηχανικός Τσινταβής Γεώργιος του Ηλία (63698) 113) Αεράμυνας Σαλαμανής Ηλίας του Κομνηνού (63700) 114) Ηλεκτρολόγος Καμμάς Σταύρος του Αντώνιου (63701) 115) Οπλουργός Μιχαηλίδης Παναγιώτης του Αθανά σιου (63702) 116) Μηχανικός Λιάσκος Νικόλαος του Χρήστου (63703) 117) Αεράμυνας Σταματόπουλος Δημήτριος του Γε ώργιου (63704) 118) Αεράμυνας Σπανούδης Δημήτριος του Χαρίλαου (63705) 119) Αεράμυνας Τσουρέλης Βασίλειος του Δημήτριου (63708) 120) Υπηρεσία Εδάφους Αεράμυνας Καντζιλιέρης Αρι στείδης του Νικό λαου (63726) 121) Υπηρεσία Εδάφους Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονι κών Τσώνης Γεώργιος του Σωτήριου (63729) 122) Υπηρεσία Εδάφους Μηχανικός Τόρνος Νικόλαος του Σπυρίδωνα (63615) 123) Υπηρεσία Εδάφους Εφοδιαστής Αρταβάνης Σπυ ρίδωνας του Γεώργιου (63593) 124) Μηχανικός Τάσσου Αναστάσιος του Στυλιανού (63711) 125) Ηλεκτρολόγος Τογαντζής Δημήτριος του Ιωάννη (63714) 126) Μηχανικός Κολλινιάτης Δημήτριος του Αθανάσιου (63715) 127) Ηλεκτρολόγος Αστερίου Νικόλαος του Κωνστα ντίνου (63719) 128) Εφοδιαστής Γκριφίσιας Ιωάννης του Παναγιώτη (63721) Υπηρεσιών Υποστήριξης, από : 1) Διοικητικός Βασιλάκος Απόστολος του Παυσανία (61808) 2) Άμυνας Αεροδρομίων Χρήστου Ιορδάνης του Γε ώργιου (61809) 3) Άμυνας Αεροδρομίων Αλλοίμονος Δημήτριος του Παναγιώτη (61811) 4) Άμυνας Αεροδρομίων Αθανασίου Αλέξανδρος του Χαριζάνη (61813) 5) Διοικητικός Γιάντσιος Άγγελος του Χρήστου (61814) 6) Άμυνας Αεροδρομίων Χρυσαφίδης Ιγνάτιος του Δημήτριου (61815)

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΙΤΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΠΑΛΑΜΑ Σ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ Ορθο Ορθο - Ορθο Ορθο ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟ Ε.Σ.Υ. ΣΟΦΑΔΕΣ Ενημέρωση /0/0 Αποστολός Δημήτριος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών «Θ» «ΙΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΤΜ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΟΙΝ.: ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ ΕΓ Υ/ΓΕΕΘΑ-ΕΓ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 08:45 ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 09:00 - Χαιρετισμός Αναπλ. Πρόεδρου Τμήματος Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου. ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου. ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου. ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου. ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ του Κωνσταντίνου ος

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13:00 15:00 1 Γεώργιος Τσούρνος 2 Νίκος Χοτζεμπέκογλου 3 Χάρης Σωτηρόπουλος 4 Ανδρέας Σακελλαρόπουλος 5 Τιμολέων Μανωλόπουλος 6 Αναστάσιος Μπουρδουβάλης 7 Δημήτρης Δερέκης 8 Γεώργιος Χατζηπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12 ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Β ΠΕΡ) ΓΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 7:30-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:30-17:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:30-17:00 1.ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 53.702/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 5134 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4972 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9,75 0,38 1,00 11,13 0,50 0,50 11,63 1η 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11,00 0,00 1,00 12,00 1,00 1,00 13,00 1η 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι 1 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16,6 5 3 3 27,6 2 ΠΑΪΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 15,8 5 3 3 26,8 3 ΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 15,1 5 3 3 26,1

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣ 9/10/2013 ΠΕΜΠΤΗ 9.00-11.00 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ E-MAIL AM ΕΞΑΜ. Παναγιώτης Λάβδας P.lavdas@yahoo.com39810 9 Όχι

ΔΠΣ 9/10/2013 ΠΕΜΠΤΗ 9.00-11.00 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ E-MAIL AM ΕΞΑΜ. Παναγιώτης Λάβδας P.lavdas@yahoo.com39810 9 Όχι ΠΕΜΠΤΗ 9.00-.00 9/0/203 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ E-MAIL AM ΕΞΑΜ. ΕΠΑΝΑΛΗ ΠΤΙΚΟΣ Παναγιώτης Λάβδας P.lavdas@yahoo.com3980 9 Όχι ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ilias.stathopoulos@hotmail.com 4506 9 Όχι Ευάγγελος Αγρίμης vaggos_hell@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,50 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 558468 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,44 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφηρμοσμένων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 2 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Άνω Αρχάνες, Ηράκλειο Κρήτης Κεφαλαιακή Εισφορά 3 ΑΓΟΓΛΩΣΣΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημοτικών Συμβούλων (Φθίνουσα Ταξινόμηση)

Αποτελέσματα Δημοτικών Συμβούλων (Φθίνουσα Ταξινόμηση) Αποτελέσματα Δημοτικών Συμβούλων (Φθίνουσα Ταξινόμηση) Ονοματεπώνυμο ΆθροισμαΤουΨήφοι ΟνΣυνδυασμού ΠεριγραφήΤόπουΕκλο ΟΡΜΑΝΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1203 Ορεστιάδα στην Πρώτη Γραμμή ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME 1 74 ΓΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MEDITTERANEAN SWIMMING PROJECTM1 00:38'48"484 2 77 ΤΣΟΚΑΙ ΣΕΡΙΛΙΟ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:38'49"641 3 78 ΚΑΡΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:40'26"578 4 12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Με τη με αριθμ. 55645οικ./03.08.2015 πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κατωτέρω έχουν πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητές με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 2013-14 Εικαστικά Ο μαθητής μας Γεώργιος Καμπίρης κατέκτησε το Ασημένιο Μετάλλιο, ανάμεσα σε 25.544 μαθητές από όλο τον κόσμο, στον 21 ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Παιδικής Ζωγραφικής Τόκυο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ / 1η ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / 2η ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ / 1η. ΛΕΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ / 1η

ΔΡΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ / 1η ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ / 2η ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ / 1η. ΛΕΣΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ / 1η /ΜΗ 1 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 1η 2 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ / 1η 3 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑ / 1η 4 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΛ ΣΥΡΟΥ ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / 1η 5 6 7 ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΡΙΑΔΝΗ: Πρόγραμμα Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για το φαινόμενο του «εθισμού» των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΡΑΖΗ ΚΟΤΣΙΚΑ 12) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ & ΛΕΒΙΔΟΥ - 3ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΖΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο Γ Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για το έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρώτοι 90 υποψήφιοι που παρουσίασε η Λαϊκή Συσπείρωση για δημοτικό και τοπικά συμβούλια στο Δήμο Τρικκαίων

Οι πρώτοι 90 υποψήφιοι που παρουσίασε η Λαϊκή Συσπείρωση για δημοτικό και τοπικά συμβούλια στο Δήμο Τρικκαίων Οι πρώτοι 90 υποψήφιοι που παρουσίασε η Λαϊκή Συσπείρωση για δημοτικό και τοπικά συμβούλια στο Δήμο Τρικκαίων ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: Περιφέρεια : ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ : θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομα ΠΑΡΑΒ. Ονομα ΠΑΡΑΒ. 1 KANKARIYA JAIN 54 ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 KRUCZYNSKI ALEXANDER 55 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 56 ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ 4

Ονομα ΠΑΡΑΒ. Ονομα ΠΑΡΑΒ. 1 KANKARIYA JAIN 54 ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 KRUCZYNSKI ALEXANDER 55 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 56 ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ 4 Ονομα ΠΑΡΑΒ. Ονομα ΠΑΡΑΒ. KANKARIYA JAIN 5 ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ KRUCZYNSKI ALEXANDER 55 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 56 ΛΟΥΚΑ ΛΙΛΙΑΝ ΑΝΑΧΟΥΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 57 ΜΑΡΑΓΚΟΥ 5 ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 58 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CHRISTMAS KIDS FESTIVAL 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ 00505 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ADMIRAL ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Admiral ΣΤΟ Smart Park μέχρι και 28/2

CHRISTMAS KIDS FESTIVAL 2013 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ 00505 ΣΑΚΙΔΙΟ ΠΛΑΤΗΣ ADMIRAL ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Admiral ΣΤΟ Smart Park μέχρι και 28/2 ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 00310 ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΚΤΠΩΣΗΣ 30% ART4FUN ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ 00505 Το μοναδικό μαχαίρι της Σχολής μαγειρικής αποκλειστικά σχεδιασμένο για Kids Cooking Club: Ναπολέοντος Ζέρβα 58 & Ηρακλέους, Γλυφάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (Ι.Ι. ΜΑΓΕΡ 20) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2631360900 ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631360903 2631055120 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2631055125 ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631360923

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ. (σχετικά με τις Άδειες χρήσης ή / και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Υφιστάμενων και νέων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ. (σχετικά με τις Άδειες χρήσης ή / και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Υφιστάμενων και νέων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ: 2319 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ημ/νία: 13-3-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Τηλ.: 2268 3-50214 Fax. : 2268 0 22690 Email: technic@aliartos.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Γέρακας, 31-12-2013 Αριθμ. Πρωτ.Φ.16.β/29459. Ο Διευθυντής

Γέρακας, 31-12-2013 Αριθμ. Πρωτ.Φ.16.β/29459. Ο Διευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. Σ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα