ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΕΚΣΚΑΨΙΜΟΤΗΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΨΙΣΗ ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 1

3 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας «Ο Ίκαρος» ανέθεσε στον Τζανή Εμμανουήλ, Πολιτικό Μηχανικό - Εδαφομηχανικό και στην Κουτσούμπα Χριστίνα, Πολιτικό Μηχανικό - Εδαφομηχανικό την εκπόνηση γεωτεχνικής γνωμάτευσης για τη δόμηση οικοπέδων στην περιοχή ιδιοκτησίας του Συνεταιρισμού στον Αετό Καρύστου Ευβοίας. Η ανάγκη εκπόνησης της παρούσης μελέτης προέκυψε στο πλαίσιο της τροποποίησης της πολεοδομικής μελέτης, η οποία επιβάλλεται λόγω προβλημάτων, τόσο τεχνικών όσο και γεωλογικών, που παρουσιάστηκαν σε συγκεκριμένα Οικοδομικά Τετράγωνα, μετά την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης και την κατασκευή του οδικού δικτύου του οικισμού. Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε από τον Τζανή Εμμανουήλ, Πολιτικό Μηχανικό - Εδαφομηχανικό και την Κουτσούμπα Χριστίνα, Πολιτικό Μηχανικό - Εδαφομηχανικό μετά από πρόσκληση των ενδιαφερομένων και κατόπιν επιτόπου επισκέψεων στον οικισμό στις 24/4/2010 και στις 26/8/2010. Το αντικείμενο της παρούσης είναι η αξιολόγηση της περιοχής ενδιαφέροντος και ο εντοπισμός από πλευράς εδαφικών συνθηκών των προβλημάτων που υπάρχουν και καθιστούν τη δόμηση δύσκολη έως και ακατάλληλη και τελικώς την περιγραφή των προϋποθέσεων και των αναγκαίων μέτρων προστασίας που απαιτούνται για να καταστεί η δόμηση δυνατή και ασφαλής, όπου είναι εφικτό αυτό. Επίσης, στην παρούσα έκθεση υποβάλλονται και προτάσεις για το είδος των περεταίρω μελετών και ερευνών που απαιτούνται για την αποσαφήνιση της δυνατότητας δόμησης σε κάποιες περιπτώσεις. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 2

4 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η υπό μελέτη έκταση του Συνεταιρισμού βρίσκεται νοτιοανατολικά της Καρύστου (Φωτογραφία 2.1), κοντά στο ακρωτήριο Μπούρος. Πρόκειται για έκταση περίπου 800 στρεμμάτων, με σχήμα ακανόνιστο και με έντονο μορφολογικό ανάγλυφο. Τα οικιστικά όρια στο ανατολικό τμήμα της περιοχής φτάνουν σε υψόμετρο 420m. Οι κλίσεις του μορφολογικού αναγλύφου φτάνουν και το 45%. Η έκταση διασχίζεται στο βορειοδυτικό τμήμα της από ένα μεγάλο και βαθύ ρέμα. Φωτ. 2.1: Θέση περιοχής οικισμού (Λήψη από Google earth) Μετά τη διάνοιξη των δρόμων, δημιουργήθηκαν υψηλά πρανή ορυγμάτων με μεγάλες κλίσεις (έως και σχεδόν κατακόρυφα). Αυτό σε συνδυασμό με την αποσάθρωση και τον κερματισμό των πετρωμάτων έχουν δημιουργήσει τοπικά φαινόμενα αποκολλήσεων. Υπάρχουν σημεία του οικισμού, όπως για παράδειγμα σε περιοχές μισγαγγειών, με πολύ έντονο κι απότομο ανάγλυφο που καθιστούν τη δόμηση δύσκολη και με μεγάλο κόστος. Επίσης, με την κατασκευή κάποιων επιχωμάτων του οδικού δικτύου, δημιουργήθηκαν απότομα και ψηλά πρανή σε οικόπεδα τα οποία δεν μπορούν να εκσκαφτούν γιατί θα δημιουργηθούν προβλήματα αστάθειας στο δρόμο και επομένως το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Επίσης, σε κάποιες περιοχές εντός του οικισμού εκτός από το έντονο μορφολογικό ανάγλυφο παρουσιάζονται και κάποιες τοπικές εξάρσεις βράχου επιφανειακά, με αποτέλεσμα να απαιτείται εκβραχισμός για οικοδόμηση εντός αυτών. Γενικά, η περιοχή του οικισμού έχει αρχίσει να οικοδομείται τα τελευταία χρόνια και οι προοπτικές ανάπτυξής της είναι σημαντικές. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 3

5 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ Για την σύνταξη της παρούσας τεχνικής έκθεσης λήφθηκαν υπόψη: «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στον Αετό Καρυστίας Εύβοιας στα πλαίσια τροποποίησης του πολεοδομικού σχεδίου του Συνεταιρισμού», Αλεξ. Βασιλάκη Δημογεροντάκη, Ιανουάριος «Γεωλογική & Γεωτεχνική Αναγνώριση ορισμένων οικοπέδων στην περιοχή του οικοδομικού συνεταιρισμού μονίμων αξιωματικών αεροπορίας «Ο Ίκαρος», στον αετό Καρύστου Ευβοίας», Αλεξ. Βασιλάκη Δημογεροντάκη, Νοέμβριος «Γεωτεχνική Έρευνα στα πλαίσια σύνταξης της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας του συνεταιρισμού στον Αετό Καρυστίας», Αναστασία Λαΐου, Φεβρουάριος Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες που συλλέχτηκαν κατά τις επισκέψεις στις 24/4/2010 και 26/8/2010 των Εμμανουήλ Τζανή και Χριστίνας Κουτσούμπα (ειδικευμένων πολιτικών μηχανικών - εδαφομηχανικών) στην περιοχή ενδιαφέροντος. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι γεωλογικές συνθήκες που περιγράφονται ακολούθως προσδιορίστηκαν από επί τόπου παρατηρήσεις σε τομές πρανών και επομένως δεν είναι απολύτως εφικτός ο προσδιορισμός της γεωλογίας χωρίς την ύπαρξη γεωτεχνικών ερευνών. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 4

6 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο 4. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στην περιοχή ενδιαφέροντος, όπως φαίνεται και από το απόσπασμα του γεωλογικού χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. Εικόνα 4.1, απαντώνται κυρίως στρώματα Σχιστολίθων της Πελαγονικής Ζώνης Μεσοζωικής ηλικίας. Ανάλογα με τη προέλευση τους διακρίνονται σε μοσχοβιτικοί, χλωριτικοί, χαλαζιακοί, επιδοτιτικοί, γλαυκοφανιτικοί, ασβεστιτικοί, αλβιτικοί και μαρμαρυγιακοί. Στην άμεση περιοχή ενδιαφέροντος κυριαρχούν οι μαρμαρυγιακοί, οι χαλαζιακοί και οι χλωριτικοί. Παρουσιάζουν έντονη σχιστότητα με πάχος στρώσεων από λίγα εκατοστά έως και ένα μέτρο. Ο βαθμός κατακερματισμού τους ποικίλει και εξαρτάται κυρίως από τις οικογένειες ασυνεχειών (διακλάσεις σχιστότητα) που διαφοροποιούνται έντονα μέσα στην περιοχή ενδιαφέροντος (φωτογραφίες 4.1 και 4.2). Σημασία στην ευστάθεια των πρανών έχει και η προέλευση του σχιστολίθου, το υλικό πλήρωσης των ασυνεχειών όπως και ο προσανατολισμός της σχιστότητας σε σχέση με το μέτωπο του πρανούς. Γενικά, η κατεύθυνση και η κλίση της σχιστότητας διαφοροποιείται έντονα από θέση σε θέση. Μεσοζωϊκό: Μαγματική σειρά Χορτιάτη, Πρασινοσχιστόλιθοι και επιγνεύσιοι (χλωριτικοί, σερικιτικοί, κεροστιλβικοί). Εικόνα 4.1 Απόσπασμα γεωλογικού χάρτη Ι.Γ.Μ.Ε. Εύβοιας ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 5

7 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Φωτ. 4.1: Υγιής σχιστόλιθος σε εκσκαφή ορύγματος οδού με απότομη κλίση ( 90 0 ) Φωτ. 4.2: Αποσαθρωμένος σχιστόλιθος με καταπτώσεις βραχωδών τεμαχίων σε όρυγμα οδού ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 6

8 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Ακόμα, στην περιοχή εμφανίζονται Τεταρτογενείς σχηματισμοί πλευρικών κορημάτων και αλλουβιακών αποθέσεων. Οι αλλουβιακές αποθέσεις αποτελούνται από αργιλοαμμώδη ασύνδετα υλικά που αποτελούν υλικά χειμαρρωδών αναβαθμίδων. Τα πλευρικά κορήματα προέρχονται από τη διάβρωση των σχηματισμών της περιοχής και αποτελούνται από ασύνδετα αργιλοαμμώδη υλικά με λατύπες και τα οποία εμφανίζονται κοντά στο μεγάλο ρέμα. Οι σχηματισμοί αυτοί, σύμφωνα με προγενέστερες μελέτες, έχουν πάχος που κυμαίνεται από 0,5 έως και 8m. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 7

9 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο 5. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο σχηματισμός των σχιστολίθων στο σύνολό του θεωρείται υδατοστεγανός και πρακτικά δεν αναμένεται η παρουσία υδροφόρου ορίζοντα σε βάθος που να επηρεάζει μία κατασκευή. Άλλωστε, οι τρεις υδρευτικές γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στην έκταση του οικισμού εντόπισαν υδροφόρο ορίζοντα σε βάθος μεγαλύτερο των 80m. Ωστόσο, σε ορισμένες θέσεις όπου ο βράχος είναι έντονα τεκτονισμένος ευνοείται η δημιουργία μικρών πηγών εντός των ασυνεχειών, οι οποίες είναι ικανές να δημιουργήσουν ασταθείς συνθήκες σε πρανή. Μία περιοχή εντός του οικισμού στην οποία έχει ήδη εκδηλωθεί αστοχία λόγω της παρουσίας νερού είναι πλησίον του ρέματος στη θέση του Ο.Τ. 55. Η εκδήλωση πηγής πλησίον του τοίχου αντιστήριξης επιχώματος, είχε ως αποτέλεσμα αστοχία στον τοίχο. Το φαινόμενο αυτό λαμβάνεται υπόψη ακολούθως στην εξέταση της περιοχής αυτής. Τα στρώματα των κορημάτων δεν παίζουν ρόλο στην υδρογεωλογία της περιοχής λόγω της μικρής εμφάνισής τους. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 8

10 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο 6. ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ Σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (Αριθ. Δ17α/141/3/ΦΝ 275 ΦΕΚ 2184 Β / ) και την τροποποίησή του (Αριθ. Δ17α/115/9/ΦΝ 275 ΦΕΚ 1154 Β / ) (βλ. Παραπομπή 2.) η περιοχή μελέτης ανήκει στην Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας Ι (Σχήμα Β1.4, Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδος), όπου ο σεισμικός συντελεστής ορίζεται στην τιμή α = 0.16 g. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (EAK 2000), υπέδαφος αποτελούμενο από βράχο σε καλή κατάσταση, εντάσσεται στην Κατηγορία Α. Υπέδαφος αποτελούμενο από αποσαθρωμένο βράχο ή έδαφος ικανοποιητική αντοχής, εντάσσεται στην Κατηγορία Β. Υπέδαφος αποτελούμενο από χαμηλής αντοχής έδαφος, εντάσσεται στην Κατηγορία Γ και υπέδαφος από μαλακή άργιλο με PI>50 εντάσσεται στην Κατηγορία Δ. Σύμφωνα, λοιπόν, με την παραπάνω κατάταξη ο Σχιστόλιθος γενικά κατατάσσεται στην Κατηγορία Α και τα κορήματα και οι αποθέσεις εδαφικοί σχηματισμοί - στην Κατηγορία Γ. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 9

11 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο 7. ΕΚΣΚΑΨΙΜΟΤΗΤΑ Με βάση τα χαρακτηριστικά των στρώσεων της περιοχής μελέτης καθορίζεται ο βαθμός δυσκολίας και ο αντίστοιχος δυνατός τρόπος εκσκαφής τους. Με το όρο «εκσκαψιμότητα» νοείται γενικά η δυνατότητα που παρέχει μια συγκεκριμένη περιοχή για την εκσκαφή της σε προκαθορισμένη έκταση και βάθος. Τα κριτήρια που καθορίζουν την εκσκαψιμότητα μιας περιοχής είναι μόνον ποιοτικά αφού οι επί μέρους παράγοντες που επιδρούν είναι γενικά μεταβλητοί και δεν προσδιορίζονται αριθμητικά. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατάταξη της εκσκαψιμότητας των εδαφικών σχηματισμών σε τρεις κύριες κατηγορίες με βάση το μέσον και το είδος των μηχανημάτων που συνήθως χρησιμοποιούνται. Επισημαίνεται ότι η κατάταξη σε κατηγορίες εκσκαψιμότητας είναι ενδεικτική καθώς δεν εξαρτάται μόνο από τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους αλλά και από την τεχνική διάνοιξης και τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό κατά την φάση κατασκευής. Κατηγορία Χαρακτηρισμός Ποιοτικά Κριτήρια Είδος Μηχανημάτων Ι ΙΙ ΙΙΙ ΕΥΚΟΛΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΜΕΤΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ Δεν απαιτείται προηγούμενη χαλάρωση του εδάφους (το μηχάνημα σκάβει το παρθένο έδαφος και απ ευθείας φορτώνει το μεταφορικό μέσο) Απαιτείται προηγούμενη χαλάρωση του προς φόρτωση υλικού Απαιτείται προηγούμενη χαλάρωση του υλικού με αναγκαία την χρήση υδραυλικής σφύρας ή εκρηκτικών υλικών Τσάπα, Φορτωτής, Dragline κλπ. Προωθητήρας με ή χωρίς αναμοχλευτήρα (ripper) Υδραυλική Σφύρα - Εκρηκτικά Εκτιμάται ότι οι εκσκαφές στους εδαφικούς σχηματισμούς (κορήματα) θα είναι εύκολες (Κατηγορία Ι), ενώ οι εκσκαφές σε αποσαθρωμένο βράχο θα είναι μέτριας δυσκολίας (Κατηγορία ΙΙ) και σε βράχο θα είναι έως και δύσκολες (Κατηγορία ΙΙΙ). Σε αυτό σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι λόγω ύπαρξης των κατοικιών στην περιοχή δεν επιτρέπεται εν γένει η χρήση εκρηκτικών υλών για τη χαλάρωση του βραχώδους υλικού. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 10

12 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο 8. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των γεωτεχνικών προβλημάτων που παρατηρούνται σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) στην περιοχή του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, τα οποία υποδείχτηκαν από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού, κ. Κωνσταντίνο Φαλάγγη. Επίσης, εκτιμάται η γεωτεχνική συμπεριφορά των λιθολογικών σχηματισμών με βάση τις επιτόπου μακροσκοπικές παρατηρήσεις. Τέλος, όπου είναι δυνατό, εκτιμώνται τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων ώστε να διασφαλιστεί η οικιστική χρήση χωρίς επιπτώσεις τόσο στην ασφάλεια όσο και στη λειτουργικότητα των προβλεπόμενων έργων και στο γενικότερο περιβάλλον του οικισμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι γεωλογικές συνθήκες που περιγράφονται ακολούθως προσδιορίστηκαν από επί τόπου παρατηρήσεις σε τομές πρανών. Ο προσδιορισμός της γεωλογίας χωρίς την ύπαρξη γεωτεχνικών ερευνών δεν είναι απολύτως εφικτός. Οι εκτιμήσεις που γίνονται θεωρούνται μεν λογικές και ρεαλιστικές αλλά κατά τη διάρκεια της κατασκευής μπορεί να προκύψουν και νέα δεδομένα που δεν είναι ορατά δια μακροσκοπικών παρατηρήσεων στην παρούσα φάση του οικισμού. Ακόμη, πρέπει να τονισθεί ότι γίνονται συχνά αναφορές σε συγκεκριμένα οικόπεδα, όπως αυτά μας υποδείχθηκαν επί τόπου και σε πολλές περιπτώσεις με ιδιαίτερη αμφιβολία. Δεδομένου ότι δεν έχει γίνει ακριβής οριοθέτηση των οικοπέδων επί γης, ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις τα όρια να παρεκκλίνουν από αυτά που θεωρήθηκαν σε αυτή τη μελέτη. Ο.Τ. 4 Οικόπεδο 10 Το οικόπεδο 10 που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 4 παρουσιάζει έντονη φυσική μορφολογική κλίση της τάξεως του 1:2 (κατ:οριζ) (βλ. επισυναπτόμενο σχέδιο) εκτός από το κομμάτι που δημιουργήθηκε από την εκσκαφή του ορύγματος για τη κατασκευή της κατάντη οδού, το οποίο είναι πιο απότομο. Η ευστάθεια του υφιστάμενου πρανούς, ακόμα και του πιο απότομου τεχνητού, είναι επαρκής καθώς δεν εμφανίζονται σημάδια ασταθειών και φαίνεται να εξασαφαλίζεται κατάσταση ισορροπίας. Οι γεωλογικές συνθήκες που παρουσιάζονται στο εν λόγω οικόπεδο, από μακροσκοπικές παρατηρήσεις, συνοψίζονται στην ύπαρξη βραχώδους σχιστολιθικού υποβάθρου κι ενδεχομένως μιας στρώσεως εδαφικού μανδύα χωρίς όμως σημαντικό πάχος. Για τη δημιουργία επιπέδου θεμελίωσης θα πρέπει να γίνουν εκσκαφές των οποίων ο όγκος θα εξαρτηθεί από την επιλογή της στάθμης του επιπέδου. Είναι πολύ πιθανό λόγω της σκληρότητας του βράχου να απαιτηθεί και η χρήση σφύρας. Η υψομετρική διαφορά των δυο ακραίων σημείων ξεπερνά τα 10m με αποτέλεσμα να απαιτείται η δημιουργία απότομου σχεδόν κατακόρυφου πρανούς- που μπορεί να φτάνει τα 10 μέτρα, ανάλογα με τη στάθμη θεμελίωσης που θα επιλεγεί. Ακόμα κι αν ένα τόσο απότομο πρανές είναι ευσταθές, η άμεση γειτνίαση με άλλο ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 11

13 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο οικόπεδο (οικόπεδο 5) ενδεχομένως να απαιτεί την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης περιμετρικά του κτιριακού όγκου, μεταβαλλόμενου ύψους ανάλογα με πρανές που αντιστηρίζει. Η πρόσβαση από το δρόμο θα μπορεί να γίνει με κατασκευή ράμπας εντός του οικοπέδου. Φωτ. Ο.Τ. 4.1 Οικόπεδο 10. Τομή Ορύγματος που δημιουργήθηκε για την κατασκευή οδού Μανδύας αποσάθρωσης Φωτ. Ο.Τ. 4.2 Μανδύας αποσάθρωσης πάχους περί τα 2.0m επιφανειακά και σχιστόλιθος με ευμενή κλίση προς το πρανές. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 12

14 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Ο.Τ. 55 Στο εν λόγω οικοδομικό τετράγωνο εμφανίζεται σημαντικό πάχος χαλαρών υλικών και αυτό πιθανότατα να οφείλεται σε επιχωματώσεις για τη δημιουργία του ανάντη δρόμου. Η παρουσία κάποιου είδους γεωυφασμάτων, τα οποία μάλλον χρησιμοποιήθηκαν για σταθεροποίηση του επιχώματος, μαρτυρά το παραπάνω (φωτ. Ο.Τ.55.1). Φωτ. Ο.Τ Κάποιο είδος γεωυφασμάτων εμφανίζεται σε τομή κοντά στο επίπεδο της ανάντη οδού Φωτ. Ο.Τ Περιοχή Ο.Τ. 55 έπειτα από εκσκαφές για δημιουργία επιπέδου θεμελίωσης κατάντη οικοπέδων. Ενώ η δημιουργία του επιπέδου θεμελίωσης των κατάντη οικοπέδων δεν φανέρωσε ιδιαίτερα προβληματικές καταστάσεις (φωτ.ο.τ.55.2), μια ενδεχόμενη επέκταση των εκσκαφών προς τα ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 13

15 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο ανάντη του πρανούς για τη δημιουργία επιπέδου θεμελίωσης και των ανάντη οικοπέδων μπορεί να προξενήσει προβλήματα ευστάθειας λόγω της χαλαρότητας των υλικών. Μια τέτοια κατάσταση αστοχίας θεωρείται δεδομένο ότι θα δημιουργήσει προβλήματα και στην οδό. Η λύση κατασκευής τοίχου αντιστήριξης δε μπορεί να αξιολογηθεί με τα δεδομένα που υπάρχουν καθώς είναι άγνωστο το πάχος των χαλαρών υλικών και επομένως το βάθος που θα απαντηθεί υγιές υπόβαθρο θεμελίωσης. Στη περίπτωση δε, που το βραχώδες υπόβαθρο θεμελίωσης βρίσκεται πολύ χαμηλά, ενδεχόμενο όχι πολύ πιθανό, θα πρέπει να εξετασθεί η αντιστήριξη του πρανούς με τοίχο που θα εδράζεται επί σειράς πασσάλων. Η συγκεκριμένη περιοχή απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς έχουν ήδη εκδηλωθεί αστοχίες σε τοίχο αντιστήριξης στα όρια της οδού που περνά από κάτω (φωτ. Ο.Τ. 55.3). Οι αστοχίες εμφανίζονται σε πάνω από ένα σημεία, γεγονός που μαρτυρά ότι η εκδήλωση του φαινομένου δεν είναι αυστηρά τοπική και ενδέχεται να επηρεάσει μεγάλο μήκος του τοίχου αντιστήριξης, ιδιαίτερα μετά την κατασκευή κτισμάτων που αναμένεται να φορτίσουν περαιτέρω τον τοίχο. Αστοχία Αστοχία Φωτ. Ο.Τ Πανοραμική άποψη του Ο.Τ Θέσεις αστοχιών επί υφιστάμενου τοίχου αντιστήριξης Ακόμα κι αν οι αστοχίες στον τοίχο οφείλονται στην αδυναμία εκτόνωσης υδατικών πιέσεων που προέκυψαν είτε από υπόγεια είτε κι από επιφανειακή ροή νερού, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διερευνηθεί. Στην περίπτωση δε υπόγειας ροής είναι σημαντικός ο εντοπισμός του αδιαπέρατου σχηματισμού πάνω στον οποίο γίνεται η ροή ούτως ώστε να προσδιορισθεί τρόπος διευθέτησης των υπογείων υδάτων ή απλά η διάτρηση αποστραγγιστικών οπών στον υφιστάμενο τοίχο. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εκτιμάται ότι για την εν λόγω περιοχή απαιτείται περαιτέρω γεωτεχνική έρευνα. Η έρευνα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει διάτρηση γεωερευνητικών ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 14

16 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο γεωτρήσεων, με σκοπό τον προσδιορισμό του πάχους των χαλαρών υλικών, και τοποθέτηση πιεζομέτρων για καταγραφή της στάθμης των υδάτων. Ο.Τ. 139 Οικόπεδο 1 Το Οικόπεδο 1 στο Ο.Τ.139 παρουσιάζεται στην τοπογραφική αποτύπωση (βλ. επισυναπτόμενο σχέδιο) να έχει μικρότερο εμβαδόν σε σχέση με την αρχική πολεοδόμηση, καθώς διήλθε μέσα από αυτό ο δρόμος στη βορειοδυτική πλευρά του. Από γεωτεχνικής απόψεως, το οικόπεδο δεν παρουσιάζει ιδιαιτερότητες που να αναμένεται να επηρεάσουν την οικοδόμησή του. Το ανάγλυφό του είναι σχεδόν επίπεδο και η θεμελίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από εκσκαφή για την εύρεση σταθερού υποβάθρου, το οποίο αναμένεται να είναι σε μικρό βάθος. Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδο 1 Ο.Τ. 140 Οικόπεδα 4, 5, 6 Τα οικόπεδα 4, 5 και 6 στο Ο.Τ. 140 οριοθετούνται εντός πολύ απότομου πρανούς (τεχνητό πρανές επιχώματος του δρόμου) και έχουν ως άνω όριο διερχόμενη οδό. Ο πόδας του απότομου πρανούς, με ύψος περί τα 10.0m, φτάνει μέχρι το μέσον του οικοπέδου στο Οικόπεδο 4 και έπειτα το πρανές ακολουθεί πιο ομαλή κλίση. Στα άλλα δύο οικόπεδα το απότομο πρανές καλύπτει μικρότερη επιφάνεια. Από πλευράς ευστάθειας του πρανούς δεν έχει εκδηλωθεί κάποια αστοχία και μακροσκοπικά δεν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα στην υφιστάμενη κατάσταση του. Θεωρείται όμως πολύ πιθανό το πρανές αυτό όταν εκσκαφτεί να επηρεάσει την ευστάθεια του ανάντη δρόμου. Η παραπάνω, βέβαια, διαπίστωση ενέχει σημαντική αβεβαιότητα καθώς δεν ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 15

17 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο είναι γνωστό το πάχος των χαλαρών υλικών, τα οποία και αναμένεται να μην είναι ευσταθή σε πιο απότομές κλίσεις. Όπως και να έχει όμως, η άμεση γειτνίαση του οικοπέδου με διερχόμενη οδό στα ανάντη απαιτεί ιδιαίτερα ασφαλή σχεδιασμό του έργου. Επομένως, η κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης αναμένεται να είναι απαραίτητη. Στα πλαίσια αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος, ενδεχομένως να είναι εφικτή και η εξασφάλιση μιας πιο ήπιας κλίσης για τα ανώτερα χαλαρά υλικά και όταν βρεθεί ο βράχος, κι εφόσον το επιτρέπει η κατάσταση του, να γίνει πιο απότομη η εκσκαφή. Μια τέτοια λύση όμως χρειάζεται αρκετό χώρο, κάτι που δε φαίνεται να ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδα 4, 5, 6 Ο.Τ. 144 Οικόπεδα 1, 2 και Ο.Τ. 145 Οικόπεδα 1, 2, 3 Τα δύο αυτά οικοδομικά τετράγωνα οριοθετούνται σε ένα βραχώδη λόφο ο οποίος στο υψηλότερο σημείο του παρουσιάζει από το δρόμο υψομετρική διαφορά που φτάνει τα 12,0-14,0m. Ο βράχος στην συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει αρκετά συμπαγή μορφή και είναι ευσταθής σε αρκετά απότομες κλίσεις. Αναμένεται, επίσης να εμφανιστεί επιφανειακός χαλαρός μανδύας κυμαινόμενου αλλά όχι σημαντικού πάχους. Η απομάκρυνση των χαλαρών υλικών θεωρείται αναγκαία. Είναι προφανές ότι η εκσκαφή όλου του βραχώδους όγκου θεωρείται υπερβολική και ιδιαίτερα υψηλού κόστους. Ενδείκνυται μάλλον η επιλογή και επομένως η δημιουργία διαφορετικών επιπέδων εκσκαφής για ομάδες οικοπέδων ή ακόμα και για κάθε οικόπεδο ξεχωριστά. Μια τέτοια λύση αναμένεται να μειώσει το κόστος εκσκαφών σημαντικά. Επίσης, μια τέτοια λύση αναμένεται ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 16

18 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο να δημιουργήσει κάποια απότομα πρανή τα οποία, όμως, αν δε είναι πολύ υψηλά δεν θα απαιτήσουν την κατασκευή κατακόρυφων δομικών στοιχείων (τοίχων αντιστήριξης). Φωτ. Ο.Τ Πανοραμική άποψη οικοδομικών τετραγώνων 144 και 145 Φωτ. Ο.Τ Οικοδομικό Τετράγωνο144 - Οικόπεδο 1 ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 17

19 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Φωτ. Ο.Τ Οικοδομικό Τετράγωνο Οικόπεδο 2 Φωτ. Ο.Τ Οικοδομικό Τετράγωνο 145 Οικόπεδα 2, 3 ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 18

20 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Ο.Τ. 146 Οικόπεδα 3, 4, 5, 6, 7 και 8 Στην συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζεται ένα πρόβλημα που εμφανίζεται συχνά στον οικισμό. Τα υλικά επιχωματώσεων για την κατασκευή της οδού έχουν υπερκαλύψει σημαντικό μέρος της επιφάνειας οικοπέδων. Στην προκειμένη, μάλιστα, περίπτωση τα υλικά αυτά και στις απότομες κλίσεις που τοποθετήθηκαν (π.χ. οικόπεδα 7 & 8) δεν είναι καν ευσταθή με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται και μικρές αστοχίες. Για να αποκτήσουν την αρχικά ορισμένη επιφάνεια τους τα οικόπεδα που καλύπτονται από τα υλικά των επιχωματώσεων και να μην κινδυνεύσει η ευστάθεια της οδού θα πρέπει να αντικατασταθούν τα υλικά αυτά από κατακόρυφα δομικά στοιχεία (τοίχους αντιστήριξης). Είναι όμως σημαντικό να αναφερθεί ότι υψομετρική διαφορά του ακραίου σημείου του οικοπέδου 7 με το δρόμο, που αποτελεί και την πιο χαρακτηριστική περίπτωση, φτάνει περίπου τα 12,0-14,0m, γεγονός που μαρτυρά ανάγκη κατασκευής πολύ υψηλού τοίχου αν επιλεχθεί στάθμη θεμελίωσης αυτή του κατάντη δρόμου. Επομένως, η στάθμη θεμελίωσης θα πρέπει να επιλεγεί μάλλον κάπως υψηλότερα για να περιοριστεί το ύψος του τοίχου αλλά και ο όγκος των εκσκαφών. Μια τέτοια λύση θα περιορίσει όμως και το εμβαδόν του οικοπέδου. Τα παραπάνω αφορούν κυρίως στα οικόπεδα 7 και 8. Για τα άλλα οικόπεδα του οικοδομικού τετραγώνου η κατάσταση παρουσιάζεται κάπως πιο απλή καθώς οριοθετούνται σε βραχώδεις σχηματισμούς που σε κάποια σημεία είναι κάπως πιο απότομοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ανάλογα με την επιλογή της στάθμης θεμελίωσης αλλά και τις εκσκαφές των όμορων οικοπέδων, θα διαμορφωθεί η ανάγκη ή όχι κατασκευής κάποιων τοίχων αντιστήριξης. Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδο 4 ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 19

21 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδο 5 Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδο 6 ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 20

22 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδο 3 Υλικά επιχώματος δρόμου Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδα 7, 8 Πρέπει να επισημανθεί ότι γίνονται αναφορές σε συγκεκριμένα οικόπεδα, όπως αυτά μας υποδείχθηκαν επί τόπου και σε πολλές περιπτώσεις με ιδιαίτερη αμφιβολία. Δεδομένου ακόμη, ότι δεν έχει γίνει ακριβής οριοθέτηση επί γης, ενδέχεται σε περιπτώσεις τα όρια να παρεκκλίνουν από αυτά που θεωρήθηκαν σε αυτή τη μελέτη. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 21

23 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Ο.Τ. 161 Οικόπεδα 1,2,3 Όπως φαίνεται και από τις πανοραμικές φωτογραφίες του Ο.Τ.161 (φωτ. Ο.Τ.161.1), μόνον το οικόπεδο 3 εξυπηρετείται από υπάρχοντα δρόμο (εφόσον δεν υπάρχουν καθορισμένα τα όρια των οικοπέδων επί γης, το παραπάνω συμπέρασμα προέκυψε βάσει της τοπογραφικής αποτύπωσης της περιοχής και του δρόμου). Τα οικόπεδα 1 και 2 δεν έχουν πρόσβαση. Αυτό συμβαίνει διότι στο σημείο που σταματά ο δρόμος ακολουθεί γκρεμός. Οικ. 1 Οικ. 2 Ο.Τ.161 Οικ. 3 Φωτ. Ο.Τ Πανοραμική εικόνα του Ο.Τ Οικ. 1,2,3 (λήψη προς βορειοανατολικά) ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 22

24 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Γκρεμός Δρόμος Φωτ. Ο.Τ Πανοραμική εικόνα του Ο.Τ Οικ. 1,2,3 (λήψη προς νοτιοανατολικά) Το οικόπεδο 3, αν και έχει πρόσβαση, ένα κομμάτι του οριοθετείται ουσιαστικά σε γκρεμό, καθώς ένα μεγάλο τμήμα του οικοπέδου καλύπτεται από ένα πολύ απότομο πρανές. Στο υπάρχον απότομο πρανές είναι πολύ δύσκολη οποιαδήποτε περεταίρω παρέμβαση. Ακόμα, το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου ενδέχεται να καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από χαλαρά υλικά είτε λόγω επιχωματώσεων για την κατασκευή του δρόμου, είτε λόγω της έντονης μορφολογίας να έχει γίνει απόθεση υλικών κατά το παρελθόν. Όλα τα παραπάνω καθιστούν οποιαδήποτε παρέμβαση ιδιαίτερα δύσκολη και σημαντικού κόστους. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 23

25 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Φωτ. Ο.Τ Οικ. 3. Τα όρια του οικοπέδου 3 τελειώνουν εκεί όπου διακόπτεται ο δρόμος Φωτ. Ο.Τ Οικ. 3. Το οικόπεδο 3 ουσιαστικά είναι σε γκρεμό Για τα οικόπεδα 1 και 2 δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα εάν δεν τοποθετηθούν τα ακριβή όριά τους επί γης. Εάν γίνει η οριοθέτησή τους και το απότομο πρανές που βρίσκεται πίσω τους δεν καλύπτει μεγάλο μέρος του οικόπεδου, τότε θα μπορούσαν να οικοδομηθούν. Προϋπόθεση φυσικά είναι να αποκτήσουν και πρόσβαση από δρόμο, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ο προβλεπόμενος πεζόδρομος που διέρχεται ανάμεσα στα Ο.Τ. 160 και 161. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που κριθεί ότι το οικόπεδο είναι ακέραιο και δεν καλύπτεται ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 24

26 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο σημαντικό μέρος του από το απότομο πρανές και επομένως είναι σκόπιμο να οικοδομηθεί, θα πρέπει να γίνει εκ νέου γνωμάτευση από μηχανικό σχετικά με την ευστάθεια του πρανούς και τα μέτρα αντιστηρίξεως τα οποία ενδέχεται να απαιτηθούν. Ο.Τ. 162 Οικόπεδα 3, 11 Στο Ο.Τ.162 τα οικόπεδα 3 και 11 έχουν πολύ απότομη μορφολογία εδάφους. Το οικόπεδο 3 δεν έχει πρόσβαση από δρόμο, συμπέρασμα που προκύπτει βάσει της τοπογραφικής αποτύπωσης της περιοχής (εφόσον δεν υπάρχουν καθορισμένα τα όρια των οικοπέδων επί γης) και η συνέχιση του υπάρχοντος δρόμου θεωρείται πολύ δύσκολη. Ακόμη, οριοθετείται εντός πολύ έντονου ανάγλυφου (φωτ. Ο.Τ ) που έχει τη μορφή μισγάγγειας, κάτι που μπορεί να ευνοεί τη συγκέντρωση φερτών υλικών. Επομένως, ακόμα κι αν βρεθεί εναλλακτικός τρόπος προσβάσεως στο οικόπεδο η μορφολογία του ανάγλυφου καθιστά τη δόμηση εξαιρετικά δύσκολη. Φωτ. Ο.Τ Οικ. 3. Το Οικόπεδο 11 (φωτ. Ο.Τ ) έχει και αυτό έντονο μορφολογικό ανάγλυφο. Η μέγιστη υψομετρική διαφορά εντός του οικοπέδου είναι περί τα m. Το οικόπεδο έχει ως άνω όριο διερχόμενη οδό. Τα υλικά επίχωσης αν εκσκαφτούν, ενδεχομένως να προκαλέσουν αστάθεια στο δρόμο. Η παραπάνω, βέβαια, διαπίστωση ενέχει σημαντική αβεβαιότητα καθώς δεν είναι γνωστό το πάχος των χαλαρών υλικών, τα οποία και αναμένεται να μην είναι ευσταθή ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 25

27 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο σε πιο απότομές κλίσεις. Όπως και να έχει όμως, η άμεση γειτνίαση του οικοπέδου με διερχόμενη οδό στα ανάντη του πρανούς απαιτεί ιδιαίτερα ασφαλή σχεδιασμό του έργου. Επομένως, η κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης αναμένεται να είναι απαραίτητη. Φωτ. Ο.Τ Οικ. 11. Ο.Τ. 170 Οικόπεδα 1 και 2 Στο Ο.Τ. 170 στα οικόπεδα 1 και 2 με τη διάνοιξη του δρόμου δημιουργήθηκε ένα απότομο πρανές με ύψος κατ εκτίμηση περί τα 8,0m και κλίση 3:1 (κατ:οριζ). Ο σχιστόλιθος όμως σε αυτή τη θέση δεν είναι συμπαγής και έχει δημιουργηθεί επιφανειακά ένας μανδύας αποσάθρωσης περί τα m. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποια χρονική στιγμή να δημιουργήθηκαν συνθήκες αστάθειας στο πρανές, το οποίο έχει πολύ απότομη κλίση για την ποιότητα της βραχόμαζας που παρουσιάζει, και να προκλήθηκε μικρής κλίμακας κατολίσθηση, η οποία παρουσιάζεται στη φωτ. Ο.Τ Λόγω λοιπόν της ποιότητας της βραχόμαζας, του επιφανειακού μανδύα αποσάθρωσης και της έντονης κλίσης του πρανούς, δεν αποκλείεται η ολίσθηση αυτή να επεκταθεί σταδιακά προοδευτικά προς τα ανάντη καθώς και πλευρικά. Για να οικοδομηθούν τα παραπάνω οικόπεδα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκσκαφή μέχρι να απαντηθεί υγιές βραχώδες υπόβαθρο. Σε αυτό μπορεί να θεμελιωθεί το κτίσμα και ο τοίχος αντιστήριξης. Γενικά, αν επιλεγεί ως στάθμη θεμελίωσης η στάθμη του κατάντη δρόμου, το ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 26

28 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο μέγιστο πρανές που μπορεί να δημιουργηθεί από τις εκσκαφές είναι περί τα m. Είναι προφανές ότι ένας τοίχος αντιστήριξης τέτοιου ύψους προϋποθέτει πολύ μεγάλο κόστος και δυσκολία κατασκευής. Για το λόγο αυτό, δεν θεωρείται σκόπιμο να εκσκαφτεί όλος ο όγκος υλικού ώστε το επίπεδο έδρασης του κτιρίου να είναι στο επίπεδο του δρόμου, αλλά υψηλότερα. Μια τέτοια λύση αναμένεται να δημιουργήσει κάποια απότομα πρανή τα οποία όμως αν δε είναι πολύ υψηλά δεν θα απαιτήσουν την κατασκευή κατακόρυφων δομικών στοιχείων (τοίχων αντιστήριξης).? Οικ. 1 Οικ. 2 Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδα 1 και 2. Κατολίσθηση σημαντικού τμήματος του πρανούς εντός των οικοπέδων (κυρίως εντός του 2) μετά από τη δημιουργία του ορύγματος του δρόμου. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 27

29 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Σημαντικό πάχος αποσαθρωμένου μανδύα Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδα 1 και 2. Σημαντικό πάχος σαθρού μανδύα εντός του οικοπέδου 1 ο οποίος είναι επισφαλής για νέα ολίσθηση. Ο.Τ. 187 Οικόπεδο 9 Το οικόπεδο 9 στο Ο.Τ.187 έχει βραχώδες υπέδαφος και δεν είναι ιδιαίτερα επικλινές (μέγιστη υψομετρική διαφορά εντός του οικοπέδου περί τα 4.0m). Ωστόσο, εντός του οικοπέδου βρίσκονται μεγάλοι όγκοι χαλαζιτών (φωτ. Ο.Τ ), οι οποίοι απαιτείται να απομακρυνθούν (εκβραχισμός) για να οικοδομηθεί το οικόπεδο. Εκτιμάται, ότι η χρήση υδραυλικής σφύρας επαρκεί για το σκοπό αυτό. Πέραν τούτου, δεν αναμένεται πρόβλημα θεμελίωσης στο οικόπεδο (θεμελίωση σε βράχο). Επίσης, τα πρανή που θα δημιουργηθούν μετά από τις εκσκαφές για τη θεμελίωση, αν δε είναι πολύ υψηλά δεν θα απαιτήσουν την κατασκευή κατακόρυφων δομικών στοιχείων (τοίχων αντιστήριξης). ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 28

30 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Όγκοι βράχου που πρέπει να απομακρυνθούν Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδο 9. Όγκοι βράχου εντός του οικοπέδου. Ο.Τ. 191 Οικόπεδο 5 Το οικόπεδο 5 στο νοτιοανατολικό τμήμα του Ο.Τ. 191 έχει έντονη κλίση με μέγιστη υψομετρική διαφορά εντός του οικοπέδου (βορειοανατολική με νοτιοδυτική πλευρά) περί τα m. Το έντονο αυτό μορφολογικό ανάγλυφο απαιτεί μεγάλες εκσκαφές και σοβαρή αντιστήριξη. Ακόμα, πολύ κοντά στα όρια του οικοπέδου οι κλίσεις γίνονται ακόμα πιο έντονες και για το λόγο αυτό είναι πολύ κρίσιμο τα όρια του οικοπέδου να βρίσκονται εκτός των ιδιαίτερα απότομων κλίσεων. Ωστόσο, σημαντικότατο πρόβλημα για τη δόμηση αυτού του οικοπέδου είναι η ύπαρξη μεγάλων όγκων βράχου (φωτ. Ο.Τ.191 Ο.Τ και 2), οι οποίοι βρίσκονται ανάντη του οικοπέδου και οι οποίοι σε συνθήκες δυναμικών φορτίσεων (σεισμός) ή ακόμα και σε συνθήκες διαδοχικών έντονων βροχοπτώσεων υπάρχει ο κίνδυνος να αποκολληθούν και οι βραχοπτώσεις δυνητικά να πλήξουν κατασκευή εντός του οικοπέδου 5 στο Ο.Τ.191. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, πρέπει να πραγματοποιηθεί ξεσκάρωμα των όγκων βράχου που είναι έτοιμοι να αποκολληθούν. Μία τέτοια διαδικασία έχει μεγάλο κόστος και απαιτεί ειδικές προδιαγραφές ασφαλούς εργασίας. Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται ιδιαίτερα επισφαλής η οικοδόμηση εντός του οικοπέδου 5. Η απόφαση οικοδόμησής του μπορεί να ληφθεί μόνον με την ευθύνη του ιδιοκτήτη, με γνώση του υφιστάμενου προβλήματος. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 29

31 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδο 5. Έντονη κλίση οικοπέδου Όγκοι βράχου επισφαλείς να αποκολληθούν Ο.Τ. 192-Οικ. 3,4 Ο.Τ. 191-Οικ. 5 Φωτ. Ο.Τ.191 Ο.Τ Πανοραμική εικόνα των οικοδομικών τετραγώνων 191 και 192 ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 30

32 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Όγκοι βράχου επισφαλείς να αποκολληθούν Ο.Τ. 192-Οικ. 3,4 Ο.Τ. 191-Οικ. 5 Φωτ. Ο.Τ.191 και Ο.Τ Λήψη φωτογραφίας προς βορειοανατολικά. Πανοραμική εικόνα των Ο.Τ. 191 και Ο.Τ. 192 και των ανάντη ασταθών όγκων βράχου Ο.Τ. 192 Οικόπεδα 3 και 4 Τα οικόπεδα 3 και 4 στο ανατολικό τμήμα του Ο.Τ. 192 έχουν έντονη κλίση με μέγιστη υψομετρική διαφορά των ορίων του οικοπέδου με το δρόμο (βορειοανατολική με νοτιοδυτική πλευρά) περί τα m. Το έντονο αυτό μορφολογικό ανάγλυφο απαιτεί ιδιαιτέρως μεγάλες εκσκαφές και αρκετά υψηλό κόστος αντιστήριξης. Ωστόσο, το κυρίως πρόβλημα για τη δόμηση αυτού του οικοπέδου είναι κάποιοι μεγάλοι όγκοι βράχου (φωτ. Ο.Τ.191 Ο.Τ και 2), οι οποίοι βρίσκονται ανάντη του οικοπέδου, και οι οποίοι αποτελούν και το σοβαρό πρόβλημα που περιγράφηκε και προηγουμένως για το Οικόπεδο 5 στο Ο.Τ.191. Επομένως, κρίνεται ιδιαίτερα επισφαλής η οικοδόμηση εντός των οικοπέδων 3 και 4. Η απόφαση οικοδόμησής του μπορεί να ληφθεί μόνον με την ευθύνη του ιδιοκτήτη, με γνώση του υφιστάμενου προβλήματος. Τα οικόπεδα 1 και 2 στο Ο.Τ.192 έχουν και αυτά έντονο μορφολογικό ανάγλυφο (φωτ Ο.Τ ) με μέγιστη υψομετρική διαφορά των ορίων του οικοπέδου με το δρόμο (βορειοανατολική με νοτιοδυτική πλευρά) περί τα m. Η θεμελίωση κτιρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί πάνω στο σταθερό υπόβαθρο, μετά την εκσκαφή των επιφανειακού χαλαρού μανδύα. Ανάλογα ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 31

33 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο με την τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο, θα απαιτηθούν κάποιες εκσκαφές για τη θεμελίωσή του και εν συνεχεία κατασκευή τοίχου αντιστήριξης περιμετρικά του κτιριακού όγκου μεταβαλλόμενου ύψους ανάλογα με το πρανές που αντιστηρίζει. Η πρόσβαση από το δρόμο θα μπορεί να γίνει με κατασκευή ράμπας εντός του οικοπέδου. Ο.Τ. 192-Οικ. 1,2 Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδα 1 και 2. Έντονο μορφολογικό ανάγλυφο εντός των οικοπέδων Ο.Τ. 202 Οικόπεδα 1, 2 Στα οικόπεδα 1 και 2 του Ο.Τ.202 (φωτ. Ο.Τ.202.1) υπάρχουν κατά θέσεις ογκόλιθοι βράχου οι οποίοι πρέπει να απομακρυνθούν για να καταστούν οικοδομήσιμα τα οικόπεδα. Ένα σημαντικό στοιχείο για τα οικόπεδα αυτά είναι ότι βρίσκονται πολύ κοντά σε πολύ απότομο πρανές κι επομένως θα πρέπει να προσδιοριστούν ακριβώς τα όρια τους καθώς η ανοικοδόμηση στις απότομες αυτές κλίσεις αξιολογείται ιδιαιτέρως δύσκολη. Για τον ίδιο λόγο, ιδιαίτερη προσοχή θα απαιτήσει η διαδικασία του εκβραχισμού καθώς υπάρχει κίνδυνος να κυλίσουν βραχώδεις όγκοι στο απότομο πρανές και να πλήξουν κατάντη κατασκευές, αν υπάρχουν. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 32

34 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Ογκόλιθοι βράχου Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδα 1, 2 Ο.Τ. 228 Οικόπεδα 1 και 2 Στο Ο.Τ. 228 το οικόπεδο 2 στην τοπογραφική αποτύπωση (βλ. επισυναπτόμενο σχέδιο) φαίνεται να έχει μικρότερο εμβαδόν σε σχέση με την αρχική πολεοδόμηση, καθώς διήλθε μέσα από αυτό ο δρόμος στη βορειοανατολική πλευρά του. Είναι σε επικλινές έδαφος με μέγιστη υψομετρική διαφορά εντός των οικοπέδων περί τα 10m. Χωρίς τον ακριβή προσδιορισμό των ορίων των οικοπέδων, δεν είναι εφικτή η γεωτεχνική γνωμάτευση για την οικοδόμησή τους. Στη νοτιοδυτική πλευρά του οικοπέδου 1 υπάρχουν μεγάλοι όγκοι βράχου, οι οποίοι σημειώνονται στη φωτ. Ο.Τ και παρουσιάζονται σε κοντινή φωτογραφία στη φωτ. Ο.Τ , οι οποίοι είναι ασταθείς και σε κάποια διατάραξη (π.χ. σεισμός ή εκσκαφές) δύναται να αποκολληθούν και να προκαλέσουν μια γενικότερη αστάθεια στην περιοχή. Να σημειωθεί ότι αυτοί είναι οι βράχοι οι οποίοι δημιουργούν την ανασφάλεια στη δόμηση στα Ο.Τ. 191 και 192. Τέλος, κάτω από τη νοτιοδυτική πλευρά των οικοπέδων η κλίση του φυσικού εδάφους είναι πολύ μεγάλη (γκρεμός). Επομένως, εάν δεν εξακριβωθούν τα όρια των οικοπέδων, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή οποιουδήποτε συμπεράσματος σχετικά με την οικοδόμησή τους. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 33

35 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Ογκόλιθοι βράχου Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδα 1 και 2 Φωτ. Ο.Τ Όγκοι βράχου κάτω από το οικόπεδο 1 ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 34

36 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδο 2 ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 35

37 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο 9. ΒΡΑΧΩΔΗ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται κάποια οικόπεδα που, κατά την τελευταία επίσκεψη, μας ζητήθηκε να τα επισκεφτούμε επειδή οριοθετούνται σε βραχώδεις σχηματισμούς κι ενδεχομένως σε απότομες κλίσεις. Σε γενικές γραμμές τα οικόπεδα αυτά δε παρουσιάζουν προβλήματα πέραν του ότι θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος για την εκσκαφή τους. Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι ο βραχώδης σχηματισμός της περιοχής αλλού εμφανίζεται ιδιαίτερα σχιστοποιημένος κι αλλού πιο συμπαγής. Η διαφορά στην κατάσταση της βραχόμαζας και η πυκνότητα των ασυνεχειών δημιουργεί διαφορετικές ανάγκες για την εκσκαφή. Είναι σαφές ότι ένας πολύ σχιστοποιημένος βράχος είναι πολύ πιο εύκολο να εκσκαφθεί από έναν συμπαγή βράχο. Αυτή η κατάσταση της βραχόμαζας δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί κατά τη διάρκεια μιας επί τόπου επίσκεψης και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατό να οριστεί, με τα υπάρχοντα πάντα στοιχεία, σε ποια σημεία και τι εξοπλισμός θα χρειαστεί για τις εκσκαφές. Σε γενικές γραμμές, από τις μακροσκοπικές παρατηρήσεις, εκτιμάται ότι η χρήση σφύρας θα επαρκέσει για τα βραχώδη οικόπεδα, αλλά αυτό θα προσδιοριστεί επί τόπου και κατά την έναρξη των εργασιών. Ακολούθως, παρατίθενται φωτογραφίες των οικοπέδων αυτών και όπου οι συνθήκες εμφανίζουν κάποια ιδιαιτερότητα σε σχέση με αυτά που προαναφέρθηκαν θα ακολουθεί συνοπτική περιγραφή. Ο.Τ. 138 Οικόπεδα 1, 6, 7 Εντός των οικοπέδων 1, 6 και 7 του Ο.Τ.138 υπάρχουν μεγάλοι όγκοι συμπαγούς βράχου που εξέχουν από το έδαφος, οι οποίοι μπορούν να σπάσουν με χρήση υδραυλικής σφύρας και εν συνεχεία να απομακρυνθούν. Ο όγκος των απαιτούμενων εκσκαφών για τον εκβραχισμό του οικοπέδου αλλά και για τη δημιουργία στάθμης θεμελίωσης εκτιμάται να είναι μεγάλος. Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδα 6, 7 ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 36

38 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδο 1 Ο.Τ. 139 Οικόπεδα 2, 3, 4, 5 Στο Ο.Τ.139 στα οικόπεδα 2, 3, 4, 5, κυρίως όμως στο Οικόπεδο 5, υπάρχουν όγκοι αμφιβολιτών που εξέχουν. Ο εκβραχισμός των οικοπέδων θεωρείται ότι θα είναι εύκολος, καθώς οι βραχώδεις όγκοι που εξέχουν από το έδαφος δεν είναι συμπαγείς (αποτελούν υλικό καταπτώσεως) και ο όγκος τους δεν είναι μεγάλος. Μετά τον εκβραχισμό τα οικόπεδα δεν αναμένεται να παρουσιάσουν κανένα πρόβλημα για την οικοδόμησή τους. Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδα 2, 3, 4, 5 ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 37

39 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδο 5. Βραχώδεις όγκοι εντός του οικοπέδου Ο.Τ. 151 Οικόπεδα 7, 8 Για την οικοδόμηση των οικοπέδων είναι απαραίτητη η απομάκρυνση του αποσαθρωμένου μανδύα του σχιστολίθου και θεμελίωση στο υγιές βραχώδες υπόβαθρο. Οι απαιτούμενες εκσκαφές δεν πρόκειται να δημιουργήσουν πρανή εξαιρετικά μεγάλου ύψους και επομένως δεν θα χρειαστεί περεταίρω αντιστήριξη. Το μόνο που θα πρέπει να επισημανθεί εδώ είναι ότι, λόγω καταπτώσεων μικρών τεμαχίων που ήδη παρατηρούνται στο δρόμο, θα πρέπει να δοθεί σημασία κατά την κατασκευή στον προσανατολισμό της σχιστότητας σε σχέση με το μέτωπο των εκσκαφών, αλλά και στο ενδεχόμενο ο βράχος να είναι σχετικά κατακερματισμένος. Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδα 7, 8 ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 38

40 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Ο.Τ. 152 Οικόπεδα 1, 2, 3 Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδα 1, 2, 3 Ο.Τ. 200 Οικόπεδα 1, 2, 3 Στα οικόπεδα 1, 2, 3 του Ο.Τ.200 υπάρχουν κατά θέσεις εξάρσεις βράχου - κυρίως στο οικόπεδο 3 - των οποίων η απομάκρυνσή, μακροσκοπικά τουλάχιστον, κρίνεται εφικτή μετά από χαλάρωση με υδραυλικά σφύρα. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 39

41 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδα 1 και 2 (Το 2 έρχεται σε επαφή με το δρόμο) Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδο 3 Ο.Τ. 204 Οικόπεδο 8 Στο οικόπεδο 8 του Ο.Τ.204 παρουσιάζονται τοπικά εξάρσεις βράχου, όχι ιδιαίτερα μεγάλου όγκου, ο οποίος μπορεί να απομακρυνθεί μετά από χαλάρωση με υδραυλικά σφύρα. ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 40

42 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδο 8 Ογκόλιθοι βράχου Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδο 8 ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 41

43 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Ο.Τ. 208 Οικόπεδα 3, 4 Στα οικόπεδα 3, 4 του Ο.Τ.208 εμφανίζονται κατά θέσεις εξάρσεις βράχου, των οποίων η απομάκρυνσή μακροσκοπικά κρίνεται εφικτή μετά από χαλάρωση με υδραυλικά σφύρα. Μετά τον εκβραχισμό, ο όγκος των περεταίρω εκσκαφών που θα απαιτηθούν για την οικοδόμηση δεν αναμένεται να είναι μεγάλος και δεν θα απατηθεί και αντιστήριξη καθώς τα ύψη των πρανών που θα δημιουργηθούν δεν θα είναι μεγάλα. Ο.Τ. 209 Οικόπεδα 3, 4, 8 Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδα 3, 4 Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδα 3, 4, 8 ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 42

44 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Ο.Τ. 216 Οικόπεδο 1 Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδο 1 Ο.Τ. 217 Οικόπεδα 2, 4 Στα οικόπεδα 2, 4 του Ο.Τ.217 υπάρχουν μεγάλοι όγκοι συμπαγούς βράχου. Απαιτείται μεγάλος όγκος εκσκαφών σε βράχο, ωστόσο εάν πραγματοποιηθούν δημιουργείται ένα οικόπεδο με σχετικά ήπια κλίση στο οποίο δεν θα απαιτηθούν άλλα ιδιαίτερα μέτρα αντιστηρίξεων και όπου η θεμελίωση θα γίνει απευθείας στο βράχο. Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδα 2, 4 ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 43

45 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Ο.Τ. 238 Οικόπεδο 4 Στο οικόπεδο 4 του Ο.Τ.238 απαιτείται απομάκρυνση του μανδύα αποσάθρωσης του σχιστολίθου για τη θεμελίωση σε υγιές βραχώδες υπόβαθρο. Εκτιμάται ότι ο όγκος των εκσκαφών δεν θα είναι μεγάλος. Φωτ. Ο.Τ Οικόπεδο 4 ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 44

46 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο 10. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται παρουσίαση κάποιων αναλύσεων, με σκοπό την ποιοτική κατανόηση κάποιων τρόπων αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων που εμφανίζονται στην περιοχή, αλλά και κάποιων εναλλακτικών προτάσεων. Η ανάγκη κατασκευής τοίχου αντιστήριξης παρουσιάζεται ποιοτικά παρακάτω με μια σειρά αναλύσεων ευστάθειας σε πρανές ύψους περίπου 12 μέτρων με διατμητικά χαρακτηριστικά βράχου που έχουν εκτιμηθεί αποκλειστικά και μόνο εμπειρικά κι όχι από εργαστηριακές δοκιμές. Για το λόγο αυτό τονίζεται ότι οι επιλύσεις είναι ενδεικτικές και σκοπό έχουν τη συγκριτική παράθεση των αποτελεσμάτων για λόγους ποιοτικής εποπτείας. Αρχικά, αναλύεται η ευστάθεια του πρανούς στην αρχική υφιστάμενη κατάσταση (Φάση 1). Έπειτα, γίνεται η θεώρηση ότι πραγματοποιούνται οι εκσκαφές και αλλάζει πλέον η γεωμετρία του πρανούς. Για τις εκσκαφές λαμβάνονται υπόψη δύο πιθανές περιπτώσεις : 1) είτε δημιουργείται ένα πολύ υψηλό απότομο πρανές (Φάση 2 α ), 2) είτε οι εκσκαφές γίνονται σε δυο επίπεδα θεμελίωσης (Φάση 2 β ). Τέλος, γίνεται η προσομοίωση κατασκευής τοίχου αντιστήριξης για την περίπτωση του πολύ υψηλού απότομου πρανούς (Φάσης 2 α ) με την εφαρμογή μιας πολύ άκαμπτης στρώσης με μηχανικά χαρακτηριστικά διατμητικής αντοχής που προσεγγίζουν αυτά του σκυροδέματος. Για κάθε μια από αυτές τις φάσεις παρουσιάζεται ο συντελεστής ασφαλείας του πρανούς. Εικόνα 10.1 Φάση 1: To πρανές στην φυσική του κλίση και σε πολύ καλό βραχώδες υπόβαθρο - εξασφαλίζεται ικανοποιητική ευστάθεια (Σ.Α. = 1.853) ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 45

47 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Εικόνα 10.2 Φάση 2 α : Μετά την εκσκαφή δημιουργείται σχεδόν κατακόρυφο πρανές σε οριακή ισορροπία με πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας αστοχίας (Σ.Α. = 0.984<1.00) Εικόνα 10.3 Φάση 2 β : Αν αντί της δημιουργίας ενός επιπέδου θεμελίωσης και ενός πολύ υψηλού κατακόρυφου πρανούς (Φαση 2 α ), επιλεχθεί η δημιουργία δύο επιπέδων η κατάσταση είναι σαφώς ευνοϊκότερη από πλευράς ευστάθειας (Σ.Α. = 1.483) ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 46

48 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Εικόνα 10.4 Φάση 3: Η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μετά τη φάση 2 α βελτιώνει σαφώς την ευστάθεια του πρανούς (Σ.Α. = 1.509) Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των αναλύσεων, αν θεωρήσουμε ότι η υφιστάμενη κατάσταση πολλών πρανών που εξετάζουμε προσεγγίζει αυτή που υπολογίζουμε κατά την Φάση 1, η εκσκαφή ενός πολύ υψηλού κι απότομου πρανούς (Φάση 2 α ) μειώνει πολύ τον συντελεστής ασφαλείας και το πρανές βρίσκεται χαμηλότερα από την οριακή ισορροπία (Σ.Α. = 0.984<1.00). Από την άλλη, αν οι εκσκαφές δημιουργήσουν δύο επίπεδα θεμελίωσης κι επομένως πιο χαμηλά πρανή (Φάση 2 β ) η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη (Σ.Α. = 1.483). Η κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης μετά τη Φάση 2 α βελτιώνει επίσης ιδιαίτερα την κατάσταση (Σ.Α. = 1.509>0.984) και καθιστά το πρανές πάλι ευσταθές. Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω αναλύσεις δίνουν μια ποιοτική εκτίμηση των λύσεων που προτείνονται και όχι ακριβή περιγραφή των συνθηκών που εντοπίζονται στην περιοχή κάτι που είναι αδύνατο να προσδιορισθεί δεδομένης της έλλειψης στοιχείων. Επίσης, στην ξεχωριστή και πιο ενδελεχή μελέτη κάθε οικοπέδου για την κατασκευή κτισμάτων μπορούν να προκύψουν εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να κατεβάσουν το κόστος των μέτρων. Επί παραδείγματι, μπορεί να είναι εφικτή και προτιμότερη λύση για έναν ιδιοκτήτη η κατασκευή περισσοτέρων του ενός επιπέδων θεμελίωσης. Κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος των εκσκαφών και να κάνει τη λύση του τοίχου αντιστήριξης μη απαραίτητη (όπως παρουσιάζεται και στα αποτελέσματα των αναλύσεων παραπάνω Φάση 2 β ) αλλά, ταυτόχρονα, θα απαιτήσει έναν διαφορετικό σχεδιασμό της κατασκευής. Τονίζεται ότι μια τέτοια λύση είναι εφικτή μόνο εφόσον το υπόβαθρο είναι βραχώδες. Ενδεικτικά, παρατίθεται σκαριφηματικά η παρακάτω λύση: ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 47

49 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο Σχήμα 10.5: Εναλλακτική λύση δημιουργίας περισσότερων του ενός επιπέδων θεμελίωσης ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 48

50 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο 11. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Παρακάτω γίνεται ενδεικτικά ο υπολογισμός του κόστους εκσκαφών σε βραχώδες πρανές με κλίση 1:2 (κατ:οριζ) που θα δημιουργήσει κατακόρυφο μέτωπο ύψους 7m όπως και ο υπολογισμός του κόστους κατασκευής ενός τοίχου αντιστήριξης για το πρανές αυτό. Το κόστος αυτό τονίζεται ότι είναι ενδεικτικό και δίνει μια τάξη μεγέθους και μόνο για σχετικές κατασκευές τέτοιας κλίμακας καθώς οι τιμές στην ιδιωτική αγορά ποικίλουν και μπορεί και να παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις. Ακόμα, υπάρχουν και παράγοντες που δε μπορούν να είναι γνωστοί στην παρούσα φάση, όπως η απόσταση μεταφοράς των υλικών εκσκαφής αλλά και η ακριβής διαστασιολόγηση του έργου (πάχος τοίχου αντιστήριξης, απαιτούμενος οπλισμός κτλ). Για τους λόγους αυτούς επαναλαμβάνεται ότι η εκτίμηση του κόστους είναι ενδεικτική και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο πριν, μετά ή κατά την κατασκευή του έργου. Περιγραφή Εργασίας Μονάδα Τιμή μονάδας (ευρώ) Εκτιμώμενη ποσότητα Κόστος Εργασίας Εκσκαφές σε βραχώδη εδάφη m Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας m Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Ξυλότυποι χυτών τοίχων m Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C (S500s) kg Μονωτική μεμβράνη με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές m (αυγουλιέρα) Σύνολο ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 49

51 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο 12. ΣΥΝΟΨΙΣΗ Συνοψίζοντας, από τα οικόπεδα που έχουν χαρακτηριστεί ως ακατάλληλα κατά το παρελθόν ελάχιστα είναι αυτά που η δόμηση τους θεωρείται ιδιαιτέρως δύσκολη έως και απαγορευτική. Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η εκσκαφή ενός σημαντικού όγκου υλικών η οποία συχνά θα πρέπει να ακολουθείται από την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για να αντιστηριχτούν κάποια πολύ απότομα πρανή που δημιουργούνται. Η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης σε βραχώδη ορύγματα θα εξαρτάται από το ύψος των πρανών, τον προσανατολισμό των ασυνεχειών, την ποιότητα της βραχόμαζας και την ενδεχόμενη γειτνίαση με κατασκευές. Ακόμα περισσότερο, τοίχοι αντιστήριξης θεωρούνται απαραίτητοι εκεί που οι εκσκαφές θα γίνουν σε χαλαρά υλικά που είτε έχουν τοποθετηθεί κατά το παρελθόν ως υλικά επιχώσεων για την κατασκευή της οδού, είτε αποτελούν φυσικές αποθέσεις. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα σε εκσκαφές των οποίων το φρύδι βρίσκεται πολύ κοντά σε όριο δρόμου. Σε περιπτώσεις που υπάρχει περιθώριο χώρου και κάποια πρανή δε χρειάζεται να εκσκαφθούν κατακόρυφα, κάτι που δεν εκτιμάται ως πολύ πιθανό στη συγκεκριμένη περιοχή, ο προσδιορισμός της κλίσης των πρανών θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστά για κάθε περιοχή, δεδομένων των γεωλογικών συνθηκών που διαφοροποιούνται εντός του οικισμού (πάχος χαλαρών, προσανατολισμός ασυνεχειών, ποιότητα βραχόμαζας). Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις, που λόγω της γειτνίασης οικοπέδων, οι εκσκαφές ενός θα επηρεάσουν και αυτές των όμορων οικοπέδων. Για αυτές τις περιπτώσεις προτείνεται η από κοινού αντιμετώπιση κι επιλογή σταθμών θεμελίωσης, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βρεθεί πιο οικονομική και σε πολλές περιπτώσεις και πιο ασφαλής λύση. Όσον αφορά στα οικόπεδα που η δόμηση τους θεωρείται ιδιαιτέρως δύσκολη έως και απαγορευτική (βλ. Ο.Τ.161 Οικόπεδα 1, 2, 3 / Ο.Τ.162 Οικόπεδο 3 / Ο.Τ 191, Οικόπεδο 5 / Ο.Τ 192, Οικόπεδα 3, 4), η διαπίστωση αυτή εναπόκειται κυρίως στο τεράστιο κόστος που θα απαιτηθεί ώστε οι κατασκευές αυτές να είναι απολύτως ασφαλείς για τους ιδιοκτήτες τους. Η ασφάλεια των κατασκευών στα οικόπεδα αυτά περιλαμβάνει παρεμβάσεις που βρίσκονται ακόμα και εκτός των χώρων των οικοπέδων (βλ. Ο.Τ 191, Οικόπεδο 5 / Ο.Τ 192, Οικόπεδα 3, 4), γεγονός που καθιστά σαφές το μέγεθος τους και το κόστος αυτών. Επίσης, ενδεχομένως να απαιτούνται εργασίες από προσωπικό και εξοπλισμό υψηλής εξειδίκευσης. Εμμανουήλ Τζανής Πολιτικός Μηχανικός Εδαφομηχανικός ΕΜΠ, MSc Χριστίνα Κουτσούμπα Πολιτικός Μηχανικός Εδαφομηχανικός ΕΜΠ, MSc ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc 50

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ III Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών (4) Αλλαγές μεταβολές του γεωϋλικού με το χρόνο Αποσάθρωση: αλλοίωση (συνήθως χημική) ορυκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές.

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία

Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Σήραγγα KRABBE Αυτοκινητόδρομος Τμήμα Τίρανα Ελμπασάν Σύμβαση κατά FIDIC Αλβανία Σήραγγα Αυτοκινητοδρόμου Συνολικό υ: περίπου 70 εκ. Όψη στομίου εισόδου (προς Τίρανα) βόρειου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ Εισηγητής : Π. Μαρίνος Ιωάννινα, 15-16/10/99 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ & Ε.Ε.Σ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800e\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800e/5187 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island

Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου. Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island Αστοχία Επαρχιακής Οδού στη Θέση Τσουλήθρα της Νήσου Άνδρου Local Road Failure in the Tsoulithra Region of Andros Island ΚΟΥΤΑΒΑΣ, Χ. Γ. Τεχν., Γεωλόγος MSC, ETVA V.I.P.E. ΚΟΥΤΑΛΙΑ, Χ. Τεχν., Γεωλόγος

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1

Γιώργος Μπουκοβάλας. Φεβρουάριος 2015. Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 3. Ανάλυση & Σχεδιασμός ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ Γιώργος Μπουκοβάλας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Φεβρουάριος 2015 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής Πολ. Μηχανικών, Ε.Μ.Π. 3.1 Γ. Δ. Μπουκοβάλας, Καθηγητής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας Καθηγητής Β. Μαρίνος, Λέκτορας Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας ΤΕΧΝΙΚΉ ΓΕΩΛΟΓΊΑ 1. Χρήσιμες πληροφορίες διαδικαστικά 2. Περιεχόμενα μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΟΤΣΟΜΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ Ορισμός Κατολίσθηση καλείται η απόσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Ενδεικτικό παράδειγµα θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR)

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΒΡΑΧΟΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑ BIENIAWSKI (RMR) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης έρευνας για την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

"Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων."

Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων. "Γεωπεριβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών στον ευρύτερο χώρο της Αρχαίας Ολυµπίας, Κρόνιος λόφος - Προτάσεις µέτρων." Dr. rer nat. ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωλογίας* Dr. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα,

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη

Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Τεχνικά Έργα Ημιστέγαστρα στα τμήματα Α & Β στην έξοδο της σήραγγας Ραψομάτη Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας Νότια Ελλάδα Τεχνικά με εκσκαφή και επανεπίχωση (Cut&Covers) Ημιστέγαστρα Κόστος ημιστέγαστρου Α Κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων.

Έργο Σιδηροδρομική σήραγγα Πλατάνου Σιδηροδρομική σήραγγα Τράπεζας Υδραυλική σήραγγα αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Σιδηροδρομικές Σήραγγες Σιδηροδρομικές Σήραγγες Τράπεζας και Πλατάνου και Υδραυλική Σήραγγα Αποστράγγισης ομβρίων υδάτων της Σ.Γ.Υ.Τ. Αθηνών Πατρών, τμήμα Κιάτο Αίγιο Κεντρική Ελλάδα Σιδηροδρομική σήραγγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Α «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4 45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A45404550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής

Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας των ΓΠΣ - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.,., στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Μια Ανασκόπηση Δρ. Α. Βαλαδάκη Πλέσσα, Γεωλόγος Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική Εισαγωγή στην Γεωτεχνική Μηχανική SIVA έδαφος Costas Sachpazis, (M.Sc., Ph.D.) Διάρκεια: 12 Λεπτά 1 Σύνηθες Γεωτεχνικό Έργο Γεω-Εργαστήριο ~ για δοκιμές Ιδιότητες εδάφους Γραφείο Μελετών ~ για σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα

ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΤεχνικάέργακαιΓεωτεχνικήΈρευνα ΜΓΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ Εμμ. Στειακάκης, Ηράκλειο, 21-2-2011 Πραγματοποιώντας ένα τεχνικό έργο δεν αρκεί μόνο να ΕΚΙΜΗΘΕΙ ποια θα είναι η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ του γεωλογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία

iv. Παράκτια Γεωμορφολογία iv. Παράκτια Γεωμορφολογία Η παράκτια ζώνη περιλαμβάνει, τόσο το υποθαλάσσιο τμήμα της ακτής, μέχρι το βάθος όπου τα ιζήματα υπόκεινται σε περιορισμένη μεταφορά εξαιτίας της δράσης των κυμάτων, όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εισηγητής: Μ. Λιονής, Γεωλόγος Περιβαλλοντολόγος Μελετητής Με την συνεργασία της Κατερίνας Λιονή Γεωλόγου Μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, της κουρτίνας τσιμεντενέσεων και των μετρήσεων των οργάνων του φράγματος. Λάμπρος Σωμάκος, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης

Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Χρήση Έγχυτων Πασσάλων Ο/Σ και Σιδηροπλισμού για Σταθεροποίηση Πρανούς Μεγάλου Ύψους σε Θέση Παλαιάς Κατολίσθησης Κώστας Παπαντωνόπουλος, Γιώργος Μυλωνάκης, Παναγιώτης Κλουκίνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Ιούλιος - Αύγουστος 2010 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Δ. Ρόζος Το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 Μελέτη: «Στατική μελέτη έργων αντιμετώπισης-σταθεροποίησης και αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Τ-2785 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Β.Α.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ () ΣΠ. ΛΟΥΗ 1, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ, ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13677, Τηλ. 213 1337012 Fax 213

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ" ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΣΕ ΓΝΕΥΣΙΑΚΑ/ΣΧΙΣΤΟΓΝΕΥΣΙΑΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Εισηγητές : Κ. ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ Γ. ΝΤΟΥΛΗΣ Ομάδα Εργασίας : Η. Κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Μ.Χ.ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ Β. ΠΕΡΛΕΡΟΣ Μ. ΚΑΒΒΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου

Κύριες δραστηριότητες εργοταξίου 2012 Προκαταρκτικές εργασίες: Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2012 Περίφραξη και καθαρισμός του οικοπέδου Εξυγίανση εδάφους και διαχωρισμός / αποθήκευση προϊόντων εκσκαφής Έναρξη αρχαιολογικών ερευνών 28 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός

Σήραγγες Προκαταρκτικός Σχεδιασμός 1 ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ακριβή Τοπογραφικά Σχέδια Μελέτη Χάραξης (Μηκοτομή, Οριζοντιογραφία) Αλληλλεπίδραση με Παρακείμενα Εργα Επιλογή Τυπικής Διατομής Σήραγγας (απαιτήσεις λειτουργίας και ασφάλειας)

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική

Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Tο µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» στην Χαλκιδική Μεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» Το µεταλλείο «Μαύρες Πέτρες» ανήκει στα µεταλλεία Κασσάνδρας που εκτείνονται στο βορειοανατολικό τµήµα της Χαλκιδικής Κοίτασµα µικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής p max / γ Προδιαγραφές δικτύων: μέγιστες πιέσεις Για την προστασία των ευάλωτων σημείων του δικτύου (π.χ. συνδέσεις αγωγών), των εσωτερικών υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τ.Δ. ΙΠΠΕΙΟΥ- ΣΥΚΟΥΝΤΑΣ ΠΡ.ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ-ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων"

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : 'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων" Σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1. Του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Όργανα" (ΦΕΚ-137

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη & η αναγνώριση του ρόλου των ρεμάτων ως σημαντικών φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό. Η διερεύνηση των νομικών παραμέτρων και των

Η ανάδειξη & η αναγνώριση του ρόλου των ρεμάτων ως σημαντικών φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό. Η διερεύνηση των νομικών παραμέτρων και των Η ανάδειξη & η αναγνώριση του ρόλου των ρεμάτων ως σημαντικών φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό. Η διερεύνηση των νομικών παραμέτρων και των συνεπειών τους στο ευαίσθητο οικοσύστημα των ρεμάτων. Η καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΑΧΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου».

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Παπαδόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni

Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Υδραυλικές Σήραγγες Α και Β Υδροηλεκτρικό έργο Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού στη θέση Rrapuni Librazhd, Αλβανία Υδραυλικές σήραγγες μεταφοράς νερού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. περίπου 7 εκ.

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έργο: «Συμπληρωματικά έργα στο Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου» ΠΡΟΫΠ.: 3.900.000,00 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες

Λεκάνη τελμάτων Κοκκινόλακα (όψη ανάντη προς κατάντη) Σύστημα στεγανοποίησης κατασκευαστικές εργασίες Μεταλλευτικό Υδραυλικό Διαχείριση Αποβλήτων Οριστική Μελέτη Εγκατάστασης Διαχείρισης Τελμάτων Λεκάνης Κοκκινόλακα στα Μεταλλεία Χρυσού Κασσάνδρας στη Χαλκιδική Χαλκιδική, Εκπόνηση οριστικής μελέτης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Εξέλιξη και Οργάνωση Γεωμηχανικής και Δομητικής Παρακολούθησης στα Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μάρκος Νόβακ Γεωλόγος ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Γεωλογίας Γεωμηχανική και Δομητική Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.

SoilPackage. SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik. Γεωτεχνικές Εφαρμογές SoilPackage SOFiSTiK Hellas A.E. 3 ης Σεπτεμβρίου 56, 104 33 Αθήνα Τηλ: 210-8220607, 210-8256430 Fax: 210-8251632 www.sofistik.gr info@sofistik.gr Η σειρά προγραμμάτων γεωτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα