Μελέτη: Παροχή υπηρεσίας για την διοργάνωση των Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων του ήµου Σερρών για το έτος 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη: Παροχή υπηρεσίας για την διοργάνωση των Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων του ήµου Σερρών για το έτος 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Αρ. Μελέτης : 2 /2015 Μελέτη: Παροχή υπηρεσίας για την διοργάνωση των Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων του ήµου Σερρών για το έτος Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές 3. Προϋπολογισµός 4. Πίνακας Παραδοτέων 5. Περιγραφικό τιµολόγιο 6. Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

2 1. Τεχνική περιγραφή ΑΡΘΡΟ 1 Η µελέτη αυτή αφορά την παροχή υπηρεσιών για την διεξαγωγή των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων του ήµου Σερρών του έτους Ο προϋπολογισµός της υπηρεσίας ανέρχεται σε ,47 συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., τα δε είδη των υπηρεσιών αναγράφονται στα αντίστοιχα τεύχη της µελέτης. Η δαπάνη των ,47 µε Φ.Π.Α. για την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών προέρχεται από ίδιους πόρους. ΑΡΘΡΟ 2 Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 1. Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 2. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 3. Τον Ν. 3886/2010 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων-εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/εοκ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν» 4. Τον Ν. 3548/2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις». 5. Τον Κανονισµό ΕΕ 1251/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30/11/ Την Π1/358/ Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε τη ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών. 7.Το ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α)«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.»

3 8.Το ν.4250/2014(φεκ 74Α ) «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων Του Π.. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 9. Τον ν. 2741/99 (φεκ199/α/ ) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας ελέγχου Τροφίµων άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 ν.3060/02, παρ3 Ν.3090/02, 9 ΠΑΡ /02,12 ΠΑΡ 27 Ν και 3414/05 περί ελέγχου νοµιµότητας των σχεδίων συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σέρρες Η Συντάξασα ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΗΜΗΤΡΑ

4 2. Τεχνικές προδιαγραφές Ηχητική εγκατάσταση 3Χ3 basket Πρόκειται για µια εκδήλωση για αγόρια και κορίτσια µαθητές ηµοτικών και Γυµνασίων του ήµου Σερρών. Η εκδήλωση πραγµατοποιείται στην πόλη εδώ και 19 συνεχόµενα χρόνια από το 1996 σε συνεργασία µε την Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και φέτος συµπληρώνει τα 20 χρόνια, οπότε η χρονιά είναι επετειακή. Οι συµµετοχές των παιδιών ξεπερνούν τις 1600 (πρώτη πόλη σε συµµετοχές παιδιών) και σε συνδυασµό µε την άρτια διοργάνωση έχουν καταστήσει το ήµο τη µοναδική πόλη στην Ελλάδα στην οποία η Ελληνική Οµοσπονδία Καλαθοσφαίρισης δίνει κάθε χρόνο την συγκεκριµένη διοργάνωση. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι στην συγκεκριµένη εκδήλωση συµµετέχουν πολλά παιδιά για πρώτη φορά σε οργανωµένη µορφή άθλησης και αυτό και αυτό ήταν η αιτία ώστε να συνεχίσουν και µετά στον αθλητισµό, πράγµα απαραίτητο για την νεολαία µας σήµερα. Η εκδήλωση πραγµατοποιείται στην Πλατεία Ελευθερίας και διαρκεί δύο µέρες. Ηµεροµηνία εκδήλωσης, Μάιος Για την ηχητική εγκατάσταση σε όλη την έκταση της πλατείας ελευθερίας 2 ηµέρες απαιτείται: Ένα ηχητικό σύστηµα σύγχρονης τεχνολογίας και ικανό να καλύψει µε επάρκεια όλο τον χώρο στον όποιο θα υπάρχουν θεατές. Το σύστηµα πρέπει να είναι καθαρό από θορύβους και προβλήµατα λειτουργίας και να παράγει 112db στην απόσταση των 2/3 του χώρου από την µπροστινή άκρη της σκηνής. 1 κονσόλα ήχου 12 έως 24 κανάλια µε 8-10 εξόδους και εφέ midas yamaha dynacord 1 set mics 1 set di box 1 set καλώδια συνδέσεως 1 cd player 1 laptop f.o.h. / monitors 6-8 ηχεία 3-2 way nexo dynacord lacoustics ev 2 gtr amps 1 gtr bass 1 set drums yamaha remo pearl Ηχητική κάλυψη φωτισµός school music festival

5 Πρόκειται για εκδήλωση θεσµό, όπου µουσικά σχήµατα µαθητών του ήµου και του Νοµού Σερρών, δίνουν παράσταση µιας µέρας, παρουσιάζοντας, κάθε σχήµα, τέσσερα τραγούδια. Για φέτος θα πραγµατοποιηθεί 2ήµερο εκδηλώσεων (ανάµεσα σε 20 έως 30 Ιουνίου) και µε την συµµετοχή περισσοτέρων σχηµάτων και ίσως συµµετοχή σχηµάτων από γειτονικές πόλεις. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί για 5η συνεχόµενη χρονιά στο ανοικτό θεατράκι του Κεντρικού Πάρκου. Για την ηχητική εγκατάσταση και για τον φωτισµός απαιτείται: * Η εταιρεία εγκατάστασης θα παραχωρεί και τον ηχολήπτη σύστηµα ήχου p.a. Μεγαφωνικό σύστηµα σταθερής κατευθυντικότητας -Nexo- L. ACOUSTICS- EV- COMPRESSOR - NoisGATE KLARK TEKNICS - BSS -dbx Κονσόλες Ήχου αναλογική MIDAS Soudcraft -YAMAHA µε 4 προγράµµατα EQ ΨΗΦΙΑΚΕΣ Κονσόλες Ήχου YAMAHA - DIGI DESIGN - MIDAS SPEAKER F.OH. NEXO 3 WAY L ACOUSTICS 3WAY EV 3 WAY SPEAKER MONITOR HORN NEXO L ACOUSTICS HORN NEXO EV DYNACORD L ACOUSTICS 1 DRUMS 2 GTR AMPS 1 BASS AMP 2 KEY STAND 5 MUSIC STAND 1 SET MIC 1 SET DI BOX ALL CABLES FOR STAGE Η εταιρεία εγκατάστασης θα παραχωρεί και τον ηχολήπτη σύστηµα ήχου p.a. Φωτισµός 1 CONSOLE AVOLITES MOBILE OR ONE TITAN V DMX CH. OR SIMILAR 4 PROFILE SPOT MOVING HEADS 700W LIKE MARTIN CLAY PAKY 4 LED WASH MOVING HEAD LIKE MARTIN CLAY PAKY 4 BEAM MOVING HEADS LIKE MARTIN CLAY PAKY 12 PAR W 2 4 LITE 2 AIR GRAFT PAR CH DIMER PACK

6 Ηχητική εγκατάσταση eco festival Στο πλαίσιο του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος ο ήµος Σερρών διοργανώνει το ECO FESTIVAL από 3/6/2015 έως 5/6/2015 στο στρατόπεδο Παπαλουκά όπου και απαιτείται: Μικροφωνική εγκατάσταση για τρεις (03) ηµέρες για την κάλυψη των ηχητικών αναγκών στο χώρο του εκδηλώσεων καθώς θα διεξαχθούν διαδραστικά παιχνίδια, θεατρικές παραστάσεις, οµιλίες, συναυλίες, καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Η µικροφωνική εγκατάσταση θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: Α) Για τον πάνω χώρο θα χρειαστούν: 8 ηχεία σε τρίποδες κατά µήκος 80 µέτρων στον χώρο 8 προβολείς 500W λευκούς κατά µήκος 80 µέτρων στο χώρο. Ένα σύστηµα DJ (CD µείκτης) µε µικρόφωνο και ασύρµατο µικρόφωνο. Β) Στο χώρο των εκδηλώσεων θα χρειαστούν: 4 ηχεία (2 +2) στην εξέδρα και στο σπιτάκι προβολής ταινιών 4 προβολείς λευκούς για το χώρο Γ) Θα χρειαστεί έξτρα εξοπλισµός (χειλόφωνα, µικρόφωνα, CD players κ.τ.λ. για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις), 2 ασύρµατα µικρόφωνα. ) Για τη δηµιουργία συναυλίας Ροκ θα χρειαστεί σύστηµα ήχου 8-10 kwatt, 8-12 συναυλιακά φώτα, 4 γραµµές Aux (monitor) και εξοπλισµό συγκροτήµατος. Ηχητική εγκατάσταση φωτισµός ιεθνές Φεστιβάλ Πρόκειται για ένα µεγαλόπνοο σχέδιο για την υλοποίηση µιας εκδήλωσης που θα αποτελέσει θεσµό για τα επόµενα χρόνια. Ένα παγκόσµιο festival µουσικής µε συµµετοχή group από όλο τον κόσµο. Από διαφορετικό ύφος και στυλ. Η πραγµατοποίηση του θα γίνει στο κέντρο της πόλης περίπου στα µέσα Ιουνίου. Ένα ηχητικό σύστηµα σύγχρονης τεχνολογίας και ικανό να καλύψει µε επάρκεια όλο τον χώρο στον όποιο θα υπάρχουν θεατές. Το σύστηµα πρέπει να είναι καθαρό από θορύβους και προβλήµατα λειτουργίας και να παράγει 112db στην απόσταση των 2/3 του χώρου από την µπροστινή άκρη της σκηνής. Θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει Subwoofers και να οδηγείται από επεξεργαστές σήµατος και ενισχυτές σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του. Θα πρέπει να είναι σωστά και κατάλληλα τοποθετηµένο για να καλύπτει τις ανάγκες Live συγκροτήµατος. ηλαδή θα πρέπει να είναι κρεµασµένο και δεν θα πρέπει να είναι τοποθετηµένο πίσω από την σκηνή αλλά παράλληλα και ελαφρώς µπροστά από το προσκήνιο (για την αποφυγή σφυριγµάτων και άλλων προβληµάτων) επίσης στην σωστή απόσταση µεταξύ τους το L µε το R σε σχέση µε την σκηνή και µε βάση τα χαρακτηριστικά του (µοίρες κάλυψης κ.λ.π.)

7 Επιπροσθέτως, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει: Front Fill, 2 ή 4 µικρά ηχεία µπροστά στο προσκήνιο για να καλύπτουν τους θεατές που είναι κοντά στην σκηνή και δεν καλύπτονται από το κεντρικό σύστηµα. Out Fill, πλαινά ηχεία όπου ο χώρος έχει θέσεις για θεατές στο πλάι που δεν είναι δυνατόν να καλυφτούν από το κεντρικό σύστηµα. Όλα αυτά θα οδηγούνται ξεχωριστά από auxiliary ή matrix. F.O.H. Προτεινόµενες κονσόλες και περιφερειακά: -MIDAS DIGITAL -DIGIDESIGN PROFILE with VSS3 STEREO SOURCE REVERB, AVID/DIGIDESIGN IMPACT, FAIRCHILD 660, FOCUSRITE D2, D3 PLUG- INS YAMAHA DGITAL PM5D 1 LEXICON PCM91or 96 MONITORS Προτεινόµενες κονσόλες και περιφερειακά: -MIDAS DIGITAL -DIGIDESIGN PROFILE with VSS3 STEREO SOURCE REVERB, AVID/DIGIDESIGN IMPACT, FAIRCHILD 660, FOCUSRITE D2, D3 PLUG- INS YAMAHA DIGITAL PM5D 1 PCM91or 96 Σύστηµα Ακουστικών IEM 3 SENNHEISER Wireless IN Ear Systems (3 SR 2000 Wireless Transmitters & 4 EK 2000 Body Pack Receiver plus ANTENAS & COMPINER). 1 AVIOM (PRO 16 Series) IEM System with 6 (A-16II Personal Mixer) 7 SHURE E5 Dual-Driver Earphones, plus 7 extension cables. Ασύρµατα µικρόφωνα: WIRELESS MICROPHONES 3 SHURE UHF-R Wireless System with Beta 58 Mic Cartridges. Ενσύρµατα Μικρόφωνα και DI: 1x SHURE BETA 52, 1x SHURE SM91, 2x SHURE SM 57, 4X SHURE SM98, 3 x SHURE SM81, 2x SHURE SM58 with ON/OFF SWITCH, 14 x DI BSS AR 133, SIDE FILLS / FLOOR MONITORS 2 3-Way (3 Way plus SUB) side Fills (2 Mixes). NEXO L ACOUSTICS 6 High Power BI-AMP Floor Monitors NEXO L ACOUSTICS. SPLITTER: 1 splitter 40 channels

8 ιάφορα: 1 Intercom/Talk Back system (Monitor Desk to F.O.H. Desk). *Μπαταρίες για όλα τα ασύρµατα Μικρόφωνα και Ακουστικά RISERS 4 x risers 2m x1 m 40cm height BACKLINE: DRUMSET: YAMAHA MAPLE CUSTOM BASS DRUM : 22 SNARE : 14 x 6 TOM : F/TOMS : CRASH : K DARK, 19 A CUSTOM ZILDJIAN RIDE : 22 K ZILDJIAN CHINA : 18 ZILDJIAN HATS : 14 K2 ZILDJIAN 1 x DRUM PEDAL DW x DRUM THRONE ADJUSTABLE KEYBOARD 1 x NORD STAGE 2 with Sustain Pedal 1 x KORG KRONOS X 61 with Sustain Pedal 1 x SINGLE KEYBOARD STAND ULTIMATE APEX COLUMN (1 TIER) 1 x MIXER MACKIE 12 IN, 2 AUX PRE/POST, LR OUT 22 x 1 4 inch JACK to JACK CABLES, STANDS-STOOLS 3 x GTR STANDS WITH GOOSE NECK 3 x MIC STAND STRAIGHT ROUND BASE 2 x BAR STOOLS BLACK 1 M EACH 4 x MUSIC STANDS with LIGHT SPOT ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1 CONSOLE AVOLITES EXPERT TITAN V DMX CH. OR SIMILAR 8 PROFILE SPOT MOVING HEADS 700W LIKE MARTIN CLAY PAKY 8 LED WASH MOVING HEAD LIKE MARTIN CLAY PAKY 8 BEAM MOVING HEADS LIKE MARTIN CLAY PAKY 12 PAR W 2 4 LITE 2 AIR GRAFT PAR CH DIMER PACK Ηχητική εγκατάσταση Φωτεινές µέρες Ηχητική κάλυψη συναυλίας στις 3 εκεµβρίου, Παγκόσµια Ηµέρα Αναπήρων όπου και θα πραγµατοποιηθεί ένα διήµερο εκδηλώσεων µε τίτλο «ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ» ΤΜΗΜΑ 2ο ΙΑΜΟΝΗ - ΙΑΤΡΟΦΗ ιαµονή σε ξενοδοχείο αθλητών σε τρίκλινο δωµάτιο (κατ άτοµο) ιαµονή 350 ατόµων σε τρίκλινο δωµάτιο ιαµονή σε δίκλινο µε πρωινό (κατ' άτοµο) ιαµονή 30 ατόµων σε δίκλινο δωµάτιο µε πρωινό ιατροφή (µεσηµεριανό- βραδινό) Η διατροφή περιέχει µεσηµεριανό γεύµα και δείπνο για 50 άτοµα. Γεύµα

9 Γεύµα 8 ατόµων ιατροφή Πρωινό -Μεσηµεριανό -Βραδινό (Χορευτικά Γκρουπ) Η διατροφή θα είναι για 100 άτοµα και θα περιλαµβάνει πρωινό µεσηµεριανό βραδινό ΤΜΗΜΑ 3ο ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ Αεροπορικά Εισιτήρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη µετ' επιστροφής Αεροπορικά Εισιτήρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη µετ' επιστροφής για 12 άτοµα Οδοιπορικά Θεσ/νικη- Σέρρες µετ επιστροφής Οδοιπορικά Θεσσαλονίκη- Σέρρες µετ επιστροφής για 20 άτοµα Αεροπορικά Γαλλία Θεσσαλονίκη µετ' επιστροφής Αεροπορικά Γαλλία Θεσσαλονίκη µετ' επιστροφής για 4 άτοµα Αεροπορικά Ισπανία Θεσ/νικη µετ' επιστροφής Αεροπορικά Ισπανία Θεσ/νικη µετ' επιστροφής για 6 άτοµα Αεροπορικά Ιταλία Θεσ/νικη µετ' επιστροφής Αεροπορικά Ιταλία Θεσ/νικη µετ' επιστροφής για 7 άτοµα Αεροπορικά Κρήτη Θεσ/νικη µετ' επιστροφής Αεροπορικά Κρήτη Θεσ/νικη µετ' επιστροφής για 4 άτοµα Μετακίνηση µε λεωφορείο Θεσ/νικη- Σέρρες µετ' επιστροφής Μετακίνηση µε λεωφορείο Θεσ/νικη- Σέρρες µετ' επιστροφής για 27 άτοµα Μετακίνηση µε λεωφορείο Αθήνα- Σέρρες µετ' επιστροφής Μετακίνηση µε λεωφορείο Αθήνα- Σέρρες µετ' επιστροφής για 6 άτοµα Μεταφορά Μαθητών (Αλε -ρετουρ) στα σχολεία Μεταφορά Μαθητών (Αλε -ρετουρ) στα σχολεία για 5 άτοµα Μετακίνηση θιάσου από Θεσσαλονίκη Σέρρες µε επιστροφή Μετακίνηση θιάσου από Θεσσαλονίκη Σέρρες µε επιστροφή ΤΜΗΜΑ 4ο ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τηλεοπτικό και Ηχητικό Σποτ 5 Τηλεοπτικά και Ηχητικά Σποτ διάρκεια 30 ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ECO FESTIVAL ηµιουργικό για αφίσες, προσκλήσεις, banners, αναµνηστικά δώρα ηχητικά και τηλεοπτικά σποτ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ

10 ηµιουργικό για αφίσες, προσκλήσεις, banners, αναµνηστικά δώρα ηχητικά και τηλεοπτικά σποτ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ FESTIVAL ηµιουργικό για αφίσες, προσκλήσεις, banners, αναµνηστικά δώρα ηχητικά και τηλεοπτικά σποτ ΤΜΗΜΑ 5ο ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ο ήµος πρόκειται να ενοικιάσει τέσσερις (04) χηµικές τουαλέτες για τις ηµέρες Ιουνίου 2015 για την κάλυψη αναγκών υγιεινής των επισκεπτών στο χώρο του εκδηλώσεων. Κάθε τουαλέτα πρέπει να πληροί τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: α) Μεταφορά, τοποθέτηση, καθαρισµός, εκκένωση, απολύµανση & αποµάκρυνση της τουαλέτας, µε το πέρας της περιόδου, από ειδικά αυτοκίνητα της εταιρίας. β) Να αποτελείται από νιπτήρα µε καθαρό νερό χωρίς ανακύκλωση, συσκευή για υγρό σαπούνι, συσκευή για χαρτί χεριών & χαρτί υγείας, δυο ποδοαντλίες για την λεκάνη και τον νιπτήρα, καθρέπτης προσώπου και ένδειξη ανδρών γυναικών. γ) Να υπάρχει επαρκές φωτισµός στον εσωτερικό χώρο και διαθέτει αεραγωγό για την ανανέωση του αέρα στο εσωτερικό της τουαλέτας. δ) Η πόρτα να διαθέτει σύστηµα κλεισίµατος µε µεντεσέδες, ελατήριο και σύστηµα ειδοποίησης που δείχνει αν η τουαλέτα είναι ελεύθερη ή κατειληµµένη. ε) Η συντήρηση της θα πρέπει να περιλαµβάνει τις εξής εργασίες : Αποµάκρυνση των λυµάτων Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιµο µε πιεστικό Απολύµανση της καµπίνας Επανεισαγωγή χηµικού υγρού Τοποθέτηση χαρτιού, απολυµαντικού και αρωµατικού υγρού Τοποθέτηση υγρού σαπουνιού και θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί στις 4,5 Ιουνίου. στ) Η εγκατάσταση της θα γίνει στις 3 Ιουνίου 2015, το αργότερο µέχρι τις 8:00π.µ. και η αποµάκρυνση της θα γίνει στις 6 Ιουνίου 2015 στις 7:00 το πρωί. ΤΜΗΜΑ 6ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ PLANITARIUM ΕCO FESTIVAL Ο ήµος για την ενίσχυση των εκδηλώσεων του φεστιβάλ πρόκειται να προβεί στην ενοικίαση κινητού Planitarium. Στην τιµή περιλαµβάνεται η ενοικίαση του κινητού Planitarium, το προσωπικού χειρισµού και τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ PLANITARIUM ΑΣΤΡΟΒΡΑ ΙΑ

11 Πρόκειται για µια εκδήλωση θεσµό πλέον για τον ήµο Σερρών. Πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στα µέσα Αυγούστου στην µαγευτική τοποθεσία της Άνω Βροντούς. Εκεί µε την βοήθεια της τεχνολογίας (ειδικά τηλεσκόπια) αλλά και µε τις διαλέξεις αναγνωρισµένων επιστηµόνων στον χώρο της αστροφυσικής, οι συµµετέχοντες έχουν την δυνατότητα να θαυµάσουν τα µυστικά του ουρανού. Φέτος η 9η Αστροβραδιά θα πραγµατοποιηθεί και πάλι στα µέσα Αυγούστου και θα απαιτηθεί ενοικίαση planetarium για 2 ηµέρες. Στην τιµή περιλαµβάνεται η ενοικίαση του κινητού Planitarium, το προσωπικού χειρισµού και τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΕΑΝ (ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ) Στην τιµή περιλαµβάνονται τα έξοδα µετακίνησης µε αυτοκίνητο Αθήνα-Σέρρες µετ επιστροφής, αµοιβή 2 εκπαιδευτών- παρουσιαστών για τρεις µέρες και ώρες και (ώρες λειτουργίας του φεστιβάλ). ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FLY FOX Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά και η εγκατάσταση fly fox ΤΜΗΜΑ 7ο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Για το school music festival Ο ήµος λόγω της ιδιοµορφίας του χώρου και της µεγάλης έκτασης όπου διοργανώνεται το φεστιβάλ πρόκειται να συνάψει σύµβαση παροχής υπηρεσίας για την κάλυψη της ασφάλειας του χώρου για πέντε (05) ηµέρες και των υλικών κατασκευών που βρίσκονται εκεί. Θα πρέπει να υπάρχουν 2 άτοµα στη βάρδια η οποία θα είναι από τις 9 το βράδυ µέχρι τις 8:00 το πρωί. 24/ωρη Κάλυψη για Ασφάλεια του χώρου Για το WORLD FESTIVAL 24/ωρη κάλυψη για την ασφάλεια του χώρου από 2 άτοµα ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σέρρες Ο Συντάξας 3. Προϋπολογισµός Ο προϋπολογισµός για την παροχή υπηρεσίας για την διοργάνωση Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων ήµου Σερρών για το έτος 2015 έχει ως εξής:

12

13 Η δαπάνη για την παροχή υπηρεσίας έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,47 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α που φέρει την ένδειξη «Παροχή υπηρεσίας µετακίνησης, φιλοξενίας, ηχητικών δηµιουργικών» ποσού ,47 του προϋπολογισµού του ήµου Σερρών του έτους 2015 σύµφωνα µε την αριθµ. απόφαση 49/2015 αναµόρφωσης πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού που αφορά το σύνολο των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων του ήµου Σερρών. Σέρρες Η Συντάξασα ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΗΜΗΤΡΑ 4. Πίνακας Παραδοτέων

14 Τα παραδοτέα της Παροχή υπηρεσίας για την διοργάνωση Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων του ήµου Σερρών για το έτος 2015 έχουν ως εξής: α/α ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ 1 Ηχητική Εγκατάσταση 3X3 BASKET τεµ 2 150,00 2 Ηχητική Κάλυψη- Φωτισµός SCHOOL MUSIC FESTIVAL κατ αποκοπή ,00 3 Ηχητική Εγκατάσταση ECO FESTIVAL κατ αποκοπή , Ηχητική Εγκατάσταση- Φωτισµός ΙΕΘΝΕΣ FESTIVAL Ηχητική Εγκατάσταση ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ιαµονή σε ξενοδοχείο αθλητών σε τρίκλινο δωµάτιο (κατ' άτοµο) κατ αποκοπή ,00 τεµ 1 150,00 τεµ ,20 7 ιαµονή σε δίκλινο µε πρωινό (κατ' άτοµο) τεµ 30 23,50 8 ιατροφή (µεσηµεριανό- βραδινό) τεµ 50 17,50 9 Γεύµα τεµ 8 8, ιατροφή Πρωινό -Μεσηµεριανό -Βραδινό (Χορευτικά Γκρουπ) Αεροπορικά Εισιτήρια Αθήνα-Θεσ/νικη µετ' επιστροφής Οδοιπορικά Θεσ/νικη- Σέρρες µετ επιστροφής Αεροπορικά Γαλλία Θεσ/νικη µετ' επιστροφής Αεροπορικά Ισπανία Θεσ/νικη µετ' επιστροφής Αεροπορικά Ιταλία Θεσ/νικη µετ' επιστροφής Αεροπορικά Κρήτη Θεσ/νικη µετ' επιστροφής Μετακίνηση µε λεωφορείο Θεσ/νικη- Σέρρες µετ' επιστροφής Μετακίνηση µε λεωφορείο Αθήνα- Σέρρες µετ' επιστροφής Μεταφορά Μαθητών (Αλε -ρετουρ) στα σχολεία Μετακίνηση θιάσου από Θεσσαλονίκη Σέρρες µε επιστροφή τεµ ,10 τεµ ,00 τεµ 20 16,00 τεµ 4 245,00 τεµ 6 245,00 τεµ 7 122,00 τεµ 4 100,00 τεµ 27 16,00 τεµ 6 80,00 τεµ 5 55,00 τεµ 1 245,00 21 Τηλεοπτικό και Ηχητικό Σποτ τεµ 5 120,00 22 ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ECO FESTIVAL τεµ 1 200,00 23 ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ τεµ 1 200,00 24 ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ FESTIVAL τεµ 1 300,00 25 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ τεµ 4 121, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ PLANITARIUM ΕCO FESTIVAL ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ PLANITARIUM ΑΣΤΡΟΒΡΑ ΙΑ τεµ ,00 κατ αποκοπή 1 800,00 28 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΕΑΝ (ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ κατ αποκοπή 1 600,00 ΝΕΩΝ) 29 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FLY FOX κατ αποκοπή 1 200,00 30 ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ κατ αποκοπή 10 40,00 ΣΠΙΤΑΚΙΑ 31 ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Κατ αποκοπή 1 406, /ωρη Κάλυψη για Ασφάλεια του χώρου Κατ αποκοπή ,00

15 5. Περιγραφικό τιµολόγιο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Άρθρο 1ο : Ηχητική Εγκατάσταση 3Χ3 basket Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα (Αριθµητικώς): 150,00 Άρθρο 2ο : Ηχητική κάλυψη φωτισµός school music festival (Κατά αποκοπή) Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια εξακόσια είκοσι έξι (Αριθµητικώς): 1.626,00 Άρθρο 3ο : Ηχητική εγκατάσταση eco festival (Κατά αποκοπή) Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια εξακόσια είκοσι έξι και δύο λεπτά (Αριθµητικώς): 1.626,02 Άρθρο 4ο : Ηχητική κάλυψη ιεθνές Φεστιβάλ Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα δύο (Αριθµητικώς): 4.472,00 Άρθρο 5ο : Ηχητική εγκατάσταση Φωτεινές µέρες (Τιµή κατ' αποκοπή) Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν πενήντα (Αριθµητικώς): 150,00 Άρθρο 6ο : ιαµονή σε ξενοδοχέιο αθλητών σε τρίκλινο δωµάτιο Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ώδεκα και είκοσι (Αριθµητικώς): 12,20 Άρθρο 7ο : ιαµονή σε δίκλινο δωµάτιο µε πρωινό κατά άτοµο Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τρία και πένητα (Αριθµητικώς): 23,50 Άρθρο 8ο : ιατροφή (µεσηµεριανό βραδινό)

16 Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έκα επτά και πενήντα (Αριθµητικώς): 17,50 Άρθρο 9ο : Γεύµα Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οχτώ και ενενήντα (Αριθµητικώς): 8,90 Άρθρο 10ο : ιατροφή πρωινό - µεσηµεριανό βραδινό Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο και δέκα (Αριθµητικώς): 22,10 Άρθρο 11ο : Αεροπορικά Εισιτήρια Αθήνα-Θεσσαλονίκη µετ' επιστροφής Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα έξι (Αριθµητικώς): 146,00 Άρθρο 12ο : Οδοιπορικά Θεσσαλονίκη- Σέρρες µετ επιστροφής Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έκα έξι (Αριθµητικώς): 16,00 Άρθρο 13ο : Αεροπορικά Γαλλία Θεσσαλονίκη µετ' επιστροφής Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ιακόσια σαράντα πέντε (Αριθµητικώς): 245,00 Άρθρο 14ο : Αεροπορικά Ισπανία Θεσσαλονίκη µετ' επιστροφής Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ιακόσια σαράντα πέντε (Αριθµητικώς): 245,00 Άρθρο 15ο : Αεροπορικά Ιταλία Θεσσαλονίκη µετ' επιστροφής Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι δύο (Αριθµητικώς): 122,00

17 Άρθρο 16ο : Αεροπορικά Κρήτη Θεσ/νικη µετ' επιστροφής Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατό (Αριθµητικώς): 100,00 Άρθρο 17ο : Μετακίνηση µε λεωφορείο Θεσ/νικη- Σέρρες µετ' επιστροφής Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έκα έξι (Αριθµητικώς): 16,00 Άρθρο 18ο : Μετακίνηση µε λεωφορείο Αθήνα- Σέρρες µετ' επιστροφής Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα (Αριθµητικώς): 80,00 Άρθρο 19ο : Μεταφορά Μαθητών (Αλε -ρετουρ) στα σχολεία Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα πέντε (Αριθµητικώς): 55,00 Άρθρο 20ο : Μετακίνηση θιάσου από Θεσσαλονίκη Σέρρες µε επιστροφή Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ιακόσια σαράντα πέντε (Αριθµητικώς): 245,00 Άρθρο 21ο : Τηλεοπτικό και Ηχητικό Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι (Αριθµητικώς): 120,00 Άρθρο 22ο : ηµιουργικό eco festival Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ιακόσια (Αριθµητικώς): 200,00

18 Άρθρο 23ο : ηµιουργικό ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ιακόσια (Αριθµητικώς): 200,00 Άρθρο 24ο : ηµιουργικό ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια (Αριθµητικώς): 300,00 Άρθρο 25ο : Ενοικίαση χηµικών τουαλετών Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν είκοσι ένα και ενενήντα πέντε (Αριθµητικώς): 121,95 Άρθρο 26ο : Μεταφορά και λειτουργία κινητού platinarium eco festival Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια πεντακόσια (Αριθµητικώς): 1500,00 Άρθρο 27ο : Μεταφορά και λειτουργία κινητού platinarium αστροβραδιά Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οχτακόσια (Αριθµητικώς): 800,00 Άρθρο 28ο : Συµµετοχή ΚΕΑΝ (ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ) Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οχτακόσια (Αριθµητικώς): 600,00 Άρθρο 29ο : Μεταφορά και εγκατάσταση fly fox Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ιακόσια (Αριθµητικώς): 200,00 Άρθρο 30ο :

19 Μεταφορά, εγκατάσταση και απεγκατάσταση για ξύλινα σπιτάκια Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα (Αριθµητικώς): 40,00 Άρθρο 31ο : Κάλυψη για την ασφάλεια του χώρου Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια έξι και πενήντα (Αριθµητικώς): 406,50 Άρθρο 31ο : 24/ωρη κάλυψη για την ασφάλεια του χώρου Τ.Ε. ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια διακόσια είκοσι (Αριθµητικώς): 1.220,00 6. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

20 ΑΡΘΡΟ 1 α) Η παρούσα αφορά την παροχή υπηρεσίας για την διοργάνωση Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων ήµου Σερρών για το β) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,47 συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α 23%. ΑΡΘΡΟ 2 Η παροχή υπηρεσίας διέπεται από: 1. Τον Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει. 2. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 3. Τον Ν. 3886/2010 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων-εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/εοκ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν» 4. Τον Ν. 3548/2007 περί «Καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο Νοµαρχιακό Τύπο και άλλες διατάξεις». 5. Τον Κανονισµό ΕΕ 1251/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30/11/ Την Π1/358/ Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε τη ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών. 7.Το ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α)«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις.» 8.Το ν.4250/2014(φεκ 74Α ) «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών Του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων Του Π.. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 9. Τον ν. 2741/99 (φεκ199/α/ ) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας ελέγχου Τροφίµων άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 ν.3060/02, παρ3 Ν.3090/02, 9 ΠΑΡ /02,12 ΠΑΡ 27 Ν και 3414/05 περί ελέγχου νοµιµότητας των σχεδίων συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. ΑΡΘΡΟ 3

21 Τα συµβατικά στοιχεία της υπηρεσίας κατά σειρά είναι: 1. Μελέτη µε αριθµ. /2015 «Παροχή υπηρεσίας για την διοργάνωση Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων ήµου Σερρών για το 2015»: A) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ B) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ ΣΤ) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 4 Αµέσως µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, ο ανάδοχος των υπηρεσιών θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ελέγχεται η ποιότητα παροχής των υπηρεσιών. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άµεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες από την ειδοποίηση του σε αντικατάσταση ο δήµος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη της υπηρεσίας ή στη µείωση του τιµήµατος. ΑΡΘΡΟ 5 To κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή και είναι σταθερή και αµετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας µέχρι και την κάλυψη του συµβατικού ποσού και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. ΑΡΘΡΟ 6 Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται µετά την τµηµατική παραλαβή των ειδών, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιµολογίου και µέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες σύµφωνα µε τον Ν 4152/13 από κάθε τµηµατική παράδοση, αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρµόδιες Επιτροπές που θα συνοδεύεται από αποδεικτικό παράδοσης αυτών, την έκδοση αντίστοιχου τιµολογίου, την άσκηση του προληπτικού ελέγχου και τη θεώρηση του αντίστοιχου χρηµατικού εντάλµατος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως ορίζει το Π.. 172/97. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Στην ανωτέρω προθεσµία δεν συµπεριλαµβάνεται το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων και έλλειψη δικαιολογητικών εκ µέρους του προµηθευτή. Σε περίπτωση δε που το σχετικό χρηµατικό ένταλµα δεν εξοφληθεί µέχρι τη λήξη του τρέχοντος οικονοµικού έτους, θα επανεκδοθεί στο επόµενο έτος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.6 και 31 του 17/5-15/6/1959 Β. /τος, Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή της συµβατικής αξίας των ειδών, τα οποία θα επισυναφθούν στο χρηµατικό ένταλµα πληρωµής

22 είναι παρακάτω: τα α) Όλα τα δικαιολογητικά των νοµίµων ενεργειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της προµήθειας µέχρι και την υπογραφή της σύµβασης. β) ελτία αποστολής και Τιµολόγιο του προµηθευτή ΑΡΘΡΟ 7 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε ανωτέρα βία η προθεσµία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο, όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα ανωτέρας βίας κώλυµα του αναδόχου, ο οποίος όµως δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για την καθυστέρηση αυτή. ΑΡΘΡΟ 8 Οι υπηρεσίες θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται

6471.01.70 10.010 1.230,00 649 6471.01.72 10.010 3.000,00 646 6471.01.73 10.010 6900,00 755 6472.01.73 10.010 699,99 759 6474.01.73 10.

6471.01.70 10.010 1.230,00 649 6471.01.72 10.010 3.000,00 646 6471.01.73 10.010 6900,00 755 6472.01.73 10.010 699,99 759 6474.01.73 10. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.. 28/80 «Περί εκτελέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. Καρναβαλιού 2015». 33.600,00. 2015. Η Αντιπρόεδρος της Κ.Ε. Η.Ρ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. Καρναβαλιού 2015». 33.600,00. 2015. Η Αντιπρόεδρος της Κ.Ε. Η.Ρ. Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 00, Ρέθυµνο Τηλ.: 28304057 Fax: 28304049 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 6//205 Αρ. Πρωτ.: 46 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε. Η.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14 Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 100, Ρέθυµνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 4/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 198 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΜΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΜΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΜΟΥ» Προϋπολογισµός δαπάνης: 35.425,20 Φ.Π.Α. 9%: 3.188,27 Σύνολο απαιτούµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15PROC002946427 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΤΚ: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-607 Ελευσίνα, 30/07/2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Αρ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015».

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». Κ.Μ.: Π03 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.542,30

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002748482 2015-05-05

15PROC002748482 2015-05-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 4/5/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 10292 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-10-2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19730 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-10-2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19730 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 2-10-2015 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19730 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υ Π Ο Ε Ρ Γ Ο : Προμήθεια-Εγκατάσταση Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826917 2015-06-05

15PROC002826917 2015-06-05 5PROC00282697 205-06-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κως, 29-05-205 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ: 65 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθλητικό Πολύκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

Για όλες τις ηµέρες των εκδηλώσεων και σε όλη τη διάρκειά τους πρέπει να παρέχονται:

Για όλες τις ηµέρες των εκδηλώσεων και σε όλη τη διάρκειά τους πρέπει να παρέχονται: Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 100, Ρέθυµνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Αρ. Πρωτ.: 789 ΕΡΓΑΣΙΑ: «Ήχος και Φως της Γιορτής Κρητικής ιατροφής 2015»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠ ΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠ ΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 2756/12-1-2015

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ. 480/12-7-2006 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων»

Αριθµ. Πρωτ. 480/12-7-2006 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 480/12-7-2006 Ταχ. /νση: Γ Σεπτεµβρίου 42 & Πολυτεχνείου Ταχ. Κωδ.: 10433 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κ. ηµήτρουλας Τηλέφωνο: 210-5200612

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ. Αρ. Προκήρυξης : 02/ 2012. Ημερομηνία : 12/01/ 2012

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ. Αρ. Προκήρυξης : 02/ 2012. Ημερομηνία : 12/01/ 2012 ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗ- ΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: «Προµήθεια εξοπλισµού των εθελοντικών οµάδων και του εξοπλισµού του κέντρου εκπαίδευσης των εθελοντών του ήµου Κοµοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών προβολής και δηµοσιότητας του έργου ως Υποέργο 5 της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2014.

«Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του ήμου Ρεθύμνου και των Νομικών του Προσώπων» έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : +3028310-40977,23497 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 21215/14-8-2013 FAX : +3028310-40981 ιεθνής Ανοικτός ιαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002981350 2015-08-20

15PROC002981350 2015-08-20 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χρυσό, 19 / 08 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: - 11801- ΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /30519 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ.Μελέτης: Αρ. Πρ.: 81 / /30519 2013 23-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.384,40 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.608,41 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 29.992,81

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002710889 2015-04-16

15PROC002710889 2015-04-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 77399 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Τ.Κ.: 11741 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα