Ô ÚÎÈÎ Î È ªÂÛ Ó ÙÔÏÈÎ appleô

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ô ÚÎÈÎ Î È ªÂÛ Ó ÙÔÏÈÎ appleô"

Transcript

1 Ô ÚÎÈÎ Î È ªÂÛ Ó ÙÔÏÈÎ appleô POE PO Martin Strohmeier π ƒ ƒ Ιωάννης Θεοχαρίδης KA H HT Ιωάννης Θεοχαρίδης Niyazi M. Kιzιlyürek Martin Strohmeier ANA HPøTE KA H HTE Christiane Bulut Matthias Kappler Thomas A. Sinclair E IKOYPOI KA H HTE Θεοχάρης Σταυρίδης Βörte Sagaster EKTOP Μιχάλης Ν. Μιχαήλ π ø Αντικείμενο των Τουρκικών Σπουδών είναι η τουρκική γλώσσα και οι άλλες τουρκογενείς γλώσσες, καθώς και η ιστορία, οι λογοτεχνίες και οι πολιτισμοί τους από τον 8ο αιώνα μέχρι σήμερα. Διάφορες γνωστικές ενότητες των Τουρκικών Σπουδών έχουν διαμορφωθεί: η Τουρκολογία ή οι Τουρκικές (Τurkic) Σπουδές, που αφορούν σε ολόκληρο το φάσμα των τουρκικών γλωσσών και λογοτεχνιών οι Οθωμανικές Σπουδές, που επικεντρώνονται στις γλωσσικές ποικιλίες, την ιστορία και τον πολιτισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (13ος- 20ός αιώνας) οι Σύγχρονες Τουρκικές (Turkish) Σπουδές, που πραγματεύονται την πολιτική, τη λογοτεχνία, την οικονομία και την κοινωνία της Τουρκίας κατά τον 20ό αιώνα οι Ισλαμικές Σπουδές, που είναι συστατικό μέρος των Οθωμανικών και των Νεότερων Τουρκικών Σπουδών και συσχετίζονται με τις Μεσανατολικές Σπουδές, οι οποίες καλύπτουν τη μελέτη των Μεσανατολικών λαών (κυρίως Αραβικών και Ιρανικών), των γλωσσών και των πολιτισμών τους. Επιπλέον, οι Τουρκικές Σπουδές συμπεριλαμβάνουν και τη μελέτη των Βαλκανικών λαών σε σχέση με τον οθωμανικό και τουρκικό κόσμο. Οι Τουρκικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καλύπτουν τις περισσότερες από τις προαναφερόμενες περιοχές των Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών. Θεματική έμφαση δίνεται ιδιαίτερα στα συμφραζόμενα του τόπου και ειδικότερα της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής, στα ενδιαφέροντα και τους προσανατολισμούς του προσωπικού, καθώς, επίσης, και στις ακαδημαϊκές και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων. PO PAMM OY øn To πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου στις Τουρκικές Σπουδές με κατεύθυνση την Ιστορία- Πολιτική ή τη Γλωσσολογία-Λογοτεχνία. Τα μαθήματα χωρίζονται σε: I. BA IKA ª ª Α) Γλωσσικά Τα γλωσσικά μαθήματα αποσκοπούν στην ικανοποιητική εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να συνομιλούν στα Τουρκικά, να μεταφράζουν από τα Τουρκικά στα Ελληνικά, να αρχίσουν να μεταφράζουν αντιστρόφως και, κυρίως, να χρησιμοποιούν άνετα τα επιστημονικά συγγράμματα και

2 73 τα άλλα δημοσιεύματα, γραμμένα στη σύγχρονη τουρκική γλώσσα. H γλωσσική κατάρτιση περιλαμβάνει, επίσης, την ανάγνωση των Οθωμανικών. Η επιτυχής παρακολούθηση των γλωσσικών μαθημάτων της Τουρκικής στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή στα επόμενα γλωσσικά μαθήματα. Τα γλωσσικά μαθήματα είναι 14 και πιστώνονται με 99 πιστωτικές μονάδες (ECTS). B) Εισαγωγικά Γενικά Tα εισαγωγικά-γενικά μαθήματα παρέχουν συγκροτημένες γνώσεις στους φοιτητές για το περιεχόμενο των Τουρκικών Σπουδών, που αποτελεί το κυριότερο αντικείμενο των σπουδών τους. Eξετάζονται οι συνθήκες και οι αιτίες διάδοσης της θρησκείας του Ισλάμ, η εμφάνιση των Οθωμανών, η ανάπτυξη και η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η δημιουργία του τουρκικού κράτους μέχρι τις τρέχουσες εξελίξεις. Διδάσκεται η εισαγωγή στην Τουρκική Γλωσσολογία και γίνεται μια βασική επισκόπηση των πιο σημαντικών έργων και συγγραφέων στην Οθωμανική και τη Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία. Τα μαθήματα είναι επτά και πιστώνονται με 43 ECTS. II. ª ª KATEY YN Eø Tα μαθήματα των κατευθύνσεων παρέχουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να επιλέξουν και να εμβαθύνουν σε έναν από τους δύο κλάδους: α) Ιστορία-Πολιτική β) Γλωσσολογία-Λογοτεχνία Η επιλογή της κατεύθυνσης είναι υποχρεωτική και γίνεται στο έκτο εξάμηνο των σπουδών. Υπάρχουν τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε κατεύθυνση, που πιστώνονται με 28 ECTS, και επτά μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής, που πιστώνονται με 35 ECTS. Προϋπόθεση για την εγγραφή στα μαθήματα με τον τίτλο «Θέματα» είναι η επιτυχής παρακολούθηση των σχετικών εισαγωγικών μαθημάτων των πρώτων πέντε εξαμήνων. Oι φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν μέχρι και τρία μαθήματα περιορισμένης επιλογής από την άλλη κατεύθυνση (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών μαθημάτων της άλλης κατεύθυνσης). Επίσης, υπάρχουν μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής, που είναι κοινά για τις δύο κατευθύνσεις, και από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μέχρι τρία μαθήματα (15 ECTS). Tο Tμήμα, μετά από απόφαση, μπορεί να εγκρίνει ως περιορισμένης επιλογής και μαθήματα άλλου τμήματος της σχολής, στην οποίαν ανήκει ή τμήματος άλλης σχολής. O αριθμός τέτοιου είδους μαθημάτων περιορισμένης επιλογής περιορίζεται στα δύο. Περιορισμένης επιλογής θεωρείται, επίσης, και η διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε δύο εξάμηνα και πιστώνεται με 5 ECTS ανά εξάμηνο. π π ÀÃπ À Για την απόκτηση του πτυχίου του Tμήματος Tουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν 240 ECTS, τα οποία κατανέμονται ως εξής: Μαθήματα ECTS 21 Βασικά Μαθήματα (Γλωσσικά, Εισαγωγικά-Γενικά) Μαθήματα Κατεύθυνσης 63 Τρία Μαθήματα Εκμάθησης Ξένης Γλώσσας 15 Τέσσερα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 20 Σύνολο: 39 Μαθήματα 240 ƒπ ƒ º ª ª ø ÀappleÔ ÚˆÙÈÎ ª ı Ì Ù Î È ÀappleÔ ÚˆÙÈÎ ª ı Ì Ù Ù ı ÓÛË ΤΟΜ 100 Γραμματική και Σύνταξη Ι Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν την τουρκική γλώσσα. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, η φωνητική, η φωνολογία, η μορφο-φωνολογία και η σύνταξη της Τουρκικής με την επεξήγηση των γραμματικών κατηγοριών, που στηρίζονται σε παραδείγματα και ασκήσεις. Από μεθοδολογικής, υλικής και τεχνικής άποψης, το μάθημα συνδέεται με το μάθημα «Γλωσσικές Ασκήσεις Ι» και στοχεύει στην απόκτηση του βασικού επιπέδου της γραμματικής και της σύνταξης της τουρκικής γλώσσας. Το μάθημα διδάσκεται 6 ώρες την εβδομάδα. ΤΟΜ 101 Γραμματική και Σύνταξη ΙΙ Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Γραμματική και Σύνταξη Ι» και προσφέρεται στους φοιτητές, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα «Γραμματική και Σύνταξη Ι» και «Γλωσσικές Ασκήσεις Ι». Στο πλαίσιο του μαθήματος και σε σχέση με το μάθημα «Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙ», συνεχίζεται η διδασκαλία της μορφολογίας και της σύνταξης της Τουρκικής με παραδείγματα και ασκήσεις. Στόχος του μαθήματος είναι η ενός μέσου επιπέδου εκμάθηση

3 74 Ì Ì Ô ÚÎÈÎÒÓ Î È ªÂÛ Ó ÙÔÏÈÎÒÓ appleô ÒÓ της γραμματικής και της σύνταξης της τουρκικής γλώσσας. Το μάθημα διδάσκεται 6 ώρες την εβδομάδα. ΤΟΜ 106 Γλωσσικές Ασκήσεις Ι Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν την τουρκική γλώσσα. Από μεθοδολογικής, υλικής και τεχνικής άποψης, το μάθημα είναι συνδεδεμένο με το μάθημα «Γραμματική και Σύνταξη Ι». Eπιδιώκεται η απόκτηση ενός βασικού λεξιλογίου, η εκμάθηση της ανάγνωσης, η κατανόηση και σύνταξη απλών κειμένων, καθώς, ταυτόχρονα, δίδεται έμφαση στην επικοινωνιακή λειτουργία της Τουρκικής μέσω της εξάσκησης στην προφορική χρήση της γλώσσας με απλούς διάλογους και τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Το μάθημα διδάσκεται 6 ώρες την εβδομάδα. ΤΟΜ 107 Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙ Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Γλωσσικές Ασκήσεις Ι» και προσφέρεται στους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα «Γλωσσικές Ασκήσεις Ι» και «Γραμματική και Σύνταξη Ι». Στο πλαίσιο του μαθήματος και σε σχέση με το μάθημα «Γραμματική και Σύνταξη ΙΙ», συνεχίζεται ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η εξάσκηση στην ανάγνωση και την προφορική χρήση της γλώσσας, η κατανόηση και η σύνταξη κειμένων. Στόχος του μαθήματος είναι η ενός μέσου επιπέδου εκμάθηση του γραπτού και προφορικού λόγου της τουρκικής γλώσσας. Το μάθημα διδάσκεται 6 ώρες την εβδομάδα. ΤΟΜ 120 Εισαγωγή στις Τουρκικές Σπουδές To μάθημα περιλαμβάνει μια γενική εισαγωγή στα προβλήματα και την κατάσταση των σύγχρονων τουρκολογικών σπουδών. Eξετάζονται: τα κύρια όργανα έρευνας, όπως εγκυκλοπαίδειες, εγχειρίδια, επιστημονικά περιοδικά και βιβλιογραφίες τα πιο σημαντικά κέντρα τουρκολογίας τα ανθρωπολογικά, τα λογοτεχνικά και τα θρησκευτικά θέματα της Τουρκολογίας οι γεωγραφικοί χώροι και οι γλώσσες των τουρκικών φυλών τα ιστορικά στάδια των τουρκικών λαών στην Κεντρική Ασία και τη Μικρά Aσία οι στόχοι και το περιεχόμενο των Οθωμανικών Σπουδών. ΤΟΜ 121 Εισαγωγή στο ΙΣΛΑΜ Eξετάζονται η προέλευση και η ανάπτυξη τού Ισλάμ σε συνδυασμό με τη ζωή και τη διδασκαλία του Μωάμεθ, το Κοράνι και τις παραδόσεις του προφήτη ως κύριων πηγών της Ισλαμικής πίστης και δικαίου. Aναπτύσσονται τα θεμελιώδη θρησκευτικά πιστεύω και οι συνήθειες, τα ισλαμικά θρησκεύματα και οι αιρέσεις, καθώς και οι σχέσεις μεταξύ θρησκείας και πολιτείας στο Iσλάμ. ΤΟΜ 200 Γραμματική και Σύνταξη ΙΙI Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Γραμματική και Σύνταξη ΙΙ» και προσφέρεται στους φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα «Γραμματική και Σύνταξη ΙΙ» και «Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙ». Στο πλαίσιο του μαθήματος και σε σχέση με το μάθημα «Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙΙ», συνεχίζεται η μελέτη της μορφολογίας, με έμφαση στη σύνταξη της Τουρκικής σε επίπεδο σύνθετων προτάσεων. Στόχος του μαθήματος είναι η ενός προχωρημένου επιπέδου εκμάθηση της γραμματικής και της σύνταξης της τουρκικής γλώσσας. ΤΟΜ 206 Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙΙ Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙ» και προσφέρεται στους φοιτητές, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα «Γλωσσικές Ασκήσεις ΙΙ» και «Γραμματική και Σύνταξη ΙΙ». Στο πλαίσιο του μαθήματος και σε σχέση με το μάθημα «Γραμματική και Σύνταξη ΙΙΙ», συνεχίζεται ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η εκγύμναση στη σύνταξη κειμένων, η ανάγνωση και κατανόηση κειμένων με υψηλότερο δείκτη δυσκολίας, καθώς και η εξάσκηση στην προφορική χρήση της γλώσσας. Στόχος του μαθήματος είναι η ενός προχωρημένου επιπέδου εκμάθηση του γραπτού και προφορικού λόγου. ΤΟΜ 210 Μετάφραση Τουρκο-Ελληνική Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα «Γραμματική και Σύνταξη ΙΙΙ» και «Γλωσσική Εξάσκηση ΙΙΙ». Το μάθημα επικεντρώνεται στην εξάσκηση της τεχνικής της μετάφρασης τουρκικών κειμένων διαφόρων ειδών και προελεύσεων στην Ελληνική, και δίνεται έμφαση στην κατανόηση των γραμματικών κατηγοριών και της συντακτικής δομής. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη μετάφραση τουρκικών κειμένων προχωρημένου γλωσσικού επιπέδου. ΤΟΜ 220 Εισαγωγή στην Τουρκική Γλωσσολογία Διδάσκονται οι βάσεις και οι απόψεις, που κυριαρχούν στις σημερινές γλωσσολογικές τουρκικές σπουδές. Ύστερα από μια εισαγωγή στη γενική γλωσσολογία, εξετάζονται οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι ανάλυσης της τουρκικής γλώσσας, η συγχρονική περιγραφή της φωνολογίας, της μορφολογίας και της σύνταξης, η λεξικογραφία, η διαλεκτολογία, οι γλωσσικές επαφές και η διγλωσσία, όπως και η γλωσσική πολιτική στην Τουρκία. Η διδασκαλία υποστηρίζεται με παραδείγματα ανάγνωσης συγχρόνων και παλαιών τουρκικών κειμένων. ΤΟΜ 230 Οθωμανική Γλώσσα Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές, που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα τουρκικής γλώσσας στα τρία πρώτα εξάμηνα. Διδάσκεται η ανάγνωση και γραφή της αραβικής γλώσσας, καθώς και το λεξιλόγιο, η φωνολογία και η μορφολογία της Τουρκικής κατά την οθωμανική περίοδο. Στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση της ανάγνωσης και γραφής απλών οθωμανικών κειμένων. TOΜ 240 Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκικής Λογοτεχνίας Το κύριο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται στην ανασκόπηση της ιστορίας της τουρκικής λογοτεχνίας από τα μέσα του 19ου αιώνα (Tanzimat, Servet-ι Fünun), στη μετάβαση στην εθνική λογοτεχνία (Genç Kalemler και Millî Edebiyat), στην Köy Edebiyatι (δεκαετία του 1950), στις γενιές

4 75 της δεκαετίας του και του μέχρι τη σύγχρονη λογοτεχνία. Λαμβάνεται υπόψη η καλλιτεχνική παραγωγή στην ποίηση και την πεζογραφία. Γίνεται ανάγνωση εύκολων λογοτεχνικών κειμένων για κάθε εποχή ή λογοτεχνικό κίνημα. Η ανάλυση των κειμένων (ποιήματα και μικρά διηγήματα) περιλαμβάνουν γλώσσα, λογοτεχνικό ύφος, περιεχόμενα, καθώς και τα ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα. Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των κύριων λογοτεχνικών εποχών και συγγραφέων και οι πρώτες ασκήσεις ανάγνωσης πάνω σε λογοτεχνικά κείμενα. ΤΟΜ 250 Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην ιστορία της παρουσίας των Τούρκων στη Μικρά Ασία και την ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αρχίζει με την επισκόπηση των προοθωμανικών κρατών και ιδιαίτερα των Σελτζούκων. Καλύπτει τα βασικά θέματα των απαρχών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της εξάπλωσης και της εδραίωσής της στη Μικρά Ασία, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή (14ος-16ος αι.). Εξετάζει, επίσης, τις οθωμανικές μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ ( ), καθώς και τις αλλαγές που επήλθαν στους οθωμανικούς θεσμούς. ΤΟΜ 260 Ιστορία της Τουρκίας Στο μάθημα αυτό γίνεται εισαγωγή στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Περιλαμβάνονται η γένεση της Τουρκικής Δημοκρατίας, η διαμόρφωση του τουρκικού έθνους-κράτους και οι πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία κατά τη μονοκομματική εποχή, με επίκεντρο την πολιτική του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και τη διαμόρφωση της κεμαλικής ιδεολογίας. Εξετάζονται οι κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις του Mustafa Kemal και οι ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις πριν και μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο, η μετάβαση στο πολυκομματικό σύστημα το 1950, οι κυριότερες πολιτικές εξελίξεις μέχρι σήμερα (στρατιωτικά πραξικοπήματα των ετών 1960, 1971, 1980, οι εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική) και οι μεταβολές στην τουρκική κοινωνία κατά την ίδια περίοδο. ΤΟΜ 300 Γλώσσα του Τύπου Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν προχωρημένες ικανότητες ανάγνωσης και να γνωρίσουν το ουσιώδες λεξιλόγιο των εφημερίδων, ώστε να μπορούν να αναλύουν και να ερμηνεύουν δημοσιογραφικά άρθρα. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα τρέχοντα θέματα, όπως αυτά παρουσιάζονται στον τουρκικό τύπο. ΤΟΜ 301 Γλώσσα των Μ.Μ.Ε. (Οπτικοακουστικά) Γλωσσικό μάθημα ανάλυσης οπτικοακουστικού υλικού. Τηλεοπτικές διαφημίσεις, ταινίες, ντοκιμαντέρ, ειδήσεις, μουσικά φιλμάκια χρησιμοποιούνται ως πηγές, για να αναπτυχθούν δεξιότητες, οι οποίες εξοικειώνουν τους φοιτητές με την καθομιλουμένη γλώσσα σε συνάφεια με τα τουρκικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά. ΤΟΜ 302 Θέματα της Τουρκικής Γλωσσολογίας (κατεύθυνση Γλωσσολογίας-Λογοτεχνίας) Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε ζητήματα της τουρκικής γλώσσας. Στη βάση των μεθόδων της γενικής γλωσσoλoγίας, διδάσκεται η επιστημονική περιγραφή γλωσσικών φαινομένων στους τομείς της μορφωνολογίας, της μορφοσύνταξης και της σημασιολογίας. Δίδονται στοιχεία της πραγματολογίας και της κατάκτησης της γλώσσας και εξετάζονται κοινωνιογλωσσικές πτυχές της τουρκικής γλώσσας. ΤΟΜ 310 Μετάφραση Ελληνο-Τουρκική Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα «Μετάφραση Τουρκο- Ελληνική». Γίνεται εξάσκηση στις τεχνικές της μετάφρασης απλών κειμένων από τα Ελληνικά στα Τουρκικά και δίνεται έμφαση στον τρόπο απόδοσης των γραμματικών και συντακτικών κατηγοριών της ελληνικής γλώσσας στην Τουρκική. Στόχος του μαθήματος είναι να αρχίσει η εξοικείωση με τη μετάφραση κειμένων στην τουρκική γλώσσα. ΤΟΜ 316 Διάλογος Γίνεται εξάσκηση για τη βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας των φοιτητών στον τουρκικό προφορικό λόγο. Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές στη συμμετοχή σε συζητήσεις. ΤΟΜ 317 Ανάλυση Ακαδημαϊκών Κειμένων Eφαρμόζονται μέθοδοι ανάλυσης κειμένων από διάφορες απόψεις (γραμματική, συντακτική, δομική, σημασιολογική) πάνω σε τουρκικά ακαδημαϊκά κείμενα, όπως και επιστημονικά άρθρα. Στόχος του μαθήματος είναι η προώθηση και η εξέλιξη της κατανόησης κειμένων πιο υψηλού γλωσσικού επιπέδου και η εξοικείωση των φοιτητών με την επιστημονική γλώσσα. ΤΟΜ 340 Οθωμανική Λογοτεχνία Το μάθημα προσφέρεται στους φοιτητές, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα «Οθωμανική Γλώσσα». Περιλαμβάνει μια βασική ανασκόπηση της Οθωμανικής λογοτεχνίας, αρχίζοντας από το 13ο αιώνα με τις πρώτες λογοτεχνικές παραγωγές σε δυτικο-ανατολική τουρκική γλώσσα στη Μικρασία. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικοί συγγραφείς και διάφορα λογοτεχνικά είδη σε πρωτότυπα κείμενα (σε αραβική γραφή). Στόχος του μαθήματος είναι η εξάσκηση στην οθωμανική γλώσσα με την ανάγνωση και ανάλυση οθωμανικών λογοτεχνικών κειμένων διαφόρων ειδών. ΤΟΜ 341 Θέματα της Οθωμανικής Λογοτεχνίας (κατεύθυνση Γλωσσολογίας-Λογοτεχνίας) Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε τομείς της οθωμανικής λογοτεχνίας. Βάση του μαθήματος είναι η ανάγνωση πρωτότυπων κειμένων της οθωμανικής ποίησης και πεζογραφίας. Eπιδιώκεται η απόκτηση βασικών ικανοτήτων

5 76 Ì Ì Ô ÚÎÈÎÒÓ Î È ªÂÛ Ó ÙÔÏÈÎÒÓ appleô ÒÓ για τη χρήση των πηγών και την ερμηνεία λογοτεχνικών κειμένων. Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη των παραδοσιακών θεμάτων της λογοτεχνίας Divan, τη σπουδή και εφαρμογή των ρητορικών μορφών και εικόνων, τις βασικές τεχνικές μορφές (μέτρο, ομοιοκαταληξία), καθώς και την ανάγνωση δειγμάτων οθωμανικής πεζογραφίας. ΤΟΜ 350 Θέματα της Ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (κατεύθυνση Ιστορίας-Πολιτικής Επιστήμης) Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε συγκεκριμένες πτυχές της οθωμανικής ιστορίας. Bασίζεται στη μελέτη και την ανάλυση οθωμανικών και άλλων πηγών. Τα θέματα που καλύπτονται εστιάζονται στους οθωμανικούς θεσμούς και στις μεταβολές τους. ΤΟΜ 380 Ιστορία της Ισλαμικής Μέσης Ανατολής (κατεύθυνση Ιστορίας-Πολιτικής Επιστήμης) Γίνεται μια ευρεία επισκόπηση των σημαντικότερων γεγονότων και θεμάτων στην ιστορία της Μέσης Ανατολής από την εμφάνιση του Ισλάμ μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα. Προσφέρονται πληροφορίες για τις πρώτες ισλαμικές αυτοκρατορίες και δυναστείες (π.χ. Ουμαγιάδες, Αββασίδες, Μαμελούκοι, Σαφεβίδες) και ερευνάται η συνάντηση της Μέσης Ανατολής με τους Σταυροφόρους. Το μάθημα, ωστόσο, επικεντρώνεται στο χαρακτήρα της οθωμανικής παρακμής στη Μέση Ανατολή, με ανασκόπηση του αλλαγμένου χάρτη της περιοχής κατά το 19ο και τον 20ό αιώνα. ΤΟΜ 400 Tουρκική για Ειδικούς Σκοπούς Διδάσκονται τα βασικά χαρακτηριστικά ειδικών γλωσσών της Τουρκικής. Παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει, μεταξύ άλλων, η ειδική γλώσσα του δικαίου και η ειδική γλώσσα της οικονομίας. Το πρώτο μέρος της ειδικής γλώσσας του δικαίου αρχίζει με μια εισαγωγή στο σύστημα δικαίου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, διαβάζονται κείμενα διαφόρων εξειδικεύσεων του δικαίου (αστικό, συνταγματικό και ποινικό δίκαιο), καθώς και δικαστικών αποφάσεων. Στην ειδική γλώσσα της οικονομίας παρουσιάζεται το ειδικό λεξιλόγιο, όπως χρησιμοποιείται σήμερα στην τουρκική οικονομία. Τα κείμενα προέρχονται από οικονομικές εφημερίδες, αναφορές βιομηχανικών και εμπορικών επιμελητηρίων, καθώς και από εμπορικές συμφωνίες. Στόχος του μαθήματος αποτελεί η άσκηση της ικανότητας για τη μετάφραση εξειδικευμένων όρων. ΤΟΜ 401 Τουρκικές γλώσσες εκτός Τουρκίας (κατεύθυνση Γλωσσολογίας-Λογοτεχνίας) Οι τουρκικές γλώσσες που ομιλούνται εκτός Τουρκίας, κυρίως στο έδαφος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ανήκουν σε διάφορους γλωσσικούς κλάδους και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, που τις χωρίζουν από την Τουρκική της Τουρκίας. Στο μάθημα διδάσκονται τα βασικά φωνητικά, μορφολογικά και συντακτικά στοιχεία μιας σύγχρονης μηογουζικής γλώσσας. Γίνονται συγκρίσεις με την Τουρκική της Τουρκίας, μελετώνται στοιχεία γλωσσικής επαφής με τον ιρανικό και το σλαβικό χώρο και παρουσιάζονται λογοτεχνικά παραδείγματα της αντίστοιχης γλώσσας. ΤΟΜ 410 Θέματα της Σύγχρονης Τουρκικής Λογοτεχνίας (κατεύθυνση Γλωσσολογίας-Λογοτεχνίας) Γίνεται εμβάθυνση στα κύρια θέματα της σύγχρονης τουρκικής λογοτεχνίας. Το μάθημα βασίζεται στην ανάγνωση τουρκικών λογοτεχνικών κειμένων και δοκιμίων. Θέματα εξειδίκευσης είναι: η λογοτεχνία ύστερα από τις μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, οι επιδράσεις των ευρωπαϊκών λογοτεχνιών στο ρομαντισμό και συμβολισμό, ο ρεαλισμός, ο μεταμοντερνισμός στη σημερινή Τουρκία, η τουρκική λογοτεχνία στην εξορία και η λογοτεχνία στο θέατρο και στον κινηματόγραφο. ΤΟΜ 450 Θέματα Ιστορίας και Πολιτικής της Τουρκίας (κατεύθυνση Ιστορίας-Πολιτικής Επιστήμης) Στόχος είναι η εμβάθυνση σε συγκεκριμένες πτυχές της ιστορίας της Τουρκικής Δημοκρατίας. Το μάθημα βασίζεται στη μελέτη και ανάλυση τουρκικών και άλλων πηγών. ΤΟΜ 451 Ιστορία των Τουρκικών Λαών (κατεύθυνση Ιστορίας-Πολιτικής Επιστήμης) Eξετάζονται οι πρώτες πηγές σχετικά με τους Τούρκους και την παρουσία τους στα σύνορα της Κίνας από τον 4ο αιώνα και μετά. Μελετώνται η εξάπλωση των Τούρκων στην Κεντρική Ασία και το Ιράν και ο εξισλαμισμός τους, οι μογγολικές εισβολές στις ίδιες περιοχές και η κατοπινή διαμόρφωση τουρκικών και μογγολικών κρατών (Τουρκεστάν, ορδές). Εξετάζονται, επίσης, η ρωσική εξάπλωση στην κεντρική Ασία από το 16ο αιώνα, οι τουρκικοί λαοί υπό ρωσική κυριαρχία και οι τουρκικές δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας κατά τη σοβιετική περίοδο αλλά και μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Γίνεται μελέτη επιλεγμένων πηγών, που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο εξετάζεται σε βάθος. ª ı Ì Ù ÂÚÈÔÚÈÛÌ ÓË appleèïôá I. ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΟΜ 402 Μορφολογία της Τουρκικής Γλώσσας Γίνεται εξάσκηση σωστής γλωσσολογικής ανάλυσης και περιγραφή των μορφολογικών φαινομένων της Τουρκικής σε επιστημονικό επίπεδο. Aναλύονται δύσκολες πτυχές της τουρκικής μορφολογίας και εφαρμόζονται οι γνώσεις της θεωρητικής γλωσσολογίας στα δομικά δεδομένα της Τουρκικής. ΤΟΜ 403 Ιστορική Γραμματική της Τουρκικής Γλώσσας Μετά την εκμάθηση της σύγχρονης Τουρκικής, επιβάλλεται η γνώση της ιστορικής εξέλιξης των διαφόρων γραμματικών

6 77 φαινομένων. Με παραδείγματα και ασκήσεις εξετάζονται επιλεγόμενα θέματα της φωνολογίας, της μορφωνολογίας και της μορφολογίας στη διαχρονική τους διάσταση κατά τα διάφορα στάδια της Οθωμανικής. Ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί κατανόηση της γραμματικής από διαχρονική άποψη και να γίνουν πιο κατανοητά τα ίδια γραμματικά φαινόμενα της σύγχρονης Τουρκικής. ΤΟΜ 404 Ζήτημα Τουρκικής Σύναξης Σκοπός του μαθήματος είναι η επίτευξη μιας ευρύτερης και λεπτομερέστερης μελέτης των συντακτικών φαινομένων της τουρκικής γλώσσας και η εξοικείωση με την τουρκική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, που αφορά στην τουρκική σύνταξη. ΤΟΜ 405 Διδακτική της Τουρκικής Γλώσσας Το μάθημα εισάγει σε πτυχές της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας (applied linguistics), ειδικά στον τομέα της κατάκτησης της γλώσσας και των μεθόδων γλωσσικής αξιολόγησης και ανάπτυξης προγραμμάτων. Διδάσκεται η εφαρμογή αυτών των γνώσεων στη διδασκαλία της Τουρκικής σε διάφορες ομάδες ηλικίας. ΤΟΜ 406 Προχωρημένο Μάθημα Μετάφρασης Το μάθημα εισάγει στις θεωρίες και τις μεθόδους της γενικής μεταφρασιολογίας. Oι γνώσεις αυτές, στη συνέχεια, εφαρμόζονται στην πράξη με την εξάσκηση σε δύσκολα κείμενα διαφόρων ειδών, με γλώσσα-στόχο τη μητρική γλώσσα του φοιτητή. ΤΟΜ 407 Τουρκική Διαλεκτολογία Το μάθημα περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις μεθόδους και τα προβλήματα της σύγχρονης διαλεκτολογίας, ειδικά της διαλεκτικής γεωγραφίας. Διεξάγεται συζήτηση για τις δυνατότητες ταξινόμησης των τουρκικών διαλέκτων της Ανατολίας και της Ρουμελίας με ισόγλωσσα και άλλες μεθόδους. Στο κύριο τμήμα του μαθήματος γίνονται πρακτικές ασκήσεις με την ανάγνωση και τη γλωσσολογική ανάλυση κειμένων από διάφορες διαλέκτους της Τουρκίας. ΤΟΜ 411 Γλώσσα και Λογοτεχνία της Παλαιάς Τουρκικής της Ανατολίας Το μάθημα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με την πρώτη δυτικο-τουρκική γλωσσική ποικιλία, που σώζεται σε γραπτή μορφή και που εμφανίζεται στη Μικρά Aσία κατά τον 13ο αιώνα με τους Σελτζούκους. Ο όρος γι αυτήν τη γλώσσα είναι Παλαιά Τουρκική της Ανατολίας (Old Anatolian Turkish/Eski Anadolu Türkçesi) και καλύπτει και τα πρώιμα Οθωμανικά (Old Ottoman). Eκμανθάνονται τα κύρια φωνολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τη σημερινή Τουρκική της Τουρκίας και διαβάζονται λογοτεχνικά κείμενα του 13ου-15ου αι. ΤΟΜ 412 Γλώσσα και Λογοτεχνία Τσαγατάι Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη γλώσσα και τη λογοτεχνία Τσαγατάι, μια γλωσσική μορφή της ανατολικής Τουρκικής που κυριαρχεί στη λογοτεχνική παράδοση της Κεντρικής Ασίας κατά το 15ο-18ο αι. και συμπίπτει με τη δυναστεία των Τιμούριδων και των διαδόχων τους (π.χ. Babur). Eξετάζονται τα κύρια γλωσσικά χαρακτηριστικά της τσαγατάικης γλώσσας και διαβάζονται λογοτεχνικά κείμενα. ΤΟΜ 413 Λογοτεχνία του Τανζιμάτ Στο μάθημα παρουσιάζεται η λογοτεχνία των μεταρρυθμίσεων του 19ου αιώνα, όπου παρατηρούνται σπουδαίες επιδράσεις από τη Δυτική Ευρώπη και καθιερώνεται ο όρος «Οθωμανισμός» στη λογοτεχνία. Ύστερα από μια ανασκόπηση των θεμάτων της λογοτεχνίας του Τανζιμάτ ( ), καθώς και του επόμενου κινήματος «Νέα Λογοτεχνία» (του περιοδικού Servet-ι Fünun), διαβάζονται και αναλύονται αποσπάσματα από τα έργα των κύριων συγγραφέων (π.χ. Ahmed Midhat, Namιk Kemal για τα Τανζιμάτ, Halid Ziya Uşaklιgil, Mehmed Rauf για το Servet-ι Fünun). ΤΟΜ 414 Το Τουρκικό Μυθιστόρημα Στο μάθημα γίνεται μια ανασκόπηση της εξέλιξης του μυθιστορήματος στην τουρκική λογοτεχνία από τα πρώτα ευρωπαϊκής επίδρασης δείγματα του είδους, στα μισά του 19ου αι., μέχρι τους σύγχρονους συγγραφείς. Παράλληλα, επιλέγονται αντιπροσωπευτικά κείμενα για την ανάγνωση και την ανάλυση στην τάξη. ΤΟΜ 415 Σύγχρονη Τουρκική Ποίηση Το μάθημα εισάγει στα έργα των μεγάλων σύγχρονων ποιητών από τη δεκαετία του 30 μέχρι τη δεκαετία του 70. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι νέοι ποιητές ανάμεσα στην παράδοση και τις υφολογικές και μορφικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών. Με την παρουσίαση των διαφόρων θεωρητικών πλαισίων, μελετώνται και τα δομικά στοιχεία του σύγχρονου ποιητικού λόγου. ΤΟΜ 416 Η Κωνσταντινούπολη στην Τουρκική Λογοτεχνία Στην ιστορία της τουρκικής λογοτεχνίας, η Κωνσταντινούπολη κατέχει σημαντική θέση. Για αιώνες, οι ποιητές επαινούσαν την πόλη. Στη σύγχρονη περίοδο εποχικές αλλαγές έχουν οδηγήσει στην αλλαγή της αντίληψης για τη μητρόπολη του Βοσπόρου. Πολύ συχνά, η Κωνσταντινούπολη είναι το μέρος όπου το οθωμανικό παρελθόν και η Δύση συναντιούνται. Στο μάθημα μελετώνται σημαντικά έργα από διάφορες περιόδους υπό τις ακόλουθες απόψεις: Ποια συγκεκριμένα στοιχεία από την πόλη έχουν επιλεγεί ως κεντρικά θέματα; Ποιες συνέπειες έχει αυτό στην περιγραφή της πόλης όσον αφορά στο περιεχόμενο και τη δομή;

7 78 Ì Ì Ô ÚÎÈÎÒÓ Î È ªÂÛ Ó ÙÔÏÈÎÒÓ appleô ÒÓ ΤΟΜ 417 Συγκριτική Τουρκική και Ελληνική Λογοτεχνία Με την παράλληλη ανάγνωση Τούρκων και Ελλήνων συγγραφέων, εξετάζονται διάφορα θέματα της συγκριτικής λογοτεχνίας, όπως η εικόνα του άλλου (στερεότυπα), τα λογοτεχνικά ρεύματα και οι ιδεολογίες, η εξορία, οι περιηγητές, τα κοινά μοτίβα. Mέρος του μαθήματος ασχολείται με τη λογοτεχνία στην περίοδο της ανταλλαγής των πληθυσμών και στην επεξεργασία των σχετικών θεμάτων στις λογοτεχνίες των δύο λαών. ΤΟΜ 420 Σύγχρονη Τουρκοκυπριακή Λογοτεχνία Mε την ανάγνωση και την ανάλυση ποιητικών και πεζογραφικών κειμένων Τουρκοκυπρίων, εξετάζονται διάφορα θέματα, όπως η τουρκοκυπριακή ταυτότητα στη λογοτεχνία, η παράδοση και η αλλαγή, ο άνθρωπος και η κοινωνία, η πολιτική και η ιστορία της Κύπρου στη λογοτεχνία, οι επαφές Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων συγγραφέων. ΤΟΜ 421 Συγκριτική Τουρκοκυπριακή και Ελληνοκυπριακή Λογοτεχνία Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της πορείας των δύο λογοτεχνιών στην Κύπρο ως φαινομένου επαφής και σύγκρουσης, η μελέτη των διαφορετικών παραδόσεων αλλά και των κοινών θεμάτων. Eξετάζονται κείμενα των δύο κοινοτήτων από την οθωμανική και τη βρετανική περίοδο της ιστορίας του νησιού, ειδικά της λαϊκής παράδοσης, και συγκρίνονται τα θέματα σύγχρονων συγγραφέων και ποιητών. ΤΟΜ 422 Τουρκοκυπριακός Λαϊκός Έντεχνος Λόγος Παρουσιάζονται και αναλύονται διάφορα είδη έντεχνου λαϊκού λόγου των Tουρκοκυπρίων: παροιμίες, αινίγματα, τραγούδια, παραμύθια, ανέκδοτα, λαϊκό θέατρο. Εξετάζεται ο τελετουργικός ρόλος των λαογραφικών κειμένων, που συνοδεύουν τα ήθη και τα έθιμά τους. Εμπλουτίζεται το τουρκικό λεξιλόγιο των φοιτητών με τις πιο διαδεδομένες τουρκικές παροιμίες, αινίγματα κ.λπ. ΤΟΜ 423 Τουρκοκυπριακή Διάλεκτος Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της τουρκοκυπριακής στα πλαίσια της τουρκικής διαλεκτολογίας. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα γλωσσικά στοιχεία διαφοράς με την καθιερωμένη γλώσσα, θα εξετάσουν κοινωνιογλωσσικές πτυχές στη χρήση της διαλέκτου και θα μελετήσουν φαινόμενα γλωσσικής επαφής με την Ελληνοκυπριακή. Προφορικά και γραπτά διαλεκτικά κείμενα θα είναι η βάση για τη γλωσσολογική ανάλυση. ΤΟΜ 430 Διγλωσσία και Γλωσσικές Επαφές Στη βάση της Γλωσσολογίας Επαφών (contact linguistics) εξετάζονται γλωσσικά φαινόμενα σε χώρους επαφής και διγλωσσίας τουρκικών και μη-τουρκικών γλωσσών στο παρελθόν και σήμερα (π.χ. της Κεντρικής Μικράς Aσίας, των αστικών κέντρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Τουρκίας, της γλώσσας Τούρκων μεταναστών στην Κεντρική Ευρώπη, της περίπτωσης των Γκαγκαούζων, των ιρανοτουρκικών επαφών). Τα φαινόμενα επαφής στους διάφορους τομείς της γλώσσας (φωνητική, μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο) εξετάζονται με βάση προφορικά και γραπτά κείμενα. ΤΟΜ 431 Λογοτεχνία των Εκτός Τουρκίας Τουρκικών Λαών Αντικείμενο του μαθήματος είναι οι λογοτεχνίες των μη ογούζικων λαών, καθώς και των Αζέρων και των Τουρκμένων. Μετά από μια ιστορική ανασκόπηση για τις πιο σημαντικές τουρκικές λογοτεχνικές παραδόσεις της Κεντρικής και της Δυτικής Ασίας, το μάθημα επικεντρώνεται σε αντιπροσωπευτικά έργα παλαιών ή σύγχρονων συγγραφέων και ποιητών από τις τουρκόφωνες περιοχές και τις χώρες της Ευρασίας. ΤΟΜ 432 Συγκριτική Γραμματική των Τουρκικών Γλωσσών Βάση του μαθήματος είναι η σύγκριση της σημερινής Τουρκικής της Τουρκίας με τις σύγχρονες γλώσσες των άλλων κλάδων των τουρκικών γλωσσών. Παρουσιάζονται τα γραμματικά χαρακτηριστικά των πιο αντιπροσωπευτικών γλωσσών από κάθε ομάδα (ογούζ, ογούρ-τσουβάς, κιπτσάκ, τουρκί, νοτιο-σιβηριανή, γιακούτ), εξετάζονται και θα συγκρίνονται οι γραμματικές κατηγορίες των γλωσσών στους διάφορους τομείς της γλώσσας. ΤΟΜ 433 Ελληνοτουρκικές Γλωσσικές Επαφές Μετά από μια εισαγωγή στις μεθόδους της γενικής γλωσσολογίας των επαφών (contact linguistics), μελετώνται παραδείγματα γλωσσικών αλληλεπιδράσεων στις σχετικές περιόδους και περιοχές των ελληνοτουρκικών επαφών (Μικρά Aσία, Πόντος και Κωνσταντινούπολη του 19ου αιώνα, Κύπρος και Βαλκάνια μέχρι σήμερα, περιοχές της Ελλάδας, όπως Θράκη, Ήπειρος, Κρήτη). Eκτός από τα λεξικά «δάνεια», εξετάζονται οι φωνητικές, φωνολογικές, μορφολογικές και συντακτικές όψεις στη διαδικασία της γλωσσικής εφαρμογής και αντικατάστασης. Σημαντικό παράδειγμα αποτελούν οι αλληλεπιδράσεις στις τουρκοκυπριακές και τις ελληνοκυπριακές διαλέκτους. ΤΟΜ 434 Καραμανλίδικα Το μάθημα εισάγει στην ιστορία των τουρκόφωνων πληθυσμών της Μικρασίας, παρουσιάζει τη λογοτεχνία τους (τα λεγόμενα «Καραμανλίδικα»), όπως και την τουρκική λογοτεχνία σε ελληνικό αλφάβητο γενικά (π.χ. στην Κωνσταντινούπολη). Στο κύριο μέρος του μαθήματος γίνεται γραφηματική και γλωσσολογική ανάλυση κειμένων από διάφορες περιόδους και διαφορετικά είδη (θρησκευτικά, λογοτεχνικά, ιστορικά). ΤΟΜ 435 Bαλκανική Τουρκολογίας Το μάθημα ασχολείται με τα δύο κύρια θέματα της Βαλκανικής Τουρκολογίας (κλάδος της Γενικής Τουρκολογίας): τη μελέτη των τουρκικών διαλέκτων της Βαλκανικής Χερσονήσου και την

8 79 επίδραση της Τουρκικής στις γλώσσες της Nοτιο-ανατολικής Ευρώπης. Στόχος είναι η γνωριμία με την ταξινόμηση των ρουμελικών (βαλκανικών) διαλέκτων στα πλαίσια της τουρκικής διαλεκτολογίας, η μελέτη φαινομένων γλωσσικής επαφής με τις βαλκανικές γλώσσες και η εκμάθηση της επέκτασης της τουρκικής επίδρασης στις σχετικές γλώσσες των Βαλκανίων (π.χ. Ελληνικά, Αλβανικά, Ρουμανικά, Βουλγαρικά, Σερβικά). II. ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΜ 440 Το Βυζάντιο και οι Οθωμανοί Στο μάθημα εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ Βυζαντίου και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τα μέσα του 14ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 15ου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο εάν και κατά πόσο οι Οθωμανοί κληρονόμησαν θεσμούς από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει τη μελέτη πρωτογενών πηγών στα Ελληνικά και στα Τουρκικά. ΤΟΜ 441 Θεσμοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Στο μάθημα εξετάζονται οι θεσμοί της κλασικής περιόδου (15ος-16ος αιώνας), οι αιτίες της παρακμής τους, καθώς και οι θεσμοί που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε ειδική και εξαιρετικά κρίσιμη πτυχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για την οποία έγινε λόγος στο εισαγωγικό μάθημα ΤΟΜ 250 και στο μάθημα κατεύθυνσης ΤΟΜ 350. Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει τη μελέτη επιλεγμένων πρωτογενών πηγών. ΤΟΜ 442 Οθωμανικά Χρονικά Στο μάθημα εξετάζονται μερικά από τα κυριότερα οθωμανικά ιστορικά χρονικά της περιόδου, που καλύπτει το 16ο και το 17ο αιώνα. Η διδασκαλία του μαθήματος εστιάζεται στη μελέτη των χρονικών ως πρωτογενών πηγών της Οθωμανικής Ιστορίας και στη χρήση τους από την ιστοριογραφία του 19ου αιώνα. ΤΟΜ 443 Εισαγωγή στην Οθωμανική Παλαιογραφία και Διπλωματική Iστοριογραφική επισκόπηση. Aρχεία. Eκδόσεις. Παλαιογραφία: υλικό και εργαλεία γραφής, εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εγγράφων, γραφή, ιδιαιτερότητες των διαφόρων ειδών γραφής. Διπλωματική: ταξινόμηση και τύποι των οθωμανικών εγγράφων, ύφος και γλώσσα, μορφή και δομή, συστατικά μέρη και μορφές διατύπωσής τους. Δεφτέρια. Aντίγραφα. ΤΟΜ 444 Τανζιμάτ Στο μάθημα μελετώνται οι μεταρρυθμίσεις της περιόδου του Τανζιμάτ και οι θεσμοί που προέκυψαν από αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει τη μελέτη επιλεγμένων πρωτογενών πηγών. ΤΟΜ 445 Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Τουρκία Η εκπαίδευση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της προσέγγισης προς τη Δύση και του εκμοντερνισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Προσπάθειες για την ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήματος, με κύριο σημείο αναφοράς την ισλαμική γνώση, άρχισαν στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Οι προσπάθειες αυτές διήρκεσαν ως τις αρχές του 20ού αιώνα, χωρίς να έχουν ανοίξει μη θρησκευτικά σχολεία και να έχουν εισαχθεί οι νέες τεχνολογίες των μαθημάτων (Curricula). Μετά την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας καταργήθηκαν τα θρησκευτικά σχολεία και δημιουργήθηκε ένα σύστημα μόρφωσης σε τρία επίπεδα. Στο μάθημα θα διαφωτιστούν το ιστορικό βάθος και τα ιδρύματα του σημερινού εκπαιδευτικού συστήματος και θα αναλυθούν σημαντικά ρεύματα παιδαγωγικής σκέψης. ΤΟΜ 450 Σύγχρονη Τουρκική Ιστοριογραφία Μια από τις βάσεις του τουρκικού εθνικισμού ήταν η ανάδειξη της Ανατολίας ως της γενέτειρας των Τούρκων. Αυτή η άποψη υιοθετήθηκε και υποστηρίχθηκε από ακαδημαϊκή και λαϊκή επιστημονική ιστοριογραφία. Αντίθετα, η προ-ισλαμική και η Σελτζουκική ιστορία ήταν ήδη γνωστές από τις πρώτες δεκαετίες της Δημοκρατίας. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν το κέντρο της προσοχής μέχρι το Το μάθημα καλύπτει τις εξελίξεις που έγιναν τον 20ό αιώνα και προσπαθεί να δείξει πώς το γράψιμο της ιστορίας, η ιδεολογία και η πολιτική αλληλοσχετίζονται. ΤΟΜ 451 Ιστορία του Τύπου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και Σύγχρονη Τουρκία Μετά από μια έρευνα της ιστορίας του τύπου μέχρι τη διαμόρφωση της νεότερης γραφής το 1928, το μάθημα θα εξετάσει τους βασικούς πολιτικούς και νομικούς όρους, που αφορούσαν την ανάπτυξη του τύπου. Το επίκεντρο θα είναι στις εθνικές και επαρχιακές εφημερίδες, καθώς, επίσης, και στον οθωμανικό και τουρκικό τύπο στην Κύπρο. Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να κατανοήσουν το διακριτικό χαρακτήρα και τον προσανατολισμό των πιο κύριων εφημερίδων. ΤΟΜ 452 Δημιουργία και Ανάπτυξη του Τουρκικού Εθνικισμού Εισαγωγικό αντικείμενο της διδασκαλίας σ αυτό το μάθημα είναι οι θεωρίες του εθνικισμού. Μετά τη γενική περιγραφή των θεωριών του εθνικισμού, το μάθημα ασχολείται με τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού. Πέρα από τις ιστορικο-πολιτικές συγκυρίες που ευνοούν την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού, αντικείμενο διδασκαλίας είναι η προσέγγιση των πνευματικών του δημιουργών, όπως οι Ziya Gökalp και Yusuf Akçura. Η αντίληψη του Kemal Atatürk για τον τουρκικό εθνικισμό και η διαμόρφωσή του κατά τη μονοκομματική περίοδο θα αποτελέσουν, επίσης, αντικείμενο του μαθήματος. Το μάθημα θα ασχοληθεί, επίσης, με την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού μετά το Β Παγκόσμιο

9 80 Ì Ì Ô ÚÎÈÎÒÓ Î È ªÂÛ Ó ÙÔÏÈÎÒÓ appleô ÒÓ Πόλεμο και με το ρόλο του στην ευρύτερη πολιτική ζωή της χώρας. ΤΟΜ 453 Το Ισλάμ στη Σύγχρονη Τουρκία Σε αυτό το μάθημα κύριο αντικείμενο της διδασκαλίας είναι η θέση του Ισλάμ στην Τουρκική Δημοκρατία. Οι θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις υπό τη διοίκηση του Κemal, η αντίληψη του Kemal για το κοσμικό κράτος και η σχέση του Ισλάμ με την πολιτική είναι θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το μάθημα αυτό. Επίσης, η εποχή μετά τον Kemal και οι σχέσεις κράτουςκοινωνίας και θρησκείας θα αποτελέσουν αντικείμενο του μαθήματος. ΤΟΜ 455 Σύγχρονη Διπλωματική Ιστορία της Τουρκίας Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις διεθνείς σχέσεις και τη διπλωματία της Τουρκικής Δημοκρατίας. Οι φοιτητές διδάσκονται την ιστορική πορεία των προβλημάτων της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. ΤΟΜ 456 Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση Στο επίκεντρο του μαθήματος βρίσκονται οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που τυπικά αρχίζουν στις αρχές της δεκαετίας του 60 και συνεχίζονται μέχρι τις μέρες μας. Η πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις αυτής της πορείας στην εσωτερική δομή της χώρας, όπως, π.χ., μεταρρυθμίσεις, είναι από τα κυριότερα θέματα του μαθήματος. Το μάθημα δίνει, επίσης, έμφαση στην αντίληψη της τουρκικής κοινής γνώμης για την Ευρώπη και στην αντίληψη των Ευρωπαίων για την Τουρκία. ΤΟΜ 457 Πολιτική Σκέψη στη Σύγχρονη Τουρκία Στο μάθημα εξετάζονται οι ιδέες και τα κινήματα, που εμφανίστηκαν το 19ο αιώνα και επηρέασαν τη σύγχρονη Τουρκία. Αντικείμενο του μαθήματος θα είναι ο Κεμαλισμός, η φιλελεύθερη σκέψη, η αριστερή σκέψη, η κοσμικότητα, ο εθνικισμός, τα συντηρητικά κινήματα, όπως Ισλαμικά κινήματα. ΤΟΜ 458 Πολιτικά Κόμματα στη Σύγχρονη Τουρκία Στο μάθημα μελετώνται η ίδρυση και η εξέλιξη των πολιτικών κομμάτων στη σύγχρονη Τουρκία. Εξετάζεται η περίοδος του μονοκομματισμού ( ) και, στη συνέχεια, η εδραίωση του πολυκομματικού συστήματος (1950 και αργότερα). Παρουσιάζονται τα κυριότερα κόμματα, τα πολιτικά τους προγράμματα, οι ιδεολογικές πηγές και οι προσωπικότητες που επηρέασαν την πολιτική ζωή της χώρας. ΤΟΜ 459 Ο Ρόλος του Στρατού στη Σύγχρονη Τουρκία Από τους Νεότουρκους και την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας της Τουρκίας μέχρι σήμερα, το στρατιωτικό καθεστώς διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τουρκική πολιτική. Το μάθημα θα εστιάζεται στην ιστορία και στην αυτοεικόνα του στρατού, στις άμεσες και έμμεσές του παρεμβάσεις στη δημοκρατική ζωή, στη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, στις πολιτικές του τάσεις και στην οικονομική του δύναμη. TΟΜ 460 Οθωμανικές Πηγές της Ιστορίας της Κύπρου Aρχεία με οθωμανικές πηγές για την Kύπρο. Iστοριογραφική επισκόπηση και εκδόσεις οθωμανικών πηγών για την Kύπρο. Σύγκριση των διαφόρων πηγών (οθωμανικών, ελληνικών και δυτικών) για την ιστορία της Kύπρου. Oθωμανικές πηγές: Xρονικά, Δεφτέρια, Λυτά έγγραφα. Aνάλυση (διπλωματική και ιστορική) και κριτικός σχολιασμός των οθωμανικών πηγών για την Kύπρο. Aπορρέοντα πορίσματα και σύγκρισή τους με τις επικρατούσες ιστοριογραφικές θέσεις. ΤΟΜ 461 Η Κύπρος επί Οθωμανικής Κυριαρχίας Iστοριογραφική επισκόπηση. Πηγές. Kατάκτηση της Kύπρου από την Oθωμανική Aυτοκρατορία. Δημογραφικές ανακατατάξεις. Διοίκηση. Στρατός. Πόλεις. Eμπόριο. Γαιοκτητικό καθεστώς. Kαθεστώς των ζιμμήδων. Eκκλησία. Δραγομανία. Απελευθερωτικές κινήσεις και ένοπλες εξεγέρσεις. Tανζιμάτ και Kύπρος. Tα σημαντικότερα πολιτικά γεγονότα. Πνευματική δημιουργία. ΤΟΜ 462 Ιστορία της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας Θέμα του μαθήματος αποτελεί η κατάκτηση της Κύπρου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και η εξέλιξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Το μάθημα βασίζεται πάνω σε τέσσερις ιστορικές περιόδους: α) από την οθωμανική περίοδο μέχρι την αγγλική διοίκηση ( ), β) κατά τη διάρκεια της αγγλικής αποικιακής διοίκησης ( ), γ) από την ίδρυση και εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ( ) και δ) τις εξελίξεις στην τουρκοκυπριακή κοινότητα από το 1974 μέχρι σήμερα. ΤΟΜ 463 Κοινοτικές Σχέσεις στην Κύπρο Στο μάθημα θα δοθεί έμφαση στις κοινοτικές σχέσεις στην Κύπρο, όπως αυτές λειτουργούσαν λίγο πριν από την οθωμανική περίοδο, κατά την οθωμανική περίοδο και μετέπειτα. Η καθημερινή ζωή, πολιτισμική και γλωσσική αλληλεπιρροή, μικτοί γάμοι, αλλαγή θρησκεύματος, κοινωνικές και εργασιακές σχέσεις κ.λπ. ΤΟΜ 470 Ισλαμικά Μεταρρυθμιστικά Κινήματα Στις ισλαμικές χώρες οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση θρησκευτικών ιδεών και εθίμων, καθώς και των πολιτικών και κοινωνικών τρόπων ζωής, προηγήθηκαν της διείσδυσης δυτικών επιρροών. Η ηγεμονία των ευρωπαϊκών κρατών στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε επιπλέον τις ισλαμικές μεταρρυθμιστικές κινήσεις, οι οποίες είχαν εμφανιστεί στα μέσα του 18ου αιώνα και αργότερα. Στο μάθημα εξετάζονται διάφορα κινήματα (π.χ. Wahhabiya, Salafiya) και συγκρίνονται οι διάφορες προελεύσεις τους, τα προγράμματα, οι ενέργειες και οι συνέπειες αυτών των ενεργειών.

10 81 ΤΟΜ 471 Η Ανατολή των Αράβων υπό Οθωμανική Κυριαρχία Η «γόνιμη ημισέληνος» (mashriq) αποτέλεσε το 16ο αιώνα τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η εκστρατεία του Ναπολέοντα του Α συμβόλιζε την αυξανόμενη οικονομική και πολιτισμική επίδραση της Ευρώπης στη Μέση Ανατολή, έως ότου διαμορφώθηκε μια νέα πολιτική τάξη μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Κέντρο αναφοράς του μαθήματος αποτελούν οι εξελίξεις, που έγιναν στις αραβικές επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θέματα αποτελούν, μεταξύ άλλων, η διοίκηση των επαρχιών, οι συνέπειες των αλλαγών του Τanzimat και η δημιουργία της εθνικιστικής κίνησης των Αράβων. ΤΟΜ 472 Σύγχρονες Ιδέες και Κινήματα στη Μέση Ανατολή Στο μάθημα αυτό αναπτύσσονται οι σύγχρονες ιδέες και κινήματα, που επηρεάζουν τη Μέση Ανατολή από το 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Στην πρώτη φάση του μαθήματος μελετάται ο ισλαμικός εκσυγχρονισμός. Δίνεται έμφαση στην άνοδο του αραβικού εθνικισμού. Τρίτη και τελευταία φάση του μαθήματος αποτελεί το θέμα του ισλαμικού φονταμενταλισμού. ΤΟΜ 473 Οι Κούρδοι στη Μέση Ανατολή Αυτή η εισαγωγή στη Κουρδική ιστορία θα επικεντρωθεί στα εξής θέματα: Οι Κούρδοι στο Μεσαίωνα (π.χ. η εμφάνιση του όρου «Κουρδιστάν» υπό τους Σελτζούκους), η κατάσταση μεταξύ των κουρδικών πριγκιπάτων και των αυτοκρατοριών των Οθωμανών και των Σαφεβίδων, οι συνέπειες των αρχών του κεντρικού ελέγχου των Οθωμανών για τους Κούρδους στο 19ο αιώνα, η ανάπτυξη του κουρδικού εθνικισμού και ο χωρισμός των περιοχών που κατοικήθηκαν από τους Κούρδους μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο. ΤΟΜ 476 Οι Αρμένιοι υπό Τουρκική Κυριαρχία Αυτό το μάθημα αρχίζει με μια αφήγηση των σφαγών των Αρμενίων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το μάθημα συνεχίζεται με την περιγραφή των σχέσεων της Δημοκρατίας της Αρμενίας με τη Δημοκρατία της Τουρκίας μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και της θέσης των Αρμενίων μέσα στη Δημοκρατία της Τουρκίας. Γυρίζουμε στην πολιτιστική αρμενική αναγέννηση του 18ου αιώνα και στους θεσμούς της αρμενικής κοινωνίας μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και τις σχέσεις αυτών των θεσμών με τους θεσμούς του κράτους. Κατόπιν εξετάζουμε τις επιρροές των μεταρρυθμίσεων του 19ου αιώνα στην αρμενική κοινωνία, την ανάπτυξη της αρμενικής επαναστατικής κίνησης και τις συνέπειές της για τις σφαγές. ª ı Ì Ù ÔÈÓ Î È ÁÈ ÙÈ Ô ÙÂ ı ÓÛÂÈ ΤΟΜ 480 Τουρκική Γλωσσική Μεταρρύθμιση Οι προσπάθειες για μεταρρύθμιση της τουρκικής/οθωμανικής γλώσσας άρχισαν το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Στις αρχές του 20ού αιώνα, μερικοί συγγραφείς υποστήριξαν την υιοθέτηση του λατινικού αλφαβήτου, ενώ άλλοι επιχείρησαν να προωθήσουν μια διαφοροποιημένη εκδοχή της οθωμανικής γραφής. Το 1928 τέθηκε σε ισχύ σχετικός νόμος για εισαγωγή του λατινικού αλφαβήτου. Το μάθημα αυτό ασχολείται με τα στάδια της γλωσσικής μεταρρύθμισης, με τις πολιτικές της Τουρκικής Δημοκρατίας για τη γλώσσα και με τη σύγχρονη συζήτηση, στη βάση τουρκικών κειμένων. ΤΟΜ 481 Τουρκική και Οθωμανική Λογοτεχνία της Αυτοβιογραφίας/Απομνημονευμάτων Η λογοτεχνία των απομνημονευμάτων (τα όρια προς την αυτοβιογραφία είναι ρευστά) έχει αυξηθεί σταθερά από την περίοδο του Tanzimat. Στο μάθημα θα επιδιωχθεί να αποκτήσουμε μια γενική θεώρηση στο λογοτεχνικό αυτό είδος και να γνωρίσουμε εξέχοντες εκπροσώπους του, με βάση επιλεγμένα λογοτεχνικά δείγματα. Τα απομνημονεύματα αποτελούν σημαντική πηγή για τον προσδιορισμό της πολιτικής και πολιτισμικής κατάστασης της Τουρκίας στον 20ό αιώνα. Ένα πλήθος αξιομνημόνευτων αναφορών και άλλων, που έχουν κατατεθεί από τη γραφίδα λογοτεχνών, διπλωματών, πολιτικών και παιδαγωγών, προσφέρουν τη δυνατότητα να επεξεργασθούμε ομοιότητες και διαφορές στη θεώρηση της ζωής επαγγελματικών ομάδων. Συγχρόνως, θα ληφθούν υπόψη λογοτεχνικές απόψεις. ΤΟΜ 490 Οθωμανική Παλαιογραφία Το μάθημα είναι ανοιχτό για φοιτητές, που έχουν ήδη διδαχθεί την Εισαγωγή στην Οθωμανική Διπλωματική και Παλαιογραφία. Περιλαμβάνει την ανάγνωση χειρογράφων και τη μελέτη των διαφορετικών γραφών τους. ΤΟΜ 491 Πολιτισμός και Ταυτότητα της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας Το μάθημα αυτό θα βασιστεί πάνω σε δύο ιστορικές περιόδους: α) από την αρχή της οθωμανικής περιόδου στην Κύπρο και β) στη νεωτερικότητα. Στην πρώτη φάση μελετώνται η δομή του τουρκοκυπριακού πληθυσμού, η διοίκηση, οι κοινωνικοί και θρησκευτικοί θεσμοί, η επαγγελματική δομή και οργάνωση. Στη δεύτερη φάση, δηλαδή στη νεωτερικότητα, εξηγούνται η άνοδος του εθνικισμού και οι επιπτώσεις του στη διαμόρφωση της ταυτότητας και, γενικά, στην κουλτούρα. Θα δοθεί έμφαση στην εικόνα του «Άλλου».

11 82 Ì Ì Ô ÚÎÈÎÒÓ Î È ªÂÛ Ó ÙÔÏÈÎÒÓ appleô ÒÓ À π PO PAMMA OY øn - À À : ø π - à π ECTS 1Ô ÂÍ ÌËÓÔ TOΜ 100 Γραμματική και Σύνταξη Ι (6 ώρες) (Γ) 8 TOΜ 106 Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή, Διάλογος) Ι (6 ώρες) (Γ) 11 TOΜ 120 Εισαγωγή στις Τουρκικές Σπουδές (Ε) 6 Μάθημα Ξένης Γλώσσας 5 2Ô ÂÍ ÌËÓÔ TOΜ 101 Γραμματική και Σύνταξη ΙΙ (6 ώρες) (Γ) 8 TOΜ 107 Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή, Διάλογος) ΙΙ (6 ώρες) (Γ) 11 TOΜ 121 Εισαγωγή στο Ισλάμ (Ε) 6 Μάθημα Ξένης Γλώσσας 5 3Ô ÂÍ ÌËÓÔ TOΜ 200 Γραμματική και Σύνταξη ΙΙΙ (3 ώρες) (Γ) 6 TOΜ 206 Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή, Διάλογος) III (3 ώρες) (Γ) 7 TOΜ 220 Εισαγωγή στην Τουρκική Γλωσσολογία (Ε) 6 TOΜ 250 Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Ε) 6 Μάθημα Ξένης Γλώσσας 5 4Ô ÂÍ ÌËÓÔ TOΜ 210 Μετάφραση Τουρκο-Ελληνική (Γ) 6 TOΜ 230 Οθωμανική Γλώσσα (Γ) 7 TOΜ 240 Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκικής Λογοτεχνίας (Ε) 6 TOΜ 260 Ιστορία της Τουρκίας (Ε) 6 ECTS 5Ô ÂÍ ÌËÓÔ TOΜ 310 Μετάφραση Ελληνο-Τουρκική (Γ) 6 TOΜ 317 Ανάλυση Ακαδημαϊκών Κειμένων (Γ) 6 TOΜ 316 Διάλογος (Γ) 6 TOΜ 340 Οθωμανική Λογοτεχνία (Ε) 7 6Ô ÂÍ ÌËÓÔ TOΜ 300 Γλώσσα του Τύπου (Γ) 6 TOΜ 301 Γλώσσα των ΜΜΕ (οπτικοακ.) (Γ) 5 ΤΟΜ 302 Θέματα της Τουρκικής Γλωσσολογίας (K) 7 ΤΟΜ 341 Θέματα της Οθωμανικής Λογοτεχνίας (K) 7 7Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΤΟΜ 400 Τουρκική για Ειδικούς Σκοπούς (Γ) 6 ΤΟΜ 401 Τουρκικές Γλώσσες εκτός Τουρκίας (K) 7 ΤΟΜ 410 Θέματα της Σύγχρονης Τουρκικής Λογοτεχνίας (K) 7 Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 5 8Ô ÂÍ ÌËÓÔ Έξι Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 30 Σημείωση: (Γ) = υποχρεωτικό γλωσσικό μάθημα (Ε) = υποχρεωτικό εισαγωγικό-γενικό μάθημα (Κ) = υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης

12 83 À π PO PAMMA OY øn - À À : π ƒπ - π π π ª ECTS 1Ô ÂÍ ÌËÓÔ TOΜ 100 Γραμματική και Σύνταξη Ι (6 ώρες) (Γ) 8 TOΜ 106 Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή, Διάλογος) Ι (6 ώρες) (Γ) 11 TOΜ 120 Εισαγωγή στις Τουρκικές Σπουδές (Ε) 6 Μάθημα Ξένης Γλώσσας 5 2Ô ÂÍ ÌËÓÔ TOΜ 101 Γραμματική και Σύνταξη ΙΙ (6 ώρες) (Γ) 8 TOΜ 107 Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή, Διάλογος) ΙΙ (6 ώρες) (Γ) 11 TOΜ 121 Εισαγωγή στο Ισλάμ (Ε) 6 Μάθημα Ξένης Γλώσσας 5 3Ô ÂÍ ÌËÓÔ TOΜ 200 Γραμματική και Σύνταξη ΙΙΙ (3 ώρες) (Γ) 6 TOΜ 206 Γλωσσικές Ασκήσεις (Ανάγνωση, Συγγραφή, Διάλογος) III (3 ώρες) (Γ) 7 TOΜ 220 Εισαγωγή στην Τουρκική Γλωσσολογία (Ε) 6 TOΜ 250 Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Ε) 6 Μάθημα Ξένης Γλώσσας 5 4Ô ÂÍ ÌËÓÔ TOΜ 210 Μετάφραση Τουρκο-Ελληνική (Γ) 6 TOΜ 230 Οθωμανική Γλώσσα (Γ) 7 TOΜ 240 Ιστορία της Σύγχρονης Τουρκικής Λογοτεχνίας (Ε) 6 TOΜ 260 Ιστορία της Τουρκίας (Ε) 6 5Ô ÂÍ ÌËÓÔ TOΜ 310 Μετάφραση Ελληνο-Τουρκική (Γ) 6 TOΜ 316 Διάλογος (Γ) 6 TOΜ 317 Ανάλυση Ακαδημαϊκών Κειμένων (Γ) 6 TOΜ 340 Οθωμανική Λογοτεχνία (Ε) 7 6Ô ÂÍ ÌËÓÔ TOΜ 300 Γλώσσα του Τύπου (Γ) 6 TOΜ 301 Γλώσσα των ΜΜΕ (οπτικοακ.) (Γ) 5 ΤΟΜ 350 Θέματα της Ιστορίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (K) 7 ΤΟΜ 380 Ιστορία της Ισλαμικής Μέσης Ανατολής (K) 7 7Ô ÂÍ ÌËÓÔ ΤΟΜ 400 Τουρκική για Ειδικούς Σκοπούς (Γ) 6 ΤΟΜ 450 Θέματα Ιστορίας και Πολιτικής της Τουρκίας (K) 7 ΤΟΜ 451 Ιστορία των Τουρκικών Λαών (K) 7 Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 5 8Ô ÂÍ ÌËÓÔ Έξι Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής 30 Σημείωση: (Γ) = υποχρεωτικό γλωσσικό μάθημα (Ε) = υποχρεωτικό εισαγωγικό-γενικό μάθημα (Κ) = υποχρεωτικό μάθημα κατεύθυνσης

13 84 Ì Ì Ô ÚÎÈÎÒÓ Î È ªÂÛ Ó ÙÔÏÈÎÒÓ appleô ÒÓ ª ª ƒπ ƒπ ª π. ø π O OTEXNIA ΤΟΜ 402 Μορφολογία της Τουρκικής Γλώσσας TOΜ 403 Iστορική Γραμματική της Tουρκικής Γλώσσας TOΜ 404 Ζητήματα Τουρκικής Σύνταξης ΤΟΜ 405 Διδακτική της Τουρκικής Γλώσσας ΤΟΜ 406 Προχωρημένο Μάθημα Μετάφρασης TOΜ 407 Tουρκική Διαλεκτολογία ΤΟΜ 411 Γλώσσα και Λογοτεχνία της Παλαιάς Τουρκικής της Ανατολίας ΤΟΜ 412 Γλώσσα και Λογοτεχνία Τσαγατάι ΤΟΜ 413 Λογοτεχνία του Τανζιμάτ ΤΟΜ 414 Το Τουρκικό Μυθιστόρημα ΤΟΜ 415 Σύγχρονη Τουρκική Ποίηση ΤΟΜ 416 Η Κωνσταντινούπολη στην Τουρκική Λογοτεχνία TOΜ 417 Συγκριτική Tουρκική και Eλληνική Λογοτεχνία TOΜ 420 Σύγχρονη Tουρκοκυπριακή Λογοτεχνία ΤΟΜ 421 Συγκριτική Τουρκοκυπριακή και Ελληνοκυπριακή Λογοτεχνία ΤΟΜ 422 Τουρκοκυπριακός Λαϊκός Έντεχνος Λόγος TOΜ 423 Tουρκοκυπριακή Διάλεκτος ΤΟΜ 430 Διγλωσσία και Γλωσσικές Επαφές TOΜ 431 Λογοτεχνία των εκτός Τουρκίας Τουρκικών Λαών ΤΟΜ 432 Συγκριτική Γραμματική των Τουρκικών Γλωσσών TOΜ 433 Eλληνοτουρκικές Γλωσσικές Επαφές TOΜ 434 Καραμανλίδικα ΤΟΜ 435 Βαλκανική Τουρκολογία B. I TOPIA O ITIKH TOΜ 440 Το Βυζάντιο και οι Οθωμανοί ΤΟΜ 441 Θεσμοί της Oθωμανικής Aυτοκρατορίας ΤΟΜ 442 Οθωμανικά Χρονικά TOΜ 443 Εισαγωγή στην Οθωμανική Παλαιογραφία και Διπλωματική TOΜ 444 Tανζιμάτ ΤΟΜ 445 Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Σύγχρονη Τουρκία ΤΟΜ 450 Σύγχρονη Τουρκική Ιστοριογραφία ΤΟΜ 451 Ιστορία του Τύπου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και τη Σύγχρονη Τουρκία TΟΜ 452 Δημιουργία και Ανάπτυξη του Τουρκικού Εθνικισμού TOΜ 453 Tο Iσλάμ στη Σύγχρονη Tουρκία ΤΟΜ 454 Eλληνοτουρκικές Σχέσεις TOΜ 455 Σύγχρονη Διπλωματική Iστορία της Tουρκίας ΤΟΜ 456 Tουρκία και Eυρωπαϊκή Ένωση ΤΟΜ 457 Πολιτική Σκέψη στη Σύγχρονη Τουρκία ΤΟΜ 458 Πολιτικά Κόμματα στη Σύγχρονη Τουρκία ΤΟΜ 459 Ο Ρόλος του Στρατού στη Σύγχρονη Τουρκία ΤΟΜ 460 Οθωμανικές Πηγές της Ιστορίας της Κύπρου ΤΟΜ 461 H Kύπρος επί Οθωμανικής Κυριαρχίας TOΜ 462 Ιστορία της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας ΤΟΜ 463 Κοινοτικές Σχέσεις στην Κύπρο ΤΟΜ 470 Ισλαμικά Μεταρρυθμιστικά Κινήματα ΤΟΜ 471 Η Ανατολή των Αράβων υπό Οθωμανική Κυριαρχία ΤΟΜ 472 Σύγχρονες Ιδέες και Κινήματα στη Μέση Ανατολή TOΜ 473 Oι Kούρδοι στη Mέση Aνατολή ΤΟΜ 476 Oι Aρμένιοι υπό Τουρκική Κυριαρχία ΤΟΜ 477 Ιστορία των Βαλκανικών Λαών ΤΟΜ 478 Σύγχρονη Κεντρική Ασία. π ª ª π π À À À π ΤΟΜ 480 Τουρκική Γλωσσική Μεταρρύθμιση ΤΟΜ 481 Τουρκική και Οθωμανική Λογοτεχνία Αυτοβιογραφιών/ Απομνημονευμάτων ΤΟΜ 485 Τουρκική Τέχνη και Αρχιτεκτονική ΤΟΜ 486 Αραβική Γλώσσα Ι ΤΟΜ 487 Αραβική Γλώσσα ΙΙ ΤΟΜ 488 Οθωμανικά Κείμενα ΤΟΜ 490 Οθωμανική Παλαιογραφία ΤΟΜ 491 Πολιτισμός και Ταυτότητα της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας Σημείωση: Όλα τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής μπορούν να προσφέρονται και ως σεμινάρια.

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΜ ECTS Αγγλική Γλώσσα Ι Γαλλική Γλώσσα Ι Γερμανική Γλώσσα Ι Πολιτική Επιστήμη Ι Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι Πληροφορική Ι Μετάφραση Αγγλικά- Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών ΠPOEΔPOΣ Παντελής Bουτουρής ANTIΠPOEΔPOΣ Mιχάλης Πιερής KAΘHΓHTEΣ Παναγιώτης Aγαπητός Παντελής Bουτουρής Mιχάλης Πιερής EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Γεωργία Aγγουράκη Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κέντρο Γλωσσών Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Jack Burston ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλίας Αργυρού Maria - Gabriella Arru Birgit Zιαρτίδου Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συμπλήρωμα 2013-2015

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συμπλήρωμα 2013-2015 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Συμπλήρωμα 2013-2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Αγγλικών Σπουδών... 6 Τμήμα Γαλλικών Σπουδών... 7 Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών...

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ ΟΛ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Τµήµα Αγγλικών Σπουδών

Σ Χ ΟΛ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Τµήµα Αγγλικών Σπουδών Σ Χ ΟΛ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τµήµα Αγγλικών Σπουδών Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΠPOEΔPOΣ Παύλος Παύλου KAΘHΓHTΕΣ Aνδρέας N. Παπαπαύλου Στέφανος Στεφανίδης ANAΠΛHPΩTEΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία

Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία Διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Σερβία MAJA STOILKOVIC Φιλόλογος του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου ANNA RASLJIC Τελειόφοιτος της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου Οι

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 3: Ιστορική Ανασκόπηση των Ισλαμικών Αυτοκρατοριών Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14

Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών Τµήµα Γερµανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013/14 ΑΘΗΝΑ 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO

ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN TMHMA IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΔIΔAΣKΩN: Eπ. Καθ. HΛΙΑΣ ΓIANNAKHΣ ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO 1. Εισαγωγή στις Ελληνοαραβικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. Η ιστορία του Το Τµήµα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως µέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) Δρ. Μανόλης Αλεξάκης Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου 2014 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ÓÙÚÔ ÏˆÛÛÒÓ. π ø. π À À. π π ƒ ø π. Jack Burston

ÓÙÚÔ ÏˆÛÛÒÓ. π ø. π À À. π π ƒ ø π. Jack Burston ÓÙÚÔ ÏˆÛÛÒÓ π À À Jack Burston π π ƒ ø π Ηλίας Αργυρού Birgit Ζιαρτίδου Shaunna Ιωαννίδου Ελένη Βαρβαλούκα-Ιωάννου Αγγέλα Κλεάνθους Μαριάννα Κυπριανού Ελένη Νικηφόρου Γιόλα Παπαδοπούλου Bernadette Horton-Σαββίδου

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Γλωσσών. Εισαγωγή. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Shaunna Ioannidou

Κέντρο Γλωσσών. Εισαγωγή. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Shaunna Ioannidou Κέντρο Γλωσσών ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Shaunna Ioannidou ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλίας Αργυρού Birgit Ζιαρτίδου Shaunna Ιωαννίδου Ελένη Βαρβαλούκα-Ιωάννου Αγγέλα Κλεάνθους Μαριάννα Κυπριανού Ελένη Νικηφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ 2010-2011 Γενικές Πληροφορίες Για την απόκτηση του πτυχίου του Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Προλογικό σημείωμα των επιμελητριών... 15. Πρόλογος... 21

Περιεχόμενα. Προλογικό σημείωμα των επιμελητριών... 15. Πρόλογος... 21 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα των επιμελητριών... 15 Πρόλογος... 21 1 Eπισκόπηση: H εκπαίδευση των κωφών... 29 Eισαγωγή... 29 Η επίδραση της δημόσιας εκπαίδευσης... 39 Oρισμοί... 44 Απλοί γενικοί ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο)

321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) 321 Οικονομικών Επιστημών Κρήτης (Ρέθυμνο) Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί το 1987. Με την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου στη νέα Πανεπιστημιούπολη, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση 9 o Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» -7-9 Νοεμβρίου 2013 Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013 Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ Κινηματογράφος και θέατρο: Η ιστορία τους, οι διευθυντές και οι σημαντικές ταινίες. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία: Η ιστορία τους, οι συγγραφείς Ιnstituto Cervantes: Εξασφάλιση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 2986/5 Νοεμβρίου 2014 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία

Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία Η Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ουκρανία ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΜΟΝΟΒΑ Κυριακάτικο Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας του Χαρκόβου (Ουκρανία) Οι κοινωνικές αναταραχές του 20 ου αιώνα επηρέασαν και τις ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Unité de Développement Pédagogique Réf.: 2010-D-239- el-2 Orig.:EL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ. Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΒΑ Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) MBAN-806DG Τμήμα Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Γεωργική και Τροφική Επιχειρησιακή Καινοτομία Εξάμηνα Καλοκαιρινό 7.5 Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα

Ερευνητικό Κέντρο Λεμεσού Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Νέες προοπτικές στην αρχειακή και ιστορική έρευνα Με την έναρξη των εργασιών του Παττίχειου Δημοτικού Μουσείου, Ιστορικού Αρχείου και Κέντρου Μελετών Λεμεσού στην ανακαινισμένη πρώην Οικία Έπαρχου, ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι.

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γενική Γλωσσολογία ΙΙ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα