Αξιοποίηση της Τέχνης του Κινηματογράφου για Διδασκαλία Οικονομικής Ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποίηση της Τέχνης του Κινηματογράφου για Διδασκαλία Οικονομικής Ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα"

Transcript

1 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Αξιοποίηση της Τέχνης του Κινηματογράφου για Διδασκαλία Οικονομικής Ορολογίας στην Αγγλική Γλώσσα Ματσιώρη Άννα 1, Βασιλού Κυριακή 2 1 Καθηγήτρια Οικονομολόγος, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας 2 Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διαθεματική και διεπιστημονική πρόταση διδασκαλίας της οικονομικής ορολογίας του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ) στην αγγλική γλώσσα, με την αξιοποίηση της τέχνης του κινηματογράφου. Συγκεκριμένα, ομάδα μαθητών και αποφοίτων του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με την καθοδήγηση και το συντονισμό της οικονομολόγου καθηγήτριας, δημιούργησαν κατά τα σχολικά έτη και δύο ταινίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος του ΑΟΔΕ. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, με την καθοδήγηση της καθηγήτριας αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας, το σενάριο των ταινιών μεταφράστηκε στα αγγλικά, έγινε ο υποτιτλισμός τους, ενώ κάποιες σκηνές, όπως απαιτούσε η πλοκή, γυρίστηκαν εξολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνουν οι Νέες Τεχνολογίες, επιδιώξαμε να αναβαθμίσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία και ταυτόχρονα να καλύψουμε το κενό της σύνδεσης οικονομικής επιστήμης και αγγλικής γλώσσας που υπάρχει στα Αναλυτικά Προγράμματα του Γενικού Λυκείου. Το εγχείρημα αποδείχτηκε επιτυχημένο, καθιστώντας ελκυστικότερο το ΑΟΔΕ για τους μαθητές, συμβάλλοντας στην κατανόησή του και φέροντάς τους σε επαφή για πρώτη φορά με την αγγλική ορολογία του management. Για τους παραπάνω λόγους συνεχίζεται και την τρέχουσα σχολική χρονιά. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: διαθεματικότητα, διεπιστημονικότητα, πολυτροπικό μήνυμα, αγγλικά ειδικού σκοπού, κοινωνικός επικοδομισμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σύγχρονες επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις απαιτούν ένα νέο τρόπο σκέψης και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη περισσότερων ομαδικών και συνεργατικών πρακτικών. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια, οι εκπαιδευτικοί φορείς τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό, ανατρέποντας παραδοσιακές [38]

2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ αντιλήψεις και στεγανά, οργανώνουν διαθεματικά (cross curricular) προγράμματα σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προωθούν τη διεπιστημονική (interdisciplinary) προσέγγιση της διδασκαλίας (Θωμαΐδης κ.ά., 2006). Αν και οι πρακτικές συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών δεν είναι κυρίαρχες στα σχολεία διεθνώς (Ματσαγκούρας, 2011), τα ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) υποστηρίζουν τη διαθεματικότητα και τη διεπιστημονικότητα, προωθώντας τη συνεργατική πρακτική. Από την άλλη πλευρά, οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση μπορούν να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο πρόσβασης στη γνώση. Η εξάπλωση της οπτικοακουστικής πληροφορίας συνέβαλε ώστε να αποκτήσει εδώ και καιρό βαρύνουσα σημασία το πολυτροπικό μήνυμα, δηλ. το μήνυμα που περιλαμβάνει κείμενο, εικόνα και ήχο. Έτσι, δημιουργήθηκε η ανάγκη να ξεφύγουμε από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, που βασίζεται αποκλειστικά στο γραπτό και προφορικό λόγο, επιδιώκοντας έναν εγγραμματισμό στα δύο αυτά μέσα και να στοχεύσουμε σε έναν πιο σύνθετο «οπτικοακουστικό εγγραμματισμό», καλλιεργώντας την ικανότητα των μαθητών να αναλύσουν ένα οπτικοακουστικό κείμενο (Αθανασάτου κ.ά, 2011). Η ένταξη και η συστηματική χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας αποτελεί πρόσφορη μέθοδο στην αντιμετώπιση συχνών προβλημάτων, όπως η έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των μαθητών, καθώς και η έλλειψη κινήτρων μάθησης. Με τη χρήση των ΤΠΕ διευκολύνεται η μετάβαση από παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας σε ένα νέο και φρέσκο περιβάλλον, όπου η μάθηση μετατρέπεται σε μια κοινωνική διαδικασία, με τους μαθητές να αποκτούν ενεργό και δυναμικό ρόλο (Τσιπλακίδης, 2001). Όταν στο σχολείο χρησιμοποιούνται τα σύγχρονα μέσα που εξασφαλίζει η εκπαιδευτική τεχνολογία, η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας γίνεται πολύ πιο αποτελεσματικά, στο βαθμό που μεριμνά για διάφορα μαθησιακά στυλ. Στην περίπτωση των οικονομικών μαθημάτων, οι διδακτικοί στόχοι επιτυγχάνονται πολύ καλύτερα αν καταφέρουμε να προκαλέσουμε και να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον του μαθητή (Colander, 1991). Η διδασκαλία τους γίνεται κυρίως με τη μέθοδο της διάλεξης (Becker & Watts, 1996), παρά το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί πληθώρα άλλων μεθόδων και τεχνικών, που μπορούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, μεταξύ των οποίων και ποικίλα οπτικοακουστικά μέσα, όπως εικόνες, κινούμενα σχέδια, φωτογραφίες, σλάϊντς, βίντεο, κ.α. (Whitehead & Μακρίδου-Μπούσιου, 2000). Με δεδομένο ότι στα παιδιά αρέσουν οι ιστορίες και τις ακούν με ενδιαφέρον, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον τους και να συνειδητοποιήσουν ότι τα οικονομικά είναι μια επιστήμη που σχετίζεται με την πραγματική ζωή (Day et al., 1991). Συνεπώς, μια ταινία που θα δημιουργηθεί από τους ίδιους τους μαθητές, με θεματολογία κατάλληλη για τη διδασκαλία των οικονομικών, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο διδακτικό εργαλείο, που θα αναβαθμίσει την εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα, το μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕ), το οποίο διδάσκεται στην Τεχνολογική Κατεύθυνση της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου, με τη θεματολογία που διαπραγματεύεται (λειτουργία επιχειρήσεων, ηγεσία, παρακίνηση, δυναμική των ομάδων, επικοινωνία), προσφέρεται για τέτοιου τύπου διδακτικές προσεγγίσεις. Βέβαια, ο τρόπος που εξετάζεται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις υπονομεύει τέτοιες προσπάθειες. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις Διδακτικές του Οδηγίες (www.pi-schools.gr) «οι καθηγητές προτείνεται να [39]

3 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικές πρακτικές, που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν ευκολότερα το περιεχόμενο του μαθήματος». Το συγκεκριμένο μάθημα προσφέρεται επίσης, ίσως μάλιστα και να επιβάλλει, διεπιστημονικές προσεγγίσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην ανανέωση και στον εκσυγχρονισμό του. Οι έννοιες που διαπραγματεύεται είναι ιδιαίτερα χρήσιμες και εφαρμόζονται καθημερινά από όλους τους ανθρώπους στην προσωπική, την κοινωνική και την οικονομική τους ζωή. Αν και δεν αποτελεί διδακτικό στόχο του συγκεκριμένο μαθήματος, είναι πολύ χρήσιμο για κάθε μαθητή και μετέπειτα σπουδαστή να γνωρίζει τις παραπάνω έννοιες και τη σχετική ορολογία στα αγγλικά. Μάλιστα, αυτή ακριβώς η γνώση της αγγλικής γλώσσας που αφορά στη λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας πρέπει να αποκτηθεί από τους σημερινούς μαθητές και αυριανούς εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το αν θα σπουδάσουν ή όχι οικονομικές επιστήμες, γιατί μπορεί να τους προσφέρει σημαντικά εφόδια τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική τους ζωή. Ο βασικός σκοπός της εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας είναι η ικανότητα για επικοινωνία σε διεθνές επίπεδο με προοπτική να καλύψει ένα ευρύ φάσμα διαπροσωπικών γλωσσικών δραστηριοτήτων (Van Ek, 1986). Αξίζει να σημειωθεί ότι παλαιότερα η γλωσσομάθεια δεν εξυπηρετούσε εργασιακές ανάγκες, όσο το κοινωνικό γόητρο του ατόμου. Αργότερα όμως, με την ανάπτυξη του εμπορίου, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας άρχισε να υπαγορεύεται από αντικειμενικούς παράγοντες, καθώς ήταν απαραίτητο εργαλείο στο πλαίσιο οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τους επιχειρηματίες συγκεκριμένα, η χρήση της αγγλικής γλώσσας κατέστη αναγκαία, ώστε να προωθήσουν τα εμπορεύματά τους πιο αποτελεσματικά. Μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου, η ανάπτυξη του εμπορίου δημιούργησε την ανάγκη για μια διεθνή γλώσσα. Η οικονομική κυριαρχία των ΗΠΑ μεταπολεμικά μοιραία οδήγησε στην επικράτηση της αγγλικής γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο. Ό,τι είχε ξεκινήσει μεταπολεμικά, επιταχύνθηκε με την πετρελαϊκή κρίση του Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε επηρέασε τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές και έκανε ακόμα πιο αισθητή την ανάγκη διάδοσης της αγγλικής γλώσσας (Δεληγιάννη κ.α., 1996). Επιπλέον, η αναγκαιότητα της εξειδίκευσης γέννησε το αίτημα όχι μόνο για εκμάθηση αγγλικών στη γενική τους χρήση, αλλά σε επίπεδο ειδικής ορολογίας, πράγμα απαραίτητο για άτομα με ειδικές εργασιακές ανάγκες (Hutchinson et al., 1987). Με τη πάροδο των ετών, η εκπαίδευση, ως θεσμός συστηματικής μετάδοσης γνώσεων, υποχρεώθηκε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Οι μαθητές σήμερα διδάσκονται τη συγκεκριμένη γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο του Γενικού Λυκείου διδάσκονται επίσης κάποιες οικονομικές έννοιες και κάποια οικονομική ορολογία. Η γνώση όμως αυτή παραμένει αποσπασματική και άρα αναποτελεσματική, αν δεν αξιοποιηθεί στην πράξη και δε χρησιμοποιηθεί με απτά αποτελέσματα. Με δεδομένο ότι η αγγλική γλώσσα είναι σήμερα η πιο διαδεδομένη γλώσσα επικοινωνίας και αποτελεί αναμφίβολα για όλους, και ιδιαίτερα για τους μαθητές που επιθυμούν να ασχοληθούν με τις οικονομικές επιστήμες και τις επιστήμες διοίκησης, ένα σημαντικό επαγγελματικό προσόν και ένα διαβατήριο για την αγορά εργασίας, επιδιώξαμε, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, μέσα από μια ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία, να αναπτύξουν οι μαθητές μας δεξιότητες στην αγγλική [40]

4 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ γλώσσα που θα τους βοηθήσουν τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Συγκεκριμένα, μεταφράσαμε στην αγγλική γλώσσα το σενάριο των δύο ταινιών που δημιουργήθηκαν στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τη διάρκεια των σχ. ετών και , από ομάδα μαθητών και αποφοίτων του σχολείου με την καθοδήγηση και το συντονισμό της οικονομολόγου καθηγήτριας, για να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετο διδακτικό υλικό στο πλαίσιο του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών. Ακολούθησε ο υποτιτλισμός τους στην αγγλική γλώσσα. Επίσης κάποιες από τις σκηνές των ταινιών, όπως απαιτούσε η πλοκή, παίχτηκαν από τους μαθητές και γυρίστηκαν εξολοκλήρου στα αγγλικά. Με αυτό τον τρόπο, μέσα από συνεργατική μάθηση, διεπιστημονική και διερευνητική προσέγγιση, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες και ιδιαίτερα την τέχνη του κινηματογράφου για εκπαιδευτικούς σκοπούς, επιδιώξαμε: - Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη βασική ορολογία της οικονομικής επιστήμης και ιδιαίτερα του management, (ώστε να βοηθηθούν στην κατανόηση κειμένων της ειδικότητάς τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους). - Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις που θα τους βοηθήσουν μελλοντικά, εάν επιδιώξουν να εργαστούν σε ξενόγλωσσο περιβάλλον. - Να εξασκήσουν τις δεξιότητες τους στη χρήση της αγγλικής γλώσσας. - Να εντάξουν την αγγλική γλώσσα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον επικοινωνίας. Η καινοτομία της εν λόγω διαθεματικής πρότασης έγκειται στο ότι αποπειράται, χρησιμοποιώντας τον κινηματογράφο ως εκπαιδευτικό εργαλείο, να εξοικειώσει τους μαθητές με την οικονομική ορολογία, ήδη από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ κατά κανόνα, κάτι παρόμοιο συνέβαινε είτε στα ΕΠΑΛ είτε στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου η γλωσσομάθεια προσαρμόζεται στα ειδικά επιστημονικά ενδιαφέροντα των σπουδαστών. Μια τέτοια διδακτική προσέγγιση της αγγλικής γλώσσας απουσιάζει από τα Αναλυτικά Προγράμματα του Γενικού Λυκείου, τα οποία δίνουν αρκετές ευκαιρίες εμβάθυνσης παραδοσιακών γνωστικών αντικειμένων, αλλά δυστυχώς παρακολουθούν με καθυστέρηση τις απαιτήσεις των καιρών. Η χρήση του κινηματογράφου, κυρίως με την προβολή ταινιών, αποτελεί διεθνώς ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας (Bolton, 2002; British Council, 1995; Guo et al, 2002). Σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ιαπωνία, δομούνται ολόκληρα προγράμματα σπουδών πάνω σε ταινίες (όπως για παράδειγμα η ταινία Gandhi) με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων των σπουδαστών (Mark, 1993). Σύμφωνα με το Lowe (2007), η χρήση ταινιών μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που βρίσκονται στο στάδιο των αρχαρίων, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και την προφορά τους. Επιπλέον, δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να έρθουν σε επαφή με την αυθεντική χρήση της αγγλικής (Hu, 2003). Από την άλλη πλευρά, σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., ο κινηματογράφος προτείνεται ως εναλλακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας. Μάλιστα, η συσχέτιση επιχειρηματικότητας και κινηματογράφου αποτελεί ένα ανερχόμενο πεδίο έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους αμερικανούς επιστήμονες να πρωτοστατούν. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τους Clemens και Wolff, σύμφωνα με τους οποίους η δημιουργική παρακολούθηση μιας ταινίας του Χόλυγουντ αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο εκμάθησης των παραμέτρων [41]

5 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» και των πρακτικών της επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέληξαν και οι Higgins και Striegel, υπογραμμίζοντας επίσης τη κοινωνική και την εκπαιδευτική διάσταση των ταινιών στη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας (Βασιλειάδης κ.ά., 2009). Σύμφωνα με τους Βασιλειάδη και Μυλωνάκη (2009), στην ελληνική εκπαίδευση δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο κινηματογράφος για τις επιχειρηματικές σπουδές και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν μετρήσιμα δεδομένα. Οι ίδιοι μάλιστα προτείνουν την αξιοποίηση του ελληνικού κινηματογράφου ως πολύτιμο και αποτελεσματικό εναλλακτικό εργαλείο στο πλαίσιο μιας αναθεωρημένης επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Γενικότερα στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, έχει ανοίξει ένας διάλογος για την ενσωμάτωση της κινηματογραφικής παιδείας στην τυπική εκπαίδευση, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διαλόγου για την ενσωμάτωση της Παιδείας στα ΜΜΕ στο σχολείο. Στον ακαδημαϊκό χώρο καταγράφονται αξιοσημείωτες προσπάθειες ανάδειξης της κινηματογραφικής παιδείας ως απαραίτητης συνιστώσας της εκπαίδευσης (Κούρτη κ.ά., 2009; Κορωναίου, 2001; Καλογήρου, 2001). Προς το παρόν υλοποιούνται μεμονωμένα και αποσπασματικά εκπαιδευτικά προγράμματα με τοπικό κυρίως χαρακτήρα και σύντομη διάρκεια (Ανδριοπούλου, 2010). Το σχ. έτος διενεργήθηκε έρευνα από τους Σεμεντεριάδη, Σιδηροπούλου και Τσαμποδήμου (2012), στην οποία συμμετείχαν συνολικά 317 νηπιαγωγοί των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο να διερευνήσει τις απόψεις τους για τη κινηματογραφική παιδεία σε επίπεδο προσχολικής αγωγής. Από την έρευνα προέκυψε πως λίγοι σχετικά νηπιαγωγοί εφαρμόζουν προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας στο νηπιαγωγείο, στο πλαίσιο οργανωμένων δραστηριοτήτων, με στόχο την κριτική κατανόηση των ταινιών. Διαπιστώθηκε επίσης ότι ακόμα και οι νηπιαγωγοί, που προσπαθούν να εφαρμόσουν προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες, οι οποίες προφανώς οφείλονται στις αποσπασματικές γνώσεις τους πάνω στο εν λόγω αντικείμενο. Ο κινηματογράφος στη δημιουργική (creative) του διάσταση (Bazalgette, 2010), τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας όσο και σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, αν κρίνουμε από τον αριθμό των συμμετοχών των μαθητικών ταινιών στα Μαθητικά Φεστιβάλ (Camera Zizanio, Μαθητικό Φεστιβάλ Λάρισας, Μαθητικό Φεστιβάλ Σερρών κ.ά.). Προσεκτική μελέτη της θεματολογίας των μαθητικών ταινιών, που συμμετείχαν μέχρι τώρα στα παραπάνω Φεστιβάλ, δείχνει πως απουσιάζει μαθητική δημιουργία που να σχετίζεται με τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας, πολύ περισσότερο της επιχειρηματικότητας και της αγγλικής ορολογίας. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας από την Μπατσίλα (2011) σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος Οικονομική Ορολογία στα Αγγλικά, του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης των Επαγγελματικών Λυκείων, διαπιστώθηκε η επιθυμία των εκπαιδευτικών για εισαγωγή σύγχρονου και ευχάριστου οπτικού υλικού (κασέτες ήχου, CDs, DVDs, videos), το οποίο θα αναβαθμίσει τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος και εκφράστηκε η δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών είναι καθαρά δική τους πρωτοβουλία. Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, στη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση η μοναδική προσπάθεια διδασκαλίας του management μέσα από μια κινηματογραφική ταινία που δημιούργησαν οι ίδιοι μαθητές, είναι αυτή που πραγματοποιείται στο σχολείο μας από το σχολικό έτος μέχρι σήμερα, η οποία μάλιστα [42]

6 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ βραβεύθηκε από το θεσμό: Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαίδευση 2012 (http://excellence.sch.gr/). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δημιουργήθηκαν δύο ταινίες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του μαθήματος Αρχές Οργάνωση και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών με στόχο την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη «δημιουργία θετικής στάσης, την αύξηση της συμμετοχής και την εστίαση του ενδιαφέροντος των μαθητών στο μάθημα». Οι παραπάνω επιδιώξεις είναι άλλωστε βασικοί στόχοι του μαθήματος (Διδακτικές Οδηγίες Α.Ο.Δ.Ε, οι οποίοι δυστυχώς υπονομεύονται από τον τρόπο εξέτασής του στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Οι ταινίες διαδραματίζονται σε μια θυγατρική επιχείρηση πολυεθνικής εταιρείας και διαθέτουν θεματολογία κατάλληλη για τη διδασκαλία των ενοτήτων της ύλης του Α.Ο.Δ.Ε. Μέσα από τις περιπέτειες της ομάδας των διευθυντικών στελεχών της, υπό την ηγεσία Γενικών Διευθυντών, οι οποίοι ακολουθούν διαφορετικά πρότυπα ηγεσίας, οι μαθητές διδάσκονται έννοιες όπως: επιχείρηση ως κοινωνική κατασκευή, επιχείρηση ως σύστημα, κουλτούρα της επιχείρησης, περιβάλλον και στόχοι των επιχειρήσεων, λειτουργίες των επιχειρήσεων, λειτουργίες και συντελεστές του management, ηγεσία, παρακίνηση, δυναμική των ομάδων και επικοινωνία. Αυτές οι ταινίες αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένη διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης, για να φέρουν σε επαφή τους μετέπειτα φοιτητές των οικονομικών σχολών και τους μετέπειτα εργαζόμενους με την αγγλική οικονομική ορολογία. Συγκεκριμένα, οι μαθητές ανέλαβαν να μεταφράσουν το σενάριο των ταινιών στην αγγλική γλώσσα και να κάνουν στη συνέχεια τον υποτιτλισμό τους. Επιπλέον κίνητρο για την εν λόγω δραστηριότητα ήταν και η συμμετοχή των ταινιών σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Τοσκάνη της Ιταλίας, όπου η ταινία συμμετείχε στο Διαγωνισμό Giorgio Gabel. Επίσης, δεκάλεπτα αποσπάσματα των δύο ταινιών με τίτλο «Strictly business» και «Upside down» διαγωνίστηκαν στο Διεθνές Φεστιβάλ Camera zizanio, στο μαθητικό Φεστιβάλ της Λάρισας, ενώ προβλέπεται η συμμετοχή των ταινιών και σε άλλα διεθνή φεστιβάλ, εντός και εκτός Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Leonardi (2011), η μετάφραση μπορεί κάλλιστα να γίνει μέρος της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στο σχολείο, καθώς καταφέρνει όχι μόνο να ενοποιήσει, αλλά και να ενισχύσει τις τέσσερις «παραδοσιακές» δεξιότητες: reading, writing, speaking and listening. Από την άλλη, μέσω του υποτιτλισμού, οι μαθητές μπαίνουν στη διαδικασία να αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές, ώστε να συσχετίσουν τη γραφηματική και φωνηματική πραγμάτωση των λέξεων. Επιπρόσθετα, οι υπότιτλοι μπορούν να διευκολύνουν την αναγνώριση λέξεων, αλλά και την εμπέδωση του λεξιλογικού υπόβαθρου των μαθητών (Danan, 2004). Κάποιες από τις σκηνές της ταινίας, με βάση τη πλοκή, έπρεπε να παιχτούν εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Για την παραγωγή του συγκεκριμένου υλικού, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος project. Συγκεκριμένα, ακολουθήθηκαν μορφές μάθησης στο πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και ακαθοδήγητες μορφές διερευνητικής μάθησης (Ματσαγγούρας, 2011). Οι μαθητές έγραψαν τα κείμενα, τα σκηνοθέτησαν και τα έπαιξαν στα αγγλικά. [43]

7 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Ουσιαστικά, εδώ χρησιμοποιήθηκε η επικοινωνιακή προσέγγιση (communicative approach) εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι η εκμάθηση της γλώσσας στόχου είναι πολύ πιο αποτελεσματική όταν ο μαθητής εμπλέκεται σε πραγματική επικοινωνία σε αυθεντικά περιβάλλοντα. Η συγκεκριμένη προσέγγιση συνδυάζει δύο προσεγγίσεις: τη γνωστική (το κέντρο της μάθησης είναι η απόκτηση γνώσεων) και τη συγκινησιακή (η μάθηση αποκτάται διαμέσου των αισθήσεων) και ενδείκνυται στη διδασκαλία αγγλικών για ειδικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, ο ρόλος της οικονομολόγου εκπαιδευτικού περιορίστηκε στην υπόδειξη της θεματικής ενότητας του βιβλίου που θα διαπραγματεύονται οι σκηνές. Συγκεκριμένα, αφορούσαν στους παράγοντες του γενικού και του ειδικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης και το βαθμό επίτευξης των στόχων της, καθώς και το φαινόμενο της «δημιουργικής καταστροφής», όταν η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει τις εξελίξεις του περιβάλλοντός της. Η καθηγήτρια της αγγλικής γλώσσας καθοδήγησε τους μαθητές κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας, βοηθώντας τους να χρησιμοποιήσουν το κατάλληλο λεξιλόγιο για την περίσταση, αλλά και να αναζητήσουν επιστημονική ορολογία, όπου αυτό ήταν αναγκαίο. Επιπλέον, βοήθησε τους μαθητές στην εκφορά του προφορικού λόγου στις σκηνές που γυρίστηκαν εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, τόσο κατά τη διάρκεια των προβών, όσο και στο τελικό γύρισμα των σκηνών. Οι συγκεκριμένες ταινίες χρησιμοποιούνται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο πλαίσιο του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα και στους μαθητές που δε συμμετείχαν στη δημιουργία τους να γνωρίσουν την αγγλική ορολογία του management, διατηρώντας ταυτόχρονα την επαφή τους με την αγγλική γλώσσα κατά τη διάρκεια ενός άλλου μαθήματος, εκτός των Αγγλικών ως μάθημα γενικής παιδείας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συγκεκριμένη δράση μετασχηματίζει την καθιερωμένη διδακτική προσέγγιση, τόσο του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών, όσο και της Αγγλικής Γλώσσας. Αξίζει να σημειωθεί πως δημιουργήθηκε και χρησιμοποιείται στο πλαίσιο ενός μαθήματος, του ΑΟΔΕ, του οποίου η καθιερωμένη διδακτική προσέγγιση τις περισσότερες φορές περιορίζεται στη στεγνή μετάδοση γνώσεων από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή. Αυτή τη γνώση ο τελευταίος καλείται απλά να αποστηθίσει ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων. Οι ταινίες δημιουργήθηκαν για να αποτελέσουν «γνωστικό εργαλείο, το οποίο μεταβάλλει τη μάθηση από αντικείμενο πειθαρχίας και ταλαιπωρίας σε διαδικασία ανακάλυψης και ενθουσιασμού» (Papert, 1980). Μεταφέροντας τα μηνύματά τους με κείμενο, εικόνα και ήχο, συνδέοντας τις έννοιες του μαθήματος με ιστορίες από την πραγματική ζωή και προβάλλοντας ρόλους της καθημερινότητας, επιδιώκουν να προσελκύσουν την προσοχή των μαθητών και να λειτουργήσουν ως κίνητρο για μάθηση, προκαλώντας τους το ενδιαφέρον να αποκτήσουν γνώσεις που πιθανόν να μην τους ενδιέφεραν, αν προσπαθούσαμε να τις διδάξουμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Οι ταινίες χρησιμοποιούνται ως διδακτικό υλικό στο πλαίσιο του μαθήματος του ΑΟΔΕ τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη. Ο υποτιτλισμός και τα γυρίσματα των σκηνών τους στην αγγλική γλώσσα πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη σχολική [44]

8 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ χρονιά. Ουσιαστικά, οι συγκεκριμένες ταινίες αξιοποιούνται κατά τη τρέχουσα σχολική χρονιά με στόχο την εξοικείωση των μαθητών, που παρακολουθούν το μάθημα του ΑΟΔΕ, με την αγγλική ορολογία της επιστήμης του management. Η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το βαθμό επιτυχίας του εγχειρήματος, σε αυτή τη φάση, έγινε με τη βοήθεια ποιοτικής έρευνας. Οι ποιοτικές έρευνες κάνουν χρήση εργαλείων, όπως είναι οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus groups), όχι με σκοπό την εξαγωγή ποσοτικών δεδομένων και τον έλεγχο υποθέσεων, με τη στενή έννοια του όρου, αλλά την έρευνα σε βάθος του υπό εξέταση θέματος (Fischera et.al., 2007). Οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης αποτελούν μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική, κατά την οποία πραγματοποιούνται ομαδικές συνεντεύξεις με τη βοήθεια ενός μη δομημένου ερωτηματολογίου, για τη διερεύνηση του τρόπου που αντιλαμβάνονται το υπό εξέταση θέμα οι συμμετέχοντες στην έρευνα (Merton, 1987; Fontana et.al, 2000; Madriz, 2000). Επιπλέον, σύμφωνα με τον Carey (1995), η χρήση των ομαδικών συνεντεύξεων συνιστάται για την αποτίμηση διαφορετικών πτυχών ενός θέματος, καθώς και την παραγωγή ερευνητικών υποθέσεων. Επιλέξαμε τη μέθοδο των ομάδων εστιασμένης συζήτησης, γιατί επιθυμούμε να διερευνήσουμε τα αποτελέσματα (και να εντοπίσουμε τις συγκλίσεις και τις διαφορές) της εμπλοκής των μαθητών, ανάλογα με το βαθμό που εργάστηκαν στη μεταγλώττιση της ταινίας και το χρόνο που διέθεσαν στη δημιουργία της. Σε αυτή τη φάση η μέθοδος focus group ήταν πολύ σημαντική για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων, γιατί μας παρέχει μια άμεση, βαθύτερη και λεπτομερή πληροφόρηση για τη γνώμη, τις εντυπώσεις, τις προτιμήσεις αλλά και τα συναισθήματα των συμμετεχόντων, ενώ ταυτόχρονα αφήνει μεγάλο περιθώριο διατύπωσης απόψεων και προτάσεων. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιείται και μέθοδος της παρατήρησης της σχολικής τάξης από την ίδια την οικονομολόγο εκπαιδευτικό, η οποία έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί τη συμπεριφορά των μαθητών, καθώς και την ανταπόκρισή τους στους στόχους που έχουν τεθεί. Τα δεδομένα της παρούσας φάσης θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την κατάρτιση ενός ερωτηματολογίου, που σε επόμενη φάση, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, θα αξιολογήσει (και ποσοτικά) τα αποτελέσματα της εφαρμογής του διδακτικού εργαλείου. Ταυτόχρονα, προβλέπεται και η διανομή φύλλου ελέγχου στους μαθητές, για να διαπιστωθεί ο βαθμός εξοικείωσής τους με την αγγλική ορολογία του management. Ως προς τη συμβολή της δράσης στη βελτίωση της διδακτικής πράξης, μπορούμε να πούμε ότι αποδείχτηκε θελκτική προς τους μαθητές και αξιοποιήσιμη από τους εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, βοήθησε τους εκπαιδευτικούς στη μεθόδευση της διδασκαλίας, στη διαφοροποίηση της σχολικής διαδικασίας, και δημιούργησε κίνητρα μάθησης για το μαθητή, επηρεάζοντάς τον συναισθηματικά και προκαλώντας την προσοχή και το ενδιαφέρον του. Η μετάφραση των σεναρίων υπήρξε χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο, καθώς βοήθησε τους μαθητές να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα. Μεταφράζοντας, είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τις διαφορές στη δομή και το λεξιλόγιο των δύο γλωσσών (της ελληνικής και της αγγλικής), και να αναπτύξουν στρατηγικές ώστε να χειριστούν αυτές τις διαφορές. Γενικά, οι δραστηριότητες που απαιτούν μετάφραση από τους μαθητές, έχουν τα εξής οφέλη: [45]

9 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Η γλώσσα χρησιμοποιείται για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ενθαρρύνεται η επικοινωνία, η δημιουργικότητα και η ευελιξία των μαθητών. Οι μαθητές αποκτούν μεγαλύτερη επίγνωση της γλώσσας στόχου. Ως προς τη διαδικασία του υποτιτλισμού, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη σε μαθητές που ήδη διαθέτουν ένα επίπεδο γλωσσομάθειας που κυμαίνεται από Γ1 ως Γ2 (Vanderplank, 1988), κάτι το οποίο ισχύει για τους μαθητές του σχολείου μας. Με την ταυτόχρονη πρόσβαση στο γραπτό και τον προφορικό λόγο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές από τη μια να κατανοήσουν τη σημασία του λόγου και από την άλλη να κατακτήσουν τους γλωσσικούς τύπους και ουσιαστικά να κατακτήσουν το συγκεκριμένο γλωσσικό κώδικα. Στο πλαίσιο του μαθήματος του ΑΟΔΕ, η δράση συμβάλλει στην εμπέδωση της παρεχόμενης γνώσης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις γόνιμου διαλόγου. Αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο μέσο για να διδαχθούν οι μαθητές και να εμπεδώσουν τη διδακτέα ύλη ενός ιδιαίτερα επίκαιρου μαθήματος, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της παραγωγής και της αγοράς εργασίας. Οι έννοιες του μαθήματος διδάσκονταν με σημείο αναφοράς τις ταινίες, τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά και έτσι γίνονται περισσότερο και ευκολότερα κατανοητές. Με τις ερωτήσεις που υπάρχουν στο τέλος της κάθε σκηνής, ο διάλογος αναβαθμίζεται και ο μαθητής, αξιοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησε, ερμηνεύσει, κρίνει και αξιολογεί τις συμπεριφορές των πρωταγωνιστών, οι οποίες δε διαφέρουν από καταστάσεις της πραγματικότητας, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει στην επαγγελματική του ζωή. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει το βαθμό πρόσκτησης της γνώσης. Με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας καταργείται η στατικότητα της παρουσίασης της διδακτέας ύλης, η οποία είναι αναπόφευκτη όταν χρησιμοποιούμε τα σχολικά εγχειρίδια, το γλωσσικό υλικό γίνεται ελκυστικότερο και κεντρίζεται το ενδιαφέρον και η προσοχή του μαθητή, ο οποίος μεταφέρεται, μέσω της ταινίας, στο χώρο και το χρόνο ενός αυθεντικού περιβάλλοντος. (Χαραλαμποπούλου, 2001). Έτσι δεν επηρεάζεται μόνο η διανοητική, αλλά και η συναισθηματική κατάσταση των μαθητών. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το συναισθηματικό πεδίο βοηθά στην απόκτηση και τη συγκράτηση των γνωστικών δεξιοτήτων (Saunders, 1990). Αν και δεν αποτελεί στόχο του συγκεκριμένου μαθήματος η εξοικείωση με την αγγλική ορολογία, ούτε υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος, αλλά και η διάθεση από την πλευρά των μαθητών να διδαχτούν κάτι επιπλέον στο πλαίσιο ενός πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος, αφήνοντας τις ταινίες να λειτουργήσουν από μόνες τους και επισημαίνοντας την αγγλική ορολογία, μπορούμε να διατηρήσουμε την επαφή των μαθητών με την αγγλική γλώσσα, αλλά και να τους εξοικειώσουμε με τα ακούσματα της αγγλικής ορολογίας του management. Μάλιστα, οι μαθητές που συμμετέχουν στη δημιουργία της ταινίας χειρίζονται οι ίδιοι τον τρόπο μετάδοσης της πληροφορίας και γίνονται ενεργοί μέτοχοι αυτής. Αντιμετωπίζουν το κείμενο ως παιχνίδι ρόλων, κάτι που τους βοηθά να αφομοιώσουν ευκολότερα τις οικονομικές έννοιες, είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. Η μετατροπή του μαθήματος σε παιχνίδι είναι ο καλύτερος τρόπος να ωθήσουμε το μαθητή να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία (Colander, 1991). Όπως αναφέρει η Nellie ΜcCaslin, το θέατρο εμπλέκει το συμμετέχοντα με τον πληρέστερο [46]

10 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ από όλες τις τέχνες τρόπο: νοητικά, συγκινησιακά, σωματικά, γλωσσικά, κοινωνικά (Φράγκη, 2011). Ως προς την παιδαγωγική αξία της δράσης, μπορούμε να πούμε ότι δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και ταυτόχρονα για να συνδέσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας με τις ανάγκες της πραγματικής ζωής, σήμερα που οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί κυριαρχούν στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Επίσης, συνδέοντας τις έννοιες και τα θέματα του μαθήματος με γεγονότα και καταστάσεις από την επαγγελματική ζωή, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, δίνουμε τη δυνατότητα στο μαθητή να αντιληφθεί τη χρησιμότητα των γνώσεων και των δεξιοτήτων που του προσφέρει το συγκεκριμένο μάθημα και τον βοηθάμε στον επαγγελματικό του προσανατολισμό. Οι μαθητές που δημιούργησαν την ταινία διεύρυναν τις γνώσεις τους, έπαιξαν ρόλους, συνεργάσθηκαν, δούλεψαν ομαδικά, ανέπτυξαν πρωτοβουλίες, ανακάλυψαν και δημιούργησαν οι ίδιοι τη γνώση. Δόθηκε έτσι η δυνατότητα της καλλιτεχνικής έκφρασης των μαθητών και της ανάδειξης των ιδιαίτερων ταλέντων που διαθέτουν (μουσική, ηθοποιία, γράψιμο, σκηνοθεσία, μοντάζ κ.ά.). Αυτό αποτελεί ευκαιρία καταξίωσης και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κυρίως για τους μαθητές, που δε διακρίνονται για τις επιδόσεις τους στα μαθήματα. Ως προς τη λειτουργία σχολικής τάξης, η συγκεκριμένη δράση μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευκολία στην τάξη, αναβαθμίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανταπόκριση, κάθε φορά, είναι πολύ θετική, το μάθημα ξαφνικά αποκτά ενδιαφέρον και οι συγκεκριμένες εφαρμογές αποδεικνύονται πολύ χρήσιμο εργαλείο για να κατανοήσουν οι μαθητές αυτό που καλούνταν, δυστυχώς, να αποστηθίσουν. Το όλο εγχείρημα αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με πολύ θετικά σχόλια. Όσο για το κλίμα μέσα στο μάθημα, βελτιώνεται αισθητά, γίνεται πιο ζωντανό και περισσότερο ευχάριστο. Δημιουργώντας ένα θετικό και ευχάριστο κλίμα στην τάξη, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον προσπάθεια από την πλευρά του μαθητή και χωρίς να συμπεριλαμβάνεται στους στόχους ενός Πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος, δίνεται η δυνατότητα εξοικείωσης με την αγγλική γλώσσα και την αγγλική ορολογία του management. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν λάβουμε υπόψη μας την πίεση που δέχονται οι μαθητές της Γ Λυκείου στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Κατά τη διάρκεια του υποτιτλισμού και της δημιουργίας των σκηνών της ταινίας στην αγγλική γλώσσα, δόθηκε η δυνατότητα σε μαθητές διαφορετικών τάξεων, καθώς και σε απόφοιτους του σχολείου, να συνεργαστούν μέσα σε μια γόνιμη αλληλεπίδραση. Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης και ιδιαίτερα ο κοινωνικός εποικοδομισμός υποστηρίζουν ότι οι γνώσεις δομούνται σε συνεργατικά περιβάλλοντα, με από κοινού υλοποίηση δραστηριοτήτων (Ράπτης, Ράπτη 2007). Ο ζήλος που επέδειξαν οι συντελεστές της ταινίας είναι αξιοθαύμαστος. Με δεδομένο ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα υλοποιείται κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών ετών, στην όλη διαδικασία εμπλέκονται και απόφοιτοι πια του σχολείου. Η ομάδα των μαθητών του σχολείου, στην οποία κάθε χρόνο προστίθενται και άλλα άτομα, μαζί με τους απόφοιτους, συνεργάζονται γόνιμα και δημιουργικά, διοχετεύοντας το ταλέντο τους, τη φαντασία και τον αυθορμητισμό τους σε μια καλλιτεχνική δημιουργία. Αξίζει να σημειωθεί πώς κάποιοι εξ αυτών δεν επιδεικνύουν τον ίδιο ζήλο στα μαθήματα του [47]

11 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» σχολείου. Έτσι άλλωστε κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της όλης προσπάθειας, αν λάβουμε υπόψη μας τα πενιχρά υλικοτεχνικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Τέλος, η εν λόγω δράση συνδέθηκε με άλλες δράσεις του σχολείου, έδωσε τη δυνατότητα της συμμετοχής της ταινίας σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ και αντιμετωπίσθηκε θετικά από όλη τη σχολική κοινότητα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Οι Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση και οι διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων. Ειδικότερα, η αξιοποίηση της τέχνης του κινηματογράφου μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών, δημιουργεί θετική στάση απέναντι στο μάθημα, τους βοηθά να μάθουν ευκολότερα τις οικονομικές έννοιες και συμβάλλει στην εκπλήρωση πολλαπλών παιδαγωγικών στόχων (προσελκυστικό, κατευθυντικό, διδακτικό, ενισχυτικό, μνημονικό) (ΟΕΠΕΚ, 2008). Με δεδομένο ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών είναι σήμερα ευρύτατα διαδεδομένες στην εκπαίδευση, επιβάλλεται η πραγματοποίηση επιμόρφωσης Β Επιπέδου και για τους οικονομολόγους εκπαιδευτικούς, η οποία θα τους δώσει τη δυνατότητα να τις αξιοποιούν τόσο σε επίπεδο προετοιμασίας, όσο και σε επίπεδο διεξαγωγής της διδασκαλίας. Βέβαια, η εισαγωγή και μόνο των ΤΠΕ στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων δεν αρκεί για να αποδώσει οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρέπει να συνδεθούν με τον τρόπο απόκτησης της ανθρώπινης γνώσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελείται η μάθηση (Bach & Kelley 1984) και να αποτελέσουν κίνητρο για επανασχεδιασμό της μεθόδου διδασκαλίας σε ένα πιο δυναμικό περιβάλλον, η οποία θα στηρίζεται στις παιδαγωγικές αρχές ενός μοντέλου μάθησης (Ανδρέου, 2011). Το Management είναι ένα σύγχρονο επίκαιρο και ιδιαίτερο πρωτοποριακό μάθημα, το οποίο αν διδαχθεί με ελκυστικό τρόπο και απεγκλωβιστεί από το συγκεκριμένο διδακτικό βιβλίο, προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών, οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι μπορεί να τους προσφέρει σημαντικά εφόδια για μια επιτυχημένη προσωπική και επαγγελματική ζωή και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν χρήσιμες κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες στη σημερινή κοινωνία και τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Ένα επιπλέον εφόδιο για αυτούς είναι αναμφισβήτητα η γνώση της ορολογίας της συγκεκριμένης επιστήμης στα αγγλικά, με δεδομένη τη θέση της αγγλικής γλώσσας στην αγορά εργασίας. Για τους παραπάνω λόγους, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την απουσία του συγκεκριμένου μαθήματος από το Νέο Λύκειο. Θεωρούμε επιβεβλημένη την επαναφορά του στο Γενικό Λύκειο, φυσικά μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση. Διερωτόμαστε πραγματικά πώς μπορούμε να κάνουμε λόγο ως κράτος για επιχειρηματικότητα και καινοτομία, συστατικά απαραίτητα της πολυπόθητης ανάπτυξης, όταν δεν διδάσκονται οι συγκεκριμένες έννοιες ούτε σε επίπεδο γενικής παιδείας, ούτε καν σε επίπεδο εμβάθυνσης στην ομάδα προσανατολισμού των οικονομικών σπουδών. Τέλος, για μια ακόμα φορά, η συγκεκριμένη δράση μας έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε πως οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση, όταν έχουν κίνητρο για να μάθουν και όταν συνειδητοποιούν την αξία και τη [48]

12 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ χρησιμότητα αυτού που μαθαίνουν. Από την άλλη πλευρά, η διεπιστημονική σύμπραξη εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων δίνει τη δυνατότητα της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ικανοτήτων και της δημιουργικής τους σκέψης, παράγει νέα γνώση και διευκολύνει τη διδασκαλία σε βάθος των μαθημάτων του σχολείου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους αποφοίτους μαθητές του σχολείου μας (Ζηνοβία Ανανιάδου, Χρυσάνθη Αράπογλου, Βαγγέλη Εκλεμέ, Σωκράτη Παπαδόπουλο, Εύα Σταθεροπούλου, Νίκο Χατζαράκη, και Άρη Χουζανά), τη σκηνοθέτιδα Ελισάβετ Μανάβη, τον καθηγητή Πληροφορικής Γιώργο Αραμπατζή, αλλά και τη διεύθυνση και το σύλλογο του σχολείου μας, που συνεχίζουν μαζί μας αυτή την προσπάθεια για τρίτη συνεχή χρονιά. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αθανασάτου Ι., Καλαμπάκας Β., Παραδείση Μ. (2011). Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό Τόμος Γ Αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση του Κινηματογράφου στην Εκπαίδευση, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σελ. 6. Ανδριοπούλου Ε. (2010). Η κινηματογραφική παιδεία στην εκπαίδευση. Συχνότητες, τεύχος 10, σελ Βασιλειάδης Σ. & Μυλωνάκη Α. (2009). Ο Κινηματογράφος ως Εναλλακτικό Εκπαιδευτικό Εργαλείο για τις Επιχειρηματικές Σπουδές: Η Περίπτωση του Ελληνικού Κινηματογράφου. Στο Βασιλειάδης Σ. (επιμ.) Πρακτικά Εθνικού Συνεδρίου Διοίκησης και Οικονομίας, Φλώρινα. Ανακτήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2014 από τη Διεύθυνση Δεληγιάννη Α., και Τσοτσόλη Κ. (1996). Η Διδασκαλία των Αγγλικών για Ειδικούς Σκοπούς: Μια Ερευνητική Προσέγγιση του προβλήματος στα Πανεπιστήμια Αριστοτέλειο, Tilburg (Ολανδία) και Copenhagen (Δανία). Παιδαγωγική Επιθεώρηση 24.σελ.1-4 Θωμαϊδης Γ., Πετράκης Γ., Τουλούμης Κ., Σταφυλίδου Μ. (2006). Γλώσσα Ιστορία και Ευκλείδεια Γεωμετρία, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σελ Καλογήρου Τ. (2001). Οι φιλικές Σχέσεις Λογοτεχνίας και Κινηματογράφου. Στο Παιδί και Κινηματογράφος, Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας. Κορωναίου Α. (2001). Σχολείο και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Στο Παιδί και Κινηματογράφος, Αθήνα: Εκδόσεις Σαββάλας. Κούρτη Ε., Σιδηροπούλου Χ. & Τσίγκρα Μ. (2009). Εισαγωγή. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού. Αφιέρωμα: Παιδική Ηλικία και Κινηματογράφος, τεύχος 9, σελ. ix xxv, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Ματσαγκούρας Η. (2011). Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο. Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ, Μπατσίλα Μ. (2011). Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς. Μελέτη περίπτωσης. Κ. Γλέζου & Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», σελ. 1-5, Σύρος, 6-8 Μαΐου [49]

13 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (2008). Κριτήρια αξιολόγησης και αξιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). Οδηγίες για τη Διδακτέα Ύλη και τη Διδασκαλία των Μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Ενιαίο Λύκειο κατά το σχολικό έτος , Αθήνα ΟΕΔΒ. Ράπτης Α. - Ράπτη Α. (2007). Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. Ολική Προσέγγιση, Αθήνα. Σεμεντεριάδης Θ., Σιδηροπούλου Χ., & Τσαμποδήμου Δ. (2012). Η Κινηματογραφική Παιδεία στο Νηπιαγωγείο: οι Απόψεις των Νηπιαγωγών. Τα Εκπαιδευτικά, τεύχος , σελ Τσιπλακίδης Ι. (2011). Τα Οφέλη από τις Εκπαιδευτικές Χρήσεις των ΤΠΕ στην Εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Διαδίκτυο και Κινητό Τηλέφωνο. Στο Τσιπλακίδης Ι. (επιμ.) Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Πάτρα. Ανακτήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2014 από τη Διεύθυνση Φράγκη, Μ. (2011). Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό Τόμος Γ Αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση του Θεάτρου στην Εκπαίδευση, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Χαραλαμποπούλου Φ. (2001). Χαρακτηριστικά λογισμικού αυτοεκπαίδευσης για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Στο Χαραλαμποπούλου Φ. (επιμ.) Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα. Ανακτήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2014 από τη Διεύθυνση Bazalgette C. (2010), Teaching the Alphabet of Media. Hμερίδα IOM: Το Αλφάβητο των Μέσων και η Διδασκαλία του. Ανακτήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2014 από τη Διεύθυνση Becker W. & Watts M. (1996), Chalk and Talk: A national survey on teaching undergraduate economics. American Economic Review, Papers and Proceedings, 86, pp British Council (1995) English Language Teaching ProŽle of the People s Republic of China. Beijing: The British Council. Bolton K. (2002) Chinese Englishes: From Canton jargon to global English. World Englishes 21, pp Carey MA. 1995, Comment: Concerns in the analysis of focus group data. Qualitative Health Research 5, pp Colander D. (1991) A consideration of the Economics Major in America Higher Education, Journal of Economic Education, Summer: Danan M. (2004). Captioning and subtitling: undervalued language learning strategies. Meta: Translators' Journal, 49(1), pp Day Harland R., Foltz M., Heyse K., Marksbary C., Sturgeon M. and Reed S. (1997) Teaching Economics Using Children s Literature, New York: National Council on Economic Education. Fischera Α. & Young J. C. (2007). Understanding mental constructs of biodiversity: Implications for biodiversity management and conservation. Biological Conservation pp 136: [50]

14 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Fontana A., Frey J. (2000). The interview: from structured questions to negotiated text. In: Denzin, N.K., Lincoln, Y. (Eds.), Handbook of Qualitative Methods. Sage Publications, Thousand Oaks, pp Guo Z.S. & Huang Y. (2002) Hybridised discourse: Social openness and functions of English media in post-mao China. World Englishes 21, pp Hu G. (2003) English Language Teaching in China: Regional Differences and Contributing Factors, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 24:4, pp Hutchinson T. & Waters A. (1984). How communicative is ESP? ELT Journal, 38, pp Leonardi V. (2011). Pedagogical Translation as a Naturally Occurring Cognitive and Lingvistic in Foreign Language Learning. Annali Online di Lettere Ferrara, Vol. 1-2, pp Ανακτήθηκε στις 22 Μαρτίου 2012 από τη Διεύθυνση: Lowe M. (2007), Films in English Language Teaching, IH Journal Issue 23 Autumn 2007, pp Madriz E. (2000). Focus Groups in feminist research. In: Denzin, N.K., Lincoln, Y. (Eds.), Handbook of Qualitative Research. Sage Publications, Thousand Oaks, pp Mark K. (1993). Some Thoughts about Global Content. The Language Teacher 17 (5) Merton R. (1987), Focused interviews and focus group: continuities and discontinuities. Public Opinion Quarterly 51, pp Papert S. (1980), Mindstorms: children, computers, and powerful ideas, Brighton: The HarvestPress. Saunders P. and Walstad W. (1990). The Principles of Economics Course. A Handbook of Instructors, McCraw Hill Inc. Van Ek J. (1986). Foreign Language Learning An Educational Experience. Στο Van Ek J. (επιμ.). Πρακτικά συνεδρίου ελληνικής εταιρείας εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, σελ Vanderplank, R. (1988). The value of teletext sub-titles in language learning. English Language Teaching Journal 42, pp Whitehead D. & Μακρίδου-Μπούσιου Δ. (2000), Οικονομική Εκπαίδευση. Διδακτική των Οικονομικών. Αθήνα: Gutenberg. [51]

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) (www.eepek.gr) Τηλ.: 6972038117, 6932078466 Λάρισα Λάρισα, 10 Φεβρουαρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Ανοιχτή Ημερίδα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής

Εισαγωγικό Σημείωμα. Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής Εισαγωγικό Σημείωμα Αγαπητοί γονείς, Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο»

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» Χριστίνα Τίκβα 1, Αθανάσιος Πέρδος

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση

Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Οι εξελίξεις στο χώρο της πιστοποίησης και τα νέα δεδομένα στη χώρα μας. TIE: Μια καινοτόμος πρόταση Η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «CINE ΔΡΑΣΕΙΣ» ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «CINE ΔΡΑΣΕΙΣ» ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΝΗΛΙΚΕΣ Αστική - Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ημιουργική Ομάδα για την Ανάπτυξη της Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας και Έκφρασηςτων Νέων Ανθρώπων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «CINE ΔΡΑΣΕΙΣ» ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Πρακτικές Εφαρμογές Μικροδιδασκαλίας Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ;

Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Μπορεί το νέο βιβλίο Πληροφορικής του Γυμνασίου να αποτελέσει την αφορμή για την αλλαγή της διδακτικής μεθοδολογίας της Πληροφορικής στη ΔΕ; Καρτσιώτης Θ., Αγγελής Α., Κωστάκος Α. και Αράπογλου Α. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 ο εξάμηνο Χημικών Μηχανικών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ y.caloghirou@ntua.gr Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο προγράμματος etwinning.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS»

«Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS» «Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS» Α. Μπουλταδάκη 1, Φ. Νικολακοπούλου 2, Χ. Στυλιανοπούλου 3, Δ. Τσόντος 4 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην

Στη συνέχεια επιχειρήσαμε μία ιστορική αναδρομή της επικοινωνίας ξεκινώντας από τα πρώτα της στάδια όπως η κραυγή και φτάνοντας στην ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ: Σε μία κοινωνία που κατακλύζεται από πληροφορίες, το παιδί, ανεξαρτήτου ηλικίας, είναι αδύνατο να μείνει ανεπηρέαστο. Καθημερινά γίνεται αποδέκτης πολυπληθών και πολυποίκιλων μηνυμάτων

Διαβάστε περισσότερα