Ανέκδοτα σχέδια μωσαϊκών της Αγίας Σοφίας του Paul Durand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανέκδοτα σχέδια μωσαϊκών της Αγίας Σοφίας του Paul Durand"

Transcript

1 Ανέκδοτα σχέδια μωσαϊκών της Αγίας Σοφίας του Paul Durand Κωνσταντίνος ΣΚΑΜΠΑΒΙΑΣ Δελτίον XAE 13 ( ), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Μαρίνου Καλλιγά ( ) Σελ ΑΘΗΝΑ 1988

2 ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ PAUL DURAND* VJ Emmanuel-Paul-Hilaire Durand 1 γεννήθηκε στίς 16 Μαΐου 1806 στό Παρίσι καί πέθανε στην ίδια πόλη στίς 27 Δεκεμβρίου Σπούδασε αρχιτεκτονική, σχέδιο, αρχαιολογία καί ιατρική. 'Υπήρξε αντεπιστέλλον μέλος της ' Ιστορικής ' Εταιρείας Τεχνών καί Μνημείων καί διευθυντής του Μουσείου καί τής Βιβλιοθήκης τής Σαρτρ. "Εκανε τά σχέδια γιά τήν έκδοση τής «Χριστιανικής εικονογραφίας» τοΰ Didron 2, μετέφρασε στά γαλλικά τήν «Ερμηνεία» του Διονυσίου του εκ Φουρνα γιά τήν έκδοση τοΰ Didron 3 καί δημοσίευσε πολλά άρθρα καί μελέτες αρχαιολογικού κυρίως περιεχομένου, ανάμεσα στά όποια καί τήν παλαιότερη μελέτη πού έχουμε γιά τό εικονογραφικό θέμα τής ' Ετοιμασίας του Θρόνου 4. Έκανε πολλά ταξίδια στην 'Ελλάδα, άπό τή Σπάρτη μέχρι καί τήν Κωνσταντινούπολη, σχεδιάζοντας κυρίως εκκλησίες καί τοιχογραφίες. Τό 1840 ταξίδεψε μαζί μέ τόν Didron, ό όποιος συνέλεγε υλικό γιά τό βιβλίο του «Χριστιανική εικονογραφία - ' Ιστορία τοΰ Θεοΰ» (Παρίσι 1843), καί έκανε τά σχέδια γιά τήν έκδοση αυτή* ενα άλλο αποτέλεσμα αύτοΰ τοΰ ταξιδιού υπήρξε ή επισήμανση καί κατόπιν ή πρώτη έκδοση τοΰ χειρογράφου τής «' Ερμηνείας» τοΰ Διονυσίου τοΰ έκ Φουρνα (Παρίσι 1845). Τό 1847 βρίσκεται πάλι στην 'Ελλάδα καί φθάνει στην Κωνσταντινούπολη τήν εποχή ακριβώς πού ό σουλτάνος Άβδούλ Μετζήτ έκανε τίς μεγάλες επισκευές στην ' Αγία Σοφία, μέ αρχιτέκτονες τους αδελφούς Gaspare καί Giuseppe Fossati. Τ Ηταν ή εποχή οπού γιά πρώτη φορά, έπειτα άπό δύο περίπου αιώνες, τά μωσαϊκά τής 'Αγίας Σοφίας έρχονταν πάλι στο φώς. "Οπως γράφει ό ίδιος στον πρόλογο ανέκδοτης μελέτης του γιά τό μωσαϊκό τής δεομένης Θεοτόκου στό ανατολικό μεγάλο τόξο τής ' Αγίας Σοφίας 5, ή πρώτη του επίσκεψη σέ μνημείο ήταν γιά τήν ' Αγία Σοφία - χάρη στην άδεια τοΰ αρχιτέκτονα G. Fossati καί στην ύπαρξη τών μεγάλων ικριωμάτων γιά τίς επισκευές, μπόρεσε νά δει άπό κοντά τά αποκαλυπτόμενα τότε μωσαϊκά καί νά σχεδιάσει βιαστικά μερικά άπό αυτά. Είχε τήν πρόθεση νά επιστρέψει στην 'Αγία Σοφία καί νά σχεδιάσει μέ τήν άνεση του όσο τό δυνατόν περισσότερες παραστάσεις, δυστυχώς όμως μιά ασθένεια άπό τήν οποία είχε προσβληθεί στή Θεσσαλία υποτροπίασε, καί αναγκάστηκε νά μείνει ενα μήνα στό κρεβάτι* μετά τήν ανάρρωση του, υποχρεώθηκε νά επιστρέψει στή Γαλλία. "Ετσι, τά σχέδια πού πρόλαβε νά κάνει είναι κυρίως δύο: α) ή ' Ετοιμασία τοΰ Θρόνου καί β) ή δεομένη Θεοτόκος καί τά δύο μωσαϊκά βρίσκονται στό έσωρράχιο τοΰ μεγάλου ανατολικού τόξου καί πρέπει νά διατηρούνται ακόμη κάτω άπό τό επίχρισμα. 'Επίσης, στό σημειωματάριο του 6, καθώς καί στην ανέκδοτη μελέτη του πού αναφέραμε ήδη, υπάρχουν πληροφορίες καί σχέδια λεπτομερειών άπό άλλα μωσαϊκά. 'Επειδή οί γνώσεις μας γιά τά κατεστραμμένα ή σκεπασμένα ακόμη άπό επίχρισμα μωσαϊκά τής 'Αγίας Σοφίας στηρίζονται κυρίως στά σχέδια τοΰ Fossati πού εξέδωσε σχετικά πρόσφατα ό C. Mango 7 καί κατά πολύ λιγότερο στίς «νατουραλιστικές» απεικονίσεις καί αποκαταστάσεις τοΰ Salzenberg 8, νομίζω ότι δέν είναι άσκοπη ή παρουσίαση τοΰ πενιχροΰ έστω αύτοΰ ύλικοΰ. Α'. Ή Πεντηκοστή, στή δυτική ασπίδα τοΰ νότιου * Στον "Έφορο Αρχαιοτήτων κ. Ν. Ζαφειρόπουλο, πού είχε τήν καλοσύνη καί τήν υπομονή νά διαβάσει τό χειρόγραφο αυτής τής εργασίας καί νά μου κάνει πολύτιμες υποδείξεις, θά ήθελα νά εκφράσω καί άπό τή θέση αυτή τίς θερμές μου ευχαριστίες. 1. Πληροφορίες γιά τή ζωή καί τό έργο τοΰ Ρ. Durand βλ. Ulrich Thieme, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, X, Leipzig 1914, σ M. Didron, Iconographie chrétienne - Histoire de Dieu, Paris Didron - Durand, Manuel d'iconographie chrétienne. Traduit du manuscrit byzantin, Le guide de la peinture, par le Dr. Paul Durand, Correspondant du Comité Historique des Arts et Monuments, Paris Etude sur l'etimacia, Symbole du Jugement Dernier dans l'iconographie grecque chrétienne (Chartres - Paris 1867). 5. Τό χειρόγραφο τής μελέτης (τίτλος: Figure en mosaïque de la Sainte Vierge dans l'église de la Sainte-Sophie de Constantinople. Notice et dessins par M. le Dr. Paul Durand - στό επάνω τμήμα τής σελίδας υπάρχει ή ένδειξις Loisail 1875) φυλάσσεται στή Βιβλιοθήκη τής Σαρτρ καί αποτελεί τμήμα (φ. 44 κ.έ.) μιας άλλης ανέκδοτης μελέτης, τής οποίας υπήρξε προφανώς ό πυρήνας, μέ τίτλο: Que les figures orantes doivent être appelées glorificantes (1877;). 'Ανήκει στό Fonds Durand τοΰ τμήματος χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης, μέ αριθμό καταλόγου Βρίσκεται καί αυτό στή Βιβλιοθήκη τής Σαρτρ, μέ τόν ίδιο αριθμό καταλόγου μέ τό προηγούμενο. Τά δύο αυτά χειρόγραφα αποτελούν τίς πηγές τής παρούσας μελέτης. 7. Cyril Mango, Materials for the Study of the Mosaics of St. Sophia at Istanbul, The Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C (στό έξης: Mango, Materials). 8. W. Salzenberg, Alt-Christliche Baudenkmäle von Konstantinopel vom V. bis XII. Jahrhundert (2 τόμοι), Berlin 1854 (στό εξής: Salzenberg, A.B.). 307

3 Κ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΑΣ Είκ. Ι. Ρ. Durand, σημειωματάριο. Ή επιγραφή τον νοτίου τύμπανου καί μαρμάρινο υαλοστάσιο από τά υπερώα της 'Αγίας Σοφίας Είκ. 3. Ρ. Durand, σημειωματάριο. Τό αριστερό χέρι με την «ακακία» του 'Ιωάννου Ε ' Παλαιολόγου καί ή σχετική επιγραφή' ή επιγραφή του αγίου 'Ιωάννου του Προδρόμου καί τό επάνω άκρο της ράβδου του,1 ίίί Ο) (Q *" ''lit *' 1 Υκ\ 2. P. Durand, σημειωματάριο. Ή 'Ετοιμασία του Θρόνου κλίτους του υπερώου. Γι' αυτό τό μωσαϊκό μας δίδεται μόνο ή πληροφορία (σέ μιά υποσημείωση της ανέκδοτης μελέτης πού αναφέραμε) ότι ήταν αρκετά κατεστραμμένο* στην ίδια υποσημείωση ό Durand κατακρίνει τόν Salzenberg χωρίς νά τόν κατονομάζει γιά την ανακρίβεια των σχεδίων καί των αποκαταστάσεων του 9. 'Επικυρώνεται έτσι ή ακρίβεια τοΰ σχεδίου τοΰ Fossati 10. 'Επίσης, στην'ίδια υποσημείωση, τό μωσαϊκό αυτό χαρακτηρίζεται ως πανομοιότυπο του μωσαϊκού της Πεντηκοστής πού βρίσκεται στό δυτικό τρούλο τού 'Αγίου Μάρκου τής Βενετίας" επειδή σ' αυτό τό μωσαϊκό οί απόστολοι κάθονται καί δέν είναι όρθιοι όπως τους αναπαριστά ό Salzenberg, επικυρώνεται μέ αυτή τήν πληροφορία ή ορθότητα τοΰ σχεδίου τοΰ Cornelius Loos 12, Σουηδού περιηγητή των άρχων τοΰ 18ου αι., καί των απόψεων τοΰ 'Αντωνιάδη 13 καί τοΰ Baumstark 14. Β'. 'Επιγραφή στό νότιο μεγάλο τύμπανο (Είκ. 1). ' Από τό επίγραμμα πού κοσμούσε τά δύο μεγάλα τύμπανα καί πού παρ'ολη τήν αποσπασματική του κατάσταση ταύτισε άπό τρία χειρόγραφα ό Mercati 15, ό Durand είδε στό νότιο τύμπανο τμήμα μόνο τοΰ πρώτου στίχου, αυτού πού ό Mercati θεωρεί ως τίτλο του - αν διαβάζω σωστά τό κείμενο τοΰ σημειωματάριου, ή επιγραφή μόλις τότε είχε αρχίσει νά αποκαλύπτεται (vient d'être découverte). Μας δίνει επίσης τή θέση τής επιγραφής: στό νότιο τοίχο τοΰ κεντρικοΰ κλίτους, κοντά στον τρούλο, δηλαδή στό ανώτατο σημείο τοΰ τύμπανου, συμφωνώντας έτσι μέ τήν περιγραφή τοΰ Salzenberg 16. Ή γράμμη πού διάβασε ό Durand αποτελείται άπό τίς λέξεις: THC ΑΘΑΝΑΤΩΝ COOIA. Στά δύο άκρα τής επιγραφής έχει σχεδιάσει μία τεθλασμένη γραμμή, ή οποία επαναλαμβάνεται άπό κά- 308

4 ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ τω, καθ'ολο τό μήκος των γραμμάτων καί των δύο μικρότερων τεθλασμένων γραμμών. Θά μπορούσε κανείς νά συμπεράνει οτι στή θέση τών τεθλασμένων ό Durand είχε διακρίνει ίχνη άλλων γραμμάτων καί δτι συνεπώς τό τμήμα πού διάβασε βρισκόταν στό μέσον μιας δίστιχης επιγραφής. Ό Fossati 17 καί ό Salzenberg διάβασαν καί τό δεύτερο στίχο (δηλαδή τόν πρώτο στίχο του καθαυτό επιγράμματος), πού καί αυτός σώζεται αποσπασματικά, άλλα οί τρεις αναγνώσεις παρουσιάζουν αρκετές διαφορές μεταξύ τους. "Ετσι, ό μέν Fossati διάβασε...αιου, THC, ΑΘΑΝΑΤΟΥ, COOIAC Ι...ΗΡΑΊΟΥ ΚΕ ΑΚΗΡΑΤΩΝ, ό δέ Salzenberg...ΑΙΓ: THCΑΘΑΝΑΤΟΥCOOIAC/...ΗΡΑ: ΤΟΥ ΚΕ ΑΚΗΡΑΤΩΝ, παρεμβάλλοντας καί μία παρεστιγμένη γραμμή μετά τό ΑΙΓ του πρώτου στίχου καί τό ΗΡΑ τοΰ δεύτερου, γιά νά υποδηλώσει τό κέντρο τοΰ τύμπανου. Καί τό μέν ΑΙΓ τοΰ Salzenberg νομίζω οτι μπορούμε χωρίς δυσκολία νά τό απορρίψουμε καί νά δεχθούμε ώς πιθανότερο τό AIO Υ τοΰ Fossati ό Mango στην αποκατάσταση τής όψης τοΰ νότιου τύμπανου δέχεται μόνο τό ΑΙ, μεγαλύτερη όμως δυσκολία παρουσιάζει ή ανάγνωση THC ΑΘΑΝΑΤΩΝ CO0IA (ή CO0IAC, εάν δεχθούμε οτι τό τελικό CTT\Ç γενικής δέν είχε αποκαλυφθεί ακόμη) τού Durand, ή οποία νοηματικά δέν ευσταθεί. Ώς πιθανή εξήγηση προτείνω τήν ομοιότητα τοΰ συμπιλήματος ΟΛΓ(οπου ή πρώτη κεραία τοΰ Ν συγχωνεύεται μέ τό Ο) μέ τή δίφθογγο ΟΥ. "Ομοιο συμπίλημα υπάρχει καί στην επιγραφή πού πλαισιώνει τή μορφή τής Παναγίας στό μεγάλο ανατολικό τόξο. Ώς προς τόν πρώτο στίχο τοΰ επιγράμματος, ή ορθή ανάγνωση είναι: natpoc ΑΚΗΡΑΤΟΥ ΥΙΕ ΑΚΗΡΑΤΕ (βλ. ύποσημ. 15). Γ '. Ή ' Ετοιμασία τοΰ Θρόνου, στό κέντρο τοΰ άνατολικοΰ μεγάλου τόξου (Είκ. 2). Είναι τό μόνο σχέδιο από τά μωσαϊκά τής ' Αγίας Σοφίας πού δημοσίευσε ό Durand (στό βιβλίο του Etude sur l'etimacia, Symbole du Jugement Dernier, Chartres 1867, πίν. 94) ό χαράκτης όμως τής έκδοσης τό απέδωσε μέ τόσο καλλιγραφικό καί ακαδημαϊκό τρόπο, ώστε καί λόγω τών διαφορών του μέ τό σχέδιο τοΰ Fossati ό Mango νά τό θεωρεί ώς αναξιόπιστο 18. Στό πρωτότυπο σχέδιο πού είναι καί έγχρωμο, ό θρόνος παριστάνεται ώς ένας απλός κύβος μέ μία πλάκα επάνω του* έχει αποδοθεί μέ τή συνήθη στή βυζαντινή ζωγραφική «αντίστροφη» προοπτική. 'Επάνω στην πλάκα υπάρχουν δύο πράσινα προσκεφάλαια μέ χρυσές άκρες πού καταλήγουν σέ κομβία. 'Επάνω στά προσκεφάλαια είναι ριγμένα δύο επάλληλα υφάσματα, τό κατώτερο λευκό καί τό ανώτερο γαλάζιο, στά όποια είναι ακουμπισμένο ένα ευαγγέλιο μέ χρυσή διάλιθη στάχωση. Στό μέσον τοΰ θρόνου υψώνεται σταυρός μέ δύο κεραίες, στή μεγαλύτερη τών οποίων, στό κέντρο, είναι περασμένος ό άκάνθινος στέφανος. Μπροστά άπό τό θρόνο υπάρχει ένα υποπόδιο άποδοσμένο μέ ορθή προοπτική καί στολισμένο μέ πετράδια στό πάχος του. Τής παράστασης αυτής έχουμε ένα βιαστικό σχέδιο καί μία υδατογραφία τοΰ Fossati 19, καθώς καί μία απλή περιγραφή μέ υποδήλωση τών χρωμάτων άπό τό Salzenberg 20. Τά σχέδια τοΰ Fossati διαφέρουν άπό τοΰ Durand στά εξής σημεία: 1) Ό σταυρός έχει τρεις αντί γιά δύο κεραίες. 2) Τά δύο υφάσματα εμφανίζονται (στην υδατογραφία) σάν ένα, γαλάζιο, μέ λευκή παρυφή* στό σχέδιο όμως, άν καί είναι αρκετά συγκεχυμένο καί βιαστικό, νομίζω οτι μπορεί κανείς νά διακρίνει οτι πρόκειται γιά δύο υφάσματα. 3) Δέν υπάρχει υποπόδιο μπροστά άπό τό θρόνο. Οί διαφορές αυτές, καθώς καί ή «ακαδημαϊκή» απόδοση τής παράστασης στό βιβλίο τοΰ Durand, έκαναν τό Mango νά τήν απορρίψει ώς ανακριβή νομίζω όμως οτι τό σχέδιο τοΰ Durand αποδίδει πιστότερα τό μωσαϊκό, γιά τους εξής λόγους: 1) ' Υποπόδιο. Σέ όλες τίς σέ μένα τουλάχιστον γνωστές παραστάσεις τής «Ετοιμασίας», εικονίζεται μπροστά άπό τό θρόνο τό υποπόδιο (Μεγάλη Παναγία Ρώμης, 5ου ai. 21, Βαπτιστή pio Άρειανών Ραβέννας, 6ου ai. 22, Κοίμησις Θεοτόκου Νικαίας, 9ου ai. 23, 'Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως (μωσαϊκό Πεντηκοστής νότιου υπερώου) 24, "Οσιος Λουκάς, 11ου αι. 25, ανακτορικό παρεκκλήσιο Παλέρμου, 12ου ai. 26, Μητρόπολη Μονρεάλε, 12ου αι. 27, "Αγιος Παν- 9. Salzenberg, A.B., πίν. XXV, Mango, Materials, πίν. 31, 32, 33, Βλ. πρόχειρα απεικόνιση τοΰ μωσαϊκού στό βιβλίο τοΰ Ο. De m us, Die Mosaiken von San Marco in Venedig, Baden bei Wien 1935, πίν Mango, Materials, πίν "Ε. Μ. 'Αντωνιάδης, "Εκφρασις τής 'Αγίας Σοφίας, Α'-Γ', Λειψία -'Αθήναι , II, σ Il mosaico degli Apostoli nella chiesa abbaziale di Grottaferrata, OrChr IV (1904), σ Sulle iscrizioni di Santa Sofia, Bessarione XXVI (1922), σ. 206 κ.έ. 16. Salzenberg, A.B., σ Mango, Materials, σ. 63 καί πίν Mango, Materials, σ Mango, Materials, πίν. 92, Salzenberg, A.B., σ H. Karp, Die frühchristlichen und mittelalterlichen Mosaiken in S. Maria Maggiore zu Rom, Baden-Baden 1966, πίν. I. 22. F. W. De ich mann, Frühchristlichen Bauten und Mosaiken von Ravenna, Baden-Baden 1958, πίν. 251, Ο. Wulf, Die Koimesiskirche in Nikäa und ihre Mosaiken, Strassburg 1903, πίν. I (1). 24. Τό μωσαϊκό αυτό (έάν σώζεται ακόμη), δέν έχει αποκαλυφθεί μας είναι γνωστό άπό τό σχέδιο τοΰ Fossati πού αναφέρθηκε παραπάνω (βλ. ύποσημ. 10). 25. R. Schultz- S. Barnsley, The Monastery of St. Luke of Stiris in Phokis, London 1901, πίν Ο. Dem us, The Mosaics of Norman Sicily, London 1949, πίν. IIA. 27. E. Kitzinger, The Mosaics of Monreale, Palermo 1960, είκ

5 Κ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΑΣ τελεήμων Nerezi, 12ου αι. 28, Torcello, 12ου αί. 29, "Αγιος Μάρκος Βενετίας (Πεντηκοστή δυτικού τρούλου), 12ου αι. 30, μονή Άράκου Κύπρου, 12ου ai. 31, μονή της Χώρας (παρεκκλήσιο), 14ου ai. 32, Μητρόπολη Μυστρά, 14ου ai. 33, Περίβλεπτος Μυστρά, 14ου ai. 34, φορητή εικόνα Δευτέρας Παρουσίας μονής Σινά, 12ου ai. 35, ανάγλυφο 11ου ai., στή βόρεια πρόσοψη του ' Αγίου Μάρκου 36, στά χειρόγραφα Paris, gr. 74 (φ. 93ν) 37, Paris, gr. 510 (φ. 355r) 38, Vat. gr. 752 (φ. 27v 39 καί φ. 482Γ 40 ), σέ ανάγλυφο πλακίδιο Δευτέρας Παρουσίας τοΰ Victoria and Albert Museum 41 κ.ά.). "Ωστε περίεργη θά ήταν ή έλλειψη καί οχι ή παρουσία τοΰ υποποδίου. 2) Σταυρός. 'Από τά παραπάνω παραδείγματα, σέ οποία υπάρχει ό σταυρός 42, εικονίζεται ε'ίτε μέ μία κεραία (κυρίως στά αρχαιότερα) είτε μέ δύο - οχι όμως μέ τρεις. Θά ήταν λοιπόν εύλογο νά δεχθούμε τό σχέδιο τοΰ Durand ως τό ορθότερο* στό σκευοφυλάκιο όμως της μονής Βλαττάδων, φυλάσσεται μιά εικόνα τοΰ Μου αι. (της ίδιας δηλαδή εποχής μέ τό μωσαϊκό πού εξετάζουμε), μέ παράσταση τής ' Ετοιμασίας τοΰ Θρόνου στό επάνω μέρος τοΰ αύτόξυλου πλαισίου της, οπού ό σταυρός έχει τρεις κεραίες έτσι, τό ζήτημα παραμένει ανοικτό. 3) 'Υφάσματα. "Οπως αναφέρθηκε καί προηγουμένως, στό σχέδιο τοΰ Fossati αν καί δέν είναι απολύτως ευκρινές μπορεί κανείς νά διακρίνει δύο υφάσματα - ή παρεξήγηση στην υδατογραφία πρέπει νά προήλθε άπό τό γεγονός οτι τό κατώτερο λευκό ύφασμα φαίνεται καί άπό τίς τρεις πλευρές, δίνοντας τήν εντύπωση παρυφής. Πάντως, εγώ τουλάχιστον, δέν γνωρίζω στή βυζαντινή ζωγραφική παράσταση υφάσματος μέ παρυφή, όπως αποδίδεται στην υδατογραφία τοΰ Fossati 43. Στό κάτω μέρος τοΰ σχεδίου τής «Ετοιμασίας», ό Durand έχει απεικονίσει ένα τμήμα τής διακόσμησης των ξύλινων έλκυστήρων των υπερώων. Δ'. Ό άγιος 'Ιωάννης ό Πρόδρομος, αμέσως προς Ν. τής ' Ετοιμασίας (Είκ. 3). Στό φύλλο τοΰ σημειωματάριου του, ό Durand παρέστησε: 1) Τήν επιγραφή πού συνόδευε τήν παράσταση, μέ τά χαρακτηριστικά γιά τήν εποχή των Παλαιολόγων συμπιλήματα. ' Η μορφή των γραμμάτων τής επιγραφής δέν διαφέρει καί πολύ άπό εκείνη των σχεδίων τοΰ Fossati 44. 2) Τή σταυροφόρο απόληξη τής ράβδου πού κρατούσε στό αριστερό χέρι ό Πρόδρομος. Είναι πανομοιότυπη αν καί επιμελέστερα ζωγραφισμένη μέ τό σχέδιο τοΰ Fossati 45. 3) Σύντομη περιγραφή τής παράστασης, άπό τήν οποία μαθαίνουμε οτι ό άγιος στεκόταν όρθιος, οτι είχε τό δεξιό χέρι υψωμένο σέ σχήμα ευλογίας (μέ αυτά συμφωνοΰν τά σχέδια τοΰ Fossati καί ή περιγραφή τοΰ Salzenberg 46 ), οτι μέ τό αριστερό χέρι κρατοΰσε ανοιγμένο είλητό μέ επιγραφή καί συγχρόνως τή σταυροφόρο ράβδο (εδώ, τά σχέδια τοΰ Fossati πού παριστάνουν καί τό αριστερό χέρι υψωμένο νά κρατεί μόνο τή ράβδο αποδεικνύονται λανθασμένα, όπως σωστά είχε υποθέσει ό Mango 47 ), οτι τό χρώμα τοΰ εξωτερικού ενδύματος, επάνω άπό τή μηλωτή, είναι κιτρινωπό (ό Salzenberg τό περιγράφει απλώς ώς άνοικτοΰ χρώματος) καί οτι οι σκιές τής μορφής έχουν αποδοθεί μέ πολλές αποχρώσεις έντονου πράσινου (plusieurs verts très francs). E '. Μορφή άδιάγνωστου αγίου (;), κάτω άπό τόν Πρόδρομο. Τή μορφή αυτή πού είδαν καί σχεδίασαν οι περιηγητές Grelot 48 (1672) καί Loos 49 (1710), δέν αναφέρει καθόλου ό Fossati ούτε ό Salzenberg γι' αυτό ό Mango θεωρεί οτι κατά τό 1847 πρέπει νά ήταν ήδη κατεστ ραμμένη 50. Σέ πρόχειρο σκαρίφημα τοΰ κεντρικού κλίτους τής ' Αγίας Σοφίας (Είκ. 4), ό Durand έχει σημειώσει τά μωσαϊκά πού ήταν ορατά κατά τήν επίσκεψη του τό 1847, δηλαδή τά δύο έξαπτέρυγα στά ανατολικά λοφία, τήν Πλατυτέρα στην κόγχη τοΰ Βήματος, τόν αρχάγγελο Γαβριήλ στό νότιο τμήμα τής καμάρας τοΰ Βήματος καί τά μωσαϊκά τοΰ μεγάλου άνατολικοΰ τόξου, τά όποια έχει παραστήσει εντελώς σχηματικά καί αριθμήσει (1: ή ' Ετοιμασία, 2: ή δεομένη Θεοτόκος, 3: ό ' Ιωάννης Ε ' ό Παλαιολόγος, 4: ό Πρόδρομος καί 5: ή άδιάγνωστη μορφή) άπό αυτά, ή Πλατυτέρα, ό αρχάγγελος καί ό άδιάγνωστος άγιος (;) πού εξετάζουμε έχουν σημειωθεί μέ παραπομπή. Τό γεγονός οτι ή μορφή αυτή έχει αποδοθεί σχηματικά καί έχει σημειωθεί μέ τήν παραπομπή, μέ κάνει νά πιστεύω οτι μπορεί νά διατηρείται ακόμη έστω καί σέ αποσπασματική κατάσταση καί οτι γιά έναν οποιονδήποτε λόγο ό Fossati δέν τή ζωγράφισε, όπως δέν ζωγράφισε καί τόν Παντοκράτορα τοΰ τρούλου. Βεβαίως, μπορεί νά υποστηριχθεί καί ή άλλη άποψη, οτι δηλαδή ή παραπομπή αναφέρεται στό σύνολο τών μωσαϊκών τοΰ άνατολικοΰ τόξου καί οχι στή συγκεκριμένη μορφή καί οτι ή σχηματική απόδοση της στό σκαρίφημα έγινε μόνο γιά λόγους συμμετρίας καί πληρότητας. ' Ως προς τήν ταυτότητα τής μορφής αυτής, νομίζω πώς δέν θά ήταν πολύ τολμηρή ή υπόθεση οτι πρόκειται γιά τήν 'Ελένη, σύζυγο τοΰ 'Ιωάννου Ε' Παλαιολόγου καί κόρη τοΰ 'Ιωάννου Καντακουζηνού, γιά τους εξής λόγους: 1) Ή θέση της στην εν γένει σύνθεση τοΰ άνατολικοΰ τόξου είναι ακριβώς αντίστοιχη μέ εκείνη πού καταλαμβάνει ή προσωπογραφία τοΰ συζύγου της, 'Ιωάννου Ε', 2) Στό σχέδιο τοΰ Loos, εικονίζεται στή θέση αυτή μία αγένεια μορφή, ή οποία φορεί ένα είδος μακριάς λοξής ποδιάς* θά μποροΰσε κανείς νά υποθέσει οτι ή λοξή αυτή «ποδιά» είναι τό άσπιδόμορφο στοιχείο άτεχνα καί χωρίς γνώση τοΰ αντικειμένου άποδοσμένο, πού επικράτησε στην επίσημη ενδυμασία τών βυζαντινών αυτοκρατειρών άπό τήν εποχή τών Μακεδόνων καί κατόπιν. Βεβαίως οί ενδείξεις αυτές είναι ασθενέστατες, αν μά- 310

6 ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ έκανε δύο σχέδια - τό δεύτερο (Είκ. 6), προχειρότερο πρέπει νά είναι αντιγραφή του πρώτου (Είκ. 5). Τό σχέδιο τοΰ Durand είναι πληρέστερο καί, κατά τή γνώμη μου, καλύτερο άπό του Fossati. Σέ αυτό έχει παρασταθεί τό υποπόδιο επάνω στό όποιο στέκεται ή Παναγία, ενώ στό σχέδιο τοΰ Fossati ή μορφή φαίνεται νά πατεί σέ μιά γραμμή μόνο* επίσης, έχουν αποδοθεί τά τρία άστρα τοΰ μαφορίου, τά όποια λείπουν άπό τό σχέδιο τοΰ Fossati καί στην υδατογραφία έχουν αντικατασταθεί άπό τήν πόρπη. 'Εκτός άπό τή μαρτυρία τοΰ ίδιου τοΰ σχεδίου, υπάρχουν καί οί ακόλουθες πληροφορίες γιά τά χρώματα καί τήν εν γένει εμφάνιση τής Παναγίας, σέ σημειώσεις πού πλαισιώνουν τή μορφή: «Μάτια τεράστια (yeux énormes), φρύδια παχιά (sourcils forts), μύτη μακριά, στόμα μικρό καί σχεδόν Είκ. 4. Ρ. Durand, σημειωματάριο. Σκαρίφημα του κεντρικού κλίτους της 'Αγίας Σοφίας μέ σημειωμένες τίς θέσεις των μωσαϊκών λίστα λάβει κανείς υπόψη καί τίς ανακρίβειες πού παρουσιάζουν σέ πολλά σημεία τά σχέδια του Loos. ΣΤ'. Ή Θεοτόκος δεομένη, στό βόρειο μισό τοΰ ανατολικού τόξου, απέναντι άπό τόν Πρόδρομο (Είκ. 5 καί 6). Της μορφής αυτής έχουμε ενα σχέδιο καί μία υδατογραφία άπό τό Fossati 51 καί περιγραφή της χωρίς απεικόνιση άπό τό Salzenberg 52. Στό σχέδιο ό Fossati δίνει τά μέτρα τής μορφής, χωρίς καμιά πληροφορία γιά τά χρώματα: στην υδατογραφία τήν παριστάνει ντυμένη στά ολόλευκα όπως καί τόν Πρόδρομο μέ μιά χρυσή πόρπη στό δεξιό ώμο, πράγμα τό όποιο ό Mango θεωρεί, πολύ σωστά, ώς ανακριβές 53. Σύμφωνα μέ τήν περιγραφή του Salzenberg, τά ενδύματα τής Παναγίας άπετελοΰντο άπό ενα γαλαζοπράσινο κάλυμμα τής κεφαλής μέ χρυσή παρυφή, έναν καστανέρυθρο μανδύα πορπωμένο στό λαιμό καί ενα λευκό εσωτερικό χιτώνα ζωσμένο μέ χρυσό κορδόνι. Προσθέτει επίσης ότι ή μορφή ήταν γεμάτη ζωηρότητα καί ότι δέν είχε τήν αυστηρότητα αρχαιότερων μωσαϊκών. Μιά τέτοια πολυχρωμία όμως στά ενδύματα τής Παναγίας θά ήταν εντελώς εξαιρετική, αν όχι μοναδική, στή ζωγραφική τών πρό τής αλώσεως χρόνων. Ό Durand 28. G. Millet - Α. Frolow, La peinture du Moyen Age en Yougoslavie, 1, Paris 1954, πίν Βλ. πρόχειρα απεικόνιση τής παράστασης στό άρθρο τής Ι. Andreescu γιά τά μωσαϊκά τοΰ Torcello, DOP XXVI (1972), πίν Βλ. ύποσημ Λεύκωμα Unesco μέ βυζαντινή ζωγραφική άπό τήν Κύπρο, πίν P. Underwood, The Kariye Djami, 3, London 1967, πίν G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910, πίν "Ο.π., πίν Γ. Μ. Σωτηρίου, Εικόνες τής μονής Σινά, 'Αθήναι 1956, πίν Ο. De m us, The Church of San Marco in Venice, Washington D.C. 1960, πίν T.V. Bogay, Zur Geschichte der Hetoimasia, Akten des XL Internationalen Byzantinisten Kongresses, 1958, München 1960, σ , πίν. III. 38. "Ο.π., πίν. IV. 39. "Ο.π., πίν. III. 40. "Ο.π., πίν. VII. 41. "Ο.π., πίν. VII. 42. Μεγάλη Παναγία Ρώμης, Βαπτιστήριο Άρειανών Ραβέννας, Κοίμησις Νικαίας, μονή Άράκου, "Αγιος Μάρκος Βενετίας (δυτικός τρούλος), Μητρόπολη Μυστρά, "Αγιος Παντελεήμων Nerezi, Torcello, παρεκκλήσιο μονής τής Χώρας, ανάγλυφο 'Αγίου Μάρκου, φορητή εικόνα μονής Σινά, τά χειρόγραφα πού αναφέρθηκαν καί τό πλακίδιο τοΰ Victoria and Albert Museum. 43. Κατά τό Mango (Materials, σ. 18), oi υδατογραφίες έγιναν άπό τόν Giuseppe Fossati. 44. Mango, Materials, πίν. 92, 96, "Ο.π., πίν. 92, Salzenberg, A.B., σ Mango, Materials σ "Ο.π., πίν "Ο.π., πίν. 3, "Ο.π., σ "Ο.π., πίν. 92, Salzenberg, A.B., σ Mango, Materials σ

7 Κ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΑΣ -tir Είκ. 5. Ρ. Durand, σχέδιο της δεομένης Θεοτόκου άπό τό μεγάλο ανατολικό τόξο με την επιγραφή, καί περιγραφή των χρωμάτων της παραστάσεως χαμογελαστό, χωρίς όμως νά αφαιρεί από τη μορφή τη σοβαρότητα της (sa gravité). Οί σκιές των σαρκών πολύ πράσινες καθώς καί τό περίγραμμα τους. Τά περιγράμματα τών χειλέων καί της μύτης κόκκινα. "Ολα τά ενδύματα είναι (χρώματος) κυανού, σχεδόν μαύρου (bleu presque noir) φώτα σχεδόν λευκά - ζώνη καί άστρα χρυσά* οί άκρες, κόκκινο α'ίματος (bords, rouge de sang) στή ζώνη περασμένο ενα μικρό λευκό μανδήλιο* υποδήματα κόκκινα». Ή περιγραφή αυτή συμφωνεί απόλυτα μέ τόν τρόπο πού ή βυζαντινή ζωγραφική έν γένει αποδίδει τή μορφή της Θεοτόκου καί πού μας είναι γνωστός άπό πάρα πολλά μνημεία - γι'αυτό τό λόγο καί τή θεωρώ ώς τήν ακριβέστερη άπό όλες τίς άλλες. Ζ '. ' Ιωάννης Ε ' Παλαιολόγος, κάτω άπό τή Θεοτόκο (Είκ. 3). ' Από τή μορφή αυτή ό Durand έχει σχεδιάσει μόνο τό αριστερό χέρι πού κρατεί τήν «ακακία» τυλιγμένη σέ άσπρο μανδήλι καί τήν επιγραφή πού τή συνοδεύει. 'Επίσης, υπάρχει μιά σημείωση στό επάνω αριστερό μέρος της σελίδας του σημειωματάριου, δτι ό ' Ιωάννης είχε ξανθά γένεια (barbe blonde), ή οποία Είκ. 6. Ρ. Durand, χειρόγραφο ανέκδοτης μελέτης. Ήδεομένη Θεοτόκος του ανατολικού μεγάλου τόξου μέ τήν επιγραφή επιβεβαιώνει τήν πληροφορία του 'Αριστοκλέους γιά τό θέμα αυτό* άς σημειωθεί οτι αυτή ή πληροφορία είχε αφήσει κάπως σκεπτικό τό Mango 54 ώς προς τήν ακρίβεια της (if we may believe Aristokles). Είναι αξιοσημείωτο οτι καί ό Fossati απεικόνισε ξεχωριστά τή λεπτομέρεια τοϋ χεριού μέ τήν «ακακία» 55, προφανώς λόγω του ασυνήθιστου τρόπου μέ τόν όποιο τήν κρατεί ό αυτοκράτορας δηλαδή δέν κρατεί τήν ίδια τήν «ακακία», άλλα τό μανδήλιο πού είναι τυλιγμένο γύρω της. Καί ό Mango θεωρεί αυτό τόν τρόπο ασυνήθιστο 56, δμως ή απεικόνιση του σέ ενα τόσο εμφανές σημείο τοϋ επισημότερου τεμένους της αυτοκρατορίας, οπού ό ίδιος ό αυτοκράτορας καί ή αυλή πολύ συχνά παρακολουθούσαν τίς διάφορες ιεροτελεστίες, 54. "Ο.π., πίν "Ο.π., πίν "Ο.π., σ

8 ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΩΣΑΪΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ μας οδηγεί στό συμπέρασμα οτι αυτός θά ήταν ό καθιερωμένος τρόπος. Δέν γνωρίζω κατά πόσο ή ερμηνεία των αυτοκρατορικών εμβλημάτων πού δίνει ό Κωδινός 57 μας παρέχει μιά κάποια ένδειξη* λέγει δηλαδή ό Κωδινός οτι τό μανδήλιο συμβολίζει τήν αστάθεια τοΰ αυτοκρατορικού λειτουργήματος καί, πράγματι, ό τρόπος μέ τόν όποιο ό ' Ιωάννης Ε ' κρατεί τήν «ακακία», από τό μανδήλιο μόνο, δέν μπορεί νά θεω- ρηθεϊ πολύ ευσταθής. Ο Mango χρονολογεί τά μωσαϊκά αυτά τοΰ μεγάλου ανατολικού τόξου στό 1355 ή λίγο αργότερα, μέ πολύ» i ' SX πειστικά επιχειρήματα 38. Κ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΑΣ 57. Codi nus, De Officiis, σ Mango, Materials, σ. 68. RÉSUME DESSINS INÉDITS DE MOSAÏQUES DE SAINTE-SOPHIE, DE P. DURAND Uans cet article l'auteur présente quelques dessins inédits de l'architecte Paul Durand et aussi des informations tirées de son carnet de notes, concernant les mosaïques de Sainte-Sophie à Constantinople les notes et dessins ont été faits durant la restauration de la cathédrale, effectuée par les frères Fossati. Les mosaïques décrites sont les suivantes: -La Pentecôte de la calotte ouest de la gallerie sud. -L'inscription du grand tympan sud. -L'Hétoimasie du Trône, la Vierge orante, le Précurseur et l'empéreur Jean Paléologue du grand are orientai. -L'Archange et la Platytéra de l'abside. K. SKAMPAVIAS 313

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα A: Παλαιοχριστιανική Τέχνη (2 ος αι. αρχές 7 ου αι.) - Παλαιοχριστιανική και Προεικονομαχική Εικονογραφία. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 ( ), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου ( ) Σελ Ανδρέας ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1966

Δελτίον XAE 4 ( ), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Γεωργίου Α. Σωτηρίου ( ) Σελ Ανδρέας ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1966 Μία τοιχογραφία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του ΙΑ αιώνος, εις τον ναόν του Αγίου Νικολάου της Στέγης (Κακοπετριά, Κύπρος).(Σημείωμα εις μνήμην του αειμνήστου Καθηγητού Γεωργίου Α. Σωτηρίου) (πίν. 75-76)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Γενικό Λύκειο Καρπερού Δημιουργική Εργασία: Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Ο ναός ήταν αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού, κτίστηκε στη θέση αυτή από το Μεγάλο Κωνσταντίνο (306-339) αλλά πολύ σύντομα, το 404, καταστράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη

γυναίκας που σύμφωνα με την παράδοση ήταν η Θεοδώρα, κόρη του αυτοκράτορα Μαξιμιανού, η οποία είχε ασπασθεί το χριστιανισμό. Το 1430, με την κατάληψη Αγία Αικατερίνη Η Αγία Aικατερίνη βρίσκεται σε ενα απο τα καλυτερα μερη της θεσσαλονικης, στην Βορειοδυτική πλευρά της Άνω Πολης.Κτισμένη το 1320 μχ,η ατμόσφαιρα ειναι πολύ ωραία και προπάντον ειναι ήσυχα

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Το ναϋδριο της Παναγούδας στο Θεολόγο Θάσου

Το ναϋδριο της Παναγούδας στο Θεολόγο Θάσου Το ναϋδριο της Παναγούδας στο Θεολόγο Θάσου Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Καβάλα 2 0 1 0 Ο ορεινός οικισμός Θεολόγος είναι κτισμένος στο βάθος μιας ρεματιάς στο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ:

Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: ΜΑΘΗΜΑ 18 Ο ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τις αντίστοιχες φράσεις α, β, γ: 1. Η αποκατάσταση της προσκύνησης των εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

«Έκθεση εικόνων Κρητικής Σχολής στην Ηπειρο» 2014

«Έκθεση εικόνων Κρητικής Σχολής στην Ηπειρο» 2014 Άγιος Νικόλαος με τρεις σκηνές θαυμάτων του Συλλογή Μητροπολιτικού Μεγάρου Ιωαννίνων Προέλευση: Μονή Ελεούσας Νήσου Ιωαννίνων Διαστάσεις 0,92 Χ 0,62μ 1500 Εικόνα με πλαίσιο, που διατηρείται σε καλή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

6 ος αι. Ιουστινιανός. Ναοί

6 ος αι. Ιουστινιανός. Ναοί 6 ος αι. Ιουστινιανός Ναοί 6 ος αι., Ιουστινιανός, 527-565 Μετά τις κατακτήσεις του Βελισάριου για τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α τον 6ο αιώνα, η Ραβέννα έγινε η έδρα του Βυζαντινού κυβερνήτη της Ιταλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας

Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό μνημείο της Αθήνας ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΆΣ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΊΩΝ/ΤΜΉΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Αναζητώντας το Δέντρο της Ζωής σ ένα βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ

3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ Εργασία του μαθητή: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Το Μπλε τζαμί ή Τζαμί του

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου ΚΕΡΚΥΡΑ

Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου ΚΕΡΚΥΡΑ Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου ΚΕΡΚΥΡΑ Μάριος Χειμαριός Μάριος Χειμαριός, Κέρκυρα, Ιερός Ναός Αγίων Ιάσωνος και Σωσιπάτρου (Αρχιτεκτονική/ Ιστορία ) www.24grammata.com1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού.

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (file://localhost/c:/documents%20and%20settings/user/επιφάνεια%20εργασίας/κ έντρο%20εξ%20αποστάσεως%20επιμόρφωσης%20- %20Παιδαγωγικό%20Ινστιτούτο.mht) Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ.

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ. ΠΟΜΠΗΪΑ : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΔΡΟΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΥΣΗ ΛΕΚΑΝΗ Ψηφιδωτό του 2ου στυλ Το μωσαϊκό αυτό προέρχεται από την ομώνυμη οικία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση - Περιγραφή Μνημείου: Ναός του Ηφαίστου

Ανάγνωση - Περιγραφή Μνημείου: Ναός του Ηφαίστου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών Τομές Τοπογραφίας Αποτυπώσεις Μνημείων Υπεύθυνος Διδάσκων: Γεωργόπουλος Ανδρέας Ανάγνωση - Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Ερευνητική εργασία Da Vinci «ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ» 2º ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Υπεύθυνοι μαθητές Τζούρι Άρτεμις Σίμος Νίκος Πέτσιος Αναστάσης Σακελλίων Γρηγόρης Υπεύθυνοι καθηγητές: Αδαμάρα Ζούλας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης Ονόματα Ομάδων: 1. Μικροί Πράκτορες 2. LaCta 3. Αλλοδαποί 4. Η Συμμορία των 5

Η Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης Ονόματα Ομάδων: 1. Μικροί Πράκτορες 2. LaCta 3. Αλλοδαποί 4. Η Συμμορία των 5 Η Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης Ονόματα Ομάδων: 1. Μικροί Πράκτορες 2. LaCta 3. Αλλοδαποί 4. Η Συμμορία των 5 Αρχικές Σκέψεις Πόσο καλά γνωρίζουμε την πόλη μας; Πόσο καλά ξέρουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1 Ψηφιδωτά τρούλου με νέες επεμβάσεις συντήρησης, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου 2 Πανοραμική άποψη, 11 ος αιώνας, Νέα Μονή Χίου, Photo ΥΠ.ΠΟ.Α./ΤΑΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Χρήστος Κηπουρός ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Θράκη 2006, Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Copyright 2006, Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Ιστορικό Ανακτορικό Συγκρότημα Διδυμοτείχου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΘΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Uccello: Η μάχη του Αγίου Ρωμανού Paris.

ΓΟΤΘΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Uccello: Η μάχη του Αγίου Ρωμανού Paris. ΓΟΤΘΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΓΟΤΘΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Uccello: Η μάχη του Αγίου Ρωμανού. 1460 Paris. ΓΟΤΘΙΚΗ ΤΕΧΝΗ Γοτθική τέχνη Με τον όρο γοτθική τέχνη αναφερόμαστε στο καλλιτεχνικό ρεύμα που εμφανίστηκε την περίοδο του Μεσαίωνα.

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Τομ. 28, 2007 Περί των ψηφιδωτών του μεγάλου ανατολικού τόξου της Αγίας Σοφίας και πάλιν ΣΚΑΜΠΑΒΙΑΣ Κωνσταντίνος 10.12681/dchae.583 Copyright 2007 To cite this

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΤΟΥ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΤΟΥ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΤΟΥ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ Ο Ιουστινιανός και η συνοδεία του : ψηφιδωτό από τον Άγιο Βιτάλιο της Ραβέννας 1 Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΤΟΥ ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ Στα χρόνια του Ιουστινιανού κατασκευάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίων Θεοδώρων, Κάμπος Αβίας

Ιερός Ναός Αγίων Θεοδώρων, Κάμπος Αβίας ΕΘΝΙΚΌ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΊΟ ΑΘΗΝΏΝ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ Π3.2.2 Μνημείο Καλαμάτας Ιερός Ναός Αγίων Θεοδώρων, Κάμπος Αβίας Σταυροειδής εγγεγραμμένος ναός μετά τρούλου, του οποίου η κατασκευή τοποθετείται μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ Εργασία του μαθητή: Μαγγιώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Αναστασία Τούρτα Επίτιμη Διευθύντρια Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Ο Αλέξανδρος νικά τον Δαρείο. Εικονογραφημένο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει.

Η πρώτη οπτική επαφή με τα Αμπελάκια δίνει στον ταξιδιώτη την εντύπωση ότι αυτό το χωριό διαφέρει από τα άλλα... και όντως αυτό συμβαίνει. Πέντε χιλιόμετρα από τα στενά των Τεμπών, ανηφορίζοντας κανείς μπορεί να δει να ξεπροβάλουν τα Αμπελάκια Λάρισας, η Ιστορική Κοινότητα των Αμπελακίων όπως έχει επικρατήσει. Βρίσκεται στους πρόποδες του

Διαβάστε περισσότερα

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης

Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Masaccio, ο πρόωρα χαμένος ιδρυτής της Αναγέννησης Εικόνα 1: Η πληρωμή του φόρου, παρεκκλήσιο Brancacci, Φλωρεντία Εικόνα 2: Η εκδίωξη από τον παράδεισο, παρεκκλήσιο Brancacci. Πριν και μετά την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος Μάρτιος apan.gr

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος Μάρτιος apan.gr ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος Μάρτιος 2018 apan.gr ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος 2018 Κ/Πολη Σάββατο μεσημέρι 3/2 Τρίτη βράδυ 6/2 (αεροπορικά με την Aegean) Για την εορτή του ιερού Φωτίου στη Μονή της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ.Αλέξανδρος εικονίζεται σε εξάρτηµα της πολεµικής του πανοπλίας στον ΙΙ βασιλικό τάφο της Βεργίνας

Ο Μ.Αλέξανδρος εικονίζεται σε εξάρτηµα της πολεµικής του πανοπλίας στον ΙΙ βασιλικό τάφο της Βεργίνας Ο Μ.Αλέξανδρος εικονίζεται σε εξάρτηµα της πολεµικής του πανοπλίας στον ΙΙ βασιλικό τάφο της Βεργίνας Το 274π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρρος κατέλαβε αιφνιδιαστικά τη Μακεδονία, όταν βασίλευε σ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγία Θέκλα Βρίσκεται 7χλμ νότια από το κέντρο της Σωτήρας.

Διαβάστε περισσότερα

>.. - i V. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΠΝ ;ΐ \ i- ψ,. V.. ' ν' . V . > ' > : ' >7' . ίέ ι;κ ί ν.

>.. - i V. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΠΝ ;ΐ \ i- ψ,. V.. ' ν' . V . > ' > : ' >7' . ίέ ι;κ ί ν. . ίέ ι;κ ί ν. f >.. - i V. ;ΐ \ i i ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΠΝ 026000265336 i- ψ,. Ϊ 1». ί 1 ι ] Iτ I V.. ' ν' ;. V! 1 ] * /.. > ' > : ' >7' ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΤΣΕΛΑΚΗ JJ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ Υ Μ ΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων

Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Τίτλος: Διδακτική αξιοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Θεματική περιοχή δραστηριότητας: Θεολογία Δημιουργός παρουσίασης: Ξανθή Αλμπανάκη Επικοινωνία: xalbanaki@gmail.com Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕ2: ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ (σελ ) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ανάλυση του φωτός, σύνθεση του φωτός

ΦΕ2: ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ (σελ ) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ανάλυση του φωτός, σύνθεση του φωτός Φυσική ΣΤ τάξης Ι Ενότητα «ΦΩΣ» 1 ΦΕ2: ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ (σελ. 143 146) ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ανάλυση του φωτός, σύνθεση του φωτός Ι ΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: -Να διαπιστώσουµε πειραµατικά την ανάλυση του λευκού φωτός σε φως

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση - Με την βοήθεια της τεχνολογίας αρχαιολόγοι κατάφεραν να απεικονίσουν την Θεσσαλονίκη της αρχαιότητας - Μια ζηλευτή πόλη με Ιππόδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ο Μητροπολιτικός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Αμμοχώστου είναι αφιερωμένος στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών. Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΤΕΧΝΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υλικών Όνομα: Νικόλαος Καρναμπατίδης ΑΕΜ:438 Εξάμηνο: 8 ο (εικ.1) Νίκη της ΣαμοθράκηςParis, Musée du Louvre Φθορά:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ιάπλασn ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ νέα Μπολατίου

ιάπλασn ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ νέα Μπολατίου : Κυριακής Μεγαλομ. : Ευφημίας Μεγαλομ. : Μαρίνης Μεγαλομ. : Προφήτου Ηλία : Παρασκευής Οσιομ. : Παντελεήμονος Μεγαλομ. Χάλκινο αγαλματίδιο του Οφέλτη, του οποίου ο θάνατος ήταν η αιτία της ίδρυσης των

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Δ: Υστεροβυζαντινή Τέχνη (1204-1453) Αρχιτεκτονική-Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία του Άρακα Ελληνικά

Παναγία του Άρακα Ελληνικά 1 Παναγία του Άρακα Ελληνικά 2 ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΑΚΑ Ο ναός της Παναγίας του Άρακα που φαίνεται να κτίστηκε γύρω στο 1191, πιθανότατα πήρε το όνομά του από το «αρακάς», όπως και πολλά άλλα φυτονυμικά επώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ

ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΠ. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ α) Ειρήνη Χρυσοβαλάντη Ρουμπάνη β) Μαρία Πανακάκη «Το τοπίο είναι αντικείμενα σε διάφορες αποστάσεις, που χαρακτηρίζονται με χρώματα, σε διάφορες πλάκες, οριζόντιες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΤΕΝΟΜΕΤΩΠΟ ΚΑΜΑΡΟΣΠΙΤΟ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μονή Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή. Ελληνικά

Μονή Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή. Ελληνικά Μονή Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή Ελληνικά 1 Μονή Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή Δεν έχουμε πληροφορίες για το πότε κτίστηκε η Μονή, πιθανότατα όμως να τοποθετείται στα μέσα του 16 ου αιώνα. Η εκκλησία είναι το παλαιότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ. 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6. 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 1. Αστέρες Ανώτερου Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα τεμάχια 6 2. Μετάλλια Στρατιωτικής Αξίας τεμάχια 160 3. Μετάλλια Ευδοκίμου Υπηρεσίας τεμάχια 160 4. Μετάλλια Αξίας και Τιμής

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση - Αποκατάσταση Επίπλων και Ξύλινων κατασκευών Δραστηριότητες Εργαστηρίου Δρ. Τσίποτας Δημήτριος

Συντήρηση - Αποκατάσταση Επίπλων και Ξύλινων κατασκευών Δραστηριότητες Εργαστηρίου Δρ. Τσίποτας Δημήτριος Ημερίδα, 23-5-2013 Αποθήκες Καρδιτσομαγούλας Ένα σύγχρονο «Κέντρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης» γεννιέται Συντήρηση - Αποκατάσταση Επίπλων και Ξύλινων κατασκευών Δραστηριότητες Εργαστηρίου Δρ. Τσίποτας Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή Γ Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο τεχνικό σχέδιο, και ιδιαίτερα στο αρχιτεκτονικό, αποτελεί πλέον μία πραγματικότητα σε διαρκή εξέλιξη, που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αρκετές φορές θα έχεις τυφλώσει τους φίλους σου με τον ήλιο. Μπορείς να εξηγήσεις:

Αρκετές φορές θα έχεις τυφλώσει τους φίλους σου με τον ήλιο. Μπορείς να εξηγήσεις: ΠΑΡ. 7.1: ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΌΧΟΙ: Θα πρέπει ο μαθητής: 1) Να διακρίνει το φαινόμενο της ανάκλασης και της διάθλασης στη διαχωριστική επιφάνεια ενός υγρού από τον αέρα και να συνδέσοει το φαινόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ POWER RANGERS Δήμητρα Κίμογλου Μυρτώ Κώστα Θανάσης Πάσσαρης Οδυσσέας Κοντοπούλης 1. Χάρτης τη Πόλης της Θεσσαλονίκης 2. Ο Ναός της Αχειροποίητου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μνημειακή ζωγραφική. Δ. Πλάντζος

Ελληνική μνημειακή ζωγραφική. Δ. Πλάντζος Ελληνική μνημειακή ζωγραφική Δ. Πλάντζος Διάρθρωση μαθημάτων 1. Εισαγωγικά 2. Πηγές και μεθοδολογία 3. Υλικά και τεχνικές 4. Πρώιμες εκφάνσεις: 7 ος -6 ος αι. π.χ. 5. 5 ος αι. π.χ.: τετραχρωμία και σκιαγραφία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Καριγέ Τζαμί) ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΣ ΤΑΞΗ Β1

Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Καριγέ Τζαμί) ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΣ ΤΑΞΗ Β1 Η ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Καριγέ Τζαμί) ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΤΑΞΗ Β1 Η Mονή της Χώρας-Γενικά Μερικά από τα καλύτερα δείγματα των ψηφιδωτών της βυζαντινής τέχνης διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης 1ης Διαδρομής Μονή Βαλτάδων Ναός Οσίου Δαυίδ Βυζαντινό Λουτρό Ναός Αγίου Νικολάου (Ορφανού) Ναός Αγίου Παντελεήμονα Ναός Σωτήρως Χριστός Ροτόντα Παλιά Πόλη,Κάστρα 2ης

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

«Βυζαντινή Τέχνη και Αρχιτεκτονική, η Θεσσαλονίκη συναντά την Κωνσταντινούπολη» Βυζαντινός Περίπατος

«Βυζαντινή Τέχνη και Αρχιτεκτονική, η Θεσσαλονίκη συναντά την Κωνσταντινούπολη» Βυζαντινός Περίπατος Πολιτιστικό πρόγραμμα: «Βυζαντινή Τέχνη και Αρχιτεκτονική, η Θεσσαλονίκη συναντά την Κωνσταντινούπολη» 14ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, σχολικό έτος 2013 14, υπεύθυνη καθηγήτρια: Όλγα Ευσταθίου Βυζαντινός Περίπατος

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμές. 4.1 Γενικά. 4.2 Είδη και πάχη γραμμών

Γραμμές. 4.1 Γενικά. 4.2 Είδη και πάχη γραμμών 4 Γραμμές 4.1 Γενικά Στα σχέδια, προκειμένου να απεικονίσουμε με σαφή και κατανοητό τρόπο το σχεδιαστικό μας αντικείμενο, χρησιμοποιούμε ποικίλες γραμμές, που καθεμιά έχει διαφορετική σημασία και διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Μια περιήγηση στον κόσµο του Βυζαντίου: η σειρά του Β2 να επισκεφθεί το Βυζαντινό Μουσείο

Μια περιήγηση στον κόσµο του Βυζαντίου: η σειρά του Β2 να επισκεφθεί το Βυζαντινό Μουσείο Μια περιήγηση στον κόσµο του Βυζαντίου: η σειρά του Β2 να επισκεφθεί το Βυζαντινό Μουσείο Την Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ήρθε, επιτέλους, η δική µας σειρά να επισκεφθούµε το Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Μάθημα: «Παιδικό σχέδιο: σύγχρονες προσεγγίσεις»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. Μάθημα: «Παιδικό σχέδιο: σύγχρονες προσεγγίσεις» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μάθημα: «Παιδικό σχέδιο: σύγχρονες προσεγγίσεις» Διδάσκουσα: Κούβου Ουρανία Φοιτήτρια: Παπαϊωάννου Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ E. N. Τσιγαρίδας, 'Ερευνες στους ναούς της Καστοριάς 379 ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Στη διάρκεια των υπηρεσιακών μεταβάσεών μου στην Καστοριά, την περίοδο κυρίως 1970-1975 και συμπληρωματικά την

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλικοί Παίδες. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΙΓΩΝ.

Βασιλικοί Παίδες. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΙΓΩΝ. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού ΙΖ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΙΓΩΝ Βασιλικοί Παίδες για Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μαθη τές Δ -Στ Τάξης Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ

Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Αλέξανδρος Νικολάου, ΒΠΠΓ Στην αρχαϊκή εποχή εικάζεται ότι υπήρχε κάποιο είδος θεατρικής κατασκευής στο χώρο που βρίσκονται τα σημερινά ευρήματα του θεάτρου, ενώ στα κλασσικά χρόνια υπήρχε σίγουρα κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Η µουσική και ο χορός στην αρχαία Ελλάδα

Η µουσική και ο χορός στην αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η µουσική και ο χορός στην

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ελληνικά

- 1 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ελληνικά - 1 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ελληνικά - 2 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ο ναός κάποτε ήταν μέρος του μοναστηριού, αφιερωμένος στον Τίμιο Σταυρό,

Διαβάστε περισσότερα

Συγκλονιστική αποκάλυψη: Έλληνες επιστήμονες άνοιξαν το σημείο ταφής του Ιησού!

Συγκλονιστική αποκάλυψη: Έλληνες επιστήμονες άνοιξαν το σημείο ταφής του Ιησού! Επιστήμονες του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου έφεραν στο φως για πρώτη φορά την ταφική πλάκα του Ιησού και ανέλαβαν την αναστύλωση του Ιερού Ναού της Αναστάσεως. Για πρώτη φορά εδώ και αιώνες, επιστήμονες

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός του χρώματος όρισε το χρώμα πένας σε [06_π03.sb] άλλαξε χρώμα πένας κατά. άλλαξε χρώμα πένας κατά άλλαξε χρώμα πένας κατά [06_π04.

Ορισμός του χρώματος όρισε το χρώμα πένας σε [06_π03.sb] άλλαξε χρώμα πένας κατά. άλλαξε χρώμα πένας κατά άλλαξε χρώμα πένας κατά [06_π04. Ορισμός του χρώματος Δεν θα ήταν πιο ενδιαφέρον να μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρώμα της πένας κατά τη διάρκεια του έργου σας; Δεν είναι πιθανό να θέλετε να σχεδιάσετε ένα κόκκινο αυτοκίνητο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Χρώμα. Εισαγωγή στο χρώμα και την ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των

Εισαγωγή στο Χρώμα. Εισαγωγή στο χρώμα και την ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των Στέλιος Μιχαήλ Ε.Ε.Κ.Κ. 8 Δεκεμβρίου 2010 Εισαγωγή στο Χρώμα Εισαγωγή στο χρώμα και την ανάπτυξη της συνθετικής λειτουργίας των χρωμάτων. Το φως ως στοιχείο που ειδικεύει και τροποποιεί το χρώμα. Θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ. Στο πρώτο κεφάλαιο (Οι «φανερές» αρμοδιότητες του μυστικού την 396 Βιβλιοκρισίες μάλλον τον επικεφαλής ΕΛΛΗΝΙΚΗ μιας υπηρεσίας ΙΣΤΟΡΙΚΗ (σεκρέτου), ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην οποία εργάζονταν «μυστικοί», οι υφιστάμενοι δηλαδή του μυστικού. Για τον μυστογράφο, στο τρίτο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ της Σταυρούλας Σδρόλια Το κρασί έπαιζε τεράστιο ρόλο στην οικονομία της περιοχής του Δήμου Μελιβοίας από την αρχαιότητα μέχρι το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Οι αρχαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα