Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ"

Transcript

1 κεφάλαιο 1 Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 1.1 Εισαγωγή Το γνωστικό αυτό αντικείμενο άρχισε να διδάσκεται στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 1993, και οφείλει την δημιουργία του κύρια στο ίκαιο της Θάλασσας, γνωστό σαν UNCLOS III 1 του Το γνωστικό αυτό αντικείμενο έλαβε ιδιαίτερη σπουδαιότητα, όταν τέθηκε σε εφαρμογή το 1994 η UNCLOS III, αφού είχε επικυρωθεί από τον απαιτούμενο αριθμό των 50 κρατών, καθώς και από τη Χώρα μας. Πρόσθετη σημασία απέκτησε, όταν καθιερώθηκε η άποψη ότι το μεγαλύτερο % κοιτασμάτων πετρελαίου βρίσκεται στις υφαλοκρηπίδες. Τούτο επισημάνθηκε ιδιαίτερα μετά το 1975 με την έναρξη των ενεργειακών κρίσεων. Σημειωτέον ότι η ύπαρξη πολυμεταλλικών κονδύλων μαγγανίου στο βυθό έδωσε νέα στρατηγική διάσταση στη θάλασσα, ίσως μεγαλύτερη και από αυτή των προγραμμάτων του διαστήματος. Πρόσθετος καθοριστικός παράγων υπήρξε, φυσικά, η νομική «εκχώρηση» της νομής των πόρων της παράκτιας θάλασσας στα παράκτια κράτη. Παρακάτω θα εξετάσουμε ενδελεχώς το νέο αυτό γνωστικό αντικείμενο η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας, 1982.

2 22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ορολογία και Περιεχόμενο Ο κλάδος αυτός της οικονομίας αναφέρεται στον όρο ιοίκηση, δηλ. στο Management, και, όπως θα δούμε, αφορά στην Οικονομική ιοίκηση Κλάδων της Οικονομίας, που δραστηριοποιούνται είτε στη θάλασσα, είτε κοντά στην ακτή (Παράκτιες), είτε και πάνω στη ακτή (coastal). O όρος θαλάσσιος, που υπάρχει στον τίτλο του γνωστικού αντικειμένου, προσδιορίζει ότι ο κλάδος ασχολείται με τις βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα (ανοικτή ή κλειστή, ωκεανική, παράκτια). Ο όρος παράκτιος, που υπάρχει και πάλι στον τίτλο του γνωστικού αντικειμένου, απαιτεί διευκρίνιση, διότι στην αγγλική ορολογία αποδίδεται με τον όρο coastal. Coastal industries εννοούμε τις βιομηχανίες κοντά και πάνω στην ακτή, δηλαδή τους κλάδους της οικονομίας που δραστηριοποιούνται κοντά και πάνω στην ακτή. Ο ελληνικός όρος παράκτιος αντιστοιχεί στον αγγλικό όρο offshore, δηλ. αφορά στους κλάδους της οικονομίας που δραστηριοποιούνται κοντά ή παρά την ακτή και διαφέρει, επομένως, από τον όρο coastal που περιλαμβάνει και την περίπτωση βιομηχανιών πάνω στην ακτή. Έχει γίνει αποδεκτό ότι στη νέα αυτή επιστήμη περιλαμβάνονται: 1. Οι οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε σχέση με την εξόρυξη πετρελαίου από το θαλάσσιο βυθό: θαλάσσια βιομηχανία πετρελαίου (offshore oil industry), θαλάσσια γεωτρύπανα (drilling rings), εξέδρες παραγωγής πετρελαίου (production platforms), πλοία προμήθειας εφοδίων των εξεδρών (platform supply vessels) και τα οικονομικά και τεχνολογικά τους θέματα (economic and technological aspects). 2. Η οικονομική διοίκηση του κλάδου της Αλιείας, η οποία τώρα δραστηριοποιείται στις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες (Exclusive Economic Zones) που είναι εξαιρετικά διευρυμένες στα 200 αντί στα 12 ναυτικά μίλια (fishing industry & fisheries management). Επιπρόσθετα εδώ πρέπει να ασχοληθούμε και με την υδροκαλλιέργεια (acquaculture) ή ιχθυοκαλλιέργεια (fish farming). 3. Οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, που θα χρειαστεί ν' αναλυθούν από οικονομικής πλευράς. Από νομικής πλευράς, η αντίστοιχη ανάλυση γίνεται στο ίκαιο της Θάλασσας. Οι οικονομικές επιπτώσεις από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας, πρέπει ν αναφερθούν και αυτές. 4. Η οικονομική εκμετάλλευση του βυθού της θάλασσας δεν περιορίζεται πλέον στην εξόρυξη πετρελαίου, αλλά επεκτείνεται και στην εξόρυξη και οικονομική αποτίμηση ορυκτών ή άλλων οικονομικών πόρων από τη θάλασσα (deep seabed mining & economic valuation

3 Η ιοίκηση των Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών 23 of resources). Στο σημείο αυτό θ αναπτυχθούν και οι γνωστές οικονομικές μέθοδοι επιλογής επενδυτικών σχεδίων, όπως είναι η μέθοδος ανάλυσης Κόστους-Ωφελειών (cost-benefit analysis). Επιπλέον, υπάρχει και το θέμα προμήθειας του Φυσικού Αερίου από το βυθό, καθώς και των κονδύλων του Μαγγανίου. Στο νέο αυτό κλάδο περιλαμβάνονται και α. ο σχεδιασμός και η διοίκηση των χρήσεων της θάλασσας (sea use planning & management), β. η στρατιωτική χρήση των Ωκεανών (military uses of the oceans) και γ. η διοίκηση της παράκτιας (coastal) ζώνης (coastal management) 2. Σχετικά με την (γ) διάκριση αναφερόμαστε στη λεγόμενη παράκτια ζώνη (coastal zone) και στη διοίκησή της (management). Η περιοχή αυτή, σύμφωνα μ έναν ορισμό, ορίζεται από τη ζώνη που εκτείνεται 15 χιλιόμετρα από την ακτή προς τη θάλασσα και 15 χιλιόμετρα μέσα, δηλαδή από την ακτή προς την ενδοχώρα. Η διοίκηση της παράκτιας ζώνης ασχολείται μ έναν ευρύτατο αριθμό θεμάτων, όπως είναι η άμυνα, οι μεταφορές, η ναυπηγική, η προστασία του περιβάλλοντος, η δημόσια ασφάλεια και η αλιεία. Η διοίκηση της παράκτιας ζώνης έχει πράγματι καλύψει το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων κοντά και πάνω στην ακτή, περιλαμβανομένων και των οικονομικών κλάδων της Ναυτιλίας, των Λιμένων και του Τουρισμού (recreational amenities management). Η πρόοδος της νέας επιστήμης επιταχύνθηκε, όπως αναφέρθηκε, μετά το 1982, με την UNCLOS III 3, διότι η συμφωνία για το ίκαιο της Θάλασσας αναγνωρίζει στο παράκτιο κράτος κυριαρχικά δικαιώματα για την εξερεύνηση, την εκμετάλλευση, τη διατήρηση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Επιπλέον, αναγνωρίζεται στο παράκτιο κράτος το δικαίωμα για την ανέγερση τεχνητών νησιών, εγκαταστάσεων και κατασκευών. Επίσης, το παράκτιο κράτος έχει και άλλες δυνατότητες για την οικονομική εκμετάλλευση και εξερεύνηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, όπως είναι η παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας από τα νερά, τα ρεύματα και τους ανέμους, η επιστημονική έρευνα και η νομική και διοικητική δικαιοδοσία σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου για τη μείωση της ρύπανσής του. 2. Παράκτιας με την έννοια κοντά και πάνω στην ακτή. 3. III Σύσκεψη Ην. Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας.

4 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η νέα αυτή επιστήμη δεν έχει φτάσει στην τελική της διαμόρφωση, διότι εξελίσσεται διαρκώς. Σήμερα εκτείνεται, εκτός από την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και στην επιτήρηση και αστυνόμευση και εφαρμογή των νόμων, στην ασφάλεια (safety) των θαλασσών, στο φαινόμενο των σημαιών ευκολίας, στο ρόλο του ΙΜΟ και της UNCTAD, στο φαινόμενο της θαλάσσιας περιφερειακής ανάπτυξης (regionalism), στα συγκρουόμενα συμφέροντα που υπάρχουν στη θάλασσα, στο ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και στην ανάπτυξη του ικαίου της Θάλασσας, στις επιστημονικές υπηρεσίες που χρειάζονται για μια βελτιωμένη χάραξη πολιτικής και στην πολιτική που εκφράζεται από την όποια οργάνωση έχει μια Κυβέρνηση. Προφανώς, το σύνολο των πιο πάνω δραστηριοτήτων δεν ανήκει στην Οικονομική Επιστήμη. Η οικονομική «στη διοίκηση παράκτιων και θαλάσσιων βιομηχανιών» παρεμβαίνει στα εξής μόνο αντικείμενα: 1. στην Οικονομική των πεπερασμένων πόρων, όπως της Αλιείας, της «παράκτιας» βιομηχανίας πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των κονδύλων Μαγγανίου, 2. στην ανάλυση Ωφελειών-Κόστους, με ειδικότερη εφαρμογή στις Λιμενικές Επενδύσεις και στην πολιτική τιμών των Λιμένων, 3. στην κατάσταση των εξωτερικών αντιοικονομιών (externalities), όπως αυτές εφαρμόζονται στον έλεγχο της ρύπανσης, 4. στη χρηματοοικονομική διοίκηση και στις σχετικές χρηματοοικονομικές εκθέσεις με εισαγωγή στη διοίκηση και τις χρηματοοικονομικές έννοιες και τεχνικές. Αναφορά μπορεί να γίνεται και στις βασικές λογιστικές έννοιες, με ανάλυση της χρήσης της λογιστικής στη διοίκηση, στην ανάλυση των λογαριασμών των εταιρειών και στο περιβάλλον μέσα στο οποίο υποβάλλονται οι επιχειρηματικές εκθέσεις. Ανάλυση μπορεί να γίνει και στη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών, στην αξιολόγηση των επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα, στη λογιστική με πληθωρισμό, στην ανάλυση του κινδύνου και, τέλος, στην αξιολόγηση των επενδύσεων. Οι επιστήμονες έχουν αντιληφθεί από καιρό ότι τόσο η θάλασσα όσο και ο βυθός της 4 είναι μια σημαντική επέκταση του «εδαφικού» μέρους του πλανήτη μας. Οι πόροι, τόσο σε αβαθή όσο και σε βαθιά θαλάσσια νερά, είναι, και μπορούν να είναι, κάτω από την ανθρώπινη χρήση και εκμετάλλευση από πολλές δεκάδες χρόνια. Η εντατική όμως εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων οδήγησε, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, τους επιστήμονες ν αντιμετωπίζουν τα θέματα της θάλασσας με επιστη- 4. Ocean Yearbook 1978.

5 Η ιοίκηση των Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών 25 μονικό τρόπο. Πρόσθετα προβλήματα, όπως η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η κακή χρήση των θαλάσσιων πόρων, κινητοποίησαν τόσο την ελληνική όσο και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. 1.3 Ελλάδα και ίκαιο Θάλασσας Η σχετικά πρόσφατη (16 η Νοεμβρίου 1994, Νόμος 2321/ ) επικύρωση της Σύμβασης του ικαίου της θάλασσας, παρέχει τη δυνατότητα της υιοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΕΕΖ, ΑΟΖ) και από την Ελλάδα. Ειδικότερα, για την Ελλάδα προκύπτει βέβαια μια σειρά από δυσκολίες, διότι η γεωγραφική της θέση και η γενική τεχνική και οικονομική της δυνατότητα δεν της επιτρέπουν να επωφεληθεί άμεσα των θετικών θέσεων της Σύμβασης. Με βάση τα άρθρα 56, 62 και 69 προκύπτουν, ερωτηματικά, λ.χ., για τα τυχόν δικαιώματα που έχουν στην αλιεία και στην εκμετάλλευση της ΑΟΖ ενός παράκτιου κράτους τα γειτονικά και ηπειρωτικά κράτη, που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Επίσης, δυσκολίες παρουσιάζει ο τρόπος που ρυθμίζεται το θέμα της αλιείας και εκμετάλλευσης μεταναστευτικών ιχθύων και αποθεμάτων ιχθύων που βρίσκονται σε παρακείμενες/διασυνοριακές οικονομικές ζώνες με βάση το άρθρο 63. Η Ελλάδα, φυσικά, ανήκει στις χώρες με ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπου η υιοθέτηση της ΕΕΖ/ΑΟΖ των 200 ν.μ. δεν μπορεί να εφαρμοστεί και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ειδική διμερής συμφωνία για την αλιεία και την εκμετάλλευση των φυσικών αποθεμάτων με βάση το άρθρο 70. Η Ελλάδα, ως παράκτιο κράτος, έχει το δικαίωμα να καθορίζει το επιτρεπόμενο ποσοστό αλιεύματος. Το γενικό, όμως, πνεύμα του Σ Θ είναι για μια συνολική και ορθολογική ρύθμιση και εκμετάλλευση των φυσικών αποθεμάτων. Υπάρχει, επίσης, το πρόβλημα των μεγάλων και μικρών κρατών. Αυτό, διότι τα μεγάλα κράτη έχουν την απαραίτητη τεχνική υποδομή και τα οικονομικά μέσα ν' αποσπούν αλιευτικά αποθέματα από τα μικρά κράτη. Τα μεγάλα κράτη αλιεύουν και ελέγχουν τις αλιευτικές δράσεις έξω από την ΑΟΖ, ενώ με βάση το άρθρο 57 αυτό απαγορεύεται. Η χώρα μας οφείλει να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή επιστημονική μελέτη για τον υπολογισμό των υπαρχόντων υδροβίων και των υπόλοιπων αποθεμάτων που βρίσκονται μέσα στην ΕΕΖ και στα διεθνή νερά, με σκοπό τη διατήρηση και ορθολογική εκμετάλλευσή τους, καθώς και την υιοθέτηση κοινά αποδεκτών μέτρων επιθεώρησης, ώστε τα κράτη-μέλη και οι πολίτες τους να συμμορφώνονται με τις

6 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 υποχρεώσεις τους για τη διατήρηση των αλιευτικών, και υπόλοιπων, θαλάσσιων αποθεμάτων. Πρέπει, επίσης, να δημιουργηθούν διαδικασίες διακανονισμού αντιδικιών, προκειμένου να αποφεύγονται οι τυχόν αλληλοσυγκρουόμενες πρωτοβουλίες ορισμένων παράκτιων κρατών. Πρέπει να εισαχθούν μαζί με τη διεθνή σύμβαση, αν είναι δυνατόν, και μέτρα για τα διεθνή νερά όμοια με εκείνα που έχουν συμφωνηθεί για τα Κοινοτικά Νερά. Μια πληρέστερη ανάλυση για την ΑΟΖ ακολουθεί στο Κεφάλαιο για την ΑΟΖ. Στη φωτογραφία που ακολουθεί φαίνεται ένα εργοτάξιο γεωτρήσεων στη Β. Θάλασσα. Εικόνα 1.1 Εργοτάξιο Γεωτρήσεων στη Β. Θάλασσα Πηγή: άγνωστη.

7 Η ιοίκηση των Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών Πρόσθετοι Όροι Ένα διεθνές όνομα του γνωστικού αυτού αντικειμένου είναι και το «Marine Affairs». Ο όρος «Marine» χρησιμοποιείται σε ορολογία όχι απόλυτα όμοια με εκείνη του «Maritime» και αφορά σε ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα. Με το Marine Environment εννοούμε το θαλάσσιο περιβάλλον, με το Marine Insurance αναφερόμαστε στην ασφάλιση των θαλάσσιων κινδύνων, το Marine Law είναι όμοιο με το Maritime Law, το Marine Policy είναι το ίδιο με το Maritime Policy, το ίδιο δηλαδή με το Θαλάσσιο Ασφαλιστικό Συμβόλαιο. Γενικά, ο όρος Marine, που είναι σχεδόν ταυτόσημος με τον όρο Maritime, αφορά στη θάλασσα, δηλαδή σημαίνει θαλάσσιος. Επομένως, ο όρος Marine (Maritime) Affairs σημαίνει ζητήματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα, ή ζητήματα της θάλασσας. Ο όρος τώρα offshore σημαίνει αυτό που βρίσκεται σε μία απόσταση από την ακτογραμμή μιας χώρας, δηλαδή το παράκτιο. Τα Offshore Installations, αφορούν σε εγκαταστάσεις θαλάσσιων εξεδρών και θαλάσσιων γεωτρυπάνων. Κατά αντιδιαστολή, ο όρος Shipping (Ναυτιλία) αφορά στο πλοίο ή στα πλοία, δηλαδή στη Ναυτιλία. Το πλοίο βέβαια κινείται στο θαλάσσιο χώρο, αλλά είναι ουσιώδες ότι δεν ανήκει σε αυτόν, αλλά κάνει χρήση αυτού του χώρου, όπως κάνει χρήση των λιμένων, των διωρύγων και των παράκτιων υδάτων. 1.5 Ποιες Μπορεί να Είναι οι Επιστήμες της Θάλασσας (Marine Sciences); Οι Θαλάσσιες Επιστήμες, δηλαδή οι επιστήμες εκείνες που ασχολούνται με τη θάλασσα, έχουν περιληφθεί στα προγράμματα των Πανεπιστημίων και είναι 5 : (1) η Θαλάσσια Βιολογία, (2) η Ωκεανογραφία, (3) η Θαλάσσια Γεωλογία και (4) η Θαλάσσια Μετεωρολογία. Και βέβαια, για πολλούς αιώνες τα διάφορα ιδρύματα της παιδείας δίδασκαν τους Ναυτιλιακούς Οικονομολόγους, τους Πλοιάρχους (Masters Mariners), τους ιευθυντές των ναυτιλιακών γραφείων, τα στελέχη θαλάσσιων ασφαλιστών και άλλους επιστήμονες, με το υλικό αυτών των Επιστημών. 5. Βλ. Καθηγητή ιεθνούς Ιστορίας, D.C. Watt, London School of Economics & Political Science και (1990) «Chairman of the Sea Use Programme at LSE», Marine Policy, Jan

8 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στον τομέα της Νομικής επιστήμης, λ.χ., προετοιμάζονταν ειδικοί στο ιεθνές ίκαιο των Ωκεανών, από την εποχή που το ιεθνές ίκαιο διδασκόταν στα Πανεπιστήμια. Για τα τελευταία εκατό χρόνια, ή και παραπάνω, επιστήμονες της Στρατηγικής, της Πολιτικής και της Οικονομικής Ιστορίας, ασχολήθηκαν με το Θαλάσσιο Εμπόριο (Seaborne Trade), την επέκταση της δύναμης και του εκπολιτισμού στη θάλασσα, την ανάπτυξη της δύναμης στη θάλασσα σε σχέση με τους ναυτικούς (πολεμικούς) στόλους, το ρόλο της δύναμης αυτής και του θαλάσσιου πλούτου και την επίπτωση αυτής στην άνοδο και στην πτώση των κρατών. Είναι, όμως, αλήθεια 6 ότι η μελέτη των «Θαλάσσιων Ζητημάτων», καθώς και η «Πολιτική για τη Θάλασσα», είναι αντικείμενα που, είτε άρχισαν να διδάσκονται τα τελευταία 20 χρόνια, είτε άρχισαν να λαμβάνουν νέο περιεχόμενο επίσης τα τελευταία 20 χρόνια, αποτελούν μια εντελώς νέα επιστήμη. 1.6 Οι Αιτίες Ανάπτυξης της Μελέτης της «Οικονομικής της Θάλασσας» 7 Πριν αναφερθούμε στις αιτίες, στους λόγους και στα γεγονότα που επέβαλαν την ανάπτυξη της «Οικονομικής της Θάλασσας», θα τονίσουμε ότι στην επιστήμη αυτή αρχικά περιλαμβάνονταν 8 : (α) Ο Προγραμματισμός των χρήσεων της θάλασσας, το σχετικό ίκαιό τους και η Οικονομική τους, (β) η ιοίκηση των Ωκεανών, οι Ωκεανοί, καθώς και το ίκαιο των Ωκεανών 9, (γ) οι ιεθνείς Σχέσεις, (δ) η Οικολογία των Πόρων και (ε) η Επιστήμη της Αλιείας. Η απαρχή των εξελίξεων ήταν η σημαντική μεταβολή που έγινε στο καθεστώς και στη χρήση των θαλασσών από τα έθνη, από το 1945, και ειδικότερα μετά το Το νομικό καθεστώς των Ωκεανών μεταβλήθηκε, έτσι ώστε να επιτρέπει στα έθνη να «περιλαμβάνουν» σ αυτά σημαντικά μέρη των Ωκεανών, για πολλούς σκοπούς, και αυτό να εμφανίζεται είτε στην εθνική τους νομοθεσία (παράκτια κράτη), είτε στη συλλογική νομοθεσία ομάδων κρατών. Και ο νομικός «επεκτατισμός» των παράκτιων κρατών (μεμονωμένα ή ομαδικά) πραγματοποιήθηκε, και συνεχώς 6. D.C. Watt, αν. αν., σελ. 67, «Marine Affairs», Marine Policy. 7. Η Οικονομική της Θάλασσας (Marine Economics) μπορεί να θεωρηθεί ένα άλλο όνομα της ιοίκησης των Θαλάσσιων και Παράκτιων Βιομηχανιών. 8. D.C. Watt, σελ. 67, «Marine Affairs», Marine Policy, αν. αν. 9. Τα θέματα αυτά, καθώς και η πολιτική γι αυτά, διδάσκονταν το 1980: (α) στο Πανεπιστήμιο της Virginia, (β) στην LSE, (γ) στην Ολλανδία, (δ) στη Νορβηγία και (ε) στο Dalhousie Un. (Πανεπιστήμιο του Καναδά).

9 Η ιοίκηση των Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών 29 πραγματοποιείται κυρίως για: (α) τους πόρους του θαλάσσιου βυθού, περιλαμβανομένων των βυθών των Ωκεανών, και (β) την Αλιεία. Οι πόροι του θαλάσσιου βυθού και η εκμετάλλευσή τους επιτρέπουν στην επιστήμη αυτή να επεκταθεί και στις τεχνολογικές εξελίξεις, ή στις εφαρμογές τους, που γίνονται σε ολοένα αυξανόμενα θαλάσσια βάθη. Προς τούτοις, πληθυσμιακές πιέσεις πάνω στην ενέργεια και τη ζήτηση πρωτεϊνών έσπρωξαν τα έθνη ιδιαίτερα αυτά που είχαν τελευταία αποκτήσει την ανεξαρτησία τους ν' αναζητήσουν στους πόρους της θάλασσας ό,τι τους έλειπε από την ξηρά. Όπως υποστηρίχθηκε 10, το 1980, οι θαλάσσιες υποθέσεις και η πολιτική γι αυτές «είναι ένα νέο πεδίο έρευνας που χρησιμοποιεί ποικιλία επιστημών και επομένως κληροδοτεί πολλές θεωρίες, καθώς και μεθοδολογίες. Θα χρειαστεί χρόνος, ώστε το πεδίο αυτό να μπορεί να γίνει μια συμπαγής και αναπτύξιμη, με σύστημα, «επιστήμη», με μια κοινή προσέγγιση στην κατασκευή των θεωριών αυτής με κάποιο αυστηρά επιστημονικό τρόπο». Στην περίφημη Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, LSE, το 1980, διδάσκονταν 11 στο μεταπτυχιακό δίπλωμα (Master) στη Χρήση της Θάλασσας: (α) το ίκαιό της, (β) η Οικονομική και (γ) η Χάραξη Πολιτικής. Την εποχή εκείνη ήταν διαπιστωμένη η παντελής έλλειψη σχετικής έρευνας για το νέο κλάδο της επιστήμης αυτής. Στο πρόγραμμα αυτό διδάσκονταν και η Πολιτική Οικονομία και η «Θαλάσσια Επιστήμη». Αναλυτικότερα, στο πιο πάνω πρόγραμμα συνολικά διδάσκονταν: (1) η Θαλάσσια Βιολογία, η Γεωλογία και η Τεχνολογία, (2) το ιεθνές ίκαιο της Θάλασσας, (3) η Πολιτική Οικονομία και (4) τα τρέχοντα εθνικά και διεθνή προβλήματα για τη χάραξη πολιτικής στη Χρήση της Θάλασσας. 1.7 Σύγχρονες Τάσεις και Εξελίξεις στην Επιστήμη: «Θαλάσσια Ζητήματα» (Marine Affairs) Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η επιστήμη την οποία μελετάμε αναπτύχθηκε κατά τη γνώμη μας, όταν η «εθνική ιδιοκτησία» επεκτάθηκε στο θαλάσσιο περιβάλλον. Βέβαια, η ειδοποιός διαφορά με τη συνολική οικονομία της ξηράς είναι ότι στη θάλασσα δεν μπορούν να αναπτυ- 10. D.C. Watt, αν. αν., σελ Εξαιρείται η Ολλανδία, η οποία το 1975 σύστησε κυβερνητική ομάδα μελέτης για να εξετάσει το εφικτό του προγραμματισμού της χρήσης της θάλασσας.

10 30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 χθούν όλες οι βιομηχανίες και οι δραστηριότητες της ξηράς. Επομένως, περιλαμβάνονται στην επιστήμη αυτή «όλες οι βιομηχανίες και δράσεις, καθώς και οι αντίστοιχες επιστήμες, που μπορούν ν ασχοληθούν, να εφαρμοσθούν και να αναπτυχθούν στην «ιδιόκτητη» θάλασσα, τόσο την παράκτια όσο και σ αυτή των Ωκεανών». εν έχει σημασία, βέβαια, για την επιστήμη αυτή, αν οι Ωκεανοί ανήκουν σε ένα κράτος ή σε περισσότερα κράτη. Επίδραση είχε ακόμη στη διαμόρφωση της νέας επιστήμης και μια σειρά από γεγονότα, όπως είδαμε και πιο πάνω, τα οποία είναι: (α) Η δυνατότητα ανεύρεσης πετρελαίου στο βυθμό. (β) Η ανάπτυξη της αλιείας στις πλέον πολύ διευρυμένες αποκλειστικές οικονομικές ζώνες (ΕΕΖ) των 200 αντί των 12 ναυτικών μιλίων 12. (γ) Η ανάπτυξη της σχετικής τεχνολογίας για το (α) και (β) πιο πάνω. (δ) Ο καθορισμός των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών 13 και, κυρίως, η θέσπιση της σχετικής Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας. (ε) Εφόσον βρέθηκε πετρέλαιο στο βυθό, η δυνατότητα εξόρυξης και άλλων ορυκτών ή η προμήθεια πόρων από τη θάλασσα ήταν λογικό να συμπεριληφθεί στη νέα αυτή επιστήμη. Είναι αληθές, όπως ειπώθηκε και πιο πάνω, ότι στο σημείο αυτό απαιτούνται οικονομικές μέθοδοι, όπως αυτή της Cost-Benefit Analysis Ανάλυση Ωφελειών-Κόστους, προκειμένου να αποφανθεί κανείς για την οικονομική εκμετάλλευση των υποθαλάσσιων αυτών πόρων. Εδώ, δηλαδή, πρέπει να γίνει η οικονομική εκτίμηση των πόρων. (ζ) Ο σχεδιασμός και η διοίκηση των χρήσεων της θάλασσας. (η) Η στρατιωτική χρήση των Ωκεανών. (θ) Η επιστήμη αυτή περιλαμβάνει και την ανάπτυξη και διοίκηση της Aquaculture (της τεχνητής δημιουργίας υδρόβιου πλούτου). Η απασχόληση της επιστήμης αυτής με την Αλιεία οδηγεί φυσικά και στην Aquaculture (υδατοκαλλιέργεια), δηλαδή στην καλλιέργεια ειδών της θάλασσας. Εδώ είναι σχετικός και ο όρος της γεωργίας ή κτηνοτροφίας της θάλασσας (Fish Farming). 12. Όπως αναφέρεται (OECD: Fisheries Issues: Trade & Access to Resources, 1989), υπάρχει διεθνές έθιμο επέκτασης των ΑΟΖ (ΕΕΖ) των κρατών από τα 12 στα 200 μίλια από το 1977, σελ Στις αρχές της δεκαετίας , 100 σχεδόν παράκτια κράτη διεκδίκησαν τα 200 μίλια ως τα νομοθετικά τους όρια.

11 Η ιοίκηση των Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών Η ιοίκηση της Παράκτιας Ζώνης Όπως ορίσαμε πιο πάνω τον αγγλικό όρο Offshore, ως παράκτιο, η επιστήμη που εξετάζουμε περιλαμβάνει στη μελέτη της και όλες τις παράκτιες βιομηχανίες. Σύμφωνα, τώρα, με τον ορισμό που υιοθέτησε η Κρατική Ωκεανική ιοίκηση της Λαϊκής ημοκρατίας της Κίνας 14, η Ζώνη που έχει σχέση με ή βρίσκεται πάνω στην ακτή, είναι μια στενή λωρίδα που περικλείει μια έκταση 15 χιλιομέτρων από την ακτογραμμή και προς την ενδοχώρα, δηλ. το εσωτερικό, και 15 χιλιόμετρα προς τη θάλασσα, πάλι από την ακτογραμμή. Ειδικά για την Λ.. της Κίνας η (ευρύτερη) παράκτια ζώνη καλύπτει: (α) το 5% του συνόλου της έκτασης της χώρας, (β) το 17% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, με 27 πόλεις άνω των κατοίκων και (γ) εργοστάσια. Πρόσθετα, οι επιστήμονες αυτοί 15 αναφέρουν ότι τα παράκτια ύδατα δέχονται τεράστιες ποσότητες πετρελαϊκής ρύπανσης, βαρέων μετάλλων, οργανικών υλικών, λιπασμάτων και εντομοκτόνων. Αναφέρουν, μάλιστα, ότι η ρύπανση της παράκτιας περιοχής είναι αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και της απουσίας μιας περιεκτικής ή ολοκληρωμένης προσέγγισης στη ιοίκηση των πόρων και των χρήσεών της 16. Είναι αλήθεια ότι το σύστημα της ιοίκησης της Παράκτιας (στην ευρύτερη έννοια) περιοχής ή ζώνης αναπτύχθηκε και βαθμιαία καθιερώθηκε τόσο γρήγορα όσο αναπτύσσονταν οι Παράκτιες ραστηριότητες. Επιπροσθέτως, οι λειτουργίες διοίκησης των παράκτιων ζωνών είναι: (α) Ο συντονισμός των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, η διεξαγωγή ερευνών, η επιστημονική έρευνα, η χάραξη πολιτικής, η θέσπιση κατάλληλης νομοθεσίας και ο μακροχρόνιος προγραμματισμός των χρήσεων της θάλασσας, η οργάνωση και συμμετοχή στα διεθνή θέματα του Ωκεανού, καθώς και η ανάληψη ευθυνών για την αποφυγή της πετρελαϊκής και της απορριμματικής ρύπανσης του Ωκεανού. 14. F. Zhijie & R.P. Cote (1990), «Costal Zone of RP China: Management and Institutions», Marine Policy, σελ Και οι συγγραφείς αυτοί δέχονται ότι ταχύτατες εξελίξεις νέων πολιτικών εφαρμόστηκαν από το 1978, οπότε και επιταχύνθηκε η εκμετάλλευση των παράκτιων πόρων. 16. Στην Κίνα αυτό συνέβη μετά το 1964, με την ίδρυση του State Oceanic Administration (Κρατική ιοίκηση του Ωκεανού).

12 32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (β) Η διοίκηση της ναυσιπλοΐας, περιλαμβανομένης της επιθεώρησης των πλοίων, η διοίκηση των επιθεωρητών λιμένος, η ασφάλεια της θαλάσσιας κίνησης, οι πιλότοι, ο εξοπλισμός των διωρύγων, η διάσωση και η ναυαγιαίρεση, η διοίκηση της ασφάλειας, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ο καθορισμός θαλάσσιων δρόμων ή λωρίδων θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTS). (γ) Η διοίκηση της αλιείας, περιλαμβανομένων και των σχετικών λιμένων, του αλιευτικού χώρου, της επιθεώρησης των αλιευτικών πλοίων, της άδειας αλιείας των αλιέων, της τακτοποίησης αλιευτικών διαφορών, της προστασίας του περιβάλλοντος στους λιμένες αλιείας και τους αλιευτικούς πόρους. (δ) Ο έλεγχος του λαθρεμπορίου. (ε) Η διοίκηση της καραντίνας 17. (στ)η λήψη ευθυνών για τη θαλάσσια άμυνα και ασφάλεια, η προστασία της αλιείας, της ναυσιπλοΐας και των διωρύγων, η χαρτογράφηση της θάλασσας και η έκδοση χαρτών. (ζ) Ο έλεγχος και η αποφυγή περιβαλλοντικών προβλημάτων της παράκτιας θάλασσας από τις πρακτικές κατασκευών στην ξηρά. (η) Η ανάπτυξη πολυεθνικών διευθετήσεων με άλλες χώρες για την εκμετάλλευση των παράκτιων πόρων πετρελαίου. (θ) Η ανάπτυξη και διοίκηση των πόρων για θαλάσσια υδροηλεκτρικά έργα, η διοίκηση και επιθεώρηση ευκολιών εφοδιασμού (Water Supply Facilities) ύδατος. (ι) Η διοίκηση της εξαγωγής θαλάσσιου άλατος. (ια) Η παροχή μετεωρολογικών υπηρεσιών και (ιβ) έκδοση θαλάσσιων περιοδικών και βιβλίων. Είναι εκπληκτικό το νομικό καθεστώς που έχει δημιουργηθεί, λ.χ., στην Κίνα κυρίως από το και αφορά στις Παράκτιες Ζώνες. Ειδικά για τις κινέζικες παράκτιες ζώνες υπάρχουν οι νόμοι: Coastal Zone Manament Law, The Exclusive Economic Zone Law και Continental Shelf Law (βλ. Zhijie & Cote). 17. Η ενέργεια αποτροπής εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών με την απομόνωση του «ασθενούς» ή του μολυσμένου ζώου. 18. Marine Environmental Protection Law (1983), Regulation for Environmental Protection of Offshore Oil Exploitation (1983), Regulation for Preventing Ship Pollution (1983), Regulation for the Management of Ocean Dumping (1985), The Fishery Law (1986), The Marine Mineral Resources Law (1986), The Land Management Law (1986), The Water Resources Management Law (1987), Natural Conversation Law (F), Land Protection Law (F), F = μελλοντικοί νόμοι.

13 Η ιοίκηση των Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών 33 Η ανάγκη της μελέτης της ιοίκησης της Παράκτιας Ζώνης δημιουργήθηκε στην Κίνα από την έλλειψη μιας ολοκληρωμένης, περιεκτικής και πλήρως συντονισμένης προσέγγισης, όπου τα αναπτυξιακά σχέδια επενδύσεων εξετάζονταν ατομικά και επομένως δεν εκτιμώνταν πλήρως σε σχέση με το εθνικό οικονομικό πρόγραμμα ή σχέδιο και την κοινωνική ανάπτυξη. Ακόμη, υπήρξε ανάγκη καθορισμού γενικών στόχων και προγραμματισμού πολιτικής για τη ιοίκηση της Παράκτιας Ζώνης (βλ. Zhijie & Cote). Στην Παράκτια Ζώνη, όμως, υπάρχει μια σύνθετη δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται από: (α) το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται εκεί κλαδικοί οργανισμοί που προσπαθούν να προωθήσουν και να ενισχύσουν τις δικές τους λειτουργίες (Ναυτιλία, Αλιεία, Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων), (β) τη βελτιστοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών της παράκτιας ζώνης, που απαιτεί συντονισμό και ολοκληρωμένη εποπτεία για την αποφυγή σπατάλης πόρων. Το σύστημα ιοίκησης των Παράκτιων Ζωνών (Zhijie & Cote) δεν μπορεί να μη λαμβάνει επαρκώς υπόψη και τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις 19. Επομένως, σύμφωνα με την παραπάνω έννοια του Παράκτιου περιλαμβάνεται σε αυτή και η διοίκηση εγκαταστάσεων και ευκολιών αναψυχής, εφόσον αυτές είναι είτε κοντά, είτε πάνω στην ακτή, είτε 15 χιλιόμετρα στο εσωτερικό από αυτήν (Recreational Amenities Management). 1.9 Οι Νομικές και Θεσμικές Βάσεις της Νέας Επιστήμης Οι καταλυτικοί παράγοντες 20 στο οικοδόμημα της αρχής της ελευθερίας των θαλασσών, ήταν κυρίως: (1) η εμφάνιση νέων κρατών στη διεθνή σκηνή, (2) η αλματώδης αύξηση των αναγκών της παγκόσμιας κοινότητας για τρόφιμα και πρώτες ύλες και (3) η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Το βιοτικό και πολιτικό επίπεδο των περισσότερων νέων κρατών ήταν αισθητά κατώτερο. Τα νέα κράτη, στην προσπάθειά τους για την εξάλειψη του οικονομικού χάσματος, συνασπίσθηκαν και αποδύθηκαν 19. Zhijie & Cote, αν. αν., σελ Α. Βαμβούκου (1985), «Το σύγχρονο ίκαιο της Θάλασσας», Εκδόσεις Α. Σάκκουλα.

14 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 σε μια συστηματική προσπάθεια «ανατροπής» του πολιτικού και οικονομικού συσχετισμού δυνάμεων προς όφελός τους. Τα τελευταία 30 χρόνια η εξερεύνηση είχε αποκαλύψει το μεγάλο πλουτοπαραγωγικό πεδίο που αποτελεί ο βυθός της θάλασσας για την αναζήτηση υδρογονανθράκων και την εκμετάλλευση εκατοντάδων νέων φυσικών πόρων, από τα πρωτόζωα μέχρι τις φάλαινες και από το πετρέλαιο μέχρι τα κοράλλια και τους πολυμεταλλικούς κονδύλους. Τα νέα κράτη θέλησαν να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τους στους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της θάλασσας και στο μεγαλύτερο μέρος από τα κέρδη αυτά. Ταυτόχρονα, τα μεγάλα ναυτικά και αλιευτικά κράτη αναπροσανατολίσθηκαν κι αυτά και, κάτω από την πίεση των αναγκών τους σε πρώτες ύλες και αγαθά, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των οικονομικών τους προτεραιοτήτων. Ήδη, από το 1958 είδε το φως η καθιέρωση των θεσμών: (α) της υφαλοκρηπίδας, (β) της αιγιαλίτιδας ζώνης, (γ) της συνορεύουσας ζώνης και (δ) των δικαιωμάτων της αλιείας. Έκτοτε, πολλά κράτη έτειναν να επεκτείνουν τη δικαιοδοσία τους στις θάλασσες που τα περιβρέχουν, καθώς και να εστιάσουν τα ενδιαφέροντα της διεθνούς κοινότητας στην αναζήτηση και εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της θάλασσας. Τα κράτη της Λατινικής Αμερικής, με μονομερείς διακηρύξεις, διεύρυναν πρώτα τη δικαιοδοσία τους στις γειτονικές θάλασσες. Η νέα συμφωνία για το ίκαιο της Θάλασσας, που υπογράφηκε στις , οδήγησε σε μεταβολές, που είχαν όμως και οικονομικές επιπτώσεις. Οι γενικότερες διαρθρωτικές μεταβολές, όμως, δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη στο χώρο των διεθνών σχέσεων. Τα δικαιώματα των παράκτιων κρατών στις θάλασσες που τα περιβρέχουν, οδήγησαν σε μια γενικά αποδεκτή διεύρυνση των δικαιωμάτων τους και στην αιγιαλίτιδα ζώνη (12 ναυτικά μίλια), καθώς και στις γειτονικές προς αυτή θαλάσσιες ζώνες. Καθιερώθηκε έτσι η αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (200 ν. μίλια). Οι δύο αυτές ζώνες παρέχουν τις δυνατότητες για την ανάπτυξη των οικονομικών των αναπτυσσόμενων κρατών και την ταυτόχρονη προστασία του φυσικού τους περιβάλλοντος. Η ΑΟΖ αποτέλεσε όντως τον ουσιαστικότερο και σημαντικότερο θεσμό του ικαίου της Θάλασσας. Συναφής με την ΑΟΖ θεσμός είναι και αυτός της «κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας», ο οποίος περιορίζει την επιθετικότητα των παράκτιων κρατών και προϋποθέτει την αξιοποίηση της προηγμένης τεχνολογίας. Υπήρξε, βέβαια, και το πρόβλημα της αξιοποίησης των αποθεμάτων της ανοικτής θάλασσας σε μεταλλεύματα, που οδήγησε στην τρίτη

15 Η ιοίκηση των Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών 35 διάσκεψη για το ίκαιο της Θάλασσας. Τονίστηκε εκεί ιδιαίτερα το γεγονός της ανακάλυψης των κονδύλων μαγγανίου στο βυθό της ανοικτής θάλασσας και ειπώθηκε ότι τα προβλήματα των αναπτυσσόμενων χωρών θα μετριάζονταν, αν τα οφέλη από την εκμετάλλευση αυτών των πηγών διοχετεύονταν από τις τεχνολογικά αναπτυγμένες χώρες προς τις τρίτες χώρες. εν έπρεπε ταυτόχρονα να επιτραπεί στις αναπτυγμένες χώρες ν αυξήσουν τον πλούτο τους από τη γενική κληρονομιά του ανθρώπινου γένους. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συνέστησε την Επιτροπή του Βυθού των Θαλασσών, η οποία μετατράπηκε σε ιευρυμένη Επιτροπή του Βυθού των Θαλασσών^ σ' αυτή ανατέθηκε το έργο της προετοιμασίας μιας διάσκεψης με αντικείμενο την εξόρυξη μεταλλευμάτων στην ανοικτή θάλασσα. 21 Τα θέματα, όμως, που εκκρεμούσαν ήταν ο άμεσος έλεγχος των Φυσικών Πόρων, ενώ τα προβλήματα των Μεταλλευμάτων και των χώρων Αλιείας συνδέθηκαν αναπόσπαστα μεταξύ τους. Τότε δόθηκε νέα ώθηση στη διάδοση της έννοιας της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των 200 ν. μιλίων για όλες τις φυσικές πηγές, ενόργανες και ανόργανες. Η τρίτη διάσκεψη για το ίκαιο της Θάλασσας (Caracas 1974, Γενεύη 1975, Νέα Υόρκη 1976, 1977, Γενεύη/Νέα Υόρκη ), ασχολήθηκε με όλο το φάσμα των σύγχρονων προβλημάτων του ικαίου της Θάλασσας 22. Συστάθηκαν σχετικά τρεις επιτροπές: (α) για θέματα εξόρυξης μεταλλευμάτων στην ανοικτή θάλασσα, (β) για κλασικά θέματα ικαίου Θάλασσας, (γ) για διάφορα άλλα θέματα, καθώς και για θέματα ρύπανσης και επιστημονικής έρευνας. Για όσο χρονικό διάστημα η διατήρηση των πηγών εξαρτιόταν από την άσκηση κυριαρχίας, η αιγιαλίτιδα ζώνη ήταν το κλειδί για την ικανοποίηση των οικονομικών συμφερόντων του παράκτιου κράτους στα νερά που το περιέβρεχαν. Τώρα, όμως, που το όριο των 200 ν. μιλίων για τις ζώνες αλιείας έχει ουσιαστικά καθιερωθεί σαν μία ζώνη δικαιοδοσίας όλων των παράκτιων κρατών, το κίνητρο για επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης είχε ατονήσει και, για πρώτη φορά στον τελευταίο αιώνα, έγινε δυνατό να σταθεροποιηθούν αυτά τα όρια μεταξύ ενός ελάχιστου 3 ν. μιλίων και ενός μέγιστου 12 ν. μιλίων. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη, πρέπει να τονιστεί, αποσκοπεί στη διασφάλιση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της θάλασσας, του βυθού της θάλασσας και του υπεδάφους, για τα παράκτια κράτη. Ο θεσμός αυτός, όμως, απέτυχε να δώσει λύση τόσο στο πρόβλημα της εκμετάλλευσης 21. U.N. DOC A/6695, Res (XXI), 2414 (XXIII). 22. Stevenson & Oxman: American J- of Int. Law. Αρθρογραφία και

16 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 των μεταλλευμάτων όσο και στο πρόβλημα της ταυτόχρονης συντήρησης και διαχείρισης των αλιευτικών πεδίων της θαλάσσιας περιοχής 23. Η διακήρυξη του Σαντιάγο, προς τούτοις, αναφέρει ότι καθεμιά από τις χώρες που συνυπέγραψαν τη διακήρυξη έχει αποκλειστική κυριαρχία και δικαιοδοσία στη θαλάσσια έκταση που βρίσκεται στις ακτές της και εκτείνεται σε έκταση όχι μικρότερη των 200 μιλίων από την ακτή. Παράλληλα, όλα τα αναπτυσσόμενα κράτη έκριναν ότι η διαφύλαξη της οικονομικής εκμετάλλευσης του βιολογικού παράκτιου πλούτου ήταν μια επιτακτική ανάγκη. Η συμφωνία για το ίκαιο της Θάλασσας, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, αναγνωρίζει στο παράκτιο κράτος κυριαρχικά δικαιώματα για την εξερεύνηση, την εκμετάλλευση, τη διατήρηση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Επιπλέον, αναγνωρίζεται στο παράκτιο κράτος το δικαίωμα για την ανέγερση τεχνητών νησιών, εγκαταστάσεων και κατασκευών, καθώς και γι' άλλες διευκολύνσεις, για την οικονομική εκμετάλλευση και εξερεύνηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, όπως είναι η παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας από τα νερά, τα ρεύματα και τους ανέμους, η επιστημονική έρευνα και η ύπαρξη νομικής και διοικητικής δικαιοδοσίας σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για τη μείωση της ρύπανσης. Τα δικαιώματα του παράκτιου κράτους, που αναφέρονται στην οικονομική εκμετάλλευση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), είναι αποκλειστικά, πλην της περίπτωσης των φυσικών πόρων της ζώνης. Η ΑΟΖ ορίζεται, επομένως σαν μια προτιμησιακή ζώνη αλιείας. Σε τυχόν συμβάσεις αλιείας εξετάζονται η σημασία των ανανεώσιμων πηγών για την οικονομία του παράκτιου κράτους, των δικαιωμάτων των περίκλειστων κρατών και των απαιτήσεων των αναπτυσσόμενων κρατών στην περιοχή, καθώς και η ανάγκη ελαχιστοποίησης των οικονομικών επιπτώσεων για τα κράτη των οποίων οι υπήκοοι έχουν ιστορικά δικαιώματα αλιείας στην περιοχή ή έχουν καταβάλει ουσιώδεις προσπάθειες για την έρευνα και τον εντοπισμό των αλιευμάτων. Το παράκτιο κράτος αποφασίζει αποκλειστικά για τον επιτρεπόμενο όγκο αλιεύματος, αλλά υποχρεούται στην επιδίωξη της μέγιστης δυνατής εκμετάλλευσης. Επίσης, το παράκτιο κράτος αποφασίζει για τη δυνατότητα αλίευσης των υπαρχόντων αλιευμάτων μεταξύ άλλων κρατών. Πλεόνασμα υπάρχει, όταν το παράκτιο κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να αλιεύσει όλη την ποσότητα του επιτρεπόμενου όγκου αλιεύματος. Στις περιπτώσεις αυτές το παράκτιο κράτος πρέπει να επιτρέπει στα άλλα κράτη να αλιεύσουν το πλεονάζον αλίευμα. 23. Extarour W.C., 1979, «The Exclusive Economic Zone».

17 Η ιοίκηση των Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών 37 Η συμφωνία για το ίκαιο της Θάλασσας αναγνωρίζει στο παράκτιο κράτος κυριαρχικά δικαιώματα για το σκοπό της εξεύρεσης, εκμετάλλευσης, συντήρησης και διαχείρισης των ζώντων και μη ζώντων φυσικών πόρων. Η υφαλοκρηπίδα εκτείνεται κατ ελάχιστο όριο στα 200 μίλια, αλλά και πέρα του ορίου αυτού, μέχρι το εξωτερικό όριο του υφαλοπλαισίου Ανακεφαλαίωση και Επικαιροποίηση Κεφαλαίου Πρέπει να παραδεχθεί κανείς ότι αρχικά (1980) υπήρξε έλλειψη κοινής ορολογίας, διότι η Νέα Επιστήμη ήταν σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, όπως σε πρώιμο στάδιο ήταν και η πολιτική για τη θάλασσα. Η αιτία της δημιουργίας της Νέας Επιστήμης ήταν η εμφάνιση όπως αναλύθηκε στα βασικά της σημεία του νέου διεθνούς θεσμικού πλαισίου. Το νέο καθεστώς όπως έγινε σαφές πιο πάνω έστρεψε το οικονομικό ενδιαφέρον των χωρών στους πόρους του βυθού (seabed resources) και στην αλιεία. Η εκμετάλλευση των βυθών παρακινείται και επωφελείται από την τεχνολογική ανάπτυξη γι αυτό το σκοπό. Οι πιέσεις του τύπου «Μάλθους» πάνω στη ζήτηση ενέργειας και πρωτεϊνών, ιδιαίτερα χωρών που πρόσφατα απέκτησαν ανεξαρτησία, τις ώθησαν στη θάλασσα. Εντωμεταξύ εκδηλώθηκε αυξημένο ενδιαφέρον ή πίεση από κυβερνητικούς και διακυβερνητικούς οργανισμούς, που έπρεπε να εξετάσουν το εφικτό του προγραμματισμού των χρήσεων της θάλασσας. Και το πλέον σαφές είναι ότι το περιεχόμενο αυτό διευρύνεται και επεκτείνεται συν τω χρόνω, ώστε σήμερα να περιλαμβάνει και τις εξορύξεις προϊόντων 24, σε έναν κατάλογο που θα διευρύνεται όσο θα διευρύνονται οι δραστηριότητες που θα βασιστούν ή βασίζονται στη θάλασσα (Sea- Based Activities). Αυτό συμβαίνει και σήμερα^ με τον τρόπο αυτό, τα λεγόμενα Θαλάσσια ή Ωκεάνια (ή Maritime) ζητήματα ασχολούνται με τη ιατροφή (food), τη Χρηματοδότηση, την Άμυνα, τη Βιομηχανία, το Περιβάλλον, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, την Παιδεία, τη ημόσια Υγεία και την Ενέργεια, για να αναφερθούμε σε μερικές 25 μόνο. Οι Θαλάσσιες Βιομηχανίες σύμφωνα με τη βρετανική άποψη απαρτίζονταν από 10 περίπου επιμέρους κλάδους (διάγραμμα 1.1. πιο κάτω), όπως: (1) Έλεγχος Ρύπανσης/Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, (2) Ωκεανογραφία, (3) ιοίκηση Παράκτιας Ζώνης, (4) ιάσωση/salvage, (5) Αλιεία/ Ιχθυοκαλλιέργεια, (6) Θαλάσσιος εξοπλισμός, (7) Εξεύρεση Θαλάσσιων Πόρων, (8) Ναυτιλία, (9) Λιμένες και (10) Ναυπηγεία και επισκευές. 24. C.M. Mason (ed), (1979), «The effective Management of resources». 25. R.M. Mc Gonigle and M.W. Zacher, (1979), «Pollution, Politics and International Law».

18 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ιάγραμμα 1.1 Θαλάσσιες Βιομηχανίες Οι Επιστήμες 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 και 10 καλλιεργούνται ολικά ή μερικά στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Παν. Πειραιώς. Πηγή: Γουλιέλμος.

19 Η ιοίκηση των Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών Η UNCLOS μέχρι το 1998 Εισαγωγή Η ιοίκηση των Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών όπως ειπώθηκε βασίζεται θεσμικά και νομικά στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) του Μάλιστα, μερικοί αποκαλούν αυτή τη σύμβαση σαν «το Σύνταγμα για τους Ωκεανούς» 26 και σαν την πλέον σημαντική σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Αυτή όντως θέτει το νομικό πλαίσιο για πολλές σπουδαίες δραστηριότητες και παρέχει οικονομικές ευκαιρίες τόσο για τις κυβερνήσεις όσο και τη βιομηχανία. Όπως αναφέρθηκε, τέθηκε σε ισχύ τη 16η Νοεμβρίου , ύστερα από διαβουλεύσεις και προσπάθειες 30 ετών. Η Σύμβαση αποτελείται από 17 μέρη και 9 παραρτήματα και αναφέρεται: (1) στην αιγιαλίτιδα ζώνη συνορεύουσα ζώνη στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας αρχιπελαγικά νερά, (2) στην ΑΟΖ, (3) στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, (4) στις ανοικτές θάλασσες νησιά κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες, (5) στο δικαίωμα πρόσβασης περίκλειστων (ηπειρωτικών) εθνών προς και από την θάλασσα, (6) στην περιοχή του βαθέος πυθμένος της θάλασσας, πέρα από την ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, (7) στην προστασία και συντήρηση/διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, (8) στην θαλάσσια επιστημονική έρευνα, (9) στην ανάπτυξη και διάχυση/«μεταφορά» της θαλάσσιας τεχνολογίας και (10) στην ειρηνική επίλυση 28 διαφορών που προκύπτουν από τη σύμβαση αυτή. Η Σύμβαση είναι, φυσικά, βοηθητική για την εξασφάλιση των οικονομικών δυνατοτήτων των θαλασσών και του βυθού, αλλά έχει και σαν στόχο την προστασία των Ωκεανών και των Ακτών από τη ρύπανση και την υπεραλιεία. Επίσης, αποβλέπει στη δημιουργία σταθερών σχέσεων στα έθνη, η 26. Μ.C. Wood (1999), The Modern Law of the Sea, British Marine Industry Catalogue, EEZ, σ Το τμήμα ΧΙ της Συμφωνίας Εφαρμογής τέθηκε σε ισχύ την 28/07/1996. Μέχρι την 1η Απριλίου του 1998 είχαν προσχωρήσει 124 έθνη και η Ελλάδα (αρχικό μέλος) με 21/7/1995 επικύρωση και στο τμήμα ΧΙ και 27/6/96 στη συμφωνία για μεταναστευτικούς κ.λπ. ιχθείς και για τα αλιευτικά αποθέματα. 28. Θεσμικά όργανα έχουν ιδρυθεί, όπως το ιεθνές ικαστήριο του ικαίου (ICS) και διάφορα εφετεία διεθνούς διαιτησίας. Βλ. και υπόθεση Καμερούν και Νιγηρίας για τον καθορισμό συνόρων γης και θαλάσσης, υπόθεση Καναδά και Ισπανίας για την «κράτηση» του αλιευτικού Estai στην ανοικτή θάλασσα κοντά στην Newfoundland, την υπόθεση Κατάρ και Μπαχρέιν για την οριοθέτηση και για τα θέματα αιγιαλίτιδας ζώνης. Επίσης, μεταξύ Ερυθραίας και Υεμένης για τη δικαιοδοσία στα νησιά Hanish στην Ερυθρά Θάλασσα και την οριοθέτηση της θάλασσας. ιεθνές Εφετείο για το ίκαιο της Θάλασσας ιδρύθηκε από την UNCLOS στο Αμβούργο (βλ. περίπτωση ΜV Saiga).

20 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ιστορία των οποίων ποικίλλει σε μονομερείς απαιτήσεις και αντεγκλήσεις. Ίσως, η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των Εθνών τώρα (μετά το 1994) επιτευχθεί με βάση την αρχή της κοινής ανάπτυξης. Τη σύμβαση επεκύρωσαν 4 από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (εκτός των ΗΠΑ), 12 από τα 15 μέλη της ΕΕ (εκτός Βελγίου, ανίας και Λουξεμβούργου) και 108 άλλα μέλη περιλαμβανομένων της Αυστραλίας, Κίνας, Ινδιών, Ινδονησίας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ν. Ζηλανδίας, Φιλιππίνων, Ρωσίας, Ν. Αφρικής και πολλών Νότιων Αμερικανικών Εθνών (πλην Καναδά). (α) Η ομή της UNCLOS Η δομή της Σύμβασης UNCLOS μπορεί ν αναλυθεί όπως πιο κάτω: (1) Καθορισμός μέγιστου πλάτους χωρικών υδάτων (βλέπε διάγραμμα 1.2 πιο κάτω) συνορεύουσας ζώνης και ΑΟΖ. Καθορισμός κανόνων ναυσιπλοΐας για αβλαβή διέλευση, διέλευση τράνσιτ, διελεύσεις από θαλάσσιους δρόμους αρχιπελαγικών υδάτων και ελευθερία των Ανοικτών Θαλασσών στην ΑΟΖ. Τα άρθρα αυτά (Νο 33, 3, 7, 8, 13, 10, 121 κ.λπ.) παρέχουν σαφείς διατάξεις και δεν υπόκεινται σε παρερμηνείες. Η πιο κάτω κατηγορία αφήνει περιθώρια και στην πρακτική των κρατών. (2) Γραμμές βάσης και ορισμός της υφαλοκρηπίδας (άρθρο 76). Άρθρα που αναφέρονται στους ζώντες πόρους στην ΑΟΖ και το άρθρο για τις βραχονησίδες. Η πιο κάτω κατηγορία προϋποθέτει συνεργασία μεταξύ των κρατών ή την υιοθέτηση και άλλων μέσων οργάνων. (3) Άρθρο 60.3 για την απομάκρυνση εγκαταστάσεων εξόρυξης πετρελαίου για την ασφάλεια της ναυσιοπλοΐας με βάση τυχόν πρότυπα του ΙΜΟ (λ.χ. 1989). Άρθρο 63 για τα αποθέματα περαστικών ιχθύων, άρθρο 64 για είδη υψηλής μετανάστευσης και 65 και 120 για τα θαλάσσια θηλαστικά. Το τμήμα ΧΙΙ, επίσης, για το θαλάσσιο περιβάλλον παραπέμπει σε διεθνείς οργανισμούς κ.λπ. Η πιο κάτω κατηγορία αναφέρεται σε νέα διεθνή όργανα. (4) ιεθνής Αρχή του Βυθού (λ.χ. σε σχέση με την εξόρυξη λίθων μαγγανίου). Η Επιτροπή των Ορίων της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας (το άρθρο 76 ορίζει την Η.Υ.). Το ιεθνές Εφετείο ( ικαστήριο) του ικαίου της Θάλασσας (βλ. 1997).

21 Η ιοίκηση των Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών 41 ιάγραμμα 1.2 Οι Περιοχές της UNCLOS με παραπομπή στα Σχετικά Άρθρα της Σύμβασης που Ρυθμίζουν το Αντίστοιχο Θέμα (Art=άρθρο) Πηγή: ΕΕΖ, 1999.

22 42 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (5) Θέματα που δε θίγονται ή θίγονται ακροθιγώς (γενικό διεθνές ίκαιο). ίκαιο ένοπλης σύρραξης στη θάλασσα, ιστορικά ναυάγια κ.λπ. (βλ. UNESCO). (β) Τα Σημαντικότερα Θέματα της UNCLOS Αξιοσημείωτη είναι η ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Παράκτιων Κρατών, όπως είναι η πρόσβαση στους Πόρους και η Εθνική Ασφάλεια, και των δικαιωμάτων των άλλων Κρατών, όπως είναι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα 29, με βασικό της υπέρμαχο τις ΗΠΑ. Η UNCLOS επενδύει στη συνεργασία μεταξύ Κυβερνήσεων, διότι, λ.χ., οι ενέργειες για το περιβάλλον πρέπει να εμπίπτουν στο Τμήμα ΧΙΙ της Σύμβασης (και φυσικά δεν μπορούν να αγνοηθούν και τα Κράτη- Μέλη της ΕΕ και τα κύρια ναυτιλιακά έθνη εκτός ΕΕ) 30. H UNCLOS έχει αποφασιστεί να τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση των Ην. Εθνών. Η UNCLOS μπορεί να συμπληρωθεί με το μέρος ΧΙ (Συμφωνία Εφαρμογής ή με τη Σύμβαση για τα μεταναστευτικά κ.λπ. αποθέματα ιχθύων). Θέματα που παραμένουν να διευθετηθούν είναι τα drift nets (παρασυρόμενα δίχτυα) ή ο ορισμός της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας. Σε περιφερειακό επίπεδο θέματα αποτελούν η αλιεία και η προστασία του περιβάλλοντος. Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των Εθνών είναι θέμα του Τμήματος XV της UNCLOS, το οποίο, ενώ είναι περιεκτικό, επιτρέπει σημαντικές εξαιρέσεις. Τα όργανα επίλυσης διαφορών είναι το ιεθνές ικαστήριο (Εφετείο) του ικαίου της Θάλασσας (διεύθυνση επιμέλειας ιαφορών ως προς το Βυθό της θάλασσας και άλλες διευθύνσεις και το ιεθνές ικαστήριο (απονομής δικαιοσύνης), ενώ υπάρχουν προβλέψεις για την άμεση διαταγή απόπλου πλοίων και πληρωμάτων που έχουν συλληφθεί για υποτιθέμενες παραβάσεις (βλ. περίπτωση MV Saiga) Η Γραμματεία του Ο.Η.Ε., γενικά, και ο Τομέας Ocean Affairs & the Law of the Sea (Γραφείο Νομικών Υποθέσεων), ειδικότερα, παρακολουθούν την εφαρμογή της UNCLOS κάθε χρόνο και υποβάλλουν υπόμνημα στη Γ.Σ. του ΟΗΕ. Το DOALOS έχει και άλλες δραστηριότητες. 30. Άλλα όργανα είναι και το Εφετείο στο Αμβούργο και η Επιτροπή Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας. Επίσης, σπουδαίο ρόλο παίζουν οι: IMO, ICAO, FAO, CSD, UNEP, IOC, EE, UNESCO). 31. Απόφαση από το ιεθνές Εφετείο του ικαίου της θάλασσας στο Αμβούργο (21 μέλη;) στην περίπτωση Αγίου Βικεντίου και Γρεναδινών κατά Γουϊνέας για MV Saiga.

23 Η ιοίκηση των Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών 43 Βιβλιογραφία Colombos C J., (1967), The International Law of the Sea, 6 η έκδοση. Churchill R & V. Lowe, (1988), The Law of the Sea, 2 η έκδοση. San Remo Manual on International Law & Armed Conflicts at Sea, 1995, Εκδότης: L. Doswald Beck. (γ) Η ιάκριση των Φυσικών Πόρων Σε ορισμένα κεφάλαια θ ασχοληθούμε με τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους και σε άλλα με τους μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους. Οι διακρίσεις αυτές είναι σημαντικές, όπως δείχνει το πιο κάτω διάγραμμα ( ιάγραμμα 1.3). ιάγραμμα 1.3 Η ιάκριση των Φυσικών Πόρων Πηγή: Από κείμενο Hanley, Shogren, White: Environmental Economics: in theory and Practice, Βλέπε και ιάγραμμα 3.1.

24 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η επικύρωση της ΣΗΕ για το ίκαιο της Θάλλασας 32 έγινε στις 16/ 11/1993 από τη Γουιάνα (60ή χώρα) και ισχύει διεθνώς από 16/11/1994 (άρθρο 308 παρ.1). Σε προσωρινή διεθνή ισχύ τέθηκε και η συμφωνία σχετικά με το μέρος ΧΙ της σύμβασης (απόφαση ΗΕ/ΓΣ 48/263 28/7/ 84). Σχετικά με την ελληνική περίπτωση και την αναμενόμενη το 1994 επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ν.μ. σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΗΕ/ Θ αυτό κωδικοποιούσε προϋφιστάμενο εθιμικό κανόνα 33 αιγιαλίτιδας ζώνης 12 ν.μ. Η σύμβαση κυρώθηκε (Ν2321/95) από την Ελληνική Βουλή στις 26/ 1/95 με σχέδιο κυρωτικού νόμου με 2 άρθρα: (1) κυρωτική ρήτρα και (2) θέση σε ισχύ του νόμου. Το σχέδιο αυτό συζητήθηκε στη ιαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής (13-14/3/1995) και στην Ολομέλεια την 31/5/1995. Στο ΦΕΚ Α 130/ έχομε: «Κύρωση Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του Μέρους ΧΙ της Σύμβασης». Ο κυρωτικός νόμος έχει τρία άρθρα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο αναγραφόμενο παρακάτω δεύτερο άρθρο. «Η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο δικαίωμα κατ εφαρμογή του άρθρου 3 της κυρούμενης Συμβάσεως να επεκτείνει σε οποιονδήποτε χρόνο το εύρος της χωρικής θάλασσας μέχρι αποστάσεως 12 ν.μ. Για την εφαρμογή στην εσωτερική έννομη τάξη της διατάξεως αυτής και την εφαρμογή ή εκτέλεση των λοιπών διατάξεων που αφορούν την αιγιαλίτιδα ζώνη, καθώς και με τη συνορεύουσα ζώνη, τα στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας και την ερμηνευτική δήλωση που έκανε η χώρα μας σχετικά με αυτά, την υφαλοκρηπίδα, τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα, την προστασία και διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος και κάθε άλλης διατάξεώς της με τον παρόντα νόμο κυρούμενης Συμβάσεως, εκδίδονται προεδρικά διατάγματα μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου». 32. Κρ. Ιωάννου, (1994), «Η κύρωση και επικύρωση από την Ελλάδα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το ίκαιο της θάλασσας», στο «Το Αιγαίο Πέλαγος και το Νέο ίκαιο της Θάλασσας», Πρακτικά Συμποσίου Ρόδου 4-6/11/1994, Εκδόσεις Ν. Σάκκουλα, ΕΚΕΜ Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ με 55 ψήφους στις 10/12/82 στο Montego Bay της Τζαμάικα και έλαβε 27 επικυρώσεις από την Αφρική, 19 επικυρώσεις από τη Λατ. Αμερικής και 10 από την Ασία. Επικυρώθηκε επίσης από Κύπρο, Μάλτα, Ισλανδία και τ. Γιουγκοσλαβία.

25 Η ιοίκηση των Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών 45 Επίκαιρη εδώ είναι η επισήμανση στην Ολομέλεια της Βουλής ότι σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Συντάγματος για τη μεταβολή των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας, άρα και για την επαύξηση του εύρους της Χωρικής Θάλασσας απαιτείται νόμος. Τα όρια της Επικράτειας περιλαμβάνουν εξάλλου κατά το διεθνές και εσωτερικό δίκαιο ολόκληρο το έδαφος της Χώρας,...αιγιαλίτιδα ζώνη. 34 Η αντίθετη άποψη είναι το άρθρο 139 Κ Ν. Πάντως, ο Ιωάννου (αν. αν. σελ. 20) υποστηρίζει ότι και οι ευθείες γραμμές βάσης 35 πρέπει να χαραχθούν με Νόμο για τον ίδιο λόγο. Επίσης, υποστηρίζει την αναγκαιότητα ρητής κατάργησης του άρθρου 2 του Ν 1182/72 (κύρωση Σύμβασης Γενεύης, 1958, που αφορά στην υφαλοκρηπίδα και καθορισμό της φυσικής γραμμής βάσης), παρόλο που αυτό παραμερίζεται με το άρθρο 311 παρ. 1 της Σ Θ. Η επικύρωση 36 της Σύμβασης έγινε στις 21/7/1995 με την κατάθεση στο Γ.Γ. των Η.Ε. των εγγράφων επικύρωσής της και της σχετικής συμφωνίας και αποτελεί ισχύον δίκαιο της Χώρας μας από 21/8/1995 (άρθρο 308 παρ. 2 και άρθρο 3 κυρωτικού Νόμου). Επίσης, η Χώρα μας δήλωσε: «1. Η Ελλάδα, επικυρώνοντας τη Σύμβαση της Η.Ε. για το δίκαιο της θάλασσας, εξασφαλίζει όλα της τα δικαιώματα και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω Σύμβαση. Ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων, χωρίς τούτο να σημαίνει ούτε κατ ελάχιστο απεμπόληση εκ μέρους της των εν λόγω δικαιωμάτων, είναι ένα ζήτημα που απορρέει από την εθνική της στρατηγική. (Τα bolds προστέθηκαν από μας). 2. Η Ελλάδα επαναλαμβάνει την ερμηνευτική δήλωση που έχει κάνει κατά την υπογραφή της Σύμβασης και την οποία καταθέτει και κατά την επικύρωση, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής: Σχετικά με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ «Περί Στενών Χρησιμοποιούμενων για τη ιεθνή Ναυσιπλοΐα» και ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή στην πράξη των άρθρων 36, 38, 41 και 42 της Συμβάσεως του ικαίου της Θάλασσας, σε περιοχές όπου είναι κατεσπαρμένα πολυάριθμα νησιά τα οποία σχημα- 34. Α. Φατούρου, (1994) «Συνταγματική προστασία της εδαφικής κυριαρχίας η περίπτωση του άρθρου 27 Σ 1975», τιμητικός τόμος Α. Μάνεση, Θεσσαλονίκη. Αναφέρεται από τον Ιωάννου, αν. αν., σελ Σαν γραμμή βάσης υπολογίζεται κατά κανόνα η ακτογραμμή κατά τον Ι.Γ. Σχινά, καθ. Νομ. Σχολής Παν. Θράκης. 36. Αποτελεί πράξη της Εκτελεστικής λειτουργίας και είναι ανεξάρτητη από την κύρωση. Βλ. Ιωάννου αν. αν. σελ. 23. Σχετικά εδώ είναι τα άρθρα 309 και 310 της Σύμβασης.

26 46 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 τίζουν πληθώρα εναλλακτικών στενών, εξυπηρετούντων ουσιαστικώς μία και την αυτή οδό διεθνούς ναυσιπλοΐας, η Ελλάς αντιλαμβάνεται ότι το οικείο παράκτιο κράτος, έχει την ευθύνη όπως προσδιορίζει τον ή τους διαδρόμους εκείνους, μέσω των εναλλακτικών τούτων στενών, διά των οποίων τα πλοία και τα αεροσκάφη τρίτων χωρών θα δύνανται να διακινούνται υπό καθεστώς πλου διεθνούς ναυσιπλοΐας και αεροπλοΐας μέσω της υπόψη περιοχής, αφετέρου δε να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις τόσον των διερχόμενων πλοίων, όσον και του παράκτιου κράτους». 3. Κατ εφαρμογή του άρθρου 287 της Σύμβασης των Η.Ε. για το δίκαιο της θάλασσας, η Κυβέρνηση της Ελληνικής ημοκρατίας επιλέγει, με την παρούσα δήλωση, το ιεθνές ικαστήριο για το ίκαιο της Θάλασσας, που συστήθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα VI της Σύμβασης, ως όργανο για το διακανονισμό των διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή της Συνθήκης (Τα bolds προστέθηκαν από μας). 4. Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, έχει μεταβιβάσει σ αυτήν αρμοδιότητα σχετικά με ορισμένα ζητήματα που αναφέρονται στη Σύμβαση. Η Ελλάδα, μετά την κατάθεση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης του οργάνου της επίσημης επιβεβαίωσης, θα προβεί σε μία λεπτομερή ειδική δήλωση, προσδιορίζοντας τα αντικείμενα της Σύμβασης για τα οποία έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ Νικολέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σκουταρίδη

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΛΙΚΗ ΙΑΚΙ ΟΥ ιπλωµατική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τµήµα Ναυτιλιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας

Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Μ.: 38 / 96 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας 1 Εισαγωγή Σκοπός Εργασίας Σκοπός της παρούσης εργασίας, είναι η προσέγγιση στη ναυτιλία για λόγους,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αιγαίο εκτείνεται ανάμεσα στη Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Αιγαίο εκτείνεται ανάμεσα στη Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ & Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ: Νικόλαος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος - Τουρκολόγος Το Αιγαίο εκτείνεται ανάμεσα στη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο και καλύπτει μια έκταση 200.240

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Γκορέζης ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Γιώργος Γκορέζης ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Γιώργος Γκορέζης ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Γιώργος Γκορέζης ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Όλα τα αντίτυπα φέρουν την υπογραφή του συγγραφέα Γιώργος Γκορέζης Παραµυθία 0666-23322 Ιωάννινα 0651-74242 Αθήνα 01-3413527

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ι.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ι. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ασφαλής Διαχείρηση Θαλασσίων Μεταφορών

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ασφαλής Διαχείρηση Θαλασσίων Μεταφορών Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Ασφαλής Διαχείρηση Θαλασσίων Μεταφορών Υπεύθυνος Καθηγητής : Γ.Π. Βλάχος Μάθημα : Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική Φοιτητής : Μιχαλακόπουλος Μιχαήλ Αρ.Μητρώου : Ν11091 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε., ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΕΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Το Πρόβλημα της Ναυτικής Εργασίας

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Το Πρόβλημα της Ναυτικής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Το Πρόβλημα της Ναυτικής Εργασίας Αλεξοπούλου Μαρία Υπότροφος του Ιδρύματος ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Διπλωματική Εργασία που υποβλήθηκε στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιβλέπων καθηγητής Ζαχαράτος Γεράσιμος Παπουτσή Αικατερίνη Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (7669) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ OΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ YΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ EΝΙΑΙΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗ AΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΝΑΥΤΙΛΙΑ «Το φορολογικό καθεστώς του ναυτιλιακού τομέα και οι επιπτώσεις του στην Ελληνική ναυτιλία και οικονομία» Παππά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 09.10.2002 COM(2002) 535 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη θέσπιση Κοινοτικού Σχεδίου ράσης για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Γρηγόρης Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ *

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ. Γρηγόρης Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ * 1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Γρηγόρης Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ * Εισήγηση στην ηµερίδα ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Αθήνα, Αµφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια στη Θάλασσα: Η Ελληνική Οπτική

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια στη Θάλασσα: Η Ελληνική Οπτική Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια στη Θάλασσα: Η Ελληνική Οπτική ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγικό Μήνυμα Προέδρου Ε.Ο.ΝΕ.Π.Ε.... 3 Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 4 2.1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ... 4 2.2. ΚΟΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : κα ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΒΙΟΣΑΝΑ ΛΙΜΕ 13757 ΑΘΗΝΑ, 2014 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ελλάδα είναι μία χώρα στη λεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Το διεθνές σύστημα μεταφορών TIR και η ανάπτυξη των διεθνών μεταφορών στην Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα