08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος"

Transcript

1 Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: , ΣΑΕ: 2014ΣΕ ΕΣΠΑ Υποέργο 1 : «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» 08/07/2015 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΔΡΑΣΗΣ 2.1 Π Τεύχος μελέτης εξειδίκευσης μεθοδολογίας, ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής των σεναρίων των εκπαιδευτικών για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικές Επιστήμες» Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος 08/07/2015

2 Mελέτη εξειδίκευσης μεθοδολογίας, ανάπτυξης προδιαγραφών και μεθοδολογίας επιλογής των σεναρίων των εκπαιδευτικών για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικές Επιστήμες» 1. Οικονομικά μαθήματα στο Γενικό Λύκειο Η έρευνα για την εισαγωγή των Οικονομικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ξεκίνησε τη δεκαετία του 60 και εστίασε στα εξής: Ανάπτυξη κατάλληλων Αναλυτικών Προγραμμάτων για το περιεχόμενο των Οικονομικών μαθημάτων. Εναλλακτικές στρατηγικές διδασκαλίας. Σκοποί και στόχοι των Οικονομικών μαθημάτων. Μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Μορφή της αξιολόγησης στα Οικονομικά μαθήματα. Συνεχής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα Οικονομικά μαθήματα Τα βασικά συμπεράσματα των ερευνών γύρω από τη διδασκαλία των Οικονομικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επικεντρώνονται στα εξής σημεία: Η διδασκαλία των Οικονομικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνεισφέρει στη διδασκαλία μάθησης βασικών εννοιών. Το προηγούμενο σημείο βοηθά τις Πανεπιστημιακές σπουδές στα Οικονομικά. Η γνώση των Οικονομικών εννοιών έχει μεγάλη διάρκεια. Η χρήση κατάλληλων διδακτικών πακέτων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Οικονομικά έχει θετική επίδραση στη διδασκαλία των Οικονομικών. Τα σχολικά εγχειρίδια (για τα Οικονομικά) έχουν βελτιωθεί, αλλά συνεχίζουν να έχουν ατέλειες. Τα Οικονομικά μαθήματα βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν αίσθηση του μεγάλου φάσματος των οικονομικών αποφάσεων που χρειάζεται να λαμβάνουν, όταν θα γίνουν καταναλωτές ή παραγωγοί, καθώς και να αντιμετωπίζουν κριτικά τις αποφάσεις των κυβερνήσεων. Η μελέτη των Οικονομικών μαθημάτων συνεισφέρει: Στην κατανόηση πνευματικών, εθνικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δεδομένων. Στην ανάπτυξη των ατόμων, καθιστώντας το άτομο ενεργό πολίτη. Στην ενημέρωση του πολίτη για θέματα περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας.

3 O όρος Μάθηση στα Οικονομικά είναι η απόκτηση οικονομικής γνώσης, η οποία θα διατηρηθεί και θα χρησιμοποιηθεί σε νέες δραστηριότητες ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Η ουσιαστική μάθηση, δηλαδή η μάθηση που δίνει έμφαση στη σωστή κατανόηση (απόκτηση, διατήρηση και μεταβίβαση γνώσης) απαιτεί ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Οι καθηγητές των Οικονομικών μαθημάτων θα πρέπει να κάνουν χρήση όλου του φάσματος των διαθέσιμων μέσων και διδακτικών στρατηγικών με σκοπό την προαγωγή της ενεργητικής μάθησης. Η Οικονομική Εκπαίδευση στηρίζεται σε ποσοτικές αναλύσεις, γραφήματα και προσομοιώσεις. Οι βασικοί τρόποι κατηγοριοποίησης των εκπαιδευτικών τεχνικών είναι: Τεχνικές εκπαίδευσης πάνω στη δουλειά, Τεχνικές για μαθήματα σε αίθουσες διδασκαλίας, Τεχνικές εκπαίδευσης από απόσταση και Τεχνικές αυτοεκπαίδευσης. Οι σημαντικότερες εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται και στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι: Διάλεξη, Διατύπωση Ερωτήσεων και Καταιγισμός ιδεών, Ομαδική Εργασία, Συζήτηση και Λεκτικές Αντιπαραθέσεις, Εξατομικευμένη και Προγραμματισμένη Μάθηση, Μελέτες Περιπτώσεων, Ρόλοι και Προσομοιώσεις, Ερευνητικές Εργασίες, Χρήση Επισκεπτών-Ομιλητών και Σχολικά Συνέδρια, Χρήση Εγχειριδίων και άλλων Γραπτών μέσων, Σύνδεση με τον Επιχειρηματικό κόσμο, Χρήση Επισκέψεων σε εργοστάσια και Έρευνες πεδίου. Παρά την ύπαρξη πολλών μεθόδων και τεχνικών για τη διδασκαλία των Οικονομικών μαθημάτων, στην πράξη η διδασκαλία των Οικονομικών μαθημάτων κυριαρχείται από την μέθοδο της διάλεξης, την οποία χρησιμοποιούν οι περισσότεροι Οικονομολόγοι καθηγητές. Οι υπόλοιπες μέθοδοι εφαρμόζονται περιστασιακά. Τα μαθήματα που διδάσκονται από οικονομολόγους καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Σε μαθήματα με θετικό προσανατολισμό, που από την φύση τους περιλαμβάνουν μεγάλο όγκο υπολογισμών, πράξεων, λογιστικών εγγραφών και εφαρμόζουν μαθηματικά μοντέλα. Σε μαθήματα με κοινωνιολογικό προσανατολισμό, που προσανατολίζονται περισσότερο στη μελέτη των οικονομικών ατομικών και κοινωνικών συμπεριφορών, όπως είναι οι Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και σε μικτά μαθήματα που κατά ένα μέρος απαιτούν υπολογισμούς, δεδομένα και εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων και κατά το υπόλοιπο βασίζονται στην μελέτη της συμπεριφοράς των ατόμων όπως οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ι και ΙΙ (μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά στο Γενικό Λύκειο -ΓΕΛ και στο Επαγγελματικό Λύκειο- ΕΠΑΛ αντίστοιχα). Για τα μαθήματα με θετικό προσανατολισμό χρειάζεται η γνώση λογισμικού με υπολογιστικές και σχεδιαστικές δυνατότητες, όπως τα υπολογιστικά φύλλα, τα προγράμματα κατασκευής γραφικών, τα λογιστικά πακέτα, οι βάσεις δεδομένων, κ.λ.π. Για τα μαθήματα με κοινωνιολογικό προσανατολισμό χρειάζονται λογισμικά ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τα οποία ο καθηγητής θα μπορεί να αναδείξει τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ ανθρώπων,

4 θεσμών, κοινωνικού, φυσικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Για τα μαθήματα με μικτό προσανατολισμό, είναι φυσικό να περιμένουμε την χρήση διδακτικών τεχνικών και από τις δυο προηγούμενες κατηγορίες. Σήμερα, στο Γενικό Λύκειο οι οικονομικές γνώσεις παρέχονται είτε στο πλαίσιο των μαθημάτων της Πολιτικής Παιδείας (Α και Β Λυκείου) και των Βασικών Αρχών Κοινωνικών Επιστημών (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Β Λυκείου), είτε ως αυτόνομα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στη Γ Λυκείου και είναι οι Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και οι Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μάθημα Επιλογής). Κατά κύριο λόγο, τα συγκεκριμένα μαθήματα βασίζονται στη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αναδεικνύοντας σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ ανθρώπων, θεσμών, κοινωνικού, φυσικού οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Μόνο το μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας στη Γ Τάξη του Γενικού Λυκείου απαιτεί πλην των υπολοίπων υπολογισμούς και εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων. 2. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των Οικονομικών μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) στην ελληνική εκπαίδευση χαρακτηρίζονταν κυρίως από δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας και δεν ήταν στοχευμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθητών. Με τις εκπαιδευτικές αλλαγές έγινε προσπάθεια τα Α.Π.Σ. να αποκτήσουν σταδιακά χαρακτήρα ευέλικτων προγραμμάτων, με στόχο να αντιμετωπιστεί η μάθηση ως δημιουργική καλλιέργεια των τρόπων κατάκτησης της γνώσης μέσα από συμμετοχικές και βιωματικές διαδικασίες. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των Α.Π.Σ. είναι μια δυναμική διαδικασία κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιεχομένου και αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς της εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε κράτους που διαθέτει οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Tα Προγράμματα Σπουδών (Π.Σ.) των μαθημάτων «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και οργανισμών της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνείδησης, των κοινωνικών αξιών και στάσεων και εντέλει της δημιουργικής μάθησης. Ως «σχεδιασμός» του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών θεωρείται το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας που καλείται «ανάπτυξη», χωρίς απαραίτητα ο σχεδιασμός να έπεται της ανάπτυξης σε μια γραμμική σχέση. Η ποιότητα των Α.Π.Σ. προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και την ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης στους πολίτες κάθε χώρας. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των Α.Π.Σ. είναι μια δυναμική διαδικασία κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιεχομένου και αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς της

5 εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε κράτους που διαθέτει οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο επιτυχής σχεδιασμός τους διασφαλίζει την ποιότητά τους, η οποία «αποτελεί ίσως τη βασικότερη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα». Γενικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σύνταξη ενός Α.Π.Σ. είναι η παράδοση, η κουλτούρα, η ιστορία κάθε λαού, η πολιτικο - κοινωνικο - οικονομική κατάσταση της κάθε χώρας, η τεχνολογική εξέλιξη με τις σχετικές ανάγκες που δημιουργεί, η θρησκεία, τα διαθέσιμα μέσα οι φυσικοί πόροι κ.ά. Στους ειδικούς παράγοντες περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί του σχεδιασμού και της ευθύνης των εκπαιδευτικών πραγμάτων, οι εκπαιδευτικοί της υλοποίησης των αναλυτικών προγραμμάτων, οι γονείς, η φύση και η ηλικία των μαθητών. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών εμπεριέχουν εμπειρίες που διευκολύνουν τη συναισθηματική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη των μαθητών. Αντιμετωπίζεται ο μαθητής ολιστικά. Τα Αναλυτικά Προγράμματα των μαθημάτων στοχεύουν μέσω γενικών και ειδικών σκοπών και στόχων στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, αξιοποιώντας όλα τα πρόσφορα μέσα και θέτοντάς τα στην υπηρεσία του μαθητή. Στη γενικότερη φιλοσοφία τους τα Αναλυτικά Προγράμματα των δυο μαθημάτων είναι σύγχρονα, προβλέπουν γενικά διαδικασίες ελκυστικές για τη δημιουργία γνώσης και την κατάκτησή της. Η δημιουργική μάθηση επιτυγχάνεται με τον προσανατολισμό προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας. Ο στόχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί με ποικίλες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους, καθώς και με την εισαγωγή δραστηριοτήτων, οι οποίες προάγουν την αυτογνωσία, την αυτενέργεια, την υπευθυνότητα, τη δημοκρατική συνείδηση, τη διαλεκτική ικανότητα, τη συνεργατικότητα, την ανακαλυπτική μάθηση, την καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων, την κριτική σκέψη, τη φαντασία, την αναζήτηση και αξιοποίηση πηγών, την ικανότητα για τη λήψη αποφάσεων, την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα, τις ανθρωπιστικές αρχές και αξίες. Τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελούνται τα συγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών είναι ο σκοπός της κατάρτισής τους, οι ειδικότεροι σκοποί, η συσχέτιση στόχων - ενοτήτων και δραστηριοτήτων, η διδακτική μεθοδολογία και η αξιολόγηση του μαθητή (σκοποί, τεχνικές αξιολόγησης). Το μοντέλο σχεδιασμού Προγραμμάτων Σπουδών που ακολουθήθηκε στο σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων των δύο προαναφερόμενων μαθημάτων στηρίχθηκε στη βάση της οργάνωσης της διδακτέας ύλης, δηλαδή, την ταξινόμηση μορφωτικών αγαθών - Γραμμικό Α.Π.Σ. - (επιμέρους ενότητες και εμπειρίες μάθησης δομημένες σε ένα είδος γραμμικής συνέχειας) σε συνδυασμό με το σπειροειδές Π.Σ. (οργάνωση σχετικών γνωστικών περιοχών με δυνατότητα επανόδου στην ευρύτερη εξέταση ενός θέματος Α μετά την

6 εξέταση ενός άλλου σχετικού θέματος Β. Η γενική κατεύθυνση και φιλοσοφία του μοντέλου σχεδιασμού που ακολουθήθηκε είναι συνδυασμός μαθητοκεντρικού Προγράμματος Σπουδών (learner-centered curriculum) και προβληματοκεντρικού Προγράμματος Σπουδών (problem-centered and inquiry centered curriculum). Είναι ευνόητο ότι η επιλογή μοντέλου σχεδιασμού Α.Π.Σ. συνδέεται αναπόσπαστα με την επιλογή των περιεχομένων μάθησης ενός Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των οικονομικών μαθημάτων των τελευταίων ετών αποσκοπούν στην ισόρροπη ανάπτυξη του γνωστικού, του συναισθηματικού και του ψυχοκινητικού τομέα των μαθητών και έχουν την τάση να είναι ευέλικτα και με συγκεκριμένη στοχοθεσία. Με τη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της Γ Λυκείου επιδιώκεται, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: Η κατανόηση βασικών εννοιών της οικονομικής επιστήμης όπως παραγωγή, κόστος, κόστος ευκαιρίας. Η καλή χρήση των εργαλείων παρουσίασης - κατανόησης της οικονομικής θεωρίας (π.χ. γραφήματα). Η κατανόηση των θεωριών ζήτησης και προσφοράς. Η διάκριση της οικονομικής επιστήμης σε μικροοικονομική θεωρία, που μελετά τις επιμέρους οικονομικές μονάδες και σε μακροοικονομικής θεωρία, που επικεντρώνεται στη μελέτη συνολικής της ζήτησης - συνολικής προσφοράς και των οικονομικών διακυμάνσεων που αυτές προκαλούν. Αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος επιλογής της Γ Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του συγκεκριμένου μαθήματος, είναι να αναπτύξει στους μαθητές ένα δομημένο εννοιολογικό και με πολλές πρακτικές εφαρμογές υπόβαθρο, το οποίο θα τους δώσει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται και να αναπτύσσουν όλες τις λειτουργίες της σύγχρονης επιχείρησης ως δομημένου οργανωτικού και διοικητικού συστήματος. Κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι να διακρίνουν, να επεξηγούν και να αντιπαραθέτουν οι μαθητές: Τις κύριες επιχειρησιακές και διοικητικές λειτουργίες της επιχείρησης. Τη σχέση της επιχείρησης με το περιβάλλον της. Το προφίλ (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες) του σύγχρονου διοικητικού υπαλλήλου και στελέχους. Τα σύγχρονα θέματα και τις σύγχρονες τάσεις της Διοίκησης των επιχειρήσεων. Επιμέρους στόχοι είναι:

7 Να μπορούν οι μαθητές να διακρίνουν και να υπολογίζουν κάποια πολύ σημαντικά μεγέθη της επιχείρησης όπως είναι η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα. Να δύναται να εκτελούν οι μαθητές στο μέλλον το έργο που θα τους ανατίθεται γνωρίζοντας: ότι αποτελούν μέρος της ιεραρχικής πυραμίδας και του οργανογράμματος μιας επιχείρησης, ότι συμβάλλουν στη πραγματοποίηση και επίτευξη των στόχων της επιχείρησης όπου απασχολούνται, τη σημασία των ηγετικών στελεχών και των άμεσα προϊσταμένων τους, τις αρχές ενός καλά οργανωμένου συστήματος ελέγχου, που μπορούν να θέτουν σε εφαρμογή σε κάθε στάδιο της εργασίας τους, τη δυνατότητα και τις μεθόδους συμμετοχής στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Το ίδιο το Αναλυτικό Πρόγραμμα προτείνει για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος, εκτός από τη μέθοδο της διάλεξης, μικρές μελέτες περιπτώσεων από αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις, πρακτικά παραδείγματα, ασκήσεις, ατομικές και ομαδικές εργασίες, επισκέψεις σε επιχειρήσεις, παιχνίδια, προσομοιώσεις και προβολή βιντεοταινιών, μέθοδοι που θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση της ύλης του μαθήματος.

8 3. Νέες τεχνολογίες στα οικονομικά μαθήματα και θεωρίες μάθησης Η εκπαιδευτική τεχνολογία με τη σημερινή της μορφή ως Τεχνολογία της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας παρέχει ευκαιρίες για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς. Οι υπολογιστές στην Οικονομική Εκπαίδευση παρέχουν τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα: Δημιουργία μοντέλων προσομοίωσης, δηλαδή μπορούν να μας δείξουν τα πιθανά αποτελέσματα μιας μεταβολής ή μιας απόφασης. Επεξεργασία, αποθήκευση πληροφοριών και διαχείριση μεγάλης ποσότητας αριθμητικών ή άλλων δεδομένων. Εγχειρίδια σε ηλεκτρονική μορφή, βάσεις δεδομένων και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, μετατοπίσεις γραφικών παραστάσεων στην οθόνη. Το Διαδίκτυο αποτελεί το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό και ερευνητικό δίκτυο και ο ρόλος του υπολογιστή ως εκπαιδευτικό εργαλείο αναβαθμίζεται συνεχώς. Το διαδίκτυο αποτελεί ισχυρότατη πηγή γνώσης και έρευνας για τους Οικονομολόγους εκπαιδευτικούς. Η διδασκαλία με χρήση PCs έχει καλύτερα αποτελέσματα στη διδασκαλία, σε αντίθεση με μεγάλα υπολογιστικά συστήματα. Απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για ενοποίηση της διδασκαλίας μέσα στη τάξη, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη χρήση νέων σχολικών βιβλιοθηκών. Απαιτείται επίσης η εκμάθηση και χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ), το οποίο «εμπλουτίζει» τις σχέσεις μαθητή-καθηγητή και αντίστροφα, παρέχοντας άμεση επικοινωνία Συνεπώς η παρουσία και χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αποτελεί επανάσταση και στον τομέα της Οικονομικής Εκπαίδευσης, οι σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας υποστηρίζουν την ενεργό μαθητεία και τη συνεργατική μάθηση. Η τεχνολογία, ωστόσο, δεν αντικαθιστά τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, απλά τον συμπληρώνει με αξιώσεις. Η χρήση των ΤΠΕ στα οικονομικά μαθήματα εξυπηρετεί θεωρίες μάθησης τόσο του καθοδηγητικού, όσο και του εποικοδομητικού προτύπου. Όπως σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, έτσι και στην οικονομία ένα εκπαιδευτικό λογισμικό δεν κρίνεται μόνο από τη θεωρία μάθησης που ακολουθεί, αλλά από τον τρόπο που σχεδιάστηκε, ανάλογα με την περίπτωση και το σκοπό που εξυπηρετεί. Ζητούμενο κάθε φορά είναι το λογισμικό πού θα αξιοποιηθεί, αλλά και τα σενάρια χρήσης του.

9 Το ψηφιακό σενάριο ενός οικονομικού μαθήματος του Γενικού Λυκείου, ακολουθώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις, οφείλει να διαθέτει έναν μαθητοκεντρικό και κοινωνικό προσανατολισμό και να είναι προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες, τις ανάγκες, αλλά και το διανοητικό επίπεδο των εφήβων. Παρά το γεγονός ότι η οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι σήμερα ευρύτερα διαδεδομένες στην εκπαίδευση, τόσο σε επίπεδο προετοιμασίας της διδασκαλίας, όσο και σε επίπεδο διεξαγωγής, στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς, αν και αντιμετωπίζονται θετικά τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους μαθητές. Μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών αξιοποιούν λογισμικά στη διδασκαλία τους, παρά ο γεγονός ότι γνωρίζουν την ύπαρξή τους. Παρόλα αυτά, η χρήση και εφαρμογή του εκπαιδευτικού-επαγγελματικού λογισμικού στη διδασκαλία του μαθήματος των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας στο Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο καθιστά τη διδασκαλία πιο αποτελεσματική, πιο αποδοτική, περισσότερο ενδιαφέρουσα, λιγότερο πληκτική, πιο χρηστική και σαφώς πιο στοχευμένη, μεστή και ουσιαστική. Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων, η οποία, χωρίς να εξαντλείται στον επιφανειακό εξοπλισμό των μαθητών με δεξιότητες χειρισμού της τεχνολογίας, προχωράει παραπέρα στην κατάρτιση των μαθητών με ικανότητες που αφορούν εναλλακτικές μορφές έκφρασης, διερεύνησης, οικοδόμησης και προσέγγισης της γνώσης, μπορεί να αναβαθμίσει τη διδασκαλία τους. Φυσικά το μεγάλο πρόβλημα είναι και παραμένει ο ελλιπής εξοπλισμός του ελληνικού σχολείου, που δημιουργεί τα μεγαλύτερα εμπόδια για τη συστηματική εισαγωγή των ψηφιακών σεναρίων στη διδακτική διαδικασία. Από την άλλη πλευρά, κρίσιμος παράγοντας για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στα οικονομικά μαθήματα είναι οι οικονομολόγοι εκπαιδευτικοί, για τους οποίους δυστυχώς δεν έχει ακόμα προβλεφθεί επιμόρφωση Β επιπέδου. Μια τέτοια επιμόρφωση θα τους επιτρέψει να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τα ΤΠΕ και να σχεδιάζουν το μάθημά τους με βάση την εκπαιδευτική τεχνολογία και τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί σε έρευνα η οποία αφορούσε το λογισμικό του μαθήματος των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ, του ΕΠΑΛ, αποτύπωσαν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί ένα λογισμικό για να αποτελεί σύγχρονο

10 διδακτικό εργαλείο και να μπορεί να βοηθήσει τον οικονομολόγο εκπαιδευτικό στο έργο του. Συγκεκριμένα ζήτησαν να περιλαμβάνει: Αντιπροσωπευτικές ασκήσεις ανά διδακτική ενότητα. Λεπτομερειακή ανάλυση των θεωρητικών εννοιών με τη χρήση πολλών, επίκαιρων παραδειγμάτων και την ανάλυση πραγματικών περιστατικών. Δυνατότητα πρόσθεσης από το διδάσκοντα επιπλέον ασκήσεων ερωτήσεων, διαφόρων βαθμών και επιπέδων δυσκολίας. Σύνδεση με επίκαιρα, τρέχοντα οικονομικά θέματα. Προσαρμογή στην αντίστοιχη ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων Επιπλέον ασκήσεις, διαβαθμισμένες σε επίπεδα δυσκολίας. Περισσότερες ασκήσεις Σωστού - Λάθους, Πολλαπλής Επιλογής σε όλα τα κεφάλαια του βιβλίου. Εύχρηστο λογισμικό, εύκολο στη χρήση του, με ευέλικτο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας. Διαδραστικό λογισμικό. Δυνατότητα αξιοποίησης του λογισμικού και στη μέτρηση της απόδοσης των μαθητών. Συμπερασματικά, η διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων με τη χρήση λογισμικών δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να μεταδώσει στους μαθητές σύγχρονες γνώσεις με τρόπο σαφή, στοχευμένο, πρακτικό, χρηστικό, αποτελεσματικό και αποδεκτό, μετατρέπει το περιβάλλον της τάξης, αλλάζοντας το κλίμα και το αποτέλεσμα της διδασκαλίας, ενώ παράλληλα διαμορφώνει και μετασχηματίζει το ρόλο του οικονομολόγου εκπαιδευτικού από απλό μεταδότη γνώσεων σε συνεργάτη και οργανωτή της μάθησης.

11 4. Συμβατότητα των εξειδικευμένων προδιαγραφών με τα Ισχύοντα προγράμματα Σπουδών για το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικές Επιστήμες» Όσοι ασχολούνται με τα οικονομικά μαθήματα, όπως αναφέρει ο MacFadden (1998), στοχεύουν στην κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των εισροών και των εκροών ενός συστήματος, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν τη μάθηση ως μια παθητική διαδικασία, κατά την οποία ο μαθητής συλλέγει από το περιβάλλον δεδομένα και πληροφορίες, τις οποίες αφομοιώνει. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να τον βοηθήσει να καταλαβαίνει τις κοινωνικές συμπεριφορές και να προβλέπει νέα οικονομικά δεδομένα και καταστάσεις. Για το λόγο αυτό, τα οικονομικά απαιτούν μάθηση μέσα από δράση και δραστηριότητες ενεργούς συμμετοχής των μαθητών. Σε αυτή τη διαδικασία ο οικονομολόγος εκπαιδευτικός έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή, διευκολύνοντας τη διαδικασία. Μέθοδοι διδασκαλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: η διαγνωστική/εξεταστική συζήτηση, η κατευθυνόμενη συζήτηση, η ανάλυση περίπτωσης, η επίδειξη, η ομαδική και η ατομική εργασία, η ατομική και ομαδική μάθηση σε Η/Υ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της διδασκόμενης ενότητας και τα εργαλεία ΤΠΕ που είναι διαθέσιμα για την ανάπτυξη της κάθε ενότητας. Μια τέτοια μεθοδολογική επιλογή μπορεί να συμβάλλει τόσο στη γνωστική, όσο και στη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Τα κυριότερα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν σε ένα ψηφιακό σενάριο είναι: κείμενα, υπερκείμενα, ήχοι είτε ως αφήγηση, είτε ως ηχητικά εφέ, είτε ως μουσική, φωτογραφίες, σκίτσα, σχεδιαγράμματα, γραφήματα, διαδραστικές παρουσιάσεις, animation, διαδραστικά video Ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό σενάριο περιγράφει το σύνολο των διδακτικών καταστάσεων και των χρησιμοποιούμενων εργαλείων (συμβολικών, όπως σχήματα, λογισμικών και φυσικών, όπως ειδικές κατασκευές) που συνιστούν το σημείο εκκίνησης, καθώς και το γενικότερο πλαίσιο δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ (ΕΑΙΤΥ, 2007). Στην αρχή κάθε ψηφιακού εκπαιδευτικού σεναρίου προσδιορίζεται το διδακτικό αντικείμενο και το πλαίσιο εφαρμογής του και ανιχνεύονται οι προηγούμενες γνώσεις και αναπαραστάσεις των μαθητών. Στη συνέχεια καθορίζονται οι στόχοι του σεναρίου ως προς το γνωστικό αντικείμενο, ως προς τη διαδικασία

12 μάθησης και ως προς τη χρήση των ΤΠΕ. Η επόμενη φάση αφορά το διδακτικό υλικό του σεναρίου, έτοιμο ή υλικό που δημιουργείται για τις ανάγκες του σεναρίου. Ακολουθεί η δημιουργία των δραστηριοτήτων του σεναρίου, η αξιολόγηση μαθητή και σεναρίου και οι πιθανές προεκτάσεις. Τέλος, καταγράφονται παρατηρήσεις, οδηγίες, βιβλιογραφία, παραπομπές και πηγές (ΕΑΙΤΥ, 2007; ΕΑΙΤΥ, 2011). Συνοπτικά, ένα ψηφιακό σενάριο μπορεί να έχει τη ακόλουθη δομή: Τίτλος. Γνωστικές περιοχές: - Γνωστικό αντικείμενο. - Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται. - Ιδιαίτερη περιοχή του γνωστικού αντικειμένου. - Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα σχολικά εγχειρίδια. - Καινοτομία και πρωτοτυπία του σεναρίου στον τρόπο αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων ή στον τρόπο διδασκαλίας κ.λπ. Τεκμηρίωση και αιτιολόγηση του θέματος με βάση τον τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας, την υποδομή στην τάξη, το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών, τα σχολικά εγχειρίδια κ.ά. Επιστημονικό Περιεχόμενο: Παρουσιάζεται εν συντομία το θέμα του σεναρίου με τις επιστημονικές του διαστάσεις. Ανάλυση και Διερεύνηση: Αναφέρονται τα βιώματα, οι γνώσεις, οι αντιλήψεις των μαθητών γύρω από το θέμα και οι μεθοδολογικές τους ικανότητες που κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση του σεναρίου. Αυτές μπορούν να προκύψουν μέσα από ερωτήσεις, συνεντεύξεις, διαγνωστικές ασκήσεις και δραστηριότητες των μαθητών. Επίσης, σημειώνεται η σημασία και η σημαντικότητα του θέματος για τους μαθητές και οι προϋποθέσεις εργασίας, μάθησης και οργάνωσης για την επιτυχία του σεναρίου. Μετασχηματιστικό Περιεχόμενο Εργασίας και Μάθησης: Αναφέρεται το περιεχόμενο του θέματος, στο πλαίσιο της σχολικής γνώσης, κάτι που καθορίζει και τους παιδαγωγικούς και διδακτικούς σκοπούς, αλλά και το πλαίσιο εργασίας και μάθησης. Στοχοθεσία

13 Μεθοδολογική Προσέγγιση: Περιγράφεται εν συντομία και τεκμηριώνεται η εκπαιδευτική μέθοδος που ακολουθεί το σενάριο. Επίσης, παρουσιάζεται η προσέγγιση της διδασκαλίας (π.χ. δασκαλοκεντρική, μαθητοκεντρική), οι μορφές διδασκαλίας (π.χ. παρουσίαση, επίδειξη, συζήτηση, παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση αποφάσεων, ανάλυση περίπτωσης, παραγωγή π.χ. αφίσας, κόμικ, φωτοϊστορίας κ.ά., ατομική μάθηση σε Η/Υ, εξάσκηση, πρακτική άσκηση, αναζήτηση και καταγραφή στοιχείων κ.λπ.) και οι εκπαιδευτικές τεχνικές (εννοιολογική χαρτογράφηση, καταιγισμός ιδεών, ερώτηση, επίδειξη, αποκάλυψη σκέψεων, πρόκληση, αποσταθεροποίηση, δραματοποιημένη παρουσίαση κ.λπ.). Τέλος, προσδιορίζεται ο τρόπος οργάνωσης της εργασίας (ατομικά, ανά ομάδες, στην ολομέλεια) και καθορίζεται η πορεία της διδασκαλίας, η οποία μπορεί να δομηθεί από το ειδικό στο γενικό, από το γνωστό στο αφηρημένο, αλά και αντίστροφα. Μέσα και διδακτική τους λειτουργία. (Υλικοτεχνική υποδομή, εκπαιδευτικά λογισμικά, εφαρμογές, διαδικτυακές πηγές, βιντεοταινίες κ,ά.) Υλοποίηση: - Χρονική διάρκεια σε σχέση με τις ανάγκες των μαθητών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα. - Αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων (τρόπος έναρξης, περιγραφή κάθε φάσης, ενέργειας και δράσεις του σεναρίου, σύνδεσή τους με προηγούμενες και επόμενες, χρόνος διάρκειάς τους, τρόπος υλοποίησής τους, στόχοι που εξυπηρετούν, μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας, συμπεριφορά εκπαιδευτικών μαθητών). - Παράθεση υλικού κάθε φάσης του σεναρίου. Ακολουθία δράσεων σε μορφή πίνακα. Αξιολόγηση, η οποία μπορεί να είναι διαγνωστική, διαμορφωτική ή τελική). Βιβλιογραφία. Στα ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας των μαθημάτων (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών), η μάθηση αντιμετωπίζεται ως μια ενεργητική ατομική ή ομαδική διαδικασία, που εμπλέκει και ενεργοποιεί το μαθητή και όχι ως μια παθητική διαδικασία συλλογής πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό, τα ψηφιακά σενάρια

14 περιλαμβάνουν ποικιλία ασκήσεων, ερωτήσεων και δραστηριοτήτων που δίνουν αφορμή για συζήτηση και διερεύνηση οικονομικών ζητημάτων, συμβατών με την αντιληπτική ικανότητα και τα ενδιαφέροντα των εφήβων και απαιτούν ερευνητική εργασία, κυρίως ομαδική. Με βάση το γεγονός ότι οι προηγούμενες δραστηριότητες προβλέπονται με ακρίβεια στο Α.Π.Σ. του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας υπάρχει σαφής συμβατότητα των ψηφιακών σεναρίων των μαθημάτων Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών με τα Ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών για το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικές Επιστήμες». Το μοντέλο διδασκαλίας που εφαρμόζεται με επιτυχία στα δύο ψηφιακά σενάρια, είναι η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», που στηρίζεται θεωρητικά στην εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης (Piaget, Vogotsky, Bruner). Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες που δομούνται από το ειδικό στο γενικό, οι μαθητές διερευνούν το διδακτικό υλικό και ανακαλύπτουν τη νέα γνώση, η οποία οικοδομείται σε προϋπάρχουσες γνωστικές δομές, με τη μέθοδο της ανακάλυψης και της συνεργατικής μάθησης. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο εκπαιδευτικός οργανώνει, συντονίζει, συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενισχύει τους μαθητές με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί και την πορεία διδασκαλίας, ελέγχοντας παράλληλα την κατανόηση των διδαχθέντων. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικές Επιστήμες» του Γενικού Λυκείου στηρίζονται στη βάση της γραμμικότητας - Γραμμικό Α.Π.Σ. - (επιμέρους ενότητες και εμπειρίες μάθησης δομημένες σε ένα είδος γραμμικής συνέχειας) αλλά και της σπειροειδούς διαδικασίας (οργάνωση σχετικών γνωστικών περιοχών με δυνατότητα επανόδου στην ευρύτερη εξέταση ενός θέματος Α μετά την εξέταση ενός άλλου σχετικού θέματος Β). Υπάρχουν σαφείς δημιουργικές δραστηριότητες που δομούνται από το Γενικό στο Ειδικό και αυτές υποστηρίζονται στη βάση της ανακαλυπτικής και συνεργατικής μάθησης. Τα στοιχεία αυτά προβλέπονται με ακρίβεια στα Α.Π.Σ. των μαθημάτων Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Α.Ο.Δ.Ε.Υ.) Συνεπώς υπάρχει σαφής συμβατότητα των παραχθέντων ψηφιακών διδακτικών σεναρίων των δύο μαθημάτων με τα Ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών Α.Ο.Θ. και Α.Ο.Δ.Ε.Υ. για το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικές Επιστήμες». Τα ψηφιακά διδακτικά σενάρια των μαθημάτων Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Α.Ο.Δ.Ε.Υ.) περιλαμβάνουν δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης, στις οποίες οι μαθητές, χωρισμένοι κατά ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων ανά υπολογιστή, θα εργάζονται ομαδικά, θα αλληλοσυμπληρώνονται, θα ερευνούν,

15 θα ανακαλύπτουν και θα ανακοινώνουν τα αποτελέσματα στην ολομέλεια. Ο μαθητής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται αυτόνομα και δυναμικά τα αντικείμενα και εργαλεία σκέψης των ψηφιακών σεναρίων, να δρα πάνω σε αυτά, να πειραματίζεται, να αυτοελέγχει και να αυτοδιορθώνεται. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των δυο μαθημάτων του γνωστικού αντικειμένου «Οικονομικές Επιστήμες» προβλέπουν σαφείς δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης, ιδιαίτερα στο Μάθημα των Αρχών Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Με βάση τα προαναφερόμενα υπάρχει σαφής συμβατότητα των ψηφιακών σεναρίων των μαθημάτων Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Α.Ο.Δ.Ε.Υ.) με τα Ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων Α.Ο.Θ. και Α.Ο.Δ.Ε.Υ. για το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικές Επιστήμες». Όλες οι ενότητες των οικονομικών μαθημάτων του Γενικού Λυκείου προσφέρονται για τη δημιουργία ψηφιακού σεναρίου διδασκαλίας. Πολλές μάλιστα από αυτές προσφέρονται, ίσως μάλιστα και να επιβάλλουν διαθεματικές προσεγγίσεις με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Κοινωνιολογίας, των Μαθηματικών κ.ά. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί όλες τις διαστάσεις του διδασκόμενου γνωστικού αντικειμένου και να κατανοήσει τον ενιαίο χαρακτήρα της γνώσης. Για την επίτευξη του στόχου της διαθεματικότητας τα ψηφιακά σενάρια περιλαμβάνουν διαθεματικές εργασίες και δραστηριότητες project, που προάγουν τη σύνθεση, τη σύγκριση, την αξιολόγηση και την κριτική σκέψη. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των δυο μαθημάτων του γνωστικού αντικειμένου «Οικονομικές Επιστήμες» προβλέπουν με σαφήνεια και ευκρίνεια δυνατότητες διαθεματικών προσεγγίσεων με στόχο την κατανόηση του ενιαίου χαρακτήρα της γνώσης (ολιστική προσέγγιση της γνώσης). Με βάση τα προαναφερόμενα υπάρχει σαφής συμβατότητα των ψηφιακών σεναρίων των μαθημάτων Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Α.Ο.Δ.Ε.Υ.) με τα Ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων Α.Ο.Θ. και Α.Ο.Δ.Ε.Υ. για το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικές Επιστήμες». Αναλυτικά και συγκεκριμένα οι περισσότερες ενότητες του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, εκτός από τη σχετική θεωρία, διαθέτουν εφαρμογές, αξιοποιούν διαγράμματα και απαιτούν επίλυση ασκήσεων. Οι δραστηριότητες του συγκεκριμένου παραχθέντος ψηφιακού σεναρίου δίνουν έμφαση στα οικονομικά φαινόμενα και στην ερμηνεία τους και όχι στα τεχνικά μέρη της ανάλυσης του φαινομένου. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος δεν

16 πρέπει να υποβαθμίζεται, γιατί η κατανόηση της θεωρίας είναι απαραίτητη για την επίλυση των ασκήσεων. Το ψηφιακό σενάριο στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας παρουσιάζει ισορροπία μεταξύ ασκήσεων και θεωρίας. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το θεωρητικό μέρος του μαθήματος, είναι ενδιαφέρουσες και ελκυστικές και σχετίζονται με γεγονότα και καταστάσεις της πραγματικής ζωής, κοντά στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται το κίνητρο, ώστε να ανακαλύψουν οι ίδιοι οι μαθητές τις οικονομικές έννοιες και να συνειδητοποιήσουν την αξία που έχει στην καθημερινή ζωή το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκονται. Το ψηφιακό σενάριο του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας διαθέτει παραδείγματα και δίνει, με τη βοήθεια των πολυμέσων, τη δυνατότητα στο μαθητή να εφαρμόσει τη θεωρία. Τα διαγράμματα είναι απαραίτητα για την κατανόηση των οικονομικών εννοιών. Δίνεται στο ψηφιακό σενάριο η δυνατότητα κατασκευής τους από τον ίδιο το μαθητή, οποίος μπορεί, αλλάζοντας τα δεδομένα, να διαπιστώνει τις αλλαγές στα οικονομικά μεγέθη. Στο ψηφιακό σενάριο παρατίθενται ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας, των οποίων η διαδικασία επίλυσης επιδεικνύεται. Μάλιστα, η άσκηση δεν έχει αφηρημένη διατύπωση, αλλά αναφέρεται σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση της επιστημονικής ύλης, προσιδιάζει στο επίπεδο των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς να είναι απλοϊκή, αλλά και χωρίς να είναι φορτωμένη με δύσκολη επιστημονική ορολογία. Το ψηφιακό σενάριο στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας διαθέτει ασκήσεις για εξάσκηση και επίλυση προβλημάτων, αλλά και ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες μπορούν να απαντηθούν ατομικά ή ομαδικά. Αν απαντηθούν ατομικά, αποφεύγονται φαινόμενα κοινωνικής οκνηρίας, ενώ αν απαντηθούν κατά ομάδες, δημιουργείται κλίμα άμιλλας μεταξύ των μαθητών, το οποίο τους ενεργοποιεί για συμμετοχή. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση είναι καλό να ακολουθήσει συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης πάνω στις λανθασμένες απαντήσεις. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας του γνωστικού αντικειμένου «Οικονομικές Επιστήμες» στην εξειδίκευση των προδιαγραφών του προβλέπει με σαφήνεια δυνατότητες ανάληψης από το διδάσκοντα δραστηριοτήτων αποτελεσματικής σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη, τη συσχέτιση με γεγονότα και πράξεις της καθημερινότητας, την ύπαρξη «εργαλείων» που προάγουν τη διαβάθμιση της μάθησης με ανακαλυπτικό, βιωματικό και ομαδοσυνεργατικό χαρακτήρα. Προβλέπει επίσης το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος σε όλες τις επιμέρους διδακτικές ενότητες του πλήθος προβλημάτων και ασκήσεων, που βοηθούν το μαθητή στην καλύτερη εμπέδωση του μαθήματος. Συνεπώς

17 με βάση τα αναφερόμενα στην ενότητα που προηγείται υπάρχει σαφής συμβατότητα του ψηφιακού σεναρίου του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με τα Ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Α.Ο.Θ. για το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικές Επιστήμες». Ειδικότερα, το μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ), με τη θεματολογία που διαπραγματεύεται, προσφέρεται για δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, που συνδέουν τις έννοιες του μαθήματος με ιστορίες από την πραγματική ζωή, προβάλλοντας ρόλους της καθημερινότητας. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να προσελκύσει την προσοχή των μαθητών και λειτουργήσει ως κίνητρο για μάθηση. Άλλωστε, η μετατροπή του μαθήματος σε παιχνίδι είναι ο καλύτερος τρόπος, ώστε να ωθήσουμε το μαθητή να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βιωματικές δραστηριότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν με επιτυχία στο μάθημα του ΑΟΔΕΥ είναι για παράδειγμα τα παιχνίδια ρόλων, οι προβολές ταινιών σχετικών με το μάθημα ως αφορμή για συζήτηση, οι συζητήσεις με τη μορφή ρητορικών αγώνων, οι προσομοιώσεις, οι δραματοποιήσεις, κ.λπ. Ειδικότερα ο κινηματογράφος, σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., προτείνεται ως εναλλακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας και αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο εκμάθησης των παραμέτρων και των πρακτικών της επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του γνωστικού αντικειμένου «Οικονομικές Επιστήμες» στις επιμέρους ενότητες του προβλέπει με σαφήνεια τη δυνατότητα ανάληψης από το διδάσκοντα βιωματικών δραστηριοτήτων και δράσεων από το σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, δράσεις που ωθούν στην αποτελεσματικής σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, τη συσχέτιση με γεγονότα και πράξεις της καθημερινότητας με ανακαλυπτικό, βιωματικό και ομαδοσυνεργατικό χαρακτήρα. Προβλέπει επίσης το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος σε αρκετές διδακτικές ενότητες μελέτες περιπτώσεων, που βοηθούν το μαθητή στην καλύτερη εμπέδωση του μαθήματος. Συνεπώς με βάση τα αναφερόμενα στην ενότητα που προηγείται υπάρχει σαφής συμβατότητα του διδακτικού ψηφιακού σεναρίου του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών με τα Ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Α.Ο.Δ.Ε.Υ. για το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικές Επιστήμες». Η συμβατότητα των ψηφιακών σεναρίων των μαθημάτων Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Α.Ο.Δ.Ε.Υ.) με τα Ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων Α.Ο.Θ και Α.Ο.Δ.Ε.Υ. για το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικές

18 Επιστήμες καταδεικνύεται από το γεγονός ότι τα Προγράμματα αυτά προωθούν την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών από τους μαθητές, έχουν εντάξει δραστηριότητες που αποβλέπουν στην ενεργό μάθηση και το συνδυασμό θεωρίας και πράξης, διαθέτουν έναν μαθητοκεντρικό και κοινωνικό προσανατολισμό, είναι προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες, τις ανάγκες, αλλά και το διανοητικό επίπεδο των εφήβων μαθητών. Συνεπώς τα Ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων Α.Ο.Θ και Α.Ο.Δ.Ε.Υ. για το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικές Επιστήμες είναι συμβατά με τα «διδακτικά ψηφιακά σενάρια των δυο μαθημάτων» και πιο συγκεκριμένα με τους σκοπούς και στόχους (γνωστικούς, συναισθηματικούς, ψυχοκινητικούς) της κάθε διδακτικής ενότητας, της ακολουθούμενης διδακτικής μεθοδολογίας, του προβλεπόμενου διδακτικού χρόνου και της προβλεπόμενης διδακτέας και εξεταστέας ύλης, καθώς επίσης και με αναλυτικούς και βασικούς στόχους αυτών, που είναι η καλλιέργεια του συναισθηματικού κόσμου του μαθητή, η απόκτηση ευαισθησιών απέναντι στα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου, η αισθητική του καλλιέργεια, η διαμόρφωση υγιών κοινωνικών συμπεριφορών, η καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται με την ηλικία του και η ανάπτυξη πρακτικού πνεύματος. H γενική περιγραφή των δυο ψηφιακών δειγματικών σεναρίων παρατίθεται στις επόμενες ενότητες 4.1 και 4.2 και καταδεικνύει τη συμβατότητα και συνάφεια αυτών με τους σκοπούς και στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών των μαθημάτων Α.Ο.Θ και Α.Ο.Δ.Ε.Υ. για το γνωστικό αντικείμενο «Οικονομικές Επιστήμες.

19 4.1 ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ AΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κρατική παρέμβαση στην αγορά Επιβολή ανώτατων τιμών Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο: Γενικό Λύκειο Θεματική Ταξινομία: Οικονομικές Επιστήμες Τύπος Διαδραστικότητας: Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης Επίπεδο Διαδραστικότητας: υψηλό Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: ετών Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το κράτος στη διαμόρφωση των τιμών, ώστε να προστατεύσει τον καταναλωτή, καθώς και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο ΠΛΑΙΣΙΟ αυτής της κρατικής παρέμβασης Γενική περιγραφή περιεχομένου: Το συγκεκριμένο σενάριο στοχεύει στην ανάλυση του φαινομένου της κρατικής παρέμβασης στην αγορά με την επιβολή ανώτατων τιμών. Μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες που δομούνται από το ειδικό στο γενικό, οι μαθητές διερευνούν το διδακτικό υλικό και ανακαλύπτουν τη νέα γνώση, η οποία οικοδομείται σε προϋπάρχουσες γνωστικές δομές και εμπειρίες με τη μέθοδο της καθοδηγούμενης ανακάλυψης και της συνεργατικής μάθησης. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο εκπαιδευτικός οργανώνει, συντονίζει και καθοδηγεί τους μαθητές με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί και την πορεία διδασκαλίας. Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται είναι η διαγνωστική/εξεταστική συζήτηση, η κατευθυνόμενη συζήτηση, η ανάλυση περίπτωσης, η επίδειξη, η ομαδική και η ατομική εργασία, η μάθηση σε Η/Υ. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Το πρώτο δίωρο οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των τριών ανά Η/Υ, αξιοποιώντας διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας Αίσωπος, ενώ την τρίτη ώρα εργάζονται ατομικά. Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: Φάση 1: Θεωρητική Προσέγγιση, 45 λεπτά Φάση 2: Εφαρμογές - Εμπέδωση, 75 λεπτά Φάση 3: Αξιολόγηση - Ανακεφαλαίωση,15 λεπτά Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής και στις 3 φάσεις

20 Διδακτικοί Στόχοι: Να ορίζουν οι μαθητές τις έννοιες της ανώτατης τιμής και της μαύρης αγοράς. Να αναλύουν οι μαθητές τους λόγους για τους οποίους το κράτος παρεμβαίνει στην αγορά ενός προϊόντος Να δείχνουν οι μαθητές με διάγραμμα και να εξηγούν τις συνέπειες της επιβολής ανώτατης τιμής. Να δίνουν οι μαθητές παραδείγματα επιβολής ανώτατης τιμής. Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: ανώτατη τιμή, διατίμηση, μαύρη αγορά, καπέλο 1. Θεωρητική Προσέγγιση Α. Εισαγωγή στη νέα γνώση Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 ατόμων. Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της έναν Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι ομάδες παρατηρούν φωτογραφίες και διαβάζουν σύντομα κείμενα από ιστότοπους που τους υποδεικνύονται. Για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών αξιοποιούνται γεγονότα από την καθημερινή ζωή και την επικαιρότητα, τα οποία βρίσκονται μέσα στο ΠΛΑΙΣΙΟ των ενδιαφερόντων τους (ουρές για ένα εισιτήριο συναυλίας ή ποδοσφαιρικού αγώνα, διατίμηση στα προϊόντα των κυλικείων, πλαφόν στα εισιτήρια των πλοίων). Ακολουθεί σύντομη συζήτηση στην ολομέλεια, που εισάγει τους μαθητές στις έννοιες της κρατικής παρέμβασης στο προσδιορισμό των τιμών, της ανώτατης τιμής και της μαύρης αγοράς. Η συζήτηση συνδέει τις παραπάνω έννοιες με τον πραγματικό κόσμο, την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Β. Διερεύνηση υφιστάμενων απόψεων και στάσεων των μαθητών γύρω από το θέμα με διεξαγωγή σχετικής έρευνας. Οι μαθητές συμπληρώνουν ατομικά το Φύλλο Εργασίας Νο1. Τα αποτελέσματα καταγράφονται και προβάλλονται στο videoπροβολέα. Κάθε μαθητής αιτιολογεί την απάντησή του. Ακολουθεί σύντομη συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα της επιβολής ανώτατων τιμών και τους λόγους για τους οποίους επιβάλλονται. Γ. Παρουσίαση της νέας γνώσης Ανάπτυξη και εμβάθυνση των βασικών εννοιών μέσω διαδραστικού video. - Χρήση της λειτουργίας Stop/Play, απάντηση σε ερωτήσεις και συζήτηση στην ολομέλεια. Μέσα από ένα υποθετικό παράδειγμα επιβολής ανώτατης τιμής στα ενοίκια των σπιτιών μια πόλης, γίνεται επίδειξη της ανισορροπίας που προκαλείται στην

21 αγορά και παρουσιάζονται οι συνέπειες αυτής. Οι ίδιοι οι μαθητές, σε ομάδες των 3 ανά Η/Υ, ανακαλύπτουν τη νέα γνώση μέσα από τις δραστηριότητες του διαδραστικού video, η οποία οικοδομείται από το ειδικό στο γενικό. 2. Εφαρμογές - Εμπέδωση Α. Δίνεται στους μαθητές κείμενο με το περιεχόμενο του μαθήματος και ζητείται να το διαβάσουν, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες εμπέδωσης που ακολουθούν. B. Με ένα διαδραστικό διάγραμμα οι μαθητές (χωρισμένοι σε ομάδες των 3 ανά Η/Υ) διαπιστώνουν, διαγραμματικά, τις συνέπειες από την επιβολή ανώτατης τιμής πώλησης. Γ. Για την εμπέδωση των βασικών εννοιών του μαθήματος χρησιμοποιούνται δύο διαδραστικά Video. Μέσω των ερωτήσεων, οι μαθητές (χωρισμένοι σε ομάδες των 3 ανά Η/Υ) καλούνται να τοποθετήσουν αυτές τις έννοιες σε γεγονότα και καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Ακολουθεί συζήτηση στη ολομέλεια. Το video που αναφέρεται στη μαύρη αγορά κατά την περίοδο της Κατοχής, δίνει τη δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης του φαινομένου, με το μάθημα της Ιστορίας. Δ. Γίνεται επίδειξη της διαδικασίας υπολογισμού της τιμής της μαύρης αγοράς και του καπέλου με κάρτες διαλόγου. Οι τυχόν απορίες συζητούνται στην ολομέλεια. Ε. Οι μαθητές (σε ομάδες των 3 ανά Η/Υ) εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε μια άσκηση, για τη λύση της οποία πρέπει να ακολουθήσουν την αντίστροφη διαδικασία των καρτών διαλόγου. Τα λάθη συζητούνται στην ολομέλεια. ΣΤ. Δίνεται το Φύλλο Εφαρμογής 1, το οποίο περιλαμβάνει δύο ασκήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων αυτού του κεφαλαίου, διαφορετικού βαθμού δυσκολίας. Κάθε μαθητής αποφασίζει να λύσει (ατομικά) μία από τις δύο. Αφού λύσει την άσκηση παίρνει το φύλλο των λύσεων και ελέγχει ο ίδιος την ορθότητα των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας που ακολούθησε (Η άλλη άσκηση δίνεται για εξάσκηση στο σπίτι). Στη διάρκεια αυτής της φάσης ο εκπαιδευτικός είναι στη διάθεση των μαθητών, για να λύσει απορίες, να υποστηρίξει, να παρακινήσει και να εμψυχώσει. (Οι δραστηριότητες Α ως Ε διαρκούν 45 λεπτά και καλύπτουν τη δεύτερη ώρα του σεναρίου. Η δραστηριότητα Στ, μαζί με τις δραστηριότητες της 3 η Φάσης, καλύπτουν την 3 η ώρα). 3. Αξιολόγηση Ανακεφαλαίωση

22 Α. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ασκήσεις σωστού - λάθους, πολλαπλών επιλογών και συμπλήρωσης κενών, κλιμακούμενης δυσκολίας, τις οποίες θα απαντήσουν οι μαθητές ατομικά. Θα ακολουθήσει συζήτηση στην ολομέλεια πάνω στις λανθασμένες απαντήσεις. Επίσης θα δοθεί φύλλο εργασίας για εξάσκηση στο σπίτι. Β. Η σύνοψη του μαθήματος και των νέων γνώσεων που αποκτήθηκαν, πραγματοποιείται με διαδραστικό animation. Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους Κάρτες ερωτήσεων Απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν, αφού μελετήσεις προσεκτικά το διάγραμμα. Ερωτήσεις μοναδικής επιλογής.

23 4.2 ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ AΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θεωρίες Παρακίνησης Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο: Γενικό Λύκειο Θεματική Ταξινομία: Οικονομικές Επιστήμες Τύπος Διαδραστικότητας: Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης Επίπεδο Διαδραστικότητας: υψηλό Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: ετών Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: Να κατανοήσουν οι μαθητές τα θετικά αποτελέσματα της παρακίνησης και να γνωρίσουν τις βασικές θεωρίες παρακίνησης. Γενική Περιγραφή Σεναρίου Οι μαθητές, αρχικά με τη μέθοδο της καθοδηγούμενης ανακάλυψης, θα γνωρίσουν, θα κατανοήσουν, θα αναλύσουν και θα συγκρίνουν τρεις βασικές θεωρίες παρακίνησης των εργαζομένων (του Maslow, του Herzberg και των προσδοκιών), στο πλαίσιο ενός συνεχόμενου δίωρου μαθήματος. Στη συνέχεια, μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων, θα εφαρμόσουν δημιουργικά τη νέα γνώση (σε μία διδακτική ώρα). Το πρώτο δίωρο θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Πληροφορικής, ενώ η άλλη ώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί στη σχολική τάξη, όπου θα υπάρχει ένας Η/Υ, ένας βιντεοπροβολέας και σύνδεση με το διαδίκτυο. Οι μαθητές το πρώτο δίωρο εργάζονται ομαδικά (σε ομάδες των τριών ατόμων ανά Η/Υ), ενώ την άλλη ώρα λειτουργούν όλοι μαζί σαν μια ομάδα, στο πλαίσιο προσομοίωσης σύσκεψης των διευθυντικών στελεχών μιας επιχείρησης. Στο συγκεκριμένο σενάριο αξιοποιείται επίσης ως εκπαιδευτικό εργαλείο η μαθητική κινηματογραφική δημιουργία. Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: Φάση 1: Εισαγωγή στη νέα γνώση, 20 λεπτά Φάση 2: Ανακάλυψη και Εμπέδωση της νέας γνώσης, 70 λεπτά Φάση 3: Αξιολόγηση - Ανακεφαλαίωση, 45 λεπτά Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής στις 2 πρώτες φάσεις και σχολική τάξη στην 3 η φάση

24 Διδακτικοί Στόχοι: Να κατανοήσουν και να συγκρίνουν οι μαθητές τις βασικές θεωρίες παρακίνησης των εργαζομένων. Να προβληματισθούν για το ρόλο του «καλού» προϊστάμενου στη παρακίνηση των εργαζομένων. Να ανακαλύψουν τις τεχνικές παρακίνησης ενός προϊσταμένου, παρατηρώντας τη συμπεριφορά του. Να αντικρούσουν και να κριτικάρουν συμπεριφορές με επιχειρήματα από τις θεωρίες παρακίνησης. Να εξοικειωθούν με τη βασική αγγλική ορολογία του management. Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: Παρακίνηση, κίνητρα, ανάγκες, παράγοντες υγιεινής, παράγοντες παρακίνησης, Maslow, Herzberg, θεωρία προσδοκιών 1. Θεωρητική Προσέγγιση Για την εισαγωγή στη νέα γνώση αξιοποιείται απόσπασμα από την ταινία "Strictly Business" που γυρίστηκε στο Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο πλαίσιο του μαθήματος Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών. Για την εξοικείωση των μαθητών με τη βασική ορολογία της οικονομικής επιστήμης και ιδιαίτερα του management, το απόσπασμα έχει αγγλικούς υπότιτλους. Α. Αρχικά δίνουμε στους μαθητές μια περίληψη των προηγούμενων σκηνών της ταινίας (Φύλλο Εργασίας 1), ώστε να γνωρίσουν τους ήρωες και τα γεγονότα που προηγήθηκαν (στην περίπτωση που δεν έχουν παρακολουθήσει την ταινία από την αρχή). Β. Στη συνέχεια προβάλλεται στην τάξη, μέσω βιντεοπροβολέα, το πρώτο απόσπασμα της ταινίας, το οποίο σχετίζεται με τις θεωρίες παρακίνησης, ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να διαμορφώσει την κατάλληλη αφόρμηση για το μάθημα. Συζητούνται στην ολομέλεια οι έννοιες: παρακίνηση, κίνητρα και θεωρίες παρακίνησης (οι οποίες ορίζονται στο διαδραστικό video) Γ. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 ανά Η/Υ. Ζητείται από κάθε ομάδα να σκεφτεί και να προτείνει πέντε τρόπους παρακίνησης των εργαζομένων, οι οποίοι καταγράφονται στον πίνακα. Ακολουθεί σύντομη συζήτηση στην ολομέλεια.

25 2. Ανακάλυψη και εμπέδωση της νέας γνώσης. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες των τριών ανά Η/Υ, γνωρίζουν, κατανοούν, αναλύσουν και συγκρίνουν τις βασικές θεωρίες παρακίνησης των εργαζομένων, υλοποιώντας τις δραστηριότητες του σεναρίου. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν: Α. Μελέτη των πληροφοριών γύρω από τη ζωή και το έργο των Maslow, Herzberg & Vroom (φωτογραφίες με διαδραστικά σημεία). Β. Κατανόηση της ιεράρχησης των αναγκών κατά το Maslow (εικόνα με διαδραστικά σημεία) και εφαρμογή της νέας γνώσης μέσα από μια δραστηριότητα αντιστοίχισης κινήτρων στις κατηγορίες αναγκών (διαδραστικές ενεργές περιοχές). Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια. Γ. Κατανόηση της θεωρίας του Herzberg (κείμενο, φωτογραφία, διαδραστικό video) και εφαρμογή της νέας γνώσης μέσω δραστηριότητας αντιστοίχησης. Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια. Δ. Σύγκριση των θεωριών του Maslow και του Herzberg (διαδραστικές ενεργές περιοχές). Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια. Ε. Κατανόηση της θεωρίας των προσδοκιών (διαδραστικό video και εξωτερικό περιεχόμενο). Ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια. Στ. Δραστηριότητα συμπλήρωσης αγγλικής ορολογίας. Ζ. Δίνεται το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1, που λειτουργεί ως ανακεφαλαίωση και εισάγει στις δραστηριότητες της επόμενης φάσης. (Προαιρετικά, για τις ομάδες που επιθυμούν να προετοιμαστούν καλύτερα, μπορεί να λειτουργήσει και ως εργασία για το σπίτι) 3. Αξιολόγηση Ανακεφαλαίωση Μέσα από ένα παιχνίδι ρόλων, οι μαθητές εφαρμόζουν δημιουργικά σε νέες καταστάσεις και νέα πλαίσια τις γνώσεις που απέκτησαν σχετικά με τον τρόπο παρακίνησης των εργαζομένων. Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες των τριών. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται στην τάξη. Είναι απαραίτητος ένας Η/Υ, ένας βιντεοπροβολέας και σύνδεση με το διαδίκτυο. Α. Με κλήρωση, κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα από τα βασικά τμήματα της επιχείρησης Πειραματική Πρακτική, στην οποία Γενικός Διευθυντής είναι ο κ. Χωματάς. Ένας από κάθε ομάδα αναλαμβάνει το ρόλο του Διευθυντή του κάθε τμήματος, ενώ οι άλλοι δύο γίνονται υποδιευθυντές (Ένας μαθητής (με κλήρωση) ή ο καθηγητής παίζει το ρόλο του Γενικού Διευθυντή). Οι ομάδες προετοιμάζονται μελετώντας για 5 λεπτά τις απαντήσεις που έδωσαν στο Φύλλο Εργασίας 1 (κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μαθήματος) Β. Για τα επόμενα 15 λεπτά, πραγματοποιείται η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στη οποία κάθε μαθητής παίζει το ρόλο που το ανατέθηκε αν υπάρχει η δυνατότητα μπορεί να βιντεοσκοπηθεί και να παιχτεί η σκηνή σε επόμενο μάθημα).

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το Φως» Παναγιωτάκης Χαράλαμπος 1, Βενιώτη Ανθή 2 1 Καθηγητής, Φυσικός, 2 ο Γενικό Λύκειο Αγ. Νικολάου Κρήτης xaralpan@gmail.com 2 Καθηγήτρια, Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Η διδασκαλία του μαθήματος Λογιστικές Εφαρμογές στο Επαγγελματικό Λύκειο με τη χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών (επαγγελματικό-εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Συντάκτης: Eπιστημονική ομάδα εισηγητών 1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 1. Μάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία: Α) Η συμπεριφορά του ατόμου δεν μεταβάλλεται Β) Η συμπεριφορά του ατόμου τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τρίγωνα - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες και τις πλευρές - Ύψη τριγώνου Κανέλλα Κούτση ΚΣΕ 7ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών

Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Κακαρόντζα Ευαγγελία 1, Μάλλιου Βασιλική 2 1 Υπεύθυνη Συμβουλευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών

1 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών 1.Τίτλος: «Ολυμπιακοί αγώνες» 2.Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Ε τάξης. Στο συγκεκριμένο σενάριο εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές των Μαθηματικών (Γεωμετρία), της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία

Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων 28-03-2015 Λευκωσία Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων Σύνδεση με τα προηγούμενα: 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων 2. Δεξιότητες επικοινωνίας ενηλίκων εκπαιδευομένων 3. Μεθοδολογία διδασκαλίας για ενήλικες εκπαιδευομένους

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Φυσική Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου

Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Οδηγός Διαχείρισης του εκπαιδευτικού υλικού για τη Φυσική Α Λυκείου Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αντιστοιχεί στο νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Α Λυκείου αποτελείται από: 1. Το βιβλίο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε.

Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή. Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Πώς θα υλοποιήσω ένα πρόγραµµα Αγωγής Υγείας για τη διατροφή Νικόλαος Ευσταθίου (Μ.ed.) Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Α /νση Π.Ε. Αθηνών Βήµατα για ένα σχέδιο εργασίας Α φάση: Επιλογή και διερεύνηση του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ELAICH - Educational linkage approach in cultural heritage 23 & 24 Φεβρουαρίου 2010 Moonrise 23/6/2005, Cape

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή 220 Γενικός σκοπός του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής είναι να προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπλακούν σε μια δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα