ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 0 Μαρτίου 00 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.04 Σύσταση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ στα Νοσοκομεία της χώρας. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 5 (παρ. ) του Ν. 97/98 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α 4). β) Του άρθρου 4 του Ν. 59/997 «Ανάπτυξη και εκ συγχρονισμός του ΕΣΥ, Οργάνωση των Υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ Α /5). γ) Του άρθρου (παρ. ) του Ν. 889/0 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /7). δ) Των άρθρων 4 και 5 του Ν. 754/09 «Ρύθμιση όρων απα σχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 7/005 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 4/Α ). ε) Του άρθρου του Ν. 808/09 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 7/Α ). στ) Του Π.Δ/τος 87/8 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ /Α/8). ζ) To άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος /005 (Α 98) και το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους περίπου και θα εξασφαλιστεί βάσει της ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/7/740/ 8 09 εγκριτικής απόφασης της επιτροπής του άρθρου παρ. της αριθ. /00 ΠΥΣ, αποφασίζουμε: Συνιστώνται κατ εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 754/ 09 συνολικά 94 θέσεις ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που κατανέμονται στους Οργανισμούς των κάτωθι Νοσο κομείων και Κέντρων Υγείας:

2 488 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΑΙΜΑΤΟ ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΑΟΝΑ «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΚΑΡΔΙΟ Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Γ.Ν.Ν.Θ.Α.»Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΑΙΜΑΤΟ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΚΑΡΔΙΟ ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟ ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΟΦΘΑΛΜΟ ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΝ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΝ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΝ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 489 ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΚΑΡΔΙΟ Ή ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙ ΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΆΡΙΘΜ.Αα/4099 ΚΥΑ ΦΕΚ 059/Β/9) ΚΑΡΔΙΟ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟ ΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΆΡΙΘΜ.Αβ/500 ΚΥΑ ΦΕΚ /Β/8) ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΠΑΘΟ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΙΜΑΤΟ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΔΙΟ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟ ΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΆΡΙΘΜ.Αβ/500 ΚΥΑ ΦΕΚ /Β/8) ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ Ή ΑΝΑΙ ΣΘΗΣΙΟ Ή ΚΑΡΔΙΟ Ή ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑ ΚΕΙΟ» ΕΕΣ ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑ ΚΕΙΟ» ΕΕΣ ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑ ΚΕΙΟ» ΕΕΣ ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑ ΚΕΙΟ» ΕΕΣ ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑ ΚΕΙΟ» ΕΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΑΙΜΑΤΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΠΑΘΟ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΕΦΡΟ ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

4 490 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» ΑΙΜΑΤΟ ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» ΑΛΛΕΡΓΙΟ ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧ.) ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ» ΠΑΘΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΠΑΘΟ ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟ ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝΑ ΚΑΤ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΥΡΟ ΓΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟ ΓΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΑΘΟ ΓΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49 ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟ ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟ ΓΝΑ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΘΟ ΓΝΜ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΝ Μ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΑΤΡ. ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΑΙΜΑΤΟ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ ΓΝ Μ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟ ΓΝ Μ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ Μ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ Μ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΑΘΟ ΓΝ Μ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΓΝ Μ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΝΠ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΚΑΡΔΙΟ Ή ΓΝΠ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΑΙΜΑΤΟ ΓΝΠ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝΠ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ ΓΝΠ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ Ή ΚΑΡΔΙΟ Ή ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡ ΓΙΚΗΣ ΓΝΠ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝΠ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΓΝΠ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΠ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΠ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝΠ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Ν.Α&Δ.Ν. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΘΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ ΠΑΘΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΡΛ Γ.Ν.Α. ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΑΙΜΑΤΟ Γ.Ν.Α. ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘ. ΚΑΡΔΙΟ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟΗ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΑΙΜΑΤΟ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ΝΕΥΡΟ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ΠΑΘΟ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

6 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ΩΡΛ Γ.Ν.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ Γ.Ν.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Γ.Ν.ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟ Γ.Ν.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΥΡΟ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΑΙΜΑΤΟ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΝΕΥΡΟ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΟΥΡΟ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΠΑΘΟ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΩΡΛ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΝΕΥΡΟ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΠΑΘΟ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΆΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΆΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΆΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΆΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΆΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΆΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΡΔΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49 ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΆΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΆΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΝΕΠ.Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΟΝ ΓΝ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΝ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΝ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΝ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΝ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΝ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΝ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΚΑΡΔΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ ΠΑΘΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

8 494 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΝ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ ΓΝ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΩΡΛ ΓΝ ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΓΝ ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ ΓΝ ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΝ ΚΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΚΩ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ ΓΝ ΚΥ ΚΩ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΚΩ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΚΥ ΚΩ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΚΥ ΚΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ ΓΝ ΚΥ ΚΩ ΓΝ ΚΥ ΚΩ ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΚΥ ΚΩ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΚΩ ΟΥΡΟ ΓΝ ΚΥ ΚΩ ΠΑΘΟ ΓΝ ΚΥ ΚΩ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΚΩ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΚΩ ΩΡΛ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΑΙΜΑΤΟ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΑΘΟ ΟΓΚΟ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΟΥΡΟ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ ΩΡΛ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 495 ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΚΥ ΝΑΞΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟ Γ. ΑΝΤΙΚΑΡ. ΝΟΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟ Γ. ΑΝΤΙΚΑΡ. ΝΟΣ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΝΕΦΡΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΚΑΡΔΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ ΝΕΥΡΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΠΑΘΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΨΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΨΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΕΥΡΟ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΑΘΟ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΑΘΟ ΓΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ

10 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΚΑΡΔΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΑΙΜΑΤΟ ΚΑΡΔΙΟ ΟΥΡΟ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΑΘΟ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΠΑΘΟ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ» ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ ΓΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ ΓΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΚΑΡΔΙΟ ΝΕΦΡΟ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 497 ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΓΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟ ΠΑΘΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΩΡΛ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΚΑΡΔΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ ΠΑΘΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΠΑΘΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΑΙΜΑΤΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΦΡΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΩΡΛ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟ 4 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ

12 498 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟ 4 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 4 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟ 4 ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ 4 ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΑΙΜΑΤΟ 4 ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΡΔΙΟ 4 ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟ 4 ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΘΟ 4 ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 4 ΓΝ ΚΙΛΚΙΣ ΩΡΛ 4 ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 4 ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ 4 ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΡΔΙΟ 4 ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ 4 ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΝΕΥΡΟ 4 ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 4 ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΥΡΟ 4 ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΑΘΟ 4 ΓΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ 4 ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ 4 ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ 4 ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΡΔΙΟ 4 ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ 4 ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΝΕΥΡΟ 4 ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΟΥΡΟ 4 ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΘΟ 4 ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 4 ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ 4 ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 4 ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ ΩΡΛ 4 ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΑΙΜΑΤΟ 4 ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ 4 ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ 4 ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΡΔΙΟ 4 ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΘΟ 4 ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ 4 4 ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 4 ΓΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΚΑΡΔΙΟ ΠΑΘΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΓΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ 4 ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ 4 ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ 4 ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΝΕΦΡΟ 4 ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΟΥΡΟ 4 ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ 4 ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 4 ΓΝ ΞΑΝΘΗΣ ΩΡΛ 4 ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ 4 ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟ 4 ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ 4 ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ 4 ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ 4 ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 4 ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ, ΠΑΘΟ, ΠΑΙΔΙ ΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΟ 4 ΓΝΘ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ΠΑΘΟ 4 ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟ 4 ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 4 ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ Ή ΚΑΡΔΙΟ Ή ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡ ΓΙΚΗΣ 4 ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ Ή ΚΑΡΔΙΟ Ή ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡ ΓΙΚΗΣ 4 ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΕΥΡΟ 4 ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 4 ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΘΟ 4 ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 4 ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΩΡΛ

14 400 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 4 Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΠΑΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕ ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ ΚΑΡΔΙΟ ΝΕΦΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟ 5 ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 5 ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ 5 ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟ 5 ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ 5 ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΝΕΦΡΟ 5 ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 5 ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟ 5 ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΑΘΟ 5 ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 5 ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ 5 ΓΝ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟ 5 ΓΝ ΘΗΒΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ 5 ΓΝ ΘΗΒΑΣ ΚΑΡΔΙΟ 5 ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΟ 5 ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΕΦΡΟ 5 ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΑΘΟ 5 ΓΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΩΡΛ 5 ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40 5 ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ 5 ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟ 5 ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ 5 ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΝΕΦΡΟ 5 ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 5 ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟ 5 ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΑΘΟ 5 ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 5 ΓΝ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 ΓΝ Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ 5 ΓΝ Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΝΕΦΡΟ 5 ΓΝ Γ.Ν. ΚΥΜΗΣ ΠΑΘΟ 5 ΓΝ Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 5 ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΠΑΘΟ 5 ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ 5 ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟ 5 ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ 5 ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΝΕΦΡΟ 5 ΓΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5 ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΑΘΟ 5 ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΟΥΡΟ 5 ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΑΘΟ 5 ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΙΜΑΤΟ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΑ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΡΔΙΟ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΕΦΡΟ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΘΟ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ

16 40 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5 ΠΑΝ. ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» ΑΙΜΑΤΟ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» ΩΡΛ ΓΝ ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΚΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΑΙΜΑΤΟ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΨΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΕΥΡΟ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΥΡΟ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΘΟ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝ ΑΙΓΙΟΥ ΠΑΘΟ ΓΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ ΓΝ ΑΡΓΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ ΓΝ ΑΡΓΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΑΡΓΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΑΡΓΟΥΣ ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΑΡΓΟΥΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΓΝ ΑΡΓΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟ * *

17 ΦΕΚ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40 ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΕΥΡΟ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΩΡΛ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΝΕΥΡΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΟΦΘΑΛΜΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΠΑΘΟ ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΘΟ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ ΓΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΕΥΡΟ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΑΘΟ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΘΟ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΑΘΟ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

18 404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΝ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» ΠΑΘΟ ΓΝ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ «ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ» ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΟΦΘΑΛΜΟ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΠΑΘΟ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΝΕΥΡΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΑΘΟ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΩΡΛ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΕΥΡΟ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΘΟ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΑΙΜΑΤΟ ΩΡΛ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 405 ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΑΘΟ ΓΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΝ ΚΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΑΘΟ ΓΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΡΔΙΟ ΓΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ ΓΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟ ΓΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΠΑΘΟ ΓΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΓΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΜΟΛΑΩΝ ΩΡΛ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΝΕΦΡΟ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΓΝ ΚΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΠΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΓΠΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΓΠΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΓΠΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΓΠΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΓΠΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΠΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΩΡΛ ΠΑΝ. ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟ ΠΑΝ. ΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

20 40 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΝ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΝ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΝ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΝ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΝ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΝ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΝ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΝ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΝ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΝ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΝ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΑΙΜΑΤΟ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟ ΚΑΡΔΙΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ Ή ΚΑΡΔΙΟ Ή ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡ ΓΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 7 ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ 7 ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ 7 ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΔΙΟ 7 ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 7 ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ 7 ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΦΡΟ 7 ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΘΟ 7 ΓΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΩΡΛ ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΑΙΜΑΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟ ΑΙΜΑΤΟ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ Ή ΠΑΘΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΝΕΦΡΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟ ΟΥΡΟ ΟΦΘΑΛΜΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ 7 ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ 7 ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΡΔΙΟ 7 ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7 ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 7 ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΘΟ 7 ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 7 ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 7 ΓΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 7 ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ 7 ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 7 ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ 7 ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΝΕΥΡΟ 7 ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΠΑΘΟ 7 ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ 7 ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 7 ΓΝ ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 7 ΠΑΝ. ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟ 7 ΠΑΝ. ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟ 7 ΠΑΝ. ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟ 7 ΠΑΝ. ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

22 408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7 ΠΑΝ. ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ Ή ΑΝΑΙ ΣΘΗΣΙΟ Ή ΚΑΡΔΙΟ Ή ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 7 ΠΑΝ. ΓΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 877 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΑΝΔΡΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟ ΙΘΑΚΗΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΠΑΞΩΝ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΑΡΗΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΛΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΜΗΛΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 7

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 409. Για την κατάληψη των θέσεων στη ΜΕΘ (ειδικότητας ΠΑΘΟ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ Ή ΚΑΡΔΙΟ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙ ΚΗΣ), ΜΕΘ Παίδων (ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥ ΜΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟ Ή ΚΑΡΔΙΟ Ή ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ) και ΜΕΝΝ Νεογνών (ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ), εκτός της κατο χής του τίτλου μιας () εκ των ανωτέρω αναφερομένων ειδικοτήτων, απαιτείται και η συνδρομή των προϋποθέ σεων του άρθρου 84 του Ν. 07/9.. Για τη στελέχωση Μονάδων Υπερβαρικής Ιατρικής, ο γιατρός θα πρέπει να έχει ειδική εκπαίδευση στο αντικείμενο, τουλάχιστον ενός () έτους και εάν είναι δυνατό προυπηρεσία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπεί ας. Αν αυτό δεν είναι κατορθωτό, πρέπει εκτός του χρόνου μετεκπαιδεύσεως όπως ήδη προαναφέρθηκε να υποστεί κατάλληλη εκπαίδευση σε ΜΕΘ για έξι () μήνες τουλάχιστον.. Η εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία δεν απο τελεί απαραίτητο προσόν για την κατάληψη θέσης Επιμ. Β και Επιμ. Α σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας η οποία λειτουργεί σε μικρό νοσοκομείο το οποίο δεν διαθέτει ΜΕΘ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος για την κατάληψη θέσης σε ΜΑΦ κατέχει το πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Εντατικολογία τούτο θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό προσόν που θα βαρύνει την ποιο τική αξιολόγηση του υποψηφίου. 4. Όταν πρόκειται για κατάληψη θέσης Επιμ. Α και Επιμ. Β για τη στελέχωση των ΤΕΠ προστίθεται και η ειδικότητα της Ορθοπεδικής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Μαρτίου 00 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

24 40 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά 0 89 ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από μέχρι σελίδες σε, προσαυξανόμενη κατά 0,0 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,5 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π. 0 0 Β Ε.Β.Ι. 00 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ 0 0 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 00 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 00 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α 5 90 Α.Ε.Δ. 0 Δωρεάν Β 0 5 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 5 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 5 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ 0 80 Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι. 5 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 0 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 907/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 4, Τ.Κ. 04 Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 5) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , 0 894, Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι :00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4 * ΑΘΗΝΑ 04 * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Απόφαση Πρόταση ΚΕΣΥΠΕ, 21/07/2011 (Δ.Υ.Πε. Υ.Υ.Κ.Α.) διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ΕΣΥ με βάση προτεινόμενες οργανικές κλίνες

Απόφαση Πρόταση ΚΕΣΥΠΕ, 21/07/2011 (Δ.Υ.Πε. Υ.Υ.Κ.Α.) διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ΕΣΥ με βάση προτεινόμενες οργανικές κλίνες Απόφαση Πρόταση ΚΕΣΥΠΕ, 21/07/2011 (Δ.Υ.Πε. Υ.Υ.Κ.Α.) διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ΕΣΥ με βάση προτεινόμενες οργανικές κλίνες 21 Ιουλίου 2011 Απόφαση Πρόταση ΚΕΣΥΠΕ, 21/07/2011 (Δ.Υ.Πε. Υ.Υ.Κ.Α.) διασυνδεόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 2674/τ.Β /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8/11/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/οικ.122826 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ

Υπουργείο Υγείας. Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ Υπουργείο Υγείας Συγκριτική Αξιολόγηση Λειτουργικών Δεικτών Νοσοκομείων του ΕΣΥ 102 # Κατάταξη Νοσοκομείων βάσει % Μεταβολής Προσέλευσης στα ΤΕΠ με δυναμικότητα κλινών 251-400 5,00% 4,50% 3,98% 3,69% 4,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 31/ 12 / 2013 Α.Π.: Υ10β/Γ.Π.112316 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 104 33 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σακκά ΤΗΛ : 213 2161217

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 70 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 49 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΑΟΝΑ "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 1 1 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 3 ΔΟΘΗΚΕ

ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΑΟΝΑ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 1 1 ΓΝ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ 3 ΔΟΘΗΚΕ ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΟΝΑ "ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" ΓΕΝ. ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (για το πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ)

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (για το πρώην ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ) Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1

Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1 Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 417 ΝΙΜΤΣ 1 Β ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Η Υ.ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 47 ΝΙΜΤΣ Η Υ.ΠΕ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Η Υ.ΠΕ ΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους.

ΘΕΜΑ: Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΚΤΥΟ ΦΕΚ 1681/τ.Β /28-7-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/7/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: Υ4α/ΟΙΚ84627 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ σελ. 1

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ σελ. 1 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 σελ. 1 Απογραφή Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των Δημόσιων Νοσοκομείων Το ΔΣ του ΣΚΛΕ με απόφαση του στην. συνεδρίαση του αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: Β4ΜΒΘ-ΤΕΟ. Αθήνα, 13 /12/ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3 /2/ 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.7526 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Ε.Μίχα Τηλέφωνο : 210-5234762 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-8 -2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 80405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Εσόδων. Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης

Διασφάλιση Εσόδων. Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης Διασφάλιση Εσόδων Νοσοκομεία που παρουσιάζουν καθυστέρηση στη βεβαίωση νοσηλίων προς ΕΟΠΥΥ (και λοιπά ταμεία) σε σχέση με το σύνολο των εσόδων που δηλώνουν Αρνητικός Δείκτης Αξιολόγησης 82 Κατάταξη Νοσοκομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4ΑΛΑΘ-9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας

Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες. Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων. Πηγή Esy.net. Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί Υπουργείο & Λειτουργικοί Δείκτες Υγείας Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Πηγή Esy.net Απολογισμός 2013 1 Ευχαριστούμε! Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2014» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Θέμα : «Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2014» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Αγγ. Μπουρνού, Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2674 9 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών... 1 Απονομή Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αφρ. Δρόσου Τηλέφωνο : 210-5232649 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 110475 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΘ-ΦΨΧ. Αθήνα, 2/5/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, /5/ 03 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ.3974 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων

Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ο τελικός χάρτης των συγχωνεύσεων Από τις 138 νοσοκομειακές μονάδες που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή σε όλη τη χώρα συγκροτούνται τελικά 77 νέες, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ν.790/000 () () () () (5) (6) (7) (8) (9) (0) () () () 60 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ) ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 00 0 6 ΠΑΤΡΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ" ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & Δ. ΑΧΑΪΑΣ 0 00 6 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 16 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3682 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Σκλάβου Σ. Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Σκλάβου Σ. Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko.a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-01 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 9588 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2113 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες Ιατρών... 1 Εφημερίες Ιατρών... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ10α/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 5/3/205

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων»

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΗΜΘ-58Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 5/4/ 04 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 33737 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛ19Θ-ΨΒΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΛ9Θ-ΨΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 03923 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή μελέτη PNA

Νοσοκομειακή μελέτη PNA Νοσοκομειακή μελέτη PNA 1 Η εταιρεία PNA Παρέχει μηνιαία στοιχεία, από δημόσια νοσοκομεία με την δημιουργία δυο βάσεων δεδομένων (δυο κύβων): o o Αγορές και καταναλώσεις φαρμάκων ανά Νοσοκομείο (Ισοζύγιο

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update

Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Investigating public sector hospital costs in Greece: an update Τελική Αναφορά Αποτελεσμάτων Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Οικονομικών της Υγείας Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Ανάλυση δεικτών επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 589 31 Δεκεμβρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49925 Καθορισμός ειδικών όρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΜΕΛΗ ΤΟΥ Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ- ΜΕΛΗ ΤΟΥ Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Πωλήσεις, εισπράξεις και χρέη από 01.01. έως 28.02. Αθήνα, Μάρτιος 1 Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-03 -2013. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-03 -2013. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΙΣ 26.03.2013 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-03 -2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ.28121

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αθήνα, 2 / 5/ 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 / 5/ 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4848 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΥ1Θ-6ΘΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΑΔΑ: ΒΙΥΘ-6ΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Πληροφορίες : Βαρβάρα Γιαννούδη Μαριάνθη Κατσάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 7 /3/ 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ. Αθήνα, 7 /3/ 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7 /3/ 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 22470 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13/1/ 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 13/1/ 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 3// 202 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 4478 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 1 η Υ.ΠΕ. Ατ τικής.... 1 Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 3 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 132 9 Φεβρουαρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3002407/158 Καθορισμός της καθ ύλην και χωρικής αρμοδιότητας των Χημικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 400 2 Σεπτεμβρίου 2009 Τροποποίηση Προκηρύξεως (Αριθμός 1/2009) Πλήρωσης θέσεων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 7 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1594 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ 80000/οικ. 18518/1565/29 6 2007 απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, // 20 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 24472 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΘ-40Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΘ-40Γ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 9/8/ 203 Αριθμ. πρωτ. Υ0α/Γ.Π. οικ. 75822 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας : 0 87 Τμηματάρχης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδ. : 101-87 Πληροφ. : Χρ. Τσακαλιάρη Τηλέφωνο : 210 52 27979 FAX : 210 52 35480 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδ. : 101-87 Πληροφ. : Χρ. Τσακαλιάρη Τηλέφωνο : 210 52 27979 FAX : 210 52 35480 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-03-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 30567 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΦΟΡΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Θέσεις Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΤΕ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αν. Γιαννάκη Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko_a@yyka.gov.gr

Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Πληροφ. : Αν. Γιαννάκη Τηλέφωνο : 213 2161529 FAX : 210-5235480 E-mail : oiko_a@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-04 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ.Πρωτ. ΔΥ5α/ οικ. 32093 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας. Πηγή ESY.net. Απολογισμός 1 ο 3μηνο 2014

Υπουργείο Υγείας. Πηγή ESY.net. Απολογισμός 1 ο 3μηνο 2014 Υπουργείο Υγείας Πηγή ESY.net Απολογισμός 1 ο 3μηνο 2014 1 Υπουργείο Υγείας Απολογισμός 2013 Οικονομικοί & Λειτουργικοί Δείκτες Πηγή Esy.net Απολογισμός 1 ου 3μήνου 2014 Στόχοι Διοικητών Νοσοκομείων Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19533 2 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1926 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2203 Καθορισμός των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 21 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 132426 Καταχώρηση των δραστικών ουσιών φωσφορούχο αρ γίλιο, φωσφορούχο ασβέστιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ Υ.Πε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ.Υ.Κ.Α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ & ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Υ.Κ.Α. ΑΘΗΝΑ, / 7 / 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόταση Λειτουργικής Αναδιάταξης Νοσοκομειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ Υ.Πε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ.Υ.Κ.Α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ & ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Υ.Κ.Α. ΑΘΗΝΑ, / 7 / 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόταση Λειτουργικής Αναδιάταξης Νοσοκομειακών

Διαβάστε περισσότερα