2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης Σοφοκλή Βενιζέλου 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5//00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 98 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 4 Προς: Ταχ. Κώδικας: 04 8 ΣΕΒΙΖ Πληροφορίες: Χ. Γούλας Πλ. Μοριχόβου Τηλέφωνο:0505 Τ.Κ. 545 θεσ/νικη Fax: ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης Σοφοκλή Βενιζέλου Τ.Κ. 4 Λυκόβρυση ΕΕΚΥΖ Λάρισας 5 χλμ ΕΟ Λαρίσης Τρικάλων Τ.Κ ΕΕΚΥΖ Θεσ/νίκης Γεωργικής Σχολής 500 Θέρμη Θεσ/νίκης Τ.Θ Ν. Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Αγροτ.Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : «Σύνοψη των απαιτήσεων για τη Συσκευασία και Σήμανση των συνθέτων ζωοτροφών» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ασχολούμενοι με τις ζωοτροφές να εφαρμόσουν τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη συσκευασία και την σήμανση, αλλά και τα ελεγκτικά όργανα κατά την διεξαγωγή των ελέγχων συντάχθηκε η παρούσα σύνοψη των σχετικών διατάξεων. Σημειώνεται ότι το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά τις εν λόγω διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στο Δ μέρος του παρόντος εγγράφου στις οποίες θα πρέπει να ανατρέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος για περισσότερες λεπτομέρειες που τυχόν θα του χρειαστούν. Ένα προϊόν για να κυκλοφορήσει ως σύνθετη ζωοτροφή, θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΚΥΑ 85/00 (ΦΕΚ Β 4) περί κυκλοφορίας σύνθετων ζωοτροφών. Οι διατάξεις της οποίας δεν εφαρμόζονται μόνο σε σύνθετες ζωοτροφές που από μια τουλάχιστον ένδειξη προκύπτει ότι προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ προκειμένου να κυκλοφορήσει μια σύνθετη ζωοτροφή πρέπει να είναι υγιεινή, ανόθευτη, σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη, να μη δημιουργεί κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και να διατίθεται με τρόπο που να μη δημιουργεί πλάνη. Εκτός όμως από την παραπάνω βασική αρχή θα πρέπει να τηρούνται και οι προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω τόσο για την συσκευασία των συνθέτων ζωοτροφών όσο και για τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να τις συνοδεύουν. Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.. Οι σύνθετες ζωοτροφές προκειμένου να κυκλοφορήσουν πρέπει να είναι συσκευασμένες σε δοχεία ή συσκευασίες κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα

2 δοχεία ή οι συσκευασίες να μην μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά το πρώτο άνοιγμά τους.. Είναι δυνατόν όμως σύνθετες ζωοτροφές να κυκλοφορήσουν σε μη σφραγισμένες συσκευασίες ή δοχεία ή χύμα στις παρακάτω περιπτώσεις: α) για παραδόσεις που γίνονται μεταξύ παρασκευαστών σύνθετων ζωοτροφών, ή για παραδόσεις από παρασκευαστές σε οίκους συσκευασίας. β) για σύνθετες ζωοτροφές σε πλάκες (π.χ. πλάκες λείξεως). γ) για σύνθετες ζωοτροφές όταν προέρχονται αν προέρχονται από ανάμιξη ολόκληρων σπερμάτων ή καρπών. δ) για ποσότητες μικρότερες των 50 κιλών που προορίζονται για τελική χρήση και οι οποίες προέρχονται από σφραγισμένες συσκευασίες ή δοχεία.. Επίσης μπορούν να διακινηθούν χύμα ή σε μη σφραγισμένα δοχεία, αλλά όχι όμως και σε μη σφραγισμένες συσκευασίες εφόσον πρόκειται: α) για παράδοση από τον παρασκευαστή στον τελικό χρήστη. β) για μελασσούχες ζωοτροφές που αποτελούνται το πολύ από τρεις πρώτες ύλες. γ) για σύμπηκτες ζωοτροφές (PELLETS). Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Για κάθε σύνθετη ζωοτροφή που κυκλοφορεί πρέπει να αναγράφονται με ανεξίτηλα, ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα σε ειδικό χώρο κάθε συσκευασίας ή δοχείου ή σε ετικέτα που έχει επικολληθεί σε αυτά οι παρακάτω υποχρεωτικές ενδείξεις. Εκτός των υποχρεωτικών ενδείξεων επιτρέπεται και η αναγραφή προαιρετικών ενδείξεων που επίσης αναφέρονται παρακάτω. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα αναγράφονται τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα. Υπεύθυνος για την παρουσία και ακρίβεια αυτών είναι ο παρασκευαστής, ο συσκευαστής, ο εισαγωγέας, ο πωλητής ή ο διανομέας που είναι εγκαταστημένος στην Ελλάδα. Η διάθεση σε κυκλοφορία συνθέτων ζωοτροφών χωρίς την απαραίτητη σήμανση ή με ελειπή σήμανση, έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο) σύμφωνα με το Ν.Δ. 85/ που ανέρχεται σε Σε περίπτωση σύνθετων ζωοτροφών που μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα (TANKERS) ή παρόμοια οχήματα, αυτές οι πληροφορίες θα υπάρχουν σε συνοδευτικό έγγραφο. Όταν πρόκειται για μικρές ποσότητες ζωοτροφών που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή αρκεί οι παραπάνω ενδείξεις να γίνονται γνωστές στον καταναλωτή με κατάλληλη σήμανση στο χώρο πώλησης. I. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Στην επισήμανση κάθε σύνθετης ζωοτροφής αναγράφονται οι παρακάτω υποχρεωτικές πληροφορίες:. Η Κατηγορία της ζωοτροφής. Ανάλογα με την περίπτωση αναγράφονται οι παρακάτω χαρακτηρισμοί: α) «πλήρης ζωοτροφή»: σε σύνθετες ζωοτροφές που με βάση τη σύνθεσή τους μπορούν να καλύψουν τις ημερήσιες διατροφικές ανάγκες των ζώων. β) «συμπληρωματική ζωοτροφή»: σε σύνθετες ζωοτροφές που μπορούν να καλύψουν τις ημερήσιες διατροφικές ανάγκες των ζώων μόνο σε συνδυασμό με άλλες ζωοτροφές. γ) «ανόργανη ζωοτροφή»: σε συμπληρωματικές ζωοτροφές που έχουν τουλάχιστον 40% τέφρα. δ) «πλήρες υποκατάστατο γάλακτος»: σε σύνθετες ζωοτροφές που χορηγούνται υπό ξηρή μορφή ή διαλυμένες με υγρό ως υποκατάστατο του μητρικού γάλακτος. ε) «συμπληρωματική ζωοτροφή, υποκατάστατο γάλακτος»: σε σύνθετη ζωοτροφή που χορηγείται συμπληρωματικά σε νεαρά ζώα.

3 στ) «μελασσούχος ζωοτροφή»: σε συμπληρωματική ζωοτροφή που περιέχει μελάσα και τα ολικά σάκχαρα εκφρασμένα σε σακχαρόζη υπερβαίνουν το 4%. Στην περίπτωση οικιακών ζώων εκτός από τους σκύλους και τις γάτες οι ορισμοί «πλήρης ζωοτροφή» και «συμπληρωματική ζωοτροφή» μπορεί να αντικατασταθούν από τον όρο «σύνθετη ζωοτροφή» και ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις πλήρεις ζωοτροφές.. Το είδος - παραγωγικό στάδιο του ζώου. Το είδος ή το παραγωγικό στάδιο του ζώου για το οποίο προορίζεται η σύνθετη ζωοτροφή π.χ. αγελάδα γαλακτοπαραγωγής, παχυνόμενοι χοίροι καθώς και οδηγίες χρήσης από τις οποίες να προκύπτει ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται π.χ. συμπληρωματική ζωοτροφή που ενσωματώνεται σε ποσοστό % στην πλήρη ζωοτροφή, ή χορηγείται μαζί με χονδροειδείς ζωοτροφές κ.λ.π. Όταν η σύνθετη ζωοτροφή αποτελείται από το πολύ τρεις πρώτες ύλες δεν απαιτούνται αυτές οι πληροφορίες υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτές εμφανίζονται στην περιγραφή.. Οι πρώτες ύλες ζωοτροφών:. Η αναφορά των πρώτων υλών στις σύνθετες ζωοτροφές για τα άλλα ζώα εκτός των οικιακών ζώων γίνεται με την ειδική τους ονομασία και όχι με την κατηγορία στην οποία ανήκουν π.χ. αραβόσιτος αντί δημητριακοί καρποί, σογιάλευρο αντί υποπροϊόντα σπορελαιουργίας κ.λ.π). Επίσης οι πρώτες ύλες αναφέρονται κατά φθίνουσα τάξη και με αναγραφή των ποσοστών της κατά βάρους συμμετοχής τους, στα οποία ποσοστά επιτρέπεται ανοχή ±5%, επί της αναγραφόμενης τιμής.. Για τα οικιακά ζώα, η αναφορά των πρώτων υλών για τις σύνθετες ζωοτροφές γίνεται με τρεις τρόπους: α) με απαρίθμηση των πρώτων υλών ζωοτροφών και με αναγραφή των ποσοστών συμμετοχής τους β) απαρίθμηση των πρώτων υλών κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους του βάρους τους. γ) με αντικατάσταση της ειδικής ονομασίας της πρώτης ύλης, με αναφορά της ονομασίας της κατηγορίας στην οποία ανήκει η πρώτη ύλη, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 85/00 (Β 4) (π.χ. κρέατα και παράγωγα κρέατος, ανόργανα συστατικά κ.λ.π). Η χρήση του ενός τρόπου αποκλείει τον άλλον (δηλαδή δεν μπορεί να αναφέρονται ταυτόχρονα π.χ. κρέας και παράγωγα κρέατος, σιτάρι, μαρμαρόσκονις, αλλά κρέας και παράγωγα κρέατος, σιτηρά, ανόργανα συστατικά.) Εξαίρεση γίνεται μόνο στην περίπτωση που μια πρώτη ύλη δεν ανήκει σε κάποια κατηγορία και τότε αναφέρεται με την ειδική ονομασία της και κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους ως προς τις υπόλοιπες κατηγορίες. 4. Η περιεκτικότητα σε αναλυτικά στοιχεία: Η περιεκτικότητα σε αναλυτικά στοιχεία (χημική ανάλυση), πρέπει να αναγράφεται, με μόνο μια τιμή για κάθε αναλυτικό στοιχείο και όχι ως μέγιστο ή ελάχιστο ή εντός εύρους τιμών. Ο αριθμός των στοιχείων που πρέπει να αναγράφονται, αναφέρεται παρακάτω και ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία της σύνθετης ζωοτροφής (π.χ. πλήρης ζωοτροφή, συμπληρωματική ζωοτροφή, ανόργανη ζωοτροφή κ.λ.π) και το είδος του ζώου (π.χ. Χοίροι, Μηρυκαστικά, Οικιακά ζώα) για το οποίο προορίζεται.

4 Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις στη χημική σύσταση που μπορούν να διαπιστωθούν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο, αναφέρονται αναλυτικά στην ΚΥΑ 85/00. Τα αναλυτικά στοιχεία που αναφέρονται υποχρεωτικά είναι: α) Η περιεκτικότητα σε υγρασία στις παρακάτω περιπτώσεις: -όταν υπερβαίνει το % σε ζωοτροφές υποκατάστατα του γάλακτος και σε άλλες σύνθετες ζωοτροφές που η περιεκτικότητά τους σε προϊόντα γάλακτος υπερβαίνει το 40%. - όταν υπερβαίνει το 5% στις ανόργανες ζωοτροφές που δεν περιέχουν οργανικές ουσίες. - όταν υπερβαίνει το 0% σε ανόργανες ζωοτροφές που περιέχουν και οργανικές ουσίες. - όταν υπερβαίνει το 4% στις άλλες σύνθετες ζωοτροφές. β) Η περιεκτικότητα σε τέφρα αδιάλυτη στο υδροχλωρικό οξύ εφόσον υπερβαίνει το,% της ξηράς ουσίας στις ακόλουθες περιπτώσεις σύνθετων ζωοτροφών: -σε αυτές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα ανόργανα συνδετικά μέσα -στις ανόργανες ζωοτροφές -σε αυτές που περιέχουν πάνω από 50% τεμάχια ή πούλπα ζαχαρότευτλων -σε αυτές που προορίζονται για ψάρια εκτροφής και περιέχουν ιχθυάλευρα πάνω από 5%. γ) Στις πλήρεις ζωοτροφές: -οι ολικές λιπαρές ουσίες, οι ολικές αζωτούχες ουσίες, οι ινώδεις ουσίες, η ολική τέφρα για όλα τα ζώα με εξαίρεση τα οικιακά ζώα πλην σκύλου και γάτας και επιπλέον: -η Λυσίνη για τους χοίρους. -η Μεθειονίνη για τα πτηνά. -ο Φώσφορος για τα ψάρια με εξαίρεση τα διακοσμητικά ψάρια. δ) Στις ανόργανες ζωοτροφές: -το Ασβέστιο, ο Φώσφορος και το Νάτριο για όλα τα ζώα και επιπλέον: -το Μαγνήσιο για τα μηρυκαστικά. ε) Στις Μελασούχες ζωοτροφές: -οι ολικές αζωτούχες ουσίες, οι ινώδεις ουσίες, η ολική τέφρα, τα ολικά σάκχαρα (σε σακχαρόζη) για όλα τα ζώα και επιπλέον: το μαγνήσιο εφόσον είναι >0,5% στα μηρυκαστικά. στ) Στις υπόλοιπες συμπληρωματικές ζωοτροφές: -οι ολικές αζωτούχες ουσίες, οι ολικές λιπαρές ουσίες, οι ινώδεις ουσίες, η ολική τέφρα για όλα τα ζώα με εξαίρεση τα οικιακά πλην σκύλου και γάτας και επιπλέον: -το Ασβέστιο, και ο Φώσφορος εφόσον είναι 5% και % αντίστοιχα για όλα τα ζώα πλην των οικιακών ζώων. -το Μαγνήσιο εφόσον είναι 0,5% στα μηρυκαστικά -η Λυσίνη για τους χοίρους -η Μεθειονίνη για τα πτηνά. 5. Απαγορευμένα συστατικά: Σε περιπτώσεις σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για αλλά ζώα πλην των οικιακών και περιέχουν προϊόντα που απαγορεύεται να χορηγηθούν σε μηρυκαστικά, τότε αναγράφεται ανάλογα με την περίπτωση η παρακάτω ένδειξη:

5 «Περιέχει ιχθυάλευρο/όξινο φωσφορικό ασβέστιο/ φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης/προϊόντα αίματος. Να μη χορηγείται σε μηρυκαστικά.» Σε περίπτωση ιχθυοτροφών που περιέχουν αιματάλευρο αναγράφεται: «περιέχει αιματάλευρο, να χρησιμοποιείται μόνο σε ιχθύες.». Στοιχεία επικοινωνίας: Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της Εταιρείας του υπεύθυνου για τη σήμανση.. Ποσότητα: Η καθαρή ποσότητα σε μονάδες μάζας για τα στέρεα ή όγκου για τα υγρά. 8. Διάρκεια αποθήκευσης: Η διάρκεια αποθήκευσης στην περίπτωση ζωοτροφών που υπόκεινται σε μικροβιακή αλλοίωση, δηλώνεται με την έκφραση «να καταναλωθεί πριν από (ημέρα-μήνας-έτος)». Με τον ίδιο τρόπο δηλώνεται η διάρκεια αποθήκευσης και στις σύνθετες ζωοτροφές στις οποίες έχουν ενσωματωθεί προϊόντα όπως οι πρόσθετες ύλες. Όταν αυτές οι πρόσθετες ύλες έχουν διαφορετικές ημερομηνίες λήξης μεταξύ τους, η ημερομηνία που αναγράφεται είναι αυτή που λήγει πρώτη. Στις άλλες περιπτώσεις αναγράφεται η ένδειξη «να καταναλωθεί κατά προτίμηση πριν από.(ημέρα-μήνας-έτος)». 9. Ο αριθμός αναφοράς της παρτίδας. 0. Ο αριθμός έγκρισης ή εγγραφής: Ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον απαιτείται ο αριθμός έγκρισης ή ο αριθμός εγγραφής που έχει χορηγηθεί από τη Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής ή τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, αντίστοιχα.. Πρόσθετες ύλες: Οι πληροφορίες για τις πρόσθετες ύλες που αναγράφονται καθορίζονται από το άρθρο της ΚΥΑ 9/00 περί πρόσθετων υλών. Επειδή στα υποδείγματα της παρούσας εγκυκλίου δεν ήταν δυνατό να αναγραφούν όλες οι πρόσθετες ύλες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλεύονται την σχετική απόφαση ή να απευθύνονται στον ΕΟΦ.. Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί: Όταν μια ζωοτροφή περιέχει γενετικά τροποποιημένο οργανισμό π.χ. αραβόσιτο ή σόγια δίπλα στο όνομα τις πρώτης ύλης θα αναφέρει τις λέξεις: «γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος/σόγια». Εναλλακτικά αυτό μπορεί να αναγράφεται ως υποσημείωση αλλά με ίδιου μεγέθους γραμματοσειράς ως εξής: «Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό (το όνομα του οργανισμού)». Τα στοιχεία των παραγράφων,,4 και μπορεί αντί του ειδικού χώρου επισήμανσης ή της ετικέτας να αναφέρονται σε ένα μόνο συνοδευτικό έγγραφο όταν πρόκειται για ζωοτροφές που παράγονται και διατίθενται στην Χώρα μας. ΙΙ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Στην επισήμανση κάθε σύνθετης ζωοτροφής μπορεί να αναγράφονται μόνο οι παρακάτω προαιρετικές πληροφορίες:

6 . Το σήμα αναγνώρισης ή το εμπορικό σήμα του υπεύθυνου για τις ενδείξεις σήμανσης.. Στοιχεία επικοινωνίας: Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της εταιρείας του παρασκευαστή εφόσον δεν είναι αυτός υπεύθυνος για την σήμανση (π.χ. όταν παρασκευάζει κατόπιν παραγγελίας για κάποιο άλλο εργοστάσιο ή έμπορο). Η Χώρα παραγωγής ή παρασκευής: (π.χ. προϊόν Ελλάδας). 4. Η περιγραφή ή το εμπορικό όνομα του προϊόντος (π.χ. ισορροπιστής προβάτων). 5. Η τιμή του προϊόντος. Επεξεργασία Φυσική κατάσταση: Ενδείξεις που αναφέρονται στη φυσική κατάσταση της ζωοτροφής ή την ειδική επεξεργασία που έχει υποστεί. (π.χ. έχει υποστεί νιφαδοποίηση). Ημερομηνία παρασκευής: Η ημερομηνία παρασκευής δηλώνεται με την έκφραση παρασκευάστηκε. ημέρα, μήνα, έτος πριν από την αναφερόμενη διάρκεια αποθήκευσης. 8. Αναλυτικά στοιχεία: Εκτός των προαναφερθέντων (παρ.ι, 4) υποχρεωτικών αναλυτικών συστατικών (χημική σύσταση), προαιρετικά μπορούν να αναφέρονται και τα εξής υπόλοιπα αναλυτικά συστατικά που είναι τα εξής: α) Όλα τα αναλυτικά στοιχεία, στις περιπτώσεις που οι ζωοτροφές αποτελούνται από ολόκληρους σπόρους, είναι προαιρετικές. β) Τα αναλυτικά συστατικά που αναφέρθηκαν ως υποχρεωτικές δηλώσεις για ορισμένες κατηγορίες ζωοτροφών και ορισμένα είδη ζώων, μπορούν να αναφερθούν προαιρετικά για τα υπόλοιπα είδη ζώων στις αντίστοιχες κατηγορίες και επιπλέον: γ) Η ενεργειακή αξία για πτηνά, χοίρους, μηρυκαστικά, στις πλήρεις ζωοτροφές και στις συμπληρωματικές ζωοτροφές, πλην των ανόργανων και των μελασούχων ζωοτροφών. δ) Στις πλήρεις ζωοτροφές: -η Κυστίνη, η Θρεονίνη, η Τρυποφάνη, το Άμυλο, τα Ολικά Σάκχαρα (σε σακχαρόζη), το Ασβέστιο, το Νάτριο, το Μαγνήσιο και το Κάλιο για όλα τα ζώα. ε) Στις ανόργανες ζωοτροφές: -οι ολικές αζωτούχες ουσίες, οι ινώδεις ουσίες, οι ολικές λιπαρές ουσίες, η ολική τέφρα, η Μεθειονίνη, η Κυστίνη, η Θρεονίνη, η Τρυποφάνη, και το Κάλιο, για όλα τα ζώα. ζ) Υπόλοιπες συμπληρωματικές ζωοτροφές: -το Νάτριο, το Κάλιο, η Κυστίνη, η Θρεονίνη, η Τρυποφάνη, το Άμυλο, τα Ολικά Σάκχαρα (σε σακχαρόζη), για όλα τα ζώα. στ) Στις μελασούχες ζωοτροφές: -oι ολικές λιπαρές ουσίες, το Ασβέστιο, ο Φώσφορος, το Κάλιο, το Νάτριο, για όλα τα ζώα. 9. Στην ετικέτα των σύνθετων ζωοτροφών για τα οικιακά ζώα, μπορεί να επισημαίνεται με ειδική δήλωση, ή η παρουσία ή η χαμηλή

7 περιεκτικότητα μιας ή περισσοτέρων πρώτων υλών που έχουν ουσιαστική σημασία για τα χαρακτηριστικά αυτής της ζωοτροφής. Στην περίπτωση αυτή, αναγράφεται η ελάχιστη ή η μέγιστη περιεκτικότητα εκφρασμένη ως ποσοστό βάρους σε πρώτη ή πρώτες ύλες ζωοτροφών που ενσωματώθηκαν. III. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Στην επισήμανση κάθε σύνθετης ζωοτροφής μπορούν να υπάρχουν επιπλέον των υποχρεωτικών ή προαιρετικών πληροφοριών που αναφέρθηκαν παραπάνω και άλλες πληροφορίες οι οποίες:. απαγορεύεται να οδηγούν σε πλάνη, αποδίδοντας στη ζωοτροφή, ιδιότητες που δεν έχει ή να υπαινίσσονται ότι έχει ειδικά χαρακτηριστικά όταν όλες οι παρόμοιες ζωοτροφές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.. απαγορεύεται να αναφέρονται σε συστατικά (δήλωση παρουσίας ή περιεκτικότητα), διαφορετικά από αυτά που προβλέπονται στα άρθρα 5 και παρ. του ΠΔ 9/9 (Α ) για τις ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής.. επιτρέπεται να αναφέρονται σε μετρήσιμα ή αντικειμενικά στοιχεία που μπορούν να αποδειχθούν. 4. επιτρέπεται να διαχωρίζονται σαφώς από τις προηγούμενες υποχρεωτικές ή προαιρετικές ενδείξεις. 5. απαγορεύεται να αναφέρονται σε ιδιότητες πρόληψης ή θεραπευτικής αγωγής ή θεραπείας μιας ασθένειας. Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι παραθέτουμε στην συνέχεια υποδείγματα ετικετών και τις κύριες κατηγορίες σύνθετων ζωοτροφών (πλήρης ζωοτροφή, Ανόργανη ζωοτροφή, Μελασούχα ζωοτροφή, συμπληρωματική ζωοτροφή και πλήρης ή συμπληρωματική ζωοτροφή για σκύλους ή γάτες). Σε αυτά τα υποδείγματα αναγράφονται τόσο οι υποχρεωτικές όσο και οι προαιρετικές ενδείξεις. Δ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ I. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Κοινή Υπουργική Απόφαση 85/00 περί κυκλοφορίας συνθέτων ζωοτροφών.. Κοινή Υπουργική Απόφαση 9/00 περί πρόσθετων υλών στην διατροφή των ζώων. (ΦΕΚ 85, Τεύχος Β, 9..00). Προεδρικό διάταγμα 9/99 περί ζωοτροφών ιδιαίτερης διατροφής. 4. Προεδρικό διάταγμα 05/8, περί κυκλοφορίας ορισμένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην διατροφή των ζώων. 5. Υπουργική Απόφαση 55/004, μέτρα εφαρμογής Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθ. 4/00 της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, IV,XI του κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθ. 999/00 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθ. /00 όσον αφορά τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και τις ζωοτροφές. (ΦΕΚ, Τεύχος Β, ). Κοινή Υπουργική Απόφαση 88/005. Αναγκαία και συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 89/00/ΕΚ και 80/00/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (ΦΕΚ 988, Τεύχος Β,8..005)

8 Το κείμενο της Ανεπίσημης Κωδικοποίησης της ΚΥΑ 85/000 και των Π.Δ. 05/8 και 9/9 υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ζωοτροφών: II. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 89/00 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές. (Ε.Ε. Αριθ. L 8, , σελ. ). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.4/00 της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραστημάτων Ι, IV και ΧΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 999/00 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. /00 όσον αφορά τις μεταδιδόμενες σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και τις ζωοτροφές. (Ε.Ε. Αριθ. L,..00, σελ. ). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 9/005 της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραστήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/00 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την διατροφή των ζώων. (Ε.Ε. Αριθ. L. 05, , σελ. ) Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΣ

9 Σήμα αναγνώρισης, εμπορικό σήμα ο Υπόδειγμα Ετικέτας Ζωοτροφών Στοιχεία υπεύθυνου για σήμανση ( όνομα ή εμπορική επωνυμία, διεύθυνση, έδρα εταιρείας,κ.λ.π.) Πλήρης Ζωοτροφή π.χ. ορνιθίων Κρεοπαραγωγής (εμπορικό όνομα π.χ. φύραμα ορνιθίων O-45) Πρώτες ύλες % Χημική Σύσταση % Σιτάρι Υγρασία. Σογιάλευρο Ολικές Αζωτούχες ουσίες. Ιχθυάλευρο Ολικές λιπαρές Ουσίες. Μαρμαρόσκονη Ινώδεις Ουσίες. Χλωριούχο Νάτριο Ολική Τέφρα. Φωσφορικό μαγνήσιο 4 Λυσίνη. 5 Μεθειονίνη. Κυστίνη.. Θρεονίνη.. Τρυπτοφάνη.. Ενεργειακή αξία.. Πρόσθετες ύλες (ανά kgr Ζωοτροφής) Άμυλο. Βιταμίνη Α. Cu Ολικά Σάκχαρα (σε σακχαρόζη). Βιταμίνη D. Se Ασβέστιο.. Βιταμίνη Ε Mn Νάτριο.. (α-τοκοφερόλη). Μαγνήσιo... Κάλιο.. 8 Φώσφορος.. Κοκκιδιοστατικό (όνομα δραστικής ουσίας και περιεκτικότητα) Οδηγίες χρήσης ( Περιγραφή του τρόπου χρήσης π.χ. προορίζεται για πάχυνση Ορνιθίων Κρεοπαραγωγής, δοσολογία και επισήμανση τυχόν περιορισμών στον τρόπο χρήσης του εξαιτίας πρόσθετων υλών π.χ. χορηγείται μέχρι.. ημέρες πριν την σφαγή). Περιγραφή τρόπου επεξεργασίας (π.χ. έχει υποστεί επεξεργασία με expander, extruder ). 9 Βάρος π.χ. 50 kg 9 Αριθμός Παρτίδας. 9 Αριθμός έγκρισης ή εγγραφής (εφόσον έχει χορηγηθεί).. 9 Να καταναλωθεί κατά προτίμηση πριν από π.χ. 0//00 (ημερομηνία του συστατικού που λήγει πρώτο). Παρασκευάστηκε π.χ. 4 μήνες πριν από την αναφερόμενη διάρκεια αποθήκευσης. Όνομα, εμπορική επωνυμία, διεύθυνση του παρασκευαστή (αν είναι άλλος από τον υπεύθυνο σήμανσης). Χώρα παραγωγής ή παρασκευής (π.χ. προϊόν Ελλάδας). Τιμή προϊόντος. 0 Περιέχει σογιάλευρο που προέρχεται από γενετικά τροποποιημένη σόγια. Η παρούσα σύνθετη ζωοτροφή περιέχει Ιχθυάλευρο ( ή κατά περίπτωση όξινο φωσφορικό ασβέστιο/ φωσφ. ασβέστιο ζωικής προέλευσης/ προϊόντα αίματος) να μην χορηγείται σε μηρυκαστικά. Σε περίπτωση ιχθυοτροφών που περιέχουν αιματάλευρο αναγράφεται : περιέχει αιματάλευρο, να χορηγείται μόνο σε ιχθύες). _ Ενδείξεις που είναι προαιρετικές για όλα τα είδη ζώων. Αναγράφονται οι πρώτες ύλες και τα ποσοστά συμμετοχής κατά φθίνουσα τάξη των ποσοστών, επιτρέπεται απόκλιση μέχρι 5% επί της αναγραφόμενης τιμής. Είναι υποχρεωτική σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις (παρ. Β..4.α) 4 Είναι υποχρεωτική μόνο στους χοίρους. 5 Είναι υποχρεωτική μόνο σε πτηνά. Είναι προαιρετική μόνο για τα πτηνά, χοίρους και μηρυκαστικά. Για τα άλλα ζώα δεν είναι ούτε καν προαιρετική. Κατά την αναγραφή των πρόσθετων υλών αναφέρεται η ειδική ονομασία με την οποία πήραν έγκριση π.χ. οξείδιο του χαλκού, ανθρακικό Mn κ.λ.π. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αναγραφής των πρόσθετων υλών που πρέπει να δηλώνονται υπάρχουν στην ΚΥΑ 9/00. 8 Είναι υποχρεωτικό μόνο για τα ψάρια με εξαίρεση τα διακοσμητικά ψάρια. 9 Μπορούν να αναγράφονται εκτός ετικέτας στην οποία όμως πρέπει να διευκρινίζεται πού αναγράφονται. 0 Προϊόντα και υποπροϊόντα που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς πρέπει να δηλώνονται ή δίπλα στη ζωοτροφή ή σαν υποσημείωση με ίδιου μεγέθους γραμματοσειρά. Αναγράφεται στην περίπτωση που η σύνθετη ζωοτροφή περιέχει πρωτεϊνούχα προϊόντα που η χρήση τους επιτρέπεται εκτός των οικιακών και σε άλλα ζώα πλην των μηρυκαστικών.

10 ο Υπόδειγμα Ετικέτας Ζωοτροφών Σήμα αναγνώρισης, εμπορικό σήμα Στοιχεία υπεύθυνου για σήμανση ( όνομα ή εμπορική επωνυμία, διεύθυνση, έδρα εταιρείας,κ.λ.π.) Ανόργανη ζωοτροφή π.χ. προβάτων (εμπορικό όνομα π.χ. ισορροπιστής προβάτων Π-) Πρώτες ύλες % Χημική Σύσταση % Μαρμαρόσκονη 4 Υγρασία. Χλωριούχο Νάτριο Ολικές Αζωτούχες ουσίες. Φωσφορικό μαγνήσιο Ινώδεις Ουσίες. Ολική Τέφρα. Ολικές λιπαρές Ουσίες. Λυσίνη. Μεθειονίνη. Κυστίνη.. Θρεονίνη.. Τρυπτοφάνη.. Ασβέστιο.. 5 Πρόσθετες ύλες (ανά kgr Ζωοτροφής) Φώσφορος.. Βιταμίνη Α.. Cu Νάτριο.. Βιταμίνη D.. Se Μαγνήσιo.. Βιταμίνη Ε Mn Κάλιο.. (α-τοκοφερόλη) Οδηγίες χρήσης (Περιγραφή του τρόπου χρήσης π.χ. ποσοστό ενσωμάτωσης στην πλήρη ζωοτροφή και επισήμανση τυχόν περιορισμών στον τρόπο χρήσης του εξαιτίας πρόσθετων υλών ). Βάρος π.χ. 50 kg. Αριθμός Παρτίδας. Αριθμός έγκρισης ή εγγραφής (εφόσον έχει χορηγηθεί).. Να καταναλωθεί πριν από π.χ. 0//00 (ημερομηνία λήξης του συστατικού που λήγει πρώτο). Παρασκευάστηκε π.χ. 4 μήνες πριν από την αναφερόμενη διάρκεια αποθήκευσης. Όνομα, εμπορική επωνυμία, διεύθυνση του παρασκευαστή (αν είναι άλλος από τον υπεύθυνο σήμανσης). Χώρα παραγωγής ή παρασκευής (π.χ. προϊόν Ελλάδας). Τιμή προϊόντος.. _ Ενδείξεις που είναι προαιρετικές για όλα τα είδη ζώων. Χαρακτηρίζεται έτσι εφόσον έχει τουλάχιστον 40% ολική τέφρα. Αναγράφονται οι πρώτες ύλες και τα ποσοστά συμμετοχής τους κατά φθίνουσα τάξη των ποσοστών τους στα οποία επιτρέπεται απόκλιση 5% επί της αναγραφόμενης τιμής. 4 Είναι υποχρεωτική σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις (παρ. Β..4.α) 5 Κατά την αναγραφή των πρόσθετων υλών αναφέρεται η ειδική ονομασία με την οποία πήραν έγκριση π.χ. οξείδιο του χαλκού, ανθρακικό Mn κ.λ.π. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αναγραφής των πρόσθετων υλών που πρέπει να δηλώνονται υπάρχουν στην ΚΥΑ 9/00. Είναι υποχρεωτικό μόνο για τα μηρυκαστικά. Μπορούν να αναγράφονται εκτός ετικέτας στην οποία όμως πρέπει να διευκρινίζεται πού αναγράφονται.

11 Σήμα αναγνώρισης, εμπορικό σήμα ο Υπόδειγμα Ετικέτας Ζωοτροφών Στοιχεία υπεύθυνου για σήμανση ( όνομα ή εμπορική επωνυμία, διεύθυνση, έδρα εταιρείας,κ.λ.π.) Μελασσούχος συμπληρωματική ζωοτροφή για (όνομα ζώου) (εμπορικό όνομα ) Πρώτες ύλες % Χημική Σύσταση % Αραβόσιτος Υγρασία. Σογιάλευρο (από γενετικά Ολικές Αζωτούχες ουσίες. τροποποιημένη Σόγια) Ινώδεις Ουσίες. Μελάσσα Ολικά σάκχαρα ( σε σακχαρόζη). Ολική Τέφρα.. Ολικές λιπαρές Ουσίες. Ασβέστιο.. 4 Πρόσθετες ύλες (ανά kgr Ζωοτροφής) Φώσφορος.. Βιταμίνη Α.. Cu Νάτριο.. Βιταμίνη D.. Se Κάλιο.. Βιταμίνη Ε Mn 5 Μαγνήσιο.. (α-τοκοφερόλη) Οδηγίες χρήσης ( Περιγραφή του τρόπου χρήσης). Περιγραφή τρόπου επεξεργασίας (π.χ. έχει υποστεί επεξεργασία με extruder). Βάρος π.χ. 50 kg. Αριθμός Παρτίδας. Αριθμός έγκρισης ή εγγραφής (εφόσον έχει χορηγηθεί).. Να καταναλωθεί πριν από π.χ. 0//00 (ημερομηνία λήξης του συστατικού που λήγει πρώτο). Παρασκευάστηκε π.χ. 4 μήνες πριν από την αναφερόμενη διάρκεια αποθήκευσης. Όνομα, εμπορική επωνυμία, διεύθυνση του παρασκευαστή (αν είναι άλλος από τον υπεύθυνο σήμανσης). Χώρα παραγωγής ή παρασκευής (π.χ. προϊόν Ελλάδας). Τιμή προϊόντος Περιέχει σογιάλευρο που προέρχεται από γενετικά τροποποιημένη σόγια. _ Ενδείξεις που είναι προαιρετικές για όλα τα είδη ζώων. Αναγράφονται οι πρώτες ύλες και τα ποσοστά συμμετοχής κατά φθίνουσα τάξη των ποσοστών, επιτρέπεται απόκλιση 5% επί της αναγραφόμενης τιμής. Είναι υποχρεωτική σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις (παρ. Β..4.α) 4 Κατά την αναγραφή των πρόσθετων υλών αναφέρεται η ειδική ονομασία με την οποία πήραν έγκριση π.χ. οξείδιο του χαλκού, ανθρακικό Mn κ.λ.π. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αναγραφής των πρόσθετων υλών που πρέπει να δηλώνονται υπάρχουν στην ΚΥΑ 9/00. 5 Είναι υποχρεωτικό στα μηρυκαστικά εφόσον υπερβαίνει το 0,5 %. Μπορούν να αναγράφονται εκτός ετικέτας στην οποία όμως πρέπει να διευκρινίζεται που αναγράφονται. Προϊόντα και υποπροϊόντα που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς πρέπει να δηλώνονται ή δίπλα στη ζωοτροφή ή σαν υποσημείωση με ίδιου μεγέθους γραμματοσειρά.

12 Σήμα αναγνώρισης, εμπορικό σήμα 4 ο Υπόδειγμα Ετικέτας Ζωοτροφών Στοιχεία υπεύθυνου για σήμανση ( όνομα ή εμπορική επωνυμία, διεύθυνση, έδρα εταιρείας,κ.λ.π.) Συμπληρωματική ζωοτροφή π.χ. αγελάδων (εμπορικό όνομα π.χ. φύραμα αγελάδων Α-4) Πρώτες ύλες % Χημική Σύσταση % Αραβόσιτος Υγρασία. Βαμβακόπιτα Ολικές Αζωτούχες ουσίες. Πίτυρα σίτου Ολικές λιπαρές Ουσίες. Μαρμαρόσκονη Ινώδεις Ουσίες. Φωσφορικό ασβέστιο Ολική Τέφρα. 4 Ασβέστιο.. 5 Φώσφορος.. Μαγνήσιo.. Νάτριο.... Κάλιο.. Ενεργειακή αξία.. 8 Λυσίνη. 9 Μεθειονίνη. 0 Πρόσθετες ύλες (ανά kgr Ζωοτροφής) Κυστίνη.. Βιταμίνη Α. Cu Θρεονίνη.. Βιταμίνη D. Se Τρυπτοφάνη.. Βιταμίνη Ε Mn Άμυλο. (α-τοκοφερόλη). Ολικά Σάκχαρα (σε σακχαρόζη).. Ολικά Σάκχαρα -Άμυλο.. Οδηγίες χρήσης ( Περιγραφή του τρόπου χρήσης π.χ. χορηγείται μαζί με χονδροειδείς ζωοτροφές, σε πόση ποσότητα, κ.λ.π). Περιγραφή τρόπου επεξεργασίας (π.χ. έχει υποστεί επεξεργασία με expander, extruder, νιφαδοποίηση ) Βάρος π.χ. 50 kg Αριθμός Παρτίδας. Αριθμός έγκρισης ή εγγραφής (εφόσον έχει χορηγηθεί).. Να καταναλωθεί κατά προτίμηση πριν από π.χ. 0//00 (ημερομηνία λήξης του συστατικού που λήγει πρώτο). Παρασκευάστηκε π.χ. 4 μήνες πριν την αναφερόμενη διάρκεια αποθήκευσης. Όνομα, εμπορική επωνυμία, διεύθυνση του παρασκευαστή (αν είναι άλλος από τον υπεύθυνο σήμανσης). Χώρα παραγωγής ή παρασκευής (π.χ. προϊόν Ελλάδας). Τιμή προϊόντος.. Περιέχει γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο. _ Ενδείξεις που είναι προαιρετικές για όλα τα είδη ζώων. Αναγράφονται οι πρώτες ύλες και τα ποσοστά συμμετοχής κατά φθίνουσα τάξη των ποσοστών, επιτρέπεται απόκλιση 5% επί της αναγραφόμενης τιμής. Είναι υποχρεωτική σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις (παρ. Β..4.α.). 4 Όταν είναι πάνω από 5 % είναι υποχρεωτικό για όλα τα ζώα εκτός των οικιακών. 5 Όταν είναι πάνω από % είναι υποχρεωτικό για όλα τα ζώα εκτός των οικιακών. Είναι υποχρεωτικό για τα μηρυκαστικά όταν είναι πάνω από 0,5 %. Είναι προαιρετική μόνο για πτηνά, χοίρους και μηρυκαστικά. Για τα άλλα ζώα δεν είναι ούτε καν προαιρετική. 8 Είναι υποχρεωτική μόνο στους χοίρους. 9 Είναι υποχρεωτική μόνο σε πτηνά. 0 Κατά την αναγραφή των πρόσθετων υλών αναφέρεται η ειδική ονομασία με την οποία πήραν έγκριση π.χ. οξείδιο του χαλκού, ανθρακικό Mn κ.λ.π. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αναγραφής των πρόσθετων υλών που πρέπει να δηλώνονται υπάρχουν στην ΚΥΑ 9/000. Μπορούν να αναγράφονται εκτός ετικέτας στην οποία όμως πρέπει να διευκρινίζεται πού αναγράφονται. Προϊόντα και υποπροϊόντα που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς πρέπει να δηλώνονται ή δίπλα στη ζωοτροφή ή σαν υποσημείωση με ίδιου μεγέθους γραμματοσειρά.

13 5 ο Υπόδειγμα Ετικέτας Ζωοτροφών Σήμα αναγνώρισης, εμπορικό σήμα Στοιχεία υπεύθυνου για σήμανση ( όνομα ή εμπορική επωνυμία, διεύθυνση, έδρα εταιρείας,κ.λ.π.) Πλήρης /ή συμπληρωματική Ζωοτροφή για οικιακά ζώα (π.χ. Σκύλου) (εμπορικό όνομα) Πρώτες ύλες % 4 Χημική Σύσταση % Σιτάρι 40% 5 Υγρασία. Κρεατάλευρο 0% Ολικές Αζωτούχες ουσίες. Ιχθυάλευρο Ολικές λιπαρές Ουσίες. Μαρμαρόσκονη Ινώδεις Ουσίες. Χλωριούχο Νάτριο Ολική Τέφρα. Φωσφορικό ασβέστιο Λυσίνη. Μεθειονίνη. Κυστίνη.. Θρεονίνη.. Τρυπτοφάνη.. Πρόσθετες ύλες (ανά kgr Ζωοτροφής) Άμυλο. Βιταμίνη Α. Cu Ολικά Σάκχαρα (σε σακχαρόζη). Βιταμίνη D. Se Ασβέστιο.. Βιταμίνη Ε Mn Νάτριο.. (α-τοκοφερόλη). Μαγνήσιo... Κάλιο.. Φώσφορος.. Οδηγίες χρήσης (Περιγραφή του τρόπου χρήσης π.χ. ημερήσια κατανάλωση). Περιγραφή τρόπου επεξεργασίας (π.χ. έχει υποστεί επεξεργασία με expander, extruder). Βάρος π.χ. 50 kg Αριθμός Παρτίδας. Αριθμός έγκρισης ή εγγραφής (εφόσον έχει χορηγηθεί).. Να καταναλωθεί κατά προτίμηση πριν από π.χ. 0//00 (ημερομηνία λήξης του συστατικού που λήγει πρώτο). Παρασκευάστηκε π.χ. 4 μήνες πριν από την αναφερόμενη διάρκεια αποθήκευσης. Όνομα, εμπορική επωνυμία, διεύθυνση του παρασκευαστή (αν είναι άλλος από τον υπεύθυνο σήμανσης). Χώρα παραγωγής ή παρασκευής (π.χ. προϊόν Ελλάδας) Τιμή προϊόντος. _ Ενδείξεις που είναι προαιρετικές. Στα οικιακά ζώα εκτός σκύλου και γάτας, οι ονομασίες «πλήρης ζωοτροφή», «συμπληρωματική ζωοτροφή, μπορεί να αντικατασταθούν με την ονομασία «σύνθετη ζωοτροφή» και σε αυτή τη περίπτωση δηλώνονται τα στοιχεία που προβλέπονται για τις πλήρεις ζωοτροφές. Στα οικιακά ζώα αναγράφονται οι πρώτες ύλες κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους ενώ η αναγραφή των ποσοστών είναι προαιρετική. Επίσης μπορεί να αντικατασταθεί η ονομασία της πρώτης ύλης από την ονομασία της κατηγορίας που ανήκει δηλ. αντί για σιτηρά, αντί για σιτάρι, κρέατα και παράγωγα κρέατος, αντί για κρεατάλευρο, ανόργανα συστατικά, αντί για μαρμαρόσκονη, κ.λ.π 4 Για τα οικιακά ζώα εκτός σκύλου και γάτας είναι προαιρετική. 5 Είναι υποχρεωτικό σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις (παρ. Β..4.α.). Κατά την αναγραφή των πρόσθετων υλών αναφέρεται η ειδική ονομασία με την οποία πήραν έγκριση π.χ. οξείδιο του χαλκού, ανθρακικό Mn κ.λ.π. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αναγραφής των πρόσθετων υλών που πρέπει να δηλώνονται υπάρχουν στην ΚΥΑ 9/00. Μπορούν να αναγράφονται εκτός ετικέτας στην οποία όμως πρέπει να διευκρινίζεται πού αναγράφονται.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου Μονάδα E.4, Διατροφή, σύστασης τροφών και πληροφόρησης Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...3 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ...3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων

Επισήμανση Τροφίμων. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν. Βασικό εργαλείο management για τη βιομηχανία τροφίμων Κουτσουμανής Κ., Επ. Καθηγητής Σχολή Γεωπονίας, Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τροφίμων Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54124, Ταχ. Θυρίδα 265, Τηλ/Φαξ 2310-991647

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 2. ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3. TΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, /06/2014 Αρ. Πρωτ.: Α2 Tαχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜΦ-416 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ: Αθήνα, 14 /08/ 2013. Αρ. Πρωτ.: Α2 861

ΑΔΑ: ΒΛΩΜΦ-416 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ: Αθήνα, 14 /08/ 2013. Αρ. Πρωτ.: Α2 861 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 2. ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3. TΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 14 /08/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Α2 861

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικά στα σημεία εστίασης η αναγραφή της προέλευσης οίνων στους τιμοκαταλόγους

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτικά στα σημεία εστίασης η αναγραφή της προέλευσης οίνων στους τιμοκαταλόγους ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ. 215/812 Αθήνα, 26 Oκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος Αγορανομικός Κώδικας

Ο νέος Αγορανομικός Κώδικας Ο νέος Αγορανομικός Κώδικας Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Αριθμ. Α2 861/14.8.2013 Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Περιεχόμενα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 7 Άρθρο 1: Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής... 7 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Είδος: ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Έτος: 1987 ΦΕΚ: Β 788 19871231 Τέθηκε σε ισχύ: 31.12.1987 Αρµόδιος Φορέας: Ηµ.Υπογραφής: 09.09.1987 Τίτλος: Σχόλια: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Aθήνα, 23/8/2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 30/077/2131 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Αρ. πρωτ.: Α2-718/28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - Κανόνες αγοράς Αριθμ. Α2-718 (ΦΕΚ Β' 2090/31-07-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ / ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...3 1.1 ΕΝΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ... 3 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΦΕΤ/ ΚΥ Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων στις Συσκευασίες των Τροφίμων ΑΘΗΝΑ 2009 C h o k o fan Κέικ σοκολάτας Eμπορική ονομασία (σελ. 4) Ονομασία πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί

Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων Κανονισμοί Χρίστος Χρίστου Λενής Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 Εισαγωγή Προσδοκώμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0110 EL 20.01.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 110/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου L 12/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.1.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (κωδικοποιημένο κείμενο)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Όλα τα προϊόντα που προορίζονται για χρήση στον άνθρωπο, κατηγοριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 304/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για

Διαβάστε περισσότερα