2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης Σοφοκλή Βενιζέλου 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5//00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 98 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 4 Προς: Ταχ. Κώδικας: 04 8 ΣΕΒΙΖ Πληροφορίες: Χ. Γούλας Πλ. Μοριχόβου Τηλέφωνο:0505 Τ.Κ. 545 θεσ/νικη Fax: ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης Σοφοκλή Βενιζέλου Τ.Κ. 4 Λυκόβρυση ΕΕΚΥΖ Λάρισας 5 χλμ ΕΟ Λαρίσης Τρικάλων Τ.Κ ΕΕΚΥΖ Θεσ/νίκης Γεωργικής Σχολής 500 Θέρμη Θεσ/νίκης Τ.Θ Ν. Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Αγροτ.Ανάπτυξης. ΘΕΜΑ : «Σύνοψη των απαιτήσεων για τη Συσκευασία και Σήμανση των συνθέτων ζωοτροφών» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ασχολούμενοι με τις ζωοτροφές να εφαρμόσουν τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη συσκευασία και την σήμανση, αλλά και τα ελεγκτικά όργανα κατά την διεξαγωγή των ελέγχων συντάχθηκε η παρούσα σύνοψη των σχετικών διατάξεων. Σημειώνεται ότι το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά τις εν λόγω διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στο Δ μέρος του παρόντος εγγράφου στις οποίες θα πρέπει να ανατρέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος για περισσότερες λεπτομέρειες που τυχόν θα του χρειαστούν. Ένα προϊόν για να κυκλοφορήσει ως σύνθετη ζωοτροφή, θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΚΥΑ 85/00 (ΦΕΚ Β 4) περί κυκλοφορίας σύνθετων ζωοτροφών. Οι διατάξεις της οποίας δεν εφαρμόζονται μόνο σε σύνθετες ζωοτροφές που από μια τουλάχιστον ένδειξη προκύπτει ότι προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες χώρες. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ προκειμένου να κυκλοφορήσει μια σύνθετη ζωοτροφή πρέπει να είναι υγιεινή, ανόθευτη, σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη, να μη δημιουργεί κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων και να διατίθεται με τρόπο που να μη δημιουργεί πλάνη. Εκτός όμως από την παραπάνω βασική αρχή θα πρέπει να τηρούνται και οι προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω τόσο για την συσκευασία των συνθέτων ζωοτροφών όσο και για τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να τις συνοδεύουν. Α. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.. Οι σύνθετες ζωοτροφές προκειμένου να κυκλοφορήσουν πρέπει να είναι συσκευασμένες σε δοχεία ή συσκευασίες κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε τα

2 δοχεία ή οι συσκευασίες να μην μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά το πρώτο άνοιγμά τους.. Είναι δυνατόν όμως σύνθετες ζωοτροφές να κυκλοφορήσουν σε μη σφραγισμένες συσκευασίες ή δοχεία ή χύμα στις παρακάτω περιπτώσεις: α) για παραδόσεις που γίνονται μεταξύ παρασκευαστών σύνθετων ζωοτροφών, ή για παραδόσεις από παρασκευαστές σε οίκους συσκευασίας. β) για σύνθετες ζωοτροφές σε πλάκες (π.χ. πλάκες λείξεως). γ) για σύνθετες ζωοτροφές όταν προέρχονται αν προέρχονται από ανάμιξη ολόκληρων σπερμάτων ή καρπών. δ) για ποσότητες μικρότερες των 50 κιλών που προορίζονται για τελική χρήση και οι οποίες προέρχονται από σφραγισμένες συσκευασίες ή δοχεία.. Επίσης μπορούν να διακινηθούν χύμα ή σε μη σφραγισμένα δοχεία, αλλά όχι όμως και σε μη σφραγισμένες συσκευασίες εφόσον πρόκειται: α) για παράδοση από τον παρασκευαστή στον τελικό χρήστη. β) για μελασσούχες ζωοτροφές που αποτελούνται το πολύ από τρεις πρώτες ύλες. γ) για σύμπηκτες ζωοτροφές (PELLETS). Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Για κάθε σύνθετη ζωοτροφή που κυκλοφορεί πρέπει να αναγράφονται με ανεξίτηλα, ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα σε ειδικό χώρο κάθε συσκευασίας ή δοχείου ή σε ετικέτα που έχει επικολληθεί σε αυτά οι παρακάτω υποχρεωτικές ενδείξεις. Εκτός των υποχρεωτικών ενδείξεων επιτρέπεται και η αναγραφή προαιρετικών ενδείξεων που επίσης αναφέρονται παρακάτω. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα αναγράφονται τουλάχιστον στην Ελληνική γλώσσα. Υπεύθυνος για την παρουσία και ακρίβεια αυτών είναι ο παρασκευαστής, ο συσκευαστής, ο εισαγωγέας, ο πωλητής ή ο διανομέας που είναι εγκαταστημένος στην Ελλάδα. Η διάθεση σε κυκλοφορία συνθέτων ζωοτροφών χωρίς την απαραίτητη σήμανση ή με ελειπή σήμανση, έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο) σύμφωνα με το Ν.Δ. 85/ που ανέρχεται σε Σε περίπτωση σύνθετων ζωοτροφών που μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα (TANKERS) ή παρόμοια οχήματα, αυτές οι πληροφορίες θα υπάρχουν σε συνοδευτικό έγγραφο. Όταν πρόκειται για μικρές ποσότητες ζωοτροφών που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή αρκεί οι παραπάνω ενδείξεις να γίνονται γνωστές στον καταναλωτή με κατάλληλη σήμανση στο χώρο πώλησης. I. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Στην επισήμανση κάθε σύνθετης ζωοτροφής αναγράφονται οι παρακάτω υποχρεωτικές πληροφορίες:. Η Κατηγορία της ζωοτροφής. Ανάλογα με την περίπτωση αναγράφονται οι παρακάτω χαρακτηρισμοί: α) «πλήρης ζωοτροφή»: σε σύνθετες ζωοτροφές που με βάση τη σύνθεσή τους μπορούν να καλύψουν τις ημερήσιες διατροφικές ανάγκες των ζώων. β) «συμπληρωματική ζωοτροφή»: σε σύνθετες ζωοτροφές που μπορούν να καλύψουν τις ημερήσιες διατροφικές ανάγκες των ζώων μόνο σε συνδυασμό με άλλες ζωοτροφές. γ) «ανόργανη ζωοτροφή»: σε συμπληρωματικές ζωοτροφές που έχουν τουλάχιστον 40% τέφρα. δ) «πλήρες υποκατάστατο γάλακτος»: σε σύνθετες ζωοτροφές που χορηγούνται υπό ξηρή μορφή ή διαλυμένες με υγρό ως υποκατάστατο του μητρικού γάλακτος. ε) «συμπληρωματική ζωοτροφή, υποκατάστατο γάλακτος»: σε σύνθετη ζωοτροφή που χορηγείται συμπληρωματικά σε νεαρά ζώα.

3 στ) «μελασσούχος ζωοτροφή»: σε συμπληρωματική ζωοτροφή που περιέχει μελάσα και τα ολικά σάκχαρα εκφρασμένα σε σακχαρόζη υπερβαίνουν το 4%. Στην περίπτωση οικιακών ζώων εκτός από τους σκύλους και τις γάτες οι ορισμοί «πλήρης ζωοτροφή» και «συμπληρωματική ζωοτροφή» μπορεί να αντικατασταθούν από τον όρο «σύνθετη ζωοτροφή» και ισχύουν τα προβλεπόμενα για τις πλήρεις ζωοτροφές.. Το είδος - παραγωγικό στάδιο του ζώου. Το είδος ή το παραγωγικό στάδιο του ζώου για το οποίο προορίζεται η σύνθετη ζωοτροφή π.χ. αγελάδα γαλακτοπαραγωγής, παχυνόμενοι χοίροι καθώς και οδηγίες χρήσης από τις οποίες να προκύπτει ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται π.χ. συμπληρωματική ζωοτροφή που ενσωματώνεται σε ποσοστό % στην πλήρη ζωοτροφή, ή χορηγείται μαζί με χονδροειδείς ζωοτροφές κ.λ.π. Όταν η σύνθετη ζωοτροφή αποτελείται από το πολύ τρεις πρώτες ύλες δεν απαιτούνται αυτές οι πληροφορίες υπό την προϋπόθεση όμως ότι αυτές εμφανίζονται στην περιγραφή.. Οι πρώτες ύλες ζωοτροφών:. Η αναφορά των πρώτων υλών στις σύνθετες ζωοτροφές για τα άλλα ζώα εκτός των οικιακών ζώων γίνεται με την ειδική τους ονομασία και όχι με την κατηγορία στην οποία ανήκουν π.χ. αραβόσιτος αντί δημητριακοί καρποί, σογιάλευρο αντί υποπροϊόντα σπορελαιουργίας κ.λ.π). Επίσης οι πρώτες ύλες αναφέρονται κατά φθίνουσα τάξη και με αναγραφή των ποσοστών της κατά βάρους συμμετοχής τους, στα οποία ποσοστά επιτρέπεται ανοχή ±5%, επί της αναγραφόμενης τιμής.. Για τα οικιακά ζώα, η αναφορά των πρώτων υλών για τις σύνθετες ζωοτροφές γίνεται με τρεις τρόπους: α) με απαρίθμηση των πρώτων υλών ζωοτροφών και με αναγραφή των ποσοστών συμμετοχής τους β) απαρίθμηση των πρώτων υλών κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους του βάρους τους. γ) με αντικατάσταση της ειδικής ονομασίας της πρώτης ύλης, με αναφορά της ονομασίας της κατηγορίας στην οποία ανήκει η πρώτη ύλη, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 85/00 (Β 4) (π.χ. κρέατα και παράγωγα κρέατος, ανόργανα συστατικά κ.λ.π). Η χρήση του ενός τρόπου αποκλείει τον άλλον (δηλαδή δεν μπορεί να αναφέρονται ταυτόχρονα π.χ. κρέας και παράγωγα κρέατος, σιτάρι, μαρμαρόσκονις, αλλά κρέας και παράγωγα κρέατος, σιτηρά, ανόργανα συστατικά.) Εξαίρεση γίνεται μόνο στην περίπτωση που μια πρώτη ύλη δεν ανήκει σε κάποια κατηγορία και τότε αναφέρεται με την ειδική ονομασία της και κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους ως προς τις υπόλοιπες κατηγορίες. 4. Η περιεκτικότητα σε αναλυτικά στοιχεία: Η περιεκτικότητα σε αναλυτικά στοιχεία (χημική ανάλυση), πρέπει να αναγράφεται, με μόνο μια τιμή για κάθε αναλυτικό στοιχείο και όχι ως μέγιστο ή ελάχιστο ή εντός εύρους τιμών. Ο αριθμός των στοιχείων που πρέπει να αναγράφονται, αναφέρεται παρακάτω και ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία της σύνθετης ζωοτροφής (π.χ. πλήρης ζωοτροφή, συμπληρωματική ζωοτροφή, ανόργανη ζωοτροφή κ.λ.π) και το είδος του ζώου (π.χ. Χοίροι, Μηρυκαστικά, Οικιακά ζώα) για το οποίο προορίζεται.

4 Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις στη χημική σύσταση που μπορούν να διαπιστωθούν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο, αναφέρονται αναλυτικά στην ΚΥΑ 85/00. Τα αναλυτικά στοιχεία που αναφέρονται υποχρεωτικά είναι: α) Η περιεκτικότητα σε υγρασία στις παρακάτω περιπτώσεις: -όταν υπερβαίνει το % σε ζωοτροφές υποκατάστατα του γάλακτος και σε άλλες σύνθετες ζωοτροφές που η περιεκτικότητά τους σε προϊόντα γάλακτος υπερβαίνει το 40%. - όταν υπερβαίνει το 5% στις ανόργανες ζωοτροφές που δεν περιέχουν οργανικές ουσίες. - όταν υπερβαίνει το 0% σε ανόργανες ζωοτροφές που περιέχουν και οργανικές ουσίες. - όταν υπερβαίνει το 4% στις άλλες σύνθετες ζωοτροφές. β) Η περιεκτικότητα σε τέφρα αδιάλυτη στο υδροχλωρικό οξύ εφόσον υπερβαίνει το,% της ξηράς ουσίας στις ακόλουθες περιπτώσεις σύνθετων ζωοτροφών: -σε αυτές που περιέχουν τα επιτρεπόμενα ανόργανα συνδετικά μέσα -στις ανόργανες ζωοτροφές -σε αυτές που περιέχουν πάνω από 50% τεμάχια ή πούλπα ζαχαρότευτλων -σε αυτές που προορίζονται για ψάρια εκτροφής και περιέχουν ιχθυάλευρα πάνω από 5%. γ) Στις πλήρεις ζωοτροφές: -οι ολικές λιπαρές ουσίες, οι ολικές αζωτούχες ουσίες, οι ινώδεις ουσίες, η ολική τέφρα για όλα τα ζώα με εξαίρεση τα οικιακά ζώα πλην σκύλου και γάτας και επιπλέον: -η Λυσίνη για τους χοίρους. -η Μεθειονίνη για τα πτηνά. -ο Φώσφορος για τα ψάρια με εξαίρεση τα διακοσμητικά ψάρια. δ) Στις ανόργανες ζωοτροφές: -το Ασβέστιο, ο Φώσφορος και το Νάτριο για όλα τα ζώα και επιπλέον: -το Μαγνήσιο για τα μηρυκαστικά. ε) Στις Μελασούχες ζωοτροφές: -οι ολικές αζωτούχες ουσίες, οι ινώδεις ουσίες, η ολική τέφρα, τα ολικά σάκχαρα (σε σακχαρόζη) για όλα τα ζώα και επιπλέον: το μαγνήσιο εφόσον είναι >0,5% στα μηρυκαστικά. στ) Στις υπόλοιπες συμπληρωματικές ζωοτροφές: -οι ολικές αζωτούχες ουσίες, οι ολικές λιπαρές ουσίες, οι ινώδεις ουσίες, η ολική τέφρα για όλα τα ζώα με εξαίρεση τα οικιακά πλην σκύλου και γάτας και επιπλέον: -το Ασβέστιο, και ο Φώσφορος εφόσον είναι 5% και % αντίστοιχα για όλα τα ζώα πλην των οικιακών ζώων. -το Μαγνήσιο εφόσον είναι 0,5% στα μηρυκαστικά -η Λυσίνη για τους χοίρους -η Μεθειονίνη για τα πτηνά. 5. Απαγορευμένα συστατικά: Σε περιπτώσεις σύνθετων ζωοτροφών που προορίζονται για αλλά ζώα πλην των οικιακών και περιέχουν προϊόντα που απαγορεύεται να χορηγηθούν σε μηρυκαστικά, τότε αναγράφεται ανάλογα με την περίπτωση η παρακάτω ένδειξη:

5 «Περιέχει ιχθυάλευρο/όξινο φωσφορικό ασβέστιο/ φωσφορικό ασβέστιο ζωικής προέλευσης/προϊόντα αίματος. Να μη χορηγείται σε μηρυκαστικά.» Σε περίπτωση ιχθυοτροφών που περιέχουν αιματάλευρο αναγράφεται: «περιέχει αιματάλευρο, να χρησιμοποιείται μόνο σε ιχθύες.». Στοιχεία επικοινωνίας: Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της Εταιρείας του υπεύθυνου για τη σήμανση.. Ποσότητα: Η καθαρή ποσότητα σε μονάδες μάζας για τα στέρεα ή όγκου για τα υγρά. 8. Διάρκεια αποθήκευσης: Η διάρκεια αποθήκευσης στην περίπτωση ζωοτροφών που υπόκεινται σε μικροβιακή αλλοίωση, δηλώνεται με την έκφραση «να καταναλωθεί πριν από (ημέρα-μήνας-έτος)». Με τον ίδιο τρόπο δηλώνεται η διάρκεια αποθήκευσης και στις σύνθετες ζωοτροφές στις οποίες έχουν ενσωματωθεί προϊόντα όπως οι πρόσθετες ύλες. Όταν αυτές οι πρόσθετες ύλες έχουν διαφορετικές ημερομηνίες λήξης μεταξύ τους, η ημερομηνία που αναγράφεται είναι αυτή που λήγει πρώτη. Στις άλλες περιπτώσεις αναγράφεται η ένδειξη «να καταναλωθεί κατά προτίμηση πριν από.(ημέρα-μήνας-έτος)». 9. Ο αριθμός αναφοράς της παρτίδας. 0. Ο αριθμός έγκρισης ή εγγραφής: Ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον απαιτείται ο αριθμός έγκρισης ή ο αριθμός εγγραφής που έχει χορηγηθεί από τη Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής ή τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, αντίστοιχα.. Πρόσθετες ύλες: Οι πληροφορίες για τις πρόσθετες ύλες που αναγράφονται καθορίζονται από το άρθρο της ΚΥΑ 9/00 περί πρόσθετων υλών. Επειδή στα υποδείγματα της παρούσας εγκυκλίου δεν ήταν δυνατό να αναγραφούν όλες οι πρόσθετες ύλες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλεύονται την σχετική απόφαση ή να απευθύνονται στον ΕΟΦ.. Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί: Όταν μια ζωοτροφή περιέχει γενετικά τροποποιημένο οργανισμό π.χ. αραβόσιτο ή σόγια δίπλα στο όνομα τις πρώτης ύλης θα αναφέρει τις λέξεις: «γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος/σόγια». Εναλλακτικά αυτό μπορεί να αναγράφεται ως υποσημείωση αλλά με ίδιου μεγέθους γραμματοσειράς ως εξής: «Το παρόν προϊόν περιέχει γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό (το όνομα του οργανισμού)». Τα στοιχεία των παραγράφων,,4 και μπορεί αντί του ειδικού χώρου επισήμανσης ή της ετικέτας να αναφέρονται σε ένα μόνο συνοδευτικό έγγραφο όταν πρόκειται για ζωοτροφές που παράγονται και διατίθενται στην Χώρα μας. ΙΙ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Στην επισήμανση κάθε σύνθετης ζωοτροφής μπορεί να αναγράφονται μόνο οι παρακάτω προαιρετικές πληροφορίες:

6 . Το σήμα αναγνώρισης ή το εμπορικό σήμα του υπεύθυνου για τις ενδείξεις σήμανσης.. Στοιχεία επικοινωνίας: Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της εταιρείας του παρασκευαστή εφόσον δεν είναι αυτός υπεύθυνος για την σήμανση (π.χ. όταν παρασκευάζει κατόπιν παραγγελίας για κάποιο άλλο εργοστάσιο ή έμπορο). Η Χώρα παραγωγής ή παρασκευής: (π.χ. προϊόν Ελλάδας). 4. Η περιγραφή ή το εμπορικό όνομα του προϊόντος (π.χ. ισορροπιστής προβάτων). 5. Η τιμή του προϊόντος. Επεξεργασία Φυσική κατάσταση: Ενδείξεις που αναφέρονται στη φυσική κατάσταση της ζωοτροφής ή την ειδική επεξεργασία που έχει υποστεί. (π.χ. έχει υποστεί νιφαδοποίηση). Ημερομηνία παρασκευής: Η ημερομηνία παρασκευής δηλώνεται με την έκφραση παρασκευάστηκε. ημέρα, μήνα, έτος πριν από την αναφερόμενη διάρκεια αποθήκευσης. 8. Αναλυτικά στοιχεία: Εκτός των προαναφερθέντων (παρ.ι, 4) υποχρεωτικών αναλυτικών συστατικών (χημική σύσταση), προαιρετικά μπορούν να αναφέρονται και τα εξής υπόλοιπα αναλυτικά συστατικά που είναι τα εξής: α) Όλα τα αναλυτικά στοιχεία, στις περιπτώσεις που οι ζωοτροφές αποτελούνται από ολόκληρους σπόρους, είναι προαιρετικές. β) Τα αναλυτικά συστατικά που αναφέρθηκαν ως υποχρεωτικές δηλώσεις για ορισμένες κατηγορίες ζωοτροφών και ορισμένα είδη ζώων, μπορούν να αναφερθούν προαιρετικά για τα υπόλοιπα είδη ζώων στις αντίστοιχες κατηγορίες και επιπλέον: γ) Η ενεργειακή αξία για πτηνά, χοίρους, μηρυκαστικά, στις πλήρεις ζωοτροφές και στις συμπληρωματικές ζωοτροφές, πλην των ανόργανων και των μελασούχων ζωοτροφών. δ) Στις πλήρεις ζωοτροφές: -η Κυστίνη, η Θρεονίνη, η Τρυποφάνη, το Άμυλο, τα Ολικά Σάκχαρα (σε σακχαρόζη), το Ασβέστιο, το Νάτριο, το Μαγνήσιο και το Κάλιο για όλα τα ζώα. ε) Στις ανόργανες ζωοτροφές: -οι ολικές αζωτούχες ουσίες, οι ινώδεις ουσίες, οι ολικές λιπαρές ουσίες, η ολική τέφρα, η Μεθειονίνη, η Κυστίνη, η Θρεονίνη, η Τρυποφάνη, και το Κάλιο, για όλα τα ζώα. ζ) Υπόλοιπες συμπληρωματικές ζωοτροφές: -το Νάτριο, το Κάλιο, η Κυστίνη, η Θρεονίνη, η Τρυποφάνη, το Άμυλο, τα Ολικά Σάκχαρα (σε σακχαρόζη), για όλα τα ζώα. στ) Στις μελασούχες ζωοτροφές: -oι ολικές λιπαρές ουσίες, το Ασβέστιο, ο Φώσφορος, το Κάλιο, το Νάτριο, για όλα τα ζώα. 9. Στην ετικέτα των σύνθετων ζωοτροφών για τα οικιακά ζώα, μπορεί να επισημαίνεται με ειδική δήλωση, ή η παρουσία ή η χαμηλή

7 περιεκτικότητα μιας ή περισσοτέρων πρώτων υλών που έχουν ουσιαστική σημασία για τα χαρακτηριστικά αυτής της ζωοτροφής. Στην περίπτωση αυτή, αναγράφεται η ελάχιστη ή η μέγιστη περιεκτικότητα εκφρασμένη ως ποσοστό βάρους σε πρώτη ή πρώτες ύλες ζωοτροφών που ενσωματώθηκαν. III. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Στην επισήμανση κάθε σύνθετης ζωοτροφής μπορούν να υπάρχουν επιπλέον των υποχρεωτικών ή προαιρετικών πληροφοριών που αναφέρθηκαν παραπάνω και άλλες πληροφορίες οι οποίες:. απαγορεύεται να οδηγούν σε πλάνη, αποδίδοντας στη ζωοτροφή, ιδιότητες που δεν έχει ή να υπαινίσσονται ότι έχει ειδικά χαρακτηριστικά όταν όλες οι παρόμοιες ζωοτροφές έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.. απαγορεύεται να αναφέρονται σε συστατικά (δήλωση παρουσίας ή περιεκτικότητα), διαφορετικά από αυτά που προβλέπονται στα άρθρα 5 και παρ. του ΠΔ 9/9 (Α ) για τις ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής.. επιτρέπεται να αναφέρονται σε μετρήσιμα ή αντικειμενικά στοιχεία που μπορούν να αποδειχθούν. 4. επιτρέπεται να διαχωρίζονται σαφώς από τις προηγούμενες υποχρεωτικές ή προαιρετικές ενδείξεις. 5. απαγορεύεται να αναφέρονται σε ιδιότητες πρόληψης ή θεραπευτικής αγωγής ή θεραπείας μιας ασθένειας. Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΤΙΚΕΤΩΝ. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι παραθέτουμε στην συνέχεια υποδείγματα ετικετών και τις κύριες κατηγορίες σύνθετων ζωοτροφών (πλήρης ζωοτροφή, Ανόργανη ζωοτροφή, Μελασούχα ζωοτροφή, συμπληρωματική ζωοτροφή και πλήρης ή συμπληρωματική ζωοτροφή για σκύλους ή γάτες). Σε αυτά τα υποδείγματα αναγράφονται τόσο οι υποχρεωτικές όσο και οι προαιρετικές ενδείξεις. Δ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ I. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Κοινή Υπουργική Απόφαση 85/00 περί κυκλοφορίας συνθέτων ζωοτροφών.. Κοινή Υπουργική Απόφαση 9/00 περί πρόσθετων υλών στην διατροφή των ζώων. (ΦΕΚ 85, Τεύχος Β, 9..00). Προεδρικό διάταγμα 9/99 περί ζωοτροφών ιδιαίτερης διατροφής. 4. Προεδρικό διάταγμα 05/8, περί κυκλοφορίας ορισμένων προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην διατροφή των ζώων. 5. Υπουργική Απόφαση 55/004, μέτρα εφαρμογής Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθ. 4/00 της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, IV,XI του κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθ. 999/00 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) υπ αριθ. /00 όσον αφορά τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και τις ζωοτροφές. (ΦΕΚ, Τεύχος Β, ). Κοινή Υπουργική Απόφαση 88/005. Αναγκαία και συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών 89/00/ΕΚ και 80/00/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (ΦΕΚ 988, Τεύχος Β,8..005)

8 Το κείμενο της Ανεπίσημης Κωδικοποίησης της ΚΥΑ 85/000 και των Π.Δ. 05/8 και 9/9 υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ζωοτροφών: II. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 89/00 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές. (Ε.Ε. Αριθ. L 8, , σελ. ). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.4/00 της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραστημάτων Ι, IV και ΧΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 999/00 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. /00 όσον αφορά τις μεταδιδόμενες σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και τις ζωοτροφές. (Ε.Ε. Αριθ. L,..00, σελ. ). Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 9/005 της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραστήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/00 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την διατροφή των ζώων. (Ε.Ε. Αριθ. L. 05, , σελ. ) Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΣ

9 Σήμα αναγνώρισης, εμπορικό σήμα ο Υπόδειγμα Ετικέτας Ζωοτροφών Στοιχεία υπεύθυνου για σήμανση ( όνομα ή εμπορική επωνυμία, διεύθυνση, έδρα εταιρείας,κ.λ.π.) Πλήρης Ζωοτροφή π.χ. ορνιθίων Κρεοπαραγωγής (εμπορικό όνομα π.χ. φύραμα ορνιθίων O-45) Πρώτες ύλες % Χημική Σύσταση % Σιτάρι Υγρασία. Σογιάλευρο Ολικές Αζωτούχες ουσίες. Ιχθυάλευρο Ολικές λιπαρές Ουσίες. Μαρμαρόσκονη Ινώδεις Ουσίες. Χλωριούχο Νάτριο Ολική Τέφρα. Φωσφορικό μαγνήσιο 4 Λυσίνη. 5 Μεθειονίνη. Κυστίνη.. Θρεονίνη.. Τρυπτοφάνη.. Ενεργειακή αξία.. Πρόσθετες ύλες (ανά kgr Ζωοτροφής) Άμυλο. Βιταμίνη Α. Cu Ολικά Σάκχαρα (σε σακχαρόζη). Βιταμίνη D. Se Ασβέστιο.. Βιταμίνη Ε Mn Νάτριο.. (α-τοκοφερόλη). Μαγνήσιo... Κάλιο.. 8 Φώσφορος.. Κοκκιδιοστατικό (όνομα δραστικής ουσίας και περιεκτικότητα) Οδηγίες χρήσης ( Περιγραφή του τρόπου χρήσης π.χ. προορίζεται για πάχυνση Ορνιθίων Κρεοπαραγωγής, δοσολογία και επισήμανση τυχόν περιορισμών στον τρόπο χρήσης του εξαιτίας πρόσθετων υλών π.χ. χορηγείται μέχρι.. ημέρες πριν την σφαγή). Περιγραφή τρόπου επεξεργασίας (π.χ. έχει υποστεί επεξεργασία με expander, extruder ). 9 Βάρος π.χ. 50 kg 9 Αριθμός Παρτίδας. 9 Αριθμός έγκρισης ή εγγραφής (εφόσον έχει χορηγηθεί).. 9 Να καταναλωθεί κατά προτίμηση πριν από π.χ. 0//00 (ημερομηνία του συστατικού που λήγει πρώτο). Παρασκευάστηκε π.χ. 4 μήνες πριν από την αναφερόμενη διάρκεια αποθήκευσης. Όνομα, εμπορική επωνυμία, διεύθυνση του παρασκευαστή (αν είναι άλλος από τον υπεύθυνο σήμανσης). Χώρα παραγωγής ή παρασκευής (π.χ. προϊόν Ελλάδας). Τιμή προϊόντος. 0 Περιέχει σογιάλευρο που προέρχεται από γενετικά τροποποιημένη σόγια. Η παρούσα σύνθετη ζωοτροφή περιέχει Ιχθυάλευρο ( ή κατά περίπτωση όξινο φωσφορικό ασβέστιο/ φωσφ. ασβέστιο ζωικής προέλευσης/ προϊόντα αίματος) να μην χορηγείται σε μηρυκαστικά. Σε περίπτωση ιχθυοτροφών που περιέχουν αιματάλευρο αναγράφεται : περιέχει αιματάλευρο, να χορηγείται μόνο σε ιχθύες). _ Ενδείξεις που είναι προαιρετικές για όλα τα είδη ζώων. Αναγράφονται οι πρώτες ύλες και τα ποσοστά συμμετοχής κατά φθίνουσα τάξη των ποσοστών, επιτρέπεται απόκλιση μέχρι 5% επί της αναγραφόμενης τιμής. Είναι υποχρεωτική σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις (παρ. Β..4.α) 4 Είναι υποχρεωτική μόνο στους χοίρους. 5 Είναι υποχρεωτική μόνο σε πτηνά. Είναι προαιρετική μόνο για τα πτηνά, χοίρους και μηρυκαστικά. Για τα άλλα ζώα δεν είναι ούτε καν προαιρετική. Κατά την αναγραφή των πρόσθετων υλών αναφέρεται η ειδική ονομασία με την οποία πήραν έγκριση π.χ. οξείδιο του χαλκού, ανθρακικό Mn κ.λ.π. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αναγραφής των πρόσθετων υλών που πρέπει να δηλώνονται υπάρχουν στην ΚΥΑ 9/00. 8 Είναι υποχρεωτικό μόνο για τα ψάρια με εξαίρεση τα διακοσμητικά ψάρια. 9 Μπορούν να αναγράφονται εκτός ετικέτας στην οποία όμως πρέπει να διευκρινίζεται πού αναγράφονται. 0 Προϊόντα και υποπροϊόντα που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς πρέπει να δηλώνονται ή δίπλα στη ζωοτροφή ή σαν υποσημείωση με ίδιου μεγέθους γραμματοσειρά. Αναγράφεται στην περίπτωση που η σύνθετη ζωοτροφή περιέχει πρωτεϊνούχα προϊόντα που η χρήση τους επιτρέπεται εκτός των οικιακών και σε άλλα ζώα πλην των μηρυκαστικών.

10 ο Υπόδειγμα Ετικέτας Ζωοτροφών Σήμα αναγνώρισης, εμπορικό σήμα Στοιχεία υπεύθυνου για σήμανση ( όνομα ή εμπορική επωνυμία, διεύθυνση, έδρα εταιρείας,κ.λ.π.) Ανόργανη ζωοτροφή π.χ. προβάτων (εμπορικό όνομα π.χ. ισορροπιστής προβάτων Π-) Πρώτες ύλες % Χημική Σύσταση % Μαρμαρόσκονη 4 Υγρασία. Χλωριούχο Νάτριο Ολικές Αζωτούχες ουσίες. Φωσφορικό μαγνήσιο Ινώδεις Ουσίες. Ολική Τέφρα. Ολικές λιπαρές Ουσίες. Λυσίνη. Μεθειονίνη. Κυστίνη.. Θρεονίνη.. Τρυπτοφάνη.. Ασβέστιο.. 5 Πρόσθετες ύλες (ανά kgr Ζωοτροφής) Φώσφορος.. Βιταμίνη Α.. Cu Νάτριο.. Βιταμίνη D.. Se Μαγνήσιo.. Βιταμίνη Ε Mn Κάλιο.. (α-τοκοφερόλη) Οδηγίες χρήσης (Περιγραφή του τρόπου χρήσης π.χ. ποσοστό ενσωμάτωσης στην πλήρη ζωοτροφή και επισήμανση τυχόν περιορισμών στον τρόπο χρήσης του εξαιτίας πρόσθετων υλών ). Βάρος π.χ. 50 kg. Αριθμός Παρτίδας. Αριθμός έγκρισης ή εγγραφής (εφόσον έχει χορηγηθεί).. Να καταναλωθεί πριν από π.χ. 0//00 (ημερομηνία λήξης του συστατικού που λήγει πρώτο). Παρασκευάστηκε π.χ. 4 μήνες πριν από την αναφερόμενη διάρκεια αποθήκευσης. Όνομα, εμπορική επωνυμία, διεύθυνση του παρασκευαστή (αν είναι άλλος από τον υπεύθυνο σήμανσης). Χώρα παραγωγής ή παρασκευής (π.χ. προϊόν Ελλάδας). Τιμή προϊόντος.. _ Ενδείξεις που είναι προαιρετικές για όλα τα είδη ζώων. Χαρακτηρίζεται έτσι εφόσον έχει τουλάχιστον 40% ολική τέφρα. Αναγράφονται οι πρώτες ύλες και τα ποσοστά συμμετοχής τους κατά φθίνουσα τάξη των ποσοστών τους στα οποία επιτρέπεται απόκλιση 5% επί της αναγραφόμενης τιμής. 4 Είναι υποχρεωτική σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις (παρ. Β..4.α) 5 Κατά την αναγραφή των πρόσθετων υλών αναφέρεται η ειδική ονομασία με την οποία πήραν έγκριση π.χ. οξείδιο του χαλκού, ανθρακικό Mn κ.λ.π. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αναγραφής των πρόσθετων υλών που πρέπει να δηλώνονται υπάρχουν στην ΚΥΑ 9/00. Είναι υποχρεωτικό μόνο για τα μηρυκαστικά. Μπορούν να αναγράφονται εκτός ετικέτας στην οποία όμως πρέπει να διευκρινίζεται πού αναγράφονται.

11 Σήμα αναγνώρισης, εμπορικό σήμα ο Υπόδειγμα Ετικέτας Ζωοτροφών Στοιχεία υπεύθυνου για σήμανση ( όνομα ή εμπορική επωνυμία, διεύθυνση, έδρα εταιρείας,κ.λ.π.) Μελασσούχος συμπληρωματική ζωοτροφή για (όνομα ζώου) (εμπορικό όνομα ) Πρώτες ύλες % Χημική Σύσταση % Αραβόσιτος Υγρασία. Σογιάλευρο (από γενετικά Ολικές Αζωτούχες ουσίες. τροποποιημένη Σόγια) Ινώδεις Ουσίες. Μελάσσα Ολικά σάκχαρα ( σε σακχαρόζη). Ολική Τέφρα.. Ολικές λιπαρές Ουσίες. Ασβέστιο.. 4 Πρόσθετες ύλες (ανά kgr Ζωοτροφής) Φώσφορος.. Βιταμίνη Α.. Cu Νάτριο.. Βιταμίνη D.. Se Κάλιο.. Βιταμίνη Ε Mn 5 Μαγνήσιο.. (α-τοκοφερόλη) Οδηγίες χρήσης ( Περιγραφή του τρόπου χρήσης). Περιγραφή τρόπου επεξεργασίας (π.χ. έχει υποστεί επεξεργασία με extruder). Βάρος π.χ. 50 kg. Αριθμός Παρτίδας. Αριθμός έγκρισης ή εγγραφής (εφόσον έχει χορηγηθεί).. Να καταναλωθεί πριν από π.χ. 0//00 (ημερομηνία λήξης του συστατικού που λήγει πρώτο). Παρασκευάστηκε π.χ. 4 μήνες πριν από την αναφερόμενη διάρκεια αποθήκευσης. Όνομα, εμπορική επωνυμία, διεύθυνση του παρασκευαστή (αν είναι άλλος από τον υπεύθυνο σήμανσης). Χώρα παραγωγής ή παρασκευής (π.χ. προϊόν Ελλάδας). Τιμή προϊόντος Περιέχει σογιάλευρο που προέρχεται από γενετικά τροποποιημένη σόγια. _ Ενδείξεις που είναι προαιρετικές για όλα τα είδη ζώων. Αναγράφονται οι πρώτες ύλες και τα ποσοστά συμμετοχής κατά φθίνουσα τάξη των ποσοστών, επιτρέπεται απόκλιση 5% επί της αναγραφόμενης τιμής. Είναι υποχρεωτική σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις (παρ. Β..4.α) 4 Κατά την αναγραφή των πρόσθετων υλών αναφέρεται η ειδική ονομασία με την οποία πήραν έγκριση π.χ. οξείδιο του χαλκού, ανθρακικό Mn κ.λ.π. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αναγραφής των πρόσθετων υλών που πρέπει να δηλώνονται υπάρχουν στην ΚΥΑ 9/00. 5 Είναι υποχρεωτικό στα μηρυκαστικά εφόσον υπερβαίνει το 0,5 %. Μπορούν να αναγράφονται εκτός ετικέτας στην οποία όμως πρέπει να διευκρινίζεται που αναγράφονται. Προϊόντα και υποπροϊόντα που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς πρέπει να δηλώνονται ή δίπλα στη ζωοτροφή ή σαν υποσημείωση με ίδιου μεγέθους γραμματοσειρά.

12 Σήμα αναγνώρισης, εμπορικό σήμα 4 ο Υπόδειγμα Ετικέτας Ζωοτροφών Στοιχεία υπεύθυνου για σήμανση ( όνομα ή εμπορική επωνυμία, διεύθυνση, έδρα εταιρείας,κ.λ.π.) Συμπληρωματική ζωοτροφή π.χ. αγελάδων (εμπορικό όνομα π.χ. φύραμα αγελάδων Α-4) Πρώτες ύλες % Χημική Σύσταση % Αραβόσιτος Υγρασία. Βαμβακόπιτα Ολικές Αζωτούχες ουσίες. Πίτυρα σίτου Ολικές λιπαρές Ουσίες. Μαρμαρόσκονη Ινώδεις Ουσίες. Φωσφορικό ασβέστιο Ολική Τέφρα. 4 Ασβέστιο.. 5 Φώσφορος.. Μαγνήσιo.. Νάτριο.... Κάλιο.. Ενεργειακή αξία.. 8 Λυσίνη. 9 Μεθειονίνη. 0 Πρόσθετες ύλες (ανά kgr Ζωοτροφής) Κυστίνη.. Βιταμίνη Α. Cu Θρεονίνη.. Βιταμίνη D. Se Τρυπτοφάνη.. Βιταμίνη Ε Mn Άμυλο. (α-τοκοφερόλη). Ολικά Σάκχαρα (σε σακχαρόζη).. Ολικά Σάκχαρα -Άμυλο.. Οδηγίες χρήσης ( Περιγραφή του τρόπου χρήσης π.χ. χορηγείται μαζί με χονδροειδείς ζωοτροφές, σε πόση ποσότητα, κ.λ.π). Περιγραφή τρόπου επεξεργασίας (π.χ. έχει υποστεί επεξεργασία με expander, extruder, νιφαδοποίηση ) Βάρος π.χ. 50 kg Αριθμός Παρτίδας. Αριθμός έγκρισης ή εγγραφής (εφόσον έχει χορηγηθεί).. Να καταναλωθεί κατά προτίμηση πριν από π.χ. 0//00 (ημερομηνία λήξης του συστατικού που λήγει πρώτο). Παρασκευάστηκε π.χ. 4 μήνες πριν την αναφερόμενη διάρκεια αποθήκευσης. Όνομα, εμπορική επωνυμία, διεύθυνση του παρασκευαστή (αν είναι άλλος από τον υπεύθυνο σήμανσης). Χώρα παραγωγής ή παρασκευής (π.χ. προϊόν Ελλάδας). Τιμή προϊόντος.. Περιέχει γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο. _ Ενδείξεις που είναι προαιρετικές για όλα τα είδη ζώων. Αναγράφονται οι πρώτες ύλες και τα ποσοστά συμμετοχής κατά φθίνουσα τάξη των ποσοστών, επιτρέπεται απόκλιση 5% επί της αναγραφόμενης τιμής. Είναι υποχρεωτική σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις (παρ. Β..4.α.). 4 Όταν είναι πάνω από 5 % είναι υποχρεωτικό για όλα τα ζώα εκτός των οικιακών. 5 Όταν είναι πάνω από % είναι υποχρεωτικό για όλα τα ζώα εκτός των οικιακών. Είναι υποχρεωτικό για τα μηρυκαστικά όταν είναι πάνω από 0,5 %. Είναι προαιρετική μόνο για πτηνά, χοίρους και μηρυκαστικά. Για τα άλλα ζώα δεν είναι ούτε καν προαιρετική. 8 Είναι υποχρεωτική μόνο στους χοίρους. 9 Είναι υποχρεωτική μόνο σε πτηνά. 0 Κατά την αναγραφή των πρόσθετων υλών αναφέρεται η ειδική ονομασία με την οποία πήραν έγκριση π.χ. οξείδιο του χαλκού, ανθρακικό Mn κ.λ.π. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αναγραφής των πρόσθετων υλών που πρέπει να δηλώνονται υπάρχουν στην ΚΥΑ 9/000. Μπορούν να αναγράφονται εκτός ετικέτας στην οποία όμως πρέπει να διευκρινίζεται πού αναγράφονται. Προϊόντα και υποπροϊόντα που προέρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς πρέπει να δηλώνονται ή δίπλα στη ζωοτροφή ή σαν υποσημείωση με ίδιου μεγέθους γραμματοσειρά.

13 5 ο Υπόδειγμα Ετικέτας Ζωοτροφών Σήμα αναγνώρισης, εμπορικό σήμα Στοιχεία υπεύθυνου για σήμανση ( όνομα ή εμπορική επωνυμία, διεύθυνση, έδρα εταιρείας,κ.λ.π.) Πλήρης /ή συμπληρωματική Ζωοτροφή για οικιακά ζώα (π.χ. Σκύλου) (εμπορικό όνομα) Πρώτες ύλες % 4 Χημική Σύσταση % Σιτάρι 40% 5 Υγρασία. Κρεατάλευρο 0% Ολικές Αζωτούχες ουσίες. Ιχθυάλευρο Ολικές λιπαρές Ουσίες. Μαρμαρόσκονη Ινώδεις Ουσίες. Χλωριούχο Νάτριο Ολική Τέφρα. Φωσφορικό ασβέστιο Λυσίνη. Μεθειονίνη. Κυστίνη.. Θρεονίνη.. Τρυπτοφάνη.. Πρόσθετες ύλες (ανά kgr Ζωοτροφής) Άμυλο. Βιταμίνη Α. Cu Ολικά Σάκχαρα (σε σακχαρόζη). Βιταμίνη D. Se Ασβέστιο.. Βιταμίνη Ε Mn Νάτριο.. (α-τοκοφερόλη). Μαγνήσιo... Κάλιο.. Φώσφορος.. Οδηγίες χρήσης (Περιγραφή του τρόπου χρήσης π.χ. ημερήσια κατανάλωση). Περιγραφή τρόπου επεξεργασίας (π.χ. έχει υποστεί επεξεργασία με expander, extruder). Βάρος π.χ. 50 kg Αριθμός Παρτίδας. Αριθμός έγκρισης ή εγγραφής (εφόσον έχει χορηγηθεί).. Να καταναλωθεί κατά προτίμηση πριν από π.χ. 0//00 (ημερομηνία λήξης του συστατικού που λήγει πρώτο). Παρασκευάστηκε π.χ. 4 μήνες πριν από την αναφερόμενη διάρκεια αποθήκευσης. Όνομα, εμπορική επωνυμία, διεύθυνση του παρασκευαστή (αν είναι άλλος από τον υπεύθυνο σήμανσης). Χώρα παραγωγής ή παρασκευής (π.χ. προϊόν Ελλάδας) Τιμή προϊόντος. _ Ενδείξεις που είναι προαιρετικές. Στα οικιακά ζώα εκτός σκύλου και γάτας, οι ονομασίες «πλήρης ζωοτροφή», «συμπληρωματική ζωοτροφή, μπορεί να αντικατασταθούν με την ονομασία «σύνθετη ζωοτροφή» και σε αυτή τη περίπτωση δηλώνονται τα στοιχεία που προβλέπονται για τις πλήρεις ζωοτροφές. Στα οικιακά ζώα αναγράφονται οι πρώτες ύλες κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους ενώ η αναγραφή των ποσοστών είναι προαιρετική. Επίσης μπορεί να αντικατασταθεί η ονομασία της πρώτης ύλης από την ονομασία της κατηγορίας που ανήκει δηλ. αντί για σιτηρά, αντί για σιτάρι, κρέατα και παράγωγα κρέατος, αντί για κρεατάλευρο, ανόργανα συστατικά, αντί για μαρμαρόσκονη, κ.λ.π 4 Για τα οικιακά ζώα εκτός σκύλου και γάτας είναι προαιρετική. 5 Είναι υποχρεωτικό σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις (παρ. Β..4.α.). Κατά την αναγραφή των πρόσθετων υλών αναφέρεται η ειδική ονομασία με την οποία πήραν έγκριση π.χ. οξείδιο του χαλκού, ανθρακικό Mn κ.λ.π. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο αναγραφής των πρόσθετων υλών που πρέπει να δηλώνονται υπάρχουν στην ΚΥΑ 9/00. Μπορούν να αναγράφονται εκτός ετικέτας στην οποία όμως πρέπει να διευκρινίζεται πού αναγράφονται.

Θεσσαλονίκη 21 /02 /2014 Διακ υπ. αριθ. 07/14

Θεσσαλονίκη 21 /02 /2014 Διακ υπ. αριθ. 07/14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Γεώργιος I. Αρσένος Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιατί είναι σημαντική η Διατροφή... Καθορίζει την παραγωγικότητα 50

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ----

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ---- Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ 1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 2. ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 3. ΝΕΡΑ ΠΗΓΗΣ Α.1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΝΕΡΑ Ορισµός χαρακτηριστικά: Είναι πόσιµο νερό,

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

foodstandard ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελαιόλαδο Νοµοθεσία - Ελαιόλαδο - Καν. (ΕΚ) αριθ. 1019/2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου. (όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ)

ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ) ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ) ΟΙΚΟΣΙΤΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ 09 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ - ΠΟΥΛΑ ΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Φ19 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ - ΠΟΥΛΑ ΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ - ECO Πλούσιο σε πολυακόρεστα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα

Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα Καλλυντικά Προϊόντα Βιοκτόνα Συμπληρώματα Διατροφής «Ειδική Διατροφή»: FSMP, αθλητών, παρασκευάσματα για βρέφη και β βρεφικής ηλικίας, μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ και ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Η αξιοποίηση των υποπροϊόντων τους μια σπουδαία ευκαιρία για την ελληνική κτηνοτροφία Γεώργιος Ε. Βαλεργάκης Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών. Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ.

Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών. Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Εφαρμοσμένη διατροφή των κουνελιών Πασχάλης Δ. Φορτομάρης Κτηνιατρική Σχολή, Α.Π.Θ. Σημασία Μέσο συντήρησης, αύξησης, κυοφορίας, γαλακτοπαραγωγής Άμυνα οργανισμού Το σημαντικότερο στοιχείο της εκτροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘ. ΚΑΡΑΟΥΛΗ Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος Μηχ. EPFL, Lausanne ΜSc Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας RWTH- Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Υπ. Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ)

ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ) ΚΩ. ΤΡΟΦΕΣ ΠΤΗΝΩΝ Α. ΟΡΝΙΘΕΣ (ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ & ΚΟΤΕΣ) ΟΙΚΟΣΙΤΗ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ 09 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ - ΠΟΥΛΑ ΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Φ19 ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΓΜΑ ΝΕΟΣΣΩΝ - ΠΟΥΛΑ ΩΝ ΟΙΚΟΣΙΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ - ECO Πλούσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ζωοτροφές ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Ζωοτροφές ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ζωοτροφές ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Εθνάρχου Βενιζέλου 40, Σούδα 73200, τηλ. 2821081380, fax 2821089898, http://www.mills.gr e-mail: info@mills.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΙΓΟ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΗ ΒΙΟΠΡΟΒ 14 ΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι θέμα παράδοσης...

Γιατί είναι θέμα παράδοσης... Γιατί είναι θέμα παράδοσης... ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Λεωφ. Εθνάρχου Βενιζέλου 40, Σούδα 73200, τηλ: 800-11-44555, 28210 81380, fax: 28210 89898, http://www.mills.gr e-mail: info@mills.gr Αιγο-Προβατοτροφές

Διαβάστε περισσότερα

Απογαλακτισμού χοιριδίων

Απογαλακτισμού χοιριδίων X ΙΝ OIΡ Α ΙΣ ΟΠ ΟΡΡ ΙΣΤΕ Σ 2910 Απογαλακτισμού χοιριδίων ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: Αμινοξέα, Ανθρακικό ασβέστιο, Χλωριούχο νάτριο, Πρόμιγμα Βιταμινών Ιχνοστοιχείων, Φωσφ. μονασβέστιο, Οξυνιστές, Προβιοτικό, Χλ. xολίνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ι. ΜΠΑΛΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. Η υπερβολική συγκέντρωση της εντατικής κτηνοτροφίας σε ορισμένες περιοχές, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεγέθους των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων

Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Οδηγίες για την κατανόηση των ενδείξεων στις Συσκευασίες των Τροφίμων ΑΘΗΝΑ 2009 C h o k o fan Κέικ σοκολάτας Eμπορική ονομασία (σελ. 4) Ονομασία πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ

Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων Προϊστάμενος Δ/νσης Αξιολόγησης & Εγκρίσεων ΕΦΕΤ Αθήνα, 17.04.2013 Το νέο νομοθετικό πλαίσιο Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές Καν 1169/2011 & Καν 1924/2006 Επισήμανση, παρουσίαση & διαφήμιση τροφίμων Κρέστος Βασίλειος MSc Γεωπόνος Τεχνολόγος Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Αριθ.Μελέτης 14 /14 ΕΡΓΟ:Προμήθεια ζωοτροφών ΑΠ20685 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 505/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 ΚΑ: 02.70.02.6699.001

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 ΚΑ: 02.70.02.6699.001 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.000,00 ΚΑ: 02.70.02.6699.001 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :10.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προμήθεια και μεταφορά ζωοτροφών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου Μονάδα E.4, Διατροφή, σύστασης τροφών και πληροφόρησης Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 12-7-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 7923/87577 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 383/1551 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΦΕΤ/ ΚΥ Παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές τροφίμων Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 α/α 1 2 3 4 Ανίχνευση Salmonella spp σε προϊόντα ζωικής προέλευσης Ανίχνευση Listeria monocytogenes σε τυριά και αλιεύματα Ανίχνευση εντεροτοξίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD Οι τιμές του σογιαλεύρου και των κρυσταλλικών αμινοξέων παραμένουν ασταθείς. Κατά καιρούς, υπάρχει ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΥΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΥΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΥΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.1169/2011

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013

Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων. Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Το νέο θεσμικό πλαισιο Επισήμανση Τροφίμων Θεσσαλονίκη, 19 Ιουνίου 2013 Κανονισμός 1169/2011 Βασικά σημεία Πληροφόρηση σχετικά με ένα τρόφιμο που είναι διαθέσιμη στον καταναλωτή μέσω, Επισήμανσης (ετικέτας)

Διαβάστε περισσότερα

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan

Protecure και Endosan. Protecure. Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Protecure Endosan Protecure και Endosan Υγιεινό Φυσικό Προβιοτικό Τα νέα ϖροβιοτικά, Protecure και Endosan, ϖεριέχουν καλλιέργειες µικροοργανισµών γαλακτικού οξέος, είναι φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 3/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ:ΜΠΟΤΣΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Χρίστος Λενή Χρίστου Λειτουργός Υγειονομικών Υπηρεσιών Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων Παράρτημα 11 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, A. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 1. Τυποποίηση και Συσκευασία Η τυποποίηση, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Η Energon Biotech Α.Ε. κάνει για σας την καλύτερη επιλογή ειδικών τροφίμων και συμπληρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.07/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.07/ 2015 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η υπ. αρ.07/ 2015 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια ζωοτροφών για τις Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 12.712,49 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΒΕΡΓΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 12.712,49

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο

Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Σηµειώσεις για τον καθηγητή Γάλα ιατηρήστε το στο ψυγείο Βασικές γνώσεις Ο όρος γάλα, ως βασικό τρόφιµο, χωρίς κανένα προστεθειµένο επίθετο, ισχύει συνήθως για το αγελαδινό γάλα που είναι φρέσκο, πλήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΟΥ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΦΜ: ΕΔΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Οδηγίες Συμπλήρωσης Πινάκων : Πίνακας Α: Γίνεται η αναλυτική καταγραφή όλων

Διαβάστε περισσότερα

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008

Πώς διαβάζεται. 500g. Πλούσιο σε ίνες. Ποσότητα. Ονομασία του προϊόντος. Κατάλογος συστατικών. Διατήρηση. Παραγωγός / Εισαγωγέας. τον Ιούνιο του 2008 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς διαβάζεται Νιφάδες ρυζιού και σιτάρι ολικής αλέσεως, εμπλουτισμένα με βιταμίνες (B1, B2, B3, B6, φολικό οξύ, B12, C) και σίδηρο Καθαρό βάρος: ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ τον

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο

Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας. Κατάλληλο ζωϊκό κεφάλαιο Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Πρόκληση για κάθε εκτροφή προβάτων αποτελεί: Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής Η μείωση του κόστους παραγωγής Η αύξηση της κερδοφορίας Πως αντιμετωπίζουμε αυτήν την πρόκληση; Κατάλληλο ζωϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΤΡΟΦΙΜΑ 1. Ελαιόλαδο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 68. Κύριε Διευθυντά,

K E O Σ Ο Ε Π Ρ Ο Σ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝ/ΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 68. Κύριε Διευθυντά, K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 310/1064 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.: 54 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ανακοίνωση συγκ.προσφ.πλακών γείωσης (Δ.3004.2015).doc ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ Αθήνα 23/04/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ.πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593

Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593 Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αµπελόκηποι Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/7/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 15069 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 17/7/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 15069 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 17/7/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 15069 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ > με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤ. Αθήνα, 22.12.2014. Πρωτ.: 20303 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ. Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2

ΕΦΕΤ. Αθήνα, 22.12.2014. Πρωτ.: 20303 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ. Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ο Αρ. ΕΛΑΗ RIKK ihm OKFATIA r n o Y p r n o α γ ρ ο τ ικ μ ι ΕΦΕΤ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 22.12.2014 Πρωτ.: 20303 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 16/06/2015 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008 Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ CLP-REACH. Γ.Χ.Κ. 30.11-1.12.2010 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ & ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΡΗ ΤΙ EIΝΑΙ H ΓΥΡΗ. Ηγύρη αποτελεί το αρσενικό αναπαραγωγικό κύτταρο των φυτών. Δήμου Μαρία Γεωπόνος Msc

Η ΓΥΡΗ ΤΙ EIΝΑΙ H ΓΥΡΗ. Ηγύρη αποτελεί το αρσενικό αναπαραγωγικό κύτταρο των φυτών. Δήμου Μαρία Γεωπόνος Msc Η ΓΥΡΗ Δήμου Μαρία Γεωπόνος Msc ΤΙ EIΝΑΙ H ΓΥΡΗ Ηγύρη αποτελεί το αρσενικό αναπαραγωγικό κύτταρο των φυτών 1 H ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΓΥΡΗΣ σε κηρήθρες με γυρεοπαγίδες εποχή συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο)

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο) Η θερμικη επεξεργασία έχει επιζημια επίδρση στα θρεπτικα συστατικά. Στοχος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας

Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Πρακτική άσκηση στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων Πολιτικής Υγείας Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Προβλήματα 1. Κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη της πράξης «ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ». ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ένταξη της πράξης «ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 26/03/2015. Αριθ. Πρωτ. : 33749 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά

Ύπαιθρο (διαθέσιμοι χώροι εκ περιτροπής ανά κεφαλή) αριθ. ζώων ανά m 2. (καθαρό εμβαδό διαθέσιμο για τα ζώα) εκατοστά ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εκτροφή πτηνών Α. Προέλευση των πτηνών 1. Καταγωγή των πτηνών βιολογικής εκτροφής: Πρέπει να επιλέγονται φυλές πτηνών λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον έλεγχο νομιμότητας των αλκοολούχων ποτών από τις επιχειρήσεις διακίνησης ή/και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή.

Οδηγίες για τον έλεγχο νομιμότητας των αλκοολούχων ποτών από τις επιχειρήσεις διακίνησης ή/και διάθεσης στον τελικό καταναλωτή. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 24-5-2012 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. πρωτ. 30/077/1574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΟΙΝΟΥ ΖΥΘΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994.

Κανονισμός ΕΟΚ 2568/1991, Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό Ε.Κ. 177/1994. Άρθρο71 (1) Ελαιόλαδο 1. «Ελαιόλαδο» χαρακτηρίζεται το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς της ελαίας της Ευρωπαϊκής (OLEA EUROPEA) με μέσα αποκλειστικά μηχανικά και μεθόδους ή επεξεργασίες οπωσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Α. ΝΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 AΡ.ΠΡΩΤ.: 22847/18-9-2013 FAX: 213 2058614 ΗΜΕΡ: 17/9/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων

Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων Άρθρο 68 (1) Γλυκαντικά Τροφίμων 1. «Γλυκαντικά» χαρακτηρίζονται πρόσθετα τροφίμων, τα οποία χρησιμοποιούνται: για να προσδώσουν γλυκεία γεύση στα τρόφιμα, ή ως επιτραπέζια γλυκαντικά. 2. α) «Μόνον τα

Διαβάστε περισσότερα