« - & ME ANOIXTO - .: ,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "« - & ME ANOIXTO - .:2831341038 , 03-12-2013. 31406"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.: Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ME ANOIXTO ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ Αφού λάβαµε υπόψη : 1) Την Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. µε την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του Ν. 2285/95. 2) το Ν.2286/95 «Προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 3) το Ν. 3463/06,.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει. 4) το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α / ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» 5) το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / ) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» 6) το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 11 Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 7) το Ν, 4013/2011 (φεκ 204 α / ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 8) Την Κοινή Υπουργική απόφαση Π1/2380/ ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων». 9) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/ (ΦΕΚ 1503 Β / ) «Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής». 10) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/ (ΦΕΚ 1323 Β / ) µε θέµα «Τροποποίηση της υπ αρίθµ 53361/ κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής». 11) Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/ (ΦΕΚ 990 Β / ) «Τροποποίηση της υπ αρίθµ 53361/ κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής». 12) Τη µε αριθµό 8/ Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ιδίως δε το 14 ο άρθρο της 13) Την υπ αριθµό 34042/96 Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 77β /96). 14) Το ν. 2741/99 ( ΦΕΚ Α'199/28/9/99) Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 15)το Π..166/2003 (ΦΕΚ138Α/2003): «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της , για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» 16) την Π1/3305/2010 (1789/ ) απόφαση Υπ. Οικονοµιίας Αντ. & Ναυτιλίας για τα όρια των ιαγωνισµών 1

2 17) Τον Κανονισµό 1251/2001 της Επιτροπής (τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 18)Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Αριθµ Φ.Ε.Κ. 240/ τεύχος Α ) και ιδίως το 4 ο άρθρο της. 19) Την εγκύκλιο 3/ του Υπουργείου Εσωτερικών 20) Τις διακηρύξεις 11696/2013 και 22837/2013 του ηµάρχου Ρεθύµνης 21) α) Για το ήµο Ρεθύµνης τις εξής Π.Α.Υ.: 1043 /2013, 1044/2013, 1045/2013, 1046/2013, 1051 / ) Τις αποφάσεις 5102/ και 5103/ (σε ορθή επανάληψη) του ηµάρχου Ρεθύµνης. 23) την αριθ. 808/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για την Έγκριση διενέργειας της προµήθειας γάλακτος εβαπορέ του ήµου Ρεθύµνης µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό οικονοµικών ετών )την αριθ. 793/2013 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου για την Έγκριση διενέργειας της προµήθειας χριστουγεννιάτικων εδεσµάτων στα πλαίσια της εθιµοτυπίας για το Γραφείο του ηµάρχου του ήµου Ρεθύµνης µε ανοιχτό µειοδοτικό διαγωνισµό οικονοµικού έτους ) την υπ αρίθµ 34/2013 εισήγηση του Γραφείου του ηµάρχου για συντόµευση της προθεσµίας του ανοιχτού διαγωνισµού κατά 10 ηµέρες προκειµένου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία µέχρι το χρονικό διάστηµα για το οποίο χρειάζονται τα κεράσµατα (23 εκεµβρίου 2013). ΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 26/11/2014) ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.. ΑΡΘΡΟ 1 Ο διαγωνισµός αφορά στην προµήθεια γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόµενους του ήµου µέχρι την εξάντληση του ενδεικτικού προϋπολογισµού ανά υπηρεσία του προϋπολογισµού του ήµου Ρεθύµνης (το αργότερο µέχρι 26/11/201 4) και κερασµάτων σε επισήµους στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. ΑΡΘΡΟ 2 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο Α ΕΛΕ (πρώην δήµος Αρκαδίου) Αίθουσα Συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής τη 17 η του µηνός εκεµβρίου 2013 και ώρα (λήξη κατάθεσης προσφορών). Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή µέσω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο ήµο στη διεύθυνση που αναγράφεται στο άρθρο 10 παρ.1 εδάφιο β) της παρούσης. Ο ανοιχτός µειοδοτικός διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών ανά κατηγορία (αν πρόκειται για την κατηγορία Α) και στο σύνολο των ειδών ανά οµάδα (αν πρόκειται για την κατηγορία Β). ΑΡΘΡΟ 3 o Πληροφορίες Τα έγγραφα της προµήθειας µπορούν να ζητηθούν από τα γραφείο Προµηθειών του ήµου Ρεθύµνης στο Α ΕΛΕ (πρώην δήµος Αρκαδίου).Το Γραφείο Προµηθειών του ήµου Ρεθύµνης έχει τηλ Αρµόδια υπάλληλος Σταγκουράκη Αργυρώ Μαρία. ΑΡΘΡΟ 4 ο εκτοί στο ιαγωνισµό Στο ιαγωνισµό γίνονται δεκτοί προµηθευτές και αντιπρόσωποι που διαθέτουν το προς προµήθεια είδος. 2

3 ΑΡΘΡΟ 5 ο Γλώσσα Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 6 ο απάνη Χρηµατοδότηση της Προµήθειας Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από τα έσοδα του Προϋπολογισµού του ήµου Ρεθύµνης. Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α (γάλα εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόµενους του ήµου): απάνη χωρίς ΦΠΑ ,66 Ευρώ απάνη Φ.Π.Α 13% 2.960,84 Ευρώ Ενδεικτικός Προϋπολογισµός ,50 Ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β (κεράσµατα σε επισήµους στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων): ΟΜΑ Α Β1: 180 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΟΜΑ Α Β2: 115,50 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) Η δαπάνη για την προµήθεια του γάλακτος εβαπορέ και των κερασµάτων σε επισήµους στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.Ε. προυπολογισµού του ήµου Ρεθύµνης ως ακολούθως.: Κ.Α µε περιγραφή «Προµήθεια εβαπορέ γάλακτος» ποσού 3.231,90 ευρώ Κ.Α µε περιγραφή «Προµήθεια εβαπορέ γάλακτος» ποσού ,75 ευρώ Κ.Α µε περιγραφή «Προµήθεια εβαπορέ γάλακτος» ποσού 5.206,95 ευρώ Κ.Α µε περιγραφή «Προµήθεια εβαπορέ γάλακτος» ποσού 3.231,90ευρώ Κ.Α µε περιγραφή «απάνες δεξιώσεων και τοπικών ή εθνικών εορτών» ποσού 300 ευρώ. ΑΡΘΡΟ 7 ο Ο διαγωνισµός αφορά στις εξής κατηγορίες ή οµάδες (αν πρόκειται για την κατηγορία Β) για την οποία ή τις οποίες µπορούν να καταθέσουν προσφορά οι ενδιαφερόµενοι: Κατηγορία Α: σε βάρος των Κ.Α µε περιγραφή «Προµήθεια εβαπορέ γάλακτος» ποσού 3.231,90 ευρώ Κ.Α µε περιγραφή «Προµήθεια εβαπορέ γάλακτος» ποσού ,75 ευρώ Κ.Α µε περιγραφή «Προµήθεια εβαπορέ γάλακτος» ποσού 5.206,95 ευρώ Κ.Α µε περιγραφή «Προµήθεια εβαπορέ γάλακτος» ποσού 3.231,90ευρώ Κατηγορία Β: σε βάρος του Κ.Α µε περιγραφή «απάνες δεξιώσεων και τοπικών ή εθνικών εορτών» ποσού 300 ευρώ ΟΜΑ Α Β1:ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ ΕΣ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΟΜΑ Α Β2: ΛΙΚΕΡ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΑ ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ ΑΦΡΑΤΑ Σχηµατικά έχει ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. Α Β ήµος Ρεθύµνης ήµος Ρεθύµνης ,50 3

4 ΟΜΑ Α Β1 180 ΟΜΑ Α Β2 115,50 Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα εκτελεστεί από το ήµο Ρεθύµνης. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Οι διαγωνιζόµενοι υποβάλλουν στον κυρίως φάκελο µαζί µε την προσφορά τους, µε ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω δικαιολογητικά εις διπλούν: α) Οι Έλληνες πολίτες: (1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό, που είναι το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, δηλαδή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α , ,82 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΑ Α Β ΟΜΑ Α Β2 115,50 5,77 (κατόπιν στρογγυλοποίησης) της κατηγορίας Α των ειδών για την οποία υπαβάλλεται προσφορά (χωριστά για την κατηγορία Α) ή για κάθε οµάδα (-ες) (χωριστά για κάθε οµάδα), εάν πρόκειται για την κατηγορία Β,θα απευθύνεται στο ήµο Ρεθύµνης και θα ισχύει για τουλάχιστον δυο µήνες µετά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Bεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, που θα έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα είναι συντεταγµένη σύµφωνα µε το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. (2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. (3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. (4) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (5) Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. To πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ι.Κ.Α. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. (δηλαδή ασφαλιστική ενηµερότητα όλων των µελών του.σ. για την Α.Ε., του ιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρηµένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα µε τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δε θεωρείται από αρµόδια αρχή τότε ο συµµετέχων πρέπει να υποβάλλει µαζί µε την κατάσταση προσωπικού και ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, µε την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόµενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται µε τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. (6) Αποδεικτικό ηµοτικής Ενηµερότητας ήµου Ρεθύµνης. β) Οι αλλοδαποί: (1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό όπως ορίζεται παραπάνω. 4

5 (2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς καταλόγους. (3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. (4) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει η περίπτωση (4) του α) εδαφίου. (5) Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την περίπτωση (5) του α) εδαφίου. (6) Αποδεικτικό ηµοτικής Ενηµερότητας ήµου Ρεθύµνου γ) Τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των προηγούµενων περιπτώσεων, µε διαφοροποίηση όσον αφορά το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου προς τούτου εγγράφου. Για τα Νοµικά Πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: - οι οµόρρυθµοι εταίροι και οι διαχειριστές των οµορρύθµων και των ετερορρύθµων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). - οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) - ο πρόεδρος, ο διευθύνων σύµβουλος και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου των ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) - σε κάθε περίπτωση οι ν όµιµοι εκπρόσωποι του νοµικού προσώπου Επιπλέον απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του µε την εξής διαφοροποίηση: 1) Οι Οµόρρυθµες και Ετερόρρυθµες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίστοιχα) το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζονται οι Νόµιµοι Εκπρόσωποί της. 2) Οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζεται ο ιαχειριστής της Εταιρείας 3) Οι Ανώνυµες Εταιρείες (Α.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζονται οι Νόµιµοι Εκπρόσωποί της µε τη δηµοσίευσή του σε ΦΕΚ. δ) Οι συνεταιρισµοί: (1) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό όπως ορίζεται παραπάνω. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει η περίπτωση (4) του α) εδαφίου. (3) Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την περίπτωση (5) του α) εδαφίου. (4) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. Η κάθε ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού τους από τον διαγωνισµό τα εξής: (1) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των ΟΤΑ. (2) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και στην περίπτωση µη αποδοχής να αναφέρουν τα σηµεία εκείνα που διαφωνούν προκειµένου να αξιολογηθούν (παρ. 5 άρθρου 12ΥΑ 11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ). (3) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. (4) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 για ποια ή ποιες κατηγορίες ή για ποια ή ποιες οµάδες (εάν πρόκειται για την κατηγορία Β) θέλει να καταθέσει προσφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται εις διπλούν πρωτότυπες. 3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό. 4. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 5

6 5. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται πρωτότυπα ή σε αντίγραφα νόµιµα θεωρηµένα ως γνήσια εκτός από τις υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται εις διπλούν πρωτότυπες. Η µη προσκόµιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισµού του συµµετέχοντος. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του Νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νοµίµως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Συγκεκριµένα: Ο νόµιµος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές οφείλουν επίσης να προσκοµίζουν την ταυτότητά τους. Οι εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (π.χ. υπάλληλο κ.λ.π.) ο οποίος προσέρχεται προσκοµίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για τις περιπτώσεις των αντίστοιχων εταιρειών νόµιµα εξουσιοδοτηµένο από το νόµιµο εκπρόσωπο ή το διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει σαφώς από τη συστατική πράξη της εταιρείας ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν απαγορεύεται να µεταβιβάσουν παρόµοιο δικαίωµα σε τρίτους. Στις περιπτώσεις αυτές η εξουσιοδότηση θα έχει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του νόµιµου εκπροσώπου ή του διαχειριστή ή των διαχειριστών που εκπροσωπούν την εταιρεία από αρµόδια αρχή ή µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται: Α) το πρόσωπο που θα καταθέσει το φάκελο της προσφοράς και τα δικαιολογητικά συµµετοχής στη δηµοπρασία και Β) το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί την εταιρεία και νοµιµοποιείται να ενεργεί για λογαριασµό της, για την περαιτέρω συνεννόηση και υπογραφή της σύµβασης σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού. Όταν πρόκειται για νοµίµους εκπροσώπους οι διαχειριστές της εταιρείας οι οποίοι βάσει της συστατικής πράξης (καταστατικού) δε δύνανται να ενεργούν «µεµονωµένα», αλλά από «κοινού» για λογαριασµό της εταιρείας, στην περίπτωση αυτή η νόµιµη εξουσιοδότηση προς τον εκπρόσωπο θα έχει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των λοιπών νοµίµων εκπροσώπων ή διαχειριστών από αρµόδια αρχή ή µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή και όπου η εταιρεία εκπροσωπείται και συµµετέχει µε τρίτο πρόσωπο, η προβλεπόµενη εξουσιοδότηση χορηγείται σε αυτό από «κοινού» ( το σύνολο των νοµίµων εκπροσώπων και των διαχειριστών). Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται: α) το πρόσωπο που θα καταθέσει τον φάκελο της προσφοράς και τα δικαιολογητικά συµµετοχής στη δηµοπρασία και β) το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρεία και νοµιµοποιείται να ενεργεί για λογαριασµό της για την περαιτέρω συνεννόηση και υπογραφή της συµβάσεως σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού.. Οι ανώνυµες εταιρίες εκπροσωπούνται µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 Ν. 1832/89) προσερχόµενο αυτοπροσώπως και καταθέτει κατά τη δηµοπρασία πρακτικό ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας που εγκρίνει τη συµµετοχή αυτής στο διαγωνισµό για την ανάληψη της δηµοπρατουµένης προµήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. Εφ όσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά, δήλωση εκπροσώπησης του Ν.1599/86, θεωρηµένη του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια ηµοπρασία περισσότερες από µια εταιρεία ή ένωση προµηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόµενος όλες τις προσφορές εκτός από µια µε την οποία θα συµµετάσχει στον διαγωνισµό. ΑΡΘΡΟ 9 ο Τεχνικές προδιαγραφές Ο ήµος Ρεθύµνης ενδιαφέρεται για αγαθά άριστης ποιότητας σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν όλες τις κατηγορίες που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. Το γεγονός ότι τα είδη είναι άριστης ποιότητας δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Απαιτούµενο το πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001 / 2008 του συµµετέχοντα προµηθευτή για την κατηγορία Α (γάλα εβαπορέ στους δικαιούχους εργαζόµενους του ήµου Ρεθύµνης). 6

7 ΑΡΘΡΟ 10 ο Τρόπος υποβολής προσφορών 1. Οι ενδιαφερόµενοι για να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν στο ήµο Ρεθύµνης το αργότερο µέχρι τη 17 η εκεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα (λήξη κατάθεσης προσφορών), την προσφορά τους µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: (Επισηµαίνουµε ότι µε τον όρο προσφορά εννοούµε τα δικαιολογητικά συµµετοχής, τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης, την τεχνική προσφορά και την οικονοµική προσφορά). α) Προσωπικά ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τη 17 η εκεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα από έως (λήψη κατάθεσης προσφορών). β) Ταχυδροµικά στην παρακάτω διεύθυνση µέχρι την προηγούµενη του διαγωνισµού εργάσιµη µέρα, συγκεκριµένα: ήµος Ρεθύµνης, /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών,Tµήµα Λογιστηρίου Προµηθειών & Αποθήκης, Άδελε Ρεθύµνης, , Ρέθυµνο 2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 3. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη. 5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 6. Στο φάκελο κάθε προσφοράς, που είτε κατατεθεί είτε αποσταλεί ταχυδροµικώς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ». β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 7. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο & αντίγραφο) µέσα σε φάκελο καλά σφραγισµένο ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.6 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 1) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, εκπροσώπησης και η εγγύηση συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (Τεχνική Προσφορά), όπου περιγράφονται µε σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόµενων ειδών, οι οποίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε το άρθρο 9 της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη << ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> Επισηµαίνεται ότι για τον υπολογισµό της οικονοµικής προσφοράς πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόµιµες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών της προµήθειας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 2) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη << ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >> 7

8 και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 8. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προµηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 11. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων στον διαγωνισµό υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του στοιχεία και πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, τότε οφείλει να σηµειώσει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» διαφορετικά οποιοσδήποτε από τους διαγωνιζόµενους θα δύνανται να λαµβάνει γνώση αυτών των πληροφοριών. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. ΑΡΘΡΟ 11 ο Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει δηµόσια στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών ενώπιον των διαγωνιζοµένων, τη 17 η εκεµβρίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής: αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής και εκπροσώπησης και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές πραγµατοποιείται το άνοιγµα των σφραγισµένων φακέλων µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών από την αρµόδια επιτροπή. Σε κάθε φάκελο του συµµετέχοντος στον διαγωνισµό σηµειώνεται ο αύξων αριθµός κατά σειρά παράδοσης. 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταγραφή των στοιχείων των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, των δικαιολογητικών συµµετοχής και εκπροσώπησης και των οικονοµικών προσφορών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καθώς και των τιµών που προσφέρθηκαν. ΑΡΘΡΟ 12 ο Χρόνος ισχύος των προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν, µε ποινή αποκλεισµού, χωρίς καµία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του Ευρώ προς τα ξένα νοµίσµατα ως εξής: Για την Κατηγορία Α (γάλα εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόµενους) µέχρι 26 Νοεµβρίου 2014 και για την Κατηγορία Β (κεράσµατα σε επισήµους στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων) µέχρι 31/12/ Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 8

9 ΑΡΘΡΟ 13 ο Προσφερόµενη τιµή-χρόνος παράδοσης- Τόπος παράδοσης 1. Με την προσφορά η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά µονάδα. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών στο ήµο όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. 2. Η τιµή θα περιλαµβάνει και τα έξοδα µεταφοράς των ειδών στην αποθήκη της Οικονοµικής Υπηρεσίας στο ηµαρχείο στο Άδελε Ρεθύµνης (όσον αφορά στα είδη της Κατηγορίας Α ) και στο Γραφείο του ηµάρχου στο ηµαρχείο Ρεθύµνης επί της οδού Κουντουριώτη 80 (όσον αφορά την Κατηγορία Β ). 3. Οι προσφορές θα αφορούν, επί ποινή απαράδεκτου αυτών, το σύνολο των ειδών της κατηγορίας Α ενώ στην κατηγορία Β ( ήµος Ρεθύµνης), οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή απαράδεκτου αυτών, το σύνολο των ειδών της κάθε οµάδας, που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης και όχι για µέρος αυτών. 4. Στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται αριθµητικώς σε Ευρώ, η τιµή ανά τεµάχιο χωρίς ΦΠΑ καθώς και η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο των ειδών της κατηγορίας Α ή οµάδας της κατηγορίας Β συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε ποινή αποκλεισµού σε διαφορετική περίπτωση. 5. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται µέχρι τη λήξη της. Ο ήµος Ρεθύµνης σε ό,τι αφορά στα είδη που τον αφορούν (Κατηγορίες Α και Β) θα αποστέλλει στον ανάδοχο έγγραφη εντολή προµήθειας. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια για την ηµεροµηνία παράδοσης των υλικών, τουλάχιστον µία (1) εργάσιµη µέρα νωρίτερα. 6. Η προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 11 ο Αξιολόγηση προσφορών. Για την αξιολόγηση των προσφορών, όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι η χαµηλότερη τιµή στο σύνολο των ειδών ανά κατηγορία, λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και την τεχνική περιγραφή της µελέτης. 2. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 3. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 4. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή στην κατηγορία Α στο σύνολο των ειδών ΕΝΩ στην κατηγορία Β το κριτήριο είναι η χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα στο σύνολο των ειδών. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. 5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής του ιαγωνισµού αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 12 ο ασµοί - κρατήσεις - πληρωµή Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ήµος απαλλάσσεται της καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. Η πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών στον προµηθευτή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή τους και βάσει των: α) τιµολογίου του προµηθευτή, β) χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής και γ) πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε νόµιµη δαπάνη. ΑΡΘΡΟ 13 ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 15 του 9

10 ΕΚΠΟΤΑ. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο µία (1) εργάσιµη ηµέρα πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. β. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην οικονοµική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του.κ.κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. ΑΡΘΡΟ 14 ο Εγγυήσεις Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε το νόµο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωµα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων ή οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου γίνονται δεκτοί στην ονοµαστική τους αξία, ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. Ως εγγύηση µπορεί να κατατεθεί και γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ήµου Ρεθύµνης στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, εφ' όσον το περιεχόµενο της παρακαταθήκης έχει διαµορφωθεί µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα. Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ της κατηγορίας Α των ειδών για την οποία υποβάλλεται προσφορά (χωριστά για τη συγκεκριµένη κατηγορία) ή της οµάδας (οµάδων) των ειδών για την οποία (-ες) υποβάλλεται προσφορά, αν πρόκειται για την κατηγορία Β (χωριστά για κάθε οµάδα) και θα απευθύνεται στο ήµο Ρεθύµνης και θα ισχύει τουλάχιστον για δύο µήνες µετά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.. Bεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, που θα έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ' όψη. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης Ο προµηθευτής στον οποίον κατακυρώθηκε η προµήθεια για την κατηγορία Α (γάλα εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόµενους του ήµου), υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης υπέρ του ήµου Ρεθύµνης µε τον οποίο θα υπογράψει τη σύµβαση το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας στη συγκεκριµένη κατηγορία, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται από την ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης και µέχρι 26/11/2014 µε τη λήξη του οποίου επιστρέφεται στον προµηθευτή, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προµηθευόµενων ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια για την κατηγορία Β (κεράσµατα σε επισήµους στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων) στη µία ή/και στις δυο οµάδες δεν υποχρεούται να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 10

11 ΑΡΘΡΟ 15 ο Υπογραφή σύµβασης Ο προµηθευτής στον οποίον κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε τον ήµο Ρεθύµνης στην κατηγορία ή οµάδα του οποίου κηρύχθηκε ανάδοχος, προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης (εκτός από την κατηγορία Β «κεράσµατα σε επισήµους στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων» στη µία ή/και στις δυο οµάδες όπου ο ανάδοχος δεν υποχρεούται να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης). ΑΡΘΡΟ 16 ο Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση µε το ήµο Ρεθύµνης στην κατηγορία ή οµάδα του οποίου κηρύχθηκε ανάδοχος ή δεν παρέδωσε, αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση και του επιβάλλονται αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στον ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 17 ο Πληµµελής κατασκευή Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναγράφονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ ΑΡΘΡΟ 18 ο ηµοσίευση Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ δηµοσιεύεται στο τεύχος δηµοσίων συµβάσεων του Φ.Ε.Κ. και όπου αλλού προβλέπεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3548/2007, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ήµου Ρεθύµνης, «www. rethymno.gr» και σε εµφανές σηµείο στο ηµαρχείο στο Άδελε Ρεθύµνου. Η δαπάνη για τις δηµοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο (Γνωµοδότηση ΝΣΚ 204/2010 ) κατ αντιστοιχία µε την κατηγορία (-ες) στην οποία κηρύχθηκε ανάδοχος ή την οµάδα (-ες), εάν πρόκειται για την κατηγορία Β. 11

12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ: Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό πλήρες συµπυκνωµένο, τύπου εβαπορέ, συσκευασµένο σε κουτί κατάλληλο για τρόφιµα, καθαρού βάρους 410 gr, (όχι σκόνη) απαλλαγµένο από οποιαδήποτε άχρηστη,περιττή ή βλαβερή ουσία και θα έχει υποστεί υψηλού βαθµού αποστείρωση. Οι συσκευασίες δεν θα πρέπει να είναι λιποβαρείς και χτυπηµένες. Εξωτερικά της συσκευασίας, θα γράφεται η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης του γάλακτος, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των (11) µηνών εκτός ψυγείου, επίσης θα αναγράφονται τα θρεπτικά συστατικά ανά 100 ml γάλακτος αναλυτικά: ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ EASY OPEN EASY OPEN ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΟΥΤΙ 410 ΓΡ METALIKO KOYTI ΛΙΠΑΡΑ 7,8 ΟΣΥΓ (ΟΛΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ ΥΠΟΛΟΙΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) 25,9 ΣΤΕΡΕΑ ΜΗ ΛΙΠΑΡΑ Η Σ.Υ.Α.Λ. ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΝΑ 100 ΜΛ ΕΤΟΙΜΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ KCAL 72 ΘΕΡΜΙ ΕΣ KL 302 ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ G 3,6 Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ G 5,1 ΛΙΠΑΡΑ G 4,2 ΑΣΒΕΣΤΙΟ MG 125 ΦΩΣΦΟΡΟΣ MG 110 ΒΙΤΑΜΙΝΗ D MG 0,55 ΒΙΤΑΜΙΝΗ B2 MG 0,12 ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 MG 0,35 ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ ΝΑΙ ΚΑΤΩ Επί του κυρίου πρέπει να υπάρχει σήµανση ώστε να µην είναι δυνατή η περαιτέρω διάθεση σύµφωνα µε την ΚΥΑ 36586/ (ΦΕΚ Β 323/ ). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΑ Α Β1: ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ ΕΣ : Καλά ψηµένοι και να έχουν την κανονική και νόµιµη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από µια µέρα πριν την παράδοσή τους. ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ: Καλά ψηµένα και να έχουν την κανονική και νόµιµη υγρασία τους. Τα υλικά παρασκευής πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και φρέσκα σύµφωνα µε τις αγορανοµικές διατάξεις. Πρέπει να παρασκευάζονται όχι νωρίτερα από µια µέρα πριν την παράδοσή τους. ΟΜΑ Α Β2: 12

13 ΛΙΚΕΡ; Ηδύποτο που φτιάχνεται από την απόσταξη οινοπνεύµατος µε την προσθήκη γεύσης φρούτων, κρέµας βοτάνων, λουλουδιών & προσθήκη ζάχαρης\ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ: πολύ καλή κατηγορία ξηρών καρπών. Είναι θρεπτικά, πλούσια σε πρωτείνες και ανόργανα στοιχεία. Συσκευασία του 1 κιλού ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ ΑΛΜΥΡΑ: Περιέχουν θρεπτικά συστατικά & πρωτείνες. Πλούσια σε φώσφορο, µαγνήσιο, ασβέστιο, σίδηρο & βιταµίνες. Συσκευασία του 1 κιλού ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ ΑΦΡΑΤΑ: Περιέχουν θρεπτικά συστατικά & πρωτείνες. Πλούσια σε φώσφορο, µαγνήσιο, ασβέστιο, σίδηρο & βιταµίνες. Συσκευασία του 1 κιλού ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΑΛΑ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ) Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΝΙΜ+ΑΟΡΙΣΤ+ΟΡΙ ΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΥΤΙΑ 1, , ΚΟΥΤΙΑ 1, , ΚΟΥΤΙΑ 1, ,70 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΥΤΙΑ 1, ,50 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΟΥΤΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ Φ.Π.Α. (13%) ,60 Ο προϋπολογισµός είναι ενδεικτικός και µπορεί να αυξοµειωθεί ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας πάντα όµως µέσα στα όρια της πίστωσης που έχει ψηφιστεί, αναληφθεί και δεσµευθεί από την Οικονοµική Επιτροπή. 13

14 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΟΜΑ Α Β1 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΚΙΛΟ 1 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ ΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 180 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΟΜΑ Α Β2 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ 1 ΛΙΚΕΡ 3 ΤΕΜ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ 2,5 ΚΙΛΟ 14, ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ ΑΦΡΑΤΑ 2,5 ΚΙΛΟ 7,8 19,5 4 ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ 2,5 ΚΙΛΟ 6 15 ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 115,50 14

15 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η προµήθεια γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζοµένους του ήµου Ρεθύµνης µέχρι την εξάντληση του ενδεικτικού προϋπολογισµού ανά υπηρεσία του δήµου Ρεθύµνης (το αργότερο µεχρι 26/11/2014) και κερασµάτων σε επισήµους στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονταιi: Aπό τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. (Υπουργική Απόφαση 11389/93 ΦΕΚ 185/ τ. Β) και του Ν.2286/95. ΑΡΘΡΟ 3 ο Tρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Τα στοιχεία της σύµβασης που προσαρτώνται σ αυτή είναι τα ακόλουθα: 1. Η διακήρυξη. 2. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός - τεχνικές προδιαγραφές. 3. Η συγγραφή υποχρεώσεων. 4. Η οικονοµική προσφορά του προµηθευτή. ΑΡΘΡΟ 4 ο Ο προµηθευτής οφείλει να καταθέσει τις παρακάτω εγγυητικές επιστολές. 1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ της κατηγορίας Α των ειδών για την οποία υποβάλλεται προσφορά (χωριστά για τη συγκεκριµένη κατηγορία) ή της οµάδας (οµάδων) των ειδών για την οποία (-ες) υποβάλλεται προσφορά, αν πρόκειται για την κατηγορία Β (χωριστά για κάθε οµάδα) και θα απευθύνεται στο ήµο Ρεθύµνης και θα ισχύει τουλάχιστον για δύο µήνες µετά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού.. Bεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας, που θα έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπ' όψη. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης Ο προµηθευτής στον οποίον κατακυρώθηκε η προµήθεια για την κατηγορία Α (γάλα εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόµενους του ήµου), υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης υπέρ του ήµου Ρεθύµνης µε τον οποίο θα υπογράψει τη σύµβαση το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συµβατικής αξίας στη συγκεκριµένη κατηγορία, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται από την ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης και µέχρι 26/11/2014 µε τη λήξη του οποίου επιστρέφεται στον προµηθευτή, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προµηθευόµενων ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια για την κατηγορία Β (κεράσµατα σε επισήµους στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων) στη µία ή/και στις δυο οµάδες δεν υποχρεούται να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 5 ο Ο προµηθευτής, στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόµενους ή/και των κερασµάτων για τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του ήµου, υποχρεούται να υπογράφει επιµέρους συµβάσεις µε το δήµο. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια γάλακτος εβαπορέ για τους εργαζόµενους (κατηγορία Α ) 15

16 υποχρεούται να προσκοµίσει µε την υπογραφή της σύµβασης και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων αυτής. Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση και του επιβάλλονται αθροιστικά οι κυρώσεις που ορίζονται στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. ΑΡΘΡΟ 6 ο Τα προς προµήθεια είδη, θα πρέπει να είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας ειδάλλως θα πρέπει να αντικατασταθούν µε άλλα που να πληρούν τα ανωτέρω. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. ΑΡΘΡΟ 7 ο Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του υλικού, ορίζεται για το γάλα των δικαιούχων εργαζοµένων το αργότερο µέχρι 26/11/2014 σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας και αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, για τα κεράσµατα στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ορίζεται µέχρι 31/12/2013. Η παράδοση του γάλακτος των εργαζοµένων θα γίνεται την τελευταία βδοµάδα κάθε διµήνου ή και νωρίτερα ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας, αφού έχει ενηµερωθεί εγγράφως σχετικά ο προµηθευτής τουλάχιστον 10 µέρες πριν, όταν πρόκειται για επίσπευση της ηµεροµηνίας παράδοσης. Σε περίπτωση παράδοσης ή αντικατάστασης των εν λόγω ειδών µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, επιβάλλονται στον προµηθευτή πρόστιµο και κυρώσεις κατά τα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. ΑΡΘΡΟ 8 ο Η τιµή µονάδος της προσφοράς θα είναι σταθερή και αµετάβλητη κατά τη διάρκεια της προµήθειας και δεν θα υπόκειται σε καµία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο. Στην τιµή περιλαµβάνεται και η µεταφορά των προµηθευόµενων ειδών στις αποθήκες της Οικονοµικής Υπηρεσίας στο Α ΕΛΕ Ρεθύµνου (πρώην ήµος Αρκαδίου) όσον αφορά στο γάλα των εργαζοµένων (Κατηγορία Α) και στο κεντρικό ηµαρχείο (Κουντουριώτη 80) όσον αφορά τα κεράσµατα σε επισήµους στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του ήµου για το έτος 2013 (Κατηγορία Β οµαδες Β1 και Β2). ΑΡΘΡΟ 9 ο Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους προβλεπόµενους φόρους, στα τέλη και στις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το ήµο αντίστοιχα ενώ και τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο κατ αντιστοιχία µε την κατηγορία (-ες) στην οποία κηρύχθηκε ανάδοχος ή την οµάδα (-ες), αν πρόκειται για την κατηγορία Β. ΑΡΘΡΟ 10 ο Η πληρωµή της αξίας του γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόµενους του ήµου και των κερασµάτων σε επισήµους στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας, µετά την οριστική παραλαβή τους από την επιτροπή παραλαβής του δήµου, και έκδοσης του ανάλογου τιµολογίου. 16

17 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΑΛΑ ΕΤΟΥΣ 2013 Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΟΥΤΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΚΟΥΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΝΙΜ+ΑΟΡΙΣΤ+ΟΡΙ ΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΟΥΤΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΚΥΤΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΥΤΙΩΝ ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΑΖΙ ΜΕ Φ.Π.Α. (13%) ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 1 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 12 2 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ ΕΣ 6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2 Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΛΙΚΕΡ 3 ΤΕΜ 2 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ 2,5 ΚΙΛΟ 3 ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ ΑΦΡΑΤΑ 2,5 ΚΙΛΟ 4 ΣΤΡΑΓΑΛΙΑ 2,5 ΚΙΛΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ Ρέθυµνο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 17

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο, 20-8-2013 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 21624 ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

Ο ήμαρχος Καρδίτσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (για το διάστημα από 30/9/2013 έως 30/9/2014.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 ΕΥΡΩ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002563128 2015-02-06

15PROC002563128 2015-02-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Β) Την.Π1-4707/13-1-2011 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 13/6 /2012 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 18754 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βας. Παύλου 108 & Φλέμινγκ Τ.Κ. : 19004-Σπάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. 122.943,27.

Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. 122.943,27. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Παπαδάκη Αικατερίνη Τηλ.:2831341026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 16-2-2015 Αριθμός πρωτ. 2828 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002566123 2015-02-10

15PROC002566123 2015-02-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 9/02/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 1346 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 14/8 /2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 4424 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ CPV : 34928480-6 «οχεία και κάδοι Απορριµµάτων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 19-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. οικ. 2731 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001871247 2014-02-14

14PROC001871247 2014-02-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ν.Π...«ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ» Κηφισιά :12-02-2014 Αρ. Πρωτ.:167 Αριθ. Μελέτης: 6/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΝΤΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ Ι. ΖΗΡΙΝΗΣ 14PROC001871247

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ» Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας Ελάτειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 26/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 840 ------------------------------------------------------ Πληροφορίες: Τριφύλλη Ελένη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 451 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 451 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 18/6/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 17498 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002713543 2015-04-17

15PROC002713543 2015-04-17 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 17/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8702 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο: 22943 20 585

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1ο χιλιόμετρο προς Ξηρόβρυση, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 28/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 28/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 28/5/2015 Αρ Πρωτ.: 13761 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 16-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 25803 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια σίτισης παιδικών σταθμών με ανοικτό διαγωνισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ο Δήμαρχος Μαραθώνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΡΟΫΠ: 495.500,00 ΕΥΡΩ ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 75 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 75 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 11/2/2015 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 3290 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τ.Κ. : 15234-Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 28 Απριλίου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» Α.Μ. : Π 108/2014 ΠΡΟΫΠ : 1.695,00 (µε το Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 35.6693.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα