ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Η ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Η ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών & Μελετών Η ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ (Αναθεωρημένοι Δείκτες) Α π ρ ί λ ι ο ς ΚΡΑΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: Fax :

2 Η εξέλιξη του ΕΥΡΩ ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων κατά τον Απρίλιο Η εξέλιξη των σταθμισμένων ισοτιμιών Ανατίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων σημείωσε το ΕΥΡΩ κατά το μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ΕΥΡΩ (εισαγωγές και εξαγωγές), ο σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του συνόλου των νομισμάτων υποχώρησε κατά -1,60% ως αποτέλεσμα της υποτίμησης τόσο των ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ΕΥΡΩ) νομισμάτων (-0,52%) όσο και των λοιπών νομισμάτων (-2,47%) (Πίνακας 2). -0,4% -0,8% -1,2% -1,6% -2,4% -2,8% Μεταβολές ως προς τον προηγούμενο μήνα Σύν ολο Νομισμάτων Νομίσματα Ε.Ε. Λοιπά Νομίσματα -0,52% -0,54% -1,37% -1,60% -2,32% -2,47% Εξαγωγές Εξάλλου, με συντελεστές σταθμίσεως τη συμμετοχή της χώρας κάθε νομίσματος στις εξαγωγές μόνο των χωρών της ζώνης του ΕΥΡΩ, ο σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του συνόλου των νομισμάτων μειώθηκε κατά -1,37%, ο δείκτης των ευρωπαϊκών νομισμάτων κατά -0,54%, και ο δείκτης των λοιπών νομισμάτων κατά -2,32%. Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των ξένων νομισμάτων στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2011, δηλαδή ως προς τις μέσες τιμές του Δεκεμβρίου 2010, αυτές ανήλθαν, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ΕΥΡΩ (εισαγωγές και εξαγωγές), σε - 3,76% για το σύνολο των νομισμάτων, σε -0,61% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ΕΥΡΩ) νομίσματα και σε -6,32% για τα λοιπά νομίσματα. Εξάλλου, οι μέσες ετήσιες μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών, δηλαδή κατά το α' τετράμηνο του 2011 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2010, ανήλθαν σε +3,19% για το σύνολο των νομισμάτων, σε +3,02% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ΕΥΡΩ) νομίσματα και σε +3,33% για τα λοιπά νομίσματα. Μεταβολές ως προς τον Δεκέμβριο του ,5% Σύνολο Νομισμάτων Νομίσματα Ε.Ε. Λοιπά Νομίσματα -0,61% -0,71% -1,5% -2,5% -3,5% -3,18% -3,76% -4,5% -5,5% -6,5% -6,00% -6,32% Μεταβολές ως προς την αντίστοιχη περίοδο του ,0% 4,01% 3,42% 3,19% 3,33% 3,02% 2,91% 3,0% 1,0% Σύνολο Νομισμάτων Νομίσματα Ε.Ε. Λοιπά Νομίσματα Εξαγωγές Εξαγωγές

3 2 Μεταβολές ως προς τον αντίστοιχο μήνα του 2010 Τέλος, οι μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Απρίλιος Απρίλιος 2011, ήταν - 0,81%, +0,66% και -2,00% για το σύνολο των νομισμάτων, τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ΕΥΡΩ) νομίσματα και τα λοιπά νομίσματα, αντίστοιχα. 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% 0,66% 0,52% Σύνολο Νομισμάτων Νομίσματα Ε.Ε. Λοιπά Νομίσματα -0,28% -0,81% -1,19% Εξαγωγές -2,00% Σημειώνεται ότι εάν μετρήσουμε τις μεταβολές του ΕΥΡΩ με βάση τις σταθμίσεις του εξωτερικού εμπορίου της χώρας μας προκύπτουν περίπου οι ίδιες ποσοστιαίες μεταβολές για όλους τους τρόπους υπολογισμού των. 2 Η εξέλιξη των ισοτιμιών κατά κύρια νομίσματα 2.1 και Άλλα Νομίσματα εκτός Ε.Ε. Ανατίμηση έναντι των περισσότερων λοιπών νομισμάτων, σημείωσε το ΕΥΡΩ κατά τον Απρίλιο 2011, σε σχέση με τον Μάρτιο 2011, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των λοιπών ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες (Πίνακας 1). Μεταβολές ως προς τον προηγούμενο μήνα Ειδικότερα, το δολάριο ΗΠΑ υποτιμήθηκε κατά -3,06%, το φράγκο Ελβετίας κατά - 0,85%, το δολάριο Καναδά κατά -1,17%, το γεν Ιαπωνίας κατά -5,00% και το γουάν Κίνας κατά -2,52%, με εξαίρεση την κορόνα Νορβηγίας και το δολάριο Αυστραλίας που ανατιμήθηκαν κατά +0,29% και +1,41%, αντίστοιχα (Πίνακας 3). 1,0% -1,0% -3,0% - -5,0% ΗΠΑ -3,06% Ελβετίας -0,85% 0,29% Νορβηγ. Καν αδά -1,17% 1,41% Αυστραλ. Γιεν Ιαπω ν ίας -5,00% Κίν ας -2,52% Μεταβολές ως προς τον Δεκέμβριο του 2010 Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των λοιπών νομισμάτων ως προς το Δεκέμβριο 2010, διαπιστώνεται η υποτίμηση όλων σχεδόν των νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -8,56% (γεν Ιαπωνίας) έως -1,28% (φράγκο Ελβετίας) με εξαίρεση την κορόνα Νορβηγίας που ανατιμήθηκε κατά +1,22%. - -6,0% -8,0% ΗΠΑ -1,28% Ελβετίας 1,22% Νορβηγ. Καν αδά -3,67% Αυστραλ. -2,63% Γιεν Ιαπων ίας Κίν ας -6,79% -1-8,46% -8,56%

4 3 Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α' τετράμηνο 2011 έναντι του α' τετραμήνου 2010, προκύπτει η ανατίμηση όλων σχεδόν των λοιπών νομισμάτων (φράγκο Ελβετίας: +12,90%, κορόνα Νορβηγίας: +3,09%, δολάριο Καναδά: +4,34%, δολάριο Αυστραλίας: +10,79%, γεν Ιαπωνίας: +9,70% και γουάν Κίνας: +2,99%) με εξαίρεση το δολάριο ΗΠΑ που υποχώρησε κατά -0,90% ,0% 6,0% Μεταβολές ως προς την αντίστοιχη περίοδο του ,90% 10,79% 9,70% 4,34% 3,09% -0,90% ΗΠΑ Ελβετίας Νορβηγ. Καν αδά Γιεν Αυστραλ. Ιαπων ίας 2,99% Κίν ας Μεταβολές ως προς τον αντίστοιχο μήνα του 2010 Τέλος, κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Απρίλιος Απρίλιος 2011, διαπιστώνεται η ανατίμηση τεσσάρων νομισμάτων (φράγκο Ελβετίας: +10,48%, κορόνα Νορβηγίας: +1,61%, δολάριο Αυστραλίας: +5,86% και γεν Ιαπωνίας: +4,08%) και η υποχώρηση των λοιπών τριών νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ: - 7,17%, δολάριο Καναδά: -2,65% και γουάν Κίνας: -2,94%) (Πίνακας 3) ,0% 6,0% - -6,0% -8,0% ΗΠΑ -7,17% 10,48% Ελβετίας 1,61% Νορβηγ. Καν -2,65% αδά 5,86% Αυστραλ. 4,08% Γιεν Ιαπω ν ίας Κίν ας -2,94% 2.2 Νομίσματα Χωρών - Μελών της Ε.Ε. Υποτίμηση έναντι των περισσοτέρων λοιπών ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ΕΥΡΩ) νομισμάτων, σημείωσε το ΕΥΡΩ κατά τον Απρίλιο 2011, σε σχέση με τον Μάρτιο 2011, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες (Πίνακας 1). Ειδικότερα, τέσσερα (εκτός ζώνης ΕΥΡΩ) νομίσματα ανατιμήθηκαν (ζλότι Πολωνίας: +1,14%, κορόνα Τσεχίας: +0,38%, φόριντ Ουγγαρίας: +2,11% και λέι Ρουμανίας: +1,51%), δύο υποτιμήθηκαν (κορόνα Σουηδίας: -0,93% και λίρα Αγγλίας: -1,86%) και ένα έμεινε αμετάβλητο (κορόνα Δανίας) (Πίνακας 3). 3,0% 2,5% 1,5% 1,0% 0,5% -0,5% -1,0% -1,5% 0,00% Δαν ίας Μεταβολές ως προς τον προηγούμενο μήνα 2,11% 1,51% 1,14% 0,38% Ζλότι Φόριν τ Λέι Σουηδίας Αγγλίας Πολων ίας Τσεχίας Ουγγαρίας Ρουμαν ίας -0,93% -1,86% Μεταβολές ως προς τον Δεκέμβριο του 2010 Όσον αφορά τις μεταβολές των ευρωπαϊκών νομισμάτων ως προς το Δεκέμβριο 2010 (σωρευτικές μεταβολές), πέντε νομίσματα ανατιμήθηκαν με ποσοστά που κυμαίνονται από +0,67% (ζλότι Πολωνίας) έως +4,70% (λέι Ρουμανίας), ένα υποχώρησε (λίρα Αγγλίας: - 3,94%) και ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (κορόνα Δανίας: -0,06%). 5,0% 3,0% 1,0% -1,0% -3,0% - -0,06% Δαν ίας 0,96% Σουηδίας Αγγλίας -3,94% 0,67% Ζλότι Πολωνίας 3,59% Τσεχίας 4,65% 4,70% Φόριν τ Λέι Ουγγαρίας Ρουμαν ίας

5 4 Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α' τετράμηνο 2011 έναντι του αντίστοιχου τετραμήνου 2010, διαπιστώνεται η ανατίμηση των περισσοτέρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από +0,31% (ζλότι Πολωνίας) έως +11,14% (κορόνα Σουηδίας), με εξαίρεση την κορόνα Δανίας, το φόριντ Ουγγαρίας και το λέι Ρουμανίας που υποτιμήθηκαν κατά - 0,17%, -1,02% και -1,74%, αντίστοιχα ,0% 6,0% Μεταβολές ως προς την αντίστοιχη περίοδο του ,14% 5,67% 2,70% 0,31% Κορόν -0,17% α Ζλότι Δαν ίας Σουηδίας Αγγλίας Πολων ίας Φόριν τ Λέι -1,02% Τσεχίας Ουγγαρίας Ρουμαν -1,74% ίας Μεταβολές ως προς τον αντίστοιχο μήνα του 2010 Τέλος, όσον αφορά τις μεταβολές των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Απρίλιος Απρίλιος 2011, τρία νομίσματα ανατιμήθηκαν (κορόνα Σουηδίας: +7,71%, κορόνα Τσεχίας: +4,15% και λέι Ρουμανίας: +0,74%), τρία υποχώρησαν (κορόνα Δανίας: -0,20%, λίρα Αγγλίας: -0,95% και ζλότι Πολωνίας: -2,30%) και ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (φόριντ Ουγγαρίας: +0,09%). 8,0% 6,0% - Κορόν -0,20% α Δαν ίας 7,71% Σουηδίας -0,95% Αγγλίας Ζλότι Πολων ίας -2,30% 4,15% Τσεχίας 0,74% 0,09% Φόριν τ Λέι Ουγγαρίας Ρουμαν ίας

6 5 Μήνας ΙΑΝ. 0,134 0,098 1,132 0,246 0, , , ,701 0,677 0,122 0,672 0,640 0,767 0,103 0,134 0,100 1,141 0,249 0, , , ,731 0,682 0,124 0,692 0,648 0,810 0,107 0,134 0,103 1,109 0,257 0, , , ,737 0,690 0,124 0,720 0,672 0,813 0,108 0,134 0,104 1,143 0,258 0, , , ,746 0,698 0,126 0,743 0,691 0,798 0,109 0,134 0,103 1,167 0,247 0, , , ,796 0,705 0,127 0,766 0,693 0,863 0,117 0,134 0,104 1,208 0,244 0, , , ,819 0,726 0,126 0,789 0,699 0,901 0,120 0,134 0,105 1,197 0,245 0, , , ,783 0,743 0,125 0,751 0,686 0,895 0,116 0,134 0,106 1,214 0,251 0, , , ,776 0,746 0,126 0,746 0,698 0,909 0,114 0,134 0,108 1,191 0,253 0, , , ,765 0,764 0,126 0,740 0,717 0,907 0,114 0,134 0,108 1,141 0,253 0, , , ,720 0,743 0,123 0,707 0,706 0,880 0,108 0,134 0,107 1,169 0,253 0, , , ,732 0,744 0,123 0,723 0,724 0,887 0,110 0,134 0,110 1,179 0,250 0, , , ,756 0,781 0,127 0,750 0,752 0,908 0,114 ΙΑΝ. 0,134 0,112 1,180 0,257 0, , , ,749 0,783 0,128 0,753 0,745 0,906 0,113 0,134 0,114 1,182 0,255 0, , , ,733 0,771 0,128 0,742 0,738 0,887 0,111 0,134 0,113 1,154 0,249 0, , , ,714 0,777 0,128 0,731 0,722 0,874 0,109 0,134 0,111 1,133 0,252 0, , , ,692 0,771 0,128 0,723 0,732 0,830 0,106 Δανίας Σουηδίας Π Ι Ν Α Κ Α Σ 1 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ (FIXING) ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ (σε ΕΥΡΩ) Αγγλίας Νομίσματα Ε.Ε. (Εκτός Ζώνης ΕΥΡΩ) Ζλότι Πολωνίας Τσεχίας Φόριντ Ουγγαρίας Λέι Ρουμανίας ΗΠΑ Ελβετίας Λ ο ι π ά Ν ο μ ί σ μ α τ α Νορβηγ. Καναδά Αυστραλ. 100 Γιεν Ιαπωνίας Κίνας

7 6 Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ, 2011 (TRADE WEIGHTED INDEX) Μήνας Σύνολο Νομισμάτων Εξαγωγές Νομίσματα Ε.Ε. Εξαγωγές Λοιπά Νομίσματα Εξαγωγές ΙΑΝ. ΙΑΝ. Ι.-ΙΑΝ. Ι.- Ι.- Ι.- Ι.- Ι.- Ι.- Ι.- Ι.- Ι.- Ι.- Ι.- ΙΑΝ. (Ποσοστιαίες Μεταβολές ως προς τον προηγούμενο μήνα, %) 0,191% 0,316% 1,027% 1,007% -0,486% -0,872% -0,701% 0,296% 0,263% -1,819% -1,590% -1,509% -1,425% -1,453% -1,723% -1,596% -1,370% -0,521% -0,539% -2,468% 0,191% -0,673% -2,241% -3,762% 7,597% 7,309% 4,663% 4,567% 9,975% 10,435% 5,854% 5,838% 4,359% 4,246% 7,066% 7,654% 4,561% 4,687% 3,823% 3,717% 5,159% 5,794% 3,190% 3,421% 3,020% 2,906% 3,328% 4,008% 7,597% 4,177% 2,054% -0,810% (Ποσοστιαίες Μεταβολές ως προς τον Δεκέμβριο του 2010, %) 0,316% -0,379% -1,874% -3,180% 1,027% 1,326% -0,112% -0,610% 1,007% 1,271% -0,193% -0,709% -0,486% -2,294% -3,968% -6,317% (Ποσοστιαίες Μεταβολές ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2010, %) (Ποσοστιαίες Μεταβολές ως προς τον αντίστοιχο μήνα του 2010, %) 7,309% 4,663% 4,567% 9,975% 4,421% 2,459% -0,276% 4,062% 2,789% 0,661% 3,931% 2,696% 0,524% 4,271% 1,459% -2,002% -0,472% -1,801% -1,574% -2,318% -0,472% -2,262% -3,790% -5,999% 10,435% 4,979% 2,189% -1,189%

8 7 Μήνας ΙΑΝ. 0,01% 1,61% 0,12% 2,74% 2,97% 0,83% 0,72% -1,04% 0,24% 1,05% 0,37% -0,85% -0,25% -0,32% -0,05% 1,41% 0,09% -0,94% 0,71% 1,54% 0,39% -2,12% -1,50% -0,01% -1,53% -0,93% -2,12% -1,88% -0,03% -1,11% -2,33% -2,19% -0,48% 0,10% 2,01% -2,50% 0,83% -0,11% -1,37% -2,25% -1,42% -2,24% 0,00% -0,93% -1,86% 1,14% 0,38% 2,11% 1,51% -3,06% -0,85% 0,29% -1,17% 1,41% -5,00% -2,52% ΙΑΝ. 0,01% 1,61% 0,12% 2,74% 2,97% 0,83% 0,72% -1,04% 0,24% 1,05% 0,37% -0,85% -0,25% -0,32% -0,04% 3,05% 0,21% 1,78% 3,70% 2,38% 1,11% -3,14% -1,26% 1,04% -1,17% -1,77% -2,36% -2,19% -0,06% 1,91% -2,12% -0,46% 3,20% 2,48% 3,14% -5,56% -0,43% 0,93% -2,52% -3,98% -3,75% -4,38% -0,06% 0,96% -3,94% 0,67% 3,59% 4,65% 4,70% -8,46% -1,28% 1,22% -3,67% -2,63% -8,56% -6,79% Ι.-ΙΑΝ. -0,13% 14,38% 4,24% 4,65% 6,89% -2,14% -2,91% 6,83% 15,54% 4,63% 12,07% 16,45% 18,08% 10,53% Ι.- -0,14% 13,80% 3,87% 3,44% 6,95% -1,06% -2,94% 3,48% 14,31% 4,08% 9,59% 15,20% 13,66% 7,21% Ι.- -0,16% 12,32% 3,93% 1,21% 6,19% -1,39% -2,56% 1,25% 13,72% 3,60% 6,83% 12,53% 11,58% 5,03% Ι.- -0,17% 11,14% 2,70% 0,31% 5,67% -1,02% -1,74% -0,90% 12,90% 3,09% 4,34% 10,79% 9,70% 2,99% Ι.- Ι.- Ι.- Ι.- Ι.- Ι.- Ι.- Ι.- ΙΑΝ. -0,13% 14,38% 4,24% 4,65% 6,89% -2,14% -2,91% 6,83% 15,54% 4,63% 12,07% 16,45% 18,08% 10,53% -0,15% 13,23% 3,51% 2,24% 7,01% 0,02% -2,97% 0,27% 13,09% 3,54% 7,19% 13,97% 9,48% 4,03% -0,21% 9,47% 4,05% -3,09% 4,71% -2,03% -1,82% -3,08% 12,56% 2,65% 1,59% 7,42% 7,54% 0,78% -0,20% 7,71% -0,95% -2,30% 4,15% 0,09% 0,74% -7,17% 10,48% 1,61% -2,65% 5,86% 4,08% -2,94% Π Ι Ν Α Κ Α Σ 3 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ (FIXING) ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ, 2011 Δανίας Σουηδίας Νομίσματα Ε.Ε. (Εκτός Ζώνης ΕΥΡΩ) Αγγλίας Ζλότι Πολωνίας Τσεχίας Φόριντ Ουγγαρίας Λέι Ρουμανίας ΗΠΑ Ελβετίας (Ποσοστιαίες Μεταβολές ως προς τον προηγούμενο μήνα, %) (Ποσοστιαίες Μεταβολές ως προς τον Δεκέμβριο του 2010, %) (Ποσοστιαίες Μεταβολές ως προς τον αντίστοιχο μήνα του 2010, %) Λ ο ι π ά Ν ο μ ί σ μ α τ α Νορβηγ. (Ποσοστιαίες Μεταβολές ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2010, %) Καναδά Αυστραλ. Γιεν Ιαπωνίας Κίνας

9 8 Σταθμισμένες Ισοτιμίες Ξένων Νομισμάτων ως προς ΕΥΡΩ Ποσοστιαίες Μεταβολές (%) ως προς το Δεκέμβριο % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Μεταβολές (%) 0% Λοιπά Νομ. Νομ. Ε.Ε. Συν. Νομ. 2010/ΙΑΝ. 2011/ΙΑΝ. Ισοτιμίες Κυρίων Ξένων Νομισμάτων ως προς ΕΥΡΩ Ποσοστιαίες Μεταβολές (%) ως προς το Δεκέμβριο % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% Κίνας Δολ. ΗΠΑ Ελβετίας Αγγλίας 2010/ΙΑΝ. 2011/ΙΑΝ. Μεταβολές (%)

10 9 ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ (FIXING) ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΥΡΩ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 (Μεταβολές Ξένων Νομισμάτων ως προς το ΕΥΡΩ) Φόριντ Ουγγ. Λέι Ρουμ. Ελβ. Ελβ. Λέι Ρουμ. Φόριντ Ουγγ. Κορ. ουηδ. Κορ. ουηδ. Δολ. Αυστρ. Κορ. Τσεχίας Δολ. Αυστρ. Δολ. Αυστρ. Ζλότι Πολ. Κορ. Νορβ. Γιέν Ιαπων. Κορ. Τσεχίας Κορ. Τσεχίας Κορ. ουηδ. Κορ. Τσεχίας Γιέν Ιαπων. Κορ. Νορβ. Ζλότι Πολ. Δολ. Καναδά Κορ. Νορβ. Κορ. Δανίας Κορ. Δανίας Κορ. Νορβ. Λέι Ρουμ. Ελβ. Ελβ. Κίνας Φόριντ Ουγγ. Κορ. ουηδ. Δολ. Αυστρ. Αγγλ. Κορ. Δανίας Δολ. Καναδά Δολ. Καναδά Ζλότι Πολ. Αγγλ. Αγγλ. Αγγλ. Κορ. Δανίας Ζλότι Πολ. Κίνας Κίνας Δολ. ΗΠΑ Δολ. Καναδά Δολ. ΗΠΑ Δολ. ΗΠΑ Φόριντ Ουγγ. Κίνας Γιέν Ιαπων. Γιέν Ιαπων. Λέι Ρουμ. Δολ. ΗΠΑ -5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% % Μεταβολές ως προς τον Προηγούμενο Μήνα -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% % Μεταβολές ως προς τον Δεκέμβριο % 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% % Μεταβολές ως προς την Αντίστοιχη Περίοδο του 2010 (Ιαν. - Απρίλιος) -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% % Μεταβολές ως προς τον Αντίστοιχο Μήνα του προηγουμένου έτους

11 10 3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) δημοσιεύει τον αναθεωρημένο δείκτη της σταθμισμένης ισοτιμίας των ξένων νομισμάτων ως προς το ΕΥΡΩ σε μηνιαία βάση. Οι μεταβολές αφορούν το ΕΥΡΩ ως προς τα ξένα νομίσματα. Για παράδειγμα, η μέση ισοτιμία ΕΥΡΩ / λίρα Αγγλίας τον Ιανουάριο 2011 ισούται με 1,180, που σημαίνει ότι 1,180 ΕΥΡΩ = 1 λίρα Αγγλίας (δηλαδή το αντίστροφο του 0,847 που σημαίνει ότι 0,847 λίρες Αγγλίας = 1 ΕΥΡΩ). Επειδή το ΕΥΡΩ αποτελεί το ενιαίο νόμισμα 17 χωρών, οι συντελεστές στάθμισης των ξένων νομισμάτων προκύπτουν από τη συμμετοχή κάθε χώρας στο σύνολο των εμπορευματικών συναλλαγών (εισαγωγές και εξαγωγές) των χωρών της ζώνης του ΕΥΡΩ, και βασίζονται στα στοιχεία του εξωτερικού εμπορίου κατά την περίοδο Τα νομίσματα που περιλαμβάνονται στο σταθμισμένο δείκτη είναι συνολικά δέκα τέσσερα. Τα επτά ανήκουν σε χώρες-μέλη της Ε.Ε που είναι εκτός της ζώνης του ΕΥΡΩ (κορόνα Δανίας, κορόνα Σουηδίας, λίρα Αγγλίας, ζλότι Πολωνίας, κορόνα Τσεχίας, φόριντ Ουγγαρίας και λέι Ρουμανίας), και τα λοιπά επτά νομίσματα είναι τα εξής: δολάριο ΗΠΑ, γιέν Ιαπωνίας (100 γιέν), φράγκο Ελβετίας, δολάριο Καναδά, δολάριο Αυστραλίας, κορόνα Νορβηγίας και γουάν Κίνας. Ειδικά για το δολάριο ΗΠΑ η στάθμιση περιλαμβάνει και τις εισαγωγές πετρελαιοειδών από τον OPEC, αφού είναι γνωστό ότι το πετρέλαιο προσφέρεται στη διεθνή αγορά σε $ ΗΠΑ. Οι μεταβολές των ισοτιμιών υπολογίζονται κάθε μήνα με τους εξής τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: 1) ως προς τον προηγούμενο μήνα, 2) σωρευτικά από την αρχή του έτους, δηλαδή ως προς τη μέση τιμή του μηνός Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, 3) μέση ετήσια μεταβολή, δηλαδή μέση τιμή συναλλάγματος από την αρχή του έτους μέχρι και το συγκεκριμένο μήνα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους, και 4) ετήσια μεταβολή κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, δηλαδή ως προς τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους. Ποσοστιαία Συμμετοχή Νομισμάτων στο Εξωτερικό Εμπόριο της Ζώνης του Ευρώ Συμμετοχή Λοιπών Νομισμάτων (εκτός Ε.Ε.) στο Εξωτερικό Εμπόριο της Ζώνης του Ευρώ (Σύνολο Συμμετοχής: 55,2%) Λοιπά (10) Νομίσματα; 35,5% Αγγλίας; 20,1% Γιέν Ιαπ ωνίας; 4,8% Δολ. Αυστραλίας; 1,2% Κίνας; 11,1% Δολ. Καναδά; 1,6% Δολ. ΗΠΑ; 25,8% Νορβηγίας; 3,2% Δολ. ΗΠΑ; 25,8% Κίνας; 11,1% Ελβετίας; 7,5% Ελβετίας; 7,5% Συμμετοχή Ευρωπαϊκών Νομισμάτων (εκτός ζώνης ) στο Εξωτερικό Εμπόριο της Ζώνης του Ευρώ (Σύνολο Συμμετοχής: 44,8%) Ζλότι Πολωνίας; 5,9% Τσεχίας; 4,9% Φόριντ Ουγγαρίας; 3,5% Λέι Ρουμανίας; 1,9% Δανίας; 3,2% Σουηδίας; 5,3% Αγγλίας; 20,1%

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Μαρτίου το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να διατηρήσει

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2014 3,5E 7,5E

Ετήσια Έκθεση 2014 3,5E 7,5E Ετήσια Έκθεση 2014 30 6E E 3,5E 6E E 80 E 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Ταχυδρομική διεύθυνση: 60640 Frankfurt am Main, Germany Τηλέφωνο: +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος: www.ecb.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά και σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878 ISSN:2241-4878 Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 1 Εισαγωγή Δεν είναι λίγα όσα έχουν λεχθεί και γραφεί, ιδίως τα τελευταία χρόνια, για τον τομέα του

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (M.B.A. T.Q.M.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Το 2014 βρήκε την Ελλάδα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εξέλιξη ετήσιων µεταβολών του είκτη Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία, Συνόλου, Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 10,0 8,0. Φεβ. 13. εκ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : Σεπτέµβριος 20 Ο Γενικός είκτης Τιµών Παραγωγού στη Βιοµηχανία (σύνολο Εγχώριας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Η εξασθένιση του Ευρώ και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 20 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Επιβεβαιώνεται η ταχεία επιβράδυνση της πτώσης του ΑΕΠ το 20. Σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 5 η Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μάιος 215 Μάιος 215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ : Ιανουάριος 2015 Στα πλαίσια της κατάρτισης του Εν ΤΚ µε τη µέθοδο της αλυσωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 19,9% το Δεκέμβριο 2010, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 19,9% το Δεκέμβριο 2010, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2009. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 17,0% το Δεκέμβριο 2010, σε σύγκριση με

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Η.Π.Α. Για τρίτη φορά αναθεωρήθηκε το αµερικανικό ΑΕΠ για το δ τρίµηνο του 2012, το οποίο σύµφωνα µε τη νέα µέτρηση έφτασε το 0,4%, κινήθηκε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 28 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,0% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. ISSN:2241 4878 Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΟ 1999

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΟ 1999 11) Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤOΚΙΩΝ ΤOΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤOΣ Το συνολικό πλέγμα των ρυθμίσεων νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος υπήρξε αποτελεσματικό. Σημειώθηκε σύγκλιση των επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η συμφωνία στο Eurogroup για την τετράμηνη παράταση της δανειακής σύμβασης και η

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κατά τη συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην οικονομική και νομισματική ανάλυση που διενεργεί τακτικά, αποφάσισε να

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα