ΑΔΑ : 4ΑΧ86-ΣΘΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ : 4ΑΧ86-ΣΘΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/11"

Transcript

1 ΑΔΑ : 4ΑΧ86-ΣΘΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ Τηλ.: Φ. : 608.6/ 69 /11 Σ. : 1397 ΜΑΡΑΘΙ, ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δύο (2) Εξωλέμβιων Κινητήρων Σκαφών Ειδικών Φρουρών για κάλυψη αναγκών ΝΚ/ ΔΚ/ ΝΑΤΟ προϋπολογιζόμενου συνολικού κόστους Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/11 Έχοντας υπόψη : α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251 Α /70). β. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών». γ. Το Ν.3871/10 «Περί Δημοσίου Λογιστικού», (ΦΕΚ 247 Α /95). δ. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/95). ε. Το Ν.2522/97 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών». στ. Το ΠΔ 60/07 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 η ς Νοεμβρίου ζ. Οδηγία 2004/18/ΕΚ L134/304-04/ Eυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. η. Εγκύκλιος Υπ.Αν. Αρ.Πρ. Π1/1105 από θ. To ΠΔ 118/07 «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 από ). ι. Την υπ αρίθ // κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ «Περί Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στους ΥΦΕΘΑ».(ΦΕΚ 1929// ). ια. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893(ΦΕΚ 2300// ) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές. ιβ. Εγκύκλιος Υπ.Οικ. Αρ.Πρ /395 από ιγ. ΠαΔ/ΓΕΝ 6-3/09. Ιδ. Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο Διατάκτη για την δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 περί << Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης>> και το Π.Δ 113/2010 <<Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (Α.194 και 209), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 22 Α του Ν. 2362/1995(Α.247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010

2 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Δύο (2) Εξωλέμβιων Κινητήρων Σκαφών Ειδικών Φρουρών για κάλυψη αναγκών ΝΚ/ ΔΚ/ ΝΑΤΟ προϋπολογιζόμενου συνολικού κόστους Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ. και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές από 20 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη έως 22 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στα γραφεία της ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ στο Μαράθι Ακρωτηρίου (τηλ ). 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Έλληνες Πολίτες. β) Αλλοδαποί. γ) Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά δ) Ενώσεις Προμηθευτών. 4. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία της ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ τις προσφορές τους μέχρι την 20 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» άρθρο 3. Προσφορές για ορισμένα μόνο από τα προς προμήθεια υλικά ή για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας δεν θα γίνουν αποδεκτές. 5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με : α. To ΠΔ 118/07 «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 από ) β. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α /95) γ. Τα σχετικά ζ, η και ιβ. δ. Τους συνημμένους στην παρούσα, ως Παράρτημα «Α», Γενικούς Όρους. ε. Την συνημμένη στην παρούσα, ως Παράρτημα «Β»,Συγγραφή Υποχρεώσεων. στ. Την συνημμένη στην παρούσα, ως Παράρτημα «Γ», Τεχνική Προδιαγραφή. 6. Οι Γενικοί όροι και η Συγγραφή Υποχρεώσεων του διαγωνισμού, καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων κατισχύει των Γενικών Όρων. Κατά τα λοιπά, μη λεπτομερώς αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο Π.Δ 118/07 «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 από ). 7. Η τιμή προσφοράς να δοθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς Όρους, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και την Τεχνική Προδιαγραφή της παρούσας. 8. Περίληψη της παρούσης Ανακοίνωσης, δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του ΠΝ και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 9. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους θα παρέχονται από το Γραφείο Προϋπολογισμού Εφοδιασμού και Απογραφών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ στο Μαράθι Ακρωτηρίου (τηλ ) για θέματα που άπτονται της διαδικασίας του διαγωνισμού, Συγγραφής Υποχρεώσεων παραρτήματος «Β» της παρούσας και Τεχνικής Προδιαγραφής παραρτήματος «Γ» της παρούσας.

3 10. Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Γ» του ΠΔ 6-3/09 «Περί διαδικασιών Προμηθειών Μη Αμυντικού Υλικού, Παροχής Υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών του ΠΝ». 11. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθεύονται πλήρη αντίγραφα της Ανακοίνωσης, από τα γραφεία της ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ στο Μαράθι Ακρωτηρίου (τηλ ). 12. Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια στα οποία κοινοποιούμε την παρούσα, παρακαλούμε όπως μεριμνήσουν, για την ευρεία κοινοποίησή της στα μέλη τους. Αρχιπλοίαρχος K. Βουλγαράκης Π.Ν. Δ ι ο ι κ η τ ή ς Ν Κ Ακριβές Αντίγραφο Υπχος (E) Μ. Γιαννοπούλου Π.Ν. Αξιωματικός Γεν. Γραμματείας ΝΚ Συνημμένα: - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:«Α»(Γενικοί Όροι) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»(Συγγραφή Υποχρεώσεων) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» (Τεχνική Προδιαγραφή) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»(Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» (Σχέδιο Σύμβασης)

4 10. Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Γ» του ΠΔ 6-3/09 «Περί διαδικασιών Προμηθειών Μη Αμυντικού Υλικού, Παροχής Υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών του ΠΝ». 11. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προμηθεύονται πλήρη αντίγραφα της Ανακοίνωσης, από τα γραφεία της ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ στο Μαράθι Ακρωτηρίου (τηλ ). 12. Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια στα οποία κοινοποιούμε την παρούσα, παρακαλούμε όπως μεριμνήσουν, για την ευρεία κοινοποίησή της στα μέλη τους Συνημμένα: - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:«Α»(Γενικοί Όροι) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»(Συγγραφή Υποχρεώσεων) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» (Τεχνική Προδιαγραφή) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»(Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» (Σχέδιο Σύμβασης)

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Ανήκει στη Διακήρυξη 22/11 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΚ/ΔΚ 608.6/ /11 //18/08/11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό, προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (Άρθρα 5 α,6,7,8,8 α,9 α,11,12,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36 και 37), ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (WWW. GGE.GR-Γεν./Δνση Κρατικών Προμηθειών Νομοθετικό Πλαίσιο).

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Ανήκει στη Διακήρυξη 22/11 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΚ/ΔΚ 608.6/ /11//18/08/11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ Συγγραφή Υποχρεώσεων Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δύο (2) Εξωλέμβιων Κινητήρων Σκαφών Ειδικών Φρουρών για κάλυψη αναγκών ΝΚ/ ΔΚ/ ΝΑΤΟ προϋπολογιζόμενου συνολικού κόστους Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 1. Πρόχειρος Επαναληπτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Δύο (2) Εξωλέμβιων Κινητήρων Σκαφών Ειδικών Φρουρών για κάλυψη αναγκών ΝΚ/ ΔΚ/ ΝΑΤΟ προϋπολογιζόμενου συνολικού κόστους Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 2. Η παρούσα προμήθεια συνίσταται ειδικότερα στην παράδοση των υπό προμήθεια κινητήρων στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας σύμφωνα με τους Γενικούς, όρους την συγγραφή υποχρεώσεων και την Τεχνική Προδιαγραφή της παρούσας. 3. Η προμήθεια θα πραγματοποιεθεί όπως καθορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή, Παραρτήματος «Γ» της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 2 ΓΕΝΙΚΑ 1. Ο προμηθευτής πέρα από τις υποχρεώσεις του για την συμμόρφωση προς τους Γενικούς και Ειδικούς όρους των συμφωνιών και της Διακηρύξεως, ως και της Τεχνικής Προδιαγραφής, οφείλει να εκτελέσει την προμήθεια, σύμφωνα προς τους καλώς εννοούμενους βασικούς κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, συμμορφούμενος προς τις οδηγίες των εκπροσώπων του εργοδότου. 2. Ο Εργοδότης επιφυλάσσεται στο να μην επιτρέπει την είσοδο στη Ναυτική περιοχή, προσωπικού του προμηθευτή, εάν λόγοι ασφαλείας, κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας επιβάλλουν αυτό. Α Ρ Θ Ρ Ο 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΤΙΜΕΣ 1. Η προσφορά ενός εκάστου προσφέροντος θα είναι ανά τεμάχιο για έκαστο είδος. 2. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ΕΥΡΩ και θα δοθεί μία τιμή για έκαστο είδος. Επίσης οι προσφορές θα υποβληθούν σε τρεις (3) ξεχωριστούς κλειστούς, σφραγισμένους φακέλους επί των οποίων θα αναγράφεται η ένδειξη : α. «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις» β. «Τεχνική Προσφορά» γ. «Οικονομική Προσφορά». Α. Φάκελος «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις» : Στον φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:

7 α. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό όπου θα δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του συνόλου της διακήρυξης (Γενικούς - Ειδικούς Όρους, Τεχνική Προδιαγραφή και τυχόν Προσθήκες) και την αποδέχονται στο σύνολό της πλήρως και ανεπιφύλακτα. Ανωτέρω δήλωση δεν απαλλάσσει τους συμμετέχοντες από την υποχρέωση να δηλώνουν εγγράφως και στην οικονομική τους προσφορά την γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων και Τεχνικών Περιγραφών της διακήρυξης. β Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) του υποψήφιου Ανάδοχου της Προμήθειας όπου θα βεβαιώνει ότι αποδέχεται την δυνατότητα της υπηρεσίας να ακυρώσει τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο του, για λόγους που δεν καθιστούν δυνατή την κατακύρωση εκτέλεση της προμήθειας. γ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 δ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών» ως Άρθρο 14 παρόντος παραρτήματος. ε. Τα νομικά πρόσωπα θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 αναφέροντας τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που θα έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας. στ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην περ. 2 του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 και στην περίπτωση 2 του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07. η. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι σε περίπτωση που θα αναδειχθούν μειοδότες, θα προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην κατωτέρω παράγραφο 11. Έλλειψη ή ελλιπής διατύπωση οποιασδήποτε των ανωτέρω δηλώσεων / βεβαιώσεων, επιφέρει αυτόματα την ποινή αποκλεισμού, από την συνέχεια του διαγωνισμού, για τον υποψήφιο συμμετέχοντα. Β. Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» : Στο φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 1. Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «Φύλλο Συμμόρφωσης (Φ.Σ) προς την Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας», υπόδειγμα του οποίου φαίνεται στην Προσθήκη Ι. 2. Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 (2000) για τα δηλωθέντα στην παραγ. 3.1 εργοστάσια κατασκευής. 3. Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 (2000) του προμηθευτή ή ενός (1) εξουσιοδοτημένου συνεργείου για τεχνική υποστήριξη των κινητήρων. 4. Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους με φωτογραφίες ή σχέδια και λεπτομερείς τεχνικές περιγραφές των υπό προμήθεια κινητήρων. Τα φυλλάδια πρέπει να δείχνουν την πλήρη κατασκευαστική συγκρότηση και διάταξη του κινητήρα. 5. Αναλυτικός κατάλογος των - κατά την κρίση του προμηθευτή - απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών για την προληπτική συντήρηση των κινητήρων, για μία τριετία. 6. Πλήρης κατάλογος εξουσιοδοτημένων συνεργείων στην Ελλάδα με διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνων, στον οποίο θα αναγράφεται τουλάχιστον ένα (1) συνεργείο στον ν. Χανίων. Γ. Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»: Στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά και κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο που απαιτείται από την παρούσα. Προσφορές για ορισμένα μόνο από τα προς προμήθεια υλικά ή για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας δεν θα γίνουν αποδεκτές. 3. Την 20 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα ελέγξει τα δικαιολογητικά του φακέλου «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις» ως προς την πληρότητα / νομιμότητά τους και τα δικαιολογητικά του φακέλου «Τεχνική Προσφορά» ως προς την πληρότητά τους. 4. Την 22 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού έχει μελετήσει / αξιολογήσει τα περιεχόμενα δικαιολογητικά του φακέλου «Τεχνική Προσφορά» ως προς την νομιμότητα τους και συμφωνία τους με τις απαιτήσεις και τους όρους της τεχνικής

8 προδιαγραφής παρουσία των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Στη συνέχεια και παρουσία των προκριθέντων εκ των διαγωνιζομένων, θα ανοίξει τις οικονομικές προσφορές και θα καθορίσει τον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07 με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 5. Προσφορά υπό αίρεση ή μη σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους των συμφωνιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Οι προσφορές που περιέρχονται στα χέρια της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού μετά την αποσφράγιση των λοιπών προσφορών, δεν λαμβάνονται υπόψη (έστω και αν ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα). 7. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μικρότερο συνολικά τίμημα για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. 8. Η ισχύς των προσφορών θα είναι διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 9. Ο Μειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/98 (Α 290), οφείλει να υποβάλει στον αρμόδιο φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό (Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού) εντός σφραγισμένου φακέλου, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται σε ανωτέρω παραγράφους (α) έως και (η) του φακέλου «Πιστοποιητικά Δηλώσεις», τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/ Ενστάσεις για οποιαδήποτε μέρος του διαγωνισμού γίνονται δεκτές μόνο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/07 με συνημμένο παράβολο του Δημοσίου Ταμείου αξίας Χιλίων Ευρώ (1.000 ). Σε περίπτωση μη προσκόμισης του Παράβολου η ένσταση δεν θα παραλαμβάνεται, ενώ ως Επιτροπή εξετάσεως ενστάσεων θα συγκροτηθεί σύμφωνα με το ΝΑΑ Ζ ΦΕΒ 09 ΔΔΜΝ/Ε2. Σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας κλπ,. σε σχέση με τον παρόν διαγωνισμό δύναται να μην απαντώνται από την υπηρεσία α. Έλληνες Πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης παρ. 11, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα κάτωθι αδικήματα: (i). Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της σελ. 1). (ii). Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ. 2) (iii). Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ. 48). (iv). Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 334 της , σελ 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005(Α 305). (v). Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης παρ. 10, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης παρ. 10, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

9 (4). Σε περίπτωση εγκατάσταση τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων παρ. 10 α (2) και 10 α (3), εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. β. Αλλοδαποί: Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(β) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(γ) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 δ. Συνεταιρισμοί Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(δ) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ε. Ενώσεις Προμηθευτών Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(ε) του άρθρου 6 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/ Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από την διαδικασία διαγωνισμού εφ όσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για τα ως άνω στοιχεία (ι),(ιι), (ιιι) και (iv) παρ. 10α. 13. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: Φυσικά Πρόσωπα Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Διαχειριστές Ε.Π.Ε. Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 4 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 1. Ο προμηθευτής βαρύνεται με κράτηση 4 % στο καθαρό ποσόν, ως φόρος εισοδήματος. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Η απαιτούμενη, για την προμήθεια πίστωση θα ανέλθει στο ποσό των ,00 Ευρώ άνευ ΦΠΑ και θα διατεθεί από πιστώσεις έτους 2011 ΚΑΕ Η πληρωμή θα διενεργείται με έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, στο όνομα του προμηθευτή και βάσει των δικαιολογητικών που καθορίζονται κατωτέρω. 3. Ο Εργοδότης δικαιούται να καθυστερήσει την πληρωμή και συνεπώς δεν θα οφείλει κανένα τόκο, σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, για οποιοδήποτε λόγο, μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του Εργοδότου, ακόμα δε και για λόγους ανώτερης βίας. 4. Για την τακτοποίηση της δαπάνης, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά : α. Εκδιδόμενα με μέριμνα του Εργοδότου. (1) Αντίγραφο της κατακυρωτικής απόφασης/εντολής ανάθεσης. (2) Πρωτότυπο της σύμβασης, που θα υπογραφεί. (3) Αντίγραφο αποφάσεως αναλήψεως δαπάνης της απαιτούμενης δαπάνης. (4) Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. (5) Πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υλικών. β. Εκδιδόμενα με μέριμνα του Προμηθευτή. (1) Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας (2) Αριθμημένο τιμολόγιο μη εξοφλημένο (επί πιστώσει). και δελτίο αποστολής.

10 (3) Εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου, υποβαλλόμενη στο οικείο Δημόσιο Ταμείο, κατά την εξόφληση του. (4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ. ΑΡΘΡΟ 6 Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 1. Ουδεμία προκαταβολή χορηγείται για την παρούσα προμήθεια. 2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως, ο προμηθευτής υποχρεούται, κατά την υπογραφή αυτής, να καταθέσει στον εργοδότη, εγγυητική επιστολή απεριορίστου χρονικής ισχύος, αξίας ίσης με ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ που θα υπογραφεί. Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί μετά την ημερομηνία υπογραφής των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών. 4. Οι ανωτέρω εγγυοδοσίες παραγρ.2. θα έχει την μορφή που καθορίζεται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 25 του ΠΔ 118/ Ο προμηθευτής θα παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας των κινητήρων για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, καθώς και εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια. Η παραπάνω εγγύηση θα καλύπτει κάθε ελάττωμα ή προβληματική λειτουργία που οφείλεται σε λανθασμένο σχεδιασμό, ατέλειες της κατασκευής και ελαττωματικό εξάρτημα. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η σύμβαση που θα υπογραφεί ως Παράρτημα «Ε» παρούσης, θα αποτελείται από ένα βασικό έγγραφο στο οποίο θα επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα μέρη αυτού, η Διακήρυξη και η απόφαση κατακύρωσης/εντολή ανάθεσης. 2. Η αναθέτουσα την προμήθεια υπηρεσία (ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ) θα ελέγχει την καλή εκτέλεση της παραγγελίας και την εφαρμογή της ανωτέρω σύμβασης με τον ορισμό εκπροσώπων της ως Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών. 3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής δεν συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής των υλικών, δικαιούται όπως, εντός πέντε (5) ημερών, από της ημερομηνίας του πρωτοκόλλου, να αιτήσει την παραπομπή της υποθέσεως σε Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τον ΠΔ 118/07. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Ο προμηθευτής θα αναλαμβάνει την εκτέλεση της προμήθειας με εντολή της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, η οποία είναι και ο κύριος υπεύθυνος για παρακολούθηση της Συμβάσεως και την εύρυθμη εξέλιξη αυτής αναφέροντας εγκαίρως τυχόν προβλήματα κατά την υλοποίηση της. 2. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή υλικών θα λαμβάνει χώρα ενώπιον του προμηθευτή ή αντιπροσώπου αυτού, από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, βάσει πρωτοκόλλου παραλαβής, το οποίο θα προσυπογράφεται και από τον ίδιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού.

11 ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 1. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του προμηθευτή, προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους παραδόσεως της προμήθειας, σύμφωνα προς τις Τεχνικές Περιγραφές, εφαρμόζονται κατ αναλογία τα εις τα άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/ Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της συμβάσεως, ο προμηθευτής κατ αρχήν θα υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση και στην συνέχεια σε επιβολή εκπτώσεως επί του συνολικού ποσού στηριζόμενη σε απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Ν. μετά από πρόταση της παραλαμβάνουσας τα υλικά υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις συνεχίσεως των παραβάσεων εκ μέρους του προμηθευτού, η Υπηρεσία κρίνει και αποφασίζει για την κήρυξη του ως εκπτώτου, σύμφωνα με τα παραπάνω. 3. Ρητώς συμφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στις κατωτέρω περιπτώσεις, πέρα της μη εγκαίρου παραδόσεως της παραγγελίας και μη οφειλόμενες σε ανωτέρα βία: α. Εάν εκτιμηθεί από την υπηρεσία ότι η πρόοδος εκτελέσεως της προμήθειας τυγχάνει τόσο βραδεία, ώστε ο προμηθευτής δεν θα είναι σε θέση να την ολοκληρώσει, εντός των προβλεπομένων από την σύμβαση χρονικών πλαισίων. β. Εάν ο προμηθευτής κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσει τις πληρωμές του. γ. Εάν μεταβληθεί το καταστατικό, ή η εταιρική μορφή της επιχειρήσεως του προμηθευτή. δ. Εφ όσον τα προς παράδοση υλικά δεν ικανοποιούν τις από την σύμβαση και την Τεχνική Προδιαγραφή, καθοριζόμενες απαιτήσεις κι είναι εκτός των από την σύμβαση προβλεπομένων ορίων. ε. Εάν ο προμηθευτής αρνηθεί την εκτέλεση της προμήθειας ή δηλώσει αδυναμία εκτελέσεως της, για λόγους που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία. 4. Ο εργοδότης έχει επίσης το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση, σε περίπτωση που η εκτέλεση της προμήθειας σε σύνολο ή μερικά καθυστερήσει ένεκα ενός ή περισσοτέρων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα υπερβαίνον τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας εκτελέσεως του αντικειμένου της προμήθειας της συμβάσεως. Ο εργοδότης δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον προμηθευτή συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο προμηθευτής δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός διμήνου από του συμβατικού χρόνου παραδόσεως. 5. Σε περίπτωση κηρύξεως του προμηθευτή σε κατάσταση πτωχεύσεως και παύσεως των πληρωμών ή δημιουργίας νέου νομικού προσώπου, ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Ελάχιστες παρεκκλίσεις στα προς παράδοση υλικά, όταν αιτούνται από τον Εργοδότη για την αποδοτικότερη εκτέλεση της προμήθειας, θα εκτελούνται από τον προμηθευτή κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας άνευ επιβαρύνσεως του εργοδότη ή παρατάσεως του χρόνου παραδόσεως της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 12 ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ 1. Οι σχέσεις μεταξύ του εργοδότου και του προμηθευτή και οι ενέργειες αυτών σε όλη την διάρκεια της συμβάσεως, πρέπει να διέπονται από πνεύμα καλής πίστεως και αρμονικής συνεργασίας. 2. Τυχόν προσφυγή του προμηθευτή σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο και στα Ελληνικά Δικαστήρια δεν παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα ανακοπής ή διακοπής των υποχρεώσεων του σύμφωνα προς την παρούσα.

12 ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. Αποκλείεται στον προμηθευτή η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, εν όλω ή εν μέρει, όπως καθορίζεται και στους Γενικούς Όρους της παρούσας. 2. Η ανάθεση συγκεκριμένης προμήθειας σε τρίτους δεν θεωρείται μεταβίβαση και οπωσδήποτε η ευθύνη παραμένει στον προμηθευτή για την προμήθεια αυτή. ΑΡΘΡΟ 14 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΞ/ΚΩΝ 1. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ. 1400/73 περί καταστάσεως Αξιωματικών ότι δεν θα χρησιμοποιούν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, τους μονίμους στην εφεδρεία Αξ/κούς ή τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους. 2. Εργολάβος που δεν θα καταθέσει την παραπάνω δήλωση αποκλείεται από τον διαγωνισμό ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ /ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής. 2. Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν από τις συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρείες να είναι πρωτότυπα ή κατάλληλα θεωρημένα σύμφωνα με Ν 2690// (ΦΕΚ 45/99) και Ν3345// (ΦΕΚ 138/05). 3. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα δικαιολογητικά στοιχεία με την ακόλουθη μορφή: α. Πρωτοτύπου. β. Επικυρωμένου αντιγράφου από το πρωτότυπο. γ. Επικυρωμένου αντιγράφου από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο. 4. Η επικύρωση στις ανωτέρω (β) και (γ) περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί από οποιοδήποτε Διοικητική Αρχή, Δικηγόρο, Συμβολαιογράφο ή ΚΕΠ. Κατ εξαίρεση και αποκλειστικά για τις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου, όταν προσέρχεται αυτοπρόσωπος στον διαγωνισμό προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας του εφόσον είναι ο νόμιμος διαχειριστής και αυτό προκύπτει από το θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας του. Σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος. 5. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ότι σύμφωνα με την παρ.4 της με «αρ.πρωτ: ΔΙΣΚΠΟ / Φ22 ΟΙΚ από εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 παρ.2 του Ν.2690/99 και συνεπώς δεν είναι δυνατή η επικύρωση από διοικητική αρχή αντιγράφων: α. Των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά δεν εκδίδονται από διοικητικές αρχές (Δημόσιο, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου). β. Των εγγράφων που εκδίδουν συμβολαιογράφοι ή δικηγόροι, εφόσον τα έγγραφα αυτά δεν εκδίδονται από διοικητικές αρχές. γ. Των εγγράφων αντίστοιχα που εκδίδονται από δικαστικές αρχές.

13 δ. Των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και στα πλαίσια αλλοδαπών εννόμων τάξεων. 6. Ο μειοδότης αναδεικνύεται με κριτήριο το μικρότερο τίμημα, το οποίο περιλαμβάνει: α. Συνολική ποσότητα των προς προμήθεια ειδών όπως προκύπτει από την Τεχνική Προδιαγραφή. β. Συμφωνία των προς παράδοση υλικών με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Προδιαγραφή.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Ανήκει στη Διακήρυξη 22/11 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΚ/ΔΚ 608.6/ /11//18/08/11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή ( Τ.Π. ) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας Δύο (2) Εξωλέμβιων Κινητήρων Σκαφών Ειδικών Φρουρών για κάλυψη αναγκών ΝΚ/ ΔΚ/ ΝΑΤΟ προϋπολογιζόμενου συνολικού κόστους Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ. 2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΑ: 2.1 Η Οδηγία 97/21/ΕΚ «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 80/1269/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ισχύ των κινητήρων των μηχανοκινήτων οχημάτων». 2.2 Η Οδηγία 98/37/ΕΚ «για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές». 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 3.1 Γενικά: Οι κινητήρες θα είναι καινούργιοι κατασκευασμένοι τους τελευταίους 12 μήνες. Στην τεχνική προσφορά θα δηλωθεί το εργοστάσιο κατασκευής, το προσφερόμενο μοντέλο και το έτος που αυτό κατασκευάστηκε για πρώτη φορά. Δεν γίνεται δεκτό μοντέλο του οποίου η κατασκευή έχει σταματήσει ή τελεί υπό κατάργηση. 3.2 Βάρη διαστάσεις: Ολικό βάρος (με το power trim): μέχρι 250kg Κινητήρας: Θα είναι βενζινοκίνητος, δίχρονος, υδρόψυκτος 3300cc +/- 10%. Ο κατασκευαστής και το μοντέλο θα δηλωθούν στην προσφορά.θα διαθέτει σύστημα ψεκασμού τελευταίας τεχνολογίας, αυτόματο σύστημα λίπανσης, ιδιαίτερα οικονομική λειτουργία, θα ρυπαίνει ελάχιστα και θα διαθέτει μακρύ πόδι Η ιπποδύναμη θα είναι 300 hp Με την προσφορά θα δηλωθούν: Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων Ο κυβισμός σε cm H σχέση συμπίεσης Η ειδική κατανάλωση καυσίμου Ο τύπος των χρησιμοποιουμένων ελαίων Τυχόν άλλα στοιχεία, κατά την κρίση του προμηθευτή Εκπομπή ρύπων: Οι τιμές θα είναι σύμφωνες με τη νέα Οδηγία 2005/55/ΕΚ (EURO 4). Η ικανοποίηση της παραπάνω Οδηγίας θα αποδεικνύεται με κατάλληλο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου, που θα υποβληθεί με την προσφορά Θα διαθέτει εξωτερική νεροπαγίδα και πρόσθετη νεροπαγίδα πριν το φίλτρο καυσίμου Ηλεκτρικό σύστημα: Eναλλάκτης 130 Α τουλάχιστον. 3.4 Σύστημα μετάδοσης κίνησης: Αυτόματο. Οι κινητήρες θα τοποθετηθούν ζεύγος(αντίστροφη φορά μεταξύ τους). 4. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: 4.1 Κάθε κινητήρας θα παραδοθεί συνοδευόμενος από πλήρη σειρά των παρακάτω εγχειριδίων σε δύο (2) αντίτυπα: Εγχειρίδιο χρήσης / λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα Εγχειρίδιο συντήρησης παντός επιπέδου στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 4.2 Ο προμηθευτής εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των κινητήρων θα προσκομίσει πιστοποιητικό «έγκρισης τύπου» των μοντέλων.

15 5. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 5.1 Μακροσκοπικός έλεγχος: Από την Επιτροπή Παραλαβής θα ελεγχθεί η αρτιότητα και η επιμέλεια της κατασκευής, η βαφή, τα όργανα, ο εξοπλισμός, η πληρότητα και καταλληλότητα των παρελκομένων, οι επισημάνσεις της παραγ. 4, καθώς και η πληρότητα των εγχειριδίων και λοιπών εγγράφων. 5.2 Λειτουργικές δοκιμές: Θα γίνουν από την Επιτροπή Παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή Θα ελεγχθεί η κανονική λειτουργία των κινητήρων με πλήρες φορτίο, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας όλων των επί μέρους συστημάτων και οργάνων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσης Τ.Π Ο προμηθευτής θα αναλάβει την τοποθέτηση των κινητήρων, τις συνδέσεις τους και την ενεργοποίησή τους στο σκάφος της υπηρεσίας Οι δοκιμές θα γίνουν, με μέσα και έξοδα του προμηθευτή καθώς και με δική του πλήρη και συνολική ευθύνη. 6. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ: 6.1 Ο προμηθευτής θα παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας των κινητήρων για τρεία (3) τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, καθώς και εγγύηση αντισκωριακής προστασίας για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια. 6.2 Η παραπάνω εγγύηση θα καλύπτει κάθε ελάττωμα ή προβληματική λειτουργία που οφείλεται σε λανθασμένο σχεδιασμό, ατέλειες της μηχανής και ελαττωματικό εξάρτημα. 7. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Το πολύ μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ / ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ: 8.1 Στην τεχνική προσφορά θα περιέχονται: Συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «Φύλλο Συμμόρφωσης (Φ.Σ) προς την Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας», υπόδειγμα του οποίου φαίνεται στην Προσθήκη Ι Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 (2000) για τα δηλωθέντα στην παραγ. 3.1 εργοστάσια κατασκευής Αντίγραφο ισχύοντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ISO 9001 (2000) του προμηθευτή ή ενός (1) εξουσιοδοτημένου συνεργείου για τεχνική υποστήριξη των κινητήρων Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους με φωτογραφίες ή σχέδια και λεπτομερείς τεχνικές περιγραφές του προς προμήθεια κινητήρα. Τα φυλλάδια πρέπει να δείχνουν την πλήρη κατασκευαστική συγκρότηση και διάταξη του κινητήρος Αναλυτικός κατάλογος των - κατά την κρίση του προμηθευτή - απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών για την προληπτική συντήρηση του κινητήρα, για μία τριετία Πλήρης κατάλογος εξουσιοδοτημένων συνεργείων στην Ελλάδα με διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνων, στον οποίο θα αναγράφεται τουλάχιστον ένα (1) συνεργείο στον ν. Χανίων. 8.2 Όροι παροχής τεχνικής βοήθειας: Ο προμηθευτής θα εγγυάται την παροχή τεχνικής βοήθειας για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των κινητήρων, καθώς και την πλήρη εφοδιαστική υποστήριξή του σε ανταλλακτικά για το ίδιο διάστημα. 9. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 9.1 Όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις θεωρούνται ανελαστικές υποχρεωτικές. 9.2 Τεχνική προσφορά απορρίπτεται όταν δεν πληρεί κάποια από τις ανελαστικές απαιτήσεις. Κατ εξαίρεση τεχνική προσφορά με επουσιώδεις αποκλίσεις από τις ανελαστικές απαιτήσεις, μπορεί να γίνει δεκτή, εφόσον κριθεί συνολικά συμφέρουσα για την Υπηρεσία.

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Ανήκει στη Διακήρυξη 22/11 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΚ/ΔΚ 608.6/ /11//18/08/11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΤΡΑΠΕΖΑ (2) (3) Προς (4) ΕΝΤΑΥΘΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ ΑΡΙΘ (5) Κύριοι, Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και της διζήσεως μεταβιβάσεως ευθύνης υπέρ (6) μέχρι το ποσό των (7) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την συμμετοχή των παραπάνω στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί την (3) για την προμήθεια (8), όπως και της τυχόν επανάληψής του. Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη επιστολή σας. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για την συμμετοχή αυτού για τον οποίο εγγυόμαστε στον παραπάνω διαγωνισμό, ενώ σε καμία περίπτωση δεν ισχύει ως εγγύηση καλής εκτελέσεως. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή μας και θα σας το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε μας της παρούσας. Επίσης με την παρούσα δηλώνουμε ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζά μας (συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης Επιστολής), δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο Εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας (Απόφαση Υπουργού Οικονομικών Αρ.Πρωτ /4534 από ). Διατελούμε με τιμή.(9) Υπογραφή ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. Προκειμένου για οριστική εγγυοδοσία για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων, αυτού υπέρ του οποίου γίνεται η εγγύηση, που απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, το κείμενο της παραπάνω εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται ανάλογα. 2. Επωνυμία της Τράπεζας. 3. Χρονολογία. 4. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται. 5. Στοιχεία της εγγυοδοσίας. 6. Ονοματεπώνυμο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση. 7. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικά και ολογράφως. 8. Είδος και ποσότητα της προμήθειας. 9. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση επιστροφής της εγγυητικής επιστολής στην Τράπεζα που την εξέδωσε, αναγράφεται σε αυτή η φράση «Επιστρέφεται για την απαλλαγή της Τράπεζας, γιατί εξέλιπε ο λόγος καταθέσεώς της», η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται κατάλληλα.

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» Ανήκει στη Διακήρυξη 22/11 ΝΚ/ΔΚ 608.6/ /11//18/08/11 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθ... /11 Σχέδιο Κατακύρωση Προμήθειας Δύο (2) Εξωλέμβιων Κινητήρων Σκαφών Ειδικών Φρουρών για κάλυψη αναγκών ΝΚ/ ΔΚ/ ΝΑΤΟ προϋπολογιζόμενου συνολικού κόστους Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ. Στο Μαράθι σήμερα την και στο Γραφείο Προϋπολογισμού ΝΑΤΟ της Διεύθυνσης Καυσίμων ΝΚ (ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ), που ευρίσκεται στην περιοχή Μαράθι Σούδας, μεταξύ των εξής που υπογράφουν : α) του Ελληνικού Δημοσίου Υπουργείου Εθν. Αμύνης ΓΕΝ / ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ, που εκπροσωπείται από τον ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί με την υπ αριθ... //.. απόφαση ΓΕΝ β) που εκπροσωπείται από τον κατοίκου οδός αριθμός.. αριθ. τηλεφώνου.. κατόχου του υπ αριθ. ΑΔΤ συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής: Άρθρο 1 ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : /11 B. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ:.. Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ:.. Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Κατακύρωση Προμήθειας Δύο (2) Εξωλέμβιων Κινητήρων Σκαφών Ειδικών Φρουρών για κάλυψη αναγκών ΝΚ/ ΔΚ/ ΝΑΤΟ προϋπολογιζόμενου συνολικού κόστους Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ. Ε. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: Είναι από την μια πλευρά το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ και από την άλλη η εταιρεία. που εδρεύει στ ΣΤ. ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Ανάθεση συγκεκριμένου έργου με ορισμένο τίμημα. Ζ. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων πλέον ΦΠΑ. Η. ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Θ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Η πληρωμή του προμηθευτή θα διενεργηθεί με έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος και με βάση τα πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των παραδοθέντων σωλήνων στην ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ, υπογεγραμμένα από τα μέλη της επιτροπής και τον προμηθευτή ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Άρθρο 2 ο ΓΕΝΙΚΑ Λαμβάνοντας υπόψη: α. Την με σχετικό ΑΔ 608.6/ /11/Σ..//../ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ (Διακήρυξη), που έχει μονογραφηθεί όπως πρέπει, είναι προσκολλημένη στην παρούσα και απαρτίζει με αυτήν ένα ενιαίο αναπόσπαστο κείμενο (Παράρτημα «Α» της σύμβασης), β. Την με σχετικό../. / /Σ..//.. κατακυρωτική απόφαση ΓΕΝ, που έχει μονογραφηθεί όπως πρέπει και είναι προσκολλημένη στην παρούσα και απαρτίζει με αυτήν ένα ενιαίο αναπόσπαστο κείμενο (Παράρτημα «Β» της σύμβασης), ο πρώτος ανέθεσε την προμήθεια Δύο (2) Εξωλέμβιων Κινητήρων Σκαφών Ειδικών Φρουρών για κάλυψη αναγκών ΝΚ/ ΔΚ/ ΝΑΤΟ προϋπολογιζόμενου συνολικού κόστους Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ, με όρους και τιμές, που αναγράφονται στα ανωτέρω συνημμένα Παραρτήματα «Α» και «Β» της παρούσης, και οι οποίες αποτελούνται από φύλλα.. ( ).

18 Άρθρο 3 ο ΕΓΓΥΗΣΗ 1. Ο Προμηθευτής κατέθεσε σήμερα την υπ αριθμ από.. εγγυητική επιστολή.. Ύψους,απεριορίστου χρονικής ισχύος για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, η οποία θα επιστραφεί μετά την παράδοση των κινητήρων στην Υπηρεσία και την υπογραφή των πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Ανωτέρω επιστροφή θα υλοποιηθεί κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Προμηθευτή προς την Υπηρεσία, και με τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση του Εργοδότη κατά του Προμηθευτή. Άρθρο 4 ο ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 1. Ο Προμηθευτής δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αναθεωρήσεως η αναπροσαρμογής τιμών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά την διάρκεια της προμήθειας συμπεριλαμβανομένης και αυτής της τυχόν παράτασης, καθώς και από το δικαίωμα να προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο για τους ανωτέρω λόγους. Άρθρο 5 ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται αντίστοιχες ποινικές ρήτρες, πρόστιμα και κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα αναφερόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της συνημμένης διακήρυξης (Παράρτημα «Α» παρούσης). Άρθρο 6 ο ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να λύσει την παρούσα σύμβαση, μερικώς ή ολικώς με έγγραφο προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών στον, Προμηθευτή σε κάθε μια από τις κατωτέρω αιτίες : α. Σε περίπτωση που η εκτέλεση της προμήθειας θα καθυστερήσει ένεκα ενός ή περισσοτέρων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα υπερβαίνον τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας παραδόσεως του αντικειμένου της προμήθειας της συμβάσεως. Ο Eργοδότης δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον Προμηθευτή συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο Προμηθευτής δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός διμήνου από του συμβατικού χρόνου παραδόσεως. β. Ο Προμηθευτής κηρυχθεί σε πτώχευση ή καταστεί αναξιόχρεος ή ευρεθεί υπό κατάσχεση. Άρθρο 7 ο ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν εφαρμογή οι όροι των στα άρθρα 1 και 2 της παρούσης αναγραφομένων Έγγραφων και Αποφάσεων και όλων των διατάξεων που ισχύουν. 2. Oλα τα απαιτούμενα υλικά και μέσα για την εκτέλεση της προμήθειας θα διατεθούν από τον Προμηθευτή. 3. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε δυο (2) πρωτότυπα αριθμημένα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο και ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση.από αυτά μόνο το με αριθ. 1 πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογητικό πληρωμής 4. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως εξής: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Ο Εκπρόσωπος ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ (Υπογραφή Στοιχεία-Σφραγίδα Εταιρείας)

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γρ. Διαδικτύου

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γρ. Διαδικτύου ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γρ. Διαδικτύου ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΠ Ι/ΠΙΣΤΝΑΤΟ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ, ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Τηλέφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50Ε/16 Φ.600/50Ε/Σ.50Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ :ΩΔΛ56-ΞΑΖ ΑΔΑΜ:16PROC004970817 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ 4900 Φ.600/14/136277 Σ.256//5-8-16 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ: ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ Δ/ΓΕΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΣΚΕΔΠ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// ) " Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου ". ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 9/14. γ. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α 150// )  Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου . ε. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ / ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ Τηλ : 210-4649928 ΚΟΙΝ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φ.600/13/1117 ΝΣ/ΔΝΟ Σ. 7201 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ:ΓΕΝ - ΔΝΕ-N.B. KΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Κ.Ε.ΠΟΡΟΣ Αριθ.Φ.830/6/15 Αριθ.Σχ.: 98 ΚΟΙΝ: Τους αναγραφόμενους Πόρος: 19-02-15 Στον Πίνακα Αποδεκτών ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77Ε/16 Φ.600/77Ε/Σ.77Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

α. Το Ν. 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ Α/147/16).

α. Το Ν. 4412/16 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ Α/147/16). -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: Τους αναγραφόμενους στον πίνακα αποδεκτών ΚΟΙΝ: ΓΕΝ ΔΔΜΝ (Μόνο το κυρίως σώμα) AΔΑ: 7ΗΜ06-ΒΞΣ ΑΔΑΜ: 16PROC005002307 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ ΧΡΗΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Νο 4/16 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Νο 4/16 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τηλ.:210-4581321 Φ.604.4/8/0772 Σ. 571 Πειραιάς,12 Μαΐου 2016 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08Β/16 Φ.604/45/16/Σ.547//28-07-16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 30911 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 25-9-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/ΓΡΑΦ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ` ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΠ-Ι/ΠΙΣΤ ΝΑΤΟ ΔΔΜΝ/ΔΚΓ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΑΔΑ:.. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 17.09.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 32379 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΠΛΗΡΟΦ. : ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/13

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/13 AΔΑ: BE506-ΛΛΩ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ Τηλ.: 28210-82408 Φ. : 608.6/7/13//23-04-13 Σ. : 423 ΣΟΥΔΑ : 23/04/13 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π. διακηρύσσει την προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης. Άρθρο 1 ο Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΝΟ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΑΔΑ: 6ΚΥΞ6-ΜΡ6 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΚ/ΔΝΟ ΑΡΙΘ. ΕΝΤ ΟΛΗ Σ 1. ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ TAS 021413Ζ JUN 15 /ΓΕΝ 26 Αυγούστου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002791772 2015-05-21

15PROC002791772 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 89/16 Φ.600/89/Σ.89/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα