ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΑΥΛΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (Ν ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ, ΕΛΛΑ Α). 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΑΥΛΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (Ν ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ, ΕΛΛΑ Α). 1"

Transcript

1 ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΙΑΥΛΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ (Ν ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ, ΕΛΛΑ Α). 1 Ε. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙ ΑΚΟΥ 2 ΚΑΙ Γ.. ΑΝΑΜΟΣ 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υποθαλάσσιος αβαθής δίαυλος µεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης αποτελεί µία επιµήκη µορφολογική έξαρση του πυθµένα, της οποίας τα κορυφαία αναδυµένα τµήµατα σχηµατίζουν οι νήσοι Κύθηρα και Αντικύθηρα. Η υποθαλάσσια αυτή έξαρση χωρίζει την ελληνική τάφρο προς τα δυτικά από την Κρητική µολασσική οπισθοτάφρο προς τα ανατολικά, θαλάσσιες λεκάνες από τις οποίες οριοθετείται µε έντονες µορφολογικές ασυνέχειες. Η όλη δοµή συσχετίζεται µε την αναθόλωση της νήσου των Κυθήρων, της οποίας αποτελεί ουσιαστικά την προς νότο προέκταση και συνέχεια και εποµένως θα πρέπει να έχει µε αυτή την ίδια νεοτεκτονική εξέλιξη. Η έντονη σεισµικότητα του χώρου αποδεικνύει την ενεργότητά της καθ όλη τη διάρκεια του Πλειοτεταρτογενούς. ABSTRACT The subaqueous shallow channel, located between the Peloponnesos and Crete, is an elongated morphological elevation of the seabed, with the islands Kithira and Antikithira representing its emerged parts. This morphological elevation that divides the Hellenic trench (westwards) from the Cretan back arc molassic basin (eastwards) is differentiated from these two basins by intensive morphological discontinuities. Its overall structure is associated with the turgidity of the Kithira Island, being its natural southwards prolongation and indicating, therefore, a similar neotectonic evolution. The intensive seismicity in the region proves the presence of tectonic activity throughout the Pleio Quaternary period. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Μορφοτεκτονική, ίαυλος Κυθήρων-Αντικυθήρων, Υποθαλάσσια ράχη KEY WORDS: Morphotectonic, Channel Kithira-Antikithira, Submarine elevation 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΑΥΛΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΟΓΕΝΕΤΙΚΟ ΤΟΞΟ Ο δίαυλος Κυθήρων Αντικυθήρων µαζί µε τον δίαυλο Αντικυθήρων Ποντικονησίου (Γραµβούσα) σχηµατίζουν µιαν ενιαία επιµήκη µορφολογική έξαρση του θαλάσσιου πυθµένα µε διεύθυνση ΒΒ -ΝΝΑ, η οποία συνδέει το νοτιοανατολικό τµήµα της Πελοποννήσου µε το βορειοδυτικό τµήµα της νήσου Κρήτης. Οι µεγαλύτερες νήσοι της περιοχής, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, καθώς και οι µικρότερες νησίδες που τις συνοδεύουν, όπως είναι οι Πρασονήσι (Πορί), Πορέτι και Ναυτίλος βόρεια των Αντικυθήρων και το Ποντικονήσι νότια αυτών, αποτελούν τα κορυφαία αναδυµένα τµήµατα αυτής της υποθαλάσσιας έξαρσης, σχηµατίζουν δε νησιωτική αλυσίδα που συγκροτεί το νοτιοδυτικό τµήµα του εξωτερικού ελληνικού ορογενετικού τόξου (Εικ. 1). Από γεωτεκτονική άποψη η µορφολογική αυτή αναθόλωση ή ράχη µεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης αντιστοιχεί σε µια επιµήκη ζώνη παραµορφωµένων πετρωµάτων, καθώς αναπτύσσεται παράλληλα προς το όριο σύγκλισης του ωκεάνειου φλοιού της Αφρικανικής προχώρας µε τον ηπειρωτικό φλοιό του Αιγαίου και είναι τοποθετηµένη πίσω από τη σηµερινή ελληνική φλυσχική τάφρο, η οποία εκτείνεται προς τα δυτικά, και µπροστά από την Κρητική µολασσική οπισθοτάφρο, που εκτείνεται προς τα ανατολικά. Ο χώρος αυτός όπου, ως γνωστό, οι ορογενετικές διαδικασίες βρίσκονται υπό εξέλιξη και οι τεκτονικές δοµές υπό συνεχή διαµόρφωση, χαρακτηρίζεται από την έντονη συνολική ανοδική κίνηση, που παρατηρείται καθ όλο το µήκος του (Pirrazzolli et Thomeret 1982), όπως εξ άλλου αποδεικνύουν οι γραµµές ακτών στα αναδυµένα χερ- 1:MORPHOTECTONIC STRUCTURE AND EVOLUTION OF THE CHANNEL KITHIRA ANTIKITHIRA (SW PART OF THE OUTER HELLENIC ISLAND ARC). 2:Επικ. Καθηγήτρια, Παν/µιο Αθηνών,Τµήµα Γεωλογίας, Τοµ. Γεωγραφίας Κλιµατολογίας, Πανεπιστηµιούπολη Ιλισίων. 3: ιδάκτωρ Γεωλογίας, Παν/µιο Αθηνών, Τµήµα Γεωλογίας, Τοµ. Τοµέας υναµικής - Τεκτονικής - Εφαρµοσµένης Γεωλογίας, Πανεπιστηµιόπολη 30

2 σαία τµήµατα του ιαύλου (νήσοι Κύθηρα και Αντικύθηρα) και από έντονη σεισµικότητα, που δείχνει την επίδραση ενός ρηγµατογόνου τεκτονισµού που κινεί και µετατοπίζει τα διάφορα ρηξιτεµάχη. Στην παρούσα εργασία συσχετίζονται οι υπάρχουσες µορφολογικές δοµές, που παρατηρούνται στα υποθαλάσσια τµήµατα του διαύλου, µε αυτές των χερσαίων (Κύθηρα, Αντικύθηρα),οι οποίες, ας σηµειωθεί, έχουν µελετηθεί ξεχωριστά από τον καθένα από τους συγγραφείς (Βερυκίου Παπασπυριδάκου 1986, ανάµος 1992) και γίνεται προσπάθεια να δειχθεί η ενιαία γεωδυναµική τεκτονική εξέλιξη, που παρουσιάζουν τα τµήµατα αυτά του διαύλου (χερσαία και υποθαλάσσια) κατά τα τελευταία εκατοµµύρια χρόνια, δηλαδή από το Ανώτερο Μειόκαινο µέχρι σήµερα. 31

3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΙΑΥΛΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Α- ΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙΟΥ. Για την καλύτερη περιγραφή της υποθαλάσσιας µορφολογικής έξαρσης, που σχηµατίζει τον δίαυλο Κυθήρων Αντικυθήρων Ποντικονησίου, χρησιµοποιήθηκε το στερεοδιάγραµµα (block diagram), που απεικονίζει σε τρεις διαστάσεις το υποθαλάσσιο ανάγλυφο της περιοχής και το οποίο κατασκευάσθηκε µε τη βοήθεια βαθυµετρικών χαρτών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Ναυτικού (Βερυκίου Παπασπυριδάκου 1986) (Εικ. 2). Η υποθαλάσσια αβαθής επιµήκης ράχη που αποτελεί το δίαυλο, ορίζεται από την ισοβαθή των 300m για το τµήµα µεταξύ Κυθήρων και Αντικυθήρων, ενώ νότια των Αντικυθήρων και µεταξύ Αντικυθήρων και Ποντικονησίου, όπου τα βάθη είναι µεγαλύτερα η ράχη ορίζεται από την ισοβαθή των 400m. Τα Αντικύθηρα προβάλλούν στο µέσο περίπου του συνολικού µήκους του διαύλου, το οποίο αντιστοιχεί σε 65Km. Το πλάτος του µεταβάλλεται από µερικά χιλιόµετρα (νότια των Αντικυθήρων,στο τµήµα µεταξύ Αντικυθήρων και Ποντικονησίου) έως και 10 µε 14 χιλιόµετρα (βόρεια των Αντικυθήρων,στο τµήµα µεταξύ Κυθήρων και Αντικυθήρων). Η εικόνα µορφολογικής ράχης ή υβώµατος, που παρέχει ο δίαυλος Κυθήρων Αντικυθήρων Ποντικονησίου, ε- νισχύεται από τις τιµές των µορφολογικών κλίσεων, οι οποίες είναι πολύ µικρές (0% - 10%) στο κορυφαίο τµήµα του διαύλου και κατά µήκος του ΒΒ -ΝΝΑ άξονά του, ενώ αυξάνονται κατά πολύ κατά µήκος των δύο κλιτύων του, αµφίπλευρα του διαύλου, όπου φθάνουν µέχρι 35%-40% (Εικ. 2). Εικ. 2: Απεικόνιση σε τρεις διαστάσεις της υποθαλάσσιας µορφολογικής έξαρσης του διαύλου Κυθήρων-Αντικυθήρων-Ποντικονησίου (Από Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, 1986). Fig.2: The 3D of submarine morhological elevation of channel Kithira- Antikithira-Ponticonisi(from Verikiou-Papasriridakou, 1986). Από µορφοτεκτονική άποψη, η όλη δοµή θα πρέπει να αντιστοιχεί σε µία επιµήκη αναθόλωση, η οποία έχει προκύψει από την παραµόρφωση (ευρεία κάµψη) των πετρωµάτων του θαλάσσιου πυθµένα. Υπέρ της υποθέσεως αυτής συνηγορεί το γεγονός, ότι το ανάγλυφο της υποθαλάσσιας µορφολογικής έξαρσης στο βόρειο τµήµα του διαύλου (µεταξύ Κυθήρων και Αντικυθήρων ) είναι ταυτόσηµο σχεδόν µε τη µορφολογία της ανώτερης επιφάνειας του µεταµορφωµένου υποβάθρου των Κυθήρων, η οποία ορίζεται από την τεκτονική επαφή µεταξύ των µεταµορφωµένων πετρωµάτων της ενότητας Άρνας προς τα κάτω και των υπερκείµενων ιζηµατογενών καλυµµάτων, που σχηµατίζουν οι ενότητες Τρίπολης και Πίνδου (Εικ. 3 και 4). Η µορφολογία της τεκτονικής αυτής επιφάνειας αντιστοιχεί σε µία αναθόλωση του µεταµορφωµένου υποβάθρου, µορφής επιµήκους αντικλίνου, µε διεύθυνση άξονα ΒΒ -ΝΝΑ, περιγράφεται δε από τις καµπύλες παρατάξεων της επαφής µεταξύ της υποκείµενης µεταµορφωµένης Άρνας και των ιζηµατογενών ενοτήτων Τρίπολης και Πίνδου. Ο τεκτονικός χάρτης (Εικ. 4) που παριστάνει τη µορφολογία της εν λόγω τεκτονικής επαφής, κατασκευάσθηκε µε τη βοήθεια του γεωλογικού χάρτη των Κυθήρων, κλίµακας 1:25000 (Παπανικολάου ανάµος 1991, ανάµος 1992). Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο προσανατολισµός του άξονα αναθόλωσης των Κυθήρων διατηρείται αξιοσηµείωτα σταθερός κατά τη µετάβαση από το χερσαίο αναδυµένο τµή- µα του διαύλου (νήσος Κύθηρα) στο υποθαλάσσιο (νότια των Κυθήρων), έτσι ώστε η 32

4 Εικ.3: Ράχη Αντικυθήρων. Τοπογραφική τοµή θαλάσσιου πυθµένα βόρεια των Αντικυθήρων (Από Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, 1986). Fig. 3: The elevation of Antikithira. Topographical sections of the seabed, North of Antikithira (from Verikiou-Papasriridakou, 1986). προς τα νοτιοανατολικά νοητή προέκταση του άξονα των Κυθήρων συµπίπτει ουσιαστικά µε τον άξονα της υποθαλάσσιας αβαθούς ράχης (Εικ. 1). Θα πρέπει να ληφθεί υ- πόψη µάλιστα το γεγονός, ότι οι δύο µορφολογικές επιφάνειες (ανώτερη του µετα- µορφωµένου υποβάθρου της Άρνας στα Κύθηρα και ανώτερη του θαλάσσιου πυθµένα στο δίαυλο Κυθήρων Αντικυθήρων) δεν έχουν υποστεί αλλοιώσεις από την επίδραση των εξωγενών παραγόντων, καθώς είναι προφυλαγµένες από τη διάβρωση, στη µεν πρώτη περίπτωση, διότι η επιφάνεια είναι υπεδαφική, στη δε δεύτερη διότι είναι υποθαλάσσια. Το σηµαντικό αυτό στοιχείο δείχνει, πως τον κυριότερο ρόλο στη διαµόρφωση των δύο µορφολογιών έπαιξαν οι ενδογενείς παράγοντες, δηλαδή οι τεκτονικές δυνάµεις και κυρίως η νεοτεκτονική. Αντίστοιχες οµοιότητες και αναλογίες µεταξύ χερσαίου και υποθαλάσσιου αναγλύφου παρατηρούνται και κατά τη σύγκριση της µορφολογίας της χέρσου της νήσου των Αντικυθήρων µε την υποθαλάσσια ράχη στο τµήµα του διαύλου µεταξύ Αντικυθήρων και Ποντικονησίου (Εικ. 5). Η σχεδόν ταυτόσηµη µορφολογία στο χερσαίο και υποθαλάσσιο τµήµα της ράχης (παρόµοια χαρακτηριστικά και παρόµοιες τιµές µορφολογικών κλίσεων αµφίπλευρα στα φυσικά πρανή) µπορεί να εξηγηθεί ικανοποιητικά αν δεχθού- µε ότι ο υποθαλάσσιος δίαυλος Αντικυθήρων Ποντικονησίου έχει την ίδια τεκτονική (και νεοτεκτονική) δοµή µε αυτή των Αντικυθήρων, η οποία, σηµειωτέον, έχει µελετηθεί αρκετά καλά (Lyberis 1984, Βερυκίου Παπασπυριδάκου 1986). Όπως προκύπτει από το γεωλογικό χάρτη της νήσου των Αντικυθήρων κλίµακας 1:50000, κύριο χαρακτηριστικό της νεοτεκτονικής δοµής είναι ο ρηγµατογόνος τεκτονισµός, ο οποίος έχει επηρεάσει τους γεωλογικούς σχηµατισµούς κι έχει δηµιουργήσει τεκτονικές τάφρους και τεκτονικά κέρατα επί του αλπικού υποβάθρου που, ας σηµειωθεί, ανήκει στην ενότητα της Τρίπολης, της µόνης εµφανιζόµενης επιφανειακά (Lyberis 1984, Βερυκίου Παπασπυριδάκου 1986) (Εικ. 6). Παρόµοια νεοτεκτονική δοµή θα µπορούσε να παρουσιάζει και ο δίαυλος Αντικυθήρων Ποντικονησίου αφαιρουµένων βέβαια των πολύ πρόσφατων θαλάσσιων ολοκαινικών ιζηµάτων που τον καλύπτουν. 33

5 Εικ. 4: Τεκτονικός χάρτης Κυθήρων. 1: Τεκτονική επαφή Άρνας-Τρίπολης, 2: Τεκτονική επαφή Τρίπολης-Πίνδου, 3: Ρήγµα και γραµµή τεκτονικής ολίσθησης µε τιµή βύθισης, 4: Καµπύλη παρατάξεως τεκτονικής επαφής Άρνας-υπερκείµενων καλυµµάτων, 5: Άξονας αντικλινικής δοµής (Από Παπανικολάου- ανάµος, 1991). Fig. 4: Tectonic map of Kithira island. 1:Structural units of Arna-Tripoli. 2: Structural units of Tripoli- Pindos. 3: Fault and sliding tectonics. 4:Attidute of Structural unit of Arna and overlying covers. 5:Axis of anticline structure(papanikolaou-danamos, 1991). 34

6 Εικ. 5: Τοπογραφικές τοµές εγκάρσια προς τον ε- πιµήκη άξονα του διαύλου Αντικυθήρων- Ποντικονησίου Α) στη χέρσο, Β) στην υποθαλάσσια ράχη (Από Βερυκίου Παπασπυριδάκου, 1986). Fig.5: Topographical sections transverse to turgidity of channel Antikithira- Kithira A) in land, B) in submarine elevation (from Verikiou- Papasriridakou, 1986). Εικ. 6: Γεωλογικός χάρτης νήσου Αντικυθήρων (Από Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, 1986). Fig. 6: The geological map of Antikithira island (from Verikiou-Papasriridakou, 1986). 35

7 3. ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Η οµοιότητα των µορφολογικών αναγλύφων, χερσαίων και υποθαλασσίων, καθώς και ο ταυτόσηµος προσανατολισµός των γεωµετρικών τους στοιχείων (άξονες των ράχεων στη χέρσο των Κυθήρων και στον υποθαλάσσιο δίαυλο), µας επιτρέπουν να συµπεράνουµε ότι οι µορφοτεκτονικές δοµές, (στη χέρσο και υποθαλάσσια), υπόκεινται στην επίδραση των ίδιων γεωδυναµικών αιτίων και ότι η δηµιουργία των δοµών αυτών έλαβε χώρα κατά την ίδια χρονική περίοδο. εδοµένου ότι είναι πού δύσκολο να χρονολογηθεί η δηµιουργία της υποθαλάσσιας µορφολογικής έξαρσης δηλαδή η κάµψη και αναθόλωση του θαλάσσιου πυθµένα που σχη- µάτισε το δίαυλο Κυθήρων Αντικυθήρων, τα στοιχεία τα στοιχεία χρονολόγησης που έχει προµηθεύσει η χέρσος είναι πολύτιµα, αλλά µπορούµε να αρκεσθούµε σε αυτά, καθώς, τα φαινόµενα στη χέρσο και στην υποθαλάσσια περιοχή θα πρέπει να είναι ισόχρονα. Εικ. 7: Παράλληλες γεωλογικές τοµές εγκάρσιες ως προς την τεκτονική δοµή (αναθόλωση) των Κυθήρων (Από Παπανικολάου- ανάµο, 1991). Fig.7: Parallel geological sections transverse to turgidity of Kithira (from Papanikolaou-Danamos, 1991). Η ηλικία της αναθόλωσης του µεταµορφωµένου υποβάθρου είναι πολύ καλά τεκµηριωµένη στα Κύθηρα, όπου η απευθείας ασύµφωνη επικάθιση των ποταµοχερσαίων και λιµναίων ιζηµάτων, τα οποία έχουν ηλικία Τορτονίου (Meulenkamp et al 1977), επί του µεταµορφωµένου υποβάθρου των Κυθήρων (περιοχή Ποταµού στο βόρειο τµήµα της νήσου) δείχνει ότι ήδη κατά το Ανώτερο Μειόκαινο δηµιουργείται η αναθόλωση της όλης δοµής των τεκτονικών καλυµµάτων των Κυθήρων, που επιτρέπει να απογυµνωθεί και να αποκαλυφθεί το κορυφαίο του σχηµατιζοµένου αντικλίνου µετά την διάρρηξη και ταφροποίηση των υπερκειµένων ενοτήτων Τρίπολης και Πίνδου (Παπανικολάου και ανάµος 1991, ανάµος 1992) (Εικ. 7). Η φάση των ασύµφωνα επικαθήµενων ιζηµάτων (κυρίως ποταµοχερσαία κροκαλοπαγή και παρεµβολές λιµναίων αποθέσεων κατά τόπους) 36

8 µαρτυρεί τη φύση τπου περιβάλλοντος απόθεσης, το οποίο είναι ηπειρωτικό. Τα Κύθηρα ήδη κατά το Ανώτερο Μειόκαινο αποτελούν χέρσο. Κατά την εποχή αυτή έχει σχηµατισθεί η επιµήκης µορφολογική έξαρση διεύθυνσης ΒΒ -ΝΝΑ, η οποία φαίνεται ότι δηµιουργεί µία χερσαία γέφυρα, που συνδέει την Πελοπόννησο µε την Κρήτη ( ερµιτζάκης και Παπανικολάου 1981). Η παρουσία θαλάσσιων πλειοκαινικών ιζηµάτων, κυρίως στα Κύθηρα, δείχνει, ότι παρά τη χέρσευση ορισµένων τµηµάτων του διαύλου, η θάλασσα έχει διεισδύσει και κατακλύσει το µεγαλύτερο µέρος του κατά το Πλειόκαινο, σχηµατίζοντας αβαθείς λεκάνες, όπου λαµβάνει χώρα θαλάσσια ιζηµατογένεση παράκτιας φάσεως. Παρόλα αυτά η ανεύρεση, τόσο στα Κύθηρα, όσο και στα Αντικύθηρα, απολιθωµένων οστέων από χερσαίες πανίδες του Κατωτέρου Τεταρτογενούς (προβοσκιδωτά και ελαφοειδή) (Petrochilos 2938, Μανωλέσσος 1955, Κuss 1967, 1973, Θεοδωρόπουλος 1973, Βερυκίου Παπασπυριδάκου 1986), δείχνει ότι, παρά την κατάκλυση από τη θάλασσα του µεγαλυτέρου τµήµατος της περιοχής του διαύλου κατά το Πλειόκαινο, υπάρχουν, κατά την εποχή τπυ Πλειστοκαίνου, εκτεταµένες περιοχές, οι οποίες δεν καλύπτονται από τη θάλασσα, ώστε να είναι δυνατή η διακίνηση πληθυσµών από θηλαστικά µεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1]KUSS, S. (1967) Pleistozane Saugetierfunde auf den ostmediterranen Inseln Kytherd und Karpathos. Ber. Nat. Ges. Fr. i. Br., 57, [2]KUSS, S. (1973) Die Pleistozanen Saugetierfaunen der ostmediterranen Inseln Ber. Nat. Ges. Fr. i. Br., 63, [3]LYBERIS, N. (1984) Géodynamique du domain égeén depuis le Miocène supérieur. Thèse de Doctorat d Etat, Mèm. Sc. Terre, Univ. Curie, n , 367 p. [4]MEULENKAMP, J. THEODOROPOULOS, D. TSAPRALIS, V. (19770 Remarks on the Neogene of Kythira, Greece. Vith Coll. Geol. Aeg. Region, Athens 1977, Proceedings v. 1, [5]PETROCHILOS, J. (1938) Découverte de l Elephas antiquus dans l ile de Cythère. C. R. som. Soc. Geol. France, Fasc. 4, [6]PIRAZZOLLI, P., THPMMERET, J., THOMMERET, Y., LABOREL, J. and MONTAGGIONI, L. (1982) Crustal block movements from Holocene shore lines: Crète and Antikythira (Greece). Tectonophysics, 86, [7]ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙ ΑΚΟΥ, Ε (1986) Γεωµορφολογική µελέτη της περιοχής Α- κρωτηρίου Μαλέα Ελαφονήσου Κυθήρων Αντικυθήρων Γραµβούσας. ιδακτορική ιατριβή Πανεπιστηµίου Αθηνών, 115 σελ., Αθήνα [8] ΑΝΑΜΟΣ, Γ.. (1992) Συµβολή στη Γεωλογία και Υδρογεωλογία της νήσου των Κυθήρων. ιδακτορική ιατριβή Πανεπιστηµίου Αθηνών, 335 σελ., Αθήνα [9] ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ -, Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,. Ι. (1981) Παλαιογεωγραφία και Γεωδυνα- µική της περιοχής του Αιγαίου κατά το Νεογενές. Annalew Geol. Pays Hell., Hors Série, Fasc. IV (Proceedings of the VIIth Intern. Congress on Mediterranean Neogen, Athens 1979), Ath. 1981, [10]ΘΕΟ ΩΡΟΛΠΟΥΛΟΣ, δ. (1973) Φυσική Γεωγραφία της νήσου των Κυθήρων. ιατριβή επί Υφηγεσία, Αθήναι 1973, 94 σελ. [11]ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΣ, Ν. (1955) Συµβολή εις την Γεωλογίαν των Κυθήρων. Ann. Géol. Pays Hell., 6, [12]ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,. και ΑΝΑΜΟΣ, Γ. (1991) Αντιστοίχηση της γεωτεκτονικής θέσης των Κυθήρων και των Κυκλάδων στη γεωδυναµική εξέλιξη του ελληνικού τόξου. ελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., τοµ. XXV/ 1,

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι..

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι.. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 72 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΛΑΔΑΣ Ι.. (2001). Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της ΝΔ Πελοποννήσου κατά το Τεταρτογενές. Πρακτικά 9 ου Συνέδριου Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας,, Δελτίο Ελλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟ ΟΥ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία του. Άγγελου Καπατσώρη.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία του. Άγγελου Καπατσώρη. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩ ΥΝΑΜΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία του Άγγελου Καπατσώρη µε τίτλο: Τεκτονική Ανάλυση των δύο µεγάλων επωθήσεων στις περιοχές Όρµου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο κ. Λέκκας Ευθύμιος είναι Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης

Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος, του υπογείου ποταµού «ράκος», Μεσσηνιακής Μάνης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Γεωµορφολογική µελέτη του υποθαλασσίου καρστικού συστήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία)

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Βασιλάκης Εμμ. 1, Μαυρούλης Σ. 1, Αλεξόπουλος Ι. 1 και Δίλαλος Σ. 1 1 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπίστημιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ με θέμα ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙA ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ & ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΙΝΟΥ ΚΑΙ ΨΑΘΑΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Γ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Γ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ.:07035 Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Παπαθεοδώρου Πάτρα Ιανουάριος 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης Αναστάσιος

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης Αναστάσιος Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΡΗΓΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κουκλιανιώτου Ευγενία Νεραντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 8 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 8 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 8 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Συγγραφική Ομάδα: Καθηγ. Β. Καρακίτσιος Καθηγ. Μ. Σταματάκης Καθηγ. Α. Ζαμπετάκη

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Παπανικολάου 1, Εμμανουήλ Βασιλάκης 2, Αικατερίνη Βαλαδάκη 3, Νικόλαος Ζαχαριάς 4, Ιωάννης Μανιάτης 5

Δημήτριος Παπανικολάου 1, Εμμανουήλ Βασιλάκης 2, Αικατερίνη Βαλαδάκη 3, Νικόλαος Ζαχαριάς 4, Ιωάννης Μανιάτης 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2086 Ο Υπολογισμός του Ρυθμού Ολίσθησης Ρηξιτεμαχών ως Απαραίτητο Εργαλείο για τη Σχεδίαση Πόλεων σε Περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 8.2 ΥΠΟΕΡΓΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1 8.2.1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 8.2.1.1 Αιγαίο πέλαγος 1 8.2.1.2 Σαρωνικός κόλπος 4 8.2.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚ ΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Κλίµακα 1:100.000)

ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚ ΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Κλίµακα 1:100.000) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚ ΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Κλίµακα 1:100.000) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΔΕΛΕ-ΣΙΣΣΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλεξανδράκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7 Kythira Earthquake and its Aftershocks

Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7 Kythira Earthquake and its Aftershocks 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1899 Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ στα πλαίσια του μαθήματος ΠΑΡΑΚΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΓΕΩΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΣΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΓΕΩΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΣΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Π.Μ.Σ. «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΓΕΩΤΟΠΟΥ ΣΤΟ ΣΟΥΣΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΟΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Ιστορικό ανάθεσης... 2 1.2 Σκοπός - Αντικείμενο μελέτης... 2 1.3 Μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης... 3 1.4 Ομάδα εκπόνησης της μελέτης... 3 1.5 Θέση, όρια και βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ

Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ Η ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ (ΚΥΚΛΑΔΕΣ) ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Αναγνώστου, Β. 1, Κυριακίδου, Χ. 2, Δρακοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ευθύµιος Λέκκας 1 & Ανδρέας Αντωνίου 2 1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω, εξηγώ ποιες ήταν οι αυτές οι ασυµβατότητες θεωρίας και παρατηρήσεων, που είχα παρατηρήσει παλαιότερα.

Παρακάτω, εξηγώ ποιες ήταν οι αυτές οι ασυµβατότητες θεωρίας και παρατηρήσεων, που είχα παρατηρήσει παλαιότερα. 1. Προβληµατισµοί και στόχοι της έρευνας. 1.1. Εισαγωγή. Άρχισα να γράφω αυτό το άρθρο το 2004, µε την σκέψη, ότι είχα ήδη συγκεντρώσει αρκετό υλικό που έπρεπε να δηµοσιευθεί. Το υλικό αυτό αφορούσε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Λ. ΛΕΚΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Σ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Α Σ ΤΟΜΕΑ Σ ΕΦΑ ΡΜΟΣΜΕΝ ΗΣ Γ ΕΩΛΟΓΙΑ Σ & ΓΕΩΦΥΣΙΚ ΗΣ ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙ Ο ΥΔΡΟΓΕΩ ΛΟ Γ ΙΑ Σ Υ Δ Ρ Ο Γ Ε Ω Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ & Υ Δ Ρ Ο Χ Η Μ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ Γεωλόγος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ Γεωλόγος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ Γεωλόγος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Β ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΙΈΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Η ΟΙΚΟΙΈΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΑΟΣ ΗΛ1ΑΣ ΚΟΚΚΩΣΗΣ ΧΑΡΗΣ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Η ΟΙΚΟΙΈΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΑ ΜΠΕΣΣΥ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΥΛΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα