Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισηγητική Εκθεση. Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2013

2 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 2 από 32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μισθώματα από εκμίσθωση κυλικείου στην πλατεία Κυρά Βρύσης 7.967, , ,34 Για μισθώματα από το αναψυκτήριο Κυρά Βρύσης εγγράψαμε το ποσό των 5.486,34. (Μίσθωμα έως ,67 ευρώ και 1/7/2013 έως ,72 ευρώ) Μισθώματα από εστιατόριο ΠΕΥΚΑΚΙ 6.200, , ,00 Για μισθώματα από εστιατόριο ΠΕΥΚΑΚΙ εγγράψαμε 6.200,00 σε εκτέλεση της διαθήκης του Αντ.Νικολόπουλου (το έσοδο ανέρχεται στο μισό του ενοικίου του εστιατορίου ΠΕΥΚΑΚΙ- Μισθωτήριο 1/5/2005) Μισθώματα από κυλικείο του νέου Δημαρχείου 4.151, , ,44 Για έσοδα από μισθώματα του κυλικείου του νέου Δημαρχείου, σύμφωνα με το συμφωνητικό μίσθωσης από 22/12/2008 το οποίο λήγει την 31/12/2013 εγγράψαμε 4.234,44. Μηνιαίο μίσθωμα 352,87 ευρώ Μισθώματα από ενοικίαση καταστημάτων στην περιοχή Λιάντρο Δ.Κ.Αγ..Θεοδώρων , , ,76 Για τα μισθώματα από ενοικίαση καταστημάτων στην περιοχή Λιάντρο Δ.Κ.Αγ..Θεοδώρων εγγράψαμε ποσό ,76 ευρώ σύμφωνα με το από 2771/ μισθωτήριο. Το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε 6.636,81 ευρώ έως 12/7/2013 και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το μισθωτήριο σε 6.968,65 ευρώ από 13/7/2013 πλέον χαρτοσήμου Μισθώματα δημοτικού περιπτέρου (αναψυκτηρίου) στην δυτική παραλία Ισθμίας 0,00 0, ,40 Για μισθώματα δημοτικού περιπτέρου (αναψυκτηρίου) στην δυτική παραλία Ισθμίας και εγγράψαμε το ποσό 2.588,40 ευρώ (μηνιαίο μίσθωμα 215,70 * 12 μήνες). Για τα μισθώματα δημοτικού περιπτέρου (αναψυκτηρίου) στην δυτική παραλία Ισθμίας υπάρχει αντιδικία με τον μισθωτή,ο οποίος έχει παρακαταθέσει υπέρ του Δήμου στο Τα.Π.& Δ. ποσό ,00 ευρώ για απαιτητά μισθώματα και νόμιμους τόκους από 16/5/2004 έως 15/6/2009 (αριθμός παρακατάθεσης 12937/ ).Η εν λόγω απαίτηση καθώς και τα μισθώματα έως 31/12/12 που δεν έχουν εισπραχθεί εγγράφηκαν στον Κ.Α εσόδων Σύνολο του ΚΑ: , , , Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο ,00 0, ,00 Ν.2946/2001) Εγγράψαμε ποσό 1.000,00 ευρώ από μισθώματα προερχόμενα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσωνσύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2946/2001. Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

3 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 3 από Έσοδα από το τέλος κατάληψης δημοτικού χώρου για την λαική αγορά , , ,00 Από έσοδα τέλους κατάληψης δημοτικού χώρου για την λαική αγορά εγγράψαμε Στον εν λόγω Κ.Α περιλαμβάνονται τα έσοδα από τις λαικές αγορές στις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες του Δήμου Έσοδα από κατάληψη κοινόχρηστων χώρων στο πανηγύρι (Δ-Λ.Π) , , ,00 Για έσοδα από κατάλυψη κοινόχρηστων χώρων στο πανηγύρι της 7 & 8 Σ/βρη εγγράψαμε Το 2011 εισπράχθηκε ποσό ,89 ευρώ και το ,34 ευρώ Έσοδα από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων για το πανηγύρι των Αγίων Θεοδώρων 9.000, , ,00 Για έσοδα από κατάλυψη κοινόχρηστων χώρων στο πανηγύρι των Αγίων Θεοδώρων εγγράψαμε 6.000,00 Το 2011 εισπράχθηκε ποσόν 6.960,00 ευρώ και το ,00 ευρώ. Σύνολο του ΚΑ: , , , Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 2.500, , ,00 Για δικαίωμα βοσκής εγγράψαμε το ποσό των 2.200,00. Έως εισπράχθηκαν 1.445,33.και έως ,22 ευρώ (ΑΔΣ Δ-Λ 25/379/ & 22/444/ ) Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,94 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,00 Για πιστωτικούς τόκους από κατάθεσεις σε λ/σμούς όψεως του Δήμου εγγράψαμε το ποσό των ,00 Το ποσό των πιστωτικών τόκων λ/σμού όψεως Δ τριμήνου 2012 του Δήμου πιστώνεται την Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,34 Από τέλη καθ/τας και φωτισμού εγγράψαμε το ποσό των ,34 ευρώ.το ποσό προκύπτει από το ήμισυ των εσόδων που προβλέπονται από την ΑΔΣ για το έτος 2013 ( ,79/2= ,40 ) που προβλέπεται να ενσωματοθούν στους λ/σμούς της ΔΕΗ το δεύτερο εξάμηνο και από το ήμισυ των εισπραχθέντων εσόδων του έτους 2012 ( ,87/2= ,94 ευρώ) για το πρώτο εξάμηνο. Σύμφωνα Με την ΑΔΣ.ποσό ,92 ευρώ που αφορά τη Δημοτ.Κοινότητα Λουτρακίου-Περαχώρας,Τοπικό διαμέρισμα Ισθμίας και Πισίων και ποσό ,87 ευρώ που αφορά τη Δημ.Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων. Η ΔΕΗ έως έχει εκδόσει εκκαθαρίσεις έως την και το ποσό που εισπράχθηκε συνολικά ανέρχεται σε ,87. Σύνολο του ΚΑ: , , , Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

4 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 4 από Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο , , ,00 Αφορά δικαιώματα σύνδεσης ή επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης Αγίων Θεοδώρων (ΑΔΣ Δ-ΑΘ 14/158/ ) και εγγράψαμε ποσό 7.280,00 ευρώ.το 2012 εισπράχθησαν 6.400,00 ευρώ Τέλος ύδρευσης (Δ.Κ Αγ.Θεοδώρων) , , ,68 Αφορά τέλη ύδρευσης της Δημοτ.Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης και τις οικείες ΑΔΣ Δ-ΑΘ 71/07,158/05,192/04 & 184/04.Έως εκδόθηκαν λ/σμοί έως και το Α 4μηνο 2012 & βεβαιώθηκαν ,53 ευρώ.εγγράψαμε ποσό ,68 ευρώ που αντιστοιχεί στις εισπράξεις του έτους 2012 προσυαξημένα με 30% (Κ.Α 0322 εισπραχθέντα ,23 ευρώ, Κ.Α 2112 εισπραχθέντα ,37 ευρώ) Σύνολο του ΚΑ: , , , Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 1.800, , ,00 Για δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου εγγράψαμε 1.600,00 Το 2012 εισπράχθησαν 1257,20 ευρώ.σχετικές ΑΔΣ Δ-Λ 386/09,368/ Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως 500,00 0,00 0,00 Αφορά λοιπά έσοδα σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας άρδευσης του Δήμου (ΑΔΣ Δ-Λ 368/05). Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,02 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Δικαίωμα σύστασης-διατήρησης οικογενειακού τάφου , , ,00 Αφορά δικαίωμα σύστασης & διατήρησης οικογενειακού τάφου σύμφωνα με τις ΑΔΣ Δ-Λ 382/2009 & 395/2008 για δημότες και ετεροδημότες.το ποσό που βεβαιώθηκε έως ανέρχεται σε ,83 ευρώ. Σύνολο του ΚΑ: , , , Δικαίωμα ενταφιασμού Δικαίωμα από παραχώρηση τάφου 4ετούς ταφής (άρθρο 11 παρ.3β & 4Β Κ.Ν -Α.Θ) 3.000,00 840, ,00 Αφορά δικαίωμα από παραχώρηση τάφου 4ετούς ταφής σύμφωνα με την ΑΔΣ Αγ.Θ 203/07,άρθρο 11 παρ.3β & 4Β και την ΑΔΣ 205/ "Κανονισμός λειτουργίας του 2ου Δημοτικού Κοιμητηρίου Λουτρακίου στη θέση Άσπρα Χώματα".Το ποσό που εισπράχθηκε το 2011 ανέρχεται σε 2.640,00 ευρώ και έως σε 840,00 ευρώ Τέλος ενταφιασμού σε άλλο τάφο για 1 έτος (άρθρ.11 παρ.9 Κ.Ν -Α.Θ) 500,00 0,00 300,00 Αφορά τέλος ενταφιασμού σε άλλο τάφο για 1 έτος σύμφωνα με το άρθρ.11 παρ.9 ΑΔΣ 203/07 Αγ.Θ και την ΑΔΣ 205/ "Κανονισμός λειτουργίας του 2ου Δημοτικού Κοιμητηρίου Λουτρακίου στη θέση Άσπρα Χώματα".

5 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 5 από Δικαίωμα ενταφιασμού (τριετούς ταφής) , , ,00 Αφορά το δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου από δημότες ή ετεροδημότες σύμφωνα με την ΑΔΣ 382/2009 & ΑΔΣ 364/2011. Το ποσό των ,00 αφορά το δικαίωμα τριετούς χρήσης για το έτος 2013 στο παλαιό και στο νέο νεκροταφείο Λουτρακίου-Περαχώρας και του νεκροταφείου Ισθμίας. Σύνολο του ΚΑ: , , , Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Δικαίωμα από ανανέωση (παράτασης χρόνου ταφής) 1.000,00 0,00 600,00 Αφορά το δικαίωμα από ανανέωση του χρόνου ταφής πέρα του δικαιώματος τριετούς ή τετραετούς χρήσης του τάφου σύμφωνα με τους κανονισμούς λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων Δ-ΛΠ & Δ-Αγ.θ Στον Κ.Α έγινε ανάπτυξη σε Κ.Α σύμφωνα με τον κανονισμό νεκροταφείου. Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 600, Τέλος ανακομιδής Τέλος υπηρεσιακής ανακομιδής των οστών 300,00 0,00 300,00 Αφορά τέλος υπηρεσιακής ανακομιδής των οστών σύμφωνα με την ΑΔΣ 382/2009 κεφ.γδ του πρώην Δήμου Λ-Π & του άρθρ.11 παρ.7 Κανονισμού Κοιμητηρίου πρώην Δήμου Αγίων Θεοδώρων και την ΑΔΣ 205/ "Κανονισμός λειτουργίας του 2ου Δημοτικού Κοιμητηρίου Λουτρακίου στη θέση Άσπρα Χώματα". Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 300, Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων 1.000,00 854, ,00 Αφορά δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου σύμφωνα με την ΑΔΣ 382/2009 κεφ.γγ του πρώην Δήμου Λ-Π & του άρθρ.11 παρ.8 Κανονισμού Κοιμητηρίου πρώην Δήμου Αγίων Θεοδώρων και την ΑΔΣ 205/ "Κανονισμός λειτουργίας του 2ου Δημοτικού Κοιμητηρίου Λουτρακίου στη θέση Άσπρα Χώματα". Σύνολο του ΚΑ: ,00 854, , Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Ετήσιο τέλος καθαριότητας & εξωραισμού κοιμητηρίων , , ,00 Αφορά το ετήσιο τέλος καθαριότητας & εξωραισμού των κοιμητηρίων σύμφωνα με την ΑΔΣ 382/2009 κεφ.γα του πρώην Δήμου Λ-Π & του άρθρ.11 παρ.6 Κανονισμού Κοιμητηρίου πρώην Δήμου Αγίων Θεοδώρωνκαι την ΑΔΣ 205/ "Κανονισμός λειτουργίας του 2ου Δημοτικού Κοιμητηρίου Λουτρακίου στη θέση Άσπρα Χώματα" Λοιπά έσοδα νεκροταφείων (τέλος ανόρυξης τάφου κλπ) 1.080,00 951, ,00 Αφορά λοιπά έσοδα κοιμητηρίων,όπως το τέλος ανόρυξης τάφου σύμφωνα με την ΑΔΣ 382/2009 κεφ.γβ του πρώην Δήμου Λ-Π κλπ Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)

6 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 6 από ΤΑΠ ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων , , ,00 Αφορά τα έσοδα τέλους ακίνητης περιουσίας ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που εισπράτονται και αποδίδονται κυρίως μέσω των λ/σμων της ΔΕΗ.Το 2011 βεβαιωθηκαν ,95 ευρώ και έως ποσό ,32 ευρώ.τα έσοδα υπέρ Δήμων από ΤΑΠ έγινε ανάπτυξη σε & ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων , , ,00 Αφορά έσοδα τέλους ακίνητης περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που εισπράτονται κυρίως μέσω χρηματικών καταλόγων και οίκοθεν βεβαίωσης Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από ΤΑΠ (άρθρ.24 παρ Ν.2130/93) , , ,00 Αφορά έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από ΤΑΠ (άρθρ.24 παρ Ν.2130/93).Το ποσό που κατανεμήθηκε το 2011 ανέρχερται σε ,00 και έως ποσό ,00 ευρώ. Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) , , ,00 Αφορά το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων σύμφωνα με το άρθρο 6του Ν. 1080/80 και το άρθρο 27 παρ. 10 του Ν. 2130/93 που σήμερα ανέρχεται σε 0,50% επί των καταβαλλόνενων μισθωμάτων ενοικιαζόμενων δωματίων,ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κλπ.έως βεβαιώθηκε ποσό ,75 ευρώ. Σύνολο του ΚΑ: , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων & συναφών καταστ/των (άρθρ , , ,00 Ν.2539/97) Από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5%(Ν.3756/09 αρθ. 23) εγγράψαμε Έως βεβαιώθηκε ποσό ,12 ευρώ Εσοδα από ακαθάριστα έσοδα ΚΑΖΙΝΟ , , ,00 Από έσοδα του ΚΑΖΙΝΟ 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων από τα τυχερά παιχνίδια εγγράψαμε ποσό ,00.Τα έσοδα μηνός Δεκεμβρίου καταβάλλονται στον επόμενο μήνα.έως βεβαιώθηκαν έσοδα ποσού ,92 ευρώ. Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (αρθ. 13 Ν.1080/80) τραπεζοκαθίσματα, ψυγεία, οικοδ. Υλικά κ.λ.π , , ,00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (αρθ. 13 Ν.1080/80) τραπεζοκαθίσματα, ψυγεία, οικοδ. υλικά κ.λ.π. εγγράψαμε ,(Σχετ.ΑΔΣ Δ-Λ.Π 25/384/09,20/3697/08 & ΔΣ Δ-Αγ.Θ. 20/201/07,15/192/06 & ΑΔΣ 366/2011 Δ-Λ-ΑΘ).Έως βεβαιώθηκαν ,71 ευρώ.

7 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 7 από Τέλος από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού & παραλίας (άρθρο 13 ν. 2971/ , , ,00 Έσοδα από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας εγγράψαμε Σχετ ΑΔΣ Δ-Λ.Π 25/385/09,20/398/07 & ΑΔΣ Δ-Αγ.Θ 20/202/07 και 367/ Δ- Λ.ΑΘ.Έως βεβαιώθηκαν ,20 ευρώ. Σύνολο του ΚΑ: , , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ,00 734, ,00 Από τέλη διαφήμισης εγγράψαμε 3.000,00.Το παραπάνω ποσό αντιστοιχεί στην περιοδική και ετήσια διαφήμιση που διενεργείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.(Σχετ,ΑΔΣ Δ- Λ.Π 25/383/10,18/327/07 & ΑΔΣ Δ-Αγ.Θ.6/39/97 και ΑΔΣ 365/ Δ.Λ-ΑΘ) Για τα τέλη διαφήμισης κατηγορίας Δ' και εγγράφηκε σχετική πίστωση στον Κ.Α εσόδων Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) Δικαιώματα από την εμπορία ποσιμων υδάτων-βυτιοφορείς κλπ (άρθρ.2 Ν.1080/80,άρθρ , , ,00 Ν.1828/89,άρθρ.57 Ν.2218/94) Από δικαίωμα εμπορίας πόσιμων υδάτων,εργοστασίων και βυτιοφορέων εγγράψαμε το ποσό των Σχετ.ΑΔΣ Δ-Λ.Π 25/378/10,20/391/08 & ΑΔΣ Δ-Αγ.Θ 2/5/08,2/28/96 και ΑΔΣ 360/2011 Δ.Λ-ΑΘ Τέλος επί του εισητηρίου ποσισοθεραπείας από πηγές ΕΟΤ 500,00 0,00 400,00 Έσοδα από τέλος στο εισητήριο ποσισοθεραπείας πηγής Ε.Ο.Τ. εγγράψαμε 400. Σύνολο του ΚΑ: , , , Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.000,00 0,00 600,00 Από τέλη αδειών οικοδομών του άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958 εγγράψαμε ποσό 600. Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , ,65 Από το φόρο ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών του άρθρ.10 Ν.1080/80 και 25 Ν.1828/89 εγγράψαμε το ποσό των ,65 το οποίο εισπράτεται μέσω των μηνιαίων εκκαθαρίσεων της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα για την Δημ.Κοινότητα Λουτρακίου-Περαχώρας ποσό ,40 ευρώ,δημ.κοιν.αγίων Θεοδώρων ,39 ευρώ, Δημ.Κοιν.Ισθμίας ,016 ευρώ και Τοπική Κοινοτ.Πισσίων ,70 ευρώ.το 2011 εισπράχθηκαν ,77 και έως ποσό ,16 ευρώ.σχετ.αδσ Δ-Λ.Π 25/380/09,20/393/07 & ΑΔΣ Δ-Αγ.Θ 20/200/07,15/191/06 και ΑΔΣ 362/ Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , ,00 Από φόρο ζύθου εγγράψαμε το ποσό των ,00 σύμφωνα με το άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80.Το 2012 εισπράχθησαν ,00 ευρώ Λοιποί φόροι Λοιποί φόροι 1.000,00 0,00 750,00 Για λοιπούς φόρους εγγράφηκε ποσό 750,00 ευρώ.

8 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 8 από 32 Σύνολο του ΚΑ: ,00 0,00 750,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Εισφορές Εδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 του ν.4067/2012) Ειδική εισφορά φόρου πετρελαιοειδών (άρθρ.11 Ν.3054/02) ,73 0,00 0,00 Για την ειδική εισφορά φόρου πετρελαιοειδών του άρθρ.19 του Ν. 3054/02 δημιουργήθηκε νέος Κ.Α 0525 σύμφωνα με την κοινή Υ.Α / περί οδηγιών κατάρτισης του προυπολογισμού έτους 2013 Σύνολο του ΚΑ: ,73 0,00 0, Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρου 19 του ν.3054/2002) 0,00 0, ,00 Για την ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρου 19 του ν.3054/2002) εγγράψαμε ποσό ,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσό που κατανεμήθηκε στο Δήμο το έτος Τυχόν επιπλέον ποσά που θα εισπραχθούν θα εισαχθούν με αναμόρφωση.το ποσό που εισπράχθηκε για το έτος 2011 ανήλθε σε ,73 ευρώ (Κ.Α ) Σύνολο του ΚΑ: ,73 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,65 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 ν. 1828/89) , , ,78 Από την τακτική οικονομική ενίσχυση από τους ΚΑΠ εγγράψαμε το ποσό των ,78 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στην τακτική επιχορήγηση μηνός Νοεμβρίου 2012 επί 1,24 και πολλαπλασιαζόμενο επί 12 (ΚΥΑ 47490/ Άρθρο 5 παρ.7 των οδηγιών κατάρτισης προυπολ/σμου 2012).Το ποσό που έχει εγγραφεί αφορά και τις πιστώσεις από ΚΑΠ για δαπάνες μισθοδοσίας παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης (σχετ.κ.α εσόδων χρήσης ποσό ,11 και Κ.Α ποσό ,67 ) ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) , ,11 0,00 Τα έσοδα για κάλυψη δαπανών λειτουργίας- μισθοδοσίας και συντήρησης των παιδικών -βρεφ/κών σταθμών εγγράφησαν στον Κ.Α σύμφωνα με την ΚΥΑ 47490/ Άρθρο 5 παρ.7 των οδηγιών κατάρτισης προυπολ/σμου 2012 και άρθρο 8 παρ.1.έσοδα,κ.α 061) ΚΑΠ για την λειτουργία δημοτικών & κοινοτικών χώρων άθλησης ( άρθρο 14 ν. 2880/2001) , ,67 0,00 Τα έσοδα για κάλυψη δαπανών λειτουργίας μισθοδοσίας και συντήρησης του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Λουτρακίου-Περαχώρας Χ.Θώδης-Γ.Γαλανόπουλος εγγράφησαν στον Κ.Α σύμφωνα με την ΚΥΑ 47490/ Άρθρο 5 παρ.7 των οδηγιών κατάρτισης προυπολ/σμου 2012 και άρθρο 8 παρ.1.έσοδα,κ.α 061) Έσοδα ΥΠ.ΕΣ για εξώφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρ.25 Ν.1828/89 & άρθρ.27 Ν.3756/2009) , ,63 0,00 Τα έσοδα από ΚΑΠ σύμφωνα με το αρθ.27 του Ν 3756/09 και του άρθρου 25 του Ν.1828/89 και αφορά οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ εγράφησαν στον Κ.Α σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προυπολογισμού έτους 2013 ΚΥΑ 47490/ To έτος 2012 εισπράχθηκε το υπόλοιπο από οφειλές έτους 2011 ποσό ,21 ευρώ και το σύνολο των οφειλών για το έτος 2012 ποσό ,42 ευρώ.

9 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 9 από 32 Σύνολο του ΚΑ: , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν , , , /91) Από έσοδα για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων εγγράψαμε το ποσό των ,33 που αντιστοιχεί στο ποσό που εισέπραξε ο Δήμος το έτος 2012.H Δ κατανομή εισπράχθηκε την ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) 3.144, , ,00 Αφορά ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000 ) και εγγράψαμε το ποσό που εισπράχθηκε το έτος ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) ΚΑΠ για την κάλυψη του κόστους των ειδικών μαθητικών δελτίων και επιδομάτων των μαθητών ,00 0, ,04 πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Δήμο Αφορά έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω ΚΑΠ σε ποσοστό 100% για την κάλυψη του κόστους των ειδικών μαθητικών δελτίων και των επιδομάτων μαθητών α'θμιας και β'θμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ αριθμ.35415/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1701/Β/ ), την υπ αριθμ.35415/ ΚΥΑ και 45110/ Αφορά αρμοδιότητα μεταφερόμενη στο Δήμο σύμφωνα με το Ν.3852/10 και εγγράψαμε ποσό ,00 ευρώ που αφορά ποσό ,00 ευρώ για την χρηματοδότηση του κόστους των Ε.Μ.Δ περιόδου 01/ /2013, πόσο ,00 ευρώ για τα μαθητικά επιδόματα περιόδου 1/1/13-30/6/13 και ποσό ποσό ,70 ευρώ για την χρηματοδότηση του κόστους των Ε.Μ.Δ περιόδου 09/ /2012 και πόσο ,34 ευρώ για τα μαθητικά επιδόματα περιόδου 09/ /2012 που δεν έχουν επιχορηγηθεί έως Με το Ν.4089/12 (ΦΕΚ 206Α ),κυρώνεται η ισχύς της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 171Α /2012 όπου στο άρθρο 7 και 8 αναφέρει ότι η σχετική αρμοδιότητα ασκείτε από τους Δήμους έως την καθώς από την η αρμοδιότητα μεταφέρεται στις Περιφέρειες ΚΑΠ για την κάλυψη του κόστους της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , , ,44 για το σχολικό έτος Για έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω ΚΑΠ σε ποσοστό 100% για την κάλυψη του κόστους της μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος σύμφωνα με την υπ αριθμ.35415/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1701/Β/ ), την υπ αριθμ.35415/ ΚΥΑ και 45110/ που αφορά αρμοδιότητα μεταφερόμενη στο Δήμο σύμφωνα με το Ν.3852/10 και εγγράψαμε ποσό ,78.Με το Ν.4089/12 (ΦΕΚ 206Α ),κυρώνεται η ισχύς της από Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου,όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 171Α /2012 όπου στο άρθρο 7 και 8 αναφέρει ότι η σχετική αρμοδιότητα ασκείτε από τους Δήμους έως την καθώς από την η αρμοδιότητα μεταφέρεται στις Περιφέρειες ΚΑΠ για την κάλυψη του κόστους της εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου στο Δήμο στα πλαίσια του ,26 0,00 0,00 Ν.2963/2001 (άρθρο 19) για την μεταφορά μαθητών α θμιας & β θμίας εκπαίδευσης για την περίοδο 1/1/12 έως 30/6/12 Έσοδο από ΚΑΠ για την κάλυψη του κόστους της εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου στο Δήμο στα πλαίσια του Ν.2963/2001 (άρθρο 19) για την μεταφορά μαθητών α θμιας & β θμίας εκπαίδευσης για την περίοδο 1/1/12 έως 30/6/12 σύμφωνα με την υπ αριθμ.35415/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1701/Β/ ) και την υπ αριθμ.35415/ ΚΥΑ.Αφορά αρμοδιότητα μεταφερόμενη στο Δήμο σύμφωνα με το Ν.3852/10 και δεν εγγράψαμε ποσό Έσοδα ΥΠ.ΕΣ για εξώφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρ.25 Ν.1828/89 & άρθρ.27 Ν.3756/2009) 0,00 0, ,42 Για έσοδα από ΚΑΠ σύμφωνα με το αρθ.27 του Ν 3756/09 και του άρθρου 25 του Ν.1828/89 και αφορά οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ εγράψαμε ποσό ,42 όσο το ποσό που μας απεδόθη το έτος 2012 στο Δήμο.(Το ποσό μεταφέρθηκε από Κ.Α προυπολογισμού ετους 2012 σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης προυπολογισμού έτους 2013 ΚΥΑ 47490/ ).To έτος 2012 εισπράχθηκε το υπόλοιπο από οφειλές έτους 2011 ποσό ,21 ευρώ και το σύνολο των οφειλών για το έτος 2012 ποσό ,42 ευρώ. Σύνολο του ΚΑ: , , ,90 Σύνολο του ΚΑ: , , ,01 Σύνολο του ΚΑ: , , ,01

10 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 10 από ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) στη θαλλάσια περιοχή Γλαρονήσι Αλκυονίδων 1.800, , ,38 Από μισθώματα θαλάσσιων εκτάσεων Γλαρονήσι "Αλκυονίδες" εγγράψαμε ποσό 1.642,38..Σχετ. συμβολαίο επανεκμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 16321/ Σύνολο του ΚΑ: , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος , , ,00 (άρθρο 25 ΔΚΚ) Από παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος εγγράψαμε ποσό Έως βεβαιώθηκαν ,00 ευρώ Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) , , ,00 Αφορά τέλη διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001).Το 2011εισπράχθηκαν ,50 και έως ,10 ευρώ Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) , , ,00 Από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών εγγράψαμε ποσό σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2946/2001.Έως βεβαιώθηκαν ,16 ευρώ Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Έσοδα από τέλη χρήσης διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ 3.500, , ,00 Αφορά έσοδα από τέλη χρήσης διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών και λοιπά τέλη διέλευσης. Έως εισπράχθησαν 5.803,11 ευρώ Τέλη ετήσιας χρήσης δικαιωμάτων για τη διέλευση ηλεκτρονικών επικοινωνιών 500,00 879, ,00 Αφορά τέλη ετήσιας χρήσης δικαιωμάτων για τη διέλευση ηλεκτρονικών επικοινωνιών των ΟΤΕ-WIND & CYTA Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 2.000,00 50, ,00 Για λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις εγγράψαμε ποσό 1.000,00 ευρώ Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,38 Σύνολο του ΚΑ: , , ,38 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών

11 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 11 από Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο Εκποίηση διαφόρων αχρήστων αντικειμένων 0,00 0, ,00 Για την εκποίηση διαφόρων αχρήστων αντικειμένων σύμφωνα με την ΑΟΕ 3/2013 εγγράψαμε 4.500,00 ευρώ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: 112 0,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: 11 0,00 0, ,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από εθνικούς πόρους Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών αναγκών -μισθοδοσίας ΚΕΠ , ,00 0,00 Από το έτος 2012 δεν θα κατανεμηθούν επιχορήγησεις για κάλυψη λειτουργικών αναγκών -μισθοδοσίας υπαλλήλων των ΚΕΠ Λουτρακίου-Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων.Το ποσό που εισπράχθηκε έως ανέρχεται σε ,00 ευρώ Επιχορήγηση για καταβολή αμοιβών σε σχολικές καθαρίστριες (άρθρο 18 παρ.1 περιπτ.γιιι του Ν.3870/10) , , ,00 Αφορά την είσπραξη μέσω ΚΑΠ της δαπάνης μισθοδοσίας για 9 σχολικές καθαρίστριες που μεταφέρθηκαν στα μισθολόγια του Δήμου.Αφορά το μηνιαίο κόστος μισθοδοσίας τους πλέον των επιδομάτων εορτών και αδείας.το κόστος επιχορηγήτε σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.1 περιπτ.γιιι του Ν.3870/ Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθωμάτων σχολικών μονάδων Ν.3852/ , , ,46 Με την παρ. 18 του άρθρου 94 του Ν.3852/10 όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο η' παρ. 10 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α), η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, όπως επίσης και της μεταφοράς μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων, περιήλθε από στους Δήμους.Το ποσό 8.147,46 ευρώ αφορά το σύνολο των μισθωμάτων του Εχει υπολογισθεί η μείωση των μισθωμάτων 20% Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων , ,81 0,00 Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων δεν εγγράψαμε ποσό.το 2012 εισπράχησαν ,81 ευρώ σύμφωνα με την 54739/11 χρηματική εντολή. Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές επιχορηγήσεις Έσοδα ΥΠΕΣΔΔΑ για κάλυψη μισθοδοσίας συμβάσεων έργου προσωπικού ΚΕΠ ,00 0, ,00 Για έσοδα ΥΠΕΣΔΔΑ για κάλυψη μισθοδοσίας συμβάσεων έργου προσωπικού ΚΕΠ Αγ.Θεοδώρων και εγγράψαμε ποσό ,00. Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,46 Σύνολο του ΚΑ: , , ,46 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

12 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 12 από Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι (ΚΑΠ) επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ ) , , ,00 Έσοδα από ΣΑΤΑ εγγράψαμε ποσό ,00 και αντιστοιχεί στην ΣΑΤΑ έτους 2012 που κατανεμήθηκε στο Δήμο στο Τυχόν επιπλέον ποσά που θα εισπραχθούν το έτος 2013 θα εισαχθούν με αναμόρφωση σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) , , ,00 Για επιχορηγήσεις για την επισκευή σχολικών κτιρίων εγγράψαμε ποσό και αντιστοιχεί στα ποσά που εισέπραξε ο Δήμος το έτος 2012.Τυχόν επιπλέον ποσά που θα εισπραχθούν θα εισαχθούν με αναμόρφωση Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου (Προγρ.ΘΗΣΕΑΣ) , , ,52 Για έσοδο από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το συνεχιζόμενο έργο Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου εγγράψαμε ,52 ευρώ. Το 2012 εισπράχθησαν ,00 ευρώ Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου (Προγρ.ΘΗΣΕΑΣ) , , ,60 Για έσοδο από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το συνεχιζόμενο έργο Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου εγγράψαμε ποσό ,60 ευρώ.το 2010 εισπράχθηκαν ,10. Το 2011 δεν κατανεμήθηκε κανένα ποσό και το 2012 εισπράχθηκαν ,10 ευρώ Δίκτυα ύδρευσης σε επεκτάσεις του σχεδίου πόλης (Προγρ.ΘΗΣΕΑΣ) , , ,10 Για έσοδο από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το συνεχιζόμενο έργο Δίκτυα ύδρευσης σε επεκτάσεις σχεδίου πόλης εγγράψαμε ,10 ως υπόλοιπο από χρηματοδ'οτηση του προγράμματος.το 2010 εισπράχθηκαν ,38.Το 2011 δεν κατανεμήθηκε κανένα ποσό και το 2012 εισπράχθησαν ευρώ Πνευματικό κέντρο Περαχώρας (Προγρ.ΘΗΣΕΑΣ) , , ,72 Για έσοδο από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για το συνεχιζόμενο έργο Πνευματικό κέντρο Περαχώρας εγγράψαμε ποσό ,72 ευρώ που αφορά το υπολειπόμενο ποσό χρηματοδοτήσεις ΘΗΣΕΑ.Το 2010 εισπράχθηκαν ,70.Το 2011 δεν κατανεμήθηκε κανένα ποσό και το 2012 εισπράχθηκαν ,40 ευρώ Μελέτη νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αγίων Θεοδώρων (Προγρ.ΘΗΣΕΑΣ) ,75 0, ,75 Αφορά υπόλοιπα από χρηματοδοτήσεις προγρ/τος ΘΗΣΕΑΣ για την Μελέτη νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αγίων Θεοδώρων (σχετ.αδσ 01/2006) ποσού ,75 ευρώ. Το 2010 εισπράχθηκαν ,82 ευρώ.το 2011και το 2012 δεν κατανεμήθηκε κανένα ποσό Βελτίωση,συντήρηση φωτισμού-κατασκευή πεζοδρομίων της ΠΕΟΑΚ Αθηνών-Κορίνθου-Τρίπολης , ,59 0,00 (Προγρ.ΘΗΣΕΑΣ) Αφορά υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων προγρ/τος ΘΗΣΕΑΣ από πιστοποιημένους λογαριασμούς για το έργο Βελτίωση,συντήρηση φωτισμού-κατασκευή πεζοδρομίων της ΠΕΟΑΚ Αθηνών- Κορίνθου-Τρίπολης (σχετ.αδσ 25/2007 και ΑΔΣ 77/ ).Το 2011 εισπράχθηκαν ,85 ευρώ και το ,59 και ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση. Σύνολο του ΚΑ: , , ,69 Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα

13 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 13 από Χρηματοδότηση της πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) για την "Κατασκευή 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου (Ο.Τ 131)" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα- Πελοπόννήσος-Ιόνιοι Νήσοι", άξονας προτεραιότητας 08-Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου , , ,62 Για την Χρηματοδότηση της πράξης με κωδικό MIS (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) για την "Κατασκευή 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου Λουτρακίου (Ο.Τ 131)" από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννήσος-Ιόνιοι Νήσοι", άξονας προτεραιότητας 08-Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου σύμφωνα με το υπ αριθμ.2797/ έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου -Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή,εγγράψαμε το ποσό ,62 ευρώ που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο της χρηματοδότησης του έργου. Έως εισπράχθηκαν ,00 ευρώ.το συμφωνητικό του έργου είναι ,62 ευρώ. Σύνολο του ΚΑ: , , , Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς Έσοδο από Υπουργείο υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έργο Ανέγερση κτιρίου δημοτικού 4.000,00 0,00 0,00 βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Λουτρακίου Για έσοδο από Υπουργείο υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έργο Ανέγερση κτιρίου δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Λουτρακίου (ΣAE 093) εγγράψαμε. Το 2011 εισπράχθηκε ποσό Εσοδα από τη μεταφορά συντελεστή δόμησης από το πράσινο ταμείο (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) βάσει των διατάξεων 1.000,00 0,00 500,00 του άρθρου 5 παρ.3 του Ν.3044/2002 Για έσοδα από τη μεταφορά συντελεστή δόμησης από το πράσινο ταμείο (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 παρ.3 του Ν.3044/2002 εγγράψαμε ποσό 500,00 ευρώ Επιχορήγηση από ΥΠΔΒΜΘ για την προμήθεια δύο (2) αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την ,00 0, ,00 κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Αφορά την επιχορήγηση από ΥΠ.Δ.Β.ΜΘ για την προμήθεια δύο (2) αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.σχετ.αδσ 273/ Σύνολο του ΚΑ: ,00 0, , Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε Έσοδο από ΥΠΕΣ ΣΑΕ 355/8 ( ΕΠΤΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ) για υλοποίηση του έργου Ενοποίηση , ,00 0,00 υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ & εφαρμογές) στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτης (πρόσκληση 36η ) Αφορά χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣ ΣΑΕ 355/8 ( ΕΠΤΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ) για υλοποίηση του έργου Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ & εφαρμογές) στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλικράτης (πρόσκληση 36η ) Με την 207/10 ΑΔΕ έγινε κατακύρωση αποτελέσματος Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση με συγχρηματοδότηση ,00 0, ,00 από το Ευρωπαικό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που συνδράμουν στην αμφίδρομη ενημέρωση Δήμου-Πολίτη,για πολιτιστικούς τόπους/δρώμενα του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων Σύμφωνα με την υπ αριθμ /ψσ4069-α2/ Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης,ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,Ειδική υπηρεσία διαχείρισης Επιχειρησιακού προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" επιλέχθηκε για ο Δήμος μας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαικό Ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που συνδράμουν στην αμφίδρομη ενημέρωση Δήμου-Πολίτη,για πολιτιστικούς τόπους/δρώμενα του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων με ποσό έγκρισης ,00 ευρώ

14 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 14 από ,00 0, , Χρηματοδότηση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το υποέργο Διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων & μελέτες ενεργειακής απόδοσης επιλεγμένων δημοτικών χώρων Με την υπ αριθμ.πρωτ.φβ1/ε5.5/9426/387/ Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής έγινε οριστική Ένταξη της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» στον Άξονα προτεραιότητας «04-Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»,η οποία πράξη συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Για την Χρηματοδότηση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το υποέργο Διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων & μελέτες ενεργειακής απόδοσης επιλεγμένων δημοτικών χώρων εγγράψαμε ,00 ευρώ Χρηματοδότηση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το υποέργο Οριστικές ,70 0, ,70 Μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια Με την υπ αριθμ.πρωτ.φβ1/ε5.5/9426/387/ Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής έγινε οριστική Ένταξη της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» στον Άξονα προτεραιότητας «04-Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»,η οποία πράξη συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Για την χρηματοδότηση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το υποέργο Οριστικές Μελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια εγγράψαμε ,70 ευρώ Χρηματοδότηση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το υποέργο Οριστική ,00 0, ,00 μελέτη παρεμβάσεων βιοκλιματικού σχεδιασμού περιβάλλοντος χώρου Πνευματικού Κέντρου Με την υπ αριθμ.πρωτ.φβ1/ε5.5/9426/387/ Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής έγινε οριστική Ένταξη της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» στον Άξονα προτεραιότητας «04-Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»,η οποία πράξη συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Για την χρηματοδότηση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το υποέργο Οριστική μελέτη παρεμβάσεων βιοκλιματικού σχεδιασμού περιβάλλοντος χώρου Πνευματικού Κέντρου εγγράψαμε ,00 ευρώ Χρηματοδότηση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το υποέργο Προμήθεια ,75 0, ,75 λαμπτήρων για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό Με την υπ αριθμ.πρωτ.φβ1/ε5.5/9426/387/ Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής έγινε οριστική Ένταξη της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» στον Άξονα προτεραιότητας «04-Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»,η οποία πράξη συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Για την χρηματοδότηση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το υποέργο Προμήθεια λαμπτήρων για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό εγγράψαμε ,75 ευρώ Χρηματοδότηση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το υποέργο Οριζόντιες ,55 0, ,81 ενέργειες υποστήριξης Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Με την υπ αριθμ.πρωτ.φβ1/ε5.5/9426/387/ Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής έγινε οριστική Ένταξη της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» στον Άξονα προτεραιότητας «04-Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»,η οποία πράξη συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Για την χρηματοδότηση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το υποέργο Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου εγγράψαμε ,81 ευρώ Επιχορήγηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» για την πράξη «Τεχνική 0,00 0, ,00 βοήθεια του Δήμου Λουτρακίου- Αγίων Θεοδώρων» με κωδικό MIS Για την Επιχορήγηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» για την πράξη «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Λουτρακίου- Αγίων Θεοδώρων» με κωδικό MIS εγγράψαμε ποσό ,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ αριθμ.πρωτ.3594/ Απόφαση της ΜΟΔ ΑΕ με την οποία έγινε οριστική ένταξη της πράξης.

15 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 15 από 32 0,00 0, , Χρηματοδότηση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το υποέργο Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια Με την υπ αριθμ.πρωτ.φβ1/ε5.5/9426/387/ Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής έγινε οριστική Ένταξη της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» στον Άξονα προτεραιότητας «04-Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για συνολική χρηματοδότηση ,93 ευρώ η οποία πράξη συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.Για την χρηματοδότηση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το υποέργο Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα 4 δημοτικά κτίρια εγγράψαμε ,99 ευρώ που αποτελεί το 10% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης σύμφωνα και με το ετήσιο αίτημα κατανομής χρηματοδότησης της πράξης Χρηματοδότηση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το υποέργο 0,00 0, ,35 Παρεμβάσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού περιβάλλοντος χώρου Πνευματικού Κέντρου Με την υπ αριθμ.πρωτ.φβ1/ε5.5/9426/387/ Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής έγινε οριστική Ένταξη της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» στον Άξονα προτεραιότητας «04-Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας» του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για συνολική χρηματοδότηση ,50 ευρώ,η οποία πράξη συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Για την χρηματοδότηση στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το υποέργο Παρεμβάσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού περιβάλλοντος χώρου Πνευματικού Κέντρου εγγράψαμε 7.455,35 ευρώ που αποτελεί το 10% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης σύμφωνα και με το ετήσιο αίτημα κατανομής χρηματοδότησης της πράξης. Σύνολο του ΚΑ: , , , Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα Έσοδα ΥΠΕΣΔΔΑ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ πολιτική προστασία) , , ,00 Αφορά έσοδα για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ πολιτική προστασία) και εγγράψαμε ποσό ίσο με αυτό που εισπράχθηκε το έτος Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,22 Σύνολο του ΚΑ: , , ,91 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές Προϊόν δωρεών Οικονομική δωρεά από MOTOR-OIL για κάλυψη αναγκών θέρμανσης 5.000, ,00 0,00 Οικονομική δωρεά από MOTOR-OIL για κάλυψη αναγκών θέρμανσης του Κολυμβητηρίου σύμφωνα με την 283/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή της.το 2012 εισπράξαμε 5.000,00 ευρώ. Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0,00 Σύνολο του ΚΑ: , ,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

16 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 16 από Προσαυξήσεις και πρόστιμα Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προταθέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) , , ,00 Από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών σύμφωνα με το άρθρο 6 ΝΔ 356/74 και το άρθρο 16 Ν. 2130/93 εγγράψαμε ποσό Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , ,00 Από πρόστιμα του ΚΟΚ,τέλη παράνομης στάθμευσης σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και το άρθρ.25 Ν.1080/80 κλπ εγγράψαμε ποσό Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) 1.000,00 0,00 800,00 Από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) για μη υποβολή δηλώσεων ή εκπροθέσμων δηλώσεων κλπ ανεξαρτήτως του εσόδου με το οποίο συνδέονται, εγγράψαμε ποσό Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 6.000, , ,00 Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρα 17 & 18 του Ν.1337/83,πρόστιμα του άρθρου 9 παρ.8 του Ν.1512/1985,πρόστιμα του άρθρ.22 του Ν.1577/85 καυ του άρθρου 12 Ν 1647/86,.)και Ν.4014/2011 περί ρύθμισης αυθαιρέτων εγγράψαμε 8.000, Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) 6.000, , ,00 Για πρόστιμα διατήρησης κατασκευών (άρθρα 17 & 18 του Ν.1337/83,πρόστιμα του άρθρου 9 παρ.8 του Ν.1512/1985,πρόστιμα του άρθρ.22 του Ν.1577/85 και του άρθρου 12 Ν 1647/86,.) εγγράψαμε Σύνολο του ΚΑ: , , , Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 2.000,00 0, ,00 Για έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων ,00 0, ,00 Αφορά πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων λόγω μη τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων Καταπτώσεις εγγυήσεων ,00 0, ,00 Από καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω μη τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων εγγράψαμε ποσό 6.000, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 Ν.232/95 όπως αντ.από το άρθρο 4 του ,00 300, ,00 Ν.3190/03) & για δαπάνες φύλαξης των εμπορευμάτων στις αποθήκες του Δήμου από πωλητές που καταλαμβάνουν παράνομα Κ.Χ. Από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και τις δαπάνες για την φύλαξη εμπορευμάτων στις αποθήκες του Δήμου από πωλητές που καταλαμβάνουν παράνομα Κ.Χ. εγγράψαμε ποσό Παράβολα απο υποβαλλόμενες προσφυγές & εφέσεις 500,00 0,00 500,00 Έσοδα από παράβολα απο υποβαλλόμενες προσφυγές & εφέσεις που υποβάλλονται στο Δήμο εγγράψαμε ποσό 500

17 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 17 από Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 ν. 1828/89, & άρθρο 6 ν. 1900/90) , , ,00 Για πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 ν. 1828/89, & άρθρο 6 ν. 1900/90) εγγράψαμε , Πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμησης (άρθρα 6 & 8 ν. 2946/01) ,00 0, ,00 Για καταβολή πρόστιμων α για παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμησης (άρθρα 6 & 8 ν. 2946/01) και σύμφωνα με τις οικείες ΑΔΣ εγγράψαμε 5.000, Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων& του , , ,00 τέλους του άρθρου 20 ν. 2539/97 ( άρθρα 6 & 7 ν. 1080/80, άρθρο 18 παρ.1 ν. 2946/01) Για πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων & του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων του άρθρου 20 ν. 2539/97 ( άρθρα 6 & 7 ν. 1080/80, άρθρο 18 παρ.1 ν. 2946/01) εγγράψαμε , Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 2.000,00 0, ,00 Για λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων εγγράψαμε ποσό 1.000,00 ευρώ Πρόστιμα για παραβάσεις του Ν.3868/10 περί απαγόρευσης του καπνίσματος 1.000,00 0,00 600,00 Για πρόστιμα για παραβάσεις του Ν.3868/10 (άρθρ.4 παρ.3 ΚΥΑ Γ.Π οικ /2010,φεκ 1315/Β) περί απαγόρευσης του καπνίσματος εγγράψαμε ποσό 600, Πρόστιμα για μη καταβολή ή ελλιπή ή εκπρόθεσμη καταβολή του δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων , , ,00 (άρθρο 12 παρ.3 Β.Δ 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.1080/80) Για πρόστιμα για μη καταβολή ή ελλιπή ή εκπρόθεσμη καταβολή του δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 12 παρ.3 Β.Δ 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.1080/80) εγγράψαμε ποσό ,00 ευρώ.έως βεβαιώθηκαν ,93 ευρώ Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , , Παράβολα Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚπολΔ) 500,00 70,02 300,00 Για καταβολή παραβόλων για πλειστηριασμούς εγγράψαμε Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2.000, , , /98) Για την καταβολή παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) εγγράψαμε 2.000,00. Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Έσοδα από δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων ( άρθρο 9 ν. 2946/2001, άρθρο 11 ν ,00 0,00 450, /1999) Για έσοδα από δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων ( άρθρο 9 ν. 2946/2001, άρθρο 11 ν. 2696/1999) εγγράψαμε ποσό 450,00 ευρώ.

18 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 18 από Δαπάνες απομάκρυνσης & φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ /67/2002) 0,00 0, ,00 Για έσοδα από δαπάνες απομάκρυνσης & φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ /67/2002) εγγράψαμε 1.000,00 ευρώ Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων , , ,00 (άρθρο 26 ν. 1828/1989) Αφορά έσοδα από πράξεις αναλογισμού και εγγράψαμε ποσό που αφορά τους βεβαιωτικούς καταλόγους που θα καταρτισθούν το 2013 σύμφωνα με το τμήμα εσόδων και την τεχνική υπηρεσία (πράξη 7/2002 κλπ) Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1.500,00 102, ,00 Για λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων εγγράψαμε ποσό 1.000,00 ευρώ. Σύνολο του ΚΑ: , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , , ,00 Για λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις εγράψαμε ποσό ,00 ευρώ. Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,00 Σύνολο του ΚΑ: , , ,37 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά , , ,00 Αφορά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού προηγούμενων ετών που θα βεβαιωθούν στο τρέχον έτος για πρώτη φορά (διαφορές τ.μέτρων,αδήλωτες εγκαταστάσεις,βεβαιώσεις δημοτ.τελών λόγω διακοπή ηλεκτροδότησης κλπ) Σύνολο του ΚΑ: , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Τέλη ύδρευσης Β και Γ 4μήνου (Δ.Κ-Αγ.Θ.) , , ,00 Αφορά την βεβαίωση για τέλη ύδρευσης Β' και Γ 4μήνου 2012 της Δημ.Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων που θα βεβαιωθούν στο τρέχον έτος.εγγράψαμε (σύμφωνα με τα εισπραχθέντα στον Κ.Α ποσό ,51 ευρώ το 2012 πλέον ,34 στο τρέχων έτος προσαυξημένα έως 30%) ποσό ,00 ευρώ

19 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 19 από Τέλη ύδρευσης -βυτία (Δ.Κ.-Αγ.Θ) 1.500, , ,00 Αφορά τέλη ύδρευσης -βυτία από πρώην Δήμο Αγίων Θεοδώρων που θα βεβαιωθούν στο τρέχον έτος. Το 2011 εισπράχθηκαν 1.289,37 και έως ,04 ευρώ. Σύνολο του ΚΑ: , , , Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαίωματα άρδευσης Τέλη & δικαιώματα άρδευσης προηγ.ετών 500,00 651,60 690,00 Αφορά τέλη & δικαιώματα άρδευσης προηγ.ετών που θα βεβαιωθούν στο τρέχον έτος.το 2012 εισπράχθησαν 588,20 ευρώ Σύνολο του ΚΑ: ,00 651,60 690, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας(κατάλογος δ.δ.πισσίων & κατάλογος δ.δ Λουτρακίου & , , ,00 κατάλογος Ισθμίας περασμένων ετών & μέσω ΔΕΗ) Αφορά ΤΑΠ προηγούμενων ετών που θα βεβαιωθούν στο τρέχον έτος και περιλαμβάνει επίσης την είσπραξη ΤΑΠ μηνών Νοεμβρίου 2012 και Δεκεμβρίου 2012 που εισπράτονται στο έτος 2013.Τα έσοδα μηνός Νοεμβρίου 2012 σύμφωνα με την εκκαθάριση της ΔΕΗ ανέρχονται σε ,23 και αντίστοιχο ποσό αναμένεται με την εκκαθάριση ΔΕΗ μηνός Δεκεμβρίου 2012.Σύμφωνα με τα παραπάνω εγγράψαμε ποσό ,00 ευρώ. Το 2012 τα αντίστοιχα ποσά βεβαιώθηκαν σε Κ.Α Τακτικά έσοδα από ΤΑΠ (Δ.Κ.-Αγ.Θ.) , , ,00 Αφορά έσοδα από ΤΑΠ προηγ.ετών 2011 & 2012 του πρώην Δήμου Αγ.Θεοδώρων που θα βεβαιωθούν στο τρέχον έτος. Σύνολο του ΚΑ: , , , Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Ειδική εισφορά φόρου πετρελαιοειδών (άρθρ.11 Ν.3054/02) έτους , , ,00 Για την ειδική εισφορά φόρου πετρελαιοειδών του άρθρ.11 του Ν. 3054/02 που αφορά την κατανομή έτους 2012 (που λόγω απεργίας της ΔΟΥ) και εισπράχθηκε το έτος 2013 και εγγράψαμε ποσό ,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο ποσό που κατανεμήθηκε στο Δήμο το έτος 2012 Σύνολο του ΚΑ: , , , Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , ,00 Αφορά τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών για τα έτη για ον πρώην Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας και τον πρώην Δήμου Αγίων Θεοδώρων που θα βεβαιωθούν στο τρέχον έτος. Σύνολο του ΚΑ: , , , Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Έσοδα από δικαίωματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών νεκροταφείων , , ,00 Από έσοδα δικαιώματος και τέλη νεκροταφείου εγγράψαμε ,00 και αφορά τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους για το έτος 2012 για τους Αγίους Θεοδώρους,Ίσθμια κλπ.

20 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Σελίδα : 20 από Έσοδα από δικαιώματα βοσκής 5.500, , ,00 Για έσοδα από καταλόγους που θα συνταχθούν για το δικαίωμα βοσκής εγγράψαμε Έσοδα από ΔΕΥΑΛ (κατανάλωση ρεύματος αντλιοστασίων) , , ,65 Έσοδα από ΔΕΥΑΛ (κατανάλωση ρεύματος αντλιοστασίων) εγγράψαμε ,15. (Συνολική οφειλή , ,00 που εισπράχθηκαν έως την = ,15 ευρώ ,50 ευρω που εισπράχθηκαν έως = ,65 ευρώ).το έτος 2011 εισπράχθηκε ποσό ,00 ευρώ και έως ποσό , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 3.000, , ,00 Για έσοδα από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων προηγούμενων ετών εγγράψαμε Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων , , ,00 Για έσοδα από Τέλος παρεπιδημούντων (κατάλογος )εγγράψαμε Μισθώματα από αστικά ακίνητα , , ,00 Για τα μισθώματα δημοτικού περιπτέρου (αναψυκτηρίου) στην δυτική παραλία Ισθμίας υπάρχει αντιδικία με τον μισθωτή,ο οποίος έχει παρακαταθέσει υπέρ του Δήμου στο Τα.Π.& Δ. ποσό ,00 ευρώ για απαιτητά μισθώματα και νόμιμους τόκους από 16/5/2004 έως 15/6/2009 (αριθμός παρακατάθεσης 12937/ ).Για την περίοδο 16/6/2009 έως 31/12/2012 εγγράψαμε ποσό 8.628,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε 40 μισθώματα τα οποία θα βεβαιωθούν στο Τα μισθώματα στην περιοχή Λιάντρο Αγ.Θεοδώρων για την περίοδο 15/9/2011 έως 15/1/2012 βεβαιώθηκε ήδη ποσό ,34 ευρώ την 1/11/2012 (τρ.βεβ.α873/ ).για μισθώματα 2012 που θα βεβαιωθούν στο 2013 για το κυλικείο Δημαρχείου (345,95*8) και για την Κυρά Βρύση (452,67*3) εγγράψαμε 2.395,86 ευρώ που αντιστιχούν σε 3 μισθώματα λόγω καθυστέρησης Έσοδα από τέλη αυθαίρετης διαφήμισης 5.000, , ,00 Για έσοδα από μη βεβαιωθέντα τέλη αυθαίρετης διαφήμισης εγγράψαμε Έσοδα από δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων , , ,00 Για έσοδα από δικαίωμα εμπορίας ποσίμου ύδατος προηγ.ετών που θα βεβαιωθούν στην τρέχουσα χρήση εγγράψαμε το ποσό των ,00 ευρώ Τέλη χρήσης αιγιαλού -παραλίας πρ.ετών 2.500, , ,00 Για τέλη χρήσης αιγιαλού -παραλίας πρ.ετών εγγράψαμε ποσό 2.000,00 ευρώ Έσοδα από δημοτικό φόρο , , ,00 Αφορά έσοδα από δημοτικό φόρο προηγούμενων ετών που θα βεβαιωθούν στο τρέχον έτος για πρώτη φορά (διαφορές τ.μέτρων,αδήλωτες επιφάνειες κλπ). και περιλαμβάνει επίσης την είσπραξη δημοτικού φόρου μηνών Νοεμβρίου 2012 και Δεκεμβρίου 2012 που εισπράτονται στο έτος 2013.Τα έσοδα μηνός Νοεμβρίου 2012 σύμφωνα με την εκκαθάριση της ΔΕΗ ανέρχονται σε ,30 και αντίστοιχο ποσό αναμένεται με την εκκαθάριση ΔΕΗ μηνός Δεκεμβρίου 2012.Σύμφωνα με τα παραπάνω εγγράψαμε ποσό ,00 ευρώ. Το 2012 τα αντίστοιχα ποσά βεβαιώθηκαν σε Κ.Α Τέλος από μισθώματα λαικής αγοράς 6.000, , ,00 Αφορά τέλη από μισθώματα λαικής αγοράς προηγ.ετών που εισπράτονται στο τρέχον έτος Έσοδα από μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων 1.642,38 0,00 0,00 Από μισθώματα θαλάσσιων εκτάσεων Γλαρονήσι "Αλκυονίδες" εγγράψαμε ποσό.που αφορά μισθώματα περιόδου 13/11/2010 έως 13/11/2011 που δεν έχουν εισπραχθεί έως την Σχετ. συμβολαίο επανεκμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 16321/

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015-Δήμος Βέροιας Κωδικός Αριθμός 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0112 Μισθώματα βοσκησίμων

Διαβάστε περισσότερα

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης

11.791 15.663 11.629 15.500 162 162 α. Δικαιώματα ιχθυοτροφείων 727 953 692 933 35 19 β. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως εδάφους, υπεδάφους και θαλάσσης Γ.Γ. ΕΣΥΕ Οικονομικά έτη 2002 και 2003 Πίνακας Α1 : Έσοδα δήμων και κοινοτήτων, κατά κατηγορίες, υποκατηγορίες, ομάδες και επιμέρους διακρίσεις αυτών. Σύνολο Χώρας. Περιγραφή εσόδων Σύνολο Δήμοι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Πύλου - Νέστορος ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

46.471,88 42.770,20 33.012,95 33.012,95 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 06.00.012 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 28.470.261,06 28.618.225,58 25.224.287,43 25.224.287,43 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.066.272,21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΡΔΙΤΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: Β425ΩΗΖ-Η6Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: /2012 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης: 241/2012 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α

Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 2013 Κ.Α 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Κ.Α. 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Κ.Α. 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Κ.Α. 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα Ο ήµος είναι ιδιοκτήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2012 1 Γενικά Ο προϋπολογισµός του ήµου Καλαµάτας, οικονοµικού έτους 2012, συντάχθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αρ. πρωτ. οικ.50698/2-12-

Διαβάστε περισσότερα

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - -

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩΗΟ-Ν9Ε -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - 5 - - 2512 /29-1- 5 6 -02- -7- -10- - - - - - - - - - - -2-2004 - - - - - - - ` 12.499.988,58 8.001.587,95 159.436,49 1.923.657,54 2.253.500,00 3.829.991,51 28.668.162,07 14.457.580,44 9.654.508,82 4.472.745,22

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Εισπραχθέντα Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 27,805,852.68 14,273,535.91 8,364,404.55. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικό Έτος: 2015 Μήνας: Μάρτιος ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1145/31-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Αριθ.Αποφ 4/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 415/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/28-08-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: Δήμος Λήμνου 2013 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ.

ΕΤΟΣ - 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ Α.1 - Στόχοι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΕΤΟΣ 2013 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ. 1. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ποσά σε εκατ..) Α/Α Κατηγορία δαπανών 2013 2013 Ιαν. Φεβ. Μαρτ. Σύνολο Απρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. 9η Αναμόρφωση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός μηνιαίων οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των Επιχειρήσεων αυτών που ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης Ε.Ε.Τσαμίλης Τηλ: 213 1364817, 213 1364841 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015

ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015. Α Τριµήνου 2015 ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Α Τριµήνου 2015 ΤΑΜΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με την με αριθμό 434/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β/2 ΒΕΡΟΙΑ 29/01/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: 2 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 172/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασµών του οικονοµικού έτους 2010 για την υποβολή του απολογισµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αναλυτικά στοιχεία και συγκεντρωτικοί πίνακες με τα νούμερα του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013. ΕΣΟΔΑ Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 24/3/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 25049 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 24-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 98 ΘΕΜΑ: Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α/Α Θεμάτων Π Ι Ν Α Κ Α Σ της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 030942 12/4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 14 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την σύνταξη του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 280.000 203.063,20 203.063,20 0112 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5.250.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 31/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 30842 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019

Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 Επιχειρησιακά Προγράμματα Μικρών Δήμων 2014-2019 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_ 1: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΙ)... 3 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_ΜΔ_

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ. Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οικονομικό Έτος 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΓΕΝΙΚΗ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων : 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111.01 0111.02 0111.03 0111.04 0111.05

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015 Ιανουάριος Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0113 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.460.000 0133 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.ΖΑΡΑΦΕΤΑ ΤΗΛ.210-3332864 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ 2013 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Εσόδων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 15 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 15 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 0 15 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα