ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ VII-IX)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ VII-IX)"

Transcript

1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ VII-IX) Τα πλαστικά αγγεία της Κύπρου αποτελούν μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα της οποίας η μελέτη αναλήφθηκε για πρώτη φορά από την Αγγελική Πιερίδου εδώ και αρκετά χρόνια. Σε μια πρώτη δημοσίευση της, το 1968, ασχολήθηκε με τα ανθρωπόμορφα αγγεία 1, ενώ λίγο αργότερα, το 1970, ασχολήθηκε κυρίως με τα πτηνόμορφα 2 και λιγότερο με τα ζωόμορφα της Κυπρογεωμετρικής περιόδου. Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε μόνο με τα πτηνόμορφα αγγεία της ύστατης εποχής του χαλκού καθώς και της Γεωμετρικής εποχής της Κύπρου και τις σχέσεις που παρουσιάζουν με τον αιγαιακό κόσμο, σχέσεις που εκ πρώτης όψεως εμφανίζονται πολύ ενδιαφέρουσες. Τα πτηνόμορφα αγγεία παρουσιάζονται αρκετά διαδεδομένα στις χώρες της Εγγύς Ανατολής και την Αίγυπτο κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού κι ακόμη παλαιότερα, ενώ παρόμοια εικόνα έχουμε και από το Αιγαίο, κυρίως από τις Κυκλάδες και την Κρήτη 3. Και στην Κύπρο όμως υπάρχει μακρά παράδοση κατασκευής πτηνόμορφων αγγείων όπου έχουμε παραδείγματα που χρονολογούνται τουλάχιστο στην Πρωτοκυπριακή (=ΠΚ) περίοδο 4. Η ίδια παράδοση συνεχίζεται και στη Μεσοκυπριακή (=ΜΚ), αλλά πλουσιότερη 5, καθώς και στην Υστεροκυπριακή (=ΥΚ) περίοδο. Φαίνεται πάντως πως στην τελευταία αυτή περίοδο παρουσιάζεται κάποιο κενό στην παραγωγή τους στην Κύπρο, οπότε κατά τη διάρκεια της ΥΚ IIIΑ περιόδου εισάγεται στο νησί νέα παράδοση στην κατασκευή τέτοιων αγγείων. Για την ύπαρξη αυτού του κενού και την εισαγωγή νέου τύπου πτηνόμορφου αγγείου διαφώνησαν στο παρελθόν οι Akerstrom 6 και Gjerstad 7. Ο τελευταίος πίστευε ότι κατασκευάζονταν μέχρι και την ΥΚ ΙΙΒ περίοδο ( π.χ.). Αν φυσικά συνέβαινε κάτι τέτοιο δε θα πρέπει να υπήρξε επανεισαγωγή του τύπου αλλά η παραγωγή του συνεχίστηκε αδιάλειπτα από την ΠΚ μέχρι και την ΥΚ 1ΙΙΒ περίοδο, οπότε και παρουσιάζεται πληθώρα παραδειγμάτων. Ο Catling διαφωνεί με την πιο πάνω άποψη και θεωρεί ότι δεν υπάρχουν πτηνόμορφα αγγεία στην Κύπρο κατά την ΥΚ II περίοδο 8. Αν δεχθούμε την άποψη αυτή, το πιο πιθανό είναι η απουσία τους να συμπίπτει με την ΥΚ ΙΙΒ περίοδο, δηλαδή μεταξύ π.χ., οπότε έκαμαν την εμφάνιση τους και τα πρώτα Μυκηναϊκά παραδείγματα στον αιγαιακό χώρο 9. Επομένως η όποια διακοπή στην παραγωγή τους, αν και φαί- 1. RDAC 1968, σελ. 21 κ.ε. 2. RDAC 1970, σελ. 92 κ.ε. Βλ. επίσης «Ο Πρωτογεωμετρικός Ρυθμός της Κύπρου», σελ. 68, 69. Με το θέμα αυτό ασχολήθηκαν και άλλοι όπως οι: J. Bouzek, Eirene (1970), 110-7; P. Astrom, SCE IV: ID, κ.ά. 3. A. Demetriou, SIMA LXXXIII, The Cypro-Aegean Relations in the Early Iron Age (1989), σελ. 47, 106, υποσ Swedish Cyprus Expedition (=SCE) IV: 1A, fig. XCVIII: 7,9 5. Gjerstad, Studies on Prehistoric Cyprus, Skrifter Utgivna A ν Svenska Institutet I Rom (IX), Uppsala 1943, σελ. 64, SCE IV: 2, σελ RDAC 1974, A. Demetriou, ενθ. αν., σελ. 107, υποσ. 21.

2 48 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ νεται μικρής διάρκειας, είναι σημαντικότατη από ιστορική σκοπιά καθώς τα πτηνόμορφα αγγεία της ΥΚ ΙΙΙΑ περιόδου δεν εμπνέονται πια από ΜΚ πρότυπα 10. Το πρωιμότερο πτηνόμορφο αγγείο της Κύπρου που ανήκει στη νέα αυτή παράδοση μπορεί να χρονολογηθεί στα μέσα του 12ου αιώνα π.χ. αλλά δυστυχώς δεν είναι προϊόν επιστημονικής ανασκαφής 11 (πιν. Vila). Ακολουθεί μια μαζική παραγωγή στην ΥΚ ΙΙΙΒ περίοδο που μπορεί να χρονολογηθεί γύρω στο 1100 π.χ. και αργότερα. Όμως δε λείπουν και παραδείγματα που μπορούν να χρονολογηθούν στο β' μισό του 12ου αιώνα. Για εντοπισμό των πιθανών σχέσεων των κυπριακών αγγείων της κατηγορίας αυτής με τα αιγαιακά θα ακολουθήσουμε την τυποποίηση που πρότεινε ο Desborough 12, ο οποίος διακρίνει τον τύπο I με κεφάλι πτηνού στο μπροστινό και προχοή στο πίσω μέρος και τον τύπο II με προχοή στο μπροστινό μόνο μέρος αντί για το κεφάλι του προηγούμενου τύπου. Τους δυο τύπους υποδιαιρεί σε Ια και ΙΙα με ποδαράκια, Ιβ και Ηβ με κωνοειδή βάση και Ιγ, ΙΙγ όταν δεν φέρουν βάση στήριξης. Και οι δυο τύποι είναι γνωστοί στην ΥΚ ΙΙΙΒ περίοδο και συνεχίζουν να κατασκευάζονται καθ' όλη τη διάρκεια της Κυπρογεωμετρικής (=ΚΓ) περιόδου. Την ΚΓ περίοδο ο τύπος II φέρει συνήθως τριφυλόσχημη χωνοειδή προχοή, ενώ στην Κυπροαρχαϊκή (=ΚΑ) περίοδο δημιουργείται τύπος νατουραλιστικού πτηνόσχημου αγγείου. Στην Κύπρο, ο τύπος I με κεφάλι πτηνού είναι ελαφρά πρωιμότερος, αλλά και οι δύο τύποι κυκλοφορούν ευρέως, ιδιαίτερα οι Ια και ΙΙα, αυτοί δηλαδή που στηρίζονται σε ποδαράκια. Το πρωιμότερο πτηνόμορφο της Κύπρου στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε ανήκει στον τύπο Ιβ (πιν. Vila). Το αγγείο αυτό δείχνει ομοιότητες με παρόμοιο αγγείο από την Ιαλυσό της Ρόδου, για το οποίο όμως ο Desborough έχει την εντύπωση ότι κατασκευάστηκε δυτικότερα, πιθανό στην Αργολίδα 13. Σε τέτοια περίπτωση όμως θα υπήρχε εργαστήριο που θα κατασκεύαζε πτηνόμορφα αγγεία στα μέσα του 12ου αιώνα και σταμάτησε την παραγωγή του εξαιτίας κάποιας καταστροφής, οπόταν οι τεχνίτες του ίσως και να κατέφυγαν στην Κύπρο 14. Για την καταγωγή το τύπου αυτού από την κυρίως Ελλάδα δε νομίζω να υπάρχει χώρος για αμφιβολία. Αντίθετα για τον τύπο II υπήρχε ανέκαθεν μια σύγχυση για το αν εισήχθη στην Κύπρο από την Κρήτη γύρω στο 1100 π.χ. ή αν συνέβη ακριβώς το αντίθετο 15. Φαίνεται όμως πως κι εδώ η πραγματικότητα είναι ότι το ρεύμα κατευθύνεται από την Κρήτη προς την Κύπρο και αυτό πιστοποιείται καθαρά από πτηνόμορφο ασκό από το Άδελε του Ρεθύμνου (πιν. VIIβ) της ΥΜ ΙΙΙΑ-Β περιόδου 16. Φυσικά θα υπήρξαν και αμφίδρομες κινήσεις και σε μια τέτοια θα πρέπει η Κρήτη να δανείστηκε από την Κύπρο την κωνική βάση του τύπου ΙΙβ (πιν. Vila) και τις πλαστικές φτερούγες που παρατηρούνται σε ασκό από τις Μέλαμπες 17. Η ομοιότητα του σχήματος των πτηνόμορφων ασκών των δυο περιοχών εύκολα διακρίνεται, όταν συγκρίνουμε έναν κυπριακό από το Ιδάλιο (πιν. VII) και έναν κρητικό από το Καρφί (πιν. 10. Ag. Pieridou, RDAC 1970, σελ CVA Cyprus Museum 1, pi. 34: 1. Φέρει στοιχεία 1935/XII-24/ Κρητικά Χρονικά 24(1972), 245 κ.ε. 13. Αυτόθι, σελ Α. Demetriou, ενθ. αν. σελ. 107, υποσημ Βλ. υποσ. 12, σελ. 269 κ.ε. 16. Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας (=ΠΑΕ), σελ. 255, πιν. 190β. 17. Υποσημ. 12, catal. no. 39.

3 ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ 49 VIIδ). Τέτοιες συγκρίσεις εύκολα μπορούν να προβληθούν για πολλά άλλα τέτοια αγγεία, αδιάψευστη μαρτυρία της στενής τους σχέσης. Το πρώτο χρονολογημένο πτηνόμορφο του τύπου Ια από την Κρήτη ανήκει στην πρώιμη γεωμετρική περίοδο και προέρχεται από το λεγόμενο τάφο του Hogarth 18. Έχει μακρύ λαιμό που τελειώνει σε κεφάλι πτηνού, ενώ στο άλλο άκρο του πτηνόσχημου σώματος έχουμε χωνοειδή προχοή (πιν. Villa). Στην πλάτη και μεταξύ των δυο υπάρχει τοξοειδής λαβή. Στηρίζεται σε ψηλά σχετικώς ποδαράκια. Καθώς ο τύπος με κεφάλι πτηνού φαίνεται νεοφερμένος στην Κρήτη, νομίζω πως δικαίως πρέπει να αναζητήσουμε στην Κύπρο την πηγή της έμπνευσης του 19. Φυσικά οι τεχνίτες της Κρήτης βάζουν και τη δική τους σφραγίδα στην κατασκευή αυτών των αγγείων, στα οποία προσθέτουν στο χώρο της ουράς τους ολόκληρο αγγείο σε μικρογραφία, μια πρακτική που ίσως αντικατοπτρίζει επίδραση από τους σύνθετους κυπριακούς κέρνους, όπως υποστηρίζει ο Brock 20. Ένα άλλο πτηνόμορφο από τον τάφο Ρ της Φορτέτσας (πιν. VIIIβ) που χρονολογείται γύρω στο 800 π.χ. και του οποίου το κεφάλι δε διασώζεται, δείχνει κυπριακή επίδραση στην απόδοση της λαβής. Εύκολα μπορούμε να το συγκρίνουμε με παρόμοια αγγεία από την Κύπρο (πιν.viiiγ). Από το νησί της Νάξου, τοποθεσία Καμίνι, τάφος 1 έχουμε άλλο ένα παράδειγμα 21 του τύπου Ια. Φέρει τρία μικρά ποδαράκια, νατουραλιστικό ράμφος, ουρά ψαριού και τοξοειδή λαβή στην πλάτη του πτηνού 22. Κοντά στην ουρά υπάρχει και η χωνοειδής προχοή, μια πρακτική που συναντάται συχνά σε κυπριακά αγγεία (πιν. VIIIδ) που χρονολογούνται γύρω στο 1100 ή λίγο αργότερα. Καθώς το ναξιακό πτηνόσχημο ανήκει στην τελευταία φάση της ΥΕ ΙIIΓ περιόδου, με άλλα λόγια στις αρχές του 11ου αιώνα, μάλλον θα οφείλει την ύπαρξη του σε κυπριακά πρότυπα 23. Στο Λευκαντί της Εύβοιας ο τύπος I είναι αρκετά γνωστός κατά τη μεταβατική ΥΕ ΙΙΙΓ προς την Πρωτογεωμετρική περίοδο 24. Τα υπάρχοντα παραδείγματα δείχνουν σχέσεις με την Κύπρο αλλά και με την Αχαΐα για την οποία δεν αναφερθήκαμε μέχρι τώρα. Πολύ κοντά σε κυπριακά πρότυπα βρίσκεται ένα παράδειγμα του τύπου Ιβ (πιν. ΙΧα). Στηρίζεται σε κωνικό πόδι, όπως το πρωιμότερο κυπριακό του ίδιου τύπου, ενώ η χωνοειδής προχοή και των δύο βρίσκεται στη μέση της πλάτης με τη λαβή να ξεκινά λίγο πιο πίσω από αυτή και να καταλήγει στο χείλος. Από την περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου, και πιο συγκεκριμένα από την περιοχή της Αλικαρνασσού, υπάρχει ένα περίεργο πτηνόσχημο (δε σώζεται ολόκληρο) το οποίο φέρει στο πάνω μέρος του δυο κύπελλα και δυο μικρά λαγήνια. Χρονολογείται στην Υπομυκηναϊκή περίοδο και θυμίζει έντονα σύγχρονους κυπριακούς κέρνους από τους οποίους ίσως να επηρεάζεται 25. Επίδραση από την Κύπρο κατά τους τελευταίους χρόνους της Πρωτογεωμετρικής περιόδου παρουσιάζεται στη Ρόδο και λίγο αργότερα ίσως στην Κω. 18. British School at Athens 6( ), σελ. 84 εικ Υποσ. 12, σελ. 261, n Fortetsa, σελ Για την πιθανή ύπαρξη δεύτερου παρόμοιου αγγείου βλ. Desborough, υποσ. 12, σελ. 254 η ΠΑΕ 1960, 338 κ.ε., πιν. 275α. 23. Υποσ. 12, σελ Α. Demetriou, σελ. 49 η Υποσ. 12, catal. no. 61.

4 50 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η Αττική παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς φαίνεται να επηρεάζεται, όπως και το Λευκαντί, και από την Αχαΐα και από την Κύπρο κατά τους τελευταίους υπομυκηναϊκούς και τους πρωτογεωμετρικούς χρόνους. Το φουσκωμένο σώμα, το μικρό κεφάλι σε σύγκριση με αυτό και μια γωνιώδης διαμόρφωση του λαιμού είναι τα χαρακτηριστικά που συνδέουν την Αττική με την Αχαΐα. Καθώς τα αχαϊκά αγγεία ανήκουν στην ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή θα συμπίπτει με τους τελευταίους χρόνους της Υπομυκηναϊκής και τους πρώιμους τουλάχιστον της Πρωτογεωμετρικής περιόδου 26. Ένα μεμονωμένο αττικό πτηνόσχημο από το Μαραθώνα των μέσων του 9ου π.χ. αιώνα που στηρίζεται σε κωνική βάση, μάλλον θα προέρχεται ως ιδέα από την Κύπρο, αφού η κατασκευή του τύπου στην Αττική δεν παρουσιάζει συνέχεια από τον 11ο αιώνα. Τα ίδια θα πρέπει να ισχύουν και για τις πτηνόσχημες πρόχους με τριφυλόσχημο στόμιο που χρονολογούνται γύρω στα 750 π.χ. (πιν. ΙΧβ) και θα πρέπει να επηρεάζονται από σύγχρονες κυπριακές (πιν. ΙΧγ). Το ίδιο σχήμα θα πρέπει να δανείστηκε και η Ρόδος το δεύτερο μισό του 9ου αιώνα, όπως υποστηρίζει η ύπαρξη τέτοιου αγγείου από το χωριό Μάσσαρι-Μαλόνα 27 (πιν. ΙΧδ). Το είδος αυτό της τριφυλόσχημης πρόχου έκανε την εμφάνιση του στην Κύπρο την ΚΓ III και συνεχίστηκε η κατασκευή του και την ΚΑ περίοδο. Η τελευταία περιοχή της Ελλάδας την οποία θα εξετάσουμε είναι η Αχαΐα στη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Η περιοχή εθειορείτο μέχρι πριν από λίγα χρόνια απομονωμένη, όμως και μόνο το γεγονός ότι κάναμε απλή αναφορά στο όνομα της, όταν σχολιάζαμε την Εύβοια (Λευκαντί) και την Αττική, δείχνει πως η απομόνωση δεν ήταν τόσο αυστηρή όσο νομιζόταν παλαιότερα. Πάντως, εφόσον οι σχέσεις της με την Αττική που υποστηρίξαμε είναι ορθές, τα όμοια αχαϊκά πτηνόσχημα, αν είναι παλαιότερα, δεν πρέπει να είναι κατά πολύ παλαιότερα από το 1075, αφού τα αττικά χρονολογούνται ουσιαστικά στο β' τέταρτο του 11ου π.χ. αιώνα. Πού όμως οφείλεται η ύπαρξη των αχαϊκών πτηνόσχημων; Αυτό είναι ένα ερώτημα που πάντα απασχολούσε τους ερευνητές και θα συνεχίσει ίσως ακόμη, επειδή δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση που να ικανοποιεί όλους. Σε μελέτη του που δημοσιεύτηκε το 1972 και στην οποία ανατρέξαμε πλειστάκις 28, ο Desborough έδωσε τέσσερις πιθανές απαντήσεις στο ερώτημα, θεωρώντας ότι: α) Η παράδοση της κατασκευής τους δεν έχει σχέση με καμιά άλλη περιοχή, αλλά η παραγωγή τους οφείλεται σε ντόπιους δημιουργούς. β) Η δημιουργία τους είναι μεν σύλληψη ντόπιων αλλά άσκησε επίδραση, όπως και η Κύπρος, στην Αττική και το Λευκαντί. γ) Ήταν ανεξάρτητη δημιουργία και χρησίμευσαν ως πρότυπα για τα κυπριακά πτηνόσχημα του τύπου I. δ) Οφείλονται σε έμπνευση που προέρχεται από την Κύπρο είτε άμεσα είτε έμμεσα, ίσως μέσω της Αττικής ή κάποιας άλλης άγνωστης μέχρι σήμερα σ' εμάς περιοχής. Από τις τέσσερις πιο πάνω εισηγήσεις η πιο πιθανή φαίνεται να είναι η τέταρτη και ο Desborough θεωρεί τη Νάξο και την Αττική ως τις διάμεσες περιοχές για τη μετάδοση των πτηνόσχη- 26. Α. Demetriou, ενθ. αν. 27. Αυτόθι. 28. Υποσ. 12.

5 ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ 51 μων αγγείων στην Αχαΐα 29. Η πρώτη περιοχή παρουσιάζει ένα μόνο παράδειγμα, το οποίο θεωρήσαμε κάπως μεταγενέστερο από τα πρώτα κυπριακά που χρονολογήσαμε στο δωδέκατο π.χ. αιώνα. Η δεύτερη περιοχή, όπως και το Λευκαντί της Εύβοιας, παρουσιάζουν επαφές με την Αχαΐα. Στην Αττική τα πρωιμότερα αγγεία που δείχνουν τέτοιες επαφές ανήκουν στην τελευταία φάση της Υπομυκηναΐκής περιόδου, με άλλα λόγια δεν μπορεί να είναι παλαιότερα από το 1075 π.χ. Αν η υπόθεση που κάνουμε είναι ορθή, τότε τα κυπριακά πτηνόσχημα αγγεία είναι τουλάχιστο μισό αιώνα παλαιότερα και επομένως αποκλείουν οποιαδήποτε πιθανότητα αχαϊκής επίδρασης στην Κύπρο. Το αντίθετο μάλλον πρέπει να συμβαίνει, όπως υποστηρίζει ο Desborough, ισχυριζόμενος πως υπάρχει έμμεση κυπριακή επίδραση στην Αχαΐα. Επομένως και οι ομοιότητες των πτηνόσχημων του Λευκαντί και της Αττικής με την Αχαΐα οφείλονται σε επίδραση των δυο πρώτων περιοχών στην τρίτη. Σε τέτοια όμως περίπτωση, τα αχαϊκά πτηνόσχημα πρέπει να χρονολογηθούν πιο ύστερα από αυτά της Αττικής και του Λευκαντί, άρα πρέπει να χρονολογηθούν στο β' τέταρτο του 11ου αιώνα π.χ. και πιο ύστερα 30. Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να πούμε πως πτηνόσχημα αγγεία κατασκευάζονται από την τέταρτη και τρίτη χιλιετία και στην Ανατολή και στο Αιγαίο. Πριν από το τέλος της τρίτης χιλιετίας τα βρίσκουμε και στην Κύπρο, όπου γίνονται πολύ δημοφιλή. Στη Μεσοελλαδική Εποχή ο τύπος φαίνεται να εξαφανίζεται και να επανεισάγεται κατά τη Μυκηναϊκή. Στην Κύπρο, αντίθετα, η παραγωγή τους φαίνεται να διακόπτεται στα μέσα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, δηλαδή μεταξύ π.χ. και να επανεισάγεται από το Αιγαίο ο τύπος με κεφάλι πτηνού το 12ο αιώνα. Κατά την Κυπρογεωμετρική περίοδο ο τύπος του πτηνόσχημου αγγείου κατασκευάζεται συνεχώς και χαίρει μεγάλης δημοτικότητας. Η συνεχής παραγωγή του μέχρι και την Αρχαϊκή περίοδο είναι μια διαρκής ζωντανή πηγή έμπνευσης για τους αγγειοπλάστες του Αιγαίου. Την ιδέα του πτηνόσχημου αγγείου με προχοή αντί με κεφάλι πτηνού, οι Κύπριοι τη δανείστηκαν από την Κρήτη γύρω στα 1100 π.χ. και σε αντάλλαγμα πρόσφεραν τον ίδιο τύπο που όμως στηριζόταν σε ψηλό κωνικό πόδι ή ήταν χωρίς καθόλου βάση. Κάποτε υπήρχε και πλαστική απόδοση σχηματοποιημένων πτερύγων. Στην πρώιμη Πρωτογεωμετρική περίοδο δανείστηκαν από την Κύπρο τον τύπο I του πτηνόσχημου με κεφάλι πουλιού και στην τελευταία Πρωτογεωμετρική περίοδο και την Πρωτογεωμετρική Β', τον ένατο δηλαδή ακόνα, ξεπερνούν τους Κύπριους τεχνίτες. Τα πτηνόσχημα της Κύπρου σε συνδυασμό με τους κέρνους θα πρέπει να επέδρασαν στην κατασκευή πτηνόσχημων αγγείων και στη νοτιοδυτική Μικρά Ασία την πρώιμη Πρωτογεωμετρική περίοδο. Στις αρχές του 11ου αιώνα η Νάξος και λίγο αργότερα το Λευκαντί θα πρέπει να δέχθηκαν επίδραση από την Κύπρο. Η Αττική δέχεται επίδραση από την Κύπρο στο δεύτερο και τρίτο τέταρτο του 11ου αιώνα π.χ. και στη συνέχεια μαζί με το Λευκαντί επιδρούν στην κατασκευή του αγγείου στην περιοχή της Αχαΐας γύρω στο 1075 π.χ. Η Αττική, λόγω της συχνής σχετικά επαφής της με την Κύπρο, μιμείται και πάλι το σχήμα του πτηνόμορφου αγγείου στα μέσα του 9ου και της πτηνόμορφης πρόχου στα μέσα του 8ου αιώνα π.χ. Τα Δωδεκάνησα, όπως πάντα στην ιστορία τους, διατηρούν στενές σχέσεις με την Κύπρο. Η παραγωγή εκεί άρχισε την Πρωτογεωμετρική περίοδο και συνέχισε μέχρι και το τέλος της Γεωμετρικής με την κατασκευή και των δυο τύπων των πτηνόσχημων αγγείων. 29. Την ίδια άποψη συμμερίζεται και ο Θ. Παπαδόπουλος (βλ. Πρακτικά Β' Κυπρολογικού Συνεδρίου, τομ. Α' (1985), σελ. 142), ο οποίος υποστηρίζει πως αγγειοπλάστες από την Αχαΐα θα πρέπει να είχαν επισκεφθεί την Κύπρο. 30. Αυτόθι, σελ. 143, όπου ο Θ. Παπαδόπουλος υποστηρίζει πως η Αττική και το Λευκαντί μάλλον επηρεάζονται από την Αχαΐα, επειδή τα πτηνόσχημα τους είναι ελαφρώς μεταγενέστερα από τα Αχαϊκά.

6 52 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο ιδιόμορφος αυτός τύπος αγγείου, που μάλλον θα χρησίμευε ως σπονδικό, μας βοηθά να εντοπίσουμε τις επαφές που είχε η Κύπρος κατά καιρούς με διάφορες περιοχές του Αιγαίου. Οι επαφές αυτές, μετά που η Κύπρος δανείστηκε τον τύπο από το Αιγαίο το 12ο π.χ. αιώνα, είναι πράγματι πολύ στενές στο πρώτο μισό του 11ου, ιδιαίτερα με την Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Εύβοια, την Αττική και τη ΝΔ Μικρά Ασία. Πολύ σύντομα, όμως, φαίνεται να διακόπηκαν, με εξαίρεση ίσως την Κρήτη, για να επαναληφθούν το 10ο αιώνα και να συνεχίσουν περιοδικά μέχρι και το όγδοο, το τέλος δηλαδή της Γεωμετρικής περιόδου. Η ιστορία του αγγείου αυτού είναι μια σαφής ένδειξη ότι το τελευταίο κύμα των νεοαφιχθέντων στην Κύπρο Αχαιών συνέχισε να διατηρεί στενούς δεσμούς με τους συγγενείς που δεν ακολούθησαν την πορεία προς την Κύπρο, ενώ με την πάροδο του χρόνου, ίσως μετά την πάροδο δυο γενεών, δεν αισθάνονταν πια την ανάγκη της συχνής επαφής, γι' αυτό και φαίνεται κάποιο κενό σ' αυτές τις σχέσεις. Αυτό είναι μάλλον φαινομενικό. Απλούστατα οι σχέσεις αυτές κάποια στιγμή θα αραίωσαν και τα υπάρχοντα αρχαιολογικά κατάλοιπα θα είναι λίγα. Καθώς μάλιστα υπάρχει αδυναμία ακριβούς χρονολόγησης κάποιων αντικειμένων, λανθασμένα θεωρούμε ότι υπάρχει πλήρης διακοπή των σχέσεων Κύπρου-Αιγαίου από τα μέσα μέχρι το τέλος της Πρωτογεωμετρικής περιόδου, μια εικόνα που μελλοντικά σίγουρα θα αποδειχθεί απατηλή. Ήδη για την Κρήτη μάλλον δεν μπορεί να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο, επομένως θα ήταν πολύ παράδοξο να έχουμε επαφές Κύπρου-Κρήτης αλλά όχι Κύπρου και λοιπού Αιγαίου. Δρ. Ανδρέας Δημητρίου Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία SUMMARY The bird vases of the LC IIIB and the Geometric period of Cyprus form a very interesting group of pottery much commented on by many scholars at various times. Of much importance was the work done on the subject by the late A. Pieridou and V. Desborough. The production of such vases has a long history in Cyprus, going back to the Early Bronze Age. It seems, however, that production stopped between 14ΟΟ-12ΟΟ B.C., when the type bearing a bird head was re-introduced from the Aegean in the 12th century. Around 1100 B.C., Cyprus is also indebted to Crete for the bird askos which bears no bird head. Both types enjoyed great popularity in Cyprus throughout the whole of the Geometric period. In a reciprocal movement, Cyprus influenced various Aegean regions at different times during the Dark Age. Thus, in the early 11th century we can detect Cypriot influence on Naxos, Lefkandi and, slightly later, on Attica. The last two influenced in turn the region of Achaia around 1075 B.C. Certain elements of the Cypriot bird vases were borrowed from Cretan vases in the 11th century, while in the early 10th century Crete borrowed the type with bird head. South-western Asia minor was also influenced from Cyprus in the 11th century where we detect a combined influence of bird vases and kernoi. Similar influence was exerted on the Dodecanese until the end of the Geometric period.

7 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ VII α. ΥΚ ΠΙΑ από την Κύπρο (1150; π.χ.). CVA β. ΥΜ ΙΙΙΑ-Β από το Άδελε Ρεθύμνου (1300- Cyprus 1, πιν. 34: ; π.χ.). ΠΑΕ 1974, 255, πιν. 190β. γ. ΥΚ ΙΙΙΒ από το Ιδάλιο ( π.χ.). Ka- δ. Υπομινωικό από το Καρφί (1050; π.χ.). BSA rageorghis, Nouveaux Documents, 189. fig. 46:18. 55(1960), 27, fig. 20, pi. 1 lb.

8 ΠΙΝΑΚΑΣ VIII ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α. Πρωτογεωμετρικό από τον τάφο Hogarth της Κνωσσού (925; π.χ.). Β5Α 6( ), 84, fig. 26. β. Γεωμετρικό από τη Φορτέτζα Ηρακλείου (800; π.χ.). Brock, Fortetsa, pi. 106 no γ. Κυπρογεωμετρικό II από την Κύπρο ( π.χ.)- Pieridou, RDAC 1970, pi. XVI:5. δ. YK IIIB από τον Αλαά ( π.χ.). Karageorghis, Alaas, πιν. XIII: 11.

9 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ IX α. ΥΕ ΙΠΓ/ΠΓ από το Λευκαντί (1050; π.χ.). Desborough, GDA 50, pi. 4. β. Υστερογεωμετρικό από την Αθήνα (720; π.χ.). Kerameikos VI, pi γ. Κυπρογεωμετρικό III από την Κύπρο ( π.χ.). RDAC 1970, pi. ΧΙΙΗ6. δ. Πρώιμο Γεωμετρικό από το Μάσσαρι- Μαλόνα της Ρόδου (85Ο-8ΟΟ π.χ.). CVA Denmark 2, pi. 65:8.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΝ ΟΓΔΟΟ Π.Χ. ΑΙΩΝΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ IX-XIV)

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΝ ΟΓΔΟΟ Π.Χ. ΑΙΩΝΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ IX-XIV) ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΝ ΟΓΔΟΟ Π.Χ. ΑΙΩΝΑ (ΠΙΝΑΚΕΣ IX-XIV) Μια πρώτη ματιά στην τέχνη της Κύπρου, όπως παρουσιάζεται στην αγγειοπλαστική του 8ου π.χ. αιώνα, δε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΙΝΔΟΣ. en Macédoine, 1916-1919,BSA 23, 1918-1919, σελ. 4. 1985 και ΕΑΑ, Suppl., Sindos.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΙΝΔΟΣ. en Macédoine, 1916-1919,BSA 23, 1918-1919, σελ. 4. 1985 και ΕΑΑ, Suppl., Sindos. 295 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΙΝΔΟΣ Στη B βιομηχανική ζώνη της σημερινής Σίνδου, μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, ανασκάφτηκε τμήμα ενός σημαντικού αρχαίου οικισμού, που έχει ταυτιστεί με την αρχαία Σίνδο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΝΤΡΟΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΟ

Η ΔΕΝΤΡΟΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΟ Π. ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Η ΔΕΝΤΡΟΛΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΥΠΡΟ Είναι καλά γνωστό ότι το δέντρο υπήρξε συχνά αντικείμενο λατρείας σ' όλες τις αρχαίες θρησκείες. Στις σελίδες αυτής της μελέτης κρίναμε σκόπιμο να καταπιαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ξένια Χαραλαμπίδου Τμήμα Αρχαιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δρ. Ξένια Χαραλαμπίδου Τμήμα Αρχαιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η κεραμική από το νεκροταφείο του Τσικαλαριού Νάξου και η συμβολή της στη γνώση της Κυκλαδικής κεραμικής 1 Δρ. Ξένια Χαραλαμπίδου Τμήμα Αρχαιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΑ ΜΕ ΤΑ ΥΨΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (ΠΙΝΑΚΕΣ XXIII - XXXI)

Η ΘΕΑ ΜΕ ΤΑ ΥΨΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (ΠΙΝΑΚΕΣ XXIII - XXXI) ΠΑΥΛΟΣ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Η ΘΕΑ ΜΕ ΤΑ ΥΨΩΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (ΠΙΝΑΚΕΣ XXIII - XXXI) Τα πήλινα ειδώλια που παρουσιάζουν μια γυναικεία θεότητα με υψωμένα χέρια είναι πλατιά διαδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Κική Πιλάλη, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας (1945-2008) Tο κόσμημα στην Προϊστορική Μακεδονία

Κική Πιλάλη, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας (1945-2008) Tο κόσμημα στην Προϊστορική Μακεδονία Κική Πιλάλη, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας (1945-2008) Tο κόσμημα στην Προϊστορική Μακεδονία Ο ατομικός καλλωπισμός του σώματος με τη χρήση κοσμημάτων αποτελεί έκφραση μιας συμβολικής συμπεριφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΟΦΘΑΛΜΑΠΑΤΗ» ΤΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η «ΟΦΘΑΛΜΑΠΑΤΗ» ΤΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΙΝΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ * Η «ΟΦΘΑΛΜΑΠΑΤΗ» ΤΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Παραδείγματα από τη μαγούλα Ιμβρου Πηγάδι και το σπήλαιο Θεόπετρας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όταν λέμε στρωματογραφία και ετυμολογoύμε τη λέξη, μας έρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ι ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΧΑΝΙΑ, 1-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006) Τομοσ Α2 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΥΠΟ

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ι ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΧΑΝΙΑ, 1-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006) Τομοσ Α2 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΥΠΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ι ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (ΧΑΝΙΑ, 1-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006) Y Τομοσ Α2 ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΤΥΠΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» ΧΑΝΙΑ 2011 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Σε ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε το 1916 από τον Amedeo Maiuri 1

Σε ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε το 1916 από τον Amedeo Maiuri 1 ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Δρ αρχαιολόγος ΑΡΧΑΪΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΔΑΦΝΗ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ * Σε ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε το 1916 από τον Amedeo Maiuri 1 στο αρχαϊκό νεκροταφείο που εκτείνεται στον λόφο της Δάφνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Ευρυδίκη Κεφαλίδου Δέσποινα Τσιαφάκη. Κεραμέως παῖδες. Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του

Επιμέλεια Ευρυδίκη Κεφαλίδου Δέσποινα Τσιαφάκη. Κεραμέως παῖδες. Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του Επιμέλεια Ευρυδίκη Κεφαλίδου Δέσποινα Τσιαφάκη Κεραμέως παῖδες Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του Χορηγός έκδοσης: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δημητρίου & Λιλίκας Μωραΐτη, Άνδρου Εταιρεία Ανδρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης ΜΑΘΗΜΑ: Ο πολιτισμός του Β.Α. Αιγαίου κατά την 3 η χιλιετία π.χ. (ΑΠΡ 528)

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη θεά της Κύπρου και η Γένεση της Αφροδίτης

Η Μεγάλη θεά της Κύπρου και η Γένεση της Αφροδίτης Η Μεγάλη θεά της Κύπρου και η Γένεση της Αφροδίτης Βάσος Καραγιώργης** Από την αρχαιότητα η Κύπρος είναι γνωστή ως το νησί της Αφροδίτης, ο τόπος όπου γεννήθηκε και λατρεύτηκε η θεά. Ο Όμηρος την αναφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΑΤΑΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΑΤΑΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΦΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ ΑΣΠΡΟΒΑΑΤΑΣ Ο προϊστορικός οικισμός της Αγίας Λυδίας βρίσκεται Β. της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ F.F. Bruce Καθηγητής Πανεπιστημίου ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Είναι άραγε αξιόπιστα; ΑΘΗΝΑ 2000 σελ. 1 από 72 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ σελ. 4 1. ΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Ευρυδίκη Κεφαλίδου Δέσποινα Τσιαφάκη. Κεραμέως παῖδες. Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του

Επιμέλεια Ευρυδίκη Κεφαλίδου Δέσποινα Τσιαφάκη. Κεραμέως παῖδες. Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του Επιμέλεια Ευρυδίκη Κεφαλίδου Δέσποινα Τσιαφάκη Κεραμέως παῖδες Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του Χορηγός έκδοσης: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δημητρίου & Λιλίκας Μωραΐτη, Άνδρου Εταιρεία Ανδρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Μεταπτυχιακή εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Μεταπτυχιακή εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μεταπτυχιακή εργασία Ανθή Ν. Κουκουράκη Τα Αγγεία ως Χρηστικά Αντικείμενα Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα & Περιλήψεις

Πρόγραμμα & Περιλήψεις 2ο Συνέδριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας 4-7 Δεκεμβρίου 2008 Κτίριο "Αλέξανδρος Δελμούζος" Αμφιθέατρο "Δημήτρης Σαράτσης" Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος Πρόγραμμα & Περιλήψεις Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εµφάνιση του Ανθρώπου & Λίθινη Εποχή 300.000-3000 π.χ. Κρήτη, Κυκλάδες, Μυκήνες 3000-1100 π.χ.

ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εµφάνιση του Ανθρώπου & Λίθινη Εποχή 300.000-3000 π.χ. Κρήτη, Κυκλάδες, Μυκήνες 3000-1100 π.χ. ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ http://users.hol.gr/~dilos/ellada/ellada.htm 5 ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ Εµφάνιση του Ανθρώπου & Λίθινη Εποχή 300.000-3000 π.χ. Κρήτη, Κυκλάδες, Μυκήνες 3000-1100

Διαβάστε περισσότερα

Το αρχαίο ελληνικό σπίτι και η προσαρμογή του από τους Ρωμαίους

Το αρχαίο ελληνικό σπίτι και η προσαρμογή του από τους Ρωμαίους Το αρχαίο ελληνικό σπίτι και η προσαρμογή του από τους Ρωμαίους Jamie Sewell Δρ Κλασικής Αρχαιολογίας Τον 2ο αιώνα μ.χ. η ρωμα κή Ιταλία βιώνει την ολοένα αυξανόμενη επιρροή του ελληνιστικού κόσμου, απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Άντα Καλογήρου 1 και Ντούσκα Ούρεμ-Κώτσου 2 ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Εισαγωγή Πήλινα δοχεία όλων των ειδών και μεγεθών, ψημένα στη φωτιά, σπάνια ολόκληρα, συνήθως σπασμένα σε χιλιάδες κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι λατρείας, τρόποι έκφρασης και προβλήματα

Χώροι λατρείας, τρόποι έκφρασης και προβλήματα Χώροι λατρείας, τρόποι έκφρασης και προβλήματα Εργασία της Αναγνωστοπούλου Αγγελικής έτος 2015 στο μάθημα: Το Αιγαίο και η Μεσόγειος κατά τη 2 η χιλιετία π.χ. Καθηγητής: Α. Βλαχόπουλος Περιεχόμενα: Εισαγωγή.3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Οι ανασκαφικές έρευνες στο ΝΔ άκρο της νησίδας (Σχ.1) του Αγίου Αχίλλειου στη Μικρή Πρέσπα έρχονται να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ANCIENT MACEDONIA SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM VOLUME 1 ΕΚΤΟ ΑΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΜΟΣ 1 OFFPRINT ΑΝΑΤΥΠΟ

ANCIENT MACEDONIA SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM VOLUME 1 ΕΚΤΟ ΑΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΜΟΣ 1 OFFPRINT ΑΝΑΤΥΠΟ ANCIENT MACEDONIA SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM VOLUME 1 OFFPRINT ΑΡΧΑΙΑ MAKEAONIA ΕΚΤΟ ΑΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΜΟΣ 1 ΑΝΑΤΥΠΟ ^ 6 ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΕΑΛΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΜΑ Ιωάννης Ασλάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ «^ΜΥΣΤΗΡΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ «^ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ «^ΜΥΣΤΗΡΙΑ * : JP?. σιην Ελλάδα Η Καταγωνή ίων Ελλήνων Τα Αινίγματα της Κρήτης ν 0 Τάφος του Μ. Αλεξάνδρου \ Η Οολος της Επιδαύρου ^ Ι '\ 0 Δίσκος της Φαιστού *, Οι Βραχογραφίες του Παγγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 Διδακτορική διατριβή Ιουλίας Λαζαρίδου-Ελμαλόγλου Μ έ ρ ο ς Ι Κ ε φ ά λ α ι ο 4 σ. 8 5-158 Τ ε τ ρ ά χ ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο λόφος Κεφάλι στο Σίσι

Ο λόφος Κεφάλι στο Σίσι Ο λόφος Κεφάλι στο Σίσι Σύντομος οδηγός του αρχαιολογικού χώρου Jan Driessen Ευχαριστίες Η χρηματοδότηση του αρχαιολογικού μας προγράμματος (SArPEdon) στο Σίσι Αγ. Νικολάου Κρήτης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΡΗΤΗΣ 2

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠ.ΠΟ.Τ. 28 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραστάσεις ανθρώπινων μορφών στην τέχνη της εποχής των μυκηναϊκών λακκοειδών τάφων

Παραστάσεις ανθρώπινων μορφών στην τέχνη της εποχής των μυκηναϊκών λακκοειδών τάφων Παραστάσεις ανθρώπινων μορφών στην τέχνη της εποχής των μυκηναϊκών λακκοειδών τάφων Κωνσταντίνος Γαλανάκης Δρ Αρχαιολογίας Η τέχνη της εποχής των λακκοειδών τάφων στις Μυκήνες αποτελεί προφανώς μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2012 ΤΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΟΥ ΤΑΦΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Α ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΛΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΑΔΡΑΚΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Κατά το 2000 π.χ. ή κατά άλλους το 2300 στο νεκροταφείο των Βουνών της Κύπρου παρασχέθηκαν ως κτερίσματα αγγεία που κοσμούνταν με περιστέρια 1 -εκτός

Διαβάστε περισσότερα