ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1

2 ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

3 Copyright Ἀριστείδη Κωνσταντινίδη ISBN Ἐκδόσεις Μ. Κωνσταντινίδη Καραϊσκάκη 27, , Θεσ/νίκη, τηλ Ἐκτύπωση: Ἀθανάσιος Α. Ἀλτιντζῆς Καμβουνίων , Θεσ/νίκη, τηλ , Βιβλιοδεσία : Ἀφοί Βαρουσιάδη Ο.Ε. 13 ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ἐδέσσης Θεσ/νίκης τηλ Τηλεομοιότυπο Ἡ πνευματική ἰδιοκτησία ἀποκτᾶται χωρίς καμιά διατύπωση καί χωρίς τήν ἀνάγκη ρήτρας ἀπαγορευτικῆς τῶν προσβολῶν της. Ἐπισημαίνεται πάντως ὅτι κατά τόν ν / 1920 (ὅπως ἔχει τροποποιηθεῖ) καί κατά τήν ιεθνῆ Σύμβαση Βέρνης (πού ἔχει κυρωθεῖ μέ τό ν. 100 / 1975) ἀπαγορεύεται ἡ ἀναδημοσίευση καί γενικά ἡ ἀναπαραγωγή, τοῦ παρόντος ἔργου, μέ ὁποιονδήποτε τρόπο (ἀκόμη καί φωτοτυπικά) τμηματικά ἤ περιληπτικά, στό πρωτότυπο ἤ σέ μετάφραση ἤ ἄλλη διασκευή, χωρίς τήν γραπτή ἄδεια τοῦ ἐκδότη

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος καθηγητοῦ Ν. Ντόμπρου ια Πρόλογος ιβ Εἰσαγωγή ιγ Βιβλιογραφία κθ Βραχυγραφίες / Σύμβολα λα Λεξικό A-Z 1 Κατάσταση λέξεων κατά συγγραφέα 1409

5 Εἰσαγωγή κη κάποιο πνευματικό ἴδρυμα τῆς Ἑλλάδος. Ἡ υἱοθέτηση τῶν δανεισμῶν ὀφείλεται μόνο χάρη στόν πλοῦτο καί τήν πλαστικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας. Καί διερωτᾶται κανείς σέ τί ποσοστά θά ἔφταναν οἱ δανεισμοί ἄν ὑπῆρχε κάποια στοιχειώδης, ἔστω, βοήθεια ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἑλλάδος. Ἄν, δηλαδή, ἕνα ἑλληνικό ἵδρυμα ἀνελάμβανε νά βοηθᾶ τούς ἐπιστήμονες ὅλου τοῦ κόσμου στήν ἐξεύρεση τῶν κατάλληλων ἑλληνικῶν λέξεων γιά τήν ὀνομασία τῶν ἀνακαλύψεών τους. Αὐτό θά ἦταν μία τεράστια προσφορά τῆς Ἑλλάδος στόν χῶρο τῆς ἐπιστήμης. Μέ τόν τρόπο αὐτόν θά ἀποφεύγονταν καί οἱ στρεβλώσεις, οἱ βαρβαρισμοί καί τά λάθη πού γίνονται ἐξαιτίας τῆς ἐλλιποῦς γνώσης τῶν κανόνων τῆς ἑλληνικῆς γραμματικῆς. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΜΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1. Ἡ γλῶσσα ὁποιουδήποτε λαοῦ ἤ φυλῆς καλύπτει τίς ἀνάγκες του καί εἶναι ἀπολύτως σεβαστή, ὅσο πρωτόγονη, ἁπλή ἤ δύσκολη καί ἄν εἶναι. Στήν ἐξέλιξή του, ὁ ἄνθρωπος πέρασε ἀπό τίς ἄναρθρες κραυγές στόν ἔναρθρο λόγο καί στήν συνέχεια ἀπό τό περιορισμένο λεξιλόγιο τῶν εἰδῶν τῆς καθημερινῆς χρήσης, στόν χῶρο τοῦ πνεύματος καί τῆς ἐπιστήμης. Οἱ σκέψεις καί οἱ λέξεις εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένες καί ὑπάρχει μία ἀλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Σκέψη πού δέν ἐκφράζεται εἶναι σάν νά μήν ὑπάρχει. Ἡ ὕπαρξή της μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ καί νά γίνει ἀντιληπτή μόνο ὅταν αὐτή ἐκφρασθεῖ. Ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος ἐκφράζεται, κατά κύριο λόγο, μέ τίς λέξεις, αὐτές διαδραματίζουν τόν σημαντικότερο ρόλο σέ ὅ,τι μαθαίνει, γνωρίζει καί σκέπτεται. Ἡ ὕπαρξη τοῦ κατάλληλου λεξιλογίου διευκολύνει τήν προαγωγή τῆς σκέψης, ἐνῶ ἡ ἀπουσία του τήν παρεμποδίζει. Ὅπως ἕνα πουλί χωρίς φτερά δέν μπορεῖ νά πετάξει καί παραμένει καθηλωμένο στόν περιορισμένο χῶρο πού βρίσκεται, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος, χωρίς τίς λέξεις, ἀδυνατεῖ νά ἀναπτύξει καί νά ἐκφράσει τίς ἰδέες καί τίς σκέψεις του, ὅσο ἐκπληκτικές καί ἄν εἶναι. Ἀλλά καί ἀντίστροφα: ὁ περιορισμός τοῦ λεξιλογίου τοῦ ἀτόμου, μέ βεβαιότητα τό ὁδηγεῖ σέ ὀπισθοδρόμηση καί πρωτογονισμό. Ἐ- γκληματολογικές μελέτες πού ἔχουν γίνει τά τελευταῖα χρόνια στίς ΗΠΑ ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ ἐγκληματικότητα αὐξάνεται μέ τήν ἀγραμματοσύνη. Πολλοί ἐγκληματίες ὁμολογοῦν ὅτι ἡ ἀδυναμία τους νά ἐκφρασθοῦν γιά νά διεκδικήσουν τό δίκιο τους, ἦταν τό κυρίαρχο στοιχεῖο πού τούς ὁδήγησε στήν βία καί στό ἔγκλημα, πού ἀποτελοῦσε τήν μοναδική διέξοδο καί ἔκφρασή τους. Ἡ ἐπινόηση τῶν λέξεων προκλήθηκε ἀπό τήν ἐσωτερική ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νά ἐ- ξωτερικεύσει αὐτό πού αἰσθανόταν, αὐτό πού σκεπτόταν, αὐτό πού ἤθελε. Ἡ ἔκφραση τόν βοήθησε νά ἀνέβει ἕνα σκαλοπάτι παραπάνω στήν σκάλα τοῦ πνεύματος. Μέ τίς λέξεις κατάφερε νά βάλει τόν κόσμο καί τίς ἰδέες του σέ τάξη μέ κάποια κριτήρια, νά ἐκφράσει τά συναισθήματά του πρός τά ἀγαπημένα του πρόσωπα, νά γράψει ποιήματα καί μυθιστορήματα, νά ὀνομάσει τά ὄργανα τοῦ σώματος, τίς ἀσθένειες καί τίς θεραπεῖες, νά διατυπώσει μία σειρά λογικῶν σκέψεων καί προβληματισμῶν καί νά θεσπίσει θεωρίες, ἀξι- ώματα καί κανόνες. Οἱ λέξεις ἀποτέλεσαν τίς βάσεις καί τά ἐρείσματα γιά νά ὠθήσει παραπέρα τήν σκέψη του, νά καταγράψει τά εὑρήματα, τά ἐπιτεύγματα καί τήν πρόοδό του, νά ἐμπλουτίσει τίς γνώσεις του καί νά μεταβιβάσει ὅλα αὐτά στίς ἑπόμενες γενιές. Κάθε λέξη εἶναι ἕνα κεράκι πού ἀνάβει καί φωτίζει τό σκοτάδι τῆς ἀνθρώπινης ἄγνοιας. Ὅταν οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης εἰσῆλθαν στόν χῶρο τοῦ πνεύματος, τῆς τέχνης καί τῆς ἐπιστήμης, μέ καθυστέρηση πολλῶν αἰώνων ἔναντι τῶν Ἑλλήνων καί τῶν Ρωμαίων, τό λεξιλόγιό τους κάλυπτε τίς καθημερινές τους ἀνάγκες ἀλλά δέν διέθεταν τίς κατάλληλες λέξεις γιά τήν ἔκφραση ἀφηρημένων ἐννοιῶν. Ἦταν, λοιπόν, πολύ φυσικό τίς λέξεις πού δέν διέθεταν νά τίς υἱοθετήσουν ἀπό τίς γλῶσσες τῶν φιλοσοφικῶν, θρησκευτικῶν καί ἐπιστημο-

6 tachytrophism 1244 talipes + -τομία tachytrophism ταχυμεταβολισμός, ταχύς μεταβολισμός (Φυσιολ.) <ταχύς + τροφή + -ισμός tachytropism ταχυτροπισμός 2. ταχυμεταβολισμός <ταχύς + τροπή στροφή + -ισμός tachyzoite 1973 ταχυζωίτης, ὁ ὠοειδής καί γρήγορα πολλαπλασιαζόμενος τροφοζωίτης τοῦ Τoxoplasma gondii, πού βρίσκεται σέ ὅλους τούς ἱστούς κατά τήν φάση τῆς τοξοπλάσμωσης, endozoite <ταχύς + ζῶον + -ίτης tacosis takosis tactic 1570 τακτική, μέθοδος, σύστημα τακτικῆς 2. βλ. taxis 3. αὐτός πού ἐμφανίζει τακτικότητα (Χημ.) <τακτικός tacticity 1959 τακτικότητα, ἡ στερεοχημική διάταξη σέ κύρια ἅλυσο πολυμεροῦς (Χημ.) tactile ἁπτικός, ὁ ἀναφερόμενος στήν ἁφή -t. elevations toruli tactiles tactilogical ἁπτικός, ψηλαφητός, ὁ ἀναφερόμενος ἤ ὁ πραγματοποιούμενος μέ τήν ἁφή taction ἁφή, ψαύση, ἄγγιγμα, κν. touch 2. ἡ αἴσθηση ἤ ἡ ἀντίληψη τῆς ἁφῆς tactism 1902 τακτισμός, ἡ εὐκίνητη ἀντίδραση ζωντανοῦ ὀργανισμοῦ σέ ἐξωτερικό ἐρεθισμό (Βιολ.) <Λ ρ. tact- <tango ἀγγίζω (Ὀξφ.) ἤ < ΕΛ <τακτός διεταγμένος (W) tactoagnosia ἁπτική ἀ., ἡ ἀδυναμία ἀναγνώρισης γνωστῶν ἀντικειμένων διά τῆς ἁφῆς, tactile agnosia tactometer αἰσθησιόμετρο, esthesiometer tactor ἁπτικό τελικό ὄργανο (end-organ) tactual tactilogical tactus ἁφή, ἄγγιγμα, κν. touch -t. eruditus, t. expertus λεπτότητα, εὐαισθησία στήν ἁ- φή ἀποκτώμενη μέ τήν πεῖρα taen-, taeni-, taenio- ταιν-, ταινι-, ταινιο- <Λ <ταινία κορδέλλα β. ταινία τοῦ ἐντέρου taenia 1850 (πληθ. taeniae) 1882, χειρουργ. ἐπίδεσμος 2. ταινία, ταινιοειδής δομή ὅρος γιά διάφορα μέρη τοῦ σώματος, ἰδιαίτ. τοῦ ἐγκεφάλου <Λ <ταινία -taeniae acusticae ἀκουστικές ἤ μυέλινες χορδές -t. choroidea ἡ χοριοειδής τ. -t. cinerea φαιά τ. στό ἔδαφος τῆς τετάρτης κοιλίας ἔξω ἀπό τίς ἀκουστικές χορδές -t. coli κολική τ. -t. fimbriae παρυφαία τ. τοῦ ἱπποκάμπου -t. fornicis, t. of fornix τ. τῆς ψαλίδας -t. of fourth ventricle τ. τῆς τετάρτης κοιλίας -t. hippocampi παρυφή τοῦ ἱπποκάμπου ἤ ἱπποκάμπειος μοῖρα τῶν ὀπίσθιων σκελῶν τῆς ψαλίδας -t. libera τ. τοῦ ἐγκάρσιου κόλου -t. medullaris thalami optici, medullary t. of thalamus μυέλινη τ. τοῦ ὀπτικοῦ θαλάμου -t. mesocolica μεσοκολική τ. -t. omentalis ἐπιπλοϊκή τ. τοῦ παχέος ἐντέρου -t. pontis γεφυρική τ. -taeniae pylori οἱ ταινίες τοῦ πυλωροῦ -t. semicircularis corporis striati ἡμικυκλική ἤ θαλαμική τ. -t. tectae ἡ ἔξω ἐπιμήκης χορδή τοῦ μεσολοβίου τοῦ ἐ- γκεφάλου -t. telae t. choroidea -t. terminalis t. fimbriae -t. thalami, t. of thalamus ἡ θαλαμική τ. -t. of third ventricle τ. τῆς τρίτης κοιλίας -t. tubae πάχυνση τοῦ περιτοναίου στό ἄνω ὅριο τοῦ ὠαγωγοῦ Τaenia 1706 ταινία, γ. κεστ. σκουληκιῶν <ταινία taenian, -ial ταινιακός, ὁ ἀναφερόμενος ἤ χαρακτηριστικός τῶν ταινιοσκουληκιῶν - taeniasis ταινίαση, λοίμωξη ἀπό ταινία - taeniidae - taenioid taeniacide ταινιοκτόνος, καταστρεπτικός τῶν ταινιῶν 2. τέτοιος παράγοντας taeniafuge ταινιοαπωθητικός, ἀπωθητικός παράγοντας τῶν ταινιοσκουληκιῶν taeniafugal ταινιοαπωθητικός Τaeniarynchus 1858 ταινιόρυγχος, γ. κεστ. σκουληκι- ῶν <ταινία + ρύγχος taeniasis Τaenia taeniate ταινιοειδής, ὅμοιος μέ ταινία, ὅπως ἕνας μῦς <ταινία taeniform ταινιοειδής, ὅμοιος μέ ταινιοσκώληκα taeniiphobia 1897, taeni-, taenia- taeniophobia taeniola λεπτή ταινιοειδής δομή <Λ ὑποκ. τῆς taenia <ταινία -t. cinerea taenia cinerea taeniophobia ταινιοφοβία, νοσηρός φόβος ἔναντι τῶν ταινιοσκουληκιῶν <ταινία + -φοβία taeniotoxin, tenio- ταινιοτοξίνη, ἡ τοξίνη τῶν ταινιοσκουληκιῶν <ταινία + τοξικόν + -ίνη tag μικρό προσάρτημα, κρημνός, πτερύγιο, ἔκφυμα ἤ πολύποδας 2. πινακίδα -cutaneous t. ἀκροχορδών, acrochordon -radioactive t. ραδιοϊσότοπο πού ἔχει ἐνσωματωθεῖ σέ βιοχημική διεργασία μεταβολισμοῦ ἤ ἄλλη -skin t. ἀκροχορδών, acrochordon tail οὐρά, κέρκος, βλ. cauda -t. of epididymis ἡ οὐρά τῆς ἐπιδιδυμίδας -occult t. ὑπεράριθμα τμήματα τοῦ κόκκυγα στούς γλουτούς -t. of pancreas οὐρά τοῦ παγκρέατος -t. of spleen τό ἐμπρόσθιο ἄκρο τοῦ σπλήνα -t. of spermatozoon οὐρά τοῦ σπερματοζωαρίου tailgut τό ὀπισθοπρωκτικό τμῆμα τοῦ ἐμβρυϊκοῦ πεπτικοῦ σωλήνα, postanal gut takosis, tacosis λοιμώδης, συνήθως θανατηφόρος, νόσος τῶν κατσικιῶν προκαλούμενη ἀπό τό Μicrococcus caprinus καί χαρακτηριζόμενη ἀπό ἀναιμία <Λ <τήκω λειώνω + -ωσις talalgia πτερναλγία, ἀστραγαλαλγία, πόνος στήν πτέρνα ἤ στόν ἀστράγαλο talantropia νυσταγμός, nystagmus <τάλαντον ζυγαριά + τρόπος talar ἀστραγαλικός, ὁ ἀναφερόμενος στόν ἀστράγαλο talc τάλκης, ἔνυδρο πυριτικό μαγνήσιο talcosis τάλκωση, νοσηρή κατάσταση προκαλούμενη ἀπό τήν εἰσπνοή ἤ τήν ἐφαρμογή τάλκη στό σῶμα -pulmonary t. πνευμονική τ., μορφή πνευμονοκονίωσης ἀπό τήν εἰσπνοή σκόνης τάλκη talcum talc taliped στρεβλόποδας 2. στρεβλόποδο ἄτομο talipedic talipes στρεβλοποδία, συγγενής διαμαρτία τοῦ ἄκρου τοῦ ποδιοῦ, μέ συστροφή τῆς θέσης ἤ τοῦ σχήματός του -t. calcaneovalgus πτερνοβλαισοποδία, πτερνοποδία μέ βλαισοποδία -t. calcaneovarus πτερνοραιβοποδία -t. calcaneus πτερνοποδία, πτερνοβάμων, -t. cavovalgus κοιλοβλαισοποδία -t. cavus κοιλοποδία -t. equinovalgus ἱπποβλαισοποδία, equinovalgus

7 zoobiotism 1356 zoophobia + βίος + -λογία zoobiotism ἡ γνώση τῶν ζωικῶν λειτουργιῶν καί ἐκδηλώσεων κάθε ὀργανισμοῦ <ζῶον + βιωτός βιώσιμος + -ισμός zoobiotic zooblast ζωικό κύτταρο <ζῶον + βλάστη βλαστός zoochemistry 1865, -chemy ζωοχημεία, ἡ μελέτη τῶν χημικῶν ἀντιδράσεων πού συμβαίνουν στούς ἱστούς τῶν ζώων <ζῶον + χημεία zoochemical zoocyst κύστη πρωτοζώων ἤ πρωτόφυτου <ζῶον + κύστις zoocystic zoodermic ζωοδερμικός, σχετικός μέ τό λαμβανόμενο δέρμα ἀπό ζῶο καί χρησιμοποιούμενο σάν μόσχευμα <ζῶον + δέρμα zoodynamics 1888 ζωοδυναμική, ἡ φυσιολογία καί οἱ ζωτικές δυνάμεις τῶν ζώων <ζῶον + δυναμικός zoodynamic ζωοδυναμικός zooerastia ζωοεραστία, κτηνοβασία, bestiality <ζῶον + ἐραστής ἀγαπητικός zooerythrin 1882, zoon- ζωοερυθρίνη (Βιοχ.) <ζῶον + ἐρυθρός + -ίνη zoofulvin κίτρινη χρωστική ἀπό τά πτερά ὁρισμένων πουλιῶν zoogenesis ζωογένεση, ζωογονία, ἡ γένεση καί ἡ ἐξέλιξη τῶν ζώων <ζῶον + γένεσις zoogeny 1848 ζωογονία, ζωοτοκία, ἡ γένεση καί ἡ ἀνάπτυξη τῶν ζώων <ζωογενής zoogenic zoogeography 1868 ζωογεωγραφία, ἡ μελέτη ἤ ἡ περιγραφή τῆς ἐξάπλωσης τῶν ζώων στίς διάφορες χῶρες 2. ἡ γεωγραφική κατανομή τῶν ζώων πάνω στήν γῆ < ΕΛ <ζῶον + γεωγραφία zoogeographer -zoogeographic, -al - zoogeographically zooglea, -gloea 1877 ζωόγλοια, ἡ συνένωση μικροβιακῶν ἀποικιῶν (Βιοχ.) <ζῶον + γλοία κόλλα zoogleic, -gleal ζωογλοιακός - zoogleoid Ζoogloea ζωόγλοια, γ. ἀερόβιων βακτηριδίων <ζῶον + γλοία zoogonous ζωογόνος <ζωογόνος παραγωγικός, γόνιμος zoogony 1675 ζωογονία, ζωοτοκία, ἡ γένεση ζώων ἐ- ντός τοῦ σώματος <ζωογονία ἡ παραγωγή ζώων zoogonic ζωογόνος zoografting ἡ μεταμόσχευση ζωικοῦ ἱστοῦ zoohormone ζωική ὁρμόνη, ὁρμόνη ζώου <ζῶον + ὁρμῶν <ὁρμῶ zooid 1851 ζωοειδές, μέλος ἀποικίας μετάζωων 2. αὐτός πού ἔχει ὀργανική ζωή καί κίνηση 3. ζωοειδές, ὅμοιος μέ ζῶο <ζωοειδής ὅμοιος μέ ζῶο ἤ <ζῶον + εἶδος (Ὀξφ.) zooidal zookinase ζωοκινάση, ἔνζυμο (Βιοχ.) <ζῶον + κινῶ + διάστασις zoolagnia ζωολαγνεία, σεξουαλική ἕλξη πρός τά ζῶα <ζῶον + λαγνεία συνουσία β. ἀκολασία zoolite 182, -lith ζωόλιθος, ἀπολιθωμένο ζῶο ἤ ὑπόλειμμά του <Γαλλ. <ζῶον + λίθος zoolithic, -litic zoology 1669 ζωολογία, ὁ κλάδος πού μελετᾶ τά ζῶα 2. τό βασίλειο τῶν ζώων 3. τό σύνολο τῶν γνώσεων πού ἀφοροῦν τά ζῶα <Λ <ζῶον + -λογία -experimental z. πειραματική ζ., ἡ μελέτη τῶν ζώων μέ πειράματα πού πραγματοποιοῦνται σ' αὐτά zoologer, -logist 1663 ζωολόγος - zoological zoomagnetism 1834 ζωομαγνητισμός, ὁ μαγνητισμός τῶν ζώων <ζῶον + Μαγνῆτις (λίθος) μαγνήτης + -ισμός zoomagnetic zoomania 1841 παθολογική ἀγάπη γιά τά ζῶα <ζῶον + μανία Ζoomastigophora ζωομαστιγοφόρα, τάξη πού περιλαμβάνει ὅλα τά ζωοειδῆ πρωτόζωα <ζῶον + μάστιξ, - ιγος μαστίγιο + -φόρος zoomastigophorea -zoomastigophorean zoomylus δερματοειδής κύστη <ζῶον + μύλος zoon 1864 ὀργανισμός πού ἐπιστημονικῶς θεωρεῖται ὡς πλῆρες ζῶον, τό συνολικό προϊόν γονιμοποιημένου ὠαρίου, εἴτε αὐτό ἀποτελεῖται ἀπό ἕναν ὀργανισμό, π.χ. σκυλί, εἴτε ἀπό ἀποικία, π.χ. ὑδρόζωα (Βιολ.) <Λ <ζῶον zoonerythrin zooerythrin zoonite 1860 ἐγκεφαλονωτιαῖο μεταμερίδιο (Ἐμβρυολ.) 2. ἄρθρο ζώου 3. zooid <Γαλλ. <ζῶον + -ίτης zoonitic zoonomy 1815, -mia ζωονομία, ἡ ἐπιστήμη τῶν νόμων τῆς ζωῆς τῶν ζώων 2. ἡ βιολογία τῶν ζώων <ζῶον + -νομία <νόμος zoonomic, -al - zoonomist zoonosis 1894 ζωονοσία, νόσος τῶν ζώων πού μπορεῖ νά μεταβιβασθεῖ στόν ἄνθρωπο κάτω ἀπό φυσιολογικές συνθῆκες <Λ <ζῶον + νόσος zoonotic ζωονοσηματικός, ὁ ἀναφερόμενος σέ ζωονοσία ὁ μεταβιβάσιμος ἀπό ζῶο σέ ἄνθρωπο zoonosology 1860 ζωονοσολογία, ἡ ταξινόμηση καί ἡ μελέτη τῶν νόσων τῶν ζώων <ζῶον + νόσος + -λογία zoonosologist ζωονοσολόγος zooparasite ζωοπαράσιτο, παρασιτ. ζωικός ὀργανισμός <ζῶον + παράσιτος zooparasitic zoopathology 1879 ζωοπαθολογία, ἡ ἐπιστήμη ἤ ἡ μελέτη τῶν νόσων τῶν ζώων <ζῶον + παθολογία zoopathological - zoopathologist zoopathy zoopathology zoopery πειραματισμός σέ ζῶα <ζῶον + πειράω δοκιμάζω, ἐπιχειρῶ zooperal - zooperist zoophagous 1835 ζωοφάγος, ὁ τρεφόμενος μέ ζῶα, σαρκοφάγος < ΕΛ <ζωοφάγος zoopharmacology κτηνιατρική φαρμακολογία, ζωοφαρμακολογία <ζῶον + φάρμακον + -λογία zoopharmacological zoopharmacy ζωοφαρμακευτική, κτηνοφαρμακευτική <ζῶον + φαρμακεία ἡ χρήση φαρμάκων zoophile 1895 ζωόφιλος, φίλος τῶν ζώων 2. ζωόφιλο, φυτό μέ εἰδικά ἄγκιστρα στά σπέρματά του γιά τήν διασπορά του ἀπό τά ζῶα 3. ἄτομο πού ἀντιτίθεται στήν ζωοτομία καί στήν χρησιμοποίηση τῶν ζώων γιά πειραματικούς σκοπούς <Γαλλ <ζῶον + φίλος zoophileae ζωόφιλα, φυτά πού γονιμοποιοῦνται μέσω ἐντόμων (ἐντομόφιλα), μέσω πτηνῶν (ὀρνιθόφιλα), μέσω γήινων μαλάκιων (μαλακιόφιλα) - zoophilic 1947 ζωόφιλος, ὁ χαρακτηριζόμενος ἀπό ἀγάπη γιά τά ζῶα , ὁ χαρακτηριζόμενος ἀπό κτηνοβασία, κτηνοβατικός 3. αὐτός πού προτιμᾶ τά ζῶα ἀπό τόν ἄνθρωπο - λέγεται γιά ὁρισμένα κουνούπια - zoophilism, - phily 1882 ζωοφιλία, ἡ ἀγάπη γιά τά ζῶα 2. ἡ προτίμηση τῶν ζώων ἀπό τόν ἄνθρωπο - λέγεται γιά κουνούπια -erotic z. ἐρωτικός ζ., ἡ ἄντληση σεξουαλικῆς ἱκανοποίησης ἀπό τήν θωπεία ἤ τό χτύπημα τῶν ζώων zoophilist 1829, -philite ζωόφιλος, ἄτομο πού ἀγαπᾶ τά ζῶα, ἐνδιαφέρεται γιά τά δικαιώματα καί τήν προστασία τους ἀπό κακομεταχείρηση - zoophilitic - zoophilous 1886 ζωόφιλος 2. ὁ ἀναφερόμενος σέ ζωόφιλο φυτό zoophilia 1906 κτηνοβασία, ἡ σεξουαλική ἕλξη πρός τά ζῶα (Ψυχολ.) 2. ἡ παθολογική ἀγάπη γιά τά ζῶα <Λ <ζῶον + φιλία zoophilic zoophobia 1901 ζωοφοβία, νοσηρός φόβος ἤ προκατά-

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 Ἡ πνευματική ἰδιοκτησία ἀποκτᾶται χωρίς καμιά διατύπωση καί χωρίς τήν ἀνάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Α. Διαχείριση του υλικού της Εισαγωγής: Ύλη:σελ. 9-13 (εκτός 9-11), 11-17 (εκτός η 15 η ), 20 (μέχρι «Η λυρική ποίηση μετά το τέλος της αρχαϊκής εποχής»). Κεφ. ΙΙ, σελ. 9 α)εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (THE ECUMENICAL DIMENSION OF THE GREEK LANGUAGE) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2001 Ἡ πνευματική ἰδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - Τεύχος 119 ΑΦΙΕΡΩΜΑ 17ον ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ «κηρύξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Κατά Μάρκον κεφ. ιστ. 15) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Χ.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ. Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων 1 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ι ΕΑ ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικός Ἐπιστήµων Ποιά εἶναι ἡ Ἑλληνική Ἰδέα; Τί ἐννοοῦµε ὅταν µιλοῦµε γιά τά αἰώνια ἰδανικά τοῦ Ἑλληνισµοῦ; ύσκολα ἐρωτήµατα, τά ὁποῖα ἐπιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Λ Ω Σ Σ Α Πρίν τήν μελέτη τῆς Βίβλου καί τῶν Πατερικῶν βιβλίων ἀξίζει νά παρατηρήσει κανείς ὅτι: ὅλα αὐτά ἔχουν γραφεῖ στά Ἑλληνικά!!! Καί ἰδιαίτερα, τά Δογματικά ζητήματα τῆς Χριστιανικῆς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α

Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α Τεῦχος 5ον Δεκέμβριος 2009 Ἔτος Α «Ὑποκριταί τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ Σημεῖα τῶν Καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;» Ἰησοῦς Χριστός (Ματθ. ιστ 3) «Μετανοεῖτε ἤγγικεν γάρ ἡ βασιλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο

ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Τεῦχος 5ο Ἡ Ἁγία Εἰκόνα Κέντρο ἀναφορᾶς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου εἶναι ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὅπως µεταδίδεται ἀπό γενεά

Διαβάστε περισσότερα

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β

διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2008, ΤΕΥΧΟΣ 51 διάλογος ΑΡ ΧΙ Ε ΠΙ ΣΚΟ ΠΟΣ Α ΘΗ ΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΣΗΣ ΕΛ ΛΑ ΔΟΣ Ι Ε ΡΩ ΝΥ ΜΟΣ Β Στίς 7 Φε βρου α ρί ου 2008, ἡ Ἱ ε ραρ χί α τῆς Ἱ ε ρᾶς Συ νό δου τῆς Ἑκ κλη σί ας τῆς Ἑλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων

Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Χαραλάµπους Νεοφύτου Πρεσβυτέρου Οδηγοσ των Εκκλησιαζοµενων χριστιανων Ἔκδοση Ὀρθόδοξος Ὁδοδείχτης 2 Ὁδηγός τῶν ἐκκλησιαζοµένων χριστιανῶν Πίνακας περιεχομένων 1.Προλογος... 4 2 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ... 6 3. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ

TABLE OF CONTENTS ÐÅÑÉÅ ÏÌÅÍÁ ÄÉÁËÏÃÏÓ ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ «Äéïñèüäïîïò Óýíäåóìïò Ðñùôïâïõëé í ÃïíÝùí» Šðü ôþí ásãßäá ôïˆ ÌáêáñéùôÜôïõ Áñ éåðéóêüðïõ Áèçí í êáß ðüóçò ÅëëÜäïò ê. ñéóôïäïýëïõ ÉäñõôÞò: ð. Áíôþíéïò Áëåâéæüðïõëïò ( ) ÅÊÄÏÔÇÓ: Ðñùô.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 N O Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Συντακτικὴ ὁμάδα: Ἑλένη Μοράρου, Νατάσα Καραποστόλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ «... Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεός τ' ἀποδέχεται ή τ' ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγια καί πράττει ἔργα ὁ Θεός εἴτε τα ὑιοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί ὑιοθετεῖ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ

μυρμηγκολέων= μανιοκατάθλιψη (καί ὄχι ἁπλή κατάθλιψη) ΝΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα

Ἐκκλησιαστικό φρόνημα «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή». ( Ἰωάν. 14,6) ΤETΡAΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΛΛΟ 18 ΕΤΟΣ 5 ο 2010 ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα