Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows"

Transcript

1 Το βιβλίο διευθύνσεων των Windows Αν στέλνουμε συχνά σε κάποιους, τότε για να μην πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις τους κάθε φορά, τις αποθηκεύουμε στο Βιβλίο Διευθύνσεων. Έτσι όταν θα θέλουμε να τους στείλουμε δε θα πληκτρολογούμε τη διεύθυνσή τους, αλλά θα τους επιλέγουμε με ένα απλό κλικ από το Βιβλίο Διευθύνσεων. Το Βιβλίο Διευθύνσεων το βρίσκουμε στο μενού Εργαλεία, επιλογή Βιβλίο Διευθύνσεων. 1) Καταχώρηση στοιχείων στο βιβλίο διευθύνσεων (Δημιουργία επαφής) Ανοίγουμε το βιβλίο διευθύνσεων. Κάνουμε κλικ στο μενού Αρχείο και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Νέα Επαφή (εναλλακτικά μπορούμε να κάνουμε κλικ στο κουμπί Δημιουργία και κατόπιν κλικ στην επιλογή Νέα Επαφή). Ανοίγει το παράθυρο Ιδιότητες: Πληκτρολογούμε το Όνομα και το Επώνυμο. (Στο πεδίο Εμφάνιση συμπληρώνονται αυτόματα αυτά που γράφουμε). Επιμέλεια: Θόδωρος Αρχοντίδης,

2 Πληκτρολογούμε την Ηλεκτρονική διεύθυνση και πατάμε το κουμπί Προσθήκη. Η ηλεκτρονική διεύθυνση (το ) που καταχωρήσαμε μεταφέρεται στο μεγάλο πλαίσιο: Αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε κι άλλη διεύθυνση (μπορεί κάποιος να έχει περισσότερα από ένα ): Μία από αυτές χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένη, δηλαδή όταν επιλέγουμε τον συγκεκριμένο παραλήπτη από το βιβλίο διευθύνσεων, το μήνυμα που θα του στείλουμε, θα πάει στην προεπιλεγμένη διεύθυνση. Αφού τελειώσουμε την καταχώρηση των στοιχείων, πατάμε το κουμπί ΟΚ. Το παράθυρο Ιδιότητες κλείνει κι επιστρέφουμε στο παράθυρο του βιβλίου διευθύνσεων όπου τώρα φαίνεται η επαφή που δημιουργήσαμε: Επιμέλεια: Θόδωρος Αρχοντίδης,

3 2) Αποθήκευση του βιβλίου διευθύνσεων (Εξαγωγή) Έστω ότι θέλουμε να μεταφέρουμε τα στοιχεία που υπάρχουν καταχωρημένα στο βιβλίο διευθύνσεων που έχουμε στον υπολογιστή μας σε κάποιον άλλον υπολογιστή. Θα πρέπει να αποθηκεύσουμε το βιβλίο διευθύνσεων με μορφή αρχείου έτσι ώστε να μπορούμε να το αντιγράψουμε π.χ. σε μια δισκέτα και στη συνέχεια να το μεταφέρουμε στον άλλον υπολογιστή. Η διαδικασία αυτή λέγεται εξαγωγή. Κάνουμε κλικ στο μενού Αρχείο, κλικ στην επιλογή Εξαγωγή και κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων (WAB): Ανοίγει το παράθυρο Επιλογή Βιβλίου διευθύνσεων στο οποίο θα γίνει εξαγωγή: Πληκτρολογούμε ένα όνομα για το αρχείο που θα δημιουργηθεί και πατάμε το κουμπί Αποθήκευση. Μετά από λίγο εμφανίζεται το μήνυμα ότι η εξαγωγή του βιβλίου διευθύνσεων έγινε επιτυχώς: Πατάμε το ΟΚ. Το βιβλίο διευθύνσεων έχει αποθηκευτεί με τη μορφή αρχείου WAB (Windows Address Book): Μπορούμε να το αντιγράψουμε και να το μεταφέρουμε σε άλλον υπολογιστή. Επιμέλεια: Θόδωρος Αρχοντίδης,

4 3) Αντιγραφή στοιχείων από ένα βιβλίο διευθύνσεων σε άλλο (Εισαγωγή) Έστω ότι θέλουμε να πάρουμε τα στοιχεία που υπάρχουν στο βιβλίο διευθύνσεων κάποιου υπολογιστή και να τα προσθέσουμε στο βιβλίο διευθύνσεων του δικού μας υπολογιστή. Αποθηκεύουμε το βιβλίο διευθύνσεων του άλλου υπολογιστή ως αρχείο WAB (η διαδικασία περιγράφεται παραπάνω στο 2), το αντιγράφουμε π.χ. σε μια δισκέτα και το μεταφέρουμε στο δικό μας υπολογιστή. Ανοίγουμε το δικό μας βιβλίο διευθύνσεων. Κάνουμε κλικ στο μενού Αρχείο, κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και κλικ στην επιλογή Βιβλίο διευθύνσεων (WAB): Ανοίγει το παράθυρο Επιλογή Βιβλίου διευθύνσεων από το οποίο θα γίνει εισαγωγή: Επιλέγουμε το αρχείο του βιβλίου διευθύνσεων από το οποίο θέλουμε να πάρουμε τα στοιχεία (το αρχείο που μεταφέραμε από τον άλλον υπολογιστή στο δικό μας) και πατάμε το κουμπί Άνοιγμα. Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου που δείχνει την πρόοδο της εισαγωγής στοιχείων (αν τα προς εισαγωγή στοιχεία είναι λίγα, η εμφάνιση αυτού του παραθύρου μπορεί να είναι στιγμιαία και να μη γίνει αντιληπτή). Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή στοιχείων, εμφανίζεται άλλο παράθυρο διαλόγου, το οποίο μας πληροφορεί ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πατάμε το ΟΚ. Επιμέλεια: Θόδωρος Αρχοντίδης,

5 4) Αποστολή μηνύματος σε παραλήπτη που είναι καταχωρημένος στο βιβλίο διευθύνσεων Αν θέλουμε να στείλουμε σε έναν παραλήπτη, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο όνομά του και στο μενού που εμφανίζεται κάνουμε κλικ στην επιλογή Ενέργεια. Στο νέο μενού που εμφανίζεται κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποστολή αλληλογραφίας. Εμφανίζεται το παράθυρο δημιουργίας νέου μηνύματος με προγραμμένο το όνομα του παραλήπτη στο πεδίο Προς. Αν θέλουμε να στείλουμε σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα: 1) τους επιλέγουμε (για να επιλέξουμε πολλούς παραλήπτες, κάνουμε κλικ στο όνομα του πρώτου και κατόπιν πατάμε και κρατάμε πατημένο το Control (στο πληκτρολόγιο) και κάνουμε κλικ στα ονόματα των υπολοίπων. Μόλις τελειώσουμε την επιλογή, αφήνουμε το Control) 2) κάνουμε δεξί κλικ σε κάποιο από τα επιλεγμένα ονόματα και στο μενού που εμφανίζεται κάνουμε κλικ στην επιλογή Ενέργεια. Στο νέο μενού που εμφανίζεται κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποστολή αλληλογραφίας. Εμφανίζεται το παράθυρο δημιουργίας νέου μηνύματος με προγραμμένα τα ονόματα των παραληπτών στο πεδίο Προς. Επιμέλεια: Θόδωρος Αρχοντίδης,

6 5) Δημιουργία ομάδας για εύκολη αποστολή μηνύματος σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα Έστω ότι έχουμε το βιβλίο διευθύνσεων που φαίνεται στη διπλανή εικόνα. Έστω, επίσης, ότι οι Βασίλειος Βασιλειάδης, Ελένη Ελενίδου και Νικόλαος Νικολόπουλος είναι γιατροί και ότι λόγω της δουλειάς μας, στέλνουμε συχνά στους γιατρούς αυτούς. Αντί να τους επιλέγουμε κάθε φορά με τον τρόπο που περιγράφτηκε πιο πάνω (στο 4), θα τους ομαδοποιήσουμε σε μια ομάδα που θα έχει το όνομα ΓΙΑΤΡΟΙ και όταν θα χρειάζεται να τους στείλουμε , δεν θα επιλέγουμε τα ονόματά τους αλλά την ομάδα τους. Η δημιουργία ομάδας γίνεται ως εξής: Κάνουμε κλικ στο μενού Αρχείο και στη συνέχεια κλικ στην επιλογή Νέα Ομάδα. Ανοίγει το παράθυρο Ιδιότητες: Ανοίγει το παράθυρο Επιλογή μελών ομάδας: Κάνουμε κλικ στο κουμπί Επιλογή μελών. Επιστρέφουμε στο παράθυρο ιδιότητες, όπου τώρα φαίνονται τα επιλεγμένα ονόματα: Στην αριστερή στήλη, κάνουμε κλικ στα ονόματα που θέλουμε να συμπεριληφθούν στην ομάδα και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί Επιλογή για να μεταφερθούν στη δεξιά στήλη. Όταν τελειώσουμε, πατάμε το ΟΚ. Επιστρέφουμε στο παράθυρο του βιβλίου διευθύνσεων, όπου τώρα φαίνεται η ομάδα που δημιουργήσαμε: Στο πλαίσιο Όνομα ομάδας πληκτρολογούμε τη λέξη ΓΙΑΤΡΟΙ και κατόπιν πατάμε το κουμπί ΟΚ. Αν θέλουμε να στείλουμε στους γιατρούς αυτούς, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο όνομα της ομάδας (ΓΙΑΤΡΟΙ) και στο μενού που εμφανίζεται κάνουμε κλικ στην επιλογή Ενέργεια. Στο νέο μενού που εμφανίζεται κάνουμε κλικ στην επιλογή Αποστολή αλληλογραφίας. Εμφανίζεται το παράθυρο δημιουργίας νέου μηνύματος με προγραμμένο τα όνομα της ομάδας στο πεδίο Προς. Επιμέλεια: Θόδωρος Αρχοντίδης,

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226)

Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το πρόγραμμα Skype (έκδοση 4.0.0.226) Το Skype είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να μετατρέψουμε τον υπολογιστή μας σε βιντεοτηλέφωνο! Για να είναι ικανοποιητική η ποιότητα του ήχου και πολύ περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Gmail 8 Δημιουργία λογαριασμού 8 Δημιουργία επαφών 16 Αποστολή e-mail 24 Aπάντηση και προώθηση 30 Ρυθμίσεις Gmail 32 Ετικέτες 35 Φίλτρα e-mail 47 Πρόσβαση στο Gmail από Outlook 51

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Περιεχόμενα Τι είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία;...2 Πώς γίνεται η μεταφορά των μηνυμάτων;...2 Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία e-mail;...2 Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

To internet. Το Internet. Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet

To internet. Το Internet. Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet Το Internet Σύντομη ιστορική αναδρομή υπολογιστών και Internet Υπολογιστές Ο πρώτος υπολογιστής που κατασκευάστηκε ήταν ο ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer) το 1946 στο πανεπιστήμιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail)

Μέρος 2 ο. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Μέρος 2 ο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-Mail) Ms Outlook για το Office 2010 Μαρία Ζάππα Κασαπίδη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 2 1. Εκκίνηση του προγράμματος 4 1.1 Ρυθμίσεις κατά την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN

Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Οδοραµα mobile ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ XVAN Όπως βλέπετε, η αρχική οθόνη της εφαρµογής διαθέτει 9 κουµπιά τα οποία σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε σε αυτό. Αρχίζοντας από πάνω αριστερά βλέπετε τα εξής: 1. Τιµολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/

Μπορείτε τα δείτε βιντεάκι με τη διαδικασία εδώ: http://www.greektuts.net/greek-in-joomla/ 1) Εμφάνιση ιστοσελίδας Ανοίγουμε το πρόγραμμα πλοήγησης (Firefox, Chrome, Internet Explorer κτλ) και στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογούμε τη διεύθυνση http://localhost ή http://127.0.0.1. Αν δεν βλέπουμε

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική»

Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Ζωγραφική Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής «Ζωγραφική» Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Designer Το περιβάλλον του προγράμματος ζωγραφικής Tux-Paint Η Γραμμή Μενού. Η Εργαλειοθήκη του

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ A) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BROWSER MOZILLA FIREFOX Πληκτρολογούμε στο browser τη διεύθυνση http://www.nmc.teicrete.gr/ Αυτή είναι η σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

BHMA 01 Χειρισμός Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών - (Ενημέρωση - Δημιουργία Αρχείου)

BHMA 01 Χειρισμός Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών - (Ενημέρωση - Δημιουργία Αρχείου) BHMA 01 Χειρισμός Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών - (Ενημέρωση - Δημιουργία Αρχείου) Εισαγωγή - Ενημέρωση παραθύρου ηλεκτρονικών ανταλλαγών : Μέσω της δημιουργίας του αρχείου σας δίνεται η δυνατότητα με διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΜΑΝUΑL) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγός Διαχειριστή Το m-learning Toolkit είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί για να υπάρχει η δυνατότητα της πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software Pachutzu

Lexicon Software Pachutzu Pachutzu Περιεχόμενα Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η... 2 Κύρια Οθόνη εφαρμογής... 3 Τρόπος Αποστολής... 7 Fax... 8 Δίνοντας την δυνατότητα διαγραφής από την λίστα... 9 Απορριφθέντα... 10 Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Τοποθετήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής

Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής 2014 Διαχείριση Κομμωτηρίου - Κέντρου Αισθητικής Hair & Beauty Salon Management Εγχειρίδιο Χρήσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ: 2810235901 www.nikos.michalo.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα