Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες τις κατηγορίες κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Προϋπολογισμός: ,60 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,66 ( χωρίς ΦΠΑ) ,10 ( με ΦΠΑ) Διάρκεια 25 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: 22/07/2014, 13:00 μ.μ. 06/06/2014 Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : 13/ 06/ 2014 Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο 10/06/2014 και 11/06/2014 Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΜΕΡΟΣ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1. Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουέργου Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2. Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή26 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου ΔΡ01 Ψηφιακές Νησίδες πληροφόρησης και Πακέτα Εμπειρίας ΔΡ02 Ψηφιακά εκθέματα συμπλήρωσης και εμπλουτισμού του εκθεσιακού προγράμματος ΔΡ03 Επίπεδα επαφής και εμπειρίας ΔΡ04 Παράλληλες δραστηριότητες ΔΡ05 Διαδικτυακό Marketing και προγράμματα επαφής με το κοινό ΔΡ06 Πακέτα διάχυσης υλικού τεκμηρίωσης ΔΡ07 Παρουσίαση του έργου του Μουσείου ΔΡ08 Προγράμματα εθελοντισμού ΔΡ09 Στρατηγικό σχέδιο χορηγιών ΔΡ10 Υποστήριξη προγραμμάτων επαφής με το ειδικό κοινό ΔΡ11 Αναβάθμιση και ενίσχυση της διαδικτυακής επαφής του Κοινού με το Μουσείο ΔΡ12 Υποδομές και λειτουργικές ανάγκες Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 32

3 Θεματικές ξεναγήσεις Πακέτα Εμπειρίας Ακουστική ξενάγηση Νέα ψηφιακά εκθέματα Στενότερη επαφή του κοινού με τα υλικά εκθέματα Εικονικές εκθέσεις Eκπαιδευτικά προγράμματα Συνδρομητική πληροφόρηση Προσωπικές σελίδες. Ιστοσελίδες στις οποίες επισκέπτες του κόμβου αναρτούν σχόλια, πληροφορίες και υλικό. (Π50, [Ε]) Υπηρεσίες προς τους επισκέπτες Ηλεκτρονικό Βιβλίο Επισκεπτών (τοπικά και διαδικτυακά, Π27 [Ε]) Προβολή των διαθεσίμων του Πωλητηρίου (Π32, [Α]) Ψηφιακά έντυπα (Downloads), διαδικτυακά (Π35, [Ε]) Υπηρεσίες Εθελοντισμού Κοινωνική Δικτύωση Υπηρεσίες για ειδικές κατηγορίες κοινού Παιδικές σελίδες Υποστήριξη του έργου του Μουσείου Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών και υπηρεσιών) (α) Ενιαία Πλατφόρμα Τοπικών Βάσεων Δεδομένων (ΕΠΤΒΔ) (β) Ενιαία Πλατφόρμα Διαδικτυακών Βάσεων Δεδομένων (WEBCORE) (γ) Σύστημα ελέγχου λειτουργίας εκθεσιακού εξοπλισμού Master/Responder Α3.4.1 Υποδομές Νησίδων Πληροφόρησης (Π01) Α3.4.2 Πακέτο εμπειρίας: Το Ιλίου Μέλαθρον (Π02) Α3.4.3 Πακέτο εμπειρίας: Το νόμισμα σε εποχές κρίσης (Π03) Α3.4.4 Πακέτο εμπειρίας: Τα ιστορικά γεγονότα μέσα από τα νομίσματα (Π04) Α3.4.5 Πακέτο εμπειρίας: Το Νομισματικό Μουσείο ως υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ (Π05) Α3.4.6 Πακέτο εμπειρίας: Ο κύριος Σλήμαν δεν είναι εδώ (Π06) Α3.4.7 Ψηφιακό έκθεμα: Το Ιλίου Μέλαθρον (Π07) Διαδραστικά πάνελ Διαδραστικό πάνελ Ερρίκου Σλήμαν (Π ) Διαδραστικό πάνελ για την Αθήνα του 1879 (Π ) Νέο εποπτικό υλικό αίθουσας (Π ) Α3.4.8 Αναβάθμιση εκθέματος: Το έργο αποκατάστασης του Ιλίου Μελάθρου (Π08) Α3.4.9 Ψηφιακό έκθεμα: Τα εργαστήρια και το έργο της συντήρησης του ΝΜΑ (Π09)

4 Α Ψηφιακό έκθεμα: Η πολυεπαφική τράπεζα (ΠΕΤ) (Π10) Α Ψηφιακό έκθεμα: Το νόμισμα και ο «θησαυρός» ως ανασκαφικό εύρημα (Π11) Α Ψηφιακό έκθεμα: Τα αρχαία νομίσματα από κοντά (500 νομίσματα) (Π12) Α Ψηφιακό έκθεμα: Τα βυζαντινά νομίσματα από κοντά (300 νομίσματα) (Π13) Α Ψηφιακό έκθεμα: Τα νεώτερα νομίσματα από κοντά (300 νομίσματα) (Π14) Α Ψηφιακό έκθεμα: Το Νομισματικό Μουσείο χωρίς τα νομίσματα (Π15) Α Ψηφιακό έκθεμα: Τα νομίσματα στο χέρι (Π16) Α Ψηφιακό έκθεμα: Το Μουσείο εργάζεται (Π17) Α Αναβάθμιση εξοπλισμού συστήματος αυτόματης ξενάγησης (Π18) Α Σημείο επαφής για άτομα με προβλήματα όρασης (Π19) Α Σύστημα Κρατήσεων (Π20) Α Υποδομή και προβολή εκδηλώσεων στο Μουσείο (Π21) Α Ο Νομισματικό Κήπος (Π22) Α Εικονικές εκθέσεις: Πόσο κοστίζει; Η αγοραστική αξία του νομίσματος (διαχρονικά) (Π23) Α Εικονικές εκθέσεις: Κυκλοφορία-αποταμίευση-ανασφάλεια (Π24) Α Εικονικές εκθέσεις: Τα ισχυρά και «διεθνή» νομίσματα στον μακρό ιστορικό χρόνο (διαχρονικά) (Π25) 158 Α Newsletter (Π26) Α Συνδρομητική πληροφόρηση (Π27) Α Το ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών (Π28) Α Ιστοσελίδες εθελοντισμού (Π29) Α Διαδικτυακές κοινότητες (Π30) Α Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις (Π31) Α Προβολή πωλητηρίου (Π32) Α Διαδικτυακά αιτήματα από ειδικό κοινό (Π33) Α Τηλεσυνομιλίες (Π34) Α Ψηφιακά έντυπα προς διανομή (Π35) Α Διαδικτυακά ψυχαγωγικά δρώμενα για παιδιά (Π36) Α Σύστημα αποδελτίωσης και καταγραφής των δραστηριοτήτων του Μουσείου (Π37) Α Ψηφιακή εφαρμογή δημοσίευσης του έργου του Μουσείου (Π38) Α Εφαρμογή διαχείρησης εθελοντών (Π39) Α Πακέτο εκπαίδευσης και αξιολόγησης εθελοντών ή εθελοντικών ομάδων (Π40) Α Πακέτα εθελοντισμού: Πρόγραμμα εθελοντικής υποστήριξης του Μουσείου (Π41) Α Πακέτα εθελοντισμού: Πρόγραμμα ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων (Π42) Α Πακέτα εθελοντισμού: Πρόγραμμα εξάσκησης σπουδαστών (Π43) Α Πακέτα εθελοντισμού: Πρόγραμμα για ειδικές ομάδες (Π44) Α Πακέτα εθελοντισμού: Πρόγραμμα μεταναστών (Π45)

5 Α Πακέτα εθελοντισμού: Πρόγραμμα κοινωνικής επαφής (Π46) Α Πακέτα εθελοντισμού: Πρόγραμμα Μελών (Π47) Α Εφαρμογή: Φάκελος χορηγίας (Π48) Α Εφαρμογή Διαχείρισης και Υπηρεσίες Ειδικού Κοινού (Π49) Α Αναβάθμιση διαδικτυακού κόμβου (Π50) Αρχική σελίδα (Home Page) [MENUPG] Επικαιρότητα Ειδήσεις [DB_NEWS-> DBPG*] Εκδηλώσεις-Δραστηριότητες Κατάλογος Ειδήσεων [DB_NEWS DBPG*] Ημερολόγιο[DB_CALENDAR DBPG*] Εκδόσεις και παραγωγές Εκδόσεις του ΝΜ [PREZPG] Εκδόσεις τρίτων [PREZPG] Παραγωγές του Νομισματικού Μουσείου [PREZPG] Το Νομισματικό Μουσείο Η ιστορία του Μουσείου [PREZPG] Οι συλλογές του Μουσείου Εισαγωγική σελίδα συλλογών με συνδέσμους σε επιμέρους σελίδες ανά συλλογή [PREZPG] Σελίδα παρουσίασης μίας συλλογής με συνδέσμους σε αντιπροσωπευτικές κάρτες αντικειμένων [DB_INVENTORY DBPG*] Το προσωπικό του Μουσείου [PREZPG] Τα εργαστήρια και το έργο της συντήρησης [PREZPG] + Demo video Π09 + PDF Το Νομισματικό Μουσείο ως υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ [PREZPG] + Demo video Π17 + PDF Η βιβλιοθήκη [PREZPG] Ο κήπος του Μουσείου [PREZPG] + Slideshow Π22 + PDF Το αναψυκτήριο [PREZPG] Οι Φίλοι του Νομισματικού Μουσείου [PREZPG] Παρουσίαση «Οβολού» [PREZPG] Το Ιλίου Μέλαθρον Η ιστορία του κτηρίου [PREZPG] Ο Ερρίκος Σλήμαν [PREZPG] Ο Ερνέστος Τσίλλερ [PREZPG] Η κατασκευή του κτηρίου [PREZPG] Οι κατασκευαστές του κτηρίου [PREZPG] Το έργο αποκατάστασης του Ιλίου Μελάθρου [PREZPG] + Demo Video Π08 + PDF Εικονική ξενάγηση [VIRTOURPG] Π07.13 (ΠΤΣ C ) + slideshow + PDF

6 Εκθέσεις 181 Η μόνιμη έκθεση Οι ενότητες της έκθεσης [PREZPG] Highlites [PREZPG] Εκθεσιακές υποδομές [PREZPG] +video + PDF1, PDF2, PDF3 Π10 + Video/PDF Π Περιοδικές και ψηφιακές εκθέσεις Τρέχουσες και μελλοντικές εκθέσεις [PREZPG] Αρχείο περιοδικών εκθέσεων [PREZPG] Συμμετοχές σε εκθέσεις άλλων φορέων [PREZPG] Παράλληλες εκθέσεις στο Νομισματικό Μουσείο [PREZPG] Εικονικές εκθέσεις Πόσο κοστίζει; [IMMPG] Κυκλοφορία-Αποταμίευση-Ανασφάλεια [IMMPG] Τα ισχυρά και "διεθνή" νομίσματα... [IMMPG] Θέλω να τα δω από κοντά! Τα νομίσματα από κοντά («Νομισματοσκόπιο») [DB_INVENTORY DBPG*] To Νομσιματικό Μουσείο χωρίς τα νομίσματα [DB_INVENTORY DBPG*] Υπηρεσίες 182 Προγράμματα επίσκεψης Σύστημα ξενάγησης [PREZPG] + flipbook + Booking Τρέχον Πακέτο Εμπειρίας [PREZPG] + flipbook + PDF + Booking Εκπαιδευτικά προγράμματα Κατάλογος εκπαιδευτικών προγραμμάτων [PREZPG] Προϋποθέσεις και βοηθήματα [PREZPG] Οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης Booking [DB_BOOKING-> DBPG*] Συνδρομητικές υπηρεσίες [PREZPG] mymuseum Εγγραφή μέλους (Registration) [DB_USERS INPUTPG] Είσοδος μέλους (login) [DB_USERS INPUTPG] Βιβλίο Επισκεπτών Προφίλ μέλους (Profile) [DB_USERS DBPG*] Κανονισμοί και υποχρεώσεις (Terms & Conditions) [PREZPG] Προσωπικές σελίδες [DB_USERPAGES DBPG*] Το νομισματικό Λεξικό [DB_NUMLEX DBPG*] Το Βαλάντιό μου [DB_VALANDION DBPG*] Οι νομισματικοί «θησαυροί» του Νομισματικού Μουσείου [PREZPG]

7 Αρχαίοι Ελληνικοί «θησαυροί» [DB_HOARDS1 DBPG*] Βυζαντινοί και Μεσαιωνικοί «θησαυροί» [DB_HOARDS2 DBPG*] NumKids 182 Kids HomePage [MENUPG] NumKids [DB_NKUSERS, DB_NKPROGRAMS, DB_NKVOTES, DB_NKSCORES DBPG*] NumWall [DB_NKNUMWALL DBPG*] SnapPocket [DB_NKSNAPPOCKET DBPG*] Games [IMMPG] Πληροφορίες Επικοινωνία [DB_REQUESTS INPUTPG] Χρήσιμες διευθύνσεις [PREZPG] Βοηθητικές σελίδες Οδηγίες βέλτιστης χρήσης του κόμβου [PREZPG] Εθελοντισμός Εκπαίδευση για τον Εθελοντισμό [PREZPG] Κανονισμοί και προϋποθέσεις [PREZPG] Εθελοντικά προγράμματα [PREZPG] Back-office Site Map 183 Α Εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση του διαδικτυακού κόμβου (Π51) Α Εκπαίδευση προσωπικού στις νέες υπηρεσίες του Μουσείου προς το κοινό (Π52) Α Αξιολόγηση και ερωτηματολόγια (Π53) Α Κεντρικός Server Back-Office και server κοινού (Π54) Α3.5 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.6 Διαλειτουργικότητα Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.8 Ανοιχτά δεδομένα Α3.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.12 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιάγραμματος και Φάσεις Έργου Α3.13 Πίνακας Παραδοτέων Α3.14 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1. Υπηρεσίες Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης

8 Α4.2. Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α4.4. Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1. Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2. Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου Α5.3. Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου Α5.4. Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης Α5.5. Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου

9 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΝΜ/244597/132637/1500 Ημερομηνία: 13/12/2013 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. Το Νομισματικό Μουσείο, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή με βάση την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΝΜ/244597/132637/1500/ απόφασή του, επαναπροκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με τίτλο: «Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές του Νομισματικού Μουσείου προς όλες τις κατηγορίες κοινού». Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, το αργότερο μέχρι τη 22 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του Νομισματικού Μουσείου, Ιλίου Μέλαθρον, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου 12), Τ.Κ , Αθήνα, τηλέφωνο για πληροφορίες: , φαξ: Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014, στις 13:00 μ.μ., στην έδρα του Νομισματικού Μουσείου, Ιλίου Μέλαθρον, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου 12), Τ.Κ , Αθήνα Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: 1. Το Ν. 1958/1991 άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» 2. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/ ) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού» 3. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ίδρυση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» 4. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 5. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ) 6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχων των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 7. Το Ν. 3614/ : Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο (ΦΕΚ 267/ τεύχος Α ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 8. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του Σελίδα 9 από 231

10 παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων) 9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2009, της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2009 που τροποποιεί τις Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 10. Της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων» και της οδηγίας 92/13/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου Το Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ 46/Α/ ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 12. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 13. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/ ) 14. Την Υ.Α. Αριθμ /ΕΥΣ 1749/ : «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης»» (ΦΕΚ 540/Β/ ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α /ΕΥΘΥ 2041/ και ισχύει 15. Της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» 16. Το Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» 17. Το Ν. 3840/ : Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις 18. Την υπ αρ. Π1/2941/ Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΠΠ προμήθειας ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ β 1988/2009), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ. Π1/3889/ Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β 936/2010) 19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων Σελίδα 10 από 231

11 20. Τον Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α'/ ) 21. Τον Ν. 3783/2009, Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις 22. Τον Ν. 3917/2011, Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις 23. Την υπ αριθμ /ΨΣ6006-Α2/ απόφαση του Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού για ένταξη της πράξης με τίτλο «Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες τις κατηγορίες κοινού» 24. Την υπ αριθμ. ΕΥΤΟΠ/Α1/ΦΧVII/3597/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως του ΥΠ.ΠΟ.Τ. για υποβολή Τεχνικού Δελτίου για την υλοποίηση του έργου «Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες τις κατηγορίες κοινού» 25. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης καθώς και το εγκεκριμένο Φυσικό Αντικείμενο του έργου «Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές του Νομισματικού Μουσείου προς όλες τις κατηγορίες κοινού» που συνοδεύουν την απόφαση ένταξης 26. Το υπ αριθμ. 431/ έγγραφο του Νομισματικού Μουσείου για αποστολή του «Σύμφωνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης» που υπογράφηκε από το Νομισματικό Μουσείο 27. Την υπ αριθμ /ΨΣ6334-Β/ απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης της ΕΥΔ της «Ψηφιακής Σύγκλισης» 28. Το ΦΕΚ 180/ «Περί μεταβιβάσεων αρμοδιοτήτων» 29. Την αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α4/ΠΜΥ/10331/ απόφαση ορισμού ως Προϊσταμένου Νομισματικού Μουσείου 30. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΝΜ/205220/110644/1253/ απόφαση συγκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων και Εξέτασης και Αξιολόγησης Ενστάσεων του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού «Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες τις κατηγορίες κοινού» 31. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΝΜ/130544/78120/640/ Απόφαση ματαίωσης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού της πράξης «Εξωστρεφείς Σελίδα 11 από 231

12 ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες τις κατηγορίες κοινού» Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων εκατόν ενός ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών. Το δικαίωμα προαίρεσης του Έργου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων δέκα ευρώ και δέκα λεπτών, ,10 (χωρίς ΦΠΑ ,66 - ΦΠΑ (23%): ,44 ). Τα δικαιώματα της προαίρεσης αφορούν σε επέκταση και συμπλήρωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Μουσείου μέσω του κόμβου για την αποδοτικότερη προετοιμασία εκπαιδευτικών επισκέψεων (πριν την επίσκεψη), την διεπαφή με τα in situ πολυμεσικά εκθέματά του που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου (κατά τη διάρκεια της επίσκεψης) και την εκπαιδευτική ψυχαγωγική εμβάθυνση μετά την επίσκεψη. Οι δραστηριότητες αυτές θα αφορούν τόσο σε σχολικές ομάδες όσο και σε άλλες ειδικές κοινωνικές ομάδες. Ο Διευθυντής του Μουσείου Γεώργιος Κακαβάς Αρχαιολόγος με βαθμό Β Σελίδα 12 από 231

13 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το παρόν έργο αποσκοπεί να υλοποιήσει τις παρακάτω στοχεύσεις: Την ανάπτυξη δυναμικής προς μία εκσυγχρονισμένη εκθεσιακή διήγηση βασισμένη στο εκθεσιακό πρόγραμμα του Νομισματικού Μουσείου αλλά με υποδομές εμπλουτισμού και θεματικής επέκτασης. Την αύξηση και ενίσχυση της ανταποδοτικότητας της επίσκεψης στο Νομισματικό Μουσείο με τη δημιουργία, υποστήριξη και προβολή δράσεων ανταποδοτικότητας. Τον εμπλουτισμό της εκθεσιακής εμπειρίας του επισκέπτη με εύληπτα, ευέλικτα και πρωτοποριακά εκθεσιακά δρώμενα, εργαλεία και υποδομές, ώστε να αυξηθεί η συναρπαστικότητα και το αφηγηματικό της βάθος. Ανάπτυξη της δυνατότητας εμπλουτισμού της εμπειρίας επίσκεψης, έτσι ώστε να προσφέρει υπηρεσίες σε όλα τα μέλη μιας οικογένειας ή σε εστιασμένες ομάδες επισκεπτών (π.χ. νέων). Ανάπτυξη επικοινωνιακών εργαλείων, μεθόδων και υπηρεσιών που θα ενισχύσουν την ποιότητα της επαφής του κοινού με το Νομισματικό Μουσείο μέσω του διαδικτύου. Σχεδιασμός εργαλείων διασποράς εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού από το εκθεσιακό πρόγραμμα του Μουσείου, ώστε να δημιουργηθεί πιο ενημερωμένο κοινό και να εξυπηρετηθεί η εμβάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο του Μουσείου, σε χώρο, χρόνο και μέσα της επιλογής του κοινού. Σχεδιασμός και ένταξη στις δραστηριότητες του Μουσείου «παράθυρα θέασης» του κοινού προς το ίδιο το Μουσείο. Οι δράσεις της στόχευσης αυτής θα έχουν σκοπό να καταδείξουν αθέατες πτυχές της καθημερινότητας στη λειτουργία του Μουσείου και να αναδείξουν το έργο που υλοποιείται μέσα σε αυτό. Σχεδιασμός και ένταξη στις δραστηριότητες του Μουσείου διαδικασιών, συμμαχιών, συνεργασιών και εργαλείων προσέλκυσης εθελοντικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα στηρίξει παράλληλες και περιοδικές δραστηριότητες του Μουσείου, ενώ θα παρέχει απτά αποτελέσματα ανταποδοτικότητας για τους συμμετέχοντες εθελοντές. Σχεδιασμός και ένταξη στις δραστηριότητες του Μουσείου διαδικασιών, συμμαχιών, συνεργασιών και εργαλείων προσέλκυσης χορηγικού ενδιαφέροντος, το οποίο θα στηρίξει παράλληλες και περιοδικές δραστηριότητες του Μουσείου. Σχεδιασμός, τυποποίηση και εγκατάσταση καινοτόμων υπηρεσιών, υποδομών και δραστηριοτήτων στο Μουσείο, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, προβάλλοντας το Νομισματικό Μουσείο ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την Νομισματική Επιστήμη του ελληνικού πολιτισμού, εξοικονομώντας ταυτόχρονα πόρους και μόχθο από την τυποποίηση και χρήση τεχνολογικών μέσων. Η υλοποίηση των παραπάνω στοχεύσεων θα επιτευχθεί από ένα σύνολο εξειδικευμένων δράσεων οι οποίες θα αναπτύξουν εφαρμογές, θα εγκαταστήσουν ή θα ενισχύσουν υπάρχουσες υποδομές, θα εγκαταστήσουν στοχευμένες υπηρεσίες, ενώ θα προσφέρουν έναν προγραμματισμό επαφής με το κοινό σε βάθος τετραετίας. Σελίδα 13 από 231

14 Συνοπτικά, οι δράσεις που υλοποιούν τις παραπάνω στοχεύσεις είναι: ΔΡ01. Νησίδες πληροφόρησης και Πακέτα εμπειρίας. Πέντε προγράμματα θεματικής επίσκεψης στο Μουσείο, υποστηριζόμενα από οπτικοακουστικό υλικό, παιδαγωγική έκδοση, διαδικτυακή υποστήριξη και σύστημα αυτόματης προσωπικής ξενάγησης ΔΡ02. Ψηφιακά εκθέματα συμπλήρωσης και εμπλουτισμού του εκθεσιακού προγράμματος. Έντεκα ψηφιακές παρεμβάσεις με 4 οπτικοακουστικές και 7 διαδραστικές εφαρμογές. Διαδικτυακή υποστήριξη. ΔΡ03. Επίπεδα επαφής και εμπειρίας. Δημιουργία υποδομών και εφαρμογών για τη δημιουργία επιλογών πρόσβασης στο αντικείμενο του Μουσείου (ενίσχυση του εκθεσιακού προγράμματος - ΔΡ02, καθοδηγούμενη επίσκεψη-ξενάγηση, υποδομές και προγράμματα για ΑΜΕΑ, επαφή μέσω του διαδικτύου με συνδρομητικές υπηρεσίες, προσωπικές σελίδες, Λεξικό, δημιουργία προσωπικών λευκωμάτων με εκθέματα Το Βαλάντιο, διανομή ψηφιακών εντύπων, Βιβλίο Επισκεπτών, εικονικές εκθέσεις, εξ αποστάσεων συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα κ.λπ. ΔΡ04. Παράλληλες κοινωνικές δραστηριότητες με χρήση κυρίως του διαδικτύου: Δημιουργία συνδρομητικής υπηρεσίας πληροφόρησης, Δημιουργία και εγκατάσταση υποδομών video streaming, Ανάρτηση εικονικών επισκέψεων στο διαδίκτυο, Εικονικές εκθέσεις, Διαδικτυακά ψυχαγωγικά δρώμενα και ο Νομισματικός Κήπος του Μουσείου. ΔΡ05. Διαδικτυακό Marketing και προγράμματα επαφής με το κοινό. Εφαρμογές στο διαδίκτυο, τηλεπικοινωνιακή χρήση του διαδικτύου, προβολή του έργου του Μουσείου κ.λπ. ΔΡ06. Πακέτα διάχυσης υλικού τεκμηρίωσης. Όλες οι δράσεις του έργου που στοχεύουν σε αντικείμενα εντός του Μουσείου έχουν και διαδικτυακή υποστήριξη. Αυτή συνοψίζεται σε εικονικές εκθέσεις, εικονικές περιηγήσεις, ψηφιακά έντυπα (PDF), σε ορισμένες περιπτώσεις δυνατότητα κρατήσεων (booking), διαδικτυακή on-line εκπομπή δρωμένων κ.λπ. ΔΡ07. Παρουσίαση του έργου του Μουσείου. Εγκατάσταση υποδομών και εφαρμογών για την αυτοματοποιημένη, έγκαιρη και «επιθετική» παρουσίαση του έργου του Μουσείου, ώστε να εκτιμηθεί το έργο του και να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού. ΔΡ08. Προγράμματα εθελοντισμού. Πρόγραμμα εθελοντικής υποστήριξης του Μουσείου. Πρόγραμμα ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων. Πρόγραμμα εξάσκησης σπουδαστών. Πρόγραμμα για ειδικές ομάδες. Πρόγραμμα μεταναστών. Πρόγραμμα κοινωνικής επαφής. Πρόγραμμα Μελών. ΔΡ09. Στρατηγικό σχέδιο χορηγιών. Εγκατάσταση υποδομών και εφαρμογών για την υποδειγματική σύνταξη φακέλων χορηγίας, αναφορών προόδου και υλοποίησης χορηγικών έργων στο Μουσείο. ΔΡ10. Προγράμματα επαφής με το επιστημονικό κοινό και τους ειδικούς. Ενέργειες προγραμματισμού, τυποποίησης και πληροφόρησης του ειδικού κοινού. Οι ενέργειες Σελίδα 14 από 231

15 αυτές θα γίνουν ακόμη πιο επιτακτικές, καθώς το Μουσείο θα γίνεται ευρύτερα γνωστό και οι δραστηριότητές του πιο εξωστρεφείς. ΔΡ11. Αναβάθμιση και ενίσχυση της διαδικτυακής επαφής του Κοινού με το Μουσείο. Αναβάθμιση του υπάρχοντος κόμβου, ανάπτυξη νέων διαδραστικών αμφίδρομων εφαρμογών επαφής με το κοινό, διανομή υλικού και επικοινωνίας. ΔΡ12. Υποδομές και λειτουργικές ανάγκες. Η Δράση αυτή θα εγκαταστήσει γενικές απαραίτητες υποδομές στο Μουσείο, που σήμερα δεν υπάρχουν, ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία των νέων λειτουργιών και εφαρμογών (συσκευές, δικτύωση, hosting, εκδηλώσεις, εκπαίδευση κ.λπ.) Σε ό,τι αφορά στο πλήθος των ψηφιακών τεκμηρίων που θα προκύψουν από το έργο και που θα παρουσιαστούν στο διαδίκτυο εκτιμάται στους ακόλουθους αριθμούς: Νομίσματα Άλλα εκθέματα του ΝΜ 600 Ιλίου Μέλαθρον 500 Άλλα ημεδαπά αντικείμενα 500 Σελίδα 15 από 231

16 ΜΕΡΟΣ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Σελίδα 16 από 231

17 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1. Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Ο εμπλεκόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου είναι το Νομισματικό Μουσείο, που λειτουργεί ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης Το Νομισματικό Μουσείο έχει έδρα την Αθήνα. Οι αρμοδιότητές του ανάγονται σε θέματα σχετικά με την απόκτηση, αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και κυρίως έκθεση και προβολή στο κοινό των νομισμάτων (αρχαίων, βυζαντινών, μεσαιωνικών και νεώτερων, ελληνορωμαϊκών και ξένων) καθώς και των μεταλλίων, σταθμίων, συμβόλων, σφραγίδων, σφραγιδολίθων και άλλων νομισματόμορφων ανεικειμένων. Το Νομισματικό Μουσείο μπορεί να εμπλουτίζει τις συλλογές του με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με αντικείμενα από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. Το Νομισματικό Μουσείο λειτουργεί επίσης ως συμβουλευτικό κέντρο για παροχή βοήθειας στις λοιπές Υπηρεσίες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε άλλους φορείς, σχετικά με θέματα μελέτης, συντήρησης, προστασίας, ανάδειξης, έκθεσης και δημοσίευσης νομισμάτων, μεταλλίων, σταθμίων και λοιπών νομισματόμορφων αντικειμένων. Καταρτίζει για τον σκοπό αυτό εξειδικευμένη επιστημονική βιβλιοθήκη, καθώς και αρχεία εκμαγείων και φωτογραφιών. Οι μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του Νομισματικού Μουσείου συγκροτούνται κατά προτίμηση συνθετικά και όχι κατά συλλογή. Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση τουέργου Σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του ΕΚΤ και του Νομισματικού Μουσείου, προβλέπεται η απόθεση και διάθεση ψηφιακών πολιτιστικών πόρων της Εφορείας και των μεταδεδομένων τους στην υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ, η οποία έχει σκοπό την δημιουργία εθνικού ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. Η υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου που θα παρέχει το ΕΚΤ βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής, ανοικτά δεδομένα και ανοικτά πρότυπα και εξασφαλίζει ασφαλή και διατηρήσιμη λειτουργία καθώς και την ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου με βάση διεθνή πρότυπα. Η απόθεση στις υποδομές του ΕΚΤ του ψηφιοποιημένου υλικού της πράξης, συνοδευόμενου από τα αντίστοιχα μεταδεδομένα του, γίνεται στο πλαίσιο των όποιων νομοθετικών περιορισμών για την πνευματική ιδιοκτησία και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ το σύνολο των δικαιωμάτων επί του υλικού αποτελούν ιδιοκτησία της Δ' Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων. Σελίδα 17 από 231

18 Το Νομισματικό Μουσείο θα αναλάβει να παρέχει τους ψηφιακούς πολιτιστικούς πόρους και τα μεταδεδομένα προς φιλοξενία, διάθεση και οργάνωση στην υποδομή ανοικτού τεκμηριωμένου ψηφιακού περιεχομένου του ΕΚΤ. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Για τις ανάγκες διενέργειας του διαγωνισμού η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει «Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων» και «Επιτροπή Εξέτασης και Αξιολόγησης Ενστάσεων». Για τη διοίκηση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει Ομάδα Παρακολούθησης Έργου (ΟΠΕ) που θα ασχοληθεί με το συντονισμό των εργασιών και των επιμέρους εμπλεκομένων. Η ΟΠΕ αποτελείται από τρία μέλη, από το μόνιμο προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, και ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο, καθώς και για ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει «Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ)» που θα αποτελείται από διοικητικά στελέχη της Αρχής, με στόχο την τμηματική και οριστική ποσοτική και παραλαβή του παρόντος Έργου. Α1.2. Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Από την εμπειρία λειτουργίας του Νομισματικού Μουσείου, έχουν προκύψει τα ακόλουθα συμπεράσματα: Ο επισκέπτης δεν μπορεί να κατανοήσει το Μουσείο σε μία μόνο επίσκεψη. Επιπλέον, σε περίπτωση που δεν έχει τη δυνατότητα πολλαπλών επισκέψεων (π.χ. ξένος τουρίστας), πρέπει να έχει επιλογές επίσκεψης που τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Το Μουσείο πρέπει να υπόσχεται αλλά και να αποδίδει στο κοινό έναν πλούτο εμπειρίας κατά την επίσκεψη, η οποία να αξίζει την προσπάθειά του να το επικεφθεί (με τα υπάρχοντα μέσα αυτό δεν είναι εφικτό). Η παρουσία οδηγού ή ξεναγού κατά την επίσκεψη επαυξάνει δραματικά την αντίληψη και τις προσλαμβάνουσες του επισκέπτη στη διαδικασία επίσκεψης, αλλά εξαντλεί πολύ σύντομα τις δυνατότητες που διαθέτει το προσωπικό του Μουσείου. Η διάδραση του κοινού με τα υπάρχοντα τεχνολογικά μέσα πληροφόρησης είναι μικρή, κυρίως γιατί αυτά δεν έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να εμπλέκουν τον επισκέπτη στη διαδικασία επίσκεψης, αλλά και γιατί η θέση τους δεν είναι κοντά στο σημείο που προκύπτει η ανάγκη τους. Η αντίληψη του κοινού για το Νομσματικό Μουσείο πριν από την επίσκεψη δεν είναι σε ικανοποιητικό βαθμό προβλέψιμη, ενώ η ιδιαιτερότητά του είναι σχεδόν άγνωστη. Το Νομισματικό Μουσείο, ως μοναδικό με αυτό το θέμα στη χώρα αλλά και από τα λίγα παγκοσμίως, συγκεντρώνει και κατηγορίες ειδικού κοινού που άλλα μουσεία συνήθως δεν έχουν. Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν συλλέκτες καθώς και μελετητές, φοιτητές και Σελίδα 18 από 231

19 φιλομαθείς από ένα ευρύ φάσμα επιστημών. Το κοινό αυτό έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από το Μουσείο, τόσο κατά την επιτόπου παορυσία του όσο και από απόσταση. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Η λειτουργία του Νομισματικού Μουσείου, που λειτουργεί ως Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, περιγράφεται αναλυτικά στον Οργανισμό ΥΠΠΟ, ΦΕΚ146/Α/ , και συγκεκριμένα στις σελ Το παρόν έργο προβλέπεται να υποστηρίξει δραστικά το έργο του Μουσείου στον τομέα της ανάδειξης, της προβολής και της διαχείρισης των νομισματικών συλλογών του και της έκθεσής τους στους χώρους του. Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Το Νομισματικό Μουσείο συγκοτείται από τα ακόλουθα τμήματα σύμφωνα και με τον Οργανισμό ΥΠΠΟ, ΦΕΚ146/Α/ Τμήμα Αρχαίων Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η μελέτη, η καταγραφή, η προστασία, η διάσωση, η ανάδειξη, η δημοσίευση και η προβολή των νομισμάτων του αρχαίου κόσμου γενικότερα, της μικροτεχνίας, καθώς και των σταθμίων διαχρονικά 2. Τμήμα Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Νομισμάτων και Σφραγίδων, στο οποίο υπάγονται αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος Αρχαίων Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, σε σχέση με τα βυζαντινά νομίσματα και τα νομίσματα του μεσαιωνικού κόσμου γενικότερα, καθώς και τις σφραγίδες και τα μολυβδόβουλλα διαχρονικά. 3. Τμήμα Νεώτερων Νομισμάτων και Μεταλλίων, στο οποίο υπάγονται αρμοδιότητες αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος Αρχαίων Νομισμάτων, Σταθμίων και Μικροτεχνίας, σε σχέση με τα νεώτερα νομίσματα και χαρτονομίσματα, καθώς και τα μετάλλια διαχρονικά. 4. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιευμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και θέματα που άπτονται του Ιστορικού Αρχείου Εγγράφων. 5. Τμήμα Συντήρησης και αποκατάστασης νομισμάτων, μολυβδόβουλλων κλπ, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα εργαστήρια συντήρησης μεταλλικών αντικειμένων (νομισμάτων, σφραγίδων, μολυβδοβούλλων, μεταλλίων κλπ) κατασκευής εκμαγείων, συντήρησης χάρτου κλπ. 6. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η συντήρηση και επιμέλεια των εγκαταστάσεων και χώρων του Μουσείου. Σελίδα 19 από 231

20 7. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου τμήματος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 8. Γραφείο Φύλαξης Πληροφόρησης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται η έκδοση και ο έλεγχος των υπηρεσιών φύλαξης του Μουσείου, αποθηκών, η καθαριότητα και ο ευπρεπισμός των χώρων αυτών, η τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών, η σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές, καθώς και η ευταξία του Μουσείου κατά τις ώρες λειτουργίας του. Προσωπικό: - (1) Διευθυντής - (8) Αρχαιολόγοι και (1) Ιστορικός - (1) Μουσειοπαιδαγωγός και (1) Μουσειολόγος - (1) Εργατοτεχνίτης και (2) Εργάτες - (4) Συντηρητές Αρχαιοτήτων - (1) Υπεύθυνος για Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη και (5) Διοικητικοί - (14) Αρχαιοφύλακες και (3) Νυκτοφύλακες Λόγω του εύρους των θεματικών αντικειμένων και της πολυπλοκότητας του παρόντος έργου, το σύνολο των τμημάτων της Αναθέτουσας Αρχής θα εμπλακούν στην υλοποίηση του έργου. Η εμπλοκή τους θα γίνει σε διαφορετικές χρονικές φάσεις (ανάλογα με την φάση υλοποίησης των παραδοτέων) και στα αντίστοιχα παραδοτέα (ανάπτυξη εφαρμογών, εγκατάσταση εξοπλισμού) που σχετίζονται με το αντικείμενο του κάθε τμήματος. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Κάθε χρόνο περίπου δέκα έως είκοσι χιλιάδες ( ) νομίσματα ταυτίζονται ή και εκτιμώνται από το προσωπικό του Νομισματικού Μουσείου. Προέρχονται από κατοχές, κατασχέσεις, παραδόσεις και ανασκαφές από όλη την Ελλάδα. Καταγράφονται ψηφιακά, ώστε να δημιουργηθεί μελλοντικά εμπεριστατωμένο Αρχείο Νομισματικής Κυκλοφορίας. Γίνεται μελέτη και δημοσίευση του υλικού του Νομισματικού Μουσείου, το οποίο έχει δικές του εκδόσεις, που επιμελείται το επιστημονικό προσωπικό και άλλοι μελετητές. Επιπλέον, εκτός από την μόνιμη έκθεση, πραγματοποιούνται περιοδικές εκθέσεις, εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Το σημαντικό αυτό έργο του Μουσείου δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στο κοινό. Αναφορές για τις σημαντικότερες στιγμές του γίνονται στις ετήσιες εκδηλώσεις πεπραγμένων, οι οποίες όμως παρακολουθούνται από συγκεκριμένο κοινό. Το έργο αυτό δεν έχει μόνο εντυπωσιακά μετρικά (ποσοτικά) στοιχεία, ιδίως αν κανείς προσμετρήσει και την περιορισμένη και μη σταθερή διαθεσιμότητα καταρτισμένου Σελίδα 20 από 231

21 προσωπικού, αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ασυνήθιστα λόγω της μοναδικότητας του Νομισματικού Μουσείου. Το Νομισματικό Μουσείο έχει συνεργαστεί με διάφορους επιστημονικούς φορείς και ιδρύματα. Οι συνεργασίες αυτές αφορούν είτε στο επιστημονικό έργο του Μουσείου, είτε εκθέσεις ή την κατάρτιση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων. Οι σημαντικότεροι από αυτούς, με τους οποίους το Μουσείο έχει και μια πιο μόνιμη συνεργασία, περιλαμβάνει Μουσεία και συλλογές του εσωτερικού, διεθνείς νομισματικούς φορείς, εκθέσεις σε μουσεία του εξωτερικού, ερευνητικά προγράμματα. To υπό υλοποίηση έργο θα συμβάλει στη βελτίωση της επικοινωνίας του Νομισματικού Μουσείου με όλες τις κατηγορίες του κοινού του, στην προβολή των πολύπτυχων δράσεών του που αφορούν στο ευρύ κοινό, στην ανάδειξη και προβολή του κτιρίου όπου στεγάζεται το Μουσείο και προπάντων στην ανάδειξη των μοναδικών συλλογών του. Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Σήμερα στο Νομισματικό Μουσείο υπάρχουν εν λειτουργία δύο διαδραστικές εφαρμογές ( Το Βυζαντινό Νόμισμα και Το Νόμισμα στον Ρωμαϊκό Κόσμο ). Στον δεύτερο όροφο υπάρχει μία τηλεόραση στην οποία προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ. Το Μουσείο διαθέτει μία συσκευή προβολής, αλλά λόγω της παλαιότητάς της στις εκδηλώσεις του ενοικιάζει εξοπλισμό. Οι ψηφιακές υποδομές back-office περιλαμβάνουν 14 σταθμούς εργασίας (work stations). Δεν υπάρχει server σε λειτουργία, αλλά υπάρχει ένας δικτυακός δίσκος χωρητικότητας 1Gb, ο οποίος χρησιμοποιείται ως shared αποθηκευτικός χώρος. Επίσης, δεν υπάρχουν αποθηκευτικά μέσα (πέραν του δίσκου που προαναφέρθηκε) και δεν υπάρχει εξοπλισμός για αντίγραφα ασφαλείας. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί εργασίας που σήμερα υπάρχουν στο Μουσείο είναι: Σταθμός Χαρακτηρ/κά Έτος κατασκ. WS 1 Toshiba, φορητός, Intel Pentium Dual CPU E bit, 3,062 GB RAM, 75 GB HD WS 2 Fujitsu Siemens, Intel Pentium Dual CPU E bit, 3,062 GB RAM, 75 GB HD WS 3 HP Compaq dx2300, Intel Pentium D CPU 3.00 GHz, 0,99 GB RAM, 140 GB HD WS 4 HP XW 4600 Workstation, Intel Core 2 Duo CPU E GHz, Λειτουργ. σύστημα Windows 7 Windows Vista Business 2002 Windows XP, SP Windows XP Prof., SP3 Θέση Εφαρμογές Υπηρεσίες Διευθυντής Science 01 Science 02 Science 03 Φωτογραφικό αρχείο, Καταγραφές νομισμάτων, Έγγραφα Καταγραφές νομισμάτων, Έγγραφα LAN INTERNE T PRINT LAN INTERNE T PRINT SCAN LAN INTERNE T PRINT SCAN LAN INTERNE T PRINT Σελίδα 21 από 231

22 WS 5 3,48 GB RAM, HP XW 4600 Workstation, Intel Core 2 Duo CPU E GHz, 3,48 GB RAM, 2002 Windows XP Prof., SP3 Science 04 LAN INTERNE T PRINT Σελίδα 22 από 231

23 Σταθμός Χαρακτηρ/κά Έτος κατασκ. WS 6 HP XW 4600 Workstation, Intel Core 2 Duo CPU E GHz, 3,48 GB RAM, WS 7 WS 8 WS 9 WS 10 WS 11 WS 12 WS 13 WS 14 imac, 1GHz PowerPC G4, 256 MB RAM, 75 GB HD HP Proliant ML350, Intel Xeon CPU 5120, 1.86 GHz, 3 GB RAM, 232 GB (2, mirror) HD HP Compaq dc7100, Intel Pentium 4 CPU 3.20GHz, 1,49 GB RAM, 75 GB HD HP Compaq dc7100, Intel Celeron CPU E GHz,, 1,99 GB RAM, 150 GB HD Macintosh Λειτουργ. σύστημα 2002 Windows XP Prof., SP3 MacOs X Windows Server 2003 Windows XP, SP3 Windows XP, SP3 MacOs Θέση Εφαρμογές Υπηρεσίες Science 05 Science 06 Science 07 Educational 01 Educational 02 Library Windows Conserv. 01 XP Macintosh G4, MacOs 9 Conserv. 02 Macintosh G4, MacOs 9 Conserv. 03 Έγγραφα, Φωτογραφικό αρχείο εκδηλώσεων Έγγραφα Καταγραφή Βιβλίων και Περιοδικών, Διευθύνσεις Έγγραφα, Καταγραφές συντήρησης, Φωτογραφικό αρχείο συντήρησης LAN INTERNE T PRINT LAN INTERNE T PRINT LAN INTERNE T PRINT LAN INTERNE T PRINT LAN INTERNE T PRINT LAN INTERNE T PRINT LAN INTERNE T PRINT Τα παραπάνω workstations θα διασυνδεθούν με τις νέες υποδομές και εφαρμογές με δύο τρόπους: Με την εγκατάσταση clients που θα προμηθεύσει το παρόν έργο, και Με τη χρήση browser μέσω των οποίων θα υλοποιείται η διεπαφή με διαδικτυακού τύπου εφαρμογές. Οι ανάγκες εκτύπωσης καλύπτονται από 6 εκτυπωτές σε δίκτυο. Εκτυπωτής Απόκτηση Χρώμα Μέγ. σελίδας Τύπος HP 5000N B & W A3 laser HP P2015 B & W A4 laser HP Laserjet 2300ν B & W A4 laser HP 3700n Έγχρωμος A4 laser HP CP3525 Έγχρωμος A4, διπλής όψεως laser HP CP3505 Έγχρωμος A4, διπλής όψεως laser Σελίδα 23 από 231

24 To ισόγειο είναι καλωδιωμένο με δίκτυο Ethernet 100 Mbps. Περιστασιακά χρησιμοποιείται τοπικό ασύρματο δίκτυο με ασφάλεια WEP. Το μουσείο διαθέτει τηλεφωνικό κέντρο και 2 συσκευές fax. Tο Μουσείο χρησιμοποιεί εφαρμογές γραφείου, βάσεις δεδομένων, εφαρμογές επεξεργασίας εικόνων και εφαρμογές διαδικτύου. Σελίδα 24 από 231

25 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το παρόν έργο αφορά σε μία σειρά δράσεων, που περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφ. Α3 'Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου'. Οι δράσεις αυτές διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: Α) Δράσεις που εγκαθιστούν, αναβαθμίζουν ή εμπλουτίζουν το εκθεσιακό πρόγραμμα. Πρόκειται για δράσεις που συνιστούν ήπιες επεμβάσεις στην υλικοτεχνική δομή της έκθεσης. Β) Δράσεις που εγκαθιστούν ή αναβαθμίζουν υπηρεσίες εμπλουτισμού της εκθεσιακής εμπειρίας και διάδρασης του κοινού με το Μουσείο. Οι δράσεις αυτές είναι πολυδιάστατες, γιατί υλοποιούνται σε διάφορα υποσυστήματα και υποδομές που ήδη υπάρχουν ή πρόκειται να δημιουργηθούν. Γ) Δράσεις που εγκαθιστούν ή αναβαθμίζουν τις εξ αποστάσεως υπηρεσίες έξω από το Μουσείο, και συγκεκριμένα στον διαδικτυακό κόμβο του. Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων το έργο προβλέπει την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού, υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών και πολυμεσικού περιεχομένου και κατασκευών μέσα στο Μουσείο ώστε να καταστεί δυνατή η λειτουργία τους. Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Το Νομισματικό Μουσείο από τη φύση του είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ίδρυμα. Αντίθετα από τις συμβατικές και κρατούσες μουσειολογικές και μουσειογραφικές αντιλήψεις ένα Νομισματικό Μουσείο απαιτεί μια ιδιαίτερη αλλά και έντονα ενδιαφέρουσα αφηγηματική πρακτική που ξεφεύγει από την κυρίαρχη παρουσίαση της τέχνης, της ανθρωπολογίας ή της εθνογραφίας. Το παρόν έργο προτείνει πρότυπες λύσεις αλλά και εγκατάσταση δραστηριοτήτων που θα εμπλέξουν το κοινό σε διαδράσεις με το μουσείο, σε πολλαπλά επίπεδα εμπειρίας και συμμετοχής. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να επιτευχθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις νέες διαύλους πληροφόρησης του Μουσείου. Προβλέπεται να ωφεληθούν οι επισκέπτες του Μουσείου από την Ελλάδα και το εξωτερικό και όλων των κατηγοριών (απλοί επισκέπτες, τουρίστες, επιστήμονες, συλλέκτες κλπ), οι διαδικτυακοί επισκέπτες, αλλά και το ίδιο το Νομισματικό Μουσείο. Αναμένονται: Η ανάπτυξη μιας δυναμικής προς μία εκσυγχρονισμένη εκθεσιακή διήγηση, βασισμένη στο εκθεσιακό πρόγραμμα του ΝΜΑ, με υποδομές εμπλουτισμού και θεματικής επέκτασης Ο εμπλουτισμός της εμπειρίας του επισκέπτη με εύληπτα, ευέλικτα και πρωτοποριακά εκθεσιακά δρώμενα, εργαλεία και υποδομές για αύξηση του Σελίδα 25 από 231

26 αφηγηματικού βάθους. Για την παρακολούθηση των δρώμενων αυτών και τη χρήση των εργαλείων δεν θα απαιτείται ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Εμπλουτισμός της εμπειρίας της επίσκεψης για εστιασμένες ομάδες επισκεπτών (άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής, παιδιά κλπ) Διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς όλες τις κατηγορίες πληθυσμού καθώς και καταπολέμηση του μέχρι σήμερα αποκλεισμού σε ομάδες με γεωγραφικές και ηλικιακές δυσκολίες, άτομα με αναπηρία κλπ Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Το έργο στο σύνολό του αποσκοπεί στην ισότιμη πρόσβαση στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, αφού μέσω των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιό του, επισκέπτες κάθε ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, οικονομικής κατάστασης θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες του Μουσείου. Ποσοτικοποιημένοι οι βασικοί στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν με τη λήξη του έργου έχουν ως εξής: Στόχος 1: Αύξηση του αριθμού των φυσικών επισκεπτών του Μουσείου Στόχος 2: Αύξηση του αρθμού των διαδικτυακών (εικονικών) επισκεπτών του Μουσείου Μετρήσιμος Στόχος Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα Τιμή > >1.000 Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Αναθέτουσα Αρχή Παράγοντες επιτυχίας Συλλογή πρωτότυπου εποπτικού υλικού τεκμηρίωσης των εκθεμάτων για τις εφαρμογές του έργου (φωτογραφικό υλικό, σχέδια κλπ.) Μέτρα Θα γίνει από τον ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει και να το ενσωματώσει στις εφαρμογές με αποτελεσματικό τρόπο. Μέσω αυτού σε συνάρτηση και με την κειμενική πληροφορία- θα εμπλουτίζεται η πληροφορία που Σελίδα 26 από 231

27 παρέχει το πρωτότυπο υλικό, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή υποστήριξη των σεναρίων των δράσεων. Σχεδιασμός σεναρίων εκπαιδευτικών παιχνιδιών και βίντεο, σχεδιασμός περιεχομένου κόμβου, μουσειολογικό σκεπτικό διαδικτυακών εκθέσεων και παιχνιδιών Διάρθρωση δομής (π.χ. δέντρο οθονών κόμβου κ.λπ.) και αισθητική παρουσίαση/καλλιτεχνικός σχεδιασμός επιμέρους εφαρμογών Συγγραφή κειμένων Μεταφράσεις Έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου Επιστημονική τεκμηρίωση τελικών παραδοτέων Προκαταρκτική μορφή του/των σεναρίου/ων και εν γένει του σχεδιασμού του περιεχομένου ανά εφαρμογή θα εγκρίνεται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική εισήγηση της ΟΠΕ και πριν την υλοποίηση της αντίστοιχης εφαρμογής. Ο ανάδοχος θα παράσχει εναλλακτικές λύσεις στην αναθέτουσα αρχή, η οποία θα εγκρίνει εγγράφως την επιλεγείσα, μετά από σχετική εισήγηση της ΟΠΕ και πριν την υλοποίηση της αντίστοιχης εφαρμογής. Θα πρέπει να είναι εύληπτα, σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης μουσειολογίας, διαρθρωμένα ώστε να επιτρέπουν πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης. Θα εγκριθούν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική εισήγηση της ΟΠΕ, και αφού προηγηθεί η πρώτη τους επιμέλεια, πριν την ένταξή τους στις ψηφιακές εφαρμογές. Θα εγκριθούν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική εισήγηση της ΟΠΕ, πριν την ένταξή τους στις ψηφιακές εφαρμογές. Πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα πρέπει να περιγράφεται με σαφήνεια από τον ανάδοχο, και με συσχετισμό των διαφορετικών φάσεων του έργου. Προκαταρκτική συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή σε όλα τα στάδια παραγωγής των επιμέρους τμημάτων των εφαρμογών για επίλυση τυχόν ερωτηματικών και, ιδιαίτερα, για τις ενδιάμεσες εγκρίσεις κατά τη συγγραφή Σελίδα 27 από 231

28 σεναρίων, κειμένων κλπ. από την Αναθέτουσα Αρχή. Η ομάδα του αναδόχου θα περιλαμβάνει νομισματολόγο. Σελίδα 28 από 231

29 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου ΟΡΙΣΜΟΙ: Τα παραδοτέα του παρόντος έργου έχουν παρουσιαστεί στο ΤΔΕΠ με θεματικό τρόπο έτσι ώστε να είναι κατανοητή η συμβολή τους στους στόχους του έργου. Πολλά από αυτά αποτελούν ενότητες δράσεων, είναι δηλαδή σύνθετες δράσεις με υπο-παραδοτέα τα οποία συμβάλλουν σε επιμέρους στόχους. Για παράδειγμα, ένα παραδοτέο μπορεί να αποτελείται από μία εφαρμογή η οποία λειτουργεί σε τοπικό εξοπλισμό μέσα στο Μουσείο, αλλά να περιλαμβάνει και διαδικτυακή υπόσταση είτε ως demo είτε ως διαδικτυακή εφαρμογή είτε ως ψηφιακό αρχείο που μπορεί να γίνει download. Ακόμη, μία εφαρμογή η οποία λειτουργεί μέσα στο Μουσείο μπορεί να υποστηρίζεται από διαδικτυακή εφαρμογή, π.χ. Κρατήσεις (booking). Για το λόγο αυτό, στις επόμενους παραγράφους θα παρουσιαστούν όλες οι εφαρμογές ως συνολικά παραδοτέα, περιλαμβάνοντας και τα μέρη τους, τα οποία αντιστοιχούν σε Πίνακες Τεχνικής Συμμόρφωσης στο Μέρος Γ του παρόντος τεύχους. Συνολικά, τα παραδοτέα είναι (με τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό Πxx): ΔΡ01 ΔΡ02 ΔΡ03 Π01 Π02 Π03 Π04 Π05 Π06 Π07 Π08 Π09 Π10 Π11 Π12 Π13 Π14 Π15 Π16 Π17 Π18 Π19 Π20 Ψηφιακές Νησίδες πληροφόρησης και Πακέτα Εμπειρίας Υποδομές Νησίδων Πληροφόρησης Πακέτο εμπειρίας: Το Ιλίου Μέλαθρον Πακέτο εμπειρίας: Το νόμισμα σε εποχές κρίσης Πακέτο εμπειρίας: Τα ιστορικά γεγονότα μέσα από τα νομίσματα Πακέτο εμπειρίας: Το Νομισματικό Μουσείο ως υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ Πακέτο εμπειρίας: Ο κύριος Σλήμαν δεν είναι εδώ Ψηφιακά εκθέματα συμπλήρωσης και εμπλουτισμού του εκθεσιακού προγράμματος Ψηφιακό έκθεμα: Το Ιλίου Μέλαθρον Αναβάθμιση εκθέματος: Το έργο αποκατάστασης του Ιλίου Μελάθρου Ψηφιακό έκθεμα: Τα εργαστήρια και το έργο της συντήρησης του ΝΜΑ Ψηφιακό έκθεμα: Η πολυεπαφική τράπεζα (ΠΕΤ) Ψηφιακό έκθεμα: Το νόμισμα και η Αρχαιολογία Ψηφιακό έκθεμα: Τα αρχαία νομίσματα από κοντά (500 νομίσματα) Ψηφιακό έκθεμα: Τα βυζαντινά νομίσματα από κοντά (300 νομίσματα) Ψηφιακό έκθεμα: Τα νεώτερα νομίσματα από κοντά (300 νομίσματα) Ψηφιακό έκθεμα: Το Νομισματικό Μουσείο χωρίς τα νομίσματα Ψηφιακό έκθεμα: Τα νομίσματα στο χέρι Ψηφιακό έκθεμα: Το Μουσείο εργάζεται Επίπεδα επαφής και εμπειρίας Αναβάθμιση εξοπλισμού συστήματος αυτόματης ξενάγησης Σημείο επαφής για άτομα με προβλήματα όρασης Εκπαιδευτικά προγράμματα ΔΡ04 Παράλληλες δραστηριότητες Π21 Υποδομή και προβολή εκδηλώσεων στο Μουσείο Σελίδα 29 από 231

30 Π22 Ο Νομισματικό Κήπος Π23 Εικονικές εκθέσεις: Πόσο κοστίζει; Η αγοραστική αξία του νομίσματος (διαχρονικά) Π24 Εικονικές εκθέσεις: Κυκλοφορία-αποταμίευση-ανασφάλεια Π25 Εικονικές εκθέσεις: Τα ισχυρά και «διεθνή» νομίσματα στον μακρό ιστορικό χρόνο (διαχρονικά) ΔΡ05 Διαδικτυακό Marketing και προγράμματα επαφής με το κοινό Π26 Newsletter Π27 Συνδρομητική πληροφόρηση Π28 Το ψηφιακό βιβλίο επισκεπτών Π29 Ιστοσελίδες εθελοντισμού Π30 Διαδικτυακές κοινότητες Π31 Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις Π32 Προβολή πωλητηρίου Π33 Διαδικτυακά αιτήματα από ειδικό κοινό Π34 Τηλεσυνομιλίες ΔΡ06 Πακέτα διάχυσης υλικού τεκμηρίωσης Π35 Ψηφιακά έντυπα προς διανομή Π36 Διαδικτυακά ψυχαγωγικά δρώμενα για παιδιά ΔΡ07 Παρουσίαση του έργου του Μουσείου Π37 Σύστημα αποδελτίωσης και καταγραφής των δραστηριοτήτων του Μουσείου Π38 Ψηφιακή εφαρμογή δημοσίευσης του έργου του Μουσείου ΔΡ08 Προγράμματα εθελοντισμού Π39 Εφαρμογή διαχείρισης εθελοντών Π40 Πακέτο εκπαίδευσης και αξιολόγησης εθελοντών ή εθελοντικών ομάδων Π41 Πακέτα εθελοντισμού: Πρόγραμμα εθελοντικής υποστήριξης του Μουσείου Π42 Πακέτα εθελοντισμού: Πρόγραμμα ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων Π43 Πακέτα εθελοντισμού: Πρόγραμμα εξάσκησης σπουδαστών Π44 Πακέτα εθελοντισμού: Πρόγραμμα για ειδικές ομάδες Π45 Πακέτα εθελοντισμού: Πρόγραμμα μεταναστών Π46 Πακέτα εθελοντισμού: Πρόγραμμα κοινωνικής επαφής Π47 Πακέτα εθελοντισμού: Πρόγραμμα Μελών ΔΡ09 Στρατηγικό σχέδιο χορηγιών Π48 Εφαρμογή: Φάκελος χορηγίας ΔΡ10 Υποστήριξη προγραμμάτων επαφής με το ειδικό κοινό Π49 Εφαρμογή Διαχείρισης και Υπηρεσίες Ειδικού Κοινού ΔΡ11 Αναβάθμιση και ενίσχυση της διαδικτυακής επαφής του Κοινού με το Μουσείο Π50 Αναβάθμιση διαδικτυακού κόμβου ΔΡ12 Υποδομές και λειτουργικές ανάγκες Π51 Εκπαίδευση προσωπικού στη διαχείριση του διαδικτυακού κόμβου Π52 Εκπαίδευση προσωπικού στις νέες υπηρεσίες του Μουσείου προς το κοινό Π53 Αξιολόγηση και ερωτηματολόγια Π54 Κεντρικός Server Back-Office και server κοινού Σελίδα 30 από 231

31 Για την εύκολη αντιστοίχιση των κωδικών και παραπομπών μεταξύ των τμημάτων του έργου παρέχεται ο ακόλουθος πίνακας: Σελίδα 31 από 231

32 Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Θεματικές ξεναγήσεις Πακέτα Εμπειρίας Το έργο θα παραγάγει πέντε θεματικές ξεναγήσεις, οι οποίες θα ενεργοποιούνται ανά μία για κάποια περίοδο χρόνου. Οι επισκέπτες θα μπορούν να προσεγγίσουν την έκθεση κάτω από τη λογική ενός θέματος. Το θέμα ονομάζεται Πακέτο Εμπειρίας και περιλαμβάνει: Τοπική υποστήριξη με εποπτικό υλικό μέσα από φορητές και μη μόνιμες οπτικοακουστικές συσκευές και συσκευές αυτόματης ξενάγησης. Διαδικτυακή παρουσίαση. Πρόγραμμα για παιδιά Συνοδευτικό διανεμόμενο έντυπο Σελίδα 32 από 231

33 Ξενάγηση σε νοηματική γλώσσα Υποστήριξη δύο γλωσσών (ελληνικά και αγγλικά) Προσαρμογή του προγράμματος για φορητές συσκευές κοινού (smart phones και Pads) μέσω ανοικτού ασύρματου δικτύου στους χώρους του Μουσείου. Τα Πακέτα Εμπειρίας είναι: Το Ιλίου Μέλαθρον (Π02) Το νόμισμα σε εποχές κρίσης (Π03) Τα ιστορικά γεγονότα μέσα από τα νομίσματα (Π04) Το Νομισματικό Μουσείο ως υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ (Π05) Ο κύριος Σλήμαν δεν είναι εδώ (Π06) Ακουστική ξενάγηση Εκτός από τα παραπάνω Πακέτα Εμπειρίας, παρέχεται ακουστική ξενάγηση (Π18) για όλη την έκθεση του Μουσείου με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Φορητές ακουστικές συσκευές ξενάγησης (audio guides) Υποστήριξη 100 σημείων εστίασης Υποστήριξη 4 γλωσσών (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) Το πρόγραμμα ξενάγησης θα είναι διαθέσιμο για φορητές συσκευές του κοινού (smart phones και Pads) μέσω ανοικτού ασύρματου δικτύου στους χώρους του Μουσείου. Παράλληλα θα αναπτυχθεί πρόγραμμα ξενάγησης στην νοηματική γλώσσα (Π18.11) συνολικής διάρκειας 60 λεπτών το οποίο θα διατίθεται με οπτικοακουστικές συσκευές ξενάγησης, και πρόγραμμα ακουστικής ξενάγησης για άτομα με προβλήματα όρασης (Π19), διάρκειας 60 λεπτών, για ακουστικές συσκευές ξενάγησης (audio guide). Νέα ψηφιακά εκθέματα Το εκθεσιακό πρόγραμμα του Μουσείου θα ενδυναμωθεί και συμπληρωθεί από τα παρακάτω ψηφιακά εκθέματα: Το Ιλίου Μέλαθρον (Π07, διαδικτυακή οπτικοακουστική εφαρμογή) Το έργο της αποκατάστασης του Ιλίου Μελάθρου (Π08, διαδραστική εφαρμογή στο Μουσείο) Τα εργαστήρια και η συντήρηση στο Νομισματικό Μουσείο (Π09, βίντεο στο Μουσείο) Τρεις διαδραστικές εφαρμογές σε πολυεπαφική τράπεζα (Π10, Multitouch table): Το νόμισμα στην τέχνη, Όψεις και Σύμβολα (παιχνίδι) και Μέταλλα και Μεταλλεία. Σελίδα 33 από 231

34 Το νόμισμα και ο «θησαυρός» ως ανασκαφικό εύρημα (Π11, βίντεο στο Μουσείο) Παρουσίαση νομισμάτων με εικόνες VR στο διαδίκτυο (Π16, 500 νομίσματα) Το μουσείο εργάζεται (Π17, ψυχαγωγικό και πληροφοριακό video installation στο Μουσείο) Στενότερη επαφή του κοινού με τα υλικά εκθέματα Τρεις σταθμοί προσέγγισης των νομισμάτων από κοντά (διαδραστικές εφαρμογές στο Μουσείο). Αρχαία, Βυζαντινά/Μεσαιωνικά και Νεότερα νομίσματα, Π13, Π14, Π15). Ο επισκέπτης μπορεί να βλέπει σε μεγέθυνση και τις δύο όψεις επιλεγμένων νομισμάτων από την έκθεση ( = 1100 νομίσματα). Το Νομισματικό Μουσείο χωρίς τα νομίσματα (άλλα εκθέματα και αξιοθέατα στο Νομισματικό Μουσείο). Διαδραστική εφαρμογή με οθόνη αφής. Εικονικές εκθέσεις Εικονική έκθεση με τίτλο «Πόσο κοστίζει; Η αγοραστική αξία του νομίσματος, διαχρονικά» (Π23) Εικονική έκθεση με τίτλο «Κυκλοφορία-αποταμίευση-ανασφάλεια» (Π24) Εικονική έκθεση με τίτλο «Τα ισχυρά και "διεθνή" νομίσματα στον μακρύ ιστορικό χρόνο» (Π25) Eκπαιδευτικά προγράμματα Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου θα υποστηρίζονται από Σύστημα Kρατήσεων (Booking, Π20) Συνδρομητική πληροφόρηση Η προσωπική επαφή του κοινού μέσα από το διαδίκτυο υποστηρίζεται από πλήθος εφαρμογών και υπηρεσιών. Οι περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται σε εγγεγραμμένους χρήστες [Ε] ενώ άλλες είναι ανοικτές σε όλους [Α]. Κατά την εγγραφή τους οι επισκέπτες αποκτούν μια επώνυμη σχέση με το Μουσείο, δηλώνουν τα ενδιαφέροντά τους, τις εντυπώσεις τους και αντλούν υλικό και πληροφορίες. Οι υπηρεσίες αυτές είναι: Εγγραφή και απόκτηση πρόσβασης (Π27) Παραλαβή Newsletter (Π26, [Ε]) Ειδήσεις, ανακοινώσεις κ.λπ. (Π50, [Α]) Προσωπικές σελίδες. Ιστοσελίδες στις οποίες επισκέπτες του κόμβου αναρτούν σχόλια, πληροφορίες και υλικό. (Π50, [Ε]) Υπηρεσίες προς τους επισκέπτες Κρατήσεις σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Μουσείου (Π20, [Ε]) Σελίδα 34 από 231

35 Ηλεκτρονικό Βιβλίο Επισκεπτών (τοπικά και διαδικτυακά, Π27 [Ε]) Αποστολή E-Card με (τοπικά και διαδικτυακά, Π30 [Α]) Ψηφιακή on-line παρουσίαση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στο Μουσείο (διαδικτυακά, Π21 [Ε]) Προβολή των διαθεσίμων του Πωλητηρίου (Π32, [Α]) Ψηφιακά έντυπα (Downloads), διαδικτυακά (Π35, [Ε]) Υπηρεσίες Εθελοντισμού Ενημέρωση, εκπαίδευση, διαχείριση και αξιοποίηση εθελοντικών ομάδων ή ατόμων (διαδικτυακά, Π39 και Π40-47 [Ε]) Κοινωνική Δικτύωση Παρουσία στα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα Υπηρεσίες για ειδικές κατηγορίες κοινού Μελετητές-Συλλέκτες, τοπικά και διαδικτυακά (Π49 [Ε]) Ηλεκτρονικά αιτήματα κοινού και συμβάντα, διαδικτυακά (Π33, Π34 [Ε]) Παρουσίαση επιστημονικών στοιχείων στο διαδίκτυο: Οι «Θησαυροί» του ΝΜ στο διαδίκτυο (Π49, [Ε]) Παιδικές σελίδες Numkids, πληροφοριακές ιστοσελίδες για παιδιά (Π36, [Α]) SnapPocket, δημιουργία εικονικών συλλογών νομισμάτων από παιδιά, διαδικτυακή δραστηριότητα (Π36, [Ε]) NumWall, ιστοσελίδες όπου παιδιά αναρτούν εντυπώσεις και φωτογραφίες από την επίσκεψή τους στο Μουσείο ή τον κόμβο του (Π36, [Ε]) Υποστήριξη του έργου του Μουσείου Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρουσίαση του έργου του Μουσείου, εφαρμογές backoffice (Π37, Π38) Υποστήριξη του Εθελοντισμού (Π39, [Ε]) Εφαρμογές υποστήριξης προγραμμάτων αξιολόγησης, εφαρμογή back-office (Π53) Προετοιμασία Φακέλου Χορηγίας, εφαρμογή back-office (Π48) Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), εφαρμογή back-office (Π37) Τοπικά ασύρματα δίκτυα (Π01, Π50) Τοπικοί εξυπηρετητές (server) (Π37, Π54, Π21) Σελίδα 35 από 231

36 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Το παρόν έργο είναι σύνθετο και περιλαμβάνει πολλές και συνδυαζόμενες αρχιτεκτονικές υλικού και λογισμικού. Στην παρουσίαση που ακολουθεί υπάρχουν δύο μεγάλες ενότητες: Εξοπλισμός (hardware) και έτοιμο Λογισμικό Ανάπτυξη Νέων Εφαρμογών ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η αρχιτεκτονική του απαραίτητου εξοπλισμού (hardware, off the shelf software) αποτελείται από τα εξής μέρη: Σελίδα 36 από 231

37 ΕΞ.1 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ικανοί να οδηγούν οθόνες τηλεοπτικού τύπου ή οθόνες αφής (ΠΤΣ C3.01.1, ΠΤΣ C3.01.2) Οι υπολογιστές αυτοί πρέπει να είναι ικανοί να: χρονοπρογραμματίζονται (ανοίγουν και να κλείνουν βάσει ωραρίου) επικοινωνούν με το κλειστό ασύρματο δίκτυο (βλ. ΕΞ.9, παρακάτω) είναι διαχειρίσιμοι από κεντρικό σημείο του Μουσείου (τηλεχειρισμός) λειτουργούν τις προβλεπόμενες εφαρμογές έχουν μικρές διαστάσεις και χαμηλά επίπεδα θορύβου και έκλυσης θερμικής ενέργειας. Στους υπολογιστές αυτούς θα λειτουργούν οι εκθεσιακές εφαρμογές που προδιαγράφονται στους ΠΤΣ C , ΠΤΣ C , ΠΤΣ C , ΠΤΣ C , ΠΤΣ C , ΠΤΣ C και ΠΤΣ C Επίσης, οι υπολογιστές, παράλληλα με τις εφαρμογές που θα λειτουργούν ως κύρια δραστηριότητα, θα λειτουργούν και τη Συστημική Εφαρμογή Responder της εφαρμογής ελέγχου Master/Responder (ΠΤΣ C ). Οι υπολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι σε οθόνες αφής (Π08, Π12, Π13, Π14, Π15, Π23, Π24, Π25) θα λειτουργούν και τις Φιλοξενούμενες Εφαρμογές: Βιβλίο Επισκεπτών (ΠΤΣ C ), Αποστολή e-card (ΠΤΣ C ), Downloads (ΠΤΣ C ), Registration (ΠΤΣ C ) και Παρουσίασης του Πωλητηρίου (ΠΤΣ C ). Σελίδα 37 από 231

38 ΕΞ.2 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ικανοί να οδηγούν οθόνες τηλεοπτικού τύπου και να εκπέμπουν σήμα συγχρονισμού βίντεο (timecode) (ΠΤΣ C3.01.1, ΠΤΣ C ). Οι υπολογιστές αυτοί πρέπει να διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά εκείνων του ΕΞ.1, αλλά επιπροσθέτως πρέπει να: εκπέμπουν σήμα συγχρονισμού βίντεο (timecode). Το σήμα αυτό λαμβάνεται από συσκευές ακουστικής ξενάγησης οι οποίες συγχρονίζονται με το προβαλλόμενο βίντεο. Σελίδα 38 από 231

39 ΕΞ.3 Πολυεπαφική τράπεζα (multitouch table, ΠΤΣ C3.01.9) Ο εξοπλισμός αυτός αφορά σε σύστημα υπολογιστή-οθόνης μεγάλων διαστάσεων (άνω των 50"). Σε αυτό θα λειτουργεί επιλεκτικά (από το Μουσείο) μία από τις διαδραστικές εφαρμογές. Αυτές θα μπορούν να τις χειρίζονται πάνω από ένα άτομο ταυτόχρονα. Οι εφαρμογές που θα λειτουργούν προδιαγράφονται παρακάτω και στους ΠΤΣ C Σελίδα 39 από 231

40 ΕΞ.4 Φορητές συσκευές ακουστικής ξενάγησης με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (ΠΤΣ C , ΠΤΣ C , ΠΤΣ C ) Οι συσκευές αυτές μπορούν να αποθηκεύσουν όλα τα προγράμματα ξενάγησης (τρέχον Πακέτο Εμπειρίας, κανονική ξενάγηση, παιδική ξενάγηση, κ.λπ.) σε όλες τις διαθέσιμες γλώσσες. Οι συσκευές πρέπει να έχουν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες δυνατότητες: Αυτονομία για τουλάχιστον 6 ώρες. Όταν παραλαμβάνονται από τον επισκέπτη να "κλειδώνουν" στο πρόγραμμα και τη γλώσσα της επιλογής του. Δυνατότητα λήψης σήματος συγχρονισμού (time-code), όταν ρυθμιστούν για λειτουργία Πακέτου Εμπειρίας. Στην περίπτωση αυτή, όταν ο επισκέπτης που την έχει πλησιάσει σε κάποια Νησίδα Πληροφόρησης, η συσκευή θα συγχρονίζεται με το ηχητικό σήμα της και θα εκκινεί στη γλώσσα της επιλογής του επισκέπτη. Οι συσκευές πρέπει να φορτίζονται από φορτιστή πολλαπλών θέσων μέσω του οποίου και θα ενημερώνεται το περιεχόμενό τους. Σελίδα 40 από 231

41 ΕΞ.5 Φορητές πολυμεσικές συσκευές ακουστικής ξενάγησης με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για ξενάγηση στη νοηματική γλώσσα (ΠΤΣ C , ΠΤΣ C ) Οι συσκευές αυτές θα διαθέτουν οθόνη αφής. Αφενός μέσω της αφής και της σήμανσης στην έκθεση του Μουσείου ο χρήστης θα επιλέγει το σημείο ενδιαφέροντος, αφετέρου στην οθόνη θα προβάλλεται σε βίντεο η ξενάγηση στην ελληνική νοηματική γλώσσσα. Οι συσκευές παρέχουν τόσο ακουστική ξενάγηση (κυρίως) αλλά και με την δυνατότητα της προβολής video που διαθέτουν, εξυπηρετούν την ξενάγηση στην νοηματική γλώσσα. Οι συσκευές αυτές προορίζονται για άτομα με προβλήματα ακοής. Σελίδα 41 από 231

42 ΕΞ.6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ως τοπικοί εξυπηρετητές (server για τοπικές διαδικτυακές εφαρμογές, file service, database server κ.λπ.) (ΠΤΣ C3.01.5, ΠΤΣ C3.01.6, ΠΤΣ C3.01.8) Οι διαδικτυακές εφαρμογές που θα λειτουργούν τοπικά (μέσα στο Μουσείο) θα εξυπηρετούνται από τους ακόλουθους εξυπηρετητές (servers): 1. Data Server Ανοικτού Ασύρματου Δικτύου (ΠΤΣ C3.01.8, λογισμικό ΠΤΣ C ). Ο server αυτός θα λειτουργεί ως τοπικός web-server μέσω του οποίου θα μεταδίδεται σε φορητές συσκευές του κοινού (έξυπνα κινητά τηλέφωνα, pads κ.λπ.) η κανονική ξενάγηση της έκθεσης. Η σήμανση της έκθεσης που χρησιμοποιείται από το σύστημα των audioguide θα εξυπηρετεί και την ξενάγηση μέσω αυτών των συσκευών. Παράλληλα, ο ίδιος server θα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να δει τον κόμβο του Μουσείου, όπως αυτός θα έχει ετοιμαστεί για αυτού του είδους τις συσκευές. 2. Data Server Kλειστού Ασύρματου Δικτύου (ΠΤΣ C3.01.8, λογισμικό ΠΤΣ C ). Ο Server αυτός θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του προσωπικού του Μουσείου σε: File Service, Directory Service, εσωτερικό DNS, DHCP Service, Calendar Service, Wiki Service (Documentation), VPN Access, Message Server. Σε αυτόν τον Server θα λειτουργεί και το τμήμα Master της Εφαρμογής Ελέγχου Master/Responder (ΠΤΣ C ) 3. Τοπικός Database Server Kλειστού Ασύρματου Δικτύου (ΠΤΣ C3.01.5, λογισμικό ΠΤΣ C ) Στον υπολογιστή αυτόν θα λειτουργεί Database Server ο οποίος μέσω του Κλειστού Ασύρματου Δικτύου θα εξυπηρετεί το προσωπικό του Μουσείου. Οι Βάσεις Δεδομένων που θα φιλοξενεί ο Server είναι: Καταγραφή επαφών/συμβάντων με ειδικό κοινό (ΠΤΣ C ), θα καταγράφεται η δραστηριότητα και το έργο του Μουσείου (ΠΤΣ C ), θα γίνεται η διαχείριση των Εθελοντών (ΠΤΣ C ) και θα εξυπηρετούνται προγράμματα αξιολόγησης (ΠΤΣ C ). 4. CMS Server (ΠΤΣ C3.01.6, λογισμικό ΠΤΣ C ) Μονάδα Η/Υ στον οποίο λειτουργεί εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System, CMS, βλ. ΠΤΣ C ). Στην μονάδα εξασφαλίζεται το περιεχόμενο (back-up) σε δίσκο RAID Level 1 (ΠΤΣ C ). Οι παραπάνω τοπικοί servers αποτελούν οντότητες του Κλειστού Ασύρματου Δικτύου του Μουσείου, διαθέτουν στατική διεύθυνση IP και είναι προσπελάσιμοι με Domain Names που τηρεί η υπηρεσία DNS του Server 2 (βλ. παραπάνω). Σελίδα 42 από 231

43 ΕΞ.7 Σύστημα ψηφιοποίησης και τηλεμετάδοσης μέσω διαδικτύου (streaming) εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων του Μουσείου Η υποδομή αυτή αποσκοπεί να παράσχει τις ακόλουθες τρεις υπηρεσίες: 1. Ψηφιακή ζωντανή εικόνα από έναν χώρο του Μουσείου στο οποίο εξελίσσεται μία εκδήλωση (π.χ. στην Αίθουσα των Εσπερίδων), σε άλλα σημεία του Μουσείου, ώστε να καταστεί δυνατό να την παρακολουθήσουν περισσότερα άτομα. Η προβολή στα άλλα σημεία του Μουσείου θα γίνεται είτε ασύρματα (με την προσωρινή δέσμευση του Ανοικτού Ασύρματου Δικτύου για την υπηρεσία) είτε ενσύρματα, μέσω καλωδίων. Η ζωντανή εικόνα θα μεταδίδεται από μεγάλες τηλεοράσεις οδηγούμενες από Η/Υ. 2. Καταγραφή εκδηλώσεων του Μουσείου για χρήση στο μέλλον. 3. Ζωντανή εκπομπή εκδήλωσης μέσω διαδικτύου, ώστε το κοινό να μπορεί να την παρακολουθήσει χωρίς να βρίσκεται στο Μουσείο, την Αθήνα ή την Ελλάδα. Η υποδομή για την ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων από το Μουσείο μέσω του διαδικτύου αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 1. Camera video για λήψη εικόνας (ΠΤΣ C ). Οι δύο κάμερες αφενός μαγνητοσκοπούν ένα γεγονός (π.χ. μία διάλεξη) και αφερέτου προσφέρουν ζωντανό σήμα ψηφιακού βίντεο σε υπολογιστή ελέγχου της εικόνας (βλ. 2 παρακάτω). Οι κάμερες είναι δύο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλάξ ή ταυτόχρονα (η μία στον ομιλητή και η άλλη στο εποπτικό υλικό) ή ακόμη σε δύο διαφορετικά σημεία του γεγονότος. Οι κάμερες μπορούν να λειτουργήσουν και ως πηγή ήχου, αν και θα υπάρχει υποδομή για λήψη ήχου από τον μείκτη ήχου (βλ. ΕΞ.8, παρακάτω). Οι κάμερες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φορητές ή σε τρίποδο. Η ευκρίνεια του ζωντανού βίντεο θα είναι στο μέγιστο HD 720p 2. Η/Υ ελέγχου εικόνας (ΠΤΣ C3.01.3) Στον υπολογιστή αυτό θα φθάνουν ως πηγές τα σήματα από τις δύο κάμερες (ακόμη και ο ήχος από την κονσόλα του μείκτη). Η συνδεσμολογία θα είναι είτε USB ή FireWire. Σε αυτόν θα λειτουργεί εφαρμογή ελέγχου των πηγών (ΠΤΣ C ), υποτιτλισμού και ρυθμίσεων, ώστε να συντίθεται η τελική εικόνα η οποία πρέπει να συμπιεστεί και να εκπεμφθεί. 3. Η/Υ Streaming Server (ΠΤΣ C3.01.4) Ο υπολογιστής αυτός θα δέχεται ως πηγή το μορφοποιημένο βίντεο από τον προηγούμενο, θα το συμπιέζει και θα το διαθέτει στο δίκτυο. H μετάδοση θα γίνεται Unicast στις τοπικές τηλεοράσεις, καθώς και σε κάποιον εξωτερικό streaming server (hosted) στον οποίον ο τοπικός θα φαίνεται ως Relay Server. Το λογισμικό του Streaming Server προδιαγράφεται στον ΠΤΣ C Router ενσύρματης/ασύρματης επέκτασης τοπικού δικτύου (ΠΤΣ C ) Το Ανοικτό Ασύρματο Δίκτυο του Μουσείου μπορεί, σε ειδικές περιπτώσεις (περισσότερα σημεία προβολής, υψηλότερη ποιότητα εικόνας και ήχου, μετάδοση σε φορητές συσκευές Σελίδα 43 από 231

44 κοινού κ.λπ.), να απαιτήσει ενσύρματη επέκταση για μετάδοση της ζωντανής εικόνας. Στην περίπτωση αυτή το δίκτυο θα επεκτείνεται προσωρινά με Routers. 5. Υπολογιστές οδηγοί των τοπικών οθονών (ΠΤΣ C3.01.1) 6. Ακουστικά χειριστή εικονολήπτη ΠΤΣ C Φορητό rack στήριξης, μεταφοράς και αποθήκευσης του εξοπλισμού 2, 3, 4 και 5 (ΠΤΣ C ). Σελίδα 44 από 231

45 ΕΞ.8 Εξοπλισμός ακουστικής υποστήριξης εκδηλώσεων στο Μουσείο Στερεοφωνικός ενισχυτής ήχου (προ- και τελικός) για την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων στο Μουσείο και τροφοδοσία ήχου στο σύστημα ζωντανής εκπομπής (ΠΤΣ C ) Σύστημα φορητών ηχείων χώρου με stand για την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων στο Μουσείο (ΠΤΣ C ) Ασύρματα μικρόφωνα για την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων στο Μουσείο (ΠΤΣ C ). Μείκτης ήχου για την ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων στο Μουσείο (ΠΤΣ C ) Σελίδα 45 από 231

46 ΕΞ.9 Εξοπλισμός ασύρματης δικτύωσης στους χώρους του Μουσείου (ΠΤΣ C , ΠΤΣ C ) Στο χώρο του Μουσείου θα εγκατασταθούν δύο ασύρματα δίκτυα. Αυτά είναι: Το Ανοικτό Ασύρματο Δίκτυο. Μέσω αυτού του δικτύου θα εξυπηρετείται ο τοπικός Web Server, ο οποίος θα παρέχει ξενάγηση στους επισκέπτες που διαθέτουν δικές τους έξυπνες φορητές συσκευές (Smartphones ios και Android, PAD κ.λπ). Επίσης, το δίκτυο αυτό μπορεί προσωρινά να χρησιμοποιείται και για την μετάδοση ζωντανών εκδηλώσεων που τελούνται μέσα στο Μουσείο. Το Κλειστό Ασύρματο Δίκτυο. Μέσω αυτού του δικτύου θα εξυπηρετείται το προσωπικό του Μουσείου, μελετητές, εθελοντές και συνεργάτες. Το κοινό αυτό, με διαβαθμίσεις πρόσβασης, θα χρησιμοποιεί τοπικές εφαρμογές client-server (Βάσεις Δεδομένων, CMS, Back-office εφαρμογές κ.λπ.) και θα αξιοποιεί τις εγκατεστημένες υπηρεσίες (π.χ. File Service). Όλες οι συσκευές (Η/Υ και περιφερειακά) που έχουν σύνδεση στα δίκτυα θα έχουν σταθερή διεύθυνση IP η οποία και θα είναι η δικτυακή τους ταυτότητα. Οι υπολογιστές ή συσκευές που φιλοξενούνται στα δίκτυα του Μουσείου θα λαμβάνουν διεύθυνση IP δυναμικά μέσω υπηρεσίας DHCP. Διαβαθμισμένο κοινό (μελετητές, συνεργάτες, εθελοντές κ.λπ.) και το προσωπικό μπορεί να έχει πρόσβαση σε Server του Μουσείου από εξωτερικά σημεία μέσω υπηρεσίας VPN, για το χρονικό διάστημα και τις υπηρεσίες που αποφασίζει η Διεύθυνση του Μουσείου. Σελίδα 46 από 231

47 ΕΞ.10 Μονάδα εγγραφής βίντεο από μικροσκόπια των εργαστηρίων για άντληση υλικού (ΠΤΣ C ) Το εργαστήριο συντήρησης διαθέτει μικροσκόπιο Leica στο οποίο θα προσαρμοστεί επέκταση για τη λήψη φωτογραφίας και βίντεο. Η επέκταση αυτή αφορά στην προμήθεια κάμερας βίντεο η οποία συνδέεται με το συγκεκριμένο μικροσκόπιο, ώστε να επιτευθεί η δυνατότητα λήψης βίντεο και εικόνων τόσο για την Εφαρμογή «Τα εργαστήρια και η Συντήρηση στο Νομισματικό Μουσείο» όσο και στην καλύτερη επιστημονική τεμηρίωση της συντήρησης. Σελίδα 47 από 231

48 ΕΞ.11 Περιφερειακές συσκευές αποθήκευσης και εκτύπωσης (ΠΤΣ C , ΠΤΣ C , ΠΤΣ C ) Οι τοπικοί Server θα εξασφαλίζουν (back-up) τα στοιχεία τους σε αποθηκευτικά μέσα (σκληρούς δίσκους) τεχνολογίας RAID-1, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι απώλειας στοιχείων. Σελίδα 48 από 231

49 ΕΞ.12 Οθόνες τηλεοπτικού τύπου και οθόνες αφής Οι ψηφιακές εκθεσιακές υποδομές κάνουν χρήση οθονών διαφόρων τύπων και οθόνες αφής. Συνοπτικά αυτές είναι: 1. Οθόνες τηλεοπτικού τύπου 22" για τις Νησίδες Πληροφόρησης (ΠΤΣ C ). Οι οθόνες αυτές πρέπει να είναι λεπτές, ελαφρές και να μην έχουν σημεία ελέγχου (κουμπιά) στην εμπρόσθια όψη τους. Σχήμα 16:9. Ευκρίνεια HD (1920x1080). Οι οθόνες, μαζί με τον Η/Υ οδηγό και το σύστημα εκπομπής σήματος συχρονισμού βίντεο (timecode) θα περιέχονται στα σταντ των Νησίδων πληροφόρησης (ΠΤΣ C ). Οι οθόνες και ο Η/Υ οδηγός θα στηρίζονται από σταντ (ΠΤΣ C ). 2. Οθόνες τηλεοπτικού τύπου 32" για την προβολή των βίντεο «Τα εργαστήρια και η συντήρηση στο ΝΜΑ» και «Το νόμισμα και ο "θησαυρός" ως ανασκαφικό εύρημα» (ΠΤΣ C ). Οι οθόνες αυτές πρέπει να είναι λεπτές, ελαφρές και να μην έχουν σημεία ελέγχου (κουμπιά) στην εμπρόσθια όψη τους. Σχήμα 16:9. Ευκρίνεια HD (1920x1080). Οι οθόνες και ο Η/Υ οδηγός θα στηρίζονται από σταντ (ΠΤΣ C ). 3. Οθόνες τηλεοπτικού τύπου 37" για το video installation «Το Μουσείο εργάζεται» (ΠΤΣ C ). Οι οθόνες αυτές πρέπει να είναι λεπτές, ελαφρές και να μην έχουν σημεία ελέγχου (κουμπιά) στην εμπρόσθια όψη τους. Σχήμα 16:9. Ευκρίνεια HD (1920x1080). Οι οθόνες και ο Η/Υ οδηγός θα στηρίζονται από σταντ (ΠΤΣ C ). 4. Οθόνες τηλεοπτικού τύπου 55" για τη ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων (ΠΤΣ C ). Οι οθόνες αυτές πρέπει να μην έχουν σημεία ελέγχου (κουμπιά) στην εμπρόσθια όψη τους. Σχήμα 16:9. Ευκρίνεια HD (1920x1080). Οι οθόνες και ο Η/Υ οδηγός θα στηρίζονται από σταντ με ρόδες (ΠΤΣ C ). 5. Οθόνες αφής 26" για τη ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων (ΠΤΣ C ). Οι οθόνες αυτές πρέπει να μην έχουν σημεία ελέγχου (κουμπιά) στην εμπρόσθια όψη τους. Σχήμα 16:9. Ευκρίνεια > 1500x1000. Οι οθόνες και ο Η/Υ οδηγός θα στηρίζονται από σταντ με ρόδες (ΠΤΣ C ). Σελίδα 49 από 231

50 ΕΞ.13 Φορητοί υπολογιστές βιβλιοθήκης (ΠΤΣ C3.01.7) Για την εξυπηρέτηση μελετητών, εθελοντών και ειδικού κοινού, καθώς και τους χρήστες της βιβλιοθήκης του Μουσείου θα γίνει προμήθεια δύο φορητών Η/Υ. Ο ένας Η/Υ θα λειτουργεί σε περιβάλλον Microsoft Windows και ο άλλος σε Apple Mac OS X. To κοινό με τους υπολογιστές αυτούς θα μπορεί να χρησιμοποιήσει με διαβαθμισμένη πρόσβαση σε εφαρμογές Client/Server καθώς και τον Κόμβο του Μουσείου. Σελίδα 50 από 231

51 ΕΞ.14 Λογισμικό Server 1. File/Web Server Κλειστού Ασύρματου Δικτύου (ΠΤΣ C ). Ο server αυτός θα εξυπηρετεί το προσωπικό και ειδικό (διαβαθμισμένο) κοινό του Μουσείου. Η διαβάθμιση πρόσβασης συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Επίπεδο πρόσβασης ADMIN ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Είδος λογαριασμού acc_admin acc_management acc_museum acc_collaborator, acc_voluntair acc_study, acc_collector acc-user, acc_young acc_unonymous Οι ενεργές υπηρεσίες του Server περιλαμβάνουν τις ακόλουθες: File Service (AFP, SMB), DNS, Open Directory, Firewall, FTP, HTTP, Wiki, Calendar, DHCP, VPN, Messaging. 2. File/Web Server Ανοικτού Ασύρματου Δικτύου (ΠΤΣ C ). O Server αυτός εξυπηρετεί το κοινό με ξενάγηση σε έξυπνες φορητές συσκευές και τον κόμβο του μουσείου προσαρμοσμένο για αυτές τις συσκευές. Οι ενεργές υπηρεσίες του Server περιλαμβάνουν τις ακόλουθες: Firewall, HTTP, VPN, Unicast Audio/Video Streaming. 3. Database Server (ΠΤΣ C ). Ο Server αυτός θα παρέχει στο προσωπικό και διαβαθμισμένο κοινό, μέσω του Κλειστού Ασύρματου Δικτύου, πρόσβαση στις εσωτερικές Βάσεις Δεδομένων. Η πρόσβαση θα γίνεται με clients (ΠΤΣ C ) και σε ορισμένες περιπτώσεις (ειδικό κοινό) με web-interface. Σελίδα 51 από 231

52 ΕΞ.15 Λογισμικό Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (ΠΤΣ C ) Το λογισμικό αυτό αποτελείται από Βάση Δεδομένων, web-server και εφαρμογές μέσω των οποίων καταχωρείται και αντλείται περιεχόμενο, γίνεται χαρακτηρισμός του περιεχομένου (metadata) και συγκεντρώνεται το παραγωγικό ψηφιακό υλικό του Μουσείου. Συγκεκριμένα, το CMS θα αποτελέσει το κεντρικό αποθετήριο ψηφιακού υλικού του Μουσείου: Επιστημονικό υλικό (κείμενα, άρθρα = αρχεία ΤΧΤ, DOC, PDF, RTF) Ψηφιακά έντυπα (PDF) Φωτογραφικό υλικό (JPG, TIFF, PSD, IMG, GIF, BMP) Σχέδια και διανυσματικά αρχεία (SVG, EPS, DMG, DXF) Αρχεία ήχου (AIF, WAV, MP3) Αρχεία ψηφιακού video (MOV, AVI, MP4, WMV, VOB,...) Αρχεία εφαρμογών (σε συμπιεσμένη μορφή ZIP, RAR) To CMS θα παραμετροποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του Μουσείου, παρέχοντας έξυπνους και απλοποιημένους τρόπους ανάκλησης στοιχείων και διαχείρισης. Σελίδα 52 από 231

53 ΕΞ.16 Λογισμικό κρατήσεων (Booking, ΠΤΣ C ) Η εφαρμογή αυτή αποτελείται από Βάση Δεδομένων, εφαρμογή front-office με την οποία το κοινό κάνει κρατήσεις, και εφαρμογή back-office με την οποία το προσωπικό του Μουσείου παρακολουθεί τις κρατήσεις, ενημερώνει τα προγράμματα και παράγει reports. Η κράτηση στην περίπτωση του Νομισματικού Μουσείου δεν έχει την έννοια μιας αριθμημένης θέσης, ούτε εξελίσσεται σε πράξη έκδοσης εισιτηρίου. Η κράτηση είναι μία επώνυμη δήλωση ενός προσώπου (εγγεγραμμένου) να επισκεφθεί κάποια δραστηριότητα του μουσείου σε συγκεκριμένη διοργάνωση (ημερομηνία και ώρα). Η κράτηση βοηθάει το Μουσείο να προγραμματίζει ευκολότερα, να βελτιώσει τις οργανωτικές του διαδιακασίες και να καταχωρήσει στατιστικά αξιοποιήσιμες πληροφορίες. Οι δραστητιότητες του Μουσείου που μπορούν να έχουν προαιρετική ή υποχρεωτική κράτηση περιλαμβάνουν: Διαλέξεις, ημερίδες, εκπαιδευτικά ή ενημερωτικά σεμινάρια (εθελοντές, ειδικές κατηγορίες κοινού), επισκέψεις ΑΜΕΑ, εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικές ξεναγήσεις, κ.λπ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν, ανήκουν σε 6 κατηγορίες, ανάλογα με το αντικείμενο που εξυπηρετούν και την αρχιτεκτονική τους (βλ. και ΠΤΣ C ): 1. Κύριες εφαρμογές. Εφαρμογές που αποτελούν την κύρια λειτουργία σε έναν τοπικό εκθεσιακό σταθμό στο Μουσείο. Παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής είναι «Τα εργαστήρια και η Συντήρηση στο Νομισματικό Μουσείο (βίντεο)» (Π09). 2. Κύριες διαδραστικές εφαρμογές. Εφαρμογές που αποτελούν την κύρια λειτουργία σε έναν τοπικό διαδραστικό εκθεσιακό σταθμό στο Μουσείο. Παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής είναι 'Η αποκατάσταση του Ιλίου Μελάθρου' (Π08). Η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου πρέπει να προτείνει τεχνική λύση η οποία να δίνει τη δυνατότητα στις Κύριες Διαδραστικές Εφαρμογές να μπορούν να λειτουργούν και ως Φιλοξενούμενες, εμφανίζοντας προσωρινά web-browser για την εμφάνιση και λειτουργία Διαδικτυακών Εφαρμογών του παρόντος έργου (π.χ. το Βιβλίο Επσικεπτών). Ο web-browser πρέπει να αποτελεί δομικό στοιχείo της Κύριας Διαδραστικής Εφαρμογής και όχι κάποια άλλη, ανεξάρτητη, εφαρμογή που θα ανοίγει και θα κλείνει στο διαδραστικό σταθμό, αφού ο χειρισμός των εφαρμογών θα γίνεται μόνο από την οθόνη αφής (χωρίς ποντίκι και πληκτρολόγιο, kiosk mode). Επίσης, ο browser πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα εμφάνισης πληκτρολογίου οθόνης, ώστε ο χρήστης να μπορεί να γράψει σύντομα κείμενα. 3. Διαδικτυακές εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές λειτουργούν μέσα σε ιστοσελίδες του κόμβου του Μουσείου. Παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής είναι οι Κρατήσεις (booking, Π20). Σελίδα 53 από 231

54 4. Φιλοξενούμενες εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές λειτουργούν, εφόσον κληθούν από τον επισκέπτη, στον τοπικό διαδραστικό εξοπλισμό του Μουσείου. Οι εφαρμογές αυτές θα καταλαμβάνουν προσωρινά την οθόνη για τη διάρκεια επαφής με τον χρήστη και στη συνέχεια θα κλείνουν επιστρέφοντας στην Κύρια Εφαρμογή (είτε με την επιλογή του χρήστη είτε αυτόματα μετά από παρέλευση κάποιου χρόνου αδράνειας). Παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής είναι το «Βιβλίο Επισκεπτών» (Π28). 5. Συστημικές εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές λειτουργούν «κρυφά», πίσω από άλλες εφαρμογές στον τοπικό εξοπλισμό του Μουσείου. Παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής είναι η εφαρμογή Master/Responder (βλ. ΠΤΣ C ). 6. Εφαρμογές back-office. Οι εφαρμογές αυτές προορίζονται για τη συντήρηση, έλεγχο, ενημέρωση και άντληση στοιχείων από το προσωπικό του Μουσείου. Οι εφαρμογές αυτές μπορεί να είναι αυτόνομες ή client-server. Μερικές εφαρμογές έχουν διπλή υπόσταση. Αυτές είναι οι Φιλοξενούμενες Εφαρμογές οι οποίες, εκτός από την τοπική λειτουργία στις ψηφιακές υποδομές του Μουσείου, κατάλληλα τροποποιημένες λειτουργούν και ως Διαδικτυακές Εφαρμογές στον κόμβο του Μουσείου (π.χ. Το Βιβλίο Επισκεπτών). Αναλυτικότερα οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν είναι οι παρακάτω: Σελίδα 54 από 231

55 ΕΦ.1 Εφαρμογή παρουσίασης βίντεο σε τοπικούς σταθμούς (ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Κύρια Εφαρμογή Η εφαρμογή αυτή αποσκοπεί κατά κύριο λόγο να παρουσιάζει ένα βίντεο σε κάποια οθόνη. Αν και ο στόχος αυτός φαίνεται κατ' αρχάς απλός, η εφαρμογή πρέπει να ικανοποιεί και τις παρακάτω λειτουργικές απαιτήσεις: Το λογισμικό μέρος της εφαρμογής πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το περιεχόμενο, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς σταθμούς με διαφορετικό περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, η εφαρμογή αυτή θα χρησιμοποιηθεί σε 5 τύπους σταθμών οι οποίοι λειτουργούν με οθόνες διαφορετικής ευκρίνειας και διαφορετικής διάρκειας περιεχόμενο. Η εφαρμογή αυτή θα λειτουργεί στον εξοπλισμό των Π01, Π09, Π11, Π17 και Π21). Η εφαρμογή πρέπει να συνυπάρχει στον εξοπλισμό με τoν Responder της Συστημικής Εφαρμογής Master/Responder (ΠΤΣ C ). H εφαρμογή πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικές διάρκειες περιεχομένου και να προβάλλει αυτό το περιεχόμενο σε κύκλους. Εφόσον το περιεχόμενο έχει αναπτυχθεί σε διαφορετικές εκδόσεις για κάθε γλώσσα, η εφαρμογή πρέπει να προβάλλει το περιεχόμενο σε κύκλους με διαδοχή της κάθε γλώσσας. Εφόσον η εφαρμογή λειτουργεί σε Νησίδα Πληροφόρησης (Π01) πρέπει να μπορεί να εκπέμπει σήμα συγχρονισμού (timecode) για τις συσκευές αυτόματης ξενάγησης (audioguides). Η εφαρμογή πρέπει να εκκινεί αυτόματα με την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού. Η αλλαγή στο περιεχόμενο δεν πρέπει να συνεπάγεται αλλαγή στον κώδικα της εφαρμογής. Πρακτικά, αν κάποιος αλλάξει το περιεχόμενο σε κάποιο σταθμό, η εφαρμογή πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. Οι επιμέρους παράμετροι που πρέπει να ρυθμίζουν τη λειτουργία της εφαρμογής θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο ρυθμίσεων (preferences file) ο οποίος θα είναι αποθηκευμένος με το περιεχόμενο. Η εφαρμογή εκκινώντας θα πρέπει να διαβάζει αυτόν τον φάκελο και να αυτορυθμίζεται δυναμικά. Όλες οι εφαρμογές των ψηφιακών εκθεμάτων (Π01, Π08, Π09, Π11-Π15, Π17, Π23-25 και μέρος του Π01.05) πρέπει να αναπτυχθούν στην ίδια πλατφόρμα ανάπτυξης και όπου είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν κοινό κώδικα (modules), ώστε να είναι ευκολότερη η συντήρησή τους στο μέλλον. Τα ψηφιακά εκθέματα που λειτουργούν με την εφαρμογή αυτή είναι: Π02 Πακέτο Εμπειρίας: Το Ιλίου Μέλαθρον. Η εφαρμογή θα είναι σε τμήματα (μέχρι 10) ανάλογα με τον αριθμό των Νησίδων Πληροφόρησης που θα χρησιμοποιηθούν από το Πακέτο Εμπειρίας. Εκπομπή timecode, ενεργή. Η εφαρμογή έχει ήχο. Σελίδα 55 από 231

56 Π03 Πακέτο Εμπειρίας: Το νόμισμα σε εποχές κρίσης. Η εφαρμογή θα είναι σε τμήματα (μέχρι 10) ανάλογα με τον αριθμό των Νησίδων Πληροφόρησης που θα χρησιμοποιηθούν από το Πακέτο Εμπειρίας. Εκπομπή timecode, ενεργή. Η εφαρμογή έχει ήχο. Π04 Πακέτο Εμπειρίας: Νομισματικοί «θησαυροί» και ιστορικά γεγονότα. Η εφαρμογή θα είναι σε τμήματα (μέχρι 10) ανάλογα με τον αριθμό των Νησίδων Πληροφόρησης που θα χρησιμοποιηθούν από το Πακέτο Εμπειρίας. Εκπομπή timecode, ενεργή. Η εφαρμογή έχει ήχο. Π05 Πακέτο Εμπειρίας: Το Νομισματικό Μουσείο ως υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ. Η εφαρμογή θα είναι σε τμήματα (μέχρι 10) ανάλογα με τον αριθμό των Νησίδων Πληροφόρησης που θα χρησιμοποιηθούν από το Πακέτο Εμπειρίας. Εκπομπή timecode, ενεργή. Η εφαρμογή έχει ήχο. Π06 Πακέτο Εμπειρίας: Ο κύριος Σλήμαν δεν είναι εδώ. Η εφαρμογή θα είναι σε τμήματα (μέχρι 10) ανάλογα με τον αριθμό των Νησίδων Πληροφόρησης που θα χρησιμοποιηθούν από το Πακέτο Εμπειρίας. Εκπομπή timecode, ενεργή. Η εφαρμογή έχει ήχο. Π09 Τα εργαστήρια και το έργο της συντήρησης στο Νομισματικό Μουσείο. Εκπομπή timecode, ανενεργή. Η εφαρμογή έχει ήχο. Π11 Το νόμισμα και ο «θησαυρός» ως ανασκαφικό εύρημα. Εκπομπή timecode, ανενεργή. Η εφαρμογή έχει ήχο. Π17 Video insallation «Το Μουσείο εργάζεται...». Δύο ίδιες εφαρμογές με διαφορετικό περιεχόμενο. Εκπομπή timecode, ανενεργή. Η εφαρμογή δεν έχει ήχο. Π21 Ζωντανή μετάδοση εκδήλωσης σε οθόνες μεγάλων διαστάσεων. Η εφαρμογή στην περίπτωση αυτή έχει ως περιεχόμενο μόνο σήμα ψηφιακού βίντεο με ήχο. Σελίδα 56 από 231

57 ΕΦ.2 Εφαρμογή διαδραστικού εκθέματος σε τοπικό σταθμό: «Το Έργο της Αποκατάστασης του Ιλίου Μελάθρου» (Π08, ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Κύρια Διαδραστική Εφαρμογή Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί το διαδραστικό έκθεμα το οποίο παρουσιάζει το Έργο της Αποκατάστασης του Ιλίου Μελάθρου (Π08). Το έργο αυτό που εκτελέστηκε κυρίως πριν, αλλά και τα πρώτα χρόνια μετά τη μεταστέγαση του Νομισματικού Μουσείου, περιλαμβάνει πολύ σημαντικές εργασίες αποκατάστασης του διακόσμου, των δαπέδων και των αρματωμάτων του κτιρίου. Η εφαρμογή πρέπει να ικανοποιεί και τις παρακάτω λειτουργικές απαιτήσεις: Το λογισμικό μέρος της εφαρμογής πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το περιεχόμενο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή στο περιεχόμενο χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι στο σχεδιασμό της πρέπει να τυποποιηθούν η διεπαφή (interface), η πλοήγηση (navigation) και τα υλικά (media) που αποτελούν το περιεχόμενο. Ο καθορισμός των στοιχείων του περιεχομένου ως λειτουργικές οντότητες μπορεί να κωδικοποιηθεί από μία στρατηγική XML ή άλλης αντίστοιχης λογικής στρατηγική (object oriented). Η εφαρμογή πρέπει να συνυπάρχει στον εξοπλισμό με τoν Responder της Συστημικής Εφαρμογής Master/Responder (ΠΤΣ C ). H εφαρμογή, όταν είναι αδρανής, θα προβάλλει ένα ελκυστικό σύντομο clip ή συνδυασμό clip και μηνύματα από την επικαιρότητα του Μουσείου. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται teaser. Όταν ένας χρήστης την αγγίξει, οδηγείται στο κύριο μενού. Όταν η εφαρμογή μείνει αδρανής για κάποιο (ρυθμιζόμενο) χρονικό διάστημα, επιστρέφει στον teaser. H εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Η επιλογή γλώσσας πρέπει να είναι εφικτή σε οποιοδήποτε σημείο της. Η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει Φιλοξενούμενες Εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι οι Φιλοξενούμενες Εφαρμογές πρέπει να είναι επιλέξιμες, κατά προτίμηση από οποιδήποτε σημείο της εφαρμογής. Όταν ο επισκέπτης ζητήσει κάποια Φιλοξενούμενη Εφαρμογή (π.χ. το Βιβλίο Επισκεπτών), η Κύρια Εφαρμογή προσωρινά κρύβεται και την οθόνη καταλαμβάνει η Φιλοξενούμενη. Όταν ο επισκέπτης εγκαταλείψει την Φιλοξενούμενη (αδράνεια για κάποιο διάστημα), η Κύρια Εφαρμογή κλείνει την Φιλοξενούμενη και επιστρέφει στον teaser. Διαφορετικά, αν ο ίδιος ο επισκέπτης κλείσει την Φιλοξενούμενη Εφαρμογή, η Κύρια Εφαρμογή ανοίγει στο σημείο που βρισκόταν προηγουμένως. Η εφαρμογή πρέπει να εκκινεί αυτόματα με την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού. Όλοι οι χειρισμοί που απαιτεί η εφαρμογή πρέπει να υλοποιούνται στην οθόνη αφής. Οι επιμέρους παράμετροι που πρέπει να ρυθμίζουν τη λειτουργία της εφαρμογής θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο ρυθμίσεων (preferences file) ο οποίος θα είναι αποθηκευμένος με το περιεχόμενο. Η εφαρμογή εκκινώντας θα πρέπει να διαβάζει αυτόν τον φάκελο και να αυτορυθμίζεται δυναμικά. Σελίδα 57 από 231

58 Όλες οι εφαρμογές των ψηφιακών εκθεμάτων (Π01, Π08, Π09, Π11-Π15, Π17, Π23-25 και μέρος του Π01.05) πρέπει να αναπτυχθούν στην ίδια πλατφόρμα ανάπτυξης και όπου είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν κοινό κώδικα (modules), ώστε να είναι ευκολότερη η συντήρησή τους στο μέλλον. Σελίδα 58 από 231

59 ΕΦ.3 Εφαρμογή διαδραστικού εκθέματος σε τοπικό σταθμό: «Τα νομίσματα από κοντά» (Π12-14, ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Κύριες Διαδραστικές Εφαρμογές Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί τους 3 διαδραστικούς σταθμούς στους οποίους οι επισκέπτες μπορούν να βλέπουν νομίσματα (και άλλα νομισματόμορφα αντικείμενα) και στις δύο όψεις αλλά και σε μεγέθυνση. Οι εφαρμογές είναι λειτουργικά πανομοιότυπες αλλά η κάθε μία διαφέρει στο περιεχόμενο: Την χρονική περίοδο στην οποία ανήκουν τα νομίσματα (Αρχαία, Βυζαντινή/Μεσαιωνική και Νεότερη). Η εφαρμογή πρέπει να ικανοποιεί και τις παρακάτω λειτουργικές απαιτήσεις: Το λογισμικό μέρος της εφαρμογής πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το περιεχόμενο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή στο περιεχόμενο χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι στον σχεδιασμό της πρέπει να τυποποιηθούν η διεπαφή (interface), η πλοήγηση (navigation) και τα υλικά (media) που αποτελούν το περιεχόμενο. Ο καθορισμός των στοιχείων του περιεχομένου ως λειτουργικές οντότητες μπορεί να κωδικοποιηθεί από μία στρατηγική XML ή άλλης αντίστοιχης λογικής στρατηγική (object oriented). Η εφαρμογή πρέπει να συνυπάρχει στον εξοπλισμό με τoν Responder της Συστημικής Εφαρμογής Master/Responder (ΠΤΣ C ). H εφαρμογή, όταν είναι αδρανής, θα προβάλει ένα ελκυστικό σύντομο clip ή συνδυασμό clip και μηνύματα από την επικαιρότητα του Μουσείου. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται teaser. Όταν ένας χρήστης την αγγίξει, οδηγείται στο κύριο μενού. Όταν η εφαρμογή μείνει αδρανής για κάποιο (ρυθμιζόμενο) χρονικό διάστημα, επιστρέφει στον teaser. H εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Η επιλογή γλώσσας πρέπει να είναι εφικτή σε οποιοδήποτε σημείο της. Η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει Φιλοξενούμενες Εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι οι Φιλοξενούμενες Εφαρμογές πρέπει να είναι επιλέξιμες, κατά προτίμηση από οποιδήποτε σημείο της εφαρμογής. Όταν ο επισκέπτης ζητήσει κάποια Φιλοξενούμενη Εφαρμογή (π.χ. το Βιβλίο Επισκεπτών), η Κύρια Εφαρμογή προσωρινά κρύβεται και την οθόνη καταλαμβάνει η Φιλοξενούμενη. Όταν ο επισκέπτης εγκαταλείψει την Φιλοξενούμενη (αδράνεια για κάποιο διάστημα) η Κύρια Εφαρμογή κλείνει την Φιλοξενούμενη και επιστρέφει στον teaser. Διαφορετικά, αν ο ίδιος ο επισκέπτης κλείσει την Φιλοξενούμενη Εφαρμογή, η Κύρια Εφαρμογή ανοίγει στο σημείο που βρισκόταν προηγουμένως. Η εφαρμογή πρέπει να εκκινεί αυτόματα με την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού. Όλοι οι χειρισμοί που απαιτεί η εφαρμογή πρέπει να υλοποιούνται στην οθόνη αφής. Οι επιμέρους παράμετροι που πρέπει να ρυθμίζουν τη λειτουργία της εφαρμογής θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο ρυθμίσεων (preferences file) ο οποίος θα είναι αποθηκευμένος με το περιεχόμενο. Η εφαρμογή εκκινώντας θα πρέπει να διαβάζει αυτόν τον φάκελο και να αυτορυθμίζεται δυναμικά. Σελίδα 59 από 231

60 Όλες οι εφαρμογές των ψηφιακών εκθεμάτων (Π01, Π08, Π09, Π11-Π15, Π17, Π23-25 και μέρος του Π01.05) πρέπει να αναπτυχθούν στην ίδια πλατφόρμα ανάπτυξης και, όπου είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούν κοινό κώδικα (modules), ώστε να είναι ευκολότερη η συντήρησή τους στο μέλλον. Τα ψηφιακά εκθέματα που λειτουργούν με την εφαρμογή αυτή είναι: Π12 Τα αρχαία νομίσματα από κοντά. Η εφαρμογή δεν έχει ήχο. Π13 Τα Βυζαντινά και Μεσαιωνικά νομίσματα από κοντά. Η εφαρμογή δεν έχει ήχο. Π14 Τα νεότερα νομίσματα από κοντά. Η εφαρμογή δεν έχει ήχο. Θα ήταν επιθυμητό, εφόσον ο εξοπλισμός που θα προσφερθεί το επιτρέπει, (αποθηκευτικός χώρος), οι τρεις σταθμοί να περιέχουν και τις τρεις εφαρμογές (και το περιεχόμενο και των τριών) αλλά η κάθε μία να έχει διαφορετικό σημείο εκκίνησης και teaser. Με τον τρόπο αυτό θα ήταν δυνατόν πάνω από ένας επισκέπτης να βλέπει νομίσματα της ίδιας περιόδου. Σελίδα 60 από 231

61 ΕΦ.4 Εφαρμογή διαδραστικού εκθέματος σε τοπικό σταθμό: «Το Νομισματικό Μουσείο χωρίς τα νομίσματα» (Π15, ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Κύρια Διαδραστική Εφαρμογή Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί το διαδραστικό έκθεμα «Το Νομισματικό Μουσείο χωρίς τα νομίσματα» (Π15), το οποίο παρουσιάζει αντικείμενα του Νομισματικού Μουσείου που δεν είναι νομισματικά (έπιπλα, ιστορικά έγγραφα, διακόσμηση, οικοσκευή, σημαντικές στιγμές της ιστορίας του Μουσείου κ.λπ.). Η εφαρμογή πρέπει να ικανοποιεί και τις παρακάτω λειτουργικές απαιτήσεις: Το λογισμικό μέρος της εφαρμογής πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το περιεχόμενο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή στο περιεχόμενο χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι στο σχεδιασμό της πρέπει να τυποποιηθούν η διεπαφή (interface), η πλοήγηση (navigation) και τα υλικά (media) που αποτελούν το περιεχόμενο. Ο καθορισμός των στοιχείων του περιεχομένου ως λειτουργικές οντότητες μπορεί να κωδικοποιηθεί από μία στρατηγική XML ή άλλης αντίστοιχης λογικής στρατηγική (object oriented). Η εφαρμογή πρέπει να συνυπάρχει στον εξοπλισμό με τoν Responder της Συστημικής Εφαρμογής Master/Responder (ΠΤΣ C ). H εφαρμογή, όταν είναι αδρανής, θα προβάλει ένα ελκυστικό σύντομο clip ή συνδυασμό clip και μηνύματα από την επικαιρότητα του Μουσείου. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται teaser. Όταν ένας χρήστης την αγγίξει, οδηγείται στο κύριο μενού. Όταν η εφαρμογή μείνει αδρανής για κάποιο (ρυθμιζόμενο) χρονικό διάστημα, επιστρέφει στον teaser. H εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Η επιλογή γλώσσας πρέπει να είναι εφικτή σε οποιοδήποτε σημείο της. Η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει Φιλοξενούμενες Εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι οι Φιλοξενούμενες Εφαρμογές πρέπει να είναι επιλέξιμες, κατά προτίμηση από οποιδήποτε σημείο της εφαρμογής. Όταν ο επισκέπτης ζητήσει κάποια Φιλοξενούμενη Εφαρμογή (π.χ. το Βιβλίο Επισκεπτών), η Κύρια Εφαρμογή προσωρινά κρύβεται και την οθόνη καταλαμβάνει η Φιλοξενούμενη. Όταν ο επισκέπτης εγκαταλείψει την Φιλοξενούμενη (αδράνεια για κάποιο διάστημα) η Κύρια Εφαρμογή κλείνει την Φιλοξενούμενη και επιστρέφει στον teaser. Διαφορετικά, αν ο ίδιος ο επισκέπτης κλείσει την Φιλοξενούμενη Εφαρμογή, η Κύρια Εφαρμογή ανοίγει στο σημείο που βρισκόταν προηγουμένως. Η εφαρμογή πρέπει να εκκινεί αυτόματα με την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού. Όλοι οι χειρισμοί που απαιτεί η εφαρμογή πρέπει να υλοποιούνται στην οθόνη αφής. Οι επιμέρους παράμετροι που πρέπει να ρυθμίζουν τη λειτουργία της εφαρμογής θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο ρυθμίσεων (preferences file) ο οποίος θα είναι αποθηκευμένος με το περιεχόμενο. Η εφαρμογή εκκινώντας θα πρέπει να διαβάζει αυτόν τον φάκελο και να αυτορυθμίζεται δυναμικά. Όλες οι εφαρμογές των ψηφιακών εκθεμάτων (Π01, Π08, Π09, Π11-Π15, Π17, Π23-25 και μέρος του Π01.05) πρέπει να αναπτυχθούν στην ίδια πλατφόρμα ανάπτυξης και, όπου είναι Σελίδα 61 από 231

62 δυνατόν, να χρησιμοποιούν κοινό κώδικα (modules), ώστε να είναι ευκολότερη η συντήρησή τους στο μέλλον. Σελίδα 62 από 231

63 ΕΦ.5 Εφαρμογή διαδραστικού εκθέματος σε τοπικό σταθμό: «Πόσο κοστίζει; Η αγοραστική αξία του νομίσματος διαχρονικά» (Π23, ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Κύρια Διαδραστική Εφαρμογή Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί το διαδραστικό έκθεμα το οποίο παρουσιάζει την εικονική έκθεση «Πόσο κοστίζει; Η αγοραστική αξία του νομίσματος διαχρονικά» (Π23). Η εφαρμογή πρέπει να ικανοποιεί και τις παρακάτω λειτουργικές απαιτήσεις: Το λογισμικό μέρος της εφαρμογής πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το περιεχόμενο έτσι ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή στο περιεχόμενο χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι στο σχεδιασμό της πρέπει να τυποποιηθούν η διεπαφή (interface), η πλοήγηση (navigation) και τα υλικά (media) που αποτελούν το περιεχόμενο. Ο καθορισμός των στοιχείων του περιεχομένου ως λειτουργικές οντότητες μπορεί να κωδικοποιηθεί από μία στρατηγική XML ή άλλης αντίστοιχης λογικής στρατηγική (object oriented). Η εφαρμογή πρέπει να συνυπάρχει στον εξοπλισμό με τoν Responder της Συστημικής Εφαρμογής Master/Responder (ΠΤΣ C ). H εφαρμογή, όταν είναι αδρανής, θα προβάλει ένα ελκυστικό σύντομο clip ή συνδυασμό clip και μηνύματα από την επικαιρότητα του Μουσείου. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται teaser. Όταν ένας χρήστης την αγγίξει, οδηγείται στο κύριο μενού. Όταν η εφαρμογή μείνει αδρανής για κάποιο (ρυθμιζόμενο) χρονικό διάστημα, επιστρέφει στον teaser. H εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Η επιλογή γλώσσας πρέπει να είναι εφικτή σε οποιοδήποτε σημείο της. Η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει Φιλοξενούμενες Εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι οι Φιλοξενούμενες Εφαρμογές πρέπει να είναι επιλέξιμες, κατά προτίμηση από οποιδήποτε σημείο της εφαρμογής. Όταν ο επισκέπτης ζητήσει κάποια Φιλοξενούμενη Εφαρμογή (π.χ. το Βιβλίο Επισκεπτών), η Κύρια Εφαρμογή προσωρινά κρύβεται και την οθόνη καταλαμβάνει η Φιλοξενούμενη. Όταν ο επισκέπτης εγκαταλείψει την Φιλοξενούμενη (αδράνεια για κάποιο διάστημα) η Κύρια Εφαρμογή κλείνει την Φιλοξενούμενη και επιστρέφει στον teaser. Διαφορετικά, αν ο ίδιος ο επισκέπτης κλείσει την Φιλοξενούμενη Εφαρμογή, η Κύρια Εφαρμογή ανοίγει στο σημείο που βρισκόταν προηγουμένως. Η εφαρμογή πρέπει να εκκινεί αυτόματα με την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού. Όλοι οι χειρισμοί που απαιτεί η εφαρμογή πρέπει να υλοποιούνται στην οθόνη αφής. Οι επιμέρους παράμετροι που πρέπει να ρυθμίζουν τη λειτουργία της εφαρμογής θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο ρυθμίσεων (preferences file) ο οποίος θα είναι αποθηκευμένος με το περιεχόμενο. Η εφαρμογή εκκινώντας θα πρέπει να διαβάζει αυτόν τον φάκελο και να αυτορυθμίζεται δυναμικά. Όλες οι εφαρμογές των ψηφιακών εκθεμάτων (Π01, Π08, Π09, Π11-Π15, Π17, Π23-25 και μέρος του Π01.05) πρέπει να αναπτυχθούν στην ίδια πλατφόρμα ανάπτυξης και, όπου είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούν κοινό κώδικα (modules), ώστε να είναι ευκολότερη η συντήρησή τους στο μέλλον. Σελίδα 63 από 231

64 ΕΦ.6 Εφαρμογή διαδραστικού εκθέματος σε τοπικό σταθμό: «Κυκλοφορίααποταμίευση-ανασφάλεια» (Π24, ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Κύρια Διαδραστική Εφαρμογή Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί το διαδραστικό έκθεμα το οποίο παρουσιάζει την εικονική έκθεση «Κυκλοφορία-αποταμίευση-ανασφάλεια» (Π24). Η εφαρμογή πρέπει να ικανοποιεί και τις παρακάτω λειτουργικές απαιτήσεις: Το λογισμικό μέρος της εφαρμογής πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το περιεχόμενο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή στο περιεχόμενο χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι στο σχεδιασμό της πρέπει να τυποποιηθούν η διεπαφή (interface), η πλοήγηση (navigation) και τα υλικά (media) που αποτελούν το περιεχόμενο. Ο καθορισμός των στοιχείων του περιεχομένου ως λειτουργικές οντότητες μπορεί να κωδικοποιηθεί από μία στρατηγική XML ή άλλης αντίστοιχης λογικής στρατηγική (object oriented). Η εφαρμογή πρέπει να συνυπάρχει στον εξοπλισμό με τoν Responder της Συστημικής Εφαρμογής Master/Responder (ΠΤΣ C ). H εφαρμογή, όταν είναι αδρανής, θα προβάλει ένα ελκυστικό σύντομο clip ή συνδυασμό clip και μηνύματα από την επικαιρότητα του Μουσείου. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται teaser. Όταν ένας χρήστης την αγγίξει, οδηγείται στο κύριο μενού. Όταν η εφαρμογή μείνει αδρανής για κάποιο (ρυθμιζόμενο) χρονικό διάστημα, επιστρέφει στον teaser. H εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Η επιλογή γλώσσας πρέπει να είναι εφικτή σε οποιοδήποτε σημείο της. Η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει Φιλοξενούμενες Εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι οι Φιλοξενούμενες Εφαρμογές πρέπει να είναι επιλέξιμες, κατά προτίμηση από οποιδήποτε σημείο της εφαρμογής. Όταν ο επισκέπτης ζητήσει κάποια Φιλοξενούμενη Εφαρμογή (π.χ. το Βιβλίο Επισκεπτών), η Κύρια Εφαρμογή προσωρινά κρύβεται και την οθόνη καταλαμβάνει η Φιλοξενούμενη. Όταν ο επισκέπτης εγκαταλείψει την Φιλοξενούμενη (αδράνεια για κάποιο διάστημα) η Κύρια Εφαρμογή κλείνει την Φιλοξενούμενη και επιστρέφει στον teaser. Διαφορετικά, αν ο ίδιος ο επισκέπτης κλείσει την Φιλοξενούμενη Εφαρμογή, η Κύρια Εφαρμογή ανοίγει στο σημείο που βρισκόταν προηγουμένως. Η εφαρμογή πρέπει να εκκινεί αυτόματα με την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού. Όλοι οι χειρισμοί που απαιτεί η εφαρμογή πρέπει να υλοποιούνται στην οθόνη αφής. Οι επιμέρους παράμετροι που πρέπει να ρυθμίζουν τη λειτουργία της εφαρμογής θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο ρυθμίσεων (preferences file) ο οποίος θα είναι αποθηκευμένος με το περιεχόμενο. Η εφαρμογή εκκινώντας θα πρέπει να διαβάζει αυτόν τον φάκελο και να αυτορυθμίζεται δυναμικά. Σελίδα 64 από 231

65 Όλες οι εφαρμογές των ψηφιακών εκθεμάτων (Π01, Π08, Π09, Π11-Π15, Π17, Π23-25 και μέρος του Π01.05) πρέπει να αναπτυχθούν στην ίδια πλατφόρμα ανάπτυξης και όπου είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν κοινό κώδικα (modules), ώστε να είναι ευκολότερη η συντήρησή τους στο μέλλον.εφ.7 Εφαρμογή διαδραστικού εκθέματος σε τοπικό σταθμό: «Τα ισχυρά και "διεθνή" νομίσματα στον μακρό ιστορικό χρόνο» (Π25, ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Κύρια Διαδραστική Εφαρμογή Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί το διαδραστικό έκθεμα το οποίο παρουσιάζει την εικονική έκθεση «Τα ισχυρά και "διεθνή" νομίσματα στον μακρό ιστορικό χρόνο» (Π25). Η εφαρμογή πρέπει να ικανοποιεί και τις παρακάτω λειτουργικές απαιτήσεις: Το λογισμικό μέρος της εφαρμογής πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το περιεχόμενο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή στο περιεχόμενο χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι στο σχεδιασμό της πρέπει να τυποποιηθούν η διεπαφή (interface), η πλοήγηση (navigation) και τα υλικά (media) που αποτελούν το περιεχόμενο. Ο καθορισμός των στοιχείων του περιεχομένου ως λειτουργικές οντότητες μπορεί να κωδικοποιηθεί από μία στρατηγική XML ή άλλης αντίστοιχης λογικής στρατηγική (object oriented). Η εφαρμογή πρέπει να συνυπάρχει στον εξοπλισμό με τoν Responder της Συστημικής Εφαρμογής Master/Responder (ΠΤΣ C ). H εφαρμογή, όταν είναι αδρανής, θα προβάλει ένα ελκυστικό σύντομο clip ή συνδυασμό clip και μηνύματα από την επικαιρότητα του Μουσείου. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται teaser. Όταν ένας χρήστης την αγγίξει, οδηγείται στο κύριο μενού. Όταν η εφαρμογή μείνει αδρανής για κάποιο (ρυθμιζόμενο) χρονικό διάστημα, επιστρέφει στον teaser. H εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Η επιλογή γλώσσας πρέπει να είναι εφικτή σε οποιοδήποτε σημείο της. Η εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει Φιλοξενούμενες Εφαρμογές. Αυτό σημαίνει ότι οι Φιλοξενούμενες Εφαρμογές πρέπει να είναι επιλέξιμες, κατά προτίμηση από οποιδήποτε σημείο της εφαρμογής. Όταν ο επισκέπτης ζητήσει κάποια Φιλοξενούμενη Εφαρμογή (π.χ. το Βιβλίο Επισκεπτών), η Κύρια Εφαρμογή προσωρινά κρύβεται και την οθόνη καταλαμβάνει η Φιλοξενούμενη. Όταν ο επισκέπτης εγκαταλείψει την Φιλοξενούμενη (αδράνεια για κάποιο διάστημα), η Κύρια Εφαρμογή κλείνει την Φιλοξενούμενη και επιστρέφει στον teaser. Διαφορετικά, αν ο ίδιος ο επισκέπτης κλείσει την Φιλοξενούμενη Εφαρμογή, η Κύρια Εφαρμογή ανοίγει στο σημείο που βρισκόταν προηγουμένως. Η εφαρμογή πρέπει να εκκινεί αυτόματα με την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού. Όλοι οι χειρισμοί που απαιτεί η εφαρμογή πρέπει να υλοποιούνται στην οθόνη αφής. Οι επιμέρους παράμετροι που πρέπει να ρυθμίζουν τη λειτουργία της εφαρμογής θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο ρυθμίσεων (preferences file) ο οποίος θα είναι αποθηκευμένος με το περιεχόμενο. Η εφαρμογή εκκινώντας θα πρέπει να διαβάζει αυτόν τον φάκελο και να αυτορυθμίζεται δυναμικά. Σελίδα 65 από 231

66 Όλες οι εφαρμογές των ψηφιακών εκθεμάτων (Π01, Π08, Π09, Π11-Π15, Π17, Π23-25 και μέρος του Π01.05) πρέπει να αναπτυχθούν στην ίδια πλατφόρμα ανάπτυξης και, όπου είναι δυνατόν, να χρησιμοποιούν κοινό κώδικα (modules), ώστε να είναι ευκολότερη η συντήρησή τους στο μέλλον.εφ.8 Εφαρμογές στην πολυεπαφική τράπεζα (Π10, ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Κύρια Διαδραστική Εφαρμογή Η πολυεπαφική τράπεζα, λόγω της ιδιορρυθμίας των υλικών υποδομών της, αποτελεί ένα ιδιαίτερη σύστημα, μάλλον αυτόνομο. Το σύστημα αυτό μπορεί να απαιτήσει ειδική πλατφόρμα ανάπτυξης, η οποία μπορεί να διαφέρει από εκείνη που θα χρησιμοποιηθεί για τις υπόλοιπες διαδραστικές εφαρμογές. Στην πολυεπαφική τράπεζα θα αναπτυχθούν τρεις διαφορετικές εφαρμογές. Και οι τρεις εφαρμογές θα είναι εγκατεστημένες στην υποδομή της και το προσωπικό του Μουσείου θα αποφασίζει κατά περίπτωση ποια θα ενεργοποιεί. Οι εφαρμογές στην πολυεπαφική τράπεζα, εκτός από τον πληροφοριακό/εκπαιδευτικό χαρακτήρα τους, πρέπει να διαθέτουν και ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά. Ακόμη, επειδή δίνουν τη δυνατότητα χρήσης σε πολλούς επισκέπτες να αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα μαζί της, προσφέρουν μία κοινωνική διάσταση στην εμπειρία επαφής που δεν πρέπει να αγνοηθεί στην πρόταση του υποψηφίου. Η πολυεπαφική τράπεζα δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μία μεγάλη επιφάνεια που 6 επισκέπτες αντλούν από μόνοι τους πληροφορίες. Αντίθετα, πρέπει να θεωρηθεί ότι η αλληλεπίδραση και διάδραση μεταξύ τους είναι τα στοιχεία που θα δικαιώσουν την επιλογή της. Οι εφαρμογές για την πολυεπαφική τράπεζα είναι: 1. Το νόμισμα στην τέχνη. Απεικονίσεις νομισμάτων σε μετάλλια, νομίσματα και έργα ζωγραφικής από όλον τον κόσμο. Η εφαρμογή αυτή θα δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ανακατεύουν στοίβες από εικονογραφικό υλικό και να επιλέγουν εικόνες τις οποίες θα μεγενθύνονται μπροστά τους. Η εικόνα θα ανοίγει σε ένα διαδραστικό παράθυρο στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να διαβάζει την κειμενολεζάντα του αντικειμένου. Οι στοίβες του εικονογραφικού υλικού θα είναι 5 και θα περιέχουν εικόνες από νομίσματα και μετάλλια, έργα γλυπτικής, έργα μικρογραφίας, έργα ζωγραφικής και αρχαία τέχνεργα. 2. Όψεις και σύμβολα. Στην εφαρμογή αυτή οι επισκέπτες θα συνθέτουν όψεις νομισμάτων επιλέγοντας θέματα, σύμβολα, επιγραφές και άλλα στοιχεία. Στην προσπάθειά τους αυτή θα συμβουλεύονται κάρτες με νομίσματα της εποχής που στοχεύουν, μενού με σύμβολα, βιογραφίες προσώπων (εκδίδουσες αρχές), χάρτες κ.λπ. Το παραγόμενο νόμισμα, στις περισσότερες των περιπτώσεων θα είναι ανύπαρκτο. Κατά τη διάρκεια της σύνθεσης, η εφαρμογή θα παράγει ένα γραπτό «ψυχογράφημα» του νομίσματος βασισμένο στις επιλογές των στοιχείων που κάνει ο επισκέπτης. Το κείμενο αυτό θα είναι διασκεδαστικό αλλά και πληροφοριακό, ώστε ο επισκέπτης να διορθώνει επιλογές που έκανε, πλησιάζοντας προς κάποιο ιστορικά υπαρκτό νόμισμα. 3. Μέταλλα και μεταλεία. Η εφαρμογή αυτή θα παρουσιάζει τους τόπους, την τεχνολογία και τη σημασία των μετάλλων στην νομισματική παραγωγή, διαχρονικά. Σελίδα 66 από 231

67 Η ρευστότητα μετάλλου ήταν βασικός παράγοντας καθορισμού της εσωτερικής αξίας του νομίσματος. Η επάρκεια ή η έλλειψη μετάλλων διαμόρφωσαν αντίστοιχα τον τίτλο, το βάρος και τις ισοτιμίες των νομισμάτων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και καθόριζαν την αγοραστική αξία του νομίσματος. Τα μεταλλεία που παρείχαν τα μέταλλα για τις νομισματοκοπίες του αρχαίου ελληνικού, του ρωμαϊκού και του ανατολικού και δυτικού μεσαιωνικού κόσμου, βρίσκονταν κατά περίπτωση στον ελλαδικό χώρο, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Ασία. Μετά την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου σημαντικά μεταλλεία βρέθηκαν στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν τα αρχαία μεταλλεία του Λαυρίου τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομική άνοδο των Αθηνών. Επίσης, θα παρουσιαστούν τεχνικές παραγωγής νομισμάτων (κοπή) καθώς και χαρακτηριστικά των νομισμάτων που προέρχονται από τον τρόπο κατασκευής τους (μήτρες, πίνακες μητρών οπισθότυπου/εμπροσθότυπου, μετάλλια κ.λπ.) Οι εφαρμογές πρέπει να ικανοποιούν και τις παρακάτω λειτουργικές απαιτήσεις: Το λογισμικό μέρος της εφαρμογής πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το περιεχόμενο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αλλαγή στο περιεχόμενο χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι στο σχεδιασμό της πρέπει να τυποποιηθούν η διεπαφή (interface), η πλοήγηση (navigation) και τα υλικά (media) που αποτελούν το περιεχόμενο. Ο καθορισμός των στοιχείων του περιεχομένου ως λειτουργικές οντότητες μπορεί να κωδικοποιηθεί από μία στρατηγική XML ή άλλης αντίστοιχης λογικής στρατηγική (object oriented). H εφαρμογή πρέπει να υποστηρίζει δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Η επιλογή γλώσσας πρέπει να είναι εφικτή σε οποιοδήποτε σημείο της. Η εφαρμογή πρέπει να εκκινεί αυτόματα με την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού. Όλοι οι χειρισμοί που απαιτεί η εφαρμογή πρέπει να υλοποιούνται στην οθόνη αφής. Οι επιμέρους παράμετροι που πρέπει να ρυθμίζουν τη λειτουργία της εφαρμογής θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο ρυθμίσεων (preferences file) ο οποίος θα είναι αποθηκευμένος με το περιεχόμενο. Η εφαρμογή εκκινώντας θα πρέπει να διαβάζει αυτόν τον φάκελο και να αυτορυθμίζεται δυναμικά. Σελίδα 67 από 231

68 ΕΦ.9 Εφαρμογή ελέγχου λειτουργίας Master/Responder (ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Κύρια Διαδραστική Εφαρμογή, Συστημική Εφαρμογή Το λογισμικό αυτό έχει δύο μέρη. To πρώτο μέρος, ο Master, θα είναι εγκατεστημένο στον Κεντρικό Data Server του Κλειστού Ασύρματου Δικτύου του Μουσείου. Το δεύτερο μέρος θα είναι εγκατεστημένο σε κάθε ψηφιακή υποδομή με υπολογιστή, και ονομάζεται Responder. O Master και οι διάσπαρτοι Responders θα ανταλλάσσουν μέσω του ασύρματου δικτύου μηνύματα τα οποία αφενός θα πληροφορούν τον Master για την κατάσταση του κάθε Responder ή αφετέρου ο Μaster θα ζητάει από κάποιον τοπικό Responder να εκτελέσει διαδικασίες μέσα στον τοπικό σταθμό, ώστε να αλλάζει η συμπεριφορά του, το περιεχόμενό του κ.λπ. Η εφαρμογή θα συλλέγει μηνύματα από όλον τον εκθεσιακό εξοπλισμό από τα οποία θα ελέγχεται η κατάσταση λειτουργίας τους. Σε περίπτωση που κάποια συσκευή δεν στείλει μερικά διαδοχικά μηνύματα, ο Master θα θεωρεί ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά και θα εκκινήσει την προβλεπόμενη διαδιακασία ειδοποίησης. Μέσω αυτής της εφαρμογής, το διαπιστευμένο προσωπικό του μουσείου, από το γραφείο του θα μπορεί να: Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί εξοπλισμό, Αναρτά προσωρινά ενημερωτικά ή διαφημιστικά μηνύματα για εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Μουσείου, Να αλλάζει τη χρήση σε σταθμούς σε περιπτώσεις που θα εξυπηρετηθεί το κοινό. Για παράδειγμα, μία διάλεξη στις απογευματινές ώρες μπορεί να μεταδίδεται live σε όλους τους χώρους του Μουσείου, όταν έχει πολύ κόσμο. Πρωτόκολλο επικοινωνίας Master-Responder. H επικοινωνία μεταξύ του Master και των Responder πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω λειτουργικές και αρχιτεκτονικές προϋποθέσεις: Περιοδικότητα επαφής Master-Responder: κάθε λεπτό. Στοιχεία καταγραφής ανά λεπτό (από Responder): Σταθμός, ημερομηνία και ώρα. Tα στοιχεία αποθηκεύονται σε μορφή ascii σε ένα αρχείο tab-text ανά 24-ωρο. Μηνύματα Master προς Responder: Περιγράφονται παρακάτω. Παράλληλα με τα παραπάνω, οι Responder των διαδραστικών εφαρμογών πρέπει να καταγράφουν εγγραφές χρήσης από το κοινό για στατιστικούς λόγους. Τα στοιχεία που θα κρατούνται είναι: Ημερομηνία, ώρα (ώρα, λεπτό, δευτερόλεπτο), Σταθμός, κωδικός οθόνης (σελίδα που προβάλεται). Σελίδα 68 από 231

69 Eφαρμογή Master H εφαρμογή Master πρέπει να αποτελείται από δύο λογικά τμήματα: Το διαδραστικό τμήμα της εφαρμογής με το οποίο το προσωπικό του Μουσείου θα έρχεται σε επαφή με την εφαρμογή. Το τμήμα αυτό ονομάζεται Master Interface. Το αυτόματο τμήμα το οποίο θα λειτουργεί συνέχεια και θα συλλέγει στοιχεία από τους Responder του εξοπλισμού. Tο τμήμα αυτό ονομάζεται Dispatcher. Το Master Interface θα χρησιμοποιείται περιστασιακά από το προσωπικό του Μουσείου για να υλοποιήσει μία σειρά από εργασίες που ελέγχουν τη λειτουργία και το περιεχόμενο των ψηφιακών εκθεσιακών υποδομών. Οι εργασίες αυτές θα επιλέγονται στο Master Interface και θα αποστέλλονται (μαζί με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις περιεχομένου) στους σταθμούς. Εκεί θα τις παραλάβει ο τοπικός Responder και θα προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες υλοποίησης ή απάντησης. Οι εργασίες που μπορούν να υλοποιηθούν από το Master Interface περιλαμβάνουν: Ρυθμίσεις: Έλεγχος της στάθμης του ήχου όταν ο σταθμός παράγει ήχο. Προγραμματισμός χρόνων ανοίγματος/κλεισίματος Εντολές: RESET, SHUTDOWN, RESET APPLICATION Τροποποίηση εφαρμογών: Upload Application Αποστολή νέας ή τοποποιημένης υπάρχουσας Φιλοξενούμενης Εφαρμογής σε σταθμό. Activate application Προσωρινή ενεργοποίηση άλλης εφαρμογής στο σταθμό από την Κύρια Εφαρμογή της. Deactivate application Επαναφορά της Κύριας Εφαρμογής του σταθμού. Upload message package Αποστολή μηνυμάτων που θα προβάλλονται σε teasers. Activate/Deactivate Message Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μηνυμάτων teaser. Ανάκληση στοιχείων: Ανάκληση στοιχείων χρήσης Προβολή αναφοράς χρήσης Ρυθμιση Dispatcher: Καθορισμός της χρονικής διάρκειας του κύκλου. Προσθήκη/αφαίρεση σταθμού από τη "φάρμα" που παρακολουθεί ο Dispatcher. Καθορισμός στοιχείων σταθμού. Σελίδα 69 από 231

70 Εκτύπωση αναφορών κατάστασης εξοπλισμού της "φάρμας". Προβολή στην οθόνη της κατάστασης εξοπλισμού στη "φάρμα" (Dashboard). Ο Dispatcher θα εργάζεται συνεχώς και σε τακτικά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 30" ή 1 λεπτό) εκτελεί ένα κύκλο στον οποίον συλλέγει φακέλους κατάστασης από τους σταθμούς και αποθηκεύει τις εγγραφές σε ενιαίο αρχείο για όλον τον εξοπλισμό (LOG). Παράλληλα, ο Dispatcher διατηρεί ενημερωμένη μία οθόνη στην οποία υπάρχουν οπτικές ενδείξεις της κατάστασης του εξοπλισμού. Η οθόνη αυτή λέγεται Dashboard. Τέλος, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια δυσλειτουργία, ο Dispatcher εμφανίζει στο Dashboard φωτεινή ένδειξη και ειδοποιεί το διαπιστευμένο προσωπικό υποστήριξης με e- mail και μηνύματα (instant messages). Οι παραπάνω λειτουργικές και αρχιτεκτονικές αναφορές σε συγκεκριμένα στοιχεία δίνονται για την καλύτερη κατανόηση της απαιτούμενης εφαρμογής και δεν είναι δεσμευτικές, αρκεί η λύση του Αναδόχου να υλοποιεί τις απαιτήσεις. Εφαρμογή Responder Η εφαρμογή Responder είναι μία Συστημική Εφαρμογή η οποία πρέπει να μπορεί να ενσωματωθεί σε όλες τις εφαρμογές διαδραστικές ή μη του ψηφιακού εκθεσιακού εξοπλισμού. Το λογισμικό αυτό πρέπει να υλοποιεί τις εξής ψηφιακές δραστηριότητες: Καταχώρηση εγγραφών Responder σε προδιαγεγραμμένα χρονικά διαστήματα. Να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την εφαρμογή. Η ενέργεια αυτή σταματά την ομαλή λειτουργία του σταθμού και αν ο σταθμός έχει οθόνη, προβάλλεται ένα μήνυμα ότι ο σταθμός είναι εκτός λειτουργίας. Αντίθετα, όταν η ενέργεια ενεργοποιεί τον σταθμό, αυτός επιστρέφει στη διαδικασία έναρξης. Να επανεκκινεί τον σταθμό. Σε περίπτωση που κάποιος σταθμός πρέπει να επανεκκινήσει (reset) αυτό μπορεί να ζητηθεί από τον Responder να το προκαλέσει. Σε περιπτώσεις που χρειάζεται να προβληθεί κάποιο μήνυμα σε έναν, μερικούς ή όλους τους σταθμούς, μπορεί να ζητηθεί από τον Responder να το κάνει. Η ενέργεια αυτή προϋποθέτει ότι ο Responder θα βρει το υλικό του μηνύματος σε προδιαγεγραμμένο σημείο του δίσκου του. Αλλαγή χρήσης σταθμού. Αυτή η ενέργεια έχει δύο πτυχές: o Η πρώτη αφορά στην περιοδική χρήση του σταθμού για την προβολή ζωντανού βίντεο από κάποια δραστηριότητα ή εκδήλωση μέσα στο μουσείο. Αυτό εξυπηρετείται από τις υποδομές του Παραδοτέου Π21. Στην περίπτωση αυτή ο σταθμός προβάλλει περιεχόμενο από τον Streaming Server (Π21.04). o Η δεύτερη περίπτωση δεν είναι προκαθορισμένη. Για παράδειγμα μπορεί να αποθηκευτεί μία άλλη από την προβλεπόμενη εφαρμογή στο σταθμό και να Σελίδα 70 από 231

71 ενεργοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, π.χ. κατά τη διάρκεια μιας τριήμερης επιστημονικής συνάντησης στο Μουσείο. Η προσωρινή εφαρμογή, εφόσον ικανοποιεί τις προδιαγραφές και περιέχει Responder module θα λειτουργήσει κανονικά. Στο τέλος της περιόδου της, θα ενεργοποιήσει την μόνιμη εφαρμογή του σταθμού. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι κάθε εφαρμογή στους εκθεσιακούς ψηφιακούς σταθμούς πρέπει να έχει κάποια γνωστά χαρακτηριστικά, μία ταυτότητα. Οι πληροφορίες αυτές ανακαλούνται από το Responder κατά την εκκίνηση του λογισμικού. Τα στοιχεία ταυτότητας του σταθμού θα βρίσκονται αποθηκευμένα σε ένα αρχείο ταυτότητας τοπικά σε κάθε σταθμό. Οι παραπάνω λειτουργικές και αρχιτεκτονικές αναφορές σε συγκεκριμένα στοιχεία δίνονται για την καλύτερη κατανόηση της απαιτούμενης εφαρμογής και δεν είναι δεσμευτικές, αρκεί η λύση του Αναδόχου να υλοποιεί τις απαιτήσεις. Οι εφαρμογές με τις οποίες πρέπει να συνεργάζεται ο Responder είναι οι ΕΦ.1, ΕΦ.2, ΕΦ.3, ΕΦ.4, ΕΦ.5, ΕΦ.6 και ΕΦ.7. Διαφοροποιήσεις επί των απαιτήσεων της προαναφερθείσας εφαρμογής μπορούν να προταθούν, μόνον εφόσον καλύπτονται απόλυτα οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Σελίδα 71 από 231

72 ΕΦ.10 Εφαρμογή Επαφές και Συμβάντα (Π34, ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Η εφαρμογή είναι μία Τοπική Βάση Δεδομένων (db_guestusers) η οποία θα αναπτυχθεί στην Ενιαία Πλατφόρμα Τοπικών Βάσεων Δεδομένων (ΕΠΤΒΔ) 1 και θα φιλοξενείται στον τοπικό Database Server (Π37, ΠΤΣ C ). Οι χρήστες (το προσωπικό του Μουσείου) θα χρησιμοποιούν την εφαρμογή μέσω client που θα εγκαταστηθεί στους (υπάρχοντες) σταθμούς εργασίας του Μουσείου (Π37, ΠΤΣ C ). Η ΒΔ προορίζεται για την καταγραφή Επαφών και Συμβάντων του Μουσείου με ειδικό κοινό: Μελετητές, φοιτητές, ερευνητές, συγγαρφείς κ.λπ. Συλλέκτες Εξωτερικοί συνεργάτες και εθελοντές Εκπαιδευτικοί οι οποίοι οργανώνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Μουσείο Οργανωτές εκδηλώσεων και ομαδικών επισκέψεων στο Μουσείο Αντιπρόσωποι φορέων του εξωτερικού με τους οποίους συνεργάζεται το Μουσείο σε μόνιμη ή περιοδική βάση. Ιδιώτες οι οποίοι έχουν εν εξελίξει κάποια ειδική επαφή με το Μουσείο 1 H ΕΠΤΒΔ σηματοδοτεί ότι όλες οι τοπικές ΒΔ θα αναπτυχθούν στην ίδια πλατφόρμα ανάπτυξης και θα φιλοξενούνται σε κοινό Database Server, σε αντιδιαστολή με το WEBCORE που περιλαμβάνει όλες τις διαδικτυακές ΒΔ του κόμβου, οι οποίες επίσης θα αναπτυχθούν στην ίδια πλατφόρμα ανάπτυξης, αλλά όχι υποχρεωτικά όμοια με εκείνη της ΕΠΤΒΔ. Tα ονόματα των ΒΔ της ΕΠΤΒΔ γράφονται με πεζοκεφαλαία ενώ του WEBCORE με κεφαλαία (π.χ. db_guestusers, DB_USERS) Σελίδα 72 από 231

73 Ενδεικτικά, η ΒΔ θα έχει τους ακόλουθους Πίνακες: Πίνακας Ειδικού Κοινού (db_guest.users) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα στοιχεία των προσώπων ειδικού κοινού. Ανοικτός στο ειδικό κοινό και το προσωπικό του Μουσείου. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Στοιχεία ταχυδρομικής επαφής Τηλέφωνα s Ειδικότητα προσώπου Κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το πρόσωπο Φορέας του προσώπου Τμήμα του Φορέα Ημερομηνία Γέννησης Εθνικότητα του προσώπου Τόπος κατοικίας Αρ. πρωτοκόλλου αίτησης Ημερομηνία αίτησης Περιγραφή του αιτήματος ή του λόγου που το πρόσωπο ζητάει διαπίστευση Αρ. Πρωτοκόλλου έγκρισης (Κενό αν δεν έχει εγκριθεί) Ημερομηνία έγκρισης Ημερομηνία λήξης διαπίστευσης Αρ. Κάρτας Διαπίστευσης (Κενό: δεν έχει εκδοθεί κάρτα) Δικαιώματα. Checkboxes με εκχωρούμενα δικαιώματα χρήσης Όνομα πρόσβασης από το διαδίκτυο Κωδικός πρόσβασης (password) από το διαδίκτυο Όνομα χρήστη στο Directory Service. Καθορίζεται το επίπεδο πρόσβασης στο δίκτυο και τις ψηφιακές υποδομές του Μουσείου. φωτογραφία Πίνακας Αιτήματος (db_guest.request) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα στοιχεία ενός αιτήματος από μέλος του ειδικού κοινού. Ανοικτός στο ειδικό κοινό και το προσωπικό του Μουσείου. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Μοναδικός κωδικός εγγραφής Κωδικός προσώπου ---> GuestUsers Ημερομηνία αιτήματος Περιγραφή αιτήματος Σκοπός και χρήση του αιτήματος Συστατικές πληροφορίες Κατηγορία αιτήματος (Φωτογραφία, έκτυπο, πληροφορία, φωτοτυπία κ.λπ.) Ημερομηνία εκπλήρωσης Σελίδα 73 από 231

74 Υπεύθυνος του Μουσείου Κόστος αιτήματος Κατάσταση εγγραφής: Ανοιχτό Κλειστό Πίνακας Εργασιών Αιτήματος (db_guest.works) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται εργασίες ή διαδικασίες που διεκπεραιώνονται για λογαριασμό κάποιου μέλους του ειδικού κοινού. Ανοικτός μόνο στο προσωπικό του Μουσείου. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Μοναδικός κωδικός εγγραφής Κωδικός προσώπου ---> GuestUsers Κωδικός αιτήματος ---> Request Ημερομηνία εργασίας Περιγραφή εργασίας Κατηγορία εργασίας (εκπαιδευτική, επιστημονική, διοικητική, εμπορική,...) attachements (αντικείμενα που έχουν ανταλλαχθεί μεταξύ των προσώπων) Ημερομηνία εκπλήρωσης Υπεύθυνος του Μουσείου Κόστος συμβάντος Χρόνος απασχόλησης του προσωπικού Τμήμα του Μουσείου που αφορά το συμβάν Κατάσταση εγγραφής: Ανοιχτό Κλειστό Προηγούμενη εργασία/επαφή στην ίδια υπόθεση (spuw_id) Επόμενη εργασία/επαφή στην ίδια υπόθεση (spuw_id) Η πρόσβαση στη ΒΔ θα είναι διαβαθμισμένη σύμφωνα με τις επιλογές του Μουσείου. Σελίδα 74 από 231

75 ΕΦ.11 Το έργο του Μουσείου (Π37 & Π38) Η συστηματική καταγραφή των δραστηριοτήτων του Μουσείου αποτελεί τη βάση για μία σειρά από αναγκαίες υπηρεσίες υποστήριξης του Μουσείου. Αυτές περιλαμβάνουν: Παρουσίαση του έργου του Μουσείου στο κοινό (διαδίκτυο) Παρουσίαση του έργου του Μουσείου στους χορηγούς Ενημέρωση του διαδικτυακού κόμβου Παραγωγή στατιστικών αναφορών Παρακολούθηση της επισκεψιμότητας Προγραμματισμό δραστηριοτήτων, απαιτούμενων υποδομών και προσωπικού (μόνιμου ή εθελοντών). Η καταγραφή των στοιχείων, για να είναι πλήρης και ομοιογενής, πρέπει να βασίζεται σε προγραμματισμένες και εργονομικά σχεδιασμένες διαδικασίες, μερικές από τις οποίες πρέπει να εκτελούνται σε καθημερινή βάση. Για το λόγο αυτό, η δράση θα σχεδιάσει, αναπτύξει και εγκαταστήσει τις υλικοτεχνικές και οργανωτικές υποδομές, ώστε το σημαντικό αυτό έργο να είναι ευκολότερο να διατηρηθεί και να υλοποιηθεί. Η δράση υλοποιείται από δύο Παραδοτέα: Π37 Π38 Σύστημα αποδελτίωσης και καταγραφής των δραστηριοτήτων του Μουσείου Ψηφιακή εφαρμογή δημοσίευσης του έργου του Μουσείου. Η πρώτη, αφορά στις εσωτερικές διαδικασίες και μέσα, ενώ η δεύτερη παράγει το ορατό στο κοινό αποτέλεσμα. Το σύστημα καταγραφής των δραστηριοτήτων του Μουσείου είναι μία δικτυακή βάση δεδομένων (client-server) η οποία λειτουργεί στο εσωτερικό δίκτυο του Μουσείου. Σε αυτήν το προσωπικό του Μουσείου καταγράφει στοιχεία που αφορούν σε δραστηριότητες του (metadata) τα οποία αξιοποιούνται στην παρουσίαση του έργου του Μουσείου σε στοχευμένο και το ευρύ κοινό. Αντικείμενο καταγραφής είναι: Η επισκεψιμότητα της έκθεσης Δραστηριότητες και εκδηλώσεις (διαλέξεις, θεματικές ξεναγήσεις, κ.λπ.) Επισκεψιμότητα σε δραστηριότητες και εκδηλώσεις Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επισκεψιμότητα Ειδικά προγράμματα και συμμετοχικότητα Εσωτερικές δραστηριότητες (συμβάντα γραφείου) που κρίνονται ότι ενδιαφέρουν το κοινό Συνεργασίες, παραγωγές, εκδόσεις κ.λπ. Προγράμματα μελετητών. Σελίδα 75 από 231

76 Η καταγραφή γίνεται σε ειδικούς πίνακες ανάλογα με την κατηγορία του στοιχείου. Πολυμεσικά δεδομένα καταγραφής. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν πρόσθετα στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν την καταγραφή όπως φωτογραφίες, βιντεοσκοπήσεις, συνεντεύξεις, δελτία τύπου, ηχητικά ντοκουμέντα κ.λπ. Τα δεδομένα αυτά συνδέονται (links) με εγγραφές στο σύστημα καταγραφής. Σύστημα διαχείρισης πολυμεσικών δεδομένων (Content Management System, CMS). Πρόκειται για το σύστημα αποθήκευσης, χαρακτηρισμού και ανάκλησης πολυμεσικών δεδομένων βάσει κριτηρίων και κατηγοριοποιήσεων. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει εξοπλισμό (Server, αποθηκευτικά μέσα και δικτυακές υποδομές) και λογισμικό (Server, προγράμματα επαφής και αναζήτησης). Οι χρήστες του συστήματος αλληλεπιδρούν μαζί του μέσω web-interface από το σταθμό εργασίας τους. Το CMS υλοποιείται από άλλο παραδοτέο του έργου (EΞ.15, παραπάνω) Σελίδα 76 από 231

77 Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, οι δραστηριότητες καταγράφονται αφενός από media (σχετιζόμενα πολυμεσικά αρχεία) αφετέρου με συμπλήρωση δομημένων φορμών σε Βάση Δεδομένων Καταγραφής. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή Δημοσίευσης παράγεται το υλικό παρουσίασης. Σελίδα 77 από 231

78 1. Βάση Δεδομένων Καταγραφής δραστηριοτήτων (ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων H βάση Δεδομένων db_porfolio, η οποία θα αναπτυχθεί στην Ενιαία Πλατφόρμα Τοπικών Βάσεων Δεδομένων (ΕΠΤΒΔ), περιλαμβάνει 5 κύριους διακριτούς Πίνακες. Οι Πίνακες αυτοί είναι (ενδεικτικοί): 1. Πίνακας Ημερήσιας Καταγραφής Επισκεψιμότητας (db_portfolio.tickets) Στον Πίνακα αυτό καταγράφεται η επισκεψιμότητα στο Μουσείο, βάσει των εισιτηρίων. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Περιγραφή Ημερομηνία καταγραφής Κανονικά εισιτήρια - Έλληνες Κανονικά εισιτήρια - Ξένοι Μειωμένα εισιτήρια - Έλληνες Μειωμένα εισιτήρια - Ξένοι Δωρεάν εισιτήρια - Έλληνες Δωρεάν εισιτήρια - Ξένοι Εισιτήρια μαθητών - εκπαιδευτικών 2. Πίνακας Καταγραφής Δραστηριότητας (db_portfolio.events) Στον Πίνακα αυτό καταγράφονται πληροφορίες για δραστηριότητες και εκδηλώσεις στο Νομσιματικό Μουσείο οι οποίες δεν απαιτούν αγορά εισιτηρίου. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Τίτλος δραστηριότητας ή εκδήλωσης Τύπος εγγραφής (διάλεξη, εκδήλωση,...) Ημερήσια Διαρκείας Ημερομηνία τέλεσης ή έναρξης Ημερομηνία λήξης Παραγωγοί, συντελεστές κ.λπ. Σύντομη και περιεκτική περιγραφή της δραστηριότητας (<400 λέξεις) Χορηγοί Κόστος υλοποίησης Σύνδεσμοι σε υλικό αποθηκευμένο στο CMS Σύνδεσμος για εγγραφές επισκεψιμότητας (Πίνακας 3) Σελίδα 78 από 231

79 3. Πίνακας Καταγραφής Συμμετοχικότητας (db_portfolio.attandance) Στον Πίνακα αυτό καταχωρείται η επισκεψιμότητα σε εκδηλώσεις που έχουν καταχωρηθεί στον Πίνακα 2 (εκτός εισιτηρίου). Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Ημερομηνία καταγραφής Συμμετοχές Ελλήνων Συμμετοχές ξένων Συμμετοχές σχολείων - εκπαιδευτικών Συμμετοχές εκπαιδευομένων Συμμετοχές εθελοντών Συμμετοχές προσωπικοτήτων 4. Πίνακας Καταγραφής Συμβάντος (Ειδήσεις, σημαντικές αποφάσεις κ.λπ.) db_portfolio.bulletins Στον Πίνακα αυτό καταχωρούνται συμβάντα από την καθημερινότητα του Μουσείου. Τα συμβάντα αυτά είναι διαφόρων κατηγοριών. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Τίτλος συμβάντος Ημερομηνία καταγραφής Κατηγορία συμβάντος: Έκδοση Μελετητής Τηλεσυνομιλία Συνεργασία κ.λπ. Συντελεστές συμβάντος Σύντομη περιγραφή συμβάντος (<200 λέξεις) Σύνδεσμοι σε υλικό αποθηκευμένο στο CMS Σελίδα 79 από 231

80 5. Πίνακας Φωτογραφικού Υλικού (db_portfolio.fotos) Στον Πίνακα αυτό καταχωρούνται στοιχεία φωτογραφικού υλικού που απεικονίζει τέχνεργα του Μουσείο. Ο Πίνακας αποτελεί το Φωτογραφικό Αρχείο Αντικειμένων του Νομισματικού Μουσείου. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Αριθμός φωτογραφικού αντικειμένου Κύρια ταυτότητα αντικειμένου (π.χ. αρ. ευρετηρίου) Άλλα στοιχεία ταυτότητος του αντικειμένου Τίτλος αντικειμένου Συλλογή στην οποία ανήκει το αντικείμενο Κατηγορία αντικειμένου Χρονολόγηση Είδος πρωτοτύπου (slide, paper, digital κ.λπ.) Φωτογράφος Όροι χρήσης Σύνδεσμοι σε άλλα φωτογραφικά αντικείμενα που απεικονίζουν το ίδιο τέχνεργο Αν η φωτογραφία περιέχει άνω του ενός αντικειμένου, οι ταυτότητες καταγράφονται σε αυτό το πεδίο Θέση φύλαξης πρωτοτύπου (π.χ. slide) Ημερομηνία καταγραφής Συντηρημένο? obverse reverse frontal top axonometric Στοιχεία ψηφιακού αρχείου (μορφή, ευκρίνεια, διαστάσεις, χρώμα, συμπίεση κ.λπ.) Η ΒΔ φιλοξενείται στον τοπικό Database Server (Π37, ΠΤΣ C ). Σελίδα 80 από 231

81 2. Εφαρμογή Δημοσίευσης: PorfolioMaker. Ανάκληση και μορφοποίηση Έργου Μουσείου (Π38, ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Η εφαρμογή αυτή προορίζεται να ανακαλεί εγγραφές από τη Βάση Δεδομένων καταγραφής των δραστηριοτήτων του Μουσείου, σύμφωνα με τα κριτήρια του χρήστη. Σχηματικό διάγραμμα εφαρμογής δημοσίευσης έργου του Μουσείου (Assembler). Καταρχάς ανακαλούνται τα στοιχεία που βρίσκονται στην Βάση Δεδομένων καταγραφής των δραστηριοτήτων του Μουσείου. Οι εγγραφές που ανακαλούνται μπορεί να περιέχουν αναφορές (link) σε πολυμεσικό υλικό το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο και καταλογογραφημένο στο CMS. Τα στοιχεία αυτά εντοπίζονται και μαρκάρονται. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το επιλεγμένο από τον χρήστη Πρότυπο (template), η εφαρμογή μορφοποιεί τις εγγραφές αυτές και συνθέτει ένα δοκίμιο μίας ή περισσότερων σελίδων. Το δοκίμιο αυτό παρουσιάζεται στον χρήστη για επιθεώρηση. Στη διαδικασία της μορφοποίησης η εφαρμογή προσαρμόζει τα στοιχεία στα διαθέσιμα σημεία της σελίδας, αλλάζει διαστάσεις εικόνων και συμπιέζει αρχεία πολυμεσικού υλικού για χρήση σε ηλεκτρονικό έντυπο και διαδικτυακή μορφή. Το πρωτότυπο υλικό παραμένει ανέγγιχτο στις ΒΔ και το CMS. Σελίδα 81 από 231

82 Τέλος, αν ο χρήστης επιλέξει την παραγωγή ηλεκτρονικού εντύπου, παράγεται το έντυπο σε μορφή PDF. Διαφορετικά, παράγεται ένα σύνολο από ιστοσελίδες, έτοιμες να ενσωματωθούν στον κόμβο του Μουσείου. Σελίδα 82 από 231

83 ΕΦ.12 Διαχείριση Εθελοντών (Π39, ΠΤΣ C ) 1. Βάση Δεδομένων καταχώρησης και διαχείρισης Εθελοντών db_vol Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Η Βάση Δεδομένων db_vol, η οποία θα αναπτυχθεί στην Ενιαία Πλατφόρμα Τοπικών Βάσεων Δεδομένων (ΕΠΤΒΔ), έχει 6 Πίνακες, είναι σχεσιακή και θα φιλοξενείται στον τοπικό Database Server (Π37, ΠΤΣ C ). Οι 7 Πίνακες της ΒΔ είναι οι ακόλουθοι (ενδεικτικοί): 1. Πίνακας Εθελοντών (db_vol.users) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα στοιχεία των προσώπων που επιθυμούν να γίνουν ή είναι εθελοντές. Τα στοιχεία αποθηκεύονται με έγκριση του προσώπου και παραμένουν εμπιστευτικά στο Μουσείο. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Μοναδικός κωδικός εγγραφής Ονομετωπώνυμο Στοιχεία ταχυδρομικής επαφής Τηλέφωνα, φαξ, κινητά κ.λπ. addresses Ειδικότητα Επάγγελμα, τόπος εργασίας Φύλλο Ημερομηνία γέννησης Εθνικότητα/Υπηκοότητα Πεδία ενδιαφέροντος Σπουδές Αν υπάρχει, ηλεκτρονικός φάκελος βιογραφικού Κατάσταση εθελοντή: Υποψήφιος Εγγεγραμμένος Ενταγμένος Ανενεργός Ακυρωμένος Ημερομηνία πρώτης επαφής Ημερομηνία ένταξης Μέλος ειδικών ομάδων Φωτογραφία Σελίδα 83 από 231

84 2. Πίνακας Προγραμμάτων Εθελοντισμού db_vol.programs Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα προγράμματα εθελοντισμού. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Τίτλος προγράμματος (*) Περιγραφή προγράμματος (*) Περιγραφή των εργασιών (*) Άτομα που απαιτεί (*) Κόστος υλοποίησης (---> Πίνακας κοστολόγησης) Επιθυμητή διάρκεια (*) Προφίλ εθελοντών που απαιτούνται (*) Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης (*) Επιθυμητή ημερομηνία λήξης (*) Εισηγητής (Ονοματεπώνυμο) Επιβλέπων (Ονοματεπώνυμο) (*) Κατάσταση: Οργανώνεται Ανακοινώθηκε Εκτελείται Ολοκληρώθηκε Ακυρώθηκε Αναβλήθηκε Εξέλιξη: Εντός χρόνου Καθυστερεί Συντομεύεται Συνεργαζόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (*) Παραδοτέα στόχου (*) Βιβλιογραφία (*) Πακέτο Εθελοντισμού που ανήκει το πρόγραμμα (*) (*) Οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται στον κόμβο του Μουσείου Σελίδα 84 από 231

85 3. Πίνακας Κοστολόγησης Προγραμμάτων Εθελοντισμού db_vol.budgets Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται εγγραφές προϋπολογισμού για το κόστος υλοποίησης προγραμμάτων εθελοντισμού Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Κωδικός προγράμματος Αιτιολογία δαπάνης Εργασία προγράμματος ---> Tasks Κόστος μονάδας Μονάδα Ποσότητα Κόστος Κατηγορία δαπάνης: Εξοπλισμός Υπηρεσία Αναλώσιμα... Πηγή χρηματοδότητης Φάκελος χορηγίας Προσφορά (παραπομπή σε έγγραφο) Τεχνικό φυλλάδιο (παραπομπή σε έγγραφο) Διαδικασία απόκτησης (διαγωνισμός ανάθεση...) Εισηγητής ΦΠΑ 4. Πίνακας Δαπανών Προγραμμάτων Εθελοντισμού db_vol.expenses Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται εγγραφές δαπανών κατά την υλοποίηση προγραμμάτων εθελοντισμού Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Ημερομηνία δαπάνης Κωδικός προγράμματος Αιτιολογία δαπάνης Κόστος μονάδας Μονάδα Ποσότητα Κόστος Προμηθευτής Εργασία προγράμματος ---> Tasks Κατηγορία δαπάνης: Εξοπλισμός Υπηρεσία Αναλώσιμα... Πηγή χρηματοδότητης τιμολόγιο (παραπομπή σε έγγραφο) Εγγραφή προϋπολογισμού Προβλεφθείσα στον προϋπολογισμό δαπάνων Διαδικασία απόκτησης (διαγωνισμός ανάθεση...) Εισηγητής Σελίδα 85 από 231

86 ΦΠΑ 5. Πίνακας Ημερολόγιο Προγραμμάτων Εθελοντισμού db_vol.calendar Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται εγγραφές ημερολογίου κατά την υλοποίηση προγραμμάτων εθελοντισμού Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Ημερομηνία εγγραφής Κείμενο εγγραφής Θέμα Εισηγητής Εθελοντής (ές) Πρόγραμμα Εθελοντισμού (Κωδικός) Σημειώσεις Παραδοτέα 6. Πίνακας Εργασιών Προγραμμάτων Εθελοντισμού (db_vol.tasks) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων εθελοντισμού Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Εργασία Η εγγραφή είναι σημείο καμπής? (milestone) Περιγραφή εργασίας Εισηγητής Επιβλέπων Εθελοντής (ές) Επιθυμητή ημερομηνία έναρξης Πραγματική ημερομηνία έναρξης Επιθυμητή ημερομηνία λήξης Πραγματική ημερομηνία λήξης Προϋπολογισμός δαπανών εργασίας <--- Προϋπολογισμό Έξοδα εργασίας <--- Δαπάνες Απαιτούμενα μέσα και υποδομές Κατάσταση εγγραφής: Προδιαγεγραμμένη Εκτελείται Ολοκληρωμένη... Σημειώσεις 7. Πίνακας Αξιολόγησης Εθελοντή db_vol.eval Σελίδα 86 από 231

87 Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται εγγραφές αξιολόγησης εθελοντών. Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί το κριτήριο εγγραφής του ενδιαφερόμενου ως εθελοντή σε κάποιο πρόγραμμα. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Κωδικός φυσικού προσώπου Δελτίο εξέτασης (παραπομπή σε ηλ. έγγραφο) Γενική βαθμολογία Ημερομηνία εγγραφής Αριθμός επετηρίδας Επιβλέπων Σημειώσεις 2. Παραλαβή αίτησης υποψήφιου εθελοντή Δυναμικές ιστοσελίδες με φόρμα αίτησης (ΠΤΣ C , Π39.02) δίνουν την ευκαιρία σε επισκέπτες του κόμβου να κάνουν αίτηση, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα να γίνουν εθελοντές του Νομισματικού Μουσείου σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα. Ο κόμβος παραλαμβάνοντας την αίτηση την στέλνει στην τοπική ΒΔ db_vol.users με τον χαρακτηρισμό "Υποψήφιος" και ειδοποιεί τον αρμόδιο του τομέα Χορηγιών της αίτησης με για νέα εισερχόμενη αίτηση. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να υλοποιηθούν με κάποιο server-side script (π.χ. CGI-script). Σελίδα 87 από 231

88 ΕΦ.13 Διαχείριση Αξιολόγησης και Ερωτηματολογίων (Π53, ΠΤΣ C ) Με τις ακόλουθες εφαρμογές το Νομισματικό Μουσείο θα παρακολουθεί συνεχώς, περιοδικώς ή κατά βούληση, διαδιακασίες τις οποίες θέλει να ελέγξει ποσοτικά ή ποιοτικά. Οι εφαρμογές αυτές είναι Βάσεις Δεδομένων οι οποίες εστιάζουν σε τρεις τομείς: Δημιουργία, διαχείριση και καταγραφή ερωτηματολογίων προς τρίτους Δημιουργία, διαχείριση και καταγραφή εσωτερικών ερωτηματολογίων Καταγραφή και ανάλυση προβλημάτων. Ο κάθε τομέας αντιστοιχεί σε μία εφαρμογή Βάσης Δεδομένων. Όλες οι ΒΔ θα φιλοξενούνται στον τοπικό Database Server (Π37, ΠΤΣ C ) και θα αναπτυχθούν σε κοινή πλατφόρμα με τις υπόλοιπες τοπικές ΒΔ του Μουσείου. Οι επιμέρους Βάσεις Δεδομένων είναι οι εξής: 1. Εφαρμογή καταγραφής και ανάλυσης ερωτηματολογίων κοινού (Π53, ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Η ΒΔ είναι σχεσιακή, θα αναπτυχθεί στην Ενιαία Πλατφόρμα Τοπικών Βάσεων Δεδομένων (ΕΠΤΒΔ) και αποτελείται από 5 Πίνακες (ενδεικτικά): 1. Πίνακας Έρευνας Κοινού (DB_Q.Research) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται εγγραφές οι οποίες αποτελούν την ταυτότητα κάθε έρευνας κοινού. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Μοναδικός κωδικός έρευνας κοινού Τίτλος έρευνας Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Κωδικός ερωτηματολογίου έρευνας ---> Πίνακας Questionnaire Σχέση One-to-many Kωδικός Αναφοράς Έρευνας ---> Πίνακας Report Κατάσταση έρευνας Συντάσσεται Διενεργείται Ολοκληρώθηκε Ακυρώθηκε... Σελίδα 88 από 231

89 2. Πίνακας Ερωτηματολογίου (db_q.questionnaire) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Ο Πίνακας αποτελεί πρότυπο για την παραγωγή εγγραφών στον Πίνακα Entries. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Μοναδικός κωδικός ερωτηματολογίου Ερώτηση Απαντήσεις (multiple choice ή Numeric) Σχόλιο ή προφορική απάντηση Αριθμητική αποτίμηση απάντησης (*) Κατάσταση ερωτήματος: Συντάσσεται Πλήρες Πίνακας Εγγραφών (db_q.entries) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι απαντήσεις του κοινού. Ο Πίνακας βασίζεται σε πρότυπο του Πίνακα Questionnaire. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Μοναδικός κωδικός εγγραφής Κωδικός ερωτηματολογίου ---> questionnaire Ονοματεπώνυμο προσώπου (αν η έρευνα είναι ονομαστική) Επιλογές για το προφίλ του προσώπου (φύλο, ηλικιακή ζώνη, επάγγελμα, προέλευση, κ.λπ.) Σχέση με το Μουσείο (αριθμός επισκέψεων, κατηγορία κοινού κ.λπ.) Ημερομηνία εγγραφής Κλειδί σύνδεσης με τον υποπίνακα απαντήσεων Εγγραφή αξιολόγησης απαντήσεων Σχόλια Κατάσταση εγγραφής: Άδηλη Ελέγχθηκε Μη αποδεκτή... Σελίδα 89 από 231

90 4. Πίνακας Αναφοράς Αξιολόγησης (db_q.report) Στον Πίνακα αυτό παράγεται η αναφορά βάσει του Ερωτηματολογίου και των απαντήσεων του κοινού. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Μοναδικός κωδικός εγγραφής Σύνολο δείγματος Πίνακας αποτελεσμάτων από όλες τις έγκυρες απαντήσεις Κωδικός ερωτηματολογίου ---> Questionnaire 5. Πίνακας Περιόδου Αξιολόγησης (db_q.evaluationreport) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι περίοδοι εσωτερικής αξιολόγησης. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Μοναδικός κωδικός περιόδου Τίτλος περιόδου Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης Κωδικός ερωτηματολογίου περιόδου ---> Πίνακας iquestionnaire Σχέση One-to-many Kωδικός Αναφοράς περιόδου ---> Πίνακας ireport Κατάσταση Aξιολόγησης: Συντάσσεται Διενεργείται Ολοκληρώθηκε Ακυρώθηκε Εφαρμογή καταγραφής και ανάλυσης εσωτερικών φορμών αξιολόγησης (Π53, ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Η ΒΔ είναι σχεσιακή, θα αναπτυχθεί στην Ενιαία Πλατφόρμα Τοπικών Βάσεων Δεδομένων (ΕΠΤΒΔ) και αποτελείται από 4 Πίνακες (ενδεικτικά): 2. Πίνακας Ερωτηματολογίου db_i.questionnaire Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Ο Πίνακας αποτελεί πρότυπο για την παραγωγή εγγραφών στον Πίνακα ientries. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Μοναδικός κωδικός ερωτηματολογίου Σελίδα 90 από 231

91 Ερώτηση, θέμα ή περίπτωση Απαντήσεις (multiple choice ή Numeric) Σχόλιο ή προφoρική απάντηση Αριθμητική αποτίμηση απάντησης (*) Κατάσταση ερωτήματος: Συντάσσεται Πλήρες Πίνακας Εγγραφών (db_i.entries) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι απαντήσεις του κοινού. Ο Πίνακας βασίζεται σε πρότυπο του Πίνακα iquestionnaire. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Μοναδικός κωδικός εγγραφής Κωδικός ερωτηματολογίου ---> iquestionnaire Ονοματεπώνυμο προσώπου Τμήμα στο οποίο ανήκει το πρόσωπο που απαντά (**) Ημερομηνία εγγραφής Κλειδί σύνδεσης με τον υποπίνακα απαντήσεων Εγγραφή αξιολόγησης απαντήσεων Σχόλια Κατάσταση εγγραφής: Άδηλη Ελέγχθηκε Μη αποδεκτή Πίνακας Αναφοράς Αξιολόγησης (db_i.evalreport) Στον Πίνακα αυτό παράγεται η αναφορά βάσει του Ερωτηματολογίου και των απαντήσεων του προσωπικού. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Μοναδικός κωδικός εγγραφής Σύνολο δείγματος Πίνακας αποτελεσμάτων από όλες τις έγκυρες απαντήσεις Κωδικός ερωτηματολογίου ---> iquestionnaire Σημειώσεις: (*) Η αριθμητική αποτίμηση προκύπτει από τον τρόπο που ορίζεται στη σύνταξη των απαντήσεων στο ερώτημα, θέμα ή περίπτωση. (**) Ως Τμήματα του Μουσείου μπορούν να θεωρηθούν και μη μόνιμες ομάδες συνεργατών που σχετίζονται με το Μουσείο την περίοδο της αξιολόγησης, όπως σπουδαστές, μελετητές, εθελοντές κ.λπ. Οι σχέσεις των Πινάκων είναι ανάλογες με της προηγούμενης Βάσης Δεδομένων. 3. Εφαρμογή καταγραφής συμβάντων και προβλημάτων (Π53, ΠΤΣ C ) Σελίδα 91 από 231

92 Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Αυτή η Βάση Δεδομένων είναι απλή (αποτελείται από έναν Πίνακα), θα αναπτυχθεί στην Ενιαία Πλατφόρμα Τοπικών Βάσεων Δεδομένων (ΕΠΤΒΔ), και μπορεί να παράγει αναφορές με διάφορους τρόπους. Ως συμβάν θεωρείται οποιοδήποτε γεγονός το οποίο κρίνεται ότι πρέπει να αποτυπώνεται και καταγράφεται, ώστε να διαπιστώνεται η συχνότητά του, το κόστος του, η αρνητική ή θετική επίδραση στις λειτουργίες του Μουσείου, ο φόρτος εργασίας (χρόνος διεκπεραίωσης) που απαιτεί, κ.λπ. Τα συμβάντα αυτά κατηγοριοποιούνται σε ομάδες ώστε να είναι δυνατός ο συνδυασμός τους σε δραστηριότητες ή υποθέσεις που έχουν συνάφεια. Ένα συμβάν μπορεί να κατηγοριοποιείται σε πάνω από μία κατηγορία. Η δομή του Πίνακα Συμβάντων είναι η ακόλουθη (ενδεικτικά): 3. Πίνακας συμβάντων (db_ievents) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα συμβάντα που καταγράφονται. Ενδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρούνται: Μοναδικός κωδικός εγγραφής Το συμβάν, πρόβλημα, θέμα, περίπτωση Κατηγορία συμβάντος Ημερομηνία καταγραφής Εισηγητής Σχόλια σχετικά με το συμβάν Κόστος που σχετίζεται με το συμβάν ( ) Χρόνος που σχετίζεται με το συμβάν (ώρες) Κατάσταση εγγραφής: Άδηλη Ελέγχθηκε Μη αποδεκτή... Συνοπτική αναφορά περιόδου Αναλυτική αναφορά περιόδου ανά κατηγορία Σελίδα 92 από 231

93 ΕΦ.14 Βάση Δεδομένων για παραλήπτες συνδρομητικών υπηρεσιών (Users) (Π26, ΠΤΣ C ) Το Νομισματικό Μουσείο, στο πλαίσιο των συνδρομητικών υπηρεσιών προς το κοινό και τους συνεργάτες του, σε τακτά διαστήματα ή κατά περίπτωση, θα αποστέλλει, κυρίως ηλεκτρονικά, πληροφοριακό και επικοινωνιακό υλικό, προσκλήσεις και ανακοινώσεις σε εγγεγραμμένους επισκέπτες, φίλους, συνεργάτες κ.λπ. Για την υποστήριξη αυτών των υπηρεσιών απαιτείται η τήρηση Βάσης Δεδομένων με τα στοιχεία των παραληπτών. Η καταγραφή των στοιχείων των παραληπτών θα γίνεται ηλεκτρονικά με τη σύμφωνη γνώμη του προσώπου που εγγράφεται και θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α'/ ). Τα στοιχεία που τηρούνται στη ΒΔ δεν θα μεταβιβάζονται προς τρίτους. Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να ελέγξει τα στοιχεία που τηρούνται για αυτόν και αν το επιθυμήσει, οποιαδήποτε στιγμή αυτά μπορούν να διαγραφούν από τη ΒΔ. Η παρούσα εφαρμογή (Βάση Δεδομένων) αποτελεί επέκταση της ΒΔ των χρηστών του κόμβου (DB_USERS) βλ. ΕΦ.26, Ο πυρήνας του Κόμβου, WEBCORE (Π50) παρακάτω). Το WEBCORE περιλαμβάνει ΒΔ για τους εγγεγραμμένους χρήστες (DB_USERS). Εκεί έχουν καταχωρηθεί σε ποιές συνδρομητικές υπηρεσίες επιθυμεί να ενταχθεί ο κάθε χρήστης. Η παρούσα εφαρμογή αποτελεί έναν Πίνακα (σχεσιακά συνδεδεμένο) στον οποίο καταχωρούνται οι αποστολές που έχουν γίνει προς κάποιον χρήστη. 1. Βάση Δεδομένων για παραλήπτες συνδρομητικών υπηρεσιών (DB_SUBSCRHISTORY) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Ενδεικτικά, η ΒΔ καταχωρεί τον χρήστη, την ημερομηνία αποστολής, το αντικείμενο της αποστολής, τον τρόπο αποστολής (ηλεκτρονικά, courrier, ταχυδρομείο, fax, ), την ποσότητα (αν υπάρχει) και σχόλια. Η ΒΔ φιλοξενείται στον Κόμβο (είναι διαδικτυακή) και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται με webinterface σε διαβαθμισμένους χρήστες του Μουσείου. Η καταχώρηση εγγραφών πρέπει να μπορεί να γίνεται ατομικά ή ομαδικά σε ομάδες χρηστών. Οι ομάδες αυτές ορίζονται από τις Εφαρμογές Back-office του WEBCORE (Π50.4, ΠΤΣ C ). Η διαχείριση της ΒΔ γίνεται με την Εφαρμογή Βack-office της αλληλογραφίας (βλ. ΕΦ.16, Αλληλογραφία (Π27, C ), παρακάτω). Σελίδα 93 από 231

94 ΕΦ.15 Newsletter (Π26, ) Κατηγορία: Εφαρμογή Back-office Newsletter είναι ο διεθνής όρος για μία περιοδική ηλεκτρονική, πλέον, έκδοση εφημερίδας η οποία ενημερώνει τους συνδρομητές της για γεγονότα και δραστηριότητες του φορέα που την εκδίδει. Στην περίπτωση του Νομισματικού Μουσείου η ηλεκτρονική εφημερίδα θα έχει περιοδικότητα κυκλοφορίας 3-4 φορές το έτος. Το περιεχόμενο της εφημερίδας μπορεί να περιέχει άρθρα με το παρακάτω περιεχόμενο: Ειδήσεις από τις δραστηριότητες του Μουσείου (τί έγινε) Ημερολόγιο περιόδου (τι θα γίνει) Επιτεύγματα του Μουσείου, νέα προσκτήματα και ολοκλήρωση έργων Σημαντικές στιγμές από τη συντήρηση αντικειμένων Φωτορεπορτάζ από εκδηλώσεις Προβολή των υπηρεσιών του Μουσείου Επιλογή από σχόλια επισκεπτών (Βιβλίο επισκεπτών) Σχόλιο της επικαιρότητας από τον αρχισυντάκτη (editorial) Η γωνίτσα για παιδιά. Μιά μικρή ιστορία για παιδιά.... Το Newletter θα αποστέλεται ηλεκτρονικά (ως PDF επισύναψη σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σε άτομα που έχουν εγγραφεί για την παραλαβή του. Έτσι, το Νewsletter αποτελεί μία από τις συνδρομητικές υπηρεσίες του Νομισματικού Μουσείου. Θα αναπτυχθούν πρότυπες ιστοσελίδες (template) τα οποία θα αποτελούν τη βάση υποδοχής για το περιεχόμενο των Newsletter (WEBCORE, C ). Τα πρότυπα αυτά θα περιέχουν τόσο τις λειτουργικές απαιτήσεις (κώδικα) όσο και την αισθητική και τις προδιαγραφές του περιεχομένου (μήκος κειμένων, ποσότητα, διαστάσεις και μορφή των εικαστικών στοιχείων π.χ. των φωτογραφιών). Σελίδα 94 από 231

95 Η εφαρμογή πρέπει να επιτρέπει σε διαβαθμισμένο προσωπικό του Μουσείου να υλοποιεί τις παρακάτω ενέργειες, βασιμένες στο πρότυπο που θα αναπτυχθεί: Δημιουργία νέου Newsletter Εισαγωγή κειμένων (σε οποιαδήποτε γλώσσα και με δυνατότητα συνδέσμων - URL Links) Εισαγωγή εικόνων (προετοιμασμένων στις διαστάσεις και διαμόρφωση του προτύπου) Παραγωγή PDF (προσωρινού δοκιμίου και τελικού) Να είναι δυνατή η διόρθωσή του Να αρχειοθετείται στο CMS Να αναρτάται στο διαδίκτυο. Σελίδα 95 από 231

96 ΕΦ.16 Συνδρομές-Συνδρομητικές Υπηρεσίες (Π27, C ) 1. Βάση Δεδομένων Ιστορικού Αποστολών σε συνδρομητές DB_SUBSCRHISTORY (C ) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Η ΒΔ καταγράφει τις αποστολές που γίνονται, ατομικά ή ομαδικά. Πίνακας ΒΔ καταγραφής αποστολών σε συνδρομητές DB_SUBSCRHISTORY Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Μοναδικός κωδικός αποστολής Ημερομηνία αποστολής Τρόπος αποστολής Κωδικός αντικειμένου (στο CMS) Πλήθος αντιτύπων Αντικείμενο αποστολής Παραλήπτης (κωδικός) Είδος αντικειμένου Ομαδική (η ομάδα) 0 = ατομική αποστολή 2. Εφαρμογή Συνδρομές Κατηγορία: Εφαρμογή Back-office Εφαρμογή διαχείρισης της ΒΔ Συνδρομητικής Πληροφόρησης Με την εφαρμογή αυτή το προσωπικό του Μουσείου αλληλεπιδρά με το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) και υλοποιεί ηλεκτρονικές αποστολές (Ειδήσεις, Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις κ.λπ.). Σελίδα 96 από 231

97 ΕΦ.17 Βιβλίο Επισκεπτών (Π28) Το ψηφιακό Βιβλίο Επισκεπτών είναι μία διαδραστική εφαρμογή η οποία μέσω του διαδικτύου ή από τους τοπικούς διαδραστικούς σταθμούς συγκεντρώνει τα σχόλια των επσικεπτών του Μουσείου. Έτσι, η εφαρμογή αυτή λειτουργεί σε δύο περιβάλλοντα: Στις ιστοσελίδες του κόμβου του Μουσείου Στις διαδραστικές εγκαταστάσεις μέσα στο Μουσείο. Πρακτικά, η διαφορά βρίσκεται στη χρήση πραγματικού πληκτρολογίου (διαδίκτυο) ή με εικονικό πληκτρολόγιο (οθόνες αφής). Τα σχόλια του κοινού δημοσιεύονται στον κόμβο του Μουσείου. Το Βιβλίο Επισκεπτών υλοποιείται με 4 επιμέρους εφαρμογές: Βάση Δεδομένων στην οποία καταχωρούνται τα σχόλια του κοινού ως εγγραφές. Διαδικτυακή εφαρμογή για την παρουσίαση των εγγραφών στον Κόμβο του Μουσείου Φιλοξενούμενη εφαρμογή για καταχώρηση και θέαση εγγραφών στους διαδραστικούς σταθμούς του Μουσείου Εφαρμογή Back-office για τη διαχείρισή του (moderation), WEBCORE, C Βάση Δεδομένων Βιβλίου Επισκεπτών (C ) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Η ΒΔ φιλοξενείται στον Κόμβο (είναι διαδικτυακή) και η πρόσβαση σε αυτή γίνεται με webinterface σε διαβαθμισμένους χρήστες του Μουσείου. Ενδεικτικά, ο Πίνακας της ΒΔ είναι (ενδεικτικά): Πίνακας ΒΔ καταγραφής σχολίων κοινού στο Βιβλίο Επισκεπτών DB_VISBOOK Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα σχόλια των επισκεπτών και του κοινού. Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Μοναδικός κωδικός σχολίου Κωδικός χρήστη --> DB_USERS Ημερομηνία και ώρα εγγραφής Προέλευση σχολίου (Σταθμός Μουσείου ή internet) Κείμενο σχολίου Εικόνα από doodle Κατάσταση εγγραφής (Νέα Εγκρίθηκε Απορρίφθηκε) Γλώσσα κειμένου (συμπληρώνεται κατά τον έλεγχο) Σελίδα 97 από 231

98 Έχει ο χρήστης πλήρη λογαριασμό ή είναι τυχαία εγγραφή? Αντικείμενο που παράγεται μετά την έγκριση (σελίδα, jpg ή PDF) 2. Διαδικτυακή Εφαρμογή Βιβλίου Επισκεπτών (Front-office) (C ) Κατηγορία: Διαδικτυακή Εφαρμογή H εφαρμογή αυτή αποτελεί το αισθητικό, λειτουργικό και προγραμματιστικό περιβάλλον διεπαφής (interface) του κοινού με το Βιβλίο Επισκεπτών, μέσα από το διαδίκτυο. Η εφαρμογή αυτή ανοιγει το Βιβλίο Επισκεπτών στους χρήστες του κόμβου όπου μπορούν να δούν τα σχόλια των άλλων και να καταθέσουν τα δικά τους. H εγγραφή που κάνει ο κάθε χρήστης μπορεί να περιλαμβάνει μερικά ή όλα από τα απαρακάτω: Ένα σχόλιο. Κείμενο μέχρι 800 χαρακτήρες (υποχρεωτικό) Εικόνες. JPG ή PNG, διαστάσεων μέχρι 300x300 pixel. (Η ανάρτηση εικόνων υποστηρίζεται μόνο στη διαδικτυακή εφαρμογή και όχι όταν αυτή λειτουργεί ως Φιλοξενούμενη Εφαρμογή σε τοπικό διαδραστικό σταθμό (προαιρετικό) Αν είναι εγγεγραμμένος χρήστης το UserName θα προστεθεί αυτόματα στην εγγραφή. Αν όμως δεν είναι εγγεγραμμένος, θα του ζητηθεί ένα όνομα (υποχρεωτικό). Όταν κάποιος χρήστης ζητήσει να αναρτήσει το σχόλιό του, η εφαρμογή θα του παρουσιάσει μία φόρμα στην οποία θα εισάγει κείμενο, μία εικόνα και το όνομά του (προαιρετικά). Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα μορφοποιήσει το σχόλιο σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός προτύπου και θα παράξει μία νέα εγγραφή στη ΒΔ. Αυτή η εγγραφή δεν δημοσιεύεται αμέσως. Η εφαρμογή θα ειδοποιήσει το διαπιστευμένο προσωπικό του Μουσείου ότι υπάρχει νέα εγγραφή στο Βιβλίο Επισκεπτών με . Εφόσον το σχόλιο εγκριθεί θα χαρακτηριστεί δημοσιεύσιμο και θα εμφανιστεί πλέον στο Βιβλίο Επισκεπτών. Στην ίδια εφαρμογή θα προβάλλονται και τα σχόλια άλλων επισκεπτών με χρονολογική σειρά. 3. Φιλοξενούμενη Εφαρμογή Βιβλίου Επισκεπτών (C ) Κατηγορία: Φιλοξενούμενη Εφαρμογή Στην πραγματικότητα η εφαρμογή αυτή συνίσταται στη δυνατότητα του διαδραστικού σταθμού να εμφανίσει την προηγούμενη Διαδικτυακή Εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι οι Κύριες Διαδραστικές Εφαρμογές πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (μέσω του Κλειστού Ασύρματου Δικτύου του Μουσείου) και λογισμικό browser προσαρμοσμένων στη λογική της Φιλοξενούμενης Εφαρμογής. Προσαρμογή λειτουργίας με πληκτρολόγιο πάνω στην οθόνη αφής. H Φιλοξενούμενη έκδοση της εφαρμογής δεν υποστηρίζει upload εικόνων. Σελίδα 98 από 231

99 4. Εφαρμογή Back-Office Βιβλίου Επισκεπτών (C ) Κατηγορία: Εφαρμογή Back-office Με την εφαρμογή αυτή το διαβαθμισμένο προσωπικό του Μουσείου θα ελέγχει τα νέα σχόλια του κοινού και θα επιλέγει τα δημοσιεύσιμα. Σελίδα 99 από 231

100 ΕΦ.18 Διαχείριση εγγραφής εθελοντή (Π29) Στις ιστοσελίδες εθελοντισμού του Κόμβου το ενδιαφερόμενο κοινό θα βρίσκει πληροφορίες για τα προγράμματα εθελοντισμού που είναι ενεργά και στα οποία μπορεί να δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετάσχει. Φυσικά, για να γίνει κάποιος εθελοντής σε κάποιον τομέα θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του τομέα και να δεχθεί την ανάλογη εκπαίδευση. Οι διαδικασίες εμπλοκής εθελοντών στο Μουσείο ενέχουν πολυπλοκότητα και σταδιακά βήματα. Για το λόγο αυτό, το έργο θα εγκαταστήσει τους μηχανισμούς και τα εργαλεία, ώστε η διαδικασία να φέρει το λιγότερο φόρτο εργασίας στο μόνιμο προσωπικό του Μουσείου αλλά και να διασφαλίζεται η ποιότητα του εθελοντικού έργου. Ο υποψήφιος εθελοντής εγγράφεται ως χρήστης (αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος) όπως όλοι οι άλλοι χρήστες (βλ. ΕΦ.26, WEBCORE παρακάτω). Στη συνέχεια, εφόσον επιθυμεί να ενταχθεί ως υποψήφιος εθελοντής σε κάποιον τομέα του Μουσείου, πρέπει να συμπληρώσει μία αίτηση. Στη συνέχεια το προσωπικό του Μουσείου θα ελέγξει τις προϋποθέσεις, θα έρθει, ίσως, σε επαφή μαζί του και εφόσον η διαδικασία καταλήξει στην ένταξη του προσώπου στους εθελοντές, εγγράφεται στο Μητρώο Εθελοντών. Από την στιγμή αυτή ο εθελοντής αποκτά μια διττή υπόσταση στις ηλεκτρονικές υποδομές του Μουσείου: Παραμένει χρήστης (όπως και οι άλλοι μη εθελοντές εγγεγραμμένοι χρήστες) αλλά αποκτά και την ιδιότητα του εθελοντή, αφού εγγράφεται στο Μητρώο Εθελοντών. Η ιδιότητα αυτή θα του δώσει πρόσβαση σε διαβαθμισμένο περιεχόμενο του κόμβου, π.χ. πρόσβαση σε εγχειρίδια Εθελοντισμού, κ.λπ. Με την έγκριση κάποιου εθελοντή συμβαίνουν δύο ενέργειες: Ενημέρωση της τοπικής ΒΔ Διαχείρισης Εθελοντών (ΕΦ.12, παραπάνω). Η ενέργεια αυτή εντάσσει το πρόσωπο στις διαδικασίες των Προγραμμάτων Εθελοντισμού του Μουσείου. Ενημέρωση της εγγραφής της ΒΔ του WEBCORE για την αλλαγή status του χρήστη (DB_USERS). Η ενέργεια αυτή ανοίγει στον εγγεγραμμένο μερικές ακόμη δυνατότητες προσπέλασης στο διαβαθμισμένο περιεχόμενο του Κόμβου οι οποίες σχετίζονται με τον Εθελοντισμό. Εγγραφή Εθελοντή (C ) Κατηγορία: Διαδικτυακή Εφαρμογή Ανάπτυξη εφαρμογής με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν αιτήσεις εμπλοκής τους σε εθελοντικά προγράμματα. Στις αιτήσεις αυτές θα δηλώνουν, εκτός από τα στοιχεία τους, την εμπειρία τους, το λόγο που θέλουν να εμπλακούν στα προγράμματα εθελοντισμού του Μουσείου καθώς και ότι συμφωνούν με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν. Η εγγραφή του αιτήματος καταγράφεται σε ΒΔ του WEBCORE και το αρμόδιο προσωπικό του Μουσείου ειδοποιείται με για την άφιξη του αιτήματος. Σελίδα 100 από 231

101 Eφαρμογή ελέγχου/διαχείρησης αιτημάτων Εθελοντισμού (C ) Κατηγορία: Εφαρμογή Back-office Η εφαρμογή αυτή θα εξυπηρετεί το προσωπικό του Μουσείου για τη διαχείριση των αιτήσεων του κοινού. Με την εφαρμογή αυτήν υλοποιείται η τελική εγγραφή, η απόρριψη του αιτήματος ή η αλλαγή τομέα του αιτήματος (μετά από διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο πρόσωπο) και τελική έγκριση σε άλλον από τον αρχικό τομέα Εθελοντισμού. Σελίδα 101 από 231

102 ΕΦ.19 Εφαρμογή αποστολής e-card (Π30, C ) Η εφαρμογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη του Μουσείου ή του Κόμβου να επιλέξει μία ηλεκτρονική κάρτα (σαν ταχυδρομικό δλετάριο postcard), να γράψει ένα μήνυμα και να την στείλει μέσω σε οικεία του πρόσωπα. Με τον τρόπο αυτό μεταφέρονται ευμενή σχόλια για το Μουσείο προς τρίτους, αυξάνοντας το ενδιαφέρον του κοινού για το Μουσείο. 1. Βάση Δεδομένων e-cards (DB_ECARDS) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Πίνακας ΒΔ DB_ECARDS Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα στοιχεία των διαθέσιμων e-cards. Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Μοναδικός κωδικός e-card Τύπος e-card (π.χ. γεννέθλια) Ημερομηνία δημιουργίας Ημερομηνία απενεργοποίησης URL διαδικτυακού προτύπου Κατάσταση (Ενεργή, ανενεργή) Ημερομηνία ανάρτησης Αρ. αποστολών Πίνακας ΒΔ DB_ECARDSHIST Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι αποστολές e-card. Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Μοναδικός κωδικός εγγραφής Κωδικός κάρτας Ημερομηνία αποστολής Αποστολέας (UserID ή Anonymus) αποστολέα Sender's IP/Browser/Whois Χώρα παραλήπτη Όνομα παραλήπτη Σελίδα 102 από 231

103 παραλήπτη Κωδικός σταθμού αποστολής (ID ή NMA) Κείμενο μηνύματος Γλώσσα μηνύματος Η κατάσταση της κάρτας (send, pending,error) 2. Εφαρμογή διαχείρισης e-card (Π30, C ) Κατηγορία: Εφαρμογή Back-office 3. Διαδικτυακή Εφαρμογή αποστολής e-card (Π30, C ) Κατηγορία: Διαδικτυακή Εφαρμογή e-card Η εφαρμογή αυτή παρουσιάζει στον χρήστη δείγματα (thumbnails) από προσχεδιασμένες κάρτες-πρότυπα. Ο χρήστης επιλέγει ένα από αυτά, στη συνέχεια πληκτρολογεί το όνομά του (αποστολέας), ένα μύνημα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη, γλώσσα επαφής (από λίστα διαθέσιμων γλωσσών) και τελικά την αποστέλει. Ο παραλήπτης βλέπει ως αποστολέα μία ένδειξη της υπηρεσίας του Μουσείου (π.χ. Numismatic Museum E-card Service) και θέμα "Ο XX σας στέλνει κάρτα από το Νομισματικό Μουσείο", όπου XX είναι το όνομα που έδωσε ο αποστολέας. Το θέμα γράφεται στη γλώσσα που επέλεξε ο αποστολέας. Η αποστολή καταγράφεται, για στατιστικούς λόγους, στη ΒΔ DB_ECARDS (Π50, C ). 3. Φιλοξενούμενη Εφαρμογή αποστολής e-card (Π30, C ) Κατηγορία: Φιλοξενούμενη Εφαρμογή Στην πραγματικότητα η εφαρμογή αυτή συνίσταται στη δυνατότητα του διαδραστικού σταθμού να εμφανίσει την προηγούμενη Διαδικτυακή Εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι οι Κύριες Διαδραστικές Εφαρμογές πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (μέσω του Κλειστού Ασύρματου Δικτύου του Μουσείου) και λογισμικό browser προσαρμοσμένων στη λογική της Φιλοξενούμενης Εφαρμογής. Σελίδα 103 από 231

104 ΕΦ.20 Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις, Νέα (Π31) Η δημιουργία ηλεκτρονικών εγγράφων πληροφόρησης του κοινού για τις δραστηριότητες του Μουσείου υλοποιούνται στην παρούσα εφαρμογή. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που αυτή δημιουργεί είναι: Ειδήσεις (News). Οι ειδήσεις αποτελούνται από ένα σύντομο κείμενο, προαιρετικά μία εικόνα, ημερομηνία έκδοσης και διάρκεια ζωής (εκφραζόμενη σε ημέρες). Όταν η διάρκεια ζωής μιας είδησης εκπνεύσει, αυτή απενεργοποιείται. Οι ειδήσεις ως υλικό αποτελούν ένα δομικό στοιχείο HTML το οποίο αποθηκεύεται στο CMS. Ειδική υπηρεσία του κόμβου (βλ. ΕΦ.26, WEBCORE παρακάτω), εμφανίζει τις ενεργές ειδήσεις στα προδιαγεγραμμένα σημεία του Κόμβου. Δελτία Τύπου (Press Releases). Τα Δελτία Τύπου αποτελούν αυτόνομα υλικά περιεχομένου σε μορφή PDF. Αυτά αποθηκεύονται στο CMS και μέσω της εφαρμογής συνδρομητικών Υπηρεσιών (ΕΦ.16 παραπάνω) αποστέλλονται στους παραλήπτες που έχουν δηλώσει την αντίστοιχη επιθυμία. Ειδική υπηρεσία του κόμβου (βλ. ΕΦ.26, WEBCORE παρακάτω), εμφανίζει τα ΔΤ σε προδιαγεγραμμένη ιστοσελίδα του Κόμβου (Downloads). Ανακοινώσεις. Οι ανακοινώσεις αφορούν σε διοικητικές, παραγωγικές ή εργασιακές αναρτήσεις σε προδιαγεγραμμένη ιστοσελίδα του κόμβου. Μία ανακοίνωση μπορεί, εκτός από το κείμενό της, να περιλαμβάνει attachements για download (π.χ. η προκήριξη ενός διαγωνισμού θα έχει τα τεύχη δημοπράτησης). Το υλικό αυτό αποθηκεύεται στο CMS και από εκεί γίνεται διαθέσιμο στους ενδιαφερόμενους. Οι ανακοινώσεις, εκτός από τη Συνδρομητική Υπηρεσία, αναρτώνται πάντα και στον Κόμβο προς δημόσια θέα. 1. Βάση Δεδομένων καταγραφής Ειδήσεων (C ) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Η ΒΔ καταγραφής των Ειδήσεων είναι διαδικτυακή και φιλοξενείται στον Κόμβο. Ενδεικτικός Πίνακας της ΒΔ είναι ο παρακάτω : Πίνακας ΒΔ σύνθεσης εγγράφων DB_NEWS Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα στοιχεία που συνθέτουν ένα έγγραφο. Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Μοναδικός κωδικός εγγράφου Τύπος εγγράφου (π.χ. Δελτίο τύπου, Είδηση ή Ανακοίνωση) Ημερομηνία δημιουργίας Όνομα συγγραφέα Κωδικός προτύπου Σελίδα 104 από 231

105 Τίτλος ή θέμα εγγράφου Κωδικός αδελφού εγγράφου (αν π.χ. το έγγραφο υπάρχει σε κάποια άλλη γλώσσα ή κατάσταση) Γλώσσα εγγράφου Η κατάσταση του εγγράφου (ημιτελής, εγκεκριμένο, τελική, απεσταλθέν, κ.λπ.) Ημερομηνία εξόδου Η διάρκεια ζωής του εγγράφου (ημέρες) Συνοδευτικά του εγγράφου Έκδοση του εγγράφου Αριθμός πρωτοκόλλου 2. Διαδικτυακή Εφαρμογή Ειδήσεων (Π30, C ) Κατηγορία: Διαδικτυακή Εφαρμογή 3. Φιλοξενούμενη Εφαρμογή Ειδήσεων Κατηγορία: Φιλοξενούμενη Εφαρμογή Στην πραγματικότητα η εφαρμογή αυτή συνίσταται στη δυνατότητα του διαδραστικού σταθμού να εμφανίσει την προηγούμενη Διαδικτυακή Εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι οι Κύριες Διαδραστικές Εφαρμογές πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (μέσω του Κλειστού Ασύρματου Δικτύου του Μουσείου) και λογισμικό browser προσαρμοσμένων στη λογική της Φιλοξενούμενης Εφαρμογής. 4. Εφαρμογή δημιουργίας και διαχείρισης Ειδήσεων (C ) Κατηγορία: Εφαρμογή Back-office Στην εφαρμογή αυτή θα αναπτυχθούν οι δυναμικές ιστοσελίδες με τις οποίες θα γίνεται η σύνταξη, καταχώρηση και αποστολή των ηλεκτρονικών εγγράφων, ενώ θα καταγράφεται η παραγωγή και διακίνηση των συμβατικών. Στην ουσία, η εφαρμογή αυτή θα διαχειρίζεται τα πρότυπα (templates), θα συνθέτει βάσει αυτών και των στοιχείων που θα εισάγει ο χρήστης τα τελικά έγγραφα, θα τα παράγει στην τελική δημοσιεύσιμη μορφή (ιστοσελίδα, PDF, ή εκτύπωση), θα καταγράφει στη ΒΔ τα στοιχεία της για αρχειακούς σκοπούς και θα αποθηκεύει τα δημοσιεύσιμα στο CMS. Σελίδα 105 από 231

106 ΕΦ.21 Προβολή Πωλητηρίου (Π32) Η εφαρμογή αφορά στην προβολή των σχετιζόμενων με το Νομισματικό Μουσείο πωληταίων στο πωλητήριο του ΤΑΠΑ μέσα στο Μουσείο. Η υπηρεσία αυτή δεν έχει σκοπό να εξυπηρετήσει το ΤΑΠΑ αλλά το κοινό του Μουσείου, πληροφοριακά. Επειδή η εμπειρία έχει δείξει ότι η διαθεσιμότητα των προϊόντων του πωλητηρίου δεν είναι πάντα γνωστή και προβλέψιμη, η ενέργεια θα επικεντρωθεί στα αντικείμενα εκείνα τα οποία σχετίζονται άμεσα με το Νομισματικό Μουσείο. Η εφαρμογή δεν θα υποστηρίζει ηλεκτρονικές πωλήσεις. Είναι μόνο πληροφοριακή. Αποτελείται από ΒΔ και Back-office εφαρμογή. Βάση Δεδομένων DB_AGORA (C ) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Η ΒΔ θα περιέχει τα στοιχεία παρουσίασης των αντικειμένων. Από αυτή τη βάση θα αντλούνται τα στοιχεία αυτά θα εμφανίζονται στον κόμβο του Μουσείου. Από τον κόμβο του Μουσείου θα παρουσιάζονται και στους τοπικούς διαδραστικούς σταθμούς. Η ΒΔ είναι απλή και αποτελείται από τον ακόλουθο πίνακα (ενδεικτικά): Πίνακας ΒΔ πωλητέων Πωλητηρίου DB_AGORA Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα στοιχεία των αντικειμένων. Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Μοναδικός κωδικός αντικειμένου Τίτλος αντικειμένου στα ελληνικά Τίτλος αντικειμένου στα αγγλικά Περιγραφή αντικειμένου στα ελληνικά Περιγραφή αντικειμένου στα αγγλικά Ενδεικτική τιμή Κατηγορία αντικειμένου Status του αντικειμένου (διαθέσιμο, μη διαθέσιμο) Κύρια εικόνα του αντικειμένου 'Αλλες διαθέσιμες εικόνες του αντικειμένου Αριθμός ΤΑΠΑ Πρότυπο που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση του αντικειμένου (ανάλογα με το είδος) Σελίδα 106 από 231

107 Εφαρμογή Καταχώρησης και ελέγχου ειδών Πωλητηρίου (C ) Κατηγορία: Εφαρμογή Back-office Στην εφαρμογή αυτή θα αναπτυχθούν οι δυναμικές ιστοσελίδες με τις οποίες το προσωπικό του Μουσείου και του Πωλητηρίου θα ενημερώνουν τη ΒΔ των αντικειμένων. 2. Διαδικτυακή Εφαρμογή παρουσίασης Πωλητηρίου (Π30, C ) Κατηγορία: Διαδικτυακή Εφαρμογή Φιλοξενούμενη Εφαρμογή παρουσίασης Πωλητηρίου (Π30, C ) Κατηγορία: Φιλοξενούμενη Εφαρμογή Στην πραγματικότητα η εφαρμογή αυτή συνίσταται στη δυνατότητα του διαδραστικού σταθμού να εμφανίσει την σελίδα του Πωλητηρίου από τον Κόμβο του Μουσείου. Αυτό σημαίνει ότι οι Κύριες Διαδραστικές Εφαρμογές πρέπει να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (μέσω του Κλειστού Ασύρματου Δικτύου του Μουσείου) και λογισμικό browser προσαρμοσμένων στη λογική της Φιλοξενούμενης Εφαρμογής. Σελίδα 107 από 231

108 ΕΦ.22 Παραλαβή αιτημάτων κοινού μέσω διαδικτύου (Π33) Στις σημαντικές σελίδες του Κόμβου (βλ. ΕΦ. 26, WEBCORE) περιλαμβάνεται φόρμα επικοινωνίας του κοινού με το Μουσείο, στις οποίες διατυπώνεται κάποιο αίτημα. Η παραλαβή των αιτημάτων μέσω διαδικτύου υπόκεινται σε επεξεργασία από το προσωπικό του μουσείου με τη βοήθεια της παρούσας εφαρμογής. Εφόσον το αίτημα απαιτήσει διεργασίες εντός του Μουσείου πρέπει να καταγραφεί στην τοπική ΒΔ (βλ. ΕΦ10, παραπάνω). Αν το αίτημα δεν απαιτεί ανάδραση (π.χ. το "αίτημα" είναι ένα σχόλιο) δεν καταγάφεται στην τοπική ΒΔ. 1. Παραλαβή αιτημάτων κοινού μέσω διαδικτύου (ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Εφαρμογή Back-office Μία απλή διαδικτυακή εφαρμογή (με βάση δυναμικές ιστοσελίδες) θα παρουσιάζει τις φόρμες στο κοινό οι οποίες αφού ελεγχθούν για την πληρότητά τους (javascript) θα αποστέλλονται από το κοινό στο Μουσείο. Τα αιτήματα αυτά καταχωρούνται σε ΒΔ του WEBCORE και ειδοποιείται με το διαπιστευμένο για αυτήν την εργασία προσωπικό του Μουσείου. Με δυναμικές σελίδες της εφαρμογής το προσωπικό του Μουσείου ελέγχει το αίτημα και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ικανοποίησής του. 2. Διαδικτυακή ΒΔ Aιτημάτων (DB_REQUESTS) και Διαδικτυακή εφαρμογής διαχείρισης Αιτημάτων (Π33.02) (ΠΤΣ C ) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Σελίδα 108 από 231

109 ΕΦ.23 Διανομή υλικού-downloads (Π35) Το Ψηφιακό Έντυπο. Όπως έχει και αλλού αναφερθεί, τα ψηφιακά έντυπα είναι ολιγοσέλιδα ψηφιακά άρθρα σε μορφή PDF τα οποία περιέχουν περισσότερες πληροφορίες για κάποιο θέμα που ο επισκέπτης βλέπει συνοπτικά στην έκθεση. Τα ψηφιακά έντυπα εξυπηρετούν 4 βασικούς σκοπούς: Εμβαθύνουν την εκθεσιακή εμπειρία με περισσότερες πληροφορίες για το θέμα τους, χωρίς να κουράζουν τον επισκέπτη. Διαφορετικά, ο επισκέπτης, είτε δεν θα αποκτούσε ποτέ αυτή την πληροφόρηση ή θα κουραζόταν να την αποκτήσει όρθιος με τις ώρες μέσα στο Μουσείο. Επεκτείνουν την εμπειρία της επίσκεψης στο σπίτι ή στο σχολείο. Το Μουσείο μπαίνει έτσι στο σπίτι και διεκδικεί λίγο από τον ελεύθερο χρόνο των ενοίκων του. Το Μουσείο πηγαίνει στο σχολείο και προκαλεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην τάξη. Εγκαινιάζεται μία ακόμη δυναμική υπηρεσία του Μουσείου προς το κοινό του. Το Μουσείο αποκτά ένα σημαντικό βήμα προβολής στην Κοινωνία πληροφορώντας, εκπαιδεύοντας, καλλιεργώντας και ψυχαγωγώντας μεγαλύτερους πληθυσμούς από εκείνους που τυγχάνει να φιλοξενεί στους χώρους του. Τα ψηφιακά έντυπα διανέμονται δωρεάν. Υπάρχουν δύο τρόποι για να τα αποκτήσει το κοινό: Να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε διαδραστικό σταθμό μέσα στην έκθεση και δίνοντας το τους να τους σταλεί αυτόματα σε αυτό (Φιλοξενούμενη Εφαρμογή Downloads). Να τα κατεβάσουν από το διαδίκτυο στον υπολογιστή τους από τον κόμβο του Μουσείου. Τα έντυπα αυτά έχουν κοινή οργανωτική σχεδίαση και μοιράζονται πολλά χαρακτηριστικά: Όλα μπορούν να τυπωθούν σε σχήμα σελίδας Α4 και να διπλωθούν στο οριστικό τους σχήμα. Όλα διατίθενται σε δύο γλώσσες, ελληνικά και αγγλικά. Όλα περιέχουν οδηγίες για περισσότερη εμβάθυνση (βιβλιογραφία, further reading, παραγωγές που σχετίζονται με το θέμα, ή άλλα στοιχεία πληροφόρησης π.χ. σε ποιά άλλα μουσεία μπορεί κανείς να δει περισσότερα για το θέμα του εντύπου). Όλα θα είναι έγχρωμα και με εικονογράφηση. Το Μουσείο θα ήταν καλό να μπορέσει να παρακολουθήσει την κίνηση αυτών των εντύπων για αξιολόγηση της υπηρεσίας και στατιστική. Οι επισκέπτες του κόμβου που έχουν εγγραφεί είναι εύκολο να δώσουν αυτά τα στοιχεία. Αυτό που είναι δύσκολο να καταγραφεί είναι ο ανώνυμος επισκέπτης. Σελίδα 109 από 231

110 Η περίπτωση της αποστολής των εντύπων από τους διαδραστικούς σταθμούς δίνει τη δυνατότητα να ζητάει το Μουσείο (προαιρετικά) μερικά στοιχεία από τον επισκέπτη (π.χ. τόπο κατοικίας, ηλικία ή κατηγορία). Η περίπτωση, όμως, των ανώνυμων download από μόνη της δεν παρέχει κάποιο στοιχείο. Για να μπορέσουν να καταγραφούν μερικά βασικά στοιχεία σε κάθε download, πρέπει να δημιουργηθεί μια μικρή διαδικτυακή εφαρμογή η οποία θα καταγράφει όσα στοιχεία είναι δυνατόν από τον ανώνυμο επισκέπτη του κόμβου, εκμαιεύοντας τις πληροφορίες από τη διαδικασία download. Τα στοιχεία που το Μουσείο θα ήθελε να ξέρει περιλαμβάνουν: Τόπο προορισμού του download (π.χ. IP Address του παραλήπτη). Από το στοιχείο αυτό μπορεί να εκμαιευτεί η χώρα παραλαβής. Το είδος και η έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείται από τον χρήστη. Αν έχει κάνει άλλα downloads από το Μουσείο ο συγκεκριμένος χρήστης (coockies). Ο Κόμβος του Μουσείου (βλ. ΕΦ.26, WEBCORE) διαθέτει ειδικές δυναμικές ιστοσελίδες για downloads. Από αυτές γίνεται και η καταγραφή των στοιχείων του παραλήπτη. Ειδική έκδοση των σελίδων αυτών εξυπηρετεί τους επισκέπτες των διαδραστικών σταθμών (με τη δυνατότητα web browsing ως Φιλοξενούμενη Εφαρμογή). Για την άντληση στοιχείων από τη δραστηριότητα αυτή, το προσωπικό του Μουσείου χρησιμοποιεί την Εφαρμογή Back-office που ακολουθεί. 1. Εφαρμογή διαχείρισης Downloads (C ) Κατηγορία: Εφαρμογή Back-office Η εφαρμογή αυτή παρουσιάζει στον επισκέπτη θεματικούς καταλόγους αντικειμένων για download (με ελεύθερη πρόσβαση) και δίνει τη δυνατότητα αυτά να κατεβούν στον υπολογιστή του. Κατά τη διαδικασία τα συλλεγόμενα στοιχεία καταχωρούνται σε μία διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (mysql). Η ΒΔ θα είναι προσβάσιμη από το προσωπικό του Μουσείου το οποίο περιοδικά θα παράγει αναφορές χρήσης (διαβαθμισμένη πρόσβαση). Η Βάση δεδομένων περιλαμβάνει δύο Πίνακες (ενδεικτικά): Σελίδα 110 από 231

111 Πίνακας Ψηφιακών εγγράφων (DB_DOWNLOADS) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι βασικές πληροφορίες των διαθεσίμων ψηφιακών εγγράφων. Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Μοναδικός κωδικός εγγράφου Όνομα αρχείου που περιέχει το έγγραφο Η διεύθυνση που είναι αποθηκευμένο στο CMS Η Μορφή του εγγράφου (PDF SWF MOV...) Μέγεθος αντικειμένου (MB) Ημερομηνία έκδοσης Έκδοση Εικόνα εξωφύλλου Αριθμός σειράς Αριθμός ISBN Στοιχεία συντελεστών Κατηγορία εγγράφου: Φυλλάδιο Βίντεο παιχνίδι... Πίνακας Αποστολών (DB_DLHISTORY) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα στοιχεία του Χρήστη για κάθε download. Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Μοναδικός κωδικός download Κωδικός εγγράφου ---> DownloadItems Ημερομηνία και ώρα κλήσης Κωδικός Χρήστη ---> (αν είναι γνωστός) IP Address αποδέκτη Κωδικός web browser και operating system του αποδέκτη Τόπος παραλήπτη (αν είναι γνωστός) Ηλικία (αν είναι γνωστή) Κατηγορία παραλήπτη (αν είναι γνωστή) Εγγραφή της απάντησης της διαδικτυακής υπηρεσίας WhoIs με την IP διεύθυνση του αποδέκτη Οι ΒΔ αποτελούν μέρος του WEBCORE. Η ΒΔ θα υποστηρίζεται από δυναμικές ιστοσελίδες του κόμβου οι οποίες θα εμφανίζουν καταλόγους διαθέσιμων dowloads (από BD_DOWLOADS), αποστολή Download με με αυτόματη αναζήτηση και καταχώρηση στοιχείων χρήστη σε κάθε download (DB_DLHISTORY). Σελίδα 111 από 231

112 ΕΦ.24 Ιστοσελίδες για παιδιά (Π36) Ο Κόμβος του Μουσείου θα έχει ειδικές ιστοσελίδες για παιδιά. Αυτές οι ιστοσελίδες περιλαμβάνουν 5 κατηγορίες αντικειμένων: Στατικές ιστοσελίδες με πληροφόρηση για τα παιδιά (αντίστοιχες με εκείνες των ενηλίκων: Ιστορία του Μουσείου, Συλλογές, Συντήρηση, το Ιλίου Μέλαθρον, ο Κήπος κ.λπ.). Ιστοσελίδες διαγωνισμών (NumKids) Ιστοσελίδες από τις οποίες τα παιδιά θα παίζουν με μικρές ψυχαγωγικές εφαρμογές Σελίδες όπου θα αναρτούν φωτογραφίες και σχόλια από τις επισκέψεις τους (NumWall) Ιστοσελίδες όπου θα δημιουργούν το προσωπικό τους λεύκωμα με νομίσματα, σχολιάζοντάς τα (SnapPocket). Για την υλοποίηση και λειτουργία των παραπάνω θα αναπτυχθούν οι παρακάτω εφαρμογές: 1. Διαδραστικά διαδικτυακά παιχνίδια (C ) Κατηγορία: Διαδικτυακή Εφαρμογή Διαδραστικά παιχνίδια. Τα διαδραστικά παιχνίδια είναι εφαρμογές στις οποίες παίζοντας οι νεότεροι επισκέπτες του κόμβου εξοικειώνονται με τα αντικείμενα του Μουσείου. Τα συγκεκριμένα παιχνίδια έχουν κοινά χαρακτηριστικά, γιατί συνδυάζουν τις παρακάτω αρχές λειτουργίας: Κέντρο του κάθε παιχνιδιού είναι μία επαναλαμβανόμενη διαδικασία, η οποία εξελίσσεται από το εύκολο στο δυσκολότερο και απαιτεί από τον παίκτη την διαδοχική απόκτηση κάποιας δεξιότητας. Η παραπάνω διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση κάποιων αντικειμένων πάνω στην οθόνη. Τα αντικείμενα αυτά έχουν χαρακτηριστικά και συμπεριφορές (pons). Το παιχνίδι εξελίσσεται μέσα σε ένα μέρος της οθόνης (πίστα) η οποία εφαρμόζει περιορισμούς και σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους (board). Οι συμπεριφορές των αντικειμένων έχουν σκοπό να δυσκολέψουν την εξέλιξη του παιχνιδιού, προβάλλοντας την απαίτηση της εξάσκησης (skill). Κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού υπάρχει ένας μηχανισμός συγκέντρωσης βαθμολογίας η οποία διαμορφώνει την επίδοση του παίκτη (scoring). Το παιχνίδι εξελίσσεται σε κύκλους από διαφορετικές πίστες με συνεχώς εμπλουτιζόμενα χαρακτηριστικά και εξελισσόμενες συμπεριφορές των αντικειμένων (levels). Σελίδα 112 από 231

113 Τέλος, κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού εξελίσσεται και μία διήγηση μιας ιστορίας σε επεισόδια. Η ιστορία πρέπει να έχει πλοκή, ώστε να δημιουργείται το κίνητρο στον παίκτη να συνεχίσει για να μάθει την κατάληξη της ιστορίας (adventure). Τα παιχνίδια αυτά θα έχουν την παρακάτω δομή: Παιχνίδι Α: Memory Το παιχνίδι αυτό θα εμφανίζει στην οθόνη έναν κάναβο n x p θέσεων, στην κάθε μία των οποίων θα υπάρχει η όψη ενός νομίσματος. Στη διάταξη θα υπάρχουν δύο ίδιες εικόνες για κάθε νόμισμα. Στην αρχή θα φαίνονται για μερικά δευτερόλεπτα τα νομίσματα αλλά στη συνέχεια η κάθε θέση θα γυρίζει σαν κάρτα και θα κρύβει την εικόνα. Ο παίκτης θα πρέπει να επιλέγει ζεύγη θέσεων που θα έχουν την ίδια εικόνα. Αν το επιτυγχάνει θα παίρνει βαθμούς. Με κάθε αποτυχημένη προσπάθεια θα χάνει βαθμούς. Όταν ο παίκτης ολοκληρώνει μία ομάδα νομισμάτων η εφαρμογή θα παρουσιάζει μία νέα διάταξη. Κάθε 5 ομάδες διατάξεων, ο κάναβος θα γίνεται πιο μεγάλος ώστε να περιλαμβάνει περισσότερα ζεύγη εικόνων, καθορίζοντας έτσι διαδοχικά επίπεδα δυσκολίας. Τα επίπεδα αυτά είναι: Επίπεδο 1: Κάναβος 5 x 5, 5 "πίστες". Επίπεδο 2: Κάναβος 6 x 6, 5 "πίστες". Επίπεδο 3: Κάναβος 7 x 7, 5 "πίστες". Επίπεδο 4: Κάναβος 8 x 9, 5 "πίστες". Επίπεδο 5: Κάναβος 9 x 9, 5 "πίστες". Παιχνίδι Β: Το παιχνίδι αυτό θα είναι της μορφής "tetris". Σε μία κατακόρυφη επιφάνεια θα εμφανίζονται και θα πέφτουν νομίσματα σχηματίζοντας σωρό από σειρές νομισμάτων. Όταν σε μία σειρά υπάρχουν τρία ίδια νομίσματα, αυτά θα φεύγουν αδειάζοντας χώρο στο σωρό. Ο παίκτης θα πρέπει στον διαθέσιμο χρόνο που έχει μέχρι να πέσει το νόμισμα στον σωρό, να το κατευθύνει δεξιά ή αριστερά στη θέση που άμεσα ή μελλοντικά θα δημιουργηθεί τριάδα. Η βαθμολογία βασίζεται στον αριθμό των νομισμάτων που αφαιρείται από τον σωρό (τρία ή περισσότερα νομίσματα) και το είδος των νομισμάτων (χρυσά, αργυρά, χάλκινα). Το κάθε παιχνίδι θα τελειώνει είτε όταν ο χρήστης καταφέρει να αδειάσει τελείως τον σωρό ή αν ο σωρός γεμίσει όλη την επιφάνεια. Ο βαθμός δυσκολίας θα αυξάνει είτε με την αύξηση των τύπων των νομισμάτων κάνοντας πιο δύσκολη τη δημιουργία τριάδων, είτε με την αύξηση της του πλήθους και της ταχύτητας πτώσης των νομισμάτων. Σελίδα 113 από 231

114 Τα επίπεδα του παιχνιδιού είναι τα εξής: Επίπεδο 1: Σωρός με σειρές 8 νομισμάτων, 4 είδη νομισμάτων. Επίπεδο 2: Σωρός με σειρές 8 νομισμάτων, 5 είδη νομισμάτων. Επίπεδο 3: Σωρός με σειρές 12 νομισμάτων, 6 είδη νομισμάτων. Επίπεδο 4: Σωρός με σειρές 12 νομισμάτων, 8 είδη νομισμάτων. Επίπεδο 5: Σωρός με σειρές 15 νομισμάτων, 8 είδη νομισμάτων. Επίπεδο 6: Σωρός με σειρές 15 νομισμάτων, 10 είδη νομισμάτων. Παιχνίδι Γ: Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα περιλαμβάνει συνοπτική πρόταση του τρίτου παιχνιδιού. 2. NumKids. Η υπηρεσία αυτή είναι μια σύνθετη διαγωνιστική διαδικασία η οποία καταλήγει στην επιβράβευση των παιδιών με την μεγαλύτερη βαθμολογία. Η υπηρεσία περιλαμβάνει τα εξής συστατικά: Διάρκεια διαγωνισμού Θέμα διαγωνισμού (διαγωνιστικό αντικείμενο) Ανάρτηση της συμμετοχής Ψηφοφορία του κοινού Ανάδειξη των νικητών Το έπαθλο. Στο μέλλον τα διαγωνιστικά αντικείμενα θα καθορίζονται από το Μουσείο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υλοποιήσουν κάποιο έργο και να αναρτήσουν το αποτέλεσμά του στον κόμβο ώστε οι υπόλοιποι χρήστες να το ψηφίσουν. Νικητής θα ανακηρύσσεται ο μεγαλύτερος σε βαθμολογία. Η δράση αυτή μπορεί να εμπλέξει ομάδες παιδιών και νεαρών σε project τα οποία θα αποβούν διδακτικά τόσο σε τομείς του πολιτισμού όσο και σε κοινωνικές συμπεριφορές και συμμετοχικές δράσεις. Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα περιλαμβάνει συνοπτική πρόταση της εφαρμογής. Η εφαρμογή υποστήριξης βασίζεται σε Βάση Δεδομένων με τους παρακάτω πίνακες (ενδεικτικά): Σελίδα 114 από 231

115 Πίνακας Διαγωνισμού (DB_NKPROGRAMS) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι βασικές πληροφορίες των διαγωνιστικών αντικειμένων της υπηρεσίας NumKids. Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Μοναδικός κωδικός αντικειμένου Τίτλος διαγωνισμού Περιγραφή διαγωνισμού URL σελίδας οδηγιών Ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού Ημερομηνία λήξης διαγωνισμού Ημερομηνία λήξης ψηφοφορίας Αριθμός συμμετοχών Κατηγορία διαγωνισμού URL σελίδας επάθλου Sponsor (αν υπάρχει) Αριθμός νικητών που θα βγάλει ο διαγωνισμός Απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός συμμετοχών Απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός ψηφοφοριών Πίνακας Συμμετοχών (BD_NKUSERS) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι συμμετοχές σε διαγωνισμούς της υπηρεσίας NumKids. Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Μοναδικός κωδικός συμμετοχής Κωδικός συμμετέχοντος ---> Users (*) Όνομα φακέλου συμμετοχής (**) URL φακέλου συμμετοχής Ημερομηνία υποβολής φακέλου Σύνολο βαθμολογίας Σειρά βαθμολογίας Αριθμός ψηφοφοριών Σειρά κατά αριθμό ψηφοφοριών Πίνακας Ψηφοφορίας (DB_NKVOTES) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι ψηφοφορίες του κοινού σε διαγωνισμούς της υπηρεσίας NumKids. Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Σελίδα 115 από 231

116 Μοναδικός κωδικός ψηφοφορίας Κωδικός συμμετέχοντος ---> Users (*) Κωδικός διαγωνισμού ---> Challenges Κωδικός συμμετοχής που βαθμολογείται ---> Participants Βαθμολογία Σχόλιο ψηφοφόρου Οι ΒΔ φιλοξενούνται από τον Κόμβο του Μουσείου (ΕΦ.26, WEBCORE). 3. SnapPocket. Η υπηρεσία αυτή είναι μια εφαρμογή bookmarking μέσα στον κόμβο του Μουσείου. Η αντίστοιχη υπηρεσία για τους ενήλικες λέγεται «Το Βαλάντιό μου» και περιγράφεται στον ΠΤΣ C ). Με την υπηρεσία αυτή, οι επισκέπτες του κόμβου μπορούν να δημιουργήσουν bookmarks μέσα στις ιστοσελίδες, απομονώνοντας στοιχεία που τους αρέσουν ή τους εντυπωσίασαν, βάζοντάς τα στην «τσέπη τους». Τα bookmarks μεταφέρονται αυτόματα στην προσωπική τους σελίδα από την οποία μπορούν να τα επισκεφτούν πάλι χωρίς να τα ψάξουν. Τέλος, τα παιδιά μπορούν να αναρτούν ένα μικρό σχόλιο για κάθε αντικείμενο που συλλέγουν. Η συλλογή τους θα είναι ένα λεύκωμα επισκέψιμο από όλους τους χρήστες των παιδικών σελίδων. Η έκδοση για παιδιά διαφέρει από εκείνη των ενηλίκων στη στόχευση της εφορμογής, η οποία είναι: Συμβολή στην επικοινωνία μεταξύ των νέων χρηστών/επισκεπτών αφού μπορούν με την υπηρεσία NumWall να μοιράζονται bookmarks με σχολιασμούς μεταξύ τους. Ο εντοπισμός από το τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου θέματα και αντικείμενα που έχουν προσέξει οι νέοι. Η πληροφορία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί σε μελλοντικές εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δράσεις του Τμήματος. Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα περιλαμβάνει συνοπτική πρόταση της εφαρμογής. 4. NumWall. Η υπηρεσία αυτή δημιουργεί δυναμική προσωπική ιστοσελίδα για τον εγγεγραμμένο νέο. Στη σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να βλέπει ή να εκτελεί τις ακόλουθες δραστηριότητες: Να γράφει τα σχόλιά του για το Μουσείο μετά από μία επίσκεψη Να αναρτά σχόλια για άλλους χρήστες που χαρακτηρίζει φίλους του. Η προσωπική σελίδα του κάθε χρήστη είναι ορατή σε όλους τους άλλους χρήστες που έχει χαρακτηρίσει ως φίλους του. Να αναρτά φωτογραφίες (μέχρι 300x200 pixel, 72 dpi, JPG/PNG). Να βλέπει τη λίστα με τα bookmarks της «τσέπης» του (snappocket). Σελίδα 116 από 231

117 Τα παραπάνω αντικείμενα και υπηρεσίες συνθέτουν ένα πολύ ελκυστικό και διασκεδαστικό δικτυακό τόπο για παιδιά τα οποία αποκτούν μια νέα σχέση με το Μουσείο και τον κόσμο των νομισμάτων. Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα περιλαμβάνει συνοπτική πρόταση της εφαρμογής. 5. Διαδραστικές διαδικτυακές υποδομές για τις παιδικές σελίδες (C ) Κατηγορία: Εφαρμογή Back-office Με την εφαρμογή αυτή διαβαθμισμένο προσωπικό του Μουσείου μπορεί να ανοίξει τις ΒΔ των παιδικών υπηρεσιών, να ελέγξει και, αν απαιτείται, να επέμβει στο περιεχόμενο των προσωπικών καταχωρήσεων. Μέσω των σελίδων της εφαρμογής αυτής ανακοινώνονται προγράμματα NumKids (διαγωνισμοί) και ενημερώνονται οι σελίδες. Σελίδα 117 από 231

118 ΕΦ.25 Νομισματικοί «Θησαυροί» του ΝΜ στο διαδίκτυο (Π49) Το ειδικό κοινό του Νομισματικού Μουσείου περιλαμβάνει πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν επιστημονικές υποδομές του Μουσείου (βιβλιοθήκη, βάσεις δεδομένων, ευρετήρια, καταλόγους, φωτογραφικό υλικό, κ.λπ.), παραγγέλνουν έκτυπα νομισμάτων, επιθεωρούν ή μελετούν τέχνεργα και επικοινωνούν και συνεργάζονται με το επιστημονικό προσωπικό του Μουσείου. Αν και η κίνηση του κοινού αυτού δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη σήμερα, αναμένεται τα επόμενα χρόνια να αυξηθεί από το γεγονός και μόνο των δράσεων του παρόντος έργου (αύξηση των εκδηλώσεων, αύξηση των δράσεων προβολής, ανάπτυξη εθελοντικών ομάδων κ.λπ.). Όπως έχει ήδη περιγραφεί, το παρόν έργο εγκαθιστά υποδομές και εφαρμογές για την υποστήριξη ειδικών κατηγοριών κοινού, όπως την ΕΦ.10 "Επαφές και Συμβάντα" παραπάνω. Επίσης, στο μέλλον θα αυξηθεί το επιστημονικό έργο του Μουσείου το οποίο θα δημοσιεύεται ηλεκτρονικά στον Κόμβο του Μουσείου. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα αναπτυχθεί μία διαδικτυακή Βάση Δεδομένων στην οποία θα δημοσιευθούν οι νομισματικοί «θησαυροί» του Νομισματικού Μουσείου. 1. Βάση Δεδομένων «Νομισματικοί "θησαυροί" του Νομισματικού Μουσείου» (C ) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Η εφαρμογή αποσκοπεί να εντάξει σε δύο παρόμοιες ΒΔ τους «Θησαυρούς» του Νομισματικού Μουσείου, της αρχαιότητας και του Μεσαίωνα (DB_HOARDS1, DB_HOARDS2). Το υλικό αυτό έχει παλαιότερα δημοσιευθεί σε χάρτινη μορφή και συνεπώς η δομή τους είναι δεδομένη. Οι ΒΔ θα φιλοξενηθούν στον Κόμβο του Μουσείου (βλ. ΕΦ.26, παρακάτω) και θα είναι προσπελάσιμες από διαπιστευμένο κοινό. Οι ΒΔ δεν έχουν ιδιαίτερη εφαρμογή διαχείρισης, αφού η πρόσβαση σε αυτές είναι ήδη με διαπίστευση. Δυνατότητα αλλαγών στις ΒΔ θα έχει μόνο το προσωπικό του Μουσείου. Σελίδα 118 από 231

119 ΕΦ.26 Ο πυρήνας του Κόμβου, WEBCORE (Π50) Είναι φυσικό, ένα τόσο πολυδιάστατο και περίπλοκο έργο, το οποίο συγκεντρώνει πολλές υπηρεσίες σε έναν διαδικτυακό κόμβο, να έχει ένα πολύ σημαντικό μέρος λογισμικού στον ίδιο τον κόμβο. Πολλές από τις Εφαρμογές που παρουσιάστηκαν παραπάνω, έχουν διαδικτυακή παρουσία ή διαδικτυακή λειτουργία. Όταν οι απαιτήσεις των παραπάνω εφαρμογών είχαν ιδιαιτερότητες αρχιτεκτονικής ή διαλειτουργίας, αυτές περιγράφησαν στα ιδιαίτερα εδάφιά τους. Οι υπόλοιπες λειτουργίες που πρέπει να ικανοποιεί ο Κόμβος έχουν τον κλασικό χαρακτήρα των client-server εφαρμογών με τον οποίο αναπτύσσονται τα περισσότερα sites. Με αυτή τη λογική, αυτές οι λογισμικές μονάδες παραμένουν ως ένα πυρηνικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής του Κόμβου (houskeeping) και αποτελούν μέρος της λύσης που θα προτείνει ο υποψήφιος ανάδοχος. Το μέρος αυτό ονομάζεται WEBCORE. Επιπροσθέτως, στο τμήμα αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικτυακές υπηρεσίες clientrerver που υλοποιούν τομείς της διεπαφής του κοινού με το Μουσείο μέσω του διαδικτύου. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό τμήμα του WEBCORE είναι και το Back-office του ίδιου του κόμβου, δηλαδή το σύνολο των δυναμικών ιστοσελίδων με τις οποίες το προσωπικό του Μουσείου θα συντηρεί το στατικό και δυναμικό περιεχόμενό του. 1. Βάση Δεδομένων Χρηστών DB_USERS (C ) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Ο ανάδοχος του έργου μπορεί να προτείνει μία αρχιτεκτονική που προϋποθέτει πρόσθετη οργάνωση από αυτή που περιγράφεται εδώ, με αποτέλεσμα να αναπτύξει περισσότερες Βάσεις Δεδομένων από όσες αναφέρουμε. Μία, όμως, ΒΔ που απαραίτητα πρέπει να αναπτυχθεί είναι αυτή που θα καταχωρεί τους εγγεγραμμένους χρήστες, η DB_USERS. Οι χρήστες που εγγράφονται στις υπηρεσίες του κόμβου συμπληρώνουν μία φόρμα με ορισμένα υποχρεωτικά και προαιρετικά πεδία. Τα στοιχεία αυτά, μαζί με άλλα που θα παραχθούν με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης, αποτελούν το αντικείμενο καταγραφής αυτής της Β.Δ. Σελίδα 119 από 231

120 Ενδεικτικά, ο κύριος Πίνακας αυτής της ΒΔ είναι ο ακόλουθος: Πίνακας χρηστών (DB_USERS) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα στοιχεία και η κατάσταση των εγγεγραμμένων χρηστών του κόμβου. Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Μοναδικός κωδικός χρήστη Όνομα Επίθετο Ταχυδρομική Διεύθυνση* Τηλέφωνα** Fax* Φορέας* Τμήμα* Επάγγελμα* Θέση/Τίτλος* Προφίλ (παρέχεται απόν χρήστη)* Τόπος διαμονής Προτιμώμενη γλώσσα επαφής (ελληνικά, αγγλικά) Ημερομηνία γέννησης* Φύλο Όνομα login Password Επίπεδο επαφής (καθορίζεται από το Μουσείο) Εθελοντής στο πρόγραμμα Χ ή κενό Ειδική κατηγορία κοινού ή κενό Ειδικές υπηρεσίες που ζητά Κατάσταση εγγραφής (Ενεργή Ανενεργή) Συνδρομητικές υπηρεσίες στις οποίες έχει δηλώσει ενδιαφέρον Κωδικός εγγραφής στο Βαλάντιο του χρήστη ή κενό * Προαιρετικά ** Απαραίτητα μόνο για κάποιες υπηρεσίες. Η ΒΔ DB_USERS, εκτός του βασικού αυτού Πίνακα θα έχει και Πίνακα Ιστορικού DB_USERLOG, Πίνακα προτιμήσεων DB_USERPREFS, Πίνακα Βαλαντίου DB_USERPOCKET, Πίνακας Προσωπικών σελίδων DB_USERPAGES, κ.ά. Επίσης, η ΒΔ θα διαθέτει και τις απαραίτητες δυναμικές ιστοσελίδες Back-office από τις οποίες το προσωπικό του Μουσείου θα διαχειρίζεται τους χρήστες. Σελίδα 120 από 231

121 Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα περιλαμβάνει συνοπτική πρόταση της ΒΔ που θα απαιτεί η λύση του. 2. Βάση Δεδομένων Αντικειμένων DB_INVENTORY (C ) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Βάση δεδομένων στην οποία θα καταχωρούνται όλα τα εκθεσιακά αντικείμενα (από τις συλλογές του Μουσείου) τα οποία θα εμφανίζονται με τεκμηρίωση (λεζάντα) στον κόμβο. Η ενημέρωση της ΒΔ θα γίνεται από το προσωπικό του Μουσείου με δυναμικές σελίδες Backoffice (διαβαθμισμένη προσπέλαση). Τα στοιχεία θα αντλούνται από το CMS, στο οποίο κάθε αντικείμενο που καταχωρείται στη ΒΔ DB_INVENTORY θα έχει ειδική ένδειξη (ώστε να είναι πάντα γνωστό ποιά αντικείμενα έχει ο κόμβος). Τα νομισματικά αντικείμενα καθώς και οι εικόνες VR θα εμφανίζονται ως thumbnail και για κοντινή επισκόπηση μέσω της εφαρμογής «Νομισματοσκόπιο». Τα μη νομισματικά αντικείμενα θα εμφανίζονται σε thumbnails και για κοντινή επισκόπηση με pop-up. Ενδεικτικά, ο κύριος Πίνακας αυτής της ΒΔ είναι ο ακόλουθος: Πίνακας χρηστών (DB_INVENTORY) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα στοιχεία δραστηριοτήτων του Μουσείου. Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Μοναδικός κωδικός χρήστη Αριθμός ευρετηρίου, έτσι όπως επιθυμεί το Μουσείο να αναφέρεται το αντικείμενο Κατηγορία αντικειμένου Είναι νόμισμα (= θα γίνει χρήση της εφαρμογής «Νομισματοσκόπιο» Ο τίτλος του αντικειμένου (ελληνικά-αγγλικά) Λεζάντα της πρόσθιας όψης (ελληνικά-αγγλικά) Λεζάντα της οπίσθιας όψης (ελληνικά-αγγλικά) Λίστα με URL των διαθέσιμων εικόνων για την πρόσθια όψη του. Από το όνομα του αρχείου θα είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η μεγέθυνση. Λίστα με URL των διαθέσιμων εικόνων για την οπίσθια όψη του. Από το όνομα του αρχείου θα είναι δυνατόν να διαπιστωθεί η μεγέθυνση. Υπάρχει VR εικόνα για το αντικείμενο? To URL της εικόνας VR Συντελεστής μεγέθους για μη νομισματικά αντικείμενα με τον οποίο γίνεται η επιλογή μεγέθους του Avatar URL για μία εικόνα (αχνή gray-scale) η οποία θα χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεγέθους του αντικειμένου με κάτι γνωστό. Για παράδειγμα, η προβολή ενός πίνακα ζωγραφικής με ένα μπουκάλι νερού 1 lit, ή ένα δομικό στοιχείο του κτιρίου με το περίγραμμα ενός ενήλικα. Σελίδα 121 από 231

122 3. Βάση Δεδομένων Hμερολογίου DB_CALENDAR (C ) Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Βάση δεδομένων στην οποία θα καταχωρούνται ημερολογιακά οι δραστηριότητες του Μουσείου. Τις εκδηλώσεις αυτές θα προβάλλουν οι δυναμικές σελίδες του κόμβου ως ημερολόγιο επερχόμενων δραστηριοτήτων. Η ενημέρωση της ΒΔ θα γίνεται από το προσωπικό του Μουσείου με δυναμικές σελίδες Back-office (διαβαθμισμένη προσπέλαση). Η ανάρτηση στον κόμβο θα γίνεται αυτόματα σύμφωνα με τις επιλογές χρόνου και εμφάνισης του χρήστη: Ο χρήστης επιλέγει περίοδο ή ημερομηνία και η ΒΔ προβάλλει είτε λίστα (περίοδος) είτε κάρτα ημέρας (ημερομηνία). Ο χρήστης επιλέγοντας σε μία εγγραφή οδηγείται στην κάρτα της εκδήλωσης. Ενδεικτικά, ο κύριος Πίνακας αυτής της ΒΔ είναι ο ακόλουθος: Πίνακας χρηστών (DB_CALENDAR) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα στοιχεία δραστηριοτήτων του Μουσείου. Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Μοναδικός κωδικός χρήστη Ημερομηνία δημιουργίας της εγγραφής Ημερομηνία έναρξης ή τέλεσης Ημερομηνία λήξης Ώρα (διάστημα ή έναρξη) Τίτλος γεγονότος (ελληνικά-αγγλικά) Συμμετέχοντες (λίστα, ελληνικά-αγγλικά) Διοργανωτές (λίστα, ελληνικά-αγγλικά) Χορηγοί (λίστα, ελληνικά-αγγλικά) Τόπος εκδήλωσης (ελληνικά-αγγλικά) Είδος δραστηριότητας Διατίθεται υπηρεσία κράτησης? Θα μεταδοθεί Live? Ημερομηνία και ώρα έναρξης εκπομπής Live URL για πρόσβαση στην εκπομπή Live Είναι εγκαίνια? Εικόνες (URLs) Περιγραφή (ελληνικά-αγγλικά) Αν είναι μέρος σειράς, ο τίτλος της σειράς Download attachemet URL Συνθήκες συμμετοχής Υπηρεσίες για ειδικές ομάδες (ΑΜΕΑ, μετάφραση κ.λπ.) Είναι εξωτερική παραγωγή? Ανακοινώσεις σχετικές με τη δραστηριότητα (ελληνικά-αγγλικά) Η χωρητικότητα της δραστηριότητας Σελίδα 122 από 231

123 Ομάδες κοινού που αφορά η δραστηριότητα Είναι η δραστηριότητα ανοικτή σε όλους? Αν η εκδήλωση έχει εισιτήριο ή κόστος αναφέρεται η αιτία και το ποσό ανά κατηγορία κοινού (ελληνικάαγλλικά) Η κατάσταση της εγγραφής 4. Βάση Δεδομένων υποστήριξης της εφαρμογής «Το Βαλάντιό μου», DB_VALANTION Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Θα σχεδιαστεί από τον ανάδοχο ανάλογα με τη λύση που θα προτείνει. 5. Διαδικτυακή εφαρμογή «Το Βαλάντιό μου» (C ) Κατηγορία: Διαδικτυακή Εφαρμογή Όταν στις ιστοσελίδες του Κόμβου παρουσιάζονται αντικείμενα από τις Συλλογές του Μουσείου και διαθέτουν φωτογραφία είναι δυνατόν να ενταχθούν στην υπηρεσία της εφαρμογής αυτής κατ' επιλογή του Μουσείου. Οι εικόνες που είναι ενταγμένες στην υπηρεσία θα έχουν κοντά τους ένα διακριτικό εικονίδιο με το οποίο ο επισκέπτης θα μπορεί να το επιλέξει (π.χ. ένα μικρό εικονίδιο συνδετήρα). Όπως και σε μία εμπορική εφαρμογή υπάρχει το κουμπί «Buy» ή «Προσθήκη στο καλάθι», έτσι και εδώ, όταν ένας επισκέπτης του κόμβου πατήσει το κουμπί του Βαλάντιου, το αντικείμενο (φωτογραφία και λεζάντα) θα αντιγραφεί στο Βαλάντιό του (στην ουσία αποθηκεύεται ένα URL και ένα Object_ID). Στο "Βαλάντιό" του ένας εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να προσθέτει και δικά του αντικείμενα, καταχωρώντας εικόνες και λεζάντες. Ένας χρήστης μπορεί να δημοσιοποιεί το "Βαλάντιό" του σε επιλεγμένους χρήστες του κόμβου. Ένα αντικείμενο μπορεί να μπει μόνο μία φορά σε κάποιο Βαλάντιο. Κάθε χρήστης μπορεί να έχει μόνο ένα Βαλάντιο. Θα μπορεί όμως να χαρακτηρίζει τα αντικείμενά του σε ομάδες, ώστε να τα ταξινομεί όπως επιθυμεί βάσει των ομάδων. Τέλος, ο χρήστης μπορεί να αναρτά ένα μικρό σχόλιο (μέχρι 200 λέξεις) σε κάθε ένα αντικείμενο που επιλέγει. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να φέρει σε επαφή συλλέκτες και μελετητές και να διευκολυνθεί η επιστημονική τους συνεργασία. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να κάνει σύντομη περιγραφή της λύσης που προτείνει για την υλοποίηση αυτής της υπηρεσίας. Σελίδα 123 από 231

124 6. Βάση Δεδομένων για την καταχώρηση εγγραφών στο Νομισματικό Λεξικό Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Το Νομισματικό Λεξικό βασίζεται σε μία απλή διαδικτυακή ΒΔ, ο Πίνακας της οποίας έχει ενδεικτικά την ακόλουθη δομή: Πίνακας Νομισματικού Λεξικού (DB_NUMLEX) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται οι όροι του Νομισματικού Λεξικού. Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Μοναδικός κωδικός εγγραφής Ο όρος στα ελληνικά Ο όρος στα αγγλικά Εξήγηση στα ελληνικά Εξήγηση στα αγγλικά Συγγραφέας λήμματος Ζητήθηκε από (UserName) Συνοδευτικές εικόνες (URLs) Status (Ενεργή Ανενεργή) 7. Διαδικτυακή εφαρμογή «Το Νομισματικό Λεξικό» (C ) Κατηγορία: Διαδικτυακή Εφαρμογή Στη εφαρμογή αυτή ο εγγεγραμμένος χρήστης, κατά τη διάρκεια της περιήγησης στον κόμβο, μπορεί να συναντά όρους (λέξεις) που δεν καταλαβαίνει τη σημασία τους ή θα ήθελε να μάθει περισσότερα για αυτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να ανοίγει το Νομισματικό Λεξικό και να ψάχνει αυτούς τους όρους. Το Λεξικό αυτό περιέχει ορισμούς για πλήθος όρων που στις περισσότερες περιπτώσεις θα δίνουν απάντηση στις απορίες του χρήστη. Είναι όμως πιθανόν να εντοπιστεί κάποιος όρος που ο χρήστης δεν βρίσκει στο Λεξικό. Τότε μπορεί να προσθέτει τον όρο στο Λεξικό. Σε εύλογο χρόνο, το προσωπικό του Μουσείου θα ειδοποιηθεί γαι την προσθήκη και, εφόσον αποφασίσει να την εξηγήσει, θα εισαγάγει τον ορισμό της. Διαφορετικά θα την αφαιρέσει. Όταν ο όρος προστεθεί στο λεξικό, οι χρήστες που τον εντόπισαν θα ειδοποιούνται με για να επισκεφθούν αυτή τη σελίδα και να διαβάσουν τον ορισμό. Το Νομισματικό Λεξικό θα μπορεί να λειτουργήσει σε δύο γλώσσες. Τα αρχικά λήμματα θα είναι και στις δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά). Νέα, όμως, λήμματα μπορεί να προστίθενται μόνο σε μία γλώσσα. Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα περιλαμβάνει συνοπτική πρόταση της εφαρμογής. Σελίδα 124 από 231

125 8. Βάση Δεδομένων για την καταχώρηση Προσωπικών Σελίδων DB_USERPAGES Κατηγορία: Βάση Δεδομένων Θα σχεδιαστεί από τον ανάδοχο ανάλογα με τη λύση που θα προτείνει. 9. Διαδικτυακή εφαρμογή «Προσωπικές σελίδες» (C ) Κατηγορία: Διαδικτυακή Εφαρμογή Θα σχεδιαστεί από τον ανάδοχο ανάλογα με τη λύση που θα προτείνει. Ομάδα δυναμικών ιστοσελίδων μέσα από τις οποίες ο εγγραγραμμένος χρήστης μπορεί να αναρτά δικό του υλικό. Αυτό περιλαμβάνει κείμενα, εικόνες και links με σκοπό να παρουσιάσει κάποιο θέμα προς συζήτηση, κυρίως επιστημονικού χαρακτήρα. Οι Συλλέκτες μπορούν να αναρτούν παράλληλα αντικείμενα από τις συλλογές τους. Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου θα περιλαμβάνει συνοπτική πρόταση της εφαρμογής. 10. Διαδικτυακή εφαρμογή «Το Νομισματοσκόπιο» (C ) Κατηγορία: Διαδικτυακή Εφαρμογή Το Νομισματοσκόπιο είναι μία μικρή εφαρμογή η οποία παρουσιάζει με ένα ειδικό στοιχείο διεπαφής τα νομίσματα. Με αυτό ο χρήστης μπορεί να γυρίζει το νόμισμα για να δει τις δύο όψεις, να μεγενθύνει την εικόνα μέχρι x8 και να διαβάζει τη λεζάντα της ταυτότητάς του. Το Νομισματοσκόπιο ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που ο εγγεγραμμένος χρήστης αγγίζει την εικόνα ενός νομίσματος, σε οποιοδήποτε τμήμα του κόμβου. To Νομισματοσκόπιο εμποδίζει και την αποθήκευση των εικόνων από τους χρήστες, αφού αφενός μαζί με τα νομίσματα περιλαμβάνει και το δικό του interface, αλλά και γιατί δεν θα υποστηρίζει τις συνηθισμένες πρακτικές download των browser. Το Νομισματοσκόπιο βασίζεται σε μία ΒΔ Τεχνέργων (DB_EXHIBITS) από την οποία αντλεί τα στοιχεία τους. Η βάση ΒΔ ενδεικτικά έχει τη δομή του Πίνακα λίγο παρακάτω. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει την ταυτότητα και τα μετα-στοιχεία (metadata) των τεχνέργων που παρουσιάζονται σε ΟΛΕΣ τις πτυχές και τμήματα του κόμβου και έχουν ενιαίο τυποποιημένο τρόπο καταχώρησης. Ο πίνακας αυτός θα εμπλουτίζεται με εγγραφές καθώς θα αναρτάται νέο περιεχόμενο στον Κόμβο. Σελίδα 125 από 231

126 Με τον τρόπο αυτό, την ενιαία καταγραφή, μπορούν να εξυπηρετηθούν και άλλες διαφορετικές ανάγκες του κόμβου (π.χ. ενιαία παρουσίαση νομισμάτων, "Το Βαλάντιό μου", κ.λπ.). Πίνακας Τεχνέργων (DB_EXHIBITS) Στον Πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα στοιχεία των αντικειμένων του Μουσείου τα οποία εμφανίζονται τεκμηριωμένα στον κόμβο. Ενδεικτικά στοιχεία καταχώρησης: Κωδικός ταυτότητας αντικειμένου. Αριθμός(οί) ευρετηρίου του Μουσείου. Ομάδα πεδίων στα οποία καταχωρούνται τα στοιχεία περιγραφής του αντικειμένου. Ομάδα πεδίων στα οποία καταχωρούνται τα εικαστικά στοιχεία περιγραφής του αντικειμένου (φωτογραφίες, σχέδια, τριδιάστατες απεικονίσεις, διαφορετικά μεγέθη εικόνων κ.λπ.). Ομάδα πεδίων στα οποία καταχωρούνται συμπληρωματικά στοιχεία για το αντικείμενο (π.χ. βιβλιογραφία, συνθήκες εύρεσης/απόκτησης, κ.λπ.). Πεδίο στο οποία καταγράφεται το είδος του αντικειμένου (νόμισμα, μολυβδόβουλο, κ.λπ.). Ομάδα πεδίων στα οποία καταχωρούνται στοιχεία χρονολόγησης με διάφορους τρόπους (αριθμητικά, με εποχές, με σχετικές χρονολογήσεις κ.λπ.) Ομάδα πεδίων μέσω των οποίων συνδέονται ομοειδή ή σχετιζόμενα τέχνεργα Κατάλογος τεχνέργων Καρτέλα τεχνέργου (διαβαθμισμένη παρουσίαση για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών) Σελίδες αναζήτησης και παρουσίασης αποτελεσμάτων (διαβαθμισμένες για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών) Παρουσίαση τεχνέργου (διαβαθμισμένη παρουσίαση για διαφορετικές κατηγορίες χρηστών) Διαδικασίες αναζήτησης και ανάκλησης στοιχείων βάσει κριτηρίων ή προδιαγεγραμμένων σεναρίων αναζήτησης. Διαδικασία καταχώρησης στο "Βαλάντιο" χρήστη. Διαδικασίες παρουσίασης τεχνέργου. Διαδικασίες ελέγχου και διαχείρισης από διαπιστευμένο προσωπικό του Μουσείου. Οι διαστάσεις του νομίσματος στο Νομισματοσκόπιο (στην οθόνη). Είναι πολύ σημαντικό, οι εικόνες των νομισμάτων στην οθόνη να προσεγγίζουν το πραγματικό μέγεθος. Αυτό, όμως, στις οθόνες των Η/Υ δεν είναι εύκολο. Το ακόλουθο θεωρητικό παράδειγμα δείχνει το υπολογιστικό υπόβαθρο μιας επιτυχημένης επεξεργασίας των εικόνων. Έστω ότι ένα νόμισμα έχει διάμετρο 30 χιλ. Το Νομισματοσκόπιο θα λειτουργεί στους διαδραστικούς σταθμούς του Μουσείου. Έστω ότι προτάθηκε μία οθόνη ευκρίνειας 1680x1050. Μία προσεκτική μέτρηση της φωτεινής επιφάνειας μιας αναμμένης οθόνης, η οποία λειτουργεί τη στιγμή της μέτρησης σε αυτήν την ευκρίνεια, μας δείχνει ότι το φυσικό πλάτος της είναι 574 χιλ. Αυτό σημαίνει ότι η ευκρίνεια της οθόνης, εκφρασμένης σε pixel/mm, είναι 1680/574 = 2,92 pixel/mm (ή περ. 74 dpi). Aν η εικόνα του νομίσματος έχει ευκρίνεια 72 dpi, στην οθόνη θα εμφανιστεί 3% μικρότερο Σελίδα 126 από 231

127 (29,1 χιλ). Στην περίπτωση αυτή θα είμασταν τυχεροί γιατί το 3% δεν γίνεται αισθητό. Όμως, με τις οθόνες του εμπορίου που φτάνουν ακόμη και τα 100 dpi, η διαφορά αυτή θα μπορεί να έφτανε μέχρι και 28% (το νόμισμα του παραδείγματος θα εμφανιζόταν με διάμετρο κάτω από 22 χιλ.!). Στην ακραία αυτή περίπτωση των 100 dpi, θα έπρεπε να αποθηκεύονται οι εικόνες στην ευκρίνεια της οθόνης, και το λογισμικό προβολής να σεβόταν αυτήν την ευκρίνεια... Βέβαια, τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί για τις οθόνες των επισκεπτών του κόμβου, για τις οθόνες των οποίων δεν γνωρίζουμε πολλά Διαδικτυακή εφαρμογή «Η ψηφιακή μακέτα του Ιλίου Μελάθρου» (C ) Κατηγορία: Διαδικτυακή Εφαρμογή Στην εφαρμογή αυτή θα παρουσιάζεται το αρχιτεκτονική πρόγραμμα του Ιλίου Μελάθρου με τρισδιάστατες απεικονίσεις, τομές και πανοραμικές όψεις. Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να περπατήσει μέσα στο κτίριο εικονικά (χωρίς τις σημερινές εγκαταστάσεις του Μουσείου και τους περιορισμούς στην κίνηση που ισχύουν) και να περιεργαστεί τον χώρο μέσα από εικόνες VR. To κτίριο θα παρουσιάζεται σε διάφορες συνθήκες φωτισμού (ημέρας-νύκτας, εποχειακή κ.λπ.), και μέσα στο κλίμα της επικαιρότητας του τέλους του 19ου αιώνα. Παράλληλα, θα προετοιμαστεί ψηφιακό υλικό για την μερική εικονική αποκατάσταση της θέας από το κτίριο την εποχή που ολοκληρώθηκε, καθώς και την «γειτονιά» του κτιρίου. Σε άλλο τμήμα της εφαρμογής θα παρουσιαστούν τα θέματα και οι λεπτομέρειες του διακόσμου του κτιρίου, ακόμη και σε τμήματα που σήμερα δεν είναι ορατά στον επισκέπτη. Τέλος, η εφαρμογή θα παρουσιάζει μικρά βιογραφικά αφιερώματα για τον Σλήμαν (ιδιοκτήτη), τον Τσίλλερ (αρχιτέκτονα) και άλλους δημιουργούς για τους οποίους σώζονται στοιχεία. Σκοπός της εφαρμογής είναι να δημιουργηθεί ενδιαφέρον για το κτίριο, την εποχή και τους πρωταγωνιστές της κατασκευής που σήμερα στεγάζει το Μουσείο. Η εφαρμογή πρέπει να είναι καλαίσθητη, στο πνεύμα και το στιλ της εποχής του κτιρίου, να διαθέτει έξυπνα και λειτουργικά στοιχεία διεπαφής, ώστε να εξασφαλίζει μια συναρπαστική εμπειρία στον επισκέπτη. Σελίδα 127 από 231

128 12. Δυναμικές ιστοσελίδες Back-office κόμβου (C ) Κατηγορία: Εφαρμογή Back-office Η «εφαρμογή» αυτή αποτελείται από ένα σύνολο δυναμικών ιστοσελίδων που υποστηρίζουν υπηρεσίες back-office και σύνδεσης μεταξύ των τμημάτων του λογισμικού που βρίσκεται διάσπαρτο σε άλλες εφαρμογές. Επίσης, εδώ επιλύονται και ορισμένες λογισμικές ανάγκες που προκύπτουν για τον συγχρονισμό ΒΔ του κόμβου με εκείνες του τοπικού δικτύου (τοπικές ΒΔ). Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται: Δυναμικές ιστοσελίδες Back-office για τη διαχείριση Συνδρομητικών Αποστολών Ειδήσεων, Δελτίου Τύπου και Ανακοινώσεων (ΕΦ.14) Δυναμικές ιστοσελίδες Back-office για τη διαχείριση των Newsletter (ΕΦ.15) Σελίδες back-office και αυτοματοποιημένες διαδικασίες αποδοχής αιτήσεων Εθελοντισμού (ΕΦ.18) Αυτοματοποιημένες διαδικασίες προβολής Ανακοινώσεων σε προδιαγεγραμμένα σημεία του κόμβου (ΕΦ.20) Σελίδες εμφάνισης καταλόγου και εξατομικευμένη προβολή Δελτίων Τύπου (ΕΦ.20) Παραλαβή, καταχώρηση και αυτοματοποιημένες διαδικασίες προώθησης Αιτημάτων κοινού (ΕΦ.22) Ιστοσελίδες Back-office για ενημέρωση σε οποιοδήποτε στατικό σημείο του κόμβου (διορθώσεις κειμένων, αλλαγή εικόνων κ.λπ.) Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών και υπηρεσιών) Στις παρακάτω παραγράφους αναφέρονται οι βασικές προδιαγραφές Υποσυστημάτων, Εφαρμογών και υπηρεσιών κατά λειτουργικές ομάδες. (α) Ενιαία Πλατφόρμα Τοπικών Βάσεων Δεδομένων (ΕΠΤΒΔ) Όλες οι τοπικές Βάσεις Δεδομένων θα αναπτυχθούν: σε ενιαία πλατφόρμα, για να λειτουργούν σε clien-server μορφή με τοπικούς client στους σταθμούς εργασίας έχοντας ενιαία εργαλεία πρόσβασης για ομοιομορφία, εργονομία και κοινή λειτουργικότητα (π.χ. στις διαπαφές (interface) εισαγωγής εγγραφών, παρουσίαση εγγραφών σε πίνακες, ταξινόμηση, φόρμες αναζήτησης εγγραφών, εκτύπωση, εξαγωγή στοιχείων σε μορφή tab-delimited UTF-8 δομές αρχείων, κ.λπ.). χρησιμοποιώντας ομοιογενή κωδικοποίηση πρόσβασης (user names/passwords) με τις υπόλοιπες εφαρμογές, σύμφωνα με τη γενική διαστρωμάτωση επαφής που ορίστηκε στην παράγραφο Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, ΕΞ.14. Σελίδα 128 από 231

129 (β) Ενιαία Πλατφόρμα Διαδικτυακών Βάσεων Δεδομένων (WEBCORE) Όλες οι τοπικές Βάσεις Δεδομένων θα αναπτυχθούν: σε ενιαία πλατφόρμα, για να λειτουργούν σε clien-server μορφή browser στους σταθμούς εργασίας. Η λύση που θα προταθεί ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιεί ΕΝΑΝ τύπο browser μόνο, αλλά πολλούς (π.χ. Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer κ.ά.) έχοντας ενιαία εργαλεία πρόσβασης για ομοιομορφία, εργονομία και κοινή λειτουργικότητα (π.χ. στις διεπαφές (interface) εισαγωγής εγγραφών, παρουσίαση εγγραφών σε πίνακες, ταξινόμηση, φόρμες αναζήτησης εγγραφών, εκτύπωση, εξαγωγή στοιχείων σε μορφή tab-delimited UTF-8 δομές αρχείων, κ.λπ.). χρησιμοποιώντας ομοιογενή κωδικοποίηση πρόσβασης (user names/passwords) με τις υπόλοιπες εφαρμογές, σύμφωνα με τη γενική διαστρωμάτωση επαφής που ορίστηκε στην παράγραφο Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, ΕΞ.14. (γ) Σύστημα ελέγχου λειτουργίας εκθεσιακού εξοπλισμού Master/Responder Oι κατηγορίες εκθεσιακού εξοπλισμού που θα λειτουργούν φιλοξενούμενες εφαρμογές (Παράγραφο Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες), πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας της ΕΦ.9 (Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) παράλληλα με την εκάστοτε κύρια εφαρμογή τους. Συγκεκριμένα, τα παραδοτέα: Π01, Π09, Π11, Π17, Π21: Ψηφιακές προβολές σε οθόνες, με κύρια εφαρμογή ΕΦ.1 Π07, Π12-14, Π15, Π23-25: Διαδραστικά εκθέματα, με κύριες εφαρμογές ΕΦ.2, ΕΦ.3, ΕΦ.4, ΕΦ.5, ΕΦ.6, ΕΦ.7 πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το λογισμικό της ΕΦ.9 (Master/Responder) ώστε να ελέγχεται η λειτουργίας τους καθώς και το περιεχόμενό τους. Με την υποδομή αυτή πρέπει να εξυπηρετηθούν οι ακόλουθοι στόχοι: ενιαία πλατφόρμα ώστε να υπάρχει ενός τύπου εφαρμογή, καθιστώντας εύκολη στην τροποποίηση και επέκτασή της στο μέλλον περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας βάσει ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ Master και των Responder ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ειδοποίηση για τυχόν προβλήματα λειτουργίας (π.χ. κόλλημα εφαρμογής). δυνατότητα προβολής έκτακτων ή περιοδικών μηνυμάτων, με τρόπο ανεξάρτητο από την κύρια εφαρμογή του κάθε σταθμού. Δυνατότητα τηλεχειρισμών των σταθμών, χωρίς την ανάγκη επιτόπου χειρισμών. Δυνατότητα "φιλοξενίας" περιοδικών εφαρμογών στους σταθμούς (π.χ. την χρήση των σταθμών για προσωρινή προβολή εκδήλωσης μέσα στο μουσείο με live video). Ομοειδείς εφαρμογές, δηλαδή εφαρμοφές με συγρονισμό βίντεο, εφαρμογές προβολής και διαδραστικές εφαρμογές, πρέπει να έχουν κοινό κώδικα και τρόπο διαχείρισης δεδομένων (media assets) ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση των εφαρμογών και η τροποίηση του περιεχομένου στο μέλλον. Οι διαδραστικές εφαρμογές πρέπει να τηρούν ημερήσια ημερολόγια χρήσης που θα αποθηκεύονται τοπικά στους σταθμούς για στατιστική ανάλυση. Α3.4.1 Υποδομές Νησίδων Πληροφόρησης (Π01) Νησίδα Πληροφόρησης. Με τον όρο αυτό εννοείται μία μικρών διαστάσεων φορητή κατασκευή, η οποία περιέχει μία οθόνη που προβάλλει ένα θέμα. Ο εξοπλισμός της Σελίδα 129 από 231

130 κατασκευής περιλαμβάνει πομπό χρονισμού (timecode) από το προβαλλόμενο βίντεο. Η εκπομπή αυτή λαμβάνεται από συσκευές ακουστικής ξενάγησης που φέρουν οι επισκέπτες και έτσι παρακολουθούν το ακουστικό μέρος της προβολής που γίνεται στην οθόνη. Το θέμα της προβολής είναι τμήμα ενός Πακέτου Εμπειρίας. Η Νησίδα έχει και μία επιφάνεια πάνω στην οποία μπορεί να τοποθετείται ψηφιακή εκτύπωση με θέμα που σχετίζεται με το Πακέτο εμπειρίας, το σημείο τοποθέτησης και σήμανση πλοήγησης στην έκθεση του Μουσείου. Πακέτο Εμπειρίας. Με τον όρο Πακέτο Εμπειρίας ονομάζουμε μία θεματική παρουσίαση του εκθεσιακού προγράμματος του Μουσείου. Η έννοια αυτή αποτελεί μία επέκταση της έννοιας της θεματικής ξενάγησης, η οποία γίνεται με αυτοματισμούς, εξυπηρετεί ταυτόχρονα κοινό που ομιλεί διαφορετικές γλώσσες και δεν επιβαρύνει τους χώρους του Μουσείου με οχλαγωγία. Παράλληλα, τα Πακέτα Εμπειρίας δίνουν ευελιξία με την εξατομίκευση της εμπειρίας στον επισκέπτη του Μουσείου. Το Πακέτο Εμπειρίας, στο πλαίσιο κάποιας θεματικής, βοηθάει τον επισκέπτη να προσεγγίσει την έκθεση με έμφαση σε εκθέματα που παρουσιάζουν ή ανήκουν ή τεκμηριώνουν την θεματική του. Οι Νησίδες Πληροφόρησης προβάλλουν μικρές εισαγωγικές ενότητες που δημιουργούν το γνωστικό και ψυχοκινητικό περιβάλλον προσέγγισης των εκθεμάτων σύμφωνα με το πνεύμα της θεματικής. Φυσικά, ο επισκέπτης μπορεί, με δική του πρωτοβουλία, να παρακάμψει κάπου την πορεία της θεματικής και να δει και άλλα μέρη της έκθεσης, γεγονός που δεν θα μπορούσε να το κάνει αν ήταν μέλος ομάδας που ξεναγείτο από ξεναγό. Συγχρονισμός με προβαλόμενο βίντεο. Το βίντεο (ή άλλου είδους παραγωγή) που προβάλλεται στη Νησίδα πληροφόρησης έχει κάποια μικρή διάρκεια, για παράδειγμα 40 δευτερόλεπτα. Αν ένας επισκέπτης φτάσει μπροστά σε μία Νησίδα στην οποία η προβολή βρίσκεται στο σημείο 13", η ακουστική συσκευή του πρέπει να αρχίσει να αναπαράγει το ηχητικό μέρος της παραγωγής, από το αντίστοιχο σημείο 13". Αυτό γίνεται εφικτό μέσω ενός μηχανισμού συγχρονισμού της συσκευής που προβάλει την παραγωγή με την ακουστική συσκευή. Με απλά λόγια, η συσκευή προβολής εκπέμπει συνεχώς το μήνυμα «βρίσκομαι στο σημείο Χ της διήγησης». Το σήμα αυτό λαμβάνεται από την ακουστική συσκευή του επισκέπτη όταν πλησιάζει στον πομπό και αρχίζει την αναπαραγωγή του ήχου από εκείνο το σημείο (το Χ), ενώ επιλέγεται η γλώσσα που έχει αρχικά ζητήσει ο επισκέπτης. Περιγραφή: Οι Νησίδες Πληροφόρησης αποτελούνται από μία φορητή, αναδιπλούμενη κατασκευή (στάντ) διαστάσεων ύψους περ. 130 εκ., πλάτους περ. 52 εκ. και πάχους 7 εκ. (ΠΤΣ C , Π01.07). Το στάντ αυτό θα είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό πλέγμα (αλουμίνιο ή inox). Η βάση στήριξης της Νησίδας θα φέρει λαστιχένιες επενδύσεις, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερότητα και να προστατεύεται το δάπεδο του κτηρίου από γρατζουνιές. Μέσα σε αυτή την κατασκευή θα είναι τοποθετημένη οθόνη τύπου τηλεόρασης 22" (ΠΤΣ C , Π01.01), υπολογιστής οδηγός προβολής (ΠΤΣ C3.01.2, Π01.02), και σύστημα εκπομπής χρoνισμού (time-code) βάσει του οποίου συγχρονίζονται συσκευές ακουστικής ξενάγησης με το προβαλλόμενο στην οθόνη πρόγραμμα (ΠΤΣ C Π01.04). Στην μπροστινή επιφάνεια θα μπορούν να επικολληθούν γραφιστικές εφαρμογές σχετικές με το εξυπηρετούμενο Πακέτο Εμπειρίας και το σημείο πληροφόρησης (C ). Σελίδα 130 από 231

131 Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα παραχθούν δέκα τέτοιες εγκαταστάσεις. Δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούνται και οι 10 Νησίδες σε κάθε Πακέτο Εμπειρίας. Εξοπλισμός: Α3.2, ΕΞ.2, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ικανοί να οδηγούν οθόνες τηλεοπτικού τύπου και να εκπέμπουν σήμα συγχρονισμού βίντεο (timecode) (ΠΤΣ C3.01.1, ΠΤΣ C ) Περιεχόμενο: Οι Νησίδες Πληροφόρησης προβάλλουν το θέμα των Πακέτων Εμπειρίας, Βλ. Α3.4.2 Α3.4.6 Διαλειτουργικότητες: Ο εξοπλισμός των Νησίδων Πληροφόρησης αλληλεπιδρά με το Σύστημα Αυτόματης Ξενάγησης το οποίο παρουσιάζεται στο Α παρακάτω. Κατασκευές: Η κατασκευή των Νησίδων Πληροφόρησης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα γίνει βάσει των προδιαγραφών του ΠΤΣ C Λογισμικό: Σελίδα 131 από 231

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξωστρεφείς ψηφιακές, διαδραστικές και διαδικτυακές δράσεις αναβάθμισης της ποιότητας και εμβέλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Νομισματικού Μουσείου προς όλες τις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Κώδικας:54013 Τ.Θ 500 47 Πληροφορίες: Ε. Νικολαϊδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΓ-Ε5Ν) & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 Ταχ. Κώδικας:54013

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 4-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 4-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 4-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ. Φ35/5042 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δελφοί, Αρ. Πρωτ.: 445 ΠΡΟΣ: Π.Α.

Δελφοί, Αρ. Πρωτ.: 445 ΠΡΟΣ: Π.Α. EΛΛHNIKH ΔHMOKPAT IA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤ ΗΤΩΝ Δελφοί, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 445 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/12/2014 Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/12/2014 Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/12/2014 Διεύθυνση : Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, Αριθ. Πρωτ: 3665

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, Αριθ. Πρωτ: 3665 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 15.07.2016 Αριθ. Πρωτ: 3665 Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΕΓ-ΓΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΕΓ-ΓΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Ιωάννα-Ασπασία Κολώκα Τηλέφωνο : 2103307646

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΓ-ΕΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΠΓ-ΕΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10681 Πληροφορίες : Ιωάννα-Ασπασία Κολώκα Τηλέφωνο : 2103307646

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΝΑΥΠΛΙΟ Nαύπλιο, 8-12-2015 Αρ. Πρωτ.: Φ35/13170

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα